ProSel UPSR 2012

“SKAI TETAP DIHATI”

PENGISIAN AKTIVITI PROGRAM SELEPAS UPSR (PROSEL) 2012 BIL PROGRAM/ AKTIVITI/ PROJEK 1. PANITIA B.MELAYU 1. Buku Skrap – Antonim dan Sinonim 2. Pertandingan mencipta sajak 3. Sudut karya murid TARIKH OKTOBER – NOVEMBER 2012 (Sepanjang waktu p&p seperti dalam jadual) OBJEKTIF 1. Mencungkil bakat dan mendedahkan murid tentang cara penghasilan buku skrap. 2. Mencungkil bakat murid dalam penciptaan sajak. 3. meningkatkan kreativiti dan bakat murid dalam penyediaan sudut karya murid di papan kenyataan laluan hadapan. PELAKSANA 1. En Shaaban (K) 2.En Ahmad Nawawi

2.

PANITIA PENDIDIKAN SENI 1. Projek Mural -blok di tapak perhimpunan -Bilik seni

OKTOBERNOVEMBER 2012 (Sepanjang waktu p&p seperti dalam jadual) OKTOBER – NOVEMBER 2012 (Sepanjang waktu p&p seperti dalam jadual)

1. Mengasah dan menajamkan 1. Pn Santhi (K) bakat murid. 2. En Rahman 2. Menanam sikap cintai 3. Pn Noraslinda keceriaan sekolah.

3.

PANITIA SAINS 1. Ek sperimen Sains – Fun With Sciences 2. Kuiz Sains 3. Reka cipta- bahan terbuang

1. Menggalakkan murid menggunakan kemahiran berfikir 2. Membina kreativiti murid hasil daripada bahan terbuang.

1. Pn Nazeerah Banu (K) 2. En Abdillah

ProSel UPSR 2012

“SKAI TETAP DIHATI”

4.

PANITIA MATEMATIK 1. Pertandingan SUDOKU 2. Kuiz BINGGO 3. Matematik Tingkatan 1

OKTOBER – NOVEMBER 2012 (Sepanjang waktu p&p seperti dalam jadual OKTOBER – NOVEMBER 2012 (Sepanjang waktu p&p seperti dalam jadual)

1. Memperkenal dan memperkukuhkan konsep dan kemahiran matematik 2. Memberi pendedahan kepada murid kemahiran yang diajar di tingkatan 1 1. Membolehkan murid menghargai dan mendalami penguasaan Bahasa Inggeris. 2. Mengetahui penggunaan tatabahasa yang betul atau salah. 3. Meningkatkan kemahiran berkomunikasi bahasa inggeris yang betul 1. Mengasah bakat murid menjahit menggunakan kain felt yang boleh menghasilkan kraftangan ciptaan murid. 2. Murid dapat membantu mengemaskini dan memperbaiki bilik kemahiran hidup . 3. Murid dapat membantu membaiki alat muzik seperti kastanet.

1. Pn Tan Suan Choo (K) 2. En Mohd Sifa

5.

PANITIA B. INGGERIS 1. Permainan Bahasa 2. Tayangan ASTRO- Oh My English 3. Kuiz Bahasa Inggeris

1. En. Benard Thomes (K) 2. Pn Khoo Siew Lean

6.

PANITIA PENDIDIKAN MUZIK DAN KEMAHIRAN HIDUP 1. Jahitan – keychain dan brooch 2. Bengkel Perabot Terpakai – pertukangan 3. Membaiki alat muzik

OKTOBER – NOVEMBER 2012 (Sepanjang waktu p&p seperti dalam jadual

1. Pn. Nor Hasfalina (K) 2. En Mohd Sifa 3. En Sabra

ProSel UPSR 2012

“SKAI TETAP DIHATI”

7.

PANITIA SIVIK DAN KAJIAN TEMPATAN 1. Sejarah Warisan Skai - Sudut kenangan Skai - Penyusunan gambar-gambar lama Skai.

OKTOBER – NOVEMBER 2012 (Sepanjang waktu p&p seperti dalam jadual

1. Murid dapat mengenali warisan sejarah sekolah dengan mewujudkan sudut Warisan Skai.

1. Pn. Rosilawati (K) 2. Pn Tan Suan Choo 3. Pn Nazeerah Banu 4. Pn. Khoo Siew Lean 1. Pn. Nor Hasfalina Hasan (K) 2. En Sabra 3.Pn Siti Normah 4. En Abdillah

8.

BIMBINGAN DAN KAUNSELING 1. Ceramah Persediaan Ke Sekolah Menengah 2. Ceramah & demonstrasi Jabatan Bomba/JPA

OKTOBER – NOVEMBER 2012 (Sepanjang waktu p&p seperti dalam jadual

1. Mendedahkan murid tentang info persediaan sebelum melangkah ke alam sekolah menengah. 2. Memberi pendedahan tentang perkembangan awal remaja dari aspek emosi dan fizikal. 3. Mendidik dan mendedahkan program sekolah selamat. 4. Mendidik murid menghindarkan diri daripada kes buli 1. Murid dapat menguasai bacaan iqra dan AL-QURAN 2. Murid dapat menguasai bacaan dalam solat dan cara menunaikan solat dengan cara yang betul.

9.

PANITIA PENDIDIKAN ISLAM 1. Program Celik Jawi 2. Kem Bestari Solat

OKTOBER – NOVEMBER 2012 (Sepanjang waktu p&p seperti dalam jadual

1. En Hamdan (K) 2.En Wan Abdul Hadi 3. Pn Ilyana 4.Pn Nor Azizah

ProSel UPSR 2012

“SKAI TETAP DIHATI”

10.

PENDIDIKAN JASMANI/KESIHATAN/KOKURIKULUM 1. Pertandingan Permainan TRADISIONAL - Galah Panjang - Batu Seremban - Sepak Raga - Tingting

OKTOBER – NOVEMBER 2012 (Sepanjang waktu p&p seperti dalam jadual

1. Mengenali permainan tradisional turun temurun.

1. En Ahmad Nawawi (K) 2.En. Mohd Sifa 3. Pn Siti Normah