UNIVERSITATEA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

CASA PRISPA
Proiectul PRISPAesteechipaRomaniei care participa la competitia Solar Decathlon Europe 2012, unuldintrecelemaiimportanteconcursuriinternationalepentrupromovareautilizariienergieisolare. O locuintadotata cu ultimele gadget-uri in materie de tehnologie. Echipa PRISPAesteşi prima echipă din ţaranoastrăcalificată la concursulinternaţional de arhitecturăşitehnologii integrate Solar Decathlon Europe. "Scopulnostruîncompetiţieestesăcreămşisăconstruim un prototip de casăsolarăautosuficientă, confortabilă, accesibilăşifrumoasă", spuneechipa. PRISPA dorestesaoferesolutiiomuluicontemporan, fie caisidorestesalocuiascaîntr-o zonadeparte de haosul urban saucadimensiuneafinanciarareprezinta o problema PRISPA rezolvaacest aspect prinindependentaenergetica care, impreuna cu optimizarile de consum, presupuncosturiminime ale terenuluidatoritalipseiutilitatilordarsicosturiminime de exploatare. ProdusenanotehologicepentruImpermeabilizare, Protectie, CurataresiTermoizolare ProduseleNanoPhossuntfolositepentrusingura casa ecologicafacuta in Romania care o saparticipe la competitiaSOLAR DECATHLON 2012 din MADRID in acestan.AcesteprodusesuntprodusenanotehologicepentruImpermeabilizare, Protectie, CurataresiTermoizolare Fiind o casa pestructura de lemn, unproiect ecologic, produseleNanoPhos au fostalesepentrupentruprotectiadiferitelorsuprafete din interior si din exteriorulcasei. PRISPA silemnul din exterior si interior estetratat cu SurfaPore W, protectienanotehnologicapentrulemn. Produsulnanotehnologic cu autocuratareFotocataliticaSurfaShield Ceste de asemeneafolositpentruprotectiaexterioara a casei, pentru a mentinesuprafatacuratafolosindluminainconjuratoaresitransformareaei in puterechimica; protectie de ultimageneratiepentruautocuratare, prevenireamucegaiuluisipetelororganicesidescompunereapoluantilor. SURFAPORE C – Tratamentpentruprotectiasiimpermeabilizareasuprafetelorporoase din ciment, piatra, zidariesitencuieli. Suprafetelemodificate cu SurfaPoresuntmultmairezistentela radiatiile UV ceeaceeliminaefectul de ingalbenire. Se poatefolosisi in amestecpentruimpermeabilizarea in profunzime a suprafetei SurfaPorte W: Tratamentnanotehnologicceprotejeazasiimpermeabilizeazasuprafeteleabsorbante din lemnsicompozite. Produsulprotejeazasuprafetele, lasandu-le sa respire sinemodificandu-le aspectul, fiind total incolor. Poate fi aplicatatatinainte de finisareasuprafetelor cat sidupagrunduireaacestora. SurfaPore Wa fostconceputasa se potriveascacaracteristicilorunice ale suprafetelor din lemn. O combinatie de ingredientiactivi, respingeapafara a modificaaspectul initial al lemnului. SurfaPoreWconferastabilitatedimensionalachiarsi in celemaiumedemedii. Blocheazaeficientapa, impiedicandputrezireasuprafetelor din lemn. Este foarteversatilsiusor de folosit.Poate fi aplicatacaamorsainainte de lacuiresauoricealtavopsire. Nu contine insecticide sauconservantidarreusestesatinaapadeparte de masalemnoasa, preveninddeteriorarea. SurfaPore Weste o solutiepebaza de apa, conceputa special pentru a exploataputereananotehnologiei, cu scopulobtineriiimpermeabilitatiisuprafetelor din lemn. Functiasaprincipalaesteasigurareaimpermeabilitatiilemnului, a stabilitatiidimensionalesi a protectieiimpotrivaputrezirii. SurfaPore Wpoateconferiprotectiecompletapentruterase, garduri, fatade din sindrila, mobila de gradinasimagazii, soproanesauoricealtesuprafete din lemnnevopsit, care au nevoiesa fie ferite de umiditate. A fostfolosit cu succescaaditivsi in solutiile de tratare a presiuniilemnului.FolosireaSurfaPore 1|P age

la temperaturiscăzute.casapoatecreste o data cu familia. "un spaţiuintermediarîntre interior şi exterior. Proiectul PRISPA esteinitiat de prima echipa de student romanicalificata la concursul international de arhitecturasitehnologii integrate SOLAR DECATHLON EUROPE.000 euro. Casa solaracompletechipata are un cost estimate de circa 70. sau de treceripreabruşte de la temperaturiridicate. si nu sufocaporii (cum faclacuriletraditionale).Astfel. de soarepreaputernic. Elementul principal al conceptuluiesteprispa din faţacasei.aceastapoateprimiextinderisauelementereconfigurabile in spatial de locuit.Avando structuramodular.UNIVERSITATEA DE CONSTRUCTII BUCURESTI W nu producenici o schimbarevizibila a suprafeteipe care a fostaplicata. Astfelestementinutacapacitatea de aerisire a suprafetelor din lemn natural. care careteprotejează de vânt. şireuşeştesăfacătoateacesteadatoritămoduluiîn care a 2|P age .

UNIVERSITATEA DE CONSTRUCTII BUCURESTI fostproiectată. permițândînacelașitimpcreareaunuivestibul care săreglezepierderile de temperaturăîntre exterior și interior. Casa esteuşor de construit. reutilizândaerulcald (de la bucătărieîncazulacesta) pentru a încălzialte zone din casă. Pentru a sporieficiența. Design-ularhitectural. Înceeacepriveşteeficiențaenergetică.Echipa PRISPA spunecăspațiulobţinuteste un exemplu de echilibruîntreconfortșisuprafațaminimănecesară. atingândînacelașitimpstandardelecontemporane de locuireșioptimizândfuncțiuniletradiționale. Sistemul de încălzireșiventilațieesteasemănător cu celutilizat la clădirileindustriale. filtrândlumina. eadevine o barierătermică. montate la un unghi ideal pesuprafațasuperioarăexterioară a anvelopanteisuntprincipaleleelemente care asigurăeficienţaenergetică a casei. urmăreștesămăreascăsuprafațaactivă solar la exterior șisăconfigurezespațiileinterioareastfelîncâtelesă se succeadă natural. disipândintensitateavântuluișimărindsuprafațaactivă solar. motivpentru care esterealizatăînconformitate cu normelenaţionaleprivindprotecţia la cutremur a construcţiilor". princonfigurațiasa. CASA PRISPA"este o casăproiectatăpentruRomânia. panourilemodulareutilizează un sistem natural de izolațietermică. iarpiatrafolosităpentru interior creează o masătermicăînapropiereaferestrelor care se deschidspreprispă. arhitecţii au configurat casa astfelîncâtdiferiteelementesăajute la reducereacantității de energienecesare. generândsuficientăenergiepentru a face fațănevoilorimpuse de o utilizarenormală. Înceeacepriveşterezistenţa la cutremure. având o structurăşi o aparaturăsimplă. din elemente prefabricate. rolul de a mențineconfortul interior prinumbrireapetimpulveriișiiluminareadirectăpetimpuliernii. Prispa are. prispagarantează o parte din eficiențaenergetică". panourilesolareșifotovoltaice.pelângăcapacitateasa de a se puteaintegravizualușorînmediul rural. Fiindunspațiu-între-spații. radiatoarelefolosesctehnologieîninfraroșupentru a le permitesăîncălzească direct corpurilesolide. fără a maiutilizaconvecțiapentru a încălziinutillichideși gaze. reducândgrosimeaperetelui. Fiind un element de control. 3|P age .

pe care o folosimdreptzonă de relaxare. Casa are o prispă. zonaprivată cu dormitorulşispaţiul de studiuşi. spaţiultehnic). unvestibul (tinda). Prisparămâneprincipalalegăturăîntre interior şi exterior şi areposibilitatea de a îndulciaceastăgraniţădeschizândcompletspaţiul interior prinintermediuluşilorculisante. L-am transformatîntr-o supantă. astfelcă se aliniază cu principiultradiţional care le-a generat. 4|P age .suficiente zone de depozitare. care include majoritateasistemelor de instalaţiişiechipamente. Din supantă se accede înspaţiultehnicmansardat. Se pune la dispoziţieastfel o a douacale de accesînzona de studiu. zonă de joacăpetrucopiisaucaspaţiusuplimentarpentrudormit. baie. zona de zi cu accesfacil la utilităţi (bucătărie. conferindindependenţăfuncţiunilor.UNIVERSITATEA DE CONSTRUCTII BUCURESTI Spaţiile din Casa PRISPA respectă o proporţie de bun simţîntrestandardul de confortşi aria necesarăpentruobţinereaacestuia. Am creatscenariipentrucelmaiversatilspaţiu din casă: podul. foarte important.

UNIVERSITATEA DE CONSTRUCTII BUCURESTI Design Interior Iluminare 5|P age .

UNIVERSITATEA DE CONSTRUCTII BUCURESTI Elementereconfigurabile 6|P age .