You are on page 1of 2

[LOGO

]

TEASER INFORMACYJNY PROJEKTU Przygotowany na potrzeby pozyskania finansowania

[streszczenie teasera] [jaki problem rozwiązuje projekt] [jaki model biznesowy] [jakie potrzeby finansowe]

Kontakt dla inwestora: Sebastian Kwiecień, 604 102 100, skwiecien@epicventures.pl
wersja dokumentu: 2011 07 03

PROBLEM ROZWIĄZANIE=NASZ PRODUKT MODEL BIZNESOWY MODUŁACH: I ŹRÓDŁA DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH

SZACUNKI CO DO ROZMIARU RYNKU I JEGO PERSPEKTYW KONKURENCJA I JEJ SŁABE PUNKTY ZESPÓŁ PRACUJĄCY NAD PROJEKTEM AKTUALNY STATUS PROGNOZA PRZYCHODOWA WYMAGANE NAKŁADY INWESTYCYJNE I STRUKTURA WYDATKÓW. KONTAKT DLA INWESTORA Sebastian Kwiecień, Epic Ventures sp. z o.o., tel 604 102 100, email skwiecien@epicventures.pl