Ibong Adarna Script

Scene I (Palacio ni Haring Fernando) Mangagamot: Hindi namin masabi kung ano ang kanyang naging karamdaman. (Biglang may dumating na ermitanyo.) Ermitanyo: Ang tanging makakapagalaing sa kanya ay ang pagawit ng Ibong Adarna na mahahanap sa puno ng Piedras Platas sa bundok Tabor. Don Pedro: Ako ang huhuli sa Ibong Adarna. Scene II (Bundok Tabor) (Naglalakbay si Don Pedro kasama ang kanyang kabayo.) Don Pedro: Sa wakas at natagpuan ko na ang puno ng Piedras Platas. (Nakatulog si Don Pedro sa pagawit ng Ibong Adarna) (Nataihan ng Ibong Adarna si Don Pedro at naging bato siya) *** (Sa Palacio) Don Diego: Ilang buwan na ang nakakalipas ngunit hindi pa bumabalik ang aking kapatid na si Don Pedro. Don Diego: Ako ang huhuli sa Ibong Adarna para gumaling na ang aking ama. (Naglalakbay si Don Pedro kasama ang kanyang kabayo.) Don Diego: Sa wakas at natagpuan ko na ang puno ng Piedras Platas. (Nakatulog si Don Diego sa pagawit ng Ibong Adarna) (Nataihan ng Ibong Adarna si Don Pedro at naging bato siya)

*** (Sa Palacio)

Don Juan: Ilang taon na ang nakakalipas ng umalis ang aking mga kapatid ngunit kahit anino nil ay walang dumating. Don Juan: Ako ang huhuli sa Ibong Adarna. Reyna Valeriana: Hindi pwede Juan. Kaya nagkasakit ang iyong ama dahil nagaalala siya sayo. Rayna Valeriana: Napaginipan kasi niya na mayroon daw nagtaksil sayo at itinapon ka sa isang balon. Don Juan: Magiging maayos lang ako. Hindi niyo kailangan mag alala magiingat ako. (Naglakbay si Don Juan ngunit walang dalang kabayo) Scene III (Paglalakbay ni Don Juan sa Gubat) Ketongin: Iho, pwede bang makahingi kahit kaunting pagkain lang. Don Juan: Ito po. Ketongin: Salamat. (Paalis na ang ketongin) Don Juan: Sindali lang po, alam niyo po ba kung paano huhulihin ang Ibong Adarna? Ketongin: Mayroon isang maliit na bahay malapit sa bundok, kung saan nakatira ang isang ermitanyo. Ketongin: Siya ang magbibigay sayo ng kaalaman kung paano mo mahuhi ang ibon. At huwag na huwag kang matutulog sa isang magandang puno doon. Don Juan: Maraming salamat po. Scene IV (Sa bahay ng Ermitanyo) (Kumatok si Don Juan) Ermitanyo: Pumasok sa iho. Kumain ka muna. (Iaalok ng ermitanyo ang tinapay na binigay ni Don Juan sa ketongin, Nagtaka si Don Juan)

Don Juan: Paano kop o ba mahuhuli ang Ibong Adarna (Inabot ng ermitanyo ang isang dayap, matalim na labaha, at gintong sintas.) Ermitanyo: Tuwing kakanta ang Ibong Adarna, kailangan sugatan mo sugatan ang iyong katawan at patakan ng katas ng dayap ang sugat upang hindi ka makatulog. Kailangan mo ding umiwas kung ang ibon ay umipot pagkatapos umawit ng pitong awit. At kapag nahuli mo na ang Ibong Adarna, dapat talian mo ito ng gintong sintas. Don Juan: Salamat po. (Umalis si Don Juan.) Scene V (Pagkahuli sa Ibon) (Sinunod ni Don Juan ang utos ng ermitanyo.) Don Juan: Kailangan kong bumalik sa bahay ng ermitanyo (Bumalik sa bahay ng ermitanyo.) (Kinulong ang Ibon) Don Juan: Paano kop o maililigtas ang aking mga kapatid? Ermitanyo: Buhusan mo sila ng mahiwagang tubig. (Nagbigay ang ermitanyo ng tubig sa bote) Scene VI (Niligtas ang mga kapatid) (Binuhusan ng mahiwagang tubig ang mga kapatid) Don Pedro at Don Diego: Salamat Juan at niligtas mo kami. Don Juan: Halika at maglakbay na tayo pabalik ng Berbanya. (Pagsapit ng Gabi) Don Juan: Magpahinga muna tayo dito. (Natulog na si Don Juan) Don Pedro: Hindi pwedeng makuha nanaman ni Juan ang karangalan. Lagi na lang siya ang magaling. May plano ako para tayo naman ang mapansin ng hari.

(binulong si Don Pedro ang kanyang plano kay Don Diego) Scene VII (Pagtataksil) (Binogbog nila si Don Juan hangang mawalan ito ng malay) Don Pedro: Kunin mo na ang ibon at umalis na tayo dito. (Pagkadating sa berbanya) Don Pedro: Nakuha ko na ang Ibong Adarna. Reyna Valeriana: Buti na lang nakabalik na kayo. Asan si Don Juan? Don Pedro: Hindi po naming siya nakita. (Dinala ang ibon sa hari ngunit hindi ito kumanta) Scene VIII (Si Don Juan) Matanda: Naku! Iho,anong nangyari sayo. Sumama ka sa akin at gagamutin kita. Don Juan: Salamat po. Matanda: Walang ano man. Scene IX (Bumalik si Don Juan sa Berbanya) Reyna Valeriana: Juan! Salamat naman at nakauwi ka na. (Yakap) (kumanta na ang ibon) (Bigla itong nagpalit ng anyo at sinabi kung ano ang nangyari kay Don Juan) Ibong Adarna: Binugbog nila si Don Juan para sila ang makakuha sa akin at sa karangalan. Haring Fernando: Dapat kayong parusahan. Don Juan: Huwag na po ama. (nagmamakaawa)

Scene X (Nakalaya ang Ibong Adarna) Don Juan: (Hikab) (Nakatulog si Don Juan sa kakabantay sa Ibong Adarna) (Pinakawalan ito ng kanyang mga kapatid at ito ay nakawala) Don Juan: Naku! Kailangan kong umalis at baka ako pa ang pagkamalang nagpakawala sa Ibong Adarna. Scene XI (Paghahanap kay Don Juan) Haring Fernando: Nawawala ang inyong kapatid na si Juan. Kailangan niyo siya hanapin. Magkapatid: Opo, Ama. (Naghanap na ang dalawa) Don Diego: Mabuti naman at nahanap ka na namin. Don Pedro: Bumalik na tayo sa Berbanya. Scene XII (Ang Balon) Don Pedro: Ano kaya ang nasa balong iyon. (Bumaba si Don Pedro, natakot at umakyat pabalik) Don Diego: Ako naman ang susubok (Bumaba si Don Diego, natakot at umakyat pabalik) Don Diego: Napakalalim naman ng balong iyan (Bumaba si Don Juan) Don Juan: Ang ganda naman dito. Sindali ano yun. (Dona Leonora binabantayan ng Serpyenteng may pitong ulo.) Don Juan: Kailangan ko siyang iligtas

Scene XIII (Dona Juana) Dona Leonora: Salamat sa pag sagip mo sa akin pwede mo rin bang tulungan ang akingkapatid nasi Juana. Bihag siya ng isang higante. (Tinulungan ito ni Don Juan) Dona Juana: Salamat sa pagligtas mo sa aming dalawa. (Umakyat na sila) Scene XIV (Singsing) Dona Leonora: Naku! Naiwan ko ang aking singsing. Don Juan: Ako na ang kukuha (Bumaba ulit si Don Juan ngunit pinutol ng kanyang mga kapatid ang lubid) (Nahulog si Don Juan) Scene XV (Pagbabalik sa Berbanya) (Bumalik sa sila sa Berbanya) (Nagpakasal si Don Diego at si Dona Juana) Don Pedro: Dapat na rin tayong ikasal Dona Leonora Dona Leonora: Bigyan mo muna ako ng pitong taon. Scene XVI (Muling paglalakbay ni Don Juan) Don Juan: Magpapahinga muna ako sa may puno. (Nagpahinga) (Dumating ang Ibong Adarna) Don Juan: Hindi ako pwedeng makatulog (Nagpalit anyo ang Ibon)

Ibong Adarna: Mayroong isang magandang prinsesa na si Maria Blanca na anak ni Haring Salermo ng kaharian ng Delos Cristales. Don Juan: Kailangan ko siyang hanapin. Scene XVII (Ang tatlong ermitanyo) (Maynatagpuan siyang Ermitanyo) Don Juan: Alam niyo ho ba kung saan ang Kaharian ng Delos Cristales? Ermitanyo: Hindi, ngunit baka alam ito ng aking nakakatandang kapatid. (Nagbigay ng pirasong tela) Ermitanyo: Ipakita mo ito sa kanya at itanong mo sa kanya iyan. (Maglakbay si Don Juan) (Nakita niya ang Ermitanyo at ipinakita ang tela) Don Juan: Pinapunta po ako dito ng inyong nakababatang kapatid, Alam niyo ho ba kung saan ang Kaharian ng Delos Cristales? Ermitanyo 2: Hindi, ngunit baka alam ito ng aking mas nakakata pang kapatid. (nagbigay muli ng kapirasong tela) Ermitanyo 2: Ipakita mo ito sa kanya at itanong mo sa kanya iyan. (Naglakbay muli si Don Juan) (Nakita niya ang Ermitanyo at ipinakita ang tela) Don Juan: Pinapunta po ako dito ng inyong nakababatang kapatid, Alam niyo ho ba kung saan ang Kaharian ng Delos Cristales? Ermitanyo 3: Hindi ngunit alam ng agila ko ang lugar na iyan. Don Juan: Pwede po ba niya ituro kung asan ito. Scene XVIII (Dona Maria) Agila: Pagnaligo na si Dona Maria kunin mo ang kanyang damit at itago ito. Kapag hinanap na niya ito. Magpakita ka na sa Princessa.

(Ginawa ni Don Juan ang utos ng agila) (Sinabi ni Don Juan ang kanyang malinis na intension at hindi naman nagalit ang Princessa) Scene XIX (Mga utos ni Haring Salermo) (Sinubukan ni Haring Salermo si Don Juan) (Flashback ng mga pagsubok)* Medyo fastforward ng kauti: Ang unang pagsubok ay ang pagtibag ng bundok, pagpapatag nito at pagtatanim ng trigo na kinakailangan kinabukasan ay may mainit na tinapay na magagawa kaagad si Juan at maibibigay sa hari. Ang ikalawa ay ang paghuli sa 12 negrito na pinakawalan sa karagatan. Ang ikatlo ay ang paglalagay ng bundok sa gitna ng dagat at gagawing kastilyo, na banding huli ay kanya ring pina- alis ang kastilyong ito upang makita ang nahulog na singsing ng hari sa karagatan. Ang pinakamahirap ay ang paghahanap nito ng singsing ng hari na kanyang pinaghati-hati ang katawan ni Maria upang hanapin ang singsing ng hari, dahil dito nawala ang isa sa mga daliri ni Maria. Gayunpaman, lagi nitong napagtatagumpayan ang lahat ng pagsubok ng hari sa tulong na rin ng Mahika Blanka ni Donya Maria. Haring Salermo: Dahil natapos mo lahat ng aking pagsubok ay papayagan kitang pakasalan ang isa sa aking mga anak. (Ang napili ni Juan ay si Maria kahit hindi ipinakita sa kanya ang mukha ng prinsesa. Dahil na rin sa naputol na daliri ni Maria bilang naging palatandaan ni Juan sa kanya.) Haring Salermo: Bakit kilala ninyo ang isat-isa. Matagal nab a kayo magkakilala? Dona Maria: Opo. Haring Salermo: Dahil sa kataksilan mo sa akin isusumpa kita makakalimutan ka ni Don Juan at magpapakasal siya sa iba. Scene XX (Ang Kasal) Don Juan: Iiwan muna kita dito Maria. Pangako ko babalik ako. *** Dona Leonora: Don Juan! Buti na lang at nakabalik ka na.

(Nakalimutan na ni Juan si Maria) Don Juan: Nais ko pong pakasalan si Dona Leonora Haring Fernando: O sige, pumapayag ako. (Ikakasal na ang dalawa) (Biglang dumating si Dona Maria) (Isang negrito at negrita ang inilabas ni Maria. Sa tuwing papalo ang negrita, hindi nasasaktan sng negrito. Ang nasasaktan ay si Don Juan. Unti unting naalala ni Don Juan si Dona Maria) Don Juan: Ama! Naalala ko na si Dona Maria talaga ang gusto kong pakasalan. (Gulat na gulat si Dona Leonora) Haring Fernando: Si Leonora na ang niyaya mong pakasalan dapat panindigan mo iyon. Don Juan: Dona Leonora, hindi ako karapatdapat sayo. Hindi ko masusuklian ang pagmamahal mo dahil mahal ko talaga si Dona Maria. Ang totoong nagmamahal sayo ay si Don Pedro. Dona Leonora: Pumapayag na ako. (Nagpakasal na ang dalawang pares) The End 

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful