B2D6E1 Menyenaraikan komponen-komponen dalam udara Labelkan komposisi udara menggunakan perkataan berikut

:

nitrogen

oksigen

karbon dioksida

Gas Nadir

Gas-gas lain

B3D9E1 Menyatakan sebab udara merupakan satu campuran
1

Tandakan(√) sebab-sebab mengapakah udara adalah campuran? Gas-gas di dalamnya berpadu secara kimia. Setiap komponen dalam udara mudah dipisahkan secara fizikal. √

B3D9E2 Memberi peratusan bagi nitrogen, oksigen, karbon dioksida dan gas nadir dalam atmosfera Gas Nitrogen Oksigen Karbon dioksida Gas Nadir Peratus kandungan gas (%) 78 21 0.03 0.97

B4D10E1 Menentukan peratusan oksigen dalam udara Tujuan : Menentukan peratus gas oksigen dalam udara

……………………………………………………………………………
2

Bahan dan Radas

:

Radas : Balang gas, Alas balang gas, lilin, mancis, gelang getah Bahan : Air

……………………………………………………………………. Prosedur

Rajah 5.2 1. 2. Sediakan radas seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 5.2(a). Tandakan aras air pada balang gas dengan menggunakan pen penanda dakwat kekal. 3. Bahagikan ruang udara di dalam balang gas kepada lima bahagian dengan menandakan pada balang gas (Rajah 5.2(b)).

3

Rajah 5.3 4. 5. 6. Nyalakan lilin dan tutupkannya dengan balang gas (Rajah 5.3). Apabila lilin terpadam, perhatikan aras air di dalam balang gas. Buat kesimpulan tentang peratusan oksigen dalam udara.

Tatacara: 1.Radas seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 5.4 ditunjukkan 2. Perubahan permukaan luar bikar diperhatikan. Pemerhatian direkodkan. 3. Titisan cecair yang terbentuk di permukaan luar bikar diuji dengan menggunakan kertas kobalt klorida kontang. (Sehelai kertas kobalt klorida kontang dengan menggunakan forseps dan titisan cecair di permukaan luar bikar disentuh) 4. Perubahan warna yang berlaku pada kertas kobalt klorida kontang direkodkan. 5. Kesimpulan berdasarkan pemerhatian dibuat.

Perbincangan:
1.

Mengapakah lilin terpadam selepas suatu jangka masa? Semua oksigen dalam balang gas telah habis digunakan.
Apakah yang berlaku kepada aras air pada akhir eksperimen? Berikan sebab bagi perubahan tersebut.

2.

Aras air naik. Oksigen dalam balang gas telah habis
4

Berdasarkan pemerhatian anda. 3.4. apakah kesimpulan yang dapat dibuat tentang peratusan oksigen dalam udara? Peratusan oksigen dalam udara ialah kira-kira 20% B4D10E2 Membuktikan udara mengandungi wap air Tujuan : …………………………………………………………………………… :……………………………………………………………………. kontang 4.4 1. 2.digunakan dalam pembakaran dan ruang udara digantikan dengan air. kontang. Bahan dan Radas Prosedur Rajah 5. Uji titisan cecair yang terbentuk di permukaan luar bikar dengan kertas kobalt klorida kontang. Perhatikan perubahan permukaan luar bikar. dengan menggunakan forseps dan sentuh pada titisan cecair di Rekodkan perubahan warna yang berlaku pada kertas kobalt klorida menggunakan permukaan luar Sediakan radas seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 5. (Pegang sehelai kertas kobalt klorida bikar). anda. 5. Rekodkan pemerhatian 5 . 3. Buat kesimpulan berdasarkan pemerhatian anda.

klorida Apakah perubahan warna yang diperhatikan apabila kertas kobalt kontang menyentuh titisan cecair di permukaan luar bikar? Berubah dari biru kepada merah jambu. 4 …………………………………………………………………………………………………. 5 …………………………………………………………………………………………………. 6 . 2. 4. Perbincangan: 1. Apakah cecair itu? Wap air Dari manakah asalnya cecair tersebut? Dari udara. 3. 3 ………………………………………………………………………………………………….Tatacara: 1 ………………………………………………………………………………………………… 2 …………………………………………………………………………………………………. Apakah warna titisan cecair yang terbentuk di permukaan luar bikar? Tidak berwarna.

2. 7 . Bahan : Agar-agar bernutrien.B4D10E3 Menunjukkan udara mengandungi mikroorganisma dan habuk Bahagian A Tujuan : Menunnjukkan udara mengandungi mikroorganisma : Radas : Dua set piring petri.5). Anda dibekalkan dua set piring petri berisi agar-agar bernutrien yang telah disterilkan (Rajah 5. dan Lakrikan satu set piring petri dengan melilit pita selofan mengelilinginya biarkan satu set lagi terdedah kepada udara. pita salofan Prosedur Bahan dan Radas Rajah 5.5 1.

Selepas empat hari. 3. keduaTatacara: Selepas empat hari. Perbincangan: 1. Dua set piring petri berisi agar-agar bernutrien yang telah disterilkan telah disediakan. Rekodkan perubahan yang berlaku. Bagaimanakah keadaan agar-agar bernutrien yang baru disterilkan? Bebas dari koloni mikroorganisma. Nyatakan kesimpulan yang dapat anda buat berdasarkan aktiviti ini. 1. 2. agar-agar di dalam piring petri yang manakah mengandungi tompok. 3. Selepas empat hari. periksa keadaan agar-agar bernutrien steril di dalam dua set piring petri. 2. Perubahan direkodkan. Udara mengandungi mikroorganisma.3. keadaan piring petri yang mengandungi agar-agar bernutrien diperiksa. Mikroorganisma dalam udara. 8 .tompok putih? Apakah puncanya? Piring petri yang terdedah kepada udara. Satu set piring petri dilakrikan dengan melilit pitan salofan mengelilinginya dan satu set lagi dibiarkan terdedah kepada udara.

Bahagian B Tujuan : …………………………………………………………………………… :…………………………………………………………………….5 9 . Bahan dan Radas Prosedur Rajah 5.

3.1. Rekodkan pemerhatian anda. Tutup salah satu sisip kaca dengan piring petri. 10 .5. Nyatakan kesimpulan berdasarkan aktiviti ini. Udara mengandungi habuk. Pita selofan yang manakah kelihatan berhabuk? Pita selofon pada sisip kaca yang terdedah kepada udara. perhatikan permukaan melekit kedua-dua pita selofan dengan menggunakan kanta pembesar. Sediakan dua set radas seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 5. 3 …………………………………………………………………………………………………. Letakkan kedua-dua set radas itu berdekatan dengan tingkap. 2. Selepas seminggu. 4 ………………………………………………………………………………………………… Perbincangan: 1. 2. 4. Tatacara: 1 ………………………………………………………………………………………………… 2 …………………………………………………………………………………………………. Biarkan satu lagi sisip kaca terdedah kepada udara.

Keterlarutan di dalam air Prosedur 1.B4D11E1E2 Mengenal pasti ujian yang sesuai untuk oksigen dan karbon dioksida serta ciri-cirinya melalui aktiviti A. 11 . Isi sebuah bikar 500 ml dengan air. Keterlarutan di dalam air Tujuan : …………………………………………………………………………… :……………………………………………………………………. Bahan dan Radas A.

buka Telangkupkan tabung uji yang berisi gas oksigen ke dalam bikar. Kemudian. 5.2. Ulang langkah 1 hingga 3 dengan menggunakan tabung uji berisi gas karbon dioksida. 3 …………………………………………………………………………………………………. Rajah 5. Buat kesimpulan tentang keterlarutan gas oksigen dan karbon dioksida di dalam Tatacara: 1 ………………………………………………………………………………………………… 2 …………………………………………………………………………………………………. 4 …………………………………………………………………………………………………. 12 .8 4. air berdasarkan pemerhatian anda. Rekodkan sebarang perubahan aras air di dalam tabung uji. 3. penyumbat tabung uji dengan serta-merta.

5 …………………………………………………………………………………………………. Gas yang manakah lebih larut di dalam air? Karbon dioksida. Apakah yang menyebabkan aras air naik? Gas oksigen dan karbon dioksida larut dalam air. Tabung uji yang manakah menunjukkan aras air naik lebih banyak? Tabung uji yang mengandungi karbon dioksida. 2. 13 . Perbincangan: 1. 3.

Keterlarutan di dalani larutan natrium hidroksida 1. Rekodkan sebarang perubahan aras larutan natrium hidroksida di dalam tabung Tatacara: 1. 14 . 2.9 2. 4. Rajah 5. 3.B. uji. 3. Aktiviti ini diulang dengan menggunakan tabung uji berisi gas karbon dioksida. Sebarang perubahan aras larutan natrium hidroksida direkodkan di dalam tabung uji. Buat kesimpulan tentang keterlarutan gas oksigen dan karbon dioksida di dalam larutan natrium hidroksida berdasarkan pemerhatian anda. Ulang aktiviti ini dengan menggunakan tabung uji berisi gas karbon dioksida. Langkah di A diulang dengan menggantikan air di dalam bikar dengan larutan natrium hidroksida. Ulang langkah di A dengan menggantikan air di dalam bikar dengan larutan natrium hidroksida.

Bagaimanakah perubahan aras larutan natrium hidroksida di dalam kedua-dua tabung uji? Tabung uji yang mengandungi oksigen tiada perubahan yang diperhatikan. Kesimpulan tentang keterlarutan gas oksigen dan gas karbon dioksida di dalam larutan natrium hidroksida dibuat berdasarkan pemerhatian. manakala aras air tabung uji yang mengandungi karbon dioksida menaik memenuhi tabung uji.4. 2. 15 . Perbincangan: 1. Gas yang manakah lebih larut di dalam larutan natrium hidroksida? Karbon dioksida.

Penyumbat tabung uji yang mengandungi gas oksigen dibuka. 3. Tatacara: 1. Rekodkan sebarang perubahan pada kayu uji berbara.10(a). sebatang kayu uji berbara dimasukkan ke dalam tabung uji tersebut seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 5.10(b)). Dengan serta- merta. 16 . Kesan ke atas kayu uji berbara dan kayu uji menyala Rajah 5. Ulang langkah 1 dan 2 dengan menggunakan tabung uji yang berisi gas karbon dioksida. 2. 2. masukkan sebatang kayu uji berbara ke dalam tabung uii tersebut seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 5. 4. Ulang langkah 1 hingga 3 dengan menggunakan kayu uji menyala sebagai ganti kayu uji berbara (Rajah 5. Dengan serta-merta.10 1.10 (a). Buka penyumbat tabung uji yang mengandungi gas oksigen.C. Sebarang perubahan pada kayu uji berbara direkodkan.

uji yang mengandungi gas oksigen dan karbon dioksida? Terangkan pemerhatian anda. menyala dengan nyalaan yang lebih terang dalam tabung uji yang mengandungi gas oksigen. Perbincangan: 1. Gas yang manakah membantu pembakaran? Oksigen. pemerhatian Kayu uji menyala. Langkah 1 hingga 3 diulang dengan menggunakan kayu uji menyala sebagai ganti kayu uji menyala. 4. 3. Kayu uji menyala terpadam dalam tabung uji yang mengandungi gas karbon dioksida. 17 . Kayu uji berbara terpadam dalam tabung uji yang mengandungi gas karbon dioksida. Apakah yang diperhatikan apabila kayu uji berbara dimasukkan ke dalam tabung Kayu uji berbara menyala dalam tabung uji yang mengandungi gas oksigen. Apakah yang berlaku apabila kayu uji menyala digunakan? Terangkan anda.3. Langkah 1 dan 2 diulang dengan menggunakan tabung uji yang berisi gas karbon dioksida. 2.

Basahkan satu jalur kertas litmus merah dan satu jalur kertas litmus biru.D. Rekodkan sebarang perubahan warna yang berlaku. 18 . Satu jalur kertas litmus merah dan satu jalur kertas litmus biru dibasahkan. 4. 2. Ulang langkah 1 hingga 3 dengan menggunakan gas karbon dioksida. gas oksigen. Masukkan kedua-dua jalur kertas litmus tersebut ke dalam tabung uji yang berisi Tatacara: 1. 3. 11 1. Kesan ke atas kertas litmus Rajah 5.

Perbincangan: 1. 1 ………………………………………………………………………………………………… 2 …………………………………………………………………………………………………. 4.2. 4 …………………………………………………………………………………………………. Sebarang perubahan warna yang berlaku direkodkan. Langkah 1 hingga 3 diulang dengan menggunakan gas karbon dioksida. Apakah yang diperhatikan apabila kertas litmus merah dan kertas litmus biru lembap dimasukkan ke dalam gas oksigen? Tiada perubahan yang diperhatikan bagi kedua-dua kertas litmus. 3 …………………………………………………………………………………………………. 19 . Kedua-dua jalur kertas litmus tersebut dimasukkan ke dalam tabung uji yang berisi gas oksigen. 3.

Apakah yang diperhatikan apabila kertas litmus merah dan kertas litmus biru lembap dimasukkan ke dalam gas karbon dioksida? Kertas litmus merah tidak menunjukkan sebarang perubahan manakala kertas litmus biru bertukar menjadi merah 3.2. karbon dioksida bersifat asid. E. Apakah kesimpulan yang dapat anda buat? Oksigen bersifat neutral. Kesan ke atas air kapur 20 .

Sedikit air kapur telah diisikan ke dalam tabung uji itu dan ditutup semula dengan serta merta. Penyumbat tabung uji yang berisi gas oksigen telah dibuka. Isikan sedikit air kapur ke dalam tabung uji itu dan tutup semula dengan serta-merta. 3. 4. Langkah 1 hingga 4 diulang dengan menggunakan gas karbon dioksida.12 1. 21 .Rajah 5. Goncangkan tabung uji secara perlahan-lahan beberapa kali. Perubahan pada air kapur direkodkan. 5. 2.

Ulang langkah 1 hingga 4 dengan menggunakan gas karbon dioksida. Sebarang perubahan pada air kapur direkodkan. 22 . 7. Rekodkan sebarang perubahan pada air kapur.Tabung uji telah digongcangkan secara perlahan-lahan beberapa kali. Langkah 1 hingga 4 diulang dengan menggunakan gas karbon dioksida. 6.

Gas yang manakah mempunyai kesan ke atas air kapur? Karbon dioksida. 5 ………………………………………………………………………………………………….Tatacara: 1 ………………………………………………………………………………………………… 2 …………………………………………………………………………………………………. 3 …………………………………………………………………………………………………. 23 . Perbincangan: 1. Apakah yang terjadi kepada air kapur di dalam tabung uji yang berisi (i) oksigen? (ii) karbon dioksida? 2. Tiada perubahan Air kapur menjadi keruh. 4 ………………………………………………………………………………………………….

Rekodkan pemerhatian anda.13 1. Ulang langkah-langkah di E dengan menggunakan penunjuk bikarbonat sebagai ganti air kapur.F. 24 . 2. Kesan ke alas penunjuk blkarbonat Rajah 5.

Kerana kedua-dua gas adalah tidak berwarna. Langkah-langkah di E diulang dengan menggunakan penunjuk bikarbonat sebagai ganti air kapur. Benar. 2. 3. Perbincangan: 1. 3. Tidak.Tatacara: 1. Apakah pemerhatian yang membuktikan pernyataan ini? Oksigen menyalakan kayu uji berbara. Karbon dioksida memadamkan kayu uji berbara dan juga kayu uji bernyala. 2. 5. 2. Apakah warna bagi gas oksigen dan karbon dioksida? Kedua-dua gas itu tidak berwarna. 4. Nyatakan ujian pengesahan bagi gas berikut: a) Oksigen: Oksigen menyalakan kayu uji berbara 25 . Pemerhatian direkodkan. Apakah kesimpulan yang dapat dibuat berdasarkan pemerhatian anda? karbon dioksida bersifat asid. Adakah pernyataan ini benar? Terangkan jawapan anda. Apakah warna asal penunjuk bikarbonat? Merah Di dalam tabung uji yang manakah penunjuk bikarbonat berubah warna? Tabung uji yang mengandungi karbon dioksida. Bolehkah ujian pengesahan bagi gas oksigen dan gas karbon dioksida dilakukan berdasarkan warnanya? Terangkan jawapan anda. Latihan Minda: 1.

Apakah kesimpulan yang dapat anda buat berdasarkan perubahan pada kertas litmus? Oksigen ialah gas yang bersifat neutral kerana gas ini tidak menukarkan warna kertas litmus merah dan biru. Untuk menguji keasidan dan kealkalian gas. Nyatakan dua pemerhatian yang menunjukkan bahawa karbon dioksida merupakan gas yang bersifat asid. ii. Menukarkan larutan penunjuk bikarbonat menjadi kuning. 9. 26 . 6. 8. Sifat apakah yang diuji oleh larutan penunjuk bikarbonat? Keasidan atau kealkalian. i. Menukarkan kertas litmus biru lembap menjadi merah. Apakah fungsi kertas litmus dalam ujian tersebut? Nyatakan cara pengesahannya. Keasidan gas dapat disahkan apabila warna kertas litmus biru menjadi merah manakala kealkalian gas dapat disahkan apabila warna kertas litmus merah menjadi biru 7. Karbon dioksida ialah gas yang bersifat asid kerana gas ini menukarkan warna kertas litmus biru menjadi merah.b) Karbon dioksida: karbon dioksida mengeruhkan air kapur.

tenaga dan wap air semasa respirasi melalui eksperimen Bahagian A: Tujuan: Menunjukkan bahawa kehidupan menggunakan oksigen semasa respirasi. 27 .B5D5E1 Membuktikan benda hidup menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida.

forseps. cecair berwarna Radas :tabung didih. kasa dawai. larutan natrium hidroksida. pen penanda dan penitis. 28 .Pernyataan masalah : Adakah hidupan menggunakan oksigen semasa respirasi? Hipotesis: Hidupan menggunakan oksigen semasa respirasi. penyumbat dengan tiub kapilari. biji benih kacang hijau. lipas. Pemboleh ubah:--> Pemboleh ubah dimanipulasikan: kehadiran hidupan Pemboleh ubah bergerak balas: kedudukan penunjuk (titisan cecair berwarna) di dalam tiub kapilari Pemboleh ubah dimalarkan: saiz tabung didih Bahan dan Radas : Bahan : kapas.

Tulis laporan bagi eksperimen ini.. 4 …………………………………………………………………………………………………. tandakan kedudukan akhir penunjuk. Letakkan ketiga-tiga tabung didih dalam keadaan mengufuk.15 Prosedur 1. Simpan ketiga-tiga radas di dalam sebuah almari selama tiga jam. Masukkan setitis cecair berwarna ke dalam setiap tiub kapilari dengan menggunakan penitis. 5 …………………………………………………………………………………………………. 4. 3 …………………………………………………………………………………………………. 2.15.Rajah 5. 6 …………………………………………………………………………………………………. 3. 7 …………………………………………………………………………………………………… 29 . 5. Tatacara: 1 ………………………………………………………………………………………………… 2 …………………………………………………………………………………………………. Buat kesimpulan berdasarkan pemerhatian anda. Sediakan radas seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 5. 7. 6. Selepas tiga jam. Tandakan kedudukan awal cecair berwarna ini dengan pen penanda. Cecair berwarna ini berfungsi sebagai penunjuk.

4. Oksigen telah digunakan oleh lipas semasa respirasi.Perbincangan: 1. 2. 30 . 3. Terangkan sebab kedudukan penunjuk berubah. Apakah kegunaan larutan natrium hidroksida dalam eksperimen ini? Menyerap karbon dioksida yang dibebaskan oleh lipas. Tekanan udara dalam tabung didih adalah kurang daripada tekanan udara luar. Apakah kegunaan tabung didih Z? Bertindak sebagai kawalan. Tabung didih yang manakah berubah kedudukan penunjuknya selepas tiga jam? Tabung didih yang mengandungi lipas.

Prosedur 31 . rak tabung didih.Bahagian B: Tujuan: Menunjukkan bahawa hidupan membebaskan karbon dioksida semasa respirasi Pernyataan masalah : Adakah hidupan membebaskan karbon dioksida semasa respirasi. kasa dawai. biji benih. Hipotesis: Hidupan membebaskan karbon dioksida semasa respirasi. Pemboleh ubah: Pemboleh ubah dimanipulasi : kehadiran hidupan Pemboleh ubah bergerak balas: perubahan warna penunjuk bikarbonat Pemboleh ubah dimalarkan: saiz tabung didih Bahan dan Radas Bahan : penunjuk bikarbonat. penyumbat tabung didih. lipas. kacang hijau bercambah Radas : tabung didih.

3. 3 …………………………………………………………………………………………………. Tulis laporan bagi eksperimen ini. Tatacara: 1 ………………………………………………………………………………………………… 2 …………………………………………………………………………………………………. Sediakan radas seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 5. 2. Perhatikan sebarang perubahan warna penunjuk bikarbonat. 5 …………………………………………………………………………………………………. Apakah kegunaan penunjuk bikarbonat? Menunjukkan kehadiran karbon dioksida. 4 ………………………………………………………………………………………………….Rajah 5. 4. Buat kesimpulan berdasarkan pemerhatian anda. Simpan radas di dalam almari selama tiga jam.16. Perbincangan: 1. 5. 32 .16 1. yang merupakan sejenis gas berasid.

Hidupan membebaskan karbon dioksida semasa respirasi. lilin Prosedur 33 . hipotesis diterima. salur penghantar Bahan : Air suling. B5D5E2 Membanding dan membezakan kandungan udara sedutan dengan udara hembusan dalam manusia melalui eksperimen Tujuan : Menunjukkan perbandingan dan perbezaan kandungan udara sedutan dengan udara hembusan dalam manusia melalui eksperimen. 4. Merah bertukar menjadi kuning.besen.2. 3. Apakah hipotesis anda diterima atau ditolak? Ya. Tabung didih yang manakah terdapat perubahan warna penunjuk bikarbonat? Tabung didih P Terangkan perubahan warna penunjuk bikarbonat di dalam tabung didih tersebut. Bahan dan Radas : Radas : Balang gas. jam randik.

4 Dirikan sebatang lilin menyala di atas meja dan telangkupkan balang gas yang mengandungi udara hembusan seperti pada Rajah (b). 34 . Hentikan jam randik apabila nyalaan lilin terpadam dan catatkan masa. Tatacara: 1 ………………………………………………………………………………………………… 2 …………………………………………………………………………………………………. 3 …………………………………………………………………………………………………. 2. 3 Tutup balang gas dengan penutup ketika balang gas masih di dalam air.Gunakan radas seperti yang ditunjukkan dalam Rajah (a) untuk mengumpulkan udara hembusan sehingga memenuhi balang gas. dan mulakan jam randik. Sediakan dua balang gas yang masing-masing mengandungi udara sedutan (udara biasa) dan udara hembusan. 4 …………………………………………………………………………………………………. 5 Ulang langkah di (4) dengan menggunakan balang gas yang berisi udara biasa.1.

35 . Namakan gas yang diperlukan untuk pembakaran lilin.udara sedutan (udara biasa) atau udara hembusan? Udara sedutan. Apakah kesimpulan yang dapat dibuat berdasarkan pemerhatian anda? Kandungan oksigen dalam udara sedutan lebih tinggi daripada udara hembusan. Berapakah peratus oksigen dalam (a) udara sedutan? 21 % (b) udara hembusan? 16 % 4. Kandungan oksigen dalam udara yang manakah adalah lebih tinggi. Oksigen. 2.5 …………………………………………………………………………………………………. 3. Keputusan: Jenis udara Udara sedutan Udara hembusan Masa yang diambil(saat) Perbincangan: 1.

Latihan Minda: Bandingkan peratus gas dalam udara sedutan dan udara hembusan dalam ruang yang disediakan. Udara sedutan Persamaan Udara Hembusan 36 .

03 kurang Oksigen Karbon dioksida Wap air 16 4 Lebih banyak B5D6E1 Membuktikan oksigen diperlukan untuk pembakaran. 37 .. Pernyataan masalah : ……………………………………………………………………….Persamaan (%) Nitrogen Gas Nadir 78 0. menyenaraikan hasil pembakaran dan menyatakan maksud pembakaran melalui eksperimen Bahagian A: Tujuan: ………………………………………………………………………………………….97 Perbezaan(%) 21 0.

……… ……………………………………………………………………………………………………… Prosedur : Rajah 5. 4. Nyalakan kedua-dua batang lilin. Pemboleh ubah dimalarkan: …………………………………………………………………… Bahan dan Radas :…………………………………………………………………….18 . Pemboleh ubah bergerak balas: ………………………………………………………………. Sediakan radas seperti yang ditunjukkan dalam rajah 5. 38 .18 1. Rekodkan perubahan yang diperhatikan dan buat kesimpulan berdasarkan pemerhatian anda. Telangkupkan balang gas untuk menutup lilin di besen Y itu.. Biarkan lilin di besen X terdedah kepada udara persekitaran. 2.Hipotesis: ……………………………………………………………………………………… Pemboleh ubah: Pemboleh ubah dimanipulasikan: ……………………………………………………………. 3.

Bahan dan Radas Prosedur : 39 . Apakah kesimpulan yang dapat anda buat? Oksigen diperlukan untuk pembakaran. Lilin yang manakah akan menyala lebih lama? Mengapa? Lilin yang berada di besen X kerana mengandungi kandungan oksigen yang lebih tinggi.Tatacara: 1 ………………………………………………………………………………………………… 2 …………………………………………………………………………………………………. 2. 3. 3 …………………………………………………………………………………………………. 4 …………………………………………………………………………………………………. Bahagian B: Tujuan : …………………………………………………………………………… :……………………………………………………………………. Apakah gas yang digunakan dalam pembakaran lilin? Oksigen. Perbincangan: 1.

7. Nyalakan seketul arang di atas api penunu Bunsen seperti yang ditunjukj dalam Rajah 5. 6.20 1. Rekodkan pemerhatian anda.20(b)). 5. Ulang langkah 1 hingga 6 dengan menggunakan lilin sebagai ganti arang. habis dibakar. 3. 4.Rajah 5. Uji titisan cecair yang terbentuk di permukaan dalam balang gas dengan Menggunakan kertas kobalt klorida kontang. Isikan sedikit air kapur ke dalam sebuah balang gas. Perhatikan sebarang perubahan yang berlaku ke atas air kapur apabila arang Pindahkan arang yang menyala ke dalam balang gas yang mengandungi ar 40 . kapur (Rajah 5.20(a). 2.

Karbon dioksida 3. Kenal pasti gas yang terbebas apabila arang dan lilin menyala. Apakah bentuk tenaga yang terhasil dalam pembakaran arang dan lilin? Tenaga haba 5. 5 ………………………………………………………………………………………………….Tatacara: 1 ………………………………………………………………………………………………… 2 …………………………………………………………………………………………………. Apakah kegunaan (a) air kapur dan (b) kertas kobalt klorida kontang dalam aktiviti ini? (a) menguji kehadiran karbon dioksida (b) menyerap air 2. 3 …………………………………………………………………………………………………. 4. 4 …………………………………………………………………………………………………. Apakah hasil-hasil pembakaran (a) arang dan (b) lilin? 41 . 6 …………………………………………………………………………………………………… 7 …………………………………………………………………………………………………… Perbincangan: 1. Adakah pembakaran arang dan lilin menghasilkan air? Pembakaran arang tidak menghasilkan air manakala pembakaran menghasilkan air.

2. Jalankan kajian ke beberapa kawasan di sekitar sekolah yang menhadapi masalah pencemaran udara. Ambil gambar yang menunjukkan pencemaran udara. 42 .(a) karbon dioksida (b) karbon dioksida + air B6D5E1 Membuat pembentangan dalam pelbagai bentuk mengenai : a) pencemaran udara b) contoh bahan cemar udara dan sumber c) kesan pencemaran udara d) langkah-langkah untuk menghalang dan mengawal e) cara mengekalkan udara supaya bersih dan f) mempraktikkan amalan yang mengekalkan udara yang bersih Tajuk pembentangan: Pencemaran Udara Tujuan: Mengkaji pencemaran udara 1.

Sediakan bahan pembentangan mengenai hasil kajian yang telah dijalankan dalam bentuk “microsoft powerpoint”. 43 .(a) kilang dengan cerobong yang mengeluarkan asap. (b) Asap daripada ekzos kenderaan 3. Anda diberikan tempoh masa dua minggu untuk menyiapkan tugasan ini. Kumpulkan maklumat tentang a) contoh bahan cemar udara dan sumber b) kesan pencemaran udara c) langkah-langkah untuk menghalang dan mengawal d) cara mengekalkan udara supaya bersih 4. 5.