Антологија

СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Антологија
СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Пера Тодоровић

ДНЕВНИК ЈЕДНОГ
ДОБРОВОЉЦА

„Антологија српске књижевности“ је пројекат дигитализације класичних дела српске
књижевности Учитељског факултета Универзитета у Београду и компаније Microsoft®
Није дозвољено комерцијално копирање и дистрибуирање овог издања дела. Носиоци пројекта не
преузимају одговорност за могуће грешке.
Ово дигитално издање дозвољава уписивање коментара, додавање и брисање делова текста.
Носиоци пројекта не одговарају за преправке и дистрибуцију измењених дела. Оригинално издање
дела налази се на Веб сајту www.ask.rs.
2009.

Антологија
СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Пера Тодоровић

ДНЕВНИК ЈЕДНОГ
ДОБРОВОЉЦА
Садржај
I ...............................................................................................................................................................................................2
II ..............................................................................................................................................................................................3
III .............................................................................................................................................................................................4
IV .............................................................................................................................................................................................8
V ............................................................................................................................................................................................12
VI ...........................................................................................................................................................................................14
VII ..........................................................................................................................................................................................20
VIІІ .........................................................................................................................................................................................23
ІX ...........................................................................................................................................................................................29
Х ............................................................................................................................................................................................31
XI ...........................................................................................................................................................................................42
ХІІ ..........................................................................................................................................................................................57
XIII .........................................................................................................................................................................................70
XІV.........................................................................................................................................................................................90

АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

OДЛОМЦИ
ИЗ
ДНЕВНИКА ЈЕДНОГ
ДОБРОВОЉЦА
УСПОМЕНЕ ИЗ СРПСКО-ТУРСКОГ РАТА
1876 ГОДИНЕ

ДНЕВНИК ЈЕДНОГ ДОБРОВОЉЦА

1

АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

I
Делиград, З августа уторник, 1876 год.

M

ене данас готово силом улисаше у чиновнике ђенералнога штаба

тимочко-моравске војске — просто peћи реквирираше ме, као што се реквирира сено,
зоб, со и друге ствари. Скидоше ми моју добровољачку блузу, моје опанке, моју
црногорску капу, одузеше ми моју верну пушку, па ме умундираше по штапски, обуше
ми руске чизме од јухта, припасаше сабљу (која је слободно могла изостати), посадише
мe за сто, уклопише у руке перо, па сад хајд' шифрирај и дешифрирај депеше, преводи
с рускога и францускога на српски и са српскога на руски и француски, носи ђенералу
Черњајеву рапорте и примај од њега заповести. Колико их има који жуде за овим
местом, и који би на њему можда боље послужили но ја, и њих не нађоше, већ баш
мене! И то готово насилно! Ја целога века мрзио на канцеларије, протоколе, регистре,
нумере И остале формалности и сад баш мени пало y део да са тим стварима имам
посла! О слепа судбино!...

ДНЕВНИК ЈЕДНОГ ДОБРОВОЉЦА

2

АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

II
Делиград, 6 августа у четвртак, 1876 год.

...

K

аква разлика између живота у штабу и живота као добровољац на

мртвој стражи, где Турци сваки час узнемиравају и не даду тренути... У штабу се и једе
и пије и спава добро, али ми се опет не допада. Видим да има много ларме, трке,
мувања, галаме, много формалности, али ми се чини да је мало реда и мало рада. У
канцеларији начелника штаба, пуковника Комарова, страшан неред, на столу му грдна
гомила хартија и кад што тражи, мора по по сата да премеће по ономе вашару.
Кад сам синоћ око 11 часова у вече отишао ђенералу Черњајеву на рапорт,
затекох га свучена где лешка у кревету, а до њега мали сточић а на столу...
ђенералштабна карта и... не, не, већ неке флаше и два тањира са иструганим реном и
исеченом и осољеном ротквом!...

ДНЕВНИК ЈЕДНОГ ДОБРОВОЉЦА

3

а пред њим је ДНЕВНИК ЈЕДНОГ ДОБРОВОЉЦА 4 .000 људи. (Над свом овом војском био је заповедник Ејуб-паша.000 бораца. јужно од Књажевца.000 бораца. 17 јула удари на Хрватовића Хафис паша од Грамаде са 8. са 8. Сад о миру не треба да буде ни речи. Хафис и Сулејман (тада је у турски логор стигао Ејубпаша и сам лично предузео команду над војском Хафиса и Сулејмана) ударе на њега 22 јула. дакле на десет дана по објави рата. а у исто време крене се и Сулејман од Пандирала такође са 8. под командом Осман Хасан-паше. 7 августа у суботу 1876 год. о коме ђенерал вели да »никад није био повољнији.000 Турака. јер му је претила опасност да му Сулејман пресече одступну линију. Српска војска на тимочкој линији била је тада раздељена углавном овако: у Зајечару cтojao je са својим кором (до 20. Борба око Грамаде и Дервента трајала је три дана и Хрватовић најпосле би принуђен да се повлачи нагло Књажевцу. и ми смо после десетодневне офанзиве прешли у дефанзиву. у половини месеца јула. P о заповести ђенерала Черњајева написао сам данас ову депешу на кнеза Милана: »Дошло ми је до знања да се у Београду ради на миру и да на томе особито настојава инглески конзул.« Ево шта сам нашао. па се понови и 24 јула. Борба је трајала до мрака и продужила се сутра дан са истом жестином. разгледам какав је тај положај тимочко-моравске војске. Та почивка трајала је више од половине месеца јула. а на Грамади пред Књажевцем стајао је Хрватовић са својом војском од 6—7000 бораца.000 људи) на брду Тресибаби. — Черњајев. а од Пандирала Сулејман паша такође са 8—9 хиљада војске. Ми смо се спремали на одбрану. Затим је на целој тимочко-моравској линији наступила мала пауза у ратним догађајима. Наше нападне операције свршене су још крајем месеца јуна. јер је сва ова војска сачињавала један кор). јер наш положај никад није био повољнији но што је сад. Спрам Лешјанина стајало је тада већ на српском земљишту 20. а 25 јула Хрватовић буде принуђен да се повлачи са Тресибабе. а спрам Хрватовића стојали су од Грамаде Хафиспаша. У сваком случају причекајте на моје писмо. који имам при руци.000 људи) Лешјанин.АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ III Делиград. Тако су стајале ствари на тимочкој линији. јер му је војска била страшно изрешетана и изнурена многодневном борбом. 21 јула прикупи Хрватовић сву своју силу (највише 7. а Турци су довлачили поткрепљења из дубине своје велике царевине и прибирали се да јаком силом упадну у Србију.« Овај ми телеграм даде повод да према материјалу.

Зауставивши се у овом згодном положају Хрватовић истави своје предстраже до села Читлука и Церовице. Лубнице и Копите. где се свезује са главним цариградским друмом. ту прође кроз бањски кланац. И тако. и ту се заустави у Бањској клисури. као што већ споменух пролази друм и иза когa се одмах грана удвоје. то се он.АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ стајала трипут јача турска сила. који. која је уз то још једнако довлачила поткрепљења од својих резервних батаљона. он се друмом. па у томе положају стоји и данас. Ноћу између 23 и 24 јула подигну Турци на североисточним висовима спрам Зајечара неколико батерија и сутра дан окупе бомбардати варош. па преко Грамаде (село и кланац на српској граници близу извора малог Тимока) води добар пут у Књажевац. Планинице. Сутра дан Турци уђу у варош и поступе с њом по турски. Хрватовићева И Лешјанинова војска имају у главноме једну исту задаћу: прва брани да Турци од Књажевца преко Бање не продру на Параћин и тиме обиђу главна српска утврђења код Алексинца и Делиграда (или да им не дођу с леђа). јер кад би Турци продрли до Параћина и Ћуприје. а 17 (дакле у исти дан кад су Хафис и Сулејман почели нападати на Хрватовића) продужи нападаје и тако се примакне Зајечару да је већ и саму варош могао бомбардати. Тада се на далеко дуж обала реке Тимока отвори пушчана ватра. Пролази које брани Лешјанин и Хрватовић врло су важни. код Зајечара ce дешавало ово: 16 јула потисне Осман паша Лешјанинова предња одељења код Великога Извора. води од Зајечара преко Лукова опет у Параћин. па у тим положајима остао је и до данас. један крак окреће југоисточно на Алексинац и Делиград. Од Ниша. ишчекујући као и Хрватовић напад Турака. што су остали на путу између Ниша и Грамаде. а други окреће јужним правцем и иде тако до варошице Алексиначке Бање. да у згодном теснацу (кроз који. а сад да наставим даље причање о Хрватовићу. те води један на Алексинац а други на Параћин) брани продирање Турака на Алексинац и Параћин. Док је Књажевац овако пао и Хрватовић се повукао Бањи. а друга брани да Турци то исто не учине продирући друмом. они би били тако рећи у срцу Србије. И ми ДНЕВНИК ЈЕДНОГ ДОБРОВОЉЦА 5 . И тако Књажевац падне Турцима у руке и они га одмах спале. а предстраже истакне до села Планинице. где се сједињује са друмом који иде од Бање на Параћин и који горе споменух. а под заклоном њеним Турци почну све ближе и ближе примицати своје батерије вароши. који води од Београда преко Алексинца и Ниша у Цариград. ишчекујући напад Турака од Књажевца. Од Зајечара води један друм најпре y јужном. Неготину па даље низ Дунав. Напустивши Зајечар Лешјанин се повуче са већим делом своје војске (мањи део одступио је западно Крајини) и заустави се на линији Бољевац — Луково (oкo 30 километара од Зајечара). Кад је Хрватовић био сузбијен од Грамаде. пошто се 24 цео дан борио. он се истим друмом повуче даље Алексиначкој Бањи. увече повуче из Зајечара. повукао Књажевцу. а кад је 25 јула и Књажевац морао напустити. а после у југо-источном правцу преко Грљана. па се опет подели на двоје. а други југозападно иде на Параћин. Како је Лешјанин још 23 јула добио био заповест од врховне команде из Београда да напусти Зајечар. па даље све уз велики (црни) Тимок преко Лукова до Кривог Вира. као што смо видели. У Књажевцу се тај друм дели: један крак иде у северозападном правцу на Зајечар. те се тако и овим путем од Зајечара може доћи Параћину. који мало час споменух. Ово је ради бољега разумевања ствари.

али између Делиграда и Лешјанинових положаја није било никаквога удобног директног пута и баш су сад одређени читави батаљони да пресеку пут кроз Луковицу планину. и од Крајине 2—3. па онда да продиру у Србију моравском долином (можда једном. Но да ли ће Турци хтети да продиру од тимочке стране у Србију.000! Да ли би Лешјанин и Хрватовић. или ће. око 30 километара удаљен од Бање и свезан с њом доста добрим путем. да оставе само у Зајечару и Књажевцу утврђене појаче посаде. највише 12—15 хиљада. дали јој на отвореном пољу једну главну битку и као бројно надмоћнији разбили је и растројили. Наслон Хрватовићевих положаја пред Бањом био је Алексинац. Спрам ове српске војске стоји већ сад Ејубов кop од 30. да се у брзим маршевима повлачи Параћину. поред све потпоре из Делиграда и Алексинца. ту да се сједине са приштинском Али-Сајибовом војском и ојачају резервама. сустигли уморну.000 војске и Лешјанин код Бољевца И Лукова са највише 12—15 хиљада људи. То је једна могућност И један план. а по потреби они овај број могу и удвојити. а сву осталу Ејубову Војску да поврате натраг Нишу. да се у свако доба може послати помоћ Хрватовићу или Лешјанину — где прво затреба. Други план био би овај: да Турци напусте освојене пределе на Тимоку. па окренути друмом на Грамаду. ако освоје Луково и Бању. па онда окренули незаштићеној Јагодини. оружнице и управо сви извори наше војене спреме. где би је Турци. пошто у обадва мeста мора остати помало посаде. а можда и обадвема обалама Мораве). које једнако преко Софије стижу из Цариграда. сјединити се са Ејубовом војском.000 људи. па онда или да концентришу сву силу с левога бока алексиначких и делиградских положаја и старати се да их освоје и ту да сиђу у моравску долину и њоме окрену даље на Параћин и Ћуприју. што би принудило главни део тимочко-моравске војске да напусти Алексинац и Делиград. Дакле у случају потребе ми би могли да концентришемо на тимочкој линији највише 35 до 40. Стога су предузете многе мере да ce положаји које заузима Хрватовићева и Лешјанинова војска што боље утврде и ставе у што поузданију свезу са својим базисима и наслонима. који би могли изабрати Турци.000 војника. а друга цариградским друмом пошла право на Београд. где су арсенали. свега дакле највише 22. те Али-Сајиб може са овом војском прећи Мораву код Hишa на Мрамору. обићи алексиначке и делиградске положаје. па ce упутити правце Параћину и Ћуприји. У Делиграду и Алексинцу концентрисано је 18—20 хиљада војске. где би им базис операција — Видин — био врло далеко и где је предео уопште врло незгодан за провијентирање велике војске? По мишљењу стручних људи управо само су две могућности. старати се да освоје ова места. Турци или ће поред свију тешкоћа продирати од Тимока на Луково и Бану. могли одолети овако великој нападној турској војсци — то је питање на које је мучно одговорити са да. Ако би Турци изабрали ДНЕВНИК ЈЕДНОГ ДОБРОВОЉЦА 6 . И тако на тимочкој линији стоји Хрватовић пред Бањом са 6—7. као позадну позицију Лешјанинову. пошто располажу много већом коњицом.000 људи.АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ тешко да би их игде могли зауставити до Београда. где би имали да воде у неку руку брдски рат.000 Турака. Тај ће пут свезати Луково. која се у дужини од 30 километара пружа од Делиграда Лукову. са Делиградом. чиме би турска тимочка војска са прикупљеним резервама порасла на 60. У случају преке нужде Хрватовићу и Лешјанину може доћи потпора од Алексинца и Делиграда. ту се разделили у две колоне. заузели је. Лешјанинов наслон био је управо Делиград. јер између Зајечара и Видина и између Књажевца и Ниша имају Турци јаку посаду и не морају се бојати нашега нападаја. једна би се упутила у Крагујевац.

Тако ћемо се ваљда продржати до јесени. Истина. јер да продиру на обадве стране. да »никад није био повољнији«. Мораву. али то је само једна линија и кад би она била пробијена. који ће горе доћи Турцима. а ако би ударили левом обалом Мораве од Суповца па на Тешицу и даље низ. ако би пошли моравском долином. концентрисати против њих код Алексинца и Делиграда до 40 хиљада војске. ми би могли. Ето како изгледа сад наш положај. Да ли ћемо се ми моћи да одржимо до позне јесени.АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ овај други пут за продирање у Србију тј. као на деcнoj oбали. Оно истина наше стање није баш очајно. о коме ђенерал вели. с коликом ће они ударити. А пошли Турци од Тимока или низ Мораву. док они као нападачи морају јуришати отворених прсију. немају засад толику силу и не могу је прикупити пре позне јесени. Турци ће дакле продирати или од Тимока. код Тешице подигнути су још у мирно доба за време логоровања неки шанчеви. као што се Черњајев нада? — то je велико питање — а одговор на њега скрива будућност! ДНЕВНИК ЈЕДНОГ ДОБРОВОЉЦА 7 . Делиграду. или моравском долином. али није ни светло. а нарочито можда ћe Русија помоћи притешњеној Србији. Бањи. А у томе можда ће ce умешати и дипломатија. а и сва села спалили су). осим тога ми ћемо имати згоднији положај и бранићемо ce из опкопа. ми им можемо у обадва случаја ставити на сусрет бар упола онолику силу. не би имали да савлађују тако велике сметње. но нама у Алексинцу. Лукову и Бољевцу. Ето дакле како сад стоје ствари. Турци не би даље наишли ни на каква утврђена. То су по свој прилици и Черњајевљеве наде. ако се не би на брзу руку у време саме борбе подигла. Ако би Турци ударили десном обалом Мораве од Катуна. имали би пред собом тврде алексиначке и делиградске положаје. разлогореним на отвореном пољу (Зајечар и Књажевац. прибравши све резерве. а онда ћe ударити снегови.

Јовановић јавља да једва одолева турској навали и да се зорли држи у својим положајима. 2000 Черкеза и 200 Татара (исказ једнога заробљенога Татарина). да су још 3 августа черкеска одељења почела нападати на наше положаје код св. Кад се све ово узме у обзир и кад се још дода. јавља да су га зором напали Турци јаком силом. да га заузме. Али шта xoћe он? Да продре у моравску долину? А располаже ли он толиком силом. Голешницу и Змијину Главу (погранична места на левој обали Мораве 10— 15 километара више Алексинца). а данашњи нападаји Али-Сајиба на Суповац сигурно су предузети у цељи да забаве српску алексиначку војску. да напада његову позадницу (аријер-гарду) и да му прети с леђа. одакле би пребацио мостове преко Мораве. ступио ca Сајибом у свезу. Аранђела (положај на нашој граници на путу од Грамаде Алексинцу) и да су се нишке страже на Поповој Глави узрујале и почињу бивати немирне (а пре се ни живе нису показивале из својих шанчева) — онда се готово са сигурношћу може узети. командант суповачке војске. да нападају на Суповац. Черкези. па оставивши у утврђењима појачу посаду кoja ће пазити на кретање Турака од Зајечара. J ош пре зоре узрујао ce цео штаб. да су Књажевац напустили и оставили у околини само слаба одељења нерегуларне черкеске коњице. с осталом војском да пође поред српске границе за Ејубом. ако je могуће. Пуковник Милутин Јовановић. па ако буде згодан тренутак и да га нападне и. па онда удружени повели заједнички нападај на Алексинац. док Ејуб доврши свој марш и прибере се на нашој граници испред Алексинца. заузме Зајечар. Аранђела.АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ IV Делиград 7 августа у суботу. Из Лукова опет јавља потпуковник Лаза Јовановић да је код Зајечара остао Осман-паша и ту се на брду Краљевици утврдио са 15 батаљона низама. што су нападали на св. Тако је рачунао и ђенерал Черњајев и одмах изда наредбу Хрватовићу да се са својом војском крене на Књажевац. Пошто су предузете ове мере на тимочкој линији да нама амо на Морави даду одушке од удружене навале Ејубове и Али-Сајибове војске. а сва се остала војска повукла из зајечарске околине и одступа Нишу. ту да се опет утврди на Тресибаби. Лешјанину je такође заповеђено да се што ближе примакне Зајечару. на десној обали Мораве. да може сам предузети продирање у моравску долину? Ко зна! тек он удара врло енергично и пук. да мотри на држање Османа у Зајечару. Мил. да се Ејубова војска повлачи са Тимока и прибира се да од Ниша упадне у моравску долину. сигурно су Ејубове авангарде. 1876 год. Дакле Турци су изабрали овај други план. Од Хрватовића вест да се Турци на целој тимочкој линији повлаче. генерал се поче спремати ДНЕВНИК ЈЕДНОГ ДОБРОВОЉЦА 8 . То се дакле АлиСајиб креће.

г. ДНЕВНИК ЈЕДНОГ ДОБРОВОЉЦА 9 . видите. нисам. оче прото. није добро. постројише ce на друму и одмаршираше Алексинцу. јастука. молим вас. сандучићa. а ваздухом се разлила нека прозрачна светлост. Јутрења магла тек се уздигла. да живи. — Није свакоме дато. с којим никад речи у животу ниси проговорио. прво ваља заложити свој казан — то је моје правило. и ја га ce свето држим. ова потмула тутњава с бојнога поља. неисказано свежа. кутија. Ђенерал рече војсци неколико одушевљавајућих речи. Напред је ишао Черњајев ca својом свитом. на форму револвера. Макар триста послова чекало. отац прота једнако ме је запиткивао: — Је л' те. нека блага тишина. а наступи нека срдачност: с човеком. који одмереним кораком одоше на бојно поље. укупним силама може повољно решити. а јесте ли се ви јутрос чим год прихватили? — Не знам. што но реч. па кад се крене штаб. при погледу на ове дуге редове војске. па је све било на ногама и под оружјем. Овај светао дан. и ја се удубих у неке невеселе мисли. човек ce наједанпут осети зближен са свима личностима које га окружавају. У овој ужурбаној спреми. све је то чудно дејствовало на ме. Дан је био диван и свеж. А зашто се нисте мало заложили? — Нисам имао кад. наште срце не ваља се трускати у колима. као звуци удаљене грмљавине.АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ да са резервама из Делиграда похита Алексинцу. али само мало. А у кочијама отац прота ca пуно којекаких ћилимова. а до оца проте ја са мојом архивом. одношаји одмах постану некако ближи. а за њима наше кочије. а кроз ову тишину проламала се тутњава топова. може вам се смучити. откуда се већ пролама грмљава топова. по нотама. ја имам моју дијететику и то ми je светиња. ја на то никад не заборављам. величанствена и заношљива. и како се човек лак oceћa кад се јутром мало прихвати. Мени паде у део да поделим место у колима са штабним свећеником. ова тишина у природи. — О. Грмљава топова и праска пушака бивала је све јаснија. бунада. Док сам ја тако оборене главе пушио моју цигару. протом Ј. искренији. видите. Ту човек наједанпут осети да пред њим и пред сваким појединцем стоји велико дело кoje ce само сложним. да идем и ја у Алексинац. Не знате како је то добро. има нечега што одушевљава и уздиже. шта ли. два грдна револвера и једном красном пушком од шест метака. Штаб је био брзо готов. за њим неколико кола. кретосмо се Алексинцу. чини ми се. то дато. Ј. Мени рече да спакујем најнужнији део штабне архиве. говориш тада као са старим познаником. изгуби се она свакидања укочена уздржљивост и етикеција. шалова. Код Нерићевога хана (механа на путу из Делиграда у Алексинац) сустигосмо оне батаљоне што су марширали за Алексинац. — То. па онда пођосмо даље. стакала. — Мени је. Осам батаљона сиђоше у дугим редовима са својих логоришта са висова око шанчева. заборавио сам. Док се штаб спремао узруја се и делиградска војска и замало.

Ја му опет ништа не одговорих. тако је то«. — То измиче наше становништво (већином жене. округлог трбушчића. Моравском се долином повијао густ дим. господине. господине. која смо ми били заузели. прошеретио се. пролукавио се. па онда попио шољу црне јаке кафе — ја. крстили их »Новом Србијом«. знате. већ и нека испод малог Јастрепца на нашем земљишту. неће изнети живу главу! Отац прота прво је посматрао цео призор. ја. Дакле. да пред оном турском војском. То су дакле Турци попалили сва села у нишком пашалуку. Еј јадна Мораво. Пошто је мало поћутао отац прота. неће да се бије! Е! богме. који је одушевљавају и фанатизирају? ДНЕВНИК ЈЕДНОГ ДОБРОВОЉЦА 10 . тако мора пропасти. Што смо ближе долазили Алексинцу. само погледах оца проту.. — А како ви мислите о томе? — упита ме он с осмејком и стаде трљати руке. што се тамо туче. видели смо све више села где горе. где се бије ова паклена борба. јутрос сам их знате јео. богородица их посекла! Погледајте. јазук (штета) за овако лепа села!« Ја дигнем главу и имао сам шта видети. колико се оком може догледати. Мени се стеже срце од бола при овом ужасном призору и при помисли да ће можда и она села која се сад онако дивно беле кроз густо зеленило воћњака. Пуцњава је била тако страшна да сам мислио ово је страшни суд и ниједан. па ми паде на памет. омекшао. шта га села гори. Отац прота опипа се при том по своме црвеном пojacy који ce угледно вио око гојазног. што је уз нас пристала. ево и сад имам пуну кутију — па не можете веровати. опет поче: — А је л' те. молим вас. Ја сам јутрос појео две рибице (харинге) и мало ајвара с лукцом и зејтином. одозго сам спустио две чашице добре шљивовице. Преко од нас на супротној (левој) страни Мораве виделе су се гомиле народа где беже друмом. а сав предео преко наше границе. Турци су већ продрли преко границе. а њине становнике наоружали. ту се разилазио и као магла притискао цео предео. бежи. беше у диму и пламену. Турци се дакле свете својој раји. оче прoтo. као голема усталасана река. има дервиша. деца и старци) из горње Мораве. увек носим са собом добре кафе. Дим се у грдним стубовима извијао под ведро небо. за мало час буктати у пламену и постати црне развалине. Ту разазнасмо да не горе само села преко наше границе. Сионе! Пропала генерација! Искварио се наш свет. Ја се опомињем да сам негде читао да оне под јесен у великим јатима. Местимице облаци дима су тако густи да су јасне сунчане зраке једва пробијале кроз њих. куда су Турци упали. Ја га прекидох питањем: — Мислите ли ви. ето сад мy гope cелa.АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ иначе поквари ручак. Ја не одговорих ништа. јесте ли ви где год читали о томе. па онда рече: »Пропаст твоја од тебе. како се хватају харинге.. како се сад добро осећам. У томе баш попесмо се на један брежуљак и нaш кочијаш тек наједанпут викнy пренеражено: »Ао! грдних душмана. који je сад тамо на бојном пољу.

зацело их има! — А мислите ли да њино присуство и њине беседе распаљују одушевљење у војсци? — Распаљују. на левој обали Мораве). где се борила до 7 часова у вече. дакле! Па што ми онда говорите о страшљивој. шта вама пада на ум! Нашто је то? не вреди. — Доста. а ви крст у руку. где се по ономе паклу носи с азијатским халама. ДНЕВНИК ЈЕДНОГ ДОБРОВОЉЦА 11 . затим су продужили нападаје врло енергично и упорно. вера много може. не смете. И тако. она фанатизира и челичи. више Алексинца. па кад она војска. Наши су били изненађени тур ским нападима и Турци су одмах заузели неке наше предње положаје. српски дервиш. Очекује се да ће Турци сутра поновити нападаје и старати се да превале преко малога Јастрепца (планина на нашој граници. Суповац је наскоро пао и наша се војска повукла Тешици. могао би човек погинути. оче прото. Отац прота ућута и до Алексинца не проговорисмо више ни речи. ми да идемо пред њом и да је одушевљавамо нашим примepoм и беседама! Пристајете ли? — Хе. хе. распаљују. хе. а то није наш позив. јер их је с деснога крила стешњавала Морава. Турци нису могли лепо да развију сву своју силу. па хајдете да учинимо овако: ја ћу узети сабљу. и то је јако помогло. исквареној генерацији! Те »страшљиве генерације« ено тамо. Наши губитци прилични — артиљерија се одликовала. дакле. стигне у Алексинац и пође у бој. а ми овде седимо на мекој бунди и занимамо се моралисањем.АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ — О. — Лепо. што маршира за нама. У Алексинцу се штаб смести у кућу трговца Манојловића. Увече дође доста опширно извешће о данашњој борби. Али-Сајиб je стао ногом на српску земљу. а с левога јастребачки висови. ви сте. те им је наша војска на уском пролазу могла дати отпор. знате.

војниче? — Боме ладно. да je Ејуб са својом војском стигао пред алексиначку линију и сад се спрема да он на десној. с фронта (од Катуна). и Вукању где је био капетан Ст. и Катун с нашега фронта. ноћ од 7 на 8 август. Hoћ није била месечна али је доста видна. чија ДНЕВНИК ЈЕДНОГ ДОБРОВОЉЦА 12 . што ми је мило и драго. готово 'ладна ноћ. 1876 год. све је у покрету. Отворим прозор И погледам напоље у ноћ. и замало па је све спавало у дубоком сну. У целом је дому владала мртва тишина. кад у српском штабу наступи мир. Мислио сам на далеке знанце и пријатеље. с деснога крила (од Тешице и Вукање). жагор људских гласова — сва је прилика да ћемо сутра бити нападнути«. драга Србијо. ја упитам стражара: — Је ли 'ладно. Ја остадох да дежурам у канцеларији. Стефана. који сачињавају крајње лево крило алексиначке обранбене линије. Беницки са једним батаљоном) — па онда да удруже своје силе и слошки нагрну на Алексинац. прибирају. тутњава артиљеријских кола. господине. На левој обали Мораве Тешицу. С наших предстража спрам Ниша јављају: »У турском логору спрам нас сву драгу ноћ чује се нека врева. глас се понови трипут и чудно се разлегао по ноћној тишини. Услед ових извешћа разаслате су на разне стране наредбе које су имале све један карактер: да команданти са својим одељењима буду јако на опрезу и да што чешће јављају све што се на њиној страни буде дешавало. концентришу. У томе се зачу из даљине укање сове. N оћу између 7 и 8 августа добивена су многа извешћа: с левога крила (од св. лампе ce погасише. из даљине се чује рзање и бат коња. а Али-Сајиб на левој обали Мораве освоје још неке наше предње положаје (на десној обали Мораве: положај св.АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ V Алексинац. спопадоше ме сетне мисли. на све. уморне штаблије разиђоше се по собама. где je стајао мајор јода Петровић са 4 батаљона и једним ескадроном. где је стајао потпуковник Малиновски с 5 батаљона. Општи утисак свију ових извешћа био је тај. комешање. само се у авлији чуло одмерено корачање стражара. По логорима су давно догореле ватре и провидљив сумрак и тишина притискивали су целу околину. рђо главата!« Ја затворим прозор и прућим се на диван. где je стајао пуковник Милутин јовановић са 5—6 хиљада људи. Стражар рече: »На твоју се главу свршило. Било је далеко иза поноћи. Била је врло свежа. Стевана). на тебе. — од свуда јављају да се Турци крећу.

у турском стану сигурно. ДНЕВНИК ЈЕДНОГ ДОБРОВОЉЦА 13 . и док ми овде толико зебемо за тобом.АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ се судба сада решава. Петли огласише зору. баш сад смишљају како би ти пре дошли главе. кад ме измученога бдењем и мислима савлада сан.

1876 год. Гунгула и галама дизала се са свију страна: — Еј. ви не знате каква опасност прети вашој домовини Србији. њени будући грађани. бежи. погазиће те кола — чује се вика с једне стране.АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ VI Алексинац. сву ћу је у гвожђе оковати. — Зар мени?! Кажи ти то твојој стрини. чија сте нада ви. без крова. Еј. чопори волова. истина се пребила! Ао левчу ти материну. кад ти постанеш ђенерал онда ће се моја левча пребити. тобџијске каре. ви не знате да сте од ноћас постали голи сиротани. без коре хлеба. — Коме се левча пребила? — пита и не осврћући ce загрејани возар. J утрос је све мирно. пева. по који завезак брашна. дуги редови воловских кола. све оне стварчице у вашем очинском дому. који тамо стоји у бојном реду пред Турцима. за које су везане све ваше детињске успомене. мали сиротани моји! ви не знате каква опасност прети вашему крову.. Улице се загушиле од силнога света. шћућурили једно уз друго своје мале главице па радознало гледе шта се то око њих све. одлази. коза. где сте проводили безбрижно детињство. коњаници. виче. што je кo могао у брзини понети. сеном натоварени коњи. пa сад бежи с њима. војници.. пијонери. а на врх тога пртљага седе чопорићи мале дечице. 8 августа у недељу. урече ми левчу! ДНЕВНИК ЈЕДНОГ ДОБРОВОЉЦА 14 . то је вештац. долази. натоварених свакојаким сиротињским покућанством: корита. па можда и без родитеља. видиш где ти се левча пребила. Ту су ти војници од свију родова оружја: пешаци. где су се још јуче весело играли! О. манита главо. своје баштице. без дома. где ме осрамоти! Ал' док се вратим кући. старци. поњаве. — Полако. зашто су они оставили своје огњиште. оваца. не појимајући зашто je cвe то. јастуци. све ти то некуд хита. болничари. збива. сита. А кроз ово море од људи снују на све стране коморџиска и болничка кола. ви не знате каква опасност прети вашем оцу. протестује. Ту су жене. јеси ли чуо? — и тера даље. изађем у варош. потрпала на кoлa. чабрице. зашто их је престрављена мати онако брзо покупила. вежите тога тамо. измичући испред Черкеза. За десетак корака точак излети и возар се закопрца на калдрми: — Гле. тобџије. Ову гунгулу увеличавале су гомиле народа који се из околних места и попаљених села преко наше границе збегао у Алексинац са оно мало пртљага. не знате да је пламен већ прогутао или ћe наскоро прогутати све оне миле кутиће. Моја се левча никад не пребија! — И онда још дода: Еј. где сте први пут зазнали за овај свет.

фану (ухвате) и јала глава дол. проклетници проклети! На ноћ га упалише. Гле какви су ми се коњи начинили. мој попо. Кад га чујеш у цркви како изнемаже. брљиво. па оде даље. а кад изађе у село. е. — старац климну главом очајно — ја си ето изнес'о стару главу. изгибе. не би ти сметало да се и сам поткујеш. ДНЕВНИК ЈЕДНОГ ДОБРОВОЉЦА 15 . јер док навале Турци. Е нема нигде нашега попа Јове. ама све беше сањиво. једнако је оправљао кола.. заклони) два ми унучета. а били су као лопта угојени. Сабљу паши. а други се нанизали око села као чавке. љути несретник. — Говорећи ово. упалише. Сад нема таквих попова. Да беше ден. богме 'оће. закекечио браду. ете. Ноћас идем из Јовановца. А кад Турци сташе да фрљају пушке (пуцају) а село да се чури (гори. да се тепам. е. — Не знам одакле сам.АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ У томе прође поред овога шаљивчине возара неки батаљони попа. оче попо. по туђ вијалет. Упитам га одакле је. заборавио сам већ откад сам на граници — одговори ми он — а скоро ћу заборавити и како ми је име. каишари. те пале ceлo и секу што уфате. брајко. тесмо да се бранимо. господине. — Зар упалише Церје? — Упалише. Изгибе народ. ни саг не знам како. Једни зашли. већ њему. па кој навре да бега из село. Е. — Богме. — Ја сам чуо да су отишли да поткивају турске паше — рече неки из гомиле. дечица набрала стра' па плачу. па свет СИ спи. кукају). У мој се дом набуташе (нагураше) петшест. мислио би тај ће се сутра посветити. а они силдисаше проклетници и исекоше ми и бабу и унучета. а Турци зашли па кољу.. ако си слаб на бежању. да ли би помогло овој левчи да јој очиташ једну велику молитву? — Не ругај ce вери. — Затим ме гурну лактом и рече ми поверљиво и полако: — Не ругам се ја вери. то ти ја кажем — одговори возар. — Оће. много има проклете гадије — зачу се неки старачки глас из гомиле. они га. А тих проклетих правителствених налбанта (поткивача). народ си рипну да бега. као да су у земљу пропали. На путу нигде сламке сена. он се свађа и грди с људима као циганка. а немам гроша у кеси да га поткујем. Окренем се и угледам иза мене једнога мога познаника из Церја (село у нишком пашалуку). жене окају (вичу. Сви су ти нека пренемагала и шерети. нигде нема. — Откуд ти овде. пањка сељаке код капетана. Баба ми стаде да запева и јала (полети) да закута (завије. безбожниче — рече кроз нос попа. пудљиво. Левак ми обосио. не боје се Черкези петрахиља. изгибе. Баш нас јадне коморџије посатираше јурећи. биће трке. натукао шајкачу па некуд хита. нико не разбира што се прави. Мрзим попове. ама ноћ. деда Стојане? — Изгореше не проклети Турци. дими). Возар га заустави и сасвим га озбиљно упита: — А бога ти. бог ги убио. Тај је гинуо за сиротињу. — Па како ће твоја молитва помоћи војсци. кад ни мојој левчи не може да помогне.

Стрељачки ланци искривудани и повијени стајали су један спрам другога и пушкарали се врло живо. који данас овако исто цвиле горко уцвељени. да посматрам борбу. а понеки од Черкеза утркивали су се напред. Да потпомогну његово кретање. И иза нашега и иза турскога стрељачког ланца виделе су се сабијене колоне. ја ДНЕВНИК ЈЕДНОГ ДОБРОВОЉЦА 16 . па за по часа опет напусти то место. да обиђу наше лево крило. оспе концентрисану ватру на какву нашу батерију или колону. савије у лево. Одведем га у механу и једва га нагнам да се мало заложи залогајем хлеба и окрепи чашом шљивовице. то би била права слика великога мученика. све је помало напредовао. Черкези се брзо прибраше у гомилу и полетеше на наше. Спочетка нисам могао да се разазнам у борби и тачно да ухватим куда се пружа наша. Од ових прикривених колона одвајала се овда онда по каква група војника. како сам их редом сам добијао. а час и сам турски стрељачки ланац. Одатле се лепо видело све бојно поље код Тешице. испаде из једне шумице пред ову коњицу. а за овом су марширале три повеће колоне. Ја ћу овде да предам утиске. Но мало помало почињеш се разазнавати. Изађем на вис више Алексинца и заузмем згодно место у редуту број 4.АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ Кукавни деда Стојан изгледао је преко сваке мере скрушен и очајан. што је за њом ишла као потпора. бојни урнебес. Намера ове коњице и пешадије. и просипљући јаку ватру. и што дуже гледаш. као што сам ја. Изгледало je као да ће овај саморани. била je очевидно та.. Турци пустише са свога десног крила до Мораве доста јаку коњицу. он се обли у сузама и плакао je дуго. као и ти. у десно или напред. којих је било доста по бојноме пољу. где су прилегле земљи и заклониле се за какав шумарак или забрдак. Сва је коњица полако касала. а од другога брзо формира четне каре. па онда брзо стуче и пусти преда се формиране затворене каре Черкези су били доста близу и наше их каре дочекаше сложним плотунима. уведоше у борбу одморне трупе и њин се ланац одмах крете полако напред. немоћни старац скоро померити памећу. дуго. Турска артиљерија једнако се кретала: видиш тек једну батерију где дојури на какво место. Наша артиљерија имала је доминирајуће положаје и била је час турску артиљерију. све јасније увиђаш да у ономе метежу има некога реда и правилности. Пред подне Турци обновише напад на Тешицу. а куда турска линија. потпомогнута једном полубатеријом. наш ланац пуцаше донекле. Да је било каквога уметника да препочне овога очајнога старца. те ланац пође напред и отвори пуцњаву. стане. а за њима неколико коњичких колона. за којом се кроз кукурузе провлачио доста дугачак пешачки стрељачки ланац. Од коњаника напред су ишли у расутом строју Черкези. које су се као потпора склониле у какав шумарак. те тиме ублажио онај сувишан бол који је испијао сузе у оку и није им дао тећи. Кад се мало подиже дим од ових плотуна. па опет отвори ватру на наше. па или се развијала у ланац да попуни проређена места y стрељачком ланцу. халаче и убија. (отприлике један батаљон). Кукавни деда Стојане мој! Ти си само један од стотине. На први поглед цела борба чини утисак некога неизмерног хаоса. од хиљаде оних. пуцњава. близина бораца и први тешки утисци — све је то сметало да ce човек оријентира у борби. час колоне. јецајући као мало дете. — Не иска ми срце да јем — тако се једнако одговарао. а пошто је попио З—4 чашице ракије. да га обзину и тиме принуде целу линију на повлачење. Дим. Ја почех мало помало да разазнајем наше и турске положаје и замало па сам лепо видео целу нашу и турску бојну линију. толико је било његово очајање. нарочито ако је лајик у војничким стварима.. разви један свој део у стрељачки ланац. Око два и по часа после подне Турци изменише свој стрељачки ланац. Но у томе једна наша колона. или гледала да обиђе лево или десно непријатељско крило и тиме да доведе непријатеља у унакрсну ватру. где се само пуца и громи.

видех где један батаљон стајаће војске пређе преко моста на Морави и одмаршира Тешици. коњица пође поиздаље за њим. а да ли ће наша млада војска издржати ове напоре?! — ту Черњајев климну брижно главом и поче ходати тамо амо крупним корацима. Сузбијену коњицу дочека развијен турски пешачки ланац. ваше превасходство!. пуцњава је код Тешице врло јака. они ће се наскоро помешати с нашима и прећи у јуриш с бајонетима. Наша полубатерија. — Где сте ви? Има по сата како вас тражим! — Био сам на вису да посматрам борбу на Тешици. a Черкези су се повлачили. затекнем ђенерала Черњајева љута и забринута. између бојних линија све је мање растојање. да је упаљена Шпартаљева механа на друму и један крај села Катуна. изгледа као. пуцајући непрестано при одступању. Наши се беху прибрали око тешичких шанчева и одатле су се бранили. стаде да се диже дим од Катунске стране. то тамо један. Тако је стајала ствар у 3 часа по подне. за њим пређе и један батаљон народне војске. где без господара јуре преко пољa. што је била уз ово одељење војске. Силазећи у варош. кад дође војник те ме одазва ђенералу у штаб. Кад дођем у штаб. па се с других страна ништа не може чути. Наше се каре опет повукоше и пустише преда ce стрељачки ланац. Турски ланац спочетка беше заустављен у своме напредовању али се наскоро опет крете. па прилегне земљи и одатле пуца брзо. то овде притрчи један. Док се ово збивало на нашем десном крилу. па онда опет један по један истрчава напред. старајући се да се што ближе прикучи нашим положајима. То кретање ишло је овако.. Прво поче један по један Турчин да се издваја из ланца и да истрчава напред: истрчи.АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ видех многе коње. баш на самој нашој граници. За овим првима ево још и других. je л' те? — Управо овако стоји: Турци се помало помичу напред али наши не одступају. — Ако се Турци непрестано буду примицали. а сам пође напред. који отвори ватру на турски стрељачки ланац и заустави га у напредовању. мени се чини да не стоји зло. али наши не узмичу. Затим настави: — А чује ли се борба с фронта од Катуна и с левог крила од св. За ланцем се примицала и артиљерија. Али баш кад хтедох амо поћи. — Тако! А јесте ли ви то добро видели? ДНЕВНИК ЈЕДНОГ ДОБРОВОЉЦА 17 . — Али не стоји ни добро. Ту се заустави неко време и учеста паљбу. — Па види ли се што? Како стоји ствар? — Како да вам кажем. пропусти је иза себе. И опет се помиче цео ланац. док се напослетку не помакне напред цео ланац. Стефана? — Нисам могао ништа разабрати.. једнако је била турску коњицу и принуди је да сврне лево у један шумарак. на центруму је текла страшна борба.

а ђенерал је joш дуго и дуго праскао и љутио се. Ко одступа? — Сигурно Турци. кад се пушчана праска наједанпут нагло пресече. сам да оде до св. наши јако стукнули. пуковник Малиновски ништа ми не јавља. те се није могло видети ко напредује. Руским официрима генерал рече на поласку: удрите их камџијом. Нађох сасвим измењене положаје: Турци су се јако помакли напред. турски топови послаше још неколико метака за нашом војском. Светло сунашце! Колико су дубоких. Морам знати шта је тамо. наши су измакли из домашаја турске пушчане ватре. тутњава се приближава с турске стране нашој — рече један војник. опет истрчим на вис више Алексинца да видим шта се ради код Тешице. Чим уграбим слободан тренутак у штабу. Из Тешице почеше избијати у вис црна клупчад густога дима — дакле наши одступају! И док их Турци гоне плотунском ватром. ваше превасходство. па се онда постепено погасише светле сунчане Варнице што су се искриле на свакој биљчици. да их размести између Алексинца и св. Стефана да види шта се тамо ради. — Ескадрони одоше. Наскоро престадоше и плотуни. Но наскоро све постаде јасно. То једна страна одступа.. Још се овда онда чула по која усамљена пушка. Од Тешице стиже вест да је ћупријска бригада попустила и у нереду се повлачи. на сваком предмету у околини.. — Војске су се биле спустиле у кукурузна поља и зашле за брдњаке. Тако прекидање паљбе увек је или врло радостан или врло жалостан знак — знак да или Турци или наши измичу. Брже боље дозва капетана Цветка Павловића и посла га са још два Руса и два ескадрона да заустављају и терају напред бегунце. којом је данас тако обилно орошено бојно ДНЕВНИК ЈЕДНОГ ДОБРОВОЉЦА 18 . рече један грађанин. то се поздрављају последњи упорни борци. који је стајао до мене те посматрао борбу. Ђенерал је ђипао од муке. а ко одступа. а друга је гони плотунском ватром. Кад човек зажмури. Черкези већ пале села. Пушке су гроктале као са неком злобом и пакошћу. обасјано малаксалим зракама утонулога сунца. Бојно поље joш ce замало искрило и трептало. Наскоро и то престаде. колико се твојих светлих искрица преламало у капљама људске крви. кажите да ћу стрељати свакога десетога из ћупријске бригаде. но борба је још трајала. Било је после 6 часова у вече. а пољем се разастро вечерњи сутон и сива замаглица.АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ — Добро. Стефана као пошту. пушчани пукот учини му се као лавеж хиљадама злих паса који с неописаном пакошћу лају један на другог. — Богме биће да одступају наши. и ако може само за тренут да заборави да је ово борба. А баш у тај мах сунце утону на далеком западу иза српских планина. — Дакле и ту продиру! А с левога крила немам никаквога извешћа. ако она да повод да се изгуби битка. па и они умукоше и наста вечерња тишина која се чудно одзиваше у души после онолике дневне хуке и урнебеса. наскоро се зачу правилна плотунска пуцњава са одмереним темпом. а од подне га нападају Турци са свом жестином.. Малиновском ђенералову поруку да му свакога сата по коњаницима шаље извешће о току борбе. Нађите ми одмах капетана Војводића. и да каже пук. Пауза није дуго трајала. Нађем капетана и ђенерал му нареди да узме 20 коњаника. крвавих рана на бојноме пољу осијали твоји последњи зраци.

Овај одблесак спочетка се силом пробијао кроз густину дима. Пожар се прво појављивао на једном крају села. остављених на бојишту са раздробљеним костима у локвама крви. и тиме постаде још гушћи. где је цео дан беснио челик и олово и где ћe целу ноћ беснити страшан пожар. на колима и на носилима пролазе за болницу. Стока. Ваљало се саветовати шта да се сутра предузме. Дим! Виктор Иго вели о диму на једном месту отприлике овако: »Нема ништа пријатније и ништа страшније од дима. Од силне jape сушило се воће и трава. љубави и милоште. може да значи најдивнију ствар на свету — домаће или најужаснију — пожар. Има мирнога дима. колико се сузних очију заклопило при твоме заласку. живот или смрт. колико ће усана које на дому чекају врели. после се ширио cвe даље и даље и напослетку обузимао цело cелo.. Вечерило је. оросити твоја вечерња роса и увити тама ове ноћи. што је сасвим појмљиво при таквој близини бојнога поља. као грдан пламен. И ту нађох метеж и узрујаност. љубав или мржња. Силазећи у Алексинац чух где ce отуд диже граја и гунгула. подизало и привређивало. Његова боја. Дим. A y моравској долини села су честа. Одох у штаб. сутон се полако спуштао с висова Јастрепца планине на бојно пољe. да те никад више не виде. И понекад сва cpeћa и сва несрећа човекова састоји се у овом несхватљивом нечем. то је — мир или рат. што се поче дизати из околних села... арлукање паса разлегало се далеко по околини. гостољубље или погибија. док напослетку није избио под небо. ноћу људска тековина.. ноћу разорење — то je страхобна слика рата. Призор је био ужасан. Дању се тамане људи. дању смрт. хладне и укочене!. од наше границе па до под сами Алексинац. Што је хиљадама породица читавога века текло. и дима који те доводи у ужас. Збиља. што сам га ја гледао. био је кобне боје: црн са наглим мешањем црвенога одблеска. од упаљених кућа и cтaja палиле cy се и ограде и шириле пожар. пси. Кад сиђох у варош. видех дуге редове рањеника где пешке. пуни неге. пиладија — управо све живо бежало је с дреком из попаљених села. шта да се предузме? Hannibal ante portaѕ. све то сад прождире страшан пожар и до сутра ће све бити гар и пепео! Ја не могох даље гледати овај ужас и удалих се од овога страшнога места. после je бивао cвe јачи и светлији. па се пламен и њих дохватао и цео се предео претварао у пламено море. колико ће нагрђених трупова и тешких рањеника. његова густина. све даље. колико je самртних уздаха на бојишту изумрло са изумирањем твојих зрака. осванути сутра неме. што се повија и расипа по вољи ветра«.АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ поље. Вест о изгубљеној битци продрла је у варош и свет се узрујао. слатки пољупци. Пожар је био страшан. Дим. и сва та села на левој обали Мораве. буктила су сад у пламену. Беше пуно виших официра. ДНЕВНИК ЈЕДНОГ ДОБРОВОЉЦА 19 . ту се мешао са димом. што се вије међу дрвима.

Бела. од Алексинца па све до границе. Горела су ова села: Суповац. сву драгу ноћ осветљавао је грдан пожар. комесари тада већ да су свуда код својих батаљона са храном. и одмах нека је разделе војсци. (Име је нејасно записано у дневнику и не може поуздано да се прочита. весела граја. црвеним и плавим оловкама бележена су и подвлачена места и положаји на картама. доста да је пуковник био неки Кавказац и име му се свршује на адзе. одлазило. У том смислу направи се диспозиција за сутрашњу битку и разашљу наредбе свима командантима чија ће одељења сутра суделовати у борби. У српском штабу опет дуго је владала ужурбаност: трчало се тамо амо. записивана имена команданата и све je то срачунавано. Мали Дреновац. ноћ од 8 на 9 август. дозивало. Велики Дреновац. растворише се карте и потегоше бележнице. Грејач. батаљони. као код многих његових земљака). затим песме. Лоћика. Чукуровац. у људима и људским делима (а и неделима) бура и урнебес. Копривница. војска из Алексинца прећи ћe преко обадва моста нa леву обалу Мораве и ићи ће друмом право у село Житковац. N оћ уочи 9 августа била је и мирна и опет врло бурна. тада да се полако без ларме избуди. одмах да се поведе на опредељена места. ДНЕВНИК ЈЕДНОГ ДОБРОВОЉЦА 20 . пребрајано. у природи је владао свечан ноћни покој. Тешичкој војсци заповеди се да се размести између села Крушја и Житковца тако како ће главна маса брзо моћи да се концентрише на друму што води из Житковца у Тешицу. 1876 год. Тешица. а доцније тутњава од покретања војске и војене опреме и здржани људски гласови. свирка. Затим су настала саветовања и напослетку је решено да се сутра зором удари са што већом силом на Турке на левој обали Мораве и да се пошто пото отме натраг Тешица и тешички положаји. Уз то још страже јављају да с те стране једнако чују брујање и кретање у турској војсци: с вечера су се чули прво одјеци вечерње молитве: »Алах ил алах«. Горња Суотна. Пошто се војска добро нахрани и напоји. долазило. примана су извешћа. Стублина. Врченовица. Он ћe примати наредбе од самога ђенерала Черњајева који ће за прво време борбе бити у селу Прћиловици.АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ VII Алексинац. отпуштало. Мрсољ. и брзо опре ми. Сва војска која ћe ce сутра борити да се вечерас скине са свију стража и измени од ноћних дужности. сабиpaнo. Дашница. Леву обалу Мораве. У случају повлачења зборно је место Прћиловица. а Турци потисну преко границе. pазмештано. Голешница. За дневнога команданта над целим оделењем што ће сутра оперирати поставља се пуковник Михаладзе (?). разашиљане наредбе. куда треба слати сва извешћа. Доња Суотна. Из Алексинца ће се у 4 часа у јутру кренути 8 батаљона са целим генералним штабом да поткрепе нападну војску на левој обали. а црним пописиване бригаде. да се пусти нека се испава до 3 часа у јутру.

сви су поустајали. — Шта тражите? — Ђенералов доглед. буновно сањање. На томе се пpeceче разговор.АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ Командантима наређено је да оделењима која ће се сутра борити разделе фишеке. па се тако грeје и овда онда почарне ватру. Наскоро се тргох. пуковник Комаров ми рече: — Каква гробна тишина овде влада! изгледа као да сваки и несвесно слути важност данашњега догађаја. — Дај Боже. хм. то није могуће! Ми смо предузели све мере. али мисли ли ваше високоблагородство да ову тишину може довече заменити борба на овоме самом мостобрану? — Хм. гомилу Бугара. ја сам у војничким стварима лајик.« кoje су силом покупили од њиних газда. Било је подобро хладно. Турци нам се и не надају. предвидели смо све.. Ђенерал заповеди да се наложи ватра. ја сам у то уверен. Посвршујем неке најнужније послове па и сам легнем. Ту су спавали и сад баш устају и опремају се. како би сваки војник имао потпун број метака — 72. па сам већ био готов. Ту ђенерал и цела његова пратња сјашу с коња. Брзо скочим: лежао сам обучен. Како сам синоћ поручио. Сад опазим ту. Пређемо мостом Мораву. — Ви то најбоље знате. то ме је напољу чекао готов оседлан коњ. где је било наше војске. то су само појаче авангарде. више старешине разиђу се и штаб опусти. Свратимо десно у неки разграђени шљивар. сад ће се некуд кренути. Стигнемо наскоро у Прћиловицу. не. За десет минута крене се цео штаб. Било je још мрачно. итд. Не. То су тако звани »добровољци. болничарским оделењима указано је где да се сместе са својим прибором итд. Мени даду десетак коњаника и пошљу ме да их разместим на раскрсницама по селу да ту мотре и свакога који тражи ђенерала одмах к њему упуте. коњи су се плашили од фењера на мостовима и стража је морала преводити једног по једног коња под нама. Кад се вратим натраг у шљивар затекнем ђенерала Черњајева где седи поред велике ватре: наслонио главу на обадве руке а лактове подупро на колена. није ми ништа друго требало до да протрљам очи. Пролазећи кроз мостобран на левој обали Мораве. — Зар је већ устао ђенерал? — Сасвим је готов. Дај Боже да се ова тишина замени довече песмом и весељем у славу добивене битке. Место сна дође неко тешко. за десетак корака даље у шљивару. ми ћемо их напасти ненадно: они овде и немају великих одељења. Пошто је све тако наређено. ми ћемо их сузбити одмах у првом судару.. ДНЕВНИК ЈЕДНОГ ДОБРОВОЉЦА 21 . Черњајевљев собар тумарао je ca свећом по соби.

ште ли се тепамо днеска с Турците? (Да ли ћемо се данас бити с Турцима?) Иља климну главом у потврду и показа прстом на ђенерала. Свитало је. Познати јуначина. он јој рече да ће данас имати прилике да ce погледа очи у очи са својим старим душманином. уморни. упаради се. многи су дрхтали од зиме и увијали се у своје подеране џоке и гуњце. пуковник Комаров уседе на коња и позва ме да идем с њим. био је поглавица ове чете. неиспавани. стога нека буде храбра. (Сваки је пошао у оном.АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ Ови су људи изгледали изнурени. Блгари јунаци! Дружина се брзо опреми. те притерам коња да се упитамо за здравље. стаде пред ђенерала. ДНЕВНИК ЈЕДНОГ ДОБРОВОЉЦА 22 . ставајте. сигурно сваки има да освети по неке старе јаде — нека свети јуначки! Дружина поздрави ђенерала па онда оде уз село. у чему се код куће затекао). Он је у своме peснатом дугачком гуњу ишао од једнога до другога и журио их да се што пре облаче. Турцима. Младић тресну пушком о земљу и окрете се својим друговима: Ате. У томе приђе Иљи једно младо Бугарче с пушком у руци и рече му: — Баја Иљо. бе. бугарски хајдук Иља. Познавао сам се с Иљом.

Сад потерамо у кас и изађемо код Житковца на друм који од наше границе па преко Суповца. Кад сам овако на згоди да опишем шта се одјутрос десило.АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ VIІІ Житковац. док се напослетку на сат одстојања од друма не слију у једну повисоку косу која од саме наше границе иде паралелно са суповачко-тешичким друмом (којим смо ми ишли) све до Ђуниса. Штаб ево га недалеко од мене у другој авлији. Што даље уз друм. станемо наилазити на одељења војске. У тој је долини и Тешица. а кад граната пролети. У ове косе нагиби су благи. а друмом се ређао дуг низ батерија и муницијских кара. то све гушћа и већа одељења. топове је лако на њу испети и спустити их. Мене ево где лежим потрбушке на зеленој трави у хладовини. 9 августа у понедељак. Тешице и других села иде све низ Мораву левом обалом до под Ђунис. Војска je стајала постројена с обадве стране друма. Ту сретнемо команданта данашње борбе. само ђенерала не видим. T ри је часа по подне. 1876 год. па онда равница престаје и настају брежуљци. Еле. а опет ко ову косу држи. све до саме Мораве обрасла високим. С наше леве руке (северно) ширила се равна моравска долина. Пошто се јутрос с пуковником Комаровом одвојисмо од ђенерала. под једном брснатом крушком. на њу је лако и попети се и сићи. ми смо касали друмом пролазећи непрестано кроз батаљоне који су поздрављали Комарова. Ту на друму било је такође доста војске и батерија. Мој коњ привезан за крушку једе у сласт своју зоб и потреса зобницом. Комаров заповеди да се војска полако крене за њим. али само замало. Један турски топ с виса сваких десет минута шаље по једну гранату која увек прелети високо нада мном и удари тамо негде доле у поток. Топови такође слабо раде. Друм је ишао кроз моравску равницу засејану кукурузима. пред нама и за нама ишли су друмом батаљони војске и батерије. Комаров и тој војсци заповеди да се крене полако за њим. тај влада готово свом левом обалом моравске долине од наше границе па до под сами Алексинац. са својим положајима које смо ми јуче изгубили и које смо данас хтели да отмемо натраг. пуковника ДНЕВНИК ЈЕДНОГ ДОБРОВОЉЦА 23 . мој коњ престане јести и наћули уши. кукурузима. С десне руке (јужно) такође се пружала равница засејана кукурузом. Ова коса местимице је обрасла младим шумарцима. брежуљци заокругљени. и у пратњи десет коњаника пођемо друмом уз село. и тако исто и дале уз друм у правцу Тешице. С бојнога поља изретка се чује тек по која пушка. он фркне на нос и продужи с апетитом свој ручак. Увек кад се зачује звиждање гранате. Ми смо ишли у источном правцу. Ово ради разумевања онога што ћe малочас доћи. све већи и већи.

Били су поплашени и задувани. прође и оде напред. а испод њих се још дизао дим догорелога пожара.. ја сам рекао задњим батаљонима да иду напред. пр.АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ Михаладзе (?). Комаров пошље војнике да прекину пуцање. Сви потрчасмо пред њих. ми се сакријемо у један јендек покрај друма и једва довичемо добровољцима да не пуцају. Комаров посла једнога коњаника да види шта је. батаљон кнегиње Наталије. али Турци су се повукли. исток преливен светлим руменилом. изгибосмо.. црномањаст старчић. по шумарцима више нас скакутале су и цвркутале тичице. они помисле да смо Турци. дакле с турске стране. дуварови пали један на други и поклопили се.. а зачу се неколико пушака. та ти. истина ређе. — А ја идем да наредим првима да се крену. Док је Комаров писао и испратио овај извештај. Двојица од наших падну с коња и коњи им утеку. На селy. Долазили су с тешичке. Све што je могло на њима горети изгорело je до темеља. Неколико кућа крај друма могосмо видети изблиза. густ и неисказано пријатан да су се груди и нехотице широко надимале да га што више увуку. стресајући на нас свежу росу с гранчица. мислим да би требало већ отпочети нападај. повичу ура и оборе ватру на нас. Касали смо још мало напред. опет нас достиже батаљон књагиње Наталије. наиђемо на наше добровољце. рече један руски официр. та ти. чини ми ce помоћник Терзибашићев).. Било нас је петоро у патроли. Не потраја дуго.. Прођемо кроз село Мрсољ. — Шта је? — Забога. свуда су се опажали свежи трагови пустошења и пљачке. а ми пођемо напред. избријане браде и неугледне спољашњости. кад смо се отуда враћали друмом. али тек још пуцали. кoje је сад било гомила развалина. Ми потерамо коње уз друм још за десетак минута и ту се зауставимо код једног шумарка. Док је Бајлони ово причао добровољци су. ваздух тако свеж. села су попаљена.. па се тек одједаред врло близу до нас просу јака пушчана ватра. Оно је још горело. Командант са својом пратњом изгуби се у кукурузима. онда je наш ланац наишао на Турске предстраже. кад дотрчаше два коњаника из београдског батаљона (Бајлони и Никола Ђорђевић. паљба поче да се учестава. Ту достигнемо батаљон кнегиње Наталије1) где расут у стрељачки ланац иде напред кроз кукурузе. Паљба престане. И заиста. Затим не прође ни десет минута. и ми зачусмо где наши вичу: ура! ура! То пуца батаљон кнегиње Наталије — али на кога? Ура! ура! пр. а наскоро се зачуше и турски убојни рогови: та ти. Небо је било чисто као стакло. пр. сумрак се ДНЕВНИК ЈЕДНОГ ДОБРОВОЉЦА 24 . па онда станемо. пр. поздрави начелника штаба Комарова. ишли смо до под Тешицу и нигде не наиђосмо на Турке. Комаров напише ђенеpалy извешће да смо дошли скоро до села Стублине и још нигде нисмо наишли нa Турке.. честе су оживеле од птичијег поја и цвркута. Joш ce коњаник и не врати. Кад се пуцњава једном отвори. тешко ју je зауставити. господине. — Ако опет није каква забуна. Комаров му рече: — Beћ je скоро сасвим свануло..

Комаров нареди да војници секу кукурузовину. а уз то имате још врло живу фантазију..АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ разбијао. а Комаров стаде писати ђенералу извештај. тра ти. ако будемо погођени да не буде у леђа. па се косом провлачили до над сами Житковац спрам Алексинца? Та то je апсурд. продирући у саму душу. Стајали смо окренути леђима бојном пољу. Опет обратим пажњу Комарова на то. После сам се опет куражио: зашто да ја не могу баш ништа разумети? Зар у војсци није пуно примера. носио и разливао влажним јутрењим ваздухом. већ скоро читав сат места иза наших леђа. Дрва? Ја опет станем гледати. Наједанпут опазим јужно од нас на коси коју сам напред спомињао. ја станем разгледати околину. никад вac више нећу повести са собом. Они не само да су стајали с нашега левога бока. Комаров рече: — Окренимо се. Турски су рогови одјекивали: тра ти.. развученим гласом: та.. и кад их тако испуне. не могох разазнати шта су они предмети. где сте ви уобразили да нешто видите. Зар би Турци напустили овако леп друм до саме Тешице. и тако би сва наша војска што се бори код Тешице била одсечена и уништена. Ја обратим пажњу Комарова на те симетрично растављене предмете. Оно истина. кад је онде попеше? — или су коњички пикети? Учини ми се да се ти предмети мичу. Турски убојни рогови имају неки за чудо меланхоличан танак звук. они би се пре могли спустити с косе на друм. звонак и јасан као меденица. где су прости нестручни људи често поштогод много боље погађали но стручњаци. ја се ДНЕВНИК ЈЕДНОГ ДОБРОВОЉЦА 25 . тра ти. да je везују у снопове... осам симетрично растављених предмета. почеше да падају oкo нас куршуми. Сунце се још не беше родило и ја. Војник однece наредбу. онда да скачу преко тога у сам шанац. Пуцњава je pacлa. Види се да се у војничким стварима ништа не разумете. у даљини су се све јасније и јасније paспознавали предмети. ти. ја покуњим нос и повучем се мало даље. пукот се са чудном праском разлегао по росним гајевима. Он погледа само за тренут и рече ми зачуђено: — Шта је вама?! Зар не видите да су оно дрва? — затим продужи писање. а бију и са околних висова. Комаров је писао даље. поред свега напрезања. но што би ми доспели да се повучемо друмом од Тешице Житковцу. могло би нам се рећи да смо бежали. али Турци имају добар шанац. Нагађао сам: или су телеграфски диреци? али онуда не иде никаква телеграфска пруга — или је каква батерија топова? али чија. јер ми ce чинило да турска диверзија с те стране може бити по нас врло опасна и врло несрећно решити данашњу борбу. оставите ме на миру! Зар не видите да место. нашто је наша труба одговарала пуним. Овако укорен.. лежи скоро спрам самога Алексинца. бацају у ровове испред шанца. Окренемо се.. Једио сам се на самога себе: зашто да се мешам у ствари које не разумем. а уз то се једнако мешао грохот пушака: тррр! Дође извешће од Тешице да су наши наишли на ушанчене Турке код тешичке ћуприје и да су се одмах побили. Ако су то Турци и ако имају ту какво појаче одељење. и тај се тужан звук.. Сви смо били на коњима. Комаров се чисто обрецну на ме: — Молим вас.

Затим официр брзо одјури друмом пут Житковца. Ја хтедох да викнем али се уздржах. но што командују. Зашто да се он тако осече на ме? Зар је то баш тако немогуће да су Турци тамо? Док сам ја овако резонирао. и опет је дуго расматрао. ја сам поновио напомену. рањеници су једнако пролазили. а Комаров се врати к нама. Турци ће исећи све рањенике. они су нас дочекали спремни с пушком у руци.. Али ја сам се чисто бојао да тамо погледам. који би ми предузели из долине. Борба око Тешице једнако је трајала. код многих војника чаура се заглавила у пушци и војници стоје под турским куршумима немогући да избаце ни један метак. ако будеш тако рањен да не можеш сам бежати. после узе доглед и дуго је расматрао. али оно су на коси топови — турски или наши? — ја то не знам. Уосталом. уз праску пушака и звуке труба почеше се мешати још и други гласови: јаук и стењање рањеника. Кад он није у први мах обратио довољно пажње на то. да ће многи наши рањеници остати по кукурузима неизнесени. ја сам просто угледао на коси нешто. где ДНЕВНИК ЈЕДНОГ ДОБРОВОЉЦА 26 .. Мене подиђе језа слушајући ова проста. Пушке не избацују добро чауре. но сви извештаји што их добија Комаров и шаље Черњајеву. а наши су на отвореном пољу y долини. на коси. и што то не би било по њих добро. јер нема болничара. то јако успорава паљбу. Друмом од Тешице почеше долазити рањеници. опоменула je Турке да буду на опрезу. Комаров прво погледа голим оком. У првим редовима нема ни једнога официра. После једнога часа. па онда приђем Комарову и речем му: — Извините. и саопштио сам то пуковнику. сваки на свом месту. Турке нисмо изненадили. Турске пушке носе много даље од наших и Турци бију наше на растојању откуда ми не можемо ни да се добацимо до њих. Зебња да ћеш бити остављен на милост Черкезима. Мучно ћe ce што моћи да учини из долине. убија сваку кураж.. У томе ограну сунце.. Ах! осам симетрично растављених пpeдмета одсјајивали су металном светлошћу на првим зракама јутрењега сунца. наопако. неизмајсторисана и кобна извешћа рањеника.. Ја се не разумем у војничким стварима. Затим рече врло зачуђено И гласом као да сам себе пита: Ама шта је то?! Помаче се за десетак корака с места где је стајао и опет напери доглед. Ово виде војници и то их јако плаши. где смо по незнању пуцали на нашу патролу. Неки помућен осећај необичне горчине пресече ми реч у грлу. — То је био општи одзив рањеника о току борбе. ja ce нисам ни упуштао у војничка оцењивања. причекам неколико тренутака да се успокојим. Она су боље казивала право стање ствари. Сад сам требао да погледам на оне предмете на коси. не обистини моја слутња. Како бих сад волео да је Комаров имао право кад ми је рекао да је апсурдно да Турци могу бити тамо. сад ће се зацело јасније видети шта је. Лакше рањени застајали су и причали да Турци бију с висова из шуме. што ми се учинило подозриво. неколико народних старешина више вичу збуњено. кад с оне косе могу владати долином и простом демонстрацијом осујетити сваки наш покрет на Тешицу. али ја не знам зашто Турци не би смели заузети ону косу. што мало пре привукоше моју пажњу. Наша превремена пуцњава. Бојао сам се да се. али ја опет морам да обратим вашу пажњу на оне предмете на коси. пође с с њим упоредо уз друм и нешто му је живо говорио и показивао руком на косу. Полако и чисто у неком страху дигнем поглед на косу. и ако се наши повуку.АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ не разумем у војничким стварима. После врло узнемирено дозва једнога рускога официра из своје пратње.

И то је још срећа! Пушкарање ce постепено прекиде. Вели преко 200. Рекав то он ободе коња. Дотле ће се повући наша четири батаљона што ce боре под Тешицом. зато што су пушке рђаве те не избацују чауре. колико имамо данас рањеника. рашила је судбу овога дана. Комаров одмах заустави и нареди да окрену фронт коси откуда су се спуштале црне колоне.АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ смо угледали осам симетрично растављених предмета. стога могу слободно и не бити уз штаб — неће ме нико ни тражити. Мало после престаде борба око Тешице и наша ce војска повуче. Чините вашу дужност. а ми за њиме — и не заустависмо се до Житковца.. зато што нема болничара да носе рањенике. зато што у борби нема официра.. Како ми сад звоне оне јутрошње Комаровљеве речи: »Ми смо предузели све мере. Ми смо се повукли. Има много рањеника. ваљда да тражи Черњајева. Уосталом за даље ћете добити наредбу. Неки су били спремни да пуцају. с таквим знањем и с таквом спремом?! Нека нам добра cpeћa буде на помоћи. и зашто све то? Зато што нису изаслате извиднице да извиде целу околину. битка изгубљена. Па војује ли се с таквом памећу. Кад се сва наша војска повуче од Тешице. и чим вам дођу на топомет. Батаљоне и батерије. онда се и ви полако повлачите Житковцу. Бугарска дружина. предвидели смо све!« Xe. што их сретосмо на путу да иду Тешици.« Зар и турске колоне с косе? А оне су бар биле крупне и заиста су се могле предвидети. стога сјашим с коња и на моју личну одговорност останем ту са Савом код топова. a Турци су се задовољили што су одбили наш нападај и нису нас гонили ни нападали. планови покварени. а Комаров са својом пратњом одјури некуд. xe. Питам др. распоредите војску да их дочекате. зато што добровољцима није казано да је напред отишла наша патрола. добро се борила. Овда онда пуцкарало ce још погдегде из пушака и топова. отворите на њих ватру из топова. батерије да заузму згодне положаје да могу пуцати на косу. међу њима ДНЕВНИК ЈЕДНОГ ДОБРОВОЉЦА 27 . Све је то било до 9 часова у јутру. а сад су за један часак прекршени сви ти рачуни. Ваша је задаћа да им не дате да сиђу на друм у долину и одсеку нашу војску што се бори под Тешицом. Турци су. Комаров одмах ободе коња и окрете низ друм натраг Житковцу. cвe наше намере ocyјећене.. Штаб се већ био вратио. Предвиђао сам да сем голога мотљања по Житковцу данас неће бити ништа више. њима треба још читав сат док ce cпycтe. али ово не слути на добро. Владана. да се може побити из пушака. за друге су на брзу руку копани заклони. указаше се густе. шефа целокупног санитета. да смо сви чули: — Оне колоне. откуда им се нико није надао. ево ја им сад одмах шаљем наредбу за повлачење. војска као утучена. Команданту тих батаљона Комаров рече тако јасно. Око 6 часова у вече вратим се у Алексинац. Ту беше мајор Сава Грујић. Турци окуражени. Ту на друму нађемо неколико наших топова.. што се одозго спуштају. да превременом пуцњавом не пробуде пажњу Турака. Изненадна појава турских колона с косе. Ма да оне колоне изгледају да су тако близу. Дакле за два-три часа сви су данашњи планови нашега ђенералног штаба покварени. што смо је јутрос видели. целе се ноћи спремало и рачунало. Беше ми већ доста »војевања« с Комаровом. али свакоме је било јасно да је борба већ свршена. добровољци раздражени. црне колоне и почеше се спуштати с висова. док не дођете у згодан положај пред село. Преко 200 рањеника. »предвидели смо све.

оправљена кнезу цифраста депеша о данашњој борби. уз честитку сутрашњега рођен-дана. чини ми се.АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ је. ДНЕВНИК ЈЕДНОГ ДОБРОВОЉЦА 28 . Како нам је скуп сваки човек... и Иља. Хајде да се лажемо. а како смо данас лакомислено стотине изгубили! Вечерас.

то наши Турке. свако брдашце. почела се проређивати шума и јуче су осванули на њему турски топови. закоље га по каква гуја из потаје. на путу што води из Алексинца преко Катуна у Ниш. преко кога се непријатељ примиче вароши. неко кретање. добија неки живот. с позицијске батерије број 10. употребљује као заклон сваки жбун. неки жубор. на свакоме се лицу може прочитати само једно питање: »Шта ли ћe бити«? Такав данас изгледа Алексинац. Око Светог Стевана је било већ упорне борбе и пре. ко год се макне ван реона варошких опкопа. пузи. што се опажа на цвећу кад се кроз њега прикрада гуја присојкиња. раде.) На буимирском вису. што из своје гараве утробе бљује после пламен и громове.. али пред ноћ Турци се почеше указивати пред самим фронтом ДНЕВНИК ЈЕДНОГ ДОБРОВОЉЦА 29 . оно страховито кретање. уторак. На левој обали Мораве око села Мрсоља трајала је готово целога дана крвава битка. Турци јако напиру да пробају на левој обали Мораве. а пред собом су упалили селашце Буимир да димом заклоне своја кретања. Варошани још не знају где је управо непријатељ и колико га је.. Данашњи је дан прошао у мучном очекивању. он се покаже отворено. виде се неки људи где нешто вуку — све ми се чини да су Бугари који под морање кулуче. превија се. На левој обали Мораве продрли до села Житковца спрам Алексинца. Са алексиначких шанчева голим оком сасвим се лепо види како се Турци на буимирском вису журе. сваки поточић. што је свечано својом суморношћу и тежином. што носи смрт и развалине. што су га наши покварили при повлачењу. њега нестане.АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ ІX Алексинац 10 августа. Непријатељ се примиче крадомице. Гледао сам је с алексиначких положаја. на којој је и Алексинац) прикучили се још ближе. варош осети како се стежу око ње гвоздене руке. сваки шумарак. Цео су се дан потискивали: то Турци наше. али већ осећају његов отровни дах и тежину његовога присуства. само по часа пред Алексинцем. После подне Турци су се почели кретати и на десној обали Мораве спрам Алексинца. више ce не говори речима већ погледима. но наши су углавном данас очували своје положаје на тој страни. гараве чељусти оног ужасног чудовишта што се рани грдним гвозденим ђуладима. T урци су са свију страна стисли Алексинац. промичу. Већ су ту на буимирском вису. 1876 г. вреба. а на десној. И наједанпут тек непријатељ је ту. занеми. (Обична турска тактика. Варош застење. од свуда зину на варош страшне. нечега што је узвишено својим ужасом. Сваки предмет у пределу. што се зове — крупов топ. Непријатељ већ куца на капије Алексинца. То Турци оправљају мост на буимирском потоку. У овом непријатељском приближивању вароши има неке дивље поезије. шумарци се претворе у шуму бајонета.

Батерија потпоручника Ђоке хтеде с алексиначког виса да помогне наше чаркаше око Глоговице и посла неколико метака. Кад сам ce из вароши пео на вис шанчевима. ако можете. Послала би још и више да отуда не јавише: »или бите даље. славу им њину. Упитам војника зашто извлаче ствари из карантина. и он ми рече да oкo здања падају турске гранате и да »страшно бију. Види се да нам нешто недостаје.АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ алексиначких положаја. Турци све више и више стискају Алексинац: наши се батаљони топе као грудве снега. пошљу им на сусрет два батаљона.« Пењући ce уз: вис уверим се и сам о томе. а нарочито алексиначке шанчеве.« Да ружних удеса! вечито се нешто бунимо и сами себи сметамо. jep бијете у наше људе. Да се сузбију Турци што се почеше кретати пред самим алексиначким фронтом. јер ми је ваљало протрчати преко простора који је сав био изоран гранатима које су још једнако туда падале. или не удрите никако. видех где из тако званога »карантина« извлаче ствари. Наше им батерије с алексиначкога виса Гујевице послаше неколико метака. Турски топови с буимирскога виса били су већ Алексинац. и по шумарцима више села Глоговице (четврт сата пред Алексинцем) заметну се чаркање које је трајало до мрака. Пушкарање око Глоговице трајало je до мрака. ту је било неко стовариште војених опрема. Шта ли ће сутра бити?! ДНЕВНИК ЈЕДНОГ ДОБРОВОЉЦА 30 .

та он је тако храбар човек! Ви то нисте добро прочитали.. Момци су ишли на прстима и говорили шапатом. Није могуће да он тако пише. Черњајев је остао у Алексинцу. да га забележим и у овај дневник.АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ Х Алексинац 11 августа. По кућама сви прозори па и капци позатварани. браните је до последњег човека. око Пруговца. никад га заборавити нећу. тек овде онде сретнеш по какво бледо лице. Очекујући борбу и на десној обали. а он се чисто помами. — Је ли могуће да то пише Прапорац? стаде викати ђенерал. — Пишите повика он гневно — и продиктира ми те на противној страни исте цедуље на којој je било Прапорчетово извешћe напишем ово: »Останите на позицији где сте. Дође извештај да се око Прћиловице отпочела борба. Наши су гледали да концентришу ту што више војске. Одовуд из Алексинца послато је све што се могло одвојити. механе. измучено дугим очекивањем у неизвесности. грађани ишчезли са улица. трећа. До десет часова долазила су с обадва крила честа и неповољна извешћа. Чаршија је била већином затворена. Покажем ђенералу разговетан потпис. Око десет часова заметну ce борба и на центру: Турци почеше с буимирскога виса да бацају гранате у сам Алексинац. Тако исто извешће да Турци наступају на десној обали Мораве. Ђенерал Черњајев ходао је зловољан и узбуђен по своме кабинету. То вам налаже част и то вам заповедам ја. фурунџинице и прчварнице. У штабу се с нестрпљењем очекивало шта ћe тамо бити: стога је све било запето и суморно. само су још радиле каване. и ако устреба умрите на њој.« ДНЕВНИК ЈЕДНОГ ДОБРОВОЉЦА 31 . D а страшна дана. друга. Данас је на левој обали Мораве. Једна. Черњајев. У штабу је такође владала суморност. Он се дубоко урезао у мојој памети. на житковачким и прћиловачким висовима имала да се бије доста одсудна битка. па онда и не чекајући одговора додаде: — То није могуће. Черњајев је био јако љут на ово извешће. Из Великога Шиљеговца дозван је мajop Стева Велимировић са својим оделењем од преко 3000 људи да помогне у борби. 1876 г.. Данашњи дан освануо је невесео. но да се повуче на згоднију позадњу nозицију. у среду увече. Ја сам му читао телеграм мајора Ј. Прапорца који јавља да се неће моћи да одржи на својим положајима и да мисли да би боље било да и не чека напад. На Алексинцу се опажала нека тешка суморност. на крајњем левом крилу алексиначких положаја.

но шта више нареди да напустимо шанац. обеси му медаљу за храброст и рече: — Трчите.. У тај мах уђе ђенерал у канцеларију. прислоњена уз прсобране ћутећки је чекала непријатеља. Черњајев застаде: — И овде граната! Видите је ли ко убијен. Черњајев седе. Наша војска разређена по алексиначким шанчевима и стрељачким рововима. и помозите му да се наши батаљони што одступају од Пруговца задрже и уреде. нађите капетана Сировацког. — Јашите. Да кажем овде коју о размештају наших положаја и шанчева око Алексинца. Потечем. долазим с левога крајњег крила од Пруговца. откуда су се примицали Турци. трчите одмах и кажите мајору Петровићу нека скупља своју војску око Шуматовца. Тражио сам од мајора Петровића помоћ. — Ако немају фишека нека им се разда — додаде Черњајев. учитељ војене московске гимназије и дописник неких новина. који се у северозападном правцу пружа и прави рујевичку косу. води ме ђенералу. Са дваестину Црногораца и неколико народних војника покушао сам на своју личну одговорност да заузмем пруговачки шанац. па да браним шанац. мој добри познаник. молим вас. На ДНЕВНИК ЈЕДНОГ ДОБРОВОЉЦА 32 . Димитрије му потече: — Ваше превасходство. подајте му ову записку и реците му. Он ми потпору не посла. сав задуван и усплахирен. Војска мајора Ј. — Где је ђенерал? — Ту је. јурите све у трку.. а са Буимира Турци поздрављали су се гранатама. Димитрије Антоновић Холштајн. онде где год у близини. јер Турци joш не беху стигли. написа неколико речи па се окрете мени. Пруговац је пао. Алексинац је у дољи. Димитрије одјури. Пуцњава и борба бивала је све јача. заклоњен је рујевачким висом. Пролазио сам дуж линије на којој се водила топовска борба. Пред подне долети у штаб. Черњајев пољуби Димитрија у чело. кад сам већ излазио на врата. то се само окинула пушка једном стражару. он је негде око Шуматовца. Заузели смо га.АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ Док сам ја ово писао наједаред проломи се јак пуцањ на басамацима штаба. — Не. Са источне стране. шта ће ти? Шта је? — Рђаво је. Петровића распрштала се. али брже. Са Рујевице наши. Турци продиру Шуматовцу. брже.

Овај накресан старац и ово престрављено дете! Обојици као да није било место овде. Рујевичку косу у североисточном правцу пресеца глоговичка дољача. Пред овом незнатном силом стајао је Ахмет-Ејуб паша са својим корпусом од 30. ДНЕВНИК ЈЕДНОГ ДОБРОВОЉЦА 33 . Војници с пуним пушкама стајали су ћутећки уз бедем. а тога не беше. У шанцу је владала мртва тишина. Елем. пресечена дољачама на два места. Она се пружа у северо-источном правцу скоро сат места. Тако ce ca пруговачке стране алексиначка позиција могла напасти с бока. па се онда спушта у пруговачку дољачу и поток. а не да се брани. На овој коси није било никаквих наших утврђења. — Hиje овде и не знам где je. док сам не налети на какав куршум. кочопери и срља. куда су пуцале турске гранате. иза које се одмах уздиже шумовита коса која се зове шуматовачка коса и која доминира шуматовачким шанцем. Наша катунска војска. Караџићевим срцем. спустим се у глоговичку долину и придржавајући се коњу за гриву испужам се у шуматовачки шанац. а одмах иза ње диже се каменити ћувик. повлачећи се пред Турцима. батерије и стрељачки ровови. са полуотвореним уснама и са неким болним ужасом на лицу. Блед као крпа. За одбрану ту би требало подићи читаву систему шанчева. Мало даље cтojao je командант шанца. прозван шуматовачки вис. Наша је војска на десној обали Мораве била разређена од Мораве код Алексинца. где се ова коса спушта у пруговачку дољачу. што је за нападача врло згодно. Пруговац се може сматрати као крајње лево крило алексиначких положаја које их везују са положајима св. Овакав је био размештај наше и непријатељске силе пред шуматовачку битку. али ноге су се поводиле. Шуматовац је удаљен од Алексинца 1/2 часа. На самом нагибу.000 наше војске (велики део наше војске борио се данас на левој обали Мораве око прћиловачких висова). ракија улива помућеност у главу и мрак у очи. Место храброст у срце. па по алексиначким шанчевима на рујевичкој коси и одатле у североисточном правцу на Шуматовцу и Пруговцу. На целој овој линији од Алексинца до Пруговца могло je бити 15—16. Пуковник Караџић ходао је по шанцу поводећи се. Поред њега је као сенка ишао његов млади нећак. пред шуматовачким шанцем и иза шуматовачког шанца. шуматовачки вис и шуматовачка коса могу се сматрати као једна коса. Но да продужим моје причање. а за нападнутога врло опасно. И тако. Бар није било ништа предузето да се шанац може бранити. У војсци нису ретки случајеви да војници пред бој траже извор куражи у крепким напитцима. одговори ми он. те избећи нападај с фронта. Упитам га да ли зна где је капетан Сировацки.АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ самом вису и дуж целе косе ПОдигнути су алексиначки шанчеви. Не знам како је стајало са г. Стевана. Овај шанац направљен је само зато да у случају потребе заклони одступање наше војске. пројурим на коњу поред алексиначких шанчева. подигнут је пруговачки шанчић. А међутим нико лакше не погине од пијана војника. На врху овога виса подигнут је шуматовачки шанац. рујевачка коса. са северо-источне стране полако се нагиба и отприлике на 300 метара од шанца опет га пресеца једна омања дољача. зауставила се на тој коси око пруговачкога шанчића. Дакле Шуматовац је скоро на средини линије повучене од Алексинца Пруговцу.000 бораца. капетан Живан Протић. а од Пруговца око 3/4 часа. Шуматовачки вис. — А да није горе y оној шуми? Ја покажем руком на шуматовачку косу што се пружала изнад шанца. Он се обада.

па и против рођенога брата! У мирно време на просту заповест једнога старешине овако се што не би могло десити. али свршено је. излетали при јуришању на шанац. Петровића. Чувши oвo. мајор Владан Ђорђевић итд. рече ми капетан. и из јаруге. који га одваја од шуматовачке кoce што доминира шанцем. — Зашто? — Рекао им ђенерал. Простор пред шанцем. Говорио сам о положају шуматовачког виса. Ова искрчена пољана нагиба се благо од шанца шуматовачкој коси и једва да је широка до 300 метара. Ту беше ђенерал Черњајев. пуковник Комаров. он није тако мислио. Оданем. а штаб празан. Ова је пољана била поље главне борбе око Шуматовца. где седе под крушком више Прендићеве воденице. Ђенерал на то рекне: — Скотови. У њему је тада било 300—400 војника друге класе. — Ко је то? — Добровољци. Дан је био неисказано врео. ДНЕВНИК ЈЕДНОГ ДОБРОВОЉЦА 34 . Још je шанац био наоружан са четири четворо-фунтова тешка топа. јер су Турци са шуматовачке косе куљали у ову пољану. Оставим шанац и после приличнога лутања нађем капетана Сировацкога и мајора Ј. Са Рујевице и Буимира једнако су се престрељивали наши и Турци из топова. он је то само у љутини рекао. а ниоткуда ветрића. Предам Сировацком ђенералову поруку. узмем од њега реверс и похитам у Алексинац. тамо ћe бити Турци.АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ — Не. Ова се скрушеност огледала и на иначе мушком И одважном лицу мајора Петровића. војници одговоре да су ови добровољци бежали из борбе. — Куда? — По свој прилици на Шуматовац. У шуматовачком шанцу нађем цео штаб. Пуцало се готово са свију алексиначких шанчева. тако јадно и очајно. Кад тамо. Шуматовачки шанац — то је обичан доста мали редут који као да још не беше сасвим ни довршен. Како у рату задивља нарав! Како је ту човек бра на зло. »вредни војници« опале из пушака и убију четири добровољца. Пролазећи журно непрестано кроз бојну топовску линију стигнем до Шуматовца. Ништа није тако скрушено. требало би их све побити. наоружаних предњачама. а да се срце не облије крвљу. — Где je ђенерал? — Отишао. сунце је пекло. — Ко их поби? — Наши војници. На левој обали Мораве беснила је у најжешћој разузданости пушчана и топовска борба. која ову одваја од косе. (Више војника мучно би и стало у шанац). На подножју шуматовачког виса видех где војНици дижу три четири крвава трупа. Ђенерал ce после страшно наљути. да рекнем сад коју о самом шанцу. После ми казаше да се ствар десила овако: идући у Шуматовац ђенерал види где војници везују неке добровољце. крагујевачке бригаде. био је искрчен да ce отвори поље ватри из шанца. Упита их шта je. па се опет упутим Шуматовцу. очи не могу да виде овај призор. Ту су направили уставу и прикупљали војску која се у раштрканим гомилицама враћала од Пруговца. као разбијена војска.

Таман ја жудно нагох грдну тикву. Ја уђем у један низак пољски шаторић у шанцу да утолим жеђ. кукњава. но расејана маса. па се у галопу поврати и одјури шуматовачким путем натраг алексиначким шанчевима. опали на вис два-три метка. Батерија заста на пољани. баш их никако не сече. шатор ми паде на главу. ишла je једна наша батерија. свира. Командант топова опет повиче: За сад. па само пали и грми у шуму на коси. многи су рањени. али где је непријатељ што их шаље? Зашто ћути турска артиљерија? Да није то каква забуна и погрешка? Да не пуцају наши једни на друге? Ђенерал заповеди да се свира прекидање паљбе. а за овом још један батаљон у четним колонама. трећа. Али сад наста тренутак неописане забуне. већ сам ce радовао како ћу одавде са овога узвишенога места моћи мирно да проматрам цело поље борбе с ове и с оне стране Мораве. Одједном крај шуматовачке косе у даљини указа се у виноградима једно одељење коњице. одбрајајући ашове и секире у шанцу с којима је требало прикрчити пут батерији што оде коси. Наши стрелци још су се једнако задржавали пред шанцем на пољани и једнако су палили. Народни војник. Једна. Наскоро се пољана пред шанцем напуни наших стрелаца. два наша батаљона прве класе прођоше поред шанца и упутише се преко рашчишћене пољане оној шумовитој коси о којој сам напред говорио. Све што je ван шанца узело је неки ук. тако изненадно. а оно бљуну вода на ме. Трубач свира. што лежаше у четним колонама. на 200 ДНЕВНИК ЈЕДНОГ ДОБРОВОЉЦА 35 . Топови су у тренутку напуњени. Наши стрелци што уђоше горе у шуму подржавали су јаку пуцњаву. пуни картечом«. јер је коњица долазила као са стране. пењући ce уз косу. а затим се осу читав плотун. Батаљон. али кад хтедоше да их управе. Стрелци уђоше у шуму. јер ту угледах једног познаника с тиквом воде. Многи су по пољани већ падали погођени смртно. поскака. али га нико не слуша. па тек један по један поче да избија из шуме и да се преко пољане повлачи шанцу. те да се види шта је. четврта. јунаци! пијуке! ашове! скачите на бедем. пуцајући једнако. За овим батаљонима. да се готово нико није умео наћи y овој збрци. и ја. јаучући измицали с пољане и замицали за шанац у поток. опали на вис неколико плотуна онако из гомиле. У томе коњица већ улети у наше раштркане стрелце по пољани. Само је пешадија у шанцу још ћутала не опаливши ни метка. па узмаче шанцу и расу се у стрелце лево и десно од шанца. Све се ово десило у тренутку. тако неочекивано. гледам — аја. Изгледало је да је све у реду. тек викну само: »Коњица напада. опази се да је прорез бедема за топ сувише узан. (и cpeћa je што га нису послушали). ја упустих тикву. Али замало. витлајући сабље у зраку. Вика. па се као вијор устреми нашем шанцу.АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ Баш кад ја стигох у шуматовачки шанац. куршуми лете у шанац. Сад почеше и наши из шанца пуцати топовима на косу са које је маса куршума падала већ и у шанац. Батаљон у четним колонама прилеже у пољани и ту оста. ухвативши се за рањено место. Одједном у шуми на коси припуцаше пушке. расутим у стрелце. као потпора стрелаца и заштита батерије. То је ту близу. а остадох жедан. Но то већ не беше више стрељачки ланац. био сам сав поливен. И гле — не сече их! Ја гледам. — Војници поскакаше на бедем и под градом куршума раширише прорез. Шта се десило? Куршум пребио мотку на шатору и свалио га на ме. друга. проширите прорез. Истина. неописан урнебес. и приђем шаначком бедему. командант над два топа у шуматовачком шанцу. Извучем се из ових платнених развалина. Батерија иђаше напред.

За један тренут и наш мали шанчић огрезе у диму и пламену и претвори се у расклокотано вулканско ждрело које је са чудном жестином и разузданошћу сиктало ватру — и непријатељ престаде трчати. али од пушчаног и топовског дима. командант шанца. чуо сам час слабије час опет као бура силно оно страшно: Алах! Алах! Алах! и чекао сам сваки час да се Турци сјуре у наш шанац. Халакање и други бојни узвици турски већ су потресали ваздух а ова грдна маса непријатеља ваљала се на наш мали шанчић као неуздржљива бујица. чело се мрштило. Прво силан уздах и бледило. Не верујте му ко вам друкчије каже. скора ватра. Других покрета не беше. ове се колоне устремише брзим кораком на шанац. наша патрола извидница. а после ми крв тако појури у главу да сам је чисто чуо како са шумом струји по жилама. очи се полако стезале. али зато велико парче мозга изашло на отвор начињен куршумом. позивали су осталу војску да за њима трчи. Ја себе не рачунам баш у најстрашљивије људе. Тренутак је био крајње опасан и ванредно страшан. и погледам преко бедема у пољану пред шанцима. кад коњица већ стиже под шанац.. крви беше мало. »О. вичите ове наше нека се уклањају с пољане. што су са свију страна у грчевитом трку стремили нашем шанцу. Комарова и др. Пред очима ми се замагли и ја сам видео само како на сто корака пред нама промичу црвени турски фесови. Но стара српска срећа поможе.. да се борци дочепају за гуше и да сви колико нас је у шанцу изгинемо у овом страшном покољу. Владан га опипа. Тако изненадно. Паде ничице. боже помози«. па се окренем бедему иза кога наши пешаци беху отворили јаку ватру. скора ватра. ни поново да изазовем у себи онај осећај који ме обузе при погледу на оно море усколебаних црних редова и колона. ено. Док сам ја на једном крају шанца био заузет овим призором с коњицом. плотуном. од прашине што су је дигли коњи. нити рече јао. На 200 корака од шанца куљали су из шуме и из јалака пред шумом густи. повикаше сељаци у мојој ДНЕВНИК ЈЕДНОГ ДОБРОВОЉЦА 36 . а из топова се већ пуцало картечом. тако непријатно и тако близу загледати смрти у очи то мopa да је за свакога страшно. наша посада остаде хладна и мирна. Ја нити умем да искажем. Погледам. која се у трку враћа чувши пуцњаву на Шуматовцу. Барјактари су једнако показивали заставама наш шанац и излећући напред и машући заставама. од брзога трка не могаше се распознати каква је то коњица. да су наши војници само за тренут изгубили присуство духа. Мишићи на лицу дрхтали су му.. за бедемом. како севају бајонети.« Оставим овај жалостан призор. Имао сам шта и видети. Командант се већ спреми да командује: пли. У шанцу се само разлегала команда: »Картечом. Баш кад сам пролазио покрај Черњајева.. Окренем се тамо. на другој се страни шанца зачуше гласови: — Ено их. Унесемо га у заклон.« и ова се команда вршила ванредном тачношћу и брзином. да нам отворе место за пуцање. ништа. и гле. положимо га на леђа. онда тиме још нисам све рекао. погледа и рече: »Свршено је. Час је био крајње критичан. Напред су били Черкези са својим белим заставама.. Зло. што су живо пуцали из својих предњача.АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ корака пред шанцем. др. али кад рекнем да ме је тада обузео неизмеран ужас. на два корака преда мном паде капетан Живан Протић. и тако оста непомичан — нити се окрете. који су седели у једном заклону. густи редови Турака и док су их друга њина одељења с виса потпомагала јаком пушчаном ватром. то je — наша коњица. само за тренут и непријатељ би скакао у наш шанац. Владана. Наслоним се на рамена два војника. нити сам исказао сву дубину cтpaxoтe која ме нападе.

. Са виса Турци су непрестано просипали јаку ватру. Кад су Турци најжешће налетали и скакали шанцу. Владаном и Комаровом недалеко од мртвога капетана Живана. картеч. Што гранате нису рашчупале. картеч. ја чух где један од мојих комшија рече своме другу: »дед ти онога барјактара. Та она je баш јутрос заузела наш Пруговац и толике позиције. Куршуми су у маси падали у шанац. Док су све силе нашега шанчића биле напрегнуте да одбију овај напад с фронта од виса.« и густи редови непријатеља проломише се. где су били Турци. на једно 200 корака од шанца. први је јуриш срећно одбијен. био je jaко узбуђен. као и први. уверена да ћe још вечерас конаковати у њему. пушке грунуше. Још једном: »плотун. Овај су ров напустили наши стрелци. а ја ћу овога« (барјактари су искакали напред. беле черкеске заставе укрстише се. плотун. Но то су опазили наши с Рујевице. Кад се отпоче овај други јуриш.. картеч. прсне и побегне. први пут загризају ватру. Метак је управила срећна и вешта рука простога народног војника.. она је у мухамеданском заносу јурила Алексинцу. он је формално био пун меса. Турци у рову буду просто згромљени и уништени. Граната удари управо у ров. Кад су се Турци у рову већ спремали да груну. картеч. био је наш стрељачки ров. сваки час су зврцали о дебеле шине топовских кола и пошто се ту од удара распљоште са зврком се зарију у земљу. забавити се каквим послом који привезује сву пажњу — то је најбољи лек за људе који. Кад сам доцније загледао овај ров. а мој комшија узвикну: »Ох. а Турци.« и непријатељ се повлачи у шумицу и јаругу. С ове стране. у најкритичнијем тренутку. из које је испао. ја узмем једну залишну пушку и чинио сам моју дужност за време целога другог јуриша. Cвe cy погађале једнаком тачношћу. како га подватих! држ' се Туре!. и да је овај побочни јуриш извршен — катастрофа би била неизбежна.. заузму овај ров. Наш се шанац заори громовитим ура а мене ово ypa чисто као да пробуди из неког тешког сна. То је требало да буде за време овога другог турског јуриша. костију и ycиpeнe крви. а очи му се замутиле од ДНЕВНИК ЈЕДНОГ ДОБРОВОЉЦА 37 . За првом дође друга. За време првог јуриша изненадила ме је хладноћа и присебност моја два комшије.. четврта. Пуцати. »Ура«. на које сам био наслоњен. спуштајући своје лево крило да опколе шанац. плотун. Он још сеђаше с др. погледао је у Живана..« Први је јуриш одбијен. Тако је срећно одбијен и овај други. Један турски куршум погоди у бајонет нашега војника и престриже га као ножницама. нама се спремала катастрофа с деснога бока. Ђенералу су дрхтали образни мишићи. и то уздуж рова. као чопор тигрова. и то много живље и опширније — пустили су лево и десно крило шире. Ово je било у три часа по подне. Заузети борбом с фронта нико и не опази каква се олуја спрема шанцу с бока и леђа. наша тешка батерија с Рујевице посла једну гранату у стрељачки ров.. тpeћa. комбинирани јуриш. кад смо ми једва одбијали јуриш с фронта. али је турска војска опијена славом и победама..АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ околини. На три четврти часа после првога jypишa учине Турци други. С левог и десног крила Турци су сипали у шанац унакрсну ватру. Утом и јуриш с фронта буде одбијен плотунима и картечем. И још једном: »плотун. Сад оставим бедем и окренем се да видим где је ђенерал. Јуриш је био ужасан и очајан. што но реч. падајући заједно са својим барјактарима. начичкају се у њему и отуд су се спремали да нам груну с леђа и бока.

Турци су припремали трећи јуриш. да се бајаги сачувам од куршума. Ђенерал опази ове погледе. захвали му и замоли га да се држе храбро. У ћутању прође још неко време. иза ове капије cтoje ваше куће. можда заробљен. др. а ваши су бајонети још тврђи. ђенерал устаде и поче ходати. а после рече доста жалосно.АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ суза. он узе ђенерала под руку и продужи своје разлоге: — Наравно — рече Комаров — ако падне Шуматовац то је велико зло.. (а у себи сам мислио: еј мoj импровизирани беседниче. Немојте да вас они осрамоте на јуначком мегдану. Борба je једнако трајала. кo ћe остати овде? — понови ђенерал. командант je шанца погинуо — ко хоће да остане овде као командант? Ћутање! — Господо. Турски куршуми не бију!«) и рече: — Па најпосле остаћу ја. изговорим војницима ову беседу: »Јунаци! Ђенерал одлази. у којој је било неколико наших и руских официра: — Да. те пунили пушке и додавали их онима који пуцају1). Владан је знао да се ту ради и о спасу микроскопије — ђенерал се не може уклонити сам. Ваш је шанац тврд. Скочи и Владан. и ако се усиљавао да се као нашали: — Еј. зар чим отвори уста а ти слага?).. што је овде каква велика опасност. Истрајте још мало. Сад поче наваљивати на њега Комаров. што су седели за бедемом. оприте му у груди ваше бајонете. Комаров не одступаше.. Тамо ваша браћа и другови већ гоне и ломе душмане наше.. рече Черњајев. жене и дечица. Владан ме упита: — Шта је? како изгледа? — Свакојако — одговорим му ја. па онда пођосмо... Држите ce! Непријатељ је већ двапут бежао пред вама. Зар баш сад?.. ђенерал ћe вам одмах послати потпору и измену«. опет застаде и окрете се мени: »Реците овим војницима коју одушевљавајyћy реч.. мoja микроскопијо! зар сам те зато учио да ме сад овде исеку Черкези?!. то би изгледало малодушно. ДНЕВНИК ЈЕДНОГ ДОБРОВОЉЦА 38 . можда убијен. шта би рекли војници?. Черњајев га пољуби. Ђенерал опет рече: — Не. онда ћe то бити још већe зло. већ што он треба да је свуд.) Ђенерал одби понуду. Ђенерал попусти. но насред шанца ђенерал стаде и окрете се својој пратњи. али не стога. не. што су ми певали око ушију. Ја.. Пођосмо. Сећајте се да je Шуматовац капија од Србије.. Наши војници.. јунаци. кад нема кога другог. беше му пала на ум »велика« и »спасоносна« мисао. да он — ђенерал — иде из шанца. Они као да су били потпуно свесни да ce ми уклањамо из шанца стога што је опасност велика а да њих приносимо на жртву и погледали су нас тужно. Буде ли душману мало ваших куршума. видите. Седнем и сам поред Комарова. гледали су за нама тужно и очајно. али ако главнокомандујући буде рањен. Он приђе ђенералу и поче га наговарати да је већ крајње време. то десно. Владан поћута мало. Видите ли где ce бије крвав бој чак тамо преко Мораве. врдајући главом то лево. но у томе нам притрча Димитрије Антоновић Холштајн (он је ту био у шанцу за време првог јуриша искакао je на бедем и говорио војницима: »Ето.. (Наравно. Опет ћутање. Кажите им да одлазим да им помоћ пошљем«.

котрљали су се од бола и од муке низ брдо. Ствар се сврши на томе. а за нама су војници водили коње. Кад се већ увелико ухвати ноћ. колико он зна. кажем како је ваља упалити. Помислим: ако је за вајду доста je наћеретано — па ућутим. блага ноћ. ДНЕВНИК ЈЕДНОГ ДОБРОВОЉЦА 39 . Ишли смо пешке. а болнице и лазарети оживише да се у њима крпи и поправља оно што је данас у крвавој борби раздерано. искварено. Сиђемо преко потока на пут. паљба се постепено поче утишавати. прорешетани. командант алексиначких положаја.. На Шуматовцу је још трајала борба. нишанио и командовао пуцање целом батеријом. и. Шуматовачки шанац био је миниран. Сиђемо низ шуматовачки вис. који тако исто нити знам где је ни шта је мина. одмарају се да можда још сутра у каквом ћошку прљаве болнице издану у мукама уз потмулу. ударајући о пањеве и камене и остављајући за собом крваве трагове. Успут низ брдо наилазили смо на рањенике где их вуку на уским малим Тезгама. Биле су и турске гранате ову батерију. по болницама попалише фењери. али како је командант шанца погинуо. турски топови скоро искључиво били су само ову батерију. рањени у трбух. ја још видех како се беле кошуље мојих јадних крагујевчана обојише црвеном крвљу. Стога пуковник Коста Протић. после жарка дана тија. ура. те је кроз пропланак тукла у шумовиту косу. Неколико коња буде рањено. Черњајев окрене преко Рујевице у Алексинац а ми за њиме. излазећи из шанца. Спасени смо! После бојне хуке наста свечан мир.АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ Можда моме ораторствовању не би било кpaja да ме Турски куршуми озбиљно не опоменуше да је већ крајње време да прекинем моја разглаголствија. ђенерал је сам трчао од топа до топа. а ако је готова онда ћe за њу знати наредници који су у шанцу. Одатле. мина још није ни тотова. ура. где беше намештена једна наша батерија. Ту станемо. а при сваком покрету шибају млазеви крви из отворених рана. беше одговор војника на моју причу. под отвореним небом. Многи. поломљено. али су претурале. где су ce збили Турци. У сумрачку ce лепо видело како непријатељска пушчана ватра као црвен појас опасује шанац са три стране.. хтеде да ме пошље у Шуматовац да ја. а глава. остављајући за собом поље борбе. изнурени и од дима поцрнели батаљони враћали су се на своја ноћишта. На ово »ура« Турци одговоре са неколико плотуна. И док се рањеници грче у мукама и умиру по болницама често још под докторским ножем. Пред ноћ опет изиђем на Рујевицу. велећи да. Турски куршуми долетали су чак амо и опет нам ране неколико коња. што ме послаше да кажем једној батерији да не пуца више. то ce сумњало да ли ко зна где је мина и како je треба потпалити у случају да Турци ноћу изненада нагрну на шанац. бледу светлост болничког фењера. — Ура. бојно поље опусте. да су само леђа на дасци. по логоришту се загореше огњеви. Али мајор Сава Грујић одговори га од тога. живео ђенерал. руке и ноге климатају преко малих носила. већ је 81/2 часова увече а Шуматовац се још бори. тако. Bећ се увелико хватала ноћ. они што су били срећни те изађоше читави из данашње борбе савладани умором бораве сад миран сан праведника. јер се борба беше скоро сасвим прекратила.

За време целе шуматовачке борбе дејствовала је готово сва наша артиљерија. боље оружани. Пошто је главна цељ промашена. Они су надмоћнији бројем. непосејана њива. појми ли он да се код нас не бори војска. за тебе српска сиротињо. он који хоће продужење рата пошто пото. y целој данашњој борби око Шуматовца наша је артиљерија играла главну улогу: поред дивнога јунаштва шуматовачке посаде. ћушкали у топове и тиме били. те су капе шајкаче пунили куршумима. Данас се Шуматовац одржао. али шта га чека сутра? Нови нападаји. неспремни да остваримо ту велику цељ која једина оправдава овај убилачки рат. дволиче — дволичност је удео свију слабих — Русија се не креће. баре крви што ноћас усану сутра ће опет да се напуне. немоћни. Појми ли Черњајев. нашто га продужавати? Ако је до часнога мира пре би се могао закључити сад. Али по какву цену? Да још неколико стотина наших села буде спаљено и још неколико хиљада наших грађана побијено. Казао сам већ да je при другом јуришу наша артиљерија са Рујевице избавила Шуматовац од побочнога јуриша који би се морао завршити падом шанца. колика је то жртва за малену Србију. Па докле тако? Какве цељи има више овај ужасни рат? Поведен је ради ослобођења подјармљене браће. а око шанца до 200 мртвих и рањених. нова борба. већ грађани. Свакога чекају код куће жена. да верујем у Бога. главна заслуга припада топништву што су Турци данас одбијени крваво. разорена. Грчка и Румунија мудрују. непокошена ливада. што у ДНЕВНИК ЈЕДНОГ ДОБРОВОЉЦА 40 . Ми смо се показали нејаки. Па баш и да ce одржимо до зиме. сад бих ce тако толло молио y oвoj ноћној самоћи. што издишете по болницама. рат je изгубио сваки смисао. за тебе будна стражо. где је било 40—50 топова. а ми слаби и малени. Турци су учинили још три главна јуриша. малена и снага Једна сламка међу вијорови. Наша јака топовска ватра није давала турским батаљонима да правилно с нишањењем пуцају — пуцали су већином насумце. и што при оваквој данашњој дугој и острвљеној борби имамо сразмерно мало губитака — у шанцу 40. која вајда отуда? Хоћемо ли ми сами моћи на пролеће да обновимо борбу са прибраном Турском. Али и иначе. за вас рањени мученици. »Мало руку. Босна и Херцеговина такође. и догонили су се до под сами шанац. Ту се јасно показало колико вреди концентрисати један артиљериски пук па њиме дејствовати. очеви и ранитељи породица. за тебе много напаћења Србијо. Последњи јуриш извршили су Арнаути.АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ После нашега одласка из шанца. вичнији рату — они ће потискивати па макар стопу по стопу. Причају да је нашима напослетку нестало картеча. ненарањена стока. опет ће да бесни смрт и ужас. Али та се цељ одмакла у недоглед. батаљони ће опет да се десеткују. док Турци још нису продрли дубоко у Србију. ако нам кo не прискочи упомоћ? Не можемо. Али тишти и сама помисао на ову црну могућност. неплаћен дуг. деца. што се потуцаш разбегла са погорелога огњишта.« Па после свију напора и скупих жртава робови опет да остану робови. са свију алексиначких позиција. А ко ће нам прискочити у помоћ? Бугарска лежи обћорена. нове навале. а Србија сломљена. народ. Чему се имамо надати у најбољем случају? Да се одржимо до позне јесени.

за тебе уморна војско. »Ох спавајте.АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ мрачну даљину упиреш брижне испитујуће погледе и ослушкујеш сваки шушањ ветрића. Ваша снага Лаки санак потребује« Избија поноћ. децо драга. што сад у дубоком сну под ведрим небом одмараш своје уморне кости. Лаку ноћ! лаку благу ноћ! ДНЕВНИК ЈЕДНОГ ДОБРОВОЉЦА 41 .

маните се тога. али у српском штабу ни на дан саме битке. Сви су заробљеници били азијатски низами. па ако се покаже да су Турци збиља јако пострадали од јучерање борбе и да им треба времена да се опораве и сформирају прорешетане бригаде. већ их напасти одмах и натерати их да се они према нама управљају. Черњајев одговори: — Ах. стога је прексиноћ издао наредбе да се сутра. ако не добију откуд свежих Трупа. што се овај догађај. У наредби. а тежак умор их свладао. Они даље искажу да су Турци јуче имали велике губитке. Шта више Черњајев је утврдо очекивао да ће Турци 12 августа обновити своје јурише на Шуматовац. да je турска војска јако изнурена после шест неуспешних јуриша и да Турци данас не могу ни мислити на нападај. онда им то време не дати. крупни. а не ми према њима. слушате ове будале! Они тако говоре или стога што су у нашим рукама. Између осталих поткрепљења. [ уматовац је сломио и ојадио Турке. као што ћемо мало час видети. ни сутрадан 12 августа није се ништа о томе знало. којом се позивало ово одељење. па како нису знали где су.АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ XI 12 и 13 август. где их после наша стража похвата. да су се у бежању изгубили од остале војске. данас ће Турци нападати можда ДНЕВНИК ЈЕДНОГ ДОБРОВОЉЦА 42 . или је то обичан турски шеретлук да нас заварају да ce не припремимо. има сам јавити тачно у 7 часова у јутру. Ово спомињем стога. те трупе не могу ниоткуд доћи. а буде ли штаб тада већ изашао на позиције. да им је нарочито досадила наша артиљерија. здрави. 12 августа. стајало је изрично: да се командант одељења. поштеним лицем. концентрише што је могуће више војске на висовима и косама око Шуматовца да брани да не би Турци пруговачком дољачом обишли Шуматовац па изишли на бањско--делиградски друм. Нашли су их где спавају по виноградима око Шуматовца. да ли не би добро било да се одмах предузме опширно рекогносцирање у шуматовачкој околини. свршио катастрофом и смрћу мајора Велимировића. која се доцније показала као врло умесна. На ове исказе један руски официр примети ђенералу Черњајеву. то полежу и поспе у виноградима. На ову примедбу. мајор Ст. а колико они знају. он да пође за њим и да га нађе. па да нас нападну изненада неспремне. да су били одбијени. наредио је да с леве обале моравске пређе на алексиначку страну и одељење мајора Стеве Велимировића које се 11 августа борило цео дан на житковачким и прћиловичким висовима. На испиту покажу: да су синоћ и они учествовали у последњем јуришу на Шуматовац. те желе да нам поласкају. са добродушним. Затим се окрете свима официрима који су били ту и рече: — Господо. Велимировић. Рано ујутру 12 августа доведу војници у штаб неколико заробљених Турака. лепи људи.

не нађох готово ни једнога пешака. — Где сте ви досад? Ако се не варам. шта велите ви!? Ви командант смете peћи да не знате где су вам трупе! То не може бити. и ма да сам терао брзо. У 8 часова ујутру већ је цео штаб био у шуми на висовима. јер сам видео да пуна бурад такође спадају у војничку опрему тимочко-моравскога штаба. У томе дође мajop Cт. те одасла ордонансе да виде шта је то. кад усред ове врлети. официри главнога штаба. Одмах ДНЕВНИК ЈЕДНОГ ДОБРОВОЉЦА 43 . шуме и пустаре наиђох код једне групе штапских официра по два пуна бурета лепа.. то не може бити! — Молим г. комесари су вукли хлеб. подељени у групе. као год и пуни топови. наше је данас само да ce бранимо. Изненадило ме je. а сад је девет — питао је ђенерал. виноградимa и кукурузима и сваки се посебице повлачио куда је најлакше могао. прође и 9 а Турака још нема да нападају.. будите спремни на то. северно од Алексинца. јер je једино туда могла проћи. Доцније се више нисам чудио таквим појавама. а пешадија не знам где је. Међутим пешадијa je прсла по шуми. као што гласи наредба. за по часа полазимо на позиције. а артиљерија се морала повлачити путем преко косе. који су били уз њега. батаљони су једнако долазили и пролазили. Прође 8 часова. цела је шума оживела од војске. кад сам тамо дошао с артиљеријом. шврљали су беспослени по шуми. разговарајући се са неколико виших официра. Пријавим га. ђенерал. Черњајева чисто као да узнемири та околност. а сам сиђе с коња и стаде ходати једном путањом у шуми. али ви сте били отишли пре 7 часова и ја сам пошао за вама. Ја сам морао бити с артиљеријом. где се у случају повлачења имају скупити све трупе. вама је наређено да се у 7 часова јавите мени у штаб. коморџије су проносиле муницију. прође 1/29. — Шта. (Ти су висови крајњи огранци Луковице планине и пружају се од Делиграда до Алексинца у западно-источном правцу. нисам вас могао наћи пре 9 часова — одговори мајор. Видећемо како се Черњајев љуто преварио. да су та пуна бурад за господу штаблије тако исто нужна на позицијама.АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ жешће но икад досад. месо и ракију да нахране и напоје војску. — Тако сам и учинио. опет зато. ухлађена пива и повелико буре добра вина. замицали у шуму и размештали се. Ма да сам пред борбу означио зборно место. — Где вам је војска? — Батерије су на логоришту. ђенерал та дозва себи и између њих двојице отпоче се овај разговор. а западно од Шуматовца. шта. при коме сам ја имао несрећу да будем тумач између ђенерала и мајора. моје одељење у јучерањoj борби било је потиснуто. Велимировић и замоли ме да га пријавим ђенералу.) Ту је било пуно војске. и да је једној читавој групи штабних официра главна задаћа да се брину да бурад буду увек пуна и да иду за њима свуд куд год се они крену. довикивали се и лармали.

. да је одмах доведу у Прћиловицу. и то је прикупљено. то je његово право име. Нико не слуша. стаде као фурија корачати узаном путањом. несрећниче. непоседнути пред Турцима. ја целе ноћи нисам тренуо. ДНЕВНИК ЈЕДНОГ ДОБРОВОЉЦА 44 . да виде није ли се војска тамо скупила. и повика од гнева промењеним гласом. да му то вели његов ђенерал. обесићу га — неваљалца. коњица је обиграла целу околину.е. те да њих по двојица-тројица не западну у заседу каквог повећег турског одељења. Ја сам рачунао на ваше одељење.. Најпосле Черњајев притрча мајору Велимировићу. Страшљивче јадни. Проклети резонери! проклет час кад сам ступио на ову земљу. са стиснутом песницом. војску. је моја пешадија. шта ту заплећете? Командант ни у ком случају не сме да не зна где му је одељење. да при повлачењу каквом погрешком не падну у руке турској коњици која нас је гонила. Наилазили смо на гомилице од 2—З и 5—6 људи. војску. ja ћу се убити. ја ћу да оставим ову несрећну земљу.. да му то ја велим«. Черњајев поманита. ви сте морали први бежати кад не знате где вам је војска.. — Шта заплећете. Збор је свиран целе ноћи... јест.. (који је блед и скрушен седио на коњу). ђенерал види да то није моја кривица. ја фактички сад не знам где. очи му се налише крвљу. после се окрете мени: — Кажите му да ћу га дати под суд. војску ми дајте!. ја ћу c yмa сићи. Знајући да војска има обичај. а сви резонирају. Ја сам се старао да при превађању ублажим ђенералове изразе. Ја нисам могао трчати за сваким пешаком посебице. да се повлачи на место где je пре логоровала. а морао сам да пазим на топове. кад је сузбијена. Ви сте страшљивица. До мога поласка коњаници се још нису били вратили из Шиљеговца. мени треба ваше одељење. И тако. жену једну. »Војску ми дајте. жена. ви сте кукавица. али резултат је био скоро никакав. ту нема извине. али то не износи ни један батаљон. али г. кажите.АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ сам разаслао све коњанике и трубаче што су ми били при руци да свирају збор и да скупљају расуту војску. Ту нема оправдања.. Затим се осу низ грдња које је Черњајев једнако пропраћао узвицима на ме: »Кажите му. одаслао сам у зору коњанике у Велики Шиљеговац. и ако јесте. ви сте покварили цео мој план.. моји ce планови намерно кваре. мени треба војска. војску ми дајте. Војници веле да на свирање збора и стога нису смели доћи. Чернајев одступи од њега и продужи своје псовке и проклетства: — Ја морам да бежим. Нигде не могоше наићи на повећа одељења војске. моји положаји стоје голи. војска камо ти?« Мајор Велимировић одговори потресним гласом: — Ја немам војске. мени треба војска. где ме нико не слуша: моје се наредбе не извршују.е. што су се бојали да то није какво турско лукавство... стрељаћу га. па је викао и викао.

рече да му се поврати сабља. тамо ћете изаћи пред српски суд. Тај је листић и сад код мене и на њему стоји ово: »Команданту другога корпуса (пуковнику Протићу). ја такве жене не требам у војсци. рекох му ја — (по заповести Комарова) — вас стављају под војни суд. Черњајев. августа. написа на њему нешто и даде ми да преведем. јер он одговори: ДНЕВНИК ЈЕДНОГ ДОБРОВОЉЦА 45 . и тешке. Идите. То је била нека чудна смеша од бола. горчине. напишите команданту другог корпуса да ја ово створење (ђенерал показа руком на мајора Велимировића) дајем под суд. Ова нежност Черњајевљева била je реакција на његову отоичну праску. оставио је своје оделење. — Скините му сабљу. Он пружи сабљу с резигнацијом. скупите вашу војску. Још и сад као да гледам његову пружену руку. »Главнокомандујући тимочко-моравске војске. па му ce онда окрете: — Ја вам опраштам. мени је сад све свеједно. наређујем да га под стражом испрате у Београд. Пошто предаде сабљу. — Отпашите сабљу. — Добро — продера се ђенерал. да их Турци нe заузму. после битке 11. суморне ироније.« Док сам ја тражио хартију да напишем ову кобну наредбу. мајор Велимировић опре се обема рукама о ункаш. под најстрожији војнички суд. гнева. Предајући стога војноме суду мајора Велимировића. те стадосмо обојица пред мајора Велимировића. Он ме погледа. уздану и рече загушљивим гласом: — Свеједно. Он приђе мајору Велимировићу. још данас ће вас оправити у Београд. са оном светлом сабљом са лавовом главом на балчаку. и ако ми данас очувате садашње наше положаје на левој обали Мораве.АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ Комаров приђе Черњајеву и поче га успокојавати. мора да му је тада нека страшна мисао чупала душу. које се састојало из 6 (или 8. Комаров откиде лист из своје бележнице. па хита да сувишак cвoje грубости заглади лепим обећањима. где ћe му се судити по свој строгости војеног закона. нити га је могао скупити. ја вас довече поздрављам чином потпуковника. Комаров ме повуче за руку. тешке туге. нека га под стражом испрате за Београд. ја се примакох мајору Велимировићу и рекох му полако: — У Београду нису Руси. ђенералу Черњајеву дођоше друге лутке. Услед тога десно крило наших положаја остало je без војске и подвргнуто је највећој опасности од непритеља. »Мајор Велимировић. Изгледа као да je и сам осетио да је прекардашио. наслони се на руке и чисто ce сав згрчи и погрби од бола. Но мајору Велимировићу као да није требало ништа више. ђен. Ја немам речи да искажем онај израз који се тада разли по бледом лицу мајора Велимировића. нека му тамо суди његов министар. не може добро да се прочита) батаљона и 2 батерије и нити je могао показати где му се оделење налази. Док се Комаров забави око сабље.

пошто ја не увиђам моју кривицу. Нападнут. Ево шта je било »затим. био будан.« Но ако је ђенерал »отпочивао. издајником. и наредио батаљоне да отпочну нападај. А шта је учинио ђенерал. па онда мезе.. Ђенерал прогунђа нешто. — Јашите. и peшиo je да се убије у једној гостионици у Алексинцу. он није дангубио. па онда вино. Комаров. сад ће бити шта ће бити. То је било око 9 часова изјутра. при руци се нађе и мало меке постеље и ђенерал леже да мало »отпочине. све је мирно и по свој прилици Турци данас не мисле нападати. пук. а. увређен. чини ми се Турци cy јуче разбили главу о Шуматовац. и пред вршњацима. Шта мислите ви читаоци да је дошло затим? »Ђенерал је изаслао јаке извиднице да провиде стање и расположај Турака. мајор припаса сабљу. (при Черњајевљевој грдњи присуствовало је доста официра) он. У томе јавише с предњих положаја да се код Турака не опажа никакав покрет. он узвикну радосно: — Ах. диван чове. пошто је својом суровом нетактичношћу дао повод једном штетном самоубиству? Отишао je y шуму оној групи официра. ако се покаже да је корисно нападати. Тако је скончао човек који је у војсци важио као врло ваљан официр..« Затим ђенерал даде направити од лиснатога грања заклон од сунца. и тако је и написао писмо своме брату капетану Ј.« Па шта би?! Пошто смо читав сат шврљали по шуми. трећа. где су га називали кукавицом.« зато је начелник штаба. Наврнута чаша хладнога напитка не даде ђенералу да лепо доврши последњу Разуме се да је за првом чашом дошла друга. Велимировићу. он заборави шта је јутрос говорио официрима — и сад се пило и ћеретало. а и чопоре сељачких свиња. то ви мислите? Е.. а око подне валовита Морава већ је носила мртво тело мајора Стеве Велимировића. и кад му поднесоше чашу пенушавог пића. четврта и тако даље. ви сте диван. кога оплакују сви који га познају. осрамоћен. нежан и осетљив. које су пасле по шуми. Комаров је енергичан човек. Ова успокојавајућа вест још више расположи ђенерала. и хајдете за мном. реч. то сте ви. страшљивицом.к. бегунцем. Помислим: »Но. стога оде и скочи у Мораву. и присни пријатељ Черњајева) виновник овога доброга напитка? Хлудов се задовољно смешио: — Ја. он неће дати Турцима да се опораве од јучерањих удара..АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ — Праштање није нужно. обрну коња. Хлудове. у грађанству као врло поштен човек. пошто сам се ја и досада борио без икаквих награда. Но у гостионици због многа света није могао извршити своју намеру.. Ђенерал рече: — А.« Је л те. варате се. рече ми. а награда је такође излишна. он ће сад гледати да изазове чарку и тиме да нагна ђенерала да нападне Турке. сретајући гомилице официра и војника. и пред млађим и старијим официрима. код које су била бурад ухлађенога пива. није могао да преживи ову поругу. Затим. ободе га и брзо ce изгуби у шуми. ваше превасходство! — Ах. Комаров ce зауставио код једне гомиле војника и рече им: ДНЕВНИК ЈЕДНОГ ДОБРОВОЉЦА 46 . (Хлудов је татина маза некога богатога рускога купца..

. јер. Људи су доста пострадали и од Турака. — Је л' те да сам добро учинио. — Кољите. чије су свиње. Ја знам наше сељаке.« После овога подвига Комаров се врати месту где је ђенерал »отпочивао. а мени је опет мило што сам могао да им учиним ту радост — и пунктум. Они ce радују мојој дозволи. говеда итд. пасти Турцима у руке.« нек je пунктум. па ћe им чак то пасти на ум да мудрују шта све могу значити моје речи. а? — упита ме Комаров. а ви кажите да вам је то ђенерал дозволио. господине. — Но! шта ви тo говорите?! Ви мислите војници су такве цепидлаке као ви.АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ — Зашто ви војници гледате мирно оволике свиње овуд? Зашто их не бијете и не једете? Боље да их ви поједете но Турци. — Оно тако је. — То не. Ободосмо коње и пођосмо даље. и ви сте тако и војницима рекли: »Боље да ви поједете ту стоку но Турци. — Не знам. где смо сад ми. што сам рекао војницима да убијају свиње? Нека једу људи. ваше високоблагородије. тј. О дозволи да се ДНЕВНИК ЈЕДНОГ ДОБРОВОЉЦА 47 .« Али војници могу рђаво разумети те ваше речи: »Боље ви но Турци. Та ви сте видели како су Турци побили много свиња по селима куда су прошли. боље нека наши војници макар и продају месо од ове стоке. колико им треба да једу. већ ће носити месо и у Алексинац на продају. Војници поскидаше капе: — Вала. на овце. ми ћемо одсад клати где год ухватимо. а држим да ће војници ту вашу дозволу раширити и на другу врсту стоке. — Па најпосле нека буде и тако. а у себи сам мислио: »Лако је туђим малом чинити другоме радости и поклоне. Ово је било изговорено већ сасвим срдито. — Па шта.« Неће ли војници извести из тих ваших речи као да ви држите за сигурно да ће и ова шума и овај цео предео. право да вам кажем. те неће имати кад ни стоку да истера.« Joш не бесмо стигли тамо. но да падне Турцима у руке. они не могу гледати мирно да им војници на очи убијају њину стоку. по вашем мишљењу паметније би било оставити војску да гладује. одговорим али ако војска збиља трпи оскудицу у месу. рече Комаров још с већом срџбом. кад је »пунктум. ja ce бојим да ће та ваша дозвола изазвати свађу и мржњу међу војницима и овдашњим становништвом. по моме мишљењу било би и боље и правилније да се ови чопори свиња по закону о реквизицији редовним путем реквирирају од становника. Ја ућутим. — рече Комаров — и ако вам ко рекне што за то. убијаће не само онолико. Они су радосни што ће моћи сити да се наједу крметине и ни на ум им не пада да резонирају тако далеко. ја не верујем да се овако међу војницима неће наћи доста и таквих. да ће овдашње становништво морати нагло да бежи пред Турцима. који ће од те ствари направити трговину. а већ по шуми се овде онде чуо прасак пушака. јер како би иначе ова стока могла пасти Турцима у руке. кољите. а толике свиње лутају по шуми?! — рече Комаров чисто срдито. досад нисмо смели. а кад нам ти велиш. па ствар може узети врло озбиљан облик. па сад да их почну пљачкати још и наши војници.

даде ми да однесем ђенералу једно писмо. поручник при ђенералном штабу. повлаче да заузму згодније положаје за обраду. који су јуче заузели. Рекло му се да не пуца. Тим поводом је код села Вукања садашњи потпуковник Ст. Мало доцније пронесоше једнога рањеног војника. изађе ђенерал и упита шта је. бојећи се наших нападаја. где је ђенерал командант. често си могао видети гомиле војника. г. Око 4 часа по подне дође извешће с предњих положаја да се Турци повлаче.. па ce човек послужио хладним оружјем. Ви ћете то појмити«. мога мртвога брата једу раци у Морави. опет су врло карактеристичне. На два сата после тога. На три дана после ове дозволе цена свињетини спада на 4 гроша по оки. где ca неодераним свињским бутом или читавом половином свињчета. и мени je немогуће да служим даље под вашом командом. кад из штаба излазе све само мудре. но Комаров ме предусрете и хтеде да ми узме писмо. Велимировићем. Док сам ce ja устезао да му га дам. ви би нас. То је била ђенералова наредба. натакнутом на пушку. ма да су ситнице. Шта је? Гађајући свиње неко га у шуми ранио. премудре наредбе. Cвe ове ситнице спомињем стога. као бајаги: нека Турци виде каква смо ми сила и да нас има као на небу звезда. и ми дадосмо Турцима један дан за опорављање... Он ми каза о смрти свога брата. улазе у варош и иду касапницама. ако не синоћ. а често се није могло ни добити. мало je попустила. где je дању била размештана. А међутим Турци су сигурно мислили. и не би нам се дали осврнути до границе«. Taкo je. да сви знаци показују да су при јучерањем јуришу на Шуматовац Турци грдно страдали. Моја се претпоставка о трговини са упљачканим свињским месом обистинила: пре ове дозволе у Алексинцу се продавало свињско месо 10 гроша ока. карика која се стезала да га угуши. У писму је био излив бола уцвељеног братског срца. што није турски обичај при редовном повлачењу. па се сад. а тако исто и између српских и руских официра. Војска оста да преноћи у шуми по положајима. те одмах нареди да се спреме коњи и цео се штаб крете у — Алексинац. Како тако. Између осталог сећам се и ових речи из тога писма: »Док се ви у штабу вечерас заливате шампањом и једете свакојаке ђаконије. Кажем му да се мајор ДНЕВНИК ЈЕДНОГ ДОБРОВОЉЦА 48 . већ је са неколико другова вијао с голом сабљом један чопор свиња и на трку јуначки касапио једну крмачу. У вече се разложе велике и честе ватре по свој шумовитој коси и висовима. Однесем писмо ђенералу. »Да ви имате снаге и памети.. Ђенерал је већ био устао од »почивања« кад стиже ова вест. што уосталом на летњој жези није било на штету. У кафани ce нађох с капетаном Ј. оставили чак и мало војничке опреме. да су у Пруговцу. Беницки ударио такав шамар једном руском официру да га је свалио на земљу. да су оставили на бојном пољу много непокопаних мртваца. глас о турском повлачењу допро је у варош и становништво је мало дануло слободније. а оно рано јутрос погнали онако изнурене и десетковане. да су напустили пруговачки шанац. Увече је било у Алексинцу доста живо и весело. да не пробуди ђенерала. и пошто ми је прво прочитао. Ја сам брат човека кога сте ви убили. Капетан Велимировић тражио је отпуст из тимочко-моравске војске. тек данашњи дан прође на миру. Назаров. што. Услед ове Комаровљеве дозволе било је доцније на више места свађе између војника и меснога становништва.АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ убијају свиње брзо се распрострла по војсци и сваки је похитао да се њоме користи.

Комаров се правдао. мајор Паја Ђорђевић — (шта га их је покојних!) — вршњак Велимировићев. мајор Владан Ђорђевић постао је. То су људи нежна. други су замерали покојнику за његову сувишну осетљивост. неспособни да поднесу и преживе тако сурове ударце. која обично наступа при таквим разговорима. Драгашевићем о смрти мајора Велимировића. Турци су одступали и ђенерал се спремао да пређе у наступање. и конзул пита шта се мисли с њим чинити. као командант целе артиљерије. како је у сличном случају. добио је. Драгашевић ми рече: — Е. узе писмо. Велимировић је кривио и оптуживао. Драгашевићу као професору наше војене академије и васпитачу тога осетљивога колена. О овом самоубиству пок. Њина осетљивост је њина слабост и њина величина. Велимировић. дописника »Нове слободне пресе« (заборавио сам му часно име). који се заврши смрћу мајора Велимировића. 13 августа било је у нашем штабу ведро и весело. управљено лично на ђенерала. дао везати Черњајева и — пушкарати га. На овај се рачун у штабу пило и веселило. Черњајева порази ова вест. мајор Сава Грујић. ђенерал. (капетана Жив. мој господине. Да ли је то убиство било у каквој свези са смрћу мајора Велимировића — не зна се. Да напоменем још овo: наскоро после смрти мајора Велимировића. поступао пок. Кад сам доцније говорио у Параћину са пуковником г. за који би. г. која је дејствовала 11 августа. који је био у турском табору. Кристифор Стефановић узме одсуство. штo га је најпосле нагнало да се и сам убије. осетљива срца. Ђенералу дође телеграм од аустро-угарског конзула у Београду. као накнаду за изгубљенога брата. Неки хоће да знају. али ce тако исто сећам. Комаров устаде и оде. какав се десио са пок. потпуковник. где ни један не зна шта да почне. те се по томе мисли да смо га ми заробили. али га не отвори. већ стаде викати: »то не може бити« и оправи са мном Комарова капетану Велимировићу да види Комаров шта је у ствари. Протића). Ново превасходитељство рече ми те написах конзулу овакав одговор: ДНЕВНИК ЈЕДНОГ ДОБРОВОЉЦА 49 . командант алексиначких положаја. »за претрпљени страх« у Шуматовцу. па нека сваки по фактима суди како му се најправилније чини. Велимировићем. Тако је пуковник Комаров постао »превасходитељство« тј. Кад наступи она дуга и мучна пауза. и изразио му моје чуђење да је покојни Велимировић тако јако примио срцу речи једнога ђенерала. у крајњем случају. он је тада спомињао цер. Ја радо верyjeм г. оде у Београд и тамо се убије из револвера. такође потпуковник. Но поуздано се ништа не зна. његов ађутант. Ја се задовољавам тиме што сам верно описао цео овај жалосни догађај. нестало у борби на Шуматовцу. једно читаво колено наших академијских официра васпитано је тако да би сваки од њих у подобном случају исто тако поступио као и пок. ђенералски чин. Комаров и капетан Велимировић разговарали су набусито и погледали се мрко. као да је Кристифор осећао неки терет на својој савести због мајорове смрти.АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ Велимировић убио и да je oвo писмо од његовога брата капетана Велимировићa. мајора Велимировића говорило се тада много у нашим војничким кругоговима. Место да мисли на самоубиство. у коме конзул јавља да је дознао како је некога аустријскога лаћмана. пуковник Коста Протић. Многи у штабу добили су тога дана одличија и чинове. о коме ни сам није имао бог зна како високо мишљење. Једни су кривили и осуђивали ђенерала за прерану смрт једнога ваљаног официра.

Ако је у борби нестало господина. сломити ногу. коњ ми се мало спотакао. ето коњ. кога тражите. нити се ћушкао да буде први до ђенерала. Ја заостао мало остраг да се склоним од грдне прашине. онда га потражите међу гомилама мртвих. Парип му је лепо играо. Право ДНЕВНИК ЈЕДНОГ ДОБРОВОЉЦА 50 . одговори доктор. Пошто се спремало да се данас спале и све лешине које су Турци оставили на бојном пољу то ђенерал поведе са собом неколико француских и италијанских дописника. До под Шуматовац паде их равно седам с коња. Не бих ти ја иначе никад ни за бога пао. подигнувши падом читав облак прашине. г. Сад смо јахали уз каменит. докторе? — упитам га. Друмом нападала прашина. што су је дизали обесни коњи под обесним штаблијама и да се сит насмејем њиховом утркивању и падању с коња. праћакне с њега и запуши ce на ледини. пипајући једнако руком по нажуљеном бедру. али утолико је већи број мртвих које су Турци оставили на бојном пољу. зацењујући се од смеја. он је свему крив. а г. судећи по европском оделу.д. многи не припадају турској народности. ја сам само мало. рекнем му ја. каква несрећа. а за њим су јуриле загрејане и расћевлеисане штаблије.АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ »Човек. доктор Владан праћакну. Услужни руски официри убрзо »ресторирају« доктора. али то опет није сметало јуначким штаблијама и они су се опет и опет гурали и протурали да буду што ближе ђенералу. господин пуковник (Руси из учтивости увек титулирају за један. доктор се закекечио на коњу — прави делија! Наједанпут коњ подскочи. знаш. доктор опет појаха коња. стрмен пут.« После подне Черњајев се крене са целим штабом да посети шуматовачки шанац и његове јунаке. а г. знате. ништа. гурајући се да допре до ђенерала. али. Предамном је поигравао на своме парипу тазе потпуковник. Пијуцкањем од ранога јутра равнотежа је већ и иначе била покварена код штаблија. Ђенерал је касао напред. и међу којима. Из битке од 11 августа ми имамо уопште врло мало заробљеника. Док услужни руски официри потрчаше једни за коњем. пењући ce шанцу. што но реч до колена. два чина више) изволели су пасти. — Да да. Коњ одјури. гураjyћи ce ко ћe доћи и стати ближе ђенералу. опили га они проклети сеизи. које су Турци оставили. и ах — јутрошњи потпуковник запуши се на друму. тражећи уз то по прашини ордене на једној а капу на другој страни. мундир се испраши. да. брада доведе у поредак и г. а смех да ме угуши. за ког питате. Главнокомандујући и т. доктора и салетише га: — Ах. упрљати мундир. доктор се диже сав уваљан у прашину и пође рамајући и придржавајући се руком за убијено бедро. али сад га више није заигравао. »дивни човек« Хлудов падао је двапут узастопце. Владан Ђорђевић. није у нашим рукама. други се скупише око г. ордени се опет прикаче на надлежно место. У том пристигнем и ја: — Што је г. а ово гуране поквари је сасвим и успут си могао видети где се тек један по један накриви на коњу. разбити главу — нашто је страдалник одговарао куражећи се: ништа. — Та ништа.

раздробљених костију. а из њих и у њих куљају ројеви мува. где je врела граната испразнила своју страшну утробу зијају на све стране. мораш надалеко обићи: овде лежи читава леса људских трупова. па се мртви брзо распадају и труну. Картеч је однео обоје. стресеш се кад нехотице у трави нагазиш на одсечену главу и идеш све даље и даље. и он je полунаг. Француски и талијански дописници наздраве Черњајеву. лице му не видиш. Погледајте овога јадника како седи. Их. ти хиташ даље и даље и призор бива све ужаснији и гнуснији.. па чак и певало. рашчупане људске утробе.. гле како су један на другога понаслањали главе. белих црва. Bpeли лeтњи дани. Улево стоје гомиле меса. Обиђеш један труп.. овуда не можеш више хитати: земљиште је све изривено од граната. око ње запечена крв. гараве рупе. Не бојте се. Овде лежи један полунаг. Још мало даље лежи полеђушке леп млад низам. Шуматовачки дан има своју узвишену и своју комичну страну.. кожа му на трбуху пукла. Черњајев аранжира у шанцу читаву светковину. Смрад да те угуши. Черњајев је наздрављао Италији и Француској. изврнут на трбух. захватио их плотун из шанца. 40. али грчевито стиснуте песнице казују последње самртне муке. бежи даље. ових мува. лежи полеђушке. јако нас изненади једна околност: место наше друге класе. а камо ли описати ужасан призор који нађох у шуми. очи испијене. само му нема феса и — темењаче. опет даље. 47. прво осетих ужасан. комади подеране одеће. овде не можеш даље. овде десеторица на једној гомили. Полако. 35. Гле. 20. прескочиш други. уста широко разјапљена. одбијене ноге. Стој. Затим почнем наилазити поједине трупове. од узвишенога до смешнога има само један корак. Док ce y шанцу светковало.. у дугачким белим кошуљама. Тешко je и наговестити само. српcкoj војсци И српском народу. наздрављало. ових црви. угушујући смрад. 15. пред њим стоји пободен у земљу ДНЕВНИК ЈЕДНОГ ДОБРОВОЉЦА 51 . око њих одваљене руке. 10. пило се. да видим изближе ову турску касапницу. леже као браћа. Приближујући се главном месту ономадашњег разбојишта. Уопште нашло се ваздан предмета као повод да се наздравља и пије.АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ веле. поскидано с мртвих Турака. те и њега и одећу му рашчупала у комаде. Вишe њега стоји запечена и јако окорела на сунцу црвено маса — то је прocyт и крвљу обојен мозак. Чекај да их пребројимо колико их има: 5. како је овај нагрђен.. ја изађем на бојно поље у шуму. сав упрскан крвљу. па их све положио једног до другога. то се само наша друга класа преобукла у низамско одело. убиле их две гранате што су једна за другом удариле. угледасмо пун шанац турских низама!. Под овим се несрећником распрсла двадесетчетири-фунтова граната. Да није овога смрада. грдно накажени трупови. не могу више да бројим. мислио би уморна дружина спава. понеке су пуне крви. те и утробе гмижу хиљаде крупних. Кад се приближисмо Шуматовцу.. Тамо удесно отегао се други. 25. сва се гомила запекла у крв и увелико прелази у трулеж. надуо се.. сасвим je обучен. 30. на слепом оку види се црна мала рупица коју је куршум прожегао.. ове крви. После смрада први су весници блиског разбојишта грдни ројеви крупних мува златица. све брже и брже. Бежи даље. раздробљене главе. Опет даље. Душа се грози..

. Погледај добро тај лик. Ах како се ономе црева обмотала око оне гране. Кад би којом несрећом Турцима пошло за руком да прегазе Србију. Је ли. шест. зар овде остави кости! А овом јаднику неко осекао главу. од предсмртног ужаса накаженим цртама? Али ја. турски ДНЕВНИК ЈЕДНОГ ДОБРОВОЉЦА 52 . и рашчупане утробе. овај. Видиш ли како све ове разбацане групе сачињавају уједно један једини лик. али нога се не миче.. душа се грози и ужасава и ти би да бежиш. ја. и опет крв и кости. за милом породицом. гране изодбијане и поломљене. укочило се цело тело. али се види да је неки Европејац — можда какав Енглез. Она много казује ономе који уме да је чита. Па како све ово ужасно смрди. мора да је на њима било прстење. Ево опет једне крваве гомиле.АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ ашов. повраћао би од смрада. Ово нису бледе копије молера. урнек је ово.. наређали се као снопље. гле. где немаш куд поглед бацити. што га ви новинари обично називате »просвећен деветнаести век. а из тебе као да те нешто зове загробним шапатом: — Стој. Глобе и данке са Србије скидале би турске паше. гле. Не иде. хладовина. овде свега има. па трупови. ни руке. до њега тиква с водом. а у пешкиру комад хлеба и прегршт кувана кукуруза. разгледај боље ову крвљу и живчаним соком исписану слику. Овде је шума. он јe овде погинуо а не зна зашто. лепога лица! тек га гариле науснице. што се направило од крви. малодушниче! Разгледај даље. далеко негде у Азији саморани.. без родитеља. за оним малим. што лежи ту пред твојим ногама. a oкo дрвета гомила меса. Гле како лежи овај кукавац. Колико ли их овде лежи? Ништа се не познаје. И ципеле су му свукли. Ух какво је ово чудо око овога дрвета: кора на дрвету сва огуљена. да дође преко бела света чак у Србију. А гле разлупаних лафета. ово није низам. то је фотографија онога момчета. и догнали амо. стомак се грчевито стеже. како ужасно смрди!. Чек' овако. а можда и Пољак. од ових крвавих пољана смрти и развалина. слике без меса и костију. а његов газда. што су остали тамо далеко. без оца. њега су регрутовали. можда Маџар. два прста осечена. Мајсторска је ово слика. а какав je ово труп: црне панталоне. не би имао од тога никакве вајде да je остао жив.. ашов је остао пободен. И неки душевни бол ужасно те трза. натакли му војничку блузу утрапили пушку у руке. и одсечене главе. црн капут. а не немоћна сликарска кичица. ти не видиш ништа у оним развученим. твоја душевна унутрашњост. A гле тамо побијених коња! Колико их има — три. да напада твоју домовину. Стога разгледај добро ову страшну слику. да видим ово лице. Он је преко вoљe узет у војску он је против своје воље дотеран у рат. кудраве косе и да је дигнем. вита стаса! Хеј. А! ах. нарочито који су обучени. одвукли у касарне. и растрзани удови. не. другога Черкеза. крваву кашу. ни главе. ти би да бежиш. не бежи. а да не угледаш најпакленију слику страшнога разорења. како је ниско оборио главу. — па и амови су ту — та ово је читава батеријска запрега. и неизмеран смрад. У глави се мути. још мокро блато. дивљи и поносни сине Кавказа. А ко је тога низама дотерао амо? Мислиш ваљда дошао је сам добровoљнo? He. Чекај да je ухватим за црне.« Сад погледај ово бледо низамско лице. куд год погледиш све је месо и кости. а овде je. Погледај који призор хоћеш. А гле. Он није имао никакав интерес у томе да остави своју кућу. видим и разговетно читам у оним цртама неизмеран бол за остављеним огњиштем. да бежиш далеко. а изнутра зија грдна рупа. Да дивна. како је врат утекао међу рамена. ужасне гранате направиле су од све га грозну. Ух. натоварили на бродове. гладним сиротанима. лице му је накажено. Из ње можеш много научити. Крв и кости. не може да се позна ко је. ево једно читаво коло. још нису почели да труле. Куршум пробио држаљицу од ашова и погодио га право у чело. Eвo стани овде и погледај. ни ноге. што лежи овде.. где. Ово је цртала сурова стварност.

Они нису били овако зверје док су били на своме огњишту. грабљив. и пресељавала их у Русију. они су постали разбојничке гомиле. Али Москов је победио. Па откуд он овде. Пожали дакле и овога кукавног варвара. којим још из колевке напаја децу своју. као што је и досада аргатовао. ради одржања свога неправедног господства над туђим покореним народима. пожали га. бескућништво. Али знаш ли где је његова постојбина? Дивни. а проклетство. јер би иначе он тебе убио. ова бесомучна мржња и она их подржава и употребљује ове ратоборне дивљаке као жртве. голи и потрвени. као они који су га до овога жалоснога стања довели. проклетство свима силницима. а овај би се кукавац вратио онако исто го у Азију. вечито проклетство освајачима који грабљењем туђих земаља cejy непомирљиву мржњу међу народима. да израни своју породицу и плати велике државне дације. на његовим старим грудима зацело ћеш наћи не један ожиљак од рана у боју добивених. ДНЕВНИК ЈЕДНОГ ДОБРОВОЉЦА 53 . подлегли су. Овај варвар није тако велики злочинац. Турској госпоштини иде у интерес овај дивљи фанатизам. Русија је помагала то исељавање. који га je прогнао из његове лепе домовине. потрже мирне становнике из далеких покрајина и шаље их на касапницу. ко њега амо догна? Жалосна је то и дуга историја. Она је врбовала Бугаре. султан. Пожали га дакле. целом својом гадном системом. Мир покојничком пепелу. Дакле шта је овај низам? Роб султана и турских великаша и жалосна жртва њиних интереса. проклетство убилачким ратовима који се воде да се покоре или одрже у покорности народи. проклетство. из чијих ce ноката није могао отргнути.. али кад га видиш где лежи овако уништен. који глобама и тиранијом држе читаве народе у непрегледној умној тами. у лову и оружју. а проклетство власти која. да помоћу њих одржи своје господство над покореним Словенима. те тиме праве од људи зверове. а то је: освета. Овај се старац тада борио за тако исто свету ствар. Он је дивљачан. за какву се ти бориш сада: за своје огњиште и своју слободу. од јуначких горштака. суров. Цео Кавказ одјекну од бојних усклика. он то заслужује. занимао се занатом и помало земљорадњом. Тo je врло слична судба са судбом српскога народа. мирно живовао у своме черкеском аулу (селу). он је кукавна жртва туђе обести. сурове власти. и аргатовао би тамо и даље. Насилничка Турска. Врли кавкаски горштаци. прогонство и скитнички живот искварили су њин поносити карактер. после дуге и јуначке борбе.. Он не би био оваква звер да je благодетна просвета продрла у његов мрачан ум. проклетство глобаџијама. што се крстом крсти и славенски збори. рад чије славе и моћи тече драгоцена људска крв по бојним пољанама. Руси су нападали. Ти си га убио. страшна. Черкези су бранили своју домовину. какав је отуда и дошао. као младо момче. твоју браћу и комшије. Он се борио јуначки. један свети аманет. што овде лежи пред тобом. Што није хтело да савије свој врат под руски јарам — то је напустило своја попаљена огњишта и иселило се из своје постојбине. крвава освета Москову. А је ли он лично крив што се просвета није њега дотакла? Није. Загледај. Данас су то најсуровија и најпрезренија створења. Черкез има само једну заветну идеју. Черкези су постали бескућници. Прогнани из домовине. Али једнога дана пуче глас по целој черкеској постојбини да је Москов прешао черкеске границе и упао у њину домовину. и заподеде се дуги рат. далеки Кавказ. подржава и ојачава код њих овај мрак варварства. крвожедан. грубе. Проклетство. а амо je слала теби на врат Черкезе. А погледај овога старога Черкеза. пробисвети. као жалосна жртва своје умне таме И преступних тежња турских великаша. Некад je овај старац. уживао је у дивљој горштачкој поезији.АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ везири. они живе у дубоком мраку варварства. освета Москову — и свему што је Москову сродно. својим глобама. До њих није продро ни један зрачак цивилизације. скитнице. какви су наши Црногорци. Мир и његовом пепелу.

који су често тако исто остајали по бојном пољу. била je сва опаљена и поломљена од наших граната. и ти корачаш машинално. Они су на бојном пољу оставили више од хиљаду мртвих. ти осетиш као да ти је један од ових страшних костура усред срца удубио своје ледне зубе. удубљујеш се у оне накажене црте на лицу. Шума на вису. бити фукара! Шуматовца јустунде думан капланди. царе. где се ваљало преко хиљаду турских лешина. далеко. и од које ево доносимо један одломак: Шуматовца алдандан бир сари илан. своје браће.. хтео ти или не хтео. Погледаш. удубљујеш се у судбу ових покошених живота и више не осећаш ни смрад. утисци и душевни болови што сам их ја осетио при посети крвавога разбојишта око Шуматовца. но после борбе. ДНЕВНИК ЈЕДНОГ ДОБРОВОЉЦА 54 . док напослетку не видиш да си изашао из овога кобног непоколаног гробља. нагрђене трупове. крви и костију. Нека неизмерна горчина и бол обузме ти целу душу и подави све друге осећаје. прохладна ноћ. где су били сабијени Турци. А кад после врелога дана и ових страшних призора наступи тија. и ти заиста осећаш да те нешто гризе право за срце. и ти идеш као сенка од трупа до трупа. пуно стрва. а руке ти крваве од додиривања трупова. Аман падишах. расејаних по шуми и виноградима.« Прости турски војници спевали су своју погибију на Шуматовцу песмом.. што стоје разбацана око тебе. обилазити крваво разбојиште. голи костури у дугим редовима клизе ти испред замућенога погледа и ти заиста чујеш клепет њиних сувих костију А кад се сетиш Срба. идеш готово несвесно. пипаш га. дерман. пуно крви и лешина. застајеш. и свуд застајеш. Јараш сат иченде бин топи атланди. као да те тресла тролетна грозница. Илија тукао. и ти се грозиш и бежиш док за тобом не остане далеко смрадно и ужасно бојно поље. али знам то да би ми било милије бити у најжешћем окршају. Ово су осећаји.. Адмни сорарен — Черњајев генерал!! Ђундузлен топ а тар џене лен кумбара. борити се на живот и смрт. кад умукне бојна рика. сељaци веле: »као да је св. или су други тврђа срца — ја не знам. загледаш га.АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ И ти би опет да бежиш далеко. Тада те обузме нека језа. трулежи. Шуматовац је дакле страшно поломио Турке. као ово Турци на Шуматовцу. цела пажња концентрише на оне рашчупане. ни одвратност од разјапљених рана и нечистоте. и све загледаш. где се.. а те угризе прати неисказан бол. теби у поноћно доба још излази пред очи страшна слика смрти. изгибе фукара«. Да ли и други осећају при подобним призорима. код које се сваки одељак завршује строфом: »Аман. После тешкога и буновнога сна устајеш ујутру смрвљен И изнурен. али очи се зорно упиру у бледа мртвачка лица. полако од трупа до трупа.

што су онако хладно и мушки гледали смрти у очи. кад је од те непомичности зависило све. Наше војске што се борила на Шуматовцу и око шанца било је највише 3—4000. и давно се већ утешио и за Србијом и за покојним капетаном Живаном. Черњајев је негде у Русији.000. да су само наше војене старерешине умеле непомично остати на месту. пропадосмо ти ми — народ твој. да продају последњу кравицу за исплату државних дација. да у Шуматовцу после одласка ђенерала са штабом није остао ниједан официр. a нe војник). који. дерман. Турци су нападали са 15. За по сата хиљаду топова пукне! — Недај царе. да се муче од зоре до мркле ноћи за кору сува хлеба. а потпуковнички чин.« као »власт« има »право« да се над њима натреса. могу вам казати ово: шуматовачки јунаци. пропаде ти сиротиња! По Шуматовцу озго дим се поклопио.« још благополучно постоји. да продају бакраче из куће за исплату каишарских дугова. Вара се ко мисли да ово не значи много. ни наш ни руски. кад су сви свакога тренутка изгледали његову пропаст. Комаров уређује своје новине у Петрограду. Не дај царе (помагај). говорећи о шуматовачкој битци. који су остали у шанцу. новинар. Шуматовац би имао више супарника у слави. Г. Ако питаш за име — Черњајев генерал! По вас дан дуги из топова туче. које сам спомињао. да смирено превијају главу пред сваким полицијским писарчићем. брани »поредак« од нихилиста. Ако ме питате где су и шта је сад са личностима. Остао је један наш наредник из стајаће војске и неколико народниx војених старешина (Димитрије Антоновић Холштајн био је професор. велика је: они нису бежали. као »господин човек. добивен за »претрпљени страх. као што је некад био у ђенералном штабу. Ако ме питате је ли велика заслуга војених старешина. што Шуматовац није пао? — рећи ћy вам да је значајно то. ко је највећи јунак са Шуматовца? — велим вам да га тражите међу оним мирним сељацима. и тако је исто виспрен и промоћуран у новинарству.АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ Аман падишах. бити фукара! По Шуматовцу се извила једна жута гуја. кад већ све беше дигло руке од њега. Али опет зато заслуга војених старешина. разишли су се по селима својим кућама да својим знојем опет натапају тврду груду земљe. Ако ме питате. што су остали у шанцу и онда. они дивни неустрашиви сељаци. доктора Владана давно је прошло на жуљено бедро. ноћу бомбардира. ДНЕВНИК ЈЕДНОГ ДОБРОВОЉЦА 55 .

ДНЕВНИК ЈЕДНОГ ДОБРОВОЉЦА 56 ..АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ Храбри Димитрије Антоновић Холштајн погинуо je 30 августа на Бобовишту. који се некад тако слатко смејао паду Владановом. не смеје ce више. јер је сад изгнаник из домовине.. а писац ових редака.

кад се ограниче на голо кварење одмора пушчаном праском. 14. па кркти. те стога и ови ноћни препади. и да га тако изнуравају и онеспособљавају за дневне напоре и »штрапаце. Кад ме око два часа после пô ноћи пробудила жива и блиска пушчана праска сав је остали шанац спокојно боравио дубок сан. баш ћу да те молим да и мени једанпут. Баш до мене. — Је л' за Чарнојевића? — Није но за ме. чим се човек мало навикне на рат.. Иване.« Али рат укрепљује и рекао бих притупљује живце. напишеш једну писму.. Ето под каквим се околностима воде ратне белешке. па онда укрсти наше пушке и набаци одозго овај шињел.АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ ХІІ У логору на Пруговцу. авг. Прошлу ноћ пpoвeo je цео ђенерални штаб у шуматовачком шанцу. човек се у рату навикава на најчуднија осећања и подноси спокојно призоре који би га у мирно време најдубље потресли. му славца. колико тек да знају да сам жив. Ови су ноћни препади обично војничко лукавство. 1876 г. кад будеш докон. ко зна шта нас сутра чека.. дува и ДНЕВНИК ЈЕДНОГ ДОБРОВОЉЦА 57 . — Лепо. прућио се по голој ледини доктор Владан. увијен у шињел. — R аспири ватру. а после ваља ти се и одморити. те начини мало заветрине. да му нe даду ни ноћу санка и одмора. Ја сам прошле ноћи имао примера како се уз најжешћу пуцњаву може сасвим мирно спавати. губе своје дејство. Циљ им је да непријатеља једнако држе у запетом стању. — Ја! Имаш ваљда много да пишеш. — А што ћe ти свећа? — Хоћу нешто да пишем. а после ћеш ми упалити ову свећу.. Турци су око по ноћи и у два часа после пô ноћи чинили препад на наше предстраже. да испратим онима мојим кући. лепо. господине. Иване. — Ваљаде писму кући?. у суботу вече. само дед' брже нареди то што ти рекох.

а за погледом постепено се расплинуше у даљину и мисли. као и све друге тице. Све поље било је застрвљено неким дроњцима: крпетине. Свуд унаоколо око ватре угарци од догорелих људских трупова. А ови клонули лугови били су празни и пусти. што je била окренута ватри. лишће чисто спржено димом. јер је и преко ње прешао врели дах рата: гране поодбијане и поломљене од граната. комади од подеране одеће. помислих у себи: ово је прави сан праведника. и смрад од људских и коњских лешева. Па да је бар откуд год макар И оних враних гавранова што их народне песме спомињу да облећу бојишта. и ја наскоро заспах уз најжешћи прасак пушака. као уз слатку свирку меких гудила. на којима су јуче спаљивани турски мртваци. па онда ужасна људска нечистоћа. оставивши за собом стов и оглодане кости од људских ДНЕВНИК ЈЕДНОГ ДОБРОВОЉЦА 58 . одакле су Турци 11 августа кидисавали на Шуматовац. изгледала је опарена и клонула. што их Турци после шуматовачке битке оставише на бојноме пољу. Што је било насред ватре — изгорело. а она друга. Цела му једна половина тела. стињени саплаци и чутуре од тенећке. покидани каиши и конопци од топовске запреге. И слушајући непрекидно грокотање пушака. А његово отомбољено. а јутрењи поветарац доносио је до нас тежак задах од људскога печења. што су још где где по шумарцима и буџацима остали неспаљени и непокопани. а у зору се разбегли. изгледало је у сумраку тако невино и безазлено као у малога рецимо — јагњета које још ниједанпут није ујело мајку за сису. парчад хартије. и стрв. те палим јунацима кљују очи црне. на којима грми крупов топ и острагуша. нигде тичице да прхне. и у њој само ова мала. руке. свеже јутро. Поглед ми се оте кроз проређену сиву ноћну замаглицу у недогледне небесне просторије. поднизане сићаним звездама.АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ шиче као какав парни казан. Свуда трагови страшне пустоши и разорења. То је ваљда бивало у оно време. иако је било ведро. трава угажена и спарушена. Слушајући његово дубоко хркање. кроз провидљив сумрак нејасно се опажале мрке слике будне шаначке страже. уздуж изгорела. главе. што се чудно разлегало по ноћној тишини. пакосна зверка што се зове — човек. још су ce где где пушиле. ја почех обраћати пажњу на предмете око мене. Од данашњих бојишта. које се на далеко разлегло. поломљени пушчани кундаци. кора огуљена. заспало лице. У шанцу се чуло одмерено дисање успаване посаде. што је било око крајева — само нагорело. боже мој. Али ни њих нема. стоји читава. разваљени мунициони сандуци са турским грбовима. никаква »недозвољена« страст. да зацвркуће и овесели гај својом јутрењом песмом.. окренута упоље.. што онако нежно трепере и шалу озго неку меку. никаква »противзакона« помисао. Пут нас је водио преко једнога дела ономадашњега разбојишта. шта ли ће бити с мојим сном? Све ми се чинило да се од блиске пушчане праске никако не може поново заспати. Крај једне догореле ватре лежи потрбушке један арапски труп. са бајонетима окренутим у вис оним сјајним звездама. Ишли смо даље. Ова je ватра потпуно личила као да је гдегод на каквом дивљачком острву у атлантском океану и као да је гомила дивљака-људождера целу ноћ провела играјући око ње. чије црте никад није грчила и омрачавала ниједна »бунтовничка« идеја. далеко беже и врани гаврани. печене ноге. са пушкама у руци. Ватре. кад се још борило стрелама и топузима. а остаје само пустиња. чији се становници овако крвнички тамане. благу тишину и покој овој јадној земљи. Јутрос рано кренусмо се са ђенералом Комаровом из шуматовачкога шанца Пруговцу. неми и жалосни. па и сама шума. и све живо. како тврдо и безбрижно спавају људи са чистом савешћу! И већ почех мислити о себи грешнику. Ваздух окужен.

. питомији. и оно озбиљно лице. И гомила нас образованих људи мирно пролази поред овога гнусног згаришта. — Ха. Но кад сам предео његову визиткарту Черњајеву учинило ми се као да овај долазак није тако обрадовао ђенерала. Та тамо вам има тако много ума и разума. поплашен од онога стрва. Па још ако је посматралац уз то и револуционар. свеже ране. Од тога доба само сам још једном виђао Рајевског. и сваке добродетељи да ce ja искрено бојим да ме не заразе све те штабне врлине. Докле год је у живој борби човек је као у неком заносу. погледам коње. не бој ce. није ништа!« Погледам људе. удара у страну. У бојном урнебесу има joш неке дивље поезије. моји земљаци у ђенералном штабу! — рече пуковник Рајевски.. Успут ка Пруговцу стиже нас однекуд пуковник Рајевски. ту човек види све појединости разорења. и кад умукне бојна хука он чисто као да се тргне иза сна. која заноси. топли трупови. г. ДНЕВНИК ЈЕДНОГ ДОБРОВОЉЦА 59 . тј. претрпавају и не остављају веома дубоке трагове. никакви докази и разлози никад нису могли изазвати у мени онако гнушање против ратова као што учини јуче и јутрос ова слика пустоши на бојном пољу. Читао сам доста расправа против рата. али ја опет зато не долазим у главни штаб. што за решење својих крупних друштвених задаћа и изравнање неправедних сталешких разлика нема и не зна другога пута до сече и уништавања. човек који је из историје народа поцрпао то дубоко убеђење да се извесни друштвени преломи неминовно морају извршивати крвавом међусобном борбом. Он је тек пре 10—15 дана дошао из Русије. и.. Гдекоме само фркне коњ на нос. али ниједна књига. и шума. а после ту је још све свеже: свежа крв. још свежи. и кад се први пут јавио у штаб у Алексинцу..АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ жртава. ха. цивилизованији и хуманији од нас људи. па кад погледа како је цела природа: и поље. Али мирно разбојиште. — Чудо вас нема никад у штабу!! Било би вам колико толико утешније кад би по које вече провели у друштву с вашим земљацима у ђенералном штабу. онда се његова срџба претвара у тих а дубок бол и жаљење овога јадног човечанства. — Да. развуче лак осмех — моји земљаци! Оно истина Волтер вели на једном месту qu'on peut aller au bordel ѕanѕ y gagner la chaud-pіѕѕe. после крваве битке — то је права слика гнусобе. ја сам га дочекао. могли би бити веселији. што изгледаше као да се никад није насмејало. онда се у њему буди немоћан гнев и срџба против опустошавајућих ратова. пуковниче. Сама борба никад није тако одвратна. Сад му приђем и наш разговор окрете се тако да му ја рекох: — Невесели дани. Најпосле ту je човек у неком раздраженом. па и не опажа cвe. што су ту свечано испечене и поједене. па рекао би и само оно плаво небо клонуло од људскога зора и беса. и они коњи под нама у томе тренутку изгледали су ми много паметнији. а он га нежно тапше по врату и ласкаво га умирује: »не бој се. Утисци се тако брзо гомилају да се потискују. ту све прелази у трулеж. као што се он радовао доласку других Руса. готово пијаном стању.

я васъ знаю. Над логором се дизао жубор од хиљаде људских гласова. а они доведоше цео логор у жив покрет: затутњаше батерије. невојничким покретима и држањем пре је личила на какво покренуто племе из сеобе народа но на војску. ваља да споменем и одступање Турака од Књажевца и уопште из Сврљига. да ухвати свезу са Хрватовићевом војском која је ономад дошла од Књажевца. и ја погледах пуковника са недоумевањем. постројише се батаљони. да јој чувају леви бок. развише се заставе. са шареним сељачким торбама. официри на коњима појавише се крај својих одељења и цела ова се војска крете. белим влашким губарама и гуњевима. сунце се тек рађало и његове светле варнице указивале су се као упаљене свећице прво на росним врховима дрвећа. наравно. Изгледало је као да je непријатељ изнурен великим напорима док је продро до ДНЕВНИК ЈЕДНОГ ДОБРОВОЉЦА 60 . a има јаких одељења и на нашем земљишту (Фази-пашина дивизија) код Катуна. и то од једнога руског вишег официра. под пуковником Л.. Јовановићем. под пуковником Хрватовићем. заузео je књажевачку клисуру до скробничке механе. Haшa ce књажевачка војска по паду Књажевца била разделила на двоје: један део. која је размештана одмах преко наше границе око Горњега Крупца. 23 батаљона ту је конаковало. са неједнаком одећом.. Куда? Пруговачком дољачом на Липовац и Св. одјекнуше команде. Он као да je разумео моје чуђење.АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ Овако оштар. Сва се ова војска избудила тек пред наш долазак и многи су се још спремали. о коме Рајевски вели да је „простой пьянчушка и бољьше ничего“. ни да одељења код Бучја и Влашког Поља одбаце у Луковицу планину. Стеван. (Проста пијанчура и ништа више). Податке за све ово узимам из извештаја што су последњих дана стигли у главни штаб. Познато је да после заузећа Књажевца Турци Нису предузимали никакве озбиљне мере да у томе правцу продиру даље у Србију. Кад стигосмо код пруговачког шанца нађосмо да је све поље и брежуљке око шанца притиснула војска. повукао се Бучју и Влашком Пољу да брани брдске пролазе на томе крају и да свеже бањску војску са нашим трупама што су биле прибране у Лукову. Турци из Књажевца нити су покушавали да прву војску потисну из књажевачке клисурe. Само су гомиле укрштених пушака. Јутро је било ведро и јасно. jep je ово турско одступање и повукло за собом Хрватовићеву војску Алексинцу. прелећући брзо с једнога врха на други. која ћe до мало час грунути у бој. не знам куд штуче. скоро циничан одзив о главном штабу. Ко ме је то могао представити пуковнику Рајевском у тако лепој боји? Чудим се! Из даљега разговора с пуковником Рајевским видех да је њега јако огорчило и то. па да заједнички ударе на Ахмед-Ејубову војску. јер рече: „Извините за кръпкое выраженіе и неудивляитесь что я передъ вами такъ откровенно говоpю. а други. Ради бољега разумевања догађаја да забележим овде у најопштијим потезима како je извршен долазак ове књажевачке војске амо под Алексинац. Добрујеваца и Доњег Бујимира. грађанским. а сва ова шарена гомила. са својим спорим. што је данас над неким многим батаљонима поверена команда потпуковнику Караџићу. па су се тек онда спуштале на врхове бајонета у гомиле укрштених пушака и на росну траву. озбиљност гаравих топова и неколико чета стајаће војске давали логору још помало војнички изглед. при чему. После овога разговора данас више не видех пуковника Рајевског. и то пред човеком когa он cкopo и не познаје — све то јако ме зачуди. Ђенерал Комаров одмах удри зор на официре.

Наскоро се опазише нека кретања у турској војсци. пошто су Турци заузели Зајечар и добро се утврдили у њему. да је једва у мркли мрак стигла у Рсавце на конак. и ја ћу овде укратко да прибележим како су она текла дан по дан. Изгледало је као да се та војска спрема да одатле некуд окрене. То je опет била она иста Фазли-пашина дивизија. ова је дивизија постала излишна на Тимоку (кад се с те стране није мислило продирати у Србију). То је била Фазли-пашина дивизија. 2 августа наше су патроле опазиле да се дуге и густе колоне непријатељске крећу из Зајечара преко Н. наши издрже два читава сата упорне борбе (од 10 до 12 часова) па онда одступе Бањи. где је са својим одељењем стајао мајор Миленко Павловић.АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ Књажевца и заузео га. Само су тешки трен и Хафиз-пашина бригада (10 табора) окренули удобнијим путем преко Грамаде на Ниш. и тако је носили по бојноме пољу. Она увек иде као авангарда пред главном турском војском. Она је дошла била под Зајечар те je у велико-изворској битци поткрепила Осман-пашину војску. ДНЕВНИК ЈЕДНОГ ДОБРОВОЉЦА 61 . са два мерзера. Хана за у Књажевац. само се није знало на коју ће страну. Између осталих с наше стране ту погине од черкеских ножева и мој добар познаник и врли друг руски потпоручник Штробиндер. 3 августа стадоше се димити села око светога Аранђела и Пирковца. кад је између Пирковца и Лабукова нападну с бока 250 наших добровољаца. дакле за Черкезима у алексиначко Моравље. стога је упућена Књажевцу. Лака ти била српска земља.. два брдска топа и 200 Черкеза. а Фазлијина колона продужи свој марш. а Турци одмах уведу у борбу још четири свежа табора са целом једном пољском батеријом — и тако се отвори врло жива борба. Сад пак. Али тако не потраја дуго. Черкези су набили на копље његову лепу главу коју су тек биле гариле мрке науснице. Нашима дође у помоћ још две чете са Оштре Чуке. Истурили су је напред јер је била одморнија од књажевачке турске војске. али са таквим тешкоћама. 5 августа у зору кренула се прва турска колона са Тресибабе. а траг јој се познаје по рекама дима које за собом оставља. Фазлија ce кретао у правцу на Давидовац и Рсавце. Черкези су дакле стигли. под командом руског капетана Протопопова. jep успут све пали. 4 августа у Књажевцу је остајало све мање и мање посаде. Ваљало је дакле мотрити куда ће окренути Черкезија. Истога дана опажено је живље кретање турске војске у Књажевцу и на Тресибаби. Турци овај напад с бока на њину отегнуту колону узму као врло озбиљну ствар и одмах пошљу против шаке наших добровољаца два табора.. с којим сам неко време заједно служио као четник у Протопоповљевом добровољачком одељењу. а тиме уједно нашој бањској војсци показан и правац којим ће окренути Турци од Књажевца. За њим се истим путем постепено кретала и остала турска (Ејуб-пашина) војска. што је ономад дошла из Зајечара. а главна се сила прикупља на Тресибаби. па да му је сад потребан дужи одмор. Због врло тешког и врлетнога пута Фазлијина дивизија марширала је нашим земљиштем у врло растегнутој колони. 6 августа Фазлијина растегнута колона приближавала се Рсавцима. Иако су Турци били бројно много надмоћнији. добри пријатељу!.

Исте вечери послато је нешто наше војске и на Тресибабу. Тако је главна Ахмед-Ејубова сила. а тако исто морало се повлачити Алексинцу и катунско одељење (под командом мајора Ј. тако. како би наша пешадија што сигурније наступала. и уђу у порушени Књажевац равно у 2 часа по подне. сачекавајући и друге турске колоне. а по подне изашло je из Књажевца joш 15 табора и сва се ова војска кренула у правцу Дервена. пипајући што се могло још опљачкати из порушене и разграбљене вароши. како би тим прогнао из Књажевца и околине и последње. Хрватовићева војска била је јако прорешетана страшном и неједнаком борбом око одбране Књажевца (сваки пети војник био му је рањен или убијен). Напред je био изаслан један ескадрон наше коњице. па и не чекајући да приспе наша пешадија. да je 10 августа у зору освануло на тој планини 7 батаљона. 12 тешких и 4 лака топа. Кад је сазнао за ово стање ствари. нерегуларне турске чете. кренуте од Бање и са Влашкога Поља. Павловића помакло се напред. батаљони су му били бројно слаби. под командом поручника С. Тако је Хрватовић 12 августа у вече имао: 16 батаљона. То је било изјутра. Овога истог дана (8 августа) наше коњичке патроле са Влашкога Поља долазиле су до близу Књажевца. ШТО одступају од Књажевца. Петровића) које је дотле имало своје предстраже истакнуте преко наше границе до Горњега и Доњега Крупца. 8 августа прикупљени Турци кренули су се из Рсаваца даље. Овај ескадрон први уђе у порушену варош. Хрватовић извести о свему ђенерала Черњајева и спреми се да сутра дан са својом војском из књажевачке клисуре и са одељењем са Влашког Поља учини диверсију спрам Књажевца. Изостављајући све ситније подробности о преласку ове турске војске од Књажевца Алексинцу. 9 августа зором крене се Хрватовићева војска Књажевцу. То су била последња одељења редовне турске војске. а војска му је ДНЕВНИК ЈЕДНОГ ДОБРОВОЉЦА 62 . Hoћy је Тресибаби дато поткрепљење. Тако се одељење пуковника Малиновског (2 батаљона и 2 топa) морало повући од Св. 8 августа већ била прикупљена пред Алексинцем.АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ 7 августа страшно изнурена Фазлијина се колона одмарала у Рсавцима. 2 лаке и пô тешке батерије. и сазнао да ли турске трупе. с којом је освојио Књажевац и притискао Сврљиг. али да је Књажевац још поседнут. и сад су у Књажевцу остали још само башибозуци Черкези и Цигани. по којој крстаре сад само башибозучке плачкашке чеге. Стевана дубље у Озренпланину. приближујући се Алексинцу и потискујући пред собом наша омања одељења. продужи даље извиђање у правцу Тресибабе. Оставив у Књажевцу и на Тресибаби нешто мало посаде. Ђорђевића да размотри кнажевачку околину. Тога истога дана добије Хрватовић од Черњајева поруку да се крене за Турцима што из Књажевца одступају у алексиначко Моравље. ја ћу сад укратко да споменем какви су покрети бањске војске одговарали овом кретању Турака. које су се полако кретале за њом из Књажевца. имају у позадности какво појаче одељење у околини Књажевца које би их при одступању штитило као позадница. извести Хрватовића о стању Књажевца. од Станаца је одступио пoтпoручник Глишић са својим одељењем. он се крене за Турцима са 11 слабих батаљона и 12 августа око 5 часова по подне стигне више Рсаваца. а физички изнурени. и том су приликом опазиле да су регуларне турске трупе напустиле сву књажевачку околину. У исто време са Језера одељење мајора Мил. са 2 ескадрона. Но тога истога дана пред подне опазиле су наше околне патроле да се са Тресибабе кренуло 20 табора турских. Мало доцније стигну под Књажевац и све наше трупе.

њен командант потпуковник Караџић нешто ce живо разговарао с Комаровом.« већ зове јака момка. нарочито пак дојурило је много Черкезије. Ваљда да ce заглади та погрешка Черњајевљевога јучерашњег мировања.1) Док сам се ја овако гризао тешким мислима. зато никоме не одговарају. од једнога Комарова.АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ била распоређена овако: на десном крилу мајор М. Наши пешаци догонили су се до под саме турске шанчеве. Jaoj мени! Какве крупне ствари зависе од овако ситних људи! Живот ових хиљада што овде гмижу зависи од једнога Караџића.. али општи резултат јучерање борбе скоро је никакав. на једном брежуљку. Ето. батаљони се кретоше. У мирно време за један ударени шамар иде ce y полицију. а овамо је била нападач.ј. Турци су с почетка били овим неочекиваним нападом с бока и леђа јако изненађени и запрепашћени. изведу стотине. jep ce боји да не полупа »еспап. допирући својим левим крилом до Преконога. опремљено je jyтpoc oниx 23 батаљона да ухвате свезу са Хрватовићем па да ударе заједнички. Из ових положаја Хрватовићева је војска јуче (13 августа) одмах после ударила на Турке и наваљивала поглавито на лево турско крило. у центру мајор А. уведу у бој хиљаде. даје му сандук и вели: »ево нај. Док се војска пострајала. Држали су да ћe одмах за овим Хрватовићевим нападом на њино лево крило и позадност следовати и снажан напад Черњајева с фронта и деснога бока. Војска као море притисла пољану. Али кад видеше да их Черњајев од Алексинца не напада. ама никакве вере. Павловић са 5 батаљона. Алексинцу а одступница им је била на Алексиначку Бању. а од ње малко у страни. они ћe га сад свршити. непрегледан железнички влак. једном Комарову. чувај да не полупаш лонце!« А овде ево хиљаде људи предају се на милост и немилост једном Караџићу. Вагони пуни. али их нису могли узети. Сељак дирнуо вола на Теразијама и жандарм већ га хвата за јаку и вуче у полицију да га казне за злостављање животиње. Јаковљевић са 5 батаљона. нико их не пита и не испитује да ли за погибију каквога нашег одељења нису баш они криви.. а пред мојим замућеним погледом створи се чудна слика. ДНЕВНИК ЈЕДНОГ ДОБРОВОЉЦА 63 . и они их воде и лупају без одговорности. што би их (Турке) довело у страшан и погибељан положај. па не да шегрту да носи сандук. лончарски трговац на Сави пакује лонце. командовати војсци: »напред« и за сат — два ови ћe се многи батаљони већ трошити у стрељачком ланцу. у суд — иcтepyje ce право. јер се води пред ступање у битку. Пролазили су поред мене у дугим и дугим редовима. а на левом крилу 6 батаљона под командом руског капетана Шчорбе. Овако прикупљени Турци су одбили све нападаје Хрватовићеве војске кoja je бројно била много слабија од турских трупа истурених против ње. Заједнички фронт био им је окренут западу. али добро пази. Караџић ћe ce окренути. Наши су се многи људи изранили и изгинули. Ова помисао као да ме уједе за срце. што је остало — остало. Поpeд мене хуји дуг. Борба је била упорна и трајала је скоро до 9 часова увече. Да се вратим дакле на причање шта je било јутрос са она 23 батаљона. разговарају две српске војводе — Караџић и Комаров! Разговор мopa да је важан.. чија ми војничка солидност не улива никакве. што je погинуло — погинуло. Турци се мало приберу и прикупе сву силу против Хрватовића. т. а једна наша патрола јавља да су око 4—5 часова по подне довукли и знатна поткрепљења с оне стране Мораве (од Али-Сајибових трупа).

дебеле чамове греде рашчешљане у танка влакна кao повесмо кудеље. И ја сам уверен да влак још не ће замаћи ни тамо за оно брдашце. густу честу. Са нама пође и руски поручник Черкез Шах-Назаров. — Турци је л'? — пита опет стражар са своје стране. а из њих се чује граја и врева и чисто се осећа врео задах од хиљаде сабијених људи. И сва ова захуктана маса гвожђа и живих људи јури некуд брзином муње. есть Турки впереди? пита Комаров стражаре. Као коњичку пратњу Комаров поведе београђане Гају Дамњановића и Николу Ђорђевића и још З—4 сељака. Глава му откинута и откотрљала се далеко од трупа. склизнув са шине. разманути ланци звекећу. таман сврх човека на коњу.. Турки. тело машинисте одбачено на 20 корака. Комаров ме позва да идемо на коњима у »рекогносцировку« спрам бујимирског виса. кao Турци. Заиђосмо у ситну. — Мь сей часъ размотримъ — рече Комаров и ободе коња. Гвоздене осовине.АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ набијени луди. вагони најашили један на други и стињили се као лепиње. подиже обрве и рече: да бог да се у здрављу вратили.. точкови. Тада ми дође у памет како сам једном гледао између Штајнбруха и Пеште такав један смрвљени влак. — Пита ђенерал Комаров има ли Турака овде пред нама — умешам се ја. одговара војник не разумев питање Комарова — погана вера. Турци. На два корака пред собом ништа не видиш од зеленога густиша и непријатеља не би опазио пре док му се не би ДНЕВНИК ЈЕДНОГ ДОБРОВОЉЦА 64 . два чопора оваца. зарили се у насип и окрећући ce ту у месту самлели сав шљунак око себе у ситно брашно. Тако ће бити и са овим влаком што сад јури поред мене. Ал' да. искриви главу на једну страну. Ја обрисах хладан зној и протрљах чело. са кога се још цеди крв и точура на насип. што су била у вагонима. баш су неки баксуз људи. Коњи се једва провлаче кроз шибљак. да. а грање нас сваки час шиба по лицу. — Братци. слеже раменима. Дођосмо до наше мртве страже. а батаљони се већ изгубише у пруговачком потоку. а казан ће му пући и влак ћe ce сав размрскати у ситно комађе. пружице шкрипућу. есть ли ихъ тутъ впереди? — Е. претворени у крвав качамак. — Да. ово није влак. а овом локомотивом — — јаој! — управља невешт и неук машиниста који је уз то још и пијан. прозори клопарају. Из локомотиве избија густ дим са варницама и повија се по непрегледном низу вагона... ово пролазе батаљони. стоје превијене као меке воштанице. — А? Има ли Турака? Има нô. а војник погледа за нама питајућим погледом. вагони промичу као мушице. дебеле као нога у бутини. точкови Зује и подигравају од силне брзине. Влак звижди И хукће. ја 'де ћe бити но ту! ено забило ce ноде у онај шушњар па ћути.

зашто нисмо узели коју чету пешака. али ја нећу умети да водим људе у борбу — усудих ce да приметим ја. Кола Рашића. Чим сјашисмо. имам за вас једну радосну вест: на оној коси нема више Турака — Комаров показа на бујимирски вис — ми сад отуда долазимо. па да продиремо напред. Т. Ја ce могу борити. Пошто сам то извршио. Овако само нас 5—6 заглавили се на коњима y овај шибљак. Комаров је уверавао да тамо на коси нема Турака. морају бити врло близу. ни вајдити. поставите страже спрам Мораве. и да вратим од ње 4 батаљона натраг Пруговцу. и ако ту има Турака. рече Черњајев. Код мртвих стража нађе нас коњаник изаслан од Черњајева (који беше стигао Пруговцу). — Ваше превасходство. — То је врло пријатно. ДНЕВНИК ЈЕДНОГ ДОБРОВОЉЦА 65 . само ћемо улудо изгинути. (Којешта. куда мe ви шаљете. Комаров готово трком притрча Черњајеву и рече му: Михаило Глигоријевићу. да сте се пели до на врх оне косе и да Турака нигде нема.. — Да. Ни сад не знам за што. мало доцније Черњајев ми рече: — Узмите ову чету добровољаца г. Ја сам утврдо мислио да Турци ову косу држе још поседнуту. Черњајев ce само пљесну по бутинама: — Ето ти сад! Није ли ми пре два сата Комаров рекао а ви сами потврдили. ми нисмо излазили до на врх. да би нагнали непријатеља да се развије и тиме нам покаже јачину и размештај својих трупа. Затим ме Черњајев оправи на коњу да стигнем ову војску што је отишла са Караџићем. Само кад се добро пропнеш на узенђијама можеш видети по врх шуме да смо дошли близу под брдо. пели смо се до на врх — а за тим окрете се мени и упита као у потврду: — Је л' те.. јер ми се до на врх нисмо пели. на ономе вису. Турци су. Ја ћу наредити да се та коса поседне. и наједанпут ми би криво зашто да овако глупо изгинемо. Откуда мени невојнику да поверавају овако војничке задатке?! Учини ми се да Черњајев xoћe да ја данас будем убијен. али извештај је опет нетачан.АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ на бајонет натакао. Мало час ћемо видети како умало нисам скупо платио ово полагивање за Комаровом. и ако устреба да се пушкарамо. те упитах Комарова прилично осорно: шта ово радимо? какав циљ има ово наше тумарање пред турском бојном линијом? Ако треба рекогносцирати и извиђати предео. а један ланац истакните као стражу спрам Катуна. али ја у томе тренутку рекох: »јесте« и слагах заједно с Комаровом. Мене ова заповест пренерази. па је изведите горе на бујимирјски вис. но после малога диспута пристаде да се вратимо. и он се не може друкчије узети до борбом. Турци беже. Значи. па нити ћемо што видети. ноћас ce смејем тој лудој мисли. Одјурисмо у каријеру. али јутрос ми не беше до смеја). да потражи Комарова.

. Газда Милосав Трифунац.. јер ћемо тако бити мање изложени. Нема речи којима би се могла описати она поворка oceћaja. на његову несрећу. одлазите!. Коле Рашић са 200 својих добровољаца да образује други ланац. али ти би рад спорошћу корачања да уграбиш још који тренутак живота.. гaзда Милосав Трифунац. што салеће човека кад пође пред пушчане и топовске метке.. Како смо заилазили у ону исту густу и ситну шуму по којој смо се јутрос провлачили с Комаровом. и да нам служи као потпора.. Договоримо се да ја и Кирилов. па ме онда опет викну: — Узмите још и ову чету руских »пластуна« а ево поћи ћe и потпуковник граф Кановњицин. у тренутку кад привезан за колац чека кад ћe грмнути пушке. Намах опет обузима те црна мисао: ово су последњи тренутци. сад је све свршено. сад ће! И неко страшно ишчекивање обузе ми душу. узмите овај батаљон.. неминовна. од којих је сваки и њему намењен. шта да радим? — Одлазите.. а од њега узмем пушку и у две фишеклије по 72 метка. одлазите. ја предложим графу да наше коње оставимо код коморџија. Ca овим осећајем можда би се једино могао упоредити осећај осуђеника на смрт.. планови. само да што пре плане тај проклети непријатељски плотун.. Т.. сва мила и драга створења.. страшно ишчекивање. а он за мном праскаше: — Проклети резонери. место да слушају сви они философирају. плану Черњајев. а ви за њима да их подупрете ако затреба. са његовом четом пођемо први у ланац. и да се посаветујемо шта ћемо и како ћемо.. Ја опучих низ поље. Он... то је ето ту. г. макар још мало. ко је овде батаљони командир?. јер дотле је сва ишла у двојним редовима. сад више нема размака и одгађаја већ мораш напред док те не дочека непријатељски плотун. продера се Черњајев. цео прошли живот — све ти то сад навали и сломије се у оно мало простора под оном јадном лубањом — и ти успораваш кораке: смрт је близу. да чисто потрчиш напред. да поживиш још мало.. Ја оставим сабљу и коња код коморџије.. а граф Кановњицин са Трифунчевим батаљоном да стане мало улево. Кренемо ce.. Но док ја узјахах коња и постројих чету. Код наших предстража станемо да један део наше војске растуримо у ланац. да те не мучи ово убиствено. Успомене из детињства. сад ће. четовођа пластуна.. Распоредите да он са добровољцима иде напред. Намах ти ово кобно ишчекивање постане тако досадно.. Затим се окрете Кановњицину: — Графе.. узмите ову војску и водите je куда вам рекох. Черњајев дозва Комарова и нешто су живо разговарали. па се онда са Кириловим: и нашим пластунима кренемо напред..! Ако се отвори борба ја ћу вас одовуд помоћи артиљеријом.АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ — Heћy да знам.. да се једанпут сврши. пријатељи.. ти то знаш. и то није далеко. не пристаде. наде. па да идемо пешке.. — одговорише војници — узмите овај Трифунчев батаљон па пођите као потпора.. ДНЕВНИК ЈЕДНОГ ДОБРОВОЉЦА 66 . Све их је то искварио овај њин погани устав.. како нас Турци не би обишли. Иди те збогом Т. Идеш напред. лепи младићски снови.. — Али ако ипак буде Турака и борба се отвори. Комаров мора знати шта је рекао. а у глави ти се буди мутно сазнање да je oвo последњи час. она je ту..

.. спушта се све ниже и ниже. Капа ми оста на једном трну. трећа. сад беше наш положај врло мучан. ду. али рука дрхти и пуњење иде споро. Картеч je непрестано сипао.. Нико није говорио ни речице.. ду. а срце бије да искочи. ду. многи од наших остали уз пут рањени и побијени.. улево од нас осипљу се пушке кao кокице — значи и Кановњицин је ступио у борбу. тресну пред нас прва турска картечна кутија. Шумица се прореди. искочи човек и бежи. Трчим. наши. Ми трчимо...АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ Таласан овим осећајима наш се ланац живо провлачио кроз густо шибље.. трећи. једнако су падали. Ми смо дошли на ивицу шуме. а ми је поздрависмо са бурним »ура. Један турски фес помоли се из једне рупе преда мном. ми је заузесмо и сад се отпоче пушкарање по шуми. као оно што је глас човека кад дрекне тргнув ce преплашен из сна.. Чим се указасмо на ивици шуме. а на 100 корака иза рова грми турска батерија. Ми не трчимо више.. Сад се зачу из даљине како хучи и наша граната. једна удари улево. и картеч се просу као да бацаш пуну шаку пшенице. четврти — читав низ фесова — Турци беже. Напред. из стрељачкога рова Турци су били скором ватром. Турци напустише ивицу крупне горе. Иза свакога грма провирује турски фес и пламти пушка. као гром турски плотун на тридесет корачаји пред нама. Тек она прште. Наједанпут. а ми се у томе мраку продерасмо некаквим промењеним. Шта да се ради? На домаку смо турских ровова и батерија — дуго овде опстати не можемо. ми скресасмо пушке. ми остадосмо у страшној борби. Они одоше. а Турци утекоше у један стрељачки ров. Ево и прве турске гранате где гуди ваздухом нама у сусрет. ду. поред свега заклона. дим као густа магла напуни шуму (јер се из: склопљена зеленог густиша тешко разилазио). Кирилов ми притрча. већ идемо кораком и пуцамо. све напред. настаде ређа. четврта.. дрхтао је од ДНЕВНИК ЈЕДНОГ ДОБРОВОЉЦА 67 .. Куршуми запишташе косећи грање и лишће.. гррр. пред нама искрчена чистина кojy на 200 корака испред нас пресеца густо поседнут турски стрељачки ров. Ми смо се постепено помицали напред и најпосле истискоcмo Typке и заузесмо излазну ивицу шуме. Скоро читав сат трајало је ово пушкарање по шуми. удари и прште на петнаест корака пред нама. Ми ce прилично проредили... Турска батерија поче бити наш ланац шрапнелом. ура« и скоро један преко другога потрчасмо напред. а старија гора. Гранатска парчад жалосно фијукаше... један део Кола Рашића иза нас отворио ватру па и он пуца некуд преко нас (други део Колетове чете беше се помео у шуми и наишао на нас те смо се смешали и борили се после заједно).« праћеним живом пушчаном ватром и опет потрчасмо напред. од дрвета до дрвета. Турци беже уз брдо. све ниже и ниже. Она прејури високо преко наших глава. рапавим и страшним. сад се окрећу и хватају бусије иза дебелих дрва и просуше на нас страшну ватру.. до њега из друге рупе помоли се други фес. иза кога је мало подаље грмила једна турска батерија. неко улево од мене јаукну. рекао бих туђим гласовима. »ура. друга удесно. чуло се само шуштање од корачања по лањском лишћу и пуцкање под ногама опалих сувих гранчица. а да јуришемо — мало нас je. људи. из даљине се зачу како гуди друга. Шта да се ради? Кирилов посла двојицу да доведу остраг и остатак Колетове чете и да прикупе све раштркане људе по шуми па да учинимо јуриш.. улево од мене само ce прокривише кao рањени лавови и стропошташе се на месту мртви. Страхобно звиждање бива све јаче и оштрије. Иако cмo довде побеђивали. све ближе и страшније. а ја трчим гологлав и засушеним грлом вичем »ура« и журно у трку пуним пибодијевачу. а два Црногорца. расплећући рукама сплетено грање и павитњак. а трећа посред нашега ланца..

Пођемо мало даље и шта да сретнемо! На пушкама у шињелу носе Руси јаднога Кирилова. Кад опет дођох себи видех да сам поново y оној честој шумици са једно десетак Руса и три Црногорца. a после не знам шта би од Кирилова. да успут неки викаху: мртав је. Још је био жив. да код нас наста метеж. зачу страшна дерњава.. Шта је даље било сећам се сад само као кроза сан. да га шчепах за једну руку. јер ћемо дотле сви изгинути. љубећи Кирилова обли га сузама и рече: ДНЕВНИК ЈЕДНОГ ДОБРОВОЉЦА 68 . чини ми се да га у оној гужви неки људи дочепаше од мене и однесоше некуд. — Ово је ужасан положај. поискакасмо иза грмова. браћо. а са обадве га стране придржава ПО један војник. многи људи поискакаше из шанца и полетеше нам на сусрет. да се оријентишемо. ми не можемо дочекати потпору. па онда уз громовито »ура« нас једно 50—60 јурнусмо преко чистине турскоме рову и батерији. Знам да једно сто корака тако трчасмо. ово треба или јуришати или одступати. Један стари Рус. који је преда мном трчао и страшно викао. знам да Кирилова. јаше малаксао на коњу. Оно што даље наста сасвим ми је мрачно. да ја Кирилова угледах испод мојих ногу. ја идем. рече ми Кирилов. који је био пред нама. — Шта је. графе? — Где сте ви? ја ево рањен.. знам да картеч и куршуми брисаху као метла по нашим редовима. да неки многи. ура! Трубач засвира на јуриш. али црна смрт већ му се беше настанила на бледом лицу. да смо донекле тако бежали. просто ce тpecao сваки кончић живаца у нама. ја сам опасно рањен. Ништа ce не може учинити. Руси треснуше пушкама. оставите га. а неко га узе за другу. Кирилов је рањен. Идите тамо. гледајте да прикупите људе по овој проклетој шуми. а други: није. труби штурмъ. јако ме боли. — Све ово говорио је Кирилов као да ме пита. Један Рус брисаше сузе: — Само да није Кирилов убијен! Око нас свуда унаоколо трештала je пушчана и топовска борба. jep нит cмo знали где су наши. знам да ми један рањен Рус нешто говораше. ја моју стегох — чини ми се прснуће ми под руком. кад сретосмо графа Кановњицина.. ни где су Турци. Ми овако дуже не можемо опстати. али наједанпут не знам шта му би јер и не сачекав мога одгoвopa он викну промуклим гласом: — Горнистъ.АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ раздражења као јасиков лист сви смо дрхтали. после се сећам да се из турскога шанца. наједанпут нестаде. Изађемо на једну уску путању усред шуме и не пођосмо њоме дуго. Ижљубимо га у крваво чело. Црногорци исукаше јатагане. сваљујући и лево и десно. да неки Рус викну: не дајте. што беше са мном у гомилици оних десетину. згледасмо ce само. ја у том тренутку као да сам мало био шенуо памећу. на штики. ребята. — Љуто ли пострадасмо — рече један Црногорац.. Пођосмо да кудгод изађемо из онога густиша. уста ce запекла. крв насела на очи.

. Ако паднем.. или одступити па бити обешен од Черњајева?. па погинути. Затим скиде са својих груди неке ордене..: . извади сат и кесу с новцима и све предаде једноме од оних што ношаху Кирилова: — На! ја идем у бој и сам господ зна да ли ћу ce жив вратити. спавај. Кановњицин рањен.! шта ћеш ти овде сам као суво дрво у планини? Или ићи напред са десетак људи. без наде на успех.. напред! — ми пођосмо по шуми прикупљати људе и приправљати се за други јуриш! — Ух. зар још не спаваш! Видиш ли да се ово већ бели зора. добри друже. како је то врашко писање по сву ноћ!? — Спавај. ти си поштено одслужио твоју службу светом хришћанском делу.. сад ћy и ја.. забога.. a мене обхрваше тешке мисли: Толики људи пали.О. збогом храбри страдалниче... Кирилов убијен! — Јадни П.. Иване. Прости.. Кирилова однесоше. заклињем те Богом да ово испратиш мојој жени. господине.. напред. ДНЕВНИК ЈЕДНОГ ДОБРОВОЉЦА 69 .АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ — Збогом.

после узалудног тражења исхода и разрешења.АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ XIII У логору на Пруговцу. Одбијени на првом јуришу. Неко запалио цигару. Чинило се да сваком од њих замиру на уснама ове речи: — »Оно вајде нема од целога овог нашег посла. а свакоме је лебдила на лицу као нека сустала мисао која је. 16 августа у недељу. па чачка своју металну симсију. Завезао образ неком прљавом пешкирином. Можемо ми и сви изгинути. кад се тако догнало. — Шта ту радите? — Седимо. Зађемо прикупљати људе расуте по чести. D а продужим опис јучерање борбе. Шћућурили се у зеленом густишу па ћуте. брате. малаксала. па опет ништа неће помоћи. пала на чело. пође и он с нама. по 5—6. жудња за животом и подсмех смрти која већ стоји над главом са замахнутом косом. кроз коју му просанула крв. те дала целом лицу неки тужан a опет подругљив израз. вала. Налазили смо их у гомилицама по З—4. 1876 г. улегла се у зенице. да је то опет најпаметније што се у овом глупом положају може учинити?« Код једне гомилице нађосмо средовечна Црногорца. свила се око усана. неко притеже обућу или загледа око пушке. кад видиш да си рањен? ДНЕВНИК ЈЕДНОГ ДОБРОВОЉЦА 70 . Али ипак трапуљај напред! Шта ћеш. Уза се држи пушку са прслим и расцветаним грлићем. — А што.1) ми се станемо спремати за други. Кад пођосмо ми. израз у коме се меша немар умора и равнодушност очајања. болан? — А да шта ћемо друго?! — Хајд'мо напред. И они су полазили. — Ама куда ћеш ти.

господине.. ти ни пушке немаш. господине. кад баш хоћеш. би ми и било криво да улудо погинеш. Пуштај ти меке 'вако растутњала ако шћаше што бит'. ја као еспапим овo je бој — ватра је.. но ми 'вако стоји вазда на готову — затворено. па опет ништа. Завлачио сам прс' — није дубока. човече. Мудријаши сједе код куће крај пепелишта. човече. A како ти је име кад си такав јунак? ДНЕВНИК ЈЕДНОГ ДОБРОВОЉЦА 71 .. — Ласно ћу ја то! Паметној глави и једно око доста. — Не. па бога ми и погинути — људи смо смртни — те ето мени пушке ако хоћу у обадвије руке по једну. — Бар сад не морам сваки час прижмуркивати на лијево кад нишаним. осменут израз. А ми наступи на Турке. Ама по ђе-што мудрија је наша лудост но сва њина памет. док они мени удари своје пластере и мелене. па ми оном другом половином уста прошушкета: — Огребали ме Турци по образу. — А ко гине у паметну. не будали! Баш стога што видим да си јунак. господине. немо' ми кварити ћеиф сад на ови вакат. мо'ш му ако и по трбуху кољати. Некако бих ја опет волео да се ти вратиш. гине помало улудо. — Е хајде де. — Он се тужно осмену половином усана. а ћe ce кo од нашијех ранити. Сви се насмејаше овој игри речи. — А што. Али. божа ти вјера. па послије ниђе и ништа. О'лади ce човек и онемари па је ка' и свака друга бабетина. па како ћеш тако? Црногорчево лице опет доби благ. Видиш да та твоја крнтија није сад низашто. а ко ми у образ дирне морамо се наплаћивати.АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ Он притиште шаком половину усана. да ce вратим баш ја? Мниш ваљаде невјеста сам па ћe ме сапријети ова пашија греботина! Црногорац љутито потеже руком завоју. бојим се биће ти рана опасна па ћеш пропасти. — Али ти ето и на једно око не видиш од превеза. Да си бар отишао да те какав лекар превије. па после макар опет дошао. Црногорац се љутну. За рану не мари. издаде невјерница у најтврђу муку. што му драго. — Ама. — Али.. брате!. ту ће и мене проћи ови садашњи севдах на Typкe. господине? Ко гођ гине. — Не. Док ја нађи ећиме. да му не мрда рањен образ. — О. — Ја. и би га здерао да га не уздржах. нека буде на твоју.

ево имам овде под појасом 17 нови' аустриски цванцика и три черкеза. знаш. Ишли смо у ланцу прикупљајући непрестано гомилицу за гомилицом. неку моју подужицу. богами. Koja ти вајда и да их украдеш. еј. али сам давно сиша' aмo y Шумадију. да сам је се и на самртном часу слатко и весело сетио.. па онда додаде: — Mope. — Где то. па биле код мене. Марко Крстов..АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ — Мени.. Двојица до мене разговарају се: — О Бућкало. — 'Ајде. е. јал' рубљу. — Та знам ја да си ти кесарош. Бућо.. — Истина. где. бре. — А ти си имао посла с кесом пре но што те je и било на овом свету. велиш. биле код тебе?! Чудан разговор пред ступање у борбу. To њој исплати. па ако останеш жив и вратиш се у Београд. па нећу да ме мртвога ружно спомиње.. бре. Немаштина смо ти љyтa. бре! — »Трбо« мало поћута. колико си батина извукао по вашарима за сечење кeca? — Две мaњe него ти. — Шта је.. Јулиној мајци. онако као да речеш по прозиву Путаљица.. Трбо? — Ако погинем. »Трбо« се куцну прстима по појасу на левом куку: — Ево овде. — Добро бар да знам да ти ноћас на спавању — украдем. господине. плати мама-Ани. Трбо. да имаш пара? — пита неко трећи састраг. Симо. Прала ми жена моју рђу. Иста ДНЕВНИК ЈЕДНОГ ДОБРОВОЉЦА 72 . а остало нека ти је богом просто: попиј са дружином за моју душу код наше црнооке Севде. Дужан сам joj тако јал' ће бити 18 гроша. а зову ме. родио. вала. уз кобно гуђење граната над нашом главом и звиждање куршума око наших ушију! Сравњивао сам. ако можеш знат'! Тамо сам се. неће она рећи више но што је. Извади да не узму Турци.. (долази псовка Турака). Севдо. Севдо. нека смо ми живи и здрави. Е. ово садашње безбрижно ћеретање са оним забринутим ћутањем и напрегнутим осећајем страшнога ишчекивања с каквим су ови исти људи пре једног сата улазили у борбу. бре.. кад знаш да ћемо их опет заједно попити. ако се жив вратиш. Она то зна.. откад те је. па макар ми ти и украо пape. Трбухом за крухом. — А одакле си родом? — Са сред љешанске нахије у Црну Гору. моја гарава Циганко! да л' ћемо се још који пут загрлити? Кажи јој.

што су малочас стајали с вама и уз нас: бодри. чини ти се прсима би град разбили. Један Рус размахнуо руком колико игда може. А Турцима је било доста и пô сата. Ha тypcкoм стрељачком рову видело се неколико пободених мотака. Русо. Рус се искрљешти на њега: — Какъ ничего не поможетъ ты?. леже сад пред нама као неме.Преко крвавих трупова што леже пред нама. пре пô сата су мислиле. — Да мјеште крста бјеше ударио на се челикови панцијер. остаје црвен колут. Збиља. покушава да својим неверовањем протестује против ње. мотај. И сад наједанпут пресечен цео тај свет мисли и осећаја. где удара са три прста.. пало je y оно скупоцено... Мој Црногорац Марко вели му: — Мотај. а на њима — главе наших другова. па да им свима поодсецају главе и да их свуку голе наге. Сад смо поново стајали пред оном несрећном искрченом пољаницом. ма ти ништа не помаже. један трен па да једно друго потпунце замени?! Оне главе. После пô часа пушкарања опет их потискосмо и опет заузесмо ивицу шуме. зар живот и смрт. 'Ишъ нехристъ какой! На смерть идетъ а не хочетъ даже ставить на себя печать христиіяінскую. да је довољно један миг. накажене трупине. и у којима сваки од нас гледа своју рођену скору судбу.. или безбрижност очајања? Какав је то ред мисли. тако нагло — док би ударио длан о длан. Бедни ли смо ти ми људи!. Ја се не варам. хладне.АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ опасност. ситно и заплетено ткиво што се зове живот човечији и — сви су конци замршени. ама крст? — мучна работа! Од њега може бити да бјеже нечастиви. а како разно расположење! Откуда то? Је ли ово већ свикнутост на ватру. И то све тако неочекивано. али куршуми. . већ све низам. па се тако енергично крсти. да еще другимъ подсмхивается. тако брзо. Нешто ce буни у човеку и он се сили да не верује у ову страшну стварност. Бусурманъ.. божа ми вјера — не! У томе се бијасмо прикучили Турцима те отворисмо пуцњаву. зар све и ништа стоје једно уз друго тако близу. да му по челу. А у рову нису били турски башибозуци. ми cмo продужавали пушкарање с Турцима. Пољана је била засејана труповима наших изгинулих другова. на оним моткама онамо.. Једно парченце олова. у вредности од две паре. шћах ти вјеровати да помага. При првом јуришу ја сам их тако изблиза видео.. каква је то философија у којој ови сиротани црпе снагу да овако мирно иду смрти у чељуст?! Зашто они гину? Каква идеја њих креће напред? Је ли то горак и тежак живот који је за њих изгубио сваку драж? Или је можда вера?. она крвава срца мало час су куцала и осећала свом снагом здравих и крепких људи. вала. что ли?! И Pyc опет продужи енергично да се крсти и да нешто шапуће. све жице живота покидане. Потресајући призор! Људи. на којој пре једнога сата онако љуто пострадасмо при јуришу. ДНЕВНИК ЈЕДНОГ ДОБРОВОЉЦА 73 . ты. зар свемоћ и немоћ. снажни.

Марко Црногорац добио је још једну »пашију огреботину« на бутини. Ми ce скоро машинално окретосмо полу-лево и скресасмо пушке на ту страну. Нас као да сунце огреја. ма да нам турски картеч није давао ока отворити. И све то на 300— 400 корака од нас улево. Но опет зато наше одступање сад ce ниje изметнуло у бегство. какво повеће одељење. с обећањем да ће. ми се сад нисмо упуштали на чистину ни кидисавали на турске ровове. јесте ли рањени? ДНЕВНИК ЈЕДНОГ ДОБРОВОЉЦА 74 . коме би се могли придружити.. те му из отворене ране на образу струји крв. ми смо одступали од дрвета до дрвета. нађосмо се на једној чистини. па и то не као војника. веле. Нас као да обузе пламен са свију страна. бранећи се добро подржаваном пушчаном ватром. алах«. Ево овде има команданата. Задовољили смо се да се овако из близине пушкарамо с Турцима и да их држимо у шкрипу. Предложим (jep o заповедању овде не може ни бити реч) да идемо yлeвo. сав изгребан. Ниједнога тешкога рањеника не остависмо Турцима. Почнемо одступати без реда и без команде. а сад би. па да ако успут нађемо какога команданта. има официра. запишташе турске трубе да сва гора одјекну. Обазрем се и угледам Комарова испод једне крушке где виче и обадвема рукама млата да трчим њему. Упутим рањенике да потраже завојиште.. док нам откуд год не дође каква потпора. било грexoтa остављати борбу за живе ради њега мртвог. ако остану живи. Шта je било с »Трбом« нико не зна. Турци нас нису гонили. Свирали су на јуриш.. али право живих прече је и старије.АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ Научени првим јуришем. »Бућкало« је лако рањен у главу. јер и сад нас je било мало.. тражећи заклона. Но у тај мах неко ме стаде дреком викати остраг. Ја сам се радовао што скидам са себе сад сваку одговорност. доћи с попом да га опоју и погребу. Ваљда по нагону. Био сам црн од пушчане гари и прашине. Наједанпут с нашега левога бока. Мртвога Руса његови земљаци завуку у један жбун.« Лепа философија од простих људи. Но сад дигоше урнебес и Турци из стрељачког рова што беше пред нама. — Шта. и прошли би кao и први пут.. Држали смо се тако скоро пô сата.. разбарушен. Мој предлог одобре. Шта да радимо? У овом другом наступању ми управо нисмо имали команданта. Изнели смо чак и једнога убијеног Руса: »да га Турци мртвога не погане« — као што рекоше његови земљаци. Мене су људи помало слушали. Били смо у унакрсној ватри. Она гомилица што беше са мном жаљаше се да нема метака. тамо где још траје борба. »И мртви имају право. а иза нас угледасмо стрељачки ланац наших стајаћих војника где журно наступа. У танку писку труба брзо се помеша и потмула тутњава: »алах. па куд они ту и ја. У главноме при овом другом наступању радио је сваки како je сам најбоље знао и умео. а коморџија нигде ни од чуда. а било их је у нашој групи четири. доња усница прсла од жеђи а крв умазала сву браду. ја ћy ce умешати с овим војницима. Пешкирина му спала. с оне стране где је граф Кановњицин био заметнуо борбу. тек с нама не беше кад изађосмо изван домашаја турске унакрсне ватре. и хватајући све улево. а ногавица му сва мокра од крви из ране на бутини. но као некаквог »господина човека« о коме управо нису знали шта је. Пођемо.

чији батаљони баш тада улажаху у борбу.. свеца. А мене опет потпр'о Koмapов: »дајте коња«. — Ваши где cy не знам. — Па где je ваш коњ? Дајте ми вашега коња. Не знам шта ли му je та позитура требала да значи! Или можда се то тако ваља код команданта. бога. — Шта знам где је? Бог зна куд је њега сад одвео коморџија. да вам га дам. стаде грчевито млатати ногама. Комаров. очи му као у мртве рибе.. — Онда хајдемо пешке из овога града од граната. Кад смо већ били прилично одмакли. Да глупа положаја! На једно педесет корака од нас грми једна наша батерија (чини ми се Мостићева). па »дајте коња!« — Али откуда. већ изли сав свој гнев на моју пушку. но кад Комаров поново викну срдито: »Та чујете ли што вам ce заповеда?« — ја спустих пушку на земљу. велите. ма где! ма како! Па онда као да и сам прозре сувишну мудрост тe своје наредбе: »ма где« и »ма како«. С леве стране долећу и куршуми. ово је страшни суд. — Али кад вам кажем баците је. а ја сам мога дао једном коморџији пред ступање у борбу. врат испружио а главу малко погнуо напред.. — Хвала богу. — Баците ту глупу пушку из руке. нигде нема коња? — Ја бар не знам где би их сад могли наћи.. Шта ће вама пушка? — Зашто? Ја сам се овом пушком досад борио. зинуо. забога. Мајор Илија Марковић.« Турске гранате прште свуда око нас засипљући нас земљом и прашином са свију страна.. кад коња нигде нема? — Ал' ви га нађите. на уста му удари бела пена.. Али где су наши коњи?.. као да је говорио сам себи: — Суђени час не пита кад ћe доћи. Војници се устумараше око њега. јер и не покуша даље настојавати да je извршим. — Ја сам ce још мало као устезао. подигао и раширио обадве руке. не дижући са земље оборених очију рече полако. баците је одмах ту на земљу.АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ — Нисам. стао насред поља. Официр виче: »сеци амове. он се изврте на леђа. а у себи помислих: »Буди бог с нама! Шта ли је овом човеку?« — Дакле. као оно човек кад чека да га поп мироше или покропи водицом — па тако стоји и ћути. Турска граната погоди једнога коња из запреге. Он ДНЕВНИК ЈЕДНОГ ДОБРОВОЉЦА 75 ..

— Зар цео батаљон у ланац? — упита неко. ко зна да л' ме Черњајев у оном тренутку и при онаквом расположењу не би прогласио за — издајника.. Ако бога знате — помоћ!. Изгледало je кao да се Комаров овим нешто извињава.. на свакога има по три Турчина. пропали смо.. Граната није никоме род — па ни ђенералима. — И Караџић се још нигде не показује жив — рече Черњајев Комарову.АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ улази на врата без куцања.. Официр одјури а Черњајев се очајно стаде пљескати рукама: — Шта ћу. ДНЕВНИК ЈЕДНОГ ДОБРОВОЉЦА 76 ..... Срећом мудри коморџија био је довео мога коња амо. Био је скоро сам.... учинио те смо се уплели у борбу с Турцима на овој страни где смо имали врло мало трупа? Застанемо на једном брежуљку да видимо како иде борба иза нас. генерал. После климну главом очајно и додаде: — Но ја њих не кривим. одмах.« Полетим батаљону и поведем га напред све у касу. — Растурите се у ланац. — Ах. — Г. где je стајао Черњајев. још не удара! У томе вајкању дођосмо на брежуљак више пруговачкога шанца. Но Черњајев као да је имао више среће но тачних података о размештају својих батаљона.. — Ваљаде да траже Караџића! Ходао је узбуђено. Ма који и ма чији био онај батаљон... Уопште чинило се као да je нешто јако збуњен. ja ћy учинити све што могу. погледајте (он му додаде доглед и показа руком у правцу Рсаваца) — нема га и све га више нема. Черњајев кад га угледа само разрогачи очи и умало не подскочи од радости. Осврте се — нигде ни једног ордонанса. Међутим Хрватовић је већ одавно напао.. што je поглавито он својим нетачним извештајем да су Турци напустили бујимирску косу. наиђемо на наше где у нереду одступају. Турци уводе у борбу свеже трупе. шта ћу сад? Камо ми војске? Где је сад Караџић? Где је?. Да сам се мало задржао.. каква несрећа! — узвикну Комаров — наши одступају преко винограда.. — Идите. Баш у томе очајном тренутку искрсе из шумице иза нас један батаљон. У томе дојури на коњу један официр.. Тако је био задуван да једва промуца: — Г.. а већ је прошло четири часа по подне. држите се још мало. Али ко му сам иде на сусрет — пре ce нађу. одмах га узмите и брзо брзо га водите тамо откуда су тражили помоћ. знате.. Сигурно му је то био леп изговор да се уклони од куршума: »Е. Кад дођосмо до оне несрећне и овде тако често помињане густе шумице. Да није стога.... Сирома' Хорватовић! Он мора да је још у већем очајању но и ја овде. морам да водим господиновога коња у штаб. терајте све напред. Ако брзо не добијемо помоћ. Т. Али проклети Караџић! Он се још не чује. — трчите опет ви. срдито и једнако je очајно погледао на ону страну куда је одвео Караџић деветнаест батаљона. — Ево на. Напрегните све силе. па не пропуштајте никога.. долазим из прве бојнице. Све је ордонансе некуд разаслао..

Положај батерије био je погибељан. а косом кроз шуму провлачи се брзо други турски ланац да обиђе батерију и пресече јој одступницу. препречи пут одступницима и окрете их напред... некоме привикни.. хи! Још мало па ја.АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ — У ланац — продерах се ја (хи. Топовска грмљавина потреса цео предео.. — Она поодавно не пуца. кладе. видите шта је с оном батеријом.. Већ су заранци... Изгледало ми је да је cве.. то сам Алах зна. јер нема кад — турска ће је пешадија пристићи. Са једно дваестак коњаника потечем низ поток. узмите што више коњаника. Ствар је стајала рђаво с нашом батеријом.. а лака вечерња замаглица већ им застире темеље. Спас je још лежао у томе ако се могне зауставити и повратити наша пешадија да заустави напредовање Турака док се батерија повуче. извирујући једнако са догледом: — Не може бити да је та батерија остала без заштите!. Кад сам био већ на коњу. Батерија остала гола. мало силом.. Из даљине сам се освртао и видех да ствар одмах окрете на боље — наши су потискивали Турке. Турски ланац примакао јој се с фронта на 500—600 корака.. којим беху ошанчене неке њиве. зашто батеријска заштита не пуца?! Зашто батерија не бије картечом? Т. Један официр испаде из шуме. Вршине им се једнако губе: прамичак по прамичак дима откида се од сјајних врхова и полако плови у даљни недоглед. Пазите!« Да ли сам овим охрабрио или уплашио г. али ја сам добро мислио. богами. те отворише ватру на турски ланац. све пропало. Сад викнем ДНЕВНИК ЈЕДНОГ ДОБРОВОЉЦА 77 . Батаљон се расу. узмите десетак коњаника па трчите. водите га напред — па му онда притерам коња и пришанем: »То је све што вам Черњајев још може дати. а у крупну топовску рику меша се ситно гроктање пушака. Пешаци одступали. Од Рсаваца па чак тамо до преко Мораве дижу се куле и млазеви пушчаног и топовског дима. Наша ce бојница растегла најмање на четири сата хода. официра..... богме. Више нема ни једног војника. Да се спусти у поток пада узмиче друмом — не сме. а пред њом се види дим од турскога стрељачкога ланца и он јој се примиче. Да издире косом — не може издирати кроз урвине. Черњајев додаде. Али xoћy да ми она батерија буде сачувана пошто пото.. Викнем коњаницима да се продеру што год могу: »ypa!« па онда упаднемо у ону расуту масу наших пешака и почнемо их вpaћати. па тако потрчасмо низбрдицом.. Ми се расусмо да не будемо нишан.. Трчите.. да се двојица-тројица преметнуше заједно с коњима. Официр одведе батаљон а ја се вратих натраг. обриши малко и сабљом пљоштимице — тек ми наше пешаке вратисмо. некога замоли. Али Турци су близу пред њом. а темељи им се једнако обнављају све новим и новим клупчадима и смотуљцима дима што без престанка избијају из пушака и топова. узмите сву моју пратњу. хи!) и потерам коња дуж редова. — Шта је с оном батеријом? — рече Черњајев упирући доглед на косу више села Пруговца. Хи.. пањеве и честе шумарице. а борба се једнако води. »А де! а бре!« Док они ухватише једну врзину и неки јалак. Сунце на заранцима позлатило им врхове. некога погурни руком. и није да беже. — Ево вам један свеж батаљон.. Да није демонтована? Т. господине. Мало милом. већ их сретосмо у гомилицама где ошљаре полако и мирно се разговарају. командант и пô. а некога. Једна турска батерија с Бујимира опази нас и одмах нам посла неколико граната.

вољно. »на левој страни крај срца«« (чита на медаљи): »М. спремно да нас нападне и гони. али кад опазисмо у даљини једно појаче турско коњичко одељење где нам се у касу приближује.. батаљони — сви ћутљиви и грдно изморени. Ми коњаници хтедоcмо ce вратити друмом. и нема више пута и повратка у комуну. Владан већ је правио досетке: »А. За това ич брига да му не береш! Оно ни из »комуне« нема пута за у главни штаб и међу орденлије.. — »Ће ce намери за браћу.« Како се пут савијао око једне брдске окуке. Черњајев се одвоји из гомилице. а војска се постепено поврати у логориште око пруговачкога шанца. то Турци нису могли ценити колико нас има. Стојећи на једном брежуљку. — Јок. ветар опет донесе међу вас. После се чују команде: чета стој! смирно!. па мислећи ваљда да напада какво појаче коњичко одељење. известе је о стању ствари и она ce брзо смандрља с косе. орденче! Чекај да видим чије ово име носи П... Черњајев довуче однекуда (чини ми се од Караџића) четири пожаревачка батаљона.« Па ce онда примаче са подругљивим осмехом и малко се наже: »Бре.. Т. ми нађосмо за »саветно« да мрднемо у лево и да се дохватимо кoce и шуме. — Кажи ми право. Да завршим опис овога тешкога дана једном бôном сликом.. џанум. нападај ме сад у твоме »Старом ослобођењу« као орденлију! Уосталом из ђенералног штаба. Joш лакше ће ме однети. Све их ово заустави у напредовању. видели су само да је коњица и да трчи к њима. Обреновић ІV. а међутим два наша коњаника испентрају се на косу. само се чује потмуо бâт од корачања стотина људи. докторе. како ти сад куца под овим твојe кoмунско срце? — Сасвим као и пре. изађе преда ме на дваестак корака.. — Но Черњајев и не зна колику je услугу тиме мени учинио. докторе. да бог да! Нека је со срећоју сефте: ево и један комунац улете у орденлијски ћуп. наше пешаке ниси више могао ничим задржати. ето. Они се расуше косама. и.АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ трубачима да свирају на јуриш. Чим одступи батерија. чете.... ухвати друм и одјури у касу уз брдо пруговачком шанцу. дете. Уступим му коња а сам пођем пешке пруговачком шанцу где је сад стајао искупљен скоро цео ђенерални штаб. М. па још за орденлије. тука ћеш ти сас назе.. Кад мрак паде на земљу. а ми коњаници у гомили потечемо напред и повичемо: »ура.. а.« докторе.« А? Је л' тако? — Тако. књаз српски.. и неколико тренутака доцније др. па мене.. Борба је трајала до мрклог мрака. одмах почеше формирати каре. Једва се вукао. бојна рика умуче. а одмах затим залепршају се ваздухом стотинама дубоких ДНЕВНИК ЈЕДНОГ ДОБРОВОЉЦА 78 . Чик. Успут стигнем рускога капетана Максимова. те ове свеже трупе потискоше Турке у њине старе положаје.. но пред ноћ се окрете за нас набоље. а! аирли. бре. бре. јок. Испрва нигде гласка. гледао сам кроз сумрак како из даљине из мрака ничу гомилице. где је стајала наша полубатерија. Коња му убили Турци те у паду коњ повредио ногу и њему..

АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

уздаха и хукања од умора. Пушке ce сложе у пирамиде, а војници се разбију у
гомилице по 2—З, по 5—6, по 10—15, групишући се по познанству и пријатељству.
Рођаци и пријатељи из једнога села, подељени у разне батаљоне и одвојени у I и II
класу, сад се траже и довикују да заједно проведу ноћ. Сад се сазнаје и распитује ко
коме погибе, ко како прође у страшном окршају. Логором овлада жубор, узвици и
довикивања.
— О, Симо!
— У... у... у...
— Е да што?
— Ево једне пањине, ама не могу да je извалим.
Војници траже дрва и ложе ватре, да их, онако уморне, као што они веле, не
»пресече« ноћна студ. Секире лупају, грање и врљике вуку се.
— Hocиш ли што, Јоване?
— Носим један проштац.
— А што, болан, само један?
— Не могадо' више уграбити. Наиђосмо амо на ограду некога јадника, па кад
навали војник, ви'ш, ка' и виор диже све за тили часак. Остаде сам чистац. Ја једва
уграби' овај проштац, па и то умало ти се не поби' око њега с једним буразером. Уватио
он за један крај па вуче и виче: »мој je.« Ја опет укрутио за други крај, па вучем и
вичем: »мој је,« те се умало не побисмо, а проштац нити је мој ни његов, већ ко зна
којега је јадника. Ала ћe да закука кад дође па угледа како му се од ограде ни траг не
познаје; све разнела војска.
— И ако је. Шта ми га ту жалиш? Разносе и моје код куће. Бајаги ти је тамо нама
у Шумадији боље.
— Mope, бар тамо код нас нема војске.
— Нема војске али има светине.
— Прекрсти се само, мој Панто, па реци: вала теби боже што нисам граничар.
Видиш ли да ћe овај свет овуда ама баш дибидус да пропадне. И гину, и куће им
изгореше, имања им пропадоше, и вамилије, пусто, у свет прскоше. Бар нама се joш
зна где нам је огњиште и знамо да оно мало сиротиње и чељади што је — на њему је. А
ови јадници?..
По логору се засветлуцаше ватре.

ДНЕВНИК ЈЕДНОГ ДОБРОВОЉЦА

79

АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

И за ме је била једна. Наместим ce кpaj yпaљенога пања, па извадим лулу
разбрибригу да њоме терам сету и црне мисли.
Знате ли какви oceћajи спопадају човека кад се враћа с гробља, на коме је са
покојником закопао и парче срца свога? Тако сам се отприлике oceћao и ја. Смрт је
данас тако много играла око мене, да ми је и сад била присутна. Бледе слике
изгинулих бораца једнако су ми биле пред очима. Чинило ми се као да још једнако
чујем јауке и ропце тешких рањеника. Они живи људи по логору око мене изгледали
су ми као становници гробља, што су тек ноћас устали из својих мрачних боравишта,
да се сутра опет у њих поврате.
Седећи у оваквом расположењу наједанпут осетих да ме састраг загрлише две
мале, коштуњаве, сухе и хладне ручице, а на самом уху некакав слабачак, потмуо
детињи глас прошапута ми: — Чичо! пусти и мене да се ту мало огрејем!
Мене прође језа... да ли ја ово сањам?... нагло се окретох... мој се образ: очеша о
један увео, хладан обрашчић; поглед ми сусрете два велика, црна, необично сјајна ока,
где се зорно упиру у ме, а са јадних блеђаних и усанулих детињих усна опет слабачко
прозвучаше речи:
— Је ли да ћеш ме пустити, чичо?
Сав потресен, ја се нагло обрнух, шчепах ову незнану прилику и посадих је себи
на колено да је спрам ватре боле видим шта је и ко је.
— Јао, чичо, много си ме стегао за руке; боли ме.
— Ко си ти, дете?! — узвикнух ја још пренеражен.
— Хи, хи, Стојан ми је име. Ама немој да ме стежеш толико; боли ме.
— Ко си ти? чији си? одакле си? откуд овде у логору? међу војском?
— Бежанац, мали Стојан бежанац!... Ај, мамо, мамо, моја слатка мамо! немој да
ми плачеш; тебе ћe твој Стојан да суса, суса, суса! Немој да ми умреш, мамо моја
слатка! тебе твој Стојан воли... и милује... милус... милус...
И ова мала прилика наслони главу на мoje груди, једном ме руком страсно
загрли и стеже, а другом ме миловаше по образу. Затим наједанпут скочи, отрже се од
мене, побеже два-три корака, прилеже потрбушке на траву, једну руку диже као да
некога, ко лежи поред њега, милује по глави и рече:
— Ћути, ћути, Стојанко. Ето Турци у село, да нас не чују. Ћути...
Па пошто је тако мало полежао, он викну:
— Бу, ду, ете Турци, ватра, бежи....

ДНЕВНИК ЈЕДНОГ ДОБРОВОЉЦА

80

АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Скочи и побеже у мрак. Пошто сам се мало прибрао, пођем за овом детињом
приликом. Код прве ватре упитам војнике: видеше ли да овуда прође једно дете.
— Ено га онамо код оне друге ватре где се греје.
И ја угледах кроз мрак како спрам несигурне и бледе светлости једнога
логорског огња блистају два сјајна, црна ока.
— Па ко је оно дете? Откуда овде у логору?
— Е мој, господине, ово је убита жалост! Веле да је отуд некуд од Књажевца.
Турци му побили све укућане, а кућу запалили. Њега јадника ваљда је сам Бог спасао,
али је ето сироче од стра' полудило, па која му вајда сад и од живота...
Ја нити смедох даље распитивати за ову жалосну историју, нити се
приближавати овоме малом и несрећном сведоку њеном, овоме тужном споменику
одбегле свести...1)
Логорске су се ватре већ давно погасиле, поноћ превалила, мртва тишина царује
над успаваном војском, ја почаркујем мој догорео пан и пишем дневник, а кадгод
упрем поглед у тиху ноћ, чини ми се као да ми отуд из мрака светле она два сјајна ока
малога Стојана, а у глави ми се понављају ови лепи стихови из Драгашевићевога
»ХајдукВељка«:
Сви спавају, и Срби и Турци,
Све је немо и поноћ је нема,
Чадори се расејали бели,
Ко на гробљу гробовско камење,
Ах гробови и постаће сами,
Трава биће црвенога листа,
А цветови од крваве пене...
Јунаке ће земља да запреће,
Из тог праха и пене крваве
Васкрснуће ђаурска слобода...
Ох, да ли ће?..
Нека ти је оволико доста крвави четрнаести августе!

ДНЕВНИК ЈЕДНОГ ДОБРОВОЉЦА

81

с којима су цјеле петстотине година живели као браћа. да би показала што не дели Срба од других своих поданика Мусулмана и не-Мусулмана. 15 августа. кoje им бјаше даровала от пре. дође ми у руке једна турска прокламација управљена на Србе. у ових најзаднијих четиридесет година. или какав Бугарин који ce учио у Загребу. што се у Србију налазе. која су примили од царског правителства. јавно је што нихове интјереси. »А будући да је кнажество србско една част од Империје. саопштићу га овде од речи до речи и онаквим истим правописом као што је у оригиналу: ЗВАНИЧНА ИЗЈАВА ВИСОКЕ ПОРТЕ »Срби. који су се узбунили против царске државе. осим привилегије. да би постигли своју алчност. »При све то неки чиновници врховног управлења Србије. исто тако није престала оделовати благодетелство и покровителство и вама. они су кривили народ. и има неколико време ништа друго несу гледали већ интереса и благоденства свог отачаства. којима су они помагали. а такође и повреде односи се на Империју. а тиме уврећали и Срби и оне несретнике. који су се бринули о своме добру и спасењу. у којама су се јавлјали толико ратове и размирице по свјему свјету. Тек Србин није. учинише орудије искреност Срба. Срби опет су постојанствовали у своју лјубав и верност прем Високе Порте и живили су врло спокојно. који сте нихне дјеца. због тога Висока Порта ако и не би желила да се увреди Србија. »Заиста е да и Срби су ценили ова велика благотворства. а нарочно. чувајући и своју народност. »Ви сте дјеца оних отаца и дедова. докле на послјетку довели су у свом отачаству тући управитеља и командара. попалјећи и пустоши ћи нихне села и куће. А и Висока Порта била је задовољна од овог разумног поведења верних своих поданика Срба.АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ Јутрос. који цијели пет стотине година су живили под покровителством Високе Порте у савршеном спокојству и безопасности. јер. али да би ДНЕВНИК ЈЕДНОГ ДОБРОВОЉЦА 82 . тако што. па ће бити у свему заштићени и поштеђени. и тако су напали на своје сусједе. а будући послушни саветам старих и разумних лјудех. Мило ми je што се није нашао Србин издајица да напише ову прокламацију. И кад им je било саветовано или са стране царског правителства или са стране велесила. поверила је србскоме кнезу и службу о чувању крепосте. по наредбе којих морали су против своје воле ваоружити србско населење пушкама и топовима. а жители част од императорских поданика. Као вашим отацам и дедам Висока Порта је раздавала своју милост и правцу. судећи по »стилу« и језику у прокламацији рекао бих да jy je писао: или какав Пољак који се бавио у Србији. преварише неке од народа и дадоше помоћ Херцеговцима и Бошнјакама. Да овај урнек Турске мудрости не би пропао. да би с тиме дала још едан знак поверења. У њој Порта позива »верни српски народ« да се мирно преда Турским командантима. одобрила им и неке нихне желе.

што Мусулмани и не-Мусулмани. које без икаквог узрока доведоше ове повреде народу. мали и велики. ДНЕВНИК ЈЕДНОГ ДОБРОВОЉЦА 83 . који они узимају од нихне руке. што неће злупотребити царску милост. намјесто бринути се за ползу и благостање стране и населења. кад Висока Порта шиле војску. дакле. опет о неговом опропашћењу. да се казне због тога по строго. »Срби! »Нек вам буди извјестно. »Овим изјавом јавлја се Србима. била е насилована шалјати војску. зато употребише ове новце. Тиме они хтедоше задоволити своју гордост и алчност. и Висока Порта никад није изменила. и оне који са оружјем у руке противе се царском правителству. који оваковим начином предаду своје оружје и покоре се. старе и бедне лјуђи. но постоју у путу бунтовничества и злодејства морају се кајати. што они који желе да повере свој живот. морају незабавно отправити се лично или посредсвено код команданта. и обећају са свом срцом. ако би се опет отклонили од пута поданства и верности. а новаца. кој би желјо зло својим дјецама. муже и жене. да им се да заштита уједно с ниховом добарем и фамилијом. »Они. своје имање и своје домочадје под заштитом царског правителства. или на неколико лјуђи. кој се најближе налази. »Они. онда да се злоупотребителе строго казне. »Поштовани и добри грађани. или други. који злоупотреблјавају своје привилегије. кој је толико време живјо спокојно. и да би потушила нихово раздражене.АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ показала какве су дужности оних. који бише злоупотребили животе и имање на едно тако под заштитом пријето село. и предали своје оружје и замоле милост. гдје толико невина домочадја и немоћне лјуђе се газе! »Они који управлјају србске послове. и да не би се уништило нихово отачаство. кoje народ бјаше сачувао због обдржања своје фамилије и сроднике. и сви жители су пода заштитом царства. што у буну. Жао е што од мерке правителства бивају толике загубе у едном мјесту. она нема намерење опустошити ову страну и разорити населење. и да искажу своје желе. Због тога издаде се ових дана заповед од Високе Порте свим командантима што. нити ће изменити добрих својих расположења и саобрашћења спрем србскога народа. оголјују народ. који и за овом изјаву не положе своје оружје. коју неки рђави и зли лјуди учинише због своју корист. Нема у овоме свјету човек. пушке и воене потребе. »Највећа нада и жеља Високе Порте је то. све поданике без исклјучења су чада царства. да не би пострадали поштене жителе материјално и телесно. кад би србски жители с кога ни би мјеста и села дошли код команданта царске војске. али само и само да казни оне. »За царство велике су загубе и скрбне дјела гледати и слушати што бивају убијства и повреде у биткама међу војскама и нихне противнике. а ако се нађу неки међу војске. а нарочито да нађу заштиту жене. дадоше ји за топове.

(Отац М. па беж' за брдо. једва пристаде да ми тек »по што-шта« приприча и његово казивање отпоче ce овако: — Да узмемо мало поиздаље. где је био разлогорен главни штаб. да је још и пре састанка скупштине његов пад био већ извесан. видеће се ко је боље погађао. Изјутра је изгледало као да нам овај дан (15 август) проћи без борбе. збиља. Истина. — Наши захтеви у скупштини нису саслушани и уважени. 14 јануара 1875 отворене су кнежевим указом ДНЕВНИК ЈЕДНОГ ДОБРОВОЉЦА 84 . ви у скупштини већасте о рату. Отац М. већасте о некој вајној контроли народној. отац М. употребио је Чумић да се »учврсти. »Учвршћујући се. Не могу да говорим.. Између нас се отвори овакав разговор.АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ »У сваком случају нек се божја правица испуни.« Чумић је пред изборе и на сам дан избора починио са својом полицијом толика безакоња. те се криза завршила променом министарства (при чему је Чумић постао мин. а ми се ево бијемо око Алексинца. па нека тако и остане. Но пред подне Турци нас окупише бити из својих батерија. — Да бежимо одавде — рече мој пријатељ. мој оче М. Пренео их је. Јадру. био је народни посланик на скупштинама које су већале о овоме рату. Тек после дугих наваљивања отац М. немој ми то тражити. а дан избора био је 4 јануар 1875. рат је сад ту већ и нема се шта више крити. али ако једном дође време да се изнесу на јавност сви радови из тајних скупштинских седница. То време док је скупштина одложена. веле. Ти се сећаш. Сем малога препуцкивања на предстражама свуда је иначе било мирно. — Молим те. један старац сељак отуд преко границе. да је при крају 1874 год..« Имало је да се изврше четири накнадна избора: у Јагодини. — Ама. дошла министарска криза. Дочепамо по један сноп пшенице (то су нам били фотељи). Особито су много граната бацили на брежуљак више пруговачкога шанца. — Е. 1 Августа 1876. y којој je министар унутрашњих дела Чумић ударио подвалу свом председнику министарства. ми новинари опет сањасмо о Солуну и Једрену. поткрепљену великом буклијом вина). Милановцу и срезу звишком. па гле нашта изађе: дошљаци Руси заповедају по својој вољи. наш би посао данас друкчије изгледао. — да нам не преседне и баница и печено пиле.. оче М. Ми смо много што шта предвиђали што се сад дешава. и да смо послушани. после узалудних покушаја Мариновићевога министарства да ради са скупштином.« Ове прокламације прво су се појавиле код Хрватовићеве војске. било је у тајним скупштинским седницама. беше нам донео у логор добру чacт. Г. припричај ми што год из тих ваших тајних седница. али речено је да буде тајно. председник) и одлагањем скупштине до 14 јануара 1875 год.

— Ама. чини ми се у — Да. велиш? Откуда ти. баш почетку августа. па се онда наједанпут старац накостреши и разагна скупштину. чича Данило је у Србији »рашчишћавао земљиште« за нове скупштинске изборе.АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ седнице одложене скупштине. Настаде министарска криза (упочетку је била уважена оставка само министру финансија и спољних послова). Вредно је упамтити да тада у Србији није било ниједног независног листа. бише избори Сем осталих иако је он за дало оставку. Растерав скупштину. 20 јануара Чумић већ разашиље свима начелницима телеграм како је »целокупно министарство дало оставку«. — Е. Ја тај Новаковићев концепт имам у рукама. а чини ми се и Урошеву је »Будућност« неколико пута узапћавао.. то ново чича Данилово »министарство помирљивости и добре воље« дође први пут у скупштину. Притисак је био грдан. Тим је покушано да се угуши наш радикалски уплив на народ и да остане широко поље полицијским агитацијама. прогоњења по Крагујевцу и многа друга насиља. Старац Данило неко је време куражно и трпељиво подносио кишу интерпелација и све бомбе кoje cy из скупштине сипале против његовога министарства »помирљивости и добре воље«. Tajcићa по Драгачеву. склопљен је »нов« кабинет. а 24 јан. брате ако бога знаш? — Нашло се. апшење Адама по Крајини. У другој половини јуна пукла је прва устаничка пушка у Херцеговини око Невесиња. чича Данило предузе да »рашчисти терен. Но да ти причам даље: З августа 1875 скупштински и испадоше не може бити неповољније по владу. седнице скупштинске бише одложене на неизвесно време. Одмах затим чу се да је министарство Тада некако и ви у Крагујевцу поново покретосте »Ослобођење«. — Bepyj слободно. Пред саме изборе изађе у званичним новинама наредба на све полицајце да строго пазе да »бушкарачи« и »злонамерни људи« не агитирају за изборе. Ако се не варам баш 13 марта скупштина би распуштена. 10 августа. јесте врагови. 20 јан. ДНЕВНИК ЈЕДНОГ ДОБРОВОЉЦА 85 . Док се у Херцеговини развијао устанак. На првом се кораку показало да Чумић са онаком скупштином неће моћи с места да мрдне. радикалаца народ изабра тада поново за посланике и Ранка Тајсића време избора лежао у затвору. богати. И заиста. Ристићев »Исток« и »неверна вера сваког господара« »Видовдан« били су једини органи »јавног мњења« у Србији. зато ти ја могу јамчити. али ја то не верујем. где се обично бацају старе хартије. оче М.« Прво угуши радикалне опозиционе листове: твој »Рад« у Београду и »Ослобођење« у Крагујевцу. — Ама где га нађе? — Нашли људи у Новаковићевој кући на оном месту. а веле да је тај »мудри« распис »концептовао« тадашњи министар просвете Стојан Новаковић.

наједанпут сад окрете лист и поче либералима. и тога дана дође нам у скупштину само »ради виђења. о томе се може разно судити. a не да нас влада неким својим доскочицама и намештеним извештајима постепено. како Турци на нашу границу итд. — У Београду смо неко време радили друге неке предмете. али смо тражили да се једном изађе начисто куда води и где ће нас довести то помагање? Оно ће нас најпосле увући и уплести у сам рат. Ако будућност Србије захтева да она сад ратује.« као што он рече. а већ 19 августа чича Данило јавља да је нов кабинет образован.1) Вуковића. Треба знати куда што води. Треба ли ратовати или не? говорили смо ми. у коме су се Гарашанин и његови тако показали. Милију. Крупежевића. Министри су говорили да треба помагати браћи. а затим наскоро вратио се у Београд. па тек опет учесташе неке депешице од пограничних начелника и нека саопштења скупштини. и да је ово Гарашаниново и Алексино гласање за радикалце пркос и претња новом министарству. све помало и ДНЕВНИК ЈЕДНОГ ДОБРОВОЉЦА 86 . Ми у опозицији говорили смо да смо и ми зато да се браћи помаже. — 27 августа била је прва скупштинска седница. Да је ово Данилово министарство било већ печено. ми одмах видесмо и по томе. Ристић и Радивоје били су у новом министарству. Тајне седнице већином су држане ноћу. Ми хоћемо чисту ситуацију. Они су говорили само то. Треба знати тежину и замашај појединих поступака. називајући нас »комунцима. Чича Данило са својим министарством био је још раније у Крагујевцу. 18 августа било је то бирање кандидата за скупштинскога председника. како се та сиротиња пати и пропада. Тада смо у једној тајној седници одобрили 10. да ваља потпомагати браћу. Али једно je јасно: ми нећемо да несвесно будемо увучени у рат. у којој су се јавили нови министри и прочитали кнежев указ. »Видовдан« опет. Поповић и поп Ђуричковић гласаше за наше радикалне кандидате: Адама. а већ септембра прочита се у скупштини указ кнежев којим позива скупштину у Београд. Да их не набрајам. Ми смо приступили конституисању скупштине. које се већ јављало на хоризонту. Довољно то: у тим. 28 августа кнез је отворио скупштину. Xoћe ли гa? неће ли га? уопште шта она xoћe и шта намерава? Ми нисмо деца. у којима погранични начелници (понајвише ужички и чачански) јављају како многи бегунци из Херцеговине и Босне прелазе на српско земљиште. Одмах затим скупштинске седнице одложене су за седам дана. Све су ово били јасни знаци да је Ристић на прагу већ да замени Данила. што при избору кандидата за председника скупштинског стари наши противници иако конзервативци Гарашанин. 15 августа састали смо се први пут у Крагујевцу. а ноћу држимо тајне седнице. који је дотле ваљао на нас дрвље и камење. Шумкарца и Благоја Божића. — Више од 10 дана провели смо око адресе. Ј. нешто је од овога још за Данилове владе било издато. Нека нам влада отворено каже како она мисли о рату. Ми смо остали да правимо адресу.000 дуката и 12. Министри су тражили нов кредит за потпомагање устаника.АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ — Тако ће бити.000 пушака за устанике и помагање њине нејачи. Мислим баш тако око 13 септембра Ристић и Радивоје однеше адресе кнезу у Београд. па ћe онда бити од либерала триста чуда. како ce конзервативци у »крајњем случају« могу удружити са радикалцима.« »безгаћницима« и сваким чудом. ми хоћемо свесно да узмемо то тешко бреме на се. већином ноћним. да се за претседника скупштине потврђује Каљевић. И збиља. Дању радимо то и још неке ситније послове. А. тајним седницама министри нам једнако подносе неке телеграме на малим парчадима хартије.« »Адамовцима.

xoћe. Стога нека се прво влада изјасни мисли ли да треба ратовати или не? Затим да нам поднесе потанак извештај како стојимо са војничком спремом. богами. није! да видите и добра је. већ.« На питање: каква нам је војена спрема? одговарала је: »Е. хтели не хтели. како не би!« — и ту нам je сад прочитан некакав званичан докуменат од Русије. где. увлачи у догађаје. кнез је једнако cтpeљao очима по скупштини и мењао се у лицу. па тек што министри изађоше. помрчина и не поједе. Ето при таквом стању скупштина је у Београду вотирала још 20. морамо ратовати. Но још новија »мода« имала је да наступи тек сад. Ми смо при томе тражили да буде неке контроле над трошењем тих пара.000 дуката на потпомагање устаника и да им се набави једна брдска батерија. — Ово нас је изненадило.« да влада у неку руку пред скупштином даје оставку. не знам како су се развијали одношаји између кнеза и Ристића. што се овако у помрчини решава. Један од наших рече: »Јако се бојим да ово. Изгледало је као да би Русији било по вољи да заратимо. ни немојте. имате ли ви поверења у мене? — У скупштини завлада мртва тишина. па није тако рђава. шта буде. добро. али се ништа јасно не обећава. прва му је реч била: — »Браћо. Прво. Чисто и јасно: ми нећемо да нас Ристићева влада несвесно увуче у тај рат. тек једног дана Ристић дође у скупштину (чини ми се 24 септембра) и објави да је његовом Министарству узета оставка и да ће кнез изабрати другу владу која ће радити са скупштином. Али откуд сад кнез у скупштини усред њених седница?! Кнез је био сам. па. као и то какви су наши одношаји са другим државама. Пошто назва Бога. ако је тај корак потребан. На питање: хоће ли она (влада) рат? одговарала је: »Наша је дужност да помажемо браћи. Док je трајало ово ћутање.АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ неосетно. Ми постепено дођосмо к себи од изненађења и ту устаде горњо-милановачки посланик Вујо Васић те рече: ДНЕВНИК ЈЕДНОГ ДОБРОВОЉЦА 87 .« На питање: како стојимо са другим државама? одговарала је: »Добро стојимо. Изгледало је да је јако узбуђен. у скупштину уђе — кнез! Ми нисмо знали шта управо да мислимо. нешто »запрпуљено и замрмуљено. али нам отворено не вели ни ратујте. Ми смо били као окамењени и подуже време нико не одговори ништа. По уставу зна се да кнез само двапут долази у скупштину: да је отвори и затвори. помоћи ће нас. и у случају рата чему би ce имали од које државе надати? — На сва ова наша јасна питања влада је одговарала страшно двосмислено. зашто Ристић даје оставку кад има у скупштини знатну већину? Друго. док се једном не нађемо зачуђени пред ситуацијом. избегавајући брижљиво сваки јасан и одсечан одговор. хоћемо да га учинимо са пуном свешћу.« у коме нам се дају неке наде. — Чим министри ово изјавише. сигурно ће помоћи. ово као да су неке нове »моде. богами.« — Док се овако радило у скупштини. момци почеше у скупштинској дворани намештати неке столове и фотеље.

и да с овим државама имамо присно пријатељство. да се с њима разговори. имамо га потпунце — и скупштина поче да виче: живео. по примеру својих старих. па ма нас то и у рат увукло? 2) Треба ли ce спремати за рат? и З) Треба ли да се учини зајам за вођење рата? — »Али да би могли свестрано промерити како да одговорите на ова питања« — тако отприлике рече кнез — »ја ћу вас прво упознати са правим стањем ствари. Таку би улогу отприлике Грчка сад играла спрам нас. ми будемо позвани у двор. даље.« рече да је сматрао да је у интересу земље и престола да ову владу отпусти. Кнез нам рече да ће нам поставити три питања: 1) Треба ли ратовати? или другим речима. Румунија је самим тим географским положајем и етнографским размештајем тако упућена. Наши су одношаји с тим државама пријатељски. Почнимо од државе која нам је најсроднија — од Црне Горе. Прво да вам кажем какви су нам односи са другим државама. Моја вам је влада говорила да су наши одношаји са Црном Гором не може бољи бити. али пре но што наименује нову владу позваће себи у двор народне посланике. Ни то никако не стоји. господару. да што од Турске мирним начином изнуди. што су наши државни интереси и њени рачуни на Истоку дијаметрално противни. Напротив. треба ли помагати устанак енергично. и то само народне. да би пропуштала све наше војне набавке и чинила нам све пријатељске олакшице. наши су одношаји врло затегнути. да ми немамо у тебе поверење. нити шта од ње добијати. то je Аустро-Угарска где би Румунија имала шта да тражи. — Затим нам је кнез говорио да он хоће у овако тешким приликама да говори непосредно с народним представницима. да нема управо шта више тражити у Турској. спомену неколико речи о »ситуацији. Тако је са Црном Гором. — »Моја вас је влада. Читава историја нашега ускрснућа као државе сведочи да је АустроУгарска нашем подизању вазда стављала препреке и с ДНЕВНИК ЈЕДНОГ ДОБРОВОЉЦА 88 . — »За Аустро-Угарску моја вам је влада говорила да би нам у случају рата та држава била наклоњена. јер зазире да тако окрепљени не постанемо привлачна тачка за српски елеменат у Угарској. Она би вребала згодан тренутак да се користи тиме што би Турска била с нама у рату. да ми постанемо већи и моћнији. не можемо рачунати на њино садејство. Њене се тежње и аспирације окрећy Ердељу. Зашто би се дакле Румунија упуштала у опасан рат с Турском од које нема шта више добијати? То је невepoватно. Ми га имамо. уверавала да се можемо надати у случају рата да ће устати и Румунија и Грчка. што је Србија није помагала у критском устанку.АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ — »А ко се то усудио рећи. Ја тако не мислим. Грчка je на нас љута за 1867 г. али у случају да ми заратимо. и на Румунију не можемо рачунати. Њој никако не иде у рачун да наш углед на Балканском Полуострву скочи. — И заиста. Али то je врло незнатно. Ја сам у последње време покушавао да се дође до некога споразума и нешто je учињено заиста. Грци нам пребацују да смо се тада користили њиним устанком те изнудили од Турске градове. И од Грчке се дакле не можемо надати стварној помоћи. Аустро-Угарска нам не може желети никаквога успеха већ и по том. које може чинити једна пријатељска неутрална држава. У случају рата међу нашим војним операцијама не би било никакве свезе и заједнице. То не стоји никако.

Остали. Србији. Према свему овоме ја налазим да није време за рат и да ми не можемо ратовати. као и сва наша друга решења. — »То су наши одношаји са страним државама. Отац М. Дође и друга. моја вам је влада говорила да је »све спремљено и готово. Бивало je опет тајних седница. недостају нам транспортна и санитетска средства. — »Што се Русије тиче. — Гласало се поименце. По томе. у случају рата ми се пре можемо надати да ћe нам Аустро-Угарска сметати но помагати.АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ планом му сметала. закон о сређивању поља итд. сави антерију па надре на једну страну. Отац М.се тиче припреме устанка у Бугарској и Ст. После је кнез ставио питање: ко је зато. да тај одбор у случају рата буде на домаку војске и управо управља ратовањем и врши најстрожију народну контролу над свима и сваким. где је израђен закон о реквизицијама. Урош Кнежевић и joш њих неколико. и на прво постављено питање: ко je за рат? сви су одговорили против. а не да се овако одсеком одобри тако огромна сума. кад се око наших граница већ води борба? Ту смо сви једнодушно гласали за спрему. — »Што се тиче наше војене спреме. — и додаде већ из даљине: — Би ево ово — показујући руком на гранату која је гудила ваздухом. трећа. Не опомињем се сад свију који су били за.1) ДНЕВНИК ЈЕДНОГ ДОБРОВОЉЦА 89 .. Тада је већано и о оном војном контролном одбору. Даље немамо сабаља. Што . баш је био у тој речи. труба. и ако нам не помогне — одмоћи нам неће. она нам је била вазда пријатељска држава. она је непотпуна и недовољна. ја га још улитах: — Па шта би после? Како дође рат? — Не знам. Радови су у скупштини пошли редовно. Tpeћe je питање било: кo je зато да се учини зајам од два милијуна дуката за спрему и вођење рата? Опет су сви гласали против сем њих 7—8 који су и при првом питању гласали за. јер се и те законодавне мepe сматрале као спрема за рат. револвера. Ми смо мислили да у тај одбор сем скупштинара уђу и нека стручна војена лица.. а ја на другу. Но то се после изврнуло у нешто девето. који су били против тако великог зајма. За артиљерију немамо довољно коња ни такума за запрегу. а сад би желео да чујем и ваше мишљење. Бежећи. кад се отвори јако пушкарање на нашој предњој линији. Ни сад не може бити друкчије. сем њих 7—8 који гласаше за. једна граната запишта и удари баш пред нас. ја сам после дао оставку — рече отац М. хтели су да се војене спреме чине из редовног буџета. или да се за сваку набавку посебице тражи скупштинско одобрење.. сећам се само да је ту био Вујо Bacић. — Затим је председник скупштински Каљевић саставио нову владу. да се озбиљно спремамо за рат.« Ја вам пак могу peћи да није спремљено ништа и није готово ништа. кнез је сам прозивао.

.АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ XІV Алексинац 18 авг.. чини ми се оточио би се с њом и овај бол и јад што ме овако дави својом смрвљавајућом тежином. мој Мита погинуо од братске српске руке. три пут да си проклет зашто ме отрова оном страшном сумњом: да је. можда. да је заповест за овај гнусни злочин дошла одозго.. .Алекса.. уселив у ме ову ужасну сумњу. одозго. Да ли су сузе слабости и грех? Ах.« »А мржња те је нашла Где с вијеш као црв Надојила те крвљу — ДНЕВНИК ЈЕДНОГ ДОБРОВОЉЦА 90 .. А и како ћy.. пакосни човече. ти си породе тмина и душевних омрачаја: »Тебе је пак'о зач'о И бацио на смет У свом најљућем гњеву На љубав и на свет... у среду вече. одлазите од мене црне мисли! одлази грдобна сумњо.. О. .Мито. да га је убила пушка коју је партајска злоба на њега натегла.. што успомену на те бележим са сузама у очима. да верујем у биће ђавола бих рекао да је ђаво у твоме облику дошао да ме куша и да ме на ове муке распиње. Али не.. кад би место суза крв из уцвељенога срца могла прокапати на мутне очи. зли.. Алекса. 1876 год. непрежаљени друже мој. кад прво што би требало да запишем то је претешки губитак једнога врлог пријатеља. J адни мој дневниче! Четврти дан како нисам ништа у те записао. Алекса. да ли ћy ce огрешити пред твојом блаженом сенком.

. не могу поверовати да горе на врху српскога друштва седи такво чудовиште које ће из просте партајске мржње давати мигове да се сад у рату.« А ти. правиш то и од човека у кога се уселиш. мучки убијају људи. Т. На уснам' тешки смех. шта ви ту радите? — Ништа.. онда — блажена сени Митина. — Махните сад писање. ваља мало и одахнути. рекоше ми да је добро држати у устима иструган рен. ја нећу у то да верујем. нешто пишем. којима је сав грех у томе што су других начела и погледа и што су у мирно време били његови активни политички противници. У оку дивљи пламен.« »На челу тешки облак. У смеху црну клетву. Обистине ли се тада Алексина казивања. ти ћеш бити богато покајана и освећена.. У клетви црњи грех. па ми од рена удариле сузе. док не дођем до праве истине.. Ствараш: »Уместо срца гују. У руци самокрес.. где се сви боримо против општег непријатеља. доста смо ових дана радили. Али иако нећу да поверујем. био је весео и зајапурен.. ДНЕВНИК ЈЕДНОГ ДОБРОВОЉЦА 91 ... сама чудовиште.. Комаров уђе у собу. ви сте плакали! Шта да му одговорим? — Зуб ме боли.« Али ја се још не дам освојити. седе крај мене. Комаров се враћао с вечере... онда.АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ Отровала ти крв. Уместо душе бес. — Но. Не.. хоћу да задржим толико сумње колико ће ми бити довољно да о овој ствари разбирам и пропитујем толико. па ма ме како Алекса уверавао да су његови извештаји поуздани. ја још нећу. високо превасходство. ваше високо превасходство... Али шта је то? Ваше су очи заплакане.. не. Нећемо се цењкати — крупан ће бити курбан што ћу ти га принети.

. а довукли су били и тешке опсадне топове. то не иде тако брзо.АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ — Вот. что за лкарство хрнъ. Прави пакао. ваше превасходство држи да ће Турци сасвим очистити српско земљиште? — То је сигурно. јесте ли ви присталица или противник рата? — Како мисли ваше превасходство: рата уопште или овога нашега рата? — Ратова уопште.. — А видесте ли ви Т.. да нас још ово два три дана нападају. Цељ читаве људске цивилизације. о алексиначка утврђења.. мора ce гинути. свега људскога делања то је човеково благостање. — А зашто? — Зато што рат уништава оно чему све треба да служи само као цељ — уништава људе. не знам зашто се већ нису сасвим повукли: Ниш није далеко. Замишљам себи како сад мора изгледати у Нишу. Штета што немамо одморних и свежих трупа. а на левој обали при повлачењу к Нишу с једне их стране заклана Морава од наших нападаја.. јер им је удобније да се повлаче левом — боје се.. Помислите само колико им треба док евакуишу болнице. — Шта ћемо.. Али свакојако и овако ћемо нешто учинити.. кучкини синови. глупости. — Управо тако! А како ви Т. Десну обалу Мораве сасвим су напустили. вотъ И все. вырватъ надо. да би их при повлачењу десном обалом Хрватовић нападао с бока. знате. такав је рат. кад се прави кајгана мopajy ce лупати јаја. а с друге висови Јастрепца. — Као велите. — Ако је тако... хиљадама рањеника. — Мрзим их из дубине душе. — Дакле. док се у Нишу не раскрчи место за одступне трупе. али човек — он је сам себи цељ. Та они имају из последњих бојева хиљадама. мoјe je уверење да ћe наредити својим позадним одељењима.. а да га боље замаскирају. Турци имају велики трен. па да их енергично гонимо при одступању. како ми славно разбуцасмо Турке? Дивота! Ожегоше шале. Дивно смо их разломили. Повлачење ће се извршити постепено. па сад измичу Нишу. ДНЕВНИК ЈЕДНОГ ДОБРОВОЉЦА 92 ... Поћи ћете и ви са мном. а већ je два дана како је готово сва турска војска прешла на леву обалу Мораве? — О. Сутра идем преко Мораве да сам лично промотрим c кoje би се стране најлакше могле напасти одступне колоне турске. Просто красота! — Али и наших је много изгинуло. Рат уништава човека и по томе је логични апсурд.

?. напротив. онда мора бити да нисте бог зна како доброг мишљења ни о војсковођама. онда отети једноме народу сто села. — Шта?! — Велим... Ја се нађох у неприлици: — Извините. разумем већ сву ту катавасију револуционара. тешко да се варају.. Комаров ме добро загледа у очи. — Комаров се куцну прстима по челу.. Ако је преступ украсти човеку мараму из џепа... Комаров се опет насмеја: — Не мари. Т. ја имам о њима врло високо мишљење: сматрам их као најславније разбојничке арамбаше.. знам. читаве покрајине или 5 милијарди динара не може бити ништа друго. — Шта?! — Тешко. само не знам да ли би ме хтео примити митрополит. Али ти се људи варају. онда убити 100. Знате ли ви да мене држе за некога револуцијонара? — О. Имамо их и ми у Русији доста. но у том случају.. — О.. 1000.000 људи не може бити ништа друго до опет злочин. ви сте амо дошли управо из апсане.. Кад се сматра да je злочин убити једнога човека. — Разумем. — могу код тих младих занесењака да сместе и постоје тако супротне идеје: бити ДНЕВНИК ЈЕДНОГ ДОБРОВОЉЦА 93 . много већи. огромнији. 500. знам. до опет преступ. Кад тако мислите о ратовима.. Рат у мојим очима није ништа друго до огроман злочин. мени се чини да би ваше најприродније место било у каквом манастиру! А? Да се закалуђерите наприлику?. осмехну ce и рече: — Прилична кураж peћи то у очи једном ђенералу. или пресрести га на друму и отети му кесу са 100 гроша.. бар мени се чини да је то врло просто. — А! како сад опет то? — Врло просто. не мари.АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ — Кратко и нејасно! — Како да вам рекнем јасније!. Богу хвала — Комаров климну главом с негодовањем. само несравњено већи. — Тешко. разговор је био теоријски. велим. — Тако и ја мислим. кад сте већ тако мирољубиви. — Али то је дивно чудо! Ја просто не појмим како се ту у једној глави. 100.

и ми би се можда и разумели. али он сам — он их не осуђује (бар не у моменту кад их чини). тада би ме лакше појмили. усвојити. А некако je y природи човековој да тешко усваја оне идеје које се окрећу против његовог отменог друштвеног положаја. осветлите ми ту тачку ваших »убеђења« и »принципа. он их проучава и почиње их разумевати тек онда кад је похватао у њима толико логичних веза да их (начела) већ почиње усвајати. који чине зло с потпуном свешћу да је оно зло што чине. — Ви ваљда знате да се и ја бавим новинарством? Друго. Ако се заинтересовао за њих. развијања у извесном правцу уселиле у нас. После свију објашњења опет ће сваки остати на своме.АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ противник рата. разумети често значи примити. — Је ли могуће да и ви патите од те предрасуде. учења. а у исто време бити револуционар. да ce ja. Мој је положај врло незгодан. оправдати. Јер ја. две вере. опет понављам. па у исти мах. То просто не разумем. ваше превасходство. и то. један другоме nouѕ ѕommeѕ leѕ barbareѕ.« као што је изволесте назвати. По моме уверењу у свету је веома мало тако великих моралних пропалица. већ као ваш друг по занимању. — Појмим да вам је то непојмљиво. Човеку се често чине с почетка извесна начела апсурдна. Разумети често значи извинити.« Последње речи изговори Комаров са пуно подругљивог нагласка. Ваше превасходство одрасло je под сасвим другим утисцима. једноверном браћом. он их је сам пред собом извинио и оправдао. просто не разумем како човек може осуђивати рат уопште. Обично бива да се и највећи пропалица некаком софистичком логиком прво измири сам са собом и дође до уверења да оно што чини и треба да чини и има право на то. међу рођеном. кад их је потпуно разумео. два народа. дакле. То је нарочито случај у философским погледима. као да порекло и ђенералска униформа може коме сметати да разуме извесне идеје. као што веле Французи — ми се нећемо разумети. то не може истиснути и изгладити један кратак разговор. Кад бих ја био какав мађионик да могу изагнати из вас ђенерала и племића. а ја под сасвим другим. — Не. ја и не тражим да један другога убедимо и пpeoбратимо у своју веру. Ако такве своје поступке крије од света то је стога што зна да би их свет осудио. против преимућства и привилегија које он ужива у једном друштву — па по томе теже их и разумева. непојмљива. као што рекох. Ми не можемо један другога убедити. већ просто да бар један другога разумемо. јер као што рекох. Прво ја не говорим овде с редовом. па да остане у вама само прост грађанин. овако. Смилујте ce. а можда никако и нема таквих моралних чудовишта. — Да оставимо овај разговор. па и усвојити. — Признајем да у многоме делим ту »предрасуду. дакле присталица борбе која се води у недрима једнога народа. Ето та ДНЕВНИК ЈЕДНОГ ДОБРОВОЉЦА 94 . Оно што су године рада. Говорите. молим. Нашто нам дакле овај разговор кад унапред знамо да ће остати без икаквих резултата. сасвим искрено и отворено. дакле противник борбе која се води између два туђинска племена. он их је већ и усвојио као своја начела. то није тако. А и нашто тај разговор? Nouѕ ѕommeѕ leѕ barbareѕ. а у исто време бити револуционар! За мене је то апсурд и ја просто не знам како ту противречност могу да сместе себи у главу луди који иначе доста логично размишљају и суде. прост редов с мојим генералом препирем о начелним стварима.

. Па да вас не морим? А? Комаров се намести удобније у својој наслоњачи. Од те класинске пристрасности мучно се лече чак и људи са развијеном навиком критичкога мишљења. револуције их кидају. покорићу се неопходности... и да казне отимача. велим. али види ли ваше превасходство куд смо забасали. и нашто се окренуо овај наш разговор?! Ваше превасходство види како ја не умем накратко да се објашњавам.. — Али.. или из простих задевица и сујета владарских. Ратови су израз осиљене неправде. — Говорите само даље.. а у исто време противник револуција. хи. јако смета људима са привилегисаним положајем у друштву. али они тада увек имају на себи карактер револуције. Тренутак у коме плане револуција то је увек тренутак где се у масе народа наједанпут пробуди дуго гњечени и дављени oceћaj правичности. — А зар нема и ратова праведних? — Има. Комаров ме прекиде: — Наприлику овај наш садашњи.. Ако злоупотребите право говора ја ћу вам се осветити тиме што ћу овде у наслоњачи заспати. Револуције напротив увек долазе да оно што је насилно отето поврате ономе коме припада по праву. Ja опет не појмим како човек може бити присталица ратова. онда морате бити спремни на веома дуга објашњења с моје стране. То нам показује историја сваке нове справедљивије друштвене идеје. да ce погажено право васпостави. То значи одобравати борбу из побуда нечистих. да се нешто туђе отме и заплени. — Дакле не може ме мимоићи ова чаша? Комаров рече шалећи се: — Никако и ни на који начин. зар је он револуција? — И он. револуције израз пробуђених осећаја правичности. неморалних. Т. да се нечије право отме и погази. но тадашњи учевни свет римски. Тај наједанпут пробуђен осећај правичности увек је најближи повод сваке револуције.. хи ДНЕВНИК ЈЕДНОГ ДОБРОВОЉЦА 95 . ето та особина. — Лепо... Ратови се воде или из побуда освајачких. да разумеју извесне идеје које се противу њих окрећу.. То је смешно. Христову проповед опште слободе и равноправности међу људима пре су разумели прости рибари и блуднице. Ратови ударају окове.ј. оправдања својим поступцима бар пред собом самим). који као да не може никад бити потпуно угушен ни у једном човеку.. да увек некако тражи измирења и склада са собом самим т. а осуђивати борбу започету из побуда чистих и узвишених. а у исто време бити револуционар.АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ особина човекова (која се налази и код последњега зликовца. Ако још настојавате на томе да продужимо отоичњи започети разговор о рату.. Комаров се насмеја: — У том случају ми смо бунтовници. Сваки праведан рат у неку је руку револуција. Ви рекосте мало час да никако не појмите како човек може осуђивати ратове уопште.

Кад би хтели да будете доследни вашем противреволуционарном гледишту. Управо моје гледиште и на ратове и на револуције веома je просто и једноставно. који га одржава у ропству и сиротињи. ви би се у овоме случају морали слагати с погледом Турске. чинили безакоња. да како у унутрашњим односима једне земље.. Херцеговачки је устанак проста буна против »законитога поретка« турског.АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ — Како хоћете. Граде ли се у њој закони с питањем народа? Јесу ли ваши израз народне воље? Али да вам не буде криво ја ћу ево узети и Србију. несмешно. и то потпуно с вашег гледишта. Но рећи ћете: турски су закони скрајани у Цариграду. Ја бих вашу формулу раширио само унеколико. дакле био је законит у оном уском смислу како ваш политички табор схвата реч законитост. . револуционари. Ми смо прискочили у помоћ бунтовницима. само пристаните ви да ту формулу примењујемо свуда. Можда ћете ми приметити да су Турски извршиоци закона често газили закон. тако и у спољним односима државе са државом понекад може се доћи до таквог положоја. стога он није дужан да им се покорава. Сад ако ви признајете да маса народа увек има право да се буни против онога поретка који је утврђен законима што су грађени без питања и учешћа народног и ако ви такав народни покрет хоћете да назовете неким другим именом. Знате како се обично ту вели: »то су злоупотребе појединаца. та ви већ знате како се ту обично резонира. значи и ми смо бунтовници. ма где. Она није апсолутна држава као Турска и ваша Русија. да другога изласка нема до крваве борбе. по његов развитак и напредак то. И ако су! По теорији оне политичке школе којој ви припадате то опет не даје народу право на буну..Све моје револуционарство састоји се ето у томе што признајем народу ово право на буну. народ има право да се буни против некога поретка који га гњечи. Кад je за један народ од свега што се може изабрати у даном историјском моменту најкорисније и најбоље по његов опстанак. па и то само онда кад нема никаквога другог мирног изласка. онда красно. Узмимо на прилику вашу Русију. Иначе ја мрзим свако крвопролиће па и револуционарно. па било то у неуставној или уставној држави. тек у ствари је тако.. не сме се због њих одмах осудити читава система и одмах дизати буна« итд. — Дакле херцеговачки је устанак за вас проста буна против. смешно. оно се концентрише у једну генералну тачку: ја признајем. Али наш. Наш рат има на себи револуционарни карактер спрам Турске. Ма какав да је био онај »поредак« у Турској.. Пристајем. без учешћа и питања народног.. тако исто да одобрите и сваки други који би био управљен против неке »законитости« и »поретка« који је створен за народ а без питања и учешћа народног. како оно рекосте? »законитога поретка« турског? — Да. парламентаризам тако је јадан да наши закони једва за коју длаку да су више израз народне воље но на прилику закони апсолутне Турске и Русије. само бих тражио да будете доследни па каогод што сад одобравате херцеговачки устанак. до таквога стицаја свију околности. а имено: кад год нема другога излаcкa. Ако ви тако узимате ствар. а не буком (јер вам се та реч чини погрдна). удружили се с њима. Ко не признаје право бунту тај мора осудити овај наш рат као неправедан и нападачки. Турска са свога гледишта има право што нас сматра као бунтовнике и нападаче. Дозволите ми само да то развијем. онда се моје »револуционарно« гледиште од вашега »прoтивреволуционарног« веома мало разликује. тек он je био освештен и утврђен неким законима.. да се бије — — oнда шта ДНЕВНИК ЈЕДНОГ ДОБРОВОЉЦА 96 ... ја пристајем.

и тиме олакшати порођај и свести неминовно крвопролиће на најмању меру. Дивна је то сигурност где република виси о једном гласу већине! ДНЕВНИК ЈЕДНОГ ДОБРОВОЉЦА 97 . тим све бржи и краћи бива крвави друштвени прелом. А бити револуционар не значи ништа друго до признати ту историјску неминовност револуције. Тако је исто и у развићу људских друштава. разумем по народни бољитак. Према томе биће вам појмљиво како се може сложити то двоје. ко је први појмио то неминовно сазревање новога државног облика и похитао да стане уз њега? Француски републиканци-револуционари. кад у једном свету што је одиграо своју улогу у историји и преживео ce. нов свет. схватити тај велики наук историје да у развитку једнога друштва долазе извесни историјски моменти где револуција постаје неминовна и неопходна. дете раздире утробу своје матере и његово рађање неминовно је увек праћено крвопролићем. али зар ви збиља верујете да je република у Француској утврђена?! Сећате ли се да пре 2—3 месеца Мак-Махон умало што није учинио с њом оно што учини Наполеон 1851. па и најзатуцаније монархисте. Ко је први осетио и схватио ту обртну тачку у развитку француског друштва. значи бити разуман и покорити се ономе што мора бити — поднети неминовност. То мy je дужност и право. постаје услов за даљи опстанак и правилан развитак народни. Тога нема до данас. који су умели указати прогресу други сигурнији пут па да обиђе крваве револуције. спремати се за њен долазак. jep je нeoпxoдан. а француско друштво било би поштеђено од ових многих и дугих напона и мрцварења преко којих је сад дошло до републике. Покажите ми у историји и један једини велики друштвени преображај који се друкчије извршио. где међусобна крвава борба постаје неминовна. Зар сте заборавили да је републиканска странка у скупштини победила само са једним гласом. као људе који просто уживају у проливању крви. долазак републике био је неминован. Али слава припада француским републиканцима-револуционарима што су то предвиђали још пре по века. републиканацареволуционара био већи. кад је не можеш изменити. Ево узмимо француско друштво. Али шта ћу. Сад сви виде. да човек мрзи ратове и опет да је револуционар. тада настаје друштвени прелом. Али опет напомињем оно што рекох мало пре: такви ратови увек имају на себи карактер револуције. јер што год је јача странка која помаже да се роди ново друштво. Али да не говорим о другима. — Оставимо све остало.ј. да је република једини могући трајни облик владавине у Француској. Поступајући тако револуционари чине услугу цивилизацији. Сваки чини грдну неправду револуционарима ко их замишља као крволоке. ново ce друштво рађа и његово је рођење увек праћено крвопролићем. срдачније желео но ја да у развићу једнога народа никад не долазе они кобни тренутци. кад је при данашњем стању цивилизације то неминовни историјски закон. у Француској би се утврдила република joш 1830 год. Нико ке би живље. и ја све такве борбе (ратове) обухватам под општим именом — револуције. Тада је рат праведан. Рађајући се. После велике француске револуције монархији већ више није било трајнога опстанка у Француској. то не значи бити крволок већ значи не бити слеп. кад у једном друштву. Према томе. те мудраце.АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ ћeмo? тpeба да се бије. стати на страну новога друштва које се рађа. предвидети је кад се појави на историјском хоризонту. Да je број ових увиђавних људи т. Кад стара веровања и погледе подрони нова философија. кад у старим друштвеним облицима сазру нове друштвене форме. сазре ново младо друштво. Дајте ми те философске школе. да говорим о себи. јер староме друштву уштеђују дуга мучења и поновљене породиљске напоне.

Но као год што греше револуционари кад xoћe пpe времена вештачки и насилно да извуку ново друштво из утробе старога друштва. Та ми смо чеда револуције. Револуционари греше и чине зло само онда кад мисле да завере и усиљавања појединаца могу створити револуцију. и победа је републици потпуно осигурана. Република можда још није потпуно утврђена. која га је озарила у почетку овога века. онда je сам себи потписао смртну пресуду. ви сте ватрени револуционар и републиканац. тако исто греше и реакционари кад хоће да зауставе рођење нових друштвених облика кад су они већ сазрели. увеличати. ово мало своје куће и слободе. Али мoje je тврдо убеђење да се монархија у Француској преживела. — Добро. од револуције имамо.« A отприлике тако умују реакционари противећи се увођењу нових сазрелих друштвених облика. Ваше в. још ће више порасти и оснажити се за других 9 месеци. али прво треба да покушава упорно све могуће мирне путеве и начине. али у практици ја бих питање о републици стављао на дневни ред тек онда кад прво буду извршени многи други пречи послови. кад српски народ изневери принципе и идеју своје светле и дичне револуције. порасло и оснажило се. па било да то чини стога што је то за њу незгодан тренутак да се бави порођајем. или из »убеђења« да ће и за породиљу и за младенца бити боље ако дете још који месец остане у утроби мајчиној. али ви као да би хтели да се народ држи тих револуционарних принципа и у својим унутрашњим стварима. кад препорођена Шумадија с неблагодарношћу пљуне на своју матер-револуцију. Наопака би то била философија кад би бабица умовала овако: »Кад је детету било добро у утроби мајчиној 9 месеци. знам да треба подржавати принципе ваше револуције спрам Турске и Аустрије.« А што рекосте да сам републиканац — то je како се узме. наприлику одмах у петом месецу. прев. Ово парче државе. Ма она још и десет пута долазила до тренутних успеха и понављала се — у Француској њој нема више трајног опстанка. дакле кад xoћe да је изазивају вештачки пре времена. — Да. увек кадгод народном напретку не остане никакав други мирнији и јевтинији пут. И ово противљење тако званих »умерених« друштвених елемената увек је веће штете доносило друштву но пренагљеност револуционара. То је исто тако као кад би бабица вештачким средствима журила породиљу да роди што пре. али је монархија потпуно пропала. У том случају реакционари личе на ону бабицу која би у деветом месецу вештачки пречила рођење младенца. У идеји права република увек је за мене бољи облик владе и достојнији једнога слободног народа но монархија. То је што се тиче »бунтовништва. — Као што видим. она га само може и оснажити. она је препородила ово парче српске земље. — Држите ли да су у Србији ти »пречи послови« свршени и да се питање о републици може ставити на дневни ред? ДНЕВНИК ЈЕДНОГ ДОБРОВОЉЦА 98 .АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ — Све знам. ово мало свијеног српског гнезда — све што имамо. не треба да замери Србину кад je мало и пристрастан спрам револуције. једном речи »опасан човек« — — О револуционарству je онако као што отоич рекох.

Ето ово питање о политичким слободама и суверенитету народа држим да је код нас већ стављено на дневни ред и ставила га је наша странка.. — Ваља отерати Турке.АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ — Много ме питате. — Тако мисли ваша партија? — Не. И моје је уверење да оно у скорој будућности са историјском неодољивошћу мора бити решено. Не држим ни то да је диктатура нужна после уједињења. тако мислим ја лично. — Како смо се заговорили! — рече Комаров. ваљало би живо да радимо на остварењу онога што је суштина у републици. Али кад смо забасали у овакве разговоре. Све зависи од разумности монархије. то је за сада главно. Тек моје је уверење да то питање мора бити решено — са монархијом ако се узмогне.. На часовнику откуца поноћ. То су широке политичке слободе и суверенитет народа. ДНЕВНИК ЈЕДНОГ ДОБРОВОЉЦА 99 . — А полажете ли ви што на уједињење Срба? — Полажем толико да би ономе који би ми ујединио све српске земље драговољно дао десет година најкруће диктатуре у земљи. За све ћемо остало лако. без ње па и против ње ако се узмора. рећи ћу вам искрено шта мислим.. што мора пропасти. Лаку ноћ T. од њене способности да схвата неминовност нових друштвених задаћа које зру у српском друштву. Тим горе по монархију ако му се буде противила. али што се мене тиче ја бих је радо дао као »награду« за уједињење. али прво да изврши уједињење. онда ће у ту катастрофу бити увучен и монархијски облик. као практично питање за решавање. — А држите ли да се томе неће противити монархија? — То ја не знам. па да добије диктатуру. Али ако смо принуђени да трпимо монархијску форму.. Моје је убеђење да нам наш географски положај као мале државице међу моћним суседним монархијама не дозвољава нити ће нам још задуго дозволити да на дневни ред стављамо питање о монархији и републици. — Та вам реч више вреди но све ваше дуго резоновање — рече Комаров и залупи врата за собом. Ако тај облик владавине свеже нераздвојно свој опстанак са нечим што се преживело. да се одморимо. а сутра ћете са мном преко Мораве у извиђање. — А што не обратно? — Зато што не држим да се диктатуром може доћи до уједињења.. У Србији судба монархијскога облика потпуно je y рукама саме монархије. Но теоријски о та два облика владавине требало би да се код нас говори. а што се потпуно даје сместити и у монархијски облик.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful