Hướng dẫn demux , remux và create DVD có thuyết minh

PHẦN 1 Demux DVD
(Trích xuất vide, audio, sub từ DVD gốc) 1. Các phần mềm cần thiết - PgcDemux - VobEdit Các phần mềm này đều được cung cấp cho các bạn trong gói hướng dẫn này. Hai phần mềm này đều không phải cài đặt và rất dễ sử dụng. 2. Các bước thực hiện - Sử dụng PgcDemux bằng cách nháy đúp vào file PgcDemux.exe nó sẽ cho ta cửa sổ của chương trình như thế này:

Hình.1 1. Kick vào nút Browse để truy nhập vào file VTS_0…_0.IFO (tại sao lại là …sẽ được giải thích ở phần dưới) chứ nội dung chính của DVD 2. Kick vào nút Browse để chọn nơi lưu các file video, audio, sub…khi chúng ta demux xong
Khu_khooo –(HDVNBits.org) Page 1

3. Hãy kick chọn vào những mục có dấu kiểm nếu như chưa được chọn trong hình Note: Ở đây sẽ có nhiều bạn chưa biết được file VTS_0…_0.IFO nào là file ifo chứa nội dung chính của phim vì vậy mình sẽ giải thích như thế này: + Đĩa DVD xịn thường có rất nhiều title trong mỗi title lại chứa các chapter tiêng lẻ và thường thì chỉ có một title là chứa nội dung chính của DVD, các title khác thường chứa các đoạn quảng cáo, hậu trường… + Đĩa DVD khi được backup vào máy tính hoặc giải nén ở các định dạng nén khác nhau (iso, rar…) thì thường có 2 thư mục là: VIDEO_TS chứ nội dung của DVD và AUDIO_TS (chả có gì cả - không quan trọng) + Mở thư mục VIDEO_TS của một đĩa xịn thường có rất nhiều file VTS_0…_0.IFO

Hình.2 Như vậy file VTS_0…_0.IFO sẽ có dung lượng lớn nhất (thông thường) - ở trong
DVD này là 108k và dưới nó là các file VTS_..._1.VOB, VTS_..._2.VOB…. là các file video chưa nội dung chính của phim, các file này sẽ có độ lớn <= 1G

Khu_khooo –(HDVNBits.org)

Page 2

Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện như hình.1. Browse đến file VTS_0…_0.IFO
chứ nội dung chính của DVD, chọn nơi lưu các file sau khi denux, chọn vào các dấu kiểm như hình.1:

Hình.3

Khu_khooo –(HDVNBits.org)

Page 3

Hình.4

Hình 5 Đối với những DVD khác ở hình 5 chúng ta phải kick vào nut checkA/V delay như hình 5 để kiểm tra độ trễ của file video với file audio để sau có thể điều chỉnh cho khớp audio với video ở quá trình remux (ở phần 2). Tuy nhiên các DVD Barbie này mình đã check trước và delay, audio Việt đã được sync lại và delay của chúng đều bằng 0 nên chúng ta không cần phải qua bước này. Sauk hi quá trình Process hoàn thành, bấm ok, bấm Quit, chúng ta sẽ thấy trong thư mục Demux có các file như:

Khu_khooo –(HDVNBits.org)

Page 4

Hình 6 Số lượng các file audio hay sup phụ thuộc vào từng DVD của các bạn nhưng file Videofile.m2v thì chỉ có 1. Để biết được AudioFile_80.ac3… Subpictures_20.sup…này là English, France, Spain…chúng ta hãy sử dụng MediaInfo bằng cách chuột phải vào file VTS_0…_0.IFO (chứa nội dung chính) chọn MediaInfo (tất nhiên là sau khi cài đặt MediaInfo rồi). Nên để dạng text để dễ dàng quan sát. Thứ tự các audio hay các sup sẽ giống hệt như trong mediainfo. (Đây là bước rất quan trọng để thực hiện phần 2 và 3 – cho các bạn cầu ký)

Xong phần demux
PHẦN 2 Remux DVD (Đóng gói các file viedeo, audio, sub thành file.mkv) 1. Phần mềm cần thiết - MKVtoolnix (đã được cung cấp trong gói hướng dẫn này). Qúa trình cài đặt nó rất dễ dàng thôi. Nháy đúp vào file mkvtoolnix-unicode-4.4.0setup.exe rồi next, next…ok là xong. - Trong phần mềm MKVtoolnix mà mình cung cấp đã có sẵn MKVExtract dùn để extract file mkv đã được đóng gói thành các file video, audio, sub…Các bạn chỉ cần copy file MKVExtractGUI2.exe vào thư mục cài đặt của MKVtoolnix rồi dung thôi.
Khu_khooo –(HDVNBits.org) Page 5

2. Các bước thực hiện - Nháy đúp vào biểu tượng của MKVtoolnix trên desktop, chúng ta sẽ thấy dao diện của nó thế này:

Hình.7 Add các file VideoFile, AudioFile_80…đã demux ở phần 1 vào và nhớ thêm cái audio Việt nhé.
Khu_khooo –(HDVNBits.org) Page 6

Hình.8 1. Chọn ngôn ngữ cho audio, sub hay video mà ta đã chọn ở ô phía trên (Nhớ add cả audio Việt vào nhé) 2. Lựa chọn chế độ hiển thị của sub hay play của audio: + Nếu chúng ta chọn yes thì file audio hay file sub sẽ hiển thị hoặc play cùng với video khi chúng ta play file.mkv + Nếu chúng ta chọn default – chế độ mặc định + Nếu chúng ta chọn no, chúng sẽ không hiển thị khi play file.mkv 3. Browse đến nơi lưu file mkv đã đóng gói (remux) 4. Bắt đầu quá trình remux Chú ý: Đôi khi sử dụng PgcDemux sẽ có lỗi, chúng ta sẽ sử dụng VobEdit bằng cách
nháy đúp vào file VobEdit.exe:
Khu_khooo –(HDVNBits.org) Page 7

Hình.9

Khu_khooo –(HDVNBits.org)

Page 8

Hình.10

Khu_khooo –(HDVNBits.org)

Page 9

Hình.11 Sub khi add vào MKVtoolnix để hiển thị tốt trên các thiết bị player thường có dạng file.srt, file.ass. Để có thể sử dụng các file sup khi chúng ta demux ở phần 1 chúng ta phải chuyển các file.sup đó bằng cách sử dụng SubRip (hãy tham khảo cách dung trên google nhé) hay chúng ta có thể seach file sub.srt trên mạng rồi add vào (Các bạn có thể tìm hiểu thêm) Sau đó lại dùng MKVtoolnix như trên PHẦN 3 Thêm audio Việt vào DVD
1. Phần mềm cần thiết - Muxman (không cần cài đặt) - PgcDemux - VobEdit
Khu_khooo –(HDVNBits.org) Page 10

2. Các bước tiến hành - Bước 1: demux video, audio, sub từ DVD giống như phần 1 - Bước 2: Nháy đúp vào file MuxMan.exe rồi add các file audio (nhớ thêm audio Việt nhé), video, sub vào theo trình tự như trong hình.

1. Add file VideoFile.m2v đã tạo ở phần 1 vào 2. Đưa các audio đã demux ở phần 1 vào, ngôn ngữ của nó, set delay nếu có và Browse đến thư mục đã làm ở phần 1 3. Đưa các file sub đã demux ở phần 1 vào. Cái đặc biệt là các file sub đã demux ở phần 1 chúng ta có thể sử dụng cho phần 3. Nhờ chọn Wide và LB cho khi nào hết màu đỏ ở dòng chữ “warning strem 1…” ở ngay phía dưới mới thôi 4. Nhấn Start và chọn nơi lưu DVD được tạo, kết quả cuối cùng sẽ cho ta một folder (DVD có audio Việt) chứa 2 folder trong nó là VIDEO_TS chứ nội dung của DVD và AUDIO_TS . Chúng ta có thể Burn ra DVD để play trên các thiết bị mutilplayer hay xem trên Computer của bạn
Khu_khooo –(HDVNBits.org) Page 11

OK XONG- HI VỌNG VỚI HƯỚNG DẪN NÀY CÁC BẠN GÀ NHẤT CŨNG LÀM ĐƯỢC

THẬT RA CÁC DVD GỐC ĐỀU CÓ MUNU ĐẦY ĐỦ, VÀ CHÖNG TA CŨNG CÓ THỂ THÊM AUDIO VIỆT HAY SUB VÀO MÀ VẪN GIỮ NGUYÊN CÁC MUNU ĐÓ. CÁCH LÀM Ở PHẦN 3 THÌ KHÔNG LÀM ĐƯỢC ĐIỀU NÀY. ĐỂ LÀM ĐƯỢC MỘT DVD CÓ ĐẦY ĐỦ MENU GỐC MÀ LẠI CÓ THÊM AUDIO VIỆT THÌ ĐÕI HỎI CHÚNG TA PHẢI BIẾT SỬ DỤNG THÊM MỘT SỐ PHẦN MỀM NỮA VÀ CHÚNG KHÁ PHỨC TẠP. CÁC BẠN CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM HOẶC ĐỌC QUA CÁC BÀI VIẾT CỦA MÌNH BÊN http://www.hdvietnam.com/diendan/forum.php ĐỂ TÌM HIỂU THÊM HOẶC GOOGLE VẬY http://hdvietnam.com/diendan/4-software-ky-thuat-phan-mem/107564-tu-lam-dvdchon-bai-theo-y-minh.html http://hdvietnam.com/diendan/4-software-ky-thuat-phan-mem/100887-tuy-chinh-filevob-trong-dvd-giu-nguyen-chat-luong.html

THÂN CHÀO CÁC BẠN

Khu_khooo –(HDVNBits.org)

Page 12