Ang Pagkakalisya ng Kabataan ”Ang kabataan ang pag-asa ng bayan”, ay sinabi ni Dr. Jose P. Rizal.

Lagi natin itong naririnig, subalit ito nga ba ay makatotohanan pa sa kasalukuyang panahon? Saan mang dako ng Pilipinas ay palasak o laganap na ang mga isyu, istorya at mga kaso na nagsasangkot sa kabataan sa iba’t ibang krimen. Ang dulot ng droga, alak, pagsama sa maling uri ng kaibigan o barakada (mga barkadang nagdudulot ng maling impluwensya) ay ilan lamang sa mga dahilan kung kaya’t maraming kabataan ang nassangkot sa iba’t ibang uri ng krimen. Pagnanakaw, “hold-up”, panggagahasa at marami pang ibang kaso na naidulog sa polisya ay naging problema dahil ang mga nasasangkot ay mga minorde edad na kabataan. Kaya sila ay idinudulog sa tanggapan ng DSWD dahil hindi pa sila maaring ikulong. Ang DSWD ang kasalukuyang nangangalaga sa kanila habang wala pa sila sa tamang gulang. Ang kinababahala naming ngayon ay kung paano ito tuluyang masusugpo. Ang tulong ng pamahalaan ay aming hiningi. Tayo na’t magtulungan! Hindi sapat na ang DSWD lamang ang mag-ukol ng panahon sa isyung ito. Aksyon ang kailangan upang ito’y masugpo! Ang suliraning ito ay talamak at lubahang seryoso. Dapat lang na bigyan ito ng agarang solusyon at aksyon nang sa ganoon ay din a lumala. Bakit hindi na lang tayo magtulungan> himukin natin ang kabataan na makibahagi sa mga proyekto ng Sangguniang Kabataan at sa iba pang organisasyon na gumawa ng mga hakbang upang matulungan ang kabataan. Isama na rin natin ang kanilang mga magulang, napakalaki ang tulong na maibibigay nila sa pag-unlas ng aksyong ito. Sa ngayon ay ito lamang ang solusyin na maari nating isagawa habang patuloy pa ang mga pagpupulong at pagpaplano ukol sa isyung ito. At samantalang pinagmumuni-muni ninyo ang iba’t ibang suliranin ukol sa kabutihan ng ating bayan, pahintulutan ninyong ipaalala ko ang kahalagahan ng pagsasawasto n gating bayan sa darating na panahon. “Ang kabataan ngayon ay isang haligi ng ating bayan sa darating na panahon”. Tayo na’t magtulungan! Sumulong tungo sa kaunlaran ng kabataang Pilipino!