MENGUNDI CALON NON MUSLIM & CABARAN MEDIA DI MUSIM PRU

HASRIZAL ABDUL JAMIL SYNERGY TRAINING & CONSULTING

INTERAKSI ISLAM DAN ZAMAN

Dia lah yang telah menjadikan mati dan hidup (kamu) - untuk menguji dan menzahirkan keadaan kamu: siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya; dan Ia Maha Kuasa (membalas amal kamu), lagi Maha Pengampun, (bagi orang-orang yang bertaubat); [Al-Mulk 67: 2]

CHALLENGE

RESPONSE

MENGUNDI CALON NON MUSLIM
ULUL AMRI, AMIRUL MUKMININ, KHALIFAH TUNTUTAN WALA’ DAN BARA’

MANFAAT

MUDARAT

KELOMPOK YANG MELARANG
MAJORITI & POPULAR
MUHAMMAD ABD AL-MUN’IM AL-BARI MUHAMMAD RA’FAT ‘UTHMAN (i) MUHAMMAD ABU FARIS (ii) KUMPULAN SALAFI DI MESIR DAN TEMPAT LAIN
(i) www.tanseerel.com (ii) Al-Nizam al-Siyasi fi al-Islaam

KELOMPOK YANG MENGHARUSKAN
MINORITI & BERKEMBANG
MUHAMMAD ABDUH (i) ABD AL-KARIM ZAIDAN (ii) YUSUF AL-QARADHAWI (iii) MUHAMMAD SALAM MADKUR TAWFIQ SHAWI (iv) AL-IKHWAN AL-MUSLIMUN, HAMAS DLL (v)
(i) Tafseer al-Mannar (ii) Ahkam al-Dhimmiyyin wa al-Musta’mineen (iii) Min Fiqh al-Daulah (iv) Fiqh al-Syura wa al-Istishaarah (v) ikhwanonline.com / ikhwanjo.com / palestine-info.info

HUJAH YANG MELARANG
1
PARLIMEN ADALAH AL-WILAYAH AL-’AMMAH YANG DILARANG SECARA LANGSUNG OLEH NAS DARIPADA DIBERIKAN KEPADA BUKAN MUSLIM

Dan Allah tidak sekali-kali akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk membinasakan orang-orang yang beriman. [AL-NISAA’ 4:141]

HUJAH YANG MELARANG
2
MENGUNDI CALON ADALAH MEMBERI WALA’ IAITU SESUATU YANG DITEGAH OLEH NAS DARIPADA BERLAKU DARIPADA MUSLIM KEPADA BUKAN MUSLIM

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani itu sebagai WALI, kerana setengah mereka menjadi WALI kepada setengahnya yang lain; dan sesiapa di antara kamu yang menjadikan mereka WALInya, maka sesungguhnya ia adalah dari golongan mereka itu. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang berlaku zalim.[AL-MAIDAH 5: 51]

HUJAH YANG MELARANG
3
WAKIL RAKYAT ADALAH ULUL AMRI YANG MUSLIM DIPERINTAHKAN OLEH ALLAH MENTAATINYA

Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada "Ulil-Amri" (orang-orang yang berkuasa) dari kalangan kamu. [AL-NISAA’ 4: 59]

HUJAH YANG MELARANG
4
DIKHUATIRI TERCETUSNYA MUDARAT DARIPADA MEREKA JIKA DIBERI KUASA

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengambil orang-orang yang bukan dari kalangan kamu menjadi "orang dalam" (yang dipercayai). Mereka tidak akan berhenti-henti berusaha mendatangkan bencana kepada kamu. Mereka sukakan apa yang menyusahkan kamu. Telahpun nyata (tanda) kebencian mereka pada pertuturan mulutnya, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi. Sesungguhnya telah kami jelaskan kepada kamu keterangan-keterangan itu jika kamu (mahu) memahaminya.[AL-NISAA’ 4: 59]

HUJAH YANG MELARANG
5
HADITH NABI SAW MELARANG BERMESYUARAT DENGAN NON MUSLIM

‫عن أنس رضي هللا عنه عن النبي صلى هللا عليه وسلم‬ )‫أنه قال: (ال تستضيئوا بنار المشركين‬
‫رواه اإلمام أحمد والنسائً والبخاري فً تارٌخه وابن جرٌر وأبو ٌعلى‬ Daripada Anas radhiyallaahu ‘anhu, Nabi sallallaahu ‘alayhi wa sallam telah bersabda, “JANGANLAH KAMU MENCARI PENCERAHAN MELALUI PENDAPAT-PENDAPAT MUSYRIKIN” [Hadith
riwayat al-Imam Ahmad, al-Nasa’I, al-Bukhari di dalam Tarikhnya, Ibn Jarir dan Abu Ya’la]

HUJAH YANG MELARANG
6
PARLIMEN ITU MERUPAKAN SYURA DAN SYURA TIDAK BERLAKU KECUALI BERSAMA MUSLIM

“.. Dan urusan mereka (yang patuh kepada Allah dan mendirikan Solat itu) dijalankan secara bermesyuarat sesama mereka…” [al-Syura 42: 38]

HUJAH YANG MELARANG
7
TIDAK KEDAPATAN KEADAAN SEBEGINI BERLAKU DI KALANGAN SALAF AL-SOLEH, DAN IA MENJURUS KEPADA LARANGAN UNTUK DILAKUKAN SYARAT AHLI AL-HILL WA AL-’AQD ADALAH SIFAT ‘ADALAH, DAN ‘ADALAH TIDAK BERLAKU KECUALI DENGAN ISLAM. ‘ADALAH SEORANG FASIQ DITOLAK, APATAH LAGI SEORANG NON MUSLIM WAKIL RAKYAT MEMIKUL KEWAJIPAN MELAKSANAKAN SYARIAT ALLAH. TIDAK MUNGKIN KEWAJIPAN ITU TERPIKUL DI BAHU SEORANG BUKAN MUSLIM

8

9

HUJAH YANG MENGHARUSKAN
1 2 3
HUKUM ASAL SEGALA SESUATU ADALAH HARUS, JIKA TIADA NAS YANG MENGHARAMKANNYA TIADA CONTOH YANG SILAM TIDAK MENGHASILKAN HUKUM MELARANG PARLIMEN TERIKAT KEPADA HUKUM SYARA’, MAKA SEBARANG KEPUTUSAN MESTI TUNDUK KEPADA HUKUM SYARA’ DAN BUKAN KEHENDAK PERIBADI

HUJAH YANG MENGHARUSKAN
4
WUJUDNYA KEHARUSAN MELANTIK BUKAN MUSLIM DI DALAM KUASA EKSEKUTIF PADA PENDAPAT SEBAHAGIAN FUQAHA’

o Muawyah Ibn Abu melantik seorang Kristian bernama Sarjun sebagai ketua kerani pentadbirannya. o Nasr ibn harun (369H) dan Isa Ibn Nasturis (380H) memegang jawatan Menteri Utama di dalam pemerintahan Abbasiyyah o Haroun ElRasheed, pentadbiran institusi pendidikan adalah di bawah penyeliaan Hanna Masnia o Khalifah Al-Mansour mempunyai seorang doktor bernama Ibn Bakhtishu “We find it very surprising the abundance of non-Muslim laborers and senior staff within the Muslim state; where Christians governed Muslims in Muslim provinces, and complaints against non-Muslims’ seniority in these provinces dates far back” – Adam Mitz, Islamic Civilization in the Fourth Hijri Century

HUJAH YANG MENGHARUSKAN
5
PARLIMEN MERUPAKAN KEBAIKAN BERSAMA YANG DIANJURKAN OLEH NAS PERLAKSANAANNYA

Allah tidak melarang kamu daripada berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu kerana ugama (kamu), dan tidak mengeluarkan kamu dari kampung halaman kamu; sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berlaku adil. [AL-MUMTAHANAH 60: 8]

HUJAH YANG MENGHARUSKAN
6
IA MERUPAKAN HAK BERSAMA PARA PENDUDUK SEBUAH NEGARA YANG DIPERAKUI ISLAM BERDASARKAN KAEDAH “BAGI MEREKA BAHAGIAN HAK YANG SAMA BAGI KITA, KE ATAS MEREKA TANGGUNGJAWAB YANG SAMA KE ATAS KITA”

KAEDAH (‫ )لهم ما لنا و عليهم ما علينا‬MERUPAKAN KAEDAH YANG TIDAK TSABIT SEBAGAI HADITH DARIPADA NABI SAW TETAPI MAKNANYA SAHIH

HUJAH YANG MENGHARUSKAN
7
RASULULLAH S.A.W PERNAH MENDAPATKAN BANTUAN NON MUSLIM SEPERTI ABU TALIB, MAT’AM BIN ADI, NAJASHI JUGA BANI KHAZA’AH. DEMIKIAN JUGA AMALAN PARA SAHABAT

BANTUAN YANG DIAMBIL DARIPADA BUKAN MUSLIM TIDAK SAMA SEKALI MENJADIKAN MEREKA SEBAGAI WALI KEPADA BAGINDA SAW. BERMESYUARAT DENGAN BANI KHAZA’AH JUGA TIDAK MENGURANGKAN MESYUARAT BAGINDA DENGAN KAUM MUSLIMIN

HUJAH YANG MENGHARUSKAN
8
TUNTUTAN RAKYAT NON MUSLIM UNTUK KEPERLUAN MEREKA DIKETAHUI, DIPELIHARA DAN SETERUSNYA MENGEKALKAN KEBEBASAN BER’ITIQAD YANG DIJAMIN OLEH ISLAM

Dan kalaulah Allah tidak mendorong setengah manusia menentang pencerobohan setengahnya yang lain, nescaya runtuhlah tempat-tempat pertapaan serta gereja-gereja (kaum Nasrani), dan tempat-tempat sembahyang (kaum Yahudi), dan juga masjid-masjid (orang Islam) yang sentiasa disebut nama Allah banyak-banyak padanya dan sesungguhnya Allah akan menolong sesiapa yang menolong ugamaNya (ugama Islam); sesungguhnya Allah Maha Kuat, lagi Maha Kuasa; [AL-HAJJ 22: 40]

HUJAH YANG MENGHARUSKAN
9
TUNTUTAN RAKYAT NON MUSLIM UNTUK KEPERLUAN MEREKA DIKETAHUI, DIPELIHARA DAN SETERUSNYA MENGEKALKAN KEBEBASAN BER’ITIQAD YANG DIJAMIN OLEH ISLAM

Dan kalaulah Allah tidak mendorong setengah manusia menentang pencerobohan setengahnya yang lain, nescaya runtuhlah tempat-tempat pertapaan serta gereja-gereja (kaum Nasrani), dan tempat-tempat sembahyang (kaum Yahudi), dan juga masjid-masjid (orang Islam) yang sentiasa disebut nama Allah banyak-banyak padanya dan sesungguhnya Allah akan menolong sesiapa yang menolong ugamaNya (ugama Islam); sesungguhnya Allah Maha Kuat, lagi Maha Kuasa; [AL-HAJJ 22: 40]

RUMUSAN
TIDAK SETUJU SETUJU MASLAHAH UMAT

KRITERIA

PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN

PERATURAN PILIHANRAYA

PARTI

INDIVIDU CALON

SARANAN BERKAITAN MEDIA

Yang berusaha mendengar perkataan-perkataan yang sampai kepadanya lalu mereka memilih dan menurut akan yang sebaikbaiknya (pada segi hukum ugama); mereka itulah orang-orang yang diberi hidayah petunjuk oleh Allah dan mereka itulah orang-orang yang berakal sempurna.[AL-ZUMAR 39: 18]

MENDENGAR SECARA

0 360

 MENGURANGKAN KEBERGANTUNGAN TERHADAP MEDIA  TINGKATKAN PENILAIAN BERDASARKAN PEMERHATIAN ‘FIRST HAND’  MENCEGAH TINDAKAN IMPULSIF  MENDENGAR DARIPADA KESEMUA SUMBER BERKAITAN  MEMAHAMI MESEJ LANGSUNG DAN SUBLIMINAL DALAM TEKNIK PEMBERITAAN

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful