You are on page 1of 15

Avira - instalacija i podesavanje

Antivir je jedan on najboljih besplatnih antivirus programa na tritu. Vrlo je kompaktan, i ne troi uzaludno resurse raunara. Radi upravo ono za ta je namenjen i to radi izuzetno dobro.Potrebno je prvo skinuti program sa njihove zvanicne stranice.. Kod: http://www.free-av.com/en/products/1/avira_antivir_personal__free_antivirus.html Instalacija poinje prozorom sa dobrodolicom i uslovima korienja programa, a potrebno je da ukoliko se slaete kliknete na Accept posle ega poinje pripremanje instalacije..

Kada se ono zavri, dobija se prozor sa dobrodolicom, pa kliknite na Next. Sledi prozor sa kratkim opisom programa, pa kliknite na Next. Otvara se jo jednom prozor sa uslovima korienja i ako prihvatate ekirajte opciju I accept.... kliknite na Next. Sledi jo jedan prozor za potvrdu uslova, pa ekirajte opciju I accept... i kliknite na Next. Sada dolazimo do prozora na kome treba odrediti kakvu instalaciju elimo da izvrimo.

Ukoliko odaberemo Complete, program e instalirati sve standardne opcije. Preporuujem da odaberete Custom instalaciju i da imate mogunost kontrole nad parametrima. Klikom na Next otvara se prozor sa opcijom za lokaciju instalacije i preporuujem da je ostavite kako je program podesio (ukoliko ste runo podeavali lokacije instaliranja programa ili elite da se program instalira na drugoj lokaciji, ovde to moete podesiti). Klikom na Next otvara se prozor sa opcijama koje program sadri i koje moete instalirati

Predlaem da ukljuite sve opcije ako ve nisu ukljuene i da instalirate sve to program nudi. Klikom na Next otvaraju se neka dodatna podeavanja programa

Podeavanje naina na koji e program da vri detekciju virusa. Ukoliko odaberete prvu opciju program e detektovati vrlo malo virusa ali e takoe imati i vrlo malo lanih uzbuna oko virusa. Ukoliko odaberete drugu opciju program e imati neki balans tj. prijavljivae vie virusa ali se moe oekivati i vie lanih uzbuna. Moja preporuka je da selektujete drugu opciju ako ve nije. Trea opcija vri mnogo detaljniji pregled fajlova tako da e prijavljivati veliki broj virusa ali e mnogi od tih alarma biti lane uzbune. Termin Lana Uzbuna ili False Positive oznaava greki antivirus programa koji je detektovao virus u fajlu koji je ist. Kada ste odabrali jednu od opcija i kliknuli na Next, otvara se prozor sa generaciju besplatnog serijskog broja pa preporuujem da opciju ostavite ekiranu i da kliknete na Next. Otvara se novi prozor sa nekim dodatnim opcijama i ukoliko elite selektujte ih ako ve nisu i kliknite na Next. Otvara se novi prozor sa upitom za registraciju, i poto je ovaj program besplatan a ovi upiti pomau firmama radi daljeg razvoja, predlaem da ga popunite pravim podacima ili izostavite neke za koje vam nije ugodno da dajete. Ovde nije neophodno da primate e-mail poruke od Avire pa moete iskljuiti drugu opciju. Ovim poinje proces instalacije programa..

Na kraju dobijate poruku da je instalacija zavrena i opciju da pogledate jedan tekst file. Iskljuite ovu opciju i kliknite na Finish. Otvorie Vam se novi prozori sa upitom da li elite da se izvri update programa to preporuujem, pa zato kliknite na Yes..

Otvara Vam se program za updateovaje programa i njegovih definicija..

Kada update pone, program e otvoriti jedan veliki prozor sa reklamom, koji moete ugasiti klikom na OK dugme. Ovo je i jedina cena besplatnog korienja Avira AntiVir paketa.Posle zavrenog updatea program e prikazati neke informacije o updateu a prozor e se sam zatvoriti ukoliko nita ne dirate..

Kada se sve zavri u SystemTry-u (kod sata) e vam se pojaviti nova ikonica (beli kiobran na crvenom polju) a kada kliknete na nju duplim klikom otvara se i glavni prozor programa..

Opcija Overview predstavlja pregled aktivnosi AntiVir programa. Opcija Local protection a pod njom opcija Scanner nudi mogunost runog skeniranja diskova

ili fajlova na raunaru a opcija Guard predstavlja informacije o skeniranim fajlovima kao i o poslednjem detektovanom virusu..

Opcija Administration i pod njom opcija Quarantine prikazuje fajlove koji su smeteni u karantin prilikom detekcije virusa. Opcija Scheduler omoguava postavljanje nekih zadataka programu i njihovu kontrolu ...

Opcija Extras u padajuem meniju daje neke od dodatnih opcija i to skeniranje boot sektora diska, pretragu virusa po nazivu i Konfiguraciju samog programa

...

Opcije programa koje moemo da podeavamo..

Ovde moete podeavati razne opcije programa, ali smatram da su one dobre i po standardnim podeavanjima. Ukoliko ste pak napravili neku greku kod odabira neke opcije pri uzbuni o virusu ili elite da neke fajlove dodate kao uvek tetne ili ih izuzmete iz dalje pretrage kao 100% sigurne (iako im AntiVir nalazi virus) ovde to moete da uradite. Naravno obratite panju na deo podeavanja Scanner i Guard. Pod Scanner se podeavaju opcije vezane za runo pokretanje provere a po Guard za automatsku proveru koju program konstantno vri. Shodno tome, ukoliko elite da neki fajl izuzmete iz dalje detekcije to morate uraditi i pod Scanner i pod Guard u delu Exception. Poslednja opcija se ne vidi najbolje a to je opcija za podeavanje servera i proxy-ja. Kada Avira AntiVir pronae fajl koji ima virus, ona se oglasi koristei sistemski zvuk koji dolazi raunara tj. iz kuita. Ovaj zvuk nekim korisnicima moe da smeta jer je prilino glasan. Da bi ga iskljuili ili postavili neki drugi zvuni efekat koji se nee javljati koristei sistemski nain oglaavanja potrebno je uraditi sledee. Startujte glavni program Avira programa duplim levim klikom misa na ikonicu kod sata, zatim se ode na Extras padajui meni i odabere Configuration. Potrebno je otkaiti Expert Mode i otii na Scaner > Scan > Further actions. Tu se nalazi opcija za podeavanje zvuka pri detektovanju virusa i mogue je iskljuiti opciju ili dodeliti neki drugi zvuk. preneto sa Kod: neobee.net