JENIS

RAJAH

KEGUNAAN  Ikatan buku sila digunakan untuk mengikat kain pembalut luka, menyambung tali yang sama besar

Buku Sila

saiznya dan untuk mematikan ikatan barang-barang.  Kedua-dua punca atau hujung tali tersebut senang dibuka semula  Dikenali juga sebagai 'left over right and right over left'.  Digunakan bagi menyambung hujung tal yang tidak sama besar,

Bunga Geti

misalnya tali perahu dengan tali kapal.

 Simpul penyelamat.  Untuk menyelamatkan seseorang dengan

hujung Simpul Manuk pancang khemah.memasukkan tajul ke sekeliling badan. botol dan sebagainya.  Untuk membuat ikatan Simpul Tindih Kasih yang pantas dan tidak boleh menjerut benda/binatang dan sebagainya.  Tidak mudah mengelungsur. .  Ia mudah diikat/disimpulkan dan mudah ditanggalkan/dibuka.  Simpul manuk biasanya digunakan untuk mengikat benda yang licin seperti kayu.

 Ikatan balak adalah ikatan sementara untuk menurunkan atau menarik beban seperti tongkol kayu dan Lilit Balak sebagainya  Ikatan seraya digunakan untuk mengikat dua batang kayu/dua batang buluh yang bersilang Ikatan Seraya  Langkah pertama dimulakan dengan simpul manuk(cuba lihat gambar no. Digunakan untuk aktiviti mendaki atau turun Simpulan Pencuri bukit.1).akhir sekali dimatikan dengan .  Kemudian lilit dengan kemas dan ketat .

simpul manuk juga. . Belitkan membujur kemudian melintang dan matikan dengan simpulan manok.  Mulakan dengan simpulan pengikat balak pada tempat kayu bersilang. menara dan Ikatan Serong sebagainya.  Ikatan ini digunakan untuk membuat jamabatan.