PEMENTORAN PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU (PPGB

)
Bil. Pertemuan Tarikh Tempat Masa Mula Masa Tamat : : : : : 1 13 Jun 2012 Bilik Guru 10.30 11.30

ISU/PERBINCANGAN Kebajikan dan Kesejahteraan Diri Sebagai Pendidik AKTIVITI i. Guru mentor menjalankan sesi perkenalan seperti mengenali peribadi, tempat tinggal, akademik dan keluarga. ii. Perbincangan skop peranan guru mentor dan GB (tugas guru mentor dan GB seperti yang terdapat dalam modul). iii. Menjelaskan kepada GB cara menghasilkan folio. iv. Berbincang dengan GB berkenaan isu-isu peribadi dan kerjaya bagi membantu GB menyesuaikan diri dengan membincangkan isu-isu semasa seperti kewangan, kerjaya, sosiobudaya dan tempat tinggal. v. Mengenal fizikal sekolah seperti pelan sekolah, organisasi sekolah dan lokasi sekolah. MAKLUMBALAS Objektif dan perbincangan berjalan dengan lancar

Disediakan Oleh

……………………............... (EN KAMAL BIN KAMSUN) GURU MENTOR

. Selesa.30 11. sudut bacaan dan buku disiplin murid. ogranisasi kelas. buku pemantauan kelas... iii.30 ISU/PERBINCANGAN Penyediaan Bilik Darjah yang Kondusif.. ii. (EN KAMAL BIN KAMSUN) GURU MENTOR . Menarik dan Persekitaran Pembelajaran yang Efisien AKTIVITI i. jadual waktu P&P. Berbincang dengan GB berhubung penyediaan bilik darjah/ bilik kaunseling/ bilikbilik khas supaya bersesuaian dengan saiz kelas dan keperluan pembelajaran. Pertemuan Tarikh Tempat Masa Mula Masa Tamat : : : : : 2 15 Jun 2012 Bilik Guru 10. buku kedatangan... papan kenyataan.. Objektif dan perbincangan berjalan dengan lancar Disediakan Oleh ……………………..PEMENTORAN PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU (PPGB) Bil....... Perbincangan pengurusan bilik darjah seperti pengurusan aset/ inventori. Selamat. Membuat pemerhatian bersama GB terhadap kelas-kelas yang lain.

......PEMENTORAN PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU (PPGB) Bil.. Berbincang dengan GB akan pedagogi dan alat bantu mengajar yang bersesuaian untuk melaksanakan sesi P&P..30 11...... Pertemuan Tarikh Tempat Masa Mula Masa Tamat : : : : : 3 28 Jun 2012 Bilik Guru 10.30 ISU/PERBINCANGAN Strategi Pengajaran dalam Bilik Darjah AKTIVITI i.. Objektif dan perbincangan berjalan dengan lancar Disediakan Oleh ……………………. (EN KAMAL BIN KAMSUN) GURU MENTOR .

.... Memberi taklimat berhubung aktiviti kokurikulum yang dilaksanakan di sekolah seperti jadual pelaksanaan aktiviti kokurikulum atau prosedur lawatan dengan dibantu oleh Penolong Kanan Kokurikulum..30 ISU/PERBINCANGAN Pendedahan Kepada Pelaksanaan dan Pengurusan Aktiviti Kokurikulum AKTIVITI i..30 11. Memberi taklimat pemarkahan kokurikulum iii. Objektif dan perbincangan berjalan dengan lancar Disediakan Oleh ……………………. (EN KAMAL BIN KAMSUN) GURU MENTOR .. ii..... Memberikan tanggungjawab untuk mengendalikan aktiviti-aktiviti kokurikulum mengikut kemahiran dan kebolehan yang ada pada GB.PEMENTORAN PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU (PPGB) Bil... Pertemuan Tarikh Tempat Masa Mula Masa Tamat : : : : : 4 2 Julai 2012 Bilik Guru 10.. Mendapatkan maklum balas daripada guru penasihat persatuan/ kelab/ badan beruniform/ sukan dan permainan akan kerjasama yang diberikan oleh GP dalam aktiviti kokurikulum untuk perkembangan diri.

. iv.PEMENTORAN PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU (PPGB) Bil.. Objektif dan perbincangan berjalan dengan lancar Disediakan Oleh ……………………...00 ISU/PERBINCANGAN Peningkatan Motivasi dan Penghargaan Kendiri Murid AKTIVITI i. iii.. Guru mentor berkongsi pengalamannya tentang budaya kelas dan fokus pendidikan. Membina hubungan komunikasi antara GB dengan warga sekolah.. Memberikan pendedahan kepada GB tentang psikologi remaja..... Guru mentor memberi garis panduan berhubung fokus pendidikan berdasarkan kepada tahap pencapaian murid... (EN KAMAL BIN KAMSUN) GURU MENTOR . Pertemuan Tarikh Tempat Masa Mula Masa Tamat : : : : : 5 6 Julai 2012 Bilik Guru 10...00 11. ii. Mendapatkan kerjasama guru disiplin berhubung pengurusan disiplin murid.

00 ISU/PERBINCANGAN Kaedah Pelaksanaan Penilaian dan Pentaksiran Terhadap Murid AKTIVITI i.. (EN KAMAL BIN KAMSUN) GURU MENTOR . ii..PEMENTORAN PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU (PPGB) Bil. Pertemuan Tarikh Tempat Masa Mula Masa Tamat : : : : : 6 19 Julai 2012 Bilik Guru 10.. iii.... Guru mentor memberi garis panduan dan menunjukkan contoh tentang cara penandaan buku latihan murid.... Menyemak sampel tugasan murid bagi kelas yang diajar oleh GB dan memberi maklum balas.00 11. Objektif dan perbincangan berjalan dengan lancar Disediakan Oleh ……………………... Guru mentor memberi panduan kepada GB untuk membuat penilaian murid....

Objektif dan perbincangan berjalan dengan lancar Disediakan Oleh ……………………. Pertemuan Tarikh Tempat Masa Mula Masa Tamat : : : : : 7 24 Julai 2012 Bilik Guru 10.00 ISU/PERBINCANGAN Kaedah Pelaksanaan Penilaian dan Pentaksiran Terhadap Murid i.. AKTIVITI Guru mentor memberi garis panduan dan menunjukkan contoh tentang cara penandaan buku latihan murid..... iii. ii....00 11.PEMENTORAN PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU (PPGB) Bil.. Guru mentor memberi panduan kepada GB untuk membuat penilaian murid..... Menyemak sampel tugasan murid bagi kelas yang diajar oleh GB dan memberi maklum balas.. (EN KAMAL BIN KAMSUN) GURU MENTOR .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful