- GRADUL I Scurt istoric al radiesteziei Radiestezia este cunoscută din antichitate, chiar din preistorie.

În jurul anului 1750, abatele francez de Bouily sistematizează informaţiile despre fenomen şi dă numele acestei ştiinţe. Etimologia cuvântului provine din limba greacă, unde radios = radiaţii şi esthesia = sensibilitate. Abatele de Bouily este considerat părintele radiesteziei în Franţa, ţară cu cel puţin 3 societăţi de radiestezie. Instrumentele radiestezice folosite erau toiagul, pendula etc., iar radiesteziştii au fost apropiaţi conducătorilor din toate timpurile. Definiţie: Radiestezia este fenomenul în cadrul căruia un sistem viu (vegetal, animal, uman etc.) recepţionează prin intermediul extrasensibilităţilor sale un semnal inforenergetic (i.e.) şi reacţionează la decodificarea semnalului respectiv. Sistemele vii umane pot prestabili diferite tipuri de reacţie la decodificarea anumitor semnale, decodificare adusă în plan conştient prin mişcarea unui instrument ajutator. Semnalele inforenergetice specifice anumitor obiecte (surse de semnal) se găsesc în oceanul informaţional înconjurător. Orice sistem viu are, în afară de nişa sa biologică, o nişă inforenergetică care este cu atât mai vastă cu cât structura noesică a sistemului viu respectiv este mai puternică/evoluată. Semnalul inforenergetic recepţionat şi decodificat se află în interiorul zonei de activitate extrasenzorială a sistemului viu respectiv, adică în nişa sa inforenergetică. Definiţie: Nişa inforenergetică reprezintă spaţiul în care putem produce influenţe şi din care primim influenţe din punct de vedere inforenergetic. Definiţie: Semnalul inforenergetic este format dintr-o cantitate de informaţii (Qi), organizată în algoritmi mai mult sau mai puţin complecşi (Qalg), totul implementat într-un suport energetic (Qe). Acesta poate fi de natură foarte diversă (mecanică, termică, subtilă, potenţial electric, magnetic etc.) Întrebare: Cum reacţionează un om în mod prestabilit? Orice radiestezist porneşte de la premiza că ştie exact ceea ce caută, că poate găsi şi decodifica semnalul inforenergetic al lucrului căutat (sursa de semnal). Pentru aceasta, orice operator radiestezist îşi

1

prestabileşte ce anume în mişcarea instrumentului său înseamnă DA şi ce anume înseamnă NU. Exemplu: În sistem binar, cu ansa, 90° spre podul palmei înseamnă DA, iar 90° spre exterior înseamnă NU. Condiţia esenţială ca să putem măsura este obiectivismul total. Investigaţia cu 2 alternative (DA/NU, SUS/JOS, +/-) este cea mai simplă în radiestezie şi se numeşte investigaţie în sistem binar. Pentru orice fel de măsurătoare, trebuie să prestabilim un algoritm de decodificare (dacă DA, ansa mea se mişcă într-un anumit fel). Algoritmul de decodificare se referă strict la semnalul inforenergetic al sursei de semnal căutate. Primele servicii permanente de radiestezie au fost înfiinţate în cadrul Wehrmacht-ului, în timpul celui de al doilea război mondial, odată cu intrarea în criza de materii prime. Între altele, radiestezia a fost folosită şi în lupta de rezistenţă (Franţa, Serbia) pentru a determina poziţia depozitelor de armament, a convoaielor şi a trupelor. Acest fapt este posibil prin tehnica de biodetecţie. Definiţie: Biodetecţia reprezintă stabilirea unui unghi cuprins între o "Direcţie 0" şi direcţia pe care se află sursa de semnal căutată, în contextul în care vârful unghiului respectiv coincide cu poziţia operatorului radiestezist. Direcţia 0 se stabileşte în funcţie de un reper fix ales aleatoriu, sau se poate fixa cu ajutorul busolei sau al altor instrumente, putând fi orientată către nordul geografic, magnetic etc. 0 Reper

α Op1 După ce s-a stabilit Direcţia 0, se parcurge (se baleiază zona de investigaţie) cu instrumentul radiestezic şi, conform unei codificări propice, se stabileşte direcţia pe care se află sursa de semnal căutată. Vârful ansei "se agaţă" de o direcţie. Se notează unghiul (α) format faţă de Direcţia 0. O metodă mai exactă de determinare a poziţiei unei surse de semnal este biolocaţia. Aceasta se realizează cu ajutorul a 2 biodetecţii.

2

0 Reper1

0' Reper2 SST = sursă de semnal teluric SST

α Op1

α' Op2

Prima biodetecţie se execută la fel ca anterior. Cea de a doua se va face dintr-un alt punct, denumit operator 2, în sens opus faţă de prima. Sursele de semnal teluric (SST) reprezintă surse de semnal nevii şi constituie obiectul principal de studiu al gradului I. Instrumente radiestezice În general, instrumentele radiestezice se bazează pe linii geometrice simple şi pe simetrie. Toiagul este unul dintre primele instrumente radiestezice folosite. Se foloseşte ţinut în echilibru şi când se înclină spre dreapta înseamnă DA, iar când se înclină spre stânga înseamnă NU. Nuieluşa de alun (sau orice alt lemn elastic). Se tensionează între palme, iar apoi radiestezistul îşi propune ca nuieluşa să zvâcnească între palmele sale ca răspuns la întrebarea pe care o pune. Furcuţa din lemn a fost folosită de Simun Simeon, care trasa contururile unor zăcăminte de ţiţei pentru compania petrolieră Astra. 45-50 cm

50 cm

Pendulul sideral este un instrument radiestezic foarte sofisticat, folosit în special în Franţa. Firul flexibil se numeşte braţ al pendulului. Se consideră că braţul este scurt dacă este mai mic de 20-25 cm şi lung dacă depăşeşte această lungime. Nu se recomandă ca braţul pendulului să fie mai lung de 80 cm, pentru că devine incomod. Greutatea poate avea orice formă: mărgică, cilindru, con, titirez, spirală etc. Pendulul cu probe reprezintă o evoluţie a pendulului sideral. Greutatea are o cavitate cu un flacon ce conţine un eşantion din materialul căutat.
3

). de la 0 la 100. Codificarea se face cu condiţia ca sursa de semnal să fie pe direcţia bisectoarei unghiului α. cu 2 talere la capete. pendul. Întro cavitate prevăzută cu un capac există o probă din materialul căutat. care dorea să afle mai mult decât răspunsuri în sistem binar. Baghetele în formă de L sunt folosite în special în nordul Europei şi în SUA. Capac Probă Rigla Turenne este o riglă centezimală. A A 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 B Rigla Turenne se foloseşte pentru comparaţia procentuală dintre 2 surse de semnal cu caracteristici asemănătoare. folosind un algoritm de tipul Ansa mea se agaţă NUMAI de valoarea de pe rigla Turenne ce reprezintă proporţia 4 . Se foloseşte un instrument ajutător (ansă. Exemplu: Pentru compararea a 2 bucăţi de minereu. Se parcurge rigla Turenne cu ansa. Obligaţia radiestezistului este aceea de a compara probele de minereu similar extrase din teren şi de a nu le accepta decât pe cele care au cel putin X% din bogăţia probei-martor.Baghetele în formă de L se folosesc în perechi sau doar una singură. se aşează proba-martor pe talerul A. A fost inventată de contele de Turenne. Pentru aceasta. Văzut de sus α Mâna radiestezistului Baghetele cu probe funcţionează similar pendulului cu probe. iar proba din teren se aşează pe talerul B. ce reprezintă etalonul în investigaţia respectivă. baghete etc. se foloseşte o probă-martor.

alamă. Claudian Dumitriu. Constă într-un stativ pe care se aşează un ac. este un pupitru la care lucrează un operator care îşi plimbă mâna deasupra unei zone izolate cu cauciuc. sau pe ce principiu funcţionează. Compensatorul Maury este foarte puţin cunoscut. Se foloseşte neapărat cuvântul NUMAI. Nu se ştie ce are înăuntru. Morişca inductoare este un instrument radiestezic mai puţin folosit.procentuală a purităţii probei din teren faţă de probamartor. 8-10 mm 40 mm 8 mm 70 mm Este importantă planeitatea şi ascuţimea picioruşelor. Ansa poate fi confecţionată din oţel. argint etc. iar pe acesta este o elice într-un echilibru foarte precar. Trebuie să ştim cât mai multe despre obiectul căutat. cupru. Acord brut Acord fin Ansa şi raportorul inventate de dl. pentru ca suprafaţa de contact cu degetele să fie cât mai mică (scade forţa de frecare). Practic. 5 .

Surse aflate la suprafaţa pământului şi apei . După natura lor: .Surse lichide .Surse subterane şi subacvatice . va trece de 100. După amplasament: .Surse de semnal vii (SSV) . conform unor stări în funcţie de modificările sau stările operatorului radiestezist.Vegetale . Materialele se pot alege după posibilităţi.Surse aeriene (în atmosfera terestră) Dupa starea de agregare: . După distanţa dintre sursa de semnal şi operatorul radiestezist 1) Radiestezie făcută în limita capacităţii organelor de simţ 2) Telebiodeterminări infoenergetice B. Prin urmare. După mijlocul de deplasare al operatorului radiestezist 1) Pe mijloace auto 6 . Clasificarea surselor de semnal Definiţie: Orice discontinuitate într-un mediu omogen reprezintă o sursă de semnal inforenergetic. Caracteristica de bază a instrumentelor radiestezice este cea a unui echilibru precar într-o poziţie fixă. Dacă ne codificăm incorect. Indicatorii chimici sunt diverşi compuşi chimici care îşi schimbă caracteristicile.Surse de semnal astrale (SSA).Surse plasmatice . dar controlate (string) Clasificarea radiesteziei După modul de biolocaţie şi biodetecţie: A.Surse de semnal telurice (SST) .Microorganisme .Surse solide . gust etc.Umane .Altele .Surse subgravitaţionale. Vârful ansei trebuie să fie îndreptat către 0.Entităţi .Verticala ce trece prin cele 2 picioruşe trebuie să treacă prin centrul raportorului.Surse gazoase . Sunt la suprafaţa astrelor sau chiar astrele însele. vârful ansei circulă de la 0 la 100.Animale .

Metode de cercetare radiestezică 1) Metoda pătratelor succesive. iar celălalt într-un batiscaf ce a fost coborât pe fundul Gropii Marianelor. cu o viteză mai mică de 2 km/h (plimbare lentă). Nu se recomandă (nu se pot face) măsurători corecte în timpul unei deplasări cu viteză relativ mare faţă de o sursă de semnal aflată la o distanţă relativ mică.Pe mijloace navale Pe mijloace aeriene Pe mijloace subacvatice Pietonal. Se intră pe rând cu ansa în fiecare suprafaţă şi ne codificăm ca aceasta să se mişte atunci când găsim sursa. 2) 3) 4) 5) 2) Metoda spiralelor succesive 7 . Se împarte zona de investigat în suprafeţe mai mici. Telebiodeterminări sau emisii de natură inforenergetică se pot face la distanţe uriaşe. În cadrul misiunii spaţiale Apollo 14 a avut loc un contact telepatic de 24 h/zi între doi soţi dintre care unul era la bordul navetei. S-a constatat că o persoană antrenată poate face măsurători prin orice fel de blindaje fizice. Nu este cunoscută o barieră fizică să poată opri un semnal inforenergetic.

care trec prin punctul în care se află operatorul radiestezist. câte 2 din câte un punct diferit. Retrângerea ariei de investigare. Apropierea de sursă. Trasarea conturului sursei de semnal căutate Pentru a restrânge aria de cercetare. 4) Metoda centrală. Se baleiază în sensul acelor de ceasornic. e foarte importantă acurateţea algoritmului de cercetare Caut NUMAI… . biodetecţii ce au drept scop delimitarea direcţiei pe care se află tangentele la conturul sursei. Constă într-o biodetecţie pornind din centrul pătratului.3) Metoda drumurilor succesive Indiferent de metodă. R1 = relevment 1 R2 = relevment 2 R1 R2 R4 R3 8 . se fac 4 biodetecţii succesive. Caut apa NUMAI potabilă etc. apoi în sens trigonometric.

Trasarea conturului sursei. cu condiţia ca acestea să fie realizate la o scară mai mare de 1/25. ∧ Ce ştim? d. ∧ ∧ ∧ ∧ 9 . sin A etc. Pentru aceasta. Algoritm: Ansa mea indică NUMAI direcţia pe care se află prima tangentă la conturul sursei pe care o întâlnesc. Algoritm identic ca mai sus pentru a doua tangentă la sursă. Metoda triangulaţiei A SST a b d Op1 ∧ ∧ ∧ Deoarece Op1 + Op2 + A = 180° ∧ => Op2 ∧ ∧ A = 180°. ne apropiem de sursa de semnal cu următorul algoritm: Ansa mea îşi modifică treptat poziţia de la drept înainte către 90° pe măsură ce mă apropii de conturul sursei şi va face EXACT 90° faţă de direcţia drept înainte în momentul în care verticala ce trece prin picioruşele ansei "înţeapă" conturul sursei respective. Determinarea conturului unei surse de semnal subterane se poate face atât în teren cât şi pe planuri sau hărţi. 3. Şi atunci. cu următorul algoritm: Ansa mea indică direcţia de deplasare pentru trasarea conturului acestei surse. Determinarea distanţei până la un SST căutat. Pentru apropierea de sursă: după ce s-a localizat zona unde se află sursa şi se face o biodetecţie suplimentară pentru stabilirea direcţiei de deplasare.Op1 Op2 1.(Op1 + Op2) ∧ ∧ ∧ a/sin Op2 = b/sin Op1 = d/sin A Conform teoremei sinusurilor. Apoi se procedează identic din punctul opus (Op2). 4. în condiţiile în care verticala ce trece prin picioruşele ansei NU părăseşte acest contur. Trebuie să aflăm a şi b.000. se schimbă algoritmul folosit anterior. 2.

semnalul inforenergetic rezultat ca urmare a modificărilor agresive din materie are un caracter nociv din punct de vedere inforenergetic. ne armonizam întreaga fiinţă. în urma căreia primeşte informaţia ce va fi decodificată de conştient. care joacă atât rol de receptor. este necesară o capacitate de concentrare deosebită. Teoria radiativă asupra radiesteziei afirmă că în structurile fizice există capacitatea de a emite radiaţii (semnale) ce pot fi detectate. stare în care operatorul radiestezist trebuie să intre pentru a lansa la nivelul subconştientului său algoritmul de lucru formulat anterior în mod conştient (raţional). uman etc. singura activitate conştientă rămânând urmărirea desfăşurării algoritmului indus. de cele mai multe ori. În acest tip de investigaţie rezultatul este obţinut în urma activităţii subconştientului. 10 . Este o stare de semiconştienţă. 2) Radiestezia mentală presupune o experienţă mai mare deoarece. Conştientul nu are decât rol de traductor al mesajelor transmise de subconştient. sursa ori nu e de natură materială. ori se află mult în afara puterii de percepţie senzorială. Algoritm Ansa mea ajunge la 100 când am intrat perfect în stare Ready. Tehnică: Pentru intrarea în starea Ready.a = sin Op2 x d/sin A. Tipurile de radiestezie 1) Radiestezia fizică presupune existenţa unei surse de semnal delimitate în spaţiul fizic. Exerciţiu: Ansa la 0. animal. În ambele situaţii. Teoria informaţională asupra radiesteziei În Univers există o bancă de date unde este stocată informaţia legată de orice sistem vegetal. În Yoga se numeşte stare Alfa. cât şi de emiţător. Subconştientul operatorului radiestezist face o operaţie de "call memory". sursă ce poate fi detectată de operatorul radiestezist. după care intrăm într-o scurtă apnee (ne ţinem respiraţia). b = sin Op1 x d/ sin A Starea Ready Este starea de lucru specifică în radiestezie şi inforenergetică. se recomandă o inspiraţie profundă (dar nezgomotoasă). De cele mai multe ori. Orice agresiune sau tensiune direcţionată asupra unui obiect face ca acest obiect să emită un semnal caracteristic agresiunii sau tensiunii la care a fost supus. în timpul căreia renunţăm la orice preocupare raţională.

Qalg1 = ∆Qalg Dacă este invers. Depinde de nivelul evolutiv şi de cât de pregătiţi suntem pentru a afla anumite adevăruri. Condiţia operatorului radiestezist Pentru măsurători şi investigaţii corecte.Accesul la banca de date este diferit de la o persoană la alta. Qi1.) Dacă investigăm starea sănătăţii unei persoane în prezent comparativ cu un moment din trecut. Qalg1 Qe2.Qi1 = ∆Qi Qalg2 . La început avem dreptul la întrebări simple. un echilibru psihic şi spiritual deosebit şi încredere în ceea ce face. vom avea: MT1 MP1 . emisia unor gânduri rele etc.Qe1 = ∆Qe Qi2 . unde: Qe1. Bolile psihice sunt de fapt boli sufleteşti. informaţii şi algoritmi din acea categorie de energii. surse de semnal cu efect nociv. operatorul radiestezist trebuie să aibă linişte sufletească. ∆Qalg = 0 ∆Qe < 0 ∆Qi = 0 ∆Qalg > 0 => BINE ∆Qe > 0 ∆Qi > 0 ∆Qalg < 0 11 Dar dacă => RĂU . Trebuie înlăturate "bruiajele" (vorbărie. şi Dacă ∆Qe < 0 ∆Qi < 0 ∆Qalg < 0 ∆Qe > 0 ∆Qi > 0 ∆Qalg > 0 => RĂU => BINE Dacă ∆Qe = 0 ∆Qi = 0 => RĂU. Qi2. informaţii şi algoritmi care întreţin viaţa înseamnă BINE. Definiţie: Orice acumulare de energii. pentru că nu s-a acumulat nimic. retrogradăm cu un grad. Qalg2 MT1 = moment trecut MP1 = moment prezent Qe1 = cantitate de energie Qi1 = cantitate de informaţie Qalg1 = cantitate de algoritmi Qe2 . Codul etic al operatorului radiestezist Orice acţiune trebuie dirijată numai spre BINE.). (Dacă nu ştim definiţia.

făcându-ne semnul crucii. Ecuaţia realităţii Definiţie1: Realitatea este alcătuită din totalul informaţiilor acumulate cu ajutorul organelor de simţ. apoi de cantitatea de informaţii şi abia la sfârşit de cantitatea de energie. fie modificări ale scoarţei terestre apărute în urma mişcărilor seismice foarte puternice. fără sa minţim. După fiecare măsurătoare. minereuri etc. R = Qi1 + Qi2 + Qi3 + Qi4 + Qi5 + Qi extrasenzorial dobândit Surse de semnal teluric.). îi mulţumim lui Dumnezeu că ne-a ajutat. să îşi cunoască bine limitele. Qi1 = cantitatea Qi2 = cantitatea Qi3 = cantitatea Qi4 = cantitatea Qi5 = cantitatea de informaţii de informaţii de informaţii de informaţii de informaţii obţinute vizual obţinute auditiv obţinute tactil obţinute olfactiv obţinute gustativ R = Qi1 + Qi2 + Qi3 + Qi4 + Qi5 Dl. întâi de complexitatea algoritmică. în principal. Aici intră orice fel de obiect fabricat. Operatorul radiestezist trebuie să fie modest. Sursele de semnal teluric sunt. modificări de relief produse prin procese tehnologice etc. în ordine ierarhică.În buna desfăşurare a proceselor vieţii. Radiaţiile Hartmann Ştim că orice discontinuitate în materie reprezintă un SST. Claudian Dumitriu a determinat alfanumeric că informaţiile dobândite extrasenzorial sunt de circa 950-1000 de ori mai numeroase decât informaţiile dobândite cu ajutorul organelor de simţ. Sursele de semnal naturale cele mai frecvente sunt fie compuşii chimici din natură (apă. Nu se vor comunica rezultatele măsurătorilor precognitive (mai ales când au aspect negativ) decât în mod selectiv şi cu mare atenţie. Şi atunci. a unor fenomene tectonice de mare anvergură sau fenomene fizico-chimice cu 12 . de 2 feluri: .surse de semnal naturale .surse de semnal artificiale (confecţionate de intervenţia conştientă a omului). ţinem cont.

iar sub a treia cutie sau pus 2 şuruburi.e. cu atât semnalul acestuia va fi mai nociv (clădirea rotundă e mai puţin nocivă decât cea cu colţuri). Acest efect apare şi pe terasa unui bloc înalt. efectele nocive sunt mai puternice Dintre SST naturale. Sub prima cutie nu s-a pus nimic. avene. cu 3 cutii Petri conţinând culturi de microorganisme. Cu cât conturul unui SST are mai multe muchii. la 1-2 m de margine. care generează "efectul de faleză". grote. praf ruptură de falie pe muchii. un mare grad de periculozitate au pereţii abrupţi ai versanţilor muntoşi. După un timp. Cu cât prelucrarile unui obiect sunt mai numeroase. cele 3 cutii şi culturile din ele arătau astfel: indivizi izolati I II III Nocivitatea SST-urilor poate fi combătută prin anumite tehnici i. şi cel mai eficient prin schimbarea poziţiei patului sau a locului de lucru din preajma sursei nocive. cursuri de apă subterane. cu atât semnalul acelui obiect va fi mai încărcat de nocivitate (lingura de lemn e mai puţin nocivă decât cea metalică). Prin anii '80 a fost efectuat un experiment la Spitalul Militar.caracter coroziv (peşteri. ruperi de falie etc. sub a doua s-a pus un şurub cu piuliţă.) pământ pământ. 13 .

după care se îndepărtau şi ocoleau locurile respective.Dintre sursele de semnal cunoscute. La intersecţia dintre 2 benzi se află aşa-numitul "punct critic". S-a mai constatat că. Radiaţiile Hartmann au fost descoperite în 1942 de către fizicanul german Josef Hartmann. dimensiunea benzilor şi a intervalelor de radiaţie Hartmann se modifică. în timp. în mod întâmplător. fac excepţie radiaţiile Hartmann. Acestea prezintă o tendinţă descrescătoare fundamentală de-a lungul anilor. Între 2 benzi de radiaţie Hartmann orientate pe aceeaşi direcţie avem un interval i. sau nodul de radiaţie Hartmann. Hartmann a observat că animalele (cobaii) pe care le avea în laborator se grupau în cuştile lor. Între 2 benzi N-S avem un interval E-V şi viceversa. Nod Hartmann Benzile de radiaţie Hartmann sunt perpendiculare între ele şi sunt orientate pe direcţiile Nord-Sud şi Est-Vest. 80 km faţă de scoarţa Pământului are loc o emisie sub formă de perdele de radiaţie care se intersectează perpendicular şi care în secţiune cu suprafaţa Pământului alcătuiesc o reţea de benzi de radiaţie Hartmann. O bandă de radiaţie este delimitată de 2 limite de bandă şi de distanţa cuprinsă între aceste limite (lăţimea benzilor Hartmann). S-au făcut cercetări şi s-a ajuns la concluzia că de la o adâncime de cca. S-a constatat că benzile E-V sunt puţin mai late decât cele N-S. 14 . care nu au consistenţă materială. organizată după modelul meridianelor şi paralelelor globului terestru. deasemenea că intervalele E-V sunt puţin mai mari decât cele N-S. în cadrul unor experimente fără nici o legătură cu acest subiect. în anumite locuri.

Nu se ştie de ce. semnale i. foarte nocive se duce se subduce 15 . iar intervalele sunt pe la 1011 cm. fapt care împinge acest nivel de emisie către suprafaţa scoarţei. laţimile de bandă NS se duc spre 3-4 cm. Perdelele de radiaţie Hartmann pornesc spre scoarţa terestră sub un unghi de maxim 7°. Înaintea cutremurelor sau în timpul lor. radiaţa Hartmann prezintă şi niste variaţii momentane: înaintea. în timpul şi după cutremur.iN-S iE-V lN-S lE-V 1940 190 cm 200 cm 16 cm 19 cm 1985 84 cm 91 cm 8-9 cm 9-10 cm 1988 55 cm 60 cm 7 cm 8 cm 1992 28-30 cm 32 cm 6 cm 7 cm În afară de variaţia fundamentală. În preajma evenimentelor seismice. se creează tensiuni sub punctul de emergenţă al perdelelor Hartmann. Asemenea variaţii se observă şi în preajma mişcărilor tectonice ample. interval lăţime de bandă În preajma activităţilor seismice. benzile Hartmann şi intervalele dintre ele se micşorează drastic şi se observă o deplasare a întregii reţele pe direcţia S-E.e. cele E-V spre 4-5 cm.

A A" B B' A' A = locul unde ansa începe să îşi schimbe poziţia A-B. caracterul lor geonociv este nul. În afară de nod. carnea nu se alterează sau se alterează mai greu (este blocată apariţia microorganismelor). lapte puţin etc. Variabilitatea descrescătoare a radiaţiilor Hartmann are o ciclicitate de cca. pentru că radiaţia Hartmann ne perturbă algoritmul. Algoritm pentru determinarea reţelei Hartmann: Ansa mea indică prima limită a primei benzi E-V de radiaţie Hartmann. Indicele de sensibilitate al operatorului radiestezist. La 1/3 de la baza piramidei. B'-A' = zonă de semnal variabil B-B' = zonă de semnal 16 f tg(f) α . cea mai nocivă este limita de bandă. 140± 8 ani. Definiţie: Indicele de sensibilitate al unui operator radiestezist este dat de mărimea unui unghi α cuprins între o perpendiculară la sol ridicată de pe conturul unei surse de semnal subterane şi tangenta la o funcţie f ce trece prin punctul din care se ridică perpendiculara. La acel nivel. trebuie să pornim din partea opusă. S-a observat că anumite animale se aşează deliberat în aceste puncte. Vibraţia SST geonocive este grosieră şi dezarmoizează vibraţiile înalte: scade complexitatea algoritmică şi afectează sistemele vii. În punctele critice se găsesc inforenergii cu până la de 7-9 ori mai nocive decât banda propriu-zisă. după care fug rapid. Aplicabilitate: Se pot alege soiuri rezistente din anumite culturi pentru zone afectate de un anume tip de SST. vom găsi o zonă "curată" dpdv inforenergetic.).În locul unde perdelele Hartmann se intersectează în atmosfera terestră. Scala valorică unică folosită în inforenergetică. schimbarea amplasamentului adăposturilor de animale dacă acestea încep să aibă un randament scăzut (pui slabi. În general sunt animale nocturne (pisica). Pentru determinarea celeilalte limite a benzii respective. Radiaţiile Hartmann şi efectul lor nociv sunt anihilate de o pătură de apă mai groasă de 15 m. amplasarea optimă a locuinţelor sau a anumitor obiective.

cu atât ea poate fi percepută de la o distanţă mai mare. Tabel de radiestezie: 0 0 10 20 30 1 2 3 4 5 11 28 6 7 8 9 Tabelul trebuie refăcut periodic. 17 . măsurători exacte X 100 nr. N = nr. de câte ori apar erori mai mari de un metru. măsurători efectuate În inforenergetică se foloseşte pentru raportare o scară valorică centezimală. totul înmulţit cu 100. la numitor numărul de măsurători efectuate. pe care valoarea de 81 reprezintă limita minimă a beneficităţii şi a eficienţei admise.constant (ansa rămâne la 90°) Unghiul α arată cât de sensibil este operatorul radiestezist şi variază în funcţie de parametrii săi personali. Eficienţa operatorului radiestezist se exprimă cu ajutorul unui raport procentual N care are la numărător numărul de măsurători exacte. Paradox: Cu cât o sursă subterană e la o adâncime mai mare. A" B' B 28 m 15 m 36 m A În plan răsturnat: 11 m Acum ştim că de la 15 m simţim o sursă la adâncimea de 11 m.

SUBCONŞTIENT 7. conştient. B. sau prin antrenarea involuntară a anumitor grupe de muşchi. decodificarea informaţiei respective se poate face la nivel senzorial (imagini. ORGANE DE SIMŢ APARAT LOCOMOTOR 8. frig. înţepături etc. informaţia este transmisă fie către organele de simţ. 18 . într-o mişcare conformă cu algoritmul prestabilit.C. Dacă are loc o investigare radiestezică cu prestabilire conştientă. Operatorul radiestezist intră în stare Ready (4) pentru a lansa la nivelul subconştientului său algoritmul formulat raţional. fie către sistemul locomotor (7). care primeşte informaţia despre semnalul sursei căutate prin intermediul biocâmpurilor fizice (BCF) şi al extrasensibilităţilor (6). MEMORIE 3.C. luăm act de prezenţa sursei (8). RAŢIUNE 4. CONŞTIENT Algoritmii de lucru (1) sunt formulaţi conştient şi sunt alcătuiţi din informaţii pe care le depozităm în memorie (2). READY 6. În momentul decelării informaţiei de către subconştient.).F. care vor obliga subiectul la anumite mişcări. senzaţia de cald. 0 INSUFICIENT 81 87 96 98 100 suficient bine foarte bine excepţional Algoritmul de codificare-decodificare. Schema bloc SST 1. INFORMAŢII 2. Algoritmul a ajuns la nivelul subconştientului (5).F. Pentru formularea algoritmilor ne folosim de raţiune (3). acesta transmite un impuls nervos la nivelul sistemului nervos vegetativ. conform căruia va urma o mişcare involuntară a acelor muşchi care antrenează la rândul lor instrumentul radiestezic. = biocâmpuri fizice 5.Până la 81 NU avem voie să lucrăm pentru alte persoane. În cazul în care nu există o prestabilire făcută.mirosuri. La mişcarea instrumentului. imediat după ce informaţia a fost decelată de subconştient. Extrasensibilităţi B. Acest tip de decodificare se numeste decodificare reactiva.

amplasarea sursei şi adâncimea ei.. .. Determinarea cotelor batimetrice şi a caracteristicilor sursei Cota batimetrică = cota de adâncime.. Se face biodetecţie. Exemplu de algoritm pentru biodeţectia unei surse de apă: Ansa mea indică direcţia pe care se află sursa de apă potabilă optim amplasată în acest teren şi care să nu fie la o adâncime mai mare de "n" metri.Trasarea conturului unei surse de apă. …. De la 14 la 60 m e un strat de sec... apoi începe stratul strategic. . pământ mort argilă nisip punct de permeabilitate mai mare. ….40 m 19 . …………. ………. trebuie ales cu grija algoritmul..40 m 6m . care trebuie să cuprindă informaţii foarte clare despre calitatea apei. … … …. ….27 m 7m 8m 6m 5. opusul cotei altimetrice Pentru găsirea unei surse de apă (locul optim pentru a săpa o fântană). Stratul de apă se gaseşte între 0-14 m. ex: la 5. apoi ne apropiem de sursă şi se trage conturul sursei. pe care îl denumim convenţional "izvoraş" izvoraş la 8.. ……….

Ele constau în achiziţia de informaţii şi obiectivarea informaţiei (conştientă şi/sau reactivă). Acest fenomen spulberă principiul determinismului cauzal (legea cauzei şi efectului) deoarece. Ne alegem o direcţie de deplasare cu ansa şi folosim următorul algoritm: Ansa mea să indice direcţia pe care se află perpendiculara pe direcţia mea de deplasare care trece prin izvoraş. În continuare. 20 . concentraţie de substanţe nocive. După ce s-au delimitat toate cotele batimetrice. În exemplul nostru. valori întregi. prima cotă va fi la 6 m. efectul "precede" cauza. Din fenomenele de percepţie extrasenzorială (ESP) amintim: a) Clarviziunea (un subiect achiziţionează informaţii direct de la o sursă exterioară care nu este un sistem viu) b) Precogniţia (achiziţionarea de informaţii din viitor). fenomenele paranormale se împart în 2 mari categorii: 1) Fenomene Psi 2) Fenomene Theta FENOMENELE PSI se împart în: a) Fenomene extrasenzoriale (ESP) b) Fenomene psihokinetice (PK) c) Fenomene de materializare (M) Fenomenele extrasenzoriale (ESP) sunt fenomene de natură informaţională. în aceste cazuri. Algoritmul pentru trasarea unei cote batimetrice e acelaşi ca la trasarea oricărui contur: Ansa mea va face exact 90° când verticala ce trece prin picioruşele ei va înţepa conturul cotei batimetrice de X m. se trece la poziţionarea izvoraşului. identificăm izvoraşul cu un punct.pentru găsirea izvoraşului Pentru stabilirea adâncimii conturului sursei. Apoi ne deplasăm de-a lungul perpendicularei respective şi ne propunem ca ansa să facă 90°în punctul căutat. Pentru aceasta. se recomandă aşezarea unui picior pe contur şi executarea unei măsurări alfanumerice cu ansa şi raportorul. capacitate de umplere în funcţie de dimensiunea tuburilor de fântană folosite (debit) Fenomene paranormale Conform uneia din clasificări. se stabilesc caracteristicile fizico-chimice ale apei: temperatură. Apoi se traseaza cotele batimetrice ale sursei respective. din metru în metru.

Este fenomenul în cadrul căruia apar modificări în stările unor structuri fizice. Retrocogniţia (achiziţionarea informaţiilor din trecut) Radiestezia (sensibilitatea la radiaţii. la verticală . rezultând în consecinţă semnale de audio şi videofrecvenţă= g) Poltergeist (fenomen care se manifestă fie în locuri infestate informaţional de evenimente dramatice. lichefierea.Timpul "izvorăşte" din centrul unei sfere cu raza ∞. dar destul de frecvent sunt întâlnite fenomene PK necontrolate de subiecţi. cum ar fi solidificarea.) c) d) Exerciţiu de psihometrie: luăm un pumn de boabe de orez. gazificarea etc. punem sub un serveţel şi întrebam câte sunt acolo. conform unei prestabiliri anterioare) e) Paradiagnoza (fenomen în care informaţiile achiziţionate prin mijloace exotice se referă la afecţiunile unui sistem viu) f) Psihometria (achiziţionarea de informaţii referitoare la aprecieri cantitative. Atunci când se combină un ESP cu un PK rezultă un fenomen mai complex.telekinezie. Fenomenele însoţitoare sunt: deformări. rupturi etc. vizibilă după developare) f) Conceptofonia (acţiunea psihokinetică asupra benzii magnetice. Fenomenele de materializare se mai numesc şi fenomene de condensare. La orizontală . lungimi. 21 . pe care îl considerăm de un exotism mediu. volume. Se pot determina greutăţi. Fenomenele psihokinetice (PK) definesc orice mişcare desfăşurată ca urmare a acţiunii psihicului. adâncimi etc.). Psihokinezia este în general educată şi conştientă. d) PK de stare (se referă la starea de agregare. Tot aici intră fenomenele PK reparatorii e) Psihofotografia (acţionarea psihică asupra emulsiei fotografice.levitaţie b) PK de traiectorie (fenomenul modifică traiectoria unui obiect aflat în mişcare) c) PK de coeziune (fenomenul în care este solicitată coeziunea moleculară din masa unui obiect). Fenomenele psihokinetice (PK) sunt fenomene bioenergetice. caracterizată prin faptul că informaţia achiziţionată este revelată prin mişcarea unui instrument auxiliar. fisuri. fie în apropierea unor persoane ce au un conflict interior neconştientizat parţial sau total). Fenomenele psihokinetice se împart în: a) PK de poziţie (acţiunea psihicului modifică poziţia unui obiect aflat la distanţă).

FENOMENELE BIOINFORMAŢIONALE (PSI) sunt caracterizate prin achiziţia exotică de informaţii. După altă clasificare. Telepatia înseamnă o simţire la distanţă caracterizată prin transfer informaţional între 2 sau mai multi subiecţi. Cuprind fenomene mediale. necesitând mediumuri pentru relaţia dintre lumea materială şi existenţele fără structură fizică. FENOMENELE THETA cuprind toate tipurile de fenomene şi pun în discuţie problema "supravieţuirii" post-mortem. analizate şi interpretate). în afara canalelor senzoriale cunoscute.2. constituie un sistem de obţinere a informaţiilor direct din trecut. Percepţia primară se referă la ce ne spune instinctul când cunoaştem o persoană. când în urma întrunirii unor factori asociativi devin sau generează evenimente şi fenomene manifeste. la acea primă impresie pe care ne-o transmite 22 . altfel decât prin mijloacele cunoscute. Binele coexistă cu răul până la nivelul 7. Pot fi asociative şi au un caracter explicit (pot fi descrise.Sai Baba şi-a anunţat discipolii când şi unde urmează să se reîncarneze. Ele devin explicite doar în cazul manifestării temporare în realitatea fizică. odată cu evoluţia omului către civilizaţia materialist-tehnicistă. Aici intră telepatia. Fenomenele de biocomunicaţie se caracterizează prin transferul de informaţii între diferite sisteme vii. binele face voia lui Dumnezeu. Ele reprezintă posibilităţi de comunicare anterioare limbajului vorbit. De acolo în sus. Efectul citopatic în oglindă este fenomenul în cadrul căruia semnalul caracteristic al unui grup de celule bolnave influenţează în imediata vecinătate ţesutul sănătos. În următoarea viaţă reuşea materializări. Se pare că aceste fenomene se petrec tot mai rar. nu se supun legii cauzei şi efectului. nesistematizate încă. prezent şi viitor (efectul care nu are nevoie de cauză). fenomenele neconvenţionale (paranormale) se împart în: 1) Fenomene nemanifeste 2) Fenomene manifeste Fenomenele nemanifeste cuprind realitatea inforenergetică lipsită de matricea spaţio-temporală. Fenomenele manifeste pot fi cauzale sau nu. sunt fenomene cu individualizare aparentă şi caracter implicit. determinând îmbolnăvirea pe o zonă simetrică (în oglindă) faţă de o axă cu porţiunea îmbolnăvită iniţial. efectul citopatic în oglindă şi percepţia primară. Banca de date a Universului are 10 etaje.

Fenomenele de percepţie cvasisenzorială extinsă constau în capacitatea senzorială exotică a unui organ de simţ de a-şi manifesta proprietăţile în afara razei obişnuite de acţiune.subconştientul. Trebuie să considerăm acel om conform primei impresii. 23 . făcută cu cel puţin un simţ. urmată de întoarcere. indiferent de aspectul fizic al persoanei respective. până într-un loc unde asistă la tot ce se întamplă. Daca întoarcerea e bruscă pot apărea tahicardii). Din această categorie fac parte: a) Perceptia dermo-optică (fenomenul în cadrul căruia o persoană "vede" cu pielea) b) Deplasarea senzorială (capacitatea de extindere a percepţiilor senzoriale ale unui organ de simţ) c) Excursia senzorială (deplasarea unei persoane. spontan.

Aceasta este viziunea religiei creştine. + Dumnezeu Legi şi reguli Creaţie Ordine Integrare Credinţă Calm şi armonie Comunicare directă cu Dumnezeu Evoluţie Satan Fărădelegi Distrugere Dezordine Diferenţiere Necredinţă Agitaţie şi dezechilibru Comunicare indirectă (interferată) Involuţie Unde Fenomenele exotice se manifestă prin unde.paradiagnoza .anomalii în limite fireşti şi patogene . Lungimea de undă (λ) este egală cu distanţa parcursă atâta timp cât unda vibrează. 24 .caracteristicile sistemelor vii .parametrii inforenergetici .energiile benefice fundamentale (EBF) Binele şi răul în Univers Binele şi răul coexistă în Univers. Aceasta include: . Definiţie: Unda este forma sub care se propagă o oscilaţie într-un mediu elastic. dar nu se întrepătrund. În religia orientală.sistemele vii .biocâmpuri .GRADUL II În cadrul gradului II se va studia radiestezia biologică. ele se întrepătrund (Yin-Yang).

Au între 14-7 cicli/sec. Algoritmul este o matrice operaţională ce rezolvă favorabil o situaţie. pentru că acestea sunt cuprinse în matricea respectivă. şi mai puţin la plante.Frecvenţa este egală cu numărul de vibraţii pe secundă. d) Undele Delta. caracteristice stării de semiconştienţă. stomatologice etc. La acest nivel are loc percepţia extrasenzorială a luminii şi se produce reînnoirea energiilor celulare.5 cicli/sec. iar la minerale frecvenţa ajunge la 1-2. eliminând necesitatea analizei şi sintezei de caz. Constituie primul nivel al sugestiei. siguranţă/nesiguranţă. pentru stocarea şi prelucrarea informaţiilor din memoria ancestrală şi a informaţiilor dobândite în timpul somnului în viaţa prezentă. Creierul uman foloseşte pentru activitatea conştientă şi reflexă între 15-20% din masa sa neuronală. Au între 4-0. cu o frecvenţă de 68 Hz la oameni. caracteristice activităţii conştiente.5 Hz.ne trimite mesaje specifice resimţite ca plăcere/disconfort. Tot la acest nivel se poate face "anestezie" fără anestezice pentru intervenţii chirurgicale. mai puţin la animale. c) Undele Theta. Constituie nivelul sugestiei totale. Restul este alocat activităţii subconştiente. caracteristice somnului profund. Definiţie: Radiestezia biologică realizează comunicarea dintre sistemele vii prin intermediul subconştientului. (ex. b) Undele Alfa. Tot aici se află nivelul amintirii integrale. Au între 21-14 cicli/sec. caracteristice stării de somn. Dacă sunt controlate. Raportarea realităţii fizice la aceste semnale şi urmărirea conştientă a coordonării dintre semnale şi realitate duc treptat la creşterea intuiţiei şi a capacităţii de formare a algoritmilor inteligenţi. Au între 7-4 cicli/sec. Algoritmii cresc în inteligenţă o dată cu specializarea în anumite domenii. În timpul acestei emisii suntem treji şi conştienţi. care o dată cu primirea unei informaţii . linişte/nelinişte. Materia vie are un anume tip de emisie. un meseriaş bun trebuie să vadă finalitatea unei operaţiuni. 25 . se pot manifesta fenomene PK. încredere/neîncredere etc. fără ca aceasta să se producă) Sunt 4 grupe de unde de vibraţie a creierului uman ce fac legătura subconştientului cu mentalul (conştientul): a) Undele Beta.

ceea ce permite intrarea în rezonanţă cu diverse formaţiuni i. Degradarea energetică se poate produce ca urmare a unor abuzuri. în cadrul căruia prin obiectul testat se trece un curent electric polarizat de tensiune mare şi intensitate mică pentru un timp foarte scurt. ceea ce produce anumite efecte la limita exterioară a corpurilor respective.e.e. malefice. ceea ce conduce la formarea de anomalii i. Faza a 3-a. Electronografie Definiţie: Electronografia este o tehnică ce pune în evidenţă câmpurile electromagnetice ale corpurilor vii sau nevii şi este un procedeu fără efecte negative asupra viului. efecte care sunt înregistrate pe placă fotografică sau pe film. Fizicul nu mai poate ţine sufletul implementat şi poate surveni decesul. Faza a 2-a. După degradarea energetică apare faza anomaliilor funcţionale (organele nu mai funcţionează la toată capacitatea lor şi nici prestaţia lor nu mai e bună). Într-o primă fază are loc degradarea energetică. care blochează anumite organe sau sisteme. suprasolicitări sau a unei vieţi dezordonate.Fazele degradării fizice Degradarea fizică este ultimul stadiu al degradării unui sistem viu. sau în urma comiterii unor fapte de vibraţie (calitate) joasă. Apare degradarea fizică (anomalie structurală). fapt ce devine la rândul său cauză pentru alte blocaje energetice. Electronograful: cameră fotografică + floare 26 .

dezorganizare şi luminozitate mai mică. drepţi. porţiuni ce nu răspund la impulsul electric. În zona de interfaţă a unui obiect electronografiat se observă nişte radiaţii numite streameri şi care au luminiscenţă. apar pete neluminoase. Părinţii electronografiei au fost soţii Kirlian (armeni). Toate sistemele au în imediata vecinătate a limitei lor exterioare o zonă de legatură cu mediul sau cu un alt sistem. zonă care poartă numele de interfaţă. streamerii sunt organizaţi. formă şi structură variabilă. mână de om sănătos mână de om bolnav 27 . La persoanele bolnave. iar streamerii prezintă curburi. La persoanele sănătoase electronografiate (de obicei se electronografiază mâna sau laba piciorului).sursă de curent Unui sistem viu sau neviu i se trimite un impuls electric care determină din partea acestuia un răspuns electromagnetic ce se imprimă pe o placă fotografică. prin experimentele făcute în fosta URSS în anii 1939-1940. luminoşi şi se găsesc pe toată suprafaţa sistemului.

Apa sfinţită rămâne mereu "vie". Dacă aşezăm simultan mâinile a 2 persoane compatibile. Teoria biostructurală A fost descoperită simultan de Eugen Macovski şi de un cercetător american dar. Macovski a publicat-o la câteva zile după american. apare un bloc energetic negru. Americanul a cântărit inclusiv oameni. streamerii lor se întrepătrund şi se atrag. caracteristice sistemelor cărora aparţin. interfeţele sunt compuse din inforenergii comune ambelor sisteme. în funcţie de proprietăţi. în momentul morţii. imaginea streamerilor se modifică precum la sistemele nevii. incintele în care se aflau sistemele respective s-au "uşurat" cu 30-33 gr. La cel puţin 2 sisteme diferite. intră în interfaţa altor sisteme. modificând starea i. 28 . 2.e. inforenergii care se află într-o continuă dinamică şi remaniere. Orice semnal produs de un sistem străbate interfaţa acestuia. datorită regimului comunist.e. Cu electronograful se pot face teste de compatibilitate. streamerii se retrag. Definiţie: Interfeţele sunt zone care au proprietăţi i. conform unui algoritm care ia un atom de oxigen şi îl "plimbă" peste tot în căutarea hidrogenului cu care să formeze o nouă moleculă. a acestora din urmă. Experimentele lui au constat în cântărirea unor sisteme vii înainte şi după deces. La consum excesiv de cafea. Dacă persoanele nu-s compatibile. Eugen Macovski a spus că Trup + Suflet = Bios. Lângă o persoană bolnavă. Ambii au constatat că.streamer de cărbune vegetal Apa prezintă stremeri extrem de diferiţi. Important pentru terapie: 1. în timpul somnului sau sub anestezie. Orice sistem are o zonă de interfaţă cu sistemul căruia îi aparţine.

SB (Structura Biosică) este o structură hibrid (interfaţă) între SN şi SF. 60%SF + 140%SN = 100%viaţă. indiferent de regnul sau nivelul lor de evoluţie. A fost denumită Structură Biosică (SB). care are ca rol traducerea. se implementează. sufletul. Toate aceste modificări informaţionale ce apar în programele noesice determină comportamentele ulterioare ale individului. s-a ajuns la concluzia că interfaţa dintre SF şi SN alcătuieşte ea însăşi o structură. SF este formată din materie şi reprezintă suportul fizic în care SN. pentru ca aceasta din urmă să-şi poată desfăşura procesele vieţii. memorie care se încarcă pe parcursul existenţei cu elemente noi (diferite experienţe de viaţă). Acesta e un parametru de sinteză care se măsoară după ce au fost determinate valorile unei anumite caracteristici pe fiecare structură în parte. SN (sufletul) este formată din programele informaţionale caracteristice existenţei respective. În urma experienţelor. SB are şi un rol aparte. programe implementate întrun suport energetic de natură subtilă. motiv pentru care decodificarea corectă a algoritmilor din SN lasă de dorit câteodată. decodificarea algoritmilor din SN şi punerea acestora la dispoziţia SF. cât şi desfăşurarea vieţii sub incidenţa legii karmei. acest fapt explicând firea omenească cu particularităţile ei unice. Aceste 3 structuri se găsesc la toate sistemele vii din acest univers. se aşează pentru a da viaţă acelui trup. 29 . Tot în SN se află memoria ancestrală a sufletului respectiv. Oamenii au pervertit o parte din SB în ceea ce se numeşte curent "raţiune". Claudian Dumitriu a introdus în Inforenergetică Vectorul Total (T). Vectorul Total se apropie valoric de valoarea găsită pe structura cu care sistemul viu se manifestă preponderent.Trup = Structură Fizica (SF) Suflet = Structură Noesică (SN) => 100%SF + 100%SN = 100%viaţă Dacă structura fizica este afectată. Dl. Sufletul compensează afecţiunea fizică şi "supralicitează". La oameni.

individul e primitiv. În Inforenergetică. sistemele vii pot avea şi aşa-numitele structuri superioare (eonice şi supraeonice. acest fel şi gradul de evoluţie al subiectului. B. Trivers. Existenţele dintrun vers au un număr de structuri minim egal cu numărul de ordine al versului din care fac parte. Tetravers … Decavers. universurile existenţiale (cerurile) se numesc versuri şi au denumirea după numărul lor de ordine: Univers. F. care este 100): F 78 B 89 N 96 În afară de cele 3 structuri de bază. Aceste structuri se găsesc de regulă la existenţele foarte evoluate care nu sunt caracteristice universului nostru. dar se pot găsi dezvoltate într-o anume proporţie şi la anumiţi oameni care prezintă drept caracteristică esenţială o SN foarte puternică/evoluată. individul e raţional. Univers Bivers Trivers Tetravers 30 .T ne arată în Dacă: T este apropiat de T este apropiat de T este apropiat de sufletul. N. enisice şi supraenisice). individul e evoluat. Bivers. o persoană ce-şi ascultă Exemplu (raportat la idealul de bunătate uman.

chakra cu numărul 6 este de tranzit. aidoma unei roţi. Deci. chakra înseamnă roată. sunt în legatură directă cu activitatea structurilor sistemului viu. Centrii inforenergetici (chakre) În limba indiana. Centrii inforenergetici au o mişcare de rotaţie levogiră (spre stânga) şi se află amplasaţi pe axul trunchiului. motiv pentru care denumirea centrilor energetici a fost astfel aleasă.Această schemă trebuie privită dpdv vibraţional. ca şi biocâmpurile pe care le generează. chakrele generează biocâmpuri care împrumută caracteristica informaţională şi culoarea de la chakrele care le-au generat. La orice sistem viu sunt 7 chakre şi. Violet Indigo Albastru Verde Galben (CSC) Oranj Roşu SHAHASRARA (CIU) AJNA (CR) VISHUDA (CE) ANAHATA (CIT) MANIPURA (CP) SWADISTANA MULADHARA (CV) 31 . Astfel. chakrele 5 şi 6 (împreună cu biocâmpurile lor) au legătură cu SB. iar chakrele 6 şi 7 au legătură cu SN. persoanele cu extrasensibilităţi optice identificând forma centrilor inforenergetici ca fiind rotundă şi prezentând "spiţe". primele 4 chakre se numesc chakre primare şi au o legătură preponderentă cu SF. Prin activitatea lor energetică foarte mare.

la baza coloanei vertebrale.în dreptul pieptului (unde se intersectează braţele crucii).e. corespunzător funcţiilor pe care le îndeplinesc în viaţa sistemului viu. Generează şi guvernează activitatea Câmpului Vital (CV). Generează şi guvernează Câmpul de Supraveghere şi Control (CSC).deasupra sprâncenelor. Generează şi guvernează Câmpul de Protecţie (CP). Prin cromoterapie. Generează şi guvernează Câmpul de Contact Informaţional Teluric (CIT).imediat sub ombilic. Biocâmpurile unui sistem viu sunt în număr de 7 şi se găsesc întotdeauna în aceeaşi succesiune. Generează şi guvernează Câmpul de Contact Informaţional cu Universul (CIU).în dreptul plexului solar. Biocâmpurile diferă ca formă de la regn la regn. AJNA (indigo) .în spatele tiroidei. Biocâmpurile sunt formaţiuni i. poziţionată orizontal. diferă şi de la individ la individ. pornind de la limita exterioară a sistemului viu spre înafară. Ele au consistenţă energetică şi informaţională diferită. dar însoţesc structura fizică a sistemelor vii. Generează şi guvernează Câmpul de Emisie (CE). Biocâmpuri Biocâmpurile fizice (BCF) nu au consistenţă fizică. 32 . ANAHATA (verde) .e. ai sistemelor vii. MANIPURA (galbenă) . Generează şi guvernează Câmpul de Recepţie (CR). se poate influenţa activitatea chakrelor prin intermediul a diferite culori. iar ca mărime şi densitate i. SWADISTANA (oranj) . VISHUDA (albastră) .în creştet.e. SHAHASRARA (violetă) . Acesta formează aura. generate şi coordonate de centrii i.MULADHARA (roşie) .

Când nivelul i.e. în cele mai multe situaţii se instalează decesul.e. Mărimea lui momentană are legătură cu durata vieţii. al unui sistem viu ajunge la 60% din normalul biologic al acestuia. Cele 7 biocâmpuri fizice sunt: 1. 33 .trunchi de copac văzut în secţiune Mărimea unui biocâmp se măsoară de la limita exterioară a sistemului viu până la limita biocâmpului respectiv. Când nivelul i. starea de sănătate a sistemului respectiv este grav depreciată. Câmpul Vital (CV) este de culoare roşie şi răspunde de viaţa sistemului viu. ajunge la 30%.

Este aşa-numita "intuiţie". dezvoltat şi armonizat. Formează imaginea fantomă a unui segment care eventual lipseşte. Orice gând sau faptă se transmite prin intermediul CIT planetei. E primul biocâmp care percepe semnalele i. 7. 3. activitatea lor preponderentă referindu-se la aceasta. Constituie o parte din ceea ce este necesar pentru manifestarea fenomenului telepatic. iar CR şi CIU sunt în legătură cu activitatea SN. Persoanele cu CIT foarte dezvoltat simt foarte adesea fenomenele telurice (seisme. ajută la creşterea capacităţii de percepţie extrasenzorială.e. 5. Câmpul de Recepţie (CR) răspunde de influenţa mediului asupra sistemului viu. 6.. 34 . CE şi CR sunt în legătură cu SB. Câmpul de Protecţie (CP) sesizează tot ce intră în spaţiul propriu al fiinţei respective. conţine programe de refacere a structurii fizice. alunecări de teren) înainte ca ele să se producă. automatismele de apărare (inclusiv decizia conştientă) se fac cu întârziere. Cei cu CP slab sunt expuşi la accidente. 4. Dacă CP este mic. Câmpul de Contact Informaţional cu Universul (CIU) asigură integrarea sistemului viu în versul din care face parte şi deasemeni asigură legătura sistemului viu cu Divinitatea. de asemenea determină măsuri de revenire la calităţile iniţiale în caz de boală. Câmpul de Emisie (CE) răspunde de influenţa sistemului viu asupra mediului. iar pe de altă parte informaţia este transmisă prin intermediul canalelor energetice planetare direct în Banca de Date. Câmpul de Supraveghere şi Control (CSC) asigură integralitatea sistemului viu. Aceste prime 4 biocâmpuri sunt în legătură directă cu SF. "anunţă" subconştientul. care la rândul lui generează semnale specifice ce vor fi decodificate de conştient în mod reactiv sau analitic.2. care pe de-o parte înmagazinează vibraţia caracteristică faptei respective în propria sa memorie. dintre care unul este în Vârful Omu. Câmpul de Contact Informaţional Teluric (CIT) asigură legătura sistemului viu cu planeta pe care acesta locuieşte. Sunt 7 canale energetice care fac legătura între Terra şi Banca de Date. Acest biocâmp.

După moarte. 35 . CE şi CIU. elementul determinant fiind activitatea internă a sistemului viu. ele variind ca dimensiune în funcţie de mai mulţi factori. Proporţia biocâmpurilor aceluiaşi sistem viu tinde să se refacă. Variabilitatea biocâmpurilor Biocâmpurile unui sistem viu se află într-o proporţie unică pentru fiecare sistem viu în parte. Biocâmpurile prezintă variabilitate evidentă în anumite condiţii. de bucurie. chiar dacă variabilitatea este accidentală şi cu atât mai mult atunci când variabilitatea se face în cadrul unui proces de durată. dispar CV. Când se întâlnesc 2 sisteme vii. poate apărea unul din următoarele 2 cazuri: a) Dacă A este mai slab şi B este mai agresiv: A B => A B Sistemele vii care sunt conştiente de slăbiciunea lor trebuie să-şi întărească în special CP şi trebuie să-şi înfrângă teama şi sila. este o zonă de interfaţă. Rămân active CIT.Dincolo de aceste 7 biocâmpuri există un câmp perturbator care nu este de aceeaşi natură cu biocâmpurile şi nici cu mediul. CSC. b) Dacă A şi B sunt atraşi reciproc: A B => A B Rezultă o senzaţie de bine. CP şi CR.

moment/acelaşi Bcval. R2 şi R3. R1 = ∀Bc1-7/Φsistem R2 compară oricare dintre biocâmpurile de la 1 la 6 cu biocâmpul 7. Biocâmpurile animalelor Măsurând (din profil) biocâmpul unui câine din ANAHATA. obţinem o mărime x.max. anotimp. Biocâmpurile aceluiaşi sistem viu nu pot creşte sau descreşte decât până la limita cu biocâmpul învecinat. sub influenţa astrelor şi a altor sisteme vii. Biocâmpurile variază în primul rând din cauza activităţilor în care sistemul viu se implică şi a activităţilor lui interne. cu ajutorul cărora putem interpreta starea momentană a sistemului viu. R2 = ∀Bc1-6/Bc7 R3 = ∀Bc1-7val. R1 compară oricare dintre biocâmpuri cu diametrul sistemului respectiv. boală. vârstă.Proporţia unică a biocâmpurilor pentru fiecare sistem viu în parte este reglată de nişte rapoarte R1. Arată starea sistemului viu în funcţie de gradul de spiritualitate. Aceste rapoarte dau caracterul de unicitate al sistemelor vii. x/5 x/3 x/2 x 36 . oboseală. Mai variază în funcţie de zi şi noapte.

R1CIUcâine = 150cm/20cm = 7. Biocâmpurile palmelor 37 .5 R'1CIUom = 150cm/30cm = 5 R'1CIUcâine = 180cm/20cm = 9 Animalele şi-au dezvoltat de-a lungul evoluţiei speciilor anumite biocâmpuri strict legate de modul lor de hrănire. Exemplu de modificare a biocâmpurilor în urma interacţiunii om . obţinem mărimea x/2.x/8 x/8 Măsurând din faţă. iar animalele care constituiau prada şi-au dezvoltat CR şi CP. Prădătorii şi-au dezvoltat CE.câine agresiv: R1CIUom = 300cm/30cm = 10 diametrul de 30cm al omului = (40cm între umeri + 20cm faţăspate)/2 După atac.

De obicei. iar la femei de cca. S-a constatat că mâna mai întrebuinţată are biocâmpurile şi cilindrii mai dezvoltaţi. biocâmpurile posterioare pot fi mai puternice. Pentru o terapie eficientă este suficient un biocâmp al palmelor de cca. S-a constatat că pe parcursul a 24 de ore biocâmpurile palmelor ating un punct de maxim în jurul orei 24 (0 din a doua zi) şi un punct de minim la ora 9. Mai există şi alte variabilităţi mai mici în timpul zilei. Un om normal poate avea biocâmpurile palmelor de 30-150 cm. 1 m. 30%. în timp ce persoanele cu preocupări de spiritualitate şi cu practică bioenergetică au în mod firesc câmpurile palmelor de 2-5 m şi la nevoie se pot extinde la infinit. Mult mai importantă este concentrarea. Graficul evoluţiei circadiene (pe parcursul a 24 de ore) a biocâmpurilor palmelor biocâmpuri palme max min 38 . cam 30% din timp. biocâmpurile aferente podului palmei sunt mai mari decât biocâmpurile posterioare (ale dosului palmei).cilindrii energetici S-a constatat că biocâmpurile palmelor sunt foarte variabile de la zi la noapte şi variază mai mult la barbaţi decât la femei. 55%. În podul palmei se află cilindrii energetici. La bărbaţi diferenţa dintre maxim şi minim este de cca. Totuşi.

câmpurile care se nasc în jurul punctului Lao Gong din podul palmei (unde "ne frige") au rolul de a ne integra prin palmele noastre în acest univers. Variaţiile mici apar atunci când câmpurile posterioare devin mai puternice decât cele din podul palmei.. niciodată capacitatea maximă a biocâmpurilor palmelor neputând fi depăşită. numai că . Un eventual surplus este fie consumat imediat. Somnul cel mai odihnitor este cel dintre 22-02. adică în zona unde percepţia senzorială este mai mare. adică ne ajută la captarea informaţiilor şi energiilor necesare vieţii din oceanul informaţional. Aceste câmpuri au rol de rădăcini i. Pe de altă parte.e. Profil: x/7 x x/4 39 . oamenii au acelaşi număr de biocâmpuri. De la ora 9 la ora 24 se absorb energii din Univers. Din palme. Biocâmpurile umane Ca şi celelalte sisteme vii. fie pierdut. care o activează specific şi o distribuie în mod necesar de-a lungul canalelor energetice în intreg sistemul viu.24 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 0 Sunt 7 "vârfuleţe" la bărbaţi şi 9 la femei. energia se distribuie către emisferele cerebrale.distribuirea acestora s-a orientat mai mult către partea din faţă.din cauza evoluţiei raţionale .

cei cu activităţi intelectuale şi artistice au CE şi CR mai dezvoltate. iar cele cu spiritualitate activă au CR şi CIU mai mari. Important: Limita maximă a superiorităţii umane este aceea de a genera informaţii în algoritmi fără suport energetic. se poate comunica cu acea persoană sau se pot obţine informaţii din Banca de Date generate de acea persoană.e. CIU vibreaza specific şi transmite vibraţia gândului respectiv în Banca de Date.x\10 . Orice sistem viu are un cod inforenergetic unic şi în orice gând se emit vibraţii specifice pe care CIT le preia prin rezonanţă şi le transmite planetei. Aceasta reflectă potenţialul de a gândi. De deasupra: x x/3 x/3 x/4 Oamenii cu activităţi manuale şi fizice vor avea dezvoltate în special primele 4 biocâmpuri. Cunoscând codul i. unic nu este cunoscut în întregime decât de Dumnezeu şi de anumite existenţe care îl află ocazional şi temporar.e.x\12 Biocâmpurile au formă aproximativ ovoidală. Pe de altă parte. al unei persoane. 40 . Codul i. Îngerul Morţii). acest lucru fiind necesar pentru îndeplinirea anumitor misiuni (ex.

Starea de Sănătate şi Starea de Vitalitate (SS şi SV) Fiecare structură a unui sistem viu are 2 parametri de care depinde însăşi existenţa structurii respective: SS şi SV. SB moare. Când SF nu mai este compatibilă cu procesele fundamentale ale vieţii. persoanele care nu pot muri până nu văd pe cineva). de ordin afectiv (ex. în cantitatea şi de calitatea necesară pentru ca sistemul viu care o conţine să traducă perfect algoritmii specifici vieţii". Aici sunt cele 31 de grame care "dispar". fapt ce determină influenţe majore în viaţa sistemului viu. Ex: 100% SS a SB arată că "în fiecare por al SF există SB. percepţie care nu se face prin mijloace convenţionale. Prin stare existenţială înţelegem existenţa în sine a structurii şi nivelul ei de funcţionalitate. înseamnă că sufletul animă în proporţie de 100% o materie care a devenit vie prin chiar acest fapt. SS a SN de 100% înseamnă existenţa de 100% a acestei structuri într-o SF.e. Ambii parametri se exprimă în procente cu valori cuprinse între 0 .Codul i. Starea de Vitalitate 41 .100. personal poate fi cunoscut în măsură mai mare sau mai mică de anumite personalităţi spirituale. Integralitatea structurii Oricare dintre structurile unui sistem viu poate avea nivele de integralitate mai mari sau mai mici. Starea de Sănătate a unei structuri întregi şi care funcţionează perfect se etalonează la valoarea de 100%. SB ia naştere în momentul concepţiei şi se neantizează în momentul decesului. dezintegrându-se pur şi simplu. evoluate. care au un rol important în evoluţia altor sisteme vii. SN < 100% => probleme majore. Definiţie: Starea de Sănătate este starea perceptibilă existenţială a unei structuri.

3. 2.2 m Reguli de apreciere privind SS şi SV ale structurilor sistemelor vii 1. Dacă scade SV va scădea şi SS. A fost împins de la spate. T între F şi B. prin apropierea valorică de mărimea găsită pe una dintre structuri. proporţional cu preocupările şi eforturile noastre. nu are dorinţa evidentă de evoluţie. cu preocupări fizice şi dependentă de ele. Dacă avem S = 97. De regulă. SN îşi termină de implementat toate programele pe la 7 ani. Fie că este vorba de SS sau SV. a) b) c) Pentru ca un sistem viu să fie armonios. De regulă. mai aproape de B. Pentru susţinerea unui efort specific unei anumite structuri.5 . Este un moment greu (se poate regresa). SV de 100% a unei structuri înseamnă existenţa energiilor şi informaţiilor necesare pentru funcţionarea perfectă a structurii respective. sunt necesari algoritmi care acţionează cu energii specifice structurii respective. Spiritualitatea scăzută afectează SV. A început deja o activitate intelectuală legată de propria sa evoluţie. B şi F trebuie să fie între 3 4%. Vectorul total migrează dinspre SF spre SN de-a lungul vieţii. Şi-a început evoluţia şi îşi va pune problema evoluţiei sale în mod raţional. T între B şi N. Totalul (T) caracterizează personalitatea vie. CV normal = 1. Trebuie educat. N = 100 şi T = 98. mai aproape de F. trebuie să respecte câteva condiţii. Personalitate aflată la începutul evoluţiei. cea mai importantă fiind respectarea ierarhiei structurilor.Definiţie: Starea de Vitalitate înseamnă totalitatea energiilor şi informaţiilor necesare în mecanismele de funcţionare ale unei structuri. B = 100. mai aproape de B. trebuie ca valoarea N > B > F. Persoana respectivă a scăpat de dominanta fizică datorită unui sistem de valori şi a unei conduite pe care şi le impune raţional. 42 . interpretarea mărimii T în raport cu valorile de pe structuri ţine cont de mai multe situaţii: T între F şi B. Valoarea optimă dintre N. atunci sistemul e primitiv.

cu câteva preocupări de bază îndreptate spre un primitivism manifest. SV pe o structură trebuie să fie mai mare decât SS pe aceeaşi structură. Următoarele trei sunt situaţii de excepţie: T identic cu N. Personalitate spirituală superioară (fiinţa trăieşte numai după glasul sufletului său). 3 şi 5 se păstrează pentru toţi parametrii ce pot fi măsuraţi. Diferenţa optimă dintre SS şi SV pe aceeaşi structură este de regulă 3 . • Regulile 1. La orice sistem viu armonios. Situaţie gravă. T între B şi N. Acest tip de persoană face totul în urma unei analize. Dacă acest aspect e predominant pe SB pot apărea probleme de sinapse la creier. mai aproape de N. un tip de suferinţă cauzat de obicei de şocuri emoţionale. T identic cu B. Tabel de măsurători F B N T1 T2 T3 43 . SV > SS pe aceeaşi structură. Pericol de involuţie pe structura respectivă. III IV • NU se iau decizii importante între gradele III şi IV! d) e) f) g) 4. Stare de dezenergizare sufletească.ceea ce am câştigat Gr. 5. Repere în măsurători Când N < B. "Raţiune în acţiune". Algoritmii structurilor superioare se manifestă firesc. Când SV < SS. T identic cu F.4%.

care începe să reuşească să-şi stăpânească pornirile fizice cu ajutorul raţiunii. care se îndreaptă către obiectul concentrării noastre. aceeaşi persoană a evoluat. şcoala. 3 Deja există o formare spirituală. SS SV F 86 90 B 88 91 N 93 97 T 90 93 Diferenţa mică între F şi B denotă că subiectul este fie obosit. Reprezintă parazitare inforenergetică. iau naştere mult mai usor şi sunt mult mai perceptibile între persoanele care prezintă compatibilităţi inforenergetice evidente. 2 După un timp. e o persoană cu preocupare intelectuală pentru propria evoluţie. 1 Persoană cu activităţi fizice susţinute. ceea ce denotă preocupări în domeniul spiritual sau artistic. (Practică) SS = cum percepe operatorul radiestezist persoana din faţa sa ca viabilitate 44 . Stringurile. biocâmpurile noastre fac o extensie numită string inforenergetic. fie nu face faţă unei activităţi raţionale. ştim că sistemul viu este afectat negativ de un alt sistem viu din anturajul intim (casă. în cadrul aceluiaşi parametru. în special cele pozitive. Situaţii excepţionale 1) T mai mic decât oricare din valorile găsite pe structuri. Stringul i. Ex. care se află în curs de evoluţie. conţine inforenergii caracteristice vibraţiei tipului de concentrare pe care l-am făcut.SS SV 83 86 85 89 88 93 84 88 85 90 87 91 Ex. 2) T mai mare decât oricare din valorile găsite pe structuri. şi mai ales cand este vorba de SV-uri. în cadrul aceluiaşi parametru.e. Sistemul viu este susţinut cu sau fără intenţie de un alt sistem viu din anturajul intim. servici etc. Când ne concentrăm afectiv-raţional asupra unui subiect. punându-ne în contact inforenergetic cu acesta. În aceste cazuri.). TSV de 88 trage în sus. Ex.

În cadrul practicii de gradul II vom face următoarele: . sentimentale.delimitare de biocâmpuri de fructe. Între 60-80 => probleme mari de sănătate. o stare de debusolare. legume .etalonare parametri .contur de ABEP . SVurile sunt mai scăzute.SV = cum percepe operatorul radiestezist energia persoanei din faţa lui Este combustibilul ce alimentează sănătatea. biosicul are doua părţi: interfaţa (traductor al energiilor. Seara.biocâmpuri umane Veronic a SS SV F 84 85 B 88 89 N 92 90 T 89 90 La oameni. informatiilor şi algoritmilor ce trec de la noesic către fizic) şi raţiunea. Dacă SV < SS pe N => probleme afective. lovituri primite din jur. Carina SS SV Dumitru SS SV Georgian a SS SV F 82 83 F 81 84 F 86 83 B 85 86 B 83 87 B 89 88 N 87 92 N 87 92 N 92 94 T 88 89 T 84 88 T 90 92 Temă pentru practică: de interpretat aceşti parametri. Anomalii bioenergetice în limite fireşti şi patogene Definiţie: Anomaliile bioenergetice sunt întreruperi ale circuitelor energetice dintr-un sistem viu. cauzate fie de 45 .

În cadrul punctului 1). rinichi. ficat (cu bilă). migrene. Definiţie: Considerăm o anomalie bioenergetică în limite fireşti acea anomalie pe care activitatea centrilor inforenergetici (chakrele) ai sistemului viu afectat are posibilitatea s-o redreseze fără intervenţie din exterior întrun interval de cca. Definiţie: În momentul când activitatea propriilor chakre nu mai poate redresa anomaliile ce erau în limite fireşti. organe genitale.către factori agresori externi. Condiţiile de redresare ale anomaliilor bioenergetice în limite fireşti: 1) Aceste anomalii NU trebuie să fie prelungite. ABEP-ul necesita pentru redresare intervenţie din exterior. 24 de ore. stomac. Anomaliile bioenergetice sunt de 2 feluri: 1) Cele care apar temporar. 2) Se pot redresa când ele NU se repetă înaintea redresării. în urma unei solicitări ocazionale (indigestii uşoare. febre musculare. splină şi rect. ce necesită intervenţie din exterior pentru restabilirea circulaţiei optime a energiilor şi pe care le considerăm a fi anomalii bioenergetice patogene (ABEP). deoarece fiind o afectare mai gravă ajunge ca în timp (2-7 ani) să producă modificări în structura fizică. generând ceea ce numim în mod curent "îmbolnăvire". fie de blocajul altor zone sau organe. sau activităţilor complementare defavorabile. spunem că se instalează ABEP (anomalie bioenergetică patogenă). 2) Cele care depăşesc un stadiu temporar. Observăm că 5 din 7 fac parte din aparatul digestiv. stări de oboseală acută etc. există 7 organe care prezintă cel mai frecvent semnul unor abuzuri şi la care se manifestă anomaliile bioenergetice în limite fireşti: inimă. 3) NU sunt menţinute la un nivel ridicat datorită activităţilor pe care le provoacă. blocaj ce s-a produs anterior.) şi pe care le considerăm a fi anomalii bioenergetice în limite fireşti. Cauza este ce şi cum mâncăm. 46 .

vom căuta şi reprezentarea acestuia la nivelul craniului. ficatul (în special lobul dinspre spate). la fel ca orice contur al unei surse de semnal i. splina. articulaţiile (în special cele coxo-femurale. uterul + un ovar (sau prostata la bărbaţi). ganglionii subaxilari. colonul (ramura dreaptă. De câte ori vom căuta un ABEP. ce are valori cuprinse între 0 şi 100. adică şoldurile). vezica biliară. cu ansa. pancreasul. pe codificarea Ansa mea indică conturul primului ABEP întâlnit în cale. loc în care ABEP-ul respectiv prezintă valoarea cea mai mare în cazul unei măsurători radiestezice.Ierarhia organelor ce prezinta ABEP (dupa frecvenţă): inima. reprezentare care de obicei are forma unui con de mici dimensiuni. plămânii. rectul. 73 65 40 73 65 30 45 40 45 30 reprezentare ABEP punct de maxim vârf ABEP Conturul unui ABEP se determină cu ansa. colonul (ramura stângă. Orice ABEP are un punct de maxim. Acea valoare se regăseşte şi în "vârful ABEP-ului". coloana vertebrală (mai ales zona sacrala şi cea lombară). rinichii (de obicei unul şi mai tarziu şi al doilea). Scala valorică a anomaliilor bioenergetice şi scala ABEP-urilor 47 .e. ABEP-urile se măsoară pe o scală valorică a ABEP-urilor. Orice ABEP are o reprezentare la nivelul cortexului. tiroida. colonul transversal. cea descendentă). Noi îl căutăm pe craniu. cea ascendentă). ABEP-urile se biodetectează ca orice sursă de semnal şi pentru trasarea conturului uneia din secţiuni se merge paralel cu ansa de-a lungul corpului.

iar 100 înseamnă afectare maximă. Se redresează cu medicină tradiţională sau medicaţie uşoară. necrozare. 100 grave 90 structurale 80 70 60 50 40 tradiţională 30 20 10 ANOMALII BIOENERGETICE ÎN LIMITE FIREŞTI 100 90 mari 80 mijlocii 70 60 mici 50 mari mijlocii 40 30 mici mari 20 mijlocii 10 0 mici ABEP deosebit de Modificări ABEP Disfuncţii ABEP uşoare Medicină 0 Anomalii bioenergetice în general Pe scara mică: Între 0 . 48 . De aici "ne simţim bolnavi". extirpare sau amputare a unui organ sau a unei zone. distrugere.60: se manifestă disfuncţiile. unde 0 înseamnă stare de sănătate perfectă.90: modificări structurale.30: ABEP-uri uşoare.Definiţie: Scala valorică a anomaliilor bioenergetice este o scală centezimală. Între 60 . Între 30 .

legând urechile . refacerea biosică şi fizică este imposibilă.în 2 puncte deasupra sprâncenelor (dacă apăsăm acolo când ne doare capul. să spele etc. Pentru redresarea unui ABEP. acţiuni etc. Constituie cea mai mare parte din ABEP-urile cu care ne întâlnim. este obligatoriu ca în primul rând să se redreseze starea patogena noesică (refacerea programelor afectate). Pot veni rude care să gătească.. simţim o uşurare) Vom găsi întotdeauna valori mai mari la cap decât în zonele afectate.Între 90 . Semnificaţie: EBF este suportul energetic minim necesar pentru implementarea algoritmului de maximă eficienţă benefică pentru una dintre categoriile de mai sus. fenomen. Suprasolicitarile afective şi şocurile emoţionale (ex.). Fără acest pas. se vor organiza tabere în staţiuni aflate în vecinătatea unor locuri "interesante" dpdv i. ceea ce se reflectă în măsurătorile de SV pe întreg sistemul viu.100: ABEP-uri deosebit de grave. dacă sperii pe cineva) pot scade SV pe anumite organe (inimă. proceduri.e. Există nişte zone pe cap foarte bogate în informaţie referitoare la ABEP-urile existente (şi la cele la care sistemul viu este predispus): . din ţară (ex. Peştera. EBF algoritm 49 . a unei structuri. Definiţie: EBF constituie parametrul de bază în aprecierea calităţii unui sistem viu. Energii Benefice Fundamentale (EBF) După gradul III şi în perioada când se fac gradele V . Ceahlău etc. Omu.VI. pe scurt a oricăror categorii existenţiale.la baza occipitalului. creier) până la valori foarte mici. metode. În tabere nu se consumă carne.

Manifestarea EBF este direct proporţională cu Credinţa în Dumnezeu (CD). EBF de 100 înseamnă lipsa completă a oricărei nocivităţi din SN sau din alte structuri ale unui sistem viu. tehnică etc. al Luminii lui Dumnezeu. EBFurile sistemelor vii prezintă o variabilitate lentă sau foarte lentă. dintr-un anumit fenomen. Nocivitatea reprezintă pierdere de energii şi informatii.. 100 reprezintă limita maximă a beneficităţii umane. Avem de exemplu: CDpotenţial = 98 CDconştientizat = 85 100 CDaplicat = 78 CDmanifest = 40 EBFpotenţial = 100 EBFconştientizat = EBFpotenţial X CDconştientizat / EBFaplicat = EBFpotenţial X CDaplicat / 100 EBFmanifest = EBFpotenţial X CDmanifest / 100 EBFmanifest = 100 X 40 / 100 = 40% 50 . dezagregare de algoritmi.Algoritmul din EBF-uri prezintă 2 caracteristici: 1) Cea a beneficităţii obiective 2) Cea a aspectului benefic subiectiv ___________________________________ 1) 2) Beneficitatea obiectivă reprezinta binele care se manifestă în orice situaţie. Concluzie: Nici un om nu poate să aibă sau să facă fapte cu EBF mai mare de 100. EBF-ul maxim este maxim din Univers. stări. EBF se măsoară la sistemele vii pe structuri şi pe total. pe nici o structură. Etalonul pentru determinarea EBF pe scala valorică unică este 100 (maxim). Pe spatele oricărui bob de grâu e chipul lui Iisus. fenomene etc. care pentru anumiţi oameni sunt bune şi pentru alţii nu sunt bune. este cel al Iubirii. pentru orice persoană (indiferent dacă ne convine sau nu) Beneficitatea subiectivă se referă la acei algoritmi ce implică anumite acţiuni.

a făcut eforturi în acest sens. 51 . fenomenele etc. orice are EBF < 81 ne este interzis. Ex. acest ∆EB. E o personalitate elevată. considerăm benefice persoanele. Diferenţa dintre măsurătoarea momentană şi etalon este formată din anti-categoria categoriei măsurate. Prin repetiţie. 3 Identic cu ex. Această stare se obţine în timp. EBF . de regulă la maturitate. Ex.EBF nu trebuie confundat cu energia benefică a locului în care se desfaşoară o acţiune. Din punctul nostru de vedere (şi al angajamentului deontologic). produc ABEP-uri şi dezechilibrare psihică. evenimentele. sau cu energia benefică conjuncturală. 2. E tipul de om la care sufletul nu-şi suportă propriul trup. cu preocupări raţionale pentru a se controla. EBF F 64 64 64 64 B 93 93 89 93 N 100 100 98 100 T 78 93 87 98 Ex 1 2 3 4 Ex.EB = ∆EB ∆EB are semnificaţia a ceea ce câştigăm sau pierdem în măsurătoare momentană din cauza mediului sau a unei situaţii. 1 Manifestarea agresivă (sau chiar violentă) sunt prezente. Existenţele cu sau fără SF ce au valori EBF pe SN mai mici de 81 sunt considerate Entităţi Noesice Malefice (ENM). fie că este pozitiv sau negativ. 4 E o personalitate spirituală elevată. cu efort şi preocupare intelectuală în această direcţie. E tipul la care bunătatea e caracterizată de acte raţionale de binefacere. poate în timp să devină măcar în parte propriu sistemului viu pe care l-a influenţat şi pe care-l influenţează încă. 2 Identitate T cu B. cu valori ale EBF între 81 şi 100. Pe scala valorică. Acestea au algoritmi anti-bios. Ex.

Luni. Este specializat pe răutate de tip raţional şi studiază cum să facă răul. 10 O răutate monstruoasă. care este "mai bun raţional decât din suflet". 7 Are probleme de tip paranoic. T =B apare în situaţia celor care vor să facă rău. Ex. Este tipul de critic. chiar dacă-i integrat în mediu. exact cu diferenţa de la cât ar trebui să fie EBF pe B la cât este de fapt (9 . Ex. Ex. Ex.30 în sala de curs. Situaţii ciudate EBF F 88 88 94 86 54 53 B 82 82 90 92 63 24 N 94 78 32 89 58 36 T 91 82 81 90 59 31 Ex 5 6 7 8 9 10 Ex. de teamă de a nu li se descoperi răutatea. nu intră în rezonanţă cu aspectele subtile ale vieţii. dar are toate şansele să-şi ridice în timp şi calitatea propriului suflet. e personalitate de tip demonic şi. E un caz de inversare a ierarhizării. El poate deforma realitatea din cauza severităţii. 5 Valoarea pe B de 82 (nu respectă ierarhizarea structurilor) are semnificaţia unei severităţi deosebite. în această inversare dându-se valori mai mari structurilor inferioare. în a doua zi de Paşti. 28 aprilie. 6 Are suflet rău. prin inducere de algoritmi benefici. Ex. În mod cert suferă de o boală psihică.10%).Cei cu EBF coborât sunt împotriva cunoaşterii spirituale de tip christic şi. este absolut distructiv în societate. 8 E un om bun. Îşi asumă răutatea cu ajutorul raţiunii (T = B). 9 Om foarte rău. 52 . ceva mai prudent în comiterea faptelor sale. Fiecare aduce de mâncare ce poate. ne întâlnim pe la ora 12.

dar la care T este mai mare decât oricare valoare pe structuri. Ex. Atunci când T este mai mic decât oricare valoare găsită pe structuri. Ex. caz în care se recomandă separarea.GRADUL III - 53 . 12 Aportul de iubire din exterior îl poate face pe individ să se corecteze cât de cât. . 11 Om foarte bun. 13 Cea mai dramatică situaţie.EBF F 88 73 88 B 92 76 92 N 95 80 95 T 97 84 86 Ex 11 12 13 Ex. faptul semnifică o puternică acţiune negativă din exterior. Apare la oamenii ce locuiesc cu persoane care îi iubesc mult şi care sunt bune. Asta înseamnă că este susţinut din exterior.

Ora optimă 11-19 0-24 12-14 12-14 12-14 12-14 9-13 9-13 Obs. alimentului. pe scurt a alternativei cu EBF-ul cel mai ridicat (în cazul în care posibilităţile sunt mai multe) Optimizări alimentare Pentru optimizarea alimentelor. drumului etc. D.O. soluţiei. 10 gr. preferinţele pacientului respectiv etc. iar în a 5-a se trec observaţiile despre modul de preparare. 200 gr. În prima rubrică se trece numele alimentului. procedurii. medicamentului. algoritmului “Ce EBF are consumul acestui aliment de către această persoană aflată în această stare”. În a 4-a rubrică se trece ora optimă în care se poate consuma alimentul respectiv. 100 gr. 54 . 200 gr. se face un tabel ca cel de mai jos.H. O Acc. în a 3-a se determină cantitatea din alimentul respectiv pe care subiectul o poate consuma fără să îi facă rău. Aliment Pâine Sare Porc Vită Pasăre Peşte Zahăr Ulei Mere Portocal e Cafea Ţigări Alcool EBF/cons. Toate măsurătorile se fac cf.Parametri personali măsuraţi înainte de curs: I. 350 gr.optim ă/zi 125 gr. 85 50 11 86 Optimizări Definiţie: Optimizarea înseamnă găsirea sistemului. terapiei.nor mal 63 54 10 15 36 62 -5 -2 91 87 -20 -30 -56 Cantit. în a 2-a se trece EBF-ul acţiunii de a consuma alimentul respectiv în cantităţi obişnuite/normale. 3 gr. 5 gr..

Se face o listă de favorabilităţi, funcţie de care se alcătuiesc meniuri. Se mai face şi o listă cu alimente interzise (cele cu EBF la consum < 0 şi care sunt toxice, malefice şi dăunătoare persoanei respective). Pentru alimentele care la consum prezintă EBF-uri foarte mici (ex. carnea), facem următoarea investigaţie: ne punem problema dacă la un anume interval pacientul poate consuma din alimentul respectiv fără să-i facă rău şi cât de mare trebuie să fie acest interval. Se stabileşte apoi greutatea pe care poate să o aibă alimentul în discuţie în momentul consumului. Ex: poate mânca o friptură de vită de 30 gr. la 2 săptămâni. Caracteristicile optimizării sunt absolut personale. Diferă de la individ la individ şi pentru acelaşi individ diferă de la perioadă la perioadă. Proporţional cu ameliorarea carenţelor i.e., la fiecare 10 procente se schimbă optimizarea. Optimizarea medicamentelor Este un tip de optimizare important şi des folosit în Inforenergetică. Tipurile şi cantităţile de medicamente se pot optimiza, mai ales dacă sunt energizate cu algoritmi de amplificare a caracteristicilor curative şi de diminuare a efectelor secundare nedorite. Nu se modifica dozele de antibiotic! Se pot energiza în schimb citostaticele. În cazul unor dileme, se poate alege soluţia optimă: • staţiunea turistică care să convină întregii familii • combinarea terapiilor • temperatura de îmbăiere a copiilor sau a suferinzilor • orele pentru intervenţii chirurgicale sau stomatologice • perioada din zi optimă pentru muncă Se recomandă ca optimizările să fie făcute de mai mulţi inforenergeticieni simultan, apoi să se compare rezultatele şi să se discute. Optimizarea profesiei Este foarte utilă. Pentru alegerea unei profesii, se poartă o discuţie cu solicitantul, în urma căreia se alcătuieşte o listă de meserii faţă de care acesta manifestă interes, plus ceea ce ne
55

vine şi nouă în minte în timpul discuţiei. După ce se alcătuieşte această listă, se măsoară: 1) EBF-ul implicării persoanei respective în meseria respectivă 2) EBF-ul influenţei pe care meseria o va avea asupra solicitantului 3) Se face media şi se întocmeşte o listă de favorabilităţi. În situaţia în care solicitantul are în grijă o persoană cu handicap, se face un rând suplimentar de măsurători similare, în care este inclus EBF-ul implicării persoanei cu handicap în desfăşurarea activităţii profesionale a solicitantului (ex. “Îi permite sora handicapată să-şi facă munca aşa cum trebuie?”), precum şi EBF-ul influenţei meseriei respective asupra persoanei cu handicap (“Din cauza activităţii profesionale îşi neglijează sora care se află în cărucior?”). Se face o medie din toate aceste valori şi apoi o listă de favorabilităţi. Telepatie Definiţie: Telepatia este fenomenul exotic în cadrul căruia 2 sau mai mulţi subiecţi fac schimb de informaţii, altfel decât prin mijloacele convenţionale (scris, vorbit etc). Pentru realizarea fenomenului telepatic, este necesar un emiţător (E) şi un receptor (R). Deşi de obicei E devine R iar R devine E, acest fapt nu este obligatoriu şi spunem că avem de a face cu o telepatie unipolară sau bipolară. Telepatia se clasifică şi în funcţie de distanţa dintre “E” şi “R”. Avem: - telepatie la vedere (există contact vizual) - telepatie la distanţă. Aceasta poate fi: • telepatie la distanţă mică (sub 2 km) • telepatie la distanţă mare (sub 1000 km) • telepatie la distanţă foarte mare (peste 1000 km, adică practic oriunde) În timpul manifestării fenomenului telepatic, atât “E” cât şi “R” trebuie să prezinte SS şi SV măcar pe B, N şi T de peste 90%. Biocâmpurile de Emisie şi Recepţie trebuie antrenate pentru selectarea şi decodificarea corectă a informaţiilor vehiculate. În timpul fenomenului telepatic, Biocâmpul de Emisie al emiţătorului “E” formează un string inforenergetic, cu ajutorul

56

căruia acesta direcţionează informaţiile către receptorul “R”, care le preia cu ajutorul Biocâmpului său de Recepţie. Metodă de antrenament telepatic A E 22.00 22.00 22.10 22.10 22.20 22.20 22.30 22.30 Apoi se progresează la litere, cuvinte etc. Compatibilităţi Definiţie: Compatibilitatea este capacitatea/calitatea unui sistem viu de a influenţa pozitiv, energetic şi informaţional un alt sistem viu. În raport cu variabilitatea determinată de aportul energetic şi informaţional al unui sistem viu asupra altuia, compatibilitatea poate fi favorabilă sau de-a dreptul benefică. Când influenţa i.e. a unui sistem viu asupra altuia e nefavorabilă, spunem că între cele două sisteme vii se manifestă incompatibilitatea. Când variabilităţile cauzate de influenţa i.e. a unui sistem viu asupra altui sistem viu sunt egale cu zero, spunem că se manifestă indiferenţa. Compatibilitatea, incompatibilitatea şi indiferenţa sunt de natură biologică şi sunt proprii fiecărui sistem viu în parte. R E B R

57

sunt mai apropiaţi valoric. Aceşti parametri sunt: 1. favorizează creaţia. proprii sistemelor vii implicate. Un sistem viu compatibil altor sisteme vii le amplifică acestora parametrii i. CD 3. Studiem compatibilitatea lui A faţă de un grup de mai multe sisteme vii.e. şi invers (dacă nu-i compatibil.Benefică . animale etc). Specializările biosice şi noesice (ca urmare a activităţilor preponderent prestate) Compatibilitatea are ca efecte: ridicarea randamentului de muncă. Clasificare. Când se întamplă acest lucru. În aceste ultime 2 cazuri. X este compatibil lui Y  X îi face bine lui Y Maximul de compatibilitate biologică este reprezentat de sentimentul iubirii depline.e.e. numărul de întâlniri succesive anterioare vieţii prezente este mai mare.Compatibilitatea există şi se manifestă la nivelul tuturor regnurilor existente în Uni-Vers.Favorabilă După numărul de sisteme vii implicate. Ea se poate manifesta chiar şi între indivizi ce aparţin unor regnuri diferite (ex. Compatibilitatea nu poate fi decât foarte rar schimbată şi niciodată forţată sau violentată. Fermitatea pe calităţi 4. scade numărul accidentelor de muncă şi intensifică toate calităţile umane de tipul atenţie. mobilizare etc. compatibilitatea poate fi: a) Univocă A B b) Reciprocă A B (se măsoară pentru mariaje) c) Multivocă. cu atât parametrii lor i. 58 . după o perioadă de timp. EBF 2. de afinitatea maxim posibilă între sistemele vii implicate. Compatibilitatea reprezintă rezultanta interacţiunii a numeroase caracteristici exprimate prin diverşi parametri i. Cu cât compatibilitatea este mai mare între 2 sisteme vii. conflictele care au exprimat lipsa de compatibilitate vor izbucni şi mai violent. compatibilitatea sau incompatibilitatea unor oameni faţă de anumite plante. le scade parametrii). Compatibilitatea poate fi: .

Tabel pentru compatibilitate plurivocă: C 59 . Studiem cât de compatibil este fiecare. Nu există soluţie la acest tip de incompatibilitate Când compatibilitatea atinge 30%. vor să fie mereu în centrul atenţiei şi au manifestări exhibiţioniste (tip histrionicdemonstrativ). Persoanele cu caracteristici ce le fac predominant incompatibile au CR sărace. precum şi semnalele acestor biocâmpuri. Compatibilitatea se măsoară pe structuri şi pe total. avem de fapt de a face cu o incompatibilitate accentuată şi de acolo începe să se manifeste repulsia. 81 – 90 compatibilitate acceptabilă 91 – 99 prietenii. sex. după vârstă. nevoia cuiva în preajmă pe care sa-l paraziteze. se manifestă incompatibilitatea. argumentaţie de tip biosic • Incompatibilitatea pe N se manifestă prin lipsa de comunicare.B A C d) D Plurivocă (de echipă). Considerăm sistemele vii ca fiind compatibile pe scala valorică începând cu 81. A B D Incompatibilitatea este însoţită foarte adesea de un EBF scăzut pe B (încăpăţânat). lipsă de sensibilitate. • Incompatibilitatea pe F se manifestă cel mai pregnant între persoanele de sex opus în cadrul raporturilor sexuale • Incompatibilitatea pe B se manifestă în general prin certuri. compatibilitatea se poate ameliora cu maxim 5%. în funcţie de condiţiile sociale. fiecăruia. În mod firesc. agresivitate. iubiri etc 100 cupluri perfecte De la 81 în jos. astronomice etc. Compatibilitatea variză în timp. Incompatibilitatea micşorează biocâmpurile sistemelor vii din preajmă.

C EA EL EA EL EA EL F 98 96 82 96 82 84 B 71 81 71 81 71 81 N 54 38 54 53 54 73 T 88 90 85 84 85 71 Acesta era un cuplu de tineri frumoşi. mai ales sexual. iar ea va fi agresată mereu din cauza compatibilităţii lui reduse pe structura biosică. care se iubeau şi se înţelegeau foarte bine. Când căsnicia lor a început să scârţâie. el a încercat să-şi crească în mod artificial compatibilitatea faţă de ea pe N. 2 EA EL Ex. cu rezultate catastrofale. Când T > oricare valoare găsită pe structuri 60 . Deşi li s-a spus că toate astea nu sunt suficiente. totuşi s-au căsătorit. 1 F 26 92 26 92 B 91 67 70/60 67 N 94 92 85/70 85 T 82 90 73 76 EA EL Ex.C A A F B N T F B N T B C D B C D Exemple C Ex. 1 El se va simţi frustrat.

o rubrică ce conţine măsurători preliminarii (ce tipuri de agresiuni. Tehnici şi proceduri i. Rezultatele măsurătorilor se comunică numai personal. Fişa PSI Definiţie: Fişa PSI este un document ce se foloseşte în terapia inforenergetică. pe rând. Explicaţie: Un om bolnav are consumuri energetice mult mai mari decât unul sănătos.e. mai ales la cupluri. trebuie să existe compatibilitate pe toate cele 3 structuri. - - Fişa PSI conţine: o rubrică cu datele personale ale pacientului urmează un spaţiu pentru o scurtă declaraţie prin care pacientul îşi exprimă acordul şi solicită terapia i. au drept scop punerea sistemului viu suferind în stare de vindecare. caracterizată printr-o încărcătură energetică şi informaţională mult mai mare decat încărcătura caracteristică stării de sănătate obişnuită. Definiţie: Tehnicile i. soacră care se bagă etc) Din cauza caracterului intim al investigaţiei de compatibilitate. iar pe orizontală sunt datele lunii. Când T < oricare valoare găsită pe structuri  influenţă nefastă din exterior (adulter.e. măsurătorile şi discuţiile au loc separat. de la 1 la 31. la date diferite. un tabel mare.e. unde pe verticală sunt numele organelor şi zonelor corpului omenesc. ceva care continuă din inerţia unor amintiri.e. au dus la îmbolnăvire) o rubrică cu parametri măsuraţi după curăţarea i. Pentru ca un cuplu să fie viabil. servind drept document de bază în începerea tratamentului unui pacient. Starea de vindecare este o stare i. cu fiecare membru al cuplului în parte. pentru că organismul încearcă să 61 . spaţii malefice etc. ENM. În acest tabel se înregistrează valorile ABEP pe diferite organe.e.

nivelul i. ea trebuie să fie “atât de mare cât este necesar pentru ca. sistemul viu proaspăt echilibrat ar fi din nou în stare i. după un timp foarte scurt. foarte mari. al acestuia să nu cadă sub valoarea de 81 (minima admisă pentru un om sănătos)”. Dacă am pune sistemul viu suferind în stare de sănătate obişnuită.e. patogenă (stare de suferinţă). am constata că.e. normală. ale sistemelor vii stare de vindecare 100 90 normală 80 70 patogenă 60 50 gravă 40 preletală 30 decesul 20 stare stare patogenă stare stare de sănătate 62 .recupereze. starea de vindecare nu are o delimitare fixă. De aceea. indiferent de consumul sistemului viu bolnav. din cauza consumurilor i.e. Graficul stărilor i.e.

După scoaterea din criza aferentă stării de urgenţă. iar bătrânii au senzaţia că “zboară timpul”. se aplică oridecâteori este nevoie şi oricărui sistem viu aflat în suferinţă.10 0 90 10 100 10 20 30 20 30 40 50 60 70 80 Există o vârstă cronologică şi una biologică. În aceste situaţii.e. copiii au senzaţia că timpul trece foarte greu.e. _____________________________________ 1) Tehnicile de curăţare i. se permite aplicarea tehnicilor de redresare dacă.e.e. Tehnicile de redresare i. 2) Tehnici de redresare i. Nu orice preot poate face molifta Sf. care afectează LA (liberul arbitru) al victimelor. De aceea. 63 . după curăţare. sunt de două feluri: 1) Tehnici de curăţare i. că au toată viaţa la dispoziţie. pacientul are EBF pe N şi T > 81.e. “Răgazurile” pentru a remedia greşelile din trecut devin tot mai scurte. Este o obligaţie deontologică pentru inforenergetician de a îndepărta răul. după curăţare. În ultimii 30 de ani.e. chiar şi copiii au început să aibă senzaţia că “nu mai au mult timp la dispoziţie”. iar noi (terapeutul) îi suntem compatibili pacientului măcar N şi T cu > 90.e. odată cu vârsta.e. Unii călugări reuşesc mai des. care de cele mai multe ori se suprapun cu cazurile de urgenţă medicală. de câte ori îl întâlneşte. prin îndepărtarea sau anihilarea agresiunilor de natură i. pacientul intră în regim normal (EBF şi C > 90). se aplică numai după ce s-a făcut o curăţare de 100% şi numai dacă pacientul. Tehnicile i. Vasile. are EBF măcar pe N şi T > 90.. 2) Excepţie de la regula de mai sus fac situaţiile de urgenţă i.. Asta fac tehnicile de curăţare i. Această obligativitate e dată de faptul că un sistem viu agresat nu mai are întreg liberul lui arbitru.

fracturi (închise şi deschise). Reducerea de ABEP 2. 1. Tehnicile de curăţare i. Amplificarea de Câmp Vital ___________________________________ Reducerea de ABEP are drept scop repunerea în ordine a circuitelor energetice dintr-un organ sau zonă afectată. respiratorii) etc. hemoragii puternice. 2. 4. circulatorii. 3.Definiţie: Stările de urgenţă sunt acele stări care anunţă decesul iminent sau prejudicierea gravă a subiectului (sau chiar durerile foarte mari). sunt: Alungarea ENM Anihilarea spaţiilor i. şocul anafilactic (alergie la anumite medicamente).e. abdomenul acut (peritonite etc. malefice Anihilarea amprentelor malefice Tehnicile de redresare i. accidente vasculare. infarcturile.. şi numai dacă pacientul are EBF pe N şi T > 90 şi noi avem faţă de el C pe N şi T > 90.e.e. blocajele (renale. Energizarea generală 4.e. arsurile grave (de la gradul II în sus). care se aplică numai după curăţarea i.e. malefice Anihilarea programelor şi conceptelor i. Energizarea locală 3. Exemple. sunt: 1. 64 . 1.). Otrăviri. colicile.

cu palmele orientate către pacient şi se execută o mişcare levogiră. organismul pacientului este ajutat să vehiculeze energiile şi informaţiile specifice vieţii.e. 65 . în ritmul. fără a o atinge. şi al Sfântului Duh. Nu părăsim ABEP-ul respectiv până nu obţinem valoarea lui egală cu zero. Acest lucru semnifică o uşoară energizare locală (o încărcătură i. Viteza de deplasare a mâinilor nu trebuie să fie nici exagerat de înceată. în loc de ABEP = 0. corelată cu o mişcare de apropiere. trebuie să reducem un ABEP la zero în 30 de secunde. Câteodată. Palmele se opresc la 1-2 cm de suprafaţa corpului pacientului. rog Sfânta Treime să pună în palmele mele energia şi informaţia specifică şi necesară pentru reducerea în totalitate a acestui ABEP. la verificare. Trebuie să simţim eficienţa. 4) Ne facem semnul crucii şi îi mulţumim lui Dumnezeu că ne-a ajutat. găsim ABEP = .” 3) Se verifică cu ansa şi raportorul dacă ABEP redus = 0. în cantitate suficientă pentru a pune suferindul în stare de vindecare. se rosteşte următorul algoritm: “În numele Tatălui. 2) Se aşează ambele palme la limita exterioară a ABEP-ului.) care a apărut în urma concentrării făcute pentru reducerea de ABEP.3. nici foarte mare. Prin terapia i. Dacă mai găsim o valoare a ABEP cât de mică. se biodetectează ABEP-ul şi se măsoară. în urma unei reduceri de ABEP foarte puternice. La examen. în stare Ready.O celulă bolnavă nu mai are capacitatea de a vehicula energiile şi informaţiile necesare vieţii. S-a constatat că acest depozit suplimentar de inforenergii este necesar pacientului pentru menţinerea zonei 2. Energizarea locală. reluăm tehnica. Tehnică pentru reducerea de ABEP 1) În stare Ready. de calitatea şi în cantitatea de care sistemul viu are nevoie. Pe tot parcursul acestor mişcări. (reducerea de ABEP în special).e. 5 procente. 4. şi al Fiului.

3. se energizează puternic această fiinţă. excesiv. şi al Sfântului Duh.bolnave într-o stare optimă. este foarte asemănătoare cu energizarea locală. (data la care am stabilit următoarea şedinţă de terapie).. se execută pe suprafaţa corpului acestuia semnul crucii (privit din perspectiva pacientului). reluăm tehnica. 3) Ne facem semnul crucii şi îi mulţumim lui Dumnezeu că ne-a ajutat. fără a permite însă ABEP-ului ca până la următoarea şedinţă de terapie să crească la o valoare mai mare de 30. 1) Energizarea generală. Ne vom îndepărta palmele încet. atingerea scopului propus. satisfacţie. concomitent cu o mişcare levogiră. şi al Fiului. pe următorul algoritm: “În numele Tatălui. se aşează ambele palme la 1-2 cm de corpul pacientului. Îndepărtarea palmelor de corpul pacientului se face până la o distanţă comodă. iar în algoritmul de lucru vom “prinde” toate organele.” 2) Se verifică cu ansa şi raportorul cât la sută am făcut din ceea ce trebuia să facem. şi al Fiului. În esenţă. (ficat) cu energia şi informaţia specifică şi necesară pentru ca acest ABEP să nu depăşească valoarea de 30 până în ……….e.. care să permită un consum i. zonele etc. concomitent cu o mişcare levogiră. Tehnică pentru energizarea generală 1) Se aşează mâinile în dreptul capului pacientului şi. De aceea. se energizeaza acest ………. Tehnică pentru energizarea locală În stare Ready. pe următorul algoritm: “În numele Tatălui. pentru ca nivelul ei energetic şi 66 . Dacă nu obţinem 100%.. numai că se referă la întreg sistemul viu. din fiinţa respectivă.. şi al Sfântului Duh. s-a recurs la crearea unui depozit de energie în zona afectată. datorie împlinită. continuând însă mişcarea levogiră până la dobândirea unui sentiment de linişte.

Amplificarea de Câmp Vital Scurt istoric: Oamenii au observat că se pot însănătoşi cu rugăciune.)” 2) Se verifică cu ansa şi raportorul dacă s-a realizat energizarea generală de 100%.” Se continuă mişcarea de rotire a palmelor până la dobândirea sentimentului de împlinire. şi al Fiului. Pentru grăbirea momentului însănătoşirii. Acest fapt se explică prin creşterea CIU. conform proporţiilor ştiute. inclusiv CV.informaţional să o pună în stare optimă de …………… (armonie. 3) Măsurăm să vedem cât la sută am făcut din ce trebuia să facem. Toate tehnicile ce se aplică au mişcare levogiră a palmelor. 4. pe următorul algoritm: “În numele Tatălui. Trebuie să percepem CV fie alb-strălucitor (pentru vizualizare alb-negru). 2) Se aşează ambele palme la limita exterioară a CV. lucru. Tehnică pentru amplificarea de Câmp Vital 1) În stare Ready. în raport cu obiectivul propus. de linişte. simultan cu o mişcare de îndepărtare (de “tragere” a CV) a acestora. fie de un roşu sănătos cu nuanţe rozalii (roşu pozitiv sănătos benefic). şi al Sfântului Duh. Este un proces lent. se vizualizează CV respectiv care se amplifică spaţial de jur-împrejurul pacientului. Se execută o mişcare levogiră a palmelor. se amplifică acest Câmp Vital atât cât este necesar pentru punerea în stare de vindecare a acestei fiinţe. până la o limită convenabilă. care astfel “trage” după el şi celelalte biocâmpuri. 67 . se delimitează conturul CV al pacientului. se aplică tehnica amplificării directe a CV. 4) Ne facem semnul crucii şi îi mulţumim lui Dumnezeu că ne-a ajutat. odihnă etc. 3) Ne facem semnul crucii şi îi mulţumim lui Dumnezeu că ne-a ajutat. Pe parcursul procedurii. iar dacă sunt abordate din spatele pacientului vor fi însoţite de o mişcare dextrogiră.

Amprenta i. codul i.e. sunt implementări energetice şi informaţionale făcute de un sistem viu aflat într-o stare i. pentru aceasta fiind necesare mai multe şedinţe de terapie. dar modificările structurale din zonă fac SS să se refacă într-un timp mai îndelungat. Acest fapt este posibil datorită codului i. unic în totalitatea lui. La 68 . O fiinţă care ar cunoaşte în întregime acest cod ar putea accesa întreg “fişierul” din Banca de Date al persoanei respective şi pe de altă parte ar putea produce modificări majore în structurile ei (chiar şi în cele superioare). precum şi despre datele lui personale: sex.e. în momentul în care atinge o structură fizică (vie sau nevie). direct proporţional cu nivelul încărcăturii emoţionale a subiectului din momentul creării amprentei. deosebită înţelegem încărcături energetice şi informaţionale de excepţie. poate fi nevoie de 2-3 şedinţe/zi sau de mai mulţi terapeuţi.e.e. datorate unor evenimente care conduc la trăiri speciale ale subiectului. ameţeli. Punerea în stare de sănătate se face în timp.. terapeutul trebuie să-şi măsoare cu ansa şi raportorul intervalul dintre şedinţele de terapie. în plus sau în minus. pe care ni-l putem reprezenta ca fiind o vibraţie. deosebită.e. înălţime. greaţă. deoarece curăţarea nu a fost făcută complet. va fi mai mult sau mai puţin intensă. Codul i. unic al sistemelor vii nu este cunoscut în totalitate decât de Dumnezeu şi – numai temporar – de anumite existenţe (ex. Amprente inforenergetice Definiţie: Amprentele i.e. Pentru aceasta. Reducerea de ABEP permite refacerea imediată a SV. stări de agitaţie etc. întrerupem imediat tehnicile de redresare. constituie “cartea de vizită” a creatorului lor .e. vârstă. Îngerul Morţii care “strigă” fiinţele pe întregul lor nume şi prin rezonanţă le “aspiră” către el. unic al fiecătui sistem viu. după care “uită” aceste nume şi trece la alte fiinţe). din amprentă putând fi extrase informaţii despre evenimentele la care subiectul a fost martor. alcătuieşte numele existenţei respective. înţepături. Se reface curăţarea şi se reiau apoi tehnicile de redresare. Amprentele i. caracter etc. junghiuri. Prin stare i. La început. nume sub care aceasta este cunoscută în toate Versurile Creaţiei.Dacă în timpul terapiei pacientul prezintă tahicardie.e. Din această cauză.

a) b) 5. ce pot fi solari sau extrasolari) După vechime Recente (până într-un an) Vechi (peste un an) După modul în care au fost create Amprente create spontan (prin simpla atingere într-un moment de trăire specială) Amprente făcute cu cunoaştere. personal. cu diametru între 80 cm şi câteva sute de metri. se clasifică: După EBF Benefice. numele de botez din fiecare viaţă este o părticică din codul i. a) b) Amprentele i.oameni. cu EBF > 100.e. SĂ INTERVENIM ÎN LIBERUL ARBITRU AL ALTOR SISTEME VII! O amprentă este alcătuită dintr-un suport energetic în care se află implementaţi unul sau mai mulţi algoritmi. întreaga 69 . cu diametru între 10-40 cm Mari. a) b) 2.e. a) b) c) 4. Caracteristici ale amprentelor i. cu diametru < 10 cm Medii.e. 1. Acestora li se alcătuieşte un suport energetic în care se implementează un algoritm formulat în conformitate cu scopul urmărit de creator. După natura algoritmului implementat Benefice Malefice ESTE STRICT INTERZIS CA. a) b) 6. cu diametru între 40-80 cm Foarte mari. Acestea sunt specifice unor entităţi de rang superior (ex.e. cele care răspund de anumite fenomene naturale) După natura creatorilor Create de sisteme vii inferioare oamenilor Create de oameni Create de fiinţe superioare oamenilor (creatori extratereştri. cu EBF < 81 Fiinţele omeneşti nu pot crea amprente i. După mărime (sau diametru. cu EBF > 81 Malefice. PRIN CREAREA UNOR AMPRENTE FĂCUTE CU CUNOAŞTERE. fiind aproximativ circulare) Mici. a) b) c) d) 3.

se anihilează în 70 . Sunt reminiscenţe Voodoo. talismanele de deochi. Mai apar din algoritmii morfologici conţinuţi în anumite obiecte de artă (statuetele africane care se vând în perechi şi reprezintă fiinţe umane deformate. pe algoritmul “Ansa mea indică NUMAI amprentă inforenergetică malefică. poate produce ABEP. care sunt mici obiecte ce conţin amprente benefice pentru protecţie (ex. oridecâteori sunt întâlnite. poate cauza chiar moartea (cum s-a întâmplat cu cei care au deschis mormântul lui Tutankamon) Amprentele. şi al Fiului. cele benefice sunt mai multe. 3) Se aşează ambele palme la 40-50 cm de amprentă şi se execută o mişcare levogiră. Din cele făcute cu cunoaştere. America de Sud. Amprentele malefice se găsesc în special pe obiectele vechi şi valoroase (bijuterii. bani). sunt malefice. pe concentrarea “În numele Tatalui. în proporţie de cel puţin 70%. ce a ajuns în Egiptul Antic. Forma crucii conţine algoritm morfologic). concomitent cu una de apropiere (ca la reducerea de ABEP).formaţiune aflându-se la suprafaţa unei structuri fizice. iar dacă algoritmii sunt făcuţi cu o cunoaştere deosebită. Tehnică pentru anihilarea unei amprente i. chiar şi în Europa). malefice 1) Se localizează cu ansa amprenta pe suprafaţa structurii fizice în cauză. reuşind astfel să implementeze algoritmi cu vibraţie corespunzătoare amprentei în fiinţele din jur. Urmările sunt în consecinţă: • o amprentă benefică crează o stare de bine. Amprentele malefice se anihilează obligatoriu. duce la creşterea SV etc • o amprentă malefică va genera disconfort. Emisia unei amprente crează rezonanţă în biocâmpurile sistemelor vii cu care intră în contact. obiecte de artă.” 2) Se măsoară EBF-ul amprentei (trebuie să fie sub 81). magie pornită din Africa.e. Mai apar amprente malefice încastrate în mesaje scrise (scandalurile din presa scrisă) ce au la bază o iniţiativă cu EBF mic. Acestor amprente malefice le-au fost opuse talismanele. şi al Sfântului Duh.

Se anihilează orice energie. prin modificări şi adăugiri succesive. Acest algoritm trebuie să aibă EBF de 100%. 4) Ne facem semnul crucii şi îi mulţumim lui Dumnezeu că ne-a ajutat. verificăm cu ansa şi raportorul dacă a mai rămas ceva din amprenta respectivă. creşterea capacităţii de memorare sau de efort. se repetă tehnica. benefice 1) Se alege algoritmul conform scopului urmărit. ceea ce presupune şi un nivel de complexitate de 100%. executăm o mişcare levogiră concomitent cu o mişcare de depărtare (ca la energizarea locală). 5) Ne facem semnul crucii şi îi mulţumim lui Dumnezeu că ne-a ajutat. şi al Fiului. Niciodată nu vom folosi un algoritm până nu are EBF şi nivel de complexitate de 100%. armonizarea structurilor. concept sau algoritm malefic din această zonă”. În caz contrar. 2) Aşezăm ambele palme la 2 cm de suprafaţa pe care vrem s-o amprentăm. putem amprenta benefic un obiect pe care să-l dăruim persoanei respective. până la dobândirea unui sentiment de satisfacţie. 2 cm de suprafaţa avută în vedere. Îndepărtăm palmele până la o distanţă convenabilă. reluăm operaţiunea. pe concentrarea “În numele Tatălui. dacă anihilarea s-a făcut în proporţie de 100%. 4) În continuare.e. acum şi pentru totdeauna. Pentru atingerea unor scopuri ca energizări locale sau generale. 71 . 3) Verificăm cu ansa şi raportorul dacă amprenta a fost energizată în proporţie de 100% pentru algoritmul pe care lam implementat. Tehnică pentru crearea unei amprente i. sau să-i amprentăm direct structura fizică. şi al Sfântului Duh. continuând mişcarea levogiră. Mişcarea de apropiere a palmelor se opreşte la cca. În caz că nu avem 100%. te rog Doamne pune în palmele mele energiile şi informaţiile specifice şi necesare pentru crearea unei amprente benefice care să ………… (algoritmul compus la început)”.totalitate această amprentă inforenergetică malefică. informaţie.

. spaţiile benefice au o formă şi un volum aproximativ sferic. în care sunt implementaţi algoritmi specifici. 72 . în funcţie de intensitatea şi felul în care au fost făcute. timp. De regulă. Se algoritmează şi au program propriu de existenţă.e.e. între 2 şedinţe de terapie. pentru curăţarea sau redresarea unui sistem viu la distanţă. Se mai fac spaţii de tip paznic pentru protecţia unor sisteme vii şi a unor locuri. mod şi viteză de acţiune. Scopul cu care se realizează un spaţiu Spaţiile i. 30 cm. cu individualitate în spaţiul şi timpul fizic. cu diametrul de cca.e. pentru curaţarea bolnavilor psihici ce nu suportă o prezenţă de vibraţie pozitivă lângă ei). Se pot găsi practic oriunde: în atmosferă. ESTE ABSOLUT INTERZIS CA PRIN SPAŢII INFORENERGETICE SĂ SE ACŢIONEZE ASUPRA LIBERULUI ARBITRU UMAN! Caracteristici ale spaţiilor i. Spaţiile se mişcă după o cinematică proprie şi care de regulă este implementată de creatorul lor. Spaţiile au durată de existenţă diferită. Spaţiile au influenţe caracteristice propriilor lor EBF-uri asupra sistemelor vii sau structurilor lângă care se găsesc.e. Spaţiile malefice au forme neregulate.Spaţii inforenergetice Definiţie: Spaţiile i. sunt instrumentul favorit de lucru în inforenergetică. colţuri etc. cu un anume conţinut i. pe sau în obiecte sau sisteme vii. constituie existenţe de sinestătătoare. Un spaţiu făcut cu cunoaştere poate înlocui inforenergeticianul în locuri unde prezenţa lui este imposibilă (ex. volumele lor prezentând unghiuri.

Aceste spaţii se determină pe algoritmul “Ansa mea indică spaţiile malefice şi cu EBF variabil”. După modul de realizare a) Spaţii realizate cu cunoaştere 1. spaţiul conţine “cartea de vizită” a creatorului său. moi. Observaţii • Pentru persoanele cu EBF pe N şi T < 90. dar în anumite momente (ore fixe) ale zilei. Ca şi amprenta i. confortabile. dezvoltă programele malefice cu care au fost înzestrate. conjuncturi selective etc.. pot ajunge la EBFuri de –20. -30 etc.Spaţiile i.e. exercitând o influenţă malefică şi determinând victima să acţioneze impropriu comportamentului său obişnuit. • Suspiciunea. Atunci. albstrălucitor. nu se pot face spaţii care să conţină algoritmi de redresare. • Este interzisă realizarea de spaţii malefice. • Animalele şi plantele sunt sensibile la spaţiile şi entităţile malefice (ex.. luminoase. calduţe. O parte din timp au un EBF acceptabil (arată ca nişte spaţii benefice “obosite”). Pentru aceste persoane.e. Cele benefice (SPB) sunt de culoare rozalie-strălucitoare. o transmit centrilor i.e. pot fi vizualizate cu ajutorul extrasensibilităţilor optice. gelozia generează spaţii malefice. Biocâmpurile preiau informaţia. brun). Sunt spaţii pe care nu le găsim cu ansa la algoritmare. plăcute la atingere. aceste spaţii sunt malefice şi trebuie anihilate. Spaţiile pot fi determinate ca poziţie şi formă cu ansa. roşu-sângeriu.. spaţiile induc prin rezonanţă variabilităţi corespunzătoare (în plus sau în minus) în biocâmpurile sistemului viu din preajmă. maro. Clasificarea spaţiilor După beneficitate Spaţii benefice (au EBF > 81) Spaţii malefice (au EBF < 81) Spaţii cu EBF variabil. chiar şi accidental. a) b) c) 73 . se vor face doar spaţii de curatare. proprii şi apoi sistemul viu este influenţat conform algoritmilor spaţiului respectiv. Spaţiile malefice (SPM) au culori închise (spectrul de la gri spre negru. sau percepute prin extrasensibilităţile tactile. • Dacă sunt puternice. 2. câinii care latră în pustiu). Din punctul nostru de vedere.

pe concentrarea “Caut NUMAI spaţii malefice şi cu EBF variabil. rotim cel puţin una dintre mâini în sens levogir şi apropiem palmele încet. paralel cu corpul. După permanenţa în timp a) Spaţii temporare. pe direcţia pe care este spaţiul. După complexitate a) Spaţii simple b) Spaţii complexe (le vom studia la gradele IV şi V) 5. se biodetectează SPM parcurgând sistemul viu cu ansa.” 74 .” 2) Pentru spaţiile exterioare: prindem spaţiul între palme.b) Spaţii realizate în mod spontan 3. După locul de amplasare a) Spaţii interioare b) Spaţii exterioare Tehnică de anihilare a SPM 1) În stare Ready. fără a le atinge. şi al Fiului. pe concentrarea “În numele Tatălui. După numărul realizatorilor a) Spaţii individuale b) Spaţii colective 8. se anihilează în totalitate acest spaţiu malefic. După destinatar a) Spaţii cu un destinatar b) Spaţii cu mai mulţi destinatari 7. conform programării. cu lumina Sfintei Treimi radiată prin palmele mele. îi verificăm eficienţa şi dacă aceasta este sub 90 într-un moment. din loc în loc etc) 6. ansa să facă 90° spre corpul pacientului. cu existenţă limitată în timp (câteva ore  câţiva ani) b) Spaţii programate periodic (după crearea unui spatiu. rechemăm spaţiul şi îl reenergizăm) c) Spaţii permanente (rezistă în Uni-Vers atât cât este voia lui Dumnezeu) 4. iar dacă este exterior să facă 90° spre înafară. Dacă spaţiul este interior. şi al Sfântului Duh. trec de la un subiect la altul. După cinematică a) Spaţii statice b) Spaţii cu dinamică proprie (ex.

3) Se verifică cu ansa în ambele situaţii dacă a mai rămas ceva din spaţiul respectiv. se aşează palmele faţă în faţă la 30-40 cm şi. rotind levogir cel puţin una din palme. la care adaug toată iubirea mea. după analiza de caz efectuată. 75 .Pentru spaţiile interioare: prindem între palme structura fizică a pacientului în dreptul spaţiului. Ex. proporţional cu intensitatea concentrării. până când eficienţa lui va fi mai mică de 90%. Algoritmul trebuie să aibă EBF şi complexitate pentru situaţia dată de 100%. Se rămâne pe concentrare până la apariţia sentimentului de linişte şi siguranţă. modul în care va sta sau se va deplasa pe corpul destinatarului. Acest spaţiu benefic va ………… (se introduc algoritmii determinaţi anterior). 2) În stare Ready. după care se va autodisipa. se stabileşte algoritmul optim pentru persoana respectivă. 15-20 cm. specifice şi necesare pentru realizarea şi energizarea puternică a acestui spaţiu. apropiem palmele spre spaţiu până la 1-2 cm de structura fizică afectată. 30-40 cm de o parte şi de alta şi. “Acest spaţiu îşi va îndeplini continuu misiunea. direcţia pe care o va parcurge. Apoi vizualizăm cum biocâmpurile palmelor noastre pătrund în trupul afectat. şi al Fiului. În palme simţim o tensiune puternică şi o senzaţie de căldură. se delimitează suprafaţa unei sfere cu o rază de cca.” Altă variantă este să-l chemăm şi să-l reenergizăm. pe concentrarea “În numele Tatălui. cu o mişcare levogiră din faţă şi respectiv dextrogiră din spate. cu lumina şi iubirea Sfintei Treimi. Tehnică de realizare a SPB 1) Se examinează destinatarul şi. 4) Ne facem semnul crucii şi îi mulţumim lui Dumnezeu că ne-a ajutat. anihilând spaţiul. Se stabileşte şi timpul de acţiune al spaţiului şi ce se va întâmpla cu el după îndeplinirea misiunii date. de la o distanţă de cca. rog Sfânta Treime să pună în palmele mele toate acele inforenergii benefice. se stabileşte cinematica spaţiului. tot ce este mai bun şi mai frumos în mine.” În timpul algoritmării. şi al Sfântului Duh.

Entităţi Noesice (EN) Definiţie: Entităţile Noesice sunt existenţe de sinestătătoare. Cinematica lor este una specială. Spaţii pentru scoaterea de sub influenţa diferitor vicii.3) Se determină dacă spaţiul conţine toate inforenergiile. În aceste spaţii se vor introduce algoritmii specifici tehnicilor de curăţare i. Acestea se trimit numai după ce în prealabil s-a trimis un spaţiu de curăţare şi numai dacă apoi constatăm că persoana respectivă are EBF pe N şi T > 90. se reface tot (algoritmi. Conţin toţi algoritmii necesari pentru alungare de ENM. ce provin din fostele structuri de tip noesic care 76 .e. se reenergizează spaţiul până obţinem valori de 100%. Dacă nivelul de energizare nu este suficient de mare comparativ cu scopul propus prin algoritmii spaţiului. Datorită EBF-lui lor ridicat. energizare etc). şi al Fiului. şi al Sfântului Duh”. spaţii. în sensul că este necesară o mişcare de acoperire a suprafeţei vizate în spirale care se încrucişează. programe şi concepte malefice. şi al Sfântului Duh. 5) Se lansează spaţiul pe concentrarea “În numele Tatălui. Spaţii pentru redresarea unui sistem viu. amplificare de Câmp Vital). Sunt destinate protecţiei unor persoane sau locuri. Spaţii de tip paznic. 4) Se suflă de 3 ori semnul crucii asupra spaţiului (din perspectiva acestuia). (reducere de ABEP. 2. obţinându-se o reţea ca o cămaşă de cablu TV ce acoperă în totalitate persoana respectivă. algoritmii şi programele benefice necesare pentru realizarea obiectivului propus. Este necesar acceptul persoanei respective.e. 3. Tipuri de SPB 1. şi al Fiului. determinând şi EBF-ul spaţiului proaspăt creat. nu permit apropierea persoanelor cu intenţii sau vibraţii necorespunzătoare. 4. Dacă acesta este mai mic de 100. Spaţii de curăţare i. acest spaţiu să plece şi săşi îndeplinească misiunea. Amin!” şi se face gestul unei aruncări uşoare. rostind în gând “În numele Tatălui. energizare locală sau generală. anihilare de amprente.

au aparţinut unui sistem viu vegetal. Clasificare 1) După beneficitate a) ENB cu sau fără trup cu EBF ≥ 81. Entităţile fără trup şi raţiune pot avea valori negative maxime de -18.80 cm) c) Entităţi mari (cu diametrul între 80 cm – 2 m) d) Entităţi foarte mari (cu diametrul între 2 – 500 m) Entităţile mari şi foarte mari au capacitatea de a îşi concentra conţinutul şi de a-l modela. 3) După fostele sisteme vii cărora le-au aparţinut entităţile concept = oglindirea unui algoritm în faza lui finală 77 . atrăgând particule de praf. Entităţile Noesice sunt sisteme vii nemuritoare. iar entităţile pozitive pot ajunge la EBF-uri de sute de mii. Sfânta Treime). Oamenii aflaţi în apropierea EN le furnizează acestora diferite tipuri de energii şi în acest context entităţile sunt adesea vizibile pe placa sau pelicula fotografică. iar când vor reveni la viaţa cu trup şi raţiune vor intra şi mai adânc sub incidenţa Legii Karmei. milioane sau infinite (ex. determinând tensiuni energetice care. Iisus Hristos. vapori de apă etc. În timpul vieţii terestre (cu trup).e. structura noesică a unui sistem viu fiind singura componentă nemuritoare a acestuia. produc efecte vizuale sau acustice prin descărcări electrostatice sau prin modificarea coeficientului de refracţie a luminii. dupa deces. o fiinţă umană nu poate avea EBF-uri mai mici de –72 şi mai mari de +100. vor reajunge în cerurile mai joase. Anumite entităţi care cu liberul-arbitru au manifestat anumite caracteristici i. Aceste entităţi.000.. ale vieţii cu trup s-au autocondamnat la o “cădere din ceruri”. ajungând până la +∞ b) ENM cu EBF < 81 2) După mărime a) Entităţi mici (cu diametrul sub 20 cm) b) Entităţi medii (cu diametrul între 20 . animal sau uman şi care există ca atare ca urmare a pierderii structurilor fizice şi biosice ale sistemelor vii respective.

timp de mii de ani. Aceste entităţi îndepărtează intruşii. sunt irascibile. şcoli de spiritualitate sau locuri unde acum nu este nimic dar în care. acesta poate ajunge şi la –5. b) Duhuri ale locurilor (munţi. c) Entităţi de tip paznic. în România. Un aspect principal al entităţilor-paznic este acela că. 78 . avem domnitorii noştrii (Decebal. Se găsesc în anumite locuri din natură. prin intermediul obiectelor pierdute şi regăsite după un timp în acelaşi loc. altare. ruine de biserici. Mihai Viteazul) şi în general cei care au avut particula “io” alăturată numelui. Au o capacitate foarte mică de formare a algoritmilor inteligenţi. EBF-urile lor sunt cuprinse între –300 şi +300. prăpăstii).capacitatea de a formula algoritmi inteligenţi – parametru de gradul V principiul densităţii luminii – subiect de gradul V a) Duhuri ale naturii. au îndeplinit o funcţie de paznic în ultima lor viaţă (ex. Ştefan cel Mare) însă. accidente etc. Aceasta se întâmplă din cauza misiunii de pază. pot produce fenomene luminoase sau materializări parţiale ale fostelor lor corpuri. Ştefan cel Mare stabilea unde va face o biserică prin mijloace radiestezice (trăgea cu arcul şi unde cădea săgeata construia biserica respectivă). când li se măsoara EBF-ul. capricioase. peşteri. ca să ne ajute. vreme proastă. conform Strategiei Sfintei Treimi. păduri. Dacă se pătrunde în aceste locuri cu intenţii bune. ramaşiţe ale unor structuri fizice aparţinând unor persoane importante. în marea lor majoritate. de regulă acolo unde se află lacaşe de cult active sau inactive. Mircea cel Bătrân. tezaure materiale sau spirituale. Provin de la sisteme vii vegetale. hrănindu-se cu sentimentele de vibraţie joasă (enervare) pe care le generează. Astfel. Trebuie să facem rezonanţă cu entităţile-paznic când suntem în locul respectiv. vor apărea obiective benefice importante. putând declanşa avalanşe. Ştefan cel Mare. Au EBFuri diferite şi misiuni în curs de executat. Din această categorie fac parte şi spiriduşii.000. Au un liber-arbitru prin care au renunţat la evoluţia obişnuită pentru a-şi îndeplini misiunea. lacuri. într-o formă sau alta. ele sunt ENB-uri şi. Aceştia produc tulburări în viaţa de zi cu zi a oamenilor. animale sau umane aflate într-un stadiu primar al evoluţiei. ele ajută oamenii. Era similar unui grad în radiestezie. Au instabilitate comportamentală.

d) ENM-urile sunt în viaţa cu trup oameni răi. viruşi etc. • sunt incapabili să facă fapte bune pentru numele şi slava lui Dumnezeu. gândind. Dacă omul respectiv respinge cu liberul-arbitru alternativele benefice ale Îngerului Păzitor şi comite fapte rele. Prin vibraţia coborâtă şi faptele săvărşite. Au câteva caracteristici: • sunt incapabili să iubească şi să ierte. se află în stânga noastră. ne punem în inferioritate faţă de ENM-uri şi devenim astfel vulnerabili. mai primim un Înger Păzitor. fiecare om are cel puţin o ENB cu misiune de la Dumnezeu să-l apere de rele şi să-i conducă paşii astfel încât să poată realiza cât mai multe din voia Domnului.e. Alungarea de ENM constituie o tehnică de curăţare care se repetă de mai multe ori pe perioada terapiei. Acesta este format din 10-12 entităţi cu EBF-uri care scad de la 80-83 până pe la –140. Un caz aparte îl reprezintă ENM-ul de tip comando. entităţi malefice aşezate concentric în jurul liderului lor. ENM-urile coordoneaza agenţii fizici patogeni de tip microbi. vibraţia lui i. Se biodetectează pe algoritmul “Ansa mea indică NUMAI ENM şi comando”. se depreciază. La botez. Simţind.O categorie aparte de entităţi-paznic sunt Îngerii Păzitori. aceşti oameni invită practic ENM-urile în preajma lor. De obicei. ABEP-ul are “efect de antenă” asupra ENM-urilor. La baza stărilor patogene grave sau foarte grave găsim ENM-uri ce parazitează sistemul viu şi determină formarea ABEPurilor. În anumite situaţii. Sunt entităţi de tip paznic care ne ajută şi ne sfătuiesc în privinţa faptelor bune pe care le avem de făcut. iar el intră tot mai greu în rezonanţă cu Îngerul Păzitor. Încă de la naştere. 80-83 20 -30 -140 79 . pentru a da persoanei suferinde răgazul necesar vindecării stării patogene în primul rând la nivelul structurii noesice. faptele rele repetate produc o vibraţie atât de joasă încât Îngerul Păzitor e obligat să părăsească fiinţa repectivă. • nu pot mobiliza alte entităţi pentru a face o faptă bună. vorbind şi făcând lucruri ce contravin voii lui Dumnezeu. devenind adesea gazdă pentru ele.

6. Numărul Entităţilor Noesice (Benefice sau Malefice) este cu mult mai mare decât numărul Structurilor Noesice aparţinând unor sisteme vii.000 Sfinţii Serafimi şi Sfinţii Heruvimi. Trupul lestează ENB-urile şi înnobilează ENM-urile. deoarece senzaţia familiară a prezenţei lor ne aduce aminte de existenţa fără trup dinainte de naştere. Conduc activitatea spirituală pe Terra.Ierarhizarea entităţilor după EBF Potenţialul malefic al Anti-Versurilor nu depăşeşte nivelul de 72% din potenţialul benefic al Versurilor. 200. Sfânta Fecioară Maria. Sfânta Fecioară Maria. 8.000  Sfântul Ioan Botezătorul. 1.200 . 8. Nu-şi pot lăsa ochii liberi şi îi acoperă cu aripile.300 ENB-uri aflate în tranzit. ferindu-se de strălucirea lui Dumnezeu.000 Arhistrategii Tereştri.000 – 59. 9. 80. Coordonează activitatea pe Terra (ex. 2. 81 .000 – 200. 10. Se afla în Cetatea de Opal. 7.600 Sfinţii Martiri. 12.4.000 Sfinţii Arhangheli.1. Veghează la menţinerea şi restabilirea Ordinii. 300 . astfel încât pentru un sistem viu se pot 80 . Se află chiar lângă cerul 10. Moise). 1.800 Îngerii Păzitori. În prezenţa ENB-urilor se simt mirosuri plăcute şi câteodată ne dau lacrimile. Coordoneaza toate variabilităţile necesare din cerurile inferioare cerului 8 (OctoVersul). Au în subordine toţi Arhistrategii şi Strategii de pe corpul ceresc supravegheat. 4. 11.500 – 8.500 – 80. 3. 500 . Sunt mesagerii altor Arhistrategi şi mai mari care aduc voia lui Dumnezeu. Se deplasează cu totul ocazional.  +∞ Dumnezeu (Sfânta Treime). 18.000 Entităţi Sfinte. 4.500 Strategii Tereştri.500 – 18.500 Arhistrategii Astrali. EBF-urile lor depăşesc puterea de înţelegere umană. 5.

se ţin mâinile cu palmele în sus la nivelul pieptului. să-şi prelungească viaţa ca să-şi poată îndeplini misiunea personala (MP reprezintă totalul faptelor bune pe care trebuie să le facem de-a lungul existenţei noastre). şi al Fiului. vor şi pot să vină să o ajute pe fiinţa din faţa mea să se vindece rapid. Această procedură are două faze: chemarea şi implementarea." 2) Se rămâne cu palmele în poziţia respectivă până când simţim că se încing. din creştet până la degetele picioarelor. pe concentrarea “În numele Tatălui. şi al Sfântului Duh. Atragerea cât mai multor ENB-uri de către o persoană se realizează prin strădanii proprii de a face voia lui Dumnezeu şi constituie adevărata protecţie a persoanei respective. să-şi facă toate faptele bune hotărâte ei de Sfânta Treime. configurând semnul Sfintei Cruci printr-o succesiune de mişcări levogire pe concentrarea: “În numele Tatălui. ajuta şi a-i da putere să se vindece.” 4) Se suflă semnul crucii peste pacient. 3) Întoarcem palmele către pacient şi îi parcurgem întreaga structură fizică.” 1) 81 . 5) Adresăm o rugăciune lui Dumnezeu: “Lăsăm în Mâna Tatălui Ceresc grija acestei fiinţe. se cheamă absolut întotdeauna ENB-urile care trebuie. după cum ne-a învăţat Mântuitorul Iisus Hristos. La sfârşitul tuturor procedurilor i..e. vor şi pot să vină. intraţi acum în această fiinţă pentru a o păzi. înainte de optimizarea alimentară şi medicamentoasă. total şi permanent pentru a-şi putea face faptele bune hotărâte ei de Dumnezeu. bune sau rele. Procedură de chemare a ENB În stare Ready. şi al Sfântului Duh. pentru a îi ajuta să se vindece. te rog Doamne trimite acum în palmele mele toate ENB-urile care trebuie. şi al Fiului.concentra şi pot lucra un număr foarte mare de EN. Orice alt tip de protecţie constituie un procedeu de importanţă secundară şi este temporar. pentru a intra în biocâmpurile pacienţilor cu EBF > 90 şi faţă de care avem C >90. rostind în gând numele Sfintei Treimi. ENB-urile asigură rezistenţa sistemului viu la agresiuni. semn că entităţile au venit.

82 . din această ţară şi din această planetă.6) Ne facem semnul crucii şi îi mulţumim lui Dumnezeu că ne-a ajutat. paralel cu corpul. Dacă ENM-ul este interior. În caz afirmativ. să te duci acolo unde ţi-a hărăzit locul Dumnezeu pentru totdeauna”. se execută gestul unei aruncări energice spre exterior. şi al Fiului. şi al Sfântului Duh. după cum şi ele şi-au realizat această misiune. pe concentrarea “Caut NUMAI ENM şi comando. ele se prind între palme. 1) Entităţi Noesice Benefice False Definiţie: ENBF sunt Entităţi Noesice de tip malefic care prezintă un înveliş benefic. le dăruim tot ce avem mai bun şi mai frumos în noi şi-L rugăm pe Dumnezeu să le răsplătească. afară acum şi pentru totdeauna din această fiinţă.5 – 3 ani) văd entităţile. Pacienţii vor lăcrima. dacă-i interior ansa să-mi facă 90° spre corpul pacientului. Procedură de alungare a ENM Se biodetectează ENM parcurgând persoana cu ansa. se reia tehnica. 4) Se verifică cu ansa dacă a mai rămas ceva din ENM-ul respectiv sau eventual din comando. 5) Ne facem semnul crucii şi îi mulţumim lui Dumnezeu că ne-a ajutat. înainte de gestul aruncării are loc un gest de smulgere a ENM-ului din pacient. 2) Atât pentru ENM-urile exterioare cât şi pentru cele interioare. iar dacă-i exterior să indice direcţia pe care se află”. fără ca acestea să fie alertate de apropierea unui vector malefic. mulţumim tuturor ENB-urilor care au venit. pe concentrarea “În numele Tatălui. Această extragere trebuie făcută pe drumul cel mai scurt şi evitând organele vitale. necesar pentru a putea agresa cu mai multă uşurinţă sistemele vii. 3) Cu fermitate. Copiii mici (2.

2. Sădirea unor suspiciuni şi bănuieli între victimă şi fiinţele iubite de aceasta. 83 . Inducerea unor stări de nemulţumire. Poate apărea însă o încăpăţânare absolut nejustificată şi de regulă pe subiecte dăunătoare. ceea ce duce la o delăsare a victimei în viaţa de zi cu zi. Sunt incluse la acest capitol visele erotice cu parteneri imposibili sau necunoscuţi. dar se manifestă doar în anumite perioade ale zilei (de regulă când e lumină. Victimele ENBF manifestă o irascibilitate crescută faţă de manifestările normale ale celor din jur. Inducerea fricii în victimă. 4. coşmare ce urmăresc dezorientarea victimei.). Entitatea interioară principală poate ajunge la EBF de –2. Cel mai frecvent simptom este coşmarul cu subiecte la care victima este sensibilă. Templierii jură să servească Ordinul şi după moartea lor. care acţionează în special noaptea (în ex. ENBF se adaptează conform slăbiciunilor umane. Învelişul benefic poate ajunge la un EBF de +300. Legătura dintre cele două entităţi se produce în diverse împrejurări şi de cele mai multe ori are la bază o relaţie afectivă foarte veche. 6. a neîncrederii în propriile-i forţe.Un ENBF este rezultatul fuziunii dintre o ENB slabă (din maxim cerul 4) şi un ENM puternic (poate chiar din anti-versul – 6). nostru între 0 – 6). fără ca aceasta să simtă implementarea unor algoritmi malefici. de nerealizare personală. vulnerabilităţi etc. învelişul benefic fals este folosit pentru culegerea de informaţii despre sistemul viu agresat (păcate. 5. Învelisul benefic fals este utilizat pentru a perturba biocâmpurile victimei. Incapacitatea de decizie şi inconsecvenţa în deciziile luate. 3. ENBF este o entitate “specializată” şi inteligentă. Simptomele agresiunii cu ENBF 1. Ex. cu precădere celor sexuale şi profită în consecinţă. de angoasa şi irascibilitate crescută. De asemenea.500 sau mai jos şi de regulă este o entitate arhistrategă malefică. când sistemele vii diurne dorm şi sunt mai vulnerabile la agresiuni. între 6 – 24 acţiuni cu EBF ridicat). astfel încât acesta să poată fi agresat mai uşor. încă din viaţa cu trup.

obligatoriu). fapt care duce la “dizolvarea” ENBF. pe loc rămânând doar o ENB slabă. cu tot ce implică acestea (oridecâteori este nevoie. 84 . 3) Se verifică cu ansa dacă a mai rămas ceva din programele respective. şi al Fiului.e. se configurează semnul Sfintei Cruci. ENBF se plasează de obicei în exteriorul victimei. malefice din ENBF 1) În stare Ready. 2) Se aşează ambele palme în dreptul acestuia şi. 4) Ne facem semnul crucii şi îi mulţumim lui Dumnezeu că ne-a ajutat. în curs de evoluţie. şi al Sfântului Duh.e. constituind un blocaj pentru ENB-urile care ar dori să ajute sistemul viu respectiv. câteodată cu irizaţii roşiatice sau negre. picioare încrucişate).e. Procedură de anihilare a programelor şi caracteristicilor i. se biodetectează ENBF-ul. Observaţie: Orice bolnav psihic are un ENBF. 1. cu o mişcare levogiră continuă. malefice ale acestui ENBF”. 2. Este tipul de agresiune cel mai frecvent întâlnit în societatea modernă şi este foarte adesea întâlnit alături de alţi factori agresori. pe concentrarea “În numele Tatălui. pot şi vor să ne ajute. în zona pieptului. Persoanele cu extrasensibilităţi optice decodifică ENBF ca fiind de culoarea zăpezii murdare.La ENBF se anihileaza programul şi caracteristica legăturii malefice. Relaxăm pacientul (fără maini. Facem o rugăciune ca Dumnezeu să ne trimita ENB-urile care trebui. se anihilează acum şi pentru totdeauna toate programele şi caracteristicile i. Procedura de alungare de ENM şi de anihilare a legăturilor malefice din ENBF sunt tehnici de curăţare. Fazele de lucru în terapia i. o punem să se închine şi să se roage.

85 . Facem 3 spaţii: a) de curăţare pentru pacient b) de redresare (dacă are parametrii) c) de curăţare pentru casa persoanei respective. o lăsăm să ne parcurgă toate structurile şi întreg corpul fizic până la degetele picioarelor şi înapoi. Putem măsura procentul în care spaţiul respectiv şi-a îndeplinit misiunea 13. de acum şi de altădată” şi expirăm cu putere. Se face optimizarea alimentară şi medicamentoasă 10. nu ritual! 3. se absoarbe Lumina prin creştetul capului. în ordinea: a) alungare de ENM şi comando b) anihilare de spaţii malefice şi cu EBF variabil c) anihilare de programe malefice din ENBF (după care spunem o rugăciune pentru ENB-ul eliberat) d) anihilare de amprente malefice 5. Se aplică procedura de chemare a ENB 8. continuăm cu tehnicile de redresare. Dacă sunt întrunite toate condiţiile. Se aplică tehnicile de curăţare cunoscute. Completăm în fişa PSI datele persoanei şi verificăm dacă are EBF momentan şi potenţial pe N şi T > 90 iar noi îi suntem compatibili momentan şi potenţial pe N şi T cu > 90 6. Sacralizarea înseamnă trăire. rostim pe concentrare afectiv-raţională “Afară tot ce-i rău şi întunecat în mine şi în structurile mele. Rugăm persoana să deschidă ochii. în ordinea: a) reducere de ABEP b) energizare locală c) energizare generală d) amplificare de Câmp Vital 7. iar când am ajuns cu privirea interioară din nou în creştet. Recomandăm pacientului să-şi sacralizeze existenţa (să-şi reamintească locul în Ordine). Se stabileşte data următoarei şedinţe de terapie 12. să-şi facă semnul crucii şi să-I mulţumească lui Dumnezeu pentru ajutor 9. spaţiu care să treaca prin absolut toată locuinţa.Ne facem o curăţare: Pe concentare. 4. Se fac recomandări (spovedanie etc.) 11.

Acest transfer de IE-uri se face în cadrul aceluiaşi bilanţ IE al sistemului viu. RA. capacităţilor IE ale unui sistem viu în activitatea de influenţare manifestată în nişa sa IE. În cazul PIEC. B si N). elevarea. Etalon de evoluţie umană este Domnul Iisus Hristos (cu partea omenească). O persoană evoluată va aduna toate resursele IE destinate SF şi SB şi le va transfera pe SN. care avea PIESF = -100 86 . 5. IS Continuare ENBF Structuri adăugate SNO Spaţii Benefice Speciale (cu centri) Procedura Totală 7.GRADUL IV Programa gradului IV Parametrii IE: PIE/PIEC. o persoană evoluată şi armonioasă prezentând creşteri dinspre F spre N. Piramidologie şi Cristalografie Se fac 3 săptămâni de teorie şi 2 de practică. IO. 4. Definiţie: Bilanţul IE al unui sistem viu este dat de suma valorilor absolute ale PIE sau PIEC pe structuri (F. îmbogăţind potenţialul SN prin renunţări făcute cu SF şi SB. PIEC va fi mai mare sau mai mic. ● PIE şi PIEC se măsoară pe F. CAM. O. ● Persoanele ce doresc să evolueze îşi transferă constant potenţialele IE de pe structurile inferioare către SN. 3. 1. PIE şi PIEC Definiţie: PIE/PIEC are semnificaţia potenţelor. Caracteristici ● PIE sau PIEC evidenţiază capacitatea unui sistem viu de a-şi distribui eforturile IE pe structuri. DH. MP. reprezintă puterea inforenergetică manifestată în contactul cu alte existenţe. iar atunci când efortul este suficient de mare. CD. aceste valori arată cât de mari sunt renunţările pe care sistemul viu le face în scopul evoluţiei. În funcţie de mărimea lor. 5% pe concentrare (PIEC). obţinută prin concentrarea tuturor inforenergiilor unui sistem viu şi transferarea lor pe structura care este solicitată în momentul respectiv. 2. fără optimizare. variind între limita maximă şi minimă corespunzătoare solicitărilor şi efortului IE consumat în contactul cu alte existenţe. la măsurătoarea de PIEC pe SF şi SB. În funcţie de structură. capacitatea de a concentra bilanţul IE pe una dintre structuri. B. apar valori negative. Rezultatul acestui tip de efort este evoluţia. Stringuri IE 8. după stadiul de evoluţie al sistemului viu. - - Această putere IE a unui sistem viu poate fi: obişnuită (PIE). N şi T. Acc. Diferenţa dintre limita minimă şi cea maximă e de cca.. 6.

aceste 2 structuri absorb din oceanul inforenergetic mai multe IE-uri. iar RA specifică pe fiecare structură este foarte scăzută. cu atât creşte RA (Rezistenţa la Agresiuni) şi Fermitatea sistemului viu în luarea deciziilor. se pot face ierarhizări ale personalităţilor spirituale. incoerente în exprimare. Dacă PIE/PIECN. Unele tehnici de redresare şi curăţare necesită un PIEC foarte ridicat. prin rugăciuni spuse pe concentrare. prin intensitatea cu care se aplică tehnicile IE executate.T între 30 – 40 şi ΣPIEC între 90 – 105. cu semnificaţia pierderii importanţei activităţii F şi B. Persoanele cu PIEC mici sunt influenţabile. La valori de PIE/PIECN. reprezentând deci puterea personalităţii spirituale. şi în alte condiţii poate ajuta la stabilirea Vârstei Astrale (VA) a entităţii. tipul de activităţi desfăşurate preponderent. Pe măsură ce implicaţiile SF şi SB sunt mai numeroase. iar pe de altă parte prin creşterea valorii PIEC pe N şi T. PIEC şi ale BilIE sub anumite limite indică stări patogene. Lipsa antrenamentului şi lipsa PIECN ridicate duc la labilitate psihoemoţională. pornind de la PIESF = +20 PIESB = +30 PIESN = +79 => BilPIE = +129 poate ajunge. ceea ce conduce la o scădere pe SN. mărimea şi natura influenţei sistemului viu în nişa sa IE. prin renunţări. în familie etc. au logoree greu controlabilă. Cu un PIECT < 80 NU se poate asigura realizarea eficientă a tehnicilor de redresare şi curăţare! Mobilizarea sistemului viu în scopul dobândirii unor potenţiale maxime determină variabilitatea IE pe fiecare structură şi pe total. la PIESF = 0 PIESB = +3 PIESN = +84 => BilPIE = +87 PIEC constituie o calitate ce se poate dezvolta prin antrenament. sistemul viu este în suferinţă. 87 . Antrenamentul spiritual şi rolul său Scăderile valorilor de PIE. PIECT are semnificaţia capacităţii de transfer a energiilor pe structuri. prin scăderea valorilor PIEC pe F şi B. în ideea măririi în permanenţă a bilanţului energetic şi a scăderii diferenţei dintre PIECN şi PIECT. PIEC se obţine prin efort dezinteresat.T < 50. PIEC este specific fiecărei profesii sau domeniului de activitate în care persoana respectivă este implicată. Cu cât PIEC e mai ridicat. Persoanele cu PIEC < 30 şi ΣPIEC < 90 riscă “îmbolnăvire” la nivel psihic. PIEC exprimă întotdeauna (ca şi ΣPIEC) gradul de elevare spirituală al sistemului viu. Un om obişnuit. În funcţie de acest punct de vedere valoric al PIEC. În mod obişnuit. El ne arată care structură primeşte. cu tot sufletul.PIESB = -100 PIESN = +100 => BilPIE = +300 Ex. simptomatica de mai sus devine foarte accentuată şi este adesea însoţită de un IQ scăzut. autentic şi benefic.

Chiar dacă au ΣPIEC mare. el se datorează şi valorilor mari pe care le au pe F şi B. specifică fiecărei structuri sau pe total sistem viu. Raţiunea va concluziona finalitatea misiunii. 88 . Tipuri de indivizi şi ΣPIE Tip uman Normal Om dotat dpdv IE Om foarte dotat Excepţii ΣPIE 120 – 130 130 – 150 150 – 170 > 170 De la 150 în sus înseamnă că s-a lucrat.5 Terminare 65 70 75 87 96 97. indiferent că e vorba de un sistem vegetal. NU se intră în rezonanţă cu aceste persoane! Sunt persoane ce îşi pot modifica caracteristicile IE. o persoană antrenată spiritual îşi transferă IE-urile de pe SF către SB. Pentru misiuni grele şi foarte grele se aleg persoane cu valori minime pe F şi B şi maxime pe N şi T. O personalitate “gălăgioasă” are de regulă PIEC-uri mici şi îşi maschează această carenţă prin vorbărie. Sistem viu Iisus Hristos Om obişnuit Culturist Artist Demonizat Bioenergetician Inforenergetician F -100 32 62 28 25 29 -15 B -100 51 31 35 20 45 -29 N 100 55 40 72 25 80 88 T 100 52 54 65 23 71 85 ΣPIEC 300 138 133 135 70 154 132 Obs. adică acele persoane cu cea mai mare capacitate de jertfă. După ce şi-a îndeplinit o misiune grea. folosind toate informaţiile avute la dispoziţie. Rezistenţa la Agresiuni (RA) Definiţie: RA indică capacitatea de contracarare sau de anihilare a diferitelor agresiuni.1 ΣPIEC 105 93 98 110 136 162 Valoarea PIECN. Fiinţele decăzute nu pot avea capacitate de jertfă manifestă. cu rezultate. Întotdeauna ΣPIE ≤ ΣPIEC.T > 80 are o variabilitate similară funcţiilor logaritmice. inclusiv pe cele obţinute cu ajutorul organelor de simţ.Ex. animal sau uman. Valori orientative ale PIEC cu baremele minime de trecere de la un grad la altul PIECT I II III IV V VI Admitere 62 68 72 83 92 96.

cu valori cuprinse între -100 şi +100. omniscienţa şi omnipotenţa lui Dumnezeu (inclusiv capacitatea de creaţie – atribut exclusiv al lui Dumnezeu). separându-i pe nivele potenţiale. CD poate fi Potenţial. O persoană elevată ar trebui să aibă CDPOT – CDCON = 0 . conştientizate. 89 . Acest Răgaz acordat de către Dumnezeu pentru îndreptarea unei erori trebuie folosit de păcătos astfel: trebuie să-şi ceară iertare. Conştientizat. EBFMAN = EBFPOT X CDMAN/100 Toate tipurile de credinţă au o plajă de oscilaţie de câteva procente şi se pot măsura şi în valori momentane. Valorile RA < 0 au semnificaţia atragerii diferitelor tipuri de agresiuni specifice pe structuri şi pe total. trebuie să dezdăuneze. încrederea deplină în omniprezenţa. o persoana are RA foarte mic. ● Valorile între 0 – 81 semnifică un RA insuficient.De la CDMAN la CDAPL => tot ce nu facem într-o perioadă de timp. persoanele respective având statut de victime potenţiale în majoritatea timpului. specifice structurilor pe care sunt în suferinţă. RA este îmbunătăţită de tăria Credinţei în Dumnezeu (CD). din cauza vieţii neatente pe care o duc. cu fiecare structură.De la CDAPL la CDCON => ce nu aplicăm din CDCON . Aplicat şi Util / Manifest (arată cât anume facem să fie util din CDAPL). Tot din CD mai fac parte comunicarea firească şi continuă cu Dumnezeu. Ex. Acest fapt nu ar fi posibil dacă victima nu ar fi creat prin fapte anterioare condiţii de rezonanţă cu agresiunea respectivă. se expune agresiunii unui factor major din exterior şi de multe ori atacul conduce la îmbolnăvirea subiectului. se instalează o perioadă în care cel care a greşit ar trebui să-şi repare greşeala. Diferenţele dintre fiecare dintre acestea şi 100 reprezintă rezerve de credinţă. precum şi efortul de muncă. .De la CDCON la 100(CDPOT) => potenţiale de CD neconştientizate. Dacă nu face acest lucru până la sfârşitul Răgazului respectiv. Când e bolnavă. aplicate şi utile. ● Valorile ≤ 60 pe una dintre structuri sau pe total indică disponibilitatea agresării foarte uşoare a subiectului pe structura respectivă sau în general. Ca urmare a unei agresiuni.De la CDPOT la 100 => potenţiale de CD posibile. pierzând astfel trepte în evoluţie CD influenţează direct aproape toţi parametrii IE. Din momentul comiterii unui păcat. în general sunt necorespunzătoare ambientului social sau epocii în care individul trăieşte. Credinţa în Dumnezeu (CD) Definiţie: CD are ca semnificaţie perceperea Iubirii Entităţilor Divine ale Sfintei Treimi. se expun mai mult sau mai puţin frecvent anumitor tipuri de agresiuni. victima intră în suferinţă. dar nedezvoltate . să facă fapte compensatorii etc. pentru înţelegerea şi aplicarea învăţăturilor lăsate de mari personalităţi spirituale (mai ales cele ale Mântuitorului Iisus Hristos).Caracteristici ale RA ● Se măsoară pe scala valorică unică pe fiecare structură şi pe total. ● Valorile între 60 – 81 arată persoane care.

simţirea şi trăirea iubirii de semeni. Caracteristici ale CD ● Se mşsoară şi pentru alte religii. CD fermă. Parametrii IE influenţaţi indirect de CD: MP.respectarea tuturor posturilor şi a normelor morale legate de religia creştină .emiterea unor relaţii inteligente între informaţii. CD neînsoţită de fapte bune nu înseamnă absolut nimic.conştientizarea subordonării SF faţă de SB şi a ambelor faţă de SN .conştiinţa existenţei lui Dumnezeu . 90 . CDB arată: . iar restul plătesc prin suferinţă pentru ateii a căror iubire o acceptă sau au acceptat-o. Armonia conduce la potenţial IE ridicat. ● Între 30 – 60 => ateism destul de vechi.Manifestarea fiecărui parametru IE este influenţată de CDMAN a sistemului viu. iar marii maeştri spirituali ai planetei pot realiza mai mult sau mai puţin o parte din miracolele christice. trupul nostru fiind condiţionat de aceste forme de purificare . dar destul de slabă. ● Între 60 – 80 => necazuri şi suferinţe mici sau medii. ● CDUT < 81 indică fiinţe umane ce trăiesc încă în Legea Karmei (ceea ce propune Iisus Hristos să eliminăm prin mântuire).stăpânirea instinctualităţii . propriu persoanelor ce l-au uitat/pierdut pe Dumnezeu şi înseamnă credinţă puţină.parcurgerea tuturor Sfintelor Taine. Anunţă suferinţe iminente sau în curs de desfăşurare. ● Valorile între 0 – 81 indică un ateism pasiv. Semnificaţii ale CD pe structuri CDF înseamnă: . în funcţie de nivelul său de evoluţie şi de credinţă. ce anunţă suferinţe pentru subiecţii în cauză. C. Acc. Acest fapt poate fi contracarat prin decizii ferme şi rapide de credinţă.credinţa raţională. ● Între 81 – 90 => credinţă prezentă. CDN reprezintă: . CDT indică structura predominanta a sistemului viu respectiv. Parametrii IE ce pot fi influenţaţi de CD: PIE/PIEC. ● De la 90 în sus => credinţă adevărată. dar şi pentru cei ce acceptă iubirea acestor persoane. ● Valorile negative ale CD indică ateismul activ (respingerea şi contracararea Iubirii Divine. RA. astfel încât viaţa noastră să se supună Legii lui Dumnezeu. DH. O. ● Persoanele cu CD < 60 ce sunt sănătoase riscă îmbolnăviri sau accidente într-un timp relativ scurt. Ateismul blochează anumite calităţi şi virtuţi ale fiinţei umane şi favorizează manifestarea defectelor. 70% din bolnavi suferă de o formă oarecare de ateism.trăirile şi sentimentele prezente în timpul Comunicării cu Dumnezeu şi necesitatea acestei comunicări. concomitent cu implicarea trupului în eforturi de elevare. adică ura împotriva lui Dumnezeu). legate în general de structura pe care s-au constatat aceste valori de CD. firească . duce la starea de armonie. ● Între 0 – 30 => ateism pasiv foarte vechi. cât este ea realizată . prezentă în toate structurile. EBF. ● Cca. IO.renunţarea la comoditate şi superficialitate.

Ex. Gândurile. Cu cât IO este mai mic. CDPOT Domnul Iisus Hristos Om obişnuit Om necredincios Puţin credincios Incult F 100 83 71 75 84 B 100 87 82 84 78 N 100 89 76 88 87 T 100 85 78 82 84 Iubirea Omului (IO) Om = Dumnezeu (sanscrită) Definiţie: IO are semnificaţia recepţionării Iubirii lui Dumnezeu (spre deosebire de CD. şi invers. ci aceasta nu primeşte Iubirea Lui. însă acestea primesc corespunzător propriilor eforturi de integrare într-un Cer sau altul. Înainte de fiecare bătălie. un sistem viu capătă iniţial caracteristici patogene la nivelul structurilor superioare (în programe) şi după Răgazul acordat pentru corectare. Cu cât un sistem viu e mai elevat. 91 . cu un grad mai mic. având structurile superioare configurate mai mult (sau mai active). Ştefan mergea într-un loc special unde aplica anumite tehnici. parametru care este esenţial pentru integrarea în Cerurile Sfintei Treimi. Dumnezeu îşi revarsă Iubirea asupra tuturor populaţiilor. o primim şi o integrăm în fiinţa noastră Reflectarea acestei iubiri către semeni şi mediu. IO reprezintă: Darul de iubire al tuturor Entităţilor Divine ce alcătuiesc Sfânta Treime Iubirea Tatălui pe care o merităm. dacă nu se iau măsuri. Datorită acestor carenţe. devenind un filtru opac pentru IO. Sistemele vii ce încalcă Legea Divină încep să-şi piardă capacitatea de a primi IO. nu Tatăl Ceresc iubeşte mai puţin o fiinţă. 10. se manifestă şi în SF.000 ani. vorbele şi faptele contrare Legii Divine coboară nivelul vibraţional (frecvenţa de oscilaţie pe fiecare structură). cu atât sistemul viu e lipsit de aportul energiilor şi informaţiilor fundamentale necesare propriei lui existenţe. Legământul său era ca după fiecare victorie să construiască o mânăstire. ceea ce denotă în timp vulnerabilităţi mai mici sau mai mari. Şcolile IO datează de cca. Cuza a fost iniţiat. cu atât IO recepţionată de Structura Sfântului Duh (a 10-a) va fi utilizată mai mult de SF şi SB. Adică. care reprezintă iubirea sistemului viu pentru Dumnezeu) şi totodată exprimă capacitatea de a reflecta această iubire de către individ către semenii lui şi mediu. Brâncoveanu a fost ultimul domnitor IO.

Cât timp IO pe una din structuri sau pe total este < 81. Astfel de persoane trebuie să facă urgent fapte bune. Om obişnuit. Valorile negative semnifică respingerea de către individ a valorilor divine. pentru că autismul înseamnă o etapă obligatorie în evoluţia lor. Sunt cazuri speciale. Lumina lui Dumnezeu şi Iubirea Divină au un efect asemănător focului. N şi T pe scala valorică unică. nu ţine posturi. persoana respectivă NU poate fi adusă în stare de vindecare pe structura respectivă. de obicei de ordinul minutelor sau orelor. B. Om la început de drum. dacă modificările impuse devin trăsături ferme de comportament şi acestea au o finalitate benefică. 2. IO 1 2 F 72 40 B 83 78 N 86 86 T 84 71 1. ● IO are caracter de dar. dacă persoana respectivă n-a intrat încă în suferinţă. în funcţie de scopul urmărit. Persoana mai puţin evoluată are şansa să evolueze datorită acestor sisteme vii înconjurătoare. În vechime. cu valori cuprinse între -72 şi +100. va intra în curând. Prezenţa CAM-urilor la o persoană elevată reprezintă o carenţă gravă. La persoanele decăzute. de asemenea şi persoanele pe care subiectul le iubeşte. IOT arată structura cu care sistemul viu se exprimă preponderent. conştientizează când face greşeli.Caracteristici ale IO ● Se măsoară pe F. capacitatea de modificare a parametrilor poate reprezenta o şansă. ● IO < 60 arată că. de răsplată pentru fiinţele benefice. fiind modul prin care aceste persoane ispăşesc legătura cu o entitate malefica în viaţa fără trup. Întotdeauna valorile modificărilor făcute cu intenţie sunt mai mari decât cele realizate inconştient şi constituie prefăcătorie evidentă. Le arde. prezenţa CAM-urilor e foarte frecventă dar. Ex. pe o perioadă de timp mai mare sau mai mică. Persoanele autiste pot prezenta IO = 100. 92 . Dacă EBF-urile sunt mici. poate fi rău fără să înţeleagă de ce. ● IO < 0 arată nu numai incapacitatea de a recepţiona Iubirea lui Dumnezeu. dar şi generarea de inforenergii antagonice. CAM-urile devin un dezastru pentru cineva. antrenamentul fiind favorabil sau nefavorabil. CAM este un parametru antrenabil. SF îi impune doar satisfacerea unor dorinţe. Pentru existenţele din versurile întunecate. Această modificare în sens benefic se face în general în prezenţa unor influenţe exterioare cu EBF > 90. Cameleonismul Spiritual (CAM) Definiţie: CAM indică capacitatea unui sistem viu de a-şi modifica intenţionat sau natural parametrii IE pozitivi sau negativi. guralivul şi vicleanul erau consideraţi bolnavi psihici.

dar de pe urma cărora profită şi nu manifestă nici un scrupul dacă este descoperită. şarlatani. pentru că nu îşi vor executa obligaţiile decât parţial. iar şansele lui de corectare sunt minime. Sistemele vii animale şi vegetale au şi ele CAM-uri. Aceste persoane vor prezenta caracteristici tipice orgolioşilor (negativism. secături Domnul Iisus Hristos F -100 F 43 B -100 Persoanele cu CAMT > 15 nu prezintă încredere în asociaţii. CAMT ≤ 15 e aproximativ normal la poporul român. apărare. denotă şi o lipsă de sensibilitate autentică. La CAMT > 40. afemeiaţi. Caracteristici umane în funcţie de mărimea CAM Copii de până la 1 an Copii cu EBFT 81-90. pofticioşi Impostori. răi F -7 F 32 Prostituate. simţ critic. orgolioase şi atee. fermitate pe proprii parametri IE). care se exprimă prin valori negative de CAM. CAM negativ. prietenii. homosexuali. subiectul începe să deranjeze frecvent pe cei din jur prin instabilitatea acţiunilor sale. Prin CAM.care va fi influenţat în consecinţă. educaţi Adulţi cu EBFT < 81. a afirmaţiilor etc. folosindu-le în scopuri de împerechere. Opusul CAM este Fermitatea. Dacă CAM-urile sunt < 0 înseamna fermitate. dobândirea hranei etc. mariaje. 5 ani F 88 F 18 B 93 B 37 F 29 F 15 F 22 B -18 B -12 B 28 N -28 N -3 F 62 B 72 T -8 B 52 N 51 N -100 N 31 T 68 T -100 T 60 N 100 N 42 B 51 B 9 N 38 T -20 T 97 T 35 N 78 N 4 T 32 T 50 T 10 Adolescenţi şi tineri atei activi (debili sentimenal) Adolescenţi şi tineri credincioşi Tineri din liceele cu educaţie libertină Adulţi cu EBFT > 81. Dacă au CAMT > 30 e grav. 93 . dar mici. de cca. la persoane neevoluate. o fiinţă face eforturi pentru a manifesta temporar calităţi care în realitate îi lipsesc.

DH poate fi DHPOT (ceea ce măsurăm de obicei) şi. ceea ce poate determina caracterul de calitate sau defect al parametrului respectiv. Diferenţa dintre DH de 100% (Geneză) şi DHPOT măsurat se numeşte ΔDH. ● ΔDH > 0 (din nefericire). ● DHPOT G – DHPOT M = ΔDH. strălucitor. ● CAM > 0 => există această caracteristică IE. După Facere. influenţând propriul MP şi existenţele din jur. ● Persoanele cu CAMPOT ≥ 30 sunt contraindicate în funcţii de conducere sau mariaje. trecând prin celelalte faze. curat. limpede. Când influenţele din exterior sunt alternative din punct de vedere al EBF-urilor. ● ΔDHUT = 100 – DHUTM şi este ≥ 0. Entităţile Noesice mai puţin elevate ce-şi aleg părinţi corespunzători lor au neşansa ca în primii ani de viaţă să capete programe noesice necorespunzătoare. N şi T. B. evoluţia individului ţine în bună măsură de încărcătura lui noesică ancestrală şi de LA. stabilitatea parametrilor IE malefici sau benefici şi. Fardul intens denotă CAM. diminuându-i vizibilitatea cu păcatele făcute în toată Existenţa lor (toate vieţile). Acest fapt a determinat implicarea (ataşarea) tot mai puternică a Entităţilor Noesice în materie. CAMT Admitere Terminare I 15 15 II 12 6 III 2 -3 IV -6 -11 V -18 -27 VI -31 -39 VII -47 -55 VIII -61 -72 IX -81 -89 X -100 -100 CAM-uri de -100 şi PIEC-uri foarte mari întâlnim la Sfinţii Martiri creştini. 94 . în mod normal CAM ar trebui să se micşoreze de la o viaţă la alta şi ideal ar fi să scadă cu 5% in fiecare viata. într-un sistem viu. ● CAM se corelează cu ceilalţi parametri IE. Complexele pot genera CAM-uri. ● CAM < 0 => fermitate pe o structură sau alta. ce se vor manifesta tot restul vieţii. DHUT. oamenii prin faptele lor au afectat DH original. ponderea SF în totalul fiinţei crescând. pentru că pot oferi surprize. cu semnificaţii adaptate. ● CAM-urile pot fi potenţiale sau manifeste. care este DHPOT x CDUT/100. în funcţie de structura individului. ceea ce a frânat procesul de îndumnezeire (scopul final al elevării spirituale). poate fi o şansă sau o neşansă. Duhul Sfant (DH) Definiţie: DH reprezintă prezenţa şi manifestarea Sfântului Duh. păcate făcute 91% cu SF şi SB.Caracteristici ale CAM ● Se măsoară de la -100 la +100 pe F. şi 9% în faza de existenţă ca EN. Pe parcursul Existenţei.

principal. Iisus Hristos a avut toată viaţa DHPOT = DHUT. iar suma (DHPOT + DHUT) = ΣDH trebuie să fie > 81. ● Valorile < 0 sunt caracteristice demonilor ce au structură fizică şi biosică. gelozia. Definiţie: Demonizarea constituie afectarea malefică a SNO pe o perioada mai mare de 1 – 1. indică o RA medie. cu semnificaţii adaptate. Caracteristici ale DH ● Se măsoară doar pe total sistem viu. ce determină o valoare minimă şi una maximă a tuturor celorlalţi parametri IE. O persoană foarte elevată spiritual trebuie să aibă DHPOTmin > 68. Admiterea la cursurile IE se face doar cand DHPOT min are: Grad I II III IV V VI VII VIII IX X Admitere 42 44 46 50 54 59 64 69 74 79 Terminare 56 59 62 70 75 81 85 90 96 100 95 . preocupări spirituale neconsecvente sau foarte recente. ΔDH ar trebui să fie < 5 unităţi. paranoia. CD determină parametrii IE. având valori între -72 şi +100. ● Valorile DHPOT min între 42 – 55 sunt valori normale pentru oamenii obişnuiţi.). ● Valorile DHPOT min < 35 arată un risc foarte mare de afectări majore (agresiunea unui ENM puternic. Suma valorilor minime şi maxime ale DHPOT si DHUT. respectiv ΣDHPOT + ΣDHUT se numeşte Bilanţul Sfântului Duh. manii etc. ● Valorile DHPOT min > 69 arată o RA deosebită şi de regulă putem vorbi despre personalităţi spirituale în devenire. ceea ce determină scăderea momentană a DHPOT şi DHUT. ● Valorile pozitive dar < 42 indică diverse forme de stări patogene la sistemele vii umane. mânia. Acest tip de afectare din planul IE se numeşte în viaţa de toate zilele boală psihică (ex. Scopul e ca DHPOT să fie aproximativ egal cu DHUT. tendinţa de răzbunare etc. Frica. integralitatea SNO). cu alte cuvinte apare riscul demonizării. ura. schizofrenie. sunt simptome ale intrării în rezonanţe negative. cu vibraţia sistemelor vii agresive (cu trup sau fără). un CD slab sau mediu. Unii dintre Sfinţii Martiri creştini au avut DHPOT min > 81. DH constituie parametrul IE fundamental.Diferenţa dintre DH-urile pe o zi sau într-o lună este determinată de intrările în rezonanţe negative ale unui sistem viu benefic. nervozitatea. ceea ce atrage scăderea DHPOT min şi implicit a tuturor celorlalţi parametri IE.5 ani. cifra cu care se poate caracteriza orice fiinţă umană ca grad de elevare. DH îi exprimă şi îi corelează.

În timpul vieţii cu trup manifestă Haruri şi Daruri ale Sfântului Duh. trădători. Nr. iar de acolo calitatea vibraţiei creşte până atinge Cerul X. să decadă fără excepţie. Cei cu DHPOT min < 45 NU pot fi puşi în stare de vindecare! Pe de altă parte. Personalităţi puternice. valorile corespund Cerurilor 7 şi 8. inactivă până în momentul repetării păcatului sau al comiterii unui păcat similar. Au extrasensibilităţi şi intuiţii destul de puternice. 1 2 3 4 5 6 7 DHPOT min 38 ≤ 50 ≤ 60 ≤ 60 ≤ 75 ≤ 90 ≤ 100 ΣDHUT ≤ 45 ≤ 71 ≤ 81 ≤ 100 ≤ 130 ≤ 150 ≤ 200 1. Persoane credincioase. sfinţi cu MP şi activităţi spirituale speciale pentru cei din jur (preoţi etc. 3. prezintă risc de trădare şi nu sunt capabili să aplice în viaţa de zi cu zi toate regulile pe care. între 5 – 8 ani.). dar informaţia păcatului ramâne implementată în structurile nemuritoare. pentru că n-au implementată în structuri informaţia practicării învăţăturilor christice. Rugăciunile. de altfel. sacralizarea tuturor activităţilor ridică DHPOT min şi ΣDHUT. Iertarea păcatelor. Sunt buni slujitori ai oamenilor şi ai naturii.Toate aceste valori sunt caracteristice până la gradul VIII Cerurilor 6 şi 7. Abia după 69. le cunosc. meditaţia. Puţin credincioşi. 6. reface DH . dar de scurt timp. acordată de Dumnezeu datorită rugăciunilor şi faptelor bune. pozitive sau negative. DHUT determină ierarhiile cereşti ale tuturor existenţelor. 96 . Ex. Persoane puţin credincioase. Domnul Iisus Hristos. creşterea DHPOT min la valori > 67 şi doar la cei ce-L slujesc pe Dumnezeu în permanenţă înseamnă o manifestare a fenomenului conservării trupului după moarte. vegetale. ani. o dată ce rămân singure şi nesusţinute. animale sau umane. având labilităţi caracteristice păcatelor. cu MP şi activităţi spirituale deosebite desfăşurate pe o perioadă mai mare de timp.proporţional cu eforturile făcute pentru iertare. fapt care accelerează elevarea spirituală. care au început să aibă ceva preocupări spirituale. Cu un an înainte de instalarea unei boli psihice apar modificări de natură chimică în organism. Prin iertare. Au extrasensibilităţi.5 mld. 2. 7. 4. Pot fi ajutaţi cu iubire să eleveze. Aceste persoane au VA < 2. 5. Atei. intuiţie. se anihilează energiile malefice ale greşelilor şi păcatelor. demonizaţi etc. dar există riscul ca. acest mod de viaţă duce la diminuarea diferenţei dintre DHPOT şi DHUT. la gradul VIII. stare de comunicare cu Entităţile Sfintei Treimi. De asemenea. crt. Sfinţi cu misiuni foarte importante. Mai sunt fiinţe benefice ce au un primitivism ciudat.

Dacii îşi alegeau conducătorii după DH. O este considerat în inforenergetică starea patogenă cea mai gravă a unui sistem viu. clavicule. Când vrem să măsurăm ceva.). medic etc. îşi impun argumentele prin forţă. concomitent cu subestimarea celor din jur. Orgoliul (O) sau mândria deşartă Definiţie: O are semnificaţia supraestimării propriei persoane şi a rolului ei. Şefii bisericilor ar trebui să aibă DHPOT min ≥ 65. egoism. O ajunge să influenţeze şi structurile superioare. E mai degrabă recomandabilă folosirea lui “noi”. şantaj etc. tendinţa de a se lăuda şi de a primi laude. DH propriu creşte atunci când iertam din tot sufletul. păcatul lui Satan aflându-se la baza tuturor păcatelor umane. ● Ateism pasiv sau chiar activ.. chiar dacă a fost educat religios. degete. de tipul “avem şi noi ceva de zis”) ● Iresponsabilitate. spre deosebire de cele care suferă pentru păcatele altora şi care au orgolii foarte mici. înseamnă că de fapt avem dubii. sau în Versurile din care le provine SN. Este cel mai bătrân păcat din univers. 97 . glezne. în special în cele care se adresează oamenilor (preot. fiind foarte aprigi vânători de putere. Un orgolios manifestă dorinţa de a deţine puterea. considerând de importanţă secundară tot ce nu este legat de propria persoană. cu toate structurile. de foarte multe ori. determinând stări conflictuale datorate incapacităţii de iertare şi dorinţei de a-şi impune punctul de vedere.Pentru a fi foarte bun într-o meserie. dar critică imediat defectele altora. profesor. naţiune etc. se simt bine în poziţie dictatorială. ● Orgolioşii sunt incapabili să-şi conştientizeze propriile defecte (merge mână-n mână cu prostia). gălăgioasă (orgolii mărunte. ● Sunt incapabili să se integreze corect. Căderea sub incidenţa unui demon duce la pierderea DH-ului. Gradul de elevare poate fi apreciat dupa pomeţi. Manifestari ale O ● Rostirea lui “eu” şi a formelor derivate. DHPOT min trebuie să fie ≥ 55. ● Orgolioşii sunt agresivi. ochi. în Uni-Versul în care trăiesc.. orgolioşii asumându-şi cu LA sarcini pe care apoi sunt incapabili să le ducă la bun sfârşit. Orgolioşii pretind a fi slujiţi şi nu vor să slujească. egocentrism şi. Persoanele cu DH ridicat sunt plăcute şi iubite de cei din jur. Nu discern binele de rău. ajunge la ateism. ● Starea patogenă indusş de O se poate manifesta şi la nivel de grupare socială. Inversul O este smerenia (care în plus înseamnă şi recunoaşterea unor valori superioare ţie şi dedicarea în slujba lor). transmiţând informaţia către structurile nemuritoare prin intermediul raţiunii care acţionează ca interfaţă. ● Persoanele care suferă pentru propriile păcate au întotdeauna un O mare. numai astfel putând fi iertaţi la rândul nostru. ● Personalitate agitată. deoarece mărimea DH arată capacitatea de comunicare prin iubire.

nu eliminatoriu. fără să participe constructiv la acţiunile benefice. fiind prea pline de ele însele şi de importanţa lor. trebuie: ● Să conştientizăm existenţa lui în propriile structuri ● Să punem interesele spirituale mai presus decât cele materiale sau spirituale ● Sa punem interesele celorlalţi mai presus de interesele noastre O indică gradul de integrare al sistemului viu în ierarhiile cereşti şi terestre. cu valori între -100 şi +72. Orgoliul este incompatibil cu o credinţa în Dumnezeu autentică. prin ajutorul dat în acel moment oamenilor implicaţi. Din această cauză. O oscilează între o limită minimă şi una maximă.OANC (orgoliul ancestral). cu atât scad valorile parametrilor IE constructivi şi cu atât mai mult lucrează în noi Îngerii Păzitori ai Karmei (demonii).ODOB (orgoliul dobândit). adică ceea ce dobândim în viaţa prezentă OTOT = OANC + ODOB Grad I II III IV V VI VII VIII IX X Admitere 20 14 5 -5 -14 -24 -36 -48 -72 -78 Terminare 14 8 0 -10 -20 -32 -44 -58 -73 -91 O este un parametru IE consultativ. orgolioşii nu respectă ierarhiile. încrederea şi credinţa fermă în Dumnezeu şi în Armata Lui de Lumină. pe care încearcă să le murdărească. Cea maximă. ei ascultă doar din frică sau interes. critică. putem începe să facem primii paşi către smerenie. O este compus din: . Într-o anumită perioadă de timp. Iisus Hristos avea O = -100 (etalon). După ce scăpăm definitiv de O. că realizarea oricărui plan benefic se realizează cu voia lui Dumnezeu. ● O > 35 => subiecţii deranjează pe cei din jur şi produc efecte negative asupra lor. puternică şi trăită în mod manifest. dar în valori normale. provenind din alte vieţi şi constant şi dupa naştere . Protestează. fiind determinat de DHPOT min şi implicit de ΣDHUT. Cu cât O este mai mare. nu pot concepe şi respecta ascultarea firească. ● Între 10 – 20 => mândrie deşartă. Pentru a ne diminua O şi a merge către smerenie. ● O este corelat cu toţi ceilalţi parametri IE. 98 .Caracteristici ale O ● Se măsoară pe total sistem viu. ● Diferenţa de orgoliu trebuie să fie < 5% pentru ca 2 persoane să fie compatibile. Întotdeauna adulţii bolnavi care se fac vinovaţi de cauzele îmbolnăvirii lor au O foarte mare şi de regulă îşi îndepărtează Ingerii Păzitori din cauza firii lor orgolioase. cu semnificaţiile de rigoare. să le denigreze. Smerenia se caracterizează prin lipsa O (dar trebuie să ne bucurăm de realizările noastre făcute cu voia lui Dumnezeu). ca la toate defectele. ● O > 50 => persoane insuportabile. arată gradul de elevare spirituală.

Evenimentele ce nu conţin sau nu exprimă această iubire sunt fapte rele. ● Daca apar valori < 100. care la rândul său dezvoltă Spiritul de Sacrificiu Personal. alegerii unei profesii. a unui mariaj etc. astfel încât să apropiem valoarea Acc cât mai mult de 100. se caută momentul optim pentru desfăşurarea activităţii respective. factori şi evenimente cunoscute de noi. pentru trecut Acc rămânând constant. ● Dacă se măsoară Acc şi nu se ţine cont de măsurătoare sau dacă ştim de acest parametru şi nu îl măsurăm. ● Se recomandă întotdeauna săvârşirea faptelor care au Acc = 100. a începerii unei relaţii. ● Acc e ultimul parametru IE utilizat pentru optimizarea unei activităţi. proprie fiecărui moment sau perioade. (Ex. implicarea în aceasta. irascibilitate etc. “Ce trebuie făcut pentru a modifica Acc acestei acţiuni de la 92 la 100?”) ● Valorile între -72 şi 81 indică fapte rele: ● 0 – 81 păcate împotriva Tatălui. în funcţie de Arhistrategia de Lumină a lui Dumnezeu. riscăm o afectare a SN (inducând biosic algoritmi destabilizatori în subconştient). numai pe total sistem viu. Comiterea de fapte cu Acc < 81e însoţită de stări de angoasă. prin fapte bune. a numirii într-o funcţie. 99 . conştientizarea propriei nevrednicii. rugăciuni către Dumnezeu pentru ajutorarea. care reprezintă acceptul Sfintei Treimi pentru participarea la o activitate. prin nejudecarea celor din jur. pentru desfăşurarea unui anume fenomen. Fiului şi a Creaţiei în general. sau eventualele condiţii ce trebuie modificate. dar numai dinspre prezent spre viitor. Smerenia conduce la dezvoltarea Bunului Simţ. iar interpretarea valorilor se face în funcţie de ceea ce ştim. păcate ce pot fi iertate ● -72 – 0 încălcări clare ale Legilor Divine. Acceptul Sfintei Treimi (Acc) Definiţie: Acc este un parametru de sinteză. aceste fapte având un caracter obligatoriu pentru inforenergetician. deoarece Sfânta Treime are în vedere atât condiţii. eliminatoriu.Smerenia se manifestă şi prin acordarea iertării necondiţionate. Acc este un parametru IE fundamental. Acc poate varia în timp. trăirea christică (conştientizarea faptului că o parte din Iisus Hristos este în noi). Măsurarea Acc la diferite intervale de timp permite conştientizarea unor aspecte de natură retrocognitivă sau precognitivă. Arhistrategia Divină a Entităţilor Sfintei Treimi este compusă din evenimente ce au întotdeauna Acc = 100 şi întotdeauna aceste evenimente conţin şi exprimă Iubirea Sfintei Treimi. pe parcursul desfăşurării activităţilor respective. care nu se iartă ● Tehnicile de curăţare IE au întotdeauna Acc = 100. cât şi factori necunoscuţi nouă care se vor manifesta în viitor. chiar contracararea acestora şi semnifică păcate împotriva Sfântului Duh. ● Poate varia în timp. Caracteristici ale Acc ● Se măsoară de la -72 la +100. Acc se măsoară întotdeauna la sfârşitul unei serii de măsurători de parametri şi va determina totdeauna situaţia finală. iertarea şi sănătatea altora şi apoi pentru noi.

nu-şi va îndeplini corect misiunea. FB realiz. cum ar fi profesie. Nu parinţii stabilesc misiunea unei entităţi în viaţa respectivă. în caz contrar rămânând în aşteptarea unui alt MP. dar acest proces va dura mai mult timp. Nu trebuie să ne “bombănim” parinţii. MP = Nr. pentru că noi ni i-am ales. Dacă entitatea nu-şi alege corect părinţii. Neîndeplinirea MP încetineşte viteza de evoluţie spirituală a oamenilor. În unele cazuri. Mihai Viteazu care s-a grăbit cu câţiva ani). până la momentul măsurătorii / Nr. ● Alegerea unui moment prematur de venire la trup. deşi obiectivele şi Arhistrategia Sfintei Treimi rămân neschimbate. Neîndeplinirea MP în curgerea timpului terestru determină modificarea anumitor acţiuni şi evenimente. FB planif. aceasta va atrage o întârziere în timpul terestru al atingerii ţelului final al Arhistrategiei Divine. FB realizate / Nr. Cu cât o EN este mai elevată (în momentul concepţiei). În realizarea MP-ului ei. sunt necesari câţiva factori. ● Neascultarea propriului SN şi cedarea la impulsurile SF sau la raţionamentele SB. FB planificate X 100 MP poate fi: ● MP1 = Nr. Entitatea (dacă e evoluată) are posibilitatea să-şi aleagă perechea de părinţi tereştri care să-i creeze în viitor condiţiile optime pentru îndeplinirea MP. Entităţile ce şi-au realizat MP-ul la superlativ şi au trecut de un anume stadiu de evoluţie se vor întrupa numai voliţional. pe alte căi. Orice sistem viu vine la concepţie. entitatea determină întâlnirea părinţilor săi. până la momentul măsurătorii / Nr. Faptele vor fi înlocuite cu altele. MP se dă întotdeauna EN ce urmează să vină la concepţie încă din Cerul aferent ei. până atunci X 100 ● MP2 = Nr. atunci când prezenţa lor în trup pentru anumite evenimente importante va fi necesară. MP care este corespunzător capacităţilor proprii entităţii respective. MP se stabileşte cu un timp înainte ca entitatea să capete trup.Misiunea Personală (MP) Definiţie: MP înseamnă numărul de fapte bune realizat până într-un anumit moment din totalul de fapte bune planificate de Dumnezeu pentru o persoană într-o anumită perioadă a vieţii acesteia (sau toată viaţa). orice entitate va fi ajutatp de Îngerii de Luminp şi ispitită sau obstrucţionată de Îngerii Karmei. ceea ce atrage întotdeauna obstacole (ex. care vor fi executate de alţii. ● Comoditatea spirituală. Toţi cei care nu ştiu să-l asculte pe Dumnezeu din propriul suflet nu pot realiza la sfârşitul vieţii MP = 100. cauzată de neelevarea suficientă a entităţii respective. toate entităţile îşi cunosc misiunea şi numai când o acceptă capătă SF. În cazul luării unor MP-uri de la oamenii leneşi şi transferarea acestor MP-uri suplimentare către alţi oameni. Cauze pentru neîndeplinirea MP ● Nealegerea optimă a părinţilor. Înainte de venirea la trup. pe toată viaţa X 100 MP1 > MP2 100 . se naşte şi trăieşte pentru a realiza cu eforturi proprii o parte din faptele bune prevăzute în Arhistrategia de Lumină a Sfintei Treimi. FB realiz. iar timpul îndeplinirii MP e determinat întotdeauna de LA al sistemului viu respectiv. loc de muncă. va avea un MP alcătuit din fapte bune mai multe şi mai importante decât o EN mai puţin evoluată. FB planif. Tentaţia de a face fapte inverse propriului MP va fi prezentă în viaţa oricărei entităţi. partener. Pentru realizarea unui MP de 100%. Cu alte cuvinte.

MP2 arată câte FB s-au executat pâna în prezent din cele ce trebuie executate de-a lungul întregii vieţi. Determinarea MP1 are aspect de retrocogniţie, iar a MP2 are aspect de precogniţie, frecvenţa cu care se fac măsurătorile determinând nivelul de acces în Banca de Date. Oamenii au premoniţii vizavi de ce ar trebui să facă. Atunci când se fac aprecieri în ceea ce priveşte longevitatea sistemului viu respectiv, MP2 trebuie să crească odată cu trecerea timpului. Atunci când MP1 se apropie cu până la 3% de MP2, există posibilitatea ca fiinţa respectivă să decedeze, dar totodată există şi şansa de prelungire a vieţii persoanei respective, dacă Sfânta Treime, datorită rugăciunilor sau strategiei sale, alocă un MP suplimentar fiinţei respective. Dacă Iisus Hristos, în calitatea Sa de Drept Judecător, apreciază că cererea de suplimentare a MP este întemeiată, se acordă un MP suplimentar. Aşa apar cazurile de NDE (Near Death Experience) sau “întoarcerile din morţi”. Un sistem viu are în timpul vieţii cu trup un MP temporar, care face parte dintr-un MP astral (suma tuturor MP-urilor sistemului viu, din toate vieţile cu trup, dar şi din timpul existenţei fără trup, până la faza de îndumnezeire). MP aferent vieţii fără trup are o pondere mică din totalul MP astral şi începe să aibă o pondere tot mai mare cu cât VA a entităţii este mai mare. Entităţile din Cerul 9 şi cele de la periferia Cerului 10 au o pondere de MP foarte mică în viaţa cu trup, întruparea lor fiind mult mai rară decât la restul entităţilor. Aceste entităţi sunt conceptuale şi petrec un timp mult mai mare în vieţi fără SF şi SB, spre deosebire de entităţile obişnuite. Caracteristici ale MP ● MP se măsoară numai pe total sistem viu, cu valori între 0 – 100%, valorile între 0 – 80% fiind nesatisfăcătoare pentru MP1. ● Valorile < 60% atrag Îngerii Păzitori ai Karmei, apar suferinţe pe toate structurile etc. ● Valorile < 50% indică faptul că există şanse mari de retragere totală de MP (deces). ● Longevitatea unui sistem viu este direct proporţională cu MP1. ● Îndeplinirea MP nu este determinată de longevitatea sistemelor vii. Câteodată, chiar decesul sistemului viu încheie MP-ul său, prin suferinţele şi efectele produse (ex. copiii care pier devreme, iar părinţii suferă modificări radicale, fiind mult mai puţin evoluaţi decât copiii lor). ● Periodic, la intervale diferite, sunt analizate şi reaşezate MP-urile tuturor sistemelor vii umane de pe Pământ. Această sarcină îi revine Dreptului Judecător, ajutat de alte Entităţi de Lumină, şi cu aceste ocazii anumitor oameni li se adaugă MP suplimentar (de obicei în timpul somnului, când SN se degajă parţial, sau în timpul meditaţiei, reveriei etc.), iar altora li se ia din MP planificat, cu modificarea corespunzătoare a longevităţii lor. ● De la valori de MP1 < 30%, nici un sistem viu nu mai e viabil. Este scos din circuitul social, afectiv, biologic etc., pentru că acel sistem viu trăieşte degeaba. I se va revizui MP-ul, poate la un nivel inferior. Se poate ca MP-ul total al unei persoane să conţină doar una sau foarte puţine fapte importante. Există persoane care se nasc pentru o singură FB, într-un anumit moment şi, dacă au făcut-o, şi-au îndeplinit MP-ul. Dacă persoana nu îndeplineşte FB-urile din MP, îşi pierde şansa de elevare în acea viaţă, iar dacă nu ia măsuri de elevare îşi poate pierde chiar viaţa. Există posibilitatea asigurării unui MP suplimentar (ex. naşterea unui copil, ajutorarea altor entităţi, cu trup sau fără, pentru îndeplinirea Arhistrategiei de Lumină a Sfintei Treimi).

101

Autorul Marseillezei n-a mai compus altceva. Este foarte important ca o entitate să plece cu MP = 100. Dacă nu, la următoarea întrupare va trebui să ia un MP suplimentar sau mai greu pentru a recupera. Dedicarea unor FB unor entităţi ce au murit ajută la suplimentarea vibraţiei de calitate superioară a planetei. Este indicat ca MP1 să fie de 100 sau chiar mai mare, ca să primim MP suplimentar. Putem să ne măsurăm MP-ul zilnic. Întotdeauna când MP-ul unei colectivităţi este < 60 apar în zonă tot felul de catastrofe. Amploarea catastrofelor şi a urmărilor lor este determinată de numărul celor ce au MP-urile < 60 din zona respectivă. De aceea, catastrofele nu se pot prognoza ştiinţific. La sfârşitul fiecărei zile se poate măsura care a fost EBFmin şi EBFmax al acţiunilor din ziua respectivă, cât timp am stat pe minim sau pe maxim. MP zilnic poate fi chiar şi o faptă bună din ziua respectivă. Restanţele de MP trebuie făcute repede, fără să ne batem cu pumnii in piept. NU se comunica măsurătorile de MP şi durata de viaţă persoanelor măsurate! Integralitatea Structurală (IS) Definiţie: IS arată cât de mult o structură materială, energetică, informaţională sau conceptuală este conformă matricii originale a acesteia, adică cât de mult corespunde stadiul actual al structurii, organului sau sistemului cu Conceptul Divin al Tatălui Ceresc. Întotdeauna Conceptul e mai cuprinzător decât un proiect momentan, pentru că implică şi variabilităţile unor caracteristici ale proiectului respectiv în timp, fiindu-i superior din acest punct de vedere. Matricea IE este rezultanta Conceptului Divin. Caracteristici ale IS ● Se măsoară între 0 – 100 şi se poate referi la o celula vie, la o componentă intracelulară sau la mai multe celule de acelaşi fel din cadrul unui sistem viu. ● Valori < 100 apar la ABEP-uri > 60. ● La prima şedinţă cu orice suferind, întâi se măsoară ABEP-urile şi apoi IS. ● Pentru lucru, se aleg organele şi zonele cu IS minim, apreciindu-se gravitatea stării patogene în funcţie de valorile IS. ● Începând de la a doua şedinţă, se măsoară numai IS, pentru că ABEP-urile sunt diminuate de tehnicile IE şi nu mai sunt semnificative. ● Se consideră vindecată fiinţa ce are IS = 100 şi ABEP = 0 pe toate organele. ● Redresarea IS este foarte lentă, cu maxim 1-2% pe săptămână şi este determinată atât de eforturile terapeutului cât şi de credinţa pacientului. Câteodată, intervenţiile de tip chirurgical pot determina modificarea matricei unui organ sau a mai multora. Faptul se întâmplă în conformitate cu modificările ce au apărut la nivelul IE. Este interzis să se atingă pacientul pe toată durata tratamentului, sunt absolut interzise relaţiile sexuale cu pacientul – sau mai degrabă iniţierea de astfel de relaţii. Se interzice dezbrăcarea pacientului. Se va alege organul de lucru atât în funcţie de mărimea IS cât şi în funcţie de importanţa organului în întreg sistemul viu.

102

Ierarhizarea organelor pentru abordarea lor în funcţie de importanţa pe care o au a) inima b) emisferele cerebrale c) cerebelul d) măduva e) cutia craniană f) sângele g) glandele cu secreţie internă

103

înţeapă. ce marchează timpul scurs între momentul comiterii greşelii şi cel când încep să apară modificări pe SF. produc senzaţii de disconfort etc. pornind de la piept spre exterior. coroborată cu intrarea în rezonanţă negativă exagerată. modificările nu vor apare decât după Răgaz. Regenerarea SF a unui organ sau zonă constituie o calitate pe care iniţial toate sistemele vii au avut-o.active de le crearea lor . Se biodetectează pe orizontală cu ansa. straturile având o grosime de 4 – 10 cm. La IS < 100 pe SF este ultima etapă a sistemului viu respectiv. În funcţie de gravitatea păcatului. În mileniul III (perioada celor 1000 ani pace). fapt ce conduce la desfăşurarea în viitor a unui anume program. mai bătrână. se transmite într-un interval de timp mai mare sau mai mic structurilor inferioare. Simptomele prezenţei StrAd sunt: nelinişte. comite un anume păcat. are aproximativ forma unui ou. StrAd pot fi: . cu atât agresiunea pe acea structură a fost mai puternică.Cu cât IS este mai mică pe o structură. înseamnă că pacientul n-a făcut ce i-am spus să facă. frică (nejustificate). oboseală. are loc un anume eveniment exterior etc. lipsa sensibilităţii şi a comunicării cu Dumnezeu. care se amplifică continuu. sau cu facerea unui păcat grav. urmând ca apoi să apară consecinţele. putând fi vizualizate de extrasensibilii optic ca având o culoare maroniunegricioasă. însă – datorită decăderii sale spirituale – omul a pierdut-o. precum şi integrarea victimei în Cerurile ei fireşti de elevare spirituală. 30 cm. Pe SF. sau acceptarea iubirii unei fiinţe malefice. putând fi utilizat în viitor pentru refacerea anumitor tipuri de afectare. Valorile IS trebuie trecute în Fişa PSI astfel încât terapeutul să conştientizeze permanent relaţia dintre măsurătorile pe care le face şi măsurătorile medicale. Apelor şi ale sistemelor vii va putea fi decodificat şi înţeles treptat. cu cauze mai grave. la o distanţă de cca. Atingerea stadiului de suferinţă fizică arată un nivel spiritual scăzut. Pot fi 1 – 2 structuri. Până la 104 . Pamantului. Etalonul avut în vedere la biodetecţie îl constituie “matricea IE perfectă de la Geneză”. La pipăit. realizată prin comiterea unui păcat. producând astfel atragerea ENM şi a ECM. coşmaruri. Structuri Adăugate Malefice (StrAd) Definiţie: StrAd constituie rezultatul unei agresiuni de tip demonic. având 1 sau 2 straturi. pentru că sistemul nu şi-a învăţat lecţiile de evoluţie cu structurile sale superioare. Când în timpul terapiei găsim IS scăzut sau staţionar. StrAd devin active pe deplin după 3 – 4 luni de la agresiunea iniţială şi încep să producă ABEP-uri importante. omul îşi va recăpăta această calitate. somn neodihnitor.activate. conţinutul algoritmilor corespunzători realizării matricilor IE ale Cerului. Activitatea Structurilor Adăugate Malefice se programează de către creatorul malefic. StrAd prezintă similarităţi cu Spaţiile cu EBF variabil. StrAd se găseşte la exteriorul pacientului. Ragazul poate fi de la câteva zeci de minute la maxim 1 an. Orice perturbare la nivelul structurilor superioare. Corespunzător gradului de elevare al fiinţelor umane. producand efecte malefice la un interval oarecare de timp Activarea StrAd se produce atunci când victima se implică într-o anume activitate sau se întâlneşte cu o anume persoană. trece un timp de la crearea structurii respective. StrAd frânează sau blochează funcţiile celulare ale organelor.

unde înseamnă un cordon material şi energetic ce leagă două corpuri distincte. Psihismul necorespunzător. dacă “vedem” aceste structuri. până la apariţia unui sentiment de linişte şi a senzaţiei de căldură în palme. dar autogenerate. ______________________________________________________________________ De obicei.activarea StrAd. În inforenergetică. din care ţâşneşte Lumina Sfântului Duh. O cruce materială are ca proiecţie energetică o piramidă. Pot rămâne foarte mult timp în această formă. O piramidă materială are ca proiecţie energetică o cruce. se anihilează în totalitate şi definitiv orice Structură Adăugată. pe algoritmul “În numele Tatălui. se revine apoi până în dreptul pieptului şi. se configurează semnul Sfintei Cruci. În stare Ready. faptul constituind o tehnică de curăţare IE şi. Amin. îi mulţumim lui Dumnezeu pentru ajutor şi ne facem semnul crucii. ______________________________________________________________________ Procedura de anihilare a StrAd 1. Până la activare. Se verifică cu ansa şi raportorul dacă a mai rămas ceva. Se coboară încet palmele. ENB ajutătoare nu-şi pot duce misiunea la bun sfârşit. nu crează simptomatică. Amin. StrAd se anihilează. activată sau neactivată. StrAd nu pot fi vizualizate. înseamnă un cordon IE generat de biocâmpurile (în special CE) unei EN (cu sau 105 . tehnica va putea fi inclusă în Procedura Totală. Se pot decodifica printr-un sentiment de predispoziţie la ceva rău. rotindu-le levogir până mai jos de bazinul pacientului. şi al Sfântului Duh. şi al Sfântului Duh.” 2. formarea şi activarea StrAd este favorizată şi de participarea victimei. În timpul anihilarii. prin greşelile şi activităţile necorespunzătoare în care a fost implicată. palmele mele formează Sfânta Cruce cu piramida biconică aurie în centru. după executarea separată de mai multe ori. victima este aparent “curată”. şi al Fiului. Se realizează o concentrare puternică. se pun ambele palme în formă de cruce deasupra frunţii victimei. se rosteşte algoritmul “În numele Tatălui. În tot acest timp. Stringuri IE (STR IE) Definiţie: Termenul provine din fizică şi astronomie. Din cauza prezenţei StrAd.” Se aşteaptă 1015 secunde. cu o mişcare energică de la stânga la dreapta. şi al Fiului. intrarea în rezonanţă cu personalităţi agresoare creaza în jurul victimei nişte structuri străine de aceasta. adică până când viitoarea victimă îi crează prin propriile fapte energiile malefice caracteristice. acestea au doar forma informaţională (lipseşte conţinutul energetic). 3. ele “mocnesc” şi dispar.

” Curăţarea IE în acest caz consta în “tăierea” şi anihilarea IE a stringului malefic. 2. până avem sentimentul de linişte şi o senzaţie de căldură puternică în mâna dreaptă. Generatorul de string malefic poate fi un ECM sau oameni malefici a căror iubire este acceptată de victimă. Dacă emiţătorul este benefic. În această perioadă de timp. la o distanţă de cca. ne plasăm în stânga victimei şi ridicăm braţul drept întins prin spatele şi deasupra capului victimei. ECM = Entitate Conceptuală Malefică. Ex. cât şi a ECM-ului agresor. şi al Sfântului Duh. Datorită prezenţei stringurilor şi a variabilităţilor CR afectat de stringuri. a cărui sabie este. Un ECM poate genera mai multe stringuri malefice simultan. până mai jos de bazin. se vehiculează inforenergii importante de la emiţător la receptor.” Ne deplasăm apoi în faţa victimei. şi al Sfântului Duh. La biodetecţia stringurilor. până la realizarea noului algoritm. niciodată nu poate genera stringuri benefice. concentrându-ne pe următorul algoritm: “În numele Tatălui.fără SF) generatoare către un alt sistem viu care recepţionează stringul prin intermediul CR. sub forma unor cilindri biodetectabili. afectarea fiind făcută şi de la zeci de mii de kilometri. punând ambele palme în formă de cruce deasupra frunţii ei şi facem concentrarea de realizare a piramidei: “În numele Tatălui. negricioşi. palmele mele formează Sfânta Cruce cu piramida biconică aurie în centru. Dacă stringurile benefice sunt favorabile. algoritmul este “În numele Tatălui. La intrarea în rezonanţe negative. şi al Sfântului Duh.” Se aşteaptă 10 – 15 secunde. din care ţăşneşte Lumina Sfântului Duh. şi al Fiului. În ierarhiile întunecate. inforenergii a căror natură poate fi malefică sau benefică. se foloseşte algoritmul “Caut numai string malefic existent între această fiinţă şi orice entitate. cu sau fără trup. care îi coordonează. S-a observat că stringurile malefice afectează de obicei victima în spate. 3. 20 cm prin spatele victimei. Are EBF < 2. Amin. ______________________________________________________________________ Procedura de anihilare a stringurilor malefice şi a ECM 1. Se coboară încet braţul drept. undeva deasupra rinichilor. cu diametrul de 5 – 15 cm. Generatorii se pot găsi chiar la distanţe foarte mari de receptori. cele malefice trebuie anihilate. vizualizându-se întregul braţ drept înconjurat de un cilindru auriu opalin. şi al Fiului. dar poate genera şi stringuri malefice. Prin intermediul stringurilor. Amin.” Se aşteaptă 10 – 15 secunde. generează de regulă stringuri benefice. Amin. 106 . asupra mai multor victime ce au greşit similar. Când emiţătorul este malefic. de zeci sau mii de kilometri. şi al Fiului. mămici benefice îşi afectează grav copiii.500 şi capacitate de conceptualizare. se taie şi se anihilează în totalitate şi definitiv orice string. în structurile receptorului şi în centrii lui IE au loc modificări corespunzătoare cu natura stringului. după care revenim până în dreptul omoplaţilor şi configurăm semnul Sfintei Cruci. braţul meu drept e înconjurat de focul divin al Sfântului Duh. se situează imediat după Îngerii Păzitori ai Karmei (demonii). ce se întinde mult dincolo de degetele noastre. de la orice agresor al acestei fiinţe. În stare Ready.

Orice sistem viu la naştere trebuie să aibă un SN complet. de orice tip. Pe parcursul vieţii. O parte din structuri. Stringurile benefice ar trebui să fie singurul nostru “produs”. urmărind ajutorarea unui sistem viu. SF şi SB). EBFSNAd poate fi < 30. Afectarea intenţionată a SNO al unei persoane constituie un păcat foarte grav. care ar agresa această fiinţă. concept sau algoritm malefic din) orice ECM. şi al Fiului. SNT > 100 SNT > 100% PIE > 50 SNO SNO SNAd SNAd În cazul unor agresiuni determinate de proceduri satanice. Integralitatea Structurala a SNO Orice sistem viu normal şi sănătos este caracterizat de existenţa unor structuri. pe lângă aceste SNO. ce se numesc SNO (Structuri Noesice Originale). 107 . Întotdeauna când un sistem viu are SNAd (Structuri Noesice Adăugate) şi se măsoară SNT (Structuri Noesice Totale).” 5. 6. ______________________________________________________________________ Sistemele vii legate prin stringuri se influenţează reciproc. Se poate ajunge chiar la moartea victimei. cu programele sale proprii. agresorul fiind o persoană cu mari capacităţi malefice şi trebuind să aibă o capacitate de concentrare absolut explozivă. atât cât ar fi normal să fie. În această situaţie. se pot dobândi alte structuri de tip noesic. ucis prin Palma Vibratoare. biocâmpuri şi centri IE ce au IS a matricilor lor de 100%. informaţie. iar structurile de tip noesic (în număr de 8) sunt veşnice.4. cum a fost cazul lui Bruce Lee. Aplicarea acestui tip de agresiune necesită un contact fizic de scurtă durată. se constată că acesta este > 100%. biocâmpuri şi centri IE sunt temporare (ex. Rotim palmele levogir şi coborâm încet. îi mulţumim lui Dumnezeu pentru ajutor şi ne facem semnul crucii. pe algoritmul “În numele Tatălui. Trebuie refăcute “petele” arse din punct de vedere IE lăsate de string. Amin. Adăugarea de SN malefice poate avea loc după 2 scheme: SNO = SNT = 100% PIE ≤ 50 SNO SNO < 100. SNAd are întotdeauna EBF < 0. Se verifică cu ansa şi raportorul dacă a mai rămas ceva din string sau din ECM. şi al Sfântului Duh. benefice sau malefice. se anihilează în totalitate şi definitiv (orice energie.

Simptome ale afectării malefice ale SNO ● Nelinişte. revenirea durează ani de zile. Ce înainte nu le plăcea. omul are “lipitură” (SNAd). nu plâng. devenind malefică. În cursurile fostului Minister de Interne se învăţa tehnica afectării SNO de la maeştrii veniţi din Orient. apariţia modificărilor structurale. măsurăm SNT. ● Oamenii cu SNO afectat sunt greu de suportat. ● O persoană puternică în credinţă e greu de afectat aşa. stare de oboseala şi surmenaj puternic. caracteristice diferitelor agresiuni. sau dacă conştientizează diferite simptome. ce au “bănci” de SN care pot fi folosite de Maeştrii Întunecaţi. Este posibil ca recoltarea să se facă de la persoane care au o viaţa lipsită de control (alcoolici. Această tehnică deosebit de dură este practicată susţinut în diverse secte. ca urmare. ceea ce constituie o tehnică de curăţare obligatorie. ● Afectări mai grave apar dacă “lipitura” de SN malefic s-a făcut foarte aproape de momentul naşterii (se poate realiza şi înainte de naştere). determină apariţia de ABEP-uri de timpuriu şi. ● Dacă afectarea malefică a SNO se produce la vârste fragede. oftează des . prezintă caracteristici de labilitate psihoemoţională. pentru că persoana devine schizofrenică.SNAd se recoltează şi se “lipeşte” victimei. ţiganii). logoree cu ochii măriţi. nu râd. Dacă SNT > 100% şi SNO = 100%. “donatorul” intră într-o suferinţă mare. ● Afectarea SNO. lipsă de concentrare. nemulţumire (nejustificată şi permanentă). victima benefică dar slabă (cu PIE mic) va avea schimbări mari de personalitate. se aplică procedura de refacere a SN benefic. ● Manifestarea cea mai frecventă este schizofrenia. Se măsoară dacă SNO = 100%. Secta Halatelor Albe (Arad). ce prezintă o simptomatică tot mai gravă. etapele sunt: 108 . Ex. Finalul e dramatic. Evoluţia victimelor acestei agresiuni ● Dacă SN rămas îşi însuşeşte algoritmii malefici de la SNAd. drogaţi. care trebuie să fie tot 100%. Se recomandă deci ca gravidele să meargă la control IE măcar 1 dată / lună.de parcă n-ar avea aer. O afectare de SNO cu EBF mic poate duce în scurt timp la demonizarea victimei. Constatarea afectării de SNO 1. victima va avea manifestări paradoxale. în special la copii. ● Dacă victima are PIE mare şi SNO se împotriveşte algoritmilor malefici din SNAd. proaspăt decedaţi). 3. Dacă nu lipseşte nici un procent. prezintă fotofobie. Deci. La fel se procedează şi dacă SNO < 100% şi SNT > 100% (se măsoară EBFSNAd). Dacă se constată afectarea malefică a SNO. nu-şi pot face cruce. venită din Kiev. nu se pot ruga. Tehnica este cunoscută intuitiv de foarte multe persoane cu EBF mic (ex. Aceste persoane devin suspicioase. frică. De obicei e malefic. 4. Se măsoară EBFSNAd. După această recoltare. având manifestări antisociale clare. 2. aversiune faţă de apă etc. pentru a afecta persoanele pe care le iau în vizor. faptul poate determina instalarea retardului mental sau apariţia diferitelor handicapuri. ● Capii mişcărilor spirituale malefice îşi afectează “enoriaşii”. acum caută. iar dacă afectarea e veche. ● Se remarcă la persoanele cu SNO afectat o virare a caracteristicilor de viaţa cu 180°.

b) Refacerea SNO benefic până la 100%. 2. 5.” Se cere pacientului să deschidă ochii (este important să ne uităm în ochii pacientului ca să vedem dacă e “acasă”. şi al Sfântului Duh. se anihilează în totalitate şi definitiv orice structură noesică adăugată malefică străină acestei fiinţe. structura noesică limpede. c) Reactivarea centrilor IE afectaţi malefic. Amin. simultan cu o mişcare de coborâre până mai jos de bazinul victimei. Amin. şi al Sfântului Duh. curată şi strălucitoare ca Sfântul Duh al Tatălui Ceresc ce aparţine acestei fiinţe sa vină acum în palmele mele.” Se aşteaptă 10 . şi al Sfântului Duh. şi al Fiului. până la o distanţă de 3 – 4 cm. concentrându-ne pe algoritmul: “În numele Tatălui. pe concentrarea “În numele Tatălui. pot fi găsiţi centrii IE superiori rotindu-se dextrogir. se implementează structura noesică limpede. odată cu afectarea SNO ______________________________________________________________________ Tehnica de anihilare a SNAd malefic şi refacere a SNO benefic 1.” Se aşează palmele ca la chemarea de ENB. pentru a se face cu ea numai Voia Lui.T < 81. rostim pe concentrare “În numele Tatălui. curată şi strălucitoare ce aparţine acestei fiinţe în toate structurile.T > 90 şi numai dacă persoana la care se află bucăţica de SN dăruit are EBFN. În tot acest timp. configurând semnul Sfintei Cruci. dar fără să exagerăm) şi să-şi facă semnul crucii.15 secunde. este necesară o înaltă ţinută etică şi morală a inforenergeticianului. apoi se ridică până în dreptul Anahatei şi trasăm semnul crucii. “numai atât de mult cât corespunde gradului de elevare firesc şi eforturilor depuse până în prezent de această persoană. Se trece la reactivarea centrilor IE (de regulă sunt dezactivaţi de agresiune). aceasta nu se face decât pentru cei cu EBFN. În stare Ready. 3.” În cazuri de afectare majoră a SNO. Ne facem semnul crucii şi îi mulţumim lui Dumnezeu că ne-a ajutat. 4. Pentru aplicarea acestei tehnici. Rostim în gând o rugăciune către Sfânta Treime “Lăsăm această fiinţă în grija lui Dumnezeu. şi al Fiului. unde se rotesc levogir. biocâmpurile şi centrii ei IE. până la apariţia unui sentiment de linişte şi de căldură în palme. Amin. şi al Fiului. apoi se aşteaptă 10 – 15 secunde pentru realizarea algoritmului. Situaţie specială în refacerea de SN În situaţia recuperării unei părţi de SN lipsă cedată într-o relaţie de iubire. Se mişcă palmele levogir.a) Anihilarea SNAd malefic. Se întorc palmele încet către pieptul victimei. ______________________________________________________________________ 6.” Toată mişcarea de implementare se închide cu configurarea Sfintei Cruci la nivelul pieptului. ENBF (continuare de la Gradul III) 109 . se pun ambele palme în cruce deasupra frunţii victimei şi se face concentrarea pentru obţinerea piramidei biconice aurii în centrul crucii.

Un bolnav psihic are SNO “ciupit”. ENBF este entitatea agresoare “modernă” cea mai frecventă. Potenţialul de exorcizare al preotului (zestrea lui ancestrală) 3. 5 ani un ECM “stăpân” poate “ingera” maxim 2 ENB-uri mai puţin elevate. La exorcizare. iar în centru e un alt cilindru. Se poate întâmpla ca victima să aibă şi StrAd. care spre interior devine roşiatic. ENBF pot fi generate de: ● Practicile canibalistice în care. Victimele caută actul sexual pentru plăcerea proprie şi nu pentru a avea urmaşi care să ducă mai departe Chipul lui Dumnezeu în Uni-Vers. Acela e ECM-ul. ● Dezorientare spirituală. se poate observa că într-o perioadă de cca. 110 . ● La moartea unei fiinţe demonizate sau cu SN afectat malefic (se generează direct ENBF).8 – 7. Influenţe malefice ale ENBF ● Hiperexcitaţie sexuală nejustificată. În asemenea cazuri. ENBF-ul respectiv insistă să-şi dezvolte capacităţile pentru a creşte în ierarhiile întunecate şi a deveni demon. Anihilarea oricărui program IE malefic. La cei grav bolnavi. scăzând RA. Capacitatea de conştientizare înseamnă evoluţie. apărută odată cu decăderea spirituală în masă a oamenilor. care vine din anticerurile 6. ani).2 şi o ENB neelevată care este aservită ECM-ului şi care la momentul la care s-a format ENBF-ul venea din maxim Cerul 4. în general. În peste 80% din cazuri. ● Coşmaruri. 6% din energiile acestor structuri. ECM agresor a fost în viaţa cu trup bărbat. ● Soţiile benefice omorâte în somn. ENBF-urile impresionează emulsia fotografică şi apar sub forma unui cilindru albicios. Se pierde discernământul între benefic şi malefic. materiale etc). apar “lipituri” cu EBF < 0. iar femeia a fost mai puternică şi mai rea decât soţul ei. negru. ● Instabilitate în cadrul atitudinii constante a victimei. ● Când cei 2 au murit la un interval mic de timp. LA al bolnavului pe structurile superioare 2. Tipul de legătură între ENM / ECM şi victimă ENBF au în alcătuire de regulă o ECM agresoare foarte bătrână (VA ≤ 6 mil. iar agresorul bărbat. de orice tip din ENBF este tehnică de curăţare obligatorie. victima (ENB slabă) este femeie în viaţa aceea. mărindu-şi astfel potenţele agresoare. ● Oboseală pe toate structurile inferioare. datorată faptului că solicitarile pe care le impune un ENBF consumă cca. contează: 1. Este necesară o implicare afectivă (victima trebuie să-l iubească pe agresor sau să-i fie aservită în diferite relaţii – sexuale. fără ca acestea să apuce să conştientizeze agresorul.

Tăierea stringurilor şi anihilarea ECM-urilor generatoare . se pot include în PT şi redresările pe care le ştim. de obicei în urma unui act conceptual lipsit de iubire. apoi ne întoarcem până în dreptul Anahatei. Ca tehnică de anihilare. copiii (mai rar). se execută simultan atât procedurile de curăţare IE cât şi cele de redresare (numai de la a 2-a şedinţă în sus). Principala cale de blocare a generării ENBF o constituie elevarea spirituală a societăţii umane.Energizarea locală . şi al Sfântului Duh. Sunt ENBF-uri care. persoanele benefice dar atee. poate părăsi ENBF-ul.Amplificarea de Câmp Vital Simultaneitatea aplicării acestor tehnici pe o concentrare explozivă asigură eficienţa terapiei.Anihilarea energiilor. 2. însoţite de un comportament schizoid. unde configurăm semnul crucii de la stânga la dreapta.Anihilarea spaţiilor malefice şi cu EBF variabil . este cea de la Gradul III. se poate doar curăţa prin PT.Anihilarea Structurilor Adăugate . Procedura Totală (PT) Prin această tehnică IE. La prima şedinţă. Pentru un potenţial energetic mai mare. comandourilor şi a altor duhuri rele . T > 90. când o ENB este mai puternică sau îşi revine.Victimele predilecte ale ENBF sunt tinerii. incluzând toate tehnicile de curăţare: . Celor care prezintă EBF-uri şi C-uri pe N.Reducerea de ABEP . conceptelor ENM-urilor. aceste aspecte făcând parte din arhistrategia demonică pentru Uni-Versul în care ne aflăm. în decursul unui lung interval de timp. Pentru cursanţi şi alte persoane pe care le cunoaştem. adolescenţii.Energizarea generală . dar aceste capacităţi vor fi manifestate haotic. se pun ambele palme în forma Sfintei Cruci deasupra frunţii victimei şi facem concentrarea pentru obţinerea piramidei biconice aurii în centrul crucii. În anumite situaţii. ______________________________________________________________________ Procedura Totală 1. exorcizarea în aceste cazuri fiind aproape imposibilă. Se rotesc palmele levogir şi se parcurge pacientul până sub nivelul bazinului. datorită aporturilor ENB-urilor ingerate în anumite momente. au ajuns la “performanţa” de a fi asimilat 50 – 60 de ENB-uri pentru a ajunge în anticerul în care se află. şi al Fiului. le putem aplica partea din PT ce include tehnicile de redresare: .Anihilarea programelor şi caracteristicilor malefice ENBF . În stare Ready. se poate şi de la prima şedinţă. se 111 . Acel copil va avea PIE / PIEC-uri mari. pe concentarea “În numele Tatălui. Lipsa educaţiei spirituale este principala cauză a apariţiei şi generării de ENBF-uri în România şi în lume.Anihilarea amprentelor malefice De la a 2-a şedinţă. din care mai rămâne un ECM ce se va putea întrupa. programelor. se pun ambele palme în formă de cruce deasupra frunţii victimei şi se face concentrarea pentru obţinerea piramidei biconice aurii în centrul crucii. astfel ca ENBF să nu mai aibă resurse şi condiţii de regenerare.

rugându-l pe Dumnezeu “să pună în fiinţa noastră numai acele energii şi informaţii necesare refacerii. Ne facem semnul crucii şi îi mulţumim lui Dumnezeu că ne-a ajutat. enisice şi supraenisice). orice string malefic. trecem la aplicarea următorului algoritm: "În numele Tatălui. de-a lungul coloanei vertebrale şi până la baza coloanei. deschise spre înainte. dacă se pot aplica tehnicile de redresare. ● După aplicarea PT se recomandă o pauză de cca. se fac toate măsurătorile IE precum şi analiza de caz şi. orice structură adăugată.” 3. orice ENM şi orice ECM care agresează aceastş fiinţă. conştientizând pe concentrare realizarea succesivă a algoritmilor. Luăm o linguriţă de miere. ______________________________________________________________________ Observaţii ● PT nu include refacerea SNO.” ______________________________________________________________________ 2. toate organele acestei fiinţe şi se amplifică Câmpul ei Vital pentru punere în stare de vindecare de 100%. Fiecare chakră are înspre partea din faţă a corpului nişte proiecţii în formă de pâlnie. se energizează puternic. sau doar partea corespunzătoare afectării rămase. sunt mai mult sau mai puţin activate. După prima şedinţă. precum şi a centrilor IE coordonatori ai acestora. Centrii IE (chakre) Orice sistem viu este caracterizat şi alcătuit din existenţa unor structuri materiale şi inforenergetice. putem roti în continuare palmele levogir de-a lungul pacientului. ne concentrăm în timpul unei relaxări. 5. din toate organele şi zonele ei. 15 minute. se reduc total şi definitiv toate ABEP-urile acestei fiinţe. ● Aplicarea PT creşte eficienţa în terapie. ______________________________________________________________________ Tehnica de refacere 1.anihilează total şi definitiv orice amprentă IE maleficş. Se verifică cu ansa şi raportorul dacă a mai rămas ceva. şi al Fiului. şi al Sfântului Duh. Amin. ● PT e considerată realizată atunci când toate tehnicile IE aplicate.” După configurarea Sfintei Cruci. orice spaţiu malefic şi cu EBF variabil. caz în care reluăm PT. orice program şi caracteristică IE malefică a oricărui ENBF. Pentru structurile IE neconfigurate în totalitate (eonice şi supraeonice. cu o mişcare similara primei faze. în funcţie de 112 . sunt realizate în proporţie de 100%. 4. a unor biocâmpuri corespunzătoare acestor structuri. local şi general. Centrii IE poartă denumirea de chakre şi se găsesc începând de la cap. verificate succesiv. Stând întinşi pe spate. Amin. reactivarea centrilor IE şi chemarea de ENB.

aceasta înseamnă că în bebeluş există modificări structurale şi anumite funcţii ale organismului sunt afectate. ● Diametrul normal al unei chakre este de 3 – 5 cm. 113 . a faptelor bune realizate până în prezent” şi constituie o tehnică de curăţare. numai corespunzător gradului ei de elevare. ceea ce în timp conduce la dezactivarea şi a următorilor 3 centri. Este păcat pentru operatorul radiestezist şi ceva malefic pentru pacient. Anahata). biocâmpurile şi centrii IE mai puţin structurate sau în stadiul de germene. sub orice motiv. în special la centri IE superiori. cu atât sistemul viu este mai primitiv. ştim că avem de a face cu stări patogene foarte grave şi greu recuperabile – boli psihice. ● Culoarea chakrelor e corespunzătoare culorii biocâmpurilor respective şi succesiunii din spectrul luminii albe. chakrele se rotesc levogir (la fiinţele benefice). frică. logoree. faptul fiind determinat de păcatele săvârşite anterior de parinţi. ● Forma chakrelor se conturează cu ansa. a chakrelor mai mult decât trebuie. consumul excesiv de alcool “ajută” la inversarea sensului de rotire al chakrelor şi câteodată se întâmplă ca anumite modificări în activitatea chakrelor să apară datorită relaţiilor sexuale întreţinute cu persoane cu au obiceiuri contrare sensului evoluţiei. Caracteristicile centrilor IE ● Au formă circulară. obligatorie. ● Diametre < 3 cm indică stări patogene. Ajna. culte şi secte care pot fi considerate de orientare satanică. se va putea doar ameliora acest fapt. redresarea centrilor IE ca sens de rotaţie se face pe algoritmul “numai până la activarea normală şi firească a centrilor IE ai acestei fiinţe. Cromosincroterapia Cavalerilor de Malta modifică culoarea chakrelor pentru a afecta discernământul victimei. Diametre > 5 cm indică întotdeauna extrasensibilităţi (în cazul Manipura. cu urmările corespunzătoare. toate structurile vor fi activate 100%. de asemenea şi funcţiile acestor structuri vor fi diminuate sau inexistente. ceea ce sistemelor vii benefice le produce o puternică perturbare şi determină sentimente de confuzie. cu Acc = 100. în sistem binar. ● Inversarea centrilor IE superiori este practicată în diferite organizaţii. La finalul evoluţiei.nivelul de evoluţie al entităţii respective. Dacă această anomalie este prezentă de la naştere. Când apar alte forme ciudate. E interzisă activarea. victima se poate vindeca într-o singură şedinţă. Cu cât un sistem viu are structurile. ● Există tehnici satanice de inversare a sensului (în special la centrii IE superiori). guri deschise urât. ovoidale. Când este mai mare => eforturi cu structura respectivă sau o supradotare IE de care posesorul este sau nu conştient. ● Fumatul. disfuncţii ce ajung până la nivelul biocâmpurilor aferente chakrei respective. Apariţia ABEP-urilor determină întotdeauna dezactivarea unuia sau a mai multora din primii 4 centri IE. ● În mod normal. Sensul de rotaţie se biodetectează cu ansa la partea de sus a chakrei. izbucniri de violenţă. În cel mai bun caz. faptul indică o stare patogenă. capacitate diminuată de efort fizic şi intelectual. forme neregulate.1 an de zile. retard mental etc. Pentru structurile IE aflate în stadiul de germene. se pot instala handicapuri de toate felurile (de la psihice la cele motorii). După cca. ● Întotdeauna. ● Dacă malformaţia e recentă şi se corectează forma centrilor IE strâmbaţi. Când centrul IE are altă culoare decât cea normală. biocâmpurile şi centrii lor IE vor fi într-o stare similară.

● Totdeauna. Întotdeauna. ● Timpul de accelerare a vitezei de rotaţie arată capacitatea de efort şi antrenamentul structurii respective. Ne facem semnul crucii şi îi mulţumim lui Dumnezeu că ne-a ajutat. 4. Cât timp centrii IE ai unui sistem viu sunt dezactivaţi. se reactivează această. Fiecare structură a unui sistem viu este integrată într-un Vers corespunzător nivelului ei de vibraţie. Pentru aceasta însă. ______________________________________________________________________ Reactivarea centrilor IE. şi al Fiului. atât de mult şi de puternic cât corespunde punerii în stare de vindecare de 100%. există un mic vârtej IE (palnia). unul câte unul (se începe de la Muladhara). Se trece la reactivarea următorilor centri IE. după care – dacă menţinem efortul voliţional – viteza de rotaţie scade brusc. se aşează ambele palme în paralel cu suprafaţa proiecţiei centrului IE. ______________________________________________________________________ Tehnica de reactivare a centrilor IE 1. Se verifică cu ansa şi raportorul fiecare centru pentru a vedea dacă a fost activat corespunzător punerii în stare de vindecare. încet şi temeinic. Când sunt mai mici. Păcatele şi încălcarea Legilor Divine au ca urmări. viteza de rotaţie a chakrelor e minimă. ● Transferul informaţiilor specifice fiecărei structuri. pe concentrarea “În numele Tatălui. de către Sfântul Duh.” Se continuă rotaţia până la terminarea rostirii algoritmului şi apariţia sentimentului de linişte şi de inutilitate a continuării. Amin. între altele. este una din procedurile de urgenţă pentru resuscitarea sau menţinerea unei persoane în viaţă. În stare Ready. Funcţiile chakrelor ● Coordonarea structurilor şi a biocâmpurilor acestora. Reactivarea centrilor IE se face doar când pacientul are parametri de redresare. sunt însoţite de culori mate. (specifică) intens-pozitiv-benefic.. ● Viteza de rotaţie e crescută dinspre centrii inferiori către cei superiori şi este proprie şi caracteristică fiecărui centru al fiecărui individ. care este normal.. 114 . La efort. spre partea dinainte a sistemului viu. din care structura primeşte inforenergii specifice. viteza de rotatie creşte proporţional cu efortul depus. şi al Sfântului Duh. Se poate pune o chakră la capacitate maximă în circa 10 minute la o persoană normală şi în zecimi de secundă la maeştrii spirituali. de culoarea. trebuie ca sistemul viu să aibă pe structura respectivă SV > 90. 3.. Se mişcă mâinile levogir. În timpul somnului. (numele chakrei).. ● Interfaţa între sistemul endocrin şi stimulii exteriori aflaţi în nişa IE a sistemului viu (funcţionează ca nişte antene + rădăcini). fără a atinge pacientul. în dreptul centrilor IE. până la o limită maximă.● Strălucirea culorii chakrelor este mare atunci când SS-urile şi SV-urile pe chakra respectivă sunt > 81. structurile şi biocâmpurile acestuia nu se pot vindeca. şterse. dezactivarea centrilor IE urmată de stări patogene şi afectări ale Versurilor în care ne integrăm. 2. directă sau prin spaţii speciale.

Semnificaţii ale dezactivării centrilor IE ● La primii 4. mai evidentă şi mai completă decât la spaţiile simple.această tehnică va fi urmată de chemarea şi implementarea de ENB şi ECB care trebuie. Spatii Benefice Speciale (SpBSpec) Aceste spaţii au PIE-uri mari. Eforturile de resuscitare trebuie făcute oricând şi oriunde. Spre deosebire de spaţiile simple. 115 . absorbind continuu inforenergii prin centrii IE proprii. până când devenea tare ca betonul. în paralel cu rigidizarea materiei. Dacii au constatat capacitatea de înmagazinare IE a diferitelor lemne. Se realizează un spaţiu benefic simplu (ca la Gradul III). deşi anumiţi centri IE îşi păstrează activitatea un timp de 7 ani ● Se atinge valoarea de activitate 0 în momentul degajării totale de SN din fiinţa decedată (perioada după care se întamplă acest lucru e de 1 – 7 ani. În perioada protodacică se construiau piramide. SpBSpec au: ● Centrii IE 1 – 4 creaţi ● Durată de acţiune şi existenţă nelimitată în timp ● Cinematică IE proprie ● Mod de acţiune propriu. S-au dresat animale pentru identificarea EBF-ului spaţiilor. ● Animalele şi plantele reacţionează foarte rapid la aceste spaţii. în funcţie de gradul de elevare al persoanei decedate şi de ajutorul primit la deces şi ulterior de la cei care au iubit decedatul) ● Animalele îşi degajă SN în perioade variind de la câteva luni la câteva zile. vor şi pot sa vină. plantele în câteva minute. 2 ani după restabilire). ● Produc amprente foarte puternice în locurile unde acţionează. ● Sunt un instrument foarte puternic pentru obţinerea efectelor la distanţă. scop cu care au şi fost create. Nu avem voie să lucrăm în stare de oboseală avansată sau în momente de perturbare emoţională sau afectivă. Ei tăiau lemnul şi îi menţineau prin tehnici IE diferite funcţii de viaţă. în funcţie de EBF-ul lor. Persoanele bolnave (terapeuţi) ce au boli grave NU pot lucra pe centrii IE până nu sunt restabiliţi complet (până la cca. ______________________________________________________________________ Tehnica de realizare a SpBSpec 1. o dezactivare de până la 60% indică stări patogene foarte grave ● 30 – 60% anunţă stări grave ● Cca. conform algoritmilor implementaţi în centrii IE Caracteristici ale SpBSpec ● Nu se consumă. ● Conţin “cartea de vizită” a creatorului lor. arborii mari ceva mai greu. ● Centrii IE conţin algoritmi şi funcţii manifeste necesare absorbirii şi emisiei de inforenergii proprii fiecărui centru IE al beneficiarului. 70% anunţă deces iminent ● Peste 70% fiinţele respective sunt declarate decedate.

şi al Sfântului Duh. şi al Fiului. 6. unul câte unul.” 5. Ne facem semnul crucii şi îi mulţumim lui Dumnezeu că ne-a ajutat. (specifică) intens-pozitiv-benefic. Pe axa verticală a spaţiului. Amin. Manipura. pe scurt). (numele destinatarului)..” 3. se pun palmele la baza spaţiului şi se lansează. (numele chakrei).. de culoarea.. se pun ambele palme la partea superioară a spaţiului (cu faţa în jos.” Dacă spaţiul e destinat unui alt scop. algoritmul devine: “În numele Tatălui. paralele. unde executăm cu palmele o rotire de 90º. şi al Sfântului Duh. 4. Se creeaza primii 4 centri IE (Muladhara. Amin. se alcătuieşte această. realizând în acest mod o cruce orizontală.. şi al Fiului. concentrându-ne pe următorul algoritm: “În numele Tatălui. spre spaţiu). Amin.. strălucitoare de la Sfântul Duh. ne vom îndrepta cu palmele înapoi către partea superioară a spaţiului. şi al Sfântului Duh. ______________________________________________________________________ 116 . prin dreptul capetelor celuilalt braţ al crucii formate de centrii IE. atât cât corespunde realizării permanente de 100% a. la baza spaţiului simplu creat.. protecţie etc. Swadisthana. se alcătuieşte această..) şi dacă toţi parametrii spaţiului sunt 100. pentru ca. astfel încât inforenergiile acestui centru să fie cele necesare activării de 100% a similarului ei de pe. curăţare. Amin. şi al Sfântului Duh.. se realizează similar.. 7.. toţi aceşti centri IE vor lucra împreună. (numele chakrei) al. (specifică) intens-pozitiv-benefic... pentru punerea sa în stare de vindecare continuă... (se menţionează scopul) să se realizeze 100% pentru. de culoarea..” Variantă scurtă de algoritm: “În numele Tatălui. orizontal. şi al Fiului. apoi se coboară pe capetele unuia din braţele crucilor formate de centrii IE. şi al Fiului. absorbind toate inforenergiile specifice şi necesare îndeplinirii de 100% a misiunii conţinute de centrii acestui spaţiu benefic special.... (se vizualizează şi se denumeşte beneficiarul). Apoi. Acest centru IE va absorbi toate inforenergiile specifice şi necesare pentru a putea realiza continuu şi permanent. strălucitoare de la Sfântul Duh.. Se suflă semnul Sfintei Cruci. Se măsoară cu ansa şi raportorul dacă spaţiul şi fiecare centru în parte corespund 100% scopului respectiv (punerea în stare de vindecare. se continuă această mişcare până la partea inferioară a spaţiului. La terminarea executării tuturor centrilor IE. (scopul pentru care se realizează SpBSpec). astfel: Se introduc ambele palme.. Mişcându-se levogir palma dreapta peste cea stângă. pe algoritmul “În numele Tatălui. se deplasează cam 30 cm peste mâna stângă şi deasupra ei. ceilalţi centri IE. Anahata).2. (se menţionează din nou scopul. (numele destinatarului). toţi aceşti centri IE vor lucra împreună în acest spaţiu benefic special.

după care va deveni mai puternic decât orice factor agresor. De fiecare dată când ne concentrăm. Având inerţie mare. pentru paza şi menţinerea curată dpdv IE a intrărilor sau a altor zone din spaţiile de locuit. cinematica celor speciale se stabileşte înaintea lansării. atunci când acesta este ajutat de 1 – 2 ECB. ● Dacă se măsoară EBF-ul acestor spaţii la lansare. ● Putem algoritma ca “La terminare. de muncă. Nu se lansează spaţii cu EBF < 100 şi cu PIEC < PIECN al operatorului! Alungarea sau anihilarea diferitelor tipuri de agresiuni caracteristice anumitor sisteme vii constituie o faptă cu EBF mare. a rugăciunii. Motivul este venirea şi participarea unei entităţi la realizarea spaţiului. în timpul algoritmării. Se pot face spaţii pentru punerea în stare de vindecare a oamenilor. deoarece necesită o perioadă de autoreglare.Observaţii ● Ca şi la spaţiile simple. poate ajunge la capacitate maximă de acţiune în timpi diferiţi (de la câteva minute la câteva zile). se manifestă puterea Cuvântului. primim ajutorul unor entităţi. pentru aplicarea separată a anumitor tehnici de curăţare şi redresare. ● De asemenea. în situaţia când spaţiul a avut mai mulţi creatori. PIEC-urile operatorilor cresc cu cât vor face mai multe SpBSpec. EBF-ul poate fi > 100 (are caracteristici ale altor Versuri). ● PIECT realizat în spaţiu poate fi cu 1 – 2% mai mare decat PIECT al operatorului. ● Persoanele malefice nu pot perturba SpBSpec care au EBF-uri şi PIE-uri > 87. animalelor şi plantelor. 117 . din instituţiile publice etc. ele fiind un dar de iubire. Un SpBSpec poate ajunge la PIE maxim într-un timp destul de lung. Prin acest tip de spaţii. este important de măsurat PIE-ul spaţiului la lansare. acest spaţiu îşi va relua ciclul de activitate / va trece pe un alt destinatar similar / se va muta într-un alt loc de acţiune”.

era folosit ca loc de iniţiere. O formă aparent constantă a unor sisteme vii este în realitate supusă unei modificări. precum şi timpul de germinare şi creştere al acelor culturi. Din cercetarea IE a reieşit că forma de piramidă este mai bătrână decât sistemul solar. De aceea. sunt: sfera. piramidal. Forma constituie o modalitate de existenţă pentru manifestarea materiei. incluzând forma diverselor sale existenţe. dar n-au reuşit să facă “piramida vie” a dacilor. formele făcute de om s-au realizat din dragostea lui faţă de unele locuri. terestră sau astrală. 118 . Spaţiile colective create de minim 12 operatori care au toţi DHPOT min > 60 pot îndeplini aproape orice tip de MP terestru.Se pot influenţa caracteristicile de formă. Dintre formele geometrice regulate care produc perturbări IE maxime.artificiale (făcute de om) Mărimea piramidei determină mărimea efectelor ei. stabilindu-se clar că fiecare formă determină în Uni-Vers. deoarece întotdeauna sistemele vii sunt în curs de evoluţie. Formele geometrice regulate produc modificări şi efecte IE mai puternice decât cele neregulate. conul. în nişa IE în care se află. orice existenţă bidimensională sau tridimensională determină o perturbare IE proprie. fără apă şi lumină.naturale (cristale. egiptenii. Forma favorizează comunicarea (sau este chiar un mijloc de comunicare) între diferite sisteme vii. culoare. emisfera. miros ale diferitelor culturi. Orice sistem viu are o formă optima pentru îndeplinirea MP în fiecare moment. Formele pot fi: ● Fixe ● Constante ● Cu variabilităţi minime.) . ea fiind întrebuinţată în Actul Creaţiei pe alte corpuri cereşti. piramidele pot fi: . caracteristice formei respective. Aceste spaţii nu pot fi afectate negativ de nici o existenţă IE malefica. Piramidologie externă IE Inforenergetica se ocupă şi cu studiul formelor. pentru civilizaţii mult mai bătrâne decât a noastră. care era mult mai mică dar mult mai eficientă. Plantele pot supravieţui cu IE-uri. cea cu bază pătratică dreaptă produce efectele IE cele mai puternice. Se poate spori rata de supravieţuire a plantelor încolţite. mai mare sau mai mică. printr-o formă. În general. Formele fixe. sud-americanii au creat piramide mari. ca şi în celelalte Versuri variabilităţi IE specifice. munţi. menţionând poate în acest fel importanţa locului respectiv. a unui complex energetic şi informaţional. Dintre piramide. prismele şi piramida. foarte variabile sunt caracteristice sistemelor vii foarte primitive. Fiecăreia îi sunt caracteristice anumite variabilităţi IE. în anumite limite ● Cu variabilităţi mari. a unei formaţiuni conceptuale. o existenţă exercită o anume influenţă şi primeşte influente în consecinţă de la alte existenţe. În Uni-Vers. În România. având diferite utilizări. peruanii. Fiecare creaţie a Tatălui Ceresc este corespunzătoare Conceptului Său anterior. De fapt. dealuri etc. După originea lor. Muntele Mălâia (Meru). în funcţie de necesităţile de manifestare ale existenţelor de sine stătătoare. Ex.

antice .coroborat cu substanţele folosite la mumificare . 3. Far astral (antenă de emisie specială). La nivelul planului bazei se realizează. Fiecare piramidă este o bibliotecă IE scrisă într-un limbaj încastrat în dimensiunile ei.energetice . pentru că în această zonă concentraţia radiaţiilor telurice ale SST-urilor existente blochează procesele fundamentale ale vieţii => reproducerea şi viaţa nu mai sunt posibile (nu mai apar bacterii). influenţele sunt atât interne cât şi externe. Orice substanţă organică aşezată la 1/3 de bază. Cavou mortuar pentru personalităţi importante. 4.58 X l 119 . examene şi trepte de spiritualitate sau de capacitate fizică a diverselor şcoli. Prin vârful piramidei. Loc sacru pentru ritualuri. antrenamente. conceptuale şi supraconceptuale După vechime: .moderne Considerăm că o formă are efecte IE până la o distanţă D. piramidele pot fi clasificate în: . Loc optim pentru mumificare. asigurându-se astfel o parte din transferul informaţiilor caracteristice Terrei în Banca de Date. nu se va altera. la intersecţia bisectoarelor unghiurilor triedre ale bazei.materiale . Concentrează inforenergii şi generează un semnal foarte puternic. Credinţa în reîncarnare a fost abolită în 325 de Conciliul de la Niceea. 5. o cruce imaterială de natură IE. După natura lor.informaţionale. Piramida lui Keops se mai numeşte şi Biblia de Piatră. În cazul piramidei. 6. acelaşi tip de influenţe IE din zonă accelerează procesul de evaporare al apei.Funcţiile piramidei pătratice drepte 1. sau în propriile amprente IE. iniţieri. Far terestru. ce pot fi descifrate numai de cei care merită. pentru ca la o eventuală reîntoarcere să-şi găsească trupul intact (astfel. ci se va usca şi micşora. cu o parte din IE-urile conţinute. fapt care . pentru că “ar defavoriza evoluţia cu paşi mici”. În afară de acest fapt. credeau că vor atinge nemurirea). Piramidele erau folosite de operatorii radiestezişti care erau pe mare.conduce la efectul cunoscut. Tezaur de cunoaştere. D = 2. 2. se transmit fluxuri de informaţii către Uni-Vers.

la intersecţia braţelor se formează o piramida IE biconică. chiar cu piramide mai mici. Ea nu poate fi practicată de oameni care uită repede. se mai păstrează 30-40% din capacitatea ei iniţială. O bună memorie depinde de respectarea unui regim sănătos de viaţă. În secolul XVII s-a încercat o spargere cu foc şi apă la Piramida lui Keops. care poate produce moartea. 120 . printr-o muche şi mergând în zig-zag. Acum. Uitucii ori sunt în varsta. pentru că memoria poate fi antrenată.000 de ani. Energetica internă a piramidei este foarte complexă şi nu poate fi detectată cu AMC-uri. parţial sau total. s-ar putea aduce multe îmbunătăţiri. decât în foarte mică parte. inclusiv funcţia de mumificare. Piramida lui Keops era strălucitor de albă. Piatra albă reflectă radiaţiile telurice. ori surmenaţi. constructorii piramidei au crezut că pot controla prin acest tip de emisie Cerurile. Piramida lui Keops a fost construită în trepte pentru a concentra semnalul teluric către vârf şi are această putere a semnalului teluric mai mare decât un munte. la nivelul planului bazei există o cruce IE. Aceste lucruri erau ştiute de mult. iar decopertarea a dus la încălzirea ei şi pierderea funcţiilor ei IE iniţiale. Simbolul creştinismului modern are şi semnificaţia însuşirii de către creştinul modern a cunoaşterii spirituale a Vechiului Testament. care are ca simbol piramida. Spărgătorii au ştiut (prin informaţii transmise oral) că de-a lungul bisectoarei unghiului triedru este o foarte puternică sursă de radiaţii telurice. dar de alte proporţii şi din alte materiale. Orgolioşi. iar atunci când crucea este materiala.D l Când piramida este materială. Acum 4. Inforenergetica presupune memorie. Faţă de piramidele construite în antichitate.

Lumile superioare. Crucea există pe sarcofagele din Delhi.etalonul va avea întotdeauna valoarea de 100. În Yoga. determină lumea materială şi formele ei. nu sunt constante şi fixe. care s-a pierdut şi care se ocupa cu influenţele formelor din fiecare lume. crucea reprezintă unitatea dintre noua cunoaştere christica şi vechile cunoaşteri ezoterice planetare. decât prin mărime. Poţi să-l copiezi pe Brâncuşi. formele trebuie să aibă un corespondent în fiecare lume paralelă. Agonia pe cruce durează mai mult. Fiecare tip de formă materială determină influenţe în lumile paralele. ● Etalonul întruneşte toate calităţile IE ale tuturor celorlalte existenţe din seria respectivă. dar nu să creezi “în stilul lui”. aceste forme materiale au o durată foarte mică de existenţă. lucru pe care îl dovedim prin variabilităţile formelor. Caracteristici ● Întotdeauna. se va stabili variabilitatea logică a unităţii de măsură. ● În măsurători. în cadrul lumii materiale. Cer sau anticer. Pentru a avea o existenţă longevivă. cu existenţele lor specifice.Solicitarea fizică şi biosică mare în lucrul cu piramidele determină surmenajul fizic şi raţional. ● Etalonul trebuie să fie clar. Formele existente în lumile paralele nu sunt veşnice. care n-au făcut decât să îndeplinească Legea. Geometria modernă studiază formele doar din punct de vedere material şi al aspectelor cantitativ-valorice. extincţia unor specii şi apariţia altora noi. yantrele reprezintă mantre. în cadrul Conceptelor Divine. fapt pe care unii încearcă să îl remonteze prin utilizarea piramidelor de terapie. Cei elevaţi spiritual (ex. După sfinţirea ei de către Iisus Hristos. Exista o ştiinţă a formelor. ● Orice tip de măsurătoare trebuie făcută în baza unui singur etalon. Egipt. Acesta a fost unul din motivele pentru care crucea a fost aleasă pentru martiriul Domnului Iisus Hristos. să conţină şi să exprime simplu calităţile din seria respectivă. etalonul NU se deosebeşte de categoriile cu care este comparat. uşor de conştientizat. cu care formează un tot unitar. şi nu de către oameni. Dacă din Ceruri lipseşte corespondentul formelor materiale din Uni-Vers. 121 . Coloana Infinitului este o sumă de piramide. neavând suportul necesar viabilităţii lor. În inforenergetică. corespunzător scalei valorice unice. pe care Domnul Iisus Hristos le-a cunoscut. Acropole. Se cunoaşte de mii de ani că piramida manifestă influenţe exterioare şi interioare ei. Brâncuşi) au ridicat piramide artificiale pentru a creşte importanţa locurilor respective. Etaloane IE Pentru fiecare parametru IE există un etalon potrivit. această relaţie se numeşte interdeterminismul existenţelor lumilor. În funcţie de acesta.

Compatibilitatea şi Acceptul Sfintei Treimi pentru fiecare categorie optimizată şi apoi se va face suma acestor parametri. După forma lor geometrica 3. ● Conştientizarea etaloanelor şi a valorilor măsurate este posibilă doar atunci când raţiunea noastră va poseda un bagaj informaţional superior. cu vârfuri. Optimizarea IE Pentru optimizarea mai eficientă a unor activităţi. este un capitol din inforenergetica formelor şi studiază proprietăţile IE ale cristalelor. Cristalografia IE include cristalografia modernă. fisurate. După gradul de puritate . se au întotdeauna în vedere beneficiarul şi scopul utilizării.translucide . trebuie să măsurăm EBF-ul. Optimul este o funcţie dependentă de mărimea cunoaşterii celui care îl apreciază. fenomenele adiacente şi prepararea IE a cristalelor. Dupa perfecţiunea formelor . Cristalografie IE Cristalografia modernă se ocupă de formele cristaline ale sistemelor chimice şi studiază legile cristalizării. lichide) . etaloanele cu care va lucra vor fi mai complexe (şi invers). feţe sau muchii ciobite.materiale (solide.opace 5. utilizarea şi proprietăţile fizicochimice ale cristalelor.● Când un utilizator este mai elevat spiritual. condiţiile de cristalizare.benefice (cu EBF ≥ 81) . utilizările. informaţionale => conceptuale. Optimizarea este cu atât mai corectă cu cât este executată de o persoană cu grad mai mare de pregătire raţională şi cu grad mai mare de pregătire în inforenergetică.pure (fără încastrări de substanţe străine) 122 .imperfecte. După beneficitate .DHUT > 85 asigură optimizări corecte şi obiective datorită calităţilor ridicate ale subiectului. aceasta fiind în momentul respectiv optimizarea corectă. ● Valorile negative ale caracteristicilor etalonului au semnificaţia antagonismelor acestuia şi se determină tot pe scala valorică. cu valori negative sau câteodată ≤ 80.perfecte (fără defecte) 6. După transparenţă . Clasificarea cristalelor dpdv IE 1. această persoană reuşind să implice în măsurătorile ei mai mulţi parametri tehnici şi IE. supraconceptuale) 2. potrivit unor algoritmi de analiză încă neformaţi în momentul respectiv.malefice (cu EBF între -72 şi 80) La măsurarea EBF-ului unui cristal. zgâriate . Se va alege alternativa cu suma cea mai mare.imateriale (energetice. 4.transparente . Un DHPOT min > 65 şi Bil. După starea de agregare .

13. Orice cristal are 5 structuri.7. care răspunde în faţa lui Dumnezeu pentru felul în care îşi îndeplineşte MP.5 – 5 cm) mari (5 – 15 cm) foarte mari (15 – 50 cm) gigantice (> 50 cm) După tipul substanţei chimice cristalizate După vârstă După provenienţă terestre astrale După timpul de remanenţă al inforenergiilor acumulate remanenţă mică (< 5 min. 5 biocâmpuri (le lipsesc CSC şi CP) şi 5 centri. 11. se trece prin toate criteriile de clasificare. Fiecare substanţă cristalizează într-o formă optimă pentru manifestarea proprietăţilor ei IE şi pentru îndeplinirea MP-ului său. Substanţele cristaline malefice au exact acelaşi sistem de organizare. Cristalele pregătesc condiţiile IE specifice şi necesare proceselor fundamentale ale vieţii sau morţii pe un corp ceresc. Fenomenul cristalizării este coordonat pentru fiecare tip de substanţă benefică de către o ECB specializată. energetice şi informaţionale ale cristalelor. 8. 10.) remanenţă medie (5 – 15 min.) remanenţă mare (15 – 30 min. descărcându-se energetic (dar nu şi informaţional) în lungi sau foarte lungi perioade de timp (sute de mii de ani). iar pentru toate corpurile cereşti există o ECB astrală. 123 .. acesta iradiază în mod continuu inforenergiile conţinute. De aceea. Dupa încărcarea IE a unui cristal. Totalitatea acestor ECB este coordonata de o ECB terestră. iar coordonatorul este unul din îngerii cazuti (un demon). în urma preparării IE a cristalelor. obiecte etc. Orice variabilitate în matricea IE a cristalului determină variabilităţi energetice şi materiale. Japonezii au construit un calculator PSI. - impure (conţinând substanţe. cristalele putând fi considerate nişte părţi vii ale unui sistem viu astral (corp ceresc). acestora li se schimbă proprietăţile (gradul de transparenţă).5 cm) medii (2. 12.) remanenţă foarte mare (>30 min. ceea ce se reflectă atât în poziţionarea moleculelor reţelei cristaline.) După modul de formare naturale artificiale Pentru a caracteriza un cristal. ele şi entităţile conceptuale coordonatoare fiind mai bătrâne decât orice sisteme vii. O parte din BDD se găseşte în anumite cristale de pe Terra sau de pe alte corpuri cereşti. cât şi în cadrul proprietăţilor fizico-chimice. dar prin ECM-uri. Proprietăţi ale cristalelor Constituie acumulatoare de inforenergii specifice sistemelor vii în a căror nişă IE se găsesc. 9. pe baza unui cristal care înmagazinează comenzi date prin intermediul gândurilor. conform Arhistrategiei de Lumină. altele decât substanţa cristalizată) După culoare variantele derivate din spectrul luminii albe După mărime mici (< 2.

(specifică) intens-pozitiv-benefic. care a început de la solidificarea scoarţei (acum 1. având culori de la roz deschis strălucitor până la alb-auriu. de orice tip ● Realizarea tehnicilor de curăţare IE ● Realizarea tehnicilor de redresare IE ● Misiuni de pază pentru obiective Prepararea IE a cristalelor De regulă. împreună cu un ac de cusut de 4-5 cm. care a generat istoria informaţionala (acum mai multe mld ani) Orice depozit cristalin de pe Terra sau alt corp ceresc este păzit din motivele de mai sus de către o EN coordonatoare.8 mld ani) . Se energizează foarte puternic acul şi cristalul (ca la Gradul III).. cristalele să fie manipulate numai cu cleştişori sau pensete. de mărime medie. rog Sfânta Treime să pună în această. Scopurile utilizării cristalelor în inforenergetică ● Punerea în stare de vindecare a anumitor sisteme vii. 2 mm de suprafaţa zonei unde formăm centrul IE. Pentru utilizarea IE. la acelaşi nivel. Se aplică asupra lor o tehnică de anihilare IE a tuturor inforenergiilor malefice. cele mai recomandate cristale sunt cele sferice.. Lungimea cristalului se împarte în 4 segmente. pure. perfecte şi vechi pe cât posibil. (numele beneficiarului). Următorii 3 centri se vor crea de-a lungul axului longitudinal virtual şi pe fiecare faţetă laterală.Amprentele IE ale oricărui sistem viu sunt absorbite în matricea unui cristal.. şi al Sfântului Duh. comună celorlalţi centri..istoria conceptuală. pentru.istoria sa energetică. după spălare. Se ia acul de oţel cu mâna. concentrându-ne exploziv pe algoritmul “În numele Tatălui. piramidele mixte (transparente sau opace). se poate crea o singură Muladhara.” 124 .. dintre care unul singur va fi Muladhara. Se va alege vârful de lucru al cristalului (partea cea mai bună a lui).5 mld ani) . De-a lungul axului longitudinal al cristalului şi apoi pe fiecare faţetă laterală se vor crea cu acul centrii IE necesari. strălucitor. atât de puternic cât este necesar pentru realizarea de 100% a. sistem ce a determinat variabilităţi în caracteristicile cristalului. ne apropiem cu vârful la cca. care se marchează pe foaia de hârtie. Cristalele selectate prin optimizare se spală foarte bine cu o periuţă şi apoi se aşează pe o foaie de hartie. EN coordonatoare a Terrei este Moise.. ovoidale. (numele chakrei) culoarea. Se face suma acestor parametri şi se alege cristalul cu suma cea mai mare. Acc de a lucra acel cristal)...pe un cristal hexagonal – vor fi creaţi 22 de centri IE. Se recomandă ca. Pot fi cristale de stâncă. astfel încât în final . le identificăm cu un număr şi sub ele vom trece parametrii IE determinaţi (EBF. având în vedere scopul şi beneficiarul. şi al Fiului. În cristalele Pământului se găsesc: . Dacă avem un vârf (B). Aceste informaţii pot fi “citite” numai de persoanele care merită şi se antrenează în această direcţie. care va conţine “cartea de vizită” a sistemului viu respectiv. (scopul urmărit). eficienţa faţă de un anume beneficiar. pietre semipreţioase sau diamante. Cealaltă parte este baza cristalului. unde îl rotim către stânga.istoria informaţională (începută acum peste 4. Cristalul ales se ia şi se aşează pe o altă foaie de hârtie. pe un cerc cu diametrul de 2-3 mm. au un scop şi un beneficiar. care se supune unor EN coordonatoare ale planetei.

. NU avem voie să lucrăm cristale când suntem neodihniţi. verificăm cu ansa şi raportorul dacă biocâmpurile (în special în dreptul vârfului) nu au scăzut sub 90% din mărimea iniţială. verificăm dacă algoritmii implementaţi sunt suficienţi. se reprepară. Cristalul pus în săculeţ se recomandă a fi purtat în dreptul zonei afectate. Punem cristalul într-un săculet de pânză.” Ne facem semnul crucii şi îi mulţumim lui Dumnezeu pentru ajutor. acest cristal preparat energetic şi informaţional pentru. (numele beneficiarului) îşi va îndeplini 100%.. Dacă aceste cristale au fost atinse de alte persoane.. cu pauze. pentru ca operatorul IE să-şi revină la SV-uri de 100. Un cristal corect preparat nu îşi pierde din eficienţă în 2 săptămâni. în permanenţă.. stresaţi sau dizarmonici! Muladhara (pe axul central) B După terminarea creării celor minim 22 de centri. concentrându-ne pe “În numele Tatălui. notăm unde se află vârful şi îl putem da beneficiarului. Cristalele preparate IE sunt individuale şi se pot utiliza numai în scopul prevăzut. Un centru IE pe o faţetă a unui cristal se formează în 2-3 minute. până la vindecare. (scopul). se suflă semnul Sfintei Cruci peste extremităţile cristalului. şi al Fiului. După 2 săptămâni de utilizare. caz în care se reprepară cristalul şi moment în care încă mai putem să completăm cu eventualii algoritmi lipsă pe care i-am descoperit în aceste săptămâni.Se continuă rotaţia acului până la terminarea rostirii algoritmului şi eventual până la apariţia sentimentului de realizare. 125 . Verificăm dacă energizarea locala (pe centri) şi cea generală corespund 100% scopului propus. Amin. Un cristal se realizează cu toţi centrii lui în una sau mai multe zile. şi al Sfântului Duh.

demoni).adică făcând strict voia lui Dumnezeu). Cele care acceptă iubirea celor ce păcătuiesc.2 Versuri. deşi aceste fiinţe au amintiri ancestrale despre ea şi o caută. cei care le acceptă iubirea.2 trăiesc în Legea Karmei. ca urmare a greşelilor şi păcatelor din manifestările lor lipsite de iubire. Este necesar ca fiinţa omenească să-şi rezerve o bucată de timp pe zi ca să-şi revizuiască încălcările făcute în timpul zilei. iar apoi .2 . Este zona în care se dă cu adevărat bătălia pentru îndumnezeire (muchea de cuţit).prin intermediul SB – ajung şi se manifestă în SF. doar prin faptele. Ele pot învăţa şi evolua numai prin suferinţă. în loc să-şi recunoască greşeala. Toate sistemele vii ce trăiesc între Cerurile ± 7. afectarea IS şi apoi moartea. Transferul de perturbări IE de la nivelul structurilor superioare spre SF se realizează în Răgazul dintre facerea greşelii şi apariţia ABEP-ului pe SF. pentru a le fi parţial sau integral iertate . În această categorie de oameni se găsesc cele mai multe victime ale Îngerilor Păzitori ai Karmei.Se pot prepara cristale pentru ajutarea mămicilor la naştere. iubirea neputând fi trăită sau conştientizată. pentru toate cele 17. Cele care păcătuiesc. starea patogenă de pe structurile nemuritoare migrează spre SB şi SF iar. că vrea să iasă din Legea Karmei. Legea Karmei are în vedere 2 tipuri de entităţi: 1. Animalele şi plantele suferă influenţa directă a activităţii speciei umane şi suportă consecinţele IE ale faptelor noastre. în algoritmul general al Creaţiei. Uni-Versul constituie Cerul de întâlnire pentru toate tipurile de entităţi. îşi conştientizează păcatele şi se străduiesc cu LA să le corecteze. care să dovedească eficienţa. imediat după ei. pe structura fizică. dau vina unii pe alţii şi nu fac nimic pentru iertarea păcatelor lor. Situaţia se amplifică atunci când este vorba de colectivităţi umane. în timp. sunt determinate de perturbările IE produse de păcatele făcute şi implementate în cele 8 structuri nemuritoare. Orice fiinţă trebuie să dovedească că a învăţat Legea Iubirii.cei care. Eradicarea bolilor va fi posibilă doar când omenirea va ieşi din Legea Karmei (atingând un nivel de vibraţie corespunzător Cerurilor > 7. Urmează creşterea acestor ABEP-uri. cu sau fără trup. 126 . primii ce încep să sufere şi. Dacă în acest timp făptuitorul face FB necesare inverse păcatelor săvârşite. Deci. în schimb “tabără” pe cei care greşesc. intenţia şi atitudinea faţă de actul existenţei. energiile malefice corespunzătoare păcatului vor fi anihilate. perturbări care ulterior migrează din structură în structură. Furtul. atragerea de factori karmici (ENM. ECM. Cauzele IE ale suferinţelor Suferinţele oricărui sistem viu.cei care. 2. vorbele şi gândurile ei. SpM. adică . Nu este bine să lucrăm pe cristale industriale. entităţile căzute au MP de a veghea ca nimeni să nu poata încălca Legea Divină fără a fi sancţionat cu suferinţe corespunzătoare încălcărilor săvârşite. iar transferul perturbării IE se va încetini sau opri. Concluzie: Orice păcat atrage lanţul factorilor karmici agresori şi determină perturbări IE patogene la toate sistemele vii aflate în nişa IE a păcătosului. distrugerea cristalelor este un păcat. câteodată chiar anihilându-se perturbarea cu totul. cunosc suferinţa şi boala.

sunt şi vor fi copiii. şi când s-au anihilat energiile prin energiile antagonice ale FB reparatorii făcute. păcătoase şi orgolioase ● Existenţa în matricea SN proprie a unor grave carenţe (începând cu orgoliul. acele perturbări pot rămâne în aşteptarea altor energii malefice. ale altor pacate. În toate situaţiile.Cauzele suferinţelor în societatea umană. minciuna şi prefăcătoria) Se transferă şi migrează de pe o structură pe alta doar perturbările care au energii. Soluţii pentru ieşirea din Legea Karmei ● Îmbunătăţirea şi extinderea învăţământului spiritual ● Sacralizarea activităţilor zilnice ● Optimizarea activităţilor sociale ● Optimizarea tipurilor de influenţă mass-media ● Optimizarea sistemului legislativ ______________________________________________________________________ Schema de lucru pentru determinarea cauzelor suferinţelor unui pacient Acum 55% Proprii 60% Altădată 45% Acum 12% Mama 60% Altădată 88% Acum 8% Părinţi 38% Cauzele suferinţelor (CS 100%) Tata 40% Altădată 92% Soţ/Soţie 15% Copii 5% Alţii Bunici 31% Prieteni apropiaţi 11% ______________________________________________________________________ 40% Cauzele suferinţelor au aspect de retrocogniţie şi pot fi stabilite numai de către persoanele care merită accesul informaţional în trecut. În Legea Karmei. păcatele pot fi făcute în această viaţă sau în toate vieţile precedente. sunt: ● Păcatele neiertate personale ● Acceptarea iubirii unor persoane necredincioase. determinate de Legea Karmei. În momentul când algoritmii respectivi sunt lipsiţi de aportul energetic. Pentru obţinerea acestor efecte. Prin urmare. în recomandările care i se fac. foarte importante sunt: ● Interzicerea accesului persoanelor incompatibile pentru suferind ● Lucrul IE zilnic cu pacientul (1-3 şedinţe / zi) ● Optimizarea activităţilor în care este implicat suferindul Cei mai “favorizaţi” de aceste carenţe ale societăţii moderne au fost. pentru ca un suferind să se vindece. NU avem voie să judecăm pacienţii şi să le comunicăm rezultatele 127 . nefăcute încă. trebuie să urmărim despăgubirea celor afectaţi şi îndepărtarea ateilor şi orgolioşilor din jurul lui. ei sunt barometrul spiritual al mărimii traistei de păcate.

putem să ne destrupăm. (excepţie procedurile ce nu se includ în PT).B < 0. Sfântul Duh se ocupă cu Darurile către entităţi. atenuându-i astfel încărcătura. nu util! ● PIE< 0 pe o structură arată capacitate de jertfă pe structura respectivă. ● Entităţile Benefice cu PIECN > 90 au întotdeauna PIECF. Nu se iau înapoi. Pentru întrerupere de sarcină: ● Spovedanie şi canon (femei) ● Spovedanie şi canon mai uşor (bărbaţi) ● Între 3 şi 9 renunţări la alte întreruperi de sarcină ● Botezuri (cât mai multe) ● Rugăciuni de iertare pentru entităţile care au fost afectate (nu toţi preoţii ştiu să facă aceste rugăciuni) Acest tip de păcat poate fi reparat şi de descendenţii persoanei care a făcut păcatul. Importante sunt dezdăunările celor prejudiciaţi şi cererea directă a iertării. ● Entităţile malefice au DH < 0. ● PIEC > 95 creşte foarte greu. ci se pierd.acestui tip de investigaţii! Aflând natura problemelor. Se redobândesc apoi foarte greu. anihilatoare ale păcatului respectiv. cam din 0. Examen de admitere în Gradul V: ● Cauzele suferinţelor unui pacient (poate fi şi un coleg) Parametri IE PIE şi PIEC ● Ce calculăm noi ca PIEC este un parametru potenţial. datorită neacceptării de către structurile noastre a inforenergiilor primite.1. ● Capacitatea de jertfă este o caracteristică a Entităţilor Benefice şi creşte odată cu DH. riscăm să ne “scurtcircuităm”.1 în 0. într-un interval scurt. prin urmare nu au capacitate de jertfă. Dacă nu se fac FB efective. Ex. PIEC / Rodica F -4 B -9 N 85 T 82 128 . ceea ce ajută la găsirea FB inverse tipului de păcat. ● Entităţile malefice nu pot avea PIEC = 100. se va căuta tipul de faptă bună care să compenseze. ● Realizarea unui SpBSpec (poate fi făcut de acasă). PRACTICĂ Examen de sfârşit de Grad IV: ● PT – curăţare şi redresare în 14 sec. Dacă tot mai continuăm. Dacă continuăm. nici o fiinţă nu se poate vindeca definitiv. Determinarea cu frecvenţă mare a cauzelor suferinţelor formează extrasensibilităţile necesare pentru a cunoaşte şi vedea tipul acestora. ● NU putem fi pe valorile maxime de PIEC decât o dată.

Îngerii au fost creaţi înaintea omului.M(T)/100 DHUT m = DHPOT m X CDUTm(T)/100 CDUT m(T) = CDPOT m(T) X CDCON m(T)/100 X CDAPL m(T)/100 Definiţie: Păcatul reprezintă rănirea Iubirii lui Dumnezeu. O parte din îngeri s-au revoltat.M(T) = CDPOT m. se luptă să-l împiedice pe om să se îndumnezeiască. dar Dumnezeu a spus că prin oameni se va desăvârşi creaţia Lui. făcându-l să greşească şi prin aceasta să-i arate lui Dumnezeu că omul nu merită Iubirea Lui.Entităţile necreate sunt automultiplicări ale Tatălui Ceresc. în schimb putem face doar constatări. ca să vedem dacă avem suplimentare. Pentru a nu fi judecaţi de Domnul Iisus Hristos. GRADUL V Parametrii IE măsuraţi la admitere: Sp B Spec 9.M(T)/100 X CDAPL m. iar mândria lor deşartă i-a făcut să cadă din Împărăţia Cerurilor.5 5.M(T) X CDCON m. De atunci.4 PT CS F 31 B 73 O -13 RVD N 83 IP 56 T 73 IRB 64 B 83 Acc 86 CFA T 87 IO PIEC DH 9.3 94 94 58 Programa Gradului V 129 . Se compară MP de la întruparea în această viaţă cu cel de acum. Demonii vor să-i arate lui Dumnezeu că a greşit. Noi nu avem acest atribut.M = DHPOT m. CD PUT = PPOT x CDUT/100 CDUT = CDPOT X CDCON/100 X CDAPL/100 ΣDHUT = DHUT min + DHUT max DHUT m. trebuie ca nici noi să nu-i judecăm pe alţii.M(T)/100 CDUT m. pentru că a judeca înseamnă inclusiv o sentinţă şi o pedeapsă.M X CDUT m. reducere sau egalitate. Putem eventual primi suplimentare de MP doar dacă avem MP1 = 100.

umane etc. simţul echităţii. BS mai înseamnă şi capacitatea de a produce vibraţii IE pozitive în nişa proprie. influenţe ale altor sisteme vii din propria nişă IE.” Ex. BS mai înseamnă şi “cât de mult ne respectăm fundamentele spirituale. spiritual etc. Definiţie: BS reprezintă capacitatea de a evita producerea de vibraţii negative.Bunul Simţ (BS) . educaţie.Iertarea Păcatelor (IP) . 130 . sentimentul pudorii (care trebuie însă adaptată valorilor morale). etice.• Parametri: .Capacitatea de a Forma Algoritmi (CFA) . sex.Implicarea în Realizarea Voii Domnului Dumnezeu (IRVD) . chiar şi pentru cei cu sensibilitate maximă.Realizarea Voii Domnului Dumnezeu (RVD) .Capacitatea de Iertare a Păcatelor (CIP) • Numărul de structuri al sistemelor vii (NS) • Punerea în Stare de Vindecare (PSV) • Terapii inforenergetice optime • Decesul sistemelor vii • Principiul Densităţii Luminice Existenţiale (PDLE) • Iubirea – concept existenţial divin reflectat in fiecare n-Vers • Codul inforenergetic personal al sistemelor vii • Entităţi Conceptuale Benefice/Malefice (ECB/ECM) • Programarea suferinţelor copiilor de către părinţi • Integrarea în Cerurile Sfintei Treimi • Chirurgia de Lumină (CL) Bunul Simţ (BS) BS înseamnă o scală valorică corect formulată din punct de vedere etic. sociale. iubire şi respect pentru întreaga Creaţie a lui Dumnezeu. vârstă. BS momentan variază în funcţie de epocă.

5 mld.cei doi s-au întâlnit şi iubit de peste 25 de ori în trecut . Actul concepţiei este foarte important pentru calitatea entităţii care va veni la întrupare. ani.BS poate fi: . vor veni şi multe alte entităţi tot mai puţin elevate cu care EN respectivă a fost corelată până la ultima viaţă cu SF şi SB. Odată cu venirea la trup a unei EN mai puţin evoluate. Există tehnici de Gradul VII pentru corectarea unor caracteristici IE ale copilului (permise numai în primele 9 zile de sarcină). • BS este influenţat de BSANC şi BSDOB al părinţilor. Fiinţele care au făcut mult rău în existenţa cu şi fără trup vor trăi în permanenţă în “Iad”. astfel de părinţi îşi compromit şansele de a avea un copil provenit dintr-un ENB.. vor ajunge în “Iezerul de Foc” (anihilarea totală a inforenergiilor). Între două persoane se poate manifesta reciproc adevărata iubire. dacă sunt întrunite următoarele condiţii: . Dacă părinţii sunt alcoolici.BSUT (reprezintă cât utilizează sistemul viu din ce aplică) În general. influenţându-se astfel caracteristicile de BS pe fiecare structură în parte şi ca rezultantă de total. Pe parcursul unei vieţi. În funcţie de “locul de formare”. nervoşi.BSCON (reprezintă ceea ce sistemul viu conştientizează din potenţialul pe care îl are) . Hitler. BSANC este totuşi într-o creştere continuă. Dacă chiar nu îşi corectează nimic. înainte de concepţie. dacă ne temem că EN care a venit la întrupare este malefică sau neevoluată. chiar dacă într-o viaţă sau alta decade.BSPOT (reprezintă potenţele de BS de care dispune fiecare structură şi întregul sistem viu) . La Domnul Iisus Hristos erau egale. Această dobândire va amplifica sau va diminua BSANC după deces. BSANC este constant. În România. după 1990. entităţi care vin la nesfârşit să îşi rezolve problemele de Karmă. Pol-Pot). supăraţi unul pe celălalt etc.BSANC (de obicei este 39) .7 – 4. ani (ceea ce reprezintă ceva mai mult de jumătate din timpul de formare a Pământului) poate conduce la apariţia unei fiinţe handicapate spiritual (nu înţelege lumea şi nu se poate adapta acesteia).BSAPL (reprezintă cât aplică sistemul viu din ceea ce conştientizează) . vor perturba programele viitorilor copii şi vor permite imixtiunea unor programe sau entităţi malefice. 131 . să ne rugăm ca Dumnezeu să ne dăruiască “cea mai luminoasă şi vrednică entitate pe care o merităm”.7 mld. BSPOT ≥ BSCON ≥ BSAPL ≥ BSUT.cei doi sacralizează iubirea dintre ei în proporţie de peste 91% Se recomandă păstrarea obiceiurilor dacilor: în cuplu.BSDOB Suma lor reprezintă BSTOT. Aşa funcţionează Legea Karmei. Pe parcursul mai multor vieţi.5 în sus şi cu o VA cuprinsă între 2. BS este: . Ideea de a te căsători la modul “cu timpul o să vină şi iubirea” este un slogan ce maschează interese materiale sau sociale meschine. BSTOT = BSANC + BSDOB în viaţa prezentă + BSDOB în totalitatea vieţilor • BSANC este BS de sosire a EN la concepţie. Deci. Sunt entităţi cu EBF foarte scăzut care au făcut rău în istorie (ex. • BSDOB = ± ∆BS pe care îl determină orice sistem viu în fiecare moment al vieţii sale cu trup. Sosirea la concepţie a unei EN cu VA < 2. Acest lucru este necesar pentru ca România şi Terra să capete oameni de calitate la nivelul structurilor noesice. ar trebui să vină la trup majoritar EN provenind din Ceruri de la 6. pe Pământ sau în apropierea lui. Stalin.

Numărul de Structuri (NS) ale unui sistem viu Cele 10 structuri care caracterizează un sistem viu se pot găsi în următoarele stadii: 1. În acest caz. fiecare dintre aceste structuri îşi îndeplineşte funcţiile specifice doar parţial. având valori între [–72. direct proporţional cu mărimea configurării. 132 . cu semnificaţiile corespunzătoare. Fiecare din structurile unui sistem viu este aferentă Cerului cu numărul de ordine al structurii respective (se integrează în el prin vibraţie). +100]. fapte care nu vor înceta până la soluţionarea problemelor karmice dintre entităţi. 2. 3. Este cazul SF. Structurile configurate parţial şi cele în stadiul de germene nu îşi îndeplinesc funcţiile de interfaţă dintre Structura Sfântului Duh şi structurile inferioare. izgonire etc. De germene (nestructurate. • Valorile negative ale BS au semnificaţia “mitocăniei” (indică demoni cu trup) • Persoanele cu SN afectat malefic au BS < 0 • Cei cu BSANC < 39 nu ar mai putea veni la trup dacă nu ar mai exista părinţi decăzuţi • Persoanele cu handicapuri din naştere şi cu un BSANC mare au şi BSDOB mare. TOATE aceste structuri se configurează şi se dezvoltă numai prin eforturi conştiente făcute în timpul vieţii cu trup: sacralizarea vieţii şi slujirea lui Dumnezeu. SB şi a primelor 3 structuri nemuritoare. În toate aceste situaţii. Configurate în totalitate. apar modificări ale LA: separări. Configurate parţial (la fel şi biocâmpurile şi chakrele lor).Nemulţumirile privind relaţiile dintre părinţi şi copii “macină sufletele” ambelor părţi. Gradul 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 ADMITERE 40 7 12 17 20 24 28 33 38 43 BSDOB TERMINARE 5 10 15 19 22 26 30 35 42 46 BSTOT 44 49 54 58 61 65 69 74 80 85 BS se măsoară doar pe total sistem viu. ceea ce în mod evident frânează îndumnezeirea oamenilor. Sunt ENB care au venit să-şi ajute părinţii şi să rezolve anumite probleme karmice • Fiecare dintre cele 10 structuri îşi aduce aportul propriu la BSPOTT • Fiecare tip de BS are o limită minimă şi una maximă în mai multe perioade din viaţă şi în mai multe vieţi • Şi la sistemele animale şi vegetale există BS care le caracterizează elevarea. La fel arată şi biocâmpurile şi chakrele lor. neconfigurate). fuga de acasă..

12 cm deasupra capului. Structura Noesică 4. Swadhistana. • Mărimea centrilor crucificării denotă mărimea capacităţii de jertfă din iubire • Au culoare rozalie şi sunt foarte necesari şi prezenţi activ la persoanele cu un MP deosebit • Acesti centri au apărut după anul 33 şi sunt un dar al Mântuitorului Chakra de Argint (sau a Cunoaşterii Hristice) se află la 10 . Structura Cunoaşterii Iubirii • Este activată de “Chakra de Argint” • Este configurată < 100% 8. Structura Fizică 2. doi dintre ei în dreptul umerilor şi al treilea pe axul vertical al picioarelor. Are forma unui disc cu diametre diferite. Structura Eonică • Sunt implicaţi centrii Vishudda. între 20 – 60 cm şi o grosime de 3 – 10 cm. are forma unui trunchi de con şi se activează când laba piciorului drept este peste cea a piciorului stâng. Are forma unui disc cu diametre diferite de la o persoană la alta. Structura Enisică 5. Manipura şi Anahata • Sunt configurate 100% Structuri nemuritoare 3. Structura Biosică • Sunt implicaţi centrii Muladhara.Structurile sistemelor vii umane Structuri temporare 1. Structura Sfântului Duh • Se întreţine printr-un canal IE de legătură la Sfântul Duh • Este configurată < 10% Centrii crucificării sunt în exteriorul corpului. 133 . Ajna şi Sahasrara • Sunt configurate 100% 6. • Mărimea acestei chakre este corelată cu existenţa aptitudinilor în însuşirea şi aplicarea învăţăturilor Mântuitorului Iisus Hristos • Are o culoare argintie-strălucitoare • La atei este neformată Chakra de Aur se află la 15 cm deasupra Chakrei de Argint. Structura Integrării prin Iubire • Este coordonată de “Chakra de Aur” • De obicei este în stadiul de germene 9. Acesta se mai numeşte şi Chakra POD (Programul Original Divin). Structura Sacră • Sunt implicaţi centrii crucificării (prezenţi în dreptul palmelor şi al picioarelor) şi este exterioară biocâmpurilor • Este configurată < 100% la oameni 7. Structura Divină • Este activată de “Chakra Divină” sau “Centrul Opalin” • De obicei este în stadiul de germene 10.

• Diametrul acestei chakre arată capacitatea manifestă de iubire spirituală • Are culoare auriu-strălucitor • Se recomandă măsurarea acestui centru la partenerii de cuplu. Dacă sunt diferenţe sensibile de diametru, vor apărea neînţelegeri între ei la nivelul iubirii spirituale Chakra Divină are forma unei cruci spaţiale aşezată orizontal, cu capătul înainte. • Aceasta chakră indică Amploarea Comunicării cu Entităţile Divine ale Sfintei Treimi • Lipsa acestei chakre indică ateism activ sau pasiv • La intersecţia braţelor crucii se formează un turbion circular, în care se formează un triunghi. În acest triunghi este ochiul care ne veghează Canalul IE de legătură cu Sf. Duh ţine loc de chakră a Structurii Sfântului Duh. • Are culoare opalină • Este median, străbătând pe verticală structura fizică şi ieşind prin creştet Toţi aceşti centri IE superiori Sahasrarei sunt exteriori SF şi se află în interiorul CIU. După decesul clinic, toţi aceşti centri se dezagregă, rămânând proprii entităţii noesice în curs de degajare doar cei corespunzători gradului ei de elevare spirituală. Fiinţele umane cu MP deosebit au centrii IE ai structurilor superioare în diferite nuanţe,cu străluciri mai mari, iradiind benzi de lumină etc. Întotdeauna sacralizarea vieţii şi eforturile de a aplica învăţătura Mântuitorului determină accelerarea configurării structurilor superioare, a biocâmpurilor şi a centrilor acestora. Ca parametru, NS exprimă numărul de structuri configurate. Ex. NS = 6,5 arată că din structura 6 a început să se configureze nivelul 5. Celelalte 5 structuri sunt configurate 100%. Se măsoară şi cât la % din ce este dupa virgulă este configurat. 6,5/70  nivelul 5 al structurii 6 este configurat 70% Demonii nu au Scânteie Divină. Este în AL ca ei să se întrupeze pentru ca din faptele lor rele să se poată trage concluzii şi să se înţeleagă ceva. NS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Admitere 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 Observaţii Om obişnuit, bun

Om cu cunoaştere ezoterică

Trebuie multe eforturi pentru a le configura

Structura 8 se configurează greu, în mult timp şi cu eforturi intense.

Realizarea Voii Domnului Dumnezeu (RVD) Definiţie: RVD reprezintă capacitatea umană momentană de a realiza în sine sau în afară, în mod firesc sau pe concentrare, cu Liberul Arbitru, Voia lui Dumnezeu.

134

Definitie: LA reprezintă manifestări, fapte, realizate fără constrângeri şi în deplinătatea capacităţii decizionale. Putem spune ca RVD este ”rezultatul faptelor noastre prin care facem Voia lui Dumnezeu”. Caracteristici ale RVD • Se măsoară pe scala valorică unică, cu valori cuprinse între [–72, +100], pe fiecare structură şi pe total sistem viu, cu semnificaţii adaptate • Valorile negative reprezintă fapte caracteristice demonilor, sunt fapte ce caracterizează ateismul activ şi contracarează Arhistrategia de Lumină a Sfintei Treimi. Aceste fapte reprezintă păcate de o gravitate mai mare sau mai mică • Păcatele au RVD cuprins între –72 şi +80 - Cele între 0 – 80 sunt mai puţin grave şi semnifică ateism pasiv. Aceste valori sunt proprii păcatelor împotriva Tatălui şi Fiului, păcate care pot fi iertate făcând canoane şi respectând recomandările făcute de preoţi sau de inforenergetică - Cele între –68 şi –72 (adică cele mai grave) sunt păcatele împotriva Sfântului Duh. Acestea mutilează nivelul de conştiinţă al individului • Valorile între 81 – 90 sunt proprii faptelor bune neoptimizate. Nu se încadrează complet în legile divine. Noi nu avem voie să facem astfel de compromisuri; trebuie să ne optimizăm activitatea pentru fapte cu RVD între 91 – 100 • Valorile între 91 – 100 caracterizează pe toţi bunii slujitori ai lui Dumnezeu. În mod ideal, toate faptele noastre ar trebui să aibă RVD = 100. Toate faptele cu RVD = 100 fac parte din Arhistrategia de Lumină. Întotdeauna, când pe măsurătoare ne iese RVD < 100 pentru o faptă, vom căuta să optimizăm această faptă, modificând momente, condiţii, persoane etc. Nefacerea faptelor cu RVD =100 constituie păcat. Populaţiile şi indivizii din fiecare Cer sau anticer, dintr-o colectivitate, naţiune etc. se caracterizează printr-o limită minimă şi maximă a RVD-ului propriilor fapte. Valorile maxime de RVD pentru o fiinţă sau structură reprezintă Capacitatea de Integrare (CI) a acesteia într-un Cer corespunzător. RVD minim reprezintă gradul de elevare al fiecărei structuri sau al fiinţei respective. CI arată posibilitatea integrării mai frecvent, mai rar, sau chiar deloc în Cerul caracteristic structurii sau entităţii respective. CI se realizează temporar (nu poţi rămâne “ancorat” într-un Vers superior pentru că înnebuneşti) pe rugăciune, în timpul concentrărilor, meditaţiilor, slujbelor etc. CI = RVDTPOT max RVDB = modul în care ne formulăm ideile RVDN = modul în care simţim; modul în care SN se implică în coordonarea SF şi SB RVDF = modul în care acţionăm RVDT = rezultanta celorlalte 3 RVD este mai important pentru o acţiune decât EBF RVD mare, Acc mare, EBF mic  vom avea de suferit, dar trebuie să facem acea acţiune EBF = 100, RVD < 81  ispită. NU trebuie să facem acea acţiune! Caz 1 2 3 4 5 RVD 93 100 100 -20 -10 Acc 97 100 63 2 84 EBF 92 100 85 94 97 Interpretare Acţiune care se poate optimiza Acţiune obligatorie Acţiune interzisă. Nu trebuie sau nu suntem în stare Ispită IMPOSIBIL 135

6 7 8 9 10

74 89 100 100 72

78 100 90 100 63

85 100 75 43 75

Acţiune interzisă. Vom avea de suferit Nu este clar ce trebuie făcut Acţiune obligatorie, dar vom avea de suferit Jertfă Greşeală clară din care vom ieşi “şifonaţi”

Implicarea în Realizarea Voii Domnului Dumnezeu (IRVD) Definiţie: IRVD reprezintă implicarea prin propriile fapte sau decizii în RVD. IRVD arată ce eforturi depunem pentru a realiza VD. IRVD se măsoară pe structuri şi pe total. Întotdeauna IRVD ≤ 100. Limitele RVD în funcţie de Ceruri Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Cerul Univers Bivers Trivers Tetravers Pentavers Hexavers Septavers Octovers Nonavers Decavers RVDmin 11,21 17,26 29,10 34,33 47,41 71,12 99,25 100 100 100 RVDmax 17,25 29,09 34,32 47,40 71,11 99,24 100 100 100 100 ∆RVD 6,04 11,83 5,22 13,07 23,70 28,12 0,75 0 0 0

Cerurile 1 – 4 sunt Cerurile Inferioare Cerurile 5 – 7 sunt Cerurile Intermediare Cerurile 8 – 10 sunt Cerurile Superioare Cerul 6 este Cerul cel mai activ pentru venirea la întrupare în perioada actuală. În Cerul 10 (Oraşul de Opal), limita superioară a RVD tinde spre +oo. Complexitatea algoritmilor divini este în creştere. Dumnezeu evoluează, îşi realizează singur RVD-ul Său. În Cerurile 8 – 10, entităţile cu sau fără SF fac RVD = 100 continuu şi firesc, spre deosebire de Cerurile < 8, unde faptele cu RVD = 100 se fac pe concentrare, cu analiză. Ridicarea RVD pe structuri şi pe total determină pentru fiinţa respectivă un număr mai mic de suferinţe în Legea Karmei şi o răsplată pe măsură. Ex.: neconsumul de carne creşte RVD pe SF şi stimulează SB şi SN, aceasta pentru că nu suntem pregătiţi pentru consumul de carne (abia acum producem substanţele necesare). Întotdeauna meditaţia, slujbele, terapia IE etc. conduc la RVD şi IRVD pe limite maxime (momentane sau temporare). IRVD pe structuri şi pe total este şi el corespunzător gradului de elevare spirituală al fiinţei respective. Suma valorilor măsurate ale RVD pe F,B,N şi T se notează cu ∑RVD şi formează Bilanţul RVD, care poate fi un criteriu foarte bun de ierarhizare al personalităţilor spirituale.

136

în algoritmi mai simpli sau mai complecşi. Femeile se pot înmulţi singure. Deşi “corciturile genetice” nu au capacitate de reproducere.Adam o conţinea pe Eva. Când RVD-ul unui pacient corespunde valorilor unui risc de demonizare. acea fiinţă NU se poate vindeca! Capacitatea de a Forma Algoritmi (CFA) Definiţie: CFA reprezintă potenţialul de a organiza o cantitate de informaţii Qi. Dintr-o anumită celulă se poate obţine un spermatozoid. Pe de altă parte. în acest caz există capacitate de reproducere. 137 .N. Desprinderea Evei din Adam = evoluţie. atunci când: RVDT ≥ 90 IRVDF. observăm că diferenţele faţă de valorile RVD aferente Gradului I sunt mici. Valori ale RVD pe grade RVD Grad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Adm 20 22 24 26 30 35 39 43 51 61 F Term 21 23 25 27 31 37 42 49 55 65 Adm 59 61 63 65 71 78 84 92 99 100 B Term 60 62 65 68 74 80 86 92 99 100 Adm 65 70 72 75 81 88 95 100 100 100 N Term 69 71 73 80 85 91 97 100 100 100 Adm 58 61 63 65 73 78 85 94 99 100 T Term 60 62 64 70 75 85 91 97 100 100 ∑RVD Adm 144 153 159 166 182 201 218 235 250 261 Term 150 156 163 175 190 208 225 241 254 265 Riscul de demonizare pe o structură sau pe total Tip demonizare Temporar: ≤ Permanent: ≤ RVD F 17 5 B 56 24 N 64 55 T 41 35 ∑RVD 137 84 La riscul de demonizare temporară. Se înmulţeau prin continenţa aceluiaşi principiu: masculin şi feminin care formau un tot.T = 100 DHPOT min ≥ 67 apare efectul neputrezirii trupului după moarte.B. mai mică sau mai mare. pentru a afla un rezultat necunoscut iniţial care îl interesează pe cercetătorul respectiv.

pentru că au VA mare. Pentru structurile următoare. cu atât utilizează mai mult în formarea algoritmilor biosici informaţii provenind din SN. ajutând la formarea unor algoritmi primari (poftă. ∑CFAUT = ∑CFAPOT x CDUT/100 Corespunzător cu VT şi VA. vector care este prezent în egregorul naţiunii. informaţii. apar fluctuaţii de CFA şi există în consecinţă un CFAmin şi un CFAmax • IQ-ul este o rezultantă a CFAB şi CFAN • Suma CFAB + CFAN = ∑CFA (Bilanţul inteligenţei sistemului viu).) care reprezintă inteligenţa SF. informaţiile sunt culese prin organele de simţ. sau pentru a asigura integrarea propriilor structuri sau ale altei persoane în Cerurile aferente structurilor nemuritoare. care duc la o creştere a inteligenţei. cu valori între [0. concepte. 100]. În fiecare epoca şi loc terestru. Există un bilanţ maxim şi unul minim • ∑CFA este corelat cu ∑DHPOT şi cu ∑PIEC • CFAN este direct proporţional cu VA • CFAN exprimă modul în care SN percepe. Caracteristici ale CFA • Se măsoară pe scala valorică unică. iar apoi de a executa anumite fapte pentru asigurarea propriilor necesităţi sau ale altora. şi are o curba ascendentă. bogaţia de informaţii de la nivelul SN ce se păstrează în memoria ancestrală furnizează informaţii noi pe SB. apoi evoluează pe orizontală şi apoi are un declin. pregătiri profesionale. Pe SF. ∑CFA variază. atunci când tot potenţialul de inteligenţă care există la nivelul sistemului nervos central se va manifesta. în vederea realizării necesităţilor sistemului viu respectiv. prin intermediul raţiunii Se întâmplă să descoperim inteligenţe demonice superioare oamenilor. Cu cât o fiinţă umană este mai elevată spiritual. Informaţia prelucrată de una din structuri este apoi transmisă către celelalte structuri. cu atât inteligenţa necesară organizării algoritmilor este mai mare. pe fiecare structură şi pe total sistem viu • Ne interesează valorile CFA pe SB şi SN • Pe diverse perioade de timp. fiind sub formă de constantă numai o scurtă perioadă de timp din viaţa terestră. Mărimea CFAB este determinată de educaţie.Cu cât operaţiunile folosite în prelucrarea informaţiilor sunt mai complexe. În faza de îndumnezeire. vârsta terestra etc. îşi însuşeşte şi transmite informaţiile şi trăirile sale. Algoritmi simpli: cele 4 operaţiuni aritmetice de bază Algoritmi complecşi: operaţiunile din matematicile superioare Fiecare din procesele prelucrării informaţiilor este determinat fie de o schemă logică de calcul. 138 . CFA este proprie fiecărei structuri dintr-un sistem viu care îşi va aduce aportul la totalitatea inteligenţei sistemului viu respectiv. fiecare naţiune şi etnie are un vector rezultant de CFA pe fiecare structură şi pe total. Fiecare structură a unui sistem viu are capacităţi mai mari sau mai mici de a culege şi organiza energii. sintetiza şi decide (pe SB). Adevarată inteligenţă umană este determinată de ∑CFAUT a tuturor celor 10 structuri. atât din propria nişă IE cât şi din propriul depozit de memorie. analiza. Pe de altă parte. saţietate etc. plăcere. CFAN determină CFAB (niciodată invers) însă CFAB influenţează puternic CFAN. va exista o inteligenţă de natură divină. pentru a constata. fie de un program mai mult sau mai puţin complex cu logică dialectică (de tip cauză – efect).

CFA-ul entităţilor malefice este văduvit de prezenţa informaţiei referitoare la iubire. IQ-ul se poate măsura cu ansa şi raportorul.N. Ierarhizarea inteligenţei existenţelor umane în faza solara (la începutul căreia suntem) ∑CFA (B+N) < 124 > 124 > 135 > 144 > 157 > 164 Tip de inteligenţă Retard mental Inteligenţă minimă normală Inteligenţă medie normală Inteligenţă medie bună Inteligenă ridicată Inteligenţă superioară 139 . în timp ce strădaniile pe biosic au rezultate mediocre asupra CFAN. nu aplică tehnici IE. va influenţa şi RA. conform CFA individual.util Mântuitorul Iisus Hristos a avut o remarcă . În inforenergetică. meditaţia.S-a observat că amplificarea CFAN duce la amplificarea CFAB.“Credinţa ta te-a vindecat”. Valori ale CFA pe grade Grad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SB 65 72 78 80 82 89 94 96 98 100 CFA SN 65 67 70 79 86 94 99 100 100 100 ∑CFA 130 139 148 159 168 183 193 196 198 200 Activitatea SN ne face mai deştepţi. Concentrările. Neimplicarea SN în procesul de învăţare frânează elevarea spirituală. CFA poate fi: . activităţile spirituale determină amplificarea accelerată a CFAB. PIEC sau DH. Satan are un handicap de CFA: nu înţelege iubirea cu SB şi n-o primeşte pe SN. obţin rezultate mediocre. sub formă de rezultantă a CFA pe SB şi SN şi poate fi urmărit uşor chiar în cadrul unui antrenament susţinut pentru ameliorare. deoarece potenţialul de inducţie al unui algoritm prin SB declanşează un potenţial “interior” care produce miracole.complexitatea prelucrării informaţiilor Cu cât CFA pe o structură va fi mai mare.cantitatea de informaţii continuţă de algoritmi . Algoritmii realizaţi pe o structură şi pe total. rugăciunea.potenţial (dar nemanifestat) . cu sau fără trup. Legătura dintre CFAB şi CFAN se produce prin efect placebo. sunt caracterizaţi de: . Cei care nu se roagă. nu meditează. motiv pentru care complexitatea algoritmilor acestui tip de entităţi va fi de multe ori scăzută. ∑CFAUT constituie un criteriu de ierarhizare a existenţelor. Lucrul doar cu SB (toceala) nu aduce rezultate.

Sacralizarea vieţii cu tot ce înseamnă disciplină şi autodisciplină duce inevitabil la mărirea CFA. Păcatele iertate de Dumnezeu au energiile malefice anihilate din structurile participante la păcat. Nu reuşesc să spună adevărul. Dacă se cere iertare şi păgubitul nu o acordă. CFAPOT. debilitate Retard mental mediu Imbecilitate. vom măsura EBF. retard sever Idioţenie diagnosticată CFA ar fi foarte util pentru selectarea angajaţilor. Întotdeauna.raţională . şi totalul păcatelor făcute până în momentul determinării. în funcţie de FB făcute. Păcatele neiertate pe pământ se iartă foarte greu în Ceruri. se poate optimiza poziţia individului în societate. Acc şi facem totalul pentru a vedea ce şanse are acţiunea noastră. pentru că energiile malefice vor fi activate mult mai intens de cantitatea dublă de informaţii (cea veche şi cea nouă). IP = păcate iertate/total păcate * 100 În general. C (dacă e cazul). Odată ştiut. Mai sunt situaţii când păcătosul nu-şi cere iertare. Dacă un păcat se repetă. Păcatele făcute într-o viaţă se iartă doar parţial (foarte rar în întregime).armonioasă (caracteristică în general maeştrilor spirituali.nu acordă ajutor la nevoie şi nu-şi respectă promisiunile. În cazul acordării iertării. precum şi din BDD. pedeapsa va fi mult mai dură. de mare maestru spiritual Clasificarea retardului mental după IQ şi CFA IQ 55 – 68 35 – 49 20 – 34 < 20 ∑CFA < 124 < 110 < 81 < 66 Observaţii Alienare totală. 140 . Astfel. Iertarea Păcatelor (IP) Definiţie: IP este un parametru exprimat printr-un raport procentual între păcatele iertate de Dumnezeu (răscumparate). inverse păcatelor anterioare.> 174 Inteligenţă de geniu. păcatul are o compoziţie IE. Iertarea constituie un dar de iubire al Entităţilor Sfintei Treimi făcut oamenilor. care nu vor mai influenţa viaţa viitoare a sistemului viu. Cei incapabili de iubire sunt şi incapabili de a ierta. RVD. Tipul de inteligenţă este foarte important: . în optimizarea oricăror soluţii. faptul îl va afecta negativ şi pe autor (într-o măsură mai mică) şi pe păgubitul neiertător. pentru ca descărcarea de energii malefice să fie desăvârşită şi în plan terestru. Creştinismul are 2 lucruri superioare celorlalte religii: iertarea şi iubirea. dar întâlnită câteodată şi la fiinţele foarte primitive) . iar pentru diferenţa de 2/3 păcătosul va plăti în Legea Karmei. iertarea putând să apară la prima Împărtăşanie după dobândirea iertării terestre. dar informaţia caracteristică lor rămâne până la Judecata de Apoi.neelevată . va acţiona principiul hristic care va scoate de sub influenţa inforenergiilor malefice pe toţi cei implicaţi. sau altor existenţe care au greşit.inteligenţă ce apare în timpul elevării spirituale (crize de misticism) Toţi factorii agresori specifici umani micşorează CFAPOT şi CFAUT pe structuri şi pe total. se anihilează doar 1/3 din energiile malefice. Este importantă obţinerea iertării şi de la cei păgubiţi. dar păgubitul îl iartă.UT.

În funcţie de momentul comiterii păcatelor. Aceasta este Faza 0 a oricărei stări patogene. trebuie o schimbare de atitudine. Instinctul de asociere (un dar făcut de Dumnezeu omului) s-a transformat în instinct de adresabilitate. de comunicare. FR câteodată blochează îndumnezeirea. Păcatele împotriva Entităţilor Divine şi împotriva Creaţiei pot fi iertate dacă: . Cu alte cuvinte. alţii sunt pentru alte planete). omenirea mergea “în jos”. cu cât se apropie de SF. Păcatele pot fi făcute împotriva mai multor categorii de existenţe: Dumnezeu. sau chiar duc la îndrăcire. Păcătosul rămâne singur în acea Karmă şi va căuta alte soluţii să scape de ea: de la a face şi mai mult rău până la a cere în mod absurd iertare tuturor.Se fac rugăciuni de iertare . pentru a se evita programarea suferinţelor ulterioare ale copiilor. Îndumnezeirea oamenilor va avea viteza maximă numai în absenţa păcatelor care o încetinesc. Se recomandă ca înainte cu 1 an de momentul concepţiei. ECM la concepţie. demonii se folosesc de energiile malefice proprii ale păcătoşilor pentru a-i pedepsi. Îngerii Păzitori ai Karmelor veghează în permanenţă pentru “răsplătirea” păcătoşilor. sau avorturile spontane (cand EN nu vrea acei părinţi). datorită prezenţei Canalului Sfântului Duh. Reversul îndrăcirii este angelizarea (parţială sau pe anumite domenii). viaţa părinţilor să fie cât mai curată şi sacralizată. Fiii lui Dumnezeu (Hristos e răspunzător pentru Terra. în perioada de sarcină şi ulterior. Creaţia lui Dumnezeu. se volatilizează. acestea aparţin: Altor vieţi (până la venirea la concepţie)  păcate ancestrale Acestei vieţi (între concepţie şi momentul măsurătorii): (1) Făcute de persoana în cauză (2) Făcute de persoane a căror iubire subiectul în cauză o acceptă Canalele de iubire dintre rudele de gradul I apar în timpul sarcinii. Aceasta atrage ENB-uri către o fiinţă umană. 141 . în proporţie de 100% . În categoria (2) intră păcatele făcute de mamă şi de tată în perioada de sarcină şi în copilărie (au ponderi diferite). pregătind fiinţa respectivă pentru etapa de îndumnezeire. Păgubitul care a iertat se dezleagă de Karma în care a fost implicat de agresor până în momentul iertării. variabilităţile se disipă. Sfânta Fecioară Maria.Sunt dezdăunaţi păgubiţii 100% . Este valabilă şi reciproca: de jos în sus. când ea va putea atrage şi manifesta partea care îi revine din jertfa Mântuitorului Iisus Hristos (partea de program). această variabilitate amplificându-se treptat. În yoga. Sfântul Duh. în alte conjuncturi. se acordează receptorul la cele mai înalte energii din univers (ale Sfintei Treimi). Până la venirea lui Iisus. Pentru a fi iertate. pentru a evita venirea ENM. Faptul va induce o anumită variabilitate IE patogenă către structurile inferioare. va trebui să trecem o probă. chiar dacă aparent se pot detaşa. Astfel. Sunt păcate pentru care nu există FB contrare. preluându-se energii grosiere şi sublimându-le. În creştinism.Se fac FB inverse FR. Fiecare tip de păcat determină o anumită perturbare IE pe o anumită structură nemuritoare (sau pe mai multe).Se fac spovedanie + canon + Împărtaşanie Există şi azi persoane care trăiesc în Legea Vechiului Testament: sunt incapabili de iertare. se trezeşte Kundalini de jos în sus.

doar pe T.Capacitatea de Iertare a Păcatelor (CIP) IP implică o anumită disponibilitate: CIP. Diferenţa de la 100% până la CIP măsurat indică rezerve de elevare prin acordarea iertării. înseamnă că el suferă din cauza propriilor păcate. La El. ori se izolează complet (nu este viabilă). CIP arată importanţa Legii Karmei pentru subiectul măsurat. Caracteristici ale CIP • Întotdeauna CIP < IP • Se măsoară pe scala valorică unică. La început se dobândeşte cu eforturi voliţionale. Etalonul pentru CIP este Iisus Hristos. persoana ori moare trupeşte foarte rapid. • La IP ≤ 25 şi CIP ≤ 14. Există o limită minimă şi una maximă atât pentru IP cât şi pentru CIP. CIP arată capacitatea de intrare în starea de vindecare. • Când un bolnav are IP ≤ 32 şi CIP ≤ 25. cu o implicare firească în Karma individului • Valorile între 81 – 90 sunt nesatisfăcătoare pentru o personalitate spirituală elevată • Valorile între 90 – 96 arată eforturi cu succese în elevare • Valorile între 96 – 100 indică personalităţi foarte elevate spiritual • Valori mari de CIP şi IP se obţin într-o fază inţială pe concentrare şi pe efort 142 . ∆CIP = 0 şi caracterizează persoanele foarte elevate spiritual. cu valori între [–72. Probabil au mai fost şi alte personalităţi cu CIP= 100 şi ∆CIP = 0. ∆CIP = 0. IP şi CIP marchează gradul de elevare al unei fiinţe pe perioade determinate de timp (fie şi chiar o zi). +100] • Valorile negative au semnificaţia neiertării şi chiar a amplificării conflictului ce a generat fapta • Valorile între 0 – 80 arată incapacitatea de iertare. CIP se dezvoltă continuu. până când CIP se va manifesta continuu. înseamnă că suferă şi din cauza celor a căror iubire o acceptă. • Când are IP ≥ 51 şi CIP ≥ 42. În mod ideal. Teoretic. cândva va ajunge la 100%. Întotdeauna. firesc. Evoluţia IP pe grade Grad IP Admitere Terminare 1 43 43 2 44 46 3 47 49 4 53 55 5 57 60 6 67 72 7 77 81 8 83 85 9 87 90 10 95 100 Diferenţa dintre CIPPOT şi CIPUT se numeşte ∆CIP şi indică neiertări provenite din conştientizări incomplete şi din absenţa eforturilor făcute pentru iertare. dar puţin probabil s-au confruntat cu situaţiile în care a fost pus Mântuitorul.

Pentru vindecarea cu viteză maximă. terapeutul este dator să verifice dacă suferindul este pus în stare de vindecare de 100% şi. Cu cât gradul de elevare al terapeutului este mai ridicat. Există o pondere în structuri astfel încât. “Bogaţia” IE caracteristică PSV este atât cât e necesară sistemului viu. e totuşi bine să lucrăm de aproape • SF: poate fi lucrat 100% de la distanţă. se lucrează fie pe fotografie. debutul se produce la nivelul structurilor superioare. Ajungem la 85% stare patogena gravă pe Structura Fizică când pe Structura Eonică nu mai e nimic şi se ajunge la 100% stare patogena (deces) când structurile superioare încep să se degaje. ca şi efort energetic pentru terapeut. pentru că întâi se vindecă SN şi apoi SF Este de preferat totuşi să se lucreze în principal direct.• Neiertarea implică în general un orgoliu uriaş • S-a constatat că CIP autentic este prezent la persoanele ce au beneficiat de educaţie spirituală şi în afara religiei proprii Punerea în Stare de Vindecare (PSV) Definiţie: PSV este o stare IE superioară stării de vitalitate normală. Cu cât se lucrează mai mult. în evoluţia unei stări patogene. cu atât va reuşi PSV mai rapid şi mai eficient. Este mult mai bine pe fotografie. Atunci se determină o perturbare la nivelul unei structuri oarecare. ar trebui ca PSV să nu scadă sub valoarea de 100 între 2 şedinţe de terapie. În inforenergetică se consideră momentul 0 al stării patogene momentul comiterii păcatului. La terminarea fiecărei şedinţe. trebuie ca şedinţele să fie dese (uneori chiar 3 pe zi) sau terapia puternică (PSV eficient). dacă constată valori mai mici. însă este obligatorie o întrevedere cu pacientul. Deci. se recomandă • SN: 75% direct şi 25% de la distanţă • SB: 25% direct şi 75% de la distanţă. operatorul n-ar avea de unde să dea sau s-ar “scurtcircuita”. să reia tehnicile de redresare IE necesare. se verifică PSV pentru a vedea variabilităţile lui de la ultima şedinţă. PSV. implicând prezenţa în fiecare structură a unor cantităţi de inforenergii suplimentare. Dacă de exemplu avem o afectare pe Structura Eonică de 3%. cu atât BCF-urile palmelor şi în general se vor amplifica. la 45% pe Structura Biosică şi la 47% pe Structura Fizică. Terapii IE optime Terapiile IE recomandate sunt: Lucrul direct pe suferind Teleproceduri IE Pe structuri. necesare vindecării. Dacă sunt afectări pe SB la pacienţi. oricât ar consuma. La fiecare revenire a pacientului. sau să trimită pacientul la colegi mai compatibili sau cu experienţă mai mare (sub un pretext elegant). La teleproceduri. nu s-ar putea realiza fără ajutorul direct al Sfântului Duh şi al altor entităţi de lumină. la Structura Enisică poate ajunge la 16%. Altfel. fie pe imaginea fantomă a pacientului. el fiind doar unitatea de transfer al energiilor şi informaţiilor. 143 .

16 0.) Informaţii malefice organizate în algoritmi Oameni (%) 29 34 5 23 Animale (%) 87 12. Noi le numim Corpul Hristic. crt. grăbindu-le şi determinându-le uneori decesul. Decesul sistemelor vii Toate sistemele vii mor din cauza unor factori agresori malefici. Contributia structurilor la decesul sistemelor vii Nr. Fizică Biosică Noesică Enisică Eonică Sacră Cun. O sancţiune gravă se instalează greu. Când nu vom mai avea păcate. 1 2 3 4 Tip factori Fizici Energetici Informaţionali neorganizaţi (zgomotul inform. nu vom mai avea boli. învăţământ etc. Răgazul dintre momentul 0 şi începerea suferinţelor fizice este acordat de Dumnezeu în funcţie de gravitatea păcatului respectiv. În 1997 s-a acordat Premiul Nobel pentru stabilirea faptului că o acţiune psihică direcţionată produce modificări chimice.7 0. Aceşti factori au eficienţă doar în Universul nostru. animalelor şi oamenilor. Au fost efectuate experimente biochimice. prin Iubire Divină Sfântului Duh Oameni 83. Există o pondere minimă de “eficienţă” a fiecărui factor cauzator de deces şi care determină anumite nivele ale RA pe structuri şi pe total sistem viu: Nr. PSV a unui suferind trebuie să înceapă cu vindecarea SN şi abia apoi a SB şi a SF. specifici fiecărei grupe de sisteme vii în parte.8 1. Ultimele 4 structuri din inforenergetică sunt cunoscute în teozofie sau antroposofie drept Corpul Akashic. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total Nume str. una uşoară vine imediat. unde există trup.4 14 1.9 Plante (%) 44 21 12 144 . str. Eradicarea bolilor depinde 100% de intensificarea educaţiei spirituale şi religioase în familii.1 6.9 Observaţii Zgomotul informaţional Lipsa iubirii 100 100 Lipsa iubirii oamenilor faţă de plante şi animale le devitalizează. Aceste structuri participă mai mult sau mai puţin la decesul plantelor.3 Plante 91.perturbare care este direct proporţională cu gravitatea păcatului. Iubirii Int. noi ignorăm unele fapte ale noastre ca fiind păcate.3 6.34 0.07 0 0 0 100 Animale 89. instituţii.33 0. fiind implicate biocâmpurile plantelor şi al oamenilor.1 0. Este un principiu al Şcolii Zamolxiene. aproape simultan cu conştientizarea greşelii făcute.6 4. factori coordonaţi de Îngerul Morţii şi care fac parte din întreaga legitate universală. Datorită unei percepţii greşite a realităţii.

a FB şi a FR • Se merge de la subtil la grosier. mass media este mai nocivă decât ţipetele vecinilor. Informaţiile malefice organizate în algoritmi malefici sunt cam de 5 ori mai active decât ”zgomotul informaţional”. Plantele şi animalele mor de 4 ori mai mult din cauza lipsei iubirii decât oamenii. Observaţii Datele din tabele constituie valori medii pentru Terra. Ele nu pot emite către Entităţile Conceptuale sau Divine. La animale şi plante sunt cauzele energetice. Se constată că plantele sunt mai sensibile la afecte decât animalele. Există şcoli malefice de creare de imagine. şi numai pentru cazul scufundării solidelor în lichide. ca şi cotă vibraţională. lege.7 4 1. Una din alternativele strategice pentru începerea unui nou ciclu de viaţă era să dispară întâi plantele. stabileşte fără excepţii poziţia şi mişcarea tuturor Entităţilor Noesice sau Structurilor Noesice degajate în timpul somnului. de supraconcept malefic (emis de umanitate) împotriva plantelor: defrişările la scară largă. dar referitoare la categorii vibraţionale subtile. S-a evitat acest lucru. în şi între Ceruri sau anticeruri. schimbată însă după 1950. Se roagă doar oamenilor.3 8 15 Observăm că pe locul I la oameni sunt cauzele energetice. PDLE. Oamenii sunt la afecte pe ultimul loc. Pe locul II la oameni: cauzele fizice. Suprasensibilitatea plantelor la factorii malefici conceptuali (omenirea) stătea la baza vechii Arhistrategii de Lumină privitoare la sfârşitul unui Ciclu de Viaţă pe Terra. căzându-se până unde densitatea luminica te acceptă În fiecare postulat. Ex. La plante sunt supraconceptele malefice. Animalele şi plantele au o anumită emisie referitoare la propriul deces către celelalte animale şi plante – si către oameni (anunţă că mor). La animale şi plante sunt cauzele materiale.5 6 7 - Concepte malefice neorganizate Concepte malefice organizate în algoritmi Supraconcepte malefice organizate 3. Ex. PDLE este principiul divin originar care a fost conştientizat de Arhimede doar parţial. pe o bază asemănătoare principiului lui Arhimede. Pe locul III la oameni şi animale: algoritmii malefici organizaţi. pierdere egala şi corespunzătoare cu tensiunea determinată de caracteristicile IE 145 . Principiul Densităţii Luminice Existenţiale (PDLE) • Este analogic principiului lui Arhimede • Este rezultanta. principiu există rădăcini dintr-o Lege Divina. Ecologia modernă este în prezent eficientă parţial pentru plante şi mai puţin eficientă pentru oameni. apoi animalele şi în final oamenii. PDLE arată că o existenţă noesică “scufundată” într-un mediu IE specific al unui nVers îşi pierde o parte din tensiunea determinată de proprii parametri IE. La aceştia apare moartea datorată lipsei activităţii raţionale.

corespunzătoare dislocuite din mediul IE al n-Versului respectiv. Este o secvenţă din Judecată, o etapă de “refacere” şi totodată o misiune. Fiecare EN care se găseşte într-unul din cele 17,2 Ceruri şi anticeruri determină o variabilitate a stării IE din Cerul respectiv, corespunzătoare propriilor parametri cu care a ajuns în acel loc. Cu alte cuvinte, suntem direct răspunzători pentru calitatea Cerurilor unde mergem. Toate venirile sau plecările de entităţi în sau dintr-un Vers face ca mediul IE al Versului respectiv să se schimbe continuu – la fel ca la moartea sau naşterea unei fiinţe. Consecinţe ale PDLE 1) Orice EN ajunge şi va face parte din mediul IE specific n-Versului care are aceeaşi densitate luminica (fizică, energetică, informaţională, conceptuală şi supraconceptuală) cu a Entităţii Noesice 2) Existenţele care populează fiecare n-Vers au parametri IE foarte apropiaţi, relativ omogeni, proprii fiecărui nivel din fiecare Cer sau anticer 3) În fiecare Cer sau anticer există câte 10 nivele caracterizate de o limită minimă şi o limită maximă a fiecărui parametru IE. Omogenitatea parametrilor IE favorizează şi caracterizează ierarhia pe nivele a tuturor entităţilor din Cerul respectiv, raportată şi la ierarhia din celelalte Ceruri, rezultând o structură piramidală 4) În fiecare nivel şi Cer se găsesc numai EN asemănătoare, antagonismul neputând fi prezent ca în Universurile unde sunt necesare SF şi SB, iar prezenţa simultană a celor 2 principii – Binele şi Răul – este posibilă (numai incidental) până în Cerul 7,2 5) Ierarhizarea EN exprimată prin parametri IE caracterizează limita inferioară şi cea superioară din fiecare nivel al unui Vers 6) Existenţa celor 3 Ceruri superioare neantagonice şi fără corespondenţă în anticeruri asigură superioritatea absolută a existenţelor cu sau fără SF şi SB din cerurile superioare asupra acelora din Cerurile intermediare, inferioare şi din anticeruri. Acest fapt explică frica pe care o au entităţile malefice faţă de cele benefice puternice. Un ENM dispare doar dacă îl “speriem” cu lumina din noi. În timpul terapiei IE, dobândim momentan o cotă vibraţională mai înaltă decât avem în mod normal. Acesta este motivul ce determină caracterul vremelnic al EN-urilor din anticeruri, spre deosebire de caracterul veşnic al celor din Cerurile de Lumină. Întrun viitor îndepărtat, existenţa anticerurilor va înceta, cel puţin în Versul din care face parte Terra. DLE al Terrei va trece de nivelul 7,2. Alte planete au atins deja acest nivel prin condiţia lor evolutivă. Orice EN dintr-un n-Vers conţine toate caracteristicile IE maxime ale tuturor n-Versurilor pe care le-a parcurs în evoluţia sa. O EN, cu sau fără trup, NU poate urca sau coborî mai mult de 2 Ceruri la o singură moarte. Dacă o entitate este tentată să facă o faptă cu o vibraţie care ar trimite-o cu mai mult de 2 Ceruri în sus sau în jos, moare. Au urcat cu 2 Ceruri doar o parte din Sfinţii Martiri. Deci, atunci când o EN, cu sau fără trup, se află într-un moment de cumpănă în care există posibilitatea să adopte alternativa de a comite o faptă care va determina cu o probabilitate de peste 50% decăderea cu mai mult de 2 Ceruri, acea fiinţă NU va putea supravieţui. Este una din cauzele creşterii frecvenţei accidentelor mortale din perioada modernă. Această întrerupere brutală a vieţii este un ajutor dat de Îngerii de Lumină indivizilor ce riscă o decădere drastică. Această situaţie a apărut după

146

trădarea lui Lucifer, la hotărârea lui Dumnezeu care a decis ca o astfel de cădere să nu se mai repete. Lucifer emite algoritmi malefici, pe care oamenii care sunt în rezonanţă cu el îi primesc şi îi aplică. Toate căderile şi salturile au fost prevăzute în supraconceptele divine, cu mult înaintea Ciclurilor de Viaţă în care acestea s-au produs şi înainte ca urmările acestor fapte să devină fenomene cu repetabilitate mare. Toate sistemele vii terestre sunt influenţate de acest determinism strict, care rezultă din PDLE şi care influenţează o EN înainte de naştere, la naştere, în timpul vieţii, în momentul morţii şi după moarte. Cunoaşterea acestui principiu şi a altora permite fiinţei umane să-şi mărească viteza de evoluţie şi să tindă în mod accelerat către îndumnezeire. De asemenea, îi va ajuta şi pe alţii să facă ce trebuie pentru atingerea aceluiaşi scop. Noi am primit un ajutor uriaş din partea Mântuitorului Iisus Hristos – evoluţia umană s-a făcut în mod diferit după venirea Lui. Toate aceste aspecte sunt aferente Ciclului 4 de Viaţă şi se vor manifesta până la finele său. În Ciclurile anterioare, aceste principii s-au manifestat într-o măsură mai mică, în cele viitoare se vor manifesta amplificat şi vor apare şi aspecte noi care în acest ciclu se găsesc doar la nivel de germene supraconceptual. Nenumăratele mişcări ale EN din şi înspre toate Cerurile şi anticerurile determină ca mediul IE din fiecare Cer şi anticer să devină tot mai dens, cu o urmare firească: creşterea Densităţii Luminice în Cerurile superioare şi creşterea densităţii întunericului în anticeruri, la fel ca o supernovă comparată cu o gaură neagră. Calitatea vibraţiei se polarizează. Toate aceste aspecte au constituit Taine pentru majoritatea oamenilor. Dacă experienţa succesivă de viaţă nu ar exista, îndumnezeirea prin eforturi individuale ar fi imposibila într-o singură viaţă cu SF şi SB. În plan energetic şi informaţional, civilizaţia umană este într-o fază incipientă. Suntem încă legaţi prin “cordoane ombilicale” energetice de civilizaţiile cereşti coordonatoare. Dl. Claudian Dumitriu a determinat că aceste civilizaţii sunt de pe stelele Vega şi Alcor. Această legătură este în România, realizată prin cordonul din Vârful Omu. Există 4 tipuri de implicare extraterestră pe Terra. Femeia va fi asemenea bărbatului. (Apocalipsa) Prin acest cordon de legătură, vin periodic ENB-uri şi ECB-uri pentru a se întrupa şi a creşte calitativ condiţia speciei umane. În deplasările EN-urilor către Cerurile de care aparţin, viteza de parcurgere este mai mare prin Cerurile mai îndepărtate şi tot mai mică cu cât Cerul străbătut este mai apropiat de cel de origine. Este ca şi cum ar creşte forţa de frecare când se apropie cu ce “seamănă” cu ele ca densitate. Cerurile mai îndepărtate de cel de origine sunt mai “transparente” pentru o EN în deplasare, aceasta putând obţine o viteză de deplasare luminică superioară. Concluzie: Viteza de deplasare prin Ceruri este determinată de diferenţa dintre parametrii IE ai entităţii şi cei ai mediului parcurs (rezultată din diferenţa de DL) La ajungerea EN în cerul de origine, datorită egalizării DL, entitatea respectivă realizează că “a ajuns acasă” (dispare tensiunea determinata de ∆DL pe care a resimţit-o pe tot parcursul). Urmează o perioadă de acomodare, perioadă în care va fi asistată de entităţi care au acest MP, apoi o pregătire ce are ca scop pregătirea MP-urilor din următoarele etape cu trup şi raţiune. După această instruire ce are loc la diferite nivele, atât EN instruite cât şi instructorii (îngeri) îşi consideră partea de

147

MP astral încheiată. În aceeaşi situaţie se află şi Îngerii Păzitori. Când nu fac faţă misiunii lor, trec şi ei la instruire sau canon. Îngerii Păzitori cu MP îndeplinit între 50 – 81% vor trece şi ei printr-o fază de reinstruire, iar dacă MP-ul lor este îndeplinit mai puţin de 50% urmează canonul cel mai grav pentru un înger: şcolirea în trup timp de 1 – 7 vieţi umane. Îngerii Păzitori veniţi la trup, atât bărbaţi cât şi femei, au caracteristici foarte clare: sunt blânzi, buni, smeriţi, nu se ceartă, sunt pozitivişti, se întristează aparent fără motiv (le este dor de casă), uneori în prima viaţă cu trup deznădăjduiesc şi au tentaţia de a-şi abandona FB, sunt deosebit de sensibili când au motiv, sunt foarte fideli ca parteneri şi în general prezintă (către sfârşitul canonului) o perseverenţă deosebită în finalizarea MP-ului lor. Niciodată nu pot fi determinaţi să facă rău, să trădeze, să mintă, să urască, să distrugă. Întotdeauna sunt parteneri optimi în mariaje dar şi victime sigure în cazul în care viaţa îi alătură cu fostele fiinţe pe care le-au păzit. În societatea umană există încă mulţi foşti îngeri care se află la canon, societatea oamenilor fiind o metodă de reeducare spirituală prin suferinţă pentru ei. Lipsa de iubire din societatea umană îngreunează revenirea îngerului în ierarhiile îngereşti, pentru că începe să stabilească legături karmice în timpul vieţii cu trup, de regulă cu fostele fiinţe păzite, precum şi cu foştii agresori ai fiinţelor păzite de care n-au putut să-i apere. Mulţi dintre aceşti Îngeri Păzitori se străduiesc şi reuşesc să surclaseze legile karmice. Ei pot obţine chiar iertarea pentru vechile neîndepliniri dacă se jertfesc pentru foştii “clienţi” sau pentru foştii agresori. Este una din explicaţiile pentru care constatăm acte de eroism nejustificat şi “întâmplător”. În Legea Karmei, sosirea la concepţie a unui partener din cuplul păzit-păzitor atrage la concepţie şi celălalt partener al cuplului, ei trebuind să se întâlnească pentru că au datorii ancestrale foarte puternice. Ei au de evoluat şi de omogenizat DL-uri, deoarece variabilităţile cele mai mari de DL se obţin în timpul vieţii cu trup şi raţiune. În perioada dintre vieţile cu trup, foarte puţine entităţi îşi schimbă în mod evident parametrii (doar dacă se implică în activităţile unor oameni, ajutându-i la realizarea unor MP-uri importante). Tensiunea generatoare de evoluţie pe care o resimte o entitate aflată într-un Cer oarecare este orientată către conceptul suprem (Iubirea), concept conţinut în Fiinţa lui Dumnezeu. Neintrarea în rezonanţă la tensiunea evolutivă specifică din fiecare Vers, resimţită şi la oamenii cu SF şi SB este determinată de opacizarea structurilor EN respective, similar unei scleroze. Aceasta se datorează lipsei conţinutului informaţional şi conceptual de nivel superior şi, în paralel, acceptării unor concepte şi suporturi energetice de condiţie joasă (sau întunecată). În timpul existenţei cu trup, LA al EN respective este puternic determinat (câteodata în totalitate) de impulsuri provenite de la structurile inferioare (SF şi SB), cu urmările cunoscute. Biocâmpurile entităţilor dintr-un Cer sunt influenţate de biocâmpurile entităţilor aflate în Cerul imediat superior. Toate se află în biocâmpurile lui Dumnezeu. Sursa IE pentru toate Entităţile Conceptuale o constituie însăşi fiinţa Domnului Dumnezeu, de la care se alimentează direct sau indirect toate populaţiile din toate Cerurile. Sensibilizarea capacităţilor de rezonare proprie biocâmpurilor unor existenţe dintr-un n-Vers se realizează prin: • Eforturi de a intra în rezonanţă cu biocâmpurile existenţelor din versul imediat superior (n+1) • Anihilarea voita (sau ignorarea) şi debarasarea de influenţele biocâmpurilor existenţelor din versurile inferioare (de la n-1 în jos) Practicată silit, din dezorientare sau necunoaştere, Ascultarea (Lege Divină atunci când este firească) va atrage decăderea spirituală accentuată. Pe de altă

148

care însă deţineau o tehnologie superioară. Până în prezent s-au identificat 5 Eve. “Cumpăna Densităţii Luminice”. chiar când acestea au trup şi raţiune (în timpul somnului sau al meditaţiei). prin realizarea de MPA. Acolo s-au găsit oase. care a fost o colonie atlantă. care a venit la noi în mod firesc.500 de ani î. O Entitate Noesică îşi poate manifesta tendinţele către Versurile vecine după felul în care îşi ascultă sau ignoră influenţele SF şi SB. şi care se întorc apoi şi revitalizează fiinţa adormită • EN plecate la întrupare • EN plecate temporar sau permanent la angelizarea şi respectiv demonizarea oamenilor • Entităţi Divine care asigură continuu. Ascultarea dată în necunoştinţă de cauză unor nemerituosi (demoni. Noi L-am aşteptat pe Mântuitor.5 – 3 m. profeţii ce au “călătorit în Duh”). Corespunzător propriei densităţi luminice. dinţi etc. s-a petrecut fenomenul “încurcării limbilor”. Tot în Dacia foarte veche s-a produs o parte din Marea Colonizare Atlantă.2 Ceruri sunt: • EN sosite provenind din SN al fiinţelor decedate • SN degajate parţial în timpul somnului.000 de ani). În zona de SV a Carpaţilor (Hunedoara – Călan . pentru a menţine anumite valori necesare Arhistrategiei de Lumină şi pentru a asigura tuturor entităţilor sursele necesare de inforenergii 149 . de către popoarele migratoare primitive. cercetările ştiinţifice şi spirituale ale atlanţilor au tentat anumite formaţiuni (Fiii lui Belial) să distrugă Terra pentru a pregăti invazia unui anumit tip de “valori”. după liniile genetice ale sângelui diferitelor populaţii de pe Terra. unde au existat colonii mari. în fiecare Cer. Mesajul hristic era “să te rupi de mama”. Ultimele rămăşiţe umane ale atlanţilor de pe teritoriul Daciei au fost eliminate cu 4. În aceeaşi perioadă. În judeţul Hunedoara. Cerul cu o altă densitate luminică decât cel propriu poate fi numai vizitat. cea mai puternică fiind între Oradea şi Baia Mare.H. Este motivul pentru care au disparut. atât în timpul vieţii cu trup (prin realizare de MP) cât şi în starea de EN. În Proto-Dacia au existat foarte mulţi prooroci care au informat asupra multor evenimente care urmau să se producă în viitorul îndepărtat.) atrage o decădere spirituală mare. există Cetatea Colţ (cu o vechime de peste 6.parte. Datorită faptului că ei ştiau că urmau să se scufunde. începând din NV Carpaţilor către sud. Sursele variabilităţilor IE din toate cele 17. În momentul cataclismului care a dus la sfârşitul Atlantidei existau deja pe teritoriul nostru 6 cetăţi. cetăţi atlante care au devenit ulterior laboratoare. orice EN va ajunge acolo unde îi este locul în mod firesc şi numai ca rezultat al propriilor eforturi de îndumnezeire. aparţinând unor oameni cu o înălţime de 2. scopul spiritual al migraţiei a fost salvarea de către atlanţi a tezaurelor de cunoaştere (inclusiv materială) din Atlantida. Acea zonă “stă rău” cu parametrii IE. Dacii “călătoreau în Duh” sub supravegherea unor entităţi evoluate. care stau un timp limitat în Cerul de origine unde se “reîncarcă” cu IE specifice şi necesare lor. au trecut la sacrificii umane. dar întotdeauna pentru îndeplinirea unei sarcini care face parte din Arhistrategia de Lumină (ex. Cerurile superioare pot fi vizitate de entităţi din Cerurile inferioare. fără însă a mai face sacrificii. Cunoaşterea cercetătorilor din Dacia era similară atlanţilor. Când n-au mai reuşit. Dacii nu l-au ascultat şi şi-au îngreunat karma (a lor şi a noastră). Entitatea respectivă este întotdeauna însoţită de entităţi-ghid din Cerul respectiv şi numai cu acordul Coordonatorilor de Cer.Petroşani) s-au aşezat o parte dintre cercetătorii atlanţi malefici care studiau metalele şi radioactivitatea. ENBF-uri grupate etc. Pe de altă parte.

precum şi a existenţelor din 150 . Când o EN vine la concepţie. cu atât se pierd mai multe din caracteristicile vechi din anticeruri. influenţa ENB şi ECB pe de o parte şi a ENM şi ECM pe de altă parte se produc simultan. momentele în care s-au cristalizat detaliile referitoare la actul efectiv al Genezei. Geneza însăşi este un act de Iubire manifestă a lui Dumnezeu. în funcţie de deciziile luate cu LA de către oamenii aflaţi pe diverse trepte de elevare spirituală. În acest Ciclu de Viaţă. Deoarece aportul de inforenergii. fiecare structură se duce în Cerul specific şi necesar acesteia.O fiinţă elevată trebuie să simtă responsabilitatea producerii unei variabilităţi IE în Cerurile prin care trece. influenţa acestora scăzând continuu. Indiferent dacă acest fapt se va dobândi cu aportul nostru sau nu. Reprezentantul absolut al acestei forţe este Domnul Iisus Hristos. evoluţia va continua numai cu cei care pot să se integreze în Cerurile superioare permanente. îndumnezeire. Versurile se află în plină expansiune IE (în special cele superioare). Cu cât Cerurile sunt mai ridicate. care s-a manifestat în toate fazele anterioare şi posterioare Genezei din fiecare Ciclu de Viaţă (Apocalipse au fost şi vor mai fi). În momentul morţii. contribuie la creşterea constantă a densităţii luminice. atât în timpul vieţii cât şi după moartea ei. Iubirea. conform timpului terestru. Anticerurile cu populaţiile lor au un caracter temporar. Întotdeauna. Iubirea a fost conceptul fundamental primordial care s-a manifestat în matricea IE a fiecărei Creaţii. Ponderea efectelor acestor influenţe este diferită. Diferenţele de LA existente între indivizi constituie una din problemele evoluţiei contemporane. Există un echilibru dinamic crescător reglat de Dumnezeu. Sunt şi alte manifestări ale forţei iubirii în afara sacrificiului suprem: sacrificii mai mici pe termen lung. La baza ei stau conceptele dumnezeieşti ce au cuprins perioada anterioară acesteia. deşi “lecţiile” sunt tot mai grele. Conceptul de LA este garantat de Tatăl Ceresc. oscilantă. dar din toate Ciclurile de Viaţă precedente şi viitoare. Iubirea constituie forţa propulsoare a sistemelor vii umane care au ales-o. mai apropiate de 10. Unul dintre scopurile evoluţiei ar fi acela ca diferenţele de LA să scadă şi să ajungă în final nule. Entităţile din Cerurile 8 – 10 nu au nevoie să vină cu toate structurile. Evoluţia variabilităţilor IE pozitive şi negative ale tuturor creaţiilor din acest Ciclu de Viaţă (şi din celelalte) cuprinde efectele Iubirii Tatălui Ceresc şi efectele faptelor făcute cu Liber Arbitru. începe prin a îşi “aduna” structurile nemuritoare din Cerurile unde acestea se află. deoarece acesta stă la baza evoluţiei individuale. În acest Ciclu de Viaţă. organizarea Cerurilor şi anticerurilor. Pe măsură ce se produce îndumnezeirea. Dinamica Cerurilor este determinată de însuşi Tatăl Ceresc. Formele de manifestare ale Iubirii Divine acţionează mai mult în Cerurile superioare şi mai puţin în Cerurile inferioare. permiţând dobândirea asemănării cu Dumnezeu în etape – angelizare. dar şi anticerurile. ne aflăm într-un moment de amplitudine: se află în expansiune toate cele 10 Ceruri de Lumină. ceea ce determină şi expansiunea materială a universului. specializări cu cote de renunţare pentru îndeplinirea Arhistrategiei de Lumină etc. Ea se regăseşte în Misiunea Personală Astrală a fiecărei entităţi create. având chiar efecte inverse în anticeruri (îi arde pe cei de acolo). cu atat Iubirea Divină este percepută mai puternic. concept existenţial divin reflectat în fiecare n-Vers Iubirea Tatălui Ceresc are un caracter activ. dar Creaţia şi evoluţia vor continua în permanenţă.

acele fiinţe umane necesitând să fie conduse pas cu pas. am început să acţionăm cu Liber Arbitru şi să suportăm consecinţele. există Judecata de Apoi şi Iezerul de Foc. artă. evoluţia ar fi însemnat cu totul altceva.ele. 1. Atunci când într-o categorie oarecare (ştiinţă. apărate etc. ci ne vom mulţumi cu performanţele intelectuale actuale. acest Ciclu de Viaţă fiind hotărâtor. Longevitatea creşte cu iubirea. din acel moment n-a mai fost nevoie să fim conduşi. precum şi la baza amplificării permanente a manifestării lui Dumnezeu în universurile Creaţiei. Acest Ciclu de Viaţă este unul de răscruce şi un apogeu. el i-a ademenit pe cei 2 că vor fi “la fel de inteligenţi ca Dumnezeii”. Fiecare sistem viu are potenţiale specifice de recepţie şi emisie a iubirii. dintr-o lume sau dintr-un cuplu lipseşte Dumnezeu. ar fi trebuit să fim mereu conduşi şi păziţi. Pentru ca aceste entităţi să nu-l poată accesa. Femeile “ştiu” că în acea perioadă specia are nevoie de bărbaţi. mâniei etc. iubire). În acest Ciclu de Viaţă. Adam şi Eva au dobândit densitate materială şi instinctualitate. în antiteză cu Arhistrategia de Lumină care îi aparţine lui Dumnezeu. principalul scop în evoluţia fiinţei umane este acela de a învăţa să-L manifeste pe Dumnezeu. atunci vom putea să înţelegem ce înseamnă să fim alături de Mântuitorul Iisus Hristos. acestea nu au cum să fie altfel decat satanice. nu fac decât să evidenţieze Iubirea activă a Tatălui Ceresc. Căzând. în această perioadă se formează principalele caracteristici tipice sistemelor vii umane. Satan era “plecat”. În condiţiile Terrei. Pe de altă parte. evoluţia a permis însuşirea unor caracteristici care permit indivizilor umani să tindă spre asemănarea cu Dumnezeu. Neînsuşirea acestor caracteristici în acest Ciclu de către unele entităţi le va face necorespunzătoare pentru următorul Ciclu de Viaţă. prin acţiuni făcute ca urmare a propriilor decizii luate cu Liber Arbitru. În acest Ciclu de Viaţă. sfătuiesc şi apără pe cei care se iubesc şi pe cei care radiază iubirea. Antagonismele dintre Bine şi Rău sunt foarte manifeste în acest Ciclu de Viaţă (demoni versus Dumnezeu). transformându-se în inteligenţă. a fost o urmare a desfăşurării acţiunilor care au avut iniţial la bază scopul manifestării Iubirii Divine. sacrificiul Mântuitorului n-ar fi fost necesar. Acţionează în mai multe Versuri. Dumnezeu este într-un turbion evolutiv permanent. Adam şi Eva. Dacă Adam şi Eva n-ar fi coborât pe Terra. Conceptele Tatălui Ceresc asigură amplificarea continuă a complexităţii în desfăşurare a Entităţilor Divine. minciunii. în schimb trebuie să creştem cu alţi parametri. Dacă n-ar fi fost păcatul adamic. Din cauza acestei disensionări a drumului evoluţiei. Forţa acestei Iubiri face ca lucrurile să se modifice permanent: ea stă la baza tuturor celor create. ura reduce durata vieţii. Antagonismul dintre forţa iubirii şi cea a urii este exprimat prin manifestările provocate direct sau prin inducţie algoritmică de către Îngerii Căzuţi. Dacă Adam şi Eva n-ar fi părăsit Cerurile 8-10 (Raiul). Einstein este cu totul special şi în trup şi ca EN. Îngerii întunecaţi sunt atraşi de vibraţia urii. evoluţia lor ar fi fost alta. ca şi toate celelalte creaţii trecute sau viitoare. izgonit. nu inteligenţa trebuie să primeze (acesta va fi obiectivul Ciclului 5). necesare în viitor îndumnezeirii. În momentul păcatului adamic. Dacă vom învăţa acest lucru. În preajma războaielor se nasc mai mulţi bărbaţi. Îngerii de Lumină îi ajută. Vibraţia deciziei iniţiale n-a mai corespuns densităţii luminice a Raiului. se constată o recrudescenţă a potenţialelor negative. a început Ciclul de Viaţă nr. Atunci când 151 . Totuşi. Structura Biosică a refuzat să mai fie traductor şi a intrat în analiza Binelui şi Răului.

dar şi pe toate vieţile. În acest mod au evoluat şi s-au ridicat în Ceruri înalte toţi slujitorii şi eroii neamurilor care au aplicat principiile hristice.raportul dintre iubirea recepţionată şi cea emisă este egal cu 1. CIEP este compus din . existenţele inferioare se înspăimântă. Întotdeauna când se pregăteşte emisia acestui cod. Se poate realiza o lucrare pe această temă. în mod 152 . Prin intermediul emisiei şi receptiei CIEP pentru un om sau pentru o naţiune.o parte fixă (constantă în fiecare viaţă. fiinţa este dizarmonioasă. de-a lungul tuturor vieţilor) . se evaluează gravitatea cazului respectiv. I se întrerupe prezenta viaţă şi se întoarce rapid cu una nouă • schimbarea fundamentală a personalităţii unei fiinţe omeneşti. Cunoaşterea de acest fel este conţinută în fructele pomului cunoaşterii Binelui şi Răului din Rai. Acest dar se numeşte cod IE personal şi constituie o radiaţie IE foarte complexă provenind din Cerul 10. Fiinţa avizată de emiterea CIEP este părăsită de Îngerii Karmei. În funcţie de mărimea diferenţei dintre iubirea emisa şi cea recepţionată. necesară şi de neînlocuit într-un moment • ajutorul de iubire în momente grele pentru oamenii care Îl slujesc pe Dumnezeu (alinarea suferinţelor pentru cei buni sau pentru martiri) Recepţionarea CIEP are ca efect creşterea vitezei de evoluţie a entităţii respective. determinată pentru toate particularităţile unui sistem viu. odată cu aceasta primeşte şi îngerii necesari pentru ducerea la bun sfârşit a misiunii respective. Atunci când inforenergiile din partea variabilă coincid cu cele din partea fixă. chiar dacă nu erau creştini. Utilizarea CIEP este un prerogativ exclusiv divin. devenind predominante în cadrul CIEP. Dacă acest raport este diferit de 1. de neînlocuit. cu atât partea variabila a CIEP este mai mare ca pondere. nepregătite pentru însuşirea şi utilizarea ei. fiinţa este armonioasă. o parte din inforenergiile proprii Domnului Dumnezeu au fost dăruite fiinţei nou-create. alături de multe alte aspecte. Reutilizarea CIEP de către entităţile conceptuale împuternicite sau de alte Entităţi Divine este motivată de: • acordarea de către Iisus Hristos a unui MP suplimentar • luarea de MP de la cei leneşi • împiedicarea unor oameni de a face greşeli şi păcate ce le-ar determina căderea cu mai mult de 2 Ceruri • neîndeplinirea MP-ului de către o fiinţă  decesul • decesul unei fiinţe foarte vrednice. Această cunoaştere este inaccesibilă şi interzisă tuturor entităţilor create. care nu se regăsesc niciodată într-un altul. pe aproape rămânând doar ENBuri.o parte variabilă (în permanentă schimbare pe parcursul unei vieţi. Codul inforenergetic personal al fiecărui sistem viu Odată cu suflarea divină care face posibilă viaţa în orice existenţă vie. ca urmare a acţiunilor săvârşite) Cu cât VA este mai mare. acestea fuzionează. Tatăl Ceresc intervine direct în fiecare Cer asupra EN sau SN respective. Numai Dumnezeu şi cei împuterniciţi de Acesta cunosc caracteristicile acestei radiaţii IE atât de complexe. Atunci când se modifică MP-ul unei fiinţe umane. Prima utilizare a CIEP a aparţinut lui Dumnezeu în momentul Alfa şi tot lui îi va aparţine în momentul Omega.

Fiecare tip de EC este specializată într-o anumită categorie de activităţi în care sunt implicate alte EN din primele 7 Versuri.determinant. Se va amplifica emiterea de CIEP până când entităţile care nu corespund actualului nivel de evoluţie vor fi înlocuite cu entităţi benefice. leneşii şi pe cei care nu îşi rezolvă problemele de karmă. Alte teorii spun că în 2006 va fi o încercare foarte grea. şi toate entităţile înregistrează noul MP dat sau luat. EC sunt arhistrategii coordonatori ai activităţilor de întuneric şi Lumină. având drept consecinţă dezastre cu mulţi morţi. care aleg anumite tipuri de indivizi: • generatorii de IE malefice mai mari decât cele tolerabile de Arhistrategia de Lumină • cei cu probleme de karmă nerezolvată şi mai mari decât cele tolerabile de AL • cei care acceptă iubirea categoriilor de mai sus Acceptarea iubirii celor care greşesc înseamnă acceptarea faptelor rele ale acestora. determinând oamenii să îşi rezolve problemele karmice. Îngerii Păzitori ai Karmei aşteaptă “deznodarea” (violentă) a karmelor. În momentul când se recepţionează CIEP. Cei care au înfiinţat Troia erau descendenţi ai dacilor. ECM sunt considerate existenţe superioare. Pentru chemări pe bază de CIEP apar nişte “criterii de selecţie” de către demoni. iar pe de altă parte sunt interfaţa dintre Prinţul Întunericului şi celelalte ENM. în special după anul 2005. Limba vorbită de ei s-a transmis romanilor. cu efort. În viitor. Sodoma şi Gomora). Cunoaşterea lungeşte viaţa. aceste modalităţi de eradicare a unor rămăşiţe evolutive umane se pare că se vor îndesi. atunci când intervenţia împuterniciţilor Lui nu a fost eficientă (ex. Numărul celor din această categorie se va amplifica în viitor. Cei care nu fac astfel îşi vor încărca karma. Din punct de vedere al ierarhiei zonelor întunecate. În catastrofele şi accidentele de până acum nu au murit suficiente persoane ca să îndepărteze ateii. în stare de somn sau de trezie. Orice fel de implicare într-o activitate spirituală benefică favorizează primirea de MP suplimentar. Un război nu face decât să amplifice problemele de karmă. CIEP poate fi ameliorat prin cunoaşterea dată şi căpătată. atunci când se va manifesta plenar perioada celor 1. vom avea o perioada când CIEP va fi folosit tot mai puţin. orice activitate a celui “chemat” încetează.000 de ani pace (care a început deja). deşi începe cu scopul de a le rezolva. Entităţi Conceptuale (EC) Definiţie: EC sunt entităţi cu grad de inteligenţă şi de complexitate a algoritmilor mai mare decat EN. doar dacă respectivele persoane îşi vor sacraliza viaţa lor şi a celor dragi. În viitor. nemaifiind necesară emiterea lui. 153 . EC sunt entităţi arhistratege de tip interfaţă între Entităţile Divine şi restul entităţilor pe de-o parte. Intenţionat.

. îi trimitem un spaţiu. este bine să se verifice dacă fiinţa respectivă nu este vreun ENB slab. Aceste persoane au un fel de personalitate dublă. (scopul benefic urmărit). inforenergeticianul are obligaţia să caute Entităţile Malefice. acestea nu pot să semnalizeze suficient de puternic şi atunci ne dăm seama târziu că suntem agresaţi. înlocuindu-se numai algoritmul de concentrare. din cauza faptului că la moarte ENBF-ul încearcă să se menţină la nivel energetic şi informaţional. este la 18-24 m . În unele cazuri. energie. care treptat se lasă în jos. din maxim Cerul 4.la stări patogene aflate în faza iniţială pe SF. Sunt prezente deasupra capului bolnavilor de scleroză în plăci. Distanţa minimă până la victimă începe de la 1 m şi poate ajunge la maxim 30 m . 154 . pentru ca astfel să se manifeste Slava. în mod corespunzător: “Se anihileaza în totalitate orice informaţie. cu motivaţii karmice. este la 24-32 m • ECM de tip colac. ECM se prezintă în zona capului. prinzând total capul suferindului. se cheamă şi se implementează “toate ECB care trebuie. Pot fi şi 2 colaci. algoritm.” NU se denumesc niciodată ECB-urile chemate (nu facem spiritism)! ECM se anihilează. Lumina şi Puterea Sfintei Treimi în această fiinţă. după cum urmează: • ECM de tip sandwich. după decesul clinic al fiinţelor demonizate sau al demonilor întrupaţi. Dacă ECM se află la distanţă. Sunt prezente lângă bolnavii de cancer. La sfârşitul fiecărei şedinţe de terapie. rămân nişte “găuri” pe unde au trecut stringurile. Aceste găuri se repară ca la reducerea de ABEP şi energizarea locală: prin umplerea cu Lumină.la boli cu gravitate medie. sentimente de parazitare excesivă etc. este la 12-18 m . Dacă se constată că persoana afectată este benefică dar primitivă şi este unită de ECM printr-un string. concept şi supraconcept malefic al acestui ECM. să cheme şi să implementeze Entităţile Benefice în persoanele care au nevoie de aceasta. Anihilarea este similară ca gestică cu cea a SpM sau a AM. ECM este la 5-8 m . să anihileze conţinutul lor malefic. anihilarea ECM presupune tăierea şi câteodată anihilarea stringurilor pe care ECM le generează. Aceste stări şi senzaţii sunt semnale al căror scop îl constituie determinarea unei anumite reacţii a sistemului viu la acea prezenţă.la boli cu gravitate mică. ECM este în zonele cu organele afectate de starea patogenă.). De aceea. este la 8-12 m . Un ECM poate agresa simultan mai multe ţinte umane. După anihilarea ECM. pot şi vor să contribuie la ……. ECM-ul urmăreşte agresarea celor din apropierea persoanei respective. la 1-5 m .la boli cu gravitate mare. ECM coordonatoare ale maladiilor grave şi foarte grave au anumite caracteristici. Dacă BCF nu sunt dezvoltate. Trebuie internate în spitalele de specialitate. care formează cu ECM-ul respectiv un ENBF din care s-a întrupat cu un anumit scop doar ENB-ul. de regulă cei care au comis acelaşi gen de păcate. Se mai recomandă aplicarea tehnicilor de exorcizare de la gradul VII sau slujbele de exorcizare. aceasta constituind o tehnică de curăţare obligatorie.” Întotdeauna. altfel riscă să facă fapte reprobabile.la faza de agresiune dirijată către SN.la boli cu iminenţă de deces. pot apărea fenomene stranii în zona respectivă (îmbolnăviri ciudate.Apropierea sau intrarea unei EN sau EC (demon sau înger) de biocâmpurile unui sistem viu este semnalizată de Câmpul de Protecţie prin senzaţii şi stări corespunzătoare tipului entităţii respective. Foarte des.

Aceste slujbe mai vizează ruperea legăturilor demonice pe care decedaţii le-au făcut cu persoanele care sunt încă în viaţă şi “expedierea” acestor entităţi în Versurile de care aparţin în mod firesc.modul în care acest moment va influenţa desfăşurarea MP-ului EN respective . Demonii şi îngerii simt foarte bine vibraţia gândurilor oamenilor şi o favorizează. produc efecte absolut halucinante.7 % Venirea la concepţie a fost. mai sunt implicate în formarea şi programarea IE şi fizică a fătului următoarele existenţe: • entitatea sosită (55%). înşelătoare..conjunctura astrală optimă. Anihilarea unui ECM cu Lumina lui Dumnezeu înseamna sfârşitul lui. max=19% • celelalte fiinţe apropiate mamei (4.5%). aceştia trebuie să fie evaluaţi corect. să ne batem joc de demoni etc. min=14%. min=2.Există credinţa că anumiţi morţi (sinucigaşi. Îşi permit să ia tot felul de forme temporare.) nu se îngroapă în locuri sfinte.5 m3 şi 300 m3 (când apar catastrofe). La mormintele demonizaţilor îngropaţi ar trebui făcute slujbe creştine speciale pentru liniştirea/alungarea entităţii respective.6 luni înainte de venirea la trup: • perechea de părinţi optimă pentru îndeplinirea MP-ului propriu • momentul concepţiei (acesta poate fi ales chiar înainte ca viitorii părinţi să se cunoască). min=2. vampirism energetic.5%. acest aspect fiind necesar omului simplu. Demonii sunt fotofobi. criminali etc. min=44%. Câteodată. încearcă să evite lumina. max=66% • fiinţa mamei (21%). Aplicarea acestei tehnici de către o persoană nepregătită poate avea urmări grave. care acceptă noţiunea de Taină. max=26% (IE-urile mamei ajung primele la făt) • fiinţa tatălui (17%). Când vin la trup. demonii şi-au pierdut dreptul la forma frumoasă pe care Dumnezeu le-a dat-o iniţial şi în consecinţă nu au o formă fixă. Demonii care au VA mari nu mai coincid cu nimic din matricea lor originală. sunt alergici la procesele de conştientizare (victima se revoltă sau se blochează) pentru a avea eficienţă maximă în agresiunile dezvoltate şi în ideea că vor scapa de exorcizare. cu care crede că va beneficia de influenţe favorabile maxime dpdv astral După concepţie. Semnificaţia acestei tehnici pentru ECM este a finalului definitiv conţinut în Marea Judecată de Apoi. Dumnezeu îngăduie ca prin palmele noastre “să sară scântei din Iezerul de Foc”. este şi va fi determinată strict de necesităţile realizării AL. În urma Căderii. max=2. transferându-le algoritmi şi energii suplimentare. acea persoana nu trebuie ascultată şi nu trebuie să i se acorde încredere. Pe lângă aceste morminte există risc de sperieturi. Dacă identificăm demoni în structurile unei persoane. chiar aspectul unor personalităţi spirituale deosebite.5%). ce are în vedere: . min=12%. pot fi foarte inteligenţi. datorită păcatelor repetate săvârşite.3%. Oamenii ar trebui să înţeleagă că întotdeauna vor exista Taine de nepătruns pentru ei. Programarea suferinţelor copiilor de către părinţi Mai înainte de a veni la concepţie şi după ce şi-a aflat necesarul din viitorul MP. Nu se recomandă să râdem. cu acordul sau la sfatul Coordonatorului de Cer. max=5% • astrele (2. Concepţia şi naşterea au fost considerate Taine. 155 . o entitate îşi alege cu 3 . infarct etc. Pot ocupa în timpul activităţii lor volume între 1. ci la marginea cimitirelor.

Acum. sarcinii şi naşterii. suferinţele îi înrăiesc. acest fapt se întâmplă în familiile care trăiesc în Legea Karmei. Deoarece părinţii sunt selectaţi de EN-uri care trebuie să vină la întrupare în Legea Karmei.În Legile Divine. La noi în ţară erau cunoscute de daci tot felul de adevăruri: nu se concep copii la mânie. La programarea IE a unui copil contribuie ultimile 9 generaţii de străbuni. de a ne amesteca genele cu o persoană. datorită faptului că EN a copilului nu vrea să poarte tarele datorate părinţilor. Suferinţele copiilor depăşesc în general suferinţele părinţilor. creşterea ponderii manifestărilor de iubire 156 . pentru a evita plata păcatelor făcute de acea persoană. incluzând părinţii. Mai contează şi VA. se va putea realiza în viitor tot ce ţine de apariţia unei fiinţe pe lume. Influenţarea copiilor de către părinţi M M T Copil M M T Tata Mama M T T M T T Ateii nu pot fi scoşi din Legea Karmei. asocieri numai cu fiinţe credincioase. ceea ce le frânează şi mai rău evoluţia. Se recomandă mariaje. lucruri care ar trebui introduse şi în învăţământ. Sunt foarte multe situaţiile unde programele karmice de suferinţă ale copiilor făcute de către parinţi au la bază lipsa credinţei şi orgoliul. Un semn de compatibilitate mare este impulsul de a face copii cu cineva. Abia în faza de evoluţie solară. La cele care trăiesc în Legea Iubirii. sănătoase în judecată etc. massmedia etc. Acestea sunt o parte din cauzele pentru care speranţele puse de părinţi în copii nu se realizează. ştim câte ceva doar despre caracteristicile fizice ale concepţiei.. din interese materiale sau sociale. care se vor cunoaşte tot mai mult. din răzbunare. Existau pedepse grele pentru astfel de încălcări. fericirea generaţiilor următoare se amplifică. în ultimul timp au apărut tot mai mulţi copii care au intrat în conflict cu părinţii lor foarte devreme. de către fiinţe decăzute sau handicapate. sub influenţa alcoolului. Modalitatea principală de a scapă de aceste probleme este educaţia spirituală şi sacralizarea propriei vieţi. Se recomandă a fi acceptată doar iubirea fiinţelor elevate spiritual cel puţin ca şi noi. nici partenerii lor de viaţă de care îi uneşte suferinţa. prietenii. Pe cei neevoluaţi.

Abia 157 . simultan cu acceptul EN respective. “Se înrăieşte lumea”. Aceste Ceruri sunt zona de unde EN vor să vină foarte frecvent la întrupare pentru că sunt încărcate karmic. O astfel de apariţie determină venirea la trup şi o succesiune de karme în desfăşurare cu cca. dar din păcate se refac imediat datorită legăturilor dintre copii şi părinşi. ceea ce constituie o inechitate care încă se manifestă în această lume. Există teorii care spun că Terra a fost “însămânţată” de civilizaţii superioare. Acest transfer al formelor de viaţă primitive pe Terra a durat sute de milioane de ani. Repetarea aceluiaşi tip de păcat de-a lungul generaţiilor atrage suferinţe şi entităţi malefice tot mai numeroase comparativ cu generaţiile străbunilor. 500 de ani înainte şi cca. Integrarea în Cerurile Sfintei Treimi Sistemul viu caracterizat prin existenţa structurilor sale. Dupa Geneză. prin biocâmpurile şi centri IE temporare şi vesnice îşi continuă permanent ciclul de existenţă din veşnicia pe care o are de parcurs. factorul determinanat fiind LA al ECB-urilor de acolo. Ponderea structurii fizice va scădea. se cunoaşte doar cazul Sfintei Fecioare Maria ce a realizat concepţia şi naşterea în Legea Iubirii.2.va determina creşterea capacităţilor de manifestare pozitivă şi a eficienţei în educarea copiilor. care va alimenta copilul cu inforenergiile caracteristice păcatului ce a stat la baza structurii respective. Până în prezent. +7. Hermafroditul este fiinţa supremă. în condiţiile în care Cerurile 8 – 10 există şi pentru pământeni. Toate celelalte femei au realizat aceste 2 lucruri în Legea Karmei. iar MP-ul lor constă în manifestări de implementare a Iubirii şi nicidecum pentru rezolvări de karmă (eventual le rezolvă pe ale altora). Păcatele părinţilor condamnă la suferinţe copiii încă înainte de a fi concepuţi şi născuţi. fiecare ENB creată îşi alege Calea fie spre întuneric fie spre Lumină. Venirea la concepţie din Cerurile 8 – 10 se face mult mai rar. reprezentând îmbinarea principiilor masculin şi feminin. Aceste structuri se pot anihila IE. trecând în stare de EN între vieţile cu structuri temporare.000 de ani după. Entităţile Noesice care aparţin fiinţelor aferente Cerurilor [–7. 7. în timp ce EN ce aparţin Cerurilor [8. Informaţia conţinută în păcatele săvârşite de părinţi îşi va găsi suport energetic compatibil cu propria calitate şi va alcătui o structură IE (ca un spaţiu). Singura solutie este iertarea păcatului care se găseşte în “baza” părinţilor. 10] se pot deplasa pentru vieţi şi pe alte corpuri ceresti. Cerurile 2 – 4 se parcurg foarte greu.2] rămân pentru reîntrupare în permanenţă pe Pământ. s-ar putea ca înmulţirea sexuată să nu mai fie necesară. Pentru EN din Cerurile 2 – 7 venirea la concepţie se face prin trimiterea de către Coordonatorul de Cer. O entitate determină venirea la trup cu 32 de ani înainte a entităţilor de care este legată karmic şi influenţează acest lucru şi 50 de ani după naşterea ei. În viitor. Aceste entităţi “se oferă” pentru MP-uri speciale.

Între aceste faze şi cele superioare nu vor mai trece milioane de ani. Va urma o fază în Ciclul 5 de Viaţă când SB va deveni scopul nr. ci doar câteva mii. Celelalte calităţi se vor atinge în Ciclul 4. ajungerea în faza de “pitică neagră” (faza 10 din astronomie = decesul stelei dpdv IE. deci aceste specii au dispărut. • Entităţi Conceptuale. Aceste persoane sunt foarte solicitate de încercările ECM-urilor (vor avea probleme de conştiinţă. dar se va implementa imediat într-o stea gigantică). coordonate de entităţi astrale umanoide. SN-ul acelei stele se degajă. Entităţile au circulat prin toate cordoanele energetice care leagă Terra de Alcor şi Vega. deja există alte tipuri de viaţă ce vor trebui să evolueze şi să devină suport pentru entităţile de tip uman. ani înainte de Hristos. Întreg Universul se reîntrupează. iar toate MP-urile din toate Ciclurile luate la un loc se formează MP Astral al entităţii respective. cu atât viteza de parcurgere a fazelor intermediare se accelerează. 1. cel actual. MP-urile aceleiaşi entităţi de la un Ciclu la altul pot diferi. Istoriile tuturor ţărilor ar trebui să servească la formarea capacităţii de conştientizare şi de comportament care să asigure îndumnezeirea fiinţei omeneşti. scop pentru care au venit) şi vor fi sancţionate mai drastic decât ECM-urile. ECB specializate au pregătit cu mult înainte condiţiile geologice şi climaterice compatibile şi necesare evoluţiei umane. În fiecare Ciclu de Viaţă există 2 tipuri de entităţi integrate în Versurile aferente Ciclului respectiv: • Entităţi prevăzute pentru întrupare. cu 200 mil.când primele. vor fi solicitaţi de tot felul de mişcări cu faţadă spirituală). însă. Dacă greşesc.2]) şi au IP şi CIP < 10. creatori de noi religii sau dogme etc. Toate existenţele dintr-un Ciclu au un MP specific corelat.2. Probabil că acum. vor plăti faptul că şi-au pus potenţialul în slujba unui ţel inferior (în special dacă nu îşi ajută semenii. care pot fi persoane foarte bune. prevăzute pentru a nu se mai întrupa (în intervalul [8. Cu cât sistemele vii sunt mai elevate. Inforenergetica urmăreşte formarea creştinismului activ şi ajutarea conştientizării superioare a informaţiei din memoria astrală aflată în structurile 158 . dar fără capacitatea de răspândire energetica şi informaţională a ECB Persoanele care au ca SN un ECB sunt creative în orice domeniu de activitate şi vor “ridica” locul de muncă în mod cert. Totalitatea MP-urilor dintr-un Ciclu ale unei entităţi se numeşte MP Ciclic. în schimb capacitatea de decodificare corectă a informaţiei va fi o condiţie sine qua non. ECB care petrec o viaţă cu trup au următoarele caracteristici: • au o mulţime de pasiuni colaterale activităţilor de bază • sunt capabile de manifestări artistice • sunt foarte adaptabile şi sociabile • sunt diferite de ENB din Cerurile 2 – 7. Entităţile care se ocupă de acest lucru pleacă de la piticele negre şi ajung pe alte stele. Decesul corpurilor cereşti poate fi observat de pe Pământ prin diferite manifestări: explozii de supernove. după care urmează o perioadă foarte lungă dpdv terestru numită Interciclu. Am evoluat din ele printr-o intervenţie genetică. au început adaptări genetice pentru anumite sisteme vii şi care ulterior au putut fi împământenite. Teoria evoluţionistă a lui Charles Darwin constituie un segment incomplet al evoluţiei. au ajuns la un stadiu suficient de evoluţie pentru a putea primi entităţi de tip uman. Pe Terra. Tentaţiile cu care vor fi confruntate pot fi momeli spirituale. au apărut specii incompatibile cu AL. putem spune că a apărut pe Terra acest tip de entităţi (acum 17 milioane de ani). care au nevoie de viaţa cu trup pentru îndumnezeire (în intervalul [-7. coliziuni ale corpurilor cereşti. Fiecare Ciclu începe cu o Facere şi se termină cu o Judecată. în paralel cu noi. +7. chiar dacă nu se cunosc între ele. cu câte un talent. 10]) ce au IP şi CIP= 100 şi care nu mai au nevoie de viaţa cu trup pentru evoluţie. Pe parcursul evoluţiei vieţii pe Terra. Nu ne înrudim cu maimuţele.

Principalele Căi de evoluţie vor rămâne virtuţile manifeste. Fenomenul integrării într-un Cer sau altul este dependent de LA momentan pe care sistemul viu îl manifestă. iniţial coexistând cu Cerurile 8 – 10. Alb-roşul şnurului mărţişorului reprezintă simbolul dac al jertfei de sânge.nemuritoare ale SN umane. interesele materiale şi de putere din lume ecranează total ascensiunea spirituală. Virtuţile manifeste sunt cele care facilitează îndumnezeirea. Manifestările de iubire şi cele de virtute umană faţă de valorile istorice autentice ale neamului sunt necesare din ce în ce mai intens. Mărţişorul în sine este un simbol roman. Extinderea continuă a Cerurilor şi anticerurilor în viitor va îngreuna accesarea BDD privind trecutul şi viitorul. Cerul 1 a aparut în urma căderii adamice. ceea ce duce la înţelegerea fenomenului de stare permanent evolutivă a Cerurilor Creaţiei. Legile integrării într-un Cer vor rămâne aceleaşi. în loc de mărţişor vom avea un şnur la o inimioară de plastic. Pe parcursul unei vieţi cu trup. Acest lucru se poate realiza doar cu eforturi voliţionale pe care indivizii trebuie să le facă cu LA. fidelitate. Orice evoluţie spirituală determină o evoluţie raţională şi apoi o evoluţie fizică. se adaugă acumulări la virtuţile umane care sunt proprii SN. Ca urmare. Trebuie să se tindă cu toată fiinţa la refacerea unităţii spirituale a poporului român. sărbătorit la Idele lui Marte. generozitate. mai ales pentru cei care le manifestă inconştient. Iniţial exista doar Cerul 10. Prin căderea luciferică au apărut anticerurile şi apoi Cerurile 2 – 10. având la bază PDLE. În acest timp. materială. de către femeile care luau bucăţele de arme de pe câmpul de luptă şi le purtau la piept. Atingerea obiectivelor de integrare în Cerurile foarte ridicate se va putea face mai rapid doar când educaţia spirituală în învăţământul de toate gradele şi în toate mijloacele de informare în masă vor viza acest scop. Orice fel de variabilitate materială va determina variabilităţi energetice şi informaţionale. Integrarea cea mai grea este cea în Cerul 10. voinţă etc. creşte indiscutabil capacitatea de conştientizare a variabilităţilor existenţiale şi a fenomenelor. LA este cel care determină Densitatea Luminică Existenţială a entităţii respective. Desfiinţarea valorilor istorice în România şi desfiinţarea valorilor spirituale au drept scop aneantizarea unităţii spirituale a acestui popor (ultima noastră resursă). fapt care va cere o reaşezare a valorilor. Acesta este o rezultantă a influenţelor externe şi interne. 159 . apărând aspecte noi. deşi ele se manifestă prin SF şi SB (ex. În caz contrar. Momentan.). Căderea demonilor a marcat apariţia anticerurilor (infernului). de exemplu. care din păcate au o evoluţie lentă. fiind întâlnite la toate grupările religioase ale planetei.

ficatul). De regulă se lucrează pe un organ. Terapeutul trebuie să aibă CFAN ≥ 75 si PIECT ≥ 92. Înainte de CL se face curăţarea IE şi măsurarea parametrilor. Claudian Dumitriu). Este realizarea unui grup de cercetători din Timişoara şi Bucureşti (Chira Nicolae. Amin!” 160 . Florin Sipoş. şi al Fiului. fiind menţionată în scrieri de demult (cartea “Degete de lumină”). Întotdeauna se vizează organul cu IS-ul cel mai mic. se înveleşte acest… (ficat) cu Lumina Sfintei Treimi. Se rotesc levogir palmele. EBFF ≥ 83. pe concentrarea “În numele Tatălui. şi al Sfântului Duh. EBFB ≥ 90. EBFN ≥ 93. EBFT ≥ 90. CL este o tehnică foarte veche. pacientul trebuie să atingă un anume grad de evoluţie spirituală.” 2) Se aşează ambele palme la 3–4 cm deasupra zonei/organului cu IS minim (ex. CL nu mai are eficienţă.Chirurgia de Lumină (CL) CL este o tehnică deosebit de eficientă. la leucemii). care umple zona în totalitate. IP ≥ 45. pacientul trebuie să aibă DHPOT min ≥ 45. Ca să beneficieze de CL. CL realizează o conectare de un tip special la Sfânta Treime şi la pacient. Faze de lucru 1) Se intră în stare Ready pe rugăciunea “Mă rog la Dumnezeu să mă ajute. La IS-uri egale. De la un IP < 39 al pacientului. dar se poate lucra şi pe zone mai extinse (ex. Înainte de CL se reduce ABEP-ul la organul ales pentru lucru. Această tehnică IE de redresare a fost pusă la punct în perioada ’94 – ’95 şi s-a predat prima oară în ’95. se vizează organul mai important. Pentru aplicarea CL. se aplică CL. RVDN ≥ 62. Dacă pacientul se încadrează în parametrii de mai sus şi terapeutul îi este compatibil cu cel puţin 90 pe noesic şi total.

şi al Sfântului Duh. se implementeaza în acest… (ficat) acum şi în totalitate. Amin!” 9) Ne reîntoarcem în faţa suferindului. şi al Fiului. la cca. corespunzătoare celor ce lipsesc. se anihilează în totalitate orice inforenergii malefice privitoare la orice perturbare IE şi modificare structurală vizând acest… (ficat) şi această fiinţă. şi al Sfântului Duh. şi al Sfântului Duh. aşezăm palmele în cruce deasupra frunţii acestuia. Se configurează cu ambele palme simultan semnul Sfintei Cruci. cu o mişcare levogiră. corect. corespunzătoare celor ce lipsesc.3) Se apropie palmele la 2-3 cm una de alta. unde configurăm semnul Sfintei Cruci pe concentrarea “În numele Tatălui. noua matrice IE şi toate celulele fizice ale acestui… (ficat) comunică firesc. Amin!” 4) Se apropie ambele palme orizontal. şi al Fiului. coborâm până mai jos de bazin. normal cu toate celelalte matrici IE şi celule fizice ale tuturor organelor şi zonelor din această fiinţă. toţi termenii IE perturbaţi ai matricii IE aparţinând acestui… (ficat). să vină acum în palmele mele. Amin!” 6) Se întind ambele palme orizontal cu faţa în sus. sănătoase. şi al Sfântului Duh. pe concentrarea “În numele Tatălui. Amin!” Se întrerupe mişcarea de rotaţie a palmelor către sfârşit şi se face gestul smulgerii. Amin!” 8) Ne deplasăm către stânga suferindului. până la apariţia sentimentului de realizare. şi al Sfântului Duh. pe concentrarea “În numele Tatălui. cu planul palmelor perpendicular pe suprafaţa vizată. până la o distanţă convenabilă. limpezi. pentru vindecarea rapidă. paralel cu suprafaţa zonei respective. totala şi definitivă a acestui… (ficat). pe concentrarea “În numele Tatălui. 10 cm distanţă. şi al Fiului. şi toate celulele adamice/evice fizice noi. limpezi. 7) Se rotesc ambele palme încet către suprafaţa vizată. şi al Fiului. şi al Fiului. se secţionează cu Lumina Sfintei Treimi acest… (ficat). curaţi şi strălucitori conform Sfântului Concept al Tatălui Ceresc făcut pentru această fiinţă. şi al Sfântului Duh. toţi termenii IE ai matricii acestui… (ficat). interacţionând pentru PSV. pe concentrarea “În numele Tatălui. Amin!” Se aşteaptă 10-15 secunde. precum şi toate celulele afectate patogen se desprind acum şi în totalitate. şi al Fiului. se roteşte palma dreaptă levogir. vizualizând cum din vârful degetelor ţâşneşte Lumina Sfântului Duh. şi al Sfântului Duh. rotim palmele levogir şi coborâm până mai jos de bazin. şi al Fiului. apoi revenim până în dreptul pieptului. apropiind-o de cea stângă. sănătoase. îi prindem capul între palme. toţi termenii IE din matricea acestui… (ficat). ne reîntoarcem şi în dreptul pieptului configurăm semnul Sfintei Cruci pe concentrarea “În numele Tatălui. rotindu-le levogir pe concentrarea “În numele Tatălui. 5) Ţinând palma stângă pe loc. toată Lumina Sfintei Treimi reflectată prin palmele mele anihilează în totalitate toţi termenii IE perturbaţi din matricea IE a acestui… (ficat) şi toate celelalte elemente IE sau fizice perturbate extrase din acest… (ficat). curaţi şi sănătoşi ca Sfântul Concept al Tatălui Ceresc şi toate celulele adamice/evice fizice noi. Amin!” 161 .

totale şi definitive a acestui… (ficat). şi al Fiului. pe concentrarea “În numele Tatălui. rotindu-le levogir pe concentrarea “În numele Tatălui. biocâmpurile şi centrii IE ai acestei fiinţe. şi al Fiului. apoi configurăm semnul Sfintei Cruci asupra suferindului.10) Întoarcem palmele în sus. îi mulţumim lui Dumnezeu pentru ajutor. coborâm cu mişcări levogire ale palmelor până mai jos de bazin. specifici şi necesari vindecării rapide. slava şi mărirea lui Dumnezeu. adresăm în gând o rugăciune lui Dumnezeu prin care lăsăm în mâna Lui pe fostul pacient. şi al Sfântului Duh. pe o concentrare absolut explozivă. biocâmpurile şi centrii IE ai acestei fiinţe. toţi anticorpii de Lumină de la Sfântul Duh. ne apropiem până la 3-4 cm de zona vizată. şi al Fiului. pentru ca prin acest fapt să se manifeste puterea. 15) Se trece la faza de implementare. şi al Sfântului Duh. cu o mişcare levogiră a palmelor. total şi definitiv. se închide şi se cicatrizeazş cu Lumina Sfântului Duh secţionarea făcută la început acestui… (ficat). pe concentrarea “În numele Tatălui. pot şi vor. pe concentrarea “În numele Tatălui. Amin!” 17)Se face semnul crucii. şi al Sfântului Duh. să vină acum în palmele mele toate ECB specializate în vindecarea stărilor patogene ale acestei fiinţe. Amin!” 13) Ne deplasăm din nou în stânga suferindului şi îi prindem capul între palme. şi al Fiului. Amin!” Se continuă rotaţia levogiră a palmelor. Amin!” 14) Ne ducem în faţa suferindului. până când simţim că ni s-au încălzit palmele. 3. şi a Fiului. 10 cm. Amin!” Aşteptăm 15-20 sec. ne întoarcem şi refacem semnul Sfintei Cruci în dreptul pieptului.. totală şi definitivă a acestui… (ficat) care trebuie. Amin!” 11) Întoarcem palmele către suferind. totală şi definitivă a acestui… (ficat) şi a acestei fiinţe. şi al Fiului. Slava şi Mărirea Tatalui. şi a Sfântului Duh să se manifeste asupra acestei fiinţe punând-o în stare de vindecare. această fiinţă se va vindeca rapid. 16) Suflăm semnul Sfintei Cruci asupra pacientului. 3. pot şi vor să facă această lucrare. şi al Sfântului Duh. pe concentrarea “În numele Tatălui. cerem pacientului să facă la fel. întindem palmele orizontal cu faţa în sus. rotindule levogir pe concentrarea “În numele şi pentru ca Puterea. Amin!” 12) Se aşează din nou palmele în poziţia de la pct. şi al Sfântului Duh. Ne rugăm la Dumnezeu să răsplătească ECB după fapta lor. şi al Sfântului Duh. la o distanţă de cca. se implementează toţi anticorpii de Lumină de la Sfântul Duh care sunt specifici şi necesari pentru vindecarea rapidă. biocâmpurile şi centrii IE ai acestei fiinţe. Este faza de angelizare. care trebuie. semn că ECB au venit. la fel ca la ENB. să se implementeze în structurile. pentru a se putea face cu el numai voia Sfintei Treimi. şi al Fiului. până la dobândirea sentimentului de realizare. toate ECB specializate în vindecarea rapidă. 18)Se verifică CL ca să vedem dacă: 162 . pe concentrarea “În numele Tatălui. intrând în structurile. toată Lumina Sfântului Duh armonizează fiecare în parte şi toate structurile. precum şi a tuturor celorlalte organe şi zone din această fiinţă să vină acum în palmele mele. se reconfigurează semnul Sfintei Cruci deasupra locului unde s-a secţionat anterior la pct.

Cu lucrul.NU se întrerupe medicaţia sau tipul de alimentaţie (se fac optimizările cunoscute) .dacă fiinţa este afectată rău de un ECM.cine nu închide ochii la tratament NU va fi tratat. CL are caracter de exorcizare .CL se poate aplica pe orice sistem viu .rata de refacere a IS cu ajutorul CL ar trebui să ajungă la 15% pe zi .pe timpul aplicării CL. .persoana care nu a ascultat de două ori consecutiv recomandările va fi abandonată.5 – 5 min. ferim pacientul să urmeze şi alte recomandări (făcute de alte forme de cunoaştere) . se ajunge la 3. 163 .s-a constatat la copiii cu leucemie că unul din părinţi a comis adulter .CL se desfăşoară exact ca în fazele unei operaţii chirurgicale normale .persoanele care afectează bolnavul trebuie evitate .durata CL variază la început între 15 – 20 min.• • • • • • toţi cei 7 centri IE sunt activaţi 100% pentru PSV toate tehnicile de redresare sunt realizate 100% nu mai există nici un ABEP fiecare organ este energizat 100% pentru PSV întregul sistem viu este energizat 100% pentru PSV CV este amplificat 100% pentru PSV Observaţii .prin CL se reactivează funcţia pierdută de regenerare a celulelor . La CL lucrează Sfântul Duh .CL are aspect de miracol .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful