You are on page 1of 18

PERKEMBANGAN INTELEKTUAL

England dan Perancis (abad ke-17-19)

Hasil Pembelajaran
• Membincangkan proses perubahan pemikiran dan kemajuan ilmu pengetahuan kesan daripada Renaisans, Refomasi Protestan,Revolusi Sains dan Gerakan Pencerahan

Definisi Intelektual
• Syed Hussein Alatas-Intelektual Masyarakat membangun- “orang yang memusatkan diri untuk memikirkan idea dan masalah bukan kebandaan dengan menggunakan kemampuan akalknya • Golongan yang mengadunkan ilmu pengetahuan yang diperolehi dan semangat intelektual untuk mencurahkan segala ilmu yang ada untuk membangunkan masyarakat dan negaranya

Perkembangan Ilmu
• Ilmu adalah pengetahuan yang diperolehi daripada pegalaman dan pelbagai sumber pengetahuan yang didapati dalam penghidupan • Alima/Ilmu dalam bahasa arab bermaksud tahu • Ilmu berkembang pada zaman renaisans dan lahir aliran pemikiran pelbagai seperti humanisme, individualisme dan pemikiran kritis. • Gelombang ilmu diranccakkan lagi dengan lahirnya mesin cetak oleh Johanns Gutenberg 1450. • Ilmu berkembang pada abad ke-18 dengan lebih terbuka dalam pelbagai bidang. • Hari ini seluruh kegitan hidup kita dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan sejajar dengan kehendak semasa.

Perkembangan Ilmu di England
• Zaman Renaisans
– – – – – – Renaisans bermaksud kelahiran semula Merujuk kepada pergerakan intelekual, sastera dan seni di Itali Cendiakawan di Itali mentafsirkan semula warisan klasik Rom Renaisans Itali merupakan pergerakan budaya Renaisans adalah jawapan setelah Zaman Kegelapan/Black Death Perkara yang ditekankan dalam renaisans ialah semangat inkuiri,, mementingkan pemikiran lojik, saintifik, falsafah dan metafizik. – Renaisans melahirkan masyarakat yang mampu mempergunakan sepenuhnya keupayaan akal dalam pelbagai bidang ilmu untuk kemajuan manusia

Perkembangan Ilmu di England
• Humanisme
– Merujuk kepada penonjolan terhadap keupayaan manusia berfikir untuk menyelesaikan masalahnya. – Dipelopori oleh bapa humanisme iaitu Francesco Petrarch – Beliau memperkenalkan kaedah pemerhatian dalam penilaian dan penulisan bagi mengatasi percangahan idea – Renaisans telah membawa kepada kemunculan monarki baharu di Portugal, Castile dan Argon (Sepanyol), England , Perancis dan Belanda – Renaisans peringkat pertama lebih tertumpu dalam bidang seni

Bapa Humanisme
• Francesco Petrarca, • dikenali dalam bahasa Inggeris sebagai Petrarch, seorang ulama Itali, penyair, dan salah satu daripada humanis terawal. Petrarch sering dipanggil "Bapa Humanisme

Renaisans Peringkat Kedua
• Berlaku dari tahun 1520-1600 • Digelar Mannerism bermaksud style atau gaya • Fasa ini lebih kepada kebangkitan agama dan kekeliruan politik hasil daripada Refomasi Protestan. • Lahir tokoh seni berpengaruh seperti Leonardo da Vinci, Michealangelo dan Raphael

Renaisans Peringkat Kedua
• Berlaku dari tahun 1520-1600 • Digelar Mannerism bermaksud style atau gaya • Fasa ini lebih kepada kebangkitan agama dan kekeliruan politik hasil daripada Refomasi Protestan. • Lahir tokoh seni berpengaruh seperti Leonardo da Vinci, Michealangelo dan Raphael • Renaisans Utara merebak dari Itali melalui penyebaran idea dan beberapa inovasi terutama dalam muzik • Renaisans di England bermula pada era pemerintahan Ratu Elezzebeth.
– Lahir tokoh penulisan seperti William Shakespeare, Christopher Marlowe, Edmund Spenser, Sir Thomes More, Francis Bascon, Sir Philip Sidney, John Milton – Arkitek- Inigo jones (Itali) – Komposer- Thomas Tallis, John Tavener dan William yrd

William Shakespeare
• William Shakespeare adalah seorang penyair dan pengarang drama Bahasa Inggeris, secara meluas dianggap sebagai penulis yang terbesar dalam bahasa Inggeris dan sandiwara yang unggul di dunia. Beliau sering dipanggil penyair kebangsaan England dan "Bard Avon". • Romeo dan Juliet adalah satu tragedi yang ditulis pada awal kerjaya pengarang drama William Shakespeare kira-kira dua pencinta bintangberpalang muda yang kematian akhirnya menyatukan keluarga bermusuh mereka

Kepentingan Renaisans
• Lahir ideologi humanis, resionalisme, marxisme dan sebagainya • Kadar celek huruf ditingkatkan • Penghargaan terhadap unsur kemanusiaan, sastera dan pendidikan • Kepercayaan akan pentingnya pengetahuan sastera, sains, matematik, seni dan falsafah • Pegembangan inovasi dalam pelbagai perspektif • Renaisans membawa perubahan bidang:
– Seni – Seni Bina – Sains

Refomasi Protestan
• Berlaku dalam bidang keagamaan • Gereja Barat dibahagi kepada Katolik dan Protestan • Berlaku disebabkan muncul situasi yang penuh dengan tipu daya politil mempengaruhi institusi agama • Dipelopori oleh Martin Luther, John Calvin

Faktor Refomasi Agama
1.Menentang doktrin, ritual dan struktur Geraja Rom Sedia Ada 2.Usaha pembaharuan Gereja Rom Katolik 3.Menentang penyelewengan gereja- rasuah, penjualan sijil indulgences 4.Hasil perubahan “Black Death: 5.Penciptaan mesin cetak

Perkembangan dan Pembaharuan
VS
Martin Luther -95 tesis mencabar paus Rom -mengkritik rasuah -aktiviti memuaskan nafsu -persengketaan membawa kepaa peperangan di sesetangah negara Eropah

Pengaruh mesin cetak dalam pembaharuan agama
VS

Revolusi Sains & Kepentinganya
• Asas kepada kemunculan sains moden • Agama, kepercayaan karut dan ketakutan diganti dengan ilmu dan akal • Mewujudkan idea-idea baharu spt matematik, fizik, astronomi, biologi dll • Melahirkan tokoh-tokoh terkenal dalam bidang Revolusi Sains seperti: – Isaac Newton – Francis Bacon – Rene Descarte – John Locke

Zaman Pencerahan
• Bermaksud perubahan dari zaman kegelapan/kejahilan kepada zaman terang atau lebih maju. • John Locke merupakan tokoh dari Britain yang dikaitkan dengan Revolusi Saintifik • Pencerahan berkembang ke Perancis • Tokoh-tokoh pencerahan seperti Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Smith, Charles Louuis de Secondat. • Tulisan Montesquieu “Spirit of the Law” berpengaruh dalam bidang pentadbiran dan digunakan hingga kini. • Menganjurkan pemisahan kuasa dalam kerajaan .

Perkembangan Ilmu di Perancis
• 1495- Raja Charles VIII membawa Renasans ke Perancis • Raja Francis I mengimport seni Ital dan artis termasuk Leonardo da Vinci serta membina istana dengan belanja yang besar • Tokoh lain seperti:
– – – – – – – Rabelais Franios Pierre de Ronsard Joachim du Bellay Michel de Montaigne(Penulis) Jean clouet (Penulis) Jean Mounton (pemuzik) Catherine de Medici