SKLAPANJE RUBIKOVE KOCKE

Prvo se napravi „+“, tako da na kracima sa strana budu po dvije iste boje. Zatim se uklope boje na uglovima, tako da se dobije jedna strana potpuno riješena:

ista boja

ista boja

Nakon što dobijemo ovaj izgled, kocku okrenemo tako da sređena strana bude osnova (okrenuta dole) i pristupamo sklapanju kocke po formulama:
OBJAŠNJENJE SIMBOLA U FORMULAMA

D L P Z G O
2 3

'

desna strana lijeva strana prednja strana u smjeru kazaljke na zadnja strana satu gornja strana osnova 2 puta 3 puta suprotno od smjera kazaljke na satu

1.
a)

L P2 G P G' P2 L'

b)

P' G2 L' G L G2 P

2.
a)

Z L G L' G' Z'

b)

Z G L G' L' Z'

3.

ili

lijeva strana sređena

smjer - (prema sebi): smjer + (od sebe):

D2 G' P Z' D2 Z P' G' D2 D2 G P Z' D2 Z P' G D2

4.
a)

ili

smjer +: smjer -:

L' Z' D' Z L Z' D Z Z' D' Z L' Z' D Z L

b) Zamjena:
gornja strana gornja strana

c) Unakrsno:

Z (L G L' G' )3 Z'

D' Z2 (P D P' D')3 Z2 D

5.

Uvijek zadržavati prednju stranu, a gornju zakretati i shodno situaciji a ili b primjenjivati formule:

a)

(P O P' O')2

a)

(O P O' P')2