19 septembrie 2012

COMUNICAT DE PRESĂ Noi valori minime aplicabile pieţei Deal începând cu 24 septembrie Bursa de Valori Bucureşti (BVB) informează că, începând de luni, 24 septembrie 2012, se vor aplica noi valori minime pentru piața Deal, corespunzătoare fiecărui instrument financiar tranzacționat în piața reglementată la vedere a BVB, precum și valorilor mobiliare tranzacționate pe ATS, admise la tranzacționare și pe o piață reglementată din UE. Modificările valorilor minime sunt conforme cu Tabelul 2 din Anexa II a Regulamentului CE nr. 1287/2006, pe baza datelor publicate de ESMA sau CNVM, după caz, în conformitate cu prevederile art. 33 și 34 din Regulamentul CE nr. 1287/2006, respectiv:
Categorie in functie de valoarea medie zilnica a tranzactiilor (VMZ) Valoarea minima a “ordinelor de dimensiuni mari, comparativ cu dimensiunea normala a pietei” (in EUR) VMZ < 500 000 500 000 <= VMZ < 1 000 000 1 000 000 <= VMZ < 25 000 000 25 000 000 <= VMZ < 50 000 000 VMZ > = 50 000 000

50 000

100 000

250 000

400 000

500 000

Datele publicate de ESMA sunt disponibile la următorul link: http://mifiddatabase.esma.europa.eu/Index.aspx?sectionlinks_id=14&language=0&pageName =MiFIDLiquidSearch Informaţii privind cadrul legal aplicabil pieţei Deal sunt disponibile în secţiunea Reglementări/Piaţă reglementată a site-ului BVB, www.bvb.ro: - Codul BVB – operator de piaţă, forma actualizată cu modificările aprobate prin Decizia CNVM nr. 425/09.05.2012, - valoarea minimă pentru Deal, exprimată în lei şi calculată conform precizărilor CNVM, corespunzătoare fiecărui instrument financiar în parte (simbol, denumire emitent, valoare minimă deal, piaţă de tip deal). Pentru detalii suplimentare privind noile caracteristici ale pieţei Deal, ne puteţi contacta la adresa de email comunicare@bvb.ro.

DEPARTAMENTUL MARKETING ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful