ELAUN KHAS MENGIKUT LOKASI DAN TAHAP KESUSAHAN

Kadar EKMLTK: Sekolah Pedalaman 1 - RM500 sebulan Sekolah Pedalaman 2 - RM1,000 sebulan Sekolah Pedalaman 3 - RM1,500 sebulan

Kriteria menentukan kategori pedalaman oleh Jawatankuasa KPM
a) Bilangan mod pengangkutan b) Risiko perjalanan c) Sumber air/elektrik/kediaman d) Sanitasi/telekomunikasi. e) Perkhidmatan kesihatan f) Kemudahan-kemudahan lain

SYARAT KELAYAKAN EKMLTK • Anggota tetap, kontrak, sambilan, sangkut, sementara dan sandaran yang berkhidmat di sekolah pedalaman 1, sekolah pedalaman 2 dan sekolah pedalaman 3 • • • Diarah secara bertulis untuk ditempatkan di sekolah pedalaman 1,2 dan 3

Berkhidmat selama tempoh satu bulan atau lebih di sekolah pedalaman 1,2 dan 3 Bagi pasangan suami/isteri (PPP dan AKS) yang bertugas di sekolah pedalaman 1, 2 dan 3, Kedua-duanya layak menerima EKMLTK • PPP atau AKS hanya boleh menerima salah satu EKMLTK atau Bayaran Insentif Pedalaman (BIP) berdasarkan kadar tertinggi. • Tarikh kuatkuasa EKMLTK = 1 Mei 2007

Pembayaran EKMLTK ini boleh dihentikan atau dipinda sekiranya Jawatankuasa Induk Pemantauan memutuskan bahawa sesebuah sekolah itu tidak lagi berada dalam kategori pedalaman yang telah ditetapkan.