You are on page 1of 1

Latinski jezik

U lat. jeziku postoji 9 vrsta rijei: 5 promijenljivih (imenice, glagoli, pridjevi, zamjenice, brojevi) i 4 nepromjenljive (prilozi, rjece, prijedlozi, veznici). Deklinacija je promjena imenica. Imensku promjenu karakterie: 1. Rod (genus) - muki (masculinum, m.), enski (femininum, f.) i srednji (neutrum, n.); 2. Broj (numerus): jednina (singularis, sing.) i mnoina (pluralis, pl.); 3. Pade (kasus): nominativus (subjekat, dio imenskog predikata), genitivus (pripadnost), dativus (indirektni objekat), accusativus (direktni objekat), vocativus (pade dozivanja) i ablativus (odakle?im?s kim?gdje? kad?o kome?o emu?; ishodite radnje,sredstvo,drutvo, mjesto,vrijeme). Imenica se uvijek navodi u nominativu i genitivu jednine. Konjugacija je mijenjanje glagola po licima. Glagolsku promjenu karakteriu: 1. Lice - prvo, drugo i tree; 2. Broj - singularis i pluralis; 3. Stanje - aktiv i pasiv; 4. Nain - indikativ, imperativ i konjuktiv; 5. Vrijeme (6) Glagoli se navode: a) I L.sing.in.pr.ak. b) Infinitiv prezenta aktiva c) I L.sing.in.perf.ak. d) Particip perfekta pasivnog npr. Amo, amare, amari, amatum 1. (tip konjugacije) - voljeti

Prva (A) deklinacija (imenice enskog roda)


Casus Genitivus Dativus Vocativus Ablativus Sing. Terrae Terrae Terr Terr Pl. Terrae Terrarum Terris Terrae Terris Nominativus Terr

Accusativus Terram Terras

Prva (A) konjugacija (infinitiv na -are)


Prezentska osnova se dobija tako to od infinitivnog nastavka -are odbijemo -re; tako da se osnova glagola prve konjugacije zavrava na -a. Uz glagol se u lat.jeziku nikad ne pie lina zamjenica i on uvijek ide na kraj reenice. Sing. 1. amo 2. amas 3. amat Pl. 1. amamus 2. amatis 3. amant

Misc. Page 1