MODALITA CAI ŞI MODALITAŢI DE ATRAGERE A FONDURILOR STRUCTURALE PENTRU FINANŢAREA PROIECTELOR DE INVESTITII DIN DOMENIU AGRICULTURII

2010 Bucuresti 2010

INTRODUCERE
Fondurile structurale reprezinta o forma de finantare nerambursabila care este disponibila in Romania din 2007. Aceste fonduri sunt si vor fi alocate spre diverse proiecte prin intermediul programelor de dezvoltare care contin anumite directii de dezvoltare si masuri eligibile pentru a primi astfel de finantari. FONDURILE STRUCTURALE sunt instrumente financiare prin care Uniunea Europeana actioneaza pentru eliminarea disparitatilor economice si sociale intre regiuni, in scopul realizarii coeziunii economice si sociale: Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) - este fondul structural care sprijina regiunile mai putin dezvoltate, prin finantarea de investitii in sectorul productiv, infrastructura, educatie, sanatate, dezvoltare locala si intreprinderi mici si mijlocii, precum si la conversia economica si sociala pentru zone care se confrunta cu dificultati structurale. Fondul Social European (FSE) - este fondul structural destinat politicii sociale a Uniunii Europene, care sprijina masuri de ocupare a fortei de munca si dezvoltare a resurselor umane. Fondul European pentru Orientare si Garantare in Agricultura (FEOGA) - sectiunea "Orientare" - este fondul structural destinat politicii agricole comune a Uniunii Europene, care sprijina masuri pentru modernizarea agriculturii si dezvoltare rurala. Instrumentul Financiar pentru Orientare Piscicola (IFOP) - este fondul structural destinat politicii comunitare din domeniul pescuitului, care sprijina masuri pentru cresterea competitivitatii sectorului piscicol, in conditiile

asigurarii unui echilibru durabil intre resurse si capacitatea de exploatare. Pe langa acestea, functioneaza de asemenea si Fondul de Coeziune, tot ca instrument structural; acesta suplimenteaza unele finantari, mai ales pentru noile state membre care au nevoie de proiecte de dezvoltarea a infrastructurii (mari artere si retele de transport, retele de alimentare cu apa si canalizare, electricitate, etc), dar trebuie in acelasi timp sa respecte cu strictete o cifra impusa pentru deficitul bugetar admisibil. Astfel, Fondul de Coeziune este mai degraba o asistenta financiara cu efect scontat la nivel macroeconomic. In principiu, fiecare dintre cele patru fonduri structurale finanteaza anumite proiecte care se relationeaza cu acestea: - FEDR finanteaza in principal investitiile in unitati de productie, infrastructura si dezvoltarea IMM-urilor - FEADR finanteaza masurile care urmaresc ajustarea agriculuturii la PAC (Politica Agricola Comuna a UE) si dezvoltarea rurala - FSE finanteaza masurile referitoare la piata muncii si angajarea fortei de munca (sisteme educationale, pregatire profesionala si asistenta de recrutare personal). Finantarea se face, in cea mai mare parte, sub forma unui ajutor nerambursabil (si mai putin ca ajutor rambursabil, ex: subventionarea ratelor dobanzilor, garantii etc.) si respectand anumite plafoane.

Fondurile structurale si de coeziune ale UE vor finanta 14 domenii: Cercetare si dezvoltare tehnologica Informatizarea societatii Transport

Dintre produsele care pot beneficia de sprijin comunitar in vederea promovarii acestora pe piata interna a UE sau in tarile din afara UE.produse ecologice.produse cu denumiri de origine protejate. produsa in concordanta cu o schema de calitate nationala sau comunitara sau preparate din carne. .carne proaspata.fructe si legume proaspete si procesate. inclusiv cea de sanatate si educatie Promovarea dezvoltarii parteneriatului.Energie Protectia mediului si prevenirea riscului Turism Cultura Regenerare urbana si rurala Suport pentru companii si antreprenori Acces la locuri de munca stabile Incluziune sociala pentru persoane defavorizate Dezvoltarea capitalului uman Investitii in infrastructura sociala. .vinuri de calitate. Comisia europeana intocmeste la fiecare 2 ani o lista cu produsele care pot beneficia de programe de promovare pentru fiecare stat.lapte si produse lactate.plante vii si produse din horticultura ornamentala. . . indicatii geografice protejate si caracteristici traditionale garantate. . refrigerata sau congelata. mentionam: . . .miere si produse apicole. . vinuri de masa cu indicatie geografica.

eu. Total buget Romania peste 28 (30) miliarde de Euro: . 2826/2000 si Regulamentul Comisiei (CE) nr 1071/2005 (pentru programele de promovare pe piata interna a Uniunii Europene. care vor primi cofinantare. Legislatia comunitara poate fi accesata pe website-ul www. Padurilor si Dezvoltarii Rurale. .5 milioane de euro vor trebui cheltuiti zilnic.Instrumente Structurale. care in cazul Romaniei va fi Ministerul Agriculturii. statul membru publica anuntul privind primirea de propuneri de programe.In vederea accesarii programelor de promovare. 8. si include: .peste 17 miliarde Euro (Cofinantare minima 85% pentru ERDF pentru cheltuieli eligibile si 80% pentru CF cofinantare cheltuieli neeligibile) . 2702/1999 si Regulamentul Comisiei (CE) nr 1346/2005 (pentru programele de promovare in tarile din afara Uniunii Europene. Autoritatea Competenta transmite Comisiei Europene programele selectate. dupa 1 ianuarie 2007. Romania va beneficia de fonduri structurale de circa 28-30 miliarde de euro din partea UE in perioada 2007-2013.Regulamentul Consiliului (CE) nr.Regulamentul Consiliului (CE) nr. Organizatiile profesionale/interprofesionale interesate completeaza o cerere si de asemenea elaboreaza propunerile de programe pe care le transmit Autoritatii Competente a statului membru. Comisia Europeana examineaza propunerile si decide programele.Agricultura si dezvoltare rurala . inclusiv sambata si duminica.int.peste 11 miliarde Euro .europa.

Initierea activitatii tinerilor fermieri .2. Sectorul Productiv 1.Refacerea potentialului de productie forestiera pierdut in urma dezastrelor naturale si focului si introducerea unor instrumente preventive adecvate .Formare profesionala .1.Imbunatatirea/pastrarea stabilitatii ecologice a padurilor cu rol de protectie .Formare profesionala .Impadurirea terenurilor neagricole .Imbunatatirea procesarii si marketing-ului produselor agricole 1.Investitii in loturile agricole . necesara pentru definirea strategiilor.Infiintarea de asociatii ale proprietarilor de paduri .Pentru a ne putea crea o viziune asupra afacerilor.Investitii in paduri . Silvicultura .Imbunatatirea recoltarii/taierii. consider ca e important sa prezint domeniile de interventie pe categorii si subcategorii: 1.Promovarea unor noi modalitati de folosire si marketing al produselor forestiere . procesarii si marketingului produselor forestiere . Agricultura .

Reparcelare .4.Refacerea potentialului de productie agricola pierdut in urma dezastrelor naturale si introducerea unor instrumente preventive adecvate . precum si cu imbunatatirea conditiilor de viata ale animalelor .Diversificarea activitatilor agricole si a celor apropiate de agricultura.Conservarea mediului inconjurator asociata cu conservarea terenurilor. pentru asigurarea de activitati multiple sau de venituri alternative .Inginerie financiara 1. Promovarea adaptarii si dezvoltarii zonelor rurale .Dezvoltarea si imbunatatirea infrastructurii asociate dezvoltarii agriculturii .Imbunatatiri funciare .Infiintarea serviciilor de ajutor si management al fermelor .Marketing al produselor agricole de calitate .3.Incurajarea activitatilor mestesugaresti .Renovarea si dezvoltarea satelor si protectia si conservarea mostenirii rurale . Pescuitul .1. padurilor si peisajului.Servicii de baza pentru economia si populatia rurala .Gospodarirea resurselor de apa pentru agricultura .Incurajarea activitatilor turistice .

pescuit pe coasta la scara redusa) 1.Actiuni ale pescarilor de profesie (inclusiv formare profesionala.Investitii in capital fizic (utilaje si echipamente.Inginerie financiara 1.5. Sprijinirea marilor afaceri . co-finantare a ajutoarelor de stat) .Restructurarea activitatii de pescuit .Echiparea porturilor pescaresti si protejarea zonelor marine de coasta .Servicii de consultanta in afaceri (inclusiv internationalizare.Servicii pentru factorii interesati/implicati (de sanatate si de siguranta.Innoirea si modernizarea flotei de pescuit . marketingul si promovarea produselor piscicole . tehnologii curate si economice din domeniul energiei .. export si gestionarea problemelor mediului.Masuri socio-economice (inclusiv ajutoare pentru oprire temporara si compensatii pentru restrictii tehnice) . Sprijinirea sectorului IMM si mestesugaresc . achizitie de tehnologii) .6.Tehnologii nepoluante si neagresive. asigurarea ingrijirii persoanelor dependente) .Procesarea.Acvacultura .

Turism Investitii fizice (centre de informare. co-finantare a ajutoarelor de stat) . crearea de retele de comunicare. promovare.Tehnologii nepoluante si neagresive.Investitii de alta natura decât cele fizice (dezvoltarea si oferirea de servicii turistice. târguri) . culturale si de ocupare a timpului liber. management marketing. Cercetare. incubatoare de afaceri.Servicii de consultanta in afaceri (informatii.Servicii in sprijinul economiei sociale (asigurarea ingrijirii persoanelor dependente. servire.7.Servicii de participare pentru sectorul turistic (inclusiv activitati promotionale.Formare profesionala 1.Inginerie financiara . dezvoltare tehnologica si inovare . târguri) . traditie) .8. cazare. activitati culturale) . crearea de retele de comunicare/de contacte. servicii de stimulare. activitati sportive.. design. conferinte. de mediu. de export. problemelor achizitionare tehnologii) . servicii de sanatate si siguranta. facilitati) . servicii de consultanta. tehnologii curate si economice din domeniul energiei .Investitii in capital fizic (utilaje si echipamente. planificarea afacerilor. conferinte. internationalizare.Formare profesionala 1. al management.Servicii pentru participare in afaceri (spatii pentru desfasurarea afacerilor.

si/sau institute tehnologica de si cercetare inovare Infrastructura dezvoltare .1.Porturi . Infrastructura de Baza 3. activitati antreprenoriale. Politica pietei muncii 2.Transferuri de inovare si tehnologie.3. Dezvoltarea formarii educationale si profesionale (persoane si firme) 2.Aeroporturi . Integrarea sociala 2. Actiuni pe piata muncii in avantajul femeilor 3. Infrastructura de transport . Flexibilitatea fortei de munca.Cale ferata .Drumuri . informare si comunicare (persoane si firme) 2. Resurse Umane 2. infiintarea de retele de comunicare/de contacte si parteneriate intre companii pentru cercetare.Pregatire pentru cercetatori 2.5. tehnologii de inovare..2.Proiecte de cercetare efectuate in universitati si institute de cercetare .Autostrazi .4.1.

4.Transport multi-modal . Infrastructura pentru telecomunicatii si societatea informationala .3.Servicii si aplicatii pentru cetateni (sanatate. petrol. Infrastructura in sectorul energetic (productie.Aer .Canale navigabile . administratie. control energetic 3.. educatie) . hidroelectricitatea. Infrastructura de mediu (inclusiv apa) .Servicii si aplicatii pentru IMM-uri (comert si tranzactii electronice. educatie si formare.Tehnologia Informatiei si Comunicarii (inclusiv masuri de securitate si transmisie sigura) . gaze naturale. distributie) .2. carburant solid . crearea de retele de comunicare/de contacte) 3.Electricitate.Transport urban . biomasa) . energia eoliana.Eficienta energetica.Sisteme inteligente de transport 3.Surse regenerabile de energie (energia solara. co-generare.Infrastructura de baza .

Mentinerea si restaurarea patrimoniului cultural 3.5. FEOGA..Canalizare si purificare 3. monitorizare. imbunatatirea si regenerarea mediului natural . Diverse 4.6.Actiuni inovative .Deseuri urbane si industriale (inclusiv deseuri sanitare si periculoase) .Reabilitarea zonelor urbane .Modernizarea si reabilitarea siturilor industriale si militare . depozitare.Apa potabila (colectare. desi functioneaza într-un sistem similar fondurilor . Infrastructura sociala si sanatatea publica 4.Protejarea.1.Informarea publicului Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala-FEADR si Fondul European pentru Pescuit-FEP. publicitate . Asistenta tehnica si actiuni inovative (FEDR.Zgomot . implementare.Pregatire.Studii . Planificare si reabilitare . FSE.Evaluare . tratare si distributie) . IFOP) .

State Membre si Comisie. similare celor finantate în perioada de pre-aderare de Phare. responsabilitatea pentru managementul lor revine 100% autoritatilor romane. ISPA si SAPARD. în timp ce la Phare. nu fac parte din aceasta categorie. Fondurile Structurale si de Coeziune (FSC) nu finanteaza proiecte individuale ci programe de dezvoltare multianuale trasate împreuna de regiuni. Alocarea lor se face pe baza principiului programarii ce implica diagnosticarea situatiei existente. acestea avand însa scopuri si mecanisme de derulare diferite de FEADR si FEP. dar avand evident o anvergura financiara mult mai mare. UE va acorda sprijin si prin intermediul platilor directe si al masurilor de piata. Aceste fonduri vor fi gestionate în Romania de Ministerul Agriculturii. formularea unei strategii multianuale integrate si coerente si definirea de obiective concrete care sa fie atinse. Separat.structurale. Toate cele 5 instrumente sus-mentionate finanteaza proiecte de dezvoltare. pentru sectorul agricol. SAPARD Comisia Europeana avea un rol preponderent. Fondurile structurale sunt diferite fata de cele pre-aderare. pe baza orientarii propuse de Comisie pentru întreaga Uniune Europeana. ISPA. Printre principalele diferente fata de fondurile de pre-aderare se numara: Alocare pe programe multianuale (7 ani) Spre deosebire de fondurile de pre-aderare. Management descentralizat (national) al fondurilor Fondurile Structurale si de Coeziune sunt principalele instrumente ale . În primul rand. Viitoarea perioada de programare este 2007-2013.

Fondurile Structurale si de Coeziune de care beneficiaza statele membre ale Uniunii Europene sunt menite sa completeze si nu sa înlocuiasca efortul national. selectia si managementul proiectelor sunt în responsabilitatea autoritatilor nationale si regionale. în timp ce prioritatile principale ale unui program de dezvoltare sunt definite în cooperare cu Comisia. Responsabilitatea managementului Fondurilor Structurale si de Coeziune apartine statelor membre. Comisia asigurand doar controlul ex-post. Aceasta implica faptul ca . pe parcursul perioadei de programare. Responsabilitatea elaborarii si gestionarii Programelor Operationale apartine institutiilor desemnate ca Autoritati de Management. chiar daca o parte din atributiile lor pot fi delegate Organismelor Intermediare. Principiul aditionalitatii Aditionalitatea reprezinta nivelul cheltuielilor publice pe care statul membru al Uniunii Europene îl realizeaza din surse proprii. inclusiv cofinantarea publica aferenta acestor masuri. Opereaza pe principiul rambursarii Spre deosebire de PHARE si ISPA. Statele Membre poarta principala responsabilitate pentru dezvoltarea zonelor lor aflate în dificultate. Uniunea ajutandu-le sa atinga rezultate mai bune decat daca ar actiona pe cont propriu. ca si SAPARD.Uniunii Europene destinate promovarii coeziunii economice si sociale si a solidaritatii. Fondurile Structurale si de Coeziune opereaza pe principiul rambursarii. Mai mult. pentru aceleasi tipuri de masuri finantate din fondurile structurale.

teritoriali. evaluare) trebuie sa implice cele mai reprezentative organisme la nivel national. Responsabilitatea pentru implementarea acestui proiect in domeniul agriculturii revine Directiei Generale pentru Dezvoltare Rurala: DIRECŢIA GENERALA DEZVOLTARE RURALA . n+3 este anul pana la sfarsitul caruia fondurile angajate în anul “n” trebuie cheltuite. Conform Regulamentului General privind FEDR. si trebuie sa ia în considerare principiul promovarii sanselor egale între barbati si femei si dezvoltarea durabila prin integrarea protectiei mediului. inclusiv ONG-uri. sociali. Sumele necheltuite în intervalul mentionat se pierd. Principiul parteneriatului Principiul parteneriatului joaca un rol fundamental în implementarea Fondurilor Structurale. iar în timpul tuturor fazelor (programare. FSE si FC. Acestea trebuie sa includa parteneri economici. pe baza facturilor platite si a ordinelor de plata în baza carora s-a facut plata. regional. Statele Membre si Comisia trebuie sa traseze actiunile comunitare în stransa consultare.Beneficiarii Finali efectueaza plata furnizorilor de lucrari sau servicii din fonduri proprii. monitorizare. Regula n+3/n+2 N este anul angajamentului. se solicita rambursarea cheltuielilor efectuate. iar ulterior. In perioada 2007-2010 se aplica regula n+3 iar în perioada 2011-2013 regula n+2. local. sectoriali.

promovare Direcţia de control pentru implementarea Programului Naţional de Dezvoltare Rurala Direcţia asistenţa tehnica şi pregatire profesionala (b) Activitatea direcţiei generale este coordonata de catre directorul general. în subordinea caruia se afla un director general adjunct.Direcţia generala dezvoltare rurala îndeplineşte funcţiile de: a) Autoritate de Management pentru Programul SAPARD. (2).Principalele atribuţii ale Direcţiei generale dezvoltare rurala sunt: a) coordoneaza şi urmareşte în domeniul sau de activitate. Art. 117. ordonanţelor şi . politici şi programe de dezvoltare rurala Direcţia coordonare. b) Autoritate de Management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurala. realizarea prevederilor legilor. 118 . monitorizare.Autoritate de Management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurala PNDR Art. Art. Directorul general adjunct coordoneaza Direcţia strategii. (1) (a) . Direcţia Generala Dezvoltare Rurala – Autoritate de Management pentru PNDR coordoneaza tehnic activitatea structurii de dezvoltare rurala din cadrul Direcţiilor pentru Agricultura şi Dezvoltare Rurala judeţene. aplicarea programului Guvernului.Direcţia generala dezvoltare rurala – Autoritate de Management pentru PNDR are în structura sa urmatoarele direcţii: Direcţia de strategii. politici şi programe de dezvoltare rurala şi Direcţia asistenţa tehnica şi pregatire profesionala. 119 .

g) asigura managementul asistenţei financiare acordate din fondurile comunitare pentru dezvoltare rurala. d) elaboreaza acte normative (legi. respectiv din bugetul Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR). împreuna cu ministerele şi organismele neguvernamentale nominalizate în Comitetul de Monitorizare pentru Programul SAPARD. ordinelor ministrului şi a altor reglementari care privesc dezvoltarea rurala. h) raspunde de coordonarea acţiunilor de implementare tehnica şi financiara a Instrumentului special de preaderare pentru agricultura şi dezvoltare rurala . hotarâri de Guvern) în domeniul dezvoltarii rurale pe care le supune conducerii ministerului şi Guvernului spre aprobare. f) coordoneaza activitatea Agenţiei de Plaţi pentru Dezvoltare Rurala şi Pescuit privind implementarea masurilor din Programul Naţional de Dezvoltare Rurala. împreuna cu direcţiile tehnice din structura ministerului şi instituţiile din coordonarea şi subordinea ministerului. Planul Naţional Strategic şi Programul Naţional de Dezvoltare Rurala. i) propune amendarea periodica. împreuna cu instituţiile guvernamentale şi neguvernamentale. ordonanţe. a Programului Naţional pentru Agricultura şi Dezvoltare Rurala şi susţine propunerile de amendare la Comisia Europeana. a Programului Guvernului pentru dezvoltare rurala.SAPARD. în funcţie de rezultate.hotarârilor Guvernului. b) elaboreaza propuneri pentru amendarea periodica. c) elaboreaza strategii şi politici specifice în domeniul dezvoltarii rurale. conform funcţiilor delegate acestei structuri prin Acordul cadru de delegare. . e) elaboreaza.

m) asigura implementarea axei Leader şi a reţelei de dezvoltare rurala. s) asigura implementarea tehnica a masurilor referitoare la asistenţa tehnica şi pregatire profesionala. precum şi activitatea de relaţii publice pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurala. Banca Mondiala. FIDA. 1698/2005. FIDA.j) elaboreaza şi susţine la organismele finanţatoare (Uniunea Europeana. SAPARD. p) asigura informarea publica a potenţialilor beneficiari cu privire la fişele tehnice ale Programului Naţional de Dezvoltare Rurala şi la sprijinul acordat de Comunitatea Europeana prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala. BERD. FAO. . interministeriale în vederea permanentei îmbunataţiri a cadrului legislativ şi organizatoric general de dezvoltare rurala şi pentru elaborarea Planului Naţional Strategic şi a Programului Naţional de Dezvoltare Rurala. l) dezvolta şi promoveaza parteneriate la nivel naţional. regional şi naţional. regional şi local. tehnic. FAO. inclusiv parteneriatul public-privat în domeniul dezvoltarii rurale. etc. Banca Mondiala. BIRD. t) coordoneaza tehnic activitatea de dezvoltare rurala de la nivel judeţean. monitorizarea.) programe de dezvoltare rurala la nivel local. etc. de sistem şi IT. o) asigura coordonarea. profesionale. r) îndeplineşte atribuţiile de control privind implementarea Programului Naţional de Dezvoltare Rurala. q) raspunde de managementul şi implementarea Programului Naţional de Dezvoltare Rurala conform Regulamentul Consiliului nr. k) asigura implementarea tehnica a programelor pentru dezvoltare rurala finanţate prin Phare. raportarea şi evaluarea Programului Naţional de Dezvoltare Rurala. n) colaboreaza cu toate structurile administrative. în baza procedurilor specifice de control elaborate de catre direcţia de specialitate. efectuând controlul procedural. PNUD.

c) elaboreaza Programul Naţional de Dezvoltare Rurala pentru perioada 2007-2013.Art. 120 . Biroul Agenţia Naţionala a Zonei Montane. . d) asigura secretariatul Comitetului Naţional Strategic pentru elaborarea Planului Naţional Strategic şi a Programului Naţional de Dezvoltare Rurala 2007-2013. inclusiv amendarea acestora) şi de a le susţine în vederea aprobarii de catre Comisia Europeana. Programul Naţional pentru Agricultura şi Dezvoltare Rurala. politici şi programe de dezvoltare rurala are în componenţa sa urmatoarele structuri: a. 122 . Art. în funcţie de potenţialul resurselor de dezvoltare.Direcţia de strategii. în concordanţa cu strategia sectorului agroalimentar şi nivelul resurselor de finanţare destinate şi alocate acestei activitaţi. Programul Naţional de Dezvoltare Rurala. c. b) asigura elaborarea şi susţinerea strategiilor şi a programelor de dezvoltare echilibrata a spaţiului rural la nivel naţional.Serviciul programe cu Uniunea Europeana are urmatoarele atribuţii specifice: a) asigura armonizarea cadrului instituţional şi dezvoltarea capacitaţii administrative a structurilor responsabile pentru elaborarea şi implementarea programelor de dezvoltare rurala. 121 – Direcţia de strategii. Serviciul program Leader şi reţeaua de dezvoltare rurala. Art. regional şi local. Serviciul programe cu Uniunea Europeana. b. în conformitate cu cerinţele legislaţiei comunitare şi naţionale în domeniu. politici şi programe de dezvoltare rurala are rolul de a elabora strategii şi programe de dezvoltare rurala (Planul Naţional Strategic.

i) asigura coordonarea Planului Naţional Strategic şi a Programului Naţional de Dezvoltare Rurala cu programele finanţate din fondurile structurale. cu academii. l) organizeaza şi coordoneaza instruirea experţilor din teritoriu cu privire la masurile din Programul Naţional de Dezvoltare Rurala. precum şi cu alte persoane de drept public şi privat din România pentru elaborarea Planului Naţional Strategic şi Programului Naţional de Dezvoltare Rurala. promovare. cu organizaţii neguvernamentale şi agenţi economici. comunicare. în vederea informarii publice a potenţialilor beneficiari cu privire la fişele tehnice ale Programului Naţional de Dezvoltare Rurala şi la sprijinul acordat de Comunitatea Europeana prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala.e) elaboreaza propunerile de modificare a fişelor tehnice ale masurilor din Programul Naţional pentru Agricultura şi Dezvoltare Rurala. h) colaboreaza cu structurile de specialitate din cadrul ministerelor. f) asigura informaţiile necesare Serviciului informare. j) organizeaza şi coordoneaza activitatea grupurilor de lucru pe masuri şi domenii (SAPARD. cu autoritaţile administraţiei publice locale. cu celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale. Programul Naţional de Dezvoltare Rurala). universitaţi. Planul Naţional Strategic. g) elaboreaza propunerile pentru alocarile financiare pe masuri şi axe prioritare ale Programului Naţional de Dezvoltare Rurala şi propunerile de modificare şi redistribuire a alocarilor financiare ale Programului Naţional pentru Agricultura şi Dezvoltare Rurala. k) elaboreaza actele legislative pentru implementarea programelor de dezvoltare rurala cu finanţare comunitara şi naţionala. .

i) elaboreaza şi gestioneaza documentele referitoare la axa Leader şi reţeaua de dezvoltare rurala în vederea publicari pe site-ul ministerului. e) organizeaza şi coordoneaza instruirea experţilor din teritoriu responsabili cu implementarea axei Leader şi a reţelei de dezvoltare rurala. universitaţi. cu celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale.Serviciul program Leader şi reţeaua de dezvoltare rurala are urmatoarele atribuţii specifice: a) asigura cadrul instituţional şi legislativ pentru implementarea axei Leader şi a reţelei de dezvoltare rurala. c) elaboreaza elementele necesare implementarii reţelei de dezvoltare rurala. j) organizeaza procesul de selecţie pentru organismul care va administra reţeaua de dezvoltare rurala. . h) elaboreaza materiale informative cu privire la axa Leader şi reţeaua de dezvoltare rurala. în scopul crearii unui cadru favorabil implementarii axei Leader şi a reţelei de dezvoltare rurala.Art. cu autoritaţile administraţiei publice locale. g) organizeaza şi participa la seminarii dedicate abordarii Leader şi reţelei de dezvoltare rurala. cu organizaţii neguvernamentale şi agenţi economici. b) elaborareaza cadrul de implementare a axei Leader din Planul Naţional Strategic şi Programul Naţional de Dezvoltare Rurala. precum şi cu alte persoane de drept public şi privat din România şi strainatate. cu academii. d) asigura implementarea axei Leader şi a reţelei de dezvoltare rurala împreuna cu instituţiile desemnate. f) colaboreaza cu structurile de specialitate din cadrul ministerelor. 123 .

b) asigura suportul tehnic şi monitorizarea programelor specifice de dezvoltare rurala pentru zona montana şi alte zone cu handicap natural (FIDA). cu finanţare de la bugetul naţional. 124 – Biroul Agenţia atribuţii specifice: a) elaboreaza legislaţia şi programele de dezvoltare rurala specifice zonei montane şi altor zone cu handicap natural. g) organizeaza banca de date a zonelor defavorizate şi ţine evidenţa efectelor aplicarii masurilor prevazute de lege pentru sprijinirea agricultorilor şi agenţilor economici din zonele rurale montane şi cu handicap natural.k) asigura întâlnirile Comitetului de Coordonare a reţelei de dezvoltare rurala. în concordanţa cu obiectivele şi prioritaţile stabilite prin Planul Naţional Strategic şi Programul Naţional de Dezvoltare Rurala. d) stabileşte criteriile de identificare şi delimitare a zonelor montane. Art. e) întocmeşte şi actualizeaza lista localitaţilor din zona montana conform criteriilor de delimitare stabilite. în cazurile şi condiţiile prevazute de lege. l) sprijina activitatea consultanţilor pentru implementarea axei Leader şi a reţelei de dezvoltare rurala. aţionala a Zonei Montane are urmatoarele . m) asigura implementarea masurii “Organizarea şi dezvoltarea parteneriatelor public-private” din Programul Naţional de Dezvoltare Rurala. f) propune criteriile şi modul de acordare. a facilitaţilor şi avantajelor pentru locuitorii şi comunitaţile zonei montane şi urmareşte modul de aplicare a acestora. c) elaboreaza şi propune spre aprobare masuri tehnico-operative privind aplicarea în teritoriu a strategiei şi politicilor Guvernului în domeniul dezvoltarii şi protecţiei mediului montan şi a altor zone cu handicap.

coordoneaza activitaţile de promovare a Programului Naţional de Dezvoltare Rurala. k) monitorizeaza programele de sprijin pentru zona montana. monitorizare. promovare are în componenţa sa urmatoarele structuri: a) Serviciul informare. b) Serviciul monitorizare. 125 – Direcţia coordonare. verificarea şi analiza informaţiilor statistice primite de la Agenţia de Plaţi pentru Dezvoltare Rurala şi Pescuit. precum şi activitaţile privind cooperarea interinstituţionala şi intrainstituţionala. i) asigura baza de date pentru fermele de semisubzistenţa. comunicare are urmatoarele atribuţii specifice: a) elaboreaza planul de comunicare. . informare şi promovare pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurala. împreuna cu Agenţia de Plaţi pentru Dezvoltare Rurala şi Pescuit. c) Serviciul evaluare.Direcţia coordonare. comunicare. monitorizare. promovare. De asemenea. conform prevederilor Acordului cadru de delegare. Art. de a întocmi rapoarte şi analize cu privire la progresul implementarii programului. j) asigura activitatea de secretariat pentru Comitetul Interministerial pentru Zona Montana.h) întocmeşte avizele de recunoaştere a grupurilor de producatori şi ţine evidenţa acestora. 127 Serviciul informare. raportare. 126 . de a asigura evaluarile Programului Naţional de Dezvoltare Rurala. Art. promovare are rolul de a asigura evidenţa. Art. promovare.

d) asigura activitatea de relaţii publice pentru problematica PNDR. j) colaboreaza cu personalul de specialitate din cadrul structurilor de dezvoltare rurala de la nivelul Direcţiilor pentru Agricultura şi Dezvoltare Rurala judeţene k) pentru promovarea programului şi transmite informaţii specifice activitaţii de promovare personalului din teritoriu. precum şi resursele financiare care trebuie alocate pentru informare şi publicitate din componenta de asistenţa tehnica a Programului Naţional de Dezvoltare Rurala şi. împreuna cu personalul de specialitate din cadrul structurilor de dezvoltare rurala de la nivel judeţean. i) asigura monitorizarea zilnica a informaţiilor din mass-media referitoare la Programul Naţional de Dezvoltare Rurala şi întocmeşte rapoarte de monitorizare pentru conducerea direcţiei generale. e) raspunde de elaborarea şi diseminarea materialelor informative referitoare la Programul Naţional de Dezvoltare Rurala. cât şi în perioada de implementare. l) implementeaza prin mijloacele de informare în masa. 128 .Serviciul monitorizare are urmatoarele atribuţii specifice: . g) asigura promovarea programului prin participarea la diverse manifestari. Art. atât în etapa de programare. acţiunile de informare de la nivel teritorial. f) disemineaza informaţii clare şi cuprinzatoare cu referire la oportunitaţile financiare şi promoveaza schemele de finanţare din Programul Naţional de Dezvoltare Rurala. c) informeaza periodic despre conţinutul Programului Naţional de Dezvoltare Rurala.b) stabileşte necesarul şi calendarul de acţiuni. dupa caz. din alte surse. h) întocmeşte comunicate de presa referitoare la Programul Naţional de Dezvoltare Rurala.

în conformitate cu Cadrul comun de monitorizare şi evaluare şi cu cerinţele conducerii ministerului. g) asigura întocmirea rapoartelor de monitorizare necesare pentru urmarirea stadiului implementarii şi a progresului Programului Naţional de Dezvoltare Rurala şi Planului Naţional Strategic. b) elaboreaza. h) elaboreaza şi prezinta periodic conducerii Autoritaţii de Management. împreuna cu Agenţia de Plaţi pentru Dezvoltare Rurala şi Pescuit. în conformitate cu prevederile Cadrului Comun de Monitorizare şi Evaluare. manualul de monitorizare privind implementarea Programului Naţional de Dezvoltare Rurala şi a Planului Naţional Strategic. împreuna cu Agenţia de Plaţi pentru Dezvoltare Rurala şi Pescuit.a) participa la elaborarea indicatorilor de monitorizare ai masurilor din Planul Naţional Strategic şi Programul Naţional de Dezvoltare Rurala. împreuna cu Direcţia de strategii. politici şi programe de dezvoltare rurala. raportari şi analize privind progresul înregistrat în implementarea Planului . înregistrare. în conformitate cu atribuţiile delegate acestei structuri prin Acordul cadru de delegare. stocare şi pastrare a informaţiilor statistice referitoare la implementarea Programului Naţional de Dezvoltare Rurala şi a Planului Naţional Strategic. c) elaboreaza. d) asigura o evidenţa a informaţiilor statistice primite de la Agenţia de Plaţi pentru Dezvoltare Rurala şi Pescuit. în sistem integrat. sistemul informatic de colectare. e) verifica corectitudinea informaţiilor statistice primite de la Agenţia de Plaţi pentru Dezvoltare Rurala şi Pescuit în vederea prelucrarii acestora. f) asigura analiza datelor statistice de monitorizare cu privire la Programul Naţional de Dezvoltare Rurala şi Planul Naţional Strategic în vederea întocmirii rapoartelor anuale de progrese şi informarii membrilor Comitetului de Monitorizare.

e) elaboreaza cadrul legislativ pentru semnarea Acordurilor Anuale de Finanţare pentru Programul SAPARD şi ratificarea lor prin lege. raportare îndeplineşte funcţia de secretariat al Comitetului de Monitorizare pentru Programul SAPARD şi al Programului Naţional de Dezvoltare Rurala având urmatoarele atribuţii specifice: a) pregateşte reuniunile Comitetului de Monitorizare pentru Programul SAPARD şi pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurala. . b) asigura transmiterea informaţiilor catre membrii Comitetului de Monitorizare pentru Programul SAPARD şi pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurala la termenele stabilite prin procedura.Serviciul evaluare. d) întocmeşte minutele reuniunilor Comitetului de Monitorizare pentru Programul SAPARD şi pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurala în limbile româna şi engleza. raportarea. Art. 129 . f) elaboreaza Rapoartele anuale şi Raportul final privind implementarea Programului SAPARD şi a Programului Naţional de Dezvoltare Rurala şi asigura. în termenele stabilite în legislaţia comunitara.Naţional Strategic şi Programului Naţional de Dezvoltare Rurala în vederea stabilirii îndeplinirii obiectivelor şi. totodata. dupa caz. c) asigura secretariatul reuniunilor Comitetului de Monitorizare pentru Programul SAPARD şi pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurala şi a întâlnirilor tehnice de pregatire a acestora. cu privire la progresul implementarii Planului Naţional Strategic. g) asigura cooperarea cu instituţiile publice şi alte organisme implicate în implementarea Programului SAPARD şi a Programului Naţional de Dezvoltare Rurala. îndeplinind sarcinile privind coordonarea amendarii interinstituţionala şi intrainstitionala. acestora.

130 . m) identifica partenerii sociali care activeaza în domeniul dezvoltarii rurale. în acest sens. i) pregateşte şi coordoneaza activitaţile legate de elaborarea evaluarilor Programului SAPARD şi ale Programului Naţional de Dezvoltare Rurala şi asigura ca acestea sunt facute în limitele perioadei stipulate în legislaţia comunitara şi se conformeaza cadrului comun de monitorizare şi evaluare şi prezinta evaluarile facute autoritaţilor naţionale şi Comisiei. 131 . . selectându-i pe cei mai reprezentativi şi asigura comunicarea cu aceştia.Direcţia de control pentru implementarea Programului aţional de Dezvoltare Rurala are rolul de a asigura respectarea cerinţelor procedurale şi de sistem în implementarea Programului Naţional de Dezvoltare Rurala. l) asigura coordonarea colaborarii dintre Direcţia Generala Dezvoltare Rurala – Autoritate de Management pentru PNDR şi compartimentele de dezvoltare rurala de la nivel judeţean.Direcţia de control pentru implementarea Programului Naţional de Dezvoltare Rurala are în componenţa sa urmatoarele structuri: a) Serviciul control procedural şi tehnic. Art. precum şi comunicarea şi schimbul de informaţii şi documente cu privire la Planul Naţional Strategic şi Programul Naţional de Dezvoltare Rurala. cu toate serviciile din cadrul Direcţiei Generale Dezvoltare Rurala – Autoritate de Management pentru PNDR. organizeaza şi actualizeaza baza de date a acestora. colaborând.h) elaboreaza corespondenţa oficiala cu Comisia Europeana pe problematica SAPARD şi cea privind Programul Naţional de Dezvoltare Rurala. k) asigura realizarea unitara a acţiunilor concertate de la nivelul direcţiei generale. j) asigura evaluarea Programului Naţional de Dezvoltare Rurala în timpul procesului de implementare a acestuia. Art.

În acest sens.b) Compartimentul control de sistem şi IT. Art. . b) face propuneri pentru organizarea şi funcţionarea sistemului de control procedural şi tehnic. 1698/2005. d) verifica respectarea funcţiilor delegate Agenţiei de Plaţi pentru Dezvoltare Rurala şi Pescuit. Autoritatea de Management utilizeaza sistemul informatic şi o metoda de control pe un eşantion prestabilit şi comunicat Agenţiei de Plaţi pentru Dezvoltare Rurala şi Pescuit. conform Acordului cadru de delegare şi Regulamentului (CE) nr.Serviciul control procedural şi tehnic are urmatoarele atribuţii specifice: a) elaboreaza procedurile specifice pentru controlul procedural şi tehnic. pe baza documentelor justificative.Compartimentul control de sistem şi IT are urmatoarele atribuţii specifice: a) elaboreaza procedurile specifice pentru controlul de sistem şi IT. Art. aferente atribuţiilor corespunzatoare funcţiilor delegate Agenţiei de Plaţi pentru Dezvoltare Rurala şi Pescuit prin Acordul cadru de delegare. 133 . 132 . e) întocmeşte un raport anual care este comunicat Comitetului de Monitorizare al Programului Naţional de Dezvoltare Rurala şi care este integrat în Raportul anual pentru implementarea PNDR transmis Comisiei Europene. c) elaboreaza planul de control procedural şi tehnic şi îl prezinta pentru avizare conducerii direcţiei generale. c) controleaza respectarea procedurilor aprobate. b) face propuneri pentru organizarea şi funcţionarea sistemului de control de sistem şi IT.

134 . Art. f) în vederea respectarii termenelor.Direcţia asistenţa tehnica şi pregatire profesionala are rolul de a asigura implementarea tehnica a masurii „Asistenţa Tehnica” şi a masurii „Îmbunataţirea pregatirii profesionale” din cadrul Programului SAPARD.d) elaboreaza planul de control de sistem şi IT şi îl prezinta pentru avizare conducerii direcţiei generale. puse la dispoziţie de Agenţia de Plaţi pentru Dezvoltare Rurala şi Pescuit. dupa caz. precum şi existenţa unui dispozitiv de alerta în gestionarea dosarelor. la amendarea. a procedurilor pentru implementarea masurii “Asistenţa tehnica” din Programul SAPARD şi a . 135 . respectiv existenţa acestuia într-o forma adecvata. va monitoriza respectarea acestora pe baza trasarii cronologice a diferitelor faze de instrumentare a dosarelor de analiza. b) Serviciul pregatire profesionala. e) verifica sistemul informatizat de înregistrare şi pastrare a informaţiilor statistice privind implementarea. la amendarea fişei tehnice a masurii “Asistenţa tehnica” din Programul SAPARD şi a masurii referitoare la asistenţa tehnica din Programul Naţional de Dezvoltare Rurala. împreuna cu Agenţia de Plaţi pentru Dezvoltare Rurala şi Pescuit. b) participa la elaborarea şi. dupa caz. Art.Serviciul asistenţa tehnica are urmatoarele atribuţii specifice: a) participa la elaborarea şi. 136 . precum şi a masurilor corespunzatoare acestora din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurala.Direcţia asistenţa tehnica şi pregatire profesionala are în componenţa sa urmatoarele structuri: a) Serviciul asistenţa tehnica. Art.

a procedurilor pentru implementarea masurii “Îmbunataţirea pregatirii profesionale” din Programul SAPARD. Art. în procesul de adjudecare a contractelor. precum şi documentaţiile aferente proiectelor care urmeaza sa se realizeze în cadrul masurilor referitoare la asistenţa tehnica. la amendarea fişei tehnice a masurii „Îmbunataţirea pregatirii profesionale” din Programul SAPARD. dupa caz. g) asigura monitorizarea proiectelor din cadrul masurii referitoare la asistenţa tehnica din Programul Naţional de Dezvoltare Rurala. . c) elaboreaza propunerile de teme / proiecte şi documentaţiile aferente pentru pregatire profesionala care se finanţeaza prin masurile referitoare la îmbunataţirea pregatirii profesionale în funcţie de necesar. dupa caz. împreuna cu Agenţia de Plaţi pentru Dezvoltare Rurala şi Pescuit. b) participa la elaborarea şi. la amendarea. e) asigura întocmirea şi verificarea documentaţiilor tehnice în acord cu procedurile elaborate pentru masurile referitoare la asistenţa tehnica. d) organizeaza procedura de licitaţie şi participa. dupa caz. d) organizeaza procedura de licitaţie şi de atribuire a contractelor şi asigura. Serviciul pregatire profesionala are urmatoarele atribuţii specificepentru Programul SAPARD: a) participa la elaborarea şi.masurii referitoare la asistenţa tehnica din Programul Naţional de Dezvoltare Rurala. f) asigura monitorizarea proiectelor din cadrul masurii “Asistenţa tehnica” din Programul SAPARD pâna la finalizarea şi decontarea lor de catre Agenţia de Plaţi pentru Dezvoltare Rurala şi Pescuit. 137 – (1). dupa caz. secretariatul comisiilor de evaluare. c) elaboreaza propunerile de proiecte.

f) asigura întocmirea şi verificarea documentaţiilor tehnice în acord cu procedura elaborata pentru masura „Îmbunataţirea pregatirii profesionale”. dupa caz. b) elaboreaza procedurile pentru implementarea masurilor referitoare la îmbunataţirea pregatirii profesionale şi consiliere în agricultura din Programul Naţional de Dezvoltare Rurala. g) asigura monitorizarea proiectelor din cadrul masurii „Îmbunataţirea pregatirii profesionale” din Programul SAPARD pâna la finalizarea şi decontarea lor de catre Agenţia de Plaţi pentru Dezvoltare Rurala şi Pescuit.e) participa. la amendarea fişelor tehnice ale masurilor referitoare la îmbunataţirea pregatirii profesionale şi consiliere în agricultura din Programul Naţional de Dezvoltare Rurala. d) în urma consultarii. . dupa caz. la evaluarea ofertelor în vederea adjudecarii. c) lanseaza anual solicitarea de înaintare a propunerilor de teme la nivel judeţean şi naţional în consultare cu organisme publice şi private. e) organizeaza procedura de selecţie naţionala a autoritaţilor şi organismelor de formare profesionala şi consiliere în agricultura pentru proiectele care se implementeaza la nivel naţional. f) asigura monitorizarea proiectelor naţionale din cadrul masurilor privind îmbunataţirea pregatirii profesionale şi consiliere în agricultura din Programul Naţional de Dezvoltare Rurala pâna la finalizarea şi decontarea lor de catre Agenţia de Plaţi pentru Dezvoltare Rurala şi Pescuit. elaboreaza propunerile de teme / proiecte şi documentaţiile aferente pentru pregatire profesionala şi consiliere în agricultura care se finanţeaza prin masurile referitoare la îmbunataţirea pregatirii profesionale şi consiliere în agricultura în funcţie de necesar. (2). Serviciul pregatire profesionala are urmatoarele atribuţii specificepentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurala: a) participa la elaborarea şi.

Altfel spus este foarte important sa cautam bani pentru proiecte si nu proiecte pentru bani!! In continuare trebuie sa verifici daca se poate obtine finantare din fonduri structurale pentru agricultura pentru solutia gasita de tine la problema identificata anterior. Aceasta munca de cercetare este foarte importanta deoarece te impiedica de la conceperea unui proiect insutenabil.g) coordoneaza şi monitorizeaza procesul de implementare la nivel regional şi sau local a proiectelor finanţate din masurile referitoare la îmbunataţirea pregatirii profesionale şi consiliere în agricultura. la evaluarea ofertelor în vederea selectarii autoritaţilor şi organismelor de formare profesionala şi consiliere în agricultura. In aceasta etapa este foarte important sa se urmareasca daca mai exista la nivel national. In cazul in care solutia aleasa de tine poate primi sustinere financiara din fonduri structurale poti incepe scrierea proiectului. sau european proiecte de acest gen pentru a se putea face o comparatie in ceea ce priveste . dupa caz. h) personalul serviciului participa. Cai si modalitati de atragere a fondurilor structurale pentru finantarea de investitii din domeniul agriculturii: Primul pas pentru a obtine finantare pentru un proiect din agricultura este identificarea problemei cu care se confrunta agricultura si gasirea unei solutii posibile care sa conduca la nevoia de proiect. i) asigura pregatirea personalului din cadrul structurilor de dezvoltare rurala teritoriale cu privire la implementarea masurilor privind pregatirea profesionala şi consilierea în agricultura din Programul Naţional de Dezvoltare Rurala.

Ca regula de baza pentru un proiect de investitii de succes trebuie sa te informezi cand ai incertitudini si sa respecti in permanenta toate regulile prevazute de acest proiect. metoda de implementare si o vizare a problemelor cu care s-a confruntat acel proiect. a scrierii proiectului. avand o importanta mult mai mare decat conceperea proiectului. In cazul in care proiectul primeste finantare se trece la implementarea lui. In plus este foarte important sa fie asigurata o transparenta deplina pentru fiecare din activitatile din proiect. In acest moment este foarte importanta realizarea de studii de fezabilitate si de impact pentru a se vedea daca intr-adevar acest proiect isi va atinge scopul. trebuiesc pastrate documentele justificative pentru fiecare actiune in parte. In continuare proiectul este depus si analizat de comisia care se ocupa cu acordarea de finantare din fonduri structurale. In acesta etapa este foarte important sa se puna accent pe justificarea proiectului. In cazul in care proiectul nu primeste finantare trebuie aflat motivul acestui refuz si gasirea unei alte solutii pentru rezolvarea problemei existente. Pentru a putea obtine finantare pentru proiecte trebuiesc urmarite urmatoarele informatii: Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR) este un instrument de finanţare creat de Uniunea Europeana pentru a sprijini ţarile . In cazul in care in urma acestor studii se constata oportunitatea acestui proiect se incepe elaborarea documentatiei necesare. Acesta etapa este una foarte importanta.sustinerea primita de proiect. nu numai a nevoii de proiect.

membre în implementarea Politicii Agricole Comune1. Nu doar România va beneficia de acest Fond ci şi celelalte state membre.

FEADR reprezinta o oportunitate de finanţare pentru spaţiul rural românesc, în valoare de aproximativ 7,5 miliarde de euro, începând cu 2007 şi pâna în 2013. Similar cu Programul SAPARD, şi FEADR se va baza pe principiul cofinanţarii proiectelor de investiţii private.

Fondurile europene vor putea fi accesate în baza a doua documente-cheie: Planul Naţional Strategic pentru Dezvoltare Rurala si Programul Naţional de Dezvoltare Rurala 2007-2013.

Principalele instituţii implicate în implementarea Programului Naţional de Dezvoltare Rurala 2007-2013 sunt: MAPDR - Direcţia Generala Dezvoltare Rurala care îndeplineşte funcţia de Autoritate de Management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurala 2007-2013 (PNDR) şi asigura gestionarea corespunzatoare a fondurilor comunitare, stabilind prioritaţile şi masurile concrete de acţiune; Agenţia de Plaţi pentru Dezvoltare Rurala şi Pescuit (APDRP), ca organism de plata, pentru toate masurile din PNDR, cu excepţia celor destinate zonelor defavorizate; Agenţia de Plaţi şi Intervenţie în Agricultura, de asemenea ca organism de plata, pentru zonele defavorizate.

Prioritaţile programului, concretizate în 4 domenii (axe) sunt:
1

Politica Agricolă Comună este un set de reguli şi mecanisme care reglementează producerea, procesarea şi comercializarea produselor agricole în Uniunea Europeană şi care acordă o atenţie crescândă dezvoltării rurale. Are la bază preţuri comune şi organizaţii comune de piaţă.

Axa I “Creşterea competitivitaţii sectorului agricol şi silvic”- 45% din totalul fondurilor UE, reprezentând suma de 3.246.064.583 euro; Axa II “Îmbunataţirea mediului şi a zonelor rurale” 25% din fondurile UE, în suma de 1.805.375.185 euro; Axa III “Calitatea vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale” – 30% din fondurile europene, totalizând suma de 2.046.598.320 euro; Axa IV „LEADER” va primi 2,5% din sumele alocate celorlalte domenii, adica 123.462.653 euro.

Fondurile nerambursabile europene vor fi acordate pentru urmatoarele tipuri de investiţii private: o Modernizarea exploataţiilor agricole (Axa I); o Creşterea valorii economice a padurilor (Axa I); o Creşterea valorii adaugate a produselor agricole şi silvice (Axa I); o Îmbunataţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii (Axa I); o Diversificarea activitaţilor nonagricole (Axa III); o Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea microîntreprinderilor cu scopul de a promova spiritul întreprinzator (Axa III); o Încurajarea activitaţilor turistice (Axa III); o Servicii de baza pentru economia şi populaţia rurala (Axa III).

Pasul 2 – Cum devin beneficiar al FEADR

Pentru a putea beneficia de fondurile nerambursabile prin FEADR în vederea finanţarii propriei afaceri trebuie sa va încadraţi într-o categorie de beneficiar eligibil sau, dupa caz, sa deveniţi unul eligibil. Beneficiarii eligibili pentru proiectele de investiţii se vor încadra, în general, în una din urmatoarele categorii:

a.

Persoana Fizica Autorizata/Asociaţie Familiala (PFA/AF)

Este cea mai simpla forma de beneficiar eligibil, în linii mari acest statut obţinându-se prin autorizare la primaria locala. AVA TAJE: procedura simpla, contabilitate simplificata, impozitare mica. DEZAVA TAJE: pentru persoana fizica autorizata nu se pot face angajari, iar in cadrul asociaţiei familiale pot lucra doar membrii acesteia, persoana trebuie sa aiba studii în domeniul în care se face autorizarea activitaţii, limitarea eventualelor extinderi, etc.

b.

Asociaţii în domeniu cu statut juridic, Grupuri de producatori şi

Cooperative Este forma cea mai agreata de catre mecanismele comunitare, deoarece sprijinul financiar nerambursabil se adreseaza direct mai multor persoane, iar investiţia va avea un impact mult mai mare. AVA TAJE: investiţii cu acoperire mare, întarirea comunitaţii, posibilitatea accesarii şi altor subvenţii pentru dezvoltarea asocierii şi gruparii fermierilor, împarţirea riscului. DEZAVA TAJE: procedura de înfiinţare mai complexa.

c.

Microîntreprinderi şi întreprinderi mici şi mijlocii

IMM-urile şi microîntreprinderile pot fi Societate cu Raspundere Limitata (SRL). In situaţia în care firma nu este o persoana juridica nou înfiinţata. Acest lucru va va scuti de surprize şi de eventuala respingere a cererii de finanţare.Ultimul bilanţ precedent anului depunerii proiectului. SRL. S C.întreprinderi mijlocii: între 50 şi 249 de angajaţi şi mai puţin de 50 de milioane de euro cifra de afaceri. pe lânga certificatul de înmatriculare.întreprinderi mici: între 10 şi 49 de salariaţi şi mai puţin de 10 milioane de euro cifra de afaceri. avizate de administraţia financiara. ş. proiectul va fi însoţit de urmatoarele documente: .microîntreprinderile: pâna la 9 angajaţi şi mai puţin de 2 milioane de euro cifra de afaceri. Chiar înainte sa demaraţi alcatuirea documentaţiei de finanţare rezolvaţi şi clarificaţi statutul juridic şi situaţia financiara a entitaţii comerciale pe care o aveţi. însoţit de contul de profit şi pierdere care trebuie sa reflecte ca rezultatul net este pozitiv. Societate pe Acţiuni (SA). sau .). pentru situaţia în care solicitantul s-a constituit ca persoana juridica anterior depunerii proiectului şi nu a avut activitate. de la înfiinţare şi pâna la data depunerii proiectului.a.Clasificarea în acesta categorie se face potrivit OG nr. Societate în ume Colectiv (S C). pentru modificarea şi completarea Legii nr. SA etc. înregistrata la Administraţia Financiara. 346/2004 privind stimularea înfiinţarii şi dezvoltarii întreprinderilor mici şi mijlocii: . iar statutul juridic va încadreaza în una din categoriile pentru care sunt prevazute raportari financiare (PFA. conform legislaţiei comerciale naţionale. .Declaraţie pe proprie raspundere a solicitantului ca nu a desfaşurat nici o activitate anterioara depunerii proiectului. 27/2006. . .

prin care solicitantul confirma daca are sau nu obligaţii catre banci sau alte instituţii financiare. . iar în cazul existenţei unor astfel de obligaţii va ataşa: . aceasta trebuie sa fie amplasata pe teritoriul României (atât în spatiul rural. Amplasamentul proiectului – terenul Pentru a fi eligibila o investiţie realizata cu ajutorul FEADR.Certificate care sa ateste lipsa datoriilor fiscale şi sociale şi Cazierul fiscal eliberat de Direcţia Generala a Finanţelor Publice. cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare. NOTA: Investiţii pentru activitaţi meştesugareşti. cât şi în oraşe sau municipii) în care se pot desfaşura. activitaţi încadrate în urmatoarele domenii economice: a) producţie agricola vegetala şi/sau zootehnica şi silvica. silvice pentru prima şi a doua procesare (mai puţin sectorul silvic pentru a doua procesare).Documentul emis de societatea creditoare pentru certificarea respectarii graficului de rambursare .Graficul de rambursare a datoriilor . eliberat în conformitate cu legislaţia naţionala în vigoare . . artizanale şi de mica industrie se pot amplasa doar în spaţiul rural. conform legislaţiei în vigoare Ce trebuie sa ştiu pentru alcatuirea cererii de finanţare ? a. c) servicii de turism şi de agrement rural.Dintre documentele obligatorii mai fac parte: .Graficul de reeşalonare a datoriilor catre bugetul consolidat (daca este cazul).Cetaţenii straini pot accesa o finanţare nerambursabila . b) procesarea industriala a produselor agricole.Declaraţie pe proprie raspundere.

beneficiarul va prezenta fie o copie dupa Titlul de proprietate asupra terenului. semnat de persoanele autorizate conform legii conţinând sumarul contractelor de arendare cu suprafeţele luate în arenda pe categorii de folosinţa şi perioada de arendare (minim 5 ani de la semnarea contractului). cum ar fi contractul de concesiune. EXCEPTIE: . economic si tehnic al unui imobil. care îl vor reprezenta în relaţiile cu APDRP şi parţi terţe (constructor. etc). Resursele umane implicate în alcatuirea documentaţiei şi în proiect Acest aspect este de cele mai multe ori neglijat ducând la blocaje nedorite în demararea documentaţiei necesare obţinerii finanţarii nerambursabile. furnizor utilaje. stabilite prin evidenţele existente şi documentaţiile de urbanism aprobate. Fiecare beneficiar. Certificatul de Urbanism este actul emis de autoritaţile administraţiei publice locale prin care se fac cunoscute solicitantului elementele care caracterizeaza regimul juridic. Amplasarea unui proiect trebuie sa aiba în vedere respectarea cerinţelor propuse prin Planul de Urbanism General (PUG) şi Planurile de Urbanism Zonal (PUZ).Atenţie! Potenţialul beneficiar trebuie sa prezinte o situaţie juridica clara a terenului pe care se va amplasa investiţia. Pentru proiectele care prevad construcţii trebuie prezentat şi Certificatul de Urbanism. însoţit de adresa emisa de concedent. şi/sau tabelul centralizator emis de Primarie. va desemna un responsabil legal şi un responsabil tehnic. b. fie un act doveditor al dreptului de folosinta. pentru executarea contractului şi derularea proiectului în bune condiţii. Astfel.

şi/sau reprezentantul unei firme specializate. în speţa Agenţia Naţionala de Consultanţa Agricola prin cele 42 de Oficii Judeţene de Consultanţa Agricola. Asociaţiile Familiale şi Microintreprinderile pot desemna în vederea derularii proiectului o singura persoana care sa fie în acelaşi timp şi responsabil legal şi responsabil tehnic. Responsabilul legal este persoana ce deţine dreptul de reprezentare şi de angajare de fapte comerciale. Responsabilul tehnic poate fi şi un salariat cu contract de munca parţial.Instituţii ale statului abilitate în acest sens. în baza unui contract de prestari servicii. precum şi o serie de documente justificative. de exemplu. care sa acorde asistenţa şi sa asigure colaborarea în vederea derularii contractului sub aspectul tehnico-financiar. în conditiile legii. administratorul societaţii sau un director angajat cu contract de munca pe perioada nedeterminata. Responsabilul legal poate fi. c. Responsabilul tehnic va asigura relaţia cu APDRP şi/sau terţe parţi. Elaborarea proiectului Pentru a putea primi fonduri nerambursabile prin FEADR trebuie sa întocmiţi un proiect. Proiectul trebuie sa conţina cererea de finanţare (un document tip care se completeaza pe baza modelului oferit gratuit de APDRP). în funcţie de valoarea financiara a acestuia. poate fi alcatuit de catre dumneavoastra sau puteţi opta pentru: . care difera în funcţie de tipul investiţiei alese.Persoanele Fizice Autorizate. Proiectul. . care va semna contractul de finanţare cu APDRP (în cazul în care cererea va fi selectata). coordonând şi raspunzând de executarea contractului din punctul de vedere al aspectelor tehnico-financiare ale proiectului.

una din condiţiile generale de eligibilitate pe care trebuie sa o îndeplineasca un potenţial beneficiar dornic sa realizeze un proiect prin FEADR. la care trebuie sa se adauge cofinanţarea privata.Instituţii private de consultanţa care ofera contra unui comision asistenţa completa pentru întocmirea proiectului (studiul de fezabilitate. Cofinantarea publica reprezinta sprijinul financiar acordat beneficiarilor Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala de catre Uniunea Europeana şi Guvernul României. Citiţi cu atenţie contractul de consultanţa inclusiv textele scrise cu caracter cu caractere foarte mici. Cereţi firmei sa va asigure şi asistenţa post-contractare pentru licitaţii şi cereri de plata. ci implementarea financiara şi derularea acestuia. d. se bazeaza pe principiul cofinanţarii proiectelor de investiţii private. este aceea de a contribui financiar şi de a dovedi aceasta contribuţie. Contribuţia financiara în proiect FEADR. Deci. Astfel.). acea contribuţie financiara a celui care solicita fondurile europene. ca şi Programul SAPARD.. partea cea mai dificila nu este alcatuirea proiectului. Ce reprezinta cofinanţarea ? Prin FEADR se pot acorda fonduri nerambursabile intre 50 % si 70% din valoarea totala eligibila a proiectului. ş. cofinanţarea publica (fonduri acordate prin FEADR) poate fi . De cele mai multe ori. bugetul proiectului. fondurile acordate reprezetând cofinanţarea publica. pentru investitiile amplasate în zona montana sau alte zone cu handicap natural. De asemenea. diferite studii. planul de afaceri. amplasarea unei investiţii poate oferi un grad de cofinanţare diferit.a. stabiliţi dupa caz clauze speciale şi precise.

în funcţie de specificul investiţiei şi doar dupa ce aţi efectuat cheltuielile respective. iar în arii protejate „ atura 2000”. dar îndeplinesc condiţiile contractarii unui credit bancar. cofinanţarea publica poate ajunge la 70%. Un alt mod este prin credit bancar. prin FEADR. PRI FEADR SE RAMBURSEAZA O A UMITA PARTE A CHELTUIELILOR EFECTUATE! Fondurile nerambursabile se pot obţine doar pentru anumite tipuri de cheltuieli. pot fi efectuate urmatoarele tipuri de cheltuieli pentru: 1. valabil în cazul în care potenţialii beneficiari nu deţin fondurile necesare pentru contribuţia financiara proprie. . donaţii şi legate. etc.de 65%. Ce fel de cheltuieli se finanţeaza din FEADR? Astfel. Cum poate fi asigurata cofinanţarea privata ? Cofinantarea privata poate fi asigurata fie din surse proprii. Construirea. modernizarea şi extinderea cladirilor şi a construcţiilor conexe unitaţii de producţie. valabil in cazul potenţialilor beneficiari care deţin deja fondurile necesare pentru contribuţia financiara. fie din venituri provenite din sponsorizari. dovedite în condiţiile legii.

3. inclusiv acelea pentru protecţia împotriva incendiilor şi cele pentru protecţia muncii. . hardware. 2. Achiziţionarea de teren. inclusiv costuri de întreţinere şi chirie. Achiziţionarea de utilaje şi echipamente noi.Pentru modernizare. taxe vamale. Mijlocul de transport trebuie sa deserveasca activitatea. Cheltuielile pentru întocmirea documentaţiei necesare proiectului sunt singurele care pot fi efectuate înainte de semnarea contractului de finanţare cu APDRP. a studiilor de fezabilitate. specializate. alte venituri de la bugetul de stat. 6. cu o capacitate de transport bine fundamentata. 4. inginerilor şi consultanţilor. inclusiv IT. acestea trebuie sa fie justificate şi sa serveasca modernizarii propriu-zise. 2. Cheltuieli reprezentând plata arhitecţilor. Accentuam importanţa pe care trebuie sa o acordaţi acestui tip de cheltuiala. Costuri operaţionale. Care sunt cheltuielile pentru care nu se acorda fonduri din FEADR? 1. închirierea sau luarea în leasing a cladirilor. la nivelul a maxim 10% din valoarea totala a proiectului. numai în cazul stramutarii exploataţiei pentru a respecta standardele de mediu. daca investiţia are în vedere extinderea cladirilor existente şi/sau construirea unor anexe noi. software. iar achiziţionarea acestuia în scopul amintit trebuie sa fie bine documentat în anexele cererii de finanţare. Cumpararea. Impozite. achiziţionarea de patente şi licenţe în procentele prevazute în fişele tehnice ale masurilor. taxe de import . Unelte şi instrumente specifice. Achiziţionarea de mijloace de transport noi. 5. 3. ca rezultat al identificarii lor în studiul de fezabilitate/memoriu justificativ/plan de afaceri. Acest activ nu va deservi personalul sau proprietarul investiţiei în interes personal.

• dupa identificarea acestuia. potenţialul beneficiar se adreseaza la Direcţiile judeţene pentru Agricultura şi Dezvoltare Rurala. potenţialul beneficiar va demara alcatuirea documentaţiei necesare obţinerii finanţarii nerambursabile. Orice alte cheltuieli stipulate în fişele tehnice ale masurilor ca fiind neeligibile. • la aceste instituţii potenţialul beneficiar va primi materiale informative. având o idee de investiţie sau dorinţa de a realiza un proiect în spaţiul rural. care sunt primii paşi? Identificarea investiţiei • pentru a putea obţine fonduri nerambursabile trebuie mai întâi sa identificaţi domeniul in care doriţi sa investiţi. costurile garanţiilor. Oficiile Judeţene de Plaţi pentru Dezvoltare Rurala şi Pescuit sau la Centrele Regionale de Plaţi pentru Dezvoltare Rurala şi Pescuit. Concret. date despre eligibilitatea investiţiei preconizate. Pregatirea proiectului • dupa ce se familiarizeaza cu cerinţele şi criteriile de eligibilitate ce trebuie respectate. cheltuieli juridice şi alte cheltuieli similare. precum şi documentaţia detaliata despre modul în care trebuie întocmit proiectul. 5. • potenţialul beneficiar sa fie conştient ca trebuie sa asigure cofinanţarea privata . • cel mai important aspect de care potenţialul beneficiar trebuie sa ţina seama în acest moment este viabilitatea proiectului.4. Comisioane bancare.

• în urma acestei evaluari beneficiarul va fi informat daca proiectul este sau nu eligibil. ► Ca beneficiar veţi face totul pentru a evita conflictul de interese şi veţi informa imediat APDRP despre orice situaţie care da naştere sau este posibil sa dea naştere unui astfel de conflict. Beneficiarul nu are voie sa modifice proiectul pe o perioada de cinci ani de la ultima plata efectuata de Agenţie. beneficiarul nu este scutit de . Conform contractului de finanţare. • ultimul pas îl constituie evaluarea viabilitaţii economico-financiare a proiectului. APDRP îl poate rezilia. în faţa solicitantului. daca este conform din punct de vedere al documentelor. Care sunt drepturile şi obligaţiile ce trebuie îndeplinite pentru accesarea fondurilor europene? Ca în orice relaţie contractuala. acesta se va depune la sediul Oficiului Judeţean de Plaţi pentru Dezvoltare Rurala şi Pescuit unde se afla amplasata investiţia. fiecare parte are drepturi şi obligaţii. ► În cazul în care se vor încalca de catre beneficiar clauzele contractului de finanţare. ► Orice prejudiciu adus unui terţ este în întregime în responsabilitatea beneficiarului. în orice moment din perioada de monitorizare a investiţiei toate criteriile care au dus la acceptarea proiectului ramân obligatorii. Pe scurt. În acest caz. Aici va fi verificat. beneficiarii de fonduri europene trebuie sa respecte o serie de condiţii: ► Pe toata durata contractului toate criteriile de eligibilitate şi selecţie asumate în cererea de finanţare vor trebui respectate.Depunerea proiectului • odata finalizata întocmirea proiectului. APDRP fiind degrevata de aceasta în cazul în care culpa este a beneficiarului.

► funcţionari publici.plata integrala a sumelor primite ca finanţare nerambursabila pâna la data rezilierii. pentru a evita oprirea finanţarii şi. mai grav. asistenta tehnica). verificare tehnica de proiect. verificare tehnica de proiect. . consultanta si proiectare. asistenta tehnica). dirigenţie de şantier. va exemplificam câteva din cazurile identificate şi calificate ca fiind situaţii de conflict de interese şi care pot interveni şi în cazul FEADR: ► furnizorii de bunuri. consultanta si proiectare. În acest caz. Agenţia va aplica beneficiarului dobânzi şi penalitaţi în procentul stabilit conform dispoziţiilor legale în vigoare. ► persoane fizice care au legaturi de rudenie cu acţionarii sau administratorii societaţii comerciale beneficiare şi care sunt angajate ca prestatori de servicii in cadrul proiectului (ex. returnarea sumelor deja virate de catre Agenţie. Din experienţa acumulata prin implementarea Programului SAPARD. Atenţie! Pentru evitarea situaţiilor conflictuale. angajaţi ca prestatori de servicii in cadrul proiectului (ex. beneficiarul se va asigura ca interesele proiectului primeaza tuturor celorlalte interese. dirigenţie de santier. lucrari sau servicii în cadrul proiectelor au acţionari comuni cu cei ai societaţii comerciale beneficiare. angajaţi in administraţiile centrale sau locale. Trebuie sa fiţi foarte atenţi la conţinutul Contractului de Finanţare şi a anexelor sale.

Politica Agricola Comuna. Acest fond va înlocui Instrumentul Financiar pentru Orientare în Pescuit care acopera anii 2000 – 2006. Potrivit Reglementarii Consiliului Europei nr. pe lânga derularea Programului SAPARD. Investitiile care vor putea primi fonduri nerambursabile prin FEADR nu sunt stabilite cu exactitate. numite FEGA (Fondul European de Garantare Agricola) pentru finanţarea masurilor de marketing şi FEADR (Fondul European pentru Agricultura şi Dezvoltare Rurala) pentru finanţarea programelor de dezvoltare rurala. Modul în care aceste fonduri vor finanţa concret investiţiile este dat de catre Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurala 2007 – 2013. 1290/2005 privind finanţarea politicii agricole comune s-au creat doua fonduri europene pentru agricultura. document aflat în stadiul de elaborare la Ministerul Agriculturii.PREZENTAREA ŞI REPARTIZAREA FONDURILOR Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala va putea fi accesat dupa aprobarea Programului National pentru Dezvoltare Rurala (PNDR). in acest moment exista propuneri pentru stabilirea acelor investitii eligibile (detalii puteti obtine accesand Investitii prin FEADR). . va asigura implementarea tehnica şi financiara a Fondului European pentru Agricultura şi Dezvoltare Rurala (FEADR) şi a Fondului European pentru Pescuit (FEP). şi Dezvoltarii Rurale. pe care şi ţara noastra o va urma odata cu integrarea în Uniunea Europeana consta într-o serie de masuri. majoritatea legate de dezvoltarea rurala. 13/27 februarie 2006 a fost înfiinţata Agenţia de Plaţi pentru Dezvoltare Rurala şi Pescuit. În anul 2004. Noua structura. Prin Ordonanţa de Urgenţa a Guvernului nr. Comisia Europeana a propus pentru perioada 2007 – 2013 crearea Fondului European pentru Pescuit.

. de un management durabil şi de respectarea exigenţelor de mediu.In acest moment. se va urmari restructurarea şi dezvoltarea producţiei agricole şi silvice. o mai mare importanţa acordata multifuncţionalitaţii economice a zonelor rurale. dar şi dezvoltarea sustenabila a zonelor de pescuit costalier. dar şi conservarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural şi arhitectural. Sprijinul acordat prin FEP poate fi direcţionat pe cinci prioritaţi. dintre care menţionam reabilitarea flotei de pescuit. Nu vor fi uitate mult aşteptatele investiţii în dezvoltarea infrastructurii şi serviciilor rurale. Acvacultura. asigurarea unei ocupari echilibrate a teritoriului şi dezvoltarea practicilor de managemnt durabil al terenurilor agricole şi forestiere. Toate acestea vor ţine cont de îmbunataţirea competenţelor profesionale. a lacurilor şi zonelor de coasta afectate de activitaţile intensive de pescuit şi acvacultura. O a patra direcţie se va ocupa de implementarea unor strategii locale de dezvoltare pentru îmbunataţirea guvernarii administrative la nivel rural. O componenta asupra careia Uniunea Europeana pune accent este cea de biodiversitate şi conservare a naturii. În ceea ce priveşte Fondul European pentru Pescuit. la dimensionarea flotelor de pescuit. Fondul European pentru Pescuit va implementa Politica Comuna de Pescuit care se refera la asigurarea pe termen lung a activitaţilor de pescuit printr-o exploatare eficienta a resurselor acvatice. Agenţiei de Plaţi pentru Dezvoltare Rurala şi Pescuit i-a fost atribuita funcţia de plata şi. care se va materializa prin sprijinirea conservarii şi dezvoltarii padurii. dar şi a industriilor prelucratoare aferente. Astfel. în condiţiile delegarii în baza unui acord interinstituţional. şi funcţia de implementare aferenta acestui fond. în urma definitivarii Planului National Strategic 2007 – 2013 s-au conturat patru direcţii prioritare pentru finanţare prin FEADR. precum şi dezvoltarea şi îmbunataţirea vieţii marine.

Concret.In urma definitivarii Planului National Strategic 2007 – 2013 s-au conturat patru direcţii prioritare pentru finanţare prin FEADR.Utilizarea serviciilor de consiliere agricola de catre producatorii agricoli si proprietarii de padure – Masura114. AXA 1 .Calitatea vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale.Masura 312 .Creşterea competitivitaţii sectorului agricol şi silvic.Formarea profesionala şi acţiuni de informare .Diversificarea catre activitaţile non-agricole .Cresterea valorii adaugate a produselor agricole şi forestiere - MASURA 123 .Masura 311 . dar şi conservarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural şi arhitectural prin: .Sprijin pentru micro-intreprinderi . va acorda o importanta marita multifuncţionalitaţii economice a zonelor rurale.Masura 322 .Masura 142 O alta directie este AXA 3 . de un management durabil şi de respectarea exigenţelor de mediu. se vor acorda fonduri nerambursabile pentru: .Masura 111 .Masura 313 .Incurajarea activitaţilor turistice .Modernizarea exploataţiilor agricole .MASURA 121 . Prima directie.Masura 125 . Toate acestea vor ţine cont de îmbunataţirea competenţelor profesionale. va urmari restructurarea şi dezvoltarea producţiei agricole şi silvice.Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii şi silviculturii . dar şi a industriilor prelucratoare aferente.Renovarea si dezvoltarea satelor .Sprijinirea infiintarii grupurilor de producatori . .

siguranţa la locul de munca. . 80% .MASURA 112: INSTALAREA TINERILOR FERMIERI 2. fara creşterea populaţiei active ocupate în agricultura.484 Euro din care: 20% .contribuţia Guvernului României. Îmbunataţirea managementului exploataţiilor agricole prin reînnoirea generaţiei şefilor acestora.221. Contribuţia publica aferenta Masurii 112 este de: 337. igiena şi bunastarea animalelor.221.1. Obiectivele specifice al masurii se refera la creşterea veniturilor exploataţiilor conduse de tinerii fermieri. DESCRIEREA MASURII Masura 112 „Instalarea tinerilor fermieri" se încadreaza în Axa I „Creşterea competitivitaţii sectoarelor agricol şi forestier" şi are ca obiective generale: Îmbunataţirea şi creşterea competitivitaţii sectorului agricol prin promovarea instalarii tinerilor fermieri şi sprijinirea procesului de modernizare şi conformitate cu cerinţele pentru protecţia mediului.484 Euro. Obiectivele operaţionale se refera la creşterea numarului de tineri agricultori care încep pentru prima oara o activitate agricola ca şefi de exploataţii şi încurajarea tinerilor fermieri de a realiza investiţii.contribuţia Uniunii Europene. Sprijinul financiar pentru aceasta masura este nerambursabil şi este de 337.

2. ca membri ai unei întreprinderi familiale. înfiinţata în baza Legii 31/1990.200 Euro). inclusiv a majorarilor de intarziere. este situata pe teritoriul ţarii. 85/377/CEE). ca întreprizatori titulari ai unei întreprinderi individuale. persoane fizice sau juridice care practica în principal activitaţi agricole şi a caror exploataţie agricola: are o dimensiune economica cuprinsa între 6 şi 40 UDE(Unitatea de Dimensiune Economica (UDE) reprezinta unitatea prin care se exprima dimensiunea economica a unei exploataţii agricole determinata pe baza marjei brute standard a exploataţiei (Decizia Comisiei nr.2.SRL. 44/2008: individual şi independent. au obligaţia sa se înregistreze şi autorizeze pâna la data încheierii Contractului de finanţare cu APDRP. republicata. Societate cu raspundere limitata . Persoanele fizice neautorizate la data depunerii Cererii de finanţare. pot fi: persoana fizica Persoana fizica înregistrata şi autorizata în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. BENEFICIARII MASURII 112 Beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin Masura 112 sunt fermierii în vîrsta de pâna la 40 de ani (neîmpliniţi la data depunerii Cererii de finanţare). cu modificarile şi completarile ulterioare. ca persoane fizice autorizate. . Finantarea in cadrul masurii 112 derulata prin PNDR este restrictionata pentru: beneficiarii inregistrati in lista APDRP a debitorilor pana la achitarea integrala a datoriei fata de APDRP. este înregistrata în Registrul fermelor/Registrul agricol. Valoarea unei unitaţi de dimensiune economica este de 1. Categoriile de beneficiari eligibili care primesc sprijin nerambursabil prin Masura 112.

solicitantul sprijinului trebuie sa îndeplineasca urmatoarele condiţii: Sa se instaleze pentru prima data în exploataţia agricola ca şi conducator (şef) al acesteia. agricultura ecologica etc. cursuri de formare profesionala prin Masura 111 „Formare profesionala. Sa se angajeze sa urmeze. protecţia mediului. Planul de afaceri trebuie sa includa detalii privind investiţiile care se realizeaza demonstrând ca cel puţin 30% din sprijinul acordat va fi investit pentru realizarea conformitaţii cu standardele comunitare. beneficiarii care se afla in situatii litigioase cu APDRP. contabilitatea fermei. 2. informare şi difuzare de cunoştinţe" în cel puţin unul din domeniile: managementul exploataţiei agricole. Este membru al unei familii de fermier şi a lucrat mai mult de 50% din timpul sau de lucru în cadrul fermei (nu neaparat în ferma familiei) cel puţin 12 luni înaintea instalarii sale pe cont propriu. pana la finalizarea litigiului. în primii trei ani de la primirea sprijinului. modernizarea şi dezvoltarea exploataţiei . Prezinta un Plan de afaceri pentru pentru dezvoltarea activitaţilor agricole din cadrul exploataţiei agricole.beneficiarii care au contracte de finantare reziliate pentru FEADR din cauza nerespectarii clauzelor contractuale si rezilierea are o vechime mai mica de un an.3. Este membru al unei familii de fermier şi a lucrat mai mult de 50% din timpul sau de lucru în cadrul fermei (nu neaparat în ferma familiei) cel puţin 12 luni înaintea instalarii sale pe cont propriu. CRITERII DE ELIGIBILITATE Pentru a putea primi sprijin în cadrul Masurii 112. Deţine sau se angajeaza sa dobândeasca competenţe şi calificari profesionale în raport cu activitatea pe care urmeaza sa o desfaşoare.

Nu se acorda sprijin persoanelor care nu au acte de proprietate sau contracte de arenda/concesionare încheiate în nume propriu. Solicitantul deţine o ferma de semi-subzistenţa . solicitantul sprijinului trebuie sa demonstreze. cu excepţia soţului sau soţiei. Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie. un singur membru al familiei poate primi sprijin. În acest ultim caz. O exploataţie agricola nu poate primi sprijin prin Masura 112 decât o singura data. crt. În situaţia în care valoarea totala a proiectelor eligibile depuse în cadrul unei sesiuni.La verificarea conformitaţii Planului de afaceri. din care va trebui sa rezulte ca exploataţia agricola deţinuta are 20 Punctaj . Tinerii fermieri trebuie sa restituie întreaga suma primita daca îşi înceteaza activitatea agricola mai devreme de trei ani de la data depunerii solicitarii de plata pentru cea de a doua tranşa. conform urmatoarelor criterii de selecţie: Criterii de selecţie nr. ca dimensiunea fermei este de peste 10 UDE şi a crescut cu minim 4 UDE de la data aprobarii deciziei individuale de acordare a acestuia. chiar daca ambii soţi îndeplinesc condiţiile prevazute în masura. atunci proiectele prin care se solicita sprijin financiar pentru instalarea tinerilor fermieri sunt supuse unui sistem de selecţie. se situeaza peste valoarea totala alocata acesteia. în baza caruia fiecare proiect este punctat. CRITERII DE ELIGIBILITATE ALE PROIECTULUI Proiectele se depun în cadrul mai multor sesiuni de depunere anuale.4. solicitantul completeaza secţiunea specifica "Stabilirea dimensiunii economice a fermei" a Cererii de finanţare. 2.

Solicitantul deţine o exploataţie agricola într-o zona defavorizata . cu modificarile şi completarile ulterioare.Formele asociative pot fi constituite şi recunoscute la nivel local. Solicitantul face parte dintr-o forma asociativa.o dimensiune economica cuprinsa între 6 şi 8 UDE. Solicitantul acceseaza masura de agromediu . cu modificarile şi completarile ulterioare. prezentata în anexa la Ghidul Solicitantului. legislaţiei în vigoare Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie. 138/2004. asociaţii profesionale cu profil agricol constituite conform Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. judeţean şi naţional. cooperative agricole constituite conform Legii nr. solicitantul ataşeaza la Cererea de finanţare documente prin care sa demonstreze ca acesta este membru al uneia din urmatoarele forme asociative: grupuri de producatori recunoscute în conformitate cu Legea nr.mediu" din cadrul PNDR. prin care solicitantul şi-a asumat. 26/2000. în 15 . se verifica daca exploataţia agricola este situata în: zona montana cu handicap natural conform Listei Unitaţilor 15 Administrativ Teritoriale din zona montana defavorizata. deţine în proprietate exploataţia agricola. Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie. solicitantul ataşeaza la Cererea de finanţare documente prin care sa demonstreze ca acesta a accesat Masura 214 „Plaţi de Agro . alte zone cu handicap natural decât zona montana conform Listei Unitaţilor Administrativ Teritoriale din România incluse în Zonele Semnificativ Defavorizate/ Listei localitaţilor din Zonele Defavorizate de Condiţii Naturale Specifice prezentate în anexa la Ghidul Solicitantului. Solicitantul are în proprietate exploataţia agricola . 20 30 338/2005. Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie. 566/2004. solicitantul ataşeaza la Cererea de finanţare documente prin care sa demonstreze ca. recunoscuta conform . cu modificarile şi completarile ulterioare. organizaţii de îmbunataţiri funciare constituite conform Legii nr. Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie. cu modificarile şi completarile ulterioare.

COMPLETAREA. 2. Valoarea sprijinului acordat se calculeaza in lei in functie de cursul EUR stabilit la Banca Centrala Europeana din data intocmirii Planului de afaceri. Formularul standard al Cererii de finanţare este disponibil. sprijinul pentru instalare poate creşte cu 2.mediu pentru o perioada de cinci ani de la data semnarii angajamentului. legate într-un singur dosar.6. Anexele Cererii de finanţare fac parte integranta din aceasta.) poate conduce la respingerea Dosarului cererii de finanţare pe motiv de neconformitate administrativa. anexarea documentelor suport în alta ordine decât cea specificata etc.000 Euro pentru o exploataţie agricola cu dimensiunea minima de 6 UDE. Completarea Cererii de finanţare.000 Euro/1 UDE. se va face conform modelului standard. Cererea de finanţare trebuie redactata .000 Euro / exploataţie. angajamente de agro . în format electronic. Modificarea modelului standard (eliminarea. inclusiv a anexelor acesteia. renumerotarea secţiunilor.mod voluntar.5 VALOAREA SPRIJI ULUI ERAMBURSABIL Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri este de 10. TOTAL 100 2. dar nu va putea depaşi 25. la adresa Cererea de finanţare trebuie însoţita de anexele prevazute în modelul standard. iar peste aceasta dimensiune. DEPU EREA ŞI VERIFICAREA DOSARULUI CERERII DE FI A ŢARE Dosarul cererii de finanţare conţine Cererea de finanţare însoţita de Planul de afaceri şi documentele justificative anexate. astfel încât sa nu permita detaşarea şi/sau înlocuirea acestora.

respectiv „COPIE". documentele justificative solicitate sunt prezente în doua exemplare: un original şi o copie şi.original şi Copie . la OJPDRP. împreuna cu toate documentele justificative anexate. pe coperta. în limba româna. Efectuarea conformitaţii consta în verificarea Cererii de finanţare daca: este corect completata. .). cât şi în format electronic. Nu sunt acceptate Cereri de finanţare completate de mâna. Solicitantul trebuie sa depuna Cererea de finanţare corect completata. acesta va fi depus la Oficiul Judeţean de Plaţi pentru Dezvoltare Rurala şi Pescuit pe raza caruia este înregistrat solicitantul. în partea superioara dreapta. dupa caz. În cazul în care proiectul este amplasat pe teritoriul mai multor judeţe.pe calculator. act de identitate. Dosarul cererii de finanţare se completeaza în doua exemplare .şi se depune la Oficiul Judeţean de Plaţi pentru Dezvoltare Rurala şi Pescuit (OJPDRP) al judeţului unde are loc implementarea proiectului. Dosarul cererii de finanţare se depune personal de catre solicitant. Solicitantul trebuie sa se asigure ca ramâne în posesia unui exemplar complet al Dosarului cererii de finanţare. Exemplarele vor fi marcate clar. în 2 exemplare (1 original şi 1 copie). în afara celor 2 exemplare pe care le depune. se verifica valabilitatea acestora la data depunerii de catre solicitant. cu „ORIGINAL". copiile depuse în Dosarul cererii de finanţare trebuie sa conţina menţiunea „Conform cu originalul' şi sa fie semnate de catre solicitant. Pentru acele documente justificative originale care ramân în posesia solicitantului (ex: act de proprietate. este prezentata atât în format tiparit. înaintea datei limita care figureaza în licitaţia de proiecte. împreuna cu formatul electronic (CD) al Cererii de finanţare. etc.

Erorile de forma sunt erorile facute de catre solicitant în completarea Cererii de finanţare care sunt descoperite de experţii verificatori ai SVCFOJPDRP. cu ocazia verificarii conformitaţii şi carepot fi corectate şi semnate de catre aceştia din urma în prezenţa solicitantului. Scopul efectuarii verificarii pe teren este de a controla datele şi informaţiile cuprinse în Planul de afaceri şi documentele justificative cu situaţia existenta pe amplasamentul propus pentru ca expertul verificator sa se asigure de corectitudinea informaţiilor declarate în Cererea de finanţare. 2. pe baza unor dovezi/informaţii prezentate explicit în documentele justificative anexate Cererii de finanţare (exemplu:date de identificare ale solicitantului scrise incorect. Solicitantul are obligaţia de a lua la cunoştinţa prin semnatura data pe fişa de verificare a conformitaţii. Aceeaşi Cerere de finanţare poate fi declarata neconforma de maximum doua ori pentru aceeaşi licitaţie de proiecte. Dupa verificarea conformitaţii Cererii de finanţare. Dupa evaluarea conformitaţii Dosarului cererii de finanţare (în aceeaşi zi) solicitantul este înştiinţat de catre expertul verificator daca acesta este conform sau daca nu i se vor explica cauzele neconformitaţii. etc.). VERIFICAREA PE TERE A CERERILOR DE FI A ŢARE Verificarea pe teren se realizeaza de catre OJPDRP .pot exista doua situaţii: Cererea de finanţare este declarata neconforma. În urma acestor verificari pot exista doua situaţii: . se trece la urmatoarea etapa de verificare.7. Daca Cererea de finanţare este declarata conforma.pentru toate Cererile de finanţare conforme. Cererea de finanţare este declarata conforma.

În acest sens. Experţii APDRP puncteaza fiecare proiect eligibil în funcţie de sistemul de punctaj aprobat pentru fişa tehnica a masurii şi întocmesc lista proiectelor eligibile.3). prezidat de catre Autoritatea de Management pentru PNDR şi are în componenţa reprezentanţi ai Autoritaţii de Management şi ai APDRP. Comitetul de Selecţie analizeaza lista proiectelor eligibile cu punctajul acordat iar selecţia se face în .proiectul este neeligibil. SELECŢIA PROIECTELOR Alocarile financiare anuale şi numarul maxim al sesiunilor anuale de depunere şi evaluare a proiectelor vor fi facute publice dupa consultarea cu membrii Comitetului de Selecţie pentru PNDR. Autoritatea de Management în consultare cu Comitetul de Monitorizare stabilleşte înaintea lansarii depunerii de proiecte. Comitetul de Selecţie propune aprobarea pentru finanţare a tuturor proiectelor. punctate dupa cum urmeaza: Când valoarea totala a proiectelor eligibile se situeaza sub valoarea totala alocata Masurii 112 în cadrul unei sesiuni. 2.. pe care o transmit Comitetului de Selecţie. Când valoarea totala a proiectelor eligibile se situeaza peste valoarea totala alocata Masurii 112 în cadrul unei sesiuni. - proiectul este eligibil şi va avea un punctaj. precum şi criteriile de departajare a proiectelor cu punctaj egal. Rolul Comitetului de Selecţie este de a supune aprobarii conducerii Autoritaţii de Management pentru PNDR finanţarea proiectelor eligibile. se întocmeşte un Raport cu proiectele propuse pentru finanţare care se supune aprobarii directorului general al Autoritaţii de Management pentru PNDR. punctajul aferent criteriilor de selecţie (vezi subcapitolul 2. în ordinea descrescatoare a punctajului obţinut.8. Comitetul de Selecţie este un organism tehnic.

se va suplimenta alocarea financiara a anului urmator. dar fara finanţare. PLATA Dosarul Cererii de Plata se depune de beneficiar la Oficiul Judeţean de Plaţi pentru Dezvoltare Rurala şi Pescuit. 2. Solicitantul deţine o ferma de semi-subzistenţa. Dupa parcurgerea procedurii de selecţie şi dupa caz. reprezinta decizia finala asupra selecţiei proiectelor care îndeplinesc condiţiile minime pentru finanţare. în doua exemplare. cu încadrarea în suma alocata pe sesiune. în cazul în care mai ramân proiecte care îndeplinesc condiţiile minime pentru finanţare.9. departajarea acestora. Dupa parcurgerea sesiunilor de depunere şi de evaluare-selectare a proiectelor propuse pentru anul de alocare. acestea vor fi restituite potenţialilor beneficiari în vederea revizuirii şi reluarii etapei de depunere în anul urmator. Solicitantul are în proprietate exploataţia agricola. a celei de departajare. se face în funcţie de urmatoarele prioritaţi: Solicitantul este membru al unei forme asociative. pe suport de hârtie şi pe suport magnetic. În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj. care se propun sa fie incluse automat în urmatoarea sesiune şi care vor urma procedura normala de selecţie. În cazul în care valoarea anuala alocata pentru masura nu se angajeaza în totalitate. Aprobarea directorului general al Autoritaţii de Management pentru PNDR. Raportul va cuprinde şi lista proiectelor selectate ramase fara finanţare. cu diferenţa ramasa. Prima transa de plata se va depune in maxim 10 zile de la . se întocmeşte un Raport cu proiectele propuse pentru finanţare care se supune aprobarii directorului general al Autoritaţii de Management pentru PNDR.ordinea descrescatoare a punctajului de selecţie.

semnarea Contractului de finanțare. dar mai ales creşterea nivelului de calificare a personalului implicat în aceste activitaţi. Aceasta masura va a asigura prin implementarea ei atât creşterea dimensiunilor exploataţiilor agricole. creşterea competitivitaţii agriculturii româneşti. 2. De la data înregistrarii dosarului cererii de plata si pana la data efectuarii plații nu se vor depași 90 zile calendaristice. CO CLUZII Aceasta masura (ca de altfel toate masurile din cadrul FEADR) este o oportunitate deosebita pentru agricultura ţarii noastre. Transa a doua de plata se va depune in maxim 30 de luni de la data semnarii contractului de finanțare.10. .

dar numai intr-unul din cazurile de mai jos: • la 1. in zone cu handicap natural si in arii naturale protejate incadrate in reteaua Natura 2000 • cu 25%. a) Procentul finantarii nerambursabile poate fi majorat.000 euro si valoarea maxima eligibila a proiectului la 3. pentru investitiile realizate de agricultorii din zonele montane cu handicap natural.000. pentru investitiile avand drept scop protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole b) Valoarea maxima a finantarii nerambursabile poate fi majorata.000. dar nu mai mult de 800.000 euro si valoarea maxima eligibila a proiectului la 4.000 euro. Finantarea nerambursabila: Finantarea nerambursabila este de 40% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului.Modernizarea exploataţiilor agricole 1.200.600. pentru proiectele care apartin unei forme asociative si care deservesc membrii acesteia . in cazul investitiilor realizate de tinerii agricultori sub 40 de ani cu 10%.Masura 121 .000 euro. pentru proiectele care includ si investitii pentru producerea si utilizarea energiei regenerabile. Valoarea maxima eligibila a proiectului nu poate depasi 2.000 euro. • la 1. dar numai intr-unul din cazurile de mai jos: • • cu 10%.000 euro.000.

incluzandu-le si pe cele pentru protectia mediului • Construirea si / sau modernizarea infrastructurii rutiere interne sau de acces din domeniul agricol. de tractoare noi. iar beneficiarul suporta diferenta pana la 100%) • Construirea si / sau modernizarea cladirilor utilizate pentru productia agricola la nivel de ferma. combine de recoltat. 1 de mai sus. inclusiv in leasing. echipamente si software specializate • Achizitionarea.2. inclusiv a centralelor termice si instalatiilorde irigat. inclusiv utilitati si racorduri identificate ca necesare • Construirea si / sau modernizarea fermelor de taurine pentru productia de lapte care se incadreaza in sistemul european al cotei de lapte. utilaje. masini. asigurarea utilitatilor in vederea respectarii conditiilor de mediu • Achizitionarea. de noi mijloace de transport specializate. necesare activitatii de productie • Inlocuirea plantatiilor viticole din soiuri nobile ajunse la sfarsitul ciclului biologic de productie (minim 25 ani) si care nu sunt incluse in sistemul de restructurare / reconversie al plantatiilor de vita-de-vie sprijinit prin FEGA in cadrul OCP vin si infiintarea plantatiilor pentru struguri de masa • Infiintarea plantatiilor de pomi. numai pentru capacitatea care este la nivelul cotei de productie detinute de beneficiar • Construirea si/sau modernizarea serelor. inclusiv in leasing. Cheltuieli eligibile: a) Se acorda finantare nerambursabila pentru urmatoarele categorii de cheltuieli: (Procentul de finantare nerambursabila este conform pct. instalatii. echipamente si accesorii. arbusti fructiferi si capsuni .

alti arbori • Investitii pentru producerea si utilizarea durabila a energiei din surse regenerabile in cadrul fermei • Investitii pentru infiintarea de culturi de specii forestiere cu ciclu de productie scurt si regenerare pe cale vegetativa. racire etc. altii decat persoanele neimpozabile . studii de fezabilitate. in scopul producerii de energie regenerabila • Investitii in apicultura. de animale. achizitionarea de patente si licente b) U sunt eligibile urmatoarele categorii de cheltuieli: (Aceste cheltuieli sunt suportate integral de beneficiar) » Constructia sau modernizarea locuintei » Achizitionarea de bunuri second-hand » Achizitia de drepturi de productie agricola. ingineri si consultanti.• Infiintarea pepinierelor de vita de vie. plante anuale si plantarea lor » Achizitionarea de teren » TVA. pomi fructiferi si arbusti. cu exceptia celor realizate prin Programul National Apicol • Investitii pentru procesarea produselor agricole la nivelul fermei. • Investitii necesare adaptarii exploatatiilor pentru agricultura ecologica • • Investitii necesare realizarii conformitatii cu standardele comunitare Costurile generale ale proiectului: taxe pentru arhitecti. avizelor si autorizatiilor necesare implementarii proiectelor. taxe pentru eliberararea certificatelor. inclusiv depozitare. cuprinzand echipamente pentru vanzarea acestora. cu exceptia TVA nerecuperabil. in cazul in care este in mod real si definitiv suportat de catre beneficiari.

» Costuri operationale. a planurilor de afaceri si a studiilor de fezabilitate » Costuri privind inchirierea de masini. taxe si pierderi ocazionate de schimburile valutare » Costurile aferente unui contract de leasing: taxa de management. inclusiv costuri de intretinere si chirie » Comisioane bancare. Pentru a beneficia de sprijin. daca se angajeaza sa se autorizeze (sa devina persoane fizice autorizate / intreprinderi individuale) in termen de 30 zile lucratoare de la data primirii notificarii privind selectarea cererii de finantare . costurile garantiilor si cheltuieli similare » Contributia in natura » Costuri de schimb valutar. cu exceptia studiilor tehnice. un solicitant trebuie sa aiba ca obiect principal de activitate domeniul agricol. conform Certificatului de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului. Fermierii definiti conform celor de mai sus pot fi organizati intr-una dintre urmatoarele forme juridice: • Persoanele fizice. care practica in principal activitati agricole – activitate principala conform Certificatului de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului – a caror exploatatie este situata pe teritoriul Romaniei. instalatii si echipamente » Achizitia de mijloace de transport pentru uz personal si transport persoane » Investitii privind operatiunile de simpla inlocuire » Investitii in exploatatii de crestere a animalelor de blana » Investitii pentru producerea pomilor de Craciun 3. prima de asigurare » Costuri realizate inainte de aprobarea proiectului. utilaje. Beneficiari: Fermierii definiti ca fiind persoane fizice sau juridice. are o dimensiune egala sau mai mare de 2 UDE si care este inregistrata in Registrul fermelor / Registrul agricol. dobanzi. respectiv codul CAE 01XX.

doar cu conditia ca investitiile realizate sa deserveasca interesele propriilor membri U sunt acceptati ca beneficiari: » Exploatatiile agricole de subzistenta (exploatatii care produc exclusiv pentru consumul propriu) cu dimensiune de sub 2 UDE » Organizatiile de producatori din sectorul legume si fructe. cu modificarile si completarile ulterioare) • • • Societatile agricole (infiintate in baza Legii nr. pentru investitiile sprijinite prin Pilonul I al Politicii Agricole Comune .A.S.R.) Societatile in comandita simpla (S.C. 15/1990. 566/2004).) Societatile in comandita pe actiuni (S.C. doar cu conditia ca investitiile realizate sa deserveasca interesele propriilor membri • Cooperativele agricole (infiintate in baza Legii nr.) Societatile cu raspundere limitata (S.L.C. 36/1991) Societatile cooperative agricole (infiintate in baza Legii nr.) Societatile comerciale cu capital integral privat (infiintate in baza Legii nr.) Societatile pe actiuni (S. 1/2005) Grupurile de producatori (recunoscute in baza Legii nr.N. 338/2005).A.• • • • • • • • • • Persoanele fizice autorizate Intreprinderile individuale Intreprinderile familiale Asociatiile familiale Societatile in nume colectiv (S.

în principal.500 de euro/an/fermă de semi-subzistenţă. ferma de semi-subzistenţă poate desfăşura şi activităţi non-agricole generatoare de venituri.476 milioane Euro Cheltuială privată .Masura 141 "Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenta" Cost total . Pentru a deveni viabilă. care deţin terenuri agricole în proprietate. • Diversificarea producţiei în funcţie de cerinţele pieţei şi introducerea de noi produse. Dimensiunea economică a fermelor de semi-subzistenţă poate varia între 28 UDE. Beneficiarii sprijinului • Persoane fizice şi persoane fizice autorizate în vârstă de până la 62 de ani. desfăşoară activităţi agricole.0 Euro ivelul sprijinului • Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri este de 1. Unitatea de dimensiune economică (UDE) reprezintă unitatea prin care se . prezintă un Plan de afaceri pentru restructurarea exploataţiei agricole şi sunt înscrise în Registrul fermelor şi/sau Registrul agricol. dar care comercializează şi o parte din producţia realizată. pentru consumul propriu.476 milioane Euro Cheltuială publică (UE + buget naţional) . Obiective specifice • Creşterea volumului producţiei destinate comercializării pentru ca fermele de semi-subzistenţă să devină viabile economic. Ferma de semi-subzistenţă este ferma care produce.

Documente necesare pentru a accesa Masura 141 (in cazul unui crescator de albine) 1.085 – 0.915 UDE. Modelul acestei declarţii e ataşat ca anexă la ghidul solicitantului pe Măsura 141.1.28 UDE/ha. bovinele la îngrăşat 0. ar putea cuprinde : • • • • • 10 ha cereale .2.80 UDE. păsările între 0. Declaraţie pe proprie răspundere a solicitantului. porcii între 0.033 UDE/cap. oile şi caprele între 0. 85/377/EEC). 1 ha leguminoase .261 UDE/cap. E necesară autorizarea fiindcă e singura modalitate ca banii să poată fi viraţi într-un cont.40 UDE. Nu este necesar să te autorizezi doar după ce ştii sigur că ai primit sprijinul. 50 porci la îngrăşat . Unde cultura cerealelor se situează între 0.3. Valoarea unei unităţi de dimensiune economică este de 1.213 – 0.14 – 0. Cei mai mulţi solicitanţi aleg să devina Persoana Fizică Autorizată (PFA). Un model de fermă de semisubzistenţă care ar putea fi finanţată prin această măsură. . • • • • • O altă situaţie poate fi: • • • 2 ha cereale . 10 porci la îngrăşat .008 – 0.195 – 0. prin care se angajează să se autorizeze. 15 vaci de lapte .878 UDE/cap. vacile de lapte 0.028 UDE/cap. leguminoasele pentru boabe reprezintă 0.0.0.200 Euro.287 UDE. Orice fel de asemenea tipuri de exploataţii pot fi fundamentate ţinând cont de abilităţile fermierilor de a dezvolta afaceri pe nivelul posibilităţilor existente.287 UDE/ha.56 UDE.exprimă dimensiunea economică a unei exploataţii agricole determinată pe baza marjei brute standard a exploataţiei (Decizia Comisiei nr.243 UDE/cap.7 UDE.

animalele deţinute şi culturile de pe aceste terenuri. Din el rezultă că nu apari în program. 4. Planul de afaceri 3. 5. . Extras din Registrul Fermelor (APIA) + Print screen cu ştampila instituţiei. Copii după titlurile de proprietate ale pământurilor deţinute de alţi membri ai gospodăriei. terenul deţinut sau luat în arendă.2. Extrasul e o adeverinţă din care rezultă că persoana căreia i-a fost eliberată nu a mai beneficiat de Măsura 141. Print screen-ul e chiar un print screen din programul pe care îl folosesc acolo. Contractul trebuie să fie pe 5 ani şi să fi început din 2010. pentru ca să poată fi verificat faptul că eşti unicul membru al familiei care accesează Măsura 141. Extras din registrul agricol + Copie după prima pagina a Registrului Agricol cu ştampila primăriei şi menţiunea "Conform cu originalul" Sunt necesare pentru a demonstra care sunt membri gospodăriei din care solicitantul face parte (doar un singur membru poate depune Cerere de finanţare). Aceste acte trebuie luate pentru fiecare membru al gospodăriei. Copie după Contractul de arendare al terenului sau Tabel centralizator de la primăria unde e înregistrat contractul de arendare. mai precis de la magazinul Apicola. Extras din Registrul Exploataţiei emis de DSVSA Pentru adeverinţă de la Direcţia Sanitar Veterinară (DSV) ai nevoie de: • Adeverinţă de la primărie din care să rezulte că ai stupi în Registrul lor agricol • Carnet stupina. Costă 10 RON. 6. Se cumpără de la Asociaţia Crescătorilor de Albine din Romania.

Copie dupa BI/CI Buletin de analiză . Calculul numărului de UDE pentru anul trei . 7. în afară celor declarate în Planul de afaceri. Adeverinţă de la Asociaţia Crescătorilor de Albine din Romania care să ateste că solicitantul e înscris in asociaţie. Trebuie să apară numărul de stupi. Copia actului de identitate 11. etc. Va trebuie să faci un curs de formare prin Masura 111. Adeverinţă de la primăria unde sunt înregistrate albinele.• • • Carnet de sănătate de la doctorul veterinar. cândva în primii 3 ani dupa aprobarea proiectului. Declaraţie pe proprie răspundere a solicitantului privind realizarea activităţilor din Planul de afaceri 12. dar câştigi ceva puncte în plus la dosar. si nu a mai depus altă solicitare pentru obţinerea sprijinului în cadrul măsurii 141 14. 13. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului că nu deţine în proprietate/folosinţă alte terenuri. parcela şi denumirea locului pe care e vatra stupinei. animale. 10. Analiza costă în jur de 20 RON.nosemoză şi varroză. tarlaua. Nu e necesar. Declaraţie pe proprie Răspundere a solicitantului privind formarea profesională. familii de albine. Certificat de producator ştampilat pe 2010 şi 2011 9. 8. Doctorul veterinat trebuie să trimită probă de albine vii şi fagure cu puiet.

Ce este şi cum se calculează UDE? Se foloseşte adesea noţiunea de UDE (unitatea de dimensiune economică) în contextul obținerii de fonduri europene. din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2007-2013. . Însă condiția este ca ferma să aibă o dimensiune egală sau mai mare de 2 UDE. fermierii pot obține fonduri nerambursabile pe Măsura 121 – Modernizarea exploataţiilor agricole. De exemplu.

125.125 x 3 = 6. 85/377/CEE).095 x 5 = 0.84 UDE Cum plantația de grâu nu întrunește condiția minimă de primire a fondurilor nerambursabile. Rezultă: 2.pentru a primi 1.200 de euro. Dar ce este și cum se calculează UDE? Conform informațiilor oferite de Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit (APDRP).500 euro/an. Valoarea unei unități de dimensiune economică este de 1. timp de 5 ani. mai rentabilă.771 UDE Calcul pentru ferme zootehnice În acest caz. Coeficientul acestei culturi este de 0. care se înmulțește cu suprafața cultivată sau cu numărul de animale (Decizia Comisiei nr.280 x 3 = 0. omul poate căuta o altă cultură.257 x 3 = 6.475 UDE – prea puțin! .247 UDE Sau legume proaspete: 2. Rezultă: 0. UDE exprimă dimensiunea economică a unei ferme și se calculează pe baza unui coeficient european. de exemplu de pomi fructiferi. Cum coeficientul este de 0. rezultă: 0.095.280.749 x 3 = 5. pe care intenționează să însămânțeze grâu.373 UDE Sau viță-de-vie (vin de caliate): 1. care are un coeficient de 2. să presupunem că un mic fermier vrea să-și cumpere cinci vaci sub 2 ani. Calcul pentru culturi vegetale Să presupunem că un mic fermier are un teren de numai 3 ha.

0.0.21325 In pentru ulei .0. în funcţie de structura culturilor: (pentru a afla UDE total se înmulţeşte nr.0.0.17324 Soia .0.114 x 18 = 2.0.0.41715 Legume proaspete.capsuni-camp .0857 Mazare.0.09 UDE – corespunde cerinței.0.22814 Hamei .37529 Alte culturi textile .25716 21 Plante furajere-alte furajere verzi 0. Sau 18 junici de doi sau mai mulți ani: 0.1959 Alte culturi proteice recoltate uscate .0855 Porumb boabe . pepeni.8531 Fanete permanente si pasuni . al cărei coeficient este de 0.0.0.075 UDE Sau o fermă cu minimum 336 de găini ouătoare. de ha cu coeficientul corespunzător culturii şi se însumează pt. daca se cultivă mai multe culturi) 1 Grau comun si spelt . naut si mazariche .1. fiecare cultură în parte.0843 Orz .2878 Linte.282 Secara .095 x 22 = 2.2. fasole de camp si lupini dulci .596 pentru o sută de capete: 0.14427 In .0.0.17523 Floarea soarelui .Dacă și-ar lua 22 de junici sub 2 ani: 0.35728 Canepa .54712 Radacini furajere si napi .1.083 x 25 = 2.14426 Alte culturi oleaginoase .0.0.3130 Zarzavat de gradina .0.0.596 x 3.2464 Ovaz .17411 Sfecla de zahar .12822 Rapita .052 UDE Sau 25 de stupi (familii) cu albine: 0.2136 Alte cereale .002 UDE STRUCTURA PRODUCŢIEI VEGETALE SI CALCULUL UDE Coeficientul de calcul (UDE/ha).0.0.12533 .48613 Tutun .0.36 = 2.0532 Plantatii de pomi si arbusti fructiferi 2.0.19510 Cartofi .

struguri de masa .nuci 0.soiuri nobile pentru vin 1.16819 Plante furajere-alte furajere verzi-total .86737 Pepiniere .325 Plantatii de pomi fructiferi.8134 Vita de vie . – in spatii protejate .1. pepeni.74935 Vita de vie .17.capsuni-spatii protejate 17.0.518 Plante furajere .33 STRUCTURA PRODUCTIEI ZOOTEH ICE SI CALCUL UDE Coeficientul de calcul (UDE/cap animal). dacă există mai multe categorii de efective) .64.1.33740 Flori.13338 Alte culturi permanente . fiecare efectiv în parte. în funcţie de structura efectivelor de animale: (pentru a afla UDE total se înmulţeşte coeficientul corespunzător speciei cu nr. plante ornam.4817 C Ciuperci .94.17820 Plante furajere-alte furajere verzi-porumb verde 0.Legume proaspete. de animale şi se însumează pt.alte soiuri pentru vin 1.0.pajisti temporare .30639 Flori si plante ornamentale – in camp .1.37436 Vita de vie .

01113 Porci .0712 Bovine sub 1 an .100 capete 0.0.59618 Curcani .masculi .1147 Vaci de lapte . catari.0.alte categorii .femele pentru reproducere .0.0613 Bovine sub 2 ani .00810 Oi .100 capete .0954 Bovine sub 2 ani .0.0. 2 ani si mai mari .Ecvidee (cai. etc) .083 .alte categorii .100 capete .0896 Juninci.0.57619 Rate .033 Capre .0.1416 Pasari.femele .00811 Capre . broiler .00123 Stupi .alte categorii .100 capete 0.32820 Gaste .2618 Bovine 2 ani si mai mari-alte categorii de bovine 0.total .femele pentru reproducere .87821 Alte pasari .0.24315 Porci .0.100 capete .0.0.05714 Scroafe pt reproducere peste 50 kg – 0.0.100 capete .0.0289 Oi .0.Purcelusi sub 20 kg 0.masculi .21322 Iepuri (femele pentru reproducere) – 0.0.0.4517 Gaini outoare .0695 Bovine de 2 ani si mai mari . maagari.0.