Deneyin amacı: Bu deneyde kristallendirme çözücünün seçimi için çözünürlük testlerinin yürütülmesi amaçlandırılmıştır.

Benzoik asit için en iyi kristallendirme çzöücüsünü ( CH2Cl2 metanol aseton su) saptamak üzere tek tek çzödürme işlemi yapılır. Benzoik asit tüpe konur üzerine CH2Cl2 eklenir. Çözünme gerçekleştiği için CH2Cl2 benzoik asit için iyi bir kristallendirme çözücüsü değildir. Başka bir tüple asetonla mestanol denenir. Aynı işlemler aseton ve metanol için yapılır. Çzöünme gerçekleşiği için aseton ve metanol benzoik asit için uygun çözücü değildir. Temiz bir tüpe benzoik asit alarak üzerine su konur. Çözünmenin gerçekleşmediğini gözlemledikten sonra çözünmeyen katıları içeren test tüpü sıcak suya batırılır, ısıtılır ve çalkalanılır. Bu işlem sonunda katı çözünür ve suyun o katı için uygun bir kristallendirme çözücüsü olduğuna karar verilir. Uygun çözücü tayininden sonra erlene 2gr benzoik asit ve üzerine yeterli miktarda su konur. Sisyem bir ısıtıcı yardımıyla ısıtılır. Bu arada süzgeç kağıtları hazırlanıp daraları alınır. Isınan çözelti sıcak su ile yıkanan süzgeç kağıdı vce ayırma hunisi yardımıyla temiz bir erlene alınır. Safsızlıklarında arındırılan erlen içindeki çözelti soğuk su banyosuna konur. Kristal oluşumu gözlendikten sonra yeni süzgeç kağıdı (soğuk su ile yıkanmış) yardımı ile kristallerinden ayrılır. Süzgeç kağıdında kalan benzoik asit kristalleri yiyce kurumaya bırakılır. Kuruduktan sonra ölçüm yapılır. Darası bilinen süzgeç kağıdı toplam kütleden çıkarılır ve verim hesabı yapılır.