Drage sodržavljanke in spoštovani državljani! Združenje umetnikov Paviljon je 3.9.

2012 vložilo v državni zbor štiri predloge zakonov: Predlog Zakona o referendumu ... kot varovalo participativne demokracije v obstoječem pravnem redu pred neuglašenim pisanjem zakonov zaradi političnih interesov na račun državljanov, pri čemer gre za vpeljavo rednih referendumov štirikrat na leto, preko referendumskih vprašalnikov, poslanih na domove volivcev, kjer mora vsaka sprememba zakona pred svojo uveljavitvijo biti potrjena s strani državljanov. Predlog Zakona o osnovnem bivanju ... kot varovalo pred deložacijami in zaplembami premoženja zaradi računov za tekoče stroške in pred preveliko odvisnostjo od organizirane preskrbe s hrano, pri čemer gre za pravico, da dolgove javnim podjetjem odplačamo s prostovoljnim delom ter za pravico do brezplačnega najema državne zemlje za organsko obdelovanje za lastne potrebe. Predlog Zakona o samozdravljenju ... kot temeljna pravica do svobodne izbire in kot varovalo za zelišča, katera so uporabljale naše babice, pred raznimi prepovedmi za katere si prizadevajo mednarodne korporacije, pri čemer gre za pravico, da se zdravimo sami, kakor želimo in da po svobodni izbiri zavrnemo zdravstven postopek, tudi cepljenje. Lahko tudi gojimo vse rastline, ki blagodejno vplivajo na ljudi ali živali in jih potrebujemo za zdravljenje ter za vzdrževanje zdravja. Predlog Zakona o konoplji ... kot varovalo pred zastrupljanjem zemlje in kot uskladitev zakonodaje z mednarodnimi konvencijami. Dosedanja razvrstitev konoplje na uradnih seznamih je neznanstvena, saj je konoplja ena najbolj zdravilnih in koristnih rastlin na planetu in je ključ do reševanja najbolj perečih ekoloških težav na vseh področjih: energetika, tekstil, prehrana, živalska krma, eterična olja, goriva, plastične mase, gradbenistvo, medicina, kozmetika... Industrije, ki danes sicer najbolj onesnažujejo, lahko s konopljo na en mah spreobrnemo v brezhibno ekološke. Degenerativne bolezni, ki veljajo za neozdravljive, kot so rak, levkemija, tumor, parkinsonova, alzheimerjeva, sladkorna bolezen, multipla skleroza itd vse do migrene in depresije, konoplja dokazano blaži in zdravi. Pozivamo vas, da se zglasite s svojim osebnim dokumentom na katerikoli upravni enoti ali krajevnem uradu, pri osebi, tam pooblaščeni za overjanje teh podpisov podpišite štiri obrazce v podporo zakonov, ki ste jih že prej pravilno izpolnili. Na upravnih enotah vam bo posebej za to pooblaščena oseba obrazce podpisala, ožigosala in označila z datumom, potem pa vas prosimo, da te obrazce pošljete ali dostavite po dogovoru na naslov: Združenje umetnikov Paviljon, Sveto 53, 6223 Komen. Vse o predlogih zakonov in predloge same si preberite na spletni strani: http://za4zakone.webs.com/ Opozorilo! 1. Poleg pravilnosti vseh podatkov vas prosimo, da bodite pozorni tudi na datume, ki jih bo na obrazce zapisala uradna oseba. Zapisani datum se mora nujno ujemati z dnem vašega obiska upravne enote ali krajevnega urada, sicer podpisi ne bi bili veljavni! 2. Uradno potrjene obrazce nujno pošljite ali dostavite, sami ali preko posrednikov, do združenja Paviljon, sicer podpisi ne bi veljali! Hvala za vaš prispevek k ozdravljenju slovenske zemlje! Vsak glas šteje! Srečno!

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful