BAB 3: KERAJAAN AWAL DI ASIA TENGGARA

TARIKH:……………………..
HARI:…………………………

B1D2

B1D2E2

B1D2E2
1. Nyatakan bentuk kerajaan awal berdasarkan gambar di bawah

______________
_______________

__________________

_________________

_____________________

_____________________

……………………….. a)_____________________________________________ b)_____________________________________________ c)______________________________________________ Tandatangan Pelajar Tandatangan Pentaksir ……………………………. a)_____________________________________________ b)_____________________________________________ c)_____________________________________________ 3) Apakah kegiatan ekonomi kerajaan Agraria.B2D2 B2D2E2 B2D2E2 2) Apakah kegiatan yang dijalankan di pelabuhan Maritim.. B3D2 B3D2E2 B3D2E2 4) Terangkan sistem pentadbiran Kerajaan Angkor . ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ .

Kerajaan Srivijaya Aspek perbezaan Kerajaan Funan Tahun diasaskan Gelaran raja Pusat pemerintahan Pelabuhan utama Tandatangan Pelajar Tandatangan Pentaksir …………………………….. ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ B4D2 B4D2E2 B4D2E2 6) Bandingkan ciri-ciri Kerajaan Srivijaya dan Kerajaan Funan. . ………………………….5) Terangkan sistem pentadbiran Kerajaan Srivijaya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful