2012 tarifatabla HU-EN-DE-FR8-1

2011.12.20 08:51

Page 1

BELFÖLDI POSTAI DÍJAK (kivonat)
Érvényes: 2012. január 1-jétôl
Szolgáltatásaink díjai Ft-ban értendôek és az Áfa-t tartalmazzák. Az Áfa mértékét az Általános Szerzôdési Feltételben részletezzük. Kérjük, hogy értékek, értéket képviselô tárgyak feladásánál vegye igénybe értéknyilvánítás különszolgáltatásunkat! Kérjük ügyeljen a helyes és olvasható címzésre, mellyel segíti a küldemények pontos és gyors feldolgozását, kézbesítését.

Levél
Elsôbbségi Szabványméretû 30 g-ig Egyéb 50 g-ig 100 g-ig 250 g-ig 500 g-ig 750 g-ig 2 000 g-ig Levelezôlap, képes levelezôlap 130 180 230 290 495 810 1 030 105 Nem elsôbbségi 105 140 185 225 410 675 840 80

Postakész borítékok és levelezôlap
A termékcsalád különlegessége, hogy a bélyegbenyomás értékjelzés nélküli, vagyis a változó tarifához illeszkedôen, de kizárólag belföldi forgalomban és a levélre vonatkozó tömeghatáron belül tömeg korlátozás nélkül rugalmasan felhasználható. Elsôbbségi normál méretû postakész boríték Normál méretû postakész boríték Közepes méretû postakész boríték Normál méretû ajánlott postakész boríték Közepes méretû ajánlott postakész boríték Postakész levelezôlap 140 115 200 355 440 90

Garantált kézbesítési idejû csomagok darabdíjai (0-30 kg között)
Start plusz csomag 1-2 db csomag feladásakor 2 101 3-4 db csomag egyidejû feladásakor 1 905 5 db vagy annál több csomag egyidejû feladásakor 1 755 Start csomag 1 770 1 619 1 490

Garantált kézbesítési idejû csomagok alapdíjba foglalt fôbb szolgáltatásai
1 munkanapos idôgarancia 2 munkanapos idôgarancia Délutáni, szombati kézbesítés Utánvétel, értéknyilvánítás 20.000 Ft-ig Utánvétel, értéknyilvánítás 50.000 Ft-ig E-értesítés, e-elôrejelzés Start plusz csomag x x x x x x Start csomag x

Hivatalos irat
A címzett saját kezébe* Egyéb* 390 315

Csomagfeladáshoz ajánljuk csomagolódobozainkat, amelyeket a postahelyeken többféle méretben megvásárolhat. Speciális kialakítású dobozainkban CD-t, DVD-t, nagyobb tárgyakat, sôt akár 1 vagy 6 üveg bort is biztonságosan küldhet. További információkért kérjük, érdeklôdjön a postákon.

* A díj tartalmazza a küldeményhez jogszabály rendelkezésénél fogva kötelezô különszolgáltatások díját is.

Utalvány
Postautalvány 10 000 Ft-ig 495 30 000 Ft-ig 860 50 000 Ft-ig 1 175 100 000 Ft-ig 1 585 200 000 Ft-ig 3 225 Minden további megkezdett 100 000 Ft után +885 Gyorsutalvány 2 795 3 160 3 475

Levélpostai küldeményekhez igénybevehetô szolgáltatások
Ajánlott 240 Ajánlott – levélszekrény útján nem kézbesíthetô 10 Ajánlott – kétszeri kézbesítési kísérlet 25 Tértivevény 155 Értéknyilvánítás 10 000 Ft-ig 365 20 000 Ft-ig 595 30 000 Ft-ig 970 40 000 Ft-ig 1 500 50 000 Ft-ig 1 885 75 000 Ft-ig 2 825 100 000 Ft-ig 3 770 150 000 Ft-ig 5 665 150 001 Ft-tól 7 155 Utánvétel Postautalvány csatolása esetén 295 Ft-tal több, mint az azonos összegû postautalvány díja. Készpénzutalási megbízás csatolása esetén 295 Ft (az átutalás díját a Posta a számlavezetô bank részére számlázza). Saját kézbe 220 E-értesítés 55 E-elôrejelzés 55 Postai lezáró szolgálat 245 A szolgáltatások igénybevételének feltételeirôl és további díjairól készséggel adunk tájékoztatást postáinkon, központi információs telefonszámunkon: (40) 46-46-46 és honlapunkon: www.posta.hu

Garantált kézbesítési idejû csomagokhoz igénybe vehetô szolgáltatások
Favorit kiegészítés*
(értéknyilvánítás 20 001–50 000 Ft-ig, utánvétel 20 005–50 000 Ft-ig, törékeny)

320 1 304 2 605 284 490 130 870

Bónusz kiegészítés
(értéknyilvánítás 50 001–100 000 Ft-ig, utánvétel 50 005–100 000 Ft-ig, törékeny)

Extra kiegészítés
(értéknyilvánítás 100 001–1 000 000 Ft-ig, utánvétel 100 005–1 000 000 Ft-ig, törékeny)

Garantált kiegészítés

Ismételt házhoz kézbesítés
Aznapi egyeztetett idôpontban történô kézbesítéssel eredeti címre Egyéb egyeztetett napon és idôpontban történô kézbesítéssel Egyéb egyeztetett napon Új címre történô kézbesítés 890 490 185 490

(saját kézbe, tértivevény, törékeny)

Komfort kiegészítés**
(felvétel háznál, telephelyen 1-2 db küldemény esetén, törékeny) küldeményenként

Admin kiegészítés
(kísérôokirat kitöltés, feladójegyzékbe ill. feladókönyvbe rögzítés) küldeményenként

Címzett fizet
(A címzettnek a küldemény feladási díján felül a címzett fizet díját is meg kell fizetni.)
* A kiegészítés a start csomagnál vehetô igénybe. ** Az Üzletszabályzatban közzétett listában szereplô településeken vehetô igénybe.

Belföldi postacsomag (0-20 kg között)
Standard Nem standard 1 115 1 670

Belföldi EMS gyorsposta szolgáltatás (0–20 kg között)
1 kg-ig 2 kg-ig 5 kg-ig 10 kg-ig 15 kg-ig 20 kg-ig Tömeg szerinti díj (alapdíj) 3 340 4 001 5 415 6 020 6 520 7 269 Távolsági aznapi

alapdíj + 185 Ft/km (oda-vissza)

2012 tarifatabla HU-EN-DE-FR8-1

2011.12.20 08:51

Page 2

NEMZETKÖZI POSTAI DÍJAK (kivonat)
Érvényes: 2012. január 1-jétôl
Szolgáltatásaink díjai Ft-ban értendôek és az Áfa-t tartalmazzák. Az Áfa mértékét az Általános Szerzôdési Feltételben részletezzük. Kérjük, hogy értékek, értéket képviselô tárgyak feladásánál vegye igénybe értéknyilvánítás különszolgáltatásunkat! Kérjük ügyeljen a belföldi viszonylattól eltérô, helyes és olvasható címzésre, mellyel segíti a küldemények pontos és gyors feldolgozását, kézbesítését.

FLEXI – üzleti levél Levélpostai küldemény
EURÓPAI ORSZÁGOKBA* EGYÉB KÜLFÖLDRE Nem Nem Elsôbbségi elsôbbségi Elsôbbségi elsôbbségi 260 235 300 270 260 300 400 650 1 100 1 850 3 200 4 500 5 600 6 000 800 235 270 360 585 990 1 665 2 880 4 050 5 040 5 400 720 300 340 460 745 1 255 2 105 3 640 5 125 6 380 6 830 910 270 310 415 675 1 140 1 915 3 310 4 660 5 800 6 210 830 A FLEXI – üzleti levél díját küldeménykategóriánként (Elsôbbségi – Normál), a küldemények feladásonkénti darabszáma alapján számítjuk. A szolgáltatáshoz a nemzetközi levélhez igénybevehetô különszolgáltatások is kérhetôek. Az igénybevett különszolgáltatások a minimális mennyiség számítását nem befolyásolják. FLEXI – üzleti levél valamennyi országba küldhetô. EURÓPAI ORSZÁGOKBA* Elsôbbségi Normál 220 200 220 255 340 555 935 1 575 2 720 3 825 4 760 200 230 305 500 840 1 415 2 450 3 445 4 285 EGYÉB KÜLFÖLDRE Elsôbbségi Normál 255 230 255 290 390 635 1 065 1 790 3 095 4 355 5 420 230 265 355 575 970 1 630 2 815 3 960 4 930

Igénybevehetô szolgáltatások (alapdíjon felül)
Ajánlott (csak levélpostai küldeménynél) Értéknyilvánítás Utánvétel Tértivevény Saját kézbe (csak levélpostai küldeménynél) Postai lezáró szolgálat 700 A nyilvánított érték minden megkezdett 5 000 Ft-ja után 350 335 350 350 240

Levelezôlap** Levélpostai Szabványlevél 20 g-ig küldemény Egyéb 20 g-ig 50 g-ig 100 g-ig 250 g-ig 500 g-ig 1 000 g-ig 1 500 g-ig 2 000 g-ig 0–5 000 g-ig M zsák 5 000 g felett kg-onként

Levelezôlap** Szabványméretû 20 g-ig Egyéb 20 g-ig 50 g-ig 100 g-ig 250 g-ig 500 g-ig 1 000 g-ig 1 500 g-ig 2 000 g-ig

Postakész termékcsalád
A termékcsalád különlegessége, hogy a bélyegbenyomás értékjelzés nélküli, vagyis a változó tarifához illeszkedôen és tömegkorlátozás nélkül bármikor rugalmasan felhasználható. Európa elsôbbségi postakész szabvány méretû boríték Európa elsôbbségi postakész közepes méretû boríték Európán kívüli elsôbbségi postakész szabvány méretû boríték Európán kívüli elsôbbségi postakész közepes méretû boríték Európa elsôbbségi értékjelzés nélküli bélyegfüzet- egyéb levél 20 g tömeghatárig (4 db bélyeg, 300 Ft/bélyeg) Európán kívüli elsôbbségi értékjelzés nélküli bélyegfüzetegyéb levél 20 g tömeghatárig (4 db bélyeg, 340 Ft/bélyeg) 270 665 310 760 1 200 1 360

* Európai országok: Albánia, Andorra, Ausztria, Azerbajdzsán, Belgium, Belorusszia, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Gibraltár, Görögország, Grúzia, Hollandia, Horvátország, Írország, Izland, Koszovó, Lengyelország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Macedónia, Málta, Moldova, Monaco, Montenegró, Nagy-Britannia és Észak-Írország, Németország, Norvégia, Olaszország, Oroszország, Örményország, Portugália, Románia, San Marino, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Törökország, Ukrajna, Vatikán **A nem szabvány képeslapokat borítékba kell helyezni, és az egyéb 20 g-os levél díját kell megfizetni.

Nemzetközi címzett reklámküldemény – IDM
Az IDM díját az adott országba szóló, azonos formátumú küldemények feladásonkénti darabszáma alapján számítjuk. A szolgáltatás kizárólag szerzôdéssel vehetô igénybe. Levelezôlap Szabványméretû 20 g-ig Egyéb 20 g-ig 50 g-ig 100 g-ig 220 220 220 300 500 250 g-ig 500 g-ig 1000 g-ig 1500 g-ig 2000 g-ig 800 1 400 2 000 3 000 4 000

Csomag és gyorsszolgálati küldemények
Néhány célország Ausztria, Németország, Szlovákia Nemzetközi postacsomag 6 715 6 715 6 715 7 025 7 025 7 340 7 650 8 275 8 590 8 900 9 215 9 525 9 840 Európa+ csomag 6 670 6 670 6 670 6 985 6 985 7 305 7 620 8 255 8 575 8 890 9 210 9 525 9 845 Nemzetközi EMS print pack 6 240 9 275 6 350 9 275 6 480 9 275 6 605 10 685 6 875 10 685 11 430 12 195 13 085 14 100 14 860 15 875 16 765 17 910 Franciaország, Nagy-Britannia, Olaszország Nemzetközi postacsomag 8 590 8 590 8 590 8 900 8 900 9 840 10 465 11 400 12 025 12 965 13 900 14 525 16 090 Európa+ csomag 8 575 8 575 8 575 8 890 8 890 9 845 10 480 11 430 12 065 13 020 13 970 14 605 16 195 Nemzetközi EMS print 6 875 6 985 7 145 7 280 7 545 13 160 14 025 15 065 16 245 17 095 18 265 19 280 20 610 pack 10 685 10 685 10 685 12 275 12 275 Ausztrália, Japán, Kanada, USA Nemzetközi postacsomag 11 810 11 810 11 810 12 235 12 235 13 530 14 390 15 675 16 530 17 825 19 115 19 970 22 125 Elsôbbségi csomag 12 990 12 990 12 990 13 460 13 460 14 885 15 830 17 240 18 185 19 610 21 030 21 965 24 340 Nemzetközi EMS print 6 785 6 920 7 190 7 985 8 650 15 060 16 060 17 235 18 565 19 575 20 915 22 085 23 585 pack 12 215 12 215 12 215 14 055 14 055 15 060 16 060 17 235 18 565 19 575 20 915 22 085 23 585

tömeg 0,25 kg 0,5 kg 1 kg 1,5 kg 2 kg 3 kg 4 kg 5 kg 6 kg 7 kg 8 kg 9 kg 10 kg

Az IDM küldemény az Általános Szerzôdési Feltételben meghatározott országokba küldhetô.

Utalvány
A nemzetközi postautalvány szolgáltatásban résztvevô országokról és az igénybevétel feltételeirôl készséggel adunk tájékoztatást az (1) 456-60-22 ügyfélszolgálati telefonszámon és honlapunkon: www.posta.hu. Nemzetközi postautalvány Összeghatár 10.000 Ft-ig 20.000 Ft-ig 20.001 – 50.000 Ft-ig 50.001 – 100.000 Ft-ig Minden további megkezdett 100.000 Ft után Feladási díj OUR opció* – 1 520 2 100 3 030 + 1 000 SHA opció** – 900 1 230 1 670 + 1 000 Nemzetközi gyorsutalvány Feladási díj 1 990 2 200 3 240 5 230 + 2 200, de max. 15 500

A feltüntetett árak nem teljes körûek, a leggyakrabban igénybevett relációkra és tömegkategóriákra vonatkoznak. A részletes díjakat az Általános Szerzôdési Feltétel tartalmazza.

*OUR: a feladó feladáskor megfizeti a szolgáltatás egészére járó díjat **SHA: megosztott díj, az utalvány díja a feladó és a címzett között megoszlik Az egyes országokba szóló küldemények speciális feltételeit Országlapok c. kiadványunk tartalmazza. Kérjük küldeményfeladás elôtt tájékozódjon az országonkénti eltérô feladási feltételekrôl. A szolgáltatások igénybevételének feltételeirôl és további díjairól készséggel adunk tájékoztatást postáinkon, központi információs telefonszámunkon: (40) 46-46-46 és honlapunkon: www.posta.hu

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful