P. 1
Net Frame

Net Frame

|Views: 28|Likes:
Published by Cậu Út

More info:

Published by: Cậu Út on Sep 24, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/24/2012

pdf

text

original

Chương 4: CẤU PHẦN TRONG .NET 4.1 Tìm hiểu về .NET Frame Work. 4.1.1 Tổng quan về .Net framework. .

NET framework là một trong những công nghệ mới nhất được giới thiệu của Tập đoàn Microsoft. Phiên bản Beta đầu tiên của nó đã được phát hành vào năm 2000. NET framework là một nền tảng cho việc xây dựng , triển khai, và chạy các thành phần bảo mật phần mềm một cách nhanh và dễ dàng hơn. .NET được tích hợp trong các ứng dụng cũng như nhanh chóng phát triển các dịch vụ và ứng dụng Web XML. Nó cung cấp một môi trường năng suất cao, dựa trên thành phần tích hợp đa ngôn ngữ cho các ứng dụng hiện tại với mạng Internet để đáp ứng thách thức của các ứng dụng mới cho việc triển khai và hoạt động của các ứng dụng internet quy mô lớn. .NET framework bao gồm một máy ảo mà cung cấp nền tảng mới cho phát triển phần mềm. Cốt lõi của .NET framework Bao gồm XML và Simple Object Access Protocol (SOAP) để cung cấp các dịch vụ Web qua Internet. Mục đích của .NET framework là để tạo thuận lợi cho sự phát triển của máy tính để bàn. Windows và dịch vụ ứng dụng Web dựa trên nền tảng Windows và làm cho chúng dễ tiếp cận không chỉ trên nền tảng Windows mà còn trên các nền tảng khác thông qua giao thức phổ biến như SOAP và HTTP. Trước tiên, .NET giúp đơn giản hoá việc hợp thành đặc biệt là cho Component Object Model (COM), công nghệ phân phối COM (DCOM). Mặc dù các thành phần COM có thể được tái sử dụng như là các phần mềm và ứng dụng plug-and-play(cắm và chạy) , quá trình phát triển là quá phức tạp và COM không hỗ trợ phiên bản thực thi side-by-side (sideby-side excution ), do đó có thể gây xung đột phiên bản (vấn đề DLL Hell). Các công nghệ .Net hỗ trợ triển khai lắp ráp cấu phần cho phép nhiều phiên bản của các cấu phần cùng tên cùng tồn tại mà không có xung đột nào. Công nghệ này đơn giản hoá việc tạo ra và triển khai các thành phần ngoài việc đảm bảo các dịch vụ đáng tin cậy và khả năng mở rộng được cung cấp bởi các cấu phần. Thứ hai, .NET tạo điều kiện cho sự phát triển của các thành phần được phân phối bởi công nghệ Remoting Channel. .NET framework hỗ trợ sự tương tác giữa COM và các thành phần .NET. Các dịch vụ Web XML là một loại thành phần. Một thành phần .NET

có thể làm việc với bất kỳ thành phần COM hiện có. Nói cách khác,. NET có thể cung cấp dịch vụ cho các thành phần COM, và các thành phần COM cũng có thể được sử dụng bởi bất kỳ thành phần .NET. Thật dễ dàng hơn nhiều để phát triển các cấu phần trong NET hơn là trong COM. Dịch vụ Web là một thay thế của công nghệ MS DCOM cho các ứng dụng Internet được hỗ trợ bởi XML, SOAP, và các giao thức HTTP. .NET giải phóng các nhà phát triển phần mềm khỏi việc mã hóa các công việc kinh doanh nặng nhọc như quản lý giao dịch thông qua dịch vụ kinh doanh. Dịch vụ Web .NET khắc phục những điểm yếu của DCOM, hỗ trợ tường lửa và làm cho dịch vụ có sẵn trên nền tảng giao thức XML và SOAP. Các NET framework có sẵn trong bộ cài .NET Framework SDK và Visual Studio. NET IDE. SDK, cả hai đều có thể tải về từ MS Website. .NET Framework SDK là nền tảng của Visual Studio. NET và là một phần của Visual Studio. NET khi Visual Studio. NET được cài đặt. Các NET framework gồm hai phần chính (như trong hình 6.1): lớp Common Language Runtime (CLR) và một bộ khung thống nhất các thư viện cơ bản bao gồm các hình thức Web ASP.NET để xây dựng các ứng dụng web, Windows Forms để xây dựng các ứng dụng máy tính để bàn, và ADO.NET cho truy cập dữ liệu. SDK thỏa mãn tất cả các nhu cầu của bạn để viết, xây dựng, thử nghiệm, và triển khai ứng dụng .NET. Nó hỗ trợ tất cả ngôn ngữ .NET như VB.NET, VC.NET, C #, và những thứ khác. .NET SDK và Visual Studio. NET có thể truy cập dịch vụ của tất cả các lớp trong nền tảng khuôn khổ .NET.

Hình 6.1 .Net FrameWork 2.1.2 Nền tảng của .Net – CLR. CLR là một môi trường máy ảo đứng đầu đầu của hệ điều hành Windows. CLR bao gồm các loại hệ thống thường gặp Common Type System(CTS), Just-InTime IL Compiler (JIT).Đơn vị thực thi, cộng với một số dịch vụ quản lý khác như thu gom rác và quản lý bảo mật. CLR là như JVM trong Java. Tất cả các cấu phần phần mềm được lắp ráp thành một gói (giống như Java lưu trữ file jar) bao gồm MS Intermediate Language (MSIL) mã và hiển lộ (siêu dữ liệu về gói này). Các mã IL được biên dịch thành mã gốc của trình biên dịch JIT trong CLR. Mã IL được xác minh bởi CTS đầu tiên để kiểm tra tính hợp lệ của loại dữ liệu được sử dụng trong các mã. Hình 6,2 cho thấy cách CLR làm việc

CTS định nghĩa một bộ dữ liệu chuẩn và quy tắc cho việc tạo ra loại mới. Không chỉ thành phần trong một ngôn ngữ có thể truy cập các dịch vụ được cung cấp bởi các thành phần khác trong ngôn ngữ khác mà một lớp trong ngôn ngữ này có thể kế thừa nội dung và phương pháp từ các lớp liên quan trong ngôn ngữ khác.Net. . Thư viện liên kết lớp (The United Class Library) cung cấp một bộ các lớp có thể tái sử dụng để phát triển cấu phần. Có hai loại dữ liệu là kiểu tham chiếu và kiểu giá trị gia tăng. CLR biết rằng làm thế nào để thực thi các loại dữ liệu đó. quản lý VC.Net CLR . Tất cả các trình biên dịch ngôn ngữ MS tạo ra mã quản lý cho phù hợp với CTS. vv) thực thi bởi CLR. C #.Hình 6.2 .NET framework tích hợp nhiều ngôn ngữ lập trình (VB. Mã được đánh dấu và thực thi bởi CLR được gọi là mã quản lý .

dll. Bất kể các loại ngôn ngữ lập trình. Tóm lại. Net.tương ứng với không gian tên System.3 danh sách một bộ cấu phần trong hệ thống thư viện lớp .NET. Nó cung cấp một môi trường thực thi mã. Người phát triển có thể tạo không gian tên tùy chọn và tổ chức các lớp liên quan trong một không gian tên tùy ý.3 Thư viện lớp của . Chúng được gọi là mã được quản lý (managed code). nguy cơ. Chappel 2002]. XML là một miền tên con của không gian tên hệ thống được triển khai như System.Net. và biên soạn IL [Platt 2003. trong đó có nhiều lớp cơ bản như đối tượng. mã IL có thể giao tiếp với nhau thông qua sự hỗ trợ của CLR. Các mã IL có thể là trong các định dạng thực thi (. Exe) hoặc thư viện liên kết động Dynamic Link Library (. vv. ADO.Net Framework. CLR là engine thực thi hiệu suất cao. . DLL). Các mã quản lý có thể được thực thi trên nền tảng nhận thức của . Không gian tên( name space) giống như một gói(package) trong công nghệ Java và các thư viện lớp có cấu trúc giống như Java API.NET.Các mã IL cũng giống như mã byte Java. Các lớp thư viện framework thu thập tất cả các lớp bao gồm cả lớp nền tảng của Windows -Windows Foundation Classes (WFC) vào một tập hợp thống nhất và duy nhất của các lớp. Nếu những mã IL được tạo ra bởi trình biên dịch . Các DLL hay EXE không do . Một không gian tên bao gồm nhiều lớp và các không gian tên con. Remoting. xác minh mã. Không gian tên có thể được triển khai như một hợp của các thành phần nhị phân.Data . Ví dụ.XML. 2. Các không gian tên gốc (root namespace) trong thư viện lớp là các không gian tên hệ thống. an ninh. Việc quản lý mã bao gồm quản lý bộ nhớ.NET có sẵn trong System. dữ liệu.1. Các thư viện lớp của . nó quản lý mã trong khuôn khổ . Hình 6.Net.NET biên dịch (chẳng hạn như phiên bản đầu của VC) được gọi là mã không được quản lý (unmanaged code). Console.Data. Tất cả các lớp trong thư viện có thể được sử dụng bởi các lớp trong các ngôn ngữ khác.dll . và có thể chứa miền tên con như IO.Net Framework là một tập hợp của các lớp có thể được tái sử dụng và được tổ chức bởi không gian tên.

Các thành phần của thư viện lớp .Net Các lớp có cùng tên có thể được đặt trong các không gian tên khác nhau.NET là ngôn ngữ theo hướng thống nhất.Net có trong các định dạng được biên dịch sẵn của MSIL. Bất kỳ cấu phần .dll 2. và cấu phần dịch vụ web là các thành phần SOAP mới được phát triển trên nền tảng và ngôn ngữ cấu phần Web. cấu phần MSIL Remoting channel EXE thay thế các thành phần DCOM. DLL đang thay thế các cấu phần COM.3. Để sử dụng các lớp trong một không gian tên.NET framework chính nó được xây dựng lên bởi các chuẩn cấu phần. Các cấu phần MSIL. DCOM. có thể được cài đặt trong các thành phần MSIL khác hay bất kỳ máy trạm tương thích .NET dễ dàng phát triển hơn so với COM và DCOM. Ngoài ra. Hệ thống này được xây dựng trong lớp thư viện cơ bản được triển khai trong tập tin mscorlib. Chúng đã giải quyết được xung đột phiên bản của vấn đề COM DLL Hell và vấn đề tường lửa trong DCOM. vì chúng được tham chiếu bởi các tiền tố không gian tên khác nhau.Net đã tăng cường và đơn giản sự hiện diện của các công nghệ MS COM.dll và không gian tên .Hình 6.2 Chuẩn cấu phần của . .Remoting có sẵn trong mscolib. ví dụ.Net Các công nghệ cấu phần .Runtime.NET nào. COM +. không gian tên hệ thống System. bằng cách sử dụng <namespace> trong C # hoặc VB <namespace> nằm ở đầu đoạn mã.Cấu phần . công nghệ cấu phần .

Manifest (bảng ghi thông tin): tên của tổ hợp.Dll file là một cấu phần triển khai . Một . Một tổ hợp bao gồm tối đa bốn phần: 1.Net. Siêu dữ liệu của mô-đun.gọi là các cấu phần .XML có sẵn trong System. Nó có một phần mở rộng của. 2. Một module có mã MSIL và siêu dữ liệu của mình nhưng không có manifest. các tập tin tạo nên tổ hợp. thông tin phiên bản. Một tổ hợp có thể có nhiều không gian tên.Dll không được thực thi.Net. sau đó được triển khai trong một tập tin tổ hợp DLL. Đó là lý do tại sao hầu hết mọi người nói rằng cấu phần .thông tin đầu ra. Các chi tiết hợp .XML. Mã IL của module. Nó được sử dụng như là một khối xây dựng tại thời gian biên dịch để xây dựng một tập tin module tổ hợp. Chúng ta có thể phân loại chúng thành các thành phần trực quan (visual) hoặc không trực quan. và một không gian tên có thể nằm trên nhiều file tổ hơp. 3. Có thể có một hoặc nhiều các lớp trong một module tổ hợp. Netmodule. Chúng ta tập trung vào các thành phần không trực quan. giống như một tập tin lớp là một tập tin mã byte đó không được thực thi. Một file .NET sẽ được thảo luận ở các phần sau.dll. Một tổ hợp có phần mở rộng tập tin dll hoặc .NET là một tổ hợp. Một cấu phần . . Một tổ hợp được tạo thành bởi một hoặc nhiều lớp trong một module. Tài nguyên. Một không gian tên là giống như một gói logic trong Java để tổ chức các lớp có liên quan với nhau. tên. Có rất nhiều các cấu phần khác nhau trong khuôn khổ . tham chiếu phụ thuộc. Tổ hợp có một file manifest để tự mô tả các thành phần của chính nó. Mỗi module có thể được mã hoá bằng các ngôn ngữ khác nhau nhưng cuối cùng chúng cùng một định dạng MSIL.exe sẽ được tự động nạp. Module đó không thể nạp một cách tự động. tự mô tả bởi module MSIL và xây dựng từ một hoặc nhiều lớp hay mô-đun. Một cấu phần trực quan là một điều khiển có thể được triển khai trong một công cụ cho phép "kéo và thả" trong cửa sổ chương trình. 4.System.NETlà một đơn biên dịch sẵn.NET. thông tin.

Exe) có thể được truy cập từ xa (trên lĩnh vực ứng dụng) trong cùng một máy hoặc các máy khác nhau. trang web máy chủ.Net có thể là một cấu phần cục bộ (dll). Một cấu phần . một cấu phần .4 Tổ hợp đơn và đa file . Hình 6. Một cấu phần không thể trực tiếp truy cập vào một cấu phần trong một miền ứng dụng hoặc quá trình khác bởi vì mỗi miền ứng dụng có không gian bộ nhớ riêng của mình.4 hiển thị các nội dung của một tổ hợp. hoặc trang web trung gian. mà chỉ có thể được truy cập cục bộ (trong cùng miền ứng dụng).Một cấu phần . trong cùng một máy hoặc từ xa (phân phối) cấu phần (. Không quan trọng đó là loại cấu phần gì.NETcó thể được lắp đặt tại các site máy khách.NET luôn luôn cung cấp một số dịch vụ cho khách hàng (có thể là một thành phần hay ứng dụng client). Hình 6.

Các phương pháp innerM() của các thành phần bên trong trở thành một phần của giao diện của các thành phần bên ngoài như trong hình 6. Ví dụ chi tiết được hiển thị trong đoạn code sau đây.Net 2. namespace NS1 { public class Inner { public void innerM () { Console.”) } } } . Ngăn chặn được hình thành cho client của một thành phần bên ngoài.Net Trong mô hình thành phần tổng hợp.WriteLine (“I am Inner.7. Máy trạm không có khả năng xử lý yêu cầu. thành phần bên ngoài để lộ ra giao diện của các thành phần bên trong.3. Trong thành phần ngăn chặn. yêu cầu được chuyển tiếp đến các thành phần bên trong.2.6. Một thành phần . Hàm outerM2() các đại diện cho các yêu cầu (request) của phương thức innerM() của các thành phần bên trong như trong hình 6. Các thành phần bên ngoài không tiếp xúc với giao diện của các thành phần bên trong. Ví dụ về sự kết hợp giữa các thành phần tổng hợp và ngăn chặn. các dịch vụ của cấu phần bên trong phục vụ trực tiếp cho máy trạm của các thành phần bên ngoài.3 Chuẩn kết nối của . Trong thành phần tổng hợp.1 Cấu tạo của cấu phần .NET cũng có thể được tạo ra bởi hỗn hợp các thành phần tổng hợp (aggregations) và ngăn chặn (containment) trong một cấu trúc phẳng hoặc các các cấu phần lồng nhau ở nhiều mức độ. using System. nếu yêu cầu các thành phần bên ngoài cần được giúp đỡ từ một thành phần bên trong.

using NS1. } public static void main() { outer o1 = new Outer(). // interface to the containment Inner i2 = new Inner(). o1. //interface to the aggregate o1. Inner i1 = o1.innerM().outerM().innerM(). } public void outerM2() //delegation in containment { i.WriteLine (“I am outer. public class Outer { public Inner i = new Inner ().innerM(). } } Hình 6. i2. i1. //aggregation: Outer expose the Inner public void outerM1 () { Console.8 chỉ ra phương pháp truyền dẫn trực tiếp của một cấu phần .i.using System.”).outerM2().

Một Delegate có thể lưu giữ phương thức tĩnh của một lớp. Có hai loại delegate : SingleCast và multicast.Net Delegate một phương thức mà là chức năng của nó tương tự như con trỏ trong C + +.2 Truyền thông của cấu phần với Event( sự kiện) và Delegate(đại diện)..} public class Drive { Static public void Main() .2.} static public int StaticMethod () {.. nhưng nó an toàn và đảm bảo. hay một thành phần. public class MyClass { public int ObjMethod() {. Ví dụ: Delegate int Mydelegate(). Một delegate SingleCast chỉ có thể thực hiện một phương thức trong một thời điểm..3.. giống như chức năng bắt sự kiện trong Java. Nó hoạt động như mô hình quan sát. hoặc một phương pháp của đối tượng chính nó. Delegate sẽ đại diện một dòng điều khiển để xử lý đăng ký sự kiện khi các sự kiện được diễn ra. .

. Dlg() đầu tiên sẽ chạy tại objMethod và dlg() thứ hai sẽ chạy tại StaticMethod. Sự kiện có thể là một sự kiện được xác định trước như một sự kiện kích hoạt bởi một thành phần Form Windows. Ví dụ: Delegate void MultiDelegate(). MultiDelegate mdlg = null. dlg(). } } Như đã thấy trong ví dụ này. mdlg += new MultiDelegate (Method1). Public delegate void DelegateStart(). Mydelegate là một phương thức đại diện với kiểu trả về int và không có bất kỳ tham số nào. objMethod và StaticMethod phù hợp với MyDelegateu. Một Delegate multicast có kiểu trả về là void. 2. phương thức ràng buộc có thể nhiều. Lớp Delegate là các kênh truyền thông đẳng cấp giữa nguồn sự kiện và mục tiêu của sự kiện. hủy đăng ký được thực hiện bởi -=. Một sự kiện là một thông điệp được gửi bởi một đối tượng để gọi ra một hành động.StaticMethod()). Tạo ra một lớp đại diện Tạo một lớp liên kết với trường đại diện. MyDelegate dlg = new MyDelegate(c.{ Myclass c = new MyClass(). dlg(). Class Myclass. dlg = new MyDelegate (MyClass. Thủ tục để tạo ra và sử dụng một sự kiện đại biểu được liệt kê ở đây 1. Đây là một mô hình truyền thông hướng sự kiện giữa các thành phần hoặc trong cùng một thành phần. Người phát triển cũng có thể định nghĩa một sự kiện tùy chỉnh. mdlg += new MultiDelegate (Method2). Việc đăng ký được thực hiện bởi toán tử += . Các đối tượng làm tăng sự kiện gọi là nguồn sự kiện và đối tượng chặn và xử lý các sự kiện là mục tiêu của sự kiện.objMethod()).

tạo ra sự kiện Public static void Main() { MyClass EventObj = new MyClass(). 3.. EventObj. EventObj. Định nghĩa điều khiển sự kiện. Liên kết các sự kiện đại diện với điểu khiển sự kiện.-} 4.bắt sự kiện.{ public event DelegateStart EventStart. } ..EventStart().EventStart += new DelegateStart(handleEvent).. public void handleEvent(){ . .

Chúng ta cũng cần phải tạo một kênh TCP và đăng ký nó trên trang web của khách hàng.3.Channels. using System.Runtime. Ta sử dụng kênh TCP trong ví dụ này. Có hai cách để soái một đối tượng: trong MBV (Thống chế bởi giá trị gia tăng). máy chủ qua một bản sao của một đối tượng cho khách hàng hoặc của Thống chế tham khảo (MBR) của khách hàng tạo ra một proxy của một đối tượng từ xa. Một kênh liên kết với một khách hàng khách hàng của cảng. Sự dồn kênh tạo ra khả năng có thể gọi một phương thức từ xa của một thành phần phân tán. Kênh này tương tự như các thông tin liên lạc socket trong Java. Chúng đang chạy trong một chế độ từ xa (lĩnh vực ứng dụng khác nhau hoặc các quá trình khác nhau). Mỗi kênh phải ràng buộc với một cổng. Khi một thành phần từ xa phải chạy ở một trang web từ xa.Tcp. using System.Remoting.Runtime.Kênh A là con đường để thực hiện truyền thông giữa khách hàng và các thành phần từ xa. Ta sử dụng cùng một TempConvComp thành phần nhưng xây dựng nó như là một thành phần được phân phối để được truy cập từ xa vào lúc này. trừ khi nó sử dụng kết nối kênh Remoting. Dưới đây là một ví dụ của một thành phần phân phối và khách hàng. Một cấu phần hoặc một máy khách không thể truy cập trực tiếp vào một thành phần từ xa đang chạy trong một miền ứng dụng khác trong các quá trình giống và khác nhau. Chúng ta tạo ra kênh TCP trên cổng 4000 và đăng ký các kênh với các lớp học từ xa và tên URI.2.Channels. MBR là sự lựa chọn duy nhất. và kênh máy chủ liên kết với một cổng trên máy chủ.Remoting.Runtime. using System.3 Kết nối từ xa cho các cấu phần phân tán.Remoting. mà sẽ được sử dụng bởi khách hàng để có được một đối tượng của thành phần từ xa. . public class CoTempConv : MarshalByRefObject { public static void Main() { TcpChannel channel = new TcpChannel(4000). using System.

0+32)*100)/100.Singleton).Console.. System. System. "TempConvCompDotNet".WriteLine("Hit <enter> to exit.Tcp.Channels. RegisterWellKnownServiceType ( typeof(CoTempConv). using System.Remoting. RemotingConfiguration. using System.Console.Runtime.ChannelServices.Runtime. WellKnownObjectMode. } } Dưới đây là các cấu phần phía trên máy khách.ReadLine(). } public double cToF(double c) { return (int)((c*9/5. } public double fToC(double f) { return (int)((f-32)*5/9.0*100)/100..Runtime.0. class MainApp { public static void Main() { . using System.Remoting.RegisterChannel(channel).").0.Remoting.Channels. using System.

output = myCSTempConvComp.1:4000/ TempConvCompDotNet").0.ReadLine()).Parse (Console. double choice.GetObject( typeof(CoTempConv). ChannelServices.Parse(Console.exit"). .WriteLine("Input temperature in F: "). 2 .try { TcpChannel channel = new TcpChannel(). double output. "tcp://127.WriteLine(output). CoTempConv myCSTempConvComp = (CoTempConv)Activator.from C to F. choice=Double.0. double input.fToC(input).ReadLine()).Converter from F to C. input=Double. if (choice == 1) { Console.WriteLine("Please enter your choice: 1 . bool next = true.RegisterChannel(channel). Console. 3 . while (next) { Console.

WriteLine(e.cs > Csc / r: TempConvComp. } } } catch (Exception e) { Console.WriteLine(output).WriteLine("Input temperature in C: ").Parse(Console.").WriteLine ("See you next time.ToString()). } } Sau đây cho thấy các bước để xây dựng các máy chủ và máy khách.cToF(input).exe .} else if (choice ==2) { Console. input=Double. output = myCSTempConvComp.ReadLine()). } else { next= false. > Csc TempConvComp. Console.cs Bây giờ nó đã sẵn sàng để kích hoạt các thành phần máy chủ phân phối và máy khách của mình bằng cách chạy các lệnh sau: > TempconvComp.exe TempConvCSClient. Console.

Sơ đồ của hình 6. Một thành phần tư nhân phải được triển khai trong cùng một thư mục của khách hàng hoặc thư mục con của nơi mà khách hàng hiện có..> TempConvCSClient.exe Máy khách sẽ nhận một tham chiếu đến thành phần từ xa bằng Activator. lắp ráp này là một sự triển khai nguyên tử (phân phối) đơn vị trong NET Framework.1. Có thể được triển khai như thành phần bản quyền hoặc một thành phần được chia sẻ công cộng trong một tập tin lắp ráp. Đó là việc triển khai thực hiện đơn giản bằng cách sao chép tất cả các thành phần đến nơi khách hàng hiện có. Một thành phần tư nhân không hỗ trợ kiểm soát phiên bản và chỉ cho phát triển nội bộ trong một công ty. Hình 6.4.4 Triển khai cấu phần .Net Một thành phần NET. Triển khai tư nhân (Private).12 cho thấy một ví dụ về triển khai tư nhân.GetObject () và gọi phương pháp của thành phần này từ xa. 2. Một thành phần chia sẻ hỗ trợ thực hiện thành phần side-by-side nhiều phiên bản 2. Nó phải được công bố (đăng ký) trong một kho lưu trữ tập trung Cache hội toàn cầu (GAC).10 cho thấy phương pháp từ xa gọi trình đồng bộ của một thành phần phân tán. Một thành phần bản quyền biết được các thành phần nơi mà nó sẽ được cắm. Một thành phần nào chia sẻ không biết được thành phần sẽ sử dụng chính nó. .

>Csc/t:library/out:dir1\comp1.dir2\comp2.cscomp2.exe. mà là ký như là một chữ ký mã hoá được lưu giữ trong các tổ hợp ( Asembly) cấu phần. Khi một khách hàng tham khảo các cấu phần.NET như sau: Bước 1: Tạo một cặp khóa công khai/khóa riêng bằng tiện ích sn. Bước 2: Nhúng các dòng sau đây vào mã nguồn của cấu phần: . để đăng ký với GAC.2 Triển khai chia sẻ công cộng (public). Các khoá công khai được lưu trong một bảng ghi của tổ hợp này.execlient. Các bước cần thiết để tạo một chia sẻ cấu phần .dll.dll >Csc/t:library/out:dir2\comp2. Triển khai phổ biến nhất là tái sử dụng cấu phần để triển khai một thành phần với một tên chuẩn. Một thành phần chia sẻ đăng ký với GAC có thể làm cho bản thân để được chia sẻ bất cứ nơi nào. 2. các mã khóa công khai thông báo được lưu trữ trong tổ hợp của khách hàng.cscomp1. >Sn -k mykey.cs Một file mô tả cấu hình XML là cần thiết nếu các thành phần không nằm trong cùng thư mục với các khách hàng của họ.dll/out:client.snk Khóa công khai là để xác minh chống lại chính tư nhân.dll >Csc/r:dir1\comp1. Một thành phần chia sẻ với các tên chuẩn có thể làm cho nó độc đáo bởi cặp khóa công khai/riêng.4.

0".Reflection: [assembly:AssemblyKeyFile (“mykey. Các NET framework cho phép các cấu phần khác nhau là có cùng tên phiên bản chạy side-by-side trong các ứng dụng khác nhau. đó là luôn luôn tương thích theo mặc định.3. Nếu phù hợp.2.0". Vào lúc chạy. CLR kiểm tra số lượng cấu phần.cs Nếu kỹ chậm là cần thiết. > Csc / r: mycomponent..cs Các dòng lệnh tiếp theo sẽ lưu giữ một khoá công khai mã thông báo trong thành phần khách hàng.dll mykey.exe myapplication. khoá công khai thông báo trong các bảng ghi của khách hàng để xác minh các khoá công khai là một phần của cấu phần nhận dạng. chúng ta có thể đăng ký chữ ký muộn. sau đó nó chỉ ra rằng điều này là quyền muốn thành phần. Số phiên bản được gọi là Cơ chế sửa chữa nhanh (QFE). phiên bản "1.4.3. > Sn-R mycomponent. Nếu số phiên bản trong một cấu phần của biểu hiện không thể phù hợp với bất cứ thành phần trong GAC.3.2. Các chính sách mặc định phiên bản có thể được tùy chỉnh theo trọng các dặc tả tổ hợp trong tập tin cấu hình. nhưng "1.2.using System.snk”)] [assembly:AssemblyDelaySign (false)] [assembly:AssemblyVersion (“1. Nói cách khác.0" tương thích với "1. chỉ có một tổ hợp chính xác về major.2.minor.0.sn Chữ ký được xác nhận khi thành phần được đăng ký với GAC trong bước # 3 để đảm bảo rằng các thành phần không bị thay đổi kể từ khi tổ hợp được xây dựng.minor được cho phép.revision" Một thực hiện sideby-side được thực hiện bởi versioning NET.0" không tương thích với "1.dll / out: myapplication.4”)] Lệnh sau sẽ ký chữ ký với cấu phần ngay : >csc /t:library mycomponents. <assemblyIdentity> .. Số phiên bản của một thành phần được chia sẻ được đánh dấu bằng bốn số cách nhau bằng dấu chấm rời rạc trong các định dạng của "major. Ví dụ. Theo mặc định.build.2. nó sẽ được tải một cấu phần là phiên bản đó là khác nhau trong một phần sửa đổi.

> Gacutil / i mycomponent.0.dll / out: myapp.Reflection.exe myapp. mã nguồn khách hàng phải "sử dụng miền không gian tên ".0.0.2.0.dll Bước 4: Sử dụng thành phần được chia sẻ. using System.0.0" sẽ được nạp thay vì của "1.3.2. nơi không gian tên có sẵn trong tổ hợp. > Csc / t: exe / r: mycomponent.4.<binding redirect oldVersion = "1.key")] namespace TempConv { public class TempConvComp { public TempConvComp() { } public double cToF(double c) { // how to control output format .0. Các khách hàng phải thực hiện một tham chiếu đến các thành phần được chia sẻ để được tái sử dụng. Một ví dụ về triển khai thành phần chia sẻ của các thành phần TempConvComp được thể hiện trong những điều sau đây: using System.0")] [assembly:AssemblyKeyFile("originator.cs Để sử dụng lại các thành phần chia sẻ.3." Bước 3: Đăng ký thành phần được chia sẻ trong GAC. [assembly:AssemblyVersion("1.0" /> </ AssemblyIdentity> Thiết lập này cho thấy các thành phần trong phiên bản "<2.4" newVersion = "<2.

5. } public double fToC(double f) { // how to control output format return (int)((f-32)*5/9. } } } Các bước sau nêu ra cách chia sẻ cấu phần.cs >gacutil /i TempConv.return (int)((c*9/5.cs 2.dll /t:exe /out:TempConvCSClient.dll >csc /r:TempConv.exe TempConvCSClient. XÂY DỰNG ỨNG DỤNG HƯỚNG CẤU PHẦN TRÊN NỀN .dll TempConvComp.0+32)*100)/100.dll .0.1 Tạo cấu phần .key >csc /t:library /out:TempConv. Bước 2: Chọn File → New Project → Class library để tạo ra file TempConv .0.NET 2.0*100)/100.5. >sn -k originator.Net Bước 1: Khởi động Microsoft Visual C#.

using System.Linq.Bước 3: Thêm mã nguồn vào file.Text. using System. using System.Collections. using System.Generic. namespace TempConv { public class TempConvComp { .

0).0 + 32).32) * 5 / 9.public double cToF(double c) { return (int)((c * 9) / 5. . } } } Bước 4: Tạo và triển khai cấu phần TempConv. Tạo cấu phần bằng cách chọn “Build” trên thanh công cụ và chỉnh lại fiel AssemblyInfo. } public double fToC(double f) { return (int)((f .cs.

.dll như trong hình dưới.Cuối cùng ta sẽ thấy được file TempConv.

2 Tạo một Window Form Client sử dụng cấu phần vừa tạo. Bước 1: Tạo một Window Application trong với tên file TempConvVBclien .25.

Bước 2: Tạo một giao diện bằng cách sử dụng các công cụ kéo-thả của VB. .

Object.dll Bước 4: Viết source code cho Client : Public Class Form1 Inherits System.Text) TextBox2.fToC(f) End Sub .EventArgs) Handles Button1.Form Private Sub ButtonFtoC_Click(ByVal sender As System.Windows.dll bằng cách chọn Project → Add reference → Browse →Thư mục chứa file TempConv.Forms. ByVal e As System.Click Dim objConv As New TempConv.TempConvComp() Dim f As Double f = CDbl(TextBox1.Text = objConv.Net TempConv.Bước 3: Tham chiếu đến cấu phần .

cToF(c) End Sub End Class Kết quả sau khi thực thi file TempConvVBclient: .EventArgs) Handles Button2.Object.Text = objConv. ByVal e As System.Text) TextBox2.Click Dim objConv As New TempConv.TempConvComp() Dim c As Double c = CDbl(TextBox1.Private Sub ButtonCtoF_Click(ByVal sender As System.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->