P. 1
Curs Fiziologie Anul I

Curs Fiziologie Anul I

|Views: 20|Likes:
Published by Alexandra Andreea

More info:

Published by: Alexandra Andreea on Sep 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/14/2012

pdf

text

original

1

CUPRINS
1.MEDIUL INTERN. SÂNGELE 1.1.Homeostazia celulară şi a mediului intern ........................................................................................................... 5 1.1.1.Homeostazia celulară ................................................................................................................................ 5 1.1.1.1. Membrana celulară....................................................................................................................... 6 1.1.1.1.1.Canalele membranare ...................................................................................................7 1.1.1.1.2.Proteinele transportoare ..............................................................................................8 1.1.1.1.3.Receptorii membranari .................................................................................................9 1.1.1.1.4.Enzimele efectoare .......................................................................................................10 1.1.1.1.5.Permeabilitatea membranei......................................................................................10 1.1.1.1.6.Potenţialele de membrană ........................................................................................10 1.1.1.1.7.Transportul prin membrana celulară .....................................................................12 1.1.1.1.7.1.Difuziunea simplă ................................................................................................12 1.1.1.1.7.2.Difuziunea facilitată ............................................................................................12 1.1.1.1.7.3.Difuziunea prin proteine canal .......................................................................12 1.1.1.1.7.4.Transportul activ ..................................................................................................13 1.1.2.Comunicarea intercelulară .....................................................................................................................13 1.2.Volumul şi compoziţia lichidelor organismului .................................................................................................14 1.2.1.Compartimentele lichidiene..................................................................................................................14 1.2.2.Forţele care guvernează distribuţia apei...........................................................................................15 1.2.3.Schimburile dintre fluidul extra şi intracelular ................................................................................16 1.2.4.Schimburile dintre plasmă şi fluidul interstiţial ..............................................................................16 1.2.5.Aportul şi eliminarea apei.......................................................................................................................17 1.3.Sângele.............................................................................................................................................................................18 1.3.1.Funcţiile sângelui .......................................................................................................................................18 1.3.2.Proprietăţile sângelui ...............................................................................................................................18 1.3.3.Rolul sângelui în menţinerea echilibrului acido-bazic .................................................................18 1.3.4.Volemia..........................................................................................................................................................20 1.3.4.1.Hematocritul ...................................................................................................................................21 1.3.4.2.Variaţiile volemiei ..........................................................................................................................21 1.3.4.3.Reglarea volemiei..........................................................................................................................22 1.3.5.Compoziţia plasmei sanguine...............................................................................................................23 1.3.5.1.Substanţele anorganice ..............................................................................................................23 1.3.5.2.Substanţele organice ...................................................................................................................25 1.3.5.2.1.Proteinele plasmatice ..................................................................................................25 1.3.5.2.2.Substanţele azotate neproteice ...............................................................................27 1.3.5.2.3.Substanţele organice neazotate ..............................................................................27 1.3.5.2.3.1.Glucidele .................................................................................................................27 1.3.5.2.3.2.Lipidele ....................................................................................................................28 1.3.6.Elementele figurate ale sângelui..........................................................................................................29 1.3.6.1.Eritrocitele........................................................................................................................................30 1.3.6.1.1.Eritropoieza şi reglarea ei ...........................................................................................30 1.3.6.1.2.Factorii adjuvanţi ai eritropoiezei ............................................................................32 1.3.6.1.3.Caracteristicile morfofuncţionale ale eritrocitelor ............................................33 1.3.6.1.4.Hemoliza şi aglutinarea. Grupele sanguine .........................................................35 1.3.6.1.5.Stabilitatea sângelui în suspensie ...........................................................................36 1.3.6.1.6.Hemoglobina ..................................................................................................................36 1.3.6.1.6.1.Structură. Biosinteză. Metabolism .................................................................36 1.3.6.1.6.2.Compuşii hemoglobinei....................................................................................37 1.3.6.1.6.3.Curba de disociere a oxihemoglobinei ........................................................38 1.3.6.1.7.Transportul gazelor în sânge. Funcţia respiratorie a sângelui.......................39 1.3.6.1.7.1.Transportul O2 ......................................................................................................39 1.3.6.1.7.2.Transportul CO2 ...................................................................................................40 1.3.6.1.7.3.Schimbul de gaze la ţesuturi ...........................................................................40

2
1.3.6.2.Leucocitele ......................................................................................................................................42 1.3.6.2.1.Clasificarea leucocitelor. Leucopoieza ...................................................................42 1.3.6.2.2.Granulocitele polimorfonucleare ............................................................................44 1.3.6.2.3.Monocitele .......................................................................................................................45 1.3.6.2.4.Limfocitele .......................................................................................................................45 1.3.6.2.5.Rolul leucocitelor în procesele de apărare ...........................................................47 1.3.6.2.5.1.Mijloacele de apărare nespecifice..................................................................47 1.3.6.2.5.1.1.Fagocitoza ................................................................................................47 1.3.6.2.5.1.2.Inflamaţia ..................................................................................................47 1.3.6.2.5.2.Mijloacele de apărare specifice.......................................................................48 1.3.6.2.5.2.1.Imunitatea ................................................................................................48 1.3.6.2.5.2.2.Antigenele ................................................................................................49 1.3.6.2.5.2.3.Anticorpii ..................................................................................................49 1.3.6.2.5.2.4.Răspunsurile imunologice mediate pe cale umorală ...............50 1.3.6.2.5.2.5.Răspunsurile imunologice mediate pe cale celulară ................51 1.3.6.3.Trombocitele...................................................................................................................................52 1.3.6.3.1. Caracteristicile morfofuncţionale ale trombocitelor .......................................52 1.3.6.3.1. Rolul trombocitelor în hemostază..........................................................................54 1.3.7.Hemostaza. Coagularea. Fibrinoliza....................................................................................................56 1.3.7.1. Hemostaza ......................................................................................................................................56 1.3.7.2. Coagularea .....................................................................................................................................57 1.3.7.2.1. Factorii coagulanţi .......................................................................................................57 1.3.7.2.2. Mecanismul coagulării ...............................................................................................57 1.3.7.2.3. Factorii anticoagulanţi ................................................................................................58 1.3.7.3. Fibrinoliza .......................................................................................................................................59 2.RESPIRATIA 2.1. Aspecte morfofuncţionale ale plămânilor .........................................................................................................63 2.1.1. Căile aeriene ...............................................................................................................................................63 2.1.2. Alveolele pulmonare ...............................................................................................................................64 2.1.3. Dezvoltarea plămânilor. Modificările postnatale ..........................................................................66 2.2. Respiraţia pulmonară.................................................................................................................................................67 2.2.1. Ventilaţia pulmonară ...............................................................................................................................68 2.2.1.1. Mişcările ventilatorii ....................................................................................................................68 2.2.1.2. Dinamica ventilatorie .................................................................................................................69 2.2.1.2.1. Rezistenţele pulmonare .............................................................................................69 2.2.1.2.2. Variaţiile presiunilor în sistemul toraco-pulmonar ...........................................71 2.2.1.2.3. Lucrul mecanic ventilator ..........................................................................................72 2.2.1.3. Volumele pulmonare statice ....................................................................................................73 2.2.1.4. Debitele ventilatorii.....................................................................................................................74 2.3. Circulaţia pulmonară..................................................................................................................................................77 2.3.1. Presiunile intravasculare pulmonare .................................................................................................78 2.3.2. Rezistenţa vasculară pulmonară .........................................................................................................79 2.3.3. Fluxul sanguin pulmonar .......................................................................................................................79 2.3.4. Reglarea circulaţiei pulmonare ............................................................................................................81 2.4. Difuziunea alveolo-capilară .....................................................................................................................................81 2.5. Reglarea respiraţiei şi adaptarea ei în diferite condiţii ...................................................................................83 2.5.1. Centrii respiratori ......................................................................................................................................84 2.5.1.1. Centrii bulbo-pontini ..................................................................................................................84 2.5.1.2. Centrii nervoşi superiori ............................................................................................................86 2.5.2. Reflexele implicate în reglarea respiraţiei ........................................................................................86 2.5.2.1. Reflexele Hering-Breuer .............................................................................................................86 2.5.2.2. Reflexul paradoxal Head............................................................................................................87 2.5.2.3. Reflexele proprioceptive ...........................................................................................................87 2.5.2.4. Reflexele chemoreceptoare .....................................................................................................87 2.5.2.5. Reflexele respiratorii care acţionează tranzitor .................................................................88 2.5.3. Modificările respiratorii în efortul fizic ..............................................................................................90 2.5.4. Respiraţia în hipobarism ........................................................................................................................91 2.5.5. Respiraţia în hiperbarism .......................................................................................................................93 2.5.6. Respiraţia periodică .................................................................................................................................95 2.5.7. Asfixia ............................................................................................................................................................95 2.5.8. Resuscitarea respiratorie ........................................................................................................................96

3

MEDIUL INTERN ŞI SÂNGELE

4 .

Celulele sunt elemente semiautonome ale unui ţesut. recepţia unor semnale sau activitatea enzimatică.5 1. Studiile cu ajutorul microscopului electronic ca şi metodele de histochimie sau radioiziotopice au dezvăluit imensa complexitate structurală şi funcţională a celulelor. El ocupă cam 12-15% din volumul lichidian al organismului. Canalele membanare sunt structuri proteice care ajută la transferul substanţelor prin membrană. Pompa de Na+-K+ este o proteină membranară transportoare pentru schimbul împotriva gradientelor de concentraţie a 3 Na+ contra 2 K+ cu consum energetic oferit de ATP. Refacerea electrică (repolarizarea) are loc prin activitatea pompei de Na+-K+. 1. O serie de substanţe pot bloca funcţionarea unui canal. Cei mai cunoscuţi receptori sunt cei adrenergici (α şi β) activaţi de catecolamine (noradrenalină. Activitatea lor este dependentă de încărcarea electrică a membranei. Prin intermediul său se realizează schimburile de substanţe dintre sânge şi celule. Ca2+. cGMP. fosfolipaza C. ele pot trăi în afara organismului numai dacă li se asigură un mediu înconjurător corespunzător. Enzimele efectoare sunt proteine membranare situate la interiorul celulelor care au rolul de a influenţa sinteza proteică. Transportul prin membrană poate fi pasiv în sensul gradientelor electrochimice (difuziunea simplă şi facilitată sau prin proteine canal) sau activ împotriva acestor gradiente şi care este posibil numai prin mecanisme consumatoare de energie. Potenţialele electrice celulare se datoresc repartizării ionilor de o parte şi de alta a membranei şi mişcărilor acestora prin canale. Homeostazia constă în menţinerea constantă a proprietăţilor mediului intern pentru a permite activitatea normală a celulelor. fiecare ţesut fiind format dintr-un mare număr de celule cu aceleaşi tipuri de funcţii precis delimitate. protein kinazele A şi C. diacyl glicerolul. Receptorii membranari sunt proteine care reacţionează cu molecule de semnalizare transmiţând informaţii celulelor. inozitol-trifosfatul.1. citoscheletul sau expresia genelor. a canalelor ionice.Homeostazia celulară şi a mediului intern Mediul intern constituie spaţiul înconjurător al celulelor din organism format din apă în care sunt dizolvate diferite substanţe organice şi anorganice. Ca al 2-lea mesager acţionează cAMP. Membrana celulară are o structură complexă lipido-proteică cu o permeabilitate selectivă şi cu importante funcţii în transportul substanţelor.1. de prezenţa unui ligand sau de distensia mecanică. asemănător cu mediul lor natural.1. Celula este unitatea funcţională a organismului. Comunicarea celulară se realizează prin mai multe mecanisme: -comunicarea neurală prin neurotransmiţători -comunicarea endocrină prin hormoni -comunicarea paracrină prin substanţe care acţionează asupra celulelor învecinate -comunicarea autocrină prin substanţele eliberate care acţionează asupra aceleiaşi celule. Astfel de enzime sunt adenilat ciclaza. Conceptul de homeostazie a mediului intern a căpătat azi un sens nou dată fiind . Semnalele transmise celulelor iniţiază eliberarea în interiorul acestora a unui al 2-lea mesager care va influenţa activitatea enzimelor. iar cel de acţiune se datoreşte Na+ care după excitarea celulei pătrunde masiv în interiorul acesteia producând depolarizarea. Cronomul defineşte structura temporală a sistemelor biologice care este variabilă. Potenţialul de repaus cu o valoare în jur de –90 mV se datoreşte în special K+ pentru care membrana este mai permeabilă. este format în cea mai mare parte din apă în care sunt dizolvate o mulţime de substanţe a căror concentraţie este remarcabil de constantă.Homeostazia celulară. Mediul înconjurător al celulelor din organim. adrenalină) şi cei colinergici (muscarinici şi nicotinici) activaţi de acetilcolină. Ea poate fi inhibată de glicozizii digitalici favorizând acumularea de Ca2+ în celula miocardică a cărei forţă de contracţie creşte. denumit de către Claude Bernard mediu intern. Compoziţia mediului intern este menţinută prin variate procese fiziologice prin funcţia denumită de Walter Cannon homeostazie. guanilatciclaza.

aceea de a separa şi de a uni în acelaşi timp celulele între ele. hormoni. 1. există un permanent schimb de substanţe ce are loc prin intermediul membranelor celulare. iar fluxul poate fi reglat prin închiderea sau deschiderea . administrarea unor medicamente. Semnificaţia biologică ca şi proprietăţile algoritmice previzibile ale cronomilor sunt studiate de cronobiologie. Specificitatea transportului se realizează prin mărimea şi încărcătura substanţei. la transportul intracelular. In acest proces un rol important îl au proteinele G situate în zona internă a membranei şi denumite aşa din cauză că se leagă de guanin nucleotizi. Conform modelului mozaicului fluid. respectiv enzimele care activează sau inactivează intermediarii metabolici (FIG 1.1. Din punct de vedere funcţional membrana celulară este o structură foarte dinamică datorită mai ales componentelor sale proteice. agenţi farmacologici).1. la mişcarea celulară şi la dispunerea organitelor celulare. Modificările fluidităţii pot influenţa activitatea celulară prin afectarea funcţiei unor componente membranare (enzime. Aceştia sunt codificaţi genetic şi sunt sincronizaţi de ciclurile socio-ecologice putând fi modificaţi de numeroase procese endo sau exogene. în majoritatea cazurilor glicoproteine.1. canale. Suprafaţa externă a membranei este învelită de mucopolizaharide ce formează glicocalixul cu proprietăţi electrice negative.1.1).1. Moleculele lipidice sunt amfipatice având o regiune polară hidrofilică spre partea ce se învecinează cu interiorul şi exteriorul celulei şi o regiune hidrofobică orientată spre interiorul membranei. Intre celule şi mediul intern. neurotransmiţători. Aceste proteine formează transportori care conduc diferite substanţe prin membrană sau canale ionice prin care pot trece anumiţi ioni. Celulele pot influenţa caracteristicile homeostatice ale organismului prin intermediul unor mecanisme legate de permeabilitatea membranei.Membrana celulară are o grosime de 7-10 nm şi o structură complexă lipidoproteică având o funcţie aparent contradictorie. glicolipide şi colesterol.1. ştiinţa care cuantifică şi investighează mecanismele biologice ale structurilor temporale. inclusiv manifestările ritmice ale vieţii. proteinele membranare se inseră şi plutesc în stratul dublu lipidic de care sunt legate prin legături covalente. Stratul lipidic este foarte stabil şi dacă este întrerupt are tendinţa rapidă de a se reface. conţinutul intracelular sau transportul ionic care prezintă importante variaţii chiar în condiţii fiziologice. In interiorul celulelor există o reţea tridimensională de proteine ce formează citoscheletul şi care se ataşează de proteinele membranare contribuind la stabilitatea mecanică a celulei. Datorită receptorilor săi membrana celulară constituie un sistem de recepţie-transducţie a unor semnale sau mesaje ce ajung la nivel celular. Componentele principale ale membranei sunt lipidele şi proteinele a căror proporţie şi dispoziţie sunt variabile. regimul alimentar. factori fizici şi chiar în funcţie de diferitele zone ale membranei.1. reprezentat de lichidul extracelular. Stratul lipidic este reprezentat de fosfolipide. Stratul lipidic dublu se poate închide el însuşi formând o veziculă sferică denumită lipozom. El participă la menţinerea formei celulelor. fie spre interior constituind receptorii pentru diferiţi mesageri (anticorpi. Membrana celulară nu este o structură rigidă ea având o fluiditate deosebită ce poate varia în funcţie de stările fiziologice. nu şi în sus şi în jos. Membrana celulară are o permeabilitate selectivă şi pentru a o traversa substanţele trebuie să folosească diferite sisteme de transport formate de proteinele membranare. Alte proteine au numai câte o singură parte activă situată fie spre exterior. sunt denumite proteine transmembranare sau integrale deoarece au porţiuni active la ambele extremităţi externă şi internă. 1. moleculele putânduşi schimba locul doar cu moleculele învecinate lateral. Citoscheletul este alcătuit din 3 reţele independente: microtubulii.Canalele membranare sunt structuri proteice care au un centru apos ce permite trecerea substanţelor fără a reacţiona cu acestea.6 recunoaşterea unor limite mai largi ale normalităţii în cadrul existenţei cronomilor care definesc structura temporală a variabilelor sau sistemelor biologice. receptori). filamentele de actină şi cele intermediare. descris în anii ‘70 de către Singer şi Nicholson. Unele proteine.

).).etc. Structura schematică a membranei celulare. Au fost descrise şi caracterizate din punct de vedere chimic o serie de canale ionice cum ar fi cele pentru Na+. Unele canale sunt deschise permanent în timp ce altele prezintă nişte “porţi” care se deschid sau se închid în funcţie de potenţialul de membrană fiind deci “voltaj dependente” sau prin fixarea unui ligand extern (hormon. Astfel. . În stratul dublu lipidic se inseră molecule proteice care formează canale. Activitatea canalului poate fi influenţată de fosforilarea proteinelor.3.2.2). Modelul de funcţionare al acestui canal implică prezenţa “porţilor” a căror deschidere şi închidere este influenţată de nivelul potenţialului electric al membranei şi realizează activarea sau inactivarea canalului (FIG 1. Canalul de Na+ e constituit dintr-un lanţ polipeptidic care are 4 componente omoloage (I-IV) compuse la rândul lor din câte 6 elemente care traversează membrana. Există substanţe care pot bloca funcţionarea unui canal. Un exemplu de canal ionic dependent de voltaj este canalul de Na+ a cărui structură este acum cunoscută. Cl. 1.4. Studiul funcţionării canalelor s-a realizat începând cu anii ‘80 folosind metoda de “patch clamp voltage” prin care o porţiune a membranei celulare ce conţine canalul este izolată cu ajutorul unei micropipete la care se aplică o uşoară sucţiune. verapamilul şi diltiazemul blochează canalele de Ca2+. Ca2+. nifedipina.1. Deschiderea şi închiderea canalului este realizată prin modificarea potenţialului electric al membranei (FIG 1. transportori. cAMP). tetrodotoxina blochează canalele de Na + . El este format din proteine glicozilate compuse din mai multe peptide.7 FIG. Fiecare peptid este format la rândul său din 4 subunităţi similare care înconjoară porul apos ce străbate stratul fosfolipidic (FIG 1. K+. neurotransmiţător) sau intern (Ca2+. H+. receptori sau enzime căii de trecere. Blocantele canalelor de Ca2.sunt frecvent folosite în practica medicală în FIG 1. Există şi canale care se deschid în urma distensiei membranei denumite canale “mecanosensibile” operaţionale mai ales la nivelul celulelor miocardice sau ale vaselor.

5. Inhibarea pompei de către glicozizii digitalici este folosită în terapeutică pentru efectele inotrop pozitive asupra miocardului produse prin creşterea influxului de Ca2+ şi scăderea efluxului său. ambele alcătuite din glicoproteine. In contrast cu canalele.1. Micropipeta izolează o porţiune a membranei ce conţine un canal ionic a cărui activitate este urmărită prin înregistrarea curenţilor ionici în urma închiderii sau deschiderii canalului .1. Aceste canale au de fapt un rol de receptor şi se descriu canale dependente de ATP. metale alcaline sau glicozizii digitalici şi 2 subunităţi β. Pompa de sodiu este formată din 2 subunităţi α ce conţin locuri de fixare pentru ATP. ceea ce asigură mărirea concentraţiei sale intracelulare.3. Metoda “patch clamp voltage”. Subunităţile α constituie elementele catalitice responsabile de hidroliza ATP şi transportul Na+ şi K+ (FIG 1. Proteinele ce alcătuiesc aceşti pori se numesc conexine. activitate cu ambele porţi deschise (porţile A se deschid rapid iar porţile I se închid lent). ca şi prin schimbul Na+-Ca2+. Ca2+.1. refacere în care porţile A se închid rapid iar porţile I se deschid lent tratamentul unor afecţiuni cardiovasculare. Transportul activ la nivel celular este unul dintre principalele consumatoare de energie din organism.Proteinele transportoare leagă ionii sau alte molecule şi îşi modifică configuraţia pentru a le transporta prin membrană. Modelul unui canal ionic cu porţile de activare (A sau m) şi de inactivare (I sau h). 1. Mişcarea are loc pasiv în sensul gradientului electrochimic (cum este cazul difuziunii facilitate a glucozei) sau activ (ca o pompă) împotriva gradientului şi cu consum energetic realizat prin hidroliza ATP. 1. In cazul mişcărilor pasive sau facilitate realizate numai în sensul gradientului electro-chimic transportorul suferă şi el modificări conformaţionale reversibile prin legarea de substanţa de FIG. aşa cum este cazul ATPazei activată de Na+ şi K+ cunoscută şi ca pompa de sodiu-potasiu sau mai simplu pompa de sodiu.8 FIG. porii membranari prezenţi mai ales la nivelul joncţiunilor strânse dintre celule sunt mai mari şi se suprapun permiţând comunicarea directă dintre acestea. Moleculele transportorului au în acest caz rolul unei enzime care catalizează hidroliza ATP.). Canalele ionice dependente de un ligand funcţionează prin legarea reversibilă a unei substanţe (ligand) care le deschide sau le închide. nucleotizi ciclici sau proteinele G.2. Canalul se poate afla în mai multe stări în funcţie de starea porţilor: repaus cu porţile A închise şi I deschise.4. 1. Pompa de sodiu se găseşte în toate celulele şi are efect electrogenic sau reogenic pentru că schimbând 3Na+ contra 2K+ menţine diferenţa de potenţial între exteriorul şi interiorul celulei.

3.1. Moleculele de N2 sau O2 care . solubilitatea şi încărcarea lor electrică. Principalele enzime sunt adenilat ciclaza. Dintre substanţele care au acest rol amintim : cAMP.1. tubii colectori renali). diacylglicerolul (DAG) etc. Unele molecule cu rol semnalizator pot trece cu uşurinţă prin membrană acţionând apoi asupra unor enzime specifice aşa cum este NO care prin guanilat ciclază induce formarea de cGMP.1.Permeabilitatea membranei celulare.1. Prin schimbul activ susţinut prin hidroliza ATP se scot din celulă 3 Na+ şi se introduc 2 K+ realizându-se o acţiune electrogenică ce readuce potenţialul la valoarea de repaus. Prin structura ei membrana celulară constituie o barieră în calea trecerii libere a diferitelor substanţe spre sau dinspre celulă. Ca2+. protein kinazele A şi C. endoteliul vascular. Există şi liganzi care blochează activitatea receptorilor numiţi antagonişti care în marea lor majoritate sunt produşi în afara organismului.5. guanilat ciclaza. aceştia din urmă mimând mai mult sau mai puţin efectele primilor. 1. toleranţa faţă de unele substanţe cum ar fi morfina sau scăderea sensibilităţii la insulină în diabetul zaharat.9 FIG.1. Viteza de transport cu ajutorul proteinelor transportoare este mai mică decât cea realizată prin canalele ionice. Aceste fenomene pot explica de ex. ca şi asupra proceselor metabolice. Se cunosc şi receptori situaţi în interiorul celulelor care reacţionează cu anumite substanţe cum sunt cei pentru hormonii steroizi sau tiroidieni.Receptorii membranari sunt tot de natură proteică şi reacţionează cu diferiţi liganzi cu rol de molecule de semnalizare modificându-şi conformaţia şi transmiţând astfel informaţii celulelor. celulele alveolare pulmonare. 1. Atât agoniştii cât şi antagoniştii se dovedesc foarte utili în practica terapeutică. inozitol trifosfatul (IP3).1. Apa se poate mişca liber prin membrana celulelor dar există şi canale speciale pentru transportul apei denumite aquaporine mai ales în anumite celule (eritrocite. Substanţele care joacă rolul de ligand au fost denumite cu termenul general de “primul mesager” şi ele induc după legarea cu receptorul eliberarea unui mediator intracelular denumit “al 2-lea mesager” care va modifica activitatea celulară prin influenţarea activităţii enzimatice. Ei pot fi produşi în organism sau în afara lui. Numărul receptorilor la nivelul unei celule nu este constant el putând scădea în anumite condiţii.1.1. Mişcarea apei este guvernată de forţele osmotice. Se descriu numeroşi receptori ce pot fi caracterizaţi prin proprietăţile şi efectele stimulării lor. cGMP. a canalelor ionice. Stratul lipidic este uşor permeabil pentru apă. 1.4.1. Pompa de Na+ şi K+ este formată din 2 perechi de subunităţi α şi ß. transportat. 1. a citoscheletului sau a expresiei genelor.Enzimele efectoare localizate în interiorul celulei pe suprafaţa internă a membranei au un rol important în declanşarea răspunsului celular caracterizat în general prin modificarea sintezei proteice. permeabilitatea pentru alte substanţe depinzând de mărimea. Liganzii sau moleculele de semnalizare care se leagă specific de un anumit receptor favorizându-I activitatea se numesc agonişti. fosfolipaza C. cum ar fi excesul de molecule ale mesagerului (down regulation) sau putând creşte (up regulation) când mesagerul este în cantităţi mici. Efectele activării lor sunt multiple asupra inimii şi vaselor.5. Cei mai cunoscuţi receptori sunt cei adrenergici clasificaţi în 2 mari tipuri (α şi β) asupra lor acţionând ca mediatori adrenalina şi noradrenalina şi receptorii colinergici (muscarinici şi nicotinici) având ca mediator acetilcolina.

Pătrunderea Na+ în celulă duce la inversarea polarizării de repaus astfel încât membrana devine negativă la exterior şi pozitivă la interior. El este iniţiat de pătrunderea masivă a Na+ în celulă prin canalele de Na+ a căror deschidere creşte permeabilitatea membranei pentru acest ion (FIG 1.1. Dacă membrana este depolarizată prin aducerea de sarcini negative la suprafaţa celulei. Pornind de la potenţialul de repaus atunci când celula este excitată apare o variaţie de potenţial ce constituie potenţialul de acţiune. Conductanţa este dependentă de diferenţa de potenţial dintre exteriorul şi interiorul celulei care controlează funcţionarea canalelor dependente de voltaj.Potenţialele de membrană.) ia naştere o diferenţă de potenţial de 70-90 mV ce constituie potenţialul de membrană sau de repaus. 1.). Ca urmare K+ va ieşi din celulă în timp ce pătrunderea Na+ se . modificări de pH) va influenţa permeabilitatea membranei şi implicit curenţii ionici rezultaţi în urma mişcării ionilor purtători de încărcătură electrică. medicamente.6. Potenţialul variază brusc de la –90 mV la +30 mV cu o pantă de aprox. Prezenţa canalelor ionice care o străbat face posibilă modificarea rezistenţei şi conductanţei membranare.10 FIG. aşa numitul prag critic de depolarizare. Fiind formată dintr-un strat dublu lipidic membrana celulară posedă o anumită capacitanţă şi rezistenţă.7. Dependenţa potenţialului de repaus de repartiţia ionică inegală de cele 2 părţi ale membranei celulare şi a celui de acţiune de mişcările ionice prin canalele membranare a putut fi demonstrată utilizând ioni radioactivi şi tehnica de menţinere a potenţialului de membrană la un nivel fix pentru o perioadă de timp. diferenţa de potenţial transmembranar se reduce şi atunci când acesta atinge un anumit nivel.6. aşa numita metodă de “clamp voltage”.s-1. Acest potenţial se menţine constant atâta vreme cât celula nu este excitată. membrana fiind practic impermeabilă pentru anionii organici sau proteine. în timp ce moleculele mari polare neîncărcate (glucoza) trec mult mai lent. Membrana celulară se comportă deci ca o membrană semipermeabilă care lasă să treacă substanţele dintr-o parte în alta în mod selectiv şi numai în anumite condiţii. uree) pot de asemenea difuza rapid prin stratul lipidic. hidrofilice (CO2.6. Particulele încărcate electric au o difuziune foarte lentă. Orice modificare a sarcinilor electrice de la suprafaţa membranei (excitare electrică. Datorită repartizării inegale a unor ioni de o parte şi de alta a membranei celulare (în exterior predomină Na+ iar în interior K+) (FIG 1. 1000 V. Repartizarea ionică inegală a ionilor în interiorul şi exteriorul celulei şi mişcările acestora în funcţie de gradientele electro-chimice sau activitatea pompelor ionice. 1.1. In repaus membrana este mai permeabilă pentru K+ care tinde să părăsească celula conform gradientului său electrochimic participând astfel la menţinerea potenţialului de repaus. El a putut fi măsurat cu ajutorul microelectrozilor formaţi din pipete de sticlă umplute cu o soluţie de KCl cu un vârf cu diametrul de 1 µm ceea ce le permite străpungerea membranei fără a distruge celulele. se declanşează potenţialul de acţiune. Moleculele mici polare neîncărcate. Această selectivitate stă la baza repartizării inegale a unor ioni în interiorul şi exteriorul celulei şi implicit a sarcinilor electrice. sunt nonpolare. Urmează o reducere a curentului de Na+ prin scăderea conductanţei pentru acest ion concomitent cu o creştere lentă a conductanţei pentru K+ şi apariţia unui curent rectificator.1. hidrofobe se dizolvă în stratul lipidic şi străbat cu uşurinţă membrana.

pot exista în stare legată sau inactivă.7. procese realizate împotriva gradientelor electrochimice prin intervenţia pompei de Na+-K+ cu consum energetic. 1. mai ales când ele sunt consumate împreună. Alcoolul şi barbituricele pot influenţa canalele de K+ activate de GABA la nivelul celulelor nervoase explicând efectele negative ale acestor substanţe asupra SNC. Se descriu 2 mari tipuri de transport : -pasiv în sensul gradientelor electrochimice care nu necesită consum energetic -difuziunea simplă -difuziunea facilitată -difuziunea prin proteine canal -activ care necesită consum energetic -transport activ primar -transport activ secundar Din punct de vedere al mărimii particulelor transportate se poate vorbi de un micro şi de un macrotransfer.Transportul substanţelor prin membrana celulară.7. 1.1.11 reduce tot mai mult. în special la cele aparţinând sistemului nodal. In afară de Na+ şi K+ în producerea potenţialului de acţiune mai participă şi alţi ioni mai ales 2+ Ca care posedă canale proprii cu o cinetică mai lentă. Prin canale proprii cantităţi mici de Cl. la fel ca şi în cazul K+.nu se modifică semnificativ în condiţii fiziologice. Legarea Ca2+ de porţiunea externă a canalelor de Na+ este urmată de creşterea nivelului FIG. Aspectul potenţialului de acţiune (PA) al celulei nervoase concomitent cu variaţia conductanţei membranare (g) pentru Na+ şi K+ în funcţie de care au loc mişcările ionice prin activarea canalelor voltajului necesar pentru activarea acestora. Fluxul reprezintă mişcarea unei substanţe spre interiorul sau exteriorul celulei şi el depinde . inclusiv apa.1. Un deficit de Ca2+ în mediul extracelular va creşte permeabilitatea canalelor de Na+ ce se însoţeşte de hiperexcitabilitate neuromusculară cu apariţia crizelor de tetanie.părăsesc celulele. Canalele de Ca2+ au o mare importanţă la celulele miocardice. cu atât mai mult cu cât alcoolul inhibă şi metabolizarea barbituricelor. Pentru readucerea celulei la situaţia electrică iniţială este necesară scoaterea Na+ pătruns în celulă şi reintroducerea K+ care o părăsise. Aceasta contribuie la readucerea potenţialului de membrană la nivelul iniţial realizând repolarizarea.1. dar permeabilitatea pentru Cl. Studiile privind transportul prin membrană s-au realizat utilizând metode radioizotopice. Prin funcţia sa de transport membrana celulară permite pătrunderea substanţelor necesare activităţii celulare şi ieşirea produşilor de metabolism sau a substanţelor care reprezintă mesageri pentru alte celule. Determinarea precisă a concentraţiei substanţelor intracelulare este îngreunată însă de faptul că acestea. diferite tipuri de lipozomi sau modele membranare.

pot trece prin membrană conform gradientului de concentraţie dar numai cu ajutorul unui transportor de natură proteică. Macrotransferul se referă la transportul unor molecule sau particule mari. Existenţa unor gradiente de presiune hidrostatică sau osmotică la nivel membranar face ca apa să se mişte într-o cantitate mai mare decât prin difuziune simplă.1.1.vor pătrunde în celule antrenând şi pătrunderea apei prin osmoză ceea ce duce la umflarea lor.1.7. Pompa de Na+-K+ are rol şi în menţinerea volumului celular. fenomen cunoscut sub denumirea de saturaţie.1. In cazul în care proteina canal transportă o singură substanţă vorbim de uniport aşa cum este cazul canalelor de Na+ sau K+.12 de gradientul electrochimic sau energia metabolică utilizată pentru transport. Difuziunea prin proteine canal. fenomen cunoscut ca “bulk flow”. un antiport existent la nivelul celulelor miocardice schimbă Ca2+ din interior cu Na+ din exterior într-un raport 1:2. 1.1.7. Difuziunea facilitată.1. aminoacizi) constituind aşa numitul transport activ secundar pentru că foloseşte energia stocată de gradientul de concentraţie al Na+. Dacă se transportă 2 substanţe vorbim de un transport cuplat care se poate realiza în aceeaşi direcţie (cotransport sau simport) sau în direcţii opuse (contratransport sau antiport).1.1. In cazul Ca2+ acesta poate fi transportat împotriva gradientului său tot printr-un transport activ secundar (3 Na+ sunt introduşi în celulă pentru fiecare Ca2+ scos).1.3. spre exteriorul celulei sub forma exocitozei (eliberarea unor produşi celulari cum ar fi hormonii şi neurotransmiţătorii) sau traversând celula sub forma .4. Energia necesară transportului este obţinută prin hidroliza ATP sub acţiunea ATPazei Na+-K+ dependentă.7.1. ATPaza afectează indirect şi transportul Ca2+.Difuziunea simplă se realizează pentru unele substanţe uşor solubile în stratul lipidic care pot străbate direct membrana (O2. Conform efectului Donnan distribuţia ionilor difuzibili de o parte şi de alta a membanei este influenţată şi de prezenţa ionilor nedifuzibili (proteine. Moleculele acestor substanţe se leagă de proteina transportoare de o parte a membranei şi după traversare se desfac de aceasta.1.1. alcool). inhibiţie competitivă sau necompetitivă realizată de substanţele care se pot lega şi ele de transportor.1. 1. El se caracterizează prin specificitate. Acest transport activ este denumit primar şi se mai întâlneşte şi în cazul transportului Ca2+ şi H+. 1. deschiderea şi închiderea lor depinzând de încărcarea electrică a membranei sau de prezenţa unui ligand. Un exemplu de transport activ este transportul Na+şi K+ pentru restabilirea echilibrului forţelor electrice şi a potenţialului de repaus după activarea celulară. El se poate realiza spre interiorul celulei sub forma endocitozei (fagocitoza pentru particule solide şi pinocitoza pentru picăturile lichide).1. Rata difuziunii este cu atât mai mare cu cât gradientul este mai mare.sau Na+-H+ joacă un rol important în menţinerea pH.7. Unele substanţe (glucoza. în absenţa activităţii acesteia Na+ şi Cl. 1. Schimbul Na+-Ca2+ este important pentru determinarea forţei de contracţie a miocardului care este dependentă de cantitatea de Ca2+ intracelular. In unele cazuri transportul activ al Na+ este cuplat cu transportul altor substanţe (glucoza. Difuziunea apei şi a substanţelor hidrosolubile se realizează prin porii existenţi în interiorul proteinelor transmembranare care constituie canalele pentru apă denumite aquaporine a căror structură a fost identificată recent. Canalele membranare sunt selective în sensul că permit trecerea numai anumitor substanţe. deşi nu sunt solubile în lipide. fosfaţi organici) care nu pot traversa membrana.2. saturaţie (în funcţie de numărul de molecule de transportor). CO2. aminoacizii).Transportul activ are loc împotriva gradientelor electrochimice necesitând consum energetic realizat prin hidroliza ATP şi prezenţa unui transportor reprezentat de o proteină membranară. dar numai până la ocuparea întregii capacităţi a transportorului. Schimburile Cl--HCO3. Translocaţia de grup constituie un tip de transport activ în care molecula transportorului se leagă de cea a moleculei de transportat cu care formează un nou compus după transport.

Echilibrul hidroelectrolitic este menţinut prin intervenţia a numeroşi hormoni (antidiuretic. atât cantitativ cât şi prin proprietăţile Ca solvent apa are un rol fundamental în reacţiile biochimice. sistemul renină-angiotensină-aldosteron). Corpul unui bărbat adult conţine cam 60% apă. Edemul constă în acumularea de lichid în spaţiul interstiţial şi se poate datora: -creşterii presiunii hidrostatice în capilare -scăderii presiunii coloidosmotice a plasmei -creşterii permeabilităţii capilare -obstrucţiei sau distrugerii limfaticelor. In producerea ei sunt implicaţi centri setei situaţi în hipotalamus care primesc informaţii de la diferiţi receptori privind starea de hidratare a organismului. amine sau steroizi. Mesagerii chimici pot fi peptide. prin emulsificare sau prin combinarea cu substanţe hidrofilice. în special albumine.6 atm la temperatura corpului (5500 mmHg) ce corespunde cam la 300 mOsm. sale. Având o căldură specifică şi latentă mari apa poate acumula o însemnată cantitate de căldură care se poate pierde apoi prin evaporare contribuind la menţinerea temperaturii corporale. Osmolul se defineşte drept cantitatea de substanţă în grame care dizolvată în 1 L apă dezvoltă o presiune de 1 atm.Comunicarea intercelulară se realizează în general cu ajutorul mesagerilor chimici prin 3 mecanisme principale: -comunicarea neurală în care acţionează neurotronsmiţătorii eliberaţi la nivelul sinapselor -comunicarea endocrină în care acţionează hormonii secretaţi de glandele endocrine ajunşi la celule pe cale sanguină -comunicarea paracrină în care produşii celulari difuzează în lichidul extracelular influenţând celulele învecinate situate la o distanţă nu prea mare. aminoacizi.13 transcitozei.2. Setea este senzaţia subiectivă care impune consumul de apă. Ea guvernează distribuţia apei în celule şi spaţiul interstiţial. un mare număr de substanţe fiind solubile în apă direct. In diferitele părţi ale organismului un mesager chimic poate acţiona ca un neurotransmiţător.Volumul şi compoziţia lichidelor organismului. In unele situaţii celulele secretă mesageri chimici care se fixează de receptorii aceleiaşi celule realizând o comunicare autocrină. Are o valoare în jur de 25 mmHg.2. care formează soluţii coloidale. proteine. Are o valoare de 7. O soluţie izotonică sau fiziologică dezvoltă aceeaşi presiune osmotică cu a lichidelor din organism şi poate fi obţinută prin dizolvarea a 9 g CLNa în 1 L apă. Apa este principala componentă a materiei vii. Presiunea coloidosmotică sau oncotică este presiunea realizată de proteinele plasmatice.1. ca un mediator paracrin. 1. . la femei conţinutul fiind de doar 50% din cauza existenţei unei cantităţi mai mari de grăsime săracă în apă. 1. Corpul unui adult conţine cam 60% apă din care 40% în compartimentul intracelular şi 20% în cel extracelular Presiunea osmotică defineşte excesul de presiune care trebuie aplicată unei soluţii separată de solventul său printr-o membrană semipermeabilă pentru a împiedica trecerea solventului în soluţie. Necesarul de apă al unui adult este de 30-40 ml/kg în 24 ore. sau ca un hormon eliberat în sânge de la nivel neuronal sau al celulelor glandulare. La nou născut conţinutul de apă poate atinge 80-85%. natriuretic. Există deci variaţii importante legate de vârstă şi sex (Tabel I).

limfă. electroliţi.8. aflat în cantităţi mai mari sau mai mici. Între gel şi vezicule are loc un permanent schimb de substanţe (apă. Acumularea de cantităţi semnificative de lichid în unele din aceste teritorii este posibilă în situaţii patologice (peritonite.9.2. Dacă considerăm “masa slabă” adică greutatea corporală fără grăsime.2.Compartimentele lichidiene. izotopi radioactivi pentru volumul plasmatic. O2.).14 Conţinutul în apă al diferitelor organe este variabil. 1. lichid interstiţial (12-15%). plămâni. oxidul de tritiu pentru apa totală. coloranţi. lichidul intraocular. Lichidele din organism nu formează soluţii ideale deoarece numărul de particule libere care exercită efecte osmotice este mai mic din cauza existenţei interacţiunii dintre ioni şi a formelor legate care nu formează soluţii. Având în vedere că în organism concentraţiile substanţelor se exprimă în mmol folosim pentru presiunea osmotică mOsm. Apa totală în % din greutatea corporală în funcţie de vârstă şi sex . Organizarea complexă a lichidului interstiţial este importantă deoarece nu permite deplasarea lichidelor spre părţile declive ale corpului. lichid transcelular (1-3%) (FIG 1. creier) iar cel mai sărac ţesuturile osos şi grăsos. Presiunea osmotică este definită ca excesul de presiune ce trebuie aplicat unei soluţii separată de solventul său printr-o membrană semipermeabilă pentru a împiedica trecerea acesteia în soluţie (FIG 1. cavităţile pleurală şi peritoneală. inulina. Forţele implicate în mişcarea apei sunt reprezentate de presiunea hidrostatică (ce acţionează mai ales la nivelul vaselor) şi cea osmotică. Presiunea subatmosferică a lichidului interstiţial contribuie la menţinerea coeziunii unor ţesuturi.4 atm la 0o C şi 25.).2. 1. pleurezii). conţinutul în apă atinge 73%. cel mai ridicat procentaj avându-l ţesuturile active (muşchi. Lichidul interstiţial aflat în afara celulelor este un ultrafiltrat plasmatic sărac în proteine organizat sub forma unui gel în interiorul acestuia existând fibre de colagen. Cantitatea de 60% apă este distribuită în organism în 2 compartimente principale: -intracelular (40%) -extracelular(20%) Compartimentul extracelular formează mediul intern şi este format din plasmă (5%).4 atm. manitol pentru volumul extracelular. filamente de proteoglicani şi vezicule ce conţin lichid liber. intestin. Se numeşte osmol (Osm) cantitatea de substanţă în grame care la 0oC produce o presiune de 22.5 atm la temperatura corpului (38oC). Deoarece presiunea osmotică depinde de numărul de particule existente în soluţie substanţele ionizabile care au un număr de particule mai mare decât numărul de mole-cule dezvoltă la concentraţii egale o presiune osmotică mai mare decât cele neionizabile. CO2) prin mecanisme de difuziune. lichidul cefalo-rahidian. nutrimente. Presiunea osmotică a unei soluţii ce conţine 1 mol de substanţă neionizabilă în 1 L apă este de 22. ca şi al celui din diferitele compartimente se poate face prin metode de diluţie folosind substanţe ca apa grea.Forţele care guvernează distribuţia apei. este conţinut în tubii renali. În cursul edemului proporţia acestor vezicule pline cu lichid creşte semnificativ. Aprecierea volumului total al apei. De menţionat că se folosesc 2 termeni pentru a exprima cam acelaşi lucru: osmolaritatea care se referă la numărul de particule osmotic active la L de soluţie şi osmolalitatea care se referă la numărul de particule la L de solvent. Lichidul transcelular. Apa se poate mişca liber între diferitele compartimente lichidiene care sunt separate prin membrane semipermeabile.1. TABEL I.

FIG. Starling în 1896 interpretează schimburile de lichide dintre plasmă şi fluidul interstiţial ca o interrelaţie între presiunile hidrostatică şi oncotică la capetele arterial şi venos ale capilarelor (FIG 1. 1. Deoarece în organism principalul ion cu acţiune osmotică este Na+ putem realiza soluţii izotonice folosind 9 g ClNa/L. Proteinele care scapă prin peretele capilar ar putea duce la modificarea presiunii coloidosmotice tisulare dacă nu ar fi reintroduse în circuitul sanguin prin intermediul limfaticelor. iar o soluţie cu o presiune mai mică-hipotonă.15 1.4. ele fiind de fapt atrase unele de altele anihilând forţa de scăpare. Presiunea osmotică este dată de numărul particulelor aflate aflate într-o soluţie separată de solvent printr-o membrană semipermeabilă care nu permite particulelor să treacă în compartimentul solventului . deşi de o parte şi de alta acţionează forţe uriaşe de câteva atmosfere. Cu toată compoziţia ionică diferită a fluidelor intra şi extracelular presiunea lor osmotică nu diferă prea mult. diferenţa dintre ele este mică aceasta fiind cauza difuziunii nete a moleculelor de apă într-o anumită direcţie. în timp ce în soluţii hipotone vor câştiga apă.3. Schimburile dintre fluidul extra şi intracelular. 1.56 C. La temperatura corpului se realizează o presiune osmotică aprox de 5500 mmHg sau 7. în jur de 300 mOsm/L. O soluţie cu o presiune osmotică mai mare se numeşte hipertonă. Se numeşte soluţie fiziologică sau izotonică o soluţie care are aceeaşi presiune osmotică cu a lichidelor din organism. starea de hidratare a acestora depinzând deci de variaţiile presiunii osmotice. corespunzând unui punct crioscopic de –0o.9.6 atm. dar relativ impermeabilă pentru proteine.2.10).Schimburile dintre plasmă şi fluidul interstiţial au loc prin intermediul pereţilor vaselor capilare alcătuiţi dintr-o membrană care spre deosebire de cea celulară este mai permeabilă pentru majoritatea ionilor şi a moleculelor mici. Suspendate în soluţii hipertone celulele vor pierde apă. Presiunea osmotică ce guvernează repartizarea apei în organism nu reprezintă o forţă prin care moleculele de apă tind să scape din interiorul corpului.2. Există însă o mare variabilitate a acestor presiuni în capilarele din unele regiuni sau chiar la acelaşi vas în diferite condiţii. exceptând presiunea osmotică realizată de proteinele plasmatice numită presiune coloidosmotică sau oncotică. Aceste schimburi au loc prin membranele celulare semipermeabile. Astfel. Datorită acestui fapt în comparaţie cu presiunea hidrostatică. cea osmotică are o importanţă relativ redusă în aceste schimburi.

Schimbul de lichide la nivelul capilarelor conform ipotezei lui Starling. dopamina sau PGE induc senzaţia de sete. de mediu. sistemul renină-angiotensinăaldosteron) care au mecanisme proprii de control intervin de asemenea în reglarea echilibrului hidroelectrolitic.Aportul şi eliminarea apei. Informaţiile sunt prelucrate de către centri nervoşi ai setei situaţi în hipotalamusul antero-lateral.10. alimentaţie sau factori climatici. Numeroşi hormoni (antidiuretic. Necesarul de apă al unui adult este de aprox 30-40 ml/kg în 24 de ore. O menţiune specială trebuie făcută pentru edemul pulmonar cauzat de creşterea presiunii hidrostatice din capilarele pulmonare cu trecerea de lichid în spaţiul alveolar ceea ce afectează serios oxigenarea sângelui punând în pericol viaţa. Mecanismul producerii acesteia este complex la apariţia sa contribuind uscarea mucoaselor cavităţii bucale şi a faringelui.2. Astfel de tulburări sunt cauzate de: -creşterea presiunii hidrostatice -scăderea presiunii coloidosmotice -creşterea permeabilităţii capilare -obstrucţia sau distrugerea limfaticelor Edemele pot avea drept cauză şi tulburări generale în eliminarea apei şi electro-liţilor sau în tulburările hemodinamice ce însoţesc afecţiunile renale sau cardiace. Senzaţia de sete apare astfel în urma unui aport redus de apă. Senzaţia subiectivă care activează dorinţa de a ingera apă este setea. a administrării de soluţii hipertonice. Faptul este explicat prin necesitatea opririi ingerării unei cantităţi prea mari de apă odată.16 FIG. ci şi de o serie dee factori emoţionali. La om aportul de lichide nu este legat numai de senzaţia de sete. Reglarea aportului şi a eliminării de apă se realizează prin mecanisme neuro-umorale în care intervin osmoreceptorii periferici sau centrali alături de receptorii de distensie cardiovasculari. 1. Pierderea unei cantităţi de apă ce depăşeşte 15% din greutatea corporală poate produce moartea. pericolul deshidratării fiind mai mare la copii şi bătrâni care nu-şi pot lua singuri apa necesară (TABEL II). In general omul care are la dispoziţie apă din belşug bea mai mult decât ar avea nevoie pentru menţinerea echilibrului său hidric. echilibrul fiind menţinut doar în cazul unui aport corespunzător. 1. sociali sau culturali.5. în timp ce la copii el este de 3-4 ori mai mare. presiunea hidrostatică normală în capilarele pulmonare fiind de doar 7 mmHg faţă de cei 30 mmHg din celelalte capilare. In mod normal organismul elimină mari cantităţi de apă în funcţie de activitatea depusă. în hemoragii. deshidratarea celulară. creşterea concentraţiei electroliţilor din lichidul extracelular. Ingerarea de apă sau distensia gastrică reduce imediat senzaţia de sete deşi echilibrul nu s-a restabilit. atrial natriuretic.3. Substanţele colinergice. 1. ingerarea de alcool. Apa trece în spaţiul interstiţial la capătul arterial al capilarului şi se reîntoarce la capătul venos ca urmare a interrelaţiei dintre presiunile hidrostatică şi coloidosmotică Lichidul care nu este reabsorbit la capătul venos al capilarului este reintrodus în circulaţie prin intermediul vaselor limfatice Tulburările locale ale acestor mecanisme de schimb pot duce la acumularea de lichid în spaţiul interstiţial respectiv cu apariţia edemului.Sângele . Creşterea presiunii trebuie să fie însă importantă pentru a o depăşi pe cea coloidosmotică (25 mmHg).

5 sunt ceva mai mari la bărbaţi din cauza unui număr mai mare de eritrocite. digestivă sângele intervenind prin sistemele tampon. Noţiunea de pH introdusă în 1909 de Sorensen defineşte potenţialul ionilor de hidrogen ca logaritmul cu semn schimbat al concentraţiei acestora. 1.0.8. limitele compatibile cu viaţa fiind 7. Cel mai important sistem tampon este sistemul HCO3Na/HCO3H (bicarbonat standard) ce totalizează 22-27 mEq/L Acidozele şi alcalozele sunt devieri de la echilibrul acido-bazic ce pot fi produse prin tulburări respiratorii sau metabolice. Există variaţii fiziologice ale pH legate de vârstă (mai alcalin la copii.8-6. inima funcţionând optimal numai când vâscozitatea este menţinută în limite normale.3. apărarea organismului având rol şi în termoreglare şi hemostază.0. Faţă de aceste valori pH altor lichide biologice variază destul de mult: sucul gastric 1. 1.40) ceea ce corespunde la o concentraţie de 41. Sângele oxigenat are o culoare roşie vie dată de oxihemglobină. sucul pancreatic 7. nutritivă. sistemele proteice plasmatice şi eritrocitar (hemoglobina). TABEL II.7 nmol/L H+. în timp ce pH din interiorul celulelor este în jur de 7.0.0-8.3.0. urina 5.1.8-8.Proprietăţile sângelui. pH sângelui este alcalin (7. mai acid la bătrâni).0.17 Sângele are mai multe funcţii: respiratorie. în timp ce sângele venos ce conţine hemoglobină redusă are o culoare roşie violacee.Funcţiile sângelui. saliva 6. conexiunea organelor pe cale umorală.4-7. Aportul şi pierderile de apă din organism (ml) . hepatică. menţinerea echilibrului hidroelectrolitic şi acido-bazic. Sângele arterial este mai alcalin în timp ce sângele venos este mai acid din cauza metaboliţilor acizi. Densitatea în jur de 1055 şi vâscozitatea în jur de 4. Principalele sisteme tampon ale sângelui HCO3Na/HCO3. excretorie. O soluţie neutră are pH de 7 având în vedere că un litru de apă conţine 10-7 ioni grame de hidrogen şi tot atâţia ioni grame de OH. Culoarea roşie a sângelui se datoreşte hemoglobinei din hematii.2. HPO4Na2/H2PO4Na.38 (7. pH sângelui este uşor alcalin 7. renală.3. Sângele participă la realizarea mai multor funcţii: -funcţia respiratorie (transportul O2 şi CO2) -funcţia nutritivă (transportul glucidelor.5-3. aminoacizilor. O vâscozitate normală este un element important pentru circulaţia sângelui.3.Rolul sângelui în menţinerea echilibrului acido-bazic. Sângele este considerat un ţesut lichid care asigură celulelor organismului materialele necesare activităţii lor normale. concomitent cu eliminarea produşilor de metabolism proveniţi din această activitate.35-7. grăsimilor) -funcţia excretorie (transportul produşilor de catabolism) -menţinerea echilibrului hidroelectrolitic şi al pH -conexiunea pe cale umorală a diferitelor ţesuturi şi organe -funcţia de apărare prin anticorpi şi mecanismele imunologice celulare -funcţia hemostatică -participă la termoreglare 1.38) se menţine prin funcţiile respiratorie.

rinichii prin eliminarea metaboliţilor nevolatili. Principalele sisteme tampon din sânge sunt : HCO3Na/H2CO3. fie în urma pierderii de ioni de H ca în vomismentele repetate şi se caracterizează prin creşterea bicarbonatului plasmatic (TABEL III).18 ritmul nictemeral (mai acid noaptea datorită încetinirii respiraţiei). Alcaloza respiratorie se datoreşte unei hiperventilaţii alveolare voluntare sau datorită unei stimulări crescute a centrilor respiratori (boli ale sistemului nervos. ci şi din cauza rapidităţii cu care acidul carbonic generează CO2 care se elimină cu uşurinţă prin plămâni. hipoxia severă (acumulare de acid lactic). Compensarea devierilor poate fi totală când modificările compensatorii sunt suficiente pentru a readuce pH la valorile normale sau parţială când aceste modificări nu reuşesc să readucă pH la normal. Măsurarea stării echilibrului acido-bazic sanguin se poate face prin tehnica descrisă de Astrup (1960) care se bazează pe observaţia că valorile de echilibru ale CO2 în sânge variază liniar cu pH. Valoarea tampon totală a bazelor cuprinde şi alţi componenţi având valoarea de 48 mEq/L la un pH de 7. Alcaloza metabolică poate rezulta fie în urma ingestiei crescute de bicarbonat de Na sau a altor săruri de Na (citrat. HPO4Na2/H2PO4Na şi sistemele proteice amfotere din plasmă şi hematii (hemoglobina). Acidoza respiratorie are drept cauză hipoventilaţia alveolară din cauza unor afecţiuni care împiedică funcţia ventilatorie (bronşite. biliare. renale. Modificările acestuia indică modificările componentei metabolice deoarece contribuţia componentei respiratorii a fost eliminată prin menţinerea fixă a pCO2 la 40 mmHg. ficatul prin neutralizarea unor substanţe acide sau bazice. Excesul de baze este definit drept cantitatea de acid sau bază care readuce 1 L de sânge la un echilibru acido-bazic normal la pCO2 de 40 mmHg şi constituie tot un indicator al componentei metabolice a sistemelor tampon. perioadele digestive. intoxicaţii cu salicilaţi) şi se caracterizează prin scăderea pCO2 alveolar şi arterial însoţită de scăderea bicarbonatului plasmatic. fistule intestinale. Acidozele şi alcalozele pot avea mecanisme de producere respiratorii care implică eliminarea CO2 sau metabolice care implică eliminarea substanţelor nevolatile. tubul digestiv prin eliminarea secreţiilor acide sau alcaline. lactat). Aceste devieri pot fi simple sau mixte când intervin mai multe cauze ceea ce îngreunează interpretarea lor. Menţinerea constantă a pH se realizează în organism prin mecanisme complexe la care participă plămânii prin eliminarea CO2. Acidoza metabolică se caracterizează printr-un exces de metaboliţi acizi nevolatili ce pot apare în diabet (acumulare de corpi cetonici). Epuizarea componentelor compensatorii caracterizează stările decompensate. paralizii respiratorii) şi se caracterizează prin creşterea pCO2 alveolar şi arterial concomitent cu creşterea acidului carbonic şi a bicarbonatului plasmatic. pielea prin eliminarea substanţelor acide prin transpiraţie. Sângele participă la menţinerea echilibrului acido-bazic prin intervenţia sistemelor tampon. emfizem. sistemul circulator care uniformizează concentraţia substanţelor şi le transportă spre diferite organe pentru a fi eliminate sau neutralizate. fibroze pulmonare. efortul muscular care se însoţeşte de acumulare de metaboliţi acizi.11) Devierile patologice ale echilibrului acido-bazic au fost definite acidoze şi alcaloze ele fiind cauzate de prezenţa unor afecţiuni pulmonare. afecţiuni renale sau pierderea de bicarbonaţi ca în diaree. Principalul sistem tampon este reprezentat de HCO3Na/H2CO3 nu numai din cauză că este în cantitatea cea mai mare. Astfel o acidoză respiratorie produsă de emfizemul pulmonar se poate asocia cu o acidoză metabolică datorită diabetului sau cu o alcaloză metabolică apărută în urma . Concentraţia bicarbonatului din plasma total oxigenată la pCO2 de 40 mmHg şi la temperatura corpului este de 22-26 mEq/L şi reprezintă bicarbonatul standard.4. inaniţie. (FIG 1. Un sistem tampon ideal este constituit dintr-un amestec de soluţii acide şi bazice în cantităţi egale care să poată reacţiona în cazul adăugării unui acid sau a unei baze fără ca pH să se modifice. gastro-intestinale sau metabolice (diabet zaharat). Acţiunea sistemelor tampon din sânge este completată de cea a sistemelor tampon tisulare.

Prezintă variaţii cu sexul.Volemia Volemia sau volumul sanguin total are o valoare de 5-6 L ce reprezinta cam 7. Reglarea volemiei se face prin intervenţia sistemului cardio-vascular şi renal care sunt implicate în menţinerea circulaţiei şi a echilibrului hidroelectrolitic.şi mai puţin prin eliminarea CO2 la nivelul plămânilor. Sângele este o suspensie de elemente celulare (eritrocite. Mecanismele reflexe sunt completate de intervenţia hormonilor antidiuretic.). mai mult de jumătate fiind cuprins în sectorul venos care are un adevărat rol de rezervor (FIG 1. natriuretic şi a sistemului renină-angiotensină-aldosteron. Peste această linie de interrelaţie se pot suprapune curbele corespunzând valorii tampon a bazelor şi a celei a excesului de baze. Acest volum se distribuie în mod inegal în diferitele teritorii vasculare. Conform graficului la pCO2 de 40 mmHg. Punctul de intersecţie E arată o valoare tampon de 26 mEq/L.19 administrării unor doze mari de corticoizi pentru tratamentul unei crize astmatice Compensarea iniţială cu ajutorul sistemelor tampon este continuată mai ales prin intervenţia rinichilor care au posibilitatea de elimina sau reţine H+ şi HCO3. Proba a 3-a având un pH măsurat de 7. iar punctul D arată un deficit de baze de 20 mEq/L ( exces de baze de –20 mEq/L ceea ce corespunde unei valori de tamponare de 46 mEq/L. Menţinerea volumului total al sângelui sau a volemiei în limite constante este o condiţie esenţială pentru buna funcţionare a sistemului cardiocirculator.4.3. Acestei valori îi corespunde o cantitate de hemoglobină de 10 g/100 ml. antrenamentul fizic. mărimea corporală. Interrelaţia liniară dintre pCO2 şi pH construită pe baza a 2 probe de sânge echilibrate la pCO2 de 70 mmHg (A).11. Faţă de volumul circulant total din care o parte stagnează există un volum circulant efectiv care participă la circulaţie într-un anumit moment. altitudinea) Hematocritul reprezintă procentul ocupat de elementele celulare din sânge şi are o valoare în jur de 45. respectiv 30 mmHg (B). leucocite şi trombocite) într-o soluţie apoasă ce conţine numeroase substanţe organice şi anorganice numită plasmă.18 corespunde unei valori a pCO2 de 20 mmHg (C).03 iar bicarbonatul în mecanismele adaptative cardiocirculatorii declanşate de variaţiile volemiei. 1. Separarea acestor componente se poate face prin centrifugare după tratarea sângelui cu un anticoagulant.7% din greutatea corpului (76 ml/kg sau 2. Din acesta o importanţă deosebită îl are volumul sanguin central cuprins în vasele mari şi inimă unde se află numeroşi receptori implicaţi FIG 1. . pH are o valoare de 7.12.6 L/m2 suprafaţă corporală).

4. policitemii.96 x 0. Presiunea arterială scade iar lichidele trec din lichidul interstiţial în vase. Variaţiile volemiei. temperatură (valori crescute la temperaturi ridicate prin trecerea apei din ţesuturi în sânge). în anemii. Procentul elementelor figurate constituie hematocritul care are o valoare de aproximativ 45. factorul de corecţie fiind deci 0. Scăderea volemiei se produce la frig sau la cei care au stat mult în ortostatism datorită trecerii apei în ţesuturi. In realitate în organism hematocritul poate fi definit ca proporţia eritrocitelor într-un volum de sânge circulant care trece printr-un anumit punct al unui vas în unitatea de timp. afecţiuni pulmonare cronice sau cardiovasculare congenitale. . vârstă (copii au valori mai mari). mucoasele. în cazul unui aport lichidian redus sau în urma unor transpiraţii abundente. Aceasta corespunde la 76 ml/kg sau 2. altitudine (valori crescute la cei care trăiesc la altitudini mari din cauza creşterii numărului de eritrocite datorită hipoxiei). In majoritatea cazurilor variaţiile volemiei sunt produse prin modificarea volumului plasmatic şi doar rareori prin a celui celular (aşa cum este cazul la cei care trăiesc la altitudine). I131 care se fixează mai ales pe eritrocite. Pierderea de sânge poate fi compensată rapid prin reajustarea capacităţii patului vascular şi redistribuţia sângelui spre organele vitale în dauna altor teritorii cum ar fi pielea. Raportul dintre Ho şi Hv se numeşte factor celular şi are o valoare normală de 0.3.1. graviditate (valori mai mari prin retenţia apei). La un individ normal volumul sanguin total este de 5-6 L şi reprezintă în jur de 7.20 1. Chiar în aceste condiţii o parte din plasmă rămâne între hematii care neavând o formă geometrică perfectă nu se pot aşeza unele peste altele ca nişte cărămizi.91 ce poate varia însă în unele condiţii fiziologice (vârstă.3.6 L/ m2 suprafaţă corporală. Volumul plasmatic totalizează 55% din volumul sanguin sau 5% din greutate iar volumul celular 45% sau 2. Hematocritul diferă în funcţie de teritoriile vasculare deoarece o parte din apă părăseşte interiorul vaselor trecând în ţesuturi sau limfatice.7%. In cazul utilizării sângelui venos pentru a obţine o valoare corectă a hematocritului întregului organism (Ho) trebuie să avem în vedere factorii de corecţie amintiţi: Ho = Hv x 0. Modificările plasmatice în devierile echilibrului acido-bazic Măsurarea volemiei se poate face prin metode de diluţie folosind indicatori sau trasori care pot fi coloranţi ce se amestecă cu plasma sau substanţe radioactive Fe59. Deoarece acesta depinde în mare măsură de viteza şi timpul de centrifugare se utilizează centrifuge special construite în acest scop care realizează acceleraţii standard.91 TABEL III. 1. Variaţiile fiziologice sunt legate de sex (femeile au volumul sanguin mai mic cu 10%). Modificările pot interesa volumul sanguin total sau numai una din componentele acestuia.96. P32. fie despre volumul celular pentru calcularea volemiei fiind necesară utilizarea hematocritului.2. teritoriul splanchnic.7% din greutatea corporală. deshidratări.4.Hematocritul. antrenamentul fizic. Cr51. arsuri. graviditate) sau patologice (insuficienţa cardiacă). Variaţiile patologice apar în diferite boli cum ar fi insuficienţa cardiacă congestivă. Obţinem astfel date fie despre volumul plasmatic. gabarit. Hematocritul organismului (Ho) este deci diferit de hematocritul venos (Hv) teritoriul de unde noi recoltăm deobicei sângele. Cantitatea de plasmă care rămâne între hematii în condiţii standard de centrifugare s-a măsurat a fi de 4% şi este denumită “trapped plasma”.

HCO3.3. Totalul anionilor şi cationilor aflaţi în cantităţi egale este în jur de 300 mEq/L din care: Na+143.13. sinteza proteinelor plasmatice fiecare dintre aceştia având mecanisme proprii de reglare. K+5.27. presiunea arterială.5. In plus.21 In continuare intervin mecanisme mai lente care cuprind refacerea lichidului plasmatic. . eritropoieza. Astfel.). Pierderea rapidă a peste 30% din volumul sanguin total nu poate fi compensată şi se produce moartea. K+.3. 1. 1.Compoziţia plasmei sanguine Plasma este o soluţie apoasă ce conţine în jur de 10% substanţe solide. HCO3-. Cl-103. a concentraţiei sale proteice şi în ultimul rând refacerea numărului de eritrocite.1. debitul cardiac. interrelaţia conţinut-conţinător constituind o condiţie pentru buna funcţionare a inimii şi vaselor.12. excitarea prin distensie a receptorilor din zonele aortică şi carotidiană reduce secreţia hormonilor antidiuretic şi aldosteron favorizând diureza prin reducerea reabsorbţiei tubulare a apei şi a sodiului (FIG 1. Distribuţia sângelui în diferitele teritorii ale datorită reducerii stimulării simpatice. arborelui vascular Creşte presiunea hidrostatică în capilare şi este favorizată trecerea apei în spaţiul interstiţial. In adaptarea volemiei la necesităţile organismului un rol deosebit îl are arborele vascular care se acomodează continuu pe cale reflexă la variaţiile conţinutului reprezentat de cantitatea de sânge circulant. Cl-. Dacă pierderea este lentă ea poate fi compensată. Fenomenele se petrec invers în cazurile de hipovolemie. Proteinele totale sunt într-o concentraţie de 6-8 g/100 ml Sunt reprezentate de albumine şi globuline ce pot fi separate prin electroforeză. In eliminarea apei şi electroliţilor de care depinde volumul de lichide din organism şi implicit volemia rolul cel mai important îl are rinichiul.4.Reglarea volemiei este un proces complex în care intervin mai mulţi factori: aportul şi eliminarea de lichide şi electroliţi. toleranţa la sângerare putând atinge 50% din volumul sanguin total. Principalele substanţe anorganice din plasmă (ionograma) sunt reprezentate de Na+. Ca2+5. Ca2+.3. odată cu creşterea volemiei cresc debitul cardiac şi presiunea aterială ceea ce are drept urmare vasodilataţia reflexă a arteriolelor FIG. Substanţele organice sunt reprezentate de proteinele plasmatice şi substanţele neproteice. Schimburile lichidiene între plasmă şi ţesuturi prin intermediul lichidului interstiţial constituie baza mecanismelor rapide de compensare prin care se asigură transferul lichidian între compartimente în funcţie de necesităţi Creşterea afluxului sanguin spre arteriolele aferente ale glomerulului renal creşte presiunea de filtrare şi deci cantitatea apei eliminată prin urină Distensia pereţilor marilor vene şi ai atriilor excită receptorii de întindere aflaţi aici urmată de secreţia factorului atrial natriuretic care duce la creşterea eliminării renale de sodiu însoţită de creşterea diurezei. Modificările volemiei la rândul lor influenţează debitul cardiac şi presiunea arterială.

alcoolism) indicând un exces de H+ provenit din alţi acizi decât cel carbonic. Acestea se pot clasifica prin electroforeză şi ultracentrifugare (în funcţie de densitate) în : -chilomicroni -VLDL legate de β globuline -LDL legate de β globuline -HDL legate de α globuline Creşterea cantităţii de lipide constituie un factor de risc pentru dezvoltarea aterosclerozei. dar destul de diferită de cea a lichidului celular.Substanţele anorganice aflate sub formă de anioni şi cationi în proporţie egală totalizează 1 g % sau în jur de 300 mmol/L (TABEL IV). Lipidele circulă în plasmă legate de globulinele α şi β sub forma lipoproteinelor. Ca2+) şi mai puţin la anioni (Cl-. bilirubina. în coagulare şi hemostază. somatotrop. acid uric. ACTH. IgA. Diferenţa se accentuează în acidozele metabolice (diabet.5.4-13.1.2-0. Lipidemia totală 700-800 mg/100 ml din care colesterolul reprezintă 100-220 mg/100 ml (2. glucocorticoizi.6-5. Ionograma este frecvent utilizată în practica clinică datorită importanţei pe care ionii o FIG. lipide. insuficienţa renală. creatinina.β. Deoarece determinările de laborator sub forma ionogramei se referă mai ales la cationi (Na+. fosfaţi şi ioni organici reprezentaţi de proteine şi ionii acizilor organici). Plasma sau partea lichidă a sângelui este o soluţie ce conţine cam 90% apă în care se află dizolvate substanţe solide în cea mai mare parte organice. tiroidieni Insulina singurul hormon hipoglicemiant.γ şi au rol în transportul substanţelor. Factorii care intervin în compensarea hipervolemiei . (FIG 1.7 mmol/L). IgE Substanţele neproteice sunt reprezentate de uree. HCO3-) între aceste grupe există o diferenţă denumită “groapa anionică” sau “anion gap” ce are o valoare de aprox 12 mEq/L şi reprezintă concentraţia celorlalţi anioni (sulfaţi.8 mg/100 ml (3. IgM.3.14. glucide. Gobulinele sunt de mai multe tipuri α.3-6.13. aminoacizi. K+. în apărarea organismului (γ globulinele sau imunoglobulinele) Există mai multe tipuri de imunoglobuline (Ig): IgG.6 mmol/L) Bilirubina 0.1. Compoziţia sa este apropiată de cea lichidului interstiţial.22 Albuminele sunt cele mai numeroase (58%) şi au rol în transportul unor substanţe şi în menţinerea presiunii coloidosmotice. catecolamine.7 pmol/L) Hormonii hiperglicemianţi: glucagon. Ureea 20-40 mg/100 ml (3.) 1.

3.5. corticosuprarenali (transcortina). Globulinele sunt de mai multe tipuri (α.15. β1 şi β2 globulinele transportă fier (transferina). β sau γ) au greutatea moleculară cuprinsă între 90000-1300000 şi sunt produse în ficat şi în sistemul limfocitar. unii factori ai coagulării (F VIII.9) şi deci viteza de migrare cea mai mare reprezentând majoritatea proteinelor plasmatice (58%). ultracentrifugarea sau tehnicile radioimune şi enzimatice care se bazează pe diferitele proprietăţi ale proteinelor şi care datorită acestui fapt le clasifică în alte tipuri. Fe2+ este un component important al hemoglobinei cu rol în transportul O2 I. vitaminele D şi B12 (transcobalamina). fiecare cu mai multe subtipuri s-a făcut prin electroforeză.1. α1 antitripsina. SO4—participă la eliminarea unor substanţe toxice greu solubile prin procesele de sulfoconjugare de la nivelul ficatului.Proteinele plasmatice reprezintă cea mai mare parte a substanţelor solide din plasmă fiind într-o cantitate de 6-8g %. protrombina. primele putând a avea origină proteică sau neproteică.). au cea mai importantă încărcătură electrică (pH izoelectric 4. hem.acid uric. 1.5. Există şi metode de separare cum ar fi imunelectroforeza. participă la contracţia musculară.globulin neproteice (N restant) glucoza lipide uree (80%) amoniac. HCO3. lipsa lui ducând la hipofunţia tiroidei. Viteza de migrare diferită a proteinelor în funcţie de încărcarea electrică permite o separare a lor ţinând însă cont că fiecare vârf de pe curba de electroforeză reprezintă mai multe proteine cu viteze de migrare asemănătoare (FIG 1. Ca2+ ajută la menţinerea excitabilităţii neuro-musculare. bilirubina sau unii hormoni ca tiroxina şi cortizolul. angiotensinogenul.2. în coagularea sângelui. Scăderea sa.2.Substanţele organice se împart în 2 mari categorii: substanţe azotate şi neazotate.3. Cu2+ (ceruloplasmina).creatinină.aminoacizi (N rezidual) azotate substanţe organice neazotate 1.parte componentă a celui mai important sistem tampon participă la menţinerea echilibrului acido-bazic al organismului Fe2+şi Cu2+ intră în componenţa unor sisteme enzimatice participând ca factori adjuvanţi în eritropoieză. X).este indispensabil pentru biosinteza hormonilor tiroidieni. glucide din acest grup făcând . Din acest grup fac parte substanţe ca antitrombina III. fracţionarea cromatografică. glucide. componente ale complementului. proteice albumine. metodă care se bazează pe proprietatea proteinelor de a migra spre anod atunci când sunt puse într-un mediu alcalin cu un pH situat deasupra punctului lor izoelectric. α1 şi α2 globulinele au rol de transportor pentru numeroase substanţe: lipide. Clasificarea lor iniţială în albumine şi globuline. duce la creşterea excitabilităţii neuro-musculare şi apariţia crizelor de tetanie. datorită legării sale crescute de proteinele plasmatice în dauna formelor ionizate. hormoni tiroidieni. eritropoietina. Greutatea lor moleculară redusă de 68000 ca şi puternica lor hidrofilie explică de ce ele realizează peste 3/4 din presiunea coloid-osmotică a plasmei jucând un rol important în schimburile lichidiene dintre plasmă şi lichidul interstiţial. Albuminele pot transporta acizi graşi liberi. metabolismul osos alături de fosfaţi ca şi la activarea unor sisteme enzimatice împreună cu Mg2+. Na+ şi Cl.au un rol important în determinarea presiunii osmotice.23 au pentru diferite funcţii fiziologice. lipide. Albuminele se formează în ficat. aşa cum se întâmplă în stările de alcaloză respiratorie.

D. VII. XI.14. XII. aproape toate proteinele sanguine cu excepţia albuminelor fiind glicoproteine. Lipoproteinele transportă lipidele de la locul de absorbţie (intestin) sau de sinteză (ficat) spre locurile de utilizare şi stocare în diferite ţesuturi. E. salivă. G cu mai multe subclase. B. Funcţiile biologice ale imunoglobulinei D nu sunt bine clarificate. XIII). IX. Ele au rol în transportul diferitelor substanţe. Imunoglobulina E (IgE) are un rol important în răspunsurile alergice deoarece se leagă avid de mastocite care în contact cu antigene specifice eliberează histamină şi leucotriene care induc vasodilataţie.în mecanismele de apărare (imunoglobuline. Se sintetizează imediat după expunerea la un antigen. Compoziţia ionică a diverselor compartimente lichidiene lacrimi. Imunoglobulina A (IgA) este localizată la nivelul ţesuturilor secretoare fiind prezentă în FIG. Concentraţia principalelor substanţe anorganice din plasmă (mmol/L) parte şi unii factori ai coagulării (fibrinogen. favorizează fagocitoza şi activarea complementului. complement). Pe baza studiilor electroforetice şi imunologice se descriu mai multe clase de imunoglobuline. F. Anticorpii naturali împotriva antigenelor celulelor sanguine (aglutininele α şi β) aparţin clasei M. lapte. glucide sau lipide. Lipoproteinele reprezintă combinaţia globulinelor cu lipidele fiecare tip de lipoproteină având proprietăţi chimice şi roluri fiziologice specifice. Componentele proteice ale lipoproteinelor se numesc apoproteine existând tipurile A. secreţiile respiratorii şi intestinale asigurând protecţia contra infecţiilor a mucoaselor. plasminogenul. γ1 şi γ2 globulinele sau imunoglobulinele constituie suportul anticorpilor cu rol în apărarea organismului. Glicoproteinele conţin hidraţi de carbon într-un procent variabil. creşterea permeabilităţii vasculare şi bronhoconstricţie. 1. FV. Globulinele pot fi clasificate şi după combinaţia lor cu metale. Imunoglobulina G (IgG) este principala imunoglobulină reprezentând 80% din γ globulinele plasmatice şi are 2 locuri de combinaţie pentru antigene.24 TABEL IV. Imunoglobulina M (IgM) este cea mai mare dintre imunoglobuline are 10 locuri pentru fixarea antigenelor. în coagulare sau au rol . C. unele componente ale complementului.

Substanţele azotate neproteice cuprind ureea.25 enzimatic (proteaze. după hemoragii sau în arsuri.2. coagulare sau au acţiune asupra musculaturii netede vasculare -inhibitorii proteazelor (α1 antitripsina. Metaloproteinele cuprind globulinele care leagă metale. glucide. α2 macroglobulina. Proteinele plasmatice intervin într-o serie de procese fiziologice importante: -menţinerea presiunii coloid-osmotice realizată mai ales de albumine care au hidrofilia cea mai accentuată -transportul diferitelor substanţe (ioni. antiplasmina) Cantităţi foarte mici de proteine-enzime ce se găsesc în plasmă provin de la nivelul ficatului.2. . medicamente) realizat mai ales de globuline -menţinerea pH sanguin în special prin intervenţia albuminelor care pot lega cea mai mare parte a bazelor din cauza punctului lor izoelectric cel mai îndepărtat de pH plasmei -funcţia de apărare realizată cu ajutorul unor proteine nespecifice (complement. lipide. Modificarea raportului normal dintre diferitele fracţiuni proteice plasmatice însoţită de variaţii ale proteinemiei totale constituie disproteinemia. hidrolaze). hormoni. Scăderea albuminelor apare în bolile renale sau hepatice. iar creşterea fibrinogenului în bolile colagenului. antitrombina III.15. Fosfataza alcalină creşte în osteita fibrochistică şi rahitism. fosfataza acidă creşte în tumori. aldolaza creşte dar colinesteraza scade în afecţiunile hepatice. acid uric. ceruloplasmina care conţine cupru. Proteinele plasmatice se formează continuu în special în ficat (cam 15 g zilnic) din aminoacizii proveniţi din alimente conform unui program propriu codificat genetic. transaminazele glutamacetică şi piruvică cresc în afecţiunile hepatice şi infarctul miocardic.3. FIG 1.5. în timp ce imunoglobulinele sunt folosite pentru a conferi imunitate pasivă în prevenţia sau tratarea unor boli. Plasma sau soluţiile care conţin albumine pot fi utilizate pentru înlocuirea sângelui pierdut. Creşterea globulinelor apare în mielomul multiplu. 1. printre acestea fiind transferina care transportă fierul. proteina C reactivă) ca şi a celor cu rol specific care constituie anticorpii -menţinerea stabilităţii suspensiei elementelor figurate prin intervenţia forţelor electrice ale albuminelor şi globulinelor care sunt responsabile de respingerea reciprocă a eritrocitelor pe a căror suprafaţă se repartizează -rolul enzimatic al diferitelor grupuri proteice reprezentate de: -sistemele proteolitice: -complementul cuprinde mai multe glicoproteine ce se activează secvenţial după contactul cu un complex imun dând naştere în final complexului de atac membranar care distruge celulele -factorii de coagulare şi fibrinoliză cu rol în hemostază -kininele plasmatice care intervin în procesele inflamatorii. produşi de metabolism. aminoacizi. al glandelor digestive sau al altor celule din organism modificările acestora fiind caracteristice unor afecţiuni. neexistând depozite proteice. Aspectul curbei de electroforeză. properdină. polipeptide.

creatinina. Bilirubina provine din catabolismul hemoglobinei. Hipoglicemia se întâlneşte în perioadele interdigestive.2. Mecanismul neuroumoral de menţinere a nivelului glicemiei este unul dintre cele mai fine mecanisme homeostatice în care este implicat ficatul împreună cu numeroşi hormoni cu acţiune hiperglicemiantă (glucagon. glucocorticoizi. diabetul este un important factor de risc pentru dezvoltarea bolilor cardiovasculare.26 creatina.2. Glucidele provin din alimente ca şi în urma proceselor de glicogenoliză şi neoglucogeneză (din aminoacizi.Glucidele.1-0. Diabetul zaharat.6 mg%).3. fosfolipide. somatotrop. se găsesc în plasmă fie libere fie legate de globuline.3-6.3. -LP cu densitate foarte joasă (VLDL) care migrează cu pre β globulinele sunt produse în ficat conţin trigliceride derivate din acizii graşi circulanţi sau cei proveniţi din glucide. se caracterizează prin creşterea marcată a glicemiei datorită lipsei sau scăderii insulinei şi are un răsunet general la nivelul organismului.5. . sex. Cele mai multe lipide se găsesc legate de globuline cunoscute sub denumirea de apoproteine împreună cu care migrează electroforetic constituind lipoproteinele. Inhibitorii xantinoxidazei (allopurinol) reduc nivelul de acid uric. ei crescând după mese. Creşterea cantităţii de uree însoţită de creşterea altor substanţe toxice duce la instalarea uremiei ce poate evolua spre o stare comatoasă. în urma unei alimentaţii bogate în dulciuri sau în diabetul zaharat provocat de lipsa insulinei. insuficienţa renală.5 mmol/L.7 mmol). nu migrează electroforetic şi vehiculează trigliceridele alimentare provenite de la nivel intestinal. Hiperglicemia se întâlneşte în cursul emoţiilor. el începând depozitarea ei odată cu creşterea acestui nivel. Se găseşte în plasmă sub formă glucuronoconjugată. 1. Datorită mărimii moleculare şi a densităţii diferite s-au putut obţine prin ultracentrifugare mai multe clase de lipoproteine: -chilomicronii cu densitatea cea mai mică. Ureea scade în insuficienţa hepatică acută.3. Creşterea bilirubinei duce la colorarea galbenă a tegumentelor şi sclerei cu apariţia icterului. alimentaţie. Aminoacizii şi polipeptidele se găsesc în cantităţi mici deoarece sunt rapid preluaţi de ţesuturi.3.1.5. bilirubina şi amoniacul.2. Acidul uric (3-6 mg%) este produsul final al metabolismului nucleoproteinelor nivelul său fiind crescut în gută o boală metabolică ce se caracterizează prin creşterea producţiei de nucleotizi purinici.3. Ureea este cel mai important produs final al metabolismului proteic şi principalul compus azotat neproteic din plasmă (20-40 mg% sau 3.3. Ei provin din proteinele alimentare şi tisulare Creatina şi creatinina provin din metabolismul muscular cantitatea lor crescând în distrofiile musculare sau insuficienţa renală.1-0.5.2. ACTH. Alături de obezitate. intoxicaţii şi creşte în nefrite acute. în lipsa alimentaţiei sau în unele afecţiuni hepatice sau hiperinsulinism. 1.Substanţele organice neazotate din plasmă sunt reprezentate de glucide şi lipide.4-5. tiroidieni) şi un singur hormon hipoglicemiant reprezentat de insulină.Lipidele plasmatice sunt reprezentate de trigliceride. boală metabolică de cele mai multe ori de cauză genetică. zona geografică. Creşterea se poate datora unor afecţiuni hemolitice. 1. catecolamine. aceasta cu atât mai mult cu cât ar exista peste 100 milioane de diabetici în lume dintre care numai jumătate sunt cunoscuţi. In aprecierea valorilor lipidelor plasmatice trebuie să se ţină însă cont de vârstă. acid lactic şi gliceride). formarea de cristale de uraţi ce se depun în articulaţiile extremităţilor provocând crize dureroase intense sau în căile urinare sub forma de calculi. colesterol şi acizi graşi care totalizează 700-800 mg%( TABEL V). având ca principal reprezentant glucoza.2 mg%) şi sub formă legată de proteine sau bilirubina “indirectă” (0. Ca un indicator orientativ al situaţie lipidelor plasmatice este folosit frecvent colesterolul total a cărui creştere este considerată ca un important factor de risc pentru dezvoltarea aterosclerozei şi a complicaţiilor cardiovasculare. hepatice sau unor obstrucţii ale căilor biliare. hidrosolubilă sau bilirubina “directă” (0. Ficatul este un important producător de glucoză atunci când nivelul glicemiei este normal. Valorile normale ale glicemiei sunt de 80-100 mg% sau 4.

afecţiunile coronare. sindromul nefrotic.3. Numărul de eritrocite este de 4-6 mil/mm3. Curba de disociere a O2Hb este influenţată de temperatură. leucocite şi trombocite. Antigenul este alcătuit din mai multe componente Cc. carbaminhemoglobină (HbNHCOO). Grupele sanguine în sistemul A0B sunt stabilite în funcţie de prezenţa antigenelor eritrocitare A şi B şi a aglutininelor α şi β. cobalt. O2 se găseşte dizolvat în plasmă (0. creşterea lor favorizând dezvoltarea ateroamelor -LP cu densitate mare (HDL) care migrează cu a globulinele transportă colesterolul tisular. Rh este un antigen separat de antigenele A şi B care se găseşte la majoritatea indivizilor şi care sunt consideraţi Rh+. carboxihemoglobină (combinaţia cu CO). Dd. mai ales cel din pereţii arteriali. Ea ocupă cam 33% din volumul unei hematii ceea ce reprezintă în jur de 30 pg. hemoglobina redusă (HHb). Elementele figurate ale sângelui sunt reprezentate de eritrocite. colesterol.6. creştere ce se poate observa în urma efortului fizic. reduce frecvenţa afecţiunilor coronare. Durata vieţii lor este de 120 zile. pCO2 şi difosfoglicerat. . nu au nucleu. Sideremia normală este în jur de 120 mg/100 ml (21 mmol/L). acidul folic. talasemia). alcoolismul sau ca urmare a unor abuzuri alimentare de grăsimi şi dulciuri. CO2 se găseşte într-o mică parte (7-8%) dizolvat în plasmă (2. scăderile se numesc anemii iar creşterile poliglobulii. Hematopoieza este procesul de formare al elementelor figurate pornind de la o celulă tulpină omnipotentă ce va da naştere celulelor tulpină orientate spre cele 3 linii celulare.27 -LP cu densitate joasă (LDL) care migrează cu b globulinele transportă 70% din colesterol pe care-l descarcă în ţesuturi.34 ml O2 adică 20 ml/100 ml sânge. mai ales de Hb (5-10%). Principalul factor care intervine în formarea eritrocitelor este eritropoietina o glicoproteină care se sintetizează în rinichi şi acţionează mai ales în primele etape ale eritropoiezei la nivelul progenitorilor eritroblastici. Hematopoieza cuprinde procesele de diviziune şi maturare ale celulelor sanguine primordiale până la stadiul de elemente adulte. Eritropoieza este procesul de formare a eritrocitelor ce are loc la adult în măduva hematogenă de la nivelul oaselor scurte şi late pornind de la o celulă tulpină orientată spre eritropoieză.3 ml/100 ml) dar cea mai mare parte se găseşte în combinaţie cu Hb care poate lega la fiecare gram 1. cea mai mare parte găsindu-se în plasmă şi eritrocite sub formă de bicarbonaţi (80%) sau legat de proteine. spre ficat de unde va fi excretat prin bilă. cele vasculare cerebrale sau periferice. Factorii adjuvanţi ai eritropoiezei sunt reprezentaţi de fier. Principala substanţă din eritrocite este hemoglobina formată din globină şi hem care conţine fier. Eritrocitele au o formă discoidală. leucocite şi trombocite care îndeplinesc funcţii importante în transportul O2 şi CO2 (eritrocitele). Hiperlipoproteinemiile pot fi primare datorite unor defecte ereditare sau cel mai frecvent secundare unor afecţiuni ca diabetul. methemoglobină (conţine fier oxidat). Hemoglobina se degradează dând naştere la bilirubina care dacă depăşeşte 2 mg/100 ml produce apariţia icterului (coloraţia galbenă a tegumentelor şi a sclerei) Compuşii hemoglobinei: oxihemoglobina (O2HB). Ele pot fi clasificate în mai multe tipuri în funcţie de raportul dintre trigliceride. eritrocitele tinere sau reticulocitele apar în sângele periferic unde se găsesc într-o proporţie de 5-15 /1000 eritrocite. procesele de apărare (leucocitele) şi hemostază (trombocitele). VLDL. pH. având un diametru de aproximativ 7 µm.9 ml/100 ml). Este cunoscut rolul important al modificărilor lipidelor plasmatice în apariţia aterosclerozei şi a complicaţiilor acesteia . cupru. Creşterea HDL. Denumirea grupelor este dată de prezenţa antigenelor A şi B.Elementele figurate ale sângelui Elementele figurate sunt reprezentate de eritrocite. Procesul are loc în mai multe etape de diviziune şi maturare. 1. Anomalii ale globinei duc la apariţia unor hemoglobine anormale care produc apariţia unor defecte eritrocitare însoţite de anemii (anemia falciformă. vitamina B12. hipotiroidismul. Ee cel mai important fiind antigenul D. LDL şi HDL. In 100 ml sânge există în medie 15 g hemoglobină.

1. Ele constituie o populaţie de celule care se autoîntreţine. CFU gm pentru granulocite şi macrofage. expunere la CO) care constituie stimulul primar pentru producerea ei. La adult măduva hematogenă totalizează cam 2500 g cu o producţie zilnică de 250 miliarde eritrocite. scăderea fluxului sanguin renal. Mecanismul prin care celulele tulpină sunt stimulate să prolifereze implică factori de creştere care acţionează asupra unor receptori membranari inducând modificări citosolice şi nucleare legate de creştere şi diferenţiere.3.18). -la nivelul ficatului. Hematopoieza difuză embrionară dispare la naştere.16).6.6. Formarea eritrocitelor are loc prin procesul de eritropoieză care începe devreme în viaţa intrauterină la nivelul unor insule mezodermale. Concentraţia plasmatică a principalelor lipide (mg%) Se descriu mai multe tipuri de celule progenitoare care provin din celula tulpină omnipotentă denumite CFU (“colony forming unit” denumire stabilită în urma experienţelor in vitro): CFU gemm pentru toate liniile mieloide. Pentru linia limfoidă există progenitori pentru limfocitele B şi T. Ea este produsă: -la nivelul corticalei renale în celulele endoteliale din zona peritubulară sau celulele tubulare. în primul rând măduva osoasă. cu timpul ea retrăgându-se la nivelul oaselor scurte şi late. CFUe pentru seria eritroidă dar există şi CFU separate pentru granulocite.3. dar se şi poate “orienta” spre o anumită linie celulară devenind celule progenitoare care şi-au pierdut capacitatea de autoreînnoire ele evoluând spre celulele “blast” sau cap de serie. eozinofile. Spaţiul ocupat de eritrocite se numeşte eritron şi are o componentă fixă medulară (55 ml) şi una circulantă (2300 ml). Odată cu diferenţierea organelor eritropoieza apare şi în ficat şi splină. distrugerea eritrocitelor prin hemoliză cresc producţia de eritrocite.1.28 Celulele sanguine primordiale numite celule tulpină (stem sau suşă) sunt omnipotente sau pluripotente în sensul că vor da naştere tuturor celulelor sanguine.1.17). rinichiul şi eventual ficatul intervenind doar în cazurile de hipoxie tisulară (scăderea capacităţii de transport a O2 în sânge.1. monocite.Eritrocitele 1. bazofile sau megacariocite (FIG 1.Eritropoieza. dar ţesutul mezenchimal îşi păstrează potenţialul hematoformator care se poate manifesta în unele condiţii patologice. Scăderea cantităţii de O2. La indivizii neanemici concentraţia eritropoietinei . La naştere eritropoieza are loc în toate oasele. Celulele tulpină populează organele hematoformatoare. scăderea pO2 arterial. O glicoproteină ce aparţine grupului citokinelor denumită eritropoietină este principalul factor de creştere cu rol în stimularea eritropoiezei. Există mai multe etape intermediare prin care celula tulpină prin diviziuni succesive şi maturare ajunge la stadiul de eritrocit adult (FIG 1. Funcţia eritropoietică medulară poate creşte de mai multe ori atunci când este nevoie. hemoragiile. TABEL V. Reglarea eritropoiezei cuprinde mecanismele prin care numărul eritrocitelor în sânge este menţinut în limite normale. mai ales la făt -în macrofagele tisulare din măduva hematogenă de unde acţionează pe cale paracrină In condiţii normale eritropoietina produsă de macrofage este suficientă. pentru ca începând din luna a 4-a ea să fie preluată de măduva osoasă (FIG 1.

angiotensina. nuci. urină sau piele). Sub această formă este absorbit prin mecanisme de transport activ dar o parte a sa rămâne în celulele intestinale ca feritină ce conţine Fe3+. reglarea cantităţii de fier din organism se face mai ales prin controlul absorbţiei constituind un fapt unic. Eritropoietina umană obţinută prin metode de inginerie genetică este folosită în practica clinică în cazurile de insuficienţă renală şi anemie.2. Sideremia normală este -120-140 µg % (21-25 µmol/L) la bărbaţi -90-120 µg% (16-21 µmol/L) la femei Deşi capacitatea totală de a lega fierul este mult mai mare şi nu diferă cu sexul. In stomac Fe3+ din alimente este desfăcut din compuşii săi cu ajutorul HCl şi este redus la Fe2+ de către substanţele reducătoare. ficat. vitamina B12. adenozina. în condiţii normale ea nu depăşeşte 30-40%.6. mioglobinei. Carenţa de fier fără anemie ce apare mai ales la copii şi femei tinere datorată în special unui consum scăzut de produse animale este una din marile . fasole). fructoză. pierderi repetate de sânge duce la anemii de tip microcitic-hipocrom.Factorii adjuvanţi ai eritropoiezei sunt reprezentaţi de substanţele necesare în procesul formării eritrocitelor fier.). cobalt. In lipsa unui mecanism fiziologic de excreţie a fierului (pierderea sa realizânduse prin celulele intestinale descuamate. Producţia de eritropoietină poate fi modulată pe cale paracrină şi endocrină sub efectul unor substanţe ca: prostaglandinele. renina. Precursorii eritrocitari se încarcă cu fier din transferină sau din macrofagele care au fagocitat eritrocitele distruse. splină) unde se depozitează sau este folosit în eritropoieză. hipoxie) şi îngreunată de grăsimi şi secreţia pancreatică ca şi la cei cu rezecţii gastro-intestinale. lactaţie) cele mai bogate alimente în fier fiind viscerele sau unele vegetale (curmale. Caracteristic pentru metabolismul fierului este că se desfăşoară într-un circuit închis. sex şi starea fiziologică (graviditate. 1. Deficitul de fier prin aport neadecvat. Există un permanent echilibru între rezervele din ţesuturi şi fierul din hemoglobină ce se realizează prin intermediul plasmei sanguine.1. Efectele eritropoietinei se manifestă mai ales asupra progenitorilor eritroblastici CFUe şi BFUe dar acţionează şi asupra proeritroblaştilor şi eritroblaştilor bazofili accelerând eliberarea în circulaţie a reticulocitelor. Acumularea excesivă de fier în ţesuturi (hemosideroza) este posibilă în cursul unor tulburări metabolice şi se însoţeşte de ciroză. diabet şi pigmentarea pielii. Ajuns în sânge Fe2+ este din nou oxidat sub influenţa ceruloplasminei şi este preluat de transferină care-l transportă la ţesuturi (măduvă hematogenă. Stimularea simpatică sau a unor zone hipotalamice intensifică de asemenea producerea eritropoietinei. prin pierderile de sânge fiziologice la femei şi în cantităţi foarte mici prin bilă. pentru formarea eritrocitelor fierul necesar se obţine mai ales din degradarea hemoglobinei după distrugerea hematiilor precum şi din depozite. Necesarul de fier variază în funcţie de vârstă. somatotrop. ACTH. unii aminoacizi în prezenţa bilei ca şi în cazurile de activitate eritropoietică crescută (hemoragii.3. citocromilor şi al unor enzime totalizând 65-75% din totalul de aprox 5 g existent în organism. afecţiuni maligne hematologice sau la pacienţii anemici în urma tratamentului pentru SIDA. Celulele ţintă posedă cel puţin 2 tipuri de receptori specifici care acţionează prin activarea proteinkinazei C şi fosforilarea proteinelor nucleare. absorbţie scăzută. în timp ce estrogenii o scad.29 imunoreactive este de 6-32 U/L. Tratamentul constă în înlăturarea cauzei şi administare de preparate ce conţin fier sub controlul sideremiei. sindroame de malabsorbţie sau parazitoze intestinale. androgeni care o stimulează.19. cupru. ac. aportul şi eliminarea fiind minime (în jur de 1 mg zilnic). Restul cuprinde formele de transport şi depozitare. hormonii tiroidieni.arahidonic. hemoliză. Fierul este un component important al hemoglobinei. Depozitarea fierului se face sub formă de feritină şi hemosiderină. Deoarece aportul alimentar este redus. Absorbţia fierului se face de preferinţă în prima porţiune a intestinului subţire fiind favorizată de alcool. Acest fier nu poate fi utilizat el eliminându-se odată cu celulele descuamate (FIG 1. acidul folic etc.

scăderea capacităţii fizice şi intelectuale este explicată prin scăderea activităţii unor feroproteine (citocrom C.16. scăderea atenţiei şi a capacităţii de concentrare.30 FIG. In hematii există eritrocupreina o proteină cu rol de superoxid-dismutază. Evoluţia eritropoiezei în viaţa intrauterină . crampe musculare. Simptomatologia foarte variată şi nespecifică: astenie. Cuprul intră în compoziţia a numeroase enzime şi ajută metabolismul fierului şi al hemoglobinei. citocromoxidaza. iar în plasmă o altă proteină ce conţine cupru.17. cefalee.1.1. Reprezentarea schematică a hematopoiezei pornind de la celula tulpină probleme de sănătate publică la nivel mondial. palpitaţii. ceruloplasmina are rol de feroxidază favorizând FIG. iritabilitate. mioglobina) cu rol în metabolismul celular.

1. Mărimea. creşterea temperaturii mediului duc la o creştere relativă a numărului de eritrocite circulante datorită efectului simpatic ce produce contracţia splinei. etiologici. In organism există cam 100-125 mg cupru. afecţiune gravă ce se însoţeşte de leziuni nervoase. Tratamentul se face prin administrarea de vitamină B12. mazăre. Deficitul de cupru datorită unor defecte genetice se însoţeşte de încetinirea creşterii.3. Deficienţa de vitamină B12 duce la apariţia unei anemii macrocitare sau megaloblastice. eritrokinetici) pe care trebuie să-i luăm în considerare. 1. acid ascorbic şi fier. Ea constituie un factor extrinsec necesar procesului de maturare al eritrocitelor împreună cu un factor intrinsec prezent în mucoasa gastrică. Creşterile sau poliglobuliile pot fi primare (în procesele neoplazice ce interesează organele hematopoietice) sau secundare unor afecţiuni cronice cardiace. Faţă de valorile medii ce cuprind cam 60% dintre hematii există în mod fiziologic he- . lapte. rinichi.Caracteristicile morfofuncţionale ale eritrocitelor Eritrocitele sau hematiile adulte sunt celule anucleate cu o formă discoidală de aspect biconcav privite din lateral.1012/L) existând variaţii legate de vârstă (număr mai mare la naştere). Scăderile patologice ale numărului de hematii constituie anemiile a căror clasificare este complicată de multitudinea de factori (morfologici.2 µm iar grosimea de 2.1. efortul fizic. degenerescenţă cerebrală progresivă şi moarte. tumori) sau în timpul gravidităţii duce la apariţia unei anemii de tip megaloblastic. pulmonare sau renale. conopidă) care intervin în procesele metabolice ce susţin eritropoieza.18. Lipsa acidului folic se asociază deobicei cu deficitul de vitamină B12. Suprafaţa totală a eritrocitelor atinge 3000 m2.3. Numărul lor este în medie 4-6 milioane/mm3 (4-6. mai ales în muşchi. Diametrul mediu al hematiilor este de 7. Volumul mediu este de 85 µm3 iar suprafaţa de 125 µm2. altitudine (numărul este mai mare la altitudine din cauza scăderii pO2).6. Stările de emoţie. Vitamina B12 este o ciancobalamină ce se găseşte în alimentele de origină animală (ficat. Etapele dezvoltării eritrocitului Grupul acidului folic conţine mai mulţi compuşi prezenţi în produsele animale ca şi în unele vegetale (spanac.2µm. ouă). Lipsa acestor compuşi secundară unor afecţiuni (alcoolism. sex (mai mic la femei din cauza pierderilor fiziologice de sânge şi a acţiunii inhibitoare a hormonilor estrogeni). ficat şi creier. FIG.31 legarea fierului de transferină.

circulaţie. mare parte prin glicoliză anaerobă. Deformabilitatea se poate modifica sub acţiunea unor substanţe medicamentoase (substanţe vasoactive. Hematiile au capacitatea de schimbare rapidă şi reversibilă a formei ce caracterizează deformabilitatea lor. pentru reducerea methemoglobinei. mai adezive şi mai puţin mobile decât cele adulte ele conţinând un reticul ce poate fi evidenţiat prin coloraţie cu coloranţii supravitali care precipită ribonucleoproteinele. Deformabilitatea este realizată prin interrelaţia dintre proprietăţile vâscoelastice ale membranei şi hemoglobină sub influenţa unor forţe externe reprezentate de efectele lichidului plasmatic şi hematocrit.19.32 matii mai mici (microcite) sau mai mari (macrocite). Metabolismul eritrocitar este destul de intens în ciuda absenţei nucleului şi a mitocondriilor energia fiind obţinută în cea mai FIG. aspect crenelat) constituie poikilocitoza. dehidrogenaza. Energia este folosită pentru activitatea pompei de depozitare) Na+-K+. Dintre produşii glicolizei anaerobe. anestezice) sau în cursul unor anemii. glucide (3%). Restul este reprezentat de lipide (7%). In hematii există numeroase sisteme enzimatice (anhidraza carbonică. Eritrocitele tinere sau reticulocitele sunt ceva mai mari şi mai groase. semilună. Durata vieţii hematiilor în sângele circulant este în jur de 120 zile. Când hematiile sunt inegale ca mărime vorbim de anizocitoză. pară. mai ales fosfolipide.8-2 fmol). rachetă de tenis. colinesteraza) care confirmă complexitatea lor metabolică. boli cardiovasculare sau disproteinemii. Principala substanţă conţinută în hematii este hemoglobina care ocupă cam 33% din volumul acestora constituind concentraţia corpusculară medie şi reprezintă în valoare absolută în jur de 30 pg (1. Scăderea ATP face ca hematiile să devină mai sferice prin acumularea de Na+ şi apă iar membrana devine mai puţin elastică. ankirina. fosforilaza. Structura şi metabolism. Numărul lor normal este de 5-15/1000 eritrocite putând . Datorită modificărilor osmotice volumul hematiilor este uşor crescut în sângele venos. ca şi pentru menţinerea formei specifice. actina). Circuitul fierului (absorbţie. Controlul formei hematiilor se face prin intervenţia componentelor lipidice şi protidice membranare (spectrina. Membrana se mişcă în jurul conţinutului eritrocitar ca şenila unui tanc. este plasată la periferie în strânsă relaţie cu membrana celulară . centrul fiind ocupat de hemoglobină. 2-3 difosfogliceratul prezent în cantităţi mai mari decât în alte celule are rol în eliberarea O2 la ţesuturi deoarece legarea sa de hemoglobină îi scade afinitatea pentru O2. Forma specifică a hematiilor asigură o suprafaţă maximă ce favorizează schimbul de gaze şi este avantajoasă din punct de vedere mecanic în timpul modificărilor de formă la care sunt supuse la trecerea prin vasele capilare cu diametru mic. catalaze. ATP conţinut în hematii joacă un rol important în menţinerea formei acestora prin reglarea fluxului membranar de Na+ şi K+ ca şi a deformabilităţii.1. Hematia adultă nu are nucleu iar conţinutul de consistenţa unui gel are o organizare bine structurată. Hematiile al căror diametru depăşeşte 12 µm se numesc megalocite şi nu se întâlnesc în condiţii fiziologice. Anomaliile de formă (sferă. diferite alte substanţe organice şi anorganice şi apă (57%) Stroma hematiilor alcătuită din proteine şi lipide.

6. Ulterior s-a observat că injectarea de sânge de la maimuţa Rhesus la iepuri sau cobai duce la apariţia în sângele acestora a unei aglutinine capabilă să aglutineze nu numai hematiile Rhesus ci şi pe cele ale unui mare număr de oameni care posedă un antigen denumit factor Rhesus sau Rh. Grupa O nu conţine pe hematii antigene. Sângele Rh. Landsteiner a descris la începutul secolului al XX-lea primele 4 grupe sanguine O. Kell etc. O altă situaţie este aceea a unor femei Rh. ca şi în medicina legală pentru identificarea sângelui unei persoane. Antigenul este prezent la 85% din populaţia albă considerată Rh+. scăderea activităţii enzimelor glicolitice.4.B şi AB în funcţie de prezenţa aglutinogenelor A şi B şi a aglutininelor α şi β. e care au capacităţi imunogene slabe. Eritrocitele au tendinţa de a forma agregate sub forma unor rulouri sau fişicuri care sunt reversibile. Un număr foarte mic de indivizi nu au niciun antigen Rh detectabil fiind consideraţi Rh nul. produse biologice (toxine bacteriene.care în urma unei transfuzii cu sânge Rh+ îşi formează anticorpi antiRh iar la o a 2-a transfuzie cu sânge Rh+ pot prezenta complicaţii grave datorită aglutinării hematiilor donatorului. 1.nu este lipsit de antigene Rh dar conţine doar antigenele C sau E alături de c. La suprafaţa eritrocitelor există un complex de determinanţi antigenici în majoritatea cazurilor de natură zaharidică care le conferă un grad înalt de specificitate imunologică.A. Prezenţa antigenelor C. Cel mai puternic antigen este D (Rho) iar cea mai frecventă combinaţie este Cde (Rh1).D. complexe antigenanticorp. Alterarea membranei eritrocitare duce la eliberarea conţinutului celular. Grupele sanguine. fenomen denumit hemoliză. Distrugerea zilnică a 1% dintre hematii are loc mai ales în sistemul monocito-macrofagic şi într-o mică măsură chiar în circulaţie.Hemoliza şi aglutinarea. In plasmă există anticorpi împotriva unor astfel de antigene reacţia dintre acestea ducând la formarea de agregate ireversibile. La puţin timp după descrierea grupelor sanguine clasice s-a constatat că grupa A are 2 subgrupe (A1 respectiv A2) în funcţie de prezenţa a 2 antigene A şi A1 şi că mai există şi alte substanţe antigenice ce aparţin sistemelor MNSs. Hematiile acestuia pot pătrunde în sângele matern cu ocazia naşterii provocând apariţia . Nici un individ nu posedă însă în condiţii normale anticorpi antiRh deoarece în realitate antigenul Rh este heterogen existând cel puţin 3 seturi de antigene Rh notate cu Cc. variaţii mari de temperatură. restul de 15% care nu-l posedă fiind considerată Rh-. reducerea deformabilităţii.1.E sau numai a 2 din care unul este D indică un individ Rh+. Lewis. ceea ce constituie fenomenul de aglutinare. Când aceste alterări fac celulele neviabile ele se distrug. scăderea ATP. cea mai rară fiind grupa AB. Dd şi Ee. Determinarea grupelor sanguine are importanţă în cazul transfuziilor de sânge. Aceasta poate fi provocată de numeroase cauze: agitaţia mecanică.3.33 creşte în cazurile de hiperfuncţie medulară. Rezistenţa la hemoliză este o proprietate importantă a eritrocitelor normale ea scăzând în anemiile hemolitice. dar nu coţine aglutinine Cam 3/4 din populaţie aparţine grupelor O şi A.care au un făt ce a moştenit de la tată antigenul Rh. dar plasma conţine aglutininele α şi β Grupa A conţine antigenul A şi aglutinina β Grupa B conţine antigenul B şi aglutinina α Grupa AB conţine ambele antigene A şi B. Punerea în libertate a unor cantităţi importante de hemoglobină ar duce la eliminarea ei prin urină dacă nu s-ar lega de haptoglobină cu care formează un complex a cărui mărime nu permite eliminarea. factori chimici (detergenţi. d. al transplantului de organe. Componentele lor (fier şi globină) vor fi reutilizate pentru formarea de noi hematii. solvenţi organici). veninuri de şarpe). In funcţie de prezenţa diferitelor antigene (aglutinogene) şi a anticorpilor (aglutinine) se descriu mai multe sisteme de grupe sanguine cele mai importante fiind sistemele ABO şi Rh. In condiţii patologice tendinţa de agregare creşte ducând la formarea de conglomerate masive. Imbătrânirea hematiilor nu este urmată de modificări morfologice vizibile dar se însoţeşte de pierderea progresivă de lipide. Factorul Rh are importanţă la persoanele Rh.

valorile fiind ceva mai reduse la femei din cauza numărului mai mic de hematii. In general VSH creşte în stările infecţioase sau inflamatorii acute sau cronice active.6. Metabolism.20.1. după iradieri. δ aranjate într-o structură spaţială ce cuprinde hemul. eventual dializa renală Se încearcă găsirea unor soluţii care să poată fixa O2 îndeplinind astfel rolul sângelui şi înlăturând necesitatea administrării lui.3. Biosinteză. vărsături.). infarct miocardic). 1 oră 7mm (B) 11mm (F) 2 ore 8mm 16mm Valoarea clinică a VSH este relativă modificările ei nefiind specifice şi trebuind interpretate în contextul clinic. colaps. Modificarea secvenţei aminoacizilor în lanţurile polipeptidice sau modificarea sintezei unor lanţuri duce la apariţia unor hemoglobine anormale cu consecinţe asupra formei şi caracteristicilor funcţionale ale eritrocitelor. hepatomegalie. administrarea de substituenţi de plasmă pentru refacerea volemiei. Acesta este constituit din 4 nuclei tetrapirolici care fixează fierul prin legături covalente.6. β. Pentru transfuziile de sânge se utilizează de preferinţă sânge izogrup compatibil Rh.Stabilitatea sângelui în suspensie. polipnee. dureri precordiale. Hemoglobina este o proteină conjugată formată din globină şi hem care conţine fier. Globina este formată din 4 lanţuri polipeptidice α. hematiile se vor depune în partea inferioară a eprubetei în care a fost plasat. In sângele scos din organism şi tratat cu anticoagulante. Tulburări legate de incompatibilitatea grupelor sanguine între mamă şi făt pot apare la acesta cu o intensitate mult mai redusă şi în cazul sistemului ABO. Boala poate fi prevenită prin administrarea la mamă de IgG anti D sau anticorpi monoclonali care vor distruge hematiile fătului pătrunse în sângele matern prevenind astfel formarea de anticorpi proprii de către aceasta. Viteza cu care are loc acest fenomen constituie viteza de sedimentare a hematiilor (VSH). VSH se apreciază la 1 şi 2 ore.VSH.Hemoglobina 1. In această situaţie anticorpii materni trec în sângele fătului producând o boală hemolitică gravă-eritroblastoza fetală caracterizată prin icter anemie. greţuri. iar după naştere sinteza lanţurilor α şi β cu hemoglobină de tip A1 (FIG 1. ci şi de factori plasmatici legaţi de cantitatea de fibrinogen şi de raportul albumine/globuline de care depinde încărcarea electrică a hematiilor. tahicardie. policitemii. In funcţie de lanţurile polipeptidice avem 3 tipuri principale de hemoglobină: A1 cu 2 α şi 2 β A2 cu 2 α şi 2 δ F cu 2 α şi 2 γ Sinteza lanţurilor globinice este determinată genetic. In viaţa intrauterină predomină sinteza lanţurilor α şi γ cu hemoglobină de tip F.5. Ulterior se poate instala insuficienţa renală acută din cauza tulburărilor ischemice la nivelul rinichiului. testarea prealabilă fiind obligatorie. edeme.3. hipertermie. Sângele este o suspensie de elemente celulare în plasmă care se menţine datorită circulaţiei. în anemii. Ea este condiţionată nu numai de raportul dintre greutatea şi suprafaţa hematiilor. regim alimentar fără proteine. stări anafilactice acute.6. Cele mai cunoscute anomalii genetice ale sintezei hemoglobinei sunt caracteristice anemiei falciforme sau talasemiei. Anemia falciformă frecventă la populaţia africană se datoreşte unui defect al hemoglobinei . congestia feţei. în stările asociate cu necroze sau degradări tisulare (tumori. frisoane.1. 1.6. γ.6. In urma administrării de sânge incompatibil apar rapid semne grave care pot pune în pericol viaţa: agitaţie.3.Structura. depunerea de pigmenţi biliari la nivelul creierului. 1. Ea scade în afecţiunile hepatice. Tratamentul constă în întreruperea imediată a transfuziei.34 anticorpilor antiRh care pot cauza tulburări la mamă în cazul unei transfuzii cu sânge Rh+ sau în cazul unei alte sarcini cu un făt Rh+.

faţă de care are o afinitate mult crescută comparativ cu O2. Combinaţia hemoglobinei cu CO. Fiecare moleculă de hem prin atomul de fier poate fixa o moleculă de O2 ceea ce înseamnă că avem mai multe combinaţii HbO2. HbO8. Gazele respiratorii O2 şi CO2 sunt transportate în sânge sub formă de oxihemoglobină şi respectiv carbaminhemoglobină. Cea mai importantă proprietate a hemoglobinei este aceea de a se combina cu O2 într-o formă disociabilă numită oxihemoglobină (HbO2). Creşterea bilirubinei circulante peste 2mg% duce la apariţia icterului prin legarea bilirubinei de proteinele tisulare şi apariţia unei coloraţii galbene vizibilă mai ales la tegumente şi scleră. . methemoglobină sau sulfhemoglobină. Combinaţia labilă a hemoglobinei cu CO2 la nivelul grupurilor amino terminale constituie carbaminhemoglobina.3. Bilirubina ajunsă la ficat sub forma liberă transportată de globuline este glucuronoconjugată şi eliminată prin bilă. formează un compus mai stabil carboxihemoglobina. întâlnită mai ales la popoarele mediteraneene. La marii fumători numai carboxihemoglobina poate atinge 5%. In cazul oxidării hemoglobinei cu transformarea Fe2+ în Fe3+ ia naştere methemoglobina. După distrugerea hematiilor fierul şi globina vor fi reutilizate iar protoporfirina se elimină prin urină şi fecale sub formă de bilirubină-urobilinogen. măduva hematogenă şi splină. Din cantitatea totală de hemoglobină numai o parte (88-98%) este disponibilă pentru O2 restul de 2-12% fiind reprezentat de carboxihemoglobină. Talasemia. aşa cum se întâmplă în unele boli pulmonare. Prima moleculă de O2 se fixează şi se cedează mai greu iar celelalte mai uşor. O parte din aceşti produşi se elimină iar o alta se reabsoarbe şi ajunge la ficat realizând un circuit hepato-entero-hepatic.6. Hemul oxidat sub forma hematinei formează cu HCl o substanţă numită hemina care cristalizează sub forma de cristale brun roşcate ce pot fi utilizate pentru identificarea urmelor de sânge. In intestin sub acţiunea unor enzime bacteriene bilirubina se transformă în bilinogeni care prin auto oxidare dau stercobilina. Combinaţia hemoglobinei cu sulful (după administrarea unor medicamente) dă naştere unui compus foarte stabil care nu mai poate fi desfăcut pe toată durata vieţii hematiei. Reprezentarea grafică a interrelaţiei dintre saturaţia hemoglobinei şi pO2 arată ca o curbă în formă de S ce caracterizează enzimele reglatoare (FIG 1. HbO6. Fixarea O2 de hemoglobină se face la nivelul plămânilor. 1. Determinarea cantităţii de hemoglobină este importantă pentru că ne oferă indicii cu privire la capacitatea de transport a O2 în sânge.21). 1.2. iar cea a hemului are loc la nivelul mitocondriilor sub influenţa a numeroase enzime specifice.3 mmol/L) fiind ceva mai mare la bărbaţi şi mai mică la femei. Pentru a desface această combinaţie este nevoie de administrarea de O2 la o presiune crescută.6. Cantitatea normală de hemoglobină este în jur de 15 g/100 ml (9.Compuşii hemoglobinei. HbO4. Hematiile au o formă de seceră şi sunt foarte fragile.35 (HbS) în care în locul acidului glutamic din poziţia 6 a lanţului β apare valina. Când hemoglobina pierde O2 se transformă în forma deoxi sau hemoglobină redusă (HHb) de culoare mai închisă ce se găseşte în mod normal într-o cantitate de aprox 3 g/100 ml.3. se datoreşte suprimării sintezei lanţurilor β şi se caracterizează prin anemie datorită distrugerii exagerate a hematiilor care conţin hemoglobină de tip F şi A2 şi a eritropoiezei ineficiente. cardiace sau policitemii duce la apariţia unei coloraţii albăstrui a tegumentelor şi mucoaselor denumită cianoză. Aceste procese au loc prin modificări ale configuraţiei moleculei de hemoglobină şi constituie aşa numita respiraţie moleculară. iar desfacerea sa la nivel tisular în condiţiile variaţiei presiunii parţiale a O2 ca şi a altor factori.Curba de disociere a oxihemoglobinei. Sinteza globinei este controlată genetic şi se realizează la nivelul ribozomilor. Transformarea hemoglobinei în bilirubină are loc în ficat.6.3. Creşterea acestei cantităţi la 4-5 g/100 ml. O mică parte ajunsă în circulaţia sistemică este eliminată sub formă de urobilinogen.6.

2. 1. Rolul hemoglobinei în menţinerea pH. a 2-3 difosfogliceratului. La plămâni unde temperatura este mai scăzută datorită pătrunderii aerului respirat este favorizată fixarea O2. oxihemoglobina este un acid mai puternic (pH izoelectric la 6. Hemoglobina ca orice proteină are un caracter amfoter ceea ce face ca în mediul alcalin al sângelui (pH 7. La aceasta contribuie şi scăderea pH sub influenţa acidului carbonic format prin hidratarea CO2.1. Viteza de reacţie dintre O2 şi hemoglobină exprimată prin atingerea saturaţiei de 50% este foarte mare permiţând ca schimburile să se facă în condiţii optime chiar la o viteză crescută de curgere a sângelui. Temperatura.7. 1. Cum încărcarea electrică depinde de pH punctului izoelectric.4) să se încarce negativ şi să se comporte ca un acid slab legând baze.3. O serie de factori influenţează curba de disociere a oxihemoglobinei pe care o deplasează la stânga.1. Conţinutul în CO2 al sângelui arterial este de 48-50 volume % iar al celui venos de 52-58 volume%. Efectul CO2 este important la ţesuturi unde creşterea sa ajută cedarea O2. Interrelaţia dintre capacitatea de fixare a O2 de hemoglobină.34 ml O2 pe fiecare gram ceea ce corespunde la o valoare în jur de 20 ml/100 ml sânge.36 Forma aceasta explică de ce prima moleculă de O2 se fixează şi se cedează mai greu.22). Transformarea oxihemoglobinei în hemoglobină redusă la nivel tisular se face cu eliberarea de O2 şi K+ şi legarea de H+ HBO2 ↔ HHb + O2 + K+ In aceste condiţii trecerea unui mol de oxihemoglobină la hemoglobină redusă va fi însoţită de legarea a 0.7.6. O mică parte a O2 (cam 0. Aceasta poate lega 1.3. Sângele are capacitatea de a transporta gazele respiratorii atât în plasmă unde se găsesc dizolvate sau sub forma unor combinaţii cu alte substanţe cât şi în hematii legate de hemoglobină.Transportul O2 se realizează în cea mai mare parte de către hemoglobină. Prezenţa electroliţilor.1.8).Transportul CO2 se face atât în plasmă cât şi în hematii.1. Funcţia respiratorie a sângelui. creşterea cantităţii de carboxihemoglobină şi methemoglobină cresc afinitatea hemoglobinei pentru O2.6.7. Astfel la presiuni parţiale crescute ale CO2 şi valori scăzute de pH. Saturaţia hemoglobinei.6-0. Această formă este importantă pentru că prin ea au loc toate schimburile de la nivelul hematiilor spre ţesuturi sau de la plămâni spre hematii. ceea ce reprezintă o capacitate de fixare crescută a O2. CO2 are o solubilitate mai mare decât O2 astfel încât în plasma din sângele arterial unde pCO2 este de 40 mmHg să avem dizolvată o cantitate de 2. Restul de CO2 se găseşte atât în plasmă cât şi în hematii sub 3 forme : -o mică parte sub formă de HCO3H -cea mai mare parte (80%) sub formă de bicarbonaţi (HCO3Na şi HCO3K) -sub formă carbaminică legat de proteinele plasmatice sau mai ales de hemoglobină (5-10%) Conţinutul în CO2 al sângelui depinde în mare măsură de pCO2.7 mEq H+ ceea ce ajută la menţinerea echilibrului acido-bazic.6) decât hemoglobina redusă (pH 6.Transportul gazelor în sânge.dând naştere la HCO3H care disociază la CO2 şi apă (FIG 1.3 ml %) se dizolvă în plasmă conform legilor fizicale. Cantitatea mare de hemoglobină din sânge face ca rolul său de tamponare să fie foarte important.6. chiar la pO2 de 100 mmHg. afinitatea hemoglobinei pentru O2 se reduce. nu este 100% ci doar 95-98% din cauza contaminării sângelui arterial cu sânge venos prin legăturile dintre circulaţia pulmonară şi cea bronşică ca şi prin vărsarea sângelui prin unele vene coronare în ventriculul stâng.23). 1. pCO2 şi pH poartă denumirea de efect Bohr după numele celui care l-a descris încă în 1910. Hidratarea CO2 cu for- .3. sau spre dreapta însemnând o capacitate de cedare crescută (FIG 1. Fenomenele au loc invers la nivelul plămânilor iar H+ eliberat va reacţiona cu HCO3. Creşterea temperaturii scade saturaţia hemoglobinei ceea ce favorizează cedarea O2 la ţesuturi unde din cauza proceselor metabolice temperatura este mai mare.9 ml/100 ml sânge (7-8%).

+ H+ + H va fi preluat de hemoglobina care a cedat O2 şi a eliberat K+ transformându-se în HHb H+ + KHb ↔ K+ + HHb O parte importantă din bicarbonatul format în eritrocite va trece în plasmă în schimbul Cl. 1.în eritrocite pătrunde apa datorită efectului osmotic având drept urmare o uşoară creştere a volumului eritrocitelor.+ H+ Din cauza pO2 scăzută la ţesuturi O2 trece din plasmă către acestea mărind gradientul plasmă-eritrocite. In plasmă CO2 se dizolvă rapid sau se hidratează ceva mai lent formând acid carbonic: CO2 + H2O ↔ HCO3H ↔ HCO3.1. Concomitent cu Cl.+ H+ + H este fixat de către proteinele şi fosfaţii din plasmă: H+ + Proteinat-Na ↔ Na+ + Proteinat-H H+ + HPO4Na2 ↔ Na+ + H2PO4Na Cea mai mare parte a CO2 pătrunde în eritrocite unde în prezenţa anhidrazei carbonice formează o mare cantitate de bicarbonaţi: CO2 + H2O ↔anhidraza carbonică HCO3H ↔ HCO3. dar şi în plasmă. La nivelul ţesuturilor ca urmare a proceselor metabolice se produce o importantă cantitate de CO2 care va pătrunde în plasmă conform gradientului de presiune parţială (FIG 1.fenomen cunoscut ca migrare a clorului ce are rolul de a menţine echilibrul electric.6.3.2. Ca urmare a trecerii bicarbonaţilor în plasmă aici vom găsi 2/3 din CO2 transportat sub această formă iar în eritrocite doar 1/3 cu toate că cea mai mare a parte a acestora s-a format în eritrocite. respiratorii şi circulatorii. Acest lucru explică marea cantitate de CO2 transportată sub formă de bicarbonaţi.6.3.20.şi H+ are loc mai ales în hematii unde prezenţa anhidrazei carbonice accelerează reacţia.37 FIG.7.Leucocitele . Sinteza diferitelor lanţuri proteice ale hemoglobinei pre şi postnatal marea de HCO3H şi ulterior de HCO3.Schimbul de gaze de la nivelul ţesuturilor.24). Deşi forma carbaminică nu este în cantitate prea mare ea este foarte mobilă ceea ce face ca în jur de 1/4 din schimburile de CO2 să se realizeze prin intermediul acestei forme.1. Cantitatea de CO2 formată şi eliminată variază în funcţie de modificările metabolice. O altă parte a CO2 pătruns în eritrocite este preluată de hemoglobină sub formă carbaminică: CO2 + HB-NH2 ↔ HbNH-COOH ↔ HbNH-COO.+ H+ O mică parte este preluată de proteinele plasmatice formând compuşi carbaminici : CO2 + Prot-NH2 ↔ Prot-NH-COOH ↔ ProtNHCOO. Ca urmare oxihemoglobina pune în libertate O2 care trece prin plasmă spre ţesuturi concomitent cu eliberarea de K+ şi preluarea H+: HbO2 ↔ HHb + O2+ K+ Fenomenele au loc invers la nivelul plămânilor unde pO2 este crescută iar pCO2 este scăzută. Consumul de O2 depinde de necesităţile energetice ale ţesuturilor în funcţie de activitatea depusă.3. 1.

Din punct de vedere morfologic există polimorfonucleare (granulocite neutrofile. Anticorpii sunt γ globuline numite şi imunoglobuline produse de LB şi plasmocite.38 Leucocitele sunt în număr de 6-8000/mm3. Anticorpii pot distruge antigenele direct sau indirect prin intermediul complementului activat de imunoglobulinele M şi G. IgA.21. Sunt de mai multe tipuri fiecare dintre ele având roluri specifice (LT helper. fagocitarea microorganismelor de către neutrofile şi monocite/macrofage şi răspunsul inflamator. formarea fibrinei. Limfocitele B iau naştere în măduvă. polizaharid sau haptenă) pe care organismul o recunoaşte că străină şi care declanşează un răspuns imun. Ele cuprind acţiunea unor substanţe (interferoni. Limfocitele T iau naştere în măduvă şi se instruiesc în timus. Reprezentarea lor procentuală constituie formula leucocitară. Eozinofilele au rol în apărarea contra paraziţilor mari. IgE şi formează cu antigenele complexe imune. migrarea fagocitelor. LT supresoare. altitudine. Leucocitoza reprezintă creşterea numărului de leucocite ce apare în condiţii fiziologice (efort. Ea poate fi activă sau pasivă dobândită pe căi naturale sau artificiale.Curba de disociere a O2Hb Leucopenia reprezintă scăderea numărului de leucocite ce apare în stări carenţiale. Anticorpii stau la baza răspunsului imunologic mediat pe cale umorală. după iradieri sau administrarea unor medicamente. tumori) FIG 1. Anticorpii monoclonali sunt obţinuţi de la un plasmocit cuplat cu o celulă tumorală care constituie un hibridom ce va începe o clonă formată dintr-o linie de celule descendente ale acelui singur plasmocit. Monocitele şi macrofagele fagocitează particule mari. LT citotoxice. prelucrează antigenele pentru a fi prezentate limfocitelor. Antigenul poate fi orice substanţă (proteină. acţionează şi la nivelul epiteliului şi muşchilor netezi ai căilor aeriene. Mijloacele de apărare ale organismului pot fi nespecifice şi specifice. Mijloacele nespecifice sunt constituite dintr-o serie de reacţii care se desfăşoară identic indiferent de tipul agentului patogen. formarea puroiului. LT amplificatoare. LT natural killer). au efecte citotoxice directe. Neutrofilele au rol important în fagocitoză. Ele sunt de mai multe tipuri IgG. Bazofilele împreună cu mastocitele au rol în procesele alergice. Mijloacele specifice sunt reprezentate de mecanismele imunologice realizate cu ajutorul anticorpilor şi a celulelor imunocompetente (LB şi LT). IgM. IgD. se transformă în cazul stimulării lor în plasmocite care produc anticorpi (imunoglobuline). . Imunitatea este procesul prin care organismul îşi păstrează individualitatea făcând diferenţa între ceea ce îi este propriu şi ceea ce îi este străin. eozinofile şi bazofile) şi mononucleare (limfocite şi monocite). properdina). expunere la razele solare) sau patologice (strări infecţioase. distrugeri celulare. Din punct de vedere funcţional există fagocite (granulocitele polimorfonucleare şi monocitele) şi imunocite (limfocitele B şi T). Răspunsul inflamator se desfăşoară în mai multe etape: vasodilataţia şi creşterea permeabilităţii capilare. Leucopoieza are loc în măduva osoasă şi organele limfoide sub influenţa unor factori stimulatori care fac parte din din grupul citokinelor şi care se numesc limfokine. complement. eliberează o serie de substanţe cu rol de mediatori ai sistemului imun.

3.22. Reacţia de hipersensibilizare imediată (anafilaxia) este dependentă de IgE şi poate fi extrem de gravă (şocul anafilactic) ducând la moarte prin prăbuşirea presiunii arteriale şi tulburări respiratorii produse prin bronhospasm.1. Factorii care influenţează curba de disociere a oxihemoglobinei : temperatura (a). Clasificarea leucocitelor.39 FIG. Autoimunitatea se referă la dereglarea capacităţii de a recunoaşte ceea ce este propriu cu producerea unor autoanticorpi împotriva autoantigenelor. Leucocitele sau globulele albe sunt celule nucleate (spre deosebire de eritrocite şi trombocite) care pot fi clasificate după mai multe criterii morfologice sau funcţionale. splină). Din punct de vedere morfologic există granulocitele polimorfonucleare (neutrofile. dar cea mai mare parte a lor se află în ţesuturi. 1. pCO2 (c). Răspunsul imunologic mediat celular are la bază intervenţia LT sensibilizate prin contactul cu macrofagele care au preluat şi prelucrat antigenele. Supravegherea imunologică este realizată de LT citotoxice şi macrofage care recunosc şi distrug celulele care au suferit o transformare malignă. pH (b).6. Leucocitele au un rol important în procesele de apărare ale organismului. 2-3 difosfogliceratul (d) Alergia constituie o reacţie exagerată la un stimul antigenic la reîntâlnirea cu acesta.1. Autotoleranţa imunologică care are la bază recunoaşterea imunologică se referă la recunoaşterea şi tolerarea structurilor proprii pe baza complexului major de histocompatibilitate (HLA). Numărul leucocitelor în sângele periferic (6-8000 leucocite/mm3 şi un volum total de numai 25 ml) este cu mult mai mic decât al eritrocitelor. Leucopoieza este procesul de formare al leucocitelor ce are loc în măduva osoasă şi alte organe limfoide (timus.2. eozinofile şi bazofile) şi mononuclearele care cuprind monocitele şi limfocitele. Reprezentarea lor procentuală pe criterii morfologice constituie formula leucocitară Dacă se iau în considerare originea şi funcţiile leucocitelor acestea se pot clasifica în fagocite (granulocite şi monocite/macrofage care au origine comună) şi imunocite celulele imunocompetente reprezentate de limfocitele B şi T. Formarea leucocitelor porneşte de la celula tulpină (stem sau suşă) omnipotentă sau .

Acţiunea de tamponare a hemoglobinei pluripotentă care dă naştre la CFU-GEMM şi apoi celulelor orientate spre liniile mieloidă (granulocitară şi monocitară) şi limfoidă (limfocite B şi T) (FIG 1. hidrolaze) capabile să distrugă bacteriile sau granule secundare şi terţiare mai numeroase în celulele adulte cu conţinut bogat în enzime şi alte substanţe de natură proteică. Reglarea leucopoiezei se realizează prin mecanisme neuroumorale la care participă centri hipotalamici şi mai ales diferiţi factori de creştere (citokine).2.40 FIG 1. factorii de creştere ce influenţează celulele sanguine pot fi folosiţi pentru rolul lor de imunopotenţializare în practica transfuziilor. Există deci o interacţiune complexă între diferitele celule implicate în răspunsul imunitar şi substanţele pe care acestea le produc. Termenul de neuroimunomodulare se referă tocmai la interrelaţia dintre sistemul nervos central şi sistemul imunologic realizată prin prezenţa la nivelul celulelor acestora a unor receptori comuni pentru interleukine dar şi pentru mulţi mediatori : dopamină. Aceste substanţe se leagă de receptori specializaţi la nivelul membranelor celulare iniţiind apoi modificări citosolice şi nucleare legate de creşterea şi diferenţierea unui anumit tip de celulă.2. Granulele pot fi de tip lizozomal ce conţin enzime (mieloperoxidaza.26). Lactoferina inhibă formarea coloniilor. catecolamine sau peptide.Granulocitele sau polimorfonuclearele constituie seria mieloidă din care mai face parte şi seria monocito-macrofagică.16). dintre acestea IL 2 fiind considerată ca un adevărat hormon al sistemului imun datorită acţiunii de stimulare a proliferării limfocitelor B şi T. Prin multiplele lor implicaţii în procesele biologice. substanţe de natură glicoproteică cu rol în creşterea şi dezvoltarea celulelor. Au fost identificaţi 4 factori de stimulare ai coloniilor de leucocite (FSC) ce acţionează asupra diferitelor linii leucocitare: -GM-FSC factorul stimulator al coloniilor de granulocite şi monocite/macrofage -G-FSC factorul stimulator pentru granulocite -M-FSC factorul stimulator pentru macrofage -multi-FSC (IL 3) factorul stimulator multipotenţial Aceşti factori aparţin grupului mare al citokinelor. Macrofagele joacă un rol important prin producerea de IL 1 şi a factorului de necroză al tumorilor care stimulează limfocitele T.3. Denumirea lor provine de la prezenţa granulaţiilor citoplasmatice şi aspectul polimorf al nucleului constituit din 3-5 lobi. acetilcolină. lizozim. glucocorticoizii) inhibă producerea IL 2.23. Formarea granulocitelor are loc în mai multe etape pornindu-se de la celula tulpină omnipotentă (FIG 1. iar substanţele imunosupresoare (ciclosporina. transplantul de măduvă osoasă. Citokinele secretate de limfocite şi capabile să influenţeze alte celule limfoide sau nelimfoide se mai numesc limfokine. Citokinele produse de leucocite care acţionează asupra altor leucocite poartă denumirea de interleukine (IL). Se descriu mai multe tipuri de interleukine. tratamentul SIDA sau al unor tumori.6. Durata vieţii lor este de 6-11 zile din care în circulaţie nu rămân mai mult de câteva ore. .25). 1. fibroblaştii şi celulele endoteliale care la rândul lor produc FSC şi IL 3 (FIG 1.

proteinele de origine parazitară sau alimentară.24.Schimbul de gaze la nivelul ţesuturilor In funcţie de afinitatea pentru coloranţi a granulelor citoplasmatice există neutrofile (65%). tubulina) fiind atrase în special în locurile unde au pătruns particule străine organismului (chemotactism). Eliberarea în ţesuturi a conţinutului granulelor poate avea efecte distructive locale. activarea metabolică. Degranularea completă duce la distrugerea celulei. histamină. Granulaţiile lor mari se colorează în cărămiziu cu eozina şi conţin enzime. factori toxici (proteina bazică majoră) cu rol distructiv. formarea de radicali superoxid. Fagocitarea şi formarea unui aşa numit fagolizozom este urmată de fenomenul de degranulare care este cu atât mai intens cu cât numărul particulelor fagocitate este mai mare. miozina. Neutrofilele au rol important în procesele inflamatorii prin capacitatea lor de fagocitoză. Prin intermediul acestora au rol în apărarea contra unor paraziţi mari (helminţi). Prezintă o mare mobilitate susţinută de prezenţa proteinelor de tip contractil (actina. IL 1 stimulează activarea granulocitelor şi migrarea lor. Eozinofilele sunt mult mai puţin numeroase şi nu fagocitează atât de intens. acţionează asupra căilor TABEL VI. adezivitate crescută. Activarea lor însoţită de reducerea presiunii în vasele mici poate favoriza obstrucţia capilară ceea ce înrăutăţeşte situaţia în cursul episoadelor ischemice.41 FIG 1. Activarea neutrofilelor prin stimularea unor receptori membranari sau contactul cu celulele endoteliale se caracterizează prin apariţia pseudopodelor. Sunt atrase mai ales de complexele antigen-anticorp. distrug unele celule tumorale. eozinofile (1-3%) şi bazofile (0.5%). eliberarea substanţelor lizozomale. Conţinutul şi formele gazelor sanguine (ml/100 ml sânge) .

histamină. 1. Aceşti markeri sunt structuri proteice sau glicoproteice de la nivelul membranelor prin care celulele se deosebesc între ele. factori de stimulare ai coloniilor. ganglioni limfatici. Se formează din celula tulpină omnipotentă având origine comună cu polimorfonuclearele. splină. sistemul nervos. Receptorul pentru antigen recunoaşte antigenul numai dacă îi este prezentat împreună cu moleculele complexului major de histocompatibilitate (HLA). rotund si citoplasmă puţină dispusă deobicei excentric. Stimularea LB face ca ele să prolifereze şi să se transforme în plasmocite celule mari cu un nucleu caracteristic în care cromatina estre dispusă în formă de spiţe de roată şi care vor secreta anticorpi.3. Există mai multe tipuri de limfocite T care au fie rol reglator (LT “helper/inducer”. LT supresoare. Limfocitele B se găsesc în sângele periferic. majoritatea lor migrând în ţesuturi unde sub influenţa unor factori cum ar fi endotoxinele bacteriene se activează şi se transformă în macrofage celule mari ce pot atinge 200 µm şi supravieţuiesc câteva luni. ţesuturile subcutanat şi osos. plămâni) şi deşi poartă diferite nume (celule Kupfer. Limfocitele B (LB) se maturează şi se diferenţiază în măduva hematogenă (“bone marrow”) şi posedă receptori pentru imunoglobuline. interferon. osteoclaste) constituie împreună aşa numitul sistem al fagocitelor mononucleate cunoscut anterior ca sistem reticulo-endotelial sau reticulo-histiocitar.6. antigene care vor fi apoi prezentate limfocitelor T împreună cu complexul major de histocompatibilitate (“human leucocyte antigen” HLA) participând astfel la recunoaşterea lor (FIG 1. Au un nucleu reniform iar în citoplasmă există granulaţii fine de tip lizozomic. Limfocitele T (LT) iau naştere în măduva hematogenă dar se instruiesc în timus unde câştigă markeri caracteristici de diferenţiere celulară (CD). Toate celulele T mature au markerul CD 3. Monocitele şi macrofagele au mai multe acţiuni prin care participă în procesele de apărare: -fagocitează particulele străine mari.6. fibronectina).42 aeriene la nivelul epiteliului şi a muşchilor netezi ai acestora ceea ce explică implicarea lor în astmul bronşic. celulele lezate sau moarte şi resturile celulare comportându-se ca nişte “gunoieri” -acţionează specific împotriva unor microoganisme (bacilii leprei sau ai tuberculozei) -distrug prin efecte citotoxice directe celulele străine şi tumorale -prelucrează antigenele străine în fazele iniţiale ale proceselor imune. 1. Se mai dscrie şi o altă clasă de limfocite care au o funcţie citolitică spontană fiind denumite din această cauză celule “natural killer” (NK). factori cu acţiune bactericidă şi citotoxică. Se formează din celula omnipotentă urmând linii separate pentru diferitele tipuri de limfocite. ci doar după prezenţa unor receptori membranari specifici: limfocitele B şi T.Limfocitele sunt cele mai mici dintre leucocite (7-8 µm) au un nucleu mare. Au acţiuni asemănătoare cu mastocitele participând mai ales în procesele alergice prin substanţele eliberate (heparină. Proporţia lor în sângele periferic este de 6-8%. prostaglandine. .2. Substanţele cu acţiune toxică ajută la distrugerea şi fagocitarea antigenelor străine. Există 2 tipuri principale de limfocite care nu pot fi diferenţiate pe criterii morfologice.4. LT implicate în hipersensibilitatea întârziată). Există limfocite B cu memorie care au o viaţă mult mai lungă şi exprimă pe suprafaţă receptori de antigen mai ales de tip IgG şi IgA putându-se activa rapid la un nou contact cu antigenul. măduvă osoasă. factori chemotactici. In stare nestimulată ele sintetizează imunoglobuline care aderă de suprafaţa lor dar nu sunt secretate. substanţe lipidice sau polipeptidice cu rol de mediatori ai răspunsului imun (interleukine.2. enzime). Bazofilele posedă granulaţii ce se colorează în albastru închis şi sunt cele mai rare celule în sângele periferic. factorul activator al plachetelor. în măduva osoasă şi în alte organe limfoide.27) -eliberează radicali toxici ai oxigenului. leucotriene.Monocitele sunt cele mai mari celule sanguine ajungând până la 20-30 µm. Macrofagele se găsesc în toate organele şi ţesuturile conjunctive (ficat.3. factorul de necroză al tumorilor. Aceste substanţe acţionează mai ales asupra celulelor musculare netede pe care le contractă precum şi asupra celulelor endoteliale care intervin în producerea vasodilataţiei şi creşterea permeabilităţii capilare contribuind la amplificarea mecanismelor de apărare (reacţia anafilactică). fie rol efector (LT citotoxice sau “killer”) fiecare tip având markeri de diferenţiere celulară (CD) caracteristici. microglii. LT amplificatoare.3.

rolul citokinelor . Participă în răspunsul inflamator de la nivelul pielii în reacţii de hipersensibilitate întârziată şi în respingerea grefelor. celule infectate cu virusuri) şi chiar bacterii. Limfocitele T supresoare limitează răspunsul imun reducând formarea de anticorpi şi activitatea LT. Leucocitoza se poate asocia cu creşterea proporţiei unui anumit tip de leucocite. Afecţiunile de sistem caracterizate prin mieloproliferare intensă (leucoze) se însoţesc de creşteri marcate ale numărului de leucocite. după un prânz bogat în proteine. Posedă markerul CD 5. Limfocitele citotoxice sau “killer” acţionează direct şi specific fie asupra unor celule proprii modificate prin infectare cu virusuri sau a celulelor tumorale.43 Limfocitele T “helper/inducer” stimulează activitatea LB. în urma administrării unor medicamente sau după iradieri măduva hematogenă fiind foarte sensibilă la astfel de acţiuni din cauza unei rate foarte ridicate a turnover-ului leucocitar. infecţii acute şi cronice. tumori. la altitudine. Au ca marker specific CD8. Ele recunosc un antigen specific prezentat de orice tip de celulă în asociere cu complexul major de histocompatibilitate. Interrelaţia dintre macrofage şi limfocitele T. Ele sunt limfocite mari şi granulare prezente în sângele şi în organele limfoide ale indivizilor normali neimunizaţi. sub acţiunea razelor solare. traumatisme. interferon g). fie asupra celulelor străine (grefe) pe care le distrug.5. hemoragii. Cazurile patologice însoţite de leucocitoză sunt reprezentate de stările febrile. fracturi).25. Creşterea numărului de leucocite peste valorile normale se numeşte leucocitoză şi apare în condiţii fiziologice după eforturile fizice.3. Scăderea leucocitelor sau leucopenia apare în stările carenţiale. distrugeri celulare (intervenţii chirurgicale. Posedă markerul specific CD4. Acţiunea distructivă se realizează prin eliberarea unor proteine cu acţiune toxică (perforine) ca şi a unor citokine (factorul de necroză al tumorilor b. Limfocitele T amplificatoare favorizează formarea şi activitatea LT citoxice (“killer”) şi a celulelor NK mai ales prin intervenţia IL2.Rolul leucocitelor în procesele de apărare ale organismului Organismul trebuie să se apere în permanenţă pentru a contracara acţiunea unor agenţi FIG. Raportul normal dintre LT amplificatoare şi LT supresoare este de 2:1 Limfocitele T implicate în hipersensibilitatea întârziată sunt tot un fel de celule inductoare ce au ca marker CD4 şi intervin prin activarea la locul reacţiei a unor celule mai ales macrofage.6. emoţii.fungi sau paraziţi în absenţa unor markeri specifici limfocitari B sau T şi a unor receptori pentru antigen. Markerul specific este tot CD4. în timpul gravidităţii.2. 1. 1. a LT citotoxice şi a celor supresoare intervenind deci atât în imunitatea umorală cât şi în cea celulară. Celulele “natural killer” (NK) sunt capabile să distrugă celulele ţintă (celule tumorale. Funcţia lor este stimulată de interferon şi deprimată de corticosteroizi.

durerea şi uneori. înlăturarea complexelor imune prin transportul lor la ficat unde vor fi distruse. β. participă la activarea complementului contribuind la opsonizarea şi fagocitarea acestora. agenţi fizici sau chimici. In afara obstacolului mecanic la nivelul lor maiintervin acţiunilesecreţiilorşiasubstanţelorconţinuteînacestea:secreţiile salivară şi lacrimală (lizozim).1. Etapele dezvoltării granuloctoferina. Lizozimul este o enzimă de tip hidrolazic prezentă în secreţiile lacrimală şi salivară ca şi în alte lichide biologice având capacitatea de a distruge membrana bacteriană. Interferonii (α. Proteina C reactivă este o globulină care se leagă de anumite microorganisme.6. 1. γ) sunt proteine ce aparţin citokinelor şi au acţiune antivirală şi antitumorală. Capacitatea de a realiza acest lucru constituie rezistenţa iar lipsa acestei capacităţi constituie susceptibilitatea.26. tumefierea.3. Impreună cu complementul distruge mai multe tipuri de microorganisme prin citoliză. lacFIG. catepsina.2. stimularea chemotaxiei pentru fagocite în cursul proceselor inflamatorii. Interferonul γ sau imun este produs de limfocitele T şi are o acţiune imunomodulatoare. 1. căldura.2.6.2. Degranularea masivă în cazul în care numărul particulelor fagocitate este mare duce la moartea celulelor fagocitare. complexele antigen-anticorp sunt inglobate şi apoi distruse de celulele fagocitare reprezentate de neutrofile şi de cele din sistemul monocitomacrofagic. Opsoninele sunt imunoglobuline sau componente activate ale complementului care recunosc antigenele pe care le învelesc favorizând astfel fagocitarea lor.5. Printre aceste mijloace trebuie menţionate mai întâi barierele naturale în calea pătrunderii microorganismelor-pielea şi mucoasele. 1. Există numeroase substanţe produse în organism cu acţiune nespecifică. depinzând . gastrică (HCl).3.5.44 patogeni sau a toxinelor lor. 1. intestinală (mucus. Complementul este un sistem alcătuit din mai multe proteine plasmatice ce se activează în cascadă având mai multe acţiuni: lizarea microorganismelor prin formarea unui complex de atac membranar. Fagocitarea are loc în mai multe etape: -aderarea fagocitelor la particulele străine de care sunt atrase prin chimiotactism şi legarea lor de receptorii membranari concomitent cu modificarea polarizării electrice a membranei -inglobarea particulelor prin endocitoză ce se însoţeşte de creşterea Ca2+ liber în citoplasmă şi eliberarea de ioni superoxid -fuzionarea vacuolei fagocitice cu lizozomii şi formarea unui fagolizozom în care se eliberează o serie de substanţe active (lizozim.Mijloacele nespecifice reprezintă o varietate de reacţii moştenite care se manifestă în acelaşi fel împotriva unor agenţi patogeni diferiţi. proteazele digestive).Inflamaţia constituie un răspuns de apărare al organismului ce apare în urma unei leziuni tisulare produsă de microorganisme. elastaza. Semnele clinice ale inflamaţiei: roşeaţa. proteine cationice) care vor distruge itelor neutrofile particulele fagocitate. Există mijloace de apărare nespecifice şi specifice.1.1.2. Eliberarea în spaţiul pericelular a substanţelor lizozomale se poate însoţi de leziuni tisulare importante. Sunt produşi de leucocite şi de alte celule. favorizarea fagocitării prin opsonizare.3.Fagocitoza este procesul prin care microorganismele sau alte particule străine.6.1.5. Properdina este o proteină ce interacţionează cu polizaharidele de pe suprafaţa unor bacterii sau fungi. favorizează fagocitoza şi participă la declanşarea răspunsului inflamator. Spermina se găseşte în lichidul seminal având acţiuni asemănătoare. mieloperoxidază.

a mesagerilor reprezentaţi de inozitol trifosfat şi diacylglicerol urmată de creşterea Ca2+ citosolic are drept urmare activarea complementului şi eliberarea enzimelor lizozomale. tulburări ale funcţiei sunt cunoscute din cele mai vechi timpuri dar suportul acestor modificări a putut fi descifrat doar relativ recent. 1. din constituienţii granulelor trombocitare şi mastocitare sau din derivaţii lipidici Activarea leucocitelor realizată prin intervenţia proteinelor G şi a fosfolipazei C. a produşilor toxici ai O2 FIG. din desfacerea componentelor complementului. prostaglandinele.45 de locul şi extinderea procesului. Primele care intervin sunt macrofagele tisulare din zona lezată şi apoi neutrofilele. Pentru a-şi realiza acest rol fagocitele trebuie activate. Unii dintre ei produc contracţia musculaturii netede bronşice însoţită de edem al mucoasei căilor aeriene sau cresc permeabilitatea vasculară şi afectează activitatea musculaturii netede vasculare. acesta fiind un lichid vâscos format din leucocite vii sau distruse şi alte resturi celulare. Cooperarea dintre macrofage şi limfocitele T în recunoaşterea antigenelor străine (nonself ) şi a celor proprii (self ) aparţinând sistemului HLA şi a mediatorilor lipidici. contribuie la activarea şi degranularea leucocitelor şi a mastocitelor. Inflamaţia are rolul de a înlătura agenţii cauzatori de la locul leziunii. Durerea este cauzată de iritarea terminaţiilor nervoase libere de către numeroasele substanţe eliberate local. edemul şi creşterea temperaturii în zona afectată. poate fi degradat treptat şi înlăturat sau poate colecta sub forma unui abces. proces care se realizează sub acţiunea unor liganzi care se leagă de receptorii membranari. Principala substanţă implicată în inducerea acestor modificări este histamina care se găseşte în multe celule dar mai ales în mastocite. Aceşti produşi distrug microorganismele. Inflamaţia se poate însoţi de febră caracterizată prin creşterea temperaturii corporale . Formarea puroiului este consecinţa fenomenelor anterior descrise. cel mai important rol avându-l bradikinina. Formarea fibrinei din fibrinogenul plasmatic ce a trecut în ţesuturi ca urmare a modificării permeabilităţii capilare are rolul de a împiedica răspândirea microorganismelor care sunt prinse în reţeaua filamentelor de fibrină. Migrarea fagocitelor prin chemotactism este favorizată de IL 1 şi de factorul de necroză al tumorilor eliberate de mononucleare. Aglomerarea neutrofilelor este urmată de cea a monocitelor care se vor transforma apoi în macrofage care sunt mai eficiente în fagocitoză. Vasodilataţia şi modificarea permeabilităţii cauzează înroşirea. fagocitelor. Sunt descrise mai multe etape ale răspunsului inflamator: -vasodilataţia şi creşterea permeabilităţii capilare -formarea fibrinei -migrarea fagocitelor -formarea puroiului Vasodilataţia şi creşterea permeabilităţii capilare în zona afectată asigură intensificarea circulaţiei sanguine şi trecerea în ţesuturi a anticorpilor. de a preveni răspândirea lor în organism şi de a pregăti ţesuturile atinse pentru refacere. In plus mai intervin kininele. El poate fi drenat spre exterior. bazofile şi trombocite. a fibrinogenului ca şi înlăturarea produşilor toxici ai microroganismelor pătrunse la nivelul acestora. Aceşti liganzi provin din degradarea proteinelor bacteriene şi tisulare.27. leucotrienele şi complementul.

Toxoizii sau anatoxinele conţin toxine bacteriene inactivate (anatoxina tetanică). Legarea anticorpilor de antigene duce la formarea unor complexe imune.6. Vaccinurile sunt constituite din germeni vii atenuaţi prin diferite procedee sau omorîţi. Anticorpii sunt constituiţi dintr-o unitate de bază. IgG constituie majoritatea imunoglobulinelor din sânge.2.2. componente ale complementului. 1. cantitatea lor crescând în bolile alergice. Durata acestui tip de imunitate este de doar câteva săptămâni sau luni. In afara febrei se produce un răspuns sistemic numit de “fază acută” care se caracterizează prin eliberarea unor proteine active (fibrinogen. dar nu trec prin placentă sau prin pereţii vasculari.6.2.2.1. Imunitatea activă dobândită artificial este obţinută prin vaccinare adică prin administrarea unui antigen care fără a fi patogen poate stimula producţia de anticorpi proprii. un tetramer cu 2 lanţuri uşoare (L) şi 2 grele (H). polenul.6. opsonizează microbii.5. 1.3. polizaharid sau chiar molecule mici numite haptene dacă acestea sunt combinate cu molecule purtătoare mari) pe care organismul o recunoaşte ca străină (“non self”) şi care declanşează un răspuns imun (producerea de anticorpi sau activarea imunocitelor). 1.2. secreţia bronşică. lapte.28). pot traversa bariera placentară protejând fătul şi nou născutul.5. ţesuturi.3.2. capsule. pe cale naturală sau artificială. IgD se găsesc mai ales la nivelul membranelor celulare.Antigenul poate fi orice substanţă (proteină. Imunitatea activă dobândită natural se obţine în urma contactului cu un microorganism împotriva căruia va produce anticorpi şi/sau limfocite T.Mijloacele specifice de apărare sunt constituite de mecanismele imunologice. lacrimi) neutralizează toxine şi aglutinează bacterii şi ciuperci asigurând protecţia mucoaselor. Zonele aminoterminale ale acestor lanţuri se combină cu antigenul specific (FIG 1. Anticorpii nu se formează împotriva întregului antigen ci numai a unei părţi a acestuia o grupare chimică specifică situată la suprafaţă care constituie determinanta antigenică sau epitopul.3. Antigenele de histocompatibilitate sunt molecule de membrană comune tuturor celulelor din acelaşi organism. inhibitori ai proteazelor. Imunitatea pasivă dobândită artificial se obţine prin injectarea unor anticorpi gata formaţi (γ globuline).46 cu rolul de a inhiba dezvoltarea microorganismelor şi de a accelera reacţiile de apărare.2.2. produse biologice umane sau animale. au o eficienţă mai mare în distrugerea microorganismelor.3. Imunitatea pasivă dobândită natural se obţine prin transferul de anticorpi de la mamă la făt prin intermediul placentei sau după naştere prin laptele matern. Imunitatea obţinută în acest fel poate dura câţiva ani sau toată viaţa. Ele neutralizează toxinele bacteriene. Imunitatea se poate dobândi în mod activ sau pasiv ca rezultat al contactului cu un antigen. IgM sunt cele mai mari imunoglobuline.3. parazitare. intestinală. celule. insecte. Capacitatea anticorpilor de a reacţiona cu antigenele specifice depinde de diversitatea structurală determinată . proteina C reactivă). Există o autotoleranţă imunologică prin care organismul îşi tolerează elementele proprii apărute în timpul dezvoltării fetale în paralel cu sistemul imunitar. Acest tip de imunitate poate dura ani sau chiar toată viaţa.2.5. IgE se găsesc în sânge în cantităţi mici. 1. Microorganismele în întregime sau numai o parte a acestora (flageli.Anticorpii sunt proteine plasmatice ce aparţin grupului γ globulinelor numite şi imunoglobuline.5. toxine) pot constitui antigene la fel ca şi anumite alimente sau medicamente.Imunitatea este procesul prin care organismul îşi păstrează individualitatea făcând diferenţa între ceea ce îi este propriu (“self”) şi ceea ce îi este străin (“non self”) pe care îl distruge prin intervenţia unor celule (imunocite) şi a unor molecule specifice (anticorpi).6. IgA se găsesc în sânge sau secreţiile mucoaselor (salivă. Se leagă de mastocite şi bazofile prin receptori.

Răspunsul imunologic mediat pe cale umorală. Hipersensibilitatea poate fi imediată şi tardivă. Există milioane de configuraţii moleculare diferite capabile să reacţioneze cu un mare număr de posibile antigene sau combinaţii ale acestora. 1.2. transplante) şi terapeutic (boli infecţioase produse de bacterii şi virusuri.2. tumori).3.2. Aceştia sunt folosiţi atât în scopuri experimentale cât şi în scop diagnostic (dozarea unor hormoni. Atacul indirect se realizează prin activarea complementului mai ales prin intervenţia IgM şi IgG. Anticorpii sunt la baza răspunsurilor imunologice mediate pe cale umorală.4. Alergia este o reacţie exagerată la un stimul antigenic la reîntâlnirea cu acesta. Recunoaşterea imunologică a ceea ce este propriu sau străin necesită ca LT să interacţioneze cu molecule specifice aflate pe suprafaţa celulelor şi care sunt produse de gene aflate pe cromozomul 6 constituind complexul major de histocompatibilitate sau HLA. Moleculele specifice sunt clasificate în 2 clase. In diferite stadii ale răspunsului imun limfocitele B stimulate şi diferenţiate în plasmocite secretă diferite clase de imunoglobuline (IgM şi apoi IgG) împotriva aceluiaş antigen. Hipersensibilitatea imediată (anafilaxia) este dependentă de IgE şi poate fi extrem de gravă (şocul anafilactic) putând duce la moarte prin scăderea marcată a presiunii arteriale şi tulburări respiratorii datorită bronhoconstricţiei. Cele aparţinând clasei I se găsesc pe toate .30).2. anticorpii (IgM) împotriva antigenelor eritrocitare A şi B. leucemii.Răspunsul imunologic mediat pe cale celulară. Acesta începe o clonă formată dintr-o linie de celule descendente dintr-o singură celulă şi care vor forma numai anticorpi monoclonali. Opsonizarea sau neutralizarea toxinelor favorizează fagocitoza. La o a 2-a administrare a aceluiaş antigen creşterea anticorpilor este mai rapidă şi are o durată mai lungă datorită limfocitelor B cu memorie (răspuns anamnestic). Antigenele ajunse în organism sunt preluate de monocite şi macrofage prelucrate şi apoi prezentate limfocitelor B.29) Fiecare antigen activează numai celulele B predeterminate pentru a secreta anticorpi specifici acelui antigen pentru că posedă anticorpi de suprafaţă care au rolul de receptori.3. După administrarea unui antigen anticorpii apar după câteva zile ating un maxim după 2-3 săptămâni şi apoi scad.1. In urma acestui stimul suplimentar LB proliferează şi se transformă în plasmocite sau devin LB cu memorie care pot răspunde mai rapid în cazul reapariţiei aceluiaş antigen (FIG 1.5.2.6. Acest lucru nu este însă suficient.47 genetic a capetelor aminoterminale ale lanţurilor grele şi uşoare. aglutinarea lor sau precipitarea toxinelor. pentru a induce eliberarea anticorpilor fiind necesar un stimul suplimentar furnizat de LT helper şi de macrofagele care au venit în contact cu antigenele prin intermediul IL 2. Este posibil să se obţină imunoglobuline de la un singur plasmocit cuplat cu o celulă tumorală cu care formează un hibridom.6. A t a c u l d i re c t are loc prin distrugerea microorganismelor. Pătrunderea antigenelor se face de obicei pe cale respiratorie sau digestivă şi este urmată de producerea unui număr exagerat de IgE care se leagă de mastocite şi bazofile inducând eliberarea de substanţe active (mai ales histamină şi leucotriene). Hipersensibilitatea întârziată (de tip tuberculinic) apare la 48-72 ore sub formă de induraţie şi edem în care sunt implicate limfocitele T.5. 1. Mecanismele umorale sunt implicate în reacţiile alergice. Există anticorpi naturali prezenţi în organism fără o imunizare prealabilă.4. Alergia se mai poate dezvolta şi în cazul în care LT supresoare care inhibă producerea IgE sunt ineficiente. A n t i c o r p i i p o t a t a c a a n t i g e n e l e d i r e c t s a u i n d i r e c t . Activarea limfocitelor de către antigene induce şi formarea LT supresoare care controlează producţia de anticorpi împiedicând proliferarea LT helper şi transformarea LB. Imunitatea celulară are la bază intervenţia LT sensibilizate în prealabil prin contactul cu macrofagele care au preluat şi prelucrat antigenele pe care le vor prezenta limfocitelor împreună cu antigenele proprii aparţinând sistemului HLA. organismul putând recunoaşte cam 1 milion de epitopi sau determinanţi antigenici. Macrofagele mai participă la acest proces şi prin secreţia de IL 1 şi interferon care stimulează diferenţierea diferitelor tipuri de LT (FIG 1.

tromboglobulina. serotonina. anticorpii reacţionând şi împotriva structurilor proprii -modificarea unor molecule neimunogene proprii care nu mai pot fi recunoscute de sistemul imunologic -anomalii ale sistemului imunitar mai ales la nivelul celulelor imunocompetente. Pe suprafaţa lor există glicoproteine cu rol de receptori (GP ) pentru diferite substanţe.3. 1. Scăderea rezistenţei organismului face ca acesta să fie susceptibil la infecţii cu germeni oportunişti şi la acţiunea oncogenă a virusurilor. în timp ce acelea aparţinând clasei II se găsesc numai pe anumite celule (celulele progenitoare hematopoietice. Pierderea autotoleranţei este posibilă în mai multe situaţii: -substanţele potenţial autoantigenice existente în organism şi tolerate în cantităţi mici cresc mult depăşind limita autotoleranţei -apariţia unor reacţii încrucişate datorită legăturilor între structurile antigenice proprii şi cele străine. evitarea fumatului şi a consumului exagerat de grăsimi. Limfokinele şi interferonul produse de LT cresc numărul moleculelor de clasa II. fibronectina) Principalul rol al trombocitelor este în hemostază Activitatea trombocitelor în hemostază se desfăşoară în mai multe faze : aderare. trombospondina. In producerea anticorpilor ca şi în iniţierea răspunsurilor celulare LT “helper” trebuie să recunoască fragmentele imunogenice ale antigenelor împreună cu moleculele de clasa II de pe suprafaţa macrofagelor sau a LB.6. Autoimunitatea se referă la dereglarea capacităţii de a recunoaşte ceea ce este propriu şi producerea unor autoanticorpi împotriva unor autoantigene. 1.6. Demonstrarea existenţei unor anticorpi antireceptor (anti β receptor) sau antihormon (anti insulină) ca şi producerea unor anticorpi blocanţi sau stimulatori ai receptorilor oferă posibilităţi terapeutice noi în unele afecţiuni în care sunt afectate mecanismele comunicării intercelulare. factori de coagulare. Moleculele de clasa I sunt implicate în sensibilizarea LT citotoxice faţă de antigenele virale sau celulare care apar pe suprafaţa celulelor infectate cu virusuri. artrita reumatoidă. Sindromul de imunodeficienţă dobândită (SIDA sau AIDS) se produce datorită intervenţiei unui virus limfotrop (HIV sau HTLV-III) care suprimă capacitatea de apărare imunologică prin inhibarea activităţii LT “helper”. celulele sistemului monocito-macrofagic. limfocitele T activate).3. Aceasta îşi are origina tot în celulele tulpină omnipotente care ajunse la .3. LT citotoxice şi macrofagele realizează şi o adevărată “supraveghere imunologică” prin care recunosc şi distrug celulele care au suferit o transformare canceroasă şi au exprimat pe suprafaţa lor antigene tumorale specifice.Trombocitele Trombocitele provin din megacariocite sunt într-un număr de 150000-300000/mm3 şi au 2-3 µm diametru.3.1. stabilizarea agregatelor Un rol important în activarea trombocitelor îl au ADP şi produşii de oxidare ai acidului arahidonic (TxA2 şi PAF) Comportamentul plachetar poate fi influenţat prin consumul de acizi graşi polinesaturaţi. limfocitele B. cele mai importante fiind GP IIb IIIa (receptor pentru fibrinogen) şi GP Ib (receptor pentru factorul von Willebrand) în lipsa cărora se produc tulburări ale hemostazei Scăderea numărului de trombocite sub 20000/mm3 produce sângerări spontane Granulele trombocitare conţin numeroase substanţe care le influenţează activitatea atunci când sunt eliberate (ADP.48 celulele nucleate. administrarea de aspirină în doze mici. activare. Pierderea autotoleranţei permite apariţia unor boli denumite autoimune (miastenia gravis.Caracteristici morfofuncţionale Trombocitele sau plachetele sanguine sunt cele mai mici elemente figurate ale sângelui (2-3 µm) care provin dintr-o celulă de mari dimensiuni numită megacariocit. tiroidita Hashimoto). oftalmia simpatică. eliberare.

Membrana trombocitelor prezintă numeroase invaginaţii care se continuă cu un sistem canalicular deschis care serveşte preluării Ca2+ şi eliberarea produşilor intracelulari. Trombocitele mature au forma unui disc biconvex cu o structură complexă în care există o zonă periferică hialomerul şi una centrală bogată în granule-granulomerul (FIG 1. Numărul trombocitelor este 150000300000/mm3 din care cam 2/3 se găsesc în sânge iar restul în diferite organe. Favorizează de asemenea fagocitoza acţionând ca o opsonină şi ajută la vindecarea rănilor inducând migrarea fibroblaştilor spre locul lezat. La trombocitele nestimulate scheletul membranar căptuşeşte interiorul mebranei de care este legat. Alcătuirea schematică a unui anticorp.49 maturitate expulzează de la nivelul citoplasmei devenită granulară câteva mii de trombocite. In timpul activării reversibile el rămâne intact. Granulele a conţin proteine specifice (β tromboglobulina). dar ulterior ca urmare a acţiunii unei proteaze Ca2+dependente scheletul se rupe ceea ce duce la modificări ireversibile. Există de asemenea un sistem tubular dens constituit dintr-un reticul endoplasmatic neted care nu comunică cu exteriorul dar se întrepătrunde cu sistemul canalicular deschis.28. Scăderea sub 20000/mm3 produce sângerări spontane deoarece chiar la un stres minimal la nivel capilar se produc adevărate găuri care FIG 1. Durata vieţii trombocitelor este de 9-11 zile. miozină. 10-15% se distrug în procesul de hemostază şi menţinerea integrităţii vasculare iar restul se distrug în ficat. lizozomi). Zonele aminoterminale ale lanţurilor nemaiputând fi astupate permit scurgerea uşoare şi grele care se combină cu antigenele sângelui şi apariţia de peteşii.IV cu subfracţiunile a şi b. iradieri). factorul von Willebrand). Trombospondina este sintetizată şi în alte celule (fibroblaşti. Menţinerea formei discoidale a trombocitelor este datorată pe de o parte reţelei de microtubuli iar pe de alta prezenţei unor proteine contractile (actină. sunt reprezentate în negru Creşterile fiziologice apar în cursul diges- . Corpii denşi conţin Ca2+. Cele 2 sisteme tubulare constituie suportul reglării mişcărilor Ca2+ foarte importante pentru activarea trombocitelor. proteine plasmatice. ciclul menstrual sau la nou născut) sau în cursul unor afecţiuni (neoplazii. factori de creştere plachetari. plămâni şi splină. serotonină. Chiar sub membrană există un sistem microtubular circumferenţial format dintr-o proteină (tubulina) care serveşte ca citoschelet. tropomiozina). Fibronectina care se găseşte şi în plasmă este o proteină cu proprietăţi adezive şi prin legarea sa de fibrină sub influenţa F XIII are rol în promovarea agregării plachetare sub influenţa trombinei. trombospondina. serotonina. granule α. Trombospondina se leagă de receptorul GP IIb IIIa şi de fibrinogen în cazul stimulării plachetare indusă de trombină şi ADP permiţând coeziunea acestora. ADP.31). In jurul trombocitelor se găsesc adsorbiţi numeroşi componenţi plasmatici care participă la coagulare. ADP. fibronectina. Stabilizarea sau destabilizarea filamentelor de actină este importantă pentru activarea trombocitelor.III. Lipsa GP IIb IIIa duce la apariţia unei boli denumită trombastenia Glanzmann caracterizată prin imposibilitatea agregării trombocitare cu tulburări ale hemostazei. celule endoteliale) favorizând adeziunea lor de matricea extracelulară. mitocondrii. intoxicaţii. Aceşti receptori sunt de natură glicoproteică (GP) şi sunt de mai multe tipuri GP I. Trombocitele poseă numeroase organite (corpi denşi.II. La suprafaţa trombocitelor există receptori specifici pentru diferite substanţe (colagen. Scăderea numărului de trombocite trombocitopenia este menţionată în condiţii fiziologice (graviditate. monocite.

catecolamine) -procesele inflamatorii şi reacţiile imunologice 1. efortului sau la altitudine iar creşterile patologice sau trombocitemiile în unele boli infecţioase sau în sindroamele mioproliferative. modificări citoscheletale. In afara acestui rol trombocitele mai intervin în : -protejarea pereţilor vasculari şi menţinerea permeabilităţii vaselor -transportul unor substanţe vasoactive (serotonină. FvW. catecolamine.32). endotoxine. Suprafaţa internă a vaselor este formată dintr-un strat de celule endoteliale aşezate pe o membrană bazală înconjurată de ţesutul conjunctiv bogat în fibre de colagen. fibrinogen. Activitatea trombocitelor în procesul hemostazei se desfăşoară în mai multe faze: -aderarea la locul lezat necesită prezenţa factorului von Willebrand (FvW) produs de celulele endoteliale şi care circulă în plasmă legat de F VIII. Lipsa lui sau a GP Ib împiedică adeziunea plachetară ceea ce duce la o tendinţă de FIG. Rolul limfocitelor B sângerare severă. Această suprafaţă internă asigură lipsa adezivităţii pentru celulele sanguine circulante prevenind astfel coagularea sângelui deşi chiar la nivelul endoteliului normal se pot produce. In activarea trombocitelor un rol important îl joacă ADP şi produşii de oxidare ai acidului arahidonic eliberaţi chiar de trombocite alături de alţi factori în cadrul reacţiei de eliberare.Rolul trombocitelor în hemostază. factori de creştere. modificarea formei lor (devin mai sferice). factori plachetari.50 tiei. Reglarea producerii trombocitelor este mai puţin cunoscută fiind sub influenţa unor factori umorali (trombopoietina.1. hipercolesterolemie. . activarea proteinelor contractile. complexe imune.29.3. mici coaguli.3. IL 3. FvW este preluat de receptorii membranari trombocitari reprezentaţi de GP Ib. Tulburările funcţiilor trombocitare produc aşa numitele trombocitopatii (constituţionale sau dobândite) ce duc la apariţia de hemoragii la nivelul micilor vase manifeste la nivelul pielii prin purpură. Cele care aderă primele sunt trombocitele care au o afinitate deosebită pentru aceste zone (FIG 1. modificarea condiţiilor hemodinamice însoţite de creşterea stresului de forfecare) adezivitatea creşte datorită expunerii fibrelor de colagen şi a electronegativităţii zonei lezate. trombospondina. IgG. -reacţia de eliberare duce la expulzarea conţinutului diferitelor granule trombocitare prin intermediul sistemului canalicular deschis.6. -activarea trombocitelor după aderare este urmată de creşterea masei acestora. Se eliberează astfel o serie de substanţe (ADP. Principalul rol este în hemostază prin formarea dopului hemostatic şi prin punerea în libertate a unor substanţe care accelerează coagularea. tromboglobulina. cu totul izolat. reorganizarea fosfolipidelor membranare. El face parte din grupul proteinelor de adeziune dar şi din grupul proteinelor de fază acută ce apar în cursul proceselor inflamatorii. MK-FSC şi GM-FSC) Rolurile trombocitelor sunt numeroase datorită intervenţiei lor într-o serie de procese fiziologice. kinine. In cazul unor leziuni ale pereţilor vasculari induse de cele mai variate cauze (traumatisme.2. FV.

33).51 serotonină) ce acţionează asupra trombocitelor şi asupra vaselor intervenind în coagulare. Factorii plachetari fosfolipidici accelerează coagularea prin interrelaţia cu FVIII.1. contracţia lor şi eliberarea substanţelor. Rolul limfocitelor T şi în alte celule (leucocite. Agregarea devine ireversibilă prin intervenţia trombospondinei care se leagă de fibrinogen şi de GP IV. celulele endoteliale). Ca2+ activează proteinele contractile şi influenţează reorientarea proteinelor citoscheletale care favorizează modificarea formei. Acţiunea tromboxanului este combătută de prostaciclina (PGI2) produsă de celulele endoteliale care acţionează prin creşterea nivelului AMPc urmată de reducerea nivelului Ca2+ citosolic. atrag leucocitele şi influenţează activitatea celulelor musculare netede. Aceasta eliberează acidul arahidonic de la nivelul fosfolipidelor membranare care se oxidează urmând calea lipooxigenazei cu formarea de leucotriene (LT) sau calea ciclooxigenazei cu formarea tromboxanului A2 (TxA2) care are efecte agregante şi vasoconstrictoare (FIG 1. Acesta se produce nu numai în trombocite ci FIG. megacariocite. Activitatea plachetară în zonele lezate este influenţată şi de eritrocite sau leucocite care pot elibera substanţe ce cresc tendinţa de aderare şi agregare mai ales în locurile cu circulaţie . Există o interdependenţă între agregarea plachetară şi coagulare. FIX. implică participarea proteinelor G. FV şi FX. a fosfolipazei C. Tot sub influenţa fosfolipazei A 2 se formează un alt autacoid fosfolipidic numit factorul activator plachetar (PAF). mai ales a ADP şi a produşilor de oxidare ai acidului arahidonic. Mecanismul acţiunii acestor factori după legarea de receptorii membranari. La acest proces de stabilizare a agregatelor un rol imortant îl are şi ADP care eliberat sub influenţa colagenului şi trombinei se leagă de receptori specifici ajutând interacţiunea dintre fibrinogen şi GP IIb IIIa. Cantităţile mici de fibrină formate cuprind trombocitele şi activează FXIII ceea ce explică modul în care coagularea începe în jurul agregatelor plachetare. Pe lângă stimularea activităţii plachetelor şi a neutrofilelor. a diacylglicerolului şi a inozitol trifosfatului şi creşterea Ca2+ intracelular.30. a monocitelor/macrofagelor. PAF acţionează şi asupra endoteliului vascular (creşte permeabilitatea. Aceste substanţe alături de ADP şi de TxA2 induc exprimarea receptorilor pentru fibrinogen reprezentaţi de GP IIb IIIa favorizând agregarea trombocitelor reversibilă în prima fază. In plus Ca2+ activează o protează (calpaina) care activează fosfolipaza A 2. -Formarea şi stabilizarea agregatelor se realizează sub influenţa colagenului şi a micilor cantităţi de fibrină formate în urma leziunilor vasculare. favorizează formarea de trombi plachetari şi aterogeneza).

formarea trombinei şi formarea fibrinei. 1.Coagularea sângelui constă în transformarea fibrinogenului plasmatic în fibrină sub influenţa factorilor coagulanţi activaţi. a permeabilităţii vaselor împiedicând obstrucţia acestora prin depuneri de fibrină. factorii de coagulare şi cei anticoagulanţi. In schimb fumatul şi regimul alimentar bogat în grăsimi animale ca şi lipsa activităţii fizice favorizează creşterea adezivităţii şi formarea agregatelor plachetare. X.1. Coagularea este iniţiată prin 2 mecanisme: intrinsec la care participă factorii IV. Coagularea sângelui se produce ca urmare a transformării fibrinogenului în fibrină prin acţiunea a 12 factori de coagulare ce acţionează în cascadă.3. XI şi XII şi extrinsec la care paarticipă factorii III. Hemostaza constituie ansamblul proceselor fiziologice care ca efecte prevenirea şi oprirea sângerărilor. veninurile unor şerpi Fibrinoliza este procesul prin care fibrina insolubilă este transformată în 4 polipeptide E. α2 macroglobulina şi inhibitorul activatorului plasminogenului Dezechilibrul dintre factorii coagulanţi şi fibrinoliză duce la apariţia trombozei arteriale sau venoase cu posibilitatea producerii de embolii Alterarea hemostazei prin implicarea unor factori coagulanţi.3.Hemostaza constituie ansamblul fenomenelor fiziologice care au ca efecte prevenirea şi oprirea sângerărilor contribuind şi la refacerea integrităţii ţesuturilor lezate. fibrinoliza. Trombina este factorul cheie al coagulării care transformă fibrinogenul în fibrină şi participă la activarea factorilor V.3. Coagularea şi fibrinoliza. vasculari sau trombocitari produce sindromul hemoragipar. oxalaţii. In hemostază intervin factori vasculari. Factorii coagulanţi sunt următorii: I fibrinogenul VIII antihemofilic A II protrombina IX antihemofilic B III tromboplastina tisulară X Stuart-Prower IV Ca2+ XI antihemofilic C V proaccelerina XII Hageman VII proconvertina XIII stabilizatorul fibrinei Factorii dependenţi de vitamina K sunt F II. hirudina. citraţii. 1. proteinele vitamina K dependente C şi S Factorii anticoagulanţi exogeni (nefiziologici) sunt derivaţii cumarinici (antivitamine K).52 turbulentă. Influenţarea comportamentului plachetar are importanţă pentru prevenirea unor tulburări circulatorii cauzate de trombocite.2. IX. Gingkolidele extrase dintr-o plantă inhibă acţiunea PAF prin împiedicarea mobilizării Ca2+. aspirina în doze mici inhibă ciclooxigenaza reducând formarea TxA2. EDTA. VII.7.7. Y. VIII. Factorii anticoagulanţi fiziologici (endogeni) sunt heparina şi cofactorul său antitrombina III.VIII. Consumul de acizi graşi polinesaturaţi (ulei de peşte) reduce eliberarea acidului arahidonic din fosfolipidele membranare.IV şi VII.Hemostaza.XI şi XIII. IX şi X Coagularea se desfăşoară în 3 faze: formarea tromboplastinei.7. 1. D. Este catalizat de plasmină enzimă provenită din plasminogen sub acţiunea unor activatori proveniţi din endoteliul vascular Inhibitorii fibrinolizei sunt reprezentaţi de α2 antiplasmina. Activarea lor se face treptat în “cascadă” printr-un . Aceşti factori aflaţi în echilibru sunt implicaţi în mai multe procese: -contracţia şi retracţia vaselor sanguine lezate sub acţiunea unor substanţe active eliberate local (serotonina) sau prin acţiunea reflexă iniţiată de agentul care a produs leziunea -aderarea şi agregarea trombocitelor şi formarea cheagului alb care acţionează ca un dop hemostatic -coagularea plasmei în jurul acestui dop cu formarea cheagului roşu care conţine eritrocite urmată de retracţia cheagului -fibrinoliza şi vindecarea leziunii Echilibrul dintre procesele de coagulare şi fibrinoliză stă la baza menţinerii fluidităţii sângelui. trombocitele.

protrombina se formează în ficat şi este precursorul trombinei. F IV este reprezentat de Ca2+ el intervenind aproape în toate fazele coagulării. Acţionează şi asupra colagenului şi fibronectinei. F XII factorul de contact sau Hageman este de natură globulinică şi se activează prin contactul cu suprafeţe străine în prezenţa kalicreinei iniţiind mecanismul intrinsec al coagulării dar şi activarea sistemului fibrinolitic. fază denumită şi precoagulare -formarea trombinei -formarea fibrinei .2.53 FIG 1. factorul VI fiind exclus neavând o individualitate proprie. de natură globulinică. Lipsa lui produce hemofilia B boală cu simptome asemănătoare hemofiliei A.2. Fiecare din aceşti factori poartă şi alte denumiri. glicoproteină de natură globulinică ce se formează în ficat F II. Lipsa F VIIIc produce o boală transmisă ereditar denumită hemofilia A ce se caracterizează prin hemoragii prelungite la cele mai mici traumatisme. In procesul coagulării există 3 faze: -formarea tromboplastinei prin dezvoltarea unei activităţi tromboplastinice sau trombokinazice. Structura trombocitului proces de amplificare enzimatică proteolitică.Mecanismul coagulării. F VIII este factorul antihemofilic A. F III tromboplastina tisulară sau trombokinaza este un complex fosfo-lipido-proteic ce se găseşte în toate ţesuturile în special în creier şi plămâni. 1.Factorii coagulanţi sunt în majoritatea lor de natură proteică (glicoproteine aparţinând grupului globulinelor) ce se sintetizează în ficat.3.1. este o glicoproteină.7. IX. F XIII sau factorul stabilizator al fibrinei sau Laki-Lorand este o globulină sintetizată în ficat ce intervine în transformarea fibrinei solubile în forma stabilă insolubilă. Este o glicoproteică. Unii dintre aceşti factori (F II. El constituie un complex format din F VIIIc (componenta coagulantă) şi factorul von Willebrand (F vW) o glicoproteină sintetizată în celulele endoteliale şi megacariocite fiind prezentă în trombocite. Ea se găseşte numai în plasma proaspătă dispărând prin coagulare.31. F VII proconvertina sau cotromboplastina se formează în ficat şi este o glicoproteină de natură globulinică. F X sau Stuart-Prower se formează în ficat fiind de natură globulinică. F I este fibrinogenul. F XI antecedentul tromboplastinic al plasmei sau factorul antihemofilic C este o globulină care este legată de kininogenul cu greutate moleculară mare care are rol în activarea F XI.2. VII.3. Participă alături de alţi factori la activarea kalicreinei care va duce la formarea kininelor din kininogeni. Există 12 factori de coagulare numerotaţi cu cifre romane de la I la XIII.7. Este un factor important în formarea complexului convertor al protrombinei (protrombinaza) care intervine în transformarea protrombinei în trombină. 1. factorul antihemofilic B sau componentul tromboplastinic al plasmei se formează în ficat şi este o glicoproteină de natură globulinică. F IX. F V proaccelerina sau globulina acceleratoare se formează în ficat. X) necesită pentru sinteză vitamina K constituind grupul de factori vitamina K-dependent.

Formarea filamentelor de fibrină organizate într-o reţea în care sunt prinse şi eritrocitele ajuta la transformarea cheagului alb format din trombocite în cheag roşu. Aceasta va duce la activarea F XII prin intervenţia kalicreinei. proces favorizat de FXIIIa în prezenţa Ca2+. F XIa activează la rându-i F IX. IXa şi Xa în prezenţa Ca2+ formează un complex activator extrinsec al F X. Intre cele 2 mecanisme există deci o interrelaţie realizată prin intervenţia FVII care participă şi la activarea F IX. Formarea trombinei este un moment deosebit de important în procesul coagulării nu numai datorită acţiunii directe asupra fibrinogenului. Structurarea cheagului prin micşorarea spaţiului dintre filamente şi concentrarea gelului vor duce în aprox 1 oră la diminuarea sa în volum cam cu 15% constituind fenomenul de sinereză. F Xa împreună cu F V şi cu fosfolipidele eliberate de trombocite şi ţesuturi în prezenţa Ca2+ formează un complex cu acţiune tromboplastinică sau protrombinazică ce va induce transformarea protrombinei în trombină.32. Formarea trombinei pe cale intrinsecă. Retracţia se realizează prin intervenţia FIG 1. ajutată de factorii plachetari. FIXa împreună cu F VIII şi cu factorul 3 plachetar în prezenţa Ca2+ formează complexul activator intrinsec al F X. Rolul trombocitelor în hemostază . In plus F XIIa. care acţionează ca un adevărat dop hemostatic.XI şi XIII.IXa şi Xa în prezenţa fosfolipidelor şi a Ca2+ activează F VII. Ea acţionează şi asupra trombocitelor favorizând agregarea şi activarea acestora. Urmează retracţia cheagului prin care acesta îşi reduce volumul la doar 1/6 din cel iniţial prin expulzia serului devenind mult mai dens. deşi în cantităţi mici. Aceasta împreună cu FVIIa prin intervenţia F XIIa.54 Procesul poate fi iniţiat pe 2 căi: una care necesită prezenţa unor factori de coagulare intrinseci sau plasmatici şi alta mai rapidă care necesită prezenţa unor factori extrinseci de natură tisulară (FIG 1. are rol în iniţierea coagulării. Trombina care este o enzimă proteolitică asemănătoare tripsinei acţionează asupra fibrinogenului ajutând la polimerizarea acestuia în fibre insolubile. menţine procesul coagulării prin transformarea unor mari cantităţi de fibrinogen în fibrină. VIII. Mecanismul intrinsec este declanşat prin expunerea plasmei la suprafeţe străine încărcate negativ. Trombina generată pe cale extrinsecă. mult mai rezistent.).34. F XIIa în prezenţa kininogenului cu greutate moleculară mare actionează asupra F XI pe care îl activează. ci şi datorită activării factorilor V. Mecanismul extrinsec este iniţiat de tromboplastina tisulară (F III) provenită din ţesuturile distruse ca urmare a leziunilor.

fibrina ca şi F V şi VIII. IX.Factorii anticoagulanţi se pot găsi în organism în condiţii fiziologice sau pot avea surse exogene. ca şi prin acţiunea unor imunoglobuline antritrombinice sau a α2 macroglobulinei. Există pe suprafaţa endoteliului vascular proteoglicani heparinoizi cu acţiuni anticoagulante asemănătoare. VII. Dintre factorii endogeni care acţionează în condiţii fiziologice amintim: Heparina substanţă mucopolizaharidică secretată de mastocite şi depozitată mai ales în ficat şi plămâni. dar de scurtă durată. Este catalizată de o enzimă proteolitică plasmina care are capacitatea de a degrada fibrinogenul.3. Activitatea antitrombinică a plasmei nu se realizează numai prin intermediul antitrombinei III ci şi prin fixarea trombinei de filamentele de fibrină.7. D. frigul sau agitarea mecanică au efecte anticoagulante. Produşii de fibrinoliză sunt 4 polipeptide (E. IX şi X prin care împiedică coagularea. Protamina este substanţa cu acţiune antiheparinică specifică. Suprafeţele netede. XI şi XII. Acţiunea sa necesită prezenţa unui cofactor plasmatic vitamina K dependent proteina S sintetizată tot în ficat care amplifică rolul anticoagulant al proteinei C. Pentru a-şi manifesta acţiunea anticoagulantă heparina necesită prezenţa unui cofactor plasmatic reprezentat de antitrombina III.7. 1. Factorii anticoagulanţi exogeni pot fi de natură foarte diferită. Derivaţii cumarinici sunt nişte antivitamine K ce acţionează numai in vivo la nivelul ficatului blocând formarea F II. In cazul unui deficit trombocitar cheagul este slab şi friabil.Fibrinoliza este procesul prin care fibrina insolubilă formată în timpul coagulării este descompusă.3. Proteina C aparţine grupului de proteine dependent de vitamina K sintetizate în ficat care influenţează coagularea prin neutralizarea F V şi VIII intervenind şi în sistemul fibrinolitic prin inactivarea inhibitorului tisular al plasminogenului. X.3. fibrinogenului şi fibrinei. Produşii proveniţi din metabolismul fosfolipidelor şi a acidului arahidonic . X.55 trombocitelor care îşi modifică forma prin intervenţia activă a proteinelor contractile cu efecte asupra filamentelor de fibrină de care trombocitele sunt ataşate.2. In condiţii patologice pot să apară antifactori sau inhibitori ai coagulării care sunt de fapt anticorpi cu acţiune specifică împotriva unor factori ai coagulării.3. prin acţiunea unor peptide provenite din ruperea protrombinei. Acţiunile sale directe antitrombinică şi antitrombo-plastinică sau indirecte prin FV şi VIII sunt imediate şi intense. Aceasta este o globulină care neutralizează activitatea trombinei. Polipeptidele X şi Y acţionează precoce în timp ce FIG. Hirudina extrasă din saliva lipitorilor ca şi veninurile unor şerpi au acţiuni antitrombinice marcate. 1. Ea provine dintr-un precursor inactiv de natură globulinică. 1. Y) care inhibă polimerizarea monomerilor de fibrină cu care formează complexe. ca şi a altor factori coagulanţi F VIII. plasminogenul. sub acţiunea unor activatori aflaţi în echilibru cu alte substanţe cu acţiune inhibitoare.33.

56 polipeptidele D şi E acţionează tardiv. Activatorul tisular este sintetizat de celulele endoteliale vasculare de unde este eliberat sub influenţa unor stimuli (anoxie. Există şi activatori exogeni cum este streptokinaza produsă de streptococul hemolitic folosită în practica medicală pentru lizarea trombilor vasculari. Fibrinoliza are rol şi în reparaţia tisulară. . sânge sau urină. embolia pulmonară. o glicopoteina sintetizată în ficat cu acţiune rapidă şi α2 macroglobulina cu acţiune mai lentă. imobilizare. factori de creştere sau proteina C. Tulburări foarte grave ale proceselor de coagulare şi fibrinoliză apar în coagularea intravasculară diseminată produsă în urma retenţiei unui făt mort. Antiactivatorii sunt substanţe care blochează formarea plasminei. infecţii) constituie factori predispozanţi. Obstrucţia parţială sau totală a unei artere sau mobilizarea unui tromb provoacă tulburări ischemice a căror gravitate depinde de organul implicat (inimă. endotoxine. estrogeni. Formarea coagulilor intravasculari este consecinţa unui dezechilibru între coagulare şi fibrinoliză. In terapeutică se folosesc diferite substanţe cu rol inhibitor prin afinitatea pentru locurile de fixare ale plasminogenului: -substanţe de natură polipeptidică extrase din glandele salivare de bovine cum este aprotinina (Trasylor) cu acţiune de neutralizare a proteazelor (plasmina. Mobilizarea unui tromb venos poate produce embolie pulmonară cu consecinţe grave datorită reflexelor cardiocirculatorii inhibitoare. Fibrinoliza generalizată care urmează dizolvă cheagurile intravasculare înrăutăţind şi mai mult situaţia. Vârsta. traumatisme. Activatorii plasminogenului sunt prezenţi în ţesuturi. articulaţii. Substanţele cu acţiune antiplasminică sunt α2 antiplasmina. tumori maligne. steroizi) sau într-o serie de afecţiuni (eclampsie. inhibă şi agregarea trombocitelor indusă de ADP. catecolamine. acidoză. matricea rezultată în urma procesului ajutând la formarea ţesutului conjunctiv. obezitatea. stază. Alterarea hemostazei prin implicarea unor factori coagulanţi duce la apriţia de hemoragii în piele. cardiopatii. Se produce o tromboză extinsă în vasele mici cu scăderea marcată a fibrinogenului şi a altor factori de coagulare concomitent cu reducerea numărului de trombocite. stările obstetricale sau alte afecţiuni (neoplasme. infecţii) asociate cu staza prin compresie venoasă. Inhibitorul activatorului plasminogenului este o glicoptroteină de natură globulinică sintetizată în celulele endoteliale şi hepatocite care este apoi preluată de trombocite care o pot elibera sub influenţa unor factori printre care trombina. kalicreina) -substanţe chimice de tipul acidului epsilon amino caproic (EACA) sau acidului tranexamic In mod normal activitatea fibrinolitică este localizată doar în vecinătatea cheagului de fibrină deoarece α2 antiplasmina şi inhibitorii activatorului plasminogenului împiedică diseminarea fibrinolizei. Modificarea activităţii fibrinolitice apare în unele condiţii fiziologice (efort fizic intens. creier. diferite organe ce constituie sindromul hemoragipar. vasopresină. trombina) Activatorul urinar este activat sub acţiunea plasminei sau a kalicreinei. Inhibitorii fibrinolizei sunt reprezentaţi de substanţele cu acţiune inhibitoare asupra proteinazelor. Acesta se poate produce însă şi din cauza afectării trombocitelor sau a unor modificări vasculare. stres. Tromboza venoasă se produce ca urmare a unor leziuni ale pereţilor venelor produse de diferite cauze (varice. muşcătura unor şerpi veninoşi. proliferarea fibroblaştilor şi dezvoltarea vaselor sanguine. staza venoasă). Tromboza arterială se produce mai ales ca urmare a existenţei unor leziuni aterosclerotice la nivelul vaselor. ciroza alcoolică sau complicaţii postoperatorii). reducerea debitului cardiac. rinichi). intervenţiile chirurgicale. tripsina. sub influenţa unor hormoni (androgeni. IL 1. Polipeptidul E în afara acţiunii sale antitrombinice. mucoase. infecţii grave.

Mecanismul coagulării sângelui .1.34. Mecanismul coagulării sângelui FIG.59 FIG.34. 1.

60 .

61 RESPIRATIA .

62 .

Căile aeriene au rol important în: umezirea aerului inspirat. Alveolele reprezintă locul unde au loc schimburile gazoase respiratorii. 2. Lobii sunt compuşi din segmentele pulmonare. Diferitele celule ale organismului au necesităţi variabile de oxigen fiind mai mult sau mai puţin sensibile la lipsa acestuia. celelalte etape fiind studiate la capitolul “Sânge” sau “Oxidarea biologică”. sinusurile paranazale. faringe şi torace. vasele şi sângele. sunt în număr de 300 milioane totalizând o suprafaţă de 70-100 m2.1.1. Aceste procese se desfăşoară într-o anumită succesiune realizându-se în colaborare cu funcţia circulatorie în care sunt implicate inima. Concomitent cu respiraţia mai au loc procese însoţitoare printre care pierderea de apă prin evaporare şi pierderea de căldură. precum şi în fonaţie.Căile aeriene cuprind totalitatea canalelor care conduc aerul din atmosferă până la alveole (căile nazale. Plămânul fetal nu conţine aer ci lichid amniotic şi nu are rol în respiraţie. traheea şi bronhiile cu toate ramificaţiile lor). Membrana alveolo-capilară are o grosime medie de 1 µm şi este alcătuită prin suprapunerea mai multe straturi aparţinând alveolelor şi vaselor capilare la care se adaugă unul de surfactant. Presiunea dintre foiţele pleurale rămâne subatmosferică. Aceştia constituie un dispozitiv de apărare împotriva particulelor străine inhalate. Lipsa surfactantului produce detresa respiratorie caracterizată prin creşterea efortului respirator cu tulburări circulatorii şi ale schimburilor respiratorii. bucală. Căile aeriene conduc aerul atmosferic până la alveole având rolul de a umezi. Sunt înconjurate fiecare de aprox 1000 capilare sanguine. Ele au conexiuni cu sinusurile şi trompa lui Eustache. Plămânii sunt organe cavitare ce conţin aer şi sunt alcătuiţi din mai mulţi lobi ( 2 la plămânul stâng şi 3 la cel drept) fiecare primind câte o ramificaţie lobară a bronhiilor principale.63 Respiraţia cuprinde ansamblul proceselor care face posibil schimbul de gaze între mediul intern şi celulele organismului. Surfactantul este format din fosfolipide cu proprietăţi tensioactive şi are rolul de a menţine forma alveolelor împiedicând supradistensia şi colabarea lor reducând efortul respirator. fiecare din aceştia primind ramificaţii ale căilor aeriene. încălzi şi curăţi aerul inspirat.Aspecte morfofuncţionale ale plămânilor Plămânii sunt organe cavitare care conţin aer şi sunt alcătuiţi din mai mulţi lobi. Se descriu mai multe etape ale respiraţiei: -Etapa pulmonară sau respiraţia pulmonară care cuprinde: -ventilaţia pulmonară -perfuzia pulmonară -difuziunea alveolo-capilară -Etapa sanguină sau funcţia respiratorie a sângelui realizează transportul oxigenului spre ţesuturi şi al bioxidului de carbon spre plămâni -Etapa tisulară sau respiraţia tisulară necesită un aport continuu de oxigen pentru ca celulele să poată realiza oxidarea substratelor necesară activităţii lor. Vasele pulmonare se destind şi rezistenţa lor scade şi odată cu ea şi presiunea intravasculară. Implicarea lor în vorbire se face nu numai prin intermediul corzilor vocale ci şi prin rezonanţa realizată de cavităţile nazală.1. De cele mai multe ori prin respiraţie se subînţelege doar etapa pulmonară. mai ales împotriva microbilor. 2. Interiorul este căptuşit de un epiteliu ale cărui celule prezintă numeroşi cili care se mişcă sincron. unităţi mai mici care primesc bronhiile segmentare (FIG 2.1). Elasticitatea pereţilor căilor aeriene ca şi prezenţa cartilagiilor le permite expansiunea în inspiraţie şi împiedică turtirea lor în expiraţie. încălzirea şi curăţirea lui de impurităţi. dar nu şi împotriva vi- . laringele. faringele. După naştere lichidul este expulzat şi plămânul se expansionează umplându-se cu aer.

lizozim. Acinii.2). 2.Alveolele pulmonare sunt într-un număr de aprox 300 milioane totalizând 70-100 m2. Pereţii alveolari au o curbură internă marcată astfel încât forţele generate de tensiunea superficială sunt foarte mari.Dispoziţia căilor aeriene şi a acinilor pulmonari .1. în timp ce ramificaţiile ulterioare ale acestora bronhiolele sunt incluse în ţesut. In apărarea căilor aeriene participă şi stratul de mucus secretat de celule specializate şi care conţine α1 antitripsină.4.2. 2.2. Alveolele nu trebuie considerate ca nişte cavităţi separate ci ca nişte spaţii organizate sub forma unei reţele tridimensio-nale alcătuită din septurile alveolare ce permite realizarea interdepen-denţei alveolare (FIG 2.1. imunoglobuline ca şi limfocite şi macrofage. interferon.Organizarea plămânilor în lobi şi segmente FIG. complement. Din bronhiolele respiratorii se desprind ductele alveolare care se continuă cu sacii alveolari ce cuprind mai multe alveole. Un duct alveolar împreună cu sacii alveolari ce-i aparţin formează lobulul primar (FIG 2.64 rusurilor care au o afinitate specială pentru receptorii ciliari. Bronhiile sunt canale separate de ţesutul pulmonar. Alveolele sunt înconjurate de capilarele sanguine (cam 1000 la fiecare alveolă) aparţinând circulaţiei pulmonare. Modelul dihotomic simetric cu 23 de generaţii al arborizaţiei căilor aeriene este înlocuit în prezent cu un model fractal.2.65 000. în număr de 25 000. membrana de separare dintre aerul alveolar şi sângele capilar fiind reprezentată de o structură complexă formată din mai multe straturi (FIG 2. In interiorul lor bronhiola terminală dă naştere la 2-3 generaţii de bronhiole respiratorii care participă şi ele la schimburile de gaze alături de alveole. Intre alveole există pori de comunicare prin care se poate realiza aşa numita ventilaţie colaterală.3. Bronhiolele se ramifică de mai multe ori înainte de a da naştere bronhiolei terminale de la care continuă acinii pulmonari. sunt consideraţi ca unităţile morfo-funcţionale ale plămânilor.) a căror grosime medie este de doar aproximativ 1 µm: -un strat monomolecular de surfactant lipoproteic tensioactiv -lichidul alveolar -epiteliul alveolar -spaţiul interstiţial dintre epiteliul alveolar şi peretele capilar ce conţine ţesut conjunctiv şi lichid interstiţial -membrana bazală a capilaruFIG. Aceşti pereţi sunt deformabili permiţând importante modificări de volum.). lactoferină.

65 -endoteliul capilar. S t a b i l i t a t e a s t r u c t u r i l o r a l ve o l a re e s t e re a l i z at ă c u a j u to r u l u n u i s c h e l e t u l f i b ro s care cuprinde fibre periferice, axiale şi septale (FIG 2.5). Plămânii sunt organe elastice atât datorită structurii alveolelor ai căror pereţi sunt căptuşiţi cu surfactant, cât şi datorită prezenţei fibrelor elastice care formează o reţea bine organizată în jurul structurilor pulmonare. Intr-o măsură mai mică la elasticitatea FIG.2.3. Interdependenţa alveolară plămânilor participă şi musculatura netedă din vase previne colabarea alveolelor şi căile aeriene. Expansiunea plămânilor este posibilă datorită acestor componente elastice, dar mai ales datorită prezenţei la nivelul alveolelor a surfactantului pulmonar care are proprietăţi tensioactive prin conţinutul bogat în fosfatidil colină, dipalmitol fosfatidil colină şi fosfatidil glicerol. Moleculele surfactantului au un capăt hidrofil spre faza lichidă şi unul hidrofob spre faza gazoasă. Atunci când alveolele se destind în inspiraţie moleculele se îndepărtează şi tensiunea superficială creşte împiedicând supradistensia. Fenomenele au loc invers în expiraţie când aglomerarea moleculelor de surfactant împiedică colabarea alveolelor datorită scăderii tensiunii superficiale. Surfactantul se formează în pneumocitele granulare celule alveolare specializate din care se eliberează sub influenţa distensiei alveolare şi a stimulării β adrenergice. Sinteza sa este favorizată de glucocorticoizi, estrogeni, ACTH, hormonii tiroidieni, prostaglandine, cAMP. Surfactantul are mai multe roluri: -împiedică supradistensia sau colabarea alveolară şi reduce efortul respirator -ajută la recrutarea de noi alveole şi la ventilaţia colaterală mărind porii -este parţial reponsabil de histereza buclei volum-presiune -previne extravazarea lichidiană în alveole -ajută la curăţirea alveolelor. Scăderea cantităţii de surfactant duce la grave tulburări respiratorii ce caracterizează sindromul de detresă respiratorie, mai frecvent la prematuri. Creşterea efortului respirator, reducerea ventilaţiei alveolare, cu hipoxemie şi acumularea de CO2 se însoţesc de tulburări ciculatorii care pot provoca moartea. Administrarea de surfactant sau punerea în repaus a plămânilor până la refacerea surfactantului prin oxige-narea extracorporeală de membrană (ECMO) poate ajuta în astfel de cazuri. lui

FIG.2.4. Alcătuirea sistemului alveolo-capilar şi a membranei alveolo-capilare

66 2.1.3. Dez voltarea plămânilor. Modificările postnatale. Plămânii derivă din por ţiunea posterioară a tubului rezultat din mugurele epitelial din regiunea anterioară a intestinului primitiv cefalic. Până la naştere lumenul alveolar este căptuşit cu celule înalte şi nu conţine aer ci lichid amniotic. Fătul prezintă unele mişcări respiratorii cu amplitudine şi frecvenţă variabile care nu sunt legate de gradul de oxigenare al sângelui fetal, ci au rolul de a favoriza circulaţia lichidului amniotic şi schimbul unor substanţe fiind probabil expresia unui rudiment de coordonare FIG. 2.5. Dispoziţia diferitelor fibre conjunctive la a activităţii centrilor nervoşi în vederea nivelul plămânului respiraţiei postnatale. Numărul de alveole la făt este mai mic el crescând de aprox 10 ori în prima decadă de viaţă. La naştere are loc o transformare importantă a structurii şi funcţiei pulmonare în vederea trecerii la respiraţia aeriană: -evacuarea lichidului pulmonar şi înlocuirea sa cu aer -expansiunea plămânilor şi modificarea structurii alveolelor -modificarea circulaţiei pulmonare -modificarea activităţii sistemului nervos central ca urmare a creşterii varietăţii stimulilor proveniţi din mediul înconjurător. Expulzia fetală contribuie la mărirea capacităţii de adaptare a nou născutului. Lipsa de oxigen ca urmare a comprimării cordonului ombilical împreună cu compresiunea mecanică exercitată asupra corpului fătului cresc foarte mult cantitatea de catecolamine ceea ce favorizează reabsorbţia lichidului alveolar, secreţia surfactantului, mobilizarea depozitelor de nutrimente şi producerea de căldură. Inaintea primei respiraţii presiunea pleurală este egală cu cea atmosferică dar ca urmare a contracţiei diafragmului declanşată de prima respiraţie scade la –80 cm apă. Aerul pătrunde în alveole şi le expansionează învingând reculul lor elastic şi tensiunea superficială, forţa necesară fiind de 15-20 ori mai mare decât cea necesară ulterior. Ca urmare a pătrunderii aerului se stabilesc relaţii tensionale complexe între plămâni şi cutia toracică, plămânii sunt împinşi spre peretele toracic iar cavitatea pleurală rămâne un spaţiu virtual. Fără plămâni cutia toracică se expansionează, în timp ce plămânii scoşi din cavitatea toracică colabează. Pelicula de lichid pleural contribuie prin forţa sa hidraulică la menţinerea contactului toraco-pulmonar în condiţiile în care presiunea atmosferică acţionează asupra plămânului asigurând şi alunecarea fără fricţiune a foiţelor pleurale în timpul mişcărilor respiratorii. Prin expansionarea plămânilor scade mult rezistenţa vasculară din circulaţia pulmonară care devine o circulaţie de joasă presiune. Creşterea presiunii din inima stângă produce închiderea orificiului interatrial, inversarea fluxului sanguin prin canalul arterial urmată de închiderea lui. In aceste modificări circulatorii un rol important îl joacă kininele plasmatice cu acţiune vasodilatatoare asupra vaselor pulmonare şi vasoconstrictoare asupra vaselor ombilicale şi a ductului arterial.

2.2.Respiraţia pulmonară.
Respiraţia se realizează prin modificarea dimensiunilor cutiei toracice sub acţiunea muşchilor respiratori care cauzează variaţii ale presiunii intrapulmonare şi intratoracice. Principalul muşchi respirator este diafragmul care are o suprafaţă de 350 cm2 şi se află sub controlul

67
nervilor frenici. Spaţiul mort cuprinde volumul de aer aflat în căile aeriene şi plămâni care nu participă la schimburile respiratorii. El reprezintă cam 1/3 din volumul inspirator. Rezistenţa elastică a plămânului este generată de tensiunea superficială de la nivelul alveolelor şi de elementele elastice din ţesutul pulmonar. Are o valoare de 5 cm/L aer depinzând de volumul de aer inspirat. Complianţa pulmonară exprimă elasticitatea acestuia şi poate fi apreciată prin volumul de aer care poate fi introdus în plămâni pentru o diferenţă de presiune de 1 cm apă. In condiţii normale are o valoare de 0.2 L/cm apă. Complianţa toraco-pulmonară are o valoare mai mică de numai 0.1 L/cm apă din cauza unei elasticităţi mai reduse a toracelui comparativ cu plămânul. Rezistenţa vâscoasă are o componentă tisulară şi una gazoasă dată de frecarea aerului de pereţii conductelor aeriene ce reprezintă rezistenţa la flux. Rezistenţa la flux are o valoare de 1.6 cm apă/L/s şi depinde de viteza de circulaţie a aerului ca şi de calibrul căilor aeriene care este influenţat de acţiunea muşchilor netezi prezenţi mai ales în căile aeriene mici. Bronhomotricitatea este sub controlul neuro-umoral prin intermediul principalilor receptori aflaţi la nivelul muşchilor netezi bronşici, receptorii colinergici asupra cărora acţionează parasimpaticul cu efect constrictor şi receptorii adrenergici asupra cărora acţionează simpaticul cu efect dilatator. Controlul umoral al bronhomotricităţii este realizat de diferite substanţe cu acţiune constrictoare (acetilcolna, histamina, leucotriene, tromboxani, cGMP, pulberi) sau dilatatoare (adrenalina, NO, unele prostaglandine, cAMP, atropina). Presiunea intrapulmonară este egală în repaus cu cea atmosferică, dar scade cu 3 mmHg într-o inspiraţie obişnuită pentru a creşte apoi în expiraţie. Presiunea interpleurală este subatmosferică menţinându-se în repaus cu 5 mmHg sub valoarea presiunii atmosferice. Diferenţa dintre cele 2 presiuni menţionate constituie gradientul de presiune transpulmonar de care depinde mărimea volumului de aer ventilat. Lucrul mecanic ventilator se realizează pentru a învinge rezistenţele toraco-pulmonare şi are o valoare de repaus de 0.3 kgm/min putând atinge 80 kgm în efort. Consumul de O2 al muşchilor respiratori reprezintă cam 0.5-1 ml/L aer ventilat la debite ventilatorii de până la 50 L/min. Capacitatea vitală reprezintă volumul maxim de aer pe care o persoană îl poate introduce şi scoate din plămâni într-o respiraţie forţată. Se determină spirometric sau spirografic şi este compusă din volumul curent şi volumele inspirator şi expirator de rezervă. Are o valoare medie de 4-5 L în funcţie de vârstă, sex şi gabaritul individului. Scăderea CV cu peste 20 % din valoarea ideală este considerată anormală. Debitele ventilatorii reprezintă volumele de aer ventilate în unitatea de timp. Volumul expirator maxim pe secundă (VEMS) trebuie să fie cel puţin 70% din CV şi depinde de rezistenţa opusă de căile aeriene la trecerea aerului şi de forţa muşchilor respiratori. Debitul ventilator de repaus este de 6-8 L/min. Debitul ventilator maximal (Vmax) reprezintă cantitatea de aer ce poate fi ventilată şi are o valoare medie de 130 L/min. Se poate calcula ca VEMS x 30. Disfuncţia ventilatorie reprezintă o tulburare a ventilaţiei pulmonare caracterizată prin scăderea Vmax. Ea poate fi cauzată de o scădere a VEMS (disfuncţie obstructivă), a CV (disfuncţie restrictivă) sau a ambelor (disfuncţie mixtă). Insuficienţa respiratorie este produsă ca urmare a unor tulburări care afectează oxigenarea sângelui ducând la hipoxemie şi hipercapnie. Astmul bronşic se datoreşte unei creşteri a rezistenţei la flux a căilor aeriene prin contracţia musculaturii netede a acestora, edem al mucoasei cu inflamaţie şi hipersecreţie bronşică.

2.2.1.Ventilaţia pulmonară realizează circulaţia unor volume de aer atmosferic spre plămâni şi invers ceea ce are ca urmare continua împrospătare a O2 din aerul alveolar şi eliminarea CO2 adus de sângele venos. Ventilaţia se realizează prin mişcările cutiei toracice sub influenţa muşchilor respiratori, plămânii având doar un rol pasiv. 2.2.1.1.Mişcările ventilatorii. Inspiraţia şi expiraţia ce cauzează intrarea şi ieşirea aerului în sau din plămâni sunt produse prin modificarea volumului cutiei toracice care se însoţeşte de modificări ale presiunii intrapulmonare. Muşchii respiratori implicaţi în mişcările cutiei toracice sunt inspiratori (diafragmul şi intercostalii externi în inspiraţia de repaus la care în efort se mai adaugă scalenul, sternocleidomastoidianul, pectoralii, trapezul sau dorsalii) şi expiratori

Aspectul acesta se datoreşte prezenţei surfactantului la interfaţa aer-lichid de la nivelul alveolelor ca şi fenomenului de recrutare. ei urmează îndeaproape variaţiile de volum ale cutiei toracice. Modificarea sistemului toraco-pulmoabdominali.). De cele mai multe ori sub această denumire este considerat spaţiul mort anatomic reprezentat de aerul din căile aeriene (150 ml) cu pereţi care nu permit schimburile de gaze. transversal prin ridicarea şi împingerea în afară a coastelor (mai ales a celor inferioare) şi anteroposterior prin împingerea înainte a sternului sub acţiunea coastelor superioare (FIG.2. La fiecare modificare a presiunii se produc variaţii ale volumului pulmonar. Primele coaste şi coloana vertebrală reprezintă puncte de inserţie fixe pentru mişcările inspiratorii de repaus. fără distorsiunea căilor aeriene şi a vaselor sanguine. Impăr ţirea plămâniilor în lobi contribuie la realizarea unei distensii relativ uniforme a ţesutului pulmonar în inspiraţie. Chiar şi în aceste condiţii există o inegalitate a ventilaţiei. zonele mai puţin mobile (apicală. Eficienţa ventilatorie se exprimă prin raportul dintre ventilaţia alveolară şi cea globală şi este apreciată cam la 70%. Există însă şi un spaţiu mort fiziologic ce cuprinde volumul de aer care deşi pătrunde în alveole nu participă la un schimb gazos eficient din cauza raportului ventilaţie/perfuzie neadecvat prin alterarea oricăreia din componentele acestuia. modificările volumului pulmonar antrenează variaţii ale presiunii aerului din alveole urmate de pătrunderea sau ieşirea acestuia. Spaţiul mort cuprinde totalitatea aerului care deşi este inspirat nu participă la schimburile respiratorii.2. adică de deschidere de noi alveole în cursul inflaţiei pulmonare. Expiraţia de repaus este un act pasiv care se datoreşte revenirii toracelui la forma iniţială ca urmare a reculului elastic rezultat prin tensionarea structurilor elastice pulmonare în inspiraţie.6.). Ca urmare a faptului că plămânii sunt solidari cu pereţii cutiei toracice prin intermediul foiţelor pleurale ce asigură aderenţa şi mişcarea fără frecare. paramediastinală) fiind mai puţin ventilate decât zonele inferioare mai mobile. intercostalii interni.68 (abdominali. In ventilaţia forţată coloana nu nar sub influenţa muşchilor respiratori mai rămâne fixă prin mişcările ei de extensie şi flexie contribuind la mobilizarea costală. Sub acţiunea muşchilor inspiratori cutia toracică îşi modifică toate cele 3 diametre: vertical prin coborârea diafragmului. Umplerea plămânului cu soluţie salină sau eliminarea surfactantului modifică mult bucla de histereză (FIG.7. Acest lucru nu afectează însă schimburile gazoase în condiţii fiziologice. Astfel.6. în timp ce ultimele 2 perechi de coaste au rol în expiraţie servind ca punct de inserţie pentru muşchii FIG 2. La individul normal diafragmul asigură în repaus 2/3 până la 3/4 din volumul inspirator având în vedere suprafaţa (350 cm 2) şi posibilitatea de a se deplasa cu 10 cm în sus şi în jos. tringhiularul sternului) care intervin doar în expiraţia forţată. patratul lombelor. In aceste condiţii din cantitatea de aer inspirat numai 2/3 ajunge în alveole constituind fracţiunea alveolară. Înregistrarea grafică realizează o buclă presiune-volum deoarece traseele în cursul inflaţiei şi al deflaţiei nu se suprapun realizând o diferenţă ce constituie histereza. In aceste condiţii deşi în alveole . Interrelaţia dintre variaţiile presiunilor şi a volumelor pulmonare poate fi urmărită pe un preparat de plămân izolat care este introdus într-un vas închis în care presiunea poate fi modificată într-un mod controlat. paravertebrală.

ca şi de cele produse prin întinderea elementelor elastice pulmonare. Raportarea complianţei la capacitatea vitală (ea scade odată cu volumul plămânilor) reprezintă complianţa specifică.2. Dacă îndepărtăm surfactantul volumul pulmonar va fi mai mic la aceeaşi presiune. Complianţa statică se determină la volume fixe în absenţa fluxului de aer.1.7.2 L/cm apă. vâscoase şi inerţiale ale sistemului toraco-pulmonar. La încetarea contracţiei muşchilor inspiratori rezistenţa elastică va căuta să readucă sistemul în starea iniţială de repaus constituind reculul elastic pulmonar. Valoarea normală a complianţei este de 0.1 L/cm apă) din valoarea celei pulmonare din cauza rigidităţii mai mari a cutiei toracice. o cantitate variabilă din acesta nu este disponibil pentru schimburi.Dinamica ventilatorie cuprinde totalitatea proceselor prin care forţele ce acţionează asupra sistemului toraco-pulmonar antrenează fluxul de aer necesar schimburilor respiratorii. Fluxul de aer în cursul respiraţiei este consecinţa mişcărilor ventilatorii realizate de muşchii ce acţionează asupra cutiei toracice şi care prin antrenarea plămânilor induc diferenţe de presiune între aerul atmosferic şi cel din interiorul plămânilor. 2.2. Inaintarea în vârstă produce modificări structurale şi funcţionale ale aparatului repirator datorită reducerii reculului elastic. presiunea necesară distensiei plămânului fiind cam de 3 ori mai mică.69 FIG.Rezistenţele pulmonare.2.1. 2. Rezistenţa elastică este generată de forţele elastice ce iau naştere la suprafaţa alveolelor datorită tensiunii superficiale. pătrunde cam 2/3 din aerul inspirat. 2.1. Se măsoară variaţiile de volum ale plămânului ca urmare a modificării presiunii în vasul în care se află acesta. In cazul în care plămânul este umplut cu o soluţie salină (deci fără interfaţa aer-lichid) sunt operante numai forţele elastice ale ţesutului fără efectul tensiunii superficiale. în timp ce complianţa dinamică se determină în cursul unui ciclu respirator obişnuit. a suprafeţei alveolelor şi a volumului sanguin capilar ca şi . Valoarea rezistenţei elastice este de 5 cm apă/L aer şi a fost inţial exprimată prin aşa numita elastanţă care reprezintă diferenţa de presiune transpulmonară necesară pentru a introduce în plămâni 1 L de aer.2. termenul a fost înlocuit cu cel de complianţă care este inversul elastanţei şi reprezintă volumul de aer ce poate fi introdus în plămâni pentru fiecare cm apă diferenţă de presiune transpulmonară. Ea scade în afecţiunile care duc la fibrozarea ţesutului pulmonar. Complianţa pulmonară creşte în emfizemul pulmonar în care reculul elastic scade datorită distrugerii pereţilor alveolari. Cu cât variaţia de volum este mai mare cu atât întinderea şi deci rezistenţa elastică vor creşte. Deoarece valoarea elastanţei creşte odată cu scăderea elasticităţii pulmonare ceea ce poate duce la confuzii. Complianţa toraco-pulmonară este de doar jumătate (0. Modul în care se poate urmări relaţia volum-presiune (curba histeresis) pe plămânul izolat. Forţei musculare i se opun rezistenţele generate de forţele elastice.

In timpul inspiraţiei presiunea negativă din spaţiul pleural duce la distensia căilor aeriene. acestora este egală cu cea din interiorul lor Hiperreactivitatea bronşică se datoreşte se realizează o compresie dinamică ce poate blocării parţiale a receptorilor β şi hiperactivităţii 2 duce la colabarea lor receptorilor colinergici muscarinici şi a celor α1. Valoarea rezistenţei totale la flux este de 1. H2 dilatatori) -receptori purinergici (dilatatori) Parasimpaticul produce o puternică bronhoconstricţie prin intermediul acetilcolinei care acţionează asupra receptorilor colinergici muscarinici. In timpul expiraţiei presiunea transmurală depinde de modul în care are loc aceasta. regimul de curgere al aerului (laminar sau turbulent) şi calibrul bronşic. In cazul în care în expiraţie presiunea exercitată asupra prin α receptori. Reglarea neuroreflexă a tonusului bronhial se face mai ales pe cale vagală. FIG. Trecerea aerului prin căile aeriene întâmpină o rezistenţă de frecare datorită interacţiunii moleculelor de gaz şi datorită frecării aerului de pereţii conductelor. Interrelaţia dintre reculul elastic al Simpaticul determină bronhodilataţie prin plămânului şi presiunea interpleurală cu intermediul β2 receptorilor sau bronhoconstricţie efectele asupra căilor aeriene. Rezistenţa la flux reprezintă cea mai mare parte a rezistenţei vâscoase şi depinde în condiţii de repaus de volumul pulmonar. Bronhomotricitatea.2. aflată sub control neuroumoral. Intr-o expiraţie normală ce are loc pasiv căile aeriene rămân destinse. Compresia dinamică limitează fluxul expirator mai ales în cazul existenţei afecţiunilor pulmonare obstructive care se însoţesc şi de leziuni ale parenchimului pulmonar. dar în timpul unei expiraţii forţate care creşte presiunea interpleurală până la valori pozitive calibrul acestora se micşorează din cauza fenomenului de compresie dinamică (FIG 2. dispoziţia căilor aeriene. Calibrul căilor aeriene (mai ales al celor lipsite de cartilagii) poate fi influenţat chiar la individul normal de fazele respiraţiei. Numeroase influenţe umorale acţionează la nivelul căilor aeriene: . Permeabilitatea conductelor aeriene poate fi exprimată prin conductanţa la flux. măsurabilă în L/s/cm apă şi este foarte mult influenţată de factorii care reglează contracţia musculaturii netede bronşice. fazele respiraţiei.70 datorită rigidizării cutiei toracice şi a reducerii forţei musculare. Rezistenţa inerţială este dependentă de acceleraţia fluxului având valori neglijabile la frecvenţe respiratorii de sub 100/min.8.8).6 cm apă/L/s din care 0. Muşchii netezi posedă receptori prin care interacţionează cu diferite substanţe: -receptori colinergici (bronhoconstrictori) -receptori adrenergici (α1 constrictori.9 cm apă/L/s pentru căile aeriene inferioare.7 cm apă/L/s pentru căile aeriene superioare şi 0. se realizează prin intermediul muşchilor netezi prezenţi în proporţie variabilă în pereţii căilor aeriene. β2 dilatatori) -receptori histaminici (H1 constrictori. Rezistenţa la flux. Aceştia pot fi blocaţi de atropină. Rezistenţa vâscoasă (vâscanţa) este dată în special de rezistenţa la frecare şi are o valoare de 2 cm apă/L/s fiind alcătuiră din 2 componente: -tisulară datorită elementelor neelastice pulmonare -gazoasă (80%) datorită frecării aerului de pereţii conductelor aeriene (rezistenţa la flux) Ambele depind de fluxul aerului.

substanţa P. Aceste valori se modifică mult în respiraţia forţată sau când efortul respirator se face cu glota închisă.05 kgm/L de aer. In cazul unei comunicări dintre spaţiul atmosferic şi cel interpleural se produce pneumotoracele caracterizat prin pătrunderea aerului între foiţele pleurale cu comprimarea plămânului şi reducerea posibilităţii acestuia de a se destinde ceea ce are consecinţe negative asupra respiraţiei.2. neurokinina A.2. atropina sau creşterea CO2 şi scăderea O2 în căile aeriene mici produc bronhodilataţie. leucotrienele. Presiunea intrapulmonară este presiunea existentă în căile aeriene şi alveolele pulmonare şi este egală în repaus cu presiunea atmosferică. NO. PGA.1. tromboxanii. serotonina. Expiraţia de repaus are loc pasiv prin revenirea toracelui la dimensiunile de dinainte de inspiraţie însă pentru o expiraţie forţată este nevoie de intervenţia muşchilor expiratori. cGMP. scăderea CO2 în căile aeriene mici produc bronhoconstricţie -epinefrina. cAMP. Aceste manevre pot avea efecte negative asupra circulaţiei prin afectarea întoarcerii venoase şi nu sunt recomandate celor cu afecţiuni cardiace. 2. Presiunea interpleurală nu trebuie confundată cu presiunea lichidului interpleural care este în jur de –10 sau –15 mmHg datorită tendinţei capilarelor pleurale de a absorbi lichidul din spaţiul interpleural datorită presiunii hidrostatice reduse din capilare (7 mmHg). Afecţiunile bronhopulmonare sau ale toracelui pot creşte rezistenţa la flux.9. In inspiraţie această presiune scade la –3 mmHg iar în expiraţie atinge +3 mmHg. Cea mai mare parte (70%) din acest lucru este folosit pentru a învinge rezistenţele elastice.în timp ce inspiraţia cu glota închisă (manevra Muller) scade presiunea până la –90 mmHg.Lucrul mecanic ventilator. peptidul intestinal vasoactiv.2. Muşchii respiratori care prin contracţia lor înving rezistenţele sistemului toraco-pulmonar realizează un lucru mecanic în funcţie de presiunea necesară pentru a deplasa un volum de aer. Presiunea interpleurală sau intratoracică se poate măsura în spaţiul dintre foiţele pleurale şi are o valoare subatmosferică de până la –5 mmHg în condiţii de respiraţie normală (FIG 2.Variaţiile presiunilor în sistemul toraco-pulmonar.2. pulberile. In ventilaţia maximă valoarea cursul unei respiraţii normale conpoate atinge 70-80 kgm/min. Va r i a ţ i i l e p r e s i u n i l o r intrapulmonară şi interpleurală în sau 0. unele prostaglandine (PGI2.1. In inspiraţie muşchii respiratori înving rezistenţele pulmonare şi măresc volumul toracopulmonar. 9 .71 -acetilcolina. bradikinina. comitent cu variaţiile volumului şi fluxului de aer . Expiraţia cu glota închisă (manevra Valsalva) poate creşte presiunea până la +110 mmHg. 2 . la fel ca şi congestia pulmonară perivasculară sau edemul pulmonar. 2.3.3 kgm/min F I G .). PGE).2. Diferenţa dintre presiunea intrapulmonară şi cea interpleurală constituie gradientul de presiune transpulmonar care variază continuu în cursul ciclului respirator favorizând fluxul aerului şi având influenţă asupra întoarcerii venoase. izoproterenolul. In condiţii de repaus la o ventilaţie de 6 L aer pe minut lucrul mecanic realizat este în jur de 0. Fluxul de aer prin căile aeriene este determinat de jocul presiunilor exercitate în diferitele teritorii toraco-pulmonare sub influenţa mişcărilor respiratorii. iar restul pentru rezistenţa la flux. histamina.

10. dar creşte brusc la debite ce depăşesc 100 L/min (FIG 2. Acest nivel critic este atins mult mai repede la cei cu afecţiuni toracopulmonare la care rezistenţele pulmonare sunt mult crescute.Volumele pulmonare statice. sex. VIR şi VER deci cam 4500-4800 ml. Volumul rezidual (VR) este volumul de aer care rămâne în plămâni după o expiraţie forţată. Lucrul mecanic respirator în funcţie de volumul de aer ventilat FIG.12. Acest volum care nu poate fi eliminat este în jur de 1500 ml sau 25% din CPT.). ştiut fiind faptul că rezistenţa elastică scade odată cu creşterea frecvenţei respiraţiei. Aceste volume cuprind aerul care poate fi introdus sau scos din plămâni în cursul unei respiraţii. interpretarea rezultatelor făcându-se prin comparera cu valorile “ideale” care ţin cont de variaţiile legate de vârstă. Determinarea volumelor pulmonare se poate face prin spirometrie sau spirografie. Are o valoare de 3500-3800 ml reprezentând cam 60% din capacitatea vitală. sex sau gabaritul individului. Volumul expirator de rezervă (VER) este volumul maxim ce poate fi eliminat la sfârşitul unei expiraţii normale.5-1 ml/L aer până la volume ventilatorii de 40-50 L.11. Capacitatea pulmonară totală (CPT) reprezintă volumul total de aer conţinut în plămâni fiind egal cu suma CV şi VR (5-6000 ml) (FIG 2.3. Volumul inspirator de rezervă (VIR) este volumul de aer ce poate fi introdus în plămâni la sfărşitul unei inspiraţii normale.10. Frecvenţa optimă a respiraţiei este de 16-18/min la individul sănătos în repaus. Volumul curent (VC) este volumul de aer ce poate fi introdus şi scos din plămâni în cursul respiraţiei de repaus şi are o valoare de aprox 500 ml.2. Capacitatea reziduală funcţională (CRF) este suma VER şi VR şi reprezintă volumul de aer ce se găseşte în plămâni la sfârşitul unei respiraţii normale (2200-2500 ml sau 50% din CPT).72 Lucrul mecanic ventilator creşte deci cu debitul de aer ventilat şi odată cu aceasta creşte şi proporţia lucrului necesar pentru depăşirea rezistenţei la flux (FIG 2. înălţime şi greutate. Ea se realizează automat la nivelul cel mai scăzut al rezistenţei totale pentru un anumit volum de aer ventilat. Aprecierea volumelor pulmonare care nu pot fi FIG. Consumul de O2 al muşchilor respiratori nu depăşeşte 0. Are o valoare de 1000-1200 ml sau 25% din capacitatea vitală. iar rezistenţa la flux creşte. Capacitatea vitală (CV) reprezintă suma VC. 2.2. Reprezintă cam 75% din capacitatea pulmonară totală (CPT).).11. Consumul de O2 al muşchilor respiratori în funcţie de volumul de aer ventilat .1. La valori foarte mari ale debitelor ventilatorii (130-170 L/min) întreg surplusul de O2 este folosit de muşchii respiratori ceea ce are ca rezultat limitarea capacităţii de efort chiar şi la normali.2. Ele sunt foarte variabile chiar la normali în funcţie de vârstă. Poate fi măsurată sub forma volumului de aer eliminat printr-o expiraţie forţată ce urmează unei inspiraţii forţate.).

ele putând fi măsurate pe curba flux-volum (FIG 2. Volumul expirator maxim pe secundă (VEMS) reprezintă volumul maxim expirat în prima secundă a unei expiraţii forţate ce urmează unei inspiraţii forţate.Debitele ventilatorii reprezintă volumele de aer ventilate în unitatea de timp. capacitatea de difuziune.4.73 determinate spirografic (VR. amplitudinii şi frecvenţei respiraţiilor. aceasta trebuind să fie peste 80% din valoarea ideală sau se poate raporta la CV sub forma indicelui de permeabilitate bronşică VEMSx100/CV care trebuie să fie mai mare de 70.1. Scăderea VEMS se însoţeşte frecvent de tulburări de distribuţie a aerului ventilat şi creşterea VR şi a CRF.Volumele pulmonare statice înregistrate spirografic la diferite debite ventilatorii . Debitul ventilator de repaus (VE repaus) reprezintă cantitatea de aer ventilat în repaus în timp de 1 minut. Scăderea CV sub 80% din valoarea “ideală” este considerată patologică dar ea poate fi compensată prin creşterea frecvenţei respiratorii care menţine ventilaţia maximă cu condiţia unei bune permeabilităţi bronşice. Exprimarea VEMS se poate face în valoare absolută (ml). Scăderile net patologice care nu pot fi compensate presupun o scădere a CV sub 50-60%. VIMS scade mult în stenozele fixe ale căilor aeriene produse de obicei prin leziuni cicatriciale. diluţia He sau pletismografia corporală. complianţa pulmonară. Creşterea amplitudinii respiraţiei se numeşte hiperpnee iar oprirea respiraţiei apnee.12. concentraţia sanguină a gazelor respiratorii. rezistenţa la flux. Valoarea sa depăşeşte cu puţin valoarea VEMS raportul VEMS/VIMS fiind de 0.14).2. Se determină spirografic şi poate fi corelat cu curba flux-volum (FIG 2. Valoarea sa este în jur de 6-8 L/min (3. iar cea încetinită bradipnee.13) . Volumul inspirator maxim pe secundă (VIMS) este volumul de aer inspirat în prima secundă a unei inspiraţii maxime rapide care urmează unei expiraţii maxime. 2. Alterarea volumelor pulmonare trebuie corelată cu alte date privind funcţia pulmonară (debite ventilatorii.CRF) se poate face folosind tehnica spălării N2. Dispneea este o tulburare a respiraţiei caracterizată prin respiraţie dificilă cu “sete de aer”ce se poate însoţi de tulburări ale ritmului. VEMS oglindeşte mai ales rezistenţa la flux în căile aeriene periferice de mic calibru care poate fi modificată prin procese inflamatorii sau alergice. Debitele ventilatorii pot fi exprimate ca volume deplasate în unitatea de timp ce pot fi măsurate spirografic sau ca debite instantanee corespunzătoare unui anumit moment al ciclului respirator sau la un volum dat. dar şi scăderea forţei contractile a muşchilor respiratori. Respiraţia normală se numeşte eupnee. cea accelerată polipnee.6 L/min/m2 la bărbaţi şi 3.8.2 L/min/m2 la FIG 2.

Debitul ventilator maximal (Vmax) este volumul maxim de aer care poate fi ventilat în condiţii de efort. El se realizează deobicei la frecvenţe de 40-50/min şi cu volume curente de 50-60 % din CV. toracice sau neuromusculare (disfuncţie ventilatorie restrictivă) -scăderea VEMS în cazul emfizemului FIG 2. Insuficienţa respiratorie acută reprezintă o tulburare severă a schimbului de gaze la nivel alveolar cu hipoxemie (pO2 <55-60 mmHg) asociată sau nu cu hipercapnie (pCO2 >45-50 mmHg). Disfuncţiile ventilatorii nu se însoţesc în mod obligatoriu de insuficienţă respiratorie. In cifre absolute Vmax atinge în medie 130 L/min (75-175 L/min la bărbaţi sau 65-125 L/min la femei) dar valorile trebuie comparate cu valorile ideale faţă de care se admit scăderi cu până la 20%.15). măsurabil pe curba flux-volum reprezintă valoarea maximă a fluxului respirator în cursul unei expiraţii forţate şi poate atinge 8-10 L/s în funcţie de forţa de contracţie a muşchilor respiratori. Aceasta se poate realiza prin: -scăderea CV în cazul unor afecţiuni pulmonare. Determinarea se poate face spirografic la o ventilaţie voluntară maximă timp de 10-15 s pentru a evita producerea alcalozei respiratorii sau indirect cu ajutorul formulei VEMS x 30. Curba flux-volum realizată la capacipulmonar sau al obstrucţiilor căilor aeriene tatea vitală (disfuncţie ventilatorie obstructivă) -scăderea CV şi VEMS în cazul unor procese tuberculoase extinse. edem arată momentul debitului expirator maxim interstiţial.2. Interrelaţia dintre VEMS şi curba flux-volum care ale endoteliului capilar. 50 sau 25% din CV) permiţând o evaluare mai detailată a desfăşurării efortului ventilator.74 femei) putându-se realiza la frecvenţe şi volume curente diferite în funcţie de particularităţile individuale. Debitul expirator maxim instantaneu.14. Debitele instantanee variază cu sexul sau vârsta dar foarte puţin cu înălţimea şi pot fi măsurate la anumite volume de aer (75. Cauzele care o produc pot fi .13. Ea poate apare şi la indivizi sănătoşi nu numai la cei cu afecţiuni pulmonare cronice şi se însoţeşte de modificări patologice pulmonare (leziuni FIG. Debitul inspirator maxim instantaneu este corespondentul inspirator al precedentului şi are valori cu puţin mai mari decât acesta. Scăderea Vmax înseamnă o reducere a rezervelor ventilatorii ale individului indicând existenţa unei disfuncţii ventilatorii. leziuni alveolare). pleurale. cifoscolioze marcate (disfuncţie mixtă) (FIG 2.

chimici sau psihici. fluidizarea secreţiilor bronşice (FIG 2. una nutritivă (bronşică) şi una funcţională (pulmonară). histamina.63) din cauză că ventilaţia creşte doar de 3 ori de la vârfuri spre baze comparativ cu perfuzia care creşte de 10 ori. Insuficienţa respiratorie cronică se caracterizează prin incapacitatea organismului de a asigura valorile normale ale pO2 şi pCO2 arteriale cu un lucru mecanic respirator rezonabil în condiţii de repaus sau activitate obişnuită. Raportul dintre ventilaţie şi perfuzie (V/P) are o valoare medie de 0. Fluxul sanguin pulmonar este ceva mai mare pentru plămânul drept (55 %) comparatriv cu cel stâng. expectorantele ameliorează simptomatologia prin relaxarea musculaturii netede. afecţiuni ale cutiei toracice). acţiunea unor substanţe vasoactive sau enzime lizozomale.cm5. Presiunea arterială medie din artera pulmonară este de 15 mmHg iar cea din capilarele pulmonare este de 7 mmHg. Volumul sanguin pulmonar reprezintă cam 240 ml/ m2 sau 9 % din volumul sanguin total. aspirarea conţinutului gastric. hipoxie şi hipercapnie alveolară). insuficienţa cardiacă. bronşite cronice.8 fiind mai mare la vârfuri (3. Ea poate avea cauze pulmonare (obstrucţii ale căilor respiratorii. afecţiuni cardiace cu răsunet pulmonar) sau nepulmonare (traumatisme ce afectează sistemul nervos central. FIG 2. leziuni medulare. Circulaţia pulmonară sau mica circulaţie se desfăşoară într-un regim de presiune scăzută dar cu un debit egal cu debitul cardiac (5 L/min).3) şi mai mic la baze (0. Rezistenţa vasculară pulmonară este mai mică faţă de cea din circulaţia sistemică fiind în jur de 100 dyne/s. aerosolii apoşi. bradikininei. edem al mucoasei căilor respiratorii cu inflamaţie şi hipersecreţie bronşică. angiotensina II. Emfizemul pulmonar este o afecţiune respiratorie cronică ce se caracterizează prin lărgirea anormală a căilor respiratorii terminale şi modificări distructive ale pereţilor alveolari cu fibroză interstiţială. Substanţele adrenergice. blocarea parţială a receptorilor β adrenergici şi hiperexcitabilitatea musculaturii netede la stimuli imunologici. hipoxie cerebrală. Distribuţia sa nu este egală fluxul fiind mai mic la vârfuri şi mai mare la baze. teofilina.15. Mecanismul producerii acestor tulburări implică o reducere a nivelului adenilat ciclazei şi deci a cAMP.16). Intre aceste 2 . glucocorticoizii. Reglarea circulaţiei pulmonare este dependentă de acţiunile neuro-umorale. Plămânii au o dublă vascularizaţie. Vasoconstricţia pulmonară este produsă de excitarea simpatică ca şi de numeroase substanţe (catecolamine. Astmul bronşic se datoreşte unei creşteri a rezistenţei la flux a căilor aeriene prin contracţia musculaturii netede bronşice. 2. Există o predispoziţie genetică la sensibilitatea faţă de antigene cu producere crescută de IgE care se leagă la nivelul mastocitelor şi bazofilelor cu un antigen specific ducând la eliberarea de histamină cu efect bronhoconstrictor prin receptorii H1. embolie gazoasă. dar şi de factori pasivi. Clasificarea disfuncţiilor ventilatorii în funcţie de variaţiile CV şi ale VEMS Plămânii sunt organe cu dublă vascularizaţie una nutritivă reprezentată de circulaţia bronşică şi una funcţională reprezentată de circulaţia pulmonară sau mica circulaţie. acţiunea toxică a O2.Circulaţia pulmonară. prostaciclinei sau a NO. reducerea congestiei şi secreţiei mucoase. fizici.3.75 foarte diferite: infecţii sau leziuni ischemice pulmonare. Vasodilataţia pulmonară este produsă de parasimpatic şi sub acţiunea acetilcolinei. miopatii. emfizem sau tumori pulmonare.

2. Presiunea hidrostatică din diferitele teritorii vasculare pulmonare este rezultanta forţelor care acţionează la nivelul lor în condiţiile speciale ale plămânilor unde în afara acţiunii de pompă a inimii intervine şi acţiunea mişcărilor respiratorii. Circulaţia pulmonară se desfăşoară în condiţii unice într-un organ care conţine aer şi a cărui formă se schimbă mereu sub acţiunea jocului gradientului de presiune transpulmonară care influenţează condiţiile hemodinamice. Timpul de circulaţie în circulaţia pulmonară este în repaus de 4-5 s din care aprox 0. .16. dar cu un debit redus (1-2% din debitul cardiac).76 FIG. Circulaţia bronşică aparţine marii circulaţii şi se desfăşoară într-un regim de presiune hidrostatică crescută. Circulaţia pulmonară constituie mica circulaţie în care presiunile sunt mai scăzute decât cele din circulaţia sistemică deşi debitul este egal cu debitul cardiac. Cele 2 ramuri ale arterei pulmonare se ramifică treptat urmând traseul căilor aeriene până la nivelul precapilarelor care ajunse la nivelul bronhiolelor terminale şi al canalelor alveolare se ramifică într-o reţea de capilare foarte bogată. Capilarele confluează în venule şi vene care în final vor forma cele 4 vene pulmonare prin care sângele ajunge în atriul stâng. Capilarele pulmonare sunt mai scurte şi mai groase decât cele din circulaţia sistemică au un diametru de 7-9 µm.7 s în teritoriul capilar. Această dispoziţie asigură un strat aproape continuu de sânge în jurul alveolelor favorizând schimburile respiratorii. Prin astfel de legături se poate asigura însă oxigenarea alveolelor lipsite de ventilaţie. In cursul efortului acest timp poate scădea până la 0.17). dar lungimea lor este greu de apreciat din cauza numeroaselor anastomoze. Efectele unor acţiuni farmacologice asupra musculaturii netede şi secreţiei de mucus la nivelul căilor aeriene care influenţează calibrul acestora şi deci fluxul ventilator sisteme circulatorii există numeroase comunicări la nivel capilar care permit în anumite cazuri şuntări circulatorii find responsabile parţial de contaminarea venoasă a sângelui arterial (FIG 2. Pereţii arteriali sunt mai subţiri şi au un strat muscular mai slab reprezentat.3 s. Circulaţia pulmonară începe în ventriculul drept continuând cu artera pulmonară care se divide în 2 ramuri pentru cei 2 plămâni.

Mişcările respiratorii influenţează fluxul sanguin pulmonar cu răsunet şi asupra presiunii arteriale sistemice şi frecvenţei cardiace care scad la începutul inspiraţiei şi cresc la sfârşitul expiraţiei. In expiraţie toate capilarele sunt turtite ceea ce duce la creşterea rezistenţei vasculare pulmonare. ea depinde într-o măsură importantă şi de capilarele pulmonare unde influenţa factorilor transmurali este semnificativă. In artera pulmonară presiunea sistolică este de 20-25 mmHg iar cea diastolică de 6-12 mmHg cu o presiune medie de 15 mmHg. Presiunea transmurală este influenţată şi de presiunea interpleurală şi gradul inflaţiei pulmonare. numai că aici capilarele din pereţii alveolari se turtesc în inspiraţie.3. La nivelul capilarelor alveolare influenţa este şi mai mare. 2.2. Volumul lichidian din spaţiul interstiţial este în jur de 200 ml dar prezintă variaţii în funcţie de numărul de capilare pulmonare perfuzate care creşte în efort. presiunea înregistrată este folosită pentru evaluarea presiunii capilare (capillary wedge pressure). presiunea din atriul stâng şi fluxul sanguin pulmonar.3.3. Plămânul stâng primeşte 45% din fluxul total iar cel drept 55%. Astfel. Din cauza pereţilor lor subţiri şi a marii lor complianţe modificarea calibrului vaselor pulmonare se realizează nu numai sub acţiunea muşchilor netezi vasculari ci şi prin influenţa presiunii transmurale.77 2.18). Viteza medie în artera pulmonară este de 18 cm/s. Presiunea absolută este dată de sistola ventriculului drept în condiţiile rezistenţei scăzute a vaselor pulmonare. Vascularizaţia acinului pulmonar.cm-5 . In aceste condiţii deşi rezistenţa vasculară este controlată activ de arteriole.1. în timp ce acelea dintre alveole se dilată fiind tracţionate de fibrele elastice. Presiunea transmurală la nivelul vaselor pulmonare reprezintă diferenţa dintre presiunea intravasculară şi cea exercitată din exterior. La nivelul venelor pulmonare presiunea scade treptat pentru a ajunge în atriul stâng la 3-4 mmHg (FIG 2. In capilarele pulmonare presiunea este de doar 6-9 mmHg. Presiunea transmurală constituie un factor important pentru schimburile de apă şi electroliţi la nivel capilar. presiunea hidrostatică scăzută şi presiunea oncotică dată favorizând trecerea lichidelor în capilare din spaţiul interstiţial. lobii inferiori fiind mai bine perfuzaţi decât cei superiori. cu mult mai mică decât cea din capilarele circulaţiei sistemice. Astfel vasele mari se dilată în inspiraţie şi sunt comprimate în expiraţie. Valoarea normală a rezistenţei vasculare pulmonare este de 1. Din cauza presiunilor intravasculare scăzute influenţele externe produse de inspiraţie şi expiraţie sunt destul de marcate. Sângele ejectat de ventriculul drept la fiecare sistolă ajunge în circulaţia pulmonară cu o viteză de 85 cm/s ce scade aproape de zero în diastolă. Dacă un cateter este împins prin artera pulmonară până la nivelul unei ramuri mici periferice.Fluxul şi volumul sanguin pulmonar.7 mmHg/L/min ceea ce corespunde la 100 dyne/s.3. Se poate observa comunicarea circulaţiei pulmonare cu cea bronşică (a) şi contaminarea cu sângele neoxigenat prin şunt arteră-venă (b) sau de la nivelul alveolelor neaerate (c) . În aprecierea ei trebuie să ţinem cont de presiunea arterială pulmonară. 2.Presiunile intravasculare pulmonare.17. în inspiraţie volumul vaselor creşte şi ca urmare la început afluxul spre inima stângă scade pentru ca apoi să crească FIG 2.Rezistenţa vasculară pulmonară.

8 în condiţii ideale în care toate alveolele sunt egal ventilate şi perfuzate. Acest lucru generează un gradient vertical al presiunilor parţiale ale O2 şi CO2 în aerul alveolar (FIG 2. Vasele pulmonare constituie un rezervor mic de sânge în comparaţie cu rezervorul venos sistemic. Circulaţia pulmonară şi presiunile intravasculare.78 FIG 2. Distribuţia fluxului sanguin pulmonar nu este uniformă nu numai din cauze gravitaţionale generate de poziţia vaselor faţă de inimă. Dacă se consideră că întrun minut se ventilează la nivel alveolar cam 4 L de aer (restul rămânând în spaţiul mort) iar debitul cardiac este de 5 L/min atunci raportul dintre ventilaţie şi perfuzie (V/P) are o valoare medie de 0.3 la vârfuri şi 0. S-a demonstrat că atât fluxul sanguin cât şi ventilaţia cresc de la vârfuri spre bazele plămânilor (ventilaţia de 3 ori iar perfuzia de 10 ori) (FIG 2. In plus chiar la nivelul acinilor există o inegalitate între ventilaţie şi perfuzie având în . Creşterea este continuată în expiraţie pentru ca apoi să scadă la începutul inspiraţiei.19). Acestor 3 zone li s-a adăgat o a 4-a situată în părţile cele mai inferioare ale plămânilr în care fluxul scade datorită creşterii presiunii interstiţiale care îngustează vasele extra-alveolare.21).).18. Se descriu 3 zone topografice pulmonare în funcţie de interrelaţia dintre presiunea alveolară (PA). Cifrele exprimă saturaţia sângelui în diferitele teritorii ale acesteia imediat după umplerea completă a vaselor pulmonare. ci şi din cauza interacţiunii dintre presiunea hidrostatică şi mişcările respiratorii. Volumul sanguin pulmonar cuprinde în jur de 9% din volumul sanguin total ceea ce înseamnă cam 240 ml/m2 suprafaţă corporală. Din acest volum aprox 60 ml/m2 se găsesc în capilare şi participă la schimburile gazoase. In realitate există mari variaţii ale distribuţiei aerului ventilat şi ale perfuziei ceea ce face ca raportul V/P să varieze între 3. cea de la capătul arterial al capilarului pulmonar (Pa) şi cea de la capătul său venos (Pv) : -Zona I în care PA>Pa>Pv ceea ce duce la colabarea capilarelor cu reducerea importantă a fluxului -Zona II în care Pa>PA>Pv fluxul fiind determinat de diferenţa dintre presiunile arterială şi alveolară ceea ce realizează o cascada vasculară -Zona III în care Pa>Pv>PA iar fluxul depinde de diferenţa de presiune arterio-venoasă.63 la baze.20. In aceste procese mai participă şi conexiunile dintre centrii respiratori şi cei cardiovasomotori ca şi influenţele chemo şi presoreceptoare. Fluxul creşte în această zonă datorită acţiunii gravităţii prin distensie şi recrutare de noi capilare (FIG 2. Interrelaţia dintre ventilaţia şi perfuzia pulmonară.

PGI2. PGE2. Numeroase substanţe acţionează pe cale umorală asupra circulaţiei pulmonare.Reglarea circulaţiei pulmonare se realizează prin interrelaţia factorilor care influenţează fluxul sanguin în mod activ sau pasiv. Cu toate că pO2 în alveole scade cu 40 mmHg de la vârf la bază.3. Controlul vasomotor activ este posibil prin intermediul inervaţiei vegetative a vaselor pulmonare în condiţiile în care inervaţia acestora este mai redusă comparativ cu vasele sistemice. Variaţiile fluxului sanguin şi ale ventilaţiei la vârful şi la baza plămânilor FIG. Catecolaminele. angiotensina II. 2. la fel ca şi hipoxia şi hipercapnia alveolară sau scăderea pH sanguin. în timp ce stimularea hipoxică a chemoreceptorilor corpusculilor carotidieni produce vasoconstricţie. PGE1. Astfel.20. mai ales la nivelul vaselor mici. în timp ce perfuzia capilară se realizează în paralel sângele având acelaşi conţinut în oxigen (FIG. Fibrele parasimpatice colinergice au acţiune vasodilatatoare. Simpaticul produce o creştere rezistenţei vasculare prin intermediul α receptorilor sau numai o distensibilitate mai redusă a vaselor. La individul normal inegalitatea raportului V/P are influenţă minimă asupra schimburilor respiratorii prin intervenţia a 2 mecanisme compensatorii: -reducerea perfuziei unui teritoriu bine ventilat duce la scăderea CO2 din alveolele şi căile aeriene adiacente ceea ce produce constricţia musculaturii netede de la acest nivel diminuând ventilaţia -hipoventilaţia unui teritoriu bine perfuzat scade O2 şi ca urmare se produce vasoconstricţie care scade perfuzia. Acetilcolina.79 vedere faptul că alveolele sunt ventilate în serie primind tot mai puţin oxigen spre capătul acinului.22). saturaţia sângelui ce părăseşte plămânii nu scade cu mai mult de 4% datorită formei curbei de disociere a O2Hb. histamina.2. agoniştii α adrenergici. Împărţirea plămânilor în zone în funcţie de interrelaţia dintre presiunile alveolară (PA). FIG. în special asupra vaselor bronşice. NO sunt vasodilatatoare. PGF2α. tromboxanii produc vasoconstricţie. bradikinina. 2. stimularea baroreceptorilor sino-carotidieni produce vasodilataţie. Reflexele baro sau chemoreceptoare sistemice au răsunet şi la nivelul circulaţiei pulmonare. agoniştii β adrenergici (izoproterenol). 2.19. de la capătul arterial al capilarului pulmonar (Pa) şi de la cel venos (Pv) .4.

Reţeaua capilară are o suprafaţă de 90 m2 totalizând o lungime de aprox 1500 km.22.4. Capacitatea de difuziune a plămânilor constă în abilitatea unui gaz de a trece prin membrana alveolo-capilară în unitatea de timp pentru o anumită diferenţă de presiune parţială. în timp ce creşterea presiunii în artera pulmonară şi atriul stâng. 2. în timp ce azotul nu suferă modificări importante (Tabel I). Ca urmare a mişcărilor respiratorii gazele componente ale atmosferei ajung la nivelul alveolelor unde vin în contact cu sângele capilar prin intermediul membranei alveolo-capilare. Aerul alveolar are o compoziţie diferită de cea a aerului atmosferic datorită schimburilor de gaze.Difuziunea alveolo-capilară. La nivelul membranei alveolo-capilare are loc schimbul de gaze prin difuziune. Interrelaţia dintre ventilaţie şi perfuzie la nivelul acinului unde alveolele sunt ventilate în serie în timp ce perfuzia are loc în paralel . a existenţei spaţiului mort şi a inegalităţii ventilaţiei alveolare. Faţă de aerul atmosferic care conţine oxigen. creşterea presiunii alveolare şi interstiţiale. 2. Ea nu rămâne fixă datorită variaţiilor respiratorii. iar în sângele venos 40 mmHg. Pentru O2 presiunea în aerul alveolar este de 100 mmHg. presiunea intrapleurală pozitivă cresc rezistenţa vasculară pulmonară. 2.80 In ceea ce priveşte modificările pasive ale rezistenţei vasculare pulmonare. variaţiile volumului pulmonar peste sau sub capacitatea reziduală funcţională. fenomen care depinde de mai mulţi factori: -diferenţa de presiune parţială a gazelor -proprietăţile lor fizico-chimice -grosimea şi suprafaţa membranei de schimb Diferenţa de presiune parţială. aerul alveolar şi sângele care vine sau părăseşte capilarele conţin mai puţin oxigen şi mai mult bioxid de carbon. La individul normal în repaus cei 120 ml sânge capilar sunt înconjuraţi cam de 2 L aer alveolar ce constituie capacitatea reziduală funcţională.21. Difuziunea depinde în primul rând de diferenţa de presiune parţială a gazelor. Capacitatea de difuziune pentru O2 este de 15-20 ml/min/mmHg în repaus şi de 40-80 ml în cursul efortului. ca şi de proprietăţile lor fizico-chimice sau grosimea şi suprafaţa membranei alveolo-capilare. creşterea volumului sanguin pulmonar şi a debitului cardiac o reduc. Gradientul vertical al presiunilor parţiale ale O2 şi CO2 în aerul alveolar FIG. Moleculele de gaz traversează membrana alveolo-capilară prin difuziune simplă de la locurile unde presiunea lor parţială este mai mare spre locurile unde aceasta este FIG. Pentru CO2 presiunea în alveole este de 40 mmHg iar în sângele venos 46 mmHg. Difuziunea alveolo-capilară reprezintă trecerea gazelor din aer în sânge şi invers prin traversarea membranei alveolo-capilare. bioxid de carbon şi azot într-o anumită proporţie.

CO2 3 ml. Grupul dorsal conţine neuroni cu rol inspirator situat în zona nucleului tractului solitar care controlează activitatea diafragmului prin intermediul nervilor frenici având rolul principal în generarea ritmului respirator. volumul pe care îl ocupă şi temperatură fără ca presiunea parţială a unui gaz să afecteze presiunea altuia. Reducerea suprafeţei de schimb sau alterarea membranei alveolo-capilare în cursul unor afecţiuni pulmonare îngreunează într-un mod semnificativ difuziunea. presiune saturată cu vapori de apă -ATPS la temperatura mediului ambiant şi la presiune saturată cu vapori de apă. In punte există centrul pneumotaxic care are rolul de a influenţa succesiunea inspiraţie expiraţie. Influenţa temperaturii asupra volumului gazelor este importantă pentru măsurarea volumelor pulmonare ţinând cont de faptul că temperatura corporală de 370 C este de obicei superioară temperaturii atmosferice reducând volumul gazelor care părăsesc plămânii.Reglarea respiraţiei şi adaptarea ei în diferite condiţii. cifrele variind mult în cursul efortului.8 ml) dar ele sunt importante deoarece numai trecând prin aceste forme se obţin celelalte combinaţii chimice ale lor. reacţiile chimice rapide ale gazelor în sânge favorizate de unele enzime specifice şi ajustarea continuă a ventilaţiei şi perfuziei la necesităţile metabolice.81 mai mică. Grosimea şi suprafaţa membranei alveolo-capilare.5. Difuziunea este favorizată de circulaţia intensă. Acest gradient se datoreşte variaţiei raportului V/P în diferitele teritorii pulmonare ca şi contaminării venoase a sângelui arterial care atinge cam 2% din debitul cardiac.3 ml. Volumele de aer măsurate trebuie deci corectate în funcţie de temperatură. Cantitatea de gaz din plasmă sau alte lichide ale corpului depinde de presiunea gazului şi solubilitatea acestuia. ambiguu şi retroambiguu şi conţin atât neuroni inspiratori cât şi expiratori. Grupul ventral este situat în zona nucleilor retrofacial. 2. Diferenţele alveolo-arteriale ale gazelor. 760 mmHg. . fără vapori de apă -BTPS la 370 C. In 100 ml sânge la temperatura corpului avem cantităţi destul de mici de gaze dizolvate (O2 0. Se folosesc următoarele tipuri de corecţie: -STPD la 00 C. Capacitatea de difuziune a plămânilor pentru O2 este în repaus de 15-20 ml/min/mmHg dar ea poate creşte la 40-80 ml/min/mmHg în condiţii de efort sau hipoxie prin intensificarea respiraţiei şi a circulaţiei. Între aerul alveolar şi sângele arterial există şi în mod fiziologic unele diferenţe privind concentraţia gazelor respiratorii. Reglarea respiraţiei se realizează prin mecanisme chemoneurologice complexe. N2 0. spaţiul pe care gazele trebuie să-l străbată din alveolă până în eritrocite sau invers este mult mai complex aici intervenind şi o serie de alte procese chimice. Solubilitatea CO2 este mai mare decât cea a O2. Solubilitatea gazelor este mai scăzută în plasmă din cauza prezenţei substanţelor solide dizolvate şi a eritrocitelor. Aici există un grup de neuroni respiratori dorsal şi unul ventral. Capacitatea de difuziune a plămânilor constă în abilitatea unui gaz de a trece dintr-o parte în alta a membranei alveolo-capilare în unitatea de timp la o anumită diferenţă de presiune parţială. In plus aerul expirat este saturat cu vapori de apă la o presiune parţială de 47 mmHg. presiunea atmosferică şi presiunea vaporilor de apă. Deşi grosimea medie a membranei alveolo-capilare este în jur de doar 1 µm. Centrii respiratori principali se află în bulb. Ele nu sunt importante pentru CO2 şi N2 dar pentru O2 gradientul poate varia chiar în repaus între 5 mmHg la 20 de ani şi 20 mmHg la 75 ani. valori care cresc în efortul intens. Moleculele gazelor se află în continuă mişcare ceea ce asigură dezvoltarea unei anumite presiuni în funcţie de numărul de molecule. Proprietăţile fizico-chimice ale gazelor. In repaus consumul de O2 este în jur de 250 ml/min cu o producţie de 200 ml CO2.

stările afectiv-emoţionale sau în activităţile voluntare. Factorul limitativ al adaptării la efort nu este reprezentat de respiraţie ci de sistemul cardio-vascular. pCO2 şi pH. Revenirea rapidă la suprafaţă după o scufundare mai îndelungată duce la apariţia “disbarismului” sau a bolii de decompresiune cauzată de eliberarea azotului dizolvat sub formă de bule care cresc în volum pe măsura ascensiunii cauzând fenomene neurologice. Presiunile parţiale ale gazelor în aerul atmosferic şi alveolar şi în sângele venos şi arterial (mmHg) Reflexele chemoreceptoare sunt declanşate de la nivelul unor receptori periferici (sino-carotidieni şi aortici) şi centrali (mai ales la nivelul bulbului) care transmit informaţii legate de pO2. alterarea judecăţii critice. poliglobulie. scăderea percepţiei dureroase. creşterea debitului cardiac. ele fiind severe când pO2 alveolar scade sub 30 mmHg şi se asociază cu hipocapnia produsă de hiperventilaţie. greţuri. au o respiraţie mai lentă cu creşterea VC. Scufundarea în apă până la gât are efecte asupra respiraţiei şi circulaţiei din cauza presiunii exercitate asupra corpului. In cazul scufundărilor la adâncimi mari pe durate mai lungi respiraţia nu este posibilă decât folosind aparatură care să asigure aerului respirat o presiune egală cu cea de la adâncimea dată. sughiţ. insomnii. Semnele hipobarismului depind de altitudine şi rapiditatea instalări hipoxiei. Consumul de O2 creşte treptat atingând un nivel de echilibru care se menţine pe toată durata efortului.82 Centrii nervoşi superiori situaţi în hipotalamus. tuse. Acest reflex este caracteristic animalelor şi păsărilor acvatice. heliu-oxigen. Expunerea de durată la altitudine se însoţeşte de o stare de oboseală. chiar dacă aceasta nu este prea mare. TABEL I. diminuarea VR şi toleranţă crescută la CO2 şi hipoxie. dispneea de efort. Persoanele antrenate pentru scufundări tolerează mai bine hipercapnia. Adaptarea la efort se face prin mecanisme neurogene şi chimice care realizează creşterea ventilaţiei maxime până la 130-150 L/min precum şi creşterea debitului cardiac. Deficitul iniţial este astfel acoperit de datoria finală la revenire. Expunerea la altitudini ridicate produce “răul de munte” care are ca simptome cefaleea. Aclimatizarea este posibilă la locuitorii marilor înălţimi care prezintă o toleranţă crescută la hipoxie prin creşterea ventilaţiei. dureri ale extremităţilor. ajustarea echilibrului acido-bazic. dureri articulare. scufundătorii antrenaţi prezentând o creştere a CPT. la fiecare 10 m presiunea crescând cu 1 atm. Se constată somnolenţă. reflexele proprioceptive şi chemoreceptoare. Reflexele cu acţiune tranzitorie sunt reprezentate de apneea reflexă. palpitaţii. Hiperbarismul se caracterizează prin creşterea presiunii odată cu scufundarea subacvatică. Scufundarea în apnee şi revenirea la suprafaţă este posibilă fără nici un echipament. Administrarea de O2 pur nu este lipsită de pericole din cauza acţiunii toxice a acestuia mai ales la . cardio-vasculare. Aceste tulburări pot fi înlăturate prin recomprimare urmată de decomprimare lentă sau pot fi prevenite prin folosirea unor amestecuri de gaze (azot-oxigen. sistemul limbic şi scoarţa cerebrală realizează adaptarea comportamentală şi voluntară a respiraţiei intervenind în termoreglare. de la nivelul aparatului cardio-vascular şi al pielii. Hipoxia are efecte în primul rând asupra sistemului nervos. Numeroase reflexe influenţează activitatea respiratorie : reflexele Hering-Breuer şi paradoxal Head iniţiate de distensia sau colabarea plămânilor. Fiecare individ are o capacitate aerobică maximă adică un nivel maxim de efort pentru care îşi poate asigura consumul de O2 Depăşirea acestuia se face în condiţii de anaerobioză efortul neputând fi continuat prea mult. Hipobarismul se caracterizează prin scăderea pO2 pe măsura creşterii altitudinii. slăbiciune. strănut. tulburări vizuale. In cursul efortului creşte consumul de O2 de la 250 ml/min în repaus până la 3-4 L/min. falsă senzaţie de bine. creşterea numărului de capilare musculare. heliu-azot-oxigen) în locul aerului obişnuit. Imersia capului sau numai a feţei produce un reflex de “scufundare” manifestat prin bradicardie accentuată şi vasoconstricţie sistemică cu creşterea presiunii arteriale. Hipercapnia la care se asociază acţiunea narcotică a azotului dizolvat în sânge în cantităţi mai mari produce aşa numita “beţie a adâncurilor”. căscat ca şi de reflexele plecate de la receptorii J sau cei iritanţi. VIR şi CV. După încetarea acestuia consumul revine la valorile de repaus. Ventilaţia pulmonară creşte ca şi frecvenţa bătăilor inimii şi presiunea arterială. lentoare. transpiraţii.

Grupul respirator ventral este situat în zona nucleilor retrofacial. Activitatea repiratorie ritmică este bazată pe alternanţa descărcărilor neuronilor inspiratori şi expiratori bulbari fiind modelată prin influenţe nervoase extrabulbare. Nucleul tractului solitar este sediul proiecţiei fibrelor aferente ale glosofaringianului (IX) şi vagului (X) care transmit informaţii de la chemo şi baroreceptorii carotidieni şi aortici legate atât de pO2. Noţiunea de centru inspirator sau expirator este înlocuită în prezent prin aceea de grup neuronal denumit după poziţia sa anatomică şi în care pot coexista neuroni cu funcţii diferite. ambiguu şi retroambiguu.1. mai ales cei de distensie. Se consideră că grupul respirator dorsal deţine rolul principal în generarea ritmului respirator ca şi în integrarea diferitelor aferenţe care îi pot influenţa activitatea pe cale reflexă.23).5. activitatea respiratorie ritmică de repaus fiind dependentă mai ales de centrul inspirator (FIG 2. Respiraţia periodică este o respiraţie anormală în care se interpun perioade mai lungi de apnee şi sunt expresia unei asfixii cerebrale.5. Grupul respirator dorsal conţine şi o mică populaţie de neuroni expiratori amestecaţi printre cei inspiratori ca şi celule P care sunt interneuroni implicaţi în integrarea aferenţelor de la receptorii pulmonari de întindere. Centrii bulbari sunt situaţi în substanţa reticulată de ambele părţi ale liniei mediane şi prezintă după descrierea clasică 2 zone: una inspiratoare situată dorsal a cărei excitare provoacă inspiraţia şi alta expiratorie situată mai ventral decât prima şi a cărei excitare produce expiraţia. In plus sunt transmise şi informaţii de la diferiţi receptori pulmonari. Respiraţia este un proces automat spontan care poate fi influenţat voluntar. Acest grup conţine atât neuroni inspiratori cât şi expiratori.expiraţie. Neuronii implicaţi în respiraţie sunt situaţi în anumiţi “centri” care grupează neuroni cu funcţii asemănătoare şi activitate înalt integrată. pCO2 şi pH din sângele arterial cât şi de nivelul presiunii arteriale. dar mai ales creşterea CO2 (hipercapnia) sunt factorii principali de care depind variaţiile respiratorii. Scăderea cantităţii de O2 (hipoxia). Asfixia este o stare caracterizată prin hipoxie şi hipercapnie datorate blocării căilor aeriene sau a transportului gazelor sanguine. ventilaţia şi circulaţia pulmonară trebuie să se adapteze continuu prin intervenţia unor mecanisme de reglare chemoneurologice complexe. Ei acţionează direct sau pe cale reflexă asupra unor grupuri de neuroni situaţi la diferite nivele ale sistemului nervos central care la rândul lor vor acţiona asupra muşchilor respiratori prin intermediul motoneuronilor spinali. Resuscitarea respiratorie constă în aplicarea în cazul opririi respiraţiei a unor manevre manuale sau folosind aparatură specializată care să permită schimburile respiratorii şi reluarea respiraţiei spontane. ea apare în cazul în care un scufundător care respiră aer la o presiune ridicată revine rapid la suprafaţă fără a expira. Se descriu 2 tipuri de neuroni cu rol inspirator: 1 α care sunt inhibaţi de inflaţia plămânului şi 1 β care sunt excitaţi de inflaţie.83 nivelul sistemului nervos central. Ei trimit numeroase fibre spre neuronii grupului respirator ventral de la care pleacă însă mult mai puţine fibre spre grupul dorsal. 2. Grupul respirator dorsal este situat în zona nucleului tractului solitar şi conţine mai ales neuroni inspiratori care controlează activitatea diafragmului prin intermediul nervilor frenici.1. Pentru a realiza un aport adecvat de O2 în funcţie de necesităţile metabolice ale organismului şi eliminarea CO2 rezultat.1 Centrii respiratori.Centrii bulbo-pontini. baro sau chemoreceptorilor răspândiţi în cele mai variate zone ale corpului influenţează respiraţia. . ridicând semne de întrebare cu privire la viabilitatea mecanismului inervaţiei reciproce în generarea ritmicităţii spontane inspiraţie . 2. Numeroşi alţi stimuli plecaţi de la nivelul proprio. Embolia gazoasă nu trebuie confundată cu disbarismul. Creşterea bruscă a volumului de aer din plămâni poate duce la ruperea vaselor pulmonare şi pătrunderea aerului în sistemul circulator.

2. vorbirea. Unii dintre neuronii inspiratori trimit impulsuri spre muşchii intercostali externi şi chiar spre diafragm. Activitatea centrilor respiratori bulbo-pontini este modulată prin influenţa numeroaselor impulsuri provenite din alte teritorii ale sistemului nervos central realizând adaptarea comportamentală şi voluntară a respiraţiei în diferite condiţii fiziologice. Vehicularea unor volume crescute de aer prin căile aeriene superioare produce o importantă pierdere de căldură prin evaporare. stimulii plecaţi din ariile motorii şi premotorii ajungând direct la motoneuronii ce inervează muşchii respiratori fără a mai trece prin centrii bulbo-pontini. 2. ca şi senzaţiile plăcute determină accelerarea respiraţiei. în cursul febrei sau al unor modificări hemodinamice. Sistemul limbic are rol în modificările respiratorii ce însoţesc stările emoţionale de frică sau furie. Existenţa centrului apneustic căruia i s-a atribuit un rol în întreruperea inspiraţiei nu a putut fi demonstrată.5. Scoarţa cerebrală poate avea influenţe importante asupra respiraţiei. Mulţi dintre neuronii expiratori nu sunt activi în eupnee când expiraţia are loc pasiv. Ele au fost completate însă de studiile realizate prin înregistrarea activităţii electrice a neuronilor implicaţi în controlul respiraţiei. Rolul scoarţei este însă limitat de mecanismele reflexe induse de variaţiile nivelului CO2. Aflată sub control voluntar cortical respiraţia poate fi accelerată. în timp ce neuronii expiratori sunt situaţi caudal. dată fiind efectuarea lor în condiţii mult diferite de cele fiziologice.1. Stările de frică sau furie. Centrii respiratori au numeroase conexiuni funcţionale cu alţi centri nervoşi care coordonează diferite funcţii. In nucleul retroambiguu neuronii inspiratori sunt situaţi mai mult în zona rostrală. Neuronii expiratori trimit impulsuri spre muşchii intercostali interni şi abdominali. Hipotermia are efecte inverse deprimând respiraţia. In mod clasic ce nt r i i re s p i rato r i p o nt i n i a r f i re p re ze nt aţ i d e ce nt r u l pneumotaxic şi centrul apneustic. laringelui şi ai limbii fiind implicaţi atât în inspiraţie cât şi în expiraţie. Nucleul retrofacial conţine în special neuroni expiratori grupaţi în complexul Botzinger care inhibă neuronii inspiratori din grupul dorsal ca şi unii dintre motoneuronii frenici. accelerarea proceselor metabolice şi producerea de metaboliţi acizi. Animalele cu blană lipsite de glande sudoripare (câine) prezintă o hiperventilaţie intensă pentru a evita supraîncălzirea.Centrii nervoşi superiori. Adulmecarea mirosurilor presupune implicarea unor modificări respiratorii specifice realizate prin conexiunile sistemului limbic cu cel olfactiv. adaptarea respiraţiei în unele situaţii psihosociale sau în cursul unor activităţi speciale (gimnastica yoga. In concepţia actuală centrul pneumotaxic cuprinde neuronii grupaţi în zona superioară a punţii în nucleul parabrahial medial şi nucleul Kolliker-Fuse care intervin în modulareaa succcesiunii inspiraţie-expiraţie. Hipertermia în cursul febrei. Rezultatele studiilor mai vechi privind rolul centrilor nervoşi bulbo-pontini în reglarea respiraţiei bazate pe secţionări şi distrugeri la diferite nivele ale trunchiului cerebral în condiţii de narcoză trebuie interpretate cu rezervă. Există relaţii strânse cu centrii cardiovasomotori bulbari ca şi cu centrii masticaţiei deglutiţiei şi ai vomei. Posibilitatea realizării de reflexe condiţionate respiratorii (hiperventilaţia sportivilor înainte de start). al eforturilor intense sau expunerea la temperatură ridicată induce hiperventilaţie prin acţiunea directă a temperaturii. cântatul vocal sau la instrumente de suflat) subliniază odată în plus rolul scoarţei cerebrale în modularea respiratorie. în timp ce restul sunt conectaţi numai cu alţi neuroni de la nivelul bulbului. Hipotalamusul intervine în modificările respiratorii legate de termoreglare la unele specii animale. în timp ce teama. Respiraţia este complex interconectată cu mecanis- . Hipocapnia este evitată deoarece respiraţia este superficială interesând doar spaţiul mort. încetinită sau chiar oprită pentru scurte perioade de timp.84 Neuronii din nucleul ambiguu sunt mai ales motoneuroni vagali care inervează muşchii faringelui. groaza sau atenţia încordată se însoţesc de oprirea respiraţiei.

2.2. scăderea pH. 2. Modificările sunt detectate de chemoreceptori situaţi la periferie sau la nivelul sistemului nervos central. Chemoreceptorii aortici sunt stimulaţi în . echilibrul hidroelectrolitic.Reflexul paradoxal Head este opus reflexului Hering-Breuer inhibito-inspirator şi realizează activarea inspiraţiei pe măsura hiperinflaţiei pulmonare ceea ce contribuie la hiperventilaţia de efort. aşa cum se întâmplă în pneumotorace sau în cazul unei respiraţii spontane ample (oftat) având rolul de a preveni atelectazia. Corpusculii au o irigaţie foarte intensă (2000 ml/100 g ţesut) fiind foarte sensibili la scăderea pO2.1. 2.2.85 mele care reglează circulaţia. Localizarea grupurilor de neuroni respiratori la nivelul trilor respiratori bulbari prin trunchiului cerebral reducerea aferenţelor va avea ca efect scăderea numărului neuronilor inspiratori activi în mod spontan şi deci deprimarea respiraţiei.pCO2) ca şi de variaţiile de pH rezultate în urma activităţii tisulare. Pentru a activa acest reflex în condiţii de eupnee sunt necesare volume curente de 800-1000 ml. secreţiile endocrine.Reflexele implicate în reglarea respiraţiei. Informaţiile de la aceştia sunt transmise pe calea nervilor vag şi glosofaringian la neuronii respiratori bulbari influenţând respiraţia. Chemoreceptorii periferici sunt situaţi în corpusculii (glomus) din zonele sino-carotidiană şi aortică şi intervin şi în reglarea circulaţiei.5.2. metabolismul.2.Reflexele proprioceptive sunt declanşate de stimularea receptorilor de la nivelul muşchilor interostali şi diafragm (fusuri musculare şi receptori tendinoşi) şi ar avea un rol important în reglarea volumului curent. 2.5.2.23.5.Reflexele chemoreceptoare sunt declanşate de modificările presiunilor parţiale ale gazelor respiratorii (pO2.24).Reflexele Hering-Breuer se produc la distensia (reflex inhibito-inspirator) sau colabarea (reflex excito-inspirator) plămânilor.3. Izolarea progresivă a cenFIG 2. creşterea pCO2. Nervii vagi transmit informaţii în primul rând de la nivelul receptorilor de întindere din muşchii netezi ai căilor aerienea dar şi de la nivelul marilor vase intratoracice sau al vasele pulmonare. Acest reflex intervine în cazul unei colabări bruşte a plămânilor. un rol important în declanşarea lor având nervii vagi. Secţionarea lor duce la apariţia unei respiraţii rare şi adânci cu pauze între inspiraţie şi expiraţie toracele rămânând într-o poziţie de inspiraţie parţială. hipertermie sau creşterea activităţii simpatice şi vasoconstricţia ce o însoţeşte. 2. Reflexul inhibito-inspirator este declanşat de distensia plămânilor ce acţionează la nivelul unor receptori de întindere cu adaptare lentă şi are rolul de a reduce lucrul respirator prin prevenirea vehiculării unor volume curente mari de aer şi a supradistensiei alveolare.5. reducerea presiunii arteriale.5.4. Reflexul excito-inspirator se produce la colabarea plămânilor prin intervenţia unor receptori cu adaptare rapidă stimulaţi pe durate scurte la volume mari de aer. Mişcările respiratorii se realizează prin activitatea ritmică a centrilor respiratori bulbari modulată de centrii superiori sub influenţa a numeroase impulsuri de la diferiţi receptori dintre care cele mai importante sunt cele plecate de la nivelul plămânilor şi a zonelor reflexogene carotidiene şi aortice (FIG 2. temperatura corporală participând la homeostazia generală a organismului.2.

Hipoxia potenţează răspunsul ventilator la CO2. Stimularea ventilaţiei prin hipoxie poate duce la scăderea pCO2 arterial şi instalarea alcalozei respiratorii.Reflexele respiratorii care acţionează tranzitor nu sunt implicate în respiraţia obişnuită ci doar în unele condiţii specifice şi au de cele mai multe ori un rol de apărare. Pierderea conştienţei. Afecţiunile pulmonare cronice obstructive deprimă răspunsul ventilator la hipercapnie atât datorită dezechilibrului acido-bazic cât şi din cauză că lucrul mecanic ventilator crescut nu permite realizarea unei hiperventilaţii corespunzătoare efortului. dar creşterile peste 70-80 mmHg au efecte inhibitoare asupra respiraţiei însoţindu-se de dispnee. 2. In condiţii de eupnee cu normoxie şi normocapnie chemoreceptorii periferici contribuie cu 20% la controlul ventilaţiei. cantitatea de proteine este cu mult mai mică. iar pO2 scade sub 50 mmHg. Apneea se produce şi în timpul deglutiţiei ceea ce împiedică pătrunderea alimentelor în căile respiratorii. Nivelul acesteia depinde de producerea metaboliţilor acizi şi în primul rând a CO2 care este cel mai puternic excitant al neuronilor respiratori. mai ales de la nivelul corpusculilor carotidieni sensibili faţă de nivelul pO2 arterial. în timp ce receptorii sino-carotidieni influenţează atât frecvenţa cât şi profunzimea respiraţiei. stare de nelinişte. Chemoreceptorii centrali sunt răspândiţi la diferite nivele ale sistemului nervos central dar mai ales în zona ventro-laterală a bulbului. pO2 şi pH în controlul respiraţiei se dovedesc a fi deosebit de complexe. pCO2 este ceva mai mare iar pH este mai acid (7. Deprimarea răspunsului la CO2 până la apnee poate apare în somn. cefalee intensă datorită vasodilataţiei cerebrale.32). Peste 20-30% se produc convulsii generalizate. Datorită acestui fapt hipercapnia va duce la modificări mai mari ale H+ în lichidul cefalorahidian comparativ cu plasma. ele nefiind în contact direct cu sângele arterial de care sunt separate de bariera hemato-encefalică prin care doar CO2 difuzează cu uşurinţă. singurul sistem tampon semnificativ fiind bicarbonatul.5. Doar hiperventilaţia voluntară şi hiperpneea din cursul efortului pot depăşi efectul hipercapniei asupra respiraţiei. Stimularea respiraţiei este moderată la grade mici de hipoxie dar este intensificată brusc când procentul de O2 în aerul respirat scade sub 10. Efectele cele mai marcate ale CO2 se obţin la concentraţii de 5-10 % în aerul respirat însoţite de variaţii ale pCO2 arterial între 40-70 mmHg. Chemoreceptorii centrali sunt implicaţi în menţinerea respiraţiei în condiţii de repaus ca şi în răspunsul de lungă durată la inhalarea de CO2. Presiunea parţială a CO2 în sângele arterial şi lichidul cefalo-rahidian constituie principala determinantă a volumului curent şi a frecvenţei respiratorii. Celulele chemoreceptoare sunt influenţate de cantitatea H+ din lichidul cefalorahidian şi cel interstiţial. ameţeli sau leşin. cu atât mai mult cu cât bariera hemato-encefalică face ca aceste modificări să fie diferite în sângele arterial sau la nivelul sistemului nervos central. Rolul hipoxiei în modificările respiratorii este legat de chemoreceptorii periferici. Excitarea mucoasei traheobronşice poate produce în mod reflex spasm glotic şi .2. Apneea reflexă se produce ca urmare a excitării mucoasei nazale cu substanţe iritante sau toxice şi are un rol precis de apărare împiedicând inhalarea lor. după consumul de substanţe opioide. barbiturice sau anestezice putând cauza moartea. Rolul CO2 şi al H+ în modificările respiratorii este foarte important. Compoziţia lichidului cefalo-rahidian este diferită de cea a plasmei. spre deosebire de chemoreceptorii periferici care intervin în răspunsurile rapide la CO2. lucru dovedit de creşterea aproape liniară a ventilaţiei în funcţie de concentraţia H+. Răspunsul la hipoxie este potenţat în prezenţa creşterii pCO2 arterial. Interrelaţiile dintre modificările pCO2.86 special de hipoxie şi influenţează mai ales frecvenţa respiraţiilor. Informaţiile transmise prin nervii trigemen şi olfactiv duc la oprirea respiraţiei. Depăşirea acestor concentraţii nu are efecte vizibil mai marcate. Mecanismul prin care reducerea pO2 arterial influenţează activitatea chemoreceptorilor este legat de inhibarea permeabilităţii pentru K+ a membranei celulelor chemosenzitive urmată de depolarizarea acestora. în timp ce hiperpneea hipoxemică depinde în cea mai mare măsură de controlul periferic. rigiditatea musculară şi tremorul apar la concentraţii de CO2 ce depăşesc 15%.5. Chemoreceptorii centrali nu sunt influenţaţi de hipoxie.

Se produce la început o inspiraţie cu dilatarea faringelui. Embolia pulmonară sau injectarea unor substanţe (capsaicina) în circulaţia pulmonară produc fie apnee. 2. In afara excitaţiilor provenite de la nivel bronhopulmonar. Tusea este un important reflex de apărare care are rolul de a îndepărta agenţii iritanţi de la nivelul căilor aeriene. Receptorii implicaţi în reglarea reflexă a respiraţiei bronhoconstricţie. mai ales la bătrâni. Reflexele plecate de la receptorii iritanţi din căile aeriene şi chiar din alveole se produc ca urmare a iritaţiei mecanice sau chimice şi produc nu numai tuse sau strănut ci şi hiperpnee. Concomitent se produc şi modificări hemodinamice ce afectează mai ales circulaţia cerebrală cu posibila apariţie a unor stări sincopale. mişcări faciale urmate de expiraţie. Reflexele plecate de la receptorii juxtacapilari (J) pulmonari pe cale vagală produc tahipnee în urma congestiei vasculare pulmonare. duce la acumularea secreţiilor în căile aeriene cu complicaţii obstructive şi infecţioase. Căscatul excesiv se poate întâlni în unele afecţiuni ale sistemului nervos central. sistemul circulator. glandele salivare şi lacrimale. Odată declanşat căscatul nu mai poate fi oprit în mod voluntar cu excepţia unora dintre manifestările sale. Semnificaţia căscatului nu este prea clară el fiind asociat deobicei cu dorinţa de somn sau stările de plictiseală. informaţiile fiind transmise prin nervii trigemen. bronhoconstricţie şi creşterea presiunii arteriale. Se produce mai întâi o inspiraţie profundă. Strănutul apare tot ca urmare a excitării nervilor trigemen şi olfactiv şi are ca efect eliminarea aerului din fosele nazale într-un mod asemănător cu tusea. Reflexul dilatator faringeal este cauzat de existenţa unei presiuni negative la nivelul căilor aeriene superioare. Căscatul este un act reflex complex la care participă în afara sistemului respirator. urmează apoi închiderea glotei şi contracţia burscă a muşchilor expiratori şi abdominali cu expulzarea violentă a aerului din căile aeriene care poate atinge peste 1000 km/oră. diferiţi muşchi în special ai feţei.24. Reflexele declanşate de la nivelul aparatului cardio-vascular au ca punct de plecare . laringian şi glosofaringian.87 FIG. în edemul pulmonar produs prin insuficienţa ventriculului stâng sau chiar la normali în cursul efortului fizic mai intens. Abolirea reflexului de tuse în unele stări patologice. fie tahipnee în acelaşi mod. Semnificaţia sa fiziologică nu este cunoscută. a creşterii volumului lichidului interstiţial pulmonar. tusea mai poate fi declanşată şi de excitaţii provenite din alte teritorii inervate de nervii vag şi glosofaringian. Sughiţul constă în contracţia spasmodică a diafragmului cu o inspiraţie bruscă şi închiderea glotei.

88 chemoreceptorii şi receptorii de întindere de la nivelul acestuia. Excitarea chemoreceptorilor arteriali produce hiperpnee, bronhoconstricţie, dilatarea căilor aeriene superioare şi creşterea presiunii arteriale. Excitarea receptorilor de întindere arteriali ca urmare a creşterii presiunii produce apnee şi bronhodilataţie. Reflexe respiratorii mai pot fi declanşate prin : -excitarea chemoreceptorilor din vasele coronare -mişcările active sau pasive ale membrelor -excitarea receptorilor cutanaţi -tracţiunea limbii -inhalarea de săruri de amoniu sau înghiţirea unor soluţii iritante (alcool) 2.5.3.Modificări respiratorii în efortul fizic. Efortul fizic presupune creşterea aportului de O2 pentru a face faţă necesităţilor metabolice crescute însoţită de producerea şi eliminarea unei cantităţi sporite de CO2, fenomene realizate prin modificări respiratorii adecvate. Consumul de O2 în repaus (MVO2) este în jur de 250 ml/min, dar poate creşte în efortul intens la 3-4 L/min (45-50 ml/kg corp). Valorile sunt ceva mai mici la femei şi scad cu vârsta. In cursul efortului, în funcţie de intensitatea acestuia, consumul de O2 atinge un nivel de echilibru (steady state) care se menţine constant. Atingerea acestui nivel nu se face brusc ci treptat, iar la terminarea efortului consumul revine la normal tot treptat (FIG 2.25). Deficitul de O2 realizat la început va fi recuperat sub forma datoriei de O2 după terminarea efortului, datorie care este mai mare decât deficitul atât datorită nerevenirii imediate a respiraţiei, circulaţiei şi temperaturii cât şi reoxidării lactatului produs de activitatea musculară. Un subiect neantrenat poate acumula o datorie de O2 de până la 10 L, în timp ce la antrenaţi ea atinge 17-18 L. In condiţiile respiraţiei de aer atmosferic cu un conţinut normal de O2 (21%) consumul acestuia creşte paralel cu intensitatea efortului până la atingerea unei limite care constituie capacitatea aerobică maximă. Ea limitează capacitatea maximală de efort a unui individ care depinde nu numai de sistemul ventilator ci şi de cel cardio-vascular. Depăşirea nivelului maximal în condiţii de aerobioză este posibilă pentru o anumită perioadă de timp dar duce rapid la acumularea de acid lactic ce împiedică continuarea efortului. Respirarea unui aer îmbogăţit cu O2 (40%) în cursul efortului nu duce la modificarea nivelului de echilibru al consumului de O2 la normali. Apariţia unei diferenţe faţă de nivelul de echilibru pentru un anumit grad de efort demonstrează fie depăşirea limitei de efort considerată normală pentru individul în cauză, fie existenţa insuficienţei respiratorii. Determinarea capacităţii de a realiza un anumit efort se face prin spiroergografie folosind cicloergometrul sau covorul rulant. Treapta de efort imediat inferioară aceleia la care apare diferenţa sau deficitul spirografic de O2 corespunde limitei funcţionale a organismului. Nu trebuie să uităm însă că testul de efort oferă informaţii atât asupra stării aparatului respirator cât şi a celui cardiovascular. Adaptarea ventilaţiei la efort se face prin hiperventilaţie care atinge 120-150 L/min sau chiar mai mult la cei antrenaţi. Hiperventilaţia se realizează prin creşterea frecvenţei şi amplitudinii respiraţiilor între ele stabilindu-se o interrelaţie optimă în funcţie de intensitatea efortului. La început creşte mai mult volumul curent, dar pe măsură ce apare acidoza metabolică predomină creşterea frecvenţei. Lucrul mecanic ventilator creşte pe măsura intensificării efortului. Hiperpneea şi amploarea ei presupune intervenţia mai multor factori care luaţi fiecare în parte nu au efectul sumării lor, existând importante variaţii individuale. Adaptarea ventilaţiei are loc prin mecanisme chemoneurologice complexe încă incomplet cunoscute. Mecanismele neurogene sunt legate de: -influenţele periferice de la nivelul articulaţiilor şi muşchilor aflaţi în activitate ca şi de la chemoreceptori -influenţele centrale prin creşterea temperaturii şi a pCO2

89 -creşterea sensibilităţii centrilor nervoşi la stimulii chimici normali -influenţele psihogene directe asupra neuronilor motori implicaţi în mişcările respiratorii sau prin reflexe condiţionate Mecanismele chimice nu sunt bine clarificate şi nu s-a putut descoperi o substanţă specifică produsă în organism care să influenţeze pe cale umorală ventilaţia. Au fost incriminaţi mai mulţi factori care pot acţiona simultan : creşterea CO2 şi a acidului lactic, scăderea pH, eliberarea de catecolamine, creşterea nivelului K+. In eforturile moderate nivelul pO2, pCO2 sau al pH în sângele arterial nu se modifică dar în sângele venos O2 scade în timp ce CO2 creşte. In eforturile care depăşesc capacitatea aerobică apar modificări şi în sângele arterial. In paralel cu intensificarea ventilaţiei au loc şi modificări cardiovasculare caracterizate prin creşterea debitului cardiac, mai ales pe seama frecvenţei, creşterea presiunii ateriale, redistribuţia sângelui spre teritoriile aflat în activitate, creşterea diferenţei arterio-venoase. Fluxul sanguin pulmonar creşte dar presiunea din artera pulmonară şi atriul stâng nu cresc în aceeaşi măsură. Perfuzia regională devine mai uniformă, ea crescând mai ales în zonele superioare. Deoarece ventilaţia creşte mai mult decât perfuzia, raportul V/P atinge valori cuprinse între 2-4 favorizând gradientul de difuziune alveolo-capilar. Factorul limitant principal al efortului este legat de posibilităţile adaptative ale aparatului cardio-vascular, debitul cardiac putând creşte doar de 4-6 ori faţă de creşterea de 20-25 de ori a ventilaţiei. Atâta vreme cât efortul nu se acompaniază de senzaţii neplăcute (dispnee, oboseală, durere) iar homeostazia este păstrată el poate fi continuat perioade îndelungate. Apariţia dispneei indică depăşirea posibilităţilor adaptative ale organismului la un anumit grad de efort şi apariţia modificărilor homeostatice. Antrenamentul produce modificări adaptative importante mai ales la nivelul aparatului cardio-vascular şi al muşchilor scheletici comparativ cu modificările respiratorii. Capacitatea vitală şi ventilaţia maximală cresc, la fel ca şi capacitatea de difuziune a plămânilor şi diferenţa arterio-venoasă. Forţa şi rezistenţa muşchilor respiratori sunt mai bune. 2.5.4.Respiraţia în hipobarism. Hipobarismul se caracterizează prin scăderea pO2 pe măsură ce altitudinea creşte supunând organismul unei hipoxii mai mult sau mai puţin accentuată (FIG 2.26). Efectele sale depind de nivelul altitudinii, rapiditatea cu care suntem expuşi şi gradul de efort. Evoluţia semnelor clinice deşi este variabilă în funcţie de individ se face în mai multe etape: -faza indiferentă (până la 3000 m) fără modificări importante în afara unei adaptări prelungite la întuneric. -faza de hipoxie com-pensată (3000-4500 m) se caracterizează prin intensi-ficarea ventilaţiei, creşterea frecvenţei cardiace, deficienţă uşoară în realizarea unor acte psihomotorii complexe, scăderea memoriei şi a capacităţii maximale de efort. -faza de hipoxie manifestă (4500-6000 m) provoacă degradarea proceselor mentale şi a controlului neuro-muscular, pierderea capacităţii de judecată critică, letargie, indiferenţă sau excitaţie euforică, halucinaţii. Ventilaţa şi frecvenţa cardiacă cresc în continuare. -faza de hipoxie critică (6000-8000 m) determină o deteriorare rapidă a judecăţii şi înţelegerii, pierderea controlului neuro-muscular şi a conştienţei, oprirea respiraţiei, a circulaţiei şi moartea. Semnele hipoxiei severe însoţite de tulburări nervoase devin aparente la om când pO2 scade sub 30 mmHg la nivel alveolar. Acest nivel este însă mult mai mare dacă hipoxia se combină cu hiperventilaţie şi hipocapnie deoarece circulaţia cerebrală este foarte sensibilă la variaţiile pCO2. Scăderea pO 2 la 17-19 mmHg duce la pierderea conştienţei, iar scăderea sub 12 mmHg produce leziuni celulare ireversibile şi moartea.

90 Deconectarea bruscă a alimentării cu O2 la altitudini mari duce rapid la comă (3 min la 9000 m şi mai puţin de 1 min la peste 12000 m). La înălţimi mari tulburările nu pot fi prevenite nici prin administrarea de O2 100% dacă presiunea acestuia nu este suficientă pentru a creşte presiunea sa parţială la nivel alveolar. Aceasta datorită faptului că presiunea vaporilor de apă fiind independentă de altitudine la temperatura corpului, volumul ocupat de aceşti vapori creşte pe măsura scăderii presiunii atmosferice. La 15000 m suma pCO2 şi a vaporilor de apă egalizează pe cea atmosferică şi plămânii nu vor mai conţine O2 , iar la 19000 m presiunea atmosferică este egalată de cea a vaporilor de apă (47 mmHg) care vor ocupa astfel întreg plămânul. Pentru prevenirea hipoxiei de altitudine ca şi a efectului presiunii reduse se utilizează cabine presurizate la avioanele de pasageri sau în zborurile cosmice şi costume individuale ce asigură şi protecţia antigravitaţională la piloţii de pe avioanele de luptă. Alpiniştii care nu ating înălţimi mai mari de 9000 m folosesc numai măşti racordate la tuburi de O2. H ipobar ismul acut provoacă modificări la nivelul ventilaţiei pulmonare, a funcţiei respiratorii a sângelui şi a aparatului cardio-vascular. Ventilaţia pulmonară creşte ca urmare a stimulării hipoxice a chemoreceptorilor periferici. Chemoreceptorii centrali nu reacţionează la hipoxie, activitatea lor fiind chiar deprimată din cauza hipocapniei şi alcalozei la nivelul lichidului cefalo-rahidian. Hiperventilaţia face ca lucrul mecanic ventilator să crească. FIG 2.25. Preluarea oxigenului în timpul şi după efortul Creşterea tonusului simpatic se fizic. Zonele haşurate reprezintă deficitul de O2 de la însoţeşte de creşterea debitului cardiac, începutul efortului şi datoria de O2 ce apare după a frecvenţei bătăilor inimii şi a presiunii încetarea acestuia arteriale. Hipoxia produce vasoconstricţie pulmonară şi creşterea presiunii din artera pulmonară ceea ce tinde să crească munca ventriculului drept şi să favorizeze apariţia edemului pulmonar. Hipoxia de altitudine produce vasodilataţie cerebrală, creşterea perfuziei cu tendinţă la edem cerebral şi creşterea presiunii intracraniene. Hiperventilaţia excesivă creşte saturaţia arterială a O2 dar produce hipocapnie cu alcaloză şi vasoconstricţie cerebrală. Adăugarea de CO2 în cantităţi mici în aerul respirat la înălţimi reduce alcaloza îmbunătăţind oxigenarea creierului. Ca urmare a scăderii pCO2 prin hiperventilaţie curba de disociere a O2Hb este deviată spre stânga putând fixa mai mult O2 chiar la presiuni mai scăzute. La nivelul ţesuturilor acest lucru este compensat prin creşterea fluxului circulator datorită creşterii presiunii arteriale, mai ales la nivelul vaselor cerebrale şi coronare. Capacitatea ţesuturilor, mai ales a celui nervos, de a rezista hipoxiei este variabilă în funcţie de individ. Hipoxia cerebrală se însoţeşte de somnolenţă, lentoare, o falsă senzaţie de bine (beţia înălţimilor), alterarea judecăţii critice, tremurături, scăderea acuitaţii vizuale, reducerea percepţiei durerii. Pierderea conştienţei se face de obicei la saturaţii de 80%, dar există şi cazuri la care saturaţia poate scădea până la 60%. Centrii respiratori sunt mai sensibili la hipoxie decât cei cardiovasculari ceea ce explică oprirea respiraţiei în timp ce activitatea inimii continuă. Aclimatizarea la altitudine este posibilă la oamenii care trăiesc în zonele muntoase la înălţimi cuprinse între 2000-5000 m limita aşezărilor omeneşti fiind la 5500 mm. Ea se caracterizează printr-o toleranţă crescută la scăderea pO2. La începutul expunerii la altitudine apar o serie de simptome caracteristice aşa zisului “rău de munte”: cefalee, dispnee de efort, slăbiciune, greţuri, transpiraţii, palpitaţii, tulburări auditive şi vizuale, insomnie. Acestea diminuă şi dispar cu timpul capacitatea de efort revenind

Respiraţia subacvatică este posibilă doar cu ajutorul unor echipamente speciale care asigură o presiune a aeruFIG 2.91 la normal. 2.5.26.Respiraţia în hiperbarism.5. toleranţă crescută la CO2 şi la hipoxie. chesonieri. Scufundarea în apnee şi revenirea la suprafaţă în scurt timp este posibilă fără nici un echipament. Lucrul mecanic respirator creşte. oboseală. In . respiră mai mult aer pentru a obţine O2 necesar şi au modificări mai mici ale frecvenţei cardiace şi presiunii arteriale. Are loc o scădere a CRF pe seama VER din cauza creşterii volumului sanguin pulmonar odată ce întoarcerea venoasă este mărită de presiunea exercitată din afară asupra venelor şi a venoconstricţiei simpatice dacă temperatura apei este mai scăzută.lui respirat corespunzătoare adâncimii de scufundare. Chiar scufundarea corpului în apă până la gât are efecte asupra respiraţiei şi circulaţiei deşi presiunea exercitată asupra toracelui nu depăşeşte presiunea atmosferică cu mai mult de 20 cm apă. In urma antrenamentului scufundătorii prezintă creşterea CPT. diminuarea VR. consumă mai puţin O2 pentru aceste eforturi. Scufundarea subacvatică (scafandrii. scufundători autonomi) influenţează în mod semnificativ respiraţia datorită faptului că la fiecare 10 m presiunea creşte cu 1 atm. Pentru a putea respira în cursul scufundărilor de mare adâncime şi lungă durată presiunea aerului respirat trebuie să fie egală cu cea hidrostatică. Aclimatizarea este un proces reversibil de îndată ce condiţiile mediului se schimbă. Aclimatizarea se realizează prin: -creşterea ventilaţiei alveolare ca urmare a impulsurilor chemoreceptoare prin scăderea pO2 -ajustarea echilibrului acido-bazic al sângelui şi lichidelor organismului prin contracararea alcalozei respiratorii produsă prin hiperventilaţie ca urmare a scăderii bazelor -creşterea capacităţii de transport a O2 de către sânge prin poliglobulie şi prin scăderea afinităţii pentru O2 a hemoglobinei ca urmare a creşterii 2-3 DFG cauzată de alcaloză şi favorizarea cedării O2 la ţesuturi -creşterea debitului cardiac şi redistribuţia sângelui în primele faze ale expunerii -creşterea numărului de capilare musculare şi a nivelului enzimelor oxidative celulare Ca urmare a acestor mecanisme locuitorii marilor nălţimi pot efectua eforturi mai mari. Acest reflex de “scufundare” este vizibil mai ales când apa este rece sau la animalele şi păsările acvatice. Volumul gazelor la nivelul plămânilor scade odată cu creşterea presiunii ceea ce reduce în mod corespunzător CPT. Astfel scufundarea la 20 m unde presiunea atinge 3 atm reduce volumul plămânilor la 1/3 din volumul de la suprafaţă. Imersia capului sau numai a feţei poate produce o bradicardie accentuată însoţită de creşterea presiunii arteriale sistemice. Scăderea presiunii atmosferice odată cu creşterea altitu. dureri ale extremităţilor. Lipsa aclimatizării datorită incapacităţii chemoreceptorilor de a influenţa respiraţia duce la apariţia “bolii cronice a înălţimilor” caracterizată prin cefalee. tulburări vizuale şi de conştienţă. în condiţii experimentale realizându-se scufundări la adâncimi de peste 200 m.

tulburări de vedere. Mărirea adâncimii şi duratei scufundărilor ca şi a vitezei de revenire se poate realiza prin utilizarea unor amestecuri de gaze în proporţii variabile în funcţie de adâncimea scufundării (azot-oxigen. furnicături cutanate. comă). Scufundătorii profesionişti petrec un timp de aclimatizare sub apă sau în barocamere ceea ce le permite scufundarea pe durate mai mari şi revenirea rapidă la nivelul de plecare. timpul de expunere şi caracteristicile individuale. hiperglicemie datorită creşterii tonusului simpatic. mai ales în condiţii de efort. tuse. Disbarismul. Persoanele care tolerează mai bine hipercapnia au o respiraţie mai lentă iar VC. Acţiunea toxică a O2. dar mai puţin grave. Ascensiunea bruscă duce la eliberarea azotului sub formă de bule a căror dimensiune creşte pe măsura ascensiunii ducând la importante tulburări caracterizate prin dureri articulare. Efectele toxice asupra sistemului nervos sunt observate la presiuni mai mari de 2 atm şi se manifestă prin tremurături.5 % hiperventilaţie. azotul care este un gaz inert se dizolvă în sânge şi ţesuturi în cantităţi mai mari. Administrarea de O2 pur sau în concentraţii şi la presiuni mai mari decât cele din aerul atmosferic nu este lipsită de pericol din cauza toxicităţii sale legată de interferenţa cu procesele oxidative şi formarea radicalilor acizi. Există pericolul pierderii conştienţei şi în urma unor scufundări mai lungi cu respiraţia oprită în ape puţin adânci. Embolia gazoasă care nu trebuie confundată cu disbarismul poate apare în cazul în care un scufundător care respiră aer la o presiune ridicată iese rapid la suprafaţă fără a mai respira. se pot întâlni la aviatori în cazurile ascensiunii foarte rapide sau a decomprimării bruşte a cabinelor presurizate. Ele se însoţesc de tulburări de vedere şi ale funcţiei renale. Fenomenul nu apare în cazul celor care respiră aerul de la suprafaţă se scufundă şi apoi revin la suprafaţă. In cazul când respiraţia se face doar prin intermediul unui tub adâncimea de scufundare nu poate depăşi 1 m din cauza dificultăţilor respiratorii ce apar ca urmare a compresiunii. heliu-oxigen. Toate aceste tulburări constituie “boala de decompresiune” sau disbarismul. eliberarea de citokine şi mediatori. leziuni endoteliale care nu sunt oprite doar prin recomprimare. heliu-azot-oxigen). din cauza creşterii presiunii parţiale a gazelor. Decompresiunea lentă nu are rolul de a împiedica formarea bulelor de azot ci de a preveni creşterea lor la dimensiuni prea mari. convulsii. Peste această durată apar semne de iritaţie la nivelul căilor aeriene şi al plămânilor care se pot însoţi de hipercapnie şi acidoză. Ea este explicată în felul următor: . In timpul scufundărilor. alteori cele cardiovasculare produse datorită hemoconcentraţiei şi a creşterii presiunii arteriale. In scufundările de mare adâncime hipercapnia la care se asociază acţiunea narcotică a azotului dizolvat în sânge într-o cantitate mai mare conform presiunii sale parţiale duce la aşa numita “beţie a adâncurilor”. tahicardie. De menţionat este faptul că bulele de gaz fiind percepute ca particule străine declanşează reacţia inflamatorie şi alte răspunsuri ca activarea plachetară şi leucocitară. tahipnee. aşa cum sunt cele din bazinele de înot. convulsii şi pierderea conştienţei. La presiunea de 1 atm administrarea de O2 100 % poate fi făcută timp de 12 ore sau mai mult la concentraţii de 60 %. Administrarea de CO2 înrăutăţeşte situaţia atât prin acţiunea sa directă cât şi prin efectele acidozei. cefalee.92 aceste cazuri are loc o scădere a frecvenţei respiraţiilor şi o creştere a volumului curent ceea ce duce la o scădere a debitului ventilator pe minut însoţită de hipercapnie. Acestea apar cu atât mai repede cu cât presiunea şi durata expunerii sunt mai mari. Revenirea la suprafaţă necesită însă decompresiunea lentă. In aceste condiţii volumul aerului din plămâni creşte brusc şi poate cauza ruperea vaselor pulmonare cu pătrunderea aerului în sistemul circulator şi apariţia emboliei gazoase. procesul de coagulare. Ele pot fi prevenite prin ascensiunea lentă sau pot fi înlăturate prin recomprimare. Hipercapnia acută produce începând de la concentraţii de 1. Efectele creşterii concentraţiei CO2 depind de nivelul acestuia. Uneori predomină tulburările neurologice (paralizii. In cazul expunerilor cronice alterarea funcţiilor fiziologice se manifestă la concentraţii de peste 3 %. producerea de radicali liberi. Situaţii similare. VIR şi CV sunt mai mari. dureri abdominale.

leziuni nervoase) persistă.93 -de obicei individul hiperventilează înainte de scufundare eliminând cantităţi crescute de CO2 -după scufundare se reduce pO2 arterial fenomen care se accentuează în timpul revenirii la suprafaţă ducând la pierderea conştienţei şi la înec. 2.5. cantitatea de apă pătrunsă în plămâni şi de repeziciunea aplicării măsurilor de resuscitare. Ea trebuie asociată cu resuscitarea cardiacă ori de câte ori funcţia inimii nu asigură circulaţia normală.Respiraţia periodică. 2. Succesul tratamentului depinde de durata asfixiei. Oprirea respiraţiei este urmată de scăderea marcată a presiunii arteriale şi uneori pierderea conştienţei. . Administrarea de O2. In majoritatea cazurilor apariţia acestei respiraţii indică existenţa unei asfixii centrale. Apare în afecţiuni ale sistemului nervos în special cele care interesează bulbul. Oprirea respiraţiei se datoreşte reducerii treptate a activitaţii neuronilor respiratori ca urmare a hipoxiei şi hipercapniei. Asfixia mecanică prin astuparea căilor aeriene este urmată de eforturi respiratorii violente. hipertensiune intracraniană sau alte afecţiuni ale sistemului nervos central.8. Apariţia ei în cazurile patologice este un semn grav care arată o deprimare severă a centrilor nervoşi. după administrarea unor substanţe (morfina). în insuficienţa cardiacă. In cazul apei sărate efectele sunt inverse ducând la hemoconcentraţie însoţită de creşterea cantităţii de apă din plămâni.6. 2. extenuarea fizică. Sub influenţa stimulilor tot mai puternici de la nivelul chemoreceptorilor centrii respiratori îşi reiau activitatea şi respiraţia reîncepe reducând hipoxia şi hipercapnia ceea ce are efecte favorabile şi asupra centrilor vasomotori. Se recomandă evitarea hiperventilaţiei înainte de scufundare şi supravegherea scufundătorului.7.5. îmbunătăţirea circulaţiei favorizând revenirea conştienţei. Fenomenele sunt agravate de traumatisme. creşterea presiunii arteriale şi a frecvenţei cardiace. scăderea pH. Respiraţia Cheyne-Stokes se poate observa în unele condiţii fiziologice sau patologice: la altitudini moderate (4-5000 m). uremie. Uneori aspiraţia apei este oprită prin spasm glotic dar asfixia tot se poduce. Respiraţia Cheyne-Stokes este o respiraţie periodică în care perioadele de apnee sunt întrerupte de respiraţii a căror amplitudine creşte treptat ating un maxim după care amplitudinea lor scade până la oprire.5. de frig şi de apa murdară care conţine mâl şi nisip.Resuscitarea respiratorie în cazul opririi respiraţiei constă în aplicarea unor manevre care să permită schimburile respiratorii şi să ducă la reluarea respiraţiei spontane. defibrilarea şi corectarea modificărilor sanguine măresc şansele de supravieţuire imediată. după perioade lungi de hiperventilaţie.Asfixia se defineşte ca o stare în care scăderea pO2 se însoţeşte de creşterea pCO2 (hipoxie şi hipercapnie). dar riscul complicaţiilor ulterioare (infecţii. Metodele de resuscitare sunt variate în funcţie de condiţiile în care sunt realizate. de la cele mai simple metode manuale până la cele mai complicate care folosesc aparatură specială. Inecul este o formă specială de asfixie mecanică în care apa pătrunde în căile aeriene. Spre deosebire de respiraţia ritmică obişnuită ce are loc fără întreruperi în unele cazuri patologice apare o respiraţie neregulată periodică în care există perioade lungi de apnee. Încetarea schimburilor respiratorii este urmată de prăbuşirea presiunii arteriale şi apariţia fibrilaţiei ventriculare care duce la moarte în cîteva minute. Pătrunderea apei în plămâni este urmată de trecerea ei în sânge prin osmoză provocând hemodiluţie şi hemoliză. la copii în timpul somnului (mai ales la prematuri). Reducerea activităţii chemoreceptorilor face însă ca centrii respiratori să devină din nou inactivi cu reinstalarea apneei şi ciclul reîncepe. Respiraţia Biot se caracterizează prin perioade de respiraţie normală care sunt brusc întrerupte de perioade de apnee de durată variabilă după care la fel de brusc respiraţia se reia. Ea poate fi produsă prin blocarea căilor aeriene sau prin blocarea transportului gazelor în sânge. eliberare crescută de catecolamine.

Respiraţia artificială trebuie iniţiată cât mai repede şi continuată până la reluarea respiraţiei spontane. . Metodele mecanice disponibile în unităţile medicale folosesc dispozitive de pompă care insuflă aerul în plămâni prin intermediul unor măşti sau tuburi introduse în trahee. Ele constau în aplicarea unei presiuni asupra toracelui asociată cu ridicări ale membrelor sau bazinului pentru a facilita eliminarea aerului din plămâni. Pentru evitarea astupării orificiului laringian de către limbă şi a pătrunderii aerului în stomac capul trebuie flectat spre spate concomitent cu fixarea articulaţiei temporo-mandibulare. Cu rezultate mai bune sunt utilizate metodele “gură la gură” sau “gură la nas” care pot fi efectuate direct sau prin intermediul unor măşti sau tuburi după prealabila înlăturare a eventualelor obstacole pe căile aeriene superioare.94 Metodele manuale pot fi utilizate în orice condiţii chiar de către personalul nemedical dar instruit în acest scop. Pentru perioade mai lungi (luni sau chiar ani) corpul pacientului este introdus într-un dispozitiv mecanic special cunoscut sub denumirea de “plămân de oţel” în care se realizează presiuni alternative de +5 cm şi –10 cm apă. Ele pot fi acţionate manual sau automat fără a depăşi presiuni de +14 mmHg în inspiraţie şi –9 mmHg în expiraţie pentru a nu perturba buna funcţionare a alveolelor şi a circulaţiei pulmonare.

Fiziologia efortului fizic. Crisan M.sange. Cluj: Ed. Koeppen B. Haulica I. Ioncica N. 2002.Y. Mosby. 1999. Principles of Medical Physiology.sangele si respiratia.Saunders Co.Y. 8. 2003. 2002. Cristea V.: W. 12. Cluj: Casa Cartii de Stiinta. Cluj: Ed. 2003. 6.: McGraw-Hill.Saunders Co. 1995. Saguna. Boulpaep E. Badiu Gh. Papari A. Giurgea N. Rhoades R. Fiziologie . 1996. .Y. Guyton A.: Lippincot Williams&Wilkins. Fiziologie . 3. Constanta: Ed.Med. 11. 14. Review of Medical Physiology.Univ. 1985. Levy M.97 BIBLIOGRAFIE 1. Medical Physiology. N. Fonyo A. Fund. Textbook of Medical Physiology. 2. Boron W. Budapest: Medicina Publ. Tache S. Targu-Mures: University Press. Imunologie fundamentala.Y. Levitzky M. Dacia. Berne R. Medical Physiology.V.B. 2000. Sabau M.”Iuliu Hatieganu”. 1996. Farcas C.Y.: W. Controlul nervos al functiilor organismului.aparat respirator . N. 9. Fiziologia aparatului respirator. Constanta: Ovidius University Press. 2004. 1995. Medicala.House.B. 7. Pulmonary Physiology. A. Tanner G. Physiology. 15. 5. Sabau M. Stanton B. 13. N. N. 4. Targu-Mures: IMF Targu-Mures. Fiziologia inimii.Y. 2002. N. 2003. 10.: C. Bucuresti: Ed. N. Ganong W.: McGraw-Hill. 2001. Fiziologie umana.

126..98 CIP Nr.. fax.... cod 540130 tel. 0744527700.. Tipar: Universitatea de Medicină şi Farmacie Târgu-Mureş Coperta: MasterDruck Târgu-Mureş 2005... Marinescu nr 38. University Press Târgu-Mureş Director de editură: Prof..ELEMENTE DE FIZIOLOGIE Marius Sabău P 96 / format A4 Bibliografie ISBN 973-7665-01-5 I.. Univ. Dr........ ... Alexandru Şchiopu Corespondenţă / comenzi: Universitatea de Medicină şi Farmacie Târgu-Mureş Direcţia editurii: Târgu-Mureş... 0265215551 . Ghe... str... 0265210407 . Marius Sabău Biblioteca Naţională a României .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->