You are on page 1of 2

Ang Kalendaryo ng Pagtatanim

Enero
ampalaya, kamote, sayote, talong, letsugas, kabute, okra, patola, petsay, sili, talinum, kamatis, upo, mustasa, koliplawer, sibuyas, repolyo, munggo

Pebrero
ampalaya, kamote, sayote, talong, letsugas, kabute, petsay, sigarilyas, kalabasa, talinum, munggo

Marso
ampalaya, kamote, sayote, talong, letsugas, kabute, petsay, talinum, kamatis

Abril
ampalaya, kamote, talong, letsugas, kabute, okra, patani, petsay, sili, sigarilyas, kalabasa, talinum, munggo

Mayo
ampalaya, bataw, kamote, sayote, talong, letsugas, kabute, okra, patani, patola, petsay, sili, sigarilyas, sitaw, kalabasa, talinum, munggo

Hunyo
ampalaya, bataw, sayote, talong, letsugas, kabute, patani, patola, petsay, sili, sitaw, kalabasa, talinum, okra, munggo, sigarilyas

Hulyo
ampalaya, kamote, talong, kabute, talinum

Agosto
ampalaya, kamote, talong, kabute, talinum

Setyembre
ampalaya, kamote, sayote, talong, letsugas, kabute, patola, petsay, sili, sigarilyas, sitaw, talinum, kamatis, upo, munggo

Oktubre
ampalaya, bataw, kamote, sayote, talong, letsugas, kabute, okra, patola, petsay, sili, sigarilyas, sitaw, talinum, kamatis,upo, kalabasa, munggo

Nobyembre
ampalaya, bataw, kamote, sayote, talong, letsugas, kabute, okra, patola, petsay, sili, sigarilyas, sitaw, talinum, kamatis, upo, kalabasa, munggo

Disyembre
ampalaya, kamote, sayote, talong, letsugas, kabute, okra, patola, petsay, sili, sigarilyas, sitaw, kalabasa, talinum, kamatis, upo, munggo