CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN GHI NHỚ HỢP TÁC ĐẤT NÔNG NGHIỆP
Hôm nay ngày 12 tháng 07 năm 2011 chúng tôi gồm có: 1. Ông Nguyễn Văn Hưng là chủ cơ sở chế biến kinh doanh nông sản Hưng Thịnh - Đ/c: Bắc Sơn - Lương Sơn - Bắc Bình - Bình Thuận. 2. Ông Nguyễn Tuấn Nam là chủ cơ sở Khai Anh - Đ/c: Xã Đức Tân - huyện Hàm Tân - tỉnh Bình Thuận. Có bàn bạc và đi đến thống nhất giữa hai cơ sở về việc đồng sở hữu đất nông nghiệp như sau: Nguyên là Tôi (ông Hưng) có mua và đang sở hữu đất nông nghiệp tại khu vực đường Bàu xã Hòa Thắng huyện Bắc Bình tỉnh Bình Thuận với tổng diện tích đất là 65000m2 ( sáu mươi lăm nghìn mét vuông) trong đó có 40000m 2 ( bốn mươi nghìn mét vuông) được Tôi (ông Hưng) đứng tên, còn lại 25000m 2 ( hai mươi lăm nghìn mét vuông) là đất thuê được quyền sử dụng 20 năm theo luật định của nhà nước. Với tổng diện tích 65000m2 được trị giá là 2 000 000 000 đống ( hai tỉ đồng). Nay vì mục đích liên kết làm ăn và phát triển lâu dài tôi có nhượng lại nửa diện tích đất như đã nêu trên cho ông Nguyễn Tuấn Nam với trị giá là 1 000 000 000 đồng ( một tỉ đồng). Như vậy chúng tôi cùng thống nhất với nhau đồng sở hữu với tất cả diện tích đất là 65000m2 ( sáu mươi lăm nghìn mét vuông). Để có sự minh bạch về tính pháp lý, nay hai bên chúng tôi làm bản ghi nhớ hợp tác này. Kề từ ngày hôm nay ( 12/07/2011) hai bên cùng đồng sở hữu số diện tích đất trên và cùng có quyền và nghĩa vụ sử dụng ngang nhau. Khi có nhu cầu gì liên quan tới thửa đất trên hai bên cùng có trách nhiệm bàn bạc, thống nhất cùng nhau trên cơ sở hợp tác lâu dài. Bản ghi nhớ hợp tác này được lập thành 2 bản, mỗi bên giữ một bản. Bình thuận, ngày 12 tháng 07 năm 2011 Bên giao tài sản

Bên nhận tài sản

Nguyễn Tuấn Nam

Nguyễn Văn Hưng Đồng sở hữu

Đỗ Quỳnh Giao

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful