TÀI HƯỚNG DẪN THÊM LOẠI SẢN PHẨM MAGENTO

Lịch sử chỉnh sửa
Ngày tháng 06/2012 Version 1.7 Mô tả Người viết DVMS

1.Tạo thêm loại sản phẩm mới:  Tạo module mới. Cấu trúc module như source mẫu đính kèm và thay đổi lại tên thư mục, file, class cho phù hợp => cấu hình lại file config.xml của hệ thống để hệ thống nhận module. ví dụ: <global> <catalog> <product> <type> <yourproducttype translate="label" module="newproducttype"> <label>New Product Type</label> <model>newproducttype/product_type_newproducttype</model> <composite>0</composite>

<index_data_retreiver>newproducttype/product_type_newproducttype</index_data_retreiver> </yourproducttype> </type> </product>

</catalog> </global>

Tài liệu tham khảo: http://www.magentocommerce.com/boards/viewthread/284465/#t393798 http://www.magestore.com/blog/2012/05/16/magento-certificat-product-types/

CHÚC THÀNH CÔNG!

THÔNG TIN LIÊN HỆ HỖ TRỢ DVMS (08) 360 289 37 info@dvms.vn www.DVMS.vn