ЕЛАБОРАТ

Ноћног оријентационог такмичења
05-07.10.2012.

Одред извиђача „Хоризонт“
Смедеревска Паланка
Драги извиђачи,

дружимо се у Смедеревској Паланци. Уплате извршити на жиро рачун одреда или по доласку на акцију код секретара акције.Ноћно оријентационо такмичење „Октобар у Паланци“ нам се поново смеши. Један викенд који се не заборавља тако лако. Место одржавања: Смедеревска Паланка Организатор акције: О.10.2012. “Хоризонт” Старешина акције: Зоран Јелић Начелник акције: Радојко Обрадовић Котизација износи 600 динара по члану екипе или 3000 динара по екипи. Екипе ће бити дочекане на аутобуској и железничкој станици у Смедеревској Паланци 05. али јесте ли спремни ВИ? Очекују вас дружење. Екипе су обавезне да дођу до 19h 05. на бројеве телефона: 069/25-8-1986 – Радојко Обрадовић 069/70-65-67 .10.2012. Потребна опрема за учествовање на такмичењу Колективна опрема:  Бусола  Пар сигналних заставица  Торбица прве помоћи  Прибор за цртање и писање Лична опрема:  Униформа са одговарајућим ознакама  Прибор за јело  Чутурица за воду  Батеријска лампа  Врећа за спавање . Екипе се могу пријавити до 25.Наталија Батинић или на е-mail одреда: oihorizont@yahoo.2012.2012.com. будите његов део! Позвани сте – СВИ! Време одржавања: 05-07. И ове године. Организатори су увелико отпочели припреме.И. од 10 до 19h.09. смех и забава. али и такмичење на коме се очекује да покажете све што знате. првог викенда октобра.10.

2012. Подметач  Оверена извиђачка и здравствена књижица  Шаторско крило или кабаница Организатор обезбеђује:  Смештај у тврдом објекту  5 оброка  Ланч пакете за удаљене екипе  Захвалнице за све екипе  Награде за прва три места  Акредитације Сатница: Петак 05.10.10. на карти од 18:30 до 02:30– прелазак стазе Недеља 07.    од 08:30 до 09:00 – устајање и лична хигијена од 09:00 до 09:30 – доручак од 10:30 до 11:00 – свечано затварање акције Организатор акције задржава право измене сатнице! За сва питања и информације обратити се на бројеве телефона: 069/25-8-1986 – Радојко Обрадовић 069/70-65-67 .Т.поподневни одмор од 17:30 до 18:30 – проналазак К.2012.2012.          од 07:30 до 08:00 – устајање и лична хигијена од 08:15 до 08:45 – доручак од 09:30 до 10:00 – свечано отварање акције од 10:00 до 10:30 – припрема за вишебој од 10:30 до 14:00 – вишебој од 14:30 до 15:00 – ручак од 15:00 до 17:00 .10.      до 19:00 – долазак екипа од 19:30 до 20:00 – вечера од 20:05 до 20:20 – састанак вођа екипа од 20:30 до 01:00 – КЗП од 01:00 – повечерје Субота 06.Наталија Батинић .

екипа кажњава негативним дисквалификује и удаљује са такмичења. старијој (преко 16 година). поздрављамо вас извиђачким поздравом: З Д Р А В О!!! ПРОПОЗИЦИЈЕ НОЋНОГ ОРИЈЕНТАЦИОНОГ ТАКМИЧЕЊА „ОКТОБАР У ПАЛАНЦИ“ Ноћно оријентационо такмичење „Октобар у Паланци“ је извиђачки оријентациони вишебој који се одржава првог викенда октобра у организацији Одреда извиђача „Хоризонт“ из Смедеревске Паланке на подручију града. Екипе се такмиче у две старосне категорије: 1. поенима или аутоматски . конзумирања алкохола. као и цигарета. Опрема наведена у елаборату се не бодује и неће се проверавати њено поседовање. сва опрема је битна због смештаја и извршења задатака. Екипа може благовремено пријавити мањи број чланова. Ипак. општих правила понашања. а организатор нема одговорност да екипи обезбеди опрему која недостаје.У нади да ћемо се ускоро видети. зависно од тежине преступа. На такмичењу могу учествовати екипе које се састоје од максимално пет чланова без обзира на полну структуру екипе. доводи до санкција којима се. Приликом свечаног отварања и затварања такмичења од чланова екипе се очекује да буду једнообразно одевени. Свако непоштовање строја. млађој (до 16 година) 2.

на карти Проналазак К. уложени труд и усклађеност са именом екипе. Предзадатак се предаје одмах по доласку на такмичење приликом пријаве екипе. Предзадатак Проналазак К. 2.Тест 17. Време за извршење задатка износи шездесет минута.Т. 100г MILKA чоколаде: бодује се са 50 поена.Семафор 12.Т. Маскоте екипе која може донети до 50 поена. 5.Т. Предзадатак се састоји од два елемента: a. Извештај дела пута 9. Минско пољњ 10. Скица терена 7.Итинерер минског поља 11. 3. 2. 4. Проналазак контролних тачака на карти почиње у исто време за све екипе.Морзе 13.Прва помоћ 15. у природи Скица дела пута Кроки К.Културно-забавни програм 1.Брзо везивање чворова 14. 6. а оцењују се креативност. Топографску карту размере 1:50000 екипа добија са задатком.Порука курира 16. Профил терeна 8.ЗАДАЦИ ЕКИПА Такмичарски задаци су следећи и односе се на обе категорије: 1. b. За сваку контролну тачку постоји одговарајући задатак који се решава на карти коришћењем азимута и удаљености и геометријских .

који треба решити у циљу проналажења контролне тачке.правила. Све контролне тачке су живе и осветљене. а контролора нема. Сматра се да је екипа завршила стазу када на циљу преда коверту са задацима такмичарској комисији. Могуће је задатком везати две контролне тачке до три пута. Проналазак контролних тачака у природи Стаза се прелази након заласка сунца. а такмичарска комисија их редом оцењује и пушта на стазу. За сваку пронађену контролну тачку добија се 20 поена. 3. Вредност азимута и даљине може бити дата у виду логичког. Време за прелазак стазе одређује трасер. све екипе престају са радом. По истеку времена предвиђеног за задатак. дужна . има од 5 до 8 контролних тачака и дуга је за млађу категорију до 15 километара. Свака пронађена контролна тачка се бодује са 80 поена. а за старију до 20 километара. а сваки минут закашњења доноси 2 негативна поена. Екипа на контролне тачке мора доћи у пуном саставу и по бројчаном редоследу. математичког или физичког задатка прилагођеном старосној категорији. Контролна тачка је пронађена уколико је на коверти има потпис контролора са те тачке. Уколико екипа сматра да се налази на локацији означеној на карти. Екипа која заврши задатак раније одмах по завршетку се јавља такмичарској комисији ради оцењивања. Контролна тачка се признаје као пронађена уколико се налази у кругу полупречника 2 милиметра од њене тачне позиције на карти.

Мина се сматра пронађеном уколико се налази у кругу полупречника 50 центиметара од задате мине. Прва непронађена мина означава крај минског поља. 9. а естетика носи 10 поена. Време за . Свака пронађена „мина“ бодује се са 20 поена. Рад мора имати назив рада. размеру и табелу са азимутима и даљинама. стартни број. Свака исправно уцртана тачка носи 10 поена. Све мере изражене су стандардним јединицама SI система. 10. Азимути и даљине се не морају поклапати са онима са минског поља. Екипа може користити бусолу којом је израђено минско поље. а никаква помагала нису дозвољена за мерење даљина. север. За итинерер се може добити до 60 поена. тачака одређених азимутом и даљином користећи бусолу. Минско поље Минско поље подразумева кретање чланова екипе према задатом азимуту и удаљености.је израдити скицу те контролне тачке и предати је заједно са фотографијом на којој се види та контролна тачка са свим члановима екипе. Екипа треба да пронађе 5 „мина“ тј. Семафор Екипа има задатак да семафором пренесе поруку која се састоји од 30 знакова (28 слова енглеске абецеде и 2 броја). Итинерер минског поља Итинерер минског поља израђује се у задатој размери у току преласка стазе. Задаци 4-8 бодују се по пропозицијама Државног извиђачког вишебоја. назив екипе. 11.

Контролор ће зауставити време на 150 секунди и бодоваће се слова која су до тог момента пренета. Морзеова азбука Морзеова азбука се шаље батериjском лампом на једној од контролних тачака у току стазе. скраћиваљка и рибарски). На семафору се може освојити до 90 поена. Ова . везује чвор и враћа се. На овој дисциплини се може освојити до 90 поена.преношење поруке је 60 секунди у старијој. узима папирић. Време за преношење поруке је 150 секунди у обе категорије. Свако слово вреди 3 поена. На столу се налазе папирићи са називом чвора и један канап. иза означене линије. Контролор ће зауставити време на 60 секунди и бодоваће се слова која су до тог момента пренета. мртви. а 90 секунди у млађој категорији. одвазује чвор који је везао његов претходник. Везује се 5 чворова (лисице. бира папирић. Папирићи су окренути лицем надоле. Време се зауставља када су сви чворови везани и одвезани и сви чланови екипе се налазе иза линије. а за више од 7 грешака екипа добија 0. 12. креће следећи члан. амбулантни. Када пређе линију. Поступак се наставља док се не одвеже последњи чвор. Семафор је међународно кодиран 1933. Екипа има задатак да Морзеовом азбуком пренесе поруку која се састоји од 30 знакова (28 слова енглеске абецеде и 2 броја). Брзо везивање чворова У овој дисциплини учествују сви чланови екипе. Свако слово вреди 3 поена. 13. а вођа екипе изговори „СТОП“. Чланови екипе се налазе на удаљености 5-10 метара од стола. године и молимо такмичаре да се придржавају тог кода. На контролоров знак један члан екипе долази до стола. везује чвор и враћа се назад. а за више од 7 грешака екипа добија 0.

порука се неће бодовати. стартног броја и броја поруке. а остале екипе добијају сразмерно мање. Свако питање носи 10 поена. Само учешће у овој дисциплини свакој екипи доноси 50 поена. Сваки невезан или погрешно везан чвор доноси додатних 10 секунди. а још педесет поена се сразмерно . Екипа добија 3 задатка која треба да обави. прве помоћи. За прву помоћ се добија максимално 100 поена.дисциплина доноси 100 поена за екипу која је најбрже извршила задатак. Културно-забавни програм Културно-забавни програм се бодује и у склопу такмичења и за посебни пехар. 16. Без уписаног назива екипе. Порука курира Порука курира се састоји од 25 до 40 речи међусобно повезаних у смислену реченицу. оријентације и топографије. Прва помоћ Прва помоћ се врши практично. извиђачке организације. контролној тачки контролор три пута чита поруку екипи која нема права да је снима или записује. екипа има 2 минута да пред контролором напише поруку. На некој од наредних контролних тачака. Тест Тест се састоји од десет питања из опште културе. Порука курира носи 60 поена. Учесници унапред добијају тему и долазе на такмичење спремни за извођење. Оцењивање се врши према званичном уџбенику Прве помоћи Црвеног крста Србије. Порука курира се сматра пренетом уколико су све речи пренете тачним редоследом и у тачном облику њене парадигме. за то одређеној. 15. На. 14. 17.

Критеријуми за оцењивање су креативност.распоређује екипама према мишљењу комисије. Тема за ову годину је Био једном један. оригиналност. ОВОГОДИШЊА ТЕМА И ПРАВИЛА Свака екипа има од пет до десет минута за извођење. Радња се мора одвијати у извиђачком амбијенту. . поштовање задате теме и правила и извођење. Молимо Вас да обратите пажњу на понашање ликова и да се уздржите од коришћења непристојних речи. Жанр је мјузикл...

Одред извиђача „Хоризонт“ Смедеревска Паланка Драги пријатељи.2012. .10.ЕЛАБОРАТ Брђанског купа 2012. 06.

године почео да у оквиру НОТ-а организује брђански куп да бисмо на тај начин окупили извиђаче који се не такмиче у оријентацији. Овим путем позивамо све извиђаче (брђане) и пријатеље да дођу и са нама поделе све лепоте које пружа извиђачка организација.10. Ово дружење и такмичење је исто тако занимљиво и пуно изазова.2012. З Д Р А В О!!! Пропозиције: • Право учешћа имају сви чланови националних савеза и пријатељи организације који се на време пријаве домаћину и испуне следеће услове: o да су прописно униформисани o да се придржавају захтева штаба акције • Такмичење ће се одржати 06. . До скорашњег виђења. • Екипа има три члана који ће се такмичити у следећим дисциплинама: o Кување чорбасстог пасуља 350 o Брзо везивање чворова 150 o Пролаз кроз препреку 150 o Стрељаштво (ако се стекну услови) o Прва помоћ 150 • Код кувања пасуља бодују се o Мирис o Укус o Куваност зрна o Уређенот огњишта • Котлић и намирнице доносе учесници • Предадатак: o 100г кафе Котизација износи 100 динара по члану екипе. а ако екипа хоће да буде присутна све време трајања НОТ-а износи 600 динара по члану. Уплате извршити на жиро рачун или по доласку на акцију код секретара акције. код извиђачког дома на Микуљи.Наш одред је од 2006.

2012.     до 09:30 – долазак екипа од 09:30 до 10:00 – свечано отварање акције у 10:30 – почетак такмичења око 15:00 – проглашење победника Организатор акције задржава право измене сатнице и такмичарских дисциплина! За сва питања и информације обратити се на број телефона: 064/ – Зоран Јелић У нади да ћемо се ускоро видети.com или на адресу ОИ “Хоризонт” Карађорђева 18.Екипе се могу пријавити до 01. на е-mail одреда: oihorizont@yahoo.2012.10. Организатор обезбеђује:  Дипломе  Награде за прва три места  Амблеме  Дрва за кување Сатница Субота 06. поздрављамо вас извиђачким поздравом: З Д Р А В О!!! .10.