BANDING BEZA STRATEGI SIMULASI PROJEK SAINS SIMULASI KAJIAN LAPANGAN SIMULASI

PERSAMAAN
o Melibatkan komunikasi atau kerjasama dalam kumpulan. o Boleh dijalankan secara individu atau berkumpulan. o Hasil penilaian selepas menjalankan aktiviti perlu dilaksanakan. MURID  Terlibat secara aktif.  Memberi peluang kepada murid untuk menilai kreativiti, kemahiran merancang dan kebolehan membuat tugasan bersama orang lain.  Mengamalkan kemahiran berfikir dan GURU  Bertindak sebagai pembimbing atau fasilitator.  Memberi rangsangan kepada murid untuk melaksanakan aktiviti.  Guru perlu membuat perancangan pengajaran seperti biasa sebelum

PERBEZAAN
ASPEK /STRATEGI MATLAMAT SIMULASI Membolehkan murid menggunakan pengetahuan dan kemahirannya dengan meniru keadaan sebenar Bergantung kepada aktiviti yang ingin dijalankan (permainan, model @ main peranan) - Memainkan peranan dalam sesuatu watak. - Membuat model berdasarkan situasi sebenar Singkat PROJEK SAINS Memdedahkan murid mengenai pembelajaran berdikari yang memberi penemuan baharu mengenai benda, peristiwa, proses atau fenomena. Kemudahan alatan perlu disediakan oleh guru. Melakukan percubaan, mengambil nota, membuat perbandingan dan penyelidikan dan membuat kesimpulan. Ditetapkan oleh guru KAJIAN LAPANGAN Pendedahan melalui penerokaan dan mengetahui secara mendalam keadaan sebenar sesuatu kumpulan atau kejadian tertentu. Menggunakan alam sekeliling. Membuat pemerhatian, catatan maklumat terhadap keadaan semulajadi. Bergantung kepada aktiviti samada dalam @ luar kawasan sekolah.

BAHAN

PROSES

MASA