NO

NUPTK

NOMOR SERTIFIKAT
PENDIDIK

NOMOR PESERTA

NAMA

TEMPAT
LAHIR

LAHIR
TGL BLN TAHUN

L/P

PANGKAT

GOL

UNIT KERJA

1

"4845736638200010

150602701281

06051302700142

Suparyono, S.Pd

Kediri

13

5

1958

Laki-laki PEMBINA TK I

IV/b

SDN. Tarokan II

2

"0155730635200013

150602701282

06051302700143

Harjono, S.Pd

Kediri

23

8

1952

Laki-laki PEMBINA TK I

IV/b

SDN.Bulusari III

3

"3335736639200010

150602701283

"06051322700144 Dwijo Isworo, S.Pd

Kediri

10

3

1958

Laki-laki PEMBINA TK I

IV/b

SDN. Kedungsari II

4

"940734636300012

150602702459

"06051302700146 P. Sudarwati, S.Pd

Kediri

8

6

1956

Perempuan PEMBINA TK I

IV/b

SDN. Jati

5

"5461733636200000

150602702460

"06051302700147 Mohamad Bonari, S.Pd

Kediri

29

1

1955

Laki-laki PEMBINA TK I

IV/b

SDN. Kalirong II

6

"6957740641300010

150702004386

"07051302000024 Sutarni, S.Pd

Kediri

25

6

1962

Perempuan PEMBINA

IV/B

TK. DW. I Jati

7

"4563732634200700

150702704437

"07051302700153 S. Darsono, S.Pd

Nganjuk

31

12

1954

Laki-laki PEMBINA

IV/b

SDN Kedungsari I

8

"9644734638200000

150702711212

"07051302700230 Kuslan, S.Pd

Kediri

12

3

1956

Laki-laki PEMBINA TK I

IV/b

SDN Tarokan I

9

"3343736638300010

150702705776

"07051302700245 Gemi Hartiwi, S.Pd

Kediri

11

10

1958

Perempuan PEMBINA TK I

IV/b

SDN Kedungsari I

10

"2152737638300010

150702704448

"07051302700254 Sri Hartini, S.Pd

Kediri

20

8

1959

Perempuan PEMBINA TK I

IV/b

SDN Kaliboto II

11

"6563734636200260

150702704452

"07051302700265 Drs. I Made Sukanasa

Tabanan

31

12

1956

Laki-laki PEMBINA TK I

IV/b

SDN. Jati

12

"6852737639200020

150702704459

"07051302700293 Dri Raharjo, S.Pd

Kediri

20

5

1959

Laki-laki PEMBINA TK I

IV/b

SD YBPK BULUSARI

13

"9034738640300010

150702704484

0705130 2700354

Yuliani Hari Mangarsi, S.Pd Kediri

2

7

1960

Perempuan PEMBINA TK I

IV/b

SDN Cengkok

14

"1152738640200020

150702704485

"07051302700356 Drs. Prawito

Kediri

20

8

1960

Laki-laki PEMBINA TK I

IV/b

SDN Cengkok

15

"1533749651200050

150710708053

"07051310790001 Mohamad Yunus,S.Pd

Kediri

12

1

1971

Laki-laki PEMBINA TK I

III/a

SDN Tarokan VI

16

"840736638300022

150802700026

"08051302710050 Endang Sukarsih, S.Pd

Kediri

8

5

1958

Perempuan PEMBINA TK I

IV/b

SDN Kalirong II

17

"8438737639300010

150802712141

"08051302710081 Suminatin, S.Pd

Trenggalek

6

11

1959

Perempuan PEMBINA TK I

IV/b

SDN Blimbing II

18

"5160738640300030

150802712224

"08051302710228 Mujiarti, S.Pd

Jombang

28

8

1960

Perempuan PEMBINA TK I

IV/b

SDN Tarokan II

19

"4255738641200000

150802712227

"08051302710231 Priyo Sutanto, S.Pd

Kediri

23

9

1960

Laki-laki PEMBINA TK I

IV/b

SDN Tarokan II

20

"3442740642300020

150802700117

"08051302710283 Etika Widiati, S.Pd

Kediri

10

1

1962

Perempuan PEMBINA TK I

IV/B

SDN Kedungsari I

21

"7041740642200010

150802700139

"08051302710320 Drs. Heri Sulistyono

Kediri

9

7

1962

Laki-laki PEMBINA TK I

IV/b

SDN Tarokan II

22

"2724740641300030

150802700184

"08051302710428 Sunarsih, S.Pd

Kediri

2

4

1962

Perempuan PEMBINA TK I

IV/b

SDN Cengkok

23

"6754741641300000

150802700201

"08051302710476 Siti Rohmaningsih, S.Pd

Kediri

22

4

1963

Perempuan PEMBINA

IV/a

SDN Kedungsari II

24

"0933741643200022

150802700213

"08051302710506 Dwi Hartono, S.Pd

Kediri

1

6

1963

Laki-laki PEMBINA

IV/a

SDN Kedungsari I

25

"1160733634300010

430302700905

"09051302710077 Sudji Utami,S.Pd

Blitar

28

8

1955

Perempuan PEMBINA TK I

IV/b

SDN Tarokan I

26

"6333734636300000

430902700034

"09051302710103 Siti Fatimah, S.Pd

Kediri

1

10

1956

Perempuan PEMBINA TK I

IV/b

SDN Blimbing II

27

"5737733635300010

430902700035

"09051302710104 Suyati, S.Pd

kediri

5

4

1955

Perempuan PEMBINA TK I

IV/b

SDN Jati

28

"5839732635300000

430902700036

"09051302710105 Suhartatik, S.Pd

Kediri

7

5

1954

Perempuan PEMBINA TK I

IV/b

SDN Kedungsari I

29

"1140733649300000

430902700037

"09051302710106 Warsiati, S.Pd

Kediri

8

8

1955

Perempuan PEMBINA TK I

IV/b

SDN Kerep

30

"2062734637300000

430902700057

"09051302710143 Rekti Ekowati, S.Pd

Kediri

30

7

1956

Perempuan PEMBINA TK I

IV/B

SDN Kalirong II

31

"0149734636300023

430902700058

"09051302710144 Sri Agustina, S.Pd

Kediri

17

8

1956

Perempuan PEMBINA TK I

IV/b

SDN Kalirong II

32

"6839736638300010

430902700059

"09051302710145 Mimiet Mitrawati, S.Pd

Kediri

7

5

1958

Perempuan PEMBINA TK I

IV/b

SDN Kedungsari I

33

"6140736637300010

430902700060

"09051302710146 Suyatminingsih, S.Pd

Kediri

8

8

1958

Perempuan PEMBINA TK I

IV/b

SDN Kedungsari I

34

"8142737638300010

430902700061

Kediri

10

8

1959

Perempuan PEMBINA TK I

IV/b

SDN Bulusari I

35

"2534736638300010

430902700062

Blitar

22

12

1958

Perempuan PEMBINA TK I

IV/b

SDN Tarokan II

36

"6858737638200000

DGHJ2`430902700063

"09051302710147 Sri Hastutik, S.Pd
Yosefin Arik Triwahyuni,
"09051302710148
S.Pd
"09051302710149 Utomo, S.Pd

Kediri

26

5

1959

Laki-laki PEMBINA TK I

IV/b

SDN Kaliboto III

37

"2653738639200010

430902700087

"09051302710200 Bukari, S.Pd

Kediri

21

3

1960

Laki-laki PEMBINA TK I

IV/b

SDN Sumberduren

38

"5938737639300030

430902700088

"O9051302710201 Semi Khoiriyah, S.Pd

Surabaya

6

6

1959

Perempuan PEMBINA TK I

IV/a

SDN Tarokan II

39

"6740736638300010

430902700089

"09051302710202 Puji Astutik, S.Pd

Kediri

8

4

1958

Perempuan PEMBINA TK I

IV/b

SDN Kerep

40

"4360736637200010

430902700090

"09051302710203 Tobroni, S.Pd

Kediri

28

10

1958

Laki-laki PEMBINA TK I

IV/b

SDN Kerep

41

"947735638200022

430902700100

"09051302710239 Ikwantoyo, S.Pd

Kediri

15

6

1957

Laki-laki PEMBINA TK I

IV/b

SDN BLIMBING II

42

"6452736639200000

430902700114

"09051302710268 Setyo Pramono, S.Pd

Trenggalek

20

11

1958

Laki-laki PEMBINA TK I

IV/b

SDN Sumberduren

43

"4747736640200000

430902701007

"09051302710269 Imam Kusni, S.Pd

Kediri

15

4

1958

Laki-laki PEMBINA TK I

IV/b

SDN Bulusari III

44

"1344737637300000

430902700115

"09051302710272 Mujayanah, S.Pd

Kediri

12

10

1959

Perempuan PEMBINA TK I

IV/b

SDN Tarokan II

45

"4146738640300010

430902700121

"09051302710291 Suparmijati, S.Pd

Kediri

14

8

1960

Perempuan PEMBINA TK I

IV/b

SDN Kalirong I

46

"461739640300013

430902700123

"09051302710293 Sri Indiyani, S.Pd

Kediri

29

11

1961

Perempuan PEMBINA TK I

IV/b

SDN Kaliboto I

47

"4546738639300010

430902700101

"09051302710240 Suparni, S.Pd

Nganjuk

14

2

1960

Perempuan PEMBINA TK I

IV/b

SDN Blimbing II

48

"4140739641200010

431002700107

"10051302710272 Lesmani, S.Pd

Kediri

8

8

1961

Laki-laki PEMBINA TK I

IV/a

SDN Kaliboto III

49

"2955740641300020

431002700117

"10051302710305 Titik Tri hartuti, S.Pd

Kediri

23

6

1962

Perempuan PEMBINA TK I

IV/a

SDN Kalirong I

50

"9345740641300000

431002700126

"10051302710320 Suharti, S.Pd

Surabaya

13

10

1962

Perempuan PEMBINA TK I

IV/b

SDN Tarokan IV

ALAMAT UNIT KERJA
DS. Tarokan
KEC.
TAROKAN
DS.Bulusari
KEC.
TAROKAN
DS. Kedungsari KEC.
TAROKAN
DS. Jati
KEC.
TAROKAN
DS. Kalirong
KEC.
TAROKAN
DS Jati
KEC.
TAROKAN
DS Kedungsari KEC.
TAROKAN
DS Tarokan
KEC.
TAROKAN
DS Kedungsari KEC.
TAROKAN
DS Kaliboto
KEC.
TAROKAN
DS . Jati KEC. TAROKAN
DS BULUSARIKEC.
TAROKAN
DS CengkokKEC.
TAROKAN
DS CengkokKEC.
TAROKAN
DS Tarokan KEC.
TAROKAN
DS Kalirong KEC.
TAROKAN
DS Blimbing KEC.
TAROKAN
DS Tarokan KEC.
TAROKAN
DS Tarokan KEC.
TAROKAN
DS Kedungsari KEC.
TAROKAN
DS Tarokan KEC.
TAROKAN
DS Cengkok KEC.
TAROKAN
DS Kedungsari KEC.
TAROKAN
DS Kedungsari KEC.
TAROKAN
DS Tarokan KEC.
TAROKAN
DS Blimbing KEC.
TAROKAN
DS JatiKEC. TAROKAN
DS Kedungsari KEC.
TAROKAN
DS KerepKEC. TAROKAN
DS Kalirong IIKEC.
TAROKAN
DS Kalirong IIKEC.
TAROKAN
DS Kedungsari IKEC.
TAROKAN
DS Kedungsari IKEC.
TAROKAN
DS Bulusari KEC.
TAROKAN
DS Tarokan KEC.
TAROKAN
DS Kaliboto IKEC.
TAROKAN
DS SumberdurenKEC.
TAROKAN
DS Tarokan KEC.
TAROKAN
DS Kerep KEC.
TAROKAN
DS Kerep KEC.
TAROKAN
DS Tarokan KEC.
TAROKAN
DS SumberdurenKEC.
TAROKAN
DS Bulusari KEC.
TAROKAN
DS Tarokan KEC.
TAROKAN
DS Kalirong IKEC.
TAROKAN
DS Kaliboto IKEC.
TAROKAN
DS Blimbing IIKEC.
TAROKAN
DS Kaliboto IIIKEC.
TAROKAN
DS Kalirong IKEC.
TAROKAN
DS Tarokan IVKEC.
TAROKAN

KECAMATAN

TMT SEBAGAI
BIDANG STUDI
POLA SERTIFIKASI TAHUN LULUS
SERTIFIKASI
GURU

TEMPAT UJI
KOMPETENSI

TANGGAL

TAHAP
URUTAN PELAKSANAA RUANG
N

TAROKAN

Guru Kelas

FORTO POLIO

1/12/1981

SMKN I NGASEM

07 August 2012

1

Tahap 1

1

TAROKAN

Guru Kelas

FORTO POLIO

1/3/1977

SMKN I NGASEM

07 August 2012

2

Tahap 1

1

TAROKAN

Guru Kelas

FORTO POLIO

1/7/1979

SMKN I NGASEM

07 August 2012

3

Tahap 1

1

TAROKAN

Guru Kelas

FORTO POLIO

1/3/1977

SMKN I NGASEM

07 August 2012

4

Tahap 1

1

TAROKAN

Guru Kelas

FORTO POLIO

1/3/1977

SMKN I NGASEM

07 August 2012

5

Tahap 1

1

TAROKAN

Guru TK / RA

FORTO POLIO/2007

1/8/1983

SMKN I NGASEM

07 August 2012

6

Tahap 1

1

TAROKAN

Guru Kelas

FORTO POLIO/2007

1/3/1978

SMKN I NGASEM

07 August 2012

7

Tahap 1

1

TAROKAN

Guru Kelas

FORTO POLIO/2007

1/3/1978

SMKN I NGASEM

07 August 2012

8

Tahap 1

1

TAROKAN

Guru Kelas

FORTO POLIO/2007

1/3/1978

SMKN I NGASEM

07 August 2012

9

Tahap 1

1

TAROKAN

Guru Kelas

FORTO POLIO/2007

1/3/1978

SMKN I NGASEM

07 August 2012

10

Tahap 1

1

TAROKAN

Guru Kelas

FORTO POLIO/2007

1/1/1979

SMKN I NGASEM

07 August 2012

11

Tahap 1

1

TAROKAN

Guru Kelas

FORTO POLIO/2007

1/7/1979

SMKN I NGASEM

07 August 2012

12

Tahap 1

1

TAROKAN

Guru Kelas

FORTO POLIO/2007

10/1/1980

SMKN I NGASEM

07 August 2012

13

Tahap 1

1

TAROKAN

FORTO POLIO/2007

10/1/1980

SMKN I NGASEM

07 August 2012

14

Tahap 1

1

PLPG / 2008

1/1/2004

SMKN I NGASEM

07 August 2012

15

Tahap 1

1

TAROKAN

Guru Kelas
Guru
Penjasorkes
Guru Kelas

FORTO POLIO/2008

1/3/1978

SMKN I NGASEM

07 August 2012

16

Tahap 1

1

TAROKAN

Guru Kelas

PLPG/2008

1/10/1959

SMKN I NGASEM

07 August 2012

17

Tahap 1

1

TAROKAN

Guru Kelas

PLPG/2008

1/1/1982

SMKN I NGASEM

07 August 2012

18

Tahap 1

1

TAROKAN

Guru Kelas

PLPG/2008

1/1/1982

SMKN I NGASEM

07 August 2012

19

Tahap 1

1

TAROKAN

Guru Kelas

FORTO POLIO/2008

1/1/1982

SMKN I NGASEM

07 August 2012

20

Tahap 1

1

TAROKAN

Guru Kelas

FORTO POLIO/2008

1/1/1982

SMKN I NGASEM

07 August 2012

1

Tahap 2

1

TAROKAN

Guru Kelas

FORTO POLIO/2008

1/3/1983

SMKN I NGASEM

07 August 2012

2

Tahap 2

1

TAROKAN

Guru Kelas

FORTO POLIO/2008

1/3/1983

SMKN I NGASEM

07 August 2012

3

Tahap 2

1

TAROKAN

Guru Kelas

FORTO POLIO/2008

1/3/1987

SMKN I NGASEM

07 August 2012

4

Tahap 2

1

TAROKAN

Guru Kelas

PLPG/2009

1/3/1977

SMKN I NGASEM

07 August 2012

5

Tahap 2

1

TAROKAN

Guru Kelas

FORTO POLIO/2009

1/3/1977

SMKN I NGASEM

07 August 2012

6

Tahap 2

1

TAROKAN

Guru Kelas

FORTO POLIO/2009

1/3/1977

SMKN I NGASEM

07 August 2012

7

Tahap 2

1

TAROKAN

Guru Kelas

FORTO POLIO/2009

1/3/1977

SMKN I NGASEM

07 August 2012

8

Tahap 2

1

TAROKAN

Guru Kelas

FORTO POLIO/2009

1/3/1977

SMKN I NGASEM

07 August 2012

9

Tahap 2

1

TAROKAN

Guru Kelas

FORTO POLIO/2009

1/3/1978

SMKN I NGASEM

07 August 2012

10

Tahap 2

1

TAROKAN

Guru Kelas

FORTO POLIO/2009

1/3/1978

SMKN I NGASEM

07 August 2012

11

Tahap 2

1

TAROKAN

Guru Kelas

FORTO POLIO/2009

1/3/1978

SMKN I NGASEM

07 August 2012

12

Tahap 2

1

TAROKAN

Guru Kelas

FORTO POLIO/2009

1/3/1979

SMKN I NGASEM

07 August 2012

13

Tahap 2

1

TAROKAN

Guru Kelas

FORTO POLIO/2009

1/3/1978

SMKN I NGASEM

07 August 2012

14

Tahap 2

1

TAROKAN

Guru Kelas

FORTO POLIO/2009

1/3/1978

SMKN I NGASEM

07 August 2012

15

Tahap 2

1

TAROKAN

Guru Kelas

FORTO POLIO/2009

1/3/1978

SMKN I NGASEM

07 August 2012

16

Tahap 2

1

TAROKAN

Guru Kelas

FORTO POLIO/2009

1/7/1979

SMKN I NGASEM

07 August 2012

17

Tahap 2

1

TAROKAN

Guru Kelas

FORTO POLIO/2010

1/7/1979

SMKN I NGASEM

07 August 2012

18

Tahap 2

1

TAROKAN

Guru Kelas

FORTO POLIO/2009

1/7/1979

SMKN I NGASEM

07 August 2012

19

Tahap 2

1

TAROKAN

Guru Kelas

FORTO POLIO/2009

1/7/1979

SMKN I NGASEM

07 August 2012

20

Tahap 2

1

TAROKAN

Guru Kelas

FORTO POLIO/2009

1/10/1980

SMKN I NGASEM

07 August 2012

1

Tahap 3

1

TAROKAN

Guru Kelas

FORTO POLIO/2009

12/12/1981

SMKN I NGASEM

07 August 2012

2

Tahap 3

1

TAROKAN

Guru Kelas

PLPG/ 2009

31-12-1981

SMKN I NGASEM

07 August 2012

3

Tahap 3

1

TAROKAN

Guru Kelas

FORTO POLIO/2009

1/12/1981

SMKN I NGASEM

07 August 2012

4

Tahap 3

1

TAROKAN

Guru Kelas

FORTO POLIO/2009

31-12-1981

SMKN I NGASEM

07 August 2012

5

Tahap 3

1

TAROKAN

Guru Kelas

FORTO POLIO/2009

1/12/1981

SMKN I NGASEM

07 August 2012

6

Tahap 3

1

TAROKAN

Guru Kelas

FORTO POLIO/2009

1/10/1980

SMKN I NGASEM

07 August 2012

7

Tahap 3

1

TAROKAN

Guru Kelas

FORTO POLIO/2010

1/1/1982

SMKN I NGASEM

07 August 2012

8

Tahap 3

1

TAROKAN

Guru Kelas

FORTO POLIO/2010

1/1/1982

SMKN I NGASEM

07 August 2012

9

Tahap 3

1

TAROKAN

Guru Kelas

FORTO POLIO/2010

1/1/1982

SMKN I NGASEM

07 August 2012

10

Tahap 3

1

TAROKAN

51

"8442741642300030

431002700129

"10051302710328 Hariyati, S.Pd

Kediri

10

11

1963

Perempuan PEMBINA TK I

IV/b

SDN Tarokan II

52

"7049740642200070

431002700150

"10051302710381 Abd. Latif, S.Pd

Kediri

17

7

1962

Laki-laki PEMBINA TK I

IV/b

SDN Tarokan VI

53

"7858741642300010

431002700164

"10051302710415 Siti Musyarofah, S.Pd

Kediri

26

5

1963

Perempuan PEMBINA TK I

IV/b

SDN Kedungsari I

54

"9453741642300010

431002700170

Kediri

21

11

1963

Perempuan PEMBINA TK I

IV/b

SDN Kalirong I

55

"3546742643300060

431002700171

Kediri

14

2

1964

Perempuan PEMBINA TK I

IV/b

SDN Tarokan I

56

"1542739641200060

431002700182

"10051302710429 Supradati, S.Pd
Naniek Soelistijaningsih,
"10051302710434
S.Pd
"10051302710462 Suparman, S.Pd

Kediri

2

10

1961

Laki-laki PEMBINA TK I

IV/a

SDN Kedungsari II

57

"5739740642200020

431002700183

"10051302710469 Wagiman, S.Pd

Kediri

7

4

1962

Laki-laki PEMBINA TK I

IV/a

SDN Jati

58

"833740642300032

431002700187

"10051302710476 Ika Mei Setiasih, S.Pd

Kediri

1

5

1962

Perempuan PEMBINA TK I

IV/b

SDN Kaliboto III

59

"333741643300023

431002702670

"10051302710497 Sri Padmuningsih, S.Pd

Kediri

1

1

1963

Perempuan PEMBINA TK I

IV/a

SDN Kaliboto I

60

"662741644300012

431002700199

"10051302710506 Wiwik Indriati, S.Pd

Kediri

30

3

1963

Perempuan PEMBINA TK I

IV/a

SDN Kedungsari I

61

6042-7446-4620-0013

1431122001392

KEDIRI

10

07

1966

L

PEMBINA

IV/A

SDN BOBANG 2

62

2158732635300003

431002000004

10051302010005

RUMIATI

KEDIRI

26

08

1954

P

IV/a

TK DHARMA WANITA

63

4450746650300003

1431102004675

11051302010065

LILIK SUWARTI, S.Pd.

KEDIRI

18

11

1968

P

II/b

TK DHARMA WANITA

64

7338742643300013

150702004406

07051302000071

SULASTRI

KEDIRI

6

10

1964

P

PEMBINA
PENGATUR
MUDA TK. I
PEMBINA

IV/a

TK DHARMA WANITA

65

5335743646300023

430902000006

09051302010011

SUNARSIH

KEDIRI

3

10

1965

P

PEMBINA

IV/a

TK DHARMA WANITA

66

1944731652300002

431002002376

10051302010006

ISMIHARTI

KEDIRI

12

6

1953

P

PENATA

III/c

TK DHARMA WANITA

67

9952742644300012

1431102004674

11051302010049

KARIYATUN

KEDIRI

20

6

1964

P

PENGATUR

II /c

TK DHARMA WANITA

68

0736747648300012

430902000046

09051302010021

TITIK MUKAROMAH

KEDIRI

4

4

1969

P

NON PNS

-

TK DHARMA WANITA

69

6140755657300013

431002002429

10051302010071

BINTI ERFA JUMALA

KEDIRI

8

8

1977

P

NON PNS

-

TK AL-ARIF

70

8753739640300022

150702006917

07051302000048

SUMIATI

KEDIRI

21

4

1961

P

PEMBINA

IV/a

TK DHARMA WANITA

71

4249743646300013

430902000007

09051302010012

SRI SUMILIR

KEDIRI

17

9

1965

P

PEMBINA

IV/a

TK DHARMA WANITA

72

7934745647300012

150702004419

07051302000093

ROIKHA

SURABAYA

2

6

1967

P

PEMBINA

IV/a

TK DHARMA WANITA

73

13507436

150702004395

07051302000042

WINARNI, S.Pd.

KEDIRI

18

10

1965

P

PEMBINA

IV/a

TK.DW. MARON

74

62627436

150702004395

07051302000043

MASNURUN, S.Pd

KEDIRI

30

.09.

1965

P

PEMBINA

IV/a

75

73574664

150702004653

07051302000691

Dra.ZUMROTUR RIFA

KEDIRI

.03.

.04.

1968

P

NON PNS

__

76

89527556

150702004654

07051302000692

ANFIYATUS SOLIHAH, S,Pd KEDIRI

20

.06.

1977

P

PENGATUR

II/c

TK.DW. NGABLAK
TK.KM.IX.POJOK DESA
TIRON
TK.KM.II. BANYAKAN

77

24407546

150702007057

07051302000694

NENENG SUMARNI, S,Pd

JAKARTA

8

11

1976

P

NON PNS

__

TK.DW.JATIREJO

78

76437396

150802000003

08051302010010

Dra. TITIEK EKO W

KEDIRI

11

.03.

1961

P

NON PNS

__

TK.DW.I. MANYARAN

79

75597566

150802000004

08051302010011

BINTI HUNAIFIYAH, S.Pd

KEDIRI

27

.02.

1978

P

NON PNS

__

80

48517576

150802012782

08051302010012

DYAH LILIK TRIWARNI, SE KEDIRI

19

.05.

1979

P

NON PNS

__

81

0246-7446-4720-0013

1431102702530

14

09

1966

L

PENATA TK I

III/D

82

40487456

430902000045

09051302010020

KASIYATUN, S.Pd.

16

.07.

1967

P

NON PNS

__

TK.DH.W. TIRON

83

57447496

431002002384

10051302010019

BINTI MASRUROH, S.Pd

KEDIRI
BANYUWAN
GI
KEDIRI

TK.DW.SENDANG
TK.PERDANA
KALIGAYAM TIRON
SDN PUHSARANG 1

12

.04.

1971

P

NON PNS

__

TK.KM.III MANYARAN

84

66337546

000010431002

10051302010020

SITI HARTATIK, S.Pd

KEDIRI

.01.

.03.

1976

P

NON PNS

__

85

16377476

1431102004640

11051302010009

.05.

.03.

1969

P

PENGATUR

II/b

86

79377436

1431102004682

11051302010010

.05.

.06.

1965

P

PENGATUR

II/b

87

15607486

1431102000287

11051302010136

SUMARNI, S.Pd.
KEDIRI
ERNA WAHYU WIDAYATI,
KEDIRI
S.Pd
PUK ALFIYAH,S.Pd.
KEDIRI

TK.DH.W. TIRON
TK.TUNAS BANGSA
MARON
TK.DW.MARON

28

12

1970

P

NON PNS

__

TK.DW. NGABLAK II

88

3037-7476-4930-0043

1431102701959

11-0513-220-1-0485 SITI MUAWANAH

KEDIRI

05

07

1969

P

PENATA

III/C

SDN KEDAK 2

89

0555-7476-5030-0013

1431102701887

11-0513-220-1-0528 R I A N I

KEDIRI

23

12

1969

P

PENATA

III/C

SDN KANYORAN 3

90

1149-7486-5030-0043

1431102702395

11-0513-220-1-0551 DEWI AGUS SETYANI

KEDIRI

17

08

1970

P

PENATA

III/C

SDN BOBANG 2

91

2448-7456-4820-0013

1431102702397

11-0513-220-1-0666 MUKHSININ

KEDIRI

16

11

1967

P

PENT MUD TK I

III/B

SDN PAGUNG 2

92

5742-7396-4230-0002

1431102700367

11-0513-220-1-0854 DARTIK STEFANI ROSALIA NGANJUK

10

04

1961

P

PNT MUDA TK I

III/B

SDK. YOGA

93

1855 739639300002

150702004373

07051302000003

TITIK LESTARI, S.Pd

KEDIRI

23

05

1961

P

PEMBINA TK I

IV b

94

5939 739640300012

150702004374

07051302000004

SUDARTI, S.Pd

KEDIRI

07

06

1961

P

PEMBINA TK I

95

2744 740641300022

150702004380

07051302000013

KUNARIYATI, S.Pd

KEDIRI

12

04

1962

P

96

6239 740641300013

150705004392

07051302000034

SRI WAHYUNI, S.Pd

KEDIRI

07

09

1962

97

3544 739639300003

15072004390

07051302000035

SRI SUNARSIH, S.Pd

KEDIRI

02

01

98

3663740641300012

150702004391

07051302000036

SITI KIPTIYAH, S.Pd

KEDIRI

31

99

0958 742643300022

150702004401

07051302000049

KEDIRI

100 4551740641300012

150702004399

07051302000055

101 8551746647300002

150702004424

07051302000103

PUPUK RAHAYU, S.Pd
YAUMI AINUROHMAH,
S.Pd
SITI KHOLIFAH,S.Pd

102 8555747648300002

150802000002

08051302010004

103 3638756658300012

431002002391

10051302010029

SUKARMI, S.Pd
RETNO SULISTYORINI,
S.Pd

11-0513-027-1-0818 MARSIADI

11-0513-027-1-1343 MOHAMAD YUNUS

DS Tarokan IIKEC.
TAROKAN
DS Tarokan VIKEC.
TAROKAN
DS Kedungsari IKEC.
TAROKAN
DS Kalirong IKEC.
TAROKAN
DS Tarokan IKEC.
TAROKAN
DS Kedungsari IIKEC.
TAROKAN
DS JatiKEC. TAROKAN
DS Kaliboto IIIKEC.
TAROKAN
DS Kaliboto IKEC.
TAROKAN
DS Kedungsari IKEC.
TAROKAN
Ds.BOBANG Kec.SEMEN
DESA SAMBIREJO KEC.
GAMPENGREJO
DESA SAMBIREJO KEC.
GAMPENGREJO
DESA TURUS KEC.
GAMPENGREJO
DESA KALIBELO KEC.
GAMPENGREJO
DESA SAMBIRESIK KEC.
GAMPENGREJO
DESA SAMBIRESIK KEC.
GAMPENGREJO
DESA JONGBIRU KEC.
GAMPENGREJO
DESA NGEBRAK KEC.
GAMPENGREJO
DESA NGEBRAK KEC.
GAMPENGREJO
DESA WANENGPATEN
KEC. GAMPENGREJO
DESA GAMPENG KEC.
GAMPENGREJO
DS.MARON KEC.
BANYAKAN
DS.NGABLAK KEC.
BANYAKAN
DSN.POJOK DS TIRON
KEC. BANYAKAN DS.
DSN.MARGASARI
BANYAKAN KEC.
BANYAKAN KEC.
DS.JATIREJO
BANYAKAN
DSN.PUTAT
DS.SENDANG KEC.
BANYAKAN
DSN.KALIGAYAM DS.
TIRON KEC. BANYAKAN
Ds.PUHSARANG
Kec.SEMEN
DS.TIRON KEC.
BANYAKAN
DSN.MANYAREJO
DS.MANYARAN KEC.
BANYAKAN
DS.TIRON
KEC.
BANYAKAN
DS.MARON KKANEC.
BANY
DS.MARON KKANEC.
BANY
DS.NGABLAK KEC.
BANYAKAN
Ds.KEDAK Kec.SEMEN
Ds.KANYORAN
Kec.SEMEN
Ds.BOBANG Kec.SEMEN

TAROKAN

Guru Kelas

FORTO POLIO/2010

1/1/1982

SMKN I NGASEM

07 August 2012

11

Tahap 3

1

TAROKAN

Guru Kelas

FORTO POLIO/2010

1/3/1980

SMKN I NGASEM

07 August 2012

12

Tahap 3

1

TAROKAN

Guru Kelas

FORTO POLIO/2010

1/3/1983

SMKN I NGASEM

07 August 2012

13

Tahap 3

1

TAROKAN

Guru Kelas

FORTO POLIO/2010

1/3/1983

SMKN I NGASEM

07 August 2012

14

Tahap 3

1

TAROKAN

Guru Kelas

FORTO POLIO/2010

1/3/1983

SMKN I NGASEM

07 August 2012

15

Tahap 3

1

TAROKAN

Guru Kelas

FORTO POLIO/2010

1/4/1985

SMKN I NGASEM

07 August 2012

16

Tahap 3

1

TAROKAN

Guru Kelas

FORTO POLIO/2010

1/4/1985

SMKN I NGASEM

07 August 2012

17

Tahap 3

1

TAROKAN

Guru Kelas

FORTO POLIO/2010

1/7/1983

SMKN I NGASEM

07 August 2012

18

Tahap 3

1

TAROKAN

Guru Kelas

PLPG/ 2010

1/4/1985

SMKN I NGASEM

07 August 2012

19

Tahap 3

1

TAROKAN

Guru Kelas

FORTO POLIO/2010

1/4/1985

SMKN I NGASEM

07 August 2012

20

Tahap 3

1

SEMEN
Gr.Bid.Studi
GAMPENGREJ
GURU KELAS
O
GAMPENGREJ
GURU KELAS
O
GAMPENGREJ
GURU KELAS
O
GAMPENGREJ
GURU KELAS
O
GAMPENGREJ
GURU KELAS
O
GAMPENGREJ
GURU KELAS
O
GAMPENGREJ
GURU KELAS
O
GAMPENGREJ
GURU KELAS
O
GAMPENGREJ
GURU KELAS
O
GAMPENGREJ
GURU KELAS
O
GAMPENGREJ
GURU KELAS
O
BANYAKAN GURU KELAS

PLPG 2011

01 JUNI 1986
10
DESEMBER
1976
07
JANUARI
1990
01
DESEMBER
1986
01
FEBRUARI
1987
01 MEI 1992
01 JANUARI
2007
17 JULI 2000

SMAN I GROGOL

07 August 2012

1

Tahap 1

1

SMAN I GROGOL

07 August 2012

2

Tahap 1

1

SMAN I GROGOL

07 August 2012

3

Tahap 1

1

SMAN I GROGOL

07 August 2012

4

Tahap 1

1

SMAN I GROGOL

07 August 2012

5

Tahap 1

1

SMAN I GROGOL

07 August 2012

6

Tahap 1

1

SMAN I GROGOL

07 August 2012

7

Tahap 1

1

SMAN I GROGOL

07 August 2012

8

Tahap 1

1

SMAN I GROGOL

07 August 2012

9

Tahap 1

1

SMAN I GROGOL

07 August 2012

10

Tahap 1

1

SMAN I GROGOL

07 August 2012

11

Tahap 1

1

SMAN I GROGOL

07 August 2012

12

Tahap 1

1

LULUS 2007

19 JULI 2004
01 MARET
1986
01 FEBRUARI
1987
01 MARET
1987
.01-03-1985

SMAN I GROGOL

07 August 2012

13

Tahap 1

1

BANYAKAN GURU KELAS

LULUS 2007

.01-03-1985

SMAN I GROGOL

07 August 2012

14

Tahap 1

1

BANYAKAN GURU KELAS

LULUS 2007

.01-07-1996

SMAN I GROGOL

07 August 2012

15

Tahap 1

1

BANYAKAN GURU KELAS

LULUS 2007

.15-07-1996.

SMAN I GROGOL

07 August 2012

16

Tahap 1

1

BANYAKAN GURU KELAS

LULUS 2007

.12-11-1996.

SMAN I GROGOL

07 August 2012

17

Tahap 1

1

BANYAKAN GURU KELAS

LULUS 2008

.17-07-1997.

SMAN I GROGOL

07 August 2012

18

Tahap 1

1

BANYAKAN GURU KELAS

LULUS 2008

.19-08-1997.

SMAN I GROGOL

07 August 2012

19

Tahap 1

1

BANYAKAN GURU KELAS

PLPG 2008

.22-08-1998.

SMAN I GROGOL

07 August 2012

20

Tahap 1

1

PLPG 2011

01 NOP 1991

SMA N I GROGOL

07 August 2012

1

Tahap 2

1

BANYAKAN GURU KELAS

PLPG 2009

.06-10-1995.

SMAN I GROGOL

07 August 2012

2

Tahap 2

1

BANYAKAN GURU KELAS

PLPG 2010

.23-07-1995.

SMAN I GROGOL

07 August 2012

3

Tahap 2

1

BANYAKAN GURU KELAS

LULUS 2010

.20-04-1996.

SMAN I GROGOL

07 August 2012

4

Tahap 2

1

BANYAKAN GURU KELAS

PLPG.2011

.08-03-1988.

SMAN I GROGOL

07 August 2012

5

Tahap 2

1

BANYAKAN GURU KELAS

PLPG.2011

.27-01-1987.

SMAN I GROGOL

07 August 2012

6

Tahap 2

1

BANYAKAN GURU KELAS

PLPG.2011

.18-05-1992.
01 MART
1994
01 MART
1994
01 MART
1994
01 MART
1994
01 JULI 1984

SMAN I GROGOL

07 August 2012

7

Tahap 2

1

SMAN I GROGOL

07 August 2012

8

Tahap 2

1

SMAN I GROGOL

07 August 2012

9

Tahap 2

1

SMAN I GROGOL

07 August 2012

10

Tahap 2

1

SMAN I GROGOL

07 August 2012

11

Tahap 2

1

SMAN I GROGOL

07 August 2012

12

Tahap 2

1

01-03-1981

SMAN I GROGOL

07 August 2012

13

Tahap 2

1

01-03-1981

SMAN I GROGOL

07 August 2012

14

Tahap 2

1

05-01-1985

SMAN I GROGOL

07 August 2012

15

Tahap 2

1

01-03-1985

SMAN I GROGOL

07 August 2012

16

Tahap 2

1

01-03-1985

SMAN I GROGOL

07 August 2012

17

Tahap 2

1

01-03-1985

SMAN I GROGOL

07 August 2012

18

Tahap 2

1

SEMEN

Gr. Klas

PORTO FOLIO 2010
PLPG 2011
LULUS 2007
PORTOFOLIO 2009
LULUS 2010
LULUS 2011
PLPG 2009
PLPG 2010
PLPG 2007
FORTOFOLIO 2009
PORTOFOLIO 2007

SEMEN

Gr. Klas

PLPG 2011

SEMEN

Gr. Klas

PLPG 2011

SEMEN

Gr. Klas

PLPG 2011

SEMEN

Gr. Klas

PLPG 2011

SEMEN

Gr. Klas

TK. DHW. SEMEN

Ds.PAGUNG Kec.SEMEN
Ds.PUHSARANG
Kec.SEMEN
DS. SEMEN KEC. SEMEN

SEMEN

GURU KELAS

IV b

TK. DHW. KEDAK

DS. KEDAK

SEMEN

GURU KELAS

PLPG 2011
PORTOPOLIO
2007LULUS
PORTOPOLIO 2007

PEMBINA

IV a

TK. DHW. BULU II

SEMEN

GURU KELAS

P

PEMBINA TK I

IV b

SEMEN

GURU KELAS

1960

P

PEMBINA TK I

IV b

SEMEN

GURU KELAS

03

1962

P

PEMBINA TK I

IV b

SEMEN

GURU KELAS

PORTOPOLIO 2007
PORTOPOLIO
2007LULUS
PORTOPOLIO
2007LULUS
PORTOPOLIO 2007

26

06

1964

P

PEMBINA

IV a

SEMEN

GURU KELAS

PORTOPOLIO 2007

01-04-1986

SMAN I GROGOL

07 August 2012

19

Tahap 2

1

KEDIRI

19

02

1962

P

PEMBINA

IV a

SEMEN

GURU KELAS

PORTOPOLIO 2007

01-03-1986

SMAN I GROGOL

07 August 2012

20

Tahap 2

1

KEDIRI

19

02

1968

P

IV b

SEMEN

GURU KELAS

LULUS

01-03-1988

SMA N I GROGOL

07 August 2012

1

Tahap 3

1

KEDIRI

23

02

1969

P

SEMEN

GURU KELAS

PORTOPOLIO 2008

02-01-1987

SMA N I GROGOL

07 August 2012

2

Tahap 3

1

KEDIRI

06

03

1979

P

PEMBINA TK I
PENATA TK
IMUD
NON PNS

SEMEN

GURU KELAS

PLPG 2010

08-06-1998

SMA N I GROGOL

07 August 2012

3

Tahap 3

1

III b

DS. BULU KEC. SEMEN
DS. PUHRUBUH KEC.
TK. DHW. PUHRUBUH II
SEMEN
TK. DHW. BOBANG KEC
DS. BOBANG
SEMEN
DS. PUHRUBUH KEC.
TK. DHW. PUHRUBUH I
SEMEN
TK. DHW. TITK
DS. TITIK KEC. SEMEN
DSN. KEMBANGAN DS
TK. DHW. BOBANG II
BOBANG KEC SEMEN
Ds.SIDOMULYO
TK. DHW SIDOMULYO
Kec.SEMEN
Ds.SIDOMULYO
TK. DHW SIDOMULYO
Kec.SEMEN
TK. DHW.BULU II
DS. BULU KEC. SEMEN

JL. Raya No.23 Sidomulyo
Kec. Semen
DS. PUHRUBUH KEC.
SEMEN
DS. PUHRUBUH KEC.
SEMEN
DS. BOBANG KEC. SEMEN

SEMEN

GURU KELAS

PLPG 2010

01-04-2004

SMA N I GROGOL

07 August 2012

4

Tahap 3

1

SEMEN

GURU KELAS

PLPG 2010

17-06-2000

SMA N I GROGOL

07 August 2012

5

Tahap 3

1

SEMEN

GURU KELAS

PLPG 2010

16-06-2000

SMA N I GROGOL

07 August 2012

6

Tahap 3

1

SEMEN

GURU KELAS

PLPG 2010

20-07-2001

SMA N I GROGOL

07 August 2012

7

Tahap 3

1

SEMEN

GURU KELAS

PORTOFOLIO

20-07-2001

SMA N I GROGOL

07 August 2012

8

Tahap 3

1

SEMEN

GURU KELAS

PLPG 2010

14-07-2003

SMA N I GROGOL

07 August 2012

9

Tahap 3

1

II c

DS. BOBANG KEC.SEMEN
DS. KANYORAN KEC
TK. DHW. KANYORAN II
SEMEN
TK. DHW.BULU I
DS. BULU KEC. SEMEN

SEMEN

GURU KELAS

PLPG 2011

02-02-1987

SMA N I GROGOL

07 August 2012

10

Tahap 3

1

II b

TK. DHW. PAGUNG II

DS. PAGUNG KEC. SEMEN

SEMEN

GURU KELAS

PLPG 2011

01-01-2007

SMA N I GROGOL

07 August 2012

11

Tahap 3

1

II b

TK. DHW. PAGUNG II

DS. PAGUNG KEC. SEMEN

SEMEN

GURU KELAS

PLPG 2011

01-01-2007

SMA N I GROGOL

07 August 2012

12

Tahap 3

1

II b

TK. DHW. PAGUNG I

SEMEN

GURU KELAS

PLPG 2011

01-01-2007

SMA N I GROGOL

07 August 2012

13

Tahap 3

1

II b

TK. DHW. POHSARANG

SEMEN

GURU KELAS

PLPG 2011

01-04-2007

SMA N I GROGOL

07 August 2012

14

Tahap 3

1

II d

TK. DHW KEDAK
TK. DHW.
SELOPANGGUNG
TK. DHW SIDOMULYO

SEMEN

GURU KELAS

PLPG 2011

01-04-2006

SMA N I GROGOL

07 August 2012

15

Tahap 3

1

SEMEN

GURU KELAS

PLPG 2011

14-07-1989

SMA N I GROGOL

07 August 2012

16

Tahap 3

1

SEMEN

GURU KELAS

PLPG2011

11-10-1996

SMA N I GROGOL

07 August 2012

17

Tahap 3

1

SDN SURAT

DS. PAGUNG KEC. SEMEN
DS. POHSARANG KEC.
SEMEN
DS. KEDAK KEC. SEMEN
DS. SELOPANGGUNG KEC.
SEMEN
DS. SIDOMULYO KEC.
SEMEN
KECAMATAN MOJO

MOJO

GURU KELAS V

PLPG Thn 2006

01-01-1982

SMA N I GROGOL

07 August 2012

18

Tahap 3

1

IV/B

SDN PLOSO

KECAMATAN MOJO

MOJO

GURU KELAS VI Portofolio 2006

01-12-1981

SMA N I GROGOL

07 August 2012

19

Tahap 3

1

PEMBINA

IV/A

SDN MOJO

KECAMATAN MOJO

MOJO

KELAS III B

Portofolio 2006

01 April 1985

SMAN I GROGOL

07 August 2012

20

Tahap 3

1

P

GTY

-

TK. PERWANIDA

DS GROGOL KEC. GROGOL

GROGOL

GURU KELAS

2011

-

SMPN I GROGOL

07 August 2012

1

Tahap 1

1

1970

P

GTY

-

TK. PERWANIDA

DS GROGOL KEC. GROGOL

GROGOL

GURU KELAS

2011

-

SMPN I GROGOL

07 August 2012

2

Tahap 1

1

02

1971

P

PNS

II C

TK KM CERME I

GROGOL

GURU KELAS

2011

1-10-2011

SMPN I GROGOL

07 August 2012

3

Tahap 1

1

15

12

1965

P

PNS

II C

TK. DW KALIPANG

GROGOL

GURU KELAS

2011

1-10-2010

SMPN I GROGOL

07 August 2012

4

Tahap 1

1

KEDIRI

20

03

1968

P

GTY

-

TK. PELITA WONOASRI

GROGOL

GURU KELAS

2011

-

SMPN I GROGOL

07 August 2012

5

Tahap 1

1

MENIK, S.pd

KEDIRI

07

05

1954

P

PNS

VI A

SD GROGOL 2

GROGOL

GURU KELAS

2006

1-4-2005

SMPN I GROGOL

07 August 2012

6

Tahap 1

1

06051302700138

ENDANG SUNDARI, S.pd

KEDIRI

29

07

1957

P

PNS

IV B

SD GAMBYOK I

GROGOL

GURU MAPEL

2006

1-10-2011

SMPN I GROGOL

07 August 2012

7

Tahap 1

1

150602702078

06051302700139

ENDAH SUWARNI, S.pd

KEDIRI

11

06

1958

P

PNS

IV B

SD. CERME 2

GROGOL

GURU MAPEL

2006

1-4-2010

SMPN I GROGOL

07 August 2012

8

Tahap 1

1

129 8046737639200003

150602702456

06051302700140

SUTADJI, S.pd

KEDIRI

14

07

1959

L

PNS

VI A

SD. SONOREJO I

GROGOL

GURU MAPEL

2006

1-4-2004

SMPN I GROGOL

07 August 2012

9

Tahap 1

1

130 7433738639300052

150602702457

06051302700141

SURATIN, S.pd

KEDIRI

01

01

1960

P

PNS

IV B

SD. SONOREJO I

GROGOL

GURU KELAS

2006

1-10-2010

SMPN I GROGOL

07 August 2012

10

Tahap 1

1

131 1242735637200013

150702708942

07051302700210

PUDYO YATMOKO, S.pd

MALANG

10

09

1957

L

PNS

IV B

SD. GROGOL 2

GROGOL

GURU MAPEL

2007

1-4-2009

SMPN I GROGOL

07 August 2012

11

Tahap 1

1

132 3341735636300003

150602705755

07051302700211

TITIK SUHARIYATI, S.pd

KEDIRI

09

10

1957

P

PNS

IV B

SD. GROGOL 1

GROGOL

GURU MAPEL

2007

1-4-2009

SMPN I GROGOL

07 August 2012

12

Tahap 1

1

133 5539735638200002

150702705767

07051302700232

KATEMAN, S.pd

KEDIRI

07

02

1957

L

PNS

IV B

SD. KALIPANG 1

GROGOL

GURU MAPEL

2007

1-4-2009

SMPN I GROGOL

07 August 2012

13

Tahap 1

1

134 6336736638200003

150702711214

07051302700244

PONIRAN, S.pd

04

10

1958

L

PNS

IV A

SD. BAKALAN

GROGOL

GURU KELAS

2007

1-10-2006

SMPN I GROGOL

07 August 2012

14

Tahap 1

1

135 3138735638200013

150602705798

07051302700279

MOH. ASYA'RI, Spd

06

08

1957

L

PNS

IV A

SD. GAMBYOK I

GROGOL

GURU KELAS

2007

1-10-2007

SMPN I GROGOL

07 August 2012

15

Tahap 1

1

136 8838738639200002

150602704469

07051302700319

SUPRIYANTO, S.pd

KEDIRI
BANYUWAN
GI
JOMBANG

06

05

1960

L

PNS

IV A

SD. DATENGAN I

GROGOL

GURU MAPEL

2007

1-10-2003

SMPN I GROGOL

07 August 2012

16

Tahap 1

1

137 3549739639300002

150602700359

07051302700359

SUGATI, S.pd

KEDIRI

17

02

1961

P

PNS

IV B

SD. CERME I

GROGOL

GURU KELAS

2007

1-4-2011

SMPN I GROGOL

07 August 2012

17

Tahap 1

1

138 9852733635300002

150802700015

08051302710027

KEDIRI

20

05

1955

P

PNS

IV B

SD. SONOREJO I

GROGOL

GURU KELAS

2008

1-10-2010

SMPN I GROGOL

07 August 2012

18

Tahap 1

1

139 0745738639300022

150802700029

08051302710055

KEDIRI

13

04

1960

P

PNS

IV B

SD. BAKALAN

GROGOL

GURU MAPEL

2008

1-4-2009

SMPN I GROGOL

07 August 2012

19

Tahap 1

1

140 4339738639200013

150802712135

08051302710073

SUPARMI
WIDYARETNO SRI
SUKOCORINI
DWI SUKO RAHARJO

KEDIRI

07

10

1960

L

PNS

IV B

SD. KALIPANG 2

GROGOL

GURU KELAS

2008

1-10-2010

SMPN I GROGOL

07 August 2012

20

Tahap 1

1

141 0043738639200013

150802712162

08051302710120

DWI SUSANTO

KEDIRI

11

07

1960

L

PNS

IV B

SD. SUMBERJO

GROGOL

GURU KELAS

2008

1-4-2011

SMPN I GROGOL

07 August 2012

1

Tahap 2

1

142 0854739641300012

150802700109

08051302710264

SRI SUKEPINING RAHAYU KEDIRI

22

05

1961

P

PNS

IV B

SD. GROGOL I

DS CERME KEC. GROGOL
DS KALIPANG KEC.
GROGOL
DS WONOASRI KEC.
GROGOL
DS GROGOL KEC. GROGOL
DS SUMBERJO KEC.
GROGOL
DS DATENGAN KEC.
GROGOL
DS GROGOL KEC. GROGOL
DS SONOREJO KEC.
GROGOL
DS SUMBERJO KEC.
GROGOL
DS DATENGAN KEC.
GROGOL
DS KALIPANG KEC.
GROGOL
DS BAKALAN KEC.
GROGOL
DS GAMBYOK KEC.
GROGOL
DS DATENGAN KEC.
GROGOL
DS CERME KEC. GROGOL
DS SONOREJO KEC.
GROGOL
DS GROGOL KEC. GROGOL
DS KALIPANG KEC.
GROGOL
DS KALIPANG KEC.
GROGOL
DS GROGOL KEC. GROGOL

GROGOL

GURU KELAS

2008

1-4-2010

SMPN I GROGOL

07 August 2012

2

Tahap 2

1

143 2945739641200012

150802700112

08051302710270

ARYANTO

KEDIRI

13

06

1961

L

PNS

IV B

SD. GROGOL 3

GROGOL

GURU MAPEL

2008

1-4-2011

SMPN I GROGOL

07 August 2012

3

Tahap 2

1

144 7259740641200003

150802700144

08051302710326

SILAN

JEMBER

27

09

1962

L

PNS

IV B

SD YBPK

GROGOL

GURU MAPEL

2008

1-10-2010

SMPN I GROGOL

07 August 2012

4

Tahap 2

1

145 9937738639200012

150802712312

08051302710375

AHMAD MABRUR

KEDIRI

05

06

1960

L

PNS

IV A

SD. GAMBYOK I

GROGOL

GURU KELAS

2008

1-10-2008

SMPN I GROGOL

07 August 2012

5

Tahap 2

1

146 6335739643200003

150802712316

08051302710380

IMAM SODAKI

KEDIRI

03

10

1961

L

PNS

IV A

SD. KALIPANG 3

GROGOL

GURU KELAS

2008

1-4-2006

SMPN I GROGOL

07 August 2012

6

Tahap 2

1

147 1442740642300033

150802712333

08051302710411

SUYATI

KEDIRI

10

11

1962

P

PNS

IV B

SD. GROGOL 3

DS GROGOL KEC. GROGOL
DS WONOASRI KEC.
GROGOL
DS GAMBYOK KEC.
GROGOL
DS KALIPANG KEC.
GROGOL
KEC. GROGOL

GROGOL

GURU KELAS

2008

1-4-2010

SMPN I GROGOL

07 August 2012

7

Tahap 2

1

148 3857740642200012

150802700185

08051302710435

SIRYANTO

25

05

1962

L

PNS

IV A

SD. CERME I

GURU KELAS

2008

1-4-2007

SMPN I GROGOL

07 August 2012

8

Tahap 2

1

150802712355

08051302710451

SUHADI

04

09

1962

L

PNS

IV A

SD. BAKALAN

GROGOL

GURU KELAS

2008

1-10-2007

SMPN I GROGOL

07 August 2012

9

Tahap 2

1

150 9833741643300012

150802700203

08051302710479

WIWIK SETYANINGSIH

01

05

1963

P

PNS

IV B

SD. BAKALAN

GROGOL

GURU KELAS

2008

1-10-2010

SMPN I GROGOL

07 August 2012

10

Tahap 2

1

151 9853741642200002

150802712379

08051302710486

YUDI ANTOKO

21

05

1963

L

PNS

IV A

SD. DATENGAN I

GROGOL

GURU KELAS

2008

1-10-2006

SMPN I GROGOL

07 August 2012

11

Tahap 2

1

152 6740742642300002

150802712386

08051302710499

CHAMIN NURWATI

KEDIRI

08

04

1964

P

PNS

IV B

SD. GROGOL 2

GROGOL

GURU KELAS

2008

1-4-2009

SMPN I GROGOL

07 August 2012

12

Tahap 2

1

153 3146742643300023

150802700211

08051302710504

PONIYEM

KEDIRI

04

08

1964

P

PNS

IV B

SD. SONOREJO I

GROGOL

GURU KELAS

2008

1-10-2008

SMPN I GROGOL

07 August 2012

13

Tahap 2

1

154 5937747650300022

150802700013

08051302730250

SUWANTINI

KEDIRI

05

06

1969

P

PNS

III C

SD. GROGOL 2

DS CERME KEC. GROGOL
DS BAKALAN KEC.
GROGOL
DS BAKALAN KEC.
GROGOL
DS BAKALAN KEC.
GROGOL
DS GROGOL KEC. GROGOL
DS SONOREJO KEC.
GROGOL
DS GROGOL KEC. GROGOL

GROGOL

149 8236740643200003

KEDIRI
TULUNGAG
UNG
TRENGGALE
K
KEDIRI

GROGOL

GURU KELAS

2008

1-4-2011

SMPN I GROGOL

07 August 2012

14

Tahap 2

1

155 2559738640300013

150806100047

08051306110089

RIPENA ANJARWATI

KEDIRI

27

12

1960

P

PNS

IV B

SD. GROGOL I

DS GROGOL KEC. GROGOL

GROGOL

GURU OR

2008

1-10-2010

SMPN I GROGOL

07 August 2012

15

Tahap 2

1

156 4442739640200012

150806100161

08051306110384

SUDARNO

KEDIRI

10

01

1961

L

PNS

IV A

SD. CERME I

DS CERME KEC. GROGOL

GROGOL

GURU OR

2008

1-10-2008

SMPN I GROGOL

07 August 2012

16

Tahap 2

1

104 0434760661300032

431002002425

10051302010066

RO'ICHATUL JANAH, S,Pd KEDIRI

02

01

1982

P

NON PNS

TKIT AL-AZHAR

105 7544761663300013

431002002400

10051302010038

KEDIRI

12

12

1983

P

NON PNS

TK. DHW. PUHRUBU II

106 6136755657300013

431002002399

10051302010037

KEDIRI

04

08

1977

P

NON PNS

TK. DHW. PUHRUBU II

107 4562743646300013

431002002410

10051302010048

KEDIRI

30

12

1965

P

NON PNS

TK. DHW. BOBANG I

108 4445747649300012

431002000013

10051302010049

DWI PURWANTI, S.Pd
DWI AGUSTIN NURAIDA,
SE
Dra. LULUK KHALIMATUS
S
Dra. LILIK ENDRAWATI

KEDIRI

13

01

1969

P

NON PNS

TK. DHW. BOBANG I

109 3245760662300013

431002002422

10051302010061

MARLINA, S.PD

KEDIRI

13

09

1982

P

NON PNS

110 3946744647300012

1431102000171

11051302010021

LILIK SRI WURYANI, S.Pd. KEDIRI

14

06

1966

P

111 9037745649300003

1431102000193

11051302010025

JAMI, S.Pd

KEDIRI

05

07

1967

P

112 6841743646300012

1431102000149

11051302010052

TUMI, S.Pd

KEDIRI

09

05

1965

P

113 0037746648200023

1431102000231

11051302010057

WAJIB SISWANTO, S.Pd

KEDIRI

05

07

1968

L

114 5334745647300013

1431102004676

1105302010060

PARTIANI, S.Pd

KEDIRI

02

10

1967

P

115 1643752654300012

1431102004687

11051302010064

WIWIK, S.Pd.AUD

KEDIRI

11

03

1974

P

116 4038747649300033

1431102000174

11051302010071

MARINI, S.Pd

KEDIRI

06

07

1969

P

117 7850748650300012

1431102000170

11051302010134

KOMARIYAH,S.Pd

KEDIRI

18

05

1970

P

PENGATUR
Pengatur Muda
TK I
Pengatur Muda
TK I
Pengatur Muda
TK I
Pengatur Muda
Tk I
Pengtur TK I
Pengatur Muda
TK I
NON PNS

118 8443738641300003

150602702073

06051302700124

THERESIA ERMI S, S,Pd

KEDIRI

11

11

1960

P

PEMBINA TK I

IV/B

119 9999999955573424

150602701272

06051302700125

SUPRAPTI, S,Pd

KEDIRI

22

11

1961

P

PEMBINA TK I

120 4460739643200003

150602701273

06051302700126

SAHIDJUDIN, S,Pd

KEDIRI

28

11

1961

L

121 7647736637300032

1431102000044

11051302010078

BINTUROINI

KEDIRI

11

03

1956

122 8359748651300003

1431102000043

11051302010130

SUMIATI, S.Pd Aud

KEDIRI

27

10

123 5434749651300122

1431102000103

11051302010026

NGANJUK

01

124 7547743646300013

1431102004691

11051302010055

KEDIRI

125 5652746648300012

1431102004653

11051302010097

URPITOWATI
WARSIYEM ENDANG
SULASTRI
SURYANINGSIH

126 3839732635300002

15602701280

06051302700137

127 5061735637300003

150602702554

128 1943736636300002

II b

Pd KEDIRI 16 TRENGGALE MUJITO. DATENGAN I 173 6839737640300002 430902700981 09051302710222 SULIS NURWATI BLITAR 07 05 1959 P PNS IV B SD. TK. GROGOL GROGOL GURU OR 2008 1-10-2008 SMPN I GROGOL 07 August 2012 17 Tahap 2 1 GROGOL GURU OR 2008 1-10-2008 SMPN I GROGOL 07 August 2012 18 Tahap 2 1 GROGOL GURU MAPEL 2009 1-10-2010 SMPN I GROGOL 07 August 2012 19 Tahap 2 1 GROGOL GURU KELAS 2009 1-10-2010 SMPN I GROGOL 07 August 2012 20 Tahap 2 1 GROGOL GURU KELAS 2009 1-10-2010 SMPN I GROGOL 07 August 2012 1 Tahap 3 1 GROGOL GURU KELAS 2009 1-10-2009 SMPN I GROGOL 07 August 2012 2 Tahap 3 1 GROGOL GURU MAPEL 2009 1-4-2009 SMPN I GROGOL 07 August 2012 3 Tahap 3 1 GROGOL GURU KELAS 2009 1-4-2010 SMPN I GROGOL 07 August 2012 4 Tahap 3 1 GROGOL GURU KELAS 2009 1-4-2010 SMPN I GROGOL 07 August 2012 5 Tahap 3 1 GROGOL GURU MAPEL 2009 1-10-2002 SMPN I GROGOL 07 August 2012 6 Tahap 3 1 DS GROGOL KEC. GROGOL DS DATENGAN KEC. BANYAKAN DS. BANYAKAN KEC. S. BAKALAN 178 7433738640300052 430902700118 09051302710281 FAUZIYAH KEDIRI 01 01 1960 P PNS IV B SD. S.I IV/b SDN MARON 191 740736638300012 150702705772 07051302700239 SULASTRI. TK. JABON KEC. GROGOL 2 171 1842738639200022 430902700076 09051302710182 ENY RINENDAH KEDIRI 03 TRENGGALE 05 K MALANG 10 05 1960 P PNS IV B SD.I IV/b SDN BANYAKAN II 200 6835737638300002 150802700028 08051302710054 SIH WINARTI. TK. TK. BANYAKAN KEC. GROGOL I KEDIRI 09 09 1962 P PNS IV A SD. GROGOL DS GROGOL KEC. TK. PARANG KEC.I IV/b SDN TIRON II 186 9753737640300002 150702704664 07051302700007 KEDIRI 21 04 1959 L PEMBINA IVa SDN TIRON III 187 8244736639300003 150702705831 07051302700344 K.Pd KEDIRI 29 06 1957 L PEMB. MANYARAN KEC. GROGOL 3 KEDIRI 08 12 1955 P PNS IV B SD. SUMBERJO 169 8135736638300003 430902700935 09051302710138 YATINI 08 1958 P PNS IV A SD.I IV/b SDN BANYAKAN I 183 4761736637300002 150702705773 07051302700240 KEDIRI 29 04 1958 P PEMB.Pd KEDIRI 03 05 1959 P PEMB. GROGOL DS CERME KEC. PB.Pd 02 1963 P PEMB. BANYAKAN KEC. GROGOL DS BAKALAN KEC.I IV/b SDN TIRON I 201 0152736638300023 150802700091 08051302710181 SOLIKAH. TK. BANYAKAN DS. BANYAKAN KEC. BANYAKAN JL. S. TK.Pd WIDYAWATI SRI SUKOCORINI. GROGOL DS SONOREJO KEC.I IV / B SDN NGALAK II 182 5847734636200012 150702708922 07051302700124 KEDIRI 15 05 1956 L PEMB.I IV/b SDN TIRON III 188 7548738641200003 150706104495 07051306100375 12 1960 L PEMBINA IVa SDN PARANG II 189 2944738640200032 150702704666 07051302700016 06 1960 L PEMB.I IV/b SDN PARANG I 203 5540738640200013 150802712157 08051302710111 Drs. PARANG KEC. JLN. TK.Pd KEDIRI 09 09 1959 L PEMB. GAMBYOK 2 180 3549734637200002 430902701037 09051302710321 SUKANI KEDIRI 17 02 1956 L PNS IV B SD. SAIDU. S.Pd KAMINTEN. BANYAKAN GROGOL GURU KELAS 2009 1-4-2006 SMPN I GROGOL 07 August 2012 16 Tahap 3 1 GROGOL GURU KELAS 2009 1-10-2006 SMPN I GROGOL 07 August 2012 17 Tahap 3 1 GROGOL GURU KELAS 2009 1-4-2011 SMPN I GROGOL 07 August 2012 18 Tahap 3 1 GROGOL GURU KELAS 2009 1-10-2008 SMPN I GROGOL 07 August 2012 19 Tahap 3 1 GROGOL GURU KELAS 2009 1-10-2005 1 DESEMBER 1981 01 SEPTEMBER 1973 01 MARET 1978 01 OKTOBER 1980 01 OKTOBER 1960 01 DESEMBER 1981 01 OKTOBER 1980 01 JANUARI 1982 01 DESEMBER 1981 01 JULI 1979 1 MARET 1978 01 JULI 1979 SMPN I GROGOL 07 August 2012 20 Tahap 3 1 SMPN I NGASEM 07 August 2012 1 Tahap 1 1 SMPN I NGASEM 07 August 2012 2 Tahap 1 1 SMPN I NGASEM 07 August 2012 3 Tahap 1 1 SMPN I NGASEM 07 August 2012 4 Tahap 1 1 SMPN I NGASEM 07 August 2012 5 Tahap 1 1 SMPN I NGASEM 07 August 2012 6 Tahap 1 1 SMPN I NGASEM 07 August 2012 7 Tahap 1 1 SMPN I NGASEM 07 August 2012 8 Tahap 1 1 SMPN I NGASEM 07 August 2012 9 Tahap 1 1 SMPN I NGASEM 07 August 2012 10 Tahap 1 1 SMPN I NGASEM 07 August 2012 11 Tahap 1 1 SMPN I NGASEM 07 August 2012 12 Tahap 1 1 SMPN I NGASEM 07 August 2012 13 Tahap 1 1 SMPN I NGASEM 07 August 2012 14 Tahap 1 1 SMPN I NGASEM 07 August 2012 15 Tahap 1 1 SMPN I NGASEM 07 August 2012 16 Tahap 1 1 SMPN I NGASEM 07 August 2012 17 Tahap 1 1 SMPN I NGASEM 07 August 2012 18 Tahap 1 1 SMPN I NGASEM 07 August 2012 19 Tahap 1 1 SMPN I NGASEM 07 August 2012 20 Tahap 1 1 SMP N I NGASEM 07 August 2012 1 Tahap 2 1 SMP N I NGASEM 07 August 2012 2 Tahap 2 1 SMPN I NGASEM 07 August 2012 3 Tahap 2 1 SMPN I NGASEM 07 August 2012 4 Tahap 2 1 SMPN I NGASEM 07 August 2012 5 Tahap 2 1 SMPN I NGASEM 07 August 2012 6 Tahap 2 1 SMPN I NGASEM 07 August 2012 7 Tahap 2 1 SMPN I NGASEM 07 August 2012 8 Tahap 2 1 SMPN I NGASEM 07 August 2012 9 Tahap 2 1 BANYAKAN GURU KELAS PORTOFOLIO 2006 BANYAKAN GURU KELAS BANYAKAN GURU KELAS DIKLAT 2007 PORTO FOLIO + DIKLAT 2007 PORTO POLIO 2007 BANYAKAN GURU KELAS PORTO POLIO 2007 BANYAKAN GURU KELAS PORTO POLIO 2007 BANYAKAN GURU KELAS PLPG 2007 BANYAKAN GURU KELAS PORTO POLIO 2007 BANYAKAN GURU KELAS PORTO POLIO 2007 BANYAKAN GURU KELAS PORTO POLIO 2007 BANYAKAN GURU KELAS PLPG 2007 BANYAKAN GURU KELAS PORTO FOLIO 2007 BANYAKAN GURU KELAS PORTO POLIO 2007 BANYAKAN GURU KELAS PORTO FOLIO 2008 BANYAKAN GURU KELAS PORTO FOLIO 2008 BANYAKAN GURU KELAS DIKLAT 2008 BANYAKAN GURU KELAS PORTO FOLIO 2008 BANYAKAN GURU KELAS PORTO FOLIO 2008 BANYAKAN GURU KELAS PORTO FOLIO 2008 BANYAKAN GURU KELAS PORTO POLIO 2008 BANYAKAN GURU KELAS PORTO POLIO 2008 BANYAKAN GURU KELAS PLPG 2008 BANYAKAN GURU KELAS PLPG 2008 BANYAKAN GURU KELAS PORTO POLIO 2008 BANYAKAN GURU KELAS PORTO POLIO 2008 BANYAKAN GURU KELAS PLPG 2008 BANYAKAN GURU KELAS PORTO POLIO 2008 BANYAKAN GURU KELAS PLPG 2008 BANYAKAN GURU KELAS PLPG 2008 BANYAKAN GURU KELAS 01 JULI 1979 01 MARET 1983 01 MARET 1983 01 JANUARI 1982 01 MARET 1978 01 MARET 1983 01 MARET 1983 01 MARET 1978 01 JANUARI 1982 01 MARET 1983 01 DESEMBER 1981 01 JANUARI 1982 01 MARET 1983 01 JANUARI 1982 01 DESEMBER 1981 01 APRIL 1988 1 MARET 1983 . BANYAKAN DSN. S.I IV / B SDN NGBALAK II 192 4835739639300002 150702704471 07051302700326 INRI ASTUTI.Pd KEDIRI 18 05 1962 L PEMBINA IV/a SDN PARANG III 205 2046739642200013 150802700165 08051302710395 SUPRAPTO. BANYAKAN DS. BANYAKAN DS.I IV/b SDN PARANG IV 206 0543740641200012 150802712268 08051302710300 KEDIRI 17 02 1962 L PEMBINA IV/a SDN SENDANG 207 1467739641300013 150802700062 08051302710131 KEDIRI 29 11 1961 P PEMBINA IV/a SDN NGABLAK I 208 7640743646300002 170702702222 07150902700011 SUWARDI. MARON KEC. GROGOL DS KALIPANG KEC.I IV/b SDN PARANG III 190 3359737639300013 150702704462 07051302700302 AGUNG WICAKSONO. BANYAKAN DSN. JLN. TK. SUDIRMAN 48 BANYAKAN KEC.Pd SUNARSIH. TK.I IV/b SDN BANYAKAN I 196 7446736638300003 150802712284 08051302710337 SUTIWI AL SUDARTI. SONOREJO 2 KEDIRI 25 04 1955 P PNS IV B SD. BANYAKAN DS. S. S. BAKALAN KEDIRI 14 07 1953 P PNS IV B SD. S.Pd PUJIATI ANDRA MARTINI. PESO DS. PARANG KEC. S. S. SUMBERBENDO DS. DATENGAN 2 172 6544730632300023 430902700980 09051302710221 SUMARMI KEDIRI 12 12 1952 P PNS IV A SD. S. TIRON KEC. TK. BAMBAN DS. S.Pd KEDIRI 14 07 1961 L PEMB. BANYAKAN DS. BANYAKAN DSN.Pd LAMONGAN 08 03 1965 P PEMBINA IV/a SDN NGABLAK I 209 3533741642300020 150802712369 08051302710473 ASMIASIH. TK. BANYAKAN DSN. PB. GROGOL DS DATENGAN KEC. GROGOL 3 168 0837736638200022 430902700934 09051302710137 RIMIN AL SUSANTO KEDIRI 05 05 1958 L PNS IV B SD. GROGOL I 09051302710134 TUTIK PARIJATI CHRISTINA ANTONIA ADARIJATI SWANDITORINI ANASTASIA WIWIK WINARSIH DARYATI NGANJUK 31 12 1956 P PNS IV B SD. BANYAKAN DSN.I IV/b SDN BANYAKAN II 198 0134736637300013 150802700154 08051302710358 WAHYU MURDATI. PB. GROGOL DS DATENGAN KEC.DESA BANYAKAN DSN BAGOL NGABLAK KEC.157 7839740642200012 150806100189 08051306110439 158 7241740643300003 150806100194 08051306110454 159 5046731634300003 430902700008 09051302710043 160 3253732633300003 430902700894 09051302710056 161 9540733635300003 430902700900 09051302710068 162 8360732634300003 430902700027 09051302710087 163 0563732635300033 430902700915 09051302710088 164 6757733635300002 430902700916 09051302710089 165 0563734637300033 430902700055 166 6647734638200002 AHMAD MUCHSIN ALI NURUDIN SUSWATI MARIA MAGDALENA SUPINI AM. S. BANYAKAN DSN BAGOL DESA NGABLAK KEC. AGUNG 02 08 1958 P PEMB. S.Pd BLITAR 14 11 1958 P PEMBINA IV/a SDN BANYAKAN I 197 4961735637200002 150802700025 08051302710047 SETYONO. GAMBYOK 2 KEDIRI 21 09 1954 P PNS IV B SD. NGABLAK KEC.Pd KEDIRI 27 10 1959 P PEMB. TK. SUMBERBENDO DS. SENDANG KEC. GROGOL DS SUMBERJO KEC. S.SUYATNIK KEDIRI 07 05 1962 L PNS IV A SD.Pd YAYUK SEKTI RAHAYU. S. GROGOL DS SONOREJOKEC. SONOREJO 2 179 1857740641300032 430902701026 09051302710310 SUPARMI KEDIRI 25 05 1962 P PNS IV B SD. DATENGAN I 175 2142738640200033 430902700095 09051302710224 KEDIRI 10 08 1960 L PNS IV A SD. SUMBERJO 430902700056 09051302710135 KISMINGAN KEDIRI 15 03 1956 L PNS IV A SD.KEC. GROGOL DS GROGOL KEC.Pd KEDIRI 1 4 1959 L PEMB. S. GROGOL DS GROGOL KEC.Pd KEDIRI 18 09 1961 L PEMB. BANYAKAN JL. TK. HERU WICAKSANA KEDIRI 20 TRENGGALE 07 K KEDIRI 08 12 1960 L PEMB. BAMBAN DS. MURSIDI. S.Pd KEDIRI 08 04 1958 P PEMB. TIRON KEC. S. BANYAKAN DS. TK.Pd KEDIRI 12 09 1958 P PEMB. SUDIRMAN 48 BANYAKAN BANYAKAN KEC. CERME 2 177 2634738638300002 430902701011 09051302710274 SUNARNI KEDIRI 02 03 1959 P PNS IV A SD. TK. S.Pd KEDIRI 1 2 1963 P PEMBINA IV / A SDN NGALAK II DS GROGOL KEC. PARANG KEC. SUDIRMAN 48 BANYAKAN BANYAKAN KEC. BANYAKAN DS. GROGOL DS BAKALAN KEC. TK. PARANG KEC.Pd T.Pd 08 1958 P PEMB. NGABLAK KEC. GROGOL 2 176 5352738640300023 430902700096 09051302710225 SUTIK SETYAWATI BAMBANG SLAMET RIYADI SUHARTATI KEDIRI 20 10 1969 P PNS IV A SD. TIRON KEC. GROGOL GROGOL GURU KELAS 2009 1-4-2009 SMPN I GROGOL 07 August 2012 7 Tahap 3 1 GROGOL GURU KELAS 2009 1-4-2010 SMPN I GROGOL 07 August 2012 8 Tahap 3 1 GROGOL GURU KELAS 2009 1-10-2004 SMPN I GROGOL 07 August 2012 9 Tahap 3 1 GROGOL GURU KELAS 2009 1-10-2003 SMPN I GROGOL 07 August 2012 10 Tahap 3 1 GROGOL GURU KELAS 2009 1-10-2010 SMPN I GROGOL 07 August 2012 11 Tahap 3 1 GROGOL GURU KELAS 2009 1-4-2005 SMPN I GROGOL 07 August 2012 12 Tahap 3 1 GROGOL GURU KELAS 2009 1-4-2011 SMPN I GROGOL 07 August 2012 13 Tahap 3 1 GROGOL GURU KELAS 2009 1-4-2006 SMPN I GROGOL 07 August 2012 14 Tahap 3 1 GROGOL GURU KELAS 2009 1-10-2007 SMPN I GROGOL 07 August 2012 15 Tahap 3 1 DS CERME KEC. TIRON KEC. MANUKAN DS. GROGOL DS GAMBYOK KEC. BANYAKAN DS. BANYAKAN DS. SUMBERBENDO DS. BANYAKAN DSN. GROGOL DS GAMBYOK KEC. TK. TK. S. SONOREJO 2 KEDIRI 28 10 1954 P PNS IV B SD.I IV/b SDN PARANG I 204 6850740641200012 150802700137 08051302710312 SUWADJI. GROGOL DS SUMBERJO KEC. GROGOL DS GROGOL KEC.I IV/b SDN MANYARAN III 194 9433740642300013 150802700174 08051302710410 SUGIHARTI. BANYAKAN DSN. GROGOL DS SONOREJO KEC.Pd KEDIRI 01 11 1962 P PEMBINA IV/a SDN JABON II 195 9250739640200003 150802700170 08051302710401 MOKH. SUNARMI KEDIRI 07 07 1963 P PEMB. S. S. MANUKAN DS. GROGOL DS DATENGAN KEC. KALIPANG 3 181 733737639200022 150602702462 06051302700159 IMAM KADIR.I IV/b SDN BANYAKAN II 199 1059741642300033 150802700208 08051302710493 Dra. BANYAKAN DS. SUNAN KALIJAGA NO. JABON BANYAKAN JLN. GROGOL 2 LUMAJANG 31 12 1954 P PNS IV B SD.Pd SUPARTI. CERME I 167 6356735636300003 430902700933 09051302710136 HIDAYATUL KHOIRIYAH KEDIRI 24 10 1957 P PNS IV B SD. DATENGAN 2 170 5251736640200013 430902700959 09051302710181 SUBENI 02 1958 L PNS IV A SD. TIRON KEC.I IV/b SDN BANYAKAN II 184 2952735637300012 150702704476 07051302700341 KEDIRI 20 06 1957 P PEMBINA IV/a SDN MANYARAN II 185 1552738640300012 150702704481 07051302700350 KEDIRI 20 02 1960 P PEMB. RAYA MARON 180 DS.Pd ANSELMUS SUDJATMORO. S. BANYAKAN DS.Pd KEDIRI 03 05 1961 P PEMB.I IV/b SDN JABON II 193 1241737639200023 150702704464 07051302700307 TOTO YUWONO.13 DS. DATENGAN 2 174 4948737639300012 430902700982 09051302710223 KEDIRI 16 06 1959 P PNS IV A SD. MANYARAN KEC. S. S. GROGOL DSN BAGOL DESA NGABLAK KEC. S. PARANG KEC. GROGOL DS GROGOL KEC. BANYAKAN DS.I IV/b SDN TIRON III 202 8539741642300010 1508027712367 08051302710471 YAYUK MINARSIH. BANYAKAN DSN.Pd 12 K PENI REJEKI. GROGOL DS DATENGAN KEC.

S.S. Pd. S. BANYAKAN DSN BAGOL DESA NGABLAK KEC. MARON KEC.Ma. MANYARAN KEC. SENDANG KEC. SENDANG KEC. BANYAKAN DS. BLITAR NON PNS PEMBINA 11 05 1958 P PEMBINA PEMBINA PEMBINA TK I TK I - TK DW MUNENG II TK DW PURWOASRI III/C TK I TK I TK I TK DW KETAWANG II IV/B SDN PURWOASRI I IV/B SDN BULU IV/B SDN KETAWANG II JLN. TIRON KEC.Pd. S. BANYAKAN DS. KEDIRI 248 9962745647300022 150702007054 07051302000687 Dra. BANYAKAN DS. MANYARAN KEC. BANYAKAN KEC. TK. S.Pd II/C TK DW KARANGPAKIS 254 6335748651300043 1431102000232 11051302010028 SITI KOSI'AH. JLN. TIRON KEC.S.Pd KEDIRI SRI RAHAYU KHASANAH. S. Pd. TK. BANYAKAN DS.Pd. S. S.Pd KEDIRI 27 11 1965 P NON PNS TK DW DAWUHAN 259 3551747651300003 14311102000187 11051302010119 MUJAYANAH. BANYAKAN MANYARAN KEC. SURABAYA 01 07 1960 P 243 5735743645300002 150702004389 07051302000031 M. S.Pd KEDIRI 03 10 1970 P PENGATUR II/C TK DW KETAWANG I 255 8540751653300023 1431102000256 11051302010034 WIJAYATI. TK. S. SUNAN KALIJAGA NO. RAYA MARON 180 DS.13 DS. SENDANG KEC.I IV/b SDN BANYAKAN II 231 5446737639200002 431022001736 10051322010991 MOCH. BANYAKAN DS.Pd KEDIRI 09 08 1958 P PEMB. BANYAKAN JL.Pd KEDIRI 14 01 1959 L PEMBINA IV/a SDN MANYARAN II 232 9849742643300010 431002700224 10051302710559 RIBUT. BANYAKAN DESA JATIREJO KEC. S. BANYAKAN DS. RAYA MARON 180 DS.I IV/b SDN SENDANG 217 3151737637300003 430902700054 09051302710133 ENDANG SULASTRI. S. SOLEH. S. SUPRABOWO. JL.Pd KEDIRI 07 05 1960 P PEMBINA IV/a SDN BANYAKAN I 223 2759741643200012 431022001747 10051322011020 RUDY ASA'AT. S.Pd. BANYAKAN DS. KEDIRI S. BANYAKAN DSN BAGOL DESA NGABLAK KEC. S. S.Pd KEDIRI 18 09 1961 L PEMBINA IVa SDN JATIREJO 229 4335742644300053 431002702700 10051302710554 DWI ENDAHWATI.I IV/b SDN MANYARAN I SRI SUGIATI. DSN.Pd SUMINAH RAHAYU. BANYAKAN JL.Pd KEDIRI 06 07 1959 P PEMBINA IV/a SDN MARON 238 1938735637300022 431002702928 10051302710950 KEDIRI 06 06 1957 P PEMB. S.Pd KEDIRI 23 07 1961 P PEMBINA IV / A SDN NGALAK II 220 9148737639300013 430902700074 09051302710178 16 08 1959 P PEMBINA IV/a SDN JABON I 221 1550738638300002 430902700075 09051302710179 18 02 1980 P PEMBINA IV/a SDN JABON I 222 3037738641300013 431002700092 10051302710242 MUJIATI. BANYAKAN DESA JATIREJO KEC. SUDIRMAN 48 BANYAKAN BANYAKAN KEC.S. SENDANG KEC.Pd KEDIRI 22 05 1959 P PEMBINA IV/a SDN MANYARAN II 430902700932 09051302710132 SUPRAPTI.Pd SITI MAESAROH.S.Pd. SP.13 DS. KEDIRI ENDANG WAHYUDIARTI. S. MANYARAN KEC.Pd 212 2140736637300013 430920700093 09051302710218 213 5854737639200002 430902700979 214 2440737638300033 KEDIRI 23 08 1960 P PEMBINA IV/a SDN BANYAKAN I KEDIRI 05 04 1957 P PEMB.I IV/b SDN TIRON I 216 7856734636200002 430902700045 09051302710115 SUNARYO. MANYAREJO DS. SUNGATMI.S.Pd. TK.Pd NGANJUK 24 05 1956 L PEMB. PARANG KEC.Pd KEDIRI 27 04 1963 L PEMBINA IV/a SDN BANYAKAN I 224 5254742643300013 431002700232 10051302710573 ENDANG SALINDRI. TIRON KEC. Pd. SUDIRMAN 48 BANYAKAN KEC. S.S. KEDIRI 04 02 246 5838743644300032 150702004402 07051302000062 YAYUK SUTARMINI. S. BANYAKAN DS.Pd KEDIRI 17 05 1964 P PEMBINA IV/a SDN TIRON I 233 6148738639300010 431002702581 10051302710348 TRI UTAMI.Pd PUJI SAMIKINASIH. SUDIRMAN 48 BANYAKAN KEC. BANYAKAN DS. WIDI RAHAYUNINGSIH. SUTIANAH.I IV/b SDN MANYARAN III 215 3353743646200013 430902700174 09051302710028 Drs. S. DWI TRIANA YESI LESTARI. JABON KEC. PB. BANYAKAN JL. TK.Pd KEDIRI 16 08 1960 P PEMBINA IV/a SDN TIRON I 234 2538734635300023 10051302710879 10051302710879 SUWARSIH.Pd KEDIRI 12 04 1960 L PEMBINA IVa SDN JATIREJO 227 1635734664300002 431002700343 10051302710872 ISMUTRIANI. JABON KEC.Pd KEDIRI 12 08 1973 P PENGATUR II/C TK DW DAWUHAN 256 3856753655300012 1431102000249 11051302010038 SITI MASRUROH. S. BANYAKAN JLN. KEDIRI S. RIRIK ARIANI. S. Pd. BANYAKAN JL. S.Pd MUJIATUN.S. S.S.Pd. PASURUAN 06 247 4243747651300003 150702004651 07051302000686 HASTUTIK.Pd KEDIRI 12 06 1958 P NON PNS TK DW KARANGPAKIS 258 6459743646300013 1431102004697 11051302010092 SUGENG SUPRIHATIN.Pd KEDIRI 19 12 1969 P TK DW PESING 260 954673640300002 150602702538 06051302700056 14 02 1960 P 261 644273663983002 150602702449 06051302700058 10 01 1958 P 262 6843736639300002 150602702539 06051327000059 MAMIK WIDIASTUTI. S. JLN.Pd KEDIRI RETNO PALUPININGTYAS.13 DS. S. BANYAKAN DS.Pd KEDIRI 22 09 1964 P PEMBINA IV/a SDN BANYAKAN I 225 6733741643300072 431002700195 10051302710501 ISMANINGAYU.Pd KEDIRI 12 06 1956 P PEMBINA IV/a SDN PARANG III 235 7356739641300003 431002700109 10051302710284 24 10 1961 P PEMBINA IV/a SDN SENDANG 236 9842740641300022 431002700116 10051302710304 10 05 1962 P PEMBINA IV/a SDN JABON I 237 5038737639300023 431002700078 10051302710215 SUHARTI. SUNAN KALIJAGA BANYAKAN NO. BANYAKAN DS.Pd KEDIRI 19 08 1958 P PEMBINA IV/a SDN SENDANG 218 8757734635200002 430902700094 09051302710219 JASRUDIN. BANYAKAN DS. S. SUDIRMAN 48 BANYAKAN BANYAKAN KEC.Pd KEDIRI 09 09 1959 P IV / A SDN NGABLAK II 241 7233730632300013 150702004381 07051302000015 PURWATINI. SUNAN KALIJAGA NO. S. KEDIRI 11 12 1971 P PENATA KEDIRI 25 10 1973 P NON PNS TK DW BELOR KEDIRI 22 05 1980 P KEDIRI 02 02 1963 P II/b TK DW PURWODADI 1431102000220 11051302010019 SITI KHOLIFAH.Pd KEDIRI 08 08 1958 P PEMBINA IVa SDN MANYARAN I 09051302710220 SRIANING.I IV/b SDN MARON 239 2738740641300022 431002072656 10051302710475 KEDIRI 06 04 1962 P PEMBINA IV/a SDN JABON I 240 8241737639300020 431002700080 10051302710217 PIRNANIGATI ENDAH NURWIDI ASTUTIK. MARON KEC. MANYARAN KEC.AUD KEDIRI 24 05 1975 P PENGATUR II/C TK DW BULU 257 9944736637300012 1431102004689 11051302010080 SUCIATI. S. s. JABON KEC. S.JUNI PURWATI 249 8543749651300023 15080201211 08051302010003 250 5357751654300003 431002002381 10051302010015 251 3854758658300002 431002002389 10051302010025 252 1534741644300012 1431102000180 253 6042748650300033 IV/B TK DW MRANGGEN IV/B TK DW PANDANSARI PEMBINA IV/A TK PKK MEKIKIS P PEMBINA IV/A TK DW WONOTENGAH 1965 P PEMBINA IV/A TK DW MERJOYO 05 1965 P PEMBINA IV/A TK DW WOROMARTO 11 09 1969 P NON PNS SURABAYA 30 06 1967 P NON PNS ISTRIANAH.210 8155738639300013 430902700958 09051302710180 211 5737735638300002 430902700931 09051302710131 NUNUK SUDARMAWATI. Pd. JABON KEC.KERTO 03 04 1965 P 244 2560741642300023 150702006914 07051302000038 KEDIRI 28 12 1963 245 3536743644300022 150702004394 07051302000040 RETNO APRIANI. M. PB. BANYAKAN MANYARAN KEC. BANYAKAN DS. S.Pd KEDIRI 21 10 1965 L PEMB. SE.Pd KEDIRI 04 01 1963 P PEMBINA IVa SDN JATIREJO 226 7744738640200102 431022001738 10051322010993 NARKOTJO. PB. BANYAKAN DS. DSN. MADIUN 01 09 1952 P PEMBINA PEMBINA 242 9033738639300023 150702004384 07051302000020 HERMIATUN.Pd.Pd KEDIRI 03 03 1956 P PEMBINA IVa SDN JATIREJO 228 6250739641200033 431002700142 10051302710364 PADMO SUROSO. MANYAREJO DS. S. S.Pd KEDIRI 10 03 1964 P PEMBINA IV/a SDN MANYARAN II 230 1342731649300003 431002700366 10051302710922 TRIYATI KEDIRI 10 10 1953 P PEM. s.Pd. BANYAKAN DESA JATIREJO KEC. KEDIRI S. BANYAKAN DESA JATIREJO KEC. PB.Pd KEDIRI 25 04 1956 L PEMBINA IV/a SDN SENDANG 219 3055739640300010 430902700132 09051302710302 SIH PANGESTU. TK. BANYAKAN DESA MRANGEN KEC PURWOASRI DESA PANDANSARI KEC PURWOASRI DESA MEKIKIS KEC PURWOASRI DESA WONOTENGAH KEC PURWOASRI DESA MERJOYO KEC PURWOASRI DESA WOROMARTO KEC PURWOASRI DESA MUNENG KEC PURWOASRI DESA PURWOASRI KEC PURWOASRI DESA KETAWANG KEC PURWOASRI DESA BELOR KEC PURWOASRI DESA MRANGEN KEC PURWOASRI DESA PURWODADI KEC PURWOASRI DESA KARANGPAKIS KEC PURWOASRI DESA KETAWANG KEC PURWOASRI DESA DAWUHAN KEC PURWOASRI DESA BULU KECPURWOASRI DESA KARANGPAKIS KEC PURWOASRI DESA DAWUHAN KEC PURWOASRI DESA PESING KEC PURWOASRI DESA PURWOASRI KEC PURWOASRI DESA BULU KEC PURWOASRI DESA KETAWANG KEC PURWOASRI 01 JULI 1979 01 MARET 1978 01 OKTOBER 1980 01 OKTOBER 1980 01 MARET 1978 01 MARET 1988 01 JULI 1977 01 MARET 1978 01 OKTOBER 1980 1 DESEMBER 1981 01 JULI 1979 SMPN I NGASEM 07 August 2012 10 Tahap 2 1 SMPN I NGASEM 07 August 2012 11 Tahap 2 1 SMPN I NGASEM 07 August 2012 12 Tahap 2 1 SMPN I NGASEM 07 August 2012 13 Tahap 2 1 SMPN I NGASEM 07 August 2012 14 Tahap 2 1 SMPN I NGASEM 07 August 2012 15 Tahap 2 1 SMPN I NGASEM 07 August 2012 16 Tahap 2 1 SMPN I NGASEM 07 August 2012 17 Tahap 2 1 SMPN I NGASEM 07 August 2012 18 Tahap 2 1 SMPN I NGASEM 07 August 2012 19 Tahap 2 1 SMPN I NGASEM 07 August 2012 20 Tahap 2 1 01 JULI 1979 01 JANUARI 1982 01 APRIL 1985 01 APRIL 1985 01 APRIL 1985 01 APRIL 1985 01 MARET 1977 01 MARET 1983 01 APRIL 1985 01 MARET 1978 01 APRIL 1985 01 APRIL 1985 01 MARET 1983 01 MARET 1977 01 JANUARI 1882 01 JANUARI 1982 01 JANUARI 1982 01 MARET 1978 01 APRIL 1985 01 JANUARI 1982 1/1/1984 SMPN I NGASEM 07 August 2012 1 Tahap 3 1 SMPN I NGASEM 07 August 2012 2 Tahap 3 1 SMPN I NGASEM 07 August 2012 3 Tahap 3 1 SMPN I NGASEM 07 August 2012 4 Tahap 3 1 SMPN I NGASEM 07 August 2012 5 Tahap 3 1 SMPN I NGASEM 07 August 2012 6 Tahap 3 1 SMPN I NGASEM 07 August 2012 7 Tahap 3 1 SMPN I NGASEM 07 August 2012 8 Tahap 3 1 SMPN I NGASEM 07 August 2012 9 Tahap 3 1 SMPN I NGASEM 07 August 2012 10 Tahap 3 1 SMPN I NGASEM 07 August 2012 11 Tahap 3 1 SMPN I NGASEM 07 August 2012 12 Tahap 3 1 SMPN I NGASEM 07 August 2012 13 Tahap 3 1 SMPN I NGASEM 07 August 2012 14 Tahap 3 1 SMPN I NGASEM 07 August 2012 15 Tahap 3 1 SMPN I NGASEM 07 August 2012 16 Tahap 3 1 SMPN I NGASEM 07 August 2012 17 Tahap 3 1 SMPN I NGASEM 07 August 2012 18 Tahap 3 1 SMPN I NGASEM 07 August 2012 19 Tahap 3 1 SMPN I NGASEM 07 August 2012 20 Tahap 3 1 SMAN 1 PAPAR 07 August 2012 1 Tahap 1 1 3/1/1984 SMAN 1 PAPAR 07 August 2012 2 Tahap 1 1 1/3/1985 SMAN 1 PAPAR 07 August 2012 3 Tahap 1 1 1/3/1985 SMAN 1 PAPAR 07 August 2012 4 Tahap 1 1 1/3/1985 SMAN 1 PAPAR 07 August 2012 5 Tahap 1 1 1/3/1986 SMAN 1 PAPAR 07 August 2012 6 Tahap 1 1 7/13/1993 SMAN 1 PAPAR 07 August 2012 7 Tahap 1 1 1/12/1995 SMAN 1 PAPAR 07 August 2012 8 Tahap 1 1 PLPG TAHUN 2008 1/2/1998 SMAN 1 PAPAR 07 August 2012 9 Tahap 1 1 3/23/1998 SMAN 1 PAPAR 07 August 2012 10 Tahap 1 1 1/2/1998 SMAN 1 PAPAR 07 August 2012 11 Tahap 1 1 PURWOASRI GURU KELAS PLPG TAHUN 2010 POTO FOLIO TAHUN 2010 PLPG TAHUN 2011 1/1/2005 SMAN 1 PAPAR 07 August 2012 12 Tahap 1 1 PURWOASRI GURU KELAS PLPG TAHUN 2011 6/1/1989 SMAN 1 PAPAR 07 August 2012 13 Tahap 1 1 PURWOASRI GURU KELAS PLPG TAHUN 2011 27/03/1991 SMAN 1 PAPAR 07 August 2012 14 Tahap 1 1 PURWOASRI GURU KELAS PLPG TAHUN 2011 7/1/1993 SMAN 1 PAPAR 07 August 2012 15 Tahap 1 1 PURWOASRI GURU KELAS PLPG TAHUN 2011 8/22/1994 SMAN 1 PAPAR 07 August 2012 16 Tahap 1 1 PURWOASRI GURU KELAS PLPG TAHUN 2011 1/4/1980 SMAN 1 PAPAR 07 August 2012 17 Tahap 1 1 PURWOASRI GURU KELAS PLPG TAHUN 2011 1/12/1990 SMAN 1 PAPAR 07 August 2012 18 Tahap 1 1 PURWOASRI GURU KELAS PLPG TAHUN 2011 1/10/1992 SMAN 1 PAPAR 07 August 2012 19 Tahap 1 1 PURWOASRI GURU KELAS PLPG TAHUN 2006 1/12/1981 PORTO FOLIO TAHUN 1/3/1978 2006 PLPG TAHUN 2006 1/10/1980 SMAN 1 PAPAR 07 August 2012 20 Tahap 1 1 SMAN 1 PAPAR 07 August 2012 1 Tahap 2 1 SMAN 1 PAPAR 07 August 2012 2 Tahap 2 1 BANYAKAN GURU KELAS DIKLAT 2009 BANYAKAN GURU KELAS PORTO POLIO 2009 BANYAKAN GURU KELAS PORTO POLIO 2009 BANYAKAN GURU KELAS PLPG 2009 BANYAKAN GURU KELAS PLPG 2009 BANYAKAN GURU MAPEL LANGSUNG 2009 BANYAKAN GURU KELAS PORTO POLIO 2009 BANYAKAN GURU KELAS PORTO POLIO 2009 BANYAKAN GURU KELAS PORTO POLIO 2009 BANYAKAN GURU KELAS PORTOFOLIO 2009 BANYAKAN GURU KELAS PORTO POLIO 2009 BANYAKAN GURU KELAS PORTO POLIO 2009 BANYAKAN GURU KELAS GURU BANYAKAN PENJASKES BANYAKAN GURU KELAS PORTO POLIO 2010 BANYAKAN GURU KELAS PORTOFOLIO 2010 BANYAKAN GURU KELAS PORTO POLIO 2010 BANYAKAN GURU KELAS PORTOFOLIO 2010 BANYAKAN GURU KELAS PORTOFOLIO 2010 BANYAKAN GURU KELAS PLPG 2010 BANYAKAN GURU KELAS GURU BANYAKAN PENJASKES BANYAKAN GURU KELAS PORTO FOLIO 2010 BANYAKAN GURU KELAS PORTO FOLIO 2010 BANYAKAN GURU KELAS PORTO POLIO 2010 BANYAKAN GURU KELAS PORTO POLIO 2010 BANYAKAN GURU KELAS PORTO POLIO 2010 BANYAKAN GURU KELAS PORTO FOLIO 2010 BANYAKAN GURU KELAS PLPG 2010 BANYAKAN GURU KELAS PLPG 2010 BANYAKAN GURU KELAS PURWOASRI GURU KELAS PORTOFOLIO 2010 POTO FOLIO TAHUN 2007 PORTO FOLIO TAHUN 2007 PORTO FOLIO TAHUN 2007 PLPG TAHUN 2007 POTO FOLIO TAHUN 2007 POTO FOLIO TAHUN 2007 POTO FOLIO TAHUN 2007 PLPG TAHUN 2007 PURWOASRI GURU KELAS PURWOASRI GURU KELAS PURWOASRI GURU KELAS PURWOASRI GURU KELAS PURWOASRI GURU KELAS PURWOASRI GURU KELAS PURWOASRI GURU KELAS PURWOASRI GURU KELAS PURWOASRI GURU KELAS PURWOASRI GURU KELAS PURWOASRI GURU KELAS PURWOASRI GURU KELAS PORTO POLIO 2010 PORTO POLIO 2010 PORTO FOLIO 2010 PORTO FOLIO 2010 .AUD KEDIRI 10 07 1970 P NON PNS PENGATUR MUDA TK I PENGATUR TK DW MRANGGEN 11051302010011 KUSMIATI. A.

S.Pd KEDIRI 11 08 1952 P 07051302700150 UNTUNG SUGIJONO. S.Pd KEDIRI 17 12 1956 L 272 8145736638200003 150702705777 07051302700246 KEDIRI 13 08 1958 L 273 4557736638300013 150702705779 07051302700248 KEDIRI 25 12 1958 P 274 6442737638200010 150702704449 07051302700256 Drs.Pd.M. S.Pd KEDIRI 11 12 1963 L PEMBINA IV/A SDN RINGINPITU II 306 4637739641300012 1431102703000 11051302710892 QOISTININGSIH.Pd.M. PLEMAHAN DS.ANIES EROWATI KEDIRI 26 08 1967 P PENATA III/C SDN BOGO KIDUL 302 4953744648300002 1431102702525 11051302711364 SUMIATIN. S.Pd KEDIRI 08 01 1961 P PEMBINA IV/A SDN PLEMAHAN II 312 4455742644300056 1431102702217 11051302710694 KASMI ANJARWATI.Pd. 266 3143730632300013 150702705714 07051302700139 267 7446730632200013 150702704436 268 5144730632300113 263 3084873663930003 150602702540 06051302700060 SUPARMI. Pd. PAYAMAN KEC. S.Kunjang Kab. PLEMAHAN DS. KEDIRI MOCH. KEDIRI 22 01 1963 L 295 8254743646200003 150802700214 08051302710509 SAIFUL.Pd KEDIRI 04 04 1954 P 271 1549734650200003 150702704445 07051302700227 ABDUL HADI.Pd..Pd.Pd PUSPITO HANDAYANI. TRI RETNANINGSIWI. EKO WIDI SURYANTO. BANJAREJO KEC. TULUNGAG UNG NGANJUK 265 060513022700062 150602702541 06051302700062 ARDIATI. S.Pd KEDIRI 07 08 1963 P PEMBINA IV/A SDN SIDOWAREG II 314 3245743645200003 1431102702457 11051302711305 KEDIRI 13 09 1965 L PENATA III/C SDN BANJAREJO II 315 5058745647300023 1431102701295 11051302711302 Drs.Kediri DESA KARANGPAKIS KEC PURWOASRI DESA KEMPLENG KEC PURWOASRI DESA PURWODADI KEC PURWOASRI DS. S. S. S. SUTRISNO NUR PRIHATININGSIH.Pd KEDIRI 10 11 1959 L 275 5044737638300013 150702705807 07051302700296 SRI MUJIATI. S. PLEMAHAN KEC. KEDIRI 10 11 1962 L 293 3539740641200022 150802712338 08051302710419 Drs. S. M.Pd. S. S. S.Pd.Pd KEDIRI 07 06 1954 P 270 1736733634300012 150702705748 07051302700196 SRI ANAWATI.Pd. S.Pd ASRIANI MAIDAH.Pd. BANJAREJO KEC. S. PLEMAHAN DS. PLEMAHAN SMAN 1 PAPAR 07 August 2012 3 Tahap 2 1 SMAN 1 PAPAR 07 August 2012 4 Tahap 2 1 PURWOASRI GURU KELAS PLPG TAHUN 2007 1/3/1978 PORTO FOLIO TAHUN 1/3/1978 2006 PLPG TAHUN 2007 1/1/1982 SMAN 1 PAPAR 07 August 2012 5 Tahap 2 1 PURWOASRI GURU KELAS PLPG TAHUN 2007 1/2/1974 SMAN 1 PAPAR 07 August 2012 6 Tahap 2 1 PURWOASRI GURU KELAS PORTO FOLIO 2007 1/3/1974 SMAN 1 PAPAR 07 August 2012 7 Tahap 2 1 PURWOASRI GURU KELAS PORTO FOLIO 2007 1/12/1975 SMAN 1 PAPAR 07 August 2012 8 Tahap 2 1 PURWOASRI GURU KELAS PLPG TAHUN 2008 1/3/1977 SMAN 1 PAPAR 07 August 2012 9 Tahap 2 1 PURWOASRI GURU KELAS PLPG TAHUN 2007 1/3/1977 SMAN 1 PAPAR 07 August 2012 10 Tahap 2 1 PURWOASRI GURU KELAS PORTO FOLIO 2007 1/3/1978 SMAN 1 PAPAR 07 August 2012 11 Tahap 2 1 PURWOASRI GURU KELAS PLPG TAHUN 2007 1/3/1978 SMAN 1 PAPAR 07 August 2012 12 Tahap 2 1 PURWOASRI GURU KELAS PLPG TAHUN 2007 1/3/1978 SMAN 1 PAPAR 07 August 2012 13 Tahap 2 1 PURWOASRI GURU KELAS PORTO FOLIO 2007 1/3/1978 SMAN 1 PAPAR 07 August 2012 14 Tahap 2 1 PURWOASRI GURU KELAS PLPG TAHUN 2007 1/7/1979 SMAN 1 PAPAR 07 August 2012 15 Tahap 2 1 PURWOASRI GURU KELAS PORTO FOLIO 2007 1/7/1979 SMAN 1 PAPAR 07 August 2012 16 Tahap 2 1 PURWOASRI GURU KELAS PORTO FOLIO 2007 1/7/1979 SMAN 1 PAPAR 07 August 2012 17 Tahap 2 1 PURWOASRI GURU KELAS PORTO FOLIO 2007 1/7/1979 SMAN 1 PAPAR 07 August 2012 18 Tahap 2 1 PURWOASRI GURU KELAS PORTO FOLIO 2007 1/10/1980 SMAN 1 PAPAR 07 August 2012 19 Tahap 2 1 PURWOASRI GURU KELAS PORTO FOLIO 2007 1/10/1980 SMAN 1 PAPAR 07 August 2012 20 Tahap 2 1 PURWOASRI GURU KELAS PORTO FOLIO 2007 PORTO FOLIO TAHUN 2008 PORTO FOLIO TAHUN 2008 PLPG TAHUN 2008 1/10/1980 SMAN 1 PAPAR 07 August 2012 1 Tahap 3 1 1/7/1979 SMAN 1 PAPAR 07 August 2012 2 Tahap 3 1 1/12/1981 SMAN 1 PAPAR 07 August 2012 3 Tahap 3 1 1/1/1982 SMAN 1 PAPAR 07 August 2012 4 Tahap 3 1 PLPG TAHUN 2008 1/1/1982 PORTO FOLIO TAHUN 1/1/1982 2008 PLPG TAHUN 2008 1/1/1982 SMAN 1 PAPAR 07 August 2012 5 Tahap 3 1 SMAN 1 PAPAR 07 August 2012 6 Tahap 3 1 SMAN 1 PAPAR 07 August 2012 7 Tahap 3 1 1/1/1982 SMAN 1 PAPAR 07 August 2012 8 Tahap 3 1 1/1/1982 SMAN 1 PAPAR 07 August 2012 9 Tahap 3 1 1/1/1982 SMAN 1 PAPAR 07 August 2012 10 Tahap 3 1 1/3/1983 SMAN 1 PAPAR 07 August 2012 11 Tahap 3 1 1/3/1983 SMAN 1 PAPAR 07 August 2012 12 Tahap 3 1 1/3/1983 SMAN 1 PAPAR 07 August 2012 13 Tahap 3 1 1/3/1983 SMAN 1 PAPAR 07 August 2012 14 Tahap 3 1 1/3/1991 SMAN 1 PAPAR 07 August 2012 15 Tahap 3 1 3/3/1983 SMAN 1 PAPAR 07 August 2012 16 Tahap 3 1 01/04/1989 SMAN 1 PAPAR 07 August 2012 17 Tahap 3 1 1/3/1974 SMAN 1 PAPAR 07 August 2012 18 Tahap 3 1 1/12/1981 SMAN 1 PAPAR 07 August 2012 19 Tahap 3 1 1/12/1981 SMAN 1 PAPAR 07 August 2012 20 Tahap 3 1 PLEMAHAN GURU KELAS PLPG TAHUN 2008 PORTO FOLIO TAHUN 2008 PORTO FOLIO TAHUN 2008 PORTO FOLIO TAHUN 2008 PORTO FOLIO TAHUN 2008 PLPG TAHUN 2008 PORTO FOLIO TAHUN 2008 PORTO FOLIO TAHUN 2008 PORTO FOLIO TAHUN 2008 PLPG TAHUN 2011 PORTO FOLIO TAHUN 2009 PORTO FOLIO TAHUN 2009 PORTO FOLIO TAHUN 2009 PLPG 2011 01-03-1994 SMAN 1 PLEMAHAN 07 August 2012 1 Tahap 1 1 PLEMAHAN GURU KELAS PLPG 2011 01-03-1994 SMAN 1 PLEMAHAN 07 August 2012 2 Tahap 1 1 PLEMAHAN GURU KELAS PLPG 2011 01-03-1994 SMAN 1 PLEMAHAN 07 August 2012 3 Tahap 1 1 PLEMAHAN GURU KELAS PLPG 2011 31-03-1989 SMAN 1 PLEMAHAN 07 August 2012 4 Tahap 1 1 PLEMAHAN GURU KELAS PLPG 2011 01-03-1988 SMAN 1 PLEMAHAN 07 August 2012 5 Tahap 1 1 PLEMAHAN GURU KELAS PLPG 2011 01-03-1988 SMAN 1 PLEMAHAN 07 August 2012 6 Tahap 1 1 PLEMAHAN PENJASKES PLPG 2011 01-03-1988 SMAN 1 PLEMAHAN 07 August 2012 7 Tahap 1 1 PLEMAHAN GURU KELAS PLPG 2011 01-03-1987 SMAN 1 PLEMAHAN 07 August 2012 8 Tahap 1 1 PLEMAHAN GURU KELAS PLPG 2011 01-03-1987 SMAN 1 PLEMAHAN 07 August 2012 9 Tahap 1 1 PLEMAHAN PENJASKES PLPG 2011 01-03-1987 SMAN 1 PLEMAHAN 07 August 2012 10 Tahap 1 1 PLEMAHAN GURU KELAS PLPG 2011 01-03-1987 SMAN 1 PLEMAHAN 07 August 2012 11 Tahap 1 1 PLEMAHAN GURU KELAS PLPG 2011 01-03-1987 SMAN 1 PLEMAHAN 07 August 2012 12 Tahap 1 1 PLEMAHAN GURU KELAS PLPG 2011 01-03-1987 SMAN 1 PLEMAHAN 07 August 2012 13 Tahap 1 1 PLEMAHAN GURU KELAS PLPG 2011 01-03-1994 SMAN 1 PLEMAHAN 07 August 2012 14 Tahap 1 1 PLEMAHAN GURU KELAS PLPG 2011 01-01-1994 SMAN 1 PLEMAHAN 07 August 2012 15 Tahap 1 1 PURWOASRI GURU KELAS PURWOASRI GURU KELAS PURWOASRI GURU KELAS PURWOASRI GURU KELAS PURWOASRI GURU KELAS PURWOASRI GURU KELAS PURWOASRI GURU KELAS PURWOASRI GURU KELAS PURWOASRI GURU KELAS PURWOASRI GURU KELAS PURWOASRI GURU KELAS PURWOASRI GURU KELAS PURWOASRI GURU KELAS PURWOASRI GURU KELAS PURWOASRI GURU KELAS PURWOASRI GURU KELAS PURWOASRI GURU KELAS KUNJANG GURU KELAS PURWOASRI GURU KELAS PURWOASRI GURU KELAS PURWOASRI GURU KELAS .Pd LILIK TRININGSIH SUPRIHATIN.Pd. S. KEDIRI 17 08 1957 L 300 5033739640300023 430902700131 09051302710301 SUMARLIN. S.Pd KEDIRI 07 04 1960 P 278 6259738639200003 150702704470 07051302700322 KEDIRI 27 09 1960 P 279 3055736639300003 150702704478 07051302700343 KEDIRI 23 07 1958 P 280 0944737639300032 105702704479 07051302700346 SUKARDI.264 060513027000061 150602702450 06051302700061 INDAH ARTINA. S. S. PLEMAHAN DS. 06 08 1961 L 292 1442740642200033 150802700176 08051302710416 SUBUR HANDOKO.Pd KEDIRI 05 03 1961 P PEMBINA IV/A SDN TEGOWANGI 307 1860743648200002 1431122005311 11051302010875 SUROTO. HURI. SIDOWAREG KEC. S.Pd. MULYONO KEDIRI 07 02 1962 L 294 7454741642200002 150802700195 08051302710455 FAHRUDIN. PLEMAHAN DS. S. SEBET KEC. KEDIRI 06 06 1953 P 299 1149735637200023 430902700113 09051302710266 AGUSMAN.Pd. S. S. KEDIRI 29 08 1961 L 289 7242739641300013 1508027001116 08051302710282 10 09 1960 P 290 2637740642300012 150802700133 08051302710305 05 03 1962 P 291 1138739641200023 150802700169 08051302710400 WARSINI.Pd KEDIRI 14 11 1952 P 150702704440 07051302700169 RUMILAH. S. S. PLEMAHAN DS. S. NURUL KHODRIYAH KEDIRI 25 12 1959 P 277 4739738639300012 150702705817 07051302700316 ENDAH ARIANI.Pd KEDIRI 12 06 1959 P 281 7857738639300012 150702705834 07051302700352 SITI MAHARWATI. S. MOJOAYU KEC. RINGINPITU KEC.Pd SUROSO. PLEMAHAN DS. S. KEDIRI 22 09 1965 L 296 7063741643200003 150802700217 08051302710512 HADI SANTOSO. PUHJARAK KEC. S.Pd. PLEMAHAN DS. S.Pd KEDIRI 25 05 1960 P 282 2150737639200023 150802700042 08051302710072 KEDIRI 18 8 1959 L 283 9548739640200002 150802700064 08051302710133 KEDIRI 16 2 1961 L 284 4750738640300002 150802712215 08051302710216 KEDIRI 18 4 1960 P 285 0957738640300012 150802712219 08051302710222 KEDIRI 25 06 1960 P 286 8037739640200013 150802700113 08051302710273 ISKANDAR.Pd. KEDIRI 05 07 1961 L 287 7144739641200013 150802712261 08051302710278 MASHURI. S. S. MPd.Pd KEDIRI 23 11 1964 P PEMBINA IV/A SDN MOJOAYU 313 8139741643300023 1431102702746 11051302710687 SIREP ZULIATI.Pd KEDIRI 29 08 1966 P PEMBINA TK I III/B SDN PAYAMAN 304 6754737640300012 1431102701939 11051302711037 MUJIASIH. ANIK ASTUTI. S.Pd KEDIRI 28 05 1965 L PENATA TK I III/D SDN PLEMAHAN I 308 5640743648200002 1431102702667 1105130270830 SUPARI. TEGOWANGI KEC. S. BOGO KIDUL KEC. S. S. KEDIRI 12 08 1961 L 288 7161739641200003 150802712263 08051302710280 AGUS MAHMUDI. RINGINPITU KEC. BASUKI ARDO. KEDIRI MARTIANI KEDIRI SAYEKTININGTYAS. PLEMAHAN KEC. PLEMAHAN DS. PLEMAHAN DS.Pd. PLEMAHAN KEC.Pd.Pd KEDIRI 08 03 1965 L PEMBINA IV/A SDN SEBET 309 6342741643200023 1431102702604 1105130270769 MADIUN 10 10 1963 L PENATA III/C SDN RINGINPITU II 310 6746745647300022 11051322010697 11051302010697 KEDIRI 14 04 1967 P PEMBINA IV/A SDN PLEMAHAN II 311 5133739640300013 1431102702497 11051302710696 KASNO.Pd.Pd SRI SUMARNI.Pd KEDIRI 21 06 1966 P PEMBINA IV/A SDN PUHJARAK II 303 9261744647300013 143110270458 11051302711309 ENDANG NINGSIH. S. S.S. HERI SUJOKO RAHAYU SRI WINARNI. KAYEN LOR KEC. S. PLEMAHAN DS. PLEMAHAN DS. S.Pd. S.Pd KEDIRI 26 07 1967 P PENATA III/C SDN BANJAREJO I PEMBINA PEMBINA PEMBINA PEMBINA PEMBINA PEMBINA PEMBINA PEMBINA PEMBINA PEMBINA PEMBINA PEMBINA PEMBINA PEMBINA PEMBINA PEMBINA PEMBINA PEMBINA PEMBINA PEMBINA PEMBINA PEMBINA PEMBINA PEMBINA PEMBINA PEMBINA PEMBINA PEMBINA PEMBINA PEMBINA PEMBINA PEMBINA PEMBINA PEMBINA PEMBINA PEMBINA TK I TK I TK I TK I TK I TK I TK I TK I TK I TK I TK I TK I TK I TK I TK I TK I TK I TK I TK I TK I TK I TK I TK I TK I TK I TK I TK I TK I TK I TK I TK I TK I TK I TK I TK I TK I DESA WONOTENGAH KEC PURWOASRI DESA MERJOYO KEC PURWOASRI DESA KETAWANG KEC PURWOASRI DESA PURWODADI KEC PURWOASRI DESA MERJOYO KEC PURWOASRI DESA KETAWANG KEC PURWOASRI DESA MEKIKIS KECPURWOASRI DESA BLAWE KEC PURWOASRI DESA BLAWE KEC PURWOASRI DESA DAWUHAN KEC PURWOASRI DESA PURWOASRI KEC PURWOASRI DESA MUNENG KEC PURWOASRI DESA MEKIKIS KEC PURWOASRI DESA MUNENG I KEC PURWOASRI DESA JANTOK KEC PURWOASRI DESA WOROMARTO KEC PURWOASRI DESA KEMPLENG KEC PURWOASRI DESA BLAWE KEC PURWOASRI DESA MUNENG KEC PURWOASRI DESA MEKIKIS KEC PURWOASRI DESA MEKIKIS KEC PURWOASRI DESA MEKIKIS KEC PURWOASRI DESA MUNENG KEC PURWOASRI DESA MRANGGEN KEC PURWOASRI DESA MUNENG KEC PURWOASRI DESA KEMPLENG KEC PURWOASRI DESA KETAWANG KEC PURWOASRI DESA MUNENG KEC PURWOASRI DESA PURWODADI KEC PURWOASRI DESA KEMPLENG KEC PURWOASRI DESA WONOTENGAH KEC PURWOASRI DESA BULU KEC PURWOASRI DESA PANDANSARI KEC PURWOASRI DESA DAYU KEC PURWOASRI DESA DUNGUs Kec. S.Pd KEDIRI 22 04 1959 P PEMBINA TK I III/D SDN KEYEN LOR 305 1543741642200013 1431102702605 11051302710927 BUDIANTO.Pd.Pd. Sidoarjo 05 07 1965 P 298 9938731632300002 43090270005 09051302710040 ANTIM. KEDIRI 31 07 1963 L 297 3037743646200033 14311102702402 11051302711063 SUPARMIN.Pd. S. PLEMAHAN DS. S.Pd NGANJUK 12 06 1952 P 269 4939732633200002 150702708930 07051302700188 SUHARJANTO. KEDIRI 01 07 1961 P 301 8158745647300013 1431102701395 11051302711439 Dra.Pd KEDIRI 12 07 1959 P 276 1557737651300003 150702704465 07051302700308 Dra. S. S. PLEMAHAN DS.Pd. 16 07 1958 P PEMBINA PEMBINA TK I IV/B SDN WONOTENGAH IV/B SDN MERJOYO IV/B SDN KETAWANG II IV/B SDN PURWODADI I IV/B SDN MERJOYO IV/B SDN KETAWANG I IV/B SDN MEKIKIS IV/B SDN BLAWE IV/B SDN BLAWE IV/B SDN DAWUHAN LOR IV/B SDN PURWOASRI II IV/B SDN MUNENG I IV/B SDN MEKIKIS IV/B SDN MUNENG I IV/B SDN JANTOK I IV/B SDN WOROMARTO II IV/B SDN KEMPLENG II IV/B SDN BLAWE IV/B SDN MUNENG I IV/B SDN MEKIKIS IV/B SDN MEKIKIS IV/B SDN MEKIKIS IV/B SDN MUNENG III IV/A SDN MRANGGEN IV/A SDN MUNENG II IV/B SDN KEMPLENG II IV/B SDN KETAWANG I IV/B SDN MUNENG I IV/B SDN PURWODADI II IV/B SDN KEMPLENG II IV/B SDN WONOTENGAH IV/B SDN BULU III/D SDN PANDANSARI II IV/B SDN DAYU IV/A SDN Dungus 2 IV/B SDN KARANGPAKIS IV/B SDN KEMPLENG II IV/A SDN PURWODADI I 07 11 1958 P KEDIRI 25 08 1958 P SUMI ANDARI.

SEBET KEC. Pagu SDN. S. PLEMAHAN DS. PAGU KEC. A.PAGU KAB KEDIRI Jl. A. PLEMAHAN DS. MUSLIKATUR RIFA'AH. Menang Kec. JAMBU KEC. S. PLEMAHAN KEC. Bulupasar Kec. S.II/b TK.S. Pagu NON PNS IV/a P Pembina Pengatur Muda Tk I Pengatur 1962 P PEMBINA TK I IV/B TK. PLEMAHAN DS.Pd KEDIRI 16 02 1958 P PEMBINA TK I IV/B SDN LANGENHARJO II 333 5233737639200013 1431102705365 11051302710202 SUTOYO. Dharma Wanita DS. PLEMAHAN DS. KAYEN LOR KEC.Pd KEDIRI 06 06 1953 P PEMBINA TK I IV/B SDN PAYAMAN 335 3433735637300013 1431102702132 11051302710161 SUWAWI. PLEMAHAN DS. LANGENHARJO KEC. SIDOWAREG KEC.Ma. PLEMAHAN DS.Raya No. WONOKERTO KEC.Pd KEDIRI 14 4 1977 P NON PNS Pengatur Muda Tk. PLEMAHAN DS. S. SENDEN KEC.Pd TOLIBUL KHOIRI. PLEMAHAN DS.Thothok Kerot Ds. PAGU KEC. BANJAREJO KEC. KAYEN LOR KEC. PAGU I ABU JALAL KEDIRI 12 TRENGGALE 01 K KEDIRI 05 10 1954 L PEMBINA TK I IV/b SDN PAGU II Desa Kapurejo Kec. PAGU I 01 1962 L PEMBINA TK I IV/B SDN. PLEMAHAN DS. S.AUD YULAIKAH Hj. KAYEN KIDUL DS.S. KAYEN LOR KEC.S.Sos UMI FARIKAH. PLEMAHAN DS.Pd ANI ROCHAYATI.Pd TUKINAH TUMARIYANI.S. S.Pd SRI ENDANG SULASTRI. PAGU 10051302710142 SITI ENIK KEDIRI 04 12 1959 P PEMBINA TK I IV/b SDN PAGU II 431002702602 10051302710388 PONADI KEDIRI 12 08 1962 L PEMBINA TK I IV/b SDN PAGU II 361 8144 7366 4030 0003 143 1102702715 110 51302710524 SUKARTI KEDIRI 12 8 1958 P PEMBINA IV/a SDN SENDEN 2 362 9041 7386 4020 0053 143 1122001753 110 51322010422 SUDADI KEDIRI 9 7 1960 L PENATA TK.Pd KEDIRI 02 02 1962 P PEMBINA IV/A SDN MOJOAYU 326 2357744646200013 1431122005028 11051322010667 ABD KHOLIQ. PAYAMAN KEC.Pd KEDIRI 04 01 1964 L PENATA TK I III/D SDN KAYEN LOR 343 2140741644300013 431002002378 10051302010010 Dra.Pd Aida Bhinti Nursalin Ama. A. 10 Ds. A. TEGOWANGI KEC. JAMBU KEC.AH. JAMBU KEC.Pd KEDIRI 16 8 1976 L 349 6038733636300003 10051302010002 10051302010002 KEDIRI 6 7 1955 P 350 1748746648300022 1431102004654 11051002010005 Kediri 16 4 1968 P 351 9838750652300012 1431102000085 11051302010030 Kediri 6 5 1972 352 5336470641300013 150802700123 08051302710291 KEDIRI 04 12 353 2439740642200012 1431002700143 10051302710369 SUPARTI.S.Ma. Pagu Ds.Ngatup Ds. PLEMAHAN DS.Ma.Pd ASRI LEKSANANINGSIH.Pd.Thothok Kerot Ds.S. PLEMAHAN DS. KAYEN KIDUL DS. S. KAYEN KIDUL DS. A. S. LANGENHARJO KEC. BOGO KIDUL KEC. S.1999 SMAN 1 PLEMAHAN 07 August 2012 5 Tahap 3 1 1/1/1992 01 SEPT. SIDOWAREG KEC. Pagu - TK. EMAUS WONOSARI Ds. S.Pd KEDIRI SUGENG HARI KEDIRI SUWITO. DW I Menang II/b II/c PLEMAHAN GURU KELAS PLPG 2011 01-03-1991 SMAN 1 PLEMAHAN 07 August 2012 16 Tahap 1 1 PLEMAHAN PENJASKES PLPG 2011 01-03-1983 SMAN 1 PLEMAHAN 07 August 2012 17 Tahap 1 1 PLEMAHAN GURU KELAS PLPG 2011 01-04-1985 SMAN 1 PLEMAHAN 07 August 2012 18 Tahap 1 1 PLEMAHAN GURU KELAS PLPG 2011 01-03-1987 SMAN 1 PLEMAHAN 07 August 2012 19 Tahap 1 1 PLEMAHAN GURU KELAS PLPG 2011 01-03-1994 SMAN 1 PLEMAHAN 07 August 2012 20 Tahap 1 1 PLEMAHAN GURU KELAS PLPG 2011 01-12-1991 SMAN 1 PLEMAHAN 07 August 2012 1 Tahap 2 1 PLEMAHAN GURU KELAS PLPG 2011 01-03-1994 SMAN 1 PLEMAHAN 07 August 2012 2 Tahap 2 1 PLEMAHAN GURU KELAS PLPG 2011 01-12-1991 SMAN 1 PLEMAHAN 07 August 2012 3 Tahap 2 1 PLEMAHAN GURU KELAS PLPG 2011 01-04-1989 SMAN 1 PLEMAHAN 07 August 2012 4 Tahap 2 1 PLEMAHAN GURU KELAS PLPG 2011 01-06-1986 SMAN 1 PLEMAHAN 07 August 2012 5 Tahap 2 1 PLEMAHAN PENJASKES PLPG 2011 01-06-1986 SMAN 1 PLEMAHAN 07 August 2012 6 Tahap 2 1 PLEMAHAN GURU KELAS PLPG 2011 01-03-1987 SMAN 1 PLEMAHAN 07 August 2012 7 Tahap 2 1 PLEMAHAN GURU KELAS PLPG 2011 01-01-1982 SMAN 1 PLEMAHAN 07 August 2012 8 Tahap 2 1 PLEMAHAN GURU KELAS PLPG 2011 01-04-1987 SMAN 1 PLEMAHAN 07 August 2012 9 Tahap 2 1 PLEMAHAN GURU KELAS PLPG 2011 01-03-1978 SMAN 1 PLEMAHAN 07 August 2012 10 Tahap 2 1 PLEMAHAN GURU KELAS PLPG 2011 01-03-1978 SMAN 1 PLEMAHAN 07 August 2012 11 Tahap 2 1 PLEMAHAN GURU KELAS PLPG 2011 01-07-1979 SMAN 1 PLEMAHAN 07 August 2012 12 Tahap 2 1 PLEMAHAN GURU KELAS PLPG 2011 01-07-1979 SMAN 1 PLEMAHAN 07 August 2012 13 Tahap 2 1 PLEMAHAN GURU KELAS PLPG 2011 01-07-1979 SMAN 1 PLEMAHAN 07 August 2012 14 Tahap 2 1 PLEMAHAN GURU KELAS PLPG 2011 01-03-1978 SMAN 1 PLEMAHAN 07 August 2012 15 Tahap 2 1 PLEMAHAN GURU KELAS PLPG 2011 01-02-1974 SMAN 1 PLEMAHAN 07 August 2012 16 Tahap 2 1 PLEMAHAN GURU KELAS PLPG 2011 01-07-1979 SMAN 1 PLEMAHAN 07 August 2012 17 Tahap 2 1 PLEMAHAN GURU KELAS PORTOFOLIO 2010 01-04-1985 SMAN 1 PLEMAHAN 07 August 2012 18 Tahap 2 1 PLEMAHAN GURU KELAS PORTOFOLIO 2010 01-01-1982 SMAN 1 PLEMAHAN 07 August 2012 19 Tahap 2 1 PLEMAHAN GURU KELAS PLPG 2010 01-01-1982 SMAN 1 PLEMAHAN 07 August 2012 20 Tahap 2 1 PLEMAHAN GURU KELAS PLPG 2010 01-03-1983 SMAN 1 PLEMAHAN 07 August 2012 1 Tahap 3 1 01-11-1991 SMAN 1 PLEMAHAN 07 August 2012 2 Tahap 3 1 SMAN 1 PLEMAHAN 07 August 2012 3 Tahap 3 1 01 Nop. KAYEN KIDUL DS. PLEMAHAN DS. PAGU DS. LANGENHARJO KEC.Thothok Kerot Ds.DWI PUJI SUSWENI KEDIRI 8 3 1963 P - TK. KAYEN KIDUL DS. PAGU KEC.PAGU KAB KEDIRI Jl. PLEMAHAN DS. I III/d SDN JAMBU 2 366 8438 7376 3930 0030 143 1102705124 110 51302710281 ERNA WAHYUNI KEDIRI 6 11 1959 P PEMBINA IV/a SDN JAMBU 2 367 7949 7386 4020 0030 143 1102701754 110 51302710346 SUBINGAT KEDIRI 17 6 1960 L PEMBINA Tk. KEDIRI Pd. Pagu Jl. RINGINPITU KEC.PAGU KAB KEDIRI Jl. MOJOKEREP KEC. PLEMAHAN DS.S. PLEMAHAN KEC. PAGU I 04 1971 P PEMBINA IV/A SDN. MUKUH KEC. PLEMAHAN DS.Ma.Pd KEDIRI 10 02 1965 L PEMBINA IV/A SDN LANGENHARJO I 321 4347739642200003 1431102702456 11051302711091 Drs. Pagu Jl. Negeri Pembina Pagu Kec.Pd KEDIRI 07 354 8947741642300030 1431102702387 11051302710676 KEDIRI 355 1836741642300042 1431102702386 11051302710675 BLITAR 356 7744740642300032 1431102705283 11051302710897 SUJINAB. KAYEN KIDUL DS. RUSPANDI KEDIRI 15 10 1961 L PEMBINA IV/A SDN PAYAMAN 322 3949744647200012 1431102702498 11051302711308 NUR WAKIT. S. PLEMAHAN Desa Jagung Kec.Pd MUHAMMAD SYAMSURI. 1986 SMAN 1 PLEMAHAN 07 August 2012 10 Tahap 3 1 PAGU Guru Kelas PAUD PLPG/2011 SMAN 1 PLEMAHAN 07 August 2012 11 Tahap 3 1 PAGU GURU KELAS FORTO FOLIO 2008 SMAN 1 PLEMAHAN 07 August 2012 12 Tahap 3 1 PAGU GURU KELAS FORTO FOLIO 2010 SMAN 1 PLEMAHAN 07 August 2012 13 Tahap 3 1 PAGU GURU KELAS PLPG 2011 01 Sept. PAGU I 15 06 1963 P PEMBINA IV/A SDN. PLEMAHAN DS.Pd KEDIRI 26 05 1959 P PEMBINA TK I IV/B SDN KAYEN LOR 340 4741739640300042 431002702540 10051302710280 CIMACAN 04 09 1961 P PEMBINA IV/B SDN KAYEN LOR 341 0346740642300063 431002702606 10051302710394 PONOROGO 14 10 1962 P PEMBINA IV/A SDN KAYEN LOR 342 9733742643200042 1431102701940 11051302711087 SRI JOANTI.Pd KEDIRI 01 09 1959 L PEMBINA IV/A SDN SIDOWAREG II 334 4938731634300002 1431102702455 11051302710247 MUSYAWAROH. JAMBU KEC. Negeri Pembina Pagu Kec. PLEMAHAN DS.I IV/b SDN JAMBU 2 316 7736740643200032 1431102702222 11051302711100 KASENI. Pagu TK. S. PLEMAHAN DS. Bulupasar Kec.S. PLEMAHAN DS.S.Ma. JAMBU KEC. SPd M.PAGU KAB KEDIRI Jl. KAYEN KIDUL PAGU GURU KELAS PLPG 2010 SMAN 1 PLEMAHAN 07 August 2012 20 Tahap 3 1 KAYENKIDUL GURU KELAS PLPG 2011 01 June 1986 01 March 1988 01 March 1994 01 JANUARI 1982 01 JULI 1979 01 MARET 1983 3/1/1983 SMAN I PURWOASRI 07 August 2012 1 Tahap 1 1 KAYENKIDUL PENJASKES PLPG 2011 1/1/1982 SMAN I PURWOASRI 07 August 2012 2 Tahap 1 1 KAYENKIDUL GURU KELAS PLPG 2011 3/1/1987 SMAN I PURWOASRI 07 August 2012 3 Tahap 1 1 KAYENKIDUL GURU KELAS PLPG 2011 3/1/1987 SMAN I PURWOASRI 07 August 2012 4 Tahap 1 1 KAYENKIDUL GURU KELAS PLPG 2011 4/1/1989 SMAN I PURWOASRI 07 August 2012 5 Tahap 1 1 KAYENKIDUL GURU KELAS PLPG 2011 10/1/1980 SMAN I PURWOASRI 07 August 2012 6 Tahap 1 1 KAYENKIDUL GURU KELAS PLPG 2011 12/1/1981 SMAN I PURWOASRI 07 August 2012 7 Tahap 1 1 KAYENKIDUL GURU KELAS PLPG 2011 3/1/1988 SMAN I PURWOASRI 07 August 2012 8 Tahap 1 1 . KAYEN KIDUL DS. A.WONOSARI Kec. BRAWIJAYA NO186 KEC.AUD KEDIRI 5 12 1968 P 347 7746755656300072 15070200875 07051302000693 TITIS KUSUMAWATI.Pd KEDIRI 04 04 1962 L PENATA TK I III/D SDN MOJOKEREP 317 4851738640200012 14311220026 11051322010544 WARSITO. KAYEN LOR KEC.Ma. Negeri Pembina Pagu Kec. LANGENHARJO KEC. S. Pagu TK. PLEMAHAN DS. BRAWIJAYA NO186 KEC. PLEMAHAN DS. S.Pd KEDIRI 17 06 1966 L PENATA III/C SDN PLEMAHAN II 323 9536744647300012 1431102702501 11051302711093 SII ASIYAH. Pagu Jl. A.Ma. BRAWIJAYA NO186 KEC.PD KEDIRI 09 08 1964 P PEMBINA IV/A SDN SIDOWAREG I 325 0533740642300082 1431102702216 11051302710597 SUPRAPTININGSIH.Pd 358 9337732634200013 430902701035 09051302710319 359 4536737638300003 431002702465 360 4144740641200023 TK. SIDOWAREG KEC.Pd KEDIRI 25 10 1966 L PEMBINA IV/A SDN BOGO KIDUL 327 9634741643300062 1431102702999 11051302710747 KEDIRI 02 03 1963 P PEMBINA IV/A SDN TEGOWANGI 328 5135736638300013 143110274998 11051302710389 KEDIRI 03 08 1959 P PEMBINA IV/A SDN BANJAREJO II 329 1049736641300003 1431102701296 11051302711464 AMBON 17 07 1958 P PEMBINA IV/A SDN BANJAREJO I 330 3834736637300012 1431102702744 11051302710162 KEDIRI 02 05 1959 P PEMBINA IV/A SDN SIDOWAREG II 331 4649736638200002 1431102702133 11051302710163 KEDIRI 17 03 1958 L PEMBINA TK I IV/B SDN LANGENHARJO II 332 5548736637300002 1431102705218 11051302710201 ISTIKHOMAH. S.Semanding Kec.Pd PAIMIN. Pagu Jl.Pd KEDIRI 11 11 1957 P PEMBINA TK I IV/B SDN LANGENHARJO II 336 8243730631300003 1431102705426 11051302710140 SUMIASIH. 1991 01 January 1982 01 March 1983 01 June 1986 SMAN 1 PLEMAHAN 07 August 2012 14 Tahap 3 1 PAGU GURU KELAS PLPG 2011 SMAN 1 PLEMAHAN 07 August 2012 15 Tahap 3 1 PAGU GURU KELAS PLPG 2011 SMAN 1 PLEMAHAN 07 August 2012 16 Tahap 3 1 PAGU GURU KELAS PLPG 2011 SMAN 1 PLEMAHAN 07 August 2012 17 Tahap 3 1 PAGU GURU KELAS PLPG 2009 SMAN 1 PLEMAHAN 07 August 2012 18 Tahap 3 1 DS. 1986 SMAN 1 PLEMAHAN 07 August 2012 4 Tahap 3 1 01 Okt. PLEMAHAN DS.PAGU KAB KEDIRI DS. Pagu Jl.Pd KEDIRI 04 02 1966 P PENATA TK I III/D SDN PLEMAHAN I 324 2141742645300003 1431102702743 11051302711038 SRI HANIK.S. I III/d SDN JAMBU 1 363 5736 7426 4330 0042 143 1102701752 110 51302710688 SUPRIANI KEDIRI 4 4 1964 P PEMBINA IV/a SDN JAMBU 1 364 3460 7416 4320 0020 143 1102702230 110 51302710772 ADI SUKOWIYATNO KEDIRI 28 11 1963 L PEMBINA IV/a SDN SENDEN 1 365 7549 7416 4230 0052 143 1102701756 110 51302711052 INDUN KASIANINGSIH KEDIRI 17 2 1963 P PENATA TK.PAGU KAB KEDIRI Jl.Ma. BRAWIJAYA NO186 KEC. JAMBU KEC. PLEMAHAN DS. BRAWIJAYA NO186 KEC. BANJAREJO KEC.Pd 357 4733749651300032 1431102702388 11051302711443 MURSINI. PAGU I 04 1962 P PEMBINA IV/A SDN. KEDIRI 11 09 1952 P PEMBINA TK I IV/B SDN WONOKERTO 337 8141737639300063 1431102705348 11051302710248 08 09 1959 P PEMBINA IV/A SDN SEBET 338 0549741643200052 431022001745 10051322011014 17 02 1963 L PEMBINA IV/A SDN KAYEN LOR 339 2858737639300012 431002700076 10051302710210 SRI REJEKI. PAGU PAGU GURU KELAS PLPG 2010 SMAN 1 PLEMAHAN 07 August 2012 19 Tahap 3 1 DS.Pd MENIK PUJI RAHAYU. PLEMAHAN DS. DW Kambingan 345 6437750651300012 150802012114 08051302010013 5 1 1972 P 346 2537746649300023 1431102000172 11051302010031 KEDIRI RIBAAH. PLEMAHAN DS.I IV/b SDN JAMBU 2 368 9860 7436 4330 0002 143 1102701755 110 51302710971 SUTRISMIATI KEDIRI 28 5 1965 P PEMBINA Tk. A.Pd SURIYANTO.Pd DJOKO WARDOYO.Pd Sri Indah Sulistijarina. BANJAREJO KEC. DW Jagung 344 7736742645300002 1431102004690 11051302010006 4 4 1964 P II/b TK. PAGU I 04 05 1963 P PEMBINA IV/A SDN. RINGINPITU KEC.Pd SUNDARI.Pd KEDIRI 19 05 1960 L PEMBINA IV/A SDN RINGINPITU I 318 5045737639300023 1431102701297 11051302710590 KEDIRI 13 07 1959 P PEMBINA IV/A SDN BANJAREJO II 319 3357740649200013 143110272745 11051302710683 KEDIRI 25 10 1962 L PEMBINA IV/A SDN RINGINPITU II 320 6542743646300022 1431102705219 11051302711306 MUKTI WIYANI.Kusuma Mulia TK. MOJOAYU KEC.Pd ENDANG PURWANINGSIH. Bulupasar Kec. I NON PNS Pengatur Muda Tk I Non PNS 348 1148754656300073 431002000012 10051302010028 NUR ROCHIM. 1996 1/15/1995 SMAN 1 PLEMAHAN 07 August 2012 6 Tahap 3 1 SMAN 1 PLEMAHAN 07 August 2012 7 Tahap 3 1 SMAN 1 PLEMAHAN 07 August 2012 8 Tahap 3 1 3/1/1985 SMAN 1 PLEMAHAN 07 August 2012 9 Tahap 3 1 PLEMAHAN GURU KELAS PLPG 2011 Guru Kelas PAGU PLPG /2010 PAUD/TK Guru Kelas PAGU PLPG/2011 PAUD/TK PAGU PLPG /2008 Guru Kelas TK Guru Kelas PAGU PLPG/2011 PAUD/TK PAGU Guru Kelas TK PLPG/2007 Guru Kelas PAGU PORTOFOLIO 2010 PAUD/TK PAGU Guru Kelas PAUD PORTOFOLIO 2010 7/1/1986 PAGU Guru Kelas PAUD PLPG/2010 01 Sept. KAYEN LOR KEC. S. S.Ma. Pagu Dsn. S. Kambingan Kec. S. A.Pd. BRAWIJAYA NO186 KEC.Pd TUKIYATI. PAYAMAN KEC.

S. S. JOYOBOYO NO:.I III / D SDN KUWIK I 414 7941741642200002 150802700207 08051302710491 09 06 1963 L Pembina IV/a SDN Kuwik 2 415 6747741642200022 150602702052 06051302700068 15 04 1963 L Pembina IV/a SDN Kuwik 2 416 4538739642300003 1431102702117 11051302711097 IMAM ROFII.Kunjang Dusun Prayungan Desa Kab. BALAI DESA DS. Pd.Pd. SENDEN KEC. KAYEN KIDUL DS. KAYEN KIDUL BANGSONGAN KEC.I IV / B SDN KUWIK I DS.Pd KEDIRI 8 10 1952 P PEMBINA TK.Pd. BALAI DESA DS.Ma. SOEKARNO HATTA. I IV/b SDN JUWET 2 JUWET.DS.DS. JL. KAYEN KIDUL SUKOHARJO KEC.II. Ma. A. KEDIRI 24 11 1952 P PEMBINA TK I IV/b SDN KUNJANG I 410 3157740642200023 150802700192 08051302710445 PARIYADI. SUKOHARJO KEC. SENDEN KEC. KAYEN KIDUL DS. KAYEN JL. JL.DS.I IV/b SDN BANGSONGAN 3 381 1257 7356 3930 0003 143 1102704990 110 51302710270 WIWIK SETYANINGSIH KEDIRI 25 9 1957 P PEMBINA TK. I III/d SDN SUKOHARJO 370 4854 7426 4430 0012 143 1102702673 110 51302710797 YAYUK DWI I. S. KAYEN KIDUL BANGSONGAN KEC. S. I IV/b SDN JAMBU 1 399 4550 7326 3330 0012 143 1102004672 110 51302010004 HERY SUKESI KEDIRI 14 2 1954 P PEMBINA IV/a TK DW SENDEN 400 4352 7306 3230 0013 143 1102004706 110 51302010091 SUHARNI KEDIRI 20 10 1952 P NON PNS - TW DW NANGGUNGAN 401 0259742644300013 1431180003232 11051380012005 SUHERMI JOMBANG 27 9 1964 P PEMBINA IV/A SLB PELITA HATI 402 6559758660200023 1431180005445 11051380012009 WAFIK FAUZI KEDIRI 27 12 1980 L NON PNS 403 7854735636200002 430902700970 08051302710209 MUJIONO. EMBONG GEDE DS. JL. I IV/b SDN JUWET 2 DS.Pd Kediri TRIYONO BUDI PRAYITNO. EMBONG GEDE DS.I IV/b SDN BAYE 395 2854 7376 3930 0012 143 1102705356 110 51302710228 KEDIRI 22 5 1959 P PEMBINA TK. I III/d SDN BAYE 375 4156 7396 4220 0003 143 1102701318 110 51302711022 PUJIONO KEDIRI 24 8 1961 L PEMBINA IV/a SDN BAYE 376 0840 7446 4720 0032 143 1122001268 110 51322010851 HARIONO KEDIRI 8 5 1966 L PENATA III/c SDN BANGSONGAN I 377 9533 7426 4320 0022 143 1102702641 110 51302710780 KHAMIM TOHARI KEDIRI 1 2 1964 L PEMBINA IV/a SDN SAMBIROBYONG 1 378 0049 7466 4820 0023 143 1102701271 110 51302711461 AHMAD SUBEKAN KEDIRI 17 7 1968 L PEMBINA IV/a SDN BANGSONGAN 2 379 0133 7466 4830 0033 143 1102701273 110 51302711233 SRI WAHYUNINGSIH KEDIRI 1 8 1968 P PEMBINA IV/a SDN BANGSONGAN 3 380 9947 7356 3820 0012 143 1102701272 110 51302710468 PURWANTO KEDIRI 15 6 1957 L PEMBINA Tk. I IV/b SDN BANGSONGAN 2 383 8638 7386 4020 0052 143 1102702229 110 51302710415 KATIMAN KEDIRI 6 3 1960 L PEMBINA IV/a SDN MUKUH 1 384 5234 7386 3930 0013 143 1102700474 110 51302710350 KUSHARIJANINGSIH KEDIRI 2 9 1960 P PEMBINA TK.BALONGJRUK 411 6655731634300002 431002702743 10051302710633 HAININ SUDJIJAH. TOHA ARIEF KEDIRI 20 4 1953 L PEMBINA IV/a SDN BAYE 394 9446 7336 3430 0002 143 1102701317 110 51302710153 KEDIRI 14 1 1955 P PEMBINA Tk. I IV/b SDN SENDEN 1 396 7454 7366 3830 0002 143 1102702377 110 51302710173 SRIANI. S. KUNJANG 421 0559739642200012 431022001729 10051302710965 MESENU.Pd ENDANG DWI RETNOWATI EMI SAPHARIANI KEDIRI 22 1 1958 P PEMBINA TK. KAYEN KIDUL BANGSONGAN KEC. BALAI DESA DS.DS. I IV/b SDN BANGSONGAN 1 393 9752 7316 3220 0002 143 1102705005 110 51302710144 MOH. KAYEN KIDUL DS. EMBONG GEDE DS. JL.S.Pd KEDIRI 23 03 1953 P PEMBINA IV / A SDN. BLITAR 22 5 1964 P PEMBINA IV/a SDN PADANGAN 2 371 1057 7436 4630 0023 143 1102702382 110 51302711456 SRI MURTINAH KEDIRI 25 7 1965 P PENATA III/c SDN PADANGAN 3 372 0937 7486 5120 0042 143 1102701274 110 51302711423 SUSANTA KEDIRI 5 6 1970 L PEMBINA IV/a SDN BANGSONGAN 3 373 9839 7386 3930 0012 143 1102702671 110 51302710342 HERI SULISTIYANI KEDIRI 7 5 1960 P PEMBINA TK. KAYEN JL. SEMARANG 15 01 1969 P PENATA III/c SDN KUNJANG I 409 2756730632300012 431002702773 10051302710691 SUMIJATI.III GURU KELAS 01-01-1975 01 MARET 1983 01 AGUSTUS 1973 11/1/1970 PLPG 2011 4/1/1991 SMAN I PURWOASRI 07 August 2012 13 Tahap 3 1 KUNJANG Guru Kelas PORTOFOLIO. SENDEN KEC.S.I IV/B 404 1062741642200013 1431102701897 11051302710603 ICHSAN. SUKOHARJO KEC. KUNJANG JL.Kediri Kuwik Kec. PEPAYA NO:. KAYEN KIDUL JL.S. KAYEN GEDE KIDULDS.M. MUKUH KEC. I IV/b SDN BANGSONGAN 3 382 8455 7376 3930 0013 143 1102701270 110 51302710232 NYAMIATUN KEDIRI 23 11 1959 P PEMBINA TK.DS. I IV/b SDN MUKUH 1 374 1545 7466 4920 0012 143 1102701319 110 51302711289 MOELYONO KEDIRI 13 2 1968 L PENATA TK. I IV/b SDN PADANGAN 2 397 8050 7336 3530 0003 143 1102701750 110 51302710155 AMINATUN YUHRIJAH KEDIRI 18 7 1955 P PEMBINA TK. S. KAYEN KIDUL JL. SENDEN KEC. A. I IV/b SDN JAMBU 1 398 2748 7386 3930 0020 143 1102701751 110 51302710238 SULISTYOWATI KEDIRI 16 4 1960 P PEMBINA TK.Pd. S. Kediri S.Kediri Kuwik Kec. I IV/b SDN SENDEN 2 390 4541 7306 3330 0003 143 1102702714 110 51302710158 PURYATI KEDIRI 9 12 1952 P PEMBINA IV/a SDN SENDEN 2 391 1049 7326 3330 0013 143 1102701269 110 51302710141 MARIYATI KEDIRI 17 7 1954 P PEMBINA TK. KAYEN KIDUL DS.Ma. S. KEDIRI 12 08 1960 P PEMBINA TK. I IV/b SDN BANGSONGAN 2 392 1839 7366 4620 0002 143 1102704989 110 51302710361 SUKAMTO KEDIRI 7 5 1958 L PEMBINA TK. KAYEN KIDUL BANGSONGAN KEC.DS. KAYEN KIDUL SAMBIROBYONG KEC. NANGGUNGAN KEC. KEDIRI 14 09 1965 P PENATA III/c SDN KUNJANG I 408 2447747651300002 1431102702101 11051302711444 ETI ERNAWATI.. KUNJANG JL. JOYOBOYO NO:. KUNJANG JL.Pd PONOROGO 27 2 1961 L PEMBINA TK. KIDUL PADANGAN KEC.Pd Kediri 06 01 1969 P Penata III/c SDN Kuwik 2 418 1163738642200003 431002702722 10051302710596 ERWIN SANTOSO. EMBONG GEDE DS.Pd. WATES SLB PELITA HATI SDN KUNJANG 2 KAYENKIDUL GURU KELAS PLPG 2011 3/1/1992 SMAN I PURWOASRI 07 August 2012 9 Tahap 1 1 KAYENKIDUL GURU KELAS PLPG 2011 3/1/1987 SMAN I PURWOASRI 07 August 2012 10 Tahap 1 1 KAYENKIDUL GURU KELAS PLPG 2011 3/1/1994 SMAN I PURWOASRI 07 August 2012 11 Tahap 1 1 KAYENKIDUL GURU KELAS PLPG 2011 3/1/1994 SMAN I PURWOASRI 07 August 2012 12 Tahap 1 1 KAYENKIDUL GURU KELAS PLPG 2011 12/30/1981 SMAN I PURWOASRI 07 August 2012 13 Tahap 1 1 KAYENKIDUL GURU KELAS PLPG 2011 3/1/1993 SMAN I PURWOASRI 07 August 2012 14 Tahap 1 1 KAYENKIDUL GURU KELAS PLPG 2011 6/1/1986 SMAN I PURWOASRI 07 August 2012 15 Tahap 1 1 KAYENKIDUL PENJASKES PLPG 2011 3/1/1987 SMAN I PURWOASRI 07 August 2012 16 Tahap 1 1 KAYENKIDUL GURU KELAS PLPG 2011 3/1/1987 SMAN I PURWOASRI 07 August 2012 17 Tahap 1 1 KAYENKIDUL GURU KELAS PLPG 2011 3/1/1994 SMAN I PURWOASRI 07 August 2012 18 Tahap 1 1 KAYENKIDUL GURU KELAS PLPG 2011 11/1/1991 SMAN I PURWOASRI 07 August 2012 19 Tahap 1 1 KAYENKIDUL GURU KELAS PLPG 2011 3/1/1983 SMAN I PURWOASRI 07 August 2012 20 Tahap 1 1 KAYENKIDUL GURU KELAS PLPG 2011 10/1/1980 SMAN I PURWOASRI 07 August 2012 1 Tahap 2 1 KAYENKIDUL GURU KELAS PLPG 2011 7/1/1979 SMAN I PURWOASRI 07 August 2012 2 Tahap 2 1 KAYENKIDUL GURU KELAS PLPG 2011 1/1/1982 SMAN I PURWOASRI 07 August 2012 3 Tahap 2 1 KAYENKIDUL GURU KELAS PLPG 2011 12/1/1981 SMAN I PURWOASRI 07 August 2012 4 Tahap 2 1 KAYENKIDUL GURU KELAS PLPG 2011 3/1/1983 SMAN I PURWOASRI 07 August 2012 5 Tahap 2 1 KAYENKIDUL GURU KELAS PLPG 2011 3/1/1983 SMAN I PURWOASRI 07 August 2012 6 Tahap 2 1 KAYENKIDUL GURU KELAS PLPG 2011 1/1/1982 SMAN I PURWOASRI 07 August 2012 7 Tahap 2 1 KAYENKIDUL PENJASKES PLPG 2011 3/1/1983 SMAN I PURWOASRI 07 August 2012 8 Tahap 2 1 KAYENKIDUL GURU KELAS PLPG 2011 1/1/1976 SMAN I PURWOASRI 07 August 2012 9 Tahap 2 1 KAYENKIDUL GURU KELAS PLPG 2011 3/1/1977 SMAN I PURWOASRI 07 August 2012 10 Tahap 2 1 KAYENKIDUL GURU KELAS PLPG 2011 2/1/1974 SMAN I PURWOASRI 07 August 2012 11 Tahap 2 1 KAYENKIDUL GURU KELAS PLPG 2011 1/1/1982 SMAN I PURWOASRI 07 August 2012 12 Tahap 2 1 KAYENKIDUL GURU KELAS PLPG 2011 2/1/1975 SMAN I PURWOASRI 07 August 2012 13 Tahap 2 1 KAYENKIDUL GURU KELAS PLPG 2011 3/1/1977 SMAN I PURWOASRI 07 August 2012 14 Tahap 2 1 KAYENKIDUL GURU KELAS PLPG 2011 7/1/1979 SMAN I PURWOASRI 07 August 2012 15 Tahap 2 1 KAYENKIDUL GURU KELAS PLPG 2011 3/1/1978 SMAN I PURWOASRI 07 August 2012 16 Tahap 2 1 KAYENKIDUL GURU KELAS PLPG 2011 3/1/1977 SMAN I PURWOASRI 07 August 2012 17 Tahap 2 1 KAYENKIDUL GURU KELAS PLPG 2011 7/1/1979 SMAN I PURWOASRI 07 August 2012 18 Tahap 2 1 KAYENKIDUL GURU KELAS PLPG 2011 1/1/1986 SMAN I PURWOASRI 07 August 2012 19 Tahap 2 1 KAYENKIDUL GURU KELAS GURU KELAS KAYENKIDUL SDLB GURU KELAS KAYENKIDUL SDLB KUNJANG GURU KELAS 027-GURU KUNJANG KELAS GURU KUNJANG PENJASKES KUNJANG GURU KELAS PLPG 2011 7/1/1985 SMAN I PURWOASRI 07 August 2012 20 Tahap 2 1 PLPG 2011 01-03-1988 SMAN I PURWOASRI 07 August 2012 1 Tahap 3 1 PLPG 2011 01-07-2000 SMAN I PURWOASRI 07 August 2012 2 Tahap 3 1 2009 01-07-1979 SMAN I PURWOASRI 07 August 2012 3 Tahap 3 1 PLPG 2011 01-06-1986 SMAN I PURWOASRI 07 August 2012 4 Tahap 3 1 PLPG 2008 01-03-1983 SMAN I PURWOASRI 07 August 2012 5 Tahap 3 1 PLPG 2011 01-12-1991 SMAN I PURWOASRI 07 August 2012 6 Tahap 3 1 KUNJANG GURU KELAS PLPG 2011 01-03-1994 SMAN I PURWOASRI 07 August 2012 7 Tahap 3 1 KUNJANG GURU KELAS PLPG 2011 01-09-1994 SMAN I PURWOASRI 07 August 2012 8 Tahap 3 1 KUNJANG GURU KELAS PLPG 2010 SMAN I PURWOASRI 07 August 2012 9 Tahap 3 1 KUNJANG GURU KELAS PORTOFOLIO 2008 SMAN I PURWOASRI 07 August 2012 10 Tahap 3 1 KUNJANG PLPG 2010 SMAN I PURWOASRI 07 August 2012 11 Tahap 3 1 PORTO FOLIO 2010 SMAN I PURWOASRI 07 August 2012 12 Tahap 3 1 KUNJANG GURU KELAS BAHASA JAWA KELAS I.Pd. A. KUNJANG JL. WATES KEC. KAYEN KIDUL JL. BAYE KEC. KEDIRI 11 06 1957 P PEMBINA TK. JL. KAYEN KIDUL DS. PEPAYA NO:. SOEKARNO HATTA.BALONGJERUK 412 53407330631300013 431002700242 10051302710608 SUHARTI.DS. JOYOBOYO NO:. KEDIRI 20 01 1961 L PENATA Tk I III/d SDN KUNJANG I 407 2246743644300013 1431102702099 11051302711352 ANIK SUWATI. S. KEC. KAYEN KIDUL DS.Pd KEDIRI 14 4 1964 P PENATA TK. EMBONG BANGSONGAN KEC.Kunjang Dusun Prayungan Desa Kab.Kunjang Dusun Prayungan Desa Kab. Pd. PACITAN 24 04 1962 P PEMBINA IV/a SDN KUNJANG I 406 4452739640200012 1431102702097 11051302711240 SUMALI. BALAI DESA DS. KAYEN KIDUL JL. KUNJANG JL. BALAI DESA DS. KAYEN JL. KAYEN KIDUL BANGSONGAN KEC. KIDUL SAMBIROBYONG KEC. JAMBU KEC. KUWIK KEC KUNJANG Dusun Prayungan Desa Kuwik Kec. SOEKARNO HATTA. KEDIRI 30 07 1963 L PEMBINA IV/a SDN KUNJANG I 405 5756740642300022 150806112344 08051306110432 DWI WAHYUNI. KIDUL BANGSONGAN KEC. EMBONG GEDE DS. S.Kunjang Kab.Ma. KAYEN KIDUL DS. S. KIDUL PADANGAN KEC. EMBONG GEDE DS. JL. BAYE KEC. SOEKARNO HATTA.A. KAYEN KIDUL BANGSONGAN KEC. PADANGAN KEC. KEDIRI 22 05 1957 L PEMBINA TK. BAYE KEC. JAMBU KEC. KUNJANG 420 0144738639300023 150802700103 08051302710224 KASENI. KAYEN KIDUL JL.Pd. KUNJANG JL.DS.S.DS. KAYEN KIDUL JL.BALONGJRUK JL.MPd. MUKUH KEC.Kunjang Dusun Prayungan Desa Kab. KIDUL SUKOHARJO KEC.2008 01-03-1983 SMAN I PURWOASRI 07 August 2012 14 Tahap 3 1 KUNJANG Guru Kelas PLPG-2006 01-04-1984 SMAN I PURWOASRI 07 August 2012 15 Tahap 3 1 KUNJANG Guru Kelas PLPG-2011 01-03-1991 SMAN I PURWOASRI 07 August 2012 16 Tahap 3 1 KUNJANG Guru Kelas PLPG-2011 01-03-1994 SMAN I PURWOASRI 07 August 2012 17 Tahap 3 1 KUNJANG Guru Kelas PLPG-2010 01-01-1986 SMAN I PURWOASRI 07 August 2012 18 Tahap 3 1 KUNJANG Guru Kelas PORTOFOLIO 2007 01-02-1977 SMAN I PURWOASRI 07 August 2012 19 Tahap 3 1 KUNJANG Guru Kelas PORTOFOLIO 2008 SMAN I PURWOASRI 07 August 2012 20 Tahap 3 1 WATES Guru Penjas PORTO FOLIO 2010 01-01-1982 01 MARET 1983 SMAN 1 KANDAT 07 August 2012 1 Tahap 1 1 . KIDUL SUKOHARJO KEC. JOYOBOYO NO:. EMBONG GEDE DS.Pd SUKARTI.Kediri Kuwik Kec.BALONGJERUK KEC KUNJANG DS.Kediri JUWET.W. KAYEN JL. KAYEN KIDUL DS. KAYEN JL.369 8556 7426 4630 0002 143 1102700477 110 51302711244 SRI MANGESTINING KEDIRI 24 2 1964 P PENATA TK. I IV/b SDN SUKOHARJO 385 2938 7386 3920 0022 143 1102700475 110 51302710483 WASIRAN KEDIRI 6 6 1960 L PEMBINA IV/a SDN SUKOHARJO 386 4858 7356 3520 0002 143 1102704774 110 51302710360 SIH PAMUDJO KEDIRI 26 5 1957 L PEMBINA IV/a SDN SUKOHARJO 387 7239 7386 4030 0013 143 1102702640 110 51302710428 HARTINI KEDIRI 7 9 1960 P PEMBINA IV/a SDN SAMBIROBYONG 1 388 9458 7386 3920 0002 143 1122004775 110 51322010479 PUJO SUSILO PACITAN 26 1 1960 L PEMBINA IV/a SDN SUKOHARJO 389 2041 7336 3530 0013 143 1102702713 110 51302710148 PANIKAH. KUWIK KEC KUNJANG KUNJANG 413 9746 7426 4430 0012 1431102705216 11051302711166 SUSTININGARI.Pd. JOYOBOYO NO:. EMBONG GEDE DS.Pd KEDIRI 25 08 1962 L PEMBINA TK I IV / B SDN. KAYEN JL. JL.I IV b SDN WATES DS. PEPAYA NO:.Pd Kediri 06 11 1961 P Penata TK I III/d SDN Kuwik 2 417 9438747650300002 1431102702118 11051302711408 LULUK ZULAIKAH AS. KAYEN KIDUL DESA PADANGAN KAYENKIDUL DESA PADANGAN KAYENKIDUL DESA KUNJANG. SOEKARNO HATTA. KAYEN KIDUL JL. JL. KAYEN KIDUL DS. BAYE KEC.Pd Yogyakarta 31 08 1960 L Penata Muda TK I III/b SDN Kuwik 2 419 4943735637300020 150602701257 06051302700070 SITI KHOTIDJAH. BANGSONGAN KEC. JL. PEPAYA NO:. Pd KEDIRI 9 7 1955 P PEMBINA TK. S.Kediri Kuwik Kec. SOEKARNO HATTA. KUNJANG DS.

Pd KEDIRI 14 07 1965 P PEMBINA IV a SDN DUWET 2 DS. WATES WATES GURU KELAS PLPG 2011 425 4539743644300012 1431102703086 11051302710959 SUGESTI SETYOARI. S. WATES WATES GURU PENJAKES PLPG 2010 465 4553 7406 4230 0042 1431102701506 11051302710500 TUTIK MISTIRAHAYU. SUMBERAGUNG KEC. KEDIRI 7 02 1965 P PENATA TK.Pd. SUMBERAGUNG KEC. JOHO KEC.S.I III/d SDN WATES DS. KEDIRI DS. DUWET KEC.SD KEDIRI 04 06 1962 L PEMBINA IV/a SDN JOHO I DS.SUMBERAGUNG I WATES GURU KELAS GURU PENJAS ORKES GURU KELAS PORTO FOLIO 2008 431 4538740642300012 433 6547731633300010 431002700286 10051302710717 SUMAWESTRI KEDIRI 15 12 1953 P PEMBINA TK. WATES WATES GURU KELAS PLPG 2011 424 1059743644300023 1431102703084 11051302710837 Dra. S.SD KEDIRI 26 12 1960 P PEMBINA IV/a SDN DUWET I DS.Pd. JOHO KEC.Pd.S. WATES DS. DUWET KEC.Pd Hj. SRI HARINI KEDIRI 27 07 1965 P PEMBINA IV/a SDN WATES DS. WATES WATES GURU KELAS PLPG 2011 466 5544 7426 4630 0043 1431102705062 11051302711248 MUZAROAH.Pd MUNA HIDAYATI.Pd LISTIANTRI PUSPITANINGRUM. WATES DS. KEDIRI DS. TEMPUREJO KEC. WATES DS. WATES WATES GURU KELAS PLPG 2010 456 1458742664200003 1431102701811 11051302711340 KAMBALI. WATES WATES GURU KELAS PLPG 2011 453 5840740642200012 150802700180 08051302710424 KEDIRI 08 05 1962 L PEMBINA IV/a SDN JOHO 2 DS.Pd KEDIRI 07 12 1956 P PEMBINA TK. WATES WATES GURU KELAS PLPG 2007 460 0558738639300013 1431102701505 11051302710246 HENRI SUGIARTO.I IV/b SDN SUMBERAGUNG II WATES GURU KELAS PORTO FOLIO 2010 435 3752739640200002 150602702455 06051302700110 JOKO LUMADYO.ASROR. SUMBERAGUNG KEC.Pd KEDIRI 21 02 1962 P PEMBINA TK.Pd BLITAR 06 11 1961 L PENATA III c SDN DUWET 2 DS. SUMBERAGUNG KEC. WATES WATES 469 4558235637300002 431002702790 10051302710718 PIRNANINGTYAS KEDIRI 26 02 1957 P PEMBINA IV/a SDN DUWET III WATES 470 1133739642200013 431002700141 10051302710373 MOH. SUMBERAGUNG KEC. S. S.I IV/b SDN SUMBERAGUNG I WATES GURU ELAS PORTO FOLIO 2006 430 5447736638200013 150802700038 08051302710065 Drs. WATES KAB.Pd KEDIRI 20 04 1961 L PEMBINA IV/a SDN SUMBERAGUNG II WATES GURU KELAS PORTO FOLIO 2006 436 2854742643300010 1431102702851 KEDIRI 22 05 1964 P PEMBINA IV/a SDN SUMBERAGUNG II WATES GURU KELAS PLPG 2011 437 8259743644300003 150602702068 06051302700111 DJUMIASRI.Pd KEDIRI 12 12 1964 P PENATA TK.I IV/b SDN JOHO I DS.S. S. S. S. TEMPUREJO KEC. WATES WATES GURU KELAS PLPG 2011 423 6150741642300023 1431102703082 11051302710679 DWI ASTUTI. S. WATES WATES GURU KELAS PLPG 2011 467 6046 7436 4430 0083 1431102701507 11051302710836 SINARSIH. S.Pd KEDIRI 21 07 1958 P PEMBINA IV/a SDN SUMBERAGUNG III WATES GURU KELAS PLPG 2011 442 7446738640300002 1431102702863 11051302710413 KEDIRI 14 01 1960 P PEMBINA IV/a SDN SUMBERAGUNG III WATES GURU KELAS PLPG 2011 443 3552738640300010 1431102702864 KEDIRI 20 02 1960 P PEMBINA IV/a SDN SUMBERAGUNG III WATES GURU KELAS PLPG 2011 444 4938-7386-3930-0022 431002700091 KEDIRI 6 06 1960 P PEMBINA TK. DUWET KEC. WATES WATES GURU KELAS PLPG/2011 450 3647745647300023 1431102701807 11051320711280 JUMIATUN.Pd. JOHO KEC. HARI DWIWANTORO. JOHO KEC. WATES WATES GURU KELAS PLPG 2006 462 0943 7396 4320 0012 1431102705063 11051302711317 MUJIARTO. WATES WATES GURU KELAS PLPG 2011 457 1633746647300012 1431102705131 11051302711395 SITI FATIMAH. SUMBERAGUNG KEC. WATES WATES PENJASKES PLPG 2011 455 6936742642300002 431002702702 10051302710561 SITI UMAYAH KEDIRI 04 06 1964 P PEMBINA IV/a SDN JOHO 2 DS. JANTI KEC. WATES KEC. DUWET KEC. SUMBERAGUNG KEC. WATES DS. ATIN JOKO MARSONO KEDIRI 15 11 1958 L PEMBINA TK. JOHO KEC. S.09 1955 P PEMBINA IV A SDN. S. WATES DS. WATES KAB. WATES WATES GURU KELAS PLPG/2011 451 5749741642300072 1431102701809 11051302710755 BLITAR 17 04 1963 P PEMBINA IV/a SDN JOHO 2 DS. WATES DS. WATES DS.Pd. WATES WATES GURU KELAS PLPG 2010 452 3555743644300013 1431102701810 11051302701846 KEDIRI 23 12 1965 P PEMBINA TK.I VI/b SDN SUMBERAGUNG III WATES GURU KELAS PORTO FOLIO 2010 439 4539734635300003 430902700038 09051302710107 SRI UTAMI. S.I IV/b SDN SUMBERAGUNG III WATES GURU KELAS PORTO FOLIO 2009 440 1044736640200013 1431122005383 11051322010275 SUWIGNYO KEDIRI 12 07 1958 L PEMBINA IV/a SDN SUMBERAGUNG III WATES PENJASKES PLPG 2011 441 1053736638300013 1431102702862 11051302710276 RUMILAH. WATES WATES GURU KELAS PLPG/2011 448 764174664730002 1431102701812 11051302711397 KEDIRI 09 03 1968 P PENATA III/c SDN JOHO I DS.S. WATES DS. WATES DS. DUWET KEC. JOHO KEC. M. S. WATES KEC. WATES WATES GURU KELAS PORTOFOLIO/2010 446 2936740641200012 1431102701805 11051302710505 ASMUNIB. TEMPUREJO KEC.I IV/b SDN DUWET 1 DS. S. S.Pd. WATES KAB.Pd JALIL MARDI SUSANTO. WATES DS. WATES WATES GURU KELAS PLPG 2011 427 8447733636300003 431002702882 10051302710867 MUHARTI KEDIRI 15 11 1955 P PEMBINA IV/a SDN JANTI DS. JANTI KEC. TEMPUREJO KEC. WATES DS.Pd KEDIRI 12 03 1964 L PEMBINA IV/a SDN JOHO 2 DS.Pd ENNY SARININGSIH ELEONORA SRI 11051302710414 SUGIRAHAYU 10.I IV/b SDN SUMBERAGUNG I WATES 150806100181 08051306110425 SITI MUHSININ. SUMBERAGUNG KEC.AGUNG 06 06 1952 P PEMBINA IV/a SDN WATES DS.Pd KEDIRI 09 03 1964 L PEMBINA IV/a SDN DUWET II DS. S. WATES DS.0513-027-1-0240 SRI ENDAH SWADESI WATES PORTO FOLIO 2008 PLPG 2011 PLPG 2010 PLPG 2010 01 PEBRUARI 1974 01 MARET 1988 01 MARET 1987 01 MARET 1988 01 MARET 1994 01 MARET 1977 01 OKTOBER 1980 01 OKTOBEER 1980 01 JULI 1979 01 MARET 1983 01 DESEMBER 1981 01 JANUARI 1975 01 MARET 1977 01 OKTOBER 1980 01 JUNI 1986 01 MARET 1987 01 JANUARI 1974 01 MARET 1977 01 OKTOBER 1980 01 OKTOBER 1980 01 JANUARI 1982 01 JANUARI 1982 01 JANUARI 1982 01 MARET 1983 01 MARET 1983 01 JUNI 1986 01 MARET 1994 01-03-1994 01-03-1992 01 MARET 1987 01 MARET 1987 01 APRIL 1985 01 MARET 1985 01 APRIL 1985 01 MARET 1994 01 MARET 1994 01 OKTOBER 1980 01 DESEMBER 1981 01 OKTOBER 1980 01 APRIL 1985 01 MARET 1994 01 OKTOBER 1980 01 APRIL 1985 01 MARET 1983 01 DESEMBER 1991 01 MARET 1987 01 MARET 1983 01 MARET 1977 01 MARET 1983 01 JANUARI 1982 01 DESEMBER 01 1981 DESEMBER 1983 01 MARET 1988 SMAN 1 KANDAT 07 August 2012 2 Tahap 1 1 SMAN 1 KANDAT 07 August 2012 3 Tahap 1 1 SMAN 1 KANDAT 07 August 2012 4 Tahap 1 1 SMAN 1 KANDAT 07 August 2012 5 Tahap 1 1 SMAN 1 KANDAT 07 August 2012 6 Tahap 1 1 SMAN 1 KANDAT 07 August 2012 7 Tahap 1 1 SMAN 1 KANDAT 07 August 2012 8 Tahap 1 1 SMAN 1 KANDAT 07 August 2012 9 Tahap 1 1 SMAN 1 KANDAT 07 August 2012 10 Tahap 1 1 SMAN 1 KANDAT 07 August 2012 11 Tahap 1 1 SMAN 1 KANDAT 07 August 2012 12 Tahap 1 1 SMAN 1 KANDAT 07 August 2012 13 Tahap 1 1 SMAN 1 KANDAT 07 August 2012 14 Tahap 1 1 SMAN 1 KANDAT 07 August 2012 15 Tahap 1 1 SMAN 1 KANDAT 07 August 2012 16 Tahap 1 1 SMAN 1 KANDAT 07 August 2012 17 Tahap 1 1 SMAN 1 KANDAT 07 August 2012 18 Tahap 1 1 SMAN 1 KANDAT 07 August 2012 19 Tahap 1 1 SMAN 1 KANDAT 07 August 2012 20 Tahap 1 1 SMAN 1 KANDAT 07 August 2012 1 Tahap 2 1 SMAN 1 KANDAT 07 August 2012 2 Tahap 2 1 SMAN 1 KANDAT 07 August 2012 3 Tahap 2 1 SMAN 1 KANDAT 07 August 2012 4 Tahap 2 1 SMAN 1 KANDAT 07 August 2012 5 Tahap 2 1 SMAN 1 KANDAT 07 August 2012 6 Tahap 2 1 SMAN 1 KANDAT 07 August 2012 7 Tahap 2 1 SMAN 1 KANDAT 07 August 2012 8 Tahap 2 1 SMAN 1 KANDAT 07 August 2012 9 Tahap 2 1 SMAN 1 KANDAT 07 August 2012 10 Tahap 2 1 SMAN 1 KANDAT 07 August 2012 11 Tahap 2 1 SMAN 1 KANDAT 07 August 2012 12 Tahap 2 1 SMAN 1 KANDAT 07 August 2012 13 Tahap 2 1 SMAN 1 KANDAT 07 August 2012 14 Tahap 2 1 SMAN 1 KANDAT 07 August 2012 15 Tahap 2 1 SMAN 1 KANDAT 07 August 2012 16 Tahap 2 1 SMAN 1 KANDAT 07 August 2012 17 Tahap 2 1 SMAN 1 KANDAT 07 August 2012 18 Tahap 2 1 SMAN 1 KANDAT 07 August 2012 19 Tahap 2 1 SMAN 1 KANDAT 07 August 2012 20 Tahap 2 1 SMAN 1 KANDAT 07 August 2012 1 Tahap 3 1 SMAN 1 KANDAT 07 August 2012 2 Tahap 3 1 SMAN 1 KANDAT 07 August 2012 3 Tahap 3 1 SMAN 1 KANDAT 07 August 2012 4 Tahap 3 1 SMAN 1 KANDAT 07 August 2012 5 Tahap 3 1 SMAN 1 KANDAT 07 August 2012 6 Tahap 3 1 SMAN 1 KANDAT 07 August 2012 7 Tahap 3 1 SMAN 1 KANDAT 07 August 2012 8 Tahap 3 1 SMAN 1 KANDAT 07 August 2012 9 Tahap 3 1 SMAN 1 KANDAT 07 August 2012 10 Tahap 3 1 SMAN 1 KANDAT 07 August 2012 11 Tahap 3 1 SMAN 1 KANDAT 07 August 2012 12 Tahap 3 1 SMAN 1 KANDAT 07 August 2012 13 Tahap 3 1 SMAN 1 KANDAT 07 August 2012 14 Tahap 3 1 . S. WATES WATES GURU KELAS PLPG 2011 463 4648732634300022 150702705838 07051302700362 WINARTI KEDIRI 04 08 1961 P PEMBINA TK. SUMBERAGUNG KEC. WATES WATES GURU KELAS PLPG/2011 447 1557740642300023 1431102701806 11051302710620 KEDIRI 25 12 1962 P PEMBINA IV/a SDN JOHO I DS. SUMBERAGUNG KEC.S. KEDIRI GURU KELAS GURU PENJASKES GURU KELAS WATES GURU KELAS PLPG 2011 11-0513-027-1-0589 SUMARTIN. WATES WATES GURU KELAS PLPG 2011 426 6646745647300012 1431102703087 11051302711373 SUSTI TARNINGSIH.Pd. WATES WATES GURU KELAS PLPG 2011 461 9641742643200002 150602702067 06051320700106 SUTIKNO.Pd PACITAN 15 10 1967 P PENATA TK. DUWET KEC. S. JOHO KEC. S. WATES DS.Pd. WATES WATES GURU KELAS PLPG 2011 449 7538745647300012 1431102701808 11051302711370 SITI MUKAROMAH. JOHO KEC. WATES KEC.Pd. S. S. KEDIRI 18 08 1963 P PEMBINA IV/a SDN WATES DS.S.I III/d SDN JOHO I DS. WATES DS. WATES KAB. WATES WATES GURU KELAS PLPG 2007 464 7739739642200022 431022003283 10051322010999 DARUL KHOIRI KEDIRI 04 07 1961 L PEMBINA IV/a SDN DUWET II DS.I IV b SDN TEMPUREJO 1 WATES GURU KELAS PORTO FOLIO 2010 471 6542740641300012 431002700112 10051302710293 SRIRETNANINGATI. DUWET KEC.Pd KEDIRI 1 8 1961 L PEMBINA TK.Pd KEDIRI 26 11 1964 L PENATA III/c SDN JOHO 2 DS. SUMBERAGUNG KEC. WATES DS. JOHO KEC. T. JOHO KEC. KEDIRI 06 02 1962 P PEMBINA IV/a SDN SUMBERAGUNG I 432 . S.Ma. SRI ANDAYANI. A. SUMBERAGUNG KEC.I VI/b SDN SUMBERAGUNG III WATES GURU KELAS PORTO FOLIO 2010 445 8347 7386 4230 0003 431002700135 10051302710350 SITI SAUDAH.Pd.I III d SDN DUWET 2 DS. WATES KEC. KEDIRI DS.324873363430 1431102702850 . S. WATES KAB. DUWET KEC. S. WATES WATES PLPG 2011 468 0344740642200073 431022003274 10051322010983 MASHURI KEDIRI 10 12 1962 L PEMBINA IV/a SDN DUWET III DS.Pd 10 02 1962 P PEMBINA IV/a SDN TEMPUREJO 1 WATES GURU KELAS PORTO FOLIO 2010 472 1853739640300012 430902700129 09051302710299 21 5 1961 P PEMBINA IV/a SDN TEMPUREJO 1 WATES GURU KELAS PORTO FOLIO 2010 473 4452741642300013 431002702634 10051302710440 20 11 1963 P PEMBINA IV/a SDN TEMPUREJO 1 WATES GURU KELAS PORTO FOLIO 2010 474 4557742644300013 1431102703013 11051302710958 LILIK YULISTYAWATI HANIK RATNA WULAN. S.11051302710313 EDI WARDANI KEDIRI 16 . JOHO KEC.Pd DWI RATNA ENDANG W. SUMBERAGUNG KEC.422 8938730632300012 1431102705775 10051302710650 MULYATUN. KEDIRI BONDOWOS O KEDIRI KEDIRI 25 12 1964 P PEMBINA IV/a SDN TEMPUREJO I DS. SUMBERAGUNG KEC. KEDIRI DS. KEDIRI 14 03 1967 P PENATA III/c SDN WATES DS.Pd KEDIRI 03 12 1961 P PEMBINA TK.I IV/b SDN DUWET 2 DS. SUMBERAGUNG KEC.I IV b SDN DUWET 2 DS.Pd KEDIRI 15 10 1960 P PEMBINA TK. WATES WATES GURU KELAS PORTO FOLIO 2009 459 5933739642300012 150602702842 06056102700122 Malang 01 06 1961 P PEMBINA IV/a SDN DUWET 1 DS.Pd KEDIRI 27 09 1965 P PEMBINA IV/a SDN SUMBERAGUNG III WATES GURU KELAS PLPG 2007 438 6634731633300002 431002700252 10051302710631 MUDJIASIH KEDIRI 2 03 1953 P PEMBINA TK.S. DUWET KEC. WATES WATES GURU KELAS PLPG 2011 458 1643736638200042 430902700106 09051302710248 KEDIRI 03 11 1958 L PEMBINA TK. JOHO KEC.Pd KEDIRI 06 02 1967 P PENATA III/c SDN JOHO I DS. WATES WATES GURU KELAS PORTO FOLIO 2008 454 9644742643200012 1431122001813 11051322010579 SUMIYAH. WATES DS.I IV/b SDN JOHO 2 DS. JOHO KEC. DUWET KEC. S.Pd SRI ANDAYANI.S. WATES DS. DUWET KEC. SUMBERAGUNG KEC. WATES WATES GURU KELAS PLPG 2010 428 9644738640300022 1431102701759 ‘11051302710284 MARLI SUHARTUTIK KEDIRI 02 03 1960 P PEMBINA IV/a SDN JANTI WATES GURU KELAS PLPG 2011 429 0535739640300013 150602701263 06051302700104 TRI MUHAYATI. WATES DS.Pd KEDIRI 01 03 1968 P PENATA III/c SDN JOHO 2 DS. WATES KEC. DUWET KEC. WILLY ASTUTI. TEMPUREJO KEC.I IV/b SDN SUMBERAGUNG II WATES GURU KELAS PORTO FOLIO 2010 434 7151733635300023 431002702874 10051302710859 SUMARNIATI KEDIRI 19 8 1955 P PEMBINA TK.Pd.

RINGINREJO DS.Pd. RINGINREJO DS. DEYENG KEC.Pd KEDIRI 01 06 1966 P PENATA TK I III/d SDN SAMBI 1 513 5257743646300013 1431102705342 11051302711252 SITI NGAISAH. RINGINREJO DS.Pd EDI AGUS SUPRAYITNO. NAMBAKAN KEC.I IV/b SDN JEMEKAN 2 497 6644741643200022 431002702675 10051302710509 PURWANTO.I IV/b SDN BATUAJI II 486 37367356382000000 430902700977 09051302710216 SUNAR. RINGINREJO DS. S. S.SAMBI KEC.PD KEDIRI 12 10 1961 L PEMBINA IV/a SDN DAWUNG 2 502 3559740641300013 431002702565 10051302710325 SUMARMI. RINGINREJO DS. RINGINREJO KEC. RINGINREJO DS. KEDIRI DSN.Ma.I III/d SDN TEMPUREJO II 481 5335730633300003 431002702846 10051132710813 SUNARTI KEDIRI 03 10 1952 P PEMBINA IV/a SDN TEMPUREJO II 482 4543 7306 3120 0003 430902700888 09051302710037 MURTADJI.Ma. WATES KAB.Pd KEDIRI 23 06 1968 L PENATA III/c SDN JEMEKAN 2 519 1037735654200003 1431102702796 11051302710321 SLAMET. BATUAJI KEC.A. RINGINREJO DS. SRIKATONRINGINREJO DS. RINGINREJO DS. AGUS RIYANTO BLITAR 17 8 1963 L PEMBINA IV/a SDN DEYENG 2 505 5143 7476 4130 0003 1431 1027 02608 11051302711418 SITI ANA ZUROIDHA. RINGINREJO DS. TEMPUREJO KEC. RINGINREJO DS. DEYENG KEC. DAWUNG KEC. S. WATES KAB. LILIK ENDANG SETYAWATI. TEMPUREJO KEC.S.S.AGUNG 14 04 1963 P PEMBINA IV/a SDN NAMBAKAN DS.Pd KEDIRI 19 01 1961 L PEMBINA IV/a SDN JEMEKAN 2 518 3955746647200002 1431102701793 11051302711439 SLAMET.A.Pd AKHMAD JAZULI IV/a SDN NAMBAKAN 525 6554730632300003 1431102705250 11051302710367 NANIK SUPIYATI.I III/d SDN RINGINREJO I 507 1048 7466 4830 0023 1431 1027 02607 11051302711231 FATIMAH.I IV b SDN SRIKATON 520 4858735636300002 1431102702795 11051302710268 KEDIRI 26 05 1957 P PEMBINA IV/a SDN SRIKATON 521 7235732634200003 1431102705369 11051302710465 KEDIRI 03 09 1954 L SDN SRIKATON 1431102702797 11051302711259 KEDIRI 11 4 1966 L III/b SDN SRIKATON 523 3334-7436-4430-0013 1431102702924 11051302711354 SINTANG 02 10 1965 P III/b SDN SUSUHBANGO 524 5852731634200002 1151102710954 11051302719002 KEDIRI 20 05 1953 L PEMBINA PENATA MUDA TK. RINGINREJO DS.Pd KEDIRI 04 05 1962 P PEMBINA Tk.Ma.2011 01-03-1994 SMAN I WATES 07 August 2012 5 Tahap 2 1 RINGINREJO GURU KELAS PLPG . RINGINREJO DS. S. RINGINREJO DS. KEDIRI DS. RINGINREJO DS. SRIKATONRINGINREJO DS. S. I PEMBINA IV/a 522 0743744646200012 SRI LESTARI. SELODONO KEC. A. BATUAJI KEC. 05 1953 L PEMBINA TK.I IV/b SDN TEMPUREJO II 478 8549740642200002 431002702595 10051132710372 WAHYUDI 02 1962 L PEMBINA IV/a SDN TEMPUREJO II 479 2540 7306 3330 0003 430902700887 09051302710036 SRI WARAS. WATES DSN. TEMPUREJO KEC.Pd T. BAKUNG DS.GALEK 25 09 1965 P PENATA TK I III/d SDN SAMBI 1 514 6950740643300000 11051302710732 11051302710732 SUNARTI S. TEMPUREJO KEC.S. SAMBI KEC.S. PURWODADI KEC. KEDIRI 12 08 1963 P PEMBINA IV/a SDN TEMPUREJO I 476 5537740641300013 1431102703014 11051302711323 DYAH SUKRISTIANA. RINGINREJO DS. RINGINREJO DS.S.Pd KEDIRI 20 11 1967 P PENATA III/c SDN RINGINREJO 2 509 1939740643200012 1431122002925 11051302201063 IMAM TURMUDI.Pd KEDIRI 09 05 1963 L PEMBINA Tk. RINGINREJO KEC. JEMEKAN KEC.PURWODADI KEDIRI DS.Pd KEDIRI 03 04 1964 P PEMBINA IV/a SDN SAMBI 1 511 7145743644300013 1431102702623 11051302710978 KHOMSATIN. RINGINREJO DS. S. KAB.Pd PONOROGO 15 5 1959 L PEMBINA IV/a SDN SELODONO 500 6541734636200000 431002702885 10051302710871 ICHWAN.I IV/b SDN JEMEKAN 2 496 3836740642300022 431002702657 10051302710477 RUTINAH. NAMBAKAN KEC. JEMEKAN KEC. GALEK 27 07 1954 P PEMBINA Tk.Pd KEDIRI 13 03 1960 P PEMBINA Tk. BAKUNG DS. S. JEMEKAN KEC. YATMUJI EKO WIYONO. RINGINREJO DS. S.Pd. RINGINREJO WATES GURU KELAS PLPG 2011 WATES GURU KELAS PLPG 2010 RINGINREJO GURU KELAS PLPG 2009 01 MARET 1983 01 MARET 1994 01 JANUARI 1975 01 MARET 1983 01-02-1974 01 APRIL 1985 01 MARET 1977 01-01-1974 RINGINREJO GURU KELAS PLPG 2009 01-07-1979 SMAN I WATES 07 August 2012 3 Tahap 1 1 RINGINREJO GURU KELAS PLPG 2009 01-12-1981 SMAN I WATES 07 August 2012 4 Tahap 1 1 RINGINREJO GURU KELAS PORTO FOLIO 2009 01-07-1979 SMAN I WATES 07 August 2012 5 Tahap 1 1 RINGINREJO GURU KELAS PLPG 2009 01-10+1980 SMAN I WATES 07 August 2012 6 Tahap 1 1 RINGINREJO GURU KELAS PLPG 2009 01-01-1976 SMAN I WATES 07 August 2012 7 Tahap 1 1 RINGINREJO GURU KELAS PORTOFOLIO 2010 01-01-1982 SMAN I WATES 07 August 2012 8 Tahap 1 1 RINGINREJO GURU KELAS PORTOFOLIO 2010 01-01-1982 SMAN I WATES 07 August 2012 9 Tahap 1 1 RINGINREJO GURU KELAS PLPG 2010 01-03-1983 SMAN I WATES 07 August 2012 10 Tahap 1 1 RINGINREJO GURU KELAS PLPG 2010 01-01-1976 SMAN I WATES 07 August 2012 11 Tahap 1 1 RINGINREJO GURU KELAS PLPG 2010 01-03-1977 SMAN I WATES 07 August 2012 12 Tahap 1 1 RINGINREJO GURU KELAS PLPG 2010 01-04-1985 SMAN I WATES 07 August 2012 13 Tahap 1 1 RINGINREJO GURU KELAS PLPG 2010 01-01-1982 SMAN I WATES 07 August 2012 14 Tahap 1 1 RINGINREJO GURU KELAS PLPG 2010 01-03-1983 SMAN I WATES 07 August 2012 15 Tahap 1 1 RINGINREJO GURU KELAS PLPG 2010 01-04-1985 SMAN I WATES 07 August 2012 16 Tahap 1 1 RINGINREJO GURU KELAS PLPG 2010 01-04-1985 SMAN I WATES 07 August 2012 17 Tahap 1 1 RINGINREJO GURU KELAS PLPG 2010 GURU RINGINREJO PLPG/2010 PENJASKESSREK RINGINREJO GURU KELAS PLPG 2010 01-03-1978 SMAN I WATES 07 August 2012 18 Tahap 1 1 05-01-1983 SMAN I WATES 07 August 2012 19 Tahap 1 1 01-03-1977 SMAN I WATES 07 August 2012 20 Tahap 1 1 RINGINREJO GURU KELAS PLPG 2010 01-01-1982 SMAN I WATES 07 August 2012 1 Tahap 2 1 RINGINREJO GURU KELAS PLPG 2010 01-01-1982 SMAN I WATES 07 August 2012 2 Tahap 2 1 RINGINREJO GURU KELAS PLPG 2010 01-03-1977 SMAN I WATES 07 August 2012 3 Tahap 2 1 RINGINREJO GURU KELAS PLPG 2010 01-04-1985 SMAN I WATES 07 August 2012 4 Tahap 2 1 RINGINREJO GURU KELAS PLPG . S.I IVb SDN SAMBI 2 493 9842742643300030 1005132710558 10051302710558 KEDIRI 10 5 1964 P PEMBINA IV/a SDN SAMBI 2 494 2543740641300013 431002702564 10051302710324 KEDIRI 12 11 1962 P PEMBINA Tk. S. DAWUNG KEC. RINGINREJO DS.Pd KEDIRI 16 7 1968 P PENATA Tk. KEDIRI TEMPUREJO KEC. BAKUNG DS. RINGINREJO DS.Pd KEDIRI 7 6 1962 L PENATA MD III/a SDN RINGINREJO 2 510 6735742644300012 1431102701792 11051302710787 SITI QOMARIYAH.Pd T. RINGINREJO DS.Pd KEDIRI 12 08 1965 P PEMBINA IV/a SDN SAMBI 1 512 7933744646300022 1431102705055 11051302711170 DIANA KRISTIANI. JEMEKAN KEC. KEDIRI TEMPUREJO KEC.Pd KEDIRI 23 7 1962 P PEMBINA IV/a SDN RINGINREJO 2 489 7645738640300012 431002700087 10051302710230 SITI RUQAIYAH. SAMBI KEC. A. S. WATES KAB.PD KEDIRI 01 TRENGGALE 17 K KEDIRI 8 12 1952 P PEMBINA IV/a SDN PURWODADI 480 ‘5445-7366-3830-0002 1431102703015 ‘11051302710245 SUMARIYANTI KEDIRI 13 ‘01 1958 P PENATA TK.Pd KEDIRI 12 02 1958 L PEMBINA IV/a SD BATUAJI 1 484 5257736637200003 430902701009 09051302710271 PARSIDI. NAMBAKAN KEC. RINGINREJO DS.2011 01-11-1991 SMAN I WATES 07 August 2012 7 Tahap 2 1 RINGINREJO GURU KELAS PLPG 2011 01-03-1994 SMAN I WATES 07 August 2012 8 Tahap 2 1 RINGINREJO GURU ORKES PLPG 2011 01-04-1985 SMAN I WATES 07 August 2012 9 Tahap 2 1 RINGINREJO GURU KELAS PLPG 2011 01-03-1987 SMAN I WATES 07 August 2012 10 Tahap 2 1 RINGINREJO GURU KELAS PLPG 2011 01-03-1988 SMAN I WATES 07 August 2012 11 Tahap 2 1 RINGINREJO GURU KELAS PLPG 2011 01-04-1991 SMAN I WATES 07 August 2012 12 Tahap 2 1 RINGINREJO GURU KELAS PLPG 2011 01-12-1991 SMAN I WATES 07 August 2012 13 Tahap 2 1 RINGINREJO GURU KELAS PLPG 2011 01-03-1987 SMAN I WATES 07 August 2012 14 Tahap 2 1 RINGINREJO GURU KELAS PLPG 2011 01-01-1982 SMAN I WATES 07 August 2012 15 Tahap 2 1 RINGINREJO GURU KELAS PLPG 2011 GURU RINGINREJO PLPG 2011 PENJASKESSREK RINGINREJO GURU KELAS PLPG 2011 01-12-1981 SMAN I WATES 07 August 2012 16 Tahap 2 1 01-03-1983 SMAN I WATES 07 August 2012 17 Tahap 2 1 01-03-1994 SMAN I WATES 07 August 2012 18 Tahap 2 1 RINGINREJO GURU KELAS PLPG 2011 12-01-1981 SMAN I WATES 07 August 2012 19 Tahap 2 1 RINGINREJO GURU KELAS PLPG 2011 10-01-1980 SMAN I WATES 07 August 2012 20 Tahap 2 1 RINGINREJO GURU KELAS PLPG 2011 03-01-1983 SMAN I WATES 07 August 2012 1 Tahap 3 1 RINGINREJO GURU KELAS PLPG 2011 12-01-1991 SMAN I WATES 07 August 2012 2 Tahap 3 1 RINGINREJO GURU KELAS PLPG / 2011 01-03-1994 SMAN I WATES 07 August 2012 3 Tahap 3 1 RINGINREJO GURU KELAS PLPG 2011 01-12-1975 SMAN I WATES 07 August 2012 4 Tahap 3 1 RINGINREJO GURU KELAS PLPG 2011 01-01-1982 SMAN I WATES 07 August 2012 5 Tahap 3 1 RINGINREJO GURU KELAS PLPG 2011 01-01-1982 SMAN I WATES 07 August 2012 6 Tahap 3 1 RINGINREJO GURU KELAS PLPG 2011 01-03-1988 SMAN I WATES 07 August 2012 7 Tahap 3 1 WATES GURU KELAS PLPG 2011 WATES GURU KELAS PLPG 2011 WATES GURU KELAS PORTO FOLIO 2010 WATES GURU KELAS PLPG 2010 RINGINREJO GURU KELAS PLPG 2009 SMAN 1 KANDAT 07 August 2012 15 Tahap 3 1 SMAN 1 KANDAT 07 August 2012 16 Tahap 3 1 SMAN 1 KANDAT 07 August 2012 17 Tahap 3 1 SMAN 1 KANDAT 07 August 2012 18 Tahap 3 1 SMAN 1 KANDAT 07 August 2012 19 Tahap 3 1 SMAN 1 KANDAT 07 August 2012 20 Tahap 3 1 SMA N I WATES 07 August 2012 1 Tahap 1 1 SMAN I WATES 07 August 2012 2 Tahap 1 1 . S. BLITAR 8 5 1960 P PEMBINA IV/a SDN JEMEKAN 1 516 1948735637300010 1431102701791 11051302710319 SUTIAH KEDIRI 16 6 1957 P PEMBINA IV/a SDN JEMEKAN 1 517 3251739641200013 1431122001794 11051322010497 PONIRIN. SRIKATONRINGINREJO DS.S.A. JEMEKAN KEC.Pd DWI RIANI KORDAWATI. RINGINREJO DS. A.Pd. A. SRIKATONRINGINREJO DS.SAMBI KEC. S.I III/d SDN RINGINREJO I 508 3452745647300023 431102702609 11051302711458 SITI AMINAH.Pd SUYANTO. S. S. RINGINREJO DS. RINGINREJO DS. RINGINREJO DS. NAMBAKAN KEC.S.Pd T. JEMEKAN KEC.Pd KEDIRI 22 12 1952 P PEMBINA IV/a SDN NAMBAKAN 526 1944735640200002 1431122005252 11051302710385 HARTOYO KEDIRI 12 06 1957 L PEMBINA IV/a SDN NAMBAKAN 527 7746741642300022 1431102705251 11051302710915 BINTI WAHYUNI.PD KEDIRI 4 4 1957 L PEMBINA IV/a SDN DEYENG 2 487 3441 7316 3320 0002 431002702826 10051302710778 SAPARI KEDIRI 9 1 1953 L PEMBINA IV/a SDN PURWODADI 488 5055740641300013 431002700122 10051302710313 KALIYATIN. KEC. S.Pd.S. NAMBAKAN KEC.475 0142741642300023 1431102703012 11051302710520 SUPRIATI. SAMBI KEC. RINGINREJO DS.Pd KEDIRI 12 03 1963 L PEMBINA Tk.I IV/b SDN NAMBAKAN 499 9843 7386 4020 0012 1431102702681 10051322010960 MUH.PURWODADI KEDIRI DS.Pd KEDIRI 9 2 1956 L PEMBINA IV/a SDN DAWUNG 2 501 8344739641200000 431002702542 10051302710282 MUJITO.SAMBI KEC. S.Pd. SAMBI KEC.S.Ma.I IV/b SDN JEMEKAN 2 498 2059732636300003 431002702914 10051302710926 SUGILAH. BAKUNG DS. WATES DSN. SAMBI KEC. RINGINREJO DS.I IV/b SDN SAMBI 2 491 4953732635200000 10051302710786 10051302710786 SUBANDI KEDIRI 21 6 1954 L PEMBINA IV/a SDN SAMBI 2 492 2342733533200000 10051302710832 10051302710832 SUMIRAN KEDIRI 10 10 1953 L PEMBINA Tk. JEMEKAN KEC. WATES KAB. RINGINREJO DS. RINGINREJO KEC.2011 01-03-1991 SMAN I WATES 07 August 2012 6 Tahap 2 1 RINGINREJO GURU KELAS PLPG . S. RINGINREJO DS. I PENATA MUDA TK. RINGINREJO DSN. RINGINREJO DS. RINGINREJO KEC. S. SUSUHBANGO KEC.Ma. RINGINREJO KEC. RINGINREJO DS.Pd.Pd KEDIRI 05 07 1957 L PEMBINA Tk. KEDIRI 18 6 1962 P PEMBINA IV/a SDN SAMBI 2 515 8840740641300010 1431102701791 11051302710419 SITI AMBIYATIN.Pd KEDIRI 27 12 1962 P PEMBINA IV/a SD BATUAJI 1 503 9750734632600002 431002702886 10051302700874 WIGNYO KEDIRI 24 04 1956 L PEMBINA IV/a SDN BATUAJI II 504 3149741643200030 431022003300 10051322011025 DRS. RINGINREJO DS.SAMBI KEC. S. KAB.PD KEDIRI 11 12 1952 L PEMBINA IV/a SDN PURWODADI 483 6544736638200012 430902700955 09051302710174 SUGIYANTO.Pd KEDIRI 25 09 1958 L PEMBINA IV/a SD BATUAJI 1 485 6557737639300002 430902700073 09051302710175 SITI UMAYAH KEDIRI 25 02 1959 P PEMBINA Tk. BATUAJI KEC.Ma.MUJAHIDIN. RINGINREJO KEC. BATUAJI KEC.Ma.Pd BLITAR 5 10 1963 P PENATA Tk. BATUAJI KEC. RINGINREJO DS.Pd KEDIRI 11 8 1969 P PEMBINA IV/a SDN RINGINREJO I 506 7337 7416 4230 0013 1431 1027 02606 11051302711122 ENDANG RUDIYATI. RINGINREJO DS. S. KEDIRI 05 12 1962 P PENATA III/c SDN TEMPUREJO I 477 10051302710703 431002700279 10051302710703 SUSANTO. S. RINGINREJO DS. KEC.I IV/b SDN JEMEKAN 2 495 5841741641200002 431002702619 10051302710416 WIHALIN S. RINGINREJO DS. RINGINREJO DS. RINGINREJO DS.SAMBI KEC.Pd BLITAR 3 7 1963 P PEMBINA Tk. RINGINREJO DS.I IV/b SDN SAMBI 1 490 6035741642300020 100041302710423 1005132710423 TRI SIWI PRIHATIN S. JEMEKAN KEC. RINGINREJO DS.

NGADILUWIH DS. BEDUG 551 8744738640200020 431022001728 10051322010963 SIDOARDJO 12 04 1960 L PEMBINA IV/a SDN.S. BEDUG KEC.I IV/b SDN.Pd KEDIRI 08 08 1964 P PEMBINA IV/a SDN.I IV/b SDN. REMBANG KEC.Pd KEDIRI 19 12 1963 P PEMBINA IV/a SDN. NGADILUWIH DS. RINGINREJO DS. S.I III/d SDN DEYENG 1 539 2563737639200080 1431102705054 11051302710226 HERU SUPRAPTO KEDIRI 31 1 1959 L PEMBINA IV/a SDN DEYENG 2 540 3533740642300020 1431102701491 11051302710723 NURSYAMSIAH.KANYORAN 02 534 1848 7426 5020 0002 1431102701481 1431102701482 BAMBANG SUMANTO. REMBANG I DS.I IV/b SDN.S. BRANGGAHAN 554 7555740642300002 1431102701399 11051302710611 MURYATI.S. BRANGGAHAN 559 9633737638300002 1431102705032 11051302710327 SUKRISNOWATI PACITAN 01 03 1959 P PEMBINA IV/a SDN. PURWOKERTO II 570 3341736537300003 1431102702569 1151302710308 SUKASMIATININGSIH S. PURWOKERTO KEC. PURWOKERTO I 566 1844743642300002 1431102705326 11051302710833 ERNA SUCIATI KEDIRI 12 05 1965 P PEMBINA TK. PURWODADI KEC.NGADILUWIH KEC.NGADILUWIH KEC.BRANGGAHAN KEC. NGADILUWIH DS. DAWUNG KEC. DEYENG KEC.I IV/b SDN.Pd KEDIRI 4 11 1965 L PENATA III/c SDN SELODONO 530 5537 7456 4830 0012 431022003257 11051302711369 Dra.ROGO 31 05 1961 L PEMBINA TK. NGADILUWIH DS.I IV/b SDN. SELODONO KEC.TRI WAHYUNI KEDIRI 20 10 1967 P PENATA III/c SDN SELODONO 532 0939 7456 4630 0012 1431102702559 11051302711067 ENDANG ASTUTIK.SITI KOMSATUN KEDIRI 20 2 1967 P PENATA III/c SDN SELODONO 531 7352 7456 4830 0013 1431102702684 11051302711387 Dra.Pd 01 05 1965 L PEMBINA IV/a SDN.Pd KEDIRI 22 03 1954 L PEMBINA TK. RINGINREJO DS. RINGINREJO DS.S.PD JOMBANG 5 7 1960 L PEMBINA IV/a SDN DEYENG I 538 4154747649300020 1431102701490 11051302711291 SITI NURJANNAH. NGADILUWIH DS. PURWOKERTO KEC. SELODONO KEC.GALEK 04 02 1957 L PEMBINA TK. SEMEN DS. NGADILUWIH II 543 2741743644300012 1431102702261 11051302710965 SITI MUHARYENTI KEDIRI 09 04 1965 P PEMBINA IV/a SDN. NGADILUWIH DS.BRANGGAHAN KEC. REMBANG I 576 3140742642300003 431002700231 10051302710571 WIWIK SUSWATI. NGADILUWIH DS.PD BLITAR 22 8 1969 P PENATA Tk. REMBANG I 578 4143740642300013 1431102701496 110513027111107 HARINI.Pd NGANJUK 28 08 1957 P PEMBINA TK. NGADILUWIH II 545 3947738640200022 150802712160 080513027101171 Drs. PURWOKERTO I 564 6146746648300033 1431102702567 11051302711271 ANIK SUNDARTI.KANYORAN Kec. PURWOKERTO I 568 9160735637300013 150602702562 06051302700082 ENDANG SUMARTINI.BRANGGAHAN KEC.Pd KEDIRI 30 05 1967 P III/b SDN. NGADILUWIH DS. S. DEYENG KEC. REMBANG I 575 8149740641300023 431002702628 10051302710431 SRIANI.AGUNG 23 08 1956 P PEMBINA TK. BRANGGAHAN 556 1033743646200022 1431122001401 11051322010658 SUPRIANTO. RINGINREJO DS. REMBANG KEC. NGADILUWIH DS. NGADILUWIH DS.Pd KEDIRI 22 12 1961 L PEMBINA IV/a SD BATUAJI 1 536 0938741642200022 1431102702560 110513027111327 MASHUD KEDIRI 06 06 1963 L PENATA III/c SDN BATUAJI II 537 7037738640200030 1431102702622 10051302710889 ABDUL ASHAR. BUDIHARTOYO KEDIRI 15 06 1960 L PEMBINA TK. REMBANG KEC. NGADILUWIH DS.S. NGADILUWIH DS.Pd KEDIRI 17 08 1962 P PEMBINA IV/a SDN.S. PURWOKERTO KEC. NGADILUWIH DS. NGADILUWIH DS. NGADILUWIH DS. NGADILUWIH DS.Pd KEDIRI 26 05 1967 L PENATA III/c SDN.Pd KEDIRI 02 01 1960 P PEMBINA TK. I PEMBINA IV/a SDN. NGADILUWIH DS.S. NGADILUWIH DS. PURWOKERTO KEC. BATUAJI KEC.S. NGADILUWIH DS. PURWOKERTO I 567 6446746649300002 1431102705327 11051302711392 DEWI MUADZATIN.Baya 09 10 1958 P PEMBINA TK. NGADILUWIH DS. NGADILUWIH III 549 4841747650300012 1431102702264 11051302711413 KEDIRI 09 05 1969 P PENATA III/c SDN. BEDUG KEC. S. NGADILUWIH III 550 4533739640300020 431002700055 10051302710159 BLITAR 01 02 1961 P PEMBINA IV/a SDN.Pd MOCHAMMAD DJAMIL. S.I III/d SDN SELODONO 529 2436 7436 4720 0013 1431102702683 11051302711355 LAHURI.S. BEDUG KEC. REMBANG KEC. NGADILUWIH DS.I IV/b SDN. NGADILUWIH DS.S. REMBANG KEC.S. PURWOKERTO II 572 2636739641200012 150802712249 08051302710258 Drs.Pd KEDIRI 11 08 1962 P III/c SDN. NGADILUWIH III 546 8362739640300003 150802712168 08051302710128 SITI MUDAYANAH.NGADILUWIH KEC.S.S. NGADILUWIH DS. DEYENG KEC. SELODONO KEC. PURWOKERTO KEC.I IV/b SDN.BRANGGAHAN KEC. PURWOKERTO KEC. RINGINREJO DS. PURWOKERTO KEC. BRANGGAHAN 558 3155734636300033 1431102705031 11051302710299 KARTINAH KEDIRI PALEMBAN G T. PURWOKERTO KEC.Pd P. NGADILUWIH II 544 3249744646300013 1431102702262 11051302711158 NINIK SABARYATI KEDIRI 17 09 1966 P PENATA TK.Pd KEDIRI 14 01 1968 P PENTATA III/c SDN.S.I IV/b SDN.I III/d SDN. PURWOKERTO I 562 5636735637200012 431002302925 10051302710947 NURSALIM T.Pd KEDIRI 30 10 1961 P PEMBINA TK.I IV/b SDN. NGADILUWIH II 542 5657742642300002 1431102702260 11051302710702 ENDANG LARASATI KEDIRI 25 03 1964 P PEMBINA IV/a SDN. PURWOKERTO KEC. NGADILUWIH DS.2011 01-04-1993 SMAN I WATES 07 August 2012 18 Tahap 3 1 RINGINREJO GURU KELAS PLPG 2011 01-07-1979 SMAN I WATES 07 August 2012 19 Tahap 3 1 RINGINREJO GURU KELAS PLPG 2011 01-03-1987 SMAN I WATES 07 August 2012 20 Tahap 3 1 NGADILUWIH GURU KELAS PLPG 2011 01 OKT 1980 SMPN I NGADILUWIH 07 August 2012 1 Tahap 1 1 NGADILUWIH GURU KELAS PLPG 2011 01 MRT 1987 SMPN I NGADILUWIH 07 August 2012 2 Tahap 1 1 NGADILUWIH GURU KELAS PLPG 2011 01 MRT 1988 SMPN I NGADILUWIH 07 August 2012 3 Tahap 1 1 NGADILUWIH GURU KELAS PLPG 2011 01 MRT 1991 SMPN I NGADILUWIH 07 August 2012 4 Tahap 1 1 NGADILUWIH GURU KELAS PLPG 2008 01 DES 1981 SMPN I NGADILUWIH 07 August 2012 5 Tahap 1 1 NGADILUWIH GURU KELAS GURU NGADILUWIH PENJASKES NGADILUWIH GURU KELAS PLPG 2008 01 DES 1981 SMPN I NGADILUWIH 07 August 2012 6 Tahap 1 1 PLPG 2010 01 JAN 1982 SMPN I NGADILUWIH 07 August 2012 7 Tahap 1 1 PLPG 2011 01 MRT 1987 SMPN I NGADILUWIH 07 August 2012 8 Tahap 1 1 NGADILUWIH GURU KELAS PLPG 2011 01 MRT 1994 SMPN I NGADILUWIH 07 August 2012 9 Tahap 1 1 NGADILUWIH GURU KELAS GURU NGADILUWIH PENJASKES NGADILUWIH GURU KELAS PORTO POLIO 2010 01 OKT 1980 SMPN I NGADILUWIH 07 August 2012 10 Tahap 1 1 PORTO POLIO 2010 01 OKT 1983 SMPN I NGADILUWIH 07 August 2012 11 Tahap 1 1 PLPG 2010 01 MRT 1978 SMPN I NGADILUWIH 07 August 2012 12 Tahap 1 1 NGADILUWIH GURU KELAS PORTO POLIO 2009 01 PEB 1974 SMPN I NGADILUWIH 07 August 2012 13 Tahap 1 1 NGADILUWIH GURU KELAS PLPG 2011 01 JUN 1986 SMPN I NGADILUWIH 07 August 2012 14 Tahap 1 1 NGADILUWIH GURU KELAS GURU NGADILUWIH PENJASKES NGADILUWIH GURU KELAS PLPG 2011 01 MRT 1994 SMPN I NGADILUWIH 07 August 2012 15 Tahap 1 1 PLPG 2011 01 JUN 1986 SMPN I NGADILUWIH 07 August 2012 16 Tahap 1 1 PLPG 2011 01 MRT 1978 SMPN I NGADILUWIH 07 August 2012 17 Tahap 1 1 NGADILUWIH GURU KELAS PLPG 2011 01 MRT 1981 SMPN I NGADILUWIH 07 August 2012 18 Tahap 1 1 NGADILUWIH GURU KELAS PLPG 2011 01 DES 1981 SMPN I NGADILUWIH 07 August 2012 19 Tahap 1 1 NGADILUWIH GURU KELAS PLPG 2008 01 MRT 1983 SMPN I NGADILUWIH 07 August 2012 20 Tahap 1 1 NGADILUWIH GURU KELAS PORTO POLIO 2010 01 DES 1975 SMPN I NGADILUWIH 07 August 2012 1 Tahap 2 1 NGADILUWIH GURU KELAS PLPG 2010 01 MRT 1978 SMPN I NGADILUWIH 07 August 2012 2 Tahap 2 1 NGADILUWIH GURU KELAS PLPG 2011 01 JAN 1982 SMPN I NGADILUWIH 07 August 2012 3 Tahap 2 1 NGADILUWIH GURU KELAS PLPG 2011 01 DES 1991 SMPN I NGADILUWIH 07 August 2012 4 Tahap 2 1 NGADILUWIH GURU KELAS PLPG 2011 01 MRT 1994 SMPN I NGADILUWIH 07 August 2012 5 Tahap 2 1 NGADILUWIH GURU KELAS PLPG 2011 01 MRT 1987 SMPN I NGADILUWIH 07 August 2012 6 Tahap 2 1 NGADILUWIH GURU KELAS PLPG 2011 01 MRT 1994 SMPN I NGADILUWIH 07 August 2012 7 Tahap 2 1 NGADILUWIH GURU KELAS GURU NGADILUWIH PENJASKES NGADILUWIH GURU KELAS PLPG 2007 01 MRT 1978 SMPN I NGADILUWIH 07 August 2012 8 Tahap 2 1 PLPG 2007 01 MRT 1983 SMPN I NGADILUWIH 07 August 2012 9 Tahap 2 1 PLPG 2011 01 DES 1981 SMPN I NGADILUWIH 07 August 2012 10 Tahap 2 1 NGADILUWIH GURU KELAS PLPG 2011 01 OKT 1980 SMPN I NGADILUWIH 07 August 2012 11 Tahap 2 1 NGADILUWIH GURU KELAS GURU NGADILUWIH PENJASKES GURU NGADILUWIH PENJASKES NGADILUWIH GURU KELAS PLPG 2008 01 JAN 1982 SMPN I NGADILUWIH 07 August 2012 12 Tahap 2 1 PORTO POLIO 2008 01 JAN 1982 SMPN I NGADILUWIH 07 August 2012 13 Tahap 2 1 PLPG 2010 01 MRT 1983 SMPN I NGADILUWIH 07 August 2012 14 Tahap 2 1 PLPG 2010 01 MRT 1983 SMPN I NGADILUWIH 07 August 2012 15 Tahap 2 1 NGADILUWIH GURU KELAS PORTO POLIO 2010 01 APR 1985 SMPN I NGADILUWIH 07 August 2012 16 Tahap 2 1 NGADILUWIH GURU KELAS PLPG 2011 01 JUN 1986 SMPN I NGADILUWIH 07 August 2012 17 Tahap 2 1 NGADILUWIH GURU KELAS PLPG 2011 01 MRT 1991 SMPN I NGADILUWIH 07 August 2012 18 Tahap 2 1 NGADILUWIH GURU KELAS PLPG 2011 01 MRT 1994 SMPN I NGADILUWIH 07 August 2012 19 Tahap 2 1 NGADILUWIH GURU KELAS PLPG 2011 01 JAN 1982 07 August 2012 20 Tahap 2 1 SEMEN GR KELAS SMPN I NGADILUWIH .Pd KEDIRI 29 11 1962 P PEMBINA TK. PURWOKERTO KEC. REMBANG KEC. NGADILUWIH DS.S.Pd KEDIRI 14 08 1968 P PENATA TK. NGADILUWIH DS.I IV/b SDN. BATUAJI KEC. PURWOKERTO II 569 1863739242200002 150806112325 08051306110392 PRIYANTO. DEYENG KEC. NGADILUWIH DS.S. NGADILUWIH DS. REMBANG I 577 2260743643300003 1431102702594 11051302710664 YAYUK SUGIHARTATIK KEDIRI 28 09 1965 P PEMBINA IV/a SDN.I IV/b SDN.SD KEDIRI 23 02 1962 P PEMBINA IV/a SDN. REMBANG KEC. S.Pd BLITAR 6 12 1963 L PENATA Tk.NGADILUWIH KEC.I III/d SDN. REMBANG I 579 4862745647300022 1431102702595 11051302711380 MINARMI. NGADILUWIH III 547 5434738640300012 431022003253 10051322010956 KUSMIATI. REMBANG KEC. NGADILUWIH DS. S. RINGINREJO DS.I IV/b SDN. REMBANG I 573 8734737639200010 150806100093 08051306110187 SUTARNO. NGADILUWIH III 548 5249742643300013 1431102702263 11051302710808 NINIK SUDARWATI SURABAYA 17 09 1964 P PEMBINA IV/a SDN.I IV/b SDN.NGADILUWIH KEC. NGADILUWIH DS. NGADILUWIH DS. REMBANG KEC.Pd KEDIRI 02 04 1959 L PEMBINA TK.S.S. BRANGGAHAN 555 4334744646300013 1431102701400 11051302711366 ELINA. NGADILUWIH DS.BRANGGAHAN KEC. RINGINREJO DS.2011 01-03-1988 SMAN I WATES 07 August 2012 17 Tahap 3 1 RINGINREJO GURU KELAS PLPG .NGADILUWIH KEC. RINGINREJO DS. KUSNAN KEDIRI 04 03 1961 L PEMBINA TK.Pd.I IV/b SDN. NGADILUWIH DS. PURWOKERTO II 571 0860738639300012 1431102705328 11051302710285 SURYANTI KEDIRI 28 05 1960 P PEMBINA TK. BRANGGAHAN 560 3461740642300013 150802712337 08051302710417 SUNARSIH. NGADILUWIH RINGINREJO GURU KELAS PLPG/2011 03-01-1994 SMAN I WATES 07 August 2012 8 Tahap 3 1 RINGINREJO GURU KELAS PLPG/2011 03-01-1994 SMAN I WATES 07 August 2012 9 Tahap 3 1 RINGINREJO GURU KELAS PLPG/2011 03-01-1994 SMAN I WATES 07 August 2012 10 Tahap 3 1 RINGINREJO GURU KELAS PLPG/2011 03-01-1994 SMAN I WATES 07 August 2012 11 Tahap 3 1 RINGINREJO GURU KELAS PLPG 2011 01-04-1989 SMAN I WATES 07 August 2012 12 Tahap 3 1 PORTO FOLIO 2008 1/3/1983 SMAN I WATES 07 August 2012 13 Tahap 3 1 RINGINREJO GURU KELAS PLPG 2011 01-03-1987 SMAN I WATES 07 August 2012 14 Tahap 3 1 RINGINREJO GURU KELAS PLPG 2011 01-03-1988 SMAN I WATES 07 August 2012 15 Tahap 3 1 RINGINREJO GURU KELAS PLPG 2011 01-03-1994 SMAN I WATES 07 August 2012 16 Tahap 3 1 RINGINREJO GURU KELAS PLPG . NGADILUWIH DS. NGADILUWIH DS.S. RINGINREJO DS. NGADILUWIH DS. NGADILUWIH DS. BRANGGAHAN 557 4337736638300013 1431102705030 11051302710182 SRI MULYANI 05 10 1958 P PEMBINA TK.Pd SUPARDI KEDIRI 06 11 1952 L PEMBINA IV/a SDN.NGADILUWIH KEC. RINGINREJO DS. PURWOKERTO I 563 9834739640300012 1431102702566 11051302710433 JAMILIN KEDIRI 02 05 1961 P PEMBINA TK.I IV/b SDN. NGADILUWIH DS. S.NGADILUWIH KEC.S. NGADILUWIH DS.I IV/b SDN. REMBANG I 580 223873363600003 1431102705331 11051302710377 SUPIANI JOMBANG 06 09 1955 P PENATA PENATA MUDA TK.Pd WITASIH RINOELANDARI. PURWOKERTO KEC. SELODONO KEC. REMBANG I 574 8149740641300023 431022003272 10051322010980 SR YATMI.PD KEDIRI 1 2 1962 P PEMBINA IV/a SDN DEYENG 2 541 9561737639300013 1431102702259 11051302710453 SRI ATANTI KEDIRI 29 12 1959 P PEMBINA IV/a SDN. S.NGADILUWIH KEC.528 5538 7416 4220 0003 1431102702682 11051302711126 WARSITO. PURWOKERTO I 561 2956734635300009 431002700308 10051302710773 ALFA ZUNARIAH KEDIRI 24 06 1956 P PEMBINA TK.I IV/b SDN.PD KEDIRI 7 6 1967 P PEMBINA IV/a SDN PURWODADI 533 1943740642200012 150802700190 08051306110441 PUJIANTO. PURWOKERTO I 565 9858745648200002 1431102702568 11051302711378 RIBANGI. BEDUG 552 4438730632200003 431002702912 10051302710919 TRI SUDARWATI. BEDUG 553 6254732634200000 430902700004 09051302710035 SUDJARWO.S. PURWOKERTO KEC. RINGINREJO DS.Pd KEDIRI 16 5 1964 L PEMBINA IV/a SDN DAWUNG I 535 5554739641200013 1431102701316 11051302710894 MOCHAMAD AZIS.BRANGGAHAN KEC.Pd KEDIRI 11 06 1962 L PEMBINA TK.S.BRANGGAHAN KEC.I IV/b SDN. RINGINREJO DS.Pd KEDIRI 02 10 1966 P PENATA III/c SDN.

NGADILUWIH DS.I IV/b SDN. REMBANG II 584 9446737639200003 1431102705332 11051302710476 SUNARDI KEDIRI 14 11 1959 L PEMBINA IV/a SDN. NGADILUWIH DS. DUKUH III 599 3833744646300022 1431102701498 1151302710992 TUTIK KARIYATI KEDIRI 01 05 1966 P PENATA TK. Pd KEDIRI 17 01 1958 L PEMBINA TK 1 IV/b SDN SELOSARI 2 628 8644740641300020 431002702551 10051302710296 KARSINI.I IV/b SDN. S.SUMBERJO KEC KANDAT DS.Pd KEDIRI 25 10 1958 L PEMBINA IV / A SDN PULE 2 623 6045736637200003 430902700963 09051302710190 ASMU. RINGINSARI KEC. KANDAT DS.Pd BLITAR AGUS BAMBANG WALUYO. S. SUROTO KEDIRI 15 07 1960 L PEMBINA TK. S. SELOSARI KEC. NGRECO KEC.I IV/B SDLBN SUMBERJO 610 4533730631200000 430902700901 09051302710069 SUPARDI. KANDAT DS. 2009 SMPN I RINGINREJO 07 August 2012 5 Tahap 1 1 KANDAT GURU KELAS PLPG 2009 SMPN I RINGINREJO 07 August 2012 6 Tahap 1 1 KANDAT GURU KELAS PLPG 2009 01-01-1982 01 PEBRUARI 1975 01 DESEMBER 1981 01 APRIL 1983 01 JUNI 1986 SMPN I RINGINREJO 07 August 2012 7 Tahap 1 1 KANDAT GURU KELAS PLPG 2009 01 JUNI 1986 SMPN I RINGINREJO 07 August 2012 8 Tahap 1 1 KANDAT GURU PLB PORTOFOLIO 2007 SMPN I RINGINREJO 07 August 2012 9 Tahap 1 1 KANDAT GURU KELAS PLPG 2009 SMPN I RINGINREJO 07 August 2012 10 Tahap 1 1 KANDAT GURU KELAS LULUS 2009 SMPN I RINGINREJO 07 August 2012 11 Tahap 1 1 KANDAT GURU KELAS LULUS 2009 SMPN I RINGINREJO 07 August 2012 12 Tahap 1 1 KANDAT GURU KELAS PLPG 2009 01.SUMBERJO KEC KANDAT DS. Pd KEDIRI 03 06 1955 P PEMBINA TK 1 IV/b SDN SELOSARI 2 627 744973663820000 2 430902700079 09051302710187 SUDJOKO.Pd KEDIRI 26 07 1965 L PEMBINA IV/a SDN.I IV / B SDN PULE 1 624 0261734636300013 430902700920 09051302710094 SUHARTINI. DUKUH I 588 6347736638300012 141102705057 1431102705057 MOH. KANDAT DS.I IV/b SDN NGRECO 615 7337739640300013 430902700122 09051302710292 SUJIATI.S.S. NGADILUWIH DS. DUKUH KEC.I IV/b SDN PURWOREJO 07051380000392 SDN BLABAK I DS.Pd KEDIRI 7 5 1959 P PEMBINA TK I IV/B SDN TEGALAN 622 8357736638200003 430902700987 09051302710231 PURWANTO.S.KANDAT DS.Pd KEDIRI 28 6 1962 L PEMBINA TK I IV/B SDN TEGALAN 602 6050738639200000 150802712164 08051302710123 Drs. TEGALAN KEC.Pd KEDIRI 14 TRENGGALE 1 K KEDIRI 07 06 1965 P PEMBINA IV/A SDLBN SUMBERJO 612 9636739642200002 430902700168 09051302710845 MULYADIMAN. KANDAT DS.S.I IV/b SDN.Pd.I IV / b SDN KANDAT 3 617 8743739640300012 430902700988 09051302710232 SULIANY. NGRECO KEC. S.S. DUKUH II 593 4447735636300003 431002700355 10051302710891 SULISTIANA KEDIRI 15 11 1957 P PEMBINA TK. S. DUKUH KEC. PURWOREJO KEC.I IV/B SDN SUMBERJO 2 629 0743739642200012 431002702731 10051302710606 SUYANTO .I.Pd KEDIRI 13 08 1963 P PEMBINA IV/a SDN. DUKUH II 595 6145741642300013 1431102705059 11051302711055 TRI PURWATI. SUMBERJO KEC.Pd T. KANDAT DS. KANDAT DS. Pd KEDIRI 05 08 1958 P PEMBINA TK.SUMBERJO KEC KANDAT DS. NGADILUWIH DS. DUKUH KEC.GALEK 01 04 1961 P PEMBINA TK. PURWOREJO KEC. DUKUH III 601 1955740641200012 150802712275 08050302710316 DWI PRANOTO.Pd KEDIRI 11 04 1961 P PEMBINA TK I IV/b 618 0437 7376 3930 0022 4309 0270 0985 09051302710229 MUJIYEM.S. REMBANG KEC. RINGINSARI KEC.KEC KANDAT DS.Pd T. NGADILUWIH DS. TEGALAN KEC.Pd KEDIRI 05 10 1961 P Pembina TK. DUKUH III 600 9241744646300013 1431102701499 11051302710998 Dra.S. REMBANG KEC.Pd.KANDAT DS. RINGINSARI KEC.KANDAT DS. S. I IV / B SDN SUMBERJO 1 606 0633734636200042 430902701106 09051302710841 03 01 1956 L PEMBINA IV/A SDLBN SUMBERJO 607 0439742643300022 430902701108 09051302710843 SRI ALIN. NGADILUWIH DS.S. DUKUH KEC.AGUNG 12 03 1962 P PEMBINA TK. KANDAT Kec. DUKUH KEC.SUMBERJO KEC KANDAT DS. KANDAT DS. KANDAT NGADILUWIH GURU KELAS PLPG 2007 01 DES 1981 SMPN I NGADILUWIH 07 August 2012 1 Tahap 3 1 NGADILUWIH GURU KELAS PLPG 2011 01 JAN 1982 SMP N I NGADILUWIH 07 August 2012 2 Tahap 3 1 NGADILUWIH GURU KELAS PLPG 2011 01 MRT 1987 SMP N I NGADILUWIH 07 August 2012 3 Tahap 3 1 NGADILUWIH GURU KELAS PLPG 2011 01 MRT 1983 SMPN I NGADILUWIH 07 August 2012 4 Tahap 3 1 NGADILUWIH GURU KELAS GURU NGADILUWIH PENJASKES NGADILUWIH GURU KELAS PLPG 2008 01 JAN 1982 SMPN I NGADILUWIH 07 August 2012 5 Tahap 3 1 PLPG 2010 01 APR 1985 SMPN I NGADILUWIH 07 August 2012 6 Tahap 3 1 PLPG 2011 01 MRT 1994 SMPN I NGADILUWIH 07 August 2012 7 Tahap 3 1 NGADILUWIH GURU KELAS PLPG 2011 01 MRT 1978 SMPN I NGADILUWIH 07 August 2012 8 Tahap 3 1 NGADILUWIH GURU KELAS PLPG 2011 01 APR 1989 SMPN I NGADILUWIH 07 August 2012 9 Tahap 3 1 NGADILUWIH GURU KELAS PLPG 2008 01 JAN 1982 SMPN I NGADILUWIH 07 August 2012 10 Tahap 3 1 NGADILUWIH GURU KELAS PORTO POLIO 2010 01 JAN 1982 SMPN I NGADILUWIH 07 August 2012 11 Tahap 3 1 NGADILUWIH GURU KELAS PLPG 2010 01 MRT 1977 SMPN I NGADILUWIH 07 August 2012 12 Tahap 3 1 NGADILUWIH GURU KELAS GURU NGADILUWIH PENJASKES NGADILUWIH GURU KELAS PORTO POLIO 2010 01 MRT 1977 SMPN I NGADILUWIH 07 August 2012 13 Tahap 3 1 PLPG 2011 01 JUN 1986 SMPN I NGADILUWIH 07 August 2012 14 Tahap 3 1 PLPG 2011 01 APR 1989 SMPN I NGADILUWIH 07 August 2012 15 Tahap 3 1 NGADILUWIH GURU KELAS PLPG 2011 01 MRT 1991 SMPN I NGADILUWIH 07 August 2012 16 Tahap 3 1 NGADILUWIH GURU KELAS PLPG 2008 01 DES 1981 SMPN I NGADILUWIH 07 August 2012 17 Tahap 3 1 NGADILUWIH GURU KELAS PORTO POLIO 2010 01 JAN 1976 SMPN I NGADILUWIH 07 August 2012 18 Tahap 3 1 NGADILUWIH GURU KELAS PLPG 2011 01 MRT 1988 SMPN I NGADILUWIH 07 August 2012 19 Tahap 3 1 NGADILUWIH GURU KELAS PLPG 2011 01 MRT 1988 SMPN I NGADILUWIH 07 August 2012 20 Tahap 3 1 KANDAT GURU KELAS PLPG 2008 01-01-1982 SMPN I RINGINREJO 07 August 2012 1 Tahap 1 1 KANDAT GURU KELAS 2008 01-12-1981 SMPN I RINGINREJO 07 August 2012 2 Tahap 1 1 KANDAT GURU KELAS PLPG/2008 SMPN I RINGINREJO 07 August 2012 3 Tahap 1 1 KANDAT GURU KELAS PORTOPOLIO 2009 SMPN I RINGINREJO 07 August 2012 4 Tahap 1 1 KANDAT GURU KELAS PLPG TH. SUMBERJO KEC. KANDAT DS. DUKUH II 597 3047738640200023 150802712163 08051302710121 Drs. KANDAT DS. DUKUH KEC. TEGALAN KEC. S. REMBANG KEC.SUMBERJO.Pd MADIUN 27 12 1963 P PEMBINA TK. KANDAT Ds. NGADILUWIH DS.Pd YULI ASTUTIK WULANDARI ETIK SUPRIYATI KEDIRI 15 05 1958 P PEMBINA TK.Pd KEDIRI 03 12 1960 L PEMBINA IV/a SDN. NGADILUWIH DS. DUKUH KEC. KANDAT KEC. DUKUH KEC. NGADILUWIH DS.S. NGADILUWIH DS.KANDAT DS.S. S.I IV/b SDN. DUKUH II 596 2059740643300033 1431102705060 11051302711106 SRI YULIANI KEDIRI 27 07 1962 P PENATA TK. KEDIRI 15 4 1957 P PEMBINA TK. DUKUH KEC. BLABAK KEC. S.1982 01 JANUARI 1976 01 MARET 1987 01 MARET 1988 01-10-1980 SMPN I RINGINREJO 07 August 2012 13 Tahap 1 1 KANDAT GURU KELAS PLPG 2009 01-12-1981 SMPN I RINGINREJO 07 August 2012 14 Tahap 1 1 KANDAT GURU KELAS PORTOFOLIO 2009 12-01-1981 SMPN I RINGINREJO 07 August 2012 15 Tahap 1 1 KANDAT GURU KELAS PLPG 2009 SMPN I RINGINREJO 07 August 2012 16 Tahap 1 1 KANDAT GURU KELAS PLPG 2009 SMPN I RINGINREJO 07 August 2012 17 Tahap 1 1 KANDAT GURU KELAS PLPG 2009 SMPN I RINGINREJO 07 August 2012 18 Tahap 1 1 KANDAT GURU KELAS PLPG 2009 SMPN I RINGINREJO 07 August 2012 19 Tahap 1 1 KANDAT GURU KELAS PLPG 2009 SMPN I RINGINREJO 07 August 2012 20 Tahap 1 1 KANDAT GURU KELAS PLPG 2009 SMPN I RINGINREJO 07 August 2012 1 Tahap 2 1 KANDAT GURU KELAS PLPG 2009 SMPN I RINGINREJO 07 August 2012 2 Tahap 2 1 KANDAT GR KELAS PLPG 2009 SMPN I RINGINREJO 07 August 2012 3 Tahap 2 1 KANDAT GURU KELAS PLPG 2009 SMPN I RINGINREJO 07 August 2012 4 Tahap 2 1 KANDAT GURU KELAS PLPG 2009 SMPN I RINGINREJO 07 August 2012 5 Tahap 2 1 KANDAT GURU KELAS PLPG 2009 SMPN I RINGINREJO 07 August 2012 6 Tahap 2 1 KANDAT GURU KELAS PORTOFOLIO 2009 SMPN I RINGINREJO 07 August 2012 7 Tahap 2 1 KANDAT GURU KELAS PLPG 2010 SMPN I RINGINREJO 07 August 2012 8 Tahap 2 1 KANDAT GURU KELAS PLPG 2010 SMPN I RINGINREJO 07 August 2012 9 Tahap 2 1 KANDAT GURU KELAS PLPG 2010 SMPN I RINGINREJO 07 August 2012 10 Tahap 2 1 KANDAT GURU KELAS PLPG 2010 SMPN I RINGINREJO 07 August 2012 11 Tahap 2 1 KANDAT GURU KELAS PLPG 2010 SMPN I RINGINREJO 07 August 2012 12 Tahap 2 1 KANDAT GURU KELAS PLPG 2010 01-01-1982 01 OKTOBER 1980 01 OKTOBER 1980 02 DESEMBER 1975 01 JANUARI 1979 03 January 1978 01 OKTOBER 1980 07 January 1997 03 January 1977 01 DESEMBER 1975 01 MARET 1977 01 JULI 1979 01 JANUARI 1982 01 JUNI 1986 01 MARET 1983 12 January 1975 11 January 1988 10 January 1980 SMPN I RINGINREJO 07 August 2012 13 Tahap 2 1 . KANDAT DS.I IV/B SDN SUMBERJO 2 631 4546731632300 0002 431 002702811 10051302710752 HARTINI KEDIRI 14 2 1953 P PEMBINA TK.I IV/b SDN. KANDAT DS. NGADILUWIH DS.KANDAT DS.S. NURYADI. NGADILUWIH DS.GALEK 02 09 1955 P PEMBINA TK.KANDAT DS. KEDIRI 24 4 1957 P PEMBINA TK.KANDAT DS. NGADILUWIH DS. KANDAT DS.I IV/b SDN RINGINSARI 2 603 736739641300022 150802712251 08051302710261 4 4 1961 P PEMBINA TK 1 IV b SDN KANDAT 2 604 2133734636200020 4309027000021 09051302710065 1 8 1956 L PEMBINA TK. KANDAT DS.I III/d SDN. NGADILUWIH DS. Pd KEDIRI 05 03 1957 L PEMBINA TK.I IV/b SDN.I IV/b SDN. REMBANG II 582 2954736638300012 1431102702597 11051302710395 PUDJI WAHJUNI KEDIRI 22 06 1958 P PEMBINA TK.Pd KLATEN 17 07 1966 L PEMBINA IV/A SDLBN SUMBERJO 609 2346732639200003 150780004507 IMAM SUHADI 10 1954 L PEMBINA TK.12. S.581 7659738640200002 07051302700013 07051302700013 SUPRAYOGI.SUMBERJO KEC KANDAT DESA SELOSARI KEC.Pd KUS ZAENATUN. REMBANG II 585 5733739640300012 150802712250 08051302710259 SITI ROMELAH.PULE KEC. REMBANG KEC. SURAJI KEDIRI 18 7 1960 L Pembina Tk. S. DUKUH KEC.KEC KANDAT DS. DUKUH III 598 0241732635200013 431002700284 10051302710714 MUKADI KEDIRI 09 09 1954 L PEMBINA TK. SELOSARI KEC. DUKUH KEC. S.SUMBERJO. KANDAT DS. S. DUKUH KEC.Pd KEDIRI 27 03 1960 L PEMBINA TK.SUMBERJO KEC KANDAT DS. DUKUH II 592 1234733636300003 431002702875 10051302710860 SUPARTI T. DUKUH II 594 3058743646200013 1431122001497 11051322010661 MASHUDI. DUKUH II 591 3535738640200043 431002700100 10051302710254 KATIRIN.S.KANDAT DS. I IV / B SDN SUMBERJO 1 605 154731633300013 430902701001 09051302710260 22 8 1953 P PEMBINA TK.S.I IV/b SDN PURWOREJO 632 4756735637300 022 430 902700937 09051302710140 PURWANINGTYAS.Pd SUKOHARJO 07 01 1964 P PEMBINA IV/A SDLBN SUMBERJO 608 2049744644200003 430902701107 09051302710842 ARIF WIDAYAKA. KARANGREJO KEC. PURWOREJO KEC. S. REMBANG II 583 3538742644200012 1431102702598 11051302710781 SETIAWAN BUDIONO KEDIRI 06 02 1964 L PEMBINA IV/a SDN.PD KEDIRI 13 7 1958 L PEMBINA TK. DUKUH KEC.Pd KEDIRI YOGJAKART HERU PURWANTO. KANDAT KEC.Pd KEDIRI 02 02 1965 P PEMBINA IV/a SDN. DUKUH I 590 07537737639200013 150802712205 08051302710206 IMAM PATAH. S. DUKUH I 586 3156741643200013 431022003301 10051322011026 KEDIRI 24 08 1963 L PEMBINA IV/a SDN. DUKUH I 589 2534743646300022 1431102705058 11051302711058 WINARTI. S.PULE KEC. NGANJUK S.Pd KEDIRI 08 08 1960 P Pembina TK. NGADILUWIH DS. NGADILUWIH DS. SELOSARI KEC.S. NGLETIH KEC. SUSIANA TANTI KEDIRI 09 09 1966 P PEMBINA TK. DUKUH KEC. DUKUH KEC. NGADILUWIH DS.Pd KEDIRI 05 01 1959 P PEMBINA IV / a SDN KARANGREJO 1 619 5059731632300003 431002702817 10051302710760 NANIK DJASMIATI KEDIRI 27 07 1953 P PEMBINA IV/A SDN RINGINSARI 1 620 7542735636300002 430902700962 09051302710189 TRIS RAHAYU S. DUKUH KEC.I IV/b SDN NGRECO 614 7637735636200002 430902701005 09051302710265 SUYOTO S. Pd KEDIRI 04 09 1952 L PEMBINA TK 1 IV/b SDN SELOSARI 2 626 493573363530000 2 430902700895 09051302710092 SUDJINAH. KANDAT DS.I IV/b SDN.Pd A MARYANI. S.S.I III/d SDN. DUKUH I 587 5034746647300003 1431102702596 11051302711400 KEDIRI 02 07 1968 P PEMBINA IV/a SDN.I III/d SDN.I IV/b SDN SELOSARI I 611 9939743644300022 430902700167 09051302710844 PARTINI.Pd 12 1952 L PEMBINA TK.Pd KEDIRI 11 04 1961 L PEMBINA IV/a SDN NGLETIH 630 3599741642300010 431002702630 10051302710433 SRI UPAMI.S. NGADILUWIH DS.Pd KEDIRI 29 9 1956 P PEMBINA IV/A SDN TEGALAN 625 523673063320000 3 431002702673 090551302710057 SUYOTO. NGADILUWIH DS.I IV/b SDN PURWOREJO 633 3747735637300 012 430 902700986 09051302710230 SITI MARIYAM. S..Pd KEDIRI 07 03 1961 L PEMBINA IV/A SDLBN SUMBERJO 613 0137736638300023 430902700989 09051302710233 SUNARTI.Pd SURABAYA 10 02 1957 P PEMBINA IV/A SDN RINGINSARI 1 621 9839737638300002 430902700936 09051302710139 SUYANTI.Pd KEDIRI 05 12 1959 L PENATA TK. S.I IV / b SDN KANDAT 3 616 7140738639300083 430902701022 09051302710290 ETI SUDARTI.I IV/b SDN. NGADILUWIH DS.

106 PARE KEC. KANDAT DS. 10051322011019 SOYONO.Pd KEDIRI 05 12 1961 P PEMBINA IV / a SDN KARANGREJO 1 646 4337 7406 4120 0013 431022001742 10051322011009 DAUMAN CHOLID. AHMAD YANI NO. PB SUDIRMAN NO. S. PB SUDIRMAN NO. 13 PARE KEC. S. 13 PARE KEC.Pd KEDIRI 16 8 1963 P PEMBINA IV/a SD N PARE III SDN CENDONO DS.KANDAT DS. KANDAT DS. RUKANTI KEDIRI 12 12 1956 P PEMBINA TK. KARANGREJO KEC.PARE JL.S. Pd ENDANG SRI WINARSIH. AHMAD YANI NO.S. S. 29 PARE KEC. KANDAT DS.Si KEDIRI 23 5 1958 L PEMBINA TK.PARE JL.Pd MUSRIFATUN KEDIRI 19 11 1956 P PEMBINA TK. S. PARE JL. PARE KANDAT GR KELAS PLPG 2010 KANDAT GURU KELAS PLPG 2010 PARE GURU KELAS PLPG 2008 PARE GURU KELAS PLPG 2008 PARE GURU KELAS SD PLPG 2007 PARE GURU KELAS SD PLPG 2007 PARE GURU KELAS SD PF 2007 PARE GURU KELAS SD PLPG 2007 PARE GURU KELAS SD PLPG 2007 PARE GURU KELAS SD PLPG 2007 PARE GURU KELAS SD PF 2007 PARE GURU KELAS SD PLPG 2010 PARE GURU KELAS SD PLPG 2010 PARE GURU KELAS SD PLPG 2011 PARE GURU KELAS SD PLPG 2011 PARE GURU KELAS SD PLPG 2011 PARE PENJASKES PLPG 2011 PARE PENJASKES PF 2010 PARE GURU KELAS PLPG 2011 PARE GURU KELAS PLPG 2011 PARE GURU KELAS PLPG 2010 PARE GURU KELAS PF 2008 PARE GURU KELAS PLPG 2008 PARE GURU KELAS PLPG 2008 PARE PENJASKES PF 2008 PARE GURU KELAS PLPG 2007 PARE GURU KELAS PLPG 2009 PARE GURU KELAS PLPG 2011 PLPG 2010 PLPG 2010 SMPN I RINGINREJO 07 August 2012 14 Tahap 2 1 SMPN I RINGINREJO 07 August 2012 15 Tahap 2 1 SMPN I RINGINREJO 07 August 2012 16 Tahap 2 1 SMPN I RINGINREJO 07 August 2012 17 Tahap 2 1 SMPN I RINGINREJO 07 August 2012 18 Tahap 2 1 SMPN I RINGINREJO 07 August 2012 19 Tahap 2 1 30 May 1905 SMPN I RINGINREJO 07 August 2012 20 Tahap 2 1 01 June 1905 01 March 1977 01 April 1985 01 JANUARI 1982 01 MARET 1983 04 January 1985 03 January 1983 04 January 1985 01 MARET 1977 01 APRIL 1985 01 January 1982 01 January 1982 01 January 1982 03 January 1983 03 January 1983 04 January 1985 01 APRIL 1985 03 January 1983 03 January 1977 01 January 1982 01 JANUARI 1982 01 MARET 1983 01 MARET 1987 01 MARET 1974 01 MARET 1978 01 DESEMBER 01 1981 DESEMBER 1981 02 JANUARI 1990 05 JANUARI 1993 01 NOPEMBER 1985 01 JUNI 1986 01 MARET 1987 01 MARET 1994 01 MARET 1994 3/1/1988 01 MARET 1983 01 JUNI 1986 01 APRIL 1989 01 JULI 1977 SMPN I RINGINREJO 07 August 2012 1 Tahap 3 1 SMPN I RINGINREJO 07 August 2012 2 Tahap 3 1 SMPN I RINGINREJO 07 August 2012 3 Tahap 3 1 SMPN I RINGINREJO 07 August 2012 4 Tahap 3 1 SMPN I RINGINREJO 07 August 2012 5 Tahap 3 1 SMPN I RINGINREJO 07 August 2012 6 Tahap 3 1 SMPN I RINGINREJO 07 August 2012 7 Tahap 3 1 SMPN I RINGINREJO 07 August 2012 8 Tahap 3 1 SMPN I RINGINREJO 07 August 2012 9 Tahap 3 1 SMPN I RINGINREJO 07 August 2012 10 Tahap 3 1 SMPN I RINGINREJO 07 August 2012 11 Tahap 3 1 SMPN I RINGINREJO 07 August 2012 12 Tahap 3 1 SMPN I RINGINREJO 07 August 2012 13 Tahap 3 1 SMPN I RINGINREJO 07 August 2012 14 Tahap 3 1 SMPN I RINGINREJO 07 August 2012 15 Tahap 3 1 SMPN I RINGINREJO 07 August 2012 16 Tahap 3 1 SMPN I RINGINREJO 07 August 2012 17 Tahap 3 1 SMPN I RINGINREJO 07 August 2012 18 Tahap 3 1 SMPN I RINGINREJO 07 August 2012 19 Tahap 3 1 SMPN I RINGINREJO 07 August 2012 20 Tahap 3 1 SMAN I GURAH 07 August 2012 1 Tahap 1 1 SMAN I GURAH 07 August 2012 2 Tahap 1 1 SMAN I GURAH 07 August 2012 3 Tahap 1 1 SMAN I GURAH 07 August 2012 4 Tahap 1 1 SMAN I GURAH 07 August 2012 5 Tahap 1 1 SMAN I GURAH 07 August 2012 6 Tahap 1 1 SMAN I GURAH 07 August 2012 7 Tahap 1 1 SMAN I GURAH 07 August 2012 8 Tahap 1 1 SMAN I GURAH 07 August 2012 9 Tahap 1 1 SMAN I GURAH 07 August 2012 10 Tahap 1 1 SMAN I GURAH 07 August 2012 11 Tahap 1 1 SMAN I GURAH 07 August 2012 12 Tahap 1 1 SMAN I GURAH 07 August 2012 13 Tahap 1 1 SMAN I GURAH 07 August 2012 14 Tahap 1 1 SMAN I GURAH 07 August 2012 15 Tahap 1 1 SMAN I GURAH 07 August 2012 16 Tahap 1 1 SMAN I GURAH 07 August 2012 17 Tahap 1 1 SMAN I GURAH 07 August 2012 18 Tahap 1 1 SMAN I GURAH 07 August 2012 19 Tahap 1 1 01 JULI 1978 01 JANUARI 1982 01 MARET 1983 01 MARET 1983 01 JULI 1979 01 MARET 1978 01 JUNI 1986 SMAN I GURAH 07 August 2012 20 Tahap 1 1 SMAN I GURAH 07 August 2012 1 Tahap 2 1 SMAN I GURAH 07 August 2012 2 Tahap 2 1 SMAN I GURAH 07 August 2012 3 Tahap 2 1 SMAN I GURAH 07 August 2012 4 Tahap 2 1 SMAN I GURAH 07 August 2012 5 Tahap 2 1 SMAN I GURAH 07 August 2012 6 Tahap 2 1 . S. PB SUDIRMAN NO.PARE JL.Pd BOGOR 25 4 1963 P PEMBINA IV/A SDN TEGALAN 657 0462742643300023 431002702709 10051302710576 FORITA YULISTIARDANI KEDIRI 30 11 1964 P PEMBINA IV/a SDN BLABAK I 658 3560740642200013 431022003275 10051322010984 MOCH.PARE JL. NGLETIH KEC. AHMAD YANI NO. AHMAD YANI NO.PULE KEC. S.KANDAT DS.PARE JL.PARE JL.106 PARE KEC. MM MUJIONO KEDIRI 5 7 1962 L PEMBINA IV/a SDN PARE 1 664 5442730630300003 07051302700151 150702705722 BINTI RUBIJAH KEDIRI 2 11 1952 P PEMBINA TK. M.Pd KEDIRI 06 09 1965 P PEMBINA IV / A SDN PULE 2 651 7237739640300013 431002702541 10051302710281 SUMIATI.S. 13 PARE KEC. S. H. PB SUDIRMAN NO.I IV / b SDN KANDAT 3 661 2542738641200013 08051302710207 150802712206 10 12 1960 L PEMBINA TK.Pd KEDIRI 01 05 1962 P Pembina TK. 13 PARE KEC.Pd KEDIRI 18 8 1961 L PEMBINA IV/A SDN TEGALAN 656 4757741642300012 431002702680 10051302710515 SUPRIYANI. AHMAD YANI NO.Pd. KANDAT DS. PARE JL. KANDAT DS.106 PARE KEC. 29 PARE KEC. KANDAT DS. KANDAT KEC.106 PARE KEC. S.PARE JL. KANDAT DS.106 PARE KEC. KANDAT CENDONO KEC. 431022003297. TEGALAN KEC.PARE JL. AHMAD YANI NO. PARE JL. KANDAT DS. BLABAK KEC.S.PARE JL.Pd. S.Pd. KANDAT DESA SELOSARI KEC. SELOSARI KEC. WARTININGSIH. RR. KANDAT DS.106 PARE KEC.Pd.KANDAT KANDAT GURU KELAS PLPG/ 2010 KANDAT GURU KELAS PLPG 2010 KANDAT GURU KELAS PORTOFOLIO 2010 KANDAT GURU KELAS PLPG 2010 KANDAT GURU KELAS PLPG 2010 KANDAT PENJASKES PLPG 2010 KANDAT GURU KELAS PLPG 2010 KANDAT GURU KELAS PLPG 2010 KANDAT PENJASKES PLPG 2010 DS. TEGALAN KEC.Pd KEDIRI 04 12 1963 P PEMBINA IV/a SDN NGLETIH 638 6246741642200000 431002702627. S. PARE JL.M. PURWOREJO KEC.PULE KEC.04 . NGLETIH KEC. KANDAT JL. PB SUDIRMAN NO.00 10051302710430 KEDIRI 14 9 1963 L PEMBINA IV/a SDN SELOSARI I 639 333374164220001 3 431002702673 10051302710500 KEDIRI 01 10 1963 L PEMBINA TK 1 IV/b SDN SELOSARI 2 640 5150734635300003 430902700919 09051302710093 KEDIRI 18 8 1956 P PEMBINA TK I IV B SDN SELOSARI 3 641 1361734640200000 430902700080 09051302710188 KEDIRI 29 10 1956 L PEMBINA TK I IVB SDN SELOSARI 3 642 745173643630003 431002702889 10051302710883 MUNTOKO.KANDAT DS. REMBANG 28 3 1958 L PEMBINA IV/a SD N PARE II 684 1855736637200002 07051302700281 150702705800 SUHARTO. S.I IV/b SD N PARE II 680 1937734637200012 08051302710056 150802700030 6 1956 L PEMBINA TK. PARE JL.106 PARE KEC.Pd MAGETAN 17 7 1962 P PEMBINA TK I IV/B SDN TEGALAN 653 4949737640300002 431002702505 10051302710212 KATIYAH.Pd. KANDAT DS.Si. PARE JL. PB SUDIRMAN NO. PB SUDIRMAN NO. AHMAD YANI NO.PULE KEC. KANDAT DS. KANDAT DS.Pd KEDIRI 3 4 1963 L PEMBINA III/c 649 6255732634300003 431002702866 10051302710847 SUMARSIH KEDIRI 23 09 1954 P PEMBINA IV / A SDN PULE 2 650 5238743643300003 431002702711 10051302710581 LILIS MAESAROH L.106 PARE KEC. KANDAT DS. S.I IV/b SD N PARE I 662 5057738641300003 08051302710502 150802712389 25 7 1960 P PEMBINA IV/a SD N PARE I 663 3037740642200023 06051302700011 150602702529 MUHARI.PARE JL. PB SUDIRMAN NO.SELOSARI KEC. I IV/b SDN NGLETIH 636 4948732635300002 431002702913 10051302710925 SULANDJARI KEDIRI 16 06 1954 P PEMBINA TK.Pd KEDIRI 5 9 1961 p PEMBINA TK I IV/B SDN TEGALAN 652 5049740641300023 431002700121 10051302710312 ASIYAH.A.Pd. AHMAD YANI NO.106 PARE KEC. KEDIRI 5 10 1962 L PEMBINA IV / a SDN KANDAT 1 647 9061 7416 4320 0003 431002700168 10051302710425 SUDARYANTO. NINIEK HARIJATI.PARE JL. S. TEGALAN KEC.PD PONOROGO 28 12 1962 L PEMBINA IV / A SDN PULE 1 659 2544734635300013 431002702891 10051302710885 HJ.PARE JL.S. TEGALAN KEC.106 PARE KEC. AHMAD YANI NO. S. TEGALAN KEC. PARE JL.KANDAT KANDAT GURU KELAS PLPG/ 2010 DS.Pd. I IV/b SD N PARE I 667 4540737640300002 07051302700005 150702705852 NGESTI RAHAYU KEDIRI 8 2 1959 P PEMBINA TK.106 PARE KEC. PARE JL. S.Pd KEDIRI 15 08 1962 P PEMBINA IV / a SDN KARANGREJO 1 645 7557 7396 4130 0023 4310 0270 2593 10051302710368 SRI HEWIYANI.Ma.Pd KEDIRI BANYUWAN GI KEDIRI 5 681 4660739641300012 MARIANTO. YUSUF SHINWANUDDIN WURJANI S. 13 PARE KEC. SUPRIYADI. 13 PARE KEC. AHMAD YANI NO.106 PARE KEC.PARE JL. I IV/b SD N PARE I 671 5746731633300012 10051302710599 431002702725 YAYUK SUNARSIH KEDIRI 14 4 1953 P PEMBINA IV/a SD N PARE I 672 9159742643300053 11051302710691 1431102702426 SRI KARYAWATI KEDIRI 27 8 1964 P PEMBINA IV/a SD N PARE I 673 4135749651300023 11051302711429 1431102702427 YERMININGSIH KEDIRI 3 8 1971 P IV/a SD N PARE I 674 3354742645300003 11051302711338 1431102705298 DEWI RISTIANA ARI W. I IV/b SD N PARE I 666 4158734637300003 07051302700390 150702705846 SRI UTAMI ASPARIE KEDIRI 26 8 1956 P PEMBINA TK. PB SUDIRMAN NO.SPd KEDIRI 21 4 1956 P PEMBINA IV/a SD N PARE III 686 2148741643300023 11051302710634 1431102705299 ENDANG AGUS S. NGLETIH KEC.PARE JL. KANDAT DS.01 . PB SUDIRMAN NO.Pd KEDIRI 17 6 1959 P PEMBINA TK I IV/B SDN TEGALAN 654 6751735636300002 431002702571 10051302710334 DWI IENDYARWATI. PARE JL. 13 PARE KEC.PARE JL. S.SELOSARI KEC.106 PARE KEC.PULE KEC.1985 01 MARET 1983 01 April 1985 KANDAT GURU KELAS PLPG 2010 KANDAT GURU KELAS PORTOFOLIO 2010 KANDAT GURU KELAS PLPG 2010 KANDAT GURU KELAS PLPG 2010 KANDAT GURU KELAS PLPG 2010 KANDAT GURU KELAS PLPG 2010 KANDAT PENJASKES PORTOFOLIO 2010 KANDAT GURU KELAS PORTOFOLIO 2010 KANDAT PENJASKES PLPG 2010 DS. 20 3 1956 L PEMBINA IV/a SD N PARE II 683 6660736639200002 08051306110345 150806100153 MUNJAINI. KANDAT DS. NGRECO KEC.Pd.M.KANDAT DS. KANDAT DS.SUCHAYMI.I IV/b SD N PARE II 08051302710250 150802712243 28 3 1961 P PEMBINA TK. ALI GUNAWAN.S. S. PARE JL.Pd WIDJANG TEDJO BASUKI S. I IV/b SD N PARE I 668 4457747649300012 07051302700695 150702705847 DWI INDAYATI KEDIRI 25 1 1969 P NON PNS - SD N PARE I 669 8250747649300023 07051302700697 150702704656 HARSASI KEDIRI 18 9 1969 P NON PNS - SD N PARE I 670 1955741643200012 10051302710585 431002702714 EDY DERMAWAN KEDIRI 23 6 1963 L PEMBINA TK. S.I IV / B SDN PULE 1 660 4833740641300032 431002702556 10051302710303 DWI WIWIK SUPIATI. KEDIRI 29 7 1963 L PEMBINA IV / a SDN KANDAT 1 648 1735741642200022.Si KEDIRI TRIANA PRIHATININGSIH. KANDAT KEC.Pd KEDIRI 17 08 1961 L PEMBINA TK. KANDAT DS. 29 PARE KEC. HERMIN NURYANA. I IV/b SDN NGLETIH 637 4536741643300023 431002702690 10051302710539 YANIK SULISTYANI .Ag.1982 01 MARET 1978 01 . S. KANDAT KEC.I IV/b SD N PARE II 682 3652733634200002 08051302710350 150802711229 ADJITONO. PB SUDIRMAN NO. KANDAT KANDAT GURU KELAS KANDAT GURU KELAS SD PLPG 2010 KANDAT GURU KELAS KANDAT GURU KELAS SD PLPG 2010 KANDAT GURU KELAS PLPG 2010 KANDAT GURU KELAS PLPG 2010 12 January 1981 01 . TEGALAN KEC.106 PARE KEC. 13 PARE KEC. NGRECO KEC. MADIUN S.634 2746738640200 022 430 902701018 09051302710286 M.Pd Drs. S.Pd KEDIRI 19 4 1957 P PEMBINA TK I IV/B SDN TEGALAN 655 2150739641200023 431022003264 10051322010970 SUPARNO. PB SUDIRMAN NO. PB SUDIRMAN NO. S.I IV/b SD N PARE III 685 9753734636300002 09051302710130 430902700930 AE MARMIATI. PB SUDIRMAN NO. I IV/b SD N PARE I 665 7435735638200002 07051302700233 150702704446 GATOT IRIANTO KEDIRI 3 1 1957 L PEMBINA TK. KEDIRI 14 4 1960 L PEMBINA TK. Pd KEDIRI 07 07 1964 L PEMBINA IV/a SDN NGRECO 644 5147 7406 4230 0023 4130 0270 2561 10051302710317 IN SUSILOWATI.106 PARE KEC.Pd. AHMAD YANI NO. KEDIRI 22 10 1964 P III/b SD N PARE I 675 1958746655200002 11051322011017 1431122002428 JOKO PRASETYO KEDIRI 26 6 1968 L PEMBINA PENATA MUDA TK I PENATA TK I III/d SD N PARE I 676 5954741642200022 100513220 10986 431002001734 PONOROGO 22 6 1963 L PEMBINA IV/a SD N PARE II 677 2554739641300033 11051302710610 1431102702429 BLITAR 22 12 1961 P PEMBINA IV/a SD N PARE II 678 6837739643300002 11051302711048 1431102702430 KEDIRI 5 5 1961 P PEMBINA IV/a SD N PARE II 679 4042731634300003 10051302710902 1431002702898 SURABAYA 10 7 1953 P PEMBINA TK.S.Pd.Pd.I IV/b SDN PURWOREJO 635 2149739641200023 431002702537 10051302710276 NGATMANI . S. KARANGREJO KEC.I IV/b SDN NGRECO 643 9039742643200013 431002702705 10050302710565 IKWANTO. PB SUDIRMAN NO.

Pd. PARE JL.I IV/b 711 2045737639200013 0805136110191 150806100094 SLAMET RIADI 13 7 1959 L PEMBINA TK. S.Pd KEDIRI 28 6 1956 L PEMBINA TK. S. KEC.Pd KEDIRI 4 4 1959 P PEMBINA IV/a 695 7450731632300002 0651302700002 150602702526 TITIK SUNARIATI. SRI REJEKI NO. KENITU. BINTANG SUDJARWO NGANJUK 30 07 1953 L PEMBINA Tk.17 PARE PARE GURU KELAS SD PLPG 2011 JL. PANDAN NO. SDN MEDOWO 2 KANDANGAN DS. SRI REJEKI NO. 257 SDN KANDANGAN 1 KANDANGAN JL.S. PARE JL. S.S. PARE DS KARANGTENGAH KEC SDN KARANGTENGAH 2 KANDANGAN DS MEDOWO KEC SDN MEDOWO I KANDANGAN DS KARANGTENGAH KEC SDN KARANGTENGAH III KANDANGAN SDN KANDANGAN III KANDANGAN DS.S. 4 SD N TULUNGREJO I TULUNGREJO KEC.I IV/b 710 2547738640300012 1005132710339 431002702574 HARTUTIK RIANI 15 2 1960 P PEMBINA TK. PARE JL. MALANG NO. SRI REJEKI NO. PARE JL. S. PARE JL. S. S. PARE JL. AHMAD YANI NO. PARE DS. PARE JL.I PEMBINA TK.Pd.Pd KEDIRI 8 6 1964 P PEMBINA IV/a SDN PARE V 703 1153734650300003 10051302710884 1431102702439 NGANJUK 21 8 1956 P PENATA TK. SDN KASREMAN KANDANGAN JL. MALANG NO.Pd.Pd KEDIRI 7 3 1963 p PEMBINA TK I IV/b 700 7063736638200003 10051302710530 1431102702437 BASIS SUWASANA I KEDIRI 31 7 1958 L PEMBINA IV/a JL. 4 SD N TULUNGREJO I TULUNGREJO KEC. KEDIRI 22 11 1982 L PEMBINA TK.I IV/b 705 3533731634300002 10051302710820 431002702849 MARTINI ENDANG PUJI RAHAYU.Pd KEDIRI 04 12 1954 P PEMBINA IV/A 732 7960734637 200002 150702705768 07051302700235 REKSO UTOMO. 31 SD N PARE IV PARE KEC. ANYELIR 56 TK AL-HIDAYAH BAKTI I TULUNGREJO KEC.A.Pd BLITAR 18 1 1953 P PEMBINA IV/a 696 7656738639300002 11051302710337 1431102702434 SITI MARLIYAH. S. I IV B 694 8736737639300012 11051302710709 1431102702435 SUKARTINI. PARE JL. I IV B 721 1462736638300013 11051302010094 1431102000189 TUATUTI KEDIRI 30 11 1958 P NON PNS 07051302000044 YULIANI RATNAWATI. ARGO WAYANG NO. ARGO WAYANG NO. S. PARE JL.I IV/b 706 5133733636200003 11051302710311 1431102702440 PURWANTONO. PARE JL. PARE JL. SURABAYA 3 17 1955 P PEMBINA TK. 54 SD N PARE VI PARE KEC. 29 SD N PARE III PARE KEC. S.I IV/b 06051302700018 KEDIRI BANYUWAN HUDAYA SALAMATIN. 2 PARE TK TAMAN INDRIA KEC.Pd KEDIRI PEMBINA PENGATUR MUDA TK.S. 54 SD N PARE VI PARE KEC. 4 SD N TULUNGREJO I TULUNGREJO KEC.Pd KEDIRI 15 3 1959 L PEMBINA IV A 736 3444731632300003 150802700014 08051302710025 SUDARIJATI. TK NEGERI PEMBINA PARE JL. SURABAYA 2 6 1963 P PEMBINA IV A 691 3052731633200003 150702708934 07051302700194 Drs. AHMAD YANI NO.I IV/b 698 6454740641200003 150802700121 08051302710289 IMAM TAUFIQ.17 PARE JL.Pd. 257 SDN KANDANGAN 1 KANDANGAN JL. KASREMAN KEC.Pd. S. PARE JL. 31 SD N PARE IV PARE KEC.I III/d SDN PARE V 704 8857740642300012 08051302710438 150802700188 JOMBANG 25 5 1962 P PEMBINA TK.I NON PNS PENGATUR MUDA TK. MALANG NO. ARGO WAYANG NO. 29 PARE KEC.Pd. 29 SD N PARE III PARE KEC. AHMAD YANI NO. SUPRIADI 101 TK TABHITA PWKI I GEDANGSEWU KEC. PANDAN NO. I 720 6341732634300013 150802700021 08051302710035 MAMIK SUNARMI. KEDIRI 9 10 1954 P PEMBINA TK.Pd K ISMIYATI. PANDAN NO. MURIA 12 PARE KEC.Pd KEDIRI 27 3 1961 P PEMBINA IV/a 688 8940734635300002 11051302710706 1431102702432 TUTIK SUNARIYATI. SUPRIADI 101 TK TABITHA PWKI I GEDANGSEWU KEC. PLPG 2007 1 JULI 1979 SMPN I GURAH 07 August 2012 13 Tahap 1 1 KANDANGAN GURU KELAS PORTO FOLIO 2007 01 JULI 1976 SMPN I GURAH 07 August 2012 14 Tahap 1 1 KANDANGAN GURU KELAS PORTOFOLIO 2007 1/1/1981 SMPN I GURAH 07 August 2012 15 Tahap 1 1 KANDANGAN GURU KELAS PORTO FOLIO 2008 01-01-1975 SMPN I GURAH 07 August 2012 16 Tahap 1 1 KANDANGAN GURU KELAS GURU KELAS PARE PAUD/TK GURU KELAS PARE PAUD/TK PORTO FOLIO 2008 1/3/1974 SMPN I GURAH 07 August 2012 17 Tahap 1 1 PLPG 2011 30-Jun-87 SMPN I GURAH 07 August 2012 18 Tahap 1 1 PLPG 2011 13-Jul-92 SMPN I GURAH 07 August 2012 19 Tahap 1 1 PLPG 2011 . 257 SDN KANDANGAN 1 KANDANGAN DS KARANGTENGAH KEC SDN KARANGTENGAH 2 KANDANGAN DS.KANDANGAN JL. SURABAYA 15 3 1953 P PENATA PENGATUR MUDA TK. DR WAHIDIN NO. 54 SD N PARE VI PARE KEC. 01 TK DW PELEM PELEM KEC. GALUNGGUNG NO. SRI REJEKI NO. TERTEK.S.S. MEDOWO.687 6659739642300002 11051302710716 1431102702433 INDANG SUPENI.Si IRENE SRI SUHARTI MADIUN 1 2 1953 P PEMBINA TK. 257 SDN KANDANGAN 1 KANDANGAN DS MEDOWO KEC SDN MEDOWO I KANDANGAN SDN PARE V JL. ARGO WAYANG NO. PORTO FOLIO 2008 01-03-1977 08 AGUSTUS 1986 SMAN I GURAH 07 August 2012 20 Tahap 3 1 SMPN I GURAH 07 August 2012 1 Tahap 1 1 SMPN I GURAH 07 August 2012 2 Tahap 1 1 FORTOFOLIO 2007 KANDANGAN GURU KELAS JL. MALANG NO. S.I IV/b 697 4035739640300023 150802700074 08051302710146 Dra.I PENGATUR 10 10 1958 PEMBINA TK I IV/b 729 83427366393OOO13 IV/a II/b II/b II/c 730 6544736638200033 150702704662 07051302700004 SUBANDI. KEDIRI 2 6 1960 P PEMBINA IV/b 735 9647737639200022 150702704500 07051302700381 SISSANTO. PARE JL. 4 SD N TULUNGREJO I TULUNGREJO KEC. PARE JL. PARE JL. S. PARE JL. 4 SD N TULUNGREJO I TULUNGREJO KEC. 4 SD N TULUNGREJO I TULUNGREJO KEC.Pd. MALANG NO. 4 SD N TULUNGREJO I TULUNGREJO KEC. I IV/b 693 2647731635300002 150802700020 08051302710034 SRI ASTUTIK. PARE JL. GALUNGGUNG NO. SRI REJEKI NO.SEK. PARIKESIT PAREREJO TK AISYIYAH IX GEDANGSEWU KEC. ANJASMORO PARE TK AISYIYAH III KEC. S.I IV/b 692 9643732634300002 150802712117 08051302710026 TUTIK SUMARNI KEDIRI 11 03 1954 P PEMBINA TK. PARE JL. PARE JL.S. VETERAN PELEM KEC. 257 SDN KANDANGAN 1 KANDANGAN DS BUKUR KEC SDN BUKUR KANDANGAN JL.Pd KEDIRI 31 7 1958 L PEMBINA Tk. S. S. PARE JL. PARE JL.S. GALUNGGUNG NO. 4 SD N TULUNGREJO I TULUNGREJO KEC. KEDIRI 12 11 1953 P PEMBINA TK.17 PARE PARE GURU KELAS SD PLPG 2011 PARE GURU KELAS SD PLPG 2011 PARE GURU KELAS PF 2008 PARE GURU KELAS PLPG 2010 PARE GURU KELAS PLPG 2011 PARE GURU KELAS PLPG 2011 PARE GURU KELAS PLPG 2011 PARE GURU KELAS PLPG 2010 PARE GURU KELAS PLPG 2010 PARE GURU KELAS PLPG 2008 PARE GURU KELAS PLPG 2008 PARE GURU KELAS PLPG 2011 PARE GURU KELAS PLPG 2011 PARE GURU KELAS PLPG 2011 PARE GURU KELAS PLPG 2011 GURU KELAS GURU KELAS PARE PAUD/TK KANDANGAN GURU KELAS PLPG 2011 PORTO FOLIO 2008 01-03-1977 SMAN I GURAH 07 August 2012 19 Tahap 3 1 KANDANGAN GURU KELAS GURU KELAS PARE PAUD/TK GURU KELAS PARE PAUD/TK GURU KELAS PARE PAUD/TK GURU KELAS PARE PAUD/TK GURU KELAS PARE PAUD/TK GURU KELAS PARE PAUD/TK GURU KELAS PARE PAUD/TK KANDANGAN KEP. PARE JL. SRI REJEKI NO.I IV/b 712 5237741641300003 08051302710335 150802712282 RETNO HATIEK KEDIRI TANJUNG KARANG KEDIRI 5 9 1963 P PEMBINA IV/a 713 6647738641200012 11051302710481 1431102703052 MISRIN PACITAN 15 3 1960 L PEMBINA IV/a 714 1451735654300002 11051320710707 1431102703054 HERI SURYANTI CIANJUR 19 1 1957 P PEMBINA IV/a 715 1241742643300023 11051302710652 1431102703053 ANIK MAEKOCAHYANI KEDIRI 9 9 1964 P PEMBINA IV/a 716 4461743647300002 11051302711196 1431102703055 SUKARMI KEDIRI 29 1 1965 P PEMBINA IV/a 717 1849732651300002 11051302711314 1431102703057 SRI MINARSIH KEDIRI 17 5 1954 P III/c 718 174747646300002 11051302010066 1431102000316 BINTI ROKHIMAH. 31 SD N PARE IV PARE KEC. S. S. I IV B 699 76397416413OOOO2 15O8O27OO146 08051302710330 SRI RAHAYU . SRI REJEKI NO. TUTIK KEDIRI 03 07 1961 P PEMBINA Tk.Pd GI GUSTI AJU HARIANTI KEDIRI TRENGGALE SUNTJAR. I IV/b 738 8534737638300010 11051302010096 1431102004714 SRI EKOWATI KEDIRI 2 2 1959 P NON PNS 739 7458750653300000 11051302010113 1431102000315 TUTIK SUMIAH.Pd NGANJUK 2 11 1964 P PENATA III/c 709 6352736637300003 10051302710107 431002702447 LASMIATI KEDIRI 20 10 1958 P PEMBINA TK. PARE JL.Pd KEDIRI 3 2 1963 P PEMBINA IV/a 690 9934741642300022 150806100206 08051306110490 MAMIK WIDJI UTAMI.Pd. PARE JL. 257 SDN KANDANGAN 1 KANDANGAN JL. 54 SD N PARE VI PARE KEC. S. SRI REJEKI NO. MALANG NO. ARGO WAYANG NO.I IV/b 708 2434742647300003 11051302711339 1431102702441 ASMUNIK.Ma.SEK. PARE JL.Pd KEDIRI 11 12 1952 L PEMBINA TK.MLANCU KEC SD N MLANCU 2 KANDANGAN Jl. JOMBANG SDN KANDANGAN 2 KANDANGAN DS BANARAN KEC SDN BANARAN I KANDANGAN JL. I IV B 737 3543730636200003 150802700009 08051302710019 SUPARIYONO.1 IV/b 733 9063736638200003 150702705801 07051302700282 ACHMAD SODIQ. PANDAN NO. COKROAMINOTO PARE PARE PLPG 2011 PLPG 2007 PLPG 2011 1-Sep-92 SMPN I GURAH 07 August 2012 3 Tahap 1 1 PLPG 2011 1-Jun-80 SMPN I GURAH 07 August 2012 4 Tahap 1 1 PLPG 2011 1-Jul-86 SMPN I GURAH 07 August 2012 5 Tahap 1 1 PLPG 2011 1-Jan-08 SMPN I GURAH 07 August 2012 6 Tahap 1 1 SMPN I GURAH 07 August 2012 7 Tahap 1 1 1 DES 1981 SMPN I GURAH 07 August 2012 8 Tahap 1 1 PORTOFOLIO 2007 1/1/1982 SMPN I GURAH 07 August 2012 9 Tahap 1 1 KANDANGAN GURU KELAS PORTOFOLIO 2007 1/12/1981 SMPN I GURAH 07 August 2012 10 Tahap 1 1 KANDANGAN GURU KELAS PLPG 2007 01-01-1976 SMPN I GURAH 07 August 2012 11 Tahap 1 1 KANDANGAN GURU KELAS PLPG 2007 3/1/1978 SMPN I GURAH 07 August 2012 12 Tahap 1 1 KANDANGAN KEP.Pd KEDIRI 18 7 1953 P 722 10507316513000000 II/b IV B 723 6539743647300000 11051302010032 1431102000094 TALMUNIK LAMONGAN 7 12 1965 P 724 5051735636300000 110051302010081 1431102000311 HERI MINTARSIH KEDIRI 19 7 1957 P 725 548741643300023 11051302010044 1431102004709 SITI ZAHROH WIDJAJATI 16 12 1963 P 726 6461743644300000 11051302010040 1431102000307 29 11 1965 P 727 9539734635306000 11051302010082 11051302010082 7 2 1956 P NON PNS 728 5563737638200203 150602701249 06051302700014 31 12 1959 L PEMBINA Tk.Pd KEDIRI 12 12 1958 L PEMBINA TK I IV/b 731 9533732634300003 150702705739 07051302700175 KASIH.Pd MAGETAN 24 3 1960 P PEMBINA TK.Pd KEDIRI 1 8 1955 L PEMBINA IV/a 707 9933731633300002 1105130271056 1431102705301 SYAMSIYAH BLITAR 1 6 1953 P PEMBINA TK.S. SRI REJEKI NO.Pd. 4 SD N TULUNGREJO I TULUNGREJO KEC. KEC.Pd SURABAYA 8 6 1956 P PEMBINA IV/a 689 8535741642300010 10051302710503 431002702674 SUTJIATI. KEDIRI 26 11 1972 P NON PNS SD N PARE III KANDANGAN GR PENJASKES PORTO FOLIO 2008 01 MARET 1987 01 MARET 1987 01 APRIL 1985 01-03-1983 KANDANGAN GURU KELAS PLPG 2008 1 MRT 1977 SMAN I GURAH 07 August 2012 11 Tahap 2 1 KANDANGAN GURU KELAS PLPG 2008 01-12-1975 SMAN I GURAH 07 August 2012 12 Tahap 2 1 KANDANGAN GURU KELAS PORTO FOLIO 2008 SMAN I GURAH 07 August 2012 13 Tahap 2 1 SMAN I GURAH 07 August 2012 14 Tahap 2 1 SMAN I GURAH 07 August 2012 15 Tahap 2 1 SMAN I GURAH 07 August 2012 16 Tahap 2 1 KANDANGAN GURU BHS JAWA FORTOFOLIO 2008 01-03-1977 01 MARET 1987 01 JANUARI 1979 01 DESEMBER 1981 31-12-1981 SMAN I GURAH 07 August 2012 17 Tahap 2 1 KANDANGAN GURU KELAS PORTO FOLIO 2008 01-01-1982 SMAN I GURAH 07 August 2012 18 Tahap 2 1 KANDANGAN GURU KELAS PORTOFOLIO 2008 SMAN I GURAH 07 August 2012 19 Tahap 2 1 SMAN I GURAH 07 August 2012 20 Tahap 2 1 SMAN I GURAH 07 August 2012 1 Tahap 3 1 SMAN I GURAH 07 August 2012 2 Tahap 3 1 SMAN I GURAH 07 August 2012 3 Tahap 3 1 SMAN I GURAH 07 August 2012 4 Tahap 3 1 SMAN I GURAH 07 August 2012 5 Tahap 3 1 SMAN I GURAH 07 August 2012 6 Tahap 3 1 SMAN I GURAH 07 August 2012 7 Tahap 3 1 SMAN I GURAH 07 August 2012 8 Tahap 3 1 SMAN I GURAH 07 August 2012 9 Tahap 3 1 SMAN I GURAH 07 August 2012 10 Tahap 3 1 SMAN I GURAH 07 August 2012 11 Tahap 3 1 SMAN I GURAH 07 August 2012 12 Tahap 3 1 SMAN I GURAH 07 August 2012 13 Tahap 3 1 SMAN I GURAH 07 August 2012 14 Tahap 3 1 SMAN I GURAH 07 August 2012 15 Tahap 3 1 SMAN I GURAH 07 August 2012 16 Tahap 3 1 SMAN I GURAH 07 August 2012 17 Tahap 3 1 PLPG 2011 1/1/1982 01 JANUARI 1982 06 JANUARI 1986 06 JANUARI 1986 03 MARET 1988 01 MARET 1983 01 MARET 1977 01 DESEMBER 1981 01 JANUARI 1982 01 MARET 1994 01 JULI 1977 01 MARET 1983 01 JANUARI 1982 01 JANUARI 1982 01 MARET 1983 01 MARET 1987 01 JUNI 1986 01 NOPEMBER 1991 01 MARET 1984 17-Jul-03 SMAN I GURAH 07 August 2012 18 Tahap 3 1 PARE GURU KELAS PLPG 2011 PARE GURU KELAS PLPG 2011 PARE GURU KELAS PLPG 2010 PARE GURU KELAS PLPG 2011 PARE GURU KELAS PLPG 2007 PARE GURU KELAS PLPG 2011 SMAN I GURAH 07 August 2012 7 Tahap 2 1 SMAN I GURAH 07 August 2012 8 Tahap 2 1 SMAN I GURAH 07 August 2012 9 Tahap 2 1 SMAN I GURAH 07 August 2012 10 Tahap 2 1 PARE GURU KELAS SD PLPG 2011 JL. TK DW TERTEK I PARE TK BPPI JL.M.I IV/b 734 593473639300022 150702704466 07051302700311 SUDARWANTI.Pd KEDIRI 9 4 1964 P 719 2647731635300002 150802700020 08051302710034 SRI ASTUTIK. KAMBOJA NO.BANARAN SDN BANARAN 2 KEC.17 PARE 701 7460740643300003 10051302710619 1431102702438 SRI SUTIWI KEDIRI 28 11 1962 P PEMBINA IV/a SDN PARE V 702 1940742643300022 10051302710648 1431102705300 SITI AMAROH. S. 54 SD N PARE VI PARE KEC. S.

PARE JL. SRI HARMINI.Pd. JOYOKUSUMO DESA WONOJOYO KEC. 15 TULUNGREJO KEC. S. SUDIRMAN NO. S. KRANDANG KEC. 15 TULUNGREJO KEC.Pd KEDIRI 18 7 1953 P PEMBINA IV/a TK TABITHA PWKI I 743 10507316513000003 II/b TK NEGERI PEMBINA TK DW PELEM 744 9254734636300003 11051302010084 1431102000317 DWI HARTATIK MALANG 22 9 1956 P 745 0548741643300023 11051302010044 1431102004709 SITI ZAHROH WIDJAJATI KEDIRI 16 12 1963 P 746 6144750653300003 11051302010116 1431102004658 SAIDAH CHAMNAH. HUSNI TAMRIN GEDANGSEWU KEC.Pd KEDIRI 15 3 1956 P PEMBINA TK. GURAH JL.S. HADI PURWANTO. PANDAN NO. PARE JL.Pd KEDIRI 26 11 1959 P PEMBINA TK. BESUK KEC. MADURAN PARE KEC. KEDIRI 08 01 1959 L PENATA TK. PARE JL. PARE JL. KEDIRI 3 TRENGGALE 10 K KEDIRI 15 04 1962 P PEMBINA IV A SDN BANGKOK I 782 2547742643300032 1431102701262 11051302710644 KEDIRI 15 02 1964 P PEMBINA IV A SDN BANGKOK I 783 1838740641200012 150802712271 08051302710311 KEDIRI 06 05 1962 L PEMBINA Tk.55 DS. MOJO JOMBANGAN TERTEK KEC. SUPRIADI 101 GEDANGSEWU KEC. BESUK KEC. S. KRANDANG KEC. GURAH PARE PARE PARE PLPG 2008 . SUDIRMAN NO. 31 PARE KEC. VETERAN PELEM KEC. GURAH JL. BESUK KEC. S.Pd KEDIRI 10 04 1956 759 7642739641300010 150602702533 06051302700015 KARMINAH. PARE DESA KLAMPISAN KANDANGAN DESA KANDANGAN KEC KANDANGAN DESA BANARAN KEC KANDANGAN JL. S. KAMP.I IV/b SD N PARE IV 779 5635739640200012 07051302700379 150702704498 BUDI MULYONO. GURAH JL.S. PARE DS.740 0057746648300023 11051302010014 1431102004656 ELIS SUNATALIS KEDIRI 25 7 1968 P 741 1462736638300010 11051302010094 1431102000189 TUATUTI KEDIRI 30 11 1958 P PENGATUR MUDA TK.AUD KEDIRI 23 5 1968 P PENGATUR II/c TK TABITHA PWKI III 07051302000044 YULIANI RATNAWATI.55 DS. KEDIRI TULUNGAG UNG KEDIRI 26 11 1972 P NON PNS 753 3444751653300012 11051302010114 1431102004711 MARMIATI.I IV/b SD N PARE IV 780 4339732633300013 09051302710085 430902700914 HARIJATI. 31 PARE KEC. 06 07 1963 P PEMBINA 768 0951743646300022 1431102701360 11051302711079 DJUHARIJAH.S.Pd. GURAH JL. S.S.Pd.Pd. GALUNGGUNG NO.Pd KEDIRI 06 06 1966 L PENATA TK. KENITU. KEDIRI 12 1 1973 P NON PNS 754 8561737639300013 150702004375 07051302000005 JOMBANG 19 12 1959 P PEMBINA 755 5756754655300012 431002002394 10051302010032 KEDIRI 24 4 1976 P 756 4133738639300023 1431102000264 11051302010001 SULISTYORINI. DR WAHIDIN NO. PARE KANDANGAN Jl. JOYOKUSUMO DESA WONOJOYO KEC.Pd SRI ETIK MUFANGATI SURABAYA 1 8 1960 P 757 6539743647300003 11051302010032 1431102000094 TALMUNIK LAMONGAN 7 12 1965 P 758 8742734636300012 150602702531 06051302700013 SIH WIRUNI. PARE JL.Si KEDIRI 17 .Pd KEDIRI 3 10 1958 P PEMBINA TK I IV / b SDN WONOJOYO II 792 9249 7376 3920 0013 150802712199 08051302710193 Drs. M. 31 PARE KEC.I IV /b SDN Jerukgulung KEDIRI 5 1 1971 P PENGATUR II/c TK NEGERI PEMBINA WIDODO.S. KRAS DS.55 DS.17 PARE JL.I III D SDN BESOWO 1 1431102705018 11051302710625 SRI SULISTIJOWATI.Pd KEDIRI 19 9 1959 P PEMBINA TK I IV / b SDN WONOJOYO II 789 354737640300013 431002700061 10051302710172 UMI SAROFAH. JOMBANG KANDANGAN Jl. PARE BANGKOK . KENITU.I IV/b SDN PARE V 776 9843736637300000 10051302710894 431002702893 ELIS NUSWANTI KEDIRI 11 5 1958 P PEMBINA TK. PARE JL. ANGGREK NO. VETERAN PELEM KEC. GURAH JL.Pd. S.S. BESOWO GURU KELAS PAUD/TK GURU KELAS PARE PAUD/TK GURU KELAS PARE PAUD/TK GURU KELAS PARE PAUD/TK GURU KELAS PARE PAUD/TK GURU KELAS PARE PAUD/TK GURU KELAS PARE PAUD/TK GURU KELAS PARE PAUD/TK GURU KELAS PARE PAUD/TK GURU KELAS PARE PAUD/TK GURU KELAS PARE PAUD/TK GURU KELAS PARE PAUD/TK GURU KELAS PARE PAUD/TK GURU KELAS PARE PAUD/TK KANDANGAN GURU KELAS PARE PLPG 2011 21 JULI 1988 SMPN I GURAH 07 August 2012 20 Tahap 1 1 PLPG 2011 8-Aug-86 SMPN I GURAH 07 August 2012 1 Tahap 2 1 PLPG 2011 1-Aug-89 SMPN I GURAH 07 August 2012 2 Tahap 2 1 SMPN I GURAH 07 August 2012 3 Tahap 2 1 SMPN I GURAH 07 August 2012 4 Tahap 2 1 SMPN I GURAH 07 August 2012 5 Tahap 2 1 SMPN I GURAH 07 August 2012 6 Tahap 2 1 SMPN I GURAH 07 August 2012 7 Tahap 2 1 SMPN I GURAH 07 August 2012 8 Tahap 2 1 SMPN I GURAH 07 August 2012 9 Tahap 2 1 SMPN I GURAH 07 August 2012 10 Tahap 2 1 SMPN I GURAH 07 August 2012 11 Tahap 2 1 SMPN I GURAH 07 August 2012 12 Tahap 2 1 PLPG 2007 PLPG 2011 PLPG 2011 PLPG 2011 PLPG 2011 PLPG 2011 PLPG 2011 01 SEPTEMBER 1982 01 JULI 1986 12 AGUSTUS 1992 10 SEPTEMBER 1969 17 JULI 1989 15 MARET 1973 PLPG 2011 PLPG 2011 06 MARET 1996 13 JULI 1992 PLPG 2011 20 JULI 1992 SMPN I GURAH 07 August 2012 13 Tahap 2 1 PORTO FOLIO 2007 1/1/1983 SMPN I GURAH 07 August 2012 14 Tahap 2 1 KANDANGAN GURU KELAS PLPG 2010 `7-6-1999 SMPN I GURAH 07 August 2012 15 Tahap 2 1 KANDANGAN GURU KELAS GURU KELAS PARE PAUD/TK KANDANGAN GURU KELAS PLPG 2011 SMPN I GURAH 07 August 2012 16 Tahap 2 1 SMPN I GURAH 07 August 2012 17 Tahap 2 1 PLPG 2006 10/8/1980 01 SEPTEMBER 1992 01-07-1977 SMPN I GURAH 07 August 2012 18 Tahap 2 1 KANDANGAN GURU KELAS PLPG 2006 1/1/1982 SMPN I GURAH 07 August 2012 19 Tahap 2 1 KANDANGAN GURU KELAS PLPG 2006 01 JULI 1977 SMPN I GURAH 07 August 2012 20 Tahap 2 1 KANDANGAN GURU KELAS GURU KELAS PARE PAUD/TK KRAS GURU KELAS Portofolio 2006 01-10-1980 SMPN I GURAH 07 August 2012 1 Tahap 3 1 PLPG 2011 27 MEI 1993 SMPN I GURAH 07 August 2012 2 Tahap 3 1 01-12-1991 SMPN I WATES 07 August 2012 3 Tahap 3 1 01-01-1982 SMPN I WATES 07 August 2012 4 Tahap 3 1 01-01-1982 SMPN I WATES 07 August 2012 5 Tahap 3 1 PLPG 2011 PLPG 2011 KRAS GURU KELAS KEPUNG GURU KELAS PLPG 2011 LULUS PORTOFOLIO 2009 PLPG 2011 DS.I PEMBINA TK I TK TUNAS BANGSA TK BPPI COKROAMINOTO TK ABA VI TK Pertiwi Klampisan Kandangan TK Dharma Wanuta Kandangan TK DW III Banaran IV/B SDN KANDANGAN III 1961 P PEMBINA IV/a SDN KANDANGAN 2 6 1955 L PEMBINA IV/b SDN KANDANGAN 2 25 04 1959 L PEMBINA Tk.Pd. I IV / b SDN BESUK 1 784 8437731633300002 150702708562 07051302700001 UMI KALSUM S Pd. PANDAN NO.I IV/b SD N PARE IV 781 5747740642300022 1431102701264 11051302710728 SITI ROSIDAH S Pd.17 PARE KEPUNG PLPG 2011 01-07-1990 SMPN I WATES 07 August 2012 8 Tahap 3 1 PLPG 2011 15-Mar-73 SMPN I WATES 07 August 2012 9 Tahap 3 1 PLPG 2011 27-May-93 SMPN I WATES 07 August 2012 10 Tahap 3 1 PLPG 2011 6-Mar-96 SMPN I WATES 07 August 2012 11 Tahap 3 1 PARE GURU KELAS GURU KELAS PAUD/TK GURU KELAS PAUD/TK GURU KELAS PAUD/TK GURU KELAS PLPG 2010 01 JULI 1979 SMPN I WATES 07 August 2012 12 Tahap 3 1 PARE GURU KELAS PLPG 2010 SMPN I WATES 07 August 2012 13 Tahap 3 1 PARE GURU KELAS PLPG 2011 SMPN I WATES 07 August 2012 14 Tahap 3 1 PARE GURU KELAS SD PLPG 2006 SMPN I WATES 07 August 2012 15 Tahap 3 1 JL. 01 PELEM KEC. L. TERTEK. PARE JL. PARE JL. KEDIRI 762 8437749650300022 11051302010033 1431102000093 RINI NURHAYATI 763 3938 7446 4720 0032 1431102701437 11051302711261 764 8446 7346 3530 0013 430902700136 9051302710322 765 4340737641200003 1431102701358 766 3647741642300042 II/b TK AISYIYAH III III/a TK KM XI PARE IV/a II/b TK NEGERI PEMBINA P PEMBINA PENGATUR MUDA TK.Pd.I IV/B SDN KRANDANG I 11051302710532 SUWARNO. GALUNGGUNG NO. S.09 1959 L PEMBINA Tk.GURAH PARE GURU KELAS SD PLPG 2010 SMPN I WATES 07 August 2012 16 Tahap 3 1 PARE GURU KELAS PLPG 2007 SMPN I WATES 07 August 2012 17 Tahap 3 1 PARE GURU KELAS PLPG 2007 SMPN I WATES 07 August 2012 18 Tahap 3 1 PARE GURU KELAS PF 2007 SMPN I WATES 07 August 2012 19 Tahap 3 1 PARE GURU KELAS PLPG 2009 SMPN I WATES 07 August 2012 20 Tahap 3 1 GURAH GURU KELAS PLPG . S. I IV / b SDN BESUK 1 787 3449740640200002 150802712331 08051302710406 MASDUKI. S.Pd KEDIRI 5 5 1962 P PEMBINA IV / a SDN WONOJOYO II 791 2335736638300013 1431102705425 11051302710181 ENY ERNAWATI.Pd KEDIRI 15 761 5757737640200002 150602702024 06051302700019 SUBANDRI. GURAH JL. SUPRIADI 101 GEDANGSEWU KEC. S.Pd KEDIRI 5 11 1964 P PEMBINA IV/a SD N PARE IV 775 647734636300012 0605130700009 150602702528 CHUSNUL CHOTIMAH.S.NO GURAH JALAN PEMUDA 56 DESA GEMPOLAN KEC. IRIAN 31 GEDANGSEWU KEC. MURIA 12 PARE KEC. S.S. BESOWO JL. I IV / b SDN BESUK 1 786 5159736638200003 1431102705020 11051302710399 HARIONO. KEDIRI 27 08 1958 L PEMBINA Tk. KEC. PARE JL. SUDIRMAN NO.Si.S.55 DS.GURAH JL. S. S. 19 06 1965 P PENATA 769 1137732631300000 11051302010075 1431102000313 SULIKAH JOMBANG BANGKALA N lAMONGAN 5 8 1954 P NON PNS 770 8437749650300020 11051302010033 1431102000093 RINI NURHAYATI 5 1 1971 P PENGATUR 771 1459744646300010 11051302010128 1431102000314 NANIK YUNIARTI 27 1 1966 P NON PNS 772 6459737639300013 10051302710130 431002702458 TRI WILUJENG KEDIRI TULUNGAG UNG KEDIRI 27 11 1959 P PEMBINA IV/a SDN TULUNGREJO II 773 2358736638300013 10051302710137 431002702460 HARI PANGESTU KEDIRI 26 10 1958 P PEMBINA IV/a SDN TULUNGREJO II 774 6437742644300013 11051302710814 143110272436 SUHARNANIK. BESOWO KEPUNG GURU KELAS PLPG 2011 01-06-1986 SMPN I WATES 07 August 2012 6 Tahap 3 1 IV A DS.Pd. 1 IVB IV/a JL. HUSNI TAMRIN GEDANGSEWU KEC. SUSELO. BESUK KEC. RAMBUTAN.Pd.S.Pd.I NON PNS 742 6855746647300000 11051302010024 1431102000312 INDARAWATI.Pd. I IV / b SDN BESUK 1 785 1138736637300013 1431102701367 11051302710180 RUMIATI.I IV/b SDN PARE V 777 1152731634300003 07051302700187 150702705746 AGUSTINI. PARE JL. PARE JL.I III/D SDN KRANDANG I ENDANG SUSTINI.Pd KEDIRI 12 8 1972 P NON PNS PENGATUR MUDA TK. TERTEK. BESOWO KEPUNG GURU KELAS PLPG 2011 01-03-1988 SMPN I WATES 07 August 2012 7 Tahap 3 1 III C DS. KEDIRI 06 08 1958 P PEMBINA Tk.2011 01-06-1986 SMAN 2 PARE 07 August 2012 2 Tahap 1 1 GURAH GURU KELAS PLPG 2008 01/01/82 SMAN 2 PARE 07 August 2012 3 Tahap 1 1 GURAH GURU KELAS PLPG 2007 01/03/74 SMAN 2 PARE 07 August 2012 4 Tahap 1 1 GURAH GURU KELAS PLPG 2011 01/03/78 SMAN 2 PARE 07 August 2012 5 Tahap 1 1 GURAH GURU KELAS PLPG 2011 SMAN 2 PARE 07 August 2012 6 Tahap 1 1 GURAH GURU KELAS SD PLPG 2008 SMAN 2 PARE 07 August 2012 7 Tahap 1 1 GURAH GURU KELAS SD PORTOPOLIO 2009 SMAN 2 PARE 07 August 2012 8 Tahap 1 1 GURAH GURU KELAS SD PORTOPOLIO 2010 SMAN 2 PARE 07 August 2012 9 Tahap 1 1 GURAH GURU KELAS SD PORTOPOLIO 2010 SMAN 2 PARE 07 August 2012 10 Tahap 1 1 GURAH GURU KELAS SD PLPG 2011 SMAN 2 PARE 07 August 2012 11 Tahap 1 1 GURAH GURU KELAS 01/01/82 1 MARET 1983 1 JULI 1999 1 DESEMBER 1981 1 MARET 1983 1 MARET 1978 01 JANUARI 1982 SMAN 2 PARE 07 August 2012 12 Tahap 1 1 TK DW TERTEK I II/c TK NEGERI PEMBINA TK TUNAS BANGSA SDN GEMPOLAN BANGKOK . JOYOKUSUMO DESA WONOJOYO KEC.P YULAIKA APRILIASARI. VETERAN PELEM KEC.I IV/b SD N PARE IV 778 3458737639300013 07051302700348 150702705833 ISMIHARTI. PARE JL. M. PARE JL. 31 PARE KEC.Pd. TERTEK. S.S. ANGGREK NO. ANJASMORO PARE KEC. PARE JL. PARE JL. SUDIRMAN NO. PARE JL. IJEN.S. KEDIRI. JOYOKUSUMO DESA WONOJOYO KEC. GALUNGGUNG NO. GURAH JL. PONOROGO 05 01 1953 P PEMBINA Tk.I PENATA MUDA TK AISYIYAH III 747 1644730635300002 11051302010073 1431102000104 SUMIJATIN KEDIRI 12 3 1952 P NON PNS TK KUSUMA MULIA I 748 3536743643300002 11051302010107 1431102000298 SITI CHOIRIYAH MADIUN 4 2 1965 P NON PNS TK ABA VII 749 1137732631300003 11051302010075 1431102000313 SULIKAH KEDIRI 5 8 1954 P NON PNS TK DW TERTEK I 750 9539734635306002 11051302010082 11051302010082 GUSTI AJU HARIANTI 7 2 1956 P NON PNS TK TABHITA PWKI I 751 1459744646300012 11051302010128 1431102000314 NANIK YUNIARTI 27 1 1966 P NON PNS 752 7458750653300003 11051302010113 1431102000315 TUTIK SUMIAH. KEC. SD KEDIRI 17 1 1962 L PEMBINA IV / a SDN WONOJOYO II 788 3251737640300013 430902700110 09051302710257 ZUMAROH. GALUNGGUNG NO. GALUNGGUNG NO. ANJASMORO PARE KEC. 31 PARE KEC. KRAS DS. S. S. KEDIRI 15 03 1963 P PEMBINA IV A 767 5038741643300033 1431102701359 11051302711029 ASIH.2011 01 JULI 1979 01 MARET 1987 03 JANUARI 1978 03 JANUARI 1977 01 MARET 1977 01 OKTOBER 1980 01 MARET 1981 01 MARET 1977 01-03-1987 SMAN 2 PARE 07 August 2012 1 Tahap 1 1 GURAH GURU KELAS PLPG . PARE JL. KEC. S.Pd KEDIRI 10 3 760 1947733636200010 150602702022 06051302700017 SUBADI HT.Pd KEDIRI 22 10 1959 P PEMBINA TK I IV / b SDN WONOJOYO II 790 4837740641300032 431002700146 10051302710376 ISTIQOMAH. PARE JL.Pd PASURUAN 20 8 1953 P PEMBINA TK. S. JOMBANG KANDANGAN DS JERUKGULUNG KEC KANDANGAN JL.Pd. DESA SAMBIREJO KEC.Pd 3 1961 L PEMBINA TK. PARE JL. VETERAN PELEM KEC. GURAH JL.Pd KEDIRI 14 11 1956 P PEMBINA TK.Pd 7 1954 P PEMBINA TK. PARE JL. PARE JL. PARE JL. JOYOKUSUMO DESA WONOJOYO KEC. S.

S. DAIM KEDIRI 13 07 1958 L PEMBINA IV/ a SDN KRANGGAN PLPG 2011 01-09-1978 SMAN 2 PARE 07 August 2012 20 Tahap 2 1 1431102705081 11051302710231 TRI WAHUNING L.S.Pd KEDIRI 19 . S. SENTUL DS.S. Manggis PUNCU Guru Kelas PLPG 2011 02 1962 P PENATA III / c SDN MANGGIS IV 02 1958 L PEMBINA TK I IV / b SDN GONDANG 11 1956 P PEMBINA TK I IV / b SDN GONDANG SRI UNON KEDIRI 10 TRENGGALE 10 K KEDIRI 14 10 1958 P PEMBINA TK. S. TIRU KIDUL I GURAH GURU KELAS PLPG 2008 SMAN 2 PARE 07 August 2012 12 Tahap 3 1 843 2947737638300012 11051302710190 11051302710190 SUPARNI KEDIRI 15 06 1959 P PEMBINA TK. 1 IVB SDN GEMPOLAN 794 7438 7406 4130 0003 431002700127 10051302710321 MURYATI. PLOSOKLATEN DS. GURAH DS. S. S. GURAH DS.Pd KEDIRI 05 04 1955 P PEMBINA TK I IV/ b SDN TIRU LOR II GURAH GURU KELAS PLPG 2011 01-10-1980 SMAN 2 PARE 07 August 2012 13 Tahap 2 1 819 5561740642300013 431002702610 10051302710400 KENIK ANDRIYANI. GURAH GURAH GURU KELAS PLPG 2009 SMAN 2 PARE 07 August 2012 6 Tahap 2 1 1964 L PEMBINA TK I IV/B SDN BOGEM DS. GURAH DS. PLOSOKLATEN DS.PD 816 7647740640300002 150802700131 08051302710303 817 3539733634200003 150602702038 818 7737733634300002 PLPG 2011 PLPG 2011 . I III/ d SDN KRANGGAN GURAH PLOSOKLATE N PLOSOKLATE N PLOSOKLATE N PLOSOKLATE N PLOSOKLATE N GURAH GURU KELAS 826 5235737639300013 GURU KELAS PLPG 2011 01-04-1985 SMAN 2 PARE 07 August 2012 1 Tahap 3 1 832 7439741642300013 150802700199 08051302710462 HANIFAH KEDIRI 01 11 1963 P PEMBINA TK. TIRU KIDUL I GURAH GURU KELAS PLPG 2009 01-03-1988 01 MARET 1983 01 MARET 1978 01 MARET 1978 01 MARET 1983 SMAN 2 PARE 842 6447738639300012 DS.Pd KEDIRI 28 02 1955 P PEMBINA TK I JV/b SD NEGERI BESUK II 797 4139 7336 3620 0013 9051302710096 09051302710096 HARIYANTO.S. BLIMBING KEC. BLIMBING KEC. BLIMBING KEC. BOGEM KEC. Jambean Ds. GURAH DS. 1 IVB SDN GEMPOLAN 795 3652 7416 4230 0022 431002700161 10051302710407 TENTREM HARIANI. GURAH DS. GURAH DSN.Pd KEDIRI 07 08 1955 L PEMBINA TK I JV/b 798 4944 7356 3830 0012 431002702929 10051302710951 RUBINAH.GURAH 1431 1220 0154 3 11051322010864 HARI SANTOSO.06 11 1962 P PEMBINA Tk.KELAS 2011 07 August 2012 11 Tahap 3 1 150802712303 08051302710364 TATIK SUPARTI KEDIRI 15 01 1960 P PEMBINA TK. I III/ d SDN KRANGGAN GURAH GURU KELAS PLPG 2011 01-06-1995 SMAN 2 PARE 07 August 2012 16 Tahap 2 1 822 4357734636 200003 430902700944 09051302710161 MOCHAMAD SARPAN KEDIRI 25 10 1956 L PEMBINA TK.KELAS 2009 01-03-1978 SMAN 2 PARE 07 August 2012 4 Tahap 3 1 835 4733739640300012 150802700067 08051302710137 SUSIANI.KELAS 2008 01-01-1982 SMAN 2 PARE 07 August 2012 6 Tahap 3 1 837 7343738641200003 431002700096 10051302710249 SUYANTO. GONDANG KEC.Pd KEDIRI 11 10 1960 L Pembina Tk. S.I IV/b SDN BLIMBING GURAH GR. GURAH DS.PD KEDIRI 10 04 1960 L 811 3361737639300013 430902700971 09051302710210 SITI MAEMUNAH.I IV/b SDN BLIMBING GURAH GR.GURAH GURAH GURU KELAS SD PORTOFOLIO 2008 P PENATA III / d SDN MANGGIS IV Dsn. TIRU KIDUL KEC. S. SENTUL DS. GONDANG KEC. GURAH DS. GURAH GURAH GURU KELAS PLPG 2008 SMAN 2 PARE 07 August 2012 5 Tahap 2 1 P PEMBINA TK I IV/B SDN BOGEM DS.Pd KEDIRI 17 03 1960 L Pembina Tk. KRANGGAN KEC.Pd NGANJUK 15 03 1962 P PEMBINA TK I IV/ b SDN TIRU LOR II GURAH GURU KELAS PORTOFOLIO 2008 SMAN 2 PARE 07 August 2012 11 Tahap 2 1 06051302700041 IMAM KURDI. BESUK KEC.GURAH GURAH GURU KELAS SD PLPG 2011 SMAN 2 PARE 07 August 2012 4 Tahap 2 1 PEMBINA TK I IV/B SDN BOGEM DS.GAYAM KEC.I IV/b SDN BLIMBING GURAH GR. BLIMBING KEC.Pd 805 2442734636300023 431002700376 10051302710944 SRI HARTINI.PENJAS 2010 01-02-1987 SMAN 2 PARE 07 August 2012 10 Tahap 3 1 841 3751743646300012 1431102701379 11051302710967 MARTOYAH. KRANGGAN KEC.GAYAM KEC. S. BOGEM KEC.S.GAYAM KEC.I IV/b SDN BLIMBING GURAH GR. TIRU KIDUL KEC.Pd SLEMAN 12 06 1957 P PEMBINA TK I JV/b 799 1534 7406 4020 0003 1508 0270 0125 08051302710295 SUGITO.KELAS 2010 01-06-1983 SMAN 2 PARE 07 August 2012 7 Tahap 3 1 838 3152740642300023 150802712350 08051302710446 NAIMATUL B. BLIMBING KEC. GURAH DS.I IV/b SDN. S. S. GURAH DS. GONDANG KEC. S. PLOSOKLATEN DS.Pd KEDIRI 15 05 1963 L PENGATUR TK I III/ d SDN TIRU LOR II GURAH GURU KELAS PLPG 2011 01-03-1988 SMAN 2 PARE 07 August 2012 15 Tahap 2 1 821 6860749652300002 1431102702176 11051302711453 ENI KUSRINI KEDIRI 28 05 1971 P PENATA TK. BLIMBING KEC. JALAN PEMUDA NO 56 GURAH DESA GEMPOLAN KEC.Pd KEDIRI 03 09 1959 P PEMBINA TK I IV / b SDN GONDANG GURU KELAS SD PLPG 2011 7/1/1979 SMAN 2 PARE 07 August 2012 21 Tahap 2 1 827 2548739639300002 1431102701574 11051302710244 MUSPIYAH.Pd 806 8346 7366 3830 0003 1431 1027 0507 4 11051302710183 807 9735 7356 3630 0002 4310 0270 0351 808 1034 7406 4220 0023 809 6858 7436 4430 0012 01 MARET 1977 01 JANUARI 1982 01 MARET 1983 01 DESEMBER 1975 01 MARET 1977 01 MARET 1978 01-01-1982 SMAN 2 PARE 07 August 2012 13 Tahap 1 1 SMAN 2 PARE 07 August 2012 14 Tahap 1 1 SMAN 2 PARE 07 August 2012 15 Tahap 1 1 SMAN 2 PARE 07 August 2012 16 Tahap 1 1 SMAN 2 PARE 07 August 2012 17 Tahap 1 1 SMAN 2 PARE 07 August 2012 18 Tahap 1 1 SMAN 2 PARE 07 August 2012 19 Tahap 1 1 SMAN 2 PARE 07 August 2012 20 Tahap 1 1 SMAN 2 PARE 07 August 2012 21 Tahap 1 1 SMAN 2 PARE 07 August 2012 22 Tahap 1 1 SMAN 2 PARE 07 August 2012 23 Tahap 1 1 PLPG 2001 01-03-1978 01 March 1991 01 March 1991 01 March 1994 3/1/1978 SMAN 2 PARE 07 August 2012 24 Tahap 1 1 PLPG 2010 3/1/1978 SMAN 2 PARE 07 August 2012 25 Tahap 1 1 PLPG 2011 01-03-1978 SMAN 2 PARE 07 August 2012 1 Tahap 2 1 GURAH GURU KELAS SD PLPG 2010 01-03-1977 SMAN 2 PARE 07 August 2012 2 Tahap 2 1 DS. I 800 3039 7316 3230 0013 1507 0270 4442 07051302700221 ETIK HUSNATUL M.Pd KEDIRI 03 03 1956 P PEMBINA IV / a SDN GONDANG GURU KELAS SD PLPG 2011 1/1/1982 SMAN 2 PARE 07 August 2012 23 Tahap 2 1 829 3537738639200013 1431122001576 11051322010488 SUYITNO. TIRU LOR DSN. S.I IV/b SDN BLIMBING GURAH GR. I IV / B SDN GAYAM DS. Manggis PUNCU Guru Kelas DS.KELAS 2008 01-12-1981 SMAN 2 PARE 07 August 2012 5 Tahap 3 1 836 0739736639200012 150802712187 08051302710176 Drs.Pd KEDIRI . TIRU KIDUL KEC. BOGEM KEC.Pd NGAWI 29 12 1962 P PEMBINA TK I IV/ b SDN TIRU LOR II GURAH GURU KELAS PLPG 2010 01-03-1983 SMAN 2 PARE 07 August 2012 14 Tahap 2 1 820 7847741644200012 14311102705411 11051302710916 JOKO SUYONO.GURAH GURAH GURU KELAS SD PORTOFOLIO 2008 PEMBINA TK. KRANGGAN KEC. TIRU KIDUL I GURAH GURU KELAS PLPG 2010 SMAN 2 PARE 07 August 2012 13 Tahap 3 1 844 8461736638300003 11051302710184 11051302710184 MUGNI'AH KEDIRI 29 11 1958 P PEMBINA TK. NURUL NAJIB. S.S. GONDANG KEC.H.KELAS 2008 01-03-1983 SMAN 2 PARE 07 August 2012 8 Tahap 3 1 839 8637741642200012 431002700162 10051302711408 DIDIK S. BESUK KEC. S. PLOSOKLATE GURU KELAS SD PLOSOKLATEN N DS. TIRU KIDUL I GURAH GURU KELAS PLPG 2010 SMAN 2 PARE 07 August 2012 14 Tahap 3 1 845 2560741642300013 431002702629 10051302710432 WINARSIH KEDIRI 28 12 1963 P PEMBINA IV/a SDN.Pd KEDIRI 16 02 1961 P PEMBINA IV / b SDN GONDANG GURU KELAS SD PLPG 2011 7/1/1979 SMAN 2 PARE 07 August 2012 22 Tahap 2 1 828 6635734636300002 1431102705082 11051302710378 TUKIDJAH. PLOSOKLATE GURU KELAS SD PLOSOKLATEN N DS. GURAH DS.I IV/b SDN BLIMBING GURAH GR. S. GURAH 01-04-1989 01 JANUARI 1982 01 JULI 1979 01 MARET 1983 01 MARET 1987 01 MARET 1987 01 APRIL 1985 01-01-1982 SMAN 2 PARE 07 August 2012 15 Tahap 3 1 GURAH GURU KELAS PORTOFOLIO 2009 GURAH GURU KELAS PORTOFOLIO 2010 GURAH GURU KELAS PORTOFOLIO 2010 DS.Pd KEDIRI 01 04 1961 P Pembina Tk. BLIMBING KEC. BLIMBING KEC.04 1956 P PEMBINA Tk.S. BLIMBING KEC. TIRU LOR DSN.PD KEDIRI 10 05 813 1540740651200003 1431102701394 11051302710743 DRS.I IV/b SDN BLIMBING GURAH GR. BESUK KEC.GAYAM KEC. SENTUL DS. GONDANG KEC. PLOSOKLATEN DS. KRANGGAN KEC. Manggis PUNCU Guru Kelas PLPG 2011 1966 P PENATA III / d SDN MANGGIS IV Dsn.Pd KEDIRI 01 03 1965 L DEWASA III / c SDN GONDANG GURU KELAS SD PLPG 2011 3/1/1994 SMAN 2 PARE 07 August 2012 25 Tahap 2 1 831 8937737639200022 1431102702073 11051302710546 ZAINUDDIN KEDIRI 05 06 1959 L PEMBINA TK.Pd KEDIRI 19 04 1965 P Pembina IV/a SDN BLIMBING GURAH GR. GURAH DS. SUPANDI KEDIRI 08 814 6943739641300012 1431102701393 11051302710718 SITI MUNAWAROH.Pd KEDIRI 02 07 1962 L PEMBINA IV / A SDN GAYAM 1431 1027 0154 2 11051302711168 SITI MUDRIKAH. I IV/ b SDN KRANGGAN GURAH GURU KELAS PLPG 2009 01-03-1978 SMAN 2 PARE 07 August 2012 17 Tahap 2 1 823 5959735638200002 06051302700040 08051302700040 YOYOK HARYANTO KEDIRI 27 06 1957 L PEMBINA TK.GURAH GURAH GURU KELAS SD 10051302710886 SRI AMAH KEDIRI 03 04 1957 P PEMBINA IV / A SDN GAYAM DS. GURAH DS.S.S.PD KEDIRI 29 10 1959 812 3842742642200002 431002700172 10051302710435 M.Pd KEDIRI 26 05 1965 P PEMBINA 810 2742738641200012 150802712213 08051302710214 IMAM NAWAWI. SUPARNO KEDIRI 07 04 1958 L Pembina Tk.. GURAH 796 6560 7336 3340 0002 9051302710059 09051302710059 KATIYAH. GURAH DS.S. GURAH GURAH GURU KELAS PORTOPOLIO 2010 SMAN 2 PARE 07 August 2012 7 Tahap 2 1 12 1962 L PEMBINA TK I IV/B SDN BOGEM DS. I IV / B SDN GAYAM Dsn. PLOSOKLATEN DS.I IV/b SDN.Pd NGANJUK 20 03 1963 P PEMBINA TK I JV/b SD NEGERI BESUK II JALAN PEMUDA NO 56 DESA GEMPOLAN KEC. SENTUL DS. GONDANG KEC.S.Pd KEDIRI 16 12 1957 L Pembina Tk. GURAH GURAH GURU KELAS PLPG 2010 IV / B SDN GAYAM DS. GURAH DS.GAYAM KEC. GURAH GURAH GURU KELAS PORTOFOLIO 2009 SD NEGERI BESUK II DS. GURAH DS. TIRU KIDUL KEC.Pd KEDIRI 04 09 1959 L Pembina IV/a SDN BLIMBING GURAH G.KELAS 2008 01-10-1979 SMAN 2 PARE 07 August 2012 3 Tahap 3 1 834 4548735637200003 430902700945 09051302710162 SALIMAN. Jambean Ds.Pd KEDIRI 07 12 1955 L PEMBINA TK I IV/ b SDN TIRU LOR II GURAH GURU KELAS PLPG 2007 01-01-1976 SMAN 2 PARE 07 August 2012 12 Tahap 2 1 1431102703037 11051302710264 ISMIYATUN. BOGEM KEC. S.Pd KEDIRI 02 12 1962 L PEMBINA TK.KELAS 2010 01-03-1983 SMAN 2 PARE 07 August 2012 9 Tahap 3 1 840 3236737638200013 431022001737 10051322010992 KASTUR.Pd KEDIRI 07 07 1953 P 801 8853-7436-4430-0032 1431102705229 11051302711148 YEKTI LUBERINGNINGSIH KEDIRI 21 05 1965 802 4440-7446-4630-0012 1431102705230 11051302711152 SURATUN KEDIRI 08 01 803 8557-7406-4230-0012 1431102702170 11051302711318 SUMI HARNANIK KEDIRI 25 804 9334736638200023 430902700927 09051302710125 SUWARDI. TIRU LOR DSN. GURAH DS.GAYAM KEC. GURAH GURAH GURU KELAS PLPG 2011 SMAN 2 PARE 07 August 2012 8 Tahap 2 1 11 06 1961 P PEMBINA IV/A SDN BOGEM DS. GONDANG KEC.PD KEDIRI 815 9733741643200022 1431122005027 11051322010698 PARDIATIN. BOGEM KEC.793 3751 7346 3730 0002 430902700046 09051302710116 SITI MUSLIKAH. KRANGGAN KEC. BESUK KEC. I IV/ b SDN KRANGGAN GURAH GURU KELAS PF 2008 01-03-1983 SMAN 2 PARE 07 August 2012 2 Tahap 3 1 833 0649738639200012 150802712136 08051302710074 SLAMET S. TIRU LOR DS.I IV/b SDN. SENTUL DS. KRANGGAN KEC.Pd JOMBANG 05 12 1960 L DEWASA TK I III / d SDN GONDANG GURU OR PLPG 2011 3/1/1983 SMAN 2 PARE 07 August 2012 24 Tahap 2 1 830 9633743647200012 1431102701575 11051302711346 AHMAD ZAINI. GURAH DS. S. TIRU LOR DSN. GURAH DS.Pd KEDIRI 20 08 1962 P Pembina Tk. GURAH GURAH GURU KELAS PLPG 2011 SMAN 2 PARE 07 August 2012 9 Tahap 2 1 KEDIRI 01 04 1963 L PEMBINA IV/A SDN BOGEM GURAH GURU ORKES PLPG 2011 SMAN 2 PARE 07 August 2012 10 Tahap 2 1 ENDAH HARINI R. S.Pd KEDIRI 05 03 1963 L Pembina Tk. S. I IV/ b SDN KRANGGAN GURAH GURU KELAS PLPG 2007 01-03-1978 SMAN 2 PARE 07 August 2012 18 Tahap 2 1 824 5450741642300013 1431102702074 11051302710639 LILIK MAKMURYANAH KEDIRI 18 11 1963 P PEMBINA IV/ a SDN KRANGGAN GURAH GURU KELAS PLPG 2011 01-06-1986 SMAN 2 PARE 07 August 2012 19 Tahap 2 1 825 60457366382000 1431122002075 11051322010199 MOCH. GURAH DS. KRANGGAN KEC. S.S. GURAH GURAH GURU KELAS PORTOFOLIO 2009 SD NEGERI BESUK II DS.GURAH GURAH PENJASKES 01-04-1985 SMAN 2 PARE 07 August 2012 3 Tahap 2 1 IV / A SDN GAYAM DS. S. S.S. BOGEM KEC. GURAH DS. Jambean Ds.S.

PUNCU DS.S. 2008 01-01-1982 SMPN 2 PARE 07 August 2012 4 Tahap 1 1 PUNCU GURU KELAS PORTOFOLIO 2010 01-10-1980 SMPN 2 PARE 07 August 2012 5 Tahap 1 1 PUNCU GURU KELAS PLPG TH.S.Pd KEDIRI 2 10 1957 L PEMBINA TK I IV/a SDN SIDOMULYO 02 877 43377396422000 13 431002702592 10051302710367 MOELYO SUWITO.PENJASKES PENT TK I IIID SDN PUNCU 2 PUNCU GR. PUNCU DS.Pd KEDIRI 12 3 1953 L PEMBINA TK I IV/b SDN SIDOMULYO 02 876 33347356373000 13 431002702472 10051302710153 HARI SUSMINI.Pd 866 8936733635300000 431002702444 10051302710101 867 5345736638300010 431002702500 868 7339741643300010 11-0513-027-1-1128 WIJI.Pd 892 783574364330 0002 1431102704971 ENDANG SETYO N. PUNCU DS. Dsn. PUNCU DSN. WONOREJO KEC. ASMOROBANGUN KEC.S. JLN RAYA NGLUMBANG Gurah Ds. Puncu DS. Sumberbahagia Puncu Ds.S. SIDOMULYO KEC.S. PUNCU DS.GADUNGAN PUNCU PUNCU GURU KELAS FORTOFOLIO/2010 SMPN 2 PARE 07 August 2012 12 Tahap 2 1 12 8 1955 P PEMBINA TK I IV/B SDN GADUNGAN I DS. Sumberbahagia Puncu Ds. Sumberbahagia Puncu Ds.S. PUNCU DS. S. AGUNG 13 8 1961 P Pembina TK I IV/b SDN ASMOROBANGUN IV PUNCU GURU KELAS PORTOFOLIO 2007 SMPN 2 PARE 07 August 2012 15 Tahap 2 1 KEDIRI 22 2 1968 L Pembina IV/a SDN ASMOROBANGUN IV PUNCU GURU KELAS PLPG 2011 SMPN 2 PARE 07 August 2012 16 Tahap 2 1 KEDIRI 3 5 1965 P Pembina IV/a SDN ASMOROBANGUN IV PUNCU GURU KELAS PLPG 2011 SMPN 2 PARE 07 August 2012 17 Tahap 2 1 TITIK DWI ASLIKAH.Pd KEDIRI 07 04 1964 P PEMBINA IVA 857 0939745647200032 1431122002549 11051322010860 AGUS MULYONO.Pd 8051302710260 MOCHAMAD SOLEH PUNCU PUNCU PUNCU GURU KELAS PLPG 2011 PLPG 2011 . LESTARI DS. S.Pd HERNA DEWI SIDARMAMIK. S. S. ASMOROBANGUN KEC.Pd KEDIRI 25 6 887 7951 7336 3530 0002 431002700028 10051302710102 TITIS WINANTI. Sumberbahagia Ds.GADUNGAN PUNCU PUNCU GURU KELAS FORTOFOLIO/2010 SMPN 2 PARE 07 August 2012 10 Tahap 2 1 1954 P PEMBINA TK I IV/B SDN GADUNGAN I DS. Gadungan Kec.PENJASKES P PEMBINA TK I IV b SDN.Pd SITI TUTIK KHUSNUL KHOTIMAH.Pd.MANGGIS PUNCU GURU KELAS PLPG 2011 SMPN 2 PARE 07 August 2012 8 Tahap 2 1 PEMBINA TK I IV/B SDN GADUNGAN I DS.1-1 060 11-0513-027-1-1111 894 544874264420 0012 1431102701187 895 794174364430 0012 1431102701188 896 2136739641200023 150802700108 897 8442743644300020 1431122003123 11051322010821 898 3637738638200000 1431102703122 11051302711094 SMAN 2 PARE 07 August 2012 16 Tahap 3 1 SMAN 2 PARE 07 August 2012 17 Tahap 3 1 SMAN 2 PARE 07 August 2012 18 Tahap 3 1 SMAN 2 PARE 07 August 2012 19 Tahap 3 1 SMAN 2 PARE 07 August 2012 20 Tahap 3 1 SMAN 2 PARE 07 August 2012 21 Tahap 3 1 1/3/1977 SMAN 2 PARE 07 August 2012 22 Tahap 3 1 2008 1/12/1981 SMAN 2 PARE 07 August 2012 23 Tahap 3 1 Guru Kelas 2010 1/1/1982 SMAN 2 PARE 07 August 2012 24 Tahap 3 1 Guru Kelas 2011 SMAN 2 PARE 07 August 2012 25 Tahap 3 1 SMPN 2 PARE 07 August 2012 1 Tahap 1 1 SMPN 2 PARE 07 August 2012 2 Tahap 1 1 SMPN 2 PARE 07 August 2012 3 Tahap 1 1 GURU KELAS 1/7/1979 01 APRIL PLPG 2011 1989 01 MARET PLPG 2011 1987 01 APRIL PLPG 2010 1985 PORTOFOLIO TH. PUNCU Dsn.Pd KEDIRI 2 2 1954 886 4957 7326 3330 0002 431002700043 10051302710131 KHOYUMAH. Dsn. ASMOROBANGUN KEC. GURAH DS.Pd KEDIRI 5 10 1961 L PEMBINA TK I IV/a SDN SIDOMULYO 02 878 06357426432000 32 1431102702737 11051302710785 SAYUDI. Gadungan Kec.S. GURAH JLN RAYA NGLUMBANG Ds. 2011 SMPN 2 PARE 07 August 2012 7 Tahap 1 1 PUNCU GURU KELAS PLPG TH. I IV/B SDN NGLUMBANG 851 2757744646200062 431002702721 10051302710595 SUJOKO. Dsn. Dsn. PUNCU DS. PUNCU DS. GADUNGAN KEC.Pd KEDIRI TULUNGAG UNG KEDIRI 04 06 1955 P PEMBINA TK I IV-b SDN GADUNGAN 3 10051302710204 SULASTRI . GADUNGAN 2 22 07 1956 P PEMBINA IV a SDN. GADUNGAN 2 PUNCU 1956 P PEMBINA TK I IV b SDN.Pd SD KEDIRI 10 02 1961 P PEMBINA TK I IV-b SDN GADUNGAN 3 872 2240740642200020 1431122001518 11051302710567 KEDIRI 08 09 1962 L PEMBINA IV-a SDN GADUNGAN 3 873 99337386393000 12 150802712161 08051302710118 KEDIRI 1 6 1960 P PEMBINA TK I IV/b SDN SIDOMULYO 02 874 596273263430000 2 431002702442 10051302710096 SUGENG .Pd SUPRAPTIYAH. TIRU KIDUL KEC. SIDOMULYO KEC. Plosoklaten DS> Kayunan Kec. PUNCU DS.0 513. PUNCU DS.Pd KEDIRI 07 862 1054734638300003 1431102705066 11051302710292 YULININGSIH KEDIRI 863 6133741643300033 1431102701514 11051302711118 SRI REJEKI.Pd SOB'RUN JAMIL.Pd TL.S.Pd NGANJUK 07 10 1963 P PEMBINA IV-a SDN GADUNGAN 3 869 2242737638300010 1431102701516 11051302710192 LILIK TAMASIH SURABAYA 10 09 1959 P PEMBINA TK I IV-b SDN GADUNGAN 3 870 3657731636200000 1431102705067 11051302710310 ADI WASISTO KEDIRI 25 03 1953 L PEMBINA IV-a SDN GADUNGAN 3 871 1542739650300000 1431102701517 11051302710431 SRIANAH . Dsn. Gadungan Kec. 2011 01-07-1979 01 March 1991 01-03-1991 SMPN 2 PARE 07 August 2012 9 Tahap 1 1 PUNCU GR. PUNCU DSN. SIDOMULYO KEC.S.SDN PUNCU 2 DS. GADUNGAN 2 NGANJUK 01 08 1963 P PENATA TK I III d SDN.Pd KEDIRI 19 888 1144 7336 5130 0003 431002702570 10051302710333 SRI RUMIATUN S. GURAH DS. LESTARI DS. S. GADUNGAN 2 04 08 1966 P PENATA TK I III d SDN. Kayunan Kec. Sumberbahagia Puncu Ds. Plosoklaten DS. Nglumbang Kec. 11-0513-027-1-1201 S. S.SUBIYANTORO . TIRU KIDUL I 848 3050740641300013 110702701426 NUR AINY KEDIRI 18 07 1962 P PEMBINA IV/a SDN.S.Pd.Pd BLITAR 30 6 1954 P PEMBINA TK I IV/b SDN SIDOMULYO 02 875 36447316362000 12 431002702448 10051302710110 IMAM SAYUTI.SD YUNANI ESTUNINGSIH. LESTARI DS. PUNCU DS. Kediri 01 01 1960 P Pembina TK I IV/a SDN Kayunan 854 2759740641300012 431002700114 1005130 2710298 TITIK SUPRIANI. SIDOMULYO KEC. GADUNGAN KEC. GADUNGAN KEC.Pd. S. WONOREJO KEC. ASMOROBANGUN KEC. Nglumbang Kec. Kayunan Kec. Kayunan Kec. Kediri 27 04 1962 P Pembina TK I IV/a SDN Kayunan 855 9462737639300002 1431102705168 11051302710225 ZULAIKAH.Pd 893 454174064230 0013 1431102701186 11051302711378 06.S.Pd. ASMOROBANGUN KEC. PUNCU DS. PUNCU 31/12/1981 03 January 1977 03 January 1978 10 January 1980 03 January 1983 03 January 1987 03 January 1988 1-JANUARI1982 1-MARET1983 1-APRIL1985 1DESENBER1991 03 January 1978 03 January 1977 07 January 1979 03 January 1977 03 January 1983 03 January 1994 12 January 1981 11 January 1991 04 January 1989 03 January 1991 03 January 1991 11 January 1991 01 JANUARI 1982 01 MARET 1987 01 MARET 1991 SMPN 2 PARE 07 August 2012 3 Tahap 3 1 846 4345738640200003 150806112307 08051306110368 HARIADI KEDIRI 13 10 1960 L PEMBINA IV/a SDN. PUNCU DSN.KELAS Forto Folio 2007 SMPN 2 PARE 07 August 2012 10 Tahap 1 1 PUNCU Guru Kelas PLPG 2010 SMPN 2 PARE 07 August 2012 11 Tahap 1 1 PUNCU Guru Kelas PLPG 2010 SMPN 2 PARE 07 August 2012 12 Tahap 1 1 PUNCU Guru Kelas PLPG 2010 SMPN 2 PARE 07 August 2012 13 Tahap 1 1 PUNCU Guru Kelas PLPG 2011 SMPN 2 PARE 07 August 2012 14 Tahap 1 1 PUNCU Guru Kelas PLPG 2011 SMPN 2 PARE 07 August 2012 15 Tahap 1 1 PUNCU SMPN 2 PARE 07 August 2012 16 Tahap 1 1 SMPN 2 PARE 07 August 2012 17 Tahap 1 1 PUNCU Guru Kelas PLPG 2011 Guru Penjas dan PLPG 2011 Kesehatan GURU KELAS PLPG 2008 01 Juli 1979 01 Maret 1977 01 Januari 1982 01 April 1985 01 Maret 1978 01 Desember 1981 01 Januari 1982 01 April 1985 SMPN 2 PARE 07 August 2012 18 Tahap 1 1 PUNCU GURU KELAS PLPG 2010 SMPN 2 PARE 07 August 2012 19 Tahap 1 1 PUNCU GURU KELAS PLPG 2010 SMPN 2 PARE 07 August 2012 20 Tahap 1 1 PUNCU GURU KELAS PLPG 2010 SMPN 2 PARE 07 August 2012 1 Tahap 2 1 PUNCU GURU KELAS PLPG 2010 SMPN 2 PARE 07 August 2012 2 Tahap 2 1 PUNCU GURU KELAS PLPG 2011 SMPN 2 PARE 07 August 2012 3 Tahap 2 1 PUNCU GURU KELAS PLPG 2011 SMPN 2 PARE 07 August 2012 4 Tahap 2 1 PUNCU GURU KELAS PLPG 2011 SMPN 2 PARE 07 August 2012 5 Tahap 2 1 DS.Pd KEDIRI 16 08 1962 860 0639734635300012 431002702469 10051302710150 SUSMININGSIH. TIRU KIDUL I 847 8742742644200022 11051302711069 11051302711069 SRI WIDAYATI KEDIRI 10 04 1964 P PEMBINA IV/a SDN. Kediri 30 01 1959 P Pembina IV/a SDN Kayunan 856 5739742643300022 1431102702548 11051302711056 SUGIATI. Gadungan Kec.Pd KEDIRI 13 10 1958 P PEMBINA TK I IV-b SDN GADUNGAN 3 431002702686 10051302710532 SUKAMTI .S. 2007 GURAH GURU KELAS PLPG 2010 GURAH PLOSOKLATE N PLOSOKLATE N PLOSOKLATE N PLOSOKLATE N PLOSOKLATE N PUNCU GURU KELAS PLPG 2007 Guru Kelas 2010 01 MARET 1983 01 MARET 1988 01 JANUARI 1982 01 APRIL 1985 01 MARET 1978 1/11/1985 Guru Kelas 2010 Guru Kelas IVA SDN PUNCU 2 DS PUNCU KEC PUNCU PUNCU GR.Pd KEDIRI 07 06 1967 L PEMBINA 858 4941742643200012 431022003307 10051322011034 RIONO. SIDOMULYO KEC. PUNCU DS. Plosoklaten DS.Pd 865 6144736638300030 150702704455 07051302700283 SULASIYAH . Gadungan Kec. GADUNGAN KEC. WONOREJO KEC. PUNCU DS. Sumberbahagia Puncu Ds.GADUNGAN PUNCU DS.GADUNGAN PUNCU PUNCU GURU KELAS FORTOFOLIO/2010 SMPN 2 PARE 07 August 2012 11 Tahap 2 1 6 1955 P PEMBINA TK I IV/B SDN GADUNGAN I DS.S. SIDOMULYO KEC.S. S. Dsn. TIRU KIDUL KEC. PUNCU DS. Sumberbahagia Puncu Ds.MANGGIS PUNCU PENJASKES PORTOFOLIO SMPN 2 PARE 07 August 2012 7 Tahap 2 1 III/d SDN MANGGIS III DS. GADUNGAN 2 05 1961 P PEMBINA TK I IV b SDN. SIDOMULYO KEC. S. Kediri 25 04 1966 L Pembina IV/a SDN Kayunan 852 1738733635300012 431002700027 10051302710100 RASMI.S.MANGGIS 881 5743740642300012 15060270031 06051302700028 SRI AJOE KEDIRI 11 04 1962 P PEMBINA TKI IV/b SDN MANGGIS III 882 9443741642200002 431022001744 10051322011013 MUSLIKAN KEDIRI 11 01 1963 L PENATA TKI III/d 883 6938736637300012 1431102705233 11051302711237 SRI SUWARNI KEDIRI 06 06 1958 P PENATA TKI 884 9651 7356 3720 0002 431002700035 10151302711119 S. Gadungan Kec. S.Pd. S. Gadungan Kec.GADUNGAN PUNCU PUNCU GURU KELAS PLPG/2010 SMPN 2 PARE 07 August 2012 13 Tahap 2 1 SURABAYA 3 2 1967 P PENATA TK. GADUNGAN KEC. Sumberbahagia Puncu Ds.I III/D SDN GADUNGAN I PUNCU GURU KELAS PLPG /2011 SMPN 2 PARE 07 August 2012 14 Tahap 2 1 T.AGUNG 3 3 1964 L PENATA TKI III/d SDN SIDOMULYO 02 879 1143742646200010 1431122005231 11051322010943 SUNARKO.Pd. S. Plosoklaten DS.MANGGIS PUNCU GURU KELAS PLPG 2006 SMPN 2 PARE 07 August 2012 6 Tahap 2 1 SDN MANGGIS III DS. PUNCU DS. PUNCU DS.Pd KEDIRI 889 9535 7456 4630 0012 1431102701528 890 514573964130 0013 150602702446 891 655474664720 0002 1431102701189 SRI WINARTI S.027. TIRU KIDUL KEC. 2011 SMPN 2 PARE 07 August 2012 8 Tahap 1 1 PUNCU GURU KELAS PLPG TH.S. GADUNGAN 2 12 08 1958 P PEMBINA TK I IV-b SDN GADUNGAN 3 WIJI ASTUTIK . Kediri 06 04 1955 P Pembina TK I IV/a SDN Kayunan 853 0433738640641300012 150802712155 08051302710103 JAMALIYAH. GADUNGAN KEC. TIRU KIDUL I 849 2343742643300013 431002702708 10051302710574 UMI HANIK KEDIRI 11 10 1964 P PEMBINA IV/A SDN NGLUMBANG 850 9646735636300002 150602702536 06051302700036 LILIK PURWANINGSIH KEDIRI 14 03 1957 P PEMBINA TK.GADUNGAN PUNCU PUNCU GURU KELAS FORTOFOLIO/2010 SMPN 2 PARE 07 August 2012 9 Tahap 2 1 L PEMBINA TK I IV/B SDN GADUNGAN I DS. Gurah Ds. Gadungan Kec. S.Pd KEDIRI 11 8 1964 L PENATA TKI III/d SDN SIDOMULYO 02 880 7954737640200002 11051302710404 11051302710404 BUNANGIN MAGETAN 22 06 1959 L PEMBINA IV/a SDN MANGGIS III DS PUNCU KEC PUNCU DS.027-00032 11-0513-027-1-1226 11-0 513.S.Pd BLITAR 07 03 861 3839739641300022 1431102701513 11051302710533 KUSRIYANI.Pd MAGETAN 19 3 1957 L 885 8534 7326 3320 0002 431002700022 10051302710091 HARMINTO. S.Pd 864 9136744646300020 1431102701515 11051302711156 SULISTYORINI.Pd KEDIRI 9 12 1962 P Pembina TK I III/d SDN ASMOROBANGUN IV PUNCU GURU KELAS PLPG 2011 SMPN 2 PARE 07 August 2012 18 Tahap 2 1 KEDIRI 16 1 1964 L Pembina TK I III/d SDN ASMOROBANGUN IV PUNCU GURU KELAS PLPG 2011 SMPN 2 PARE 07 August 2012 19 Tahap 2 1 KEDIRI 9 6 1965 P Pembina TK I III/d SDN ASMOROBANGUN IV PUNCU GURU KELAS PLPG 2011 SMPN 2 PARE 07 August 2012 20 Tahap 2 1 KEDIRI 04 08 1961 L PEMBINA TK I IV/b SDN WONOREJO II PUNCU SMPN 2 PARE 07 August 2012 1 Tahap 3 1 KEDIRI 10 01 1965 P PEMBINA IV/a SDN WONOREJO II SMP N 2 PARE 07 August 2012 2 Tahap 3 1 AFANDHIE KEDIRI 05 03 1960 L PENATA TK I III/d SDN WONOREJO II GURU KELAS GURU OLAHRAGA GURU KELAS PORTOFOLIO 2008 MAMIK DS. 2011 01-01-1982 SMPN 2 PARE 07 August 2012 6 Tahap 1 1 PUNCU GURU KELAS PLPG TH. ASMOROBANGUN KEC.S. S. Kayunan Kec. PUNCU DS.Pd KEDIRI 09 06 1964 L 859 1148740641300023 150802700143 08051302710324 TIPUK EKOWATI. Plosoklaten DS PUNCU KEC PUNCU GURAH GURU PENJAS PLPG 2008 GURAH GURU KELAS PLPG 2010 GURAH GURU KELAS PORTO F. Dsn. S. S.

Pd KEDIRI 07 08 1960 P PEMBINA IV/A SDN ASMOROBANGUN 2 ASMOROBANGUN PUNCU PUNCU GURU KELAS PLPG 2010 901 23337336363000 13 1431102704972 11051302711021 MUJI.Pd 08 1961 P PEMBINA Tk. SUMBERAGUNG 941 843674064220012 431002702594 1005130 2710370 01 1962 L PEMBINA IV/A SDN.Pd KEDIRI 31 01 1962 P Pembina TK.Pd DARWATI.Pd YEKTI NGESTI UTAMI. SUMBERAGUNG 949 1033737639200023 1431122005198 11051322010406 HERI TRIANTO KEDIRI 01 07 1959 L PENATA TK I III/D SDN SUMBERAGUNG 3 Ds. IV/a SDN WATUGEDE I PUNCU DESA WATUGEDE KEC. Plosoklaten Ds. Pranggang Dsn. Kec III / d SDN PUNCU I Puncu DESA WATUGEDE KEC. Plosoklaten Dsn. III/d SDN WATUGEDE I PUNCU DESA WATUGEDE KEC. S.Pd KEDIRI 02 08 1958 P PEMBINA IV/A SDN SUMBERAGUNG 3 Ds.S. S. Pranggang Ds. Pranggang. S. Plosoklaten Ds.I PENATA MUDA TK.Pd KEDIRI 10 02 1960 L PENATA TK I PENGATUR MUDA I PEMBINA SDN ASMOROBANGUN 2 ASMOROBANGUN PUNCU Dsn Mangli. SUMBERAGUNG 946 3560735630200002 1431102702865 11051302710211 ISMANGI .Pd Kediri 01 02 1959 P Pembina Tk 1 PUNCU Guru Kelas SD Portofolio 2010 905 2534744648200013 1431102702555 11051302711218 MUGIONO. A. Pranggang Dsn. S. Sumberjo Ds.I IV/B SDN. Sumberagung 940 0142739641300023 431002700140 1005130 2710362 SUNARTIANI. S. Pranggang Dsn.Pd KEDIRI 12 5 1962 L 918 0841741643300012 150602702448 06051302700043 Kediri 09 05 1963 919 3834732634300002 431002702441 1005130 2710093 Kediri 02 05 920 8959739641200002 431002702531 1005130 2710268 EKO PUJI RAHAYU. S.S.Pd INSUTYASNI. S. PUNJUL III B SDN PUNJUL II P PENATA TK. S.S.Pd KEDIRI 22 07 1962 L PENATA TK I III/D SDN PRANGGANG 2 927 7743739640200002 431002700067 1005130 2710180 HASANNUDIN.Pd SURABAYA 11 04 1961 L Pembina TK.Pd Tl. SUMBERAGUNG 2 Ds. SUMBERAGUNG 950 375613760300002 1431002702502 10051302710207 SIH PUJI RAHAJENG.Pd SRI ENDRI HANDAYANI.Ma. Pranggang Dsn. Plosoklaten Ds. S.10208 150802712207 080513.Pd KEDIRI 12 10 1953 P Pembina TK. Sumberagung 937 6441736638300002 1431102705384 11051302710171 JUARNI. I IV/b SDN Pranggang III 928 533973640300013 431002702487 10051302710186 SUNARSIH. S.SD KEDIRI 07 08 1962 P PEMBINA TK.Pd KEDIRI 01 10 1955 L PEMBINA IV/A SDN ASMOROBANGUN 2 ASMOROBANGUN PUNCU PUNCU GURU KELAS PLPG 2011 902 75357436462000 22 1431102701190 11051302711197 IMAM SYAFI`I.S. SUMBERAGUNG 944 3349742645300003 1431102702871 11051302710810 KEDIRI 17 10 1964 P PEMBINA IV/A SDN.Pd MASRUP SUPRIHATI. SD Kediri 14 01 1960 L Penata Tk 1 PUNCU Guru Kelas SD PLPG 2011 907 6441743644300013 1431102703098 11051302710844 DWI PARLINA KEDIRI 9 11 1965 P PEMBINA TK I PUNCU GURU KELAS PLPG 2011 908 1142740660300003 431002700123 10051302710315 KUSWINANTI ANDREAS KEDIRI 10 8 1962 P PEMBINA TK I PUNCU GURU KELAS PORTOFOLIO 2010 909 2553732634300013 1431102703095 11051302710373 KARTUMI KEDIRI 31 12 1954 P PEMBINA PUNCU GURU KELAS PLPG 2011 910 3952730634200002 1431102703097 11051302710529 SALIM JOMBANG 20 6 1952 L PEMBINA PUNCU 150806112313 08051306110376 SUHARYANTO KEDIRI 11 7 1960 L PEMBINA 912 2247739639200003 1431102703096 11051302710496 BAKRI KEDIRI 15 9 1961 L PENATA TK I PUNCU GURU KELAS GURU PENJASKES GURU KELAS PLPG 2011 911 1043738641200013 913 3237742644300023 1431102703099 11051302711140 RARASATI KEDIRI 5 9 1964 P PUNCU GURU KELAS PLPG 2011 914 1851747649300032 150702705850 07051302700704 SHALIMATUL ANIS KEDIRI 19 5 1969 P PUNCU GURU KELAS PLPG 2007 915 080513. Ds Puncu.Pd KEDIRI 21 07 1958 L PEMBINA TK I IV/B SDN PRANGGANG 2 1005130 2710403 PARIKATUN.Pd KEDIRI 20 04 1962 P Pembina IV/a SDN Pranggang III 931 9344731633300003 430902700014 09051302710052 ISMIARSIH.Ma. SUMBERAGUNG 2 Ds.899 91397406423000 23 1431102702552 10051302710507 SRIASIH. Kec III / d SDN PUNCU I Puncu Dsn Mangli. S. Pranggang. SD Kediri 02 12 1966 L Penata Tk 1 PUNCU Guru Kelas SD PLPG 2011 01-11-1991 906 7346738639200003 1431102702556 11051302711239 SLAMET.I IV/B SDN SUMBERAGUNG IV DESA SUMBERAGUNG KADENI.S. S. KEDIRI 28 02 1957 L PEMBINA IV/A SDN SUMBERAGUNG 3 Ds. Pranggang. SUMBERAGUNG 2 Ds. S. PUNJUL Ds. S.S.Pd KEDIRI 18 4 1959 P PEMBINA IV/A SDN SUMBERAGUNG 3 Ds. Sumberjo Ds. I IV/b SDN Pranggang III 929 2563740641300153 431002700110 1005130 2710291 SITI RAFI'AH. Sumberjo Ds.Pd. Pranggang.027. A. SUMBERAGUNG 942 0744748640300022 1431102702870 11051302710482 KEDIRI 10 TRENGGALE 04 K KEDIRI 12 04 1960 P PEMBINA IV/A SDN. IV/a SDN WATUGEDE I PUNCU DESA WATUGEDE KEC. S. Pranggang Dsn.Pd PUNCU PUNCU PLOSOKLATE N PLOSOKLATE N PLOSOKLATE N PLOSOKLATE N PLOSOKLATE N PLOSOKLATE N PLOSOKLATE N PLOSOKLATE N PLOSOKLATE N PLOSOKLATE N PLOSOKLATE N PLOSOKLATE N PLOSOKLATE N PLOSOKLATE N PLOSOKLATE N PLOSOKLATE N PLOSOKLATE N PLOSOKLATE N PLOSOKLATE N PLOSOKLATE N PLOSOKLATE N PLOSOKLATE N PLOSOKLATE N PLOSOKLATE N PLOSOKLATE N PLOSOKLATE N PLOSOKLATE N PLOSOKLATE N PLOSOKLATE N PLOSOKLATE N PLOSOKLATE N PLOSOKLATE N PLOSOKLATE N PLOSOKLATE N PLOSOKLATE N PLOSOKLATE N SMPN 2 PARE 07 August 2012 4 Tahap 3 1 SMPN 2 PARE 07 August 2012 5 Tahap 3 1 SMPN 2 PARE 07 August 2012 6 Tahap 3 1 SMPN 2 PARE 07 August 2012 7 Tahap 3 1 SMPN 2 PARE 07 August 2012 8 Tahap 3 1 SMPN 2 PARE 07 August 2012 9 Tahap 3 1 SMPN 2 PARE 07 August 2012 10 Tahap 3 1 07 August 2012 11 Tahap 3 1 07 August 2012 12 Tahap 3 1 07 August 2012 13 Tahap 3 1 07 August 2012 14 Tahap 3 1 07 August 2012 15 Tahap 3 1 07 August 2012 16 Tahap 3 1 07 August 2012 17 Tahap 3 1 07 August 2012 18 Tahap 3 1 07 August 2012 19 Tahap 3 1 07 August 2012 20 Tahap 3 1 07 August 2012 1 Tahap 1 1 PLPG/ 2010 01-03-1983 SMK CANDA BHIRAWA 07 August 2012 2 Tahap 1 1 2006 4/1/1985 SMK CANDA BHIRAWA 07 August 2012 3 Tahap 1 1 Guru Kelas SD 2010 3/1/1977 SMK CANDA BHIRAWA 07 August 2012 4 Tahap 1 1 Guru Kelas SD 2010 1/1/1982 SMK CANDA BHIRAWA 07 August 2012 5 Tahap 1 1 Guru Kelas SD 2010 3/1/1983 SMK CANDA BHIRAWA 07 August 2012 6 Tahap 1 1 Guru Kelas SD 2010 4/1/1985 SMK CANDA BHIRAWA 07 August 2012 7 Tahap 1 1 GURU KELAS PLPG TH 2007 1/3/1978 SMK CANDA BHIRAWA 07 August 2012 8 Tahap 1 1 GURU KELAS PLPG TH 2010 1/3/1983 SMK CANDA BHIRAWA 07 August 2012 9 Tahap 1 1 GURU KELAS PLPG TH 2010 1/1/1982 SMK CANDA BHIRAWA 07 August 2012 10 Tahap 1 1 GURU KELAS PLPG TH 2011 1/3/1991 SMK CANDA BHIRAWA 07 August 2012 11 Tahap 1 1 Guru Kelas Lulus Portofolio 2010 1-12-1981 SMK CANDA BHIRAWA 07 August 2012 12 Tahap 1 1 Guru Kelas Lulus PLPG 2010 SMK CANDA BHIRAWA 07 August 2012 13 Tahap 1 1 Guru Kelas Lulus Portofolio 2010 1-1-1982 SMK CANDA BHIRAWA 07 August 2012 14 Tahap 1 1 Guru Kelas Lulus PLPG 2006 1-03-1988 SMK CANDA BHIRAWA 07 August 2012 15 Tahap 1 1 Guru Mapel Lulus Portofolio 2009 1-12-1975 SMK CANDA BHIRAWA 07 August 2012 16 Tahap 1 1 Guru Mapel Lulus PLPG 2011 1-3-1984 SMK CANDA BHIRAWA 07 August 2012 17 Tahap 1 1 Guru Kelas 2008 1-3-1978 SMK CANDA BHIRAWA 07 August 2012 18 Tahap 1 1 Guru Kelas 2010 1-1-1982 SMK CANDA BHIRAWA 07 August 2012 19 Tahap 1 1 Guru Kelas 2010 1-12-1981 SMK CANDA BHIRAWA 07 August 2012 20 Tahap 1 1 Guru Kelas 2010 1-1-1982 SMK CANDA BHIRAWA 07 August 2012 1 Tahap 2 1 Guru Kelas 2011 1-3-1978 SMK CANDA BHIRAWA 07 August 2012 2 Tahap 2 1 Guru Kelas 2011 1-12-1981 SMK CANDA BHIRAWA 07 August 2012 3 Tahap 2 1 Guru Penjas 2011 1-4-1985 SMK CANDA BHIRAWA 07 August 2012 4 Tahap 2 1 GURU KELAS FORTO FOLIO/2010 01-03-1983 SMK CANDA BHIRAWA 07 August 2012 5 Tahap 2 1 GURU KELAS PLPG/2010 01-03-1983 SMK CANDA BHIRAWA 07 August 2012 6 Tahap 2 1 GURU KELAS PLPG/2011 01-03-1983 SMK CANDA BHIRAWA 07 August 2012 7 Tahap 2 1 GURU KELAS PLPG/2011 01-12-1981 SMK CANDA BHIRAWA 07 August 2012 8 Tahap 2 1 GURU KELAS PLPG/2011 01-03-1987 SMK CANDA BHIRAWA 07 August 2012 9 Tahap 2 1 PENJASKES PLPG/2011 01-03-1983 SMK CANDA BHIRAWA 07 August 2012 10 Tahap 2 1 GURU KELAS PLPG TH 2011 1/7/1979 SMK CANDA BHIRAWA 07 August 2012 11 Tahap 2 1 GURU KELAS PLPG TH 2011 1/7/1979 SMK CANDA BHIRAWA 07 August 2012 12 Tahap 2 1 GURU KELAS PLPG TH 2011 1/11/1991 SMK CANDA BHIRAWA 07 August 2012 13 Tahap 2 1 GURU MAPEL PLPG TH 2011 1/1/1982 SMK CANDA BHIRAWA 07 August 2012 14 Tahap 2 1 GURU KELAS PLPG TH 2011 1/1/1982 SMK CANDA BHIRAWA 07 August 2012 15 Tahap 2 1 GURU KELAS 2008 1/1/1982 SMK CANDA BHIRAWA 07 August 2012 16 Tahap 2 1 PLPG 2008 PLPG 2011 1-12-1981 .AMa.Pd KEDIRI 2 1 1963 P PEMBINA IV/A SDN PRANGGANG 2 431002702494 10051302710197 DARWATI. Sumberagung 934 1836738641300010 431002700089 1005130 2710236 SRIYATI.Pd.Pd LILIK SUPRAPTI KEDIRI 09 01 1958 P Pembina IV a SDN Sumberagung I Ds. Ds Puncu.Pd KEDIRI 31 03 1960 P Pembina IV a SDN Sumberagung I Ds. SUMBERAGUNG 947 213673663800013 143110272866 11051302710220 SUWANTO.PdI SUPRIYANA. Pranggang.10208 DANI SWORO.DS. Pranggang. Pranggang.Pd KEDIRI 22 04 1958 P Pembina TK I IV b SDN Sumberagung I DS. S. Kec IV / b SDN PUNCU I Puncu Dsn Mangli. Plosoklaten Ds.S. Pranggang. IV/a SDN WATUGEDE I PUNCU DESA WATUGEDE KEC. Sumberagung 938 6663738639300002 1431102702868 11051302710363 SISMIARTIANI.Pd 923 5053736636200003 150702708644 07051302700243 924 7434741642300012 431002702612 925 2854734637300002 III D SDN PUNJUL II DS. SUMBERAGUNG 945 5147739641200023 1431122002872 1105132210495 KEDIRI 15 08 1961 L PENATA III/C SDN.Pd PRIYONO. S. Agung 04 05 1960 P Pembina TK I IV b SDN Sumberagung I Ds. III/d SDN WATUGEDE I PUNCU DESA WATUGEDE KEC.Pd KEDIRI 06 01 1966 P PENATA III/C SDN SUMBERAGUNG 3 Ds. S. SUMBERAGUNG 943 2439731632200003 1431102705385 11051302710527 KEDIRI 07 11 1953 L PEMBINA IV/A SDN.Pd KEDIRI 03 02 1965 L PENATA TK. S. SUMBERAGUNG 951 5537737640200003 150802700092 11051322010406 SUGENG SUGIANTO KEDIRI 05 12 1959 L PEMBINA Tk. Sumberagung 935 9335738639300003 431002700065 1005130 2710178 KEDIRI 03 10 1960 P Pembina IV a SDN Sumberagung I Ds.I Pembina IV a SDN Pranggang I 1954 P Pembina IV a SDN Pranggang I 06 1961 L Pembina Tk I IV b SDN Pranggang I 21 06 1960 L Pembina IV a SDN Pranggang I Kediri 13 10 1962 P Pembina IV a SDN Pranggang I YULIADI SISWANTO. Plosoklaten Ds. Sumberjo Ds.SATAK 01 MARET 1983 01JUNI 1986 01 MARET 1988 01 NOPEMBER 1991 01 APRIL 1985 01-12-1981 PLPG 2008 916 0244739642200013 431022003265 10051302710971 WINDARTOYO.SATAK. Sumberagung 936 1745740639300002 431002702553 1005130 2710299 KEDIRI 13 04 1962 P Pembina TK I IV b SDN Sumberagung I Ds. SUMBERAGUNG 948 8438744647300002 143110272867 11051302711257 SUPARTI.Pd Blitar 922 2345740542300013 431002702665 1005130 2710490 SITI ALIMAH.Pd KEDIRI 22 05 1956 P PEMBINA IV/A SDN PRANGGANG 2 926 7054740643200003 143110275312 11051302711104 SUNAR.1 III/D SDN ASMOROBANGUN 2 ASMOROBANGUN PUNCU PUNCU GURU KELAS PLPG 2011 903 15347306333000 03 1431102701182 11051302710550 WIDJI KEDIRI 02 12 1952 P PEMBINA IV/A PUNCU GURU KELAS PLPG 2011 904 2533737638300012 431002700059 1005302710170 ISMUYANAH.1 IV/B SDN ASMOROBANGUN 2 ASMOROBANGUN PUNCU PUNCU GURU KELAS PLPG 2011 900 61397386403000 23 431002702729 10051302710603 MANGAYUNINGTYAS.Pd. Pranggang. Plosoklaten Ds. S. Ds Puncu. Sumberagung 939 3648742643300022 1431122002869 1105132210580 KEDIRI 16 03 1964 P Pembina IV a SDN Sumberagung I Ds. Sumberjo Ds. IV/b SDN WATUGEDE I PUNCU DESA WATUGEDE KEC.BA. S. I IV/b SDN Pranggang III 932 6248734637300008 1431122005313 1105132210535 IRIANTI KEDIRI 16 09 1957 P Pembina iV/a SDN Pranggang III 933 1754736638300012 150802712129 08051302710049 DJUMILAH.Pd KEDIRI 07 10 1961 P Pembina TK. IV/b SDN WATUGEDE I PUNCU DESA WATUGEDE KEC. Plosoklaten Ds. SUMBERAGUNG 2 Ds. S.S.S. Plosoklaten Ds. S.Pd PONOROGO 12 9 1961 L PLPG/ 2010 917 7844740642200010 431002702597 10051302710375 PURJANTO. I IV/b SDN Pranggang III 930 3752740641300022 150602702042 06051302700049 MUJIANI.S.027.Pd GURU KELAS KEPENDIDIKAN DASAR KEPENDIDIKAN DASAR Guru Kelas SD 01-12-1991 SMPN 2 PARE 01 March SMPN 2 PARE 1987 01 January SMPN 2 PARE 1982 01 January SMPN 2 PARE 1982 01 January SMPN 2 PARE 1982 01 March SMPN 2 PARE 1983 01 March SMPN 2 PARE 1991 01 March SMPN 2 PARE 1991 01 January SMPN 2 PARE 2005 01 JANUARI SMPN 2 PARE 1982 01-03-1983 SMK CANDA BHIRAWA Kediri 27 921 3953738641200002 431002702580 1005130 2710347 SUDARMADJI. Sumberjo Ds.S.S. SUMBERAGUNG 2 Ds. II/b SDN WATUGEDE I PUNCU IV/a SDN SATAK 02 DSN. SUMBERAGUNG 2 Ds.

S.Pd KEDIRI 25 06 1964 P Pembina IV/a SDN Wonorejo Trisulo II Ds. ENDANG SRIWIYANTI.0012 1431102703133 11051302711187 RAIHATUL JANNAH. KASMIATUN.7406.Pd KEDIRI 16 12 1965 P Pembina IV/a SDN Wonorejo Trisulo II Ds.Pd KEDIRI 31 05 1966 P III/c SDN SEPAWON 2 976 7454 7386 4020 0003 150802700098 08051302710200 HAINI EKO YUWONO. PEHWETAN KEC. KEDUNGMALANG KEC. Wonorejo Trisulo 966 0535.Pd.I IV/B SDN. GAJAH MADA NO.I IV/B SDN SUKOMORO 1001 4148741643300023 1431102702828 11051302711119 TUN PUDJIRIANINGSIH KEDIRI 16 08 1963 P PENATA TK I III/D SDN SUKOMORO 1002 5658739641200002 431022001740 10051322010996 SANTOSO KEDIRI 26 03 1961 L PEMB. PAPAR DESA PEHKULON KEC. PEHKULON 986 4837 7356 3730 0012 430902700050 09051302710120 SRI MULATSIH.SPd KEDIRI 09 TRENGGALE 12 K KEDIRI 3 956 864 473 864 020 0022 431 002 702 481 10051302710173 GURITNO.I IV/B SDN. S. KEDIRI 05 06 1959 L PEMBINA TK. S. S. KRAS DS.Pd KEDIRI 7 1 1961 L PEMBINA IV/A SDN JAMBAMGAN 999 0447730632300013 431002702807 10051302710748 YETTY SRI SUPADMI A.7346.SPd 10 10 1962 L PEMBINA IV/A SDN WN TRISULO 1 DS. S. KEDIRI 31 10 1960 L PEMBINA TK I IV/B SDN SEPAWON 1 DS SEPAWON 969 375 073 763 820 022 143 110 270 5358 11051302710401 DJUMADI.Pd KEDIRI TULUNGAG UNG MADIUN 15 01 1956 L Pembina IV/a SDN Wonorejo Trisulo II Ds.Pd KEDIRI 28 09 1962 L PENATA III/c SDN SEPAWON 2 DS. SEPAWON 974 6260740641200003 6260740641200003 11051302711332 MOKHAMAD SHOKIB.I IV/B SDN PEHWETAN 2 984 3736737638200012 1431102702469 11051302710328 KASMUNI. KRAS DESA PEHKULON KEC.A.01 DESA KWADUNGAN JL. PEHKULON 991 1534 7436 4620 0012 1431122001284 11051322010824 PUJIONO. S. S.PAPAR PLOSOKLATE N PLOSOKLATE N PLOSOKLATE N PLOSOKLATE N PLOSOKLATE N PLOSOKLATE N PLOSOKLATE N PLOSOKLATE N PLOSOKLATE N PLOSOKLATE N PLOSOKLATE N PLOSOKLATE N PLOSOKLATE N PLOSOKLATE N PLOSOKLATE N PLOSOKLATE N PLOSOKLATE N PLOSOKLATE N PLOSOKLATE N PLOSOKLATE N PLOSOKLATE N PLOSOKLATE N PLOSOKLATE N PLOSOKLATE N NGASEM GURU KELAS 2010 1/3/1977 SMK CANDA BHIRAWA 07 August 2012 17 Tahap 2 1 GURU KELAS GURU PENJASKES GURU KELAS 2010 1/12/1981 SMK CANDA BHIRAWA 07 August 2012 18 Tahap 2 1 2010 1/3/1983 SMK CANDA BHIRAWA 07 August 2012 19 Tahap 2 1 2011 1/3/1994 SMK CANDA BHIRAWA 07 August 2012 20 Tahap 2 1 GURU KELAS SD 2010 31/12/1981 SMK CANDA BHIRAWA 07 August 2012 1 Tahap 3 1 GURU KELAS SD 2011 1/5/1988 SMK CANDA BHIRAWA 07 August 2012 2 Tahap 3 1 GURU KELAS SD 2011 1/3/1987 SMK CANDA BHIRAWA 07 August 2012 3 Tahap 3 1 GURU KELAS SD 2011 1/10/1988 SMK CANDA BHIRAWA 07 August 2012 4 Tahap 3 1 GURU KELAS SD 2011 1/3/1994 SMK CANDA BHIRAWA 07 August 2012 5 Tahap 3 1 Pendd.Pd.TK.Ma.0013 1431102703132 11051302710845 DEWI ISTIROKAH. GAJAH MADA NO. BANJARANYAR KEC. S.Pd.7436.Ma. S.01 DESA KWADUNGAN JL.Pd KEDIRI 04 07 1964 L PENATA TK I III/d SDN SEPAWON 2 DS.0002 1431122003134 11051322010940 KATEMI. I IV/B SDN KEDUNGMALANG 995 7548737638200002 431102705774 11051302710326 SUTADJI KEDIRI 16 02 1959 L PEMBINA IV/A SDN KEDUNGMALANG 996 6353737640200003 431022003259 10051322010962 EDY DJATMIKO PONOROGO 21 10 1959 L PEMBINA IV/A SDN KEDUNGMALANG 997 1040740643200013 1431102701964 11051302711103 SUTRISNO KEDIRI 08 07 1962 L PENATA Tk.I IV/B SDN. I IV/b SDN Wonorejo Trisulo II Ds.Pd KEDIRI 03 02 1964 P Penata III/c SDN Wonorejo Trisulo II Ds.S.SUKOMORO KEC. WN TRISULO 960 114 374 164 330 0023 143 110 270 3131 11051302711331 IDIN INDWIATI.0003 431002702924 10051302710496 KASMAN. PEHKULON 989 6434733635300003 431002702880 10051302710865 KEDIRI 02 11 1955 P PEMBINA TK. 957 693 574 064 130 0022 143 110 270 3128 11051302710615 6 1962 P PEMBINA IV/A SDN WN TRISULO 1 DS. WN TRISULO 959 876 074 064 330 0002 143 110 270 3130 11051302711028 SUPRANTI. S. S. S.01 DESA KWADUNGAN JL. PAPAR DS. PAPAR Ds.TK.Pd. KEDIRI 02 02 1965 L PEMBINA IV/A SDN BANJARANYAR II 992 1654 7416 4220 0012 1431102704994 11051302710913 TRIYONO. PAPAR DS. NGASEM DS. KEDIRI 22 11 1960 L IV/b SDN KWADUNGAN 977 5948 7406 4120 0012 150802700138 08051302710318 KEDIRI 16 6 1962 L IV/b SDN KWADUNGAN 978 5250 7346 3630 0023 430902700969 09051302710208 KEDIRI 18 9 1956 P IV/b SDN KWADUNGAN 979 0433 7366 3920 0052 1431102702119 11051302710272 SUBIYONO.Pd PONOROGO 02 05 1961 L PEMBINA TK. KEDIRI 15 11 1952 P PEMBINA TK.AMa. I IV/B SDN BANJARANYAR II 987 6142 7376 3930 0023 430902700991 09051302710238 TITIT PURWANTI.0012 431002700184 100513027103470 ISTIQOMAH.SPd KEDIRI 4 6 1958 L PENATA TK I III/D SDN SEPAWON 1 DS SEPAWON 972 9036742646200003 9036742646200003 11051322010650 HAMIM THOHARI. PAPAR DS.Pd. KEDIRI 11 9 1963 L III/d SDN KWADUNGAN 981 1533750651300013 431002702945 10051302711053 ENDANG LESTARI MANADO 11 12 1971 P PENATA PEMBINA TINGKAT I PEMBINA TINGKAT I PEMBINA TINGKAT I PEMBINA TINGKAT I PEMBINA TINGKAT I NON PNS - SDIT BINA INSANI DS.PAPAR DS. S. S. KEDUNGMALANG KEC. WN TRISULO 961 034 274 064 420 0013 431 022 003 291 10051322011008 SUHARTONO.PAPAR Ds.AGUNG 17 04 1960 P PEMBINA TK.Pd KEDIRI 02 08 1957 L PEMBINA IV/a SDN SEPAWON 2 DS.Pd.Pd. KEDUNGMALANG KEC. S. BANJARANYAR KEC.Pd.S. WN TRISULO 962 9540.SPd KEDIRI 11 8 1963 P GURU DEWASA III/C SDN WN TRISULO 1 DS. KEDIRI 18 4 1959 L PEMBINA IV/A SDN SEPAWON 1 DS SEPAWON 970 2041 7426 6430 0003 143 110 270 5359 11051302711086 DJENU SRI KEDIRI 7 9 1964 P PENATA TK I III/D SDN SEPAWON 1 DS SEPAWON 971 673 873 663 820 004 143 112 200 2723 11051322010541 SUPRIYADI. A. PAPAR DESA PEHKULON KEC.SPd.PAP AR DS. Wonorejo Trisulo 968 736 373 869 200 013 431 002 702 521 10051302710247 HARY SUSENO.Pd 08 12 1956 L Pembina TK.7426.4430. PAPAR DS. BANJARANYAR KEC. PAPAR DESA PEHKULON KEC. KEDIRI 05 05 1957 P PEMBINA TK. S.7426.4430.01 DESA KWADUNGAN KEC. GAJAH MADA NO.I IV/B SDN PEHWETAN 2 985 9937737639200022 150802700045 08051302710235 TUMIRIN. S. YAYUK NGESTININGSIH. I III/D SDN BANJARANYAR II 988 6345737639300013 150802712140 08051302710080 PONOROGO 13 10 1959 P PEMBINA TK. S. KEDIRI 13 03 1966 P PEMBINA IV/A SDN.I IV/B SDN KWARON DS. Wonorejo Trisulo 965 1548. KEDUNGMALANG KEC.PAPAR DS KWARON KEC. S.7346.KEC.SPd KEDIRI 11 1 1966 L PEMBINA IV/A SDN WN TRISULO 1 DS. SEPAWON JL.Pd. PAPAR DS. SURABAYA 10 08 1959 P PENATA TK.PAP AR DS KWARON KEC.Pd.JAMBANGAN. Jas kes.Pd KEDIRI 04 04 1959 L PEMBINA TK.I III/D SDN SUMBERAGUNG IV DESA SUMBERAGUNG 954 0244739642200013 431022003265 10051302710971 WINDARTOYO 09 1961 L PENATA Tk. KARANGREJO 982 5861756657300012 1431102704730 11051302711477 MIRTA SUSANTI KEDIRI 29 5 1978 P NON PNS - SDIT BINA INSANI 983 5834739641200012 431022003261 10051322010967 WINARTO PRIYADI. PAPAR DS.KEC.SPd KEDIRI 28 4 1962 P PEMBINA IV/A SDN WN TRISULO 1 DS. I IV/B SDN KEDUNGMALANG 994 7746739640300012 150802712246 08051302710254 SUPARNI KEDIRI 14 04 1961 P PEMBINA Tk.SUKOMORO KEC. Wonorejo Trisulo 964 7749. KEDUNGMALANG KEC. 2010 1/4/1985 SMK CANDA BHIRAWA 07 August 2012 6 Tahap 3 1 Guru Kelas PLPG/2010 1-3-1978 SMK CANDA BHIRAWA 07 August 2012 7 Tahap 3 1 Guru Kelas PLPG/2010 1-4-1985 SMK CANDA BHIRAWA 07 August 2012 8 Tahap 3 1 Guru Kelas PORTO POLIO/2010 1-4-1985 SMK CANDA BHIRAWA 07 August 2012 9 Tahap 3 1 Guru Kelas PLPG/2011 1-3-1987 SMK CANDA BHIRAWA 07 August 2012 10 Tahap 3 1 Guru Kelas PLPG/2011 Guru PLPG/2011 Penjasorkes GURU KELAS SD 2010 1-11-1991 SMK CANDA BHIRAWA 07 August 2012 11 Tahap 3 1 1-3-1988 SMK CANDA BHIRAWA 07 August 2012 12 Tahap 3 1 1/1/1982 SMK CANDA BHIRAWA 07 August 2012 13 Tahap 3 1 GURU KELAS SD 2011 1/1/1982 SMK CANDA BHIRAWA 07 August 2012 14 Tahap 3 1 GURU KELAS SD 2011 1/4/1991 SMK CANDA BHIRAWA 07 August 2012 15 Tahap 3 1 PENJASKES 2011 1/4/1985 SMK CANDA BHIRAWA 07 August 2012 16 Tahap 3 1 GURU MAPEL PLPG 1-6-1986 SMK CANDA BHIRAWA 07 August 2012 17 Tahap 3 1 GURU KELAS PORTO POLIO 1-1-1983 SMK CANDA BHIRAWA 07 August 2012 18 Tahap 3 1 GURU KELAS PLPG 1-3-1994 SMK CANDA BHIRAWA 07 August 2012 19 Tahap 3 1 GURU KELAS PLPG 07 August 2012 20 Tahap 3 1 GURU KELAS PORTO FOLIO 2008 07 August 2012 1 Tahap 1 1 NGASEM GURU KELAS PORTO FOLIO 2008 07 August 2012 2 Tahap 1 1 NGASEM GURU KELAS PLPG 2009 07 August 2012 3 Tahap 1 1 NGASEM GURU KELAS PLPG 2011 07 August 2012 4 Tahap 1 1 NGASEM PENJASKES PLPG 2011 07 August 2012 5 Tahap 1 1 NGASEM GURU KELAS PLPG 2010 07 August 2012 6 Tahap 1 1 NGASEM GURU KELAS PLPG 2011 07 August 2012 7 Tahap 1 1 PAPAR PENJASKES PLPG 2010 1-3-1995 SMK CANDA BHIRAWA 1 JANUARI SMPN I WATES 1982 1 JANUARI SMPN I WATES 1982 1 JULI 1979 SMPN I WATES 1 OKTOBER SMPN I WATES 1980 1 MARET SMPN I WATES 1988 1 JULI 2004 SMPN I WATES 1 JANUARI SMPN I WATES 2003 01/03/1983 SMPN I WATES 07 August 2012 8 Tahap 1 1 PAPAR GURU KELAS PLPG 2011 01/03/1981 SMPN I WATES 07 August 2012 9 Tahap 1 1 PAPAR GURU KELAS PORTOFOLIO 2008 01/10/1980 SMPN I WATES 07 August 2012 10 Tahap 1 1 KRAS GURU KELAS PORTOFOLIO 2009 01-07-1977 SMPN I WATES 07 August 2012 11 Tahap 1 1 KRAS GURU KELAS PLPG 2009 30-09-1980 SMPN I WATES 07 August 2012 12 Tahap 1 1 PAPAR GURU KELAS PLPG 2008 01/10/1980 SMPN I WATES 07 August 2012 13 Tahap 1 1 PAPAR GURU KELAS PLPG 2010 01/03/1977 SMPN I WATES 07 August 2012 14 Tahap 1 1 PAPAR GURU KELAS PLPG 2011 01/03/1988 SMPN I WATES 07 August 2012 15 Tahap 1 1 KRAS GURU KELAS PLPG 2011 01-03-1987 SMPN I WATES 07 August 2012 16 Tahap 1 1 KRAS GURU KELAS PLPG 2011 01-03-1988 SMPN I WATES 07 August 2012 17 Tahap 1 1 PAPAR GURU KELAS PLPG 2010 01/01/1982 SMPN I WATES 07 August 2012 18 Tahap 1 1 PAPAR GURU KELAS PLPG 2008 01/01/1982 SMPN I WATES 07 August 2012 19 Tahap 1 1 PAPAR PLPG 2011 01/12/1982 SMPN I WATES 07 August 2012 20 Tahap 1 1 PLPG 2010 01/03/1983 SMPN I WATES 07 August 2012 1 Tahap 2 1 PAPAR GURU KELAS GURU PENJASKES GURU KELAS PLPG 2011 01/03/1991 SMPN I WATES 07 August 2012 2 Tahap 2 1 PAPAR GURU KELAS PLPG 2011 3/1/1982 SMPN I WATES 07 August 2012 3 Tahap 2 1 PAPAR GURU KELAS PLPG 2010 01/12/1975 SMPN I WATES 07 August 2012 4 Tahap 2 1 PAPAR PENJASKES PLPG 2011 01/01/1982 SMPN I WATES 07 August 2012 5 Tahap 2 1 PAPAR PLPG 2011 01/03/1991 SMPN I WATES 07 August 2012 6 Tahap 2 1 FORTOFOLIO 2010 01/04/1985 SMPN I WATES 07 August 2012 7 Tahap 2 1 PAPAR GURU KELAS GURU PENJASKES GURU KELAS PLPG 2011 3/1/1974 SMPN I WATES 07 August 2012 8 Tahap 2 1 PAPAR GURU KELAS PLPG 2008 01/03/1983 SMPN I WATES 07 August 2012 9 Tahap 2 1 PAPAR PAPAR .Pd. Wonorejo Trisulo 963 5447.3620. GAJAH MADA NO. SEPAWON 975 4863744647300002 2053742644300013 11051302711363 ANGGORO RINA TS. PEHKULON 990 5645744646300022 143110270246 11051302710989 SRI SUDARMI.SPd.PAPAR DS.4630. BANJARANYAR KEC. I IV/b SDN Wonorejo Trisulo II Ds. WN TRISULO SITI ZAENAB.I IV/B SDN KWARON 1003 0342730633300013 14311022701741 11051302710142 KASMIJATI KEDIRI 10 10 1952 P PEMBINA IV/A SDN JAMBAMGAN 1004 6659742644300010 150802712290 08051302710347 TUTIK HARIASRI KEDIRI 27 03 1964 P PEMB.I IV/B SDN SUKOMORO 1000 1749738640300012 1431122002829 11051322014017 NURYANAH T. MAS SOHARI.S.4130.SUKOMORO KEC.S. Wonorejo Trisulo 967 4957.Pd. KEDIRI 02 03 1963 L PEMBINA IV/A SDN BANJARANYAR II 993 3363739640300013 431002702543 10051302710283 WINDY SULISTYOWATI KEDIRI 31 10 1961 P PEMBINA Tk. KARANGREJO DS. SEPAWON 973 4134735635200003 4134735635200003 10051302710198 WIN SUJITO. I III/D SDN KEDUNGMALANG 998 5439739641200012 1431102701742 11051302710450 MUJIYONO.JAMBANGAN. PEHWETAN KEC. PAPAR DS. KRAS DS. KRAS DS.Pd KEDIRI 1 1 1958 L IV/b SDN KWADUNGAN 980 6433 7416 4320 0023 1431122001838 11051322010921 AFANDI. GAJAH MADA NO.Pd KEDIRI 17 04 1962 P Pembina TK. WN TRISULO 958 344 374 464 820 0002 143 110 270 3129 11051302710847 ABD MALIK.Pd.952 8444732635200002 431002702858 1005130 2710834 SAMSUDIN KEDIRI 12 TRENGGALE 07 K PONOROGO 12 01 1954 L PEMBINA IV/A SDN SUMBERAGUNG IV DESA SUMBERAGUNG 953 6839739640200022 431002700063 1005130 2710175 SUKIRNO 05 1960 L PENATA Tk.3520.0002 431002702638 1005130 2710445 MUJIONO.S.01 DESA KWADUNGAN JL.I III/D SDN SUMBERAGUNG IV DESA SUMBERAGUNG 955 5241743647300003 1431102702873 11051302711351 ROHMIATIN 09 1965 P PENATA III/C SDN SUMBERAGUNG IV DESA SUMBERAGUNG 3 1960 L PEMBINA TK I IV/B SDN WN TRISULO 1 DS.

KRANDANG KEC.Pd ERLY WAHYU SUNARTI.Pd.Pd.Pd KEDIRI 09 15 1962 P PEMBINA TK. I Jati TAROKAN Guru Kelas PLPG / 2011 1/11/1992 SMKN I NGASEM 08 August 2012 9 Tahap 1 1 1045 "2660732635300000 1431102705038 "11051302710370 Dra. I IV/B SDN KRANDANG II 1023 1543 7386 4020 0023 430902700119 09051302710282 11 12 1960 L PENATA TK. TAROKAN DS KerepKEC. BANJARANYAR KEC. TAROKAN DS Bulusari IIIKEC. KEDIRI 1033 4456 7396 4120 0002 150806112315 8051302710379 Drs. KRANDANG KEC.KRAS DS Tarokan IIIKEC. S.S. BRAWIJAYA NO.Pd KEDIRI 10 12 1962 L PENATA III / C SDN BENDOSARI I DS KWARON KEC. I IV/B SDN KRANDANG II 1020 3558 7326 3520 0002 431002700303 10051302710763 DJUMALI KEDIRI 26 02 1954 L PEMBINA TK. KEDIRI S.I IV/B SDN KRANDANG I 1016 8836 7356 3820 0002 1431102702070 11051302710267 SAMSURI. KRAS DS. KRANDANG KEC. KRAS DS. TAROKAN DS Kaliboto IKEC. DW.Pd Kediri 4 3 1963 Laki-laki PEMBINA TK I IV/a SDN Tarokan III TAROKAN Guru Kelas FORTO POLIO/2010 SMKN I NGASEM 08 August 2012 1 Tahap 1 1 431002700305 "10051302710766 Issusilaningrum Kediri 28 5 1954 Perempuan PEMBINA TK I IV/a SDN Bulusari I TAROKAN Guru Kelas FORTO POLIO/2010 1/12/1975 SMKN I NGASEM 08 August 2012 2 Tahap 1 1 1038 "647742643200022 431022001751 "10051322011032 Sunardi. BRAWIJAYA NO. S.BENDOSARI KEC. KRAS DS.Pd Kediri 27 7 1962 Laki-laki PEMBINA TK I IV/a SDN Sumberduren TAROKAN Guru Kelas PLPG / 2011 1/3/1987 SMKN I NGASEM 08 August 2012 1 Tahap 2 1 1057 "5552742643300020 1431102701431 "11051302710745 Muji Suprihatin. S.. BRAWIJAYA NO.Pd. S.Pd BLITAR PROBOLING GO KEDIRI 23 06 1960 P 1029 3435 7416 4420 0012 1431122001343 11051322010622 KEDIRI 03 01 1963 1030 5536 7456 4630 0002 1431102701342 11051302711008 KEDIRI 04 02 1031 4939 7496 5330 0002 1431102705017 11051302711428 ASRIP.Pd 20 11 1959 L PEMBINA TK I IV / B SDN BENDOSARI I 1027 6040 7356 3730 0053 150702705741 7051302700178 SUSTI. TAROKAN DS Bulusari IKEC.S. KRAS DS.I IV/b SDN BENDOSARI II DS. TAROKAN DS Bulusari IKEC. TAROKAN DS KerepKEC.Pd 08 07 1957 P PEMBINA TK I 1028 3955 7386 3930 0012 1431102701341 11051302710557 HARIYANI.S.PAP AR Ds. BRAWIJAYA NO. S. KRANDANG KEC. LILIK SRI SULISTIANI. KEDIRI 10 08 1958 P PEMBINA TK.I IV/b SDN BENDOSARI II KRAS GURU KELAS PF 2009 SMPN I WATES 07 August 2012 20 Tahap 3 1 "10051302710507 Surohmad. KRAS DS. KRANDANG KEC. KRANDANG KEC.Pd Kediri 15 5 1962 Laki-laki PEMBINA TK I IV/a SDN Bulusari III TAROKAN Guru Kelas PLPG / 2011 1/7/1985 SMKN I NGASEM 08 August 2012 19 Tahap 1 1 1055 "2756743646300030 1431122002860 "11051322010657 Watik Setiyowati. I IV/B SDN KRANDANG II 1021 2335 7356 3920 0003 143110270207 11051302710215 ABD. KRAS DS. A. S.KRAS KRAS GURU KELAS PLPG 2009 SMPN I WATES 07 August 2012 19 Tahap 3 1 SUNARLIN. S.Pd BLITAR 13 06 1961 P PEMBINA Tk. S. TAROKAN DS Bulusari IKEC.PAP AR Ds. TAROKAN 01-03-1994 01 APRIL 1985 01 March 1983 01 March 1977 01 October 1980 1/4/1985 TAROKAN Guru Kelas PLPG / 2011 1/3/1987 SMKN I NGASEM 08 August 2012 2 Tahap 2 1 1005 6834741642300012 150802712393 08051302710514 1006 5234737638200003 150702705785 07051302700257 LASRI EKO GATOT SUGIHARJO. KRAS DS.JAMBANGAN. TAROKAN DS Kedungsari IKEC. KRAS DS. 1 KRAS GURU KELAS PLPG 2006 01-12-1981 SMPN I WATES 07 August 2012 11 Tahap 3 1 IV / B SDN BENDOSARI I JLN. S. 1 KRAS GURU KELAS PLPG 2011 SMPN I WATES 07 August 2012 16 Tahap 3 1 06 07 1962 P PEMBINA IV/a SDN BENDOSARI II DS. S.S. KRAS DS. S. 05 1957 L PEMBINA TK. TAROKAN DS Kedungsari IIKEC. I IV/B SDN JAMBAMGAN KEDIRI TULUNGAG UNG KEDIRI 5 1 1953 P PEMBINA IV/A SDN JAMBAMGAN 29 06 1963 P PENATA III/C SDN BANJARANYAR II 29 04 1964 P PEMBINA IV/A SDN BANJARANYAR II KEDIRI 24 11 1961 P PEMBINA TK.Pd. KEDIRI 14 05 1958 P PEMBINA TK. BRAWIJAYA NO.I IV/b SDN BENDOSARI II DS.Pd Kediri 2 1 1963 Perempuan PEMBINA TK I IV/b SDN Bulusari III DS. BANJARANYAR KEC.I IV/B SDN KRANDANG I 1017 0755 7366 3730 0012 1431102705201 11051302710178 KASIATI KEDIRI 20 TRENGGALE 04 K KEDIRI 23 04 1958 P PEMBINA IV/A SDN KRANDANG I 1018 1846 7376 3530 0002 431002700346 10051302710877 MARIYATIN BLITAR 14 05 1956 P PEMBINA IV/A SDN KRANDANG I 1019 1142 7366 3830 0023 150702711216 07051302700284 ENDANG RETNO S.Pd KEDIRI 07 1032 5038 7406 4330 0003 431022001741 10051322011007 SRIANAH. BRAWIJAYA NO. SULASTRI. S.Pd. KRANDANG KEC. SAJADI KEDIRI 03 10 1957 L PEMBINA TK. TAROKAN DS BlimbingKEC. MUSTOFA KEDIRI ELYS WALUYONINGSIH.KEC.BENDOSARI KEC. BRAWIJAYA NO. TAROKAN DS SumberdurenKEC.Pd Kediri 24 7 1960 IV/a SDN Kaliboto III TAROKAN Guru Penjaskes PLPG / 2011 1/1/1982 SMKN I NGASEM 08 August 2012 11 Tahap 1 1 1047 "1433736637300040 1431102705139 "11051302710452 Dwi Yohertin Kediri 1 1 1958 Perempuan PEMBINA TK I IV/b SDN Kaliboto I TAROKAN Guru Kelas PLPG / 2011 1/1/1982 SMKN I NGASEM 08 August 2012 12 Tahap 1 1 1048 "8435732633300000 1431122001386 "11051322010463 Rasmiyati. I IV/B SDN KRANDANG II 1022 4846 7366 3930 0002 430902700084 09051302710196 MUSTINI. Blimbing TAROKAN Guru Kelas PLPG / 2011 25-04-1998 SMKN I NGASEM 08 August 2012 8 Tahap 1 1 1044 "7533749650300010 1431102000235 "11051302010046 Kediri 1 2 1971 Perempuan PEMBINA TK I II/d TK. TAROKAN DS. S. MM. 08 1954 L PEMBINA TK. PUJI SLAMET S 1034 8562 7356 3630 0003 430902700921 9051302710099 1035 9945 7396 4030 0012 430902700099 9051302710237 1036 "2636741643200030 431002700200 1037 "1860732632300000 Laki-laki PEMBINA TAROKAN . 1 KRAS PLPG 2011 01-06-1986 SMPN I WATES 07 August 2012 14 Tahap 3 1 1967 P PEMBINA TK I IV / B SDN BENDOSARI I JLN. S. Blimbing FORTO POLIO/2010 1/2/2001 SMKN I NGASEM 08 August 2012 4 Tahap 1 1 1040 "7244735638300000 431002700045 "10051302710133 Riyani.KEC. I III/D SDN KRANDANG II 1025 5542 7406 4320 0013 1431102704992 11051302711324 Drs.S.PAPAR DESA PUHJAJAR KEC.S.Pd Muji Lestari. KRAS DESA PUHJAJAR KEC. S.Pd PACITAN 02 07 1963 L PEMBINA IV A SDN PUHJAJAR SRIYATI. I IV/B SDN JAMBAMGAN KEDIRI 15 5 1955 P PEMBINA TK. TAROKAN DS Bulusari IIIKEC.Pd Kediri 3 1 1954 Perempuan PEMBINA TK I IV/b SDN Blimbing I TAROKAN Guru Penjaskes PLPG / 2011 3/3/1983 SMKN I NGASEM 08 August 2012 13 Tahap 1 1 1049 "1534739642200020 1431122005176 "11051322010490 Subari. TAROKAN DS Kaliboto IIIKEC. 1 1007 084773363600012 150702705749 07051302700197 1008 243773163130002 431002702848 10051302710818 1009 2961 7416 4230 0022 1431102701283 11051302711328 1010 6761 7426 4330 0012 1431102701282 11051302710793 1011 8456739640300003 150802712167 08051302710127 SRI ASTUTIK.Pd. TAROKAN DS Kalirong IKEC. TAROKAN DS Blimbing IKEC.AUD Dwi Handayani Kediri 28 3 1954 Perempuan PEMBINA TK I IV/b SDN Bulusari I TAROKAN Guru Kelas PLPG / 2011 1/1/1982 SMKN I NGASEM 08 August 2012 10 Tahap 1 1 1046 "7056738641200000 1431122005140 "11051322010424 Retno Sulandriyo. S.TK. KRAS JLN.KRAS KRAS PENJASKES PF 2010 SMPN I WATES 07 August 2012 17 Tahap 3 1 JOMBANG 24 01 1961 L PEMBINA Tk. 1 KRAS PLPG 2011 01-04-1985 SMPN I WATES 07 August 2012 13 Tahap 3 1 L PEMBINA IV / A SDN BENDOSARI I JLN.Pd SUNARSIH NGANJUK 02 05 1963 P PEMB. S. KRANDANG KEC.Pd Jakarta 15 9 1953 Perempuan PEMBINA TK I IV/a SDN Kerep TAROKAN Guru Penjaskes PLPG / 2011 1/3/1983 SMKN I NGASEM 08 August 2012 15 Tahap 1 1 1051 "1635731636200000 1431122002990 "11051322010534 Mustaram Sujoto Makassar 3 3 1953 Laki-laki III/d SDN Sumberduren TAROKAN Guru Penjaskes PLPG / 2011 1/3/1984 SMKN I NGASEM 08 August 2012 16 Tahap 1 1 1052 "5346741643200010 1431122005141 "11051322010577 Sentot Hariyanto. S. KRANDANG KEC. S. S.KEC.Pd SRI UTAMI. TAROKAN DS Bulusari IIIKEC.JAMBANGAN.Pd.Pd KEDIRI 30 12 1957 P PEMBINA Tk.Pd Kediri 7 10 1963 Laki-laki PEMBINA TK I IV/a SDN Bulusari II TAROKAN Guru Kelas PLPG / 2011 1/6/1986 SMKN I NGASEM 08 August 2012 18 Tahap 1 1 1054 "4847740640200000 1431102701430 "11051302710614 Suwaji. S. AUD Nunung Setyorini.I IV B SDN PUHJAJAR SUMANTO.Pd Kediri 24 4 1965 Perempuan PEMBINA TK I IV/a SDN Tarokan III TAROKAN Guru Penjaskes PLPG / 2011 1/1/1986 SMKN I NGASEM 08 August 2012 20 Tahap 1 1 1056 "9059740642200010 1431102702859 "11051302710734 Sugeng Irianto.Pd. TAROKAN DS SumberdurenKEC. S.Pd Sidoarjo 2 2 1961 Laki-laki PEMBINA TK I IV/a SDN Kedungsari II TAROKAN Guru Penjaskes PLPG / 2011 1/3/1983 SMKN I NGASEM 08 August 2012 14 Tahap 1 1 1050 "1247731633300010 1431122005194 "11051322010523 Wagijema.MM.KRAS KRAS PENJASKES PLPG 2008 SMPN I WATES 07 August 2012 18 Tahap 3 1 MUJIANI.I IV/B SDN KWARON KEDIRI 2 9 1959 L PEMBINA TK. BANJARANYAR KEC. SUGENG AGUS SOLEH. S. TAROKAN DS Bulusari IKEC.Pd.Pd Nganjuk 12 9 1957 Perempuan PEMBINA TK I IV/b SDN Bulusari I TAROKAN Guru Penjaskes Guru Kelas PAUD/ TK Guru Kelas FORTO POLIO/2010 1039 "2738757658300020 FORTO POLIO/2010 1/7/1979 SMKN I NGASEM 08 August 2012 5 Tahap 1 1 1041 "9153742643300010 431002700230 10051302710570 Kediri 21 8 1964 Perempuan PEMBINA TK I IV/b SDN Kerep TAROKAN Guru Kelas forto polio/ 2010 1/4/1985 SMKN I NGASEM 08 August 2012 6 Tahap 1 1 1042 "4544741643200040 431022003303 "10051322011028 Kediri 12 12 1963 Laki-laki PEMBINA TK I IV/a SDN Kedungsari I TAROKAN Guru Penjaskes forto polio/ 2010 1/4/1985 SMKN I NGASEM 08 August 2012 7 Tahap 1 1 1043 "4241748651300010 1431102000253 "11051302010041 Kediri 9 9 1970 Perempuan PEMBINA TK I II/c TK.Pd Kediri 14 1 1963 Laki-laki III/d SDN Kalirong I TAROKAN Guru Penjaskes PLPG / 2011 4/4/1985 SMKN I NGASEM 08 August 2012 17 Tahap 1 1 1053 "3339741643200030 1431102701429 "11051302710599 Sutris.Pd SUMI HANDAYANINGSIH.Pd.Pd. Sulistiyani Mochammad Ali Idrus. S.PAPAR DESA PUHJAJAR KEC. TAROKAN DS Tarokan IIIKEC. I III/D SDN KRANDANG II 1024 7554 7426 4430 0013 1431102702072 11051302711193 22 12 1964 P PENATA TK.Pd 1012 8539741643200052 431002700238 10051302710587 1013 9247740642300013 1431102705315 11051302710867 1014 0658 7406 4230 0012 1431102704993 1015 9152 7326 3520 0003 1026 3452 7376 3820 0003 1506027002062 6051302700095 SUHARLI.BENDOSARI KEC. DW. KRAS DS.PAP AR DS. KRAS DS.S.Pd. S. S. KEDIRI 26 03 1962 P PEMBINA IV/A SDN BANJARANYAR II 1431102702069 11051302710263 MASWAN.Pd Kediri 15 3 1964 Laki-laki PEMBINA TK I IV/a SDN Bulusari I TAROKAN 1/4/1985 SMKN I NGASEM 08 August 2012 3 Tahap 1 1 431002002395 "10051302010033 Aini Mashlihatul Luthfiyah Kediri 6 4 1979 Perempuan - TK. 1 KRAS GURU KELAS PLPG 2007 01-01-1976 SMPN I WATES 07 August 2012 12 Tahap 3 1 PEMBINA TK I IV / B SDN BENDOSARI I JLN. BlimbingKEC. 1 KRAS GURU KELAS GURU PENJASKES GURU KELAS PLPG 2011 01-03-1988 SMPN I WATES 07 August 2012 15 Tahap 3 1 06 1971 P PENATA III / C SDN BENDOSARI I JLN. S. S.PAPAR Ds.BENDOSARI KEC. KRANDANG KEC.PAPAR GURU KELAS PLPG 2008 01/04/1985 SMPN I WATES 07 August 2012 10 Tahap 2 1 PAPAR GURU KELAS PLPG 2007 3/1/1978 SMPN I WATES 07 August 2012 11 Tahap 2 1 PAPAR GURU KELAS PLPG 2007 3/1/1977 SMPN I WATES 07 August 2012 12 Tahap 2 1 PAPAR GURU KELAS PLPG 2010 3/1/1977 SMPN I WATES 07 August 2012 13 Tahap 2 1 KRAS GURU KELAS PLPG 2011 01-03-1994 SMPN I WATES 07 August 2012 14 Tahap 2 1 KRAS GURU KELAS PLPG 2011 01-03-1987 SMPN I WATES 07 August 2012 15 Tahap 2 1 PAPAR GURU KELAS PLPG 2009 01/12/1981 SMPN I WATES 07 August 2012 16 Tahap 2 1 PAPAR GURU KELAS PORTOFOLIO 2010 01/11/1985 SMPN I WATES 07 August 2012 17 Tahap 2 1 PAPAR GURU KELAS PLPG 2011 01/03/1987 SMPN I WATES 07 August 2012 18 Tahap 2 1 KRAS GURU KELAS PLPG 2011 01-03-1988 SMPN I WATES 07 August 2012 19 Tahap 2 1 KRAS GURU KELAS PLPG 2011 01-10-1980 SMPN I WATES 07 August 2012 20 Tahap 2 1 KRAS GURU KELAS PLPG 2011 01-10-1980 SMPN I WATES 07 August 2012 1 Tahap 3 1 KRAS GURU KELAS PLPG 2011 01-03-1978 SMPN I WATES 07 August 2012 2 Tahap 3 1 KRAS GURU KELAS LULUS 2010 01-03-1977 SMPN I WATES 07 August 2012 3 Tahap 3 1 KRAS GURU KELAS PLPG 2007 01-07-1979 SMPN I WATES 07 August 2012 4 Tahap 3 1 KRAS GURU KELAS LULUS 2010 01-12-1975 SMPN I WATES 07 August 2012 5 Tahap 3 1 KRAS GURU KELAS PLPG 2011 01-07-1979 SMPN I WATES 07 August 2012 6 Tahap 3 1 KRAS GURU KELAS LULUS 2009 01-07-1979 SMPN I WATES 07 August 2012 7 Tahap 3 1 KRAS GURU KELAS LULUS 2009 01-12-1981 SMPN I WATES 07 August 2012 8 Tahap 3 1 KRAS GURU KELAS PLPG 2011 01-11-1991 SMPN I WATES 07 August 2012 9 Tahap 3 1 KRAS GURU KELAS PLPG 2011 01-03-1994 SMPN I WATES 07 August 2012 10 Tahap 3 1 JLN.I IV B SDN PUHJAJAR 11051302710895 SITI FUTI'AH. TAROKAN DS JatiKEC. S.PAPAR DS. DW.JAMBANGAN.

S. S. Puji Astutik Kediri 25 9 1966 Perempuan PEMBINA TK I IV/a SDN Bulusari I 1074 "2452743645300010 1431102702987 "11051302711019 Misri. S.Pd Kediri 8 11 1966 Perempuan PEMBINA TK I III/c SDN Cengkok 1088 "2044746648300113 1431102703194 "11051302711433 Titik Damayanti Kediri 7 12 1968 Perempuan 1089 2937734635200010 150602701277 6051302700131 JOHAN NUFURI.AS I PLPG Thn 2007 SMAN I GROGOL 08 August 2012 8 Tahap 1 1 10 6 1956 P PEMBINA TK I IV/B SDN PLOSO KECAMATAN MOJO MOJO GURU KELAS II PLPG Thn 2007 SMAN I GROGOL 08 August 2012 9 Tahap 1 1 SUTONO.Pd Kediri PDG.Pd KEDIRI 01 06 1954 P PEMBINA TK.Pd KEDIRI 24 03 1955 P PEMBINA TK. S.KELAS GURU BHS DEARAH GURU KELAS V GURU KELAS VI A GURU KELAS VI A GURU KELAS SMAN I GROGOL 08 August 2012 14 Tahap 1 1 1110 6444736639200013 150802700037 08051302710064 SUHADAK. TAROKAN DS Kaliboto IIKEC.KEDAK 01 1091 8042737640200000 150602702076 6051302700134 SUTRISNO. Purnomo Kediri 20 10 1963 Laki-laki PEMBINA TK I IV/b SDN Kedungsari I 1070 "3933742645200000 1431102701841 "11051302710937 Mujari. TAROKAN DS Bulusari IKEC.KELAS PLPG 2006 1/12/1975 SMKN I NGASEM 08 August 2012 17 Tahap 3 1 SEMEN GR. TAROKAN DS Jati KEC.Pd Kediri 20 5 1965 Laki-laki PEMBINA TK I IV/a SDN Kedungsari II 1078 "7652243646200010 1431102701771 "11051302711144 Suparlin. IRWANTO.PAGUNG Kec. TAROKAN DS Kedungsari IKEC. TAROKAN DS Kalirong IIKEC.I IV/b SDN.Ag 1103 2453734635300002 150702708937 07051302700199 SUMINI. S.Pd Kediri 8 7 1965 Perempuan PEMBINA TK I III/d SDN. S. TAROKAN DS Tarokan IKEC.Pd KEDIRI 25 6 1961 L PEMBINA IV/A SDN BLIMBING III KECAMATAN MOJO MOJO GURU KELAS III PLPG Thn 2007 SMAN I GROGOL 08 August 2012 13 Tahap 1 1 1109 4148735639200003 150802700035 08051302710062 GUSTUR SABARODIN. TAROKAN DS Kalirong IIKEC. TAROKAN DS Tarokan IIIKEC.SEMEN DS. S. SUCIPTO 03 1953 L PEMBINA TK. S. TAROKAN DS Kalirong IIKEC.Pd Kediri 2 5 1965 Perempuan PEMBINA TK I III/d SDN Kaliboto III 1081 "4040743646300020 1431102700491 "11051302711202 Mukhalimin.I IV/b SDN.PUHRUBUH Kec.S.Pd Kediri 1059 "4437742644200020 1431102701978 1060 "1547742641200000 1061 "4449742644200010 1431102701383 "11051302710817 Sugiarto.4 1 1964 Laki-laki PEMBINA TK I IV/a SDN Kaliboto II 5 1 1964 Laki-laki PEMBINA TK I IV/a SDN Kedungsari II 15 2 1961 Laki-laki PEMBINA TK I IV/a SDN Kalirong II Kediri 17 11 1964 Laki-laki PEMBINA TK I IV/a SDN Blimbing II "11051302710819 Budi Setyo.Pd KEDIRI 10 07 1959 L PEMBINA TK.KELAS PORTO FOLIO 2006 1/7/1977 SMKN I NGASEM 08 August 2012 14 Tahap 3 1 SEMEN GR.Abd. Sidempuan Kediri 8 7 1965 Laki-laki PEMBINA TK I IV/a SDN Kedungsari I 1073 "6257744646300010 1431102701428 "11051302710999 Dra. S.S.Pd 28 11 1959 1099 7046738639300013 150602701276 06051302700130 TUTIK SUGIARTI.Pd KEDIRI 16 8 1957 L PEMBINA TK I IV/B SDN Kraton KECAMATAN MOJO MOJO Kelas II PLPG Thn 2008 1/3/1977 01 December 1981 01 January 1982 01 July 1979 01 October 1980 01 February 1987 01 March 1988 01 January 1974 01 March 1977 01 March 1978 01 July 1979 01 October 1980 01 December 1981 01 July 1979 SMKN I NGASEM IV/B GR.Pd Kediri 3 3 1965 Laki-laki PEMBINA TK I IV/a SDN Tarokan III 1065 "9638743644300010 1431102701842 "11051302710829 Nur Subekti. TAROKAN DS JatiKEC.Pd KEDIRI 31 8 1956 L PEMBINA TK I IV/B SDN SUKOANYAR KECAMATAN MOJO MOJO KELAS IV. TAROKAN DS Tarokan IIKEC.Pd 12 11 1858 L PEMBINA IV/A SDN TAMBIBENDO I KECAMATAN MOJO MOJO Kelas III PLPG Thn 2008 01 July 1979 SMAN I GROGOL 08 August 2012 15 Tahap 1 1 1058 "7436742644200010 1431102701840 1431102701854 "11051302710776 Sujatmiko.Pd 14 7 1100 9251742644200013 150702004411 07051302000080 KATIMIN.SEMEN DS.Pd KEDIRI 05 06 1956 L PEMBINA TK.I IV/b SDN. S.Pd Kediri 20 1 1965 Perempuan PEMBINA TK I IV/a SDN Tarokan I 1075 "644743646300032 1431102701855 "11051302711023 Masirul Kotimah.Pd KEDIRI TULUNGAG UNG KEDIRI 11 12 1957 L PEMBINA TK I IV/B SDN TAMBIBENDO II KECAMATAN MOJO MOJO GURU KELAS IV PLPG Thn 2007 SMAN I GROGOL 08 August 2012 10 Tahap 1 1 07051302700270 SRI SUYUTI.Pd 9 1959 L PEMBINA TK I 1097 5542733634300003 150602701275 06051302700128 KUSNATUL AINI. TAROKAN DS SumberdurenKEC. S.SEMEN DS.Pd Kediri 15 12 1964 Laki-laki PEMBINA TK I IV/a SDN Blimbing I 1431102701839 "11051302710823 Sri Harini.S.Pd 1105 1543735638200013 150702705771 07051302700238 1106 6057734636300003 150702705793 1107 2163734636200003 TAROKAN Guru Kelas PLPG / 2011 1/3/1987 SMKN I NGASEM 08 August 2012 3 Tahap 2 1 TAROKAN Guru Kelas PLPG / 2011 1/3/1987 SMKN I NGASEM 08 August 2012 4 Tahap 2 1 TAROKAN Guru Kelas PLPG / 2011 1/3/1987 SMKN I NGASEM 08 August 2012 5 Tahap 2 1 TAROKAN Guru Kelas PLPG / 2011 1/3/1987 SMKN I NGASEM 08 August 2012 6 Tahap 2 1 TAROKAN Guru Kelas PLPG / 2011 1/3/1987 SMKN I NGASEM 08 August 2012 7 Tahap 2 1 TAROKAN Guru Kelas PLPG / 2011 1/3/1987 SMKN I NGASEM 08 August 2012 8 Tahap 2 1 TAROKAN Guru Kelas PLPG / 2011 1/3/1987 SMKN I NGASEM 08 August 2012 9 Tahap 2 1 TAROKAN Guru Kelas PLPG / 2011 1/3/1987 SMKN I NGASEM 08 August 2012 10 Tahap 2 1 TAROKAN Guru Kelas PLPG / 2011 1/3/1987 SMKN I NGASEM 08 August 2012 11 Tahap 2 1 TAROKAN Guru Kelas PLPG / 2011 1/3/1987 SMKN I NGASEM 08 August 2012 12 Tahap 2 1 TAROKAN Guru Kelas PLPG / 2011 1/3/1988 SMKN I NGASEM 08 August 2012 13 Tahap 2 1 TAROKAN Guru Kelas PLPG / 2011 1/3/1988 SMKN I NGASEM 08 August 2012 14 Tahap 2 1 TAROKAN Guru Kelas PLPG / 2011 1/3/1988 SMKN I NGASEM 08 August 2012 15 Tahap 2 1 TAROKAN Guru Kelas PLPG / 2011 1/3/1988 SMKN I NGASEM 08 August 2012 16 Tahap 2 1 TAROKAN Guru Kelas PLPG / 2011 1/3/1988 SMKN I NGASEM 08 August 2012 17 Tahap 2 1 TAROKAN Guru Kelas PLPG / 2011 1/3/1988 SMKN I NGASEM 08 August 2012 18 Tahap 2 1 TAROKAN Guru Kelas PLPG / 2011 1/3/1988 SMKN I NGASEM 08 August 2012 19 Tahap 2 1 TAROKAN Guru Kelas PORTO FOLIO 1/3/1988 SMKN I NGASEM 08 August 2012 20 Tahap 2 1 TAROKAN Guru Penjaskes PLPG / 2011 1/3/1987 SMKN I NGASEM 08 August 2012 1 Tahap 3 1 TAROKAN Guru Kelas PLPG / 2011 1/4/1989 SMKN I NGASEM 08 August 2012 2 Tahap 3 1 TAROKAN Guru Kelas PLPG / 2011 1/3/1991 SMKN I NGASEM 08 August 2012 3 Tahap 3 1 TAROKAN Guru Kelas PLPG / 2011 1/3/1991 SMKN I NGASEM 08 August 2012 4 Tahap 3 1 TAROKAN Guru Kelas PLPG / 2011 1/11/1991 SMKN I NGASEM 08 August 2012 5 Tahap 3 1 TAROKAN Guru Kelas PLPG / 2011 1/11/1991 SMKN I NGASEM 08 August 2012 6 Tahap 3 1 TAROKAN Guru Kelas PLPG / 2011 1/12/1991 SMKN I NGASEM 08 August 2012 7 Tahap 3 1 TAROKAN Guru Kelas PLPG / 2011 1/12/1991 SMKN I NGASEM 08 August 2012 8 Tahap 3 1 DS JatiKEC. TAROKAN DS Tarokan KEC.I IV/b SDN. TAROKAN DS Blimbing IIKEC.PUHRUBUH Kec. S. S.Pd Kediri 21 4 1965 Laki-laki PEMBINA TK I IV/a SDN Kalirong I 1067 "9252743644200010 1431102701427 Kediri 27 9 1965 Laki-laki PEMBINA TK I IV/b SDN Bulusari I 1068 "433744646200082 1431102701979 Kediri 1 1 1966 Laki-laki PEMBINA TK I IV/a SDN Kedungsari II 1069 "1352741645200000 1431102705175 "11051302710841 Muhammad Munir. S.Pd Kediri 12 3 1965 Perempuan PEMBINA TK I IV/a SDN Kalirong II 1076 "2539743647200010 1431122001856 "11051322011034 Moh. S.PAGUNG 01 DS KerepKEC. TAROKAN DS Tarokan IVKEC. TAROKAN DS Bulusari IKEC.Pd Drs.V. S. Tarokan II 1082 "40744648200013 1431102702993 "11051302711262 Pranoto.Pd Kediri 27 5 1965 Laki-laki PEMBINA TK I IV/a SDN Tarokan III 1080 "6834743646300030 1431102701844 "11051302711199 Suwartini.Pd Kediri 23 8 1969 Perempuan PEMBINA TK I III/d SDN Jati DS Kaliboto IIKEC.Pd KEDIRI 24 09 1953 P PEMBINA TK.Pd KEDIRI 26 01 1955 P PEMBINA TK. S.Pd Nganjuk 14 4 1966 Perempuan PEMBINA TK I IV/a SDN Jati 1085 "9559746648200010 1431102702991 "11051302711394 Dwi Warsana. S. TAROKAN DS Kalirong IKEC. S.SEMEN SEMEN PLPG 2007 08 August 2012 20 Tahap 3 1 SDN BLIMBING III KECAMATAN MOJO MOJO SMAN I GROGOL 08 August 2012 1 Tahap 1 1 PEMBINA TK I IV/B SDN PAMONGAN I KECAMATAN MOJO MOJO SMAN I GROGOL 08 August 2012 2 Tahap 1 1 P PEMBINA TK I IV/B SDN NGADI KECAMATAN MOJO MOJO SMAN I GROGOL 08 August 2012 3 Tahap 1 1 1960 P PEMBINA TK I IV/B SDN KENITEN I KECAMATAN MOJO MOJO SMAN I GROGOL 08 August 2012 4 Tahap 1 1 9 1964 L PEMBINA IV/A TK DW SUKOANYAR KECAMATAN MOJO MOJO SMAN I GROGOL 08 August 2012 5 Tahap 1 1 31 122 1967 L PEMBINA IV/A TK DW KENITEN KECAMATAN MOJO MOJO GURU KELAS PLPG Thn 2007 SMAN I GROGOL 08 August 2012 6 Tahap 1 1 KEDIRI 31 10 1972 P NON PNS - TK Km Maesan KECAMATAN MOJO MOJO GURU KELAS TK PLPG Thn 2007 SMAN I GROGOL 08 August 2012 7 Tahap 1 1 21 1 1956 P PEMBINA TK I IV/B SDN KRANDING KECAMATAN MOJO MOJO GURU KE. "11051302710777 Kediri S. S.Pd CIAMIS 1102 3345750651300003 150702004650 07051302000684 SITI MASRUROH. TAROKAN DS Kedungsari IIKEC.PUHRUBUH 02 1095 5656731633200002 150702708928 07051302700184 Drs.Pd Kediri 6 3 1965 Perempuan PEMBINA TK I IV/a SDN Sumberduren 1066 "3753743644200020 1431102701853 "11051302710832 Rukun Subagyo.Pd KEDIRI 25 7 1956 P PEMBINA TK I IV/B SDN PONGGOK KECAMATAN MOJO MOJO GURU KELAS I PLPG Thn 2007 SMAN I GROGOL 08 August 2012 11 Tahap 1 1 150702705829 07051302700338 ATIK INDIARTO.KELAS PORTO FOLIO 2006 1/3/1977 SMKN I NGASEM 08 August 2012 15 Tahap 3 1 SEMEN GR.PAGUNG 01 1090 5458733635300000 150602701278 6051302700133 PONIMAH. TAROKAN DS CengkokKEC. S.PAGUNG Kec. S.KELAS PORTO FOLIO 2006 1/3/1977 SMKN I NGASEM 08 August 2012 18 Tahap 3 1 SEMEN GR.Pd 1062 "2547742644200020 1431102703210 1063 "9533743645300000 KEDIRI SD YBPK BULUSARI Portofolio 2006 Portofolio 2006 PLPG Thn 2006 Portofolio 2006 PLPG Thn 2007 . S. S. TAROKAN DS Kedungsari IIKEC. TAROKAN DS Kaliboto IKEC. TAROKAN DS Blimbing IKEC.PUHRUBUH 01 1094 1256731632300003 150602705715 07051302700140 SARAH.Pd KEDIRI TULUNGAG UNG KEDIRI 19 1101 5563745647200143 150702006928 07051302000100 SYARIF HIDAYAT.I IV/b SDN. TAROKAN DS Tarokan VIKEC. S.Pd Kediri Slamet Tuhu Widarmanto. TAROKAN TAROKAN Guru Kelas PLPG / 2011 1/3/1992 SMKN I NGASEM 08 August 2012 9 Tahap 3 1 TAROKAN Guru Kelas PLPG / 2011 1/3/1994 SMKN I NGASEM 08 August 2012 10 Tahap 3 1 TAROKAN Guru Kelas PLPG / 2011 3/1/1994 SMKN I NGASEM 08 August 2012 11 Tahap 3 1 TAROKAN Guru Kelas PLPG / 2011 1/3/1994 SMKN I NGASEM 08 August 2012 12 Tahap 3 1 TAROKAN Guru Kelas PLPG / 2011 5/10/2004 SMKN I NGASEM 08 August 2012 13 Tahap 3 1 SEMEN GR.Pd 1 6 1964 Laki-laki PEMBINA TK I IV/a SDN Kaliboto II 1071 "1154742644300020 1431102701843 "11051302710945 Rosdiana Sinaga.Pd 22 8 1964 Perempuan PEMBINA TK I IV/a SDN Kaliboto III 1072 "5040743646200020 1431102701977 "11051302710974 Rokhim. TAROKAN 1084 "6746744646300030 1431102701773 "11051302711283 Putik Atin.VI PLPG Thn 2007 SMAN I GROGOL 08 August 2012 12 Tahap 1 1 1108 5957739640200002 150702704503 07051302700384 KASWADI.KELAS PORTO FOLIO 2007 1/2/1974 SMKN I NGASEM 08 August 2012 19 Tahap 3 1 SDN. S. TAROKAN DS Kaliboto IIIKEC. S.SEMEN DS.Pd KEDIRI 24 TRENGGALE 3 K KEDIRI 10 12 1955 L 1098 9999999955573425 150602702074 06051302700129 SUMARMI. TAROKAN DS Kedungsari IIKEC.I IV/b 1096 2235737640200013 150602701274 06051302700127 K. S.Pd 1104 9999999955714441 150702705750 07051302700202 BANDIYAH.SEMEN DS.PUHRUBUH Kec. S. TAROKAN DS Kedungsari IKEC. S. S.Pd Kediri 8 12 1969 Laki-laki PEMBINA TK I III/c SDN Tarokan IV 1087 "1440744646300030 1431102703211 "11051302711433 Suprihatin. S. S. S. S.Pd Kediri 8 7 1966 Laki-laki PEMBINA TK I IV/a SDN Tarokan VI 1083 "6155747648300000 1431102701772 "11051302711274 Yayuk Sri Wahyuni.KANYORAN Kec.Pd Surabaya 7 12 1965 Laki-laki PEMBINA TK I III/d SDN Kalirong II 1077 "2433744646200280 1431102701980 "11051302711036 Faozan. S. M. S.KANYORAN 02 1092 5656733635300000 150602702077 6051302700135 SUHARTATIK. TAROKAN DS Kaliboto KEC. TAROKAN DS BULUSARI KEC TAROKAN DS. Mudhofir. S.Pd Kediri 20 3 1965 Laki-laki PEMBINA TK I III/d SDN Jati 1079 "5852745646200000 1431102702989 "11051302711161 Jasim.KELAS PLPG 2006 1/3/1983 SMKN I NGASEM 08 August 2012 16 Tahap 3 1 SEMEN GR.I IV/b SDN.Pd Kediri 27 2 1968 Laki-laki PEMBINA TK I III/c SDN Kerep 1086 "5540747651200010 1431102702992 "11051302711420 Sungkowo.Pd Kediri 1 2 1965 Perempuan PEMBINA TK I IV/b SDN Kaliboto I 1064 "2635743644200020 1431102702988 "11051302710828 Sehirotan. Mohammad Eko "11051302710880 Suharto "11051302710923 Drs.SEMEN DS. S.PUHRUBUH 02 1093 5933732633300000 150602701279 6051302700136 UMI MARDIYATI. S.KEDAK Kec. S.Pd "11051302710783 Mulyono. S. S.

S. S. S.Pd KEDIRI 25 TRENGGALE 4 K PONOROGO 10 1147 3944736638300012 431002700073 10051302710201 NUNIK MUDJIASIH. S. HUDA DS GROGOL KEC. DATENGAN I GROGOL GURU KELAS 2010 1-10-2007 SMPN I GROGOL 08 August 2012 6 Tahap 1 1 1162 6840739640300012 431002700104 10051302710264 SUKATI KEDIRI 08 05 1961 P PNS IV A SD.VI PLPG Thn 2008 1116 4759739640300012 150802700106 08051302710252 SRI RAHAYUNIWATI.Pd KEDIRI 18 3 1959 L PEMBINA TK I IV/B SDN KEDAWUNG I KECAMATAN MOJO MOJO KELAS IV. S. S. CERME I DS GROGOL KEC. SONOREJO 2 GROGOL GURU KELAS 2010 1-10-2010 SMPN I GROGOL 08 August 2012 3 Tahap 1 1 431002700088 10051302710231 29 03 1962 P PNS IV B SD.VI GURU KELAS V 11 9 1962 P PEMBINA TK I IV/B SD N SUKOANYAR KECAMATAN MOJO MOJO GURU KELAS I PLPG Thn 2009 1135 3459731634300013 430902701034 09051302710318 ENDANG TRI ASTUTI KEDIRI 27 11 1953 P PEMBINA IV/A SD N PETOK KECAMATAN MOJO MOJO GURU KELAS V PLPG Thn 2009 1136 7439742644300013 431002000006 10051302010009 HERLIN WIDOWATI KEDIRI 7 11 1964 S-1 NON PNS - TK DW SUKOANYAR KECAMATAN MOJO MOJO GURU KELAS TK Portofolio 2010 01 January 1982 01 December 1981 01 January 1982 01 January 1982 01 January 1982 01 January 1982 01 January 1982 01 December 1981 01 January 1982 01 March 1983 01 March 1983 01 March 1983 01 March 1983 01 January 1982 01 March 1983 01 March 1978 01 March 1978 01 July 1979 01 October 1980 01 October 1980 01 November 1981 01 December 1981 01 December 1981 01 December 1981 01 January 1982 - 1137 3733743646300022 431002002380 10051302010012 NUR HAYATI KEDIRI 1 4 1965 S-1 NON PNS - TK PKK KEDAWUNG KECAMATAN MOJO MOJO GURU KELAS TK PLPG 2010 1138 7534 7456 4830 0012 431002002383 10051302010018 KEDIRI 2 2 1967 S-1 NON PNS - TK DW MOJO KECAMATAN MOJO MOJO 1139 5852753655300012 431002002386 10051302010022 KEDIRI 20 5 1975 S-1 NON PNS - TK DW JUGO III KECAMATAN MOJO 1140 0548754655300022 431002002388 10051302010024 ENDANG SARWORINI SRI SUHARNI DWI NINGSIH LINA MUSRIATIN KEDIRI 16 2 1976 S-1 NON PNS - TK DW TAMBI BENDO 1141 4237747650300023 431002002403 10051302010041 SITI AROFAH KEDIRI 5 9 1969 S-1 NON PNS - 1142 8837732634300012 431002700023 10051302710094 RINI SUSANTI.S.Pd KEDIRI 23 4 1963 L PEMBINA TK I IV/B SDN PLOSO KECAMATAN MOJO MOJO KELAS IV.Pd KEDIRI 1 5 1963 L PEMBINA IV/A SDN PAMONGAN I KECAMATAN MOJO MOJO PLPG Thn 2008 1124 7037739640200013 150806112257 08051306110271 MAHMUDI.Pd KEDIRI 27 4 1961 P PEMBINA TK I IV/B SDN TAMBIBENDO II KECAMATAN MOJO MOJO KELAS IV. S.Pd 5 7 1961 L PEMBINA IV/A SDN MAESAN KECAMATAN MOJO MOJO 1125 2744734637200012 430902700924 09051302710123 12 4 1956 L PEMBINA TK I IV/B SD N PONGGOK KECAMATAN MOJO MOJO 1126 3358734637200003 430902700940 09051302710150 26 10 1956 L PEMBINA IV/A SD N PAMONGAN I KECAMATAN MOJO MOJO GURU KELAS V PLPG Thn 2009 1127 0139736638300023 430902700064 09051302710151 7 8 1958 P PEMBINA TK I IV/B SDN SUKOANYAR KECAMATAN MOJO MOJO 1128 4243738639300013 430902700967 09051302710205 11 9 1960 P PEMBINA TK I IV/B SDN JUGO I KECAMATAN MOJO MOJO 1129 2153737639300013 430902700992 09051302710243 KEDIRI TRENGGALE SUPARWI K TRENGGALE TEGUH SETYONO K RUSMIATI KEDIRI TULUNGAG MULYATI UNG NURLAILI AGUSTINIWATI KEDIRI KELAS III GURU PENJASKES GURU KELAS V 21 8 1959 P PEMBINA TK I IV/B SD N JUGO I KECAMATAN MOJO MOJO GURU KELAS VI PLPG Thn 2009 GURU KELAS PLPG Thn 2009 IV. SRI SUPIYANTI KEDIRI 14 3 1961 P PEMBINA TK I IV/B SDN TAMBIBENDO I KECAMATAN MOJO MOJO GURU KELAS 5 PLPG 2010 SMAN I GROGOL 08 August 2012 14 Tahap 3 1 10051302710269 SURYATI PACITAN 6 9 1961 P PEMBINA TK I IV/B SD N NGETREP II KECAMATAN MOJO MOJO KELAS PLPG 2010 SMAN I GROGOL 08 August 2012 15 Tahap 3 1 431002702545 10051302710286 KEDIRI 19 11 1961 P PEMBINA IV/A SD N NGADI KECAMATAN MOJO MOJO KELAS IV A PLPG 2010 SMAN I GROGOL 08 August 2012 16 Tahap 3 1 1152 4839740641300082 431002702559 10051302710310 7 1962 P PEMBINA IV/A SD N PLOSO KECAMATAN MOJO MOJO KELAS IV PLPG 2010 SMAN I GROGOL 08 August 2012 17 Tahap 3 1 431002702568 10051302710329 8 12 1960 L PEMBINA TK I IV/B SD N NGETREP II KECAMATAN MOJO MOJO KELAS PLPG 2010 SMAN I GROGOL 08 August 2012 18 Tahap 3 1 1154 2160732637300003 431002702569 10051302710330 SULASTRI KEDIRI TULUNGAG UNG KEDIRI 5 1153 4540738639200003 SRI HARTINI ROSIDATUL AL HUSNA. S. S.Pd KEDIRI 1148 8544739641200012 431002702526 10051302710259 YUDI RIANTO. KALIPANG I GROGOL GURU KELAS 2010 1-10-2010 SMPN I GROGOL 08 August 2012 5 Tahap 1 1 1161 9438738641300003 431002700099 10051302710253 SITI NURASIYAH KEDIRI 06 11 1960 P PNS IV A SD.Pd KEDIRI 1 8 1959 L PEMBINA TK I IV/B SDN KEDAWUNG II KECAMATAN MOJO MOJO KELAS IV. GROGOL I GROGOL GURU KELAS 2010 1-10-2010 SMPN I GROGOL 08 August 2012 4 Tahap 1 1 1160 9446738641200003 431002700097 10051302710251 MALANG TULUNGAG UNG KEDIRI 28 1159 8661740641300002 MAIDA SURYANI ANIK SULISTYOWATI LUSIA WAGITO 14 11 1960 L PNS IV B SD.VI PLPG Thn 2008 1112 0550738640200013 150802700056 08051302710113 MULYO WIDODO.Pd KEDIRI 5 5 1954 P PEMBINA 1143 5155733635200023 431002700030 10051302710104 MARIYONO.VI PORTOFOLIO 2008 1117 8759739641200002 150802712245 08051302710253 MARSUDIONO.VI GURU KELAS I PLPG Thn 2009 1130 3549735638200002 430902700104 09051302710244 SUSETYOWATI KEDIRI 17 2 1957 P PEMBINA TK I IV/B SD N TAMBIBENDO II KECAMATAN MOJO MOJO GURU KELAS II PLPG Thn 2009 1131 5342734636300013 430902701004 09051302710263 PUJI LESTARI KEDIRI 10 10 1956 P PEMBINA IV/A SD N SUKOANYAR KECAMATAN MOJO MOJO PLPG Thn 2009 1132 1448737639200013 430902701010 09051302710273 KEMIS SUNARTO 16 11 1956 L PEMBINA IV/A SD N KEDAWUNG I KECAMATAN MOJO MOJO 1133 2550738640200023 430902701017 09051302710284 EDIYONO 15 12 1960 L PEMBINA IV/A SD N NGETREP I KECAMATAN MOJO MOJO 1134 5243740640300003 430902701027 09051302710311 SUTIANI KEDIRI TULUNGAG UNG KEDIRI GURU KELAS II GURU KELAS IV.V.Pd KEDIRI 24 7 1961 L PEMBINA TK I IV/B SD N BLIMBING III KECAMATAN MOJO MOJO KELAS IV PLPG Thn 2008 1118 5847739643300002 150802712156 08051302710263 WINARTI.V. GROGOL DS CERMEKEC. HUDA GROGOL GURU KELAS 2009 2-1-1997 SMPN I GROGOL 08 August 2012 2 Tahap 1 1 1158 2160737641300003 431002700079 10051302710216 08 1959 P PNS IV B SD. S. S.Pd KEDIRI 23 8 1955 L 1144 1757734634300002 431002702451 10051302710114 ISTIANI SPd 4 1956 1145 4536735635300002 431002702453 10051302710117 KARMIATI 2 1146 4442730632200013 431002700071 10051302710192 WAHJUDJI. GROGOL GROGOL GURU KELAS 2010 1-4-2006 SMPN I GROGOL 08 August 2012 7 Tahap 1 1 1163 1048735640300003 431002700131 10051302710335 SUNARNI KEDIRI 16 07 1957 P PNS IV B SD.VI PLPG Thn 2008 1123 1833741642200012 150802712377 08051302710484 PURWADI. GROGOL GROGOL GURU KELAS 2009 01 March 1977 01 March 1977 01 March 1978 01 March 1978 01 October 1980 01 January 1982 01 January 1981 01 January 1982 01 January 1982 01 January 1982 01 January 1982 01 December 1982 01 March 1983 01 March 1983 17-7-1998 SMPN I GROGOL 08 August 2012 1 Tahap 1 1 1157 8039744647300013 430902701101 09051302710425 YULIAH KEDIRI 07 07 1966 P NON PNS - SDI AL. GROGOL GROGOL GURU KELAS 2010 1-10-2010 SMPN I GROGOL 08 August 2012 8 Tahap 1 1 PLPG Thn 2008 PLPG Thn 2009 PLPG Thn 2009 PLPG Thn 2009 . GROGOL DS SONOREJO KEC. GROGOL DS DATENGAN KEC. BAKALAN DS BAKLAN KEC. S.Pd KEDIRI 6 3 1961 L PEMBINA TK I IV/B SDN NGADI KECAMATAN MOJO MOJO KELAS IV.S.Pd KEDIRI 8 11 1960 L PEMBINA IV/A SD N JOGO III KECAMATAN MOJO MOJO KELAS IV Portofolio 2010 SMAN I GROGOL 08 August 2012 20 Tahap 3 1 1156 4142748650300043 430902701104 09051302710428 ENDAH AGUS W KEDIRI 10 08 1970 P NON PNS - SDI AL.1111 5650737640200002 150802712153 08051302710100 HARI SUPENO.Pd 1149 1646739640300012 431002702528 10051302710261 1150 1941739638300002 431002702532 1151 6451739641300033 SMAN I GROGOL 08 August 2012 16 Tahap 1 1 SMAN I GROGOL 08 August 2012 17 Tahap 1 1 SMAN I GROGOL 08 August 2012 18 Tahap 1 1 SMAN I GROGOL 08 August 2012 19 Tahap 1 1 SMAN I GROGOL 08 August 2012 20 Tahap 1 1 SMAN I GROGOL 08 August 2012 1 Tahap 2 1 SMAN I GROGOL 08 August 2012 2 Tahap 2 1 SMAN I GROGOL 08 August 2012 3 Tahap 2 1 SMAN I GROGOL 08 August 2012 4 Tahap 2 1 SMAN I GROGOL 08 August 2012 5 Tahap 2 1 SMAN I GROGOL 08 August 2012 6 Tahap 2 1 SMAN I GROGOL 08 August 2012 7 Tahap 2 1 SMAN I GROGOL 08 August 2012 8 Tahap 2 1 SMAN I GROGOL 08 August 2012 9 Tahap 2 1 SMAN I GROGOL 08 August 2012 10 Tahap 2 1 SMAN I GROGOL 08 August 2012 11 Tahap 2 1 SMAN I GROGOL 08 August 2012 12 Tahap 2 1 SMAN I GROGOL 08 August 2012 13 Tahap 2 1 SMAN I GROGOL 08 August 2012 14 Tahap 2 1 SMAN I GROGOL 08 August 2012 15 Tahap 2 1 SMAN I GROGOL 08 August 2012 16 Tahap 2 1 SMAN I GROGOL 08 August 2012 17 Tahap 2 1 SMAN I GROGOL 08 August 2012 18 Tahap 2 1 SMAN I GROGOL 08 August 2012 19 Tahap 2 1 SMAN I GROGOL 08 August 2012 20 Tahap 2 1 SMAN I GROGOL 08 August 2012 1 Tahap 3 1 - SMAN I GROGOL 08 August 2012 2 Tahap 3 1 GURU KELAS TK PLPG 2010 - SMAN I GROGOL 08 August 2012 3 Tahap 3 1 MOJO GURU KELAS TK PLPG 2010 - SMAN I GROGOL 08 August 2012 4 Tahap 3 1 KECAMATAN MOJO MOJO GURU KELAS TK PLPG 2010 - SMAN I GROGOL 08 August 2012 5 Tahap 3 1 TK DW MOJO KECAMATAN MOJO MOJO GURU KELAS TK PLPG 2010 SMAN I GROGOL 08 August 2012 6 Tahap 3 1 IV/A SD N PLOSO KECAMATAN MOJO MOJO KELAS I Portofolio 2010 SMAN I GROGOL 08 August 2012 7 Tahap 3 1 PEMBINA TK I IV/B SD N MAESAN KECAMATAN MOJO MOJO KELAS V Portofolio 2010 SMAN I GROGOL 08 August 2012 8 Tahap 3 1 P PEMBINA TK I IV/B SD N JUGO II KECAMATAN MOJO MOJO KELAS VI PLPG 2010 SMAN I GROGOL 08 August 2012 9 Tahap 3 1 1957 P PEMBINA TK I IV/B SD N NGETREP II KECAMATAN MOJO MOJO KELAS PLPG 2010 SMAN I GROGOL 08 August 2012 10 Tahap 3 1 11 1952 L PEMBINA TK I IV/B SD N PETOK KECAMATAN MOJO MOJO KELAS IV Portofolio 2010 SMAN I GROGOL 08 August 2012 11 Tahap 3 1 12 6 1958 P PEMBINA TK I IV/B SD N TAMBIBENDO II KECAMATAN MOJO MOJO KELAS III Portofolio 2010 SMAN I GROGOL 08 August 2012 12 Tahap 3 1 KEDIRI 12 2 1961 L PEMBINA IV/A SDN MAESAN KECAMATAN MOJO MOJO KELAS II PLPG 2010 SMAN I GROGOL 08 August 2012 13 Tahap 3 1 P.V. S.V. S. S.Pd KEDIRI 9 1 1960 P PEMBINA TK I IV/B SD N PETOK KECAMATAN MOJO MOJO KELAS II PLPG Thn 2008 1119 5547740641300022 150802700129 08051302710301 WUSANANINGSIH.Pd KEDIRI 8 11 1961 P PEMBINA TK I IV/B SDN KRANDING KECAMATAN MOJO MOJO KELAS VI PLPG Thn 2008 1115 3638739641200012 150802712240 08051302710245 SUPRIYANTO.Pd KEDIRI 15 2 1962 P PEMBINA TK I IV/B SD N MOJO KECAMATAN MOJO MOJO KELAS VI PLPG Thn 2008 1120 4133737640200013 150802700157 08051302710362 SUHARI. SPd SURYONO 28 8 1954 P PENATA III/C SD N MONDO KECAMATAN MOJO MOJO GURU KELAS V PLPG 2010 SMAN I GROGOL 08 August 2012 19 Tahap 3 1 1155 6440738639200003 431002700136 10051302710351 SUNARNO.Pd KEDIRI 18 12 1960 L PEMBINA IV/A SDN MONDO KECAMATAN MOJO MOJO KELAS II PORTOFOLIO 2008 1113 7744736639300002 150802712188 08051302710177 ISTIYAH. GROGOL DS KALIPANG KEC. GROGOL DS GROGOL KEC.V.S. S.V.V.VI PORTOFOLIO 2008 1121 3062739642300003 150802700167 08051302710397 BUDIARTI. S.Pd KEDIRI 30 7 1961 P PEMBINA TK I IV/B SD N KENITEN I KECAMATAN MOJO MOJO KELAS III PLPG Thn 2008 1122 3755741642200012 150802712371 08051302710475 HERU JATMIKA.Pd KEDIRI 12 4 1958 P PEMBINA IV/A SDN JUGO III KECAMATAN MOJO MOJO KELAS V PLPG Thn 2008 1114 8440739641300013 150802712229 08051302710233 MUSTAKIMAH.

GROGOL DS KALIPANG KEC. S.PLOSOREJO II SMPN I GROGOL 08 August 2012 18 Tahap 3 1 1214 647736638300 012 14311 02702513 08051302710334 ESTUTIK. GROGOL DS KALIPANG KEC.GAMPENGREJO Dsn. GROGOL GROGOL GURU KELAS 2011 1-10-2009 SMPN I GROGOL 08 August 2012 15 Tahap 2 1 11051302710928 SUDARTI.KEJURON Ds. GROGOL GROGOL GURU KELAS 2011 1-4-2010 SMPN I GROGOL 08 August 2012 10 Tahap 2 1 30 03 1963 P PNS III D SDN GROGOL 1 DS GROGOL KEC. S. GROGOL GROGOL GURU KELAS 2011 1-10-2010 SMPN I GROGOL 08 August 2012 11 Tahap 2 1 KEDIRI 12 04 1963 L PNS IV A SDN GROGOL 1 DS GROGOL KEC.Pd KEDIRI 20 12 1962 P PNS III D SD. DATENGAN 2 1166 2533742643200022 431002702693 10051302710545 MULYONO KEDIRI 01 02 1964 L PNS IV A SD.S. JAINI. BAKALAN 1177 4636740641300012 431002702596 10051302710373 SITI MUBAROKAH.PLOSOREJO II SMPN I GROGOL 08 August 2012 19 Tahap 3 1 1215 2040 7396 3920 0003 10051302710458 10051302710458 SUGIYONO. GROGOL DS DATENGAN KEC. S. GROGOL GROGOL GURU KELAS 2011 1-4-2010 SMPN I GROGOL 08 August 2012 13 Tahap 2 1 02 09 1963 P PNS IV A SDN GROGOL 1 DS GROGOL KEC. SONOREJO I 1171 3135741642200013 431022001749 10051322011024 IMAM FATAH KEDIRI 03 08 1963 L PNS IV A SD.GAMPENGREJO DS PLOSOREJO KEC. GROGOL SMPN I NGASEM 08 August 2012 1 Tahap 1 1 1164 8837739643200002 431002700138 10051302710356 LEGIMAN KEDIRI 05 05 1961 L PNS IV A SD.Pd KEDIRI 03 05 1965 L PNS III C SDN KALIPANG 1 GROGOL GURU KELAS 2011 1-4-2011 SMPN I GROGOL 08 August 2012 8 Tahap 3 1 1204 5843753655300052 1431102700343 11051302711486 TITIK HARIYANI. III DS CERME JL.Pd KEDIRI 26 05 1967 P PNS III C SDN GAMBYOK II GROGOL GURU KELAS 2011 1-4-2011 SMPN I GROGOL 08 August 2012 2 Tahap 3 1 1198 9451742644200002 1431102702793 11051302710778 AKHMAD WAFIQ. S. S.GAMPENGREJO DESA NGEBRAK KEC.Pd KEDIRI 17 08 1958 P PNS IV B SD. BAKALAN 1174 2651733636300002 431002702639 10051302710446 HARTATIK. GROGOL DS SONOREJO KEC..Pd SURABAYA 25 07 1964 P PEMBINA IV/a SDN JABON II 8/1/1989 01 OKTOBER 1980 01 JANUARI 1983 01 MARET 1978 04 JANUARI 1985 01 APRIL 1985 SMPN I GROGOL 1212 9255739640300 010 DS CERME KEC. III DS CERME JL. S. S. S. SUDIBYO 1188 6757742644200012 1431102701587 11051302710790 SUPARLIN.KEJURON Ds.Pd JUMINI. III DS CERME JL. S.Pd KEDIRI 26 02 1964 P PNS IV A SDN GROGOL 2 DS GROGOL KEC.Pd BAMBANG SUNARDIANTO. GROGOL DS GAMBYOK KEC.I IV/b SDN. S. MANGGIS GG.Pd KEDIRI 23 03 1960 P PNS IV B SD. S.Sos KEDIRI 05 11 1975 P - SDI AL. GROGOL DS GROGOL KEC. UGIK PUJI RAHAYU KEDIRI 07 04 1966 P PNS IV B SDN GROGOL III DS GROGOL KEC. MALANG S. S. KEC.S.Pd KEDIRI 06 07 1963 P PNS IV A SD. KALIPANG 2 1172 3748740642300022 431002704865 10051302710308 MASRIAH KEDIRI 16 04 1962 P PNS IV B SD. GROGOL DS KALIPANG KEC.Pd NGANJUK 15 11 1980 L - SLB DW GROGOL GROGOL GURU KELAS 2011 GURU PENDKN 2008 LUAR SEKOLAH GURU KELAS SD PLPG 2010 2-1-2004 1205 6142750651300003 GTY PENATA MUDA TK I - 1 JULI 2004 SMPN I GROGOL 08 August 2012 11 Tahap 3 1 1207 0861754656300012 431002702950 10051302711397 NGANJUK 29 05 1976 P SLB DW GROGOL GROGOL PLPG 2010 08 August 2012 12 Tahap 3 1 11051380012008 KEDIRI 06 08 1979 P SMPN I GROGOL 08 August 2012 13 Tahap 3 1 1209 0952739640300022 150802700071 08051302710141 KEDIRI 20 6 1961 P IV/B SDN PLOSOREJO I PORTOFOLIO 2008 1 JULI 2004 1 OKTOBER 2003 12/1/1981 SMPN I GROGOL 1431180003229 PENATA MUDA TK I PEMBINA TK I - 1208 6138757659300013 TITIK SUMIATI. GROGOL GROGOL GURU KELAS 2011 1-4-2009 SMPN I GROGOL 08 August 2012 6 Tahap 2 1 PNS IV A SD.Pd NGANJUK 8 7 61 L PEMBINA IVa SDN NGEBRAK I SMPN I GROGOL 08 August 2012 20 Tahap 3 1 431002700228 10051302710568 ENDANG SRI ASTUTI. MANUKAN DS. GROGOL DS BAKALAN KEC. S. III DS CERME DS PLOSOREJO KEC. GROGOL DS DATENGAN KEC.Pd SMPN I GROGOL 08 August 2012 14 Tahap 3 1 1210 2459743644300013 431002700237 10051302710582 YUNIATI. S. GROGOL GROGOL GURU KELAS 2011 1-10-2009 SMPN I GROGOL 08 August 2012 14 Tahap 2 1 03 10 1965 P PNS IV A SDN GROGOL 1 DS GROGOL KEC.Pd RETNO ASRI. DATENGAN I 1178 4949740642300012 431022003271 10051322010979 UMI SAIDAH. SUMBERJO 1179 1149736660300000 431002700041 10051302710127 SITI ASIYAH. GROGOL DS GROGOL KEC.Pd.Kom WIWIK MUJI RAHAYU. CERME 2 1169 1457740649200003 431022001743 10051322011010 SUPANGAT BANDUNG HARI SASONGKO TARMUJI KEDIRI 25 11 1962 L PNS IV B SD GROGOL 2 1170 1750741643200012 431022001746 10051322011017 BASUKI KEDIRI 18 04 1963 L PNS IV B SD. S. GROGOL DS DATENGAN KEC. DIPONEGORO NO.Pd KEDIRI 24 10 1968 L PENATA TK I III/d SDN PLOSOREJO I PLPG 2011 08 August 2012 16 Tahap 3 1 1507 02704490 07051302700365 KEDIRI 23 9 1961 P PEMBINA Tk. GROGOL GROGOL GURU KELAS 2011 1-4-2010 SMPN I GROGOL 08 August 2012 20 Tahap 2 1 1196 0359742643300013 1431102701590 11051302710812 MUNJIAH. KEDIRI 27 11 1965 P PEMBINA TK I IV/B SDN PLOSOREJO I PORTOFOLIO 2010 4/1/1985 SMPN I GROGOL 08 August 2012 15 Tahap 3 1 1211 6356746649200003 1431102702512 11051302711070 IMAM MALIKI.KEJURON Ds. CERME I GROGOL GURU KELAS 2011 1-4-2010 SMPN I GROGOL 08 August 2012 8 Tahap 2 1 1965 L PNS IV A SD. GROGOL DS BAKALAN KEC.GALEK 15 3 1958 P PEMBINA Tk.Pd MAGETAN ENDANG SURYANINGSIH. SUMBERJO 1173 7552740642300013 431002702563 10051302710323 MURTIANIK.Pd KEDIRI 27 10 1964 P PNS IV A SDN GROGOL III GROGOL GURU KELAS 2011 1-4-2011 SMPN I GROGOL 08 August 2012 1 Tahap 3 1 1197 3858745647300012 1431102701531 11051302711379 LILIK PUJIATI.Pd KEDIRI 15 08 1965 P PNS IV A SDN GROGOL 2 GROGOL GURU OR 2011 1-04-2011 SMPN I GROGOL 08 August 2012 17 Tahap 2 1 1193 7735742644200022 1431102701851 11051302710788 H. BANYAKAN GROGOL 1202 5942740642200022 TRI WIDAYATI. S. GROGOL DS DATENGAN KEC.Pd KEDIRI 04 03 1962 P PNS IV A SD. BAKALAN 1176 5038741642300023 431002702623 10051302710422 MARIATI. S. S.DS KALIPANG KEC. KALIPANG 3 1165 3160740641300023 431002700152 10051302710384 JUWARTIK KEDIRI 28 08 1962 P PNS IV B SD. GROGOL DS GROGOL KEC. GROGOL GROGOL GURU KELAS 2010 1-10-2005 SMPN I GROGOL 08 August 2012 9 Tahap 1 1 GROGOL GURU KELAS 2010 1-10-2010 SMPN I GROGOL 08 August 2012 10 Tahap 1 1 GROGOL GURU MAPEL 2010 1-10-2007 SMPN I GROGOL 08 August 2012 11 Tahap 1 1 GROGOL GURU KELAS 2010 1-4-2011 SMPN I GROGOL 08 August 2012 12 Tahap 1 1 GROGOL GURU OR 2010 1-4-2010 SMPN I GROGOL 08 August 2012 13 Tahap 1 1 GROGOL GURU OR 2010 1-4-2007 SMPN I GROGOL 08 August 2012 14 Tahap 1 1 GROGOL GURU OR 2010 1-4-2010 SMPN I GROGOL 08 August 2012 15 Tahap 1 1 GROGOL GURU MAPEL 2010 1-4-2010 SMPN I GROGOL 08 August 2012 16 Tahap 1 1 GROGOL GURU KELAS 2010 1-4-2010 SMPN I GROGOL 08 August 2012 17 Tahap 1 1 GROGOL GURU KELAS 2010 1-10-2009 SMPN I GROGOL 08 August 2012 18 Tahap 1 1 GROGOL GURU KELAS 2010 1-10-2011 SMPN I GROGOL 08 August 2012 19 Tahap 1 1 GROGOL GURU KELAS 2010 1-4-2010 SMPN I GROGOL 08 August 2012 20 Tahap 1 1 GROGOL GURU KELAS 2010 1-4-2007 SMPN I GROGOL 08 August 2012 1 Tahap 2 1 GROGOL GURU KELAS 2010 1-10-2008 SMPN I GROGOL 08 August 2012 2 Tahap 2 1 GROGOL GURU MAPEL 2010 1-10-2010 SMPN I GROGOL 08 August 2012 3 Tahap 2 1 GROGOL GURU KELAS 2010 1-10-2010 SMPN I GROGOL 08 August 2012 4 Tahap 2 1 SD. GROGOL GROGOL GURU KELAS 2011 1-10-2010 SMPN I GROGOL 08 August 2012 16 Tahap 2 1 1431122001589 11051322011044 MENIK DAMIATI. S.Pd KEDIRI 19 01 1964 L PNS IV A SDN SONOREJO I GROGOL GURU KELAS 2011 1-4-2009 SMPN I GROGOL 08 August 2012 3 Tahap 3 1 1199 4035744646300023 1431102702794 11051302710997 KEDIRI 03 07 1966 P PNS IV A SDN SONOREJO I GROGOL GURU KELAS 2011 1-4-2009 SMPN I GROGOL 08 August 2012 4 Tahap 3 1 1200 9035750652200013 1431122000362 11051322011485 KEDIRI 03 07 1972 L NON PNS - SDI AL. GROGOL DS SUMBERJO KEC. CERME I DS CERME KEC.GAMPENGREJO PLOSOREJO Jl.S.IP.Pd SRI WIDIASTUTI T. GROGOL DS BAKALAN KEC.Pd JONI ADI PRIYANTOSO. PLOSOREJO Dsn. DATENGAN II 1180 7648741642300012 1431102701464 11051302710751 SUPARNI. DATENGAN 2 GROGOL GURU MAPEL 2011 1-4-2011 SMPN I GROGOL 08 August 2012 9 Tahap 2 1 09 1962 P PNS IV A SDN GROGOL 1 DS CERME KEC.GAMPENGREJO DS PLOSOREJO KEC. GROGOL GROGOL GURU KELAS 2011 1-10-2011 SMPN I GROGOL 08 August 2012 7 Tahap 2 1 L PNS IV A SD. DATENGAN 2 1168 2163739643200003 431022001739 10051322010994 KEDIRI 31 08 1960 L PNS IV A SD. CERME I DS GROGOL KEC.Pd DWI KUNTARIANA. WARIS. GROGOL DS GAMBYOK KEC. GROGOL DS SONOREJO KEC.Pd KEDIRI 03 04 1964 L PNS IV A SDN KALIPANG IV GROGOL KEP SEK 2011 1-10-2010 SMPN I GROGOL 08 August 2012 18 Tahap 2 1 1194 1056747649200013 1431102701852 11051302711416 ASIS ARIFIN ASNA KEDIRI 24 07 1969 L PNS III B SDN KALIPANG IV GROGOL GURU KELAS 2011 11-1-2011 SMPN I GROGOL 08 August 2012 19 Tahap 2 1 1195 7739744646300022 1431102701591 11051302710990 Dra. KEC.I IV/b SDN. MANGGIS GG. GROGOL DS SONOREJO KEC. GROGOL DS SUMBERJO KEC. MANGGIS GG.S. S.PLOSOREJO II SMPN I GROGOL 08 August 2012 17 Tahap 3 1 1213 8139741642200 010 1508 02700149 11051302710174 KEDIRI 7 8 1963 L PEMBINA IV/a SDN.Pd 1189 1457740649200003 1431102705085 11051302710669 1190 6335743646300024 1431102701584 11051302710594 1191 3558742642300002 1431102701588 1192 1147743646300033 1216 0057742643300023 III / B SLB DW GROGOL III / B SLB DW GROGOL GROGOL GURU KELAS SD GURU KELAS GROGOL SDLB GAMPENGREJ GURU KELAS O GAMPENGREJ GURU KELAS O GAMPENGREJ GURU KELAS O GAMPENGREJ GURU KELAS O GAMPENGREJ GURU KELAS O GAMPENGREJ GURU KELAS O GAMPENGREJ GURU KELAS O BANYAKAN GURU KELAS PLPG 2010 PORTOFOLIO 2007 PORTOFOLIO 2008 PLPG 2011 2010 PORTO FOLIO 2010 .203 b KEC.GAMPENGREJO PLOSOREJO Dsn. S. GROGOL GROGOL GURU KELAS 2011 1-4-2010 SMPN I GROGOL 08 August 2012 12 Tahap 2 1 KEDIRI 25 04 1964 L PNS IV A SDN GROGOL 1 DS GROGOL KEC. GROGOL DS KALIPANG KEC. S. S.Pd SIDOARJO 10 1186 2662741642300012 1431102705086 11051302711113 TITIK SULARSIH. GROGOL DS KALIPANG KEC. S. HUDA GROGOL SMPN I GROGOL 08 August 2012 9 Tahap 3 1 150880012806 08051380011163 BINTI ROKHANA.Pd KEDIRI 16 03 1963 P PNS IV A 1181 0035740641300023 1431102701462 11051302710617 SITI NGAISAH KEDIRI 03 07 1962 P PNS 1182 6240742644200023 1431102701463 11051302710701 SAMSU MAGETAN 08 09 1964 L 1183 3440741644200013 1431102701461 11051302710592 KATIMAN KEDIRI 08 11 1963 1184 - 1431122001475 11051302010659 SULTONU KEDIRI 17 05 1185 0242740642300023 1431102705285 11051302710736 SITI MUSYAROFAH. GAMPENGREJO DSN. S.Pd ADE AYU NIKEN NOVITASARI. S. S. GROGOL DS GROGOL KEC.Pd SIDOARJO 17 06 1962 P PNS IV A SD. MANGGIS GG. GROGOL JL. BAKALAN 1175 9655738641300002 431002700133 10051302710340 JAMILAH. S.S. CERME I DS CERME KEC. IPUNG ADI S.SD KEDIRI 1187 3744741642200012 1431102701586 11051302710754 Drs. GROGOL DS DATENGAN KEC. GROGOL DS BAKALAN KEC. GROGOL DS CERME KEC. GROGOL GROGOL GURU KELAS 2011 1-10-2008 SMPN I GROGOL 08 August 2012 5 Tahap 2 1 IV A SD.Pd KEDIRI 19 03 1955 P PNS IV B SD. S. HUDA GROGOL PENJASKES 2011 1-07-2004 SMPN I GROGOL 08 August 2012 5 Tahap 3 1 1201 3556741643300023 1431102701466 11051302710774 KEDIRI 24 12 1963 P PNS IV A SDN CERME II GURU KELAS 2011 1-4-2009 SMPN I GROGOL 08 August 2012 6 Tahap 3 1 1431102705069 11051302170902 KEDIRI 10 06 1962 P PNS IV A SDN GAMBYOK I GROGOL GURU KELAS 2011 1-4-2010 SMPN I GROGOL 08 August 2012 7 Tahap 3 1 1203 785743646200012 1431102701850 11051302711348 MOH.Pd.Pd DS GROGOL KEC. KALIPANG 3 1167 9844742644200012 431002700222 10051302710557 KEDIRI 12 05 1964 L PNS IV B SD. JABON KEC. S. S.Pd NGANJUK 10 08 1972 P 18 JULI 1993 SMPN I GROGOL 08 August 2012 10 Tahap 3 1 1206 7447758660200003 431002702951 10051302711398 MOCH. GROGOL DS CERME KEC.

Pd KEDIRI 07 09 1967 L PEN TK. IV/a SDN JABON I BANYAKAN DS.Pd KEDIRI 27 03 1965 p PENATA 1243 7059 7486 4920 0003 1431102703027 11051302711435 TUKIDI. SUNAN KALIJAGA BANYAKAN IV/a SDN TIRON I NO. III/c SDN MANYARAN III BANYAKAN DSN. JABON KEC.Pd KEDIRI 17 01 1967 L PEMBINA 1228 0040745648300023 1431102700442 11051302711382 WIJIATI. IV/a SDN NGABLAK I BANYAKAN DS.Pd KEDIRI 23 03 1964 P PENATA 1220 5533740641300022 1431102701306 11051302710441 YAYUK SUHARTIK. S. IV/b SDN MANYARAN IV MANYARAN KEC. JL.13 DS. S. RAYA MARON 180 DS. IV/B SDN TIRON 4 BANYAKAN DS. MANYARAN KEC. BANYAKAN DS.Pd KEDIRI 21 6 1963 P PEMBINA 1254 8841735637200002 1431102704755 11051302710197 SUKADI. JABON KEC. S. S. IIId SDN MANYARAN I MANYARAN KEC. IV/b SDN BANYAKAN II BANYAKAN DESA JATIREJO KEC.Pd KEDIRI 15 11 1967 P PENATA 1227 2449745647200012 1431122000443 11051322010857 MOKH. s.I 1241 4650 7446 4630 0012 1431102703026 11051302711210 SITI JULAIKAH. BANYAKAN JL. TIRON KEC. M. PARANG KEC. Nambaan III C TK DW II NAMBAAN Kec Ngasem Dsn Sobo Ds Nambaan IV/a TK DHARMA WANITA I Kec Ngasem JL Dandang Gendis IV/a TK DHARMA Gogorante Kec.Pd KEDIRI 10 07 1964 P PEMBINA 1226 8447745647300013 1431102704761 11051302710941 SRI WAHYUNI.Pd KEDIRI 27 01 1968 P PENATA 1246 7533746648300022 431102700471 11051302711225 RUBIATIN.Pd. S. S. BANYAKAN JL. KATANG DS – TK DHARMA WANITA Sukorejo Kec. BANYAKAN DS. S. S. BANYAKAN JL.AUD UNG NANIK KARIMATUL KEDIRI BADIYAH NON PNS PENGATUR MUDA TK I PENGATUR 5 7 1972 P NON PNS DSN. III/c SDN PARANG V BANYAKAN DS. RAYA MARON 180 DS.Pd KAMINO KUSPRIHARTONO. TIRON KEC.Pd KEDIRI 27 04 1966 L PEMBINA 1259 5459741643300010 150702006919 07051302000052 TUMINAH. SENDANG KEC. KARANGREJO Kec. TK.KEC.Pd KEDIRI 05 05 1968 P PEMBINA 1249 2342740643300013 1431102700369 11051302710243 NUSROTUL AZIZAH. S. TIRON KEC. YAYUK TRININGSIH KEDIRI 27 09 1966 p PEMB. S.Pd KEDIRI 09 07 1966 P PEMBINA 1222 0758743646300032 1431102704747 11051302711084 26 04 1965 P PENATA TK. SUBROTO KEDIRI 08 05 1964 L PEMB. III/C SDN TIRON 4 BANYAKAN DS.13 DS. S.Pd SEMARANG 12 12 1968 L PEMBINA 1233 5036741642300023 1431102704786 11051302710920 SRI WANTI UTAMI. MANYARAN KEC.KWADUNGAN Kec.1986 SMP N I NGASEM 08 August 2012 4 Tahap 3 1 BANYAKAN GURU KELAS PORTO FOLIO 2010 BANYAKAN GURU KELAS PLPG 2011 BANYAKAN GURU KELAS PLPG 2011 BANYAKAN GURU KELAS PLPG 2011 BANYAKAN GURU KELAS PLPG 2011 BANYAKAN GURU KELAS PLPG 2011 BANYAKAN GURU KELAS PLPG 2011 BANYAKAN GURU KELAS PLPG 2011 BANYAKAN GURU KELAS PLPG 2011 BANYAKAN GURU KELAS GURU BANYAKAN PENJASKES BANYAKAN GURU KELAS PLPG 2011 BANYAKAN GURU KELAS PLPG 2011 BANYAKAN GURU KELAS PLPG 2011 BANYAKAN GURU KELAS PLPG 2011 BANYAKAN GURU KELAS PLPG 2011 BANYAKAN GURU KELAS PLPG 2011 BANYAKAN GURU KELAS GURU BANYAKAN PENJASKES BANYAKAN GURU KELAS PLPG 2011 BANYAKAN GURU KELAS GURU BANYAKAN PENJASKES BANYAKAN GURU KELAS PLPG 2011 BANYAKAN GURU KELAS PLPG 2011 BANYAKAN GURU KELAS PLPG 2011 BANYAKAN GURU KELAS PLPG 2011 BANYAKAN GURU KELAS PLPG 2011 BANYAKAN GURU KELAS PLPG 2011 BANYAKAN GURU KELAS PLPG 2011 BANYAKAN GURU KELAS PLPG 2011 BANYAKAN GURU KELAS GURU BANYAKAN PENJASKES BANYAKAN GURU KELAS PLPG 2011 BANYAKAN GURU KELAS PLPG 2011 BANYAKAN GURU KELAS GURU BANYAKAN PENJASKES BANYAKAN GURU KELAS PLPG 2011 BANYAKAN GURU KELAS PLPG 2011 BANYAKAN GURU KELAS PLPG 2011 BANYAKAN GURU KELAS GURU BANYAKAN PENJASKES GURU BANYAKAN PENJASKES NGASEM GURU KELAS PLPG 2011 PLPG 2011 PLPG 2011 PLPG 2011 PLPG 2011 PLPG 2011 PLPG 2011 PLPG 2011 PLPG 2011 PLPG 2011 PLPG 2011 PLPG 2011 SMPN I NGASEM 08 August 2012 2 Tahap 1 1 SMPN I NGASEM 08 August 2012 3 Tahap 1 1 SMPN I NGASEM 08 August 2012 4 Tahap 1 1 SMPN I NGASEM 08 August 2012 5 Tahap 1 1 SMPN I NGASEM 08 August 2012 6 Tahap 1 1 SMPN I NGASEM 08 August 2012 7 Tahap 1 1 SMPN I NGASEM 08 August 2012 8 Tahap 1 1 SMPN I NGASEM 08 August 2012 9 Tahap 1 1 SMPN I NGASEM 08 August 2012 10 Tahap 1 1 SMPN I NGASEM 08 August 2012 11 Tahap 1 1 SMPN I NGASEM 08 August 2012 12 Tahap 1 1 SMPN I NGASEM 08 August 2012 13 Tahap 1 1 SMPN I NGASEM 08 August 2012 14 Tahap 1 1 SMPN I NGASEM 08 August 2012 15 Tahap 1 1 SMPN I NGASEM 08 August 2012 16 Tahap 1 1 SMPN I NGASEM 08 August 2012 17 Tahap 1 1 SMPN I NGASEM 08 August 2012 18 Tahap 1 1 SMPN I NGASEM 08 August 2012 19 Tahap 1 1 SMPN I NGASEM 08 August 2012 20 Tahap 1 1 SMP N I NGASEM 08 August 2012 1 Tahap 2 1 SMP N I NGASEM 08 August 2012 2 Tahap 2 1 SMP N I NGASEM 08 August 2012 3 Tahap 2 1 SMPN I NGASEM 08 August 2012 4 Tahap 2 1 SMPN I NGASEM 08 August 2012 5 Tahap 2 1 SMPN I NGASEM 08 August 2012 6 Tahap 2 1 SMPN I NGASEM 08 August 2012 7 Tahap 2 1 SMPN I NGASEM 08 August 2012 8 Tahap 2 1 SMPN I NGASEM 08 August 2012 9 Tahap 2 1 SMPN I NGASEM 08 August 2012 10 Tahap 2 1 SMPN I NGASEM 08 August 2012 11 Tahap 2 1 SMPN I NGASEM 08 August 2012 12 Tahap 2 1 SMPN I NGASEM 08 August 2012 13 Tahap 2 1 SMPN I NGASEM 08 August 2012 14 Tahap 2 1 SMPN I NGASEM 08 August 2012 15 Tahap 2 1 SMPN I NGASEM 08 August 2012 16 Tahap 2 1 SMPN I NGASEM 08 August 2012 17 Tahap 2 1 SMPN I NGASEM 08 August 2012 18 Tahap 2 1 SMPN I NGASEM 08 August 2012 19 Tahap 2 1 SMPN I NGASEM 08 August 2012 20 Tahap 2 1 SMPN I NGASEM 08 August 2012 1 Tahap 3 1 SMP N I NGASEM 08 August 2012 2 Tahap 3 1 SMP N I NGASEM 08 August 2012 3 Tahap 3 1 NGASEM GURU KELAS PORTOPOLIO 2007 01-03-1981 SMPN I NGASEM 08 August 2012 5 Tahap 3 1 NGASEM GURU KELAS plpg 2007 24-01-1994 SMPN I NGASEM 08 August 2012 6 Tahap 3 1 NGASEM GURU KELAS PORTOPOLIO 2007 01-03-1984 SMPN I NGASEM 08 August 2012 7 Tahap 3 1 NGASEM GURU KELAS PORTOPOLIO 2007 01-01-1980 SMPN I NGASEM 08 August 2012 8 Tahap 3 1 NGASEM GURU KELAS PLPG 2009 01-03-1984 SMPN I NGASEM 08 August 2012 9 Tahap 3 1 NGASEM GURU KELAS PLPG 2009 01-07-1966 SMPN I NGASEM 08 August 2012 10 Tahap 3 1 NGASEM GURU KELAS PLPG 2011 01-01-1980 SMPN I NGASEM 08 August 2012 11 Tahap 3 1 NGASEM GURU KELAS PLPG 2011 02-08-1994 SMPN I NGASEM 08 August 2012 12 Tahap 3 1 NGASEM GURU KELAS PLPG 2011 19-07-1992 SMPN I NGASEM 08 August 2012 13 Tahap 3 1 NGASEM GURU KELAS PLPG 2011 20-07-1990 SMPN I NGASEM 08 August 2012 14 Tahap 3 1 . S. BANYAKAN DS. JABON KEC.I 1236 1633747650300012 1431102700501 11051322011001 ALIS HARINI.Pd KEDIRI 17 08 1965 L PEN TK. JL. TIRON KEC. S. III/c SDN TIRON II BANYAKAN DSN. JL.I 1258 1759744643200002 1431122000427 11051322010604 SUJATMIKO.Pd 9 4 1963 P PEMBINA 1265 32407556300053 50902005005 9050202020019 TITIK POEJIATI KEDIRI GUNUNG KIDUL SURABAYA 8 9 1977 P NON PNS 1266 4438735636300000 1431102000161 11051302010079 SUWENI KEDIRI 6 1 1957 P 1267 6339742643300013 1431102000237 11051302010036 7 10 1964 P 1268 2537749651300032 1431102004683 11051302010070 5 2 1971 P 1269 0037 750651300013 1431102004693 11051302010110 LILIK MUSTIKA WINARTI KEDIRI TULUNGAG ANTINI.S. NGESONG DS. III/d SDN MARON MARON KEC. S. S. BANYAKAN DS. TK. JABON KEC. PB.Pd SUMARTINI. S. III/D SDN TIRON 4 BANYAKAN DS.Pd KEDIRI 11 08 1951 L PEMBINA 1253 6953741642300010 1431102700372 11051302710919 SUDARSUMI. SUDIRMAN 48 BANYAKAN III/c SDN BANYAKAN I BANYAKAN KEC.Pd KEDIRI 15 02 1965 P PENATA TK. RAYA MARON 180 DS.Pd NGANJUK 17 05 1965 P PEMBINA 1257 9239745649200003 1431122000426 11051322011132 QOMARODIN. S. S.Pd KEDIRI 10 10 1962 P PEN TK. – TK DHARMA WANITA Ngasem II/C TK DHARMA WANITA JL DANDANG GENDIS DS. IV/a SDN JABON I BANYAKAN DS.I 1230 2450746444300003 14311022700444 11051302711160 BUDI SULISTYOWATI. IV/a SDN MARON MARON KEC. DSN. KARANGREJO Kec. S. II/C TK DHARMA WANITA Ngasem Dsn. MANUKAN DS. TIRON KEC. S. RAYA MARON 180 DS. – TK BINA ISANI Ngasem DS SUMBERJO Kec. MANYARAN KEC. S.Pd KEDIRI ANORA RETNANINGSIH. III/d SDN SENDANG BANYAKAN JL. SUNAN KALIJAGA BANYAKAN III/c SDN TIRON I NO. SUNAN KALIJAGA BANYAKAN III/d SDN TIRON I NO.Pd PASURUAN 02 07 1962 P PEMBINA 1252 5958742646200022 1431122005253 11051320010689 MUJIANA. IV/B SDN TIRON 4 BANYAKAN DS. S. S. JL. MANUKAN DS. BANYAKAN KEC.KALYUBI. S. S. IVa SDN JATIREJO BANYAKAN DESA JATIREJO KEC. IV/a SDN JABON II JABON KEC. S. KEDIRI S.I KEDIRI KARANGAN YAR KEDIRI KEDIRI 11 05 1965 L PEMB. JL. III/c SDN MANYARAN II BANYAKAN DS. SUNAN KALIJAGA BANYAKAN IV/a SDN TIRON I NO. IIId SDN JATIREJO BANYAKAN DSN. S. S. TIRON KEC. III/d SDN MARON MARON KEC.Pd 06 10 1966 L PEN TK.I 1251 1539740641300072 1431102702250 11051302710682 NINUK TRI ULIS Y.Pd KEDIRI 10 02 1963 P PEMBINA 1218 9362749651200003 1431102705002 11051302711448 IMAM SUHODO.I 1240 1259 7446 4630 0013 1431102703025 11051302711143 Dra. MD TK. NGABLAK KEC.Pd DEMAK 27 11 1963 P PEMBINA 1260 11617386403000100 150702004372 07051302000002 KEDIRI 29 8 1960 P PEMBINA TK I 1261 1240732650300003 150702006931 07051302000107 KEDIRI 8 9 1954 P PENATA 1262 1145742643300013 150702004388 07051302000030 ERNA SUDARSIH. BANYAKAN DS.13 DS. IV/a SDN MANYARAN II BANYAKAN DS. BAMBAN DS. S.S.Pd KEDIRI 04 07 1963 P PEMBINA 1234 1554745646300012 1431102700500 11051320711264 SURTIYATI.Pd KEDIRI 09 05 1857 L PEMBINA 1255 8047741642300023 1431102700424 11051302710518 PUJI ASTUTI. I 1244 0758742643300022 1431102700458 1051302710791 LILIK SRI SEKAR. NGESONG DS.Pd Drs.Pd 01 03 1969 P PENATA 1237 1134741643300013 1431102700502 11051302711329 02 08 1963 P PENATA 1238 4342736640200013 1151122006456 11051302711329 KEDIRI 10 10 1958 L PENATA 1239 6843 7436 4620 0012 1431102703024 11051302710969 LILIK LASMINI. S. BANYAKAN DS Sumberjo KEC IV/a TK DHARMA WANITA NGASEM JL.Ag KEDIRI 27 07 1970 L PEN.Pd PONOROGO 30 10 1971 L PENATA 1219 4655742643300012 1431102701305 11051302711335 SRI MULYANTARI. S. S. SUDIRMAN 48 III/c SDN BANYAKAN I BANYAKAN KEC. Ngasem DS. PB. MANYARAN KEC.13 DS. TIRON KEC. SUNAN KALIJAGA BANYAKAN IV/a SDN TIRON I NO. IV/a SDN NGABLAK I BANYAKAN DSN BAGOL DESA IV / A SDN NGABLAK II NGABLAK KEC. I 1224 6557743647300002 1431102705235 11051302710877 LILIK NURHIDAYATI. TIRON KEC. IV/a SDN PARANG I PARANG KEC. III/B SDN TIRON 4 BANYAKAN DSN. TIRON KEC. III/d SDN JABON I BANYAKAN DSN. NGABLAK KEC. S. BANYAKAN DS. BANYAKAN IV/a SDN MANYARAN IV MANYARAN KEC. I 1225 4042742643300023 1431102700441 11051302710941 RIYANI.Pd KEDIRI 01 02 1968 P PEN TK. MUKHSON.13 DS. TK.Pd KEDIRI 15 07 1963 P PEMBINA 1256 1849743646300022 1431102700425 11051302710970 SRI WAHYUNINGSIH. IV/a TK DHARMA WANITA Ngasem DS.I 1221 9239744646300063 1431102700429 11051302710877 UMI KULSUM. III/c SDN TIRON II BANYAKAN DS. JLN. S. JABON BANYAKAN JLN. TIRON KEC.Pd KEDIRI 01 12 1964 P PEMBINA 1232 2544746648200023 1431102700499 11051302711235 SOBIRIN.Pd KEDIRI 01 02 1962 P PEM.13 DS. I 1242 7659 7436 4430 0042 1431102705405 11051302711303 MARIATIK. IV/a SDN MANYARAN III BANYAKAN DS. TIRON KEC. TIRON KEC. Mataram GG IV/B TK DW KARANGREJO III Gotongroyong DS Karangrejo Ngasem Dsn Sobo DsKec.Pd KEDIRI 18 03 1966 p PENATA Tk. IV/a SDN MARON MARON KEC. MANYAREJO DS. IIId SDN JATIREJO BANYAKAN DESA JATIREJO KEC. Ngasem IV/a SDN JABON II PLPG 2011 01 MARET 1983 01 OKTOBER 1994 01 MARET 1994 01 JANUARI 1982 01 MARET 1988 01 APRIL 1991 01 NOPEMBER 1991 01 MARET 1991 01 MARET 1988 01 MARET 1994 01 MARET 1987 01 MARET 1994 01 MARET 1988 01 MARET 1991 01 JUNI 1986 01 NOPEMBER 1981 01 MARET 1988 01 DESEMBER 1991 01 MARET 1988 01 MARET 1994 01 MARET 1964 01 APRIL 1985 01 MARET 1988 01 MARET 1988 01 NOPEMBER 1991 01 MARET 1994 01 MARET 1994 01 MARET 1987 01 MARET 1994 01 NOPEMBER 1991 01 JULI 1979 01 MARET 1988 01 MARET 1991 01 DESEMBER 1991 01 MARET 1987 01 MARET 1987 1 MARET 1988 01 SEPTEMBER 1978 01 MARET 1983 01 MARET 1988 01 APRIL 1991 01 JUNI 1986 PORTOPOLIO 2007 01-03.Pd. IV/a SDN JABON I BANYAKAN DS. S. S. S. S. SUNAN KALIJAGA BANYAKAN IV/a SDN TIRON I NO. TIRON KEC.Pd NGAFIAH AL SITI AFIAH.1217 5334741643300033 431002700160 10051302710406 TUKILAH. I 1223 3655742642300022 1431102704756 11051302711083 23 03 1964 P PENATA TK.Pd KEDIRI 08 07 1967 P PENATA 1229 2840742644200012 1431102700368 11051302710936 Drs.I 1250 2149747646200003 1431102700370 11051302711273 AGUSTARI.Pd KEDIRI 22 02 1967 P PEMBINA 1235 2338744648200003 1431122004787 11051322011001 SANTOSO. JL. TK.I 1247 9256738639300003 1431102704736 11051302710243 SUHARMINI KEDIRI 24 09 1960 P PEMBINA 1248 4837746648300042 1431122000371 11051322011035 NURAFIFAH. S.Pd KEDIRI 26 04 1964 P PEMBINA 1245 7449746648300012 1431102702425 11051302711393 SITI NUR KHOSIDAH.Pd SRI BIATI KEDIRI 13 8 1964 P PEMBINA 1263 9150732635300003 150702004383 07051302000017 BANDIATININGSIH 18 8 1954 P PEMBINA 1264 4741741644300002 430902000037 09051302010004 SRI SULAMI.Pd BOGOR 18 11 1966 P PEMBINA 1231 2533742643300023 1431102700498 11051302711160 SITI QOTIJAH.

I IV b SDN Paron DS Karangrejo RT 10 RW 01 NGASEM DSNSOBO DS NAMBAAN Kec.Pd. KEDIRI 07 07 1964 L PEMBINA IV/A SDN SUMBERJO 1303 3155742644300003 431002700229 102388887009 SRI SUGIARTI. S.Pd. S. KEDIRI 22 04 1960 P IV/A SDN BELOR 1321 7939736637200002 1431102702196 11051302710293 07 6 1958 L IV/B SDN MERJOYO 1322 8347739640300003 1431102703138 11051302710306 GUNTUR.Pd. KEDIRI 24 01 1960 L PEMBINA IV/A SDN MUNENG II 1305 1562732631300003 431002700246 102740837014 MUDJIATI KEDIRI 30 12 1954 P PEMBINA IV/A SDN KETAWANG I 1306 0756731633200012 431002700269 102436832014 RADJIMAN KEDIRI 24 04 1953 L PEMBINA IV/A SDN WONOTENGAH 1307 9144731633200003 431002700272 101640832014 SUMINTO KEDIRI 12 08 1953 L IV/A SDN DAWUHAN LOR 1308 0049730632300023 431002700277 102088327026 SYARIAH KEDIRI 17 07 1952 P PEMBINA PEMBINA IV/B SDN KARANGPAKIS 1309 5535732634300002 431002700283 101336337009 WIGATI KEDIRI 03 02 1954 P IV/B SDN PURWOASRI II 1310 5540730633300003 431002700325 101788827012 SUKARNI NGANJUK 08 11 1952 P IV/B SDN MEKIKIS 1311 6542731633200002 431002700329 101339832012 RAMELAN KEDIRI 10 02 1953 L PEMBINA IV/A SDN SUMBERJO 1312 7561741643200003 431022003252 102690882009 GATOT SUWOTO.Pd. Ma. Ngasem DESA PARON Kec.Pd.Pd. KEDIRI HANI BUDI ASTUTI. KEDIRI 29 12 1963 L IV/A SDN JANTOK II 1313 263873363330. KEDIRI S. KEDIRI 25 07 1958 P PEMBINA IV/A SDN PURWODADI I 1296 0544740641300032 431002700178 101340872015 SRI YATIM. KEDIRI SD 15 10 1961 P IV/B SDN WOROMARTO I DESA PARON Kec. KEDIRI 12 02 1961 P PEMBINA IV/A SDN BLAWE 1297 6741739641200012 431002700179 101439372014 SUGIYONO. KEDIRI 23 10 1955 P 1281 2043735636300003 430902700973 09051302710212 KOMSIANI. SUKOCO. A.Pd. KEDIRI 30 05 1962 P PEMBINA IV/A SDN PESING 1295 9057736638300003 431002700175 102485357007 SUPRIYATI. S. S. KEDIRI 09 04 1961 L PEMBINA IV/A SDN PURWOASRI I 1298 2762740642000002 431002702655 107736877016 KEDIRI 30 04 1962 L PEMBINA IV/A SDN PESING 1299 5757741642300012 431002702678 102486882019 KEDIRI 25 04 1963 P PEMBINA IV/A SDN PURWOASRI II 1300 5137741643300023 431002700211 101637382021 KEDIRI 05 08 1963 P PEMBINA IV/A SDN BULU 1301 9342741642000013 431002700214 101739882030 SUYITNO. Paron NGASEM GURU KELAS SDN Paron DESA PARON Kec.ARIF NURDIANSAH. Pd. SITI SUKHAIRUM. RAHAYU PURWANINGSIH.Pd. Ma.Pd. S.Pd.S. ENDANG PURWANINGSIH. SUPARTININGSIH PEMBINA TK.Pd.Pd.Pd. S. S. S.S. I IV b 1275 4048735636300003 431002702932 10051302710954 16 07 1957 P 1276 2947739640200022 430902700130 09051302710300 DIDIK SUMARDIONO. S. Ma. A. Paron 1272 6735739640200012 150802700107 08051302710255 1273 4243739640300013 150802712176 08051302710150 ELIK MASKURUN. KEDIRI 28 06 1962 L PEMBINA IV/A SDN KETAWANG II 1293 9757740642300002 431002700145 102486877015 SUGIARTI. S. A.Pd. ANIEK SETIANINGSIH.Pd KEDIRI 03 04 1961 L PEMBINA TK. KEDIRI 06 03 1955 P PEMBINA PEMBINA IV/B SDN TUGU 1314 6840736638300012 1431102702405 11051302710150 SUDARTI KEDIRI 08 05 1958 P IV/A SDN PANDANSARI I 1315 7357737638300003 1431102703137 11051302710160 25 10 1959 P IV/B SDN WOROMARTO I 1316 4448736638300002 1431102702561 11051302710194 16 01 1958 P IV/A SDN PURWODADI I 1317 1054736638300013 1431102702228 11051302710219 ISMI SUTANTI. Pd. S. I IV b SDN Paron 1274 6539733635200003 43902700951 09051302710169 07 12 1955 L PEMBINA TK. S.Pd.0002 1431102703042 11051302710147 SUPITAH.Pd. KEDIRI 10 10 1963 L PEMBINA IV/A SDN MUNENG III 1302 009342643200023 4310027 00 226 101588387020 GANDUNG BAHTIAR. S. KEDIRI 11 07 1957 P 1282 9562733635300003 430902700903 09051302710074 NGANJUK 30 12 1955 P 1283 2953763664200002 140922010475 09050422021492 JOMBANG 21 06 1985 L 1284 4439730631300003 431002700274 10051302710687 SUDJIATI. S.Pd KEDIRI 11 09 1961 P PEMBINA TK. KEDIRI 23 08 1964 P PEMBINA IV/A SDN DAYU 1304 4456738641200002 431002702727 102435367007 MARSUDI. Ma. Paron DESA KARANGPAKIS KEC PURWOASRI DESA KEMPLENG KEC PURWOASRI DESA PURWOASRI KEC PURWOASRI DSA MRANGGEN KEC PURWOASRI DESA KARANGPAKIS KEC PURQWOASRI DESA JANTOK KEC PURWOASRI DESA PURWOASRI KEC PURWOASRI DESA DAWUHAN KEC PURWOASRI DESA JANTOK KEC PURWOASRI DESA PURWODADI KEC PURWOASRI DESA PURWODADI KEC PURWOASRI DESA JANTOK KEC PURWOASRI DESA MERJOYO KEC PURWOASRI DESA PURWODADI KEC PURWOASRI DESA WONOTENGAH KEC PURWOASRI DESA BULU KEC PURWOASRI DESA KETAWANG KEC PURWOASRI DESA PURWOASRI KEC PURWOASRI DESA PESING KEC PURWOASRI DESA PURWODADI KEC PURWOASRI DESA BLAWE KEC PURWOASRI DESA PURWOASRI KEC PURWOASRI DESA PESING KEC PURWOASRI DESA PURWOASRI KEC PURWOASRI DESA BULU KEC PURWOASRI DESA MUNENG KEC PURWOASRI DESA SUMBERJO KEC PURWOASRI DESA DAYU KEC PURWOASRI DESA MUNENG KEC PURWOASRI DESA KETAWANG KEC PURWOASRI DESA WONOTENGAH KEC PURWOASRI DESA DAWUHAN KEC PURWOASRI DESA KARANGPAKIS KEC PURWOASRI DESA PURWOASRI KEC PURWOASRI DESA MEKIKIS KEC PURWOASRI DESA SUMBERJO KEC PURWOASRI DESA JANTOK KEC PURWOASRI DESA TUGU KEC PURWOASRI DESA PANDANSARI KEC PURWASRI DESA WOROMARTO KEC PURWOASRI DESA PURWODADI KEC PURWOASRI DESA MRANGGEN KEC PURWOASRI DESA PURWOASRI KEC PURWOASRI DESA WONOTENGAH KEC PURWOASRI DESA BELOR KEC PURWOASRI DESA MERJOYO KEC PURWOASRI DESA WOROMARTO KEC PURWOASRI PEMBINA PEMBINA TK I TK I TK I TK I TK I TK I PEMBINA PEMBINA TK I PEMBINA PEMBINA PEMBINA PEMBINA PEMBINA PEMBINA PEMBINA TK I TK I TK I TK I 14-08-2008 SMPN I NGASEM 08 August 2012 15 Tahap 3 1 SMPN I NGASEM 08 August 2012 16 Tahap 3 1 SMPN I NGASEM 08 August 2012 17 Tahap 3 1 SMPN I NGASEM 08 August 2012 18 Tahap 3 1 SMPN I NGASEM 08 August 2012 19 Tahap 3 1 SMPN I NGASEM 08 August 2012 20 Tahap 3 1 SMAN 1 PAPAR 08 August 2012 1 Tahap 1 1 SMAN 1 PAPAR 08 August 2012 2 Tahap 1 1 SMAN 1 PAPAR 08 August 2012 3 Tahap 1 1 PURWOASRI GURU KELAS 03-07-1983 01 JANUARI PORTOFOLIO 2008 1982 01 PLPG 2008 DESEMBER 1981 PLPG 2009 01 JULI 1979 01 MARET PLPG 2010 1978 PORTO FOLIO TAHUN 1/12/1981 2009 PLPG TAHUN 2009 1/7/1979 PURWOASRI GURU KELAS PLPG TAHUN 2009 PURWOASRI GURU KELAS SMAN 1 PAPAR 08 August 2012 4 Tahap 1 1 SMAN 1 PAPAR 08 August 2012 5 Tahap 1 1 PURWOASRI GURU KELAS PLPG TAHUN 2009 1/12/1981 PORTO FOLIO TAHUN 1/3/1977 2009 PLPG TAHUN 2009 1/10/1980 SMAN 1 PAPAR 08 August 2012 6 Tahap 1 1 PURWOASRI GURU KELAS PLPG TAHUN 2009 1/2/1977 SMAN 1 PAPAR 08 August 2012 7 Tahap 1 1 PURWOASRI GURU MAPEL 17/07/2005 SMAN 1 PAPAR 08 August 2012 8 Tahap 1 1 1/1/1975 SMAN 1 PAPAR 08 August 2012 9 Tahap 1 1 1/12/1975 SMAN 1 PAPAR 08 August 2012 10 Tahap 1 1 1/12/1975 SMAN 1 PAPAR 08 August 2012 11 Tahap 1 1 PURWOASRI GURU KELAS PLPG TAHUN 2009 PORTO FOLIO TAHUN 2010 PLPG TAHUN 2010 PORTO FOLIO TAHUN 2010 PLPG TAHUN 2010 1/12/1975 SMAN 1 PAPAR 08 August 2012 12 Tahap 1 1 PURWOASRI GURU KELAS PLPG TAHUN 2010 1/12/1975 SMAN 1 PAPAR 08 August 2012 13 Tahap 1 1 PURWOASRI GURU KELAS PLPG TAHUN 2010 1/7/1977 SMAN 1 PAPAR 08 August 2012 14 Tahap 1 1 PURWOASRI GURU KELAS PLPG TAHUN 2010 PORTO FOLIO TAHUN 2010 PLPG TAHUN 2010 PORTO FOLIO TAHUN 2010 PORTO FOLIO TAHUN 2010 PORTO FOLIO TAHUN 2010 PORTO FOLIO TAHUN 2010 PORTO FOLIO TAHUN 2010 PLPG TAHUN 2010 1/7/1977 SMAN 1 PAPAR 08 August 2012 15 Tahap 1 1 1/7/1977 SMAN 1 PAPAR 08 August 2012 16 Tahap 1 1 1/1/1982 SMAN 1 PAPAR 08 August 2012 17 Tahap 1 1 1/3/1983 SMAN 1 PAPAR 08 August 2012 18 Tahap 1 1 1/3/1983 SMAN 1 PAPAR 08 August 2012 19 Tahap 1 1 1/4/1985 SMAN 1 PAPAR 08 August 2012 20 Tahap 1 1 1/4/1985 SMAN 1 PAPAR 08 August 2012 1 Tahap 2 1 1/4/1985 SMAN 1 PAPAR 08 August 2012 2 Tahap 2 1 1/4/1985 SMAN 1 PAPAR 08 August 2012 3 Tahap 2 1 1/4/1985 SMAN 1 PAPAR 08 August 2012 4 Tahap 2 1 1/4/1985 SMAN 1 PAPAR 08 August 2012 5 Tahap 2 1 1/4/1985 SMAN 1 PAPAR 08 August 2012 6 Tahap 2 1 1/4/1985 SMAN 1 PAPAR 08 August 2012 7 Tahap 2 1 1/4/1985 SMAN 1 PAPAR 08 August 2012 8 Tahap 2 1 1/6/1986 SMAN 1 PAPAR 08 August 2012 9 Tahap 2 1 1/8/1978 SMAN 1 PAPAR 08 August 2012 10 Tahap 2 1 1/3/1974 SMAN 1 PAPAR 08 August 2012 11 Tahap 2 1 1/3/1974 SMAN 1 PAPAR 08 August 2012 12 Tahap 2 1 1/1/1975 SMAN 1 PAPAR 08 August 2012 13 Tahap 2 1 1/1/1975 SMAN 1 PAPAR 08 August 2012 14 Tahap 2 1 1/3/1975 SMAN 1 PAPAR 08 August 2012 15 Tahap 2 1 1/3/1977 SMAN 1 PAPAR 08 August 2012 16 Tahap 2 1 PURWOASRI GURU KELAS PLPG TAHUN 2010 PORTO FOLIO TAHUN 2010 PORTO FOLIO TAHUN 2010 PORTO FOLIO TAHUN 2010 PORTO FOLIO TAHUN 2010 PLPG TAHUN 2010 PORTO FOLIO TAHUN 2010 PORTO FOLIO TAHUN 2010 PORTO FOLIO TAHUN 2010 PORTO FOLIO TAHUN 2010 PORTO FOLIO TAHUN 2010 PORTO FOLIO TAHUN 2010 PORTO FOLIO TAHUN 2010 PLPG TAHUN 2010 1/4/1985 SMAN 1 PAPAR 08 August 2012 17 Tahap 2 1 PURWOASRI GURU KELAS PLPG TAHUN 2011 01/12/1975 SMAN 1 PAPAR 08 August 2012 18 Tahap 2 1 PURWOASRI GURU KELAS PLPG TAHUN 2011 01/10/1980 SMAN 1 PAPAR 08 August 2012 19 Tahap 2 1 PURWOASRI GURU KELAS PLPG TAHUN 2011 01/10/1980 SMAN 1 PAPAR 08 August 2012 20 Tahap 2 1 PURWOASRI GURU KELAS PLPG TAHUN 2011 01/12/1981 SMAN 1 PAPAR 08 August 2012 1 Tahap 3 1 PURWOASRI GURU KELAS PLPG TAHUN 2011 01/07/1979 SMAN 1 PAPAR 08 August 2012 2 Tahap 3 1 PURWOASRI GURU KELAS PLPG TAHUN 2011 01/07/1979 SMAN 1 PAPAR 08 August 2012 3 Tahap 3 1 PURWOASRI GURU KELAS PLPG TAHUN 2011 01/10/1980 SMAN 1 PAPAR 08 August 2012 4 Tahap 3 1 PURWOASRI GURU KELAS PLPG TAHUN 2011 01/10/1980 SMAN 1 PAPAR 08 August 2012 5 Tahap 3 1 PURWOASRI GURU KELAS PLPG TAHUN 2011 01/01/1982 SMAN 1 PAPAR 08 August 2012 6 Tahap 3 1 PURWOASRI GURU KELAS PLPG TAHUN 2011 01/12/1981 SMAN 1 PAPAR 08 August 2012 7 Tahap 3 1 PURWOASRI GURU KELAS PURWOASRI GURU KELAS PURWOASRI GURU KELAS PURWOASRI GURU KELAS PURWOASRI GURU KELAS PURWOASRI GURU KELAS PURWOASRI GURU KELAS PURWOASRI GURU KELAS PURWOASRI GURU KELAS PURWOASRI GURU KELAS PURWOASRI GURU KELAS PURWOASRI GURU KELAS PURWOASRI GURU KELAS PURWOASRI GURU KELAS PURWOASRI GURU KELAS PURWOASRI GURU KELAS PURWOASRI GURU KELAS PURWOASRI GURU KELAS PURWOASRI GURU KELAS PURWOASRI GURU KELAS PURWOASRI GURU KELAS PURWOASRI GURU KELAS PURWOASRI GURU KELAS PURWOASRI GURU KELAS PURWOASRI GURU KELAS PURWOASRI GURU KELAS 1/3/1978 . Pd. S.SD SUPRIYONO. KEDIRI Pd ASIATI KEDIRI 22 07 1958 P IV/B SDN MRANGGEN 1318 5459737639200002 1431102702558 11051302710224 PRIYONO KEDIRI 27 01 1979 L IV/A SDN PURWOASRI I 1319 5347735637300013 1431102703135 1105130270271 SUWARNI KEDIRI 15 10 1957 P IV/B SDN WONOTENGAH 1320 2254738640300013 1471102701331 11051302710287 MASTUROH. SD KEDIRI ENDANG WIDARTI.S.Pd. S.Pd.Pd Trenggalek LLILIK SURTIATMI. Pd. S.Pd. NGANJUK 15 06 1961 L 1277 7237737640300003 430902700953 09051302710171 KEDIRI 05 09 1959 P 1278 7760736637300002 430902700927 09051302710126 NGANJUK 28 04 1958 P 1279 3052738640300023 430902701028 09051302710312 MIRANTI. KEDIRI 20 07 1960 P 1280 6355733635300003 430902700908 09051302710079 SULIKAH.Pd. Pd. MOH. S. S.1270 9142747649300024 1105130201005 11051302010015 1271 1859737653300000 1431102004712 11051302010085 RIWUT PRIHATIN AGUSULISTYARINI KARTINI KEDIRI 10 8 1969 P PNS IIB TK PERWANIDA KEDIRI 27 5 1959 P – – TK ABA GUNTORO.Pd.S.Pd. KEDIRI 25 04 1962 P PEMBINA IV/A SDN PURWOASRI I 1294 7863740641200002 431002700147 102787377006 MINTOWATI. Paron NGASEM GURU KELAS IV b SDN Paron NGASEM GURU KELAS IV/B SDN KARANGPAKIS IV/B SDN KEMPLENG II IV/A SDN PURWOASRI I IV/B SDN MRANGGEN IV/B SDN KARANGPAKIS IV/A SDN JANTOK I IV/B SDN PURWOASRI II III/A SDN DAWUHAN PEMBINA IV/A SDN JANTOK I P PEMBINA IV/A SDN PURWODADI II 1953 P PEMBINA IV/A SDN PURWODADI II 04 1954 P IV/A SDN JANTOK I 20 08 1954 P PEMBINA PEMBINA IV/B SDN MERJOYO KEDIRI 27 04 1953 P PEMBINA IV/A SDN PURWODADI II MUHAYATIN KEDIRI 05 08 1955 P IV/A SDN WONOTENGAH 1005130270908 RUMILAH KEDIRI 17 12 1957 P PEMBINA PEMBINA IV/B SDN BULU 431002702557 102637877011 EFFENDI. S. I PEMBINA TK I PEMBINA TK I PEMBINA TK I PEMBINA TK I PEMBINA TK I PEMBINA TK I PEMBINA TK I PENATA KEDIRI 07 11 1952 P 1285 5563730632300043 431002702809 1005130710750 SUYATIEN NGANJUK 31 12 1952 1286 004173163300013 431002700300 10051302710758 SUPARTINI KEDIRI 09 07 1287 2742732635300007 431002702818 10051302710765 SUGIYATI NGANJUK 10 1288 515273633300003 431002702819 100551302710768 SUHARNI MADIUN 1289 7759731633300002 431002702896 10051302710900 SUWARTI 1290 1137733635300013 431002702901 10051302710906 1291 9749735637300002 431002700362 1292 0960740642200012 NGASEM GURU KELAS PLPG 2011 NGASEM GURU KELAS PLPG 2011 NGASEM GURU KELAS DESA PARON Kec. S. A. S.Pd. S.

PAGU DS. S.KELAS LULUS 2010 01 April 1985 SMAN 1 PLEMAHAN 08 August 2012 20 Tahap 2 1 1368 7438737639300013 150602702549 060513 027 00080 YUD SULUTARI. Tengger Kidul SMAN 1 PLEMAHAN 08 August 2012 3 Tahap 2 1 1359 4537740 641300013 150802700 124 08051302710293 SRI WINARTI S.Pd.Pd 11 K KARNAJI KEDIRI 18 01-03-1987 01 JANUARI 1982 01 MARET 1978 01 FEBRUARI 1974 01 MARET 1978 01 JANUARI 1982 01-11-1991 SMAN 1 PLEMAHAN KEDIRI 10 1961 L PEMBINA IV/A SDN Tengger Kidul II Desa Sitimerto DS. BULUPASAR KEC. PAGU DS. SUTAJI. Pagu PAGU Guru Kelas PLPG 1 Maret 1988 1 Januari 1982 1 Maret 1983 01 Pebruari 1977 01 Desember 1982 01-12-1982 IV/b SDN Sitimerto Desa Sitimerto PAGU Guru Kelas PLPG 1/1/1975 SMAN 1 PLEMAHAN 08 August 2012 10 Tahap 1 1 Pembina Tk. A. BRINGIN DS.Pd. Pagu Kec.S.I IV B SDN TENGGER Kidul I PAGU GURU KELAS PLPG 2011 SMAN 1 PLEMAHAN 08 August 2012 19 Tahap 1 1 1355 5249743646300013 1431102702500 11051302711088 09 1965 P PENATA TK I III/D SDN PLEMAHAN I PLEMAHAN GURU KELAS PLPG 2011 SMAN 1 PLEMAHAN 08 August 2012 20 Tahap 1 1 1356 6043740641300050 1431102705243 11051302711075 07 1962 P PENATA TK I III/D SDN MEJONO PLEMAHAN GURU KELAS PLPG 2011 SMAN 1 PLEMAHAN 08 August 2012 1 Tahap 2 1 1357 04 50739641200013 431 002702546 10051302710287 YUYUN MUAWANAH.Pd KEDIRI 12 9 1962 P PEMBINA IV/B SDN.I IV B SDN TENGGER Kidul I PAGU GURU KELAS PLPG 2006 SMAN 1 PLEMAHAN 08 August 2012 16 Tahap 1 1 431002702757 10051302710653 KARTIYAH KEDIRI 09 09 1952 P PEMBINA TK. Ma. Pd. BULUPASAR KEC. KEDIRI 25 04 1959 P PEMBINA IV/a SDN BULUPASAR 1373 3839733635300012 431002700314 10051302710791 SITI PURNAMI. PAGU III 1340 2244740641300033 412002702562 10051302710319 LILIS SULISTYOWATI. A. PAGU DS. PLEMAHAN DS. PAGU SDN Bendo Ds. Pagu DS. Pagu Kec.I IV/b SDN Sitimerto Desa Sitimerto PAGU Guru Kelas Porto Folio 1-Mar-77 SMAN 1 PLEMAHAN 08 August 2012 11 Tahap 1 1 1957 P Pembina Tk. 1367 3645 7396 4120 0052 144 110 270 501 2 11051302710891 Darsono. Pagu Kec. S. SD KEDIRI 20 08 1960 P IV/B SDN DAYU 1329 2243740641300013 1431102702648 11051302710444 SUHARTINI.Pd KEDIRI 5 12 1962 P PEMBINA TK I IV/B SMAN 1 PLEMAHAN 08 August 2012 4 Tahap 2 1 1360 383373363530 0012 143101027 00507 11051302710154 CHRISTINA ANDRIALIN KEDIRI 1 5 1955 P PEMBINA 1361 28377356363 00012 14311027 00508 11051302710300 KEDIRI 5 5 1957 P 1362 92617386 39300013 150802700048 08051302710092 KEDIRI 29 09 1960 1363 35577326 34300013 431002702868 10051302710849 KEDIRI 25 12 1364 87467386 39300012 1431102704788 11051302710341 WIWIN HARIATI Dra. S. S. S. Tengger Kidul SMAN 1 PLEMAHAN 08 August 2012 2 Tahap 2 1 1358 80 53737638300003 143 1102705403 11051302710229 SRIATI KEDIRI 21 7 1959 P PEMBINA IV/A SDN Tengger Kidul II DS.S. BULUPASAR KEC. Pd. KEDIRI 04 04 1960 P PEMBINA PEMBINA IV/B SDN DAWUHAN LOR 1326 0739738639200032 1431102705009 11051302710340 MULYONO. Bendo DS. PAGU DSN. Pagu Kec. Kediri 01 06 1956 L 1347 4153435638300003 430902700109 09051302710255 Siti Rahayu .S. KEDIRI 26 10 1957 L PEMBINA. DYAH EKO MUJILESTARI DYAH DWI SUNDARI. PLEMAHAN KEC. WONOSARI -PAGU DSN. PAGU III 1341 164974163400002 431002702613 10051302710404 SRI WINARTI.Pd KEDIRI 4 6 1964 P PEMBINA IV/A SDN. PAGU KEC. S. KEDIRI Pd. KEDIRI 21 12 1959 P PEMBINA IV/A SDN MUNENG II 1331 0846738640300012 1431102702197 11051302710525 14 05 1960 P PEMBINA IV/A SDN MERJOYO 1332 2959743645300002 1431102702046 11051302710537 27 06 1965 P PEMBINA IV/A SDN KETAWANG I 1333 8154741643200003 1431102701480 11051302710540 SULISMIYATI. MEJONO KEC.Pd KEDIRI 17 1 1963 P PEMBINA IV/A SDN.I IV B SDN TENGGER Kidul I PAGU GURU KELAS PLPG 2010 SMAN 1 PLEMAHAN 08 August 2012 18 Tahap 1 1 1354 8948737640300002 1431102700492 11051302710403 LULUK LAILY SURABAYA 16 06 1959 P PEMBINA TK. Pagu DS. PAGU III 1342 0442734636300033 431002702835 10051302710795 SUMIATI KEDIRI 10 11 1956 P PEMBINA IV/A SDN. SDN WONOSARI II WONOSARI KEC.KELAS PLPG 2009 01 Okt 1980 SMAN 1 PLEMAHAN 08 August 2012 17 Tahap 2 1 PAGU GR. WONOSARI -PAGU PAGU GURU KELAS 2011 3/1/1977 SMAN 1 PLEMAHAN 08 August 2012 5 Tahap 2 1 PEMBINA IV/A PAGU GURU KELAS 2011 3/1/1981 SMAN 1 PLEMAHAN 08 August 2012 6 Tahap 2 1 P PEMBINA IV/A PAGU GURU KELAS PORTOFOLIO / 2008 10/1/1980 SMAN 1 PLEMAHAN 08 August 2012 7 Tahap 2 1 1954 P PEMBINA TK.S. S. Pagu DS. S.Pd. Kediri 07 1349 5434743644300012 1431102700473 11051302710820 Kalimah . PAGU KEC. SD KEDIRI 22 08 1963 L PEMBINA IV/A SDN DAWUHAN LOR 1334 8863742644300000 1431102703140 11051302710582 TRI RUBIANTI. S.Pd. Pagu Desa Sitimerto Kec. PAGU 1337 5734739639300002 1431102702384 11051302710290 LILIK RAHAYU KEDIRI 02 04 1961 P PEMBINA TK I IV/b SDN PAGU II 1338 5160739640300043 1431102702385 11051302710608 SITI MASUNAH KEDIRI 28 08 1961 P PEMBINA IV/a SDN PAGU II 1339 7936742644300032 1431102702701 11051302710938 MASTUTIK. S. KEDIRI 15 03 1962 P PEMBINA IV/a SDN BULUPASAR 1375 4838740642300022 431002700189 10051302710482 MARWIATI. TENGGERKIDUL Kec. KEDIRI 07 05 1955 P PEMBINA IV/a SDN BULUPASAR 1374 3647740641300032 431002700113 10051302710295 NUK YULIATI. Kediri 1366 9833 7416 4430 0012 143 110 270 133 3 11051302710757 Suminah.Pd SRI ATMINAH KEDIRI 14 1365 1658 7436 5430 0002 143 110 270 512 1 11051302711059 Suhartini.Pd KEDIRI 18 09 1959 L PEMBINA TK. Pd. PAGU DS. KEDIRI 04 01 1963 P PEMBINA IV/A SDN PURWODADI I 1336 9741740643200002 431002700186 10051302710474 ALI MASHAR KEDIRI 09 04 1962 L PEMBINA TK I IV/b SDN PAGU II DESA PANDANSARI KEC PURWASRI DESA KETAWANG KEC PURWOASRI DESA DAWUHAN KEC PURWOASRI DESA BELOR KEC PURWOASRI DESA SUMBEJO KEC PURWOASRI DESA DAYU KEC PURWOASRI DESA KETAWANG KEC PURWOASRI DESA MUNENG KEC PURWOASRI DESA MERJOYO KEC PURWOASRI DESA KETAWANG KEC PURWOASRI DESA DAWUHAN LOR KEC PURWOASRI DESA WOROMARTO KEC PURWOASRI DESA PURWODADI KEC PURWOASRI DS. KEDIRI 07 04 1960 P IV/B SDN BELOR 1327 7737737636300002 1431102705787 11051302710375 SUPARTINAH KEDIRI 05 04 1955 P IV/A SDN SUMBERJO 1328 3152738639300013 1431102701479 11051302710427 MASTUTIK. Kediri 21 8 1348 2339740642300013 431002702668 10051302710493 Musyarofah. PAGU Guru Kelas SD PLPG 2010 PAGU Guru Kelas SD PLPG 2011 SDN WONOSARI I -PAGU DS.Pd.I IV/b SDN Sitimerto Desa Sitimerto PAGU Guru Kelas Porto Folio 1-Aug-80 SMAN 1 PLEMAHAN 08 August 2012 12 Tahap 1 1 10 1962 P Pembina IV/a SDN Sitimerto Desa Sitimerto PAGU Guru Kelas PLPG 01-04-1985 SMAN 1 PLEMAHAN 08 August 2012 13 Tahap 1 1 1 2 1965 P Pembina IV/a SDN Sitimerto PAGU Guru Kelas PLPG 08 August 2012 14 Tahap 1 1 24 06 1963 P PEMBINA TK. BRINGIN DS. A.Pd.S.KELAS PLPG 2009 01 Jan 1982 SMAN 1 PLEMAHAN 01 Maret SMAN 1 PLEMAHAN 1983 01 Sept 1978 SMAN 1 PLEMAHAN 08 August 2012 16 Tahap 2 1 PAGU GR.KELAS LULUS 2008 08 August 2012 15 Tahap 2 1 PAGU GR.KELAS LULUS 2010 01 Jan 1982 SMAN 1 PLEMAHAN 08 August 2012 19 Tahap 2 1 PAGU GR.Pd. PAGU Desa Kapurejo Ds.I IV B SDN TENGGER Kidul I PAGU GURU KELAS PLPG 2010 SMAN 1 PLEMAHAN 08 August 2012 17 Tahap 1 1 1353 1037732634300023 431002702865 10051302710864 SRIASIH KEDIRI 05 07 1954 P PEMBINA TK. PAGU PAGU GR. S. S. I IV/B PAGU GURU KELAS PLPG / 2010 3/1/1977 SMAN 1 PLEMAHAN 08 August 2012 8 Tahap 2 1 04 1960 P PEMBINA IV/A PAGU GURU KELAS PLPG / 2011 12/1/1981 SMAN 1 PLEMAHAN 08 August 2012 9 Tahap 2 1 26 03 1965 P Pembina IV SDN WONOSARI I -PAGU DS.Pd KEDIRI 17 TRENGGALE WIWIT IRIANI. SD KEDIRI SRI REDJEKI SETIJORINI.I 1346 7933734637200002 430902700026 09051302710086 Mochamad Ali.Pd.KELAS PLPG 2008 08 August 2012 14 Tahap 2 1 PAGU GR.1323 2147737639200023 1431102702406 11051302710333 SUMARI KEDIRI 15 08 1959 L PEMBINA IV/A SDN PANDANSARI II 1324 6657734636300002 1431102705197 11051302710338 WIJI KEDIRI 25 03 1960 L IV/A SDN KETAWANG II 1325 2736738640300012 1431102705050 11051302710339 DJUWARTINI.Pd. PLEMAHAN DS. Pagu Kec. Ma. TENGGERKIDUL Kec. 1369 2553738640300013 150802712203 08051302710204 TRI WAHYUNINGSIH.S. Pd. Pagu Desa Kapurejo Ds.S.S. SDN WONOSARI II WONOSARI KEC.KELAS LULUS 2010 01 Jan 1976 SMAN 1 PLEMAHAN 08 August 2012 18 Tahap 2 1 PAGU GR.I IV B SDN TENGGER Kidul I PAGU GURU KELAS PLPG 2009 SMAN 1 PLEMAHAN 08 August 2012 15 Tahap 1 1 060513 027 00076 MURSALIN. S.KELAS PLPG 2006 01 April 1987 SMAN 1 PLEMAHAN 01 Maret SMAN 1 PLEMAHAN 1988 01 Des 1981 SMAN 1 PLEMAHAN 08 August 2012 13 Tahap 2 1 PAGU GR.Pd 1351 5250737638200003 150602702545 1352 2241730631300013 PEMBINA PEMBINA PEMBINA TK I TK I TK I PURWOASRI GURU KELAS PLPG TAHUN 2011 01/12/1981 SMAN 1 PAPAR 08 August 2012 8 Tahap 3 1 PURWOASRI GURU KELAS PLPG TAHUN 2011 01/12/1981 SMAN 1 PAPAR 08 August 2012 9 Tahap 3 1 PURWOASRI GURU KELAS PLPG TAHUN 2011 01/12/1981 SMAN 1 PAPAR 08 August 2012 10 Tahap 3 1 PURWOASRI GURU KELAS PLPG TAHUN 2011 01/12/1981 SMAN 1 PAPAR 08 August 2012 11 Tahap 3 1 PURWOASRI GURU KELAS PLPG TAHUN 2011 01/01/1982 SMAN 1 PAPAR 08 August 2012 12 Tahap 3 1 PURWOASRI GURU KELAS PLPG TAHUN 2011 01/01/1982 SMAN 1 PAPAR 08 August 2012 13 Tahap 3 1 PURWOASRI GURU KELAS PLPG TAHUN 2011 01/01/1982 SMAN 1 PAPAR 08 August 2012 14 Tahap 3 1 PURWOASRI GURU KELAS PLPG TAHUN 2011 01/03/1983 SMAN 1 PAPAR 08 August 2012 15 Tahap 3 1 PURWOASRI GURU KELAS PLPG TAHUN 2011 01/04/1985 SMAN 1 PAPAR 08 August 2012 16 Tahap 3 1 PURWOASRI GURU KELAS PLPG TAHUN 2011 01/. Bendo PAGU Guru Kelas SD PLPG 2011 08 August 2012 11 Tahap 2 1 Kediri 13 03 1961 L Pembina IV SDN Bendo PAGU Guru Kelas SD PLPG 2011 08 August 2012 12 Tahap 2 1 KEDIRI 06 11 1959 P PEMBINA IV/a SDN BULUPASAR Ds.Pd. S.I IV/b 1345 6561730632300003 431002702779 10051302710699 Muhartuti Kediri 12 29 1952 P Pembina Tk. BULUPASAR KEC.S. PAGU DS.Pd. TENGGERKIDUL Kec.S. BULUPASAR KEC. BLITAR 12 21 1960 P PEMBINA IV/a SDN BULUPASAR 1370 1441740642300023 150802700171 08051302710402 PUJI RAHAYU. Pagu DS. KEDIRI 06 05 1962 P PEMBINA IV/a SDN BULUPASAR .Ma.A. Tk I IV b SDN BULUPASAR 1371 3358735638200003 430902700946 09051302710163 SUWARNO.Pd.Tk I IV/b SDN BULUPASAR 1372 8756737640300002 430902700978 09051302710217 PUR ISWATI. Pd.Ma. Pd. Pagu Desa Kapurejo Ds. SD Surabaya 11 09 1962 P PEMBINA IV/A SDN KETAWANG II 1330 6553737639300013 1431102702235 11051302710478 SUHARTI.Pd. PAGU III 1343 6156733635200003 1431102705287 11051302710312 DJUWADI. Pd. TENGGERKIDUL Kec. S.S. Pagu Desa Kapurejo Ds. Pd. PAGU III 1344 7061737638200003 150702708652 07051302700009 Drs. PAGU DS. S. S. S. SDN WONOSARI II WONOSARI KEC. Pd. Bendo PAGU Guru Kelas SD PLPG 2011 01 April 1989 SMAN 1 PLEMAHAN 08 August 2012 10 Tahap 2 1 Kediri 01 05 1963 P Pembina IV SDN Bendo Ds. PAGU KEC. BULUPASAR KEC. BULUPASAR KEC.3/1987 SMAN 1 PAPAR 08 August 2012 17 Tahap 3 1 PURWOASRI GURU KELAS PLPG TAHUN 2011 01/04/1985 SMAN 1 PAPAR 08 August 2012 18 Tahap 3 1 PURWOASRI GURU KELAS PLPG TAHUN 2011 01/04/1985 SMAN 1 PAPAR 08 August 2012 19 Tahap 3 1 PURWOASRI GURU KELAS PLPG TAHUN 2011 01/06/1986 SMAN 1 PAPAR 01 JANUARI SMAN 1 PLEMAHAN 1985 01 OKTOBER SMAN 1 PLEMAHAN 1980 31 MEI 1986 SMAN 1 PLEMAHAN 08 August 2012 20 Tahap 3 1 08 August 2012 1 Tahap 1 1 08 August 2012 2 Tahap 1 1 08 August 2012 3 Tahap 1 1 SMAN 1 PLEMAHAN 08 August 2012 4 Tahap 1 1 SMAN 1 PLEMAHAN 08 August 2012 5 Tahap 1 1 SMAN 1 PLEMAHAN 08 August 2012 6 Tahap 1 1 SMAN 1 PLEMAHAN 08 August 2012 7 Tahap 1 1 SMAN 1 PLEMAHAN 08 August 2012 8 Tahap 1 1 SMAN 1 PLEMAHAN 08 August 2012 9 Tahap 1 1 PAGU GURU KELAS LULUS PORTOFOLIO DS. SD KEDIRI 31 05 1964 P PEMBINA IV/A SDN WOROMARTO II 1335 5436741643300012 1431102702562 11051302710628 SUPRAPTI. S u b a g i o Kediri 29 07 1959 L Pembina Tk. PAGU PAGU GURU KELAS PLPG 2011 PAGU GURU KELAS PLPG 2011 PAGU Guru Kelas PLPG/2010 PAGU Guru Kelas PLPG/2010 PAGU Guru Kelas PLPG/2011 PAGU Guru Kelas PLPG/2010 PAGU Guru Kelas PLPG/2011 SDN Sitimerto DS. Pagu DS. Magetan 1350 3956741641300002 430902701031 09051302710315 SRI SUNDARI. PAGU DS. PAGU DSN. BRINGIN DS. KEDIRI 09 11 1962 P PEMBINA. BULUPASAR KEC. Pagu Desa Kapurejo Ds. TENGGERKIDUL Kec. A.Pd.Pd KEDIRI 24 8 1955 L PEMBINA IV/A SDN.Ma. WONOSARI -PAGU PAGU GURU KELAS 2008 01-03-1988 01 January 1982 07 March 1978 1/1/1982 IV/A SDN WONOSARI I -PAGU DS.Pd.

BULUPASAR KEC. S.Pd MENADO 2 4 1953 P PEMBINA TK I IV / B SDN WATES DS. Kunjang KUNJANG Gr.1979 SMAN I PURWOASRI 08 August 2012 6 Tahap 2 1 1422 9444731633200002 431002700328 10051302710819 SALMAN.Pd. PAGU 1395 775473163230002 150602702561 060513 027 00072 SUMARNI.Pd Kediri 1405 9562737639300013 430902700107 09051302710249 1406 1859736638200012 1431102701888 11051302710179 1407 4246741642300013 1431102701889 11051302711121 1408 2733742643300022 1431102701890 11051302711165 ISRIYAH.Pd KEDIRI 10 TRENGGALE 17 K KEDIRI 18 08 1955 P PEMBINA IV/A SDN TANJUNG 1391 1245743652300003 431002700236 10051302710580 TRI INDRAYATI. Kapas Kec. BULUPASAR KEC. A. PORTOFOLIO 2008 GURU KLS SD /PLPG/LULUS TH.Pd KEDIRI 02 08 1968 P PENATA III/C SDN TANJUNG 1394 7535740641200022 150802700179 08051302710422 Drs. 2011 GURU KLS SD FORTOPOLIO 2008 3/1/1983 SMAN 1 PLEMAHAN 08 August 2012 19 Tahap 3 1 PAGU GURU KLS SD PLPG 2006 12/1/1975 SMAN 1 PLEMAHAN 08 August 2012 20 Tahap 3 1 KUNJANG Guru Kelas PORTOFOLIO 2010 01-03-1977 SMAN I PURWOASRI 08 August 2012 1 Tahap 1 1 JUWET.Pd. S. PAGU DS.KELAS PLPG 2011 01 Juli 1979 SMAN 1 PLEMAHAN 08 August 2012 2 Tahap 3 1 PAGU GR.S. I III/D SDN KAPI 2 KUNJANG 2011 01-03-1988 SMAN I PURWOASRI 08 August 2012 5 Tahap 2 1 1421 6540737639300013 431102705291 11051302710233 ASTUTI.PARELOR KEC.2008 01-01-1982 SMAN I PURWOASRI 08 August 2012 7 Tahap 1 1 07 1968 P Penata TK I III/d SDN Dungus 2 KUNJANG Guru Kelas PLPG. PAGU DESA TANJUNG KEC. Kunjang KUNJANG Gr. Kapas Kec. S. 060513 027 00077 S. KEDIRI 16 08 1959 P PEMBINA IV/a SDN BULUPASAR 1378 2944732637300002 1431102701422 11051302710269 SULIANINGSIH. Kapas Kec. Tk I IV/b SDN BULUPASAR 1381 4538730632300003 431002702742 10051302710630 SUGENG. KUNJANG DS.S. S.Pd KEDIRI 8 8 1953 P PEMBINA IV/a SDN WONOREJO DS. PAGU DESA MENANG KEC.07 . S.Kunjang Kab. S.Pd NGANJUK 11 6 1953 L PEMBINA IV/a SDN WONOREJO DS. BULUPASAR KEC.Pd KEDIRI 14 04 1966 P PEMBINA IV/A SDN PARELOR KUNJANG GURU KELAS PLPG 2011 01-03-1994 SMAN I PURWOASRI 08 August 2012 19 Tahap 1 1 1415 1338745647300023 1431102702443 11051302711386 BAROROH.Pd KEDIRI 8 7 1967 L 1401 1150736637200013 150802700151 08051302710390 TOJIB.KEC.M.Pd.Pd.PARELOR KEC. KUNJANG 1397 2560739641300023 1431102701825 11091302710526 TITIK SHOFIATUN.Pd Kediri 7 7 1966 L Penata TK I III/d SDN Kapas KUNJANG Gr.SD KEDIRI 13 09 1965 P PEMBINA IV/A SDN TANJUNG 1392 5343741643300023 431002702687 10051302710534 SRI INDANA.Pd Kediri 8 10 1963 P Penata III/c SDN Kapas Ds.A. PAGU DESA MENANG KEC. Klas SD PORTOFOLIO 2009 1-10-1980 SMAN I PURWOASRI 08 August 2012 10 Tahap 1 1 Kediri 27 5 1958 L Pembina IV/a SDN Kapas Ds. KUNJANG DS.S.Kunjang Kab. KUNJANG DS. PAGU DESA TANJUNG KEC.Ma.Pd KEDIRI 7 1 1961 P PEMBINA IV/A SDN MENANG 1384 6463745648200002 1431102705288 11051302711007 PUJIANTO.S. PORTOFOLIO 2009 GURU KLS SD /PLPG/LULUS TH. S. PORTOFOLIO 2006 GURU KLS SD /PLPG/LULUS TH. PAGU DESA TANJUNG KEC. S. S.1977 SMAN I PURWOASRI 08 August 2012 7 Tahap 2 1 1423 61447306320013 431002700266 10051302710670 SUDAJAT.PARELOR KEC. Kapas Kec. Kunjang KUNJANG Gr.Ma. S.WONOREJO KUNJANG GURU KELAS GURU PENJASKES GURU KELAS PLPG 2011 1-3-1994 SMAN I PURWOASRI 08 August 2012 13 Tahap 2 1 PAGU PAGU PAGU PAGU PAGU PAGU PAGU PAGU PAGU .Pd 1409 5340741643300023 1431102701891 11051302711332 1410 5039744647200023 1431122001892 11051322010853 1411 7143737639300013 150602702053 06051302700069 1412 9359739641300003 1431102702442 1413 9247741643200013 PAGU GR.Pd 09051302710287 KASIPAH.S. PAGU DESA TANJUNG KEC.Pd. Klas SD PLPG 2011 1-3-1994 SMAN I PURWOASRI 08 August 2012 14 Tahap 1 1 SUNARTO. S.WONOREJO KUNJANG GURU KELAS PLPG 2010 1-1-1975 SMAN I PURWOASRI 08 August 2012 10 Tahap 2 1 1426 8140731632300003 431002700271 10051302710678 SRINATUN .Kediri Desa Dungus Kec. PAGU DESA TANJUNG KEC. PORTOFOLIO 2010 GURU KLS SD /PLPG/LULUS TH. BULUPASAR KEC. PAGU DS.Pd 07 1960 P PEMBINA IV/A SDN TANJUNG 1390 0150733634300013 431002702493 10051302710196 SUKARTI. Ds. S.Pd.I IV/B SDN PARELOR KUNJANG GURU KELAS PLPG 2007 01-07-1979 SMAN I PURWOASRI 08 August 2012 16 Tahap 1 1 11051302710357 SITI MAHMUDAH. I IV/b SDN PAKIS KUNJANG 2011 01 . PORTOFOLIO 2010 GURU KLS SD /PLPG/LULUS TH.A.03 . ANDAJATI KEDIRI 6 12 1952 P PEMBINA IV/A SDN MENANG 1382 6052731633300003 431002702785 10051302710708 HARIYATUN KEDIRI 20 7 1953 P PEMBINA IV/A SDN MENANG 1383 4439739641300012 431002702524 10051302710257 SUYANTI. Kunjang DS. S. SUYITNO.S. KUNJANG DS. S. KEDIRI 11 12 1961 P PEMBINA IV/a SDN BULUPASAR 1377 1148737639300023 1431102700509 11051302710230 SULASTRI. S.Pd TUTIK MARIATI.PENJAS PLPG 2011 01 Okt 1980 SMAN 1 PLEMAHAN 01 Maret SMAN 1 PLEMAHAN 1987 01 Juni 1986 SMAN 1 PLEMAHAN 08 August 2012 5 Tahap 3 1 PAGU GURU KELAS SD PLPG 2010 1/1/1974 SMAN 1 PLEMAHAN 08 August 2012 6 Tahap 3 1 PAGU GURU KELAS SD PLPG 2010 1/1/1975 SMAN 1 PLEMAHAN 08 August 2012 7 Tahap 3 1 PAGU GURU KELAS SD PLPG 2010 1/1/1982 SMAN 1 PLEMAHAN 08 August 2012 8 Tahap 3 1 PAGU 1/3/1988 SMAN 1 PLEMAHAN 08 August 2012 9 Tahap 3 1 01/04/1985 SMAN 1 PLEMAHAN 08 August 2012 10 Tahap 3 1 01/03/1978 SMAN 1 PLEMAHAN 08 August 2012 11 Tahap 3 1 01/03/1977 SMAN 1 PLEMAHAN 08 August 2012 12 Tahap 3 1 01/12/1981 SMAN 1 PLEMAHAN 08 August 2012 13 Tahap 3 1 01/12/1981 SMAN 1 PLEMAHAN 08 August 2012 14 Tahap 3 1 01/01/1982 SMAN 1 PLEMAHAN 08 August 2012 15 Tahap 3 1 01/04/1985 SMAN 1 PLEMAHAN 08 August 2012 16 Tahap 3 1 01/04/1985 SMAN 1 PLEMAHAN 08 August 2012 17 Tahap 3 1 01/03/1994 SMAN 1 PLEMAHAN 08 August 2012 18 Tahap 3 1 PAGU GURU KELAS SD PLPG 2011 PORTOFOLIO GURU KLS SD /PLPG/LULUS TH. S.WONOREJO KUNJANG PLPG 2011 1-3-1988 SMAN I PURWOASRI 08 August 2012 12 Tahap 2 1 1428 4844745649200012 1431102703115 11051302711367 ABDUL AZIZ. AMIRIN SETIARSO PRATHAMA WIDAJAGNI. MOCHAMAD NURSALIM.KUNJANG DESA PAKIS KEC. S.Pd. S.Ma Pd KEDIRI 12 01 1953 L PEMBINA IV/a SDN PAKIS KUNJANG GURU KELAS 2010 01 . PAGU DS.SD KEDIRI 24 1 1963 P PEMBINA IV/a SDN WONOREJO DESA KAPI. A. KUNJANG KUNJANG PLP G 2011 6/1/1986 SMAN I PURWOASRI 08 August 2012 2 Tahap 2 1 1418 7941 7396 4020 0012 150802700070 08051302710140 KEDIRI 09 06 1961 L PEMBINA TK.S.S. Kunjang KUNJANG Gr.Pd KEDIRI 11 10 1963 P PEMBINA IV/A SDN TANJUNG 1393 6134746648300023 143110270396 11051302711402 YAYUK HENDRATIK. S. KINTOKO KEDIRI 3 2 1962 L PEMBINA TK I IV / B SDN WATES DS.Pd KEDIRI 31 1 1967 L PEMBINA IV/A SDN MENANG 1385 7533741642300013 431002702689 10051302710538 KUSTINAH. PORTOFOLIO 2009 GURU KLS SD /PLPG/LULUS TH. Kunjang KUNJANG Gr.Pd KEDIRI 27 10 1961 P PEMBINA IV/A SDN PARELOR KUNJANG GURU KELAS PLPG 2011 01-12-1981 SMAN I PURWOASRI 08 August 2012 17 Tahap 1 1 150602701258 06051302700071 WASIS.2008 01-01-1982 SMAN I PURWOASRI 08 August 2012 6 Tahap 1 1 1962 L Pembina TK I IV/b SDN Dungus 2 KUNJANG Guru Kelas PORTOFOLIO. KUNJANG DS.Ma. S. PAGU DESA TANJUNG KEC. Pd. 2010 PORTOFOLIO /LULUS GURU KLS SD TH.Pd KEDIRI 01 12 1963 P PEMBINA IV/A SDN TANJUNG 1386 3248732636200003 150802712126 08051302710045 KEDIRI 16 09 1954 L PEMBINA Tk I IV/B SDN TANJUNG 1387 7035735637300003 150602702546 BLITAR 03 07 1957 P PEMBINA Tk I IV/B SDN TANJUNG 1388 7842738639300032 430902701019 MURYONO. KEDIRI 28 12 1961 P PEMBINA IV/a SDN JUWET 2 1398 7737748650200022 1431102701826 11051302711299 SUNARYOKO.S. S.KEC. Kapas Kec. KAPI KEC.KEC. PAGU DS.A. A.Pd SRIMULIH BAMBANG WINARNO. BULUPASAR KEC.Pd KEDIRI 15 09 1963 L PEMBINA IV/A SDN PARELOR KUNJANG GURU KELAS PORTOFOLIO 2007 01-03-1987 SMAN I PURWOASRI 08 August 2012 18 Tahap 1 1 1414 6746744647300012 1431102705302 11051302711359 RIPAAH.Pd Kediri 18 08 1958 1402 3561740642200013 150802700126 08051302710296 Kediri 29 12 1403 6062746648300013 1431102702116 11051302711232 Kediri 30 1404 2535736638300012 430902700941 09051302710155 Drs. KEDIRI 05 04 1970 L PENATA III/c 1399 3343741642200013 1431102702095 11051302710636 KATMIRAN.I IV/B SDN KAPI 2 DESA KAPI.KUNJANG KUNJANG 2011 01-10-1980 SMAN I PURWOASRI 08 August 2012 4 Tahap 2 1 1420 1143 7426 4820 0003 1431122001900 08051302710140 MOKHAMAD TAUFIK.S.KELAS PLPG 2011 08 August 2012 3 Tahap 3 1 PAGU GR. WATES KEC. KAPI KEC.2011 01-11-1991 SMAN I PURWOASRI 08 August 2012 8 Tahap 1 1 3 2 1958 P Pembina IV/b SDN Kapas TENGGERLOR Desa Dungus Kec.Pd KEDIRI 11 10 1963 L PEMBINA 1400 6540745647200012 1431102703016 11051302711371 KHOIRUL ASHAR. PAGU DESA TANJUNG KEC.KELAS PLPG 2011 08 August 2012 4 Tahap 3 1 PAGU GR. KUNJANG 2008 01-12-1981 SMAN I PURWOASRI 08 August 2012 3 Tahap 2 1 1419 4546 7376 3930 0013 1431102701899 08051302710140 YULIANI KEDIRI 14 12 1959 P PEMBINA IV/A SDN KAPI 2 DESA KAPI. Kunjang KUNJANG Gr.Pd HERLIN NAWAS TUTIK. PAGU 1396 5056730632300003 431002700323 10051302720217 SRIATUN KEDIRI 24 07 1952 P PEMBINA IV/a SDN JUWET 2 JUWET.Pd.PARELOR KEC. KUNJANG DS.Kediri Ds.1376 5543739640300013 431002702489 10051302710190 SITI SAODAH. PORTOFOLIO 2010 GURU KLS SD /PLPG/LULUS TH.Pd 05 1960 P PEMBINA IV/A SDN TANJUNG 1389 5049738640300083 430902701021 09051302710289 YULIANI. KUNJANG DESA PAKIS KEC. S.Pd KEDIRI 06 10 1967 P PENATA III/C SDN PARELOR KUNJANG GURU KELAS PLPG 2011 01-03-1994 SMAN I PURWOASRI 08 August 2012 20 Tahap 1 1 1416 3836738642200002 150702704501 07051302700382 KEDIRI 4 5 1960 L PEMBINA TK.Pd. PAGU DS. KUNJANG KUNJANG GURU KELAS PLPG 2011 01-03-1987 SMAN I PURWOASRI 08 August 2012 2 Tahap 1 1 SDN JUWET 2 JUWET. S. I IV/B SDN KAPI 1 KUNJANG 12/1/1981 SMAN I PURWOASRI 08 August 2012 1 Tahap 2 1 1431122005153 11051322010662 KEDIRI 7 8 1965 L PEMBINA IV/A SDN KAPI 1 DS. PAGU DESA TANJUNG KEC.Pd KEDIRI 11 08 1959 P PEMBINA TK. Klas SD PLPG 2009 1-3-1978 SMAN I PURWOASRI 08 August 2012 9 Tahap 1 1 Kediri 30 12 1959 P Pembina TK I IV/b SDN Kapas Ds. BAMBANG SUWARDIYONO.KUNJANG KUNJANG GURU KELAS PENDIDIKAN JASMANI DAN KESEHATAN GURU KELAS PORTOPOLIO 2007 1417 1139743646200023 IMAM SAFI'I. Kapas Kec. KUNJANG DESA PAKIS KEC.S.Ma Pd KEDIRI 12 08 1952 L PEMBINA IV/a SDN PAKIS KUNJANG GURU KELAS 2010 01 .Kediri Desa Dungus Kec. Kapas Kec.WONOREJO KUNJANG PORTOPOLIO 2010 1-3-1974 SMAN I PURWOASRI 08 August 2012 11 Tahap 2 1 1427 1541746648300013 1431122003116 11051322011018 UMAYANAH.Pd KEDIRI 08 12 1959 P PEMBINA TK.S.MPd KEDIRI 12 5 1967 L PENATA III / c SDN WONOREJO DS. WATES KEC. KEDIRI 12 06 1957 P PEMBINA IV/a SDN BULUPASAR 1379 3133742645200003 1431102701423 11051322010635 KEDIRI 01 08 1964 L PEMBINA IV/a SDN BULUPASAR 1380 9233741643200013 1431122001424 11051302710806 KEDIRI 01 09 1963 L PEMBINA. Drs ENDAH MARSUDIHANI.WONOREJO GURU KELAS GURU PENJASKES GURU KELAS KUNJANG GURU KELAS PLPG 2011 1-3-1988 SMAN I PURWOASRI 08 August 2012 9 Tahap 2 1 1425 2943731631200002 431002702784 10051302710706 HARIYADI.S. KUNJANG KUNJANG GURU KELAS PLPG 2011 01-08-1993 SMAN I PURWOASRI 08 August 2012 3 Tahap 1 1 IV B SDN TENGGERLOR TENGGERLOR KUNJANG GURU KELAS PLPG 2011 01-06-86 SMAN I PURWOASRI 08 August 2012 4 Tahap 1 1 PENATA III C SDN TENGGERLOR KUNJANG GURU KELAS PLPG 2011 01-03-94 SMAN I PURWOASRI 08 August 2012 5 Tahap 1 1 L Pembina TK I IV/b SDN Dungus 2 KUNJANG Guru Kelas PORTOFOLIO. PAGU DESA MENANG KEC. Klas SD PLPG 2011 1-3-1991 SMAN I PURWOASRI 08 August 2012 13 Tahap 1 1 KARMININGSIH. S.Pd. S. Pd.KELAS PLPG 2010 01 Des 1981 SMAN 1 PLEMAHAN 08 August 2012 1 Tahap 3 1 PAGU GR. KEDIRI 11 08 1964 L PENATA TK.Pd.03 . Klas SD PLPG 2011 1-3-1978 SMAN I PURWOASRI 08 August 2012 11 Tahap 1 1 Kediri 14 9 1963 P Penata TK I III/d SDN Kapas Ds. PAGU DESA TANJUNG KEC.SD.Penjaskes PLPG 2011 1-3-1987 SMAN I PURWOASRI 08 August 2012 15 Tahap 1 1 RUSINI.Pd SUPIYAH.Kunjang Kab.Pd KEDIRI 9 12 1968 P PENATA TK I III/d SDN WONOREJO DS.Ma.1974 SMAN I PURWOASRI 08 August 2012 8 Tahap 2 1 1424 8556741642300012 1431102701898 11051302710910 TUTUT HARIYATI. Klas SD PLPG 2011 1-3-1991 SMAN I PURWOASRI 08 August 2012 12 Tahap 1 1 Kediri 1 4 1964 P Penata TK I III/d SDN Kapas Ds.PARELOR KEC.S.Pd. PAGU DESA MENANG KEC.

S.Pd KEDIRI 28 04 1969 P III/C 1437 5457730632200003 430902700015 09051302710053 SJAHIR RIDWAN. NGAMPEL. JAJAR KEC.Pd KEDIRI 02 12 1954 P PEMBINA TK I IV B 1430 455973 431002700307 10051302710770 SUPRAPTYASIH. PAPAR JL. WATES DSN.50 SDN PAPAR I DS.Ma. PAPAR.50 SDN PAPAR I DS. WATES DS. KEDIRI PLAOSAN KEC. BAKUNG DS.I IV/b SDN PLAOSAN I WATES GURU KELAS PORTO FOLIO 2009 08 August 2012 2 Tahap 1 1 KEDIRI 28 5 1955 P PEMBINA IV/a SDN PLAOSAN I WATES GURU KELAS PORTO FOLIO 2010 08 August 2012 3 Tahap 1 1 IMAM SYAMSUL HADI KEDIRI 10 06 1961 L PEMBINA IV/a SDN PLAOSAN I WATES GURU KELAS PLPG 2011 08 August 2012 4 Tahap 1 1 11051302710588 LILIS IDANINGSIH KEDIRI 18 01 1965 P PEMBINA IV/a SDN PLAOSAN I WATES GURU KELAS PLPG 2011 08 August 2012 5 Tahap 1 1 1431102701181 11051302711006 ERNA HARLINAH.I IV/b SDN PLAOSAN II WATES GURU KELAS PORTO FOLIO 2010 08 August 2012 7 Tahap 1 1 1463 0045741642300073 431002702684 10051302710524 Dra. WATES DS.Pd. BLITAR 05 08 1957 P 1454 1356734638300003 07051302700231 07051302700231 SUHARTUTIK. KEDIRI 31 12 1456 8150736638300023 150602702552 06051302700109 HARTININGSIH. KUNJANG GURU KELAS KUNJANG DS. PAPAR KEC. KEC.I IV/b SDN TAWANG I 1480 0452745647300073 1431102702774 11051302711090 SITI ZULAIKAH. TEMBORO DS. S. WATES WATES GURU KELAS PORTO FOLIO 2009 08 August 2012 15 Tahap 1 1 1471 3244740641300023 1431102701740 11051302710737 ANA YUNARI. KEDIRI PLAOSAN KEC.SD KEDIRI 26 8 1962 L PEMBINA IV/a SDN JAJAR I DS.Pd KEDIRI 27 02 1955 P PEMBINA IV A 1431 8939740641200012 1431102701501 11051302710901 07 06 1962 L PEMBINA Tk. S. KEC. JUWET KEC. RAYA PAPAR NO.Pd KEDIRI 31 12 1965 P PEMBINA IV/A 1436 8760747650300002 1431102702059 11051302711411 WIWIK SRI ASTUTIK.Pd. JAJAR KEC. PAPAR PAPAR 1440 1537741644300020 07051302000026 SRIYANI KEDIRI 05 02 1963 P PEMBINA TK. WATES KAB.I IV/b SDN TAWANG I 1479 5958741643200052 1431102705410 11051302711046 Drs. PLAOSAN KEC.I .Pd KEDIRI 18 1457 0559738639300013 430902700091 09051302710204 MULYO HARTATIK.I IV/b SDN PLAOSAN II WATES GURU KELAS PLPG 2010 08 August 2012 8 Tahap 1 1 1464 0458741643200022 1431102702495 11051302710873 SIDIK KEDIRI 26 01 1963 L PEMBINA IV/a SDN PLAOSAN 2 WATES GURU KELAS PLPG 2011 08 August 2012 9 Tahap 1 1 1465 1648740640300012 430902700135 09051302710307 YUN WINARTI. WATES DSN. S. TEMBORO DS.Pd KEDIRI KARNO TRI KEDIRI ATMODJO. PAPAR PAPAR GURU KELAS PLPG ( 2011 ) 14/02/1996 SMAN I PURWOASRI 08 August 2012 9 Tahap 3 1 1445 1740736638300042 1431102004686 11051302010100 KEDIRI 08 07 1958 P - - TK DHARMA WANITA DS.KEPUH. S. JAJAR KEC. KEDIRI DS. WATES KAB. SUMINAH KEDIRI 13 07 1963 P PEMBINA TK. KEDUNG MALANG. KEC.50 SDN PAPAR I DS. MINGGIRAN. TRI HARIYATI. PAPAR PAPAR GURU KELAS FORTOFOLIO 2007 01/02/1987 SMAN I PURWOASRI 08 August 2012 6 Tahap 3 1 PEMBINA IV/A TK DHARMA WANITA DS. KEC. WATES KAB. KEDIRI DS.PAPAR PAPAR GURU KELAS PLPG 2007 01/07/1979 SMAN I PURWOASRI 08 August 2012 18 Tahap 3 1 P PEMBINA TK. RAYA PAPAR NO.A.SD KEDIRI 16 10 1962 P PEMBINA IV/a SDN JAJAR I DS.Pd. PLAOSAN KEC. KAB.Ma. I IV/B SDN PAPAR 2 DESA PAPAR KEC. WATES WATES GURU KELAS PLPG 2011 08 August 2012 17 Tahap 1 1 1473 1443732630260002 1431102705122 11051302710260 01 1954 L PENATA TK. JAJAR KEC. 09 1962 P PEMBINA IV/a SDN JAJAR 2 DS. TEMBORO DS.S.I IV/b SDN TAWANG I DS. JAJAR KEC.PLAOSAN KEDIRI KEC.I IV/B 1432 3560730631200013 431002700327 10051302710817 28 12 1952 L PEMBINA IV/A 1433 3339373636000003 431002700373 10051302710935 Drs. S. WATES DS. S.S. KEC.I IV/B 1441 6359745646300010 07051302000086 ERMINA M AMIRA KEDIRI 27 10 1967 P PEMBINA 1442 9451743645300000 07051302000090 SUDARMI KEDIRI 19 11 1965 P TK I IV/B 1443 0433738640300252 430902000040 09051302010009 SITI LAILATUL BADRIYAH KEDIRI 01 01 1960 P PEMBINA IV/A TK DHARMA WANITA DS. S. TAWANG KEC.PAPAR PAPAR GURU KELAS PLPG 2008 01/01/1982 SMAN I PURWOASRI 08 August 2012 17 Tahap 3 1 PEMBINA TK.I IV/b SDN JAJAR I WATES GURU KELAS PORTO FOLIO 2009 08 August 2012 10 Tahap 1 1 1466 9033 7386 3930 0013 1431102701737 11051302710241 SUKARTI KEDIRI 01 07 1960 P PEMBINA TK. WATES KAB.Pd KEDIRI 27 03 1958 L PEMBINA IV/A 1435 6563743646300113 1431102705199 11051302711255 ERMI ASTUTIK.I III/d SDN TEMPUREJO II WATES GURU KELAS PLPG 2007 08 August 2012 1 Tahap 1 1 27 12 1960 P PEMBINA TK.Pd KEDIRI 21 05 1960 L PEMBINA TK. PAPAR JL.A. PEHKULON. JAJAR KEC. KEDIRI 25 11 1952 L PENATA PEMBINA 1438 0140745647300073 07051302000087 SUHARTININGSIH SIDOARJO 08 08 1967 P PEMBINA IV/A 1439 7434732633300012 1431102004685 PATONAH SURABAYA 30 12 1953 P - - TK DHARMA WANITA DS. PAPAR JL. JAJAR KEC. WATES WATES GURU KELAS PLPG 2011 08 August 2012 12 Tahap 1 1 1468 5338740641300013 1431102701739 11051302710739 USMIATI. TAWANG KEC.Ma.Pd KEDIRI 07 10 1955 P PEMBINA IV/A 1434 8659736638200002 1431102702058 11051302710176 KASRIADI. KEC.Pd KEDIRI 19 10 1958 P PEMBINA TK.SDN JUWET KEC. S. A. PAPAR KEC.I IV/b SDN TAWANG I WATES GURU KELAS PORTO FOLIO 2009 08 August 2012 19 Tahap 1 1 06051320700108 KEDIRI 23 06 1955 P PEMBINA TK. WATES WATES GURU KELAS PLPG 2008 08 August 2012 14 Tahap 1 1 1470 9757737639300042 430902700102 09051302710241 SITI MUDJIATI.Pd. S. TAWANG KEC. S. WATES KAB. S. PAPAR PAPAR GURU KELAS PLPG ( 2011 ) 20/07/1987 SMAN I PURWOASRI 08 August 2012 10 Tahap 3 1 1446 3438746649300032 1431102000153 11051302010027 KEDIRI 06 01 1969 P PENGATUR II/B PLPG ( 2011 ) 17/07/1995 SMAN I PURWOASRI 08 August 2012 11 Tahap 3 1 1447 6048740643300003 150602702046 06051302700053 ARIK PRASETYOWATI NEVODORA HERY YANUASTUTIK NGUDIARTI. KAB. PLAOSAN KEC. PAPAR KEC. KAB. KEDIRI DSN. PAPAR JL.Pd KEDIRI 28 04 1962 P IV/b SDN TAWANG II PEMBINA TK. KUNJANG GURU KELAS KUNJANG DS KLEPEK KECAMATAN KUNJANG GURU KELAS SD KUNJANG DS KLEPEK KECAMATAN SDN KLEPEK KUNJANG GURU KELAS SD KUNJANG DS KLEPEK KECAMATAN SDN KLEPEK KUNJANG GURU KELAS SD KUNJANG DS KLEPEK KECAMATAN SDN KLEPEK KUNJANG GURU KELAS SD KUNJANG DS KLEPEK KECAMATAN SDN KLEPEK KUNJANG GURU KELAS SD KUNJANG DS KLEPEK KECAMATAN SDN KLEPEK KUNJANG GURU KELAS SD KUNJANG DESA PURWOASRI KEC SDN PURWOASRI I PURWOASRI GURU KELAS PURWOASRI TK DHARMA WANITA DS. TAWANG KEC. PAPAR KEC. WATES DSN. S.S.SD KEDIRI 03 12 1966 P PEMBINA IV/a SDN PLAOSAN II WATES GURU KELAS PLPG 2011 08 August 2012 6 Tahap 1 1 1462 185373364 431002700090 10051302710238 DIDIK SUHARIONO.Pd KEDIRI 12 TRENGGALE 12 K KEDIRI 11 WATES GURU KELAS PORTO FOLIO 2006 08 August 2012 20 Tahap 1 1 WATES GURU KELAS PORTOFOLIO 2009 08 August 2012 1 Tahap 2 1 WATES GURU KELAS PLPG 2011 08 August 2012 2 Tahap 2 1 WATES GURU KELAS PLPG 2007 08 August 2012 3 Tahap 2 1 WATES GURU KELAS PLPG 2011 08 August 2012 4 Tahap 2 1 WATES GURU KELAS PLPG 2011 08 August 2012 5 Tahap 2 1 WATES GURU KELAS PORTO FOLIO 2006 01/03/1983 SMAN I PURWOASRI 01 APRIL SMAN 1 KANDAT 1985 01 JULI 1979 SMAN 1 KANDAT 01 JANUARI SMAN 1 KANDAT 1975 01 MARET SMAN 1 KANDAT 1983 01 JULI 1985 SMAN 1 KANDAT 01 MARET SMAN 1 KANDAT 1988 01 JANUARI SMAN 1 KANDAT 1982 01 APRIL SMAN 1 KANDAT 1985 01 MARET SMAN 1 KANDAT 1988 01 DESEMBER SMAN 1 KANDAT 1981 01 JULI 1979 SMAN 1 KANDAT 01 NOPEMBER SMAN 1 KANDAT 1985 01 MARET SMAN 1 KANDAT 1987 01 JANUARI SMAN 1 KANDAT 1982 01 OKTOBER SMAN 1 KANDAT 1980 01 MARET SMAN 1 KANDAT 1987 01 JANUARI SMAN 1 KANDAT 1982 01 OKTOBER SMAN 1 KANDAT 1980 01 DESEMBER SMAN 1 KANDAT 1981 01 MARET SMAN 1 KANDAT 1977 01 MARET SMAN 1 KANDAT 1978 01 MARET SMAN 1 KANDAT 1988 01 JULI 1979 SMAN 1 KANDAT 01 APRIL SMAN 1 KANDAT 1989 01 NOPEMBER SMAN 1 KANDAT 1991 01 JANUARI SMAN 1 KANDAT 1982 08 August 2012 08 DESA PAPAR KEC. RAYA PAPAR NO.A. KEC.Pd. WATES WATES GURU KELAS PLPG 2011 08 August 2012 16 Tahap 1 1 1472 6944736640200002 1431102701760 11051302710304 DURIYAT 06 1958 L PEMBINA IV/a SDN JAJAR 2 DS.Pd.Pd ISMUYATI. S. S. WATES DS.50 SDN PAPAR I DS.S.I IV/b SDN JAJAR I DS. KUNJANG SDN JUWET KEC.Pd KEDIRI 24 3 1963 L PEMBINA IV/A 1451 0344745647300023 1431122002423 11051322010862 KEDIRI 12 10 1967 P PEMBINA IV/A 1452 8642739640200012 150802712242 08051302710247 KEDIRI 10 03 1961 L PEMBINA TK. PAPAR PAPAR GURU KELAS DIKLAT 2009 01/03/1986 SMAN I PURWOASRI 08 August 2012 8 Tahap 3 1 1444 0239747650300073 1431102000245 11051302010072 MAMIK MARDIKANINGSIH PASURUAN 07 09 1969 P PENGATUR II/B TK DHARMA WANITA DS.Ma. JUWET KEC. TEMBORO DS. WATES DS.S. JAJAR KEC. WATES DS. I 1453 41377356377300013 07051302700277 07051302700277 DWI INDAH W.Pd.Pd SRI WIRANGI.I III/d SDN TAWANG I 1478 8835739639300012 150702705822 07051302700325 LILIK SUMIATI KEDIRI 03 05 1961 P PEMBINA TK. S. TANON. KEDIRI DS. TAWANG KEC. RAYA PAPAR NO. PAPAR JL. PURWOKO KEDIRI 26 06 1963 L PEMBINA TK. S. S. S. KEDIRI PLAOSAN KEC. JAJAR KEC. DAWUHAN KIDUL. S. TEMPUREJO KEC.Pd KEDIRI 20 11 1967 P III/d SDN TAWANG I 1481 5760740641300012 150602701264 06051302700107 TITIK KUNTARSIH. I IV/B SDN PAPAR 2 DESA PAPAR KEC. TAWANG KEC. PLAOSAN KEC.Pd KEDIRI 16 03 1962 P PEMBINA TK. RAYA PAPAR NO. DS.Pd KEDIRI 31 12 1954 P PENATA TK. PAPAR PAPAR GURU KELAS 2007 01-01-1976 SMAN I PURWOASRI 08 August 2012 14 Tahap 2 1 2010 01-12-1975 SMAN I PURWOASRI 08 August 2012 15 Tahap 2 1 PLPG 2011 01-03-1988 SMAN I PURWOASRI 08 August 2012 16 Tahap 2 1 PORTO FOLIO 2010 01-03-1977 SMAN I PURWOASRI 08 August 2012 17 Tahap 2 1 PORTO FOLIO 2010 01-03-1978 SMAN I PURWOASRI 08 August 2012 18 Tahap 2 1 PLPG 2011 01-03-1978 SMAN I PURWOASRI 08 August 2012 19 Tahap 2 1 PLPG 2011 01-12-1991 SMAN I PURWOASRI 08 August 2012 20 Tahap 2 1 PLPG 2011 01-03-1994 PORTO FOLIO TAHUN 1/12/1975 2009 FORTOFOLIO 2007 01/02/1987 SMAN I PURWOASRI 08 August 2012 1 Tahap 3 1 SMAN I PURWOASRI 08 August 2012 2 Tahap 3 1 SMAN I PURWOASRI 08 August 2012 3 Tahap 3 1 GURU KELAS PLPG 2011 26/06/1978 SMAN I PURWOASRI 08 August 2012 4 Tahap 3 1 TK DHARMA WANITA DS. KEDIRI 20 05 1962 L PEMBINA IV/a SDN JAJAR 2 DS. WATES 08 August 2012 6 Tahap 2 1 1475 5955733636300002 1476 5351736638300023 430902700068 09051302710157 TYAS LINEJAR. TAWANG KEC. WATES WATES 1474 0055739640300043 IMAM CAHYONO MULYANI JATI RAHAYU. WATES WATES GURU KELAS PLPG 2011 08 August 2012 11 Tahap 1 1 1467 ‘6158 7406 4120 0003 1431102701738 ‘11051302710591 HERI MUJIANTO. I IV/B SDN PAPAR 2 PAPAR GURU KELAS PLPG 2008 20 Tahap 3 1 1958 P PENATA TK.Pd KEDIRI 11 5 1965 P PEMBINA IV/A 1450 8656741644200002 1431102702421 11051302710752 HARI SUNARYO.Pd KEDIRI 16 7 1962 P PEMBINA IV/A 1448 3547730632300013 431002702778 10051302710698 SUNARSIH KEDIRI 15 12 1952 P PEMBINA TK.S. HERI PURNOMO. WATES WATES GURU KELAS PLPG 2011 08 August 2012 13 Tahap 1 1 1469 8852740641200002 150802712274 08051302710315 HERI SUJOKO. S. WATES DS. KEC. WATES DS. KEDIRI DS.Pd. WATES KAB. PAPAR SDN PAPAR 2 DESA PAPAR KEC. PAPAR KEC.I IV/b SDN TAWANG I 1477 9563732635300183 1431102705400 11051302710868 ROCHANANIK. PAPAR PAPAR GURU KELAS FORTOFOLIO 2007 01/03/1987 SMAN I PURWOASRI 08 August 2012 7 Tahap 3 1 1429 953473 150702705738 07051302700174 SUDJA'IMAH.PAPAR DSN.Pd. PEHWETAN. S.I IV/b SDN JAJAR 2 DS.Pd NGAWI 25 04 1959 P PEMBINA TK.I IV/B 1449 8843743644300012 1431102702420 11051302710671 HERMIYATI. PAPAR PAPAR GURU KELAS FORTOFOLIO 2007 03/03/1984 SMAN I PURWOASRI 08 August 2012 5 Tahap 3 1 IV/A TK DHARMA WANITA DS.Pd ARIF BUDI SETIAWAN. KUNJANG SDN KLEPEK DS.50 SDN PAPAR I DS.Pd KEDIRI 1458 3860733634200003 431002700371 10051302710931 MUTIAH 1459 2942739640200012 143110270493 '11051302710493 1460 6450743643300002 1431102702494 1461 3535744646300023 PAPAR GURU KELAS PAPAR GURU BHS JAWA DIKLAT 2007 3/1/2007 SMAN I PURWOASRI 08 August 2012 12 Tahap 3 1 PAPAR GURU KELAS PLPG 2010 01/01/1975 SMAN I PURWOASRI 08 August 2012 13 Tahap 3 1 PAPAR GURU KELAS PLPG 2011 01/07/1986 SMAN I PURWOASRI 08 August 2012 14 Tahap 3 1 PAPAR GURU KELAS PLPG 2011 01/03/1987 SMAN I PURWOASRI 08 August 2012 15 Tahap 3 1 PAPAR GURU KELAS PLPG 2011 01/03/1987 SMAN I PURWOASRI 08 August 2012 16 Tahap 3 1 IV/B TK DHARMA WANITA DS.PAPAR PAPAR GURU KELAS PLPG 2007 01/03/1978 SMAN I PURWOASRI 08 August 2012 19 Tahap 3 1 1961 P PEMBINA TK.I III/d SDN JAJAR 2 GURU KELAS PLPG 2011 08 August 2012 18 Tahap 1 1 430902700133 09051302710303 KEDIRI 23 07 1961 P PEMBINA TK. TAWANG KEC.Pd. KEDIRI 24 10 1956 1455 8563739641300110 150802712319 08051302710383 WIJI SHOFIATUN .S. KEC.

NGANCAR GURU KELAS NGANCAR DESA NGANCAR KEC. S. S. POJOK KEC. S.S.Pd. PAGU KEC. S.SD KEDIRI 20 11 1966 P PENATA TK.I IV/b SDN SIDOMULYO I WATES GURU KELAS PLPG 2010 10051302710869 RAHAYU. NGANCAR GURU KELAS NGANCAR DESA NGANCAR KEC.I III/d SDN SIDOMULYO I WATES GURU KELAS PLPG 2011 1502 8739746648200012 1431102702741 11051302711272 MOHAMAD MASHURI. S. BATUMULYO DS.I IV/b SDN SIDOMULYO II WATES GURU KELAS PLPG 2009 1504 1447734636300013 431002700350 10051302710882 SRI SENIWATI KEDIRI 15 11 1956 P PEMBINA TK.SUMARDI 1483 5142737639300023 430902700116 09051302710279 SULINAH. KEDIRI SIDOMULYO KEC. S. POJOK KEC. WATES WATES GURU KELAS PLPG 2010 1515 4435739640300062 1431102702392 11051302710421 KATEMI. TAWANG KEC. NGANCAR GURU KELAS NGANCAR DESA NGANCAR KEC. POJOK KEC.Pd BLITAR 30 04 1959 P PEMBINA TK.WATES KAB. BENDOREJO DS. BATUMULYO DS. KAB.Pd KEDIRI 05 07 1960 P PEMBINA TK. PAGU KEC.Pd 03 1964 L PEMBINA IV/a SD N NGANCAR 3 1532 1436744645300002 1431102702284 11051302711256 SURATEMI. POJOK KEC. RINGINREJO GURU KELAS RINGINREJO DESA NGANCAR KEC. BA KEDIRI 12 01 1956 P PEMBINA TK. WATES Jl.I IV/b 1491 6762749650300022 430902700086 09051302710199 SUKINI.SD KEDIRI 06 02 1964 1494 3560745646300012 1431102702516 11051302711010 28 02 1495 1356741642300013 1431102702517 11051302711072 24 1496 1052742644300013 1431102702515 11051302710804 ANIK ANDAYANI.Pd KEDIRI 07 09 1968 L PENATA TK. WATES JL. S. WATES 431002700299 10051302710756 SUPIYONO KEDIRI 05 05 1953 L PEMBINA TK. NGANCAR GURU KELAS NGANCAR DESA NGANCAR KEC. WATES DS.I IV/b SDN SIDOMULYO II WATES GURU KELAS PLPG 2011 1508 ‘2437-7456-4820-0013 1431102701761 ‘11051302711388 SAMILAN. KEREP DS. I IV/b SDN NGANCAR 2 1525 4039734636300013 150702704474 07051302700337 KASMINI. KEREP DS. NGANCAR GURU KELAS NGANCAR DESA NGANCAR KEC. KEDIRI DS.Pd SITI ZULAIKAH. TOHA KEDIRI 02 07 1961 L 1493 4538742643300012 1431102701508 11051302710548 KATMIATI. PAGU KEC. SIDOMULYO KEC. BENDOREJO DS.Pd KEDIRI 28 07 1956 P PEMBINA TK. S.I IV/b SDN TAWANG II 08 1959 P PEMBINA IV/a SDN TAWANG II 18 07 1962 L PEMBINA IV/a SDN TAWANG II KEDIRI 07 07 1964 P PEMBINA IV/a SDN TAWANG II KEDIRI 21 4 1954 P PEMBINA TK. I III/d SD N NGANCAR 3 1533 4845733634300002 150602702070 06051302700114 SUNARMI.Pd KEDIRI 04 01 1966 P PENATA TK. WATES WATES GURU KELAS PLPG 2011 1510 9259740642200033 4310220011733 10051322010982 Drs. WATES JL.Pd KEDIRI 29 09 1960 P PEMBINA TK. POJOK I DS.WATES KAB. M. S.Pd KEDIRI YAYUK KUSUMANINGAYU. I IV/b SDN NGANCAR 2 1524 2137738640200023 150702711217 07051302700321 SURABAYA 05 08 1960 L PEMBINA TK. KEDIRI DSN. I IV/b SD N PANDANTOYO I DS.Pd 1487 2342740641300040 1431102702990 11051302710445 1488 815073563620003 150802712131 1489 1837 7316 3320 0062 08 August 2012 7 Tahap 2 1 SMAN 1 KANDAT 08 August 2012 8 Tahap 2 1 SMAN 1 KANDAT 08 August 2012 9 Tahap 2 1 SMAN 1 KANDAT 08 August 2012 10 Tahap 2 1 SMAN 1 KANDAT 08 August 2012 11 Tahap 2 1 SMAN 1 KANDAT 08 August 2012 12 Tahap 2 1 SMAN 1 KANDAT 08 August 2012 13 Tahap 2 1 SMAN 1 KANDAT 08 August 2012 14 Tahap 2 1 SMAN 1 KANDAT 08 August 2012 15 Tahap 2 1 SMAN 1 KANDAT 08 August 2012 16 Tahap 2 1 SMAN 1 KANDAT 08 August 2012 17 Tahap 2 1 SMAN 1 KANDAT 08 August 2012 18 Tahap 2 1 SMAN 1 KANDAT 08 August 2012 19 Tahap 2 1 SMAN 1 KANDAT 08 August 2012 20 Tahap 2 1 SMAN 1 KANDAT 08 August 2012 1 Tahap 3 1 SMAN 1 KANDAT 08 August 2012 2 Tahap 3 1 SMAN 1 KANDAT 08 August 2012 3 Tahap 3 1 SMAN 1 KANDAT 08 August 2012 4 Tahap 3 1 SMAN 1 KANDAT 08 August 2012 5 Tahap 3 1 SMAN 1 KANDAT 08 August 2012 6 Tahap 3 1 SMAN 1 KANDAT 08 August 2012 7 Tahap 3 1 SMAN 1 KANDAT 08 August 2012 8 Tahap 3 1 SMAN 1 KANDAT 08 August 2012 9 Tahap 3 1 SMAN 1 KANDAT 08 August 2012 10 Tahap 3 1 SMAN 1 KANDAT 08 August 2012 11 Tahap 3 1 SMAN 1 KANDAT 08 August 2012 12 Tahap 3 1 SMAN 1 KANDAT 08 August 2012 13 Tahap 3 1 SMAN 1 KANDAT 08 August 2012 14 Tahap 3 1 SMAN 1 KANDAT 08 August 2012 15 Tahap 3 1 SMAN 1 KANDAT 08 August 2012 16 Tahap 3 1 SMAN 1 KANDAT 08 August 2012 17 Tahap 3 1 SMAN 1 KANDAT 08 August 2012 18 Tahap 3 1 SMAN 1 KANDAT 08 August 2012 19 Tahap 3 1 SMAN 1 KANDAT 08 August 2012 20 Tahap 3 1 SMAN I WATES 08 August 2012 1 Tahap 1 1 01-03-1978 SMAN I WATES 08 August 2012 2 Tahap 1 1 01-03-1978 SMAN I WATES 08 August 2012 3 Tahap 1 1 01-01-1982 SMAN I WATES 08 August 2012 4 Tahap 1 1 01-10-1980 SMAN I WATES 08 August 2012 5 Tahap 1 1 01-07-1977 SMAN I WATES 08 August 2012 6 Tahap 1 1 01-07-1977 SMAN I WATES 08 August 2012 7 Tahap 1 1 01-09-1978 SMAN I WATES 08 August 2012 8 Tahap 1 1 01-07-1979 SMAN I WATES 08 August 2012 9 Tahap 1 1 01-10-1980 SMAN I WATES 08 August 2012 10 Tahap 1 1 01-03-1978 SMAN I WATES 08 August 2012 11 Tahap 1 1 01-01-1982 SMAN I WATES 08 August 2012 12 Tahap 1 1 01-03-1987 SMAN I WATES 08 August 2012 13 Tahap 1 1 01-12-1981 SMAN I WATES 08 August 2012 14 Tahap 1 1 01-10-1980 SMAN I WATES 08 August 2012 15 Tahap 1 1 PLPG THn 2011 01-03-1988 SMAN I WATES 08 August 2012 16 Tahap 1 1 PLPG THn 2011 01-12-1991 SMAN I WATES 08 August 2012 17 Tahap 1 1 PLPG THn 2006 LULUS PORTO FOLIO THn 2008 01-03-1977 SMAN I WATES 08 August 2012 18 Tahap 1 1 01-12-1981 SMAN I WATES 08 August 2012 19 Tahap 1 1 GURU KELAS PORTO FOLIO 2010 WATES GURU KELAS PORTO FOLIO 2009 WATES GURU KELAS PLPG 2010 WATES GURU KELAS PLPG 2010 WATES GURU KELAS PORTO FOLIO 2010 WATES GURU KELAS PLPG 2011 WATES GURU KELAS PLPG 2008 DS. I IV/b SDN NGANCAR 2 1526 3147733634300013 431002700372 10051302710933 SRI HARTININGSIH KEDIRI 15 08 1955 P PEMBINA IV/a SDN NGANCAR 2 1527 3261739641300023 431002700108 10051302710279 TRI SULISTYORINII KEDIRI 29 09 1961 P PEMBINA IV/a SDN NGANCAR 2 1528 2534741645200002 1431102702282 11051302710746 KEDIRI 02 02 1963 L PEMBINA IV/a SDN NGANCAR 2 1529 3962739640300012 150802700069 08051302710139 1961 P PEMBINA TK. POJOK KEC. S.I III/d SDN PAGU I DS.I IV/b SDN SIDOMULYO II WATES GURU KELAS PORTO FOLIO 2010 1506 4542735637300013 1431120702728 11051302710324 MURWANI PRANITI NGANJUK 10 12 1957 P PEMBINA TK. WATES JL. POJOK KEC. POJOK KEC. KEDIRI S. GADUNGAN DS.I III/d SDN SIDOMULYO I WATES GURU KELAS PLPG 2011 1503 4549735637200022 430902700923 09051302710114 SUPROJO. SIDOMULYO KEC. I IV/b SDN NGANCAR 1 1518 1262736638300013 150702705778 07051302700247 SRI WILUJENG. I IV/b SD N NGANCAR 3 150802700044 08051302710083 04 1959 L PEMBINA IV/a SD N NGANCAR 3 1531 5633742646200002 1431102702283 11051302710930 SUDARMANTO. WATES WATES GURU KELAS PLPG 2011 1509 5148 7316 3220 0003 1431102705284 11051320710146 BASUKI. S. WATES WATES GURU KELAS DS. NGANCAR GURU KELAS NGANCAR 10 0513 027 1 0542 Drs.WATES KAB.Pd.Pd KEDIRI 1497 9139741644200013 1431102703066 11051302710670 HERI SUYOKO 1498 6855731633300000 431002702745 10051302710635 1499 1444734636300012 431002702884 1500 7140738639300013 1482 5140740643200043 431002700153 10051302710387 Drs. S.Pd RETNOYATI. S. A. GADUNGAN DS.Pd GRESIK 14 07 1953 P PEMBINA IV/a SDN NGANCAR 2 1523 4154732634300013 150702705789 07051302700264 KEDIRI 22 08 1954 P PEMBINA TK. SIDOMULYO KEC. POJOK KEC.P. KEDIRI DS.Pd KEDIRI 30 09 1958 P PEMBINA TK.WATES DSN.SD KEDIRI 12 04 1964 P PEMBINA IV/a SDN PAGU I DS.I IV/b SDN SIDOMULYO II WATES GURU KELAS PLPG 2011 1507 1234740642200023 1431102702729 11051302710509 LUKMAN ZAKARIA KEDIRI 2 9 1962 L PEMBINA TK. S.d KEDIRI 10 10 1962 P PEMBINA IV/a SDN TAWANG 3 08051302710057 SUPRIADI. NGANCAR GURU KELAS NGANCAR DESA PANDANTOYO KEC.WATES KAB. KEDIRI SIDOMULYO KEC. TAWANG KEC. S.I IV/b SDN SIDOMULYO II WATES GURU KELAS PORTO FOLIO 2010 1505 5633742643200052 431002700218 KEDIRI 03 01 1964 L PEMBINA TK. NGANCAR GURU KELAS NGANCAR DESA NGANCAR KEC.Pd AGUS APRIYANTO.WATES DSN. WATES DSN. KEDIRI SIDOMULYO KEC. PAGU KEC.Pd KEDIRI 08 08 1960 P PEMBINA IV/a SDN SIDOMULYO I WATES GURU KELAS PORTO FOLIO 2009 1501 5339743646300013 1431102702740 11051302711205 SUSWATI KEDIRI 07 10 1965 P PENATA TK.Pd KEDIRI 30 TRENGGALE 02 K KEDIRI 01 06 1530 9734737640200002 PUJIANTO. S. POJOK I 1490 4244 7316 3430 0013 431002700301 10051302710761 NIKMAH KEDIRI 09 12 1953 P PEMBINA TK.WATES KAB.I IV/b SDN PAGU I DS. MUJITO 01 MARET 1983 01 DESEMBER 1981 01 MARET 1983 01 MARET 1987 01 JANUARI 1975 01 JANUARI 1982 01 DESEMBER 01 1979 DESEMBER 01 1979 DESEMBER 1975 01 JULI 1979 01 DESEMBER 1981 01 MARET 1987 01 MARET 1988 01 SEPTEMBER 1989 01 MARET 1987 01 MARET 1988 01 JANUARI 1974 01 MARET 1977 01 OKTOBER 1980 01 NOPEMBER 01 1991 DESEMBER 1991 01 MARET 1977 01 MARET 1977 01 APRIL 1985 01 DESEMBER 1981 01 MARET 1983 01 MARET 1994 01 DESEMBER 1975 01 MARET 1983 01 MARET 1988 01 JUNI 1986 01 JANUARI 1976 01 MARET 1977 01 JANUARI 1982 01-03-1987 SMAN 1 KANDAT WATES PLPG 2011 LULUS PORTO FOLIO THn 2006 LULUS PORTO FOLIO THn 2007 LULUS PORTO FOLIO THn 2008 PLPG THn 2011 LULUS PORTO FOLIO THn 2009 LULUS PORTO FOLIO THn 2006 LULUS PORTO FOLIO THn 2007 LULUS PORTO FOLIO THn 2007 PLPG THn 2010 LULUS PORTO FOLIO THn 2010 LULUS PORTO FOLIO THn 2010 PLPG THn 2011 LULUS PORTO FOLIO THn 2008 PLPG THn 2008 . S. WATES Jl.WATES DSN.Pd KEDIRI 16 08 1953 L PEMBINA TK. WATES WATES GURU KELAS PORTO FOLIO 2009 PEMBINA TK.Pd ONGGO SUDIYARTONO. WATES WATES PENJASKES PORTO FOLIO 2010 1511 8452 7446 4630 0013 1431102702391 11051320711004 WARSIYAH. S.I IV/b SDN PAGU 2 DS. KEDIRI SIDOMULYO KEC.Ma. S.Pd ESTUNING SUDIAJENG. NGANCAR GURU KELAS NGANCAR DESA NGANCAR KEC. TAWANG KEC. KEREP DS. S. SIDOMULYO KEC. WATES WATES GURU KELAS PLPG 2011 1513 4437733635200042 431002700310 10051302710790 ASNAN KEDIRI 01 05 1955 L PEMBINA TK. WATES WATES GURU KELAS PLPG 2010 1514 4553731634300002 431002702850 10051302710822 MULJANI KEDIRI 21 02 1953 L PEMBINA IV/a SDN PAGU 2 DS. PAGU KEC.I IV/b SDN PAGU 2 PLPG 2011 1516 5746743643300000 1431102701492 11051302710831 ISTIKHOMAH. WATES WATES GURU KELAS PLPG 2011 1512 1744 7426 4330 0022 1431102702390 11051320710645 SRI PUJI ASTUTI. WATES DS. I IV/b SDN NGANCAR 1 1522 5046732633300003 1506022701266 06051302700115 SUNARNI. SIDOMULYO KEC. TAWANG KEC.PD KEDIRI 14 4 1965 P PEMBINA IV/a SDN DEYENG 2 1517 2060734635300003 150602701265 06051302700113 SUPARTI. S. KEDIRI DS.I 1492 1539739650200002 150702705837 07051302700361 MOH.Pd. NGANCAR GURU KELAS NGANCAR DESA NGANCAR KEC. WATES WATES GURU KELAS PORTO FOLIO 2010 SDN POJOK I DS.I IV/b SDN SIDOMULYO I WATES GURU KELAS PLPG 2010 430902700103 09051302710242 ESTHI ANISWORO. KAB.I VI/b SDN PAGU I DS.I IV/b SDN TAWANG 3 SUHARTI. GADUNGAN DS.Pd 1484 5050740642200013 437002702599 10051302710383 KEDIRI 1485 9039742644300073 1431102702995 11051302710690 1486 3753732633300040 431002700282 10051302710710 IMAM KURDI TRI SUDARTININGSIH. NGANCAR GURU KELAS NGANCAR DESA NGANCAR KEC. WATES DSN. I IV/b SDN NGANCAR 1 1519 1933731640300002 150802700083 08051302710162 SUPIYAH. S. WATES Jl. S. I IV/b SD N PANDANTOYO I 1534 0261738640300023 150802700061 08051302710126 ARIASIH. BATUMULYO DS. NGANCAR GURU KELAS NGANCAR DESA PANDANTOYO KEC.Pd KEDIRI 05 11 1967 PRIA PENATA III/c SDN PAGU I DS. I IV/b SDN NGANCAR 1 1520 2451733634300002 1431102705257 11051302710291 HARTINI.I KEDIRI 18 08 1957 L PEMBINA TK.Pd KEDIRI 07 07 1956 P PEMBINA TK.TRENGGALE 08 K KEDIRI 10 08 1962 L PEMBINA TK. S. WATES JL. SIDOMULYO KEC. WATES WATES GURU KELAS PORTO FOLIO 2010 IV/b SDN. BATUMULYO DS. NGANCAR GURU KELAS NGANCAR DESA NGANCAR KEC. NGANCAR GURU KELAS NGANCAR DESA NGANCAR KEC. KAB.Pd KEDIRI 19 01 1955 P PEMBINA IV/a SDN NGANCAR 1 1521 5457734636200002 430902700051 09051302710121 SUHADI KEDIRI 25 01 1956 L PEMBINA TK. KEDIRI DS. NGANCAR GURU KELAS NGANCAR DESA NGANCAR KEC. SIDOMULYO KEC. NGANCAR GURU KELAS NGANCAR DESA NGANCAR KEC. S. S. KEDIRI DS. PAGU KEC.WATES KAB. KEREP DS.Pd ENDANG YULIATI.Pd.Pd KEDIRI 01 06 1953 P PEMBINA TK.Pd KEDIRI 17 02 1957 L PEMBINA TK. KAB. TAWANG KEC. KEDIRI DS. DEYENG KEC. GADUNGAN DS. PAGU KEC.I IV/b SDN POJOK I Jl.Pd KEDIRI 13 05 1955 P PEMBINA TK. POJOK KEC. NGANCAR GURU KELAS NGANCAR DESA NGANCAR KEC. TAWANG KEC. BATUMULYO DS.WATES DSN. S.WATES KAB.I III/d SDN POJOK II WATES GURU KELAS PLPG 2011 20 07 1964 P PEMBINA IV/a SDN POJOK II WATES GURU KELAS PLPG 2011 KEDIRI 07 08 1963 L PEMBINA IV/a SDN SIDOMULYO I WATES GURU KELAS PLPG 2011 PUDJIWATI KEDIRI 23 05 1953 P PEMBINA TK. PAGU KEC.I IV/b SDN. S.I IV/b SDN POJOK I WATES GURU KELAS PLPG 2007 P PEMBINA IV/a SDN POJOK II WATES GURU KELAS PLPG 2011 1967 P PEMBINA IV/a SDN POJOK II WATES GURU KELAS PLPG 2011 10 1963 P PENATA TK. S. NGANCAR GURU KELAS NGANCAR DESA NGANCAR KEC.MOHAMAD SUHADI PONOROGO 27 9 1962 L PEMBINA TK. S.

S.I IV/b SDN.Pd ESTU SUWITO WIDODO. NGANCAR DESA PANDANTOYO KEC.Pd KEDIRI 18 08 1964 P PENATA TK. NGANCAR DESA PANDANTOYO KEC. NGANCAR DESA BABADAN KEC. NGANCAR DESA JAGUL KEC. I IV/b SDN BABADAN I 1561 7733733636200002 431002702631 10051302710437 ABDULLAH ZAINI YAHYA KEDIRI 01 04 1955 L PEMBINA IV/a SD N BABADAN I 1562 4646742643300012 1431102704973 11051302711130 WIDAYATI KEDIRI 14 03 1964 P PENATA TK. TALES II 1587 839731633300003 1431102702929 11051302710206 MUDJIATI KEDIRI 07 07 1953 P PEMBINA IV/a SDN. TALES KEC. I III/d SDN PANDANTOYO I 1538 2452740642200012 1431102702408 11051302710440 20 01 1962 L PEMBINA TK. S.I IV/b SDN. NGANCAR DESA JAGUL KEC. I IV/b SD N JAGUL II 1551 7549730631200003 431002700267 10051302710672 MULYADI KEDIRI 17 12 1952 L PEMBINA IV/a SD N JAGUL I 1552 6761 7406 4220 0002 431022003289 10051322011005 KAPRIYO PURNOMO KEDIRI 29 04 1962 L PEMBINA IV/a SD N JAGUL I 1553 5847731632300002 15080277719 08051302710033 RETNO CHAYATI. NGANCAR DESA SUGIHWARAS KEC. TALES II 1586 2654733634200002 431002700370 10051302710929 MOCH. S. NGANCAR DESA BABADAN KEC. TALES I 1580 0238733635300013 431002702876 10051302710861 SUHARTI SURABAYA 06 09 1955 P PEMBINA TK. S. NGANCAR DESA BABADAN KEC. TALES KEC. I IV/b SDN PANDANTOYO I 1537 0933742644200012 1431102702410 11051302711135 PUGUH SANTOSO KEDIRI 01 06 1964 L PENATA TK.I III/d SDN.Pd KEDIRI 23 05 1966 L PENATA III/c SDN SUGIHWARAS I 1574 2163741642300013 1431102702813 11051302710521 SITI DINANIK. I IV/b SDN SUGIHWARAS I 1570 8842732635300002 1431102702808 11051302710882 MIRAWATt. NGADILUWIH DS. TALES KEC. S.Pd PACITAN 07 04 1958 L PEMBINA TK.Pd BLITAR 10 05 1954 P PEMBINA IV/a SDN SUGIHWARAS I 1571 0544741643300022 1431102702809 11051302710909 ANIS SETYAWATI. NGANCAR DESA PANDANTOYO KEC. NGANCAR DESA BABADAN KEC. I III/d SDN BABADAN I 1563 7947740641200012 1431102701192 11051302710616 SUHARTOYO KEDIRI 15 06 1962 L PEMBINA IV/a SDN BABADAN I 1564 1747738641200022 1431102701193 11051302710416 MOCHAMAD SOLEH KEDIRI 15 04 1960 L PEMBINA IV/a SDN BABADAN II 1565 2136738639300013 1431102701194 11051302710559 SUYANI KEDIRI 04 08 1960 P PEMBINA IV/a SDN BABADAN II 1566 0955743646300012 1431102701195 11051302711149 YUNIARTI KEDIRI 23 06 1965 P PENATA TK.Pd KEDIRI 12 02 1962 L PEMBINA IV/a SDN.Pd MADIUN 16 06 1960 L PENATA TK. NGANCAR DESA SUGIHWARAS KEC.S. NGANCAR DESA SUGIHWARAS KEC. I III/d SDN JAGUL II 1558 5357734636300003 431002700375 10051302710943 DYAH SETYORINI KEDIRI 25 10 1956 P PEMBINA TK. S.Pd PACITAN 15 05 1953 P PEMBINA IV/a SD N JAGUL II 1554 8948732634300002 431002700338 10051302710845 RETNO ASTUTIK KEDIRI 16 06 1954 P PEMBINA IV/a SD N JAGUL II 1555 2747733636300002 431002700339 10051302710853 SUKARNINGTYAS KEDIRI 15 04 1955 P PEMBINA IV/a SD N JAGUL II 1556 2848738640300012 150702705819 07051302700318 Dra. TALES KEC. NGANCAR DESA BABADAN KEC. DUKUH III 1577 1739736637200012 150602702451 06051302700086 SUHARTO.Pd KEDIRI 20 02 1968 P PENATA III/c SDN. TALES KEC. M. TALES I 1581 8937736639200012 150602702452 06051302700087 SUN PAESAN.S. KEDIRI S.I IV/b SDN. NGANCAR DESA SUGIHWARAS KEC.Pd KEDIRI 03 08 1966 P PENATA TK. NGADILUWIH DS. NGADILUWIH NGANCAR GURU KELAS NGANCAR GURU KELAS NGANCAR GURU KELAS LULUS PORTO FOLIO THn 2008 LULUS PORTO FOLIO THn 2009 PLPG THn 2011 NGANCAR GURU KELAS NGANCAR NGANCAR 01-12-1981 SMAN I WATES 08 August 2012 20 Tahap 1 1 01-03-1977 SMAN I WATES 08 August 2012 1 Tahap 2 1 01-03-1991 SMAN I WATES 08 August 2012 2 Tahap 2 1 PLPG THn 2011 01-01-1982 SMAN I WATES 08 August 2012 3 Tahap 2 1 GURU KELAS PLPG THn 2011 01-03-1987 SMAN I WATES 08 August 2012 4 Tahap 2 1 PLPG THn 2011 01-03-1994 SMAN I WATES 08 August 2012 5 Tahap 2 1 PLPG THn 2011 01-03-1985 SMAN I WATES 08 August 2012 6 Tahap 2 1 SMAN I WATES 08 August 2012 7 Tahap 2 1 01-01-1982 SMAN I WATES 08 August 2012 8 Tahap 2 1 NGANCAR GURU KELAS 01-01-1982 SMAN I WATES 08 August 2012 9 Tahap 2 1 NGANCAR GURU KELAS 01-01-1982 SMAN I WATES 08 August 2012 10 Tahap 2 1 NGANCAR GURU KELAS PLPG THn 2011 LULUS PORTOFOLIO THn 2006 LULUS PORTOFOLIO THn 2008 LULUS PORTOFOLIO THn 2008 PLPG THn 2008 01-03-1989 NGANCAR GURU KELAS GURU BID STUDI PENJASKES GURU BID STUDI PENJASKES GURU KELAS 01-01-1982 SMAN I WATES 08 August 2012 11 Tahap 2 1 NGANCAR GURU KELAS PLPG THn 2011 01-03-1987 SMAN I WATES 08 August 2012 12 Tahap 2 1 NGANCAR GURU KELAS PLPG THn 2011 01-03-1983 SMAN I WATES 08 August 2012 13 Tahap 2 1 NGANCAR GURU KELAS 01-03-1988 SMAN I WATES 08 August 2012 14 Tahap 2 1 NGANCAR GURU KELAS 01-12-1981 SMAN I WATES 08 August 2012 15 Tahap 2 1 NGANCAR GURU KELAS 01-03-1974 SMAN I WATES 08 August 2012 16 Tahap 2 1 NGANCAR GURU KELAS 01-04-1985 SMAN I WATES 08 August 2012 17 Tahap 2 1 NGANCAR GURU KELAS 01-03-1977 SMAN I WATES 08 August 2012 18 Tahap 2 1 NGANCAR GURU KELAS 01-03-1977 SMAN I WATES 08 August 2012 19 Tahap 2 1 NGANCAR GURU KELAS 01-03-1977 SMAN I WATES 08 August 2012 20 Tahap 2 1 NGANCAR GURU KELAS 01-07-1979 SMAN I WATES 08 August 2012 1 Tahap 3 1 NGANCAR GURU KELAS 01-04-1991 SMAN I WATES 08 August 2012 2 Tahap 3 1 NGANCAR GURU KELAS 01-03-1978 SMAN I WATES 08 August 2012 3 Tahap 3 1 NGANCAR GURU KELAS 01-03-1977 SMAN I WATES 08 August 2012 4 Tahap 3 1 NGANCAR GURU KELAS 01-03-1987 SMAN I WATES 08 August 2012 5 Tahap 3 1 NGANCAR GURU KELAS PLPG THn 2011 LULUS PORTO FOLIO THn 2007 LULUS PORTO FOLIO THn 2010 PLPG THn 2011 LULUS PORTO FOLIO THn 2008 LULUS PORTO FOLIO THn 2010 LULUS PORTO FOLIO THn 2010 LULUS PORTO FOLIO THn 2007 PLPG THn 2011 LULUS PORTO FOLIO THn 2010 LULUS PORTO FOLIO THn 2010 LULUS PORTO FOLIO THn 2007 PLPG THn 2010 01-05-1983 SMAN I WATES 08 August 2012 6 Tahap 3 1 NGANCAR GURU KELAS PLPG THn 2011 01-03-1991 SMAN I WATES 08 August 2012 7 Tahap 3 1 NGANCAR GURU KELAS PLPG THn 2011 101-06-1986 SMAN I WATES 08 August 2012 8 Tahap 3 1 NGANCAR GURU KELAS PLPG THn 2011 01-01-1982 SMAN I WATES 08 August 2012 9 Tahap 3 1 NGANCAR GURU KELAS PLPG THn 2011 01-04-1985 SMAN I WATES 08 August 2012 10 Tahap 3 1 NGANCAR GURU KELAS PLPG THn 2011 01-03-1991 SMAN I WATES 08 August 2012 11 Tahap 3 1 NGANCAR GURU KELAS PLPG THn 2008 01-03-1983 SMAN I WATES 08 August 2012 12 Tahap 3 1 NGANCAR GURU KELAS PLPG THn 2010 01-04-1985 SMAN I WATES 08 August 2012 13 Tahap 3 1 NGANCAR GURU KELAS PLPG THn 2006 01-03-1978 SMAN I WATES 08 August 2012 14 Tahap 3 1 NGANCAR GURU KELAS PLPG THn 2011 01-03-1988 SMAN I WATES 08 August 2012 15 Tahap 3 1 NGANCAR GURU KELAS PLPG THn 2011 01-03-1988 SMAN I WATES 08 August 2012 16 Tahap 3 1 NGANCAR GURU KELAS PLPG THn 2011 01-01-1992 SMAN I WATES 08 August 2012 17 Tahap 3 1 NGANCAR GURU KELAS PLPG THn 2011 01-03-1994 SMAN I WATES 08 August 2012 18 Tahap 3 1 NGANCAR GURU KELAS PLPG THn 2011 01-03-1983 SMAN I WATES 08 August 2012 19 Tahap 3 1 NGANCAR GURU KELAS PLPG THn 2011 01-03-1991 SMAN I WATES 08 August 2012 20 Tahap 3 1 NGADILUWIH GURU KELAS PLPG 2011 01 MRT 1994 SMPN I NGADILUWIH 08 August 2012 1 Tahap 1 1 NGADILUWIH GURU KELAS PORTO POLIO 2006 01 SEP 1978 SMPN I NGADILUWIH 08 August 2012 2 Tahap 1 1 NGADILUWIH GURU KELAS GURU NGADILUWIH PENJASKES NGADILUWIH GURU KELAS PLPG 2010 01 JAN 1982 SMPN I NGADILUWIH 08 August 2012 3 Tahap 1 1 PLPG 2010 01 MRT 1983 SMPN I NGADILUWIH 08 August 2012 4 Tahap 1 1 PLPG 2010 01 MRT 1977 SMPN I NGADILUWIH 08 August 2012 5 Tahap 1 1 NGADILUWIH GURU KELAS PLPG 2006 01 OKT 1980 SMPN I NGADILUWIH 08 August 2012 6 Tahap 1 1 NGADILUWIH GURU KELAS GURU NGADILUWIH PENJASKES GURU NGADILUWIH PENJASKES NGADILUWIH GURU KELAS PLPG 2008 01 JAN 1982 SMPN I NGADILUWIH 08 August 2012 7 Tahap 1 1 PLPG 2010 01 JAN 1982 SMPN I NGADILUWIH 08 August 2012 8 Tahap 1 1 PLPG 2010 01 APR 1985 SMPN I NGADILUWIH 08 August 2012 9 Tahap 1 1 PLPG 2010 01 PEB 1974 SMPN I NGADILUWIH 08 August 2012 10 Tahap 1 1 NGADILUWIH GURU KELAS PLPG 2010 01 MRT 1978 SMPN I NGADILUWIH 08 August 2012 11 Tahap 1 1 NGADILUWIH GURU KELAS PLPG 2011 01 JUL 1979 08 August 2012 12 Tahap 1 1 NGANCAR NGANCAR SMPN I NGADILUWIH . I IV/b SD N JAGUL II 1560 5145735636200003 150702704668 07051302700020 Drs. I III/d SDN BABADAN II 1567 2749741643300022 150802712372 08051302710478 KEDIRI 17 04 1963 P PEMBINA IV/a SD N BABADAN II 1568 9858740641200002 431002702658 10051302710478 KEDIRI 26 05 1962 L PEMBINA IV/a SDN SUGIHWARAS I 1569 9440732634200003 150602702069 06051302700112 SUKARMI. I IV/b SD N JAGUL II 1559 1937733635300012 431002700341 10051302710856 HARTUTIK KEDIRI 05 06 1955 P PEMBINA TK. NGANCAR DESA PANDANTOYO KEC. SALMET KEDIRI 22 03 1955 L PEMBINA TK.1535 5533739640300013 150802700073 08051302710144 PURWIYANTI. TALES II 1582 6747739640200002 150802712248 08051302710257 INDRO. TALES KEC.I IV/b SDN. KAWIT SRI SUDARMI KEDIRI 16 05 1960 P PEMBINA TK. TALES KEC.Pd KEDIRI 05 06 1958 L PEMBINA TK. TALES KEC.S. NGANCAR DESA PANDANTOYO KEC.S. NGANCAR DESA JAGUL KEC.Pd KEDIRI 12 02 1963 P PEMBINA IV/a SDN SUGIHWARAS I 1572 2135744647300013 1431102702810 11051302711275 SUNDARI. NGADILUWIH DS. S.Pd BLITAR 01 12 1961 P PEMBINA TK. TALES I 1579 5948738643200002 431022003260 10051322010934 EKO SUDARYONO. NGANCAR DESA SUGIHWARAS KEC.I IV/b SDN. NGADILUWIH DS. NGANCAR DESA JAGUL KEC. DUKUH KEC. WARISANTO KEDIRI 13 06 1957 L PEMBINA TK.Pd. S. I IV/b SD N PANDANTOYO II 1545 9342737639300033 150802712192 08051302710183 SUHARTATIK KEDIRI 10 10 1959 P PEMBINA IV/a SD N PANDANTOYO II 1546 1050737639300013 150802712197 08051302710190 SRI SETYANINGSIH. NGANCAR DESA JAGUL KEC. NGADILUWIH DS. NGANCAR DESA JAGUL KEC. TALES II 1585 6155730633300003 431002702756 10051302710651 SITI WARSIJAM KEDIRI 23 08 1952 P PEMBINA TK.I IV/b SDN. S. NGANCAR DESA JAGUL KEC. NGANCAR DESA PANDANTOYO KEC.S. NGANCAR DESA BABADAN KEC.Pd SRI SULISTINI NGANJUK 20 09 1965 P PENATA III/c SDN PANDANTOYO I 1541 2947738641200012 1431112002412 11051322010556 ACHMAD ADHAM KEDIRI 15 06 1960 L PEMBINA IV/a SDN PANDANTOYO I 1542 6944746648300032 1431122005293 11051322011068 NUNIK TRI WAHYUNI 12 06 1968 P PEMBINA IV/a SDN PANDANTOYO I 1543 7943738640300012 150602701269 06051302700118 SRI LESTARI. NGANCAR DESA SUGIHWARAS KEC. NGANCAR DESA PANDANTOYO KEC.S. TALES II DESA PANDANTOYO KEC. NGANCAR DESA JAGUL KEC. NGADILUWIH DS. NGANCAR DESA PANDANTOYO KEC.Pd KEDIRI 31 08 1963 P PEMBINA IV/a SDN SUGIHWARAS II 1575 1150742644300023 1431102702815 11051302711138 SRI PUNTIANI. NGANCAR DESA PANDANTOYO KEC. S. I III/d SDN SUGIHWARAS II 1576 5552746647300032 1431102701500 11051302711313 ANIS FARIDA. TALES I 1578 205373464030003 431002700077 10051302710213 SUMINI. NGADILUWIH DS. NGANCAR DESA JAGUL KEC. TALES II 1583 1441738638200003 431002700370 10051322010957 SURAHMAT.Pd KEDIRI 15 04 1961 L PEMBINA TK. S.Pd KEDIRI 09 11 1960 L PEMBINA IV/a SDN. S.Pd KEDIRI 21 07 1959 P PEMBINA TK. NGANCAR DESA JAGUL KEC. NGADILUWIH DS. NGANCAR DESA JAGUL KEC.Pd 07 1959 P PEMBINA IV/a SD N PANDANTOYO II 1547 4747740641300022 1431102701732 11051302710727 ENNY PURWANTI 04 1962 P PEMBINA IV/a SDN JAGUL I 1548 6444731634200002 1431102705120 11051302710461 SUKARSI KEDIRI 18 BOJONEGOR 15 O KEDIRI 12 01 1953 L PEMBINA IV/a SDN JAGUL I 1549 1739742645200002 1431102701733 11051302710932 HARU CAHYONO KEDIRI 07 04 1964 L PENATA TK. TALES KEC. NGANCAR DESA PANDANTOYO KEC. I IV/b SDN PANDANTOYO I 1536 4235733636300003 430902700033 09051302710102 MUDJI RAHAYU KEDIRI 03 09 1955 P PEMBINA TK.Pd Drs. I IV/b SD N JAGUL II 1557 2056744647300013 1431102701734 11051302711164 NAIMAH KEDIRI 24 07 1966 P PENATA TK. NGANCAR DS.Pd KEDIRI PURWO DADI KEDIRI 03 09 1957 P PEMBINA TK. NGANCAR DESA JAGUL KEC. I III/d SDN SUGIHWARAS I 1573 8855744647200002 1431102702811 11051302711362 SAPARI. NGANCAR DESA JAGUL KEC.S. NGANCAR DESA BABADAN KEC. TALES KEC. NGANCAR DESA SUGIHWARAS KEC. NGADILUWIH DS. TALES KEC. NGANCAR DESA BABADAN KEC. I IV/B SDN PANDANTOYO I 1539 2946733635303530 1431102702409 11051302710705 14 06 1955 P PEMBINA IV/a SDN PANDANTOYO I 1540 2252743646300023 1431102702411 11051302711353 EDY PRAYITNO PASURUAN DYAH TUTIK KOMSJATUN. S. S. NGANCAR DESA SUGIHWARAS KEC. S.Pd 11 06 1960 P PEMBINA IV/a SDN PANDATOYO II 1544 1235735640300003 150802700090 08051302710174 SUYARMI.I IV/b SDN. NGADILUWIH DS.Si KEDIRI 07 04 19598 L PEMBINA TK. NGADILUWIH DS. I III/d SDN JAGUL I 1550 3739736640200002 150720705851 07051302700003 SUROSO. SUFAAT KEDIRI 08 11 1954 L PEMBINA TK. TALES II 1584 4544740644200002 431022003286 10051322011002 JAENI. NGANCAR DESA PANDANTOYO KEC.

MM. SLUMBUNG 1602 4249731633300013 431002700330 10051303710824 ENDANG MUDJIATI KEDIRI 17 03 1953 P PEMBINA TK. BADALPANDEAN 1616 2847741643200022 1431102701205 11051302711431 DWI WIDODO.I IV/b SDN. SUNYOTO KEDIRI 01 06 1955 L PEMBINA IV/a SDN.I IV/b SDN. MOHAMMAD IMRON KEDIRI 06 01 1959 L PEMBINA TK. NGADILUWIH DS. NGADILUWIH DS. SLUMBUNG 1606 5636735637200012 1431102702769 11051302710187 HARTIK SUNARSIH KEDIRI 16 01 1959 P PEMBINA TK.Pd KEDIRI 13 01 1965 L PEMBINA IV/a SDN.Pd KEDIRI 05 10 1963 P PEMBINA TK. BADALPANDEAN 430902700968 09051302710197 29 06 1960 P PEMBINA TK.I IV/b SDN.S. NGADILUWIH DS. BADALPANDEAN KEC.S. REMBANGKEPUH 1623 2140731634300003 431002702855 10051302710829 SUHARTI KEDIRI 08 08 1953 P PEMBINA TK. TALES KEC. SLUMBUNG KEC. I III / C SDN SUMBERJO 1 1639 5651736638200010 1431102705388 11051302710198 SUKARTI. NGADILUWIH DS. REMBANGKEPUH 1619 6337741642300013 150802712358 08051302710457 TRISNO ENI.S. TALES KEC.Pd KEDIRI 13 5 1963 P PEMBINA Iva SDN KANDAT 2 1637 4347742644300010 1431102702881 11051302710954 KEDIRI 15 10 1964 P PEMBINA TK. NGADILUWIH DS. BADAL II 1634 2144738640300023 150802712147 080513022710091 KASMI. REMBANGKEPUH KEC.Pd PURWANTI WAHYUNINGSIH JUMANAN.I IV/B SDN SUMBERJO 2 DS. BADAL KEC. NGADILUWIH DS.I IV/b SDN.S. NGADILUWIH DS. TALES KEC. NGADILUWIH DS. SLUMBUNG 1610 8858743646300002 1431122002773 11051322010660 YATIANA. YASIN. BADAL I 1629 5838741641300012 431022003276 10051322010985 KEDIRI 05 06 1963 P PEMBINA IV/a SDN. REMBANGKEPUH 1621 6144740642300023 431002702604 10051302710391 SRI JAROH BANUN. TALES KEC. NGADILUWIH DS.I IV/b SDN. BADAL I 1631 0838739643200012 1431102701201 11051302710870 SUPRIYANTO KEDIRI 05 06 1961 L PEMBINA IV/a SDN. S. NGADILUWIH DS.S.Ag KEDIRI 14 04 1955 L PEMBINA TK. SLUMBUNG 1607 9547743646300013 1431102702770 11051302710983 TRINIL INDRIYAWATI P. NGADILUWIH DS. BADAL II 1635 2535741643200013 431022003304 10051322011029 ALI ASNAWI. NGADILUWIH DS.I IV/b SDN.I IV/b SDN.I IV/b SDN.I IV/b SDN. REMBANGKEPUH 1627 1153733634200013 150602702057 06051302700088 Drs. SLUMBUNG KEC. NGADILUWIH DS. TALES III 1599 2746733635200012 150702705786 07051302700259 MAHMUD FANANI. NGADILUWIH DS. BADAL KEC. SLUMBUNG 1608 8141741642300013 1431102702771 11051302711054 SURANI.S. KANDAT DS.Ag KEDIRI 12 07 1960 P PEMBINA IV/a SDN. KANDAT DS.Pd WONOGIRI 12 08 1960 P PEMBINA TK.I IV/b SDN.S.I IV/b SDN.S. NGADILUWIH DS.I III/d SDN. NGADILUWIH DS.S.S. TALES KEC. BADAL KEC. SLUMBUNG KEC.S. KANDAT DS. NGADILUWIH DS. NGADILUWIH DS. NGADILUWIH DS. TALES II 1590 0944740641300022 1431102702932 11051302710506 SUPINI T.Pd KEDIRI 31 08 1967 L PEMBINA IV/a SDN. SLUMBUNG KEC. NGADILUWIH DS. REMBANGKEPUH KEC.S. BADAL II 1633 8438737639200002 150802712301 08051302710359 Drs. BADAL KEC. REMBANGKEPUH 1620 7450743644300012 150802712391 08051302710508 ENY MAWATI. REMBANGKEPUH 1625 3839742644300012 1431102705333 11051302710794 NURBAITI KEDIRI 07 05 1964 P PEMBINA IV/a SDN. NGADILUWIH DS.S.I IV/b SDN. NGADILUWIH DS. NGADILUWIH DS.Pd KEDIRI 16 05 1966 L PEMBINA IV/a SDN. TALES KEC. SLUMBUNG KEC. NGADILUWIH DS. REMBANGKEPUH KEC.I IV/b SDN.AGUNG 15 02 1967 P PEMBINA IV/a SDN. NGADILUWIH DS. BADAL KEC. BADAL KEC. NGADILUWIH DS. SLUMBUNG KEC.Pd 18 08 1961 L PEMBINA IV/a SDN.I IV/b SDN. NGADILUWIH DS. BADAL I 1628 9550738640200003 150702705836 07051302700358 KEDIRI 18 12 1960 L PEMBINA IV/a SDN. SUMBERJO KEC.S. NGADILUWIH DS.Pd KEDIRI 07 06 1963 P PEMBINA TK. SLUMBUNG 1605 5362735637300003 1431102702768 11051302710167 SUKARMI. REMBANGKEPUH KEC. BADAL KEC.Pd KEDIRI 12 08 1962 P PEMBINA TK. S. NGADILUWIH DS.I IV/b SDN. ALI ACHMADI KEDIRI 21 08 1955 L PEMBINA TK.S. TALES KEC. 1978 01 MARET 1987 SMPN I RINGINREJO 08 August 2012 1 Tahap 1 1 SMPN I RINGINREJO 08 August 2012 2 Tahap 1 1 SMPN I RINGINREJO 08 August 2012 3 Tahap 1 1 SMPN I RINGINREJO 08 August 2012 4 Tahap 1 1 SMPN I RINGINREJO 08 August 2012 5 Tahap 1 1 KANDAT GURU KELAS PLPG 2011 KANDAT GURU KELAS PLPG 2011 KANDAT GURU KELAS PLPG 2011 KANDAT GURU KELAS PLPG 2011 . REMBANGKEPUH 1622 3445743643200002 431022003309 10051322011038 BUDI SULISTYONO.Pd KEDIRI 16 01 1964 L PEMBINA IV/a SDN. NGADILUWIH DS. NGADILUWIH DS. SLUMBUNG KEC. NGADILUWIH DS. TALES KEC.SUMBERJO. NGADILUWIH Ds. BADAL KEC. SLUMBUNG KEC. TALES III 1598 454774564730002 1431122002937 11051322010858 SUPRIYATI. NGADILUWIH DS. NGADILUWIH DS. BADALPANDEAN KEC. SLUMBUNG 1601 1335738640200013 150802700054 08051302710108 Drs.S.AGUNG 12 06 1962 P PEMBINA IV/a SDN. TALES KEC. REMBANGKEPUH KEC. NGADILUWIH DS.KEC KANDAT NGADILUWIH GURU KELAS PLPG 2011 01 JAN 1980 SMPN I NGADILUWIH 08 August 2012 13 Tahap 1 1 NGADILUWIH GURU KELAS PLPG 2011 01 JAN 1982 SMPN I NGADILUWIH 08 August 2012 14 Tahap 1 1 NGADILUWIH GURU KELAS PLPG 2011 01 MRT 1983 SMPN I NGADILUWIH 08 August 2012 15 Tahap 1 1 NGADILUWIH GURU KELAS GURU NGADILUWIH PENJASKES NGADILUWIH GURU KELAS PLPG 2006 01 JAN 1982 SMPN I NGADILUWIH 08 August 2012 16 Tahap 1 1 PORTO POLIO 2010 01 APR 1985 SMPN I NGADILUWIH 08 August 2012 17 Tahap 1 1 PLPG 2010 01 MRT 1977 SMPN I NGADILUWIH 08 August 2012 18 Tahap 1 1 NGADILUWIH GURU KELAS PLPG 2011 01 DES 1981 SMPN I NGADILUWIH 08 August 2012 19 Tahap 1 1 NGADILUWIH GURU KELAS PLPG 2011 01 MRT 1983 SMPN I NGADILUWIH 08 August 2012 20 Tahap 1 1 NGADILUWIH GURU KELAS PLPG 2011 01 JAN 1982 SMPN I NGADILUWIH 08 August 2012 1 Tahap 2 1 NGADILUWIH GURU KELAS GURU NGADILUWIH PENJASKES NGADILUWIH GURU KELAS PLPG 2011 01 MRT 1988 SMPN I NGADILUWIH 08 August 2012 2 Tahap 2 1 PLPG 2011 01 MRT 1987 SMPN I NGADILUWIH 08 August 2012 3 Tahap 2 1 PLPG 2007 01 JUL 1978 SMPN I NGADILUWIH 08 August 2012 4 Tahap 2 1 NGADILUWIH GURU KELAS PORTO POLIO 2007 16 JULI 1996 SMPN I NGADILUWIH 08 August 2012 5 Tahap 2 1 NGADILUWIH GURU KELAS PORTO POLIO 2008 01 MRT 1986 SMPN I NGADILUWIH 08 August 2012 6 Tahap 2 1 NGADILUWIH GURU KELAS PORTO POLIO 2010 01 MRT 1977 SMPN I NGADILUWIH 08 August 2012 7 Tahap 2 1 NGADILUWIH GURU KELAS PORTO POLIO 2010 01 MRT 1978 SMPN I NGADILUWIH 08 August 2012 8 Tahap 2 1 NGADILUWIH GURU KELAS PLPG 2011 01 JAN 1976 SMPN I NGADILUWIH 08 August 2012 9 Tahap 2 1 NGADILUWIH GURU KELAS PLPG 2011 01 MRT 1978 SMPN I NGADILUWIH 08 August 2012 10 Tahap 2 1 NGADILUWIH GURU KELAS PLPG 2011 01 MRT 1977 SMPN I NGADILUWIH 08 August 2012 11 Tahap 2 1 NGADILUWIH GURU KELAS PLPG 2011 01 MRT 1988 SMPN I NGADILUWIH 08 August 2012 12 Tahap 2 1 NGADILUWIH GURU KELAS PLPG 2011 01 APR 1989 SMPN I NGADILUWIH 08 August 2012 13 Tahap 2 1 NGADILUWIH GURU KELAS GURU NGADILUWIH PENJASKES NGADILUWIH GURU KELAS PLPG 2011 17 JAN 1994 SMPN I NGADILUWIH 08 August 2012 14 Tahap 2 1 PLPG 2011 01 JUN 1986 SMPN I NGADILUWIH 08 August 2012 15 Tahap 2 1 PLPG 2008 01 MRT 1983 SMPN I NGADILUWIH 08 August 2012 16 Tahap 2 1 NGADILUWIH GURU KELAS GURU NGADILUWIH PENJASKES NGADILUWIH GURU KELAS PLPG 2009 01 APR 1985 SMPN I NGADILUWIH 08 August 2012 17 Tahap 2 1 PLPG 2010 01 APR 1985 SMPN I NGADILUWIH 08 August 2012 18 Tahap 2 1 PLPG 2010 01 JAN 1975 SMPN I NGADILUWIH 08 August 2012 19 Tahap 2 1 NGADILUWIH GURU KELAS PLPG 2011 01 JAN 1982 SMPN I NGADILUWIH 08 August 2012 20 Tahap 2 1 NGADILUWIH GURU KELAS PLPG 2011 01 DES 1995 SMPN I NGADILUWIH 08 August 2012 1 Tahap 3 1 NGADILUWIH GURU KELAS PLPG 2011 01 DES 1991 SMPN I NGADILUWIH 08 August 2012 2 Tahap 3 1 NGADILUWIH GURU KELAS PLPG 2010 01 MRT 1986 SMPN I NGADILUWIH 08 August 2012 3 Tahap 3 1 NGADILUWIH GURU KELAS PLPG 2008 01 MRT 1983 SMPN I NGADILUWIH 08 August 2012 4 Tahap 3 1 NGADILUWIH GURU KELAS PLPG 2008 01 MRT 1988 SMPN I NGADILUWIH 08 August 2012 5 Tahap 3 1 NGADILUWIH GURU KELAS GURU NGADILUWIH PENJASKES NGADILUWIH GURU KELAS PLPG 2010 01 MRT 1983 SMPN I NGADILUWIH 08 August 2012 6 Tahap 3 1 PLPG 2010 01 APR 1985 SMPN I NGADILUWIH 08 August 2012 7 Tahap 3 1 PLPG 2010 01 MRT 1977 SMPN I NGADILUWIH 08 August 2012 8 Tahap 3 1 NGADILUWIH GURU KELAS PLPG 2011 01 DES 1981 SMPN I NGADILUWIH 08 August 2012 9 Tahap 3 1 NGADILUWIH GURU KELAS GURU NGADILUWIH PENJASKES NGADILUWIH GURU KELAS PLPG 2011 01 APR 1987 SMPN I NGADILUWIH 08 August 2012 10 Tahap 3 1 PLPG 2011 01 MRT 1988 SMPN I NGADILUWIH 08 August 2012 11 Tahap 3 1 PLPG 2007 01 MRT 1977 SMPN I NGADILUWIH 08 August 2012 12 Tahap 3 1 NGADILUWIH GURU KELAS GURU NGADILUWIH PENJASKES NGADILUWIH GURU KELAS PLPG 2007 01 OKT 1980 SMPN I NGADILUWIH 08 August 2012 13 Tahap 3 1 PLPG 2010 01 MRT 1983 SMPN I NGADILUWIH 08 August 2012 14 Tahap 3 1 PLPG 2011 01 MRT 1987 SMPN I NGADILUWIH 08 August 2012 15 Tahap 3 1 NGADILUWIH GURU KELAS PLPG 2011 01 MRT 1988 SMPN I NGADILUWIH 08 August 2012 16 Tahap 3 1 NGADILUWIH GURU KELAS PORTO POLIO 2010 01 APR 1985 SMPN I NGADILUWIH 08 August 2012 17 Tahap 3 1 NGADILUWIH GURU KELAS PLPG 2008 01 MRT 1983 SMPN I NGADILUWIH 08 August 2012 18 Tahap 3 1 NGADILUWIH GURU KELAS GURU NGADILUWIH PENJASKES KANDAT GURU KELAS PLPG 2008 01 OKT 1980 SMPN I NGADILUWIH 08 August 2012 19 Tahap 3 1 PLPG 2010 01 APR 1985 SMPN I NGADILUWIH 08 August 2012 20 Tahap 3 1 PORTOPOLIO 2010 01 April 1985 01 MARET 1988 01 MARET 1987 01 SEPT.Pd KEDIRI 03 10 1960 L PEMBINA TK.Pd KEDIRI 26 05 1965 P PEMBINA IV/a SDN. TALES III 1594 0150737640200013 1431102702933 11051302710334 SUPADI KEDIRI 18 08 1959 L PEMBINA IV/a SDN. S. BADAL KEC. BADALPANDEAN 1613 0150739642200013 431022003284 10051322011000 KEDIRI MOJOKERT O NGANJUK 05 1612 196173663930312 KASTURI. TALES III 1592 1439742643300022 431022001750 10051322011030 LILIK KASIATI. BADALPANDEAN 1617 3537743646300022 1431102704975 11051302711251 SAMINIWATI KEDIRI 05 02 1965 P PENATA TK. S. BADALPANDEAN KEC. BADALPANDEAN 1614 8851730632300000 431002202777 10051302710697 MINTEN KEDIRI 19 09 1952 P PEMBINA TK. BADAL II 1636 9845741642300012 431002700204 10051302710517 SRI WINARNI.1588 5040736639300003 1431102702930 11051302710274 SUMIHARTI KEDIRI 08 07 1958 P PENATA TK. TALES KEC.I IV/b SDN.Pd KEDIRI 03 12 1963 L PEMBINA IV/a SDN.I IV/b SDN.I IV/b SDN. TALES II 1589 3556739639300002 1431102702931 11051302710432 WIDYASTUTIK KEDIRI 24 02 1961 P PEMBINA TK. TALES III 1596 4045738640300013 1431102702934 11051302710423 KARUTIK KEDIRI 13 07 1960 P PEMBINA TK. BADAL I 1632 9448742643200002 431002700217 10051302710541 SURI.Pd KEDIRI 09 08 1963 L PEMBINA IV/a SDN. SLUMBUNG 1604 0753731633200012 1151102710955 11051302719003 KASERAN KEDIRI 21 04 1953 L PEMBINA TK. REMBANGKEPUH KEC. REMBANGKEPUH KEC.Pd KEDIRI 15 05 1963 L PENATA III/c SDN. NGADILUWIH DS. REMBANGKEPUH KEC. NGADILUWIH DS. BADALPANDEAN 1615 8039730633300003 1431102701204 11051302710364 DRI PRASETYANINGSIH KEDIRI 07 07 1952 P PEMBINA IV/a SDN. SLUMBUNG 1603 9037736637300013 431002700358 10031302710806 SRI KUNDAYATI KEDIRI 04 07 1958 P PEMBINA TK. NGADILUWIH DS.S. SLUMBUNG 1600 3840747649300022 150702708566 07051302700698 ATIK DWI MASTIKOWATI KEDIRI 08 07 1969 P NON PNS - SDN. TALES III 1595 2939741642300082 1431102702935 11051302710517 Hj. SUMBERJO KEC. BADALPANDEAN KEC.S. I IV / A SDN SUMBERJO 1 1638 4541742643300010 1431102702880 11051302710782 KEDIRI 9 2 1964 P PEMBINA TK.I IV/b SDN. NGADILUWIH DS. NGADILUWIH DS.S. SLUMBUNG KEC. REMBANGKEPUH 1626 4848744648200002 1431122005334 11051322010993 AKHMAD YANI. SLUMBUNG KEC. BADAL I 1630 7242742644300063 1431102701200 11051302710692 Drs. SLUMBUNG 1611 4737740642200022 150802712343 08051302710431 04 1962 L PEMBINA IV/a SDN. TALES KEC. BADALPANDEAN KEC.NURHAYATI KEDIRI 17 03 1966 P PEMBINA TK. SLUMBUNG KEC.PdSD DWI ALISTYANINGSIH.Pd KEDIRI 07 01 1964 P PEMBINA TK. SUHADI RETNA TRIYANTO ATMI. SLUMBUNG 1609 0163743647200013 143110702772 11051302711383 AGUS IRFANDI. NGADILUWIH DS.I IV/b SDN. LULUK HARTUTIK.Pd AJI PURWANTO KEDIRI 19 03 1958 L PEMBINA IV/A SDN SUMBERJO 2 1640 8649744644300000 1431102702895 11051302710849 Dra. BADALPANDEAN 1618 3044738639300020 431002702723 10051302710597 UMU KULSUM. NGADILUWIH DS.Pd T.Pd UMIATUN KEDIRI 09 10 1964 P PEMBINA IV/a SDN. NGADILUWIH DS.Pd KEDIRI 30 10 1957 P PEMBINA TK. REMBANGKEPUH KEC.KEC KANDAT DS.S. TALES III 1597 4949744646300022 1431102702936 11051302710995 SITI KOMARIATIN KEDIRI 17 06 1966 P PEMBINA IV/a SDN. TALES II 1591 0438733635200022 150602702058 06051302700089 Drs.I III/d SDN.LINGGO 15 12 1965 P PEMBINA IV/a SDN. NGADILUWIH DS. KANDAT Kec. NGADILUWIH DS. NGADILUWIH DS. BADALPANDEAN KEC. BADALPANDEAN KEC. SLUMBUNG KEC.SUMBERJO. TALES III 1593 3859736637300002 431002702894 10051302710895 RUMINI KEDIRI 27 05 1958 P PEMBINA TK. REMBANGKEPUH 1624 853573764300003 1431102702599 11051302710335 UMINARSIH KEDIRI 03 12 1959 P PEMBINA TK. NGADILUWIH DS.Pd KEDIRI 18 01 1965 P PEMBINA IV/a SDN.I IV/b SDN.

ARIF MUSTAQIM. H KEDIRI 25 02 1962 P PENATA III/C SDN RINGINSARI 1 KANDAT GURU KELAS PLPG 2011 1657 5141736638300013 1431102701373 11051302710149 SIPIN KEDIRI 09 08 1958 L PEMBINA TK I IV/b SDN BLABAK I KANDAT GURU KELAS PLPG 2011 1658 3739737639300012 1431102701374 11051302710329 SUJIYAH KEDIRI 07 04 1959 P PEMBINA IV/a SDN BLABAK I KANDAT GURU KELAS PLPG 2011 1659 2960738640300012 1431102701375 11051302710347 TUTIK MEGA D. KANDAT DS. IV a SDN KANDAT 2 KANDAT Ds. S.769 Sumberjo Kandat JL. BLABAK KEC.Pd KEDIRI 09 10 1963 P PEMBINA IV/a SDN NGLETIH KANDAT PENJASKES PLPG 2011 1646 9552746648300012 1431102702332 11051302711268 NURUL HASANAH. RAYA KDR-BLITAR SMPLB BUDI MULYA NO. S. BLABAK KEC. KANDAT KEC. KANDAT DESA SELOSARI KEC. IV / a TK DW IBUNDA KANDAT DS. III/ d HARAPAN KANDAT DS. SELOSARI III/c SDN SELOSARI 2 KEC. TK KUSUMA MULYA KANDAT DS. KANDAT KANDAT GURU KELAS PLPG 2011 1653 0741740641300022.SD KEDIRI 29 4 1964 P PEMBINA KANDAT GURU KELAS PLPG/2011 1674 9748742643300012 1431102701879 11051302710933 SRI UTAMI. IV/a SDN PURWOREJO KANDAT DS.S.KANDAT KANDAT GURU KELAS PLPG 2011 1665 2641739645300002 1431102702534 11051302711071 HANIK AMARIYAH. TK DW DAHLIA KANDAT JL.Pd KEDIRI 12 8 1962 P PENATA TK 1 KANDAT GURU KELAS PLPG/2011 1676 265674564730001 2 1431102702690 11051302711219 UMI WIJAYATI. S. S. S. I III/d SDN NGRECO KANDAT GURU KELAS PLPG 2011 1648 3542 7456 4730 0023 1431102701877 11051302711391 HARI SUKAWATI.Pd. KEDIRI KANDAT KRAS SMPN I RINGINREJO 08 August 2012 6 Tahap 1 1 SMPN I RINGINREJO 08 August 2012 7 Tahap 1 1 SMPN I RINGINREJO 08 August 2012 8 Tahap 1 1 SMPN I RINGINREJO 08 August 2012 9 Tahap 1 1 SMPN I RINGINREJO 08 August 2012 10 Tahap 1 1 SMPN I RINGINREJO 08 August 2012 11 Tahap 1 1 SMPN I RINGINREJO 08 August 2012 12 Tahap 1 1 SMPN I RINGINREJO 08 August 2012 13 Tahap 1 1 SMPN I RINGINREJO 08 August 2012 14 Tahap 1 1 SMPN I RINGINREJO 08 August 2012 15 Tahap 1 1 SMPN I RINGINREJO 08 August 2012 16 Tahap 1 1 SMPN I RINGINREJO 08 August 2012 17 Tahap 1 1 SMPN I RINGINREJO 08 August 2012 18 Tahap 1 1 SMPN I RINGINREJO 08 August 2012 19 Tahap 1 1 SMPN I RINGINREJO 08 August 2012 20 Tahap 1 1 SMPN I RINGINREJO 08 August 2012 1 Tahap 2 1 SMPN I RINGINREJO 08 August 2012 2 Tahap 2 1 SMPN I RINGINREJO 08 August 2012 3 Tahap 2 1 SMPN I RINGINREJO 08 August 2012 4 Tahap 2 1 SMPN I RINGINREJO 08 August 2012 5 Tahap 2 1 SMPN I RINGINREJO 08 August 2012 6 Tahap 2 1 SMPN I RINGINREJO 08 August 2012 7 Tahap 2 1 SMPN I RINGINREJO 08 August 2012 8 Tahap 2 1 SMPN I RINGINREJO 08 August 2012 9 Tahap 2 1 SMPN I RINGINREJO 08 August 2012 10 Tahap 2 1 SMPN I RINGINREJO 08 August 2012 11 Tahap 2 1 SMPN I RINGINREJO 08 August 2012 12 Tahap 2 1 SMPN I RINGINREJO 08 August 2012 13 Tahap 2 1 SMPN I RINGINREJO 08 August 2012 14 Tahap 2 1 SMPN I RINGINREJO 08 August 2012 15 Tahap 2 1 SMPN I RINGINREJO 08 August 2012 16 Tahap 2 1 SMPN I RINGINREJO 08 August 2012 17 Tahap 2 1 SMPN I RINGINREJO 08 August 2012 18 Tahap 2 1 SMPN I RINGINREJO 08 August 2012 19 Tahap 2 1 SMPN I RINGINREJO 08 August 2012 20 Tahap 2 1 SMPN I RINGINREJO 08 August 2012 1 Tahap 3 1 SMPN I RINGINREJO 08 August 2012 2 Tahap 3 1 SMPN I RINGINREJO 08 August 2012 3 Tahap 3 1 SMPN I RINGINREJO 08 August 2012 4 Tahap 3 1 SMPN I RINGINREJO 08 August 2012 5 Tahap 3 1 SMPN I RINGINREJO 08 August 2012 6 Tahap 3 1 SMPN I RINGINREJO 08 August 2012 7 Tahap 3 1 SMPN I RINGINREJO 08 August 2012 8 Tahap 3 1 SMPN I RINGINREJO 08 August 2012 9 Tahap 3 1 SMPN I RINGINREJO 08 August 2012 10 Tahap 3 1 SMPN I RINGINREJO 08 August 2012 11 Tahap 3 1 SMPN I RINGINREJO 08 August 2012 12 Tahap 3 1 SMPN I RINGINREJO 08 August 2012 13 Tahap 3 1 19 JULI 2003 SMPN I RINGINREJO 08 August 2012 14 Tahap 3 1 PLPG 2010 01 JAN 2003 SMPN I RINGINREJO 08 August 2012 15 Tahap 3 1 IPS PLPG 2010 SMPN I RINGINREJO 08 August 2012 16 Tahap 3 1 IPA PLPG 2010 SMPN I RINGINREJO 08 August 2012 17 Tahap 3 1 TK/RA DIKLAT 2007 25 JULI 2003 03 AGUST 2004 01-03-1984 SMPN I RINGINREJO 08 August 2012 18 Tahap 3 1 PLPG/2011 PLPG 2007 . KANDAT Kec. S. IV/a SDN PURWOREJO KANDAT DS. S. IV/a SDN PURWOREJO KANDAT DS.769 Sumberjo Kandat JL. KANDAT DS. KEDIRI 23 8 1965 P PENATA TK. II / c TK DW SELOSARI II KANDAT DS. BLABAK KEC.Pd KEDIRI 5 3 1968 L Guru muda II/c SDN RINGINSARI 2 KANDAT PENJASKES PLPG 2011 1663 1457745648200013 1431122002575 11051322011011 ALI MUHTAROM. Pd KEDIRI 20 02 1968 P PEMBINA IV/a SDN NGRECO KANDAT GURU KELAS PLPG 2011 1647 6145743644300013 1431102702331 11051302711150 SURATI.Pd.S.Pd KEDIRI 16 4 1964 P PEMBINA KANDAT GURU KELAS PLPG/2011 1675 5144740642300023 1431102701880 11051302711108 BONIYAH. RAYA KDR-BLITAR SMPLB BUDI MULYA NO. KANDAT DS. 1431102705043. S. S. IV/A TK DW CENDONO KANDAT DS.S.Pd KEDIRI 18 6 1964 P PEMBINA IV/a SDN SELOSARI I KANDAT GURU KELAS PLPG 2011 1645 9341741643300013 1431122002321 11051322010576 MUNTATI'IN . K KEDIRI 28 06 1960 P PEMBINA IV/a SDN BLABAK I KANDAT GURU KELAS PLPG 2011 1660 1061735635300000 1431102702612 11051302710157 SITI ROHANI KEDIRI 29 7 1957 P Pembina TK. I IV/ B SDN BLABAK II DS. S. III / d TK DW MELATI KANDAT DS. NGLETIH KEC. III d SDN KANDAT 2 KANDAT DS. RINGINSARI KEC. S Pd.PULE KEC.Pd. RINGINSARI KEC. S.Pd T. NGRECO KEC. S.Pd KEDIRI 07 12 1982 P NON PNS KANDAT 1693 6357 7426 4330 0063 150702006910 SRI SUPARMI. S. III c SDN KANDAT 2 KANDAT TK DW GENERASI DS. GALEK 27 10 1966 P NON PNS KANDAT B.769 Sumberjo Kandat JL. DW. SELOSARI KEC. KEDIRI 15 07 1963 L PEMBIINA IA/A SDN BLABAK II DS. NGRECO KEC.Pd. KANDAT KANDAT GURU KELAS PLPG 2011 1642 2047741645200003 1431102701376 11051302710765 BUDIONO.S. RINGINSARI KEC. BLABAK KEC.Pd KEDIRI 16 06 1965 P PENATA TK. BLITAR 16 08 1961 P PEMBINA TK. PURWOREJO KEC.Pd KEDIRI 10 04 1963 L PENATA TK. RINGINSARI KEC. KANDAT DS.Pd KEDIRI 13 09 1968 L PENATA III / C SDN PULE 2 KANDAT GURU KELAS PLPG 2011 1668 2652731634300 002 143 1102702570 11051302710259 MURTINI KEDIRI 20 3 1953 P PEMBINA KANDAT GURU KELAS PLPG 2011 1669 4033731633300 003 143 1102702571 11051302710462 PRIYANTI KEDIRI 1 7 1953 P PEMBINA KANDAT GURU KELAS PLPG 2011 1670 9149742644300 013 143 1102702572 11051302710944 SITI MAHMUDAH. IV/A TK AISYIAH BA NGLETIH KANDAT DS. PURWOREJO KEC. KARANGREJO KEC. PURWOREJO KEC. KANDAT DS. KANDAT DS. 11051302711183 SRI RAHAYU. RINGINSARI KEC. INGGRIS PLPG 2009 1690 8545759660200002 431018003208 10051318011407 M.KANDAT KANDAT PENJASKES PLPG 2011 1667 4245746648200013 1431102702535 11051302711405 DIDIK MASHURI.1641 6148739641300023 1431102705023 11051302710435 RETNO SISWATI.BLABAK KEC. KANDAT DS. NGLETIH KEC. I JABANG KAB.769 Sumberjo Kandat DESA JABANG KEC. I III / d SDN KARANGREJO 1 KANDAT GURU KELAS PLPG 2011 1650 1842741642200022 1431122001882 11051322010516 SUNARJI. I KANDAT GURU KELAS PLPG 2011 1673 7761742643300012 1431102701878 11051302710792 KUSMIATI. S. RAYA KDR-BLITAR SMPLB BUDI MULYA NO. KANDAT KEC. NGRECO KEC.Pd PONOROGO 10 05 1963 L Pembina IV / a SDN KANDAT 3 KANDAT PENJASKES PLPG2011 1651 1652747650200012 1431102705149 11051302711410 ATIM ALIMIN. KANDAT KEC.S. KANDAT KEC. TK DW BLABAK KANDAT DS.PULE KEC.PULE KEC. KANDAT DS. KEDIRI 17 8 1964 P PEMBINA KANDAT GURU KELAS PLPG 2011 1671 5150742643300 023 143 1102702573 11051302711189 MUJIATI. KRAS IV/A TK.Pd KEDIRI 8 3 1963 P PEMBINA IV/a SDN CENDONO DS.KANDAT DS.S.KANDAT DS. SELOSARI KEC. RAYA KDR-BLITAR SMPLB BUDI MULYA NO.KANDAT Ds.Pd KEDIRI 4 9 1962 P PEMBINA III/c SDN CENDONO KANDAT GURU KELAS PLPG 2011 1654 0042735637200013 1431102705335 11051302710165 FARID HARYANA KEDIRI 10 07 1957 L PENATA III/C SDN RINGINSARI 1 KANDAT GURU KELAS PLPG 2011 1655 1660739650300002 1431122002611 11051322010491 ANJILA KEDIRI 28 03 1961 L PEMBINA IV/A SDN RINGINSARI 1 KANDAT GURU KELAS PLPG 2011 1656 2557740642300010 1431102702610 11051302711277 YAYUK YUDANINGSRI. KANDAT DS. IV /a TK DW NGRECO KANDAT DS. S Pd. I KANDAT GURU KELAS PLPG 2011 1672 6155743645300 003 143 1102702574 11051302711204 SUNARSIH.KANDAT KANDAT GURU KELAS PLPG 2011 1666 9742741643200012 1431122002536 11051322010753 TRIYONO.Pd KEDIRI 20 03 1969 L Penata III / c SDN KANDAT 3 KANDAT GURU KELAS PLPG 2011 1652 7640741642300013.Pd.KANDAT DS. S. III/d SDN PURWOREJO KANDAT Ds. S. S.KANDAT KANDAT PENJASKES PLPG 2011 1664 5044735638200013 1431102702533 11051302710322 SUPARNO KEDIRI 12 7 1957 L PEMBINA IV / A SDN PULE 1 DS. RINGINSARI KEC.SD KEDIRI 10 12 1967 P Penata III / c SDN KANDAT 1 KANDAT GURU KELAS PLPG 2011 1649 2948 7446 4530 0002 1431 1027 01908 11051302710994 SRIATI. KANDAT Kec. S. BLABAK KEC. 25 10 1964 P PEMBINA 07051302000028 KEDIRI DS. KEDIRI 18 8 1964 P PENATA TK. S Pd KEDIRI 15 02 1963 P PEMBIINA IA/A SDN BLABAK II KANDAT GURU KELAS PLPG 2011 1644 4950742644300010 1431102702689 11051302710939 SUPRIHATIN.BLABAK KEC. KANDAT CENDONO KEC. IV a SDN KANDAT 2 KANDAT Ds.Pd KEDIRI 25 11 1967 L PENATA TK 1 III / D SDN PULE 1 CENDONO KEC.Pd KEDIRI 12 5 1963 L PENATA 1678 9158743645300003 150702008746 07051302000104 SITI ASIYAH 08 1965 P PENATA TK I KANDAT 1679 9451741644300013 150702006930 07051302000106 SITI MASRUROH 11 1963 P PENATA TK. PURWOREJO KEC.KANDAT DS. KANDAT KEC.I IV/b SDN RINGINSARI 2 KANDAT GURU KELAS PLPG 2011 1661 1942738641200040 1431102705337 11051302710297 SUNARDI BLITAR 6 10 1960 L Pembina IV/a SDN RINGINSARI 2 KANDAT GURU KELAS PLPG 2011 1662 3835746648300120 1431122002613 11051322011466 JIONO.BLABAK KEC.I III / D SDN PULE 2 DS.Pd KEDIRI 26 03 1978 P NON PNS KANDAT PPKN PLPG 2009 01 JANUARI 1982 01 MARET 1987 01 MARET 1983 01 MARET 1988 01 APRIL 1985 01 December 1991 01 March 1991 04 January 1994 01-03-1988 03 January 1983 03 January 1994 03 January 1988 11 January 1991 01 MARET 1978 01 MARET 1983 01 PEBRUARI 1992 01 MARET 1978 01 DESEMBER 01 1981 DESEMBER 1981 01 March 1977 01 December 1981 01 January 2001 03 January 1988 12 January 1981 09 January 1989 01 MARET 1987 01 MARET 1994 10 January 1980 03 January 1983 07 January 1988 11 January 1991 11 January 1991 01 March 1987 01 March 1988 01 March 1991 01 NOPEMBER 1991 01 April 1985 01 FEBRUARI 1987 01 MARET 1988 01 JULI 1980 01 MARET 1984 01 MARET 1986 01 MARET 1985 14 JANUARI 2003 01 OKTOBER 1997 02 JANUARI 2000 14 OKTOBER 1994 25 JULI 2002 1689 8359744646300043 430915700088 ‘09051315710851 LULUK RUSMAWATI. S.PULE KEC. 1431102701456. CENDONO KEC. S.PULE KEC. RINGINSARI KEC. III/d SDN PURWOREJO KANDAT DS. 11051302710912 MUARMIN.Pd KEDIRI 7 6 1966 P PNS KANDAT GURU KELAS PLPG 2007 1683 3139742645200010 150702008739 07051302000056 SUPRIYO KEDIRI 7 08 1964 L PEMBINA KANDAT GURU KELAS TK PLPG 2007 1684 0535745647300053 431002002417 10051302010056 KASIATI KEDIRI 12 03 1967 P NON PNS KANDAT GURU KELAS PLPG 2010 1685 9142747650300103 430902000043 09051302010018 MUJIATIN KEDIRI 10 08 1969 P NON PNS KANDAT GURU KELAS PLPG 2009 1686 6246747650300043 1431102000129 11021302010042 NURWIATI KEDIRI 14 09 1969 P PENGATUR KANDAT GURU KELAS PLPG 2011 1687 1642747650300062 1431102004664 11051302010125 RUPIAH KEDIRI 10 03 1969 P NON PNS KANDAT GURU KELAS PLPG 2011 1688 0658756658300012 430915400103 09051315410852 SUYATI. KANDAT KANDAT GURU KELAS PLPG 2011 1643 3647741642300032 1431122001377 11051322010515 MUPIANI. KANDAT DS.S.S.KANDAT DS.Pd KEDIRI 13 02 1981 L NON PNS KANDAT MM 1691 2637754658300002 431010003047 10051310011406 EVA RINAWATI. Pd KEDIRI 13 08 1965 P PENATA TK. KANDAT Kec.Pd KEDIRI 05 03 1976 P NON PNS KANDAT 1692 2539760662300013 431009703005 10051309711405 RIRIN DWI WAHYUNI. RAYA KDR-BLITAR SMPLB BUDI MULYA NO.Pd. KANDAT DS. I KANDAT GURU KELAS PLPG 2007 1680 4544737639300130 150702006916 07051302000047 SULASTIYAH KEDIRI 26 TRENGGALE 19 K KEDIRI 12 GURU KELAS GURU PENJASKES GURU KELAS 12 1959 P PEMBINA KANDAT GURU KELAS PLPG 2007 1681 1156743644300050 150702006929 07051302000105 MARIYATI KEDIRI 24 08 1965 P PEMBINA KANDAT GURU KELAS PLPG 2007 1682 3939744646300082 150702006920 07051302000065 SULASTRI. KANDAT DS.769 Sumberjo Kandat JL. Pd KEDIRI 24 03 1967 P PENATA KANDAT PLPG 2011 1677 3560740642200010 1431122001881 11051322010574 GATOT PRIBADI. KANDAT DS. PURWOREJO KEC. KANDAT Kec.PD KEDIRI 9 3 1961 P PENATA TK 1 III / D SDN PULE 1 DS.S. S.

PARE JL.I 1702 7743741644300002 11051302711185 1431102702474 MUJANAH.M.S. PARE DUSUN NAMBAAN DESA IV/a SD N SAMBIREJO I SAMBIREJO KEC.Pd KEDIRI 27 3 1962 L PEMBINA 1746 9635738641200002 08051302710211 150802712210 NGADIRIN. 1 IV/b SD N PELEM I PELEM KEC. PARE JL. DR WAHIDIN NO.I 1726 223974164220005 11051302710519 1431102701474 EKO MARTOYO. 16 BENDO KEC. DR SUTOMO NO. ACHMAD MINTA 'ALIM WIDJI.Pd KEDIRI 13 5 1961 P PEMBINA 1719 1937734637300032 11051302710249 1431102701334 NANIK SUYANTI. KEDIRI 28 4 1960 L PEMBINA 1713 0138739640200013 150802712260 08051302710277 SULISTYOADI.Pd 16 4 1963 P PENATA TK. SUJANTO NGAWI 2 10 1957 L PEMBINA TK. 15 IV/b SDN TULUNGREJO II TULUNGREJO KEC.MLANCU KEC IV/a SDN MLANCU 3 KANDANGAN JL. S. I 1711 5534737638200003 10051302710143 431002700048 SUTIYONO. CILIWUNG DESA IV/b SD N DARUNGAN II DARUNGAN KEC. BANDA NO.HARIANTO Dra. 1 IV/b SD N PELEM I PELEM KEC.Pd. 18 PARE IV/b SD N PELEM II DAN 26 PELEM KEC. JL. 18 PARE IV/a SD N PELEM II DAN 26 PELEM KEC.I 1732 1250732636300003 10051302710769 431002702820 TRI ENDRAWATI KEDIRI 18 9 1954 P PEMBINA TK. JL. PARE JL. CILIWUNG DESA IV/b SD N DARUNGAN II DARUNGAN KEC.Pd KEDIRI 7 7 1961 P PEMBINA 1718 1545733642300002 10051302710357 4310022702586 KHOIRIYAH.Pd KEDIRI 29 7 1963 L PEMBINA 1727 4457739641300013 08051302710129 150802712169 KEDIRI 25 11 1961 P PEMBINA TK. S. S. KASREMAN KEC. 257 IV A SDN KANDANGAN 1 KANDANGAN JL. DR WAHIDIN NO. SETONOREJO KEC.I KEDIRI 10 05 1958 P PEMBINA 1739 6460737640300002 150802712191 08051302710182 HERI SISWANTI.S. S. S. DR WAHIDIN NO.MLANCU KEC IV/a SDN MLANCU 3 KANDANGAN JL. 1 IV/b SD N PELEM I PELEM KEC. 1 III/d SD N PELEM I PELEM KEC. PARE JL.Pd KEDIRI MOJOKERT SUWANTO. S. S. SOEKARNO HATTA III/d SD N BENDO II NO. 142 III/b SD N SUMBERBENDO I SUMBERBENDO KEC. 16 BENDO KEC. CILIWUNG NO. S. S. CISEDANI NO. NANIK SUHERNAWATI. S. S. S. CILIWUNG DESA IV/b SD N DARUNGAN II DARUNGAN KEC.Pd. WIWIK MINTARTI.Pd.Ma.Pd SUHARTI. S. PARE JL.Pd KEDIRI 3 3 1960 L PEMBINA KEDIRI TULUNGAG UNG KEDIRI DS.I 1706 653974064330003 11051302710907 1431102702478 KEDIRI MOJOKERT TATIK SENJARETNA. PARE JL. DR SUTOMO NO.Pd TRIMO ADI PRANOTO.Pd KEDIRI 1 1 1961 P 1736 2133746648300023 110513027 11401 1431102705386 LUMAJANG 1 8 1968 P 1737 2560749651300022 11051302711293 1431102702431 KEDIRI 28 2 1971 P 1738 2842736638300032 150802712189 08051302710179 SEJATININGSIH. ANGGREK NO. IV/a SDN KASREMAN KANDANGAN DS JLUMBANG KEC IV/b SD N JLUMBANG KANDANGAN JL. S. IV/a SDN MEDOWO 2 KANDANGAN DS MEDOWO KEC IV/b SDN MEDOWO III KANDANGAN JL.Pd KEDIRI 6 8 1961 L PEMBINA TK I 1714 0338739642200023 11051302710721 1431102705013 SARIYADI.Pd 1696 1950741643300062 11051302710685 1431102703058 1697 9949742644300002 11051302710801 1698 6335742646200003 KEDIRI 23 03 1963 L PEMBINA KEDIRI 17 05 1963 P PEMBINA SITI SOLEKHAH KEDIRI 18 6 1963 P PEMBINA TK I 1431102703059 LILIK SULISTYOWATI KEDIRI 17 6 1964 P PEMBINA TK I 11051322011031 1431122003061 HADI KEDIRI 3 10 1964 L PEMBINA 1699 9739739641200012 150802712283 08051302710336 04 1961 L PEMBINA TK I 09051302710027 430902700173 23 3 1962 P PEMBINA TK. KEC. PARE JL. 25 IV/a SDN BENDO I Bendo Pare Jl. PARE DS.Pd.I 1701 0147731634300013 06051302700004 150602702018 15 8 1953 P PEMBINA TK.S. 1 IV/b SD N PELEM I PELEM KEC. PARE IV/B SDN KANDANGAN III KANDANGAN JL.I PENATA TK. Pd ZULIN QOMARIYAH.I 1731 9240735638300013 10051302710909 431002702903 SUPRIHATIN. Soekarno Hatta No.Pd 16 8 1961 L PENATA TK I 1723 0033745647300123 11051302711089 1431102701337 TANTRI SUHARTINI. PARE DS KARANGTENGAH KEC IV/a SDN KARANGTENGAH IV KANDANGAN JL.S.Pd KEDIRI 6 5 1956 P PEMBINA 1720 4444736636300003 11051302710251 1431102701335 SUNTARI.Pd. CILIWUNG NO. PARE JL. SOEKARNO HATTA IV/a SD N BENDO II NO. 320 IV/b SD N DARUNGAN I DARUNGAN KEC.Pd KEDIRI 15 7 1962 P PEMBINA 1744 6446741642300012 11051302710572 1431102702632 TUTIANI.Pd KEDIRI 7 1 1967 P PENATA TK.I 1704 8847737640200002 11051322010531 1431122002475 KABIB YUSUF 15 5 1959 L PENATA TK. PARE JL.MPd SUPARTI 9 5 1958 P PEMBINA TK. PARE JL. S. 15 IV/a SDN TULUNGREJO II TULUNGREJO KEC. DR SUTOMO NO. S. DR SUTOMO NO.2 IV/a SDN SUMBERBENDO II SUMBERBENDO PARE JL. MALANG NO. 18 PARE IV/a SD N PELEM II DAN 26 PELEM KEC.2 IV/a SDN SUMBERBENDO II SUMBERBENDO PARE JL. PARE JL. PARE JL. CILIWUNG NO. ANGGREK NO.S.I 1703 3841736637300002 11051302710451 1431102702473 SULIMAH KEDIRI BANYUWAN GI BLITAR SIDOBINAN GUN KEDIRI 07 1700 1655740641300072 Drs. JL. Soekarno Hatta No. 18 IV/b SD N PELEM II DAN 26 PELEM KEC. PARE JL. KRAS DS. ANGGREK NO.Pd KEDIRI 10 6 1961 L PEMBINA 1715 9244738641300013 11051302710869 1431102705014 9 12 1960 P PEMBINA 1716 4155742644200033 11051322010601 1431122005015 23 8 1964 L PEMBINA 1717 1039739641300083 10051302710360 431002702588 SRI UMAYAH KURNIA. KEDIRI 7 12 1962 P PEMBINA 1707 894874064230012 11051302711020 1431102702479 YOENI ASTOETI.Si TUMIATI PEMBINA PENATA MUDA TK.S.I 1734 9442736840300103 10051302710361 431002702589 SUYATMI. PARE DS. PARE JL. JL.I 1733 5543737640200033 10051302710223 431002702509 WASIS SUNARKO KEDIRI 12 11 1959 L PEMBINA TK. S.SOEKARNO_HATTA 25 IV/a SDN BENDO I BENDO JL. CILIWUNG DESA IV/a SD N DARUNGAN II DARUNGAN KEC. S.Pd KEDIRI 14 1 1963 P PEMBINA 1745 4659740642200012 11051302710896 1431102702633 SRI WAHJOEDI.I 1728 9540738641200013 150802712200 08051302710196 KEDIRI 08 12 1960 L PEMBINA 1729 6642738641300002 150802712211 08051302710212 KEDIRI 10 3 1960 P PEMBINA 1730 534273864030003 0851302710105 150802700052 KEDIRI 10 10 1960 P PEMBINA TK. PARE DUSUN NAMBAAN DESA IV/a SD N SAMBIREJO I SAMBIREJO KEC. S. MM ERMINATI SUPRIHATIN KEDIRI 9 8 1957 P PEMBINA TK. 16 BENDO KEC. 320 IV/a SD N DARUNGAN I DARUNGAN KEC. KEDIRI 16 6 1962 P PEMBINA 1708 654273638200020 07051302700278 150702705797 Drs. 142 PARE III/d SD N SUMBERBENDO I SUMBERBENDO KEC. S. PARE JL. 18 IV/a SD N PELEM II DAN 26 PELEM KEC. S. I 1709 1438738651200003 15080712306 08051302710367 IMAM MUSLIM. MEDOWO.Ma. PARE JL. A.SOEKARNO_HATTA 25 IV/a SDN BENDO I BENDO JL. CISEDANI NO.Pd KEDIRI 11 9 1964 L PEMBINA 1725 9345731633300003 11051302710368 1431102701473 SRIJANI KEDIRI 13 10 1953 P PEMBINA TK.1694 0655 7416 4320 0072 150702004410 07051302000079 1695 7849741641300002 150802712281 08051302710331 Drs. PARE IV/A TK. 320 IV/b SD N DARUNGAN I DARUNGAN KEC. PARE JL.Pd KEDIRI 6 11 1960 L PEMBINA 1710 4951733635300002 10051302710331 431002700130 ASIJAH. SETONOREJO II KRAS RA/TK KANDANGAN GURU KELAS LULUS 2007 01-02-1987 SMPN I RINGINREJO 08 August 2012 19 Tahap 3 1 PLPG 2008 1-Jan-82 01 MARET 1987 01 MARET 1987 01 MARET 1987 01-01-1982 01 JANUARI 1982 01 DESEMBER 01 1981 NOPEMBER 1991 01 OKTOBER 1980 01 JANUARI 1982 01 JANUARI 1982 01 MARET 1988 01 MARET 1988 01 JULI 1979 SMPN I RINGINREJO 08 August 2012 20 Tahap 3 1 SMAN I GURAH 08 August 2012 1 Tahap 1 1 SMAN I GURAH 08 August 2012 2 Tahap 1 1 SMAN I GURAH 08 August 2012 3 Tahap 1 1 SMAN I GURAH 08 August 2012 4 Tahap 1 1 SMAN I GURAH 08 August 2012 5 Tahap 1 1 SMAN I GURAH 08 August 2012 6 Tahap 1 1 SMAN I GURAH 08 August 2012 7 Tahap 1 1 SMAN I GURAH 08 August 2012 8 Tahap 1 1 SMAN I GURAH 08 August 2012 9 Tahap 1 1 SMAN I GURAH 08 August 2012 10 Tahap 1 1 SMAN I GURAH 08 August 2012 11 Tahap 1 1 SMAN I GURAH 08 August 2012 12 Tahap 1 1 SMAN I GURAH 08 August 2012 13 Tahap 1 1 SMAN I GURAH 08 August 2012 14 Tahap 1 1 SMAN I GURAH 08 August 2012 15 Tahap 1 1 SMAN I GURAH 08 August 2012 16 Tahap 1 1 PARE GURU KELAS PLPG 2011 PARE GURU KELAS PLPG 2011 PARE GURU KELAS PLPG 2011 KANDANGAN GURU KELAS PARE GURU KELAS PARE GURU KELAS PLPG 2008 PEMBERIAN SERTIFIKAT LANGSUNG 2009 PLPG 2006 PARE GURU KELAS PLPG 2011 PARE GURU KELAS PLPG 2011 PARE PENJASORKES PLPG 2011 PARE GURU KELAS PLPG 2008 PARE GURU KELAS PLPG 2011 PARE GURU KELAS PLPG 2011 PARE GURU KELAS PLPG 2007 KANDANGAN GURU KELAS PLPG 2008 PARE GURU KELAS PF 2010 PARE GURU KELAS PF 2010 3/1/1983 01 MARET 1983 01 JULI 1979 KANDANGAN GURU KELAS PLPG 2008 1/1/1982 SMAN I GURAH 08 August 2012 17 Tahap 1 1 KANDANGAN GURU KELAS PLPG 2008 1/1/1981 01 MARET 1987 01 MARET 1988 01 JUNI 1986 01 MARET 1983 01 MARET 1983 01 OKTOBER 1980 01 OKTOBER 1980 01 JANUARI 1982 1/3/1983 01 NOPEMBER 1991 01 APRIL 1985 01 JANUARI 1982 01 MARET 1983 01 DESEMBER 1981 1-Jan-82 SMAN I GURAH 08 August 2012 18 Tahap 1 1 SMAN I GURAH 08 August 2012 19 Tahap 1 1 SMAN I GURAH 08 August 2012 20 Tahap 1 1 SMAN I GURAH 08 August 2012 1 Tahap 2 1 SMAN I GURAH 08 August 2012 2 Tahap 2 1 SMAN I GURAH 08 August 2012 3 Tahap 2 1 SMAN I GURAH 08 August 2012 4 Tahap 2 1 SMAN I GURAH 08 August 2012 5 Tahap 2 1 SMAN I GURAH 08 August 2012 6 Tahap 2 1 SMAN I GURAH 08 August 2012 7 Tahap 2 1 SMAN I GURAH 08 August 2012 8 Tahap 2 1 SMAN I GURAH 08 August 2012 9 Tahap 2 1 SMAN I GURAH 08 August 2012 10 Tahap 2 1 SMAN I GURAH 08 August 2012 11 Tahap 2 1 SMAN I GURAH 08 August 2012 12 Tahap 2 1 SMAN I GURAH 08 August 2012 13 Tahap 2 1 01-01-1982 01 DESEMBER 1981 01 MARET 1977 01 DESEMBER 1975 01 JANUARI 1982 01 APRIL 1985 01 APRIL 1985 01 MARET 1994 01 APRIL 1993 01 JANUARI 1982 1/1/1982 01 JANUARI 1982 31 DESEMBER 1981 01 JANUARI 1982 01 JANUARI 1982 01 APRIL 1985 01 MARET 1988 01 JANUARI 1982 SMAN I GURAH 08 August 2012 14 Tahap 2 1 SMAN I GURAH 08 August 2012 15 Tahap 2 1 SMAN I GURAH 08 August 2012 16 Tahap 2 1 SMAN I GURAH 08 August 2012 17 Tahap 2 1 SMAN I GURAH 08 August 2012 18 Tahap 2 1 SMAN I GURAH 08 August 2012 19 Tahap 2 1 SMAN I GURAH 08 August 2012 20 Tahap 2 1 SMAN I GURAH 08 August 2012 1 Tahap 3 1 SMAN I GURAH 08 August 2012 2 Tahap 3 1 SMAN I GURAH 08 August 2012 3 Tahap 3 1 SMAN I GURAH 08 August 2012 4 Tahap 3 1 SMAN I GURAH 08 August 2012 5 Tahap 3 1 SMAN I GURAH 08 August 2012 6 Tahap 3 1 SMAN I GURAH 08 August 2012 7 Tahap 3 1 SMAN I GURAH 08 August 2012 8 Tahap 3 1 SMAN I GURAH 08 August 2012 9 Tahap 3 1 SMAN I GURAH 08 August 2012 10 Tahap 3 1 SMAN I GURAH 08 August 2012 11 Tahap 3 1 PARE GURU KELAS PLPG 2011 PARE GURU KELAS PLPG 2011 PARE GURU KELAS PLPG 2011 PARE GURU KELAS SD PLPG 2010 PARE GURU KELAS SD PLPG 2010 PARE GURU KELAS PLPG 2011 PARE GURU KELAS PLPG 2011 PARE GURU KELAS PLPG 2011 KANDANGAN GURU KELAS PLPG 2008 PARE GURU KELAS PLPG 2011 PARE GURU OR PF 2010 PARE GURU KELAS PLPG 2011 PARE GURU KELAS PLPG 2011 PARE GURU KELAS PLPG 2008 KANDANGAN GURU KELAS PLPG 2009 KANDANGAN GURU KELAS PLPG 2008 PARE GURU KELAS PF 2008 PARE GURU KELAS PLPG 2010 PARE GURU KELAS PLPG 2010 PARE GURU KELAS PLPG 2010 PARE GURU KELAS PLPG 2010 PARE GURU KELAS PLPG 2010 PARE GURU KELAS PLPG 2011 PARE GURU KELAS PLPG 2011 KANDANGAN GURU KELAS PLPG 2008 KANDANGAN GURU KELAS PLPG 2008 PARE GURU KELAS PLPG 2011 PARE GURU KELAS PLPG 2011 PARE GURU KELAS PLPG 2011 PARE GURU KELAS PLPG 2011 PARE GURU KELAS PLPG 2011 PARE GURU KELAS PLPG 2011 PARE GURU KELAS PLPG 2008 . BANDA NO.Pd KEDIRI 2 12 1959 L PEMBINA 1712 4760738640 200012 150802712214 08051302710215 DJUWARI. DR WAHIDIN NO. CISEDANI NO.Pd KEDIRI 28 1 1959 L PEMBINA TK I 1740 2462732635300013 11051302710372 1431102702875 SUNDARI MALANG 30 11 1954 P PEMBINA 1741 3345738639200013 11051302710358 1431102702874 MULYANTO KEDIRI 13 10 1960 L PEMBINA 1742 5942740642300082 11051302710442 1431102702876 SUKIRISTIYANI KEDIRI 10 6 1962 P PEMBINA 1743 7047740641300013 11051302710443 1431102702631 EMY SRI ISMIATI.Pd. 16 BENDO KEC. 320 IV/a SD N DARUNGAN I DARUNGAN KEC.Pd KEDIRI 19 6 1955 P PEMBINA TK. S. CILIWUNG DESA IV/a SD N DARUNGAN II DARUNGAN KEC.S. DR SUTOMO NO.2 IV/a SDN SUMBERBENDO II SUMBERBENDO PARE DUSUN NAMBAAN DESA IV/a SD N SAMBIREJO I SAMBIREJO KEC.SOEKARNO_HATTA 25 IV/a SDN BENDO I BENDO Jl. PARE JL. PARE DS KARANGTENGAH KEC III / d SDN KARANGTENGAH III KANDANGAN JL. DW. 25 IV/a SDN BENDO I Bendo Pare JL. CILIWUNG NO. SOEKARNO HATTA IV/a SD N BENDO II NO. PARE JL. 1 III/d SD N PELEM I PELEM KEC.Pd O YATMIASIH. 15 IV/b SDN TULUNGREJO II TULUNGREJO KEC. CILIWUNG DESA IV/b SD N DARUNGAN II DARUNGAN KEC. PARE DUSUN NAMBAAN DESA IV/a SD N SAMBIREJO I SAMBIREJO KEC.Pd O WARIYAH. PARE JL. S.Pd KEDIRI 18 8 1961 P PEMBINA 1735 1433739640300252 10051302710452 431002702643 SRI MINARTI. S. PARE DS.I 1724 7243742643200003 10051322011036 431022001752 DJOKO SUNARKO. A.Pd 11 12 1958 P PEMBINA 1721 7436733636300003 11051302710376 1431102701336 TUTIK SUTRISNING 11 4 1955 P PEMBINA 1722 6148739641200023 150802712327 08051302710398 GUNAWAN. SOEKARNO HATTA IV/a SD N BENDO II NO. S. DR WAHIDIN NO.I 1705 6862739641300002 08051302710268 150802712256 30 5 1961 P PEMBINA TK. DR WAHIDIN NO.

S. Klas PLPG 2011 SMPN I GURAH 08 August 2012 3 Tahap 3 1 1799 4935-7406-4030-0002 1431102705151 11-0513-027-1-1203 H A N I ' A H KEDIRI 03 06 1962 P PENATA TK I III/D SDN SELOPANGGUNG 1 Ds.150802712183 . S.Pd KEDIRI 27 7 1960 P PEMBINA IV A 1758 1339740641300023 1431102701231 11051302710569 LILIEK FARIDAWATI.BANARAN SDN BANARAN 2 KEC. TK KUSUMA MULIA I MADURAN PARE KEC. IRIAN 31 TK ABA VII GEDANGSEWU KEC. Klas PLPG 2011 SMPN I GURAH 08 August 2012 2 Tahap 3 1 1798 8155-7376-3830-0023 1431102701886 11-0513-027-1-1169 MURYONO KEDIRI 23 08 1964 L PEMBINA IV/A SDN KANYORAN 3 SEMEN Gr.Pd 2 1960 P PEMBINA IV/a 1765 3534731634300002 10051302710701 431002702781 KARIYATI 2 1953 P PEMBINA IV/a 1766 9254734636300000 11051302010084 1431102000317 DWI HARTATIK KEDIRI 29 TRENGGALE 2 K MALANG 22 9 1956 P NON PNS 1767 6855746647300002 11051302010024 1431102000312 INDARAWATI. I IV/B PARE GURU KELAS PORTOFOLIO 2009 SMPN I GURAH 08 August 2012 11 Tahap 2 1 1962 P PEMBINA IV/A SEMEN Gr.Pd 13 2 1962 P 430902700020 09051302710063 MUJIYANI 10 11 1954 P 1752 5261 7306 3130 0003 430902700006 09051302710041 PURWATI 29 09 1952 P PEMBINA PENATA MUDA TK I PEMBINA TK. PARE JL.Pd KEDIRI 17 9 1954 P PEMBINA IV/a 1769 6144750653300000 11051302010116 1431102004658 SAIDAH CHAMNAH. S.Pd.BOBANG Kec. S.Bid. Klas PLPG 2011 SMPN I GURAH 08 August 2012 13 Tahap 2 1 11 07 1964 L PENATA TK I IV/B SEMEN Gr. Klas PLPG 2011 SMPN I GURAH 08 August 2012 18 Tahap 2 1 1794 4033-7396-4320-0003 1431102705317 11-0513-027-1-1102 MUJIANA KEDIRI 01 07 1961 L PEMBINA IV/A PUHRUBUH I SEMEN Gr.Pd KEDIRI 17 07 1962 P PEMBINA IV/a 1757 5059738639300073 1431122001234 11051322010425 SRI KUS INDARSIH.1747 6837734635300012 06051302700001 150602702017 NURYAMAH. 01 05 1963 P PEMBINA IV/A 1774 4651734635300002 0651302700003 150602702444 SUPRIJATI RAHAYU.BUBLU Kec.PAGUNG Kec. MALANG NO. NGANJUK 27 7 1955 P PEMBINA TK. KEDIRI. WILIS NO.Pd. DR SUTOMO NO. Klas PLPG 2011 SMPN I GURAH 08 August 2012 1 Tahap 3 1 1797 7342-7416-4230-0033 1431102701417 11-0513-027-1-1159 JUWARIYAH KEDIRI 10 10 1963 P PEMBINA IV/A SDN BULU 1 SEMEN Gr. Klas PLPG 2011 SMPN I GURAH 08 August 2012 16 Tahap 2 1 1431122001960 11-0513-027-1-0946 ISROPATIN KEDIRI 12 07 1966 P PEMBINA IV/A SDN KEDAK 2 Ds. Klas PLPG 2011 08 August 2012 12 Tahap 2 1 1963 P PEMBINA IV/A SEMEN Gr.I IV/b 1748 7742745647300022 11051302711220 1431102702635 KEDIRI 10 4 1967 P PENATA TK. S. S. 15 SDN TULUNGREJO II TULUNGREJO KEC. WILIS NO.KEDAK Kec.I IV /b 1756 3553 730633200003 1431102702205 11051302710565 YULIARTI. S.Pd 19 3 1956 P PEMBINA TK.SEMEN Kec. S. S.S. SOEKARNO HATTA SD N BENDO II NO.SEMEN Ds. S. 47 PARE PARE GURU PLB PLPG 2007 01Maret1984 SMPN I GURAH 08 August 2012 5 Tahap 2 1 SLB-B DHARMA JL.SELOPANGGUNG Kec.Pd KEDIRI 16 6 1959 P PENATA TK. S.I III/d 1749 9261745647300013 11051302710673 1431102702634 KEDIRI 29 9 1967 P PENATA III/c 1750 2545740642300012 08051302710420 150802712339 SUDARTIK. Klas PLPG 2011 SMPN I GURAH 08 August 2012 20 Tahap 2 1 1796 3640-7416-4220-0012 1431102701390 11-0513-027-1-1133 MUKAROM KEDIRI 08 03 1963 L PEMBINA IV/A SDN BOBANG 1 Ds.S.MLANCU KEC SDN MLANCU IV KANDANGAN DS.Pd PONOROGO 20 12 1958 L PEMBINA IV/a 1761 7433739641300062 143102701923 11051302710429 NURWIYATI. S. 47 PARE SLB/C DHARMA WANITA JL.Pd SRI SURATMINI.SEMEN SEMEN Gr. KEDIRI.Pd.Pd.Pd.SEMEN SDN PAGUNG 1 Ds.Pd KEDIRI 01 01 1961 P PEMBINA IV/a 1762 7544743646200033 1431102705160 1105130271098 ARIF SUJANA. KEDIRI. JOMBANG 23 04 1965 L PEMBINA 1785 7955 7446 4630 0012 1431180003236 11051380012006 JOMBANG 23 06 1966 P 1786 3161 7366 3830 0003 4309 0270 0171 SURABAYA 29 08 1958 1787 3433-7406-4230-0042 1431102701420 SITI AFIFAH. PARE JL. S.SELOPANGGUNG Kec. PARE DS. ADANG.SEMEN Ds. T. Klas PLPG 2011 01 JUNI 1986 01 MART 1987 01 MART 1987 01 MART 1987 01 MART 1987 01 MART 1987 01 MART 1987 01 MART 1988 01 MART 1988 01 MART 1988 01 MART 1988 01 MART 1988 01 OKT 1990 SMPN I GURAH 05 SLB-B DW PARE JL.KANDANGAN DS KARANGTENGAH KEC SDN KARANGTENGAH 2 KANDANGAN DS KARANGTENGAH KEC SDN KARANGTENGAH IV KANDANGAN JL.SEMEN SEMEN II Ds.Pd KEDIRI 8 11 1962 L PEMBINA IV A 1760 5552736639200013 1431122004983 11051322010473 WINARTO.Pd. PARE JL. PARE SDN KLAMPISAN 2 DS.SEMEN Ds. WILIS NO. TK.1 IV/a 1751 9442732633300020 JAKARTA KULON PROGO KEDIRI 1753 8059733635300013 430902700917 09051302710090 DAMINAH.Pd 11-0513-027-1-0865 SITI NUR ROKHMAH KEDIRI 01 01 1788 9843-7416-4230-0012 1431102702527 11-0513-027-1-0893 KOMARIYAH KEDIRI 11 1789 5043-7426-4320-0013 1431102702394 11-0513-027-1-0906 NURUL HUDA KEDIRI 1790 1056-7426-4320-0013 1431102702734 11-0513-02701-0911 M. SAMBIREJO SD N SAMBIREJO II KEC. MALANG NO. TERTEK. 47 PARE PARE GURU PLB PLPG 2007 01Maret1987 SMPN I GURAH 08 August 2012 7 Tahap 2 1 SLB-B DW PARE JL.Pd. SAMBIREJO KEC. TK KM XI PARE KEC. TK DW TEGOWANGI PLEMAHAN SLB-B DW PARE JL. NGAWI 25 10 1960 P PEMBINA TK I IV/b SLB-B DW PARE 1781 4353 7396 3930 0003 150780006935 07051380000398 KARYATUN.Pd KEDIRI 10 12 1956 L PEMBINA Tk. S.I III/d 1778 6442747650300023 1431102000150 11051320210023 MUCHLISAH. ANGGREK NO. I IV/b 1776 2535739640300013 08051302710344 150802712288 SIH LUMINTU.S Pd KEDIRI 15 03 1958 L PEMBINA Tk.KANYORAN Kec.I IV b 1755 .MLANCU KEC SDN MLANCU I KANDANGAN DS.SD. WILIS NO.S. PARE JL.S.S. S. WILIS NO.PUHRUBUH SDN PUHRUBUH 1 Kec. SAMBIREJO SD N SAMBIREJO II KEC. JUMASRI KEDIRI 30 08 1968 P NON PNS 1784 1755 7436 4420 0012 431002700378 10051302711395 NUR YAHYA. S.SOEKARNO_HATTA 25 SDN BENDO I BENDO JL. KEDIRI 14 12 1962 P PEMBINA IV A 1764 1561738642300002 1431102701924 11051302710595 KATEMI.DP 1791 4461-7426-4430-0013 1431102702705 1792 4044-7446-4730-0023 IV/b IV/b SD N SAMBIREJO II PARE B. DESA TK TABITHA PWKI III SAMBIREJO KEC.Studi PLPG 2011 SMPN I GURAH 08 August 2012 17 Tahap 2 1 1793 9363-7416-4230-0003 1431102702396 11-0513-027-1-1080 NANIK DWI ISNIANI KEDIRI 31 10 1963 P PENATA TK I IV/B SDN PAGUNG 2 SEMEN Gr. S.BUBLU Kec. 0905 1302 710848 S. S. 47 PARE 1780 0357 7386 4030 0023 150780006934 07051380000397 NURUL HIDAYATI.SEMEN Ds. IJEN.SEMEN 01Maret1987 01Januari200 8 01-12-1982 SMPN I GURAH 08 August 2012 4 Tahap 3 1 . 47 PARE PARE GURU KELAS PORTOFOLIO 2010 SMPN I GURAH 08 August 2012 9 Tahap 2 1 PENATA III/c PARE GURU KELAS PLPG 2011 SMPN I GURAH 08 August 2012 10 Tahap 2 1 P PEMBINA TK. ANJASMORO PARE TK AISYIYAH III KEC.Pd. PARE DS. BANTUL 25 11 1959 L PEMBINA TK I IV/b JL. I IV B 1754 0647736638200022 150802712128 08051302710048 HARTONO. WILIS NO. DW.SEMEN Ds.Pd KEDIRI 3 12 1961 P PEMBINA IV/a 1777 5948737639300012 11051302710888 143110275016 YUNI ETTI EKO RINI.AUD KEDIRI 23 5 1968 P PENGATUR II/c 1768 249732633300013 7051302000098 150702004423 SRIYANI. Klas PLPG 2011 SMPN I GURAH 08 August 2012 19 Tahap 2 1 1795 0350-7406-4120-0013 1431102702686 11-0513-027-1-1116 SARJONO KEDIRI 18 10 1962 L PEMBINA IV/A SELOPANGGUNG II SEMEN Gr.SD KEDIRI 12 12 1965 L PEMBINA IV/a 1763 0546740641300023 1431102701867 11051302710545 PRASETYANI. PARE JL. IMAM FAQIH SDN KANDANGAN 4 KANDANGAN JL.S.Pd KEDIRI 10 11 1969 L NON PNS - 1779 3457 7376 3820 0003 150780004509 07051380000396 PURWANTO. S. KEDIRI 16 11 1964 P PEMBINA TK I IV/b 1783 0162 7466 4930 0013 150780007058 07051380000706 Dra.SEMEN Ds.Pd KEDIRI 12 8 1972 P PENATA MUDA III/a 1770 1644730635300000 11051302010073 1431102000104 SUMIJATIN KEDIRI 12 3 1952 P NON PNS 1771 3536743643300000 11051302010107 1431102000298 SITI CHOIRIYAH MADIUN 4 2 1965 P NON PNS 1772 8837746648200022 11051302711269 1431102708060 BUDI KUSTIONO 5 5 1968 L PEMBINA IV/a 1773 1833 7416 4530 0002 150702006918 07051302000050 SRIATI. 47 PARE PARE GURU PLB PLPG 2007 01Maret1984 SMPN I GURAH 08 August 2012 6 Tahap 2 1 SLB-B DW PARE JL. 16 BENDO KEC. PARE JL. WILIS NO. RAMBUTAN.S. KAMP. MAHAKAM NO. 257 SDN KANDANGAN 1 KANDANGAN DS KARANGTENGAH KEC SDN KARANGTENGAH IV KANDANGAN JL. PARE JL. DYAH KURNIANINGSIH.Pd KEDIRI 7 10 1962 P PEMBINA IV A 1759 2440740643200013 1431102701232 11051302710740 RUSYONO.SEMEN SEMEN Gr.150802712183 08051302710167 MAT DJANIB .SOEKARNO_HATTA 25 SDN BENDO I BENDO JL.MLANCU KEC SDN MLANCU 3 KANDANGAN DS BANARAN KEC SDN BANARAN I KANDANGAN DS BANARAN KEC SDN BANARAN I KANDANGAN DS BANARAN KEC SDN BANARAN I KANDANGAN DS. S. Klas PLPG 2011 SMPN I GURAH 08 August 2012 14 Tahap 2 1 KEDIRI 24 07 1964 L PEMBINA IV/A SEMEN Gr.PAGUNG Kec.Pd. 47 PARE PARE SDN BULU 3 Ds. 18 SD N PELEM II DAN 26 PELEM KEC. WILIS NO. PARE JL.SEMEN Ds.GALEK 21 10 1961 P PEMBINA TK I IV/b 1782 1448 7426 4230 0003 15078000937 07051380000401 ENIK PURWANTI. KEDIRI.Pd.Pd.SEMEN SEMEN Gr. ANGGREK NO. 47 PARE PARE GURU PLB PLPG 2007 01 Juni 1996 SMPN I GURAH 08 August 2012 8 Tahap 2 1 IV/a SLB-B DW PARE JL. DAERAH PLPG 2006 PARE GURU KELAS PLPG 2011 PARE GURU KELAS PLPG 2011 PARE GURU KELAS PLPG 2008 KANDANGAN GURU KELAS PORTO FOLIO 2009 01 JANUARI 1982 01 NOPEMBER 1991 01 MARET 1994 01 MARET 1983 1/12/1975 SMAN I GURAH 08 August 2012 12 Tahap 3 1 SMAN I GURAH 08 August 2012 13 Tahap 3 1 SMAN I GURAH 08 August 2012 14 Tahap 3 1 SMAN I GURAH 08 August 2012 15 Tahap 3 1 SMAN I GURAH 08 August 2012 16 Tahap 3 1 KANDANGAN GURU KELAS SD PLPG / 2009 01-10-1974 SMAN I GURAH 08 August 2012 17 Tahap 3 1 KANDANGAN GURU KELAS PLPG 2009 01-03-1977 SMAN I GURAH 08 August 2012 18 Tahap 3 1 KANDANGAN GR KELAS PLPG 2008 1/3/1978 SMAN I GURAH 08 August 2012 19 Tahap 3 1 KANDANGAN GURU KELAS SD PLPG 2008 1/1/1982 SMAN I GURAH 08 August 2012 20 Tahap 3 1 KANDANGAN GURU KELAS GURU KANDANGAN PENJASKES KANDANGAN GURU KELAS PLPG 2011 1-Apr-85 SMPN I GURAH 08 August 2012 1 Tahap 1 1 PLPG 2011 1/1/1982 SMPN I GURAH 08 August 2012 2 Tahap 1 1 PLPG 2011 1/4/1985 SMPN I GURAH 08 August 2012 3 Tahap 1 1 KANDANGAN GURU KELAS PLPG 2011 1/3/1987 SMPN I GURAH 08 August 2012 4 Tahap 1 1 KANDANGAN GR PENJASKES PLPG 2011 01-03-1983 SMPN I GURAH 08 August 2012 5 Tahap 1 1 KANDANGAN GURU KELAS PLPG 2011 1-Jan-82 SMPN I GURAH 08 August 2012 6 Tahap 1 1 KANDANGAN GURU KELAS PLPG 2011 3/1/1988 SMPN I GURAH 08 August 2012 7 Tahap 1 1 KANDANGAN GURU KELAS PLPG 2011 01-03-1983 SMPN I GURAH 08 August 2012 8 Tahap 1 1 KANDANGAN GURU KELAS PLPG 2011 SMPN I GURAH 08 August 2012 9 Tahap 1 1 SMPN I GURAH 08 August 2012 10 Tahap 1 1 SMPN I GURAH 08 August 2012 11 Tahap 1 1 SMPN I GURAH 08 August 2012 12 Tahap 1 1 PF 2007 4/1/1985 01 JANUARI 1975 1-Sep-82 01 AGUSTUS 1989 1-Oct-87 SMPN I GURAH 08 August 2012 13 Tahap 1 1 PLPG 2011 12-Aug-92 SMPN I GURAH 08 August 2012 14 Tahap 1 1 PLPG 2011 10-Sep-69 SMPN I GURAH 08 August 2012 15 Tahap 1 1 PLPG 2011 SMPN I GURAH 08 August 2012 16 Tahap 1 1 SMPN I GURAH 08 August 2012 17 Tahap 1 1 SMPN I GURAH 08 August 2012 18 Tahap 1 1 SMPN I GURAH 08 August 2012 19 Tahap 1 1 SMPN I GURAH 08 August 2012 20 Tahap 1 1 SMPN I GURAH 08 August 2012 1 Tahap 2 1 SMPN I GURAH 08 August 2012 2 Tahap 2 1 SMPN I GURAH 08 August 2012 3 Tahap 2 1 PARE PARE GURU KELAS GURU KELAS PAUD/TK GURU KELAS PAUD/TK GURU KELAS PAUD/TK GURU KELAS PAUD/TK GURU KELAS PAUD/TK GURU KELAS PAUD/TK GURU KELAS KRAS GURU KELAS TK DIKLAT 2007 PARE GURU KELAS PF 2010 PARE GURU KELAS PLPG 2007 PARE GURU KELAS PLPG 2008 PARE GURU KELAS PLPG 2011 PLEMAHAN GURU KELAS PLPG 2011 17-Jul-89 01 DESEMBER 1991 01-03-1986 01 JANUARI 1976 01 MARET 1977 01 JANUARI 1982 01 MARET 1988 01-01-2008 PARE PARE PARE PARE PARE PARE PLPG 2010 PLPG 2011 PLPG 2011 PLPG 2011 PARE GURU PLB PORTOFOLIO 2007 01Maret1984 SMPN I GURAH 08 August 2012 4 Tahap 2 1 JL. KEDIRI.SIDOMULYO SDN SIDOMULYO Kec. S. PURWODADI KRAS JL.KLAMPISAN JL. SAMBIREJO SD N SAMBIREJO II KEC.Pd KEDIRI 5 19 1956 P PEMBINA TK. PARE JL. PURWODADI KEC. S.PUHRUBUH Kec. 257 SDN KANDANGAN 1 KANDANGAN DS. PARE JL. Klas PLPG 2011 SMPN I GURAH 08 August 2012 15 Tahap 2 1 11-0513-027-1-0922 HERY SULISTYANI KEDIRI 29 11 1964 P PENATA TK I III/D SEMEN Gr. TEGOWANGI KEC.Pd LUMAJANG TULUNGAG UNG TULUNGAG UNG KEDIRI 27 12 1956 P PEMBINA TK. 90 TK DW BENDO BENDO KEC. I IV/b 1775 7559734635300013 07051302700205 150702705751 SUMARNI.Pd NANING SOEHERMIJATI. 15 SDN TULUNGREJO II TULUNGREJO KEC. S. PARE JL.

Dr.Pd KEDIRI 25 04 1959 P Pembina Tk.1800 3937-7406-4220-0042 1431102705352 11-0513-02701-1214 MARKI KEDIRI 05 06 1962 L PENATA TK I III/D SDN SELOPANGGUNG 2 1801 9933-7416-4230-0012 1431102702735 01 06 1963 P PENATA TK I III/D SDN BOBANG 1 1802 3734-7426-4320-0022 1431102702532 02 04 1964 L PENATA TK I III/D SDN PUHSARANG 2 1803 7333-7446-4730-0023 1431102701957 11-0513-027-1-1215 SUHARTIANI KEDIRI MOKHAMAD ZAINI 11-0513-027-1-1258 KEDIRI IKHWAN 11-0513-027-1-1263 AGUS TRISULA WIDAGDA KEDIRI 01 10 1966 L PEMBINA IV/A SDN KEDAK 2 Ds. Wahidin No. Desa Plosoklaten Kab. MANGUREJO DS. M. Wahidin No.Pd.I IV/b SDN TIRU LOR I 1833 7760734636300002 431002700345 10051302710875 SUKEMTI.Pd 15 10 1957 P Pembina Tk. GURAH DSN. GURAH DS. GURAH DS. BAMBANG KHOIRI.I IV/b SDN TIRU LOR I 1836 6540738639200010 150802712158 08051302710112 SITI MASSUNAH. Gurah 01 MART 1991 01 MART 1991 01 MART 1991 01 MART 1991 01 APRL 1991 01 NOP 1991 1804 4461-7426-4430-0013 1431102703038 11-0513-027-1-1301 RIYANTO KEDIRI 06 09 1962 L PENATA III/C SDN TITIK 1805 7148-7436-4630-0013 1431102701421 11-0513-027-1-1341 SRI SEJATI KEDIRI 16 08 1965 P PENATA TK I III/D SDN BULU 2 1806 1247-7446-4630-0023 1431102702528 11-0513-027-1-1414 RUSMINI KEDIRI 15 09 1966 P PENATA TK I III/D SDN PUHRUBUH 1 1807 5545-7446-4730-0012 1431102701803 11-0513-027-1-1421 SITI ROBINGAH KEDIRI 13 02 1966 P PENATA TK I III/D SDN JOHO 1 1808 1553-7446-6430-0023 1431102702531 11-0513-027-1-1425 RUSIPAH KEDIRI 21 12 1966 P PEMBINA IV/A SDN PUHSARANG 1 1809 1339-7506-5230-0027 1431102701391 11-0513-027-1-1434 DENY INDRAWATY JOMBANG 07 10 1972 P PENATA TK I III/D SDN SIDOMULYO 1810 2536-7426-4420-0013 1431102702736 11-0513-027-1-1468 KASMIN WIBISONO 12 1964 L PENATA III/C SDN SIDOMULYO 1811 8463-7436-4630-0002 1431102701958 11-0513-220-1-0464 YANU MINTARTI 01 1965 P PENATA III/C SDN KEDAK 2 1812 0844735637200012 1431102705310 11051302710248 SUKOCO. GURAH DS. BANGKOK KE. S. GURAH DS. S.Pd ENDANG SUHARNANIK.PUHSARANG Kec. Desa Plosoklaten Kab. Dr.Pd KEDIRI 02 01 1965 P PEMBINA IV/a SDN TIRU LOR I 1830 1438733635200013 150702705790 07051302700266 Drs. KEDIRI 08 11 1962 P PEMBINA IV/A SDN BANGKOK 2 1827 0346 7416 4320 0013 1431102701266 11051302710637 SUMARIYONO.I IV/b SDN TIRU LOR I 1834 2359739639300003 431002700069 10051302711087 KEDIRI 27 10 1961 P PEMBINA Tkt. Dr.S.Pd.Pd KEDIRI 19 06 1967 P NON PNS - TK DW SIDOWAREG I 1815 8035747648300003 1431102000102 11051320210099 MUSLIMAH. S.Mawar No. TIRU LOR. S. TIRU LOR.Mawar No. S.PUHRUBUH Kec. TIRU LOR. KEC. 49 Desa Gurah GURAH GURU KELAS PLPG 2011 GURAH GURU KELAS PLPG 2007 GURAH GURU KELAS PLPG 2007 GURAH GURU KELAS LULUS 2010 GURAH GURU KELAS LULUS 2010 GURAH GURU KELAS PLPG 2011 GURAH GURAH GURU KELAS GURU PENJASKES GURU KELAS SD GURAH GURU KELAS SD GURAH GURU KELAS SD GURAH GURU KELAS SD GURAH GURU KELAS SD GURAH PLOSOKLATE N PLOSOKLATE N PLOSOKLATE N PLOSOKLATE N PLOSOKLATE N GURAH GURU KELAS SD Guru Kelas SD PLPG 2011 LULUS FORTOFOLIO 2010 LULUS PLPG 2007 LULUS FORTOFOLO 2009 LULUS FORTOFOLIO 2009 LULUS FORTOFOLIO 2010 LULUS FORTOFOLIO 2010 LULUS FORTOFOLIO 2010 PLPG TAHUN 2008 Guru Kelas SD PLPG TAHUN 2011 7/1/1979 SMAN 2 PARE 08 August 2012 22 Tahap 1 1 Guru Kelas SD PLPG TAHUN 2011 3/1/1988 SMAN 2 PARE 08 August 2012 23 Tahap 1 1 Guru Kelas SD PLPG TAHUN 2011 Guru Mapel PLPG TAHUN 2011 Penjaskes GURU KELAS SD LULUS PLPG 2008 3/1/1988 SMAN 2 PARE 08 August 2012 24 Tahap 1 1 3/1/1987 SMAN 2 PARE 08 August 2012 25 Tahap 1 1 01-03-1983 SMAN 2 PARE 08 August 2012 1 Tahap 2 1 GURAH GURU KELAS SD LULUS PLPG 2011 01-10-1980 SMAN 2 PARE 08 August 2012 2 Tahap 2 1 GURAH GURU KELAS SD LULUS PLPG 2011 01-03-1983 SMAN 2 PARE 08 August 2012 3 Tahap 2 1 GURAH GURU KELAS SD LULUS PLPG 2011 01-03-1987 SMAN 2 PARE 08 August 2012 4 Tahap 2 1 GURAH GURU KELAS SD LULUS PLPG 2011 SMAN 2 PARE 08 August 2012 5 Tahap 2 1 GURAH Guru Kelas SMAN 2 PARE 08 August 2012 6 Tahap 2 1 GURAH Guru Kelas SMAN 2 PARE 08 August 2012 7 Tahap 2 1 GURAH Guru Kelas SMAN 2 PARE 08 August 2012 8 Tahap 2 1 GURAH Guru Kelas SMAN 2 PARE 08 August 2012 9 Tahap 2 1 GURAH Guru Kelas SMAN 2 PARE 08 August 2012 10 Tahap 2 1 GURAH Guru Kelas SMAN 2 PARE 08 August 2012 11 Tahap 2 1 GURAH Guru Kelas SMAN 2 PARE 08 August 2012 12 Tahap 2 1 GURAH 01-03-1983 01 APRIL SCR.Pd KEDIRI 12 12 1952 P Pembina Tk. GURAH DSN. S. GURAH DS.S. PLEMAHAN JLN RAYA NGLUMBANG Ds. Dr. TIRU LOR. PLEMAHAN KEC.Pd SUTINAH. Desa Jl. Nglumbang Kec. Ngasem Kec. 49 Desa Gurah Jl. GURAH No. Dr.Pd KEDIRI 02 04 1954 P PEMBINA Tkt. 49 Desa Gurah Jl. TIRU LOR. I IV/b 1821 8144 7406 4130 0013 ### 11051302711109 KEDIRI 12 8 1962 P PENATA 1822 1555 7466 4630 0003 ### 11051302711407 SUPRANGGONO NURUL AINUN LATIFAH. Ngasem Kec. Klas PLPG 2011 SEMEN Gr. I IV/B SDN NGLUMBANG 1817 2940739641300012 150802712287 08051302710342 ROPINGI KEDIRI 08 06 1961 L PEMBINA TK.Pd KEDIRI 30 11 1960 P Pembina Tk. Klas PLPG 2011 SEMEN Gr. S. Nglumbang Kec. 49 Desa Gurah Jl. GURAH DS. I IV/b SDN GURAH I 1850 1655 7386 3930 0022 430902700108 09051302710251 MUHARMAMIK.Pd NUNJIK ATUS SHOKHIKHAH ENDANG SRI S. S. I IV/b SDN GURAH I 1848 7347 7356 3630 0003 430902700070 09051302710160 SITI ASIYAH.S. GURAH DSN.I IV/b SDN TIRU LOR I 1835 5163737638300003 431002700060 10051302710171 MAGETAN 31 08 1959 P PEMBINA Tkt.SEMEN DS. Dr.KEDAK Kec.1. TIRU LOR.Pd III/c SDN NGASEM KEDIRI 23 12 1965 P PENATA III/c SDN NGASEM 1823 3641 7346 3820 0002 150702705765 07051302700229 SAMUDJI. KEC.SEMEN Ds. S.Pd SUTIKNO.S. GURAH DSN. Desa Plosoklaten Kab.1.S. KEC.Pd. Klas PLPG 2011 SEMEN Gr. BANGKOK KE. I IV/b SDN GURAH I 1847 9544 7306 3130 0013 430902700943 09051302710159 ARIFAH. BANGKOK KE.Pd KEDIRI 13 06 1969 P NON PNS - TK DW SIDOWAREG II 1814 7951745647300012 1431102000169 11051320210098 SITI MASITOH. Wahidin No.Pd KEDIRI 08 06 1964 L Pembina Tk. 49 Desa Gurah Jl. Klas PLPG 2011 SEMEN Gr.Pd KEDIRI 25 6 1966 P Pembina IV/ a SDN Panjer 1839 3253742644300013 1431102702418 11051302710950 SUPRIYANTI. GURAH DSN. Gurah GURAH GURU KELAS PORTOFOLIO2008 PF (PROTO FOLIO) 2010 PLPG 2011 Ds. SUGITA. Kediri Panjer Kecamatan Jl.Pd KEDIRI 28 12 1959 P Pembina Tk. KEC. BANGKOK KE. I IV/b SDN GURAH I 1852 6757 7376 3930 0012 150602702036 06051302700039 NANIK HARTATIK.SEMEN Ds. Kediri Panjer Kecamatan Jl.I IV/ b SDN Panjer 1838 1957744646300022 1431102702419 11051302710996 NURYATI.Pd Drs. KEC.SEMEN Ds. GURAH DS. Klas PLPG 2011 SMPN I GURAH 08 August 2012 14 Tahap 3 1 SEMEN Gr.I IV/ b SDN Panjer 1837 3560737639300013 1431102702417 11051302710236 SUMIATUN. GURAH DS.I IV/b SDN TIRU LOR I 1832 9644734636300002 430902700044 09051302710113 WIDAYATI.Pd 11 5 1955 P Pembina Tk. Klas SEMEN SDN NGASEM Ds.Pd. KEC.. MANGUREJO DS. S. KEC. S.Pd KEDIRI 09 05 1961 P PEMBINA IV/a SDN TIRU LOR I 1846 9940 7426 4320 0002 431002701657 10051302710078 Drs. GURAH DS. LANGSUNG 2010 1985 01 APRIL PLPG 2009 1978 01 MARET PORTOFOLIO 2009 1978 PORTOFOLIO 2009 01 JULI 1979 01 OKTOBER PORTOFOLIO 2009 1980 01 JANUARI PORTOFOLIO 2010 1982 31 PORTOFOLIO 2007 DESEMBER 1981 . WONOKERTO KEC. Wahidin No. KEC.Pd. Gurah DSN. S. MANGUREJO DS. TIRU LOR. GURAH DS. Ngasem Kec.SEMEN Ds.S.Pd DYAH PRAPTANINGTYAS. 49 Desa Gurah Jl. S. S.Mawar Panjer Kecamatan Jl. S. MANGUREJO DS. I IV/b SDN GURAH I 1849 2843 7316 3530 0002 430902700082 09051302711094 SUNARTI. S. SIDOWAREG KEC. Kediri Panjer Kecamatan Jl. I IV/B SDN NGLUMBANG 1818 8438740641300003 431002700128 10051302710322 SUKEMTI RAHAYU KEDIRI 06 11 1962 P PEMBINA TK. Kediri DS. S.1.SEMEN Ds. KEDIRI 22 01 1961 L PEMBINA IV/A SDN BANGKOK 2 1826 3440 7406 4130 0013 431002700193 10051302711494 SITI SHOLIKAH. BANGKOK KE. TIRU LOR.SEMEN Ds.SIDOMULYO Kec. TIRU LOR.Ma. Desa Plosoklaten Kab. S.MM SITI RODHIATUL KHOIRIYAH.SEMEN Ds. KEDIRI 17 02 1963 P PEMBINA TK 1 IV/B SDN BANGKOK 2 1825 2454 7396 4220 0002 431002700137 10051302711352 MUNIR EDY S. JLN RAYA NGLUMBANG Gurah Ds. Klas PLPG 2011 SMPN I GURAH 08 August 2012 16 Tahap 3 1 SMPN I GURAH 08 August 2012 17 Tahap 3 1 PLEMAHAN GURU KELAS PLPG 2011 01 DES 1991 01 AGTS 1993 01 MART 1994 01 MART 1994 01-10-1980 PLEMAHAN GURU KELAS PLPG 2011 17-07-1988 SMPN I GURAH 08 August 2012 18 Tahap 3 1 PLEMAHAN GURU KELAS PLPG 2011 17-07-1987 SMPN I GURAH 08 August 2012 19 Tahap 3 1 PLEMAHAN GURU KELAS PLPG 2011 17-07-1987 01 APRIL 1978 01 JANUARI 1982 01 JANUARI 1982 01 MARET 1983 3/1/1983 SMPN I GURAH 08 August 2012 20 Tahap 3 1 SMAN 2 PARE 08 August 2012 1 Tahap 1 1 SMAN 2 PARE 08 August 2012 2 Tahap 1 1 SMAN 2 PARE 08 August 2012 3 Tahap 1 1 SMAN 2 PARE 08 August 2012 4 Tahap 1 1 SMAN 2 PARE 08 August 2012 5 Tahap 1 1 3/1/1991 SMAN 2 PARE 08 August 2012 6 Tahap 1 1 3/1/1994 01 MARET 1978 01 APRIL 1989 01 MARET 1983 01 APRIL 1985 01 JUNI 1986 01 MARET 1987 01-04-1985 SMAN 2 PARE 08 August 2012 7 Tahap 1 1 SMAN 2 PARE 08 August 2012 8 Tahap 1 1 SMAN 2 PARE 08 August 2012 9 Tahap 1 1 SMAN 2 PARE 08 August 2012 10 Tahap 1 1 SMAN 2 PARE 08 August 2012 11 Tahap 1 1 SMAN 2 PARE 08 August 2012 12 Tahap 1 1 SMAN 2 PARE 08 August 2012 13 Tahap 1 1 SMAN 2 PARE 08 August 2012 14 Tahap 1 1 01-03-1977 SMAN 2 PARE 08 August 2012 15 Tahap 1 1 01-07-1977 SMAN 2 PARE 08 August 2012 16 Tahap 1 1 01-03-1977 SMAN 2 PARE 08 August 2012 17 Tahap 1 1 01-03-1977 SMAN 2 PARE 08 August 2012 18 Tahap 1 1 01-12-1981 SMAN 2 PARE 08 August 2012 19 Tahap 1 1 01-12-1981 SMAN 2 PARE 08 August 2012 20 Tahap 1 1 12/1/1981 SMAN 2 PARE 08 August 2012 21 Tahap 1 1 GURAH GURU KELAS PORTOFOLIO 2009 GURAH GURU KELAS PLPG 2008 GURAH GURU KELAS PORTOFOLIO 2010 GURAH GURU PENJAS GURAH GURU KELAS Ds. Klas PLPG 2011 Ds.SEMEN SEMEN Gr. BANGKOK KE.Ma. S.BUBLU Kec.S. I IV/B SDN NGLUMBANG 1819 7661740642200002 150806100182 08051306110426 KEDIRI 29 03 1962 L PEMBINA IV/A SDN NGLUMBANG 1820 8234 7416 4230 0003 ### 10051302710426 KEDIRI 22 9 1963 P PEMBINA Tk. Gurah Ds.JOHO Kec. WIJI ASTUTI. Wahidin No. Wahidin No. I IV/b SDN GURAH I SMPN I GURAH 08 August 2012 5 Tahap 3 1 SMPN I GURAH 08 August 2012 6 Tahap 3 1 SMPN I GURAH 08 August 2012 7 Tahap 3 1 SMPN I GURAH 08 August 2012 8 Tahap 3 1 SMPN I GURAH 08 August 2012 9 Tahap 3 1 SMPN I GURAH 08 August 2012 10 Tahap 3 1 01 NOP 1991 SMPN I GURAH 08 August 2012 11 Tahap 3 1 PLPG 2011 01 DES 1991 SMPN I GURAH 08 August 2012 12 Tahap 3 1 Gr.SIDOMULYO Kec.SELOPANGGUNG Kec.Pd KEDIRI TULUNGAG UNG KEDIRI 23 03 1960 P Pembina Tk. MANGUREJO DS. KEC. KEDIRI 14 10 1963 L PEMBINA IV/A SDN BANGKOK 2 1828 0457 7416 4230 0023 1431102701267 11051302711771 SITI SHOLICHAH.SEMEN SEMEN Gr.BOBANG Kec.KEDAK Kec. A. KEDIRI 25 11 1963 P PEMBINA IV/A SDN BANGKOK 2 1829 0434743643300012 431022001754 10051322011039 Dra. 49 Desa Gurah Jl. PLEMAHAN DS.I IV/b SDN TIRU LOR I 1831 8734732634300002 430902700052 09051302710122 ISTINI.SEMEN Ds. I IV/b SDN GURAH I 1851 7462 7386 4030 0003 431002700098 10051302710252 SULIATI.Pd KEDIRI 8 2 1960 L Pembina Tk.Pd KEDIRI 21 9 1964 P Pembina IV/ a SDN Panjer 1840 1661744647300012 1431122005169 11051322010850 KEDIRI 29 3 1966 P Penata Tk. GURAH DS.Pd NURUL SOLIKATI.Pd KEDIRI 12 03 1956 P PEMBINA Tkt.Pd. PLEMAHAN DS.A. JUMARI KEDIRI 06 11 1955 L PEMBINA Tkt.S. Nglumbang Kec. Klas PLPG 2011 SMPN I GURAH 08 August 2012 13 Tahap 3 1 SEMEN Gr. MANGUREJO DS. TIRU LOR.Mawar No.S. KEC. S.TITIK Kec. JLN RAYA NGLUMBANG Gurah Ds. JLN RAYA NGLUMBANG Gurah Ds. TIRU LOR. Dr. Klas PLPG 2011 SEMEN Gr. KEC.PUHSARANG Kec. SIDOWAREG KEC. KEDIRI 09 03 1956 L PEMBINA TK 1 IV/B SDN BANGKOK 2 1824 0549 7416 4230 0012 150702711215 07051302700274 TIK ANAH.1. TIRU LOR.I III/d SDN Panjer 1841 4040741642200003 150802712381 08051302710492 KEDIRI 08 07 1963 L PEMBINA IV/a SDN TIRU LOR I 1842 7148738639300013 1431102705410 11051302710286 KEDIRI 16 08 1960 P PEMBINA IV/a SDN TIRU LOR I 1843 7644738640300022 1431102703034 11051302710480 KEDIRI 12 03 1960 P PEMBINA IV/a SDN TIRU LOR I 1844 1744738639300022 1431102703036 11051302710712 KEDIRI 12 04 1960 P PEMBINA IV/a SDN TIRU LOR I 1845 1841739640300012 1431102703035 11051302710492 SUHENIK PRATIWI. Wahidin No.Pd.1.Pd KEDIRI 03 07 1969 P NON PNS - TK KM WONOKERTO 1816 6041737638200003 430902700069 09051302710158 KUSDHIONO KEDIRI 09 07 1959 L PEMBINA TK. Kediri Panjer Kecamatan Plosoklaten Kab. S. Klas PLPG 2011 SEMEN Gr.Pd KEDIRI 28 04 1956 P PEMBINA Tkt.SEMEN Ds. GURAH Jl. S.Pd KEDIRI 06 TRENGGALE 31 K MADIUN 12 05 1957 L PEMBINA IV/A SDN PLEMAHAN II 1813 0945747649300032 1431102004670 11051320210103 NURNANINGSIH. PLEMAHAN DS. Klas PLPG 2011 SMPN I GURAH 08 August 2012 15 Tahap 3 1 SEMEN Gr. KEC. S. Nglumbang Kec.Mawar No.

Jl.4220. TURUS KEC GURAH GURAH 1868 5933735637200012 431002702927 10051302710949 ZAINUR RAHMAN.Pd 17 03 1969 P NON PNS GURU KELAS 150702004397 07051302000045 28 12 1958 P PEMBINA IV a GURAH GURU KELAS 1883 7560738639300012 1431102000199 11051302010093 28 02 1960 P NON PNS - TK 'AISYIYAH I GURAH TK DW I SUMBERCANGKRING TK DHARMA WANITA GURAH 1882 1560 7366 5030 0003 MALANG YOGYAKAR SRI BUDIARTI. TURUS KEC GURAH DS.PUNCU DS.0013 431002702601 100513. TURUS KEC GURAH GURAH GURU KELAS PLPG 2011 1-Mar-87 SMAN 2 PARE 08 August 2012 7 Tahap 3 1 L PNT.LAHARPANG DS. JOMBLANG PUNCU GURU KELAS PLPG 2011 SMPN 2 PARE 08 August 2012 3 Tahap 1 1 PUNCU GURU KELAS PLPG 2010 SMPN 2 PARE 08 August 2012 4 Tahap 1 1 PUNCU GURU KELAS PLPG 2011 SMPN 2 PARE 08 August 2012 5 Tahap 1 1 PUNCU GURU KELAS PLPG 2011 SMPN 2 PARE 08 August 2012 6 Tahap 1 1 PUNCU GR. I IV/B SDN TAMBAKREJO 1860 5542 7446 4820 0012 1431122005395 11051322010987 KOMARUDIN KEDIRI 10 02 1966 L PENT. Pd. TURUS KEC GURAH GURAH GURU KELAS PLPG 2011 1-Oct-80 SMAN 2 PARE 08 August 2012 4 Tahap 3 1 SDN TURUS DS.Pd KEDIRI 26 04 1964 1874 "5063756658200003 431015703117 .Pd KEDIRI 14 03 1962 L PEMBINA IV A SDN JARAK I.DS.WARINGIN GEMPOLAN GURAH JL.027.SATAK.Ma. KEDIRI Ds. KEDIRI 14 11 1965 P PEMBINA IV a TK. TAMBAKREJO KEC.Pd KEDIRI 14 11 1955 P PEMBINA TK I IV B SDN JARAK I.ASMOROBANGUN KEC. KELAS PLPG 2011 SMPN 2 PARE 08 August 2012 11 Tahap 1 1 PUNCU GR. S. GURAH KAB.2010 10/1/1980 SMAN 2 PARE 08 August 2012 24 Tahap 3 1 GURU KELAS PLPG TH.0022 1431102702654 110513.1431102700357 11051302711482 1878 5449742644300010 431002002396 10051302010034 SITI FATIMAH NUKTYA LINDA MUHAYATI Dra. Wahidin No.Pd KEDIRI 01 03 1967 P Penata III/c SDN GURAH I 1855 3347 7406 4120 0013 1431122001595 11051322010570 DARMIANTO. KEDIRI 28 2 1958 P PEMBINA IV/A SDN. KELAS PLPG 2007 SMPN 2 PARE 08 August 2012 8 Tahap 1 1 DSN.DS. JARAK 2 1889 1449 7356 3730 0013 4310 0270 2468 10051302710149 DARYATI. PLOSOKLATEN DS. KELAS PLPG 2011 SMPN 2 PARE 08 August 2012 14 Tahap 1 1 PUNCU GR. TAMBAKREJO KEC. I IV/B SDN.S. PLOSOKLATEN DS.SATAK PUNCU GURU KELAS PLPG 2010 SMPN 2 PARE 08 August 2012 2 Tahap 1 1 DSN.027. JARAK KEC. S. KEDIRI 29 6 1955 P PEMBINA TK.SUROSO KEDIRI 4 KALIMANTA 13 N Kediri 19 03 1962 L PEMBINA TK. B. PLOSOKLATEN DS. S. JARAK KEC. 2008 1/1/1982 SMAN 2 PARE 08 August 2012 23 Tahap 3 1 GURU KELAS PLPG TH. TURUS KEC GURAH GURAH GURU PENJAS PLPG 2011 1-Mar-83 SMAN 2 PARE 08 August 2012 5 Tahap 3 1 IV/A SDN TURUS DS. 49 Desa Gurah Ds. GURAH KAB. KERKEP KEC. TURUS KEC GURAH GURAH GURU KELES PLPG 2011 31-Dec-81 SMAN 2 PARE 08 August 2012 6 Tahap 3 1 PEMBINA IV/A SDN TURUS DS. TAMBAKREJO KEC.Pd. I III/d SDN GURAH I 1854 7633 7456 4830 0012 1431102701593 11051302711372 MASRI'AH.1853 8335 7396 4220 0003 1431122001594 11051322010498 DJOHAR KHOLIQ. TURUS KEC GURAH 1869 7560730632300003 1431102703067 11051302710258 LILIK MUSRIANI KEDIRI 28 12 1952 P PEMBINA IV/A SDN TURUS 1870 6438736639200002 1431122005416 11051322010470 RUHADI. I IV/B SDN TAMBAKREJO 1857 8453 7336 3530 0003 430902700892 09051302710046 SUPARIYEM KEDIRI 21 11 1955 P PEMBINA TK. Pd.Pd KEDIRI 01 12 1956 P PEMBINA IV A SDN JARAK I.4136 431002702703 100513. KEDIRI Ds. S. JARAK 2 1891 4136.PUNCU DSN.PUNCU DSN. S. GURAH KEC.F 2007 1-Mar-78 SMAN 2 PARE 08 August 2012 2 Tahap 3 1 GURAH GURU KELAS PLPG 2010 1-Mar-78 SMAN 2 PARE 08 August 2012 3 Tahap 3 1 DS.SATAK. S. ADAN-ADAN KEC.Pd KEDIRI GURAH 1884 9459759661300002 431002002405 10051302010043 DEWI SOLEKAH KEDIRI 27 01 1981 P NON PNS - TK DWTURUS 1885 6850 7496 5230 0002 431002002407 10051302010045 SURATI. DESA JARAK 1863 65337346353 00000 43100 2702 890 10051302710884 SUTRISMIATI .PUNCU DSN. Dr. S.TK 1 IV/B SDN TURUS DS. KEDIRI Ds.ASMOROBANGUN KEC. DW ADAN-ADAN GURAH GURU KELAS 10051302010004 SUHARLILIK KEDIRI 18 03 1954 P PEMBINA TK 1 IVb TK 'AISYIYAH I GURAH GURAH GURU KELAS 1431102000308 11051302010138 UMI KALSUM.KERKEP KEC.Pd. TAMBAKREJO KEC.Pd KEDIRI 19 09 1962 L PEMBINA IV A SDN JARAK I. KELAS PLPG 2008 SMPN 2 PARE 08 August 2012 9 Tahap 1 1 DSN. 49 Desa Gurah Jl. GURAH JL. S. TURUS KEC GURAH GURAH GURU KELAS PLPG 2011 1-Mar-88 SMAN 2 PARE 08 August 2012 8 Tahap 3 1 1978 L NON PNS SDI AR ROBITHOH DS KERKEP KEC.11374 JOKO SUWIGNYO. Pd.027. GURAH GURAH GURU KELAS PLPG 2011 08 August 2012 11 Tahap 3 1 KEDIRI 24 8 1976 P NON PNS SDI AR ROBITHOH GURAH GURU KELAS PLPG 2011 KEDIRI 17 11 1964 P NON PNS TK 'AISYIYAH II GURAH GURAH GURU KELAS NUR ENDAH. III/D IV/B SDN TAMBAKREJO 1861 62517406432 00003 43100 2702 663 1005130 2710488 IMAM BAKRI . GURAH KAB.Pd KEDIRI 15 10 1962 L Penata Muda III/a SDN GURAH I 1856 3838 7316 3430 0002 430902700018 09051302710058 MUSYAROPAH KEDIRI 06 05 1953 P PEMBINA TK. S. GURAH GURAH GURU KELAS PLPG 2010 17-08-2003 SMAN 2 PARE 08 August 2012 10 Tahap 3 1 10 5 1974 P NON PNS SDM ASSALAM DS. I IV/B SDN TAMBAKREJO 1859 8343 7376 3930 0003 431002700082 10051302710220 SUNDARI KEDIRI 11 10 1959 P PEMBINA TK.10562 ABDI SUPATOMO. Wahidin No. JOMBLANG DS. TA SUS PURWOWIGATI. 49 Desa Gurah Jl.I IV/B SDN PUNCU 04 1895 1249739647300003 1431102702554 11051302711316 SRI KUSRINI Nganjuk 17 09 1961 P PENATA III/c SDN PUNCU 04 1896 7634743644200012 1431102702553 11051302710962 AHMAD KHOIRUDIN KEDIRI 02 03 1965 L PEMBINA IV/a 1897 7938741642200022 150602701251 6051 3027 00029 RIBUT RIYANTO KEDIRI 6 6 1963 L PEMBINA IV/a 1898 2455731634300003 150602702535 6051 3027 00033 SRI AJENG RAHAYU KEDIRI 23 11 1953 P PEMBINA TK.Pd KEDIRI 25 11 1962 P 1873 5758742646200002 1431102703072 11051302710934 EDI SUJONO.PUNCU DS. INGGRIS PLPG 2010 20-08-2004 SMAN 2 PARE 08 August 2012 9 Tahap 3 1 4 1976 P NON PNS SDI AR ROBITHOH DS. SAPARDI KEDIRI 10 02 1955 L PEMBINA IV/A SDN TURUS DS.I IV/B SDN SATAK 02 1893 7747.S.2010 12/30/1981 SMAN 2 PARE 08 August 2012 22 Tahap 3 1 GURU KELAS FORTOFOLIO TH. JARAK KEC.SATAK. KELAS PORTOFOLIO 2007 SMPN 2 PARE 08 August 2012 7 Tahap 1 1 PUNCU GR. TURUS KEC GURAH 1867 7542733635200002 150702704443 07051302700224 Drs.NGLUMBANG GURAH DS.4320. I IV/B SDN TAMBAKREJO 1858 1148 7346 5230 0003 430902700049 09051302710119 ISMINATUN KEDIRI 16 08 1956 P PEMBINA TK.7406. 1887 6445 7396 4020 0003 4310 0270 2488 10051302710189 JARNOTO. Wahidin No. S.I IV/b 1903 2136731633300013 431002702853 10051302710827 SRI NARTI KEDIRI 04 08 1953 P PEMBINA TK.I IV/b 1900 5436739641300012 143110271183 1105 1302 710713 SUSIWIK 1 1961 P PEMBINA IV/a 1901 4045732635300003 1431102701184 1105 1302 711175 TIN SUHARTINAH 7 1954 P PEMBINA IV/a 1902 2651740640200002 150802700081 08051302710158 Drs. GURAH GURAH G.I IV/b 1899 9839739640200012 150802712254 8051 3027 10266 MURDIMAN KEDIRI 7 5 1961 L PEMBINA TK.Pd KEDIRI 06 09 1962 P PEMB. I. JARAK 2 1888 1961 7336 3730 0002 1508 0270 0085 08051302710166 MISINAH. S.Pd KEDIRI 01 06 1957 L PEMBINA IV/A SDN TURUS DS.MM KEDIRI 08 07 1964 L PEMBINA TK. KEDIRI 18 05 1971 P NON PNS - TK. BINA PERSADA 1886 26467406412 00012 43102 2003 270 10051302710978 RUKUN .ASMOROBANGUN KEC.S. Dr.DS.PUNCU PUNCU GR.MASJID NO 1 BANGKOK GURAH JL. S.Pd KEDIRI 03 10 1961 L Penata Tk. KELAS PLPG 2010 SMPN 2 PARE 08 August 2012 13 Tahap 1 1 PUNCU GR.Pd PONOROGO 06 01 1958 L PEMBINA IV/A 1871 5746736639300002 1431102703068 11051302710393 SITI ZUBAIDAH. KELAS PLPG 2011 6/1/1986 01 MARET 1983 01 MARET 1985 01 MARET 1994 01 MARET 1977 01 MARET 1994 01 MARET 1988 01 March 1987 01 March 1974 01 January 1982 01 March 1987 01 NOVEMBER 31 1991 DESEMBER 1981 01 MARET 1977 01 JULI 1979 01 NOPEMBER 1991 SMPN 2 PARE 08 August 2012 15 Tahap 1 1 . S.110386 GIRAN. KEDIRI 30 1 1964 L PEMBINA IV/A SDN.I IV/b 1904 3473563730003 1431102701185 11051302710213 PANGRUKTININGSIH KEDIRI 02 07 1957 P PEMBINA IV/a 1905 4348742645200003 1431102704969 11051302711191 M. TK. KELAS PORTOFOLIO 2008 SMPN 2 PARE 08 August 2012 12 Tahap 1 1 PUNCU GR. KEDIRI DESA JARAK GURAH Guru Penjaskes PLPG 2011 GURAH Guru Kelas PLPG 2011 GURAH Guru Penjaskes PLPG 2011 GURAH GURU KELAS FORTO FOLIO 2009 01 JANUARI 1983 01 MARET 1994 01 APRIL 1985 01/12/75 GURAH GURU KELAS DIKLAT 2009 GURAH GURU KELAS GURU KELAS GURU GURAH PENJASKES PLOSOKLATE Guru Klas SD N PLOSOKLATE Guru Klas SD N PLOSOKLATE Guru Klas SD N PLOSOKLATE Guru Klas SD N PLOSOKLATE Guru Klas SD N GURAH GURU KELAS 1862 94467376353 00003 43100 2702 881 10051302710866 SRI SUNARIN . S. Pd.Pd KEDIRI 04 08 1962 L PEMBINA IV/a SDN SATAK 02 DS. S.7426. GURAH KAB.Pd.LAHARPANG DS. GURAH KAB. DESA JARAK 1865 27547396403 00012 15070 2708 554 07051302700360 SULISTINAH . A.SATAK 1892 8040. JOMBLANG PUNCU GR.LAHARPANG DS. JOMBLANG PUNCU GR. MENUR DESA ADANADAN KEC. JARAK KEC.PUNCU DSN. KEDIRI Ds. DESA JARAK 1864 83477366373 00003 43100 2700 359 10051302710898 AMRUNIAH . PLOSOKLATEN DSN.4820.ASMOROBANGUN KEC.Pd KEDIRI 14 04 1958 P PEMBINA 1872 9457740642300003 1431102703071 11051302710741 SITI RUMIATIN.Pd KEDIRI 15 10 1958 P PEMBINA TK I IV B SDN JARAK I.Pd.SATAK DSN.10051315711058 EKO SARINTO ADI KEDIRI 31 7 1875 "4756754655300012 431002702944 10051302711052 ZULIATI SYA'IDAH KEDIRI 24 1876 1431102704735 11051302711479 KEDIRI 1877 "9156754656300003 . KEC. S. S. JOMBLANG DS. DESA JARAK 1866 4941740640300002 431002702598 10051302710379 SITI MARINDUN.WARINGIN GEMPOLAN GURAH DESA SUMBERCANGKRING KEC. TK 1 III/D SDN TURUS DS.7456. S.JA`I ARIFFIANTO JEMBER 16 10 1964 L PEMBINA IV/a SDN PUNCU 04 SDN ASMOROBANGUN 01 SDN ASMOROBANGUN 01 SDN ASMOROBANGUN 01 SDN ASMOROBANGUN 01 SDN ASMOROBANGUN 01 SDN ASMOROBANGUN 03 SDN ASMOROBANGUN 03 SDN ASMOROBANGUN 03 SDN ASMOROBANGUN 03 GURAH SMAN 2 PARE 08 August 2012 12 Tahap 3 1 SMAN 2 PARE 08 August 2012 13 Tahap 3 1 SMAN 2 PARE 08 August 2012 14 Tahap 3 1 SMAN 2 PARE 08 August 2012 15 Tahap 3 1 SMAN 2 PARE 08 August 2012 16 Tahap 3 1 SMAN 2 PARE 08 August 2012 17 Tahap 3 1 GURU KELAS 17-08-2003 01 February PLPG 2010 2000 PORTOFOLIO TAHUN 01-03-1986 2007 01 March PORTOFOLIO 2010 1983 PLPG 2011 19 July 1993 PORTOFOLIO TAHUN 01-12-1986 2007 PLPG 2011 14-07-1986 SMAN 2 PARE 08 August 2012 18 Tahap 3 1 GURAH GURU KELAS PLPG 2010 17 JULI 2000 SMAN 2 PARE 08 August 2012 19 Tahap 3 1 GURAH PLOSOKLATE N PLOSOKLATE N PLOSOKLATE N PLOSOKLATE N PLOSOKLATE N PUNCU GURU KELAS PLPG 2010 01-05-2001 SMAN 2 PARE 08 August 2012 20 Tahap 3 1 Guru PJOK LULUS/ PLPG 01-03-1983 SMAN 2 PARE 08 August 2012 21 Tahap 3 1 GURU KELAS PLPG TH.PUNCU DS. JARAK 2 1890 8462 7426 4420 0002 1431 1027 01768 11051302710643 DJOKO WINARNO. S. S. Dr.SISTRIANAH 1879 2446 7436 4630 0013 150702004404 07051302000064 1880 3650732635300000 431002000003 1881 6649747649300010 SMAN 2 PARE 08 August 2012 13 Tahap 2 1 SMAN 2 PARE 08 August 2012 14 Tahap 2 1 SMAN 2 PARE 08 August 2012 15 Tahap 2 1 SMAN 2 PARE 08 August 2012 16 Tahap 2 1 01/01/76 SMAN 2 PARE 08 August 2012 17 Tahap 2 1 FORTO FOLIO 2009 01/03/77 SMAN 2 PARE 08 August 2012 18 Tahap 2 1 FORTO FOLIO 2010 01/01/82 SMAN 2 PARE 08 August 2012 19 Tahap 2 1 PLPG 2011 01/03/88 SMAN 2 PARE 08 August 2012 20 Tahap 2 1 LULUS/ PLPG 01-04-1985 SMAN 2 PARE 08 August 2012 21 Tahap 2 1 LULUS/ PLPG 01-03-1977 SMAN 2 PARE 08 August 2012 22 Tahap 2 1 LULUS/ PLPG 01-03-1977 SMAN 2 PARE 08 August 2012 23 Tahap 2 1 LULUS/ PORTO POLIO 01-03-1977 SMAN 2 PARE 08 August 2012 24 Tahap 2 1 LULUS/ PORTO POLIO 01-10-1980 SMAN 2 PARE 08 August 2012 25 Tahap 2 1 PLPG 2010 21-Mar-83 SMAN 2 PARE 08 August 2012 1 Tahap 3 1 GURU KELAS P . KEDIRI 13 11 1961 L PEMBINA IV/A SDN. 2011 SMAN 2 PARE 08 August 2012 25 Tahap 3 1 GURU KELAS PLPG 2010 SMPN 2 PARE 08 August 2012 1 Tahap 1 1 DSN.Pd KEDIRI 15 04 1967 L PENATA III/c SDN SATAK 02 1894 8544733633200012 431002702869 10051302710851 SAPTO PITOYO K KEDIRI 12 02 1955 L PEMBINA TK. S. KELAS PLPG 2011 SMPN 2 PARE 08 August 2012 10 Tahap 1 1 DSN. GURAH DS.ASMOROBANGUN KEC. TAMBAKREJO KEC. GURAH JL.Pd KEDIRI 22 04 1961 P PEMBINA TK I IV B SDN JARAK I.S. S. GURAH DESA JARAK DS.

SIDOMULYO KEC. S. 431002002392.PUNCU PUNCU GURU KELAS PLPG 2011 1923 1444731633200013 431002700033 10051302710111 SUTARJI NGANJUK 12 11 1953 L PEMBINA TK I IV/B SDN WONOREJO 3 DS.S KEDIRI 12 10 1958 L PEMBINA IV A SDN MANGGIS II DS WATUGEDE KEC PUNCU PUNCU GURU KELAS PLPG 2011 1941 4234742644300013 1431102702175 11051302711139 MINARNI.PUNCU DS. P. Biro Ds.YANI DS.Pd KEDIRI 02 09 1964 P III D SDN MANGGIS II DS GAMPENGREJO KEC GAMPENGREJO PUNCU GURU KELAS PLPG 2011 1942 7643742644200012 1431102705232 11051302711129 SUKO WIDODO.PUNCU DS.WONOREJO KEC PUNCU PUNCU GURU KELAS GURU OLAHRAGA GURU KELAS 1939 7137736638200033 150802712152 08051302710099 NURADI.WONOREJO KEC.JOMBLANG KEC. PUNCU DS.S. DOROK DS. Pd NUR MAIDATUL JANAH.I III/D SDN GADUNGAN 5 DS. Wonorejo PUNCU Kec. DIPONEGORO NO. Biro Ds. KELAS PUNCU PLPG 2011 1933 7038747649200033 1431102701523 11051302711298 LEGIRIN KEDIRI 06 07 1969 L PENATA III C SDN GADUNGAN 4 JL.SIDOMULYO KEC.I III/D SDN GADUNGAN 5 DS. Wonorejo PUNCU Kec. 23 DS. S.R KEDIRI 15 12 1960 L PEMBINA Tk I IV B SDN MANGGIS II DS.S.BAMBANG A. KELAS PUNCU PORTF 2010 1929 3149738639300080 431002700049 10051302710145 SRI SUHARNI NGANJUK 17 08 1960 P PEMBINA TK. PG. W.GADUNGAN KEC. Dh.I IV / b 1956 1236730650300000 150702004376 07051302000006 MARTIAH.PUNCU PUNCU GURU KELAS PLPG 2010 1936 4539731634300002 431002702766 10051302710673 SUMIATI KEDIRI 07 02 1953 P PEMBINA Tk I IV B SDN MANGGIS II DS. PUNCU GADUNGANGURU KEC. Biro Ds.Pd KEDIRI 12 12 1957 P PEMBINA DS WONOREJO KEC PUNCU PUNCU Dsn.A. PUNCU PLOSOKLATE DS.PUNCU PUNCU PLPG 2010 1937 3547738641200023 431022003255 10051322010958 Drs. 23 DS.PUNCU DS.SATAK KEC. S.GADUNGAN KEC.ASMOROBANGUN KEC. S. Puncu Dsn. 11-0513-027-1-0731 Pd 11-0513-027-1-1095 Dra SUWARSIH SRAGEN 7 7 1960 Perempuan Pembina IV/a SD Wonorejo I 1947 3544 7436 4630 0032 1431102703119 11-0513-027-1-1142 BINITI SHOLIKHAH.Pd KEDIRI 21 08 1966 P PENATA TK.SIDOMULYO KEC. KELAS PUNCU PLPG 2011 1931 8947738639300012 1431102701519 11051302710345 SUHARSUMI KEDIRI 15 06 1960 P PEMBINA IV A SDN GADUNGAN 4 JL. DIPONEGORO NO.I IV/B SDN GADUNGAN 5 1918 6058738640300013 1431102705068 11051302711238 PUJIASTTUTI.S. DIPONEGORO NO. KEDIRI 1 2 1971 P NON PNS 1950 2052752654300023. Kawedusan N PLOSOKLATE Ds. S.I IV/b SDN SATAK 01 1914 384074061200012 150802712347 NGANJUK 08 05 1962 L PEMBINA IV/A SDN SATAK 01 1915 90447395641200023 1431102702653 11051302710719 AGUSTINUS SUTOPA.GADUNGAN KEC.PUNCU PUNCU GURU KELAS PLPG 2011 1926 3148742645200003 1431102701522 11051302711167 SUKITO 16 08 1964 L PEMBINA IV A SDN GADUNGAN 4 JL.PUNCU PUNCU GURU KELAS PLPG 2010 1925 5441740642300012 1431102705427 11051302711099 UMI KALSUM KEDIRI 09 01 1962 P PENATA TK I III/D SDN WONOREJO 3 DS. Plosokidul N PLOSOKLATE Ds. PUNCU GADUNGANGURU KEC. 23 DS.Pd. KEDIRI 20 7 1974 P NON PNS 1951 2053742644300013 4863744647300002 11-0513-027-1-1350 MARIATI.Pd KEDIRI 21 07 1964 P PENATA TK I III/d SD Wonorejo I TK KUSUMA MULIA I GADUNGAN TK DHARMA WANITA MANGGIS 2 SDN SEPAWON 2 1952 0750741644200032 1431102700472 11051302710874 MASHUDI KEDIRI 18 04 1963 L PEMBINA IV/a SDN SEPAWON 3 1953 9735738640300052 430902701000 09051302710258 MUNIAH KEDIRI 03 04 1960 P PEMBINA IV/a SDN SEPAWON 3 1954 8838736638300002 150702008420 07051302000012 SUPADMI.GADUNGAN KEC.YANI DS.PUNCU PUNCU GURU KELAS PLPG 2011 01 MARET 1987 01 MARET 1991 01 NOPEMBER 1975 01 Januari 1982 01 MARET 1983 01 MARET 1987 01 APRIL 1989 01 July 2007 01 March 1987 01 March 1987 01 April 1985 01 January 1976 01/12/1991 1917 6755732633300002 431002702438 10051302710088 SRI ASTUTI.I III/d 1907 9444741642300023 1431102704968 11051302711125 THERESIA TRI MAWARTI KEDIRI 12 11 1963 P PENATA TK. KELAS PUNCU PLPG 2011 1935 4736738639200012 431002702514 10-0513-027-1-0233 PAIMAN. I IV B SDN GADUNGAN 4 JL. Plosokidul 1955 6351743644300003 150702006927 07051302000097 DWI RILISTIANI.1906 544674564300022 1431122004970 11051322010856 LISIHA FATKIYAH KEDIRI 14 01 1967 P PENATA TK.A. Dh. KELAS PLPG 2011 PUNCU GURU KELAS PORTOFOLIO 2010 PUNCU GURU KELAS PLPG 2011 PUNCU GURU KELAS PLPG 2011 PUNCU GURU KELAS PLPG 2011 PUNCU GURU KELAS PLPG 2011 PUNCU GURU KELAS PORTF 2007 PUNCU GURU KELAS PLPG 2008 PUNCU GURU KELAS PLPG 2011 PUNCU GURU B. 23 DS.KEPUNG Puncu 152 JL. I IV B SDN GADUNGAN 4 JL.PUNCU DSN.PLOSOKLATEN PUNCU 1938 5039736637300023 431002702498 10051302710202 MURTINI.Pd BANTUL 07 07 1958 P PEMBINA IV A SDN MANGGIS II DS. W.Pd KEDIRI 04 04 1960 L PEMBINA Tk I IV B SDN MANGGIS II DS.YANI DS.A.SATAK KEC. PUNCU GADUNGANGURU KEC. PUNCU GADUNGANGURU KEC.Pd KEDIRI 13 08 1959 P PENATA TK. S. PUNCU DSN. S. SEPAWON N PLOSOKLATE DS.Pd KEDIRI 23 04 1954 P PEMBINA TK.S. DIPONEGORO NO.PURWADI Laki-laki TK. Dh.I IV / b TK. Kawedusan IV / a III IV / a TK. PUNCU GADUNGANGURU KEC.WONOREJO KEC. Biro Ds. DIPONEGORO NO. 10051302010030. 431002000007. Puncu Dsn. 23 DS.PUNCU DS. Biro Ds. P.PUNCU PUNCU GURU KELAS PLPG 2011 1921 8636743646300022 1431102703121 11051302710964 SUNARMI MADIUN 04 03 1965 P PEMBINA IV/A SDN WONOREJO 3 DS.Pd. Plosokidul N PLOSOKLATE Ds. Pd KEDIRI 12 2 1965 Perempuan Penata TK I III/d SD Wonorejo I 1948 3237 7436 4730 0013 1431102703120 KEDIRI 5 9 1965 Perempuan Penata III/c 1949 6533749650300012. 23 DS. Jarak N PLOSOKLATE Ds.S. PUNCU GADUNGANGURU KEC. Pes.S.PUNCU DS. 23 DS. Baru Pen IV / a Jengkol TK.Ag. 11051302711136 SUNANIK.PUNCU PUNCU GR.GADUNGAN KEC. KELAS PUNCU PLPG 2010 YOVITA WSB. 23 DS.ASMOROBANGUN KEC. S.Pd KEDIRI 06 05 1958 P PEMBINA Tk. DIPONEGORO NO.Pd KEDIRI 11 03 1964 III B SDN MANGGIS II PLPG 2011 150802700202 08-0513-027-1-0477 SUPRIHATI.PUNCU DS. Wonorejo PUNCU Kec. 2010 DS.MM SURABAYA 05 03 1959 P PEMBINA TK. KELAS PLPG 2011 PUNCU GR.SIDOMULYO KEC. Pd SD KEDIRI 24 4 1963 IV/b SD Wonorejo I Guru Kelas 1944 8053 7306 3130 0003 431002702859 KEDIRI 21 7 1952 Perempuan Pembina IV/a SD Wonorejo I 1945 6847 7406 4220 0022 1431102703117 KEDIRI 15 5 1962 Pembina IV/a SD Wonorejo I 1946 2039 7386 4230 0003 1431102703118 10-0513-027-1-0835 SUPARIYAH DWI HERI WAHYONO. DIPONEGORO NO. SEPAWON N PLOSOKLATE DS. DIPONEGORO NO.PUNCU DSN.PUNCU DSN.AGUNG 26 07 1960 P PEMBINA IV/A 1919 4153744647300013 1431102701527 11051302711213 PATMIATUN.WONOREJO KEC. S. P.S.WONOREJO KEC. Biro Ds. S. KELAS PUNCU PLPG 2011 1934 7744743648200002 1431102701524 11051302711432 TRIMO ARDI KEDIRI 12 04 1965 L PENATA III C SDN GADUNGAN 4 JL.SIDOMULYO KEC. Puncu Dsn. W.PUNCU PUNCU GURU KELAS PLPG 2010 SDN GADUNGAN 5 DS.PUNJUL KEC. KELAS PUNCU PLPG 2011 1932 1051740652300003 1431102701521 11051302710566 SUNARSIH KEDIRI 19 07 1962 P PEMBINA IV A SDN GADUNGAN 4 JL.Pd KEDIRI 04 08 1958 L PEMBINA IV A SDN MANGGIS II DS SATAK KEC.SATAK KEC. KEDIRI TULUNGAG UNG KEDIRI 1927 3357733636300003 431002702879 10051302710864 SULASTRI 1928 2061732634300013 431002700025 10051302710097 29 07 1954 P PEMBINA TK.WONOREJO KEC. ANIK WAHYUNINGSIH.Pd KEDIRI 09 05 1956 P PEMBINA 1958 9544735636300043 150702004378 07051302000010 YUSTIRAH. P.FOLIO 2010 1924 1758731650200001 43100270440 10051302710092 PAMUDJI KEDIRI 26 04 1954 L PEMBINA TK I IV/B SDN WONOREJO 3 DS.I III/d 1908 3462730633200003 431002700298 10051302710747 OBADYO KEDIRI 30 11 1952 L PEMBINA IV/a SDN ASMOROBANGUN 03 SDN ASMOROBANGUN 03 SDN SIDOMULYO 01 1909 1039737653300003 431002702506 10051302710214 RASMI KEDIRI 07 07 1958 P PEMBINA IV/a SDN SIDOMULYO 01 1910 2960738650200002 1431122005363 11051322010484 BAMBANG EKO WALOYO KEDIRI 28 06 1960 L PEMBINA IV/a SDN SIDOMULYO 01 1911 0162743644300023 1431102702738 11051302710839 SRIHATI SETYONINGSIH BANDUNG 30 08 1965 P PEMBINA IV/a SDN SIDOMULYO 01 1912 1751738655200002 1431102702739 11051302711047 DJUMAWAN PACITAN 19 04 1960 L PEMBINA IV/a SDN SIDOMULYO 01 1913 963773763800002 150702704457 07051302700290 SUMIATIK. S.JW PORTF.S. S. SEPAWON N PLOSOKLATE Ds. Puncu Dsn. PUNCU MANGGIS KEC. Jarak II TK. PUNCU GADUNGANGURU KEC.PUNCU PUNCU GURU KELAS PLPG 2009 1940 1344736650200003 1431102702174 11051302710223 MIRMO J. P.PUNCU PUNCU GURU KELAS PLPG 2011 1920 1145737639300013 1431102701526 11051302711177 NURUL HAYATI. Dh. KELAS PUNCU PLPG 2011 25 10 1955 P PEMBINA TK.PUNCU PUNCU GURU KELAS PLPG 2011 1922 2142731634200013 150602702033 06051302700031 ACH.S. GADUNGAN KEC. ETY ANUGRAHINI KEDIRI 24 03 1964 P PEMBINA IV/A SDN GADUNGAN 5 DS. Brenggolo I SMPN 2 PARE 08 August 2012 16 Tahap 1 1 SMPN 2 PARE 08 August 2012 17 Tahap 1 1 SMPN 2 PARE 08 August 2012 18 Tahap 1 1 SMPN 2 PARE 08 August 2012 19 Tahap 1 1 SMPN 2 PARE 08 August 2012 20 Tahap 1 1 SMP N 2 PARE 08 August 2012 1 Tahap 2 1 SMP N 2 PARE 08 August 2012 2 Tahap 2 1 SMP N 2 PARE 08 August 2012 3 Tahap 2 1 SMP N 2 PARE 08 August 2012 4 Tahap 2 1 SMPN 2 PARE 08 August 2012 5 Tahap 2 1 SMPN 2 PARE 08 August 2012 6 Tahap 2 1 SMPN 2 PARE 08 August 2012 7 Tahap 2 1 SMPN 2 PARE 08 August 2012 8 Tahap 2 1 01/11/1991 SMPN 2 PARE 08 August 2012 9 Tahap 2 1 01/11/1991 1 MARET 1988 1 JANUARI 1982 1 MARET 1978 1 MARET 1977 1 MARET 1991 01 MARET 1991 31 MARET 1977 14 MARET 1977 30 JUNI 1979 01 MARET 1991 30 NOPEMBER 1981 30 MARET 1985 31 JULI 1993 SMPN 2 PARE 08 August 2012 10 Tahap 2 1 SMPN 2 PARE 08 August 2012 11 Tahap 2 1 SMPN 2 PARE 08 August 2012 12 Tahap 2 1 SMPN 2 PARE 08 August 2012 13 Tahap 2 1 SMPN 2 PARE 08 August 2012 14 Tahap 2 1 SMPN 2 PARE 08 August 2012 15 Tahap 2 1 SMPN 2 PARE 08 August 2012 16 Tahap 2 1 SMPN 2 PARE 08 August 2012 17 Tahap 2 1 SMPN 2 PARE 08 August 2012 18 Tahap 2 1 SMPN 2 PARE 08 August 2012 19 Tahap 2 1 SMPN 2 PARE 08 August 2012 20 Tahap 2 1 SMPN 2 PARE 08 August 2012 1 Tahap 3 1 SMPN 2 PARE 08 August 2012 2 Tahap 3 1 SMPN 2 PARE 08 August 2012 3 Tahap 3 1 31 MEI 1994 01 January 1982 01 March 1974 01 March 1983 01 January 1982 01/12/1981 SMPN 2 PARE 08 August 2012 4 Tahap 3 1 SMPN 2 PARE 08 August 2012 5 Tahap 3 1 SMPN 2 PARE 08 August 2012 6 Tahap 3 1 SMPN 2 PARE 08 August 2012 7 Tahap 3 1 SMPN 2 PARE 08 August 2012 8 Tahap 3 1 SMPN 2 PARE 08 August 2012 9 Tahap 3 1 SMPN 2 PARE 08 August 2012 10 Tahap 3 1 SMPN 2 PARE 08 August 2012 11 Tahap 3 1 SMPN 2 PARE 08 August 2012 12 Tahap 3 1 PORTOPOLIO 2008 01 July 1979 01 March 1991 01 March 1991 01-03-1983 SMPN 2 PARE 08 August 2012 13 Tahap 3 1 Guru Kelas PLPG 2010 01-06-1986 SMPN 2 PARE 08 August 2012 14 Tahap 3 1 Guru Kelas PLPG 2011 01-03-1987 SMPN 2 PARE 08 August 2012 15 Tahap 3 1 Guru Kelas PLPG 2011 01-03-1991 SMPN 2 PARE 08 August 2012 16 Tahap 3 1 Guru Kelas PLPG 2011 01-03-1991 SMPN 2 PARE 08 August 2012 17 Tahap 3 1 Guru Kelas GURU KELAS PAUD/TK GURU KELAS PLPG 2011 01-03-1994 SMPN 2 PARE 08 August 2012 18 Tahap 3 1 PORTOFOLIO 15-07-1991 SMPN 2 PARE 08 August 2012 19 Tahap 3 1 PLPG 2010 15-05-1999 SMPN 2 PARE 08 August 2012 20 Tahap 3 1 GURU KELAS PLPG 1-3-1991 SMK CANDA BHIRAWA 08 August 2012 1 Tahap 1 1 GURU KELAS SD 2011 01-03-1988 SMK CANDA BHIRAWA 08 August 2012 2 Tahap 1 1 GURU KELAS SD 2009 01-12-1981 SMK CANDA BHIRAWA 08 August 2012 3 Tahap 1 1 Guru Kelas 2007 1-3-1983 SMK CANDA BHIRAWA 08 August 2012 4 Tahap 1 1 Guru Kelas 2007 1-10-1987 SMK CANDA BHIRAWA 08 August 2012 5 Tahap 1 1 Guru Kelas 2007 1-3-1983 SMK CANDA BHIRAWA 08 August 2012 6 Tahap 1 1 Guru Kelas 2007 1-3-1984 SMK CANDA BHIRAWA 08 August 2012 7 Tahap 1 1 Guru Kelas 2007 1-3-1985 SMK CANDA BHIRAWA 08 August 2012 8 Tahap 1 1 PLPG 2010 PLPG 2010 .Pd BLITAR 04 09 1952 P PEMBINA 1957 6141734637300003 150702008536 07051302000009 SUMIANI. P.ZAENURI KEDIRI 10 08 1953 L PEMBINA IV/A SDN WONOREJO 3 DS.PUNCU DS. KELAS PUNCU PORTF 2010 1930 5342739640300043 1431102701520 11051302710356 SETYAWATI KEDIRI 01 03 1991 P PEMBINA IV A SDN GADUNGAN 4 JL. S. Wonorejo PUNCU Kec. Puncu Dsn. PUNCU GADUNGANGURU KEC.Pd T. 10051302010013. Wonorejo PUNCU Kec. 23 DS. P.PUNCU PUNCU GURU KELAS P. I IV B SDN GADUNGAN 4 JL. Brenggolo N GURU KELAS 1943 2756 7416 4230 0042 PENATA TK I PENATA MUDA L TK I Perempuan Pembina TK I 0840740641200012 Drs. PUNCU GADUNGANGURU KEC. Wonorejo PUNCU Kec.Pd KEDIRI 19 10 1966 P PEMBINA Tk. S.Pd WONOSARI 12 07 1961 L PEMBINA IV/A SDN SATAK 01 1916 4656742643300012 431002700220 10051302710552 Dra. P. W.GADUNGAN KEC. P. DIPONEGORO NO.

Dh.S. Dh.Pd.Pd KEDIRI 15 08 1966 P PEMBINA IV / a TK. Plosolor Ds. I - 1983 4342755657300083 1431102000216 11051302010123 DWI HARIANI. W. Sumberagung Ds.S. Pranggang I TK. Punjul II Ds.Pd. Dh. Dh. W. Kayunan II Ds. KEDIRI 07 07 1960 P PEMBINA IV A SDN KENCONG 1 1987 0354738641200013 431002702522 10051302710250 SUTRISNO.KENCONG PLOSOKLATE N PLOSOKLATE N PLOSOKLATE N PLOSOKLATE N PLOSOKLATE N PLOSOKLATE N PLOSOKLATE N PLOSOKLATE N PLOSOKLATE N PLOSOKLATE N PLOSOKLATE N PLOSOKLATE N PLOSOKLATE N PLOSOKLATE N PLOSOKLATE N PLOSOKLATE N PLOSOKLATE N PLOSOKLATE N PLOSOKLATE N PLOSOKLATE N PLOSOKLATE N PLOSOKLATE N PLOSOKLATE N PLOSOKLATE N PLOSOKLATE N KEPUNG 1985 0952732634300012 1431102702001 11051302710139 SUMIASIH KEDIRI 20 06 1954 P PEMBINA IV A SDN KENCONG 1 DS. Punjul 1968 2440737639300023 431002000005 10051302010007 KUSMINI.Pd KEDIRI 10 10 1969 P - - TK. W.Pd.Pd KEDIRI 28 10 1974 L - TK. S. Punjul 1962 0251730632300033 150702006911 07051302000032 NIK SUDIJATNI.Pd HARMANTO KEDIRI 07 04 1959 L PEMBINA TK. Plosolor. Dh.Pd KEDIRI 05 06 1966 P II / b TK.Pd 23 05 1970 P 1991 3344739639300003 150802712289 08051302710345 DWI KRISWIDARTI. Kayunan 1984 5937736638200022 150702705775 07051302709242 Drs.i. Brenggolo 1979 8956744646300012 PENGATUR MUDA Tk. Punjul 1965 4455744646300012 150702006925 07051302000085 SUHARWINTARI. W. Sumberagung Ds. KEDIRI 02 06 1961 L PEMBINA 1989 0442741643300022 1431102702003 1151302710744 SRI ANJARWATI.KENCONG KEPUNG GURU KELAS PLPG 2010 01-01-1982 SMK CANDA BHIRAWA 08 August 2012 17 Tahap 2 1 IV A SDN KENCONG 1 DS. Dh. W. S.Pd. Dh.S. Dh. S.I IV B SDN SIMAN 3 DS SIMAN KEPUNG GURU KELAS PLPG 2010 01-03-1978 SMK CANDA BHIRAWA 08 August 2012 19 Tahap 3 1 2010 4447734636300010 431002700377 10051302710945 SURAMI KEDIRI 15 11 1956 P PEMBINA TK. W. Pranggang I Ds.Pd. Kawedusan Ds.KENCONG KEPUNG GURU KELAS PLPG 2008 01-03-1983 SMK CANDA BHIRAWA 08 August 2012 16 Tahap 2 1 SDN KENCONG 1 DS. Pranggang Ds. Dh. SRI SUHARINI T. S. S. W. Sepawon Das. KEDIRI 22 10 1960 L PEMBINA IV A 1988 3934739640200012 1431102702002 11051302710547 DODDY SUGITO. S. Jarak I Ds.AGUNG 29 04 1954 P PEMBINA TK.Pd. Pranggang 1974 0937744647300032 1431102004644 1100302010056 SUMILAH.S. Pranggang I 1960 8733738640300012 150702008735 07051302000019 SRI SUDEWI. Dh.KENCONG KEPUNG GURU KELAS PORTOFOLIO 2008 01-02-1997 SMK CANDA BHIRAWA 08 August 2012 20 Tahap 2 1 P PEMBINA TK.Pd KEDIRI 19 09 1952 P PEMBINA IV / a TK. S. PGRI Trisulo Ds . Punjul III Ds. Kayunan I Ds. S.Pd KEDIRI 23 01 1966 P PEMBINA IV / a TK. S. W.AUD KEDIRI 16 09 1969 P TK. W. Jarak 1973 3360752653200003 431002002419 10051302010058 SUTRISNO.AUD KEDIRI 12 07 1971 P - - TK. S.I IV B SDN KENCONG 1 DS.Pd KEDIRI 18 12 1956 P PEMBINA IV / a TK. Jarak II Ds.Pd KEDIRI 29 09 1967 P PEMBINA IV / a TK. S.Pd SULIS. Punjul III Ds. Punjul 1970 3559744647300013 431002002416 10051302010055 NANIK ROCHAYANTI. S. S. Dh. Pranggang 1976 1537742649300002 1978 7951742644300032 1431102004700 11051302010048 SUMINAH. S. W.KENCONG KEPUNG GURU KELAS PLPG 2011 01-03-1987 SMK CANDA BHIRAWA 08 August 2012 19 Tahap 2 1 PEMBINA IV A SDN KENCONG 1 DS. W. S. Dh.Pd KEDIRI 05 09 1962 P PEMBINA IV / a TK. SE KEDIRI 27 12 1966 P - - TK.Pd KEDIRI 07 03 1961 P PEMBINA Tk. S. Kawedusan 1961 1736732633300012 150702006912 07051302000033 SUMARDIYAH. 10 01 1963 P 1990 2855748650300022 140812007139 08052812010092 HARYATI UTAMI. S.I IV B SDN SIMAN 1 DS SIMAN KEPUNG GURU KELAS PLPG 2008 01-01-1982 SMK CANDA BHIRAWA 08 August 2012 7 Tahap 3 1 150802712335 08051302710413 SUPARTIYAH. Dh. M. 1966 2255745648300013 150702006902 07051302000014 NURHIDAYATI. S. Brenggolo II TK. I PENGATUR PENGATUR MUDA Tk. I PENGATUR MUDA Tk. Trisulo 1975 8838736638300002 1431102000185 1100302010054 KASMIATI. S.KENCONG KEPUNG GURU KELAS 2011 1/3/1991 SMK CANDA BHIRAWA 08 August 2012 5 Tahap 3 1 PUJI ASRI. Dh.Pd KEDIRI 07 06 1981 P - - TK.Pd KEDIRI 30 06 1965 P PEMBINA TK.Pd 1996 6962743644300012 150802712390 08051302710507 1997 2937738639300032 150802712218 1998 1552740654300003 Guru Kelas 2007 1-3-1986 SMK CANDA BHIRAWA 08 August 2012 9 Tahap 1 1 Guru Kelas 2007 1-3-1984 SMK CANDA BHIRAWA 08 August 2012 10 Tahap 1 1 Guru Kelas 2007 1-3-1985 SMK CANDA BHIRAWA 08 August 2012 11 Tahap 1 1 Guru Kelas 2007 1-3-1986 SMK CANDA BHIRAWA 08 August 2012 12 Tahap 1 1 Guru Kelas 2007 1-3-1987 SMK CANDA BHIRAWA 08 August 2012 13 Tahap 1 1 Guru Kelas 2007 1-3-1986 SMK CANDA BHIRAWA 08 August 2012 14 Tahap 1 1 Guru Kelas 2007 1-2-1987 SMK CANDA BHIRAWA 08 August 2012 15 Tahap 1 1 Guru Kelas 2007 1-3-1988 SMK CANDA BHIRAWA 08 August 2012 16 Tahap 1 1 Guru Kelas 2008 - SMK CANDA BHIRAWA 08 August 2012 17 Tahap 1 1 Guru Kelas 2010 - SMK CANDA BHIRAWA 08 August 2012 18 Tahap 1 1 Guru Kelas 2010 - SMK CANDA BHIRAWA 08 August 2012 19 Tahap 1 1 Guru Kelas 2010 - SMK CANDA BHIRAWA 08 August 2012 20 Tahap 1 1 Guru Kelas 2010 - SMK CANDA BHIRAWA 08 August 2012 1 Tahap 2 1 Guru Kelas 2010 - SMK CANDA BHIRAWA 08 August 2012 2 Tahap 2 1 Guru Kelas 2010 - SMK CANDA BHIRAWA 08 August 2012 3 Tahap 2 1 Guru Kelas 2011 1-1-2007 SMK CANDA BHIRAWA 08 August 2012 4 Tahap 2 1 Guru Kelas 2011 1-1-2007 SMK CANDA BHIRAWA 08 August 2012 5 Tahap 2 1 Guru Kelas 2011 1-1-2007 SMK CANDA BHIRAWA 08 August 2012 6 Tahap 2 1 Guru Kelas 2011 1-1-2008 SMK CANDA BHIRAWA 08 August 2012 7 Tahap 2 1 Guru Kelas 2011 1-1-2007 SMK CANDA BHIRAWA 08 August 2012 8 Tahap 2 1 Guru Kelas 2011 1-1-2007 SMK CANDA BHIRAWA 08 August 2012 9 Tahap 2 1 Guru Kelas 2011 1-1-2007 SMK CANDA BHIRAWA 08 August 2012 10 Tahap 2 1 Guru Kelas 2011 - SMK CANDA BHIRAWA 08 August 2012 11 Tahap 2 1 Guru Kelas 2011 - SMK CANDA BHIRAWA 08 August 2012 12 Tahap 2 1 Guru Kelas 2011 - SMK CANDA BHIRAWA 08 August 2012 13 Tahap 2 1 GURU KELAS PLPG 2007 01-03-1978 SMK CANDA BHIRAWA 08 August 2012 14 Tahap 2 1 KEPUNG GURU KELAS PLPG 2011 01-01-1974 SMK CANDA BHIRAWA 08 August 2012 15 Tahap 2 1 DS. Kayunan 1964 3147744646300023 150702006921 07051302000066 DEWI MASITOH.S. W.Pd KEDIRI 08 11 1959 P - - TK. Dh. W. S.Pd KEDIRI 10 11 1965 P II / b 1431102000218 11051302010016 FATIMAH. W.ANSORI KEDIRI 05 06 1958 L PEMBINA TK.I IV B SDN SIMAN 3 DS SIMAN KEPUNG GURU KELAS PLPG 2009 01-01-1976 SMK CANDA BHIRAWA 08 August 2012 17 Tahap 3 1 2008 3862740640300000 150702705858 07051302700019 SUHARTATI KEDIRI 30 05 1962 P PEMBINA TK. S. Dh. W.M.AUD KEDIRI 19 06 1964 P 1431102000163 11051302010058 SUKAYATI.KENCONG KEPUNG GURU KELAS PLPG 2011 01-04-1985 SMK CANDA BHIRAWA 08 August 2012 18 Tahap 2 1 PEMBINA IV A SDN KENCONG 1 DS. Jarak 1972 7939759660300062 431002002413 10051302010052 AMIN WAHYUNI. W.I IV/b SDN BENDOSARI II DS.Pd.KRAS KRAS GURU KELAS PLPG 2011 01-03-1979 01 March 1983 SMPN I WATES 08 August 2012 1 Tahap 1 1 11051302710501 II / b II / c II / b II / b II / b - Ds. Klanderan 1969 4342743646300033 431002002377 10051302010008 SULIANIK. W.I IV B SDN SIMAN 2 DS SIMAN KEPUNG GURU KELAS PLPG 2008 01-03-1978 SMK CANDA BHIRAWA 08 August 2012 11 Tahap 3 1 2002 9950737639300002 150802712154 08051302710101 SUNARNI KEDIRI 18 06 1959 P PEMBINA IV A SDN SIMAN 2 DS SIMAN KEPUNG GURU KELAS PLPG 2008 01-12-1981 SMK CANDA BHIRAWA 08 August 2012 12 Tahap 3 1 2003 9059737638300013 150802712198 08051302710192 SITI RAHAYU KEDIRI 27 07 1959 P PEMBINA TK. W. W.Pd KEDIRI 01 01 1993 4240737633800013 431002702507 10051302710218 SAROFAH. AGUNG 05 06 1967 P - - TK.KENCONG 1986 4039738640300023 150802712388 08051302710501 MUDJI UTAMI. Dh.Pd KEDIRI 01 04 1960 P PEMBINA IV / a TK. Dh. Punjul Ds. W.Pd KEDIRI 05 06 1960 P PEMBINA TK. I PENGATUR MUDA Tk.I IV B SDN SIMAN 1 DS SIMAN KEPUNG GURU KELAS PLPG 2008 01-03-1987 SMK CANDA BHIRAWA 08 August 2012 6 Tahap 3 1 08051302710221 MARIYEM. Kawedusan . Dh.I IV B SDN SIMAN 1 DS SIMAN KEPUNG GURU KELAS PLPG 2010 01-03-1977 SMK CANDA BHIRAWA 08 August 2012 9 Tahap 3 1 2000 3551734635300002 1431102705366 11051302711074 KEDIRI 19 02 1956 P PEMBINA IV A SDN SIMAN 1 DS SIMAN KEPUNG GURU KELAS PLPG 2011 01-03-1988 SMK CANDA BHIRAWA 08 August 2012 10 Tahap 3 1 2001 9739737638200002 150802712130 08051302710053 MATOYAH ENDANG SASMITANINGSIH. S. W.S. S. Jarak 1963 1237740641300083 150702006913 07051302000037 SITI ROMELAH. Pranggang 1967 1937745652300002 150802012781 08051302010008 Dra.Pd. I PENGATUR MUDA Tk. Dh. Punjul II Ds. Sumberagung I TK.AUD TRI WIDAYATININGSIH.Pd KEDIRI 08 1994 8339736637300003 1431102705188 11051302710448 SUNARSIH SIDOARJO 1995 7153741642300013 1431102702005 11051302711120 SUMIYATUN.Pd.I IV B SDN KENCONG 2 DS.Pd KEDIRI 10 10 1965 P - - TK. Sumberagung I TK. W. S. Jarak I Ds.Pd KEDIRI 20 12 1962 P PEMBINA IV A SDN SIMAN 1 DS SIMAN KEPUNG GURU KELAS PLPG 2008 01-03-1983 SMK CANDA BHIRAWA 08 August 2012 8 Tahap 3 1 1999 3761732635300002 431002702861 10051302710838 TL.KENCONG KEPUNG GURU KELAS 2008 10-10-1980 SMK CANDA BHIRAWA 08 August 2012 2 Tahap 3 1 08 1959 P PEMBINA IV A SDN KENCONG 2 DS. Kawedusan III Ds.KENCONG KEPUNG GURU KELAS 2011 01-01-1982 SMK CANDA BHIRAWA 08 August 2012 4 Tahap 3 1 LUMAJANG 21 08 1962 P PENATA TK. I PENGATUR MUDA Tk. Dh.Pd KEDIRI 24 06 1966 P 1980 2235744647300013 1431102000162 11051302010059 KEDIRI 03 09 1966 P 1981 1550744647300012 1431102004668 11051302010089 KEDIRI 18 02 1966 P 1982 3044749651300043 1431102000217 11051302010124 MUJIATI. Sumberagung I TK.AUD KEDIRI 10 10 1977 P - - TK. Sumberagung Ds.Pd.S.I III D SDN KENCONG 2 DS.BENDOSARI KEC.I IV A SDN SIMAN 3 DS SIMAN KEPUNG GURU KELAS PLPG 2010 SMK CANDA BHIRAWA 08 August 2012 20 Tahap 3 1 2011 3639 7406 4130 0072 1431102701344 ROMLAH.S. S. Kawedusan I Ds. Sepawon 1971 4342747649300043 431002002420 10051302010059 AMINATUN. Negeri Pembina Plosoklaten TK.Pd KEDIRI 04 04 1954 P PEMBINA IV / a TK.KENCONG KEPUNG GURU KELAS 2010 01-01-1982 SMK CANDA BHIRAWA 08 August 2012 3 Tahap 3 1 07 10 1958 P PEMBINA IV A SDN KENCONG 2 DS. S. S.I IV B SDN SIMAN 2 DS SIMAN KEPUNG GURU KELAS PLPG 2008 01-01-1982 SMK CANDA BHIRAWA 08 August 2012 13 Tahap 3 1 2004 5958741644200012 431002702682 10051302710519 SUPRIYADI KEDIRI 26 06 1963 L PENATA TK I III D SDN SIMAN 2 DS SIMAN KEPUNG GURU KELAS PLPG 2010 01-04-1985 SMK CANDA BHIRAWA 08 August 2012 14 Tahap 3 1 2005 3144731635200003 431002702854 10051302710828 SUBIYANTO KEDIRI 12 08 1953 L PEMBINA IV A SDN SIMAN 2 DS SIMAN KEPUNG GURU KELAS PLPG 2010 01-03-1977 SMK CANDA BHIRAWA 08 August 2012 15 Tahap 3 1 2006 1454737639200013 1431122002750 11051322010555 RIYONO KEDIRI 22 11 1959 L PEMBINA III D SDN SIMAN 2 DS SIMAN KEPUNG GURU PENJAS PLPG 2011 01-04-1985 SMK CANDA BHIRAWA 08 August 2012 16 Tahap 3 1 2007 5145730632200000 430902700024 09051302710071 RUSDI MUJI SUGIARTO KEDIRI 13 8 1952 L PEMBINA TK. W. Dh.KENCONG KEPUNG GURU KELAS 2008 01-03-1983 SMK CANDA BHIRAWA 08 August 2012 1 Tahap 3 1 1958 L PEMBINA IV A SDN KENCONG 2 DS. Klanderan II Ds. Dh.I IV B SDN SIMAN 3 DS SIMAN KEPUNG GURU KELAS PLPG 2007 01-03-1983 SMK CANDA BHIRAWA 08 August 2012 18 Tahap 3 1 2009 0447733635300013 431002702919 10051302710936 NANIK SUMARIYANI JEMBER 15 11 1955 P PEMBINA TK. Pranggang II Ds. S.Pd KEDIRI PAMEKASA N KEDIRI 12 10 1961 1992 9433736639200040 150802712139 08051302710079 SETIADJI.AUD KEDIRI 05 02 1969 P 1977 6248747649300023 1431102000181 11051302010018 LI'ANAH. S.1959 5550734635300003 150702004377 07051302000008 SUWIDJI. Punjul I Ds.

Pd. S. S.1980 SMPN I WATES 2039 0648742643200012 SEMI INDRAWATI SUNARDI. KEDIRI DS KARANGTALUN KEC. KARANGTALUN KEC.Pd. MM. 21 03 1964 P PEMBINA IV A SDN KARANGTALUN I KRAS GURU KELAS PLPG 2010 01-03-1987 SMPN I WATES 08 August 2012 9 Tahap 3 1 2060 7744 7406 4220 0032 1431102701917 11051302710613 DJAELANI.Pd. JABANG KEC.KRAS KRAS GURU KELAS PLPG 2009 III/d SDN BENDOSARI II DS.S. KRAS DESA NYAWANGAN KEC.Pd 2027 9862 7336 3530 0002 431002702871 '10051302710855 YUMARTINI.Pd. KEDIRI 21 03 1962 P PEMBINA IV/A SDN KARANGTALUN II DS. KEDIRI DESA PURWODADI KEC. KEDIRI DESA PURWODADI KEC.Pd.03 1987 01 . KRAS DS KARANGTALUN KEC. KRAS KAB. KRAS DESA NYAWANGAN KEC.AGUNG 2028 0839 7306 3330 0012 431002702909 10051302710916 SUDARMINI 2029 0951 7396 4120 0012 431002702530 10051302710267 2030 6437 7376 4020 0002 1431122002361 2031 4557 7436 4530 0002 LILIK SUMARIJATIN MUJIANTO. KRAS DESA NYAWANGAN KEC.KRAS KRAS GURU KELAS PLPG 2011 2015 8634 7396 4120 0010 150602701260 06051302700097 S. KEDIRI DESA PURWODADI KEC. S. I PEMBINA TK I IV/A BADRIYAH. S. I IV/B SDN JABANG I DS.Pd. S. KRAS KAB.S. S. KRAS KRAS GURU KELAS PLPG 2011 01-03-1987 SMPN I WATES 08 August 2012 14 Tahap 3 1 2012 4835 7376 3820 0012 430902700938 9051302710141 SUGIYONO. KRAS KAB.Pd YAYUK RAHAYUNINGSIH. KRAS KRAS GURU KELAS PLPG 2011 01-03-1994 SMPN I WATES 08 August 2012 9 Tahap 1 1 IV b SDN JABANG 2 DS. KRAS KAB.KRAS DESA PURWODADI KEC.1978 01 .Pd TUGIWATI. KRAS DESA NYAWANGAN KEC.S.I IV/B SDN KARANGTALUN II KRAS GURU KELAS PORTO FOLIO 2007 01-07-1979 SMPN I WATES 08 August 2012 11 Tahap 3 1 2062 2163 7306 3430 0003 431002702824 10051302710776 MUSRIKAH KEDIRI 31 08 1952 P PEMBINA TK. KRAS KAB.S. KRAS . KEDIRI DESA PURWODADI KEC. S. KRAS KRAS GURU KELAS PORTOFOLIO 2010 01-04-1985 SMPN I WATES 08 August 2012 10 Tahap 1 1 PEMBINA TK I IV b SDN JABANG 2 DS.Pd KEDIRI 09 04 1964 P PENATA MUDA III/C SDN PURWODADI II KRAS GURU KELAS PLPG 2011 01 . S. S. KRAS DS.S. 2019 4852 7456 4730 0022 1431102701729 11051302711337 2020 8655 7416 4320 0012 431062700201 2021 4460 7386 4220 0003 150802700097 8051302710199 SUNYOTO ISMAIL.JABANG KEC. KEDIRI S. T. S. JABANG KEC. KRAS KRAS GURU KELAS 2016 5444 7346 3702 0002 1431102701726 11051302710208 MULYONO KEDIRI 12 01 1956 L PEMBINA TK. JABANG KEC. KEDIRI 17 TRENGGALE 27 K BLITAR 20 2018 3959 7376 3830 0012 143110271728 11051302710405 RASMINI. S. KRAS KAB. KARANGTALUN KEC. KEDIRI DESA NYAWANGAN KEC.Pd KEDIRI 19 6 1961 L PEMBINA IV/A SDN NYAWANGAN I KRAS GURU KELAS PLPG 2010 01-01-1982 SMPN I WATES 08 August 2012 19 Tahap 1 1 11051322010553 SUYANTO. KRAS KAB.AGUNG 02 05 1963 P PEMBINA TK I IV B SDN KARANGTALUN I KRAS GURU KELAS PLPG 2008 01-03-1983 SMPN I WATES 08 August 2012 7 Tahap 3 1 2058 1342 7356 3630 0013 1431102701915 11051302710386 SUYATMI. NGAWI 02 03 1961 L PEMBINA TK. KRAS DS.Pd T.Pd. JABANG KEC KRAS KRAS GURU KELAS PLPG 2011 01-03-1987 SMPN I WATES 08 August 2012 13 Tahap 1 1 12 1965 P PENATA III C SDN JABANG 2 KRAS GURU KELAS PLPG 2011 01-11-1991 SMPN I WATES 08 August 2012 14 Tahap 1 1 6 1954 P PEMBINA TK.Pd PUDJIATI. KRAS KRAS GURU KELAS PLPG 2011 01-01-1982 SMPN I WATES 08 August 2012 8 Tahap 1 1 SDN JABANG I DS. KRAS DESA PURWODADI KEC.S. KRAS DS. KEDIRI DESA NYAWANGAN KEC. KEDIRI DESA PURWODADI KEC. JABANG KEC. MUHARTI. I IV/B SDN NYAWANGAN II KRAS GURU KELAS GURU PENJASKES GURU KELAS LULUS 2008 2034 0937 7386 4130 0012 BAMBANG KARTIKO. KRAS KAB.I III/D SDN NYAWANGAN I KRAS GURU KELAS PLPG 2011 01-11-1991 SMPN I WATES 08 August 2012 1 Tahap 2 1 2032 4151 7406 4120 0013 431002700190 10051302710485 19 08 1962 L PEMBINA IV/A SDN NYAWANGAN II KRAS GURU MAPEL LULUS 2010 01-04-1985 SMPN I WATES 08 August 2012 2 Tahap 2 1 2033 1149 7316 3920 0003 150802700039 8051302710066 17 08 1958 L PEMBINA IV/A SDN NYAWANGAN II KRAS 01-07-1979 SMPN I WATES 08 August 2012 3 Tahap 2 1 150806100102 8051302710220 05 06 1960 P PEMBINA TK. KRAS KAB. S.Pd MM.03 1988 01 .Pd KEDIRI 27 04 1953 P PEMBINA TK I IV/B SDN PURWODADI II KRAS GURU KELAS PLPG 2007 01 .Pd. KEDIRI AGUS HARI WAHYONO.Pd. S.S. JABANG KEC KRAS KRAS GURU KELAS PORTOFOLIO 2008 01-01-1982 SMPN I WATES 08 August 2012 11 Tahap 1 1 P PEMBINA IV a SDN JABANG 2 DS.Pd.M. KEDIRI DESA NYAWANGAN KEC.Pd .BENDOSARI KEC.Pd SUYONO. S.BENDOSARI KEC.KRAS DESA PURWODADI KEC.Pd KEDIRI 03 05 1959 L 2013 2160 7406 4220 0023 1431102701345 11051302710735 SAMSODIN.Pd KEDIRI 13 12 1962 P PEMBINA TK I IV/B SDN PURWODADI II KRAS GURU KELAS PLPG 2008 SMPN I WATES 08 August 2012 20 Tahap 2 1 2051 5145 7436 4430 0013 1431102702563 11051302710838 SUSMIATI.I IV/B SDN KARANGTALUN II KRAS GURU KELAS PLPG 2010 01-01-1976 SMPN I WATES 08 August 2012 12 Tahap 3 1 2063 7838 7346 3630 0002 431002702887 10051302710876 YAMIKUM KEDIRI 06 05 1956 P PEMBINA TK. S. KEDIRI 19 11 1955 P PEMBINA TK I IV B SDN KARANGTALUN I KRAS GURU KELAS PLPG 2007 01-12-1975 SMPN I WATES 08 August 2012 4 Tahap 3 1 2055 9735 7336 3620 0002 150802712182 8051302710165 IMAM SAFARI. KEDIRI 10 11 1962 L PEMBINA TK I IV B SDN KARANGTALUN I KRAS GURU KELAS PORTOPOLIO 2008 01-01-1982 SMPN I WATES 08 August 2012 6 Tahap 3 1 2057 5834 7416 4230 0012 150802712376 8051302710483 SRI ULIN.03 . KEDIRI DESA PURWODADI KEC.1994 SMPN I WATES 2050 9545 7406 4230 0013 SMPN I WATES 08 August 2012 3 Tahap 3 1 2054 1451 7336 3430 0003 150702705734 7051302700168 KARMINTEN. T. S.Pd KEDIRI TULUNGAG UNG KEDIRI 29 07 1956 L PEMBINA TK. KRAS 06 1959 P SDN JABANG I 05 1967 P III/D 10051302710508 SUNARTO.Pd KEDIRI 5 1 1959 L PEMBINA IV/A SDN NYAWANGAN I KRAS GURU MAPEL PLPG 2011 01-04-1985 SMPN I WATES 08 August 2012 20 Tahap 1 1 1431102705279 11051302711198 SRI PURYANI. KRAS KRAS 2017 2449 7306 3520 0003 1431102701727 11051302710257 MUBIN 11 1952 L PEMBINA IV/A SDN JABANG I DS. I IV/B SDN NYAWANGAN I KRAS GURU KELAS PLPG 2010 01-03-1978 SMPN I WATES 08 August 2012 18 Tahap 1 1 FATQUL HUDA. KEDIRI DESA PURWODADI KEC. KARANGTALUN KEC. MURSINI.SD KEDIRI 25 2 1965 P PENATA Tk.KRAS DESA PURWODADI KEC. I IV/B SDN NYAWANGAN I KRAS GURU KELAS PLPG 2010 01-03-1977 SMPN I WATES 08 August 2012 17 Tahap 1 1 KEDIRI 7 5 1952 P PEMBINA TK. KRAS DS KARANGTALUN KEC.SD 12 04 1962 L PEMBINA IV/A SDN KARANGTALUN II KRAS GURU KELAS PLPG 2011 01-06-1986 SMPN I WATES 08 August 2012 10 Tahap 3 1 2061 3061 7346 3620 0003 150702704453 7051302700271 Drs. KEDIRI DESA NYAWANGAN KEC.Pd.02 . T. KRAS KAB. KARANGTALUN KEC. S. KEDIRI DESA NYAWANGAN KEC. S.KRAS KRAS GURU KELAS PLPG 2011 P PEMBINA PENATA MUDA Tk I PENATA Tk I 2014 1042 7456 4830 0023 1431102701346 11051302711222 JUMIATI. JABANG KEC. S. SUNARYANTO HS. JABANG KEC KRAS KRAS GURU KELAS PORTOFOLIO 2010 01-01-1982 SMPN I WATES 08 August 2012 12 Tahap 1 1 1965 P PEMBINA IV a SDN JABANG 2 DS. SUTOMO.KRAS DESA PURWODADI KEC. S.Pd. AGUNG 05 05 1960 P PEMBINA IV/A SDN NYAWANGAN II KRAS GURU KELAS PLPG 2010 28-02-1983 SMPN I WATES 08 August 2012 7 Tahap 2 1 2038 8446 7326 3530 0013 1431102702362 11051302710253 KEDIRI 04 11 1954 P PEMBINA IV/A SDN NYAWANGAN II KRAS GURU KELAS PLPG 2011 08 August 2012 8 Tahap 2 1 431002700219 10051302710551 KEDIRI 16 03 1964 L PEMBINA TK I IV/ B SDN PURWODADI I KRAS GURU KELAS SD PORTOFOLIO 2010 SMPN I WATES 08 August 2012 9 Tahap 2 1 2040 9049730632300013 43100270201 10051302710737 KEDIRI 17 07 1952 P PEMBINA TK I IV/ B SDN PURWODADI I KRAS GURU KELAS SD PLPG 2010 SMPN I WATES 08 August 2012 10 Tahap 2 1 2041 3948735635200002 150602701259 6051302700093 KEDIRI 16 06 1957 L PEMBINA TK I IV/ B SDN PURWODADI I KRAS GURU KELAS SD PORTOFOLIO 2006 SMPN I WATES 08 August 2012 11 Tahap 2 1 2042 1140737639300033 150802712143 8051302710085 KEDIRI 08 08 1959 P PEMBINA IV/ A SDN PURWODADI I KRAS GURU KELAS SD PLPG 2008 SMPN I WATES 08 August 2012 12 Tahap 2 1 2043 5552736638200002 150702704506 7051302700391 KEDIRI 20 02 1958 L PEMBINA IV/A SDN PURWODADI I KRAS GURU KELAS SD PORTOFOLIO 2007 SMPN I WATES 08 August 2012 13 Tahap 2 1 2044 6154738640200003 150802712220 8051302710223 08 1960 L PEMBINA TK I IV/B SDN PURWODADI I KRAS GURU KELAS SD PLPG 2008 SMPN I WATES 08 August 2012 14 Tahap 2 1 2045 3762737638300002 150802712194 8051302710186 04 1959 P PEMBINA TK I IV/B SDN PURWODADI I KRAS GURU KELAS SD PLPG 2008 SMPN I WATES 08 August 2012 15 Tahap 2 1 2046 4454 7366 3930 0002 150802700046 8051302710086 ETI SUMARTININGSIH.1977 SMPN I WATES 08 August 2012 18 Tahap 2 1 2049 2260 7336 3630 0003 431002702918 10051302710934 SRI SUPARTI KEDIRI 28 04 1955 P PEMBINA TK I IV/B SDN PURWODADI II KRAS GURU KELAS PLPG 2010 08 August 2012 19 Tahap 2 1 150802712336 8051302710414 SUMINI. JABANG KEC KRAS DESA NYAWANGAN KEC.MPd SMPN I WATES 08 August 2012 16 Tahap 2 1 2047 5257 7306 3220 0003 431002700258 10051302710652 SINTO HADI KEDIRI 25 09 1952 L PEMBINA TK I IV/B SDN PURWODADI II KRAS GURU KELAS PLPG 2010 01 .S. S.03 1983 01 .Pd KEDIRI 13 08 1965 P PEMBINA IV/A SDN PURWODADI II KRAS GURU KELAS PLPG 2011 SMPN I WATES 08 August 2012 1 Tahap 3 1 2052 1934 7466 4820 0012 1431122002565 11051322011016 TOTOK SUKOCO.SMPN I WATES 08 August 2012 2 Tahap 1 1 SMPN I WATES 08 August 2012 3 Tahap 1 1 SMPN I WATES 08 August 2012 4 Tahap 1 1 PORTOFOLIO 2006 01 April 1978 01 March 1987 01 November 1991 01-01-1982 SMPN I WATES 08 August 2012 5 Tahap 1 1 GURU KELAS PLPG 2011 01-07-1979 SMPN I WATES 08 August 2012 6 Tahap 1 1 KRAS GURU KELAS PLPG 2011 01-10-1980 SMPN I WATES 08 August 2012 7 Tahap 1 1 DS.Pd KEDIRI 23 03 1963 L PEMBINA PENATA MUDA TK.AGUNG 10 10 1957 P PEMBINA TK I IV B SDN KARANGTALUN I KRAS GURU KELAS PLPG 2010 01-01-1982 SMPN I WATES 08 August 2012 8 Tahap 3 1 2059 5653 7426 4330 0012 1431102701916 11051302710786 MUNAWAROH.Pd. S.10 .Pd.Pd.KRAS DESA PURWODADI KEC.Pd KEDIRI 28 08 1962 L IV/a SDN BENDOSARI II DS. S. KEDIRI 03 04 1955 L PEMBINA TK I IV B SDN KARANGTALUN I KRAS GURU KELAS PLPG 2008 01-01-1982 SMPN I WATES 08 August 2012 5 Tahap 3 1 2056 1442 7406 4120 0023 150802700120 8051302710484 PURWADI. S. KRAS KAB. S. KRAS DS.. KRAS DESA NYAWANGAN KEC. KEDIRI DESA NYAWANGAN KEC. S. KRAS DS KARANGTALUN KEC. KRAS KAB.Pd.Pd.03 . KRAS DS. I IV/B SDN NYAWANGAN I KRAS GURU KELAS PLPG 2007 01-03-1977 SMPN I WATES 08 August 2012 15 Tahap 1 1 8 1952 P PEMBINA TK.I IV/B SDN KARANGTALUN II KRAS GURU KELAS PLPG 2010 01-03-1977 SMPN I WATES 08 August 2012 13 Tahap 3 1 2064 5653 7406 4320 0002 1431102701918 11051302710726 NAPSIYAH.Pd.KRAS DESA PURWODADI KEC. KARANGTALUN KEC.Pd KEDIRI 28 11 1960 L 2022 6043 7396 4130 0003 431002700106 10051302710270 1961 1431102701730 11051302710825 02 2024 3544 7436 4530 0003 1431102701731 11051302711206 2025 0937 7326 3430 0022 150702705747 7051302700189 2026 8135 7306 3230 0003 431002702843 10051302710807 SITI MUSLIKAH KEDIRI 11 PROBOLING 16 GO BLITAR 12 TRENGGALE 5 K KEDIRI 3 07 2023 5548 7436 4430 0012 YULIANTI. KRAS KAB. KRAS KAB. S. KRAS KAB.Pd KEDIRI 02 06 1968 L PEMBINA IV/A SDN PURWODADI II KRAS GURU ORKES PLPG 2011 SMPN I WATES 08 August 2012 2 Tahap 3 1 2053 7741 7426 4630 0002 1431102702564 11051302711337 NARTI.03 .Pd KEDIRI 22 TRENGGALE 30 K NGAWI 22 01 1960 P PEMBINA TK I IV/B SDN PURWODADI II KRAS GURU KELAS PLPG 2008 01-08-1980 01 APRIL 1985 01 DESEMBER 1975 01 MARET 1978 01 OKTOBER 1980 01 DESEMBER 1981 01 JANUARI 1982 01 JANUARI 1982 01 . S.S. S.Pd.KRAS DESA PURWODADI KEC.Pd Hj. KRAS DESA NYAWANGAN KEC.BENDOSARI KEC.1974 SMPN I WATES 08 August 2012 17 Tahap 2 1 2048 3759 7316 1230 0002 150702705745 7051302700186 SUMIHARTI. S. KRAS DS KARANGTALUN KEC. MOCH KUSNO. I IV/B SDN NYAWANGAN I KRAS GURU KELAS PLPG 2010 01-03-1977 SMPN I WATES 08 August 2012 16 Tahap 1 1 30 5 1955 P PEMBINA TK. KRAS DS KARANGTALUN KEC. I IV/B SDN JABANG I DS.Pd KEDIRI 10 07 1967 III/C SDN BENDOSARI II DS. KEDIRI DESA NYAWANGAN KEC. KEDIRI PLPG 2010 01-01-1975 SMPN I WATES 08 August 2012 5 Tahap 2 1 2036 2357 7316 3430 0003 431002702857 10051302710831 SRI SULAMI KEDIRI 25 10 1953 P PEMBINA IV/A SDN NYAWANGAN II KRAS GURU KELAS PLPG 2010 28-02-1979 SMPN I WATES 08 August 2012 6 Tahap 2 1 2037 4837 7386 3930 0032 431002702578 10051302710345 MARIYAH. TITIK TRIS ATIMANINGSIH. I IV/B SDN NYAWANGAN II LULUS 2008 01-01-1982 SMPN I WATES 08 August 2012 4 Tahap 2 1 2035 7548 7316 3230 0003 431002702780 10051302010700 MUTINAH KEDIRI 16 11 1952 P PEMBINA TK.

SEMEN Kec. I IV/B SDN.Pd KEDIRI 10 03 1960 L PEMBINA TK.PAGUNG 03 2096 7439740642200003 150802700172 08051302710408 SUPANGAT.PAGUNG Kec.SEMEN 2076 7534737639200012 150702705804 07051302700288 SUMARNO.SEMEN DS.SEMEN DS.PUHRUBUH 02 150702705796 07051302700276 GIRIN.SEMEN DS.KELAS PORTO FOLIO 2007 1/10/1980 SMKN I NGASEM 09 August 2012 13 Tahap 1 1 SEMEN GR KELAS PORTO FOLIO 2008 1/12/1981 SMKN I NGASEM 09 August 2012 14 Tahap 1 1 SEMEN GR KELAS PORTO FOLIO 2008 1/12/1981 SMKN I NGASEM 09 August 2012 15 Tahap 1 1 DS. KRAS KAB.Pd KEDIRI 03 03 1961 P PEMBINA TK. BULU II 2065 8633 7436 4330 0002 431002700235 10051302710579 SUNARTIN.BOBANG 01 2089 2640741640200002 150802700145 08051302710329 Drs.S.Pd KUSRIN.Pd KEDIRI 08 06 1959 P PEMBINA TK. TULUS WIDODO KEDIRI 29 08 1959 L PEMBINA TK. SRI SUKESI KEDIRI 17 09 1956 P PEMBINA TK.SEMEN DS.BULU 03 2102 2944739642200012 150802112326 08051306110393 SUWASRI.KELAS PORTO FOLIO 2007 1/7/1979 SMKN I NGASEM 09 August 2012 9 Tahap 1 1 SEMEN GR.Pd KEDIRI 03 06 1961 P PEMBINA TK.BULU 03 2090 0539738641300013 150802700150 08051302710338 DWI RATNANINGSIH.SEMEN DS.I IV/b SDN.BULU Kec. KEDIRI DESA SETONOREJO KEC.BOBANG 01 2093 7061739640200003 150802700164 08051302710394 MUZAYIN.I IV/a SDN.I IV/b SDN. PUHRUBUH I 2113 7241738640300013 431002700064 10051302710176 WIRASMI.SIDOMULYO 2080 8550738639300012 150702704467 07051302700313 ISMI ENDAH.SEMEN SEMEN GR KELAS PLPG 2008 1/1/1982 SMKN I NGASEM 09 August 2012 5 Tahap 2 1 SEMEN GR KELAS PORTO FOLIO 2008 1/3/1983 SMKN I NGASEM 09 August 2012 6 Tahap 2 1 SEMEN GR KELAS PORTO FOLIO 2008 1/3/1983 SMKN I NGASEM 09 August 2012 7 Tahap 2 1 PLPG 2011 02-06-1986 SMKN I NGASEM 09 August 2012 8 Tahap 2 1 RINGINREJO GURU KELAS SEMEN GR KELAS PORTO FOLIO 2008 1/3/1983 SMKN I NGASEM 09 August 2012 9 Tahap 2 1 SEMEN GR KELAS PORTO FOLIO 2008 1/3/1983 SMKN I NGASEM 09 August 2012 10 Tahap 2 1 SEMEN GR KELAS PLPG 2008 1/3/1983 SMKN I NGASEM 09 August 2012 11 Tahap 2 1 DS.Pd KEDIRI 02 02 1959 L PEMBINA TK. I IV/B SDN SETONOREJO I 25 11 1960 P PEMBINA TK.KELAS PORTO FOLIO 2007 1/3/1978 SMKN I NGASEM 09 August 2012 2 Tahap 1 1 SEMEN GR.SEMEN 01 2088 8360738641200003 150802700095 08051302710195 AJI SUSANTO.SEMEN DS.SEMEN DS.SEMEN DS.I IV/b SDN.S.I IV/b SDN.KEDIRI TULUNGAG UNG BLITAR TULUNGAG UNG TULUNGAG UNG KEDIRI 01 03 1965 P PEMBINA TK.SIDOMULYO Kec. S. RINGINREJO DS. SEMEN DS.S.Pd KEDIRI 1 5 1963 P PENATA III/c SDN DAWUNG I 2099 2441741642300023 150802700197 08051302710460 SUWARMI. S. I IV/B SDN SETONOREJO I 25 12 1957 P PEMBINA TK. KRAS KAB.PUHRUBUH 01 2094 1150739642200013 150802700168 08051302710399 DJUARI. SEMEN SEMEN GR. BASUKI ADI SISWANTO.BOBANG Kec.BOBANG 01 2095 3433741641200012 150802712279 08051302710327 HARJONO.BULU 02 2100 7437741642300010 150802700198 08051302710461 KEDIRI 05 11 1963 P PEMBINA TK.BOBANG Kec.S.PUHSARANG Kec. I IV/B SDN.I IV/b SDN.SEMEN DS.BOBANG Kec.SIDOMULYO 2091 5639739640200012 150806100182 080513061110386 Drs.BULU Kec.KELAS PORTO FOLIO 2009 1/7/1979 SMKN I NGASEM 09 August 2012 15 Tahap 2 1 SEMEN GR. SEMEN DS.SEMEN DS.PUHSARANG 02 2083 0935739640300012 150702705840 07051302700371 KORIYAH.SETYO HARIADI KEDIRI 08 03 1963 L PEMBINA TK. SIDOMULYO 2114 9049739640300013 431002700068 10051302710183 SUPATMI KEDIRI 17 07 1961 P PEMBINA TK I IV/B SDN.PUHRUBUH Kec.BOBANG Kec.S.BOBANG Kec.Pd KEDIRI 23 03 1961 P PEMBINA TK.I IV/b SDN BOBANG II 2110 1655739640300022 430902700125 9051302710295 SITI MASRUROH.I IV/b SDN.S.S.S. SEMEN SEMEN GR. S.S.Pd KEDIRI 27 04 1960 P PEMBINA TK. KRAS KAB.I IV/b SDN.Pd KEDIRI 01 01 1963 L PEMBINA TK.Pd KEDIRI 09 11 1963 P PEMBINA TK.PAGUNG Kec.TITIK Kec. SEMEN DS.SEMEN DS. SIDOMULYO 2117 5159740641300013 431002700125 10051302710318 SRI WAHYUNI KEDIRI 27 08 1962 P PEMBINA IV/A SDN.I IV/a SDN.Pd KEDIRI 07 11 1962 L PEMBINA TK. S.PAGUNG Kec.S. BULU KEC.SEMEN DS. S.I IV/b SDN KEDAK I 2109 5642738640200022 430902700120 9051302710285 HARYONO.I IV/b SDN. S.PUHRUBUH Kec.KEDAK Kec.KEDAK Kec.I IV/a SDN.SIDOMULYO 2085 8756739640300012 150802700066 08051302710136 ENDRI SUPRAPTI.S.KELAS PLPG 2007 1/7/1979 SMKN I NGASEM 09 August 2012 4 Tahap 1 1 SEMEN GR.KELAS PORTO FOLIO 2009 1/7/1979 SMKN I NGASEM 09 August 2012 17 Tahap 2 1 SEMEN GR.I IV/b SDN. PUHRUBUH KEC.KELAS PORTO FOLIO 2009 1/7/1979 SMKN I NGASEM 09 August 2012 16 Tahap 2 1 SEMEN GR.PUHRUBUH 01 2101 2440739640300013 150802712318 08051302710382 KEDIRI 08 11 1961 P PEMBINA TK.SIDOMULYO Kec.SEMEN DS.SIDOMULYO Kec. DAWUNG KEC.PAGUNG Kec.BOBANG 02 DESA SETONOREJO KEC. I IV/B SDN SETONOREJO I 19 12 1961 P PEMBINA IV/A SDN SETONOREJO I 12 3 1964 L PEMBINA IV/a SDN SETONOREJO II KEDIRI 22 11 1957 L PEMBINA IV/b SDN.Pd KEDIRI 11 05 1961 P PEMBINA TK. S.I IV/b SDN Pohsarang II 2107 6562738639300013 430902700961 9051302710186 SRI WATI.Pd KEDIRI 28 10 1960 L PEMBINA TK.I IV/a SDN.BOBANG Kec. KRAS KAB.SIDOMULYO NINIK SUPARYATI.BOBANG 01 2092 2843739640300012 150802700163 08051302710389 SRI INDIYAH.S. PUHRUBUH II 2115 0357737640200013 431002700083 10051302710221 SUPIYAN MALANG 25 10 1959 L PEMBINA IV/A SDN.SIDOMULYO Kec.I IV/a SDN. SEMEN DS.PUHRUBUH Kec.SIDOMULYO 2082 6635739640300012 150702704494 07051302700370 DJUNINGSIH.I IV/b SDN.Pd KEDIRI 04 11 1962 P PEMBINA TK.BULU Kec.S.S.PAGUNG Kec.PUHRUBUH Kec.KELAS PLPG 2007 1/7/1979 SMKN I NGASEM 09 August 2012 8 Tahap 1 1 SEMEN GR.BULU 03 2084 0737739640300022 150802700065 08051302710135 SUMARLIYAH.KELAS PORTO FOLIO 2009 1/12/1981 SMKN I NGASEM 09 August 2012 19 Tahap 2 1 SEMEN GR. S.I IV/a SDN.I IV/a SDN.Pd.BULU Kec. BULU 03 2087 1249734636300013 150802700087 08051302710169 Dra.I IV/b SDN BULU II 2105 7550737638300003 430902700077 9051302710184 KEDIRI 18 12 1959 P PEMBINA IV/a SDN KEDAK II 2106 5759738639300002 430902700078 9051302710185 DWI KUNANDIANTI.S.KELAS PORTO FOLIO 2007 1/7/1979 SMKN I NGASEM 09 August 2012 11 Tahap 1 1 SEMEN GR.Pd WAHYU SRI ENDRAWATI.KELAS PLPG 2007 1/3/1978 SMKN I NGASEM 09 August 2012 3 Tahap 1 1 SEMEN GR.I IV/b SDN.BOBANG 01 2103 3151741642200003 150802712384 08051302710496 ZAKARIA.Pd KEDIRI 18 02 1960 P PEMBINA TK.Pd KEDIRI 15 03 1962 L PEMBINA IV/a SDN.SEMEN DS.BOBANG 02 2086 9647740640200002 150802700080 08051302710157 ABD.PUHSARANG 01 2079 9239737638300003 150702705813 07051302700305 DWI ENDAH UTAMI.Pd KEDIRI 29 07 1961 L PEMBINA TK.I IV/a SDN.Pd KEDIRI 12 06 1961 L PEMBINA TK.S.S.SEMEN DS. KRAS KAB.S. SIDOMULYO KEC.S. SEMEN DS.SEMEN DS. BULU KEC.SEMEN SEMEN GR KELAS PORTO FOLIO 2008 1/3/1983 SMKN I NGASEM 09 August 2012 2 Tahap 2 1 SEMEN GR KELAS PORTO FOLIO 2008 1/3/1983 SMKN I NGASEM 09 August 2012 3 Tahap 2 1 SEMEN GR KELAS PORTO FOLIO 2008 1/3/1983 SMKN I NGASEM 09 August 2012 4 Tahap 2 1 DS.SEMEN Kec.Pd NINGSIH SETYASRI. S.I IV/a SDN.Pd ENDANG SULISTYOWATI.KELAS PORTO FOLIO 2009 SMKN I NGASEM 09 August 2012 1 Tahap 3 1 SEMEN GURU KELAS FORTO FOLIO 2010 SMKN I NGASEM 09 August 2012 2 Tahap 3 1 SEMEN GURU KELAS FORTO FOLIO 2010 SMKN I NGASEM 09 August 2012 3 Tahap 3 1 SEMEN GURU KELAS FORTO FOLIO 2010 SMKN I NGASEM 09 August 2012 4 Tahap 3 1 SEMEN GURU KELAS FORTO FOLIO 2010 SMKN I NGASEM 09 August 2012 5 Tahap 3 1 SEMEN GURU KELAS PLPG 2010 SMKN I NGASEM 09 August 2012 6 Tahap 3 1 SEMEN GURU KELAS FORTO FOLIO 2010 1/3/1977 01 OKTOBER 1980 01 DESEMBER 01 1981 DESEMBER 1981 01 JANUARI 1982 01 JANUARI 1982 01 JANUARI 1982 SMKN I NGASEM 09 August 2012 7 Tahap 3 1 .I IV/b SDN.KELAS PORTO FOLIO 2007 1/10/1980 SMKN I NGASEM 09 August 2012 12 Tahap 1 1 SEMEN GR. BULU II 2116 2959740641300022 431002702558 10051302710307 RINAWATI SUMENEP 27 06 1962 P PEMBINA TK. S. KEDIRI DS. KEDIRI DESA SETONOREJO KEC.KELAS PLPG 2007 1/7/1979 SMKN I NGASEM 09 August 2012 6 Tahap 1 1 DS.Pd SUTIANIK.PUHRUBUH Kec.TITIK 2077 3161737639200033 150702704461 07051302700299 Drs.PUHRUBUH 01 2097 0436740642300023 150802700173 08051302710409 HENY WARJUNITYAS.I IV/a SDN.SEMEN SEMEN GR KELAS PORTO FOLIO 2008 1/12/1981 SMKN I NGASEM 09 August 2012 16 Tahap 1 1 SEMEN GR KELAS PORTO FOLIO 2008 1/1/1982 SMKN I NGASEM 09 August 2012 17 Tahap 1 1 SEMEN GR KELAS PORTO FOLIO 2008 1/1/1982 SMKN I NGASEM 09 August 2012 18 Tahap 1 1 DS.SEMEN DS.KELAS PORTO FOLIO 2007 1/7/1979 SMKN I NGASEM 09 August 2012 10 Tahap 1 1 SEMEN GR. S.I IV/b SDN.I IV/b SDN SEMEN I 2112 0036737639300023 431002700052 10051302710155 KEDIRI 04 07 1959 P PEMBINA TK I IV/B SDN.PUHRUBUH Kec.SEMEN DS.Pd 2073 0940736638300012 150702705782 07051302700252 2074 2041734637300003 150702705794 2075 2036735637200023 KRAS GURU KELAS LULUS 2010 01-04-1985 SMPN I WATES 08 August 2012 15 Tahap 3 1 KRAS GURU KELAS LULUS 2010 01-03-1977 SMPN I WATES 08 August 2012 16 Tahap 3 1 KRAS GURU KELAS PLPG 2011 01-01-1982 SMPN I WATES 08 August 2012 17 Tahap 3 1 KRAS GURU KELAS PLPG 2008 01-03-1983 SMPN I WATES 08 August 2012 18 Tahap 3 1 KRAS GURU KELAS PLPG 2008 01-01-1982 SMPN I WATES 08 August 2012 19 Tahap 3 1 KRAS GURU KELAS PLPG 2010 1-4-1985 SMPN I WATES 08 August 2012 20 Tahap 3 1 SEMEN GR.PAGUNG 02 2078 9342737639200023 150702705812 07051302700304 Drs. I IV/B SDN SETONOREJO I 20 07 1956 L PEMBINA TK.KELAS PLPG 2007 1/7/1979 SMKN I NGASEM 09 August 2012 5 Tahap 1 1 DS.SEMEN DS.SEMEN SEMEN GR.KELAS PORTO FOLIO 2009 1/10/1980 SMKN I NGASEM 09 August 2012 18 Tahap 2 1 DS.SEMEN SEMEN GR PENJASKES PLPG 2008 1/3/1983 SMKN I NGASEM 09 August 2012 12 Tahap 2 1 SEMEN GR KELAS PLPG 2008 1/3/1983 SMKN I NGASEM 09 August 2012 13 Tahap 2 1 SEMEN GR.SEMEN DS. S.KELAS PLPG 2007 1/3/1978 SMKN I NGASEM 09 August 2012 1 Tahap 1 1 SEMEN GR.SEMEN DS.SIDOMULYO Kec.SEMEN DS.SEMEN DS.PUHRUBUH Kec. PUHRUBUH KEC. KEDIRI DESA SETONOREJO KEC.SEMEN DS.I IV/b SDN.I IV/b SDN.Pd. 2069 2551 7396 4130 0013 150802712234 08051302710238 SUPRAPTI.KELAS PORTO FOLIO 2007 1/7/1979 SMKN I NGASEM 09 August 2012 7 Tahap 1 1 SEMEN GR.S. S.BULU Kec.I IV/b SDN.Pd KEDIRI 07 12 1960 P PEMBINA TK.SEMEN DS.I IV/b SDN POHRUBUH I 2111 9838733635300002 430902701078 9051302710392 KEDIRI 06 05 1955 P PEMBINA TK.I IV/b SDN.Pd KEDIRI 22 08 1960 P PEMBINA TK.PAGUNG 02 KEDIRI 20 06 1958 P PEMBINA TK.SEMEN DS.TEGUH WIDODO PACITAN 07 03 1961 L PEMBINA TK.Pd KEDIRI 30 12 1960 P PEMBINA TK.S.PAGUNG 01 07051302700272 TRI YULI UTAMI.SEMEN DS.Pd KEDIRI 19 08 1963 L PEMBINA TK.SEMEN SEMEN GR.Pd KEDIRI 05 04 1961 P PEMBINA TK.PUHSARANG Kec.S.BOBANG Kec. 2070 0644 7426 4320 0022 431002702698 10051302010550 2071 3434735637200003 150702705770 07051302700273 2072 7952736637300002 150702705774 07051302700241 SUSANTO.PUHRUBUH Kec.BULU Kec.PUHRUBUH 02 2104 0549738639300012 430902700960 9051302710183 KEDIRI 17 02 1960 P PEMBINA TK.ROHMAN.Pd HANIFAH ENDANG SRI RAHAYU SUHARIYATI KEDIRI 09 09 1960 P PEMBINA TK.SEMEN DS.KELAS PORTO FOLIO 2009 1/7/1979 SMKN I NGASEM 09 August 2012 14 Tahap 2 1 DS. KRAS KAB.Pd.Pd KEDIRI 28 03 1960 P PEMBINA TK.BOBANG Kec. SEMEN DS.Pd KEDIRI 24 04 1961 P PEMBINA TK.S. SIDOMULYO KEC.I IV/b SDN.KELAS PORTO FOLIO 2009 1/12/1981 SMKN I NGASEM 09 August 2012 20 Tahap 2 1 SEMEN GR.PAGUNG 02 2081 0660738639300012 150702704468 07051302700315 LILIK SUJARWATI.Pd KEDIRI 07 09 1959 P PEMBINA TK. S.SEMEN DS.S.Pd KEDIRI 18 08 1961 L PEMBINA TK.Pd.I IV/b SDN Pohsarang II 2108 0154738639300013 430902700983 9051302710226 SRI YANTI.S.Pd BLITAR 04 07 1957 L PEMBINA IV/a SDN.I IV/b SDN. KEDIRI DESA SETONOREJO KEC. S. ADI AGUS SUSILO KEDIRI 10 10 1959 L PEMBINA TK.SEMEN SEMEN GR KELAS PORTO FOLIO 2008 1/1/1982 SMKN I NGASEM 09 August 2012 19 Tahap 1 1 SEMEN GR KELAS PORTO FOLIO 2008 1/1/1982 SMKN I NGASEM 09 August 2012 20 Tahap 1 1 SEMEN GR PENJASKES PORTO FOLIO 2008 1/3/1983 SMKN I NGASEM 09 August 2012 1 Tahap 2 1 DS.Pd KEDIRI 09 07 1956 P PEMBINA TK. KEDIRI DESA SETONOREJO KEC. 2066 3357 7356 3730 0023 431002700357 10051302710893 MARGIASIH 2067 6052 7346 3720 0003 1431102702726 11051302710379 RINANTO 2068 7457 7386 4130 0003 150802712308 08051302710369 SITI KHOIRIYAH.BOBANG Kec.BOBANG 01 2098 5833 7416 4430 0012 1431102701482 1431102701481 FATIMAH.SEMEN DS.

Pd KEDIRI 29 4 1958 L PENATA TK I III/D SD N NGETREP III KECAMATAN MOJO MOJO KELAS.V.SEMEN GURU KELAS PLPG 2010 SEMEN GURU KELAS FORTO FOLIO 2010 SEMEN GURU KELAS PLPG 2010 SEMEN GURU KELAS PLPG 2010 SEMEN GURU KELAS FORTO FOLIO 2010 SEMEN GURU KELAS FORTO FOLIO 2010 IV/B DS. PAGUNG III 2119 4142740642200023 431002700154 10051302710389 TOHARI 10 08 1962 L PEMBINA IV/A SDN. SIDOMULYO SEMEN GURU KELAS FORTO FOLIO 2010 8 1962 L PEMBINA IV/A SD N KRANDING MOJO KELAS IV PLPG 2010 ERNA ERWANI KEDIRI 08 TRENGGALE 7 K KEDIRI 11 DS. KEDAK KEC. PUHRUBUH KEC. SDN. I IV/B 2123 8149741642200013 431002700210 10051302710527 ADI KEDIRI 17 08 1963 L PEMBINA TK. SEMEN SEMEN GURU KELAS FORTO FOLIO 2010 1965 L PEMBINA TK.Pd MALANG 9 10 1961 L PEMBINA IV/A SD N PAMONGAN II KECAMATAN MOJO MOJO KELAS VI PLPG 2010 01 MARET 1983 01 MARET 1983 01 MARET 1983 01 APRIL 1985 01 APRIL 1985 01 APRIL 1985 01 APRIL 1985 01 APRIL 1985 01 APRIL 1985 01 APRIL 1985 01 MARET 1974 01 MARET 1974 01 JANUARI 1975 01 March 1983 01 March 1983 02 May 1983 431002702633 10051302710439 UMI HANIK. BULU KEC. IV. TITIK KEC. I IV/B SDN.I IV/B 2124 6549741643200013 431002700216 10051302710540 DJOKO WIJONO KEDIRI 17 12 1963 L PEMBINA TK.I 2125 7537742643300012 431002702697 10051302710549 JUMINI KEDIRI 05 02 1964 P 2126 6943742643200012 431002700227 10051302710567 BAMBANG SUTIONO KEDIRI 11 07 1964 2127 7554743643200002 431002700234 10051302710578 MUH ZAENAL MA'ARIF KEDIRI 22 02 2128 2736730634300002 431002700268 10051302710674 SRI KUNING KEDIRI 04 2129 1137731633300013 431002700270 10051302710677 MUALIFAH KEDIRI 2130 1840731631300002 431002700280 10051302710704 LILIK SUMARYATI 2131 8040740642200053 431002702600 10051302710385 SUTARNO 2132 9443740642300013 431002702608 10051302710398 2133 7341739642200003 431002702632 2134 9759740643300012 DS.PUHRUBUH II 2120 3535740642300013 431002702261 10051302710401 TRI ASTUTI 03 12 1962 P PEMBINA IV/A SDN.I IV/B SDN. S.SELOPANGGUNG SDN. JOHO II DS. SEMEN DS. TITIK DS. JOHO KEC. SEMEN SEMEN GURU KELAS FORTO FOLIO 2010 04 1953 P PEMBINA TK. SEMEN SEMEN GURU KELAS FORTO FOLIO 2010 05 08 1953 P PEMBINA TK. I IV/B SDN. KEDAK KEC. I IV/B SDN. KEDAK KEC. S.V. SEMEN PLPG 2010 PLPG 2010 PLPG 2010 Portofolio 2010 . PUHRUBUH KEC. SEMEN DS. I IV/B SDN. TITIK SEMEN GURU KELAS FORTO FOLIO 2010 05 1953 P PEMBINA TK. BULU I DS.SPd KEDIRI 28 10 1954 P PEMBINA 2141 5659739640200032 431022001730 10051322010966 TJATUR PRIYO ATMOJO 27 3 1961 L 2142 0636741643300092 431022003296 10051322011018 SAUDAH 3 4 1962 2143 6359741642200003 431022003302 10051322011027 FATHUR ROHMAN KEDIRI TULUNGAG UNG KEDIRI 29 10 2144 1858732632300002 431002700015 10051302710081 DWI SUSILANINGSIH SIDOARJO 26 2145 7037734637300003 431002702439 10051302710089 SUPARMI NGANJUK 2146 4362731633300003 431002700031 10051302710108 ENDANG SUSILOWATI 2147 7862736638200012 431002700038 10051302710124 INDON WALUYO 2148 2449734638200002 431002700042 10051302710128 MASDUKI 2149 8444737638300003 431002702463 10051302710140 2150 9433738639300003 431002700051 10051302710147 2151 8539736639200003 431002702473 10051302710154 2152 6644736637200042 431002702479 2153 9152736639300003 SMKN I NGASEM 09 August 2012 8 Tahap 3 1 SMKN I NGASEM 09 August 2012 9 Tahap 3 1 SMKN I NGASEM 09 August 2012 10 Tahap 3 1 SMKN I NGASEM 09 August 2012 11 Tahap 3 1 SMKN I NGASEM 09 August 2012 12 Tahap 3 1 SMKN I NGASEM 09 August 2012 13 Tahap 3 1 SMKN I NGASEM 09 August 2012 14 Tahap 3 1 SMKN I NGASEM 09 August 2012 15 Tahap 3 1 SMKN I NGASEM 09 August 2012 16 Tahap 3 1 SMKN I NGASEM 09 August 2012 17 Tahap 3 1 SMKN I NGASEM 09 August 2012 18 Tahap 3 1 SMKN I NGASEM 09 August 2012 19 Tahap 3 1 SMKN I NGASEM 09 August 2012 20 Tahap 3 1 SMAN I GROGOL 09 August 2012 1 Tahap 1 1 SMA N I GROGOL 09 August 2012 2 Tahap 1 1 SMA N I GROGOL 09 August 2012 3 Tahap 1 1 01 May 1983 SMA N I GROGOL 09 August 2012 4 Tahap 1 1 PLPG 2010 01 April 1984 SMA N I GROGOL 09 August 2012 5 Tahap 1 1 KELAS IV PLPG 2010 01 April 1985 SMA N I GROGOL 09 August 2012 6 Tahap 1 1 MOJO KELAS IV. SEMEN DS.VI 2136 1860739644200002 431002702645 10051302710457 TEGUH BUDIHARJO KEDIRI 28 5 1961 L PEMBINA IV/A SD N NGETREP III KECAMATAN MOJO MOJO 2137 2937740642200042 431002702661 10051302710483 HADI PURWANTO 5 6 1962 L PEMBINA TK I IV/B SD N KENITEN I KECAMATAN MOJO 2138 1736741643300032 431002702676 10051302710510 JUHARSIH KEDIRI 4 4 1963 P PEMBINA TK I IV/B SD N KRANDING 2139 3743741643300062 431002702688 10051302710535 HARTINI KEDIRI 4 11 1963 P PEMBINA IV/A 2140 5360732634300033 431002702867 10051302710848 MARIA RULRASWORO. IIB PLPG 2010 10051302710438 SRIADI. SIDOMULYO KEC. SEMEN KECAMATAN MOJO 11 1962 P PEMBINA TK I IV/B SDN MOJO KECAMATAN MOJO MOJO KELAS IIA .SEMEN SDN.Pd KEDIRI 27 4 1962 P PEMBINA IV/A SD N MAESAN KECAMATAN MOJO MOJO KELAS IV PLPG 2010 2135 1761736643200002 431002702640 10051302710447 GATOT SANTOSO. SEMEN SEMEN GURU KELAS PLPG 2010 L PEMBINA IV/A SDN. TITIK KEC. SEMEN DS. SEMEN SEMEN GURU KELAS FORTO FOLIO 2010 PEMBINA IV/A SDN. S.TITIK KEC. SELOPANGGUNG II KEC. KEDAK I DS. PAGUNG KEC. TITIK 2122 9542741643300012 431002700198 10051302710505 LILIK INDRIATI KEDIRI 10 02 1963 P PEMBINA TK. KEDAK I 2121 5360739642300003 431002702648 10051302710463 PRASETYOWATI KEDIRI BONDOWOS O KEDIRI 28 10 1961 P PEMBINA IV/A SDN. PUHRUBUH I SEMEN DS.VI PLPG 2010 01 April 1985 SMA N I GROGOL 09 August 2012 7 Tahap 1 1 KECAMATAN MOJO MOJO KELAS V PLPG 2010 05 April 1985 SMAN I GROGOL 09 August 2012 8 Tahap 1 1 SD N KRANDING KECAMATAN MOJO MOJO KELAS II PLPG 2010 SMA N I GROGOL 09 August 2012 9 Tahap 1 1 IV/A SD N PETOK KECAMATAN MOJO MOJO PLPG 2010 SMAN I GROGOL 09 August 2012 10 Tahap 1 1 PEMBINA IV/A SD N KRANDING KECAMATAN MOJO MOJO SMAN I GROGOL 09 August 2012 11 Tahap 1 1 P PEMBINA IV/A SD N NGADI KECAMATAN MOJO MOJO SMAN I GROGOL 09 August 2012 12 Tahap 1 1 1963 L PEMBINA IV/A SD N MONDO KECAMATAN MOJO MOJO 09 August 2012 13 Tahap 1 1 1954 P PEMBINA TK I IV/b SD N PETOK KECAMATAN MOJO MOJO SMA N I GROGOL 09 August 2012 14 Tahap 1 1 5 7 1956 P PEMBINA IV/A SD N MONDO KECAMATAN MOJO MOJO GURU KELAS SD PLPG 2010 SMA N I GROGOL 09 August 2012 15 Tahap 1 1 KEDIRI 30 10 1953 P PEMBINA TK I IV/B SD N MONDO KECAMATAN MOJO MOJO GURU KELAS SD Portofolio 2010 SMA N I GROGOL 09 August 2012 16 Tahap 1 1 KEDIRI 30 5 1958 L PEMBINA TK I IV/B SD N PETUNGROTO KECAMATAN MOJO MOJO GURU KELAS SD Portofolio 2010 SMA N I GROGOL 09 August 2012 17 Tahap 1 1 17 11 1958 L PEMBINA TK I IV/B SD N TAMBIBENDO I KECAMATAN MOJO MOJO GURU KELAS SD Portofolio 2010 SMAN I GROGOL 09 August 2012 18 Tahap 1 1 12 11 1959 P PEMBINA TK I IV/B SD N KRATON KECAMATAN MOJO MOJO GURU KELAS SD PLPG 2010 SMAN I GROGOL 09 August 2012 19 Tahap 1 1 1 11 1960 P PEMBINA TK I IV/B SD N MOJO KECAMATAN MOJO MOJO GURU KELAS SD Portofolio 2010 09 August 2012 20 Tahap 1 1 7 12 1958 L PEMBINA IV/A SD N NGETREP III KECAMATAN MOJO MOJO GURU KELAS SD PLPG 2010 SMAN I GROGOL 09 August 2012 1 Tahap 2 1 3 12 1958 L PEMBINA IV/A SD N PETUNGROTO KECAMATAN MOJO MOJO GURU KELAS SD PLPG 2010 SMA N I GROGOL 09 August 2012 2 Tahap 2 1 431002702480 10051302710168 SISWATI KEDIRI 20 8 1958 P PEMBINA TK I IV/B SD N NGETREP I KECAMATAN MOJO MOJO GURU KELAS SD PLPG 2010 SMA N I GROGOL 09 August 2012 3 Tahap 2 1 2154 1738739640200012 431002702483 10051302710181 SISWANDI 6 4 1961 L PEMBINA IV/A SD N BLIMBING III KECAMATAN MOJO MOJO GURU KELAS SD PLPG 2010 SMAN I GROGOL 09 August 2012 4 Tahap 2 1 2155 8150738639200003 431002700093 10051302710243 SUPRIANTO 18 8 1960 L PEMBINA TK I IV/B SD N NGETREP IV KECAMATAN MOJO MOJO GURU KELAS SD Portofolio 2010 SMAN I GROGOL 09 August 2012 5 Tahap 2 1 2156 0439739641300012 431002702525 10051302710258 DWI KUSMINARTI KEDIRI TULUNGAG UNG KEDIRI 7 1 1961 P PEMBINA TK I IV/B SD N MOJO KECAMATAN MOJO MOJO GURU KELAS SD PLPG 2010 SMA N I GROGOL 09 August 2012 6 Tahap 2 1 2157 9647739641200002 431002700102 10051302710262 MUDJIONO KEDIRI 15 3 1961 L PEMBINA IV/A SD N KRATON KECAMATAN MOJO MOJO GURU KELAS SD Portofolio 2010 SMAN I GROGOL 09 August 2012 7 Tahap 2 1 2158 7150739640200023 431002702535 10051302710274 MASRUKI KEDIRI 18 8 1961 L PEMBINA IV/A SD N KEDAWUNG I KECAMATAN MOJO MOJO GURU KELAS SD PLPG 2010 SMAN I GROGOL 09 August 2012 8 Tahap 2 1 2159 0655738641300032 431002700134 10051302710341 ENDANG SUBRANTI NGANJUK 23 3 1960 P PEMBINA IV/A SD N KENITEN I KECAMATAN MOJO MOJO GURU KELAS SD Portofolio 2010 SMA N I GROGOL 09 August 2012 9 Tahap 2 1 2160 3561740642200043 431002702609 10051302710399 BUDIONO 29 12 1962 L PEMBINA TK I IV/B SD N NGADI KECAMATAN MOJO MOJO GURU KELAS SD PLPG 2010 SMA N I GROGOL 09 August 2012 10 Tahap 2 1 2161 8048741642200013 431002702624 10051302710424 PARMONO 16 7 1963 L PEMBINA TK I IV/B SD N BLIMBING I KECAMATAN MOJO MOJO GURU KELAS SD PLPG 2010 SMA N I GROGOL 09 August 2012 11 Tahap 2 1 2162 9241741643300023 431002700212 10051302710530 SUPARMI KEDIRI TULUNGAG UNG KEDIRI 9 9 1963 P PEMBINA TK I IV/B SD N KRATON KECAMATAN MOJO MOJO GURU KELAS SD Portofolio 2010 SMA N I GROGOL 09 August 2012 12 Tahap 2 1 2163 4833732634200022 431002702788 10051302710713 RAMELI KEDIRI 5 1 1954 L PEMBINA IV/A SD N MAESAN KECAMATAN MOJO MOJO GURU KELAS SD PLPG 2010 SMAN I GROGOL 09 August 2012 13 Tahap 2 1 2164 6437730633300003 431002702806 10051302710746 SITI RAHAYU KEDIRI 5 11 1952 P PEMBINA TK I IV/B SD N NGETREP II KECAMATAN MOJO MOJO GURU KELAS SD PLPG 2010 SMAN I GROGOL 09 August 2012 14 Tahap 2 1 2165 4635731633200020 431002702813 10051302710754 SUNANTO KEDIRI 3 3 1953 L PEMBINA TK I IV/B SD N KENITEN I KECAMATAN MOJO MOJO GURU KELAS SD PLPG 2010 SMAN I GROGOL 09 August 2012 15 Tahap 2 1 2166 1545733635300012 431002702821 10051302710771 ISRIANAH KEDIRI 13 3 1955 P PEMBINA TK I IV/B SD N KRATON KECAMATAN MOJO MOJO GURU KELAS SD PLPG 2010 SMA N I GROGOL 09 August 2012 16 Tahap 2 1 2167 3561730634200003 431002700326 10051302710815 NURIMAN KEDIRI 29 12 1952 L PEMBINA TK I IV/B SD N KEDAWUNG I KECAMATAN MOJO MOJO GURU KELAS SD Portofolio 2010 SMA N I GROGOL 09 August 2012 17 Tahap 2 1 2168 4461731633300003 431002700333 10051302710833 MARIYANI 29 11 1953 P PEMBINA TK I IV/B SD N MOJO KECAMATAN MOJO MOJO GURU KELAS SD Portofolio 2010 SMAN I GROGOL 09 August 2012 18 Tahap 2 1 2169 5433734637200022 431002700374 10051302710937 MUGIONO 1 1 1956 L PEMBINA TK I IV/B SD N NGETREP IV KECAMATAN MOJO MOJO 09 August 2012 19 Tahap 2 1 431022003277 10051322010987 MACHMUD ISFANDY 5 7 1963 L PEMBINA IV/A SD N JOGO III KECAMATAN MOJO MOJO GURU KELAS SD Portofolio 2010 GURU Portofolio 2010 PENJASKES SMAN I GROGOL 2170 1037741642200023 KEDIRI TULUNGAG UNG SURABAYA 01 July 1979 01 October 1980 01 December 1981 01 December 1981 01 December 1981 01 January 1982 01 January 1982 01 January 1982 01 January 1982 01 March 1983 01 March 1983 01 March 1983 01 April 1985 01 January 1975 01 December 1975 01 December 1975 01 December 1975 01 March 1977 01 July 1978 01 March 1978 03 March 1983 SMA N I GROGOL 10051302710167 KEDIRI TULUNGAG NIRWATI UNG ENDAH BINTARTININGSIH KEDIRI TULUNGAG SUMIRAN UNG HARTOYO KEDIRI 01 April 1985 01 February 1974 01 February 1977 01 December 1975 01 March 1978 01 March 1978 01 July 1979 SMA N I GROGOL 5 KELAS I GURU PENJASSKES GURU PENJASSKES GURU PENJASSKES GURU KELAS SD 05 April 1985 01 March 1977 01 March 1983 01 April 1985 SMAN I GROGOL 09 August 2012 20 Tahap 2 1 2118 7251738639200013 431002702582 10051302710349 SUBIYANTO KEDIRI 19 09 1960 L PEMBINA TK. KEDAK I DS.

S.Pd KEDIRI 25 5 1964 P PEMBINA IV/A SDN MONDO KECAMATAN MOJO MOJO GURU KELAS PLPG TAHUN 2011 2184 7539744646300072 1431102702488 11051302711039 MUDAWAMAH.Pd 7 3 1967 P PENATA III/C SDN NGADI KECAMATAN MOJO MOJO GURU KELAS PLPG TAHUN 2011 2186 8652730632300002 1431102701962 11051302710255 SRI INDINAH KEDIRI TULUNGAG UNG KEDIRI 20 8 1952 P PEMBINA IV/A SDN KEDAWUNG II KECAMATAN MOJO MOJO GURU KELAS PLPG TAHUN 2011 2187 9361742644200003 1431122001387 11051322010813 SUNARNO.PANGLIMA SUDIRMAN . Jl.S. GAMPENGREJO KEDIRI MOJO GURU KELAS GAMPENGREJ GURU KELAS O GAMPENGREJ GURU KELAS O GAMPENGREJ GURU KELAS O GAMPENGREJ GURU PENJAS O GAMPENGREJ GURU KELAS O GAMPENGREJ GURU KELAS O GAMPENGREJ GURU KELAS O GAMPENGREJ PENJAS O GAMPENGREJ GURU O PENJASKES GAMPENGREJ GURU KELAS O GAMPENGREJ GURU KELAS O GAMPENGREJ GURU KELAS O GAMPENGREJ GURU KELAS O GAMPENGREJ GURU KELAS O GAMPENGREJ GURU KELAS O GAMPENGREJ GURU KELAS O GAMPENGREJ GURU KELAS O GAMPENGREJ GURU KELAS O GAMPENGREJ GURU KELAS O GAMPENGREJ GURU OLAH O RAGA GAMPENGREJ GURU KELAS O GAMPENGREJ GURU KELAS O GAMPENGREJ GURU KELAS O GAMPENGREJ GURU KELAS O GAMPENGREJ GURU MAPEL O OLAHRAGA GAMPENGREJ GURU KELAS O GAMPENGREJ GURU KELAS O GAMPENGREJ GURU KELAS O GAMPENGREJ GURU KELAS O GAMPENGREJ PENJASKES O GAMPENGREJ GURU KELAS SD O GAMPENGREJ GURU KELAS SD O GAMPENGREJ GURU KELAS SD O PLPG 2010 PLPG TAHUN 2011 PLPG TAHUN 2011 2009 2007 2008 2011 PORTOFOLIO 2010 PLPG 2010 PORTOFOLIO 2010 PLPG 2010 PORTO POLIO 2008 PORTO POLIO 2009 PORTO POLIO 2007 PLPG 2008 PLPG 2010 PLPG 2011 PLPG 2011 PLPG 2011 PORTOFOLIO 2008 PLPG 2011 PLPG 2011 PLPG 2011 PLPG/2009 PLPG/2007 PLPG/2009 PLPG/2007 PLPG/2008 PLPG/2011 PLPG/2011 PLPG/2011 PLPG / 2011 PLPG / 2011 PLPG 2010 PLPG 2007 PLPG 2008 01 April 1985 01 March 1988 01 June 1986 01 December 1981 01 January 1982 01 March 1988 01 January 1982 01 March 1988 01 April 1989 01 March 1991 01 March 1987 01 March 1988 01 March 1988 01 April 1989 01 March 1994 01 October 1980 01 March 1987 01 March 1987 01 November 1991 01 March 1987 12 JANUARI 1981 1 JANUARI 1982 3 JANUARI 1983 6 JANUARI 1986 Friday. KEDIRI 28 06 1959 L PEMBINA IV/a SDN GAMPENGREJO 2200 4033 7346 3530 0003 430902700112 08051302710124 KEDIRI 01 07 1956 P PEMBINA TK I IV/b SDN GAMPENGREJO 2201 6739739640300010 150702704502 11051302710948 KEDIRI 07 04 1961 P PEMBINA TK I IV/b SDN GAMPENGREJO 2202 2052 7285 4030 0023 150802712165 07051302700383 JEMBER 20 07 1960 P PEMBINA IV/a SDN GAMPENGREJO 2203 6650 7406 4330 0002 431002702653 09051302710264 SUKARTI.102 JL.Pd.SD. I IVb SDN NGEBRAK I 2193 9535 7416 4230 0013 150802712365 08051302710469 TITIK WIDAJATI.Pd KEDIRI 12 4 1959 L IV/A SDN JUGO 1 KECAMATAN MOJO MOJO GURU KELAS PLPG TAHUN 2011 2177 3938738639200032 1431102705133 11051302710420 HERI BUDI SANTOSO KEDIRI 6 6 1960 L III/B SDN JUGO 1 KECAMATAN MOJO MOJO GURU KELAS PLPG TAHUN 2011 2178 0445744646200013 1431102705189 11051302711003 WAKIJAN.PANGLIMA SUDIRMAN .203 b GAMPENGREJO DESA NGEBRAK KEC. JUMILAN.S. GAMPENGREJO DS.Pd KEDIRI 10 11 1962 L PEMBINA IV/a SDN SAMBIREJO 2222 0537 7366 3830 0013 150 602 701 284 06051302700150 Dra.Pd SITI DJUWARIYAH.102 JL.Pd KEDIRI 11 11 1968 P III/D SDN SAMBIRESIK DESA SAMBIRESIK 2218 7407 4464 6200 012 1431102702638 11051302711234 KEDIRI 8 4 1966 L III/D SDN SAMBIRESIK 2219 8853742644200002 1431102702580 11051302710796 KEDIRI 21 5 1964 L IVA SDN. AmAPd KEDIRI 16 TRENGGALE 10 K TRENGGALE 17 K KEDIRI 5 GURU PENJASKES GURU KELAS 1 1955 L PEMBINA IV/A SDN SUKOANYAR KECAMATAN MOJO MOJO GURU PENJAS PLPG TAHUN 2011 2176 0444737640200012 1431102701380 11051302710887 PUGUH PRASTYO.PANGLIMA SUDIRMAN . WANENGPATEN GAMPENGREJO KEDIRI DS. TURUS KEC. DIPONEGORO NO.102 JL. MUJOKO.NGEBRAK KEC. GAMPENGREJO Ds. SAMBIREJO KEC. S.A.Pd. SPd 4 1962 L PEMBINA IV/A SDN TAMBIBENDO I KECAMATAN MOJO MOJO GURU KELAS PLPG TAHUN 2011 2174 4449738640200013 1431102702518 11051302710351 DIDIK YUNARYADI. S.Ma 19 09 1957 P PEMBINA IV/a SDN NGEBRAK II 2196 2541 7396 4320 0003 431 002702650 10051302710465 SUKIRNO. S. DIPONEGORO NO.NGEBRAK KEC.Pd KEDIRI 27 4 53 P PEMBINA TK. TURUS KEC.S. April 01. S.I IV/b SDN SAMBIREJO 2223 3145 7386 4020 0013 150 802 712 223 08051302710227 SUJALMO. 1985 April 01. S. Monday. KEDIRI 20 08 1959 L PENATA III/c SDN GAMPENGREJO 2207 5547739640300023 150802700063 08051302710132 WAHYU WIDAYATI. S.I IV/b SDN TURUS 2208 6347737639300023 1431102703069 11051302710647 SISWATI KEDIRI 15 10 1959 P PEMBINA IV/a SDN TURUS 2209 1852762644300012 1431102703070 11051322011013 20 05 1964 P PEMBINA IV/a SDN TURUS 2210 5560746648200012 1431122003074 11051302710411 28 02 1968 L SDN TURUS 430902700907 09051302710078 13 3 1953 P IV/B SDN SAMBIRESIK 2212 6357 3763 9200 0022 150702705841 07051302700203 ABDUL KARIM.I PEMBINA TINGKAT I PEMBINA TINGKAT I PEMBINA TINGKAT I PEMBINA TINGKAT I PEMBINA PEMBINA TINGKAT I PENATA TINGKAT I PENATA TINGKAT I PEMBINA III/d 2211 7676 4573 1633 3000 000 PURWO RAHAYU.S.102 JL. S. Jl.Pd 2 7 1966 P PEMBINA IV/A SDN PETOK KECAMATAN MOJO MOJO GURU KELAS PLPG TAHUN 2011 2185 6451793964130033 1431102702251 11051302711310 DWI ARIANI. NETTY MURHAWATI SURABAYA 5 12 1958 P PEMBINA Tk. S.SD KEDIRI BAMBANG SASMITO HP.S. GAMPENGREJO Ds. S. S.Pd KEDIRI 10 8 1957 L IV/A SDN SAMBIRESIK DESA SAMBIRESIK 2216 9156 7376 4020 0000 1431102702637 08051306110042 Drs. I IVb SDN NGEBRAK I 2192 2759 7316 3230 0002 150620702079 06051302700149 SUDARMININGSIH.Pd KEDIRI 26 11 1968 P PENATA TK I III/D SDN PAMONGAN 1 KECAMATAN MOJO MOJO GURU KELAS PLPG TAHUN 2011 2190 3335743644300013 1431102701963 11051302710843 PARMI.102 JL.Pd. SUKARMIN.S. KEDIRI S.Pd KEDIRI 3 12 63 P PEMBINA IVa SDN NGEBRAK I 2194 8537 7436 4620 0023 1431122002291 11051322011026 TRIMO. TURUS KEC. GAMPENGREJO Ds. SUDARMAJI KEDIRI 24 8 1959 L IV/B SDN SAMBIRESIK DESA SAMBIRESIK 2217 8243 7466 4830 0010 1431102702639 11051302711154 KANESTRI.Si 13 8 1960 L PEMBINA Tk.102 JL. DIPONEGORO NO.Pd KEDIRI 29 10 1964 L PEMBINA IV/A SDN KRATON KECAMATAN MOJO MOJO GURU MAPEL PLPG TAHUN 2011 2188 6249743644200003 1431102701384 11051302710840 SUPENO. May 01.Pd KEDIRI 1 11 60 P PEMBINA TK.Pd KEDIRI 21 7 1958 P PEMBINA IV/A SDN MOJO KECAMATAN MOJO MOJO GURU KELAS PLPG TAHUN 2011 2183 3857742644300022 1431102702227 11051302710798 ISMIYATI. S.S.Pd NGANJUK 15 12 1961 P PEMBINA TK.ENDANG ENI WIHARTI NURLELA KUSUMA WARDHANY. WANENGPATEN GAMPENGREJO KEDIRI DS. ENDANG SUMARSIH. S. KEDIRI 18 03 1962 L PEMBINA IV/a SDN GAMPENGREJO 2204 0242 7426 4320 0013 1431102701534 11051302710185 NGANJUK 10 09 1964 L PEMBINA IV/a SDN GAMPENGREJO 2205 6548 7366 3730 0003 1431102701533 10051302710468 KEDIRI 16 12 1958 P PEMBINA IV/a SDN GAMPENGREJO 2206 9152737640200003 1431102705071 11051302710475 SUYITNO.S. TURUS KEC.Pd KEDIRI 30 4 1965 P PENATA TK I III/D SDN BLIMBING 2 KECAMATAN MOJO MOJO GURU KELAS PLPG TAHUN 2011 2181 1751742643200012 1431102701382 11051302710789 ARIS BINTORO. S.S. Dra. 1985 01 MARET 1983 01 DESEMBER 1981 01 OKTOBER 1980 01 DESEMBER 1981 01 APRIL 1985 01 MARET 1988 01 MARET 1978 01 MARET 1983 01 DESEMBER 1981 01 JANUARI 1982 01 JUNI 1986 01 MARET 1988 01 JULI 1977 01OKTOBER 1980 01 OKTOBER 1980 01 MARET 1977 01 JULI 1977 01 MARET 1987 01 NOPEMBER 01 1991 DESEMBER 1991 01 MARET 1987 01 MARET 1994 01 APRIL 1985 01 JULI 1979 01 JANUARI 1982 SMAN I GROGOL 09 August 2012 1 Tahap 3 1 SMAN I GROGOL 09 August 2012 2 Tahap 3 1 SMAN I GROGOL 09 August 2012 3 Tahap 3 1 SMA N I GROGOL 09 August 2012 4 Tahap 3 1 SMA N I GROGOL 09 August 2012 5 Tahap 3 1 SMAN I GROGOL 09 August 2012 6 Tahap 3 1 SMA N I GROGOL 09 August 2012 7 Tahap 3 1 SMA N I GROGOL 09 August 2012 8 Tahap 3 1 SMAN I GROGOL 09 August 2012 9 Tahap 3 1 SMAN I GROGOL 09 August 2012 10 Tahap 3 1 SMA N I GROGOL 09 August 2012 11 Tahap 3 1 SMAN I GROGOL 09 August 2012 12 Tahap 3 1 SMA N I GROGOL 09 August 2012 13 Tahap 3 1 SMAN I GROGOL 09 August 2012 14 Tahap 3 1 SMA N I GROGOL 09 August 2012 15 Tahap 3 1 SMA N I GROGOL 09 August 2012 16 Tahap 3 1 SMA N I GROGOL 09 August 2012 17 Tahap 3 1 SMAN I GROGOL 09 August 2012 18 Tahap 3 1 SMA N I GROGOL 09 August 2012 19 Tahap 3 1 SMA N I GROGOL 09 August 2012 20 Tahap 3 1 SMPN I GROGOL 09 August 2012 1 Tahap 1 1 SMPN I GROGOL 09 August 2012 2 Tahap 1 1 SMPN I GROGOL 09 August 2012 3 Tahap 1 1 SMPN I GROGOL 09 August 2012 4 Tahap 1 1 SMPN I GROGOL 09 August 2012 5 Tahap 1 1 SMPN I GROGOL 09 August 2012 6 Tahap 1 1 SMPN I GROGOL 09 August 2012 7 Tahap 1 1 SMPN I GROGOL 09 August 2012 8 Tahap 1 1 SMPN I GROGOL 09 August 2012 9 Tahap 1 1 SMPN I GROGOL 09 August 2012 10 Tahap 1 1 SMPN I GROGOL 09 August 2012 11 Tahap 1 1 SMPN I GROGOL 09 August 2012 12 Tahap 1 1 SMPN I GROGOL 09 August 2012 13 Tahap 1 1 SMPN I GROGOL 09 August 2012 14 Tahap 1 1 SMPN I GROGOL 09 August 2012 15 Tahap 1 1 SMPN I GROGOL 09 August 2012 16 Tahap 1 1 SMPN I GROGOL 09 August 2012 17 Tahap 1 1 SMPN I GROGOL 09 August 2012 18 Tahap 1 1 SMPN I GROGOL 09 August 2012 19 Tahap 1 1 SMPN I GROGOL 09 August 2012 20 Tahap 1 1 SMPN I GROGOL 09 August 2012 1 Tahap 2 1 SMPN I GROGOL 09 August 2012 2 Tahap 2 1 SMPN I GROGOL 09 August 2012 3 Tahap 2 1 SMPN I GROGOL 09 August 2012 4 Tahap 2 1 SMPN I GROGOL 09 August 2012 5 Tahap 2 1 SMPN I GROGOL 09 August 2012 6 Tahap 2 1 SMPN I GROGOL 09 August 2012 7 Tahap 2 1 SMPN I GROGOL 09 August 2012 8 Tahap 2 1 SMPN I GROGOL 09 August 2012 9 Tahap 2 1 SMPN I GROGOL 09 August 2012 10 Tahap 2 1 SMPN I GROGOL 09 August 2012 11 Tahap 2 1 SMPN I GROGOL 09 August 2012 12 Tahap 2 1 SMPN I GROGOL 09 August 2012 13 Tahap 2 1 .Pd KEDIRI KECAMATAN MOJO Jl.Pd KEDIRI 19 4 1964 L PEMBINA IV/A SDN BLIMBING 2 KECAMATAN MOJO MOJO GURU KELAS PLPG TAHUN 2011 2182 2053736638300013 1431102702210 11051302710886 KARTINAH. SPd 11 1960 L PENATA TK I III/D SDN PONGGOK KECAMATAN MOJO MOJO GURU KELAS PLPG TAHUN 2011 2175 5437733636200002 1431122005375 11051322010374 SUKADI.PANGLIMA SUDIRMAN . S. S. SAMBIREJO KEC.NGEBRAK KEC.102 DS.S.S.2171 5563739644200003 431022003285 10051322011001 JAELANI NGANJUK 31 12 1961 L PEMBINA IV/A SD N PONGGOK KECAMATAN MOJO MOJO 2172 2148741644200013 143110270400 11051302710879 KUSAINI.I IV/b SDN SAMBIREJO DESA SAMBIRESIK DS.GAMPENGREJO DESA SAMBIRESIK KEDIRI 7 2 1965 L PENATA III/C SDN. S.Pd KEDIRI TULUNGAG UNG KEDIRI 09 12 1961 L PEMBINA IV/a SDN NGEBRAK II 2197 4733 7426 4320 0022 4 310 022700221 10051302710556 JAWARI. 1985 April 01. Monday.Pd. M.203 b GAMPENGREJO DESA NGEBRAK KEC.203 b GAMPENGREJO DESA NGEBRAK KEC.S. S.Pd.S.Pd KEDIRI 17 9 1965 L PEMBINA IV/A SDN BLIMBING 2 KECAMATAN MOJO MOJO GURU KELAS PLPG TAHUN 2011 2189 1458741648300003 1431102702399 11051302711276 EKO PUJI ASTUTI.PANGLIMA SUDIRMAN . GAMPENGREJO Ds.Pd KEDIRI 21 4 1961 P IV/B SDN SAMBIRESIK DESA SAMBIRESIK 2214 2343 7346 3630 0010 150702708940 09051302710254 ISNATUN.PANGLIMA SUDIRMAN .GAMPENGREJO DS. GAMPENGREJO DS. GAMPENGREJO JL. S. S.Pd KEDIRI 13 11 1966 L PEMBINA PENATA MUDA TK I PEMBINA IV/A SDN KENITEN 1 KECAMATAN MOJO MOJO GURU KELAS PLPG TAHUN 2011 2179 9559743646300013 1431102705190 11051302711078 SRI DARWATI.WANENGPATEN 2221 4442 7406 4420 0003 431 002 702 669 10051302710495 HARI SETIADI.NGEBRAK KEC. SAMBIREJO KEC.WANENGPATEN 2220 7539743647200002 1431122005417 11051322011344 M.Pd 8 1963 L PENATA TK I III/D SDN PAMONGAN II KECAMATAN MOJO MOJO 2173 8742740642200012 1431102702950 11051302710612 SUGIANTO.S.Pd KEDIRI 3 3 1959 L IV/B SDN SAMBIRESIK DESA SAMBIRESIK 2213 5753 7396 3930 0000 430902700998 07051302700372 DWI KARTIASRINI. SH.Pd.GAMPENGREJO DS.Pd KEDIRI 27 12 1965 P PEMBINA IV/A SDN KENITEN 2 KECAMATAN MOJO MOJO GURU KELAS PLPG TAHUN 2011 2180 976274364630002 1431102701385 11051302711146 TOWIYAH.Pd KEDIRI 22 11 1962 L PEMBINA IV/a SDN NGEBRAK II 2199 1960 7376 5020 0002 150806100156 08051306110361 MASKUN YAHYA. DIPONEGORO NO.PANGLIMA SUDIRMAN .Pd SOFANA BUDI WIDODO.Pd.Pd NGANJUK 01 04 1964 L PEMBINA IV/a SDN NGEBRAK II 2198 4454 7406 4320 0003 1 0051322011011 10051322011011 SUGIH PITOYO. S. PENATA TK. Jl.GAMPENGREJO DS. 1987 Monday.203 b DESA NGEBRAK KEC.Pd.Pd 5 12 65 L PEMBINA IVa SDN NGEBRAK I 2195 9251 7356 3630 0003 431 002700354 10051302710890 KARYATI. S.Pd KEDIRI 3 10 1965 P PEMBINA IV/A SDN KEDAWUNG II 2191 9433 7386 4030 0013 15090270870095 08051302710109 SIH LUMINTU.pd KEDIRI 11 10 1956 P IV/B SDN SAMBIRESIK DESA SAMBIRESIK 2215 1427 3563 7200 013 150806112123 11051302710681 SUDIYO.RIFA’I. S.102 JL.PANGLIMA SUDIRMAN .S.Pd.S.

JOYO BOYO DS. JL. TEGALAN NO. GAMPENGREJO DS.Pd JOMBANG 31 10 1957 P PEMBINA IV/A SDN KARANGREJO II DESA KARANGREJO NGASEM GURU KELAS PORTOFOLIO 2009 1/1/1982 SMPN I NGASEM 09 August 2012 6 Tahap 2 1 PLPG 2008 PLPG 2008 PLPG 2010 PLPG 2011 PLPG 2011 PLPG 2011 PLPG 2011 . JASMANI O GAMPENGREJ GURU KELAS SD O GAMPENGREJ GURU KELAS O GAMPENGREJ GURU KELAS O GAMPENGREJ GURU KELAS O GAMPENGREJ GURU KELAS O GAMPENGREJ GURU KELAS O GAMPENGREJ GURU KELAS O GAMPENGREJ GURU KELAS O GAMPENGREJ GURU KELAS O GAMPENGREJ GURU KELAS O GAMPENGREJ GURU KELAS O GAMPENGREJ GURU KELAS O GAMPENGREJ GURU KELAS O GAMPENGREJ GURU KELAS O GAMPENGREJ GURU KELAS O GAMPENGREJ GURU KELAS O GAMPENGREJ GURU KELAS O GAMPENGREJ GURU KELAS O GAMPENGREJ GURU KELAS O GAMPENGREJ GURU KELAS O GAMPENGREJ GURU OR O GAMPENGREJ GURU KELAS O GAMPENGREJ GURU KELAS O GAMPENGREJ GURU KELAS O NGASEM GURU KELAS PLPG 2008 PLPG 2011 PLPG 2008 PLPG 2011 PLPG 2009 PLPG 2007 PLPG 2008 PLPG 2008 PLPG 2011 PLPG 2011 PLPG 2018 PLPG 2007 PORTOFOLIO 2010 PLPG 2011 PLPG 2011 PLPG 2007 PLPG 2011 PLPG 2007 PORTF 2010 PLPG 2011 PLPG 2010 01 JANUARI 1982 01 DESEMBER 1988 01 MARET 1983 01 AGUSTUS 1993 01 January 1982 01 July 1979 Friday. TEGALAN NO. NGASEM Jl. 07 KEC. I IV/B SDN NGASEM 2253 6745738639200012 150802700043 08051302710075 WINDARU S. GAMPENGREJO DS. SRI SUNARNIK KEDRI 10 05 1958 P PEMBINA TK I IV/b SDN PUTIH 2229 5645 7386 3930 0022 150702708648 07051302700328 KUSTIHANI KEDRI 13 03 1960 P PEMBINA TK I IV/b SDN PUTIH 2230 9440 7386 4030 0023 150802712145 08051302710088 08 11 1960 P PEMBINA TK I IV/b SDN PUTIH 2231 5146 7386 4030 0013 150802712222 08051302710226 14 08 1960 P PEMBINA TK I IV/b SDN PUTIH 2232 7746 7406 4130 0032 1431102702579 11051302710503 PRIMIATUN. GAMPENGREJO DS. GAMPENGREJO DS. GAMPENGREJO DS.GAMPENGREJO DS JONGBIRU KEC. Paron Jl. Pd 22 07 1963 P PEMBINA IV/A SDN NGASEM 2258 1246748652300003 1431102702290 11051302711449 INDRIATI. JOYO BOYO DS. JL. GAMPENGREJO DS. PUTIH KEC. GAMPENGREJO DS. PUTIH KEC.2224 2358 7406 4230 0013 150 802 712 266 08051302710286 TRI SUSILOWATI.Pd KOMARIYAH BLITAR 05 02 1971 P PEMBINA IV/a SDN KALIBELO 2240 4244745647200013 1431102703073 11051302711384 JUNARSO KEDIRI 12 09 1967 L PENATA TK. JOYO BOYO DS. TEGALAN NO.SD BLITAR 4 4 1967 P PENATA Tk. 2007 I JULI 1979 1 JANUARI 1982 1 MARET 1983 1 MARET 1983 1 MARET 1987 1 MARET 1988 1 PEBRUARI 1992 01 MARET 1991 01-03-1978 NGASEM GURU KELAS PORTOPOLIO 2008 01-07-1979 SMPN I NGASEM 09 August 2012 3 Tahap 1 1 NGASEM GURU KELAS PLPG 2008 01-12-1981 SMPN I NGASEM 09 August 2012 4 Tahap 1 1 NGASEM GURU KELAS PLPG 2009 01-12-1981 SMPN I NGASEM 09 August 2012 5 Tahap 1 1 NGASEM PENJASKES PORTOPOLIO 2010 01-04-1985 SMPN I NGASEM 09 August 2012 6 Tahap 1 1 NGASEM GURU KELAS PLPG 2010 01-04-1983 SMPN I NGASEM 09 August 2012 7 Tahap 1 1 NGASEM GURU KELAS PLPG 2011 01-11-1994 SMPN I NGASEM 09 August 2012 8 Tahap 1 1 NGASEM GURU KELAS PORTOFOLIO 2007 1-Mar-83 SMPN I NGASEM 09 August 2012 9 Tahap 1 1 DESA TOYORESMI NGASEM GURU KELAS PLPG 2007 1-Oct-80 SMPN I NGASEM 09 August 2012 10 Tahap 1 1 SDN TOYORESMI DESA TOYORESMI NGASEM GURU KELAS PORTOFOLIO 2010 1-Jan-82 SMPN I NGASEM 09 August 2012 11 Tahap 1 1 IV/a SDN TOYORESMI DESA TOYORESMI NGASEM GURU OR PORTOFOLIO 2010 1-Apr-85 SMPN I NGASEM 09 August 2012 12 Tahap 1 1 PEMBINA IV/a SDN TOYORESMI NGASEM GURU KELAS PLPG 2011 1-Mar-88 SMPN I NGASEM 09 August 2012 13 Tahap 1 1 P PEMBINA IV/A SDN KARANGREJO I NGASEM GURU KELAS PLPG 2007 01-03-1977 SMPN I NGASEM 09 August 2012 14 Tahap 1 1 1960 L PEMBINA TK I IV/B SDN KARANGREJO I NGASEM GURU KELAS PLPG 2008 01-01-1982 SMPN I NGASEM 09 August 2012 15 Tahap 1 1 02 1959 P PEMBINA IV/A SDN KARANGREJO I NGASEM GURU KELAS PLPG 2009 01-01-1982 SMPN I NGASEM 09 August 2012 16 Tahap 1 1 24 02 1963 P PEMBINA TK I IV/B SDN KARANGREJO I NGASEM GURU KELAS PORTOPOLIO 01-04-1985 SMPN I NGASEM 09 August 2012 17 Tahap 1 1 KEDIRI 04 09 1962 L PEMBINA IV/A SDN KARANGREJO I NGASEM GURU KELAS PLPG 2010 01-10-1980 SMPN I NGASEM 09 August 2012 18 Tahap 1 1 10051302710144 SRI SUPENI WIDJAJAYANI KEDIRI 11 01 1960 P PEMBINA IV/A SDN KARANGREJO I NGASEM GURU KELAS PLPG 2010 01-07-1979 SMPN I NGASEM 09 August 2012 19 Tahap 1 1 1431102701905 11051302711024 WINDIYATI KEDIRI 06 06 1965 P PEMBINA IV/A SDN KARANGREJO I NGASEM GURU KELAS PLPG 2011 01-03-1988 SMPN I NGASEM 09 August 2012 20 Tahap 1 1 2271 2442737639300012 1431102705154 '11051302710277 EKO WIDIYATI KEDIRI 01 10 1959 P IV/B SDN KARANGREJO I NGASEM GURU KELAS PLPG 2011 01-10-1980 SMPN I NGASEM 09 August 2012 1 Tahap 2 1 2272 553674464400002 1431102701906 11051302711208 SUNARTI KEDIRI 04 02 1966 P III/B SDN KARANGREJO I NGASEM GURU KELAS PLPG 2011 01-11-1991 SMPN I NGASEM 09 August 2012 2 Tahap 2 1 2273 6361740642300003 150802712330 08051302710405 ISTI ANJARIYAH KEDIRI 29 10 1962 P PEMBINA TK I PENATA MUDA TK I PEMBINA TK I IV/B SDN KARANGREJO I NGASEM GURU KELAS PLPG 2008 1/3/1983 SMPN I NGASEM 09 August 2012 3 Tahap 2 1 2274 7062738639300003 150702704472 07051302700330 SITI ZAMZAMAH. NGASEM Jl.S. NGASEM KARANGREJO KEC.I III/d SDN KALIBELO 2241 9143 73463 5300003 1507 02708941 07051302700204 DUMI ASRI NURUL LAILY KEDIRI 11 8 1956 P PEMBINA TK I IV/B SDN JONGBIRU 2242 5958 7316 33200002 4310 02700365 10051302710921 SUBROTO KEDIRI 1953 L PEMBINA TK I IV/B SDN JONGBIRU 2243 7157 7736 6383 00053 1431 102705132 11051302710222 SUKARTININGSIH 25 8 1958 P PEMBINA TK I IV/B SDN JONGBIRU 2244 4533 7386 39200023 4310 02702467 10051302710148 HARIYANTO 1 12 1960 L PEMBINA TK I IV/B SDN JONGBIRU 2245 5847 739643300002 1508 02712253 08051302710263 WINARTI JEMBER BANYUWAN GI KEDIRI 15 3 1961 P PEMBINA TK I IV/B SDN JONGBIRU 2246 4455 7356 38300003 1508 02712296 08051302710353 SUPADMI KEDIRI 27 11 1957 P PEMBINA TK I IV/B SDN JONGBIRU 2247 0362 7396 41300023 4310 22003266 10051322010972 SITI KHOIRIYAH KEDIRI 30 10 1962 P PEMBINA TK I IV/B SDN JONGBIRU 2248 8939 7436 43300002 1431 102701817 11051302711032 SUJIMIATI NGANJUK 7 6 1965 P PEMBINA IV/A SDN JONGBIRU 2249 2262 7436 44300023 1431 102701818 11051302711033 Dra NIK HAYAH 30 9 1965 P PEMBINA TK I IV/B SDN JONGBIRU 2250 8658 7416 44300002 1431 102701820 11051302711278 RUMIATI 25 3 1963 P PENATA TK I III/D SDN JONGBIRU 2251 2347741645300003 1431102702444 '11051302711123 MIATUN. JOYO BOYO DS. GAMPENGREJO DS. S. S. KALIBELO KEC.I III/d SDN SAMBIREJO 2227 8736 7456 4730 0022 143 110 270 2630 11051302711290 ANIK WIDYAWATI. PUTIH KEC. S.Pd KEDIRI 26 10 1962 P PEMBINA Tk. TEGALAN NO. KEPUHREJO KEC. NGASEM DESA TOYORESMI 2260 6342738639300013 150702705835 7051302700355 ENDANG WIWIK W KEDIRI 10 10 1960 P PEMBINA IV/b SDN TOYORESMI 2261 1554733639300003 431002700085 10051302710226 UTAMI LESTARI N KEDIRI 22 12 1959 P PEMBINA IV/b 2262 5443742643200013 431022001753 10051322011037 BAMBANG AGUS S KEDIRI 11 11 1964 L PEMBINA 2263 3438742644300012 1431102703039 11051302710927 SITI KOIRIAH KEDIRI 6 1 1964 P 2264 143473263630003 150702708936 07051302700198 DWI WORO SUSILOWATI MADURA 02 11 1955 2265 0533738641200023 150802712202 08051302710203 DJAWARDI KEDIRI 01 12 2266 3548737637300012 430902701042 09051302710328 Rr. KALIBELO KEC. TEGALAN NO. NGASEM KARANGREJO KEC.I IV/b SDN SAMBIREJO 2225 1546 7436 4630 0012 143 110 270 2629 11051302711043 ENDANG TEGAWATI. JL. NGASEM KARANGREJO KEC.Pd KEDIRI 21 12 1963 P PENATA Tk. 07 KEC. SAMBIREJO KEC. PUTIH KEC. JL. JL. KEPUHREJO KEC.GAMPENGREJO DS JONGBIRU KEC. NGASEM KARANGREJO KEC.GAMPENGREJO DS JONGBIRU KEC. SAMBIREJO KEC. S. NGASEM KARANGREJO KEC. PUTIH KEC. JOYO BOYO DS. GAMPENGREJO DS. GAMPENGREJO DS. I IV/B SDN NGASEM 2256 7953741642300012 431022001748 '10051322011022 SITI ZULAIKAH.GAMPENGREJO DESA PARON Kec.Pd BLITAR ERNANTI WAHYU UTAMI. S. S.Pd KEDIRI 14 2 1965 P PEMBINA IV/a SDN SAMBIREJO 2226 9553 7416 4230 0013 150 806 112 366 08051306110470 ISMASLAKAH. KEDIRI S. January 01.S. JOYO BOYO DS.Pd SIDOARJO 09 12 1960 L PEMBINA IV/a SDN PUTIH 2235 3733738639200012 150702705818 07051302700317 JARI. NGASEM Jl. S. NGASEM Jl. 07 KEC. NGASEM KARANGREJO KEC.Pd ROIKHANAH KEDIRI 14 04 1962 P PEMBINA IV/a SDN PUTIH 2233 9348 7426 4330 0013 1431102702581 11051302710809 SRI WIDAYATI KEDIRI 16 10 1964 P PEMBINA IV/a SDN PUTIH 2234 9541 7386 4120 0003 150806112304 08051306110365 SUASNAN HADI.GAMPENGREJO DS JONGBIRU KEC. S. SAMBIREJO KEC. JOYO BOYO DS.GAMPENGREJO DS JONGBIRU KEC. I IV/B SDN NGASEM 2254 3150738640200023 150802712166 08051302710125 ESMINARTO. JOYO BOYO DS.I III/d SDN SAMBIREJO 2228 1842 7366 3830 0032 150902708796 08051302710178 Dra. NGASEM KARANGREJO KEC. 07 KEC. GAMPENGREJO DS. KEPUHREJO KEC. GAMPENGREJO DS. GAMPENGREJO DS. Pd KEDIRI 13 04 1960 L PEMBINA TK. 07 KEC. JOYO BOYO DS. NGASEM DESA KARANGREJO KEC. Pd KEDIRI 09 10 1961 P PEMBINA TK. I IV/B SDN NGASEM 2255 8242739640300050 430902701024 09051302710306 WIWIK R. PUTIH KEC. TEGALAN NO. PUTIH KEC.Pd KEDIRI TULUNG AGUNG KEDIRI 15 10 1963 P PENATA TK I III d SDN Paron 2252 1542736638300012 150602702556 06051302700151 SULASTRI. TEGALAN NO. Pd KEDIRI 21 06 1963 P PEMBINA IV/A SDN NGASEM 2257 6054741642300013 431002702622 10051302710421 YULI ASTUTI. S. S. EDI PRAMONO KEDIRI 25 11 1958 L PEMBINA IV/A SDN KARANGREJO II DESA TOYORESMI JL. GAMPENGREJO DS. KEPUHREJO KEC.GAMPENGREJO DS JONGBIRU KEC. KARANGREJO KEC. S. NGASEM Jl.AGUNG 23 11 1964 P Pembina IV/a SDN KEPUHREJO 2239 8834749651300102 140702705838 07052702700251 MUKHSINATUN RAHMAWATI SUHARTI NINGSIH. JL. NGASEM KARANGREJO KEC. NGASEM Jl. S. 1982 01 December 1981 01 March 1983 01 March 1987 01 March 1983 1 JULI 1979 01 JANUARI 1975 01 MARET 1978 01 MARET 1988 01 APRIL 1993 01 MARET 1994 1 MARET 1977 I MARET 1978 1 JULI 1979 SMPN I GROGOL 09 August 2012 14 Tahap 2 1 SMPN I GROGOL 09 August 2012 15 Tahap 2 1 SMPN I GROGOL 09 August 2012 16 Tahap 2 1 SMPN I GROGOL 09 August 2012 17 Tahap 2 1 SMPN I GROGOL 09 August 2012 18 Tahap 2 1 SMPN I GROGOL 09 August 2012 19 Tahap 2 1 SMPN I GROGOL 09 August 2012 20 Tahap 2 1 SMPN I GROGOL 09 August 2012 1 Tahap 3 1 SMPN I GROGOL 09 August 2012 2 Tahap 3 1 SMPN I GROGOL 09 August 2012 3 Tahap 3 1 SMPN I GROGOL 09 August 2012 4 Tahap 3 1 SMPN I GROGOL 09 August 2012 5 Tahap 3 1 SMPN I GROGOL 09 August 2012 6 Tahap 3 1 SMPN I GROGOL 09 August 2012 7 Tahap 3 1 SMPN I GROGOL 09 August 2012 8 Tahap 3 1 SMPN I GROGOL 09 August 2012 9 Tahap 3 1 SMPN I GROGOL 09 August 2012 10 Tahap 3 1 SMPN I GROGOL 09 August 2012 11 Tahap 3 1 SMPN I GROGOL 09 August 2012 12 Tahap 3 1 SMPN I GROGOL 09 August 2012 13 Tahap 3 1 SMPN I GROGOL 09 August 2012 14 Tahap 3 1 SMPN I GROGOL 09 August 2012 15 Tahap 3 1 SMPN I GROGOL 09 August 2012 16 Tahap 3 1 SMPN I GROGOL 09 August 2012 17 Tahap 3 1 SMPN I GROGOL 09 August 2012 18 Tahap 3 1 SMPN I GROGOL 09 August 2012 19 Tahap 3 1 SMPN I GROGOL 09 August 2012 20 Tahap 3 1 SMPN I NGASEM 09 August 2012 1 Tahap 1 1 SMPN I NGASEM 09 August 2012 2 Tahap 1 1 NGASEM GURU KELAS PLPG TH. SAMBIREJO KEC. JL. S. 07 KEC. GAMPENGREJO DS JONGBIRU KEC. S. NGASEM DESA KARANGREJO NGASEM GURU KELAS PLPG 2008 12/1/1981 SMPN I NGASEM 09 August 2012 5 Tahap 2 1 2276 4363735638300003 4303902700137 09051302710324 NURSA'DIYAH. JOYO BOYO DS.Pd KEDIRI 01 04 1960 L Pembina TK I IV/b SDN KEPUHREJO 2236 733773263300003 431002700285 10051302710715 SAMINI KEDIRI 05 10 1954 P Pembina IV/a SDN KEPUHREJO 2237 0560735637300013 1431102702020 11051302710170 KEDIRI 28 12 1957 P Pembina TK I IV/b SDN KEPUHREJO 2238 6455742648300003 1431102702292 11051302710957 TL. Pd 14 09 1970 P PENATA III/D SDN NGASEM 2259 9452733635300003 150602701285 06051302700152 TITIK SUNDARI KEDIRI KOTA BAKTI ACEH KEDIRI 25 11 1955 P PEMBINA IV/b SDN TOYORESMI DS. JL.SRI UMI HANDAYANI KEDIRI 16 2267 5556741643300012 431002700197 10051302710504 HARIASIH KEDIRI 2268 2236740640200003 431002702474 10051302710160 SUDJOKO 2269 1443738639300012 431002702466 2270 3938743648300002 GAMPENGREJ GURU KELAS SD O GAMPENGREJ GURU KELAS SD O GAMPENGREJ PEND. NGASEM KARANGREJO KEC. Pd KEDIRI 10 02 1958 P PEMBINA TK.Pd BLITAR 30 7 1960 P PEMBINA Tk I IV/B SDN KARANGREJO II NGASEM GURU KELAS PORTOFOLIO 2007 1/1/1982 SMPN I NGASEM 09 August 2012 4 Tahap 2 1 2275 6457736639200003 150802712151 8051302710098 Drs. GAMPENGREJO DS. 07 KEC. Pd KEDIRI 18 08 1960 L PEMBINA TK. S. JL.Pd.GAMPENGREJO DS JONGBIRU KEC.GAMPENGREJO DS JONGBIRU KEC.GAMPENGREJO DS JONGBIRU KEC. GAMPENGREJO DS.S.

2011 1/4/1985 SMPN I NGASEM 09 August 2012 11 Tahap 3 1 2302 21467496511300023 1431102702885 11051302711295 SITI RUKAYAH KEDIRI 14 O8 1971 P PENATA MD. DOKO KEC. S.NGASEM DS. A. KEDIRI 10 12 1964 2285 5042738640300010 1431102703045 11051302710605 YULI ENIK SRI S. S. I IV/B SDN SUKOREJO I NGASEM GURU KELAS SD PLPG 2008 01-01-1982 SMPN I NGASEM 09 August 2012 18 Tahap 3 1 2309 0854 7396 4030 0012 150802712255 08051302710267 SARMI.Pd.Pd. 30 DS. I IV/B SDN SUMBEREJO I NGASEM GURU KELAS PLPG TH. NGASEM PURWOASRI GURU KELAS PLPG TAHUN 2011 01/06/1986 SMAN 1 PAPAR 09 August 2012 1 Tahap 1 1 PURWOASRI GURU KELAS PLPG TAHUN 2011 01/06/1986 SMAN 1 PAPAR 09 August 2012 2 Tahap 1 1 PURWOASRI GURU KELAS PLPG TAHUN 2011 01/06/1982 SMAN 1 PAPAR 09 August 2012 3 Tahap 1 1 PURWOASRI GURU KELAS PLPG TAHUN 2011 01/03/1987 SMAN 1 PAPAR 09 August 2012 4 Tahap 1 1 PURWOASRI GURU KELAS PLPG TAHUN 2011 01/03/1985 SMAN 1 PAPAR 09 August 2012 5 Tahap 1 1 PURWOASRI GURU KELAS PLPG TAHUN 2011 01/03/1987 SMAN 1 PAPAR 09 August 2012 6 Tahap 1 1 PURWOASRI GURU KELAS PLPG TAHUN 2011 01/03/1987 SMAN 1 PAPAR 09 August 2012 7 Tahap 1 1 PURWOASRI GURU KELAS PLPG TAHUN 2011 01/03/1987 SMAN 1 PAPAR 09 August 2012 8 Tahap 1 1 PURWOASRI GURU KELAS PLPG TAHUN 2011 01/03/1987 SMAN 1 PAPAR 09 August 2012 9 Tahap 1 1 PURWOASRI GURU KELAS PLPG TAHUN 2011 01/03/1987 SMAN 1 PAPAR 09 August 2012 10 Tahap 1 1 PURWOASRI GURU KELAS PLPG TAHUN 2011 01/03/1988 SMAN 1 PAPAR 09 August 2012 11 Tahap 1 1 PURWOASRI GURU KELAS PLPG TAHUN 2011 01/04/1989 SMAN 1 PAPAR 09 August 2012 12 Tahap 1 1 PURWOASRI GURU KELAS PLPG TAHUN 2011 01/04/1989 SMAN 1 PAPAR 09 August 2012 13 Tahap 1 1 PURWOASRI GURU KELAS PLPG TAHUN 2011 01/04/1989 SMAN 1 PAPAR 09 August 2012 14 Tahap 1 1 PURWOASRI GURU KELAS PLPG TAHUN 2011 01/03/1991 SMAN 1 PAPAR 09 August 2012 15 Tahap 1 1 PURWOASRI GURU KELAS PLPG TAHUN 2011 01/03/1991 SMAN 1 PAPAR 09 August 2012 16 Tahap 1 1 PURWOASRI GURU KELAS PLPG TAHUN 2011 01/11/1991 SMAN 1 PAPAR 09 August 2012 17 Tahap 1 1 PURWOASRI GURU KELAS PLPG TAHUN 2011 01/11/1991 SMAN 1 PAPAR 09 August 2012 18 Tahap 1 1 PURWOASRI GURU KELAS PLPG TAHUN 2011 01/12/1991 SMAN 1 PAPAR 09 August 2012 19 Tahap 1 1 . 2010 01-04-1985 SMPN I NGASEM SRI GANIWATI SMPN I NGASEM 09 August 2012 4 Tahap 3 1 2295 4737737638300002 1431102702878 11051302710189 KASWATI KEDIRI 05 04 1959 P PEMBINA TK. KEC. S. KEDIRI 28 05 1965 L PEMBINA IV/A SDN WONOTENGAH 2320 8543744647200013 1431122005035 11051322010855 SUDARSONO. PLPG 2011 1 JULI 1979. Pd. NGASEM DESA SUMBEREJO KEC.SUMBEREJO II NGASEM GURU KELAS PLPG TH. 2011 01-03-1988 SMPN I NGASEM 09 August 2012 7 Tahap 3 1 2298 8542738640200013 150802712144 08051302710087 MASYKUR MUSTOFA KEDIRI 10 12 1960 L PEMBINA TK I IV/b SDN. KEDIRI 28 09 1966 L PENATA TK I III/D SDN Merjoyo 2328 5861745648300002 1431102703043 11051302711221 SUDARMI. KEDIRI 15 05 1963 P PEMBINA TK.NGASEM DS.2008 1/12/1981 SMPN I NGASEM 09 August 2012 8 Tahap 3 1 2299 3160739640300033 430902700134 09051302710304 PONIYAH KEDIRI 28 O8 1961 P PEMBINA TK I IV/b SDN. KEDIRI 11 12 1966 L PEMBINA IV/A SDN BULU 2321 2454744646300013 1431102702482 11051302711005 KEDIRI 22 11 1966 L PEMBINA IV/A SDN Pesing 2322 3840743646300012 1431102702483 11051302711061 KEDIRI 08 05 1965 P PEMBINA IV/A SDN Pesing 2323 8938743644300010 1431102701413 11051302711062 KEDIRI 06 06 1965 P PEMBINA IV/B SDN Bulu 2324 9437743646200013 1431102702047 11051302711064 KEDIRI 05 11 1965 L PEMBINA IV/A SDN Ketawang I 2325 3662741642300012 1431102702000 11051302711114 SUMARNI.Pd. DOKO KEC. 2011 01-01-1982 SMPN I NGASEM 09 August 2012 6 Tahap 3 1 2297 3559743643200002 1431102702882 11051302710961 SARJUNINGTYAS BUDI W. KEDIRI 11 01 1965 P PEMBINA IV/A SDN KARANGPAKIS 2319 0860743646200012 1431122003136 11051322010834 GATOT MUNTALIP. KEDIRI 01 04 1962 P PEMBINA TK. KEDIRI 01 06 1963 L PEMBINA IV/A SDN SIDOMULYO 2316 5152741643300013 1431102703139 11051302710768 HARTATIK. 1431102703048 2291 . JL. 2011 01-03-1978 SMPN I NGASEM 09 August 2012 5 Tahap 3 1 2296 1457730641300012 1431102702879 11051302710430 YAYUK BUDI RAHAYU KEDIRI 25 01 1961 P PEMBINA TK. 150802712134 08051302710071 LILIK SUJIHARTATIK 2289 . Pd. 07051302700312 SRI WAHYUNI BOGOR 2288 . TUGUREJO.Pd MALANG 26 2 1967 L PENATA Tk I III/D 2282 7339747651200003 1431102701911 11051302711446 IMAM WAHYUDI. KEDIRI 27 02 1965 P PEMBINA IV/A SDN SUMBEREJO I NGASEM GURU KELAS PLPG TH. S. KANTIL 315 DS.5645738639300012. JL. 30 DS. S.SUMBEREJO II PLPG TH. 1 APRIL PLPG 2011 1985. Dra.836738640300012. KEDIRI 21 10 1964 P PEMBINA IV/A SDN WOROMARTO II 2314 3037741644200053 1431102701903 11051302710686 ABDUL MUNIF. PORTOFOLIO TH.SUMBEREJO II NGASEM GURU KELAS PLPG TH. S.NGASEM DS. KANTIL 315 DS. KEDIRI 10 11 1964 P PENATA TK I III/D SDN Tugu DS. NGASEM SUMBEREJO KEC. KANTIL 315 DS. KEC. TUGUREJO. Pd. A. NGASEM JL.NGASEM DS. NGASEM PLPG 2006 01-03-1974 SMPN I NGASEM 09 August 2012 14 Tahap 3 1 2305 7533731633300003 150702703707 07051302700173 SUPARTIYAH 12 1953 P PEMBINA TK I IV B SDN DOKO DS. 150702705815.2011 1/12/1981 SMPN I NGASEM 09 August 2012 10 Tahap 3 1 2301 7541740643300003 1431102702884 11051302710571 SUWANTINI KEDIRI O9 12 1962 P PEMBINA IV/a SDN.4453741643300013. S. I IV/B SDN SUKOREJO I NGASEM GURU KELAS SD PLPG 2008 01-03-1983 SMPN I NGASEM 09 August 2012 20 Tahap 3 1 2311 4033741642200013 1431102702733 11051302710632 BUDIONO.NGASEM DS. M. S. Pd. Pd. 1 APRIL PORTOFOLIO 2010 1985.NGASEM DESA SUMBEREJO KEC. S. 1 JANUARI PLPG 2011 1982. SUKOREJO KEC. S. SRI WAHYUNI.NGASEM JL.. S. JL.PLPG 2010 4/1/1985 SMPN I NGASEM 09 August 2012 7 Tahap 2 1 PLPG 2010 4/1/1985 SMPN I NGASEM 09 August 2012 8 Tahap 2 1 NGASEM GURU KELAS GURU PENJASKES GURU KELAS PLPG 2011 3/1/1987 SMPN I NGASEM 09 August 2012 9 Tahap 2 1 DESA KARANGREJO NGASEM GURU KELAS PLPG 2011 3/1/1983 SMPN I NGASEM 09 August 2012 10 Tahap 2 1 SDN KARANGREJO II DESA KARANGREJO NGASEM PENJASKES PLPG 2011 3/1/1988 SMPN I NGASEM 09 August 2012 11 Tahap 2 1 IV/A SDN KARANGREJO II NGASEM GURU KELAS PLPG 2011 10/1/1994 SMPN I NGASEM 09 August 2012 12 Tahap 2 1 PEMBINA TK I IV/b SDN TUGUREJO I NGASEM GURU KELAS PLPG 2010 01-04-1985 SMPN I NGASEM 09 August 2012 13 Tahap 2 1 L PENATA TK I III/d SDN TUGUREJO I NGASEM GURU KELAS PLPG 2011 01-11-1991 SMPN I NGASEM 09 August 2012 14 Tahap 2 1 1960 P PENATA TK I III/d SDN TUGUREJO I NGASEM GURU KELAS PLPG 1011 01-06-1986 SMPN I NGASEM 09 August 2012 15 Tahap 2 1 8 1963 L PENATA TK I III/d SDN TUGUREJO I NGASEM GURU KELAS PLPG 2010 01-04-1985 SMPN I NGASEM 09 August 2012 16 Tahap 2 1 14 2 1960 P PEMBINA TK I IV/b SDN TUGUREJO II NGASEM GURU KELAS DIKLAT 2007 1 JULI 1979 SMPN I NGASEM 09 August 2012 17 Tahap 2 1 SURABAYA 7 6 1959 P PEMBINA TK I IV/b SDN TUGUREJO II NGASEM GURU KELAS DIKLAT 2008 09 August 2012 18 Tahap 2 1 SURABAYA 21 11 1963 P PEMBINA TK I IV/b SDN TUGUREJO II NGASEM GURU KELAS SMPN I NGASEM 09 August 2012 19 Tahap 2 1 11051302710418 HINDUN AZIZAH KEDIRI 4 5 1960 P PEMBINA TK I IV/b SDN TUGUREJO II NGASEM GURU KELAS SMPN I NGASEM 09 August 2012 20 Tahap 2 1 1431102703046 11051302710237 ELLY SUKAYATI KEDIRI 13 3 1960 P PENATA TK I III/d SDN TUGUREJO II NGASEM GURU KELAS SMPN I NGASEM 09 August 2012 1 Tahap 3 1 2292 . KEDIRI 10 07 2286 0144741642200023 43100270285 10051302710528 SUSENO. KEDIRI 07 05 1963 L PEMBINA IV/A SDN KARANGPAKIS 2315 3933741643200012 1431102702891 11051302710762 SUNARDI. Pd. KEDIRI 30 03 1963 P PENATA TK I III/D SDN Kempleng II 2326 4448744646300012 1431102702484 11051302711153 SITI NOOR ANNAH.NGASEM DESA SUMBEREJO KEC. S. TUGUREJO. S.TK. S. MPd AHMAD NURYANI. SOEKARNO-HATTA NO. KEC. NGASEM SUMBEREJO KEC.Ma.1537731636300002. S.NGASEM DESA SUMBEREJO KEC. DOKO KEC. MPd. KEC. DOKO KEC. S. S. Pd. 1431102703047 11051302710359 SULISTYAWATI 5 2 1953 P PEMBINA TK I IV/b SDN TUGUREJO II NGASEM GURU KELAS SMPN I NGASEM 09 August 2012 2 Tahap 3 1 2293 . TUGUREJO. KEDIRI 22 05 1961 P PEMBINA TK. S.Pd 2279 8943742643300012 1431102701910 KEDIRI 11 6 1964 P PEMBINA IV/A SDN KARANGREJO II DESA KARANGREJO 2280 6442736640300003 1431102701909 11051302710472 MURTINI. KEDIRI 21 TRENGGALE 15 K KEDIRI 03 01 1959 L PEMBINA IV A SDN DOKO NGASEM GURU KELAS PLPG 2011 03-01-1978 SMPN I NGASEM 09 August 2012 17 Tahap 3 1 2308 1733 7606 4130 0020 150802712270 8051302710310 TATIK SITI HADIYAH. KEC. S. S. 30 DS. Pd. KEC. KEDIRI 31 01 1964 P PEMBINA IV/A SDN JANTOK II 2318 3443743644300012 1431102701904 11051302710822 SULISWATI. TUGUREJO. Pd.Ma KEDIRI 10 11 1958 P PEMBINA IV/A SDN KARANGREJO II 2281 3558745646200002 1431122001912 11051322011009 MINAL MAHADA. Pd. KANTIL 315 DS. KEDIRI 01 07 1963 L PEMBINA' IV/B SDN SIDOMULYO 2312 4356741643200013 1431102701766 11051302710638 MUJIONO. S. ANIS TAININ KHUIRIYAH. S. KEDIRI 12 08 1963 L 2284 9542742643200013 1431102702021 110513027111192 SAMSUL MUALIP. KEDIRI 16 01 1966 P PENATA TK I III/D SDN Pesing 2327 1260744647200013 1431102702236 11051302711217 YUSHADI.SUMBEREJO II NGASEM GURU KELAS PORTOPOLIO TH. KEDIRI 24 10 1963 L PEMBINA IV/A SDN PURWODADI I 2313 7353742644300003 1431102703141 11051302710653 SULISTYANINGSIH. S. I IV/B SDN SUMBEREJO I NGASEM GURU KELAS PLPG TH. KEC.Pd.9546738639300002.9939737639300012. NGASEM NO. KEDIRI 20 08 1963 P PEMBINA IV/A SDN WOROMARTO I 2317 3463742644300032 1431102701767 11051302710779 MULYANINGSIH. Pd. SUKOREJO JL.SUMBEREJO II NGASEM GURU KELAS PLPG TH. NGASEM NGASEM GURU KELAS PLPG 2008 01-12-1981 SMPN I NGASEM 09 August 2012 16 Tahap 3 1 2307 6435737638206002 1431102705056 11051302710186 SLAMET AGUNG S.NGASEM DESA SUMBEREJO KEC.Pd.2011 2303 1642735640200002 DESA KARANGREJO DESA TUGUREJO KEC NGASEM DESA TUGUREJO KEC NGASEM DESA TUGUREJO KEC NGASEM DESA TUGUREJO KEC NGASEM DS.Pd SRI YUNIARTI. S. PURWOASRI DESA SIDOMULYO KEC PURWOASRI DESA WOROMARTO KEC PURWOASRI DESA JANTOK KEC PURWOASRI DESA KARANGPAKIS KEC PURWOASRI DESA WONOTENGAH KEC PURWOASRI DESA BULU KEC PURWOASRI DESA PESING KEC PURWOASRI DESA PESING KEC PURWOASRI DESA BULU KEC PURWOASRI DESA KETAWANG KEC PURWOASRI DESA KEMPLENG KEC PURWOASRI DESA PESING KEC PURWOASRI DESA MERJOYO KEC PURWOASRI DESA TUGU KEC PURWOASRI DESA TUGU KEC PURWOASRI 2277 4043742643200013 431002702704 10051302710563 2278 8734740641200012 431022003295 10051322011016 KEDIRI 11 7 1964 L PEMBINA IV/A SDN KARANGREJO II DESA KARANGREJO NGASEM KEDIRI 2 4 1963 L PEMBINA IV/A SDN KARANGREJO II DESA KARANGREJO NGASEM 11051302710800 YUSUF SANUSI. 431002700215.Pd. KEDIRI 29 05 1997 P PENATA TK I III/D SDN Tugu 2329 4442742643300023 1431102703044 11051302711247 ANNA TRIMURTI. NGASEM NO.NGASEM DESA SUMBEREJO KEC. M. Pd.Pd KEDIRI 7 10 1969 L PEMBINA 2283 0144741642200023 43100270285 10051302710528 SUSENO. Pd. TUGUREJO. 10051302710536 2290 . TUGUREJO. SITI YUNAIFAH. NGASEM DESA SIDOMULYO KEC PURWOASRI DESA PURWODADI KEC PURWOASRI DESA WOROMARTO KEC PURWOASRI DESA KARANGPAKIS KEC.NGASEM DS. 1 JANUARI PLPG 2011 1982. SUMBEREJO KEC. NGASEM NGASEM GURU KELAS PLPG 2007 01-01-1976 SMPN I NGASEM 09 August 2012 15 Tahap 3 1 2306 6047739640200003 150802712173 08051302710145 TUDIONO 07 1961 L PEMBINA TK I IV B SDN DOKO DS.2009 1/12/1981 SMPN I NGASEM 09 August 2012 9 Tahap 3 1 2300 1240736638300013 11051302710325 110513022710325 PUJI UTAMI KEDIRI O8 O9 1958 P PEMBINA TK I IV/b SDN. 1431122003049 11051322010552 HADI ICHWAN 8 5 1958 L PEMBINA TK I IV/b SDN TUGUREJO II NGASEM PENJAS SMPN I NGASEM 09 August 2012 3 Tahap 3 1 2294 6534742643300022 431002702695 10051302710547 SRI SULASTRI KEDIRI MOJOKERT O KEDIRI 02 02 1964 P PEMBINA IV/A SDN SUMBEREJO I NGASEM GURU KELAS 1 JULI 1979. KEDIRI 12 2287 . Pd. I IV/B SDN SUKOREJO I NGASEM GURU KELAS SD PLPG 2008 01-01-1982 SMPN I NGASEM 09 August 2012 19 Tahap 3 1 2310 3847 7416 4230 0020 150802712375 08051302710482 TITIK REKNIYANTI.Pd MOCHAMAD NURHADI. SOEKARNO-HATTA KEC. Pd.5840736638200012. S.NGASEM DS. S. S..SUMBEREJO II NGASEM 1/8/1993 SMPN I NGASEM 09 August 2012 12 Tahap 3 1 1431122002886 11051322010212 ROCHMAN KEDIRI 10 O3 1957 L PEMBINA TK I IV/b SDN.I III/b SDN. SUKOREJO JL. Pd.Pd.. SOEKARNO-HATTA KEC. M.2011 1/7/1979 SMPN I NGASEM 09 August 2012 13 Tahap 3 1 2304 3243730632300003 150602702555 06051302700148 SRI WAHYUNINGSIH KEDIRI 11 09 1952 P PEMBINA IV A SDN DOKO NGASEM GURU KELAS GURU PENJASKES GURU KELAS PLPG TH. Pd. Pd. S. NGASEM SUMBEREJO KEC.

S. KEDIRI 27 03 1965 P PENATA 2331 9442743646300013 1431102705010 11051302711356 TRI KORIATIN. MEJONO KEC. BANJAREJO KEC. S. S. PLEMAHAN KEC. TEGOWANGI KEC. IV/B SDN SUKOHARJO PLEMAHAN DS. Pd. S. IV/A TK.Pd KEDIRI 10 03 1953 L PEMBINA TK I 2369 1148737638200013 430902701014 090513022710277 SUPARJI.Pd KEDIRI ENDAH SETYO WARDANI.Pd KEDIRI 11 4 1959 L PEMBINA TK I DESA BULU KEC PURWOASRI DESA BELOR KEC III/C SDN Belor PURWOASRI DESA KEMPLENG KEC III/B SDN Kempleng I PURWOASRI DESA MERJOYO KEC III/C SDN PESING PURWOASRI DESA KLAMPITAN KEC III/C SDN KLAMPITAN PURWOASRI DESA MEKIKIS KEC III/C SDN MEKIKIS PURWOASRI DESA PANDANSARI KEC III/C SDN PANDANSARI II PURWASRI DESA MUNENG KEC II/B SDN MUNENG I PURWOASRI SDN. IV/A SDN MOJOAYU PLEMAHAN DS. BANJAREJO KEC. MANIS PONOROGO 28 10 1962 P PEMBINA 2357 0559732634200013 150807200011 08051302710021 SUWARYANTO. S. DW MOJOKEREP PLEMAHAN DS. IV/B SDN KAYEN LOR PLEMAHAN DS.Pd JOMBANG 23 03 1960 P PEMBERI TK I 2363 7844747649300032 430902000047 09051302010022 PAELAH. IV/B SDN BOGO KIDUL PLEMAHAN DS. I IV/b SDN JAGUNG DS. S. WATES KEC. S.Pd KEDIRI 17 03 1959 P PEMBINA 2366 4741733634300002 430902700041 09051302710110 MAFTUCHAH. S. IV/A SDN BANJAREJO II PLEMAHAN DS. S.Pd KEDIRI 08 11 1954 P PEMBINA TK I 2365 1649737640300002 09051302710275 09051302710275 TUKIYEM. SURADI AL SUWANTO KEDIRI 13 08 1952 L PEMBINA 2346 1161742644200010 150702008740 07051302000010 SAPTO YUWONO.Pd 25 06 1961 L PEMBINA 2356 5360740643300003 08051306110418 08051306110418 Dra.Pd KEDIRI 29 08 1964 L PEMBINA 2347 2433748651303313 07051302000685 07051302000685 MUTROFIN. TEGOWANGI KEC.Pd SRI MULARSIH RAHAYU.Pd KEDIRI 17 07 1961 L PEMBINA TK I 2342 7253737639300023 150602702049 06051302700064 INMINAJENG. RINGINPITU KEC. BOGO KIDUL KEC. S. I IV/b SDN JAGUNG DS. I IV/b SDN JAGUNG DS. KEDIRI 10 11 1965 P 2332 4454746649300013 1431102701999 11051302711406 LILIS DJUWANA. IV/A SDN BANJAREJO II PLEMAHAN DS. PAGU PAGU GURU KLS SD PLPG 2011 3/1/1987 SMAN 1 PLEMAHAN 09 August 2012 5 Tahap 1 1 1966 L PEMBINA IV / A SDN WATES DS. RINGINPITU I KEC. JAMAL ABDUL MALIK. S. M. IV/B SDN LANGENHARJO I PLEMAHAN DS. .Pd KEDIRI 5 4 1963 P PEMBINA 2374 4141 7336 3430 0013 1431102703081 11051302710265 TARWIYAH KEDIRI 8 8 1955 P 2375 8045 7426 4420 0013 1431102703083 11051302710803 BASORI. BOGO KIDUL KEC.S. S. S. IV/B SDN TEGOWANGI PLEMAHAN DS. S. S. RUSMANTO. IV/B SDN NGINO PLEMAHAN DS.Pd AGUS SUYONO. KEDIRI 13 01 1968 P 2337 1753741643300022 1431102702234 11051302711467 HARTINI. IV/B SDN TEGOWANGI PLEMAHAN DS. IV/A SDN RINGINPITU II PLEMAHAN DS. JAGUNG PAGU GURU KELAS PF 1/1/1976 SMAN 1 PLEMAHAN 09 August 2012 10 Tahap 1 1 10051302710355 SUTIKNO. IV/B SDN BOGO KIDUL PLEMAHAN DS.Pd KEDIRI 21 09 1959 P PEMBINA TK I 2343 2448732634200002 07051302700222 07051302700222 16 01 1954 L PEMBINA TK I 2344 85607436440062 150702008545 07051302000072 28 02 1965 P PENATA TK I 2345 614573063120001 07051302700268 70502705791 MUKADI. PLEMAHAN KEC. IV/B SDN WONOKERTO PLEMAHAN DS. S. S. Pd. S. Pd. MOJOKEREP KEC. DS. IV/B SDN MEJONO PLEMAHAN DS. IV/B PLEMAHAN PLEMAHAN DS.Pd KEDIRI 11 4 1961 L Pembina Tk. KEDIRI 22 11 1968 P 2333 234747649300032 1431102702198 11051302711412 MUTIATUN. SEBET KEC. WATES KEC. LANGENHARJO KEC.Pd KEDIRI 01 11 1970 P PENGATUR 2348 634873763820003 150702705853 07051302700010 DARMANTO. S. IV/B SDN SEBET PLEMAHAN DS NGINO KEC. IV/B SDN NGINO PLEMAHAN DS. JAGUNG PAGU GURU KELAS PLPG 3/1/1974 SMAN 1 PLEMAHAN 09 August 2012 12 Tahap 1 1 . PUHJARAK KEC. S. MM SITI FARIDA NUR HAYATI. IV/B SDN PLEMAHAN II PLEMAHAN DS.Pd KEDIRI YAYUK ENDAH KURNIATI. TK KM SUKOHARJO PLEMAHAN DS. Pd. IV/B SDN PLEMAHAN I PLEMAHAN DS. ST KEDIRI 16 TRENGGALE 30 K KEDIRI 03 05 1972 L NON PNS 2351 7342738539300013 150702705820 07051302700320 Dra. Pd. KEDIRI 02 05 1969 P PENATA PENATA MUDA TK I PENATA 2334 3477476649300022 1431102702054 11051302711440 KEDIRI 15 01 1969 P PENATA 2335 5451744647200003 1431102702195 11051302711442 KEDIRI 19 11 1966 L PENATA 2336 2445746648300012 1431102702407 11051302711450 ASMINARTI. Pd.Pd KEDIRI 27 12 1954 L PEMBINA 2358 6438736637200012 150802712150 08051302710096 KUSTOWO. MOJOKEREP KEC. S. IV/B SDN PLEMAHAN I PLEMAHAN DS. IV/B SDN MEJONO PLEMAHAN IV / B SDN WATES DS.Pd 10 1969 L PEMBINA 2349 4962742645200000 150702704657 07051302700699 Drs. PAGU PAGU GURU KLS SD PLPG 2011 3/1/1988 SMAN 1 PLEMAHAN 09 August 2012 6 Tahap 1 1 11 1969 P PEMBINA IV / A SDN WATES DS. S. SUKOHARJO KEC. S.Pd Drs. MOJOAYU KEC. IV/A SDN RINGINPITU I PLEMAHAN DS. S. SD LESMONO.Pd KEDIRI 30 06 1958 P PENATA PENGATUR MUDA TK I PEMBINA TK I 2339 5558737638300003 150602702050 06051302700065 25 12 1959 P PEMBINA TK I 2340 9460737638300002 150602701256 06051302700067 28 01 1959 P PEMBINA TK I 2341 7049739641200013 150602701255 06051302700063 INTI SUMIJONI. RINGINPITU I KEC. SUJARWOKO.Pd KEDIRI 12 05 1969 P NON PNS 2364 644073263330003 430902700067 09051302710154 TUTIK SRIANI. KEDIRI S. WATES KEC. S. SDI AL ATSARY PLEMAHAN DS.Pd PASURUAN 20 08 1957 L PEMBINA TK I 2361 8543739640300012 150802712320 08051302710385 UMI KASANAH. WATES KEC. KAYEN LOR KEC. MEJONO KEC. KEDIRI 21 04 1963 P 2338 4962736637300002 150602702051 06051302700066 LISMIATI.Pd KEDIRI 06 01 1958 L PEMBINA TK I 2359 7358738640200003 08051306110198 08051306110198 Drs.Pd SUTIKNO.Pd KEDIRI 29 04 1958 P PEMBINA TK I 2371 174373763520002 430902700957 09051302710177 SUKIRNO.Pd KEDIRI 25 3 1963 P PEMBINA TK I IV / B SDN WATES 2373 9737741642300022 431002702618 10051302710414 MASRIATI. II/C TK. S. S.Pd 2380 3837733635300030 150702708551 07051302700176 2381 6743739641200012 431002702585 2382 6149730633200023 431002702765 III/C SDN BULU PURWOASRI GURU KELAS PLPG TAHUN 2011 01/03/1994 SMAN 1 PAPAR 09 August 2012 20 Tahap 1 1 PURWOASRI GURU KELAS PLPG TAHUN 2011 01/03/1994 SMAN 1 PAPAR 09 August 2012 1 Tahap 2 1 PURWOASRI GURU KELAS PLPG TAHUN 2011 01/03/1994 SMAN 1 PAPAR 09 August 2012 2 Tahap 2 1 PURWOASRI GURU KELAS PLPG TAHUN 2011 01/03/1994 SMAN 1 PAPAR 09 August 2012 3 Tahap 2 1 PURWOASRI GURU KELAS PLPG TAHUN 2011 01/07/1994 SMAN 1 PAPAR 09 August 2012 4 Tahap 2 1 PURWOASRI GURU KELAS PLPG TAHUN 2011 03/03/1994 SMAN 1 PAPAR 09 August 2012 5 Tahap 2 1 PURWOASRI GURU KELAS PLPG TAHUN 2011 01/03/1994 SMAN 1 PAPAR 09 August 2012 6 Tahap 2 1 PURWOASRI GURU KELAS PLPG TAHUN 2011 01/03/2003 SMAN 1 PAPAR 09 August 2012 7 Tahap 2 1 PLEMAHAN GURU KELAS PORTOFOLIO 2006 01-02-1977 SMAN 1 PAPAR 09 August 2012 8 Tahap 2 1 PLEMAHAN GURU KELAS PORTOFOLIO 2006 01-10-1980 SMAN 1 PAPAR 09 August 2012 9 Tahap 2 1 PLEMAHAN GURU KELAS PORTOFOLIO 2006 01-03-1978 SMAN 1 PAPAR 09 August 2012 10 Tahap 2 1 PLEMAHAN GURU KELAS PORTOFOLIO 2006 01-01-1982 SMAN 1 PAPAR 09 August 2012 11 Tahap 2 1 PLEMAHAN GURU KELAS PORTOFOLIO 2006 01-07-1979 SMAN 1 PAPAR 09 August 2012 12 Tahap 2 1 PLEMAHAN GURU KELAS PORTOFOLIO 2007 01-03-1978 SMAN 1 PAPAR 09 August 2012 13 Tahap 2 1 PLEMAHAN GURU KELAS PORTOFOLIO 2007 01-02-1986 SMAN 1 PAPAR 09 August 2012 14 Tahap 2 1 PLEMAHAN GURU KELAS PORTOFOLIO 2007 01-07-1979 SMAN 1 PAPAR 09 August 2012 15 Tahap 2 1 PLEMAHAN GURU KELAS PORTOFOLIO 2007 01-03-1986 SMAN 1 PAPAR 09 August 2012 16 Tahap 2 1 PLEMAHAN GURU KELAS PORTOFOLIO 2007 01-01-2008 SMAN 1 PAPAR 09 August 2012 17 Tahap 2 1 PLEMAHAN GURU KELAS PORTOFOLIO 2007 01-12-1981 SMAN 1 PAPAR 09 August 2012 18 Tahap 2 1 PLEMAHAN GURU KELAS PORTOFOLIO 2007 17-07-1996 SMAN 1 PAPAR 09 August 2012 19 Tahap 2 1 PLEMAHAN GURU KELAS PORTOFOLIO 2007 17-06-1997 SMAN 1 PAPAR 09 August 2012 20 Tahap 2 1 PLEMAHAN GURU KELAS PORTOFOLIO 2007 01-07-1979 SMAN 1 PAPAR 09 August 2012 1 Tahap 3 1 PLEMAHAN GURU KELAS PORTOFOLIO 2008 01-01-1982 SMAN 1 PAPAR 09 August 2012 2 Tahap 3 1 PLEMAHAN GURU KELAS PORTOFOLIO 2008 01-01-1982 SMAN 1 PAPAR 09 August 2012 3 Tahap 3 1 PLEMAHAN GURU KELAS PORTOFOLIO 2008 01-07-1979 SMAN 1 PAPAR 09 August 2012 4 Tahap 3 1 PLEMAHAN GURU KELAS GURU MATA PLEMAHAN PELAJARAN PLEMAHAN GURU KELAS PORTOFOLIO 2008 01-12-1981 SMAN 1 PAPAR 09 August 2012 5 Tahap 3 1 PORTOFOLIO 2008 01-03-1983 SMAN 1 PAPAR 09 August 2012 6 Tahap 3 1 PORTOFOLIO 2008 01-07-1979 SMAN 1 PAPAR 09 August 2012 7 Tahap 3 1 PLEMAHAN GURU KELAS PLPG 2008 01-07-1979 SMAN 1 PAPAR 09 August 2012 8 Tahap 3 1 PLEMAHAN PENJASKES PORTOFOLIO 2008 01-01-1982 SMAN 1 PAPAR 09 August 2012 9 Tahap 3 1 PLEMAHAN GURU KELAS PORTOFOLIO 2008 01-07-1979 SMAN 1 PAPAR 09 August 2012 10 Tahap 3 1 PLEMAHAN GURU KELAS PORTOFOLIO 2008 01-03-1983 SMAN 1 PAPAR 09 August 2012 11 Tahap 3 1 PLEMAHAN GURU KELAS PLPG 2009 01-07-1979 SMAN 1 PAPAR 09 August 2012 12 Tahap 3 1 PLEMAHAN GURU KELAS PLPG 2009 16-07-1996 SMAN 1 PAPAR 09 August 2012 13 Tahap 3 1 PLEMAHAN GURU KELAS PORTOFOLIO 2009 01-03-1978 SMAN 1 PAPAR 09 August 2012 14 Tahap 3 1 PLEMAHAN GURU KELAS PLPG 2009 01-08-1981 SMAN 1 PAPAR 09 August 2012 15 Tahap 3 1 PLEMAHAN GURU KELAS PLPG 2009 01-03-1977 SMAN 1 PAPAR 09 August 2012 16 Tahap 3 1 PLEMAHAN GURU KELAS PLPG 2009 01-12-1981 SMAN 1 PAPAR 09 August 2012 17 Tahap 3 1 PLEMAHAN GURU KELAS PLPG 2009 01-01-1975 SMAN 1 PAPAR 09 August 2012 18 Tahap 3 1 PLEMAHAN GURU KELAS PLPG 2009 01-12-1981 SMAN 1 PAPAR 09 August 2012 19 Tahap 3 1 PLEMAHAN GURU KELAS PLPG 2009 01-01-1982 SMAN 1 PAPAR 09 August 2012 20 Tahap 3 1 PAGU GURU KLS SD PLPG 2009 7/1/1979 SMAN 1 PLEMAHAN 09 August 2012 1 Tahap 1 1 DS. PLEMAHAN KEC.Pd KEDIRI 16 05 1959 L PEMBINA TK I 2370 9761736637300002 430902701041 09051302710327 UMI PURWANINGSIH.Pd KEDIRI 5 5 1955 P Pembina Tk. PAGU PAGU GURU KLS SD PLPG 2010 3/1/1983 SMAN 1 PLEMAHAN 09 August 2012 3 Tahap 1 1 PEMBINA IV / A SDN WATES DS. S. S. BOGO KIDUL KEC. S. S.Pd KEDIRI 13 7 1964 2376 1747744646200030 1431102703085 11051302710876 MARZUKI. TEGOWANGI KEC. TEGOWANGI KEC. DW MOJOKEREP PLEMAHAN DS. KEDIRI S. IV/A SDN BOGO KIDUL PLEMAHAN DS. SUKOHARJO KEC. IV/B SDN MOJOKEREP PLEMAHAN DS. PLEMAHAN KEC.Si NGANJUK 26 10 1960 L PEMBINA TK I 2360 6152735637200013 150802700036 08051302710063 AGUS BUDI SUHARJO. S. S. PAGU 2372 6657741642300012 431002702614 10051302710410 SRI HARIYANI. S. RINGINPITU KEC. M. Pd. S. PAGU PAGU GURU KLS SD PLPG 2011 10/1/1980 SMAN 1 PLEMAHAN 09 August 2012 4 Tahap 1 1 L PEMBINA IV / A SDN WATES DS. PAGU PAGU GURU KLS SD PLPG 2010 3/1/1983 SMAN 1 PLEMAHAN 09 August 2012 2 Tahap 1 1 IV / A SDN WATES DS. SUMARMI KEDIRI 10 10 1960 P PEMBINA TK I 2352 2552741641300003 150802712280 08051302710328 ZAENAB RONI. S. PAGU PAGU GURU KLS SD PLPG 2011 3/1/1994 SMAN 1 PLEMAHAN 09 August 2012 7 Tahap 1 1 18 12 1959 P Pembina Tk. S.Pd KEDIRI 12 12 1961 L PEMBINA 2368 9642731633200002 430902700893 09051302710049 SUPARMO. S. JAGUNG PAGU GURU KELAS PLPG 7/1/1979 SMAN 1 PLEMAHAN 09 August 2012 8 Tahap 1 1 KEDIRI 19 1 1961 L Pembina Tk. IV/A SDN PUHJARAK I PLEMAHAN DS. NGINO KEC. S. WATES KEC. WATES KEC. IV/A SDN BANJAREJO II PLEMAHAN DS. WATES KEC. Pd. I IV/b SDN JAGUNG DS. JAGUNG PAGU GURU KELAS PLPG 7/1/1979 SMAN 1 PLEMAHAN 09 August 2012 9 Tahap 1 1 SRI UTAMI.Pd SURABAYA 20 12 1963 P PEMBINA TK I 2353 0540739640300022 150802712239 08051302710244 02 1961 P PEMBINA TK I 150802700034 08051302710061 24 07 1956 P PEMBINA TK I 2355 7957739640200002 08051302710143 08051302710143 KEDIRI JOGJAKART A KEDIRI 06 2354 7056734635300003 SUPRINTIT. IV/B SDN PLEMAHAN II PLEMAHAN DS. BANJAREJO KEC. MOJOKEREP KEC. III/D TK. KAYEN LOR KEC. SDI AL ATSARY PLEMAHAN DS. S. JAGUNG PAGU GURU KELAS PLPG 3/1/1983 SMAN 1 PLEMAHAN 09 August 2012 11 Tahap 1 1 10051302710671 WARAS KEDIRI 17 8 1952 L Pembina IV/a SDN JAGUNG DS.2330 5659743646300010 1431102701414 11051302711347 SUMIYATUN. Pd 06 1964 L NON PNS 2350 7637750652200052 150702705848 07051302700700 ROHMAT. S.Pd KEDIRI 11 02 1961 P PEMBINA TK I 2362 2655738639300022 430902700968 09051302710206 WIJI SUTIYAH.Pd.Pd. SUDJARWATI.Pd KEDIRI 09 04 1955 P PEMBINA TK I 2367 6544739641200023 430902700124 09051302710292 ALI AL ALIYANTO. S. DW KAYEN LOR PLEMAHAN DS.Pd KEDIRI 15 4 2377 9448747649300043 1431102703088 11051302711438 KEDIRI 16 2378 3550737639300013 430902700950 0951302710168 KEDIRI 2379 2451739639200002 430902700947 09051302710164 MUJIANTI. WONOKERTO KEC.

S. S. KAYEN KIDUL KEC.DS. KAYEN SDN JAMBU 2 KIDUL DS. EULALIA RR ENDANG WAHYUNINGRUM AGUS WIBOWO S. KIDUL SDN BANGSONGAN 3 BANGSONGAN KEC. JL. EMBONG GEDE DS. JOYOBOYO SDN PADANGAN 1 PADANGAN KEC. I IV/b 2427 3541 7356 3630 0002 431 002702456 100 51302710118 SUMARMI. BALAI DESA DS. I IV/b 2401 3238 7386 4030 0022 150 602702547 060 51302700078 RETNO PUJIASTUTI KEDIRI 06 05 1960 P PEMBINA TK.PAPAR PAPAR GURU KELAS PLPG2011 01/03/1988 SMAN I PURWOASRI 09 August 2012 2 Tahap 1 1 SDN PAPAR 2 DESA PAPAR KEC. KAYEN JL.S.S. Pd KEDIRI 27 5 1962 L PEMBINA IV/a 2430 2633 7386 4330 0002 431 002702575 100 51302710342 SITI SULIKAH. SEMANDING KEC. BRUBUS DS. Pd KEDIRI 10 7 1958 P PEMBINA TK.S. PAPAR PAPAR GURU KELAS PLPG 2008 01/01/1982 SMAN I PURWOASRI 09 August 2012 4 Tahap 1 1 IV/B SDN PAPAR 3 DSN. BAYE SDN BAYE KEC. MUKUH KEC. SEMANDING KEC. BUNGKAL DS. BULUREJO DESA KEDIRI SDN SEMEN SEMEN KEC. DSN. JAMBU KEC. SEMAMBUNG KEC. I IV/b 2402 2334 7366 3920 0013 150 602702548 060 51302700079 Drs. KAYEN SDN SENDEN 1 KIDUL JL. BUNGKAL DS. KAYEN SDN MUKUH 1 KIDUL DS.Pd. KAYEN KIDUL DS.KAMBINGAN SDN KAMBINGAN KEC.DS. I IV/b 2417 8038 7396 4230 0003 150 802712392 080 51302710513 SULISTYOWATI. I IV/b 2409 1337 7426 4130 0003 150 802712228 080 51302710232 KARSINI. PAPAR PAPAR GURU KELAS PLPG 2007 01/03/1974 SMAN I PURWOASRI 09 August 2012 5 Tahap 1 1 .Pd KEDIRI 23 12 1966 P Non PNS III/d 2397 6054744647300013 430902700172 '09051302710849 SITI MASFUFAH. S.Pd KEDIRI 1 3 1960 P PEMBINA IV/a 2431 49607396413000012 1431102705297 11051302711179 KEDIRI 28 06 1961 P PEMBINA IV/A 2432 7635744646300022 1431102702424 11051302710988 KEDIRI 28 03 1966 P PEMBINA IV/A SDN PAPAR 2 2433 1105131020026 08051302710276 1961 P PEMBINA IV/A 08051302710276 08051302710276 8 1961 L PEMBINA TK. SDN KAYEN KIDUL KAYEN KIDUL DS. JL. SDN PADANGAN 3 PADANGAN KEC.Pd KEDIRI 29 06 1959 P PEMBINA TK.Pd KEDIRI 04 07 1964 P PEMBINA TK. I IV/b 2420 0042 7366 3830 0023 430 902700942 090 51302710156 HARIYANI. KAYEN SDN MUKUH 1 KIDUL DS. 11051302710446 ENING HARTATI KEDIRI 20 01. JOYOBOYO SDN PADANGAN 2 PADANGAN KEC. SEMANDING KEC. SEMAMBUNG KEC. KIDUL SDN SAMBIROBYONG 1 SAMBIROBYONG KEC. S. I IV/b 2415 1049 7416 4020 0003 150 806112382 080 51306110495 SUWARNO. KAYEN KIDUL DS. KEDIRI 06 07 1961 P PEMBINA IV/a 2418 8849 7396 4030 0002 140 802707440 140 802707440 TRI WINARTI. PEPAYA NO:. S. SDN SEMANDING PAGU DS. I IV/b 2410 0243 7396 4030 0023 150 802712264 080 51302710281 SUPARTI. 1963 P PEMBINA TK I IV/B PAGU 2391 9535-7466-4830-0032 1431122002703. KEDIRI JOGJAKART A KEDIRI 05 10 1961 L PEMBINA TK. PAGU DS. ANA SUSANTI RAHAYU. SDN SAMBIROBYONG 2 SAMBIROBYONG KEC. 1968 P PEMBINA IV /A 2392 5556-7446-4630-0012 1431102702702. Pd 19 4 1957 P PEMBINA IV/a 2408 1358 7406 4020 0003 150 802700078 080 51302710154 NGADIONO. SURYANI KEDIRI 09 11 1957 P PEMBINA TK. SENDEN KEC. KAYEN SDN JAMBU 2 KIDUL JL.PAPAR PAGU 2384 163573964330002 10 1952 P PEMBINA TK. SDN BANGSONGAN 2 BANGSONGAN KEC. SDN SEMAMBUNG KAYEN KIDUL NO:. SEMANDING KEC.Pd KEDIRI 20 01 1962 P PEMBINA TK I IV/b 2394 2461738640200002 150702708553 07051302700349 Drs. Trunojoyo Ds. S. S. NGANJUK 17 05 1961 P PEMBINA IV/a 2419 1938 7346 3620 0022 430 902700028 090 51302710095 SUGENG. MUKUH KEC. KEDIRI DS. KAYEN SDN JAMBU 1 KIDUL DS. Pd KEDIRI 6 6 1956 L PEMBINA TK. Pagu SLB BHAKTI PEMUDA Jl. I IV/b 2422 4037 7376 3930 0033 430 902700965 090 51302710192 SUPARTI. SDN BANGSONGAN 2 BANGSONGAN KEC.DS. S. I IV/b 2404 6551 7396 4030 0012 150 702704493 070 51302700369 Dra. PAGU Bulupasar Kec. JOYOBOYO NO:. KAYEN SDN SENDEN 1 KIDUL SDN PAPAR 2 DESA PAPAR KEC.Pd MADIUN 12 TRENGGALE 28 K MAGETAN 13 02 2434 9160 7396 4120 0013 SIH SULAIMAH. I IV/b 2428 4547 7406 4120 0022 431 002700111 100 51302710292 SUKARNO.I PAGU PAGU PAGU PAPAR GURU KELAS PLPG2011 01/11/1991 SMAN I PURWOASRI 09 August 2012 1 Tahap 1 1 DESA PAPAR KEC.DS. JAGUNG DS.Pd DS.IMAM SAMPURNO KEDIRI 29 1 1960 L PEMBINA TK I IV/b 2395 4852738639200012 150880012752 '08051380011162 ENDRO NUGROHO. SDN KAYEN KIDUL KAYEN KIDUL NO:. S. S. PAGU Bulupasar Kec.Pd KEDIRI 16 06 1963 L PEMBINA TK. DS. JL. Pd LAMONGAN 12 5 1957 L PEMBINA TK.DS.Pd. JOYOBOYO TK DW SAMBIROBYONG SAMBIROBYONG KEC.Pd. KAYEN KIDUL DSN. 11051322011012 ENDANG BIDAYATI KEDIRI 03.Pd KEDIRI 5 7 1959 P PEMBINA TK. S. JOYOBOYO NO:. KAYEN KIDUL SDN SAMBIROBYONG 2 SAMBIROBYONG KEC. KEDIRI 11 09 1961 P PEMBINA TK.KAMBINGAN SDN KAMBINGAN KEC. SENDEN KEC. S. KAYEN SDN SENDEN 2 KIDUL DS. SEMAMBUNG KEC. S. 1966 P PEMBINA IV /A 2393 34527406 40300002 150802700079 08051302710155 ARIYANTI WINARSIH. PAGU KAB. S.Pd.Pd KEDIRI 22 07 1966 P Non PNS III/a 2398 0348 7356 3820 0013 150 602702542 060 51302700073 SUJIYO. BULUREJO DESA KEDIRI SDN SEMEN SEMEN KEC. I IV/b 2423 9342 7376 3920 0033 430 902700990 090 51302710234 SLAMET SANTOSO 10 1959 L PEMBINA IV/a 2424 8546 7386 4120 0003 430 902701016 090 51302710283 SUPRIYANTO.Pd KEDIRI 27 9 1966 L Penata III/c SDN JAGUNG GURU KELAS PLPG 150806100105 10051302010002 SUPRAPTI KEDIRI 03 03 1961 P PEMBINA TK1 IV/b SDN SEMANDING PAGU GURU PENJAS LULUS PORTOPOLIO 2385 914273363420003 431002702917 10051302710932 SURAT KEDIRI 10 08 1955 L PEMBINA TK1 IV/b PAGU GURU KELAS PLPG 2010 2386 883773863900042 1431102700467 11051302710239 KOMARIATI KEDIRI 05 05 1960 P PEMBINA TK1 IV/b PAGU GURU KELAS PLPG 2011 2387 8533742644300012 1431102700470 11051302711042 SITI SUMARNI KEDIRI 01 02 1964 P PEMBINA IV/a PAGU GURU KELAS PLPG 2011 2388 3849736638200012 1431102700468 11051302710394 DARMINTO KEDIRI 17 05 1958 L PEMBINA IV/a PAGU GURU KELAS PLPG 2011 2389 0047742644200023 1431102700469 11051302711030 PARNYOTO KEDIRI 15 07 1964 L PEMBINA IV/a PAGU GURU KELAS PLPG 2011 2390 5452-7416-4130-0002 1431102702393. KAYEN KIDUL KEC. BRUBUS DS. PACITAN 20 05 1960 L PEMBINA IV/a 2413 5944 7406 4220 0042 150 802712348 080 51302710442 PARYONO. S. SDN SEMAMBUNG KAYEN KIDUL NO:. JL. S.Pd. JL. I IV/b 2429 2859 7406 4120 0012 431 002700115 100 51302710301 SUKARLAN. DSN. KAYEN KIDUL DS. KAYEN KIDULKEC. 11051302711065 ENDAH PURWATI KEDIRI 24 02. SDN SEMAMBUNG KAYEN KIDUL JL. DSN. JL. JOYOBOYO SDN PADANGAN 3 PADANGAN KEC.PAPAR PAPAR GURU KELAS PLPG2011 3/1/1987 SMAN I PURWOASRI 09 August 2012 3 Tahap 1 1 IV/A SDN PAPAR 3 DSN. SDN SEMANDING PAGU DS. I IV/b 2407 7751 7356 3730 0002 150 702008537 070 51302000018 MARIANIK. KAYEN KIDUL DS. MUKUH KEC. KAYEN KIDUL JL. KEDIRI 12 06 1962 L PEMBINA TK. Pagu SLB BHAKTI PEMUDA Jl.Pd KEDIRI 13 03 1960 P PEMBINA TK.Pd. SDN SEMANDING PAGU DS. KAYEN KIDUL SDN SUKOHARJO SUKOHARJO KEC.S.SMAN 1 PLEMAHAN 09 August 2012 13 Tahap 1 1 SMAN 1 PLEMAHAN 09 August 2012 14 Tahap 1 1 SMAN 1 PLEMAHAN 09 August 2012 15 Tahap 1 1 SMAN 1 PLEMAHAN 09 August 2012 16 Tahap 1 1 SMAN 1 PLEMAHAN 09 August 2012 17 Tahap 1 1 SMAN 1 PLEMAHAN 09 August 2012 18 Tahap 1 1 SMAN 1 PLEMAHAN 09 August 2012 19 Tahap 1 1 027-GURU KLAS PLPG 2011 3/1/1994 01 JANUARI 1982 01 MARET 1978 01 JULI 1979 01 APRIL 1989 01 JANUARI 1982 01 MARET 1988 01-01-1982. JOYOBOYO SDN SAMBIROBYONG 1 SAMBIROBYONG KEC.Pd KEDIRI 16 10 1957 L PEMBINA TK. MUKUH KEC. S. Trunojoyo Ds. S. SMAN 1 PLEMAHAN 09 August 2012 20 Tahap 1 1 PAGU 220-PENJASKES PLPG 2011 01-03-1988. SEKARAN SDN SEKARAN KAYEN KIDUL DS. KAYEN SDN MUKUH 2 KIDUL DS. 01 December 1981 01 October 1980 1-Jan-95 SMAN 1 PLEMAHAN 09 August 2012 5 Tahap 2 1 Portofolio 2007 10-Nov-93 SMAN 1 PLEMAHAN 09 August 2012 6 Tahap 2 1 Portofolio 2009 10-Nov-93 SMAN 1 PLEMAHAN 09 August 2012 7 Tahap 2 1 KAYENKIDUL GURU KELAS PORTOFOLIO 2006 3/1/1978 SMAN 1 PLEMAHAN 09 August 2012 8 Tahap 2 1 KAYENKIDUL GURU KELAS PLPG 2006 12/1/1981 SMAN 1 PLEMAHAN 09 August 2012 9 Tahap 2 1 KAYENKIDUL GURU KELAS PLPG 2006 1/12/1981 SMAN 1 PLEMAHAN 09 August 2012 10 Tahap 2 1 KAYENKIDUL GURU KELAS PLPG 2006 3/1/1983 SMAN 1 PLEMAHAN 09 August 2012 11 Tahap 2 1 KAYENKIDUL GURU KELAS PLPG 2006 12/1/1981 SMAN 1 PLEMAHAN 09 August 2012 12 Tahap 2 1 KAYENKIDUL GURU KELAS PLPG 2006 10/1/1982 SMAN 1 PLEMAHAN 09 August 2012 13 Tahap 2 1 KAYENKIDUL GURU KELAS PORTOFOLIO 2007 10/1/1980 SMAN 1 PLEMAHAN 09 August 2012 14 Tahap 2 1 KAYENKIDUL GURU KELAS PORTOFOLIO 2007 12/1/1981 SMAN 1 PLEMAHAN 09 August 2012 15 Tahap 2 1 KAYENKIDUL GURU KELAS PLPG 2007 3/1/1978 SMAN 1 PLEMAHAN 09 August 2012 16 Tahap 2 1 KAYENKIDUL GURU KELAS PORTF 2007 2/1/1984 SMAN 1 PLEMAHAN 09 August 2012 17 Tahap 2 1 KAYENKIDUL GURU KELAS PORTOFOLIO 2008 12/1/1981 SMAN 1 PLEMAHAN 09 August 2012 18 Tahap 2 1 KAYENKIDUL GURU KELAS PLPG 2008 1/1/1982 SMAN 1 PLEMAHAN 09 August 2012 19 Tahap 2 1 KAYENKIDUL GURU KELAS PLPG 2008 1/1/1982 SMAN 1 PLEMAHAN 09 August 2012 20 Tahap 2 1 KAYENKIDUL GURU KELAS PORTOFOLIO 2008 1/1/1982 SMAN 1 PLEMAHAN 09 August 2012 1 Tahap 3 1 KAYENKIDUL PENJASKES PLPG 2008 3/1/1983 SMAN 1 PLEMAHAN 09 August 2012 2 Tahap 3 1 KAYENKIDUL GURU KELAS PLPG 2008 3/1/1983 SMAN 1 PLEMAHAN 09 August 2012 3 Tahap 3 1 KAYENKIDUL GURU KELAS PORTOFOLIO 2008 3/1/1983 SMAN 1 PLEMAHAN 09 August 2012 4 Tahap 3 1 KAYENKIDUL PENJASKES PLPG 2008 3/1/1983 SMAN 1 PLEMAHAN 09 August 2012 5 Tahap 3 1 KAYENKIDUL GURU KELAS PLPG 2008 10/1/1983 SMAN 1 PLEMAHAN 09 August 2012 6 Tahap 3 1 KAYENKIDUL GURU KELAS PLPG 2008 3/1/1983 SMAN 1 PLEMAHAN 09 August 2012 7 Tahap 3 1 KAYENKIDUL GURU KELAS PORTOFOLIO 2008 10/1/1980 SMAN 1 PLEMAHAN 09 August 2012 8 Tahap 3 1 KAYENKIDUL GURU KELAS PORTOFOLIO 2009 3/1/1977 SMAN 1 PLEMAHAN 09 August 2012 9 Tahap 3 1 KAYENKIDUL GURU KELAS PLPG 2009 3/1/1978 SMAN 1 PLEMAHAN 09 August 2012 10 Tahap 3 1 KAYENKIDUL GURU KELAS PLPG 2009 7/1/1979 SMAN 1 PLEMAHAN 09 August 2012 11 Tahap 3 1 KAYENKIDUL GURU KELAS PLPG 2009 7/1/1979 SMAN 1 PLEMAHAN 09 August 2012 12 Tahap 3 1 KAYENKIDUL GURU KELAS PLPG 2009 10/1/1980 SMAN 1 PLEMAHAN 09 August 2012 13 Tahap 3 1 KAYENKIDUL GURU KELAS PLPG 2009 12/1/1981 SMAN 1 PLEMAHAN 09 August 2012 14 Tahap 3 1 KAYENKIDUL GURU KELAS PLPG 2009 3/1/1981 SMAN 1 PLEMAHAN 09 August 2012 15 Tahap 3 1 KAYENKIDUL GURU KELAS PLPG 2009 1/1/1982 SMAN 1 PLEMAHAN 09 August 2012 16 Tahap 3 1 KAYENKIDUL GURU KELAS PLPG 2010 3/1/1978 SMAN 1 PLEMAHAN 09 August 2012 17 Tahap 3 1 KAYENKIDUL GURU KELAS PORTOFOLIO 2010 3/1/1983 SMAN 1 PLEMAHAN 09 August 2012 18 Tahap 3 1 KAYENKIDUL GURU KELAS PORTOFOLIO 2010 1/1/1982 SMAN 1 PLEMAHAN 09 August 2012 19 Tahap 3 1 KAYENKIDUL GURU KELAS PLPG 2010 3/1/1983 SMAN 1 PLEMAHAN 09 August 2012 20 Tahap 3 1 2383 3259744646200013 143112701736 11051302711365 SURYADI.Pd. 02. SMAN 1 PLEMAHAN 09 August 2012 1 Tahap 2 1 PAGU 027-GURU KLAS PLPG 2011 SMAN 1 PLEMAHAN 09 August 2012 2 Tahap 2 1 PAGU GURU KELAS PORTOFOLIO 2008 SMAN 1 PLEMAHAN 09 August 2012 3 Tahap 2 1 PAGU GURU KELAS Guru Pendidikan Luar Biasa Guru Pendidikan Luar Biasa Guru Kelas PORTOFOLIO 2008 SMAN 1 PLEMAHAN 09 August 2012 4 Tahap 2 1 PLPG 2008 01-04-1989.S.I 2435 4345 7306 3230 0003 06051302700050 06051302700050 SUNARSI S. SDN SEMANDING PAGU DS. S. I IV/b 2411 9444 7406 4120 0012 150 802700119 080 51302710287 Drs. EMBONG GEDE DS. LAGIATI. PAGU KAB. S. KAYEN KIDUL DS. KAYEN KIDUL DS. Pagu DS. I IV/b 2399 1635 7366 3620 0002 150 602702543 060 51302700074 IMAM MAKRUS. SDN KAYEN KIDUL KAYEN KIDUL NO:. KAYEN KIDUL KEC. Pd NGANJUK 15 02 1962 L PEMBINA TK.Pd. JAMBU KEC.Pd NGANJUK 20 05 1960 L/P Pembina IV/a 2396 1555744647300013 150708004658 '07051380000705 Dra. 26 10` 1962 P PEMBINA TK. I IV/b 2421 0952 7386 3930 0022 430 902700964 090 51302710191 TITIK SUNARTIYAH NGANJUK 20 6 1960 P PEMBINA TK.S. S. I IV/b 2426 8844 7356 3820 0032 430 902701038 090 51302710323 FAUZIN.PAGU SLB BHAKTI PEMUDA Jl. JAMBU KEC. PACITAN 17 07 1963 L PEMBINA IV/a 2416 4036 7426 4230 0003 150 802712387 080 51302710500 SUNARSIH.Pd KEDIRI 26 12 1960 P PEMBINA IV/a 2406 1441 7356 3730 0013 150 702705769 070 51302700236 Dra. I IV/b 2405 5558 7386 4030 0013 150 702708563 070 51302700011 NANIK SUPARMI. JAMBU KEC. SUHARTATININGSIH KEDIRI 19 02 1961 P PEMBINA TK. PAGU KAB. KAYEN JL. Pd 12 1960 L PEMBINA IV/a 2425 6739 7396 4030 0022 430 902701029 090 51302710313 WIDJINING RAHAYU NGAWI 10 TRENGGALE 14 K KEDIRI 7 4 1961 P PEMBINA TK.S. KAYEN SDN MUKUH 2 KIDUL DS. KAYEN KIDUL DS.DS.DS. S. KAYEN SDN JAMBU 1 KIDUL DS.Pd. I IV/b 2414 9948 7416 4220 0012 150 802700205 080 51302710489 MARDIONO. SEMANDING KEC. PAGU Bulupasar Kec. Trunojoyo Ds. GATOT SUHARYONO KEDIRI 01 10 1958 L PEMBINA IV/a 2403 7645 7386 4030 0022 150 602702550 060 51302700081 MUNAFI'AH.Pd.Pd KEDIRI 9 2 1957 P PEMBINA TK. SEMANDING KEC. SENDEN KEC. S. KAYEN KIDUL KEC. I IV/b 2412 2852 7386 4020 0032 150 806112311 080 51306110374 SUDIBYO.Pd KEDIRI 03 03 1958 L PEMBINA IV/a 2400 1961 7376 3830 0012 150 602702544 060 51302700075 LILIK YUNIARTIN. S. SDN SEMANDING PAGUBULUREJO DESA DSN. EMBONG GEDE DS. SDN SEMEN SEMEN KEC.DS.PAGU DS.S. SDN KAYEN KIDUL KAYEN KIDUL NO:. DIDIK USMANTO PADANG 12 01 1962 L PEMBINA TK.

JANTI KEC.S. NGAMPEL KEC.I IV/B SDN NGAMPEL II PAPAR GURU KELAS PLPG 01/12/1981 SMAN I PURWOASRI 09 August 2012 20 Tahap 1 1 2451 1558741641200003 1431102702278 11051302710621 AGUNG RIYONO. I IV/B SDN PURWOTENGAH 2 PAPAR GURU KELAS PLPG /2008 01/01/1982 SMAN I PURWOASRI 09 August 2012 14 Tahap 3 1 2485 2149740642300030 1431102702578 11051302711320 NANIK SUKASMINI.I IV/B SDN NGAMPEL II PAPAR PENJAS PLPG 01/03/1987 SMAN I PURWOASRI 09 August 2012 19 Tahap 1 1 2450 2656739642300002 1431102702277 11051302710353 NANIK MUJIANI. JANTI KEC. S.S.Pd. S.Pd.PD.Pd. JANTI KEC. I IV/B SDN KEPUH 1 Ds. NGAMPEL KEC. Kec.I IV/B SDN MINGGIRAN 2 PAPAR GURU KELAS PLPG 2008 01/01/1982 SMAN I PURWOASRI 09 August 2012 2 Tahap 3 1 2473 0849740641300022 150802712273 08051302710314 17 05 1962 P PEMBINA TK. S. I IV/B SDN KEPUH 1 Ds.PAPAR PAPAR GURU KELAS PLPG 2007 7/1/1979 SMAN I PURWOASRI 09 August 2012 16 Tahap 1 1 2447 4655742644300012 1431102705256 1105 13027111 31 CICIK SUMARTI KEDIRI 23 3 1964 P PEMBINA IV/A SDN NGAMPEL I Ds. PAPAR PAPAR GURU KELAS PLPG 2010 01/03/1983 SMAN I PURWOASRI 09 August 2012 13 Tahap 1 1 2444 1148742643300023 431002702707 10051302710572 SUSMIATUN. TANON KEC.PAPAR Ds. PAPAR DS. PAPAR PAPAR GURU KELAS PLPG 2007 01/03/1977 SMAN I PURWOASRI 09 August 2012 6 Tahap 1 1 KEDIRI 14 8 1958 P PEMBINA IV/A SDN PAPAR 3 DSN. NGAMPEL KEC. S. PURWOTENGAH. SITUBONDO 02 10 1962 P PEMBINA Tk I IV/B SDN TANON II DS. I IV/B SDN PURWOTENGAH I PAPAR GURU KELAS PLPG 2008 01/01/1982 SMAN I PURWOASRI 09 August 2012 7 Tahap 3 1 2478 9440742643300013 43100270 0233 10051302710575 LILIK UTAMI KEDIRI 8 11 1964 P PEMBINA IV/A SDN PURWOTENGAH I PAPAR 01/04/1985 SMAN I PURWOASRI 09 August 2012 8 Tahap 3 1 143112200 2577 11051322010469 SUPRIADI PACITAN 6 11 1957 L PEMBINA IV/A SDN PURWOTENGAH I PLPG 2011 01/04/1983 SMAN I PURWOASRI 09 August 2012 9 Tahap 3 1 2480 1256744647300012 143110270 2567 11051302711216 MUKSON NGANJUK 24 9 1966 L PENATA III/C SDN PURWOTENGAH I PAPAR GURU KELAS GURU PENJASKES GURU KELAS PORTOFOLIO 2010 2479 24407355636200003 PLPG 2011 01/11/1991 SMAN I PURWOASRI 09 August 2012 10 Tahap 3 1 2481 259739640300013 150702704492 07051302700367 SUHARTINI. A. PAPAR PAPAR GURU KELAS PLPG 2007 1/3/1988 01 / 12//1975 01/07/1979 SMAN I PURWOASRI 2463 5842 7306 3330 0002 KEDIRI 12 TRENGGALE 15 K KEDIRI 10 SMAN I PURWOASRI 09 August 2012 14 Tahap 2 1 2465 5561 7426 4330 0012 431002702696 10051302710548 SUPADMI.Pd KEDIRI 13 6 1958 P PEMBINA TK. BLITAR 16 08 1964 P PEMBINA IV/A SDN TANON II DS. S. KEC.PAPAR PAPAR GURU KELAS PLPG 2010 1/3/1977 SMAN I PURWOASRI 09 August 2012 8 Tahap 2 1 2459 3958 7356 3730 0012 4310 0270 2931 10051302710953 SRI DONO. JANTI KEC. Kec. JANTI KEC.I IV/A SDN NGAMPEL II PAPAR GURU KELAS PLPG 01/06/1986 SMAN I PURWOASRI 09 August 2012 1 Tahap 2 1 2452 4240739642300003 150802700212 08051302710505 SUKARTI.S.TANON KEC.Pd KEDIRI 3 5 1965 P PEMBINA TK. MINGGIRAN. NGAMPEL KEC. Kec.Pd KEDIRI TRIWORO PRIHATIN KEDIRI PUJINING RAHAYU SB.BAMBANG SEMEDI KEDIRI 27 7 1959 L PEMBINA TK. KEC.S. JANTI KEC. PAPAR DS PURWOTENGAH KEC PAPAR DS PURWOTENGAH KEC PAPAR DS PURWOTENGAH KEC PAPAR DS PURWOTENGAH KEC PAPAR DS PURWOTENGAH KEC PAPAR Ds. TANON KEC.PAPAR PAPAR GURU KELAS PORTO FOLIO 2007 3/1/1981 SMAN I PURWOASRI 09 August 2012 18 Tahap 3 1 2436 2542 7336 3630 0003 06051302700054 '0605130270054 2437 3146 7366 3930 0003 08051302710051 08051302710051 2438 1549 7426 4330 0022 10051302710590 10051302710590 2439 1750741642300022 4310 0270 2679 10051302710514 2440 6842741643300022 1431 10270 2984 2441 4836742646200012 PAPAR . I IV/B SDN PURWOTENGAH 2 PAPAR GURU KELAS PORTO FOLIO/2007 01/10/1980 SMAN I PURWOASRI 09 August 2012 11 Tahap 3 1 2482 9945736637300000 430902700039 09051302710108 PINATUN. S. NGAMPEL KEC. NGAMPEL KEC.I IV/B SDN PAPAR 3 DSN. PAPAR PAPAR GURU KELAS PLPG 2011 01/09/1992 SMAN I PURWOASRI 09 August 2012 16 Tahap 2 1 2467 013873964220 0013 143110270 1762 11051302710866 WARDI KEDIRI 6 8 1961 L PEMBINA IV/A SDN MINGGIRAN I Ds. PAPAR DS.Pd KEDIRI 04 05 1964 L PEMBINA IV/A SDN TANON I DS.Pd KEDIRI 11 1 1961 P PEMBINA TK I IV/B SDN NGAMPEL III PAPAR GURU KELAS PLPG 2010 3/1/1983 SMAN I PURWOASRI 09 August 2012 4 Tahap 2 1 2455 7936743646200022 1431122002281 11051322010973 MAHMUDI. PAPAR PAPAR GURU KELAS PLPG 2011 01/11/1985 SMAN I PURWOASRI 09 August 2012 15 Tahap 1 1 2446 3445736639200002 150702705799 07051302700280 HARIYANTO PASURUAN 13 1 1958 L PEMBINA TK. PAPAR PAPAR GURU KELAS PLPG 2010 01/04/1985 SMAN I PURWOASRI 09 August 2012 9 Tahap 1 1 NGANJUK 10 05 1963 P PEMBINA IV/A SDN TANON I DS. MINGGIRAN. TANON KEC.Pd KEDIRI 1 4 1954 P PEMBINA TK 1 IV/B SDN JANTI I DS. SAMIDI KEDIRI 08 07 1959 L PEMBINA TK I IV/B SDN JANTI II DS.S. YULIATMI TRI IRIANI KEDIRI 16 7 1962 P PEMBINA TK. TANON KEC. S. PAPAR DS.Pd 5 1962 P PEMBINA IV/A SDN JANTI I DS. MINGGIRAN PAPAR Guru Kelas PLPG 2011 3/1/1987 SMAN I PURWOASRI 09 August 2012 17 Tahap 2 1 2468 105173163430 0003 43100270 2816 10051302710759 MARTINI 19 7 1953 P PEMBINA TK.Pd KEDIRI 10 12 1955 P PEMBINA TK. BRUBUS DS. PAPAR PAPAR GURU KELAS PLPG 2010 01/11/1985 SMAN I PURWOASRI 09 August 2012 8 Tahap 1 1 KEDIRI 18 04 1963 P PEMBINA IV/A SDN TANON I DS. PAPAR DS. S. S. PURWOTENGAH. S.TANON KEC.KEPUH KEC. I IV/B SDN KEPUH 1 Ds. S. A.Pd KEDIRI 1 1 1957 P PEMBINA TK 1 IV/B SDN JANTI I Ds.PAPAR PAPAR GURU KELAS PLPG 2010 1/3/1978 SMAN I PURWOASRI 09 August 2012 9 Tahap 2 1 2460 6859 7406 4130 0012 4310 0270 2555 10051302710302 SRIWIGATI.KEPUH KEC.I III/D SDN MINGGIRAN 2 PAPAR GURU KELAS PLPG 2011 01/04/1993 SMAN I PURWOASRI 09 August 2012 5 Tahap 3 1 2476 4538739640300012 - SRI SURTIANI KEDIRI 6 2 1961 P PEMBINA TK. JANTI KEC.PAPAR PAPAR BHS DAERAH PLPG 2011 3/1/1988 SMAN I PURWOASRI 09 August 2012 16 Tahap 3 1 2487 8447737639200012 15080271214812 08051302710093 PERMONO. WIYONO KEDIRI 03 03 1967 L PEMBINA TK.PAPAR Ds. I IV/B SDN MINGGIRAN I Ds.Pd. PASURUAN 26 12 1962 L PEMBINA TK.I IV/B SDN MINGGIRAN 2 PAPAR GURU KELAS PLPG 2008 01/01/1982 SMAN I PURWOASRI 09 August 2012 3 Tahap 3 1 2474 4633731632300002 10051302710632 10051302710632 LUCIA PRIHNINGSIH.PAPAR PAPAR GURU KELAS PORTO FOLIO 1/10/1980 SMAN I PURWOASRI 09 August 2012 7 Tahap 2 1 2458 8733 7326 3530 0008 4310 0270 2862 10051302710839 WASINI. MINGGIRAN Ds.TANON KEC.Pd MADIUN 17 8 1962 P PENATA MUDA III/D SDN PURWOTENGAH 2 PAPAR GURU KELAS PLPG /2011 01/03/1994 SMAN I PURWOASRI 09 August 2012 15 Tahap 3 1 2486 6835743646300022 1431102702422 110513602710968 SULIS TAMBAHYATI. S.Ma.d KEDIRI 4 6 1965 L PEMBINA IV/A SDN NGAMPEL III PAPAR GURU PENJAS PLPG 2011 3/1/1988 SMAN I PURWOASRI 09 August 2012 5 Tahap 2 1 2456 7163739644300003 1431102702280 11051203710720 SRIHANTI.PAPAR PAPAR GURU KELAS PLPG 2008 10/1/1980 SMAN I PURWOASRI 09 August 2012 17 Tahap 3 1 2488 7059737639200013 150702704497 07051302700378 Drs.Pd KEDIRI 26 6 1957 P PEMBINA TK 1 IV/B SDN JANTI I DS. I IV/B SDN PURWOTENGAH 2 PAPAR GURU KELAS PORTO FOLIO/2009 01/03/1977 SMAN I PURWOASRI 09 August 2012 12 Tahap 3 1 2483 9048740641300010 150802700140 08051302710321 Dra. PAPAR Ds. PAPAR DS. MINGGIRAN PAPAR Guru Kelas PLPG 2011 12/1/1981 SMAN I PURWOASRI 09 August 2012 20 Tahap 2 1 2471 175574464730 0012 143110270 2200 11051302711360 SUWONDO SRINAH AL.PAPAR Ds.Pd TITIN ENDAH AGUSTIN S. PAPAR DS. KEDIRI 29 02 1964 P PEMBINA TK I IV/B SDN JANTI II DS.Pd KEDIRI 15 1 1959 L PEMBINA TK. MUDJI RAHAJU KEDIRI 01 03 1953 P PEMBINA IV/A SDN MINGGIRAN 2 PAPAR GURU KELAS PORTOFOLIO 2010 01/01/1984 SMAN I PURWOASRI 09 August 2012 4 Tahap 3 1 2475 9442748650300023 1431102702201 11051302711292 SRI HARNANIK KEDIRI 10 11 1970 P PENATA TK.Ma. PAPAR PAPAR GURU KELAS PLPG 2010 01/04/1985 SMAN I PURWOASRI 09 August 2012 14 Tahap 1 1 2445 9851743646200002 1431102702986 10051302710593 SUMANTRI. S.S. KEDIRI 19 05 1965 L PEMBINA IV/A SDN TANON II DS.Pd KEDIRI 8 9 1961 P PEMBINA TK I IV/B SDN NGAMPEL III PAPAR GURU KELAS FORTO FOLIO 2008 3/1/1983 SMAN I PURWOASRI 09 August 2012 2 Tahap 2 1 2453 7835734635200002 431002702920 10051302710938 SUMARNO MAGETAN 3 5 1956 L PEMBINA TK I IV/B SDN NGAMPEL III PAPAR GURU KELAS PLPG 2010 3/1/1978 SMAN I PURWOASRI 09 August 2012 3 Tahap 2 1 2454 6443739640300012 431002702583 10051302710353 JUMINI RAHAYU. PAPAR PAPAR GURU KELAS PLPG 2010 SMAN I PURWOASRI 09 August 2012 13 Tahap 2 1 2464 3040 7376 3920 0013 150702705808 07051302700297 Drs.MASTIANIK S.Pd 8 1962 P PEMBINA IV/A SDN JANTI I DS.PAPAR PAPAR GURU KELAS PLPG 2011 3/1/1991 SMAN I PURWOASRI 09 August 2012 17 Tahap 1 1 2448 4939743646300012 1431102702274 11051302711200 ENDANG SETIANAH KEDIRI 7 6 1965 P PEMBINA IV/A SDN NGAMPEL I PAPAR GURU KELAS PLPG 2011 11/1/1991 SMAN I PURWOASRI 09 August 2012 18 Tahap 1 1 2449 8635745467200002 11051322010859 11051322010859 Drs. I IV/B SDN NGAMPEL I Ds.PAPAR PAPAR GURU KELAS PLPG 2010 1/1/1982 SMAN I PURWOASRI 09 August 2012 10 Tahap 2 1 2461 7144 7406 4230 0023 1431 1027 01764 11051302710904 MUJIWATI.Pd YUSTINA UMI HARTINI. PAPAR PAPAR GURU KELAS PLPG 2011 01/07/1987 SMAN I PURWOASRI 09 August 2012 10 Tahap 1 1 1431 12200 2985 LISWATI. PAPAR DS. BRUBUS DS.PAPAR Ds. PAPAR Ds. SRI HANDAYANI KEDIRI 10 2 1962 P PEMBINA TK. I IV/B SDN MINGGIRAN I Ds. I IV/B SDN PURWOTENGAH I PAPAR GURU KELAS PLPG 2012 01/12/1981 SMAN I PURWOASRI 09 August 2012 6 Tahap 3 1 2477 4437735639200003 805130271 2185 08051302710173 SUJONO KEDIRI 5 11 1957 L PEMBINA TK. I IV/B SDN PURWOTENGAH 2 PAPAR GURU KELAS PORTO FOLIO/2008 01/01/1982 SMAN I PURWOASRI 09 August 2012 13 Tahap 3 1 2484 8542740641300010 150802712267 08051302710297 Dra. PAPAR DS. KEDIRI 24 03 1961 P PEMBINA TK. PAPAR PAPAR GURU PENJAS PLPG 2011 01/06/1986 SMAN I PURWOASRI 09 August 2012 11 Tahap 1 1 2442 504874769300013 1431 10270 2275 11051302711415 TUKIYEM.S.SD. JANTI KEC.S.Pd. PAPAR PAPAR GURU KELAS PLPG 2008 01/07/1978 SMAN I PURWOASRI 09 August 2012 7 Tahap 1 1 KEDIRI 10 3 1964 P PEMBINA IV/A SDN PAPAR 3 DSN. MINGGIRAN. BRUBUS DS. PAPAR PAPAR GURU KELAS PLPG 2010 01/04/1985 SMAN I PURWOASRI 09 August 2012 15 Tahap 2 1 2466 2748 7476 4930 0022 1431102701765 11051302711282 SUPRAPTI. S.PAPAR PAPAR GURU KELAS PLPG 2011 09 August 2012 12 Tahap 2 1 431002702803 10051302710742 SITI FATIMAH 08 1952 P PEMBINA TK I IV/B SDN JANTI II DS.Pd KEDIRI 16 07 1969 P PENATA III/C SDN TANON I DS. MINGGIRAN. Kec. KEC.NGAMPEL KEC. JANTI KEC.S.Pd KEDIRI 31 8 1961 P PEMBINA IV/A SDN NGAMPEL III PAPAR GURU KELAS PLPG 2011 3/1/1987 SMAN I PURWOASRI 09 August 2012 6 Tahap 2 1 2457 6433 7356 3830 0002 1507 0270 4475 07051302700339 YANU HARIANTI.Pd KEDIRI 27 9 1961 P PEMBINA TK. PURWOTENGAH.NGAMPEL KEC. MINGGIRAN PAPAR Guru Kelas PLPG 2010 12/1/1975 SMAN I PURWOASRI 09 August 2012 18 Tahap 2 1 2469 874673463720 0002 43090270 0062 09051302710152 14 4 1956 L PEMBINA TK. MINGGIRAN PAPAR Guru Kelas Forto Folio 2009 3/4/1978 SMAN I PURWOASRI 09 August 2012 19 Tahap 2 1 2470 655173764030 0003 143110270 2199 11051302710309 19 12 1959 P PEMBINA TK.Pd.Pd TRI SUSILOWATI S.PAPAR PAPAR GURU KELAS PLPG 2011 1/3/1988 SMAN I PURWOASRI 09 August 2012 11 Tahap 2 1 2462 4847 7406 4230 0022 1431 1027 01763 11051302710899 MUSRINI. I IV/B SDN MINGGIRAN I Ds. NGAMPEL KEC. PAPAR Ds. NGAMPEL KEC.SRINAH SRIANA KADAM SAROPAH BANYUMAS TULUNGAG UNG TULUNGAG UNG KEDIRI 23 4 1966 P PENATA III/C SDN MINGGIRAN I PAPAR Guru Kelas PLPG 2011 3/1/1994 SMAN I PURWOASRI 09 August 2012 1 Tahap 3 1 2472 6747738639300012 1508027122212 08051302710213 15 04 1960 P PEMBINA TK. KEDIRI 16 04 1969 P PENATA III/C SDN JANTI II DS.NGAMPEL KEC.KEPUH KEC. 11051302718758 S. KEC. PAPAR Ds. PAPAR PAPAR GURU KELAS PLPG 2011 1994 SMAN I PURWOASRI 09 August 2012 12 Tahap 1 1 2443 8334740642300013 431002702607 10051302710395 LILIK SUDARMINI.Pd KEDIRI 27 5 1962 P PEMBINA TK 1 IV/B SDN JANTI I DS. Kec.Pd 110513022010646 WINARTO. PURWOTENGAH. JANTI KEC.PAPAR DS.S. PURWOTENGAH.

Pd KEDIRI 26 06 1963 P PEMBINA IV a SDN TUNGE I 2509 4645740642300062 1431102703064 11051302710598 SUMIANI. S. WATES DS. KEC. KEDIRI 06 06 1961 P PEMBINA IV/a SDN GADUNGAN 2505 6644741644200012 1431102705065 11051302711112 SUBAGYO. TUNGE KEC.WATES. PLAOSAN KEC. WATES DS. WATES DS. KEC.KEPUH KEC. 11051302710871 S. BOLODEWO DS. KEDIRI TAWANG KEC. WATES JL. WONOREJO KEC. KEC.04 DS. BOLODEWO DS. S. WATES WATES PENJASKES PLPG 2010 09 August 2012 2 Tahap 1 1 2493 4840739641300052 1431102705285 KEDIRI 08 05 1961 P PENATA TK. GADUNGAN.I IV/b SDN WONOREJO I 2497 8446740641300043 431002702724 10051302710598 Dra.SD KEDIRI 31 12 1960 L PEMBINA IV/a SDN SILIR DS. PARE DS. JAMBU. 11051302711483 ABDUL GHOFUR. BOLODEWO DS. WONOREJO KEC. WATES. SEGARAN KEC. KAB. BOLODEWO DS. WATES JL. SUKOREJO RT. WATES.07.Pd.Pd KEDIRI 10 10 1965 L PEMBINA IV/a SDN SILIR WATES PENJASKES PLPG 2011 2520 4160 7406 4130 0023 43002700124 10051302710316 SITI MUSLIMAH. SEGARAN KEC.Pd 28 5 1968 P II/b SMAN 1 KANDAT 09 August 2012 9 Tahap 3 1 07051302000022 SRI JANUARI.Pd. LAPANGAN DS. KEC.I IV/b SDN KARANGANYAR WATES GURU KELAS PLPG 2011 2524 1 242 7406 423 000 23 1431102701901 11051302710568 SRI SUBEKTI. S. III TUNGE WATES GURU KELAS 08563632475 SMAN 1 KANDAT 09 August 2012 7 Tahap 3 1 2538 3850750651300022 11051302010135 11051302010135 HARI SUCIANI. WATES JL.P KEDIRI 16 08 1970 L NON PNS SD K YBPK PURWOREJO WATES GURU KELAS PLPG 2009 2527 3259739641300013 430902701099 09051302710423 27 09 1961 P NON PNS SD K YBPK PURWOREJO WATES GURU KELAS PLPG 2009 2528 935 575 165 230 000 3 1431102704733 23 10 1973 P NON PNS SD K YBPK PURWOREJO WATES GURU KELAS PLPG 2011 2529 0 961756658200032 1431102704729 ENDAH YURETNANI.16 KAB. WATES. KAB.04 RW. SUNARNO KEDIRI 15 12 1962 L PEMBINA TK. WATES 2515 0150736637200013 1431102701804 11051302710221 KUSMIANTO. GADUNGAN. WATES. WATES DS. WATES DSN. RT. WATES DS.Pd KEDIRI 30 10 1963 P PEMBINA TK.I III/d SDN TUNGE II 2511 663673163300002 431002702827 10051302710779 SUMIYATI KEDIRI 04 03 1953 P PEMBINA IV/a SDN TUNGE II 2512 3547738640300013 1431102705414 11051302710307 SUPARMI KEDIRI 15 12 1960 P PEMBINA IV/a SDN TUNGE II 2513 3749744645300002 1431102703065 11051302710538 SRI ENDRA NASTITI KEDIRI 17 04 1966 P PEMBINA IV/a SDN TUNGE II 2514 0563 7386 4020 0183 1431102702389 11051302710489 M. PAGU KEC.S.PAPAR PAPAR GURU KELAS PLPG 2012 09 August 2012 20 Tahap 3 1 2491 7456741641200002 1431102705285 11051302710457 SUNARDI. GROJOKAN. S. Dsn.Pd KEDIRI 8 10 1964 L PEMBINA TK.01 DS.ENDANG KRISTIANI KEDIRI 14 11 1962 P PEMBINA TK.RW.Pd KEDIRI 29 6 1970 P - TK. WONOREJO KEC.Pd KEDIRI 18 5 1972 P - TK. WATES. DS.01 KEC.I IV/b SDN PAGU 2 DS. WATES DS.05 KEDIRI KEC. I WONOREJO WATES GURU KELAS 085235920554 SMAN 1 KANDAT 09 August 2012 20 Tahap 2 1 2531 5361747650300043 11051302010020 11051302010020 SITI RAHAYU.Pd KEDIRI 23 03 1964 P PENATA TK. PARE DS. PAGU KEC.S.SAIFUDDIN.GADUNGAN. S. TUNGE KEC. KARANGANYAR KEC. I IV/B SDN KEPUH 1 Ds.02 WATES. S. KAB. WATES WATES GURU KELAS PLPG 2010 2519 ‘7342743644200013 1431122002749 ‘11051322010672 ACH. WATES DSN.I IV/b SDN TUNGE I 2507 0561742643200032 1431102703063 11051302710543 PUJIONO.Ma. WATES.I IV/b SDN WONOREJO 2 2498 4544733635300013 43100270288 10051302710868 MURTINI KEDIRI 12 12 1955 P PEMBINA IV/a SDN WONOREJO 2 2499 7635743643300002 1431102703127 11051302710963 Dra. KEDIRI DS.GADUNGAN. S. KEDIRI RW. KARANGANYAR KEC.DHW. WATES DS. SILIR KEC.I IV/a SDN GADUNGAN 2503 6852739641200012 1431102701512 11051302710717 Drs. LAPANGAN DS. SUKOREJO. WATES WATES GURU KELAS PORTO FOLIO 2011 09 August 2012 1 Tahap 1 1 2492 8835740644200002 431022003287 10051322011003 KEDIRI 05 03 1962 L PEMBINA IV/a SDN PAGU 2 DS. WONOREJO KEC. SILIR KEC. RT. KEC.Pd. WATES DS.I IV/b SD K YBPK PURWOREJO WATES GURU KELAS PORTO FOLIO 2010 2526 1148748651200023 430902701102 09051302710426 AGUS PRIYONO.Pd SRI SUCI.06 KAB.Pd KEDIRI 11 11 1960 P PEMBINA TK. KAB. SUMAJI KEDIRI 20 05 1961 L PEMBINA TK. DSN.I IV/b SDN WONOREJO I WATES GURU KELAS PLPG 2011 09 August 2012 5 Tahap 1 1 WATES GURU KELAS PORTO FOLIO 2010 09 August 2012 6 Tahap 1 1 WATES GURU KELAS PLPG 2010 09 August 2012 7 Tahap 1 1 WATES GURU KELAS PLPG 2010 09 August 2012 8 Tahap 1 1 WATES PLPG 2011 09 August 2012 9 Tahap 1 1 09 August 2012 10 Tahap 1 1 WATES GURU KELAS GURU PENJAS ORKES GURU KELAS 09 August 2012 11 Tahap 1 1 WATES GURU KELAS PORTO FOLIO 2010 09 August 2012 12 Tahap 1 1 WATES GURU KELAS PLPG 2011 09 August 2012 13 Tahap 1 1 WATES GURU KELAS PLPG 2011 09 August 2012 14 Tahap 1 1 WATES GURU KELAS PLPG 2011 09 August 2012 15 Tahap 1 1 WATES GURU KELAS PORTO FOLIO 2008 09 August 2012 16 Tahap 1 1 WATES GURU KELAS PLPG 2011 09 August 2012 17 Tahap 1 1 WATES GURU KELAS PLPG 2011 09 August 2012 18 Tahap 1 1 WATES GURU KELAS PLPG 2011 09 August 2012 19 Tahap 1 1 WATES GURU KELAS PLPG 2011 09 August 2012 20 Tahap 1 1 WATES GURU KELAS PLPG 2010 09 August 2012 1 Tahap 2 1 WATES GURU KELAS PLPG 2011 09 August 2012 2 Tahap 2 1 WATES GURU KELAS PLPG 2011 09 August 2012 3 Tahap 2 1 WATES GURU KELAS PLPG 2011 11/2/1982 SMAN I PURWOASRI 01 MARET SMAN 1 KANDAT 1983 01 JANUARI SMAN 1 KANDAT 1985 01 MARET SMAN 1 KANDAT 1988 01 MARET SMAN 1 KANDAT 1983 01 MARET SMAN 1 KANDAT 1987 01 DESEMBER SMAN 1 KANDAT 1981 01 MEI 1986 SMAN 1 KANDAT 01 MARET SMAN 1 KANDAT 1977 01 JULI 1988 SMAN 1 KANDAT 03 MARET SMAN 1 KANDAT 1983 01 MEI 1996 SMAN 1 KANDAT 01 JANUARI SMAN 1 KANDAT 1982 01 MARET SMAN 1 KANDAT 1987 01 JANUARI SMAN 1 KANDAT 1982 01 MARET SMAN 1 KANDAT 1988 01 JAUARI SMAN 1 KANDAT 1982 01 APRIL SMAN 1 KANDAT 1985 01 APRIL SMAN 1 KANDAT 1985 01 JUNI 1986 SMAN 1 KANDAT 01 PEBRUARI SMAN 1 KANDAT 1992 01 JANUARI SMAN 1 KANDAT 1976 01 NOPEMBER SMAN 1 KANDAT 1981 01 MAARET SMAN 1 KANDAT 1987 01 MARET SMAN 1 KANDAT 1983 01 JULI 1979 SMAN 1 KANDAT 01 SMAN 1 KANDAT DESEMBER 1981 01 JANUARI SMAN 1 KANDAT 1982 01 APRIL SMAN 1 KANDAT 1985 01 MARET SMAN 1 KANDAT 1987 01 JANUARI SMAN 1 KANDAT 1982 01 DESEMBER SMAN 1 KANDAT 1975 01 MARET SMAN 1 KANDAT 1988 01 MARET SMAN 1 KANDAT 1977 01 APRIL SMAN 1 KANDAT 1985 01 MARET SMAN 1 KANDAT 1983 01 MARET SMAN 1 KANDAT 1994 01 JULI 1983 SMAN 1 KANDAT 09 August 2012 4 Tahap 2 1 09 August 2012 5 Tahap 2 1 09 August 2012 6 Tahap 2 1 09 August 2012 7 Tahap 2 1 09 August 2012 8 Tahap 2 1 09 August 2012 9 Tahap 2 1 09 August 2012 10 Tahap 2 1 09 August 2012 11 Tahap 2 1 09 August 2012 12 Tahap 2 1 09 August 2012 13 Tahap 2 1 09 August 2012 14 Tahap 2 1 09 August 2012 15 Tahap 2 1 09 August 2012 16 Tahap 2 1 09 August 2012 17 Tahap 2 1 01 JULI 2007 11 AGUSTUS 2003 SMAN 1 KANDAT 09 August 2012 18 Tahap 2 1 SMAN 1 KANDAT 09 August 2012 19 Tahap 2 1 2496 9737 7396 4030 0012 43002700070 1005 1302 710188 SRI WURYANI. KEDIRI DS.DHW. WATES DSN. S. TUNGE. WONOREJO KEC. WATES DSN. WATES DS.DHW. KEDIRI JL.Pd KEDIRI 28 08 1962 P PEMBINA TK. III TUNGE TK.Pd 29 10 1969 P - GURU KELAS 085746476469 SMAN 1 KANDAT 09 August 2012 1 Tahap 3 1 11051302010051 11051302010051 21 10 1964 P II/b WATES GURU KELAS 085735693433 SMAN 1 KANDAT 09 August 2012 2 Tahap 3 1 2533 0241732633300023 11051302010077 11051302010077 KEDIRI 9 9 1954 P - WATES SMAN 1 KANDAT 09 August 2012 3 Tahap 3 1 11051302010088 11051302010088 KEDIRI 3 6 1956 P - TK. S.S. WONOREJO KEC.Pd 1005 1302 710402 Drs.JAJAR. WATES DS.03 KAB.DHW. S. WATES WATES GURU KELAS PLPG 2011 2516 ‘2933737638300012 1431102702747 ‘11051302710331 NURCHASANAH. S. DS. WATES. SEGARAN KEC.Pd KEDIRI 13 05 1962 P PEMBINA IV a SDN TUNGE I 2510 6655742642300002 1431102703125 11051302711279 BINTI DWI ASTUTI. KAB. RT.Pd. KARANGANYAR KEC. SILIR KEC.Pd.I III/d SDN WONOREJO 2 2501 8241751652300003 151002706448 10051902710126 SUKARTI. DS. GADUNGAN. WATES JL. WATES Dsn. KEDIRI RW.S.2489 1362741652300003 431002702626 10051302710428 SUNARTIYAH.Pd. WONOREJO. RT. S.Pd KEDIRI SRI ENDAH 110 513 027 114 478 KEDIRI WAHYUNINGSIH. WATES WATES GURU KELAS PLPG 2011 2517 2837740641300022 150602702066 06051302700105 EMY MUSHOLIKAH. S. TAWANG I 085851343931 SMAN 1 KANDAT 09 August 2012 4 Tahap 3 1 2535 4653742644300032 11051302010102 11051302010102 SUNARTI. S. KEDIRI 5 4 1961 P PEMBINA TK. WATES SMAN 1 KANDAT 09 August 2012 11 Tahap 3 1 Drs. WATES DS. LAPANGAN DS. SILIR KEC.Pd KEDIRI 24 01 1962 L PEMBINA TK.I IV/b SDN WONOREJO 2 2500 6933736639200012 150806112300 08051306110357 MUJIANTO.06 WATES. PARE DS. WATES. KEC. LAPANGAN DS.TUNGE. JAJAR.Pd.S.Ma.01 DSN.MM 02 07 1959 P PEMBINA IV/A GURU KELAS GURU KELAS PAUD/TK GURU KELAS PAUD/TK 085745931765 150702004385 TK.Pd.Pd KEDIRI 01 06 1959 P PEMBINA IV/a SDN SILIR DS. KEDIRI RW. KEC. SD.Pd KEDIRI 17 9 1959 L PEMBINA IV/A SDN KEPUH 1 Ds. S.I IV/b SDN KARANGANYAR WATES GURU KELAS PLPG 2010 2523 5 340 7426 442 000 13 1431102701902 11051302710951 SUPANDI.KEPUH KEC.I IV/b SDN GADUNGAN 2504 9238739641300013 1431102705064 11051302710436 PONIASRI. WATES DS.WIWIK RETNOWATI KEDIRI 3 3 1965 P PEMBINA TK.SD KEDIRI 9 9 1973 P PENATA III/c SDN WONOREJO 2 2502 0060740641300043 431002700120 10051302710311 RETNO HERMINI KEDIRI 28 07 1962 P PEMBINA TK. KEC.I IV/b SDN WONOREJO I WATES GURU KELAS PORTO FOLIO 2010 09 August 2012 4 Tahap 1 1 2495 1042740643200010 1431102705428 11051302710733 KEDIRI 10 07 1962 L PEMBINA TK. RT.WATES. KAB.Pd KEDIRI 05 06 1953 P PEMBINA TK. RT. PARE DS.DHW.Pd KEDIRI 05 05 1962 P PEMBINA IV/a SDN SILIR DS. A.WONOREJO.Pd. PAGU KEC. BOLODEWO DS. KEDIRI DS.Pd KEDIRI 28 5 1971 P - TK. KEDIRI 21 3 1964 P - TK. S. S. GRESIK 29 JUNI 1978 L NON PNS SDIP AL-MINHAAJ WATES GURU KELAS PLPG 2011 2530 0450747649300053 11051302010012 11051302010012 ROBIATI. KEDIRI 12 03 1963 L PENATA TK.Pd KEDIRI 18 08 1958 L PEMBINA IV/a SDN SILIR DS.Pd. KEDIRI RW.S. S.Pd KEDIRI 02 02 1962 P PEMBINA IV/a SDN SILIR DS. TUNGE KEC.01 DS. DSN. KARANGANYAR KEC. JANTI.Ma. S. DHW. AISYIYAH TK DHARMA WANITA II TAWANG TK DHARMA WANITA I PLAOSAN WATES 2540 5450738640300032 KEDIRI TULUNGAG UNG KEDIRI DS. S. WATES WATES GURU KELAS PORTO FOLIO 2006 2518 0534740642300102 431002702652 1005130210467 NUR ISNAINI. SEGARAN KEC.04. GADUNGAN.MAKSUN. DSN. A. KAB. S. S.I IV/b SDN KARANGANYAR WATES GURU KELAS PORTO FOLIO 2010 2521 7937 7316 3230 0002 431002702815 1001302710757 CHOTIMAH.JAJAR.Pd SARJUNING TRI HUDANI. KEC. WATES KEC. KEDIRI DS. S. SUMARDI WATES WATES WATES WATES PLPG 2008 PLPG 2010 PORTO FOLIO 2007 PORTO FOLIO 2007 01 MARET 1984 01 PEBRUARI 1987 . S.PAPAR PAPAR GURU KELAS PLPG 2010 3/2/1983 SMAN I PURWOASRI 09 August 2012 19 Tahap 3 1 2490 8249737640200000 1431122002017 11051322010410 TUKIRIN. A. WATES JL.DHW. BENDOREJO DS. Pd 18 01 1960 P PEMBINA IV/A SMAN 1 KANDAT 09 August 2012 10 Tahap 3 1 2541 4539737639300042 150702008546 07051302000076 UMI HANIK. PONOROGO 01 06 1958 L PENATA TK. TUNGE KEC. AISYIYAH WATES GURU KELAS 085735693433 SMAN 1 KANDAT 09 August 2012 6 Tahap 3 1 2537 4860749650300022 11051302010129 11051302010129 IDA ROYANI.Pd 18 11 1969 P - TK. WONOREJO KEC. KEDIRI RW. KEC. WATES DS. III SUMBERAGUNG TK. SILIR KEC. WATES DS. KEDIRI 25 2 1963 P PEMBINA TK. SILIR KEC. GADUNGAN. S.Pd KEDIRI 29 02 1964 L PEMBINA IV a SDN TUNGE I 2508 9958741642300072 1431102703062 11051302710542 YATRIANI. KARANGANYAR KEC. WATES DS. SELODONO. WATES. WONOREJO KEC.23 RW.04 DS. GADUNGAN WATES 2532 8353742644300033 KEDIRI BOJONE GORO KEDIRI 085645771802 SMAN 1 KANDAT 09 August 2012 5 Tahap 3 1 2536 0961748651300022 11051302010111 11051302010111 MUDJI MAYASARI. TUNGE KEC. S.I III/d SDN GADUNGAN 2506 7443738639800013 150802700099 WAHYU WIDAYATI.Pd. KAB. KEC. KEC. TK. WATES. WATES WATES GURU KELAS GURU KELAS PAUD/TK GURU KELAS 081216470354 2534 4935734636300032 ERNI PURWANTI. DSN. POJOK. TUNGE KEC.I III/d SDN PAGU 2 WATES GURU KELAS PLPG 2011 09 August 2012 3 Tahap 1 1 2494 9547 7406 4120 0043 431002700158 MASHURI ENDANG SUSILOWATI. S.I TUNGE WATES GURU KELAS 085646398653 SMAN 1 KANDAT 09 August 2012 8 Tahap 3 1 2539 586074664930032 11051302010063 11051302010063 HERMINAH. JAMBU RT.Pd. WATES DSN.Pd KEDIRI 10 9 1962 P PEMBINA IV/a SDN KARANGANYAR WATES GURU KELAS PLPG 2011 2525 557 741 642 300 002 431002700159 10051302710405 HENNY INDRAWATI. WATES JL. DSN. KAB. KAB. WATES JL.I IV/b SDN KARANGANYAR WATES GURU KELAS PLPG 2011 2522 3261 7366 3620 0003 431002702877 10051302710862 KUSBIN. TUNGE KEC.DHW.Pd KEDIRI 29 09 1955 L PEMBINA TK. S. S.S. KEDIRI DS. S. DSN. KEDIRI DS.S. TUNGE KEC. WATES DS. KAB.

2542 2141742643300043

150702008543

07051302000058

KEDIRI

09

08

1964

P

PEMBINA

IV/A

KEDIRI

11

02

1967

P

PEMBINA

IV/A

07051302000075

SITI INTOWIYAH, S.Pd
TITIEN SULISTIASIH,
S.PD.M.Si
DARINI, S.Pd.MM

2543 2543745646300022

150702004405

07051302000067

2544 5239737641300003

150702004408

KEDIRI

07

09

1959

P

PEMBINA

IV/A

2545 6542743646300093

150702006924

07051302000081

NURUL HIDAYATI, S.Pd

10

12

1965

P

PEMBINA

IV/A

2546 8749743646300052

150702004413

07051302000083

SIH PANGLIPUR, S.Pd

17

04

1965

P

PEMBINA

IV/A

2547 7741743646300042

150702004416

07051302000089

SRI PUJIATI, S.Pd

KEDIRI
MOJOKERT
O
KEDIRI

09

04

1965

P

PEMBINA

IV/A

2548 1046735643300003

430902000042

09051302010015

SUMIATI

KEDIRI

14

07

1957

P

PEMBINA

IV/a

2549 7349743646300053

430902000044

09051302010019

IKE PIRNANINGTYAS

KEDIRI

17

10

1965

P

NON PNS

2550 6642753655300052

431002002387

10051302010023

SRI HARINI,S.Pd.

KEDIRI

03

10

1975

P

NON PNS

2551 7745741642200012

1431102702814

11051302711115

SUBANJIR, S.Pd

KEDIRI

13

04

1963

L

PENATA

III/c

2552 2833743646200022

1431100272816

11051302711147

AKHMAD SAEFUL, S.Pd

KEDIRI

01

05

1965

L

PENATA

III/c

2553 0533739640200013

150702705839

07051302700368

Drs. SUMARTONO

LAMPUNG

01

12

1961

L

PEMBINA

IV/a

2554 4744743644200020

1431102702707

11051302710966

EDY SUSANTO

KEDIRI

12

04

1965

L

PEMBINA

IV/a

2555 0744736638200022

1431102702177

11051302710218

SARJU SUHARTOYO

KEDIRI

12

04

1958

L

PEMBINA

IV/a

2556 8140745647300023

1431102701735

11051302711223

ENY HARTATI

KEDIRI

08

08

1967

P

PENATA

III/c

2557 8948747650200012

1431102702178

11051302711297

EKO PAMBUDI

KEDIRI

16

09

1969

L

PENATA

III/c

2558 6749732634300002

150802700084

08051302710164

PURNAMI, S.Pd

KEDIRI

17

04

1954

P

PEMBINA TK. I

IV/b

2559 8549735636300002

1431102702179

11051302710318

WIDIYANTI SAMPURO

KEDIRI

17

02

1957

P

PEMBINA

IV/a

2560 8743744646300012

1431102702180

11051302710012

Dra. UTARI DEWI

KEDIRI

11

04

1966

P

PENATA

III/c

2561 4051748649300003

1431102702100

11051302711424

SITI SRAH ENDAH, S.Pd

KEDIRI

19

07

1970

P

PENATA

III/c

2562 9352739642300003

1431102702096

11051302711180

HERMI TUGASWATI, S.Pd KEDIRI

20

10

1961

P

PENATA TK. I

III/d

2563 6634744647300022

1431102701322

11051302711357

JUANAH, S.Pd

KEDIRI

02

03

1966

P

PENATA

III/c

2564 2551743646200003

1431102702098

11051302711254

NUR MUHAMAD, S.Pd

KEDIRI

19

12

1965

P

PENATA TK. I

III/d

2565 3543732634300013

150602701267

06051302700116

SRI HASTUTIEK, S.Pd

NGANJUK

11

12

1954

P

PEMBINA

IV/a

2566 8744731634200002

430902700085

09051302710198

MULYADI

SALATIGA

12

04

1953

L

PEMBINA

IV/a

2567 2563732641300003

150802712181

08051302710163

SOEMIASTUTIK, S.Pd

KEDIRI

31

12

1954

P

PEMBINA

IV/a

2568 6257730633200003

1431102702102

11051302710145

SULITANTIYONO

KEDIRI

25

09

1952

L

IV/a

2569 6244746649200013

1431102705212

11051302711404

FARHAN ABDULLAH, S.Pd KEDIRI

12

09

1968

L

2570 7842743643300002

430902700033

11051302710586

KEDIRI

10

05

1965

P

2571 7249741642300013

150802712374

08051302710481

KEDIRI

17

09

1963

P

PEMBINA

IV/a

2572 2844741642300032

150802712373

08051302710480

SRI RAHAYU, S.Pd
TATIK SULISTYOWATI,
S.Pd
CATUR RINI, S.Pd

PEMBINA
PENATA MUDA
TK. I
PEMBINA

KEDIRI

12

05

1963

P

PEMBINA TK. I

IV/b

2573 7442730631300003

150702705761

07051302700220

Dra. PARSINAH ASIATIN

KEDIRI

10

11

1952

P

PEMBINA TK. I

IV/b

2574 5959732634300002

150702705763

07051302700223

PINASTI, S.Pd

KEDIRI

27

06

1954

P

PEMBINA TK. I

IV/b

2575 4051744646300023

1431102702106

11051302711211

RIRIN ASMARA RINI, S.Pd KEDIRI

19

06

1966

P

PENATA TK. I

III/d

2576 9644737638300002

1431102702105

11051302711176

ENTYAS UTAMI, S.Pd

KEDIRI

12

03

1959

P

PENATA TK. I

III/d

2577 4538741643200013

1431102702104

11051302711127

SUTRISNO, S.Pd

KEDIRI

06

12

1963

L

PENATA TK. I

III/d

2578 1547734636300013

150702705795

07051302700273

SUIINDAHYATI, S.Pd

KEDIRI

15

12

1956

P

PEMBINA TK. I

IV/b

2579 8437740643300003

150802712334

08051302710412

Siti Khomariyah

KEDIRI

05

11

1962

P

PEMBINA

IV/a

2580 8661738640300002

150702705816

07051302700314

SRI WIDAYATI, S.Pd

KEDIRI

29

03

1960

P

PEMBINA TK. I

IV/b

2581 9936736637300002

150802712125

08051302710044

LILIK SUNARTI, S.Pd

KEDIRI

04

06

1980

P

PEMBINA

IV/a

2582 1342733636200020

431002702878

10051302710863

SADIJANTO

KEDIRI

10

10

1955

L

PEMBINA

IV/a

2583 0734740641200022

150802700032

08051302710059

04

1962

L

PEMBINA

IV/a

150802712184

08051302710171

20

01

1957

P

PEMBINA

IV/a

2585 7950744647200012

1431122005006

11051322010852

KEDIRI
TULUNG
ANGUNG
KEDIRI

02

2584 7452735636300002

SUBOIONO, S.Pd
MARI EKO DJUMYASTUTI,
S.Pd
BOIMAN PUJIONO, S.Pd

18

06

1966

L

PEMBINA

IV/a

2586 8857732634200002

431002700317

10051302710794

SUNARKO

KEDIRI

25

05

1954

L

PEMBINA TK. I

IV/b

2587 1948734636300022

150702708939

07051302700201

WINDIANI, S.Pd

KEDIRI

16

06

1956

P

PEMBINA TK. I

IV/b

2588 3346738640300013

150802712201

08051302710197

WIMBARWATI, S.Pd

KEDIRI

14

10

1960

P

PEMBINA

IV/a

2589 5837748650200022

280802700014

08051302730249

KOMARODIN

BLITAR

05

05

1970

P

PENATA

III/c

2590 8834742644300012

1431102701321

11051302711246

SUNARMI, S.Pd

02

05

1964

P

PENATA TK. I

III/d

2591 5036739641200013

1431102701320

11051302710494

SUWANDI, S.Pd

04

07

1961

L

PEMBINA

IV/a

2592 0055739641300013

1508022712258

08051302710272

KHOIRIYAH, S.Pd

KEDIRI
TULUNGAN
GUNG
KEDIRI

23

07

1961

P

PEMBINA TK. I

IV/b

2593 0457738639200012

150702705814

07051302700309

Drs. HANDRIONO

KEDIRI

25

01

1960

L

PEMBINA TK. I

IV/b

2594 1049739643300003

150802700166

08051302710396

SISWANTI, S.Pd

KEDIRI

17

07

1961

P

PEMBINA

IV/a

III/b
IV/a

TK DHARMA WANITA I
KARANGANYAR
TK DHARMA WANITA
JOHO
TK DHARMA WANITA
PAGU
TK HARMA WANITA
JAJAR
TK DHARMA WANITA I

DS. KARANGANYAR KEC.
WATES
DS. JOHO KEC. WATES
DSN. DAWUNG DS. PAGU
KEC. WATES
DS. JAJAR KEC. WATES
DS. TAWANG KEC.
WATES
DS. SUMBERAGUNG KEC.
TK PKK SUMBERAGUNG
WATES
TK DHARMA WANITA I DS. TEMPUREJO KEC.
TEMPUREJO
WATES
TK DHARMA WANITA II DS. TEMPUREJO KEC.
TEMPUREJO
WATES
TK DHARMA WANITA
DS. PAGU KEC. WATES
PAGU
DESA SUGIHWARAS KEC.
SDN SUGIHWARAS II
NGANCAR
DESA SUGIHWARAS KEC.
SDN SUGIHWARAS II
NGANCAR
DESA SUGIHWARAS KEC.
SDN SUGIHWARAS II
NGANCAR
DESA MANGGIS KEC.
SDN MANGGIS I
NGANCAR
DESA MANGGIS KEC.
SDN MANGGIS I
NGANCAR
DESA MANGGIS KEC.
SDN MANGGIS I
NGANCAR
DESA MANGGIS KEC.
SDN MANGGIS I
NGANCAR
DESA MANGGIS KEC.
SD N MANGGIS II
NGANCAR
DESA MANGGIS KEC.
SD N MANGGIS II
NGANCAR
DESA MANGGIS KEC.
SD N MANGGIS II
NGANCAR
DESA KUNJANG KEC.
SDN KUNJANG I
NGANCAR
DESA KUNJANG KEC.
SDN KUNJANG I
NGANCAR
DESA KUNJANG KEC.
SDN KUNJANG I
NGANCAR
DESA KUNJANG KEC.
SDN KUNJANG I
NGANCAR
DESA KUNJANG KEC.
SDN KUNJANG I
NGANCAR
DESA KUNJANG KEC.
SD N KUNJANG I
NGANCAR
DESA KUNJANG KEC.
SD N KUNJANG II
NGANCAR
DESA KUNJANG KEC.
SD N KUNJANG II
NGANCAR
DESA KUNJANG KEC.
SD N KUNJANG II
NGANCAR
DESA KUNJANG KEC.
SD N KUNJANG II
NGANCAR
DESA KUNJANG KEC.
SD N KUNJANG II
NGANCAR
DESA KUNJANG KEC.
SDN KUNJANG III
NGANCAR
DESA KUNJANG KEC.
SDN KUNJANG III
NGANCAR
DESA KUNJANG KEC.
SDN KUNJANG III
NGANCAR
DESA KUNJANG KEC.
SDN KUNJANG III
NGANCAR
DESA KUNJANG KEC.
SDN KUNJANG III
NGANCAR
DESA KUNJANG KEC.
SDN KUNJANG III
NGANCAR
DESA KUNJANG KEC.
SDN KUNJANG III
NGANCAR
DESA KUNJANG KEC.
SDN KUNJANG III
NGANCAR
DESA BEDALI KEC.
SD N BEDALI I
NGANCAR
DESA BEDALI KEC.
SD N BEDALI I
NGANCAR
DESA BEDALI KEC.
SD N BEDALI I
NGANCAR
DESA BEDALI KEC.
SD N BEDALI I
NGANCAR
DESA BEDALI KEC.
SD N BEDALI I
NGANCAR
DESA BEDALI KEC.
SDN BEDALI I
NGANCAR
DESA BEDALI KEC.
SDN BEDALI II
NGANCAR
DESA BEDALI KEC.
SD N BEDALI II
NGANCAR
DESA BEDALI KEC.
SD N BEDALI II
NGANCAR
DESA BEDALI KEC.
SD N BEDALI II
NGANCAR
DESA BEDALI KEC.
SD N BEDALI II
NGANCAR
DESA BEDALI KEC.
SD N BEDALI II
NGANCAR
DESA BEDALI KEC.
SD N BEDALI III
NGANCAR
DESA BEDALI KEC.
SD N BEDALI III
NGANCAR
DESA BEDALI KEC.
SD N BEDALI III
NGANCAR

NGANCAR

GURU KELAS
PAUD/TK
GURU KELAS
PAUD/TK
GURU KELAS
PAUD/TK
GURU KELAS
PAUD/TK
GURU KELAS
PAUD/TK
GURU KELAS
PAUD/TK
GURU KELAS
PAUD/TK
GURU KELAS
PAUD/TK
GURU KELAS
PAUD/TK
GURU KELAS

NGANCAR

GURU KELAS

NGANCAR

GURU KELAS

NGANCAR

GURU KELAS

PLPG THn 2011
LULUS PORTO FOLIO
THn 2007
PLPG THn 2011

NGANCAR

GURU KELAS

PLPG THn 2011

01-07-1979

SMAN I WATES

09 August 2012

5

Tahap 1

1

NGANCAR

GURU KELAS

PLPG THn 2011

01-11-1991

SMAN I WATES

09 August 2012

6

Tahap 1

1

NGANCAR

GURU KELAS

PLPG THn 2011

01-08-1993

SMAN I WATES

09 August 2012

7

Tahap 1

1

NGANCAR

GURU KELAS

PLPG THn 2008

01-01-1982

SMAN I WATES

09 August 2012

8

Tahap 1

1

NGANCAR

GURU KELAS

PLPG THn 2011

01-12-1981

SMAN I WATES

09 August 2012

9

Tahap 1

1

NGANCAR

GURU KELAS

PLPG THn 2011

01-03-1994

SMAN I WATES

09 August 2012

10

Tahap 1

1

NGANCAR

GURU KELAS

PLPG THn 2011

01-03-1994

SMAN I WATES

09 August 2012

11

Tahap 1

1

NGANCAR

GURU KELAS

PLPG THn 2011

01-11-1991

SMAN I WATES

09 August 2012

12

Tahap 1

1

NGANCAR

GURU KELAS

PLPG THn 2011

01-03-1994

SMAN I WATES

09 August 2012

13

Tahap 1

1

NGANCAR

GURU KELAS

01-12-1991

SMAN I WATES

09 August 2012

14

Tahap 1

1

NGANCAR

GURU KELAS

01-03-1983

SMAN I WATES

09 August 2012

15

Tahap 1

1

NGANCAR

GURU KELAS

01-07-1979

SMAN I WATES

09 August 2012

16

Tahap 1

1

NGANCAR

GURU KELAS

PLPG THn 2011
LULUS PORTO FOLIO
THn 2006
LULUS PORTO FOLIO
THn 2009
PLPG THn 2008

01-01-1982

SMAN I WATES

09 August 2012

17

Tahap 1

1

NGANCAR

GURU KELAS

PLPG THn 2011

01-12-1975

SMAN I WATES

09 August 2012

18

Tahap 1

1

NGANCAR

GURU KELAS

PLPG THn 2011

01-03-1994

SMAN I WATES

09 August 2012

19

Tahap 1

1

NGANCAR

GURU KELAS

PLPG THn 2011

01-04-1985

SMAN I WATES

09 August 2012

20

Tahap 1

1

NGANCAR

GURU KELAS

01-03-1983

SMAN I WATES

09 August 2012

1

Tahap 2

1

NGANCAR

GURU KELAS

01-03-1983

SMAN I WATES

09 August 2012

2

Tahap 2

1

NGANCAR

GURU KELAS

PLPG THn 2008
LULUS PORTO FOLIO
THn 2008
PLPG THn 2007

01-03-1978

SMAN I WATES

09 August 2012

3

Tahap 2

1

NGANCAR

GURU KELAS

PLPG THn 2007

01-03-1978

SMAN I WATES

09 August 2012

4

Tahap 2

1

NGANCAR

GURU KELAS

PLPG THn 2011

01-11-1991

SMAN I WATES

09 August 2012

5

Tahap 2

1

NGANCAR

GURU KELAS

PLPG THn 2011

01-11-1991

SMAN I WATES

09 August 2012

6

Tahap 2

1

NGANCAR

GURU KELAS

PLPG THn 2011

01-03-1991

SMAN I WATES

09 August 2012

7

Tahap 2

1

NGANCAR

GURU KELAS

PLPG THn 2007

01-07-1979

SMAN I WATES

09 August 2012

8

Tahap 2

1

NGANCAR

GURU KELAS

PLPG THn 2008

01-03-1983

SMAN I WATES

09 August 2012

9

Tahap 2

1

NGANCAR

GURU KELAS

PLPG THn 2007

01-07-1979

SMAN I WATES

09 August 2012

10

Tahap 2

1

NGANCAR

GURU KELAS

PLPG THn 2008

01-03-1978

SMAN I WATES

09 August 2012

11

Tahap 2

1

NGANCAR

GURU KELAS

PLPG THn 2010

01-03-1977

SMAN I WATES

09 August 2012

12

Tahap 2

1

NGANCAR

GURU KELAS

PLPG THn 2008

01-01-1982

SMAN I WATES

09 August 2012

13

Tahap 2

1

NGANCAR

01-01-1982

SMAN I WATES

09 August 2012

14

Tahap 2

1

01-03-1987

SMAN I WATES

09 August 2012

15

Tahap 2

1

01-02-1977

SMAN I WATES

09 August 2012

16

Tahap 2

1

01-03-1977

SMAN I WATES

09 August 2012

17

Tahap 2

1

01-01-1982

SMAN I WATES

09 August 2012

18

Tahap 2

1

09 August 2012

19

Tahap 2

1

SMAN I WATES

09 August 2012

20

Tahap 2

1

NGANCAR

GURU KELAS

PLPG THn 2011

01-09-1997
01-12199112
01-03-1983

SMAN I WATES

NGANCAR

GURU KELAS
PLPG THn 2008
GURU BID.STUDI
PLPG THn 2011
PENJASKES
LULUS PORTO FOLIO
GURU KELAS
THn 2010
LULUS PORTO FOLIO
GURU KELAS
THn 2007
GURU KELAS
PLPG THn 2008
LULUS PENDIDIKAN
GURU KELAS
THn. 2008
GURU KELAS
PLPG THn 2011

SMAN I WATES

09 August 2012

1

Tahap 3

1

NGANCAR

GURU KELAS

PLPG THn 2008

01-01-1982

SMAN I WATES

09 August 2012

2

Tahap 3

1

NGANCAR

GURU KELAS

PLPG THn 2007

01-07-1979

SMAN I WATES

09 August 2012

3

Tahap 3

1

NGANCAR

GURU KELAS

PLPG THn 2008

01-03-1983

SMAN I WATES

09 August 2012

4

Tahap 3

1

WATES
WATES
WATES
WATES
WATES
WATES
WATES
WATES
WATES

NGANCAR
NGANCAR
NGANCAR
NGANCAR
NGANCAR

PLPG 2009

01 MARET
1986
01 MARET
1986
01
DESEMBER
1986
01
PEBRUARI
1987
01 PEBRUARI
1987
01 MARET
1987
30
NOPEMBER
2009
01 JULI 1987

PLPG 2010

01 JULI 1996

SMAN 1 KANDAT

09 August 2012

20

Tahap 3

1

PLPG THn 2011

01-03-1991

SMAN I WATES

09 August 2012

1

Tahap 1

1

01-03-1991

SMAN I WATES

09 August 2012

2

Tahap 1

1

01-10-1980

SMAN I WATES

09 August 2012

3

Tahap 1

1

01-03-1988

SMAN I WATES

09 August 2012

4

Tahap 1

1

PORTO FOLIO 2007
PORTO FOLIO 2007
PORTO FOLIO 2007
PLPG 2007
PORTO FOLIO 2007
PORTO FOLIO 2007
PLPG 2009

SMAN 1 KANDAT

09 August 2012

12

Tahap 3

1

SMAN 1 KANDAT

09 August 2012

13

Tahap 3

1

SMAN 1 KANDAT

09 August 2012

14

Tahap 3

1

SMAN 1 KANDAT

09 August 2012

15

Tahap 3

1

SMAN 1 KANDAT

09 August 2012

16

Tahap 3

1

SMAN 1 KANDAT

09 August 2012

17

Tahap 3

1

SMAN 1 KANDAT

09 August 2012

18

Tahap 3

1

SMAN 1 KANDAT

09 August 2012

19

Tahap 3

1

2595 1544734637300010

4310027022902

10051302710907

PURWATI, S.Pd

KEDIRI

12

12

1956

P

PEMBINA TK. I

IV/b

SD N BEDALI III

2596 3437739643200002

1431102701323

11051302711096

KEDIRI

05

01

1961

P

PENATA

III/c

SD N BEDALI III

2597 7455738640200003

150602701268

06051302700117

KEDIRI

23

11

1960

L

PEMBINA

IV/a

SD N BEDALI IV

2598 4754737640200002

4309022701013

09051302710276

KEDIRI

22

04

1959

L

PEMBINA

IV/a

SD N BEDALI IV

2599 2561742646300000

1431102701325

11051302711245

KEDIRI

29

02

1964

P

PENATA TK. I

III/d

SD N BEDALI IV

2600 2946739641300012

1431102701324

11051302711049

MULATIFAH, S.Pd
SUJANTO EKO PRAMONO,
S.Pd
SUTIYONO
WAHYU SRI
SULISTYOWATI, S.Pd
TRI SULIH, S.Pd

KEDIRI

14

06

1961

P

PEMBINA

IV/a

SD N BEDALI IV

2601 6837737640200010

431022003258

10051322010961

MUJIONO

KEDIRI

05

05

1959

L

PEMBINA

IV/a

SD N BEDALI IV

2602 3063751652200003

531022003312

10051322011059

YULI PURWANTO

KEDIRI

31

07

1973

L

PENATA MUDA

III/a

SD N BEDALI V

2603 4339733635300003

1431102701326

11051302710156

PRIANI

10

1955

P

PEMBINA TK. I

IV/b

SD N BEDALI V

2604 7349740642300013

1431102701327

11051302710510

SITI SULIYAH, S.Pd

10

1962

P

PEMBINA TK. I

IV/b

SD N BEDALI V

2605 8355741642300013

1431102705007

11051302711186

NINIK WINDAYANI, S.Pd

KEDIRI
07
TRENGGALE
17
K
KEDIRI
23

10

1963

P

PENATA TK. I

III/d

SD N BEDALI V

2606 9854748649300002

1431102701328

11051302711447

DWI MAI WULAN, S.Pd

KEDIRI

22

05

1970

P

PENATA TK. I

III/d

SD N BEDALI V

2607 5452736638300003

150702705802

07051302700285

MURBANI, S.Pd

KEDIRI

20

11

1958

P

PEMBINA TK. I

IV/b

SDN MARGOURIP I

2608 9559730632200003

431002700072

10051302710193

IMRON SUBANDI

KEDIRI

27

12

1952

L

PEMBINA

IV/a

SD N MARGOURIP I

2609 9751740643200002

431022003288

10051322011004

SETIYO WIDODO

KEDIRI

19

04

1962

L

PEMBINA

IV/a

SD N MARGOURIP I

2610 1039735639300003

1431102705238

11051302710214

JUMINAH

KEDIRI

07

07

1957

P

PEMBINA

IV/a

SD N MARGOURIP I

2611 2057742644200013

1431102701202

11051302711437

DYAN BIROWO W.I

MADIUN

25

07

1964

L

PENATA TK.I

III/d

SDN. BADAL II

2612 7436743646300013

1431102701203

11051302711454

LILIK ISTIANI,S.Pd

KEDIRI

04

11

1965

P

PENATA

III/c

SDN. BADAL II

2613 8443738639300013

1431102704974

11051302710288

YAYUK SUPARYATI,S.Pd

KEDIRI

11

11

1960

P

PEMBINA

IV/a

SDN. BADAL II

2614 2662733635200002

150702705845

07051302700388

SAENI,S.Pd

KEDIRI

30

03

1955

L

PEMBINA TK.I

IV/b

SDN. BANGGLE I

2615 9341741642300013

150806112364

08051306110468

SRI ENDAH,S.Pd

KEDIRI

09

10

1963

P

PEMBINA

IV/a

SDN. BANGGLE I

2616 4133739644200003

431002700174

10051302710441

H. SUTRISNO,S.Pd

KEDIRI

01

08

1961

L

PEMBINA TK.I

IV/b

SDN. BANGGLE I

2617 5440732633300002

431002702786

10051302710709

SUKANTUN

KEDIRI

08

01

1954

P

PEMBINA TK.I

IV/b

SDN. BANGGLE I

2618 0459748650300012

1431102704988

11051302711422

LULUK SETYANI,S.Pd

T.GALEK

27

01

1970

P

PENATA

III/c

SDN. BANGGLE I

2619 2338739640300013

150802712235

8051302710239

Dra. SRI RAHAYU

KEDIRI

06

10

1961

P

PEMBINA

IV/a

SDN. BANGGLE II

2620 0834741643300022

431002700203

10051302710516

ISTIYANAH,S.Pd

KEDIRI

02

05

1963

P

PEMBINA TK.I

IV/b

SDN. BANGGLE II

2621 5442741642200012

1431102701258

11051302710624

BINTORO

KEDIRI

10

01

1963

L

PEMBINA TK.I

IV/b

SDN. BANGGLE II

2622 6736734635300002

1431102701259

11051302710883

SITI ASIJAH

KEDIRI

04

04

1956

P

PEMBINA

IV/a

SDN. BANGGLE II

2623 6548740643200002

143112001261

11051322010724

MOHAMAD DOFIR,S.Pd

KEDIRI

16

02

1962

L

PEMBINA

IV/a

SDN. BANGGLE II

2624 874274642300012

1431102701260

11051302711319

SUNARSIH,S.Pd

KEDIRI

10

04

1962

P

PENATA

III/c

SDN. BANGGLE II

2625 1437737699300022

150602702054

06051302700083

ISMINARSIH,S.Pd

KEDIRI

05

01

1959

P

PEMBINA

IV/a

SDN. BANJAREJO

2626 2433737638300032

150602702055

06051302700084

TITIK SUMARTI,S.Pd

KEDIRI

01

01

1959

P

PEMBINA TK.I

IV/b

SDN. BANJAREJO

2627 9745737639200012

150702705781

07051302700251

MOHAMAD NUR,S.Pd

KEDIRI

13

04

1959

L

PEMBINA

IV/a

SDN. BANJAREJO

2628 0052742643300023

1431102701289

11051302710651

BINTI

KEDIRI

20

07

1964

P

PEMBINA

IV/a

SDN. BANJAREJO

2629 7342741643200023

1431102701290

11081302711025

Drs. MOH. ILYAS

KEDIRI

10

10

1963

L

IV/b

SDN. BANJAREJO

2630 8559743644300012

1431102701291

11051302711345

SUDARTIYAH,S.Pd

SURABAYA

27

12

1965

P

III/b

SDN. BANJAREJO

11051302710381

SAMINTEN

MADIUN

15

02

1957

P

PEMBINA TK.I
PENATA MUDA
TK. I
PEMBINA

IV/a

SDN. BANJAREJO

2631 4547735638300002
2632 2839747649300022

150802700216

08051302710511

HARTUTIK, S.Pd

KEDIRI

07

05

1969

P

PEMBINA

IV/a

SDN. WONOREJO

2633 2239739641300013

143110270504

11051302710561

NAZILATUL INDADIYAH

KEDIRI

07

09

1961

P

PEMBINA

IV/a

SDN. WONOREJO

2634 1837745645300002

1431102700505

11051302711375

SRI SUNARSIH,S.Pd

KEDIRI

05

05

1967

P

PENATA

III/c

SDN. WONOREJO

2635 1852750652300022

1431102700506

11051302711430

NURAINI,S.Pd

KEDIRI

20

05

1972

P

PENATA

III/c

SDN. WONOREJO

2636 763973764020000

150802712193

08051302710185

SUKARLI,S.Pd

KEDIRI

07

03

1959

L

PEMBINA

IV/a

SDN. MANGUNREJO

2637 8960736637300002

430902700939

09051302710142

YUNI SUMARDIANI,S.Pd

KEDIRI

28

06

1958

P

PEMBINA TK.I

IV/b

SDN. MANGUNREJO

2638 5162731633300003

431002702856

10051302710830

PUDJI INDRIYATI

KEDIRI

30

08

1953

P

PEMBINA

IV/a

SDN. MANGUNREJO

2639 2133736637200013

431002702904

10051302710910

PUJI WAHONO

KEDIRI

01

08

1958

L

PEMBINA TK.I

IV/b

SDN. MANGUNREJO

2640 2148737639300023

1431102702184

11051302710279

KARTIYAH

KEDIRI

16

08

1959

P

PEMBINA TK.I

IV/b

SDN. MANGUNREJO

2641 5949740644200002

1431122002185

11051322010564

DJOKO PURNOMO,S.Pd

JAKARTA

17

06

1962

L

PENATA TK.I

III/d

SDN. MANGUNREJO

2642 4357739641200013

431002702591

10051302710366

SETIYOKO,S.Pd

KEDIRI

25

10

1961

L

PEMBINA

IV/a

SDN. SEKETI

2643 4540732633300002

431002702831

10051302710785

ASTUTI TRIMAH RAHAYU KEDIRI

08

02

1954

P

PEMBINA TK.I

IV/b

SDN. SEKETI

2644 6447733635300003

431002700312

10051302710789

NANIK SUHARNI

KEDIRI

15

11

1955

P

PEMBINA TK.I

IV/b

SDN. SEKETI

2645 1857732654300002

431002702864

10051302710842

SRI KAMDIYATI

KEDIRI

25

05

1954

P

PEMBINA TK.I

IV/b

SDN. SEKETI

2646 9060735638300003

431002700353

10051302710889

SUMINI

KEDIRI

28

07

1957

P

PEMBINA TK.I

IV/b

SDN. SEKETI

2647 0149745647200033

1431122002679

11051322010861

GINININGTYAS,S.Pd

KEDIRI

17

08

1967

P

PEMBINA

IV/a

SDN. SEKETI

DESA BEDALI KEC.
NGANCAR
DESA BEDALI KEC.
NGANCAR
DESA BEDALI KEC.
NGANCAR
DESA BEDALI KEC.
NGANCAR
DESA BEDALI KEC.
NGANCAR
DESA BEDALI KEC.
NGANCAR
DESA BEDALI KEC.
NGANCAR
DESA BEDALI KEC.
NGANCAR
DESA BEDALI KEC.
NGANCAR
DESA BEDALI KEC.
NGANCAR
DESA BEDALI KEC.
NGANCAR
DESA BEDALI KEC.
NGANCAR
DESA MARGOURIP KEC.
NGANCAR
DESA MARGOURIP KEC.
NGANCAR
DESA MARGOURIP KEC.
NGANCAR
DESA MARGOURIP KEC.
NGANCAR
DS. BADAL KEC.
NGADILUWIH
DS. BADAL KEC.
NGADILUWIH
DS. BADAL KEC.
NGADILUWIH
DS. BANGGLE KEC.
NGADILUWIH
DS. BANGGLE KEC.
NGADILUWIH
DS. BANGGLE KEC.
NGADILUWIH
DS. BANGGLE KEC.
NGADILUWIH
DS. BANGGLE KEC.
NGADILUWIH
DS. BANGGLE KEC.
NGADILUWIH
DS. BANGGLE KEC.
NGADILUWIH
DS. BANGGLE KEC.
NGADILUWIH
DS. BANGGLE KEC.
NGADILUWIH
DS. BANGGLE KEC.
NGADILUWIH
DS. BANGGLE KEC.
NGADILUWIH
DS. BANJAREJO KEC.
NGADILUWIH
DS. BANJAREJO KEC.
NGADILUWIH
DS. BANJAREJO KEC.
NGADILUWIH
DS. BANJAREJO KEC.
NGADILUWIH
DS. BANJAREJO KEC.
NGADILUWIH
DS. BANJAREJO KEC.
NGADILUWIH
DS. BANJAREJO KEC.
NGADILUWIH
DS. BANJAREJO KEC.
NGADILUWIH
DS. BANJAREJO KEC.
NGADILUWIH
DS. BANJAREJO KEC.
NGADILUWIH
DS. BANJAREJO KEC.
NGADILUWIH
DS. MANGUNREJO KEC.
NGADILUWIH
DS. MANGUNREJO KEC.
NGADILUWIH
DS. MANGUNREJO KEC.
NGADILUWIH
DS. MANGUNREJO KEC.
NGADILUWIH
DS. MANGUNREJO KEC.
NGADILUWIH
DS. MANGUNREJO KEC.
NGADILUWIH
DS. SEKETI KEC.
NGADILUWIH
DS. SEKETI KEC.
NGADILUWIH
DS. SEKETI KEC.
NGADILUWIH
DS. SEKETI KEC.
NGADILUWIH
DS. SEKETI KEC.
NGADILUWIH
DS. SEKETI KEC.
NGADILUWIH

NGANCAR

GURU KELAS

PLPG THn 2010

01-07-1977

SMAN I WATES

09 August 2012

5

Tahap 3

1

NGANCAR

GURU KELAS

01-03-1991

SMAN I WATES

09 August 2012

6

Tahap 3

1

NGANCAR

GURU KELAS

01-03-1983

SMAN I WATES

09 August 2012

7

Tahap 3

1

NGANCAR

GURU KELAS

PLPG THn 2011
LULUS PORTO FOLIO
THn 2006
PLPG THn 2009

01-12-1981

SMAN I WATES

09 August 2012

8

Tahap 3

1

NGANCAR

GURU KELAS

PLPG THn 2011

01-12-1991

SMAN I WATES

09 August 2012

9

Tahap 3

1

NGANCAR

PLPG THn 2011

01-04-1989

SMAN I WATES

09 August 2012

10

Tahap 3

1

PLPG THn 2010

01-03-1983

SMAN I WATES

09 August 2012

11

Tahap 3

1

PLPG THn 2010

01-01-2011

SMAN I WATES

09 August 2012

12

Tahap 3

1

NGANCAR

GURU KELAS
GURU BID.STUDI
PENJASKES
GURU BID.STUDI
PENJASKES
GURU KELAS

PLPG THn 2011

01-03-1977

SMAN I WATES

09 August 2012

13

Tahap 3

1

NGANCAR

GURU KELAS

PLPG THn 2011

01-03-1983

SMAN I WATES

09 August 2012

14

Tahap 3

1

NGANCAR

GURU KELAS

PLPG THn 2011

01-11-1991

SMAN I WATES

09 August 2012

15

Tahap 3

1

NGANCAR

GURU KELAS

01-10-1994

SMAN I WATES

09 August 2012

16

Tahap 3

1

01-07-1979

SMAN I WATES

09 August 2012

17

Tahap 3

1

01-01-1982

SMAN I WATES

09 August 2012

18

Tahap 3

1

01-04-1985

SMAN I WATES

09 August 2012

19

Tahap 3

1

01-07-1979

SMAN I WATES

09 August 2012

20

Tahap 3

1

NGANCAR
NGANCAR

NGANCAR
NGANCAR
NGANCAR
NGANCAR

PLPG THn 2011
LULUS PORTO FOLIO
GURU KELAS
THn 2007
LULUS PORTO FOLIO
GURU KELAS
THn 2010
GURU BID.STUDI
PLPG THn 2010
PENJASKES
GURU KELAS
PLPG THn 2011

NGADILUWIH GURU KELAS

PLPG 2011

01 MRT 1994 SMPN I NGADILUWIH

09 August 2012

1

Tahap 1

1

NGADILUWIH GURU KELAS

PLPG 2011

01 MRT 1991 SMPN I NGADILUWIH

09 August 2012

2

Tahap 1

1

NGADILUWIH GURU KELAS

PLPG 2011

01 OKT 1980 SMPN I NGADILUWIH

09 August 2012

3

Tahap 1

1

NGADILUWIH GURU KELAS

PLPG 2007

01 DES 1981

SMPN I NGADILUWIH

09 August 2012

4

Tahap 1

1

NGADILUWIH GURU KELAS

PLPG 2008

01 MRT 1983 SMPN I NGADILUWIH

09 August 2012

5

Tahap 1

1

NGADILUWIH GURU KELAS

PORTO POLIO 2010

01 APR 1984 SMPN I NGADILUWIH

09 August 2012

6

Tahap 1

1

NGADILUWIH GURU KELAS

PLPG 2010

01 JAN 1975

SMPN I NGADILUWIH

09 August 2012

7

Tahap 1

1

NGADILUWIH GURU KELAS

PLPG 2011

01 MRT 1994 SMPN I NGADILUWIH

09 August 2012

8

Tahap 1

1

NGADILUWIH GURU KELAS

PLPG 2008

01 JAN 1982

SMPN I NGADILUWIH

09 August 2012

9

Tahap 1

1

NGADILUWIH GURU KELAS

PORTO POLIO 2010

01 APR 1985 SMPN I NGADILUWIH

09 August 2012

10

Tahap 1

1

NGADILUWIH GURU KELAS

PLPG 2011

01 JUN 1986

SMPN I NGADILUWIH

09 August 2012

11

Tahap 1

1

NGADILUWIH GURU KELAS
GURU
NGADILUWIH
PENJASKES
NGADILUWIH GURU KELAS

PLPG 2011

01 MRT 1988 SMPN I NGADILUWIH

09 August 2012

12

Tahap 1

1

PLPG 2011

01 MRT 1987 SMPN I NGADILUWIH

09 August 2012

13

Tahap 1

1

PLPG 2011

01 MRT 1994 SMPN I NGADILUWIH

09 August 2012

14

Tahap 1

1

NGADILUWIH GURU KELAS

PLPG 2006

01 OKT 1980 SMPN I NGADILUWIH

09 August 2012

15

Tahap 1

1

NGADILUWIH GURU KELAS

PLPG 2006

01 JUL 1979

SMPN I NGADILUWIH

09 August 2012

16

Tahap 1

1

NGADILUWIH GURU KELAS

PLPG 2007

01 JAN 1982

SMPN I NGADILUWIH

09 August 2012

17

Tahap 1

1

NGADILUWIH GURU KELAS

PLPG 2011

01 JUN 1986

SMPN I NGADILUWIH

09 August 2012

18

Tahap 1

1

NGADILUWIH GURU KELAS

PLPG 2011

01 JUN 1986

SMPN I NGADILUWIH

09 August 2012

19

Tahap 1

1

NGADILUWIH GURU KELAS

PLPG 2011

01 MRT 1994 SMPN I NGADILUWIH

09 August 2012

20

Tahap 1

1

NGADILUWIH GURU KELAS

PLPG 2011

01 JAN 1982

SMP N I NGADILUWIH

09 August 2012

1

Tahap 2

1

NGADILUWIH GURU KELAS

PORTO POLIO 2008

01 MRT 1994 SMP N I NGADILUWIH

09 August 2012

2

Tahap 2

1

NGADILUWIH GURU KELAS

PLPG 2011

01 APR 1985 SMP N I NGADILUWIH

09 August 2012

3

Tahap 2

1

NGADILUWIH GURU KELAS

PLPG 2011

01 MRT 1994 SMP N I NGADILUWIH

09 August 2012

4

Tahap 2

1

NGADILUWIH GURU KELAS

PLPG 2011

01 MRT 1994 SMPN I NGADILUWIH

09 August 2012

5

Tahap 2

1

NGADILUWIH GURU KELAS

PLPG 2008

01 JAN 1982

SMPN I NGADILUWIH

09 August 2012

6

Tahap 2

1

NGADILUWIH GURU KELAS

PLPG 2009

01 MRT 1978 SMPN I NGADILUWIH

09 August 2012

7

Tahap 2

1

NGADILUWIH GURU KELAS

PLPG 2010

01 JULI 1977 SMPN I NGADILUWIH

09 August 2012

8

Tahap 2

1

NGADILUWIH GURU KELAS

PLPG 2010

01 MRT 1977 SMPN I NGADILUWIH

09 August 2012

9

Tahap 2

1

NGADILUWIH GURU KELAS
GURU
NGADILUWIH
PENJASKES
NGADILUWIH GURU KELAS

PLPG 2011

01 MRT 1980 SMPN I NGADILUWIH

09 August 2012

10

Tahap 2

1

PLPG 2011

01 APR 1985 SMPN I NGADILUWIH

09 August 2012

11

Tahap 2

1

PLPG 2010

01 MRT 1983 SMPN I NGADILUWIH

09 August 2012

12

Tahap 2

1

NGADILUWIH GURU KELAS

PLPG 2010

01 JAN 1976

SMPN I NGADILUWIH

09 August 2012

13

Tahap 2

1

NGADILUWIH GURU KELAS

PORTO POLIO 2010

01 JAN 1976

SMPN I NGADILUWIH

09 August 2012

14

Tahap 2

1

NGADILUWIH GURU KELAS

PLPG 2010

01 MRT 1977 SMPN I NGADILUWIH

09 August 2012

15

Tahap 2

1

NGADILUWIH GURU KELAS
GURU
NGADILUWIH
PENJASKES

PORTO POLIO 2010

01 MRT 1977 SMPN I NGADILUWIH

09 August 2012

16

Tahap 2

1

PLPG 2011

01 MRT 1987 SMPN I NGADILUWIH

09 August 2012

17

Tahap 2

1

2648 0759737638300012

1431102702678

11051302710362

SITI MARYAM

KEDIRI

27

04

1959

P

PEMBINA TK.I

IV/b

2649 0859755657300012

150702708650

07051302700702

LILIK LAILIYAH,S.Ag

KEDIRI

27

05

1977

P

NON PNS

-

2650 1559754656200013

431002702941

10051302711049

JOKO DWI PAMINTO,S.Pd KEDIRI

27

12

1976

L

NON PNS

-

2651 2062761663200003

431002702943

10051302711051

30

07

1983

L

NON PNS

-

2652 3142754656200013

1431102700349

11051302711475

1976

L

NON PNS

-

1431102704727

11051302711487

01

1978

L

NON PNS

-

2654 8551743644200012

150702008742

07051302000061

SLAMET JUDI,S.Pd

KEDIRI
10
BOJONEGOR
23
O
KEDIRI
19

08

2653 3455756657200012

HERI SUTIANA, S.Pd
JOKO AGUS
PURNOMO,S.Pd
IKHWAN NURHADI,S.Pd

02

1965

L

PEMBINA

IV/a

2655 3247739642300023

43090200002

0905302010002

SUYATI,S.Pd

KEDIRI

15

09

1961

P

PEMBINA TK.I

IV/b

2656 3960742646300012

150702008738

07051302000054

KEDIRI

28

06

1964

P

PEMBINA

IV/a

2657 1149750651300043

430902000048

09051302010023

KEDIRI

17

08

1972

P

NON PNS

-

2658 4841743646300062

150702008743

07051302000068

SAFA'TIN,S.Pd
TATIN
MERDEKAWATI,S.Pd
SUKATMINAH,S.Pd

KEDIRI

09

05

1962

P

PEMBINA

IV/a

2659 7254750653300013

1431102000134

11051302010121

SULASEMI

KEDIRI

22

09

1972

P

NON PNS

-

2660 3449716648300053

150702008544

07051302000060

SRI MUKASIH, S.Pd

KEDIRI

17

11

1968

P

IV/a

2661 0534748651300043

1431102000263

11051302010043

MIM KILMI,S.Pd

KEDIRI

02

02

1970

P

2662 3834742644300062

150702008540

07051302000027

SUDARLINA,S.Pd

T.GALEK

02

05

1964

P

PEMBINA
PENGATUR
MUDA TK. I
PEMBINA

2663 2242738640300053

430902000001

0905132010001

MARDIANA, S.Pd

KEDIRI

10

09

1960

P

PEMBINA TK.I

IV/b

2664 5534740643300032

150702008736

07051302000023

SITI NAPIAH,S.Pd

KEDIRI

02

02

1962

P

PEMBINA

IV/a

2665 9136742644300053

150702008542

07051302000053

PUJI ASTUTIK,S.Pd

KEDIRI

04

08

1964

P

PEMBINA

IV/a

2666 4649740642300042

1431102000112

11051302010109

SITI ZULAICAH

KEDIRI

17

05

1962

P

NON PNS

-

2667 7256742646300013

150702008741

07051302000059

LILIS YUFRIANI,S.Pd

KEDIRI

24

09

1964

P

PEMBINA

IV/a

2668 1637758660300060

431002002435

10051302010077

ZUMROTUL ABIDAH,S.Pd

KEDIRI

05

03

1980

P

-

2669 5249748651300033

1431102000291

11051302010039

SITI NAFIAH

KEDIRI

17

09

1970

P

2670 9033741643300063

1431102000115

11051302010047

ST. NAFI'AH

KEDIRI

01

07

1963

P

2671 2559 7406 4230 0053

150702004421

07051302000095

SITI PATONAH, S.Pd.

KEDIRI

27

12

1962

P

NON PNS
PENGATUR
MUDA TK. I
PENGATUR
MUDA TK. I
PEMBINA

2672 7954 7496 5220 0002

150702007056

07051302000698

KEDIRI

22

06

1971

L

NON PNS

-

2673 1433 7496 5130 0073

150702007055

07051302000688

KEDIRI

01

11

1971

P

NON PNS

-

2674 7541 7426 4430 0043

430902000005

09051302010008

DARYONO, S.Pd.
NANI KRISNAWATI HS.,
S.Pd.
DWI RAH UTAMI, S.Pd.

KEDIRI

09

12

1964

P

PEMBINA

IV/A

2675 5136 7306 3130 0023

431002002375

10051302010003

KEDIRI

04

08

1952

P

PEMBINA

IV/A

2676 9260 7546 5530 0013

431002002406

10051302010044

KEDIRI

28

09

1976

P

NON PNS

-

2677 4136 7476 5030 0073

431002002411

10051302010050

SUMILIN SUDARTIN
FITRIANA RAHMAWATI,
SE
ILUK MAHFUDOH, S.Pd.

KEDIRI

04

08

1969

P

NON PNS

-

2678 2941 7506 5230 0082

431002000014

10051302010070

SRI ASTITIK, S.Pd.

KEDIRI

01

06

1972

P

NON PNS

-

2679 1143 7596 6430 0003

431002002431

10051302010073

SITI SALAMAH, S.Pd.

KEDIRI

11

08

1981

P

NON PNS

-

2680 2444 7506 5230 0072

431002002428

10051302010069

PUJI RAHAYU, S.Pd.

KEDIRI

01

12

1972

P

NON PNS

-

2681 4459 7516 5330 0053

431002002426

10051302010067

KEDIRI

27

11

1973

P

NON PNS

-

2682 1535 7506 5230 0072

1431102000131

11051302010105

KEDIRI

03

02

1972

P

NON PNS

-

2683 6462 7486 5030 0052

1431102004715

11051302010068

INDASAH, S.Fil.
BINTI ZULAIMAH,
S.Pd.AUD
ANIK PURWANTI, S.Pd.

KEDIRI

30

01

1970

P

PNS

II/B

2684 5050 7486 4130 0043

1431102000040

11051302010069

SUDARWINAR-SIH, S.Pd.

KEDIRI

18

07

1970

P

PNS

II/B

2685 5634 7366 4030 0002

1431102004671

11051302010132

KEDIRI

04

09

1961

P

NON PNS

-

2686 5748 7346 3630 0002

150802712295

8051302710352

KEDIRI

16

04

1956

P

PEMBINA TK. I

IV/B

2687 8557 7316 3330 0003

431002700254

10051302710637

SUPARTI, S.Pd.
Hj. MUNTIYAH AL ENY A,
S.Pd MM Pd
R U M I A T I, S.Pd

KEDIRI

25

12

1953

P

PEMBINA TK. I

IV/B

2688 2955 7326 3430 0002

431002700306

10051302710767

SITI MARIYAM

KEDIRI

23

06

1954

P

PEMBINA TK. I

IV/B

2689 6838 7376 3830 0002

1431102705202

11051302710227

WIDYANINGSIH, S.Pd

KEDIRI

06

05

1959

P

PEMBINA TK. I

IV/B

2690 0750 7366 3830 0012

1431102702076

11051302710273

KEDIRI

18

04

1958

P

PEMBINA TK. I

IV/B

2691 5533 7386 4030 0023

150802700100

8051302710202

P. SIANTAR

01

12

1960

P

PEMBINA TK. I

IV/B

2692 1846 7396 4030 0012

150802700068

8051302710138

KEDIRI

14

05

1961

P

PEMBINA TK. I

IV/B

2693 5535 7396 4130 0012

431002700177

10051302710454

S U N A R M I, S.Pd
ELFRIDA SITUMORANG,
S.Pd.
Dra. MUHERMIN RASMI,
MM.
LILIK JUANAWATI, S.Pd.

KEDIRI

03

02

1961

P

PEMBINA TK. I

IV/B

2694 9958 7426 4330 0012

431002700225

10051302710560

Dra. ENDANG KRIDAWATI KEDIRI

26

06

1964

P

PEMBINA TK. I

IV/B

2695 5051 7376 3830 0003

1431102702077

11051302710474

ENY NAFI'AH, S.Pd

KEDIRI

19

07

1959

P

PEMBINA

IV/A

2696 7259 7456 4730 0023

1431102702078

11051302711266

NURUL ROHYATI

KEDIRI

27

07

1967

P

PENATA

III / C

2697 2449 7326 3530 0003

430902700098

9051302710236

SUNINGSIH

KEDIRI

17

11

1954

P

PEMBINA TK. I

IV / B

2698 4352 7436 4330 0003

1431102702079

11051302710665

PUJI ASTUTI

KEDIRI

20

10

1965

P

PEMBINA

IV / A

2699 2160 7426 4630 0013

1431102702080

11051302710947

SUPARTI

ASAHAN

28

08

1964

P

IV / A

2700 3945 7436 4630 0012

1431102702081

11051302711349

SULASTRI

KEDIRI

13

06

1965

P

PEMBINA
PENATA MUDA
TK. I

KEDIRI

II/b
IV/a

II/b
II/b
IV/A

III / B

DS. SEKETI KEC.
NGADILUWIH
DS. NGADILUWIH KEC.
SD. MUHAMMADIYAH
NGADILUWIH
DS. NGADILUWIH KEC.
SD. MUHAMMADIYAH
NGADILUWIH
DS. NGADILUWIH KEC.
SD. MUHAMMADIYAH
NGADILUWIH
DS. NGADILUWIH KEC.
SD. MUHAMMADIYAH
NGADILUWIH
DS. NGADILUWIH KEC.
SD. MUHAMMADIYAH
NGADILUWIH
DS. NGADILUWIH KEC.
TK DW NGADILUWIH
NGADILUWIH
DS. PURWOKERTO KEC.
TK DW I PURWPKERTO
NGADILUWIH
DS. PURWOKERTO KEC.
TK DW III PURWOKERTO
NGADILUWIH
DS. PURWOKERTO KEC.
TK DW II PURWOKERTO
NGADILUWIH
DS. TALES KEC.
TK DW TALES
NGADILUWIH
DS. DUKUH KEC.
TK DW DUKUH II
NGADILUWIH
DS. BANGGLE KEC.
TK DW BANGGLE
NGADILUWIH
DS. BANGGLE KEC.
TK DW BANGGLE
NGADILUWIH
DS. BANJAREJO KEC.
TK DW BANJAREJO
NGADILUWIH
DS. SLUMBUNG KEC.
TK PKK SLUMBUNG
NGADILUWIH
DS. SEKETI KEC.
TK DW SEKETI
NGADILUWIH
DS. NGADILUWIH KEC.
TK KM XI NGADILUWIH
NGADILUWIH
DS. NGADILUWIH KEC.
TK KM XI NGADILUWIH
NGADILUWIH
DS. TALES KEC.
TK KM TALES
NGADILUWIH
DS. SLUMBUNG KEC.
TK KMXVI SLUMBUNG
NGADILUWIH
DS. BEDUG KEC.
TK AL-ARQOM BEDUG
NGADILUWIH
DS. BADALPANDEAN
TK KM BADALPANDEAN
KEC. NGADILUWIH
TK. DW. PUTRA
DESA BLEBER KEC. KRAS
HARAPAN BLEBER
TK. DW. II JABANG
DS. JABANG KEC. KRAS
SDN. SEKETI

NGADILUWIH GURU KELAS

PLPG 2011

01 JAN 1982

SMPN I NGADILUWIH

09 August 2012

18

Tahap 2

1

NGADILUWIH GURU KELAS

PLPG 2007

19 JULI 1997 SMPN I NGADILUWIH

09 August 2012

19

Tahap 2

1

NGADILUWIH GURU KELAS

PLPG 2010

01 JULI 2003 SMPN I NGADILUWIH

09 August 2012

20

Tahap 2

1

NGADILUWIH GURU KELAS

PLPG 2010

01 JULI 2003 SMPN 1 NGADILUWIH

09 August 2012

1

Tahap 3

1

NGADILUWIH GURU KELAS

PLPG 2011

07 JULI 2002 SMPN 1 NGADILUWIH

09 August 2012

2

Tahap 3

1

NGADILUWIH GURU KELAS

PLPG 2011

01 JULI 2004 SMPN I NGADILUWIH

09 August 2012

3

Tahap 3

1

NGADILUWIH GURU KELAS

PLPG 2007

01 MRT 1986 SMPN I NGADILUWIH

09 August 2012

4

Tahap 3

1

NGADILUWIH GURU KELAS

PORTO POLIO 2009

01 MRT 1983 SMPN I NGADILUWIH

09 August 2012

5

Tahap 3

1

NGADILUWIH GURU KELAS

PLPG 2007

01 MRT 1986 SMPN I NGADILUWIH

09 August 2012

6

Tahap 3

1

NGADILUWIH GURU KELAS

PLPG 2009

21 JULI 2000 SMPN I NGADILUWIH

09 August 2012

7

Tahap 3

1

NGADILUWIH GURU KELAS

PORTO POLIO 2007

01 MRT 1986 SMPN I NGADILUWIH

09 August 2012

8

Tahap 3

1

NGADILUWIH GURU KELAS

PLPG 2011

01 JUNI 1993 SMPN I NGADILUWIH

09 August 2012

9

Tahap 3

1

NGADILUWIH GURU KELAS

PORTO POLIO 2007

01 MRT 1988 SMPN I NGADILUWIH

09 August 2012

10

Tahap 3

1

NGADILUWIH GURU KELAS

PLPG 2011

01 JUNI 2002 SMPN I NGADILUWIH

09 August 2012

11

Tahap 3

1

NGADILUWIH GURU KELAS

PORTP POLIO 2007

01 MRT 1984 SMPN I NGADILUWIH

09 August 2012

12

Tahap 3

1

NGADILUWIH GURU KELAS

PORTO POLIO 2009

01 MRT 1981 SMPN I NGADILUWIH

09 August 2012

13

Tahap 3

1

NGADILUWIH GURU KELAS

PLPG 2007

01 MRT 1984 SMPN I NGADILUWIH

09 August 2012

14

Tahap 3

1

NGADILUWIH GURU KELAS

PORTO POLIO 2007

01 MRT 1986 SMPN I NGADILUWIH

09 August 2012

15

Tahap 3

1

NGADILUWIH GURU KELAS

PLPG 2011

11 JUNI 1990 SMPN I NGADILUWIH

09 August 2012

16

Tahap 3

1

NGADILUWIH GURU KELAS

PLPG 2007

01 MRT 1986 SMPN I NGADILUWIH

09 August 2012

17

Tahap 3

1

NGADILUWIH GURU KELAS

PLPG 2010

18 JAN 2005

SMPN I NGADILUWIH

09 August 2012

18

Tahap 3

1

NGADILUWIH GURU KELAS

PLPG 2011

01 JAN 2008

SMPN I NGADILUWIH

09 August 2012

19

Tahap 3

1

NGADILUWIH GURU KELAS

PLPG 2011

01 JAN 2007

SMPN I NGADILUWIH

09 August 2012

20

Tahap 3

1

TK / RA
GURU KELAS
PAUD/TK
TK / RA

PORTOFOLIO 2007

01-10-1987

SMPN I RINGINREJO

09 August 2012

1

Tahap 1

1

PLPG 2007

18-07-1995

SMPN I RINGINREJO

09 August 2012

2

Tahap 1

1

PLPG 2007

17-07-2003

SMPN I RINGINREJO

09 August 2012

3

Tahap 1

1

PORTOFOLIO 2009

01-03-1986

SMPN I RINGINREJO

09 August 2012

4

Tahap 1

1

PLPG 2010

01-03-1983

SMPN I RINGINREJO

09 August 2012

5

Tahap 1

1

PLPG 2010

08-01-2001

SMPN I RINGINREJO

09 August 2012

6

Tahap 1

1

PLPG 2010
LULUS PORTOFOLIO
2010
PLPG 2010

21-07-2003

SMPN I RINGINREJO

09 August 2012

7

Tahap 1

1

19-07-2004

SMPN I RINGINREJO

09 August 2012

8

Tahap 1

1

01-09-2004

SMPN I RINGINREJO

09 August 2012

9

Tahap 1

1

PLPG 2010

19-07-2004

SMPN I RINGINREJO

09 August 2012

10

Tahap 1

1

PLPG 2010

01-06-2004

SMPN I RINGINREJO

09 August 2012

11

Tahap 1

1

PLPG 2011

25-07-1988

SMPN I RINGINREJO

09 August 2012

12

Tahap 1

1

PLPG 2011

17-07-1989

SMPN I RINGINREJO

09 August 2012

13

Tahap 1

1

PLPG 2011

15-07-1996

SMPN I RINGINREJO

09 August 2012

14

Tahap 1

1

KRAS

GURU KELAS TK
GURU KELAS
PAUD / TK
GURU KELAS
PAUD / TK
GURU KELAS
PAUD/TK
GURU KELAS
PAUD / TK
GURU KELAS
PAUD / TK
GURU KELAS
PAUD / TK
GURU KELAS
PAUD/TK
GURU KELAS
PAUD/TK
GURU PAUD/ TK
GURU KELAS
PAUD/TK
RA/TK

17-07-1996

SMPN I RINGINREJO

09 August 2012

15

Tahap 1

1

KRAS

GURU KELAS

01-03-1983

SMPN I RINGINREJO

09 August 2012

16

Tahap 1

1

KRAS

GURU KELAS

01-12-1974

SMPN I RINGINREJO

09 August 2012

17

Tahap 1

1

KRAS

GURU KELAS

01-12-1975

SMPN I RINGINREJO

09 August 2012

18

Tahap 1

1

KRAS

GURU KELAS

01-07-1979

SMPN I RINGINREJO

09 August 2012

19

Tahap 1

1

KRAS

GURU KELAS

01-10-1980

SMPN I RINGINREJO

09 August 2012

20

Tahap 1

1

KRAS

GURU KELAS

01-01-1982

SMPN I RINGINREJO

09 August 2012

1

Tahap 2

1

KRAS

GURU KELAS

30-11-1981

SMPN I RINGINREJO

09 August 2012

2

Tahap 2

1

KRAS

GURU KELAS

01-04-1985

SMPN I RINGINREJO

09 August 2012

3

Tahap 2

1

KRAS

GURU KELAS

01-04-1985

SMPN I RINGINREJO

09 August 2012

4

Tahap 2

1

KRAS

GURU KELAS

01-03-1983

SMPN I RINGINREJO

09 August 2012

5

Tahap 2

1

KRAS

GURU KELAS

PLPG 2011
PLPG
2008
Porto Folio
2010
Porto Folio
2010
PLPG
2011
PLPG
2011
Porto Folio
2008
Porto Folio
2008
Porto Folio
2010
Porto Folio
2010
PLPG
2011
PLPG 2011

01-12-1991

SMPN I RINGINREJO

09 August 2012

6

Tahap 2

1

KRAS

GURU KELAS

LULUS 2009

01-10-1980

SMPN I RINGINREJO

09 August 2012

7

Tahap 2

1

KRAS

GURU KELAS

PLPG 2011

01-06-1986

SMPN I RINGINREJO

09 August 2012

8

Tahap 2

1

KRAS

GURU KELAS

PLPG 2011

03-03-1988

SMPN I RINGINREJO

09 August 2012

9

Tahap 2

1

KRAS

GURU KELAS

PLPG 2011

01-12-1991

SMPN I RINGINREJO

09 August 2012

10

Tahap 2

1

KRAS
KRAS

TK. TUNAS KRAS
DS. KRAS KEC. KRAS
TK. SAKANIRA PG
DS. JAMBEAN KEC.KRAS
NGADIREDJO
DS. SETONOREJO KEC.
TK. DW. SETONOREJO
TK. AISYIYAH BUSTANUL KRAS
DESA BANJARANYAR
ATHFAL II
KEC. KRAS
TK. ISLAM PLUS
BANJARANYAR
DS. BENDOSARI KEC.
MIFTAHUL ULUM
KRAS
BENDOSARI
TK.
TERPADU AL
DS. SETONOREJO KEC.
KHOIRIYYAH
KRAS
TK. TERPADU AL
DS. SETONOREJO KEC.
KHOIRIYYAH
KRAS
TK. TERPADU AL
DS. SETONOREJO KEC.
KHOIRIYYAH
KRAS
DS. BENDOSARI
TK. DW. BENDOSARI
KEC.KRAS
TK. DW. KRAS
DS. KRAS KEC. KRAS

KRAS

TK. DW PUTRA LADANG DS. KRAS
KEC. KRAS
DS. REJOMULYO KEC.
TK. PGRI I REJOMULYO
KRAS
DS. SETONOREJO KEC.
TK. DW. SETONOREJO II
KRAS
JLN. SATYA BHAKTI NO.
SDN Kras I
326
JLN. SATYA BHAKTI NO.
SDN Kras I
327
JLN. SATYA BHAKTI NO.
SDN Kras I
328
JLN. SATYA BHAKTI NO.
SDN Kras I
329
JLN. SATYA BHAKTI NO.
SDN Kras I
330
JLN. SATYA BHAKTI NO.
SDN Kras I
331
JLN. SATYA BHAKTI NO.
SDN Kras I
332
JLN. SATYA BHAKTI NO.
SDN Kras I
333
JLN. SATYA BHAKTI NO.
SDN Kras I
334
JLN. SATYA BHAKTI NO.
SDN Kras I
335
DSN.JAGUNG DS KRAS
SDN KRAS II
KEC. KRAS
DSN.JAGUNG DS KRAS
SDN KRAS II
KEC. KRAS
DSN.JAGUNG DS KRAS
SDN KRAS II
KEC. KRAS
DSN.JAGUNG DS KRAS
SDN KRAS II
KEC. KRAS
DSN.JAGUNG DS KRAS
SDN KRAS II
KEC. KRAS

KRAS

KRAS
KRAS
KRAS
KRAS
KRAS
KRAS
KRAS
KRAS
KRAS
KRAS

I IV b SD N KEMIRI KANDANGAN GR. PARE PARE GURU KELAS PLPG 2010 PARE GURU KELAS PLPG 2007 PARE GURU KELAS PLPG 2009 PARE GURU KELAS PLPG 2009 PARE GURU KELAS PLPG 2010 PARE GURU KELAS PLPG 2008 PARE B.I IV/b SD NEGERI MOJOSARI I DS. I IV b SDN JAMBEAN I DS.KLAMPISAN DS JERUKWANGI KEC KANDANGAN DS. KRAS KRAS GURU KELAS LULUS PF 2008 '01-03-1983 SMPN I RINGINREJO 09 August 2012 17 Tahap 2 1 2708 5833 7326 3420 0002 150602702060 6051302700091 KEDIRI 01 05 1954 L PEMBINA TK I IV /B SDN JAMBEAN 2 DS.S. PARE JL. S.Pd KEDIRI 20 10 1965 P PEMBINA IV /a SD N JERUKWANGI KANDANGAN GURU KELAS PLPG 2010 11/1/1985 SMAN I GURAH 09 August 2012 9 Tahap 1 1 2740 6442744646200032 11051302710985 11051302710985 TIONO. S. YEKTI HARI KARYONO DWI HARNANI MADIUN 05 12 1957 P PEMBINA IV/A SDN JAMBEAN 2 DS. S. BUTUH KEC.Pd. S. JAMBEAN KEC. S.1 IV/b KANDANGAN GURU KELAS SD PORTO FOLIO 2010 01-13-1977 SMAN I GURAH 09 August 2012 3 Tahap 1 1 2734 3836735636200012 431002700352 10051302710887 KEDIRI 4 5 1957 L PEMBINA TK. JAMBEAN KEC. KRAS KRAS GURU KELAS 01-03-1987 SMPN I RINGINREJO 09 August 2012 15 Tahap 3 1 2726 2549 7426 4430 0013 1431102705039 11051302711141 INDASAH.Pd. S. KEDIRI PLPG 2011 LULUS PORTOFOLIO 2008 LULUS PORTOFOLIO 2008 LULUS PORTOFOLIO 2008 PLPG 2010 01-01-1982 2716 1553 7386 4220 0002 PENATA TK.2701 9845 7356 3730 0013 150702705754 7051302700209 Hj. JAMBEAN KEC.Pd. S.SEK. 06 11 1957 L PEMBINA TK.Ma.S. NGANJUK 11 10 1957 P PEMBINA TK. KRAS KRAS GURU KELAS PLPG 2010 01-01-1975 SMPN I RINGINREJO 09 August 2012 13 Tahap 2 1 2704 9738 7326 3330 0002 430902700897 9051302710061 ERNI SRI RAHAYU.KRAS KRAS GURU KELAS PLPG 2009 01-03-1983 SMPN I RINGINREJO 09 August 2012 19 Tahap 3 1 2730 9437 7406 4220 0013 431002700157 10051302710397 MUKIDI. IMAM FAQIH JL. KRAS KRAS KEP SEK PLPG 2007 01-03-1977 SMPN I RINGINREJO 09 August 2012 11 Tahap 2 1 2702 3455 7306 3130 0003 431002702741 10051302010629 LILIK SUNDARIJANI KEDIRI 23 11 1952 P PEMBINA Tk.Pd. KEDIRI 06 03 1963 P PEMBINA TK.Pd KEDIRI SUCIATI TRI HANDAYANI. MALANG NO.KELAS PLPG 2011 1 JULI 1979 SMAN I GURAH 09 August 2012 13 Tahap 1 1 2744 9055735637300003 1431102701866 11051302710166 NGANJUK 23 7 1957 P PEMBINA TK. KRAS KRAS GURU KELAS PLPG 2011 01-12-1981 SMPN I RINGINREJO 09 August 2012 4 Tahap 3 1 2715 4059 7346 3620 0013 1431102701745 11051302710380 RINTO PANUNU KEDIRI 27 07 1956 L III/B SDN JAMBEAN III DS. KEDIRI 16 05 1961 P PEMBINA TK. SUBIARTO.Pd. PARE JL. PANGLIMA POLIM NO.Pd ISMAWATI. 21 12 1957 L PEMBINA IV/a SD N TERTEK II 1 JUNI 1986 01 MARET 1978 01 DESEMBER 1975 01 MARET 1977 01 DESEMBER 01 1981 NOPEMBER 1985 01 JANUARI 1982 01 OKTOBER 1980 01 JULI 1979 SMAN I GURAH 2746 7740733635300002 SUHAIMI.6343736638200013 . S. BLITAR S. 56 GEDANGSEWU KEC. BUTUH KEC.Pd. KRAS KRAS GURU KELAS 01-06-1986 SMPN I RINGINREJO 09 August 2012 14 Tahap 3 1 2725 9638 7416 4330 0022 1431102701436 11051302710750 SRI UTAMI. PLPG 2010 1 NOP 85 SMAN I GURAH 09 August 2012 6 Tahap 1 1 2737 1050 7316 3120 0003 431002702802 10051302710739 KARSONO 18 07 1952 L PEMBINA TK. KEDIRI 27 04 1963 L PEMBINA TK. 25 TERTEK KEC. S.Pd. JAMBEAN KEC.I IV/b SD N TERTEK I SMAN I GURAH 09 August 2012 1 Tahap 2 1 2752 5345737639300013 07051302700347 150702704480 SUTRIMAH.KLAMPISAN DS MEDOWO KEC KANDANGAN DS KEMIRI KEC KANDANGAN JL. PARE JL.Pd Drs. I IV b SDN JAMBEAN I DS. S. JAMBEAN KEC.Pd 01 09 1965 L PEMBINA IV a KANDANGAN KEP.Pd. KRAS KRAS GURU KELAS 01-01-1983 SMPN I RINGINREJO 09 August 2012 8 Tahap 3 1 2719 3238 7406 4230 0013 431002700155 10051302710392 06 09 1962 P IV/B SDN BUTUH I DS. BUTUH KEC.I IV/b KANDANGAN GURU KELAS FORTOFOLIO 2010 1 MRT 1977 SMAN I GURAH 09 August 2012 2 Tahap 1 1 2733 4460 7346 3520 0002 10051302710870 10051302710870 KEDIRI 28 01 1956 L PEMBINA TK. ESTHI WIDHI ASTUTI. I PEMBINA TK.I IV/b SD N GEDANGSEWU III SMAN I GURAH 09 August 2012 17 Tahap 1 1 2748 5442735637300060 09051302710073 430902700902 MURTIASIH. 17 TERTEK KEC.S. S. S.S. KEDIRI 9 6 1960 P PEMBINA IV/a SD N TERTEK I SMAN I GURAH 09 August 2012 19 Tahap 1 1 2750 5755742645300002 1005130270591 431002702718 23 4 1964 P PEMBINA IV/a SD N TERTEK I SMAN I GURAH 09 August 2012 20 Tahap 1 1 2751 5147738640300013 08051302710230 150802712226 15 8 1960 P PEMBINA TK. Pd KEDIRI 06 07 1955 P PEMBINA Tk. S.Pd. BUTUH KEC.431002700058 10051302710169 SANTOSO . KRAS KRAS GURU KELAS GURU PENJASKES GURU KELAS PORTOFOLIO 2010 01-04-1985 SMPN I RINGINREJO 09 August 2012 2 Tahap 3 1 2713 3848 7396 4130 0012 430902700128 09051302710298 SUPRAPTI. I 23 11 1963 P PEMBINA TK.Pd JOMBANG 9 11 1959 P PEMBINA IV /a KANDANGAN GURU KELAS PLPG 2010 3/1/1983 SMAN I GURAH 09 August 2012 5 Tahap 1 1 2736 2233743646200023 431002702719 10051302710592 TRI YUONO.Pd.Pd KEDIRI 13 07 1957 P PEMBINA Tk. I III/D SDN BUTUH II DS. I PEMBINA TK. S. I PEMBINA TK.Pd. JAMBEAN KEC. KRAS KRAS GURU KELAS 01-03-1991 SMPN I RINGINREJO 09 August 2012 16 Tahap 3 1 2727 9559 7376 3930 0002 150702704663 07051302700006 HARTININGSIH. PANGLIMA POLIM NO. 56 GEDANGSEWU KEC. SITI AMANAH. KEDIRI 19 05 1956 P IV/B SDN BUTUH I DS. KRAS KRAS GURU OR PLPG 2008 01-01-1982 SMPN I RINGINREJO 09 August 2012 16 Tahap 2 1 2707 4261 7406 4230 0023 '150802700193 8051302710452 KEDIRI 29 09 1962 P PEMBINA TK I IV /B SDN JAMBEAN 2 DS.I IV/b SD N GEDANGSEWU III SMAN I GURAH 09 August 2012 16 Tahap 1 1 2747 3053731634300003 07051302700170 150702705735 SRI WEDARI.Pd. KRAS KRAS GURU KELAS PLPG 2006 01-10-1980 SMPN I RINGINREJO 09 August 2012 18 Tahap 2 1 2709 1537 7356 3630 0003 431002700356 10051302710892 RUSMIATI. BUTUH KEC. KRAS KRAS GURU KELAS PLPG 2009 01-12-1975 SMPN I RINGINREJO 09 August 2012 14 Tahap 2 1 2705 5038 7336 3530 0013 431002702872 10051302710857 SOPIYAH. 17 TERTEK KEC. S. KRAS KRAS GURU KELAS LULUS PF 2010 01-03-1977 SMPN I RINGINREJO 09 August 2012 19 Tahap 2 1 2710 7143 7386 3930 0013 1431102701278 11051302710486 INDARSIH. 25 TERTEK KEC. I PEMBINA TK.MOJOSARI KEC.SD. SUMATRA NO. 257 KANDANGAN DS KEMIRI KEC KANDANGAN JL.MLANCU KEC SDN MLANCU IV KANDANGAN DS KARANGTENGAH KEC SDN KARANGTENGAH 2 KANDANGAN SDN KANDANGAN 4 JL.Pd.Pd. JAMBEAN KEC.Pd KEDIRI 21 7 1953 P PEMBINA TK.SEK. BUTUH KEC.Pd SUKATI. KEDIRI SUKARMIN SAIFUDDIN. S.I IV/b SD N TERTEK I SMAN I GURAH 09 August 2012 18 Tahap 1 1 2749 5941738639300012 09051302710288 430902701020 TITIK PURWANI. JAMBEAN KEC. NORA HENDRINAWATI. KRAS KRAS GURU KELAS 01-03-1977 SMPN I RINGINREJO 09 August 2012 13 Tahap 3 1 2724 3559 7426 4330 0013 1431102701435 11051302710655 KEDIRI 27 12 1964 P PEMBINA TK.Pd KEDIRI 11 08 1960 P PEMBINA IV/A SDN JAMBEAN 2 DS. KEDIRI 21 02 1960 L IV/B SDN BUTUH I DS.Pd. SEMANGKA NO. JAMBEAN KEC.MOJOSARI KEC.S Pd KEDIRI 10 01 1966 L PEMBINA IV a SDN MLANCU I KANDANGAN KEP. 17 TERTEK KEC. KRAS KRAS PLPG 2011 01-03-1983 SMPN I RINGINREJO 09 August 2012 1 Tahap 3 1 2712 9933 7336 3420 0002 431002700202 10051302710511 KARMUJADI. 17 TERTEK KEC.S. S. PLPG 2011 1/3/1988 SMAN I GURAH 09 August 2012 10 Tahap 1 1 2741 4148741642300033 1431102702052 11051302710766 SUBADIYAH KEDIRI 16 08 1963 P PEMBINA IV/a SDN KLAMPISAN 2 KANDANGAN GURU KELAS PLPG 2011 1/3/1987 SMAN I GURAH 09 August 2012 11 Tahap 1 1 2742 42527436472OOO13 1431122OOO445 11051322010842 MARWAN. S. YASIN KEDIRI 03 01 1961 L IV/B SDN BUTUH I DS.Pd. KRAS KRAS GURU KELAS SMPN I RINGINREJO 09 August 2012 5 Tahap 3 1 150802700158 08051302710371 BASUNI. SEMANGKA NO.Si KEDIRI 20 9 1965 L PEMBINA TK I IV/ a SDN MEDOWO I KANDANGAN GURU PENJAS PLPG 2011 1/3/1987 SMAN I GURAH 09 August 2012 12 Tahap 1 1 2743 2543737639300023 1431102700432 11051302710235 KEDIRI 11 12 1959 P PEMBINA Tk. KRAS KRAS 01-03-1983 SMPN I RINGINREJO 09 August 2012 12 Tahap 3 1 2723 8937 7326 3330 0002 150602702453 06051302700092 KEDIRI 05 06 1954 P PEMBINA TK. S. S. JAMBEAN KEC. KRAS KRAS GURU KELAS PLPG 2010 01-03-1977 SMPN I RINGINREJO 09 August 2012 15 Tahap 2 1 2706 9847 7386 4030 0012 150806100101 8051302710219 SUSILOWATI.Pd KEDIRI 06 04 1954 P PEMBINA Tk. SD TRIANOR LINA BUSTAMI.Pd.I IV/b SD NEGERI MOJOSARI I DS. ETTY HERLINA. I PEMBINA TK. KRAS KRAS 01-01-1976 SMPN I RINGINREJO 09 August 2012 10 Tahap 3 1 43102203269 10051322010976 01 01 1962 L IV/A SDN BUTUH I DS. S.MOJOSARI KEC. S. I IV/B SDN JAMBEAN III DS. I IV/B SDN JAMBEAN III DS.I III/D SDN JAMBEAN 2 DS. JAMBEAN KEC. S.I IV/b SD NEGERI MOJOSARI I DS.KRAS DS. S. KRAS KRAS SMPN I RINGINREJO 09 August 2012 11 Tahap 3 1 150802700155 08051302710360 ADI SUNYOTO. I PEMBINA TK. KRAS KRAS GURU KELAS 01-03-1983 SMPN I RINGINREJO 09 August 2012 6 Tahap 3 1 2717 3851 7346 3530 0002 15080270086 08051302710168 MARTINGAH. I IV b SDN JAMBEAN I DS. I PEMBINA TK. KRAS KRAS GURU KELAS 01-01-1982 SMPN I RINGINREJO 09 August 2012 7 Tahap 3 1 2718 6435 7396 4220 0002 15082700210 08051302710503 Drs. KRAS KRAS GURU KELAS PORTOFOLIO 2009 01-12-1981 SMPN I RINGINREJO 09 August 2012 3 Tahap 3 1 2714 5637 7346 3720 0002 1431102701744 11051302710314 SUGENG KEDIRI 05 03 1956 L PEMBINA TK. JAMBEAN KEC. A. S.Pd SD KEDIRI 01 06 1954 P PEMBINA Tk.Pd SMAN I GURAH 09 August 2012 3 Tahap 2 1 KEDIRI DS. JAMBEAN KEC. S. A. I IV/B SDN BUTUH II DS. 27 02 1959 P PEMBINA TK. BUTUH KEC. BUTUH KEC. PARE JL. PARE JL. KEDIRI 13 10 1959 P PEMBINA TK. S.1 IV/b KANDANGAN GURU KELAS PLPG 2010 01-12-1975 SMAN I GURAH 09 August 2012 7 Tahap 1 1 2738 4747733645200012 431002702870 10051302710852 MUNARIS KEDIRI TULUNGAG UNG KEDIRI DS.Pd KEDIRI 15 05 1960 P PEMBINA IV a SDN JAMBEAN I DS. BUTUH KEC. IMAM FAQIH 15 04 1955 L PEMBINA IV/a SDN KLAMPISAN 2 KANDANGAN GURU KELAS PLPG 2010 1/3/1976 SMAN I GURAH 09 August 2012 8 Tahap 1 1 2739 0352743646300033 413002702720 10051302710594 SITI UMAYAH.Ma. MOKH. S.KRAS KRAS GURU KELAS 01-12-1981 SMPN I RINGINREJO 09 August 2012 17 Tahap 3 1 2728 8438 7356 3720 0003 150802700089 08051302710172 WASITO UMAR S. KRAS KRAS PLPG 2011 01-03-1983 SMPN I RINGINREJO 09 August 2012 20 Tahap 2 1 2711 0561 7406 4130 0023 1431122001743 11051322010512 SUHARTI. S.I IV/b SD N TERTEK II SMAN I GURAH 09 August 2012 2 Tahap 2 1 2753 5553735638200003 090513002710176 430902700956 AGUS HERTANTO. PANGLIMA POLIM NO.Pd.Pd.KELAS PLPG 2011 09 August 2012 15 Tahap 1 1 10051302710930 431002702916 PACITAN 8 4 1955 P PEMBINA TK. KEDIRI 13 11 1959 L IV/B SDN BUTUH II DS. BUTUH KEC. I IV b SDN JAMBEAN I DS. JAMBEAN KEC. 257 SDN KANDANGAN 1 KANDANGAN DS JERUKWANGI KEC SD N JERUKWANGI KANDANGAN DS KEMIRI KEC SD N KEMIRI KANDANGAN SDN KANDANGAN 4 JL.Pd.SD KEDIRI 11 10 1958 L PEMBINA IV /a KANDANGAN GURU KELAS SD PORTO FOLIO 2010 12/1/1981 SMAN I GURAH 09 August 2012 1 Tahap 1 1 2732 5933 7326 3430 0012 431002700336 10051302710843 SITI HASTUTI. S. I IV B SDN KANDANGAN 1 KANDANGAN GURU KELAS PLPG 2011 01-03-1978 SMAN I GURAH 09 August 2012 14 Tahap 1 1 2745 0547741642300023 1431102700434 11051302710641 SURABAYA 15 12 1963 P PEMBINA IV a SD N KEMIRI KANDANGAN GR. PARE JL. MALANG NO. S U Y A T I. I IV/B SDN JAMBEAN III DS. BUTUH KEC. I IV b SDN JAMBEAN I DS. KEDIRI 05 11 1962 L PEMBINA IV/a SD NEGERI MOJOSARI I KRAS GURU KELAS PLPG 2010 01-03-1983 SMPN I RINGINREJO 09 August 2012 20 Tahap 3 1 2731 .KRAS KRAS GURU KELAS PLPG 2008 01-01-1982 SMPN I RINGINREJO 09 August 2012 18 Tahap 3 1 2729 7455 7416 4230 0013 150802712359 08051302710459 Dra. KEDIRI 17 12 1964 P PENATA TK.Pd.Pd KEDIRI 29 12 1962 P PENATA TK. PANGLIMA POLIM NO.M. SUMATRA NO. JAMBEAN KEC.MOJOSARI KEC. ENY PRATIWI BLITAR TULUNGAG UNG KEDIRI PLPG 2010 LULUS PORTOFOLIO 2008 LULUS PORTOFOLIO 2006 LULUS PORTOFOLIO 2011 LULUS PORTOFOLIO 2011 LULUS PORTOFOLIO 2011 PLPG 2007 01-01-1983 2722 4445 7376 4120 0003 GURU KELAS GURU PENJASKES GURU KELAS PLPG 2010 2721 8433 7406 4220 0042 ISMIATI HANDAYANI.MLANCU KEC KANDANGAN DS.S. I IV B KANDANGAN GURU KELAS PORTO FOLIO 2010 01-03-1977 SMAN I GURAH 09 August 2012 4 Tahap 1 1 2735 8441737639300023 431002702573 10051302710338 BINSANTO KARTIKA SRI HANDAKA.Pd.Pd. KRAS KRAS GURU KELAS 01-03-1983 SMPN I RINGINREJO 09 August 2012 9 Tahap 3 1 2720 1554 7316 3520 0003 431002700311 10051302710783 22 12 1953 L IV/B SDN BUTUH I DS. KEDIRI S. I IV/B SDN BUTUH II DS. I IV/B SDN BUTUH II DS. KRAS KRAS GURU KELAS PLPG 2010 01-01-1977 SMPN I RINGINREJO 09 August 2012 12 Tahap 2 1 2703 6240 7306 3130 0003 431002700278 10051302010696 TRI WINARNI KEDIRI 08 09 1952 P PEMBINA Tk.Pd.JAWA PLPG 2007 PARE GURU KELAS PLPG 2009 .. PARE JL.

PARE JL. S.4B SAMBIREJO.Pd UNG SUYONO MZ. 220 SIDOREJO KEC. 12 PARE KEC.Pd SARIATI. 20 PARE SD ISLAM AL-FATH KEC. KENITU NO. S. PARE JL. S.I III D SDN KANDANGAN III 2803 4533743644300023 1431102705164 11051302711174 UMI HANIK MALANG 1 12 1965 P PENATA TK. 02 TERTEK PARE JL. S. A. SDN KLAMPISAN 1 KANDANGAN DS.Pd. 82 PARE KEC.Pd KEDIRI 10 1 1960 P PEMBINA IV/a SD N TERTEK IV 2770 4457748650300083 07051302700703 150702705849 RETNO CAHYANI. PARE JL.Pd 25 9 1965 L PEMBINA IV/a SD YBPK SIDOREJO I 2772 4657731633300032 10051302710955 431002702933 SUPRIHATI. 02 TERTEK PARE DS JERUKWANGI KEC KANDANGAN JL. KEC. S. LETJEND SUTOYO NO. MALANG 25 11 1970 P PENATA III/c SD YBPK SIDOREJO I 2771 7257743646200013 10051302710593 431002700240 JOKO RUSDIKARI.Pd KEDIRI 15 4 1963 P PEMBINA IV/a 2795 156736 3920 0012 1431102705158 11051302710388 BLITAR 28 02 1958 L PEMBINA IV/a 2796 9146744646300010 1431102701239 11051302711066 KEDIRI 14 09 1945 P PEMBINA VI/a 2797 3163734637300003 1431102704982 11051302710317 BASAR.SH WAHJOE POEGOEH SANTOSO. 12 PARE KEC.KANDANGAN DS. LAWU NO.Pd KEDIRI 3 8 1962 P PEMBINA TK. KENITU NO. KASREMAN KEC. KENITU NO.Pd LENNY KRISTIANI. PARE JL. KENITU NO. APOKAT NO. I III/d SDN KASREMAN 2805 2760740642200012 1431102701928 11051302711181 KARJITO KEDIRI 28 04 1962 L PENATA TK.S.Tp KEDIRI 14 3 1970 P NON PNS 2791 706074264430003 1431102704763 11051302711137 MARSINI. PARE JL. PARE JL. SEMANGKA NO. PARE JL. S. KLAMPISAN KEC. PARE JL. PARE JL. IMAM FAQIH JL. S. JOMBANG KANDANGAN JL.S. LAWU NO.SD KEDIRI 01 01 1961 L PEMBINA IV a 2793 2784733634300002 1431102701408 1105130271074 PUDJI RAHAYU MAGELANG 22 4 1955 P PEMBINA IV a 2794 3747741642 300032 1431102704762 11051302710627 UMARSIYAH. APOKAT NO. 50 TERTEK KEC. MURIA NO. SEMANGKA NO. PARE JL. SURABAYA S. MT HARYONO NO. 25 TERTEK KEC. 02 TERTEK PARE JL. 50 TERTEK KEC. 20 PARE KEC. S.S. KASREMAN KEC. PARE JL. 25 TERTEK KEC. LAWU NO. S. I III D SDN KANDANGAN 1 SDN KANDANGAN 4 SD KATOLIK SANTA MARIA SD ISLAM AL-FATH KANDANGAN DS. 263 SIDOREJO KEC. LAWU NO. LETJEND SUTOYO NO. S. 220 SIDOREJO KEC. PARE JL. S.Pd. PARE JL. S.S Pd. 50 TERTEK KEC. S. PARE JL. MT HARYONO NO. KANDANGAN DS.Pd SIDOARJO TANJUNG KASAU KEDIRI 12 8 1953 P PEMBINA TK. S. S.Pd 14 9 1961 P PEMBINA IV/a SDN TERTEK III 24 6 1953 P PEMBINA IV /a SD N JERUKWANGI 11051302710252 1431102700493 17 7 1959 P PEMBINA TK I IV/b SDN TERTEK III 2763 1540746648300092 11051322010878 1431122000494 SUWARSIH ANDAYANI ENNY NURCHASANAH. MT HARYONO NO. PARE JL. KANDANGAN JL. 263 SIDOREJO KEC.Pd KEDIRI 2 9 1960 L PEMBINA IV/a SD N TERTEK IV 2767 3956731632300002 10051302710705 431002702783 KEDIRI 24 6 1953 P PEMBINA IV/a SD N TERTEK IV 2768 9945739640300020 1431102701870 JOMBANG 13 6 1961 P PEMBINA IV/a SDN KANDANGAN 2 2769 1442738643300000 06051302700010 150602702021 SUHARPINAH SRI KASIYATUNINGSIH. IMAM FAQIH 2783 6160 7396 4030 0043 431002702646 MULYATI KEDIRI 28 08 1961 P PEMBINA IV/a 2784 2059 7426 4430 0083 1431122001796 ANI YULI ASTUTI KEDIRI 27 07 1964 P PEMBINA IV/a 2785 7433747648200012 10051315711057 431015703116 BAMBANG SETYADI BLITAR 1 1 1969 L NON PNS 2786 0845744644300012 09051302710427 430902701103 Ir INDARWATI. KEDIRI NO.Ma. PARE JL. S. MT HARYONO NO.Msi KEDIRI 13 5 1966 P NON PNS 2787 8741748649300022 09051302710429 430902701105 WIWIK NURAINI. KEDIRI NO.I IV/b SD YBPK SIDOREJO II 2774 9333740641200033 10051302710290 431002702549 Drs. S.Pd LAMONGAN 28 08 1965 L PENATA TK. 02 TERTEK PARE JL. MT HARYONO NO.4B SAMBIREJO. 257 KANDANGAN PARE GURU KELAS PLPG 2010 PARE GURU KELAS PLPG 2011 PARE GURU KELAS SD PLPG 2007 PARE GURU KELAS SD PLPG 2007 PARE GURU KELAS SD PLPG 2010 PARE GURU KELAS SD PLPG 2010 PARE GURU KELAS SD PLPG 2010 KANDANGAN PENJASKES PARE PLPG 2011 PARE GURU KELAS SD PLPG 2011 PENDIDIKAN JASMANI DAN PLPG 2011 KESEHATAN GURU KELAS PLPG 2011 PARE GURU KELAS PLPG 2011 PARE GURU KELAS PLPG 2011 PARE GURU KELAS PLPG 2010 KANDANGAN GURU KELAS PLPG 2011 PARE PARE GURU KELAS PLPG 2006 PARE GURU KELAS PLPG 2007 PARE GURU KELAS PF 2010 PARE GURU KELAS PLPG 2010 PARE GURU KELAS PLPG 2009 PARE GURU KELAS PLPG 2010 PARE GURU KELAS PLPG 2010 PARE GURU KELAS PLPG 2010 01 JUNI 1986 01 MARET 1987 01 MARET 1983 01 MARET 1977 01 DESEMBER 1975 01 JANUARI 1982 01 JANUARI 1982 9/1/1978 01 OKTOBER 1980 01 MARET 1988 30 DESEMBER 1981 01 MARET 1978 01 MARET 1983 01 JANUARI 1975 1/1/1982 SMAN I GURAH 09 August 2012 4 Tahap 2 1 SMAN I GURAH 09 August 2012 5 Tahap 2 1 SMAN I GURAH 09 August 2012 6 Tahap 2 1 SMAN I GURAH 09 August 2012 7 Tahap 2 1 SMAN I GURAH 09 August 2012 8 Tahap 2 1 SMAN I GURAH 09 August 2012 9 Tahap 2 1 SMAN I GURAH 09 August 2012 10 Tahap 2 1 SMAN I GURAH 09 August 2012 11 Tahap 2 1 SMAN I GURAH 09 August 2012 12 Tahap 2 1 SMAN I GURAH 09 August 2012 13 Tahap 2 1 SMAN I GURAH 09 August 2012 14 Tahap 2 1 SMAN I GURAH 09 August 2012 15 Tahap 2 1 SMAN I GURAH 09 August 2012 16 Tahap 2 1 SMAN I GURAH 09 August 2012 17 Tahap 2 1 SMAN I GURAH 09 August 2012 18 Tahap 2 1 SMAN I GURAH 09 August 2012 19 Tahap 2 1 SMAN I GURAH 09 August 2012 20 Tahap 2 1 SMAN I GURAH 09 August 2012 1 Tahap 3 1 SMAN I GURAH 09 August 2012 2 Tahap 3 1 SMAN I GURAH 09 August 2012 3 Tahap 3 1 SMAN I GURAH 09 August 2012 4 Tahap 3 1 SMAN I GURAH 09 August 2012 5 Tahap 3 1 SMAN I GURAH 09 August 2012 6 Tahap 3 1 SMAN I GURAH 09 August 2012 7 Tahap 3 1 SMAN I GURAH 09 August 2012 8 Tahap 3 1 SMAN I GURAH 09 August 2012 9 Tahap 3 1 SMAN I GURAH 09 August 2012 10 Tahap 3 1 SMAN I GURAH 09 August 2012 11 Tahap 3 1 SMAN I GURAH 09 August 2012 12 Tahap 3 1 PARE GURU KELAS PLPG 2011 PARE GURU KELAS PLPG 2011 PARE GURU KELAS PLPG 2009 PARE GURU PENJAS PLPG 2010 PARE GURU KELAS PLPG 2011 01 JUNI 1986 01 AGUSTUS 1997 01 NOPEMBER 1985 01 MARET 1988 01 JANUARI 1982 01 JANUARI 1982 01 JANUARI 1982 01 MARET 1983 01-03-1983 01 MARET 1977 12 JANUARI 1981 17 JULI 1996 15 MARET 2000 01 JULI 1998 KANDANGAN GURU KELAS PLPG 2010 01-4-1985 SMAN I GURAH 09 August 2012 13 Tahap 3 1 KANDANGAN PENJASKES PLPG 2011 01 MEI 1988 SMAN I GURAH 09 August 2012 14 Tahap 3 1 KANDANGAN GURU PENJAS PLPG 2011 PARE B. MALANG NO.Pd.Pd KEDIRI 2758 5258730632300023 10051302710744 431002702805 SULISTIYANI 2759 1843739642300022 10051302710285 431002702544 2760 2246739641300053 10051302710278 2761 3956731633300012 1431122001797 2762 9049737639300103 24 1 1961 P PEMBINA IV/a SD N TERTEK II 2 3 1965 P PEMBINA IV/a SD N TERTEK II 24 8 1953 P PEMBINA TK I IV/b SDN TERTEK III 6 5 1957 L PEMBINA TK I IV/b SDN TERTEK III MADIUN 26 9 1952 P PEMBINA TK I IV/b SDN TERTEK III UMI HASNAH. PARE JL.S.Pd SRI RETNO WIDAYATI.Pd MARLIYAH.Pd HARTI MURTI. 50 TERTEK KEC. I III/d SDN KASREMAN 2806 6443740641300012 1431102701868 11051322010554 LILIK SUMARLIYAH. KASREMAN KEC. 20 PARE SD ISLAM AL-FATH KEC. PARE JL.Pd KEDIRI TULUNGAG UNG KEDIRI KEDIRI 2 8 1968 P PENATA TK I III/d SDN TERTEK III 2764 9935737639300002 11051302710332 1431102700496 RINI WINARTI KEDIRI 3 6 1959 P PEMBINA IV/a SD N TERTEK IV 2765 8350737638300003 11051302710193 1431102700495 EMMY SOFIA KEDIRI 18 10 1959 P PEMBINA IV/a SD N TERTEK IV 2766 1234738643200003 11051302710487 1431102700497 SAPTO ADI.S. MURIA NO. 02 TERTEK PARE JL. S. PARE DS MEDOWO KEC SDN MEDOWO III KANDANGAN DS. 78 PARE KEC. APOKAT NO.Pd KEDIRI 30 7 1961 P PEMBINA IV/a SD YBPK SIDOREJO II 2777 3446741642200012 1431122001871 MUCHAMAD SUBEKI. MT HARYONO NO.Pd MADIUN 28 7 1964 P PEMBINA IV A 2792 1433739640200082 11051302710560 11051302710560 SUKAMTO. SUBAGYO KEDIRI 10 1 1962 L PEMBINA TK.MLANCU KEC SDN MLANCU I KANDANGAN DS BUKUR KEC SDN BUKUR KANDANGAN DS.I IV/b SD YBPK SIDOREJO II 2775 4640740641300072 10051302710314 431002702560 SUPARMI.I IV/b SD YBPK SIDOREJO II 2776 5062739643300003 10051302710359 431002700139 HARTININGTYAS. KEDIRI TULUNGAG SRI SETYOWATI.Pd KEDIRI 02 08 1969 P PENATA III /d 2800 2853741642200012 1431102701925 11051302711051 DJOKO PURWOKO. I III/d SDN KASREMAN 2804 1046746647300013 1431102701929 11051302711101 SRI PURWANI KEDIRI 14 07 1968 P PENATA TK. APOKAT NO. SDN MEDOWO 2 KANDANGAN DS KARANGTENGAH KEC SDN KARANGTENGAH 1 KANDANGAN DS. PARE Jl.Pd KEDIRI 5 11 1961 P PEMBINA IV/a SDN TERTEK III 431002702539 KASMI.S. PARE JL. KEDIRI 11 1 1962 P PENATA TK. PARE JL. 220 SIDOREJO KEC.Pd KEDIRI 31 08 1956 P PEMBINA IV/a 2798 9036 741642200023 1431102702204 11051302710764 SUPRANOWO. PARE JL. 20 PARE SD ISLAM AL-FATH KEC.INGGRIS PLPG 2010 06 MEI 2003 SMAN I GURAH 09 August 2012 15 Tahap 3 1 PARE GURU KELAS PLPG 2009 01 JULI 1998 SMAN I GURAH 09 August 2012 16 Tahap 3 1 PARE GURU KELAS PLPG 2009 01 JULI 1999 SMAN I GURAH 09 August 2012 17 Tahap 3 1 PARE GURU KELAS PLPG 2010 SMAN I GURAH 09 August 2012 18 Tahap 3 1 PARE GURU KELAS PLPG 2010 SMAN I GURAH 09 August 2012 19 Tahap 3 1 PARE GURU KELAS PLPG 2010 20 JULI 2002 15 MARET 2000 02 JULI 2002 SMAN I GURAH 09 August 2012 20 Tahap 3 1 KANDANGAN GURU KELAS PLPG 2011 1/1/1991 SMPN I GURAH 09 August 2012 1 Tahap 1 1 KANDANGAN GURU KELAS PLPG 2011 01-03-1983 SMPN I GURAH 09 August 2012 2 Tahap 1 1 KANDANGAN GURU KELAS PLPG 2011 1/3/1987 SMPN I GURAH 09 August 2012 3 Tahap 1 1 KANDANGAN GURU KELAS PLPG 2011 6/1/1986 SMPN I GURAH 09 August 2012 4 Tahap 1 1 KANDANGAN GURU KELAS PLPG 2011 1-Jan-82 SMPN I GURAH 09 August 2012 5 Tahap 1 1 KANDANGAN GURU KELAS PLPG 2011 04-04-1989 SMPN I GURAH 09 August 2012 6 Tahap 1 1 KANDANGAN GURU KELAS PLPG 2011 31-12-1981 SMPN I GURAH 09 August 2012 7 Tahap 1 1 KANDANGAN GURU KELAS PLPG 2011 1 MRT 1987 SMPN I GURAH 09 August 2012 8 Tahap 1 1 KANDANGAN GURU KELAS PLPG 2011 01/03/1994 SMPN I GURAH 09 August 2012 9 Tahap 1 1 KANDANGAN GURU KELAS PLPG 2011 SMPN I GURAH 09 August 2012 10 Tahap 1 1 KANDANGAN GURU KELAS PLPG 2011 SMPN I GURAH 09 August 2012 11 Tahap 1 1 KANDANGAN PENJASKES PLPG 2011 01 JUNI 1986 01 APRIL 1989 01-06-1986 SMPN I GURAH 09 August 2012 12 Tahap 1 1 KANDANGAN GURU KELAS PLPG 2011 SMPN I GURAH 09 August 2012 13 Tahap 1 1 KANDANGAN GURU KELAS PLPG 2011 SMPN I GURAH 09 August 2012 14 Tahap 1 1 KANDANGAN GURU KELAS PLPG 2011 01-12-1991 01 OKTOBER 1991 01-3-1991 SMPN I GURAH 09 August 2012 15 Tahap 1 1 KANDANGAN GURU KELAS PLPG 2011 01-11-1991 SMPN I GURAH 09 August 2012 16 Tahap 1 1 . APOKAT NO. 263 SIDOREJO KEC.Pd. S.S. S.Pd KEDIRI 04 07 1963 L PEMBINA IV/a 2799 5134747650300023 1431102781364 11051302710630 YATEMI. APOKAT NO. 263 SIDOREJO KEC. S. 02 TERTEK PARE JL.Pd 25 3 1953 P PEMBINA IV/a SD YBPK SIDOREJO I 2773 5540731633200023 09051302710316 430902701032 HARI PIRSANI. IMAM FAQIH 2802 8160743644200013 1431122001875 11051302711253 WIDODO. MT HARYONO NO. SULIYAH. 02 TERTEK PARE JL. S.SPd MADIUN 4 9 1970 P NON PNS 2788 0634754656300052 10051302711046 431002702938 3 2 1976 P NON PNS 2789 7849749651300102 10051302711045 431002702937 17 5 1971 P NON PNS 2790 8646748651300032 10051302711048 431002702940 NANIK MUTOYIBAH.Pd KEDIRI 14 1 1963 L PEMBINA IV/a SDN KANDANGAN 2 2778 5433732633200112 11051302710151 1431102703196 PRIYO SANTOSO KEDIRI 14 9 1954 L PEMBINA IV/a SD YBPK SAMBIREJO 2779 1847738641300032 11051302710296 1431102703197 KEDIRI 15 5 1960 P PEMBINA IV/a 2780 9244739641300013 09051302710424 430902701100 MALANG 12 9 1961 P NON PNS 2781 3433747648200150 10051322011060 431022003313 KEDIRI 1 1 1969 L PENATA MUDA 2782 2736755657210082 11051302711471 1431102704732 WIWIK SUGIATI AMIMATUL MUAWANAH. 50 TERTEK KEC. LAWU NO.Pd KEDIRI 21 5 1963 L PEMBINA IV/a 2801 9553 7406 4230 0013 1431102701876 11051322010663 YAYUK INDARIYATI KEDIRI 21 12 1962 P PEMBINA IV/a JL.2754 4456739641300002 10051302710605 431002702730 2755 6634743645300002 11051302710827 1431102703017 2756 7156731633300023 06051302700008 150602702020 2757 4937735638200040 07051302700207 150702708643 HERMINA SOELISTYORINI. PARE JL. PARE Jl.BANARAN SDN BANARAN 2 KEC. APOKAT NO. MEDOWO. KENITU NO.Pd KEDIRI 4 4 1977 P NON PNS SD YBPK SAMBIREJO SD BPPI COKROAMINOTO SD BPPI COKROAMINOTO SD KRISTEN TUNAS HARAPAN SDN KANDANGAN 4 III/a JL. KANDANGAN DS.MLANCU KEC SD N MLANCU 2 KANDANGAN DS KARANGTENGAH KEC SDN KARANGTENGAH KANDANGAN DS KARANGTENGAH KEC SDN KARANGTENGAH V KANDANGAN SDN KANDANGAN 4 JL. JOMBANG KANDANGAN JL.Pd KEDIRI PROBOLING FAUZIYAH NURAINI. 20 PARE SD ISLAM AL-FATH KEC. S.SP GO SUNARTI.

DW NGASEM GURAH GURU KELAS PLPG 2008 01-02-1987 SMAN 2 PARE 09 August 2012 9 Tahap 1 1 GURAH PLPG / 2011 PLPG / 2011 .Ma.SD KEDIRI 01 11 1959 P 2826 9041 7316 3320 0003 431002702828 10051302710781 SUPARDI KEDIRI 09 07 1953 L 2827 4460 7416 4230 0012 '431002702671 10051302710498 LILIK KOMARIYAH.Pd KEDIRI 3 8 1968 p PENATA TK I 2811 9254745647200003 1431102701874 11051302711385 NUR EDY. MERPATI DESA NGASEM KEC. 03 GURAH KEDIRI 05 07 1962 L PEMBINA Tk I IV B SDN GURAH II 2831 3833 7316 3220 0002 431002700360 10051302710899 SUPAR KEDIRI 01 03 1953 L PEMBINA IV A 2832 4542 7426 4230 0003 431002700173 10051302710436 KHOIRIYAH.Pd. Kec.Pd KEDIRI 4 12 1959 L 2824 8950 7356 3820 0002 431002702930 10051302710952 SUDJITO. 257 PENATA III C SDN KANDANGAN 1 KANDANGAN DS MEDOWO KEC PENATA III/A SDN MEDOWO III KANDANGAN DS.Pd. GURAH KRAJAN KIDUL Ds. I 11051322011014 SUNARTI.Pd KEDIRI 1 7 1957 P PEMBINA IV a SDN KERKEP DS.Pd KEDIRI 10 10 1965 P PENATA TK I 1431122OOO446 1105130271124 RIKAH.A. SE KEDIRI 28 06 1971 P NON PNS - GURAH GURU KELAS PLPG TAHUN 2010 20-03-2000 SMAN 2 PARE 09 August 2012 6 Tahap 1 1 2857 8535733635300003 430902000004 09051302010007 TRI ASTUTI KEDIRI 03 12 1955 P PEMBINA IV/a GURAH GURU KELAS PORTOFOLIO 2009 01-03-1986 SMAN 2 PARE 09 August 2012 7 Tahap 1 1 2858 1135 7386 4030 0023 1431102000275 11051302010002 INTIYAH KEDIRI 3 8 1960 P PEMBINA IV a GURAH GURU KELAS PLPG TAHUN 2011 01-03-1985 SMAN 2 PARE 09 August 2012 8 Tahap 1 1 2859 5560 7436 4420 0003 150802012110 18051302010002 Drs.S.RINI. SERUJI NO. S.Pd. SERUJI NO. GURAH GURAH GURU KELAS PLPG 2012 3/1/1988 SMPN I GURAH 09 August 2012 19 Tahap 3 1 2850 1154740642300023 1431122005195 11051322010508 MUJIATI. Menur No. 27 2837 5457736637300013 150702705743 07051302700181 SULISTYOWATI. S. DW 2 SB.Pd.GURAH DS. S.CANGKRING SUMBERCANGKRING DESA TK.MLANCU KEC KANDANGAN DS BUKUR KEC III/d SDN BUKUR KANDANGAN DS KARANGTENGAH KEC III/d SDN KARANGTENGAH 1 KANDANGAN DS MEDOWO KEC III / d SDN MEDOWO I KANDANGAN III C SDN KANDANGAN III KANDANGAN 2812 5347741642200013 1431102701873 11051302711455 PURWO P. KERKEP KEC. S.Pd 2840 4540734636300013 1431102703111 2841 0440732635200012 2807 4045737641200003 1431122001869 11051302711207 SLAMET RIYADI 2808 043374443300012 1431102701409 11051302710979 2809 8342743646300 040 1431102701922 2810 56O7466483OOO22 KEDIRI III/d SD N MLANCU 2 SDN KANDANGAN III KANDANGAN GR PENJASKES PLPG 2011 1-Apr-85 SMPN I GURAH 09 August 2012 17 Tahap 1 1 KANDANGAN GURU KELAS PLPG 2011 1/11/1991 SMPN I GURAH 09 August 2012 18 Tahap 1 1 KANDANGAN GURU KELAS PLPG 2011 1 MRT 1988 SMPN I GURAH 09 August 2012 19 Tahap 1 1 KANDANGAN GR PENJASKES PLPG 2011 1/3/1988 SMPN I GURAH 09 August 2012 20 Tahap 1 1 KANDANGAN GURU KELAS PLPG 2011 01-03-1994 SMPN I GURAH 09 August 2012 1 Tahap 2 1 KANDANGAN GURU KELAS PLPG 2011 01-03-1991 SMPN I GURAH 09 August 2012 2 Tahap 2 1 KANDANGAN GURU KELAS PLPG 2011 1/8/1993 SMPN I GURAH 09 August 2012 3 Tahap 2 1 KANDANGAN GR. S. Kec.I IV / B SDN WONOJOYO 1 GURAH GURU KELAS PF / 2009 01-04-1985 01 FEBRUARI 1977 01 MARET 1978 01 JULI 1979 SMPN I GURAH 25 SMPN I GURAH 09 August 2012 9 Tahap 3 1 11051302710210 BINTI MUTMAINAH. GURAH GURAH GURU KELAS PORTO FOLIO 2010 4/1/1984 SMPN I GURAH 09 August 2012 17 Tahap 3 1 2848 8738741643300022 1431102702031 11051302710914 NURKASANAH..GURAH DS WONOJOYO KEC.Pd KEDIRI 22 8 1962 P PEMBINA IV a GURU PENJAS PLPG 2011 09 August 2012 20 Tahap 3 1 07051302000091 BINTI LAIMAH. Kec. KEDIRI JANGKUNG DWI LAKSONO. KERKEP KEC.Pd KEDIRI 15 4 1962 P PEMBINA IV a SDN KERKEP DS. GURAH SMPN I GURAH 09 August 2012 14 Tahap 3 1 2845 0033735637300023 431002700037 10051302710121 DWI ASTUTI.I IV / B SDN WONOJOYO 1 GURAH GURU KELAS PF / 2009 SMPN I GURAH 09 August 2012 8 Tahap 3 1 KEDIRI 04 10 1960 P PEMBINA TK.S. S. KERKEP KEC. 03 GURAH GURAH GURU KELAS PF 2010 01-03-1983 SMPN I GURAH 09 August 2012 2 Tahap 3 1 PEMBINA Tk I IV B SDN GURAH II JL. SERUJI NO. TK.GURAH DS WONOJOYO KEC. KEDIRI 14 8 1961 P PEMBINA IV a GURAH GURU KELAS SMAN 2 PARE 09 August 2012 3 Tahap 1 1 2854 2642 7506 5430 0002 150702004652 07051302000690 ISMIATI. S.Pd KEDIRI 6 4 1963 P PEMBINA IV a SDN KERKEP DS. DW 2 SB. KEDIRI 10 04 1960 P PEMBINA IV a GURAH GURU KELAS SMAN 2 PARE 09 August 2012 2 Tahap 1 1 2853 5146 7386 4030 0053 150702004420 07051302000094 SUWIYAH. S.Pd KEDIRI TULUNGAG UNG KEDIRI 2839 8336738639300003 430902700081 09051302710193 SITI MAHMUDAH. WONOJOYO Kec Gurah JL. SDN KERKEP TK DHARMA WANITA 3 Wonojoyo TK. GURAH DESA TK.Si. Pd.S.I IV / B SDN WONOJOYO 1 GURAH GURU KELAS PLPG / 2011 09 August 2012 10 Tahap 3 1 11051302710863 SUWARNO. S. TK. YUDI KEDIRI 28 12 1965 L PENATA III c DS.CANGKRING SUMBERCANGKRING DESA TIRU KIDUL KEC.Pd. A. 03 GURAH DS WONOJOYO KEC.Pd. SERUJI NO. SERUJI NO. S.Pd KEDIRI 17 10 1963 P 2821 5735747649300032 1431102702053 11051302711463 RATNAWATI KEDIRI 03 04 1969 P 2822 0650753654300022 11051302711463 1431102703195 MAMIK S. WAHIDIN NO. S. Pd. 03 GURAH GURAH GURU KELAS PLPG 2011 01-03-1981 SMPN I GURAH 09 August 2012 4 Tahap 3 1 1957 P PEMBINA Tk I IV B SDN GURAH II JL. Gurah Jl.Pd. Menur No. S.Pd KEDIRI 28 01 1963 P 2828 7761 7426 4420 0012 1431102701180 11051302710935 KEDIRI 29 04 1964 L 2829 5245 7386 3930 0003 150602702447 06051302700042 KEDIRI 13 09 1960 P 2830 1037 7406 4120 0023 150802700141 08051302710322 MAHMUD. Gurah Jl.MUD TK I III b SDN MLANCU I KANDANGAN DS GEDANGAN PENATA MUDA III/a SD S YBPK GEDANGAN KLAMPISAN Jl. Pd.S Pd. 03 GURAH GURAH GURU KELAS PF 2008 01-01-1982 SMPN I GURAH 09 August 2012 20 Tahap 2 1 SDN GURAH II JL. Menur No. KENCANA RUKMI 3 GURAH GURAH 2851 9546744647300003. DW 2 SB. 03 GURAH GURAH GURU KELAS PLPG 2011 01-01-1982 SMPN I GURAH 09 August 2012 5 Tahap 3 1 01 1963 L PEMBINA IV A SDN GURAH II GURAH PENJASKES PLPG 2011 09 August 2012 6 Tahap 3 1 11 1958 P PEMBINA TK. DW II TIRU KIDUL GURAH JL. I IV b SDN KERKEP DS.A. GURAH DESA GAYAM KEC. S. DW 1 GAYAM GURAH JL.GURAH DS WONOJOYO KEC. 63 AdanPembina IV/a SDN Adan-adan I adan. SERUJI NO. Menur No.S. 63 AdanPembina TK I IV/b SDN Adan-adan I adan. KEDIRI 08 12 1956 P PEMBINA TK. S. KERKEP KEC. S.Pd KEDIRI 22 09 1967 L PENATA DS.Pd.S Pd KEDIRI 18 03 1975 P 2823 8536737641200003 1431102703195 SAPTO HARGONO. 63 AdanPembina TK I IV/b SDN Adan-adan I adan. S. 72 TK. S. KERKEP KEC. S.Pd.Pd KEDIRI 10 7 1971 L 2814 2755739641300012 1431102704759 11051302711441 INSUSILANINGTYAS. Gurah Jl. S. KEDIRI 08 07 1958 L PEMBINA IV / A SDN WONOJOYO 1 SMPN I GURAH 09 August 2012 12 Tahap 3 1 2843 5636746648300032 1431102703113 11051302711396 Dra. S. KERKEP KEC. MALANG NO.GURAH DS WONOJOYO KEC. 63 AdanPembina IV/a SDN Adan-adan I adan.b SDN Jerukgulung KANDANGAN DS KEMIRI KEC PENATA III c SD N KEMIRI KANDANGAN DS BANARAN KEC PENATA III C SDN BANARAN I KANDANGAN PENATA MUDA III/b SDN KLAMPISAN 2 DS.Pd KEDIRI 23 04 1961 P 2815 0743743647200012 1431102700447 11051302711361 ALIMI.Pd KEDIRI 12 2 1962 L PEMBINA TK. Gurah PEMBINA Tk I IV B SDN GURAH II JL.Pd KEDIRI 17 5 1966 P 2817 3651742643300022 11051302711334 11051302722399 SUWARNI.MA.CANGKRING SUMBERCANGKRING DESA TK. Kec.GURAH DS WONOJOYO KEC. S. 03 GURAH GURAH GURU KELAS PLPG 2011 01-01-1982 SMPN I GURAH 09 August 2012 3 Tahap 3 1 P PEMBINA Tk I IV B SDN GURAH II JL.KELAS PLPG 2011 1/3/1994 SMPN I GURAH 09 August 2012 7 Tahap 2 1 KANDANGAN GURU KELAS PLPG 2011 01-03-1994 SMPN I GURAH 09 August 2012 8 Tahap 2 1 KANDANGAN GR PENJASKES PLPG 2011 1 MRT 83 SMPN I GURAH 09 August 2012 9 Tahap 2 1 KANDANGAN GURU KELAS PLPG 2011 1/3/1994 SMPN I GURAH 09 August 2012 10 Tahap 2 1 KANDANGAN GURU KELAS PLPG 2011 1/12/1999 SMPN I GURAH 09 August 2012 11 Tahap 2 1 KANDANGAN GR. S. IMAM BONJOL 270 DS TK TARUNA BHAKTI SUKOREJO KEC. S. S. Gurah Jl.S.MLANCU KEC PEN.GURAH DS WONOJOYO KEC. SERUJI NO. M.I IV / B SDN WONOJOYO 1 GURAH GURU KELAS PLPG /2007 SMPN I GURAH 09 August 2012 7 Tahap 3 1 09 12 1953 P PEMBINA TK. GURAH GURAH GURU KELAS PLPG 2011 3/1/1988 SMPN I GURAH 09 August 2012 18 Tahap 3 1 2849 6935741643300022 1431102702032 11051302710917 YATIMATUL SAFAATIN KEDIRI 3 6 1963 P PEMBINA IV a SDN KERKEP DS. KEDIRI 08 01 1954 L PEMBINA IV / A SDN WONOJOYO 1 GURAH PLPG / 2011 SMPN I GURAH 09 August 2012 11 Tahap 3 1 2842 9040736638200013 1431122003114 11051322010396 RIYANTO.Ma.Pd WAHYU ASTUTIK. KEDIRI 11 4 1965 L 2816 0851744646300022 1431102704764 11051302711334 SRI WAHYUNI. GURAH GURAH GURU KELAS PLPG 2008 1/1/1982 SMPN I GURAH 09 August 2012 16 Tahap 3 1 2847 6747740641300022 431002700185 10051302710472 SUGIATI. Menur No.Pd KEDIRI 14 12 1966 P PEMBINA IV/a GURAH GURU KELAS SMAN 2 PARE 09 August 2012 1 Tahap 1 1 2852 6742 7386 3930 0012 150702004409 07051302000077 SUMINI.Pd. GURAH GURAH GURU KELAS PORTO FOLIO 2010 3/1/1978 SMPN I GURAH 09 August 2012 15 Tahap 3 1 2846 2544740641200032 150802700127 08051302710298 MOKHAMAD FAUZAN.S. I IV b SDN KERKEP GURAH GURU KELAS PLPG 2008 01 JULI 1979 01 APRIL 1985 01 JANUARI 1982 01 MARET 1994 7/1/1979 SMPN I GURAH 1431102703112 JL.KLAMPISAN TK I DS. SERUJI NO. 03 GURAH GURAH GURU KELAS PF 2010 01-07-1977 SMPN I GURAH 09 August 2012 1 Tahap 3 1 IV B SDN GURAH II JL. S. KEDIRI S. KEDIRI 10 3 1972 P NON PNS - GURAH GURU KELAS SMAN 2 PARE 09 August 2012 4 Tahap 1 1 2855 6346 7436 4630 0013 431002002401 10051302010039 SUDARMI.Pd KEDIRI 29 9 1959 P PEMBINA TK.DJUSTININGSIH KEDIRI 04 03 1968 P PENATA III / C SDN WONOJOYO 1 GURAH GURU KELAS GURU PENJASKES GURU KELAS SMPN I GURAH 09 August 2012 13 Tahap 3 1 2844 2261737639300033 150702708947 07051302700306 SALAMAH. KEDIRI 10 12 1964 P PEMBINA Tk I 2833 9859 7376 3930 0002 1431102701596 11051302710402 KEDIRI 27 05 1959 P 2834 7439 7366 3730 0003 1431102705087 11051302710301 KEDIRI 07 11 1958 2835 2944 7356 4030 0002 1431102705088 11051302710384 INDARWATI.KELAS PLPG 2011 1/12/1999 SMPN I GURAH 09 August 2012 12 Tahap 2 1 KANDANGAN GURU KELAS PLPG 2011 1/4/1989 SMPN I GURAH 09 August 2012 13 Tahap 2 1 GURAH Guru Kelas PLPG 2010 1 Maret 1978 SMPN I GURAH 09 August 2012 14 Tahap 2 1 GURAH Guru Kelas PLPG 2010 SMPN I GURAH 09 August 2012 15 Tahap 2 1 GURAH Guru Kelas PLPG 2010 SMPN I GURAH 09 August 2012 16 Tahap 2 1 GURAH Guru Kelas PLPG 2010 1 Juli 1979 1 Januari 1976 1 April 1985 SMPN I GURAH 09 August 2012 17 Tahap 2 1 GURAH Guru Kelas PLPG 2011 1 Maret 1988 SMPN I GURAH 09 August 2012 18 Tahap 2 1 GURAH GURU KELAS PF 2006 01-07-1979 SMPN I GURAH 09 August 2012 19 Tahap 2 1 JL.Pd KEDIRI 18 06 1957 L 2825 8433 7376 3930 0023 431002702464 10051302710141 HARTINI. I III. S. SUWARNO.NANING SUCININGSIH MALANG 1 1 1966 P PENATA TK. KERKEP KEC.Pd KEDIRI 15 10 1963 L PENATA III C 2813 6042749650200003 1431102705159 11051302711241 MASMUDAH. DR. 63 AdanPembina IV/a SDN Adan-adan I adan.Pd SRI ANTOROWATI.MLANCU KEC PENATA III c SDN MLANCU I KANDANGAN DS JERUKGULUNG KEC Penata Muda Tk. KANDANGAN DS KARANGTENGAH KEC PENATA TK I III / d SDN KARANGTENGAH III KANDANGAN DS KEMIRI KEC PENATA TK I III/d SD N KEMIRI KANDANGAN JL.Aud KEDIRI 14 10 1965 P NON PNS - GURAH GURU KELAS 4/1/1983 01 MARET PLPG 2007 1987 PORTOFOLIO TAHUN 01-02-1987 2007 PORTOFOLIO TAHUN 01-10-1987 2007 PORTOFOLIO TAHUN 25-09-1995 2007 PLPG TAHUN 2010 17-07-2000 SMPN I GURAH 150702006926 SMAN 2 PARE 09 August 2012 5 Tahap 1 1 2856 3960 7496 5130 0012 431002002397 10051302010035 KARYANTI.KELAS PLPG 2011 1 DES 1991 SMPN I GURAH 09 August 2012 4 Tahap 2 1 KANDANGAN GURU KELAS PLPG 2011 01-03-1994 SMPN I GURAH 09 August 2012 5 Tahap 2 1 KANDANGAN GURU KELAS PLPG 2011 1/3/1994 SMPN I GURAH 09 August 2012 6 Tahap 2 1 KANDANGAN GR.SD KEDIRI 19 03 1964 P 2818 4857746648300042 1431102701795 11051322010514 25 05 1968 P 2819 5949740644200002 1431122000435 11051302711330 27 01 1963 L 2820 4136741642300023 1431102701233 11051302711462 SITI ROPIKOH. Pd.S. ERNAWATI CANDRANINGTYAS SULASTRI KEDIRI 12 06 2836 4459 7416 4220 0012 1431122001597 11051322010700 AHMAD YUSUF. S. Kec.Pd 2838 2541731633300013 430902700047 09051302710117 SITI MUSTAINAH.13 07 1959 L PENATA TK I Dra.

N Drs. I IV/b SDN BRINGIN BADAS GURU KELAS PLPG THN.KOYO MULYA KEC. I IV b TK. Ds LAMONG. BADAS BADAS 2908 1440 7376 3930 0023 ULFIATI KEDIRI SAGUH WIYOS YUSWATI.BADAS NO. BUMIREJO. KRECEK.259 DS. A. BADAS DSN. DW I BESUK 2861 0944336335300012 1431102703032 11051302710466 HELMI FAUZIYAH.Pd. S.2011 01-03-1987 SMAN 2 PARE 09 August 2012 24 Tahap 2 1 1431102000288. SURABAYA S. S.2007 01-10-1980 SMAN 2 PARE 09 August 2012 25 Tahap 1 1 Bloran-Canggu-Badas BADAS GURU Kelas Forto Polio/ 2008 01/03/1983 SMAN 2 PARE 09 August 2012 1 Tahap 2 1 SDN Canggu 3 Bloran-Canggu-Badas BADAS GURU Kelas PLPG/2010 01/01/1982 SMAN 2 PARE 09 August 2012 2 Tahap 2 1 IV/b SDN Canggu 3 Bloran-Canggu-Badas BADAS GURU Kelas PLPG/2010 01/04/1985 SMAN 2 PARE 09 August 2012 3 Tahap 2 1 Pembina IV/a SDN Canggu 3 Bloran-Canggu-Badas BADAS GURU Kelas PLPG/2011 01/03/1987 SMAN 2 PARE 09 August 2012 4 Tahap 2 1 P Penata Tk1 III/d SDN Canggu 3 Bloran-Canggu-Badas BADAS Penjaskes PLPG/2011 01/06/1986 SMAN 2 PARE 09 August 2012 5 Tahap 2 1 1964 P Penata Tk1 III/d SDN Canggu 3 BADAS GURU Kelas PLPG/2011 01/04/1991 SMAN 2 PARE 09 August 2012 6 Tahap 2 1 07 1961 P PEMBINA Tk I IV B SDN LAMONG BADAS GURU KELAS SD FORTOFOLOI/2008 01/01/1982 SMAN 2 PARE 09 August 2012 7 Tahap 2 1 24 12 1952 P PEMBINA Tk I IV B SDN LAMONG BADAS GURU KELAS SD DIKLAT / 2010 01/12/1975 SMAN 2 PARE 09 August 2012 8 Tahap 2 1 KEDIRI 06 10 1960 P PEMBINA Tk I IV B SDN LAMONG BADAS GURU KELAS SD FORTOFOLOI/2010 01/01/1982 SMAN 2 PARE 09 August 2012 9 Tahap 2 1 LILIK PURWATI.GURAH DSN. S. Jambean Ds.S. KEDIRI 26 03 1958 L PEMBINA IV A SDN BANGKOK I DESA BESUK KEC. SUMBERBAHAGIA DS. KEC BADAS JL. 11051302010086. KRECEK.I IV/B SDN CANGGU II 2869 6461735636300002 1431102701452 11051302710885 KARSUMI. Badas JL. KRECEK. KEDIRI 19 09 1953 L PEMBINA IV A SDN BANGKOK I BANGKOK .Pd PONOROGO 15 05 1960 P PEMBINA TK I IV/b SDN CANGGU I 2866 9 2457356382 00013 431022 001735 10051322010989 IMAM GHOZALI.2008 01-03-1983 SMAN 2 PARE 09 August 2012 21 Tahap 2 1 2897 7251731633200003 431002700310 10051302710780 SHOHIB A Ma Pd. GURAH KAB. KEC. Ds LAMONG. BADAS BADAS GURU KELAS PLPG 2010 01/03/1983 SMAN 2 PARE 09 August 2012 6 Tahap 3 1 2906 2942 7416 4420 0012 1431102702083 11051302710763 IMAM SJAFII KEDIRI 10 06 1963 L PEMBINA IV/a SDN KRECEK I DS.Pd Kediri 17 06 1963 P Pembina Tk 1 2879 3943743645300002 1431102701453 11051302710835 NUR ALIFAH S. DS.TUNGLUR KEC.Ma. BADAS BADAS GURU KELAS PLPG 2011 01/03/1987 SMAN 2 PARE 09 August 2012 7 Tahap 3 1 2907 2562 7406 4330 0013 1431102702084 11051302710872 30 12 1962 P PEMBINA IV/a SDN KRECEK I GURU KELAS PLPG 2011 01/03/1988 SMAN 2 PARE 09 August 2012 8 Tahap 3 1 150802712142 08051302710082 08 11 1959 P PEMBINA TK I IV / B SDN KRECEK III BADAS GURU KELAS SD PLPG 2008 01/10/1980 SMAN 2 PARE 09 August 2012 9 Tahap 3 1 2909 8948 7366 3820 0012 150802712299 08051302710356 16 6 1958 L PEMBINA TK I IV / B SDN KRECEK III BADAS GURU KELAS SD PLPG 2008 01/03/1983 SMAN 2 PARE 09 August 2012 10 Tahap 3 1 2910 8442 7416 4230 0023 150802712361 08051302710465 HARIYANI.GURAH GURAH GURU KELAS PORTOFOLIO-2010 01-01-1976 SMAN 2 PARE 09 August 2012 22 Tahap 2 1 2898 3739742642300002 1431102701265 11051302710931 NANIK RODHIYAH S Pd.S. VETERAN NO. S. S. KEC. MANGGIS KEC. Adan-Adan Kec. KEDIRI 07 04 1964 P PEMBINA IV A SDN BANGKOK I BANGKOK .CANGGU JL. A. Pd KEDIRI 21 10 1964 P PEMBINA IV A SDN LAMONG BADAS GURU KELAS SD DIKLAT / 2011 01/03/1987 SMAN 2 PARE 09 August 2012 11 Tahap 2 1 1431102702131 11051302710307 PUJI UTAMI.259 DS.Pd KEDIRI 07 07 1963 P DS. KEC. Ds LAMONG. LUCKY ASTUTIK. DS.Pd. Pd KEDIRI 25 03 1966 P PENATA IIIC SDN LAMONG BADAS GURU KELAS SD DIKLAT / 2011 01/03/1997 SMAN 2 PARE 09 August 2012 12 Tahap 2 1 2888 5239 7416 4330 0073 431002702715 10051302710586 UMI CHASANAH.Pd Kediri 11 06 1965 P 2880 0733744646300022 1431122001455 11051322010677 SUGIARTI. Ds LAMONG. S. PUNCU BANGKOK . GADUNGAN KEC. DATIEK ENIYATI KEDIRI 22 4 1969 P NON PNS PUNCU GURU KELAS PLPG 2010 01/02/2005 SMAN 2 PARE 09 August 2012 20 Tahap 2 1 2896 3439740640300002 150802712332 08051302710407 MINURI JANAH S Pd. DS.Pd KEDIRI 29 12 1956 P PEMBINA TK.TUNGLUR KEC. BUMIREJO. KEC BADAS JL GELATIK 237.Pd. BADAS DSN. Badas JL. S. I IV/a SD Adan-Adan 2 2863 07367336353 00042 4310027028 22 10051302710772 SRIASIH.Pd Kediri 01 04 1966 2881 0854742644300012 1431102701454 11051302711163 SUTARMI.BADAS BADAS GURU KELAS SD PLPG 2010 01/11/1991 SMAN 2 PARE 09 August 2012 5 Tahap 3 1 2905 3041 7396 4230 0023 431002702590 10051302710365 ESTI JULI ANDRI KEDIRI 07 09 1961 P PEMBINA IV/a SDN KRECEK I DS. I IV/b SDN TIRU KIDUL II 2862 4761734636300002 430902700048 09051302710118 DIYAHSESTIYAR Kediri 29 4 1956 P Pembina TK. Ds LAMONG. JOMBANG 60 Ds.Ma. SUSANTO PUNCU Guru Kelas PLPG 2008 SMAN 2 PARE 09 August 2012 2 Tahap 3 1 2902 6443-7386-3920-0012 431002702511 10051302710228 NARIANTO KEDIRI 11 01 1960 L Dsn.S. Adan-Adan Kec.Pd KEDIRI BADAS GURU KELAS SD PLPG 2011 01/03/1988 SMAN 2 PARE 09 August 2012 13 Tahap 3 1 SDN BANGKOK I TK DHARMA WANITA GADUNGAN 3 IV / a SDN MANGGIS IV BADAS PLPG TAHUN 2007 . KRECEK KEC.GURAH 2876 2059741642300033 150802700209 08051302710494 ERNAWATI. KEC BADAS JL GELATIK 237. JOMBANG 60 Ds. S. S. 2011 01/03/1987 SMAN 2 PARE 09 August 2012 16 Tahap 2 1 2892 9141739641200013 150802712262 08051302710279 SUGIANTO. Jambean Ds. KEDIRI 07 01 1962 P PEMBINA Tk I IV B SDN SEKOTO TK DHARMA WANITA MANGGIS 2 SDN BANGKOK I Bloran-Canggu-Badas JL GELATIK 237.Ma. KRECEK. Pd KEDIRI 23 09 1961 P PEMBINA Tk I IV B SDN LAMONG BADAS GURU KELAS SD DIKLAT / 2011 01/01/1982 SMAN 2 PARE 09 August 2012 10 Tahap 2 1 11051302710693 SITI SAROPAH. Manggis PUNCU Guru Kelas PLPG 2010 SMAN 2 PARE 09 August 2012 3 Tahap 3 1 2903 7039 7416 4230 0073 150702704655 0705130 2700696 SUKARMI. Badas JL.Pd KEDIRI 15 5 1953 P PEMBINA IV / A SDN KRECEK III DS. KEDIRI DS. Adan-Adan Kec. KEC BADAS JL GELATIK 237. S. Bringin Kec. SUTRISNO PACITAN 17 12 1963 L PEMBINA IV/a SDN BRINGIN BADAS GURU KELAS PLPG THN. JOMBANG 60 Ds. S. KEDIRI 3 10 1960 P NON PNS PUNCU GURU KELAS PLPG 2011 07/02/1983 SMAN 2 PARE 09 August 2012 1 Tahap 3 1 2901 5160-7396-4020-0013 105802712175 08051302710148 KEDIRI 28 08 1961 L PEMBINA BANGKOK . VETERAN NO.Si KEDIRI 09 08 1961 L PEMBINA IV/a SDN SEKOTO BADAS GURU KELAS SD PLPG 2008 01/01/1982 SMAN 2 PARE 09 August 2012 17 Tahap 2 1 2893 2461737637300002 150702705780 07051302700249 WIWIK WIJI LESTARI.CANGGU JL. BUMIREJO. Adan-Adan Kec.GURAH GURAH GURU KELAS PLPG . Gurah Kediri JL SUROWONO NO 187 DS CANGGU KEC BADAS JL SUROWONO NO 187 DS CANGGU KEC BADAS JL SUROWONO NO 187 DS CANGGU KEC BADAS JL SUROWONO NO 187 DS CANGGU KEC BADAS JL. Pd MAGELANG 25 2883 3556730632300023 431002702808 10051302710749 NIKMAH JOMBANG 2884 5942738641300032 431002700095 10051302710248 SURATI.Ma. BUMIREJO. 431002002433. Bringin Kec. KEC BADAS JL GELATIK 237.Pd KEDIRI 10 11 1963 P PEMBINA IV / A SDN KRECEK III BADAS GURU KELAS SD PLPG 2008 01/03/1983 SMAN 2 PARE 09 August 2012 11 Tahap 3 1 2911 1551 7416 4420 0013 1431102702085 11051302710642 SRI BUDIBYA. TIRU KIDUL KEC. I IV/a SD Adan-Adan 2 2872 4153738639200003 150802700031 08051302710059 ALI SA’RONI Kediri 21 8 1960 L Pembina IV/a SD Adan-Adan 2 2873 9735736638200012 1431122004967 11051322010392 SLAMET MAHMUDI Kediri 3 4 1958 L Pembina IV/a SD Adan-Adan 2 2874 3840741644200012 1431102704966 11051302711243 KAMARUDIN Kediri 8 5 1963 L Penata TK I III/d SD Adan-Adan 2 2875 5658736638200002 150602702035 06051302700038 MUDJI SUTRISNO S Pd. Gurah Kediri Ds. BADAS DSN. AGUNG 29 01 1957 P PEMBINA IV/A SDN CANGGU II 2870 0843737638300012 1431102701451 11051302710330 NGATILAH.2860 1561 7346 3830 0003 151702006508 07051302000007 JUMIRAH.Pd KEDIRI 29 01 1959 P PEMBINA IV/a SDN SEKOTO BADAS GURU KELAS SD PLPG 2007 01/03/1978 SMAN 2 PARE 09 August 2012 18 Tahap 2 1 2894 3458739640300043 431002702636 10051302710443 PUJI RAHAYU. 02 SEKOTO JL.BADAS BADAS GURU KELAS SD FORTOFOLIO 2007 SMAN 2 PARE 09 August 2012 4 Tahap 3 1 2904 2844 7466 4830 0022 1431102705415 1105130 2711229 MAISYAROH. BADAS DSN.259 DS. S.Pd Lumajang 27 07 1963 P Pembina Tk 1 IV/b SDN Canggu 3 2877 0436740641300022 431002702548 10051302710289 SRIKANTHI. S. 10 11 1961 L PEMBINA IV/a SDN BRINGIN BADAS PENJASKES PORTOFOLIO 2010 01/03/1983 SMAN 2 PARE 09 August 2012 14 Tahap 2 1 2890 3346 73563830 0013 11051302710447 11051302710447 12 10 1957 P PEMBINA IV/a SDN BRINGIN BADAS GURU KELAS PLPG THN. Ds LAMONG. A. S.2011 01-03-1988 SMAN 2 PARE 09 August 2012 23 Tahap 2 1 2899 6058737639200003 1431102701263 11051302710711 KEDIRI 26 07 1959 L PEMBINA IV A GURU KELAS PLPG . Adan-Adan Ds.Pd MICHAL.BADAS Ds.Pd KEDIRI 13 09 1957 L PEMBINA IV/a SDN CANGGU I 2867 6654739640300022 431002702527 10051302710260 TITIK ISMUDARTI.CANGGU JL. 10051302010075.PD KEIDIR 22 03 1961 P PEMBINA TK.PT. S.Pd KEDIRI 19 12 1963 L PEMBINA IV / A SDN KRECEK III BADAS GURU KELAS SD PLPG 2011 01/06/1986 SMAN 2 PARE 09 August 2012 12 Tahap 3 1 2912 1847 7316 3030 0002 1431102705203 11051302710881 SUMARTI. M. KUDLORI S Pd.PD KEDIRI 06 08 1957 P PEMBINA TK.PD TL. AUD.Pd KEDIRI 20 10 1956 P PEMBINA TK I IV/b SDN CANGGU I 2865 48477386403 00072 1507027044 82 07051302700351 ENDANG EKO KORI.Pd Kediri 04 01 1962 P Pembina Tk 1 IV/b 2878 4949741643300022 431002702681 10051302710518 SRIWIDIASTUTI.BADAS NO.PT. Gurah Kediri BANGKOK . PUNCU Dsn. KEC.Pd KEDIRI 04 04 1955 P PEMBINA TK I IV/b SDN CANGGU I 2864 735273463630 0033 100513027109 42 10051302710942 SUCI. KRECEK.PT. 2010 01/11/1985 SMAN 2 PARE 09 August 2012 13 Tahap 2 1 2889 1343 73964220 0023 431022001731 10051322010973 KARNO PUGUH.Pd. S.I IV/B SDN CANGGU II 2868 1338735636300003 150702705753 07051302700208 MURTINI. Bringin Kec. Gurah Kediri Ds. KEDIRI 09 07 1963 P PEMBINA TK.GURAH GURAH GURU KELAS PLPG . S. Badas JL.. S.BADAS NO.A.S.I IV/B SDN CANGGU II 2871 1343740640200003 150802700077 08051302710153 ZAENURI Kediri 11 10 1962 L Pembina TK. KRECEK KEC. VETERAN NO.MA. 2011 01/01/1982 SMAN 2 PARE 09 August 2012 15 Tahap 2 1 2891 5549 74164320 0013 1431102700391 11051302710773 PONOROGO BANGKALA SITI MASTUKAH. S. Pd 2885 9255739640300043 1431102702129 11051302710437 2886 5353742644300043 1431102702130 2887 5433742643300342 GURAH GURU KELAS 01-03-1983 SMAN 2 PARE 09 August 2012 10 Tahap 1 1 GURAH GURU KELAS SD PLPG 2011 1/3/1983 SMAN 2 PARE 09 August 2012 11 Tahap 1 1 GURAH Guru Kelas Portofolio 2009 1-3-1977 SMAN 2 PARE 09 August 2012 12 Tahap 1 1 BADAS GURU KELAS PLPG / 2010 12/01/1975 SMAN 2 PARE 09 August 2012 13 Tahap 1 1 BADAS GURU KELAS PLPG / 2010 03/01/1978 SMAN 2 PARE 09 August 2012 14 Tahap 1 1 BADAS 10/01/1980 SMAN 2 PARE 09 August 2012 15 Tahap 1 1 04/01/1985 SMAN 2 PARE 09 August 2012 16 Tahap 1 1 BADAS GURU KELAS PLPG / 2007 GURU Portopolio 2010 PENJASKES GURU KELAS SD LULUS / 2010 01/01/1982 SMAN 2 PARE 09 August 2012 17 Tahap 1 1 BADAS GURU KELAS SD LULUS / 2007 01/01/1983 SMAN 2 PARE 09 August 2012 18 Tahap 1 1 BADAS GURU KELAS SD LULUS / 2011 01/03/1988 SMAN 2 PARE 09 August 2012 19 Tahap 1 1 BADAS GURU KELAS SD LULUS / 2011 01/12/1981 SMAN 2 PARE 09 August 2012 20 Tahap 1 1 GURAH Guru Kelas Portofolio 2008 1-12-1981 SMAN 2 PARE 09 August 2012 21 Tahap 1 1 GURAH Guru Kelas Portofolio 2008 1-7-1979 SMAN 2 PARE 09 August 2012 22 Tahap 1 1 GURAH Penjas PLPG 2011 1-1-1982 SMAN 2 PARE 09 August 2012 23 Tahap 1 1 GURAH Guru Kelas PLPG 2011 1-12-1991 SMAN 2 PARE 09 August 2012 24 Tahap 1 1 GURAH GURU KELAS PLPG .259 DS.Pd. DS.Pd KEDIRI 12 06 1955 P PEMBINA TK.PT. 02 SEKOTO JL.Pd Trenggalek 22 5 2882 3057739640300013 150802700114 08051302710274 MURWINDAH. BADAS DSN.KOYO MULYA KEC.Pd SIDOARJO 26 11 1961 P PEMBINA IV/a BADAS GURU KELAS SD PLPG 2010 01/03/1985 SMAN 2 PARE 09 August 2012 19 Tahap 2 1 2895 9754747649300012.A. Manggis GURAH 2900 9335738640300013.KOYO MULYA NO.PD KEDIRI 11 05 1959 P PEMBINA TK.Pd JOMBANG 12 05 1968 P PEMBINA IV / a SDN MANGGIS IV PENGATUR II /b SDN TUNGLUR MUDA TK I GURU PEMBINA IV a SDN TUNGLUR 01/12/1981 01 January 1982 01/08/1983 DS. KEC. 02 SEKOTO DSN.KOYO MULYA KEC. BUMIREJO. S. DS. S. KEC BADAS JL GELATIK 237. DOROK DS.CANGGU KEC. S. GURAH Ds. S. KRECEK KEC. Bringin Kec. JOMBANG 60 Ds. S.

S.M.Pd KEDIRI 01 2923 9746741643200012 1431102705350 9746741643200012 DARMAJI.PUNCU DSN DOROK DS MANGGIS KEC.KEBONREJO KEPUNG GURU KELAS PLPG 2011 01-03-1994 SMP N 2 PARE 09 August 2012 1 Tahap 2 1 KEPUNG PLPG 2011 01-01-2000 SMP N 2 PARE 09 August 2012 2 Tahap 2 1 PORTOFOLIO 2007 01-03-1984 SMP N 2 PARE 09 August 2012 3 Tahap 2 1 PLPG 2010 09 August 2012 4 Tahap 2 1 SMP N 2 PARE 09 August 2012 5 Tahap 2 1 PUNCU GURU KELAS PLPG 2011 01-07-2002 01 March 1987 01-DES-81 SMP N 2 PARE PUNCU GURU MAPEL GURU PENDIDIKAN LUAR BIASA GURU KELAS SDLB GURU KELAS SMP N 2 PARE 09 August 2012 6 Tahap 2 1 PUNCU GURU PENJAS PLPG 2010 SMP N 2 PARE 09 August 2012 7 Tahap 2 1 PUNCU GURU KELAS PLPG 2010 SMP N 2 PARE 09 August 2012 8 Tahap 2 1 PUNCU GURU KELAS PLPG 2010 SMP N 2 PARE 09 August 2012 9 Tahap 2 1 PUNCU GURU KELAS PLPG 2011 SMP N 2 PARE 09 August 2012 10 Tahap 2 1 PUNCU GURU KELAS PORTOFOLIO 2010 SMP N 2 PARE 09 August 2012 11 Tahap 2 1 SMP N 2 PARE 09 August 2012 12 Tahap 2 1 SMP N 2 PARE 09 August 2012 13 Tahap 2 1 SMP N 2 PARE 09 August 2012 14 Tahap 2 1 SMP N 2 PARE 09 August 2012 15 Tahap 2 1 SMP N 2 PARE 09 August 2012 16 Tahap 2 1 SMP N 2 PARE 09 August 2012 17 Tahap 2 1 2942 5537 7416 4120 0003 1507 8000 4510 2943 7048 7596 6020 0003 4310 0270 2949 2944 2755737640200002 1431102702172 2945 1034735637200013 1431102702171 11051302710320 BAMBANG SANUSI KEDIRI 2 7 1957 L PEMBINA TK I IV b SDN MANGGIS 1 2946 4252737639200013 431022003311 10051322014041 ABI KUSNO KEDIRI 26 9 1959 L PENATA TK I III d SDN MANGGIS 1 2947 3753738639300032 431002702515 1005130270234 SRI PANGASTUTI SURABAYA 21 4 1960 P PEMBINA IV a SDN MANGGIS 1 2948 0948730633300012 431002702762 10051302710665 SUPRIHATI KEDIRI 16 6 1952 P PEMBINA IV a SDN MANGGIS 1 2949 4661742644300012 1431102702173 11051302711132 TRI MULYATI KEDIRI 29 3 1964 P PENATA TK I III d SDN MANGGIS 1 2950 8836740642200022 431002700188 10051302710479 SUNAR.Pd KEDIRI 9 3 1954 P PEMBINA TK. 02 SEKOTO JL. S.1/PP.Pd KEDIRI 17 07 1972 P PNT.Pd KEDIRI 18 08 1958 2921 3051734636200003 1431102702680 3051734636200003 AGUS SANTOSO KEDIRI 19 07 2922 9433742643200052 431022003305 SUYANTO. DS. VETERAN NO.S. VETERAN NO. S.Pd MAMIK SULASTRI.I IV B 2939 8361737639300013 150702705810 07051302700300 29 10 1959 P PEMBINA TK.Pd KEDIRI 11 04 1958 P PEMBINA IVA SDN PUNCU 2 DS PUNCU KEC PUNCU PUNCU GURU KELAS PLPG 2010 2955 4140738640300023 1431102702547 11051302710349 SRI UTAMI.1/02548/2011 11051312720223 GURU KELAS PLPG 2010 01-07-1979 SMP N 2 PARE 09 August 2012 11 Tahap 1 1 GURU KELAS 2011 3/1/1994 SMP N 2 PARE 09 August 2012 12 Tahap 1 1 GURU KELAS 2010 12/31/1981 SMP N 2 PARE 09 August 2012 13 Tahap 1 1 GURU KELAS 2010 4/1/1985 SMP N 2 PARE 09 August 2012 14 Tahap 1 1 GURU KELAS 2010 4/1/1985 SMP N 2 PARE 09 August 2012 15 Tahap 1 1 GURU KELAS 2010 1/1/1982 SMP N 2 PARE 09 August 2012 16 Tahap 1 1 GURU KELAS 2010 6/1/1986 SMP N 2 PARE 09 August 2012 17 Tahap 1 1 GURU KELAS 2010 4/1/1979 SMP N 2 PARE 09 August 2012 18 Tahap 1 1 GURU KELAS PLPG 2007 01-12-1975 SMP N 2 PARE 09 August 2012 19 Tahap 1 1 KEPUNG GURU KELAS PLPG 2007 01-07-1979 SMP N 2 PARE 09 August 2012 20 Tahap 1 1 DS.SPd KEDIRI 22 01 1963 L PENATA III/C SDN BRENGGOLO I 2932 8447736637300000 431002702478 10051302710166 MUHAYATUN.S.Pd KEDIRI 2924 3237738640300020 1431002700241 10051302710604 2925 7945733636300002 1431002702450 2926 6861732634200002 1431002702449 2927 4536737639200023 2928 2929 2913 7644744646200012 1431102703056 11051302711209 2914 6960744647300012 1431102700390 11051302711173 2915 7147739641300073 150702704488 2916 9837736637300012 10051322011031 BADAS GURU KELAS SD PLPG 2011 11/01/1991 SMAN 2 PARE 09 August 2012 14 Tahap 3 1 BADAS GURU KELAS SD PLPG 2011 11/01/1991 SMAN 2 PARE 09 August 2012 15 Tahap 3 1 BADAS Guru Kelas Portofolio / 2007 01/10/1980 SMAN 2 PARE 09 August 2012 16 Tahap 3 1 Jl Bolodewo No 617 BADAS Guru Kelas PLPG 2008 01/01/1982 SMAN 2 PARE 09 August 2012 17 Tahap 3 1 SDN BADAS I DS. PLOSOKIDUL KEC PLOSOKLATE PLOSOKLATEN N JL RAYA PLOSOKLATEN PLOSOKLATE DS.I IV/B SDN BRENGGOLO I 2933 9047741642300023 431002700205 1005130 2710521 INDAR WIJAYATI. SIMAN KEC. GEDANGSEWU I GEDANGSEWU.WATUGEDE PUNCU DS. Badas Jl Bolodewo No 617 150802712190 08051302710180 TATIK RAHAYU.Si KEDIRI 20 05 1965 P PEMBINA IV/A 2918 0151 7476 5030 0013 1431102701206 11051302711419 TRIANI.S. ADI SURYANTO KEDIRI 04 12 1959 L PEMBINA IV/a SDN WATUGEDE II 9245740642200023 1431102703094 11051302711284 RIFAI. CUCU JUMENA.Pd KEDIRI 09 05 1960 P PEMBINA IV/a SDN WATUGEDE II 10051302710113 TRI KUSTIAH. KEC. 02 SEKOTO JL. SUPRIADI NO.WATUGEDE PUNCU GURU KELAS PLPG 2010 01-03-1978 SMP N 2 PARE 09 August 2012 6 Tahap 1 1 DS. 02 SEKOTO DS. I III/D SDN BLARU I 07051302700363 MOH. PARE NO.Pd KEDIRI 29 05 1954 L PEMBINA IV/a SDN WATUGEDE II 1431002702510 10051302710225 Drs. 02 SEKOTO JL. YASIN. S. PARE SDN.SEK. JOMBANG 312 Desa Blaru Kec.S. IMAM DJADJULI KEDIRI PAPIK SUPRAPTININGSIH.KEBONREJO 2940 3937745647300032 1431102701952 11051302711381 Drs. S.PUNCU DSN DOROK DS MANGGIS KEC. S.I IV/B SDN BRENGGOLO I 2934 2555742643300013 431002702710 1005130 2710577 Dra.Pd KEDIRI 11 12 1955 P PEMB.Pd.Pd 11051302710710 ADI SURJONO DS PUNCU KEC PUNCU DS. GEDANGSEWU I GEDANGSEWU.Pd SRI BUDI ASMARARINI.TK. SDN KASREMAN KANDANGAN DS.KEBONREJO KEPUNG 05 06 1967 P PENATA III C AININ.PUNCU DSN DOROK DS MANGGIS KEC. I III/d SDN SEKOTO BADAS PENJASKES PLPG 2010 01/04/1985 SMP N 2 PARE 09 August 2012 3 Tahap 1 1 14 04 1963 L MADYA Tk I III/b SDN SEKOTO DS.I III B GARUT 05 02 1963 L PEMBINA IV/A SLB KERABAT MULIA SURABAYA 16 07 1981 L NON PNS - SLB KERABAT MULIA KEDIRI 23 4 1959 L PEMBINA IV a SDN MANGGIS 1 2941 2049750651300003 Un.Pd.Pd KEDIRI 17 08 1963 P PEMBINA Tk. KEDIRI S.. KEPUNG DSN DOROK DS MANGGIS KEC. JL.Pd KEDIRI 14 04 1959 L PEMB TK I IVB SDN PUNCU 2 DS PUNCU KEC PUNCU PUNCU GURU KELAS PORTOFOLIO 2010 2954 0743736637300012 431002702497 10051302710200 SUHARTATIK. PARE DS KARANGTENGAH KEC SDN KARANGTENGAH 1 KANDANGAN KEPUNG KEPUNG PLPG 2011 PARE GURU O.TK.Ma.S.KEDIRI 12 3 1966 L Pembina Tk.Pd AMBON 16 03 1958 P PEMBINA IV/A KANDANGAN GURU KELAS PLPG 2011 SMP N 2 PARE 09 August 2012 1 Tahap 3 1 2961 2554740641200012 0805130611421 150806100178 MURYONO. PLOSOKIDUL KEC N PLOSOKLATEN PLOSOKLATE DESA BRENGGOLO N PLOSOKLATE DESA BRENGGOLO N PLOSOKLATE DESA BRENGGOLO N PLOSOKLATE DESA BRENGGOLO N PLOSOKLATE DESA BRENGGOLO N PLOSOKLATE DESA BRENGGOLO N PLOSOKLATE DESA BRENGGOLO N DS.Pd KEDIRI 19 12 1959 P PEMBINA IV /a KANDANGAN GURU KELAS PLPG 2011 3/1/1981 SMP N 2 PARE 09 August 2012 20 Tahap 2 1 2960 3648736637300012 1431102701872 1431102701872 SITI NURLENA. S.SITI NURHAYATI KEDIRI 23 12 1964 P PEMBINA IV/A SDN BRENGGOLO I 2935 4557740640200003 431002702566 1005130 2710326 PRAWOTO. A.I IV/B SDN BRENGGOLO I 2936 3158738641300003 431002702728 1005130 2710602 MARIATUN. I IV/b KANDANGAN GURU KELAS PLPG 2010 01 June 1986 01 January 1982 01 March 1974 01 March 1991 01 APRIL 1985 01 JULI 1971 01 MARET 1977 01 JANUARI 1982 01 JANUARI 1982 01 DESEMBER 1981 01-03-1983 2957 9836740642300022 431002702660 10051302710481 HARTUTIK KEDIRI 4 05 1962 P PEMBINA IV/a KANDANGAN GURU KELAS PLPG 2010 01-4-1985 SMP N 2 PARE 09 August 2012 18 Tahap 2 1 2958 5462739642200003 431022003267 10051322010974 MUHARI PONOROGO 30 11 1961 L PEMBINA IV/a KANDANGAN GURU KELAS PLPG 2010 1/3/1983 SMP N 2 PARE 09 August 2012 19 Tahap 2 1 2959 3551737640300002 1431102705130 1431102705130 SRI WIDAYATI. M.Pd MOH.Pd KEDIRI 19 08 1969 P PENATA 2919 9336 7396 4220 0013 4310 0270 2584 10051302710354 SUTIKNO KEDIRI 10 4 1961 P 2920 7150736638300023 1431102705349 7150736638300023 SARMIATI. S. I IV/b SMP N 2 PARE 09 August 2012 4 Tahap 3 1 2964 4433736637300023 11051302710164 1431102701548 KEDIRI 13 12 1957 P PEMBINA TK.Pd KEDIRI 23 01 1959 P PEMBINA TK I IV/B SDN PLOSOKIDUL 2931 6454741643200002 1431102701402 11051302711325 BASORI.Ma.S.PUNCU DSN DOROK DS MANGGIS KEC. 123. KASREMAN KEC.PUSKESMAS NO. SIMAN KEC.WATUGEDE PUNCU GURU KELAS PLPG 2010 01-03-1978 SMP N 2 PARE 09 August 2012 7 Tahap 1 1 GURU KELAS PLPG 2010 01-01-1982 SMP N 2 PARE 09 August 2012 8 Tahap 1 1 GURU KELAS PLPG 2011 01-03-1991 SMP N 2 PARE 09 August 2012 9 Tahap 1 1 GURU KELAS PLPG 2010 01-01-1982 SMP N 2 PARE 09 August 2012 10 Tahap 1 1 MALIK ZAEKAH. S.3. KEC. DS. KEPUNG JL.Pd KEDIRI 13 09 1962 L PENATA Tk. S.01.PUNCU DS PUNCU KEC PUNCU 2951 8457730631300003 431002700243 10051302710609 NUR HIDAJAH PACITAN 25 11 1952 P PEMB TK I IVB SDN PUNCU 2 DS PUNCU KEC PUNCU PUNCU GURU KELAS PORTOFOLIO 2010 2952 2150732649300003 431002702443 10051302710098 SUSY ENRIATI.S.KEBONREJO JL.Pd KEDIRI 18 01 1962 P PEMBINA TK I IV/B SDN PLOSOKIDUL 2930 1455737638300012 431002702461 10051302710100 DJAMI'AH. KEDIRI. BADAS JL. SAMBIREJO SD N SAMBIREJO II KEC. PARE SDN. KASREMAN KEC.WATUGEDE BADAS GURU KELAS SD PLPG 2011 01/03/1994 SMP N 2 PARE 09 August 2012 4 Tahap 1 1 PUNCU GURU KELAS PLPG 2010 01-06-1986 SMP N 2 PARE 09 August 2012 5 Tahap 1 1 DS. S.SPd KEDIRI 15 07 1963 P PEMBINA TK. KAMPUNG BARU DS. SDN KASREMAN KANDANGAN SDN KLAMPISAN 2 DS.Pd SIDOARJO 05 05 1958 P Pembina IV a SDN BLARU II 2917 4852 7436 4430 0092 1431102700389 11051302710659 SUKARMI.S.Pd KEDIRI 08 08 1960 P PEMBINA IVA SDN PUNCU 2 PUNCU GURU KELAS PLPG 2011 2956 1651735642200002 431002700163 10051302710409 DWI IRIANTO KEDIRI 19 03 1963 L PEMBINA TK. BADAS KEC. CHOLID 100513 027 1 1396 ABDURROHMAN. JL.I IV B DS. VETERAN NO. I III/D SDN BLARU I KEDIRI 28 6 1966 P Pembina Tk. 123. 123.Pd KEDIRI 22 2 1962 P PEMBINA IV/a SMP N 2 PARE 09 August 2012 2 Tahap 3 1 2962 3641732633300002 07051302700158 150702705727 RETNO WIHARTATI.S.SI KEDIRI 04 05 1962 L PEMB TK I IVB SDN PUNCU 2 DS. PLPG 2008 . A.MD. I IV/b SMP N 2 PARE 09 August 2012 5 Tahap 3 1 2965 6149741642300043 150802712383 08051302710496 MISTIANI.SPd KEDIRI 25 12 1962 L PEMBINA TK. S.WATUGEDE PUNCU JL RAYA PLOSOKLATEN DS. S.I III/d SDN WATUGEDE II 6450740642300012 431002702547 1005130 2710228 SRIYATIN.PUNCU DSN DOROK DS MANGGIS KEC. Badas JL.Pd KEDIRI DS. SUPRIADI NO. S. GEDANGSEWU I GEDANGSEWU. S. I IV/b SMP N 2 PARE 09 August 2012 3 Tahap 3 1 2963 9738733636300002 10051302710905 431002702900 RETNO WILUJENG MAGETAN 4 6 1955 P PEMBINA TK.SPd KEDIRI 15 01 1958 P PEMBINA TK.Pd KEDIRI 15 08 1961 P Pembina Tk I IV b SDN BLARU II JL. JL. KAMPUNG BARU DS.Pd AGUSTIN LUH LENTARI. S. DS. BADAS BADAS GURU KELAS PLPG / 2011 01/03/1987 SMAN 2 PARE 09 August 2012 18 Tahap 3 1 III/C SDN BADAS I BADAS GURU KELAS PLPG / 2011 01/03/1994 SMAN 2 PARE 09 August 2012 19 Tahap 3 1 PEMBINA TK I IV B SDN BADAS 2 BADAS GURU PLPG /2010 03/01/1983 SMAN 2 PARE 09 August 2012 20 Tahap 3 1 P PEMBINA IV/a SDN SEKOTO BADAS GURU KELAS SD PLPG 2011 01/01/1982 SMP N 2 PARE 09 August 2012 1 Tahap 1 1 1956 L PEMBINA IV/a SDN SEKOTO BADAS GURU KELAS SD PLPG 2011 01/12/1981 SMP N 2 PARE 09 August 2012 2 Tahap 1 1 01 1964 L DEWASA TK. 66 BADAS JL. M. SUPRIADI SDN. JOMBANG 312 Desa Blaru Kec.I IV/b 01-03-1978 01 MARET 1983 01 JANUARI 1975 01 JULI 1977 01 MARET 1978 1 MRT 1983 SMP N 2 PARE 09 August 2012 6 Tahap 3 1 070513 800 0 0400 Drs.Pd KEDIRI 18 08 1954 P PEMB TK I IVB SDN PUNCU 2 DS PUNCU KEC PUNCU PUNCU GURU KELAS PLPG 2010 2953 1746737649200002 431002700075 10051302710209 HADI SANTOSO.KLAMPISAN DS JERUKWANGI KEC SD N JERUKWANGI KANDANGAN SDN KANDANGAN III KANDANGAN JL.SPd KEDIRI 26 08 1960 P PEMBINA IV/A SDN BRENGGOLO I 2937 3145730633200003 431002700324 1005130 2710812 RIGO WAHONO KEDIRI 13 08 1952 L PEMBINA IV/A SDN BRENGGOLO I 2938 1249731633200013 150702705733 07051302700167 17 09 1953 L PEMBINA TK. BADAS KEC. VETERAN NO. KEC.I IV/b SDN WATUGEDE II 10051302710112 EKO HARDICAHYONO.Pd SUSMIATI. S.R PF 2008 PARE GURU KELAS PLPG 2007 PARE GURU KELAS PLPG 2010 PARE GURU KELAS PLPG 2011 KANDANGAN KEP. S.

KEDIRI S.I IV B SDN KEPUNG 2 KARANGDINOYO KEPUNG GURU KELAS PLPG 2006 01-07-1979 SMK CANDA BHIRAWA 09 August 2012 9 Tahap 1 1 10 1957 P PEMBINA TK.Pd KEDIRI 11 10 1962 P PEMBINA IV A SDN KEPUNG 4 DSN.I IV B SDN KEPUNG 5 DSN. PARE JL.Pd GI HERI MINTARSIH KEDIRI 19 7 1957 P 2978 174747646300002 11051302010066 1431102000316 BINTI ROKHIMAH. HARAPAN 82 PARE KEC. S.PENJASKES PLPG 2011 01-04-1985 SMK CANDA BHIRAWA 09 August 2012 17 Tahap 1 1 2997 8739731632200002 430902700023 09051302710070 ROMADJI.S.Pd KEDIRI 30 07 1955 L PEMBINA TK.2 SDN SUMBERBENDO II SUMBERBENDO PARE JL. TK DW TERTEK I PARE SDN SIMAN 3 DS SIMAN PARE GURU KELAS PLPG 2010 PARE GURU KELAS PLPG 2011 PARE GURU KELAS PLPG 2009 PARE GURU KELAS PLPG 2006 PARE GURU KELAS PLPG 2007 01 APRIL 1985 01 MARET 1987 01 JANUARI 1982 01 MARET 1977 01 JULI 1979 PARE GURU KELAS PLPG 2010 PARE GURU KELAS PLPG 2010 PARE GURU KELAS SD PLPG 2011 PARE GURU KELAS PF 2006 PARE PLPG 2008 KEPUNG GURU KELAS GURU KELAS PAUD/TK GURU KELAS PAUD/TK GURU KELAS PAUD/TK GURU KELAS PAUD/TK GURU KELAS PEMBINA TK I IV B SDN KEPUNG 1 DS SIMAN KEPUNG P PEMBINA TK I IV B SDN KEPUNG 1 DS SIMAN 1958 P PEMBINA TK I IV B SDN KEPUNG 1 01 1960 P PEMBINA TK I IV B 08 08 1962 P PEMBINA TK I KEDIRI 10 06 1953 P S. M.Pd KEDIRI 12 02 1959 P PEMBINA TK.I IV B SDN KEPUNG 3 DS. PARE JL.I IV B SDN KEPUNG 2 KARANGDINOYO KEPUNG GURU KELAS PORTOFOLIO 2008 01-03-1983 SMK CANDA BHIRAWA 09 August 2012 14 Tahap 1 1 10051302710164 GUNTORO.1/PP. S. HARAPAN 82 PARE KEC.I IV B SDN KEPUNG 5 DSN. S.S.Pd KEDIRI 22 3 1956 P PEMBINA TK.IV B JL.Pd KEDIRI 10 11 1976 P NON PNS 2973 3336737640200023 11051302710295 1431102704785 KEDIRI 4 10 1959 L PEMBINA TK I IV/b 2974 4559738640200033 06051302700007 150602702445 KEDIRI 27 12 1960 L PEMBINA IV/a 2975 3560436639300033 07051302700377 150702711218 MULYANTO IMAM WAHYUDI.I IV/b 2970 0754737639300032 0705130270029 150702708646 KEDIRI 22 4 1959 P PEMBINA TK.SD 12 11 1968 P PEMBINA IV A SDN KEPUNG 5 DSN. KENITU. KEDIRI 14 10 1953 P PEMBINA IV/a 2969 7654734635300010 0605132700006 150602702018 ELLYN SUKARTI. KEPUNG KEPUNG GURU KELAS PLPG 2006 01-01-1982 SMK CANDA BHIRAWA 09 August 2012 1 Tahap 2 1 3001 4152739642300013 150602702028 06051302700024 KEDIRI 20 08 1961 P PEMBINA TK. 02 SDN TERTEK III TERTEK PARE JL. 50 SD N TERTEK IV TERTEK KEC.Pd KEDIRI 07 04 1953 L PEMBINA TK.Pd BLITAR 21 04 1955 L PEMBINA TK.I IV B SDN KEPUNG 4 DSN.Pd SUKARSRI WINARSIH. S. KEC.Pd MUDJIANTO.Pd ESTER SRUMAWANTI. S.2 SUMBERBENDO PARE JL. LETJEND SUTOYO NO. S.S. KEDIRI S.Pd.I IV B SDN KEPUNG 2 KARANGDINOYO KEPUNG GURU KELAS PLPG 2009 01-12-1981 SMK CANDA BHIRAWA 09 August 2012 15 Tahap 1 1 431002702691 10051302710543 SUCI WULANDARI.Si SRI INDIARINI 28 12 1958 P PEMBINA TK I IV/b 2976 6461743644300003 11051302010040 1431102000307 29 11 1965 P PENGATUR II/c 2977 5051735636300003 110051302010081 1431102000311 KLATEN BANYUWAN HUDAYA SALAMATIN.S.Pd KEDIRI 13 03 1953 L PEMBINA TK.S. CISEDANI NO.Pd SRI SULISTYOWATI. SUKAMTO KEDIRI 28 07 1959 L PEMBINA TK.Pd MALANG 29 01 1953 P PEMBINA TK. KEPUNG KEPUNG GURU KELAS PLPG 2006 01-01-1982 SMK CANDA BHIRAWA 09 August 2012 2 Tahap 2 1 3002 5445740642300002 431002700144 10051302710371 KEDIRI 13 01 1962 P SDN KEPUNG 3 DS.Pd KEDIRI 12 ENDANG EKO KEDIRI 05 INDRATI. S.Pd KEDIRI 09 02 1960 P PEMBINA TK. SUMARDI.pd KEDIRI 14 04 1958 P PEMBINA TK. APOKAT NO.I IV B SDN KEPUNG 5 DSN.Pd PIPAH. LETJEND SUTOYO NO. CISEDANI NO. KEPUNG KEPUNG GURU KELAS PORTOFOLIO 2010 01-03-1974 SMK CANDA BHIRAWA 09 August 2012 19 Tahap 1 1 2999 6753733635200012 150802700023 08051302710039 DIDIK ISPANDI.Pd KEDIRI 17 08 1954 L PEMBINA TK.Pd Dra.01. PARE SD KRISTEN TUNAS JL.SUMBERPANCUR KEPUNG GURU KELAS PLPG 2007 01-12-1975 SMK CANDA BHIRAWA 09 August 2012 13 Tahap 2 1 3013 8942734636200012 150702704505 07051302700389 PRIYO HARYONO. KEPUNG KEPUNG GURU KELAS PORTOFOLIO 2008 01-03-1977 SMK CANDA BHIRAWA 09 August 2012 20 Tahap 1 1 3000 6149732634200013 150602702029 06051302700025 AGUS SUYONO.I NON PNS 2980 6555734636200003 150802700033 08051302710060 AGUS PURWANTORO KEDIRI 23 12 1956 L PEMBINA TK. 2 PARE TK TAMAN INDRIA KEC.2 SDN SUMBERBENDO II SUMBERBENDO PARE JL.Pd 16 07 SIDOARJO 01 KEDIRI 150802700183 08051302710427 2994 2062733634200003 431002702476 2995 8452742643300012 SMP N 2 PARE 09 August 2012 7 Tahap 3 1 SMP N 2 PARE 09 August 2012 8 Tahap 3 1 SMP N 2 PARE 09 August 2012 9 Tahap 3 1 SMP N 2 PARE 09 August 2012 10 Tahap 3 1 SMP N 2 PARE 09 August 2012 11 Tahap 3 1 01 JULI 1996 SMP N 2 PARE 09 August 2012 12 Tahap 3 1 SMP N 2 PARE 09 August 2012 13 Tahap 3 1 SMP N 2 PARE 09 August 2012 14 Tahap 3 1 SMP N 2 PARE 09 August 2012 15 Tahap 3 1 SMP N 2 PARE 09 August 2012 16 Tahap 3 1 SMP N 2 PARE 09 August 2012 17 Tahap 3 1 PLPG 2011 01 JULI 1997 01 DESEMBER 1981 01 JULI 1979 01 JANUARI 1982 01 JANUARI 2008 01 JUNI 1980 SMP N 2 PARE 09 August 2012 18 Tahap 3 1 PLPG 2011 17 JULI 2003 SMP N 2 PARE 09 August 2012 19 Tahap 3 1 PLPG 2011 30 JUNI 1987 SMP N 2 PARE 09 August 2012 20 Tahap 3 1 PLPG 2008 01-07-1979 SMK CANDA BHIRAWA 09 August 2012 1 Tahap 1 1 GURU KELAS PLG 2008 01-03-1978 SMK CANDA BHIRAWA 09 August 2012 2 Tahap 1 1 KEPUNG GURU KELAS PLG 2008 01-03-1977 SMK CANDA BHIRAWA 09 August 2012 3 Tahap 1 1 DS SIMAN KEPUNG GURU KELAS PLG 2010 01-03-1978 SMK CANDA BHIRAWA 09 August 2012 4 Tahap 1 1 SDN KEPUNG 1 DS SIMAN KEPUNG GURU KELAS PLG 2008 01-03-1983 SMK CANDA BHIRAWA 09 August 2012 5 Tahap 1 1 IV B SDN KEPUNG 1 DS SIMAN KEPUNG GURU KELAS PLG 2008 01-03-1983 SMK CANDA BHIRAWA 09 August 2012 6 Tahap 1 1 PEMBINA IV A SDN KEPUNG 1 DS SIMAN KEPUNG GURU KELAS PLG 2010 01-03-1982 SMK CANDA BHIRAWA 09 August 2012 7 Tahap 1 1 L PEMBINA IV A SDN KEPUNG 2 KARANGDINOYO KEPUNG GURU KELAS PLPG 2010 01-04-1985 SMK CANDA BHIRAWA 09 August 2012 8 Tahap 1 1 1958 L PEMBINA TK. KEPUNG KEPUNG GURU KELAS PLPG 2011 01-04-1991 SMK CANDA BHIRAWA 09 August 2012 4 Tahap 2 1 3004 2444738642300002 150802700051 08051302710104 01 1960 P IV B SDN KEPUNG 4 DSN.SUMBERPANCUR KEPUNG GURU KELAS PLPG 2011 01-07-1993 SMK CANDA BHIRAWA 09 August 2012 19 Tahap 2 1 .I IV B SDN KEPUNG 4 DSN. KAMBOJA NO. PURWOREJO KEPUNG GURU KELAS PLPG 2008 01-03-1983 SMK CANDA BHIRAWA 09 August 2012 10 Tahap 2 1 3010 7343740642300013 431002702667 10051302710492 SUMARSINI. PURWOREJO KEPUNG GURU KELAS PLPG 2010 01-03-1983 SMK CANDA BHIRAWA 09 August 2012 9 Tahap 2 1 3009 2453742642300003 150802712385 08051302710498 KEDIRI 21 11 1964 P PEMBINA TK. S. CILIWUNG DESA SD N DARUNGAN II DARUNGAN KEC. CISEDANI NO. PURWOREJO KEPUNG GURU AGAMA PORTOFOLIO 2010 01-12-1979 SMK CANDA BHIRAWA 09 August 2012 7 Tahap 2 1 2966 2459737641300002 10051302710449 431002702641 YAMINI KEDIRI 27 1 1959 P PEMBINA IV/a 2967 4447742644300013 11051302710816 1431102702877 SUPRIHATIN KEDIRI 15 11 1964 P PEMBINA IV/a 2968 5346731633300013 09051302710317 430902701033 SRIAMIT S.Pd PURWIGATIANI ENDANG H.SUMBERPANCUR KEPUNG GURU KELAS PLPG 2008 01-01-1982 SMK CANDA BHIRAWA 09 August 2012 15 Tahap 2 1 3015 3060737639200013 1500802700050 08051302710102 Drs. S.Pdi PRO. PARE SD KRISTEN TUNAS JL.I IV B SDN KEPUNG 2 KARANGDINOYO KEPUNG GURU KELAS PLPG 2008 01-02-1974 SMK CANDA BHIRAWA 09 August 2012 12 Tahap 1 1 KEDIRI 08 05 1960 L PEMBINA TK.3. PARE JL. KENITU NO. PURWOREJO KEPUNG GURU KELAS PLPG 2009 01-01-1982 SMK CANDA BHIRAWA 09 August 2012 8 Tahap 2 1 3008 6949741642300022 431002702621 10051302710420 KEDIRI 17 06 1963 P PEMBINA TK.I IV B SDN KEPUNG 4 DSN.I IV B SDN KEPUNG 2 KARANGDINOYO KEPUNG GURU KELAS PLPG 2007 01-10-1980 SMK CANDA BHIRAWA 09 August 2012 10 Tahap 1 1 02 07 1961 P PEMBINA TK.Pd KEDIRI 9 4 1964 P II/b 2979 8534737638300012 11051302010096 1431102004714 SRI EKOWATI KEDIRI 2 2 1959 P NON PNS PENGATUR MUDA TK.SUMBERPANCUR KEPUNG GURU KELAS PLPG 2010 01-01-1982 SMK CANDA BHIRAWA 09 August 2012 17 Tahap 2 1 3017 8150739641200023 1431102702027 11051302710607 18 08 1961 L PEMBINA IV A SDN KEPUNG 5 DSN.I 2981 4757735637300002 150702711213 07051302700234 LIMA RAHAYU KEDIRI 25 04 1957 P 2982 3339733636300003 150802712120 08051302710037 SUBIWIDARNI BLITAR 07 10 1955 2983 7448736637300002 431002702455 10051302710122 SRI UTAMI KEDIRI 16 01 2984 4433738640300092 150802712302 08051302710363 SARIYATI KEDIRI 01 2985 1140740641300033 150802712349 08051302710444 NAWIYAH KEDIRI 2986 4942731633300012 431002702491 10051302710194 SUPRAPTI RAHAYU 2987 7447741643200022 431002702644 10051302710453 2988 8048736638200013 150602702534 06051302700022 2989 9333735638300013 150702705826 07051302700333 2990 8034739640300013 150702705857 07051302700017 2991 3460730631300003 150802712115 08051302710018 2992 9840738641200012 150802712216 2993 9753740643300002 3006 4256736637300003 Un. S. LUKITANINGSIH. S. S. S. S.I IV B SDN KEPUNG 4 DSN. PARE JL.I IV B SDN KEPUNG 3 DS.I IV/b 2971 574674464730012 10051302711042 431002702934 KEDIRI 14 4 1966 P NON PNS 2972 3442754658300003 10051302711044 431002702936 ISTRIANAH. S.I IV B SDN KEPUNG 2 KARANGDINOYO KEPUNG GURU KELAS PLPG 2008 01-01-1982 SMK CANDA BHIRAWA 09 August 2012 13 Tahap 1 1 HARTINI.Pd KEDIRI 20 01 1964 P PEMBINA IV A SDN KEPUNG 2 KARANGDINOYO KEPUNG GURU KELAS PLPG 2010 01-04-1985 SMK CANDA BHIRAWA 09 August 2012 16 Tahap 1 1 2996 8945739641200012 1431122002025 11051322010699 HARYANTO. PARE JL.Pd CLM.I PEMBINA TK.Pd PONOROGO 15 01 1963 KEDIRI 08015302710217 TAKRIP TAMIN. KEDIRI NO. S. PURWOREJO KEPUNG GURU KELAS PLPG 2010 01-03-1977 SMK CANDA BHIRAWA 09 August 2012 6 Tahap 2 1 09 1958 P PEMBINA TK. S.Pd.SUMBERPANCUR KEPUNG GURU KELAS PLPG 2011 01-06-1986 SMK CANDA BHIRAWA 09 August 2012 18 Tahap 2 1 3018 1444764663300003 1431102702028 11051302711294 SRI WILUDJENG. PARE JL. S. KEPUNG KEPUNG GURU KELAS PORTOFOLIO 2009 01-01-1976 SMK CANDA BHIRAWA 09 August 2012 18 Tahap 1 1 2998 1645731633300012 431002700016 10051302710083 INSULAMI. S.LINGGO 24 PEMBINA PENATA MUDA TK.4B SD YBPK SAMBIREJO SAMBIREJO. S.S.SUMBERPANCUR KEPUNG GURU KELAS PORTOFOLIO 2007 01-12-1981 SMK CANDA BHIRAWA 09 August 2012 14 Tahap 2 1 3014 6541738640300012 150802712208 08051302710209 SAMINTEN. SUMBERPANCUR KEPUNG GURU KELAS PLPG 2007 01-10-1980 SMK CANDA BHIRAWA 09 August 2012 12 Tahap 2 1 3012 8461731633300002 150702705732 07051302700166 ANA RUMAYAH. S.I IV A 3003 6943745647300022 ASINEM.Pd MARDIYATININGSIH.Pd PACITAN 21 04 1962 P PEMBINA TK. S. PURWOREJO KEPUNG GURU KELAS PLPG 2010 01-04-1985 SMK CANDA BHIRAWA 09 August 2012 11 Tahap 2 1 3011 8544737639300010 150702705832 07051302700345 ENDAH TRI LESTARI.Pd TRIWORO RETNOWATI.I IV B SDN KEPUNG 4 DSN.I IV B SDN KEPUNG 5 DSN. S.I IV B SDN KEPUNG 3 DS. S. WARSIANI NITA SAFARI PURYANTI. S.I IV B SDN KEPUNG 3 DS.I IV B SDN KEPUNG 5 DSN.I IV B SDN KEPUNG 5 DSN.SUMBERPANCUR KEPUNG GURU KELAS PORTOFOLIO 2008 01-12-1981 SMK CANDA BHIRAWA 09 August 2012 16 Tahap 2 1 3016 1955739654300002 431002702533 10051302710271 23 06 1961 P PEMBINA TK.I IV B SDN KEPUNG 3 DS.Pd KEDIRI HENDRO SUSILO WIDODO.I IV B SDN KEPUNG 2 KARANGDINOYO KEPUNG GURU KELAS PLPG 2007 12-12-1981 SMK CANDA BHIRAWA 09 August 2012 11 Tahap 1 1 KEDIRI 28 11 1952 P PEMBINA TK. KEPUNG KEPUNG GURU KELAS PORTOFOLIO 2009 01-03-1983 SMK CANDA BHIRAWA 09 August 2012 3 Tahap 2 1 1431102702026 11051302711171 KEDIRI 11 06 1967 P III D SDN KEPUNG 3 DS. PURWOREJO KEPUNG GURU KELAS PORTOFOLIO 2008 01-12-1981 SMK CANDA BHIRAWA 09 August 2012 5 Tahap 2 1 3005 1437729637300003 431002702446 10051302710106 SUTI RAHAYU. PARE JL. CILIWUNG DESA SD N DARUNGAN II DARUNGAN KEC. S.Pd 11 1951 P PEMBINA TK. ANYELIR 56 TK AL-HIDAYAH BAKTI I TULUNGREJO KEC.1/00717/2010 10051312720077 SDN SUMBERBENDO II PARE PARE PARE PARE PLPG 2011 3007 2746736638300052 430902701040 09051302710326 MAIDAH INSIYAH. TERTEK. S.Pd KEDIRI 13 06 1962 L PEMBINA IV A SDN KEPUNG 2 KARANGDINOYO KEPUNG GR.Pd KEDIRI 10 06 1956 L PEMBINA TK.S.Pd EKO DYAH KUMOLORINI. S. PARIKESIT PAREREJO TK AISYIYAH IX GEDANGSEWU KEC.

S. KEDIRI TULUNGAG UNG KEDIRI DS. KRAS KRAS GURU PENJAS PLPG 2011 01-01-1982 SMPN I WATES 09 August 2012 9 Tahap 1 1 3049 1433 7436 4730 0022 1431102701378 11051302711195 KEDIRI 01 01 1965 P PENATA III/C PLPG 2011 01-03-1987 SMPN I WATES 09 August 2012 10 Tahap 1 1 10051302711047 KEDIRI 29 12 1964 P NON PNS - KRAS GURU KELAS PLPG 2010 15-07-2002 SMPN I WATES 09 August 2012 11 Tahap 1 1 3051 1036 7586 6030 0073 431002702942 10051302711050 KEDIRI 04 07 1980 P NON PNS - KRAS GURU KELAS PLPG 2010 21-07-2003 SMPN I WATES 09 August 2012 12 Tahap 1 1 3052 3645 7466 5030 0002 431002702946 10051302711054 KEDIRI 13 03 1968 P NON PNS - KRAS GURU KELAS PLPG 2010 19-07-2004 SMPN I WATES 09 August 2012 13 Tahap 1 1 3053 9657 7596 6030 0012 431002702947 10051302711055 KEDIRI 25 03 1981 P NON PNS - KRAS GURU KELAS PLPG 2010 19-07-2004 SMPN I WATES 09 August 2012 14 Tahap 1 1 3054 3735 7606 6230 0012 431002702948 10051302711056 KEDIRI 03 04 1982 P NON PNS - KRAS 09 August 2012 15 Tahap 1 1 07051380000393 05 08 1962 P PNS IV/A SMPN I WATES 09 August 2012 16 Tahap 1 1 3056 8337380392200012 150880000446 08051380011160 01 05 1960 L PNS IV/A SLB KANIGORO SMPN I WATES 09 August 2012 17 Tahap 1 1 3057 8035746647300003 4300902701109 09051302710850 03 07 1968 P NON PNS III /b SLB KANIGORO KRAS PLPG 2009 SMPN I WATES 09 August 2012 18 Tahap 1 1 3058 7559743644300004 431015603101 10051315611352 27 12 1965 P NON PNS III/ c SLB KANIGORO KRAS BHS.Pd KEDIRI 16 11 1954 P PEMBINA TK.Pd. BLEBER KEC. KEDIRI 05 05 1960 P PEMBINA TK I IV B SDN KRENCENG 2 DS.MD. BENDOSARI KEC.I IV B DS. S. W.KEPUNG KEPUNG GURU KELAS PLPG 2008 01-12-1981 SMK CANDA BHIRAWA 09 August 2012 20 Tahap 2 1 KEDIRI 23 01 1958 P PEMBINA TK. S.Pd KEDIRI KALIMATUS SAKDIYAH. M. BESOWO KEPUNG GURU KELAS PLPG 2011 01-03-1987 SMPN I WATES 09 August 2012 12 Tahap 2 1 SDN BESOWO 2 SDN BESOWO 3 SDN BESOWO 4 KRAS KRAS PORTOFOLIO 2007 PORTOFOLIO 2008 .Pd KEDIRI 04 06 1954 L PEMBINA TK.KRENCENG KEPUNG GURU KELAS PLPG2009 01-07-1978 SMK CANDA BHIRAWA 09 August 2012 11 Tahap 3 1 3031 8347740642300020 431002702666 10051302710491 NINIK HERMINI. BENDOSARI KEC. KEDIRI DESA SETONOREJO KEC.Pd. BESOWO GURU KELAS 431002702939 SDN BLEBER SD ISLAM MIFTAHUL ULUM SD ISLAM MIFTAHUL ULUM SD ISLAM MIFTAHUL ULUM SD ISLAM MIFTAHUL ULUM SD ISLAM MIFTAHUL ULUM SLB KANIGORO KRAS 3050 1561 7426 4430 0013 RUMIN. S. PENJAS PORTOFOLIO 2008 01-03-1983 SMK CANDA BHIRAWA 09 August 2012 9 Tahap 3 1 3029 8247733635300000 150702705792 07051302700269 MARLININGSIH. S. KRAS DS. KHOIRUL UMAMAH. S. 20 05 1957 L PEMBINA TK.KRENCENG KEPUNG GURU KELAS PLPG 2010 01-04-1985 SMK CANDA BHIRAWA 09 August 2012 12 Tahap 3 1 3032 2444741644200013 431002700239 10051302710588 DARSINO . KEDIRI 12 05 1963 L PEMBINA IV A SDN KRENCENG 2 DS. SUSIYA RAHMA WATI. KEDIRI 11 07 1959 L PENATA III/D SDN BLEBER DS.KRENCENG KEPUNG 2011 03-01-1991 SMK CANDA BHIRAWA 09 August 2012 8 Tahap 3 1 3028 3844741642200022 150806100204 08051306110487 SUGIYANTO.Pd. BESOWO KEPUNG GURU KELAS PLPG 2008 01-01-1982 SMPN I WATES 09 August 2012 9 Tahap 2 1 3069 5751740640200002 431002702552 10051302710297 SUTOADI.KRENCENG KEPUNG GURU KELAS 2011 03-01-1991 SMK CANDA BHIRAWA 09 August 2012 7 Tahap 3 1 3027 357743644300023 1431102702087 11051302711288 RUMINI. KASWATIK.S.Pd. KRAS DS. T.Pd JAMI'ATI. BENDOSARI KEC.Pd KEDIRI 15 4 1964 P PEMBINA IV A SDN KRENCENG 3 DS. KRENCENG DESA SETONOREJO KEC.Pd.Pd. BLEBER KEC.Pd 04 1962 L PEMBINA IV A DS.Pd.Pd.I IV B SDN KRENCENG 3 DS. KEDIRI 15 09 1955 P PEMBINA TK I IV B SDN KRENCENG 2 DS.GALEK 9 12 1961 P PEMBINA IV/a SDN SETONOREJO II KRAS GURU KELAS PLPG 2008 LULUS PORTOFOLIO 2010 LULUS PORTOFOLIO 2010 PLPG 2010 1-1-1982 3041 3162 7346 3720 0003 1-1-1982 SMPN I WATES 09 August 2012 4 Tahap 1 1 3044 3450 7326 3330 0002 150602702059 06051302700090 PARIYAH. KEDIRI S.KRENCENG KEPUNG GURU KELAS PLPG 2011 01-03-1994 SMK CANDA BHIRAWA 09 August 2012 18 Tahap 3 1 3038 2936732635200010 431002700337 10051302710844 HARYONO. BESOWO KEPUNG GURU KELAS PLPG 2011 01-03-1994 SMPN I WATES 09 August 2012 3 Tahap 2 1 3063 2140738641300010 150802712225 08051302710229 SRI HIDAYATIN KEDIRI 8 8 1960 P PEMBINA TK I IV B DS.Pd KEDIRI 9 6 1963 P PEMBINA IV A SDN KRENCENG 1 DS. LUAR BIASA GURU KELAS PLPG 2010 3055 3137740641300023 20 09 1968 P PENATA III C DS.S.S.M.Pd KEDIRI YOGYAKAR EDIE PURWANTO. IV B DS. KRENCENG KEPUNG GURU KELAS PORTOFOLIO 2010 01-03-1977 SMK CANDA BHIRAWA 09 August 2012 19 Tahap 3 1 3039 5144731633300023 150702705736 07051302700172 SUKARSI.S. 18 01 1954 P PEMBINA TK.Pd. BESOWO KEPUNG GURU KELAS PLPG 2008 01-01-1982 SMPN I WATES 09 August 2012 6 Tahap 2 1 3066 8535740643300000 1431102701362 11051302710742 KEDIRI 3 12 1962 P PEMBINA IV A DS. BLEBER KEC.Pd KEDIRI 12 08 1953 P PEMBINA TK.I IV B SDN KRENCENG 4 KEPUNG GURU KELAS PLPG 2007 01-01-1976 SMK CANDA BHIRAWA 09 August 2012 20 Tahap 3 1 3040 5740 7396 4020 0012 150806112252 8051302710262 Drs.Pd SAPTANINGSIH KAWEDAR. KRAS KAB.Si MALANG 12 11 1963 L PEMBINA IV A SDN KRENCENG 3 DS.Pd KEDIRI 24 11 1970 P PENATA III C SDN KRENCENG 3 DS. I IV/B SDN BLEBER DS. S.I IV B SDN KRENCENG 3 DS.S. BESOWO KEPUNG GURU KELAS PLPG 2010 01-01-1982 SMPN I WATES 09 August 2012 10 Tahap 2 1 3070 1140740656200003 431002702603 10051302710390 SUHARYANTO. S. KRAS KAB.KRENCENG KEPUNG GURU KELAS 2010 12-06-1981 SMK CANDA BHIRAWA 09 August 2012 5 Tahap 3 1 431022003268 10051322010975 SUNARTO. S.KRENCENG KEPUNG GURU KELAS 2010 03-01-1983 SMK CANDA BHIRAWA 09 August 2012 6 Tahap 3 1 3026 1841741642300020 1431102702086 11051302711285 KARTINING.Pd KEDIRI 15 TRENGGALE 20 K JOMBANG 19 12 3068 6952740641300022 HARININGSIH MARIBAN BUDI.Pd KEDIRI 31 12 1961 L PEMBINA IV A SDN KRENCENG 3 DS. KRAS DS.3019 2141740640200003 150802712179 08051302710159 3020 3455736639300002 431002702496 10051302710199 ANTONIUS SANGKOWO. S. BESOWO KEPUNG GURU KELAS PLPG 2010 01-03-1983 SMPN I WATES 09 August 2012 11 Tahap 2 1 3071 5544741643200022 1431102701365 11051302710748 BUDIONO.AGUNG 22 5 1961 P PEMBINA IV/a SDN SETONOREJO II KRAS GURU KELAS 1-1-1982 SMPN I WATES 09 August 2012 3 Tahap 1 1 3043 5541 7396 4030 0013 431002702635 10051302710442 MUDJIANTO TRI MURDANTINGSIH.Pd. BESOWO KEPUNG GURU KELAS PLPG 2008 01-01-1982 SMPN I WATES 09 August 2012 4 Tahap 2 1 3064 2663740641300020 150802700132 08051302710304 SRI CAHYORINI KEDIRI 31 3 1962 P PEMBINA TK I IV B DS.Pd. LUAR BIASA GURU PEND.I KEPUNG GURU KELAS PLPG 2011 01-03-1994 SMPN I WATES 09 August 2012 20 Tahap 1 1 3060 1242742646200013 1431102702029 11051302710949 ALI SODIQ KEDIRI 10 09 1964 L PEMBINA IV A DS.KRENCENG KEPUNG GURU KELAS 2008 01-01-1982 SMK CANDA BHIRAWA 09 August 2012 4 Tahap 3 1 10051302710165 TANU. KRAS 06 09 1959 L PEMBINA TK.Pd KEDIRI 12 02 1963 L PEMBINA IV A DS. SUPENI KEDIRI 8 4 1961 L PEMBINA TK.KEPUNG KEPUNG GURU KELAS PLPG 2008 01-01-1982 SMK CANDA BHIRAWA 09 August 2012 2 Tahap 3 1 GRESIK 06 02 1964 L PENATA III C SDN KEPUNG 6 DS.KRENCENG KEPUNG GURU KELAS PLPG 2007 01-07-1979 SMK CANDA BHIRAWA 09 August 2012 10 Tahap 3 1 3030 2840738638300002 430902700948 09051302710165 SITI NURJANAH . KEDIRI DS.TK.S. S. S. I IV/b SDN SETONOREJO II KRAS GURU KELAS SMPN I WATES 09 August 2012 1 Tahap 1 1 431002700318 10051302710796 KEDIRI 30 8 1956 L PEMBINA TK.I IV B SDN KRENCENG 1 DS. I. KRAS DS.Pd INPUS PINARSIH.Pd KEDIRI 06 05 1960 P PEMBINA IV A SDN KEPUNG 6 DS.M.I IV B SDN KEPUNG 6 DS. S.S.I SUNARTI. KRAS KAB. I IV/b SDN SETONOREJO II KRAS GURU KELAS 1-2-1977 SMPN I WATES 09 August 2012 2 Tahap 1 1 3042 2854 7396 4030 0012 431002700105 10051302710265 T.ANIK MUTIAH KEDIRI 17 11 1961 P PEMBINA TK.Pd 3021 5838738639300022 150802712217 08051302710218 3022 6934742646200032 1431102702030 11051302711286 3023 6533739641300020 150802712233 08051302710237 3024 5150733635300010 431002702477 3025 5544739641200030 KEDIRI 09 08 1962 L PEMBINA TK. BESOWO KEPUNG GURU KELAS PORTOFOLIO 2008 01-01-1982 SMPN I WATES 09 August 2012 5 Tahap 2 1 3065 9149740641300030 150802712278 08051302710325 SUYATI KEDIRI 17 8 1962 P PEMBINA TK I IV B DS. KEDIRI DESA SETONOREJO KEC.S. KRAS KRAS GURU KELAS LULUS 2009 01-12-1981 SMPN I WATES 09 August 2012 7 Tahap 1 1 3047 5534 7406 4220 0022 150802712340 08051302710423 SUHARTOYO.Pd. S. S.I IV B SDN KRENCENG 4 DS.Pd KEDIRI 18 8 1955 P PEMBINA IV A SDN KRENCENG 1 DS.KEPUNG KEPUNG GURU KELAS PLPG 2010 01-01-1982 SMK CANDA BHIRAWA 09 August 2012 1 Tahap 3 1 SRI BAKTI. BENDOSARI KEC.Pd RUSIANAH.Pd. I IV/B SDN BLEBER DS.Pd TA ANA MUTIARA.KRENCENG KEPUNG GURU KELAS PLPG 2010 01-12-1975 SMK CANDA BHIRAWA 09 August 2012 14 Tahap 3 1 3034 8449739642300003 1431102702089 11051302710609 Dra.KRENCENG KEPUNG GURU KELAS PLPG 2011 01-01-1986 SMK CANDA BHIRAWA 09 August 2012 15 Tahap 3 1 3035 3563739641200303 431002702651 10051302710466 MOCH.I IV B SDN KEPUNG 6 DS. BESOWO KEPUNG GURU KELAS PLPG 2011 01-03-1987 SMPN I WATES 09 August 2012 7 Tahap 2 1 3067 154774364200033 1431102701949 11051302710984 1965 L PEMBINA IV A DS. KRAS KRAS GURU KELAS LULUS 2010 01-07-1979 SMPN I WATES 09 August 2012 6 Tahap 1 1 3046 2238 7376 4020 0013 430902700117 09051302710280 MULYO.S. BESOWO KEPUNG GURU KELAS PLPG2007 01-07-1979 SMPN I WATES 09 August 2012 2 Tahap 2 1 3062 0149740641200033 1431102705019 11051302711321 HARNIKO KEDIRI 17 08 1962 P PNT. BENDOSARI KEC. BESOWO KEPUNG GURU KELAS PLPG 2011 01-03-1988 SMPN I WATES 09 August 2012 1 Tahap 2 1 3061 5849735637200012 150702705823 07051302700327 SUTRISNO KEDIRI 17 05 1957 L PEMBINA TK. KEDIRI 19-07-2004 01 AGUSTUS 1983 01 MARET 1983 18 JULI 2001 SMPN I WATES 1507800004508 GURU KELAS GURU PEND.S. S. I IV/B SDN BLEBER KRAS GURU KELAS PLPG 2007 01-12-1975 SMPN I WATES 09 August 2012 5 Tahap 1 1 3045 9852 7356 3820 0002 431002700044 10051302710132 MARYANTO.KEPUNG KEPUNG GURU KELAS PLPG 2011 01-04-1991 SMK CANDA BHIRAWA 09 August 2012 3 Tahap 3 1 KEDIRI 1 12 1961 P PEMBINA TK.ANSORI. KEDIRI 15 10 1962 P PEMBINA IV A SDN KRENCENG 2 DS.KRENCENG KEPUNG GURU KELAS GR.Pd. BLEBER KEC. S.KRENCENG KEPUNG GURU KELAS PLPG 2010 01-04-1985 SMK CANDA BHIRAWA 09 August 2012 16 Tahap 3 1 3036 7747742643300022 1431102702088 11051302710581 SUNDARI. BLEBER KEC. S. S.Pd. S. BESOWO KEPUNG GURU KELAS PLPG 2011 01-03-1988 SMPN I WATES 09 August 2012 8 Tahap 2 1 150802712276 08051302710317 06 1962 P PEMBINA TK. KRAS KRAS GURU KELAS PLPG 2008 01-03-1983 SMPN I WATES 09 August 2012 8 Tahap 1 1 3048 7059 7376 4120 0003 1431122005024 11051322010408 MUHADI SUWITO. BLEBER KEC.Pd.Pd. SE. KRAS DESA KANIGORO KEC KRAS DESA KANIGORO KEC KRAS DESA KANIGORO KEC KRAS DESA KANIGORO KEC KRAS DS. S.Pd.KRENCENG KEPUNG GURU KELAS PORTOFOLIO 2010 01-11-1985 SMK CANDA BHIRAWA 09 August 2012 13 Tahap 3 1 3033 8498732634300003 430902700896 09051302710060 TRI AMIN. SE. KEDIRI DESA SETONOREJO KEC.S. S. S. S.Pd KEDIRI 25 10 1965 P PENATA TK I III D SDN KRENCENG 1 DS.MSI MENTIK WINARSIH. S.S. M.I III B DS.KRENCENG KEPUNG GURU KELAS PLPG 2011 01-04-1985 SMK CANDA BHIRAWA 09 August 2012 17 Tahap 3 1 3037 7456748651300003 1431102705204 11051302711426 MARIATUS SOLEKAH. KRAS KAB. KRAS DS. INDONESIA PLPG 2010 17 JULI 1991 SMPN I WATES 09 August 2012 19 Tahap 1 1 3059 5252746648300023 1431102701361 11051302711459 TUTIK ROHIMAH.S. KEDIRI 02 02 1983 L PEMBINA IV/A SDN BLEBER DS.Pd KEDIRI 08 08 1962 L PEMBINA IV A DS.Pd PONOROGO 12 12 1961 L PEMBINA IV A SDN KRENCENG 1 DS. DARMAWATI YASMIANAH. ARLIYANI EKO WAYU LESTARI.

KEDAK I SMKN I NGASEM 10 August 2012 20 Tahap 1 1 3120 1561743643200003 431022003310 10051322011040 MAD WIJI KEDIRI 29 12 1965 L PEMBINA IV/A SDN. BULU KEC.KAMPUNGBARU KEPUNG GURU KELAS PORTOFOLIO 2010 01-01-1975 SMPN I WATES 09 August 2012 14 Tahap 3 1 3094 7156741643300023 431002700209 10051302710526 ARIYATI. BOBANG I DS. BESOWO KEPUNG GURU KELAS PLPG 2008 01-03-1978 SMPN I WATES 09 August 2012 15 Tahap 2 1 3075 2562744646200023 1431102701366 11051302711367 IMAM MALIKI.I IV B DS. I IV/B SDN. I IV/B SEMEN GURU KELAS FORTO FOLIO 2010 10 August 2012 12 Tahap 1 1 431002702706 10051302710566 FATMAWATI KEDIRI 05 07 1964 P PEMBINA TK. SEMEN DS. SIDOMULYO KEC.BOBANG KEC.I IV B DS. SEMEN I SEMEN GURU KELAS GURU PENJASKES GURU PENJASKES GURU KELAS FORTO FOLIO 2010 3103 3839741643200022 SMKN I NGASEM 10 August 2012 6 Tahap 1 1 3106 3036733635300013 431002700029 10051302710103 MARIAH KEDIRI 04 07 1955 P PEMBINA TK. BESOWO KEPUNG GURU KELAS PLPG 2011 01-06-1995 SMPN I WATES 09 August 2012 13 Tahap 2 1 3073 1660732650200002 10051302710837 10051302710837 SAIDI KEDIRI 28 03 1954 L PEMBINA TK.KANYORAN Kec.I IV B DS.S.I IV B DS.Pd.Pd KEDIRI 11 11 1961 P PEMBINA TK I IV B SDN KAMP. SEMEN DS. NADJIB KEDIRI 06 04 1953 L PEMBINA TK.I IV B DS. BESOWO KEPUNG GURU KELAS PLPG 2010 01-03-1977 SMPN I WATES 09 August 2012 14 Tahap 2 1 3074 8948734636300022 150802712122 08051302710040 SUYANTININGSIH.Pd KEDIRI 09 02 1955 PEMBINA TK. S.Pd.Pd KEDIRI 30 12 1966 L PENATA III C DS.Pd KEDIRI 26 04 1961 PEMBINA TK. BRUMBUNG KEPUNG GURU KELAS PLPG 2010 01-01-1982 SMPN I WATES 09 August 2012 8 Tahap 3 1 3088 8638732633200002 431002702475 10051302710163 HARTOYO KEDIRI 06 03 1954 L PEMBINA TK. KEDAK KEC.S. BULU I SMKN I NGASEM 10 August 2012 4 Tahap 1 1 3104 2336742644200013 431022003308 10051322011035 SUPRIYONO KEDIRI 04 10 1964 L PENATA III/C SDN. SELOPANGGUNG KEC. SELOPANGGUNG II SEMEN SDN. SEMEN DS. BRUMBUNG KEPUNG GURU KELAS PLPG 2011 01-03-1987 SMPN I WATES 09 August 2012 10 Tahap 3 1 3090 6860741642200012 150802712380 08051302710488 BUDI SUTIKNO. BULU KEC.Pd KEDIRI 09 05 1955 P PEMBINA TK. S. JOHO KEC. BOBANG I SEMEN GURU KELAS FORTO FOLIO 2010 SMKN I NGASEM 10 August 2012 9 Tahap 1 1 3109 2054736637300013 431002700046 10051302710135 ISTIYANI 22 07 1958 P PEMBINA TK. SEMEN I DS. SEMEN DS. I IV/B SDN.S. SEMEN SEMEN GURU KELAS FORTO FOLIO 2010 SMKN I NGASEM 10 August 2012 17 Tahap 1 1 3117 7237734636300003 431002702922 10051302710941 DJUMIRAH KEDIRI 05 09 1956 P PEMBINA TK. I IV/B SEMEN GURU KELAS FORTO FOLIO 2010 01 JULI 1979 SMKN I NGASEM 10 August 2012 11 Tahap 1 1 3111 7259738639200000 431002700050 10051302710146 ABUN THOLIB KEDIRI BANYUWAN GI KEDIRI 27 09 1960 L PEMBINA TK.Pd KEDIRI 13 01 1956 P PEMBINA TK.SEMEN Ds.Pd.SEMEN GURU KELAS GURU PENJASKES GURU PENJASKES GURU PENJASKES Gr. KEDIRI 09 03 1956 P PEMBINA TK I IV B DS.BRUMBUNG KEPUNG GURU KELAS PLPG 2008 01-03-1983 SMPN I WATES 09 August 2012 5 Tahap 3 1 3085 5135738641300003 150802712314 08051302710377 RUMIASIH. SDN.BRUMBUNG KEPUNG GURU KELAS PLPG 2008 01-03-1983 SMPN I WATES 09 August 2012 6 Tahap 3 1 3086 7057740642300013 1431102701404 11051302711105 KARMINI S.S.KEDAK Kec. Klas PLPG 2011 SMKN I NGASEM 10 August 2012 3 Tahap 3 1 3123 9350-7376-3830-0003 1431102705172 11-0513-027-1-0195 SUPIYANI KEDIRI 18 10 1959 P PEMBINA TK I IV/B SDN KEDAK 1 SEMEN Gr. JOHO I SEMEN SMKN I NGASEM 10 August 2012 18 Tahap 1 1 431022003263 10051322010969 PURWADI KEDIRI 16 06 1961 L PEMBINA IV/A SDN. JOHO KEC. SEMEN KEC. SEMEN DS.S. SEMEN DS. I IV/B SDN.I IV B SDN BRUMBUNG 2 DS. SEMEN SEMEN GURU KELAS PLPG 2010 SMKN I NGASEM 10 August 2012 14 Tahap 1 1 3114 8545732634300003 431002702899 10051302710904 SUISMINIWATI KEDIRI 13 12 1954 P PEMBINA TK. SEMEN SEMEN GURU KELAS FORTO FOLIO 2010 SMKN I NGASEM 10 August 2012 8 Tahap 1 1 3108 1840735658300002 431002270036 10051302710120 SRI UTAMI KEDIRI 08 05 1957 P PEMBINA TK. I IV/B SDN. I III D SDN KAMP.S. S. KAMPUNGBARU KEPUNG GURU KELAS PLPG 2008 01-03-1983 SMPN I WATES 09 August 2012 19 Tahap 3 1 3099 2535735637300013 1431102705146 11051302711236 NGATMINI.AH. I IV/B SDN. SEMEN I SEMEN SMKN I NGASEM 10 August 2012 1 Tahap 3 1 3121 9744-7366-3830-0010 1431102705351 11-0513-027-1-0177 SUSTINI KEDIRI 12 04 1958 P PEMBINA TK I IV/B SDN SELOPANGGUNG 1 SEMEN SMKN I NGASEM 10 August 2012 2 Tahap 3 1 3122 6655-7376-3830-0010 1431102705316 11-0513-027-1-0188 SITI SUNDARI KEDIRI 23 03 1959 P PEMBINA IV/A SDN PUHRUBUH 1 SEMEN Gr. BULU I SEMEN GURU KELAS PLPG 2010 SMKN I NGASEM 10 August 2012 15 Tahap 1 1 3115 2556731632200003 431002700367 10051302710923 AGUSTINUS SUWARDJI KEDIRI 24 12 1953 L PEMBINA TK.SEMEN Ds.Pd. Klas PLPG 2011 SMKN I NGASEM 10 August 2012 4 Tahap 3 1 3124 0939-7326-3520-0012 1431102701885 11-0513-02701-0207 SURADI KEDIRI 07 06 1954 L PEMBINA TK I IV/B SDN KANYORAN 3 DS.Pd KEDIRI 02 02 1961 P PEMBINA TK I IV B DS. BRUMBUNG KEPUNG GURU KELAS PLPG 2010 0112-1981 SMPN I WATES 09 August 2012 9 Tahap 3 1 3089 4762741642300022 1431102701405 11051302710756 YULIANI KEDIRI 30 04 1963 P PEMBINA IV A DS.S. BOBANG KEC.Pd KEDIRI 03 08 1960 L PEMBINA IV A SDN KAMP. I IV/B SDN.Pd SIDOARJO 11 03 1969 L PENATA III C DS. I IV/B SDN. PUHRUBUH KEC.Pd. BULU II DS. I IV/B SEMEN GURU KELAS PLPG 2010 SMKN I NGASEM 10 August 2012 13 Tahap 1 1 3113 2337731633300013 431002702829 10051302710782 SRI WAHYUNI KEDIRI 05 10 1953 P PEMBINA TK.SEMEN Ds.BARU 2 DS. KEDIRI 04 03 1962 P PEMBINA TK.I IV/B SDN. BULU KEC. Klas PLPG 2010 3118 7948739641200052 DS. SEMEN DS.KAMPUNGBARU KEPUNG GURU KELAS PORTOFOLIO 2009 01-12-1981 SMPN I WATES 09 August 2012 13 Tahap 3 1 3093 0746732633200012 431002700018 10051302710085 EDY UTOJO.S.BRUMBUNG KEPUNG GURU KELAS PLPG 2010 01-01-1982 SMPN I WATES 09 August 2012 1 Tahap 3 1 3081 7740744646300032 1431102705033 11051302710991 ARI ATIMAH.Pd KEDIRI 03 12 1957 P PENATA TK. SEMEN II DS. SEMEN Ds. I IV/B SDN. S.BRUMBUNG KEPUNG GURU KELAS PLPG 2008 07-01-1979 SMPN I WATES 09 August 2012 19 Tahap 2 1 3079 0636740641300022 150802712269 08051302710306 SUPI. I IV/B SDN.BARU 1 SEMEN SEMEN SEMEN SEMEN PLPG 2010 PLPG 2010 FORTO FOLIO 2010 PLPG 2010 PLPG 2010 PLPG 2010 PLPG 2011 .Pd KEDIRI 12 11 1961 L PEMBINA IV A SDN KAMP.BARU 2 DS.KAMPUNGBARU KEPUNG GURU KELAS PLPG 2008 01-03-1983 SMPN I WATES 09 August 2012 11 Tahap 3 1 3091 2541733635200012 430902700031 09051302710098 KADENI.Pd KEDIRI 14 04 1954 PEMBINA IV A DS.S. SEMEN SEMEN GURU KELAS FORTO FOLIO 2010 SMKN I NGASEM 10 August 2012 1 Tahap 1 1 3101 0738731633200012 431002702851 10051302710823 MOH.BARU 2 DS.I III/d DS. SIDOMULYO SMKN I NGASEM 10 August 2012 19 Tahap 1 1 3119 5841739642200002 431022003281 10051322010997 DJAMIAT KEDIRI 09 05 1961 L PEMBINA IV/A SDN. SDN.Pd KEDIRI 03 08 1960 P PEMBINA TK. S. SEMEN KEC.BRUMBUNG KEPUNG GURU KELAS PLPG 2011 03-01-1988 SMPN I WATES 09 August 2012 2 Tahap 3 1 3082 5539745649200003 1431102701403 11051302711390 SUGENG WALUYO. S. S.I IV B DS. SEMEN KEC. POHSARANG KEC.BRUMBUNG KEPUNG GURU KELAS PLPG 2008 11-01-1982 SMPN I WATES 09 August 2012 20 Tahap 2 1 3080 5742733636300002 431002702492 10051302710195 SITI MUNAWAROH. PUHRUBUH I SMKN I NGASEM 10 August 2012 5 Tahap 1 1 3105 4541733637200002 431002700026 10051302710099 MUKOLIB BLITAR 09 02 1955 L PEMBINA TK. KEDAK KEC. SEMEN DS PUHRUBUH KEC. NGANJUK 10 04 1955 P PEMBINA IV A DS. SEMEN 01-03-1991 01 JANUARI 1976 01 MARET 1977 01 MARET 1977 01 APRIL 1985 01 APRIL 1985 01 MARET 1977 01 MARET 1977 01 MARET 1978 01 MARET 1978 01 JULI 1979 SMKN I NGASEM 10 August 2012 5 Tahap 3 1 SD N BESOWO 5 SDN BRUMBUNG I SDN BRUMBUNG 3 SDN KAMP. KEDAK II SEMEN GURU KELAS PLPG 2010 SMKN I NGASEM 10 August 2012 2 Tahap 1 1 3102 2248734632300003 431002700349 10051302710881 MARIATI KEDIRI 16 09 1956 P PEMBINA IV/A SDN.SEMEN DS. Klas PLPG 2011 01 JULI 1979 01 APRIL 1985 01 JANUARI 1976 01 JULI 1977 01 MARET 1978 01 MARET 1978 01 MARET 1978 01 MARET 1983 01 APRIL 1985 01 APRIL 1985 01 MART 1978 01 MART 1978 01 MART 1978 01 OKT 1980 SMKN I NGASEM 3112 6037742643300023 DS. KAMPUNGBARU KEPUNG GURU KELAS PLPG 2011 SMPN I WATES 09 August 2012 20 Tahap 3 1 3100 9839733634300002 431002700315 10051302710792 KOPSAH PACITAN 07 05 1955 P PEMBINA TK. I IV/B SEMEN GURU KELAS FORTO FOLIO 2010 SMKN I NGASEM 10 August 2012 10 Tahap 1 1 3110 3143736638200013 431002700047 10051302710136 ABU MANSUR 11 08 1958 L PEMBINA TK.S. POHSARANG II SEMEN GURU KELAS FORTO FOLIO 2010 SMKN I NGASEM 10 August 2012 7 Tahap 1 1 3107 1053734636300013 431002700034 10051302710116 SUSILOWATI KEDIRI 21 07 1956 P PEMBINA TK. BESOWO KEPUNG GURU KELAS PLPG 2011 03-03-1994 SMPN I WATES 09 August 2012 16 Tahap 2 1 3076 7534739640300022 150802712238 08051302710243 HIDAYATI SHOLIHAH. SEMEN SEMEN Gr. KEDIRI 30 09 1959 P PEMBINA TK.S.KAMPUNGBARU KEPUNG GURU KELAS PORTOFOLIO 2010 01-04-1985 SMPN I WATES 09 August 2012 15 Tahap 3 1 3095 0643731633200012 431002702744 10051302710634 MARSIDI KEDIRI 11 11 1953 PENATA III/c DS.S.POHSARANG KEC.BRUMBUNG KEPUNG GURU KELAS PLPG 2006 03-01-1978 SMPN I WATES 09 August 2012 18 Tahap 2 1 3078 1262737639300013 150802712133 08051302710070 SUMARNI. I IV/B SDN.Pd KEDIRI 24 08 1963 PEMBINA IV A DS. BULU I DS. S. KAMPUNGBARU KEPUNG GURU KELAS PLPG 2008 01-01-1982 SMPN I WATES 09 August 2012 18 Tahap 3 1 3098 4444739640200013 150802712149 08051302710095 SUTARNO. PUHRUBUH I SEMEN SDN.PUHRUBUH Kec.3072 3643747649200022 1431102705186 11051302711451 MOKHAMAD SARONI.BARU 2 DS. SEMEN DS.Pd KEDIRI 28 05 1963 L PEMBINA IV A DS.Pd KEDIRI 25 07 1962 P PENATA TK.SELOPANGGUNG Kec.S.Pd KEDIRI 08 04 1966 P PEMBINA IV A DS. SEMEN DS. BULU KEC.I IV B DS.S.KAMPUNGBARU KEPUNG GURU KELAS PORTOFOLIO 2009 01-03-1977 SMPN I WATES 09 August 2012 12 Tahap 3 1 3092 7758739640200002 430902700127 09051302710297 SUHARYANTO.BRUMBUNG KEPUNG GURU KELAS PLPG 2006 01-03-1977 SMPN I WATES 09 August 2012 4 Tahap 3 1 3084 6445734636300002 150802712294 08051302710351 SITI MUNAWAROH.BRUMBUNG KEPUNG GURU KELAS PLPG 2011 03-01-1994 SMPN I WATES 09 August 2012 3 Tahap 3 1 3083 2841733635300012 150602702026 06051302700021 SUYANTI. POHSARANG KEC.Pd KEDIRI 16 06 1956 P PEMBINA IV A DS.KAMPUNGBARU KEPUNG GURU KELAS PLPG 2010 01-01-1974 SMPN I WATES 09 August 2012 16 Tahap 3 1 3096 9135738639200003 150602701250 06051302700027 SUNARKO. KAMPUNGBARU KEPUNG GURU KELAS PORTOFOLIO 2006 01-07-1979 SMPN I WATES 09 August 2012 17 Tahap 3 1 3097 844337940300013 150802712230 08051302710234 SUNARSIH. KEDIRII 07 12 1967 L PENATA III/c SDN BRUMBUNG 1 DS. POHSARANG I SEMEN GURU KELAS FORTO FOLIO 2010 SMKN I NGASEM 10 August 2012 16 Tahap 1 1 3116 9633733636200002 431002700369 10051302710928 MAKRUS KEDIRI 01 03 1955 L PEMBINA TK.BRUMBUNG KEPUNG GURU KELAS PLPG 2008 01-01-1982 SMPN I WATES 09 August 2012 17 Tahap 2 1 3077 0641734636300012 150602702030 06051302700026 SUYEKTI. BULU KEC.I IV B DS. SEMEN DS. JOHO II DS.BRUMBUNG KEPUNG GURU KELAS PLPG 2011 01-03-1991 SMPN I WATES 09 August 2012 7 Tahap 3 1 3087 6135739641300023 431002702538 10051302710277 MINARNI KEDIRI 03 08 1961 P PEMBINA IV A DS. POHSARANG I SEMEN SMKN I NGASEM 10 August 2012 3 Tahap 1 1 431022003298 10051322011021 SOLIKIN KEDIRI 07 05 1963 L PEMBINA IV/A SDN.

Bid.Bid.BUBLU Kec. SPd KEDIRI 26 11 1961 P PEMBINA TK I IV/B SDN NGETREP 1 KECAMATAN MOJO MOJO GURU KELAS PLPG TAHUN 2011 SMAN I GROGOL 10 August 2012 8 Tahap 1 1 3148 5948741643200012 1431122002920 11051322011162 BUNAWAN. S. PAMENANG 490 MOJO 3170 9244746648300013 PENATA TK I PENGATUR MUDA TK I PENGATUR MUDA TK I PENGATUR MUDA TK I PENGATUR MUDA TK I PENGATUR MUDA TK I PENATA MUDA TK I PNS 01 April 1989 01 January 1982 01 June 1995 01 January 1982 01 April 1989 01 March 1987 01 December 1991 01 December 1991 01 March 1991 01 March 1988 01 March 1994 01 December 1991 01 July 1977 01 March 1988 01 December 1981 01 March 1983 01 March 1994 01 March 1987 01 June 1986 01 November 1991 01 January 2007 01 August 1985 01 January 2007 01 January 2007 01 January 2007 SMAN I GROGOL 3145 8543737639200013 KEDIRI TULUNGAG UNG KEDIRI NGASEM GURU KELAS SD PLPG 2010 15.PUHRUBUH Kec. PAMENANG 490 SLB NGASEM NGASEM SLB NGASEM JL.SEMEN Ds. Klas PLPG 2011 SMKN I NGASEM 10 August 2012 19 Tahap 3 1 3139 4544-7416-4320-0033 1431102701416 11-0513-027-1-0805 SAEROFI KEDIRI 12 12 1963 L IV/B SDN TITIK SEMEN Gr.01. TK.Bid.Pd KEDIRI 16 5 1963 L PENATA TK I III/D SDN SURAT KECAMATAN MOJO MOJO GURU PENJAS PLPG TAHUN 2011 SMAN I GROGOL 10 August 2012 9 Tahap 1 1 3149 4337740642200023 1431102702919 11051302710738 HARI SANTOSO.SEMEN Kec.Pd UMI RO'ISAH.Pd KEDIRI TULUNGAG LASMINTO. S.Pd 2 4 1970 L PEMBINA IV/A SDN MOJO KECAMATAN MOJO MOJO GURU MAPEL PLPG TAHUN 2011 SMAN I GROGOL 10 August 2012 7 Tahap 1 1 3147 4458739641300013 1431102702304 11051302710439 SUNARNIK.Studi PLPG 2011 SMKN I NGASEM 10 August 2012 18 Tahap 3 1 3138 8260-7406-4230-0013 1431102702685 11-0513-027-1-0802 MARIANI MALANG 28 09 1962 P PEMBINA IV/A SDN SELOPANGGUNG 1 SEMEN Gr. S. TK DW SUMBERJO GROGOL JL. S. S. S. TK. Klas PLPG 2011 10 August 2012 14 Tahap 3 1 1431122001884 11-0513-027-1-0602 MEI HATMANTO SOLO 01 05 1954 L PEMBINA IV/A SDN KANYORAN 1 SEMEN Gr.BUBLU Kec.Studi PLPG 2011 SMKN I NGASEM 10 August 2012 15 Tahap 3 1 3135 3137-7386-4230-0003 1431122002529 11-0513-027-1-0640 TYASTUTI PACITAN 05 08 1960 P PEMBINA IV/A SDN PUHRUBUH 1 SEMEN Gr. Klas PLPG 2011 01 JAN 1982 SMKN I NGASEM 10 August 2012 13 Tahap 3 1 3133 1760-7386-3930-0012 1431102701883 11-0513-02701-0449 PUJI ARIYATIN KEDIRI 28 04 1960 P PEMBINA IV/A SDN BOBANG 2 SEMEN Gr. DW. Klas PLPG 2011 01 OKT 1980 SMKN I NGASEM 10 August 2012 8 Tahap 3 1 3128 0459-7386-3930-0012 1431102705026 11-0513-027-1-0283 WIWIK SOELISTYOWATI KEDIRI 27 01 1960 P PEMBINA IV/A SDN BULU 2 Ds. S.Pd KEDIRI 5 10 1962 L PEMBINA IV/A SDN SURAT KECAMATAN MOJO MOJO GURU KELAS PLPG TAHUN 2011 SMAN I GROGOL 10 August 2012 10 Tahap 1 1 3150 7533742643200062 1431102701381 11051302711092 Drs.Bid. Klas PLPG 2011 01 JULI 1979 SMKN I NGASEM 10 August 2012 6 Tahap 3 1 3126 9960-7386-3930-0003 1431102701415 11-0513-027-1-0240 PUJI RAHAYU KEDIRI 28 06 1960 P PEMBINA IV/A SDN BULU 1 Ds.BUBLU Kec.SEMEN SEMEN Gr. Klas PLPG 2011 01 DES 1981 SMKN I NGASEM 10 August 2012 10 Tahap 3 1 3130 4951-7396-4030-0012 1431102701955 11-0513-027-1-0355 WIWIK WAHYUNINGSIH 19 06 1961 P PEMBINA IV/A SDN KEDAK 1 Gr. DW. GROGOL DS SONOREJO KEC.Pd UNG SULAIMAN.Pd KEDIRI 12 8 1956 P PEMBINA IV/A SDN SUKOANYAR KECAMATAN MOJO MOJO GURU KELAS PLPG TAHUN 2011 SMAN I GROGOL 10 August 2012 17 Tahap 1 1 3157 9542743644300013 1431102702819 11051302710981 12 1965 P PEMBINA IV/A SDN SUKOANYAR KECAMATAN MOJO MOJO GURU KELAS PLPG TAHUN 2011 SMAN I GROGOL 10 August 2012 18 Tahap 1 1 1431102702918 11051302710455 1 5 1962 P PEMBINA TK I IV/B SDN SURAT KECAMATAN MOJO MOJO GURU KELAS PLPG TAHUN 2011 SMAN I GROGOL 10 August 2012 19 Tahap 1 1 3159 1735737643300002 1431102701961 11051302710539 KEDIRI BANYUWAN GI KEDIRI 10 3158 5833740641300032 SULISTIWI.2004 SMAN I GROGOL 10 August 2012 18 Tahap 3 1 KEDIRI IV A .07.Pd KEDIRI 17 3 1964 P III/B SDN TAMBIBENDO II KECAMATAN MOJO MOJO GURU KELAS PLPG TAHUN 2011 SMAN I GROGOL 10 August 2012 1 Tahap 1 1 3141 7842740642200022 1431102702305 11051302710729 SUPIRMAN. SPd KEDIRI 18 10 1969 L PENATA III/C SDN MAESAN KECAMATAN MOJO MOJO GURU KELAS PLPG TAHUN 2011 SMAN I GROGOL 10 August 2012 15 Tahap 1 1 3155 0350745648200013 143110201822 11051302711267 EKO PUJI BASUKI.BUBLU Kec.1988 SMAN I GROGOL 10 August 2012 16 Tahap 3 1 3176 5443759661300023 431002702952 10051302711399 WIWIEK SRI HANDAYANI KEDIRI 11 11 1981 P NON PNS NGASEM GURU KELAS SD PLPG 2010 15. S.Studi PLPG 2011 SMKN I NGASEM 10 August 2012 16 Tahap 3 1 3136 5934-7376-4120-0002 1431122005037 11-0513-027-1-0674 SUJARWO KEDIRI 02 06 1959 L PEMBINA IV/A SDN BULU 2 SEMEN Gr. S.SEMEN SEMEN Gr.SEMEN IV/A SDN MAESAN KECAMATAN MOJO MOJO GURU KELAS PLPG TAHUN 2011 01 JAN 1982 01 MART 1983 01 MART 1983 01 JAN 1982 01 APRL 1985 01 MART 1988 01 JUNI 1986 01 March 1994 01 March 1987 01 March 1994 01 April 1989 SMKN I NGASEM 3134 6833-7326-3420-0002 Ds. S. S. Klas PLPG 2011 SMKN I NGASEM 10 August 2012 20 Tahap 3 1 3140 8650742643300002 1431102701821 11051302711333 KATMIATUN.SEMEN Ds. GROGOL II DS GROGOL KEC. S.Pd 18 5 1962 L PEMBINA IV/A SDN KENITEN II KECAMATAN MOJO MOJO GURU KELAS PLPG TAHUN 2011 10 August 2012 5 Tahap 1 1 1431102705264 11051302710412 MARYONO.Pd KEDIRI 10 5 1962 L IV/A SDN NGETREP III KECAMATAN MOJO MOJO GURU KELAS PLPG TAHUN 2011 SMAN I GROGOL 10 August 2012 2 Tahap 1 1 3142 3046743646300073 1431102702502 11051302711304 SITI SAODAH.SEMEN SEMEN 3131 2645-7356-3820-0012 KEDIRI TULUNGAG UNG SURABAYA SEMEN Gr.SEMEN Ds.Pd KEDIRI 10 2 1968 L II/B TK DW NGETREP KECAMATAN MOJO MOJO GURU KELAS PLPG TAHUN 2011 SMAN I GROGOL 10 August 2012 5 Tahap 3 1 3165 4435748650300022 1431102000205 11051302010017 RETNO DAMAYANTI S.Pd KEDIRI 3 1 1970 P II/B TK DW MOJO KECAMATAN MOJO MOJO GURU KELAS PLPG TAHUN 2011 SMAN I GROGOL 10 August 2012 6 Tahap 3 1 3166 4739741642300062 1431102000109 11051302010045 SRI SUSILOWATI.SPd KEDIRI 1 7 1960 L III/D SDN NGETREP 4 KECAMATAN MOJO MOJO GURU KELAS PLPG TAHUN 2011 SMAN I GROGOL 10 August 2012 4 Tahap 3 1 3164 1542746648200022 1431102000200 11051302010061 MIFTAHUL HADI. Klas PLPG 2011 01 OKT 1980 SMKN I NGASEM 10 August 2012 9 Tahap 3 1 3129 6149-7356-3630-0003 1431102701954 11-0513-027-1-0323 YULAIKAH 17 08 1957 P PEMBINA IV/A SDN KEDAK 1 Ds.TITIK Kec.SEMEN Ds.Pd 11 12 1959 L PENATA TK I III/D SDN NGETREP 1 KECAMATAN MOJO MOJO GURU KELAS PLPG TAHUN 2011 SMAN I GROGOL 10 August 2012 6 Tahap 1 1 3146 0734748651200012 1431122002211 11051322011452 SUKO PRATIKNO.Pd KEDIRI 18 10 1967 L PENATA TK I III/D SDN JUGO 2 KECAMATAN MOJO MOJO GURU KELAS PLPG TAHUN 2011 SMAN I GROGOL 10 August 2012 16 Tahap 1 1 3156 8244734635300003 1431102705374 11051302710159 YUANIK.KEDAK Kec.Pd KEDIRI 25 10 1967 P PENATA III/C SDN PETUNGROTO KECAMATAN MOJO MOJO GURU KELAS PLPG TAHUN 2011 SMAN I GROGOL 10 August 2012 1 Tahap 3 1 3161 5542741644200013 1431102702082 11051302711027 10 12 1963 L PEMBINA IV/A SDN KRATON KECAMATAN MOJO MOJO GURU KELAS PLPG TAHUN 2011 SMAN I GROGOL 10 August 2012 2 Tahap 3 1 3162 2148741641200003 1431102701801 11051302710633 16 8 1963 L PEMBINA IV/A SDN NGETREP II KECAMATAN MOJO MOJO GURU KELAS PLPG TAHUN 2011 SMAN I GROGOL 10 August 2012 3 Tahap 3 1 3163 9033738641200003 1431102702306 11051302711178 BAMBANG WINULYO.Pd 3 4 1959 P PEMBINA IV/A SDN KEDAWUNG 1 KECAMATAN MOJO MOJO GURU KELAS PLPG TAHUN 2011 SMAN I GROGOL 10 August 2012 20 Tahap 1 1 3160 3357745648300043 1431102702489 11051302711311 SITI FATONAH.KANYORAN Kec. S. S.SEMEN Ds. SONOREJO GROGOL DS BAKALAN KEC.KANYORAN Kec.2004 SMAN I GROGOL 10 August 2012 17 Tahap 3 1 3177 3659760661300022 431002702953 10051302711400 INDRIANI RATRI W 27 03 1982 P NON PNS TK KM AL FALAH PLOSO KECAMATAN MOJO DS GAMBYOK KEC.Pd KEDIRI 4 7 1963 P II/B TK KM PETOK 1 KECAMATAN MOJO MOJO GURU KELAS PLPG TAHUN 2011 SMAN I GROGOL 10 August 2012 7 Tahap 3 1 3167 2355745648300013 1431102000225 11051302010008 ISTINAKNUN. DJOKO SUBAGJO KEDIRI 2 1 1964 L PEMBINA IV/A SDN BLIMBING 1 KECAMATAN MOJO MOJO GURU KELAS PLPG TAHUN 2011 SMAN I GROGOL 10 August 2012 11 Tahap 1 1 3151 1457743646200012 1431102702401 11051302711250 JOKO PURWANTO KEDIRI 25 1 1965 L PEMBINA IV/A SDN PAMONGAN II KECAMATAN MOJO MOJO GURU KELAS PLPG TAHUN 2011 SMAN I GROGOL 10 August 2012 12 Tahap 1 1 3152 4741742643300012 1431102705025 11051302711134 ISTIKOMAH KEDIRI 9 4 1964 P PENATA TK I III/D SDN KEDAWUNG 1 KECAMATAN MOJO MOJO GURU KELAS PLPG TAHUN 2011 SMAN I GROGOL 10 August 2012 13 Tahap 1 1 3153 '3935740641200012 1431102705134 11051302710900 NURUL HADI.SEMEN SEMEN Gr.SEMEN Kec. S. DW.KEDAK Kec.07. Klas PLPG 2011 01 JULI 1979 SMKN I NGASEM 10 August 2012 7 Tahap 3 1 3127 8554-7326-3330-0002 1431102705362 11-0513-027-1-0261 RUSMINI KEDIRI 22 02 1954 P PEMBINA TK I IV/B SDN BULU 1 Ds.PdAUD KEDIRI 11 2 1972 P III/B GURU KELAS PLPG TAHUN 2011 SMAN I GROGOL 10 August 2012 10 Tahap 3 1 150702008550 07051302000101 SYAMROTUT THOHIROH KEDIRI 12 09 1968 P GROGOL GURU B1 2007 1-4-2011 SMAN I GROGOL 10 August 2012 11 Tahap 3 1 3171 9358743644300003 150702008547 07051302000041 TUTIK SUGIARTI KEDIRI 26 10 1965 P PNS IV A GROGOL GURU B2 2007 1-4-2009 SMAN I GROGOL 10 August 2012 12 Tahap 3 1 3172 6233738641300003 15070208547 07051302000078 SUTIYANI SURABAYA 01 09 1960 P PNS IV A GROGOL GURU B3 2007 1-4-2010 SMAN I GROGOL 10 August 2012 13 Tahap 3 1 3173 5549739640300022 150702008745 07051302000088 SITI FATIMAH KEDIRI 12 06 1962 P PNS IV A GROGOL GURU B4 2007 1-4-2009 SMAN I GROGOL 10 August 2012 14 Tahap 3 1 3174 8759745648300002 430902000008 09051302010013 TUTIK DWIYANTI KEDIRI 27 04 1967 P PNS III D GROGOL GURU B 2009 1-10-2009 SMAN I GROGOL 10 August 2012 15 Tahap 3 1 3175 4242747648300003 150702703200 07056302700016 NUR FADLILAH KEDIRI 10 09 1969 P PENATA MUDA III/A NGASEM GURU KELAS PORTOFOLIO 2007 07. S.SEMEN SEMEN Gr.SEMEN Ds.Pd KEDIRI 7 6 1964 P II/B TK DW PONGGOK KECAMATAN MOJO MOJO GURU KELAS PLPG TAHUN 2011 SMAN I GROGOL 10 August 2012 9 Tahap 3 1 3169 0543750652300022 1431102004659 11051302010120 UMI KHAMNAH. S. Klas PLPG 2011 01 JAN 1982 SMKN I NGASEM 10 August 2012 12 Tahap 3 1 3132 0037-7376-3830-0023 1431102701956 11-0513-027-1-0407 SUPARTI KEDIRI 05 07 1959 P PEMBINA IV/A SDN KEDAK 1 Ds.SEMEN SEMEN Gr.Pd TITIK FIRMAN WIGATI.SEMEN SMAN I GROGOL 10 August 2012 4 Tahap 1 1 3144 9550740642300013 1431102702012 11051302711050 SUKARI. S. Klas PLPG 2011 01 DES 1981 SMKN I NGASEM 10 August 2012 11 Tahap 3 1 1431102705150 11-0513-027-1-0383 ALOYSIUS PUDJIONO 13 03 1957 L PEMBINA TK I IV/B SDN KANYORAN 1 SEMEN Gr.SELOPANGGUNG Kec. S. S. PAMENANG 490 SLB NGASEM NGASEM JL. MAHFUD KEDIRI 10 12 1952 L PENATA TK I III/D SEMEN II SEMEN Gr.Pd KEDIRI 14 7 1965 P III/B SDN PLOSO KECAMATAN MOJO MOJO GURU KELAS PLPG TAHUN 2011 SMAN I GROGOL 10 August 2012 3 Tahap 1 1 3143 3161737638300022 1431102705227 11051302711076 SITI JUARIYAH.BOBANG Kec. GAMBYOK GROGOL TK.Studi PLPG 2011 SMKN I NGASEM 10 August 2012 17 Tahap 3 1 3137 4542-7306-3320-0003 1431122005355 11-0513-027-1-0759 MUCH.S.Pd KEDIRI 29 1 1959 P PEMBINA TK I PENATA MUDA TK I PEMBINA PENATA MUDA TK I PEMBINA Ds.Pd KEDIRI 3 6 1963 L PEMBINA IV/A SDN JUGO 2 KECAMATAN MOJO MOJO GURU KELAS PLPG TAHUN 2011 SMAN I GROGOL 10 August 2012 14 Tahap 1 1 3154 0350747651200023 1431102705228 11051302711312 PRAYOGI.SEMEN Ds. TK KM BAKALAN GROGOL DS SUMBERJO KEC.KEDAK Kec.3125 1049-7346-3630--0010 1431102702704 11-0513-027-1-0209 SULISTIN KEDIRI 17 07 1956 P PEMBINA TK I IV/B SDN SEMEN 1 Ds. S. S.Pd AUD KEDIRI 23 10 1967 P II/B TK DW JUGO I KECAMATAN MOJO MOJO GURU KELAS PLPG TAHUN 2011 SMAN I GROGOL 10 August 2012 8 Tahap 3 1 3168 6939742646300002 1431102000184 11051302010003 ZULAIKAH.

I PEMBINA IV/a TK DHARMA WANITA 3184 5335743646300020 430902000006 09051302010011 SUNARSIH KEDIRI 3 10 1965 P PEMBINA IV/a TK DHARMA WANITA 3185 1944731652300000 431002002376 10051302010006 ISMIHARTI KEDIRI 12 6 1953 P PENATA III/c TK DHARMA WANITA 3186 9952742644300010 1431102004674 11051302010049 KARIYATUN KEDIRI 20 6 1964 P PENGATUR II /c TK DHARMA WANITA 3187 736747648300012 430902000046 09051302010021 TITIK MUKAROMAH KEDIRI 4 4 1969 P NON PNS - TK DHARMA WANITA 3188 6140755657300010 431002002429 10051302010071 BINTI ERFA JUMALA KEDIRI 8 8 1977 P NON PNS - TK AL-ARIF 3189 8753739640300020 150702006917 07051302000048 SUMIATI KEDIRI 21 4 1961 P PEMBINA IV/a TK DHARMA WANITA 3190 4249743646300010 430902000007 09051302010012 SRI SUMILIR KEDIRI 17 9 1965 P PEMBINA IV/a TK DHARMA WANITA 3191 7934745647300010 150702004419 07051302000093 ROIKHA SURABAYA 2 6 1967 P PEMBINA IV/a TK DHARMA WANITA 3192 97367526 1431102000206 11051302010123 ISWATI.S. NAMBAAN KEC. GAMPENGREJO DESA GAMPENG KEC.GAMPENGREJO DESA SAMBIREJO KEC.I III/D SDN SUKOREJO I NGASEM GURU KELAS SD PLPG 2011 01-03-1991 SMPN I NGASEM 10 August 2012 6 Tahap 1 1 1431102702838 11051302711224 MUSTIANAH. GROGOL DS GROGOL KEC. NURUL HUDA DS GROGOL KEC. GROGOL GROGOL GURU KELAS 2010 1-7-2003 SMPN I GROGOL 10 August 2012 17 Tahap 1 1 TK. NGASEM NO.SD KEDIRI 07 12 1965 P PENATA TK.NAMBAAN KEC. GAMPENGREJO DESA SAMBIRESIK KEC. NGASEM DS. GAMPENGREJO DESA TURUS KEC.Pd KEDIRI Rr.S. GAMPENGREJO DESA NGEBRAK KEC. S.SAPTANING LARASATI NGANJUK HANDAYANI. S.Pd SRI UTAMI. GAMPENGREJO DESA JONGBIRU KEC. 30 DS. NINIK SUMERI SURABAYA 16 12 1961 P PEMBINA IV/A SDN WONOCATUR 3194 4848746648300032 1431102702022 11051302711398 ENDAH RAHAYU KEDIRI 16 05 1968 P PENATA III/C SDN WONOCATUR 3195 3546762663300022 431002002423 10051302010062 ERVINA WIDYANITA.Pd KEDIRI 17 11 1953 P PEMBINA TK I IV B SDN NAMBAAN I NGASEM GURU MAPEL PLPG 2011 SMPN I NGASEM 10 August 2012 2 Tahap 3 1 3222 1156739642300003 150702704489 07051302700364 SUSILOWATI KEDIRI 24 08 1961 P PEMBINA TK. S.Pd.GOGORANTE KEC. I IV/b SDN NAMBAAN II NGASEM GURU KELAS PLPG 2007 1-Apr-85 01 FEBRUARI 1977 01 JANUARI 1982 01 MARET 1983 01 MARET 1983 01 MARET 1978 01 MARET 1991 01 MARET 1988 01 JANUARI 1982 01 OKT 1980 SMPN I NGASEM 3214 2857736637300012 GURU KELAS GURU PENJASKES GURU KELAS PLPG 2011 3213 6663741643200002 DS GROGOL KEC.S.NGASEM NGASEM NGASEM PLPG 2008 . GAMPENGREJO DESA KALIBELO KEC.S.A.Pd.GOGORANTE KEC.MARON KKANEC.Ma. GAMPENGREJO DESA WANENGPATEN KEC.A.Pd. JL. KEC. 30 DS.Pd KEDIRI 11 09 1963 P PEMBINA TK. NAMBAAN DS. GAMPENGREJO DS. NGASEM DS GROGOL KEC.07. NGASEM DESA SUKOREJO KEC. NGASEM DS. NGASEM NO. NAMBAAN SMPN I NGASEM 10 August 2012 3 Tahap 3 1 3223 0635740642200022 150802712180 08051302710160 GATOT HARIADI KEDIRI 03 03 1963 L PEMBINA TK.S. I IV/B SDN SUKOREJO I NGASEM GURU KELAS SD PLPG 2011 01-03-1988 SMPN I NGASEM 10 August 2012 4 Tahap 1 1 KEDIRI 02 06 1964 L PEMBINA IV/A SDN SUKOREJO I NGASEM GURU KELAS SD PLPG 2011 01-03-1987 SMPN I NGASEM 10 August 2012 5 Tahap 1 1 11051302711151 TATIT SETIAWATI. NGASEM DESA SUKOREJO KEC. AIRLANGGA II/07. I IV/a SDN NAMBAAN II NGASEM GURU KELAS PLPG 2011 SMPN I NGASEM 10 August 2012 6 Tahap 3 1 3226 9946 7326 3420 0002 150602701286 06051302700153 MM. NGASEM DESA SUKOREJO KEC.Pd KEDIRI 25 05 1958 P PEMBINA TK I IV B SDN NAMBAAN I NGASEM SMPN I NGASEM 10 August 2012 15 Tahap 1 1 3215 1445740641300012 150802700118 08051302710285 SRIRAHAYU NINGSIH.2011 SMPN I GROGOL 10 August 2012 13 Tahap 1 1 SMPN I GROGOL 10 August 2012 14 Tahap 1 1 SMPN I GROGOL 10 August 2012 15 Tahap 1 1 SMPN I GROGOL 10 August 2012 16 Tahap 1 1 GURU KELAS SD PLPG 2010 NGASEM GURU PLB GAMPENGREJ GURU KELAS O GAMPENGREJ GURU KELAS O GAMPENGREJ GURU KELAS O GAMPENGREJ GURU KELAS O GAMPENGREJ GURU KELAS O GAMPENGREJ GURU KELAS O GAMPENGREJ GURU KELAS O GAMPENGREJ GURU KELAS O GAMPENGREJ GURU KELAS O GAMPENGREJ GURU KELAS O GAMPENGREJ GURU KELAS O GAMPENGREJ GURU KELAS O BANYAKAN GURU KELAS PLPG 2010 PLPG 2011 NGASEM GURU KELAS PLPG 2011 NGASEM GURU KELAS PLPG 2011 GROGOL GURU KELAS 2010 .Pd. GROGOL GROGOL GURU KELAS 2010 1-7-2004 SMPN I GROGOL 10 August 2012 18 Tahap 1 1 III A TK. SOEKARNO-HATTA NO.I IV/b SDN GOGORANTE NGASEM GURU KELAS PLPG 2010 01 JULI 1979 01 MARET 1977 01 JULI 1977 SMPN I NGASEM 3229 4758 7326 3330 0002 SUGIK AGUSTINI.Pd KEDIRI SUSANA RAHAYU KEDIRI WIDIATI. GAMPENGREJO DESA NGEBRAK KEC. SOEKARNO-HATTA KEC.I IV/b SDN GOGORANTE NGASEM GURU KELAS PORTOFOLIO 2006 SMPN I NGASEM 10 August 2012 7 Tahap 3 1 3227 5141 7376 4030 0003 150702705809 07051302700298 09 08 1959 P PEMBINA Tk. NGASEM DS. AIRLANGGA II/07. AIRLANGGA II/07.Pd KEDIRI TULUNG ANIS SUGIARTI. NGASEM DS. S. 30 DS. S. AIRLANGGA II/07. S.PdI KEDIRI 11 05 1980 P NON PNS III B TK. NGASEM DESA SUKOREJO KEC.NGASEM DS.NAMBAAN KEC.NAMBAAN KEC. 16 08 1967 P PENATA TK. KEDIRI . S.Pd KEDIRI 10 08 1952 L PEMBINA TK I IV A SDN NAMBAAN I NGASEM GURU KELAS PLPG 2010 SMPN I NGASEM 10 August 2012 19 Tahap 1 1 3219 2742743646200022 1431102702246 11051302710303 TARMUJI. I IV/a SDN NAMBAAN II NGASEM GURU KELAS PLPG 2010 01 JAN 1976 SMPN I NGASEM 10 August 2012 5 Tahap 3 1 3225 4463736639300002 1431102702248 11051302710217 SRI YUDASIH KEDIRI 31 01 1958 P PEMBINA TK.NAMBAAN KEC.S. AIRLANGGA II/07. PERWANIDA GROGOL GURU KELAS 2010 15-1-2003 SMPN I GROGOL 10 August 2012 20 Tahap 1 1 P PEMBINA TK.I III/D SDN SUKOREJO I 01-03-1987 SMPN I NGASEM 10 August 2012 2 Tahap 1 1 12 1957 P PEMBINA TK.S.Pd.Pd KEDIRI TULUNGAG SUMARTINI UNG 01 JUL 1979 01 MARET 1977 01 JULI 1979 SMPN I NGASEM 10 August 2012 11 Tahap 3 1 KEDIRI DS. .Pd KEDIRI 31 08 1963 L PEMBINA IV a SDN SUKOREJO II PLPG 2011 10 August 2012 14 Tahap 1 1 150802712119 08051302710030 SITI MAR'ATUN.I IV/b SDN GOGORANTE NGASEM GURU KELAS PLPG 2007 SMPN I NGASEM 10 August 2012 8 Tahap 3 1 3228 0341 7376 3930 0023 150802712132 08051302710067 09 10 1959 P PEMBINA Tk.NGASEM DS.NAMBAAN KEC. SOEKARNO-HATTA KEC. GROGOL JL.NAMBAAN KEC. GAMPENGREJO DESA SAMBIREJO KEC.Ma.GOGORANTE KEC.Pd KEDIRI 15 01 1962 P PEMBINA TK I IV B SDN NAMBAAN I NGASEM GURU KELAS PLPG 2008 SMPN I NGASEM 10 August 2012 17 Tahap 1 1 3217 8342736640200003 150802712297 08051302710354 Drs. I IV b SDN SUKOREJO II NGASEM GURU KELAS PLPG 2009 1-Mar-78 SMPN I NGASEM 10 August 2012 10 Tahap 1 1 3210 9737740641300012 431002702554 10051302710300 05 04 1962 P PEMBINA IV a SDN SUKOREJO II NGASEM GURU KELAS PLPG 2010 1-Jan-82 SMPN I NGASEM 10 August 2012 11 Tahap 1 1 3211 8243741642300013 1431102702844 11051302710575 INDAH SUPRIHATIN. NGASEM DS. PAMENANG 490 NGASEM DS JONGBIRU KEC. JL. NGASEM NO.NGASEM DS. AGUS WIYONO NGANJUK 3204 4934 7426 4520 0002 1451102702835 11051302710799 DRIPRIBADYO. S. I IV b SDN SUKOREJO II NGASEM GURU KELAS PLPG 2011 1-Apr-85 SMPN I NGASEM 10 August 2012 12 Tahap 1 1 3212 4936739640300012 1431102702843 11051302710354 SUWARNI. SUKOREJO JL. WONOCATUR KEC. NAMBAAN DS.3178 8161761663200003 431002702955 10051302711402 HENDRI PRASETIA MALANG 29 08 1983 L NON PNS SLB NGASEM 3179 8746743647200012 140880012492 08056080014762 ALI ARIFIN KEDIRI 14 04 1963 L NON PNS SLB NGASEM 3180 5247 7446 46300033 1431 102701819 11051302711212 SRI WAHYUNI KEDIRI 15 8 1966 P PENATA TK I III/D SDN JONGBIRU 3181 2158732635300000 431002000004 10051302010005 RUMIATI KEDIRI 26 8 1954 P IV/a TK DHARMA WANITA 3182 4450746650300000 1431102004675 11051302010065 LILIK SUWARTI. S.04.Pd AGUNG SRI WAHYUNI. AIRLANGGA II/07. 01 MARET 1987 01 MARET 1994 1-7-2003 DS GROGOL KEC.GOGORANTE KEC. 30 DS.S. JL.A. S. GAMPENGREJO DESA SAMBIRESIK KEC. NGASEM DS.I IV/b SDN GOGORANTE NGASEM GURU KELAS PLPG 2008 10 August 2012 9 Tahap 3 1 431002700335 10051302710840 26 04 1954 P PEMBINA Tk.Pd KUSUMA ARI GUNARTI. PAMENANG 490 NGASEM JL. SUKOREJO JL. NURUL HUDA JL.S.2004 SMAN I GROGOL 10 August 2012 19 Tahap 3 1 SMAN I GROGOL 10 August 2012 20 Tahap 3 1 SMPN I GROGOL 10 August 2012 1 Tahap 1 1 PORTO FOLIO 2010 01.Pd KEDIRI 14 06 1954 L PEMBINA Tk. S. Sos LENNY ANDRIANI SHANTY. NGASEM DS. NGASEM DESA SUKOREJO KEC. S. KEDIRI 19 01 3202 6558 7356 3730 0003 1431102702834 11051302710169 LILIK WINARSIH KEDIRI 26 3203 5342 7426 4420 0023 1431102702836 11051302710953 Drs. NGASEM NO. SUKOREJO JL.Pd KEDIRI 10 04 1965 L PEMBINA TK I III D SDN NAMBAAN I NGASEM GURU KELAS PLPG 2011 SMPN I NGASEM 10 August 2012 20 Tahap 1 1 3220 7552743646200012 1431122002247 11051322010960 TEGUH. NURUL HUDA GROGOL GURU KELAS 2010 1-7-2004 SMPN I GROGOL 10 August 2012 19 Tahap 1 1 GTY III A TK. SUKOREJO JL.GOGORANTE KEC. NGASEM DS.Pd KEDIRI 14 02 1984 P NON PNS III A TK. I IV/B SDN SUKOREJO I NGASEM SMPN I NGASEM 10 August 2012 1 Tahap 1 1 L PENATA TK.I III/D SDN SUKOREJO I NGASEM GURU KELAS SD PLPG 2011 01-11-1991 SMPN I NGASEM 10 August 2012 7 Tahap 1 1 3207 8657738640300002 150602702461 06051302700154 25 03 1960 P PEMBINA TK.NAMBAAN KEC. I IV/B SDN SUKOREJO I NGASEM GURU KELAS SD PLPG 2010 PENDIDIKAN JASMANI DAN PLPG 2011 KESEHATAN GURU KELAS SD PLPG 2011 01-07-1977 1966 01-03-1978 SMPN I NGASEM 10 August 2012 3 Tahap 1 1 10 10 1964 L PEMBINA TK. 30 DS. NGASEM DS.Pd KEDIRI 13 01 1962 P PEMBINA TK I IV B SDN NAMBAAN I NGASEM GURU KELAS LULUS 2008 SMPN I NGASEM 10 August 2012 16 Tahap 1 1 3216 4447740641300012 150802712329 08051302710404 HANTIN SUHARTINI. 1974 P NON PNS __ TK.SD KEDIRI 29 08 1958 3201 6449 7446 4620 0002 1431122001907 11051322010848 UMOYO. NGASEM DESA SUKOREJO KEC.SUDJOKO.04. JL.07.I IV/b SDN GOGORANTE NGASEM GURU KELAS PORTOFOLIO 2010 SMPN I NGASEM 10 August 2012 10 Tahap 3 1 3230 3038 7316 3330 0013 431002702897 10051302710901 06 07 1953 P PEMBINA Tk. BANY DS.Pd PUDJIWATI. 30 DS.Pd. KEDIRI 18 11 1968 P II/b TK DHARMA WANITA 3183 7338742643300010 150702004406 07051302000071 SULASTRI KEDIRI 6 10 1964 P PEMBINA PENGATUR MUDA TK. NGASEM NO. NGASEM DS.2004 1 NOPEMBER 1991 10-Dec-76 SMPN I GROGOL 10 August 2012 2 Tahap 1 1 PLPG 2011 7-Jan-90 SMPN I GROGOL 10 August 2012 3 Tahap 1 1 LULUS 2007 1-Dec-86 SMPN I GROGOL 10 August 2012 4 Tahap 1 1 PORTOFOLIO 2009 1-Feb-87 SMPN I GROGOL 10 August 2012 5 Tahap 1 1 LULUS 2010 1-May-92 SMPN I GROGOL 10 August 2012 6 Tahap 1 1 LULUS 2011 1-Jan-07 SMPN I GROGOL 10 August 2012 7 Tahap 1 1 PLPG 2009 17-Jul-00 SMPN I GROGOL 10 August 2012 8 Tahap 1 1 PLPG 2010 19-Jul-04 SMPN I GROGOL 10 August 2012 9 Tahap 1 1 PLPG 2007 1-Mar-86 SMPN I GROGOL 10 August 2012 10 Tahap 1 1 FORTOFOLIO 2009 1-Feb-87 SMPN I GROGOL 10 August 2012 11 Tahap 1 1 PORTOFOLIO 2007 1-Mar-87 SMPN I GROGOL 10 August 2012 12 Tahap 1 1 PLPG.19-09-1994. S. 3205 8539 7436 4430 0003 14311027032837 3206 9148 7456 4730 0013 NGASEM 15. I IV/b SDN NAMBAAN II NGASEM GURU KELAS PLPG 2008 01 MAR 1983 SMPN I NGASEM 10 August 2012 4 Tahap 3 1 3224 8140730632300013 431002702825 10051302710777 KARIYANI KEDIRI 08 08 1952 P PEMBINA TK. GROGOL 3196 0843758660300082 431002002421 10051302010060 SITI NGARIFATIN F.NGASEM DS. SUKOREJO JL. NGASEM DESA SUKOREJO KEC.DW.NAMBAAN KEC. SD KEDIRI 04 06 1961 P PEMBINA IV a SDN SUKOREJO II NGASEM 1-Dec-81 SMPN I NGASEM 10 August 2012 13 Tahap 1 1 1431122002845 11051322010573 SUWARNO. S. SUKOREJO JL. S. SOEKARNO-HATTA KEC.Pd SD NUNUK SUNDARI. SOEKARNO-HATTA KEC. S. SOEKARNO-HATTA KEC. I IV b SDN SUKOREJO II NGASEM GURU KELAS PORTOFOLIO 2006 1-Dec-81 SMPN I NGASEM 10 August 2012 8 Tahap 1 1 3208 5553736637300013 150802712362 08051302710466 22 12 1963 P PEMBINA IV a SDN SUKOREJO II NGASEM GURU KELAS PLPG 2008 1-Mar-83 SMPN I NGASEM 10 August 2012 9 Tahap 1 1 3209 4451735637300002 430902700925 09051302710124 19 01 1957 P PEMBINA TK. SUKOREJO JL.Pd KEDIRI 20 02 1965 L PEMBINA TK I III D SDN NAMBAAN I NGASEM GURU MAPEL PLPG 2011 SMPN I NGASEM 10 August 2012 1 Tahap 3 1 3221 5449731632300003 1431102705249 11051302710369 SUPARNI. WONOCATUR KEC.MARON 3193 0548739642300013 1431102703110 11051302710722 G. JL. JL. NGASEM NO. AIRLANGGA II/07. NGASEM DS. 30 DS. S. SUSANTO KEDIRI 10 10 1958 L PEMBINA TK I IV B SDN NAMBAAN I NGASEM GURU KELAS PLPG 2008 SMPN I NGASEM 10 August 2012 18 Tahap 1 1 3218 3142730632200013 431002702911 10051302710918 SUPRAPTO. SOEKARNO-HATTA KEC. S. NURUL HUDA 3197 9338757658300040 431002002430 10051302010072 KEDIRI 10 06 1979 P NON PNS III A 3198 8155761662300080 431002002423 10051302010074 SURABAYA 23 08 1983 P NON PNS 3199 7440756658300002 431002002418 10051302010057 KEDIRI 08 01 1978 P 3200 6161 7366 3730 0003 431002702895 10051302710897 YAYUK NURHAYATI.Ma.Pd.Pd.

S.Pd KEDIRI 15 04 1963 L PEMBINA IV/A SDN RINGINPITU I 3253 1142730632200023 431002702764 10051302710669 MURSILAH 10 08 1952 P PEMBINA IV/A SDN SIDOWAREG I 3254 7753735637300042 431002700248 10051302710621 WIWIK WINARNI 21 04 1957 P PEMBINA TK I IV/B SDN BOGO KIDUL 3255 8351740641200003 431002702605 10051302710393 PURWADI. PLEMAHAN DS. kediri 070510302000092 SUMARMI. PLEMAHAN DS. PLEMAHAN DS. JL. KAYEN KIDUL DS. PLEMAHAN DS. PLEMAHAN DS. LANGENHARJO KEC. PLEMAHAN DS. JAMBU KEC. PUHJARAK KEC.S. NGINO KEC. TK. PLEMAHAN DS.Pd. EMBONG GEDE DS. S. WONOCATUR KEC. KAYEN KIDUL PADANGAN KEC. Pd JOMBANG 5 5 1963 P PEMBINA IV/a SDN PADANGAN 2 3282 6855 7416 4320 0012 431 002702620 100 51302710418 ZAINUDDIN. KAYEN KIDUL DS.S.Pd Kediri SISWATI. S.Pd KEDIRI 14 08 1957 L PEMBINA TK I IV/A SDN PUHJARAK I 3242 9835736638200012 430902700066 09051302710153 SUKASTOMO. KAYEN KIDUL PAPAR GURU KELAS PLPG 2012 01/06/2003 SMAN 1 PAPAR 10 August 2012 18 Tahap 3 1 PAPAR GURU KELAS PLPG 2012 01/09/1997 SMAN 1 PAPAR 10 August 2012 19 Tahap 3 1 PAPAR GURU KELAS PORTO FOLIO 2010 01/04/1985 SMAN 1 PAPAR 10 August 2012 20 Tahap 3 1 KAYENKIDUL GURU KELAS PLPG 2010 3/1/1983 SMAN 1 PLEMAHAN 10 August 2012 1 Tahap 1 1 KAYENKIDUL GURU KELAS PORTOFOLIO 2010 3/1/1983 SMAN 1 PLEMAHAN 10 August 2012 2 Tahap 1 1 KAYENKIDUL GURU KELAS PLPG 2010 8/1/1983 SMAN 1 PLEMAHAN 10 August 2012 3 Tahap 1 1 KAYENKIDUL GURU KELAS PLPG 2010 4/1/1985 SMAN 1 PLEMAHAN 10 August 2012 4 Tahap 1 1 . PLEMAHAN DS. PLEMAHAN DS. MANYARAN KEC.Pd. PLEMAHAN DS.Pd KEDIRI 11 06 1955 p PEMBINA TK I IV/B SDN PUHJARAK II 3247 46457316323000 431002704864 09051302710062 SUYATI KEDIRI 13 03 1953 P PEMBINA IV/A SDN MOJOKEREP 3248 7952733634200002 431002700056 10051302710161 KARJITO. RINGINPITU KEC. Pd KEDIRI 10 9 1961 P PEMBINA IV/a SDN JAMBU 2 SDN. S.GOGORANTE KEC. S.S. SEBET KEC. S.S. SPD. S.Pd KEDIRI 05 04 1962 P PEMBINA TK I IV/B SDN PUHJARAK II 3246 1943733635300012 430902701036 09051302710320 SRI MAHANANIK. PLEMAHAN DS. PLEMAHAN DS. S. S. RINGINPITU KEC.Pd PONOROGO 03 06 1961 L PEMBINA IV/A SDN MOJOAYU 3264 0542738641200033 431002700101 10051302710255 SUKADI. MEJONO KEC. PLEMAHAN GURU KELAS PORTO FOLIO 2007 01 APRIL 1985 01 MARET 1987 01 JUNI 1986 01 MARET 1983 01 MARET 1978 01 JULI 1979 12 JANUARI 1981 01 MARET 1978 1 JULI 1979 PLEMAHAN GURU KELAS PORTOFOLIO 2009 01-03-1977 SMAN 1 PAPAR 10 August 2012 1 Tahap 1 1 PLEMAHAN GURU KELAS PORTOFOLIO 2009 01-03-1977 SMAN 1 PAPAR 10 August 2012 2 Tahap 1 1 PLEMAHAN GURU KELAS PORTOFOLIO 2009 01-03-1978 SMAN 1 PAPAR 10 August 2012 3 Tahap 1 1 PLEMAHAN GURU KELAS PLPG 2009 01-10-1980 SMAN 1 PAPAR 10 August 2012 4 Tahap 1 1 PLEMAHAN GURU KELAS PLPG 2009 01-10-1980 SMAN 1 PAPAR 10 August 2012 5 Tahap 1 1 PLEMAHAN GURU KELAS PLPG 2009 01-12-1981 SMAN 1 PAPAR 10 August 2012 6 Tahap 1 1 PLEMAHAN GURU KELAS PLPG 2009 01-01-1982 SMAN 1 PAPAR 10 August 2012 7 Tahap 1 1 PLEMAHAN GURU KELAS PLPG 2010 01-12-1975 SMAN 1 PAPAR 10 August 2012 8 Tahap 1 1 PLEMAHAN GURU KELAS PORTOFOLIO 2010 01-03-1981 SMAN 1 PAPAR 10 August 2012 9 Tahap 1 1 PLEMAHAN GURU KELAS PORTOFOLIO 2010 01-03-1983 SMAN 1 PAPAR 10 August 2012 10 Tahap 1 1 PLEMAHAN GURU KELAS PLPG 2010 01-04-1985 SMAN 1 PAPAR 10 August 2012 11 Tahap 1 1 PLEMAHAN GURU KELAS PLPG 2010 01-03-1983 SMAN 1 PAPAR 10 August 2012 12 Tahap 1 1 PLEMAHAN GURU KELAS PLPG 2010 01-03-1983 SMAN 1 PAPAR 10 August 2012 13 Tahap 1 1 PLEMAHAN GURU KELAS PLPG 2010 01-03-1978 SMAN 1 PAPAR 10 August 2012 14 Tahap 1 1 PLEMAHAN GURU KELAS PORTOFOLIO 2010 01-03-1978 SMAN 1 PAPAR 10 August 2012 15 Tahap 1 1 PLEMAHAN GURU KELAS PLPG 2010 01-03-1983 SMAN 1 PAPAR 10 August 2012 16 Tahap 1 1 PLEMAHAN GURU KELAS PORTOFOLIO 2010 01-03-1977 SMAN 1 PAPAR 10 August 2012 17 Tahap 1 1 PLEMAHAN GURU KELAS PLPG 2010 01-11-1985 SMAN 1 PAPAR 10 August 2012 18 Tahap 1 1 PLEMAHAN GURU KELAS PLPG 2010 01-02-1974 SMAN 1 PAPAR 10 August 2012 19 Tahap 1 1 PLEMAHAN GURU KELAS PLPG 2010 01-04-1985 SMAN 1 PAPAR 10 August 2012 20 Tahap 1 1 PLEMAHAN GURU KELAS PLPG 2010 01-03-1978 SMAN 1 PAPAR 10 August 2012 1 Tahap 3 1 PLEMAHAN GURU KELAS PLPG 2010 01-12-1974 SMAN 1 PAPAR 10 August 2012 2 Tahap 3 1 PLEMAHAN GURU KELAS PLPG 2010 01-01-1975 SMAN 1 PAPAR 10 August 2012 3 Tahap 3 1 PLEMAHAN MAPEL PLPG 2010 01-03-1983 SMAN 1 PAPAR 10 August 2012 4 Tahap 3 1 PLEMAHAN GURU KELAS PORTOFOLIO 2010 01-01-1982 SMAN 1 PAPAR 10 August 2012 5 Tahap 3 1 PLEMAHAN GURU KELAS PLPG 2010 01-02-1975 SMAN 1 PAPAR 10 August 2012 6 Tahap 3 1 PLEMAHAN GURU KELAS PLPG 2010 01-01-1982 SMAN 1 PAPAR 10 August 2012 7 Tahap 3 1 PLEMAHAN GURU KELAS PLPG 2010 01-04-1985 SMAN 1 PAPAR 10 August 2012 8 Tahap 3 1 PLEMAHAN GURU KELAS PORTOFOLIO 2010 01-03-1983 SMAN 1 PAPAR 10 August 2012 9 Tahap 3 1 PLEMAHAN GURU KELAS PORTOFOLIO 2010 01-01-1982 SMAN 1 PAPAR 10 August 2012 10 Tahap 3 1 PLEMAHAN GURU KELAS PLPG 2010 01-03-1983 SMAN 1 PAPAR 10 August 2012 11 Tahap 3 1 PLEMAHAN GURU KELAS PLPG 2010 01-02-1974 SMAN 1 PAPAR 10 August 2012 12 Tahap 3 1 PLEMAHAN GURU KELAS PLPG 2010 01-01-1976 SMAN 1 PAPAR 10 August 2012 13 Tahap 3 1 NGASEM GURU KELAS PLPG 2010 NGASEM GURU KELAS PLPG 2011 NGASEM GURU KELAS PLPG 2011 NGASEM GURU KELAS PLPG 2008 NGASEM GURU KELAS PLPG 2010 NGASEM GURU KELAS PLPG 2011 BANYAKAN GURU KELAS PORTO POLIO 2006 BANYAKAN GURU KELAS PORTO POLIO 2006 NGASEM SMPN I NGASEM 10 August 2012 12 Tahap 3 1 SMPN I NGASEM 10 August 2012 13 Tahap 3 1 SMPN I NGASEM 10 August 2012 14 Tahap 3 1 SMPN I NGASEM 10 August 2012 15 Tahap 3 1 SMPN I NGASEM 10 August 2012 16 Tahap 3 1 SMPN I NGASEM 10 August 2012 17 Tahap 3 1 SMPN I NGASEM 10 August 2012 18 Tahap 3 1 SMPN I NGASEM 10 August 2012 19 Tahap 3 1 SMPN I NGASEM 10 August 2012 20 Tahap 3 1 PAPAR GURU KELAS 2009 SMAN 1 PAPAR 10 August 2012 14 Tahap 3 1 TK DW KAPI I KUNJANG GURU KELAS 2011 SMAN 1 PAPAR 10 August 2012 15 Tahap 3 1 P TK DW KUNJANG KUNJANG GURU KELAS 2007 SMAN 1 PAPAR 10 August 2012 16 Tahap 3 1 P TK DW BRUMBUNG I NGASEM Guru Kelas 2007 SMAN 1 PAPAR 10 August 2012 17 Tahap 3 1 3277 7446746648300012 - SDN. PLEMAHAN DS.S. BANYAKAN JL. NGASEM DS.Pd KEDIRI PROBOLING GO NGANJUK 19 10 1962 L PEMBINA IV/A SDN BOGO KIDUL 3256 6638734636300002 0000344 10051302710873 MISIJAH KEDIRI 06 03 1956 P PEMBINA TK I IV/B SDN PLEMAHAN II 3257 4937740642200052 431002702712 10051302710583 NANANG. PAYAMAN KEC. KAYEN LOR KEC. PLEMAHAN DS. PLEMAHAN DS. MOJOKEREP KEC. PLEMAHAN DS.S.S.I PENATA III/C KEDIRI 11 06 1962 L PEMBINA TK. PLEMAHAN DS. SUKOHARJO KEC. PEHKULON DESA PEHKULON KEC. PLEMAHAN DS. PAPAR DESA PEHKULON KEC.I IV/B SDN WONOCATUR 150602701291 06051302700160 TITIEK YULIATI. SENDEN KEC. PLEMAHAN DS. MOJOAYU KEC.Pd KEDIRI 14 01 1963 L PEMBINA IV/A SDN MEJONO 3268 4944740641200032 10051302710380 10051302710380 12 06 1962 L PEMBINA TK I IV/B SDN SIDOWAREG II 3269 0946740641300032 431002700118 14 06 1962 P PEMBINA TK I IV/B SDN MEJONO 3270 245173764020032 431022003256 SENEN AL HARSONO. S. KAYEN LOR KEC.S. S. SIDOWAREG KEC.I IV/B SDN SUKOMORO 3276 9554743646300033 150702004418 DS. PLEMAHAN DS. WONOKERTO KEC.GOGORANTE KEC.Pd 10051322010959 BAMBANG GANDONO. S.01 DESA KWADUNGAN DS. JOYOBOYO NO:. PLEMAHAN DS.S.S. PEHKULON 3278 1150751652300013 - 3279 6438740642200013 431002700194 3280 1835 7386 3920 0012 431 002702587 100 51302710358 KUSMAJI. BANYAKAN DS.S.NGASEM DS. JABON KEC. PLEMAHAN DS. MEJONO KEC. BOGO KIDUL KEC.Pd KEDIRI 22 02 1964 P PEMBINA IV/A SDN SEBET 3260 5547732634300013 431002702915 10051302710927 WIYANI 15 12 1954 P PEMBINA TK I IV/B SDN LANGENHARJO II 3261 3344730632300013 431002702746 100513027106336 SUPARMININGSIH 12 10 1952 P PEMBINA TK I IV/B SDN SUKOHARJO 3262 1560731632300020 10051302710702 10051302710702 PURWANINGSIH KEDIRI TULUNGAG UNG KEDIRI 28 02 1953 P PEMBINA TK I IV/B SDN MOJOAYU 3263 5935739641200062 431022003262 10051322010968 SIDIK PRAMONO. kediri L SDN PEHWETAN 1 3274 8057754655300003 11051302010137 SITI YULIANA. PUHJARAK KEC. KAYEN LOR KEC. PLEMAHAN DS.PAPAR JL.Pd PACITAN 19 01 1959 L PEMBINA IV/A SDN WONOKERTO 3271 5137731632300013 431002702753 10051302710654 SRI INSIJAH KEDIRI 08 5 1953 P PEMBINA IV/A SDN KAYEN LOR 3272 3237732635200003 431002702834 10051302710788 MULYATNO PONOROGO 05 09 1954 L PEMBINA IV/A SDN KAYEN LOR 3273 1751733633200002 09051302710262 NURSAKIP.Pd 3232 0847 7416 4320 0022 1431102701573 11051302710760 RACHMAT.Pd KEDIRI 06 05 1962 L PEMBINA IV/A SDN BANJAREJO I 3258 45637306323001 431002702754 10051302710646 SUYATMI KEDIRI 31 12 1952 P PEMBINA IV/A SDN NGINO 3259 7554742642300000 431002702692 10051302710544 TUMBAR MUJIANI.Pd NGANJUK 04 08 1956 P PEMBINA IV/B SDN PUHJARAK II 3245 8737740640300000 430902701025 0905130271030 SURATI PIDI ASTUTI. BAMBANG SUPRIYADI KEDIRI 14 01 1968 P KEDIRI 18 08 1973 P GURU PRATAMA II/ B TK. KEDIRI 17 9 1960 L IV/b SDN KWADUNGAN 3240 6337731632200013 430902700043 09051302710112 PONIRAN. WONOCATUR KEC. SEBET KEC.SUKOMORO KEC. NGASEM DSN. S. S. PUHJARAK KEC.S. PUHJARAK KEC. PLEMAHAN DS. BOGO KIDUL KEC. PLEMAHAN DS.NGASEM DS. PUHJARAK KEC.Pd KEDIRI 17 02 1962 L PEMBINA IV/A SDN PUHJARAK I 3250 3457739640300013 431002702649 1001302710464 EMI WINARTI. SPD. PLEMAHAN DS. Rr. BANJAREJO KEC. S.Pd KEDIRI 10 12 1960 L PEMBINA IV/A SDN MOJOKEREP 3265 8851732633300002 431002702789 1005132710716 SUNARNI KEDIRI 19 05 1954 P PEMBINA TK I IV/B SDN SEBET 3266 5150739640200050 431002702536 10051302710275 Drs. SIDOWAREG KEC. SPd.3231 3847 7406 4230 0022 431002702659 10051302710480 MARYAMTI. BANGSONGAN KEC.Pd TRENGGALE 15 K KEDIRI 15 3233 6739 7416 4430 0002 1431102701572 11051302710626 SITI AMINAH. EMI NURJANNAH P .I PEMBINA TINGKAT I PEMBINA TK I IV/B SDN KAYEN LOR 3241 7146735636200003 09051302710111 09051302710111 SUPRANTIYO.Pd KEDIRI 22 01 1959 P IV/b SDN JABON I 3239 0249 7386 3920 0013 150602701287 06051302700155 WIDODO.Pd KEDIRI 06 03 1962 P PEMBINA TK I IV/B SDN LENGENHARJO II 3244 4136734635300003 430902700994 09051302710247 BINTI SASMIATI.GOGORANTE KEC.Pd KEDIRI NENI DWI 100581302710308 KEDIRI SUHARWATI.Pd KEDIRI 25 11 1961 P PEMBINA IV/A SDN RINGINPITU II 3251 8737741642200012 10051302710412 10051302710412 SUWAJI KEDIRI 05 04 1963 L PEMBINA IV/A SDN PAYAMAN 3252 57477416422000022 431002702649 10051302310413 SUHARTOMO.Pd KEDIRI 20 07 1962 P PEMB.JOKO WALUYO KEDIRI 18 08 1961 L PEMBINA TK I IV/B SDN MEJONO 3267 1446741642200012 431002702672 1005132710499 RUSMADI. GAJAH MADA NO. MOJOAYU KEC.Pd KEDIRI 20 06 1955 L PEMBINA TK I IV/B SDN PUHJARAK I 3249 4549740642200012 431022001732 1005132210977 SUROSO. MEJONO KEC. I IV/b SDN BANGSONGAN 1 3281 8837 7416 4230 0032 431 002700165 100 51302710417 SUSILO RAHAYU.I IV/b SDN MANYARAN I 3238 9454737638300002 150602701289 06051302700157 SAHARA ANNISA.Pd KEDIRI 03 05 1958 L PEMBINA TK I IV/B SDN PUHJARAK II 3243 5638740640300000 430902700993 09051302710246 SRIANI. PUHJARAK KEC.S.S.S.Pd KEDIRI 3234 6736732635300002 150802712292 08051302710349 SUTATIK 3235 0737735638200012 431002702926 10051302710948 3236 2349735638200013 1431102703109 3237 1052740641300073 05 1962 P PEMBINA IV/a SDN GOGORANTE 05 1963 L PEMBINA IV/a SDN GOGORANTE 07 04 1963 P PEMBINA IV/a SDN GOGORANTE KEDIRI 04 04 1954 P PEMBINA IV/A SDN WONOCATUR MULYADI KEDIRI 05 04 1957 L PEMBINA IV/A SDN WONOCATUR 11051302710216 MAHMUDI KEDIRI 17 10 1957 L PEMBINA TK. MOJOKEREP KEC. PLEMAHAN DS. PUHJARAK KEC. PLEMAHAN DS. TK. Pd KEDIRI 23 5 1963 L PEMBINA IV/a SDN SENDEN 1 3283 6242 7396 4130 0063 431 002702647 100 51302710460 RUKIMAH. PLEMAHAN DS. kediri P 3275 8448741642300012 07051302000070 SUTIASIH. PLEMAHAN KEC. PLEMAHAN DS.Pd. PAPAR DS. PLEMAHAN DS. MANYAREJO DS.NGASEM DS.DS. Pd KEDIRI 3 5 1960 L PEMBINA TK.S.S.S. WONOCATUR KEC.Pd KEDIRI 10 05 1953 L PEMB. PLEMAHAN DS. LANGENHARJO KEC. NGASEM DS.

I III/d SDN KAYEN KIDUL 3309 1636 7416 4330 0032 143 1102701938 110 51302710749 KASIH KEDIRI 4 3 1963 P PEMBINA IV/a SDN KAYEN KIDUL 3310 6544 7416 4330 0043 143 1102702378 110 51302710925 TUTIK PUJIASTUTI KEDIRI 12 12 1963 P PEMBINA IV/a SDN PADANGAN 2 3311 3544 7416 4430 0023 143 1102700456 110 51302711041 JUWARAH KEDIRI 12 12 1963 P PEMBINA IV/a SDN PADANGAN 1 3312 2444 7426 4630 0013 143 1102702381 110 51302710956 SULISTIYORINI KEDIRI 12 11 1964 P PEMBINA IV/a SDN PADANGAN 3 3313 2850 7426 4320 0012 143 1102702379 110 51302711057 GARYONO KEDIRI 18 5 1964 L PEMBINA IV/a SDN PADANGAN 2 3314 6059 7436 4620 0013 143 1102705354 110 51302710976 PAIMIN KEDIRI 27 7 1965 L PEMBINA IV/a SDN SEMAMBUNG 3315 0046 7436 4620 0033 143 1102700455 110 51302710975 AFANDI KEDIRI 14 7 1965 L PEMBINA IV/a SDN PADANGAN 1 3316 5047 7446 4630 0023 143 1102700457 110 51302711155 JUMI RAHAYU KEDIRI 15 7 1966 P PENATA TK. JOYOBOYO NO:. KAYEN KIDUL KEC. KEDIRI S. KAYEN JL. SEMAMBUNG KEC. MUKUH KEC.Pd PAIJO. I III/d SDN PADANGAN 1 3317 6550 7446 4620 0003 143 1122004770 110 51322010668 SUWOKO KEDIRI 18 12 1966 L PEMBINA IV/a SDN PADANGAN 1 3318 4859 7456 4730 0022 143 1102702691 110 51302711281 SITI PARTIWI KEDIRI 27 5 1967 P PENATA TK. BALAI DESA DS. Pd KEDIRI 12 4 1962 P PEMBINA Tk. KAYEN KIDUL DS. S.3284 1744 7406 4330 0032 431 002702654 100 51302710471 SRI MONAH. PAPAR DS. SRIKATON KEC. I IV/b SDN NANGGUNGAN 3291 4433 7366 3830 0162 431 002702501 100 51302710205 SUMIATI. PAPAR PAPAR GURU PENJAS PLPG 2011 3/1/1983 SMAN I PURWOASRI 10 August 2012 17 Tahap 1 1 . Pd KEDIRI 1 2 1958 P PEMBINA TK.Pd KEDIRI 20 08 1960 P PEMBINA TK. KAYEN JL. BUNGKAL DS. JOYOBOYO PADANGAN KEC. KAYEN KIDUL DS. S.DS.DS. MUKUH KEC. KAYEN KIDUL NO:. KAYEN KIDUL DS. PAPAR DS. KAYEN KIDUL NO:. KAYEN JL. Pd KEDIRI 31 1 1958 L PENATA TK. DAWUHAN KIDUL DSN. SAMBIROBYONG KEC. I IV/b SDN SAMBIROBYONG 2 3288 2838 7316 3330 0012 431 002700331 100 51302710825 PERISTIWANINGSIH KEDIRI 6 5 1953 P PEMBINA TK. JL.Pd KEDIRI 0 03 1967 P PEMBINA IV/A SDN DAWUHAN KIDUL PAPAR GURU KELAS PLPG 2011 01/12/1991 SMAN I PURWOASRI 10 August 2012 11 Tahap 1 1 08051302710387 ARIFIN KEDIRI 22 04 1961 L PEMBINA TK I IV/B SDN SRIKATON PAPAR GURU KELAS PLPG 2008 01/03/1983 SMAN I PURWOASRI 10 August 2012 12 Tahap 1 1 1506 0270 2045 06051302700052 HARININGSIH KEDIRI 06 03 1953 P PEMBINA TK I IV/B SDN SRIKATON PAPAR GURU KELAS PLPG 2006 01/03/1974 SMAN I PURWOASRI 10 August 2012 13 Tahap 1 1 3333 2434 7376 3730 0002 1507 0270 8943 07051302700212 TIS'AH.Pd LUMAJANG SUYOKO HADI PRIYANTO. KAYEN KIDUL DS. KAYEN KIDUL PADANGAN KEC. S. KIDUL PADANGAN KEC. KAYEN DSN. Ma. SEKARAN KEC. MADURETNO KEC. I IV/b SDN BANGSONGAN 2 3293 2863 7376 3920 0012 431 002702504 100 51302710211 AGUS BUDI SANTOSO 31 5 1959 L PEMBINA IV/a SDN SEMAMBUNG 3294 5533 7386 4120 0022 431 002702512 100 51302710229 SAELAN. JL. KIDUL SAMBIROBYONG KEC. EMBONG GEDE DS. SEKOLAHAN NO. KIDUL PADANGAN KEC. KAYEN KIDUL NO:. NANGGUNGAN KEC. JL. SIDOARJO 02 01 1959 P PEMBINA TK I IV/B SDN SRIKATON PAPAR GURU KELAS PLPG 2007 01/03/1977 SMAN I PURWOASRI 10 August 2012 14 Tahap 1 1 3334 4543 7306 3420 0003 4310 0270 2810 10051302710751 SUDARNO NGANJUK 11 12 1952 L PEMBINA IV/A SDN SRIKATON PAPAR GURU KELAS PLPG 2010 01/12/1975 SMAN I PURWOASRI 10 August 2012 15 Tahap 1 1 3335 2054731632300010 431002700259 10051302710655 SUMINAH KEDIRI 22 7 1953 P PEMBINA IV/A SDN MADURETNO I PAPAR GURU KELAS PORTOFOLIO 2010 2/1/1974 SMAN I PURWOASRI 10 August 2012 16 Tahap 1 1 3336 1041740641300053 1431122000437 11051322010458 SUMARMI. MADURETNO KEC.I IV/B SDN KEPUH 2 3322 7435740642200000 1431102702019 11051302710499 SUSENO. SEKARAN KEC. KAYEN KIDUL KEC. S. KAYEN KIDUL DS. I IV/b SDN KAYEN KIDUL 3289 2533 7366 3830 0012 431 002702459 100 51302710134 TASRIATIK.I IV/B SDN DAWUHAN KIDUL PAPAR GURU KELAS PLPG 2011 01/04/1985 SMAN I PURWOASRI 10 August 2012 10 Tahap 1 1 MURTAFI'AH. S. I IV/b SDN SEKARAN 3302 8057 7406 4130 0013 143 1102702674 110 51302710903 ENDANG LESTARI KEDIRI 25 7 1962 P PEMBINA IV/a SDN SEKARAN 3303 6958 7426 4330 0022 143 1102700476 110 51302710583 MUSRIIN KEDIRI 27 6 1964 P PEMBINA IV/a SDN SEKARAN 3304 1145 7386 4030 0023 143 1122002380 110 51322010426 SRI SUNDARI KEDIRI 13 8 1960 P PEMBINA TK. DAWUHAN KIDUL DSN. Pd 26 10 1958 P PEMBINA TK. KAYEN JL. S.Pd KEDIRI 23 03 3327 1556733633200003 150702704504 07051302700385 KUSBANDIONO. KREGAN DS. KAYEN KIDUL DS. KREGAN DS.DS. JOYOBOYO NO:. SEMAMBUNG KEC. NANGGUNGAN KEC. KAYEN KIDUL DSN. NANGGUNGAN KEC. KAYEN JL. S.PAPAR 3321 2152738640300023 150802712221 08051302710225 ENI PURWATI. MUKUH KEC. I IV/b SDN PADANGAN 2 3305 9639 7396 4120 0022 143 1102702249 110 51302710715 MUGENO TRISNO KEDIRI 7 3 1961 L PENATA III/c SDN NANGGUNGAN 3306 7639 7396 4030 0012 143 1102704769 110 51302710890 SULIYEM KEDIRI 7 3 1961 P PEMBINA IV/a SDN PADANGAN 1 3307 3055 7406 4030 0003 143 1102701937 110 51302710618 SUNDARI KEDIRI 23 7 1962 P PEMBINA IV/a SDN KAYEN KIDUL 3308 4035 7406 4330 0013 143 1102705167 110 51302711242 SUMIATI KEDIRI 3 7 1962 P PENATA TK. S. Pd KEDIRI 6 4 1960 L PEMBINA TK. Pd KEDIRI 19 12 1962 P PEMBINA IV/a SDN SAMBIROBYONG 2 3297 5658 7316 3320 0002 431 002702814 100 51302710755 SUPARDI KEDIRI 26 3 1953 L PEMBINA TK. Pd KEDIRI 2 7 1963 P PEMBINA IV/a SDN MUKUH 2 3286 6541 7426 4330 0012 431 002702694 100 51302710546 SUPIYAH. SEMAMBUNG KEC. SUKOHARJO KEC. MUKUH KEC.Pd KEDIRI 20 03 1955 P PEMBINA TK. I IV/b SDN PADANGAN 1 3298 4444 7326 3520 0022 431 002702830 100 51302710784 MUDJIRAN. I IV/b SDN PADANGAN 2 3292 3736 7376 4030 0012 431 002702503 100 51302710208 SITI JUARIYAH. S. NANGGUNGAN KEC. JOYOBOYO NO:. KREGAN DS. JOYOBOYO PADANGAN KEC. S. JOYOBOYO NO:.I IV/B SDN KEPUH 2 JL.DS. JL. JOYOBOYO PADANGAN KEC.I IV/b SDN BANGSONGAN 3 3285 8034 7416 4330 0023 431 002700206 100 51302710522 WARINI. KIDUL PADANGAN KEC. KAYEN KIDUL DS.Pd KEDIRI 03 01 1962 L PEMBINA TK. DAWUHAN KIDUL DSN. S. KAYEN JL. BANGSONGAN KEC. KAYEN KIDUL DS. Pd KEDIRI TULUNGAG UNG KEDIRI TULUNGAG UNG KEDIRI 1 2 1960 L PEMBINA IV/a SDN SUKOHARJO 3295 7738 7386 4020 0012 431 002702516 100 51302710235 SAMBIONO. KREGAN DS. 70 DS. KEPUH KEC. KIDUL PADANGAN KEC. SRIKATON KEC. Pd KEDIRI 9 2 1964 P PEMBINA IV/a SDN MUKUH 2 3287 8859 7336 3530 0002 431 002700319 100 51302710797 SUPINI KEDIRI 27 5 1955 P PEMBINA TK. SEKARAN KEC.I IV/B SDN DAWUHAN KIDUL PAPAR GURU KELAS PORTOFOLIO 2007 01/01/1982 SMAN I PURWOASRI 10 August 2012 8 Tahap 1 1 11 12 1962 L PEMBINA TK.DS.I IV/B SDN DAWUHAN KIDUL PAPAR GURU KELAS PLPG 2011 01/03/1983 SMAN I PURWOASRI 10 August 2012 7 Tahap 1 1 12 1955 L PEMBINA TK.I IV/B SDN DAWUHAN KIDUL PAPAR PENJASKES PLPG 2010 01/04/1985 SMAN I PURWOASRI 10 August 2012 9 Tahap 1 1 KEDIRI 04 09 1964 P PEMBINA TK. I IV/b SDN PADANGAN 1 3296 6551 7406 4130 0013 431 002702567 100 51302710327 SITI MASKANAH. KEPUH KEC. JL. DAWUHAN KIDUL DSN. Pd 16 6 1963 P PEMBINA TK. Pd KEDIRI 12 1 1954 L PEMBINA TK. PAPAR DS. Ama Pd KEDIRI 06 08 1958 L PEMBINA 3324 6557742644202716 431002702716 10051302710589 25 02 1964 L 3325 9446739641200002 1431102705049 11051312710352 14 01 1961 3326 2655740642200012 1431102701476 11051302710502 SLAMET SUYANTO. KIDUL BANGSONGAN KEC. KAYEN KIDUL NO:. SEKOLAHAN NO. DAWUHAN KIDUL DSN. KAYEN KIDUL DS. KREGAN DS. KAYEN KIDUL KEC. JOYOBOYO PADANGAN KEC. KAYEN KIDUL JL. KAYEN KIDUL DS. JL. KAYEN KIDUL NO:. KEPUH KEC. KAYEN KIDUL DS. Pd 4 4 1959 P PEMBINA TK. KAYEN KIDUL DS.Pd 3330 6638745647300022 1431102701478 11051302711265 3331 5754 7396 4120 0002 1508 0271 2321 3332 8638 7316 3230 0002 KAYENKIDUL GURU KELAS PLPG 2010 4/1/1985 SMAN 1 PLEMAHAN 10 August 2012 5 Tahap 1 1 KAYENKIDUL GURU KELAS PORTOFOLIO 2010 1/4/1985 SMAN 1 PLEMAHAN 10 August 2012 6 Tahap 1 1 KAYENKIDUL GURU KELAS PLPG 2010 4/1/1985 SMAN 1 PLEMAHAN 10 August 2012 7 Tahap 1 1 KAYENKIDUL GURU KELAS PORTOFOLIO 2010 2/1/1977 SMAN 1 PLEMAHAN 10 August 2012 8 Tahap 1 1 KAYENKIDUL GURU KELAS PORTOFOLIO 2010 3/1/1977 SMAN 1 PLEMAHAN 10 August 2012 9 Tahap 1 1 KAYENKIDUL GURU KELAS PLPG 2010 7/1/1979 SMAN 1 PLEMAHAN 10 August 2012 10 Tahap 1 1 KAYENKIDUL GURU KELAS PLPG 2010 12/1/1981 SMAN 1 PLEMAHAN 10 August 2012 11 Tahap 1 1 KAYENKIDUL GURU KELAS PLPG 2010 1/1/1982 SMAN 1 PLEMAHAN 10 August 2012 12 Tahap 1 1 KAYENKIDUL GURU KELAS PLPG 2010 1/1/1982 SMAN 1 PLEMAHAN 10 August 2012 13 Tahap 1 1 KAYENKIDUL GURU KELAS PLPG 2010 1/1/1982 SMAN 1 PLEMAHAN 10 August 2012 14 Tahap 1 1 KAYENKIDUL GURU KELAS PLPG 2010 1/1/1982 SMAN 1 PLEMAHAN 10 August 2012 15 Tahap 1 1 KAYENKIDUL GURU KELAS PLPG 2010 1/1/1982 SMAN 1 PLEMAHAN 10 August 2012 16 Tahap 1 1 KAYENKIDUL GURU KELAS PLPG 2010 1/1/1982 SMAN 1 PLEMAHAN 10 August 2012 17 Tahap 1 1 KAYENKIDUL GURU KELAS PLPG 2010 11/1/1975 SMAN 1 PLEMAHAN 10 August 2012 18 Tahap 1 1 KAYENKIDUL GURU KELAS PLPG 2010 1/1/1976 SMAN 1 PLEMAHAN 10 August 2012 19 Tahap 1 1 KAYENKIDUL PENJASKES PLPG 2010 4/1/1985 SMAN 1 PLEMAHAN 10 August 2012 20 Tahap 1 1 KAYENKIDUL PENJASKES PLPG 2010 4/1/1999 SMAN 1 PLEMAHAN 10 August 2012 1 Tahap 3 1 KAYENKIDUL GURU KELAS PLPG 2011 12/1/1981 SMAN 1 PLEMAHAN 10 August 2012 2 Tahap 3 1 KAYENKIDUL GURU KELAS PLPG 2011 3/1/1988 SMAN 1 PLEMAHAN 10 August 2012 3 Tahap 3 1 KAYENKIDUL GURU KELAS PLPG 2011 4/1/1985 SMAN 1 PLEMAHAN 10 August 2012 4 Tahap 3 1 KAYENKIDUL PENJASKES PLPG 2011 1/1/1982 SMAN 1 PLEMAHAN 10 August 2012 5 Tahap 3 1 KAYENKIDUL GURU KELAS PLPG 2011 3/1/1987 SMAN 1 PLEMAHAN 10 August 2012 6 Tahap 3 1 KAYENKIDUL GURU KELAS PLPG 2011 3/1/1988 SMAN 1 PLEMAHAN 10 August 2012 7 Tahap 3 1 KAYENKIDUL GURU KELAS PLPG 2011 6/1/1986 SMAN 1 PLEMAHAN 10 August 2012 8 Tahap 3 1 KAYENKIDUL GURU KELAS PLPG 2011 12/1/1991 SMAN 1 PLEMAHAN 10 August 2012 9 Tahap 3 1 KAYENKIDUL GURU KELAS PLPG 2011 3/1/1987 SMAN 1 PLEMAHAN 10 August 2012 10 Tahap 3 1 KAYENKIDUL GURU KELAS PLPG 2011 3/1/1988 SMAN 1 PLEMAHAN 10 August 2012 11 Tahap 3 1 KAYENKIDUL GURU KELAS PLPG 2011 3/1/1988 SMAN 1 PLEMAHAN 10 August 2012 12 Tahap 3 1 KAYENKIDUL GURU KELAS PLPG 2011 1/1/1988 SMAN 1 PLEMAHAN 10 August 2012 13 Tahap 3 1 KAYENKIDUL GURU KELAS PLPG 2011 4/1/1989 SMAN 1 PLEMAHAN 10 August 2012 14 Tahap 3 1 KAYENKIDUL GURU KELAS PLPG 2011 3/1/1988 SMAN 1 PLEMAHAN 10 August 2012 15 Tahap 3 1 KAYENKIDUL GURU KELAS PLPG 2011 3/1/1988 SMAN 1 PLEMAHAN 10 August 2012 16 Tahap 3 1 KAYENKIDUL GURU KELAS PLPG 2011 3/1/1991 SMAN 1 PLEMAHAN 10 August 2012 17 Tahap 3 1 KAYENKIDUL PENJASKES PLPG 2011 6/1/1986 SMAN 1 PLEMAHAN 10 August 2012 18 Tahap 3 1 KAYENKIDUL GURU KELAS PLPG 2011 3/1/1992 SMAN 1 PLEMAHAN 10 August 2012 19 Tahap 3 1 KAYENKIDUL GURU KELAS PLPG 2011 3/1/1984 SMAN 1 PLEMAHAN 10 August 2012 20 Tahap 3 1 PAPAR GURU KELAS PLPG 2007 01/12/1981 SMAN I PURWOASRI 10 August 2012 1 Tahap 1 1 DS. SRIKATON KEC.PAPAR PAPAR GURU KELAS PLPG 2008 01/01/1982 SMAN I PURWOASRI 10 August 2012 2 Tahap 1 1 SDN KEPUH 2 DS.I IV/B 3323 8138736639200003 1431102702018 11051302710205 SANTOSO.I IV/B SDN DAWUHAN KIDUL PAPAR GURU KELAS PLPG 2011 01/12/1981 SMAN I PURWOASRI 10 August 2012 6 Tahap 1 1 1962 L PEMBINA TK. S. JOYOBOYO NO:. S.DS. KAYEN KIDUL DS. S. KAYEN KIDUL DS. I III/d SDN SEMAMBUNG 3319 6760 7496 5130 0022 143 1102702231 110 51302711427 NUR ELIANAWATI KEDIRI 28 4 1971 P PENATA III/c SDN MUKUH 2 3320 1652733653300002 150602702044 06051302700051 EMININGSIH. S. KAYEN KIDUL DS. KREGAN DS. I III/d SDN NANGGUNGAN 3300 7337 7386 4020 0033 431 022003280 100 51322010995 SUNARYO. EMBONG GEDE DS. I IV/b SDN NANGGUNGAN 3290 9948 7416 4130 0012 431 002702490 100 51302710191 SUPRIHATIN.DS. KIDUL PADANGAN KEC. KAYEN KIDUL DS. KEPUH KEC. EMBONG GEDE DS. 70 PAPAR DS. S. JOYOBOYO NO:. KIDUL BANGSONGAN KEC. I IV/b SDN BANGSONGAN 2 3299 2463 7366 4020 0002 431 022003279 100 51322010990 SUKI.Pd KEDIRI 24 3328 7543740643200000 431022003293 10051322011012 SUNARJI.S. S. KAYEN JL.PAPAR DSN.DS.DS. DAWUHAN KIDUL DS. S. Pd BUMIAYU 5 10 1960 L PEMBINA IV/a SDN MUKUH 1 3301 3936 7386 4220 0002 143 1102702672 110 51302710344 SHOLIHAN KEDIRI 4 6 1960 L PEMBINA TK. JOYOBOYO PADANGAN KEC. PAPAR JL. KAYEN KIDUL KEC. S. JOYOBOYO NO:. KAYEN KIDUL DS.DS. KAYEN JL. KAYEN KIDUL DS. A. S. BUNGKAL DS. KIDUL PADANGAN KEC. KREGAN DS.Pd PONOROGO 7 9 1962 P PEMBINA IV/A SDN MADURETNO I DS. S.Pd KEDIRI 3329 2236742644300013 1431102701477 11051302710585 SETYANINGSIH.PAPAR PAPAR GURU KELAS PLPG 2011 01/03/1983 SMAN I PURWOASRI 10 August 2012 3 Tahap 1 1 IV/A SDN KEPUH 2 PAPAR GURU KELAS PLPG 2011 01/03/1978 SMAN I PURWOASRI 10 August 2012 4 Tahap 1 1 PEMBINA IV/A SDN DAWUHAN KIDUL PAPAR GURU KELAS PLPG 2010 01/11/1985 SMAN I PURWOASRI 10 August 2012 5 Tahap 1 1 L PEMBINA TK.DS. JL. KAYEN KIDUL DS. DAWUHAN KIDUL DSN.DS. SRIKATON KEC.

70 PAPAR DS. SUSUHBANGO KEC. S. KASIMIN KEDIRI 17 12 1961 L PEMBINA TK. RINGINREJO DS.TK. PEHWETAN KEC. RINGINREJO DS. SRIKATONRINGINREJO DS.Pd KEDIRI 8 6 1959 L PEMBINA Tk.RINGINREJO DS. I IV/B SDN MADURETNO II 3343 1753740642300022 1431102702161 11051302710504 TASMINI.I IV/B SDN PEHWETAN 2 3354 4542739639300002 1431102702468 11051302710955 RANTI WINARSIH. KEDIRI 7 11 1960 P PEMBINA IV/A SDN PEHWETAN 1 3349 6143 7436 4630 0013 1431102702466 08051302710076 UMI ALIFAH.S.Pd KEDIRI 9 10 1962 L PEMBINA Tk. DAWUNG KEC. NAMBAKAN KEC. PEHWETAN KEC. S. S.I IV/b SDN RINGINREJO 2 3386 8147731632300003 430902700929 09051302710128 SUHARTITIK.2007 01-12-1981 SMAN 1 KANDAT 10 August 2012 19 Tahap 1 1 RINGINREJO GURU KELAS PORTOFOLIO 2008 01-03-1983 SMAN 1 KANDAT 10 August 2012 20 Tahap 1 1 RINGINREJO GURU KELAS PORTOPOLIO 2008 01-03-1983 SMAN 1 KANDAT 10 August 2012 1 Tahap 3 1 RINGINREJO GURU KELAS Fortofolio 2008 01-12-1981 SMAN 1 KANDAT 10 August 2012 2 Tahap 3 1 RINGINREJO GURU KELAS PLPG 2008 01-03-1983 SMAN 1 KANDAT 10 August 2012 3 Tahap 3 1 RINGINREJO GURU KELAS PLPG 2009 01-03-1977 SMAN 1 KANDAT 10 August 2012 4 Tahap 3 1 RINGINREJO GURU KELAS PLPG . SEKOLAHAN NO. JL.I IV/B SDN PEHWETAN 2 3356 0349739641200013 150802712231 08051302710235 Drs.RINGINREJO DS. RINGINREJO DS. RINGINREJO DS. S.Pd KEDIRI 15 10 1959 P PEMBINA Tk. PAPAR DS. RINGINREJO KEC.I IV/b SDN NAMBAKAN 3373 0360 7336 3530 0013 150702711211 07051302700226 SUGANDHI Drs. RINGINREJO KEC. SEKOLAHAN NO.Ag KEDIRI 26 07 1953 L PEMBINA Tk. I IV/B SDN MADURETNO II 3341 3049737639300020 430902701015 09051302710278 17 7 1959 P PEMBINA TK. Pd KEDIRI TRI RAHAYU YULIARTI.I IV/b SDN SAMBI 2 3378 45738640200013 150702705856 07051302700014 SYAMSUL HADI. PEHWETAN KEC.SUSUHBANGO KEC. BATUAJI KEC.RINGINREJO DS. SEKOLAHAN NO. PAPAR DS. RINGINREJO DS.Pd KEDIRI 04 07 1958 L PEMBINA TK.3337 3260735638300013 1431102704760 11051302711085 SUJATI. RAYA JOHO WATES KEDIRI Jl. PAPAR DS. S.I IV/b SDN DAWUNG 2 3370 6835-7366-3739-0002 150602702072 06051302700122 SITI NAHARIYAH.I IV/b SDN SAMBI 1 3388 5735731633260010 9051302710066 09051302710066 SITUR S. IMAM HAMBALI.RINGINREJO DS.Pd KEDIRI 2 4 1956 P PEMBINA Tk. S. PAPAR DS. S. RINGINREJO DS.S. RINGINREJO DS. SEKOLAHAN NO.Pd AUD KEDIRI 20 11 1968 P 3360 925674664830004 431002002390 ENDAH PUSPANINGTYAS KEDIRI 24 09 1968 P NON PNS - 3361 8847741644200012 150880000447 08051380011161 15 5 1963 L Pembina IV / a SLB BUDI MULYA 3362 8557752655300002 431180003235 11051380012010 25 2 1974 P NON PNS - SLB BUDI MULYA 3363 3143 7326 3520 0013 4309 02000038 09051302010005 SLAMET HARIYONO. PEHWETAN KEC.I IV/B SDN PEHWETAN 1 3348 5043 7386 4030 0013 1431102702465 11051302710596 ISTINAH. PEHKULON SLB BHAKTI PEMUDA PAPAR SDN KWARON 3359 3452746647300003 1431102004639 SETIYANINGSIH.I IV/b SDN SRIKATON 3374 3058731635200003 150702705842 07051302700373 MOH. PEHWETAN KEC. 70 PAPAR DS.Pd KEDIRI 25 12 1957 L PEMBINA Tk. S. 70 DS. JL.S. MADURETNO KEC. DAWUNG KEC.I IV/B SDN MADURETNO II 3342 3355742644300013 1431102702162 11051302710811 KUSTAMANINGTYAS.Pd KEDIRI NISWATUS SYARIFAH.Pd KEDIRI 13 4 1960 L PEMBINA IV/a SDN DAWUNG I 3383 7752 7346 3630 0002 430902700913 09051302710084 KARTI'IN. S.I IV/B 3357 9653745646300002 430902700170 ENI NURQOLIS NGANJUK 21 03 1967 P PENATA TK I III/d 3358 1842732633200012 431002700361 ASMUNI KEDIRI 10 05 1954 L PEMB.Pd. MADURETNO KEC. RINGINREJO DS. RINGINREJO DS. SAMBI KEC. M. RINGINREJO DS.SAMBI KEC. PD. S.I IV/b SDN JEMEKAN 1 09051302710847 10051302710903 10051302010027 TK YBPK GEDANGAN TK YBPK PURWOREJO JL.SULISTIYONO KEDIRI 25 3 1962 L PEMBINA Tk. WATES Jl. S. PD. SEKOLAHAN NO.Pd KEDIRI 26 12 1961 L PEMBINA TK. JL.I IV/b SDN SAMBI 2 3389 6249735637200000 430902700909 09051302710080 SRIAMAH.Pd KEDIRI 3 4 1953 L PEMBINA Tk. S. PAPAR DS. RINGINREJO DS.LAMIATI T.Pd KEDIRI 22 05 1958 P PEMBINA Tk. MADURETNO KEC.Pd KEDIRI 27 09 1961 P PEMBINA Tk.PD KEDIRI 13 7 1960 L PEMBINA Tk. BLITAR Pd DWI HAYATI. S.Pd. SAMBI KEC. JL. PAPAR DS. SEKOLAHAN NO.PAPAR DSN GEDANGAN KLAMPISAN KANDANGAN DS. PAPAR DS.I IV/b SDN SAMBI 1 3380 6341740642200010 150802700175 08051302710415 LULUK SUNARKO. JL. PEHWETAN KEC. S.I IV/B SDN PEHWETAN 2 3355 8448740642300013 1431102702470 11051302710511 SUKESI. PAPAR DS. NAMBAKAN KEC. PEHWETAN KEC. RINGINREJO DS. PEHWETAN KEC.S. S. PEHWETAN KEC.2009 01-03-1978 SMAN 1 KANDAT 10 August 2012 5 Tahap 3 1 RINGINREJO GURU KELAS PLPG 2009 01-02-1977 SMAN 1 KANDAT 10 August 2012 6 Tahap 3 1 RINGINREJO GURU KELAS PLPG 2009 01-03-1978 SMAN 1 KANDAT 10 August 2012 7 Tahap 3 1 RINGINREJO GURU KELAS PLPG 2009 01-12-1981 SMAN 1 KANDAT 10 August 2012 8 Tahap 3 1 RINGINREJO GURU KELAS PLPG 2009 01-01-1976 SMAN 1 KANDAT 10 August 2012 9 Tahap 3 1 RINGINREJO GURU KELAS PLPG 2009 01-03-1977 SMAN 1 KANDAT 10 August 2012 10 Tahap 3 1 WATES PORTOPOLIO 2008 . MOH. S. S. DAWUNG KEC. PAPAR DS DAWUHAN KIDUL.Pd KEDIRI 17 9 1957 P PEMBINA Tk. Pd KEDIRI 28 9 1957 P PEMBINA IV/A SDN MADURETNO I 3338 3652731631300000 1431102700436 11051302710596 ASFIATUN KEDIRI 20 3 1953 P PEMBINA IV/A SDN MADURETNO I 3339 2961738639200012 150802712137 08051302710076 SUGIYONO. MADURETNO KEC. PD. MADURETNO KEC. SEKOLAHAN NO.I IV/b SD BATUAJI 1 3377 5342731631200000 7051302700157 07051302700157 Drs. S. PAPAR DS.DEYENG KEC. Pd KEDIRI 21 4 1962 p PEMBINA IV/A SDN MADURETNO II 3344 4363742646300003 1431102702163 11051302710955 SIHINI. RINGINREJO DS. BATUAJI KEC. 70 PAPAR DS. RINGINREJO PAPAR GURU KELAS PLPG 2012 4/1/1991 SMAN I PURWOASRI 10 August 2012 18 Tahap 1 1 PAPAR GURU KELAS PLPG 2013 6/1/1986 SMAN I PURWOASRI 10 August 2012 19 Tahap 1 1 PAPAR GURU KELAS PLPG 2008 7/1/1979 SMAN I PURWOASRI 10 August 2012 20 Tahap 1 1 PAPAR GURU KELAS PLPG 2007 7/1/1979 SMAN I PURWOASRI 10 August 2012 1 Tahap 3 1 PAPAR GURU KELAS PLPG 2009 12/1/1981 SMAN I PURWOASRI 10 August 2012 2 Tahap 3 1 PAPAR GURU KELAS PLPG 2011 3/1/1987 SMAN I PURWOASRI 10 August 2012 3 Tahap 3 1 PAPAR GURU KELAS PLPG 2012 3/1/1983 SMAN I PURWOASRI 10 August 2012 4 Tahap 3 1 PAPAR GURU KELAS PLPG 2013 3/1/1988 SMAN I PURWOASRI 10 August 2012 5 Tahap 3 1 PAPAR GURU KELAS 01/04/1985 SMAN I PURWOASRI 10 August 2012 6 Tahap 3 1 PAPAR PENJASKES PLPG 2008 01/03/1983 SMAN I PURWOASRI 10 August 2012 7 Tahap 3 1 PAPAR GURU KELAS PORTOFOLIO 2009 01/03/1977 SMAN I PURWOASRI 10 August 2012 8 Tahap 3 1 PAPAR GURU KELAS PLPG 2011 01/04/1985 SMAN I PURWOASRI 10 August 2012 9 Tahap 3 1 PAPAR GURU KELAS PLPG 2011 01/03/1988 SMAN I PURWOASRI 10 August 2012 10 Tahap 3 1 PAPAR GURU KELAS PLPG 2011 01/03/1994 SMAN I PURWOASRI 10 August 2012 11 Tahap 3 1 PAPAR GURU PKn PORTOPOLIO 2007 01/03/1978 SMAN I PURWOASRI 10 August 2012 12 Tahap 3 1 PAPAR GURU KELAS PORTOPOLIO 2009 01/10/1980 SMAN I PURWOASRI 10 August 2012 13 Tahap 3 1 PAPAR GURU KELAS PLPG 2008 01/01/1982 SMAN I PURWOASRI 10 August 2012 14 Tahap 3 1 PAPAR GURU KELAS PLPG 2011 01/10/1980 SMAN I PURWOASRI 10 August 2012 15 Tahap 3 1 PAPAR GURU KELAS PLPG 2011 01/03/1983 SMAN I PURWOASRI 10 August 2012 16 Tahap 3 1 PAPAR GURU KELAS PLPG 2008 01/01/1982 SMAN I PURWOASRI 10 August 2012 17 Tahap 3 1 PAPAR GURU KELAS POTO FOLIO 2009 1-Jan-95 SMAN I PURWOASRI 10 August 2012 18 Tahap 3 1 PAPAR GURU KELAS FORTOFOLIO 2010 01/07/1977 SMAN I PURWOASRI 10 August 2012 19 Tahap 3 1 PLPG 2011 20-9-1992 SMAN I PURWOASRI 10 August 2012 20 Tahap 3 1 PLPG 2010 SMAN 1 KANDAT 10 August 2012 1 Tahap 1 1 SMAN 1 KANDAT 10 August 2012 2 Tahap 1 1 SMAN 1 KANDAT 10 August 2012 3 Tahap 1 1 KANDANGAN GURU KELAS GURU KELAS WATES PAUD/TK WATES GURU PLB PORTOFOLIO 2010 GURU KELAS PLPG 2011 18 JULI 1998 1 MARET 1987 17 JULI 2004 RINGINREJO GURU KELAS PLPG 2009 01-08-1994 SMAN 1 KANDAT 10 August 2012 4 Tahap 1 1 RINGINREJO GURU KELAS PLPG 2009 01-02-1987 SMAN 1 KANDAT 10 August 2012 5 Tahap 1 1 RINGINREJO GURU KELAS PLPG 2011 01-06-2003 SMAN 1 KANDAT 10 August 2012 6 Tahap 1 1 RINGINREJO GURU KELAS PLPG 2011 01-07-2000 SMAN 1 KANDAT 10 August 2012 7 Tahap 1 1 RINGINREJO GURU KELAS PLPG 2011 07-07-1985 SMAN 1 KANDAT 10 August 2012 8 Tahap 1 1 RINGINREJO GURU KELAS PORTOFOLIO 2006 04-01-1985 SMAN 1 KANDAT 10 August 2012 9 Tahap 1 1 RINGINREJO GURU KELAS PORTOFOLIO 2006 01-03-1977 SMAN 1 KANDAT 10 August 2012 10 Tahap 1 1 RINGINREJO GURU KELAS PLPG 2006 01-03-1978 SMAN 1 KANDAT 10 August 2012 11 Tahap 1 1 RINGINREJO GURU KELAS PLPG 2006 01-03-1978 SMAN 1 KANDAT 10 August 2012 12 Tahap 1 1 RINGINREJO GURU KELAS Fortofolio 2007 01-01-1982 SMAN 1 KANDAT 10 August 2012 13 Tahap 1 1 RINGINREJO GURU KELAS PORTOFOLIO 2007 03-01-1978 SMAN 1 KANDAT 10 August 2012 14 Tahap 1 1 RINGINREJO GURU KELAS PLPG 2007 01-01-1981 SMAN 1 KANDAT 10 August 2012 15 Tahap 1 1 RINGINREJO GURU KELAS PORTO FOLIO 2007 01-07-1979 SMAN 1 KANDAT 10 August 2012 16 Tahap 1 1 RINGINREJO GURU KELAS PLPG 2007 01-07-1978 SMAN 1 KANDAT 10 August 2012 17 Tahap 1 1 RINGINREJO GURU KELAS PLPG 2007 01-01-1975 SMAN 1 KANDAT 10 August 2012 18 Tahap 1 1 RINGINREJO GURU KELAS PLPG . MADURETNO KEC.I IV/b SDN SELODONO 3369 4663734636200000 150602701271 06051302700120 SUHARNO. PEHWETAN KEC. KEDIRI 1 12 1955 L PEMBINA Tk. PAPAR DESA PEHKULON KEC. 70 PAPAR DS.SD KEDIRI 10 02 1961 P PEMBINA TK.I IV/b SDN NAMBAKAN 3375 9138 7376 3820 0003 150702705811 07051302700301 SUWANDI.I IV/b SDN NAMBAKAN 3382 7745 7386 4020 0012 150802712310 08051302710372 IMAM KHOLIL.RINGINREJO DS.I IV/b SDN DAWUNG I 3384 6437 7376 3830 0003 4309 0270 0928 09051302710127 TUTIK RAHAYU.I IV/B SDN PEHWETAN 2 3353 7558739641200003 150802712232 11051302710504 MASDARYADI.I IV/B SDN. S. KEDIRI 14 5 1961 L PEMBINA IV/A SDN PEHWETAN 1 3347 5533 7336 3520 0013 430902700040 11051302711085 MAHMUD.Pd KEDIRI 15 01 1958 L PEMBINA TK. S. DAWUNG KEC. S. PAPAR DS. S. RINGINREJO DS. MADURETNO KEC.I IV/b SDN DAWUNG I 3376 7235933634200003 150702705788 07051302700261 IMAM MAWARDI. RINGINREJO DS. RINGINREJO DS.NAMBAKAN KEC.Pd.KEC PAPAR DS KWARON KEC.Pd MUNGIT KEDIRI 11 8 1954 L PENATA III/c TK DHARMA WANITA 3364 7442 7436 4530 0012 430902000041 090513302010010 SULASTRI KEDIRI 10 1 1965 P PEMBINA IV/a TK DHARMA WANITA 3365 3642 7436 4630 0072 1431102004696 11051302010013 MUSRIKAH KEDIRI 10 3 1965 P PENGATUR II/c TK DHARMA WANITA 3366 4252 7436 4620 0053 1431102000138 11051302010053 SUWONO KEDIRI 20 9 1965 L PENGATUR II/b TK DHARMA WANITA 3367 14497376 43300000 1431102004666 11051302010090 W. 70 PAPAR DS. RINGINREJO DS.SD KEDIRI 16 11 1962 P PEMBINA TK. RINGINREJO DS. SEKOLAHAN NO. RINGINREJO KEC.I IV/b SDN JEMEKAN 1 3381 9259739640300003 150802700076 08051302710151 TITIK SUTARTI.I IV/B SDN PEHWETAN 2 3352 7036736638200013 430902700105 11051302710811 DARMAJI. JEMEKAN KEC. SUHARTATIK MADURA 17 11 1959 P NON PNS - TK DHARMA WANITA 3368 7657 7406 4320 0002 150602701270 06051302700119 Drs. Pd KEDIRI 31 10 1964 P PEMBINA IV/A SDN MADURETNO II 3345 61557406 4320 0003 431002700192 10051302710655 AGUS SLAMET.I Dra. RINGINREJO DS. 70 PAPAR DS. JEMEKAN KEC. Pd KEDIRI 23 10 1964 P PEMBINA TK. PD. JL. PEHWETAN KEC. JL.PD MEGETAN 31 3 1956 L PEMBINA Tk. S. KEDIRI S. S. S. PD. Pd KEDIRI 29 6 1960 L PEMBINA TK.Pd KEDIRI 15 8 1953 P PEMBINA Tk.I IV/b SDN SUSUHBANGO 3371 8442732635020013 150602702553 06051302700123 KEDIRI 10 11 1954 L PEMBINA IV/a SDN BATUAJI II 3372 3540733636200003 150702704667 07051302700018 KEDIRI 08 12 1955 L PEMBINA Tk.I IV/b SDN RINGINREJO 2 3387 9254736638300003 430902701008 09051302710270 UMI SALAMAH. S.SUSUHBANGO KEC.I IV/b SDN DEYENG 1 3379 5847740641200012 150802700187 08051302710437 HERI SUJARWO. MADURETNO KEC. I IV/B SDN MADURETNO II 3340 4957737638000002 150702705806 07051302700294 25 6 1959 P PEMBINA TK.AGUNG 28 10 1955 p PEMBINA Tk. MA'SHUM. KEDIRI 23 8 1962 L PEMBINA IV/A SDN PEHWETAN 1 3346 1847 7396 4120 0022 150806112322 11051322010458 SISWANDI. DEYENG KEC. S.YUNUS KEDIRI 10 10 1953 L PEMBINA Tk. S. S. S. CHANAN. S. NAMBAKAN KEC.Ag KEDIRI 03 09 1955 L PEMBINA Tk. RAYA JOHO WATES KEDIRI DS. KEDIRI 20 4 1963 L PENATA III/C SDN PEHWETAN 1 3351 9447737638200002 150702704447 09051302710278 PURWOSANTOSO. SEGARAN KEC.Pd KEDIRI 03 05 1958 P PEMBINA Tk.SAMBI KEC. SELODONO KEC.SUSUHBANGO KEC. KEDIRI 11 8 1965 P PEMBINA IV/A SDN PEHWETAN 1 3350 9752741643200012 1431102702467 07051302700294 MOH.Pd KEDIRI 15 05 1962 L PEMBINA Tk. S. 70 PAPAR DS. PD.I IV/b SDN RINGINREJO I 3385 3557735637200013 430902700904 09051302710075 MUDJI UTOMO. PAPAR DS. RINGINREJO DS.

NGADILUWIH DS.Pd KEDIRI 17 05 1955 P PEMBINA TK. NGANCAR DESA MARGOURIP KEC. RINGINREJO DS. NGANCAR DESA SEMPU KEC. NGADILUWIH II 3439 2334739641300013 1431102701199 11051302710438 SRI BUKANTI KEDIRI 02 10 1961 P PEMBINA TK. NGADILUWIH DS. NGANCAR DESA MARGOURIP KEC. NGANCAR DS. SELODONO KEC.Pd. SELODONO KEC.Pd TUNIK TRI MAHARANI.I IV/b SDN SRIKATON 3393 5235-7316-3230-0003 430902701002 09051302710261 MUDJINAH. NGANCAR DESA SEMPU KEC. SELODONO KEC. I III/d SD N MARGOURIP I 3401 8055746648300013 1431102702191 11051302711270 KUSMIATI KEDIRI 23 07 1968 P PENATA TK.NGADILUWIH KEC. S. NGANCAR DESA JAGUL KEC.Pd AHMAD JAMHARIANTO.NGADILUWIH KEC. RINGINREJO DS. S.NGADILUWIH KEC. RINGINREJO DS. NGANCAR DESA NGANCAR KEC. SUTRISNO KEDIRI 18 09 1955 L PEMBINA TK. S. NAMBAKAN KEC. NGADILUWIH DS. NGANCAR DESA SEMPU KEC. I III/d SD N MARGOURIP I 3403 4547 7356 3630 0002 1431102705240 11051302710382 SUNDIYAH KEDIRI 15 02 1957 P PEMBINA IV/a SD N MARGOURIP II 3404 50357376 38300013 1431102702192 11051302710191 YULI ARDAENI KEDIRI 03 07 1959 P PEMBINA TK.Pd NGANJUK 04 06 1962 L PEMBINA IV/a SDN.I IV/b SDN SELODONO 3398 9751 7366 3830 0002 430902700072 09051302710173 INDRI ASTUTIK. RINGINREJO DS.I IV/b SD YBPK SINDUREJO TK DHARMA WANITA 1 NGANCAR TK DHARMA WANITA JAGUL TK DHARMA WANITA JAGUL TK DHARMA WANITA III BABADAN TK DHARMA WANITA KUNJANG KEC. I NON PNS - TK KM BADAL DS.I IV/b SDN SELODONO 3399 1449 7396 4020 0012 430902700111 09051302710259 MUDJIANTO. PURSINTO.Pd KEDIRI 03 09 1953 P PEMBINA Tk.PD KEDIRI 28 05 1962 P PEMBINA TK. S. SRIKATONRINGINREJO DS.I IV/b SDN. S. NGANCAR DESA SEMPU KEC.I IV/b SDN SUSUHBANGO 3394 3337-7316-3220-0003 430902700016 09051302710054 SANURI. S. NGADILUWIH DS. S. NGANCAR DESA KUNJANG KEC. I III/d SDN SEMPU II 3421 7860740642300002 150802700186 08051302710436 KUSEN.S. NGADILUWIH DS. KASAH. NGANCAR DESA SEMPU KEC.Pd MALANG 04 03 1962 L PEMBINA IV/a SD N SEMPU I 3414 6563739643300013 1431102702103 11051302711098 LILIK JAUHAROTIN. RINGINREJO DS.I IV/b SDN. NGANCAR DESA SEMPU KEC.Pd KUSMIARI. NGADILUWIH DS. NGANCAR DESA KUNJANG KEC. I III/d 3425 4249746649300013 430902000049 09051302010025 SUKARLIN KEDIRI 17 09 1968 P NON PNS - 3426 2060744647300013 431002002398 10051302010036 SRI SULASIH JOMBANG 28 07 1966 P NON PNS - 3427 1753752653300020 431002002404 10051302010042 KEDIRI 21 04 1974 P NON PNS - 3428 7356749652300003 431002002424 10051302010064 MADIUN 24 10 1971 P NON PNS - 3429 7544739641300023 1431102000267 11051302010112 KEDIRI 12 12 1961 P NON PNS - 3430 1143756657300013 141102000228 11051302010127 KEDIRI 11 08 1978 P NON PNS - 3431 5537730631300003 431002702753 10051302710645 ENDANG SETYOWATI DWI SISWAHJUNI AMANSARI BUDIARTI.Pd SUPRIHATIN. NGANCAR DESA MARGOURIP KEC. I III/d SD N SEMPU I 3415 6044737639300043 150702705827 07051302700335 Hj. NGADILUWIH RINGINREJO GURU KELAS PORTOFOLIO 2009 01-12-1981 SMAN 1 KANDAT 10 August 2012 11 Tahap 3 1 RINGINREJO GURU KELAS PLPG 2009 03-01-1977 SMAN 1 KANDAT 10 August 2012 12 Tahap 3 1 RINGINREJO GURU KELAS PLPG 2009 10-01-1980 SMAN 1 KANDAT 10 August 2012 13 Tahap 3 1 RINGINREJO GURU KELAS PLPG / 2009 01-12-1981 SMAN 1 KANDAT 10 August 2012 14 Tahap 3 1 RINGINREJO GURU KELAS Porto Folio / 2009 01-12-1975 SMAN 1 KANDAT 10 August 2012 15 Tahap 3 1 RINGINREJO GURU KELAS PLPG 2009 01-07-1979 SMAN 1 KANDAT 10 August 2012 16 Tahap 3 1 RINGINREJO GURU KELAS PLPG 2009 01-10-1980 SMAN 1 KANDAT 10 August 2012 17 Tahap 3 1 RINGINREJO GURU KELAS PLPG/2009 03-03-1977 SMAN 1 KANDAT 10 August 2012 18 Tahap 3 1 RINGINREJO GURU KELAS Fortofolio/2009 07-01-1979 SMAN 1 KANDAT 10 August 2012 19 Tahap 3 1 RINGINREJO GURU KELAS Fortofolio/2009 12-01-1981 SMAN 1 KANDAT 10 August 2012 20 Tahap 3 1 NGANCAR GURU KELAS PLPG THn 2011 01-04-1985 SMAN I WATES 10 August 2012 1 Tahap 1 1 NGANCAR GURU KELAS PLPG THn 2011 01-12-1991 SMAN I WATES 10 August 2012 2 Tahap 1 1 NGANCAR GURU KELAS PLPG THn 2011 01-12-1991 SMAN I WATES 10 August 2012 3 Tahap 1 1 NGANCAR GURU KELAS PLPG THn 2011 01-01-1982 SMAN I WATES 10 August 2012 4 Tahap 1 1 NGANCAR GURU KELAS PLPG THn 2011 01-03-1978 SMAN I WATES 10 August 2012 5 Tahap 1 1 NGANCAR GURU KELAS PLPG THn 2011 01-01-1982 SMAN I WATES 10 August 2012 6 Tahap 1 1 NGANCAR GURU KELAS 01-11-1991 SMAN I WATES 10 August 2012 7 Tahap 1 1 NGANCAR GURU KELAS 01-03-1977 SMAN I WATES 10 August 2012 8 Tahap 1 1 NGANCAR GURU KELAS 01-10-1980 SMAN I WATES 10 August 2012 9 Tahap 1 1 NGANCAR GURU KELAS 01-01-1982 SMAN I WATES 10 August 2012 10 Tahap 1 1 NGANCAR GURU KELAS 01-03-1978 SMAN I WATES 10 August 2012 11 Tahap 1 1 NGANCAR GURU KELAS PLPG THn 2011 LULUS PORTO FOLIO THn 2010 LULUS PORTO FOLIO THn 2007 LULUS PORTO FOLIO THn 2010 LULUS PORTO FOLIO THn 2010 PLPG THn 2011 01-10-1980 SMAN I WATES 10 August 2012 12 Tahap 1 1 NGANCAR GURU KELAS PLPG THn 2011 01-03-1988 SMAN I WATES 10 August 2012 13 Tahap 1 1 NGANCAR GURU KELAS PLPG THn 2011 01-04-1985 SMAN I WATES 10 August 2012 14 Tahap 1 1 NGANCAR GURU KELAS 01-03-1991 SMAN I WATES 10 August 2012 15 Tahap 1 1 NGANCAR GURU KELAS 01-10-1980 SMAN I WATES 10 August 2012 16 Tahap 1 1 NGANCAR GURU KELAS 01-01-1982 SMAN I WATES 10 August 2012 17 Tahap 1 1 NGANCAR PLPG THn 2011 LULUS PORTO FOLIO THn 2007 LULUS PORTO FOLIO THn 2010 PLPG THn 2008 01-12-1981 SMAN I WATES 10 August 2012 18 Tahap 1 1 01-03-1983 SMAN I WATES 10 August 2012 19 Tahap 1 1 NGANCAR GURU KELAS GURU BID. I IV/b SD N MARGOURIP II 3405 6657 7366 3820 0002 1431102705241 11051302710391 WINARTO BLITAR 25 03 1958 L PEMBINA IV/a SD N MARGOURIP II 3406 1234742643300023 1431102702193 11051302710390 MURTIANI KEDIRI 02 09 1964 P PENATA TK.STUDI PLPG THn 2011 PENJASKES GURU KELAS PLPG THn 2011 01-03-1991 SMAN I WATES 10 August 2012 20 Tahap 1 1 NGANCAR GURU KELAS PLPG THn 2011 01-03-1991 SMAN I WATES 10 August 2012 1 Tahap 3 1 NGANCAR GURU KELAS PLPG THn 2008 01-03-1983 SMAN I WATES 10 August 2012 2 Tahap 3 1 NGANCAR GURU KELAS PLPG THn 2010 01-04-1985 SMAN I WATES 10 August 2012 3 Tahap 3 1 NGANCAR GURU KELAS PLPG THn 2011 01-03-1994 SMAN I WATES 10 August 2012 4 Tahap 3 1 NGANCAR GURU KELAS PLPG THn 2007 09-01-1985 SMAN I WATES 10 August 2012 5 Tahap 3 1 NGANCAR GURU KELAS PLPG THn 2009 01-06-2003 SMAN I WATES 10 August 2012 6 Tahap 3 1 NGANCAR GURU KELAS PLPG THn 2010 01-07-2000 SMAN I WATES 10 August 2012 7 Tahap 3 1 NGANCAR GURU KELAS PLPG THn 2010 01-07-2000 SMAN I WATES 10 August 2012 8 Tahap 3 1 NGANCAR GURU KELAS PLPG THn 2010 01-07-2003 SMAN I WATES 10 August 2012 9 Tahap 3 1 NGANCAR GURU KELAS PLPG THn 2011 01-07-1992 SMAN I WATES 10 August 2012 10 Tahap 3 1 NGANCAR GURU KELAS PLPG THn 2011 03-01-1955 SMAN I WATES 10 August 2012 11 Tahap 3 1 NGADILUWIH GURU KELAS GURU NGADILUWIH PENJASKES NGADILUWIH GURU KELAS PLPG 2010 01 PEB 1974 SMAN I WATES 10 August 2012 12 Tahap 3 1 PLPG 2010 01 APR 1985 SMAN I WATES 10 August 2012 13 Tahap 3 1 PLPG 2011 01 MRT 1978 SMAN I WATES 10 August 2012 14 Tahap 3 1 NGADILUWIH GURU KELAS PLPG 2011 01 JUL 1979 SMAN I WATES 10 August 2012 15 Tahap 3 1 NGADILUWIH GURU KELAS PLPG 2011 01 MRT 1983 SMAN I WATES 10 August 2012 16 Tahap 3 1 NGADILUWIH GURU KELAS PLPG 2011 01 AGS 1993 SMAN I WATES 10 August 2012 17 Tahap 3 1 NGADILUWIH GURU KELAS PLPG 2007 01 JUL 1978 SMAN I WATES 10 August 2012 18 Tahap 3 1 NGADILUWIH GURU KELAS PLPG 2010 01 DES 1975 SMAN I WATES 10 August 2012 19 Tahap 3 1 NGADILUWIH GURU KELAS PLPG 2011 01 JAN 1982 SMAN I WATES 10 August 2012 20 Tahap 3 1 NGADILUWIH GURU KELAS PLPG 2011 18 JULI 1988 SMPN I NGADILUWIH 10 August 2012 1 Tahap 1 1 NGADILUWIH GURU KELAS PLPG 2011 01 JAN 2007 SMPN I NGADILUWIH 10 August 2012 2 Tahap 1 1 NGADILUWIH GURU KELAS PLPG 2011 16 JULI 1989 SMPN I NGADILUWIH 10 August 2012 3 Tahap 1 1 NGANCAR .Pd KEDIRI 20 5 1953 P PEMBINA Tk. S. NGANCAR DESA SEMPU KEC. S.Pd KEDIRI 09 09 1959 L PEMBINA Tk.Pd KEDIRI 19 4 1958 P PEMBINA Tk. NGANCAR DESA MARGOURIP KEC. NGADILUWIH I 3434 0055738639300013 1431102702256 11051302710242 SITI RAHAYU KEDIRI 23 07 1960 P PEMBINA TK.Pd. S.S. NGANCAR DESA MARGOURIP KEC. NGANCAR DESA BABADAN KEC.S. I III/d SDN SEMPU II 3420 2142744646200023 1431102702710 11051302711157 KEDIRI 10 08 1966 L PENATA TK. NAMBAKAN KEC. NGADILUWIH DS. BADAL KEC.Pd KEDIRI 31 12 1961 P PENATA TK.PAUD SRI MUDJIATI KEDIRI 05 12 1952 P PEMBINA TK. S. NGANCAR DESA SUGIHWARAS KEC. NGADILUWIH DS. NGANCAR DESA MARGOURIP KEC.NGADILUWIH KEC. S. RINGINREJO DS. NGADILUWIH DS. NGANCAR DESA MARGOURIP KEC. NGANCAR DESA KUNJANG KEC.Pd KEDIRI 05 10 1953 L PEMBINA IV/a SDN SUSUHBANGO 3395 0636737638300012 430902700954 09051302710172 SUDARYATI. NGADILUWIH I 3437 725073363500003 150702705787 07051302700260 Drs. I IV/b SD N SEMPU I 3416 5062740642300013 431002700119 10051302710309 SRINGATI KEDIRI 26 07 1962 P PEMBINA IV/a SD N SEMPU I 3417 7044738640200013 150802700059 08051302710119 TUTUT ENDIARTO.Pd SUYATNO KEDIRI 28 12 1958 L PEMBINA IV/a SD N MARGOURIP III 3410 1845732634300002 431002700368 10051302710924 KEDIRI 13 05 1954 P PEMBINA TK.Pd KEDIRI 17 1 1961 L PEMBINA IV/a SDN SELODONO 3400 354741643200033 143102702190 11051302710578 DARSUK KEDIRI 12 12 1963 L PENATA TK. KEDIRI 06 02 1956 P PEMBINA Tk. NGANCAR DESA KUNJANG KEC.NGADILUWIH KEC. NGADILUWIH DS. I IV/b SD N MARGOURIP III 3411 0447733635200013 1431102702194 11051302710266 KEDIRI 15 11 1955 L PEMBINA IV/a SD N MARGOURIP III 3412 6756740642300022 1431102705242 11051302710898 SINTO RESMI YATIRAN AL PRIYANTO BADUR HANAFI. NGADILUWIH I 3435 2938736637300012 1431102702257 11051302710471 KAMSIATI KEDIRI 06 06 1958 P PEMBINA IV/a SDN. SUSUHBANGO KEC. NGADILUWIH I 3436 6658740641200002 1431102702258 11051302711296 Drs. NGANCAR DESA MARGOURIP KEC. SUSUHBANGO KEC.S.I IV/b SDN NAMBAKAN 3397 7852 7316 3330 0002 430902700911 09051302710082 SRI MULYANINGSIH. S. NGANCAR DESA MARGOURIP KEC. S. BADALPANDEAN KEC. NGANCAR DESA JAGUL KEC. I IV/b SD N MARGOURIP II 3408 6037735636300013 150702704477 07051302700342 KEDIRI 05 07 1957 P PEMBINA TK. S. RINGINREJO DS. JEMEKAN KEC. NGADILUWIH DS. MU'ARIFYN KEDIRI 26 03 1962 L PENATA III/c SDN. RINGINREJO DESA MARGOURIP KEC. NGANCAR DESA MARGOURIP KEC.Pd KEDIRI 14 07 1962 P PENATA TK.NGADILUWIH KEC. I IV/b SD N MARGOURIP II 3409 2560736641200000 431002700074 10051302710206 SRI YATINI ROMI SULISTYOWATI. NGADILUWIH II 3440 8841734636300012 1431102000114 11051302010104 MASRIAH KEDIRI 09 05 1956 P - TK KM BADALPANDEAN 3441 1160742643300073 1431102000106 11051302010050 UMI NAFI'AH KEDIRI 28 08 1964 P II/b TK KM BADAL 3442 6933737641300002 1431102000105 110513202010106 SITI MASFIAH KEDIRI 01 06 1959 P NON PNS PENGATUR MUDA TK. I IV/b SD YBPK SINDUREJO 3422 5340733636200003 431002702637 10051302710444 SAPTO WIDAKSONO KEDIRI 08 10 1955 L PEMBINA IV/a SD YBPK SINDUREJO 3423 0137746648300033 1431102702199 11051302711403 YEDI UDI ASTITI. NGANCAR DESA MARGOURIP KEC. I III/d SD N MARGOURIP I 3402 5550742646200003 14311027052439 11051302711249 AGUS ABDIONO KEDIRI 18 12 1964 L PENATA TK.I IV/b SDN.I IV/b SDN. S.NGANCAR TK DHARMA WANITA 1 BABADAN TK DHARMA WANITA 1 SUGIHWARAS SDN.NGADILUWIH KEC.I IV/b SDN NAMBAKAN 3396 9241737639200073 430902700976 09051302710215 MUKLISON. NGADILUWIH II 3438 3656731633300002 431002702812 10051302710753 TATIK SUDARYATI KEDIRI 24 03 1953 P PEMBINA TK.Pd KEDIRI 05 05 1953 L PEMBINA Tk.Pd KEDIRI 12 07 1960 L PEMBINA IV/a SDN SEMPU II 3418 8450737639200003 1431122002711 11051322010477 EKO SUHARDIONO KEDIRI 18 11 1959 L PEMBINA IV/a SDN SEMPU II 3419 3948741642200012 143110270279 11051302711117 SEMARANG 16 06 1963 L PENATA TK.NGADILUWIH KEC. NGANCAR DESA MARGOURIP KEC. NGADILUWIH I 3433 4557735637300023 1431102702255 11051302710168 WIHARTINI KEDIRI 25 12 1957 P PEMBINA IV/a SDN. BADAL KEC. NGADILUWIH I 3432 9936740642200012 431022003290 10051322011006 SISWINARKO. S. NGANCAR DESA BABADAN KEC.Pd MAKASAR 24 04 1962 P PEMBINA IV/a SD N MARGOURIP III 3413 4636740643200002 1431102702706 11051302710562 SUBOWO. S. SRIKATONRINGINREJO DS.Pd KEDIRI 11 04 1961 P PEMBINA IV/a SDN JEMEKAN 2 3391 1837731631200002 4309022700910 09051302710081 MOH. NGANCAR DESA SEMPU KEC. S.Pd KEDIRI 04 03 1959 P PEMBINA Tk.PD SD KEDIRI 05 08 1968 P PENATA III/c 3424 3046740644300003 150702011210 07051302000102 AMINI.NGADILUWIH KEC. S.I IV/b SDN SRIKATON 3392 3538734637300002 430902700975 09051302710214 SRI SUPARTI.3390 9743739640300010 430902700126 09051302710012 SITI PUTIAT. I III/d SD N MARGOURIP II 3407 3233734636300003 431002700348 10051302710880 KEDIRI 01 09 1956 P PEMBINA TK. S.

3495 0545 7356 3730 0013 430902701039 9051302710325 ENDANG RIBUT.SELOSARI KEC. S. S. KANDAT GURU KELAS KANDAT DS. I PEMBINA TK. PELAS KEC. MOCH.Pd. BLITAR 8 2 1959 P Pembina IV / a SDN KANDAT 1 3458 9633 7386 4020 0012 1507 0270 5854 07051302700012 03 1960 L PEMBINA IV / a SDN KARANGREJO 1 150702705084 07051302700255 10 10 1959 L PEMBINA TK.Pd SITI AMINAH S. 430902700905. KANDAT KEC. S. BAHRUDIN. S. TALES I 3448 2034738640200023 150602702064 06051302700098 LAILI KHUMAIDAH.Pd KEDIRI 5 10 1957 P 3487 1238 7406 4220 0013 150802712356 8051302710453 SUYANTO.Pd SUMENEP 24 11 1963 L PEMBINA IV/A SDN TEGALAN 3453 9454736638200000 150702705803 07051302700286 SUPIYAN.Pd KEDIRI 05 12 1961 L Pembina IV / a SDN KANDAT 3 3475 2455738641200002 150802712305 08051302710366 BAMBANG EKO WINARTO NGAWI 23 01 1960 L PEMBINA IV/A SDN RINGINSARI 1 3476 0538739641200022 150802712237 08051302710242 PM WAHYUDI MAKASAR 06 02 1961 L PEMBINA IV/A SDN RINGINSARI 1 3477 6054740643200003 150802700142 08051302710323 Drs. S. S. I IV/b SDN NGRECO 3468 9753 7406 4120 0012 1508 0270 0136 08051302710309 Drs. KANDAT KEC. SUGENG HARIYADI KEDIRI 21 04 1962 L PEMBINA Tk.Pd. REMBANG KEC. S. KANDAT GURU KELAS KANDAT DS.Pd.Pd. KANDAT GURU KELAS KANDAT DS.Pd KEDIRI 10 4 1954 L PEMBINA IV/a SDN CENDONO 3466 0542738640300023 150802712204 08051302710205 SRI SUMARNI. PELAS II DS. I IV/b SDN CENDONO 3460 8744 7396 4030 0010 1508 0271 2247 08051302710256 BLITAR BANYUWAN GI KEDIRI 01 3459 9342273763820000' EKO PURWANTO.PULE KEC. NGADILUWIH GURU KELAS NGADILUWIH DS. S.Pd KEDIRI 19 12 1958 L IV/A SDN MOJOSARI 2 3485 6039 7406 4220 0013 431002700151 10051302710382 MOH. PELAS KEC. I PEMBINA TK.Pd KEDIRI 6 9 1962 L 3488 1038 7346 3520 0023 150602702071 06051302700121 SUHARDJITO. KANDAT GURU KELAS KANDAT DESA SELOSARI KANDAT GURU KELAS KEC. PELAS KEC.KEC KANDAT GURU KELAS KANDAT DS. SUMBERJO KEC. NGRECO KEC.Pd SITI AMINAH DIEN AFRINA WARSIDI. KRAS KRAS GURU KELAS PLPG 2009 01-01-1982 SMPN I RINGINREJO 10 August 2012 16 Tahap 1 1 SDN NGRECO PLPG/ 2006 FORTOFOLIO 2006 PORTOFOLIO 2006 PORTOFOLIO 2006 PLPG 2006 PLPG TH.KRAS DS. Pd MOH. KANDAT PKN KANDAT DS. PELAS KEC. KANDAT GURU KELAS KANDAT DS. PELAS KEC. S. REJOMULYO KEC. KANDAT GURU KELAS KANDAT DS.Pd 12 4 1961 P PEMBINA IV a SDN KARANGREJO 2 3461 5837739641200022 150802700110 08051302710265 SUHERWINDRO .KANDAT KANDAT GURU KELAS DS.Pd NON PNS PENGATUR MUDA TK.Pd BAMBANG RUSMANTO. I IV/ B SDN BLABAK II 3463 766173864030002 150802712209 08051302710210 PUJI RAHAYU. KEDIRI 3494 7153 7306 3130 0003 1431102705330 11051302710256 AGUSTINA.I IV / B SDN PULE 2 3449 6637 7406 4120 0012 1506 0270 1262 06051302700100 IKTIARNO. NGADILUWIH GURU KELAS NGADILUWIH DS. NGRECO KEC.I 3489 9034 7416 4330 0013 431002702683 10051302010520 PUJI RAHAYU.MOJOSARI KEC. NGLETIH KEC.KANDAT CENDONO KEC. YASIN.BLABAK KEC.Pd KEDIRI 17 05 1968 P II/b TK KM 6 REMBANG II 3446 383748650300112 1431102004661 11051302010122 KEDIRI 04 05 1970 P - TK KM SEKETI 3447 1434746647300003 1431102702748 11051302710678 KEDIRI 02 11 1968 P PEMBINA IV/A SDN. S. KANDAT GURU KELAS KANDAT DS. S. BLABAK KEC. PELAS II DS. SURATINAH. KANDAT KEC.M.KANDAT DS. KANDAT GURU KELAS KANDAT DS. BLITAR TULUNGAG UNG PLPG 2011 01 JUN 2003 SMPN I NGADILUWIH 10 August 2012 4 Tahap 1 1 PLPG 2011 01 APR 1972 SMPN I NGADILUWIH 10 August 2012 5 Tahap 1 1 PLPG 2011 01 JUNI 2003 SMPN I NGADILUWIH 10 August 2012 6 Tahap 1 1 PLPG 2011 18 JULI 1993 SMPN I NGADILUWIH 10 August 2012 7 Tahap 1 1 PLPG 2011 01 DES 1991 01 DESEMBER 1981 01 JANUARI 1982 01 JULI 1979 SMPN I NGADILUWIH 10 August 2012 8 Tahap 1 1 SMPN I NGADILUWIH 10 August 2012 9 Tahap 1 1 SMPN I NGADILUWIH 10 August 2012 10 Tahap 1 1 SMPN I NGADILUWIH 10 August 2012 11 Tahap 1 1 01 JULI 1977 SMPN I NGADILUWIH 03 January SMPN I NGADILUWIH 1983 01 JULI 1979 SMPN I NGADILUWIH 10 August 2012 12 Tahap 1 1 10 August 2012 13 Tahap 1 1 10 August 2012 14 Tahap 1 1 1 JULI 1979 01 OKTOBER 1980 01 MARET 1983 07 January 1979 01 DESEMBER 1981 03 January 1978 I JAN 1982 01 JANUARI 1982 01 MARET 1983 01 JANUARI 1982 01 JANUARI 1982 02 January 1977 04 June 1905 01 January 1982 01 OKTOBER 1982 01 JULI 1977 01 MARET 1983 01 March 1983 12 January 1981 12 January 1981 03 January 1983 01 MARET 1983 01 JANUARI 1982 01 MARET 1983 01 DESEMBER 1981 01 JANUARI 1982 01-03-1988 SMPN I NGADILUWIH 10 August 2012 15 Tahap 1 1 SMPN I NGADILUWIH 10 August 2012 16 Tahap 1 1 SMPN I NGADILUWIH 10 August 2012 17 Tahap 1 1 SMPN I NGADILUWIH 10 August 2012 18 Tahap 1 1 SMPN I NGADILUWIH 10 August 2012 19 Tahap 1 1 SMPN I NGADILUWIH 10 August 2012 20 Tahap 1 1 SMP N I NGADILUWIH 10 August 2012 1 Tahap 3 1 SMP N I NGADILUWIH 10 August 2012 2 Tahap 3 1 SMPN I NGADILUWIH 10 August 2012 3 Tahap 3 1 SMPN I NGADILUWIH 10 August 2012 4 Tahap 3 1 SMPN I NGADILUWIH 10 August 2012 5 Tahap 3 1 SMPN I NGADILUWIH 10 August 2012 6 Tahap 3 1 SMPN I NGADILUWIH 10 August 2012 7 Tahap 3 1 SMPN I NGADILUWIH 10 August 2012 8 Tahap 3 1 SMPN I NGADILUWIH 10 August 2012 9 Tahap 3 1 SMPN I NGADILUWIH 10 August 2012 10 Tahap 3 1 SMPN I NGADILUWIH 10 August 2012 11 Tahap 3 1 SMPN I NGADILUWIH 10 August 2012 12 Tahap 3 1 SMPN I NGADILUWIH 10 August 2012 13 Tahap 3 1 SMPN I NGADILUWIH 10 August 2012 14 Tahap 3 1 SMPN I NGADILUWIH 10 August 2012 15 Tahap 3 1 SMPN I NGADILUWIH 10 August 2012 16 Tahap 3 1 SMPN I NGADILUWIH 10 August 2012 17 Tahap 3 1 SMPN I NGADILUWIH 10 August 2012 18 Tahap 3 1 SMPN I NGADILUWIH 10 August 2012 19 Tahap 3 1 SMPN I NGADILUWIH 10 August 2012 20 Tahap 3 1 SMPN I RINGINREJO 10 August 2012 1 Tahap 1 1 01-06-1986 SMPN I RINGINREJO 10 August 2012 2 Tahap 1 1 GURU KELAS SD PORTOFOLIO 2009 01-07-1978 SMPN I RINGINREJO 10 August 2012 3 Tahap 1 1 KRAS GURU KELAS SD PLPG 2009 01-12-181 SMPN I RINGINREJO 10 August 2012 4 Tahap 1 1 MOJOSARI . KARANGREJO KEC.Pd SRI BANUN S. I PEMBINA IV/a 3481 2938 7416 4230 0020 Dra.Pd KEDIRI 29 3 1960 P PEMBINA TK.S.I IV/B SDN SUMBERJO 2 3456 1841742642200002 150602702551 06051302700102 Drs. SUTOYO KEDIRI 09 05 1964 L PEMBIINA IA/A SDN BLABAK II 3457 9540 4376 3830 0002 150702705805 07051302700289 NUNUK SRIGATI. S Pd MUKTIASIH KEDIRI 12 3493 3256 7336 3520 0003 150702705740 7051302700177 SUTJIPTO.KRAS KRAS GURU KELAS PLPG 2011 01-03-187 SMPN I RINGINREJO 10 August 2012 12 Tahap 1 1 12 1964 P PENATA III/C SDN. TALES KEC. I IV / B SDN SUMBERJO 1 3454 4341 7376 3920 0010 1507 0270 4463 07051302700303 Drs KARJONO KEDIRI 9 10 1959 L PEMBINA TK I IV b SDN KARANGREJO 2 3455 2944738639200010 150702704483 07051302700353 BUDI EKO WARDOYO. KARANGREJO KEC.KRAS KRAS GURU KELAS PLPG 2011 01-01-1982 SMPN I RINGINREJO 10 August 2012 11 Tahap 1 1 1963 P PEMBINA IV/A SDN. RINGINSARI KANDAT GURU KELAS KEC. S Pd KEDIRI 02 07 1963 P 3490 2449 7326 3320 0003 1431102705306 11051302710371 KEDIRI 17 11 1954 3491 7851 7416 4430 0002 1431102702471 11051302710761 SURABAYA 19 05 3492 3544 7426 4630 0013 1431102702427 11051302711342 KIRMADI SRI WAHYUNI WULANDARI.S. TEGALAN KEC.S.S. KANDAT GURU KELAS KANDAT DESA SELOSARI KANDAT GURU KELAS KEC.Pd KEDIRI 20 7 1959 L PEMBINA TK. KRAS KRAS GURU KELAS PLPG 2008 1-3-1983 SMPN I RINGINREJO 10 August 2012 8 Tahap 1 1 IV/B SDN.Pd. KRAS DS.M. KARANGREJO KEC.I IV/b SDN SELOSARI I 3465 6742732635200002.Pd KEDIRI 12 06 1960 L PEMBINA TK. KANDAT GURU KELAS KANDAT DS. AGUNG 17 05 1961 P PEMBINA TK. NGADILUWIH GURU KELAS NGADILUWIH DS. REJOMULYO KEC.Pd KEDIRI 24 04 1962 L PEMBINA IV / a SDN KARANGREJO 1 3471 6342738642200003 150806112309 08051306110370 KEDIRI 10 10 1960 L PENATA TK. KANDAT KEC.KRAS KRAS 3483 6450 7366 3820 0003 430902701006 9051302710267 SUKARNI. ENDAH PUSPITOWATI. NGADILUWIH DS.S. I IV / b SDN KARANGREJO 1 3469 6644 7346 3620 0012 1507 0270 8944 07051302700213 KARYONO. SEKETI KEC. I III/d 3472 9942 7386 4020 0012 150802700058 08051302710116 KEDIRI 10 6 1960 L Pembina Tk. S. SYAFI'I.Pd KEDIRI 22 11 1958 L PEMBINA TK.KRAS KRAS GURU KELAS SD PLPG 2011 3482 4946 7396 3930 0002 430902700083 9051302710195 KEDIRI 14 06 1961 P PEMBINA PEMBINA TK. JASMANI KANDAT DS.Pd KEDIRI 18 11 1958 L PEMBINA IV/A SDN MOJOSARI 2 MOJOSARI .Pd KEDIRI 05 05 1961 L PEMBINA TK. ENDANG S DWI WAHYU JATMIKA. Pd T. PELAS KEC. PELAS II DS.Pd KEDIRI 5 5 1958 L PEMBINA TK .Pd KEDIRI 10 12 1960 P PEMBINA TK I IVB SDN SELOSARI 3 3467 8849739641300000 150802700111 08051302710269 SUKARTIN. NGADILUWIH KEC. SPd KEDIRI 12 03 1956 L PEMBINA IV / a SDN KARANGREJO 1 3470 1756 7405 4120 0012 1508 0271 2342 08051302710430 SUKARMANTO.KANDAT DS. 09051302710076 DJUMADITO.KANDAT DS. KANDAT GURU KELAS KANDAT DS. PELAS KEC. REJOMULYO KEC. S. REMBANGKEPUH NGADILUWIH GURU KELAS KEC. 2008 PLPG 2008 PLPG 2008 PLPG 2008 PORTOFOLIO 2008 FORTOFOLIO 2008 PLPG 2008 PLPG 2008 PLPG 2008 Portofolio 2008 Portofolio 2008 PLPG 2008 PLPG 2008 PLPG 2008 PORTOFOLIO 2008 PLPG 2008 PLPG 2008 PLPG 2011 . BLABAK KEC. KANDAT GURU KELAS KANDAT DS.Pd KEDIRI 7 7 1962 L IV/B 3486 6337 7356 3730 0013 150702705757 7051302700215 MUNAYAH.Pd. KANDAT KANDAT GURU KELAS DS.KRAS 3484 7551 7366 3820 0003 430902700949 9051302710167 SUYONO. BLABAK KEC. S. KANDAT KANDAT GURU KELAS DS.S. I IV/b SDN NGLETIH 3462 3357739641200013 150802712317 08051302710381 Drs. KANDAT GURU KELAS KANDAT DS. PELAS KEC. S.Pd. S.Pd BLITAR 03 01 1958 L PEMBINA TK I IV/b SDN BLABAK I 3452 3456741641200003 150602702065 06051302700103 SANTOSO. S. KANDAT GURU KELAS KANDAT DS. PELAS II KRAS GURU KELAS PLPG 2011 01-03-1994 SMPN I RINGINREJO 10 August 2012 13 Tahap 1 1 24 09 1955 L PEMBINA TK I IV/b SDN REJOMULYO I KRAS GURU KELAS PLPG 2007 01-01-1976 SMPN I RINGINREJO 10 August 2012 14 Tahap 1 1 21 08 1952 P PEMBINA TK I IV/b SDN REJOMULYO I KRAS GURU KELAS PLPG 2011 01-10-1980 SMPN I RINGINREJO 10 August 2012 15 Tahap 1 1 13 12 1957 P PEMBINA TK I IV/b SDN REJOMULYO I DS. I IV / B SDN SUMBERJO 1 3464 8052737639200010 150802712196 08051302710189 MOCH. KRAS DS. BLABAK KEC. RINGINSARI KANDAT GURU KELAS KEC.Pd. S.I IV/b SDN SELOSARI I 3451 5435736637200002 150602701261 06051302700099 JUWARNO. I PEMBINA TK. S.KRAS KRAS GURU KELAS PLPG 2010 01-04-1985 SMPN I RINGINREJO 10 August 2012 10 Tahap 1 1 L PEMBINA IV/A SDN.SUMBERJO. KANDAT GURU KELAS KANDAT DS. NGADILUWIH GURU KELAS NGADILUWIH DS. KANDAT KANDAT GURU KELAS DS. KARANGREJO KEC. SUMBERJO KEC. KARANGREJO KEC. KANDAT GURU KELAS KANDAT DS.Pd KEDIRI 05 03 1962 L PEMBINA IV / a SDN KARANGREJO 1 3450 2837736638200020 150 602 702 464 06051302700101 ABDUL PATAH.S. KARANGREJO KEC. JAMHURI KEDIRI 25 10 1961 L PEMBINA TK. S. KANDAT GURU KELAS KANDAT CENDONO KEC. S. KRAS KRAS GURU KELAS PLPG 2007 1-7-1977 SMPN I RINGINREJO 10 August 2012 7 Tahap 1 1 IV/B SDN PELAS I DS. S. 2007 PORTO FOLIO 2007 PORTOFOLIO 2007 PLPG 2007 PLPG 2007 PLPG 2007 PLPG 2007 PLPG 2008 PORTOFOLIO 2008 PLPG 2008 PLPG TH.KRAS KRAS GURU KELAS IV/A SDN MOJOSARI 2 MOJOSARI . PELAS II DS.KRAS KRAS GURU KELAS SD PLPG 2009 01-07-1979 SMPN I RINGINREJO 10 August 2012 5 Tahap 1 1 SDN PELAS I DS. SHOHIB EFFENDI. I IV / b SDN KANDAT 1 3473 3955 7396 3930 0002 150802700072 08051302710142 SODERI. KANDAT GURU KELAS KANDAT DS. SUKIRNO KEDIRI 22 07 1962 L PEMBINA TK I IV/b SDN BLABAK I 3478 2645740641300022 150802712178 08051302710156 SUCIATI. KANDAT PEND. KANDAT KANDAT GURU KELAS DS. KARANGREJO KEC.S.BLABAK KEC. S. KRAS KRAS GURU KELAS PLPG 2010 1-3-1983 SMPN I RINGINREJO 10 August 2012 6 Tahap 1 1 IV/B SDN PELAS I DS.KRAS KRAS GURU KELAS PLPG 2007 01-01-1982 SMPN I RINGINREJO 10 August 2012 9 Tahap 1 1 PEMBINA IV/A SDN. KANDAT GURU KELAS KANDAT DS. KEDIRI 23 6 1961 P Pembina IV / a SDN KANDAT 1 3474 1537739643200003 150802712324 08051302710391 MOCH.Pd KEDIRI 13 03 1962 P PEMBINA IV/a SDN BLABAK I 3479 1534736640300002 150802712186 08051302710175 KEDIRI 02 02 1982 P PEMBINA TK I IV/b SDN BLABAK I 3480 2341 7426 4420 0013 1431102702226 11051302710952 KEDIRI 09 10 1964 L SD NEGERI MOJOSARI I 1431102702225 11051302710631 KEDIRI 05 06 1963 P IV/B SDN MOJOSARI 2 MOJOSARI .S.Pd DS.3443 3357747649300073 1431102000113 11051302010067 NUR AYATI KEDIRI 25 10 1969 P PENGATUR II/c TK KM REMBANGKEPUH 3444 1241728634300003 1431102000310 11051302010074 SAUDAH KEDIRI 07 10 1953 P - TK ABA NGADILUWIH 3445 2849786648200062 1431102004662 11051302010062 SRI UTAMI. I NON PNS KEDIRI 02 07 1960 L PEMBINA TK. S. S. KANDAT GURU KELAS KANDAT DS.S Pd KEDIRI 06 07 1956 P PEMBINA PEMBINA TK.

I NON PNS 09 07 1964 P PEMBINA IV/a 3535 4744739641200032 1431102701237 11051302710584 HARDOYO.KANDANGAN DS. S. S. HASAN.Pd KEDIRI 18 3 1954 P PEMBINA TK. S.Pd. PARE JL. S. 01 TK DW PELEM PARE PELEM KEC.Pd 21 10 1960 P PMBINA IV/a 1431102702592 11051302710587 RUSMI. TK ABA II PARE TULUNGREJO KEC. Hj. SDN BANJARANYAR I KRAS KRAS DS. PARE TK KATOLIK SANTA JL.S.Pd NIHAYA KAMESWARA. HUSNI TAMRIN NO.Pd ENDANG TRI WAHYUNI. BAGAWANTA BAHRI SD I AN NAHADL NO. 3497 9933 7406 4320 0032 431002700148 10051302710378 SUKADI. Pd. PARE JL. BAGAWANTA BAHRI PARE SD I AN NAHADL NO. TK NEGERI PEMBINA PARE PARE JL. 138 TERTEK KEC.Si SRIYANI.Pd. S.Pd.S. S. DR WAHIDIN NO. PARE JL LAWU NO. SDN KASREMAN KANDANGAN KANDANGAN SLB DHARMA PUTRA JL. 04 09 1961 L PEMBINA TK. VETERAN PELEM KEC. LESTI II NO.MLANCU KEC SDN MLANCU IV KANDANGAN KANDANGAN SDN KANDANGAN III KANDANGAN KANDANGAN DS. REJOMULYO KEC.MAWAR RT 03 RW 01 GURAH DAHA TURUS GURAH JL SUROWONO NO 187 DS SDN CANGGU I BADAS CANGGU KEC BADAS DS. BANJARANYAR KEC.Pd NGANJUK 19 11 1963 P PEMBINA IV/A 3542 3843741642300022 150802712378 08051302710485 A. KAMBOJA NO. PARE JL LAWU NO.Pd KEDIRI 25 04 1962 P PEMBINA IV/a 3539 8133740641300033 150802712351 08051302710447 SUHARTININGSIH KEDIRI 01 08 1962 P PEMBINA IV/a 3540 .4260740642200010 . kediri P DS. PARE JL. 20 PARE TK AL-FATH PARE KEC.Pd BLITAR TULUNGAG UNG KEDIRI TULUNGAG UNG KEDIRI 28 02 1961 L PEMBINA TK I IV/b 01 06 1962 L PEMBINA TK I IV/b 03 06 1963 L PEMBINA TK I IV/a 22 10 1962 L PMBINA IV/a 16 10 1962 P PMBINA IV/b 3501 3841 7376 4120 0002 150802712195 8051302710188 PATONI. 20 PARE TK AL-FATH PARE KEC. 2 PARE TK TAMAN INDRIA PARE KEC. PARE JL.A. S. SDN KLAMPISAN 1 KANDANGAN KANDANGAN TK BUDI MULIA SIMAN KEPUNG 3496 2560 7396 1403 0002 150802700104 8051302710240 HERY SUNARKO. KEDIRI 08 06 1959 L PEMBINA TK. 3498 2935 7416 4220 0032 1431122002591 11051322010918 EKO PURWANTO.KELAS PLPG 2011 1 JUNI 1986 SMAN I GURAH 10 August 2012 6 Tahap 3 1 GURU KELAS PLPG 2008 1 MRT 1983 SMAN I GURAH 10 August 2012 7 Tahap 3 1 GURU KELAS PLPG 2008 1/3/1983 SMAN I GURAH 10 August 2012 8 Tahap 3 1 GURU KELAS SD PLPG 2008 3/1/1983 SMAN I GURAH 10 August 2012 9 Tahap 3 1 GURU KELAS PLPG 2008 01-03-1983 SMAN I GURAH 10 August 2012 10 Tahap 3 1 GURU KELAS GURU KELAS SDLB GURU KELAS PLPG 2008 01-03-1983 SMAN I GURAH 10 August 2012 11 Tahap 3 1 PLPG 2011 1/1/2008 SMAN I GURAH 10 August 2012 12 Tahap 3 1 PLPG / 2010 03/01/1983 SMAN I GURAH 10 August 2012 13 Tahap 3 1 GURU KELAS PLPG 2009 10-01-1980 SMAN I GURAH 10 August 2012 14 Tahap 3 1 GURU KELAS PF 2007 PLPG 2008 PLPG 2008 PF 2009 PF 2009 PF 2010 PLPG 2010 PLPG 2010 PF 2010 GURU KELAS 2009 SMAN I GURAH 10 August 2012 15 Tahap 3 1 KEPUNG GURU KELAS 2009 SMAN I GURAH 10 August 2012 16 Tahap 3 1 KEPUNG GURU KELAS 2010 SMAN I GURAH 10 August 2012 17 Tahap 3 1 . PARE JL LAWU NO.Psi JOKO PURWANTO KEDIRI 15 3 1969 P 3530 8957749651300012 10051302010014 431002000008 25 6 1971 P 3531 6536761661300002 10051302010068 431002002427 4 2 1983 P NON PNS 3532 2043738643300003 10051302010001 431002000001 11 7 1960 P PEMBINA 3533 0463753654300012 10051302010026 431002000011 31 1 1975 P NON PNS 3534 4041742643300013 1431102701238 11051302710536 ANISATUL CHUSNAH.S. 15 6 1971 L NON PNS 3516 4747754656300062 11051302711470 1431102700354 15 4 1976 P NON PNS 3517 8834752655300012 11051302711474 1431102700355 3518 1251747648300023 11051302711469 1431102705440 3519 0249732633300013 07051302000098 3520 4735748650300032 MAGETAN BANGKALA N TITIK MISBAKHUL M. RAKA P. Pd.Pd KEDIRI 25 08 1958 P PEMBINA VI/a UMI SALAMAH.Pd.Pd KEDIRI 7 IV/a III/b IV/a IV/b II/b IV/a SDN REJOMULYO I 3546 6338741641300003 09051302010026 3547 4248737640300010 090513020100006 YULIANA SUPARNI Bantul P TK DW KELING 3 3548 2461747650300020 10051302010040 kediri P TK PERWANIDA WIJI HARTATIK.Pd. PARIKESIT PAREREJO TK AISYIYAH IX PARE GEDANGSEWU KEC.S.S. SDN REJOMULYO I KRAS KRAS DS REJOMULYO KEC SDN REJOMULYO II KRAS KRAS DS REJOMULYO KEC SDN REJOMULYO II KRAS KRAS DS REJOMULYO KEC SDN REJOMULYO II KRAS KRAS DS REJOMULYO KEC SDN REJOMULYO II KRAS KRAS DS REJOMULYO KEC SDN REJOMULYO II KRAS KRAS DS REJOMULYO KEC SDN REJOMULYO II KRAS KRAS DS. S.Pd MOH. 59 PELEM SD IT NURUL ISLAM PARE KEC.Pd KEDIRI 27 04 1963 P PEMBINA TK I IV/b 3545 9157736637300000 9051302710228 08051302710447 SUKARMI. S. S. KLAMPISAN KEC. BANJARANYAR KEC. PARE JL. LESTI II NO. S.Pd KEDIRI MUSIRAWA LIYA ZULIANINGSIH. BANJARANYAR KEC.Pd KEDIRI 16 9 1972 P NON PNS 3525 9455750651300002 10051302010031 431002002393 WIDIAWATI K.Pd KEDIRI 09 05 1959 L PMBINA IV/b 3502 3758 7396 4220 0002 150802712286 8051302710341 HARIYONO. PARE JL. S. BANJARANYAR KEC. SDN BANJARANYAR I KRAS KRAS DS. ARIK DWI UTAMI. PARE JL. S. A. S. BANJARANYAR KEC. S. PARE JL LAWU NO. BANJARANYAR KEC. ANYELIR 56 TK AL-HIDAYAH BAKTI I PARE TULUNGREJO KEC. A. BANJARANYAR KEC. S.Pd 3500 1348 7406 4130 0013 150802712265 8051302710284 SUJININGSIH.Pd BLITAR 26 4 1961 L PMBINA IV/b 3503 4353 7386 3930 0003 431002700094 10051302710246 PUJIATI.I 3524 6248750651300003 10051302010021 431002002385 GUNARTI PONCO R.Pd.KEDIRI 5 2 1974 P NON PNS KEDIRI 19 9 1969 P NON PNS 150702004423 KUSUMI. SPD. 138 TERTEK KEC. KEDIRI 11 05 1962 P PENATA MUDA III/A 3510 6940 7376 3920 0012 150602702061 06051302700094 KHOLID BAJURI.Pt BATANG 24 2 1978 P NON PNS 3513 2057750652300103 11051302711484 1431102704731 KEDIRI 25 7 1972 P NON PNS 3514 7836750652300132 11051302711480 1431102700363 5 4 1972 P NON PNS 3515 2333749652200033 11051322011472 1431122000356 LATIFATUL AZMI. PARE PARE JL. GEDE I/NO.S.150802712354 08051302710450 SUTIKNO . 3499 8354 7406 4120 0003 150802712328 8051302710403 HANDARUWORO.Pd. PARE DS. SDN BANJARANYAR II KRAS KRAS DS. REJOMULYO KEC.E S KULON SUDARMI. KASREMAN KEC.SD NGANJUK NON PNS PENGATUR MUDA TK. S.KANDANGAN DS KEMIRI KEC SD N KEMIRI KANDANGAN KANDANGAN DS KARANGTENGAH KEC SDN KARANGTENGAH 1 KANDANGAN KANDANGAN SDN KLAMPISAN 2 DS. KEDIRI 30 12 1964 P PEMBINA IV/A 3509 0433 7386 4130 0132 1431102701279 11051302710730 SUHARTI.P JAKARTA 23 1 1972 P NON PNS 3526 2752753655300012 10051302010047 431002002409 CINUNG DIAN S.BANARAN SDN BANARAN 2 KANDANGAN KEC.Pd PROGO YENI INDAH KEDIRI KUSUMAWATI YULI ASTUTIK. SDN BANJARANYAR I KRAS KRAS DS. 20 PARE TK AL-FATH PARE KEC. SDN BANJARANYAR I KRAS KRAS DS. PARE JL.BANARAN SDN BANARAN 2 KANDANGAN KEC.I IV /b 3541 4451741642300013 150802712360 08051302710463 SUTIYAH. I IV/B SRI SULISTIANI KEDIRI 3511 7748741643300012 11051302710628 16 4 1963 PEMBINA 3512 9556756657300052 11051302711481 1431102700364 EVI MUAFA. S. S. 20 PARE TK AL-FATH PARE KEC. 90 TK DW BENDO PARE BENDO KEC. 59 PELEM SD IT NURUL ISLAM PARE KEC.P KEDIRI 20 4 1975 P NON PNS 3527 1236752659300003 10051302010046 431002002408 KEDIRI 4 9 1974 P NON PNS 3528 1457754657300002 10051302010053 431002002414 KEDIRI 25 1 1976 P 3529 864774649200022 11051302010035 1431102000092 DEWI MASRUROCH.Pd JAKARTA 13 11 1960 L PEMBINA IV a 3538 5857740642300022 150802712341 08051302710429 SITI ULFAH. M. PARE JL. PARE JL. 138 TERTEK KEC. S.KANDANGAN DS. REJOMULYO KEC. LESTI II NO. PARE SD TUNAS BANGSA 226 GEDANGSEWU KEC.Pd. I IV/B 3507 6735 7466 4830 0032 1431102704991 11051302711227 Dra. 20 PARE TK AL-FATH PARE KEC. VETERAN PELEM KEC.S.Pd KEDIRI 28 9 1962 L PEMBINA Tk.Pd 07 08 1963 P PMBINA IV/a 3505 3236 7396 4020 0013 150602702063 06051302700096 SUTIKNO. PARE JL.Pd. S.Pd KEDIRI 17 9 1954 P 08051302010005 150802012112 ENDAH APRIYANTI. SDN BANJARANYAR I KRAS KRAS DS.Pd. 20 PARE TK AISYIYAH I PARE KEC.SD KEDIRI 10 12 1959 P PEMBINA IV/a 3537 5445738642200003 1431102700433 11051302710606 UNTUNG PRIBADI. KEDIRI 11 05 1963 P PEMBINA IV/a 3543 0038744646200073 1431180003228 11051380012007 BUDI KUNCORO BLITAR 06 1966 L PENGATUR II/C 3544 87597416423 00042 43100 2702615 1005132710411 SUSMIATI. S. LETJEN SUTOYO 78 PARE MARIA PARE KEC. S. S. SUNIYATUN KEDIRI 03 04 1968 P PEMBINA IV/A 3508 9562 7426 4630 0003 1431122001280 11051322010656 SUPATMI. S. MAHAKAM NO. TK NEGERI PEMBINA PARE PARE JL.I PEMBINA 3522 8247740643300003 09051302010017 430902000011 TUTIK RIANI KEDIRI 15 9 1962 P NON PNS 3523 4650732635300002 09051302010003 430902000003 SUHARTATIK. S. PARE JL LAWU NO. NUSA INDAH DS.SD KEDIRI 12 04 1961 L PEMBINA IV/a 3536 1542737639300033 1431102701236 11051302710234 LILIK INDARWATI.S. GURU KELAS PORTOFOLIO 2008 01-01-1982 SMPN I RINGINREJO 10 August 2012 17 Tahap 1 1 GURU KELAS PORTOFOLIO 2010 01-03-183 SMPN I RINGINREJO 10 August 2012 18 Tahap 1 1 PENJASKES PLPG 2011 01-03-1988 SMPN I RINGINREJO 10 August 2012 19 Tahap 1 1 GURU KELAS PLPG 2008 01-03-1983 SMPN I RINGINREJO 10 August 2012 20 Tahap 1 1 GURU KELAS PLPG 2008 01-01-1982 SMPN I RINGINREJO 10 August 2012 1 Tahap 3 1 GURU KELAS PLPG 2008 01-01-1982 SMPN I RINGINREJO 10 August 2012 2 Tahap 3 1 GURU KELAS 01-03-1983 SMPN I RINGINREJO 10 August 2012 3 Tahap 3 1 01-01-1982 SMPN I RINGINREJO 10 August 2012 4 Tahap 3 1 GURU KELAS PLPG 2008 LULUS PORTOFOLIO 2010 PLPG 2011 01-04-185 SMPN I RINGINREJO 10 August 2012 5 Tahap 3 1 GURU KELAS PLPG 2006 01-01-1982 SMPN I RINGINREJO 10 August 2012 6 Tahap 3 1 GURU KELAS PLPG 2010 01-03-1977 SMPN I RINGINREJO 10 August 2012 7 Tahap 3 1 GURU KELAS GURU PENJASKES GURU KELAS PLPG 2011 01-11-1991 SMPN I RINGINREJO 10 August 2012 8 Tahap 3 1 PLPG 2011 01-06-1986 SMPN I RINGINREJO 10 August 2012 9 Tahap 3 1 PLPG 2011 01-03-1987 SMPN I RINGINREJO 10 August 2012 10 Tahap 3 1 GURU KELAS PLPG 2006 01-01-1982 SMPN I RINGINREJO 10 August 2012 11 Tahap 3 1 GURU KELAS 2011 SMPN I RINGINREJO 10 August 2012 12 Tahap 3 1 GURU KELAS PLPG 2011 SMAN I GURAH 10 August 2012 1 Tahap 1 1 GURU KELAS PLPG 2011 SMAN I GURAH 10 August 2012 2 Tahap 1 1 GURU KELAS PLPG 2011 21 JULI 2003 17 FEBRUARI 2004 21 JULI 2003 SMAN I GURAH 10 August 2012 3 Tahap 1 1 PENJASKES PLPG 2011 01 JUNI 1999 SMAN I GURAH 10 August 2012 4 Tahap 1 1 GURU KELAS PLPG 2011 01 JUNI 1998 SMAN I GURAH 10 August 2012 5 Tahap 1 1 GURU KELAS PLPG 2011 17 JUNI 2000 SMAN I GURAH 10 August 2012 6 Tahap 1 1 GURU KELAS GURU KELAS PAUD/TK GURU KELAS PAUD/TK GURU KELAS PAUD/TK GURU KELAS PAUD/TK GURU KELAS PAUD/TK GURU KELAS PAUD/TK GURU KELAS PAUD/TK GURU KELAS PAUD/TK GURU KELAS PAUD/TK GURU KELAS PAUD/TK GURU KELAS PAUD/TK GURU KELAS PAUD/TK GURU KELAS PAUD/TK GURU KELAS PAUD/TK GURU KELAS PAUD/TK GURU KELAS PLPG 2011 SMAN I GURAH 10 August 2012 7 Tahap 1 1 SMAN I GURAH 10 August 2012 8 Tahap 1 1 SMAN I GURAH 10 August 2012 9 Tahap 1 1 SMAN I GURAH 10 August 2012 10 Tahap 1 1 SMAN I GURAH 10 August 2012 11 Tahap 1 1 SMAN I GURAH 10 August 2012 12 Tahap 1 1 PLPG 2010 01 JULI 1997 01 OKTOBER 1987 01 FEBRUARI 1998 01 MARET 1986 01 JANUARI 1984 01 MARET 1983 12 JULI 1996 SMAN I GURAH 10 August 2012 13 Tahap 1 1 PLPG 2010 12 JULI 1999 SMAN I GURAH 10 August 2012 14 Tahap 1 1 PLPG 2010 01 JUNI 2001 SMAN I GURAH 10 August 2012 15 Tahap 1 1 PLPG 2010 01 JUNI 2001 SMAN I GURAH 10 August 2012 16 Tahap 1 1 PLPG 2010 12 JULI 2002 SMAN I GURAH 10 August 2012 17 Tahap 1 1 PLPG 2011 SMAN I GURAH 10 August 2012 18 Tahap 1 1 SMAN I GURAH 10 August 2012 19 Tahap 1 1 SMAN I GURAH 10 August 2012 20 Tahap 1 1 SMAN I GURAH 10 August 2012 1 Tahap 3 1 SMAN I GURAH 10 August 2012 2 Tahap 3 1 PLPG 2011 17 JULI 1994 01 AGUSTUS 1991 01 JUNI 2004 01 MARET 1985 01 MARET 1997 01-04-1985 SMAN I GURAH 10 August 2012 3 Tahap 3 1 GURU KELAS PLPG 2011 01-04-1984 SMAN I GURAH 10 August 2012 4 Tahap 3 1 GURU KELAS PLPG 2011 01-07-1979 SMAN I GURAH 10 August 2012 5 Tahap 3 1 GR. S. SDN REJOMULYO I KRAS KRAS DS.S. PARE JL. S.KLAMPISAN KANDANGAN DS.BANARAN SDN BANARAN 2 KANDANGAN KEC. BAGAWANTA BAHRI PARE SD I AN NAHADL NO. S.Pd. KRAS KRAS DS. S. I IV/B 3506 2938 7356 3730 0022 431002702892 10051302710888 JUMILATUN KEDIRI TULUNGAG UNG TULUNGAG UNG KEDIRI 3504 1139 7416 4230 0023 06 06 1957 P PEMBINA TK. SPD.Pd MANADO 3 4 1970 P 3521 0938744646300052 08051302010001 150802000001 SIH NIATI KEDIRI 6 6 1966 P PEMBINA PENATA MUDA TK. SDN BANJARANYAR II KRAS KRAS JL.S. 59 PELEM SD IT NURUL ISLAM PARE KEC.

KEC. SUMBERCANGKRING KEC. I IV/b SDN KRECEK IV 6 6 1978 P NON PNS _ SDI AN NAHAR 28 8 1979 P NON PNS _ SDI AN NAHAR 17 08 1967 P NON PNS - 3599 0938 7566 5930 0032 143 11 027 04726 3600 7160 757659 300073 143 111 5700348 3601 3149745648300020 1431102004660 SUDARMAN.Pd KEDIRI 2 5 1960 P PEMBINA IV/a SD N GEDANGSEWU II 3592 5837 7386 3930 0102 4310 0270 2517 10051302710237 EDY MASTUTI.Pd KEDIRI 6 3 1965 P PENATA TK. S. SUMBERCANGKRING KEC. 03 GEDANGSEWU KEC. S.SUKOREJO KEC.BANYUANYAR. S. M. S. S. S.Pd KEDIRI 16 1 1961 P PEMBINA IV/a SD N GEDANGSEWU II 3591 5834738639300012 08051302710390 150802712323 MARMININGATI.KEC. KEDIRI POGAR. PARE JL. PARE GEDANGSEWU. 66 BADAS SB. Tengger Kidul GURAH GURU KELAS PLPG 2011 GURAH GURU KELAS PLPG 2008 GURAH GURU KELAS PORTOFOLIO 2008 GURAH GURU KELAS PORTOFOLIO 2010 GURAH GURU KELAS PLPG 2011 GURAH GURU KELAS PORTOFOLIO 2010 GURAH GURU KELAS PLPG 2011 GURAH GURU KELAS PLPG 2007 GURAH GURU KELAS SD PLPG 2009 GURAH GURU KELAS SD PLPG 2010 GURAH GURU KELAS SD PLPG 2011 GURAH GURU KELAS SD PLPG 2011 GURAH PENJASKES GURAH GURU KELAS SD PLPG 2011 GURAH GURU KELAS SD PLPG 2010 GURAH GURU KELAS SD PLPG 2010 GURAH PENJASKES GURAH GURU KELAS SD PLPG 2011 GURAH GURU KELAS SD PLPG 2011 GURAH GURAH GURU KELAS SD FORTO FOLIO 2009 PENDIDIKAN PLPG 2011 JASMANI GURU KELAS SD PLPG 2009 GURAH GURU KELAS SD FORTO FOLIO 2010 1/12/1981 SMPN I GURAH 10 August 2012 9 Tahap 3 1 PAGU Guru Kelas SD PLPG 2010 SMPN I GURAH 10 August 2012 10 Tahap 3 1 DS. JL.GURAH DS.SUKOREJO KEC. S.Pd KEDIRI 12 12 1952 L PEMBINA IV / a 3572 9043 7356 3730 0003 1431102702853 11051302710708 ISMIATI SUPARTI. TIRU KIDUL KEC. I IV / b 3571 8544 7306 3120 0003 1151102710956 11051302719004 ADRIYAN.GURAH DS. KEC. S. GURAH DS.Pd 11051302010117 MUZAYANAH KEDIRI TK KM V DS. 123. I IV / b 3566 8952 7356 3630 0002 430902700030 09051302710097 NUNIK HERMINANTI. 66 BADAS JL. GURAH DS. JL.SUKOREJO KEC. SUMBERCANGKRING KEC.GURAH DS.Pd BLITAR 20 06 1957 P PEMBINA TK.S. S. GURAH DS.SUKOREJO 3561 6046 7316 3430 0003 431002700281 10051302710707 07 1953 P PEMBINA IV/a SDN. TIRU KIDUL KEC.SUKOREJO KEC. GEDANGSEWU I 3588 6552733636300003 07051302700228 150702705764 SULASTRI. GURAH DS. DS.Pd 11 0513 027 1 1473 IMROATUL BARIROH. GABRU KEC. SUMBERCANGKRING KEC. KEDIRI LAILIATUL LUTFIANIL 11 0513 157 11476 KEDIRI L. KERKEP KEC. SUPRIADI NO. 123. BADAS. S. S.KEDIRI TEGAL REJO BADAS PAGU Guru Kelas PLPG 2009 SMPN I GURAH 10 August 2012 11 Tahap 3 1 PARE GURU KELAS PLPG 2011 SMPN I GURAH 10 August 2012 12 Tahap 3 1 PARE GURU KELAS PLPG 2011 SMPN I GURAH 10 August 2012 13 Tahap 3 1 PARE GURU KELAS PLPG 2011 SMPN I GURAH 10 August 2012 14 Tahap 3 1 PARE GURU KELAS PLPG 2011 SMPN I GURAH 10 August 2012 15 Tahap 3 1 PARE GURU KELAS PLPG 2011 SMPN I GURAH 10 August 2012 16 Tahap 3 1 PARE GURU KELAS PLPG 2007 SMPN I GURAH 10 August 2012 17 Tahap 3 1 PARE GURU KELAS PLPG 2011 SMPN I GURAH 10 August 2012 18 Tahap 3 1 PARE GURU KELAS PLPG 2011 SMPN I GURAH 10 August 2012 19 Tahap 3 1 PARE GURU KELAS PLPG 2008 SMPN I GURAH 10 August 2012 20 Tahap 3 1 BADAS GURU PLPG / 2010 01 April 1985 01 January 1981 01 JULI 1979 01 JANUARI 1982 01 DESEMBER 1981 01 MARET 1988 01 MARET 1991 01 MARET 1987 01 APRIL 1985 01 MARET 1987 01 MARET 1983 01/01/1982 SMAN 2 PARE 10 August 2012 1 Tahap 1 1 BADAS GURU PLPG /2010 03/01/1978 SMAN 2 PARE 10 August 2012 2 Tahap 1 1 BADAS GURU PLPG / 2011 12/01/1981 SMAN 2 PARE 10 August 2012 3 Tahap 1 1 BADAS GURU PLPG / 2011 03/01/1988 SMAN 2 PARE 10 August 2012 4 Tahap 1 1 BADAS GURU KELAS PLPG2010 03/01/1977 SMAN 2 PARE 10 August 2012 5 Tahap 1 1 BADAS PENJASKES PLPG 2010 04/01/1985 SMAN 2 PARE 10 August 2012 6 Tahap 1 1 BADAS GURU KELAS Portofolio / 2008 01/03/1983 SMAN 2 PARE 10 August 2012 7 Tahap 1 1 BADAS GURU KELAS GURU BAHASA INGGRIS GURU KELAS PLPG 2011 16/07/1999 SMAN 2 PARE 10 August 2012 8 Tahap 1 1 PLPG 2011 23/03/2003 SMAN 2 PARE 10 August 2012 9 Tahap 1 1 PLPG / 2011 07/09/1992 SMAN 2 PARE 10 August 2012 10 Tahap 1 1 GURAH BADAS BADAS PLPG 2011 PLPG 2011 . DS.BANYUANYAR. KEC. I IV / b 3569 8554 7376 3930 0013 1431102702852 11051302710336 LILIK SUPRIHATIN KEDIRI 22 12 1959 P PEMBINA TK. GURAH DS. GURAH DS. GABRU 3558 9041733635300003 1431102701511 11051302710467 SUTIYANI KEDIRI 03 TRENGGALE 22 K KEDIRI 09 07 1955 P PEMBINA TK I IV/b SDN.Pd KEDIRI 12 04 1960 P PEMBINA TK. GURAH DS. SPD.Pd KEDIRI 05 11 1959 P PEMBINA TK.S. I IV / b 3568 3863 7436 4430 0012 1431102702854 11051302710972 Dra. GURAH DS. I IV/b SDN. 123. I III d SDN KERKEP 3553 4462737638200002 150602702034 06051302700034.PUSKESMAS NO.S. JUNAEDI. I III/d SDN. 123. Ama Pd ENDANG WASIATI. SUMBERCANGKRING KEC.SUKOREJO KEC.AGUNG.Pd KEDIRI 13 09 1963 L Pembina IV / a 3574 2035 7426 4620 0013 1431122002858 11051322010649 MOH.Pd.Pd KEDIRI 01 01 1958 P PEMBINA TK. 03 GEDANGSEWU KEC. WIWIK PURWOKO. KEC. SUMBERCANGKRING KEC.GURAH DS.SUKOREJO SDN SUMBERCANGKRING SDN SUMBERCANGKRING SDN SUMBERCANGKRING SDN SUMBERCANGKRING SDN SUMBERCANGKRING SDN SUMBERCANGKRING SDN SUMBERCANGKRING SDN SUMBERCANGKRING SDN SUMBERCANGKRING SDN SUMBERCANGKRING SDN SUMBERCANGKRING SDN SUMBERCANGKRING SDN TIRU KIDUL II 3578 8360744648200003 1431122003033 11051322011002 Drs. BAWEAN NO.Pd KEDIRI 14 3 1960 P PENATA TK.Pd M.GU RAH DS.Pd KEDIRI 11 07 1957 P Pembina IV / a 3573 0245 7416 4220 0013 431002700213 10051302710531 LAHURI. FOLIO 2008 DS. S. S.BADAS. SUMBERCANGKRING KEC. Pd. DS. GEDANGSEWU I 3584 3357730630300003 11051302710366 1431102701550 TUTIK MARIATI KEDIRI 25 10 1952 P PEMBINA TK.Pd KEDIRI 20 12 1955 P PEMBINA TK. S.Pd KEDIRI BAMBANG SUHARYONO. GURAH DS. S. GURAH DS. SULIKAH kediri P TK DW KEPUNG III KEPUNG GURU KELAS 2007 SMAN I GURAH 10 August 2012 19 Tahap 3 1 3551 854751653300013 11051302010131 MARDIYAH kediri P TK AL HUDA GROGOL GURU KELAS 2011 SMAN I GURAH 10 August 2012 20 Tahap 3 1 7/1/1991 01 MARET 1978 01 DESEMBER 1981 01 MARET 1983 01 MARET 1983 01 Des 1981 SMPN I GURAH 10 August 2012 1 Tahap 1 1 SMPN I GURAH 10 August 2012 2 Tahap 1 1 SMPN I GURAH 10 August 2012 3 Tahap 1 1 SMPN I GURAH 10 August 2012 4 Tahap 1 1 SMPN I GURAH 10 August 2012 5 Tahap 1 1 SMPN I GURAH 10 August 2012 6 Tahap 1 1 01 Mar 1983 01 MARET 1983 01 DESEMBER 1981 01 JANUARI 1975 01 OKTOBER 1980 01 APRIL 1985 01 MARET 1994 01 JULI 1979 01 MARET 1977 01 JANUARI 1982 01 MARET 1988 01 DESEMBER 1981 01 APRIL 1982 01 FEBRUARI 1974 01 MARET 1987 01 APRIL 1985 01 JUNI 1986 01 OKTOBER 1994 01 MARET 1994 1/12/1975 SMPN I GURAH 10 August 2012 7 Tahap 1 1 SMPN I GURAH 10 August 2012 8 Tahap 1 1 SMPN I GURAH 10 August 2012 9 Tahap 1 1 SMPN I GURAH 10 August 2012 10 Tahap 1 1 SMPN I GURAH 10 August 2012 11 Tahap 1 1 SMPN I GURAH 10 August 2012 12 Tahap 1 1 SMPN I GURAH 10 August 2012 13 Tahap 1 1 SMPN I GURAH 10 August 2012 14 Tahap 1 1 SMPN I GURAH 10 August 2012 15 Tahap 1 1 SMPN I GURAH 10 August 2012 16 Tahap 1 1 SMPN I GURAH 10 August 2012 17 Tahap 1 1 SMPN I GURAH 10 August 2012 18 Tahap 1 1 SMPN I GURAH 10 August 2012 19 Tahap 1 1 SMPN I GURAH 10 August 2012 20 Tahap 1 1 SMPN I GURAH 10 August 2012 1 Tahap 3 1 SMPN I GURAH 10 August 2012 2 Tahap 3 1 SMPN I GURAH 10 August 2012 3 Tahap 3 1 SMPN I GURAH 10 August 2012 4 Tahap 3 1 SMPN I GURAH 10 August 2012 5 Tahap 3 1 SMPN I GURAH 10 August 2012 6 Tahap 3 1 1/3/1988 SMPN I GURAH 10 August 2012 7 Tahap 3 1 1/1/1980 SMPN I GURAH 10 August 2012 8 Tahap 3 1 3552 3638743645300000 1431102702033 11051302711287 MAHARANI. TIRU KIDUL KEC. BAWEAN NO. GEDANGSEWU I 3586 5746739640200053 11051302711040 1431102701552 SUWARSINI KEDIRI 14 4 1961 P PEMBINA IV/a SDN. S.SUKOREJO 3560 9541738640300013 150802700055 08051302710110 KEDIRI 09 12 1960 P PEMBINA TK I IV/b SDN. SUMBERCANGKRING KEC. DS. 03 GEDANGSEWU KEC.AGUNG.I IV/b SDN. 66 BADAS JL. BAWEAN NO.Pd MOH. 03 GEDANGSEWU KEC. SUPRIADI NO. TUNGLUR.KEC. GABRU KEC. I IV/b SDN TIRU KIDUL II 3580 8744738640300012 431002700062 10051302710174 ERNAWATI.GU RAH DS.Pd KHOLIQ. I IV / b 3567 5337 7376 3930 0023 431002700081 10051302710219 TASMIATIN. GURAH DS. CHOTIDJAH KEDIRI 12 1 1957 P PEMBINA TK. Tengger Kidul JL. SUMBERCANGKRING KEC. DS. S. GURAH DS.I IV/b SDN GEDANGSEWU II 3589 6339730632300003 11051302710549 1431102701554 SUDJIATI KEDIRI 7 10 1952 P PEMBINA IV/a SD N GEDANGSEWU II 3590 6448739639300002 11051302710714 1431102701555 ISMUYANI.PUSKESMAS NO.S.KRECEK. PARE JL.PUSKESMAS NO.KRECEK. SUPRIADI NO.Pd MADIUN HARI SUDJATMIKO.Pd KEDIRI 01 06 1953 P PEMBINA TK.Pd KEDIRI 03 08 1959 L PEMBINA TK. I IV/b SDN TIRU KIDUL II 3579 9433736639300012 430902700996 09051302710252 WIJI RAHAYU. MUJIYONO KEDIRI 28 10 1966 L PEMBINA TK. I IV/b SDN TIRU KIDUL II 3581 26 58742643300012 431 002702699 10051302710404 SRI WIDAYATI KEDIRI 26 3 1964 P PEMBINA IV/A SDN Tengger Kidul II 3582 14 33737638200032 430 902700999 09051302710 ZAENURI B.Si KEDIRI 13 10 1965 P PEMBINA TK I IV B SDN BADAS 2 3596 4862 7316 3330 0002 431002702852 10051302710826 TITIN MURDIATI KEDIRI 30 05 1953 P PEMBINA IV/a SDN KRECEK IV 3597 1043 7416 4220 0013 431022003299 10051322011023 11 07 1963 L PEMBINA IV/a SDN KRECEK IV 3598 6338741642200003 150806100196 06 10 1963 L Pembina Tk.SUKOREJO 1431102705380 11051302710280 23 09 1959 P PEMBINA IV/a SDN. TIRU KIDUL KEC.KRECEK.BADA S SB.TUNGLUR. JL. YUTIARSIH.GURAH DS. PARE JL. GURAH DS.Pd LAWANG 03 07 1964 L Pembina IV / a 3575 9162 7476 4920 0003 1431102702855 11051302711445 KEDIRI 30 08 1969 L Penata Tk I III / d 3576 5647 7496 5120 0022 1431102702856 11051302711460 KEDIRI 15 03 1971 L Penata III / c 3577 6933731632300002 430902700010 09051302710047 SYAIFUL MUNIR. 123.KEC.SUKOREJO 3563 7037741643200033 431002700208 10051302710525 KEDIRI PAMEKASA N KEDIRI 14 3562 9255 7376 3830 0003 SRI ATUNINGSIH. PARE GEDANGSEWU. A. NISWATI LAILI KEDIRI 31 05 1965 P PEMBINA TK.BADA S POGAR. S. GEDANGSEWU I 3587 6646738640300032 11051302711082 1431102701553 RETNO ASIH.GU RAH DS. GEDANGSEWU I 3585 8533735635300003 11051302710387 1431102701551 MU. kediri P TK DW KAMPUNG BARU II KEPUNG GURU KELAS 2011 SMAN I GURAH 10 August 2012 18 Tahap 3 1 3550 8138744646300053 07051302000046 Dra. I IV/b SDN. SUPRIADI NO. Ama. S. SUMBERCANGKRING KEC. GURAH DS.PUSKESMAS NO. PARE JL.Pd YENIK SUSILOWATI. ABDUL HAMID SLEMAN 30 01 1959 L PEMBINA TK I IV/b SDN BANYUANYAR 3554 9555738639300003 431002700066 10051302710179 NUR SYAMSIATI KEDIRI 23 12 1960 P PEMBINA TK I IV/b SDN BANYUANYAR 3555 2948741642300022 431002700166 10051302710419 SITI MAESAROH KEDIRI 16 05 1963 P PEMBINA TK I IV/b SDN BANYUANYAR 3556 3835738642300002 431002702577 10051302710344 SRI ASTUTIK 05 1960 P PEMBINA TK I IV/b SDN BANYUANYAR 3557 4954738640200002 150802700057 08051302710115 SUWANDI 06 1960 L PEMBINA TK I IV/b SDN. BAWEAN NO. I IV/b SDN.Ma.GU RAH DS. GURAH DS.Pd 05 07 1963 L PEMBINA IV/a SDN. I IV / b 3570 6135 7376 3920 0013 1431122002857 11051322010409 S U K A N I. SUMBERCANGKRING KEC.BANYUANYAR.3549 2751746645300002 11051302010101 SRI REJEKI.SUKOREJO 3564 4660 7426 4630 0002 1431102702831 11051302711336 28 03 1964 P PENATA III/c 3565 2442 7386 3920 0013 150702708647 07051302700323 19 11 1960 L PEMBINA TK.WANGI 1 1 1959 L PEMBINA IV/A SDN Tengger Kidul II 3583 3160737640200033 11051302710203 1431102701549 TEJO KUSUMO KEDIRI 28 8 1959 L PEMBINA TK.SUKOREJO KEC.BANYUANYAR. GABRU 3559 7237741642200003 150802712353 08051302710449 M MUHSIN. PARE JL. PARE GEDANGSEWU.Pd KEDIRI 05 09 1962 L PEMBINA TK I IV/b SDN. S. SUPRIADI NO. 66 BADAS JL. SUNARMI.Pd HARTUTIK.Pd KEDIRI 5 5 1960 P PEMBINA TK I IV B SDN BADAS 2 3593 9739 7346 3730 0002 4310 0270 2921 10051302710940 KARTINI SLEMAN 4 7 1956 P PEMBINA TK I IV B SDN BADAS 2 3594 0442 7386 4030 0113 1431 1027 04976 11051302710298 SUHARLINTRIN KEDIRI 11 10 1960 P PEMBINA TK I IV B SDN BADAS 2 3595 7345 7436 4430 0013 1431 1027 01207 11051302710980 Dra.GURAH DS. GURAH DS. KEC. GURAH GURAH GURU KELAS PLPG 2011 GURAH GURU KELAS PLPG 2007 GURAH GURU KELAS PF 2010 GURAH GURU KELAS PF 2010 GURAH GURU KELAS PLPG 2010 GURAH GURU KELAS P.S.AGUNG. KEDIRI M. SUMBERCANGKRING KEC. GEDANGSEWU.BADA S SB. GURAH DS. GURAH DS. PARE GEDANGSEWU. 08051306110458 PONOROGO S. JL. KEC.

Pd 3621 8938732635300002 431002700024 10051302710095 3622 1139736655300003 431002700040 3623 8450739640300002 BADAS GURU KELAS GURU KELAS PAUD / TK GURU KELAS PLPG/2011 .Pd KEDIRI 15 10 1958 L PEMBINA IV/A SDN KAWEDUSAN 2 PUNCU PLOSOKLATE N PLOSOKLATE N PLOSOKLATE N PLOSOKLATE N PLOSOKLATE N PLOSOKLATE N PLOSOKLATE N PLOSOKLATE N PLOSOKLATE N PLOSOKLATE N PLOSOKLATE N PLOSOKLATE N PLOSOKLATE N PLOSOKLATE N PLOSOKLATE N PLOSOKLATE N PLOSOKLATE N PLOSOKLATE N PLOSOKLATE N PLOSOKLATE N PLOSOKLATE N PLOSOKLATE N PLOSOKLATE N PLOSOKLATE N PLOSOKLATE N PLOSOKLATE N PLOSOKLATE N PLOSOKLATE N PLOSOKLATE N PLOSOKLATE N PLOSOKLATE N PLOSOKLATE N PLOSOKLATE N PLOSOKLATE N PLOSOKLATE N GURU KELAS KEDIRI DS. GELATIK RT 03 RW 03 DS. Plosoklaten Ds.PLOSOKLATEN JL RAYA PLOSOKLATEN KAB. S.PUNCU DSN DOROK DS MANGGIS KEC. BRENGGOLO KEC. PLOSOKIDUL KEC PLOSOKLATEN DS. PUNCU PUNCU GURU KLAS PLPG 2011 SMAN 2 PARE 10 August 2012 3 Tahap 3 1 PEMBINA IV/A SDN PUNCU 3 DS.I IV/B SDN BRENGGOLO I DESA BRENGGOLO GURU KELAS 2010 10/1/1980 SMPN 2 PARE 10 August 2012 2 Tahap 1 1 3634 4153739641300013 431002702534 1005130 2710273 KARMINI. S.Pd 26 04 1961 P Pembina IV/b SDN Kawedusan I Guru Kelas PORTO POLIO/2010 01-01-1982 SMPN 2 PARE 10 August 2012 14 Tahap 1 1 3646 9837732634300012 431002702863 1005130 2710841 UMI HIDAYATI KEDIRI TULUNGAG UNG KEDIRI 05 05 1954 P Pembina IV/a SDN Kawedusan I Guru Kelas PLPG/2010 01-03-1977 SMPN 2 PARE 10 August 2012 15 Tahap 1 1 3647 4559742644200013 1431102705295 11051302711194 SUPARDI. BADAS BADAS GURU KELAS PLPG / 2011 SMAN 2 PARE 10 August 2012 1 Tahap 3 1 SDN PUNCU 3 DS. S.Pd KEDIRI 15 04 1959 P PEMBINA IV/A SDN PLOSOLOR PLPG 2011 01-01-1982 SMAN 2 PARE 10 August 2012 20 Tahap 3 1 3632 6834748643200012 431022003306 10051322 011 033 SUPANGGIH.KEDIRI DS.Pd KEDIRI 06 06 1960 L PEMBINA IV/A SDN PLOSOLOR GURU KELAS PLPG 2010 01-03-1983 SMAN 2 PARE 10 August 2012 17 Tahap 3 1 3629 2433732631200002 431002700302 1005130 2710762 SUTRISMANTO. S.PLOSOKLATEN DS.PLOSOKLATEN DS. PLOSOKLATEN DS. S.KEDIRI KEC.Pd 12 1982 P NON PNS - TK DW BRINGIN 3607 3449748651300013 43100200009 10051302010016 SULASMI. SPd KEDIRI 18 10 1958 P V/AI TK TUNAS MULIA Jl Joyoboyo No 76 Badas 3612 6544749651300023 1431102000246 11051302010029 RIYANI KEDIRI 21 12 1970 P II / B TK DW CANGGU 3613 6754 7316 3320 0002 150702708929 07051302700185 DOKO KEDIRI 22 04 1953 L PEMBINA PENGATUR MUDA PEMBINA TK.SPd 21 08 1961 P PEMBINA TK. Kawedusan Kec. Kawedusan Kec. I IV/b SDN Kawedusan I Guru Kelas PLPG/2006 01-01-1982 SMPN 2 PARE 10 August 2012 19 Tahap 1 1 3651 4261 7406 4220 0043 431002702713 10051302710584 HASAN.SPd KEDIRI TULUNG AGUNG KEDIRI 12 04 1964 L PEMBINA TK.S. PLOSOLOR KEC PLOSOKLATEN DESA BRENGGOLO 01/01/2003 01 March 1977 01 March 1983 01 March 1988 01 November 1991 01 November 1991 01 December 1981 01 January 1982 1/3/1987 PENJASKES 9/1/1978 SMPN 2 PARE 10 August 2012 3 Tahap 3 1 3602 184747660300002 150802012113 3603 6057749651300013 143110200641 3604 3548756657300010 1431102000024 3605 6634749650300002 08051302010006 NURHAYATI.Pd 29 09 1962 L PEMBINA IV/A SDN KAWEDUSAN 2 GURU KELAS SD PLPG/2010 11/1/1985 SMPN 2 PARE 10 August 2012 20 Tahap 1 1 3652 6063 7386 3930 0003 431002700054 1005130 2710158 YAYUK MUJIASIH. S. BADAS GURU KELAS JL.Pd HERI PURWANINGTYAS. I III/b SDN Kawedusan I Guru Kelas PLPG/2011 01-11-1991 SMPN 2 PARE 10 August 2012 16 Tahap 1 1 3648 5253730632300003 431002702436 1005130 2710079 S. Plosoklaten Ds. S. CANGGU KEC. S. BRENGGOLO DS. BRENGGOLO KEC.S.S.KEDIRI KEC.Ma.Pd KEDIRI MOJOKERT O KEDIRI DS.S. Plosoklaten Ds.Pd 01 03 1963 P Pembina Tk.S.Pd KEDIRI 14 05 1969 P PENATA III/C TK DW TUNGLUR CHISNA BARORIN KEDIRI 25 07 1971 P NON PNS - TK SALAFIYAH 11051302010133 SRI WAHYUNI KEDIRI 16 02 1978 P NON PNS - TK SALAFIYAH 431002002379 1005130201001 UMI MUSLIHATIN. PUNCU KEC .Pd 05 01 1960 L Pembina IV/a SDN Kawedusan I Guru Kelas PORTO POLIO/2010 01-01-1982 SMPN 2 PARE 10 August 2012 13 Tahap 1 1 3645 9758739641300002 431002700103 1005130 2710263 SULISTYANINGSIH. A.Pd ROBUN. PLOSOKIDUL KEC JL RAYA PLOSOKLATEN PLOSOKLATEN DS. PUNCU KEC .I 3615 3463 7446 4620 0012 1431102705324 11051302710986 NURKHOLIQ KEDIRI 31 01 1966 L 3616 4744 7466 4820 0032 1431102702551 11051302711228 MULYANTO KEDIRI 12 04 1968 3617 3660 7406 4220 0012 1431102705325 11051302711182 MUTOHAROH KEDIRI 28 03 3618 9948739640300022 150602702032 06051302700030 MARIYAMAH KEDIRI 16 3619 7853739640200002 431002702529 10051302710266 AGUSTINUS SUDIRO KEDIRI 3620 5735741644200042 1431102701770 11051302710684 SUGITO. LAMONG BADAS 3610 2433759659300012 431002002412 10051302010051 Hj. Plosoklaten 31 07 1960 P PEMBINA TK.I IV/B 3614 1247 7416 5330 0003 1431102702550 11051302710522 SITI MUNAWAROH BLITAR 15 09 1963 P PEMBINA TK. S.I IV/B SDN KAWEDUSAN 2 GURU KELAS SD PORTOPOLIO / 2010 10/1/1980 SMPN 2 PARE 10 August 2012 1 Tahap 3 1 3653 1755 7376 3930 0012 431002700132 1005130 2710337 ENDANG SAFITRI.Pd KEDIRI 02 03 1971 P NON PNS - TK KM VII 3606 9536760662300003 431002002415 10051302010054 NANI RAHAYU. PLOSOKIDUL KEC JL RAYA PLOSOKLATEN PLOSOKLATEN DS. I IV/b SDN BRENGGOLO 2 GURU KELAS SD 2007 01-01-1982 SMPN 2 PARE 10 August 2012 8 Tahap 1 1 3640 4560732633200002 431002700304 1005130 2710764 SUMARNI SUPRAPTO 02 1954 L PEMBINA Tk.Pd KEDIRI 03 09 1960 L Pembina IV/a SDN Kawedusan I Guru Penjaskes PLPG/2011 01-01-1982 SMPN 2 PARE 10 August 2012 12 Tahap 1 1 3644 8437738640300012 431002700086 1005130 2710227 SUWARTI.PUNCU DS.PENJASKES PLPG 2011 3631 7452761662200013 2010 4/1/1985 SMPN 2 PARE 10 August 2012 1 Tahap 1 1 3633 4942738639300020 431002700053 1005130 2710157 NARWENI.Jl. BADAS GURU KELAS PLPG / 2008 01/02/1998 SMAN 2 PARE 10 August 2012 11 Tahap 1 1 PLPG / 2011 01/08/1992 SMAN 2 PARE 10 August 2012 12 Tahap 1 1 PLPG/2011 01/08/1996 SMAN 2 PARE 10 August 2012 13 Tahap 1 1 PLPG / 2010 24/07/1989 SMAN 2 PARE 10 August 2012 14 Tahap 1 1 PLPG / 2010 19/08/2002 SMAN 2 PARE 10 August 2012 15 Tahap 1 1 PLPG / 2010 23/04/1994 SMAN 2 PARE 10 August 2012 16 Tahap 1 1 PLPG / 2011 14/02/1987 SMAN 2 PARE 10 August 2012 17 Tahap 1 1 PORTO POLIO / 2007 01/10/1987 SMAN 2 PARE 10 August 2012 18 Tahap 1 1 PLPG / 2010 01/04/2002 SMAN 2 PARE 10 August 2012 19 Tahap 1 1 PLPG 2006 01/01/1984 SMAN 2 PARE 10 August 2012 20 Tahap 1 1 DSN. PUNCU DSN DOROK DS MANGGIS KEC.Pd 11 1970 P NON PNS - TK DW BRINGIN 3608 2257741641300003 1431102000266 11051302010095 09 1963 P NON PNS - TK DW BADAS 3609 1939737639300022 150702008549 07051302000099 SIDOARJO 07 06 1959 P PEMBINA IV/A TK DW LAMONG JL. S.PLOSOKLATEN DS. S. Kawedusan Kec. PUNCU PUNCU GURU KLAS PLPG 2011 SMAN 2 PARE 10 August 2012 4 Tahap 3 1 L PENATA TK. S. Plosoklaten Ds. I IV/b SDN BRENGGOLO 2 GURU KELAS SD 2010 01-12-1975 SMPN 2 PARE 10 August 2012 9 Tahap 1 1 3641 0735741644300012 431002702677 1005130 2710512 SRI AYATI KEDIRI 21 TRENGGALE 28 K KEDIRI 03 04 1963 P PEMBINA IV/a SDN BRENGGOLO 2 GURU KELAS SD 2010 01-04-1985 SMPN 2 PARE 10 August 2012 10 Tahap 1 1 3642 8860746648200002 1431122005296 11051322011015 SEGER RIYANTO KEDIRI 28 05 1969 PENATA Tk.I IV/B SDN KAWEDUSAN 2 GURU KELAS SD PORTOPOLIO / 2010 3/1/1983 SMPN 2 PARE 10 August 2012 2 Tahap 3 1 3654 0347 7366 3820 0023 1431122005166 11051322010200 MUSLIMIN. 122 BADASBADAS KEC.JARAK KAB. PLOSOKIDUL KEC JL RAYA PLOSOKLATEN PLOSOKLATEN DS.Pd KEDIRI 21 09 1952 P Pembina IV/a SDN Kawedusan I Guru Kelas PLPG/2010 31-07-1971 SMPN 2 PARE 10 August 2012 17 Tahap 1 1 3649 8544741642300022 150802712368 08051302710472 MURNI ASTUTI. Plosoklaten Ds. SIDOWAREK / SELATAN BALAI DESA BADAS GURU KELAS TUNGLUR TUNGLUR BANARAN BADAS GURU KELAS BADAS BANARAN TUNGLUR BADAS GURU KELAS BADAS DSN.SPd KEDIRI 15 11 1952 L PEMBINA TK. S.SPd KEDIRI 02 05 1964 L PEMBINA IV/A SDN BRENGGOLO I GURU KELAS GURU PENJASKES GR.Pd KEDIRI 23 04 1959 P PEMBINA TK. S. KETANGI DS.I IV/B SDN BRENGGOLO I DESA BRENGGOLO GURU KELAS 2010 1/1/1982 SMPN 2 PARE 10 August 2012 3 Tahap 1 1 3635 2744742643200022 431002702701 10051302710535 SUPRIONO.I IV/B SDN BRENGGOLO I DESA BRENGGOLO GURU KELAS 2007 12/1/1977 SMPN 2 PARE 10 August 2012 5 Tahap 1 1 3637 1749736638200012 431002702456 10051302710123 KALIMI KEDIRI 17 04 1958 L PEMBINA IV/a SDN BRENGGOLO 2 DS. BLORAN DS.JARAK KAB. LUKITOWATI. Kawedusan Kec. PUNCU PUNCU GURU KLAS PLPG 2007 SMAN 2 PARE 10 August 2012 2 Tahap 3 1 IV/B SDN PUNCU 3 DS.Ma. PLOSOKLATEN Ds.S.S. Plosoklaten Ds.I III/D SDN PUNCU 3 DS.I III/D SDN PUNCU 3 PUNCU GURU KLAS PLPG 2011 SMAN 2 PARE 10 August 2012 6 Tahap 3 1 6 1961 P PEMBINA TK I IV b SDN MANGGIS 1 PUNCU GURU KELAS PLPG 2007 SMAN 2 PARE 10 August 2012 7 Tahap 3 1 21 5 1961 L PEMBINA TK I IV b SDN MANGGIS 1 PLPG 2010 SMAN 2 PARE 10 August 2012 8 Tahap 3 1 3 04 1963 L PEMBINA IV/A SDN JARAK 3 GURU KELAS PLPG TH 2011 SMAN 2 PARE 10 August 2012 9 Tahap 3 1 SUGATININGSIH. GELATIK RT 03 RW 03 DS. PLOSOLOR KEC PLOSOKLATEN DS.Pd KEDIRI 10 12 1952 P PEMBINA TK I IV/B SDN PLOSOKIDUL GURU KELAS PORTO FOLIO 2010 01-03-1979 SMAN 2 PARE 10 August 2012 14 Tahap 3 1 3626 0548740642300012 43002702550 1005130 2710294 KEDIRI 16 02 1962 P PEMBINA TK I IV/B SDN PLOSOKIDUL GURU KELAS PLPG 2010 01-01-1983 SMAN 2 PARE 10 August 2012 15 Tahap 3 1 3627 1833736638300012 431002700057 1005130 2710162 KEDIRI 01 05 1958 P PEMBINA TK I IV/B SDN PLOSOKIDUL GURU KELAS PORTO FOLIO 2010 01-10-1980 SMAN 2 PARE 10 August 2012 16 Tahap 3 1 3628 5938738640200022 43100270279 1005130 2710346 ISMUNARTI. PUSKESMAS NO. Plosoklaten Ds. Kawedusan Kec. I IV/b SDN BRENGGOLO 2 GURU KELAS SD 2010 01-12-1974 SMPN 2 PARE 10 August 2012 7 Tahap 1 1 3639 8153737640200003 150602702532 06051302700010 IMAM SYARIFUDIN 08 1959 L PEMBINA Tk. PUNCU KEC . KI HAJAR DEWANTORO BRINGIN BADASBADAS PAUD / TK JL.Pd KEDIRI 27 12 1964 L Penata Muda Tk.I IV/B SDN BRENGGOLO I DESA BRENGGOLO GURU KELAS 2010 4/1/1985 SMPN 2 PARE 10 August 2012 4 Tahap 1 1 3636 4447730631200003 150702704439 07051302700165 SUGIJANA KUSNAN. PLOSOKLATEN DS. I III/d SDN BRENGGOLO 2 PENJASKES 2011 01-03-1988 SMPN 2 PARE 10 August 2012 11 Tahap 1 1 3643 1235738644200003 1431122001936 11051322010305 BUDIONO.Pd KEDIRI 07 08 1958 P PEMBINA Tk I IV/B SDN JARAK 3 GURU KELAS PORTOFOLIO TH 2010 1/3/1978 SMAN 2 PARE 10 August 2012 11 Tahap 3 1 431002702523 10051302710256 LUKITORINI. BADAS GURU KELAS BRINGIN KEC. PLOSOLOR KEC PLOSOKLATEN DS.KEDIRI KEC. BRENGGOLO KEC.Pd KEDIRI 21 09 1960 P PEMBINA TK I IV/B SDN PLOSOKIDUL GURU KELAS PLPG 2008 01-12-1981 SMAN 2 PARE 10 August 2012 13 Tahap 3 1 3625 4542730632300013 431002700364 10051302710920 TITIK EKOWATI. BRENGGOLO GURU KELAS SD 2010 01-03-1978 SMPN 2 PARE 10 August 2012 6 Tahap 1 1 3638 5540732633300002 431002700017 10051302710084 SRI PENI BLITAR 08 02 1954 P PEMBINA Tk.S.SPd 10 06 1960 P PEMBINA TK.Pd KEDIRI 06 06 1954 P PEMBINA Tk I IV/B SDN JARAK 3 GURU KELAS PORTOFOLIO TH 2010 1/3/1977 SMAN 2 PARE 10 August 2012 10 Tahap 3 1 10051302710126 ASTI CHAYATUN.Pd KEDIRI 18 01 1961 p PEMBINA Tk I IV/B SDN JARAK 3 GURU KELAS PLPG TH 2010 1/1/1982 SMAN 2 PARE 10 August 2012 12 Tahap 3 1 3624 3253738640300013 150802712159 08051302710114 SRI RETNANINGSIH. Kawedusan Kec. PUNCU PUNCU GURU KLAS PLPG 2011 SMAN 2 PARE 10 August 2012 5 Tahap 3 1 1962 P PENATA TK. RINIK LESTARI. A.Pd KEDIRI 01 08 1964 P PENATA TK I III/D SDN PLOSOLOR 01-11-1991 SMAN 2 PARE 10 August 2012 19 Tahap 3 1 431122002510 11051322010400 MURWIANIGSIH. Kawedusan Kec. LAMONG BADAS 3611 8350736659300002 150702006923 07051302000074 ENI SETIONINGSIH. PUNCU KEC .Pd NUNUK YUNIASTUTIK. PUNCU KEC . Kawedusan Kec. PLOSOLOR KEC PLOSOKLATEN DS.Pd KEDIRI 12 02 1963 P Pembina IV/a SDN Kawedusan I Guru Kelas PLPG/2008 01-03-1983 SMPN 2 PARE 10 August 2012 18 Tahap 1 1 3650 2633741641300012 150602702041 06051302700046 SRI UTAMI. S.Pd KEDIRI 01 01 1954 L PEMBINA IV/A SDN PLOSOLOR GURU KELAS PORTO FOLIO 2010 01-12-1975 SMAN 2 PARE 10 August 2012 18 Tahap 3 1 3630 3133742643300023 431102702509 11051302711188 ADINUL KHOLIS. KI HAJAR DEWANTORO BRINGIN BADASBADAS PAUD / TK GURU KELAS JL. BRENGGOLO KEC. S. S. PLOSOKLATEN DS.S. S.Pd SITI INNAMA NASIROH KEDIRI 04 TRENGGALE 17 K KEDIRI 25 KEDIRI 01 01 1981 P NON PNS - TK DW LAMONG JL.JARAK KAB.JARAK KEC.

BAWEAN NO.KEPUNG KEPUNG GURU KELAS PLPG 2011 01-03-1994 SMK CANDA BHIRAWA 10 August 2012 8 Tahap 3 1 3700 2050736639300003 150602702027 06051302700023 SUPADMI.Pd KEDIRI 06 11 1964 L PEMBINA IV A Ds.I III/D SDN KLANDERAN DESA KLANDERAN 3658 8962738640300002 11051302710348 11051302710348 SRI LESTARI KEDIRI 30 06 1960 P PEMBINA IV/A SDN KLANDERAN DESA KLANDERAN 3659 2553 7356 3730 0013 150602701254 06051302700048 SUKO ENI. SUMATRA NO. KRENCENG KEPUNG GURU KELAS PLPG 2008 01-03-1983 SMK CANDA BHIRAWA 10 August 2012 3 Tahap 1 1 3675 1539741643300022 431022003278 10051322010988 KEDIRI 07 02 1963 P Pembna IV A SDN KRENCENG 4 DS. I III D Ds..Pd KEDIRI 05 01 1957 P PEMBINA TK I IV B DS KELING .S.I IV B PUNJUL . S.Pd KEDIRI 02 07 1955 P PEMBINA TK I IV B Ds.Pd SDN DM.Pd ENDRA WIJAYANTO.WULAN 3 3692 5249743644300023 1431102701363 11051302711073 SRI HASTUTI.KEPUNG KEPUNG GURU KELAS PLPG 2010 01-03-1985 SMK CANDA BHIRAWA 10 August 2012 5 Tahap 3 1 3697 3437735636300002 150702705830 07051302700340 EMI HERAWATY.Pd KEDIRI 05 10 1960 P PENATA MD.3655 8943737638200002 09051302710170 090513 0271 0170 ROIKHUL AMAR KEDIRI 11 06 1959 L PEMBINA Tk. WILIS NO. DAMARWULAN KEPUNG GURU KELAS PLPG 2011 01-03-1987 SMK CANDA BHIRAWA 10 August 2012 11 Tahap 1 1 3683 1034733635300010 430902700912 09051302710083 SUNARNIK. DAMARWULAN KEPUNG GURU KELAS PORTOFOLIO 2010 01-04-1985 SMK CANDA BHIRAWA 10 August 2012 3 Tahap 3 1 3695 4046739640300023 431002702485 10051302710184 ARIYATI.Pd KEDIRI 9 10 1960 P PEMBINA TK.Ma.I IV/b SLEMAN 12 03 1956 L PEMBINA TK. PARE JL. DAMARWULAN KEPUNG GURU KELAS PLPG 2010 01-03-1978 SMK CANDA BHIRAWA 10 August 2012 14 Tahap 1 1 3686 5560743644300020 1431102701471 11051302710826 SUPATMIATI. S.PLOSOKLATEN 3663 9058 7396 4030 0003 431002702484 10051302710182 TRI UTAMI. JIWO WINANTO KEDIRI 16 3 1961 L PEMBINA TK. KEDIRI 4 5 1954 L PEMBINA TK I IV B GURU KELAS PORTOPOLIO 2008 01-03-1977 SMK CANDA BHIRAWA 10 August 2012 10 Tahap 3 1 3702 8240 7406 4120 0003 431022003273 10051302710981 SRIYONO KEDIRI 8 9 1962 L PEMBINA IV/a SDN PUNJUL I GURU KELAS 2010 3/1/1984 SMK CANDA BHIRAWA 10 August 2012 11 Tahap 3 1 3703 1439 7416 4220 0012 1431102702557 11051302710908 MIFTHAKUL ARIFIN KEDIRI 7 1 1963 L PEMBINA IV/a SDN PUNJUL I 2011 3/1/1988 SMK CANDA BHIRAWA 10 August 2012 12 Tahap 3 1 3704 6842743643300000 150602702537 06051302700047 DARNINGSIH.I IV B Ds.I IV B SDN DM.Pd KEDIRI 22 1 1963 L PEMBINA IV A Ds.PLOSOKLATEN 3662 7962 7386 4030 000 431002702518 10051302710239 DARMININGSIH.KEPUNG KEPUNG GURU KELAS PLPG 2006 01-12-1984 SMK CANDA BHIRAWA 10 August 2012 9 Tahap 3 1 3701 3836732634200012 150802700022 08051302710036 SUGENG WIDODO. S.PLOSOKLATEN N PLOSOKLATE DS. PARE SLB/C DHARMA WANITA JL.Pd KEDIRI 28 02 1965 P PEMBINA IV A Ds.I IV/B SDN KLANDERAN DESA KLANDERAN 3656 8947741642300022 11051302711053 11051302711053 YUNI WINARTI BLITAR 15 06 1963 P PEMBINA IV/A SDN KLANDERAN DESA KLANDERAN 3657 7444733635300002 11051302711081 11051302711081 MUSLIKAH KEDIRI 12 01 1955 P PENATA Tk.I IV B SDN PUNJUL II PLPG/ 2010 01-03-1983 SMK CANDA BHIRAWA 10 August 2012 15 Tahap 3 1 3707 1744738644300000 431002702576 1005130 2710343 YATMINI. 03 SD N GEDANGSEWU II GEDANGSEWU KEC. S.S.Pd KEDIRI 5 18 1953 P PEMBINA IV/b SDN PUNJUL I PUNJUL . S.I IV B Ds. S.Pd 10 1958 P PEMBINA TK.Pd KEDIRI 30 6 1960 P PEMBINA IV/b SDN PUNJUL I PUNJUL . SUMATRA NO.S.KEPUNG KEPUNG PLOSOKLATE PUNJUL . S.Pd SLEMAN 17 9 1965 P PEMBINA IV A SDN DM. BAWEAN NO. SRI REJEKI.Pd KEDIRI 15 05 1956 L PEMBINA IV A DS KELING . S.Pd KEDIRI 1 4 1956 P PEMBINA IV/b SDN PUNJUL I PUNJUL .I IV/b 3668 5844734635200002 11051302710315 KEDIRI 12 5 1956 L PEMBINA TK. KEDIRI 18 7 1958 P PEMBINA TK I IV B DS KELING . DAMARWULAN KEPUNG GURU KELAS PORTOFOLIO 2009 01-04-1985 SMK CANDA BHIRAWA 10 August 2012 20 Tahap 1 1 Ds.I III B DS KELING . SPd KEDIRI 10 5 1965 P PEMBINA TK.Pd MEDAN 29 11 1953 P PEMBINA TK.PLOSOKLATEN 3664 3150 7396 4130 0023 431002702486 10051302710185 MURDIFIN.I IV/b 3669 9851735637200002 06051302700012 KEDIRI 19 5 1957 L PEMBINA TK. DAMARWULAN KEPUNG GURU KELAS PLPG 2010 01-03-1977 SMK CANDA BHIRAWA 10 August 2012 2 Tahap 3 1 3694 8454741643200002 431002700196 10051302710502 LAMIRAN. MUCHSON RIJADI. S. 1431102705077 A.Pd NGANJUK 29 03 1954 P PEMBINA TK.I III B Ds. DAMARWULAN KEPUNG GURU KELAS PLPG 2007 01-12-1981 SMK CANDA BHIRAWA 10 August 2012 7 Tahap 1 1 3679 0442739640300043 150802712170 08051302710130 SITI ISTIKHOMAH KEDIRI 10 11 1961 P PEMBINA IV A Ds. 56 SD N GEDANGSEWU III GEDANGSEWU KEC. S. S.PLOSOKLATEN JL. S.Pd SUDARMIATUN LISTYORINI EKO SATIMIN KEDIRI 1 1 1956 L PEMBINA TK. S.PLOSOKLATEN N PLOSOKLATE PUNJUL . PUNJUL N . DAMARWULAN KEPUNG GURU KELAS PLPG 2011 01-03-1987 SMK CANDA BHIRAWA 10 August 2012 9 Tahap 1 1 3681 7837737639300022 1431102705047 11051302711145 YAYUK WINARTI KEDIRI 21 4 1965 P PENATA TK. BAWEAN NO. DAMARWULAN KEPUNG GURU KELAS PLPG 2007 30-09-1980 SMK CANDA BHIRAWA 10 August 2012 13 Tahap 1 1 3685 5434737638300010 431022702457 10051302710129 SITI FATIMAH.Pd KEDIRI 09 07 1956 P PEMBINA IV A DS KELING .TK. PARE JL.I IV B Ds. Pd.I IV B Ds. S. 03 SD N GEDANGSEWU II GEDANGSEWU KEC.I IV/b 3667 784073663730002 07051302710355 150802712298 KEDIRI 8 5 1958 P PEMBINA TK. 1431102701556 A.Pd KEDIRI 28 3 1963 L PEMBINA IV/a 3666 4648739641200012 08051302710251 150802712244 Drs. S.Pd KEDIRI 7 TRENGGALE 12 K 4 1960 P PEMBINA TK.Pd KEDIRI 25 05 1956 L PEMBINA TK I IV B Ds.S.I IV B SDN PUNJUL II PLPG / 2006 01-04-1985 SMK CANDA BHIRAWA 10 August 2012 13 Tahap 3 1 3705 1341738640300020 431002702482 10051302710177 MAINI. Pd. 47 PARE PARE SDN KRENCENG 4 DS. S. 56 SD N GEDANGSEWU III GEDANGSEWU KEC. 03 SD N GEDANGSEWU II GEDANGSEWU KEC.Pd.I IV B SDN PUNJUL II GURU KELAS KEPENDIDIKAN DASAR KEPENDIDIKAN DASAR KEPENDIDIKAN DASAR KEPENDIDIKAN DASAR PLPG/ 2010 01-03-1983 SMK CANDA BHIRAWA 10 August 2012 16 Tahap 3 1 SDN KELING 1 SDN KELING 2 DS KELING .Pd.S. DAMARWULAN KEPUNG GURU KELAS PLPG 2009 12-01-1981 SMK CANDA BHIRAWA 10 August 2012 18 Tahap 1 1 3690 751748650300032 1431102701472 10051302711300 SRI MEINARTI.WULAN 2 SDN DM. S. KEDIRI 25 05 1962 P PEMBINA IV A Ds. DAMARWULAN KEPUNG GURU KELAS PLPG 2019 01-03-1977 SMK CANDA BHIRAWA 10 August 2012 12 Tahap 1 1 3684 8858734636200000 150702705828 07051302700336 KUSNADI. PUNJUL N PLOSOKLATE DS. S.S.Si. PARE JL. PARE JL.Pd KEDIRI 21 12 1957 P PEMBINA IV/b SDN PUNJUL I PUNJUL . S. DAMARWULAN KEPUNG GURU KELAS PLPG 2007 01-03-1977 SMK CANDA BHIRAWA 10 August 2012 6 Tahap 1 1 3678 7837737639300022 150702708651 07051302700008 MARTIK KEDIRI 5 5 1959 P PEMBINA TK.I IV B SDN PUNJUL II PLPG/ 2010 01-12-1981 SMK CANDA BHIRAWA 10 August 2012 14 Tahap 3 1 3706 1339736651300000 431002702572 1005130 2710336 SRIANI.S. DAMARWULAN KEPUNG GURU KELAS PLPG 2011 01/08/1987 SMK CANDA BHIRAWA 10 August 2012 1 Tahap 3 1 3691 3857740641300040 SYAFA'ATUN.Pd 0705 1380 000394 SUGIYA.Pd KEDIRI 26 06 1962 P Pembna IV A SDN KRENCENG 4 DS. SUMATRA NO.Pd BLITAR 01 01 1959 P PEMBINA IV A Ds.I IV B SDN KRENCENG 4 DS.KEPUNG KEPUNG GURU KELAS PLPG 2007 01-10-1980 SMK CANDA BHIRAWA 10 August 2012 6 Tahap 3 1 3698 8941734635030002 1431102705179 11051302710454 SUBANDIYAH. KRENCENG 3673 5661732634300002 430902700995 09051302710250 KATINAH.WULAN 1 Ds. S. S.Pd KEDIRI 18 8 1961 P PEMBINA IV/b SDN PUNJUL I 3665 8660741641200002 10051322011015 431022003294 KOTIB. S.Pd KEDIRI 14 07 1961 P PEMBINA IV A DS KELING . ENDANG SUPRIHATIN.Pd MOCH.S. PUNJUL N PLOSOKLATE DS. S. DAMARWULAN KEPUNG GURU KELAS PLPG 2011 01-03-1987 SMK CANDA BHIRAWA 10 August 2012 15 Tahap 1 1 3687 5436737640300010 431002700084 10051302710224 BINTI CHORIDA. 56 SD N GEDANGSEWU III GEDANGSEWU KEC.PLOSOKLATEN 3661 2733 7346 3430 0002 431002702445 1005130 2710105 SUSHARTATIK.PLOSOKLATEN 3660 1850 7316 5230 0002 431002700021 10051302710090 UMI MUSLIKATUN. I IV/B PLOSOKLATE N PLOSOKLATE N PLOSOKLATE N PLOSOKLATE N PLOSOKLATE N PLOSOKLATE N PLOSOKLATE N PLOSOKLATE N PLOSOKLATE N PLOSOKLATE N PARE GURU PKn 2009 1979 SMPN 2 PARE 10 August 2012 4 Tahap 3 1 GURU KELAS 2011 1989 SMPN 2 PARE 10 August 2012 5 Tahap 3 1 GURU KELAS 2011 1991 SMPN 2 PARE 10 August 2012 6 Tahap 3 1 GURU KELAS KEPALA SEKOLAH GURU KELAS 2011 1980 SMPN 2 PARE 10 August 2012 7 Tahap 3 1 2010 7/1/1981 SMPN 2 PARE 10 August 2012 8 Tahap 3 1 2010 3/1/1977 SMPN 2 PARE 10 August 2012 9 Tahap 3 1 GURU KELAS 2010 3/1/1977 SMPN 2 PARE 10 August 2012 10 Tahap 3 1 GURU KELAS 2010 1/1/1982 SMPN 2 PARE 10 August 2012 11 Tahap 3 1 GURU KELAS 2010 12/1/1981 SMPN 2 PARE 10 August 2012 12 Tahap 3 1 GURU KELAS 2010 SMPN 2 PARE 10 August 2012 13 Tahap 3 1 PENJASKES PLPG 2010 SMPN 2 PARE 10 August 2012 14 Tahap 3 1 PARE GURU KELAS PLPG 2008 SMPN 2 PARE 10 August 2012 15 Tahap 3 1 PARE GURU KELAS PLPG 2008 SMPN 2 PARE 10 August 2012 16 Tahap 3 1 PARE GURU KELAS PLPG 2011 SMPN 2 PARE 10 August 2012 17 Tahap 3 1 PARE GURU KELAS PLPG 2006 SMPN 2 PARE 10 August 2012 18 Tahap 3 1 PARE GURU KELAS PLPG 2011 SMPN 2 PARE 10 August 2012 19 Tahap 3 1 PARE GURU KELAS PLPG/2007 12/1/1981 01 APRIL 1985 01 JANUARI 1982 01 MARET 1983 01 DESEMBER 1981 01 JULI 1979 01 JANUARI 1982 01-03-1985 SMPN 2 PARE 10 August 2012 20 Tahap 3 1 KEPUNG GURU KELAS PLPG 2009 01-01-1976 SMK CANDA BHIRAWA 10 August 2012 1 Tahap 1 1 3671 5644 7346 3620 0012 1507 8000 6932 3672 4461731634300003 430902700899 09051320710067 MURYATI. KEDIRI 4 11 1959 P PEMBINA TK. S. PARE JL.KEPUNG KEPUNG GURU KELAS PLPG 2010 01-12-1981 SMK CANDA BHIRAWA 10 August 2012 4 Tahap 3 1 3696 0847734635200012 431002702888 10051302710878 EDI SANTOSO. DAMARWULAN KEPUNG GURU KELAS PLPG 2011 01-07-1991 SMK CANDA BHIRAWA 10 August 2012 10 Tahap 1 1 3682 1438742643200010 1431102702004 11051302710815 MISBAKUL MUNIR. DAMARWULAN KEPUNG GURU KELAS PLPG 2009 01-01-1983 SMK CANDA BHIRAWA 10 August 2012 17 Tahap 1 1 3689 1857740640300010 430902700997 09051302710253 KEDIRI 10 4 1961 P PEMBINA IV A Ds. DAMARWULAN KEPUNG GURU KELAS PLPG 2008 01-12-1981 SMK CANDA BHIRAWA 10 August 2012 8 Tahap 1 1 3680 9453741643200013 1431102701470 11051302710770 JOKO WIYONO MALANG 21 11 1963 L PEMBINA IV A Ds.TK.Ag.I IV/b 3670 8646736637200002 10051302710390 KEDIRI 14 3 1958 L PEMBINA TK. MD.Pd.Pd 150602702530 DJOKO PURWADI. DAMARWULAN KEPUNG GURU KELAS PLPG 2007 01-03-1973 SMK CANDA BHIRAWA 10 August 2012 5 Tahap 1 1 3677 9433734635200032 150702705742 07051302700179 UMI SALAMAH. PASURUAN 19 4 1970 P PNT. KRENCENG KEPUNG GURU KELAS PLPG 2010 01-01-1983 SMK CANDA BHIRAWA 10 August 2012 4 Tahap 1 1 3676 1039732631300003 150702705721 07051302700149 KEDIRI 7 7 1954 P PEMBINA TK. DAMARWULAN KEPUNG GURU KELAS PLPG 2011 08-01-1993 SMK CANDA BHIRAWA 10 August 2012 19 Tahap 1 1 09051312720127 MASLIKATIN. S. S.S.KEPUNG KEPUNG GURU KELAS PLPG 2011 01-01-1982 SMK CANDA BHIRAWA 10 August 2012 7 Tahap 3 1 3699 5337738639300013 1431102701983 11051302711315 SRI RATNA MALJATI.WULAN 4 3693 1041733635300013 431002702873 10051302710858 SITI MUNAWAROH KEDIRI 7 9 1955 P PEMBINA TK.Pd KEDIRI 7 26 1961 P PEMBINA IV/b SDN PUNJUL I PUNJUL .M. DAMARWULAN KEPUNG GURU KELAS PORTOFOLIO 2010 01-01-1982 SMK CANDA BHIRAWA 10 August 2012 16 Tahap 1 1 3688 6852740641300020 150802712272 08051302710313 KEDIRI 20 5 1962 P PEMBINA IV A Ds.Pd.Ma.S. KRENCENG KEPUNG GURU KELAS PLPG 2009 10-01-1980 SMK CANDA BHIRAWA 10 August 2012 2 Tahap 1 1 3674 4958740642300022 150802712345 08051302710433 SUWARSININGSIH. PUNJUL N PLOSOKLATE DS.

BARU 3 PLOSOKLATE KEPENDIDIKAN PLPG/ 2010 N DASAR PARE GURU KELAS PLPG/2007 01-01-1982 SMK CANDA BHIRAWA 10 August 2012 17 Tahap 3 1 01-03-1984 SMK CANDA BHIRAWA 10 August 2012 18 Tahap 3 1 PLPG/2007 01-03-1984 SMK CANDA BHIRAWA 10 August 2012 19 Tahap 3 1 PLPG 2011 20-Jul-92 SMK CANDA BHIRAWA 10 August 2012 20 Tahap 3 1 KEPUNG GURU KELAS GURU KELAS PAUD/TK GURU KELAS PLPG 2008 01-12-1981 SMPN I WATES 10 August 2012 1 Tahap 1 1 DS.AUD kediri P TK DW KENCONG 1 KEPUNG GURU KELAS 2011 SMPN I WATES 10 August 2012 7 Tahap 3 1 3739 974474366300092 07051302000069 LAMINAH. S.REJO 2 DS KELING . MOJO JOMBANGAN TK ABA VI TERTEK KEC.Pd KLATEN 04 03 1962 L PEMBINA IV A SDN KB.BARU 5 DS.S. Pd.Pd 07 1968 P PENATA TK. KEDIRI 25 10 1962 L PEMBINA IV A SDN KAMP.BARU 3 DS.BARU 3 DS.S.BARU 3 DS.S. S.REJO 1 DS. AGUNG 26 2 1964 L PENATA III C SDN KAMP.Pd.Pd KLATEN 22 11 1962 P PEMBINA TK.BARU 3 DS. KAMPUNGBARU KEPUNG GURU KELAS PLPG 2008 01-01-1982 SMPN I WATES 10 August 2012 3 Tahap 1 1 3715 54337426 44200082 1431102 701861 11051302710926 AGUS WIDODO. kediri P TK DW SIMAN I KEPUNG GURU KELAS 2007 SMPN I WATES 10 August 2012 8 Tahap 3 1 3740 093574764930011 10051302010017 SUDARMI.KEBONREJO KEPUNG GURU KELAS PLPG 2010 01-01-1982 SMPN I WATES 10 August 2012 15 Tahap 1 1 3727 9636740642200022 1431102701947 11051302710725 PURWADI.KEBONREJO KEPUNG GURU KELAS PLPG 2011 01-03-1987 SMPN I WATES 10 August 2012 17 Tahap 1 1 3729 7039746648300023 1431102701950 11051302711230 SURYANI.Pd 01 1964 L PEMBINA IV A SDN KB.KEBONREJO KEPUNG GURU KELAS PLPG 2011 01-11-1991 SMPN I WATES 10 August 2012 18 Tahap 1 1 3730 8833744648200002 1431102701951 11051302711260 DEDY AGUS S.BARU 5 DS. KAMPUNGBARU KEPUNG GURU KELAS PLPG 2011 01-03-1988 SMPN I WATES 10 August 2012 13 Tahap 1 1 3725 3553736639200013 430902700097 09051302710235 MOH DJAMIL.Pd PARE 3738 5058747649300083 11051302010022 UMMI MUTHORIQOH. kediri P TK DW BRUMBUNG I KEPUNG GURU KELAS 2010 SMPN I WATES 10 August 2012 9 Tahap 3 1 3741 3541744646300043 11051302010007 KATEMI SRIWAHYUNI kediri P TK DW KEPUNG I KEPUNG GURU KELAS 2011 SMPN I WATES 10 August 2012 10 Tahap 3 1 3742 384174446200032 07051302000073 Drs. BESOWO KEPUNG GURU KELAS PLPG 2011 01-03-1978 SMPN I WATES 10 August 2012 6 Tahap 3 1 3721 9433734636200042 1431102004711 SYAMSUL WAHID. S.Pd KEDIRI 17 08 1963 L PNT.REJO 1 DS.Pd 3710 0454 7406 4130 0013 1507 8000 6936 26 8 1958 L PEMBINA IV A SDN KAMP.KEBONREJO KEPUNG GURU KELAS PLPG 2011 01-11-1991 SMPN I WATES 10 August 2012 19 Tahap 1 1 3731 4459733634200003 150802712121 08051302710038 MURTOMO. KEDIRI S. KAMPUNGBARU KEPUNG GURU MAPEL PORTF 2008 01-01-1982 SMPN I WATES 10 August 2012 8 Tahap 1 1 3720 1249731633200013 J 150702705723 07051302700152 SUMIATI KEDIRI 10 4 1953 P PEMBINA TK I IV B SDN KAMP.BARU 5 DS.BARU 5 DS. KAMPUNGBARU KEPUNG GURU KELAS PLPG 2011 01-12-1981 SMPN I WATES 10 August 2012 7 Tahap 1 1 3719 733734635200012 8051391000030 08051391000030 MUSTAJIB KEDIRI 1 04 J 1956 L PEMBINA TK I IV B SDN KAMP. WILIS NO.Pd.REJO 1 DS.KEPUNG KEPUNG GURU KELAS PLPG 2008 01-03-1983 SMPN I WATES 10 August 2012 1 Tahap 3 1 3733 3342741642300053 431002700156 10051302710396 SUKARPRIWANTIN. PUNJUL SLB/C DHARMA WANITA JL. S.Pd.REJO 2 DS. KEDIRI 3714 03577406 41200023 150802 712177 08051302710152 KARIADI.KEPUNG KEPUNG GURU KELAS PLPG 2011 01-11-1991 SMPN I WATES 10 August 2012 4 Tahap 3 1 3736 7244737639200023 150602702025 06051302700020 SUBAGYO. KAMPUNGBARU KEPUNG GURU KELAS PLPG 2010 01-10-1980 SMPN I WATES 10 August 2012 5 Tahap 1 1 3717 3149741644200023 1431102701862 11051302710767 A H M A D I.BARU 5 DS.S.REJO 2 DS KELING . S. KAMPUNGBARU KEPUNG GURU KELAS PLPG 2007 01-03-1974 SMPN I WATES 10 August 2012 9 Tahap 1 1 10051312720187 10051312720187 ZAENURI KEDIRI 1 1 1956 L PEMBINA IV A SDN KAMP. WILIS NO. S.REJO 1 DS. KAMPUNGBARU KEPUNG GURU KELAS PLPG 2011 01-03-1987 SMPN I WATES 10 August 2012 6 Tahap 1 1 3718 7843738640200022 1431102705148 110513027101343 Z A E N A L.Pd KEDIRI 12 05 1957 L PEMBINA TK I IV B SDN KAMP.I IV B SDN KB.I III D SDN KB.REJO 2 DS KELING . SPD.S.Pd.MD. S.Pd KEDIRI 11 05 1960 L PENATA TK. 47 PARE PARE JL.Pd. S.M. KAMPUNGBARU KEPUNG GURU KELAS PLPG 2010 01-10-1980 SMPN I WATES 10 August 2012 11 Tahap 1 1 3723 9056740643300003 J 431002702662 10051302710484 THERESIA SUNDARI KEDIRI 24 7 1962 P PNATA TK I III D SDN KAMP. S.3708 6260738639200000 431002702520 10051302710245 KEDIRI 28 9 1960 L PEMBINA IV A KLATEN 08 09 1957 P PEMBINA TK. AGUS SUBIANTO.I III D SDN KAMP.REJO 2 DS KELING .Pd KEDIRI 07 08 1960 L PEMBINA TK. KAMPUNGBARU KEPUNG GURU KELAS PLPG 2011 01-03-1988 SMPN I WATES 10 August 2012 4 Tahap 1 1 3716 3844735641200002 431002702470 10051302710151 JUWADI SANTOSO.Si LAMONGAN 12 09 1959 L PEMBINA TK. S.Pd.Pd. I IV/B 12 1 1973 P NON PNS 4 3 1961 L PEMBINA TK I IV B SDN PUNJUL II DS.I IV B SDN BESOWO 1 DS. KAMPUNGBARU KEPUNG GURU KELAS PLPG 2010 01-03-1978 SMPN I WATES 10 August 2012 2 Tahap 1 1 PARE 3711 3444751653300010 11051302010114 3712 06367396 40200012 150802 712171 08051302710134 3713 31587366 38200013 431002 700039 10051302710125 MARMIATI. S. KAMPUNGBARU KEPUNG GURU KELAS PLPG 2010 01-04-1985 SMPN I WATES 10 August 2012 12 Tahap 1 1 3724 7558742643200002 J 1431102701865 11051302710929 GUNAWAN TL.KEPUNG KEPUNG GURU KELAS PORTOPOLIO 2010 01-03-1983 SMPN I WATES 10 August 2012 2 Tahap 3 1 3734 4144742644300023 1431102701469 11051302710807 Dra.BARU 3 DS. WIWIK WIDAYATI KEDIRI 12 8 1964 P PEMBINA TK I IV B SDN KB. KAMPUNGBARU 3709 0240 7356 3730 0013 1507 8000 6933 0705 1380 000395 SRI MULYANI. KEDIRI 10 6 1962 P PENATA TK I III D SDN KB. KEDIRI 10 10 1964 P PEMBINA TK I IV B SDN KB. KEDIRI 16 8 1961 P PEMBINA IV A SDN KB.I IV B SDN KB. SPD. S.I III B SDN KAMP.BARU 3 DS.KEBONREJO KEPUNG GURU KELAS PORTOFOLIO 2009 01-07-1979 SMPN I WATES 10 August 2012 14 Tahap 1 1 3726 1139738640200033 431002702519 10051302710244 SUPARNO. KEDIRI 1 1 1964 L PEMBINA IV A SDN KAMP.KEBONREJO KEPUNG GURU KELAS PLPG 2011 01-03-1987 SMPN I WATES 10 August 2012 16 Tahap 1 1 3728 8435742643200012 1431102701948 11051302710775 SUWADI.I III D SDN KB.REJO 1 DS.I IV B SDN KB.Pd.KEBONREJO KEPUNG GURU KELAS PLPG 2008 01-03-1977 SMPN I WATES 10 August 2012 20 Tahap 1 1 3732 9148738641300003 150802712285 08051302710339 SIRAMIYATI. S.SPD.S.Pd KEDIRI 03 TRENGGALE 07 K KEDIRI 01 05 1966 L PENATA TK.BARU 5 DS. KAMPUNGBARU KEPUNG GURU MAPEL PORTF 2010 01-01-1982 SMPN I WATES 10 August 2012 10 Tahap 1 1 3722 0857735637200022 J 431002702471 10051302710152 EDWI HARYONO KEDIRI 25 5 1957 L PEMBINA IV A SDN KAMP. SUHADI kediri L TK DW KAMPUNG BARU I KEPUNG GURU KELAS 2007 SMPN I WATES 10 August 2012 11 Tahap 3 1 3743 3734737638300002 11051302010087 Darwijati Kediri p TK DW Nambaan NGASEM Guru kelas 2011 SMPN I WATES 10 August 2012 12 Tahap 3 1 .REJO 1 DS.KEPUNG KEPUNG GURU KELAS PLPG 2011 01-03-1987 SMPN I WATES 10 August 2012 3 Tahap 3 1 3735 1942740647300002 1431102705180 11051302711184 WISMINTARTI..TK. KEDIRI BURHANUDIN HARAHAP.Pd NGANJUK 27 11 1955 L PEMBINA TK.S. I IV/B 0705 1380 000399 KINGKIN PURWANTI. S. BESOWO KEPUNG GURU KELAS PLPG 2006 01-01-1982 SMPN I WATES 10 August 2012 5 Tahap 3 1 3737 5451736638200002 1431102701357 11051302710172 SUYANTO KEDIRI 19 01 1958 L PEMBINA IV A SDN BESOWO 1 DS. 47 PARE PARE SLB/C DHARMA WANITA JL. PARE SDN KAMP.Pd KEDIRI 21 12 1958 L PEMBINA TK.