STRATEGI PENGAJARAN KONTRUKTIVISME - PERTANYAAN DAN PENEMUAN -MATEMATIK MODEL - PEMBELAJARAN KOGNITIF

Disediakan oleh : Mohamad Amiruddin bin Ismail Nor Fazlina Binti Othman Akmal Adibah Binti Dzayaolakmal

INQUIRY AND EXPLORATION

INQUIRY
An inquiry is any process that has the aim of augmenting knowledge, resolving doubt, or solving a problem.  A theory of inquiry is an account of the various types of inquiry and a treatment of the ways that each type of inquiry achieves its aim. (Wikipedia.com)

including humans. see space exploration) for the purpose of discovery of resources or information.EXPLORATION Exploration is the act searching or traveling around a terrain (including space. (Wikipedia.  Exploration occurs in all non-sessile animal species.com)  .

.  Di dalam kelas. dan tujuan soalan itu diajukan untuk menilai sama ada pelajar itu dapat apa yang disampaikan oleh guru.INQUIRY AND EXPLORATION (PERTANYAAN DAN PENJELAJAHAN ) Pertanyaan  Sama ada dimulakan oleh diri sendiri atau oleh orang lain. guru sering bertanyakan soalan.

tetapi peranan itu berbeza daripada mengikut apa bahan yang disediakan oleh guru tersebut.  .Peranan guru adalah penting dalam pembelajaran kaedah ini.  Guru menjadi pemudah cara dalam proses pembelajaran.

dan mungkin beberapa perkara yang tidak difahami oleh pelajar tersebut .  .Perbincangan awal sebelum memulakan topik baru atau aktiviti boleh menjadi penting untuk mengetahui apa yang pelajar tahu dan apa yang dia ingin tahu.  Langkah terakhir dalam proses ini akan menentukan apa yang dipelajari oleh pelajar.

guru perlu peka dalam mengambil hati pelajar dan dapat menyakinkan pelajar untuk berkongsi apa sahaja.Bagi melancarkan proses pembelajaran ini.  .  Secara fizikal.persekitaran pembelajaran perlu diperkaya dengan sumber pembelajaran yang kedua-duanya akan merangsang dan membantu menjawab pertanyaan pelajar.

risalah. jurnal.  Jika akses kepada Internet boleh didapati. ia boleh menjadi sumber penting bahan-bahan dan sumbersumber pembelajaran.Persekitaran perlu mengandungi banyak bahan bacaan.  . buku. dan majalah yang berhubungan dengan topik di bawah kajian.

 mula menggunakan pertanyaan.Bergantung kepada jenis aktiviti. ia mungkin perlu untuk guru merancang untuk mem punyai bekalan dan bahan-bahan yang boleh didapati bagi pelajar untuk meneroka beberapa soalan-soalan mereka sendiri.  . dan guru mesti menjadi biasa dengan pelbagai jenis soalan dan membantu pelajar belajar untuk mengajukan soalan kepada guru.

MATEMATIK MODEL .

Model-model matematik digunakan terutamanya dalam sains semula jadi dan bidang-bidang kejuruteraan (seperti fizik. sosiologi dan sains politik). dan ahli ekonomi menggunakan model-model matematik yang paling meluas. biologi.  .MODEL MATEMATIK  Model matematik adalah satu model abstrak yang menggunakan laras bahasa matematik untuk menggambarkan sistem matematik. fizik. ahli-ahli sains komputer. dan kejuruteraan elektrik) tetapi juga dalam sains sosial (seperti ekonomi. jurutera.

 Eykhoff (1974) mentakrifkan model matematik sebagai 'perwakilan aspek-aspek penting dalam sistem yang sedia ada (atau sistem yang akan dibina) yang menyampaikan ilmu daripada sistem itu dalam bentuk yang boleh digunakan'. .

1993). 1991).  Dewey sebagai ahli pendidik menjelaskan proses berorientasi-pelajar mempastikan pelajar-pelajar menganalisa pengalaman-pengalaman mereka dan menggalakkan pelajar-pelajar menjadi lebih bertanggungjawab pada diri sendiri dan terarah (Withall.MODEL MATEMATIKBERPUSATKAN MURID Model pengajaran ini menggalakkan murid melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti pembelajaran mereka dan guru pula merupakan pemimpin untuk memandu murid-murid menjalankan aktiviti pembelajaran (Mok Soon Sang.  .

simulasi. perbincangan. penyelesaian masalah. inkuiri-penemuan. supaya mereka dapat mangamalkan model ini dengan lebih berkesan. main peranan dan sumbangsaran. bermain. misalnya kaedah kumpulan. .  Guru-guru harus tahu ciri-ciri pengajaran pemusatan murid.SAMBUNGAN…  Terdapat kaedah yang bersesuaian untuk dipertimbangkan dalam pengajaran pemusatan murid. penyoalan.

Membuat diagram Mencuba soalan yang mudah atau sederhana Membuat tabel Menemukan pola Memecah tujuan Teknik cuba jaya . 4. 3.STRATEGI PENGAJARAN MATEMATIK BERDASARKAN MODEL MATEMATIK 1. 5. 2. 6.

PRINSIP-PRINSIP KONTRUKTIVISME Menekankan pembelajaran berpusatkan pelajar.  Pembinaan pengetahuan dapat diajar dan dibimbing melalui proses scaffolding ( bimbingan dan sokongan yang dilakukan mengikut keperluan pelajar )  .  Pembelajaran berlaku melalui interaksi dengan orang lain.  Pembelajaran berlaku melalui aplikasi pengetahuan.

STRATEGI PEMBELAJARAN KOGNITIF .

berasal daripada Switzerland.  merupakan ahli psikologi yang banyak menyumbang kepada pemahaman bagaimana kanak-kanak belajar.Teori ini diperkenalkan oleh Jean Piaget.  .

TAHAP SENSORIMOTOR (0 – 2 TAHUN)  Pada tahap ini. . menyentuh. bayi melihat kepada hubungan antara badannya dengan persekitaran. dan mendengar di sekelilingnya kemudian menirunya. Bayi tersebut mempelajari tentang dirinya dengan melihat. Kebolehan deria motornya berkembang dari semasa ke semasa.

keseluruhannya dilihat hanya dari perspektif mereka sahaja. contohnya mengandaikan buku sebagai kereta apabila ditolak di atas lantai.TAHAP PRAOPERASI ( 2-7 TAHUN ) Kanak-kanak yang berada di tahap ini mula menggunakan simbol di dalam permainan. Contohnya. pemikiran kanak-kanak adalah egosentrik di mana. di dunia ini.  Pemikiran kanak-kanak masih lagi di tahap yang rendah berbanding dengan orang dewasa.  .

TAHAP OPERASI KONKRIT (7-11 TAHUN) Perasaan ingin tahu menjadikan kanak-kanak pada tahap ini akan gemar bertanyakan sesuatu yang menarik minat mereka kepada orang yang lebih dewasa.  .  Kanak-kanak akan mula belajar bermain dan bergaul dengan rakan-rakan yang sebaya kerana pada tahap ini mereka akan mula memasuki zaman persekolahan.  Berkembangnya semangat inkuiri ini seterusnya menyebabkan mereka mula menerima pendapat orang lain.

dan dapat mengambil kesimpulan lepas dari apa yang dapat diamati ketika itu.TAHAP OPERASI FORMAL (UMUR 11/12 KE ATAS) Menurut Piaget.  Pada tahap ini.  . Remaja juga mula memahami konsep abstrak. tahap operasi formal (formal operations) merupakan tahap terakhir dalam perkembangan kognitif. seorang remaja sudah dapat berfikir logik. berfikir dengan pemikiran teori formal berdasarkan keadaan-keadaan dan hipotesis.

Sebagai seorang guru matematik sekolah rendah. kita harus memberi tumpuan terhadap perkembangan kanak-kanak pada peringkat operasi konkrit (7-11 tahun).  .  Ketika usia sebegini kanak-kanak hanya boleh memahami konsep matematik melalui pengalaman konkrit.

 Beliau juga menegaskan kepentingan interaksi idea-idea antara kanak-kanak tersebut dengan kawan-kawan sejawatannya penting untuk perkembangan mental. alat bantuan mengajar dapat membantu murid-murid memahami konsep matematik.  .  Piaget berpendapat bahawa asas pada semua pembelajaran ialah aktiviti kanak-kanak itu sendiri.Oleh itu.

konstruktivisme menyarankan kanakkanak membina pengetahuan secara aktif berdasarkan pengetahuan sedia ada kanak-kanak tersebut.Konstruktisvisme merupakan satu teori mengenai pengetahuan dan pembelajaran yang menarik minat.  Di samping itu.  . memotivasikan serta memudahkan pemahaman pelajar.

 . mereka berkongsi dalam proses pembinaan idea.  Secara tidak langsung.  Apabila kanak-kanak bekerjasama. kanak-kanak tersebut dapat membina pengetahuan baru hasil daripada pembelajaran secara kendiri.Pembinaan pengetahuan tersebut boleh dihasilkan melalui permainan dan eksperimentasi di samping pembelajaran koperatif.

persekitaran pembelajaran berpusatkan kanak-kanak menjadi asas yang penting dan guru bertindak sebagai fasilitator. kanak-kanak biasanya akan diajar dengan menggunakan benda-benda konkrit supaya mereka memperolehi pengalaman yang akan digunakan untuk dikaitkan dengan pembelajaran matematik yang dipelajari akan datang.  Kanak-kanak juga didorong untuk mengemukakan idea dan teori bagi menyelesaikan masalah.  .Dalam pendekatan konstruktivisme ini.  Dalam pendidikan matematik.

 Ini bermakna pengetahuan boleh dianggap sebagai koleksi konsep-konsep dan tindakan-tindakan berguna berpandukan kepada keadaan dan masa yang diperlukan.Secara kesimpulannya.  . kanak-kanak belajar matematik melalui pengalaman dan pengamatan sesuatu perkara. kanak-kanak juga dapat meningkatkan pemikiran dengan menghasilkan konsep baru.  Selain daripada itu.