BORANG PENGHAKIMAN PERTANDINGAN MEMBACA SK DANDUN 2012 NAMA PESERTA: ______________________________ MARKAH % 20 KRITERIA TEKNIK PERSEMBAHAN Persembahan yang

menarik, tenang, menyakinkan dan gerak-geri yang bersahaja. PENGHAYATAN CERITA Penceritaan berjalan lancar dari awal hingga akhir. BAHASA Menggunakan intonasi. PERTUTURAN Sebutan yang betul dan jelas. KRITERIA KONTAK MATA DAN KAWALAN SUARA Kontak mata dan kawalan suara peserta meninggalkan kesan kepada penonton. TEMPO MASA Peserta berjaya menyampaikan isi cerita mengikut tempo dan masa yang sesuai. NO GILIRAN: __________ SEDERHANA (1 – 7) BAIK (8 – 14) KELAS: __________________ CEMERLANG (15 – 20) ULASAN

20

20 20 MARKAH % 10

SEDERHANA (1 – 4)

BAIK (5 – 7)

CEMERLANG (8 – 10)

ULASAN

10

NAMA HAKIM: ____________________________________ JUMLAH MARKAH KESELURUHAN: TANDATANGAN: __________________________________

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful