1. Na pripremljenu podlogu postaviti ploču od hidroizolacijskog materijala.

2. U osnovnom paketu nalaze se potrebni elementi za pravilno funkcioniranje dimnjaka UNI***plus

3. Na prvom plaštu označite i izrežite otvor za ventilacijsku rešetku.

4. Za spajanje plašteva možete koristiti već pripremljeni Schiedel mort.

5. Posudu za kondezat uložite u sredinu prvog plašta dimnjaka na pripremljenu podlogu.

6. Tervol ploču izrežite u visini plašta.

7. 12. Kit za spajanje cijevi pripremite sa vodom prema priloženoj uputi ili koristite kit u tubi. Pomoću šablone zacrtajte linije otvora za vratašca dimnjaka koja ćete montirati kasnije. Postavite izrezani plašt. Nanesite mort na plašt koristeći šablonu za mort koja sprečava padanje morta u unutrašnjost plašta. te je izrežite pred kanalom za provjetravanje dimnjaka. 10. 11. Ona sprečava padanje morta u unutrašnjost plašta dimnjaka. Umetnite tervol ploču. Izrežite otvor po zacrtanim linijama po čitavoj visini plašta. Ploča se spaja isključivo na sredini stranice plašta. 9. namjestite izolaciju. 8. . Kod nanošenja morta upotrebljavajte šablonu za mort.

Nastavak za vratašca mora biti u ravnini s plaštem. Pri svakom spoju cijevi potrebno je sa unutarnje strane očistiti istisnuto lijepilo ili kit . S lopaticom (ili pištoljem) nanesite pripremljeni kit na donji dio priključka za vrtašca. 18. Izolacijsku ploču savijte i stavite u dimnjački plašt.13. te zagladiti spoj. 15. 17. Namjestite slijedeći plašt i provjerite vertikalnost. Sastavljene ploče zajedno potisnite u plašt. Rubove cijevi i priključka očistite i navlažite spužvom. 16. Vanjski rub cijevi mora biti okrenut prema gore. 14. . Priključak za vratašca okrenite i uložite u plašt dimnjaka.

21. Nanesite mort i namjestite plašt. Za promjere 12-16cm širina je 21 cm. Zacrtani plašt izrežite kutnom brusilicom. . Pomoću šablone zacrtajte otvor za peć. 24. Nanesite mort na plašt koristeći šablonu za mort koja sprečava padanje morta u unutrašnjost plašta. navlažite i s lopaticom nanesite kit na donji rub priključka. Priključak za peć očistite. Prednji kanali za provjetravanje moraju ostati slobodni. Postavite izolacijsku ploču.19. 22. 20. a za 18-20 cm širina je 25 cm. 23.

Okrenite i namjestite cijev u plaštu i tim postupcima nastavite do završetka dimnjaka. 26. Plašt sa umetnutim tervolom namjestite na pripremljeni plašt sa mortom. 28. 29. Pripremljeni kit nanesite na donji rub cijevi. Priključak za peć okrenite i spojite. Namjestite slijedeći plašt na pripremljeni plašt sa mortom. 27. .25. Privinite tervol ploču i namjestite u plašt. 30.

Izvadite krilo vratašca. Otvor na ploči mora biti kod svih stranica za 3 cm veći od plašta. 5. Ukoliko se montira završna ploča od laganog betona GFB u otvore staviti PVC tiple. 2. Razmak od drvenih dijelova konstrukcije mora biti najmanje 5 cm. Izolacijska ploča mora se radi prozračivanja odrezati 8-10 cm niže od zadnjeg plašta. 3. Nakon montaže 6. NAMJEŠTANJE VRATAŠCA ZA ČIŠĆENJE I REŠETKE ZA VENTILACIJU 1. 32.31. Kad je dimnjak . 4. PROLAZ KROZ PLOČU. Okvir vratašca namjestite u izrezani otvor. te ga pričvrstite na plašt priloženim čavlićima.

Izolacijska ploča i cijev kod zadnjeg plašta završavaju 810cm od ruba plašta 2.vratašca. 9. . U izrezani otvor na prvom plaštu namjestite rešetku za ventilaciju. dimnjak možete ožbukati. 7. Izvadite sigurnosni osigurač. 8. ožbukan. Postavite dilatacijsku rozetu. postavite unutarnji uložak dimnih vratašca. ZAVRŠETAK DIMNJAKA S DILATACIJSKOM ROZETOM I NAMJEŠTANJE PREDNJEG MATA 1. Pomoću priloženog ključa zatvorite vratašca za čišćenje.

ZAVRŠETAK DIMNJAKA S KONUSOM 1. Izrežite otvor za priključak na prednjoj izolacijskoj ploči prema utoru. a ako se montira završna ploča od teškog betona AP 2. Međuprostor između priključka i priključne cijevi zabrtvite brtvenim (keramičkim) užetom . . Fugu između završne ploče i rozete zatvorite kitom. privremeno namjestite konus.3. Na gornji rub plašta nanesite mort. Ploče namjestite pomoću nosača trevola. 4. Za montiranje zadnje cijevi. 6. namjestite završnu ploču i učvstite vijcima ako se montira GFB. 5.

Namjestite cijev i na gornji rub nanesite brtvenu pastu. 6. 3.učvršćivanje vijcima nije potrebno. Izmjerite potrebnu visinu zadnje cijevi. Odrežite cijev na označenom mjestu. 5. Očistite ostatak brtvene mase i kita. 4. Očistite i navlažite rub već ugrađene cijevi 7. Potisnite konus do ruba završne ploče. 8. Očistite rub šamotne cijevi i nanesite kit. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful