Setyembre 20, 2012

Business Loan Officer Bank of the Philippine Islands Sta.Maria, Bulacan

Kagalang-galang na Business Loan Officer: Magandang Araw! Ang layunin ng liham na ito ay para sa stado ng aking negosyo. Ang aking negosyo ay na ngangailangan ng 100,000Php – 300,000Php na karagdagang puhunan upang matulungan po itong lumago at mag patuloy na mag serbisyo hangang sa susunod na taon. Kung mangyari po lamang ay padalhan nyo po ako ng mga importanteng importasyon para makakuha ng loan para sa aking negosyo. At lalo na gusto ko malaman ang sistema o paraan ng pagpapautang ninyo sa isang negosyo. Ano ang mga kailanganng papeles at ang kaparaanan ng pagbabayad. Kung kailangan pa po ng inyong kumpanya ang iba pang detalye ng MAJORICH café, maari po ninyo kaming tawagan sa numeron 0943-599-3808 upang mabigay ang mga impormasyon na inyong kakailanganin.

Lubos na gumagalang,

Marie Joyce Kristine M. Tabayan MAJORICH café owner