ˇ VEZBE IZ MATEMATIKE - 2005/2006: AE

Funkcije; izvodi; primena izvoda

Zaokruˇite u desnom pravougaoniku taˇnu od ponud z c ¯enih mogu´nosti i popunite prazna polja. c

1. Skicirati grafike slede´ih funkcija: c a) y = 2x + 4; b) y = −3x + 12; c) y = −3; d) y = 4x; e) x = 7; f) y = −4x − 12. a) b) c)

d)

e)

f)

2. Skicirati grafike slede´ih funkcija: c a) y = x2 ; b) y = x3 . a) b)

3. Skicirati grafike slede´ih funkcija: c a) y = x2 + 3x + 2; b) y = −x2 − 2x − 1; c) y = x2 + x + 1; d) y = 2x2 − 8x + 8; e) y = −x2 + 4x − 3; f) y = −3x2 − x − 4. a) b) c)

d)

e)

f)

4. Skicirati grafike slede´ih funkcija: c a) y = ex ; b) y = 3x ; c) y = 2−x ; d) y = ln x.

a)

b)

c)

d)

5. Skicirati grafike slede´ih funkcija: c 1 a) y = ; x 1 b) y = − ; x 1 c) y = 2 . x

a)

b)

c)

6. Skicirati grafike slede´ih funkcija: c a) y = sin x; b) y = cos x; c) y = tg x; d) y = ctg x.

a)

b)

c)

d)

7. Izraˇunati prve izvode slede´ih funkcija: c c 3 a) f (x) = 4x3 + x2 − 5x − 1 2 √ 2 √ 3 b) f (x) = 2 x − + 4 x √ √ 2 5 c) f (x) = 3 x2 − x x + 3 d) f (x) = (x3 + x2 + x + 1)ex e) f (x) = f) f (x) = x +2 a) f (x) = b) f (x) = c) f (x) = d) f (x) = e) f (x) = f) f (x) = g) f (x) = h) f (x) = (arcsin x)2 i) f (x) = ln j) f (x) = 2sin
3

h) f (x) = i) f (x) = j) f (x) =

1 + 3x 1 − 3x
x

k) f (x) = arctg l) f (x) =
3

2x 1 − x2

k) f (x) = l) f (x) = m) f (x) = n) f (x) =

x2

1 1 + x2

ln x x

x+1 m) f (x) = arcsin √ 2 n) f (x) = e x+1 1−x 1+x h) 1 1 + x2
x

g) f (x) = sin(2x + 1)

8. Prvi izvod funkcije f (x) = arctg

1+x je: 1−x

a) 1 g)

b)

c)

1−x 1+x

1 1 + x2

(1 − x)2 x f) 2 + 2x2 (1 + x)(1 − x) arctg x (1 + x)2 i) j) k) 0 x x e)

1 9. Prvi izvod funkcije f (x) = tg2 x + ln(cos x) je: 2

a) 1 b) ln(tg x) c) sin2 x + ln x e) tg3 x f) ctg x 1 1 tg x g) ln x h) tg(ln x) i) j) k) 2 2 cos x sin x cos x f (x) = f (3) = f (−2) =

10. Ako je f (x) = x + 3x + 2 na´i f (x), f (3), f (x), f (−2), f (x). c 11. Ako je: a) f (x) = (x + 10)6 na´i f (2); c b) f (x) = e2x−1 na´i f (0). c

2

f (x) = f (x) =

a) f (2) = b) f (0) = DA / NE DA / NE DA / NE a) f (n) (x) =

12. Da li funkcija f (x) = e−x · cos x zadovoljava jednaˇinu f (4) (x) + 4f (x) = 0? c 13. Da li funkcija y = e4x + 2e−x zadovoljava jednaˇinu y − 13y − 12y = 0? c 14. Da li za f (x) = x5 + x3 − 2x − 3 vaˇi f (1) + f (−1) = −4f (0)? z

15. Na´i n-ti izvod funkcije (a) ln x; (b) x . c

m

b) f (n) (x) =

  

, n<m , n=m , n>m

16. Odrediti domen, nule i znak slede´ih funkcija: c D=
ZNAK: f (x) < 0 za x ∈ NULE:

x−9 ; a) f (x) = x+3

f (x) > 0 za x ∈ D=
ZNAK: f (x) < 0 za x ∈ NULE:

2 − 3x2 − 5x ; b) f (x) = 2 + x2

f (x) > 0 za x ∈

c) f (x) =

2x − 1 ; x2 + x − 2

D=
ZNAK: f (x) < 0 za x ∈

NULE:

f (x) > 0 za x ∈ D=
NULE:

d) f (x) = e ·

x

1−

x2 ;

ZNAK: f (x) < 0 za x ∈

f (x) > 0 za x ∈ ln x e) f (x) = 2 ; x D=
ZNAK: f (x) < 0 za x ∈ NULE:

f (x) > 0 za x ∈ D=
NULE:

f) f (x) =

−2x2

−x+1·e

x 3x+1

;

ZNAK: f (x) < 0 za x ∈

f (x) > 0 za x ∈ 3+x ; 1 + x2 D=
ZNAK: f (x) < 0 za x ∈ NULE:

g) f (x) = ln

f (x) > 0 za x ∈ D=
NULE:

h) f (x) = (x2 − 4x + 3) · ex ;

ZNAK: f (x) < 0 za x ∈

f (x) > 0 za x ∈ D= i) f (x) = (x − 1) ln(x + 3);
ZNAK: f (x) < 0 za x ∈ NULE:

f (x) > 0 za x ∈ D= j) f (x) = ln(x − 6x + 8).
2

NULE:

ZNAK: f (x) < 0 za x ∈

f (x) > 0 za x ∈ 17. Ispitati parnost i neparnost slede´ih funkcija: c a) f (x) = x5 − 5x3 + x b) f (x) = ln c) f (x) = |x| d) f (x) = 12x8 − 4 e) f (x) = sin x f) f (x) = 1 − x2 1+x 1−x
PARNA/NEPARNA/NI P NI N

g) f (x) =

1 x a + a−x 2

PARNA/NEPARNA/NI P NI N

PARNA/NEPARNA/NI P NI N

h) f (x) = ln x i) f (x) = 3 2

PARNA/NEPARNA/NI P NI N

PARNA/NEPARNA/NI P NI N

PARNA/NEPARNA/NI P NI N

PARNA/NEPARNA/NI P NI N

j) f (x) = 2x k) f (x) = cos(x + 1) l) f (x) = ex
2

PARNA/NEPARNA/NI P NI N

PARNA/NEPARNA/NI P NI N

PARNA/NEPARNA/NI P NI N

PARNA/NEPARNA/NI P NI N

PARNA/NEPARNA/NI P NI N

18. Odrediti domen, intervale monotonosti i ekstremne vrednosti slede´ih funkcija: c D= a) f (x) = x−1 ; x+1
MONOTONOST: f (x)

f (x)
MINIMUMI:

za x ∈ za x ∈
MAKSIMUMI:

D= 1 b) f (x) = x + ; x
MONOTONOST: f (x)

f (x)
MINIMUMI:

za x ∈ za x ∈
MAKSIMUMI:

D= x2 c) f (x) = ; x−1
MONOTONOST: f (x)

f (x)
MINIMUMI:

za x ∈ za x ∈
MAKSIMUMI:

D= x d) f (x) = 2 ; x −1
MONOTONOST: f (x)

f (x)
MINIMUMI:

za x ∈ za x ∈
MAKSIMUMI:

D= x2 + 3x e) f (x) = ; x+4
MONOTONOST: f (x)

f (x)
MINIMUMI:

za x ∈ za x ∈
MAKSIMUMI:

D= f) f (x) = √ x − 1;
MONOTONOST: f (x)

f (x)
MINIMUMI:

za x ∈ za x ∈
MAKSIMUMI:

D= g) f (x) = x2 ex ;
MONOTONOST: f (x)

f (x)
MINIMUMI:

za x ∈ za x ∈
MAKSIMUMI:

D= h) f (x) = (x2 + x − 11) ex ;
MONOTONOST: f (x)

f (x)
MINIMUMI:

za x ∈ za x ∈
MAKSIMUMI:

D= i) f (x) = ln(x2 − 4x + 3);
MONOTONOST: f (x)

f (x)
MINIMUMI:

za x ∈ za x ∈
MAKSIMUMI:

D= j) f (x) = ln x . x
MONOTONOST: f (x)

f (x)
MINIMUMI:

za x ∈ za x ∈
MAKSIMUMI:

19. Odrediti domen, intervale konkavnosti, konveksnosti i prevojne taˇke slede´ih funkcija: c c D= f (x) f (x) D= f (x) f (x) za x ∈ za x ∈

a) f (x) = 3x5 − 10x3 + 7;

ˇ PREVOJNE TACKE:

2x b) f (x) = ; 1 + x2

za x ∈ za x ∈

ˇ PREVOJNE TACKE:

ex c) f (x) = ; x

D= f (x) f (x) D= f (x) f (x) D= f (x) f (x) D= f (x) f (x)

za x ∈ za x ∈

ˇ PREVOJNE TACKE:

d) f (x) = (x2 + x − 5) · ex ;

za x ∈ za x ∈

ˇ PREVOJNE TACKE:

e) f (x) = ln(x2 − 1);

za x ∈ za x ∈

ˇ PREVOJNE TACKE:

f) f (x) = x2 e−x .

za x ∈ za x ∈

ˇ PREVOJNE TACKE:

20. Data je funkcija traˇnje x(p) = −0.1p + 5. z (i) P (x) = (i) Na´i funkciju ukupnih prihoda P (x) c (ii) a) 2.5 b) 4 c) 20 d) 25 e) 150 (ii) Na´i cenu p takvu da ukupan prihod bude maksimalan. c (iii) Na´i funkciju elastiˇnosti ukupnih prihoda u zavisnosti od cene c c (iii) EP,p = proizvoda. 21. Data je funkcija ukupnih troˇkova za neki proizvod C = x2 − 1000x − 3000000 s D= i funkcija traˇnje tog proizvoda x = 4000 − p. Odrediti ukupnu dobit D i cenu p za z p= koju ´e ta ukupna dobit biti maksimalna. c 22. Data je funkcija traˇnje x(p) = 200−2p. Ako je funkcija z a) D(x) = x∈( , ) ukupnih troˇkova data sa C(x) = x2 /2−200x+20000, na´i: s c a) funkciju ukupne dobiti i interval rentabilnosti, b) 1) p = 150 2) p = 25 3) p = 50 4) p = 75 5) p = 8 b) cenu p tako da dobit bude maksimalna. √ 23. Data je funkcija traˇnje x(p) = 100 − p. Ako je z funkcija ukupnih troˇkova data sa C(x) = 3x2 −140x+1000, s a) D(x) = na´i: c ED(x),x = a) funkciju ukupne dobiti i funkciju elastiˇnosti ukupne doc b) 1)p = 8 2)p = 26 3)p = 46 4)p = 36 5)p = 64 biti u odnosu na koliˇinu proizvodnje, c b) cenu p tako da dobit bude maksimalna. 24. Data je funkcija ukupnih prihoda P (x) = −2x2 + 100x. a) x(p) = P (p) = a) Na´i funkciju traˇnje x(p) i P (p); c z b) Ako je data funkcija proseˇne dobiti D(x) = c b) 1) x = 5 2) x = 10 3) x = 15 4) x = 20 5) x = 25 −3x + 140 − 1200/x, na´i obim proizvodnje za c c) 1) C = 200 2) C = 600 3) C = 800 4) C = 1000 5) C = 1200 koju se ostvaruju minimalni troˇkovi; s c) Koliki su minimalni troˇkovi? s 25. Data je funkcija traˇnje x = 100 − 2p. Na´i z c 1) p = 35 2) p = 30 3) p = 10 4) p = 50 5) p = 25 cenu tako da ukupan prihod bude maksimalan 1) P = 1000 2) P = 1250 3) P = 1500 4) P = 1750 5) P = 2000 i na´i taj prihod. c

26. Data je funkcija ukupnih troˇkova C(x) = 6x2 − 3x. s
a) Odrediti funkciju elastiˇnosti ukupnih troˇkova u zavisnosti od koliˇine proizvodnje; c s c b) Odrediti funkciju elastiˇnosti proseˇnih troˇkova u zavisnosti od koliˇine proizvodnje. c c s c

a) EC(x),x = b) EC(x),x =

27. Data je funkcija ukupnih troˇkova za neki proizvod C(x) = x2 + s
1000 i funkcija traˇnje tog proizvoda x = 500 − p/4, gde je x koliˇina z c robe a p cena u dinarima. Odrediti: a) funkciju ukupnih prihoda P (x) i funkciju ukupne dobiti D(x); b) cenu p pri kojoj ´e se ostvariti maksimalna dobit i odrediti je. c

a) P (x) = D(x) = b) p = Dmax =

28. Neka su redom date funkcije ukupnih prihoda i ukupnih proizvodnih troˇkova P (x) = −x2 + 1500x i C(x) = x2 − 3500x + 1000000. Odrediti: s a) funkciju cene p(x) u zavisnosti od x (ukupne koliˇine jedinica neke c robe); b) cenu p za koju ´e dobit biti maksimalna i odrediti maksimalnu dobit. c 29. Data je funkcija proseˇne dobiti D(x) = −3x + 140 − 1200/x i funkcija c traˇnje tog proizvoda x(p) = 50 − p/2. Odrediti: z a) funkciju ukupnih troˇkova C(x); s b) cenu p za koju ´e ti ukupni troˇkovi biti minimalni. c s 30. Data je funkcija ukupnih troˇkova za neki proizvod C(x) = 2x2 + 20 s i funkcija traˇnje tog proizvoda x = 60 − 2p, gde je x koliˇina robe a p z c cena u dinarima. Odrediti: a) funkciju ukupnih prihoda P (x); b) cenu p pri kojoj ´e se ostvariti maksimalna dobit i odrediti je; c c) ukupan prihod u uslovima maksimalne dobiti.

a) p(x) = b) p = Dmax =

a) C(x) = b) p =

a) P (x) = b) p = c) Pmax = Dmax =