Nama:__________________________

Tarikh:____________

Arahan: Padankan gambar dengan perkataan.

bot
beg
jam
tin
pen
cat

Nama:_________________________ Arahan:Warnakan perkataan yang betul. jam ros pin 2. 1. bot jam tin 3. van cat bas Tarikh:______________ .

. Nama:________________________ Tarikh:_______________ Arahan: Lengkapkan perkataan berpandukan gambar.Nama:_____________________ Tarikh:_____________ Arahan: Lengkapkan perkataan berdasarkan gambar di bawah ini.

j_m t_n c_t b_s r_s .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful