You are on page 1of 3

1η Άσκηση: Στις παρακάτω περιόδους να υπογραμμίσετε και να αριθμήσετε τις

προτάσεις, όπως στο παράδειγμα:

Αριθμός προτάσεων
Π.χ.: Όταν το 1600 π.Χ. μεγάλοι κυκλαδικοί οικισμοί
καταστρέφονται από σεισμό, οι Κυκλάδες περνούν στη
σφαίρα επιρροής της μινωικής Κρήτης, που γνωρίζει τότε τη
μεγαλύτερη ακμή της.
1.

Άνοιξε τις κλειδαριές της παλιάς βαλίτσας, σήκωσε το
σκέπασμα και είδε ένα μωρό ξαπλωμένο σε ένα παχύ
στρώμα βαμβάκι.

2.

Θα προτιμούσα πάντως να μη χρειαζόταν να έρθω.

3.

Παρατηρήστε στο χάρτη τη γεωγραφική θέση της Κρήτης και
εξηγήστε τη μινωική θαλασσοκρατία.

4.

Πήγε τα γεγονότα μπρος πίσω στο μυαλό της και
προσπάθησε να θυμηθεί αν κάτι αλλόκοτο είχε συμβεί πριν
βρουν το παιδί.

5.

Είναι πολύ δυναμικός αθλητής, αλλά του λείπει η τεχνική
κατάρτιση.

6.

Είναι θλιβερό τον 21ο αι. να εκφράζονται τέτοιες απόψεις, ενώ
έγιναν τόσοι αγώνες στο παρελθόν για τα ανθρώπινα
δικαιώματα και την κατάργηση των κοινωνικών διακρίσεων.

7.

Οι Σπαρτιάτες μάθαιναν τα παιδιά τους να αποφεύγουν τη
φλυαρία και να μιλούν σύντομα και περιεκτικά.

8.

Ο Αριστοτέλης είδε ότι η δημιουργία της πόλης-κράτους ήταν
μια επιθυμία των ανθρώπων για ζωή.

9.

Αν και δεν ενέκρινε τη μουσική αυτού του είδους, δεν είπε
τίποτα.

10.
Ήταν σχεδόν μεσημέρι και η θερμοκρασία ανέβαινε και τον έκανε
να ιδρώνει κάτω από το βαρύ παλτό του.

3

2η Άσκηση: Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως προς τη σχέση τους με τις άλλες(κύριες ή
δευτερεύουσες), να σημειώσετε τη συνδετική λέξη, όπου υπάρχει, και να δηλώσετε το είδος της
σύνδεσης(παρατακτική, υποτακτική, ασύνδετο σχήμα), όπως στο παράδειγμα:
Σχέση με άλλες
Όταν το 1600 π.Χ. μεγάλοι
κυκλαδικοί οικισμοί
καταστρέφονται από σεισμό, οι
Κυκλάδες περνούν στη σφαίρα
επιρροής της μινωικής Κρήτης.
1.

Θα μπορούσε να είχε στείλει
κάποιον άλλον.

2.

Σηκώθηκα, ντύθηκα γρήγορα,
βγήκα αμέσως από το σπίτι.

3.

Ούτε τον είδα ούτε θα τον
ξαναδώ.

4.

Ή θα έρθεις μαζί μου ή θα
κάτσεις στο σπίτι.

5.

Πήγε μια βόλτα στην πόλη
ώσπου να ξανανοίξει το
συνεργείο.

6.

Σε παρακαλώ να κάνεις
υπομονή μαζί του.

7.

Ήταν σε καλή φυσική κατάσταση
για την ηλικία του, το πρόβλημά
του ήταν περισσότερο
πνευματικό.

8.

∆εν ξέρω πόσο θα αντέξω
ακόμα τα αρνητικά του σχόλια
για τη δουλειά μου.

9.

Προτού φύγεις από το σπίτι,
πάρε χρήματα.

10.
Οι Αθηναίοι αγρότες αποτελούν την
πλειονότητα του πληθυσμού και
καλλιεργούν τα χωράφια τους με τη
βοήθεια των δούλων.

∆ευτερεύουσ
α
Κύρια

Συνδετική
λέξη
Όταν

Είδος
σύνδεσης
Υποτακτική

1) Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις: α) ως προς τη σχέση τους με τις άλλες(κύριες ή
δευτερεύουσες), β) να κυκλώσετε τη συνδετική λέξη, όπου υπάρχει, γ) να δηλώσετε το είδος της
σύνδεσης(παρατακτική, υποτακτική, ασύνδετο σχήμα).
1. Αμφιβάλλω όμως αν αυτό το τοπίο γεννάει στην ψυχή τους τα ίδια συναισθήματα που ένιωσα
εγώ πάνω στο καμπαναριό του χωριού μου.
2. Έχει περάσει πάνω από μια ώρα και η συζήτηση συνεχίζεται, ενώ πολλά μέλη των
αντιπροσωπειών έχουν βγει στο παράθυρο.
3. Οι μετανάστες αποκλείονται από τη δυνατότητα ίσων ευκαιριών, αποκλείονται από την ίση
μεταχείριση και συμμετοχή στην κοινωνική ζωή.
4. Η μεγάλη Ευρώπη δεν πρέπει να φτιαχτεί χωρίς παράθυρο ανοιχτό προς τον Τρίτο Κόσμο.
5. Όλοι οι άνθρωποι μοιάζουμε σε τέτοιο βαθμό, ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι ανήκουμε στο
ανθρώπινο είδος.
6. Πολλοί από εμάς δυσκολεύονται να μπουν στη θέση του άλλου και να καταλάβουν τις εμπειρίες
και τα προβλήματά του.
7. Συγκεντρώθηκα την ώρα των αγγλικών, για να καταλάβω τι έλεγε η δασκάλα μας.