BAB 5: KEGEMILANGAN MELAKA BAND 1 BID2E4 ~ Menyenaraikan tokoh pada Zaman Kesultanan Melayu Melaka.

Soalan: Isikan tempat kosong yang berikut diberi. dengan pilihan jawapan yang

Parameswara Tun Mutahir Hang Tuah Hang Jebat Tun Perak

i. ii. iii.

................................. ialah pengasas kerajaan Melaka. ................................... pernah menyandang sebagai jawatan Temenggung. ..................................memegang jawatan sebagai Laksamana semasa pemerintahan Sultan Mansor Shah.

1

BAND 2 B2D2E4 ~ Menjelaskan peranan Parameswara dan Tun Perak pada Zaman Kesultanan Melayu Melaka. Soalan: Jelaskan peranan Parameswara dan Tun Perak pada Zaman Kesultanan Melayu Melaka. Tokoh Peranan

PARAMESWARA

TUN PERAK

2

B2D2E5 ~ Menjelaskan struktur pentadbiran Sistem Pembesar Empat Lipatan Soalan: Lengkapkan rajah berikut untuk menjelaskan struktur pentadbiran Sistem Pembesar Empat Lipatan.

Struktur pentadbiran Kesultanan PembesarEmpat Lipata

Melayu

Melaka

berdasarkan

Sistem

3

jelaskan faktor kemajuan perdagangan di Melaka. Berdasarkan jadual berikut. Kedudukan geografi Peranan Syahbandar Kemudahan pelabuhan Sistem mata wang 4 . Soalan: Pada zaman keagungannya.B2D2E6 ~ Menjelaskan faktor kemajuan perdagangan di Melaka. Melaka muncul sebagai pusat perdagangan utama sebagai di AsiaTenggara dan antarabangsa.

Soalan: Lengkapkan jadual di berikut untuk menjelaskan bentuk hubungan luar Melaka. Bentuk Hubungan Luar Melaka Hubungan Antarabangsa Jawa Siak kampar 5 .B2D2E7 ~ Menjelaskan bentuk hubungan luar Melaka.

Kampar dan Inderagiri mengenai hal agama Antara putera atau puteri sultan Melaka dengan putera atau puteri raja kerajaan lain Perkahwinan antara puteri Sultan Mansor Shah dengan putera raja Siak Penaklukan 6 . • Sultan Alauddin Riayat Shah pernah menghantar ahli agama untuk mengajar raja-raja dari Pahang.B2D2E8 ~ Menjelaskan cara kedatangan Islam ke Melaka Soalan: Lengkapkan jadual berikut untuk menjelaskan kedatangan Islam ke Melaka Cara Penyebaran agama islam Keterangan • Memberi galakan dan dorongan kepada pendakwah untuk menyebarkan agama islam.

Soalan: Lengkapkan jadual berikut: Peranan Istana 7 .B2D2E9 ~ Menjelaskan peranan istana sebagai pusat intelektual.

B2D2E10 ~ Menjelaskan cara perluasan kuasa Kesultanan Melayu Melaka. Cara Perluasan Kuasa Peperangan: Huraian • • Perkahwinan: Huraian • • Campur tangan: Huraian • • 8 . Soalan: Lengkapkan peta minta tersebut dengan jawapan yang sesuai.

Bendahara Penghulu Bendahari Temenggung Laksamana 9 . Soalan: Terangkan peranan pembesar dalan Sistem Empat Lipatan.BAND 3 B3D2E3 ~ Menerangkan peranan pembesar dalam pentadbiran Sistem Empat Lipatan.

Soalan: Terangkan faktor kemajuan perdagangan di Melaka berdasarkan ilustrasi berikut i. • • • • • • • • • • _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ ________________________________ Peranan orang laut ii. • • • • • ________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ 10 .B3D2E4 ~ Menerangkan faktor kemajuan perdagangan di Melaka.

• • • • _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ Kemudahan di pelabuhan iii. • • • _________________________________ _________________________________ _________________________________ 11 . • • • • • • • • _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ Sistem mata wang iv.

• • _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ • • • • Sistem cukai B3D2E5 ~ Menerangkan kepentingan hubungan luar. Soalan 1: Terangkan kepentingan hubungan luar Melaka. Hubungan Serantau (Pasai) - Hubungan Antarabangsa (China) 12 .

- 13 .

Soalan 2: Terangkan tujuan hubungan luar dan kepentingan hubungan tersebut antara Melaka dengan negara luar. Kepentingan Kepentingan 14 .

1.B3D2E6 ~ Menerangkan kesan perkembangan Islam di Melaka. 2. BIDANG PERUNDANGAN – HUKUM KANUN MELAKA DAN UNDANG-UNDANG LAUT MELAKA - 15 . Soalan: Terangkan kesan perkembangan Islam di Melaka. - 3.

16 .B3D2E7 ~ Menerangkan peranan istana sebagai pusat intelektual. terangkan tiga peranan istana sebagai pusat intelektual. Soalan: Berdasarkan ilustrasi di bawah.

B3D2E8 ~ Melakar dan melorek kawasan jajahan empayar Melaka (KPS). Soalan: Labelkan dan lorekkan kawasan jajahan empayar Melaka. 17 .

B3D2E9 ~ Menerangkan ciri kepimpinan yang membawa kepada kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka (UP) Soalan: Terangkan ciri-ciri kepimpinan tokoh-tokoh berikut. Bendahara Tun Perak - 18 . Sultan Alauddin Riayat Shah - 3. 1. Sultan Muzaffar Shah 2.

19 .

Soalan: Berikan perbandingan peranan pembesar berempat dalam Kesultanan Melayu Melaka.BAND 4 B4D2E3 ~ Membandingkan peranan pembesar berempat dalam pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka. Pembesar Bendahara Peranan Penghulu Bendahari Temenggung Laksamana 20 .

Sultan Muzaffar Shah 3. 2. Sultan Alauddin Riayat Shah - 21 . Sultan Mansor Shah -.B4D2E4 ~ Menganalisis sumbangan sultan yang memerintah pada Zaman Kesultanan Melayu Melaka (KPS. UP) Soalan: Huraikan sumbangan sultan yang memerintah pada Zaman Kesultanan Melayu Melaka. 1.

Kampar dan Inderagiri lari daripada penguasaan Melaka. 1) Berjaya menguasai Bernam dan Perak di Semenanjung Tanah Melayu Sumbangan serta Siak di pantai timur Sumatera.Soalan: Lengkapkan jadual di bawah dengan maklumat yang sesuai. Aspek perbandingan 1) Menjalinkan hubungan diplomatik dengan China. 2) Berjaya menghalang Pahang. 22 . 2) Keamanan dalam negeri lebih memudahkan perluasan kuasa. Sultan Muzaffar Shah Sultan Mansor Shah Sultan Alauddin Riayat Shah 1) Sangat mengambil berat keamanan dan keselamatan dalam negeri.

B4D2E5 ~ Menghurai peranan Melaka dalam penyebaran Islam di Asia Tenggara Soalan: Lengkapkan rajah berikut dengan huraian yang berkaitan aspek diberi. Perkahwin an diraja Peranan Melaka Usaha pemerint ah           penakluk an Perdagan gan          23  .

2) 3) 4) 5) 24 . 1) Melaka menerima pelbagai ufti sama ada dalam bentuk wang.B4D2E6 ~ Menganalisis kesan perluasan kuasa Kesultanan Melayu Melaka (KPS) Soalan: Analisiskan kesan perluasan kuasa Kesultanan Melayu Melaka. barangan dan ketenteraaan.

25 .

B4D2E7~Menganalisis ciri kepimpinan kepada zaman Kesultanan Melayu Melaka (KPS.UP) Soalan: Lengkapkan jadual di bawah dengan maklumat yang sesuai Aspek perbandingan Ciri-ciri Pemimpin Sultan Muzaffar Shah Sultan Mansor Shah Sultan Alauddin Riayat Shah Bendahara Tun Perak 26 .

BAND 5 B5D1E1 ~ Menilai kegemilangan perdagangan antarabangsa Kesultanan Melayu Melaka (KPS) Soalan: Rajah berikut berkaitan dengan kegiatan perdagangan di Melaka semasa zaman Kesultanan Melayu Melaka. iii) _____________________________________________________________ _______________________________________________________________. v) ______________________________________________________________ _______________________________________________________________. Berikan pendapat anda bagaimanakah Melaka muncul sebagai pusat perdagangan antarabangsa? i) ______________________________________________________________ _______________________________________________________________. iv) _____________________________________________________________ _______________________________________________________________. ii) ______________________________________________________________ _______________________________________________________________. 27 .

1) 2) 3) 4) 5) 28 .B5D1E2 ~ Menilai hubungan luar kesultanan Melayu Melaka (KPS) Soalan: Rajah menunjukkan hubungan luar semasa zaman Kesultanan Melayu Melaka MELAKA Hubungan Serantau Hubungan Antarabangsa Pasai Jawa Siak Kampar China Siam Ryukyu Gujerat Arab Pada pendapat anda mengapakah Melaka menjalinkan hubungan dengan negara luar.

Soalan: Pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. apakah usaha-usaha yang boleh dilaksanakan untuk meningkatkan fungsi istana sebagai pusat perkembangan intelektual? Rajah: Istana Melaka Cadangan jawapan: (Rujuk peranan istana sebagai pusat kegiatan intelektual. istana memainkan peranan penting dalam perkembangan ilmu. Seandainya anda menjadi salah seorang pemerintah pada hari ini.) 1) ________________________________________________________________ 2) ________________________________________________________________ 3) ________________________________________________________________ 4) ________________________________________________________________ 5) ________________________________________________________________ 29 .B5D1E3 ~ Menghubungkait perkembangan intelektual Kesultanan Melayu Melaka dengan negara luar.

Perluasan kuasa berserta huraian.G Shallebear. terlalu ramai bandar Melaka pada zaman itu” Sumber: W.B5D1E4 ~ Menilai pembentukan empayar Kesultanan Melayu Melaka sebagai kerajaan terulung di Kepulauan Melayu Melaka (KPS. Hubungan luar berserta huraian. UP) Soalan : 5. 30 .4 Pernyataan berikut menunjukkan kegemilangan empayar Kesultanan Melayu Melaka di Kepulauan Melayu. 2. Buktikan kebenaran pernyataan tersebut. Pusat perkembangan agama Islan berserta huraian. 4. Pentadbiran yang sistematik berserta huraian. Jawapan: 1. 5. “Maka segala dagang atas angin dan bawah angin sekalian datang ke Melaka. 3. Pusat perdagangan berserta huraian.

komited dalam menjalankan tanggungjawab 4kepimpinan yang cemerlang 5. 1.G Shellabear Berdasarkan petikan berikut. UP) “adat hamba Melayu tidak pernah derhaka.semangat taat setia kepada sultaan Melaka 2. janganlah” W.tegas 31 . berikan 5 nilai yang boleh dicontohi daripada ketokohan Tun Perak.B5D1E5 ~ Menilai ketokohan pemimpin Kesultanan Melayu Melaka yang mendapat pengiktirafan Negara luar (KPS. Bijaksana 3. tetapi orang kita bertuankan seorang ini.

Rangka Karangan 1. Mematuhi peraturan sekolah & huraian 4. Tajuk ucapan anda ialah “Kepimpinan Cemerlang. Sekolah Gemilang”. Menepati masa & huraian 32 . anda dikehendaki memberikan ucapan sempena Sambutan Minggu Patriotisme. Tuliskan ucapan anda selengkanya. Berwawasan & huraian 5. Sebagai seorang pengerusi Persatuan Sejarah sekolah.B5D1E8 ~ Sentiasa mengamalkan unsur patriotisme B5D1E9~ Mengambil iktibar daripada peristiwa sejarah. Bertindak bijak & huraian 2. Kepimpinan cemerlang & huraian 3. Soalan: Nilai-nilai yang ditunjukkan oleh pemimpin dan pembesar Melaka telah berjaya mewujudkan kegemilangan dan mengekalkan kekuatan kerajaan Melayu Melaka.

Setiap kumpulan mempunyai 5 orang ahli. (KPS.BAND 6 B6D1E1 ~ Menjana idea secara rasional untuk kemajuan dan kemakmuran negara serta dunia. Setiap ahli kumpulan terdiri daripada pelbagai bangsa 2. UP) Soalan: “Bahasa Jiwa Bangsa” Anda dikehendaki untutk melakonkan iklan pendek berdasarkan tema di atas. 1. Tempoh masa antara 5 hingga 10 minit 33 . Syarat-syarat pertandingan.

B6D1E2~ Menjadi contoh dalam pengalaman unsur patriotisme. (UP) 34 .