ram

lan

ftp

http

Na lijevoj strani napiši kraticu i otkrij što je na slici

radna memorija

lokalna mreţa

protokol za prijenos protokol za prijenos datoteka web stranica

pretvara slovčane u protokol za slanje e- mreţa na velikom osnovni protokol na IP adrese pošte području Internetu

središnja jedinica za obradu

jedinstvena adresa davatelj jedinica za dokum. na internetskih usluga razlučivost skenera Internetu

jedinica za brzinu protokol za rad na sigurnosni protokol prijenosa podataka udaljenom računalu za web

program za prepoznavanje znakova pri skeniranju

rij što je na slici

Formule Mjeseĉni džeparac Godišnji džeparac 300 Mjeseĉni troškovi Godišnji troškovi 150 15 50 30

Izlasci Časopisi Mobitel Kino Ukupno potrošeno Preostalo

Funkcije sum, average, min, max Uĉenik Izostanci Ime Prezime Opravdani Neopravdani Ukupno Anamarija Batur 12 0 Antonia Butković 12 5 Jelena Ivčić 23 1 Nives Pintarić 11 1 Paulina Šarić 0 0 Thea Tesić 12 0 Dorja Zadro 0 7 Vlatka Ţugec 14 3 Ukupno: Prosjeĉno: Najmanje: Najviše:

Funkcije count i counta Ime Ana Prezime Uspjeh Batur 5 4 Counta prebrojava koliko ima bilo kakvih vrijednosti u odreĊenom rasponu: Count prebrojava koliko ima brojeva u odreĊenom rasponu (A3:C12):

Antonia Butković

Mislav Nives

Perković Pintarić

5 3

Dorja

Zadro

5

Formule, countif, filtriranje sortiranje, oblik broja
ZEMLJA FRANCUSKA ITALIJA JAPAN KANADA KINA NJEMAČKA RUSIJA SAD V.BRITANIJA POVRŠINA U BR. STAN. U MILIJUNIMA MILIJUNIMA KM2 62 60 132 31 1200 82 315 250 60 0.54 0.3 0.37 9.97 9.59 0.24 22 9.36 0.25 PROSJEĈNA GUSTOĆA NASELJENOSTI

Pomoću funkcije COUNTIF prebroji u koliko je drţava prosječna gustoća naseljenosti manja od 150 stavnika po km2
Formatiraj izračunate podatke na dvije decimale Ukloniti filtar Sortirati po omjeru gradskog i seoskog stanovništva silazno (od najvećeg prema najmanjem) * Prosječna gustoća naseljenosti: broj stanovnika/km 2

Filtrirati podatke tako da se prikaţu samo podaci za drţave gdje je prosjeĉna gustoća naseljenosti izn

BROJ GRADSKOG STANOVN. 43.4 36 99 23.5 276 68 192 182.5 46.2

OMJER BROJ GADSKOG I SEOSKOG SEOSKOG STANOVN. STANOVN. 18.6 24 33 7.5 924 14 123 67.5 13.8

osjeĉna gustoća naseljenosti iznadprosjeĉna

eg prema najmanjem)

1€=

Apsolutne adrese i zaokruţivanje 7.56 Oblikovati ćeliju B2 u kn

Troškovi Proizvod Cijena u € Cijena u kn pizza 6.3 sendviĉ 3.5 salata 2.8 sokovi 3 kava 2 ĉaj 1.9 coca-cola 2.7

zaokruţivanje ti ćeliju B2 u kn

Zaokružena cijena

Izračunajte iznos PDV-a u kn za svaki proizvod koristeći podatak upisan u ćeliji B5 (PDV = Cijena * stopa PDV-a) i ukupan iznos za svaki proizvod (Ukupno = Cijena + PDV) Ćelije oblikuj kao valutne (kune), na 2 decimale

Stopa PDV-a: Proizvod mlijeko sok ĉokolada pecivo

25% Cijena bez PDVa 3.79 4.3 5.28 0.87 PDV (kn)

risteći podatak upisan u ćeliji B5 (PDV = zvod (Ukupno = Cijena + PDV)

Maloprodajna cijena

Napisati funkciju koja će ispisivati "odrasli", ako osoba ima 18 ili više godina, a "dijete" ako mlaĎa od 18 godina. Ime Godine Odrasli/dijete Antun 9 Jelena 17 Martin 30 Mislav 41 Lana 7 Pavel 18 Tea 15 Marko 17 Hrvoje 19

Napisati funkciju koja će ispisivati "MANJE", ako je vrijednost manja od slučajne, a "VIŠE" ako je vrijednost veća od slučajne, a jednako ako je jednaka slučajnoj Sluĉajna vrijednost Vrijednost 74 97 118 80 109 113 94

u koja će ispisivati e vrijednost manja od ŠE" ako je vrijednost ne, a jednako ako je noj 22 MANJE/VIŠE

Upiši svoje ocjene (ili ocjene kojima se nadaš) te izračunaj traţene podatke zaokružena ocjena prosjeĉna ocjena najmanja ocjena najveća ocjena

Upiši svoje ocjene (ili ocjene kojima se nadaš) te izračunaj traţene podatke zaokružena ocjena prosjeĉna ocjena najmanja ocjena najveća ocjena

predmet

ocjene

predmet

ocjene

Hrvatski Engleski Njemaĉki Latinski Glazbena u. Likovna u. Povijest Zemljopis Matematika Fizika Kemija Biologija Informatika Tjelesni Vjeronauk Ukupno

5 5 5 5 4 5 3 5 4 2 4 4 5 5 5

5 5 4 5 5 5 5 5 2 5 5 5 4 5 5

5 4 4 5 5 5 4 3 2 5 2 5

5 5 5 4 5

4 4 4 5 4 5 3 4 2 2 4 2 4 5 5 2

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4.75 4.67 4.67 5.00 4.67 5.00 4.33 4.75 3.50 3.00 4.75 3.75 4.75 5.00 5.00 4.51

5 5 5 5 5 5 4 5 4 3 5 4 5 5 5 5

Hrvatski Engleski Njemaĉki Latinski Glazbena u. Likovna u. Povijest Zemljopis Matematika Fizika Kemija Biologija Informatika Tjelesni Vjeronauk Ukupno

5 5 5 5 4 5 3 5 4 2 4 4 5 5 5

5 5 4 5 5 5 5 5 2 5 5 5 4 5 5

5 4 4 5 5 5 4 3 2 5 2 5

5 5 5 4 5

Pomoću funkcije Izračunaj svoj uspjeh. Formula treba countif prebroji vrijediti općenito pa vodi računa o koliko imaš tome da razred prolaze samo oni zaokruženih petica, nemaju nedovoljne ocjene. ĉetvorki, ... Odliĉnih: Vrlo dobrih: 11 3 Prosjek: 4.667

Pomoću funkcije Izračunaj svoj uspjeh. Formula treba countif prebroji vrijediti općenito pa vodi računa o koliko imaš tome da razred prolaze samo oni zaokruženih petica, nemaju nedovoljne ocjene. ĉetvorki, ... Odliĉnih: Vrlo dobrih: Prosjek:

Dobrih: Dovoljnih: Nedovoljnih:

1 0 0

Zaokruţeno:

5

Dobrih: Dovoljnih:

Zaokruţeno:

Uspjeh

5

Nedovoljnih:

Uspjeh