ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ
TOY ΒΑΣΙΛΙΑ
ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ
(ΣΟΛΟΜΩΝΙΚΗ)
Έκδοση του Σ. Λίντελ Μακ Γκρέγκορ Μάθερς,
από τα χειρόγραφα του Βρετανικού Μουσείου
του Λονδίνου (1888)
σε ελληνική απόδοση
από τον
Νικ. Παπάζογλου

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Πρόλογος του Ν. Παπάζογλου............................................. 7
Πρόλογος του Ρ. Κάβεντις
12
Πρόλογος του Μακ Γκρέγκορ Μάθερς
15
ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ
21
Προοίμιο
22
Πρόλογος

23

Εισαγωγή
27
ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ
33
Τα εμβλήματα
113
ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
127
Αρχαίο απόσπασμα από το Κλειδί του Σολομώντα...... 206
Η καββαλιστική επίκληση του Σολομώντα.................. 210

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
του Ν. Παπάζογλου

Το «Κλειδί του Σολομώντα» είναι σίγουρα το πιο ξακου­
στό μαγικό κείμενο απ' όλα όσα η παράδοση θέλει σαν
έργα του θρυλικού Βασιλιά. Είναι η περίφημη και φοβερή
«Σολομωνική» (Clavicula Salomonis), χειρόγραφα της
οποίας βρίσκονται στα μεγάλα μουσεία και στις βιβλιοθή­
κες της Ευρώπης καθώς και σε πολλές ιδιωτικές συλλογές
σ' ολόκληρο τον κόσμο. Υπάρχουν χειρόγραφα σε διάφο­
ρες μορφές και παραλλαγές και σε διάφορες γλώσσες:
λατινική, ελληνική, ιταλική, αγγλική, γαλλική, γερμανική.
Ωστόσο, το υποτιθέμενο πρωτότυπο που θα πρέπει να ήταν
γραμμένο στα εβραϊκά δεν έχει βρεθεί ποτέ.
Το ότι υπάρχουν τόσο πολλές μεταγραφές του έργου,
κυρίως του Μεσαίωνα, εξηγείται από το γεγονός — και
συγχρόνως το επιβεβαιώνει — ότι το «Κλειδί» πάντοτε θεω­
ρούνταν η κορυφή των Μαγικών Τυπικών, ένα βιβλίο στο
οποίο «περιέχεται όλη η επιστήμη της Μαγικής Τέχνης»
(Κεφ. 22, Βιβλίο II). Καθώς στους προηγούμενους αιώνες
η κυκλοφορία και διάδοση έργων τέτοιου είδους ήταν αυ­
στηρά απαγορευμένη, καταλαβαίνουμε εύκολα το λόγο αν­
τιγραφής των χειρογράφων που περνούσαν στα κρυφά από
χέρι σε χέρι. Στη μαγεία βέβαια είναι κάτι σαν κανόνας
7

Το βιβλίο ανατυπώθηκε το 1909. Μπορούμε να αναφέρουμε τρία ση­ μαντικά: το Grimorium Verum (Αληθινό Γριμόριο). εξαντλήθηκε και παρέμεινε εκτός εμπορίου για πάνω από εξήντα χρόνια. κάνοντας διάφορες αλλαγές. παρουσίασε μια έκδοση βασισμένη σε χειρόγραφα του Βρε­ τανικού Μουσείου του Λονδίνου.κάθε μάγος που αντιγράφει ένα μαγικό έργο να βάζει σ' αυτό και την προσωπική του σφραγίδα. παρουσιάζουν πολλές ομοιότητες και πολλά κοινά σημεία με το «Κλειδί». πέρα από τον τίτλο και τον επίμονο ισχυρισμό τους ότι προέρχεται κατευθείαν από τον Σολομώντα. Το έργο ίσως να παρέμενε ακόμη και μέχρι σήμερα ανέκ­ δοτο. Αυτός ήταν που. πράγμα που δικαιολογεί τις διαφορές. το Grand Grimoire (Μεγάλο Γριμόριο) και το True Black Magic (Αληθι­ νή Μαύρη Μαγεία). Για την ελληνική απόδοση του έργου πρέπει να σημειώ­ σω ότι η αρίθμηση των Ψαλμών και των άλλων χωρίων από τα Βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης δόθηκε σύμφωνα μ' αυτήν που τηρείται στην επίσημη ελληνική της έκδοση. ο Μάθερς. Μια απλή απαρίθμηση όλων αυτών των έργων θα απαιτούσε πολύ χώρο. προσθήκες στο κείμενο ή εισάγοντας δικές του καθαρά ιδέες και μεθόδους. το 1888. Έτσι και το «Κλειδί» έχει πάρα πολλές αποδόσεις. ιδιαίτερα το τελευταίο. Αυτά τα τρία. 8 . Ακόμη. οι υποσημειώσεις του Μάθερς στο τέλος κάθε Κεφα­ λαίου είναι με μικρά γράμματα και οι δικές μου με αριθμούς. αν δεν υπήρχε ένας πολύ παράξενος Σκοτσέζος. παραλλαγές και γενικά όλο αυτό το «ανακάτω­ μα» που υπάρχει πάντα στα μαγικά βιβλία και χειρόγραφα. για να 'ρθει πάλι στο φως το 1972 με μια νέα ανατύπωσή του που την ακολούθησαν κι άλλες. μερικές από τις οποίες φτάνουν να μην έχουν τίποτε το κοινό με το καθαυτό υλικό του. έναν ακριβώς αιώνα πριν.

Τι λοιπόν δεν καταλαβαίνουν οι Βαβυ­ λώνιοι Φιλόσοφοι όταν διαβάζουν το έργο. στην πορεία του έργου. Εικονικά είναι το φως του Φάρου που λάμπει μυστικά μέσα στο σκο­ τάδι της νύχτας και στην άβυσσο. 9 . Συγκεκριμένα στον Πρό­ λογο: «Κι έφτιαξα μια εργασία όπου εκθέτω το Μυστικό των Μυστικών. γίνεται ένας τέτοιος υπαινιγμός.II Νομίζω ότι το σημαντικότερο σημείο του έργου είναι ο υπαινιγμός που γίνεται σχετικά με κάποιον Ανώτερο Μα­ γικό Στόχο που μπορεί να επιτευχθεί από εκείνον που θα προχωρήσει. Ας ξαναγυρίσουμε στον Πρόλογο και στα γεγονότα που περιγράφονται εκεί.» Επίσης στο Κεφάλαιο 18 του Πρώτου Βι­ βλίου: «Να λατρεύεις και να σέβεσαι τα Πολύ Άγια Ονόματα του Θεού που περιέχονται σ' αυτά τα εμβλήματα. Δύο τουλάχιστον φορές.. Ποιες είναι οι «σκοτεινές λέξεις και ο μυστικός χαρακτήρας των εννοιών του» που ξεπερνούν την κατανόηση των σοφών. Η μόνη ακτίνα που μπορεί να συνδέει κάποιον με το φως αυτό θα μπορούσε να εκφραστεί με τις λέξεις: Ανώτερη Μαγική Φιλοδοξία Του Νεοφώτιστου. Πρόκειται λοιπόν για ένα Μυστικό κρυμμένο μέσα στις σελίδες του «Κλειδιού». γιατί δια­ φορετικά ποτέ δεν θ' αξιωθείς να φτάσεις στο τέλος κά­ ποιας εργασίας. μέσα στη Μαγική Επιστήμη. ακολουθώντας τις οδηγίες. ο Πυρήνας και συγχρόνως το ανώ­ τατο επίτευγμα όλης της Μαγικής Διαδικασίας. ούτε να εκπληρώσεις το Μυστήριο των Μυστηρίων»..

Στη συνέχεια του κειμένου ο Ιοχέ Γκρέβις ικετεύει το Θεό να τον βοηθήσει για να πετύχει την κατανόηση. ώστε αυτή η σοφία να μην πέσει στα χέρια φαύλων ανθρώπων».» Η μεγάλη σοφία. και ότι θα την αποκαλύψεις μόνο σ' εκείνον που ξέρει ότι πρέπει να την κρατήσει για τον εαυτό του. σοβαρά και μοναχικά άτομα». Και είναι αυτή η κατανόηση το σημείο από το οποίο ξεκινά η πορεία για το Μυστικό που αναφέραμε. και με πολλή πειθαρχία. δέχεται από τον Άγγελο. στην οποία θα φτάσει μέσα από τη βοήθεια του Θεού.» «Να θυμάσαι ότι αν τα μυστικά του Σολομώντα σου φαί­ νονται κρυμμένα και σκοτεινά. είναι ακριβώς αυτή η φωτισμένη κατανόηση του μυστικού συμβολικού χαρακτήρα του έργου. μαζί με τη βοήθεια που ζητά. σε πιστά. είναι επειδή ο Κύριος το θέλησε. Έπειτα ρωτά τον Ιοχέ: «Μου υπόσχεσαι ότι τόσο μεγάλη σοφία δεν θα τη δώσεις σε καμιά ζωντανή ύπαρξη. αλλιώς τα μυστικά θα βεβηλωθούν και κανένα αποτέλεσμα δεν θα υπάρχει. Η διευκρίνηση αυτή δεν είχε άλλο σκοπό πέρα από το ν' ανοίξει το δρόμο για την αποκατάσταση της αληθινής αξίας ενός αρχαίου έργου σαν το «Κλειδί του Σολομώντα»· εξ άλλου. συμ­ βολική σημασία στα λόγια του «Κλειδιού» (σημασία που ο Ιοχέ σαν σοφός την είχε προαισθανθεί) και εξηγεί την αιτία της απόκρυψης ή συγκάλυψής της. και την απάντηση στο ερώτημά που μέσα στην απελπισία του είχε θέσει: «Γιατί να 'ναι τόσο σκοτεινά αυτά τα λόγια. Ο Άγγελος λέει καθαρά ότι υπάρχει μια κρυμμένη. για την οποία ο Ιοχέ Γκρέβις υπόσχεται στον Άγγελο ότι δεν θα την αποκαλύψει «παρά μόνο. θα διευκολύνει ίσως τον αναγνώστη στο να σκε­ φτεί ορισμένα πράγματα γύρω από την αληθινή έννοια της 10 . Έτσι.

αποτέλεσμα που θα συγκροτούσε ένα εμπόδιο στην τυχόν επιθυμία του να επωφεληθεί ο ίδιος από τις οδηγίες του έργου. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Αθήνα. Ν. με στόχο το «ξεκλείδωμα» της πόρτας που οδηγεί στο Μαγικό Μονοπάτι. Φεβρουάριος 1988 11 . εκτός των άλλων. αλλά και γενικότερα. Έτσι. θάναι σε θέση ο αναγνώστης να αποφύγει ένα ορισμένο ψυχολογικό αποτέλεσμα που ίσως το προκαλούσε μια εσφαλμένη αντίληψη του θέματος.«βεβήλωσης» ή αποκάλυψης μυστικής ή μαγικής γνώσης ιδιαίτερα σε σχέση με τα όσα λέγονται μέσα στο έργο.

Κάβεντις (στην ανατύπωση του 1972) Το Κλειδί του Σολομώντα είναι το πιο φημισμένο ή δυ­ σφημισμένο απ' όλα τα μαγικά εγχειρίδια και επηρέασε πολλά από τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά γριμόρια ή τυπικά μα­ γείας. Επίσης. η Διαθήκη του Σολομών­ τα (έργο ξεχωριστό από το Κλειδί) που χρονολογείται από 12 . που ετοίμασε αυτή την έκδοση από επτά χειρόγραφα του Βρετανικού Μου­ σείου και που αποδέχεται την παράδοση που το αποδίδει στο Βασιλιά Σολομώντα. Πολλά βιβλία θέλουν τον Σολο­ μώντα σαν πατέρα τους επειδή μέσα σε ιουδαϊκούς. Τον 1ο αιώνα μ. ο Ιουδαίος ιστορικός Ιώσηπος αναφέρει ένα βιβλίο που αποδίδεται στον Σολομώντα και που περιέ­ χει επικλήσεις πνευμάτων. Υπάρχει σε διάφορες αποδόσεις και γλώσσες σε πολυάριθμα χειρόγραφα.Χ. και είναι άγνωστης αλλά σημαντι­ κής αρχαιότητας.ΠΡΟΛΟΓΟΣ Του Ρ. αναγκάζοντάς τα να τον υπακούσουν με το μαγικό δαχτυλίδι του. χρι­ στιανικούς και μωαμεθανικούς θρύλους και παραδόσεις απόκτησε μεγάλη φήμη σαν μάγος που χρησιμοποίησε λε­ γεώνες κακών πνευμάτων για να χτίσει το Ναό της Ιερουσα­ λήμ. αν και δεν είναι απαραίτητο να δεχθούμε την άποψη του Μακ Γκρέγκορ Μάθερς. Επίσης είχε στην κατοχή του ένα μαγικό χαλί και το Κλειδί δίνει οδηγίες για την κατασκευή ενός τέτοιου χαλιού.

ταυ­ τίζουν το «Θεό» των τελετουργιών με τον ίδιο το μάγο υψωμένο στην υπέρτατη δύναμή του και τους δαίμονες 13 . και ότι θεία ενέργεια μπορεί να προέλθει από προσευχές και επικλήσεις και από τη χρήση των «ονομάτων δύναμης» τα οποία αστράφτουν και βροντούν μέσα στο Κλειδί. είναι ξένα προς το μάγο και τα περισσότερα απ' αυτά είναι κάτοικοι της κόλασης. Ο θρύλος ότι ένας άγγελος έφερε στον Σολομώντα το μαγικό δαχτυλίδι εξηγεί την πίστη ότι ο μάγος αντλεί τη δύναμή του τελικά από το Θεό. Είναι μια θεμελιώδης αρχή της ευρωπαϊκής μαγείας ότι η μαγική δύναμη λειτουργεί αυτόματα και άσχε­ τα από τα κίνητρα του μάγου. σαν ηλεκτρική μπαταρία. περιγράφει πώς ο Θεός έστειλε στον Σολομώντα μ' έναν άγγελο το μαγικό δαχτυλίδι το οποίο του έδωσε δύναμη πάνω στους δαίμονες και αναφέ­ ρει τα ονόματα αυτών των τελευταίων και τις λειτουργίες τους. επιφανειακά τουλά­ χιστον. ακό­ μη και σε εργασίες όπως το «ρίξιμο καταστροφής και θανά­ του.Χ. Η απόδοση του Μάθερς πιθα­ νώς αντιπροσωπεύει μια εργασία εκείνης της περιόδου. Τα πνεύματα που οι επικλήσεις του Κλειδιού σκοπεύουν να συγκεντρώσουν και να υποτάξουν. μίσους και διχόνοιας» ή «η προετοιμασία σκόνης που φέρνει τρέλα» ή και για άλλους σκοπούς μάλλον όχι και τόσο ηθικούς.τους πρώτους αιώνες μ. κοιτάζοντας πιο βαθιά. Τα πιο ισχυρά από αυτά είναι ονόματα ή επίθετα του Θεού της Παλαιάς Διαθήκης. Υπάρχουν πάρα πολλές μεσαιωνικές αναφορές σε μαγικά βιβλία προερχόμενα δήθεν από τον Σολομώντα και μια Clavicula Salomonis (Κλειδί του Σολομώντα) και Sigillum Salomonis (Σφραγίδα του Σολομώντα) αναφέρον­ ται σ' ένα φυλλάδιο του 1456. Αλλά οι περισσότεροι από τους σύγχρονους μάγους. κι έτσι δικαιολογείται η σταθερή επιμονή του Κλειδιού και άλλων γριμορίων σε προσευχές και ικεσίες στον Παντοδύναμο για βοήθεια.

Μ. 14 . ο Μάθερς ήταν πραγματικός μάγος και στην αρχή του αιώνα μας βρέθηκε επικεφαλής του Τάγμα­ τος της Χρυσής Αυγής. αλλά ο ίδιος φαίνεται ότι είχε μολυνθεί από τη δίψα για δύναμη που είναι ένα από τα κύρια ελατήρια της μαγείας. Butter γράφει στο βιβλίο της Τελετουργική Μαγεία. και απομα­ κρύνθηκε από τη Χρυσή Αυγή εξαιτίας του τυραννικού χα­ ρακτήρα του. αλλά και επειδή έχει εκδοθεί από τον Μακ Γκρέγκορ Μάθερς. Η ανατύπωση αυτή έχει σημαντικό ενδιαφέρον όχι μόνο γιατί κάνει προσιτό το πιο διάσημο απ' όλα τα ευρωπαϊκά μαγικά κείμενα. μέσα από τις οποίες ο μάγος αναφλέγει τον εαυτό του. Η Ε. κατοίκους της αβύσσου του ίδιου του εσωτερικού του πυρήνα. Η μεγάλη αποστροφή του Μάθερς για ό.τέλος. Το ίδιο το Κλειδί δείχνει καθαρά ότι η συνηθι­ σμένη θεωρητική διάκριση ανάμεσα στη μαύρη μαγεία και στη λευκή. μέσα από τις οποίες ο μάγος ξεχωρίζει τον εαυτό του από τον φυσικό κόσμο της καθημερινότητας για να μπει σ' ένα μη φυσιολογικό επίπεδο εμπειρίας κατα­ σκευή των εμβλημάτων ή διαγραμμάτων και των μαγικών όπλων ρόμπες και αρωματισμοί. που είναι ίσως το πιο προικισμένο και το σπουδαιότερο απ' όλα τα σύγχρονα μαγικά γκρουπ.τι θεωρούσε μαύρη μαγεία είναι πολύ φανερή σ' αυτό το βιβλίο. με δυνάμεις που βρίσκονται μέσα στο μάγο. στην καλή και στην κακή. Αν ο Βασιλιάς Σολομών ήταν ένας μά­ γος των θρύλων. δεν είναι τόσο απλή όταν ερχόμαστε σ' επαφή με την πράξη. ότι τα γριμόρια «μοιάζουν με το χειρότερο είδος εμποδίων δρόμου». Οι διαδικασίες καλέσματος αυτών των πνευμάτων φωτί­ ζουν την εξαιρετική και εξαντλητική πολυπλοκότητα της ευρωπαϊκής τελετουργικής μαγείας — εκλογή ευνοϊκής θέσης και ώρας· προκαταρκτικές προσευχές.ή «Ζώα του Σκοταδιού» όπως τα αποκαλεί το Κλειδί.σωστή χάραξη του μαγι­ κού κύκλου. επικαλούμενος τις εσωτερικές πηγές της ύπαρξής του. οι μακρές και γεμάτες πάθος επικλή­ σεις. νηστείες και προετοιμασίες.

εκτός από ένα περικομμένο και ημιτελές αντίτυπο που κυκλοφόρησε στη Γαλλία τον δέκατο έβδομο αιώνα. Το Κλειδί του Σολομώντα. κρίνω απαραίτητες με­ ρικές εισαγωγικές σημειώσεις. Στο τέλος αυτού του βιβλίου δίνω ένα απόσπασμα από ένα αρχαίο εβραϊκό χειρόγραφο του «Κλειδιού του Σολομώντα». που μεταφρά­ στηκε και περιέχεται στην «Απόκρυφη Φιλοσοφία» του. όπως και τη λεγόμενη «Καββαλιστική Επίκληση του Σολο15 . Ο μυημένος ανα­ γνώστης του Λεβί εύκολα καταλαβαίνει ότι το Κλειδί του Σολομώντα ήταν το βιβλίο μελέτης του. ποτέ δεν τυπώθηκε.ΠΡΟΛΟΓΟΣ του Μακ Γκρέγκορ Μάθερς Παρουσιάζοντας αυτό το ξακουστό μαγικό έργο στο σπουδαστή της μαγικής επιστήμης. Και ιδιαίτερα στην εποχή μας ο Ελιφάς Λεβί το χρησιμοποίησε σαν πρότυπο πάνω στο οποίο βασίστηκε το ξακουστό του «Δόγμα και Τυπικό της Υψηλής Μαγείας». Συνεπώς θεω­ ρώ μεγάλη τιμή μου να είμαι εκείνος στον οποίο έτυχε ο κλήρος να το φέρει στο φως. Κεφαλή και θεμέλιο της Καββαλιστικής Μαγείας και πη­ γή μεγάλου μέρους της Τελετουργικής Μαγείας του με­ σαίωνα. το «Κλειδί» πάντοτε εκτιμούνταν από τους συγγρα­ φείς του απόκρυφου σαν εργασία υψηλού επιπέδου. αλλά επί αιώνες παρέμενε στη μορφή χειρογράφων απρόσιτων σε όλους εκτός από λίγους τυχερούς μελετητές στους οποίους ήταν ανοιχτά τα άδυτα των μεγάλων βιβλιοθηκών.

οι οποίες αποδίδονται στον Σολομώντα και σε με­ ρικές περιπτώσεις συγχέονται με το έργο αυτό. ο μαθητής του Λεβί. Υπάρχει επίσης μια άλλη εργασία η οποία ονομάζεται «Λεμέγεθον ή το Μικρό Κλειδί του Βασιλιά Σολομώντα». αλλά είναι σίγουρο ότι αυτό το πρωτότυ­ πο έχει χαθεί οριστικά. 16 . Υπάρχουν ωστόσο δύο εργασίες πάνω στη. Στην έκδοση αυτού του έργου παρέλειψα ένα-δυο πειρά­ ματα που ανήκουν καθαρά στη Μαύρη Μαγεία και που προ­ φανώς προέρχονται από τις δύο γοητικές εργασίες που 1. αν και είναι φοβερά πολύτιμη στον δικό της τομέα1. αφού μεταξύ άλλων ο Ιώσηπος. Είναι γεμάτα από μαγεία του κακού. που δεν είναι ίδια μ' αυτό το βιβλίο. ο Ιουδαίος ιστορικός. μιλά αρκετά πάνω σ' αυτό το θέμα στην «Ιστορία της Μα­ γείας» του. το "Grimorium Verum" και το "Clavicola di Salomone ridotta". Δεν έχω λόγους να αμφιβάλλω για την παράδοση που αποδίδει την αυθεντικότητα του «Κλειδιού» στον Βασιλιά Σολομώντα. Πρόκειται για ένα έργο τεράστιας έκτασης και βάθους.Μαύρη Μα­ γεία. γεμάτη με σφραγίδες διαφόρων Πνευμάτων.μώντα». Η ιστορία του εβραϊκού πρωτοτύπου του «Κλειδιού» δίνε­ ται στον Πρόλογο. Αυτό επιβεβαιώνεται κι από πολ­ λές ανατολικές παραδόσεις και για τη μαγική του δύναμη γίνονται συχνά αναφορές στις Χίλιες και μια Νύχτες. και προειδοποιώ έντονα τον αναγνώ­ στη που ασχολείται με την πρακτική να τα αποφύγει. και ο Κρίστιαν. Στην πραγ­ ματικότητα δεν έχουν τίποτα κοινό μαζί του. που μαζί με το «Μεγάλο Κλειδί» αποτελούν τους δύο ακρογωνιαίους λίθους της Σολομωνικής Παράδοσης. Αυτή η τελευταία έχει πολλά κοινά σημεία με μια Επίκληση του Πρώτου Βιβλίου του έργου. καθώς ακολουθεί με τον ίδιο τρόπο τη Σεφιρωθική διάταξη. αναφέρει ειδικά τα μαγικά έργα που αποδίδον­ ται σ' αυτόν τον μονάρχη.

δηλα­ δή τη φριχτή παραμόρφωση των εβραϊκών λέξεων από άγνοια των αντιγραφέων. Η ταξινόμηση των Κεφα­ λαίων διαφέρει κάπως στα διάφορα χειρόγραφα. Ο σπουδαστής μπορεί λοι­ πόν να βασιστεί με σιγουριά σ' αυτά τώρα. παρά τις προειδοποιήσεις αυτού του έρ­ γου. αρκούν. το έμβλημα και τα αρώματα. Πρέπει επιπλέον να προειδοποιήσω τον εργαζόμενο ενάντια στη χρήση του αίματος. σημειώνει από ποιο συγκεκριμένο χειρόγραφο προέρχονται.λπ. μερικά δίνουν κάτι που παραλείπεται στα υπόλοιπα. όπου τα γράμματα είναι τόσο άθλια δια­ στρεβλωμένα ώστε να μη βγαίνει νόημα σε πολλές περι­ πτώσεις. που όλα διαφέρουν μεταξύ τους σε πολλά σημεία. μια και η ανακα­ τασκευή τους έγινε με τον σωστότερο δυνατό τρόπο. μπορεί να είναι βέ­ βαιος ότι το κακό αυτό θα γυρίσει πίσω στον ίδιο και ότι θα χτυπηθεί από το ανακλώμενο ρεύμα. Ο Μάθερς για κάθε κεφάλαιο σχεδόν. αποφασίζει να δουλέψει για κακό. Το αίμα προσεγγίζει επικίνδυνα το κακό μονοπάτι. Όμως το χειρότερο συμβαίνει στα Εμβλήματα. Στις λίγες περιπτώ­ σεις που ήταν αδύνατο να γίνει αυτό. Η προσευ­ χή. Θεώρησα άσκοπο και κουραστικό να το επαναλάβω. και μερικές φορές το περιεχόμενο κάποιου απ' αυτά έχει μετατεθεί σ' ένα άλλο κ. Αυτή η εργασία έγινε από μερικά αρχαία χειρόγραφα του Βρετανικού Μουσείου. 17 . Διόρ­ θωσα μόνο όσο μπορούσα τα εβραϊκά και τα μαγικά ονόμα­ τα στις Επικλήσεις και στα Εμβλήματα. αλλά δυστυχώς έχουν ένα κοινό στοιχείο. Εκείνος ο οποίος. και ασχολήθηκα επί πολλά χρόνια με τη διόρθωση και την αποκατάσταση των σωστών εβραϊκών και μαγικών χαρακτήρων των Εμβλημάτων. σωστά χρησιμοποιούμενα. Πρόσθεσα υποσημειώσεις όπου ήταν απαραίτητο2. 2. και συχνά ακόμη και για παρα­ γράφους. τα έδωσα στη συνηθέ­ στερη μορφή τους αντιπαραβάλλοντας προσεκτικά τα διάφορα χειρόγραφα μεταξύ τους.ανέφερα παραπάνω.

Τα χειρόγραφα από τα οποία εκδίδεται αυτό το έργο
είναι: Add. MSS., 10.862- Sloane MSS. 1307 και 3091.
Harleian MSS., 3981. King's MSS., 288· και Lansdowne MSS,
1202 και 1203. Επτά κώδικες συνολικά.
Απ' όλα αυτά το 10.862 Add. MSS. είναι το αρχαιότερο,
υπολογίζεται γύρω στο τέλος του δέκατου έκτου αιώνα.
Το 3981 Harleian είναι πιθανώς του δέκατου έβδομου αιώ­
να. Τα υπόλοιπα είναι μάλλον μεταγενέστερα.
To Add. MSS. 10.862 είναι γραμμένο σε στενά λατινικά,
και είναι δύσκολο να διαβαστεί, αλλά περιέχει Κεφάλαια
που δεν υπάρχουν στα υπόλοιπα, καθώς επίσης και μια
σημαντική Εισαγωγή. Είναι πιο περιεκτικό στη δομή του.
Ο τίτλος του είναι απλά «Το Κλειδί του Σολομώντα, μετα­
φρασμένο από την εβραϊκή γλώσσα στα λατινικά». Τα Εμ­
βλήματα είναι πολύ άσχημα σχεδιασμένα.
Τα 3981 Harleian MSS., 288 King's MSS. και 3901 Sloane
MSS. είναι παρόμοια και περιέχουν το ίδιο υλικό και περί­
που το ίδιο λεξιλόγιο, αλλά το τελευταίο MS έχει πολλά
λάθη στη μεταγραφή. Όλα είναι στα γαλλικά. Οι επικλήσεις
τους είναι πληρέστερες απ' ό,τι στα 10.862 Add. MSS. και
1202 Lansdowne MSS. Ο τίτλος είναι «Το Κλειδί του Σολο­
μώντα, Βασιλιά των Εβραίων, μεταφρασμένο από την
εβραϊκή γλώσσα στα ιταλικά από τον Αβραάμ Κολόρνο,
με διαταγή της Αυτού Εξοχότητας του δούκα της Μάντουα
και με πρόσφατη απόδοση στα γαλλικά». Τα εμβλήματα
είναι πολύ καλύτερα σχεδιασμένα με χρώματα και στο 3091
Sloane MSS. έχουν χρησιμοποιηθεί χρυσός και ασήμι.
Το 1307 Sloane MSS. είναι στα ιταλικά. Ο τίτλος του είναι
"La Clavicola di Salomone Redotta et epilogata nella nostra
materna lingua del dottissimo Gio Peccatrix". Είναι γεμάτο
Μαύρη Μαγεία και είναι ένα ανακάτεμα από το κανονικό
Κλειδί του Σολομώντα και από τα δύο βιβλία Μαύρης Μα­
γείας που αναφέραμε παραπάνω. Τα Εμβλήματα είναι
άσχημα φτιαγμένα. Ωστόσο δίνει μέρος από την Εισαγωγή
18

του 10.862 Add. MSS. και είναι το μοναδικό άλλο MS. που
κάνει κάτι τέτοιο, εκτός από την αρχή μιας άλλης ιταλικής
απόδοσης που υπάρχει μαζί με το προηγούμενο MS. και
έχει τίτλο «Ζεκορμπένι».
Το 1202 Lansdowne MSS. είναι «Τα Αληθινά Κλειδιά του
Βασιλιά Σολομώντα, από τον Αρμαδήλ». Είναι όμορφα
γραμμένο, με καλλιγραφικά γράμματα και τα Εμβλήματα
έχουν σχεδιαστεί προσεκτικά με χρώματα. Είναι περισσό­
τερο περιεκτικό στο στυλ του, αλλά παραλείπει μερικά Κε­
φάλαια. Στο τέλος του δίνει μερικά σύντομα αποσπάσματα
από το Grimorium Verum μαζί με Σφραγίδες κακών πνευμά­
των, τα οποία δεν τα περιέλαβα αφού δεν ανήκουν στο
καθαυτό «Κλειδί του Σολομώντα». Γιατί η φανερή ταξινόμη­
ση των περιεχομένων του «Κλειδιού» είναι σε δύο βιβλία
και τίποτε περισσότερο.
Το 1203 Lansdowne MSS. είναι «Τα Αληθινά Κλειδιά του
Σολομώντα μεταφρασμένα από τα εβραϊκά στη λατινική
γλώσσα από τον Ραββίνο Αμπογναζάρ». Είναι στα γαλλικά,
εξαίσια γραμμένο με τυπογραφικά στοιχεία και τα Εμβλή­
ματα είναι προσεκτικά σχεδιασμένα με χρώματα. Αν και
περιέχει παρόμοιο υλικό με τα υπόλοιπα, η δομή του είναι
τελείως διαφορετική: ολόκληρο το περιεχόμενο είναι συγ­
κεντρωμένο σ' ένα βιβλίο, και δεν χωρίζεται ούτε σε κε­
φάλαια.
Η αρχαιότητα των πλανητικών σφραγίδων φαίνεται από
το γεγονός ότι ανάμεσα στα γνωστικά τάλισμαν του Βρετα­
νικού Μουσείου υπάρχει ένα δαχτυλίδι από χαλκό με τις
σφραγίδες της Αφροδίτης, που είναι ακριβώς ίδιες μ' αυτές
που δίνονται από τους συγγραφείς της Μαγείας του με­
σαίωνα.
Πρέπει εδώ να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στον Dr.
Wynn Westcott για την πολύτιμη βοήθεια του στην ανασύ­
σταση των εβραϊκών λέξεων στα Εμβλήματα.
19

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ
TOY ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ
ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Από το Lansdowne MSS. 1203
Όλοι γνωρίζουν σήμερα ότι από αμνημόνευτους χρό­
νους ο Σολομών κατείχε γνώση που είχε λάβει μέσα από
τη διδασκαλία ενός αγγέλου, στον οποίο φάνηκε τόσο υπά­
κουος, ώστε μαζί με το δώρο της σοφίας που ζήτησε έλαβε
και όλα τα υπόλοιπα αγαθά. Συνέβη λοιπόν αυτή η γνώση,
η άξια να διατηρηθεί στην αιωνιότητα, να μην εξαφανιστεί
με το θάνατό του. Γιατί ενώ βρισκόταν κοντά στο τέλος
του, άφησε στο γιο του Ροβοάμ μια Διαθήκη που περιείχε
όλη τη Σοφία που ήταν κτήμα του. Οι Ραββίνοι που προορί­
ζονταν να διαφυλάξουν αυτή τη γνώση ονόμασαν αυτή τη
Διαθήκη Κλειδί του Σολομώντα κι έγραψαν τα λόγια της
πάνω σε κομμάτια από φλούδες δέντρων, ενώ τα Εμβλήμα­
τα χαράχτηκαν πάνω σε πλάκες από χαλκό, έτσι ώστε να
φυλαχτούν προσεκτικά μέσα στο Ναό που ο σοφός αυτός
βασιλιάς είχε χτίσει.

22

επικαλέστηκα το πολύ άγιο Όνομα του Θεού. ούτε στο μέλλον να σε φτάσει κανένας. ο Άγγελος του Κυρίου. Και ο Σολομών είπε: «Άκουσε. Τότε απάντησε ο Ροβοάμ και είπε: Πώς θα αξιωθώ να ακολουθήσω το παράδειγμα του πατέρα μου Σολομώντα. εμφανίστηκε μπροστά μου. ούτε για τις ψυχές των εχθρών σου. έτσι ώστε πριν από σένα κανείς να μην ήταν στο ύψος σου. και μάθε τα θαύματα του Θεού.ΠΡΟΛΟΓΟΣ Θησαύριζε. Μια κάποια νύχτα. πέφτοντας να κοιμηθώ. αλλά ζήτησες να σου δοθεί σοφία για να πράτ­ τεις δίκαια. Κι αφού δεν ρώτησες ούτε για μακρο­ ζωία. μου μίλησε ευγενικά για πολλά πράγματα και μου είπε: Άκουσε. είπε ο Κύριος: Σύμφωνα με την παράκλησή σου θα σου δώσω μια σοφή και γεμάτη κατανόηση καρδιά. που βρέθηκε άξιος να λάβει γνώση όλων των ζωντανών πραγμάτων μέσα από τη διδασκαλία ενός Αγγέλου του Θεού. ΙΑΧ. και προσευχήθηκα για την Ανέκφραστη Σο­ φία. ούτε για μεγάλα πλούτη. γιε μου Ροβοάμ τη σοφία των λόγων μου. που εγώ ο Σολομών έλαβα από τον Κύριο. ω Σολομών η προσευχή σου μπροστά στον Ύψι­ στο δεν ήταν μάταιη. και δέξου τα λεγό­ μενα μου. γιε μου. ο ίδιος ο Χομαδιήλ. κι όταν είχα αρχίσει να κλείνω τα μάτια μου. 23 .

σου ζητώ να το βάλεις μέσα στο μνήμα κοντά μου. πέρασε αρκετός καιρός. Επίσης τα έγραψα σ' αυτό το Κλειδί. Έτσι. μελέτησε κάθε πείραμα δικό μου ή άλ­ λων. αυτό το ίδιο πιστεύω ότι αφορά όλα τα πράγματα που βρίσκονται μέσα στο Σύμπαν. έτσι κι αυτό το Κλειδί να μπορεί ν' ανοίξει το δρόμο στη γνώση και στην κατανόηση των μαγικών τεχνών και επι­ στημών.Κι όταν κατανόησα αυτό που είχα ακούσει. όπως θα σου διδά­ ξω για κάθε τι το αναγκαίο· αφού χωρίς αυτή την προετοιμα­ σία δεν θα υπάρχει παρά μόνο ψέμα και ματαιότητα σ' αυτή την εργασία μου. τόσο των πραγμάτων που βρίσκονται στους ουρανούς. έφτασαν στο Μνή­ μα κάποιοι Βαβυλώνιοι Φιλόσοφοι· κι όταν μαζεύτηκαν εκεί 24 . έτσι κι έγινε. να φτιάξεις ένα φιλντισένιο κουτί και μέσα εκεί να κρύψεις αυτό το Κλειδί μου· κι όταν πεθάνω. όσο κι αυτών που είναι κάτω από τους ουρανούς. Στην οποία εργασία είναι κρυμμένα όλα τα μυστικά και τα μυστήρια που μπορεί να εκτελέσει κά­ ποιος· κι αυτό το οποίο αφορά μια μόνο μαγεία ή ένα μόνο πείραμα. Κι όπως ο Σολομών διέταξε. κι ότι κανένας άνθρωπος δεν ήταν τέλειος. και προετοίμασε το κάθε τι σωστά. κατάλαβα ότι μέσα μου υπήρχε η γνώση όλων των δημιουργημάτων. κι αυτά που πρόκειται να υπάρξουν στο μέλλον. Όταν. γιε μου Ροβοάμ. γιε μου. Λοιπόν. δηλαδή. και είδα ότι όλα τα γραπτά και η σοφία της εποχής ήταν μάταια κι ασή­ μαντα. εκείνων των επιστημών που αξίζουν να εκπληρώνονται. για να μην πέσει στα χέρια του βέβηλου». λοιπόν. ώστε όπως ένα κλειδί ανοίγει ένα θησαυροφυλάκιο. Κι έφτια­ ξα μια εργασία όπου εκθέτω το Μυστικό των Μυστικών. και στην οποία έχω επίσης κρύψει και συγκαλύψει όλα τα μυστικά των μαγικών τεχνών πολλών διδασκάλων όλα τα μυστικά ή πειράματα. σου δίνω εντολή μαζί με την ευχή που περιμένεις από τον πατέρα σου. κι αυτά τα οποία υπήρ­ χαν.

πιο άξιος από τους άλλους. Σκάβοντας το Μνήμα. που λεγόταν Ιοχέ Γκρέβις. να φτάσω στη σοφία για ν' αξιωθώ με τη δική Σου βοήθεια να πετύχω την κατανόηση αυτού του Κλειδιού των Μυστικών. ανακάλυψαν το φιλντισενιο κουτί και μέσα σ' αυτό βρήκαν το Κλειδί των Μυστικών. είναι επειδή ο Κύριος το θέλησε. Γιατί να 'ναι τόσο σκοτεινά αυτά τα λόγια. λοιπόν. αφού δεν ήταν άξιοι να κατέχουν αυτό το θησαυρό. τόσο από την εύνοια των θεών όσο κι εξαιτίας της ηλικίας του.αμέσως συμφώνησαν μεταξύ τους ότι θα 'πρεπε να ανακαι­ νίσουν το Μνήμα του Σολομώντα. 25 . Και γονατιστός. που το πήραν χαρούμενοι και το άνοιξαν όμως. είπε: Ω Θεέ. κανείς τους δεν μπόρεσε να το καταλάβει εξαιτίας των σκοτεινών λέξεων και του μυστικού χαρακτή­ ρα των εννοιών του. με δάκρυα και ικεσίες. ο Ιοχέ πέφτοντας με το πρόσωπό του στη γη. Εσύ που γνωρίζεις το κάθε τι και που έδωσες τόσο μεγάλη Σοφία στον Σολομώντα το γιο του Βασιλιά Δαβίδ· κάνε με. Κι όταν. Τότε σηκώθηκε ένας ανάμεσά τους. σηκώνοντας τα χέρια του στον ουρανό. λέγοντας: Να θυμάσαι ότι αν τα μυστικά του Σολομώντα σου φαίνον­ ται κρυμμένα και σκοτεινά. Δημιουργέ των πάντων. αφού ούτε εγώ που γνωρίζω τα μυστικά της φύσης δεν μπορώ να καταλά­ βω και να ερμηνεύσω αυτή τη γνώση. και είπε στους υπόλοιπους: Αν δεν ζητήσουμε την ερμηνεία από τον Κύριο. ποτέ δεν θα φτάσουμε στην κατανόη­ ση του. Σε ικετεύω. άρχισε να κλαίει και να χτυπά το στήθος του λέγοντας: Τι αξίζω περισσότερο από τους άλλους. Πολυεύσπλαχνε και Ανέκφραστε Πατέρα. Γιατί να 'μαι τόσο αμαθής. έφτασε η νύχτα και καθένας αποσύρθη­ κε. Και την ίδια στιγμή εμφανίστηκε μπροστά του ο Άγγελος του Κυρίου.

Και ο Ιοχέ κατάλαβε ότι αυτή η Εργασία μπορεί να έπεφτε στα χέρια του βέβηλου και είπε: «Εξορκίζω αυτόν στα χέρια του οποίου το μυστικό αυτό μπορεί να φτάσει. και να μη φανερωθεί στον ανόητο ή σε κάποιον που δεν σέβεται το Θεό. στην τιμή του Κυ­ ρίου. ότι σε κανέναν δεν θα την αποκαλύψω. Και ο Ιοχέ χάρηκε. και με πολλή πειθαρχία. μέσα στο φιλντισένιο κουτί. και τα λόγια του που ήταν σκοτεινά θα γίνουν τώρα πεντα­ κάθαρα για σένα. παρά μόνο. Και ο Ιοχέ απάντησε: Σου υπόσχομαι. που είχε κρατήσει ο ίδιος ο Σολομών. και ότι θα την αποκαλύψεις μόνο σ' εκείνον που ξέρει ότι πρέπει να την κρατήσει για τον εαυτό του. αλλιώς τα μυστικά θα βεβηλωθούν και κανέ­ να αποτέλεσμα δεν θα υπάρχει. και είδε ότι το Κλειδί του Σολομώντα είχε αλλάξει κι εμφανίστηκε πεν­ τακάθαρο σ' όλα του τα μέρη. σοβαρά και μοναχικά άτομα. με τη Δύναμη του Δημιουργού και με τη Σοφία Του. Αλλά τα λόγια του Κλειδιού είναι τα εξής.ώστε αυτή η σοφία να μην πέσει στα χέρια φαύλων ανθρώ­ πων μου υπόσχεσαι ότι τόσο μεγάλη σοφία δεν θα τη δώ­ σεις σε καμιά ζωντανή ύπαρξη. Κι έτσι έβαλε πάλι το Κλειδί. προσεύχομαι στο Θεό ποτέ να μην αξιωθεί να πετύχει το επιθυμητό απο­ τέλεσμα». κατάλαβε αυτό που του είχε πει ο Άγγελος του Κυρίου. Τότε είπε ο Άγγελος: Πήγαινε και διάβασε το Κλειδί. Κι έπειτα ο Άγγελος υψώθηκε στον ουρανό μέσα σε μια Πύρινη Φλόγα. 26 . να επιθυμεί πάντα και να προσέχει αυτός ο θησαυρός να μη φτάσει ποτέ σ' ένα ανάξιο πρόσωπο. Γιατί αν πράξει διαφορετικά. σε πιστά. και με καθαρό νου τώρα. χωρισμένα σε δύο βιβλία.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ω Γιε μου Ροβοάμ! γνωρίζοντας ότι η πιο χρήσιμη απ' όλες τις Επιστήμες είναι η γνώση των Ουρανίων Κινήσεων. θεωρώ χρέος μου. απάντησα στον Άγγελο. ω πόσο θαυμαστά τα έργα Σου Κύριε! Είδα ξαφνικά. ότι μια μέρα. κι άκουσα μια φωνή βροντερή να μου λέει: Σολο­ μών. κατέχω όλες αυτές τις δυνάμεις και τα πλούτη που θα κληρονομήσεις. ότι σύμφωνα με τη Θέληση του Κυρίου. ενώ διαλογιζόμουν πάνω στη δύναμη της Ανώτατης Ύπαρξης. Έτσι. λοιπόν. σε βεβαιώνω ότι η Χάρη του Θεού θα σε συνοδεύει. να σου αφήσω μια κληρονομιά πολυτιμότερη απ' όλα τα πλούτη που έχω απολαύσει. μη φοβάσαι· ο Κύριος θέλει να εκπληρώσει την επιθυμία σου. γιε μου. κι ότι τα Ουράνια και Γήινα Δημιουργήμα27 . δίνοντάς σου γνώση για κάθε τι που σ' ευχαριστεί. συνερχόμενος από την έκπληξή μου. πρέπει να σου πω.και για να προσέξεις καλύτερα όλα όσα θα σου πω και για να τα συγκρατήσεις στο νου σου καλύτερα. επιθυμού­ σα μόνο το Δώρο της Σοφίας. έχοντας φτάσει στο κατώφλι του θανά­ του. Σολομών. ο Άγγελος του Θεού εμφανίστηκε μπροστά μου καθώς έλεγα. Οπό­ τε. Και για να καταλάβεις καλύ­ τερα πώς πέτυχα αυτό το βαθμό σοφίας. και με τη Χάρη του Θεού έλαβα επιπλέον την απόλαυση όλων των Ουράνιων Θησαυ­ ρών και τη γνώση όλων των πραγμάτων της φύσης. στο τέρμα μια συστάδας δέντρων. Ζήτησε απ' Αυτόν οτιδήποτε επιθυμείς. ένα Φως με τη μορφή ενός λαμπερού Άστρου. μια πυκνή σκιά.

είναι ανάγκη να καταλάβεις ότι ο Θεός. έχον­ τας δημιουργήσει όλα τα πράγματα υποταγμένα σ' Αυτόν. τους οποίους μπορώ να παρατάξω σύμφω­ να με τη θέλησή μου και να λάβω απ' αυτούς πολύ σημαντι­ κές υπηρεσίες. δηλαδή τον Άνθρωπο· το σώμα του οποίου είναι αδρό και γήινο. μαζί με τις ημέρες πάνω στις οποίες κυβερνούν. να τους φέρνεις κοντά σου. με μια επιστήμη η οποία εργάζεται μόνο με την ισχύ των δυνάμεων της φύσης. ο Οποίος μου έδωσε τη δύναμη να κυβερνώ. Στα οποία σου υπόσχομαι επιτυχία. και στον οποίο έχει θελήσει να υποτάσσονται όλη η γη και τα δη­ μιουργήματά της. για να φτάσεις πιο εύκολα στην εκπλήρωση όλων όσων θα βρεις μέσα σ' αυτή τη Διαθήκη μου. άλλα να κατοικούν τα στοιχεία. υπό τον όρο ότι δεν θα κάνεις κατάχρηση αυτού του προνο­ μίου ζητώντας τους πράγματα που είναι αντίθετα στη φύση τους. όπως αποκαλώ αυτά τα Ουράνια όντα τα οποία είναι προορισμένα: μερικά να ρυθμίζουν την κίνηση των άστρων. όχι μόνο τα Γήινα αλλά και τα Ουράνια πράγματα. άλλα να βοηθούν και να κατευθύνουν τους ανθρώπους κι άλλα πάλι να ψάλλουν συνεχώς ύμνους στον Κύριο. υπό τον όρο ότι όλα σου τα έργα θα τείνουν μόνο στη δόξα του Θεού. Κατ' αρχήν.τα θα σου είναι υπάκουα. Γιατί καταραμένος είναι αυτός που προφέρει το Όνο­ μα του Θεού μάταια. λοιπόν. φτιάχνοντας ένα που να συμμετέχει και στα θεία και στα Γήινα. χρησιμοποιώντας τις σφραγί­ δες και τους χαρακτήρες τους. και με τους αγνούς Αγγέλους οι οποίοι κυβερνούν τις δυνάμεις αυτές: Πιο κάτω θα σου δώσω τα ονόματα των Αγγέλων. δηλαδή τους Αγγέλους. τα καθή­ κοντά τους και τις ιδιαίτερες λειτουργίες τους. Θα μπορείς. και του έχει δώσει τα μέσα με τα οποία μπορεί να κάνει τους Αγγέλους οικείους. ενώ η ψυχή του είναι πνευματική και ουράνια. και που χρησιμοποιεί για κακούς σκο28 . θέλησε να φέρει τα έργα Του στην τελειότητα.

γιατί σε προειδοποιώ ότι οι αγαθοί Άγγελοι. τα οποία καλούνται Κρονιακά. άλλα στο Νερό κι άλλα στη Γη.επίσης Πνεύματα του Δία. ανάλογα με τα πράγματα πάνω στα οποία κυβερνούν μερικά απ' αυτά κυ­ βερνούν τον Έμπυρο Ουρανό. του Ήλιου. Σου δίνω εντολή. Γιε μου. ότι δεν σου επιτρέπεται να επω­ φεληθείς από μια καλή τύχη και ευκαιρία που μπορεί τα Θεία Πνεύματα να σου φέρουν αντίθετα. της Αφροδίτης. Γιέ μου. Υπάρχουν διάφορα είδη Πνευμάτων. του Άρη. ωστόσο. υπάρχουν μερικά στην Πύ­ ρινη Περιοχή. άλλα τον Έναστρο Ουρανό. να χαράξεις προσεκτικά στη μνήμη σου όλα αυτά που σου λέω. Αν δεν σκοπεύεις να χρησιμοποιήσεις για πολύ καλό σκοπό τα μυστικά που σου διδάσκω εδώ. του Ερμή και της Σελήνης. Μη νομίσεις. και να γνωρίσει πώς να τα προσελκύσει. κουρασμένοι και εξαντλημένοι από τις παράλογες απαιτή­ σεις σου. θα σε θανατώσουν σύμφωνα με τις εντολές του Θεού. όπως κι όλους όσους με κακούς σκοπούς. για τον οποίο πολλά απ' αυτά τα Πνεύματα τρέφουν μεγάλη συμπάθεια. καλύτερα θα είναι να πετάξεις αυτή τη Διαθήκη στη φωτιά. Υπάρχουν ακόμα Πνεύματα μέσα στα Στοι­ χεία όπως και στους Ουρανούς. αφού ο Θεός τα έχει προορίσει για τη διατήρη­ ση και φύλαξη των γήινων πραγμάτων που είναι υποταγμέ­ να στην εξουσία του Ανθρώπου. παρά να καταχραστείς τη δύναμη που θα έχεις να διατάζεις τα Πνεύματα. 29 . Υπάρχουν επίσης Πνεύματα του Ουρανού του Κρόνου. άλλα στον Αέρα. ώστε ποτέ να μην τα ξεχάσεις.πούς τη γνώση την οποία Εκείνος μας δώρισε. καταχρώνται αυτά τα μυστικά που Εκείνος αποκάλυψε σ' εμένα. τα οποία μπορούν όλα να υπηρετήσουν τον άνθρω­ πο που θα 'χει την καλή τύχη να καταλάβει τη φύση τους. τους δίνει μεγάλη ευχαρίστηση να προσφέρουν υπηρεσίες στον Άνθρωπο. άλλα την Πρώτη και τη Δεύτερη Κρυσταλλίνη. άλλα το Πρώτο Κινητό.

μαζί με τα χρώματα που τους ανήκουν. το οποίο μας επιβλέπει και φροντίζει για την προστασία μας. Ακόμη. αν εσύ είσαι πύρινης ιδιο­ συγκρασίας. στις μέρες και ώρες που έχουν δύναμη και απόλυτη κυριαρχία. είναι στοιχειώδη όπως εμείς. υπάρχουν ειδικά χρονικά διαστήματα προορισμένα για την επίκληση αυτών των Πνευμάτων. ζώα και το θυμίαμα που είναι κατάλληλο γι' αυτούς. όπως επίσης και σε ποια γωνία του Σύμπαντος πρέπει να επικαλούνται. και είναι περισσότερο έτοιμα να υπηρετήσουν αυτούς των οποίων η ιδιοσυγκρα­ σία είναι σύμφωνη με το Στοιχείο στο οποίο αυτές οι Διά­ νοιες κατοικούν για παράδειγμα. φυτά. Δεν παραλείπονται ούτε οι Επικλήσεις. θα 'θελα να καταλάβεις ότι ο Θεός έχει διορί­ σει σε καθέναν από μας ένα Πνεύμα. 30 . Αυτά καλούνται Διά­ νοιες. δηλαδή αιματώδης. μέσα από τους οποίους κατορθώνουμε να γινόμα­ στε συμπαθητικοί σ' αυτά τα Πνεύματα.Επιπλέον. οι Χαρακτήρες και τα θεία Γράμματα που τους ανήκουν. οι Σφραγίδες. Γι' αυτό το λόγο θα δεις στους επόμενους πίνακες σε ποιον Πλανή­ τη και σε ποιον Άγγελο είναι υποταγμένη κάθε Ημέρα και Ώρα. τα μέταλλα. η διάνοιά σου θα πρέπει να 'ναι πύρινη και υποταγμένη στην Εξουσία του Βάαλ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΑΓΙΚΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΩΡΩΝ. Νέρον Αναήλ 10. Ταφράκ 9. Θαμί 4. Άγλι 11. Θαμούρ Σαχιήλ 7. Μεθόν 6. Γιανόρ Αναήλ 3. ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ ΠΟΥ ΤΙΣ ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ. Αθάρ 5. Τάνι Μιχαήλ 9. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΤΩΝ ΠΛΑΝΗΤΩΝ Ώρες ΚΥΡΙΑΚΗ Μιχαήλ 1. Γιαΐν 2. Σαδεδαλί Κασσιήλ 6. Νέτος 8. Γιαγιόν Ραφαήλ 11. Βαρόλ 3. Βερόν 2. Σαλάμ Αναήλ Ραφαήλ Γαβριήλ Κασσιήλ Σαχιήλ Σαμαήλ Μιχαήλ Αναήλ Ραφαήλ Γαβριήλ Κασσιήλ Σαχιήλ Σαχιήλ Σαμαήλ Μιχαήλ Αναήλ Ραφαήλ Γαβριήλ Κασσιήλ Σαχιήλ Σαμαήλ Μιχαήλ Αναήλ Ραφαήλ ΜΑΓΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ Σαμαήλ Σαχιήλ Ραφαήλ Μιχαήλ Γαβριήλ Σαμαήλ Αναήλ Κασσιήλ Μιχαήλ Ραφαήλ Σαχιήλ Αναήλ Γαβριήλ Σαμαήλ Ραφαήλ Κασσιήλ Μιχαήλ Γαβριήλ Σαχιήλ Αναήλ Κασσιήλ Σαμαήλ Ραφαήλ Σαχιήλ Μιχαήλ Γαβριήλ Σαμαήλ Αναήλ Κασσιήλ Μιχαήλ Ραφαήλ Σαχιήλ Αναήλ Γαβριήλ Σαμαήλ Ραφαήλ ΜΑΓΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ Μιχαήλ Γαβριήλ Κασσιήλ Σαχιήλ Αναήλ Κασσιήλ Σαμαήλ Ραφαήλ Σαχιήλ Μιχαήλ Γαβριήλ Σαμαήλ Αναήλ Κασσιήλ Μιχαήλ Ραφαήλ Σαχιήλ Αναήλ Γαβριήλ Σαμαήλ Ραφαήλ Κασσιήλ Μιχαήλ Γαβριήλ Σαχιήλ Αναήλ Κασσιήλ Σαμαήλ Ραφαήλ Σαχιήλ Μιχαήλ Γαβριήλ Σαμαήλ Αναήλ Κασσιήλ Μιχαήλ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Αναήλ Ραφαήλ Γαβριήλ Κασσιήλ Σαχιήλ Σαμαήλ Μιχαήλ Αναήλ Ραφαήλ Γαβριήλ Κασσιήλ Σαχιήλ ΣΑΒΒΑΤΟ Κασσιήλ Σαχιήλ Σαμαήλ Μιχαήλ Αναήλ Ραφαήλ Γαβριήλ Κασσιήλ Σαχιήλ Σαματ\λ Μιχαήλ Αναήλ Σαμαήλ Μιχαήλ Αναήλ Ραφαήλ Γαβριήλ Κασσιήλ Σαχιήλ Σαμαήλ Μιχαήλ Αναήλ Ραφαήλ Γαβριήλ Ραφαήλ Γαβριήλ Κασσιήλ Σαχιήλ Σαμαήλ Μιχαήλ Αναήλ Ραφαήλ Γαβριήλ Κασσιήλ Σαχιήλ Σαμαήλ . Ράνα 7. Νάσνια Ραφαήλ 4. Καέρρα 12. Ουρέρ Σαμαήλ 8. Ναταλόν Κασσιήλ ΔΕΥΤΕΡΑ Γαβριήλ Κασσιήλ Σαχιήλ Σαμαήλ Μιχαήλ Αναήλ Ραφαήλ Γαβριήλ Κασσιήλ Σαχιήλ Σαμαήλ Μιχαήλ 1. Σάλλα Γαβριήλ 5. Σασσούρ 10. Αβάι Γαβριήλ 12.

ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Αρχάγγελος Αγγελος Πλανήτης Μέταλλο Χρώμα ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ Ραφαήλ Μιχαήλ Ήλιος Χρυσός Κίτρινο Γαβριήλ Γαβριήλ Σελήνη Ασήμι Άσπρο Καμαήλ Σαμαήλ Άρης Σίδηρος Κόκκινο Μιχαήλ Τζαδκιήλ Ραφαήλ Σαχιήλ Ερμής Δίας Υδράργυρος Κασσίτερος Μπλε Μίγμα χρωμάτων και πορφυρό ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ Χανιήλ Αναήλ Αφροδίτη Χαλκός Πράσινο Τζαφκιήλ Κασσιήλ Κρόνος Μόλυβδος Μαύρο .ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΓΓΕΛΩΝ. ΑΓΓΕΛΩΝ. ΠΛΑΝΗΤΩΝ.

να Τον λατρεύουμε. και της θέσης της Σελήνης. 33 . θελήσεις να αποκτήσεις τη γνώση των Μαγικών Τεχνών και Επιστημών. έχει πει ότι η αρχή του Κλειδιού μας είναι να φοβόμαστε το Θεό. να Τον επικαλούμαστε για όλα τα πράγματα που επι­ θυμούμε να κάνουμε. ο Υιός του Δαβίδ. βασιλεύς του Ισραήλ. Όταν. και να ενεργούμε με πολύ μεγάλη αφοσίωση. γιατί χωρίς αυτά δεν θα πετύχεις τίποτα· αλλά αν τα τηρήσεις αυτά με επιμέλεια. εύκολα και ακριβέστατα θα φτάσεις στο αποτέλεσμα και στο στόχο που επιθυμείς να κατορθώσεις. να Τον τιμούμε με συντριβή καρ­ δίας. αφού έτσι ο Θεός θα μας οδηγήσει στο σωστό δρόμο. λοιπόν. είναι απαραίτητο να έχεις ετοιμάσει την τάξη των ημερών και των ωρών.ΒΙΒΛΙΟ Ι ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Για τη θεία αγάπη η οποία πρέπει να προηγείται στην απόκτηση αυτής της γνώσης Ο Σολομών.

αρχίζοντας από τον ψηλότερο και κατε­ βαίνοντας στον χαμηλότερο. Αφροδίτη· κάτω από την Αφροδίτη είναι Kokav. πρέ­ πει να ετοιμάσεις από πριν όλα τα αναγκαία που θα βρεις να περιγράφονται στα ακόλουθα Κεφάλαια. που είναι και η χαμηλότερη απ' όλους τους Πλανήτες. 34 . Δίας· κάτω από τον Δία είναι Madim. να τηρήσεις τις ημέρες. Η σειρά των πλανητών έχει ως εξής: Shabbathai.ΒΙΒΛΙΟ Ι ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Για τις ημέρες και ώρες και για τις αρετές των πλανητών Όταν θελήσεις να κάνεις κάποιο πείραμα ή εργασία. Ήλιος· κάτω από τον Ήλιο είναι Nogah. να γνωρίζεις ότι οι ώρες της ημέρας και της νύχτας μαζί είναι είκοσι τέσσερις στον αριθμό. η Σελήνη. Άρης· κάτω από τον Άρη είναι Shemesh. Πρέπει. και τ' άλλα αποτελέσματα των Αστερι­ σμών που δίνονται μέσα σ' αυτό το Κεφάλαιο. τις ώρες. λοιπόν. Κρόνος· κάτω από τον Κρόνο είναι Tzedeq. Ερμής· και κάτω από τον Ερμή είναι Levanah. κι ότι κάθε ώρα κυβερνάται από έναν από τους Επτά Πλανήτες σε κανονική σειρά.

στα σπαρτά. ο Ερμής· και στη Δευτέρα. ο Ερμής στην έκτη. Για παράδειγμα: Στις ημέρες και ώρες του Κρόνου μπορείς να εκτελέσεις πειράματα για να καλέσεις τις ψυχές από τον Άδη. ο Ήλιος στην τέταρτη. η Αφροδίτη· στην Τετάρτη. να προστατεύεις την υγεία και να κατορθώνεις όλα αυτά που επιθυμείς ζωηρά. τον διαδέχεται στην κυριαρχία της επόμενης ώρας. αλλά μόνο εκείνων που είχαν πεθάνει από φυσικό θάνατο. καθώς και στην απόκτηση σοφίας· να κάνεις έργα καταστροφής και θανάτου. 35 . Σημείωσε ότι κάθε πείραμα ή μαγική εργασία θα πρέπει να γίνεται κάτω από τον Πλανήτη. ο Δίας στη δεύτερη. στην ίδια πάντα διαδοχή. η Σελήνη. Ομοίως αυτές τις ημέρες και ώρες μπορείς να κάνεις έργα για καλό και για κακό σχετικά με οικοδομήματα· να 'χεις οικιακά Πνεύματα που να σε προσέχουν στον ύπνο σου· να 'χεις καλή ή κακή έκβαση στις επιχειρήσεις. να κάνεις φιλίες. η Σελήνη στην έβδομη. στους καρπούς της γης και σ' άλλα τέτοια πράγματα. που αντιστοιχεί σ' αυτή την εργασία. Έτσι. η Αφροδίτη στην πέμπτη. και να σπέρνεις μίσος και διχόνοια. στις ιδιοκτη­ σίες. κι ο Πλανήτης που τον ακολουθεί σε σειρά. και ο Κρόνος ξαναγυρνά στην κυριαρχία της όγδοης. ο Άρης στην τρίτη. ο Δίας· στην Τρίτη.Ας κατανοηθεί τώρα ότι οι Πλανήτες έχουν την εξουσία τους πάνω στην ημέρα η οποία πλησιάζει πιο κοντά στο όνομα που έχει δοθεί σ' αυτούς — δηλαδή. και συνήθως στην ώρα του. το Σάββατο ο Κρόνος κυριαρχεί στην πρώτη ώρα. και οι άλλοι πάλι με τη σειρά τους. Οι ημέρες και ώρες του Δία είναι κατάλληλες για ν' απο­ κτάς τιμές και πλούτη. ο Κρόνος· στην Πέμπτη. στο Σάββατο. ο Άρης· στην Παρασκευή. Η κυριαρχία των Πλανητών πάνω σε κάθε ώρα αρχίζει από την αυγή με την ανατολή του Ηλίου στην ημέρα η οποία παίρνει τ' όνομά της από τον Πλανήτη αυτόν.

τη συμφι­ λίωση. να φέρνεις τον όλεθρο. Οι ώρες του Άρη χρησιμεύουν για να καλείς τις ψυχές από τον Άδη. Επίσης μπορείς κάτω απ' αυτόν τον Πλανήτη να κάνεις εργασίες για κλο­ πές. Οι ημέρες και ώρες της Αφροδίτης είναι καλές για τη σύναψη κοινωνικών σχέσεων για την καλοσύνη και τον έρωτα· για ευγενικές και ευχάριστες ασχολίες και για ταξίδια. τη μαντεία. απάτες και εμπορεύματα. 36 . τη σκληρότητα. αν θέλεις να πετύχεις. τα μηνύματα. Οι ώρες του Κρόνου. ν' αποκτάς στρατιωτικές τιμές και αξιώματα· ν' αποκτάς θάρρος και να συντρίβεις τους εχθρούς· επίσης. τη σφαγή. την ευτυχία.την προθυμία στις επιχειρήσεις· την επιστήμη και τη μαντεία. Φρόντισε να τηρείς με ακρίβεια όλες τις οδηγίες που περιέχονται σ' αυτό το Κεφάλαιο. τα ταξίδια. την ελπίδα. τη ναυσιπλοία. Οι ημέρες και ώρες της Σελήνης είναι καλές για τις απο­ στολές. του Άρη και της Σελήνης είναι επί­ σης καλές για να επικοινωνείς και να μιλάς με τα Πνεύματα· όσο γι' αυτές του Ερμή είναι κατάλληλες για ν' ανακαλύ­ πτεις τις κλοπές με τη βοήθεια των Πνευμάτων. τα θαύματα. το κέρδος. την εύνοια των πριγκίπων. τη διχόνοια· να τραυματίζεις και να σκο­ τώνεις. για να διαλύεις εχθρικά αισθήματα και να κερδίζεις φίλους. Οι ημέρες και ώρες του Ήλιου είναι πολύ καλές για να κάνεις πειράματα σχετικά με τον πλούτο. τον έρωτα και τη διακίνηση εμπορευμάτων με πλωτά μέσα. αφού η αλήθεια της Μαγικής Επιστήμης βρίσκεται εδώ. κυρίως εκείνων που σκοτώθηκαν στη μάχη. Οι ημέρες και ώρες του Ερμή είναι καλές για την ευφρά­ δεια και την εξυπνάδα. τις εμφανίσεις και τις απαντήσεις σχετικά με το μέλλον.Στις ημέρες και ώρες του Άρη μπορείς να κάνεις πειράμα­ τα σχετικά με τον πόλεμο. γράψιμο.

του Δία και της Αφροδίτης είναι κα­ τάλληλες για να ετοιμάζεις εργασίες έρωτα. είναι εξαιρετικές για να κάνεις πειράματα μίσους. του Δία και της Αφροδίτης. 37 . ιδιαίτερα τις ημέρες που κυριαρχούν.αντίθε­ ση σημαίνει απόσταση 180 μοιρών και τετράγωνο απόσταση 90 μοιρών μεταξύ τους. Οι ώρες της Σελήνης είναι κατάλληλες για να κάνεις δοκιμές πειραμάτων σχετικών με την ανακάλυψη κλεμμέ­ νης περιουσίας. Οι ώρες της Αφροδίτης είναι ακόμη χρήσιμες για τους λαχνούς. τα δηλητήρια και για σκόνες που προκαλούν την τρέλα και γι' άλλα τέτοια πράγματα. όπως πληρέστερα δείχνουμε πιο κάτω. για να καλείς Πνεύματα στον ύπνο σου και για να ετοιμάζεις εργα­ σίες σχετικές με το νερό. Αλλά για να πετύχεις τέλεια στις εργασίες της Τέχνης. Οι ώρες του Ήλιου. καλοσύνης και αορατότητας.αν παραλείψεις και το παραμικρό. υπό τον όρο ότι θα τηρείς τους κανόνες που δίνονται πιο κάτω. Οι ώρες του Κρόνου και του Άρη.Οι ώρες του Ήλιου. είναι καλές για όλες τις ασυνή­ θιστες και άγνωστες εργασίες. ποτέ δεν θα φτάσεις στην επιτυχία. Συζυγία σημαίνει να βρίσκονται στην ίδια μοίρα του Ζωδιακού. έχθρας. στις οποίες πρέπει να προστεθούν κι άλλα πράγματα παρό­ μοιας φύσης που ανήκουν στη Μαγική Τέχνη. η νεκρομαντεία και η ανεύρεση κλεμμένης πεα. πρέπει να τις εκτελείς όχι μόνο στις ώρες αλλά και στις ημέρες των Πλανητών. φιλο­ νικίας και διχόνοιας. όπως επίσης και οι ημέρες στις οποίες η Σελήνη είναι σε συζυγία μ' αυτούςα ή όταν δέχεται την αντίθεσή τους ή όψη τετραγώνων. Για θέματα που ανήκουν στη Σελήνη όπως η επίκληση Πνευμάτων. για να 'χεις νυχτερινά οράματα. γιατί τότε το πείραμα θα πετυχαίνει καλύτερα.

δηλαδή: Καρκίνο. η Σελήνη πρέπει να βρίσκεται σ' ένα Ζώδιο Πυρός. η Σελήνη είναι απαραίτητο να βρίσκεται σ' ένα Γήινο Ζώδιο. Για πειράματα μιας ιδιαίτερης φύσης. Να προσέχεις πάντα να μην αρχίζεις τίποτε όταν η Σελή­ νη είναι σε συζυγία με τον Ήλιο. διχόνοια και καταστροφή. Τότε μπορείς να κάνεις οποια­ δήποτε εργασία.ριουσίας. δηλαδή: Ταύρο. η Σελήνη πρέπει να βρίσκεται σ' ένα Ζώδιο Νερού. Δηλαδή. Σκορ­ πιό ή Ιχθείς. Λέοντα ή Τοξότη. γιατί τότε είναι εντελώς άτυχη και δεν θα πετύχεις τίποτε. 38 . φιλία και αορατότητα. δηλαδή: Κριό. διατάραξη και διχό­ νοια. η Σελήνη πρέπει να βρίσκεται σ' ένα Ζώδιο του Αέρα. Για μίσος. Επίσης στην περίοδο που έχει σχεδόν ολότελα σκοτει­ νιάσει. Αν όμως όλα αυτά σου φαίνονται δύσκολα για να τα τηρήσεις. είναι κατάλληλη για πειράματα αορατότητας και θανάτου. Αλλά στην ελάττω­ ση της ή χάση είναι καλή για πόλεμο. αρκεί απλά να σημειώσεις τη Σελήνη μετά τη συζυγία με τον Ήλιο. Ζυγό ή Υδροχόο. δηλαδή: Διδύμους. Όταν όμως η Σελήνη εγκαταλείπει τις ακτίνες του και αυξάνει σε φως. Γιατί ο χρόνος από τη Νέα Σελήνη μέχρι την Πανσέληνο είναι κατάλληλος για την εκτέλεση όλων των πειραμάτων για τα οποία μιλήσαμε. Παρθένο ή Αιγόκερω. Επιπλέον. Νέα Σελήνη. μπορείς να κάνεις όλες τις εργασίες που επιθυμείς. Για έρωτα. τηρώντας πάντα τις οδηγίες αυτού του Κεφαλαίου. που δεν μπορούμε να τα ταξινομήσουμε σε κατηγορίες. αν θέλεις να συνομιλήσεις με Πνεύματα θα πρέπει να το κάνεις στην ημέρα του Ερμή και στην ώρα β. ιδιαίτερα όταν εγκαταλείπει τις ακτί­ νες τουβ και γίνεται ορατή.

39 . γνωρίζοντας ότι η μέρα αρχίζει με την ανατολή του Ήλιου. είτε μέρα δουλέψεις είτε νύχτα. Τραβήξου τότε σ' ένα μέρος κρυφό. να τελειώσεις την εργασία σου την επόμενη νύχτα· αν μέρα. γι' αυτό πρέπει τώρα να μάθεις τι χρειάζεται για την κατασκευή ενός τέ­ τοιου Κύκλου της Τέχνης. Πειράματα συνομιλίας με πνεύματα δεν μπορούν να γί­ νουν χωρίς να 'χει ετοιμαστεί ένας Κύκλος. και η Σελήνη ας βρίσκεται σ' ένα Ζώδιο του Αέρα κι ο Ήλιος το ίδιο. Αλλά η ώρα έναρξης θα είναι η ώρα του Ερμή.του. όπου κανένας δεν θα μπορεί να σε δει ή να σ' εμποδίσει. Αν όμως δουλέψεις νύχτα. να τελειώσεις την επόμενη μέρα.

όπως έχουμε πει. όπως ορίζεται στο Δεύτερο Βι­ βλίο. χρειάζεται να τηρή­ σεις με απόλυτη ακρίβεια όλα όσα περιέχονται στα επόμε­ να Κεφάλαια.ΒΙΒΛΙΟ Ι ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Για τα πειράματα Αν θέλεις να φτάσεις στην επιτυχία. Το δεύτερο δεν μπορεί ποτέ να εκτελε­ στεί χωρίς τον Κύκλο· εδώ είναι απαραίτητο να τηρηθούν όλοι οι κανόνες και οι προετοιμασίες που ορίζονται για τον Μάγιστρο και τους μαθητές του. πέρα από αυτά που αναφέρονται στο ίδιο το πείραμα. Το πρώτο είναι να δοκι­ μάσεις κάτι που. ο Μάγιστρος θ' αρχίσει να λέει συχνά την Προσευχή και την Εξομολόγηση που θα του δοθούν και 40 . Κεφάλαιο 4. Υπάρχουν δύο είδη πειραμάτων. τόσο ο Μάγιστρος όσο και οι μαθητές πρέπει να τηρήσουν αποχή με μεγάλη αυστη­ ρότητα από σαρκικές απολαύσεις κι από μάταιες και ανόη­ τες συζητήσεις· αυτό για διάστημα εννέα ημερών πριν από την έναρξη της εργασίας. Μόλις περάσουν οι έξι από τις εννέα αυτές ημέρες. και σ' αυτή την περίπτωση δεν είναι ανάγκη να τηρήσεις τίποτε άλλο. Πριν αρχίσουν τις εργασίες τους. μπορεί να γίνει εύκολα χωρίς Κύκλο.

όπως ο Μάγιστρος. Αφού γίνει κι αυτό. την εξομολόγηση. Χύνον­ τας αυτό το νερό πάνω τους ο Μάγιστρος θα πει: «Είθε ν' αναγεννηθείς εξαγνισμένος και καθαρός» κ. Μετά ας οδηγήσει τους μαθητές του σ' ένα μέρος κρυφό κι ας τους διατάξει να γδυθούν εντελώς· και μόλις μείνουν γυμνοί. ας πάρει εξορκισμένο νερό κι ας αρχίσει να το χύνει πάνω στα κεφάλια τους έτσι που να κυλάει μέχρι τα πόδια τους και να τους λούζει ολόκληρους. ρούχα από λευκό πεν­ τακάθαρο λινό· και τις τρεις τελευταίες ημέρες ο Μάγι­ στρος και οι μαθητές πρέπει να νηστέψουν και να πουν τις προσευχές που ορίζονται στο Βιβλίο II. χρησιμοποιώντας τις προσευχές και τελετουργίες που δί­ νονται στο Βιβλίο II. Κεφάλαιο 2. Κατόπιν ο Μάγιστρος ας βάλει 41 . θα φιλήσει τους μαθητές στο μέτωπο και καθένας τους θα φιλήσει τον άλλον. φορώντας. Αφού τελειώσει η προσευχή. Έπειτα ο Μάγιστρος ας πει.λπ. ας φορέσουν ενδύματα από λευκό λινό. οι μαθητές πρέπει να ντυθούν μόνοι τους. Σημείωσε ότι τις τρεις τελευταίες ημέρες ο καιρός θα πρέπει να είναι ήρεμος. όπως στο Βιβλίο II. Μόλις τελειώσει. Κι όταν θα 'χουν καθαριστεί τέλεια. που δίνεται στο Δεύτερο Βιβλίο. ας πάει ο Μάγιστρος με τους μαθητές του σε μια κρυφή πηγή ή σ' ένα τρεχούμενο ρεύμα κι εκεί ας γδυθούν όλοι τους κι ας πλυθούν με την απαραίτητη τελετουργικότητα. λέγοντας θερμά και ταπεινά την προσευχή «Ω Κύριε ΑΔΩΝΑΪ» κ. ας πάει ο Μάγιστρος μόνος σ' ένα κρυφό μέρος..την έβδομη μέρα. καθαρό κι αγνό. ας βγάλει τα ρούχα του κι ας πλυθεί ολόκληρος από το κεφάλι ώς τα πόδια με εξορκισμένο νερό. Την τελευταία ημέρα.λπ. σε ένδειξη μετά­ νοιας. ο Μάγιστρος ας βγει από το νερό κι ας φορέσει ενδύματα από πεντακάθαρο λευκό λινό. χωρίς ανέμους και χωρίς βαριά σύννεφα στον ουράνιο θόλο. Κεφάλαιο 2. μόνος αυτός. όπως ορίζεται στο Βιβλίο II. Κεφάλαιο 3.

ο Μάγιστρος και οι μαθητές του θα πάνε στο καθορισμένο μέρος.ο τρίτος θα φέρει το μαχαίρι και το δρεπάνι της Μαγικής Τέχνης. Όταν φτάσουν εκεί. κάθε φορά που θα θέλει για κάποιον ιδιαίτερο σκοπό να μιλήσει με τα Πνεύματα. θα πρέπει να προσπαθεί να σχηματίζει Κύκλους οι οποίοι να διαφέρουν κάπως και να 'χουν κάποια ιδιαίτερη συσχέτιση με το πείραμα που πρόκειται να κάνει. που καθένας τους θα φέρει μέσα στον Κύκλο. το δρεπάνι ή το ξίφος της Μαγικής 42 .τα χέρια του πάνω στους μαθητές και σε ένδειξη συγνώμης ας τους συγχωρέσει κι ας τους ευλογήσει.αλλά ο Μάγιστρος θα φέρει ο ίδιος οπωσδήποτε το κοντάρι και τη ρά­ βδο. θα μοιράσει σε κάθε μαθητή τα όργανα τα αναγκαία για τη Μαγική Τέχνη. κι αυτό με βάση το διαλογισμό. θ' ανάψει μια λαμπάδα και θα τη βάλει μέσα στο φανάρι. τη μελάνη κι όλα τα ακάθαρτα υλικά. όπου σκο­ πεύουν να φτιάξουν τον Κύκλο για τις Μαγικές Τέχνες και τα Πειράματα· στο δρόμο θα λένε τις προσευχές και παρα­ κλήσεις που θα βρουν στο Βιβλίο II. το χαρτί. που ένας μαθητής θα κρατά συνεχώς στο χέρι του για να φωτίζει τον Μάγιστρο στην εργασία του. το φανάρι και τις λαμπάδες· ο τέταρτος τους ψαλμούς και τα υπόλοιπα όργανα· ο πέμπτος τη χοάνη και τα κάρβουνα. Η κατασκευή ενός τέτοιου Κύκλου της Μαγικής Τέχνης μπορεί να γίνει ως εξής: Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ Πάρε το μαχαίρι. Αφού λοιπόν τακτοποιηθούν αυτά. τις πένες. Ο πρώτος μαθητής θα φέρει το θυμιατήρι και τα αρώματαο δεύτερος μαθητής θα φέρει το βιβλίο. Τώρα ο Μάγιστρος. Αφού γίνει κι αυτό. αφού ο Μάγιστρος ανάψει τη φωτιά και την εξορκίσει όπως ορίζεται στο Βιβλίο II.

Δηλαδή τα τέσσερα κύρια σημεία του ορίζοντα. Εϊέ. Και ανάμεσα στο Βορρά και στην Ανατολή το Μεγάλο Όνομα ALH. που να περιβάλλει τον άλλο σε απόσταση ενός ποδιού και να 'χει το ίδιο κέντροα. Το γράμμα Ταυ αντιπροσωπεύει το Σταυρό. δ. Μ' αυτό θα γράψεις πέρα από τον εσωτερικό Κύκλο που θα 'χεις ήδη σχηματίσει. Δηλαδή μέσα στον εξωτερικό Κύκλο που ορίζεται από τη δεύτερη και την τρίτη περιφέρεια. θα χαράξεις προς τις Τέσσερις Γωνίες της Γηςγ τα ιερά και σεβάσμια σύμβολα του αγίου Γράμματος Ταυδ. πλάτους ενός ποδιού. Ανάμεσα στο Νότο και στη Δύση το Βασικό Τετραγραμματικό Όνομα ΑΗΙΗ. Και ανάμεσα στον πρώτο και στον δεύ­ τερο Κύκλοε θα κάνεις τέσσερα εξαγωνικά εμβλήματα κι ανάμεσα τους θα γράψεις τέσσερα φοβερά ονόματα του Θεού. Εννοούνται δύο Κύκλοι που να περικλείονται ανάμεσα σε τρεις περι­ φέρειες. Σεφιρώθ είναι οι δέκα καββαλιστικές εκπορεύσεις της Θεότητας. γ. Ελιόν. το Τετραγράμματον. Επιπλέον θα γράψεις γύρω απ' αυτούς τους Κύκλους δύο Τετράγωνα. οι γωνίες των οποίων θα δείχνουν προς τις τέσσερις γωνίες της γης· και η απόσταση ανάμεσα στις α. Μέσα σ' αυτό το διάστημα. ανάμεσα στην πρώτη και στη δεύτερη περιφέρειαβ. στ. Δηλαδή μέσα στον πρώτο Κύκλο. Αυτά τα Ονόματα είναι υψίστης σπουδαιότητας στον πί­ νακα των Σεφιρώθστ. Ανάμεσα στη Δύση και στο Βορρά το Όνομα Δύναμης ALIVN. καθιερωμένο σύμφωνα με τους κανόνες που θα σου δοθούν στο Βιβλίο II. 43 . Ελοά. β.Τέχνης. δηλαδή: Ανάμεσα στην Ανατολή και στο Νότο το Ανώτατο Όνομα IHVH. ε. ένα δεύτερο Κύκλο.

όπως ορίζεται στο Δεύτερο Βιβλίο. χαρτί. Αφού τελειώσει όλη αυτή η διαδικασία και γίνουν κι οι αρωματισμοί.γραμμές του εξωτερικού και του εσωτερικού Τετραγώνου θα είναι μισό πόδι1. Επιπλέον καθένας από τους συντρόφους θα πρέπει να κρατά ένα καινούργιο ξίφος (εκτός από το καθιερωμένο μαγικό ξίφος της Τέχνης). Όλα αυτά μην ξεχνάς ότι πρέπει να χαραχθούν με το μαχαίρι ή με κάποιο άλλο καθιερωμένο όργανο της Τέχνης. Στο Νότο AGLA. 2. Τα άκρα από τις γωνίες του εξωτερι­ κού Τετραγώνου θα πρέπει να είναι τα κέντρα τεσσάρων Κύκλων. Στη Δύση ΙΗ. 1. 46. Και μέσα σ' αυτούς τους τέσσερις Κύκλους θα γράψεις αυτά τα τέσσερα Ονόματα του Υψίστου. θα τους ενθαρρύνει και θα τους προτρέψει να μη φοβη­ θούν τίποτε και να μείνουν ο καθένας στη θέση του. 44 . μετάξι και λευκό βαμβάκι. θα τους μιλήσει και θα τους οδηγήσει μέσα στον Κύκλο της Τέχνης· εκεί θα τους ορίσει τις θέσεις τους στις τέσσερις γωνίες της γης. Ενώ κατασκευάζει τον Κύκλο. η διάμετρος των οποίων θα είναι ένα πόδι2. 15 εκατοστά. όλα καθαρά και κατάλληλα για την εργασία. με την εξής σειρά: Στην Ανατολή. ο Μάγιστρος θα διαβάζει τους Ψαλμούς 2. 53. μελάνη. 112. Άγλα. AL. 67 ή μπορεί και να τους πει πριν αρχίσει την κατασκευή. 66. Ο μαθητής που βρίσκεται στην πλευρά της Ανατολής θα 'χει μια πένα. ο Μάγι­ στρος θα συγκεντρώσει τους μαθητές του. Στο Βορρά ADNI. Ανάμεσα στα δύο Τετράγωνα πρέπει να γραφεί το Όνομα Τετραγράμματον. Αδωνάι. Ιάχ. Ελ. 30 περίπου εκατοστά.

Μετά ο Μάγιστρος ας γονατίσει κι ας πει: 45 . Κύριε. Μετά ας ξαναμπεί μέσα στον Κύκλο κι ας τον κλείσει. Βοή­ θησέ μας. την ταπεινή μας είσοδο εδώ. που θα το ανάψει και θα το βάλει σ' ένα μυστικό μέρος. προετοιμασμένο ειδικά γι' αυτό. Ας μιλήσει ξανά ο Μάγιστρος στους μαθητές του κι ας τους εξηγήσει όλα όσα πρέπει να προσέξουν και να τηρή­ σουν τις διαταγές του οι μαθητές πρέπει να υποσχεθούν και να ορκιστούν ότι θα τις εκτελέσουν. και για κανένα λόγο δεν πρέπει να εγκαταλείψει τη θέση του και να μετα­ κινηθεί. για αιώνια ευτυχία. ευλόγησε τη συγ­ κέντρωση μας αυτή και τη συνομιλία μας. και ειδικά εκείνοι που είναι αντίθετοι σ' αυτή την εργασία. στις Τέσσερις Γωνίες της Γης· στο χέρι του πρέπει να 'χει το καθιερωμένο κερί. Αμήν. Μετά ο Μάγιστρος θ' αφήσει τον Κύκλο και θ' ανάψει τα κάρβουνα στα πήλινα μαγκάλια. προσευχόμαστε ταπεινά στον Παντοδύναμο Θεό να μπει κι Αυτός μαζί μας μέσα σ' αυτό τον Κύκλο.στηρίζοντας το χέρι του πάνω στη λαβή. από τον οποίο ας λείπει πάντα η διχόνοια και ο τσακωμός. βάζοντας πάνω τους τα θυμιατήρια. θεία ευημερία. Έπειτα ο Μάγι­ στρος ας πει την προσευχή αυτή: ΠΡΟΣΕΥΧΗ Καθώς μπαίνουμε εδώ. Εξάγνισε. Οι Άγγελοι της Ειρήνης ας δυναμώσουν κι ας προστατεύσουν αυτό τον Κύκλο. ω Θεέ. Όλοι οι δαίμονες ας φύγουν απ' αυτό το μέρος. με το Άγιο Όνομά Σου. τέλεια χαρά. άφθονο έλεος και αιώνιο χαιρετισμό. Εσύ που είσαι ευλογημένος στους Αιώνες.

Είθε ο ΑΔΩΝΑΪνα ευλογήσει αυτό το μέρος με όλες τις αρετές του Ουρανού. Ω Θεό. Εννοείται ότι θα πρέπει να είναι παρθένο το υλικό. που ζει στους Αιώνες των Αιώ­ νων. Εσύ Κύριε. Επιπλέον. καθώς μπαίνω μέσα σ' αυτό τον Κύκλο που έχω χαράξει με το χέρι μου. αλλά θέλεις να ξεφύγει από το κακό και να ζήσει· δώσε μας τη χάρη Σου. Αυτά πρέπει να βρίσκονται μπροστά. Παντοδύναμε και Πολυεύσπλαχνε. Παντοδύναμε και Πολυεύσπλαχνε. ΑΓΛΑΤΑΪ. Αμήν.ΠΡΟΣΕΥΧΗ Ω Θεέ. ευλόγησε αυτό τον Κύκλο κι όλους εμάς που βρισκόμαστε εδώ· στείλε σ' εμάς που Σε υπηρετούμε έναν καλό Άγγελο για την προστασία μας· απομάκρυνε από μας κάθε εχθρική δύναμη· προφύλαξε μας από κάθε κακό και ταραχή και δώ­ σε μας ασφάλεια και δύναμη. που ζεις και βασι­ λεύεις στους Αιώνες των Αιώνων. με το πολύ άγιο Όνομα ΑΣΕΡ ΕΪΕ. Αμήν. εξορκισμένο και καθιερωμένο με τους κανόνες της Τέχνης. ΑΓΛΑΤΑ. έτσι που κανένα βέβηλο ή ακάθαρτο πνεύμα να μην μπορεί να μπει μέσα σ' αυτό τον Κύκλο. ή να ενοχλήσει όποιον βρίσκεται μέσα του. αυτά τα τέσσερα Ονόματα: ΑΓΛΑ. Εσύ που δεν ζητάς το θάνατο του αμαρτωλού. Σε ικετεύω. 46 . ω Γη. πάνω στο οποίο πρέπει να 'ναι γραμ­ μένα (με τα χρώματα κι όλα τ' άλλα αναγκαία πράγματα που θα αναφέρουμε πιο κάτω). Στο Όνομα του Κυρίου ΑΔΩΝΑΪ. Ας σηκωθεί τώρα ο Μάγιστρος κι ας φορέσει στο κεφάλι του ένα Στέμμα φτιαγμένο από χαρτί (ή από κάποιο άλλο κατάλληλο υλικό)3. αριστερά και δεξιά. τα οποία περιγράφονται 3. πίσω. ΑΓΛΑΪ. Κι εσένα σ' επικαλούμαι. ευλόγησε και καθαγίασε αυτό το έδαφος κι αυτό τον κύκλο που έχου­ με χαράξει εδώ με τα πιο ισχυρά και άγια Ονόματα. ο Μάγιστρος πρέπει να 'χει μαζί του μέσα στον Κύκλο τα εμβλήματα ή μετάλλια.

δομένα ή ραμμένα πάνω στο στήθος του. Σε λατρεύω. πρέπει να σηκωθεί. κι ας πει γονατιστός την εξής Επίκληση: ΕΠΙΚΛΗΣΗ Κύριε. που βασίλευες πριν από την αρχή των Καιρών. τη γη και τη θάλασσα κι όλα όσα υπάρχουν. με την καθιερωμένη βελόνα της Τέχνης. γιατί είμαι έργο των χεριών Σου. και να το σηκώσει προς τον ουρανό σαν να 'θελε να χτυπήσει και να δείρει τον Αέρα και να εξορκίσει τα Πνεύματα.πιο κάτω και που πρέπει να 'χουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τους κανόνες που δίνονται στο Κεφάλαιο γι' αυτά. ορατά και αόρατα με μια μόνη Σου λέξη· Σε υμνώ. Κι αν τα Πνεύματα είναι ανυπάκουα και δεν εμφανίζονται. και με μια κλωστή υφασμένη από ένα μικρό κορίτσι. αίμα ή χρώματα. Σε ευλογώ. έναν άθλιο αμαρτω­ λό. άκουσε την προσευχή μου. Σε δοξάζω και Σε ικετεύω να 'σαι ευσπλαχνικός με μένα. στο στήθος. και με μελάνη. Σώσε με και οδήγησέ 47 . κι ας φτάσει σε Σένα η φωνή μου. Μετά ο Μάγιστρος ας στραφεί προς την Ανατολή (εκτός αν θέλει να καλέσει Πνεύματα που ανήκουν σε κάποια άλλη γωνία του Κόσμου ή αν υπάρχει κάποιος άλλος λόγος) κι ας πει με δυνατή φωνή την Επίκληση που περιέχεται σ' αυτό το Κεφάλαιο. προετοιμασμένα κι αυτά με τον τρόπο που θα σου δείξουμε στα ανάλογα Κεφάλαια. Ας θέσει το δεξί του χέρι και το μαχαίρι πάνω στα Εμβλήματα. Είναι αρκετό να 'χει μόνο εκείνα τα Εμβλήματα που απαιτούνται για την εργασία. και θα πρέπει να είναι ραμμένα μπροστά στη ρόμ­ πα. και που με την Άπειρη Σοφία Σου δημιούργησες τους ουρανούς. να πάρει το εξορ­ κισμένο μαχαίρι της Τέχνης με το οποίο είχε φτιάξει τον Κύκλο. θα 'ναι γραμμένα σε παρθένο χαρτί και πένα. Ω Παντοδύναμε Θεέ.

Σε ικετεύω να 'σαι ευνοϊκός μαζί μαςμε τη Δόξα Σου. Φώτισέ με με μια ακτίνα από την Άπειρη Σοφία Σου. Δώσε σ' εμένα. και τίποτα δεν είναι για Σένα κρυμμένο. Κάνε. μια ευαίσθη­ τη και γεμάτη κατανόηση καρδιά για να μελετήσω και να καταλάβω όλες τις Επιστήμες και Τέχνες· δώσ' μου δύναμη για ν' ακούω και μνήμη για να συγκρατώ. και να είμαι ακόμη ικανός να καταλάβω τα κρυμμένα μυστικά των Αγίων Γρα­ φών. την Αγιοσύνη Σου και με το Άγιό Σου Φοβερό και Ανέκφραστο Όνομα ΙΑΧ. Αμήν. με το Άγιο Όνομα Σου. υπακούοντας στις προστα­ γές Σου. όπως Εσύ με πρόσταξες. τίποτε δεν Σου είναι αδύνατο· ζητώ τη Χάρη Σου. για να προοδεύσω στα λόγια και στις πράξεις. Ω Θεέ. και να καθοδηγήσω κι άλλους. και με το Φόβο με τον οποίο όλα τα δημιουργήματα Σε υπακούουν. που στο άκουσμά του όλος ο κόσμος τρέμει. Πατέρα Παντοδύναμε και Πολυεύσπλαχνε. που η Βασιλεία Σου δεν έχει τέλος και διαρκεί μέσα στους Αιώνες για πάντα. Απομάκρυνε από τα αισθήματά μου την απληστία και την κενοδοξία. έτσι που να είμαι σε θέση να εκπληρώσω τις επιθυμίες μου. τίποτα δεν είναι αδύνατο· λύτρωσέ με από τα σκοτάδια της αμάθειας και βοήθησέ με να προχωρή­ σω μπροστά. αλλά για να γνωρίσουμε και να καταλάβουμε την αλήθεια όλων των μυστικών πραγμάτων. που γνωρίζεις τα πάντα στον κό­ σμο. το Μεγαλείο Σου. για μένα και για τους Συντρόφους μου. καθώς βλέπεις και γνωρίζεις ότι προχωρούμε σ' αυτή την εργασία όχι για να δοκιμάσουμε τη Δύναμή Σου. Κύριε. Εσύ για τον Οποίον τίποτα δεν είναι δύσκολο.με. σαν να αμφιβάλλαμε γι' αυτήν. τον δούλο Σου. να δεχθούμε τη Χάρη Σου. για ν' αποκτήσουμε έτσι τέλεια εμπιστοσύνη και γνώση· και για να εμφανιστούν τα Πνεύματα εδώ μπροστά μας. ω Πολύ Άγιε ΑΔΩΝΑΪ. που δημιούργησες τα πάντα. 48 . και να 'ρθουν σ' εμάς εκείνα που είναι ευγενικά και ειρηνικά. Κάνε με να φτάσω σ' αυτά.

πρέπει να αναμορφώσει τον Κύκλο με το μαχαίρι της Τέχνης. Ο Μάγιστρος. ζ. 49 . έτσι που μόλις και μετά βίας να μπορεί ν' ακούγεταιζ. με ειδική διαταγή. αφού δώσει θάρρος στους μαθητές. Για να μην ανακατευτεί με την κατεύθυνση των ρευμάτων θέλησης του Μάγιστρου. θα κάνει σαν να δέρνει τον αέρα μ' αυτό. με τη δύναμη αυτών των Αγίων Ονομάτων. Αλλά αν εμποδίζονται ή ασχολούνται με κάτι και δεν μπορούν να έλθουν. Υπακούστε. Μετά θα βάλει το χέρι του πάνω στα Εμβλήματα και γονατίζοντας μπροστά στον Ύψιστο. ας βάλει τα χέρια του πάνω στα Εμβλήματα. θα πει: Κύριε.Αφού τελειώσει την Επίκληση. κι ένας από τους Συντρόφους ας κρατά το Βιβλίο ανοιχτό μπροστά τουτότε ο Μάγιστρος. Μόλις γίνει αυτό. τα οποία σας γεμίζουν με φόβο και τρόμο. θα πρέπει να γίνουν ξανά αρωματισμοί και θυμιατίσματα και οι μαθητές. ας σηκωθεί ο Μάγιστρος. ή ακόμα κι αν δεν θέλουν να έλθουν. θα πει ταπεινά την ακόλουθη εξομο­ λόγηση· πράγμα που πρέπει να κάνουν και οι μαθητές επί­ σης. θα πει αυτά τα λόγια: Αυτά είναι τα Σύμβολα και τα Ονόματα του Δημιουργού. να ξανα­ πιάσουν τα ξίφη τους. θα τα δεις να έρχονται και να πλησιά­ ζουν από παντού. και υψώνοντας το μαχαίρι προς τον ουρανό. στρεφόμενος πάλι προς τα τέσσερα μέρη του Κό­ σμου. υψώνοντας τα μάτια του στον ουρανό. γίνε για μένα Πύργος Δύναμης ενάντια στην εμφά­ νιση και στις επιθέσεις των Κακών Πνευμάτων. και στρεφόμενος προς τα τέσσερα μέρη του Κόσμου. λοι­ πόν. Μετά. που θα την επαναλάβουν με χαμηλή και ταπεινή φωνή. και μ' αυτά τα μυστηριώδη Σύμβολα του Μυστικού των Μυστικών.

λαιμαργία και μέθη. κλοπές. με αμαρτίες ενάντια στην ελπίδα και στη φιλανθρωπία. με ασωτεία. ζώντας με ασέβεια τις μέρες εκείνες· αδικώντας. βιασμούς και ανθρωποκτονίες· με τη χρησιμοποίηση των αγαθών μου για κακό. Αμάρτησα από υπερο­ ψία. Αμάρτησα με ιεροσυ­ λίες. απληστία και πόθο για δόξα και πλούτη· από οκνηρία.ΒΙΒΛΙΟ Ι ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Η εξομολόγηση που πρέπει να γίνει από τον εξορκιστή Ω Κύριε του Ουρανού και της Γης. που τις έπραξα εγώ ο ίδιος ή ανέχθηκα να τις διαπράξουν άλλοι. κολακείες. δωροδοκίες και με κατάχρηση αγαθών που μου είχαν εμπιστευτεί. εξομολογούμαι μπρο­ στά Σου ταπεινά τα αμαρτήματά μου. δείχνοντας ασέβεια προς τους μεγαλύτερους. αρπαγές. Αμάρτησα διώχνοντας τον φτωχό και βασανίζοντας τους αδύνατους· παραλείποντας την τήρηση του Σαββάτου και των άλλων γιορτών. Σε πρόσβαλα με αμαρτίες της σάρκας και μοιχείες. αντί να βοηθήσω όσους μου ζήτησαν βοήθεια. κλείνοντας τ' αυτιά μου στο κλάμα του φτωχού. παραβαίνοντας το λόγο μου. 50 . ακολασία. με τις κακές μου συμβουλές.

τη γεύση. με κάθε τρόπο που η ανθρώπινη αδυναμία μπορεί να προσβάλει το Δημιουργό· με τις σκέψεις. Αποστρέφομαι τα αμαρτήματα που διέπραξα μ' όλες μου τις αισθήσεις· με την όραση. και με την έλλειψη αγάπης προς το Θεό και προς τον πλησίον μου. Κύριε και Σε λατρεύω ταπεινά. Θεέ μου. μάταιους και ανήθικους διαλογισμούς. Ω Αγγελοι και Γιοι του Θεού. με την παραμέληση των καθηκόντων και των υπο­ χρεώσεων μου. την κατάρα. την απληστία μου.το δόλο και τη διχόνοια που προκάλεσα· την περιέργεά μου. τα ψέματά μου και τις απάτες μου· τις πλανερές υπο­ σχέσεις μου και τις διαβολές μου και συκοφαντίες. τη ματαιοδοξία. με μάταιες και ανόητες συζητήσεις εκεί μέσα. τα έργα και τα αισθήματα της σάρκας. τις βλασφημίες. την όσφρη­ ση και την αφή. Κατακρίνω τον εαυτό μου μπροστά Σου. Σ' όλα αυτά ταπεινά ομολογώ ότι αμάρτησα και αναγνω­ ρίζω τον εαυτό μου μπροστά Σου. με απρεπή συμπε­ ριφορά μέσα στο Ναό του Θεού. εξομολο­ γούμαι τις αμαρτίες μου μπροστά σας για να μην αποκτήσει εξουσία πάνω μου ο Αντίπαλός μου την τελευταία ημέρα51 . λα­ θεμένες και απερίσκεπτες αποφάσεις· μέσα από τη συγκα­ τάθεση που πρόθυμα έδωσα στη συμβουλή του πονηρού. τα παράπο­ να. τα άσκοπα λόγια μου. Αποστρέφομαι τα αμαρτήματα που διέπραξα μέσα από κακές σκέψεις. τη βία. Αποστρέφομαι επίσης τα αμαρτήματα που διέπραξα μέ­ σα μου . με αχαριστία προς αυτούς που μου έδειξαν καλοσύνη. σαν τον πιο αμαρτωλό απ' όλους τους ανθρώπους. την ακοή.Αμάρτησα με ανυπακοή προς τους γονείς μου. την υποκρισία· τα αμαρ­ τήματά μου ενάντια στο Θεό με την παράβαση των δέκα εντολών. με περιφρόνηση προς τις ιερές τελε­ τουργίες και παραμελώντας τις προσευχές μου και τις δεή­ σεις μου. τη λαγνεία των βρόμικων απολαύσεων.

Σε ικετεύω. γιατί είμαι δικό Σου δημιούργημα.να μην μπορεί να ισχυριστεί ότι απέκρυψα τα σφάλματά μου και δεν κατέκρινα τον εαυτό μου μπροστά στον Κύριο. αντίθετα. Αφού τελειώσει την εξομολόγηση με μεγάλη ταπεινότη­ τα και με εσωτερική κατάνυξη της καρδιάς. τα δώρα που περιμένω από Σένα. Αυτά είναι. άκουσέ με την ημέρα και την ώρα που θα Σε επικαλεστώ. Αλλά. να μην απομακρυνθώ από κοντά Σου. Ω Κύριε. Θεέ μου που ζεις και βασιλεύεις στους Αιώνες των Αιώνων. αξίωσέ με με τη Χάρη Σου να δω και να γνωρίσω τα Πνεύματα που επικαλούμαι. Εσύ ο Θεός της σωτηρίας μου. κάνε με ν' αποκτήσω μια νέα καρδιά σύμφωνα με την απέραντη καλοσύνη Σου. ο Μάγιστρος θα πει την ακόλουθη προσευχή: ΠΡΟΣΕΥΧΗ Ω Παντοδύναμε Κύριε. Εσύ που δημιούργησες μέσα σου 52 . Αμήν. Σου εμπιστεύομαι το σώμα και την ψυχή μου. Ω Πατέρα Παντοδύναμε. Ω Κύριε και Θεέ μου. βοήθησε με· ω Κύριε. Κύ­ ριε. δώσ' μου τη θεία Χάρη Σου. προστάτευσέ με από τους εχθρούς μου και δυνάμωσε μέσα μου την αληθινή και ακλό­ νητη πίστη. να υπάρχει για μένα χαρά στον ουρανό. Ω Παντοδύναμε Θεέ. Ω Κύριε. Προσεύχομαι σε Σένα με τη Χάρη Σου να μην ξεχαστώ. όπως έχουν όλοι οι δίκαιοι που ομολόγησαν τις αμαρτίες τους μπροστά σας. και δίνω την πίστη μου μόνο σ' Εσένα. γίνε συμπαραστάτης μου. Θεέ και Πατέρα όλων των δη­ μιουργημάτων. Εσύ που είσαι ο αγνός και ανέκφραστος Πατέρας των πάντων 1. Ω Κύριε. για να εκπληρώσω τη θέληση και επιθυμία μου με το υπέρτατο μεγαλείο Σου και την αιώνια δόξα Σου.

Σε επικαλούμαι και Σε ικετεύω. Σε υμνώ. που συνυπήρχε μαζί Σου μέσα στους Αιώνες· Εσύ που στην αρχή των καιρών δη­ μιούργησες τους ουρανούς. όσφρηση· και φυσικές — γεύση. Σε λα­ τρεύω και Σε δοξάζω. σε πνευματικές — όραση· ψυχικές — ακοή. την ψυχή και το πνεύμα. 53 . αφού οι πέντε ανθρώπινες αισθήσεις χωρίζοναι κι αυτές. τη γη και τη θάλασσα κι όλα όσα περιέχονται μέσα τους· Εσύ που με την πνοή Σου χάρι­ σες ζωή σ' όλα τα πράγματα.τη μεγάλη και ανέκφραστη Σοφία. ολοκληρωτική εξομολόγη­ ση του Μάγιστρου και των μαθητών. στη σειρά στην οποία δια­ τυπώνονται. για μια γενική. και μη με περιφρονήσεις· σώσε με και βοήθησε με. λοιπόν. Δείξε ευσπλαχνία σ' εμένα. Πρόκειται. ω Θεέ μου. έναν άθλιο αμαρτωλό. εμένα το έργο των χειρών Σου. στην απόκρυφη σύσταση του ανθρώπου που αποτελείται από το σώμα. με τη δύναμη του Αγίου Σου Ονόματος. Αμήν. που είσαι η ζωή. Σημειώσεις 1. Απομάκρυνε από μένα κάθε κακή επιθυμία και κάνε τα λόγια μου να μην είναι τα λόγια του ανόητου. διώξε από το πνεύμα μου το σκοτάδι της άγνοιας και φώτισε με με τη φωτιά της Σοφίας Σου. Η πρώτη παράγραφος αναφέρεται στη φυσική ζωή του ανθρώπου — σώμα· η δεύτερη παράγραφος στην ψυχική του ζωή — ψυχή· και η τρίτη στην εσωτερική (μέσα του) ζωή — πνεύμα. αφή. Ο προσεκτικός αναγνώστης θα παρατηρήσει ότι οι τρεις πρώτες παράγραφοι της Εξομολόγησης αντιστοιχούν. που ταπεινώνουν την ύπαρξή τους μπροστά στο Θεό για να πετύχουν τον εξαγνισμό τους. και που η δόξα Σου και η βασιλεία Σου θα λάμπουν μέσα στους Αιώνες για πάντα. Η παράγραφος που ακολουθεί σχετικά με τις αισθήσεις μπορεί να θεω­ ρηθεί μια ανακεφαλαίωση των προηγουμένων. Σε ευλογώ. με βάση την ίδια τρίπτυχη κοσμική διάταξη.

θα πει: Ω Κύριε. Όταν η προσευχή τελειώσει. ενώ ένας από τους μαθητές θα κρατά ανοιχτό μπροστά του το βιβλίο με τις προσευχές και τις επικλήσεις των Πνευμάτων. Άγιε Πατέρα. γίνε για μένα πύργος προστασίας από τη θέα 54 . Εσύ που γνωρίζεις τα πάντα και μπορείς τα πάντα. που η βασιλεία και η δύναμή Σου δεν έχουν τέλος μέσα στους Αιώνες. ω Πολύ Άγιε ΑΔΩΝΑί. Αμήν. με τη δική Σου βοήθεια. Εσύ που δημιούργησες όλα τα πράγματα. στρεφόμενος προς κάθε γωνία της γης και υψώνοντας τα μάτια του στον ουρανό. τίποτε δεν Σου είναι αδύνατο· Εσύ που ξέρεις ότι εκτελούμε τις τελετουργίες αυτές όχι για να δοκιμάσουμε τη δύναμη Σου. αλλά για να εισδύσουμε στη γνώση των μυστικών σου πραγμάτων. Σ' εσένα προσευ­ χόμαστε με την αγία Χάρη Σου να μας επιτρέψεις να φτά­ σουμε στην κατανόηση των πραγμάτων που ζητάμε να μά­ θουμε. Μετά ο Μάγιστρος. Παντοδύναμε και Πολυεύσπλαχνε. και τίποτε δεν Σου είναι κρυμμένο. ο Εξορκιστής ας βάλει το χέρι του πάνω στα εμβλήματα.ΒΙΒΛΙΟ Ι ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Προσευχές και επικλήσεις Ω Κύριε Θεέ.

9· ενώ αυτή εδώ ακολουθεί τη διάταξη που δίνεται στο ίδιο Κεφάλαιο και Σχόλιο. Υπάρχει μια επίκληση που καλείται «Η καββαλιστική επίκληση του Σολομώντα» και που δίνεται από τον Ελιφάς Λεβί. παρ. θα δει τα Πνεύματα να πλησιάζουν απ' όλα τα μέρη. Μετά. Ill. με την ενότητα του Θεού. Κεφ. τη σοφία και την αρετή του Πνεύματος του Θεού. 3. ο κορμός. παρ. με τη μεγα­ λοσύνη του Θεού. που σας γεμίζουν με φόβο και τρόμο. Αφού γίνει αυτό.και με το Άγιο Όνομα του Θεού ΕΪΕ. σας επικαλούμαι με τη δύναμη. απ' όπου όλα αντλούν τη ζωή και τη δύναμή τους και το οποίο επικάα. η προέλευση όλων των άλλων θείων Ονομάτων. η οποία διαφέρει σε πολλά σημεία από την επίκληση που δίνεται εδώ. Υπακούστε με τη δύναμη αυτών των Αγίων Ονομάτων και μ' αυτά τα Μυστή­ ρια των Μυστηρίων. ΕΠΙΚΛΗΣΗ α Ω Πνεύματα. 55 . και κάθε φορά ας λέει: Κοιτάξτε τα σύμβολα και τα ονόματα του Δημιουργού. Του Λεβί ακολουθεί φανερά τη διάταξη που δίνεται στο «Σίφρα Ντζενιούτα». Ο εξοικειωμένος με τα καββαλιστικά κείμενα αναγνώστης θα παρατηρήσει ότι η παραπάνω επίκληση χρησιμοποιεί τα θεία Ονόματα που αποδίδονται στις δέκα Σεφιρώθ. ας στραφεί ξανά προς τις τέσσερις γωνίες της γης. Αλλά σε περίπτωση που είναι απασχολημένα κάπου αλλού ή δεν μπορούν να έλθουν ή ακόμα δεν θέλουν να έλθουν. με την άπειρη θεία γνώση.και τις επιθέσεις των κακών Πνευμάτων. Σχόλιο 5. δεν θα μπορέ­ σουν να μην έλθουν για να εκπληρώσουν το θέλημα του. 8. ας αρχίσει τότε να τα επικαλείται με τον ακόλου­ θο τρόπο. αν και έχει ορισμένες ομοιότητες. με την απέραντη ευσπλαχνία του Θεού. η πηγή. που είναι η ρίζα. Και να 'ναι σίγουρος ο Εξορκιστής ότι ακόμη κι αν είναι δεμένα με αλυσίδες και με φωτιά. Δεν έχω λόγο να πιστεύω ότι εκείνη του Λεβί δεν είναι αυθεντική.

το οποίο επικαλέστηκε ο Ιωσήφ κι αξιώθηκε να ξεφύ­ γει από τα χέρια των αδελφών του. Σας επικαλούμαι με το ισχυρό και θαυμάσιο Όνομα ΕΛ. και το οποίο επικαλέστηκε ο Αβραάμ κι αξιώθηκε να φύγει από την Ουρ των Χαλδαίων.ΝΤΑΑΘ που επικαλέστηκε ο Ιακώβ και βρέθη­ κε άξιος να φέρει το όνομα του Ισραήλ. του Αβραάμ. τη λαμπρότητα και τη γνώση του Θεού· το οποίο επικαλέστηκε ο Μωυσής κι αξιώθηκε να ελευθερώσει το λαό του Ισραήλ από τη σκλαβιά του Φαραώ στην Αίγυπτο. που δείχνει το έλεος και την καλοσύνη του Θεού. Σας επικαλούμαι με το πανίσχυρο Όνομα ΕΛΟΧΙΜ ΓΚΙΜΠΟΡ. τη χάρη. του Κάιν. Σας επικαλούμαι με το Όνομα ΤΕΤΡΑΓΡΑΜΜΑΤΟΝ ΕΛΟ­ ΧΙΜ. Σας επικαλούμαι με το Αδιαίρετο Όνομα ΙΟΔ. ενός Θεού παντοδύ­ ναμου που τιμωρεί τα εγκλήματα του κακού και τις ανομίες των γονέων πάνω στα παιδιά μέχρι τρίτης και τέταρτης γενιάς· που το επικαλέστηκε ο Ισαάκ κι αξιώθηκε να γλιτώ­ σει από το ξίφος του πατέρα του. Σας επικαλούμαι με το κραταιό Όνομα ΑΔΩΝΑΪ ΤΣΑΜΠΑΟΘ. που εκφρά­ ζει την απλότητα και ενότητα της Θείας Φύσης. το οποίο σημαίνει Νικητής του Θεού. που εκφράζει το μεγαλείο του υψηλού μεγέθους. Σας επικαλούμαι και σας εξορκίζω με το πολύ άγιο Όνο­ μα ΕΛΟΑ ΒΑ . δηλαδή ο Θεός των Στρατιών που κυβερνά τους Ουρα­ νούς. Σας επικαλούμαι με το πανίσχυρο Όνομα ΕΛΟΧΙΜ ΤΖΑΜΠΑΟΘ. 56 . που εκφράζει την ευσέβεια. και το οποίο πρόφερε ο Νώε και σώθηκε μαζί με την οικογένειά του από τα νερά του κατακλυσμού. και το οποίο επικαλέστηκε ο Άβελ και αξιώθηκε να ξεφύγει από τα χέρια του αδελφού του. που δείχνει τη δύναμη του Θεού.λέστηκε ο Αδάμ κι απέκτησε τη γνώση όλων των δημιουρ­ γημάτων.

β. έτσι που κανείς τους δεν σώθηκε για να φέρει τα νέα στη γη του Μισραΐμ. τις θύελλες και τις καταιγίδες· με την αρετή όλων των χόρτων. το οποίο επικαλέστηκε ο Ιησούς του Ναυή και σταμάτησε την πορεία του Ήλιου. με την αρετή του Μετατρόν γ. με την αρετή του οποίου ένας δεσμός έχει καθιερωθεί και μια απολύτρωση συντελείται για μας· που το επικαλέστηκε ο Μωυσής και τα νερά επέ­ στρεψαν στην προηγούμενη θέση τους και τύλιξαν τους Αιγυπτίους. που καλείται επίσης πρίγκιπας των όψεων. 57 . τέλος. της κύριας Εικό­ νας του· και με τους χορούς των Αγγέλων που δεν σταμα­ τούν να ψάλλουν ημέρα και νύχτα. Άγιος. Κύριος των Στρατιών. Τόσο αυτό το Όνομα όσο και το «Σαδάι» αποδίδονται στην Ένατη Σεφιρά. ΓΚΕΝΤΟΥΛΑ. ΧΟΚΜΑ. και μ' όλα όσα περιέχουν με τους ανέμους. με το πολύ άγιο Άγιο Όνομα του Θεού ΑΔΩΝΑΪ ΜΕΛΕΚ. το οποίο σημαίνει να κάνεις καλό σε όλα· που το επικαλέστηκε ο Μωυσής και χτυπώντας τη θάλασσα. το όνομα του ζωντανού Θεού. ΤΙΦΕΡΕΘ. ΓΚΕΜΠΟΥΡΑ. Ο Αρχάγγελος. ΧΟΔ. ανυπότακτα Πνεύματα. ΓΙΕΣΔΟ και ΜΑΛΚΟΥΘ. Σας επικαλούμαι και πάλι. τη χώρισε σε δύο μέ­ ρη. με όλα τα Ονόμα­ τα του Θεού. Σας επικαλούμαι. ΚΑΔΟΣ.Σας επικαλούμαι με το πανίσχυρο Όνομα ΣΑΛΑΪ. Άγιος. ΑΔΩΝΑΪ ΕΛΟΧΙΜ ΤΖΑΜΠΑΟΘ (δηλαδή Άγιος. Σας επικαλούμαι με το πολύ άγιο Όνομα ΕΛ ΧΑΪ β. ΚΑΔΟΣ. μέσα από τους οποίους ο Θεός μεταδίδει και επεκτείνει την εξουσία Του πάνω σταχαμηλότερα πράγ­ ματα και που είναι ΚΕΘΕΡ. Ουρανός και Γη είναι πλήρεις από τη δόξα Σου)· και με τους δέκα αγγέλους που κυβερνούν τις δέκα Σεφιρώθ. ΚΑΔΟΣ. ΝΕΤΖΑ. και γι' αυτό έβαλα τις δύο επικλήσεις σε μια παράγραφο. και με όλα τα θαυμαστά έργα του· με τους ουρανούς· με τη γη· με τη θάλασσα · με τα βάθη της αβύσσου και με το στερέωμα που το κινεί το ίδιο το Πνεύμα του Θεού· με τον ήλιο και με τ' άστρα· με τα νερά και με τις θάλασσες. γ. ΜΠΙΝΑ. ω Πνεύματα.

στο νερό. Σας επικαλούμαι με τη δύναμη Εκείνου που έχει κατα­ σκευάσει τους ουρανούς και τη γη. ΕΛΟΑ. πάνω στη γη. οπλισμένο με πύρινη ρομ­ φαία. Σας επικαλούμαι και πάλι με τις δύο πλάκες του Νόμου. ΕΛΟΧΙΝΟΥ. Αποστάτες του Θεού. Σας επικαλούμαι και σας διατάζω. σ' οποιο­ δήποτε μέρος του Σύμπαντος κι αν είστε. στη φωτιά. όταν ο άνθρωπος διώχτηκε από τον Παράδεισο. ΕΛ. που ο Θεός όρισε και τοποθέτησε να φυλάγει το δέντρο της ζωής.ΓΚΑΔΟΥΛ επιτρέπεται να ει­ σέλθει. 58 . ΧΟΑ. σ' οποιοδήποτε μέρος του κόσμου κι αν βρίσκε­ στε. με την αρετή όλων αυτών των Ιερών Ονομάτων: ΑΔΩΝΑΪ. ΕΪΕ. ω Δαίμονες. Σας επικαλούμαι και πάλι και ισχυρά σας αναγκάζω. ω Δαίμονες.των φυτών και των λίθων μ' όλα όσα βρίσκονται στους ουρανούς. ΕΣΧ. ΙΝΝΟΝ. δηλαδή ο Αρχιερέας. κι έχει περι­ κλείσει τη γη με τρία από τα δάχτυλα Του και που βρίσκεται πάνω από τα Χερουβίμ και τα Σεραφίμ· και με το Χερουβίμ που καλείται Χερούβ. με τις επτά λαμπάδες που καίνε μπροστά στο θρόνο του Θεού και με τα Άγια των Αγίων όπου μόνο ο ΚΟΕΝ ΧΑ . ΕΛΟΧΙΜ. και με το σεβαστό και ανέκφραστο Όνομα ΕΪΕ ΑΣΕΡ ΕΪΕ· να έλθετε αμέσως για να εκτελέσετε τις επιθυμίες μας. ΜΑΡΟΝ. με τη δύναμη Εκείνου που μόνος θαυματοποιεί· με την ουράνια Ιερουσαλήμ· και με το πολύ άγιο Όνομα του Θεού με τα τέσσερα γράμματα που ακτινοβολεί πάνω σ' όλα τα πράγ­ ματα. ΚΑΦΟΥ. με τα πέντε βιβλία του Μωυσή. και μέσα σ' όλες τις αβύσσους των σκοταδιών. όπου κι αν βρίσκεστε. στη γη ή σ' οποιοδήποτε άλλο μέρος του Σύμπαν­ τος· αλλά να 'λθετε αμέσως να εκπληρώσετε την επιθυμία μας και να μας υπακούσετε σ' όλα όσα σας ζητούμε. Σας επικαλούμαι και πάλι. ΓΙΑ. να μην μπορείτε να παραμείνετε στον αέρα. κι έχει μετρήσει αυτούς τους ουρανούς με την παλάμη του χεριού Του.

ΜΕΣΣΙΑΣ. ΚΑΪ. δ.ΚΑ. ΕΑ ΣΑΔΑΪ· και με όλα τα ιερά Ονόματα του Θεού που έχουν γραφεί με αίμα σ' ένδειξη ενός αιώνιου δεσμού. ΑΡΑΡΙΤΑ. για να εκτελέσετε όλα όσα σας διατάξουμε στο Μεγάλο Όνομα του Θεού. ΑΓΛΑ. ΒΑΚΟΥΡΑΜΠΟΝ. ΓΙΑΙΙ.ΑΒΕΝ. ΟΥΖΡΟΥΜΑΣ. Δεν φαίνονται για εβραϊκά. ΑΛΜΠΑΜΑΚΙ. ΠΕΖΕ δ· να έλθετε αμέσως και χωρίς καμιά αργοπορία από κάθε γωνιά του κόσμου που μπορεί να βρίσκεστε. Σας επικαλούμαι και πάλι μ' αυτά τα πολύ ιερά και άγνω­ στα Ονόματα του Θεού. ΕΡΕΛ. ΜΑΛ . ΑΒΑΤΟΝ. ΕΪΕ. ΚΕΒΟΝ. ΓΙΟΒΑ. Δίνω αυτά τα Ονόματα όπως ακριβώς τα βρήκα. ΧΑΖΟΡ. ΕΪΕ. ΠATΑΚΗΛ. ΚΟΥΖΟΥ. ΙΟΝΑ. ΕΜΕΘ. ΑΚΟΥΑΚΑΪ ΧΟΜΟΡΙΟΝ. ΜΑΤΖΠΑΤΖ. ΟΡΤΑΓΚΟΥ. και μάλλον μοιάζουν στο στυλ με τα βαρβαρικά ονόματα των ελληνοαιγυπτιακών μαγικών παπύρων. ΚΕΜΠΟΝ. 59 . ΝΑΛΕ. ΧΑ-ΚΑΜΠΙΡ. ΑΛΧΕΕΓΚΗΛ. που την αρετή τους τρέμετε κάθε μέρα: ΒΑΡΟΥΚ. ΑΒΕΛΕΧ.

αντίθετα.συζήτησε μαζί τους και ρώτησε για όλα τα πράγματα που θέλεις. γρήγορα και με ταπεινότητα. Αν εμφανιστούν αυτή τη φορά. να εμφανιστείτε μπροστά μας και να μας υπακούσετε σ' όλα όσα σας διατάξουμε με την αρετή του Παντοδύναμου Θεού. κρατώντας κι άλλα μετάλλια (ή εμβλήματα) στο αριστερό του χέρι και το καθιερωμένο μαχαίρι στο δεξί του. Και ενθαρρύνοντας του συντρόφους του. καλώς· αν όχι. και δέξου τα με καλοσύνη και ευγένεια . λοιπόν. θα πρέπει να πει μεγαλόφωνα: ΑΙΤΗΣΗ Να τα σύμβολα των μυστικών πραγμάτων. Σας διατάζω με τη δύναμη και την αρετή τους να 'ρθετε κοντά μας. τα λάβαρα και οι σημαίες του Θεού του Κατακτητή και τα όπλα του Παντοδύναμου που εξουσιάζουν τις αέρινες δυνάμεις. ας αποκαλύ­ ψει ο Μάγιστρος τα καθιερωμένα εμβλήματα που θα πρέπει να φορά γύρω στο λαιμό του.ΒΙΒΛΙΟ Ι ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Μια πιο ισχυρή επίκληση Αν τότε εμφανιστούν αμέσως. Ελάτε. κρατώντας 60 . Αν. δείξε τους τα εμβλήματα. δεν παρουσιαστούν ούτε τώρα.

το καθιερωμένο μαχαίρι στο δεξί χέρι κι έχοντας τα εμβλή­ ματα ξεσκέπαστα. Σας εξορκίζω και πάλι και σας διατάζω με δύναμη και σφοδρότητα. ΕΛΟΪ. που ο Νώε άκουσε και σώθηκε μαζί με την οικογένειά του από τον Κατακλυσμό· με το Όνομα ΙΟΔ. ΕΛΟΧΙΜ. ΤΕΤΡΑΓΡΑΜΜΑΤΟΝ. ΣΑΔΑΪ. ΓΙΑ. αφού ο Κύριος είναι για πάντα μαζί μας. ΤΖΑΜΠΑΟΘ. Ελάτε αμέσως μπροστά μας και χωρίς καμιά δυσφορία ή ασχήμια στην εμφάνιση.και με τα Ονόματα ΕΛ ΣΑΔΑΪ. χωρίς καμιά άσχημη ή φρικαλέα μορφή. με το πανίσχυρο και θαυμαστό Όνομα του Θεού ΕΛ και με την αρετή του δίκαιου και τίμιου Θεού. αλλά με τους καλούς τρόπους της ευγένειας και της πραότητας. με την αρετή Εκείνου που μίλησε και έγιναν τα πάντα. γιατί σας εξορκίζουμε βίαια με το Όνομα ΙΑΧ και ON. αλλά με καλή μορφή και όψη. χωρίς κανένα θόρυβο. που ο Αδάμ είπε και άκουσε· με το όνομα ΕΛ. κι έπειτα με δυνατή και βλοσυρή φωνή πες την ακόλουθη Επίκληση: ΕΠΙΚΛΗΣΗ Και πάλι σας επικαλούμαι και πιο αυστηρά σας διατάζωσας αναγκάζω. που ο Νώε άκουσε και γνώρισε τον Παντοδύναμο Θεό· με το όνομα ΑΓΛΑ που άκουσε ο Ιακώβ και είδε τη σκάλα που άγγιζε τον ουρανό και τους αγγέλους που ανέβαιναν και κατέβαιναν πάνω 61 . ΕΪΕ. χτύπα και δείρε τον αέρα με το μαχαίρι σαν να 'θελες ν' αρχίσεις μια μάχη· δώσε θάρρος στους συντρόφους σου. Ελάτε. ο Υψηλός και Παντοδύναμος Θεός με τον Οποίο όλες μας οι εργασίες ακμάζουν. χωρίς καμιά αργοπορία να 'ρθετε αμέσως αυτή τη στιγμή μπροστά μας. σας εξορκίζω. στην καρδιά και στα χείλη μας· και με τα άγια Ονόματά Του και με την αρετή Του θα εκπληρώσουμε την εργασία μας. ΑΣΕΡ. ΕΛΙΜ.

τα δέντρα και τα δάση της χώρας· και με το όνομα ΙΑΦΑΡ. που ο Μωυσής επικαλέστηκε και άκουσε στο Χωρήβ το όρος του Θεού και αξιώθηκε να Τον ακούσει να μιλά από τη φλεγόμενη βάτο· και με το όνομα ΑΪΝ ΣΟΦ. καταστρέφοντας τα αμ­ πέλια. θανατώνοντας τα βόδια και τα πρόβατα των Αιγυπτίων και με το Όνομα ΑΒΑΔΔΟΝ που ο Μωυσής επικαλέστηκε. που ο Μωυσής επικαλέστηκε και η Ερυ­ θρά Θάλασσα χωρίστηκε στα δύο· και με το Όνομα ΕΣΙΟΝ. Και με το Όνομα ΑΔΩΝΑΪ. 62 . που ο Μωυσής το επικαλέστηκε κι εμφανίστηκαν τόσο πολλές ακρίδες στο έδαφος της Αιγύπτου που κατα­ βρόχθισαν κάθε τι που το χαλάζι είχε λυπηθεί· και με το Όνομα ΠΑΘΕΟΝ. που ο Μωυσής άκουσε και επικαλέστηκε.της. που ο Μωυσής το επικαλέστηκε και τα μεσάνυχτα όλα τα νεογέννητα ανθρώπων και ζώων πέθαναν και με το όνομα ΠΕΣΙΜΟΝ. και ονόμασε το μέρος εκείνο Οίκο του Θεού και Πύλη του Ουρανού· και με το όνομα ΕΛΟΧΙΜ και στο Όνομα ΕΛΟΧΙΜ. ζώα και φυτά αφανί­ στηκαν μέσα στο έδαφος της Αιγύπτου. που σχεδόν όλοι όσοι είχαν απομείνει ζωντα­ νοί πέθαναν και με το Όνομα ΓΙΕΣΟΔ και στο Όνομα ΓΙΕΣΟΔ. βαθύ και φοβερό σκοτάδι μέσα στο έδαφος της Αιγύπτου. κι έπεσε τόσο δυ­ νατό χαλάζι όσο δεν είχε πέσει από την αρχή του κόσμου μέχρι εκείνη την εποχή και άνθρωποι. κι έπεσε τόσο πυκνό. που ο Ααρών άκουσε. κι έπεσε μεγάλο και σκληρό χαλά­ ζι σ' όλο το έδαφος της Αιγύπτου. που ο Μωυσής επικαλέστηκε και χτυπώντας τη σκόνη της γης έκανε ανθρώπους και ζώα να αρρωστή­ σουν και με το Όνομα και στο Όνομα ΠΡΙΜΕΜΑΤΟΝ που ο Μωυσής επικαλέστηκε. κι αμέσως απέκτησε ευφράδεια. σοφία και γνώση· και με το Όνομα ΤΖΑΜΠΑΟΘ. που ο Μωυσής επικαλέστηκε και όλες οι λίμνες και οι ποταμοί σκεπάστη­ καν με αίμα σ' όλο στο έδαφος της Αιγύπτου· και με το Όνομα ΙΟΔ. κι αμέσως μεγάλη επιδημία χτύπησε όλη την Αίγυπτο. που κι αυτό το επικαλέστηκε.

με το δαχτυλίδι και τη σφραγίδα του Σολομώντα. που του αποκαλύφτηκε από τον ύψιστο και κυρίαρχο Δη63 . που ο Δαβίδ επικαλέστηκε και γλίτωσε από το χέρι του Γολιάθ· και με το Όνομα ΓΙΟΔ. με την παντοδυναμία Του και με το φως και τη φλόγα που εκπορεύονται από την όψη Tου· με τις αγγελι­ κές δυνάμεις που βρίσκονται στους ουρανούς και με την υπέρτατη σοφία του παντοδύναμου Θεού· με τη σφραγίδα του Δαβίδ. που ο Μωυσής άκουσε πάνω στο όρος Σινά και αξιώθηκε να λάβει τις πέτρινες πλάκες που είχαν γραφεί με το δάχτυλο του Θεού του Δημιουργού· και με το όνομα ΕΡΥΓΙΟΝ. σας διατάζουμε τολμηρά και αποφασιστικά· και μ' εκείνη τη φοβερή ημέρα της ανώτατης Κρίσης του Θεού. άγιου. τις δυνάμεις και τις αρετές του αέρα. ισχυρά σας καλούμε. λοιπόν και με όλα τα άλλα Ονόματα του παντο­ δύναμου.που ο Μωυσής επικαλέστηκε και όλος ο στρατός του Φα­ ραώ πνίγηκε στα νερά· και με το Όνομα ΑΝΑΒΟΝΑ. που ο Σολομών το επικαλέστηκε και βρέθηκε άξιος να ζητή­ σει και να λάβει στον ύπνο του την ανέκφραστη σοφία του Θεού· και με το Όνομα ΥΙΑΪ. ζωντανού και αληθινού Θεού. που ο Ιησούς του Ναυή το επικαλέστηκε όταν βρέθηκε αντιμέ­ τωπος με τους Μωαβίτες και κέρδισε τη νίκη· και με το Όνομα ΧΟΑ και στο Όνομα ΧΟΑ. Μ' αυτά. που ο Σολομών το επικαλέστη­ κε και αξιώθηκε να λάβει εξουσία πάνω σ' όλους τους δαίμο­ νες. στην οποία όλα τα άνυδρα οστά μέσα στη γη θα σηκωθούν για ν' ακούσουν και να μάθουν το Λόγο του Θεού· και μ' αυτή την έσχατη φωτιά που θα αναλώσει τα πάντα· με την κρυστάλλινη θάλασσα που μας είναι γνωστή και η οποία βρίσκεται μπροστά στο πρόσωπο του Θεού· με την απροσ­ διόριστη και ανέκφραστη αρετή και δύναμη του ίδιου του Δημιουργού. εσάς που από δικό σας σφάλμα πέσατε από τον έμπυρο ουρανό κι από τη θέση που ήταν μπροστά στο θρόνο Του διά μέσου Εκείνου που σας έριξε μέσα στα βάθη της αβύσσου.

και με όλα τα Μυστικά τα οποία ο Παντοδύναμος έκλεισε μέσα στους θησαυρούς της υψηλής σοφίας με το χέρι Του και με τη θαυμαστή Του δύναμη. ΑΜΗΝ. Ή του Σταυρού. 64 . θα κάνεις το σημάδι του ΤΑΥα πά­ νω στα μέτωπα των συντρόφων σου και θα πεις: ΕΠΙΚΛΗΣΗ Κοιτάξτε και πάλι το σύμβολο και το Όνομα του κυρίαρα. ΑΜΗΝ. ΦI AT. μ' αυτή τη σειρά. Αυτή την επίκληση θα την πεις προς την Ανατολή κι αν δεν εμφανιστούν. τη Δύση και το Βορρά. λοιπόν. που ο Μωυσής επικαλέστηκε κι ακο­ λούθησε η μεγάλη κρίση του Θεού. Κι αν δεν εμφανιστούν ούτε τότε. σας επικαλούμαι ισχυρά και σας εξορκίζω να έρθετε χωρίς αργοπορία μπρο­ στά μας για να εκτελέσετε όλα όσα σας διατάξουμε. αν αντισταθείτε με την ανυπακοή σας στην αρετή και δύνα­ μη του Ονόματος ΥΙΑΪ. ΦI AT. που έχουμε ανάμεσα στα σύμβολά μας. Διαφορετικά. θα την κάνεις δηλαδή τέσσερις φορές. τα οποία προήλθαν από τον ουρανό και είναι ανάμεσα στα Μυστήρια των Μυστηρίων και τα οποία μπορείτε να δείτε στο χέρι μου. καθιερωμένα και εξορκισμένα με τις απαιτούμενες τελετουργίες. θα την επαναλάβεις στα Πνεύματα στρε­ φόμενος προς το Νότο. σας αναθεματίζουμε στα βάθη της μεγάλης αβύσσου. μέσα στην οποία θα σας ρίξουμε και θα σας δέσουμε. όταν ο Δάθαν και ο Αβειρών θάφτηκαν μέσα στην ανοιγμένη γη. Σας επικαλούμαι και πάλι με το πολύ άγιο Όνομα που ολόκληρο το Σύμπαν φοβάται και σέβεται και το οποίο είναι γραμμένο με τα ονόματα ΙΟΔ ΧΕ BAY XE· και με την τελευ­ ταία και φοβερή κρίση· με την έδρα του ΒΑΛΔΑΧΙΑ· και με το άγιο Όνομα ΥΙΑΪ.μιουργό και με τα εννέα μετάλλια ή εμβλήματα. Μ' αυ­ τά. αν στασιάσετε ενάντια στο Μυστικό των Μυστικών και ενάντια στο Μυστήριο των Μυστηρίων.

σε ορατό σχήμα και μορφή. που ο Ιωσήφ επικαλέστηκε και γλίτωσε από τα χέρια των αδελφών του· και με το Όνομα BAY. στη φωνή του Οποίου όλοι οι άνθρωποι. όταν η ανάμνηση του φαύλου και του κακού θα 'χει χαθεί· και με το Όνομα ΑΔΩΝΑΪ. με το οποίο ο Θεός σχημά­ τισε τον άνθρωπο κι ολόκληρο το σύμπαν και με το Όνομα ΑΡΦΕΤΟΝ. σας εξαναγκάζω και σας διατά­ ζω με την έσχατη σφοδρότητα και δύναμη. ο Οποίος θα κρίνει και θα καταδικάσει τον κακό· και με το Όνομα ΟΝΙΦΕΤΟΝ.και με το Όνομα ΑΓΛΑ. Σας επικαλούμαι και πάλι. που ο Αβραάμ άκουσε και γνώρισε τον παντοδύναμο Θεό· και με το Όνομα ΤΕΤΡΑΓΡΑΜΜΑΤΟΝ. μπροστά στο οποίο όλο το Σύμπαν τρέμει και ριγεί. που ο Ιησούς του Ναυή επικαλέστηκε κι αξιώ­ θηκε να οδηγήσει το στρατό του Ισραήλ στη Γη της Επαγγε­ λίας· και με το Όνομα ΑΝΑΒΟΝΑ. καλοί και κακοί. με τις πολύ μυστηριώδεις λέξεις των από­ κρυφων μυστηρίων και με την αρετή και τη δύναμή τους. που ο Μωυσής άκουσε και μίλησε με το Θεό . διά μέσου Εκείνου που μίλησε κι έγιναν τα πάντα· και με το όνομα ΙΑΧ. και θα συγκεντρώσουν όλους τους ανθρώπους στον ήχο της σάλπιγγας εκείνη τη φοβερή και τρομερή Ημέρα της Κρίσης. με το οποίο ο Θεός θα προκαλέσει τρικυμίες σ' όλες τις θάλασσες. με το οποίο οι άγγελοι που είναι προορισμένοι γι' αυτό θα συγκαλέσουν το σύμ­ παν. έτσι ώστε να διώξει τα ψάρια από κει και μέσα σε μια μέρα το ένα τρίτο των ανθρώ­ πων στη θάλασσα και στους ποταμούς θα πεθάνουν και με το Όνομα ΕΛΟΪ και στο Όνομα ΕΛΟΪ. με το οποίο ο Θεός θα συγκαλέσει τους νεκρούς και θα τους φέρει ξανά στη ζωή· και με το Όνομα ΕΛΟΧΙΜ και στο Όνομα ΕΛΟΧΙΜ. με το οποίο ο Θεός θα κρίνει όλες τις ανθρώπινες σάρκες.χου και κατακτητή Θεού. και στο Όνομα ΑΡΦΕΤΟΝ. με το οποίο ο Θεός 65 . θα αναστηθούν και μαζί με τους αγγέλους θα μαζευ­ τούν στον αέρα μπροστά στον Κύριο. με το πανίσχυρο και θαυμάσιο Όνομα του Θεού ΕΑ.

θα ξηράνει τη θάλασσα και τους ποταμούς· και με το Όνομα ON και στο Όνομα ON. με το οποίο ο Θεός θα ρίχνει τη μια πέτρα μετά την άλλη. με το οποίο ο Θεός θα γκρεμίσει τα βουνά και θα γεμίσει τις κοιλάδες. και τα νερά σκέπασαν τα βουνά ένα μέτρο πάνω β. δ. έτσι ώστε να μη μείνει ούτε μια πέτρα πάνω στην άλλη· και με το Όνομα ΙΑΧΤ. Είναι το όνομα του αγγέλου της Αφροδίτης. με το οποίο ο Θεός θα ξαναφέρει τη θάλασσα. 66 . Εδώ έχουμε μια συμβολική αναφορά της εκδίωξης των Κακών Πνευ­ μάτων από το Βασιλιά Μεσσία. έτσι που όλοι οι άνθρωποι θα φεύγουν από τις ακτές της θάλασσας και θα λένε σκεπάστε μας και κρύφ­ ­ε μας· και με το Όνομα ΑΝΑΗΛ και στο Όνομα ΑΝΑΗΛ Υ. κτήνη και ερπετά. με το οποίο ο Θεός θα κατα­ στρέψει σε μια μόνο μέρα όλα τα οικοδομήματα. με το οποίο ο Θεός έφερε τον Κατα­ κλυσμό. φορώντας μια ζώνη από χρυσάφι και περιβαλλόμενος από αγγέλους. με το οποίο ο Θεός θα έρθει στην παγκόσμια Κρίση σαν πρίγκιπας εστεμμένος που μπαίνει θριαμβευτικά μέσα στην πρωτεύουσα του κράτους του. μια φωτιά Θα υπάρχει μπροστά Του και φλόγες θα Τον περιβάλλουν και με το Όνομα ΤΑΥ. και στη θέα Του όλα τα μέρη και οι περιοχές του σύμπαντος θα τρέμουν και θα θαυμάζουν. έτσι ώστε η επιφάνεια της γης να γίνει παντού επίπεδη· και με το Όνομα ΖΕΝΤΕΡΕΖΑ και στο Όνομα ZENTEΡΕΖΑ. τους ποταμούς και τα ρυάκια στην παλιά τους κατάσταση· και με το Όνομα ΜΕΣΣΙΑΣ και στο Όνομα ΜΕΣΣΙΑΣ. Σημαίνει «προερχόμενος από το Θεό». Τα καββαλιστικά κείμενα συχνά εκφράζουν τα Κακά Πνεύματα με τις λέξεις ζώα. με το οποίο ο Θεός θα κάνει τον ήλιο και τη σελήνη να σκοτεινιάσουν και τα άστρα του ουρανού να πέσουν και με το Όνομα ΣΕΦΕΡΙΗΛ δ. γ. για τον οποίο μιλά η Καββάλα. με το οποίο ο Θεός θα κάνει όλα τα ζώα να πολεμή­ σουν μεταξύ τους και να πεθάνουν μέσα σε μια μόνο μέ­ ρα β· και με το Όνομα ΑΡΙΗΛ.

θα κάνει να κατεβεί το Άγιο του Πνεύμα στο σύμπαν και θα σας ρίξει. Πρόκειται για τις μυστικές συνδέσεις των Σεφιρώθ. και κοιτάξτε τα σύμβολα και τα ονόματα του θριαμβευτή Κυρίου στον Οποίον όλα τα δημιουργήματα υπακούουν. διαφορετικά θα σας δέσουμε και θα σας οδηγή­ σουμε μπροστά μας με αλυσίδες από φωτιά. Ονόματα που οι στρατιές των δαιμόνων φοβούνται και τρέμουν μπροστά τους· σας επικαλούμαστε και ισχυρά σας εξορκίζουμε και σας διατάζουμε με τα φοβερά και τρομερά ΜΟΝΟΠΑΤΙΑε του Θεού και με την ιερή Του διαμονή όπου βασιλεύει και προστάζει μέσα στους ατέλειωτους αιώνες. Αν δεν πειθαρχήσετε.τι σας πούμε. Μ' αυτά λοιπόν τα Ονόματα και με όλα τα άλλα ιερά Ονόματα του θεού. Αμήν. για να βασανίζεστε εκεί αιώ­ νια. αφού μ' αυτά ολόκληρο το σύιιπαν τρέμει. η γη ε. μπροστά στον Οποίον κανένας άνθρω­ πος δεν μπορεί να σταθεί και να ζήσει.από τις κορυφές τους· και με το Όνομα ΡΟΥΑΧΙΑ. θα σας στερήσουμε από κάθε υπούργημα. σας διατάζου­ με να μην παραμείνετε σ' οποιοδήποτε μέρος κι αν είστε. μέσα στα βάθη της λίμνης της αβύσσου. χωρίς αργοπορία. Πνεύματα τις ανταρσίας και ακάθαρτες δυνάμεις. με το οποίο ο Θεός έχοντας εξαγνίσει τους αιώνες. βαθμό και θέση που τώρα κατέχετε και θα σας γκρεμίσουμε και θα σας εξορίσουμε στο βασίλειο της φωτιάς και του θειαφιού. τη βρομιά και το βούρκο. για να κάνε­ τε ό. γιατί τα αποτε­ λέσματα της επιστήμης και της εργασίας μας είναι προικι­ σμένα με μια φωτιά που θα σας αναλώνει και θα σας καίει αιώνια. αλλά να έρθετε αμέσως εδώ. εμείς. με τη δύναμη του κυρίαρχου και κραταιού Θεού. 67 . Ελάτε λοιπόν απ' όλα τα μέρη της γης. στην αθλιότητα. οπουδήποτε κι αν βρίσκεστε. Με την αρετή όλων αυτών που αναφέραμε. και θα σας κλείσει μέσα σε βρόμικες κι ελεει­ νές φυλακές που θα περιβάλλονται από αιώνιες αλυσίδες φωτιάς.

την ακόλουθη ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΑΓΓΕΛΟΥΣ Σας επικαλούμαι και προσεύχομαι σ' εσάς. 68 . Ας χτυπήσει τον αέρα με το καθιερωμένο μαχαίρι προς τα τέσσερα μέρη του Σύμπαντος· μετά ας γονατίσει στο κέντρο του Κύκλου και οι σύντροφοι το ίδιο στις θέσεις τους. Αλλά αν δεν εμφανι­ στούν για ν' απαντήσουν στην παραπάνω επίκληση κι εξα­ κολουθούν να δείχνουν ανυπακοή. Αφού γίνει αυτό. ακόμη κι αλυσοδεμένα αν είναι. να έρθετε σε βοήθεια μου· ελάτε και κοιτάξτε τα σημεία του ουρανού κι ας είστε η μαρτυρία μου μπροστά στον Κύριο για την ανυπακοή αυτών των κακών και πεσμένων Πνευμάτων που κάποτε ήταν σύντροφοι σας. όλα τα δημιουργήματα υποκλίνονται και τα ανυπό­ τακτα Πνεύματα βασανίζονται από τη δύναμη του κυρίαρ­ χου Δημιουργού. Τότε είναι σίγουρο ότι θα 'ρθουν. κι ας πει μαζί τους διαδοχικά με ταπεινή φωνή. βλέποντας προς την Ανα­ τολή. με τον ακόλουθο τρόπο. τότε ας σηκωθεί ο Μάγιστρος κι ας ενθαρρύνει τους συντρόφους του για να μην απελπιστούν από την έκβαση της εργασίας. ω Αγγελοι του Θεού και Ουράνια Πνεύματα.κινείται. ας σηκωθεί ο Μάγιστρος κι ας τα εξα­ ναγκάσει να υπακούσουν με μια πιο ισχυρή επίκληση. εκτός πια κι αν εμποδίζονται από ασχολίες πολύ μεγάλης σπουδαιότητας· αλλά και σ' αυτή την περίπτωση θα στείλουν πρεσβευτές και αγγελιαφόρους από τους οποίους θα μάθεις εύκολα και σίγουρα με τι είναι απασχο­ λημένα τα Πνεύματα και τι κάνουν.

που είναι άξιος κάθε τιμής. Αμέσως τότε θα σου μιλήσουν. υπακούατε. αλλά αντίθετα με ευγένεια και σεβασμό με μια όμορφη ανθρώπινη μορφή. Αν όμως δεν εμφανιστούν ούτε τότε. αλλά να εμφανιστείτε μπροστά μας· κι αυτό χωρίς κανένα θόρυ­ βο ή ταραχή. Ζήτησε τους αυτό που επιθυμείς με σταθερότητα και αποφασιστικότητα και θα σε υπακούσουν. αφού τίποτε στον κόσμο δεν είναι ισχυρότερο και αποτελεσματικότερο για να τρομοκρατήσει 69 . σεβασμού και φόβου. Αν τότε εμφανιστούν. ας μη χάσει ο Μάγιστρος το θάρρος του.ΒΙΒΛΙΟ Ι ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Μια φοβερά δυναμική επίκληση Κοιτάξτε μας πάλι· σας επικαλούμαστε με τα ονόματα και τα σύμβολα του Θεού με τα οποία είμαστε θωρακισμέ­ νοι. όπως ένας φίλος μιλά σε φίλο. να μην αργοπορήσετε άλλο πια. κοιτάξτε τα σύμβολα και τα ονό­ ματα του Δημιουργού· να είστε ευγενικά και ειρηνικά και να υπακούσετε σ' όλα όσα σας πούμε. δείξε τους τα εμβλήματα και πες: Υπακούατε. Ισχυρά σας διατάζουμε με τη δύναμη και την αρετή του Θεού. δόξας και θαυμασμού.

ΕΛ. την οποία θα ρίξει προς τα τέσσερα μέρη του Κόσμου. μέσα στην καρδιά και στα χείλη μας. Μετά τις επικλήσεις που μέχρι τώρα δεν έφεραν αποτέλεσμα. μπορεί να γίνει ένα διάλειμμα. γιατί ο Κύριος βρίσκεται μαζί μας. 2. βλέποντας προς το Βορρά: Στο όνομα του ΑΔΩΝΑΪ ΕΛΟΧΙΜ ΤΖΑΜΠΑΟΘ ΣΑΔΑΪ. Κυρίου των Στρατιών. 70 . Αφού πει αυτά τα λόγια γονατιστός στο έδαφος. ΣΑΔΑΪ· και με το ΕΪΕ. θα φτάσουμε στην επιτυχία των έργων μας. ΤΖΑΜΠΑΟΘ. στη διάρκεια του οποίου ο Μάγιστρος θα ελέγξει αν είναι τα πάντα έτοιμα για να ξαναρ­ χίσει η προσπάθεια. «Ας αναμορφώσει τον Κύκλο» σημαίνει ότι η ατμό­ σφαιρα θα πρέπει να φορτιστεί ξανά από τα ρεύματα θέλησης του Μάγιστρου και των μαθητών. ας σηκω­ θεί ο Μάγιστρος κι ας ανοίξει πλατιά τα χέρια του σαν να 'θελε ν' αγκαλιάσει τον αέρα κι ας πει: ΕΠΙΚΛΗΣΗ Με τα άγια Ονόματα του Θεού τα γραμμένα σ' αυτό το βιβλίο και με όλα τα άλλα άγια και ανέκφραστα Ονόματα που είναι γραμμένα στο Βιβλίο της Ζωής. που θα αναγκαστούν τελικά να υποχωρήσουν μπροστά στην ανθρώπινη θέληση. ΙΟΔ ΧΕ BAY ΧΕ. σας επικαλούμα­ στε να έρθετε σ' εμάς αμέσως και χωρίς καθυστέρηση και να εμφανιστείτε με όμορφη και ευχάριστη μορφή και όψημε τα άγια Ονόματα ΑΔΩΝΑΪ. που είναι το μεγάλο 1. ΕΛΟΧΙΜ. Η επιμονή αυτή προϋποθέτει την απόλυτη έλλειψη αμφιβολιών μέσα στο πνεύμα του Μάγου και τη σταθερή και βαθιά εσωτερική του πεποίθηση ότι τελικά θα πετύχει. ας πει γονατιστός. Ας ελέγξει λοιπόν ξα­ νά κι ας αναμορφώσει τον Κύκλο2 κι ας πάρει λίγη σκόνη από τη γη. Το νόημα της φράσης είναι ότι η ακλόνητη επιμονή του Μάγου θα επιφέρει την κάμψη της αντίστασης των Πνευμάτων.τα πνεύματα από τη σταθερότητα1. ΕΛΟΪ. χωρίς να βγουν από τον Κύκλο.κι αφού αφήσει το μαχαίρι του στο έδαφος. του παντοδύναμου Θεού.

δίκαιο. που κινείται πάνω στα φτερά του ανέμου. ΙΑΧ. τα ρυάκια. τα αμπέλια. εξυψωμένο. που τον κυβερνά με τη σοφία Του και που σας έχει ρίξει για την αλαζονεία σας στη χώρα του σκότους και στη σκιά του θανάτου. με το οποίο σχημάτισε και δημιούργησε τον κόσμο με την πνοή του στόματός Του. ισχυρό. αγνό. που διέταξε και το σύμπαν ολόκληρο δημιουργήθηκε· και με τα Άγια Ονόματα και στα Άγια Ονόματα ΙΑΧ. καθαρό. θαυμάσιο. που διαμένει στους ουρανούς και βασιλεύει πάνω στα Χερουβίμ.όνομα του Θεού ΤΕΤΡΑΓΡΑΜΜΑΤΟΝ. Σας επικαλούμαι και σας εξορκίζω να πλησιάσετε μπρο­ στά στο θρόνο του Θεού. τις σπηλιές. σας διατάζουμε. τις κοιλάδες. που δημιούργη­ σε τους ουρανούς πάνω και έβαλε τα θεμέλια της γης κάτω. τα πανηγύρια. τα λουτρά. επαναλαμβάνω την επίκληση και σας επικαλούμαι ξανά Πνεύματα του κακού και της ανταρσίας. που τον στηρίζει με τη δύναμή Του. ΑΝΑΦΟΔΙΤΟΝ και Ανέκφραστον με την αρετή του Θεού αυτών των Ονομάτων. αμέσως και χωρίς καμιά αργοπορία. τις δεξαμενές κι από κάθε γωνία της γήινης επιφάνειας που μπορεί να βρίσκεστε. που η δύναμή Του βρίσκεται στον ουρανό και στη Γη. τις πόλεις. που διαμένετε μέσα στις αβύσσους του σκότους. Με το Όνομα λοιπόν του ζωντανού Θεού. τις στέρνες. τους κήπους. που είναι το Όνομα του παντοδύναμου Θεού. ΙΑΧ. δοξασμένο. με το Όνομα και στο Όνομα ΣΑΔΑΪ. τις αγορές. ΙΑΧ. να έρθετε σ' εμάς από όλα τα μέρη. φοβερό και άγιο· και με το Όνομα και στο Όνομα ΕΛ. τις αυλές. τα χωριά. ΑΔΩΝΑΪ ΤΖΑΜΠΑΟΘ· και με όλα τα Ονόματα του Θεού. ΙΑΧ. για να εκτελέσετε τις διαταγές 71 . Ελάτε λοιπόν. του ζωντανού και του αληθινού και μπροστά στο Δικαστήριο της Κρίσης του μεγαλείου Του και μπροστά στους αγίους Αγγέλους Του για ν' ακούσε­ τε την απόφαση της καταδίκης σας. ΙΑΧ. του ζωντανού και του αληθινού.

του ζωντανού και του αληθινού. ΠΡΟΦΑ. λοιπόν. που είναι ο Ένας μέσα στους αιώνες. τα άστρα και τον ήλιο· και που μ' αυτή τη φωτιά θα σας κάψει για πάντα. απ' όλα τα βουνά. ΤΡΑΝΣΙΝ. ΤΙΤΑΧΕ. Ελάτε. και το Πνεύμα του Οποίου είναι ζωή.μας με κάθε ηρεμία και ευγένεια. δηλαδή τη γλώσ­ σα των αγγέλων. σας επικαλούμαστε. ΕΧΑΝΤ. και σας εξορκί­ ζουμε σταθερά. τα λουτρά. του δίκαιου. ΧΑΪΑ. η κατοικία του οποίου βρίσκεται μέσα στο ανέκφραστο φως. δίχως καμιά παραμόρφωση ή φρικαλέα μορφή. χωρίς αργοπορία. για να εκτελέσετε τις επιθυμίες μας· ελάτε απ' όλα τα μέρη όπου βρίσκεστε. με την αρετή αυτών των Ονομάτων. μπροστά στο οποίο υπάρχουν η φωτιά και η φλόγα και που μ' αυτή τη φωτιά δημιούργησε το στερέωμα. Με τη δίκαιη κρίση του Θεού. ΕΜΕΘ. Και πάλι σας διατάζουμε με σφοδρότητα. 72 . Ελάτε λοιπόν. τις συναγωγές· γιατί ο Θεός. για να εκπληρώσετε με τη σειρά τις διάφορες διαταγές μας και επιθυμίες. ΜΠΕΝ ΑΝΙ. τις κοιλάδες. με τα οποία σας εξορκίζουμε: ΑΝΑΪ. χωρίς θόρυβο και χωρίς μανία μπροστά μας. σας εξαναγκάζουμε και σας εξορκίζουμε· με το θαυμάσιο Όνομα και στο θαυμάσιο Όνομα το οποίο ήταν γραμμένο στις πέτρινες πλάκες που ο Θεός έδωσε πάνω στο όρος Σινά· και με το υπέροχο Όνομα και στο υπέροχο Όνομα που ο Ααρών ο αρχιερέας ανακάλυψε γραμμένο πάνω στο στήθος του. εσείς κι όλοι οι σύντροφοι σας να έρθετε σ' εμάς μ' ένα τρόπο όμορφο και ευχάριστο σαν την αύρα. όπως και κάθε τι που θα παραβεί τα λόγια της θέλησής Του. με την ανέκφραστη και θαυμαστή αρετή του Θεού. ΙΟΝΑ. το όνομα του Οποίου είναι Σοφία. τους ποταμούς. ΘΕΪΤ τα οποία ονόματα είναι όλα γραμμένα στον ουρανό με τους χαρακτήρες των Μαλαχίμ. με το οποίο ο Θεός δημιούργησε τον Κόσμο και που είναι το ΑΞΙΝΕΤΟΝ· και με τη δύναμη του ζωντανού Θεού. ΜΠΡΙΑ.

BAY. θα σας καταδιώξει και θα σας εξαναγκάσει· θα σας διατάξει. Κατάφερα με πολλή επιμονή να διορθώσω και να αποκαταστήσω τα γράμματα από τα χειρόγραφα μέσα στα οποία ήταν πολύ μπερδεμένα. που είναι ο ΙΟΝΙΗΛ και ο ΣΕΦΟΝΙΗΛ· με τη ράβδο του Μωυσή. όπου είναι γραμμένα τα Ονόματα του κυρίαρχου Θεού· και με τα Ονόματα των Αγγέλων με τα οποία ο Σολομών σας έδεσε· και με τα ιερά δεσμά με τα οποία ο ΑΝΑΗΛ περικύκλωσε και υπέταξε το Πνεύμα· και με το Όνομα του Αγγέλου που κυβερνά ισχυρά πάνω στους υπόλοιπους και με τα εγκώμια όλων των δημιουργημάτων που δοξάζουν αδιάκοπα το Θεό. BAY. ΧΑΪΟΘ. ΧΕΘ. με το κοντάρι του Ιακώβ· με το δαχτυλίδι και τη σφραγίδα του Δαβίδ. ελάτε. ΣΙΝ α. ΜΠΕΝ.ΚΑΔΟΣ ΜΠΕΡΑΚΑ. ΧΑΣΜΑΛΙΜ. ΜΑΛΑΧΙΜ. του μεγάλου Δαίμονα και Κυρίου σας· με τα Ονόματα και στα Ονόματα των Αγίων Αγγέλων που δημιουργήθηκαν για να είναι πάνω από σας. ΚΟΦ. α. ΜΠΕΘ. XEPOYBIM και ΙΣΙΜ· και με το Ιερό Όνομα και στο ιερό Όνομα των δώδεκα γραμμάτων του οποίου κάθε γράμμα είναι το όνομα ενός Αγγέλου και τα γράμματα είναι ΑΛΕΦ. ΒΕ-ΡΟΥΑΧ ΧΑ ΚΑΔΕΣ (Πατήρ.πανίσχυρος και ένδοξος. ΣΕΡΑΦΙΜ. εσάς και τον Πρίγκιπα του Σκότους. Υιός και Άγιο Πνεύμα). Υπάρχουν κι άλλες μορφές ονομάτων με δώδεκα γράμματα. μπροστά σ' αυτό τον Κύκλο χωρίς φόβο. το οποίο σημαίνει ο άγιος και ευλο­ γημένος· και με τους δέκα χορούς των Αγίων Αγγέλων. ΑΟΥΦΑΝΙΜ. ΜΠΕΘ. ΧΑ-ΚΑΔΕΣ. ΝΟΥΝ. ΑΡΑΛΙΜ. Ελάτε. και με τα σκήπτρα της εξουσίας σας και του ΣΙΝΤ. ΧΕ. 73 . Το ιερό Όνομα των δώδεκα γραμμάτων που σχηματίζεται είναι το ΑΜΠ. ΡΕΣ. άγγελοι του σκότους· ελάτε εδώ. πολύ πριν τη συγκρότηση του κόσμου· και με τα Ονόματα των δύο Πριγκίπων του Σύμπαν­ τος. ΔΑΛΕΘ. ΜΠΕΝΙ ΕΛΟΧΙΜ. Ελάτε λοιπόν με το στέμμα του αρχηγού των βασιλέων σας. που μίλησε και εμφανίστη­ καν αμέσως όλα τα πράγματα και οι αιώνες· και με το Όνομα ΧΑ . τρόμο ή ταραχή για να εκτελέσετε τις διαταγές μας. ΕΛΟΧΙΜ.

ο οποίος σας έριξε από τα ύφη του Θρόνου στα βάθη της αβύσσου και που το Όνομα του σημαίνει «Ποιος σαν το Θεό. σας εξαναγκάζουμε και φοβερά σας εξορ­ κίζουμε να έρθετε εδώ κοντά μας χωρίς αργοπορία και χωρίς φόβο όσο σας είναι δυνατό αυτό. με τα γράμματα που η δύναμή τους κάνει τη φωτιά που καίει να σβήνει και ολόκληρο το σύμπαν να τρέμει. μετά την έξωση του προγό­ νου μας του Αδάμ· και με τον άγγελο ΜΙΧΑΗΛ. κρατώντας πύρινη ρομφαία. Σας εξορκίζουμε και πάλι με τη σφραγίδα του ήλιου που είναι ο Λόγος του Θεού· και με τη σφραγίδα της σελήνης και των άστρων σας δένουμε· και με τα άλλα ζώα και δη­ μιουργήματα που βρίσκονται στον ουρανό. ΙΟΔ. Αν έρθετε γρήγορα και 74 .» και με τον άγγελο ΑΝΙΗΛ· και με τον άγγελο ΟΦΙΗΛ· και με τον άγγελο ΒΑΔΑΛΙΗΛ· μ' αυτά λοιπόν και με όλα τα άλλα άγια ονόματα των αγγέλων. για να εκτελέσετε τη θέλησή μας και τις διαταγές μας. υπακούοντας γρήγορα κι ευγενικά· και με το Όνομα και στο Όνομα του ΑΛΕΦ. Και σας επικαλούμαστε. ισχυρά σας επικαλούμαστε και σας εξορκίζουμε να έρθετε απ' όλα τα μέρη του κόσμου αμέσως και χωρίς καμιά καθυστέρηση. σαν ικέτες φρόνιμοι κι ευγενικοί για να εκπληρώσετε τις επιθυμίες μας. ΔΑΛΕΘ. που στέκει φύλακας στον γήινο παράδει­ σο. που είναι ο Πρίγκιπας των Αγγέλων και φέρνει τις ψυχές μπροστά στο πρόσωπο του θεού· και με τον άγγελο ΣΑΝΓΚΑΡΙΗΛ. που είναι φρουρός στις πύλες του ουρανού· και με τον άγγελο ΚΕΡΟΥΒ. εδώ μπροστά σ' αυτό τον Κύκλο. με τα φτερά των οποίων ο ουρανός εξαγνίζεται.Μ' αυτά τα Ονόματα λοιπόν και με όλα τα άλλα άγια Ονόματα σας επικαλούμαστε και σας εξορκίζουμε· με τον άγγελο ΖΕΧΙΗΛ· με τον άγγελο ΔΟΥΧΙΗΛ· με τον άγγελο ΔΟΝΑΧΙΗΛ· και με το μεγάλο άγγελο ΜΕΤΑΤΡΟΝ. σας υποχρεώνουμε ισχυρά να εκτελέσετε τη θέλησή μας οπωσδήποτε. ΝΟΥΝ. σας εξορκίζουμε πάλι.

Γι' αυτό μην αργείτε να έρθετε. εσάς και τους πρίγκιπες σας· με τα οποία Ονόματα σας επικαλούμαστε εσάς κι εκείνους. θα σας επικαλεστούμε και πάλι και θα σας εξορκίσουμε ξανά και ξανά και θα επαναλάβουμε όλες τις παραπάνω λέξεις και τα άγια Ονόματα του Θεού και των αγίων Αγγέλων με τα οποία Ονόματα θα σας βασανίσουμε κι αν αυτό δεν είναι αρκετό θα προσθέσουμε μεγαλύτερα και ισχυρότερα. θα εισπνεύσετε τα αρώματα μας και τα θυμιάματα που δίνουν οσμές τόσο ευχάριστες και υπέροχες για σας. Γι' αυτό λοιπόν και πάλι σας επικαλούμαστε και σας εξορ75 .πρόθυμα. Αν όμως συνεχίζετε να φέρε­ στε σκληρά και να 'στε πεισματάρικα. κι αποδειχθείτε ανυπάκουα και απείθαρχα. και δεν θα παραιτηθούμε από την εργασία μας μέχρι την εκπλήρωση της θέλησης μας. και αργότερα θα σας επιτρέψουμε να αποχωρήσετε με ευχαριστίες. θα προφέρουμε εναντίον σας την εντολή σύλληψης στο Όνομα του παντοδύναμου Θεού και την ορι­ στική καταδίκη να πέσετε σε επικίνδυνη αρρώστια και λέ­ πρα· και σε ένδειξη θείας εκδίκησης να αφανιστείτε όλα από ένα φοβερό και τρομακτικό θάνατο. ανυπάκουα και απεί­ θαρχα και αν εξακολουθείτε να αντιστέκετε στις ισχυρές μας επικλήσεις. και που είναι τα Ονόματα ενός Θεού παντοδύναμου και θα σας κάνουν να τρέμετε από φόβο. και ξανά θα προσθέσουμε κι άλλα Ονόματα τα οποία δεν έχετε ακόμη ακούσει από μας. και η φωτιά να σας αναλώσει και να σας καταβροχθίσει ολόκληρα και να σας αφανίσει τελειωτικά· και με τη δύναμη του Θεού μια φλόγα να φτάσει σ' εσάς από το στόμα Του η οποία να σας κάψει και να σας πετάξει στο τίποτα. Αλλά αν. γιατί δεν θα σταματή­ σουμε αυτές τις ισχυρές επικλήσεις μέχρις ότου υποχρεω­ θείτε να εμφανιστείτε παρά τη θέληση σας. Επιπλέον θα δείτε το σύμβολο του Δημιουργού σας και τα Ονόματα των αγίων Του Αγγέλων. μέσα στην Κόλα­ ση. δεν έρθετε γρήγορα. αντίθετα.

θα δεις τα Πνεύ­ ματα να έρχονται απ' όλα τα μέρη. μια φωτιά που πηγάζει από το πρόσωπο Του και η οποία θα είναι ο όλεθρος και η καταστροφή σας· και με το φως των αγγέλων που είναι αναμμένο και λαμβάνεται ανέκφραστα από αυτή τη φλόγα του θείου πόθου. αληθινά και σωστά. οπλισμένα με ακόντια. η γνώση και κατανόηση του οποίου είναι κρυμμένη ακόμη κι από τους αγγέλους· με το Όνομα και στο Όνομα ΕΛ. το οποίο είναι το αληθινό Όνομα του Θεού. αν είστε ακόμη απείθαρχα και ανυπότακτα· σας επικαλούμαστε και σας εξορκίζουμε ισχυρά και δυναμικά να έρθετε σ' εμάς γρήγο­ ρα και χαρούμενα. κοιτάξτε τα σημάδια και τα Ονόματα του Δημιουργού σας. ελάτε. όπως οι στρατιώτες. το οποίο σημαίνει το Θεό· με το Όνομα και στο Όνομα ΕΪΕ. Ελάτε· ελάτε· ελάτε. «Είμαι ο Ων»· με το ανέκ­ φραστο Όνομα και στο ανέκφραστο Όνομα των τεσσάρων γραμμάτων ΙΟΔ ΧΕ BAY XE. οι πρίγκιπες. οι δούκες και οι στρατηγοί· της τρίτης και τελευταίας σειράς οι βασιλείς θα εμφανιστούν μπροστά από τους οποίους θα προπορεύονται πολλά που θα παίζουν μουσικά όργανα με συνοδεία πολλών και ωραίων μελωδικών φωνών που θα τραγουδούν σε χορωδία. μαζί με τους πρίγκιπες και τους ανωτέρους τους. χωρίς απάτη ή δόλο. ασπίδες και σπαθιά· της δεύτερης σειράς όπως οι βαρόνοι. το οποίο σημαίνει και δηλώνει την ισχυρή φωτιά που κατακαίει τα πάντα.κίζουμε με το άγιο Όνομα και στο άγιο Όνομα ON. Αφού γίνουν έτσι όλα αυτά τα πράγματα. Μ' αυτά λοιπόν και με άλλα πολύ άγια Ονόματα τα οποία προφέρουμε εναντίον σας από τα βάθη της καρδιάς μας. στην άφιξη του βασιλιά. με μεγάλη βιασύνη. Τα Πνεύ­ ματα της πρώτης σειράς. σας αναγκάζουμε και σας υποχρεώνουμε. 76 . Ελάτε λοιπόν. Τότε ο Εξορκιστής ή Μάγιστρος. κοιτάξτε τα ιερά εμβλήματα με την αρετή των οποίων η γη κινείται και οι άβυσσοι τρέμουν.

77 . θα ξεσκεπάσει τα ιερά εμβλήματα ή μετάλλια που θα φορά στο στήθος του καλυμμένα με μεταξωτό πανί ή λεπτό λινό. Αφού τελειώσει αυτό. στη γη ή στην κόλαση. και θα τους τα δείξει. ας γυρίσει καθένα από σας στη θέση του· ειρήνη ας υπάρχει ανάμεσα σ' εμάς και σ' εσάς και να 'στε έτοιμα να έρθετε όταν σας καλέσουμε. όλων όσων βρί­ σκονται στον ουρανό. του αιώνιου και παντοδύναμου.τον οποίο θα δει εστεμμένο με διάδημα. λέγοντας: Κοιτάξτε τα σημάδια και τα ιερά Ονόματα μπροστά στη δύναμη των οποίων κάθε γόνατο λυγίζει. που πρέπει αμέσως να βάλει πάνω στη φωτιά για να κατευνάσει τα Πνεύματα όπως τους είχε υποσχεθεί. να κρατήσει ήσυχους τους υπό­ λοιπους υποτακτικούς του και να τους επιβάλει σιωπή. Έπειτα θα σκεπάσει τα εμβλήματα και θα δει θαυμάσια πράγματα που είναι αδύνατον να τα αναφέρουμε και που αφορούν κοσμικά θέματα και όλες τις επιστήμες. Ας ανανεώσει επίσης τους αρωματισμούς του κι ας προ­ σφέρει αρκετό θυμίαμα.» Τότε ο Εξορκιστής ή μύστης της Μαγικής Τέχνης μ' έναν αέρα σιγουριάς και σοβαρή και επιτακτική φωνή. Τότε ο βασιλιάς θα γονατίσει μπροστά σου και θα πει: «Τι επιθυμείς. θα τον διατάξει να μείνει ήσυχος. Ταπεινωθείτε λοιπόν κάτω από το παντοδύναμο χέρι του Θεού. και γιατί μας κάλεσες να έρθουμε εδώ από τις καταχθόνιες κατοικίες μας. Κι έχοντας λάβει αυτά που ζήτησε θα τους επιτρέψει να φύγουν έτσι: Η ΑΔΕΙΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ Στο Όνομα του ΑΔΩΝΑΪ. ας ξεσκεπάσει ο Μάγιστρος τα εμβλήματα κι ας ζητήσει αυτά που επιθυμούσε από το βασι­ λέα των Πνευμάτων κι αν υπάρχουν ένα ή δύο μόνο Πνεύ­ ματα θα κάνει το ίδιο.

ώστε ακόμη κι αν τα πνεύματα είναι δεμένα με αλυσίδες από σίδερο ή φωτιά ή κλεισμένα σε κάποιο ισχυρό μέρος ή εμποδισμένα από όρκο. με τι ασχολούνται και ποιος είναι ο λόγος που δεν μπορούν να έρθουν και να τον υπακούσουν. Αν όμως (πράγμα σχεδόν αδύνατο) είναι ακόμη απείθαρ­ χα και δύστροπα και δεν θέλουν να υπακούσουν. ας βγουν όλοι με τάξη από τον Κύκλο.λπ. και μετά ας φορέσουν τα συνηθι­ σμένα τους ρούχα κι ας ασχοληθούν με τις δουλειές τους. ο ένας μετά τον άλλο. σκόνη ή στάχτη. δημιούργημα της φωτιάς. το οποίο πρέπει να λερωθεί και να γεμίσει με λάσπη.». Κατόπιν ας πλύνουν όλοι τα πρόσωπά τους με εξορκισμένο νερό.Μετά θα πρέπει να απαγγείλει το πρώτο κεφάλαιο από τη Γένεση. με το Μάγιστρο πρώτο. δεν θα μπορέσουν ούτε τότε ν' αρνηθούν και να μην έρθουν. πάνω στην οποία θα βάλει ασαφοετίδα σε σκόνη κι άλλα πράγματα άσχημης οσμής· μετά ας φέρει την περγαμηνή ή το παρθένο χαρτί όπου θα 'ναι γραμμένα τα ονόματα πάνω από τη φωτιά λέγοντας: Ο ΕΞΟΡΚΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ Σ' εξορκίζω. Έπειτα ο Μάγιστρος θ' ανάψει μια φωτιά με ξερό απήγανο. όπως θα πούμε παρακάτω. Να θυμάσαι πάντα και να υπολογίζεις με προσοχή το γεγονός ότι αυτή η τελευταία επίκληση είναι τόσο σπου­ δαία και αποτελεσματική. με τη δύναμη Εκεί78 . «Εν αρχή κ. Αφού γίνει κι αυτό. θα πρέπει τα ονόματα τους να γραφούν σε παρθένο χαρτί. Αλλά ας υποθέσουμε ότι καλούνται σε κάποια άλλη θέση του σύμπαντος από κάποιον άλλο Εξορκιστή ή μύστη της Τέ­ χνης με την ίδια επίκληση· ο Μάγιστρος θα πρέπει να προ­ σθέσει στη δική του επίκληση ότι οφείλουν τουλάχιστον να του στείλουν κάποιους αγγελιαφόρους ή κάποιο άτομο για να του ανακοινώσει πού βρίσκονται.

Λάμεδ. Χεθ. Σάμεχ. Καφ. ΑΛΕΦ. Αιν. Τότε είναι σίγουρο ότι θα 'ρθουν χωρίς καμιά αργοπορία αλλά με μεγάλη βιασύνη. Σιν. Μ' αυτά τα απόκρυφα Ονόματα λοιπόν και μ' αυτά τα σημεία που είναι γεμάτα από μυστήρια. Μπεθ. Είναι τα ονόματα των γραμμάτων του εβραϊκού αλφαβήτου.νου που κινεί τη γη και την κάνει να τρέμει. Ρες. έτσι που να νιώσουν έντονο πόνο και να καίγονται αιώνια από σένα. Βαυ. φωνάζοντας: «Ω Κύριέ μας και Πρίγκιπα. στα βάθη της αβύσσου. γ. Χε. ο Μάγιστρος θα ρίξει το χαρτί μέσα στη φωτιά λέγοντας: Η ΚΑΤΑΡΑ Να 'στε καταραμένα και αιώνια στερημένα· να βασανίζε­ στε μ' ατέλειωτο πόνο και να μη βρίσκετε ανάπαυση ούτε μέρα ούτε νύχτα. 79 . Πε. όπου θα καίγεστε αιώνια. Κι αυτά τα Ονόματα είναι: Άλεφ. σε καθέ­ να των οποίων αποδίδεται μια ιδιαίτερη μυστική σημασία και δύναμη πέρα από τη συνήθη εφαρμογή τους. Ταυ β. Αφού το πει αυτό. ΣΙΝγ σας στερούμε από κάθε υπηρεσία και αξίωμα που απολαμ­ βάνατε μέχρι τώρα· και με την αρετή και δύναμή τους σας εξορκίζουμε μέσα σε μια λίμνη από θειάφι και φωτιά. Τεθ. β. Ιόδ. να εξοριστείτε και να καταστραφείτε. Τα σύμβολα του αέρα. Δάλεθ. αν δεν υπακούσετε αμέσως στη διαταγή Εκείνου που κάνει το σύμπαν και τρέμει· μ' αυτά τα Ονόματα που όταν προφέρονται όλα τα δημιουργήματα υπακούουν και τρέμουν από φόβο και τα οποία Ονόματα θα σας κάνουν να χαθείτε. Γκίμελ. Μεμ. Νουν. σας ρίχνουμε κατά­ ρα και με τη δύναμη των τριών Αρχών. απάλλαξέ μας από αυτή την οδύνη». Ζάιν. να κάψεις και να βασανίσεις αυτά τα Πνεύματα. του νερού και του φωτός· οι τρεις μητέρες του Σεφέρ Γιετζιρά. MEM. Τζάδι. Κοφ.

Το κάλυμμα του βιβλίου θα είναι από ασήμι και πάνω του θα γράψεις ή θα χαράξεις ιερές σφραγίδες και εμβλήματα. κι εκεί μέσα θα γράψεις τις επικλήσεις που αναφέραμε και θ' αναγκάσεις τους δαίμονες να ορκιστούν πάνω σ' αυτό το βιβλίο ότι θα έρχονται όποτε καλούνται και θα παρουσιάζονται μπροστά σου όταν θέλεις να τους συμβου­ λευτείς. αισθανθείτε και εισπνεύστε αυτά τα ωραία αρώματα και κατόπιν αποχωρήστε για τις κατοικίες και τα λημέρια σας· ειρήνη ας υπάρχει ανάμεσα σ' εμάς και σ' εσάς και να 'στε έτοιμα να έρθετε ξανά όταν σας καλέσουμε· η ευλογία του Θεού.Όλη αυτή την ώρα θα πρέπει να 'χεις κοντά σου έτοιμα μια εξορκισμένη πένα. Μετά θα τους δείξεις τα ιερά εμβλήματα και θα τους ζητήσεις αυτό που θέλεις. που θα πρέπει να 'χεις έτοιμο από πριν. επιπλέον. και θα το λάβεις' κι έχοντας πετύχει το σκοπό σου. υπό τον όρο ότι θα 'στε υπάκουα και θα έρχεστε γρήγορα σ' εμάς χωρίς σοβαρές τελετουργίες από μέρους μας. όπου θα βάλεις κόμμι βενζόης. Θα φτιάξεις. θα διώξεις τα Πνεύματα λέγοντας: Η ΑΔΕΙΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ Με την αρετή αυτών των εμβλημάτων κι επειδή ήσασταν υπάκουα και πειθαρχήσατε στις εντολές του Δημιουργού. Γράψε τα ονόματα τους ξανά και άναψε ξανά φωτιά. ας είναι πάνω σας. Θ' ανοίγεις αυτό το βιβλίο τις Κυριακές ή τις Πέμπτες. ένα βιβλίο από παρθένο χαρτί. εννοείται η νύχτα 80 . και τα Πνεύ­ ματα θα έρχονται. χαρτί και μελάνη όπως θα περιγρά­ ψουμε παρακάτω. όσο είστε ικανά να τη δέχεστε. καλύτερα τη νύχτα παρά την ημέρα. ολίβανο και στύρακα για να φτιάξεις έναν αρωματισμό· μ' αυτόν θα αρωματίσεις ξανά το χαρτί με τα ονόματα. Όσον αφορά την έκφραση «νύχτα».

αφού είναι ζώα του σκοταδιού.που ακολουθεί κι όχι αυτή που προηγείται από τις ημέρες που αναφέραμε. Και να θυμάσαι ότι την ημέρα οι δαίμονες είναι ντροπαλοί. 81 .

Ροβοάμ. τα καθιέρωσα και τα φύλαξα προς όφελος του ανθρώπινου γένους και για την προστασία του σώματος και της ψυχής. τα ταξινόμησα.ΒΙΒΛΙΟ Ι ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Για τα μετάλλια ή εμβλήματα και για τον τρόπο κατασκευής τους Έχουμε ήδη αναφερθεί στα εμβλήματα. και τώρα είναι ανάγκη να καταλάβεις ότι ολόκληρη η επιστήμη και κατα­ νόηση του Κλειδιού μας εξαρτάται από την εργασία. θα πρέπει να τηρήσει τους κανόνες που δίνον­ ται εδώ. Ας μάθει κι ας καταλάβει. Όποιος λοιπόν θελήσει να δουλέψει μέσα από τις αρετές των μεταλλίων ή εμβλημάτων και να γίνει ειδικός σ' αυτή την εργασία. ότι σ' αυτά τα εμβλήματα βρίσκονται εκείνα τα ανέκφραστα και πολύ άγια Ονόματα που είχαν γραφεί με το δάχτυλο του Θεού στις πλάκες του Μωυσή και τα οποία εγώ. Τα συγκέντρωσα τότε μαζί. τη γνώση και τη χρήση των εμβλημάτων. Τα εμβλήματα πρέπει να φτιάχνονται στις ημέρες και ώρες του Ερμή. τα έλαβα από έναν άγγελο μέσα από θεία αποκάλυψη. όταν η Σελήνη βρίσκεται σ' ένα ζώδιο του 82 . γιε μου. ο Σολο­ μών.

τόσο το καλύτερο. Δηλαδή στους Διδύμους. μέσα στον οποίο θα χαράξεις έναν εσωτερικό Κύκλο κι ανάμεσα στις δύο περιφέρειες θα γράψεις Ονόματα του Θεού που θα σκεφτείς και θα βρεις κατάλληλα. τον Ταύρο. Επιπλέ­ ον. Θα πρέπει να 'χεις το δρεπάνι ή το μαχαίρι της Μαγικής Τέχνης. στο οποίο θα ρίξεις λιβάνι. αν μπορέσεις και τα τελειώσεις στην ώρα που τα άρχισες. Αλλιώς είναι απόλυτη ανάγκη να διακό­ ψεις την εργασία και να περιμένεις την επόμενη κατάλληλη ημέρα και ώρα για να την ξαναρχίσεις. όπως θα σου δείξουμε πιο κάτω και τύλιξέ τα μ' αυτό. 83 . Θα μπεις α. Θα μπεις σ' αυτόν με τους συντρόφους σου. Όταν τα κατασκευάζεις. το Ζυγό. πάρε ένα κομμάτι καθαρό μετάξι. Θ' αρχίσεις τη γραφή ή κατασκευή των εμβλημάτων στην ώρα που είπαμε. τον Υδροχόο. θα φτιαχτούν με εξορκισμένη πένα και χρώματα. με το οποίο θα φτιάξεις έναν Κύκλο. Χρειάζεται να 'χεις ένα χωριστό δωμάτιο ή μικρό χώρο. με τον τρόπο που θα σου υποδείξουμε σε άλλο Κεφάλαιο του έργου. Θα χρησιμοποιήσεις κυρίως τα χρώματα: χρυσό. Ο χώρος αυτός θα πρέπει να 'ναι πεντακάθαρος. όπως θα σου δείξουμε αργότερα. Θα πρέπει επίσης εσύ ο ίδιος να 'σαι αγνός. Ο ουρα­ νός θα πρέπει να 'ναι καθαρός και γαλήνιος. θα θυμιατίσεις και θ' αρωματίσεις τον αέρα με τα αρώματα της Τέχνης. Μόλις τελειώσεις την κατασκευή των εμβλημάτων. καθαρός και νηφάλιος. όπου θα μπορείς να δουλέψεις χωρίς να σε διακόψουν. αρώματα που θα 'χεις από πριν εξορκίσει με τον τρόπο που θα σου δείξουμε. την Παρ­ θένο ή τον Αιγόκερω. Θα 'χεις μαζί σου προετοιμασμένο παρθένο χαρτί. όπως θα μά­ θεις πιο κάτω. ζωηρό κόκκινο και μπλε ουρανί ή θαλασσί. Μετά πάρε ένα πλατύ πήλινο δοχείο γεμάτο αναμμένα κάρβουνα. μαστίχα και αλόη.αέρα ή της γηςα· θα πρέπει ακόμα να 'ναι στην αύξηση της και σε ίσο αριθμό ημερών με τον Ήλιο.

Έπειτα θα πεις την εξής προσευχή: ΠΡΟΣΕΥΧΗ Ω ΑΔΩΝΑΪ παντοδύναμε. η οποία θα πληθυνθεί όπως τα άστρα του ουρανού· Εσύ που εμφανίστηκες στο δούλο σου Μωυσή σαν φλόγα της αναμ­ μένης βάτου και του επέτρεψες να διασχίσει την Ερυθρά Θάλασσα χωρίς να βραχούν τα πόδια του· Εσύ που του έδωσες το Νόμο πάνω στο όρος Σινά· Εσύ που έδωσες στο δούλο Σου Σολομώντα αυτά τα εμβλήματα για την προ­ στασία της ψυχής και του σώματος. αρχή και τέλος· Εσύ που δημιούργησες όλα τα πράγματα με τη σοφία Σου· Εσύ που διάλεξες τον πιστό δούλο Σου Αβραάμ και του υποσχέθη­ κες ότι όλα τα έθνη θα ευλογηθούν από τη γενιά του. 20. ON δικαιότατε. 71. όπως και για την καθιέρωση των εμβλημάτων. που η βασιλεία και η εξουσία Σου παρα­ μένουν μέσα στους αιώνες.στον Κύκλο και θ' αρχίσεις ν' αρωματίζεις τα εμβλήματα. ω πολύ άγιε ΑΔΩΝΑΪ.λπ. Πνεύματα. 50. ΑΛΕΦ και ΤΑΥ β. 28. 84 . 31. Στο Σχήμα 15 αναπαριστάνεται μια μορφή Κύκλου που μπορεί να χρησιμεύσει για την προπαρασκευή οργάνων κ. από Σένα. β. 26. 133. Εμείς ταπεινά Σε ικετεύ­ ουμε και Σε παρακαλούμε να μπορέσουν αυτά τα εμβλήμα­ τα να καθιερωθούν με τη δύναμή σου και να λάβουν έτσι αρκετή δύναμη ενάντια σ' όλα τα. βλέποντας προς την Ανατολή και απαγγέλλοντας ταπεινά τους εξής Ψαλμούς του πατέρα μου Δαβίδ: 8. ΑΓΛΑ αγιότατε. Και μ' αυτές τις λέξεις θα αρωματίσεις τα εμβλήματα με τα ίδια γλυκά αρώματα κι αφού τα τυλίξεις σ' ένα κομμάτι μετάξι. θα τα φυλάξεις σ' ένα μέρος κατάλληλο και καθαρό. Η καββαλιστική λέξη ΑΖΟΘ μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντί για το «ΑΛΕΦ και ΤΑΥ».. ΕΛ πανίσχυρε.

με τη θεία βοήθεια. σηκώνοντας τα μάτια σου στον ουρανό και βλέποντας προς την Ανατολή. και να 'σαι σίγουρος ότι καμιά γοη­ τεία ή άλλος κίνδυνος δεν μπορεί να σε βλάψει. Πιο κάτω θα σου δείξουμε τη μέθοδο προετοιμασίας ενός τέτοιου χώρου. οι χαρακτήρες και τα ονόματα (που είναι τα πιο πολύτιμα και εξαίρετα πράγματα στη φύση. θα βλέπεις με ποια υπερφυσική ακρίβεια και πολύ γ. του αρωματισμού του με γλυκά αρώματα και του ραντίσματός του με το νερό και το ραντιστήρι της Μαγικής Τέχνης.ένα χώρο εντελώς δικό σου. Μιλήσαμε ήδη αρκετά για τις επικλήσεις των Πνευμάτων. 85 . στρεφόμε­ νος προς την Ανατολή. τους χαρακτήρες και τις σφραγίδες που εφαρμόζονται στην ερ­ γασία.γιατί όλα αυτά τα πράγματα περιέχουν άριστες ιδιότητες και αναρίθμητες αρετές. αφού θα 'χεις φτιάξει τους χαρακτήρες τους και θα τους φοράς επάνω σου. Ακόμη θα νικάς όλα τα εμπόδια και θα 'σαι συμπαθής και αγαπητός στους Αγγέλους και στα Πνεύματα. Σε βεβαιώνω ότι αυτός είναι ο αληθινός τρόπος για να πετύχεις εύκολα σ' όλες σου τις εργασίες. Όταν δηλαδή ο Ήλιος βρίσκεται στο Λέοντα. στην αρχή του μηνός Αυγούστουγ πριν το χάραμα. Είπαμε επίσης αρκετά για τον τρόπο με τον οποίο προ­ σελκύουμε τα Πνεύματα έτσι που να τα κάνουμε να μας μιλήσουν. Τώρα. όπως θα διδαχθείς από την πείρα. Μάθε. θα σε διδάξω πώς να εκτελείς ορισμένα πειράματα με επιτυχία. Θα τα φυλάξεις και θα τα κρεμάσεις από το λαιμό σου — όποιο απ' αυτά θέλεις — την ημέρα και την ώρα που γεννήθηκες και θα προφέρεις κάθε μέρα δέκα φορές το Όνομα που θα κρέμεται στο λαιμό σου. είτε γήινη είτε ουράνια) θα πρέπει να γραφούν από σένα όταν θα βρίσκεσαι σε κατά­ σταση καλοσύνης κι αγνότητας. αφού θωρακισμένος μ' ένα θείο Όνομα και με τα γράμματα. ότι όλες οι θείες σφραγίδες. πάνω σε παρθένα περγα­ μηνή. γιε μου Ροβοάμ.

Αυτός είναι ένας λόγος. αλλά πάντα θα θυμάσαι να ξεχωρίζεις ανάμεσα στο καλό και στο κακό. θα φυ­ λάγεσαι από απροσδόκητα ατυχήματα κι από το να προσελ­ κύσεις την οικειότητα των Αγγέλων και των Πνευμάτων. Αλλά όλα αυτά θα 'ναι αληθινά μόνο όταν. Θα τα χρησιμοποιείς χωρίς περισσότερες τελετουργίες. κι αυτό που θα σου φανεί στην αρχή δύσκολο και κοπιαστικό. γιατί το αίμα σου θα φωνάξει για εκδίκηση στο Θεό και τελικά θα δοκιμάσεις τη δίκαιη οργή μιας θεότητας που θα 'χεις προσβάλει. που σου δίνω εντολή. να διαβάσεις και να ξα­ ναδιαβάσεις τη Διαθήκη μου πάρα πολλές φορές. Αφού σου δίδαξα όλες τις τελετουργίες σε σχέση με το πώς να εκτε­ λείς τις εργασίες. για να διαλέγεις το πρώτο και ν' αποφεύγεις το δεύτερο. υπό τον όρο ότι. Ετοιμάζομαι τώρα να σε προικίσω με πολλά μυστικά. να μπορεί με το χρόνο να γίνει εύκολο και χρήσιμο. πριν κάνεις οποιοδήποτε πείραμα. ότι δεν πρέπει ποτέ να επιχειρήσεις το κακό και την καταστροφή του πλη­ σίον σου. οπλισμένος με τα εμβλήματα που θα σου δοθούν και ξέροντας ότι οι σφραγίδες. αφού ο Θεός δεν απαγορεύει τις τίμιες και νόμιμες απολαύσεις. ώστε έχοντας μελετήσει τέλεια τις διάφορες τελετουργίες να μην αποτύχεις πουθενά. ωστόσο. όπως σου είπα. οι χαρακτήρες και τα θεία Ονόματα χρησιμεύουν σαν ενίσχυση της εργασίας. γιε μου. γιατί ΚΑΤΑΡΑΜΕΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΦΕΡΕΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΠΑΝΤΟΔΥΝΑΜΟΥ ΘΕΟΥ ΜΑΤΑΙΑ. 86 . θα σε κάνω τελικά μέτοχο σε μυστικά που γνωρίζω ιδιαίτερα. Αυτός είναι ο λόγος που σου λέω να προσέχεις όλα όσα περιέχονται σ' αυτή μου τη διαθήκη. Παρ' όλα αυτά. άγνωστα μέχρι σήμερα στην πλειο­ νότητα των ανθρώπων. θα σκοπεύεις μόνο στη δόξα του Θεού. να προχωρή­ σεις τολμηρά στις εργασίες που ακολουθούν. Να θυμάσαι. που δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιήσεις για κακό σκοπό.μεγάλη προθυμία θα σε υπακούουν τόσο τα γήινα όσο και τα ουράνια πράγματα.

θα πεις την εξής προσευχή: ΠΡΟΣΕΥΧΗ Ω Κύριε. Άγιος. Κύριος Σαβαόθ. πλήρης ο ουρανός και η 87 . εσύ που έφτιαξες τον ουρανό και τη γη και τα μέτρησες με την παλάμη του χεριού Σου· Εσύ που βασι­ λεύεις πάνω στα Χερουβίμ και στα Σεραφίμ. Άγιος. θ' ακολουθήσεις τους συνηθισμέ­ νους κανόνες. αν πέσεις θύμα κάποιας κλοπής. έχουν έξι φτερά και διαλαλούν συνεχώς: «Άγιος. να κάνεις αυτά που αναφέρονται πιο κάτω και με τη βοήθεια του Θεού θα βρεις αυτό που σου είχαν κλέψει. στις υψηλές περιοχές. Αν δεν υπάρχει κάποια εξαίρεση για τις ημέρες και τις ώρες στην εργασία αυτή. όπου η ανθρώπινη κατανόηση δεν μπορεί να διεισδύσει· Εσύ που μπροστά Σου υπάρχουν τα ζωντανά δημιουργήματα. από τα οποία τέσσερα πετούν με τρόπο θαυμάσιο. Αλλά πριν αρχίσεις οποιαδήποτε εργασία για την ανακάλυψη κλεμμένων πραγμάτων κι αφού θα 'χεις κάνει τις απαραίτητες προετοιμασίες.ΒΙΒΛΙΟ Ι ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Για το πείραμα σχετικά με τις κλοπές Αγαπημένε μου γιε.

Μετά αρωμάτισε και θυμιάτισε το μέρος με γλυκά αρώμα­ τα. Σημείωσε ότι ο Εξορκιστής α. Εσύ που είσαι ΙΑΧ. 88 . στο άγιο και θαυμαστό Όνομά σου με τα τέσσερα γράμματα ΙΟΔ ΧΕ BAY XE. Εσύ που έδιωξες τον Αδάμ από τον γήινο Παράδεισο κι έβαλες τα Χερουβίμ να φυλά­ γουν το δέντρο της ζωής. στα οποία όλα τα δημιουργήματα υπακούουν. όπως θα δείξουμε πιο κάτω. για να μου δώσεις την αρετή και τη δύναμη που θα μου επιτρέψουν να εκπληρώσω αυτό το πείραμα και να φτάσω στο επιθυμητό τέλος αυτής της εργασίας. να δείξετε καθαρά σ' εμένα (ή στο παιδί που είναι κοντά μας) α τα πράγματα που ανα­ ζητούμε. Μέσα από Σένα που είσαι η ζωή και ζεις μέσα στους αιώνες για πάντα. και να κατορθώσουν να μας δείξουν τα πρόσωπα που διέπραξαν την κλοπή. Εσύ είσαι ο μόνος Κύριος που θαυματουργεί· προσεύχομαι σ' Εσένα και στη μεγάλη Σου χάρη. απομονω­ μένο και κατάλληλο για την εργασία. που εξουσιάζεις τους ουρανούς. κάνε μ' αυτό τον εξορκισμό να λάβω δύναμη. Αφού προετοιμάσεις μ' αυτό τον σωστό τρόπο την εργα­ σία. Ένα παιδί χρησιμοποιείται σαν διάμεσο στην εργασία. τη γη και την άβυσσο. κάνε με την παντοδυναμία Σου να μπορέσουν αυτά τα Πνεύματα να βρουν αυτό που ζητάμε και ελπίζουμε ν' ανακαλύψουμε. θα δεις καθα­ ρά αυτό για το οποίο έψαχνες. Ω Κύριε. ιδιαίτερα στην Ανατολή. όπως συνηθί­ ζεται πολλές φορές. ΙΑΧ.γη της δόξης Σου». Έπειτα ράντισε το χώρο με αγιασμένο νερό. Το μέρος αυτό θα πρέπει να 'ναι αγνό. εσάς Πνεύματα που ονόμασα. με το άγιο Όνομά σου ΙΟΔ ΧΕ ΒΑΥ ΧΕ. Σας επικαλούμαι και πάλι. Όταν γίνουν όλα αυτά τα πράγματα σωστά. με όλα τα φοβερά Ονόματα του Θεού. ΙΑΧ. Αμήν. καθαρό. θα κάνεις την απαραίτητη γι' αυτό το πείραμα επίκληση στο τέλος της οποίας θα πεις: Ω Παντοδύναμε Πατέρα και Κύριε.

ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗ. κι αφού πεις τις λέξεις: ΝΤΙΕΣ ΜΙΕΣ ΓΕΣ . χρησιμοποιώντας γι' αυτό ένα κλωνάρι πράσινης δάφνης.ΣΕΤ ΜΠΕΝΕΝΤΟΝΕ ΦΕΤ ΝΤΟΝΝΙΜΑ ΜΕΤΕΜΑΟΥΖ. Κι αν χρειαστεί σ' αυτό το πείραμα να γράψεις χαρακτήρες ή Ονόματα. Για να τον ανα­ γνωρίσεις ευκολότερα. ποτέ δεν θα πετύχεις αυτό που επιθυμείς.το σχοινί πρέ­ πει να στερεωθεί γύρω από την περιφέρεια του στεφανιού. τη μελάνη και το χαρτί.ή μύστης της Τέχνης θα πρέπει να 'ναι όπως αναφέρεται στο Κεφάλαιο το σχετικό με τον Εξορκιστή και τους συντρό­ φους του. Μετά πάρε μια πεντακάθαρη μπρούντζινη λεκάνη που θα γεμίσεις με νερό από μια πηγή. ατένισε σταθερά μέσα στο νερό και θα δεις τη μορφή εκείνου που διέπραξε την κλοπή. όπως ορίζε­ ται στο ανάλογο Κεφάλαιο. Όταν το νερό ηρεμήσει και το κόσκινο δεν περι­ στρέφεται πια. δώσε περιστροφική κίνηση στο κόσκινο με το αριστερό σου χέρι και συγχρόνως γύρνα με το δεξί σου χέρι το νερό στη λεκάνη προς την αντίθετη φορά. Στο στεφάνι γράψε με αίμα στις τέσσερις διευθύνσεις τους χαρακτήρες του Σχήματος 1. Αν δεν τηρηθούν όλα αυτά τα πράγματα. σημάδεψε τον σε κάποιο σημείο του προσώπου του με το μαγικό ξίφος της Τέχνης· γιατί το σημάδι που θα του κάνεις στο νερό θα βρεθεί πραγματι­ κά λίγο αργότερα πάνω στο πρόσωπό του. ΠΩΣ ΝΑ ΜΑΘΕΙΣ ΠΟΙΟΣ ΔΙΕΠΡΑΞΕ ΜΙΑ ΚΛΟΠΗ Πάρε ένα κόσκινο και κρέμασε το μ' ένα κομμάτι σχοινί με το οποίο είχε κρεμαστεί ένας άνθρωπος. ΠΑΛΙ ΜΕ ΤΟ ΚΟΣΚΙΝΟβ Πάρε ένα κόσκινο και μπήξε στο εξωτερικό του στεφα89 . να τηρήσεις τους κανόνες τους σχετικούς με την πένα.

που ελευθέρωσες την αγία Σωσάννα από μια ψεύτικη κατηγορία για έγκλημα· ω Κύριε. Θα επαναλαμβάνεται αυτό τρεις φορές για κάθε πρόσω­ πο που ονομάζεται και είναι ύποπτο και να 'σαι σίγουρος ότι φτάνοντας στο πρόσωπο που διέπραξε την κλοπή ή έκανε το έγκλημα. αυτό το πρόσω­ πο δεν το έκανε. με το κόσκινο και το ψαλίδι και έχει βέβαια υποστεί μεσαιωνικές τροποποι­ ήσεις. β. λέ­ γοντας: Μα τον Άγιο Πέτρο και τον Άγιο Παύλο.νιου τα ανοιχτά άκρα από ένα ψαλίδι. που ελευθέρωσες την αγία Θέκλα· ω Κύριε. δεν το έκανε αυτός (ή αυτή). Μετά ας προφέρει αυτός ή αυτή με δυνατή φωνή τα ονό­ ματα και τα επίθετα όλων των προσώπων που ζουν στο σπίτι όπου έγινε η κλοπή. διάταξε το ένα απ' αυτά να πει την ακόλουθη προσευχή: ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΝΤΙΕΣ ΜΙΕΣ ΓΙΕΣ . Κι ο άλλος ας επαναλαμβάνει: Μα τον Άγιο Πέτρο και τον Άγιο Παύλο. ελευθέρωσε τον αθώο κι αποκάλυψε τον ένοχο. το κόσκινο θ' αρχίσει να γυρνά από μόνο του χωρίς να μπορεί να σταματήσει κι έτσι θα μάθεις το δράστη. και τα οποία είναι ύποπτα. 90 .ΣΕΤ ΜΕΝΕ ΝΤΟΝΕ ΦΕΤ ΝΤΟΝΝΙΜΑ ΜΕΤΕΜΑΟΥΖ. κι αφού περάσεις τους δαχτύλιους απ' αυτό το ψαλίδι στους αντίχειρες δύο ατόμων. Το τελευταίο αυτό πείραμα είναι η αρχαία κοσκινομαντική τεχνική. Ω Κύριε. αφού αναφέρονται σ' αυτό τα ονόματα των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. που έσωσες τον άγιο Δανιήλ από το άντρο των λιονταριών και τα τρία παιδιά από τον πύρινο κλίβανο.

Αλλά αν η εργασία πρέπει να γίνει με επικλητικούς τρόπους. ΒΙΛΛΑΚΙΗΛ. αυτό να γίνει όπως ορίζεται στο Κεφάλαιο το σχετικό με την πένα. ΦΕΡΕΤΕ. πρέπει να εκπληρώσετε αυτή την εργα­ σία έτσι ώστε να μπορέσω να γίνω και να παραμείνω αόρατος. να το κάνεις όπως ορίζεται στο ανάλογο Κεφάλαιο· κι αν είναι ανάγκη να γράψεις χαρακτήρες κ. πριν από τις επικλήσεις σου. Κι αν είναι ανάγκη σ' αυτή την εργασία να χαράξεις έναν Κύκλο. ΕΛΟΧΙ. θα το κάνεις όπως αναφέρε­ ται στο ανάλογο Κεφάλαιο.λπ. ΧΕΡΕΝΟΜΠΟΥΛΚΟΥΛΕ. ν' ακολου- 91 .ΒΙΒΛΙΟ Ι ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Για το πείραμα της αορατότητας Αν θέλεις να εργαστείς στο πείραμα της αορατότητας. ΓΙΕΒΙΕ. ΤΙΜΑΓΙΑΛ. Αν χρειαστεί να υπολογίσεις ημέρα και ώρα.. Αν στην πορεία του πειράματος χρειαστεί να γράψεις κάτι. ΑΡΜΠΑΡΟΝ. το χαρτί και τη μελά­ νη ή το αίμα. ΓΚΟΥΒΑΡΙΝ· με το Όνο­ μα Εκείνου από τον Οποίον έχετε εξουσία και δύναμη πάνω στους ανθρώπους. ΤΕΒΕΝΙ. ΜΠΑΚΟΥΧΑΜΠΑ. ΜΠΑΛΟΥΘ. ΜΕΘΕ. θα πεις με θέρμη και ευσέβεια στην καρδιά σου: ΣΚΕΑΜΠΟΛΕΣ. ν' ακολουθήσεις τις οδηγίες που δίνονται εδώ. ΕΛΙΜΙΓΚΙΘ.

και διά μέσου των ΣΑΤΟΥΡΙΗΛ. ΔΑΒΟΥΗΑ· σ' επικαλούμαι με το Όνομα Εκείνου που κάνει τη γη και τον ουρανό να τρέμουν. και με όλους τους κανόνες που περιέχονται στο πρώ­ το και στο δεύτερο Βιβλίο μας. Για να εκπληρωθεί λοιπόν η εργασία αυτή. αν υπάρχει μια ειδική επίκληση να γίνει. ΚΑΣΤΟΥΜΙ. να την πεις με το σωστό τρόπο· αν όχι. αν κάποιο από αυτά τα πράγματα το ξεχάσεις.θήσεις τις οδηγίες των ανάλογων Κεφαλαίων. έτσι που κανείς να μην μπορεί να με δει. ω ΑΛΜΙΡΑΣ. με όλα τα τελετουργι­ κά που ορίζονται στα ανάλογα Κεφάλαια. ΑΣΣΙΜΟΝΗΜ. TANΓΚΕΔΕΜ. αμέ­ σως να έλθεις εδώ μαζί με τους υπουργούς σου και να τελειώσετε αυτή την εργασία. πρέπει να ετοιμαστούν τα πάντα με τη σωστή φροντίδα και επιμέλεια. για να μπορέσει αυτή η εργασία να εκπλη­ ρωθεί τέλεια. ΜΠΟΡΕΔ. ποτέ δεν θα φτάσεις 92 . εσένα και τους υπουργούς σου. όπως εσείς γνωρίζετε ότι οφείλει να τελειώσει και μ' αυτή την εργασία να με κάνετε αόρατο. και να μπουν σε πράξη μαζί με όλες τις γενικές και τις επί μέρους τελετουργίες που απαιτούνται γι' αυτά τα πειρά­ ματα. Έτσι το πείραμα θα προχωρήσει με σιγουριά και χωρίς εμπόδια. κι έτσι θα επαληθευτεί. αρχηγέ της αορατό­ τητας. διά μέσου Εκείνου από τον Οποίον όλα τα πράγματα ζουν. ΒΕΛΑΜΙΘ. ΜΑΪΤΟΡ. θα πεις τη γενική επίκληση. να μπορώ να γίνομαι αόρατος. ΧΑΡΣΙΗΛ. το αψηφήσεις ή το παραμελήσεις. Αντίθετα. Σ' επικαλούμαι και πάλι. ΑΜΠΕΛΑΪΟΣ. ΔΑΝΙΗΛ. έτσι ώστε οποια­ δήποτε στιγμή επιθυμώ. Πρέπει ακόμη να γίνουν κανονικά οι κατάλληλες επικλήσεις. με τους υπουρ­ γούς σου ΚΕΡΟΣ. ΜΠΕΝΙΗΛ. αρχηγέ της αορατότητας. ΤΡΑΝΣΙΔΙΜ. Αφού ετοιμαστεί έτσι η εργασία. σύμφωνα με τη θέληση μου. που κάθεται πάνω στο θρόνο του μεγαλείου Του. ΣΥΒΑΝΤΟΣ. στο τέλος της οποίας θα προ­ σθέσεις τα εξής: Ω ΑΛΜΙΡΑΣ.

Αμήν. Γιατί δεν μπαίνουμε μέσα σε μια οχυρωμένη πόλη από τα τείχη της. Μετά γράψε πάνω σε μια μικρή λωρίδα από το δέρμα ενός βατράχου που θα 'χεις σκοτώσει τους εξής χαρακτή­ ρες (Σχήμα 3). ΜΕΛΕΚ. ω κέρινο ομοίωμα. ΒΕΝΙΜΠΕΘ. και κάθε φορά που θα θέλεις να περάσεις από κάποιο μέρος χωρίς να σε δουν. αλλά από την πύλη. ΜΑΚ. έχοντας το ομοίωμα στην αριστερή σου τσέπη: Έλα σ' εμένα και ποτέ μη μ' αφήσεις όπου κι αν πάω. Κι αφού το θυμιατίσεις πάλι.στο στόχο σου. ΝΟΘ. θα λες αυτές τις λέξεις. ΒΕΡΟΘ. μέσα σ' ένα μικρό ξύλινο κουτί. Μετά θα το κρύβεις προσεκτικά στο μέρος που είπαμε και θα το σκεπάζεις με χώμα μέχρις ότου το χρειαστείς ξανά. να με κάνεις αόρατο κάθε φορά που θα σε φέρω μαζί μου. θα το κρύψεις στην ίδια θέση. με την αρετή αυτών των χαρακτήρων και λέξεων. Θα πας έπειτα και θα κρεμάσεις το ομοίωμα με μια τρίχα σου στο θόλο μιας σπηλιάς τα μεσάνυχτα. θα πεις: ΜΕΤΑΤΡΟΝ. διά του ζωντανού Θεού. κι όλοι εσείς. κι αφού το αρωματίσεις με το κατάλληλο θυμίαμα. ΠΩΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙΣ ΑΟΡΑΤΟΣ Φτιάξε ένα μικρό ομοίωμα από κίτρινο κερί στο σχήμα ενός ανθρώπου το μήνα Ιανουάριο και την ημέρα και ώρα του Κρόνου και την ίδια εκείνη ώρα γράψε με μια βελόνα στην κορυφή του κρανίου του τον εξής χαρακτήρα (Σχήμα 2). 93 . σ' εξορκίζω.

94 .αλλά πρέπει πάντα να την παραχώνεις στη γη κάτω από μια κουφοξυλιά. έτσι ώστε να μπορείς να την πάρεις κάθε φορά που θα τη χρειάζεσαι. Φεβρουάριο μήνα. Αφού κάνεις δυο τέτοιες ταινίες. όπου έχουν γραφτεί με το αίμα μιας μαύρης κότας οι εξής χαρακτήρες {Σχήμα 4). να καπνίσεις τη βέργα με λιβάνι τρεις φορές στον αέρα. Έπειτα θα τη βάλεις στο δρόμο απ' όπου θα περάσει ο κυνηγός. Αν θέλεις να κάνεις αυτή τη μαγεία και για δεύτερη φορά πάνω του.ΒΙΒΛΙΟ Ι ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Πώς θα εμποδίσεις έναν κυνηγό να σκοτώσει κάποιο θήραμα Πάρε μια βέργα πράσινης κουφοξυλιάς. κι αμέσως μόλις περάσει από πάνω της. και αφαίρεσε την ψίχα κι από τις δύο άκρες. και μετά να την κρύψεις στη γη κάτω από μια κουφοξυλιά. δεν θα 'χει ελπίδα να σκοτώσει ούτε ένα θήραμα για όλη την ημέρα. μπορείς με τον ίδιο τρόπο. χώσε από μία σε κάθε άκρη της βέργας και κλείσε τα άνοιγμα με την ψίχα και μετά μια Παρασκευή. Σε κάθε άκρη χώσε μια λουρίδα από δέρμα λαγού.

Μετά πάρε μια μικρή βέργα βελανιδιάς κομμένη την ίδια 25η Ιουνίου.ΒΙΒΛΙΟ Ι ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 Πώς να φτιάξεις τις μαγικές καλτσοδέτες Πάρε αρκετό δέρμα από ένα αρσενικό ελάφι για να φτιά­ ξεις δυο καλτσοδέτες. 95 . αλλά πριν τις ράψεις να γράψεις στο μέσα μέρος της καθεμιάς τις λέξεις και τους χαρακτή­ ρες του Σχήματος 5 με το αίμα ενός λαγού σκοτωμένου στις 25 Ιουνίου και να φοδράρεις τις καλτσοδέτες με πράσι­ να μούσκλια μαζεμένα επίσης στις 25 Ιουνίου πριν από το ξημέρωμα. στρέψου προς την κατεύθυνση που θέλεις να πας. Όταν θελήσεις να τις χρησιμοποιήσεις θα σηκωθείς πριν από το ξημέρωμα και θα τις πλύνεις σ' ένα ρυάκι με τρεχούμενο νερό. και θα τις φορέσεις καλά στα πόδια σου πάνω από το γόνατο. και να βάλεις στα δύο άκρα της καθεμιάς το μάτι από το ψάρι που λέγεται μπαρμπούνι. Όταν θελήσεις να σταματήσεις. θα λες μόνο τη λέξη ΑΜΕΧ και θα μαστιγώνεις τον αέρα με τη βέργα κι αμέσως θα βρίσκεσαι σταθερά στο έδαφος. χάραξε στο έδαφος το όνομα του τόπου. και θ' αρχί­ σεις να πετάς και το ταξίδι σου θα 'ναι γρήγορο και ξεκού­ ραστο.

ΒΙΒΛΙΟ Ι ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 Πώς να φτιάξεις το μαγικό χαλί που είναι κατάλληλο για να ζητάς πληροφορίες και να παίρνεις απάντηση σε οποιοδήποτε ζήτημα Φτιάξε ένα χαλί από λευκό και παρθένο μαλλί κι όταν η Σελήνη θα 'ναι στη γέμιση της. τον Ραφαήλ στην Ανατολή. 96 . στη Δύση τον ΓΑΒΡΙΗΛ και στο Νότο τον ΜΟΥΡΙΗΛα. στο Βορρά τον ΡΑΦΑΗΛ. θα στραφείς προς την Ανατολή και κρατών­ τας το ραβδί σου στον αέρα. θα επικαλεστείς τον ΜΙΧΑΗΛ. τον Γαβριήλ στη Δύση και τον Ουριήλ στο Βορρά. στο Ζώδιο του Αιγόκερω και την ώρα του Ήλιου. Μετά θα επιστρέψεις στο σημείο της Ανατολής και θερμά θα προφέρεις το μεγάλο Όνομα ΑΓΛΑ. και θα πιάσεις αυτή τη γωνία του χαλιού στο αριστερό α. σ' ένα μέρος καθαρό. νομίζω ότι ο εργαζόμενος θα πρέπει να στραφεί ακολουθώντας την πορεία του Ήλιου. Συνήθως βρίσκουμε τον Μιχαήλ να δίνεται για το Νότο. προσανατολίζοντας τις γωνίες του σύμ­ φωνα με τα σημεία του ορίζοντα· έχοντας χαράξει γύρω του έναν Κύκλο. Ακόμη. θα πας στο ύπαιθρο μακριά από τους ανθρώπους. και θ' απλώσεις κάτω το χαλί σου. και όχι με την αντίθετη φορά που δίνει το κείμενο.

ΡΑ. και στρεφόμενος ξανά προς την Ανατολή θα πεις με μεγάλο σεβασμό την ακόλουθη προσευχή: ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΑΓΛΑ. στρεφόμενος στο βορρά θα κάνεις το ίδιο και θα συνεχίσεις έτσι και με τις άλλες γωνίες του χαλιού. όπως ευλόγησες το μανδύα του Ηλία στα χέρια του Ελισαίου. έτσι ώστε σκεπασμένος με τα φτερά Σου τίποτα να μην μπορεί να με βλάψει.σου χέρι. μέχρις ότου τις σηκώσεις έτσι που να μην ακουμ­ πούν στο έδαφος. ΑΓΛΑ.ω Θεέ παντοδύναμε που είσαι η ζωή του σύμπαντος και κυβερνάς τα τέσσερα άκρα της απέραντης έκτασής του με τη δύναμη των τεσσάρων γραμ­ μάτων του αγίου Σου τετραγράμματου Ονόματος.έπειτα. ΑΓΛΑ . όπως έχει λεχθεί: «Αυτός θα σε κρύψει κάτω από τα φτερά Του και κάτω απ' αυτά θα 'σαι ασφαλής. Α· και θα το φυλάξεις προσεχτικά για να το χρησιμοποιήσεις όταν χρειαστεί. Μετά θα διπλώσεις το χαλί λέγοντας τις λέξεις: ΡΕΚΑΜΠΟΥΣΤΙΡΑ. οποιοδήποτε καθαρό και αγνό μέρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί. κοίταξε να 'ναι Πανσέληνος ή Νέα Σελήνη. ΙΟΔ ΧΕ ΒΑΥ ΧΕ. ΑΓΛΑ. και κρατώντας τις έτσι. τη λέξη ΡΑΖΙΗΛ· με το χαλί θα σκεπάσεις το κεφάλι και το σώμα σου. ΚΑΜΠΟΥΣΤΙΡΑ. ευλόγησε αυτό το χαλί που κρατώ στο Όνομα Σου. με μια πένα φτιαγμένη από το φτερό ενός περιστεριού. ΤΙΡΑ. Από το προηγούμενο βράδυ θα έχεις γράψει πάνω σ' ένα κομμά­ τι παρθένας περγαμηνής χρώματος γαλάζιου. Όταν θελήσεις να κάνεις τις ερωτήσεις σου. και η αλήθεια Του θα σε προστατεύει». ΜΠΟΥΣΤΙΡΑ. και παίρνοντας το θυμιατήρι με καινούργια φωτιά μέσα θα κά97 . Θα πας στην καθορισμένη θέση αν πρόκειται για την ανακάλυψη ενός θησαυρού· αν όχι. κι από τα μεσάνυχτα ώς το χάραμα.

ΝΤΑΧ. στείλε μου την έμπνευση του φωτός Σου. ΡΑ. ΤΖΑΦΝΙΗΛ. κάνε με να το βρω με τη βοήθεια των αγίων Σου λειτουργών ΡΑΖΙΗΛ. κι εγώ ζητώ να γνωρίσω σοφία μέσ' απ' το μυστικό. ΓΙΕΧ. ΧΙΜΕΣΕΡΕ· ω Θεέ. ΤΙΡΑ. ΟΥΜΣΑ. με το πρόσωπό σου προς τη γη. και θα 'χεις το θυμιατήρι κάτω από το χαλί και με το δεξί χέρι θ' ακουμπήσεις την περγαμη­ νή στο μέτωπό σου. βοήθησέ με ν' ανακαλύψω το μυστικό που θέλω.ψεις κάποιο θυμίαμα. ΧΑΜΙΚΑΤΑ. 98 . ΜΑΤΜΟΝΙΗΛ· Συ επιθύμησες αλήθεια στη νεότη­ τα. ΜΑ. ΚΑΧΙΤΑ. ΜΠΟΥΣΤΙΡΑ. Μετά θα ξαπλώσεις στο έδαφος. Και τότε θ' ακούσεις ξεκάθαρα την απάντηση που περι­ μένεις. και θα πεις τα εξής: ΒΕΓΛΑ ΒΕΓΚΑΛΕ. ΧΟΡΑΧ. πριν αρχίσουν ν' ανεβαίνουν οι καπνοί από το θυμίαμα. οτιδήποτε κι αν είναι. ΤΕΡΑΤΑ. ΟΥΝ. Α. ΧΙΤΑ. ΡΕΚΑΜΠΟΥΣΤΙΡΑ. ΤΑ. στηρίζοντας στο όρθιο ραβδί το πηγού­ νι σου. ΚΑΜΠΟΥΣΤΙΡΑ. ΜΠΑΞΑΣΟΞΑ. ΚΑΡΚΑΧΙΤΑ.

Γνωρίζοντας από πριν τους κακούς σκοπούς για τους οποίους αυτοί οι θησαυ­ ροί θα χρησιμοποιηθούν. κι όταν ενοχλούν λίγο τους εργάτες που ψάχνουν για τέτοιους θησαυρούς. προς την οποία τόσο πολύ ρέπουν οι άνθρωποι. αφού είναι κάτοικοί της. από ένα μεγάλο αριθμό ουράνιων υπάρξεων και Πνευμάτων. ενδιαφέρονται να διατηρήσουν τη γη όπως είναι. άν­ θρωποι που προσπαθούν ν' ανακαλύψουν αυτούς τους θη­ σαυρούς να εμποδίζονται και μερικές φορές να φτάνουν και στο θάνατο απ' αυτά τα Πνεύματα. όπως σου έχω πει. τα οποία καλούνται Γνώμονες. μια κι ένα Πνεύμα είναι ανίκανο να κατέχει οτιδήπο­ τε. όχι από τη φιλαργυρία αυτών των Γνω­ μόνων. μη έχοντας υλικές αισθήσεις για να το χρησιμοποιήσει. που με την πανουργία τους και τη διορατικότητά τους γνωρίζουν τα μέρη όπου είναι κρυμμένοι θησαυροί. Συχνά συμβαίνει. 99 . είναι μια προειδοποίηση για να σταματήσουν την εργασία. Κι αυτό. που εχθρεύονται κάθε πά­ θος. αλλά επειδή αυτά τα Πνεύματα.ΒΙΒΛΙΟ Ι ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 Πώς θα γίνεις κάτοχος ενός θησαυρού που φυλάγεται από τα Πνεύματα Η γη κατοικείται. είναι επίσης εχθροί και της φιλαργυρίας.

είτε έχον­ τας ρωτήσει τις Διάνοιες είτε διαφορετικά.κι αν η απληστία των εργατών αυτών τους αναγκάζει να συνεχίσουν. Αφού το ανάψεις με καινούργια φωτιά. πήγαινε στο μέρος όπου γνωρίζεις. το λάδι του οποίου θα πρέπει να 'χει αναμειχθεί με το λίπος ενός ανθρώπου που είχε πεθάνει τον Ιούλιο και το φυτίλι να 'ναι φτιαγμένο με ύφασμα από το σάβανό του. ερεθι­ σμένα που τα περιφρονούν. Αλλά μάθε. ότι από τη στιγμή που θα γίνεις οικείος σ' αυτά τα είδη των Πνευμάτων και θα μπορείς μ' αυτά που σου έμαθα να τα υποτάσσεις στις διαταγές σου. γνωρίζοντας ότι υπάρχει θησαυρός. Ο ΤΡΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μια Κυριακή πριν το χάραμα. ανάμεσα στις 10 Ιουλίου και στις 20 Αυγούστου. αυτά θα ευχαριστούνται να σου προσφέρουν απ' όσα ανώφελα κατέχουν. Σε περίπτωση που το σκάψι100 . πάνω στην οποία θα γράψεις με το αίμα του νεκρού άντρα που αναφέραμε τις εξής λέξεις και χαρακτήρες (Σχήμα 6)· θα τους προειδοποιήσεις ακόμη να μη φοβηθούν καθόλου από τα φάσματα που θα δουν. όταν η Σελήνη βρίσκεται στο ζώδιο του Λέοντα. αλλά να δουλέψουν με τόλμη. υπό τον όρο βέβαια ότι δικός σου σκο­ πός θα είναι να τα χρησιμοποιήσεις για καλό. όσο η φύση του εδάφους το επιτρέπει. θα προστατέψεις τους εργάτες με μια ζώνη φτιαγμένη από το δέρμα νεόσφαχτου αρνιού. συχνά σκοτώνουν τους εργά­ τες. Εκεί θα γράψεις με το ξίφος της Μαγικής Τέχνης έναν Κύκλο που να περικλείει το μέρος όπου θα σκάψεις. γιε μου. παρά τις προειδοποιήσεις τα Πνεύματα. Θα τον θυμιατίσεις τρεις φορές στη διάρκεια της ημέρας με το κατάλληλο για την ημέρα θυμίαμα. μετά θα φορέσεις το ένδυμα που θα 'χεις διαλέξει για την Εργασία και θα βρεις ένα τρόπο να κρεμάσεις πάνω από το κέντρο του Κύκλου ένα λυχνάρι.

ω Πνεύματα που βρίσκεστε μπροστά στο πρόσωπο του Θεού. ταπεινά σας το ζητώ. Αμήν. Κι έτσι θα συνεχίσεις μέχρι το τέλος και θα παρευρί­ σκεσαι εκεί σ' όλη τη διάρκεια της Εργασίας με τα ρούχα της Τέχνης και κρατώντας το μαγικό ξίφος. Μετά θα πεις αυτή την προσευχή: ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΑΔΩΝΑΪ. ΑΣΕΡ ΕΪΕ. λοιπόν. Αμήν. ευχαριστών­ τας τα για τη βοήθεια που σου έδωσαν και λέγοντας: Η ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ Ω Πνεύματα αγαθά κι ευτυχισμένα. δώσ' μου την ευλογία Σου και κοίταξε πάνω στο δούλο Σου (Ν. εγώ ο υπηρέτης και πι­ στός δούλος του Υψίστου σας επικαλούμαι για να 'ρθετε και να μας βοηθήσετε σ' αυτή την εργασία· εγώ. ΕΪΕ. 101 . ειρηνικά για να κυβερνήσετε το στοι­ χείο που ο Θεός όρισε για διαμονή σας. Όταν η εργασία τελειώσει και οι εργάτες ξαναγεμίσουν το λάκκο. θ' αφήσεις τα Πνεύματα να φύγουν. ο δούλος του Θεού. Ω Άγγελοι και Πνεύματα των άστρων. ΕΛ. ω όλοι εσείς Άγγελοι και στοιχειώδη Πνεύματα. το άνοιγμα θα πρέπει να σκεπαστεί μ' ένα κάλυμμα από κλαδιά και πάνω τους να σκορπιστεί ένα λεπτό στρώμα (περίπου 15 πόντοι) από χώμα. ΕΛΟΧΙΜ.μο δεν τελειώσει σε μια μόνο ημέρα. Ύπαρξη των Υπάρξεων. Πρίγκιπα των Πριγκί­ πων.) που σε επικαλείται θερμά και Σε ικετεύει με το ιερό και φοβερό Όνομά Σου Τετραγράμματον να είσαι ευμενής και να διατάξεις τους Αγγέλους Σου και τα Πνεύματα να έλθουν σ' αυτό το μέρος. σας ευχαρστούμε για τα αγαθά που μας χαρίσατε με τη γενναιοδωρία σας· αποχωρήστε.

κάνε μας άξιους να μπορέσουμε να καθιερώσουμε και να τελειώσουμε αυτό το πείραμα. Αν το πείραμα απαιτεί γράψιμο. που δημιούργησες όλα τα πράγματα με την ευσπλαχνία και τη δικαιοσύνη Σου. έτσι ώστε το φως να φτάσει από την πολύ άγια έδρα Σου. όπως αναφέρεται στο ανάλογο Κεφάλαιο. να υπολογίσεις με ποιο τρόπο μπορεί να γίνει κι αν εξαρτάται από ημέρα και ώρα. Μετά θα επαναλά­ βεις πάνω τους την ακόλουθη δέηση: Η ΔΕΗΣΗ Ω ΑΔΩΝΑΪ. δίκαιε και κραταιέ Θεέ. Αν απαιτεί χαρακτήρες. ω ΑΔΩΝΑΪ. κι αν θέλει θυμιατίσματα και ραντίσματα να τα κάνεις σύμφωνα με τους κανόνες των ανάλογων Κεφαλαίων. να γράψεις με τον τρόπο που αναφέρεται στο ανάλογο Κεφάλαιο. να τα γράψεις σύμφωνα με τους κανόνες και να τα τοποθετήσεις σε καθαρό μέρος. και 102 . ονόματα κι άλλα τέ­ τοια πράγματα. να τις τηρήσεις.ΒΙΒΛΙΟ Ι ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 Το πείραμα για συμπάθεια και έρωτα Αν θελήσεις να κάνεις το πείραμα για συμπάθεια και έρωτα.

103 . ΓΚΕΜΠΟΥΡΑ. Αφού τα πεις αυτά. ENAM.να πετύχουμε συμπάθεια και έρωτα. πάρε το. ΙΑΚΩΒ. και αναζήτησε αυτό που θέλεις και θα γίνει. δεν θα πετύχεις με κανένα τρόπο. ΚΕΘΕΡ. IAX. Αλλά αν δεν κάνεις το πείραμα προσεκτικά και σωστά. Αμήν. ΜΑΛΚΟΥΘ. ΝΕΤΖΑ. ΧΟΔ. TENET. ΟΠΕΡΑ. ελάτε όλοι να με βοηθήσετε για να πετύχω αυτό που θέλω. έχοντάς το πρώτα καθιερώσει σωστά σύμφωνα με τους κανόνες. ΙΣΑΑΚ. ΙΑΧ. ΣΑΔΡΑΚ. Οι λέξεις αυτές να γραφούν καθαρά και σωστά και η επιθυμία σου θα πραγματοποιηθεί. ΜΕΣΑΧ. ΓΚΕΝΤΟΥΛΑ. Για να πετύχεις συμπάθεια και έρωτα. ΑΒΡΑΑΜ. ΤΙΦΕΡΕΘ. ΧΟΚΜΑ.κι όποτε θελήσεις να πετύχεις συμ­ πάθεια ή έρωτα από κάποιον. τύλιξε το γραπτό σε καθαρό μετάξι και θάψε το για μια ημέρα και μια νύχτα στη συμβολή από τέσσερα σταυροδρόμια. ΙΑΧ. ΓΙΕΣΟΔ. ΙΑΧ. POTΑΣ. ΑΡΕΠΟ. ΙΑΧ. ΙΑΧ. ΜΠΙΝΑ. και κράτησε το στο δεξί σου χέρι. ΑΒΔΕΝΕΓΩ. γράψε τις εξής λέξεις: ΣΑΤΟΡ.

Όταν θελήσεις να κάνεις ένα τέτοιο πείραμα σε σχέση με κάποιο πρόσωπο. αυτό να γίνει πάνω σε παρθένο χαρτί. όπως έχουμε πει. ΑΛΔΑΔ. Πριν όμως χαράξεις ή γράψεις τους χαρακτήρες ή τα ονόματα. IAT. Όσο για τη μελάνη. ελάτε εδώ. ΝΤΕΡΙΣΟΡ. θα τηρήσεις όλους τους απαραίτητους κανόνες όπως βρίσκονται στα ανάλογα Κε­ φάλαια. Αν χρειαστεί να γράψεις χαρακτήρες ή λέξεις. ΤΙΣΤΑΤΟΡ. καλό είναι να χρησιμοποιήσεις το αίμα μιας νυχτερίδας με την πένα και τη βελόνα της Τέχνης. εσείς όλοι που αγαπάτε τα μέρη και τις ώρες που γίνονται απάτες και κοροϊδίες. ΝΤΕΣΤΑΤΟΥΡ. ελάτε για να ξεγελάσετε 104 . Κι εσείς που κάνετε τα πράγματα να εξαφανί­ ζονται και να γίνονται αόρατα. ΧΟΥΔΑΚ. ΓΚΟΥΘΑΚ.ΒΙΒΛΙΟ Ι ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16 Πώς πρέπει να ετοιμάζονται εργασίες κοροϊδίας. ΓΚΟΥΘΟΡ. να υπολογίσεις την ημέρα και την ώρα. ΓΚΟΜΕΧ. κοροϊδίες και απάτες μπο­ ρούν να γίνουν με πολλούς τρόπους. και στο τέλος θα προφέρεις με δυνατή φωνή τα λόγια αυτά: ΑΒΑΚ. εξαπάτησης και αορατότητας Πειράματα σχετικά με φάρσες. αν δεν υπάρχει κάποια ειδική γι' αυτή την εργασία.

και οι αισθήσεις τους να ξεγε­ λαστούν. πάντα θα λες τις λέξεις αυτές. Αν τηρήσεις όλα αυτά τα πράγματα σωστά. Ελάτε λοιπόν και μείνετε εδώ. θα φτάσεις στο στόχο των πειραμάτων σου και εύκολα θα εξαπατάς τις αισθήσεις.αυτούς που βλέπουν και να τους εξαπατήσετε· έτσι που να νομίσουν ότι βλέπουν αυτό που δεν βλέπουν. Όταν το πείραμα τελειώσει μ' αυτό τον τρόπο στην κα­ τάλληλη ώρα του. 105 .λπ. οι προηγούμενες λέξεις ΑΒΑΚ. πρέπει ακόμα να γραφούν με την πένα· κι αν το πείρα­ μα γίνει με κάποιον άλλο τρόπο. αφού ο Παντοδύναμος Θεός σας έχει προορίσει γι' αυτό. όπως ακριβώς δόθηκαν. ΑΛΔΑΔ κ. κι ότι ακούν αυτό που δεν ακούν. και καθιερώστε αυτή τη μαγεία.

BAY. και μας επέτρεψες να ξεχωρίζουμε και να κατανοούμε το καλό και το κακό. ΠΛΑ- 106 . Στο Κεφάλαιο αυτό πραγματευόμαστε τα έκτακτα και ασυνήθιστα πειρά­ ματα. ΑΜATOP. IAX. BAY. ΤΖΑΜΠΑΟΘ. τα οποία μπορούν επίσης να γίνουν με πολλούς τρόπους. που συνηθίζονται στην πρακτική. Εσύ που δημιούργησες όλα τα πράγματα. ΖΙΟ. Αν θελήσεις να θέσεις σε πράξη τέτοιου είδους πειράμα­ τα και εργασίες.με το άγιο Σου Όνομα και με τα άγια Ονόματα: ΙΟΔ. ΔΑΛΕΘ. και θα προμηθευτείς παρθένο χαρτί κι άλλα πράγματα αναγ­ καία.ΒΙΒΛΙΟ Ι ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17 Πώς πρέπει να ετοιμάζονται ασυνήθιστα πειράματα και εργασίες Μιλήσαμε στα προηγούμενα Κεφάλαια για κοινά πειρά­ ματα και εργασίες. κι εύ­ κολα βλέπεις ότι μιλήσαμε αρκετά γι' αυτά. Έχοντας ετοιμάσει ένα τέτοιο πείραμα θα πεις: ΠΡΟΣΕΥΧΗ Ω Θεέ. θα υπολογίσεις κι εδώ επίσης τις ημέρες και τις ώρες όπως αναφέρεται στα ανάλογα Κεφάλαια.

κάνε. αρωματίζοντας. που η βασιλεία και η εξουσία Σου παραμένουν για πάντα μέσα στους αιώνες. τηρώντας την ώρα του. ω Κύριε. 107 . Αφού γίνει αυτό. θα εκτελέσεις το πείραμα. Αμήν. ραντίζοντας με εξορκισμένο νερό. ω ΑΔΩΝΑΪ. αυτό το πείραμα να γίνει αλήθεια στα χέρια μου με την αγία σφραγίδα Σου. και κάνοντας όλα τα τελετουργικά που θα σου διδά­ ξουμε στο Δεύτερο Βιβλίο του Κλειδιού μας.ΣΤΗ.

.

κι οπουδήποτε κι αν βρίσκεσαι οπλι­ σμένος μ' αυτά. ενάντια σε κάθε φόβο και πλάνη. έχουν θαυμάσιες και εξαιρετικές ιδιότητες. Μ' αυτά μπορούμε ν' αποκτήσουμε εύνοια και καλοσύνη από άντρες και γυναίκες· η φωτιά σβήνει.ΒΙΒΛΙΟ Ι ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 Για τα ιερά εμβλήματα ή μετάλλια Τα μετάλλια ή εμβλήματα. Έχουν επίσης μεγάλη αποτελεσματικότητα ενάντια σ' όλους τους κινδύνους της γης. του νερού και της φωτιάς. Αν επικαλεστείς τα Πνεύματα με την αρετή αυ­ τών των εμβλημάτων. Αυτά τα εμβλήματα φτιάχνονται συνήθως από το πιο ται109 . ενάντια στο δηλητήριο. του αέρα. το νερό σταματά να τρέχει. σε σημείο που κανένα τους να μην τολμήσει ν' αντιταχθεί στη θέλησή σου. θα 'σαι ασφαλής σ' όλη σου τη ζωή. και μόλις τα δουν θα καταληφθούν από φόβο και τρόμο. κι όλα τα δημιουργήματα υποκλίνονται μπροστά στα Ονόματα που είναι γραμμένα πάνω τους και υπα­ κούουν. ενάντια σε κάθε είδους αδυναμία. ενάντια στο δέσιμο και στα μάγια. θα σε υπακούσουν αμέσως. τα οποία φτιάχνουμε για να σπείρουμε τρόμο πάνω στα Πνεύματα και να τα αναγκάσου­ με να μας υπακούσουν.

θα πρέπει να εξαγνιστεί με φωτιά. να το κάνεις με τον τρόπο που σου δίδαξα. Όμως. αν τα φτιάξεις πάνω σε παρθένα περγαμηνή. Θα πρέπει να χαράσσονται με το όργανο της Τέχνης τις κατάλληλες στον Πλανήτη ημέρες και ώρες. Θα πρέπει να προσέξεις ιδιαίτερα. αρκεί να γίνουν σύμφωνα με τους κανόνες και με τις απαραίτητες τελετουργίες.ριαστό στη φύση του Πλανήτη μέταλλο· τότε δεν υπάρχει λόγος να τηρούμε τον κανόνα για τα ιδιαίτερα χρώματα.για τον Δία το μπλε ουρανί· για τον Άρη το κόκκινο. Όσον αφορά το μέγεθος των εμβλημάτων δεν υπάρχει κανένας περιορισμός. Οι αρετές των ιερών εμβλημάτων θα σου είναι τόσο χρή­ σιμες όσο και η γνώση των μυστικών που ήδη σου έχω δώσει. Μπορούν επίσης να φτιαχτούν με εξορκισμένο παρθένο χαρτί. να χρησιμοποιήσεις τα κα­ τάλληλα χρώματα· κι αν τα χαράξεις πάνω σε μέταλλο. αλλά αντίθετα είναι τελείως μυστηριώδης 110 .ο Ερμής το κράμα των Μετάλλων και η Σελήνη το ασήμι. Έτσι θα τα δεις να παράγουν το αποτέλεσμά τους. να μην έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ για κά­ ποιον άλλο σκοπό· αν πρόκειται για μέταλλο. αφού αυτή η Τέχνη δεν είναι μια Τέχνη με αποδείξεις και νοητικούς συλλογισμούς. Για τον Κρόνο είναι κατάλληλο το μαύρο χρώμα. να γραφούν πάνω του με τα χρώματα που αναλογούν σε κάθε Πλανήτη. σύμφωνα με τους κανόνες που βρίσκον­ ται στα ανάλογα Κεφάλαια και σύμφωνα με τον Πλανήτη με τον οποίο το έμβλημα είναι σε συμπάθεια. Το υλικό με το οποίο κατασκευάζεται το έμβλημα πρέπει να 'ναι παρθένο.για τον Ήλιο το χρυσό ή κίτρινο· για την Αφροδίτη το πράσινο· για τον Ερμή το μείγμα των χρωμάτων· και για τη Σελήνη το ασημί. Ο Κρόνος κυβερνά το μόλυβδο· ο Δίας τον κασσίτερο· ο Άρης τον σίδηρο· ο Ήλιος τον χρυσό· η Αφροδίτη το χαλκό.

από τον ένα σοφό η μυστι­ κή γνώση πρέπει να περνά στον άλλο σοφό. να είσαι προσεκτικός στην εργασία. Επιπλέον. Μη σπαταλήσεις ποτέ αυτά τα πράγματα δίνοντάς τα στους αμαθείς. έχοντας πάντα στο νου σου μόνο τη δόξα του Θεού. αντί να γίνεις φίλος των Πνευ­ μάτων. γιατί θα 'ταν σαν να έριχνες πολύτιμους λίθους στους χοίρους· αντίθετα. δεν θα πρέπει να ξεχάσεις το θυμίαμα. θα βαδίσεις προς την καταστροφή. και αρκεί μόνο να πιστεύουμε σταθερά για να μας επιτραπεί να εργαστούμε με επιτυχία πάνω σ' αυτά που έχουμε διδαχθεί. γιατί με τον τρόπο αυτό ο Θησαυρός των Θησαυρών δεν πέφτει ποτέ στη λήθη. δεν πρέπει να συζητούμε και να κρίνουμε αυτά τα πράγματα. την εκπλήρωση των επιθυμιών σου και την αγάπη και καλοσύνη προς τον πλησίον σου.και απόκρυφη. Να λατρεύεις και να σέβεσαι τα πολύ άγια Ονόματα του Θεού που περιέχονται σ' αυτά τα εμβλήματα. 111 . σε διατάζω να μη θάψεις αυτή την επιστήμη. ούτε να εκπληρώσεις το Μυστήριο των Μυστηρίων1. αλλά να κάνεις και τους φίλους σου συμμέτοχους σ' αυτήν. και ποτέ να μην παραλείψεις εκείνα τα πράγματα που συμβάλλουν στην επιτυχία την οποία υπόσχονται τα εμβλήματα και τα πειράματα. Όταν θα κατασκευάζεις αυτά τα εμβλήματα και τους χα­ ρακτήρες. Υπαινιγμός στο Μεγάλο Έργο. πάνω απ' όλα. υπακούοντας ωστόσο στην αυ­ στηρή εντολή ποτέ να μη βεβηλώσεις τα πράγματα που είναι θεία· αν το κάνεις αυτό. γιατί διαφορε­ τικά ποτέ δεν θ' αξιωθείς να φτάσεις στο τέλος κάποιας εργασίας. Πριν απ' όλα. και να μη μεταχειριστείς τίποτε άλλο πέρα απ' αυτά που ανα­ φέραμε. πολυαγαπημένε μου γιε. να θυμάσαι ότι για να εκτελέσεις κάποια 1. Χρειάζεται.

απ' αυτές τις εργασίες θα πρέπει να 'σαι αγνός στο σώμα
και στο πνεύμα και χωρίς ελαττώματα και να μην παραλεί­
πεις καμιά από τις προετοιμασίες.
Αυτό το Κλειδί, γεμάτο από μυστήρια, μου αποκαλύφθη­
κε από έναν Άγγελο.
Καταραμένος να 'ναι αυτός που επιχειρεί την Τέχνη μας
χωρίς να διαθέτει τις απαιτούμενες δυνάμεις για να κατα­
λάβει το Κλειδί μας στην πληρότητά του, καταραμένος να
'ναι αυτός που επικαλείται το Όνομα του Θεού απερίσκε­
πτα, αφού αυτός προετοιμάζει για τον εαυτό του τις τιμω­
ρίες που θα χτυπήσουν τους άπιστους, που ο Θεός θα εξορί­
σει στα βάθη της Κόλασης, ανάμεσα στα ακάθαρτα
Πνεύματα.
Γιατί ο Θεός είναι μέγας και Παντοκράτορας, υπήρχε,
υπάρχει και θα ζει στους αιώνες για πάντα.
ΚΑΤΑΡΑΜΕΝΟΣ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΦΕΡΕΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΘΕ­
ΟΥ ΜΑΤΑΙΑ. ΚΑΤΑΡΑΜΕΝΟΣ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΑΥΤΗ
ΤΗ ΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΚΟ ΣΚΟΠΟ, ΚΑΤΑΡΑΜΕΝΟΣ Σ' ΑΥΤΟ ΤΟΝ
ΚΟΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΡΑΜΕ­
ΝΟΣ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΒΛΑΣΦΗΜΗΣΕΙ.

ΤΕΛΟΣ
ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

112

ΕΔΩ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΑ ΙΕΡΑ ΕΜΒΛΗΜΑΤΑ,
ΕΚΦΡΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΤΟΥΣ, ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΙΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΑΡΕΤΕΣ
ΤΟΥΣ, ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΓΙΣΤΡΟΥ.

Η ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΕΜΒΛΗΜΑΤΩΝ

(1) Επτά εμβλήματα αφιερωμένα στον Κρόνο: Μαύρο.
(2) Επτά εμβλήματα αφιερωμένα στον Δία: Μπλε ουρανί.
(3) Επτά εμβλήματα αφιερωμένα στον Άρη: Κόκκινο.
(4) Επτά εμβλήματα αφιερωμένα στον Ήλιο: Κίτρινο.
(5) Πέντε εμβλήματα αφιερωμένα στην Αφροδίτη: Πράσινο.
(6) Πέντε εμβλήματα αφιερωμένα στον Ερμή: Μείγμα
χρωμάτων.
(7) Έξι εμβλήματα αφιερωμένα στη Σελήνη: Ασημί.
ΚΡΟΝΟΣ

1ο έμβλημα. Αυτό το έμβλημα είναι πάρα πολύ χρήσιμο
γιατί σπέρνει τον τρόμο στα Πνεύματα. Μόλις τους το δεί­
χνουμε υποτάσσονται και γονατίζουν σε ένδειξη υπακοής.
Σημείωση. Μέσα στο τετράγωνο βρίσκονται τα τέσσερα
μεγάλα Ονόματα του Θεού που γράφονται με τέσσερα
γράμματα. Στην εσωτερική περιφέρεια του κύκλου αναγρά­
φεται ο στίχος: «ενώπιον αυτού προπεσούνται Αιθίοπες,
και οι εχθροί αυτού χουν λείξουσι» (Ψαλμοί 71, 9).
113

2ο έμβλημα. Αυτό το έμβλημα είναι πολύ χρήσιμο ενάντια
σ' όλες τις ατυχίες και τα εμπόδια, και χρησιμοποιείται
ιδιαίτερα για να καταστέλλει την υπεροψία των Πνευμάτων.
Σημείωση. Στην περιφέρεια του κύκλου υπάρχει ο στίχος:
«και κατακυριεύσει από θαλάσσης έως θαλάσσης και από
ποταμών έως περάτων της οικουμένης» (Ψαλμοί 71, 8).
3ο έμβλημα. Αυτό πρέπει να φτιαχτεί μέσα στο Μαγικό
Κύκλο, και είναι χρήσιμο στις νυχτερινές επικλήσεις Πνευ­
μάτων της φύσης του Κρόνου.
Σημείωση. Οι χαρακτήρες στα άκρα των ακτίνων του Μυ­
στικού Τροχού είναι μαγικοί χαρακτήρες του Κρόνου. Στην
περιφέρεια υπάρχουν τα ονόματα τεσσάρων Αγγέλων:
ΟΜΕΛΙΗΛ, ΑΝΑΧΙΗΛ, ΑΡΑΟΥΧΙΑ και ΑΝΑΖΑΧΙΑ.

4ο έμβλημα. Αυτό το έμβλημα χρησιμεύει κυρίως στα
πειράματα καταστροφής και θανάτου. Κι όταν φτιαχτεί τέ­
λεια, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τα Πνεύματα εκείνα
που φέρνουν νέα, και που πρέπει να τα επικαλείσαι από
το Νότο.

Σημείωση. Γύρω από τις πλευρές του τριγώνου είναι
γραμμένος ο στίχος: «Άκουε, Ισραήλ- Κύριος ο Θεός ημών
Κύριος είς εστί» (Δευτ. ΣΤ', 4). Στην περιφέρεια υπάρχει
ο στίχος: «και ενεδύσατο κατάραν ως ιμάτιον, και εισήλθεν
ωσεί ύδωρ εις τα έγκατα αυτού και ωσεί έλαιον εν τοις
οστέοις αυτού» (Ψαλμοί 108,18). Στο κέντρο του εμβλήμα­
τος βρίσκεται το μυστικό γράμμα Γιόδ.
5ο έμβλημα. Αυτό το έμβλημα προστατεύει αυτούς που
καλούν τα Πνεύματα του Κρόνου στη διάρκεια της νύχτας.
Επίσης, διώχνει μακριά τα Πνεύματα που φυλάγουν θη­
σαυρούς.
114

Σημείωση. Γύρω από τις τέσσερις πλευρές του τετραγώ­
νου υπάρχουν τα ονόματα των Αγγέλων: ΡΑΚΑΝΙΗΛ, ΑΡΕΧΑΝΑΧ, ΝΟΑΦΙΗΛ και ΡΟΕΛΧΑΪΦΑΡ. Ο στίχος στην περιφέρεια
είναι: «ο Θεός ο μέγας και ισχυρός και φοβερός» (Δευτ.
Ι', 17).
6ο έμβλημα. Το πρόσωπο ενάντια στο οποίο θα στρέψεις
αυτό το έμβλημα θα το κυριεύσουν οι δαίμονες.
Σημείωση. Σχηματίζεται από μυστικούς χαρακτήρες του
Κρόνου. Στην περιφέρεια είναι γραμμένο: «Ένα κακό πνεύ­
μα να κυβερνά πάνω του και ο Σατάν να στέκει δεξιά του».
7ο έμβλημα. Μ' αυτό το έμβλημα μπορούμε να ξεσηκώ­
σουμε σεισμούς και να κάνουμε το σύμπαν όλο να τρέμει.
Σημείωση. Οι χαρακτήρες μέσα στο έμβλημα είναι γράμ­
ματα από τη Γραφή που καλείται «Πέρασμα του ποταμού».
Ο στίχος είναι: «και εσαλεύθη και έντρομος εγενήθη η γη,
και τα θεμέλια των ορέων εταράχθησαν και εσαλεύθησαν,
ότι ωργίσθη αυτοίς ο Θεός» (Ψαλμοί 17, 8).
ΔΙΑΣ

1ο έμβλημα. Αυτό χρησιμεύει για την επίκληση των Πνευ­
μάτων του Δία, και κυρίως εκείνων που τα ονόματα τους
είναι γραμμένα στο έμβλημα- από αυτά ο Παρασιήλ είναι
ο αρχηγός των κρυμμένων θησαυρών και διδάσκει πού να
βρεθούν.
Σημείωση. Το έμβλημα αποτελείται από μυστικούς χαρα­
κτήρες του Δία. Γύρω του βρίσκονται τα ονόματα τεσσάρων
Α γ γ έ λ ω ν : ΝΕΘΟΝΙΗΛ, ΔΕΒΑΧΙΑΣ, ΤΣΕΔΕΚΙΑΣ και ΠΑΡΑΣΙΗΛ.

2ο έμβλημα. Αυτό είναι χρήσιμο για την απόκτηση δόξας,
τιμών, αξιωμάτων, πλούτου και κάθε είδους αγαθών επί115

3). 3). με τα γράμματα του τελευταίου τοποθετημένα σ' ένα τετράγωνο με τέσσερα τμήματα. 4ο έμβλημα. Στην περιφέρεια ο στίχος είναι: «δόξα και πλούτος εν τω οίκω αυτού και η δικαιοσύνη αυτού μένει εις τον αιώνα» (Ψαλμοί 111. 1). 3ο έμβλημα. Στις υπόλοιπες γωνίες τα γράμματα του Ονόματος IHVH. Πιο κάτω υπάρχουν τα ονόματα των Αγγέ­ λων ΑΔΟΝΙΗΛ και ΒΑΡΙΗΛ. Μόλις εμφανιστούν. Εϊέ. Ο Άγγελος του είναι ο Βαριήλ. Πρέπει να γραφεί με πένα από το φτερό μιας κουκουβάγιας και με το αίμα της σε παρθένο χαρτί. Πρέπει να χαραχθεί σε ασήμι την ημέρα και ώρα του Δία όταν αυτός βρίσκεται στο ζώδιο του Καρκίνου.σης για την ανακάλυψη θησαυρών. ο Πατέρας. Στις υπόλοιπες βρί­ σκονται η σφραγίδα της διάνοιας του Δία και τα Ονόματα ΑΔΩΝΑΪ και IHVH. Σημείωση. Στην άνω και κάτω γωνία τα γράμματα του Ονόματος ΑΒ. Στην περιφέρεια ο στίχος είναι: «οι πεπειθότες επί Κύριον ως όρος Σιών ου σαλευθήσεται εις τον αιώνα» (Ψαλμοί 124. Πάνω από τη μαγική σφραγίδα βρίσκεται το όνομα ΙΗ. τι­ μών και υγείας. Ο στίχος στην περιφέρεια: «δόξα και πλούτος εν τω οίκω αυτού και η δικαιοσύνη αυτού μένει εις τους αιώνας» (Ψαλμοί 111. Στο κέντρο του εξαγράμμου βρίσκεται το Όνομα ΑΗΙΗ. Χρησιμεύει για την απόκτηση πλούτου. Αυτό προστατεύει εκείνον που καλεί τα Πνεύματα. Σημείωση. ας τους δείξει αυτό το έμ­ βλημα κι αμέσως θα τον υπακούσουν. 116 . Ιάχ. Στην πάνω αριστερή γωνία υπάρχει η μαγική σφραγίδα του Δία με το όνομα IHVH. Σημείωση.

Προστατεύει από όλους τους κινδύνους. και κυρίως εκείνων που είναι γραμμένα στο έμβλημα. Μ' αυτό το έμβλημα ο Ιακώβ είδε τη σκάλα που ανέβαινε στον ουρανό. Μυστικοί χαρακτήρες του Δία και ο στίχος: «ο εγείρων από γης πτωχόν και από κοπριάς ανυψών πένη­ τα του καθίσαι αυτόν μετά αρχόντων. Τα τέσσερα ονόματα μέσα στο σταυρό είναι: ΣΕΡΑΦ. ΑΡΙΗΛ και ΘΑΡΣΙΣ. και είδον οράσεις Θεού» (Ιεζεκιήλ Α'. 17-18). Χρησιμεύει για να φέρνει οράματα. Έχει πολλή δύναμη ενάντια στη φτώχια. αν το κοιτάζει κανείς καθημερινά με αφοσίωση και επανα­ λαμβάνει τα λόγια που είναι γραμμένα στην περιφέρεια του. Ακόμη χρησιμεύει για να διώχνει μακριά τα Πνεύματα που φυλάγουν θησαυρούς και για να βοηθά στην ανακάλυψη τους. εξηρίθμησαν πάντα τα οστά μου» (Ψαλμοί 21. μετά αρχόντων λαού αυτού» (Ψαλμοί 112. Είναι χρήσιμο για την επίκληση Πνευμάτων της φύσης του Άρη. Σημείωση. Σημείωση. και ηνοίχθησαν οι ουρανοί. ΑΡΗΣ 1ο έμβλημα. 7ο έμβλημα. 1). Μυστικοί χαρακτήρες του Άρη και τα ονόματα 117 . 7-8). αν το κοιτάζεις με αφοσίωση επαναλαμβάνοντας το στίχο. 6ο έμβλημα. Ο στίχος στην περιφέρεια του εμβλήματος είναι: «ήμην εν μέσω της αιχμαλωσίας επί του ποταμού του Κοβάρ. Αυτό έχει μεγάλη δύναμη.5ο έμβλημα. οι τέσσερις κυβερνήτες των Στοιχείων. ΚΕΡΟΥΒ. Ο στίχος: «ώρυξαν χείρας μου και πόδας. Σημείωση. Σημείωση.

4). Σημείωση.τεσσάρων Αγγέλων: ΕΣΙΗΛ. 5ο έμβλημα. Τα Ονόματα του παντοδύ­ ναμου Θεού εκφράζονται καθαρά εδώ. Το γράμμα Χε. στις γωνίες του εξαγράμμου. μίσος και διχόνοια· εξολοθρεύει τους εχθρούς και τρομο­ κρατεί τα ανυπάκουα Πνεύματα. Ο στίχος της περιφέρειας: «Κύριος εκ δεξιών σου συνεθλασεν εν ημέρα οργής αυτού βασιλείς» (Ψαλμοί 109. IHSVH (το μυστικό εβραϊκό Όνομα για τον Ιοσέ ή τον Ιησού. Α'. 3ο έμβλημα. Τα ονόματα Ελοά και Σαντάι. Έχει μεγάλη αξία και δύναμη στον πόλεμο. Έχει μεγάλη αξία για να προκαλεί πόλεμο. Σημείωση. αφού σου εξασφαλίζει με σιγουριά τη νίκη. 5). Είναι φοβερό πάνω στους δαίμονες. Σημείωση. Ο στίχος στην περιφέρεια είναι: «εν αυτώ ζωή ην. ΒΑΡΤΖΑΧΙΑΣ και ΜΑΔΙΜΙΗΛ. 2ο έμβλημα.» (Ψαλμοί 76. ΙΘΟΥΡΙΗΛ. 14). Στο κέντρο βρί­ σκεται το μεγάλο γράμμα Βαύ. Στο κέντρο υπάρχει το μεγάλο Όνομα ΑΓΛΑ· δεξιά και αριστερά τα γράμματα του Ονόματος IHVH· πάνω και κάτω. που σχηματίζεται από τον IHVH με την προσθήκη του γράμματος Σιν που δηλώνει το Πνεύμα) και ELOHIM. ΕΛ. Ο στίχος της περιφέρειας: «τις Θεός μέγας ως ο Θεός ημών. Αυτό ίσως να 'ναι μια απόδειξη της πολύ αρ­ χαίας προέλευσης των πρώτων μυστικών χωρίων στο Ευαγ­ γέλιο του Ιωάννη. Αυτό χρησιμεύει ενάντια σ' όλες τις αρρώ­ στιες αν τοποθετηθεί πάνω στο μέρος που πάσχει. (Ιωάν. και η ζωή ην το φως των ανθρώπων». 4ο έμβλημα. το σύμβολο του καββαλιστικού Μικροπρόσωπου. Μέσα σ' αυτό τα Ονόματα IHVH. που 118 .

Όταν είσαι οπλισμένος μ1 αυτό είσαι ανίκη­ τος σε κάθε επίθεση των εχθρών σου. την ημέρα και ώρα του Άρη. πυρ καταφλέγον εν τη γη αυτών. θα προκαλέσει χαλάζι και θύελλα. επειδή δεν αντέχουν την παρουσία του. όχι μόνο δεν θα καταφέρει τίποτα αλλά και τα ίδια του τα όπλα θα τον χτυπήσουν. Ο στίχος είναι: «έθετο τας βροχάς αυτών χάλαζαν. τα οποία γραμμένα στα εβραϊκά έχουν την ίδια αριθμητική αξία. και καταπατήσεις λέοντα και δράκοντα» (Ψαλμοί 90. κι αν κάποιος στραφεί εναντίον σου. σχηματίζουν ονόματα Πνευμάτων. Στο κέντρο του εμβλήματος υπάρχουν τα θεία Ονόματα ΕΛ και ΙΙΑΙ. 6ο έμβλημα. Ο στίχος είναι: «η ρομφαία αυτών εισέλθοι εις τας καρδίας αυτών και τα τόξα αυτών συντριβείη» (Ψαλμοί 36. διά μέσου των δαιμόνων που το εξουσιάζουν. Σημείωση. Σημείωση. 119 . 32-33). και επάταξε τας αμπέ­ λους και τας συκάς αυτών» (Ψαλμοί 104. Γύρω από τις οκτώ ακτίνες του εμβλήματος υπάρχουν οι λέξεις «οι θεοί προστατεύουν». ΗΛΙΟΣ 1ο έμβλημα.υπακούουν αμέσως μόλις το δουν. Γύρω από την εικόνα του σκορπιού υπάρχει η λέξη HVL Ο στίχος είναι: «επί ασπίδα και βασιλίσκον επιβήση. 7ο έμβλημα. γραμμένες με το μυστικό αλφάβητο των Μαλαχίμ ή τη γραφή των Αγγέ­ λων. Τα γράμματα. 15). από το μυστικό αλφάβητο που καλείται ουράνιο. Να το γράψεις σε παρθένο χαρτί με το αίμα μιας νυχτερίδας. Όταν το ξεσκεπάσεις μέσα στον Κύκλο. Το πρόσωπο του παντοδύναμου Σαντάι. 13). Σημείωση.

Δεξιά κι αριστερά βρίσκεται το Όνομα ΕΛ ΣΑΝΤΑΪ. που καλείται επίσης Πρίγκιπας των Όφεων. 2ο έμβλημα. Μυστικοί χαρακτήρες του Ήλιου και τα ονόμα­ τα των Αγγέλων: ΣΕΜΕΣΙΗΛ. Σημείωση. όταν αυτά έρχονται αόρατα στην επίκληση σου. Σημείωση. και μεγαλωσύνη περισσότερα προσετέθη μοι» (Δανιήλ Δ'. . Ο στίχος είναι: «και επί την βασιλείαν μου εκραταιώθην. δόξας. και είναι το δεξιό αρσενικό Χερούβ της Κιβωτού. τα οποία είναι υπεροπτικά και αλαζονικά από τη φύση τους. εκπρο­ σώπου του Σαντάι. Αυτό χρησιμεύει για να καταστέλλει την υπερηφάνεια και τον εγωισμό των ηλιακών πνευμάτων. 3ο έμβλημα. Σημείωση. ADNI. Στην περιφέ­ ρεια είναι γραμμένο: «Να το πρόσωπο και η μορφή Εκείνου από τον Οποίον έγιναν όλα τα πράγματα και στον Οποίον κάθε ύπαρξη υπακούει». ΡΕΚΟΔΙΑΣ και ΜΑΛΚΙΗΛ. Αυτό σου επιτρέπει να βλέπεις τα Πνεύματα. Το ίδιο εξάλλου κάνει και το προηγούμενο ηλιακό έμβλημα καθώς και το επόμενο. Αυτό το παράξενο έμβλημα εικονίζει την κε­ φαλή του μεγάλου Αγγέλου Μετρατόν ή Μετατρόν. Σημείωση. 4ο έμβλημα. Το Όνομα IHVH επαναλαμβάνεται δώδεκα φο­ ρές. Αυτό χρησιμεύει (πέρα από το ότι επιφέρει και τα αποτελέσματα των δύο προηγουμένων) για την από­ κτηση βασιλικής εξουσίας. τιμών και αξιωμάτων. αμέσως γίνονται ορατά. ΠΑΪΜΟΝΙΑΣ. όπως ο Σαντολφόν είναι το αριστερό και θηλυκό. στο κέντρο του εμ120 .γιατί όταν το ξεσκεπάσεις μπροστά τους. 33).μπροστά στην όψη του Οποίου όλα τα δημιουργήματα υπα­ κούουν και τα αγγελικά πνεύματα λυγίζουν τα γόνατα. Τα Ονόματα IHVH.

σχηματί­ ζουν το μεγάλο Όνομα Σαντάι. χαραγμένο πάνω σε χρυσό την ημέρα και ώρα του Ήλιου. ελευθερώνει κάθε φυλακισμένο και κάθε αλυσοδεμένο αιχμάλωτο. κατά τη γνώμη μου. Σημείωση. 1: «Εν αρχή εποίησεν ο Θεός» κ. Σημείωση. Τα τρία γράμματα στη γραφή «Πέ­ ρασμα του ποταμού».λπ. Σημείωση. όταν φτιαχτεί σω­ στά. στο ουράνιο αλφάβητο. που σχηματίζουν ονόματα Πνευμάτων. 6ο έμβλημα. Στους βραχίονες του σταυρού είναι χαραγμέ121 . Οφθαλμούς έχουσι και ουκ όψονται». Ο στίχος στην περιφέρεια εί­ ναι: «φώτισον τους οφθαλμούς μου. Αυτό. 16). από τη Γένεση Α'. 7ο έμβλημα. Οι λέξεις με γράμματα της ίδιας γραφής γύρω από τις τρεις πλευρές του είναι. μήποτε υπνώσω εις θάνατον. Στο κέντρο βρίσκεται το μυστικό γράμμα Γιόδ. μήποτε είπη ο εχθρός μου ίσχυσα προς αυτόν» (Ψαλμοί 12.βλήματος· γύρω από τις ακτίνες μυστικοί χαρακτήρες από το «Πέρασμα του ποταμού». 24 και 134. για να σου δίνει την αορατότητα. Χαρακτήρες από το αλφάβητο «Πέρασμα του ποταμού». Ο στίχος είναι: «σκοτισθήτωσαν οι οφθαλμοί αυτών του μη βλέπειν. Είναι εξαιρετικά χρήσιμο. (Από τους Ψαλμούς 68. Ο στίχος είναι: «Τοις αγγέλοις αυτού εντελείται περί σου του διαφυλάξαι σε εν πάσαις ταις οδοίς σου· επί χειρών αρούσι σε» (Ψαλμοί 90. 4-5). 5ο έμβλημα.· αλλά οι χαρακτήρες είναι πολύ άσχημα παρα­ μορφωμένοι στα χειρόγραφα. στις γωνίες του τριγώνου. Χρησιμεύει για την επίκληση των Πνευμά­ των εκείνων που μπορούν να σε μεταφέρουν από το ένα μέρος στο άλλο σε μικρό χρονικό διάστημα. και τον νώτον αυτών διαπαντός σύγκαψον. 11-12).

122 . Ανά­ μεσα στους τέσσερις βραχίονες υπάρχουν τα ονόματα από τους τέσσερις κυβερνήτες των στοιχείων: ΑΡΙΗΛ. 6). την πρώτη ή την όγδοη ώρα. ως σφραγίδα επί τον βρα­ χίονά σου· ότι κραταιά ως θάνατος αγάπη» (Άσμα Η'. του πυρός· ΦΟΡΛΑΚ. Αυτό. Α'.να τα ονόματα τεσσάρων Αγγέλων: ΧΑΣΑΝ. 2ο έμβλημα. Σημείωση. ΑΧΙΔΗΣ. Αυτό το έμβλημα (όπως κι αυτά που ακολου­ θούν) χρησιμεύει για να υποτάσσει τα Πνεύματα της Αφρο­ δίτης. ΘΑΡΣΙΣ και ΧΕΡΟΥΒ. Ο στίχος είναι: «διέρρηξας τους δε­ σμούς μου. αν το δείξουμε σ' ένα άτομο. Μυστικοί χαρακτήρες της Αφροδίτης και τα ονόματα των Αγγέλων: ΝΟΧΑΓΙΗΛ. 3ο έμβλημα. της γης· και ΤΑΛΙΑΧΑΔ. ΡΟΥ ΑΧ. ΜΟΝΑΧΙ­ ΗΛ και ΔΕΓΑΛΙΗΛ. του νερού. Τα εξής ονόματα είναι γραμμένα μέσα στο σχήμα: ΑΔΩΝΑΪ. 7-8). IHVH. Σημείωση. ΑΦΡΟΔΙΤΗ 1 ο έμβλημα. σοι θύσω θυσίαν αινέσεως και εν ονόματι Κυ­ ρίου επικαλέσομαι» (Ψαλμοί 115. και ειδικά αυτά που είναι γραμμένα πάνω του. Σημείωση. ΣΟΚΟΔΙΑΧ και ΝΑΓΚΑΡΙΗΛ. ΑΧΕΛΙΑΧ. Ο στίχος στην περιφέρεια είναι: «Θες με ως σφραγίδα επί την καρδίαν σου. θα μας αγαπήσει. 28). Μ' αυτό μπορεί κανείς να πετύχει δόξα και τιμές και κάθε τι που ανήκει στην Αφροδίτη και το επιθυμεί. Ο στίχος είναι: «και ευλογησεν αυτούς ο Θεός λέγων αυξάνεσθε και πληθύνεσθε και πληρώσατε την γην και κατακυριεύσατε αυτής» (Γέν. ΣΕΡΑΦ. Ο Άγγελος του Μοναχιήλ πρέπει να επικαλείται την ημέρα και ώρα της Αφροδίτης. ΕΓΑΛΜΙΗΛ. του αέρα ΑΡΕΛ.

5ο έμβλημα. 24).4ο έμβλημα. Τα Πνεύματα που αναγράφονται εδώ. 2ο έμβλημα. ενώ ο στίχος στην περιφέρεια είναι: «τούτο νυν οστούν εκ των οστέων μου. Β'. Χρησιμεύει για την επίκληση των Πνευμά­ των που βρίσκονται κάτω από το στερέωμα. Σημείωση. Σημείωση. 15).και έσονται οι δύο εις σάρκα μίαν» (Γεν. και σαρξ εκ της σαρκός μου. Το Όνομα IHVH δεσπόζει μέσα στο σχήμα. Όταν το δείξεις σε οποιοδήποτε πρόσωπο. 23. με τους χαρακτήρες της γραφής «Πέρασμα του ποτα­ μού» τα ονόματα ΕΛΟΧΙΜ. Δίνουν εύκολα απαν­ τήσεις. χρησιμεύουν για την επίτευξη πραγμάτων που είναι αντίθετα στην τάξη της Φύσης και που δεν μπορούμε να τα περιλά­ βουμε κάτω από κάποια επικεφαλίδα. Σημείωση. Γύρω από το κεντρικό τετράγωνο είναι γραμ­ μένα. ΕΡΜΗΣ 1ο έμβλημα. Ο στίχος είναι: «εγενήθη η καρδία μου ωσεί κηρός τηκόμενος εν μέσω της κοιλίας μου» (Ψαλ­ μοί 21. ΕΛ ΓΚΕΜΠΙΛ και άλλα δύο Ονόμα­ τα που δεν μπόρεσα να αποκρυπτογραφήσω και γι' αυτό τα δίνω όπως έχουν. αλλά είναι δύσκολο να τα δει κανείς. 123 . Γράμματα που σχηματίζουν τα ονόματα των Πνευμάτων ΠΕΚΑΧΗΛ και ΑΓΙΗΛ. Έχει μεγάλη δύναμη γιατί κάνει τα Πνεύμα­ τα της Αφροδίτης να υπακούουν και αναγκάζει στη στιγμή κάθε πρόσωπο που θέλεις να 'ρθει σ' εσένα. Στην περιφέρεια το όνομα του Πνεύματος ΒΟΗΛ· μέσα στο έμβλημα δύο άλλα ονόματα: ΚΑΒ και ΙΜΠ. αυτό μ' ένα θαυμάσιο τρόπο σ' ερωτεύεται αμέσως. Σημείωση.

Μέσα στο έμβλημα βρίσκονται τα ονόματα EL ΑΒ και IHVH. Σημείωση. Στο κέντρο βρίσκεται το όνομα ΕΛ. Το έμβλημα είναι μια ιερογλυφική αναπαρά124 . Σημείωση. ΓΕΔΟΡΙΑΣ. Τίποτα δεν μπορεί να του αντισταθεί. Αυτό διατάζει τα Πνεύματα του Ερμή και χρησιμεύει για ν' ανοίγει τις πόρτες μ' οποιονδήποτε τρόπο κι αν είναι κλεισμένες. Ο στίχος είναι: «σοφία και αρετή εν τω οίκω αυτού και πάντων πραγ­ μάτων γνώσεις μένει παρ' αυτώ εις τον αιώνα». 4ο έμβλημα. μπορείς μ' αυτό να διατάζεις τα Πνεύματα εκείνα που κα­ λούνται Αλλατόρι να εκτελούν εργασίες διαμέσου. Υπακού­ ουν πολύ εύκολα. οι άρχοντες υμών και επάρθητε. Αυτό και τα επόμενα χρησιμεύουν για να καλούμε τα Πνεύματα της Σελήνης. Σημείωση. ΣΕΛΗΝΗ 1ο έμβλημα. Αυτό και τα επόμενα χρησιμεύουν για την επίκληση των Πνευμάτων που ανήκουν στον Ερμή.3ο έμβλημα. 7). Αυτό είναι κατάλληλο για να αποκτάς τη γνώση και την κατανόηση όλων των δημιουργημένων πραγ­ μάτων και για να εισδύσεις σε κάθε τι απόκρυφο. πύλαι αιώνιοι. Επίσης. Σημείωση. 5ο έμβλημα. με όποιο τρόπο κι αν είναι κλεισμένες. και εισελεύσεται ο βασι­ λεύς της δόξης» (Ψαλμοί 23.επιπλέον μπορούμε ν' ανοίγουμε μ' αυτό όλες τις πόρτες. Ο στίχος είναι: «άρατε πύλας. ΣΑΒΑΝΙΑΣ και ΚΟΚΜΑΧΙΗΛ. και ειδι­ κά αυτών που είναι γραμμένα πάνω του. Μυστικοί χαρακτήρες του Ερμή και τα ονόμα­ τα των Αγγέλων: ΚΟΚΑΒΙΗΛ.

Ένα χέρι δείχνει το Όνομα ΕΛ και το όνομα του Αγγέλου ΑΒΑΡΙΗΛ. Κύριε. Τα Ονόματα AUB και ΒΕΒΑΦΗΛ.σταση μιας πόρτας ή πύλης. 3ο έμβλημα. Ο στίχος είναι: «ότι συνέτριψε πύλας χαλκάς και μοχλούς σιδηρούς συνέθλασεν» (Ψαλμοί 106. 14). 16). σωστά φτιαγμένο. ο Σοφιήλ. Ο στίχος είναι: «επί τω Θεώ ήλπισα. Σημείωση. ΒΑΟΛ και ΣΟΗΛ. δείξε τους αυτό το έμβλημα κι αμέσως όλα θα σταματήσουν.Κύριε. ου φοβηθήσομαι τι ποιήσει μοι άνθρωπος» (Ψαλμοί 55. Ο στίχος είναι: «ευδόκησον. AL. Αυτό σε προστατεύει απ' όλα τα μάγια του κακού κι από κάθε ζημιά για το σώμα και την ψυχή. και τα ονόματα των Αγγέλων ΓΙΑΧΗΛ και ΣΟΦΙΗΛ. του ρύσασθαί με. Αυτό. Αν συμβεί και τα Πνεύ­ ματα της Σελήνης προκαλέσουν βροχή και θύελλες γύρω από τον Κύκλο για να σε τρομάξουν. 2ό έμβλημα. Το θείο Όνομα ΕΪΕ ΑΣΕΡ ΕΪΕ. IHVH και IHV. 125 . να το έχεις μαζί σου στα ταξίδια. ΠΑΣΙΗΛ. 12). Αυτό είναι χρήσιμο για να μας προστατεύει απ' όλους τους κινδύνους του νερού. Σημείωση. δίνει τη γνώση των αρετών όλων των φυτών και των λίθων και σ' όποιον τον καλέσει δίνει τη γνώση των πάντων. Στο κέντρο είναι γραμμένο το Όνομα IHVH. Σημείωση. και ας μη με ανατρέ­ ψουν ας φοβούνται αυτοί και όχι εγώ». εις το βοηθήσαι με πρόσχες» (Ψαλμοί 39. Αριστερά τα ονόματα των Αγγέλων: ΒΕΧΙΗΛ. Δεξιά υπάρχουν τα ονόματα ΙΗΗ. Ο Άγγε­ λος του. Ο στίχος είναι: «ας ανα­ τραπούν αυτοί που με καταδιώκουν. 4ο έμβλημα. γιατί προφυλάσσει από τις επιθέσεις της νύχτας και από τους κινδύνους του νερού.

ένας μυστι­ κός χαρακτήρας της Σελήνης και τα ονόματα των Αγγέλων ΙΑΧΑΔΙΗΛ και ΑΖΑΡΗΛ. Να τον επικαλείσαι επίσης ενάντια σε όλα τα φαντάσματα της νύχτας. και εγένετο υετός επί της γης». χρησιμεύει για να προκαλεί βρο­ χές. Χρησιμεύει για να 'χεις απαντήσεις στον ύπνο σου. 1). Αυτό είναι θαυμάσιο και αν χαραχθεί πάνω σε μια πλάκα από ασήμι. Να το χαράξεις ή να το γράψεις την ημέρα και ώρα της Σελήνης. 6ο έμβλημα. Σημείωση. Ο Άγγελος του Ιαχαδιήλ φέρνει την καταστροφή των εχθρών. II. 126 . 12).κι αν το βάλεις κάτω σαπό νερό. και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτόν» (Ψαλμοί 67. Τα θεία Ονόματα IHVH και ELOHIM. Το έμβλημα περιέχει μυστικούς χαρακτήρες της Σελήνης και ο στίχος είναι: «ερραγησαν πάσαι αι πηγαί της αβύσσου. (Γεν. και διασκορπιθήτωσαν οι εχθροί αυτού. Ζ'. Ο στίχος είναι: «αναστήτω ο Θεός. όσο θα βρίσκεται εκεί θα βρέχει.5ο έμβλημα. Σημείωση.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ TOY ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ .

.

.

131 .

132 .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Αυτή η εργασία του Σολομώντα είναι χωρισμένη σε δύο
βιβλία. Στο πρώτο μπορείς να δεις και να γνωρίσεις το
πώς ν' αποφύγεις σφάλματα στα πειράματα, στις εργασίες
και στα ίδια τα Πνεύματα. Στο δεύτερο μαθαίνεις με ποιο
τρόπο οι Μαγικές Τέχνες μπορούν να καταλήξουν στο προ­
τιθέμενο αποτέλεσμα και στόχο.
Είναι γι' αυτό το λόγο που θα πρέπει να προσέξεις πολύ
και να φροντίσεις ώστε αυτό το Κλειδί των Μυστικών να
μην πέσει στα χέρια του ανόητου, του ηλίθιου και του βέβη­
λου. Αφού αυτός που είναι ο κάτοχός του, και που επωφελεί­
ται ο ίδιος σύμφωνα με τις εντολές που περιέχονται εδώ,
δεν θα 'ναι μόνο ικανός να οδηγήσει τις Μαγικές Τέχνες
προς τον επιδιωκόμενο στόχο τους, αλλά ακόμη κι αν βρει
ορισμένα σφάλματα εδώ, θα 'ναι σε θέση να τα διορθώσει.
Κάθε τέχνη ή εργασία αυτού του είδους θα μπορεί να
πετύχει το στόχο της, μόνο όταν ο μύστης της Τέχνης ή
Εξορκιστής θα την έχει ολοκληρωτικά κάτω από την εξου­
σία του, δηλαδή θα την καταλαβαίνει τέλεια, αφού χωρίς
αυτό, ποτέ δεν θα κατορθώσει το αποτέλεσμα καμιάς ερ­
γασίας.
Γι' αυτό το λόγο θερμά παρακαλώ και εξορκίζω το άτομο
στα χέρια του οποίου ενδέχεται να πέσει αυτό το Κλειδί
των Μυστικών, να μην τον κοινοποιήσει ούτε να κάνει κανέ­
να μέτοχο σ' αυτή τη γνώση, αν δεν είναι έμπιστος ή ικανός
να κρατήσει ένα μυστικό ή δεν είναι έμπειρος στις Τέχνες.

145

Και πιο ταπεινά ζητώ από τον κάτοχό του, στο ανέκφραστο
Όνομα του θεού με τα τέσσερα γράμματα ΙΟΔ ΧΕ ΒΑΥ ΧΕ
και στο Όνομα ΑΔΩΝΑΪ και σε όλα τα άλλα πολύ υψηλά
και άγια Ονόματα του Θεού, να εκτιμήσει αυτή την εργασία
τόσο ακριβά όσο και την ίδια του την ψυχή και να μην
τη μοιραστεί με κανένα ανόητο ή αμαθή άνθρωπο.

146

ΒΙΒΛΙΟ II
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Ποια ώρα, μετά την προετοιμασία όλων
των αναγκαίων πραγμάτων, πρέπει να
προχωρούμε στην τελείωση της τέχνης
Έχουμε ήδη μελετήσει το θέμα των ημερών και των ωρών
στο Πρώτο Βιβλίο. Χρειάζεται τώρα να σημειώσουμε ιδιαί­
τερα ποια ώρα πρέπει να προχωρούμε στην εκπλήρωση
και τελείωση μέσα στις Τέχνες.
Ας πούμε ότι έχεις αναλάβει κάποια μυστική εργασία
για να μιλήσεις με τα Πνεύματα ή να τα εξορκίσεις, για
την οποία εργασία δεν σημειώνεται ημέρα και ώρα. Θα
την αρχίσεις κάποια ημέρα και ώρα του Ερμή, τη δέκατη
έκτη ή την εικοστή τρίτη ώρα κι ακόμα καλύτερα την όγδοη.
Γενικά, αν ο χρόνος της εργασίας ή της επίκλησης δεν
προσδιορίζεται, είναι πολύ καλύτερο να εκτελείς το πείρα­
μα τη νύχτα, αφού είναι ευκολότερο στα Πνεύματα να εμφα­
νίζονται μέσα στη γαλήνια σιωπή της νύχτας παρά στη
διάρκεια της ημέρας. Και να θυμάσαι καλά ότι η επίκληση
των Πνευμάτων, είτε μέρα είτε νύχτα, είναι απαραίτητο
να γίνει σε μέρος κρυφό, απομονωμένο, μυστικό και κατάλ­
ληλο για μια τέτοια Τέχνη, ένα μέρος μακριά από τους
ανθρώπους.
147

η Σελήνη θα πρέπει να αυξάνει σε φως και να 'ναι σε ίσο αριθμό μοιρών με τον Ήλιο. Αν πρόκειται για εργασίες έρωτα. κατά προτίμηση όταν είναι στην αύξηση της κι από την πρώτη μέχρι την όγδοη ώρα της ημέρας. μέχρι την τρίτη ώρα. με τη Σελήνη να βρίσκεται σ' ένα ζώδιο φωτιάς και κυρίως στον Κριό ή στον Λέοντα. θα πετύχουν αν έχουν προετοιμαστεί στις κατάλληλες ώρες και η Σελήνη αυξάνει σε φως και βρίσκεται στο ζώδιο των Διδύμων. Πειράματα για παιχνίδια. Τις εργασίες καταστροφής και θλίψης πρέπει να τις κά­ νουμε την ημέρα του Κρόνου την πρώτη ώρα ή και την όγδοη ή δέκατη πέμπτη της ημέρας· κι από την πρώτη μέχρι την όγδοη ώρα της νύχτας. είναι απαραίτητο να το κάνεις τις ημέρες και ώρες της Σελήνης. με οποιονδήποτε τρόπο κι αν γίνονται. Πάντως αυτό το πείραμα ιδιαί­ τερα είναι καλύτερο να γίνεται την ημέρα.Αν εργαστείς σε σχέση με κάτι που έχει κλαπεί. πρέπει να γίνονται την πρώτη. απάτες. κοροϊδίες. Πάντα όταν δουλεύεις με τη Μαγική Τέχνη. αρχίζοντας με την πρώτη ώρα του Ήλιου. Αν είναι νύχτα. Τα πειράματα για έρωτα και εύνοια. πλάνη και αορατότητα θα πρέπει να γίνονται στην πρώτη ώρα της Αφροδίτης και στην όγδοη ώρα της ημέρας· τη νύχτα. Αν όμως γίνει νύχτα. δεύτερη και τρίτη ώρα του Άρη την ημέρα. στην τρίτη και στην έβδομη. καλοσύνης ή εύνοιας. επειδή το φως το δικαιώνει. πρέπει να εκτελούνται μέχρι την όγδοη ώρα της ίδιας ημέ­ ρας. Καλύτερα είναι από το πρώτο τέταρτο μέχρι την Αντίθεση. η σελή­ νη ας βρίσκεται στο ζώδιο των Ιχθύων κι ας αυξάνει σε φως. τότε να γίνει την πέμπτη ή την τρίτη ώρα. Για να εργαστείς στο πείραμα της αορατότητας. 148 . Αν οι εργασίες σχετίζονται με την αορατότητα. με όποιο τρόπο κι αν γίνει αυτό το πείραμα.

είναι όμως απόλυτα αναγκαία για τους μαθητευόμενους και τους αρχάριους. Τα Πνεύματα δεν έχουν σάρκα και οστά κι είναι πλασμένα από διάφορα υλικά. γαλήνιο. λοιπόν. έρχονται μαζί με μεγάλες βροντές. χωρίς ανέ­ μους ή θύελλες. δεν θα 'ρθουν αν ο καιρός είναι ταραγμένος ή υπάρχουν σφοδροί άνεμοι. όταν καλούνται. Άλλα από τη δύναμη του πυρός· αυτά. κεραυνούς. κι εκτελώντας σωστά όλες τις αναγκαίες τελετουργίες. όλα θα προχωρή­ σουν με σιγουριά. Ο σοφός θα τηρήσει μόνο τους κανό­ νες της Τέχνης που θα βρει απαραίτητους. χαλάζι. γλυκό και ευχάριστο καιρό.λπ. Οι αρχάριοι. έρχονται με άσχημες και φρικτές μορφές. Άλλα από τον άνεμο. Μερικά έχουν δημιουργηθεί από νερό. όταν προετοιμάζεις κάποιο πείραμα στις κατάλληλες ημέρες και ώρες. αστραπές κ. να φροντίζεις να γίνεται με καθαρό. 149 . καθώς και με πολύ μεγάλο θόρυβο. Όταν καλούνται τα Πνεύματα του νερού. έρχονται πάντα με μεγάλο θόρυβο και με φοβερή πύρινη φύση. Μερικά από τη γη. Άλλα από ηλιακούς ατμούς. θα πρέπει πάντα να υπολογίζουν και να τηρούν σωστά τις ημέρες και τις ώρες. Όταν καλούνται τα Πνεύματα που έχουν δημιουργηθεί από τα σύννεφα. για να τρομάξουν τον Εξορκιστή.Μια τόσο λεπτομερής προετοιμασία των ημερών και των ωρών δεν είναι απαραίτητη γι' αυτούς οι οποίοι είναι πεπει­ ραμένοι στην Τέχνη. αφού αυτοί οι τελευ­ ταίοι αρχίζοντας να εφαρμόζουν την Τέχνη αυτή. Μερικά από τα σύννεφα. Είναι ακόμη ανάγκη. με τον οποίο και μοιάζουν. Αν καλέσεις Πνεύματα σ' οποιοδήποτε πείραμά σου. δεν έχουν τόσο πολλή πίστη στα πειράματα όση εκείνοι που έχουν πείρα και τα 'χουν ήδη εκτελέσει.

ματαιοδοξία και έπαρση.Άλλα. Αλλά όλες οι άλλες εργασίες ή ασυνήθιστα πειράματα. Όταν καλούνται τα Πνεύματα τα δημιουργημένα από τους ατμούς του ήλιου. Να θυμάσαι ακόμη ότι κάθε φορά που θα συμβεί να διακό­ ψεις κάποιο πείραμα που κάνεις. όπως κι αυτά του έρωτα. Ωστόσο. θα έρθουν μαζί με μια ευγενική αύρα. Το όνομα της Έκτης Σεφιρά ή Εκπόρευσης από τη Θεότητα. Αν τύχει κι έχοντας εκτελέσει ένα πείραμα με τη σωστή τήρηση των ημερών. Αυτά τα καλείς μόνο με γαλήνιο και ήρεμο καιρό. κι εκείνα του ανέμου στο Νότοβ. το βρεις ανεπιτυχές. έχοντας όλα τα απαραίτητα στραμμένα προς αυτό το σημείο του κόσμου. Τα Πνεύματα της φωτιάς κατοικούν στην Ανατολή. Είναι έξυπνα και γι' αυτό εξυμνούνται από τον Σολομώντα στο βιβλίο του του κοσμήματος ή της ομορφιάς. εμφανίζον­ ται με μορφή καθαρή και ευχάριστη. των ωρών και των λοιπών προπαρα­ σκευών. Τιφερέθ ή Ομορφιά. 150 . αλλά γεμάτα αλαζονεία. σε πολλά μαγικά κείμενα βρίσκουμε ακριβώς το αντίστροφο. που έχουν σχηματιστεί από τον άνεμο. της φωτιάς στο Νότο και του ανέμου στην Ανατολή. θα πρέπει κάπου να 'ναι λανα. πιο καλά είναι να γίνονται προς το Βορρά. έρχονται με υπερβολικά γρήγορη κίνηση κι όταν καλούνται εκείνα που είναι δημιουργημένα από την Ομορφιάα. Τους αρέσει η επίδειξη κι είναι πολύ ματαιόδοξα στο ντύσι­ μο τους και χαίρονται τα πολλά στολίδια· κομπάζουν ότι κατέχουν την εγκόσμια ομορφιά και για τα παράσημα και στολίδια που φορούν. β. Αν καλέσεις τα Πνεύ­ ματα του αέρα. Να θυμάσαι ότι είναι καλύτερο να κάνεις τα πειράματά σου προς την κατεύθυνση της Ανατολής. θα το ξαναρχίσεις χωρίς προετοιμασία ωρών ή άλλων κανόνων. έρχονται με πολύ όμορφη και γοη­ τευτική μορφή. δηλ.

οι Τέχνες αυτές δεν επαληθεύονται. κι ακόμη κι αν κάθε τελετουργι­ κό τηρηθεί σωστά. αν δεν κατορ­ θώσεις να διεισδύσεις στη σημασία αυτού του Κεφαλαίου. Από αυτό εδώ το Κεφάλαιο εξαρτάται λοιπόν ολόκληρο αυτό το Κλειδί της Τέχνης. το πείραμα δεν θα πετύχει. 151 . Αν υπάρχει έστω και το παραμικρό λάθος ή παράλειψη.θασμένο. και ίσως κάτι να 'χεις παραλείψει. μη σωστά φτιαγμένο και ελαττωματικό.

θα ψάξει να βρει κάποιο κατάλλη­ λο μέρος όπου η Μαγική Τέχνη και τα πειράματά της να μπορούν να μπουν σ' εφαρμογή. Αφού τακτοποιηθούν έτσι όλα. ο μύστης της Τέχνης θα πάει σ' αυτό το μέρος που πρέπει να 'ναι καθαρό. ή στο μυστικό του δωμάτιο αν ταιριά152 . Μετά θα κάνει τους υπολογισμούς του στις ημέρες και στις ώρες και θα προετοιμάσει τα πράγματα που είναι αναγκαία για το πείραμα. απ' όλες τις άσχετες ιδέες οποιουδήποτε είδους. τη μελάνη και την πένα. Αφού γίνουν όλα αυτά. μαζί με μαγικά λόγια και χαρακτή­ ρες. Θα πρέπει μετά να μελετήσει βαθιά την Τέχνη ή εργασία με την οποία θα καταπιαστεί και να γράψει το στόχο που επιδιώκει σ' ένα χαρτί. κι όλα αυτά θα γίνουν με τον ιδιαίτερο τρόπο όσον αφορά το χαρτί.ΒΙΒΛΙΟ II ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Με ποιο τρόπο ο μύστης της τέχνης πρέπει να προστατεύει και να κυβερνά τον εαυτό του Αυτός ο οποίος επιθυμεί ν' αφιερωθεί σε μια τόσο μεγάλη και δύσκολη επιστήμη θα πρέπει να 'χει το νου του ελεύθε­ ρο από το κάθε τι.

Μετά πρέπει να γδυθεί τελείως και να 'χει ετοιμάσει ένα μπάνιο με εξορκισμένο νερό. θα πρέπει να 'ναι απομονωμένο και κανένας να μην ξέρει ότι βρίσκεται εκεί και να μην μπορεί να τον δει. για να πλυθεί και να εξαγνιστεί σ' όλο του το σώμα. τρεις το απόγευμα. Καθημερινά θα λες την εξής προσευχή. τέσσερις το βράδυ και πέντε φορές πριν πέσεις για ύπνο· αυτό ισχύει για τις τρεις αυτές ημέρες: 153 . από την κορυφή του κεφαλιού του μέχρι τα πόδια του. Μετά θα βυθιστείς ολόκληρος μέσα στο νερό· έπειτα θα σκουπιστείς με μια πετσέτα από καθαρό. ώστε να χρησιμεύσει για την υγεία και την κάθαρση της ψυχής και του σώματός μου. από κοινό χώμα· καταδέξου να ευλογήσεις και να καθαγιάσεις αυτό το νερό.ζει στο σκοπό του. λινό πανί και θα φορέσεις τα ενδύματα για τα οποία θα μιλήσου­ με αργότερα. δώσ' μου τη χάρη Σου. Ω παντοδύναμε και ανέκφραστε Θεέ. λευκό. Τις τρεις επόμενες ημέρες θ' αποφύγεις όλες τις άσχη­ μες και κενές σκέψεις και κάθε είδους άσχημη πράξη και αμαρτία. Όποιο μέρος κι αν χρησιμοποιήσει πάντως. και κάθε πλάνη και σφάλμα να φύγουν μακριά μου. σύμφωνα με τον τρόπο που θα περιγράψουμε. τουλάχι­ στον μια φορά το πρωί. Εσύ που δημιούργησες εμένα τον ανά­ ξιο δούλο Σου κατ' εικόνα και ομοίωση Σου. δυο φορές το μεσημέρι. που με τη δύναμή Σου ο λαός Σου μπόρεσε να διασχίσει την Ερυθρά Θάλασσα στη φυγή του από την Αίγυπτο. ώστε καθαρός κι εξαγνισμένος με το νερό αυτό να εμφανι­ στώ αγνός μπροστά Σου. λέγοντας: Ω Κύριε ΑΔΩΝΑΪ. όπως θα δούμε στο Κεφάλαιο για τη νηστεία και την αποχή. και μπορεί εκεί ν' αρχίσει την εργασία.

αφού η αρχική δύναμη και αρετή της επεκτεί­ νονται στις επακόλουθες ώρες. κι επιπλέον να 'χει οριστεί μια μέρα. ΒΑΡΑΚΑΤΑ. ΣΕΓΚΟΝ.ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΧΕΡΑΚΙΟ. Αμήν. ΒΛΑΟΥΤΗΛ. ΔΑΜΑ. ΤΙΛΑΘ. ΕΔΟΝΙΗΛ. ΑΣΑΚ. ΙΕΡΑΛΕΜ. που βασιλεύεις στους ουρανούς και εξου­ σιάζεις την άβυσσο. που ζεις και βασιλεύεις στους αιώνες των αιώνων. αιώνιε κυβερνήτη των πάντων. θα πρέπει να 'χεις όλα τα πράγματα έτοιμα. ΓΚΕΜΠΟΥΡΑΧΗΛ. χρειάζεται να 'σαι σε θέση να τη συνεχίσεις μέχρι τέλους. ΑΡΑΒΟΝΑΣ. ΕΡΑ. ΜΠΕΔΡΙΜΟΥΛΑΗΛ. ώστε αυτό που έχω στο νου μου να εκπληρωθεί μέσα στην εργασία μου. ΙΔΕΟΔΟΧ. ΕΛΟΧΙΜ. ΚΑΔΑΤΟ. ΣΑΜΟΗΛ. ΕΛΟΧΙ. όπως έχουμε πει. ΓΚΕΜΟΝ. δώσ' μου τη χάρη Σου. ΑΡΧΑΡΖΗΛ. ΔΑΝΙΗΛ. ΑΧΣΑΧ. ΕΜΑΓΚΡΟ. Σε ικετεύω. ΝΤΕΜΑΣ. Αφού περάσουν αυτές οι τρεις ημέρες. θα την τελειώσει και θα πετύχει το αποτέλεσμα που επιθυμεί.ΑΒΡΑΓΑΤΕΧ. Ω Κύριε Θεέ. ΣΟΦΙΗΛ. ΑΣΑΚΡΟ. Όταν αρχί­ σεις όμως. ω Θεέ. ΕΛΑΜΟΣ. ΙΖΑΧΗΛ. ΒΑΗΛ. ΙΜΑΧΕΔΗΛ. ΕΒΜΙΣΚΑ. Έτσι ο μύστης της Τέχνης θα προχωρήσει στην εργασία του. 154 . με τη δύναμή Σου. Θα πρέπει να περιμένεις την ιδιαί­ τερη ώρα στην οποία θ' αρχίσεις την εργασία.

μέσα από μια προσεκτική ζωή. Αφού λοιπόν οι μαθητές. καλό είναι να 'χει τρεις συντρόφους. Αλλά αν είναι απόλυτη ανάγκη να υπάρχουν σύντρο­ φοι. πρέπει πρώτα να εξετάζει ποιους συντρόφους θα χρησιμοποιήσει. θα πρέπει τουλάχιστον να έχει μαζί του ένα πιστό σκυλί. να προσέχουν και να τηρούν αυστηρά όλα αυτά που θ' ακούσουν. και υπάρ­ χει ακόμα περίπτωση και να πεθάνουν.ΒΙΒΛΙΟ II ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Πώς οι σύντροφοι ή μαθητές του μύστη της τέχνης πρέπει να ρυθμίζουν τη συμπεριφορά τους και να κυβερνούν τον εαυτό τους Όταν ο μύστης της Τέχνης θέλει ν' αρχίσει κάποια εργα­ σία ή πείραμα. Γιατί όποιοι ενεργήσουν διαφορετι­ κά θα υποφέρουν και θα δοκιμάσουν δυσκολίες. αυτοί θα 'ναι υποχρεωμένοι και δεμένοι με όρκο να κάνουν όλα όσα τους διατάξει ο Μάγιστρος και θα πρέπει να μελετούν. που τα Πνεύματα θα προκαλέσουν. και ειδικά αν είναι κάτι σημαντικό. 155 . Κι αν δεν μπορεί να 'χει συντρό­ φους. πόνους και κινδύνους. Για κάθε εργασία που γίνεται μέσα στον Κύκλο.

εξαγνισμένο και καθαρό. Μετά απ' αυτό. ας αρχίσει να χύνει εξορκισμένο νερό πάνω τους. και να το αρωματίσει με τα αρώματα της Τέχνης. ισχυρού και αιώνιου Θεού. δημιούργημα του σκύλου. Αλλά αν θέλει να 'χει για σύντροφό του ένα μικρό αγόρι ή κορίτσι. επαναλαμβάνοντας την ίδια προσευχή· ας ενεργούν όπως αυτός και στην εργασία ας τον ακολου­ θούν ανεπιφύλακτα κι ας τον υπακούουν στο κάθε τι. κι ας νηστέψουν όπως αυτός επί τρεις ημέρες. ώστε να 'χεις έτσι τη δύναμη να εκπληρώσεις τις επιθυ­ μίες της καρδιάς σου. οι μαθητές ας ντυθούν μόνοι τους όπως είχε κάνει κι ο Μάγιστρος. καθώς σε πλένω τώρα και σε αρωματίζω στην αρετή του ύψιστου. με τον ίδιο τρόπο όπως και τους μαθητές. πράγμα που θα 'ναι ακόμη καλύτερο. ο Μάγιστρος θα πάρει εξορκισμένο νε­ ρό και θα τους οδηγήσει σ' ένα μέρος μυστικό. έτσι που να νιφτούν ολόκληροι. Αν ο μύστης της Τέχνης θέλει να 'χει ένα σκυλί για σύν­ τροφό του.διδαχθούν τα πάντα και θωρακιστούν με συνετή και γεμάτη κατανόηση καρδιά. μεγάλου και αιώνιου Θεού. εξαγνισμένος και καθαρός. με το Όνομα Εκεί­ νου που σε έπλασε. στο Όνομα του ανέκφραστου. Αμήν. κι αυτό θα πρέπει να κυλάει από την κορυφή της κεφαλής τους μέχρι τα πόδια τους. Κι ενώ θα τους νίβει έτσι. κι ακόμα ο πιστός φίλος μου σ' οποιαδήποτε άλλη εργασία κάνω. Εκεί θα τους γδύσει τελείως· μετά. θα πει: Είθε ν' αναγεννηθείς. και να πει τον εξής εξορκισμό επάνω του: Σ' εξορκίζω. πρώτα κόβοντας τα νύχια των 156 . και η αρετή Του να σε γεμίσει και να μείνει για πάντα μέσα σου. για να 'σαι ο αληθινός μου σύντροφος σ' αυτή την εργασία. πρέπει να το πλύνει προσεκτικά με το εξορκι­ σμένο νερό. θα πρέπει να τα εξαγνίσει κι αυτά.

Ο Μάγιστρος θα πρέπει πάντα να ελέγχει τους μαθητές του. αρκεί βέβαια να υπακούουν στις εντολές του Μάγιστρου και να κάνουν όλα όσα τους διατάζει. όλα. Όταν οι σύντροφοι θα 'χουν έτσι χειροτονηθεί. Αλλά για την ασφάλεια του σώματος και της ψυχής. του Πατέρα όλων των δημιουργημάτων. και να μου είσαι υπάκουο και πιστό. καθιερωμένα και κα­ λυμμένα με μετάξι κι αρωματισμένα με τα σωστά αρώματα. οποιαδήποτε στιγμή θελήσει. ο Μάγιστρος και οι σύντροφοι του χρειάζεται να 'χουν τα εμβλήματα μπροστά στο στήθος τους. Αυτοί οι σύντροφοι ή μαθητές θα πρέπει να 'ναι τρεις στον αριθμό.χεριών και των ποδιών τους και λέγοντας: Σ' εξορκίζω. ύπαρξη του νεαρού κοριτσιού (ή αγοριού) με το Όνομα του ύψιστου Θεού. Αμήν. Αμήν. μπορούν ν' αρχίσουν την εργασία χωρίς κανένα φόβο και θα 'ναι μακριά από κάθε κίνδυνο. λέγοντας: Είθε ν' αναγεννηθείς. Σε κάθε περίπτωση πάντως χρειάζεται να υπακούουν ανεπιφύλακτα στις διαταγές του αρχηγού 157 . αν κατέχουν τέλεια όλα εκείνα που πρέπει να εκτε­ λέσουν. του Πατέρα ΕΛΙΟΝ. ΑΔΩΝΑΪ. ας καθαρίσει κι ας πλύνει αυτό το νέο παιδί με το νερό της Τέχνης. χωρίς τον Μάγιστρο. εξαγνισμένο και καθαρό. να μην έχεις ποτέ τη θέληση ή τη δύναμη να κρύψεις από μένα τίποτε. ο Μάγιστρος θα 'ναι σε θέση να δουλέψει με ασφάλεια μαζί τους. Και η εργασία του θα προχω­ ρήσει εύκολα και θα φτάσει στο στόχο της. ώστε τα Πνεύματα να μην μπορούν να σε βλάψουν. Μετά αρωμάτισε το παιδί με τα αρώματα της Τέχνης. Ας εξαγνίσει. Έτσι. ούτε να διστάσεις σε οτιδήποτε απαιτήσω από σένα. Έτσι ενεργών­ τας. ούτε να κυριαρ­ χήσουν πάνω σου. ΕΛΟΧΙΜ. θα προχωρήσουν σωστά. Μπορούν επίσης να 'ναι πέντε ή επτά ή εννιά. με ασφάλεια και θάρρος.

158 .τους. Γιατί μόνο μ' αυτό τον τρόπο τα πράγματα θα προχω­ ρήσουν προς την επιθυμητή κατεύθυνση.

159 . θα πρέπει να 'χει από πριν τηρήσει κάποιους απαραίτη­ τους κανόνες. Όλα αυτά πρέπει να τηρούνται ιδιαίτερα επί εννέα ημέρες πριν από την έναρξη της εργασίας. η φλυαρία. αν θέλουν να 'χουν όφελος από τα πειράματα. από κάθε είδους ασέβεια. ρυπαρότητα. ν' απέχει από κάθε παρανομία. η χυδαιολογία. Οι μαθητές πρέπει να κάνουν το ίδιο και πρέπει να τηρήσουν επιπλέον οποιονδή­ ποτε άλλο κανόνα τους επιβάλλει ο Μάγιστρος. την αποχή κι άλλους κανόνες που πρέπει να τηρούνται Όταν ο μύστης της Τέχνης θελήσει να κάνει κάποια εργα­ σία. ποτέ να μη χάνει την ταπεινότητα στο βάδισμα. να κρατά αυστηρή ευπρέπεια σ' όλα τα πράγματα. η συκοφαντία. η βλασφημία κι όλες οι ανώφελες συζητήσεις. κακοήθεια ή απρέπεια. να μιλά τίμια. πρέπει να κάνει καλές πράξεις. τόσο στο σώμα όσο και στην ψυχή· όπως για παράδειγμα η υπερβολή στο φαγητό και στο ποτό. Αντίθετα. στη συνομιλία και το σωστό μέτρο στο φαγητό και στο ποτό του και στο κάθε τι γενικά.ΒΙΒΛΙΟ II ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Για τη νηστεία. Από την πρώτη μέρα του πειράματος. είναι απόλυτη ανάγκη να ορίσει επαγρύπνηση και προσοχή.

φύλαξέ με. Εγώ ο ανάξιος σου ζητώ. που ταπεινώνεις τον υπερήφανο. είναι απόλυτη ανάγ­ κη ο Μάγιστρος και οι μαθητές του να επαναλαμβάνουν την ακόλουθη επίκληση μια φορά το πρωινό και δυο φορές το βράδυ: ΕΠΙΚΛΗΣΗ Ω παντοδύναμε Θεέ. Ω Θεέ. που δεν είμαι άξιος να σηκώσω τα μάτια μου στον ουρανό εξαιτίας των σφαλμάτων και των αμαρ­ τιών μου. Εσύ που έχεις απέραντο έλεος και οίκτο και καλοσύνη. Αμήν. που είσαι ο Δη­ μιουργός της ζωής και ο καταστροφέας του θανάτου· Εσύ είσαι η ανάπαυσή μας. Εσύ που είσαι η μοναδική εκπλήρωση των καλών έργων. Αφού Εσύ είσαι ο νικητής. Αμήν. που κοιτάζεις πάνω στη γη και πάνω στη θάλασσα· σε Σένα υψώνω τα χέρια μου και ικετεύω τη δική Σου βοήθεια μόνο. θα νηστέψεις τρώγοντας πολύ λίγο και μόνο μια φορά την ημέρα· κι ακόμη καλύτερο θα 'ναι να περιορι160 . Εσύ είσαι ο προστάτης εκείνων που Σε επικαλούνται. Πατέρα όλων των όντων. υπεράσπισέ με σ' αυτή την εργασία που θέλω να κάνω. γίνε ευσπλαχνικός μ' εμένα. να μου δώ­ σεις τη δύναμη να δω και να γνωρίσω αυτά τα Πνεύματα που θα καλέσω να εμφανιστούν μπροστά μου και να εκπλη­ ρώσω το θέλημά μου. Ω ελεήμονα Πατέρα. ω Θεέ συγχώρεσε τις αμαρτίες μου. Εσύ που ζεις και βασιλεύεις στους αιώνες των αιώνων. Προστάτευσέ με. Εσύ που δίνεις ανάπαυση στους κουρα­ σμένους. Τις τρεις τελευταίες ημέρες πριν από την έναρξη της εργασίας. αιώνιε Πατέρα.Πριν από το ξεκίνημα της εργασίας. ευλογημέ­ νος στους αιώνες των αιώνων. έναν άθλιο αμαρτωλό. που κυβερνάς πάνω στα Χερουβίμ και στα Σεραφίμ. που δεν ζητάς το θάνατο του αμαρτωλού αλλά θέλεις να απαλλαγεί από την κακία του και να ζήσει.

Μετά. όπως είπαμε ήδη στο Πρώτο Βιβλίο. και καθαρισθήσομαι· πλύνεις με. Έπειτα. φιτάξε τον Κύκλο μ' όλες τις τελετουργίες που απαιτούνται. Θα κρατηθείς μακριά από κάθε ακάθαρτο πράγμα.στείς μόνο σε λίγο ψωμί και νερό.τι κάνει κι ο Μάγιστρος. Αφού γίνουν κι αυτά. κι ας ξεκινήσει η πορεία του πειράματος. οι μαθητές πρέπει να κάνουν ό. μαζί με τον Μάγιστρο. με θέρμη και ειλικρίνεια. Θα επαναλάβεις πάλι την εξομολόγηση. παίρνοντας το νερό και τον ύσσωπο. δεν θα φας καθόλου. Οι μαθητές επίσης. Έπειτα άρχισε να καλείς τα Πνεύματα με τους εξορκισμούς. Κύριε. όπως θα πούμε πιο κάτω που θα μιλήσου­ με για τα αρώματα. σε ένδειξη μετάνοιας και μεταμέλειας. Σημείωσε ότι από το σημείο αυτό κι έπειτα. Αφού γίνει αυτό. θα πεις: Ραντιείς με υσσώπω. θα κάνουν την ίδια εξομολόγηση με χαμηλή αλλά ευδιάκριτη φωνή. όπως ήδη είπαμε στο Πρώτο Βιβλίο. 161 . ο καθένας θα φιλήσει αμοιβαία τον άλλο. πλύσου με το εξορκισμένο νερό και ντύσου πάλι με το καθιερωμένο ένδυμα που είχες βγάλει· θυμιατίσου και βάλε αρώματα. αλλά θα πας σ' ένα μέρος κρυφό. Και την τελευταία ημέρα. Θα λες την επίκληση. όταν πρόκειται ν' αρχίσεις την εργασία. και υπέρ χιόνα λευκανθήσομαι. όπου θα εξομολογηθείς όλες τις αμαρτίες σου στο Θεό με συντριβή καρδίας. κι αν όλα είναι έτοιμα. κι ας εργα­ στούν με κάθε επιμέλιεα για να το φτάσουν στην τε­ λειότητα. πήγαινε με τους συντρόφους σου στην καθορισμένη θέση. Ας δώσει τώρα ο Μάγιστρος τις εντολές του στους μαθη­ τές.

θα μπεις μέσα στο νερό και θα πεις: Ο ΕΞΟΡΚΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Σ' εξορκίζω. έτσι που να μην μπορούν να με βλάψουν με την αρετή του παντοδύ162 . έχοντας προετοιμάσει όλα τα αναγκαία. 26. να ξεσκεπάσεις όλες τις απάτες του Εχθρού. 53. θα πας σ' έναν ποταμό ή σ' ένα τρεχούμενο ρεύμα. και να διώξεις από μέσα σου κάθε ακαθαρσία και ρυπαρότητα του κόσμου των φαντασμάτων. Κι όταν γδυθείς τελείως.ΒΙΒΛΙΟ II ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Για τα μπάνια και τον τρόπο με τον οποίο γίνονται Το μπάνιο είναι απαραίτητο σ' όλες τις μαγικές και νεκρομαντικές Τέχνες. 80. στο Όνομα Εκείνου που σε δημιούργησε και σ' έκανε να μαζευτείς σ' ένα μέρος για να εμφανιστεί η ξηρά. κι ενώ θα γδύνεσαι θα λες τους Ψαλμούς: 13. Όταν λοιπόν θελήσεις να κάνεις κάποιο πείραμα. 104. 52. ή θα 'χεις ζεστά­ νει νερό μέσα σ' ένα μεγάλο κάδο στο μυστικό σου δωμάτιο. δημιούργημα του νερού.

125. Σε επι­ καλούμαι. καικαθαρισθήσομαι. Κύριε. ΔΟΦΑΛΙΑ. ΓΚΕΜΙΝΑΪΡΑ. ΑΣΤΑΚΟΘ. 118. ΑΡΕΣΙΟΝ. 4.ναμου Θεού που ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώ­ νων. και θα πεις: Ραντιείςμε υσσώπω. λέγοντας: ΜΕΡΤΑΛΙΑ. 113. ON. ΣΕΜΑ. ω άγιε ΑΔΩΝΑΪ και να μπορέσω να εκπληρώσω το κάθε τι για Σένα που ζεις και βασιλεύεις στους αιώνες των αιώνων. 29. ΓΚΕΓΚΡΟΦΕΪΡΑ. θα λες τους Ψαλμούς 101. ΠΟΥΕΡΙ. Αμήν. ΧΟΥΖΝΟΘ. ΤΕΤΡΑΓΡΑΜΜΑΤΟΝ. Σ' ευχαριστώ γι' αυτό το μπάνιο. ΟΝΕΜΑΛΙΑ.πλύνεις με και υπέρ χιόνα λευκανθήσομαι. ΓΚΕΒΙΑΛΑΪΡΑ. Έπειτα πάρε το αλάτι κι ευλόγησέ το μ' αυτό τον τρόπο: 163 . ΠΡΙΜΕΜΑΤΟΝ. Όλα αυτά τα Ονόματα θα τα επαναλάβεις δύο ή τρεις φορές. Αμήν. ΜΟΥΣΑΜΑ. ΓΚΟΑΔΑΦΑΪΡΑ. 50. Σε δοξάζω. ΜΟΥΣΙΑ. μέχρις ότου πλυθείς και καθαριστείς τέλεια. ΓΚΡΑΣΙΛ. στο Όνομα σου.ΑΓΛΑ. ΓΟΔΟΥ. όπως θα μά­ θεις πιο κάτω. Ε Α. ΔΕΔΟΥΛΣΑΪΡΑ. κι όταν θα 'σαι πεντακάθαρος πια θα βγεις από το νερό και θα ραντίσεις το σώμα σου με εξορκισμένο νερό. ΤΑΜΕΝ. έτσι που αυτό το νερό να διώξει από μέσα μου κάθε ρυπαρότητα και λα­ γνεία της καρδιάς. Μετά θα πεις την εξής προσευχή: ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΕΛ ισχυρέ και θαυμάσιε. ΓΚΟΔΙΕΜΠ. ΣΕΓΚΙΑΑΤΟΝ. ΖΙΤΑΝΣΕΪΑ. Σε λατρεύω. ΑΝΑΦΑΞΕΤΟΝ. ΤΖΑΒΑΟΘ. Ενώ θα ντύνεσαι ξανά. ΑΔΩΝΑΪ. ΚΕΔΑΪ. ΓΚΙΛΘΑΡ. Μετά θ' αρχίσεις να πλένεσαι ολόκληρος μέσα στο νερό. 138. ΕΖΟΙΙΛ.

κι έτσι ντυμένος θα πας να τελειώσεις την εργασία σου. ΤΙΞΜΙΟΝ. λέγοντας τις εξής λέξεις: ΙΜΑΝΗΛ. ΔΕΚΑΪΟΝ. ΙΜΑΤΟ. καθαρά και άσπρα. ΜΕΜΕΟΝ. ΕΞΙΣΤΟΝ. ΖΑΡΜΕΣΙΤΟΝ. θα το ρίξεις μέσα στο μπάνιο και θα γδυθείς πάλι. και κάθε κακία και εμπό­ διο ας φύγουν από μέσα του· ω Θεέ. 164 . Οι μαθητές πρέπει να πλένονται κατά τον ίδιο τρόπο και με τις ίδιες τελετουργίες. ΡΕΚΤΑΚΟΝ. ΒΑΦΟΡΟΝ. ΠΑΛΤΕΛΟΝ. ΜΟΜΕΡΤΟΝ. ΓΚΑΡΝΤΟΝ. δώσε του κάθε καλό και αγαθό. ΖΑΓΚΒΕΡΟΝ.Η ΕΥΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΛΑΤΙΟΥ Η ευλογία του παντοδύναμου Πατέρα ας έρθει πάνω σ' αυτό το δημιούργημα του αλατιού. γιατί χωρίς Εσένα ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει. ΠΑΡΟΝ. ΤΙΛΕΪΟΝ. Θα βγεις από το νερό και θα ντυθείς όπως πριν με ρούχα λινά. Παίρνοντας ύστερα το εξορκισμένο αλάτι. Μετά θα πεις πάνω από το αλάτι τον Ψαλμό 102. ΜΟΥΟΜΠΟΪ. ΠΑΜΕΝΤΟΝ. ΑΡΝΑΜΟΝ. κι από πάνω τους θα βάλεις τα ρούχα για τα οποία θα μιλήσουμε στο ανάλογο Κεφάλαιο. ΤΑΤΟΝΟΝ. Μετά θα μπεις για δεύτερη φορά στο μπάνιο και θα πεις τους Ψαλμούς 103 και 80.

το μετάξι είναι καλύτερο. Αυτά τα Ονόματα πρέπει να γραφούν με τη μελάνη και την πένα της Τέχνης. Οι μαθητές θα πρέ165 . Αν είναι από λινό. που πρέπει επίσης να προετοιμαστούν και τα απαραίτητα όργανα. Οι χαρακτήρες του Σχήματος 7 πρέπει να κεντηθούν στο στήθος με τη βελόνα της Τέχνης και με κόκκινο μετάξι.ΒΙΒΛΙΟ II ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Για τα ρούχα και τα υποδήματα της τέχνης Τα εξωτερικά ρούχα που οφείλει να φοράει ο μύστης της Τέχνης πρέπει να 'ναι από λινό. το νήμα με το οποίο θα φτια­ χτούν πρέπει να 'χει υφανθεί από νεαρή παρθένα. Πρέπει να φτιαχτούν στη διάρκεια των ημερών της νηστείας και αποχής. δηλαδή στη διάρκεια των εννέα ημε­ ρών πριν από την έναρξη της εργασίας. πάνω στο οποίο θα γράφει αυτά τα τέσσερα Ονόματα: ΠΟΔ ΧΕΒΑ ΥΧΕ μπροστάΑΔΩΝΑΪ πίσω· ΕΛ δεξιά· ΕΛΟΧΙΜ αριστερά. όπως θα πούμε στο ανάλογο Κεφάλαιο. Επιπλέον ο μύστης της Τέχνης θα πρέπει να 'χει ένα στέμμα φτιαγμένο από παρθένο χαρτί. Τα υποδήματα πρέπει επίσης να 'ναι λευκά και πάνω τους θα σχεδιαστούν οι χαρακτήρες του Σχήματος 8 με τον ίδιο τρόπο. όπως κι αυτά που θα φοράει από κάτω· κι αν διαθέτει τα μέσα.

και πριν συνεχίσουν με τους άλλους. ΙΔΕΟΔΑΝΙΑΧ. που η βασιλεία και η εξουσία Σου παραμένουν στους αιώνες. 67. 126.πει επίσης να 'χουν ο καθένας το στέμμα του από παρθένο χαρτί πάνω στο οποίο θα γραφούν με κόκκινο αυτά τα θεία σύμβολα (Σχήμα 9). θα λες τους Ψαλ­ μούς 14. με τα οποία θα πετύχω σ' όλα όσα θερμά επιθυμώ να κάνω. τόσο το καλύτερο. μετά τον πρώτο Ψαλμό. Τα ενδύματα όλα θα αρωματιστούν με τα αρώματα της Τέχνης και θα ραντιστούν με το νερό και τον ύσσωπο της Τέχνης. στο Όνομά Σου. Με τη δύναμη αυτών των αγίων Αγγέλων ντύνομαι με τα ρούχα της δύναμης. 116. Καθώς θα ντύνεσαι μ' αυτά τα ρούχα. 66. ΑΜΑΤΟΡ. ΠΑΜΟΡ. κι έχουν χρησιμοποιηθεί σε ιεροτελεστίες. ΠΛΑΪΟΡ. ω πολύ άγιε ΑΔΩΝΑΪ. ΑΝΙΤΟΡ. Αμήν. Σημείωσε ότι αν τα λινά ρούχα ήσαν ενδύματα ιερουρ­ γών. 130. ΑΜΙΔΗΣ. Ακόμη. όταν ο Μάγιστρος και οι μαθητές του αρχίσουν να ντύνονται. 136. 166 . θα πρέπει αυτός να πει τα εξής: ΑΜΟΡ.

κρύπτες. παλιά κι εγκαταλελειμμένα σπίτια. δάση. σκοτεινά μέρη. κήποι.ΒΙΒΛΙΟ II ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Για τα μέρη όπου μπορούμε με άνεση να προχωρούμε σε πειράματα και εργασίες της τέχνης Τα καλύτερα μέρη για την άσκηση των Μαγικών Τεχνών είναι τα μέρη που βρίσκονται μακριά από το πέρασμα των ανθρώπων. που είναι κρυμμένα κι απομονωμένα. Αν όμως σου είναι δύσκολο να χρησιμοποιήσεις ένα τέτοιο μέρος. Η νύχτα είναι η πιο ταιριαστή ώρα για τις εργασίες της Νεκρομαν­ τείας. και σημαίνει επίσης ότι είναι σωστό και δίκαιο τέτοιες 167 . Ερημιές και ακατοίκητες περιοχές είναι κατάλληλες. Αυτές οι τέχνες και τα πειράματα θα πρέπει να εκτελούν­ ται στον καθορισμένο τους χρόνο κι αν δεν υπάρχει τέ­ τοιος. πάντα είναι καλύτερο να γίνονται τη νύχτα. Πολύ απο­ τελεσματικά είναι τα σταυροδρόμια. εκεί όπου τέσσερις δρόμοι διασταυρώνονται. υπό τον όρο ότι θα 'χει εξαγνιστεί και καθιερω­ θεί με τις σωστές τελετουργίες. αρκεί το δωμάτιό σου στο σπίτι σου ή οποιοδήποτε άλλο μέρος. πάρκα. σπηλιές. βουνά. όπως όχθες λιμνών. μέσα στη σιωπή της νύχτας.

που κανένας άνθρωπος δεν πρέπει να επικαλείται. Όταν όμως διαλέξεις ένα μέρος κατάλληλο. Μετά θα το αρωματίσεις με τα αρώματα και τα θυμιάματα της Τέχνης και θα το ραντίσεις με νερό και ύσσωπο. Έπειτα. βοηθήστε εμένα έναν ανάξιο δού­ λο που είχε την τόλμη να προφέρει αυτά τα ιερά Ονόματα. αφού η ψυχή και το σώμα μου βρίσκονται σε κίνδυνο. ενώ οι μαθητές θα λένε με χαμηλή φωνή την προσευχή που ορίσαμε για τις ημέρες της νη­ στείας και προετοιμασίας. ΙΑΧ. ΧΕ ΒΑΥ ΧΕ. λέγοντας συγχρόνως τους Ψαλμούς 2. καθαρό και περιστοιχισμένο κι από τα τέσσερα μέρη με φράχτες. δέντρα ή τοί­ χους. 168 . ΙΟΔ. ειδικά σ' αυτό το ταξίδι. Όταν αργότερα θα πας σ' αυτό το μέρος για ν' αρχίσεις την εργασία. γιατί βασίζομαι μόνο στην προστασία Σας. Θα πρέπει να 'ναι ευρύχωρο. Θα το καθαρίσεις μόνος σου προσεχτικά. 66 και 53. θάμνους. ΑΓΛΑ. ΖΑΜΑΙΙ. Ας ραντίσει ο Μάγιστρος ολόγυρα με το νερό και τον ύσσωπο της Τέχνης. θα πεις την ακόλουθη προσευχή με καθαρή και ταπεινή φωνή: ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΖΑΖΑΙΙ. παρά μόνο σε περίπτωση μεγάλου κινδύνου.εργασίες να τις κρύβουμε από τα μάτια του ανόητου. μπορείς να κάνεις τα πειράματά σου και την ημέρα και τη νύχτα. Συγχωρήστε με αν αμάρτησα με οποιονδήποτε τρόπο. Κι έτσι θα μπορείς σ' αυτό το μέρος να κάνεις τις προετοιμα­ σίες σου για οποιαδήποτε εργασία. ΕΛ. ΠΟΥΙΔΑΜΟΝ κραταιέ. Πρέπει όμως να προστρέξω σ' αυτά τα πολύ ιερά Ονόματα. του ανήξερου και του βέβηλου. ΣΕΝΤΟΝ ισχυρέ. ας πει ο Μάγιστρος σε κάθε μαθητή ποια από τα πράγματα της Τέχνης θα φέρει ο ίδιος.

Κατόπιν. Ο τρίτος το μαχαίρι και το δρεπάνι. να υπακούσετε στη φωνή του ισχυρού Θεού και στα Ονόματά Του. τη φωτιά και το θυμίαμα. Ο δεύτερος το βιβλίο. τη μελάνη και τα διάφορα αρώματα. το χαρτί. και να 'στε έτοιμα. Αφού μπει μέσα στον Κύκλο για ν' αρχίσει το πείραμα. θα σαλπίσει μ' αυτή τη σάλπιγγα προς τις τέσσερις γωνίες του σύμπαντος. Αν υπάρχουν περισσότεροι μαθητές. σ' όποιο μέρος του Κόσμου κι αν βρίσκεστε. Αφού γίνει κι αυτό. ο Μάγιστρος θα πάρει το μαχαίρι ή κάποιο άλλο καθιε­ ρωμένο μαγικό εργαλείο από ατσάλι και θα φτιάξει τον κύκλο της Τέχνης. μετά στο Νότο. Μ' αυτό τον ήχο θα γνωρίζετε ότι σας καλούμε. 169 . στη μια πλευρά της οποίας θα 'ναι γραμμένα με την πένα και τη μελάνη της Τέχνης τα Ονόματα του Θεού ΕΛΟΧΙΜ ΓΚΙΜΠΟΡ. Έπειτα θα πει: Ακούστε. μετά στη Δύση και τέλος στο Βορρά. θα εργαστεί έτσι: Πρώτα θα πάρει μια σάλπιγγα φτιαγμένη από καλό ξύλο. αφού μιλήσει στους μαθητές και τους ενθαρρύνει. Μετά θα τον αρωματίσει και θα τον ραντί­ σει με νερό. Ο Μάγιστρος το κοντάρι και τη ράβδο. όπως αυτός κρίνει κα­ λύτερα. Όταν όλα τα πράγματα τακτοποιηθούν με τη σωστή σει­ ρά.Ο πρώτος θα φέρει το θυμιατήρι. τις πένες. κι ας ανανεώσει τον Κύκλο με αρωματισμούς. πρώτα προς την Ανατολή. ας προχωρήσει ο Μάγιστρος στην εργασία του. ο Μάγιστρος θα μοιράσει τα πράγματα στον καθένα. και θα 'στε σ' ετοιμότητα να υπακούσετε τις εντολές μας. ΕΛΟΧΙΜ ΤΖΑΜΠΑΟΘ· και στην άλλη πλευρά αυτοί οι χαρακτήρες (Σχήμα 10).

εκτός από τους Κύκλους. Μετά 170 . ένα άλλο με μαύρη λαβή. Θα το βάλεις τρεις φορές στη φωτιά να πυρωθεί και κάθε φορά θα το βουτάς στο αίμα και στο χυμό που είπαμε. με τη Σελήνη να 'ναι γεμάτη ή να αυξάνει σε φως. όπως ένα μαχαίρι με λευκή λαβή. Μετά θα το αρωματίσεις με τα αρώματα της Τέχνης. με την πένα της Τέχνης. πάνω στην οποία θα χαράξεις τους χαρακτή­ ρες που φαίνονται στο Σχήμα. αγόρασε ένα όμοιο. Θα βουτήξεις και τη λευκή λαβή. όταν ο Άρης βρίσκεται στον Κριό ή στον Σκορπιό. τα ονόματα ΑΓΛΑ και ΟΝ. Το μαχαίρι με τη λευκή λαβή (Σχήμα 20) πρέπει να φτιαχεί την ημέρα και ώρα του Ερμή. μια λόγχη κι άλλα ακόμη. είναι απαραίτητα διά­ φορα όργανα. Θα πρέπει να βουτηχτεί στο αίμα ενός χηνόπουλου και στο χυμό του πίμπερνελ. έχοντας γράψει στη λευκή λαβή τους χαρακτήρες και πάνω στη λεπίδα.ΒΙΒΛΙΟ II ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Για τα όργανα της μαγικής τέχνης Για να προχωρήσουμε σωστά στις μεγαλύτερες και σπουδαιότερες εργασίες της Τέχνης. Αν σου είναι δύσκολο να το φτιάξεις μόνος σου. Μ' αυτό το μαχαίρι θα κάνεις πολλές εργασίες της Τέ­ χνης.

η ράβδος (Σχήμα 29) από φουντουκιά ή καρυδιά. θα γίνει με τον ίδιο τρόπο. πανίσχυρε. δηλαδή να 'χει ανάπτυξη μόνο ενός χρόνου. Πρέ­ πει να κοπούν το καθένα από το δέντρο μ' ένα μόνο χτύπη­ μα. ώστε να λάβουν την απαραίτητη αρετή και δύναμη από Σένα. να τυλιχτεί σ' ένα κομμάτι από μαύρο μετάξι. οπωσδήποτε όμως το ξύλο να 'ναι παρθένο. σ' επικαλούμαι για να ευλογήσεις και να καθιερώσεις αυτή τη ράβδο κι αυτό το κοντάρι. Θα φτιάξεις γι' αυτά λαβές από άσπρο τσιμισίρι κομ­ μένο μ' ένα μόνο χτύπημα από το δέντρο. αλλά θα φτιαχτεί την ημέρα και ώρα του Κρόνου και θα βουτηχτεί στο αίμα μιας μαύρης γάτας και στο χυμό του κώνειου. Θα πρέπει να βουτηχτουν στο αίμα μιας καρακάξας. το χάραμα. Αφού γίνουν αυτά. την ημέρα και την ώρα του Ερμή. το εγχειρίδιο (Σχήμα 27) και η λόγχη (Σχήμα 25). Όσο για το μαχαίρι με τη μαύρη λαβή (Σχήμα 21) για να φοβίζεις και να τρομάζεις τα Πνεύματα. Αφού αρωματιστεί και ραντιστεί. θα πεις: ΑΔΩΝΑΪ. στην ανατολή του ήλιου. Οι χαρακτήρες που φαίνονται στα Σχήματα πρέπει να γραφούν ή να χαραχθούν πάνω τους. θα το ραντίσεις και θα το τυλίξεις σ' ένα κομμάτι μετάξι. μ' ένα καινούργιο μαχαίρι ή κάποιο άλλο όργανο. την ημέρα του Ερμή. Το γιαταγάνι {Σχήμα 22) και το δρεπάνι (Σχήμα 24) φτιά­ χνονται κατά τον ίδιο τρόπο. την ημέρα και ώρα του Ερμή.θα το αρωματίσεις. Το κοντάρι (Σχήμα 28) πρέπει να 'ναι από γηραιό ξύλο ή καλάμι ή τριανταφυλλόξυλο. Οι χαρακτήρες που φαίνονται στα Σχήματα πρέπει να γρα­ φούν πάνω τους. 171 . και στο χυμό του βοτάνου του Ερμή. όπως επίσης και το στιλέτο (Σχήμα 23). Θα τα αρωματίσεις σύμφωνα με τους κανό­ νες της Τέχνης και θα τα φυλάξεις σε μετάξινο ύφασμα. Οι χαρακτήρες που φαίνονται στο Σχήμα θα γραφούν πάνω στη μαύρη λαβή και στη λεπίδα πάλι τα ονόματα ΑΓΛΑ και ΟΝ.

που η βασιλεία Σου διαρκεί στους αιώνες των αιώνων. Πηγή. να μου χρησιμεύσεις σαν προστασία σ' όλα τα εμπόδια και τις ατυχίες. ΕΪΕ. Θα πάρεις λοιπόν ένα καινούργιο ξίφος. ορατούς και αόρατους. Ποιμένας. για να τα χρησιμοποιήσεις όταν χρειαστεί. ΚΑΔΟΣ. Λόγος. Αφού τα αρωματίσεις και τα καθιερώσεις. ΑΜΠΡΑΚΑΔΑΜΠΡΑ. Ήλιος. Με όλα αυτά τα Ονόματα σ' εξορκίζω. με τα Ονόματα AMΠPAXΑΚ. ξίφος. και θα γράψεις στη μια πλευρά τα θεία Ονόματα ΙΟΔ ΧΕ ΒΑΥ ΧΕ. θα το καθαρίσεις και θα το γυαλίσεις την ημέρα του Ερμή.ω πολύ Άγιε ΑΔΩΝΑΪ. Λέξη. ξίφος. ΚΑΔΟΣ. Φως. ΙΟΔ ΧΕ ΒΑΥ ΧΕ. Ράντισε το. ΑΔΩΝΑΪ ΕΛΟΧΙΜ ΤΖΑΜΠΑΟΘ. Ιερέας. Τρία άλλα ξίφη πρέπει να φτιαχτούν για τους μαθητές. Αρχηγός. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ. Τα ξίφη είναι επίσης απαραίτητα στις Μαγικές Τέχνες. ΑΔΩΝΑΪ. Λαμπρότητα. ο Πρώτος και ο Έσχατος. Λίθος του Σοφού. Δρόμος. Αρετή. ΙΑΪΑΪ· στην άλλη πλευρά ΕΛΟΧΙΜ ΓΚΙΜΠΟΡ. όπως κι όλα τα άλλα όργανα. αφού το εξαγνίσεις και το καθιερώσεις με τις αναγκαίες τελετουργίες που οδηγούν στην τελειότητα των Μαγικών Τεχνών και Επιστημών. Δόξα. αρωμάτισε το και πες πάνω του τον ακόλουθο εξορκισμό: Ο ΕΞΟΡΚΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΞΙΦΟΥΣ Σ' εξορκίζω. Σοφάι. Αμήν. Ζωή. AMΠΡΑΚ. Μετά θα το τυλίξεις κι αυτό σε μετάξι. φύλαξε τα σ' ένα μέρος αγνό και καθαρό. Αλήθεια. Αθάνατος Μεσσίας. την πρώτη ή τη δέκατη πέμπτη ώρα. Σ' εξορκίζω και πάλι με το ιερό και αδιαίρετο Όνομα ΕΛ· με το όνομα του Παντοδύναμου ΣΑΝΤΑΪ· και με τα Ονό­ ματα ΚΑΔΟΣ. να μου χρησιμεύσεις σαν δύναμη και άμυνα σ' όλες τις μαγικές εργασίες ενάντια σ' όλους μου τους εχθρούς. 172 . Αμήν.

θα γ ρ ά ψ ε ι ς π ά ν ω του τ ο υ ς χ α ρ α κ τ ή ρ ε ς που φαίνονται στο Σχήμα 26. Κάποια ημέρα και ώρα του Άρη ή στης Αφροδί­ της.στη λεπίδα. ΑΘΑΝΑΤΟΣ. για να μπορεί να χρησιμεύσει σε καλούς σκοπούς στο δικό Σου Όνομα. Το τρίτο θα 'χει στη λαβή το ΌνομαΔΑΜΙΗΛ ή ΡΑΦΑΗΛστον π ρ ο φ υ λ α κ τ ή ρ α ΓΙΕΜΕΤΟΝ.στον π ρ ο φ υ λ α κ τ ή ρ α ΡΕΓΚΙΟΝ. ΕΪΕΑΣΕΡ ΕΪΕ. Αμήν. 173 . ΠΑΝΟΡΑΪΜ ΧΕΑΜΕΣΙΝ.στον προφυλακτήρα. κι αφού το ραντίσεις και το αρωματίσεις. ΓΚΑΜΟΡΙΝ ΝΤΕΜΠΑΛΙΝ. Το δ ε ύ τ ε ρ ο θα 'χει στη λαβή το Ό ν ο μ α ΑΟΥΡΙΗΛ. ΣΑΡΙΟΝστη λεπίδα.στη λεπίδα ΛΑΜΕΝΤΙΝ ΕΡΑΝΤΙΜ. ΚΑΛΟΣ· ω αιώνιε Θεέ και Πατέρα μου. ΚΑΛΟΣ. Το κοπίδι ή χ α ρ ά κ τ η ς είναι χρήσιμο για να χ α ρ ά ζ ε ι ς τ ο υ ς χ α ρ α κ τ ή ρ ε ς . θα πεις πάνω του την ε ξ ή ς π ρ ο σ ε υ χ ή : ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΑΣΟΦΙΗΛ. ΑΣΟΦΙΗΛ. ΑΣΟΦΙΗΛ. ΠΕΝΤΑΓΡΑΜΜΑΤΟΝ.Το π ρ ώ τ ο θα 'χει στη λαβή το όνομα ΚΑΡΝΤΙΗΛ ή ΓΑΒΡΙ­ ΗΛ. ΚΑΛΟΣ. ευλόγησε το όργανο αυτό που ετοιμάστη­ κε για τη δόξα Σου. Θα το αρωματίσεις ξανά και θα το φυλάξεις έτοιμο για χρήση. Η βελόνα μπορεί να καθιερωθεί με τον ίδιο τρόπο.

Έξω απ' αυτόν πάλι θα γράψεις έναν ακόμη Κύκλο σε ένα πόδι από­ σταση. Έπειτα μέσα στον Κύκλο σημείωσε τέσ­ σερις περιοχές. αφήνοντας κι εδώ ανοιχτό ένα μικρό τμήμα για την είσοδο και έξοδο. το Βορρά και το Νότο. τη Δύση. πράγμα που μπορεί να γίνει είτε με το ξίφος είτε με το μαχαίρι με τη μαύρη λαβή. δέσε το ένα άκρο στο δρεπάνι και με το άλλο άκρο χάραξε την περιφέρεια του Κύκλου. Μετά πάρε ένα σχοινί με μήκος εννιά πόδια. έτσι που να περιβάλλουν τον 174 . θα γράψεις Πεντάγραμμα με τα σύμβολα και ονόματα του Δημιουργού.ΒΙΒΛΙΟ II ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Για την κατασκευή του Κύκλου Έχοντας διαλέξει ένα μέρος για να ετοιμάσεις και να κατασκευάσεις τον Κύκλο. δηλαδή προς την Ανατολή. Πέρα από αυτούς τους Κύκλους. πάρε το δρεπάνι ή το γιαταγάνι της Τέχνης και σφήνωσέ το στο κέντρο του χώρου όπου πρόκειται να φτιαχτεί ο Κύκλος. που όλοι τους έχουν το ίδιο Κέντρο. όπου θα τοποθετήσεις σύμβολα. αλλά αφήνοντας ανοιχτό ένα μικρό τμήμα στο Βορ­ ρά για να μπορείς να μπαίνεις και να βγαίνεις. ανάλογο με το ανοιχτό τμήμα του άλλου. Έξω από την περιφέρεια αυτού του Κύκλου γράψε με το καθιε­ ρωμένο μαχαίρι ή ξίφος έναν άλλο Κύκλο σε ένα πόδι από­ σταση.

στους οποίους θα τοποθετηθούν θυμιατήρια με αναμμένο ξυλοκάρβουνο και γλυκά αρώματα. 175 . Ας τους μιλήσει κι ας τους ενθαρρύ­ νει να μη φοβούνται τίποτε. Καθένας από τους συντρόφους θα 'χει ένα ξίφος. όπως αναφέρεται στο Κεφά­ λαιο για τα θυμιάματα· ας κρατά στο χέρι του το θυμιατήρι την ώρα που το ανάβει κι ας το βάλει μετά στην προετοιμα­ σμένη θέση. Ο Μάθερς βρήκε στα χειρόγραφα "Maghus". έτσι που οι γωνίες του πρώτου να αγγίζουν τα μέσα των πλευρών του δεύτε­ ρου και οι γωνίες του τελευταίου να εκτείνονται προς τα τέσσερα μέρη του σύμπαντος. θα γράψεις μικρότερους Κύκλους. τη Δύση. Ας μιλήσει ξανά στους μαθητές του.Κύκλο. Και στις τέσσερις γωνίες κάθε Τετραγώ­ νου. όπως ορίζεται στο 1. Έπειτα ο Μάγος ας αφήσει τον Κύκλο. το Βορρά και το Νότο. και πέρα απ' αυτό ένα άλλο Τετράγωνο. το ξίφος και τα άλλα σύνεργα της Τέχνης στο έδαφος. την Ανατολή. κι ας θυμιατίσει τον Κύκλο προς τις τέσσερις γωνίες του σύμπαντος. έχοντας τοποθετήσει το δρεπάνι. κι έτσι που να τις αγγίζουν. Ας σαλπί­ σει με τη σάλπιγγα όπως έχει μάθει κι ας καλέσει τα Πνεύ­ ματα. κι ας τους οδηγήσει μέσα στον Κύκλο της Τέχνης για να τους ορίσει τις θέσεις τους στις τέσσερις γωνίες του σύμπαντος. ας συγκεντρώσει ο Μάγος1 τους μαθητές του. Αφού γίνουν όλα αυτά. που θα πρέπει να το κρατά γυμνό στο χέρι του. κι ας πάρει τη σάλπιγγα της Τέχνης προετοιμασμένη όπως είπαμε στο ανάλογο Κεφάλαιο. ας ανάψει τα θυμιατήρια κι ας βάλει μέσα εξορκισμένο θυμίαμα. Τώρα ας μπει μέσα στον Κύκλο κι ας κλείσει προσεχτικά τα ανοίγματα. εκτός από το ξίφος της Τέχνης. Έξω από τους Κύκλους θα γράψεις ένα Τετράγωνο. Ας αρχίσει τώρα ο Μάγος τις επικλήσεις του. μπροστά στα πόδια του. κι αν χρειαστεί ας τα εξορκίσει.

και τίποτε δεν θα μπο­ ρεί να τον βλάψει. Κι όταν κατορθώσει τον επιθυμητό στόχο του. μέσα στον οποίο οποιοσδήποτε μπει θα βρίσκεται σε ασφάλεια σαν μέσα σ' ένα οχυρωμένο κάστρο.Πρώτο Βιβλίο. 176 . Εδώ ακολουθεί η Μορφή του Κύκλου (Σχήμα 19). ας τα αφήσει να φύγουν.

και να διώχνουν όλα τα εχθρικά φαντάσματα. που φτιάχνονται και προσφέρονται στα Πνεύματα. 177 .αυτά τα οποία έχουν γλυκιά οσμή είναι για τα καλά. μοσχοκάρυδο. τα αρώματα και άλλα παρόμοια πράγματα που χρησιμοποιούνται στις μαγικές τέχνες Υπάρχουν πολλά είδη θυμιαμάτων και αρωμάτων. Θεέ του Ισαάκ. Θεέ του Ιακώβ. που ζεις και βασιλεύεις στους αιώ­ νες των αιώνων. Αμήν. πάνω από τα οποία θα πεις: Ο ΕΞΟΡΚΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΘΥΜΙΑΜΑΤΟΣ Ω Θεέ του Αβραάμ. μαστίχα. μόσχο κι άλλα εύοσμα μπαχαρικά.ΒΙΒΛΙΟ II ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Για το θυμίαμα. πάρε λιβάνι. Με το Όνομά Σου. τους καπνούς. αγιότατε ΑΔΩΝΑΪ. αλόη. καταδέξου να ευλογήσεις αυτά τα αρώματα για ν' αποκτήσουν αρετή και δύναμη να προσελκύουν τα καλά Πνεύματα. εκείνα που έχουν κακή για τα κακά. Για αρώματα καλής οσμής.

στο Όνομα του Θεού. πυρίτιδα και χάλυβα. καταδέξου να ευλογήσεις και να καθαγιάσεις αυτό το δημιούργημα του αρώματος. Αμήν. ώστε να μπορεί να είναι ένα φάρμακο στο ανθρώπινο γένος για την υγεία του σώματος και της ψυχής.Σ' εξορκίζω. Όταν θελήσεις να χρησιμοποιήσεις το θυμίαμα. Όλα τα δημιουργήματα που δέχονται την οσμή αυτού του θυμιάματος ας υγιαίνουν στο σώμα και στην ψυχή. για να καθιερωθεί και να εξαγνισθεί στο Όνομα του παντοδύ­ ναμου Θεού. σ' ένα μαγκάλι πρόσφατα λουστραρισμένο μέσα κι έξω. πριν ρίξεις τα μπαχαρικά μέσα: Ο ΕΞΟΡΚΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ Σ' εξορκίζω. δημιούργημα της φωτιάς. κι αφού η φωτιά σε φωτίσει θα πεις από πάνω της τα εξής. θ' ανά­ ψεις μια φωτιά με φρέσκα κάρβουνα. έτσι ώστε να τα έχεις έτοιμα για χρήση όποτε παραστεί ανάγκη. Μετά απ' αυτό θα ραντίσεις τα διάφορα μπαχαρικά με το νερό της Τέχνης και θα τα φυλάξεις σ' ένα κομμάτι μετάξι όπως και στις άλλες περιπτώσεις ή σ' ένα κουτί προορισμέ­ νο γι' αυτό το σκοπό. μέσα από την επίκληση του αγίου Ονόματός Σου. στο Όνομα Εκεί­ νου από τον Οποίον φτιάχτηκαν όλα τα πράγματα. ω Πνεύμα ρυπαρό και ακάθαρτο. ώστε κάθε είδος φαντάσματος να φύγει από μέσα σου και να 178 . Αμήν. εσένα που είσαι ένα εχθρικό φάντασμα. μέσα από Σένα που δημιούργησες τους αιώνες. Ω Κύριε. εσύ και όλες οι πλάνες σου. Στο ανέκφραστο Όνομα του παν­ τοδύναμου Θεού. να εγκα­ ταλείψεις αυτό το άρωμα. Το Άγιο Πνεύμα του Θεού ας δώσει προστασία και δύναμη σ' αυτούς που χρησιμοποιούν αυτά τα αρώματα· και το εχθρικό και κακό Πνεύμα και φάντασμα ποτέ να μην μπορέσει να εισέλθει εδώ.

ώστε να μπορεί να υπάρ­ χει για την τιμή και τη δόξα του αγίου Σου Ονόματος. ΑΙΜΑ. ω Αιώνιε και Παντοδύνα­ με Κύριε. ΕΛΟΧΙ. αυτό το δημιούργημα της φωτιάς. με την επίκληση του Πολύ Υψηλού Δημιουργού των όλων. ω Κύριε παντοδύναμε και πολυεύσπλαχνε. Ευλόγησε. Αφού γίνει αυτό. 179 . Αμήν. όλες οι πλάνες να τα εγκαταλείψουν και να ευλογη­ θούν και να εξαγνισθούν στο Όνομά Σου. έτσι ώστε αυτά τα πράγματα να μας χρησι­ μεύσουν σαν βοήθεια σ' όλα όσα επιθυμούμε να κάνουμε εδώ. Αμήν. δώ­ σε μας βοήθεια. Αμήν. βάλε τα μπαχαρικά πάνω στη φωτιά. εύνοια και χάρη. και φτιάξε τα αρώματα και τους καρπούς που απαιτούνται. ΔΑΛΜΑΪ. ω άγιε Πατέρα. με την επίκληση του αγίου Σου Ονόματος. και να μη φέρνει εμπόδια ή κακό σ' εκείνους που το χρησιμο­ ποιούν. ΛΑΣΑΪ. Πάνω από καπνούς κακής οσμής θα πεις: ΑΔΩΝΑΪ.μην μπορεί να βλάψει ή να εξαπατήσει με κανένα τρόπο. Στο πολύ άγιο Όνομά σου.

ΙΟΔ XE BAY XE· ω Θεέ. ΕΛΟΧΙΜ ΓΚΙΜΠΟΡ. φασκομηλιά. μαζεμένα κάποια μέρα και ώρα του Ερμή. που είσαι η αλήθεια και η ζωή. περασμένο με μόλυβδο μέσα κι έξω. βαλεριάνα. ΕΜΑΝΟΥΗΛ. ΜΕΣΣΙΑΣ. Θα έχεις επίσης και αλάτι. βασιλικό. καταδέξου να ευλογήσεις και να καθαγιάσεις αυτό το δημιούργημα του αλατιού. ή και πήλινο. Μετά πάρε ένα μπρούντζινο δοχείο. δυόσμο. Θα φτιάξεις μόνος σου ένα ραντιστήρι από βερβέννα. πάνω από το οποίο θα πεις: ΤΖΑΜΠΑΟΘ. Έπειτα ρίξε το αλάτι μέσα στο δοχείο με το νερό και πες τους Ψαλμούς 101. Δέσε μαζί 180 . 53. προστα­ σία και συμπαράσταση σ' αυτή την Τέχνη. δεν­ τρολίβανο και ύσσωπο.ΒΙΒΛΙΟ II ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Για το νερό και για τον ύσσωπο Αν χρειαστεί να ραντίσεις με νερό κάτι που απαιτείται μέσα στην Τέχνη. αυτό θα πρέπει να γίνει μ' ένα ραντιστήρι. Ετοίμασε ένα θυμιατήρι κάποια ημέρα και ώρα του Ερμή με τα αρώματα της Τέχνης. για να μας χρησιμεύσει σαν βοήθεια. με τη Σελήνη να 'ναι στην αύξησή της. 6 και 66. λεβάντα. το οποίο θα γεμίσεις με πεντακάθαρο νερό της πηγής. το πείραμα και την εργασία.

Έτσι έχεις έτοιμο το ραντιστήρι και με το νερό που θα 'χεις φτιάξει θα ραντίζεις. κι όπου ραντίζεις θα φεύγουν μακριά όλα τα φαντάσματα. και χάραξε πάνω στη λαβή από το ένα της μέρος τους χαρακτήρες του Σχήματος 11 και από το άλλο μέρος τους χαρακτήρες του Σχήματος 12. Με το ίδιο αυτό νερό θα κάνεις όλες τις προετοιμασίες της Τέχνης. 181 .αυτά τα χόρτα με μια κλωστή φτιαγμένη από νεαρή παρθέ­ να.

με βάρος μισής λίμπρας η καθεμιά. ένα φτωχό αμαρ­ τωλό. Οι λαμπάδες θα φτιαχτούν όταν η σελήνη θα 'ναι στην αύξησή της. Εσύ που κυβερνάς όλο τα πράγματα με την πανίσχυρη θέλησή Σου. Πρέπει λοιπόν να φτιάξεις λαμπάδες από παρθένο κερί την ημέρα και την ώρα του Ερμή. 182 . κατανόηση και γνώση να πράξω μόνο αυτό που Σου είναι αρεστό· κάνε με να σέβομαι. 102. Μετά θα πεις πάνω στις λαμπάδες τους Ψαλμούς 150. σ' όλες τις εργα­ σίες τα φώτα είναι απαραίτητα μέσα στον Κύκλο για το διάβασμα των επικλήσεων και η φωτιά για το θυμίαμα. να αγαπώ. δώσε σε μένα. Για το λόγο αυτό ο μύστης της Τέχνης θα πρέπει κι αυτός να τα χρησιμο­ ποιεί στις ιερές τελετές. να λατρεύω.ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 Για το φως και για τη φωτιά Υπήρχε πάντα η συνήθεια σ' όλα τα έθνη να χρησιμο­ ποιούν φωτιά και φως στα ιερά πράγματα. Τα φυτίλια πρέπει να γίνουν από ένα νέο κορίτσι. 106 κι έπειτα τα εξής: Ω Κύριε Θεέ. και πάνω τους θα χαράξεις τους εξής χαρακτήρες με το στιλέτο ή το κοπίδι της Τέχνης (Σχήμα 13). Πέρα απ' αυτό.

ω Κύριε της ψυχής μου. Κι όταν θελήσεις να τις ανάψεις. Μετά θα τις ραντίσεις με το νερό της Τέχνης και θα τις αρωματίσεις με τα συνηθισμένα αρώματα. 183 . ή για ό. για να διαβάζεις. με το Όνομα Εκεί­ νου που έχει δημιουργήσει τα πάντα με το Λόγο Του. Έπειτα απ' αυτό θα προσθέσεις: Σ' εξορκίζω. με την αρετή Εκείνου ο οποίος είναι καθαρή και αγνή αλήθεια. στο Όνομα του υπέρτατου και αιώνιου Θεού. Αμήν. ώστε να μας δίνεις φως και να διώχνεις μακριά μας κάθε φόβο και τρόμο. δημιούργημα της φωτιάς. να φτιάχνεις τον Κύκλο. Μετά θα πάρεις έναν τετράγωνο φανό με τζάμια κρυ­ στάλλινα και θα εφαρμόσεις σ' αυτόν την αναμμένη λαμπά­ δα. έτσι ώστε να εμφανίζονται μπροστά μας χωρίς δόλο και απάτη διά μέσου Εκείνου που δημιούργησε όλα τα πράγματα. Θεέ μου.τι άλλο θέλεις. θα πεις: Σ' εξορκίζω. η χάρη Σου να μη μ' αφήσει. δημιούργημα του κεριού. να διώξεις από μέσα σου κάθε φάντασμα.να φωτίζεις την καρδιά όλων των Πνευμάτων που θα καλούμε μέσα σ' αυτό τον Κύκλο. πριν πεθάνω και κατέ­ βω στα κάτω βασίλεια. Κάνε. με το ανέκφραστο Όνομα Του ΙΟΔ ΧΕ BAY XE· με το Όνομα IAX· και με το Όνομα της Δύναμης ΕΛ. πριν η πύρινη φλόγα με καταβροχθί­ σει. απάτη και πλάνη του Εχθρού και η αρετή και δύναμη του Θεού να εισέλθει μέσα σου.να δοξάζω και να ευχαριστώ Εσένα με αληθινή και ειλικρινή πίστη και ευσπλαχνία.

όποτε θελήσει να επιχειρήσει κάποια εργασία. για τις εννέα ημέρες που προηγούνται από την έναρξη της εργασίας.ΒΙΒΛΙΟ II ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 Για τους κανόνες της Τέχνης Αυτός ο οποίος έχει φτάσει στη θέση ή στο βαθμό του Εξορκιστή. Ας διατάξει τους μαθητές του να μη μετακινηθούν για κανένα λόγο από τις θέσεις που τους έχουν δοθεί. και να προετοιμαστεί μόνος του μυστικά στη διάρκεια αυτών των ημερών και να ετοιμάσει όλα τα αναγ­ καία. που συνηθίζουμε να αποκαλούμε Μάγο ή Μύ­ στη ανάλογα με την κλάση. τα οποία στο διάστημα αυτών των ημερών πρέπει να καθιερωθούν και να εξορκιστούν. πρέπει να καθαριστεί από κάθε βρομιά. Ο Μάγος θα τους ενθαρρύνει με τολμηρή και γεμάτη βεβαιότητα φωνή ως εξής: Η ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΩΝ Μη φοβάστε. αγαπημένοι μου σύντροφοι. Αφού ολοκληρωθούν όλα αυτά κανονικά. ας πάει την ημέρα και την ώρα της έναρξης της εργασίας στη θέση που έχει κανονιστεί. αφού βλέπετε 184 . όπως έχουμε πει όταν μιλήσαμε για το σχηματισμό του Κύκλου.

Έπειτα ο Μάγος ας πει: Σας ενθαρρύνω με τα άγια Ονόματα του Θεού. κι αφού θα τα έχουν δείξει σε κάθε γωνία του κόσμου. ώστε κανείς σας να μην τολμήσει τώρα να κινηθεί ή να ξεφύγει από τη βάση του. Μετά θα του επιστρέψει το χαρτί λέγοντας: — Αυτό που επιθυμείς εκπληρώθηκε. και που μας εξαναγκά­ ζουν παρά τη θέλησή μας. δεν υπήρξε εξορκιστής που να μπόρεσε να δει το πρόσωπό μου. όπως κι αυτά των συντρόφων του. δεν θα με είχατε δει τώρα. και τα οποία λίγοι από τους συνα­ δέλφους σας Εξορκιστές κατέχουν. ΑΔΩΝΑΪ. με τα τυπικά τα προερχό­ μενα από τον Σολομώντα. η θέλησή σου επιβεβαιώθηκε και όλα σου τα αιτήματα ικανοποιήθηκαν. ο Μάγος και οι μαθητές του ας ξεσκε­ πάσουν τα ιερά εμβλήματα κι ας τα επιδείξουν προς κάθε κατεύθυνση. θα γίνουν θόρυβοι και σαματάς. 185 .ότι φτάνουμε κοντά στο επιθυμητό τέλος· αφού όλα τα πράγμα έγιναν σωστά και οι επικλήσεις και οι εξορκισμοί εκτελέστηκαν με επιμέλεια. τα οποία θα πρέπει να γραφούν καθα­ ρά σε παρθένο χαρτί και να κατατεθούν έξω από τον Κύκλο προς τον Βασιλέα ή Πρίγκιπα των Πνευμάτων. θα δείτε τους Βασιλείς των Βασιλέων και Αυτοκράτορες των Αυτοκρατόρων και άλ­ λους ακόμη Πρίγκιπες και Αξιωματούχους κοντά τους. σας λέω γι' αυτό ότι σας υπάκου­ ου με σε όλα. όπως πιστεύω. ΑΓΛΑ. ΕΛΟΧΙΜ. Τότε ο Αυτοκράτορας (των Πνευμάτων) θα πει: — Από τον καιρό του Μεγάλου Άδδους μέχρι σήμερα. Αλλά βλέποντας ότι μας καλέσατε ισχυρά. Τότε ο Μάγος θα θέσει τα αιτήματα του. κι αν δεν είχαν φτιαχτεί αυτά τα πράγματα που μου δείξα­ τε. ο οποίος θα το λάβει και θα κάνει συμβούλιο με τους αρχηγούς του. μαζί με πάρα πολλούς ακόλουθους που θα παίζουν κάθε είδους μουσικά όργανα και τίποτα δεν θα μπορεί ούτε τον Μάγο ούτε τους μαθητές του να φοβίσει. Αφού το πει αυτό.

ΖΙΑΝΟΡ. ΤΑΜΑII. ΜΕΤΑΤΡΟΝ. Αμήν. ΑΘΑΜΑΣ. από το οποίο θα τραβήξεις το τρίτο φτερό της δεξιάς φτερούγας. ΤΙΛΟΝΑΣ. θα τη ραντίσεις και θα τη φυλάξεις σ' ένα μεταξωτό πανί. διώξτε από αυτή την πένα κάθε πλάνη και σφάλμα. ΚΑΔΟΣ. και κάποια ημέρα και ώρα του Ερμή θα χαράξεις σ' αυτό με το κοπίδι της Τέχνης τα Ονόμα­ τ α : — ΙΟΔ. BAY.ΒΙΒΛΙΟ II ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 Για την πένα. δημιούργημα της μελάνης. θα την αρωματίσεις. έτσι ώστε να 'χει δύναμη και αποτελεσματικότητα σ' όλα αυτά που θα γράφω. Θα έχεις ένα μελανοδοχείο φτιαγμένο από χώμα ή κά­ ποιο άλλο κατάλληλο υλικό. ΧΕ. με τα Ονόματα 186 . Μετά απ' αυτό θα την ξύσεις με το σουγιά της Τέχνης. ΙΑΧ. ΧΕ. Θα πάρεις ένα αρσενικό χηνόπουλο. ΙΑΧ. και τρα­ βώντας το θα πεις: ΑΔΡΑΪ. ΕΛΟ- ΧΙΜ ΤΖΑΜΠΑΟΘ· και ρίχνοντας τη μελάνη μέσα θα πεις: Σ' εξορκίζω. σ' αυτή την Τέχνη. ΙΑΧ. ΑΔΩΝΑΪ. ΧΑΧΛII. πρέπει να ετοιμάζονται με τον ακόλουθο τρόπο.λπ. τη μελάνη και τα χρώματα Όλα τα πράγματα που χρησιμοποιούνται για γράψιμο κ.

Καθώς θα 'ναι συχνά απαραίτητο να γράφεις με κάποιο ευγενές χρώμα. το κόκκινο. το πράσινο και το καφέ κι όποια άλλα ακόμη απαιτούνται.ANAIPETON. 187 . ΣΙΜΥΛΑΤΟΡ και με το Όνομα ΑΔΩΝΑΪ και με το Όνομα Εκείνου από τον Οποίον όλα τα πράγματα πλά­ στηκαν. Να τα εξορκίσεις. να τα αρωματίσεις και να τα ραντίσεις με τον συνήθη τρόπο. να είσαι για μένα βοηθός και συμπαραστάτης σ' όλα όσα θέλω να εκτελέσω με τη δική σου βοήθεια. το ουρανί ή γαλάζιο. Τα κύρια χρώ­ ματα θα είναι το κίτρινο ή χρυσό. καλό είναι να 'χεις ένα καινούργιο και κα­ θαρό κουτί για να κρατάς τα χρώματα μέσα.

ΒΙΒΛΙΟ II ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 Για την πένα του χελιδονιού και της κουρούνας Πάρε το φτερό ενός χελιδονιού ή μιας κουρούνας και πριν το μαδήσεις πες: Άγιε ΜΙΧΑΗΛ. Μετά απ' αυτό θα ξύσεις και θα τελειοποιήσεις την πένα με το μαχαίρι της Τέχνης. Αρχάγγελε του Θεού και ΜΙΔΑΗΛ και ΜΙΡΑΗΛ. κι όλα τα πειράματα που θ' αρχίζω μ' αυτό να γίνονται τέλεια μ' Εσάς και με τα Ονόματά Σας και με τη δύναμη του ύψιστου Δημιουργού. αρχηγοί και κύριοι της ουράνιας στρατιάς. και με την πένα και τη μελάνη της Τέχνης θα γράψεις στη μια πλευρά της το Όνομα ΑΝΑΙΡΕΤΟΝ και θα πεις πάνω της τους Ψαλμούς 132 και 116. έτσι ώστε να μπορώ να γράψω μ' αυτό όλα τα πράματα που είναι απαραίτητα. 188 . βοηθήστε με στην εργασία που θέλω να κάνω. Αμήν.

ΕΜΟΙΙ. Μετά πάρε τη βελόνα ή κάποιο άλλο κατάλληλο όργανο της Τέχνης. ΜΑΪΦΙΑΤ. στο Όνομα του Θεού του αληθινού. 189 . ΕΜΙΑΛ.και α.ΒΙΒΛΙΟ II ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16 Για το αίμα της νυχτερίδας. ΜΑΚΜΠΑΛ. και τρύπα τη νυχτε­ ρίδα στη φλέβα που βρίσκεται στη δεξιά φτερούγα. BOYΛAMAXΙ μ' αυτά τα πολύ άγια ονόματα και με όλα τα άλλα ονόματα των Αγγέλων τα οποία είναι γραμμένα στο βιβλίο ΑΣΣΑΜΑΪΑΝ α. σ' εξορκίζω. του περιστεριού και άλλων ζώων Πάρε μια ζωντανή νυχτερίδα και εξόρκισε την έτσι: Ο ΕΞΟΡΚΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΝΥΧΤΕΡΙΔΑΣ ΚΑΜΙΑΚ. ΤΕΝΤΑΚ. του Θεού του Άγιου. του Θεού που σε δημιούργησε και στο Όνομα του Αδάμ. ΖΑΖΕΑΝ. ΖΑΚΡΑΘ. ω νυχτερίδα (ή όποιο άλλο ζώο είναι) να με βοηθήσεις σ' αυτή την εργασία. ΕΟΜΙΑΧΕ. όπως θα πούμε παρακάτω. Το «Σεφέρ Χα-Σαμαϊίμ» ή «Βιβλίο των Ουρανών». που έδωσε το αληθινό όνομα σ' εσένα και σ' όλες τις άλλες εμψυχωμένες υπάρξεις.

ΕΛΙΟΝ. Το αίμα κι άλλων πτηνών μπορείς να το πάρεις κατά τον ίδιο τρόπο. (Σ.Λ. σ' όλα όσα ζητήσω. ΙΟΔ ΧΕ BAY XE. ΑΣΑΪ. Μάθερς).μάζεψε το αίμα σ' ένα μικρό δοχείο πάνω από το οποίο θα πεις: Παντοδύναμε ΑΔΩΝΑΪ. 190 . βοήθησε με. ώστε αυ­ τό το αίμα να 'χει δύναμη και αποτελεσματικότητα σ' όλα αυτά που θα επιθυμήσω.πρέπει λοιπόν ν' αποφεύγεται όσο το δυνατόν περισσότερο. Σημείωση. Πρέπει να τονίσω στους αναγνώστες αυτού του έργου ότι η χρήση αίματος συνδέεται λίγο-πολύ με τη Μαύρη Μαγεία. με τις κατάλληλες τελετές. άσπιλε. ΕΛΟΪ. ΑΣΕΡ ΕΪΕ. ΜΕΣΣΙΑ. ΕΛΟΧΙΜ. ω Κύριε Θεέ. αμετάβλητε. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ. ΑΡΑΘΡΟΝ. Αρωμάτισε το και κράτησε το προς χρήση. ΣΑΔΑΪ.

και πρέπει να ετοιμάζεται σωστά και να καθιε­ ρώνεται. Η παρθένα περγαμηνή είναι απαραίτητη σε πολλές μαγι­ κές εργασίες. και θα του βγάλεις τα φύλλα. η παρθένα και η αγέννητη. λέγοντας αυτό τον εξορκισμό: 191 . Παρθένα περγαμηνή είναι αυτή που παίρνουμε από ένα ζώο το οποίο δεν έχει φτάσει στην ηλικία της παραγωγής. Η αγέννητη περγαμηνή γίνεται από ένα ζώο που το έχουν βγάλει πριν από την ώρα του από τη μήτρα της μητέρας του. καθαρό κι εξορκισμένο. κομμένο μ' ένα μόνο χτύπημα μ' ένα καινούργιο μαχαίρι. όπου κανένας άνθρωπος δεν θα μπορεί να σε δει στην εργασία σου. κατσίκι ή όποιο άλλο. κριάρι. κι ότι θα 'ναι ημέρα και ώρα του Ερμή. Δούλεψε με όποια απ' αυτές τις δυο κατηγορίες θέλεις. υπό τον όρο μόνο το ζώο να 'ναι αρσενικό.ΒΙΒΛΙΟ II ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17 Για την παρθένα περγαμηνή ή παρθένο χαρτί Παρθένο χαρτί είναι αυτό που είναι καινούργιο. Υπάρχουν δύο είδη. και που δεν έχει ποτέ χρησιμοποιη­ θεί για κάποιον άλλο σκοπό. αγνό. Πήγαινε σ' ένα μέρος κρυφό. Θα 'χεις ένα καλάμι του βάλτου.

τον πολυαγαπημένο Σου κι εκλεκτό Σου μέσα από τα καλάμια στα έλη του Νείλου και μέσα από τα νερά. ΖΙΟ. πάρε αλάτι και πες πάνω του: Θεέ των Θεών και Κύριε των Κυρίων. ΤΕΤΡΑΓΡΑΜΜΑ- ΤΟΝ και άγιοι Άγγελοι του θεού. θα δώσεις στο Καλάμι το σχήμα ενός μαχαιριού. Πριν κόψεις το Καλάμι θα πεις τον Ψαλμό 71. Μετά. με το μαχαίρι της Τέχνης. αυτή ν' αποκτήσει 192 . να λάβεις αρετή και δύναμη για να γδάρω αυτό το ζώο και να κατα­ σκευάσω την περγαμηνή όπου θα μπορώ να γράφω τα ιερά Ονόματα του Θεού κι όλα όσα γράφω επάνω της να φέρνουν το επιθυμητό αποτέλεσμα· στο Όνομα Εκείνου που ζει στους αιώνες. χαρίζοντας δύναμη και αρετή σ' αυτή την περγαμηνή. ευλόγησε και καθαγίασε αυτό το αλάτι. λέγοντας: ΖΟΧΑΡ. Αμήν. Αμήν. ΣΑΔΑΪ. Αμήν. ΕΛΟΧΙ. άρχισε με το μαχαίρι αυτό να γδέρνεις το ζώο. έτσι που όταν το βάλω πάνω σ' αυτή την περγαμηνή που φτιάχνω. για να καθαγια­ στεί και όλα τα πράγματα που θα γράφω πάνω της να φέρ­ νουν το αποτέλεσμα που επιδιώκω. που δημιούργησες όλα τα πράγματα από την αρνητική ύπαρξη. ΑΔΩΝΑΪ. ώστε αυτό το καλάμι να λάβει αρετή και δύναμη για να πραγματοποιεί αυτά που επιθυμώ· με το άγιο Όνομά Σου και τα ονόματα των αγίων Σου Αγγέλων.Ο ΕΞΟΡΚΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΑΛΑΜΙΟΥ Σ' εξορκίζω. όταν ήταν παιδί. ΑΔΩΝΑΪ. παρθένο ή αγέννητο. Εσύ που τράβηξες τον Μωυσή. και πάνω του θα γράψεις τα Ονό­ ματα: ΑΓΛΑ. Μετά θα πεις: Ω Θεέ. Αφού γίνει αυτό. παραχώρησέ μου τη χάρη Σου και την ευσπλαχνία σου. βοηθήστε με. ΤΑΛΜΑΪ. Αφού γδάρεις το ζώο. στο Όνομα του Δημιουργού όλων των πραγ­ μάτων και του Βασιλιά των Αγγέλων ΕΛ ΣΑΔΑΪ.

λέγοντας: Ω ΑΔΩΝΑΪ.δύναμη κι οτιδήποτε γράφω πάνω της να φέρνει το επιθυμη­ τό αποτέλεσμα. Ξέρανε την έτσι για τρεις ημέρες σε σκοτεινό και κρυφό μέρος. Πάρε μετά εξορκισμένο νερό και χύσε το πάνω στον ασβέστη και βάλε το δέρμα εκεί μέσα για τρεις ημέρεςαφού περάσουν αυτές. Αμήν. για να λάβει δύναμη από τη δική Σου παντο­ δυναμία. άγιε και ισχυρέ Πατέρα. Θα κόψεις έπειτα. Αμήν. Μετά βάλε ασβέστη σε σκόνη μέσα στο δοχείο. ΙΑΧ. μ' ένα μόνο χτύπημα. Μετά. δώσε αρετή και δύνα­ μη σ'αυτές τις πέτρες. ώστε να χρησιμεύσουν για να τεντώ­ σουν την περγαμηνή αυτή και να διώξουν από μέσα της κάθε δόλο. κι άφησε την στον ήλιο ν' απορροφήσει το αλάτι για μια ολόκληρη μέρα. ένα ραβδί φουν­ τουκιάς. ΖΑΡΟΝ. και στο εξωτερικό του γράψε τους χαρακτήρες του Σχήματος 16. ΕΛΙΟΝ. έπειτα κόψε το σχοινί με το μαχαίρι της Τέχνης 193 . Έπειτα πάρε ένα πλατύ πήλινο δοχείο βερνικωμένο μέσα κι έξω. ΙΟΔ ΧΕ BAY XE. θα πεις: ΑΓΛΑ. ΖΑΪΝΟΝ. βοηθή­ στε και ευλογήστε αυτή την εργασία ώστε να πετύχει τον επιθυμητό στόχο της στο Όνομα του Βασιλιά των Ουρανών και Θεού των Αγγέλων. αφού τεντώσεις την περγαμηνή πάνω στον Κύκλο και τη στερεώσεις με το σχοινί και τις πέτρες. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ. αρκετά μακρύ για να σχηματίσεις έναν Κύκλο μ' αυτό· πάρε επίσης ένα σχοινί πλεγμένο από νεαρή παρθένα και μικρές πέτρες ή χαλίκια από ένα ρυάκι. λέ­ γοντας: ΟΡΟΙΙ. Κατόπιν τρίψε την περγαμηνή με το εξορκισμένο αλάτι. ευλογήστε και φυλάξτε αυτή την περγαμηνή. ΖΕΒΑΡΟΝ. ΖΑΧΙΦΗΛ. πάρε το από κει και ξύσε τον ασβέ­ στη και το κολλημένο δέρμα με το μαχαίρι του καλαμιού. για να μην μπορέσει κανένα φάντασμα να μπει μέσα της.

δεν επιτρέπεται να δει την περγαμηνή αυτή· ειδάλλως θα χάσει τη δύναμή της. που ζει και βασιλεύει στους αιώνες. άγιοι Άγγελοι του Θεού. ΑΔΩΝΑΪ. ΚΡΙΠΟΝ. έτσι ώστε κανένα από τα πράγματα που θα γραφούν πάνω σου να μην εξαλει­ φθεί από το βιβλίο της αλήθειας. Έπειτα αρωμάτισέ την και φύλαξε τη σε μετάξι έτοιμη για χρήση. ας εκπληρωθεί η εργα­ σία μου με τη συμπαράσταση σας· ενσταλάξτε αρετή και δύναμη μέσα σ' αυτή την περγαμηνή. ΑΝΚΟΡ. Αν η ετοιμασία της περγαμηνής που δώσαμε σου φαίνε­ ται πολύ κοπιαστική. Στο Όνομα του Θεού. ΔΑΛΜΑΙΙ. έτσι που κάθε δόλος και κάθε εμπόδιο να φύγει από μέσα της. 194 . Αμήν. του πολυεύσπλαχνου Κυρίου. ΦΑΪΑΡ. ΑΝΑΙΡΕΤΟΝ. ας είστε φρουροί σ' αυτή την περγαμηνή. καθαρός και προετοιμασμένος. ΤΟΥΡΛΟΣ. ω περγαμηνή. ΔΙΝΟΤΟΡ. ΟΚΤΙΝΟΜΟΝ. κράτησέ την πάνω από το θυμίαμα και πες: ΖΑΖΑΙΙ. κι όλα τα Ονόματα και οι χαρακτήρες που θα γράφονται πάνω της να 'χουν δύναμη κι επιτυχία. ΚΕΔΡΙΟΝ. όταν έχει τα έμμηνά της. Αυτός που τη φτιάχνει πρέπει να 'ναι αγνός. Μετά θα πεις πάνω από την περγαμηνή τους Ψαλμούς 71. ΑΓΛΑ. λέγοντας: ΑΝΤΟΡ. ΑΡΤΟΡ. Πάρε μια οποιαδήποτε περγαμηνή κι εξόρκισέ τ η ν ετοί­ μασε ένα θυμιατήρι με αρώματα· γράψε πάνω στην περγα­ μηνή τους χαρακτήρες του Σχήματος 17. ON. ΕΛΙΟΝ. μπορείς να τη φτιάξεις με τον ακόλου­ θο τρόπο. ΜΠΕΟΔΟΝΟΣ. ΖΑΛΜΑΙΙ. Καμιά γυναίκα. Έπειτα πες: Σ' εξορκίζω. ΙΟΔ ΧΕ ΒΑΥ ΧΕ. ΠΡΙΟΝ. Αμήν. 116 και 133. ΑΦΑΡΚΑΡ. ΖΙΔΕΟΝ. ΑΝΑΦΑΞΕΤΟΝ. ΖΕΒΑΝΙΟΝ. μόνο που δεν είναι τόσο καλός. με όλα τα ιερά Ονόματα. ΑΛΑΖΑΪΟΝ.και βγάλε την περγαμηνή από τον Κύκλο. να 'χεις δύναμη και αποτελεσματικότητα. Ράντισε την και φύλαξέ την όπως είπαμε προηγουμένως.

χαρτί. κι άλλα τέτοια υλικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εργα­ σίες μικρότερης σπουδαιότητας αν εξορκιστούν και καθιε­ ρωθούν σωστά. σατέν. μετάξι. 195 .Εκτός από την παρθένα περγαμηνή.

ΚΟΝΑΜΑΣ. λαμπάδες ή άλλα πράγματα. ΕΧΕΡΕΣ. ΕΡΙΟΝΑΣ. Άγγελοι του Θεού. όταν φτιάχνεις ομοιώματα. ΠΑΠΟΥΕΝΔΟΣ. ΑΣΚΟΜΠΑΪ. πριν αρχίσεις την εργασία σου κάνε την εξής επίκληση: ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΕΞΤΑΜΠΟΡ. χωρίς ν' ακουμπήσει σε κανένα όργανο. ΑΛΚΟΜΑΣ. ΕΣΠΙΑΚΕΝΤ. ΚΟΦΙ. ΖΟΜΕΝ. ΚΟΜΑΤΟΣ. ΟΝΖΟ.συνεπώς δεν θα πρέπει ποτέ να έχουν χρησιμοποιηθεί για κάτι άλλο. ΤΕΛΑΝΤΕΣ. ΓΚΟΛΑΘΕΣ. ΠΡΟΦΑΣ.ΒΙΒΛΙΟ II ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 Για το κερί και το παρθένο χώμα Το κερί και το παρθένο χώμα χρησιμοποιούνται κι αυτά σε πολλές μαγικές εργασίες. ΟΣΙΑΝΔΟΣ. ΑΣΜΟΔΑΛ. Όταν θελή­ σεις να κάνεις χρήση είτε του ενός είτε του άλλου. για να μη μολυνθεί. ΧΕΤΑΜΠΟΡ. Το κερί θα πρέπει να το πάρεις από μέλισσες που να το έχουν φτιάξει για πρώτη φορά και δεν θα πρέπει να 'χει χρησιμοποιηθεί για κανέναν άλλο σκοπό. ΔΑΜΝΑΘ. σας επικαλούμαι να 'στε παρόν- 196 . Το χώμα πρέπει να ξεθαφτεί με τα ίδια σου τα χέρια και να γίνει μια ζύμη. ΑΔΩΝΑΪ. ΜΕΝΟΡ. ΣΙΤΤΑΚΙΜΠΟΡ. ΖΑΔΕΣ.

Μετά πες τους Ψαλμούς 130. 156. 21. Αμήν. 101. 197 . με το άγιο Όνομα του Θεού και των αγίων Του Αγγέλων. 71.αλλά να θυμά­ σαι ότι στο χώμα που πρέπει να ξεθάβεις με τα χέρια σου θα πρέπει να ετοιμάζεται κάθε φορά που θα το χρειάζεσαι. 155. 14. Ράντισε το κερί και φύλαξε το για χρήση. ώστε να λαμβάνου­ με την αρετή και τη δύναμη που επιθυμούμε. 48. 125. 8. 112.με το πολύ άγιο Όνομα του ΑΔΩΝΑΪ.τες στην εργασία μου. Αμήν. 129. 109. 138. δημιούργημα του κεριού (ή του χώματος). 52· έπειτα πες: Σ' εξορκίζω. 83. 67. ώστε με τη βοήθειά σας να υπάρχει δύναμη και εκπλήρωση. 132. 50. να είσαι καθαγιασμένο κι ευλογημένο.

ΓΑΔΙΗΛ. του Δημιουργού των αιώνων και Βασιλέα των Αγγέλων. 9. 129. στο Όνομα του παντοδύ­ ναμου Θεού. Αμήν. 198 . κι όταν τελειώσεις θα πεις: Σ' εξορκίζω. ράντισέ το με εξορκισμένο νερό. τύλιξέ το σε μετάξι και πες: ΔΑΝΙ.λπ. άγιοι Άγγελοι. 50. τον άνεμο· ν' αποκτήσεις τέτοια αρετή και δύναμη που να μπορώ να φτάνω αλάνθαστα στο στόχο που επιθυμώ όταν θα σε χρησιμοποιώ. όπως μια βελόνα για να κεντάς ή να ράβεις. ΜΕΤΡΑΤΟΡ. ΓΑΜΙΔΟΪ. στους ουρανούς. Τέτοια όργανα θα τα φτιάξεις την ημέρα και ώρα του Δία. ατσάλινο όργανο. 30. ένα κοπίδι για να κάνεις χαράξεις κ. ΑΓΚΑΛΜΑΤΥΡΟΔ. ΜΠΑΛΔΟΪ. 41. Στο Όνομα του Θεού. το χιόνι. τα φυτά και τα ζώα· στο χαλάζι. ΠΑΝΙ. Μετά πες τους Ψαλμούς 3. ΜΕΡΟΔ. ας είστε φρουροί και προστάτες σ' αυτό το όργανο. τα άστρα και τους Αγγέλους που κυριαρχούν πάνω τους· στις πέτρες. 59.ΒΙΒΛΙΟ II ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19 Για τη βελόνα και άλλα ατσάλινα όργανα Υπάρχουν μερικά ατσάλινα όργανα που είναι απαραίτητα στην εργασία. ΖΟΥΜΕΧ. Αρωμάτισέ το με τα αρώματα της Τέχνης. ΚΑΝΕΛΟΑΣ.

Αρωμάτισε το με θυμίαμα καλής οσμής. ράντισε το. θα πρέπει να τυλιχτεί σε μετάξι και να φυλαχτεί όπως έχου­ με πει. 71. και πες πάνω τους τους Ψαλμούς 81.ΒΙΒΛΙΟ II ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 Για το μεταξωτό πανί Όταν κάθε όργανο της Τέχνης καθιερωθεί κατάλληλα. πάνω στο οποίο θα γράψεις τους χαρακτήρες του Σχήματος 18. Μετά άφησέ το κατά μέρος για επτά ημέρες μαζί με γλυ­ κά αρώματα· και θα χρησιμοποιήσεις αυτό το μετάξι για να τυλίξεις όλα τα όργανα της Τέχνης. 199 . Πάρε λοιπόν μετάξι οποιουδήποτε χρώματος εκτός από μαύρο ή γκρι. 133 και 63.

Αμήν. προσεύχομαι στη χάρη Σου και στην ευσπλαχνία Σου να απονείμεις αρετή και δύναμη πάνω σ' αυτά τα άγια Ονόμα­ τα. ώστε να κρατήσουν αυτούς τους χαρακτήρες μακριά από κάθε πλάνη και σφάλμα με τη δύναμη του Ονόματος σου. θα γράψεις τους χαρακτήρες που θέλεις και να 'σαι βέβαιος πως δεν θ' αποτύχεις. και πες πάνω τους τα εξής: Πάνσοφε και ύψιστε Δημιουργέ όλων των πραγμάτων. 200 . ω πολύ άγιε ΑΔΩΝΑΪ. και φοβάσαι μήπως αποτύχεις. κι αν έχεις κάτι ιδιαίτερο να κάνεις φέρε τα γραμ­ μένα Ονόματα πάνω σε μετάξι. Αφού πεις αυτά. αλλά θα φτάσεις στο στόχο σου. κάνε αυτό: γράψε στην αρχή το Όνομα ΕΪΕ ΑΣΕΡ ΕΪΕ και στο τέλος το Όνομα ΑΪΝ ΣΟΦ· ανάμεσα σ' αυτά τα Ονόματα γράψε αυτό που επιθυμείς.ΒΙΒΛΙΟ II ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21 Για τους χαρακτήρες και για την καθιέρωση του Μαγικού Βιβλίου Όποτε χρειαστεί σε κάποια εργασία να γράψεις χαρα­ κτήρες.

Έχοντας ανάψει μια λάμπα η οποία θα πρέπει να κρέμεται πάνω από το κέντρο του τραπεζιού. τις σφραγίδες και τους χαρακτήρες τους· αφού γίνει αυτό. δώσ' μου την ευλογία Σου και κοίταξε πάνω στο δούλο Σου (Ν. τα ονόματα των Αγγέλων στη μορφή λιτανειών. θα το καθιερώσεις στο Θεό και στα αγνά Πνεύμα­ τα ως εξής: Βάλε στο μέρος όπου θα γίνει η καθιέρωση ένα μικρό τραπέζι σκεπασμένο με λευκό ύφασμα. εγώ ο υπηρέτης και πι­ στός δούλος του Υψίστου σας επικαλούμαι για να 'ρθετε και να μας βοηθήσετε σ' αυτή την εργασία· εγώ. ω Πνεύματα που βρίσκεστε μπροστά στο πρόσωπο του Θεού. ο δούλος του Θεού. ΕΛΟΧΙΜ. Ύπαρξη των Υπάρξεων. γονάτισε και πες με μεγάλη ταπεινότητα την προσευχή αυτή: ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΑΔΩΝΑΪ. θα θυμιατίσεις το βιβλίο με το θυμίαμα που ταιριά­ ζει στον Πλανήτη και στην ημέρα και θα το ακουμπήσεις 201 . πάνω στο οποίο θα αφήσεις το βιβλίο ανοιγμένο στην πρώτη σελίδα στην οποία θα 'ναι σχεδιασμένο το μεγάλο έμβλημα.Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Φτιάξε ένα μικρό βιβλίο που να περιέχει τις προσευχές για όλες τις εργασίες. Αμήν. Πρίγκιπα των Πριγκί­ πων. ταπεινά σας το ζητώ.) που Σε επικαλείται θερμά και Σε ικετεύει με το ιερό και φοβερό Όνομά Σου Τετραγράμματον να είσαι ευμενής και να διατάξεις τους Αγγέλους Σου και τα Πνεύματα να έλθουν σ' αυτό το μέρος. ΕΪΕ ΑΣΕΡ ΕΪΕ. Μετά. θα βάλεις γύρω από το τραπέ­ ζι μια λευκή κουρτίνα. ω όλοι εσείς Άγγελοι και στοιχειώδη Πνεύματα. Ω Άγγελοι και Πνεύματα των άστρων. Φόρεσε το ένδυμα της Τέχνης και κρατώντας το βιβλίο ανοιχτό. ΕΛ.

φόρεσε το ένδυμα. γνωρίζοντας ότι η φύση τους είναι αγνή και συνεπώς είναι πολύ δύσκολο γι' αυτούς να εξοι­ κειωθούν με τους ανθρώπους. Μετά απ' αυτή τη διαδικα­ σία θα κλειδώσεις το βιβλίο σ' ένα μικρό συρτάρι κάτω από το τραπέζι. που είναι πλάσματα ασταθή και ακάθαρτα. Να επαναλάβεις την ίδια τελετουργία για επτά ημέρες. 202 . κι αυτό πρέπει να το κάνεις με μεγάλη αφοσίωση. Αν όμως οι τελετουργίες γίνουν σωστά με αφοσίωση και εγκαρτέρηση. και επανάλαβε γονατιστός την προσευχή «Αδωνάι. προσέχοντας στη διάρκεια όλης αυτής της εργασίας να 'ναι η λάμπα αναμμένη και οι κουρτίνες κλειστές. το μόνο που θα κάνει θα 'ναι να τους διώξει μακριά σου· και θα σου είναι έπειτα υπερβολικά δύσκολο να τους προσελ­ κύσει πάλι για να τους χρησιμοποιήσεις για αγνούς σκοπούς. και να προσέχεις η λάμπα να 'ναι συνεχώς αναμμένη μέρα-νύχτα. Ελοχίμ» κ.λπ. αντί να τους ελκύσει.πάλι στο τραπέζι. μέχρις ότου χρειαστεί να το χρησιμοποιήσεις· και κάθε φορά που θα θέλεις να το χρησιμοποιήσεις. μην παραξενευτείς. θ' αναγκαστούν να έρθουν και μπορεί να συμβεί και με την πρώτη σου επίκληση να τους δεις και να επικοινωνήσεις μαζί τους. άναψε τη λάμπα. Είναι απαραίτητο επίσης στην καθιέρωση του βιβλίου να καλέσεις όλους τους Αγγέλους των οποίων τα ονόματα είναι γραμμένα μέσα στη μορφή λιτανειών. γιατί τότε η φορτικότητά σου. Αλλά σε συμβου­ λεύω να μην επιχειρήσεις τίποτε το ακάθαρτο ή άσχημο. Αν οι Άγγελοι και τα Πνεύματα δεν εμφανιστούν στην καθιέρωση του βιβλίου. φτιαγμένο ειδικά γι' αυτό. αρχίζοντας από το Σάββτο και θυμιατίζοντας το βιβλίο καθημερινά με το θυμίαμα του Πλανήτη που κυβερνά την ημέρα και την ώρα.

θα πρέ­ πει να τα διαλέγουν ανάμεσα σ' αυτά που είναι παρθένα. κι αυτό με διάφορους τρό­ πους. Όταν χρειάζεται. να κάνεις 203 . αλλά πριν κάνεις την προσφορά.ΒΙΒΛΙΟ II ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22 Για τις θυσίες στα Πνεύματα Σε πολλές εργασίες είναι απαραίτητο να κάνεις κάποιο είδος θυσίας στους δαίμονες. Όταν πρόκεται για αίμα. Έπειτα αρωμάτισέ το και ράντισέ το σύμφωνα με τους κανόνες της Τέχνης. θα πρέπει να προσφέρεται επί­ σης από παρθένα τετράποδα ή πουλιά. πες: Ας είναι αυτή η θυσία που προσφέρουμε σ' εσάς. Συνήθως άσπρα ζώα θυσιάζονται στα καλά Πνεύματα και μαύρα στα κακά. ευγενι­ κές και ανώτερες υπάρξεις. αφού αυτά αρέσουν περισσότερο στα Πνεύματα και είναι και πιο υπάκουα. Αυτοί που θυσιάζουν ζώα. Η ουσία αυτών των θυσιών είναι το αίμα και μερικές φορές η σάρκα. ευχάριστη και σύμφωνη στις επιθυμίες σας· να είστε έτοιμες για να μας υπακούσετε και θα λάβετε ακόμη μεγαλύτερες. οποιουδήποτε είδους. σε διάφορες τελετουργίες.

Θα 'χεις.θυσίες με φωτιά. και ράντισέ τα με νερό της Τέχνης. καθαρό πανί και θα 'χουμε ακόμη ένα καθαρό λευκό πανί απλωμένο από κάτω. ακόμη και να πετάξεις με τα φτερά του ανέμου. ένα δοχείο με καθαρό νερό της πηγής και πριν μπεις μέσα στον Κύκλο. θα 'σαι ικανός. Μετά άρχισε να επικαλείσαι τα Πνεύματα μέχρι να 'ρθουν. που καλείστε σ' αυτή τη γιορτή. ειδικά γι' αυτό το σκοπό. κάλεσε τα Πνεύματα με τα ονόματά τους ή τον αρχηγό τους τουλάχιστον. Αρωμάτισε τα τρόφιμα με γλυκά αρώματα. Το κρέας θα σκεπαστεί με ένα λεπτό. ελάτε κι ετοιμασθείτε να λάβετε τα δώρα μας και τις θυσίες μας. ποτέ 204 . Φρέσκο ψωμί και καλό κρασί που ν' αφρίζει δίνονται συχνά. αλλά πάντα να προσέχουμε τα πάντα να ταιριάζουν στη φύση του Πλανήτη. αν σου αρέσει. τα Πνεύματα θα 'ναι πάντα πολύ πρόθυμα να σε υπηρετούν. Πνεύματα. και θα 'χετε στο μέλλον ακόμη πιο όμορφες προσφορές. όποτε αυτό είναι απαραίτητο. και δου­ λεύοντας έτσι. Όπως πεύκο για τα Πνεύματα του Κρόνου· βαλανι­ διά γι' αυτά του Δία· κέδρο στον Άρη· δάφνη στον Ήλιο· μυρτιά στην Αφροδίτη· φουντουκιά στον Ερμή· και ιτιά στη Σελήνη. λέγοντας: Σ' όποιο μέρος κι αν βρίσκεστε. κάθε τι το αναγ­ καίο θα πρέπει να ετοιμαστεί έξω από τον Κύκλο. που αν το εντυπώσεις και το φυλάξεις στη μνήμη σου. Αυτός είναι ο τρόπος για να κάνεις θυσίες σ' όλες τις Τέχνες και Εργασίες. Αλλά αν δεν του δώσεις μεγάλη σημασία και το περιφρονήσεις. Εδώ τελειώνει το Κλειδί μας. αυτές πρέπει να γίνονται με ξύλο που να 'χει κάποια ιδιότητα ταιριαστή στα Πνεύματα που επικα­ λείσαι. Ζώα όπως πουλερικά ή περιστέρια πρέπει να ψήνονται. Όταν κάνουμε θυσίες τροφής και ποτού.

του ελεήμονα και του αιώνιου.δεν θα φτάσεις στον επιθυμητό στόχο σου σε κανένα μαγι­ κό πείραμα. Αμήν. που ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. Κι εδώ φτάσαμε στο τέλος του Κλειδιού μας. ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΛΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑ ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ 205 . στο Όνομα του Θεού του δίκαιου. και θα πρέπει να το προσέχεις πολύ. Γιατί σ' αυτό το βιβλίο περιέχεται όλη η επιστήμη της Μαγικής Τέχνης.

Μιχαήλ. θ' ανακαλύψεις την αντιιεραρχία των Κελύφων ή των νεκρών Πνευμάτων. α. Το «Σεφέρ Γιετζιρά» ή «Βιβλίο των Σχηματισμών». Να θυμάσαι μόνο ότι οι Ηγεμονίες του ουρανού.ΑΡΧΑΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ Μεταφρασμένο από τα εβραϊκά από τον Ελιφάς Λεβί Θα σου δώσω τώρα το Κλειδί του Βασιλείου των Πνευμάτων. αν κατέβεις αντί ν' ανέβεις. Υπάρχουν τα Πνεύματα του επάνω. Τα Πνεύματα κυβερνώνται από τη φυσική και παγκόσμια ιεραρχία των πραγμάτων. 206 . Ραφαήλ και άλλοι δεν είναι ονόματα αλλά τίτλοι. ένα από τα αρχαιότερα βιβλία της Καββάλας. Μετά αν αντιστρέψεις την Ιερή Σκάλα. Είναι οι βαθμίδες της Ιερής Σκάλας πάνω στην οποία τα Πνεύματα ανεβαίνουν και κατεβαίνουν. εκείνα του κάτω κι εκείνα του Κέντρου. Το Κλειδί αυτό θα είναι το ίδιο μ' εκείνο των μυστηριωδών αριθμών της Γιετζιράα. Γαβριήλ. οι Αρε­ τές και οι Δυνάμεις δεν είναι πρόσωπα αλλά αξιώματα. Τρία διοικούν τρία διά μέσου του Τρία. Ο πρώτος από τους αριθμούς είναι η Μονάδα.

τα γράμματα του οποίου συμβολίζονται με τα μυστηριώδη ζώα στην προφητεία του Ιεζεκιήλ. ή μάλλον ο οδηγός τους. Έχουν αντιπάλους τους Θαμιήλ ή Δικέφαλους. της νοητικής αδράνειας και του μυστηρίου. τους Δαί­ μονες της εξέγερσης και της αναρχίας.η δεύτερη Σεφιρά είναι η Χόκμα ή Σοφία. Έχουν αντιπάλους τους Χατιδιγίλ ή τα Κελύφη τα οποία προσκολλώνται σε υλικές και πλανερές εμφανίσεις. Αντιστοιχούν στη Λογική. Ο τρίτος αριθμός είναι το τρία. Έχουν αντιπάλους τους Σαταριήλ ή κρυμμένους. επειδή όλα ενεργούν στον ου­ ρανό σαν πελώριοι τροχοί στολισμένοι με τ' άστρα. επειδή οι μύγες μαζεύονται στα σαπισμένα πτώματα. πάντα σε πόλεμο μεταξύ τους. Η εξουσία τους είναι η δημιουργία ιδεών αντιστοιχούν στη δραστηριότητα και στην ενέργεια της σκέψης. αφού τα κακά Πνεύμα­ τα δεν υπακούουν σε κανένα. Η εξου­ σία τους είναι η αρμονία. Ο αρ­ χηγός τους. Αντιστοι­ χούν στη διάνοια. που το όνομα του σημαίνει ο Θεός των Μυγών. είναι ο Βελζεβούβ. Τα Πνεύματα της Σοφίας είναι οι ΑΟΥΦΑΝΙΜ. που 207 . ένα Όνομα που σημαίνει τους τροχούς. τους Δαίμονες του παραλογισμού. Η τρίτη Σεφιρά είναι η Μπίνα ή Κατανόηση. είναι ο Σατάν και ο Μολόχ. Ο δεύτερος αριθμός είναι το δύο.Η πρώτη από τις θείες συλλήψεις που καλούνται Σεφιρώθ είναι η Κεθέρ ή το Στέμμα. Τα Πνεύματα της Μπίνα είναι οι ΑΡΑΛΙΜ ή οι Ισχυροί. Ο αρχηγός τους είναι ο Λουσιφούγκε. Η εξουσία τους είναι η μονάδα και η σύνθεση. των οποίων οι δύο αρχηγοί. Η πρώτη κατηγορία Πνευμάτων είναι οι ΧΑΪΟΘ ΧΑ-ΚΑΔΕΣ ή οι Διάνοιες του θείου Τετραγράμματου.

Τα Πνεύματα της Γκεδουλά είναι οι ΧΑΣΜΑΛΙΜ ή Φωτει­ νοί. που είναι οι Ερινύες.λανθασμένα και αντιφραστικά καλείται Λούσιφερ 1 (όπως οι Ευμενίδες. Η έβδομη Σεφιρά είναι η Νέτζα. Μεγαλοπρέπεια ή Έλεος. 1. Η έκτη Σεφιρά είναι η Τιφερέθ.αντιστοιχούν στη φαντασία. Ο τέταρτος αριθμός είναι το τέσσερα. Ο πέμπτος αριθμός είναι το πέντε. η μιαρή Αφροδίτη των Σύρων. Έχουν αντιπάλους τους Γκόλαμπ ή υποκινητές. Τα Πνεύματα της Γκεμπουρά είναι τα ΣΕΡΑΦΙΜ ή Πνεύμα­ τα του φλογερού ζήλου. Η εξουσία τους είναι η τιμωρία των ανομιών. αρ­ χηγός των οποίων είναι ο Μπελφεγκόρ. Ο έβδομος αριθμός είναι το επτά. Αντιστοιχούν στην ιδιότητα της σύγκρισης και της εκλογής. Έχουν αντιπάλους τους Γαμχικόθ ή Ταραξίες Ψυχών. τον οποίον αποκαλούν επίσης Σαμαήλ ο Μαύρος. η Υπέρτατη Ομορφιά. αποκαλούνται από τους Έλληνες σεμνές). η Νίκη. Η εξουσία τους είναι η παγκόσμια αρμονία. Η εξουσία τους είναι η αγαθοεργία. Έχουν αντιπάλους τους Ταγκαριρίμ ή Αμφισβητίες. Η πέμπτη Σεφιρά είναι η Γκεμπουρά ή Δικαιοσύνη. Η τέταρτη Σεφιρά είναι η Γκεδουλά ή Χέσεδ. Ο αρχηγός ή οδηγός αυτών των Δαιμόνων είναι η Ασταρόθ ή Αστάρτη. Αντιστοιχούν στην κρίση. Τα Πνεύματα της Τιφερέθ είναι οι ΜΑΛΑΧΙΜ ή οι Βασιλείς. Ο έκτος αριθμός είναι το έξι. το φως. που την απεικόνι­ ζαν με το κεφάλι ενός γαϊδάρου ή ταύρου και με στήθη γυναίκας. 208 . κακά Πνεύματα της οργής και της ανταρσίας με αρχηγό τους τον Ασμοδαίο. Λουσιφούγκε αυτός που φεύγει από το φως· Λούσιφερ Εωσφόρος αυτός που φέρνει την αυγή.

Έχουν αντιπάλους τους Σαμαήλ ή ξεγελαστές. οι δυνάμεις των οποίων γονιμοποιούν τη γη και που στον εβραϊκό συμβολισμό παριστάνονται με μορφή ταύρων. με αρχη­ γό τους τον Αδραμελέχ. — Ελιφάς Λεβί). Έχουν αντιπάλους τους μοχθηρούς που υπακούουν στη Ναχεμά. (Ας μην ξεχνάμε ότι εδώ μιλάει ο Σολομών. με αρχηγό τους τον Βάαλ. Αντιστοιχούν στις ιδέες της αλήθειας. αρχηγός των οποίων είναι ο Μωυσής. βασίλισ­ σα των οποίων είναι η Λίλιθ ή δαιμόνισσα των οργίων. είναι ένα σύμβολο του Μεσσία. δηλα­ δή οι αντιπρόσωποι του Θεού. Ο δέκατος αριθμός είναι το δέκα. Η όγδοη Σεφιρά είναι η Χοδ ή αιώνια τάξη. Η εξουσία τους είναι η τάξη· αντιστοιχούν στην εσω­ τερική αίσθηση. Τα Πνεύματα της Γιεσόδ είναι τα ΧΕΡΟΥΒΙΜ ή Άγγελοι. Η εξουσία τους είναι η πρόο­ δος και η ζωή· αντιστοιχούν στην ευαισθησία. Οι μοχθηροί συμβολίζονται με τα πέντε καταραμένα έθνη που ήθελε να καταστρέψει ο Ιησούς του Ναυή.Τα Πνεύματα της Νέτζα είναι οι ΕΛΟΧΙΜ ή οι Θεοί. ο Σωτήρας. Η εξουσία τους είναι η γονιμότητα.Σεραπήλ ή Κόρακες του Θανάτου. 209 . Τα Πνεύματα της Μαλκούθ είναι οι ΙΣΙΜ ή οι ρωμαλέοιείναι οι ψυχές των Αγίων. Τα Πνεύματα της Χοδ είναι οι ΜΠΕΝΙ ΕΛΟΧΙΜ ή Γιοι των Θεών. Ο Ιησούς. Έχουν αντιπάλους τους Χαράμπ . Ο ένατος αριθμός είναι το εννιά. Η ένατη Σεφιρά είναι η Γιεσόδ ή το θεμέλιο. Έχουν αντιπάλους τους Γαμαλιήλ ή ανήθικους. Ο όγδοος αριθμός είναι το οκτώ. Η δέκατη Σεφιρά είναι η Μαλκούθ ή το βασίλειο των Μορφών. τη δαιμόνισσα της μιαρότητας.

Οι Βίαιοι νικώνται από το Χε. που είναι ο οδυνηρός τοκετός της μητέρας. Κάθε γράμμα σ' αυτό το Πεντάγραμμο αντιπροσωπεύει μια δύναμη του καλού χτυπημένη από τα πέντε καταραμένα έθνη. 5. ο Αδραμελέχ ήταν τα είδωλα των Συρίων είδωλα χωρίς ψυχή. ο Μολόχ. που είναι η ευγένεια της μητέρας. Οι πρίγκιπες των διεστραμμένων Πνευμάτων είναι οι ψεύτικοι θεοί τους οποίους λατρεύουν. Οι Γκεμπουρίμ ή Βίαιοι. που είναι η φωτιά του Κυρίου και ο εξισορροπητικός Νόμος της Δι­ καιοσύνης. που είναι το ξίφος του Μιχαήλ και η γέννηση μέσα από τον πόνο. 4. οι Επιδρομείς νικώνται από το Σιν.Το Όνομά του σχηματίζεται από τα γράμματα του θείου Τετραγράμματου. ο Μπελφεγκόρ. Οι Ραφαίμ ή Δειλοί. Τα πέντε καταραμένα έθνη είναι: 1. Ο Βάαλ. 2. γιατί οι ψεύτικοι θεοί υπάρχουν μόνο μέσα στην πλάνη των οπαδών τους. Οι δειλοί νικώνται από το Βαύ. Οι Νεφιλίμ ή Φιλήδονοι. 3. αλλαγμένα μέσα στο Πεντάγραμμο με την προσθήκη του γράμματος Σιν. Γιατί η αληθινή ιστορία του λαού του Θεού είναι ο αλλη­ γορικός μύθος της Ανθρωπότητας. είδωλα που 210 . που είναι το σκήπτρο του Πατέρα. Τέλος. Η Κόλαση δεν κυβερνάται παρά μόνο απ' αυτόν το μοι­ ραίο νόμο ο οποίος τιμωρεί τη διαστροφή και διορθώνει το λάθος. Οι Αναρχικοί νικώνται από το Γιόδ. Οι Ανακίμ ή Αναρχικοί. Οι Φιλήδονοι νικώνται από το δεύτερο Χε. Οι Αμαλεκίτες ή Επιδρομείς.

Ο Διάβολος είναι πάντα ένας θεός της άρνησης. γεμί­ ζει με Τέρατα και παράλογα οράματα. Έτσι οι πόλεμοι του Μιχαήλ ενάντια στον Σατάν είναι τα σύμβολα της κίνησης και της προόδου των Πνευμάτων. ανα­ κατεύοντας μαζί τον ύπνο και τον ξύπνιο με τη χρήση ναρ­ κωτικών αλλά τέτοιες ενέργειες είναι εγκλήματα ενάντια στη φύση. 211 . Μπορούμε ακόμη να φτάσουμε στις παραισθήσεις. Το Δοχείο των Φαντασμάτων είναι η Κόλαση. Αλλά πρέπει εδώ να κατανοηθεί ότι χρησιμοποιούμε τη λέξη ουρανός με τη μυστική έννοια. Ο φώσφορος της φαντασίας. Για να καλέσει κανείς τα φαντάσματα αρκεί να μεθύσει ή να φτάσει στο επίπεδο της τρέλας· γιατί τα φαντάσματα είναι πάντα οι σύντροφοι της μέθης και του ίλιγγου. σ' αντίθεση με τη λέξη Κόλαση. Για τον σοφό ουρανός είναι η υπέρτατη Λογική και κόλα­ ση είναι η τρέλα. Η σοφία διώχνει μακριά τα φαντάσματα και μας επιτρέπει να επικοινωνήσουμε με τα ανώτερα Πνεύματα μέσα από το διαλογισμό των Νόμων της Φύσης και τη μελέτη των ιερών αριθμών. Ο αληθινός Θεός νίκησε όλους τους δαίμονες και η αλή­ θεια θριάμβευσε πάνω στην πλάνη.έχουν καταστραφεί πια και που μόνο τ' όνομά τους πα­ ραμένει. Οι απαρχαιωμένες ειδωλολατρείες είναι δεισιδαιμονίες και ιεροσυλίες. όταν παραδίδεται σ' όλα τα καπρίτσια νεύρων υπερερεθισμένων και νοσηρών. Όμως όλα αυτά υπάρχουν μόνο στη φαντασία του όχλου. Οι επικυρωμένες ειδωλολατρείες είναι θρησκείες στην εποχή τους. Το Πάνθεον των Φαντασμάτων είναι ο ουρανός του αμαθούς.

κάθε ακτίνα φέρει ένα όνομα. Αριθμός. βάρος και μέτρο καθορίζουν τη μορφή των πραγμάτων η ουσία είναι μία και ο Θεός τη διαπλάθει αιώνια. κάθε όνομα είναι μια 212 .(Εδώ ο βασιλιάς Σολομών απευθύνεται στο γιο του Ροβοάμ). δηλαδή τη Σοφία του Κυρίου. Το Σχήμα είναι ένα. η αντανάκλασή του δίνει οκτώ. το οποίο πολλαπλασιασμένο με το τρία σου δίνει τους είκοσι τέσσερις θρόνους της Σοφίας. Τα γράμματα προέρχονται από τους αριθμούς και οι αριθ­ μοί από τις ιδέες και οι ιδέες από τις δυνάμεις και οι δυνά­ μεις από τους Ελοχίμ. ζήτησα και έλαβα στο σύνολό της την ιερή Χόκμα. ότι ο φόβος του Κυρίου είναι η αρχή της Σοφίας. Και έγινα βασιλεύς των Πνευμάτων του ουρανού και της γης. Να θυμάσαι. επειδή κατείχα το Κλειδί των κρυμμέ­ νων πυλών του φωτός. ο πατέρας σου. η μορφή του είναι τέσσερα. Μάθε να θριαμβεύεις πάνω στο φόβο με τη σοφία. οι στήλες του είναι δύο. η δύναμή του είναι τρία. Έκανα μεγάλα πράγματα με την αρετή των Σχήμα Χαμφοράς και των τριάντα δύο μονοπατιών της Γιετζιρά. Βασιλεύς του Ισραήλ και της Παλμύρας. Φυλάξου μακριά από εκείνους που δεν έχουν το φόβο του Κυρίου όταν θα φορέσεις το στέμμα σου. Η σύνθεση των Ελοχίμ είναι το Σχήμα. και τα Πνεύματα θα κατεβούν από τον ουρανό για να σε υπηρε­ τήσουν. Εγώ ο Σολομών. Ευτυχισμένος αυτός που κατανοεί τα γράμματα και τους αριθμούς. εξουσιαστής των κατοίκων του αέρα και των ζωντανών ψυχών της θάλασσας. γιε μου Ροβοάμ. Πάνω σε κάθε θρόνο βρίσκεται ένα στέμμα με τρεις ακτί­ νες.

Υπάρχουν εβδομήντα δύο ονόματα 2 πάνω στα είκοσι τέσσερα στέμματα του Σχήματος. (ΕΔΩ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ) 2. Και πάνω στην τέταρτη το τελικό Χε. Αυτά τα τριάντα έξι εμβλήματα θα γίνουν ένα βιβλίο το οποίο θα περιέχει όλα τα μυστικά της Φύσης. Θα γράψεις αυτά τα ονόματα πάνω σε τριάντα έξι εμβλή­ ματα. δύο πάνω σε κάθε έμβλημα. Πάνω στην τρίτη το γράμμα Βαυ. ένα σε κάθε πλευρά του. σύμφωνα με τον αριθμό των γραμμάτων του Σχήματος. που θα συμβολίζεται με την κούπα του Ιωσήφ. 213 . που θα συμβολίζεται με το ξίφος του Δαβίδ. Πάνω στην πρώτη σειρά θα γράψεις το γράμμα Γιοδ. Πάνω στη δεύτερη το γράμμα Χε. που θα συμβολίζεται με το ανθισμένο ραβδί του Ααρών. Και με τους διάφορους συνδυαομούς τους θα κάνεις τις Διάνοιες και τους Αγγέλους να μιλούν. Τα 72 Μικρά Κλειδιά του Σολομώντα. Θα χωρίσεις αυτά τα εμβλήματα σε τέσσερις σειρές από εννιά η καθεμία. που θα συμβολίζεται με το χρυσό Σέκελ.απόλυτη ιδέα. του πατέρα μου.

Άγγελοι της Νέτζα και της Χοδ. βοηθήστε με στο Όνομα του ΣΑΔΑΪ. Πνεύματα του Μαλκούθ οδηγήστε με ανάμεσα στις δύο στήλες πάνω στις οποίες στηρίζεται ολόκληρο το οικοδό­ μημα του Ναού. Κατανόηση και Σοφία. ω Κέθερ! Ισίμ. 214 . γίνεται η δύναμή μου στο Όνομα του ΑΔΩΝΑΪ. Μπενί Ελοχίμ. Κεφ. Ω Γκεδουλά! Ω Γκεμπουρά! Ω Τιφερέθ! Μπίνα. σταθείτε κάτω από το αριστερό μου πόδι και στα δεξιά μου. πιάστε με από τους ώμους και οδη­ γήστε με στα Μονοπάτια της Νίκης. Χερουβίμ. δώστε μου το στέμμα. Δόξα και Αιωνιότητα. σταθεροποιήστε με πά­ νω στον κυβικό λίθο της Γιεσόδ. ας είστε οι αδελφοί μου στο Όνομα του Υιού και με τις αρετές του ΤΖΑΜΠΑΟΘ. γίνε το φως μου! Ας είσαι αυτό που είσαι κι αυτό που θα 'σαι. XIII Δυνάμεις του Βασιλείου. Ευσπλαχνία και Δικαιοσύνη. γίνετε η ισορροπία και η λάμψη της ζωής μου. γίνε η αγάπη μου! Χόκμα.Η ΚΑΒΒΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ Όπως δίνεται από τον Ελιφάς Λεβί στο «Τυπικό της Υψηλής Μαγείας».

εξαγνίστε την αγάπη μου στο Όνομα ΕΛΟΑΧ. Σεραφίμ. Χασμαλίμ. Άγιος. υπερασπίστε με στο Όνομα ΙΟΔ ΧΕ BAY XE. περιστραφείτε και ακτινοβολήστε. μιλήστε. ο Ην. Κύριος ο Θεός. φωνάξτε. 215 . Αραλίμ. φωτίστε με με τις λάμψεις του ΕΛΟΪ και της ΣΕΚΙΝΑ. διαλαλήστε: Άγιος. ο Ων και ο Ερ­ χόμενος! Αλλελούια! Αλλελούια! Αλλελούια. Αμήν. Μαλαχίμ. πολεμήστε για μένα στο Όνομα ΤΕΤΡΑΓΡΑΜΜΑΤΟΝ. ενεργήστε· Αουφανίμ. Άγιος. Χαϊόθ Χα-Κάδος.Ελοχίμ.