MGA SALAWIKAIN 1. Ang lumalakad ng matulin kung matinik ay malalim.

Translation: An naglalakat hin malaksi, halarom kun natutunok.

2. Ang di-marunong mag-ipon walang hinayang magtapon. Translation: An di maaram magtirok, diri nanganganugon paggasto.

3. Sinimulang gawain ay tapusin mo bago gumawa ng panibago Translation: An gintikangan buhaton tapusa anay, san-o magtikang hin

iba nga buruhaton. 4. Madali ang maging tao, ang mahirap ay ang magpakatao. Translation: Masayon la an magin tawo pero makuri an magpakatawo.

5. Magbiro ka na sa lasing wag lang sa bagong gising. Translation: Pag-intrimis nala ha hubog, ayaw la ha bag-o nga mata.

6. Kung ano ang itinanim,, ay siyang aanihin. Translation: 7. Kun ano an gintanom,, amo man it aanihon.

Kung ano ang puno, siya ang bunga. Kun ano an puno, amo man an bunga.

Translation: 8.

Mabuti pa ang nag-iisa kaysa may masamang kasama. Maupay pa it nag-uusaan la, kontra hit may kaupod nga

Translation: malabad.

. Translation: 10. marami ang natutuwa.. Ha buutan nga bata damo it naruruyag. Magdiano kahalaba hit prusisyon. Pagkahaba-haba man daw ng prusisyon sa simbahan din ang tuloy. ha simbahan la gihap it Translation: pag-abot.9. Sa mabait na bata.