Pentru utilizator

Instrucţiuni de funcţionare

atmoTEC pro/atmoTEC plus turbo TEC pro/turboTEC plus

VU VUW

RO

Sumar Caracteristicile generale ale aparatului Accesoriu recomandat
Sumar
Caracteristicile generale ale aparatului ..................2 Accesoriu recomandat ..............................................2 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4 4.1 4.1.1 4.1.2 4.2 4.2.1 4.2.2 4.3 4.4 4.4.1 4.4.2 Indicaţii privind documentaţia ...................... 3 Păstrarea documentaţiei .......................................3 Simbolurile utilizate ................................................3 Plăcuţa cu date constructive şi descrierea caracteristicilor de construcţie ............................3 Valabilitatea instrucţiunilor ..................................3 Siguranţa..........................................................4 Indicaţii pentru utilizare ................................ 6 Garanţia .....................................................................6 Utilizarea conform destinaţiei ..............................6 Cerinţe la locul de asamblare ..............................6 Îngrijire.......................................................................6 Reciclarea şi eliminarea ecologică ......................6 Sfaturi de economisire a energie ........................7 Utilizarea..........................................................8 Privire de ansamblu a elementelor de comandă ...................................................................8 Elemente de comandă la atmoTEC plus/ turboTEC plus ...........................................................8 Elemente de comandă atmoTEC pro/ turboTEC pro .......................................................... 10 Măsuri înainte de punere în funcţiune ...............11 Deschiderea dispozitivelor de închidere............11 Controlul presiunii instalaţiei ...............................11 Punerea în funcţiune ..............................................11 Pregătirea apei calde ............................................12 Reglarea temperaturii apei calde .......................12 Pornirea şi oprirea funcţiei de începere a încălzirii (numai atmoTEC/turboTEC plus cu prepararea apei calde integrată) ........................12 Obţinerea apei calde .............................................13 Reglările pentru regimul de încălzire ................13 Setarea temperaturii pe tur (fără aparat regulator conectat) ................................................13 Setarea temperaturii pe tur (la folosirea unui aparat regulator) ................................................... 14 Deconectarea regimului de încălzire (regimul de vară) ................................................... 14 Setarea termostatului de cameră sau a regulatorului cu senzor extern .......................... 14 Afişare stare (pentru lucrări de întreţinere şi service prin intermediul specialistului)........ 15 Remedierea defecţiunilor .................................... 16 Defecţiuni din cauza lipsei de apă .................... 16 Defecţiuni la procesul de aprindere ..................17 Defecţiuni în calea de gaze de ardere...............17 Umplerea instalaţiei aparatului/de încălzire....17 4.8 4.9 4.9.1 4.9.2 4.10 Scoaterea din funcţiune ...................................... 18 Protecţia contra îngheţului ................................. 19 Funcţia de protecţie împotriva îngheţului ....... 19 Protecţia împotriva îngheţului prin golire....... 19 Întreţinerea şi serviciul clienţi ........................... 19

Caracteristicile generale ale aparatului
Aparatele Vaillant atmoTEC pro/atmoTEC plus şi turboTEC pro/turboTEC plus sunt radiatoare murale pe gaz compacte, care sunt echipate suplimentar cu o preparare a apei calde suplimentare integrată.

Accesoriu recomandat
Vaillant oferă pentru reglarea a atmoTEC pro/ atmoTEC plus resp. turboTEC pro/turboTEC plus diferint variante de regulatoare pentru racordarea la bara de comutare sau pentru introducerea în diafragma de comandă. Specialistul va sfătuieşte la alegerea regulatorului adecvat.

4.4.3 4.5 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.6 4.7 4.7.1 4.7.2 4.7.3 4.7.4

2

Instrucţiuni de funcţionare atmoTEC pro/atmoTEC plus şi turboTEC pro/turboTEC plus 0020044402_00

aşa încât acestea să fie disponibile la nevoie. 1. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru deteriorări cauzate de nerespectarea acestor instrucţiuni. Documentaţie conexă Pentru instalatorul autorizat: Instrucţiuni de instalare şi de întreţinere atmoTEC pro/atmoTEC plus Nr. Instrucţiuni de funcţionare atmoTEC pro/atmoTEC plus şi turboTEC pro/turboTEC plus 0020044402_00 3 . înmânaţi documentaţia utilizatorului ulterior. sunt valabile şi celelalte instrucţiuni privitoare la accesoriile şi regulatoarele utilizate. care este montată din fabrică pe partea inferioară a aparatului. 0020044403 Instrucţiuni de montaj turboTEC pro/turboTEC plus LAZ Nr.3 Plăcuţa cu date constructive şi descrierea caracteristicilor de construcţie Găsiţi denumirea carcateristicilor de construcţie pe plăcuţa cu date constructive. valabilă în combinaţie cu aceste instrucţiuni de utilizare. 0020044404 După caz. Informaţii • Acest simbol semnifică o activitate necesară 1. 0020044401 turboTEC pro/turboTEC plus Nr. În caz de mutare din locuinţă sau de vânzare a aparatului.Indicaţii privind documentaţia 1 1 Indicaţii privind documentaţia Următoarele instrucţiuni sunt un ghid prin intermediul întregii documentaţii. 1. d Pericol!direct pentru integritatea corporală şi Pericol pentru viaţă! H Pericol!de ardere sau de opărire! Pericol a Atenţie! potenţial periculoasă pentru produs şi Situaţie mediu! h Indicaţie! şi indicaţii utile.1 Tipuri de aparat şi numere articol Numărul articol al aparatului poate fi găsit pe plăcuţa cu date constructive. 1.1 Păstrarea documentaţiei Păstraţi instrucţiunile de utilizare. respectaţi instrucţiunile de securitate din acest manual de utilizare! 1.4 Valabilitatea instrucţiunilor Aceste instrucţiuni sunt valabile exclusiv pentru aparatele cu următoarele numere articol: Tipul aparatului VUW RO 200/3-3 VUW RO 240/3-3 VUW RO 240/3-5 VUW RO 280/3-5 VUW RO 280/3-5 VUW RO 202/3-3 VUW RO 242/3-3 VUW RO 242/3-5 VUW RO 282/3-5 VUW RO 282/3-5 VUW RO 322/3-5 VUW RO 322/3-5 Număr articol 0010003978 0010003983 0010003986 0010003980 0010003987 0010003979 0010003984 0010003989 0010003982 0010003990 0010003981 0010003988 Tab. Există documentaţie tehnică suplimentară.2 Simbolurile utilizate La utilizarea aparatului. precum şi toată documentaţia conexă.

trebuie să utilizaţi modulul multifuncţional pentru accesorii Vaillant (nr. sunt interzise modificările: – la aparat – în zona adiacentă aparatului – la conductele de admisie pentru gaz. aerul de alimentare. • Închiderea robinetului de gaz. • Nu utilizaţi telefonul în zona periculoasă. 4 Instrucţiuni de funcţionare atmoTEC pro/atmoTEC plus şi turboTEC pro/turboTEC plus 0020044402_00 . benzină. căciulă demontabilă pentru aburi) în camere etanş stemuite. Pentru orice modificări la aparat sau în zona adiacentă. În cazul coşurilor de gaze de ardere acoperite şi folosirii simultane a ventilatoarelor de aerisire sunt necesare măsuri suplimentare. Un exemplu pentru aceasta este: – Carcasa de tip dulap a aparatului trebuie să respecte prescripţiile corespunzătoare în ce priveşte varianta constructivă. art. • Părăsiţi imobilul. în măsura în care acestea pot afecta siguranţa în funcţionare a aparatului. • Nu distrugeţi şi nu îndepărtaţi nici un sigiliu de plumb de la piesele componente. • Nu acţionaţi nici un alt întrerupător electric. apelaţi la tehnicianul autorizat. în cazul în care doriţi o manta de acest tip. Numai specialiştii instalatori şi serviciul de asistenţă tehnică al producătorului deţin autorizaţie de modificare a pieselor sigilate. deoarece în caz contrar există pericolul de sufocare prin lipsa oxigenului. de specialitate! d Pericol! gaz! Pericol de intoxicare şi de Miros de explozie cauzat de disfuncţionalităţi! În caz de apariţie a mirosului de gaz. brichete. chibrituri). Solicitaţi relaţiile necesare de la firma autorizată pentru montaj. • Nu fumaţi. d Pericol!de detonare a amestecului inflamabil Pericol gaz-aer! Nu utilizaţi şi nu depozitaţi nici un fel de substanţe explozive sau uşor inflamabile în spaţiul destinat instalării aparatului (de ex. De aceea. apă şi la cablurile de curent – precum şi la tubulatura de evacuare a gazelor arse Interdicţia de modificare este valabilă de asemenea pentru elementele de construcţie din proximitatea aparatului. precum şi manevrele asupra acestor dispozitive care ar putea afecta funcţionarea lor corectă.2 Siguranţa 2 Siguranţa Comportamentul în caz de avarie d Pericol!de otrăvire prin posibilitatea emănării de Pericol gaze de ardere! Dacă utilizaţi acest aparat de încălzire în acelaşi timp cu un ventilator de aerisire (de ex. • Deschideţi ferestrele şi uşile.: 0020017744). Nu încercaţi niciodată să efectuaţi singur lucrări de întreţinere sau reparaţii la aparat. • Avertizaţi locatarii din imobil. Instrucţiuni de securitate Respectaţi obligatoriu următoarele instrucţiuni de securitate şi prescripţii. Pericol! Pericol de sufocare! Nu închideţi niciodată orificiile de admisie a aerului. a Atenţie!de deteriorare prin lucrări neautorizate Pericol de modificare! Intervenţiile sau manipularea din proprie iniţiativă la radiatorul mural pe gaz sau la alte piese ale instalaţiei sunt interzise cu desăvârşire. Pericol! Pericol de intoxicare şi de explozie cauzat de disfuncţionalităţi! Sunt interzise cu desăvârşire scoaterea din funcţiune a dispozitivelor de siguranţă. • Înştiinţaţi societatea furnizoare de gaz sau distribuitorul dumneavoastră autorizat. vopsele etc). Informaţi-vă de la instalatorul dvs. • Nu utilizaţi nici o flacără deschisă (de ex. în competenţa căruia intră aceste lucrări. se vor lua următoarele măsuri: • Nu aprindeţi şi nu stingeţi nici o lumină.

diluanţi. Dacă doriţi să menţineţi aparatul în stare de disponibilitate chiar şi în cazul unei pene de curent cu ajutorul unui grup electrogen de siguranţă. Prevederi.9. Întrebaţi specialistul instalator. Trebuie să fi fost instalat pe partea de construcţie de către instalatorul dvs.2). h Indicaţie! atmoTEC/turboTEC cu boiler (numai pentru racordat pentru apă caldă)! Dispozitivul de umplere nu se găseşte în setul de livrare a aparatului. h Indicaţie! atmoTEC pro/atmoTEC plus şi La aparatele a Atenţie!de deteriorare! Pericol turboTEC pro/turboTEC plus ventilul de blocare a apei reci nu se găseşte în setul de livrare al aparatului. a Atenţie!de deteriorare! Pericol a Atenţie! poate fi manipulat pe perioadă Aparatul În cazul unei defecţiuni la alimentarea electrică sau la reglarea unei valori prea scăzute a temperaturii camerei. solicitaţi consultanţă de la tehnicianul autorizat. îndelungată numai cu mantaua aparatului închis regulamentar! În caz contrar se poate ajunge la daune materiale sau chiar la daune pentru corp şi viaţă . Presiunea de admisie a instalaţiei de încălzire Controlaţi presiunea de admisie a instalaţiei de încălzire la perioade regulate (vezi paragraf 4. Se vor respecta obligatoriu şi indicaţiile privind protecţia contra îngheţului din capitolul 4. Neetanşeităţi În cazul neetanşeităţilor între aparat şi locurile de filtrare închideţi imediat ventilul de blocare a apei reci şi permiteţi specialistului tehnic să înlăture neetanşeitatea. în preajma aparatului. Pericol Apa care iese din robinetul de apă caldă poate fi fierbinte. detergenţi cu conţinut de clor. Aceasta preia şi răspunderea pentru instalarea corectă şi pentru prima punere în funcţiune. reglementări şi directive Lucrarea de instalare a aparatului Vaillant este permisă numai unui specialist instalator autorizat. trebuie ca datele tehnice ale acestuia (frecvenţă. Instrucţiuni de funcţionare atmoTEC pro/atmoTEC plus şi turboTEC pro/turboTEC plus 0020044402_00 5 . nu este exclus ca segmente parţiale din instalaţia de încălzire să se deterioreze prin îngheţ în unele spaţii. pe parcursul absenţei dumneavoastră într-o perioadă cu temperaturi de îngheţ. legare la pământ) să coincidă cu cele ale reţelei şi să corespundă cel puţin cu puterea consumată de aparatul dumneavoastră. Protecţia contra îngheţului Asiguraţi-vă că. unde a montat un astfel de ventil. În condiţii defavorabile. Pentru aceasta. Specialistul autorizat răspunde lucrările de inspecţie/ întreţinere şi revizie. Instalarea şi reglarea Lucrarea de instalare este permisă numai unui specialist instalator autorizat. aceste substanţe pot duce la apariţia coroziunii inclusiv în instalaţia de gaze arse. Nu utilizaţi spray-uri. tensiune.în cazul condiţiilor nefavorabile de funcţionare. adezivi etc.2. instalaţia de încălzire rămâne în funcţiune şi spaţiile sunt încălzite la o temperatură suficientă. autorizat! Grupul electrogen de siguranţă În cadrul lucrării de instalare. vopsele. Acesta preia şi răspunderea pentru instalarea corectă şi pentru punerea în funcţiune.Siguranţa 2 H Pericol!de opărire. specialistul instalator a branşat radiatorul pe gaz la reţeaua electrică. precum şi de modificările cantităţii reglate a gazului.

Dacă acest lucru nu este asigurat. d Pericol!de sufocare şi de otrăvire în cazul Pericol alimentării insuficiente de aer de ardere! Acest aparat de încălzire trebuie instalat şi utilizat numai în camere suficient încălzite. Respectarea instrucţiunilor de utilizare şi instalare.3 Indicaţii pentru utilizare 3 Indicaţii pentru utilizare 3. suprafaţa carcasei acestuia nu atinge temperaturi mai înalte decât valoarea admisă de 85°C. prin orificiile de aerisire din uşi. depozite. h Indicaţie! spumanţi sau detergenţi care pot Nu utilizaţi deteriora carcasa sau armăturile din plastic. h Indicaţie! Nu este necesară păstrarea unei distanţe între aparat şi componentele din substanţe inflamabile.2 Utilizarea conform destinaţiei Radiatoarele murale pe gaz turboTEC plus sunt concepute după standarde tehnice de actualitate şi sunt construite în conformitate cu normele de securitate recunoscute. Aparatele trebuie să fie instalate de un specialist instalator calificat.3 Cerinţe la locul de asamblare Radiatoarele murale pe gaz Vaillant atmoTEC pro/ atmoTEC plus/turboTEC pro/turboTEC plus sunt montate pe perete suspendate. deoarece. în pivniţe. pereţi sau legăturii cu aerul din cameră). Este pregătit pentru folosirea în instalaţiile solare numai pentru încălzirea apei potabile. ferestre. 6 Instrucţiuni de funcţionare atmoTEC pro/atmoTEC plus şi turboTEC pro/turboTEC plus 0020044402_00 . 3. în aşa fel încât se oferă posibilitatea de conducere a conductelor de aer admis (la aparatele turboTEC pro/turboTEC plus) resp. 3. Riscul este suportat exclusiv de utilizator. Copii trebuie supravegheaţi pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul. Cu toate acestea. Asiguraţi o alimentare nestingherită şi suficientă a aerului de ardere (de ex. a conductelor de gaze de ardere (la aparatele atmoTEC pro/atmoTEC plus. 3.şi turboTEC pro/ turboTEC plus). Pentru prejudicii rezultate de aici. contra cost (în afara perioadei de garantie). Acest aparat nu trebuie utilizat de persoane (inclusiv copii) cu capacităţi psihice. producătorul/furnizorul nu îşi asumă nici o răspundere.1 Garanţia Garanţia aparatului este de doi ani în condiţiile prevăzute in certificatul de garanţie. plafoane. care preia răspunderea pentru respectarea prescripţiilor.5 Reciclarea şi eliminarea ecologică Atât radiatorul dvs. există pericolul intrării de gaze de ardere în încăperile de locuibile. la puterea termică nominală a aparatului. mural pe gaz Vaillant atmoTEC pro/ atmoTEC plus sau turboTEC pro/turboTEC plus cât şi ambalajul de transport aferent se compun în mare parte din materii prime reciclabile. Aparatele sunt concepute pentru a funcţiona pe post de generatoare de căldură în instalaţii închise şi deschise de încălzire centrală cu apă caldă şi de preparare centrală a apei calde menajere. Aparatul Aparatul dvs. numai dacă sunt supravegheate de o persoană competentă pentru siguranţa lor sau primesc de la aceasta instrucţiuni referitor la utilizarea aparatului. în cazul utilizării improprii sau neconforme cu destinaţia. respectiv pot fi afectate aparatul şi alte bunuri materiale. în spaţii cu mai multe întrebuinţări sau spaţii de locuit Solicitaţi informaţii de la specialistul instalator cu privire la prescripţiile naţionale în vigoare a căror respectare este necesară. a Atenţie! Utilizarea abuzivă de orice natură este interzisă. Utilizarea în alte scopuri sau în scopuri suplimentare faţă de cele prevăzute este considerată neconformă cu destinaţia.4 Îngrijire • Curăţaţi carcasa aparatului cu un prosop umed şi puţin săpun. regulamentelor şi directivelor în vigoare. Acestea pot fi instalate de ex. mural pe gaz Vaillant atmoTEC pro/ atmoTEC plus sau turboTEC pro/turboTEC plus precum şi toate accesoriile nu trebuie amestecate cu gunoiul menajer. a întregii documentaţii conexe. precum şi a prevederilor de inspecţie şi de întreţinere fac parte integrantă din utilizarea conformă cu destinaţia. respectiv obiecte din materiale inflamabile. Defecţiunile cauzate de utilizare incorecta sau cele provocate în urma demontării produsului de către o persoană neautorizată nu fac obiectul acordării garanţiei. Piesele de schimb se asigură de către producator/furnizor pe o perioadă de minim 10 ani. 3. senzitive sau spirituale limitate sau fără experienţă şi/sau cu lipsă de cunoştinţe. poate fi periclitată sănătatea sau viaţa utilizatorilor sau terţilor. Asiguraţi transportul şi depunerea aparatului dezafectat şi a eventualelor accesorii la centrele de colectare pentru deşeuri speciale.

Pe parcursul intervalelor de diminuare. se va avea în vedere ca protecţia la îngheţ să fie suficientă. când locuinţa nu trebuie încălzită. iar dacă temperatura scade sub valoarea reglată. cele două dispozitive regulatoare se pot influenţa reciproc şi calitatea reglajului poate fi afectată. Temperatura camerei Fixaţi temperatura camerei numai până la nivelul pe care îl consideraţi cel mai agreabil pentru dvs. 3. dotarea tuturor radiatoarelor de încălzire cu robineţi cu termostat ar trebui să fie un lucru firesc. Regimul diminuat al instalaţiei de încălzire Diminuaţi temperatura camerei pe timp de noapte şi în intervalele de absenţă. În mod frecvent. la regulatorul cu senzor extern trebuie să fie setată temperatura agentului termic pe tur atribuită fiecărei temperaturi exterioare. Pe timpul iernii însă. în concedii. pereţi. Instrucţiuni de funcţionare atmoTEC pro/atmoTEC plus şi turboTEC pro/turboTEC plus 0020044402_00 7 . Adaptaţi de asemenea temperatura camerei şi la scopurile de folosinţă ale încăperii. deoarece pentru fiecare perioadă proximă de încălzire normală ar fi necesară o putere de încălzire mai ridicată. reglajul corect se efecteuază de către tehnicianul autorizat din zona dumneavoastră. Acest lucru se poate realiza în modul cel mai simplu şi fiabil prin aparate regulatoare cu programe de timp preselectabile individual. Valoarea setată nu trebuie să fie mai înaltă decât cere configuraţia instalaţiei de încălzire. Consecinţa este că încăperea nu mai poate fi încălzită destul şi se produce o senzaţie neplăcută de frig (acelaşi efect apare când uşile dintre camerele încălzite şi neîncălzite sau încălzite restrictiv rămân deschise). însă aparatul. tavan. ca de ex. întrucât robinetul cu termostat preia singur reglarea temperaturii: Dacă temperatura camerei creşte peste valoarea reglată la capul senzorului. Materialul de construcţie al clădirii are de asemenea de suferit când există părţi din clădire neîncălzite sau încălzite insuficient. robinetul cu termostat este din nou deschis. Sistemele de reglare a încălzirii cu senzor extern. Lăsaţi în permanenţă robineţii radiatoarelor complet deschişi în camera în care se află termostatul. Cu ajutorul programelor integrate de timp. Acest lucru nu este necesar. O diminuare cu mai mult de 5°C nu aduce economie suplimentară de energie. Puterea radiatoarelor din această cameră încălzită nu mai este suficientă pentru un asemenea regim funcţional. h Indicaţie! prescripţiile legislative naţionale în Respectaţi vigoare. temperatura camerei poate fi adaptată necesităţilor dumneavoastră individuale şi se poate obţine un regim funcţional economic al instalaţiei de încălzire. respectiv instalaţia sunt pregătite pentru prepararea apei calde menajere. Robinetele cu termostat şi termostatele de cameră În zilele noastre. în combinaţie cu robineţii cu termostat reprezintă forma cea mai economică de reglare a încălzirii. Nu este generată mai multă căldură decât este necesar. este rentabilă o scădere mai accentuată a temperaturii. ferestre.6 Sfaturi de economisire a energie Montarea unui sistem de reglare a încălzirii cu senzor extern Sistemele de reglare a încălzirii cu senzor extern variază temperatura de încălzire pe tur în funcţie de temperatura exterioară. nu este necesar în mod normal ca dormitoarele sau spaţiile folosite rar să fie încălzite la 20°C. se deschide din nou. Un confort mai mare al încălzirii şi un regim funcţional optim se obţin când toate camerele unei locuinţe sunt încălzite uniform şi corespunzător utilităţii lor. Dacă frigul revine după un timp. în combinaţie cu termostatul de cameră (sau cu regulatorul cu senzor extern). Odată reglată. în caz contrar. Spre exemplu. noaptea) sunt conectate şi deconectate automat. se observă următorul comportament al utilizatorilor: imediat ce camera devine prea caldă. sunt încălzite necontrolat şi încăperile vecine. În mod normal. Cu ajutorul robineţilor cu termostat. reglaţi temperatura camerei la o valoare cu aprox. vă recomandăm să comutaţi încălzirea pe regim de vară. Pentru aceasta. Aceasta este o modalitate greşită de economisire: încălzirea este în funcţiune şi totuşi atmosfera din cameră nu este agreabilă. pierzându-se astfel energie termică. Încălzirea uniformă Într-o locuinţă cu încălzire centrală se încălzeşte frecvent o singură cameră. podea. robinetul cu termostat se închide automat. uşi. Regimul de încălzire este deconectat în acest caz. temperatura camerei se păstrează cu exactitate.Indicaţii pentru utilizare 3 Ambalajul Evacuarea ca deşeu a ambalajului de transport se va încredinţa firmei autorizate care a instalat aparatul. Numai în intervalele mai lungi de absenţă. Fiecare grad în plus reprezintă un consum de energie ridicat cu aproximativ 6%. Setarea modului de funcţionare În anotimpul cald. fazele dorite de încălzire şi diminuare (de ex. robineţii cu termostat sunt închişi (sau termostatul de cameră este reglat pe o temperatură mai scăzută). 5°C mai scăzută decât în intervalele de încălzire normală. Prin suprafeţele limitrofe ale acestei camere.

Dacă robineţii cu termostat sunt mascaţi. Elementele de folosire recunoscute acum au următoarele funcţii (compară Fig. deconectarea funcţiei de începere a încălzirii.3 Indicaţii pentru utilizare 4 Utilizarea Nu acoperiţi aparatele regulatoare Nu mascaţi aparatul regulator cu mobilă. temperaturile apei calde menajere mai mari de 60°C produc depuneri puternice de calcar. 4 Întrerupător general pentru conectarea şi deconectarea aparatului. 8 Buton de rotire pentru reglarea temperaturii pe tur a încălzirii. turboTEC plus Pentru deschiderea clapei frontale apucaţi mânerul şi trageţi de clapă în jos. perdele sau alte obiecte.1. o garnitură nouă costă cu mult mai puţin. ei pot fi dotaţi cu senzori cu teledetecţie pentru a continua să funcţioneze corect. De aceea. Este necesară detecţia liberă a aerului care circulă prin încăpere. vă recomandăm pentru economisirea energiei.1 9 8 3 7 6 5 bar 4 Fig. 5 Tasta "+" pentru derularea înainte a indicaţiilor de pe display (pentru instalatorul autorizat la lucrările de reglare şi căutarea erorilor) şi pentru comutarea indicaţiei pe temperatura actuală pe tur a încălzirii. Utilizarea raţională a apei O utilizare raţională a apei poate duce la scăderea considerabilă a costurilor de consum. Aerisirea spaţiilor de locuit Pe parcursul perioadei de încălzire. Pentru comparaţie. O aerisire scurtă şi bruscă este mai eficientă şi mai economică din punct de vedere energetic decât o fereastră basculantă ţinută deschisă mult timp. Numai la atmoTEC/turboTEC cu boiler racordat pentru apă caldă: Buton de rotire pentru reglarea temperaturii boilerului.000 litri de apă într-un an. respectiv reglaţi termostatul de cameră la temperatura minimă. 4 4. în plus. iar un bazin de WC neetanş . 7 Tasta "Resetarea avariei" pentru resetarea anumitor defecţiuni. Aceste măsuri asigură o aerisire suficientă. O încălzire suplimentară duce la consum inutil de energie.1 Utilizarea Privire de ansamblu a elementelor de comandă Elemente de comandă la atmoTEC plus/ turboTEC plus 1 2 4. 4.1) 1 Display pentru afişarea presiunii actuale de umplere a instalaţiei de încălzire. Temperatura măsurată a apei calde menajere Apa caldă menajeră trebuie să fie încălzită numai până la temperatura necesară uzului curent. prin conectarea încălzirii în timpul aerisirii). 9 Numai la atmoTEC/turboTEC cu prepararea apei calde integrată: Buton de rotire pentru reglarea temperaturii de evacuare a apei calde.până la 4. fără ca perioadele de încălzire să necesite întreţinere. Pe parcursul aerisirii. a temperaturii de încălzire pe tur sau a anumitor informaţii suplimentare 2 Tasta "i" pentru apelarea de informaţii. un duş dotat cu armături economice moderne necesită aproximativ o treime din această cantitate. pentru evitarea pierderii de energie. 150 de litri de apă. Reglarea funcţiei de începere a încălzirii (numai atmoTEC plus/turboTEC plus) Funcţia de începere a încălzirii vă furnizează imediat apă caldă la temperatura dorită. închideţi toţi robineţii cu termostat aflaţi în cameră. fără a produce o răcire inutilă şi pierderi de energie (de ex. Pentru aceasta se menţine schimbătorul de încălzire a apei calde la un nivel de temperatură selectat în prealabil.1 Elemente de comandă la atmoTEC plus. Nu reglaţi selectorul de temperatură mai mult decât temperatura necesară. 3 Regulator încorporat (accesoriu). 6 Tasta "-" pentru derularea înapoi a indicaţiilor de pe display (pentru specialistul instalator la lucrările de reglare şi la depistarea defecţiunilor). 8 Instrucţiuni de funcţionare atmoTEC pro/atmoTEC plus şi turboTEC pro/turboTEC plus 0020044402_00 . nu pentru reglarea temperaturii.000 litri de apă. vă recomandăm să deschideţi complet fereastra pentru scurt timp. Dacă nu aveţi nevoie de apă caldă pe perioadă îndelungată. deschideţi ferestrele numai în scop de aerisire. 4. folosirea duşului în locul căzii de baie: Dacă pentru o baie în cadă sunt necesari aprox. Cu scop informativ: Un robinet care pierde apă prin picurare disipă până la 2. Spre exemplu.

sau invers. luminează: Funcţia de începere a încălzirii este în funcţiune. VUW*: Aprins permanent: Apa caldă se consumă Oprit: Nu se consumă apă caldă VU**: Aprins permanent: Boiler racordat pentru apă caldă luminează: Încărcarea boilerului activă Funcţia de începere a încălzirii activă: Aprins permanent: Funcţia de începere a încălzirii este în pregătire.2 Display (în timpul consumării de apă potabilă la atmoTEC plus. luminează: timp de blocare a arzătorului activ. pentru a comuta indicaţia temperaturii pe tur de pe display pe indicaţia presiunii instalaţiei . Acest sistem vă oferă informaţii despre regimul funcţional al aparatului şi vă ajută la remedierea defecţiunilor. turboTEC plus) Aparatul atmoTEC pro/atmoTEC plus sau turboTEC pro/ turboTEC plus este echipat cu un sistem digital de informare şi analiză. este dată prin accesoriul vrnetDIALOG o temperatură a agentului de încălzire pe tur şi a apei calde pe retur. La apariţia unei defecţiuni. în display (3) este afişată presiunea actuală de umplere a instalaţiei de încălzire (în exemplu 1. * Numai la atmoTEC/turboTEC cu prepararea apei calde integrată: ** Numai la atmoTEC/turboTEC cu boiler racordat pentru apă caldă: h Indicaţie! "-" pentru aproximativ Apăsaţi tasta 5 secunde. regimul de încălzire activ: Aprins permanent: Tipul de funcţionare al regimului de încălzire.2 bar). Instrucţiuni de funcţionare atmoTEC pro/atmoTEC plus şi turboTEC pro/turboTEC plus 0020044402_00 9 . 4. 4. a temperaturii pe tur a încălzirii sau afişarea unui cod de stare sau de eroare. şi anume aparatul lucrează cu celelalte la butoanele de rotire (1) şi (2) temperaturile reglate. Aparatul este comutat pe defecţiune Flacără fără cruce: Regim de funcţionare normală a arzătorului. din simbolurile afişate puteţi prelua următoarele informaţii: Display Afişarea presiunii actuale de umplere a instalaţiei de (3) încălzire. Pompa de circulaţie este în funcţiune. Ventilul de gaz este comandat. Prepararea apei calde menajere activă. arzătorul deschis.Utilizarea 4 Sistem digital de informare şi analiză 3 2 Suplimentar. Defecţiune în tubulatura de aer/gaze de ardere 1 bar Atât timp cât apare simbolul în display. Tab. presiunea de umplere afişată este înlocuită cu codul de eroare aferent.1 Semnificaţia simbolurilor de pe display Fig. Flacără cu cruce: defecţiune în timpului funcţionării arzătorului. În regim normal de funcţionare a aparatului.

4. 8 Tasta "Resetarea avariei" pentru resetarea anumitor defecţiuni.4 Utilizarea 4. Dacă întrerupătorul principal este conectat şi aparatul funcţionează normal.1. 7 Tasta "-" pentru derularea înapoi a indicaţiilor de pe display (pentru instalatorul autorizat la lucrările de reglare şi căutarea erorilor) şi pentru comutarea indicaţiei pe temperatura actuală pe tur a încălzirii. 10 9 1 4 bar 2 8 7 6 bar 4 5 3 Fig. şi anume aparatul lucrează cu celelalte la butoanele de rotire (9) şi (10) temperaturile reglate. turboTEC pro 1 Display pentru afişarea presiunii actuale de umplere a instalaţiei de încălzire. a temperaturii actuale pe tur a încălzirii. 2 Lampă verde de semnalizare apă caldă Oprit: Dacă nu se consumă apă caldă luminează: Apa caldă se consumă 3 Lumină galbenă de semnalizare permanent aprinsă: Arzător aprins. Acest mod de funcţionare nu se poate încheia: .prin modificarea reglării temperaturii la butoanele de rotire (9) sau (10) la mai mult de ±5 K.prin apăsarea tastei (8) "Resetarea avariei" sau .prin oprirea sau pornirea aparatului. 10 Instrucţiuni de funcţionare atmoTEC pro/atmoTEC plus şi turboTEC pro/turboTEC plus 0020044402_00 . turboTEC pro Fig. Numai în legătură cu vrnetDIALOG: Atât timp cât apare simbolul în display. 9 Buton de rotire pentru reglarea temperaturii pe tur a încălzirii. 10 Buton de rotire pentru reglarea temperaturii de evacuare a apei calde.2 Elemente de comandă atmoTEC pro/ turboTEC pro Pentru deschiderea clapei frontale apucaţi mânerul şi trageţi de clapă în jos.3 Elemente de comandă atmoTEC pro.4 Display atmoTEC pro. se afişează un cod de eroare. 1 Afişarea presiunii de umplere a instalaţiei de încălzire.prin vrnetDIALOG sau . Acest mod de funcţionare se poate încheia: .3): 1 2 3 Afişajul multifuncţional Aparatul atmoTEC pro resp. 4. a temperaturii de încălzire pe tur sau a anumitor informaţii suplimentare 2 Lumini de indicare pentru regimuri de funcţionare 3 Tasta "i" pentru apelarea de informaţii. 6 Tasta "+" pentru derularea înainte a indicaţiilor de pe display (pentru specialistul instalator la lucrările de reglare şi la depistarea defecţiunilor). 4 Lumină roşie de semnalizare permanent aprinsă: Aparatul este defect. turboTEC pro este echipat cu un afişaj multifuncţional. 5 Întrerupător general pentru conectarea şi deconectarea aparatului. Elementele de folosire recunoscute acum au următoarele funcţii (compară Fig.2 bar). sau afişarea unui cod de stare sau de eroare. 4 Regulator încorporat (accesoriu). 4. este dată prin accesoriul vrnetDIALOG o temperatură a agentului de încălzire pe tur şi a apei calde pe retur. indicaţia arată presiunea actuală de umplere a instalaţiei de încălzire (în exemplu 1.

citiţi paragrafele 4. h Indicaţie! "-" pentru aproximativ Apăsaţi tasta 4. este posibil ca presiunea de umplere să necesite o valoare mai ridicată.6 Conectarea aparatului (aici ilustrat: atmoTEC/turboTEC plus) • Înainte de punerea în funcţiune controlaţi presiunea de umplere a instalaţiei de pe display (1) sau de la manometru (2).1 Măsuri înainte de punere în funcţiune Deschiderea dispozitivelor de închidere h Indicaţie! Pentru evitarea funcţionării instalaţiei cu un h Indicaţie! blocare nu sunt incluse în setul de Vanele de livrare al aparatului.4).0 şi 2. La scăderea continuuă a presiunii aparatul se comută pe defecţiune şi pe display apare mesajul de eroare "F.2 4. Pentru verificare. Pentru reglarea aparatului conform necesităţilor dumneavoastră. aparatul dispune de un senzor de presiune. apare în display (2) presiunea actuală de umplere a instalaţiei de încălzire.4 şi 4. pentru a comuta indicaţia temperaturii pe tur de pe display pe indicaţia presiunii instalaţiei . 1 bar 2 bar 1 Fig. Dacă presiunea de umplere măsoară mai puţin decât 0.2. la un loc de filtrare.8 bar (indicatorul manometrului se află în zona gri închis). Pentru a pune aparatul din nou în funcţiune trebuie să umpleţi instalaţia cu apă (vezi Capitolul 4.7. Dacă instalaţia de încălzire este extinsă pe mai multe niveluri.sau invers. 4.3 Punerea în funcţiune 2 5 secunde.7.5. Acestea vor fi instalate de către specialistul instalator. Solicitaţi informaţiile respective de la specialistul instalator. 4. în care sunt descrise posibilităţile de setare pentru prepararea apei calde menajere şi pentru regimul de încălzire. • Deschideţi ventilul de blocare a apei reci. • Conectaţi şi deconectaţi aparatul cu ajutorul întrerupătorului principal (1): "I" = Pornit "0" = Oprit. o eventuală scurgere de apă. puteti proba la un robinet de apă caldă. Pentru o funcţionare ireproşabilă a instalaţiei de încălzire trebuie să se afişeze o presiune de umplere între 1. h Indicaţie! Afişajul multifuncţional precum şi indicaţia presiunii instalaţiei funcţionează numai dacă aparatul este racordat şi conectat la reţeaua de curent electric! Instrucţiuni de funcţionare atmoTEC pro/atmoTEC plus şi turboTEC pro/turboTEC plus 0020044402_00 11 . • Deschideţi pe partea din construcţie robinetul de blocare a gazului instalat şi robinetul de blocare a gazului de la aparat până la blocare.Utilizarea 4 4.2. La depăşirea valorii inferioare admise a presiunii necesare de umplere luminează mai întâi indicaţia de pe display. • Controlaţi dacă robinetele de inspecţie de pe tur şi retur ale instalaţiei de încălzire sunt deschise. Când conectaţi aparatul. înainte de punerea în funcţiune trebuie completat cu apă prin umplere (vezi Capitolul 4.5 Controlarea presiunii de umplere a instalaţiei de încălzire (ilustrată aici: atmoTEC/turboTEC plus) Fig. Solicitaţi de la instalator informaţii asupra poziţiei şi modului de folosire a acestor componente.4). 4.22".2 Controlul presiunii instalaţiei consum foarte redus de apă şi prin aceasta a deteriorărilor posibile.0 bar în cazul instalaţiei reci (la manometru indicatorul se găseşte în zona colorată gri închis).

5 secunde.7 Reglarea temperaturii apei calde (aici ilustrată: atmoTEC/turboTEC plus) b • Conectaţi aparatul. La reglarea temperaturii dorite este afişată de fiecare dată în display valoarea adiacentă a sarcinii (2). • Rotiţi butonul (3) pentru reglarea temperaturii de evcauare a apei calde (VUW)/temperaturii boilerului (VU) la temperatura dorită.3.8. Modalitatea de scoatere completă din funcţiune a radiatorului mural pe gaz este descrisă în paragraful 4. reglarea b. 4.1 Pregătirea apei calde Reglarea temperaturii apei calde a Atenţie!de depuneri de calcar! Pericol La o duritate a apei mai mare de 20 °dh. Dezactivaţi funcţia de începere a încălzirii. Periclitarea Dacă aparatul este introdus pentru o încălzire suplimentară într-o instalaţie solară de încălzire a apei potabile. 65 °C.4. în timp ce rotiţi spre dreapta butonul (1) scurt până la opritor (Reglare a). de ex. vezi Capitolul 4. în timp ce rotiţi spre stânga butonul (1) pentru scurt timp până la 12 Instrucţiuni de funcţionare atmoTEC pro/atmoTEC plus şi turboTEC pro/turboTEC plus 0020044402_00 . reglaţi prin butonul de rotire (3) temperatura apei calde pe retur/temperatura boilerului la cel puţin 60 °C. 4. radiatorul mural cu gaz trebuie conectat şi deconectat prin intermediul unui aparat regulator (informaţiile se găsesc în instrucţiunile de utilizare respective). Apa temperată stă la dispoziţie direct. Numai la atmoTEC/turboTEC cu prepararea apei calde integrată (temperatura de evacuare a apei calde): – opritor stâng cca. acest afişaj dispare.4 Utilizarea a Atenţie!de deteriorare! Pericol Protecţia contra îngheţului şi dispozitivele de supraveghere sunt active numai dacă întrerupătorul general al aparatului se află în poziţia "I" şi aparatul nu este decuplat de la reţea. d Pericol! sănătăţii prin formarea legionella. 4. c 1 Fig. Pentru aceasta schimbătorul de încălzire a apei calde al aparatului turboTEC pro/ turboTEC plus sau atmoTEC pro/atmoTEC plus se menţine la nivelul preselectat de temperatură. rotiţi butonul (3) cel mult în poziţia centrală.1. 15 °C – opritor drept max.4 4. 75 °C. Aparatul adaptează automat temperatura de menţinere a încălzirii.8 Se deschide şi se închide funcţia de începere a încălzirii Activaţi funcţia de începere a încălzirii. 1 b bar a Fig. iar pe display apare din nou afişajul standard (presiune actuală de umplere a instalaţiei de încălzire). în display luminează simbolul .4. Numai la atmoTEC/turboTEC cu boiler racordat pentru apă caldă (temperatura boilerului): – opritor stâng cca. Pentru ca aceste dispozitive de siguranţă să rămână active.2 2 3 Pornirea şi oprirea funcţiei de începere a încălzirii (numai atmoTEC/turboTEC plus cu prepararea apei calde integrată) Funcţia de începere a încălzirii vă furnizează imediat apă caldă la temperatura dorită. 4. temperaturii reglate a apei calde. la filtrare. În final alegeţi temperatura dorită a apei calde pe retur. aşa cum este descris în paragraful 4. După aprox. fără ca perioada de încălzire să necesite întreţinere. 35 °C – opritor drept max.4.

acest afişaj dispare. Simbolul dispare. înseamnă că specialistul instalator a efectuat o ajustare. Dacă la aparat trebuie setate alte valori maxime. Instrucţiuni de funcţionare atmoTEC pro/atmoTEC plus şi turboTEC pro/turboTEC plus 0020044402_00 13 . Pompa mai funcţionează ulterior un timp scurt.9 Obţinerea apei calde Numai la atmoTEC/turboTEC cu prepararea apei calde integrată: La deschiderea unui robinet de apă caldă (1) la un loc de filtrare (chiuvetă.10 Reglarea temperaturii pe tur fără regulatorul de temperatură (aici ilustrată: atmoTEC/turboTEC plus) Dacă există un aparat regulator extern. După aprox. Pompa mai funcţionează ulterior un timp scurt.Utilizarea 4 opritor (Reglare c). valoarea reglată a temperaturii este afişată în display (2). butonul (1) se poate roti progresiv până la o valoare de 75 °C pentru temperatura pe tur. 0 până la –15 °C La reglarea temperaturii. 10 până la 20 °C – Poziţie centrală la frig moderat: Temperatură exterioară cca. 5 secunde. În mod normal.5 4. Dacă se atinge temperatura setată a boilerului. Numai la atmoTEC/turboTEC cu prepararea apei calde integrată: Dacă se scoate apă din boilerul de apă caldă sau dacă scade temperatura sub valoarea setată.1 Reglările pentru regimul de încălzire Setarea temperaturii pe tur (fără aparat regulator conectat) 2 1 1 bar Fig.5. 4. pentru a face posibilă funcţionarea instalaţiei de încălzire cu temperaturi pe tur corespunzătoare. reglarea b. 4. cadă de baie etc. atunci aparatuI se opreşte singur.4. apratul intră automat în funcţiune şi încălzeşte apa care se găseşte în boiler. 0 până la 10 °C – Poziţie dreapta la frig puternic: Temperatură exterioară aprox. Vă recomandăm următoarele reglaje: – Poziţie stânga (dar nu până la limită) în timpul de tranziţie: Temperatură exterioară cca.3 Obţinerea apei calde 4. iar pe display apare din nou afişajul standard (presiune actuală de umplere a instalaţiei de încălzire). Aparatul deconectează automat prepararea apei calde la închiderea robinetului. 4. Fig.) aparatul intră în funcţiune singur şi vă furnizează apă caldă. de ex. duş. setaţi temperatura pe tur cu butonul (1) corespunzător temperaturilor exterioare. În final alegeţi din nou temperatura dorită a apei calde pe retur.

• În acest scop.3 Deconectarea regimului de încălzire (regimul de vară) 1 bar 1 bar Fig.4 Setarea termostatului de cameră sau a regulatorului cu senzor extern 1 i F P 2 Fig. precum şi robineţii cu termostat ai radiatoarelor (2) conform instrucţiunilor corespunzătoare ale acestor accesorii. 4.13 Setarea termostatului de cameră/regulatorului cu senzor extern • Setaţi termostatul de cameră (1). 4.12 Oprirea regimului de încălzire (regimul de vară) (aici ilustrat: atmoTEC/turboTEC plus) Dacă radiatorul dvs.11 Setarea temperaturii pe tur la folosirea unui regulator de temperatură (aici ilustrată: atmoTEC/ turboTEC plus) Fig. trebuie să efectuaţi următoarea reglare: • Rotiţi butonul (1) de reglare a temperaturii agentului termic pe tur până la limita din dreapta. puteţi întrerupe regimul de încălzire. rotiţi butonul (1) de reglare a temperaturii agentului termic pe tur până la limita din stânga. 4. Pe timpul verii.4 Utilizarea 4.5. 14 Instrucţiuni de funcţionare atmoTEC pro/atmoTEC plus şi turboTEC pro/turboTEC plus 0020044402_00 .2 Setarea temperaturii pe tur (la folosirea unui aparat regulator) 4. 4. lăsând în continuare în funcţiune prepararea apei calde menajere.5. Temperatura pe tur este fixată automat de aparatul regulator (informaţiile respective se obţin din instrucţiunile de utilizare ale regulatorului).5. este echipat cu o reglare cu senzor extern sau cu un regulator al temperaturii camerei. regulatorul cu senzor extern.

apăsând încă o dată tasta "i" (1).6 Afişare stare (pentru lucrări de întreţinere şi service prin intermediul specialistului) În fazele de comutare. În display (2) are loc afişarea codului respectiv de stare.Utilizarea 4 4. 4. Semnificaţiile celor mai importante coduri de stare se găsesc în tabelul 4. 2 S.34 Afişajele de stare livrează informaţii despre starea de funcţionare a aparatului. de ex. 3 Nu se solicită căldură Încălzire tur suflantă (numai turboTEC pro/ turboTEC plus) Funcţionare de iniţiere pompă (regim de încălzire) Proces de aprindere (regim de încălzire) Arzător în funcţiune (regim de încălzire) Unghi de fugă dispozitiv de aerisire şi pompă Încălzire unghi de fugă suflantă (numai turboTEC pro/ turboTEC plus) Post-funcţionare pompă (regim de încălzire) Timp de blocare rămas (regim de încălzire) Regimul de vară activ Protecţie contra îngheţului (regim de încălzire) Afişaje în regimul apei calde S.2. 7 Fig." • Comutaţi display-ul înapoi pe modul normal. "S.2 Codurile de stare şi semnificaţiile lor (Selectare) Instrucţiuni de funcţionare atmoTEC pro/atmoTEC plus şi turboTEC pro/turboTEC plus 0020044402_00 15 . • Activaţi afişajele de stare prin acţionarea tastei "i" (1). Afişaj Semnificaţie Afişaje în regim de încălzire S. 1 S.10 S. 6 S. 4 S. de ex.20 S.14 Cerinţa apei calde Regimul de pregătire a apei calde arzător pornit Indicaţie la regimul de începere a încălzirii / boiler de apă caldă racordat Cerinţa de încărcare a boilerului Arzător în funcţiune (regim de încărcare a boilerului) 2 bar 1 S. se va afişa pentru scurt timp mesajul de stare "S. S. 4.31 S. 4" pentru regimul de ardere. la repornire din cauza stingerii flăcării. 8 S. 0 S.24 Tab.14 Indicaţii de stare (ilustrate aici: atmoTEC/turboTEC plus) S. 5 S.

1) pe "I" = Pornit gaz stă pe "0" = Oprit. de încălzire (vezi paragraful 4.4).24". Tab. Întrerupătorul principal de la radiatorul mural pe Rotiţi întrerupătorul principal (4.1).22" (incendiu uscat) resp. puteţi verifica chiar dumneavoastră următoarele puncte: Avarie Aparatul nu intră în funcţiune: Nu e apă caldă.2. (vezi Capitolul 4. Permiteţi instalatorului dvs. 4. Încălzirea nu intră în funcţiune. atunci este reglat la temperaturii pe tur a încălzirii până la limita din dreapta.2. Această avarie este indicată prin codul de eroare "F.7. trebuie să apelaţi la o societate autorizată pentru verificarea şi remedierea defecţiunii. Capitolul 4. Pentru resetarea avariei apăsaţi butonul de deparazitare maxim de trei ori. conectat resp. Cauză Remediere Robinetul de blocare a gazului instalat pe partea Deschideţi ambii robineţi de blocare a gazului (vezi construcţiei de instalator este racordat în conducta Capitolul 4. ex. Deschideţi ventilul de blocare a apei reci (vezi Capitolul 4. Dacă aparatul nu intră în funcţiune după aceea.Regulatorul calorMATIC) corect reglaţi.7. "F.7.2).1).3 Remedierea defecţiunilor a Atenţie!de deteriorare prin lucrări neautorizate Pericol de modificare! Dacă după remedierea defecţiunii radiatorul dvs. 4.9)? Dacă nu aţi racordat un regulator extern de temperatură: vezi capitolul 4.7 Remedierea defecţiunilor Dacă apar probleme la folosirea radiatorului mural pe gaz.1)? Se află aer în instalaţia de încălzire. trebuie să apelaţi la un instalator pentru verificarea şi remedierea defecţiunii (vezi capitolul 4. Ventilul de blocare a apei reci este închis.7.4). Alimentarea cu curent electric de pe partea clădirii Verificaţi dacă automatul permanent de siguranţă este este întreruptă.1 Defecţiuni din cauza lipsei de apă Aparatul trece pe Avarie. 4.5. siguranţa este în ordine şi dacă fişa de reţea este introdusă corect în priza de curent. Regimul de apă caldă Regulatorii externi de temperatură sunt (de Reglaţi corect regulatorul de temperatură (vezi nu este defect.4 Utilizarea 4. să aerisească instalaţia de încălzire. de admisie şi/sau robinetul de blocare a gazului este racordat la aparat. instalaţia de încălzire rămâne rece.3). Există o defecţiune la procesul de aprindere.23" sau "F. rotiţi butonul de rotire pentru reglarea limita de pe partea stângă. Aparatul se poate pune în funcţiune numai dacă instalaţia de încălzire este umplută suficient cu apă (vezi Capitolul 4. protecţia împotriva îngheţului (vezi paragraf 4. Butonul de rotire pentru reglarea temperaturii pe Dacă aţi racordat un regulator extern de temperatură: În tur la radiatorul mural pe gaz nu este răsucit până la acest scop.4).5.7. Fig. dacă presiunea de umplere din instalaţia de încălzire este prea scăzută. 16 Instrucţiuni de funcţionare atmoTEC pro/atmoTEC plus şi turboTEC pro/turboTEC plus 0020044402_00 . mural pe gaz nu lucrează ireproşabil.1 Nu este suficientă presiunea de umplere a instalaţiei Umpleţi cu apă instalaţia de încălzire (vezi Capitolul 4. Aparatul se conectează din nou automat la revenirea tensiunii de reţea.

atmoTEC/turboTEC pro: Suplimentar luminează lumina roşie de semnalizare. 1 4. h Indicaţie!presiunii instalaţiei funcţionează pe Indicaţia display numai dacă aparatul este racordat şi conectat la reţeaua de curent electric! Indicaţie! (numaipentru atmoTEC/turboTEC cu boiler racordat pentru apă caldă)! Dispozitivul de umplere nu se găseşte în setul de livrare a aparatului.7. Solicitaţi informaţiile respective de la tehnicianul autorizat. apăsaţi butonul de resetare avarie (2) şi menţineţi-l apăsat aprox.8 bar (indicatorul manometrului se află în zona gri închis).Pe display-ul aparatelor atmoTEC/turboTEC plus apara simbolurile şi .16 Controlarea presiunii de umplere a instalaţiei de încălzire (ilustrată aici: atmoTEC/turboTEC plus) • Înainte de punerea în funcţiune controlaţi presiunea de umplere a instalaţiei de pe display (1) sau de la manometru (2). 2 Fig.15 Resetarea avariei (ilustrată aici: atmoTEC/turboTEC plus) bar Dacă arzătorul nu se aprinde după 3 încercări.29".36 turboTEC: F.0 bar în cazul instalaţiei reci (la manometru indicatorul se găseşte în zona colorată gri închis). Pentru o funcţionare ireproşabilă a instalaţiei de încălzire trebuie să se afişeze o presiune de umplere între 1. O reaprindere automată are loc numai după o "Resetare avarie" în mod manual. 4. . autorizat! Dacă instalaţia de încălzire este extinsă pe mai multe niveluri. înainte de punerea în funcţiune trebuie completat cu apă prin umplere. • Pentru resetarea avariei.0 sau 2. Dacă presiunea de umplere măsoară mai puţin decât 0. . .Utilizarea 4 4. este posibil ca presiunea de umplere să necesite o valoare mai ridicată. Această situaţie este semnalată prin afişarea pe display a codurilor de eroare "F.4 Umplerea instalaţiei aparatului/de încălzire 1 bar 2 Fig. În cazul unei funcţionări neregulamentare a căii gazelor de ardere aparatul se opreşte.7. secundă.3 Defecţiuni în calea de gaze de ardere Toate aparatele atmoTEC/turboTEC sunt echipate cu un dispozitiv de monitorizare a calei de gaze de ardere. aparatul nu mai intră în funcţiune şi se comută pe "Avarie". Trebuie să fi fost instalat pe partea de construcţie de către instalatorul dvs. trebuie să solicitaţi verificarea de către un tehnician autorizat.2 Defecţiuni la procesul de aprindere a Atenţie!de deteriorare prin lucrări neautorizate Pericol de modificare! În cazul acestei notificări a erorii trebuie să solicitaţi verificarea de către un tehnician autorizat.La toate aparatele apare un mesaj de eroare: atmoTEC: F. 4.7. 4. atmoTEC/turboTEC plus: Suplimentar apare pe display simbolul flăcărilor cu cruce (1).La aparatele atmoTEC/turboTEC pro luminează permanent LED-ul roşu.28" sau "F.33 Instrucţiuni de funcţionare atmoTEC pro/atmoTEC plus şi turboTEC pro/turboTEC plus 0020044402_00 17 . a Atenţie!de deteriorare prin lucrări neautorizate Pericol de modificare! În cazul în care radiatorul mural pe gaz nu intră în funcţiune după a treia încercare de resetare a avariei.

În cazuri excepţionale. Nu este admis adaosul de substanţe chimice.8 Scoaterea din funcţiune pe gaz. Pentru ca aceste dispozitive de siguranţă să rămână active. În acest caz. În situaţii de acest gen. dacă este cazul. Pentru umplerea instalaţiei. concediu). radiatorul mural pe gaz trebuie conectat şi deconectat în regim normal numai prin intermediul unui aparat regulator (informaţiile se găsesc în instrucţiunile de utilizare respective). Folosiţi numai apă curată din reţea pentru umplerea instalaţiei de încălzire. puneţi întrerupătorul general (1) în poziţia "0". pot să apară deteriorări ale garniturilor şi membranelor. se vor închide suplimentar robinetul de gaz şi robinetul de blocare a apei reci. bar 1 Pentru umplerea şi completarea nivelului în instalaţia de încălzire. se vor respecta şi indicaţiile privind protecţia contra îngheţului din paragraful 4. precum şi zgomote în regimul de încălzire. Nu ne asumăm nici un fel de răspundere pentru aceste situaţii sau pentru eventuale deteriorări ulterioare. Fig. Solicitaţi de la instalator informaţii asupra poziţiei şi modului de folosire a acestor componente. În paralel.4 Utilizarea a Atenţie!de deteriorare pentru radiatorul mural Pericol 4. 4. adresaţi-vă tehnicianului autorizat din zona dumneavoastră.18 Deconectarea aparatului (aici ilustrat: atmoTEC/turboTEC plus) • Pentru a scoate complet din funcţiune radiatorul mural pe gaz. 4. • Deschideţi lent robinetul de umplere (1) şi umpleţi instalaţia cu apă până când pe display se atinge valoarea necesară a presiunii în instalaţie. există totuşi calităţi ale apei care în anumite împrejurări nu sunt adecvate pentru umplerea instalaţei de încălzire (puternic corozivă sau cu conţinut ridicat de calcar). • Închideţi robinetul de umplere (1). Indicaţie! Vanele de blocare nu sunt incluse în setul de livrare al aparatului.17 Robinet de umplere mai lungi (de ex. h Indicaţie!scoaterii din funcţiune pe perioade În cazul 1 Fig. • Verificaţi pe display presiunea din instalaţie şi completaţi cu apă. procedaţi după cum urmează: • Deschideţi toate ventilele radiatorului (ventilele termostatului) ale instalaţiei.9. Acestea vor fi instalate de către specialistul instalator. • Dezaeraţi toate radiatoarele. cum ar fi antigelul sau anticorozivii (inhibitori). 18 Instrucţiuni de funcţionare atmoTEC pro/atmoTEC plus şi turboTEC pro/turboTEC plus 0020044402_00 . se poate utiliza în mod normal apă din reţea. a Atenţie! contra îngheţului şi dispozitivele de Protecţia supraveghere sunt active numai dacă întrerupătorul general al aparatului se află în poziţia "I" şi aparatul nu este decuplat de la reţea.

com. siguranţă în funcţionare.Utilizarea 4 4. aparatul intră în funcţiune şi aduce circuitul de încălzire la o temperatură de aprox.1 Funcţia de protecţie împotriva îngheţului Radiatorul mural pe gaz este dotat cu o funcţie de protecţie contra îngheţului: Dacă temperatura agentului termic pe tur scade sub 5°C când întrerupătorul general este conectat.ro . a Atenţie!de îngheţare a unor părţi din întreaga Pericol instalaţie. 021 – 209 8888 Fax 021 – 232 22 75 info@vaillant. 4. 30°C. apelaţi la personalul autorizat de service. Pentru aceasta. Nu se poate asigura un flux de tranzitare a întregii instalaţii cu funcţia de protecţie contra îngheţului. mural pe gaz.9.www. Lucrările regulate de întreţinere asigură un randament optim şi. solicitaţi consultanţă de la tehnicianul autorizat.ro Instrucţiuni de funcţionare atmoTEC pro/atmoTEC plus şi turboTEC pro/turboTEC plus 0020044402_00 19 . vătămărilor corporale prin manevrarea incorectă! Nu încercaţi niciodată să efectuaţi singur lucrări de întreţinere sau reparaţii la radiatorul mural cu gaz. este necesară o inspecţie/întreţinere anuală a aparatului. Pentru aceasta. implicit. Vă recomandăm să încheiaţi un contract de întreţinere.vaillant. Inspecţia/întreţinerea Pentru a beneficia de disponibilitate permanentă. Bucuresti Tel. Firma de service Vaillant Group România Str. Sector 1. o exploatare economică a radiatorului dvs.9. 4. Nicolae Caramfil 75. d Pericol!de provocare a pagubelor materiale şi Pericol 4.2 Protecţia împotriva îngheţului prin golire O altă posibilitate de protecţie contra îngheţului este golirea instalaţiei de încălzire şi a aparatului. trebuie ca atât instalaţia cât şi aparatul să fie golite complet. care va fi efectuată de un specialist instalator. Neglijarea întreţinerii poate afecta siguranţa în funcţionare a aparatului şi poate conduce la provocarea de pagube şi de vătămări corporale. fiabilitate şi durată de serviciu îndelungată.com.10 Întreţinerea şi serviciul clienţi a Atenţie! contra îngheţului şi dispozitivele de Protecţia supraveghere sunt active numai dacă întrerupătorul general al aparatului se află în poziţia "I" şi aparatul nu este decuplat de la reţea.9 Protecţia contra îngheţului Instalaţia de încălzire şi conductele de apă sunt asigurate suficient contra îngheţului dacă instalaţia de încălzire rămâne în funcţiune pe parcursul absenţei dumneavoastră într-o perioadă cu temperaturi de îngheţ şi dacă spaţiile sunt încălzite la o temperatură suficientă. În acest caz. Toate conductele de apă rece şi apă caldă din casă şi din aparat trebuie golite.

0020044402_00 RO 122007 .