Kabataan Ngayon *… Sana kayo ay makikinig sa aking talumpati. At sana inyong intindihin ang aking sasabihin.

Itong aking talumpati ay magbibigay ng inspirasyon hindi para sayo, hindi para s ainyo. Itong talumpating ito ay para sa mga nakikinig at marunong umintindi at r umespeto. Alam naman natin na ako ay nagsasalita. At alam naman natin ang mga da pat gawin pag meron nagsasalita. Ngayon ako’y mag sisimula sa aking talumpati. Ito ay tungkol sa atin , s a atin mga kabataan. Ang talumpati kong ito ay aking isinulat dahil sa mga sulir aning ngayong ako’y nahikayat dahil patungkol ito ngayong sa mga kabataan . Ang mg a kabataan na pag-asa ng bayan. Pag-asa pa kaya o isa sa magpapabagsak ng lipuna n? Pero ako’y naniniwala, kung tayo ay magsisikap tayo ay makakatulong sa ating ba yan. Pero meron tayong suliraning na hindi pa rin kayang tanggalin. Paano uunlad ang bayan kung ating iidolohin ang dayuhan. Marami mga Pilipino ang muwang dito . Karamihan sa atin ay ganito, ang mga dayuhanang inidolo. Marami nagsasabi na a ng gawang pinoy ay “corny”. Pero kung ating aaralin ang mga ito at pipiliin, marami din satin ang magaling sa sining. Hindi ba natin pwedeng solusyonan ang pag idol o sa “Korean”. O kaya pag hanga sa mga amerikano at sariling atin ang iidolo. At pam imili ng kanilang produkto kaya ang gawa natin ay natatalo. Katulad ng sabon na Dove meron tayong sariling Safeguard. Isipin nyo si Tarzan, sya ay tao pero luma ki kasama ang mga unggoy. Dumating ang mga tao, sumama pa rin sya sa kanyang tri bo.Bakit hindi natin sya gayahin, hindi kung anu ung mga ginagawa nya at ugali n ya kundi ung ginawa nya. Ang dayuhan tumira sa kanila hindi si tarzan ang sumama sa kanila. Gawin rin natin ito, dapat ang dayuhan ang iidolo sa atin at makikis abay sa atin, hindi tayo ang iidolo at gagayahin pa natin. Kung sa akin opinyon, nakakahiya. Bakit? Kasi meron na nga tayo kumuha pa tayo sa iba. Hindi ba natin naiisip, marami nang humahanga sa mga Pilipino kaso binawi nila ito dahil hinan gaan natin... Kabataang Pilipino Hindi lingid sa ating kaalaman na patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin, maging ang presyo ng langis ay hindi na rin maawat sa pagtaas, ang pagkakaroon n atin ng mga korap na namumuno sa pamahalaan, ang pagkasira ng ating kalikasan, a ng dumaraming mamamayang walang trabaho, ang hindi pantay na hustisya sa ating b ayan. Ilan lamang yan sa problemang dinaranas ng ating kawawang Inang Bayan.Sa m atagal na panahon, iniukit sa ating isipan na “Ang kabataan ang pag-asa ng bayan”, i to ang walang kamatayang kataga na hango sa ating dkilang bayaning si Gat Jose R izal, napakagandang kataga, animo’y isang katagang mula noon pa ma’t magpahanggang n gayon ay humahamon sa bawat katauhan at katatagan ng bawat kabataang Pilipino. I sang inspirasyon para sa mga kabataan upang muling maiahon sa putik ng kahirapan at kahihiyan ang ating Inang Bayan.Masdan ang mumunting mga kabataang masasayan g naglalaro, na dati rati’y walang muwang sa mga bagay bagay, ngunit kung atin sil anglalapitan at sisipatin ang kanilang bawat nilalaman, sila’y nakikiisa na sa din aranas natin ngayon.Ngayong ang bansang Pilipinas ay dumaranas ng matinding kris is, paano nga ba makakatulong ang isang pag-asa ng bayan? Bawat kabataang Pilipi no ay dapat may paninindigan at prinsipyong hinahawakan,may pagkakaisa at tungku ling ginagampanan. Hindi dapat tayo mag sa walang kibo na lamang sa isang tabi, habang ating ginagalawan ay puro kaguluhan. Mga kabataan. Panahon na upang buksa n ang ating isipan at mga mata sa mga kaganapang nangyayari sa ating bansa. Hind i kinakailangang nakapagtapos muna o marami ang karanasan bago tayo makialam at makatulong sa ating naghihikahos na lipunan. Maging matalino at mapanuri sa bawa t aspeto na nangyayari sa ating bansa. Huwag lang kakalimutan ang sama-samang pa gkilos. Tayo’y magtulong tulong upang maging tulay at maiahon sa kahirapan ang ati ng bayan. Kabataan. Tayo ang susupil sa mga makapangyahirang ahas sa lipunan, na sila sila lamang ang nakikinabang na

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful