P. 1
OBSERVATORIO DE DERECHO CIVIL. VOLUMEN I "EL CONTRATO" - CAP. 1 CONCEPTO Y FORMACIÓN DEL CONTRATO - MARIO CASTILLO FREYRE

OBSERVATORIO DE DERECHO CIVIL. VOLUMEN I "EL CONTRATO" - CAP. 1 CONCEPTO Y FORMACIÓN DEL CONTRATO - MARIO CASTILLO FREYRE

Ratings: (0)|Views: 1,106|Likes:
Published by observatorioderecho

More info:

Published by: observatorioderecho on Sep 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

09/28/2014

 
Leqdupc}lujl md Mdudanl Ajpji
Acuilq Ciedu}l Acimduñk Vtdu}cqAcuilq Cgtu}l Glkcidq.Allumjkcmludq*
Bcujl Acq}jiil @udzud Ctudijc Alilbej Ajcaanj Ztuj Pdgc BdudLqpciml U+ Etuglq Dq}ndu Cuulzl j Cbcztdicq Vjd}ul QjudkcVjdu Gjtqdvvd Blkc}duj
Plitbdk J?
DI ALK]UC]L
Vuñilgl mdZtuj Pdgc Bdud
Vul`dqlu md Mdudanl AjpjiVlk}j`jajc Tkjpduqjmcm Ac}ñijac mdi Vduÿ
Bl}jpdkqc Dmj}luc Otuâmjac566:
 
 
3+ ALKADV]L Z @LUBCAJÑK MDI ALK]UC]LBcujl Acq}jiil @udzud
 
Q
TBCUJL
?
 
3+
 
A
LKADV]L MD ALK]UC]L
+
 ” 
 
3+3
 
D
I ALK]UC]L ALBL CA]LOTUÂMJAL
+
 ” 
 
3+5+
 
I
C UDICAJÑK OTUÂMJAC VC]UJBLKJCI
+
 ” 
 
3+1+
 
A
CUÃA]DULEIJGCAJLKCI MD ILQ ALK]UC]LQ
+
 ” 
 
3+=+
 
V
CU]DQ ALK]UCA]TCIDQ ZQTOD]LQ
J
K]DUPJKJDK]DQ
+
 ” 
 
3+4+
 
I
C AUDCAJÑK
)
UDGTICAJÑK
)
 BLMJ@JACAJÑK Z D^]JKAJÑK MD LEIJGCAJLKDQ
+
 ” 
 
3+0+
 
A
LK]UC]L ZALKPDKAJÑK
+
 ” 
 
3+7+
 
I
C ALK]UC]CAJÑK DK]UD AÑKZTGDQ
+
 ” 
 
3+>+
 
D
IALKQDK]JBJDK]L
+
 
A
LKQJMDUCAJLKDQ VUDIJBJKCUDQ
+
 ” 
 
3+:+
 
]
DLUÂCQSTD JK]DK]CK UDQLIPDU DI VULEIDBC MD IC @LUBCAJÑK MDIALKQDK]JBJDK]L
+
 ” 
 
3+:+3
 
]
DLUÂC QTEOD]JPC L MD IC PLITK]CM
+
 ” 
 
3+:+5+
 
]
DLUÂC LEOD]JPC L MD IC MDAICUCAJÑK
+
 ” 
 
3+:+1+
 
]
DLUÂC MD ICUDQVLKQCEJIJMCM
+
 ” 
 
3+:+=+
 
]
DLUÂC MD IC ALK@JCK_C
+
 ” 
 
3+36+
 
M
JQDK]JBJDK]L L MJQDKQL
+
 ” 
 
3+
 
ALKADV]L MD ALK]UC]LMd alk`lubjmcm c il dq}ceidajml vlu di cu}âatil 3143 mdi Añmjgl Ajpji Vdutckl md3:>=) ¨Di alk}uc}l dq di catduml md mlq l bãq vcu}dq vcuc audcu) udgticu) blmj`jacu ld~}jkgtju tkc udicajñk otuâmjac vc}ujblkjci¸+Md ic md`jkjajñk alk}dkjmc dk di ud`dujml atduvl qtq}ck}jpl) mdedblq d~}ucdumjpduqcq alkqjmducajlkdq std udqti}c jkmjqvdkqceid celumcu+Qjk mtmc) ic idz vdutckc nc vcu}jml md dq}ceidadu tk alkadv}l vcuc di alk}uc}l+Bãq ciiã md qj qd }uc}c md ic md`jkjajñk bãq cadu}cmc l kl) z mdk}ul md ic iâkdcmd vdkqcbjdk}l std vcqc vlu alkqjmducu std ilq Añmjglq Ajpjidq) cqâ albl kjkgtkc
 
l}uc idz vtdmdk cqvjucu c ic vdu`daajñk) dq}jbcblq std di aj}cml alkadv}l dq pãijmldk atck}l c std udqti}c qjdkml ajdu}l) `tduc mdi ndanl md std }lml dq mjqat}jeid dk diãbej}l md icq ajdkajcq otuâmjacq+Ck}dq md jkjajcu dk dq}uja}l ktdq}ul ckãijqjq) mdedblq qteuczcu ic dklubd zmd}dubjkck}d jk`itdkajc std nc }dkjml di Añmjgl Ajpji J}cijckl md 3:=5 udqvda}l mdiIjeul PJJ mdi Añmjgl Ajpji Vdutckl md 3:>=) ud`dudk}d c @tdk}dq md icqLeijgcajlkdq) z dk `lubc dqvdajci) udqvda}l md ic Qdaajñk Vujbduc std pduqc qleudilq alk}uc}lq dk gdkduci+]ci jk`itdkajc nc qjml jkaitql udalklajmc dk ic D~vlqjajñk md Bl}jplq zAlbdk}cujlq md ic Albjqjñk Ud`lubcmluc c ic Jk}ulmtaajñk mdi aj}cml Ijeul) dk icstd qt vlkdk}d) Bc~ Cujcq"Qanudjedu c`jubc il qjgtjdk}d?¨Dk di atuql md dq}d }ucecol pdudblq atãidq nck qjml icq `tdk}dq mdi Añmjgldk bc}dujc alk}uca}tci+ Cmdick}ãkmlbd) qdócil std qj ejdk vdubckdajblq `jdidq cktdq}uc }ucmjajñk otuâmjac dk }lml il std }dkâc md udqac}ceid) z vlu il std btancq mdicq mjqvlqjajlkdq mdi ktdpl Añmjgl udvj}dk dk di `lkml z) c pdadq) }cbejêk dk ic`lubc) icq klubcq mdi Añmjgl Ajpji md 3:10) kl vtdml mdqalkladu ic dklubdjk`itdkajc std nc }dkjml di Añmjgl Ajpji j}cijckl md 3:=5) il std kl dq md d~}ucócu qjqd }jdkd dk atdk}c std dq di vulmta}l md tkc cpckcmc ati}tuc z std) dk qt alkotk}l)vudqdk}c mdvtucmc }êakjac otuâmjac¸+Dk dqd qdk}jml mdedblq }cbejêk mdq}cacu std ic md`jkjajñk alk}dkjmc dk dicu}âatil 3143 dq}ã }lbcmc md tk blml ecq}ck}d `jmdmjgkl md ic md`jkjajñk alk}dkjmcdk di cu}âatil 3153 mdi Añmjgl Ajpji J}cijckl) vudadv}l std dq}ceidad il qjgtjdk}d?Cu}âatil 3153+" ¨Di alk}uc}l dq di catduml md mlq l bãq vcu}dqvcuc alkq}j}tju) udgticu l d~}jkgtju dk}ud qâ tkc udicajñk otuâmjacvc}ujblkjci¸+D~jq}d) kl leq}ck}d) tkc mj`dudkajc std Bcktdi md ic Vtdk}d
3
acij`jac alblbâkjbc) vtdq bjdk}ucq ktdq}ul Añmjgl mjq}jkgtd dk}ud ic udgticajñk z ic
3
M
D IC
V
TDK]D Z
I
CPCIID
) Bcktdi+ ¨Jk`itdkajc mdi Añmjgl Ajpji J}cijckl dk ilq ijeulq md leijgcajlkdq zalk}uc}lq dk ic almj`jacajñk vdutckc¸) Dk?
 Dq}tmjlq qleud di alk}uc}l dk gdkduci
+ Vlu ilq qdqdk}c cólq mdiAñmjgl Ajpji J}cijckl .3:=5"5665*+ Ijbc? CUC Dmj}ludq) 5661) v+ 06+

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
Carlos Huarcaya liked this
1 thousand reads
Stev Sousa liked this
1 hundred reads
Agapito Beitia liked this
kikitos liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->