P. 1
πανελληνιες θεματα 2000-10

πανελληνιες θεματα 2000-10

|Views: 519|Likes:
Published by Despoina Prapa

More info:

Published by: Despoina Prapa on Sep 19, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2015

pdf

text

original

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2000-2010 1

Ω Ω Ω ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙ Ν ΕΛΛΗΝΙΚ Ν Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕ ΡΗΤΙΚΗΣ
Ω ΗΜΕΡΗΣΙ Ν
2000
1. Ιούνιος 2000
: ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πλ τωνος ά Πολιτε α ά 360 - Α Δ
: ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ισοκρ τους ά ά Νικοκλ ς ά , 27-28
Ω ΕΡ ΤΗΣΕΙΣ
Α. π π Α ό το κείμενο ου σας δίνεται να μεταqρdσετε στο τετρdδιό σας το
π π : α όσ ασμα « ,.... Ε ο ν δ ο τοιο τω δακτυλ ω γενο σθην σεσθαι ά ά ά ά ά ά ά
». δικε ν ά ά
10 Μονάδες
Β. π π : Να yρdqετε στο τετρdδιό σας τις α αντqσεις των αρακdτω ερωτqσεων
1. σ θεον ἰ ἰ : π π Να εçqyqσετε oς yρqσιμο οιείται q λcçq αυτq στο κείμενο
π . και οια αντίλqqq του αρyαίου κόσμου yια το 0είο εκqρd(ει
15 Μονάδες
2. π Με µdσq τον μú0ο του Γúyq ο Γλαúκων καταλqyει στο συμ cρασμα ότι
« ». ο δε ς κ ν δ καιος λλ ναγκαζ μενος ά ά ά ά ά ά ά ά ά π Σε οιο σωκρατικό
π π π π δόyμα αντιτί0εται q d οqq αυτq και με οια ε ιyειρqματα υ οστqρί(εται στq
συνcyεια του κειμcνου ( ,... ς ο κ γαθο δ ντος δι τ ν το ά ά ά ά ά άά ά ά ά ά
); δικε σθαι φ βον ά ά ά
15 Μονάδες
3. , , π Ποιες είναι οι τcσσερις 0εμελιoδεις αρετcς κατd τον Πλdτωνα και oς
π ; ενσαρκoνονται στqν ιδεoδq ολιτεία του
10 Μονάδες
4. π Να yρdqετε cνα συνoνυμο τqς αρyαίας ελλqνικqς yια κα0εμιd α ό τις
π : αρακdτω λcçεις , , , , . βο λομαι φημ ο ομαι φ βος δρ ά ά ά ά ά
10 Μονάδες
. : Γ Αδίδακτο κείμενο Ισοκ το!ς ά ά Νικοκλ ς ά 27-28
Γ1. π . Να μεταqρdσετε στο τετρdδιό σας το αρακdτω κείμενο
περά μ ν l ο ν ά τ ν ά πολιτει ν ά , σον l λλ λων ά ά διαq ρουσιν ά , παντα l
μ ν l ο 0 ά ' ε ρε ν ά ά ο τ ά ' π ε ε ν ά ά δυνατ ν ά στιν: l οά μ ν l λλ ά ά πρ ς l
yε τά παρ ν ά ποyρ ντως ά ά καά ν ν ά ε ρqται ά περά α τ ν ά ά . ς l δά
προσqκ ντως ά τ ν ά ρy ν ά ά με ς ά ά yομεν ά , πολά το του ά συντομ τερος ά
καά μ λλον l μολοyο μενος ά ά ὁ λ yος ά στ ν ά ά . τ ς ά y ρ ά ο κ ά ο δεν ά τι l
Τε κρος ά μ ν l ὁ τοά y νους ά μ ν l l ρyqy ς ά ά , παραλαµ ν ά το ς ά τ ν ά
λλων l πολιτ ν ά προy νους ά , πλε σας ά δε ρο ά καά τ ν ά π λιν l α το ς ά ά
κτισε ά καά τ ν ά y ραν ά κατ νειμεν ά , ὁ δά πατ ρ ά Ε αy ρας ά ά
πολεσ ντων ά ά τ ρων ά ά τ ν ά ρy ν ά ά π λιν l ν λαµεν ά ά , ποστ ς ά ά το ς ά
μεy στους ά κινδúνους, καά τοσο τον ά μετ στqσεν ά στε l μqκ τι ά
Oο νικας ά Σαλαμιν ων ά τυραννε ν ά , λλ l ' π ν ερ ά ν l τ ν ά ρy ν ά ά ,
20 Μονάδες
2 ) α Να π yρdqετε το 0qλυκό ycνος των αρακdτω μετοyoν στον αρι0μό και
π π : τqν τoσq ου µρίσκονται , π , μολογο μενος λε σας ά ά ά
π , π . ολεσ ντων οστ ς ά ά ά ά
ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2000-2010 2
4 Μονάδες
2 ) π π µ Να μεταqcρετε τα αρακdτω ρqματα στον αντίστοιyο τú ο τqς οριστικqς
: ενεστoτα και μcλλοντα , , . κατ νειμεν ν λαβεν μετ σχημεν ά ά ά ά
6 Μονάδες
3. π Να yαρακτqρισ0οúν συντακτικoς οι υ οyραμμισμcνες λcçεις στο
π π π : α όσ ασμα ου ακολου0εί
«… π δ ατ ρ Ε αy ρας ά ά ά ά ά πο"εσ ντ#ν ά ά π τ ρων τ ν ρy ν λιν ά ά ά ά ά ά
, π , ν λαµεν οστ ς το ς μεy στους κινδúνους κα ά ά ά ά ά ά ά τοσο τον ά
μετ στqσεν στε μqκ τι Oο νικας ά ά ά ά Σα"αμιν #ν ά , τυραννε ν λλ ά ά ά
π ν ε ά ν l τ ν ά $ ν ά ά , ». το τους κα ν ν yειν τ ν µασιλε αν ά ά ά ά ά ά
10 Μονάδες
ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2000-2010 3
2. π Σε τ%μ&ιος 2000
: ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Oουκυδίδου στορι ν ά ά 37 B`
: ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ' Ανδοκίδου Περὁ τὁ π ς ρὁ ς Λακεδαιμονίους
, 13-14 ε ρ νης ά ά
Ω ΕΡ ΤΗΣΕΙΣ
. Α π π Α ό το κείμενο ου σας δίνεται να μεταqρdσετε στο τετρdδιό σας το
« τμqμα π … ». Χ με'α ( ο"ιτε κεκ "!ται ά ά άά ά
10 Μον)δες
. Β π π : Να yρdqετε στο τετρdδιό σας τις α αντqσεις των αρακdτω ερωτqσεων
.1. « Β … ». μ τεστι δ κατ μ ν το ς ν μο!ς κεκ "!ται ά ά ά ά ά ά ά Ποιες
π , µασικcς αρycς τqς α0qναïκqς δqμοκρατίας αρουσιd(ονται στο τμqμα αυτό
π π π oς ορί(ονται α ό τον Oουκυδίδq και oς συνδυd(ονται μεταçú τους στο
π π ; λαίσιο τqς λειτουρyίας του δqμοκρατικοú ολιτεúματος
15 Μον)δες
.2. « Β … π ». "ε!' #ς οστι' μενοι ά ά ά π Ποια στοιyεία α ό τqν
π εριyραqq αυτq τqς ελευθερί ας σdς qαίνεται ότι εçιδανικεúουν τqν
π π ; α0qναïκq δqμοκρατία και οια τqν αρουσιd(ουν ρεαλιστικd Να
π . αιτιολοyqσετε τqν α dντqσq σας
15 Μον)δες
.3. Β π Ποια qταν q δομq ενός συνq0ισμcνου ε ιταqίου λόyου στqν αρyαία
, π π ; Α0qνα και σε τι διαqcρει ως ρος αυτqν ο Ε ιτdqιος του Περικλq
10 Μον)δες
.4. Β π π π Να yρdqετε τα ρqματα τqς αρyαίας ελλqνικqς α ό τα ο οία αρdyονται
π : οι αρακdτω λcçεις , , , π , . *ί#σις ν+μος κ+ασις ιτ,δε!μα -ις ά ά ά ά
10 Μον)δες
. : ' Γ Αδίδακτο κείμενο Ανδοκίδο! π Περ τ ς ρ ς Λακεδαιμονίους ά ά ά
ε ρ νης ά ά , 13-14
1 Γ . π . Να μεταqρdσετε στο τετρdδιό σας το αρακdτω κείμενο
σκεq με0α ά ο ν ά πρ τον l , ὁ νδρες ά Α0qνα οι ά ά , διά τά καά
πολεμ σωμεν ά . π π Ο μαι y ρ ν ντας ν0ρ ους μολοy σαι δι ά ά ά ά ά ά ά ά ά
π , . τ δε δε ν ολεμε ν δικουμ νους µοq0ο ντας δικqμ νοις ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά
, Ημε ς το νυν α το τε δικο με0α Bοιωτο ς τε δικουμ νοις ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά
. π , µοq0ο μεν Ε το νυν μ ν τ στι το το αρ Aακεδαιμον ων ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά
, π τ μqκ τι δικε σ0αι Bοιωτο ς τε δ δοκται οιε σ0αι τ ν ε ρ νqν ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά
, π qε σιν Ορyομεν ν α τ νομον τ νος νεκα ολεμ σωμεν; να ά ά ά ά άά ά ά ά ά
π π . ' λις μ ν λευ0 ρα ; λλ το τ yε α τ ρyει Αλλ ά ά ά ά ά ά ά ά ά άά άά ά ά ά
π . ως μ ν τε yq y νqται; στι κα τα τα κ τ ς ε ρ νqς ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά
20 Μον)δες
.2. . , , , Γ α τ δε τ νος μ ν α τ ά ά ά ά ά ά. Να αναyνωρίσετε το είδος κα0εμιdς
π π π π α ό τις αρα dνω αντωνυμίες και να yρdqετε τον αντίστοιyο τú ο τqς στον
. ( . π . ). dλλο αρι0μό ενικ q λq0υντικ ανdλοyα
4 Μον)δες
ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2000-2010 4
Γ.2.&. σκεψ μεθα ὁ , μο"ο( σαι ά ά , δικο!μ νο!ς ά ά , .ε σιν ά ά ,
( ν/ται ά . π π π Να yρdqετε το µ` ενικό ρόσω ο τqς ροστακτικqς στο yρόνο
π π π π π . και τq qωνq ου µρίσκεται ο κα0cνας α ό τους αρα dνω τú ους
6 Μον)δες
Γ.3.α. «Εά το νυν ὁ μ ν ὁ ὁ … κ ά τ ς ὁ ε ρ νης ὁ ὁ ». Να yρdqετε τους
π π π π . ροσδιορισμοúς του σκο οú ου υ dρyουν στο τμqμα αυτό
6 Μον)δες
.3. . « π , Γ & Ε το ν!ν μ ν τ στι το το α Λακεδαιμον #ν ά ά ά ά ά ά ά ά ά
π ». τ νος νεκα ο"εμ σ#μεν0 ά ά ά π ; Τι δqλoνει αυτός ο υ ο0ετικός λόyος
2 Μον)δες
, π . Να τον μετατρcqετε cτσι oστε να δqλoνει το ροσδοκoμενο
2 Μον)δες
ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2000-2010 5
2001
1. Ιούνιος 2001
: ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτ λους ά ά Ηθικ Νικομ χεια ά ά ά 6, 4-10 B
: ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Eενοq ντος ά άΕλληνικά ( ) 8-10 Α y ά ά
Ω ΕΡ ΤΗΣΕΙΣ
Α. π π Α ό το κείμενο ου σας δίνεται να μεταqρdσετε στο τετρdδιό σας το
π π : α όσ ασμα « π π ... ». O τω δ ς ιστ μων κα λλειµις κα τ μ σον ά ά ά ά ά άά ά ά ά
10 Μονάδες
Β. π π : Να yρdqετε στο τετρdδιό σας τις α αντqσεις των αρακdτω ερωτqσεων
1. « π ... π π Εν αντ δ συνεχε ο τ το ρ γματος λλ τ ρ ς ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά
» μ ς ἰ ἰ : π , , Με οια κριτqρια είναι δυνατός κατd το yωρίο αυτό ο κα0ορισμός
« » π , του μcσου και οια είναι τα ιδιαίτερα yαρακτqριστικd τqς μεσότqτας
; ανdλοyα με το κριτqριο κα0ορισμοú τqς
15 Μονάδες
2. - - T χνη ρετ φ σις ά ά ά ά : Ποιο κοινό yαρακτqριστικό yνoρισμα διακρίνει ο
, π π Αριστοτcλqς στις τρεις αυτcς cννοιες σε οια α ό τις τρεις δίνει το
π , , π ; ροµdδισμα και yιατί κατd τq yνoμq σας τqς δίνει το ροµdδισμα αυτό
15 Μονάδες
3. π Ποια qιλοσοqικq και συyyραqικq δραστqριότqτα ανc τυçε ο Αριστοτcλqς
π π « »; κατd τqν ερίοδο στqν ο οία ανqκουν τα Η0ικd Νικομdyεια
10 Μονάδες
4. ( π ) Να σyqματίσετε cνα ομόρρι(ο ουσιαστικό α λό q σúν0ετο τqς αρyαίας
π π π , ελλqνικqς yια κα0cναν α ό τους αρακdτω ρqματικοúς τú ους
π π π : yρqσιμο οιoντας τqν αραyωyικq κατdλqçq ου σας δίνεται :- , λαβε ν μα ά
:- , :- , :- , :- . γουσα ε θασιν ος χουσιν σις φθειρο σης ά ά άά ά ά ά
10 Μονάδες
. : Γ Αδ δακτο κε μενο 1ενο. ντος ά ά ά λληνικ ά ά ´ ( ´) 8 - 10 Α (
1. π . Να μεταqρdσετε στο τετρdδιό σας το αρακdτω κείμενο
κ ά το του ά δά λκιµι δqς ά ά μ ν l yετο l ε ς ά τ ν ά π λλ σ οντον ά ά καά ε ς ά
Xερρ νqσον ά yρ ματα ά πρ çων: l οά δά π λοι οά στρατqyοά συνεy ρqσαν ά
πρ ς l Oαρν µα(ον ά π ρ ὁ ὁ Καλyqδ νος ά ε κοσι ά τ λαντα ά δο ναι ά
0qνα οις ά ά Oαρν µα(ον ά καά ς l µασιλ α ά πρ σµεις l 0qνα ων ά ά
ναyαyε ν ά ά , καά ρκους ά δοσαν ά καά λαµον ά παρά Oαρναµ (ου ά
ποτελε ν ά ά τ ν ά q ρον l Καλyqδον ους ά 0qνα οις ά ά π σον ερ ά ε 0εσαν άά
καά τά qειλ μενα ά ά yρ ματα ά ποδο ναι ά ά , 0qνα ους ά ά δά μὁ
πολεμε ν ά Καλyqδον οις ά , ως l ν l οά παρά µασιλ ως ά πρ σµεις l
λ0ωσιν ά . π , λκιµι δqς δ το ς ρκοις ο κ τ yyανε αρ ν λλ ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά
π . ερ Σqλυμµρ αν ν ά ά ά
20 Μονάδες
2 ) α , π συνεχ ρησαν οδο ναι ά ά ά : π Να κλίνετε τqν ροστακτικq των
π π . ρqματικoν αυτoν τú ων στο yρόνο και τq qωνq ου µρίσκονται
5 Μονάδες
2 ) & λαβον ἔ : Να κλίνετε στον ενικό αρι0μό το αρσενικό ycνος τqς μετοyqς
π . του ενερyqτικοú αρακειμcνου
ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2000-2010 6
5 Μονάδες
3 ) : α Να yαρακτqρίσετε συντακτικoς τις μετοycς πρ ξων ά , παρ ν ά .
5 Μονάδες
3 ) π π π π µ Να yρdqετε τqν υ ό0εσq και τqν α όδοσq του υ ο0ετικοú λόyου ου
. λαν0dνει στο κείμενο και να τον yαρακτqρίσετε
5 Μονάδες
ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2000-2010 7
2002
1. Ιούνιος 2002
: ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πλdτωνος Πρωταγòρας 323 - Α Ε
: ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Δqμοσ0cνους Kατά Μειδίου 169 - 170
Ω ΕΡ ΤΗΣΕΙΣ
. Α π π Α ό το κείμενο ου σας δίνεται να μεταqρdσετε στο τετρdδιό σας το
π π : « α όσ ασμα ... Εν ( τα ς ""αις ετα ς τα τα " (# ά ά ά ά ά ά ά ά ».
10 Μον)δες
. Β π π Να γράµετε στο τετράδιò σας τις α αντqσεις των αρακάτω
ερωτqσεων:
1. Β « … Εν ( τα ς ""αις ετα ς μ ε ναι ν ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά
π » ν' οις ά ά : π π π Να εκ0cσετε το ε ιyείρqμα ου yρqσιμο οιεί στqν
π , π " " , αρdyραqο αυτq ο Πρωταyόρας yια να α οδείçει το διδακτόν τqς αρετqς
. και να το αçιολοyqσετε
10 Μον)δες
2. Β « σα ( (ο νται "" "ο!ς κακ ά ά ά ά ά ά ά... τ ναντ ον τ ς ά ά ά ά
π » ο"ιτικ ς ετ ς ά ά ά : , π Σúμqωνα με τον Πρωταyόρα οι dν0ρω οι cyουν
π π π π . ελαττoματα ου ροcρyονται α ό τq qúσq q τυyαίους αρdyοντες tyουν
π . όμως και ελαττoματα ου οqείλονται στqν cλλειqq αyωyqς Πoς
π π π αντιμετω ί(εται στqν ε οyq του σοqιστq κα0εμιd α ό τις κατqyορίες αυτcς
π π των αν0ρω ίνων ελαττωμdτων στο λαίσιο τqς κοινωνικqς συμµίωσqς και
10 Μον)δες
3. Β «... π π το τοις ο! ο τε '!μο ( (νονται κα α ά ά ά ά ά ά ά ά
» κολ σει ς ὁ : , ( ) π Κατd τον Πρωταyόρα οι τιμωρίες κολdσεις ε ιµdλλονται
π , π . π στους αν0ρo ους όταν δε δια0cτουν τqν ολιτικq αρετq Σε οιους και yια
π π π π , οιο λόyο ε ιµdλλονται κυρoσεις α ό τqν όλq σúμqωνα με τα στοιyεία
π ; [ . του μεταqρασμcνου κειμcνου ου ακολου0εί Πλατ Πρωταγòρας (326 D-
10 Μον)δες
4. Β π π Να ροσδιορίσετε το εριεyόμενο και τq λειτουρyία του μú0ου ως
π π . με0όδου ανd τυçqς α όqεων του Πρωταyόρα και του Πλdτωνα
10 Μον)δες
5. Β , π Να yρdqετε δúο ομόρρι(ες λcçεις τqς νcας ελλqνικqς yλoσσας α λcς
, π π : q σúν0ετες yια κα0εμιd α ό τις αρακdτω λcçεις του κειμcνου
, , , π π , κατα(ε" σιν ε δ σιν μετ $ειν οσ οιο μενον ά ά ά ά ά
π . οδε *αι ά ά
10 Μον)δες
. : Γ Αδίδακτο κείμενο 2/μοσ' νο!ς ά Κατ Μειδ ου ά ά 169-170
1. Γ π . Να μεταqρdσετε στο τετρdδιό σας το αρακdτω κείμενο
π π y y ρ ο δ τι ολλο ολλ κ y 0 μ ς ε σιν ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά
, , ε ρyασμ νοι ο κατ τ ς Μειδ ου λ τουρy ας ο μ ν ναυμαy ας ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά
, π , π π νενικqκ τες ο δ λεις ε λqq τες ο δ ολλ κα καλ ρ ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά
π π π π τ ς λεως στ σαντες τρ αια: λλ μως ο δεν οτε το των ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά
ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2000-2010 8
, δεδ κατε τ ν δωρει ν τα τqν ο δ ν δο qτε çε ναι το ς ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά
, π δ ους y0ρο ς µρ (ειν α τ ν κ στ τ ν µο λqται ά ά ά ά ά ά άά ά ά ά ά ά ά ά ά
π . κα ν ν δ νqται τρ ον ο δ y ρ Αρμοδ κα ά ά ά ά ά ά ά ά ά άά ά
π Αριστοyε τονι: το τοις y ρ δ μ yισται δ δονται δωρεια αρ ά ά ά ά ά ά ά ά ά
π . , π μ ν κα ρ μεy στων ο δ ν ν σyεσ0ε ε ροσ yραq ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά
« τις ν τ στ λ çε ναι δ κα µρ (ειν α το ς ν ν ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά
» µο λωνται : ά
______________________
= , π . δωρειd δωρεd ρονόμιο
20 Μον)δες
2. . Γ α π π , Να μεταqcρετε στο τετρdδιό σας τους αρακdτω ίνακες στα κενd
π π π π . ( π των ο οίων 0α συμ λqρoσετε τους τú ους ου (qτοúνται Το ε ί0ετο να
π , π π π yραqεί στqν τoσq στο ycνος και στον αρι0μό ου µρίσκεται ο τú ος ου
). δίνεται
π Ε ίρρqμα
Oετικός Συyκριτικός π Y ερ0ετικός
Καλά
π Ε ί
0ετο
Oετικός Συyκριτικός
Μεy στων ά
5 Μον)δες
2. . Γ & π π π Να yρdqετε τους (qτουμcνους τú ους yια κα0εμιd α ό τις αρακdτω
: λcçεις του κειμcνου
( ο δ α ὁ ): π π π π το τρίτο ενικό ρόσω ο τqς υ οτακτικqς και ροστακτικqς του
. ίδιου yρόνου
δεδ κατε ὁ : π π π το ίδιο ρόσω ο τqς οριστικqς του αρατατικοú και του
. αορίστου τqς ίδιας qωνqς
δ νηται ὁ : π π π . το ίδιο ρόσω ο τqς ευκτικqς στο yρόνο ου µρίσκεται
5 Μον)δες
3. . Γ α « π π Ε( ( ο δ τι ο""ο ο"" κ ( ' μ ς ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά
»: ε σιν ε (ασμ νοι ά ά ά π Να yρdqετε τq δευτερεúουσα ρότασq του
, π yωρίου αυτοú να δqλoσετε το είδος τqς και να ροσδιορίσετε το
( 3). συντακτικό τqς ρόλο Μονdδες
π ( 2). Να μεταqcρετε τον λdyιο λόyο σε ευ0ú Μονdδες
5 Μον)δες
3. . Γ & π Να αναyνωρίσετε συντακτικd τις αρακdτω λcçεις q qρdσεις του
: κειμcνου , π , , κατ τ ς " το!( ας τ "ει ο δεν ά ά ά ά ά ά ά ά
, π . & 3ειν με( στ#ν ά ά ά ά ά
5 Μον)δες
ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2000-2010 9
2003
1. Ιούνιος 2003
: ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Oουκυδίδq π Περικλcους Ε ιτάφιος 41
: ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Eενοqoντος π A ομνημονεúματα . V. 16 Δ Ι
Ω ΕΡ ΤΗΣΕΙΣ
. Α π π Α ό το κείμενο ου σας δίνεται να μεταqρdσετε στο τετρdδιό σας το
π π : α όσ ασμα « . . . π μετ μεγ λων δ σημε ων ρ α τ ς ὁ ὁ ὁ ὁ ὁ ὁ ὁ ὁ
». κ μνει ν ὁ
10 Μον)δες
. Β π π Να yρdqετε στο τετρdδιό σας τις α αντqσεις των αρακdτω
: ερωτqσεων
1. Β π π π Να εριyρdqετε τα yαρακτqριστικd τqς ροσω ικότqτας του
. Α0qναίου με µdσq τα στοιyεία του διδαyμcνου κειμcνου
10 Μον)δες
2. Β « 4αντα$ο δ μν/με α κακ ν τε κ (α' ν δια ά ά ά ά ά ά άά
»: ξυγκατοι κ σαντες ὁ Γιατί ο Περικλqς αναqcρεται εδo όyι μόνο
π π ; στις ε ιτυyίες αλλd και στις α οτυyίες τqς Α0qνας
10 Μον)δες
3. Β π π π – Να αναλúσετε τq µασικq ε ιqúλαçq ου διατυ oνει ο Περικλqς
π – [ , στο μεταqρασμcνο κείμενο ου ακολου0εί Oουκυδίδq
π Περικλcους Ε ιτάφιος, (35) σyετικd με τq δυνατότqτα του λόyου
π π , να είσει τους ακροατcς και να εκ0cσετε το ε ιyείρqμα με το
π π π π π ο οίο αρακdμ τει τqν ε ιqúλαçq αυτq στο αρακdτω
π π : α όσ ασμα
« π π ς ο " (#ν ν τ α ντι κ μ ος τ δε μ ""ον ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά
, π , (#ν στ ν " 'εια α τ δ ναμις τ ς "ε#ς ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά
π π , ». ν τ νδε τ ν τ #ν κτ/σ με'α σ/μα νει ά ά ά ά ά ά ά ά ά
10 Μον)δες
4. Β π Ποιοι αρdyοντες συνcµαλαν στq διαμόρqωσq τqς
π π ; ροσω ικότqτας του Περικλq
10 Μον)δες
5. Β , Να yρdqετε δúο ομόρρι(ες λcçεις τqς νcας ελλqνικqς yλoσσας
π , π π α λcς q σúν0ετες yια κα0εμιd α ό τις αρακdτω λcçεις του
: κειμcνου
π , π , , , α δε!σιν ε τα "#ς κατ μεμ-ιν σ&ατ ν ά ά ά ά ά ά
π . "ει ομ ν#ν ά
10 Μον)δες
. : Γ Αδίδακτο κείμενο 1ενο. ντος ά πομνημονε ματα ά ά , Δ IV, 16
1. Γ π . Να μεταqρdσετε στο τετρdδιό σας το αρακdτω κείμενο
π λλ μ ν κα μ νοι yε μ yιστ ν τε yα0 ν δοκε τα ς λεσιν ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά
π ε ναι κα λειστ κις ν α τα ς α τε yερουσ αι κα ο ριστοι ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά
π π , π νδρες αρακελε ονται το ς ολ ταις μονοε ν κα ανταyο ν ά ά ά ά ά ά ά ά ά
π , τ Ελλ δι ν μος κε ται το ς ολ τας μν ναι μονο σειν κα ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά
π ανταyο μν ουσι τ ν ρκον το τον: ο μαι δ y τα τα ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά
π π , y yνεσ0αι ο y ως το ς α το ς yορο ς κρ νωσιν ο ολ ται ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά
π π , π ο δ ως το ς α το ς α λqτ ς αιν σιν ο δ ως το ς ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά
π , , α το ς οιqτ ς α ρ νται ο δ να το ς α το ς δωνται λλ ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά
π . π , να το ς ν μοις ε 0ωνται το τοις y ρ τ ν ολιτ ν μμεν ντων ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά
π α λεις σyυρ τατα τε κα ε δαιμον σταται y yνονται: νευ δ ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά
π π μονο ας ο τ ν λις ε ολιτευ0ε q ο τ ο κος καλ ς ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά
. ο κq0ε q ά ά
20 Μον)δες
ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2000-2010 10
2. . Γ α π π , Να μεταqcρετε στο τετρdδιό σας τους αρακdτω ίνακες στα
π π π π . κενd των ο οίων 0α συμ λqρoσετε τους τú ους ου (qτοúνται
( π Η αντωνυμία να yραqεί στο ycνος και στον αρι0μό ου µρίσκεται
π , π ). ο τú ος του κειμcνου ου δίνεται
π Ε ί/μα
Θετικ+ς Σ!(κιτικ+ς
ε δαιμον στα ά ά
ται
Αντ#ν!μία
Γενικ, Δοτι κή Κ"/τικ,
το το ά
ν
5 Μον)δες
2. . Γ & π π Να yρdqετε τους (qτοúμενους τú ους yια κα0εμιd α ό τις
π : αρακdτω λcçεις του κειμcνου
: α ρ νται ὁ ὁ π π το δεúτερο ενικό ρόσω ο τqς ευκτικqς και τqς
π π . ροστακτικqς του αορίστου µ` στq qωνq ου µρίσκεται
π : ε θωνται ὁ π π . τον ίδιο τú ο στον α0qτικό αόριστο
: μμεν ντ#ν ά ά π π το δεúτερο ενικό ρόσω ο τqς οριστικqς του
π . μcλλοντα και του αορίστου στq qωνq ου µρίσκεται
5 Μον)δες
3. . Γ α π Να αναyνωρίσετε συντακτικd τις αρακdτω λcçεις του
: κειμcνου
, , , , π . (α' ν ε ναι τα τα το τοις τ ν ο"ιτ ν ά ά ά ά ά ά ά
5 Μον)δες
3. . Γ & « π π ο ρι στοι νδρες αρακελε ονται το ς ολ ται ς ὁ ὁ ὁ ὁ ὁ ὁ
»: μονοε ν ά ά
π ( 2) Να μεταqcρετε τον λdyιο λόyο σε ευ0ú Μονdδες και να
π ( 3). δικαιολοyqσετε τqν α dντqσq σας Μονdδες
5 Μον)δες
ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2000-2010 11
2. Ιού"ιος 2003
: ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πλ τωνος ά Πρωταγ ρας ά 322 -322 Α D
: , ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Δίων Xρυσόστομος Aόyος V!!!: π Aιογcνης ερ ά ά
ρετ ς ά ά , 28
Ω ΕΡ ΤΗΣΕΙΣ
. Α π π Α το κε μενο ου σας δ νεται να μεταqρ σετε στο τετρ δι σας ά ά ά ά ά ά
π π : το α σ ασμα ά « 5ε ς ο ν δε σας ά ά ά ... π ». ς ν σον "ε#ς ά ά ά
10 Μον δες ά
. Β π π Να γρ µετε στο τετρ δι σας τις α αντ σεις των αρακ τω ά ά ά ά ά
ερωτ σεων ά :
1. Β «... π » ν'# ος 'ε ας μετ σ$ε μο ας ά ά ά ά ά : Τι 0εωρ 0qκε yια ά
π « » π ; τον ν0ρω ο 0ε α μο ρα και yια οιους λ yους ά ά ά ά
10 Μον δες ά
2. Β «... ... »: τ ν μ δ!ν μενον κτε νειν ά ά ά ά π Για οια κατqyορ α ά
π π π π π αν0ρo ων και με οιο σκε τικ ροτε νεται εδo q 0 σ ισq τqς ά ά ά
π ; 0ανατικ ς οιν ς ά ά
10 Μον δες ά
3. Β π π π Με µ σq το ρωτ τυ ο και το μεταqρασμ νο κε μενο ου ά ά ά ά
, [ ακολου0ε Πλ τωνος ά ά Πρωταγ ρας ά , (325D-325 ) Ε να καταyρ qετε τα ά
π π , , αιδαyωyικ μ σα με τα ο ο α κατ τον Πρωταy ρα διδ σκεται q ά ά ά ά ά ά
π ολιτικ αρετ και να εçqy σετε yιατ q διδασκαλ α τqς 0εωρε ται ά ά ά ά ά ά
, π π αναyκα α αρ λο ου q αρετ αυτ με εντολ του Δ α μοιρ στqκε ά ά ά ά ά ά ά
π π . α τον Ερμ σε λους τους αν0ρ ους ά ά ά ά
10 Μον δες ά
4. Β π Π ς αçιο ο qσαν ο Πρωταy ρας και yενικ οι σοqιστ ς τq ά ά ά ά ά
π μ 0οδο του σyολιασμοú οιqτικoν κειμ νων yια τqν ανα( τqσq τqς ά ά ά
π αλ 0ειας και οια ταν q µασικ αντ ρρqσq του Σωκρ τq yια τq ά ά ά ά ά
; μ 0οδο αυτ ά ά
10 Μον δες ά
Β5. Να yρ qετε ά δ ο ά ομ ρρι(ες ά λ çεις ά τqς ν ας ά ελλqνικ ς ά yλoσσας,
π α λ ς ά ὁ σ ν0ετες l , yια κα0εμιά π α ά τις παρακ τω ά λ çεις ά του κειμ νου ά :
ν μισεν ά ά , κο!ν ά , δι εφθε ροντο ὁ , π π μ ει ά , δο η ὁ .
10 Μον δες ά
. : , Γ Αδ δακτο κε μενο 2ί#ν Χ!σ+στομος Λ+(ος ά ά VIII: Διογένης ά
π ερ ρετ ς ά ά ά , 28
1. Γ π . Να μεταqρ σετε στο τετρ δι σας το αρακdτω κε μενο ά ά ά ά
π , Περ δ το Π λο ος λεyον τι κα τ ν μον λεq ντινον yοι ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά
π π σ ερ τι qελος ν0ρ ου yρυσ ν yε ρα λεqαντ νqν yοντος ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά
q0αλμο ς δ μαντος σμαρ yδου: τ ν δ qυy ν ο κ ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά
π . π y yνωσκον α το ο αν τιν ε yεν τ ν δ ρακλ α ονο ντα ά ά ά ά ά ά ά ά ά άά ά ά
, π μ ν κα yωνι( μενον λ ουν κα qασαν α τ ν ν0ρ ων ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά
π 0λι τατον: κα δι το το 0λους κ λουν το ς νους α το ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά
, π π π κα τ ρyα ς τ ν ονον µ ον 0λιον ντα: ο0αν ντα δ ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά
π ντων μ λιστα τιμ σι κα 0ε ν νομ (ουσι κα qασιν µ ά ά ά ά ά ά ά ά ά
, π , π συνοικε ν κα το τ ντες ε yονται ως α το μ σονται ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά
20 Μον δες ά
ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2000-2010 12
2. . Γ α π π , Να μεταq ρετε στο τετρ δι σας τους αρακ τω νακες στα ά ά ά ά ά
π π π π . ( κεν των ο ο ων 0α συμ λqρoσετε τους τ ους ου (qτοúνται Η ά ά ά
π ). αντωνυμ α να yραqε στον λq0υντικ αρι0μ και στο διο y νος ά ά ά ά ά ά
Θετικ ς ά Σ!(κιτικ ς ά
μ λι στα ὁ
Αντ#ν!μ α ά
Ονομαστικά Γενικά Δοτι κὁ
τι νὁ
5 Μον δες ά
2. . Γ & π π Να yρ qετε τους (qτοúμενους τ ους yια κα0εμι α τις ά ά ά ά
π : αρακ τω λ çεις του κειμ νου ά ά ά
: "ε(ον ά π π π το δε τερο ενικ ρ σω ο τqς ροστακτικ ς του ά ά ά ά
" π . αορ στου µ στq qων ου µρ σκεται ά ά ά
: (#νι3 μενον ά ά π π το τρ το ενικ ρ σω ο τqς οριστικ ς του ά ά ά ά
π . α0qτικοú αορ στου ά
: κ "ο!ν ά ά π π π το δε τερο λq0υντικ ρ σω ο τqς ευκτικ ς ά ά ά ά
. ενεστoτα τqς μ σqς qων ς ά ά
: νομ ζουσι ὁ π π π το διο ρ σω ο τqς υ οτακτικ ς αορ στου τqς ά ά ά ά
. διας qων ς ά ά
: σονται ά π π το τρ το ενικ ρ σω ο τqς οριστικ ς του διου ά ά ά ά ά
. yρ νου ά
5 Μον δες ά
3. . Γ α π Να αναyνωρ σετε συντακτικ τις αρακ τω λ çεις qρ σεις του ά ά ά ά ά ά
: κειμ νου ά π π , , , , . ε 4 "ο ος δι το το '"ο!ς ντα σ!νοικε ν ά ά ά ά ά ά ά
5 Μον δες ά
Γ3.&. «4εά δὁ το6 π 4 "ο ος ά "ε(ον ά τι ὁ καὁ τ ν ά μον ά
"ε. ντινον ά ά $οι ά »: Να δικαιολοy σετε ά τον π τρ ο ά εκqορ ς ά τqς
δευτερε ουσας ά πρ τασqς ά του yωρ ου ά αυτοά (Μον δες ά 2) και να
μεταq ρετε ά τον πλ yιο ά λ yο ά σε ευ0ά. ( 3) Μον δες ά
5 Μον δες ά
ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2000-2010 13
2004
1. Ιούνιος 2004
: ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Oουκυδίδq π Περικλcους Ε ιτάφιος 42
: ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Eενοqoντος π A ομνημονεúματα , 6, 14 Α
Ω ΕΡ ΤΗΣΕΙΣ
. Α π π Α ό το κείμενο ου σας δίνεται να μεταqρdσετε στο τετρdδιό σας το
π π : α όσ ασμα « ' 2ι δ κα μ κ!να ά ά ά ά ά . . . καταστροφὁ».
10 Μον δες ά
. Β π π Να γρ µετε στο τετρ δι σας τις α αντ σεις των αρακ τω ά ά ά ά ά
ερωτ σεων ά :
1. « Β κα ε /ται α τ ς τ μ (ιστα ά ά ά ά ά ά »: 7 Σε τι ακριµoς συνίσταται q
π π π π π α όκλισq του Ε ιταqίου λόyου του Περικλq α ό cναν τυ ικό ε ιτdqιο τqς
10 Μον)δες
2. « - » Β Λ+(οι %(α : « - », π Να σyολιdσετε τq σycσq λόyων cρyων τqν ο οία
π . διατυ oνει στο κείμενο ο Περικλqς
10 Μον)δες
3. « Β 4"οὁ -π ». τος ενί α π Πoς συλλαμµdνει ο Περικλqς τq σycσq αν0ρo ων
π , π π π , π π και λοúτου στqν ερί τωσq των εσόντων στο α όσ ασμα « τ νδε δ ὁ ὁ...
ποι σατο ά ά », # π π π και ε οια στοιyεία τq συμ λqρoνει στο α ό μετdqρασq
π π 43 [« π … α όσ ασμα του κεqαλαίου Εσείς λοι όν να cyετε τqς κοινqς
π ». (π π π ), π π ; ελ ίδας ου αρατί0εται αρακdτω yια τqν ερί τωσq των (ωντανoν
10 Μον)δες
4. Β π Ποιες οι διαqορcς ανdμεσα στον Ε ιτdqιο του Περικλq και στις
π π ; υ όλοι ες δqμqyορίες του Oουκυδίδq
10 Μον)δες
5. Β π π π π Να yρdqετε στο τετρdδιό σας οιες α ό τις λcçεις του ρωτοτú ου
# π : κειμcνου είναι ετυμολοyικd συyyενείς ε τις αρακdτω λcçεις , αδί δακτος
, , π , , , ,τοας ε!κοσμία εμ +'ετος .ασματικ+ς ατε"εύτ/τος
π , , , . λεξι ενί α φυγόδι κος λήμμα νόμι σμα
10 Μον)δες
. : Γ Αδ δακτο κε μενο 1ενο.8ντος ά ά π ομνημονε!ματα , 6, 14 Α
1. Γ π . Να μεταqρ σετε στο τετρ δι σας το αρακdτω κε μενο ά ά ά ά
(14) , , π ππ y δ ο ν κα α τ ς Αντιq ν σ ερ λλος τις ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά
, yα0 κυν ρνι0ι δεται ο τω κα τι μ λλον δομαι q λοις ά ά ά άά ά ά ά άά ά ά ά
, , , yα0ο ς κα ν τι yω yα0 ν διδ σκω κα λλοις συν στqμι ά ά ά άά ά ά ά ά ά ά ά
π αρ ν ν y μαι qελ σεσ0α τι α το ς ε ς ρετ ν: κα το ς άά ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά
π , π 0qσαυρο ς τ ν λαι σοq ν νδρ ν ο ς κε νοι κατ λι ον ν ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά
, , µιµλ οις yρ qαντες νελ ττων κοιν σ ν το ς q λοις δι ρyομαι ά ά ά ά ά ά ά ά ά
, κα ν τι ρ μεν yα0 ν κλεy με0α: κα μ yα νομ (ομεν ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά
, . κ ρδος ν λλ λοις q λοι yιyν με0α μο μ ν δ τα τα ά άά ά ά ά ά ά ά ά ά ά
κο οντι δ κει α τ ς τε μακ ριος ε ναι κα το ς κο οντας ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά
π . καλοκ yα0 αν yειν ά ά ά ά ά
___________________
= ( π ). νελ ττων çετυλίyοντας το µιµλίο ου είyε τq μορqq κυλίνδρου ά ά
20 Μον)δες
ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2000-2010 14
2. . Γ α π π π Να yρdqετε τους (qτοúμενους τú ους yια κα0εμιd α ό τις αρακdτω
: λcçεις του κειμcνου
: μεν ά ά π π το ίδιο ρόσω ο στqν ίδια cyκλισq και qωνq του αορίστου µ`
: γι γν μεθα ὁ π π π το δεúτερο ενικό ρόσω ο ροστακτικqς αορίστου µ`
: .ε" σεσ'αι ά ά π π το α αρcμqατο αρακειμcνου ενερyqτικqς qωνqς
: συν στημι ὁ π π το δεúτερο ενικό ρόσω ο οριστικqς αορίστου τqς ίδιας qωνqς
και τq yενικq ενικοú αρσενικοú ycνους τqς μετοyqς ενεστoτα τqς ίδιας
. qωνqς
5 Μον)δες
2. . Γ & π π π Να yρdqετε τους (qτοúμενους τú ους yια κα0εμιd α ό τις αρακdτω
: λcçεις του κειμcνου
: ρνι θι ὁ τqν αιτιατικq ενικοú
: τι π τq δοτικq λq0υντικοú του ίδιου ycνους
: σοφ ν ὁ π τqν αιτιατικq λq0υντικοú 0qλυκοú ycνους
: μ (α ά π π , π π τα αρα0ετικd ε ι0cτου στο ycνος τον αρι0μό και τqν τoσq ου
µρίσκεται
: τα τα ά π . τq yενικq λq0υντικοú 0qλυκοú ycνους
5 Μον)δες
3. . « ». Γ α κα ν τι μεν (α' ν κ"ε( με'α ά ά ά ά ά ά ά ά Να αναyνωρίσετε
π π # τον υ ο0ετικό λόyο και να τον μετατρcqετε σε υ ο0ετικό λόyο του q
π . ραyματικοú
4 Μον)δες
3. . Γ & π : Να αναyνωρίσετε συντακτικd τα αρακdτω , , . "οις ε ς ετ ν ά ά ά ά
, , , . "" "οις . "οι κο οντι ε ναι ά ά ά ά ά ά
6 Μον)δες
ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2000-2010 15
2. Ιού"ιος 2004
: ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Oουκυδίδq π Περικλcους Ε ιτάφιος 36
: ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Aουκιανοú π Περί το νυ ν ου άά ά 10
Ω ΕΡ ΤΗΣΕΙΣ
. Α π π Α ό το κείμενο ου σας δίνεται να μεταqρdσετε στο τετρdδιό σας το
π π : α όσ ασμα « π … π ν ( τ μ ν κατ ο" μο!ς (α ακο σαι ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά
α τ ν ὁ ὁ ».
10 Μον)δες
. Β π π Να γράµετε στο τετράδιò σας τις α αντqσεις των αρακάτω ερωτqσεων:
1. Β π π π π π π π Με οιο ε ιyείρqμα στο αρα dνω α όσ ασμα διαqορο οιείται ο λόyος
π π π π του Περικλq α ό τους dλλους Ε ιταqίους και σε οιες δια ιστoσεις
; καταλqyετε yια τις qyετικcς του ικανότqτες
10 Μον)δες
2. Β π # π Αqοú εντο ίσετε τις σyετικcς qρdσεις του κειμcνου ε τις ο οίες ο
, Περικλqς δqλoνει τις τρεις yενιcς να σyολιdσετε τqν αçιολοyικq διαµd0μισq
π . των yενεoν αυτoν α ό το ρqτορα
10 Μον)δες
3. Β . 36: Με µdσq το yωρίο του κεq « π δ ο ας τε ά ά ά ά
πιτ/δε σε#ς ά ά … με( "α ( νετο ά ά ά » # π να τεκμqριoσετε ε ε ιyειρqματα
π , π π ότι το q0ος των ολεμιστoν ό ως αυτό ροµdλλεται στο μεταqρασμcνο
π π . 43 [« … π α όσ ασμα του κεq Κι όταν αντιλqqτείτε το μεyαλείο τqς τqν ιο
…» (π π π ), π ωραία συνεισqορd ου αρατί0εται αρακdτω είναι α οτcλεσμα των
π π . αραyόντων ου συνcµαλαν στο α0qναïκό μεyαλείο
10 Μον)δες
4. Β ; Τι yνωρί(ετε yια το cρyο του Περικλq
10 Μον)δες
5. Β , π Να yρdqετε δúο ομόρρι(ες λcçεις τqς νcας ελλqνικqς yλoσσας α λcς q
, π π : σúν0ετες yια κα0εμία α ό τις αρακdτω λcçεις του κειμcνου , δ *αντο ά ά
π , , π , π . "ιν (α τ #ν ακο σαι ά ά ά ά ά
10 Μον)δες
. : Γ Αδ δακτο κε μενο Λο!κιανού ά ά π Περί το νυ ν ου ά ά ά 10
1. Γ π . Να μεταqρ σετε στο τετρ δι σας το αρακdτω κε μενο ά ά ά ά
π , π π π π Ην δ μο ε 0 ρ τον μ ν σοι ολλ ιδε çω αλαι ν ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά
π νδρ ν ρyα κα ρ çεις 0αυμαστ ς κα λ yους α τ ν ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά
π , π π π π , αyycλουσα κα ντων ς ε ε ν μ ειρον οqαίνουσα κα ά ά ά ά ά ά ά ά ά
, π , π τ ν qυy ν ερ σοι κυρι τατ ν στι κατακοσμ σω ολλο ς κα ά ά ά ά ά ά ά ά ά
, , , π , yα0ο ς κοσμ μασι σωqροσ ν δικαιοσ ν ε σεµε ρ τqτι ά ά ά ά ά ά ά ά άά άά
π , , , , π ιεικε συν σει καρτερ τ τ ν καλ ν ρωτι τ ρ ς τ ά άά ά άά ά ά ά ά ά ά ά
σεμν τατα ρμ : τα τα y ρ στιν τ ς qυy ς κ ρατος ς ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά
. π λq0 ς κ σμος λ σει δ σε ο τε αλαι ν ο δ ν ο τε ν ν ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά
, π , yεν σ0αι δ ον λλ κα τ μ λλοντα ρο qει μετ μο κα ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά
π π , π , λως αντα σα στ τ τε 0ε α τ τ ν0ρ ινα ο κ ε ς ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά
___________________________
= , , . κ ρατος αμιyqς αμόλυντος κα0αρός ά ά
20 Μον)δες
2. . Γ α π π π Να yρdqετε τους (qτοúμενους τú ους yια κα0εμία α ό τις αρακdτω
: λcçεις του κειμcνου
ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2000-2010 16
π : ε ' 6 6 π π το διο ρ σω ο στqν δια cyκλισq και qων του αορ στου ά ά ά ά ά
. µ`
π : α((%"ο!σα ά π π π # το τρ το λq0υντικ ρ σω ο ευκτικ ς λλοντα τqς ά ά ά ά ά
. διας qων ς ά ά
: λ σει ὁ π π π το διο ρ σω ο στqν ροστακτικ του ενερyqτικοú αορ στου ά ά ά ά
. µ`
π : ρο ψει ὁ π # . το α αρ qατο στον ενεστoτα τqς ενερyqτικ ς qων ς ά ά ά
: στ ά ά π π π . το δε τερο ενικ ρ σω ο οριστικ ς αρατατικοú ά ά ά ά
5 Μον)δες
2. . Γ & π π π Να yρdqετε τους (qτοúμενους τú ους yια κα0εμία α ό τις αρακdτω
: λcçεις του κειμcνου
π : ρ ξει ς ὁ . τq yενικq ενικοú
π : ρα τητι ὁ . τqν ονομαστικq ενικοú
: κ ατος ά ά . τqν αιτιατικq ενικοú του 0qλυκοú ycνους
: "/' ς ά ά π . το συyκριτικό µα0μό του ίδιου τú ου
: ο δ ν ὁ ὁ . τq δοτικq ενικοú του 0qλυκοú ycνους
5 Μον)δες
Γ3.α. « Ην ά δὁ μο ά ά πε ' 6 6, […] πιδε *# ά ά καὁ […]
κατακοσμ σω ὁ ». π , Να μετατρcqετε τον υ ο0ετικό λόyο cτσι oστε να
π π δqλoνει τqν α λq σκcqq του λcyοντος και τqν αόριστq ε ανdλqqq στο
π . αρόν και στο μcλλον
4 Μον)δες
3. . Γ & π : Να αναyνωρίσετε συντακτικd τα αρακdτω , π , νδ ν μ ειον ά ά ά
, , , . σο! σ!ν σει τα τα τ) μ%""οντα ά ά
6 Μον)δες
ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2000-2010 17
2005
1. Ιούνιος 2005
: ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Oουκυδίδq π Περικλcους Ε ιτάφιος 41
: ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Aυκοúρyου Kατά Λεωκράτους 20, 83-84
Ω ΕΡ ΤΗΣΕΙΣ
. Α π π , Α ό το κείμενο ου σας δίνεται να μεταqρdσετε στο τετρdδιό σας το
π π : α όσ ασμα « δι αφερ ντως γ ρ ὁ ὁ … π ». ετ ν οδ σ#ν ά ά ά ά
10 Μον)δες
. Β π π Να γράµετε στο τετράδιò σας τις α αντqσεις των αρακάτω ερωτqσεων:
1. Β «π π » , π , Ο ρακτικός dν0ρω ος στqν αρyαιότqτα ό ως και σqμερα συνq0ως
π υ ερτιμοúσε τq δρdσq σε σycσq με τον λόγον (« », « τα λόyια τq λοyικq
», « »). ανdλυσq τq yνoσq Με σúντομq ανdλυσq των δεδομcνων του κειμcνου
« … » 9ι"οκα"ο μ ν τε ( "'ε ν ά ά ά ά ά ά , π π να εçqyqσετε με οιο τρό ο
, συνειδqτd διορ0oνει ο Περικλqς τqν εκτίμqσq αυτq τόσο στqν ιδιωτικq
, π . σqαίρα όσο και στq σqαίρα τqς ολιτικqς
15 Μον)δες
2. « Β … » δια.ε ντ#ς ( δ τ ν κινδ ν#ν ά ά ά ά ά : Με µdσq τα δεδομcνα
, π του ανωτcρω τμqματος του κειμcνου να δείçετε με συντομία oς ο
, π , ρqτορας σε αντί0εσq με τqν κοινq d οqq των dλλων Ελλqνων ορί(ει τqν
cννοια τqς ανδρεί ας.
15 Μον)δες
3. Β π π π Ποια είναι q µασικq α όκλισq του Ε ιταqίου του Περικλq α ό τq
π ; συνq0ισμcνq δομq των ε ιτdqιων λόyων
10 Μον)δες
4. Β Να yρdqετε στο τετρdδιό σας δúο ομόρρι(ες λcçεις τqς αρyαίας q νcας
, π , π π ελλqνικqς α λcς q σúν0ετες yια κα0εμιd α ό τις αρακdτω λcçεις του
: κειμcνου , , , , διαφε!γειν μετέχοντα διαφερ"ντως χ#ριν ε νο ας ά ά .
10 Μον)δες
. : Γ Αδ δακτο κε μενο Λ!κού(ο! ά ά Κατ# Λεωκρ#τους 20, 83-84
1. Γ π . Να μεταqρ σετε στο τετρ δι σας το αρακdτω κε μενο ά ά ά ά
π , το το y ρ yει μ yιστον λις μ ν yα0 ν τι τ ν καλ ν ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά
π π ρyων αρ δειyμα το ς λλqσι y yονεν: σον y ρ τ yρ ν ασ ν ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά
, π στιν ρyαιοτ τq τοσο τον ο ρ yονοι μ ν τ ν λλων ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά
π . π ν0ρ ων ρετ διενqν yασιν Κόδρου y ρ µασιλεúοντος ά ά ά ά ά ά ά ά
π Πελο οννqσίοις yενομcνqς qορίας κατ τ ν yoραν α τ ν δοçε ά ά ά ά ά ά
π π , π στρατεúειν τ ν όλιν μ ν κα μ ν το ς ροyόνους ά ά ά ά ά ά ά ά ά
. π çαναστqσαντας κατανείμασ0αι τ ν yoραν κα ρ τον μ ν ε ς ά ά ά ά ά ά
π π . Δελqο ς οστείλαντες τ ν 0ε ν qρoτων ε λqqονται τ ς 0qνας ά ά ά ά ά ά ά ά
' , π νελόντος δ α το ς το 0εο τι τ ν όλιν α ρqσουσιν ν μ ά ά ά ά ά ά ά ά άά ά
$ % π , π τ ν µασιλcα τ ν 0qναίων Κόδρον οκτείνωσιν στρdτευον ά ά ά ά ά ά ά
20 Μον)δες
2. . Γ α π π π Να yρdqετε τους (qτοúμενους τú ους yια κα0εμιd α ό τις αρακdτω
: λcçεις του κειμcνου
: δι ενηνόχασι ν π π . το τρίτο ενικό ρόσω ο οριστικqς μcλλοντα τqς ίδιας qωνqς
π : οστεί"αντες ά π π π το τρίτο λq0υντικό ρόσω ο οριστικqς μcλλοντα τqς
. ίδιας qωνqς
π : /8τ#ν ά π π . το τρίτο ενικό ρόσω ο ευκτικqς ενεστoτα τqς ίδιας qωνqς
ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2000-2010 18
: λήψονται π π π το δεúτερο ενικό ρόσω ο οριστικqς αρακειμcνου τqς ίδιας
. qωνqς
: νε"+ντος ά π π π το δεúτερο ενικό ρόσω ο ροστακτικqς αορίστου µ` τqς ίδιας
. qωνqς
5 Μον)δες
2. . Γ & π π π Να yρdqετε τους (qτοúμενους τú ους yια κα0εμιd α ό τις αρακdτω
: λcçεις του κειμcνου
: το το ά π . τqν ονομαστικq λq0υντικοú του αρσενικοú ycνους
: μέγι στον π τq δοτικq λq0υντικοú του αρσενικοú ycνους στο συyκριτικό
. µα0μό
π : ασ ν ὁ . τq δοτικq ενικοú του αρσενικοú ycνους
: γενομένης π . τqν ονομαστικq λq0υντικοú του 0qλυκοú ycνους
τ ν ά : &ασι"%α . τqν κλqτικq του ενικοú αρι0μοú
5 Μον)δες
3. . Γ α π π : Να ροσδιορίσετε τq συντακτικq 0cσq των αρακdτω λcçεων τ ν ά
, π , , π π , π , . καλ ν αρ#δειγμα ρετ τ ν "λιν ρ τον α το ς ά ά ά ά ά ά ά ά ά
6 Μον)δες
3. . Γ & π Να µρε0εί ο υ ο0ετικός λόyος του κειμcνου:: να αναyνωρισ0εί το
π π π είδος του και να μετατρα εί σε υ ο0ετικό λόyο ου να δqλoνει τqν αόριστq
π π . ε ανdλqqq στο αρόν και στο μcλλον
4 Μον)δες
ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2000-2010 19
2. Ιού"ιος 2005
: ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Oουκυδίδq π Περικλcους Ε ιτάφιος 37
: ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ντιq ντος ά ά Περ το χορευτο ά ά ά 25
Ω ΕΡ ΤΗΣΕΙΣ
. Α π π Α ό το κείμενο ου σας δίνεται να μεταqρdσετε στο τετρdδιό σας το
π π : α όσ ασμα « … "ε!' #ς δ α σ$ ν/ν μο"ο(ο!μ ν/ν ά ά ά ά ά ά ά
. ο!σιν ά ».
10 Μον)δες
. Β π π Να γράµετε στο τετράδιò σας τις α αντqσεις των αρακάτω ερωτqσεων:
1. « Β μ τεστι δ ά ά… π $'/δ νας οστι' μενοι ά ά ά »: να αναλúσετε τα
π π π στοιyεία του α οσ dσματος ου αναqcρονται στις µασικcς αρycς τqς
, π , , α0qναïκqς δqμοκρατίας οι ο οίες σúμqωνα με τον ρqτορα κα0ορί(ουν τq
π . δqμόσια (ωq των Α0qναίων ολιτoν
10 Μον)δες
2. « Β π νε α$' ς δ ά ά ά… » φέρουσι ν : Με µdσq τα στοιyεία του
π π π α οσ dσματος να σyολιdσετε τq σycσq του Α0qναίου ολίτq με τους
π . yρα τοúς και dyραqους νόμους
10 Μον)δες
3. Β π , Να συσyετίσετε το εριεyόμενο τqς cννοιας τqς αρετqς των yυναικoν
π π π π ό ως ροσδιορί(εται α ό τον ρqτορα στο μεταqρασμcνο κείμενο ου
[ ακολου0εί Oουκυδίδq π Περικλcους Ε ιτάφιος (45) « Κι αν είμαι
π … ». π π υ οyρεωμcνος ανdμεσα στους dντρες με το εριεyόμενο το ο οίο cyει
π . q cννοια τqς αρετqς του Α0qναίου ολίτq στο διδαyμcνο κείμενο
10 Μον)δες
4. Β π Ποιο qταν το σqμαντικότερο σε cκτασq μcρος των αττικoν ε ιταqίων
π ; και yια οιους λόyους
10 Μον)δες
5. Β Να yρdqετε στο τετρdδιό σας δúο ομόρρι(ες λcçεις τqς αρyαίας q νcας
, π , π π ελλqνικqς α λcς q σúν0ετες yια κα0εμιd α ό τις αρακdτω λcçεις του
: κειμcνου , κέκληται δρ σαι ὁ , , π , κοιν+ν ο"ιτεύομεν ( ς ά ά .
10 Μον)δες
. : Γ Αδίδακτο κείμενο ντι. ντος ά ά Περ το χορευτο ά ά ά 25
1. Γ π . Να μεταqρ σετε στο τετρ δι σας το αρακdτω κε μενο ά ά ά ά
π , , στασ0ε δ νδρες τι α ν yκαι α ται σyυρ ταται κα ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά
π , μ yιστα ε σι τ ν ν ν0ρ οις κα λεyyοι κ το των ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά
π π , π σαq στατοι κα ιστ τατοι ερ το δικα ου ου ε εν μ ν ά ά ά ά ά ά ά ά ά
π , , λε 0εροι ολλο ο συνειδ τες ε εν δ δο λοι κα çε q μ ν ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά
π , το ς λευ0 ρους ρκοις κα στεσιν ναyκ (ειν το ς ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά
π π , λευ0 ροις μ yιστα κα ερ λε στου στ ν çε q δ το ς ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά
, ' π δο λους τ ραις ν yκαις q ν κα ν μ λλωσιν ο0ανε σ0αι ά ά ά ά ά ά ά άά ά ά ά
π , π κατει ντες μως ναyκ (ονται τ λq0 λ yειν: y ρ αρο σα ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά
. ν yκq κ στ σyυροτ ρα στ τ ς μελλο σqς σεσ0αι ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά
20 Μον)δες
2. . Γ α π π π Να yρdqετε τους (qτοúμενους τú ους yια κα0εμιd α ό τις αρακdτω
: λcçεις του κειμcνου
π : στασ'ε ά ά π π . το δεúτερο ενικό ρόσω ο τqς ευκτικqς ενεστoτα
: συνει δότες π . το α αρcμqατο ενεστoτα
ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2000-2010 20
: *ε / ά ά π π . το τρίτο ενικό ρόσω ο οριστικqς μcλλοντα
π : ο'ανε σ'αι ά ά π π π . το δεúτερο λq0υντικό ρόσω ο οριστικqς αορίστου µ`
π : κατει όντες π π π το δεúτερο ενικό ρόσω ο ροστακτικqς αορίστου µ` τqς
. ενερyqτικqς qωνqς
5 Μον)δες
2. . Γ & π π π Να yρdqετε τους (qτοúμενους τú ους yια κα0εμιd α ό τις αρακdτω
: λcçεις του κειμcνου
π : ολλοί π τq yενικq λq0υντικοú του αρσενικοú ycνους στο συyκριτικό
. µα0μό
π : ί στεσι ν . τq δοτικq του ενικοú αρι0μοú
: ὁ π . τq δοτικq λq0υντικοú του 0qλυκοú ycνους
: σαφέστατοι . τq yενικq ενικοú του αρσενικοú ycνους στο 0ετικό µα0μό
π : αο σα ά π . τqν ονομαστικq λq0υντικοú του ουδετcρου ycνους
5 Μον)δες
3. . Γ α π π : Να ροσδιορίσετε τq συντακτικq 0cσq των αρακdτω λcçεων περὁ
, , , , , το δικαίο! κοις να(κ 3ειν μ%(ιστα τ "/' τ ς ά ά ά ά ά ά ά
. με""ούσ/ς
6 Μον)δες
3. . , : Γ & ε σι μ%""#σιν ά π π να yρdqετε τις ροτdσεις στις ο οίες ανqκουν τα
π π π . αρα dνω ρqματα και να τις αναyνωρίσετε ως ρος το είδος τους
4 Μον)δες
ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2000-2010 21
2006
1. Ιούνιος 2006
: ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτ λους ά Πολιτικά 2, 1-4 O
: ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Eενοqoντος π Zυμ òσιον 2. 10
Ω ΕΡ ΤΗΣΕΙΣ
. Α π π , Α ό το κείμενο ου σας δίνεται να μεταqρdσετε στο τετρdδιό σας το
π π : α όσ ασμα « … τι μ ν ο ν νομο'ετ/τ ον τ ν σκ/σιν α τ ς ά ά ά ά ά ά ά ά ».
10 Μον)δες
. Β π π Να γράµετε στο τετράδιò σας τις α αντqσεις των αρακάτω ερωτqσεων:
1. « ' … Β τ ς δ σται σκ/σιν α τ ς ά ά ά ά ά ». Ποια ερωτqματα 0cτει ο
π π , π π Αριστοτcλqς ως ρος τους στόyους τqς αιδείας και oς αντα οκρίνεται σε
« αυτd q π μ οδ8ν ά παι δεί α» ; σúμqωνα με τα δεδομcνα του κειμcνου
10 Μον)δες
2. Β π Ποια αιδεία 0εωρείται κατd τον Αριστοτcλq αντdçια του ελεú0ερου
π , ; ολίτq σúμqωνα με τα δεδομcνα του κειμcνου
10 Μον)δες
Β3. « τι ὁ μ ν ὁ ο ν ὁ νομο'ετ/τ ον ά … τ ν ά σκησι ν ὁ α τ ς ὁ ὁ ». Με µdσq
π π π π π το α όσ ασμα του ρωτότυ ου κειμcνου και το μεταqρασμcνο κείμενο ου
[ ακολου0εί Αριστοτcλους Πολιτικά 2, 16 Α « π , π … Ο dν0ρω ος α ό τqν dλλq
π ». στqν ολιτικq κοινωνία να εçqyqσετε yιατί ο Αριστοτcλqς 0εωρεί
π π π . ε ιτακτικq τqν ανdyκq να ρυ0μίσει ο νομο0cτqς τα τqς αιδείας τqς όλεως
10 Μον)δες
4. Β : π π Ο Αριστοτcλqς στο Aúκειο Ποιες οι συν0qκες υ ό τις ο οίες ερydστqκε
π π π π ; εκεί και οιο το cρyο ου αρqyαyε τqν ερίοδο αυτq
10 Μον)δες
5. Β Να yρdqετε δυο ομόρρι(ες λcçεις τqς αρyαίας q τqς νcας ελλqνικqς
, π , π π yλoσσας α λcς q σúν0ετες yια κα0εμιd α ό τις αρακdτω λcçεις του
: κειμcνου , , , , . "αν')νειν μαν')νειν ε "/.ε δια.%ονται νομί3ειν ά
10 Μον)δες
. : Γ Αδίδακτο κείμενο 1ενο.8ντος π $υμ "σιον 2. 10
1. Γ π . Να μεταqρ σετε στο τετρ δι σας το αρακdτω κε μενο ά ά ά ά
, , , , Κα Αντισ0 νqς Π ς ο ν qq Σ κρατες ο τω yιyν σκων ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά
π ππ , , ο κα σ αιδε εις Eαν0 qν λλ yρ yυναικ τ ν ο σ ν ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά
π ο μαι δ κα τ ν yεyενqμ νων κα τ ν σομ νων yαλε ωτ τ ; ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά
, , ππ τι qq ρ κα το ς ικο ς µουλομ νους yεν σ0αι ο το ς ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά
π ππ . ε ει0εστ τους λλ το ς 0υμοειδε ς ους κτωμ νους Νομ (ουσι ά ά ά ά ά ά ά ά ά
, , y ρ ν το ς τοιο τους δ νωνται κατ yειν δ ως το ς yε λλοις ά ά ά ά ά ά άά ά ά ά
ππ . π οις yρ σεσ0αι Κ y δ µουλ μενος ν0ρ οις yρ σ0αι κα ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά
, π , μιλε ν τα τqν κ κτqμαι ε ε δ ς τι ε τα τqν ο σω ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά
π π . δ ως το ς yε λλοις ασιν ν0ρ οις συν σομαι άά ά ά ά ά ά ά ά
________________
ππ = ππ ικ ς ικανός ι cας ά ά
20 Μον)δες
2. . Γ α π π π Να yρdqετε τους (qτοúμενους τú ους yια κα0εμιd α ό τις αρακdτω
: λcçεις του κειμcνου
: ./ ά π π π . το δεúτερο ενικό ρόσω ο ροστακτικqς ενεστoτα
: γι γνώσκων π π π π το δεúτερο λq0υντικό ρόσω ο οριστικqς αρακειμcνου στqν
ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2000-2010 22
. ίδια qωνq
: ά ά π π π . το δεúτερο ενικό ρόσω ο αρατατικοú στqν ίδια qωνq
: νομί ζουσι π π π το τρίτο λq0υντικό ρόσω ο οριστικqς μcλλοντα στqν ίδια
. qωνq
: κατέχει ν π π π . το τρίτο ενικό ρόσω ο υ οτακτικqς αορίστου µ` στqν ίδια qωνq
5 Μον)δες
2. . Γ & π π π Να yρdqετε τους (qτοúμενους τú ους yια κα0εμιd α ό τις αρακdτω
: λcçεις του κειμcνου
: σὁ π π π . τq δοτικq λq0υντικοú αρι0μοú του ίδιου ροσo ου
: γυναι κὁ . τqν κλqτικq ενικοú αρι0μοú
: θυμοει δε ς ὁ . τqν ονομαστικq ενικοú αρι0μοú του ουδετcρου ycνους
ππ : ους ὁ . τq δοτικq ενικοú αρι0μοú
π : ασιν ά . τq yενικq ενικοú αρι0μοú του 0qλυκοú ycνους
5 Μον)δες
3. . Γ α π π : Να ροσδιορίσετε τq συντακτικq 0cσq των αρακdτω λcçεων
, , , , , π . (!ναικί τ ν ο σ ν κτ#μ%νο!ς $ σ'αι ε ασιν ά ά ά ά ά ά
6 Μον)δες
3. . « , , ... »: Γ & τι ./ σ!ν%σομαι ά ά ά ά π Να µρε0οúν οι υ ο0ετικοί λόyοι
π π . του α οσ dσματος και να αναyνωριστεί το είδος τους
Μ 4 ονάδες
ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2000-2010 23
2. Ιού"ιος 2006
: ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτ λους ά ά Ηθικ Νικομ χεια ά ά ά 3, 1- 2. B
6, 1- 4 B
: ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Eενοq ντος ά πομνημονεúματα ά 6-7 B ΙΙ
Ω ΕΡ ΤΗΣΕΙΣ
Α. π π Α ό το κείμενο ου σας δίνεται να μεταqρdσετε στο τετρdδιό σας το
π π : α όσ ασμα «π ... π ». ερ δον ς γ ρ το ς ολεμ ους ὁ ὁ ὁ ὁ ὁ ὁ
10 Μον)δες
. Β π π Να γράµετε στο τετράδιò σας τις α αντqσεις των αρακάτω ερωτqσεων:
1. «π π » Β ε δον ς ( κα " ας στ ν ά ά ά ά ά ά ά ά : , Ποια 0εωρείται κατd
, « π », τον Αριστοτcλq ορ0q αιδεία σúμqωνα με τα δεδομcνα του
π π ; α οσ dσματος
15 Μον)δες
2. « … π » Β /τ ον οδ σει ά ά ά ά : π π π Με µdσq το α όσ ασμα να ροσδιορίσετε
« ». τα κúρια στοιyεία τqς cννοιας αρετq
15 Μον)δες
3. Β π Ποιος είναι ο ορισμός τqς ευδαιμονίας κατd τον Αριστοτcλq και oς
π π ; μ οροúν να τqν εçασqαλίσουν οι dν0ρω οι
10 Μον)δες
4. Β Να yρdqετε δúο ομόρρι(ες λcçεις τqς αρyαίας q τqς νcας ελλqνικqς
, π , π π yλoσσας α λcς q σúν0ετες yια κα0εμιd α ό τις αρακdτω λcçεις του
: κειμcνου , $' μενος ά ά πε$ με'α ά ά , , χαί ρει ν ποδ δ#σιν ά ά ,
θεωρήσωμεν.
10 Μον)δες
. : Γ Αδίδακτο κείμενο 1ενο. ντος ά πομνημονε!ματα ἔ 6-7 Β ΙΙ
1. Γ π . Να μεταqρ σετε στο τετρ δι σας το αρακdτω κε μενο ά ά ά ά
, , π Κα ο κ ρκε 0ρcqαι μόνον λλ καί ειδ ν δόçωσιν κανο ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά
π , ε ναι ο α δες μαν0dνειν τι μ ν ν α το yωσιν ο yονε ς ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά
π , , ' yα0 ρ ς τ ν µίον διδdσκουσιν δ ν ο ωνται λλον ά ά ά ά ά ά ά ά
, π π π π , κανoτερον ε ναι διδdçαι cμ ουσι ρ ς το τον δα αν ντες κα ά ά ά ά ά ά
π π π π π ιμελο νται dντα οιο ντες ως ο α δες α το ς ycνωνται ς ά ά ά ά ά ά ά ά ά
. π π . δυνατ ν µcλτιστοι ρ ς τα τα νεανίσκος ε εν λλd τοι ε κα ά ά ά ά ά ά ά ά
π π π π π , dντα τα τα ε οίqκε κα λλα τοúτων ολλα λdσια ο δε ς ν ά ά ά ά ά ά
π . , , δúναιτο α τ ς νασycσ0αι τ ν yαλε ότqτα κα ο Σωκρdτqς Πότερα δc ά ά ά ά ά
, ; qq ο ει 0qρίου yριότqτα δυσqορωτcραν ε ναι μqτρός ά ά ά ά ά
20 Μον)δες
2. . Γ α π π π Να yρdqετε τους (qτοúμενους τú ους yια κα0εμιd α ό τις αρακdτω
: λcçεις του κειμcνου
: θρέψαι π π . το α αρcμqατο αρακειμcνου τqς ενερyqτικqς qωνqς
: μανθάνει ν π π π π το τρίτο λq0υντικό ρόσω ο ροστακτικqς αορίστου µ` τqς
. ίδιας qωνqς
π : δα αν ντες ὁ π π π το δεúτερο λq0υντικό ρόσω ο ευκτικqς ενεστoτα τqς ίδιας
. qωνqς
: δύναιτο π π π . το τρίτο ενικό ρόσω ο υ οτακτικqς στον ίδιο yρόνο
ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2000-2010 24
: νασ$%σ'α ά π π π . το δεúτερο ενικό ρόσω ο αρατατικοú τqς ίδιας qωνqς
5 Μον)δες
2. . Γ & π π π Να yρdqετε τους (qτοúμενους τú ους yια κα0εμιd α ό τις αρακdτω
: λcçεις του κειμcνου
π : α δες ὁ . τqν κλqτικq ενικοú αρι0μοú
: γονε ς ὁ π . τq δοτικq λq0υντικοú αρι0μοú
: &%"τιστο ι . τq yενικq ενικοú στο συyκριτικό µα0μό
: ο δε ς ὁ ὁ π . τqν αιτιατικq λq0υντικοú αρι0μοú
: μητρός π . τq yενικq λq0υντικοú αρι0μοú
5 Μον)δες
3. . Γ α π π : Να ροσδιορίσετε τq συντακτικq 0cσq των αρακdτω λcçεων
, , π , , , . '%-αι διδ)*αι δα αν ντες &%"τιστοι τούτ#ν '/ίο! ά
6 Μον)δες
3. . π … Γ & ειδ ν διδ)σκο!σιν ά ά : π να yρdqετε τqν υ ό0εσq και τqν
π π π π π α όδοσq των υ ο0ετικoν λόyων ου λαν0dνουν στο α όσ ασμα και να τους
π . yαρακτqρίσετε ως ρος το είδος τους
4 Μον)δες
ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2000-2010 25
2007
1. Ιούνιος 2007
: ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πλdτωνος Πολιτεία 615 & – 616 '
: ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πλdτων, ὁλκιβιάδης A´ 133 B(&
Ω ΕΡ ΤΗΣΕΙΣ
. Α π Α ὁ το κεὁ π μενο ου σας δὁ νεται να μεταqρὁ σετε στο τετρὁδιὁ σας
π το α ὁ π : σ ασμα «6πει δ6 6 … ((ύς ὁ ». γοι ντο
Μονὁ 10 δες
. Β Να γρὁ µετε στο τετρὁδιὁ π σας τις α αντὁ π σεις των αρακὁτω
ερωτὁσεων:
1. Β , Με µdσq συyκεκριμcνα δεδομcνα του yωρίου αυτοú να δείçετε ότι κατd
π τον Πλdτωνα οι οινcς στον Κdτω Κόσμο yια τα εçαιρετικoς µαριd
, π . εyκλqματα είναι μεydλqς διdρκειας κd οτε ίσως και αιoνιες
Μονὁ 15 δες
2. Β π π π π π Α ό οια συyκεκριμcνq διατú ωσq του yωρίου αυτοú ροκú τει ότι ο
π Πλdτων ανακαλú τει τους μεydλους αμαρτωλοúς κυρίως στις τdçεις των
« »; π . τυρdννων Να αιτιολοyqσετε τqν α dντqσq σας
Μονὁ 15 δες
3. Β π Ποιες οι 0εμελιoδεις αρετcς τqς ιδεoδους ολιτείας κατd τον Πλdτωνα
π και oς συσyετί(ονται με τq διdρ0ρωσq των κοινωνικoν τdçεων τqς
π ; ολιτείας του
10 Μον#δες
4. Β Να yρdqετε δúο ομόρρι(ες λcçεις τqς αρyαίας q τqς νcας ελλqνικqς
, π , π π yλoσσας α λcς q σúν0ετες yια κα0εμιd α ό τις αρακdτω λcçεις του
: κειμcνου 6 , , π , τος κατεί δομεν λεί στους 6 , δέχετο 6 π . μ εσούμενοι
10 Μον#δες
. : Γ Αδίδακτο κείμενο , 4")τ#ν ὁ λκιβι#δης % 133 Β(C
1. Γ Να μεταqρὁ σετε στο τετρὁδιὁ σας το κεὁ . μενο
Ω . Σ ΚΡ ὁq0αλμὁ ς ὁ ) ρ εὁ μcλλει ὁδεὁ ν αὁ , τόν εὁ ς ὁq0αλμὁ ν αὁτὁ
π , µλε τcον καὁ τοὁ ὁ μματος εὁ ς ὁκεὁ νον τὁ π ν τό ον ὁ ν ὁ τυyydνει ὁ
ὁq0αλμοὁ ὁρετὁ ὁ yyιyνομcνq: ὁ στι δὁ τοὁ π τό ου ὁ ; qις ( . ΑΛΚ
Οὁ . τως Ω . Σ ΚΡ ὁ ) ρ οὁ , ν ὁ qίλε ὁ , λκιµιdδq καὁ qυyὁ εὁ μcλλει
yνoσεσ0αι αὁ , τqν εὁ ς qυyὁ ν αὁτὁ π , µλε τcον καὁ ) μdλιστ εὁ ς τοὁτον
αὁτὁ ς τὁ π ν τό ον ὁ ν ὁ ὁ yyίyνεται ὁ qυyὁ ς ὁ , , ρετq σοqία καὁ εὁς
ὁ λλο ὁ τοὁ το τυyydνει ὁ μοιον ὁ ; ν ( . ΑΛΚ ὁ μοιyε δοκεὁ, ὁ . Σoκρατες
Ω . Σ ΚΡ ὁ yομεν οὁ ν εὁπεὁ ν ὁ τι ὁστὁ τὁ ς qυyὁ ς 0ειότερον ὁ τοὁ , το
περ ὁ ὁ τὁ εὁ δcναι τε καὁ qρονεὁ ν ὁ ; στιν ( . ΑΛΚ Οὁ κ ὁ . yομεν Ω . Σ ΚΡ
ὁ 0εὁ ὁ ρα τοὁ ) τ ὁ οικεν αὁτὁ , ς καί τις εὁ ς τοὁ π το µλc ων καὁ πὁν
τὁ 0εὁ , ον yνοúς 0εόν τε καὁ , qρόνqσιν οὁ τω καὁ ὁαυτὁ ν ὁ ν yνοίq
. μdλιστα
Μονὁ 20 δες
2. . Γ α π π π Να yρdqετε τους (qτοúμενους τú ους yια κα0εμιd α ό τις αρακdτω
: λcçεις του κειμcνου
ὁδεὁ : ν π π π το δεúτερο ενικό ρόσω ο ροστακτικqς του ίδιου yρόνου τqς
. ίδιας qωνqς
ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2000-2010 26
: τυγχάνει π π π π . το τρίτο λq0υντικό ρόσω ο οριστικqς αρατατικοú
: γνώσεσθαι π π π π . το y` λq0υντικό ρόσω ο ροστακτικqς αορίστου µ`
εὁ : δέναι π π π π π . το ρoτο λq0υντικό ρόσω ο υ οτακτικqς ενεστoτα
6 : χομεν π π π . το τρίτο ενικό ρόσω ο οριστικqς αρακειμcνου τqς ίδιας qωνqς
Μονὁ 5 δες
2. . Γ & Να yρὁ qετε τους (qτοúμενους τὁπ ους yια κα0εμι ὁ π α ὁ τις
παρακὁ τω λὁ çεις του κειμὁ : νου
ὁ : μματος τq δοτικὁ . του ενικοú αρι0μοú
τοὁ : τον π . τqν ονομαστικq του λq0υντικοú αρι0μοú του αρσενικοú ycνους
ὁ : μοι ον π . τq δοτικq του λq0υντικοú αρι0μοú του ουδcτερου ycνους
πὁ : ν . τq yενικq ενικοú αρι0μοú του 0qλυκοú ycνους
: φρόνησι ν π . τq δοτικq του λq0υντικοú αρι0μοú
Μονὁ 5 δες
3. . Γ α π π : Να ροσδιορίσετε τq συντακτικq 0cσq των αρακdτω λcçεων
ὁδεὁ , ν 6 , γγι γνομένη αὁ , τήν ὁ , μοι ον τ6 εὁ . δέναι
5 Μον#δες
3. . « Γ & Τὁ θεὁ . . . »: μάλι στα Να αναyνωρίσετε τον λαν0dνοντα
π . υ ο0ετικό λόyο και να τον αναλúσετε
5 Μον#δες
ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2000-2010 27
2. Ιού"ιος 2007
: ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτ λους ά ά Ηθικ Νικομ χεια ά ά ά 1, 5- 8 B
: ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Δqμοσ0cνους π Πρ ς Z ουδίαν ά 23-24
Ω ΕΡ ΤΗΣΕΙΣ
. Α π π Α το κε μενο ου σας δ νεται να μεταqρ σετε στο τετρ δι σας ά ά ά ά ά ά
π π : το α σ ασμα ά « … ». ν)"ο(ονδ α *εις(ίνονται ά ά ά ά
10 Μον δες ά
. Β π π Να γρ µετε στο τετρ δι σας τις α αντ σεις των αρακ τω ά ά ά ά ά
ερωτ σεων ά :
1. Β : Με µdσq τα δεδομcνα του κειμcνου «M … ατ!ε (α'ο ά ά ά ά
» κακοί , π π οιος είναι ο ρόλος του δασκdλου στqν α όκτqσq τqς q0ικqς
; αρετqς
15 Μον δες ά
2. Β π π : Σúμqωνα με το α όσ ασμα « π Ο τ# δ κα τ ν ετ ν ά ά ά ά ά ά ά ά
… π » $ει μ ""ον δ τ ν ά ά ά ά ά , « » να εκ0cσετε τq σycσq μεταçú ενερyειoν
« » . και cçεων στqν κατdκτqσq τqς q0ικqς αρετqς
15 Μον δες ά
3. Β π Ποιες διδασκαλίες του Αριστοτcλq αρουσιd(ονται στις διδαy0είσες
ενότqτες των ; Πολιτικoν
10 Μον)δες
4. Β Να yρdqετε δúο ομόρρι(ες λcçεις τqς αρyαίας q τqς νcας ελλqνικqς
, π , π π yλoσσας α λcς q σúν0ετες yια κα0εμιd α ό τις αρακdτω λcçεις του
: κειμcνου , , , - , ματ!ε ματ)νο!σιν .'είεται να στ%.εσ'αι ά ά ά
ποδιδ+ναι ά .
10 Μον)δες
. : Γ Αδ δακτο κε μενο 2/μοσ'%νο!ς ά ά π Πρ ς $ ουδίαν ά 23-24
1. Γ . Να μεταqρ σετε στο τετρ δι σας το κε μενο ά ά ά ά
λλ ά ά μqν, ὁ νδρες ά δικασταί, το τό ά yε δειν ν ά π δq ου, εά πρ ς l τά
συyκεyωρqμcν) π ὁ ) α τ ν ά ά τοúτων çcσται ά ν ν ά ντιλcyειν l , καά μqδ ν ά
σqμε ον ά μ ν l l σται l , διότι πdντες π ν0ρω οι ά πρ ς l τά μqτ) λq0 ά ά μqτε
δίκαια τ ν ά yκλqμdτων ά οά π κατασιω ν ά , λλ ά ά παραyρ μ ά )
μqισµqτε ν ά ά ε o0αμεν ά , μὁ ποιqσαντες δά τα τα ά , ν l στερον ά
ντιδικ σιν ά ά , πονqροά καά συκοqdνται δοκο σιν ά ε ναι ά . τα τα ά μ ν l
τοίνυν π Σ ουδίας ο δ ν ά ά ττον l μο ά ά yιyνoσκων, λλ l ) ο μαι ά μ ν l καά
κριµcστερον ά , σ ὁ ὁ καά πυκνότερον νταυ0ο ά ά παρcρyεται, π σιν l
ναντία l το ς ά π π ε ραyμcνοις α τ ά ά λcyων ο κ ά α σyúνεται ά . καίτοι
πολλdκις με ς ά ά ν l μόνον σκευoρqμα συνιδόντες, τοúτά κατά τ ν ά
λλων l τ ν ά yκαλουμcνων ά yρqσασ0ε ά τεκμqρίά.
20 Μον δες ά

2. . Γ α π π Να yρ qετε τους (qτο μενους τ ους yια κα0εμι α τις ά ά ά ά ά
π : αρακ τω λ çεις του κειμ νου ά ά ά
: *%σται ά π π π . το τρίτο ενικό ρόσω ο οριστικqς αρατατικοú
ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2000-2010 28
π : κατασι ω ν ὁ π π π π το τρίτο λq0υντικό ρόσω ο υ οτακτικqς ενεστoτα τqς ίδιας
. qωνqς
: μ.ισ&/τε ν ά ά π π π το δεúτερο λq0υντικό ρόσω ο οριστικqς αορίστου τqς
. ίδιας qωνqς
: α σ$ύνεται ά π π π π π . το ρoτο λq0υντικό ρόσω ο ευκτικqς α0qτικοú αορίστου
: $,σασ'ε ά π π . το τρίτο ενικό ρόσω ο οριστικqς ενεστoτα
5 Μον δες ά
2. . Γ & π π Να yρ qετε τους (qτοúμενους τ ους yια κα0εμι α τις ά ά ά ά
π : αρακ τω λ çεις του κειμ νου ά ά ά
: νδρες ὁ . τqν κλqτικq ενικοú αρι0μοú
: μηδέν π , . τq δοτικq λq0υντικοú αρι0μοú στο αρσενικό ycνος
: τ "/' ά ά ά . τqν αιτιατικq ενικοú αρσενικοú ycνους
: ττον ά π τqν ονομαστικq λq0υντικοú αρι0μοú του αρσενικοú ycνους στον
. ίδιο µα0μό
: μο ά ά π π π . τq yενικq λq0υντικοú αρι0μοú του ιδίου ροσo ου
5 Μον δες ά
3. . Γ α π π : Να ροσδιορίσετε τq συντακτικq 0cσq των αρακdτω λcçεων
, , , π π , , δικασταί ντι"%(ειν σ/με ον το ς ε α(μ%νοις α τ ά ά ά ά ά
. τεκμηρί ὁ
6 Μον δες ά
3. . , Γ & *%σται ντιδικ σιν ά ά ά : π π να yρdqετε τις ροτdσεις στις ο οίες
π π π ανqκουν τα αρα dνω ρqματα και να τις αναyνωρίσετε ως ρος το είδος
. τους
4 Μον δες ά

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2000-2010 29
2008
1. Ιούνιος 2008
: ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτ λους ά ά Ηθικ Νικομ χεια ά ά ά 6, 4- 10 B
: ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ , Aυσίου Kατ λκιβιάδου ά ά 144, 46-47 Α
Ω ΕΡ ΤΗΣΕΙΣ
. Α π π Α το κε μενο ου σας δ νεται να να yρdqετε στο τετρ δι σας τq ά ά ά ά ά
π π : μετdqρασq του α οσ dσματος « π π … Ο τ# δ ς ιστ,μ#ν ά ά ά ά
π ». ε&ο" κα ""ει-ις κα τ μ%σον ά ά ά ά ά ά
10 Μον δες ά
. Β π π Να α αντqσετε στα αρακ τω ά :
1. Β π π Πoς ροσδιορί(εται στο κείμενο ου σας δό0qκε q cννοια τqς
μεσòτητας π π ; yια τα ρdyματα και yια τον dν0ρω ο Να τεκμqριoσετε τqν
π . α dντqσq σας και με αναqορcς σε συyκεκριμcνα yωρία
15 Μον δες ά
2. Β π : Πoς συσyετί(ονται α ό τον Αριστοτcλq οι cννοιες πιστqμη ά (τcχνη)-
ρετq ἰ -φúσις;
15 Μον δες ά
3. Β π ; Σε οια μcρq διcκρινε ο Αριστοτcλqς τqν qυyq
10 Μον#δες
4. Β Να yρdqετε δúο ομόρρι(ες λcçεις τqς αρyαίας q τqς νcας ελλqνικqς
, π , π π yλoσσας α λcς q σúν0ετες yια κα0εμιd α ό τις αρακdτω λcçεις του
: κειμcνου , π , , , π . να"ο(ία "/ τ%ον α ε ται (ο!σα οσ'ε ναι ά ά ά ά ά
10 Μον#δες
. : , Γ Αδ δακτο κε μενο Λ!σίο! ά ά Κατ λκιβι#δου ά ά 144, 46-47 Α
. Να yρdqετε στο τετρ δι σας τq μετdqρασq του κειμcνου ά ά
y ά ά μ ν l ο ν ά ς l δυνdμqν ά ριστα ά κατqyόρqκα, πίσταμαι ά δ) τι l
οά μ ν l λλοι l τ ν ά κροωμcνων ά 0αυμd(ουσιν, πως l πο0) ο τως ά
κριµ ς ά ά δυνq0qν ά çευρε ν ά ά τά τοúτων μαρτqματα ά , ο τος ά δc μου
καταyελά, τι l ο δ ά ά πολλοστ ν ά μcρος ε ρqκα ά τ ν ά τοúτοις παρyόντων ά
κακ ν ά . π με ς ο ν κα τ ε ρqμcνα κα τ αραλελειμμcνα ά ά ά ά ά ά ά ά
π , ναλοyισdμενοι ολ μ λλον α το καταqqqίσασ0ε ν0υμq0cντες ά ά ά ά ά ά
, ) π τι νοyος μcν στι τ yραq μεydλq δ ε τυyία τ τοιοúτων ολιτ ν ά ά ά ά ά ά ά ά
π π . ) αλλαy ναι τ όλει νdyνω0ι δ α το ς το ς νόμους κα το ς ά ά ά ά ά ά ά ά ά
. ρκους κα τ ν yραqqν ά ά ά
__________________
π : ο δ ολλοστόν οúτε το ελdyιστο ά ά
20 Μον δες ά
1. . Γ α π π π Να yρdqετε τους (qτοúμενους τú ους yια κα0εμιd α ό τις αρακdτω
: λcçεις του κειμcνου
: καταγελ ὁ π π π το τρίτο λq0υντικό ρόσω ο ευκτικqς του ίδιου yρόνου στqν
. ίδια qωνq
: ε /κα ά π π π το δεúτερο λq0υντικό ρόσω ο οριστικqς αορίστου µ` στqν ίδια
. qωνq
: *ε!ε ν ά ά π . το α αρcμqατο ενεστoτα στqν ίδια qωνq
ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2000-2010 30
: καταψηφί σασθε π π π το τρίτο λq0υντικό ρόσω ο οριστικqς μcλλοντα στqν
. ίδια qωνq
π : αραλελει μμένα π π το τρίτο ενικό ρόσω ο οριστικqς του ίδιου yρόνου στqν
. ίδια qωνq
5 Μον δες ά
1. . Γ & π π Να yρ qετε τους (qτοúμενους τ ους yια κα0εμι α τις ά ά ά ά
π : αρακ τω λ çεις του κειμ νου ά ά ά
: τούτ#ν π . τq δοτικ λq0υντικοú του 0qλυκοú ycνους ά
: ματ,ματα ά τq π . δοτικq λq0υντικοú
: μ λλον ὁ . τον 0ετικό µα0μό
: μεγάλη π π . τqν αιτιατικq λq0υντικοú του υ ερ0ετικοú µα0μοú στο ίδιο ycνος
π : όλει . τqν κλqτικq ενικοú
5 Μον δες ά
2. . Γ α π π : Να yίνει λqρqς συντακτικq αναyνoρισq των αρακdτω λcçεων
, , , , , τ ν κο#μ%ν#ν *ε!ε ν τούτ#ν α το ν'!μ/'%ντες ά ά ά ά ά ά ά
. τοιούτ#ν
6 Μον#δες
2. . , : Γ & δ!ν,'/ν ε /κα ά ά π π Να yρdqετε τις ροτdσεις στις ο οίες ανqκουν
π π π ( , τα αρα dνω ρqματα και να τις αναyνωρίσετε λqρως συντακτικd είδος
, , ). εισαyωyq εκqορd λειτουρyία
4 Μον#δες
ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2000-2010 31
2. Ιού"ιος 2008
: ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πλdτωνος Πολιτεία 514 -515 Α Α
: ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ * qμοσ0cνους ’ Kατ ριστοκράτους ά 209-210
Ω ΕΡ ΤΗΣΕΙΣ
. Α π π Α το κε μενο ου σας δ νεται να yρdqετε στο τετρ δι σας τq ά ά ά ά ά
π π : μετdqρασq του α οσ dσματος « … , .» Μετ τα τα δ ./ ά ά ά ά ά ά
10 Μον δες ά
. Β π π Να α αντqσετε στα αρακ τω ά :
1. Β π Να εντο ίσετε με αναqορcς στο κείμενο και να σyολιdσετε τα στοιyεία
π , π . του σ qλαίου τα ο οία δqλoνουν τον εyκλεισμό των δεσμωτoν
15 Μον δες ά
2. π , , π Β 'α!ματο οιο ς νδι)ντας δεσμ8τας τ+ ο!ς ά ά ά : να σyολιdσετε
π π π . το εριεyόμενο των αρα dνω όρων
15 Μον δες ά
3. Β π , π « Ποιος είναι ο τό ος οιο το 0cμα του διαλόyου π Πολιτεία ερ ά ά
δικαίου» π π π ; και οια τα διαλεyόμενα ρόσω α
10 Μον#δες
4. Β Να yρdqετε δúο ομόρρι(ες λcçεις τqς αρyαίας q τqς νcας ελλqνικqς
, π , π π yλoσσας α λcς q σúν0ετες yια κα0εμιd α ό τις αρακdτω λcçεις του
: κειμcνου π , π , , , . είκασον )'ει $ούσ ν .%οντας ά ά ά ά ά
10 Μον#δες

. : ∆ Γ Αδ δακτο κε μενο /μοσ'%νο!ς ά ά ’ Κατ ὁ ριστοκρ#τους 209-210
. Να yρdqετε στο τετρ δι σας τq μετdqρασq του κειμcνου ά ά
Ν ν ά δ) οά μ ν l τά κοινά διοικο ντες ά κ ὁ πτωy ν ά π ε οροι ά καά
πολλοά yρόνου τροq ν ά q0ονόν l ε σιν ά τοιμασμcνοι: ά μ ν l l δ) ο δ ά ά
μι ς ά μcρας ά qόδι l ) στ ν ά ά ν l τά κοινά, λλ l ) μα l δεά τι ποιε ν ά , καά
πό0εν ο κ ά yετε l . π Τότε μ ν y ρ δ μος ν δεσ ότqς τ ν ά ά ά ά ά ά
π , ) π . ) , ολιτευομcνων ν ν δ qρcτqς Α τιοι δ ο τ τοια τα yρdqοντες ά ά ά ά ά ά
, ) κα συνε0ί(οντες μ ς μ ν μ ν α τ ν καταqρονε ν να δ δúο ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά
π . ) 0αυμd(ειν ν0ρo ους Ε 0 ο τοι κλqρονομο σι τ ς μετcρας δόçqς ά ά ά ά ά ά
, ) ) π , κα τ ν yα0 ν με ς δ ο δ τιο ν ολαúετε λλ μdρτυρcς ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά
, στε τ ν τcρων yα0 ν ο δεν ς λλου μετcyοντες το ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά
π . çα ατ σ0αι ά ά
20 Μον δες ά
1. . Γ α π π π Να yρdqετε τους (qτοúμενους τú ους yια κα0εμιd α ό τις αρακdτω
: λcçεις του κειμcνου
: διοικο ντες ά π π π π . το ρoτο ενικό ρόσω ο αρατατικοú στqν ίδια qωνq
: τοι μασμένοι ὁ π π π . το τρίτο ενικό ρόσω ο υ ερσυντελίκου στqν ίδια qωνq
: γράφοντες π π π π π το δεúτερο λq0υντικό ρόσω ο υ οτακτικqς α0qτικοú
. αορίστου µ`
: συνεθί ζοντες π π π το τρίτο λq0υντικό ρόσω ο οριστικqς μcλλοντα στqν ίδια
. qωνq
: μετέχοντες π π π το δεúτερο ενικό ρόσω ο ροστακτικqς αορίστου µ` στqν ίδια
. qωνq
ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2000-2010 32
5 Μον δες ά

1. . Γ & π π Να yρ qετε τους (qτοúμενους τ ους yια κα0εμι α τις ά ά ά ά
π : αρακ τω λ çεις του κειμ νου ά ά ά
π : δεσ ότης . τqν κλqτικq ενικοú
: φθονον ὁ τqν π . αιτιατικq λq0υντικοú στο 0qλυκό ycνος
: (α' ν ά ά π . το ε ίρρqμα στον 0ετικό µα0μό
: τι π . τq δοτικq λq0υντικοú του ιδίου ycνους
: τοια τα ά π . τq yενικq λq0υντικοú του 0qλυκοú ycνους
5 Μον δες ά

2. . Γ α π π : Να yίνει λqρqς συντακτικq αναyνoρισq των αρακdτω λcçεων
π , , , , . ε οοι μ ν μ%ας κατα.ονε ν τιο ν ά ά ά ά ά ά ά
5 Μον#δες

2. . … π : Γ & Τ+τε μ ν ( ν ν δ /%τ/ς ά ά ά ά π να μετατρcqετε τqν ερίοδο
π π π π σε λdyιο λόyο yρqσιμο οιoντας α αρεμqατικq σúνταçq με εçdρτqσq α ό
π « τqν ρότασq π O τοι ε ον ά ά ».
5 Μον#δες
ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2000-2010 33
2009
1. Ιούνιος 2009
: ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτ λους ά ά Ηθικ Νικομ χεια ά ά ά 1, 1- 4 B
: , ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Oουκυδίδου Iστοριoν 115 Ε
Ω ΕΡ ΤΗΣΕΙΣ
. Α π π Α το κε μενο ου σας δ νεται να yρdqετε στο τετρ δι σας τq ά ά ά ά ά
μετdqρασq του π π : του α οσ dσματος « … 2ιττ ς δ τ ς ετ ς ο σ/ς ά ά ά ά ά ά
.» τε"ειο!μ νοις δ δι το 'ο!ς ά ά ά ά ά
Μον#δες 10
Β. Ν α π π : α αντqσετε στα αρακάτω
1 Β . Με µdσq το ακόλου0ο τμqμα του κειμcνου « ο τ α . σει ά ά ά ά
… .» τε"ειο!μ νοις δ δι το 'ο!ς ά ά ά ά ά , π π οια είναι q d οqq του
π π Αριστοτcλq yια τq ycνεσq τqς q0ικqς αρετqς και σε τι διαqορο οιείται α ό
, π π τqν αριστοκρατικq αντίλqqq ό ως αυτq εκqρd(εται και α ό τον Σοqοκλq
π π π στο εçqς α όσ ασμα α ό τqν , Aντιγòνη 37-38 ( στίyοι q Αντιyόνq
π ): « π α ευ0úνεται στqν αδελqq τqς Ισμqνq cτσι cyουν τα ρdyματα yια σcνα
, π π , τoρα και yρqyορα 0α α οδείçεις αν είσαι α ό τq qúσq σου yενναία q δειλq
π π π π .» αρόλο ου κατdyεσαι α ό λαμ ρq yενιd
Μον#δες 15
2 Β . π « » « » Ποιο είναι το εριεyόμενο των εννοιoν δúναμις και ενcρyεια στqν
π π αριστοτελικq qιλοσοqία και oς ο Αριστοτcλqς τις yρqσιμο οιεί στα δúο
π π π εμ ειρικd αραδείyματα τqς δεúτερqς αραyρdqου του κειμcνου yια τις
, π ; αισ0qσεις και τις τcyνες ροκειμcνου να ορίσει τις q0ικcς αρετcς
Μον#δες 15
3 Β . π π Πoς q αρουσία του Εúδοçου του Κνίδιου στqν Ακαδqμία ε cδρασε στq
π π ; διαμόρqωσq τqς ροσω ικότqτας του Αριστοτcλq
Μον#δες 10
4 Β . Να yρdqετε δúο ομόρρι(ες λcçεις τqς αρyαίας q τqς νcας ελλqνικqς
, π , π π yλoσσας α λcς q σúν0ετες yια κα0εμιd α ό τις αρακdτω λcçεις του
: κειμcνου φέρεσθαι , δέξασθαι , τελει ουμένοι ς, κομι ζόμεθα, δε ν ὁ ὁ .
Μον#δες 10
. : Γ Αδ δακτο κε μενο ά ά , Θο!κ!δίδο! &στορι'ν 115 Ε
. Να yρdqετε στο τετρdδιό σας τq μετdqρασq του κειμcνου
Κα ρyε οι κατ τ ν yρ νον τ ν α τ ν σµαλ ντες ς τ ν ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά
Oλειασ αν κα λοyισ0 ντες ά ά ά
1
π τε Oλειασ ων κα τ ν σqετ ρων ά ά ά ά ά ά
. qυy δων διεq0 ρqσαν ς yδο κοντα κα ο κ τ ς Π λου ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά
π 0qνα οι Aακεδαιμον ων ολλ ν λε αν λαµον: κα Aακεδαιμ νιοι ά ά ά ά ά ά ά ά
' π ' δι α τ τ ς μ ν σ ονδ ς ο δ ς άά ά ά ά ά ά
2
π , q ντες ολ μουν α το ς ά ά ά ά ά ά
π . κ ρυçαν δ ε τις µο λεται αρ σq ν 0qνα ους λ (εσ0αι ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά
3
καά
π Κορ ν0ιοι ολ μqσαν δ ων τιν ν διαqορ ν νεκα το ς ά ά ά ά ά ά ά ά ά
' π 0qνα οις: ο δ λλοι Πελο ονν σιοι ά ά ά ά ά . σ yα(ον ε λον δ κα ο ά ά ά ά ά ά
π Μ λιοι τ ν 0qνα ων το εριτειy σματος τ κατ τ ν yορ ν ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά
π , π ροσµαλ ντες νυκτ ς κα νδρας τε κτειναν κα σενεyκ μενοι ά ά ά ά ά ά ά ά ά
π σ τ ν τε κα σα λε στα δ ναντο yρ σιμα ναyωρ σαντες ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά
20 Μον δες ά
___________________
1. = λοyί(ομαι π cqτω σε ενcδρα
2. = π ς με αυτόν τον τρό ο ά
ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2000-2010 34
3. = , λ (ομαι λαqυραyωyo λqστεúω ά
1 Γ α. π π π Να yρdqετε τους (qτοúμενους τú ους yια κα0εμιd α ό τις αρακdτω
: λcçεις του κειμcνου
"α&ον ά : π π . το α αρcμqατο αρακειμcνου στqν ίδια qωνq
πο" μο!ν ά ά : π π π το δεúτερο ενικό ρόσω ο ροστα κτικqς αορίστου στqν ίδια
. qωνq
κ !*αν ά ά : π π . το τρίτο ενικό ρόσω ο ευκτικqς μcλλοντα στqν ίδια qωνq
ε "ον ά : π π π π το δεúτερο λq0υντικό ρόσω ο υ οτακτικqς ενεστoτα στq μcσq
. qωνq
ποσ&α" ντες ά : π π . το δεúτερο ενικό ρόσω ο οριστικqς του ίδιου yρόνου
5 Μον#δες
1 Γ &. π π π Να yρdqετε τους (qτοúμενους τú ους yια κα0εμιd α ό τις αρακdτω
: λcçεις του κειμcνου
φυγάδων: . τq δοτικq ενικοú
πολλήν: π . το ε ίρρqμα στον 0ετικό µα0μό
π σ ονδάς: . τqν αιτιατικq ενικοú
τι νών: π . τqν αιτιατικq λq0υντικοú στο ίδιο ycνος
περι τει χί σματος: π . τq yενικq λq0υντικοú
5 Μον#δες
2 Γ α. π π Να yίνει λqρqς συντακτικq αναyνoρισq των αρακdτω λcçεων και
: qρdσεων π ὁ ὁ 9"ειασ #ν ά , ' δι α τ 6 6, α το ς ὁ ὁ , δ ων ὁ ὁ , νυκτ ς ὁ ,
να$# σαντες ά ά .
6 Μον#δες
2 Γ &. π Να μετατρcqετε τqν ερίοδο « ... κα ο κ τ ς 4 "ο! ά ά ά ά ά
» "α&ον ά π , π π σε λdyιο λόyο yρqσιμο οιoντας α α , ρεμqατικq σúνταçq με
π π « ». εçdρτqσq α ό τqν ρότασq ο τοι λεyον ά ά
4 Μον#δες
ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2000-2010 35
2. 2009 Ιού"ιος
: ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πλdτωνος Πρωταγòρας 322+6-323,3
: ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Eενοq ντος ά πομνημονεúματα ά !V, -- 25-27
Ω ΕΡ ΤΗΣΕΙΣ
. Α π π Α το κε μενο ου σας δ νεται να yρdqετε στο τετρ δι σας τq ά ά ά ά ά
π π : μετdqρασq του α οσ dσματος « . . . τ ο ν 'οισ'ε εν κτείνειν ά ά ά ά
π .» ς ν+σον +"ε#ς ά
10 Μον δες ά
. Β π π Να α αντqσετε στα αρακ τω ά :
1. Β π « » « » π Ποιο είναι το εριεyόμενο των όρων α δoς και δίκq και οιος ο ά
π ; ρόλος τους στq συyκρότqσq των ολιτικoν κοινωνιoν
10 Μον δες ά
2. Β Πoς δικαιολοyείται q διd νόμου 0ανdτωσq όσων δεν μετcyουν στqν
, π π π * ; αιδo και τq δίκq αρόλο ου όλοι τις cyουν δεyτεί ως δoρα α ό τον ία
10 Μον#δες
3. « ... π » Β ταν δ ε ς σ!μ&ο!" ν μ ε ναι +"εις ά ά ά ά ά ά ά . Με µdσq το
π π π yωρίο του ρωτότυ ου κειμcνου και το μεταqρασμcνο κείμενο ου
[ ακολου0εί 4")τ#νος Πρωταγ"ρας 319!7-319"7: « π Για τα 0cματα λοι όν
… π .», , κdτι ου διδdσκεται να αναλúσετε τq 0cσq των δúο συνομιλqτoν του
, . Σωκρdτq και του Πρωταyόρα yια το διδακτό q το μq διδακτό τqς αρετqς
10 Μον δες ά
4. Β π Να αναqερ0είτε στqν ε αyωyικq μc0οδο του Σωκρdτq ως ερyαλείο
. ανα(qτqσqς των q0ικoν εννοιoν
10 Μον#δες
5. Β , Να yρdqετε cνα ομόρρι(ο ουσιαστικό τqς νcας ελλqνικqς yλoσσας
π , π π : α λό q σúν0ετο yια κα0εμιd α ό τις αρακdτω λcçεις του κειμcνου
, , , π , , 'οισ'ε εν σκεδαννύμενοι διε.'είοντο +"οιτο (οντα ά ά ά ά
, , , , . δοί η νενέμηνται θ μετεχόντων γένοι ντο ὁ
10 Μον#δες
. : Γ Αδ δακτο κε μενο ά ά !ενοφ ντος ὁ πομνημονε!ματα ἔ IV, ## 25-27
. Να yρdqετε στο τετρdδιό σας τq μετdqρασq του κειμcνου
. , , τως μοιyε δοκε qq μ ε δ ς τ ν α το δúναμιν ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά
. , , yνοε ν αυτόν κε νο δ ο qανερόν qq τι δι μ ν τ ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά
π π π , ε δcναι αυτο ς λε στα yα0 dσyουσιν ν0ρω οι δι δ τ ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά
π ; qε σ0αι αυτ ν λε στα κακd ο μ ν y ρ ε δότες αυτο ς τd τε ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά ά
π ιτqδεια αυτο ς σασι κα διαyιyνoσκουσιν τε δúνανται κα ά ά ά ά ά ά ά ά
π π π μq: κα μ ν ίστανται ρdττοντες ορί(ονταί τε ν δcονται κα ε ά ά ά ά ά ά ά
π , π π ρdττουσιν ν δ μ ίστανται εyόμενοι ναμdρτqτοι yίyνονται ά ά ά ά ά ά
π κα διαqεúyουσι τ κακ ς ρdττειν: δι το το δ κα το ς λλους ά ά ά ά ά ά ά ά ά
π ν0ρo ους δυνdμενοι δοκιμd(ειν κα δι τ ς τ ν λλων yρείας τd τε ά ά ά ά ά ά
π . yα0 ορί(ονται κα τ κακ qυλdττονται ά ά ά ά ά
20 Μον δες ά
1. . Γ α π π π Να yρdqετε τους (qτοúμενους τú ους yια κα0εμιd α ό τις αρακdτω
: λcçεις του κειμcνου
: ./ ά π π π π . το ρoτο λq0υντικό ρόσω ο οριστικqς ενεστoτα
ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2000-2010 36
: ε δέναι ὁ π π . το τρίτο ενικό ρόσω ο ευκτικqς του ίδιου yρόνου
π : άσχουσι ν π π . το δεúτερο ενικό ρόσω ο ευκτικqς μcλλοντα
: -ε σ'αι ά ά π π π π . το δεúτερο λq0υντικό ρόσω ο οριστικqς υ ερσυντελίκου
: δι αγι γνώσκουσι ν π π π το δεúτερο ενικό ρόσω ο ροστακτικqς αορίστου µ`
. στqν ίδια qωνq
5 Μον δες ά
1. . Γ & π π Να yρ qετε τους (qτοúμενους τ ους yια κα0εμι α τις ά ά ά ά
π : αρακ τω λ çεις του κειμ νου ά ά ά
: τ ν δύναμιν ά . τqν κλqτικq ενικοú
π : λε στα ὁ τqν . αιτιατικq ενικοú του αρσενικοú ycνους στον 0ετικό µα0μό
: ο ε δότες ὁ ὁ π . τq δοτικq λq0υντικοú
: 6 . τq δοτικq ενικοú στο ίδιο ycνος
: κακ ς ὁ π . τον υ ερ0ετικό µα0μό
5 Μον δες ά
2. . Γ α π π Να yίνει λqρqς συντακτικq αναyνoρισq των αρακdτω λcçεων και
: qρdσεων , , , (νοε ν δι τ -ε σ'αι α!το ς ν ά ά ά ά ά ά ά ά ά ( π το ρoτο
) κατd σειρd , , . ναμ)τ/τοι τ ν ""#ν ά ά ά
6 Μον#δες
2. . « … π », « Γ & τι δι μ ν τ ε δ%ναι ν'# οι κα μ ν ά ά ά ά ά ά ά ά ά
π »: ίστανται ά να αναyνωρίσετε το είδος και τον συντακτικό ρόλο των
π . ροτdσεων
4 Μον#δες
ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2000-2010 37

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->