You are on page 1of 259

Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq

Tebriz-Turuz-2012

1

Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq

Tebriz-Turuz-2012

Bilgisayar-Elektronik Terimler
Ingilizce-Türkce

8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012

2

Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq

Tebriz-Turuz-2012

a posteriori distribution a priori distribution A.C. pulse abandoned connection abbreviated address calling abend aberration abnormal end abnormal reflection abnormal termination abort (to) abort sequence aborted connection absolute code absolute delay

sonsal dagilim onsel dagilim almasik akim darbesi yarida kalan baglanti kisa numarayla arama olagandisi sonlanma sapinc olagandisi son olagandisi yansima olagandisi son (bitirmeden) durdurmak durdurma dizisi yarida kalan baglanti makina dilindeki kod, mutlak kod mutlak gecikme

absolute error of measurement mutlak olcum hatasi absolute error absolute instruction absolute instrument absolute pressure absolute stability of a system mutlak hata makina dilindeki komut, mutlak komut mutlak olcu aleti mutlak basinc bir dizgenin mutlak kararliligi

absolute system of electrical units elektrik birimlerinin mutlak sistemi absolutely stable system absolutely summable absolute-value device absorb (to) absorbant absorbing state mutlak kararli dizge mutlak toplanir mutlak deger aygiti sogurmak sogurgan sogurucu durum
3

Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq

Tebriz-Turuz-2012

absorption cross-section absorption loss absorption modulation absorption spectrum absorption trap absorption absorptive attenuator abstract symbol abstract syntax tree abstract abstraction AC AC/DC converter accelerate (to) accelerated test accelerating relay acceleration of gravity accelerator accelerometer acceptable level of risk acceptable mean life acceptable quality level acceptance boundary acceptance criteria acceptance probability acceptance sampling acceptance acceptor level acceptor accesibility access (to) access authorization access barred access category

etkin sogurma alani sogurum yitimi enerji sogurum kiplenimi sogurum izgesi sogurum tuzagi sogurulma, sogurum sogurgan zayiflatici soyut simge soyut sozdizim agaci oz, soyut soyutlama almasik akim, AA AA/DA cevirici ivmelendirmek, hizlandirmak ivdirilmis sinama, hizlandirilmis test ivme baglagi, ivme rolesi yercekimi ivmesi ivdirici (nukleer), hizlandirici (donanim) ivmeolcer onanir risk duzeyi onanir ortalama omur onanir nitelik duzeyi onama siniri onama olcutleri onama olasiligi onama orneklemesi onama, alici duzeyi alici erisirlik erismek erisim yetkisi erisim engelli erisim sinifi
4

Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq

Tebriz-Turuz-2012

access coding access control methods access network access period access record access right access time access traffic accessory accident accidental jamming accidental accountability accounting machine accounting rate accreditation accumulate (to) accumulator bus accumulator register accumulator accuracy class

erisim kodu erisim kontrol yontemleri erisim agi erisim donemi erisim tutanagi erisim hakki erisim suresi erisim trafigi eklenti (don.), donati (yaz.) ilinek (fels.), kaza raslantisal bogma ilineksel, raslantisal izlenebilirlik (yazilim) sayisim makinasi hesaplasma orani onay belgesi biriktirmek birikec yolu birikec yazmaci birikec dogruluk sinifi olcme aletinin dogrulugu

accuracy of a measuring instrument accuracy of measurement accuracy rating accuracy ACK acknowledge (to) acknowledge character acknowledgement signal acknowledgement acoustic coupling acoustic delay line acoustic feedback acoustic impedance

olcumun dogrulugu dogruluk derecesi dogruluk alindi damgasi alindilamak alindi damgasi alindi sinyali alindi, alindilama akustik baglasim akustik gecikme hatti hoparlor geribeslemesi, akustik geribesleme akustik celi
5

etkin karsi onlem etkin akim etkin oge. eylem.cubugu. sesli edinmek acquisition and tracking radar yakalama ve izleme radari acronym act action and reaction action bar action item action activate (to) activator active component active countermeasures active current active element active file active high active homing active low active maintenance time active menace active power active redundancy active reflector active risk active threat active transducer active wiretapping activity counter kisa ad edim etki-tepki menu&nbsp. secenek cubugu geregi beklenen islem etki. yururlukteki oge yururlukteki dosya ust seviyede aktif aktif (etkin) ozgudum alt seviyede aktif etkin bakim suresi aktif (etkin) tehdit etkin (etkin) guc etkin artiklik aktif (etkin) yansitici aktif (etkin) risk aktif (etkin) tehdit aktif (etkin) donusturucu aktif yasadisi erisim isleklik sayaci 6 . etkinlestirici etkin bilesen aktif saldiri. islem etkinlestirmek canlandirici.Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 acoustic lining acoustic shock acoustic space acoustic storage acoustic surface wave acoustic acquire (to) akustik astar akustik sok akustik uzay akustik bellek akustik yuzey dalgasi akustik.

plansiz surgit uyarlamak. bagdastirmak uyarlanirlik uyarlama uyarlanir darbe darbe kod kiplenimi adaptive differential pulse code modulation adaptive equalization adaptive filter adaptive learning adaptive predictor adaptive quantizing adaptive routing adaptive adaptor add record add transaction add-drop multiplexer added value addend adder additive component additive function additive noise uyarlanir denklestirme uyarlanir suzgec uyarlanir ogrenme uyarlanir ongorucu uyarlanir nicemleme uyarlanir yol atama uyarlanir uyarlayici eklenen tutanak ekleme hareketi inmeli-binmeli cogullayici katma deger toplanan toplayici toplanir bilesen toplanir islev toplanir gurultu additive white Gaussian noise toplanir beyaz Gauss gurultusu additive add-on address bus address conversion address field address generation toplanir (to)plamsal eklenti.Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 activity ratio actuating force actuator acyclic ad hoc ad infinitum adapt (to) adaptability adaptation isleklik orani eyleyici kuvvet eyleyici (robotbilim). erisim duzenegi (disk) cevrimsiz tasarsiz. sonradan eklenen adres veriyolu adres cevirme adres alani adres hesaplamasi 7 .

yeterli yapisim anlik (sorgu) bitisiklik cizgesi. komsuluk komsu kanal karismasi adjacent channel interference.Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 address modification address register address addressable memory addressable addressee addressing adequate adhesion adhoc (query) adjacency graph adjacency adres degisikligi adres saklayicisi adres. bitisiklik. ACÝ adjacent channel selectivity adjacent channel adjacent adjoint of a matrix adjust (to) adjustable capacitor adjustable resistor adjustable speed drive adjuster adjustment komsu kanal seciciligi komsu kanal bitisik. gelismis 8 . komsu katimli matris ayarlamak ayarlanir sigac ayarlanir direnc hiz ayarli surme ayarlayici ayar administrative data processing yonetsel bilgi isleme administrative security admissibility conditions admissible control input set admissible admittance matrix adopt (to) adsorption advanced microcomputer advanced technology advanced yonetsel guvenlik onanirlik kosullari onanir denetim girdileri kumesi onanir geciri matrisi benimsemek yuzerme ileri mikrobilgisayar ileri teknoloji ileri. bulanak adreslenir bellek adreslenir alici adresleme upuygun.

kumele(n)me yaslanma testi kanatcik havali kesici hava yastigi hava fircasi ucagin telsiz kumandasi ucak-uydu radyo kanali hava araligi havaalani gozetim radari alarm devresi alarm isareti uyarmak cebirsel deyim cebirsel bicim. etken kumele(n)mek. kumelesmek kumelesme. ustunluk havai hat ilgin ozellikler kizariklik sonrasi araci. oteki ad ortusme hizalamak hizalama hizalama sargisi dagitik cerceve kenetleme isareti tumu buyuk harf her yer adreslenir tum haklari saklidir 9 .Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 advantage aerial cable affine properties afterglow agent aggregate (to) aggregate aging test aileron air circuit breaker air cushion airbrush aircraft wireless control aircraft-satellite link channel airgap airport surveillance radar alarm circuit alarm signal alert (to) algebraic expression algebraic form algebraic manipulation algebraic sum algorithm algorithmic language alias aliasing (spectral) align (to) alignement alignment coil alignment signal all caps all points addressable all rights reserved getiri. Kartezyen bicim cebirsel islem cebirsel toplam algoritma algoritmik dil arma.

degisik almasik akim. alternatif akim almasan alan almasik islev alternating mark inversion. ayirmak ozguleme. ozgu kilma. Alt key alternate alternating current alternating field alternating function ayirilabilir ozkaynak ozgulemek. alfasayisal Alt tusu almasmak baska damga takimi oteki kod sayfasi Alt tusu. cift islevli tus baska. almasik savli hipotez secenek yol secenek yol atama secenek. alternatif 10 . abecesel alfasayisal damga alfasayisal veri abecesayisal. AMÝ almasan evirmeli kodlama alternating power alternating series alternating alternative hypothesis alternative route alternative routing alternative almasan guc almasik seri almasan.Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 allocatable resource allocate (to) allocation all-pass network all-paths busy signal all-pole filter all-zero filter alpha test alphabet alphabetic character alphabetic code alphabetic string alphabetic word alphabetic alphanumeric character alphanumeric data alphanumeric Alt key alternate (to) alternate character set alternate code page alternate key. tahsis etme tum geciren devre tum hatlar mesgul sesi tum kutuplu suzgec tum sifirli suzgec birincil sinama abece. alfabe alfabetik (abecesel) damga alfabetik (abecesel) kod alfabetik dizgi alfabetik (abecesel) sozcuk alfabetik.

ASK amplitude sayisal genlik kiplenimi genlik genlik-genlik karakteristigi genlik-siklik karakteristigi amplitude/amplitude characteristic amplitude/frequency characteristic analog computer analog data channel analog data analog input data analog input analog measuring equipment analog measuring instrument analog model analog bilgisayar analog veri kanali analog veri analog girdi analog giris analog olcme aleti analog olcme aygiti analog model 11 . AM amplitude non-linearity amplitude peak genlik kiplenimi genlik dogrusalsizligi genlik dorugu amplitude phase keying. ortam akimolcer amper-saat-olcer ve imi yukseltec kazanci yukseltec gurultusu yukseltec genlik bozunumu genlik sonumlenmesi genligin sikliga cevrilmesi amplitude frequency conversion amplitude linearity genlik dogrusalligi genlik kiplenimli salinim amplitude modulated oscillation amplitude modulation. AMB AM (12 saatlik zaman bicimi) OO (Ogleden Once) amateur frequency band ambient noise ambient pressure ambient temperature ambient ammeter ampere-hourmeter ampersand amplifier gain amplifier noise amplifier amplitude distortion amplitude fading amator radyo bandi cevre gurultusu ortam basinci ortam sicakligi cevre. APK genlik evre kiplenimi amplitude shift keying.Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 ALU aritmetik ve mantik birimi.

analitik ata dugum demir atma noktasi yardimci VE gecidi varis acisi cikis acisi yukselme acisi sonme acisi akis acisi atesleme acisi gelis acisi egim acisi yitim acisi ucaylanma (polarma) acisi yansima acisi firil acisi otomatik hedef izleme (radar) acisal fark acisal hata acisal siklik 12 .Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 analog repeater analog representation analog signal analog transducer analog transmission analog analog-to-digital converter analog-to-digital transducer analogy analysis of variance analysis analyst analytical method analytical ancestor node anchor point ancillary AND gate angle of arrival angle of departure angle of elevation angle of extinction angle of flow angle of ignition angle of incidence angle of inclination angle of loss angle of polarization angle of reflection angle of spin angle tracking angular difference angular error angular frequency analog yineleyici analog gosterim analog sinyal analog donusturucu analog iletim analog analogtan sayisala cevirici analogtan sayisala donusturucu ornekseme degisinti cozumlemesi acinsayici veri cozumlemesi cozumleyici cozumlemeli yontem cozumlemeli.

Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 angular modulation angular resolution angular spacing angular velocity animate (to) anisochronous anisotropic radiator annealing annihilation annotation announcement anomalous propagation answer seizure ratio answer (to) a call answerback answering machine antenna amplifier antenna aperture antenna array antenna assembly antenna circuit antenna directivity antenna farm antenna mast (to)wer antenna polarisation antenna power gain antenna radiation antenna spacing anti-aliasing anticipative system anticipatory buffering anticipatory paging anticipatory anticollision system acisal kiplenim acisal cozunurluk acisal aralik acisal hiz canlandirmak degisken zaman aralikli yonbagimli isiyici tavlama yok olus. nedensel olmayan carpisma-onler sistem 13 . kulesi anten ucaylanimi antenin guc kazanci anten isinimi anten araligi ortusme-onler nedensel olmayan dizge onceden yastik bellege koyma onceden sayfalama onceden eylemli. yok edis ek aciklama duyuru anormal yayilim yakalama-yanitlama orani cagriyi yanitlamak karsilik vermek cagri yanitlama makinasi anten yukselteci anten acikligi anten dizilimi anten tumleskesi anten devresi anten yonlulugu anten parki anten diregi.

device apparent motion apparent power append (to) application layer yenim-onler bayilma-onler anten salinim-onler devre bogma-onler karin asma-onler ters moment korumasi duruk akimonler ters bakisimli virus-onler program virus-onler program virus-onler yazilim virus-onler karsit anlamlilar salinimsiz devre donemsiz.Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 anticorrosive antifading antenna antihunting circuit anti-jamming antinode anti-overshoot antiplugging protection antistatic antisymmetric anti-viral program anti-viral utility anti-virus software anti-virus. antiviral antonyms aperiodic circuit aperiodic aperture distortion aperture of the beam aperture apostrophe apparatus. salinimsiz aciklik bozunumu demet acikligi aciklik kesme imi aygit goreli devinim gorunur guc sona eklemek uygulama katmani Application Program Ýnterfaceuygulama programi arabirimi application program application server application software uygulama programi uygulama sunucusu uygulama yazilimi application-oriented language uygulamaya yonelik dil approach control radar approve (to) approved circuit approximate (to) yaklasma kontrol radari onaylamak onayli (guvenli) devre yaklasiklamak 14 .

arsivde saklama belgelik. kanit aritmetik-mantik birimi aritmetik ortalama aritmetik kaydirma aritmetik bombosalma ozbaglanimli yuruyen ortalama armature of an electromagnet elektromiknatisin armaturu armour armoured cable arrange (to) zirh (kablo) zirhli&nbsp. dilemsel ark hucresi ark bosalmali tup ark bosalmasi tegetlik yayi yay. arsiv belgelige koyma ark kontagi kivilcimlanma alan adresi alan orneklemesi alan calismasi bozuk bellek alani bagimsiz degisken.Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 approximate value approximation theory AR arbitrary function arbitrary sequence computer arbitrary arc cell arc discharge tube arc discharge arc tangent arc arc-back Architecture architecture archival file archival storage archive archiving arcing contact arcing area address area sampling area work area argument arithmetic logic unit. ark ters ark Belge Degistokus Mimarisi mimari arsiv kutugu (dosyasi) arsivleme. kivilcim. ALU arithmetic mean arithmetic shift arithmetic underflow ARMA yaklasik deger yaklasiklik kurami ozbaglanimli gelisiguzel islev gelisiguzel sirali bilgisayar gelisiguzel.kablo duzenlemek 15 .

fonetik seciklik yapay olgu. yapay zeka yapay dil yapay sinir agi sanal gerceklik yapay trafik bilgisayarla gorme harfin ust cikintisi buyuyen sira tirmanis algoritmasi en-boy orani emmec cevirici dili cevirici kurgu. yapaylik yapay anlayis. ok tusu makale eklemleme. atamak yardim iliskilendirmek iliskilendirilmis. birlikte birliktelik cagrisimsal cizge cagrisima dayali cagri cagrisimsal bellek 16 . duzenlesim dizilim bildirimi (program) dizilim yonlulugu (anten) vektor islemcisi dizilim varis hizi varis ok ucu yon tusu. montaj.Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 arrangement array declaration array directivity array processor array arrival rate arrival arrow head arrow key article articulation artifact artificial intelligence artificial language artificial neural network artificial reality artificial traffic artificial vision ascender ascending order ascent algorithm aspect ratio aspirator assembler language assembler assembly assign (to) assistance associate (to) associate association associative graph associative recall associative storage duzenleme.

eklenti gozetimli isletim zayiflama katsayisi zayiflama dengelemesi cilizlama. atom atom cekirdegi atom numarasi baglamak. asemptot sonusurdaki dagilim sonusurdaki etkinlik sonusurda gaussluk asymptotic stability in the large sonusurda genel kararlilik asymptotic stability sonusur kararlilik asymptotically unbiased estimator sonusurdaki yansiz kestirici asynchronous computer asynchronous multiplexing asynchronous at (@) atom atomic nucleus atomic number attach (to) attachment attended operation attenuation coefficient attenuation compensation attenuation attenuator attraction audibility audible ringing signal eszamansiz bilgisayar eszamansiz cogullama eszamansiz salyangoz ogecik. cagrisimsal varsayim guvence yildiz imi astigmatizm uygulamaya ozgul tumdevre bakisimsiz oge bakisimsiz yon sapma bakisimsiz bozunum bakisimsizlik sonusur dogrusu.Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 associative assumption assurance asterisk astigmatism ASÝC asymmetric element asymmetrical deflection asymmetrical distortion asymmetry asymptote asymptotic distribution asymptotic efficiency asymptotic normality iliskili. zayiflatici cekim yoresi isitirlik isitilir zil sesi 17 . ilistirmek ek. zayiflama cilizlatici.

denetim izi toplatilan genisletilmis matris kimlik dogrulama asliyla aynilik kodu asliyla aynilik bilgisi asliyla aynilik sinyali asliyla ayniligini kanitlama kimlik belirleyici aslina uygunluk yazarlik dili yazarlik araclari yetkilendirilmis siklik otomatik ayar otomatik oturum acma otomatik guncelleme oto-. ozdevimli geri cagirmali modem ozilinti islevi otomatik aramali modem otomatik beslemeli ozisler kilmak. audio sikligi desibelolcer dinleme kontrolu isitilebilir siklik erimi ses spektrumu. audio. ses izgesi ses seridi isitsel. ses gorsel-yazisal gorsel-isitsel denetlemek denetci yazilimi denetleme tarihcesi. otomatiklestirmek 18 .Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 audible audio frequency audio level meter audio monitoring audio range audio spectrum audio tape audio audiographic audiovisual audit (to) audit software audit trail augend augmented matrix authenticate (to) authentication code authentication information authentication signal authentication authenticator authenticity authoring language authoring tools authorized frequency auto adjust auto logon auto update auto auto-answer modem autocorrelation function auto-dial modem auto-feed automate (to) sesli isitilir isitme bandi sikligi. otomatik.

ozdevin. otomatik kontrol otomatik bilgi islem otomatik aramali birim otomatik yon bulucu otomatik virus arindirma otomatik hata duzeltimi otomatik hata sezimi otomatik santral otomatik siklik denetimi otomatik kazanc denetimi otomatik bakim otomatik ileti kaydi otomatik sayfalama otomatik pilot otomatik yayin denetleyicisi otomatik zil kesme otomatik imlesim otomatik yolverici otomatik anahtar bankamatik otomatik sinama otomatik izleme otomatik devre testi otomatik ayar otomatik gerilim duzenleyicisi otomatik. ozislerlik ozerk 19 . ozdevinir automatically disinfect the system otomatik virus arindirma automatically remove a virus automation autonomous otomatik virus arindirma otomasyon. ozisler.Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 automated machine automated teller machine automatic assembly automatic check automatic control automatic data processing automatic dialing unit automatic direction finder automatic disinfecting automatic error correction automatic error detection automatic exchange automatic frequency control automatic gain control automatic maintenance automatic message recording automatic pagination automatic pilot automatic radio monitor automatic ring trip automatic signalling automatic starter automatic switch automatic teller machine automatic testing automatic tracking automatic trunk test automatic tuning control automatic voltage regulator automatic otomatik makina otomatik vezne otomatik kurgu otomatik sinama otomatik denetim.

Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 autoregression ozbaglanim autoregressive moving average ozbaglanimli yuruyen ortalama autoregressive process autoregressive autosave frequency autosave auto-transductor auxiliary circuit auxiliary equipment auxiliary power supply auxiliary storage auxiliary availability ratio available power available time available avalanche breakdown avalanche diode avalibility average (to) average detector average holding time average power average average-position action AWGN axial symmetry axial axiom axiomatic axis grid line axis of symmetry AÝ babble ozbaglanimli surec ozbaglanimli otomatik saklama sikligi otomatik saklama donusturucu irgitec yardimci devre (tesisler) yardimci donatim yardimci guc kaynagi yardimci bellek yardimci yararlanilirlik orani kullanilir guc kullanilir sure kullanilir. yararlanilir cig tipi belverme cig diyodu kullanirlik ortalama almak ortalama deger algilayicisi ortalama mesguliyet suresi ortalama guc ortalama ortalama konum eylemi toplanir beyaz Gauss gurultusu eksenel bakisim eksenel belit belitsel eksen izgara cizgileri bakisim ekseni yapay zeka parazit 20 .

arkaplan islemleri artalan. birikim karsilanamayan siparis arka pano arkaplan. arkaplan arkadan aydinlatmali arkadan aydinlatilmis ekran (islem) bekleyen. sirt geri yayilim ters egik cizgi (bir) geri almak geri tusu geri sekme sirt sirta baglanma geriye donuk arama yedekleme merkezi yedekleme bilgisayari yedek kopya yedekleme diski yedekleme merkezi 21 .Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 back beam back door back off back plate back projection back scattering back tracking (audit) back tracking backbone network backbone background application background data background information background job background processing background backlighted backlit screen backlog backloggedd order backpannel backplane backpropagation backslash backspace (to) backspace key backtab back-to-back connection backtrack search backup center backup computer backup copy backup disk backup facility ters isin gizli kapi geri cekme sirt. arka pano geriye izdusum geri sacilim geri iz surme geri iz surme omurga ag omurga arkaplan uygulamasi arkaplan verileri gerekli bilgiler arkaplan isi onceliksiz islemler.

Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 back-up file backup file backup frequency backup operations backup procedure back-up system backward compatible backward shift operator backward signalling backward wave bad sector badge balance (to) balance relay balanced code balanced error balanced mixer balanced mode balanced modulator balanced network balanced transmission line balanced two-port network balanced-to-ground circuit balancing speed ball bearing ballast resistor ballistic galvanometer balloon band elimination band printer band rejection band-limited band-pass amplifier band-pass filter yedekleme dosyasi yedekleme kutugu yedekleme sikligi yedekleme islemleri yedekleme yordami yedek dizge oncesiyle uyumlu. gecmisle bagdasir geri kaydirma isleci geri yonde imlesim geri yonde dalga bozuk kesim kimlik karti dengelemek denge rolesi (baglagi) dengeli kod sifir toplamli hata dengeli karistirici dengeli kip dengeli kipleyici dengeli devre dengeli iletim hatti dengeli iki-kapili devre topraga dengeli devre denge hizi bilyeli yatak balast direnci balistik miniakimolcer balon (to)p (grafik simge) bant bastirma kusak yazici bant bastirma bant-sinirli bant-geciren yukseltec bant-geciren suzgec 22 .

taban. taban cizgisi temel olurlu cozum basic input/output system. us tabanbant yukselteci tabanbant yerel alan agi tabanbant modemi tabanbantta sinyallesme tabanbant. tabankusak dayanak belgesi dayanak. doguran kume 23 . temel.Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 band-pass process bandwidth control bandwidth bank of (filters) bank of capacitors banner bar chart bar code bar barge-in tone barometer barrel distortion barrier layer capacitance barrier layer barrier base address base period base quantity base register base station base unit of measurement base baseband amplifier baseband local area network baseband modem baseband signalling baseband baseline document baseline basic feasible solution bant-gecen surec bant genisligi denetimi bant genisligi suzgec obegi sigac grubu buyuk baslik cubuk cizim cubuk kod cubuk araya girme tonu basincolcer fici yankilasimi bozunumu engel katmani sigasi engel katmani engel taban adresi temel donem temel buyukluk taban yazmaci us radyosu temel olcum birimi. BÝOS temel giris-cikis sistemi basic solution basis of a space basis set temel cozum bir uzayin dogurayi temel kume.

kompartiman Bayes kestirimi Bayes cozumu Bayesci karar kurami Bayes istatistigi ikili kodlanmis onlu parildak yardimiyla izleme parildak huzme acisi yonlendirilmis anten huzme ekseni huzme bolucu yoneltilmis yayin huzme acikligi demet. toplu u-egrisi batarya yukleci pil takimi baud Baudot kodu yuva. lot bathtube curve battery charger battery pack baud Baudot code bay Bayes estimation Bayes solution Bayesian decision theory Bayesian statistics BCD beacon tracking beacon beam angle beam antenna beam axis beam splitter beam transmission beam width beam bearer services bearing calibration bearing correction bearing error bearing indicator bearing resolution bearing beat frequency beat oscillator bas kontrolu toplu giris toplu isleme parti degisimi parti. yigin. huzme tasiyici hizmetler kerteriz ayari kerteriz duzeltme kerteriz hatasi kerteriz gostergesi kerteriz cozunurlugu konum acisi.Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 bass control batch input batch processing batch variation batch. kerteriz yatak (motor) vuru sikligi vurulu salingac 24 .

ikincil sinama beta surumu. b version between the lines entry between-group variance vuru kunduz kuyrugu bipleyici koruk can egrisi kusak denektasi problemi. karsilastirmali degerlendirme denektasi sinamasi denektasina vurmak kivrilma yaricapi iyicil virus Bernouilli denemeleri eniyi kestirici en uygun beta sinamasi. ikincil surum beles giris obekler arasi degisinti beyond-the-horizon propagation ufuk otesine yayilim beyond-the-horizon bias current ufuk otesi on akim olcme aygitinin yanlilik hatasi bias error of a measuring instrument bias yanlilik biased automatic gain control esikli otomatik kazanc ayari biased estimator biased sample biconic antenna bidirectional antenna bidirectional flow bidirectional bilateral antenna bilinear form bilinear interpolation bilingual keyboard yanli kestirici yanli orneklem cift konili anten iki yonlu anten iki yonlu akis iki yonlu iki yanli anten ciftdogrusal bicim ciftdogrusal aradegerleme iki dilli klavye 25 .Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 beat beaver tail beeper bellows bell-shaped curve belt benchmark problem benchmark test. test bench benchmarking bending radius benign virus Bernouilli trials best estimator best fit beta test beta version.

Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 billing error probability billing integrity (probability) bimetal thermometer bimetallic instrument bimodal distribution bin feed bin binarize binary arithmetic operation binary array faturalandirma yanilgi olasiligi fatura eksiksizligi ciftmetalli sicaklikolcer ciftmetalli alet iki-doruklu dagilim seleden besleme sele ikililestirmek ikili aritmetik islem ikili dizilim ikili eszamansiz iletim binary asynchronous communication binary cell ikili goze binary coded decimal. BCD coding binary digit binary file binary image binary logic gate binary logic system binary number system binary one binary rate binary search binary signal binary state binary symmetric channel ikili sayi ikili kodlanmis onlu ikili dosya ikili imge ikili gecit ikili mantik dizgesi ikili sayi dizgesi iki li tabanda bir ikili hiz bolerek arama ikili sinyal ikili durum ikili bakisimli kanal ikili eszamanli iletim binary synchronous communication binary to decimal conversion binary tree binary zero binary binomial biorthogonal bipolar coding bipolar nonreturn to zero ikiliden onluya cevrim ikili agac ikili tabanda sifir ikili ikiterimli. binom ciftdikgen kutupsal kodlama kutupsal sifira donussuz 26 .

Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 bipolar return to zero bipolar birth rate birth-and-death process bisector bispectrum bistable amplifier bistable relay bistable bit allocation bit error probability bit error rate bit instruction bit interleaving bit map bit operation bit pattern bit position bit rate bit stream bit string bit bit/s bit-order of transmission bit-oriented protocol bit-oriented bit-serial bitwise black and white display black body black box model black box blank character blank kutupsal sifira donuslu iki kutuplu dogum hizi dogum-olum sureci aciortay ikiz-spektrum iki durumlu yukseltec iki durumlu role iki durumlu bit atama. bit bit/saniye iletimde bit duzeni bite yonelik protokol ikile yonelik. bit eslemi bit islemi bit oruntusu bit konumu bit hizi bit katari bit dizgisi ikil. bit ayirma bit hata olasiligi bit hata orani bit komutu bit binistirme bit haritasi. bosluk 27 . bite yonelik bit-dizisel bit bit siyah-beyaz ekran kara cisim kara kutu modeli kara kutu bosluk karakteri bos.

ortme karartma duzeyi silme. gizli metin yanip sonme imge bolgesi obeklemek tikamak obek silme damgasi blok zincirleme obek kopyalama obek silme obek (blok) kosegen matris obek (blok) cizenegi blok sifreleme blok uzunlugu blok blok iletim blok tasima blok destek bitleri blogun yararli yuku obek (blok) nicemlemesi blok secimi blok yapili dil blok gonderimi blok. tikaniklik obekleme (radyo iletisimi) kesilme 28 .Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 blanketing blanking level blanking bleeder resistor blind algorithm blind area blind equalizer blind test blind text blinking blob (image region) block (to) block cancel character block chaining block copy block delete block diagonal matrix block diagram block encryption block length block mode block move block overhead block payload block quantization block selection block structured language block transfer block block-by-block processing blocking capacitor blocking factor blocking blockout (sinyal) ezme. obek obek-obek (blok-blok) isleme ayirma sigaci obekleme (bloklama) boyu tikanma. tikama kacak direnci gozu kapali algoritma golgeli bolge gozu kapali denklestirici gozu kapali sinama gizli bilgi.

booster amplifier boot (to) boot sector boot virus boot-sector infector bootstrap (to) bootstrap routine bootstrap sector virus bootstrap sector bootstrapping border borrow digit bottleneck bottom margin bottom up design bottom ek guc yukselteci onyuklemek onyukleme sektoru onyukleme virusu onyukleme virusu onyuklemek. kendini yukseltmek onyukleme yordami onyukleme virusu onyukleme sektoru baslatma. logical operator. dip 29 . pano Bode cizenegi govde kalin. Boole isleci Boolean operator. onyukleme sinir odunc sayamagi (basamagi) darbogaz alt bosluk tabandan tepeye tasarim alt.Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 block-write blooming blow-out coil blurring board Bode diagram body bold boldface bookkeeping operations bookmark bookmarked area Boolean algebra Boolean character Boolean function Boolean instructions Boolean operation blok yazma benegin parildamasi (ekran) ufleme bobini bulandirma devre karti. koyu kalin yaziyuzu kirtasiye islemleri yer imi yer imli alan Boole cebri Boole damgasi Boole islevi Boole komutlari Boole islemi mantik isleci.

sapma adresi dal geciri matrisi ikincil santral dal koparma dal sapma komutu dallanma sureci guvenligi kirmak deneysel devre kesim sikligi istenen sayfa sonu kopma noktasi (kok yeregrisinin) belverme bolgesi bozulma. sekme geri seken posta bagli elektron sinir kosullari sinir deger sorunu sinirli buyume sinirli girdili sinirli ciktili sistem bounded input bounded output system Bourdon tube boxed paragraph bps brace bracket braid braiding of a cable braking control branch (to) branch address branch admittance matrix branch exchange branch removal branch branching instruction branching process breach (to) breadboard circuit break frequency break breakaway point breakdown region breakdown Bourdon borusu kutulanmis&nbsp.paragraf bit/s kasli ayrac koseli ayrac orgu (kablo) kablo orgusu durdurma denetimi. 4) ayrintili dokum (yazilim) break-even point break-in point breaking capacity basabas noktasi kavusma noktasi (kok yeregrisinin) kesme yetenegi (salter) 30 . frenleme denetimi dallanmak. sapmak dallanma adresi.Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 bounce bounced mail bound electron boundary condition boundary value problem bounded growth sicrama (kontak). belverme (madde). delinme (gaz).

priz.Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 breaking current breaking torque breakpoint breeches joint bridge circuit bridge rectifier bridge tap bridge bridging loss brightness brilliance bring to front (to) broad side broadband amplifier broadband antenna broadband communication broadband broadcast bands broadcast medium broadcast message broadcast station broadcast studio broadcast topology broadcast transmission broadcasting network broadcasting service broadside antenna browse (to) browser brush brushless DC motor brushless bubble memory bubble sort kesme akimi (salter) durdurma burusu kesme noktasi catal ek (kablo) kopru devresi koprulu dogrultucu hat cikmasi. tarayici firca fircasiz dogru akim motoru fircasiz kabarcik bellek elemeli siralama 31 . radyofonik yayin yayin agi yayin hizmeti enine isimali anten goz atmak. gozle taramak goz atici. aldi kopru cikma kayibi parlaklik parlaklik one getirmek yansitici .yayindirici genisbantli yukseltec genisbantli anten genisbantli iletisim genisbantli yayin bantlari yayin ortami yayin iletisi yayin istasyonu yayin studyosu yayin topolojisi radyo yayin.

yanlis yapitasi yerlesik ampul yiginsal veri iletimi yiginsal gecikme (to)plu gecikme yigin orneklemesi yigin bellek toplu. cogusma kagit ayirma kagit ayirici veriyolu erisim denetimi veriyolu surucusu veriyolu agi veriyolu. yigin madde imi madde imli liste madde imli paragraf Duyuru Tahtasi Hizmetleri demet iletken donanimla gelen yazilim (yariiletken) bellege yazmak cogusmali iletisim cogusma kipi patlama. bara bara (to)playici cubuk Bush matrisi mesgul saat mesgul durum mesgul sinyali 32 .Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 bucket buffer amplifier buffer memory buffer occupancy buffer register bug building block built-in bulb bulk data transmission bulk delay bulk sampling bulk storage bulk bullet bulleted list bulleted paragraph Bulletin Board Services bunched conductor bundled software burn in (to) burst communication burst mode burst burster bus access control bus driver bus network bus busbar Bush matrix busy hour busy state busy tone kova yastik yukseltec yastik bellek yastik bellek dolulugu yastik saklayici capar. yiginsal.

Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq

Tebriz-Turuz-2012

busy busy-flash signal butterfly button buzzer

kullanimda, mesgul mesgul isigi kelebek dugme vizlayici

BÝOS, basic input/output system temel giris-cikis sistemi bypass capacitor bypass channel bypass by-product byte stuffing byte, octet byte-oriented memory byte-oriented protocol byte-oriented byte-serial transmission cabinet cable capacitance cable duct cable loss cable television cable transmission cable cache memory caching CAD cadence signal CAE cage calculate (to) calculator calculus of variations calculus calibration frequency yangecis sigaci yangecis kanali yangecit, yangecis yanurun sekizli (bayt) dolgulamasi sekiz ikil, bayt bayt-tabanli bellek bayta yonelik protokol bayta yonelik, sekizli bayt dizisel iletim dolap kablo sigalligi kablo olugu kablo yitimi kablolu televizyon kablo uzerinden iletim kablo cep bellek, onbellek onbellege alma Bilgisayar Destekli Tasarim ritimli sinyal Bilgisayar Destekli Muhendislik kafes hesaplamak hesap makinesi degisimler hesabi analiz (matematik) ayar (kalibrasyon) sikligi
33

Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq

Tebriz-Turuz-2012

calibration

ayar, kalibrasyon

call abandonment probability cagrinin yarida birakilma olasiligi call accounting call add-on call blocking call charge, call fee call disconnection call distributor call diversion call duration call failure probability call hold call packet call pre-emption call processing call progress tones call request call restriction call set-up time call transfer call callback modem called-party release calling line identification calling subscriber calling-party release CAM camera tube campus cancel (to) cancel button cancel character canonic canonical form cagri sayisimi (muhasebesi) cagri ekleme cagri tikama arama ucreti cagri sokme cagri dagiticisi cagri saptirma cagri suresi cagri basarisizlik orani cagri tutma cagri paketi cagri bosaltma cagri isleme, cagri kotarma cagri kotarilma tonlari cagri istemi cagri kisitlama cagri kurulma suresi cagri aktarimi cagri, cagirma, arama (telefon) guvenlik modemi cagirilan aboneyle cozme arayan numaranin bilinmesi arayan abone cagiran aboneyle cozme Bilgisayar Destekli ‹malat kamera tubu yerleske silmek, vazgecmek vazgec dugmesi vazgec damgasi dogal dogal bicim
34

Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq

Tebriz-Turuz-2012

cantilever beam capability capacimeter

ankastre kiris yetenek sigaolcer

capacitance of a conducting body iletkenin sigalligi capacitance capacitive coupling capacitive load capacitive tuning capacitor plate capacitor storage capacitor capacity capital lock key capitalization caps lock caption capture (to) carbon copy list carbon copy carbon microphone card cardinal number caret carriage return carrier channel carrier noise ratio carrier power carrier recovery carrier sense multiple access carrierless Cartesian space cartridge cascade shower cascading sigallik sigal baglasim sigal yuk sigal ayar sigac levhasi sigacli bellek sigac, kapasitor sigim, kapasite buyuk harflere kilitleme tusu bas harflerini buyuk yazma buyuk harf kilidi altbaslik (resim alti) yakalamak bilgilendirilecekler listesi bilgi icin karbon mikrofon kart nicelik sayisi duzeltme imi satir basi tasiyici kanali tasiyici gurultu orani tasiyici gucu tasiyici eszamanlamasi tasiyiciyi dinleyen coklu erisim tasiyicisiz Kartezyen uzay kartus isin saganagi pespeseleme, art arda takma
35

Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq

Tebriz-Turuz-2012

case conversion case sensitive case study CASE case cash register cassette reader cassette cataleptic failure catalog category cathode ray tube cathode rays

buyuk kucuk harf donusumu buyuk-kucuk (harfe) duyarli ornek-olay incelemesi Bilgisayar Destekli Sistem Muhendisligi kilif sik, durum yazarkasa kaset okuyucu kaset felaket ariza katalog ulam, nitel bolum katod isinli tup elektron isinlari kolektif antenli televizyon

CATV, community antenna television causal relationship causal system causality principle cause (to) cavitation cavity resonator cavity wavemeter cavity CCD CCS, call per centisecond CCTV CD, compact disk CD-ROM driver CD-ROM

nedensel iliski nedensel sistem nedensellik ilkesi yolacmak kovuklanma kovuk cinlayicisi kovuklu dalgaolcer kovuk yukten baglasimli aygit yuz saniyedeki cagrilar kapali devre televizyon yogunteker yogunteker surucusu salt okunur yogunteker

CD-Ý, compact disk-interactiveetkilesimli yogunteker cell frequency cell cellular telephone technology censored sample center alignment goze sikligi goze, hucre hucresel (gozesel) telefon teknolojisi durdurulmus orneklem (yaziyi) ortalama
36

Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq

Tebriz-Turuz-2012

center central moment central office trunk central office central processing unit, CPU central centralized management centralized processing centralized centrifugal force centripetal force ceramic capacitor certain event certification certified reference material chain code chain reaction chain rule chained file chained list chaining search changeover (to) change-over switch channel demultiplexing channel equipment channel gate channel group channel spacing channel splitting channel substructure channeling plan channeling chapter heading character generator

merkez, ozek ozeksel moment santral govdeyolu santral ana islem birimi merkezi, ozeksel merkezi yonetim merkezi isleme merkeziles(tiril)mis, ozekselles(tiril)mis merkezkac kuvvet merkezcil kuvvet seramik sigac kesin olay onay belgesi sertifikali referans malzeme zincir kodu zincirleme tepkilesim zincir kurali zincirleme kutuk zincirlenmis liste zincirleme arama konum degistirmek (role) yon degistirici anahtar (bir) kanali cogullamadan cikarma kanal (cogullama) donatisi kanal kapisi kanal grubu kanal araligi kanal bolumlenmesi kanal altyapisi frekans plani kanallasma bolum basligi damga (karakter) ureteci
37

betimlemek yuklemek yuk yukselteci yukten baglasimli aygit yuk yogunlugu charge exchange phenomenon yuk alisveris olgusu charge of a capacitor charge of an electron charge transit time charged particle charging chat mode chatter Chebyshev approximation check (to) check bit check box check character check digit. karakter belirtev. tanimalik islev karakteristik empedans (celi) (ayirt edici) ozellik. karakteristik tanimlamak. saglama yapmak saglama biti onay kutusu saglama damgasi saglama basamagi onay imi denetim noktasi yatay eslik denetimi calisirlik yoklamasi saglama toplami yoklama. iralamak. saglama alt (cizge) 38 . deneti. bit check mark check point check checkout checksum check-up child (graph) sigacin yuku elektronun yuku yuk tasinma suresi yuklu parcacik yukleme. CCD charge density damga (karakter) sikligi damga (karakter) tanima damga (karakter) kumesi damga (karakter) dizgisi damga. ucretlendirme soylesili kip. denetlemek. konusmali kip catirti Cebisev yaklasikligi yoklamak.Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 character pitch character recognition character set character string character characteristic function characteristic impedance characteristic characterize (to) charge (to) charge amplifier charge coupled device.

devre biresimi devre degirmi cizenek dairesel yorunge dairesel isima dairesel dairesel ucaylanmis dalga dolasim akimi 39 . kirmik ki-kare olceri ki-kare istatistigi bukagi kiyici yukseltec kiyici kiris kromatik (frekansa bagimli) sapinc kromatik sacilma renklilik isareti renklilik sureolcum sifreleme.Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 child node chip card. smart card chip layout chip select signal chip set chip chi-square test chi-squared statistic choke chopper amplifier chopper chord chromatic aberration chromatic dispersion chrominance signal chrominance chronometry ciphering circle circuit analysis circuit board circuit breaker circuit diagram circuit element circuit matrix circuit switching circuit synthesis circuit circular chart circular orbit circular radiation circular circularly polarized wave circulating current alt dugum. cocuk dugum akilli kart yonga yerlesim plani yonga secme sinyali yonga kumesi yonga. daire devre cozumlemesi devre karti gaz uflemeli kesici devre cizenegi devre ogesi devre matrisi devre anahtarlamasi devre sentezi. kriptolama cember.

cember kilif (optik) kaski devresi kaski diyodu kaski islemi A sinifi isletme (yukseltec) sinif sinirlari sinif olasiligi sinif siniflandirma basarimi siniflandirma tasnifli bilgi yantumce temiz kopya virussuz isletim sistemi temiz oda temiz. virusten arinmis kutuk sifresiz kanal sifresiz veri sifresiz oturum (erisim) yetkisi aciklik (makina) devrenin cozulme geribildirimi sifresiz metin yarilim tiklatmak istemci (bilgisayar) musteri istemci-sunucu mimarisi istemci sunucu kirpmak kirpinti cizim kirpinti 40 .Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 circulating register circulation circumference cladding clamping circuit clamping diode clamping class A operation class limits class probability class classification performance classification classified information clause clean copy clean operating system clean room clean cleaned file clear channel clear data clear session clearance clear-back signal cleartext cleavage click (to) client client-server architecture client-server clip (to) clip art clip dolanir yazmac dolasim dolasim tumlevi donge.

CUG closed-circuit TV.Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 clipboard clipping level clipping of words clock (to) clock circuit clock pulse clock rate clock timing clock clockwise close box closed architecture closed curve pano kirpma duzeyi sozcuklerin kirpilmasi saatle eszamanlama saat devresi saat vurumu saat vurum sikligi saat gudumunde zamanlama saat saat yonu kapatma kutusu kapali mimari kapali egri kapali konum closed position (mechanical switch) closed user group. CCTV closed-circuit working kapali kullanici grubu kapali devre televizyon kapali-devre calisma geribeslemeli denetim closed-loop control. feedback control closing parenthesis cloud clutter cluster (to) cluster sampling clutter rejection clutter signal clutter coalesce (to) coarse bearing coarse coating coaxial cable coaxial connector coaxial line co-channel interference co-channel stations sag ayrac buluttan parazit yansima topaklamak (to)paklandirmak topakli ornekleme parazit yansimalari bastirma parazit yansima sinyali parazit yankilar ergitmek kaba kerteriz kaba kaplama eseksenel kablo eseksenel baglac eseksenel hat ortak kanal karismasi ortak kanal istasyonlari 41 .

Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 code (to) code conversion code division multiple access code division multiplexing code word code codebook codebreaking codec coder kodlamak programlamak kod cevrimi kod bolusumlu&nbsp.coklu erisim kod bolusumlu&nbsp.cogullama kod sozcugu makina kodu kod cizelgesi kripto analizi kodlayici-kodcozucu kodlayici koda saydam veri iletimi code-transparent data communication coding artifact coding delay coding efficiency codirectional interface coefficient of association kodlama yapayligi kodlama gecikmesi kodlama verimliligi esyonlu arabag birliktelik katsayisi coefficient of rank correlation sira ilintisi katsayisi coefficient of variation coefficient coercive force coercivity cognition cognitive process coherence coherent oscillator coherent receiver coherent signal detection belirsizlik katsayisi katsayi gidergenlik kuvveti gidergenlik bilis bilissel surec evreuyumluluk evreuyumlu salingac evreuyumlu alici evreuyumlu sinyal algilama coherent unit of measurement tumlesik olcum birimi coherent coil loading coil coin box telephone system coincidence cold standby evreuyumlu pupenleme bobin ankesorlu telefon sistemi cakisma elle yedekleme 42 .

renk haritalamasi dikec sonu dikey eslik denetimi dikec basligi dikec imi dikec. koleksiyon bilesik standart kosutlayici mercek kosutlayici dogrudas noktalar dogrudaslik engel sakinma carpisma sezimi carpisma ile uyarma carpisma sikligi carpisma olasiligi carpisma iki noktaya gore hizalama renk suzgeci renkli grafik renk eslemi renk paleti renkli resim tubu renk tekeri renkli gurultu renk eslemi. birlesim.Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 cold start collaborative computing collate (to) collating sequence collect call collection collective standard collimating lens collimator collinear points collinearity collision avoidance collision detection collision excitation collision frequency collision probability collision colon alignment color filter color graphics color map color palette color picture tube color wheel colored noise colour mapping column break column check column heading column marker column comb filter combination combinatorial en bastan baslatma. elle baslatma imeceli bilgi isleme harmanlamak harmanlama sirasi odemeli cagri derlem. birlesimsel 43 . kombinezon katisimsal. sutun tarak suzgeci katisim.

birlestirici virgule gore hizalama virgulle ayrilmis virgul komuta ve kontrol komut kutugu komut yorumlayici komut tusu komut dili komut satiri komuta agi komut isleme komut islemcisi komut istemi komut dizisi komut deyimi komut kumanda olcekdes. boy olcusebilir aciklama. birlestirmek birlesik kutuk birlesik katistirici. yorum ticari kullanima hazir isletmeye alma deneyi ustlenmek ortak alan ortak tasiyici sikligi ortak alan iletisim uyarlayicisi iletisim kanali iletisim muhendisligi iletisim agi yonetimi communication network management communication network communication protocol iletisim agi iletisim protokolu 44 .Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 combine (to) combined file combined combiner comma alignment comma delimited comma command and control command file command interpreter command key command language command line command net command processing command processor command prompt command sequence command statement command commensurable comment commercial off-the-shelf commissioning test commit (to) common area common carrier frequency common field communication adapter communication channel communication engineering katistirmak.

CD compact list compact set compact support compact compaction companding companion form of a matrix comparative sort comparator compare (to) compatibility compatible equations compatible compensate (to) yogunteker araliksiz liste tikiz kume tikiz dayanak derlitoplu tikiz. bagdasir dengelemek. CATV community antenna compact computer compact design kolektif anten tek parcali bilgisayar derlitoplu tasarim compact disk read-only memory salt okunur yogunteker compact disk. equalizer denklestirici compensating repeater compilation compile (to) compiler code dengeleyen yineleyici derleme (yazilim) derlemek derleyici kodu 45 . araliksiz sikistirma. denklestirmek compensating element.Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 communication satellite communication server communication system communication theory communication communications center communications manager communications port communications security iletisim uydusu iletisim isgoreni. sunucu komuta ve kontrol iletisim sistemi iletisim kurami iletisim iletisim merkezi iletisim yoneticisi iletisim kapisi iletisim guvenligi kolektif antenli televizyon community antenna television. bagdasirlik bagdasik denklemler uyumlu. derleyip toplama sikistirma-genlestirme Bush matrisi karsilastirmali siralama karsilastirici karsilastirmak uyumluluk.

eksiksiz tamlik bitis bayragi cagri sonuclanma orani (telefon) bitis.Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 compiler generator compiler pass compiler complement (to) complement complementary event complementary operation derleyici ureteci derleyici gecisi derleyici tumlerini bulma. sonuclanma karmasik geciri karmasik eslenik kutuplar karmasik siklik karmasik sayi karmasik guc karmasik hedef karmasik ton karmasik degisken karmasik karmasiklik uyarlik sinamasi. uyumluluk testi uymak. tumlemek tumleyen tumleyen (tumler) olay tumler islem complementary representation tumler gosterim complementary solution complementary state complementer complete binary tree complete cycle complete orthogonal set complete completeness completion flag completion ratio completion complex admittance complex conjugate pole complex frequency complex number complex power complex target complex tone complex variable complex complexity compliance test comply with (to) component industry component tester component testing tekturel cozum tumler durum tumler devresi tam ikili agac tam cevrim tam dikgen kume tam. bagdasmak bilesen endustrisi bilesen sinayici bilesen sinamasi 46 .

CAM computer aided publishing. CAP bilgisayar destekli yayin .Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 component composite key composite number composite signals composite video signal compound function compound target compress (to) compressed file compressed text compression compressional wave compressor compressor-extender compromise (to) compromising emanations compulsive COMPUSEC computation computational complexity computational linguistics computational compute (to) computed imaging computed tomography computer abuse computer addict computer aided animation computer aided design. CAE computer aided instruction computer aided management bilgisayar destekli ogretim bilgisayar destekli yonetim bilgisayar destekli imalat 47 computer aided manufacture. uzlasmak gizliligi bozan elektromanyetik yayilim zoruntulu bilgisayar guvenligi hesap. hesaplama hesaplama karmasikligi bilisimsel dilbilim hesaba dayali hesaplamak bilgisayarla imge yaratma bilgisayarli tomografi bilgisayarin kotuye kullanimi bilgisayar tutkunu bilgisayar destekli canlandirma bilgisayar destekli tasarim bilgisayar destekli egitim computer aided education. CAD bilesen birlesik anahtar bilesik sayi bilesik sinyaller bilesik video isareti bilesik islev bilesik hedef sikistirmak sikistirilmis kutuk sikistirilmis metin sikistirma sikisma dalgasi sikistirici (veri) sikistirici-genlestirici odunlesmek tehlikeye atmak.

Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 computer aided software. bilgisayarca computer journal computer literacy computer log computer manager computer network security computer network computer oriented language bilgisayar gunlugu bilgisayar dergisi bilgisayar okuryazarligi bilgisayar gunlugu bilgisayar isletmeni bilgisayar ag guvenligi bilgisayar agi alcak duzeyli dil computer performance evaluation bilgisayar basarim analizi computer resources computer sciences computer screen bilgisayar ozkaynaklari bilgisayar bilimi bilgisayar ekrani computer security management bilgisayar guvenlik yonetimi computer security violation computer security computer simulation bilgisayar guvenliginin ihlali bilgisayar guvenligi bilgisayarla benzetim bilgisayar destekli ortak calisma 48 computer supported cooperative work . compuspeak bilgisayar argosu. CAS bilgisayar destekli yazilim computer aided testing computer animation computer architecture computer audit computer center computer communication computer crime computer cycle computer disaster computer engineering computer fraud computer gaming software computer hacker computer installation computer instruction bilgisayar destekli sinama bilgisayarla canlandirma bilgisayar mimarisi bilgiislem sisteminin denetimi bilgisayar merkezi bilgisayar iletisimi bilgisayar sucu bilgisayar cevrimi bilgisayar felaketi bilgisayar muhendisligi bilgisayar sahtekarligi bilgisayar oyunlari yazilimi bilgisayar korsani bilgisayar dosemi bilgisayar komutu computer integrated manufacture. CÝM bilgisayarla tumlesik imalat computer jargon.

bitistirmek (bilgisayar) bitistirilmis alan iraksak mercek. durum gozleme kosullu adres komut kosullu atlama 49 conditional probability density function kosullu olasilik yogunluk islevi . kalin kenarli mercek icbukey icbukeylik derisik. bilgisayar argosu computerized automatic testing bilgisayarli otomatik sinama computerized office computerized computing enthusiast COMSEC concatenate concatenated field concave lens concave concavity concentrated concentration concentric conductor conceptual phase conclusion concrete concurrency control concurrent operation concurrent condensation condensed print condenser condition (to) condition monitoring conditional address conditional instruction conditional jump bilgisayarli ofis bilgisayarli bilgisayar tutkunu iletisim guvenligi pespeselemek.Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 computer system audit computer virus computer word computer worm computer computerese bilgisayar sisteminin denetlenmesi bilgisayar virusu bigisayar sozcugu bilgisayar kurdu bilgisayar bilgisayarca. kosullandirmak titresim gozleme. yogunluk esmerkezli iletken kavramsal evre vargi somut kosut zamanliligin denetimi kosutzamanli isletim kosutzamanli yogunlasma sikistirilmis yazdirma yogunlastirici kosullamak. yogusuk derisim.

yapmak konferans koprusu konferans cagrisi guven katsayisi guven araligi guven sinirlari sirdas veri. pekistirmek catiski. sirdaslik duzenlesim yonetimi duzenlesim cizelgesi duzenlesim. kisiye ozel veri gizdeslik. yapilanis dogrulamak. celiski aci-korur gonderim uyum testi kamastirici yansitici kalabalik spektrum sikisiklik denetimi sikisiklik (trafik) eslesik matrisler 50 .Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 conditional probability conditional test conditional transfer conditioned loop conditioning conductance conduction band conduction current conduction electron conductive conductivity conductor conduit cone of silence conference (to) conference bridge conference call confidence coefficient confidence interval confidence limits confidential data confidentiality configuration management configuration table configuration confirm conflict conformal mapping conformance testing confusion reflector congested spectrum congestion control congestion congruent matrices kosullu olasilik kosullu sinama kosullu aktarim iyilestirilmis dongu (telefon) iyilestirme (abone dongusu) iletkenlik iletim bandi iletim akimi iletim elektronu iletken oziletkenlik iletken kablo borusu aydinlatilmamis koni konferans kurmak.

baglanirlik baglayici yananlam conservation of a measurement standard olcum standardinin korunmasi conservation consistency consistent estimator consistent test console device console input console constant system constrained optimization constraint set constraint constructive interference consumer electronics sakinim. koruma tutarlilik tutarli kestirici tutarli sinama konsol aygiti konsoldan giris isletmen ucbirimi sabit parametreli sistem kisitli eniyileme kisit kumesi kisit yapici karisma tuketici elektronigi.Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 congruent numbers conjecture conjugate antisymmetric conjugate impedances conjugate number conjugate symmetric conjugate conjunction conjunctive query conjunctive search connect (to) connected component connected network connection diagram connection oriented connectionless service connective connectivity connector connotation eslesik sayilar sanit eslenik ters bakisimli eslenik celiler eslenik sayi eslenik bakisimli eslenik birletim birletimli sorgu birletimli arama baglantilamak baglantili bilesen baglantili devre baglanti cizenegi baglantili baglantisiz hizmet baglac baglantisallik. ticari elektronik 51 .

degec kap viruslu disk virus bulasma yolu cekismeli erisim iliskisel bellek icerik cekisme cekismeli erisim icindekiler baglama duyarli baglam baglamla ilintisiz baglamsal bitisik beklenmedik durum plani beklenmedik durum plan beklenmedik durum surdurme karakteri surdurme sureklilik surekli besleme surekli gonderim surekli degiskenli model surekli kagit 52 .Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 contact assembly contact breaker contact element contact gap contact person contact potential barrier contact potential difference contact surface contact tip contact container contaminated disk contamination path contended access content addressable memory content contention contention-based access contents context sensitive context context-free contextual contiguous contingency measure contingency plan contingency continuation character continuation continuity continuous feed continuous mapping continuous model continuous paper kontak dizisi degmeli kesici kontak ogesi kontak araligi basvurulan kisi. sorumlu kisi temas potansiyeli engeli temas potansiyeli farki degme yuzeyi kontak ucu kontak.

surekli ortam cevrit kodlama cevrit yuklenici karsit yonlu arabag karsitlik ayari karsitlik pekistirme kontrast erimi karsitligi arttirma karsitlik. kontrast imlec denetim topu denetim karakteri. Ctrl key control law control loop control menu control panel control range control sensitivity control signal control switch control system control theory control unit control variable control controlgear controllability surekli evren surekli izge surekli degisken surey. yoneltilebilirlik 53 .Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 continuous population continuous spectrum continuous variable continuum contour coding contour contractor contradirectional interface contrast control contrast enhancement contrast range contrast stretching contrast control ball control character control contact control desk control field control key. kumanda kumanda tesisleri denetlenebilirlik. kontrol. kontrol damgasi kumanda kontagi kontrol (denetim) masasi denetim alani kontrol tusu kontrol (denetim) kurali kontrol (denetim) dongusu denetim menusu kontrol (denetim) sergeni kontrol (denetim) erimi kontrol (denetim) duyarligi kontrol isareti kumanda anahtari kontrol (denetim) dizgesi kontrol (denetim) kurami kontrol (denetim) birimi kontrol (denetim) degiskeni denetim.

geleneksel yakinsamak oldukca kesin yakinsaklik olasilikta yakinsaklik ortalamada yakinsaklik yakinsama hizi yakinsaklik yakinsak dizi etkilesimli. isbirlikli islem isbirlikci. donusturme cevirici disbukey egri disbukey enerji islevi disbukey zarf yakinsak mercek.Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 controlled maintenance controlled slip controlled variable controller resistance controller control-motor actuator convection current convection of heat conventional message traffic kontrollu (denetimli) bakim kontrollu (denetlenen) kayma kontrol edilen (denetlenen) degisken kontrolor (denetleyici) direnci sabit disk denetleyicisi kontrol (denetim)-motorlu eyleyici tasinim akimi isi tasinimi olagan mesaj trafigi bir buyuklugun uzlasilmis gercek degeri conventional true value of a quantity conventional converge (to) convergence almost certainly convergence in probability convergence in the mean convergence rate convergence convergent sequence conversational conversion converter convex curve convex energy function convex hull convex lens convexity convolution integral convolution convolve (to) cooperation cooperative computing cooperative processing cooperative coordinate (to) olagan. ince kenarli mercek disbukeylik evrisim tumlevi evrisim evristirmek isbirligi imeceli bilgi isleme imeceli isleme. isbirlikli esgudumlemek 54 . konusmali cevirme.

esgudumcu duzlemdes birlikte isleme yardimci islemci yardimci islemci kopyalanmaya korunmus program kopyalanmaya korunmus telif hakki kordon radyo modemi. yanister kose sezimi kose sikligi dirsek (dalga kilavuzu). esgudum saglama konaclar. koordinatlar esgudum esgudumleyici. telsiz modem kordonsuz cekirdek bellek ana kayit.Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 coordinate transformation coordinate coordinates coordination coordinator coplanar coprocessing coprocessor co-processor copy protected program copy protected copyright cord cordless modem cordless core memory core record core corequisite corner detection corner frequency corner cornucopia corona discharge corona corpuscule correct corrected result correcting unit correction factor correction range correction signal correction corrective maintenance konac (koordinat) donusumu esgudumlemek. damar (kablo) yankosul. ana kutuk cekirdek. kose boynuz anten korona bosalmasi korona parcacik dogru duzeltilmis sonuc duzeltici birim duzeltme faktoru duzeltme erimi duzeltme sinyali duzeltme onarici bakim 55 .

ilintilendirmek ilinti katsayisi ilinti matrisi ilintili alici ilinti yenime ugramak yenim yenime yol acan bozuk. uygun maliyetli tumler-agac (elektriksel) yukolcer sayilabilir sayilabilir sonsuz saat yonunun tersi sayacli kodcozucu sayac darbesi sayac karsi ornek sayma verimliligi ulke kodu baglastirici baglasim sigaci baglasim islevi baglasim yitimi baglasim rota gostergesi egitim yazilimi ortak degisinti matrisi ortak degisinti kapak sayfasi kaplam alani 56 .Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 correlate correlation coefficient correlation matrix correlation receiver correlation corrode (to) corrosion corrosive corrupted cosmic noise cost functional cost-effective cotree coulometer countable countably infinite counter clockwise counter decoder counter pulse counter counterexample counting efficiency country code coupler coupling capacitor coupling function coupling loss coupling course indicator courseware covariance matrix covariance cover page coverage area ilinti kurmak. viruslu kozmik gurultu maliyet islevsisi maliyet etkin.

uzerinden gecme capraz-kiplenim capraz-basvuru listesi capraz-basvuru kesit 57 . bulanikligi giderme olcut kritik veri.Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 coverage diagram coverage CPU cracker crackle crash crashed disk crawl (text animation) CRC crispening criterion critical data critical defect critical failure critical fault critical frequency critical path critical virus crop marks cropping cross product cross sectional area crossassembler crosscompiler crosscorrelation crossentropy crossexamination cross-fading crossindex crossing crossmodulation crossreference list crossreference crosssection kaplam cizenegi kaplam merkezi islem birimi sifre guvenligini delici citirti cokme bozuk disk yatay seyir cevrimsel artiklik kodu seciklestirme. duyarli veri kritik eksiklik kritik aksama kritik kusur kritik siklik (frekans) kritik yol kotucul virus kirpma imleri kirpma vektor carpimi kesit alani capraz-cevirici capraz-derleyici capraz-ilinti capraz-entropi capraz-sinama sonumlu gecisim capraz-dizin kesme.

sifreleme bilimi kriptolu guvenlik sifre sistemi.Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 crosstalk attenuation crosstalk loss crosstalk path crosstalk crossvalidation CRT terminal cryptanalysis cryptanalyst crypto key cryptogram cryptographic algorithm cryptographic analysis cryptographic authentication cryptographic security cryptographic system cryptographically protected cryptography cryptosecurity cryptosystem crystal detector crystal growth crystal mixer crystal oscillator capraz-karisma zayiflamasi capra-karisma yitimi capraz-karisma yolu capraz-karisma capraz-saglama katod isin tuplu ucbirim kripto analizi sifre cozumleyici kripto anahtari kriptolu metin kriptolama algoritmasi kripto analizi kriptolu kimlik kanitlama kriptolu guvenlik sifreleme sistemi. kriptolama sistemi kriptoyla korunmus kriptografi. kripto sistemi kristal alici kristal buyutme kristal karistirici kristal salingac crystal-controlled transmitter kristal denetimli verici cumulant cumulative error cumulative frequency curve cumulative ionisation cumulative curl field curl currency current date current density logaritmik moment birikimli hata birikimli siklik egrisi yigilmali iyonlasma birikimli dolam alani dolam para birimi gunun tarihi akim yogunlugu 58 .

.down cursor curve follower curve generator curvilinear distortion curvilinear regression customer setup customized cut and paste cut sheet feeder cut-off frequency cut-set analysis cutset matrix cutset cyberspace cycle stealing cycle time yururlukteki dizin akim bolucu yururlukteki belge yururlukteki surucu akim geribeslemesi akim kazanci akim ureteci akim yeginligi yururlukteki satir akim pompasi son yayim akim duzenleyici devre su anki saat akim.yukari tusu imlec egri okuyucu egri ureteci egriltme. yururlukteki islek yazi imlec denetim tuslari imlec hareket tusu imlec asagi. egrisel bozunum egrisel baglanim musterice kullanilan istege uyarlanmis kes ve yapistir yaprak besleyici kesim sikligi kesi yontemi kesi matrisi kesi kumesi sanal gerceklik cevrim calma cevrim suresi 59 ..Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 current directory current divider current document current drive current feedback current gain current generator current intensity current line current pump current release current stabilizing circuit current time current cursive script cursor control keys cursor movement key cursor up.

CRC cevrimsel artiklik kodu cyclic symmetry cycloconverter cyclo-stationary cylindirical wave CÝM D. coupling damage (to) damaged area damped oscillations damper winding damping factor damping ratio damping torque damping dark current dark noise dark resistance dash dashed line dashpot data acquisition data authentication data backup data bank data bus data capture data code data collection terminal data communication cevrimsel bakisimlilik dogrudan frekans cevirici cevrimsel-duragan silindirik dalga Bilgisayarla Tumlesik ‹malat dogrudan baglasim zarar vermek. sondurme karanlik akimi karanlik gurultusu karanlik direnci kisa cizgi kesikli cizgi amortisor veri edinme verinin aslina uygunlugu veri yedekleme veri bankasi veri yolu veri yakalama veri kodu veri toplama ucu veri iletisimi 60 .C. orselemek bozuk alan (disk) sonumlu salinimlar sondurucu sargi sonum katsayisi sonum orani sondurme burusu sonum.Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 cycle cyclic distortion cyclic frequency cyclic permutation cevrim cevrimsel bozunum cevrimsel siklik cevrimsel devsirim cyclic redundancy code.

veri kapani veri tumlestirme veri toplama veri kotarma elektronik otoyol. bilgi isleme veri islemci verilerin korunmasi veri niteligi veri hizi veri alicisi veri tutanagi veri kayidi veri ozlestirme veri havuzu 61 . bilgi otoyolu veri butunlugu veri etiketi veri sizdirilmasi veri gunlugu veri yonetimi veri ortami veri adi veri agi veri orgutlesimi verinin kaliciligi veri isleme.Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 data compression data concealment data continuity data converter data density data diddling data document data entry data file data flip-flop data fusion data gathering data handling data highway data integrity data label data leakage data log data management data medium data name data network data organization data perenniality data processing data processor data protection data quality data rate data receiver data record data recording data reduction data repository veri sikistirma veri kamuflaji verinin surekliligi veri cevirici veri kayit yogunlugu verinin kurcalanmasi veri belgesi veri girisi veri kutugu veri yazbozu.

Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 data security data set data source data storage data stream data structure data tablet data terminal data transfer data transparency data validation data word database administrator database integrity database management database datasheet date format datum level datum node daughter board daughter wavelet DC signalling DC/DC converter DDB deactivate dead band dead reckoning dead room dead spot dead time dead deadline deadlock veri guvenligi veri (iletisim) aygiti veri kaynagi veri saklatimi. depolama veri katari veri yapisi veri tableti veri ucbirimi veri aktarimi veri saydamligi veri saglama veri sozcugu veritabani yonetmeni veritabani butunlugu veritabani yonetimi veritabani veri yapragi veri bicimi baslangic duzeyi. dayanak duzeyi dayanak dugumu cekme kart turetik dalgacik dogru akimla isaretlesme DA/DA cevirici dagitik veritabani etkinligini kaldirmak olu bolge gozu kapali tahmin olu oda kaplama alani disinda olu sure gerilimsiz son gun kilitlenme 62 .

Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq

Tebriz-Turuz-2012

deallocate deblurring debouncing debug debugger debugging program decade decay time decelerating relay deceleration decentile, decile decentralization decentralized architecture decentralized operation decentralized decile decimal aligned decimal character decimal data decimal digit decimal point decimal tabs decimal decimation filter decimation decipher (to) decipherment decision circuit decision instant decision rule decision space decision table decision theory decision value

serbest birakma (bellek) netlestirme, seciklestirme ziplamaonler hata ayiklama hata ayiklayici hata bulucu program onkat sonum suresi yavaslama rolesi (baglagi) yavaslama onda birlik ozeksizlestirme, dagitilmis kilma dagitilmis mimari dagitilmis isletim ozeksiz, dagitilmis onda birlik ondalik ayiricisina hizali ondalik damga onlu tabanda veri onlu sayamak ondalik ayirici ondalik sekmeler onlu ornk seyreltme suzgeci ornek seyreltme sifre cozmek kripto cozme karar devresi karar ani karar kurali karar uzayi karar cizelgesi karar kurami karar degeri
63

Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq

Tebriz-Turuz-2012

decision variable decision deck declaration, directive declarative language declarative declare (to) decode (to) decoder decompile (to) decomposition decompress (to) decompress deconstruction deconvolution decorrelate (to) decouple (to) decoupling network decoupling resistor decoupling decrement decryption dedicated circuit dedicated computer dedicated network dedicated port deduction deductive reasoning deductive deemphasize (to) deemphasizer default assignment default option default parameters

karar degiskeni karar deste bildirim bildirim dili bildirim deyimi bildirmek kodcozmek kodcozucu kaynak koduna donusturme ayristirma, ayrisim sikistirmayi acma sikistirmayi cozme (veri) basinci azaltma yapi cozum ters evrisim ilintisizlestirmek ayristirmak, baglasimi kesmek baglasim-onler devre baglasim-onler direnc baglasimi kesme azaltma miktari sifre cozme, kripto cozme ozgul devre ozel gorevli bilgisayar ozel ag, ozgulenmis ag ozgul iskele tumdengelim tumdengelimli usavurma tumdengelimli vurguyu kaldirmak vurgu bastirma devresi olagan deger atamasi olagan secenek olagan parametreler
64

Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq

Tebriz-Turuz-2012

default value default defect defer (to) definite integral definite definition list definition deflecting plates deflecting torque deflection coils deflection current deflection sensitivity deflection deflector deformable deformation defragment degassing degeneracy degenerate modes degenerate degradation degree of a polynomial deionization rate deionization del key delay angle delay circuit delay distortion delay equalizer delay line delay time delay

olagan deger varsayilan, olagan, ontanimli kusur ertelemek belgin tumlev kesin tanimlama listesi tanimlama saptirma plakalari saptirma burusu saptirim bobinleri saptirma akimi saptirma duyarlilgi (yon) saptirma saptirici bicim degistirir, yamulgan bicim degistirme, yamulma butunlestirmek gaz giderme yozluk yoz kipler yoz yozlasma, kotulesme polinomun derecesi iyonsuzlasma hizi iyonsuzlasma sil tusu gecikme acisi geciktirme devresi gecikme bozulmasi gecikme denklestiricisi gecikme hatti gecikme suresi gecikme
65

Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq

Tebriz-Turuz-2012

delayed call delegate (to) delete (to) delete character delete key delete transaction deletion mark delimiter delivery time delta connected device delta modulation delta-wye transformation demagnetization demagnetize (to)

geciktirilmis cagri yetki aktarmak silmek sil damgasi sil tusu silme hareketi silme imi sinir belirteci teslim suresi ucgen baglantili devre delta kodlamasi ucgen yildiz donusumu miknatisligi giderme miknatisligi gidermek istek gudumlu coklu erisim

demand assignment multiple access, demand multiplexing demand service democratic network demodulate (to) demodulator demon, daemon demultiplex (to) denominator densitometer density dependent variable dependent depletion layer deploy (to) derivate (virus) derivation derivative action coefficient

istem cogullama beklemesiz hizmet demokratik sebeke kipcozmek kipcozucu hayalet program cogullama cozmek payda yogunlukolcer yogunluk bagimli degisken bagimli kitlik bolgesi konuslandirmak, sahaya yrelestirmek turetik virus turetme turevsel eylem katsayisi

derivative action time constant turevsel eylem zaman degismezi derivative action turevsel eylem
66

Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq

Tebriz-Turuz-2012

derived quantity derived unit of measurement descender descending order descent algorithm descramble (to) descrambler describe (to) describing function description descriptive geometry descriptive statistics deselect (to) design (to) design automation design defect design language design requirements design specifications design designation desired value desk accessory desk set deskewing desktop conference desktop manager desktop pattern desktop publishing desktop destination address destination field destination destructive read

turetilmis buyukluk turetilmis olcum birimi harfin alt cikintisi kuculen sira inis algoritmasi cirpmayi cozme cirpma cozucu betimlemek genellestirilmis aktarim islevi betimleme betimsel geometri betimleyici istatistikler secimi kaldirmak tasarimlamak bilgisayar destekli tasarim tasarim kusuru tasarim dili tasarim isterleri tasarim belirtimleri tasarim blirtme istek degeri masa donatisi masa telefonu kayki giderme masaustu konferans masaustu yoneticisi masaustu deseni masaustu yayincilik masaustu varis adresi varis noktasi alani, erek alani varis noktasi, erek silerek okuma
67

sezim sezici. algilayici alet algilama. rasgele olmayan vuruntu. algilayici.Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 destructive test destructive virus destructive detach (to) detachable keyboard detached detect (to) detectable detecting instrument detection detector determinant of a graph determinant determinantal rank determinate fault determination determinism deterministic game deterministic network deterministic system deterministic detonation detrending developer development tool deviation ratio deviation device (apparatus) device dependent device driver device independent device token diacritical mark diagnose (to) orseleyici sinama kotucul virus orseleyici. sezimlemek algilanabilir. saptama gerekircilik gerekirci oyun gerekirci ag gerekirci dizge gerekirci. patlama yonsemeyi giderme gelistirici gelistirme araci sapma orani sapma aygit aygita bagimli cevre birimi surucusu aygittan bagimsiz aygit simgesi harf tamamlama imi tanilamak 68 . ayrilmis. detektor cizgenin belirteni belirten matrisin kertesi kalici aksama belirleme. silerek ayirmak ayrilabilir klavye ayri. sezimlenelebilir sezici alet. iliskisi koparilmis algilamak.

tanilama yordami tanilayici program tanilayici. aramak numara cevirme darbesi cevir sesi gecikmesi cevir sesi aramali ucbirim teker gosterge. diyagram numara cevirmek. tanilama kosegen matris kosegen kosegenlestirme kosegenlestirmek cizenek. kadran aramali hat numara cevirme yanlisi aramali baganti sizdirmazlik diyaframi diyafram. tanilama elktabi tanilama iletisi tanilayici yordam. zar ikici arama dielektrik mercek dielektrik kaybi dielektrik dayanim fark denklemi fark miniakimolceri fark olcevi fark yukselteci turevsel cozumleyici ayrimsal yanki bastirma 69 .Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 diagnosis (identification) diagnostic check diagnostic disk diagnostic manual diagnostic message diagnostic procedure diagnostic programme diagnostic diagonal matrix diagonal diagonalisation diagonalize (to) diagram dial (to) dial pulse dial tone delay dial tone dial up terminal dial dialed line dialing mistake dial-up connection diaphragm seal diaphragm dichotomizing search dielectric lens dielectric loss dielectric strength difference equation difference galvanometer difference metric differential amplifier differential analyzer differential echo suppressor tani tanilayici kontrol tanilayici disk ariza kilavuzu.

Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 differential encoding differential gain differential game differential measurement ayrimsal kodlama. diferansiyel. farksal turev alici kirinim dalgasi kirinim bolgesi kirinim izgesi kirinim yayinim sureci yayinim analog sayisal kanal sayamak orgutlu bellek sayamak konumu sayamak secimi sayamak zaman dilimi sayamak degeri sayamak. fark. basamak digital (measuring) instrument sayisal olcme aleti digital audio broadcast digital channel digital circuit sayisal ses yayini sayisal kanal sayisal devre digital communication system sayisal iletisim sistemi digital computer digital connection digital data digital demultiplexer digital device sayisal bilgisayar sayisal baglanti sayisal veri sayisal cogullama cozucu sayisal aygit 70 . farklari kodlama ayrimsal kazanc turevsel oyun ayrimsal olcme fark olcum yontemi differential method of measurement differential pressure basinc farki Ayrimsal Darbe Kod Kiplenimi. ayrimsal. DPCM differential signalling differential transformer differential differentiator diffracted wave diffraction ratio diffraction spectrum diffraction diffusion process diffusion digilogue channel digit organized memory digit position digit selection digit time slot digit value digit ayrimsal sinyallesme ayrimsal trafo turevsel. differential pulse code modulation.

Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 digital distribution frame digital envelope digital exchange digital filling digital filter digital frequency meter digital hierarchy digital image digital information storage digital input digital line link digital line section digital link digital loopback digital measuring instrument digital multimeter digital multiplex equipment digital multiplex hierarchy digital multiplexer digital network digital output digital phase locked loop digital repeater digital representation digital signal digital signature digital storage oscilloscpe digital switch digital to analog transducer digital transducer digital transmission digitize (to) digitizer dilation sayisal dagitim catisi sayisal zarf sayisal santral sayisal dolgu sayisal suzgec sayisal siklikolcer sayisal siraduzen sayisal imge. sayisal goruntu sayisal bilgi saklama sayisal giris sayisal girdi sayisal hat bagi sayisal hat kesimi sayisal bag sayisal dongu sinamasi sayisal olcme aleti sayisal cokluolcer sayisal cogullama donatisi sayisal cogullama siraduzeni sayisal cogullayici sayisal ag sayisal cikis sayisal cikti sayisal evre kenetleme devresi sayisal yineleyici sayisal gosterim sayisal sinyal sayisal imza sayisal bellekli osiloskop sayisal anahtar sayisal–analog donusturucu sayisal donusturucu sayisal iletim sayisallastirmak sayisallastirici genlesme 71 .

ciftkutup durtu islevi Dirac delta function (impulse function) Dirac function direct (to) direct access direct acting instrument direct addressing direct call durtu islevi. dogrultmak dogrudan erisim dogrudan eylemli alet dogrudan adresleme dogrudan arama dogrudan karsilastirmali olcum yontemi direct comparison method of measurement direct coupling direct current (DC) biasing dogrudan baglasim dogru akim onbeslemesi direct current (DC) component dogru akim bileseni direct current (DC) coupling dogru akim baglasimi dogru akim duzeyinin kararsizligi direct current level (DC) instabillity direct current (DC) transmission dogru akim iletimi direct dialling in. DMA dogrudan dahili numara arama dogrudan suruculu motor dogrudan (dolaysiz) komut dogrudan dahili arama dogrudan (dolaysiz) olcme dogrudan bellek erisimi 72 direct method of measurement dogrudan olcum yontemi . DÝD direct measurement direct memory access. Dirac islevi yonlendirmek. karartilmis karartma ayarli anahtar karartici diyot dipol dizilimi dipol.Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 dilemma dim dimension (to) dimension of a matrix dimension of a quantity dimensional analysis dimensionless quantity dimmed dimmer switch dimmer diode dipole array dipole ikilem soluk boyutlandirmak matrisin boyutu buyuklugun boyutu boyutsal cozumleme boyutsuz buyukluk soluk. DDÝ direct drive motor direct instruction direct inward dialing.

dizin secilemez kilmak. oklu tus yonlu anten yonlu turev yonluluk yonsel kazanc islevi yon seciciligi dogrudan beslemeli yineleyici bilinmeyen numaralar servisi dizin icerik listesi dizin yeri rehberle yonlendirme dizin agaci rehber. sakinca belirsizligi giderme sokmek. calisamaz secilemez kilinmis goturu. cokus gozden cikarmak bosaltmak (enerji) 73 .Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 direct outward dialing. demonte etmek cokumden toparlanma plani cokusun onarimi olaganustu durum. dolaysiz yonlendirilmis cizge yonlu dogru dogrultu acilari (radyo ile yon )bulma radyo iletki istasyonu yon tusu. DOD direct ray direct wave direct directed graph directed line direction angles direction finder direction finding station direction key directional antenna directional derivative directionality directivity function directivity directly powered repeater directory assistance directory listing directory location directory routing directory tree directory disable (to) disabled state disabled time disabled disadvantage disambiguation disassemble disaster recovery plan disaster recovery disaster discard (to) discharge (to) dogrudan disari arama dogrudan (dolaysiz) isin dogrudan (dolaysiz) dalga dogrudan. etkisizlestirmek calisamazlik durum calisamazlik suresi etkisiz.

yuk bosalimi baglanti(yi) kesmek (telefon) baglantiyi cozme sinyali sigortali ayirici ayirici. ayrim ayirtac.Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 discharge coefficient discharge disconnect (to) disconnect signal disconnector fuse disconnector discontinuity discontinuous discrete data bosaltma katsayisi bosaltim. canak temizlenmis kutuk. virusten arinmis kutuk virus temizleme programi ayrisik kumeler ayirtim disk denetleyicisi disk cokmesi disk surucu 74 . seksiyoner sureksizlik sureksiz ayrik veri discrete event digital simulationayrik olayli sayisal benzetim discrete Fourier series discrete Fourier transform discrete frequency spectrum discrete representation discrete sample space discrete series discrete time signal discrete time system discrete discriminant function discrimination threshold discrimination discriminator discriminatory analysis dish antenna dish reflector dish disinfected file disinfection utility disjoint sets disjunction (OR operation) disk controller disk crash disk drive ayrik Fourier dizisi ayrik Fourier donusumu ayrik siklik spektrumu ayrik gosterim ayrik orneklem uzayi ayrik seri zamanda ayrik isaret zamanda ayrik sistem ayrik ayirtac islevi ayrimsanir esik degeri ayrimsama. ayirtac devresi ayirici cozumleme canak anten canak yansitici parabolik yansitici.

teker disket igne (gorev) dagitmak ayirganlik egrisi sacilma. diskte saklama disklere bolusturme disk birimi disk birimi disk. ayirma ayirgan ortam ayirgan yerini degistirmek yer degistirme akimi yogunlugu yer degistirme goruntulemek. ekran ogesi ekran alani 75 . ekrana getirmek ekran arkaplani ekran karti ekran komutu sunus konsolu ekran cevrimi ekran surucusu goruntu ogesi.Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 disk error disk file librarian disk full disk memory disk mirroring disk operating system disk pack disk recorder disk server disk space disk storage disk stripping disk unit disk volume disk diskette disli. dispatch (to) dispersion curve dispersion dispersive medium dispersive displace (to) displacement current density displacement display (to) display background display card display command display console display cycle display driver display element display field disk hatasi disk dosya kutuphanesi disk dolu disk bellek disk ikizleme disk isletim sistemi disk kumesi disk kayitci disk hizmet programi disk alani disk bellek.

teleegitim uzaklik gurultusu ayirtedici zil bozunum cozumleyici bozunumu en aza indirmek bozunum derecesi bozunumsuz dagitik yukseltec dagitik uygulama dagitik mimari dagitik ogeli devre dagitimli&nbsp. dagitik dagitim listesi distribution. goruntu acimlama yitirgenlik faktoru.veri isleme dagitik kutuk sistemi dagitik coklu islemci dagitik ag distributed parameter system dagitik parametreli sistem distributed distribution list dagitimli. yitim orani yitirgen bilesen yitirgen kuvvet uzaktan egitim. ekran gosterim. sunus. ekran goruntu ekrani ekran yuzeyi gosterici.Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 display file display foreground display memory display monitor display screen display surface display dissection dissipation factor dissipative component dissipative force distance learning distance transform distinctive ringing distortion analyzer distortion minimizaton distortion distortionless distributed amplifier distributed aplication distributed architecture distributed circuit distributed data processing distributed file system distributed multiprocessor distributed network ekran kutugu ekran onplani ekran bellegi goruntu ucbirimi. generalized function genellestirilmis islev distributor disturbance dither (to) dither dagitici bozanetken kipirtilandirmak kipirti 76 .

tanim kumesi temel kip baskin gengudum verici duzeyi verici 77 . kenetlenir kenetlenme istasyonu belgelemek belge bicimi belge kitapligi belge yonetimi belge adi belge isleme belge okuyucu belgeye (yeniden) erisim belge sablonu belge belgeislem dizgesi belgeislem. belgeleme ilgi alani bilgisi alan ad sunucusu bir islevin tanim bolgesi etki alani alit.Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 diverge (to) divergence divergent sequence divergent diversity combiner diversity reception diversity dividend divider division line division mark divisor dockable docking station document (to) document format document library document management document name document processing document reader document retrieval document template document documentation system documentation domain knowledge domain name server domain of a function domain dominant mode dominating strategy donor level donor iraksamak iraksay. iraksaklik iraksak dizi iraksak cesitleme birlestiricisi cesitlemeli alis cesitleme bolunen. kâr hissesi bolucu kesir cizgisi bolum imi bolen kenetlemeli.

dpi noktali kaydedici noktali cizgi noktali altcizgi cift tiklatma cift kapama tirnagi double ended synchronization cift dugumlu eszamanlama double open quote double precision double root cift acma tirnagi cifte duyarli cift kok tasiyicisiz cift yanbant kiplenimi double sideband suppress carrier modulation double sideband double sided diskette double sided printing double sided test double spacing double underline double down downline downlink transmission downlink downloading downsizing downstream cift yanbant cift yuzlu disket cift yuzlu baski iki yanli sinama cift aralik birakma cift altcizgi cift asagi bozuk uca dogru uydu-yer iletimi uydu yer bagi merkezden guncelleme kucultme asagi yonde 78 . dpi dotted line recorder dotted line dotted underline double click double close quote katkilamak katkilama Doppler kaymasi uyku durumu DOS komut istemi benekli grafik igneli yazici nokta matris nokta sikligi inc basina nokta sayisi.Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 dope (to) doping Doppler shift dormant state DOS prompt dot graphics dot matrix printer dot matrix dot pitch dots per inch.

drain (to) drain drawing character drift compensation drift drive (to) drive indicator drive letter drive to a high state (to) drive driver drop and insert drop cable drop down list drop down menu drop line drop out drop-in drop-out drum printer drum recorder dry cell dry electrolytic capacitor dry-charged battery DSB aksama suresi eksi yanlilik asagi yonde bagdasir inc basina nokta.Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 downtime downward bias downward compatible dpi draft mode draft printing draft quality draft drag and dropto. dpi taslak tipi taslak baski taslak niteligi taslak surukleyip birakmak akaclamak akac cizim damgasi (karakteri) suruklenme dengelenmesi suruklenme surmek surucu gostergesi surucu adi yuksek duruma gecirmek sabit disk surucu surucu inme ve binme saplama kablo acilan liste acilan menu cikma hat sinyal yitimi parazit karakter iletim sonumu tambur yazici tambur kayitci kuru pil kuru elektrolitik sigac kuru pil cift yan bant 79 .

cift cifteslik oluk yuksekligi oluk kalinligi son tarih akilsiz (programlanmayan) ucbirim.Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 dual Boolean operation dual cable dual floppy system dual graphs dual networks dual pair dual port memory dual processor dual scan. kukla aygit takma yuk takma degisken dokmek dokum cift yonlu devre cift yonlu iletisim cift yonlu alici verici ikinci kopya cikarmak yedekleme merkezi ikinci kopya ikizleyerek sinama cogaltici cagri suresi doluluk bosluk orani calisma dolulugu orani ikici islec ikici 80 . double scan dual duality ducting height ducting thickness due date dumb terminal dummy device dummy load dummy variable dump (to) dump duplex circuit duplex communication duplex duplexer duplicate (to) duplicate data center duplicate duplication check duplicator duration of call duty cycle duty ratio dyadic operator dyadic ciftes Boole islemi cifte kablo cift disket suruculu sistem ciftes cizgeler ciftes devreler ciftes cift cift erisimli bellek cift islemci cift taramali ciftes.

toprak topraklama konumu earthing position (mech.Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 dynamic allocation dynamic buffering dynamic dump dynamic error coefficient dynamic game dynamic impedance dynamic link dynamic measurement dynamic memory allocation dynamic model dynamic multiplexing dynamic priority dynamic programming dynamic range dynamic response dynamic storage allocation dynamic storage dynamometer E layer E region earth antenna earth current earth fault earth leakage indicator earth satellite earth station earth wire earth dinamik yer ayirma dinamik yastiklama dinamik dokum dinamik hata katsayisi dinamik oyun dinamik celi dinamik link dinamik olcum dinamik bellek ayirtma dinamik model dinamik cogullama dinamik oncelik dinamik programlama (izlenceleme) dinamik erim dinamik yanit dinamik bellek ayirtma dinamik bellek kuvvetolcer E katmani E bolgesi gomulu anten toprak akimi topral arizasi toprak kacagi gostergesi yer uydusu yer istasyonu toprak teli yer. switch) earthing switch eavesdropping echelon matrix echo cancellation echo canceller topraklama anahtari gizli dinleme basamakli matris yanki giderimi yanki giderici 81 .

kenar duzenleme kipi. bicimlendirme. bicimleme kipi duzenleme. Foucoult akimi ayrit sezimi ayrit sureksizligi kenar etkisi ayrit alani ayrit imgesi ayrit yeginligi ayrit baglama ayrit isleci ayrit.Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 echo check echo curve echo loss echo suppression echo suppressor echo echometric measurement ECR eddy current edge detection edge discontinuity edge effect edge field edge image edge intensity edge linking edge operator edge edit mode editing edition editor EDP security educational broadcast educational software effective address effective area effective bandwidth effective cut-off frquency effective height effective radius of the Earth effective resistance effective value effectiveness yankilayarak saglama yanki egrisi yanki yitimi yanki bastirimi yanki bastirici yanki yankili olcum elektronik yazarkasa burgac akimi. redaksiyon basi duzenleyici. bicimlendirici bilgi islem guvenligi egitim yayini egitim yazilimi gecerli adres etkin alan yararli bantgenisligi etkin kesim frekansi etkin yukseklik Yerin etkin capi etkin direnc etkin deger etkinlik 82 .

firlatmak gecen sure gostergesi gecen sure esnek yastik bellek esneklik dirsek (dalga kilavuzu) elektrik arki elektriksel cokum elekriksel yogunluk elektrik dipolu elektrik bosalimi elektrikli surme duzeni elektrik alani kuvveti elektrik alani elektrik yeginligi elektrik siperi elektriksel cekim elektriksel iletkenlik elektriksel kaplama elektrikli aygit elektriksel iki kutuplu elektriksel bosalma elektrik enerjisi donusumu elektriksel tumlev alma elektriksel karisma elektriksel gurultu elektriksel kutuplanma 83 .Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 efficiency EGA eigenfunction eigenspace eigenvalue equation eigenvalue eigenvector eject (to) elapsed time indicator elapsed time elastic buffer elasticity elbow electric arc electric breakdown electric density electric dipole electric discharge electric drive electric field strength electric field electric intensity electric screen electrical attraction electrical conductivity electrical deposition electrical device electrical dipole electrical discharge electrical energy conversion electrical integration electrical interference electrical noise electrical polarization verim. verimlilik gelistirilmis grafik uyarlayici ozislev ozuzay ozdeger denklemi ozdeger ozyoney. ozvektor cikartmak.

f.m. uyumluluk electromagnetic delay line electromagnetic disturbance electromagnetic field electromagnetic induction electromagnetic interference electromagnetic lens electromagnetic pulse electromagnetic screen electromagnetism electromechanical device electromechanical filter electromechanical relay electromotive force (e.Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 electrical scanning electrical screening electrical shielding electrical strength electrical zero electrically neutral electrification electrode electrodynamic instrument electrodynamic meter electrodynamics electrokinetics electroluminescence electrolytic capacitor electromagnet elektriksel tarama elektriksel zirhlama elektriksel siper elektriksel dayanim elektriksel sifir elektriksel notr elektriklenme. ozinduklenme elektromanyetik karisma elektromanyetik mercek elektromanyetik darbe elektromanyetik siper elektromanyetizma elektromekanik aygit elektromekanik suzgec elektromekanik role elektromotor kuvvet elektron huzmesi elektron bulutu elektron toplayicisi elektron salimi elektron gazi 84 . elektriklestirme elektrot elektrodinamik alet elektrodinamik enerjiolcer elektrodinamik elektrokinetik elektriksel isildama elektrolitik sigac elektromiknatis electromagnetic compatibility elektromanyetik bagdasirlik.) electron beam electron cloud electron collector electron emission electron gas elektromanyetik gecikme hatti elektromanyetik bozanetken elektromanyetik alan ozirgiti.

organizer elektronik ajanda electronic patch panel electronic publishing electronic reconnaissance electronic rectifier electronic signature electronic spreadsheet electronic tuning elektronik baglanti panosu elektronik yayincilik elektronik kesif elektronik dogrultucu elektronik imza elektronik cizelge elektronik ayar 85 . e-mail electronic mailbox elektronik aldatma elektronik para aktarimi elektronik etkilesim araligi gecirisi elektronik otoyol.Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 electron gun electron lens electron microscope electron mirror electron multiplier electron shell electron tube electron volt electron electron/ion avalanche electronic banking electronic bulletin board electronic cash register elektron tabancasi elektron mercegi elektron mikroskobu elektron aynasi elektron cogalticisi elektron kabugu elektron tubu elektronvolt eksicik. e-posta elektronik posta kutusu electronic measuring instrument elektronik olcme aleti electronic multiplier elektronik carpici elektronik cogaltici electronic organizer. elektron elektron/iyon cigi elektronik bankacilik elektronik belleten elektronik yazarkasa elektronik savunma yontemleri electronic counter counter measures (ECCM) electronic counter measures (ECM) elektronik saldiri yontemleri electronic data processing securityelektronik bilgiislem guvenligi electronic deception electronic fund transfer. EFT electronic gap admittance electronic highway electronic image electronic jamming electronic mail. bilgi otoyolu elektronik imge elektronik bogma elektronik posta.

elektrostatik elektrostatik bilimi elektriksel buzulme elektrostatik siper isiyici araligi (anten) oge temel islemler ilkel temel. e-posta icine katmak tumlesik bilgisayar gomulu nesne 86 .Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 electronic virus elektronik virus elektronik savas destegi electronic warfare support measures electronic warfare electronic electronically steerable array electronics electrooptic electropneumatic contactor electrostatic deflection electrostatic discharge electrostatic field electrostatic focussing electrostatic induction electrostatic instrument electrostatic lens electrostatic potential electrostatic electrostatics electrostricton electrotatic shielding element spacing element elementary operations elementary elevated zero range elevation angle elevator eligible elliptically polarized wave elongation e-mail embed (to) embedded computer embedded object elektronik savas elektronik (sifat) elektronik yonlendirilmeli dizilim elektronik (ad) elektrooptik elektrikli havali degec elektrostatik saptirma elektrostatik (durukyuk) bosalma(si) elektrostatik (durukyuk) alani elektrostatik odaklama elektrostatik irgitim elektrostatik alet elektrostatik (durukyuk) mercegi elektrostatik potansiyel durukyuk. ogesel sifirli erim (olcme aleti) gorus acisi yukari akitma imleci asansor secilebilir eliptik ucaylanmis dalga uzama elektronik posta.

Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 embedded software embosser emergency call tumlesik yazilim kabartmali basici imdat cagrisi emergency locator transmitter kerterizli verici emergency plan emergency route emergency emerging technology emission security emission emissivity emitter electrode emitter follower emitter junction EMP emphasize (to) emphasizer empirical functional empirical empty band empty set emulate (to) emulation program emulation emulator software emulator emulsion enable (to) enabled state enabling signal encapsulation encipher (to) enclose enclosure ivedi durum plani ivegen durum yolu ivegen durum dogus surecindeki teknoloji elektromanyetik sizma guvenligi salim salicilik yayici elektrot emetor surucu yayici kavsagi elektromanyetik darbe vurgulamak vurgu devresi gorgul islevsi gorgul bos bant bos kume oykunmek oykunme programi oykunum. calisir kilmak secilir durum. kusatma sifrelemek. secilmis erkleme sinyali giydirme. kriptolamak kapsamak. calisir durum. oykunum oykunme yazilimi oykunucu asilti secilir kilmak. icinde bulundurmak koruncak 87 .

enerji araligi enerji duzeyi enerji eldesi enerji nicemi enerji tasarruflu 88 . son kullanici dongusel odunc dongusel elde icyapili degisken dayanim testi enerji besleyici enerji bandi enerji kablosu enerji dagilimi enerji verimi enerji islevsisi bantlar arasi enerji farki. kriptolu metin verinin kriptolanmasi kriptolama algoritmasi donerli kaydirma son tusu dosya sonu etiketi bitirme komutu. program sonu darbe iletim sonu teybin sonu damgasi iletim obegi sonu damgasi end of transmission block character end of character end of sonu damgasi sonu end to end digital connectivity uctan uca sayisal baglanirlik end to end encryption end to end signalling end user end-around borrow end-around carry endogeneous variate endurance test energizer energy band energy cable energy distribution energy efficiency energy functional energy gap energy level energy output energy quantum energy smart uctan uca kriptolama uctan uca imlesim uctaki kullanici.Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 encode (to) encoder encrypt (to) encrypted text encryption (of data) encryption algorithm end around shift end key end of file label end of program end of pulsing signal end of tape marker kodlamak kodlayici sifrelemek sifreli metin.

Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq

Tebriz-Turuz-2012

energy engineering change enhanced graphic adaptor enhanced mode enhanced enhancement enqueue (to) ensemble averaging enter data (to) enter key enterprise entity entropy coding entry point, entrance envelope creation envelope delay envelope detection envelope detector envelope distortion envelope feeder envelope enviromental simulation enviromental variable epilogue EPROM equal sign equality constraint equalization equalizer equation editor equation equilibrium state equipment rack equipment

enerji yitimi teknik degisiklik gelistirilmis grafik uyarlayici gelistirilmis tur gelistirilmis, pekistirilmis pekistirme, gelistirme, arttirma kuyruga sokmak topluluk ortalamasi veri girmek gir tusu kurulus, sirket varlik entropi kodlamasi giris noktasi zarf hazirlama zarf gecikmesi zarfla algilama zarf algilayicisi (sezicisi) zarf bozunumu zarf besleyici (yazici) zarf, sarit cevresel benzetim cevre degiskeni sondeyis, sonsoz silinir programlanir salt oku bellek esit imi esitlik kisiti denklestirme, dengeleme denklestirici denklem duzenleyici denklem denge durumu donatim rafi donatim
89

Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq

Tebriz-Turuz-2012

equipment, DTE equipotential line equivalence statement equivalence equivalent matrices equivalent network eradicate a virus (to) erasable optical disk

veri ucbirim donatimi espotansiyel cizgisi esdegerlik deyimi esdegerlik esdeger matrisler esdeger devre virusu temizlemek yeniden yazilabilir optik disk

erasable programmable ROM silinir programlanir salt oku bellek erasable storage erase (to) erase current erase head erasing backspace erasure signal ergodic noise ergonomics erosion error band error burst error curve error detecting code error detection error free seconds error handling error log error message error model error multiplication factor error multiplication error of estimation silinebilir saklatim, bellek (bellekten) silmek silme akimi silme kafasi geriye dogru silme silme sinyali ergodik gurultu calismabilim, ergonomi kemirme, asinma hata kusagi hata cogusmasi hata egrisi hata sezen kod hata sezimi hatasiz saniyeler hatalarla ugrasma hata gunlugu hata iletisi sapma modeli, hata modeli hata cogalim carpani hata cogalimi kestirim hatasi

error of the first kind, false alarm error birinci tur hata, yanlis alarm hatasi error of the second kind, miss error ikinci tur hata, iskalama hatasi
90

error performance parameter hata basarim parametresi

Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq

Tebriz-Turuz-2012

error ratio error recovery error signal error spread escape character establishment of a call estimated value estimation error estimation estimator even function even harmonic even number even parity check event driven simulation event driven event management event recorder event evoke (to) evolution evolutionary exception message exception exchange (to) exchange area excitation band excitation energy excitation potential excitation state excited exciter exclude (to) exclusion principle

hata orani hatadan kurtulmak hata sinyali hatalarin yayilmasi kacis damgasi, degistirme damgasi cagrinin kurulmasi kestirilen deger kestirim hatasi kestirim kestirici cift islev cift katsiklik (harmonik) cift sayi cift eslik denetimi olay gudumlu benzetim olaya dayali, olay gudumlu olay yonetimi olay kayitcisi olay cagirmak (prog.) uyarmak (biyomed.) evrim evrimli, evrimsel kuraldisi durum iletisi istisna, kuraldisi durum degismek, degistokus etmek santral hizmet bolgesi uyarma bandi uyarim enerjisi uyarim potansiyeli uyarim duzeyi uyarik, uyarilmis uyarici dislamak dislama ilkesi
91

Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq

Tebriz-Turuz-2012

exclusive OR circuit excursion executable instruction execute (to) execution cycle execution time execution trace execution executive information system executive program executive report executive routine exercise existence theorem existing exit (to) exit routine exogenous variate EXOR gate expand (to) expandability expanded scale expansion card expansion slot expansion expectation expected value experience experiment experimental design experimentation expert classifier expert system expiration check

D-YA devresi (dislamali YA) gezinim yurutulur komut yurutmek yurutum cevrimi yurutum suresi yurutum izi yurutme, yurutum ustyonetim bilisim sistemi yurutucu izlence ustyonetim raporu yurutucu altprogram alistirma varlik savi varolan cikmak cikis altprogrami disyapili degisken D-YA gecidi, disarlayici YA acindirmak, genlesmek buyurluk genlesebilirlik genisletilmis olcek genisletme karti genisletme yuvasi genlesme acilim beklenti beklenen deger deneyim deney deney plani, deney tasarimi deneyleme, deneyler yapma uzman siniflandirici uzman sistem son kullanim tarihini denetleme
92

Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq

Tebriz-Turuz-2012

expiration date expired password explication explicit exploration explore (to) exponent exponential back-off exponential distribution exponential function exponential smoothing exponential wave exponential exponentiation export (to) expression extended address extended character set extended code extended keyboard extended memory extended extension (telephone) extension cord extension set extension extent external clock external driver external memory external modem external storage external extract (to)

son kullanim tarihi zamanasimina ugramis parola acimlama belirtik acinsama acinsamak ust ustel geri cekilme ustel dagilim ustel islev ustel yumusatma ustel dalga ustel ust alma disari aktarim dissatim soylem, ifade, deyim (mat.) genisletilmis adres genisletilmis damga kumesi genisletilmis kod genisletilmis klavye genisletilmis bellek genisletilmis ic hat uzatma kablosu ek aygit yayma, uzatma uzanti (dosya adi) kaplam dis saat dis surucu dis bellek, ikincil bellek dis modem dis bellek dis, dissal ozutlemek
93

secip cikarma disdegerlemek disdegerleme uc deger katkili yariiletken basincla cekilmis yalitkan goz acikligi (kapaliligi) goz cizenegi goz yorgunlugu yuz acisi kablo baglanti plakasi on yuz olanak. aksamak bozulmaya dayanikli kademeli aksama aksama nedeni ariza nedeni aksama orani ariza orani aksakligi giderme arizayi onarma aksama. sonumlenen basarisiz olmak. bozukluk ariza 94 .Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 extract instruction extraction extrapolate (to) extrapolation extreme value extrinsic semiconductor extruded insulation eye aperture (closure) eye diagram eyestrain [display screens] face angle face plate facility facsimile machine facsimile receiver fact factor analysis factor factorial experiment design factorial factorisation factory installed factual faculty fade-out fading channel fading fail (to) fail safe fail soft failure cause failure rate failure recovery failure ozutleme komutu ozutleme. faks aygiti faks alicisi olgu etmen cozumlemesi carpan etmen etmensel deney tasarim carpinim. sonumlu. faktoryel etmensel carpanlara ayirma fabrikada kurulmus olgusal yeti sonusum sonumlu kanal bayilma. kolaylik tesis faks.

Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 fallacy fallback circuit fallback data rate fallback procedure yanilim yedek devre son care veri hizi son care yordami false alarm error. data fax modem FDM feasibility study feasibility feasible region feasible solution yelpaze anten giris yelpazesi cikis yelpazesi uzak capraz-karisma uzak uctaki yanki uzak alan farad Faraday yasasi hizli paket anahtarlama kesirme yol tusu dosya dizini onulmaz hata. sonul hata yorulum kusur cozumlemesi ariza cozumlemesi kusur bulgulama kusur tanisi ariza gostergesi kusur gostergesi ariza akim kesicisi kusur yerseme kusur maskeleme kusur hosgorusu kusura dayanikli. error of the first kind birinci tur hata. FEXT far end echo far field farad Faraday's law fast packet switching fast path key FAT fatal error fatigue fault analysis fault detection fault diagnosis fault indicator fault interrupter fault localization fault masking fault tolerance fault tolerant fault fax modem. bozulmaya dayanikli veriye duyarli aksama modemli faks frekans (siklik) bolusumlu cogullama olurluk incelemesi olurluk olurlu bolge olurlu cozum 95 . yanlis alarm hatasi fan antenna fan in fan out far end crosstalk.

FTTC fiber to the home.) ozellik (tel.) geribeslemeli yukseltec geribeslemeli denetim feedback control.Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 feature extraction feature space feature vector feature feedback amplifier oznitelik bulma oznitelik uzayi oznitelik vektoru oznitelik (istat. FTTH fiber fiction fidelity field control field data field emission field installable field line field protection field research field strength indicator fierce virus figure caption geribeslemeli oyun geribeslemeli salingac geribesleme yolu geribesleme sinyali besleyici ileri beslemeli denetim besleme koprusu Fermi duzeyi ferromanyetik madde alan etki tranzistoru alip getirmek lif yitimi optik lif sokaga kadar optik lif eve kadar optik lif lif kurgu aslina sadakat alan denetimi alan verileri (elektrik) alan salimi yerinde kurulur alan cizgisi alan korumasi alan arastirmasi alan kuvveti gostergesi kotucul virus sekil alti 96 . closed-loop control feedback game feedback oscillator feedback path feedback signal feeder feedforward control feeding bridge Fermi level ferromagnetic substance FET fetch (to) fiber loss fiber optic fiber to the curb.

padding filling material filter (to) filter attenuation band filter design filter discrimination filter gain filter specification filter transfer function filter final controlling element dogrusallik olcusu basarim olcusu sekil sayi kutuge (dosyaya) yazmak kutuk dizini.Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 figure of linearity figure of merit figure file (to) file allocation table file attribute file extension file identifier file index file label file maintenance file management system file organization file protection file security file server file transfer protocol. dosya doldurma karakteri iletim sivisi dolgu oruntusu. dolgulama dolgu gereci suzgeclemek suzgecin zayiflatma bandi suzgec tasarimi suzgecin seciciligi suzgec kazanci suzgec belirtimi suzgecin aktarim islevi suzgec son denetim ogesi 97 . FTP file updating file fill character fill liquid fill pattern filled band filler. doldurma deseni dolu bant dolgu. kutuk rehberi kutuk (dosya) ozniteligi kutuk icerik belirteci kutuk (dosya) kimligi dosya dizini dosya etiketi kutuk (dosya) bakimi kutuk yonetim dizgesi kutuk (dosya) orgutlesimi dosya korumasi dosya guvenligi kutuk (dosya) paylastirici kutuk (dosya) aktarim protokolu kutuk (dosya) guncelleme kutuk.

) sonlu kume yangin alarm sinyali atis kontrolu yangin duvari bellenim birinci kusak bilgisayar ilk giren ilk cikar yigiti kilcik anten uydurmak.Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 find and replace fine tuning fine bul ve degistir ince ayar ince finite difference approximation sonlu farklar yaklasimi finite game finite impulse response. sabit saptama aydinlatma uzakligi bayrak kaldirmak bayrak dizisi bayrak tabla boynuz anten yanip sonmek 98 . oturtmak sayfaya sigdir sabit disk sabit denklestirici sabit parola sabit nokta gosterim sabit aralikli font sabit saklatim alani sabit sozcuk uzunlugu degismez. FÝR finite machine finite population finite set fire alarm signal fire control firewall firmware first generation computer first in first out stack fishbone antenna fit (to) fit to page fixed disk fixed equalizer fixed password fixed point representation fixed spaced font fixed storage fixed word length fixed fixing fixture flag (to) flag sequence flag flange flare antenna flash (to) sonlu oyun sonlu durtu yaniti sonlu makina sonlu evren (istat.

) (to) flush (to) [memory] cakarbellek parilti. iki durakli.Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 flash memory flash flashover flat fading flat file flat rate flat screen flatbad plotter flexible conductor flexible disk flexible waveguide flicker effect flicker flip (to) flip-flop float valve floating load floating network floating point representation floating zero flooding floppy disk flow coefficient flow control flow direction flow rate flowchart symbol flowchart flowing text fluctuation fluid fluorescent flush (buffer. flas dolanan ark duz sonumlenme duz kutuk (dosya) goturu ucret duz ekran. etc. cevirmek yazboz. yassi ekran masa tipi cizici bukulgen iletken disket esnek daga kilavuzu kirpisma etkisi kirpisma tersyuz etmek. bosaltmak (bellek) bellek dokumu 99 . kapan yuzertoplu vana yuzen yuk topraksiz devre kayan noktali gosterim kayan sifir sel basma disket akis verim katsayisi akis denetimi akis yonu debi akis cizenegi simgesi akis cizenegi akan metin dalgalanma akiskan fluorisil temizlemek.

Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 flux fluxmeter flyback flying spot flywheel focal length focus focusing coil focusing electrode focussing magnet focussing folder folio font foot switch footer footing footnote footprint forbidden band forbidden transition force fluctuation force start force forced oscillation forced response forecasting foreground processing foreground form document form factor form feed form letter form aki akiolcer geri donus ucan nokta volan odak uzakligi odak odaklama sargisi odaklama elektrodu odaklama miknatisi odaklama klasor. (belge) kabi yaprak font ayak anahtari altbaslik. sayfa altligi altlik dipnot ayak izi (anten) yasak bant yasak gecis kuvvet dalgalanmasi zorlayarak baslatma kuvvet gudumlu salinim zorlanmis tepki ongoru oncelikli isleme onplan kabuk belge bicim katsayisi kagit besleme hazir mektup bicim form 100 .

(baska numara) yonlendirmek ileri yonde kanal gondermede hata duzeltimi ileri yol ileri kaydirma isleci ileri yonde sinyal ileri yonde dalga dort bolgeli carpici dort telli kanal dort telli devre Fourier dizisi Fourier donusumu four-terminal passive network iki-kapili edilgen devre fraction fractional digit fractional moment fragment (to) frame alignment pattern frame bit frame rate frame relay frame framing free call free charge free electron free field uleske. simgesel dil bicimsel mantik bicimsel yontem resmi sinama bicimcilik format denetimi veri degistokus bicimi ileri aktarmak. cati. film karesi cerceveleme ucretsiz arama serbest yuk serbest elektron serbest alan 101 .Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 formal language formal logic formal method formal testing formalism format check format forward (to) forward channel forward error correction forward path forward shift operator forward signal forward wave four quadrant multiplier four wire channel four wire circuit Fourier series Fourier transform bicimsel dil. kesir kesir basamagi kesirli moment parcalamak cerceve hizalama oruntusu cerceve biti cerceve hizi cerceve aktarici cerceve.

FM frekans gozleyici siklik carpici 102 . FDM frequency division frequency domain frequency doubler frequency downconverter frequency hopping frequency locking frequency meter frequency modulation. FM frequency monitor frequency multiplier frekans (siklik) bolusumlu cogullama frekans (siklik) bolusumu frekans (siklik) bolgesi frekansi (sikligi) ikiye katlayan devre frekansi (sikligi) asagi kaydirici frekans (siklik) hoplamasi frekans (siklik) kenetlemesi siklikolcer.Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 free memory free motion free of charge free of virus free oscillation free response free space attenuation free space propagation free freedom freeware freeze (to) freeze frame video frequency agility frequency aliasing distortion frequency assignment frequency band frequency counter frequency deviation frequency distribution frequency diversity frequency divider bos bellek serbest devinim ucretsiz virussuz serbest salinim dogal tepki boslukta zayiflama boslukta yayilim serbest. erkin serbestlik (erkinlik) derecesi kamuya acik yazilim dondurmak duruk cerceveli video frekans (siklik) cevikligi spektral ortusme bozulmasi frekans tahsisi frekans (siklik) kusagi frekans (siklik) sayaci siklik sapmasi frekans (siklik) dagilimi frekans (siklik) cesitlemesi siklik bolucu frequency division multiple access frekans bolusumlu coklu erisim frequency division multiplexing. frekansolcer frekans (siklik) kiplenimi.

FSK frequency shift frequency stability frequency swing frequency translation frequency upconverter frequency Fresnel region friction force fringe area front end F-series recommendations full adder full automatic full duplex full load speed full load full motion video full pathname full resolution full scale full screen editing full screen full wave rectifier fullword function (to) function generator function key frekans (siklik) yaniti siklik eksenin olceklenmesi secici sonumlenme frekans (siklik) seciciligi sayisal frekans (siklik) kiplenimi frekans (siklik) otelemesi frekans (siklik) kararliligi uctan uca frekans degisimi frekans otelemesi frekansi (sikligi) yukari kaydirici siklik. gorev yapmak islev ureteci islev tusu 103 .Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 frequency range frekans (siklik) erimi frequency response characteristicsfrekans (siklik) yaniti ozellikleri frequency response frequency scaling frequency selective fading frequency selectivity frequency shift keying. frekans Fresnel bolgesi surtunme kuvveti girisim alani on uc F-serisi tavsiyeler tam toplayici tam otomatik tam cift yonlu tam yuk hizi tam yuk tum devinimli video tum yol adi tum cozunurluk tum erim tum ekranda duzenleme tum ekran tam dalgali dogrultucu tam sozcuk islemek.

birinci katsiklik temel olcum yontemi fundamental method of measurement fundamental mode fundamental funding fuse fusion fuzzify fuzzy logic gain bandwidth product gain margin gain sensitivity gain galvanometer game software game theory game gap character gap garbage byte garbage file garbage gate array gate width gate temel kip temel fonlama sigorta kaynasim bulaniklastirma bulanik mantik kazanc bantgenisligi carpimi kazanc payi kazanc duyarliligi kazanc miniakimolcer bilgisayar oyunlari yazilimi oyun kurami oyun aralik damgasi (yazi isleme) (elektriksel) bosalma araligi ise yaramaz bayt karmakarisik dosya atik (bilgisayar) gecit dizilimi gecit sinyal suresi gecit 104 .Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 function keyboard function functional block functional chain functional equation functional unit fundamental component fundamental cutset fundamental frequency fundamental harmonic islev klavyesi islev islevsel obek islevsel zincir islevsel denklem islevsel bolum (tesisler) temel bilesen temel kesi kumesi temel frekans (siklik) temel katsiklik.

hayalet Gibbs gorungusu beyaz kutu modeli joker. kapali&nbsp. soyuna ozgu. ureysel kesel cografi numaralandirma geometrik ortalama yerduragan uydu yere eszamanli yorunge yanki imgesi.yuzey Gauss tumlevi genel amacli bilgisayar genel amacli denetim genellesmis evrik genellesmis uretmek. mastar olcme aygitinin mastarlanmasi gauging of a measuring instrument Gaussian distribution Gaussian surface Gauusian quadrature general purpose computer general purpose control generalized inverse generalized generate (to) generated address generated text (computer) generator program generator generic term generic geodesic geographical numbering geometric mean geostationary satellite geosynchronous orbit ghost Gibbs phenomenon glass box model global character global name global positioning satellite Gauss dagilimi. can egrisi dagilimi Gauss yuzeyi.Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 gateway protocol gateway gating pulse gating signal gauge pressure gauge stick gauge tube gauge ag gecit protokolu ag gecidi gecitleme darbesi gecitleme sinyali goreli basinc olcme cubugu olcme borusu olcu. olusturmak hesaplanan adres sistemin olusturdugu metin uretici izlence uretec soysal (ureysel) terim soysal. degistirilebilir damga evrensel ad kuresel yer bildirim uydusu 105 .

GUÝ grafik kullanici arayuzu graphics card graphics data file graphics primitive graphics station graphics symbol set graphics text grafik karti grafik veri kutugu grafik temel ogesi grafik bilgisayari grafik simge takimi grafik metni 106 . dereceleme hizmet niteligi derece bayir. dereceli kotulesme gecisme. tutmak kavrayici (robot) dereceli bozulma. gradyan tane Gram belirteni tanecikli (ortalama) oge boyu tanecik devrenin cizgesi cizge grafik hizlandirici grafik canlandirma grafik damga grafik ekran grafik duzenleyici grafik simge grafik ucbirim graphical user interface.Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 global search global variable glossary glow discharge glow indicator tube goodnes of fit grab (to) grabber graceful degradation gradation grade of service.gosterge tubu uyum derecesi kavramak. GOS grade gradient grain Gram's determinant granular granularity granule graph of a network graph graphic accelerator graphic animation graphic character graphic display device graphic editor graphic symbol graphic terminal butunsel arama evrensel degisken terimler sozlugu akkor bosalma akkor isimali&nbsp.

cizeylem yercekim kuvveti Gray kodu gri duzeyi gri tonlamali imge izgara cizgileri izgara orneklemesi izgara yakalayici (robot) temellendirmek (fels. taban durumu yer istasyonu toprak donusu yer dalgasi toprak yer grup adresi grup tasiyici grup hizi grup gruplama buyume egrisi G-serisi tavsiyeler koruma bandi konuk makina yol gosterme kilavuzlu dalga 107 .Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 graphics window graphics gravitational force Gray code gray level gray tone image grid lines grid sampling grid gripper ground (to) ground air communications ground air guided missile ground clutter ground fault ground mapping ground radar ground return ground state ground station ground system ground wave ground group address group carrier group velocity group grouping growth curve G-series recommendations guard band guest machine guidance guided wave grafik penceresi grafik grafik teknigi.) yer-hava iletisimi yerden havaya gudumlu fuze yerden parazit yankilar toprak arizasi uzerinde uculan yorenin haritasi yer radari yer yankisi taban hali.

isleme el degistirme el takimi telefon ahizesi elsiz. kilavuz kural giyotin zayiflatici takviye kablosu grafik kullanici arayuzu firdolanim bilgisayar korsani hale olusumu yari toplayici yari cift yonlu yarim dalgali dogrultucu yarim guc bant genisligi yarim dalga dipolu yarim sozcuk Hall olayi Hamming uzakligi kotarici.Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 guideline guillotine attenuator guy wire GUÝ gyration hacker halation half adder half duplex half wave rectifier half-power bandwidth half-wave dipole halfword Hall effect Hamming distance handler handling handover handset handsfree handshake protocol handshaking handwriting recognition hard copy hard crash hard decision hard disk hard error hard hyphen hard limiter hard space hard stop hardware compatibility hardware controlled yonerge. isleyici kotarma. el baglantisiz tokalasma protokolu tokalasma elyazisi tanima basili kopya orseleyen cokum. onulmaz ariza sifir-bir karari sabit disk onulmaz hata istenen kisa cizgi kesin kirpici istenen bosluk aninda durdurmak donanim bagdasirligi donanimla denetlenen 108 .

hashing HDD. onetiket baslik kayidi baslik ustbilgi baslik kulaklik prizi (telefon) kulaklik telefon kaski kulaklikli (telefon) isi sargisi isi alici. hard disk drive head crash head per track disk head-end header label header record header heading headphone jack headphone headphones headset heat coil heat sink heat height gain helical spring help desk help function help index help menu donanimla kriptolama donanimla benzetim donanim isterleri donanim guvenligi donanim virusu dalga cozumleyici harmonik icerigi harmonik bozunumu uyumcul devinim harmonik kirlenmesi harmonik bilesenlerini bastirma katsiklik. uyumcul hesaba dayali adresleme sabit disk surucu kafa arizasi devinimsiz kafali teker kablo basi baslik etiketi. harmonik.Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 hardware encryption hardware in the loop hardware requirements hardware security hardware virus harmonic analyzer harmonic content harmonic distortion harmonic motion harmonic pollution harmonic suppression harmonic hash coding. sogutucu isi yukseklik kazanci sarmal yay yardim masasi yardim islevi yardim dizini yardim menusu 109 .

Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq

Tebriz-Turuz-2012

help Hermitian matrix heterodyne reception heterogeneity heterogeneous network heuristic routing heuristic search heuristic heuristics hexadecimal digit hexagonal lattice hidden file hidden layer hierarchical abstraction hierarchical decomposition hierarchical filtering hierarchical network hierarchical routing hierarchical structure hierarchy high contrast high density (disk) high end high impedance state high level language high level protocol high level representation high low action high pass filter high pass process high resolution high speed memory high voltage highlighting

aciklama, yardim eslenik bakisimli matris, Hermit matris ara katli alis cokturellik cokturel ag bulussal yol atama bulussal arama bulussal bulussal yontemler onaltili sayamak altigenel orgu sakli kutuk sakli katman siraduzensel soyutlama siraduzensel ayristirma siraduzensel suzgecleme siraduzensel ag siraduzensel yol atama siraduzensel yapi siraduzen, hiyerarsi yuksek kontrastli yuksek yogunlukta ust uc yuksek celili durum ust duzey dil ust duzey protokol ust duzey gosterim alcak yuksek eylem yuksek geciren suzgec yuksek gecen surec yuksek cozunurluk yuksek hizli bellek yuksek gerilim vurgulama
110

Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq

Tebriz-Turuz-2012

highway hint history file history log hit and miss transform hit ratio hit

anayol ipucu gecmis kutugu gecmis gunlugu iskala yakala donusumu yakalama orani vurgun, yakalama

hold down (mouse button or key) basili tutmak hold holding current holding time holding hole conduction hole hollow conductor home (to) home appliance home automation home directory home page home position home wiring home homeostatis homing beacon homing homodyne receiver homogeneous function homogeneous network homogeneous process homogeneous solution homothetic transformation hop count hopper tutma, mesgul etme tutunma akimi tutma suresi mesgul etme deliklerle iletim delik ortasi bos iletken hedefe yaklasmak beyazesya ev otomasyonu ana dizin ana sayfa baskonum (ekran) ev elektrik tesisati yerel, ekran basi, baskonum, ana, 4) ev dengelesim yaklasma radyo parildagi ozgudum homodin alici, eszamanli alici tekturel islev tekturel ag turdes surec tekturel cozum benzesim donusumu sekme sayisi besleme gozu (bilgisayar)
111

Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq

Tebriz-Turuz-2012

horn host (to) host a virus (to) host computer host interface host node host system hosting hot key hot loaded, factory installed hot stanby hot start hour glass housekeeping operation housekeeping hub (network) hue hum hum-bucking coil hunting Hurwitz polynomial hybrid computer hybrid control hybrid interface hybrid junction hybrid matrix hybrid parameter hybrid system hybrid virus hybrid hyperbolic navigation system hypersurface hyphen hyphenate

boynuz anten barindirmak, konakci olmak virus barindirmak ana bilgisayar, hizmet bilgisayari ana bilgisayar arabagi ana bilgisayar dugumu (iletisim) anasistem(i) konakcilik gecis tusu fabrikada yuklenmis, kurulmus otomatik yedekleme otomatik basatma, sicak baslatma kum saati destek islem, ic yonetim islemi (program) onislemleri yildiz gobek, kablo gobegi renk tonu, renk ozu horultu, besleme gurultusu homurtu-onler bobin bos hat arama (telefon), cevrinme (kontrol sistemi) Hurwitz cokterimlisi karma bilgisayar karma denetim karma arayuz karma kavsak karma matris karma parametre karma sistem melez virus karma, melez hiperbolik yongudum sistemi asiriyuzey kisa cizgi, tire tirelemek, sozcuk bolmek
112

Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq

Tebriz-Turuz-2012

hyteresis icon iconize (to) ideal attenuator ideal capacitor ideal diode ideal filter ideal inductor ideal transformer ideal value identical identification character identification label identification procedure identification, ÝD identifier field identifier identity operator identity proof identity sign identity simulation identity token identity validation identity ideogram idle character idle line idle loop idle time idle ignore (to) ignore character ill posed illegal access

histerez ikon, simge ikonlastirma ideal zayiflatici ideal sigac ideal diyot ideal suzgec ideal irgitec ideal trafo ideal deger ozdes tanitma damgasi tanitma etiketi tanitma, tanilama yordami kimlik tanitma, tanilama tanitici alan kimlik tanitici ozdeslik isleci kimlik belgesi ozdeslik imi ozdeslik benzetimi kimlik simgesi kimlik dogrulama ozdeslik, kimlik kavramyazi bos damga, eylemsiz damga bos hat islevsiz dongu aylak sure, bos sure bos duran, aylak, eylemsiz, etkin olmayan yoksaymak unut damgasi kotu konumlanmis yasadisi erisim
113

Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq

Tebriz-Turuz-2012

illegal assignment illegal character illegal instruction illegal operation illegal software copy illegal syntax illegal illusion illusory correlation image coding image compression image enhancement image frequency rejection image frequency image intensifier tube image interpolation image operator image pick-up tube image plane image printer image processing image recontruction image registration image restoration image writer image imaginary axis imaginary number imaginary part imaginary imagination imaging device imaging geometry immediate address

kuraldisi deger atama, gecersiz deger atama gecersiz damga, kuraldisi damga kuraldisi komut, gecersiz komut kuraldisi islem, gecersiz islem yazilim korsanligi gecersiz sozdizim, kuraldisi sozdizim yasak, kuraldisi, gecersiz yanilsama aldatici ilinti imge kodlama imge sikistirma imge pekistirme eslenik sikligin bastirilmasi ikiz siklik imge yogunlastirici tup imge aradegerlemesi imge isleci kamera tubu goruntuleme duzlemi imgeyazici imge isleme imgenin gericatilmasi imge cakistirma imge onarimi imgeyazici imge, goruntu sanal eksen sanal sayi sanal kisim sanal imgelem imgeleme aygiti, goruntuleme aygiti imgeleme geometrisi dolaysiz adres
114

ickin iceri aktarmak impregnated paper insulation emdirilmis kagit yalitkan impulse excitation impulse function impulse generator impulse response impulsive noise impurity atoms impurity in band signalling in basket in opposition in phase in quadrature in use light inactive node inactive terminal durtu uyarimi.Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 immediate data immediate instruction immune computer impact pressure impact printer impact impedance (modulus of) impedance converter impedance matching imperfect knowledge imperfection implant implement (to) implementation implication implicit function implicit import (to) dolaysiz veri mutlak komut virussuz bilgisayar vurus basinci vuruslu yazici vurus. yasama gecirme gerektirme. etkililik celi (empedans) buyuklugu celi donusturucu celi (empedans) uyumlama eksik bilgi kusur. eksiklik ekme gerceklestirmek gerceklestirme. sok uyarimi durtu islevi durtu ureteci durtu yaniti durtun gurultu katisik atomlar katiski bantici imlesim gelen sepeti karsit evreli esevreli dikevreli kullanimda isigi etkin olmayan dugum etkin olmayan ucbirim 115 . icerme ortuk islev ortuk.

Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 inactive inadvertent disclosure inbound inbox incandescent inching incident ray etkin olmayan. bagdasmazlik. tutarsizlik evreuyumsuz sacilim gelen cagri gelen cagrilara kapali gelis hatti devresi bagdasmayan durumlar bagdasmayan ucbirimler bagdasmayan. eylemsiz bilginin istemsizce aciga cikmasi gelen gelen kutusu akkor darbeli yol verme gelen isin incidental frequency modulation istenmeyen siklik kiplenimi inclination inclined tube manometer inclusion sign incoherence incoherent scattering incoming call incoming calls barred incoming line circuit incompatible states incompatible terminals incompatible inconsistent estimator increment incremental backup incremental computer incremental representation indefinite integral indent (to) indent indentation indented paragraph independent current source independent events egim. uyusmayan tutarsiz kestirici artim artimli yedekleme artimli bilgisayar artimli gosterim belgisiz tumlev icerlek yazmak girinti girintili yazma girintili paragraf bagimsiz akim kaynagi bagimsiz olaylar bagimsiz ozdesce dagilmis independent identically distributed. iid independent sideband transmision bagimsiz yan bant iletimi independent trials bagimsiz denemeler 116 . egim acisi egik borulu basiolcer kapsama imi evreuyumsuzluk (sinuzoid). egilim.

irgiti. enduktans irgitme sargisi. irgiti tumevarimli yontem irgitil tepkinlik irgitil ayar 117 . irgitili alet tumevarim dogusturu.Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 independent variable index file index register index indexed access indexed address indicate (to) bagimsiz degisken dizin kutugu dizin yazmaci indis. dizin dizinli erisim dizinli adres gostermek indicating (measuring) instrument gosterici alet indicating circuit indicating device gosterge devresi gosterge elemani indicating measuring instrument gostergeli olcme aygiti indication of a measuring instrument indicator travel indicator indirect acting element indirect addressing indirect instruction indirect measurement indirect operating cost indirect radiation indirect ray indirect user indirect indoor antenna indoor communication indoor inductance induction coil induction field induction instrument induction inductive method inductive reactance inductive tuning olcme aygitinin gosterge degeri gosterge yolalimi gosterge dolayli eylemli alet dolayli adresleme dolayli komut dolayli olcme dolayli isletme gideri dolayli isima dolayli isin dolayli kullanici. dogusturma sargisi dogusturu alani dogusturulu alet. ikincil kullanici dolayli bina ici anten bina ici iletisim bina ici. yapi ici dogusturu.

atalet eylemsizlik konaclari (koordinatlari) eylemsizlik kuvveti ataletli gudum eylemsizlik sistemi. etkisiz eylemsizlik dengelemesi eylemsizlik. icek etki buyuklugu bilgi resmi olmayan sinama bilisim bilgi biti bilgi icerigi bilgilendirme gunu bilgi cercevesi elektronik otoyol. induklec endustriyel denetim esnemez esitsizlik kisiti eylemsiz. atalet sistemi viruslu uygulama programi viruslu alan (disk) viruslu disk viruslu dosya viruslu program virus belirteci cikarsamak cikarsama.Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 inductor industrial control inelastic inequality constraint inert inertia compensation inertia inertial coordinates inertial force inertial guidance inertial system infected application infected area infected disk infected file infected program infection signature infer (to) inference irgitec. ÝÝR sonsuz durtu yaniti infinite line infinite sequence infinite series infinitesimal infix influence quantity info informal testing informatics information bit information content information day information frame information highway sonsuz hat sonsuz dizi sonsuz seri sonsuz kucuk ictaki. bilgi otoyolu 118 . cikarim infinite impulse response. dogusturucu.

ket vurmak ketleme sinyali ketleme sargisi baslangic kosulu 119 . bilgi otoyolu bilgisayarin kotuye kullanimi bilisim dizgesi bilgi teknolojisi bilisim kurami bilgi trafigi bilgi birimi bilgi sozcugu bili. enformasyon kizilotesi iletisim kizilotesi sezici kizilotesi sesalti altyapi inherent characteristic of a systemsistemin ozegrisi inherent inheritance inherited error inhibit (to) inhibit signal inhibit winding initial condition ickin kalit kalitsal hata ketlemek. bilgi.Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 information kiosk information loss information measure information overload bilgi bufesi bilgi yitimi bilgi olcusu asiri enformasyon. bilgi geri kazanimi bilgi guvenligi bilgi ayirma damgasi bilgi hizmeti bilgi toplumu elektronik otoyol. bilgi bombardimani information processing system bilgi islem dizgesi information rate information retrieval system information retrieval information security information separator information service information society information superhighway information system abuse information system information technology information theory information traffic information unit information word information infrared communication infrared detector infrared infrasonic infrastructure bilgi hizi bilgi erisim sistemi bilgi erisimi.

query insert (to) (a diskette) insert (to) insertion character insertion gain insertion loss baslangic ilklendirme. eklemek. (disketi) takmak araya sokma damgasi araya sokma kazanci araya sokma yitimi 120 . girdi esdeger gurultu girdisi giris-cikis kanali giris-cikis sureci sorgu damgasi sorgu disketi takmak araya sokmak.Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 initial initialization initialize (to) initializing routine initials initiate (to) ink jet printer inlet inner product inner shell electron innocuous virus innovation inoperable input admittance input bias current input bias voltage input device input impedance input node input output analysis input power input stream input validation input variable input input-output channel input-output process inquiry character inquiry. islemeyen giris gecirisi giris on akimi giris on gerilimi giris aygiti giris celisi giris dugumu girdi cikti cozumlemesi giris gucu giris is kuyrugu giriste gecerleme giris degiskeni. ilk kullanima hazirlama ilk kullanima hazirlamak. ic carpim ic kabuk elektronu iyicil virus yenilenme isletilemeyen. sifirlamak ilklendirme programi (adin) bas harfleri baslatmak murekkep puskurtmeli yazici giris noktasi sayil carpim.

yonerge egitim televizyonu kullanim yonergesi alet sabiti instrument landing system. dosemek yuklemek kurma kilavuzu kurma suresi dosem. enstrumantasyon yalitmak yalitik kablo 121 .Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 insertion point instability install (to) installation manual installation time installation instantaneous frequency instantaneous loss function (araya) ekleme noktasi karasizlik kurmak. kurma anlik siklik anlik yitim islevi instantaneous particle velocity anlik parcacik hizi instantaneous power anlik guc instantaneous sound pressure anlik ses basinci instantaneous value anlik deger olcme aygitinin yapisal hatasi instrinsic error of a measuring instrument instruction address register instruction counter instruction fetch instruction register instruction set instruction instructional television instructions for use instrument constant komut adres yazmaci komut sayaci komut getirme komut yazmaci komut kumesi komut. ÝLS aletli inis sistemi instrument navigation instrument transformer instrument with contacts instrument with optical index aletli yongudum alet trafosu degecli alet isikli gostergeli alet instrument with suppressed zero sifiri icermeyen alet instrument instrumental variable instrumentation cable instrumentation insulate (to) insulated cable elektrikli olcme aleti arac degisken alet kablosu alet duzeni.

tumlesik devre tumlesik veri isleme tumlesik ates denetim sistemi integrated information system tumlesik bilisim dizgesi integrated modem integrated optical circuit yerlesik modem optik tumdevre tumlesik hizmetler sayisal agi integrated services digital network. tumlenik tumlev tumlevini almak tumdevre. tumlev hesaplama tumlev devresi bilginin tamligi 122 . yalitilmis gecit yaliticisi yalitim sargisi yalitim kacagi gostergesi insulation fault detecting instrument insulation resistance insulation test voltage insulation insulator intake integer programming integer variable integer yalitim direnci yalitim sinama gerilimi yalitim yalitici hava aligi tamsayi programlama tamsayi degisken tamsayi tumlenik mutlak hata olcutu integral absolute error criterion integral action time constant integral equation tumlenik davranis zaman sabiti tumlevsel denklem integral square error criterion tumlenik karesel hata olcutu integral transform integral integrate (to) integrated circuit integrated data processing integrated fire control system tumlevsel donusum tumlevsel. ÝSDN integrating amplifier tumlevsel yukseltec integrating measuring instrument tumlevsel olcme aygiti integrating relay integration by parts integration test integration integrator integrity of information tumlevsel role parcali tumlev alma tumlestirme testi tumlestirme.Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 insulated insulating bushing insulating tape yalitik. tumlevleme.

takas etmek takaslanir kart interchangeable microprogram takaslanir mikroprogram interchangeable intercom takaslanir. tamlik dusunce iyeligi anlak. siddet iclem etkilesim etkilesimli banka islemleri etkilesimli bilgisayar kullanim etkilesimli isletim etkilesimli televizyon etkilesimli obeklerarasi bosluk yol kesmek. ÝTS bilgisayar destekli ogretim intelligent intelligible crostalk intense intensification intensity modulation intensity intention interaction interactive banking interactive computing interactive operation interactive TV interactive interblock gap intercept (to) intercept (to) a conversation intercepted interception activity interception service interchange (to) interchangeable card akilli. zeka akilli duyucu akilli ucbirim. kesismek bir konusmayi kesmek yolu kesilen dinleme etkinligi dinleme servisi degistokus etmek.Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 integrity shell integrity intellectual ownership intelligence intelligent sensor intelligent terminal butunluk kabugu butunluk. anlasilabilir anlasilabilir caprazkarisma yegin yeginleme yeginlik kiplenimi yeginlik. programlanir ucbirim intelligent tutoring system. degistokus edilebilir interkom interconnected power distribution arabaglantili enerji dagitimi interconnected system interconnection arabaglantili dizge arabaglanti 123 . bozulmamislik.

Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 interface (to) interface adapter interface test interface interference field arabaglamak. arayuzlemek arayuz uyarlayicisi arayuz testi arabag. arabirim. ara frekans intermediate level representation ara duzey gosterimi intermediate storage intermediate intermittent duty intermodulation distortion intermodulation frequencies intermodulation noise intermodulation products internal driver internal memory internal storage internal international exchange internationalize (to) ara bellek ara. binistirme ara kutuk ara frekans (siklik) yukselteci ara frekansin (sikligin) bastirimi intermediate frequency (ÝF) amplifier intermediate frequency (ÝF) rejection intermediate frequency ara siklik. prerelease interleaving intermediate file karisimonler bantlar karisma dayanikliligi girisim oruntusu karisma duygunlugu girisim. orta kesintili calisma arakiplenim bozunumu arakiplenim frekanslari (sikliklari) arakiplenim gurultusu arakiplenim urunleri ic surucu ic bellek ic bellek ic. karisma karisma sikligi girisimolcer cercevelerarasi kodlama onsurum (yazilim) serpistirme. icsel uluslararasi santral uluslararasilastirmak 124 . arayuz karisma alani interference from power lines guc hatlarindan karisma interference guard bands interference immunity interference pattern interference susceptibility interference interfering frequency interferometer interframe coding interim release.

dizge ici alet gurultusu katkisiz yariiletken ickin araya girme sinyali (telefon) araya girme gecersiz adres 125 .devre grubu aralik kestirimi aralik zamanlayicisi aralik cerceve ici kodlama sistem ici iletisim sistem ici. dizgelerarasi sehirlerarasi&nbsp.Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 internet browser internetworking interoffice trunk interoperability interphone interpolate (to) interpolation interpret (to) interpreter interprocess interrupt (to) interrupt handler interrupt priority interrupt signal interrupt switch intersection of sets intersection interstag coupling internet tarayici aglararasi iletisim santrallararasi govdeyol birlikte islerlik interkom aradegerlemek aradegerleme yorumlamak yorumlayici surecler arasi iskesmek iskesme kotaricisi iskesme onceligi iskesme sinyali iskesme anahtari kumelerin kesisimi kesit kesisim. arakesit katlar arasi baglasim intersymbol interference (ÝSÝ) simgelerarasi karisma intersystem communication intersystem intertoll trunk interval estimation interval timer interval intraframe coding intrasystem communication intrasystem intrinsic noise intrinsic semiconductor intrinsic intrusion tone intrusion invalid address sistemler arasi iletisim sistemlerarasi.

Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 invalid assignment invalid character invalid invariance invariant inventory inverse correlation inverse filtering inverse function inverse of a matrix inverse parallel inverse photoelectric effect inverse problem inverse transformation inverse inversely proportional inversion gate inversion inverter inverting amplifier invisible invoke (to) ion burning ion density ion ionic conduction ionic equilibrium ionisation energy ionization rate ionization voltage ionization ionosation current ionosphere ionospheric disturbance gecersiz atama gecersiz damga gecersiz degisimsizlik. sayimca ters ilinti ters suzgecleme ters islev matrisin evrigi ters paralel ters isilelektrik etki ters problem ters donusum ters. evrik ters orantili evirme gecidi evirme evirgec evirici yukseltec gorunmeyen cagirmak iyon yakmasi iyon yogunlugu iyon iyonik iletim iyon dengesi iyonlasma enerjisi iyonlasma hizi iyonlasma gerilimi iyonlasma iyonlasma akimi iyonyuvar. iyonosfer iyonosferik bozan etken 126 . degismezlik degisimsiz envanter.

ozyineleme ozyineli (durumsel) yontem ozyineli (durumsel) surec ozyineli isleme ozyineli (durumsel) cozum 127 . onarilamaz indirgenemez tersinemez donmesiz alan donmez sabit aralik zamanli. birbasina yalitim yukselteci yalitim birbasinalik yalitkan esyapili. basim sayisi italik italige cevirme oge islem maddesi ozyineleme dongusu durum. esbicimli yonbagimsiz isiyici yonbagimsiz yonbagimsizlik komut vermek sorun. izokron yalitmak birbasina denge durumu yalitik.Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 ionospheric perturbation ionospheric sounder ionospheric sounding ionospheric tempest ionospheric wave irrational number irrecoverable error irrecoverable irreducible irreversible irrotational field irrotational isochronous isolate (to) isolated equilibrium state isolated isolation amplifier isolation isolator isomorphic isotropic radiator isotropic isotropy issue a command (to) issue italic italicize (to) item iteration loop iteration iterative method iterative process iterative processing iterative solution iyonosferik sarsim iyonosferik sonda iyonyuvar sondasi iyonosferik firtina iyonyuvar dalgasi oransiz sayi onarilamaz hata kurtarilamaz.

eklemlemek ortak dagilim ortak joker. kamu hizmet sirketi. sayfa yanastirma sayfa yanastirmak.Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 jack jacket jam (to) jammer jamming resistance jamming jerk jet recorder jitter job control statement job description job queue job scheduling job stream job join (to) joint distribution joint joker Joule effect joystick juke box jump (to) jumper cable junction box junction just discernible difference just in time production justification justify (to) juxtaposed jw-crossing Kalman filtering jak. gerekcelemek yanyana sanal eksen kesisi Kalman suzgeci hizmet programi (yazilim) 128 kamu hizmeti. priz kilif (kablo) (elektronik) bogmak bogucu bogulma dayanakliligi bogma (sinyal) durtme puskurtmeli kayitci segirme is gudum komutlari is tanimlamasi is kuyrugu is siralama. . eklem ancak sezilebilen ayrim sifir stoklu uretim gerekceleme. is cizelgeleme is kuyrugu is birlestirmek. degistirilebilir damga Joule etkisi denetim kolu optik disk kutusu atlamak atlama kablosu baglanti kutusu kavsak.

duzen.Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 Kelvin bridge Kendall's notation kern (to) kernel key (to) key click key distribution center key distribution key field key generation key gun key in (to) key management key keyboard style keyboard template keyboard keyboardless computer keyed sequential access keypad keystroke verification keystroke keyword kiosk kit knob knock. bil-yap bilgi tabanli yontem bilgi tabanli sistem bilgi muhendisligi bilgi ucurumu bilgi gosterimi 4) derece. anahtari klavye bicemi klavye sablonu tus takimi. klavye klavyesiz bilgisayar anahtar sirali erisim miniklavye. kerte 129 . kit dugme vuruntu yapabilme bilgisi. detonation know-how knowledge based method knowledge based system knowledge engineering knowledge gap knowledge representation komut. Kelvin koprusu Kendall simgelemi karakter ciftlerini sikistirmak cekirdek anahtarlamak kiplemek (sayisal) tus tiklama sifredagitim merkezi sifre dagitimi sifre alani sifre uretimi anahtar yukleme birimi (veri) girmek sifre yonetimi sifre. ozel tus takimi klavyede dogrulama tusa basma anahtar sozcuk bufe takim.

marka etiketli kume etiketli etiketlendirme merdiven devre Lambert yansimasi yaprak tipi akis sac paketli cekirdek yerel alan agi inme parildagi sayfa boyuna yazim kulvar donanim tasarim dili Laplas isleci dizustu bilgisayar dizustu buyuk capta tumlesim lazer yazici lazerle budama lazer videodisk kement son giren ilk cikar kuyrugu son giren ilk cikar yigiti mandal mandal devresi kilitlenme akimi yataklik suresi. gecikme suresi gizli degisken yanal ivme yanal sapma kafes suzgec kafes devre 130 .Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 kurtosis label identification label labelled set labelled labelling ladder network Lambertian reflection laminar flow laminated core LAN landing beacon landscape printing lane language Laplacian laptop computer laptop large scale integration laser printer laser trimming laser videodisc lasso last in first out queue last in first out stack latch latching circuit latching current latency latent variable lateral acceleration lateral deviation lattice filter lattice network savrukluk etiket tanima etiket.

LED sola yanastirmak sola yanastirmak 131 .Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 lattice launch launcher law of conservation of energy law of large numbers law of small numbers layer of security layer layered architecture layout leading characters leading coefficient leading current leading edge of a pulse leading term leading zero leakage current leakage flux leakage radiation leakage learning algorithm learningware. en onemli terim ondeki sifir kacak akim kacak aki kacak isima kacak. serim onde gelen karakterler bas katsayi evresi onde akim darbenin on kenari basat terim. sizinti ogrenme algoritmasi egitim yazilimi kiralik devre en kucuk eylem en kucuk ortalama kareler en onemsiz bit en onemsiz damga. kafes firlatma baslatma (urun) firlatici enerji korunumu yasasi buyuk sayilar yasasi kucuk sayilar yasasi guvenlik katmani veri bagi katmani katmanli mimari yerlesim plani. courseware leased line least action least mean squares least significant bit least significant character least significant digit least squares estimator least squares method least squares LED left adjust (to) left justify (to) oru. en sagdaki damga en sagdaki basamak en kucuk kareler kestiricisi en kucuk kareler yontemi en kucuk kareler isik yayan diyot.

birinci tur hata olasiligi duzey sozluk siralamasi veri kitapligi kitaplik.Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 left margin legal file name legal legend lens lessonware letter quality letterhead level adjustment level crossing level limiter level of significance level lexicographic order library (of data) library (software) library automation library routines license agreement licensed program licensed user [software] life cycle cost life cycle life test lifetime light beacon light emitting diode. sinir 132 . LED light pen lightguide cable lightwave likelihood ratio test likelihood ratio likelihood limit sol boslugu gecerli kutuk adi gecerli. omur parildak isik yayan diyot isil kalem optik kablo isikdalga olabilirlik orani testi olabilirlik orani olabilirlik limit. erey. belgelik (yazilim) kutuphane otomasyonu belgelik programlari lisans anlasmasi lisansli program yetkili kullanici yasam cevrim maliyeti yasam cevrimi omur deneyi yasam suresi. yasal gosterge. aciklamalar mercek egitim yazilimi kurye niteligi antet duzey ayari duzey ekseni kesme sinirlayici anlamlilik duzeyi.

limit durumu sinir kosullari sinir deger.Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 limitedly or marginally stable system limiting case limiting conditions limiting value ucu ucuna kararli sistem sinir durumu. limitteki deger limits of error of a measuring instrument olcme aygitinin hata sinirlari limits of variation line adapter line amplifier line blanking interval line circuit line command line conditioning line driver line enhancer line equalizer line fault line feed line frequency line hit line integral line monitor line printer line protocol line ringing current line sampling line spacing line spectrum line speed line splitter line test equipment line turnaround line weight line linear combination istatistik sacilma sinirlari hat uyarlayici hat yukselteci satir karartma araligi hat devresi satir komutu hat iyilestirme hat surucu ton pekistirici hat dengeleyicisi hat arizasi satir atlama satir sikligi hatta parazit darbe hat tumlevi hat gozleyicisi satir yazici hat protokolu hat arama akimi cizgi orneklemesi satir araligi cizgisel izge (spektrum) hattin hizi hat ulestirici hat test donatimi hattin yon degistirme gecikmesi cizgi kalinligi hat. cizgi dogrusal katisim 133 .

LP linear regression equation linear scale linear space linear system linear time invariant linearity linearly separable lining link access protocol link address link by link encipherment link margin link protokol link to link signalling link word link. baglayici bag duzenleyicisi. linkage linkage editor linker liquid crystal display liquid crystal screen liquid in glass thermometer liquid level liquid manometer liquid sealed bell list (to) dogrusal algilayici (sezici) dogrusal ayirtac dogrusal kestirici dogrusal islev dogrusal bagimsizlik dogrusal tumdevre dogrusal model dogrusal evre dogrusal programlama (izlenceleme) dogrusal baglanim denklemi dogrusal olcek dogrusal uzay dogrusal dizge (sistem) dogrusal zamanda degismez dogrusallik dogrusal ayrilabilir astar bag erisim protokolu baglama adresi bagdan baga kriptolama bag siniri (marji) bag protokolu bagdan baga imlesim baglama sozcugu bag bag duzenleyicisi.kristal ekran sivili sicaklikolcer sivi duzeyi sivili basincolcer sizdirmaz sivili can listelemek 134 . baglayici sivi kristal goruntu birimi sivi&nbsp.Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 linear detector linear discriminant linear estimator linear function linear independence linear integrated circuit linear model linear phase linear programming.

canli yuklemek yuk dengelemesi yuk sigalligi yuk devresi yuk sargilari yuk ayiricisi yuk celi (empedans) cizenegi yuk hatt yukleme birimi yukle degisme yuk paylasimi yuk yukleyici programi yukleme kulak. litho live broadcast live load (to) load balancing load capacitance load circuit load coils load disconnector load impedance diagram load line load module load regulation load sharing load loader loading. LAN local average local bus local call local connection local exchange local loopback local memory local network local oscillator local switch local traffic local.Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 list handling list processing list litography. charging lobe local area network. home liste kotarma liste isleme liste tasbaski canli yayin gerilim altinda. lob yerel alan agi yerel ortalama yerel veriyolu yerel cagri yerel baglanti yerel santral yerel dongude sinama yerel bellek yerel ag yerel salingac yerel santral yerel trafik yerel 135 .

yer saptayici yerini belirlemek. Boolean operatormantik isleci. eszamanlilik gunluk tutmak gunluk kutugu oturum acmak oturum kapamak oturum acmak oturum kapamak bilgisayar gunlugu (sistem) gunluk logaritmik yukseltec logaritmik dusus logaritmik kazanc gunluk kayitcisi gunluk tutmak yazilim bombasi mantik cizenegi mantiksal komut mantik islemi mantiksal dizge donanim mantigi mantiksal karsilastirma mantiksal baglanti kume farki. Boole isleci logical product mantiksal carpim 136 .Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 localized phenomena localizer locate (to) location lock in lock out lock up (network) locked oscillator locking-in log (to) log file log in (to) log off (to) log on (to) log out (to) log record of system events log logarithmic amplifier logarithmic decrement logarithmic gain logger logging logic bomb logic diagram logic instruction logic operation logic system logic logical comparison logical connection logical difference logical expression yerel gorunguler (fenomenler) yerseyici. mantiksal fark mantiksal deyim logical operator. yersemek (bulundugu) yer kenetlenme eszamanlama yitimi karsilikli ketlenme eszamanlanmis salingac kenetlenme.

kayiplilik yitik cagri 137 .anten dongu zayiflamasi geri yansitarak dogrulama yankilayarak denetim dongu akimi dongu kazanc islevi dongu kazanci baskin kapali dongu kutuplari dongu direnci dongu gevsekce bagli kayip acisi kayip (yitim) matrisi kayip.Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 logical record logical sum logical variable logical lone electron long distance communication long distance dialling long distance signal long haul longitudinal motion longitudinal parity check lookup table loop analysis loop antenna loop attenuation loop back mode loop check loop current loop gain characteristic loop gain loop poles loop resistance loop loosely coupled loss angle loss matrix loss lossless coding lossless line lossless network losslessness lossy coding lossyness lost call mantiksal tutanak mantiksal toplam mantiksal degisken mantiksal. lojik tek elektron sehirlerarasi iletisim sehirlerarasi arama sehirlerarasi sinyal uzun erimli boyuna devinim yatay eslik denetimi. kayipsizlik kayipli (yitimli) kodlama yitimlilik. boylamasina eslik denetimi basvuru cizelgesi dongu yontemi dongu&nbsp. yitim kayipsiz (yitimsiz) kodlama yitimsiz hat kayipsiz (yitimsiz) devre yitimsizlik.

hoparlor dusuk yogunlukta alcak yorunge alt uctaki. en yalin low frequency. LF (30-300 KHz) alcak siklik low level language low level modulation low level representation low noise amplifier. obek arsa adcekme orneklemesi ses gurlugu gurluk sesyukseltir.Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 lot formation lot lottery sampling loudness of sound loudness loudspeaker low density [disks] low earth orbit low end parti olusumu parti. LNA low pass filter low pass process lower case letter lower casing lower sideband lower triangular matrix luggable computer lumen luminance signal luminescence luminosity luminous efficiency luminous flux lumped circuit lumped parameter system lunchbox computer lux machine code machine cycle machine dependent alt duzey dil kucuk miktarda kiplenim alt duzey gosterim dusuk gurultulu yukseltec alcak geciren suzgec alcak gecen surec kucuk harf kucuk harfe cevirme alttaki yanbant alt ucgenel matris tasinabilir bilgisayar lumen isiklilik isareti isima isiklilik isima verimi isik akisi toplu ogeli devre toplu parametreli dizge tasinabilir bilgisayar luks makina kodu bilgisayar cevrimi bilgisayar tipine bagli 138 .

boyunduruk manyetik yukseltec manyetik kart manyetik devre manyetik cekirdek manyetik disk birimi manyetik teker miknatislayan alan kuvveti manyetik alan vektoru manyetik alan manyetik odaklama manyetik irgiti (induklenme) manyetik murekkep manyetik karisma manyetik kayiplar manyetik ortam manyetik yol 139 .Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 machine independent machine instruction machine language machine learning bilgisayar tipinden bagimsiz bilgisayar komutu bilgisayar dili otomatik ogrenme. MDU magnetic disk magnetic field strength magnetic field vector magnetic field magnetic focussing magnetic induction magnetic ink magnetic interference magnetic losses magnetic medium magnetic path bilgisayarca okunur bilgisayarla ceviri bilgisayarla goru bilgisayar sozcugu makina bilgisayar makro dil makro kitapligi makro makro ureteci makrokomut macenta miknatis cekirdegi miknatisli&nbsp. yapay zeka ile ogrenme machine positioning precision makina konumlama kesinligi machine readable machine translation machine vision machine word machine macro language macro library macro macrogenerator macroinstruction magenta magnet core magnet yoke magnetic amplifier magnetic card magnetic circuit magnetic core magnetic disk unit.

Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 magnetic read-write head magnetic remanence magnetic saturation magnetic screening magnetic storage magnetic storm magnetic stripe card magnetic substance magnetic susceptibility magnetic tape library magnetic track magnetization magneto-optic magnetostatics magnifier magnify (to) magnitude mail (to) mail log mail server mailbox mailing address mailing labels mailing list main carrier main circuit connection main circuit main contact main distribution frame main feedback path main file main lobe main memory main program manyetik okuma-yazma kafasi kalici miknatislik manyetik doyma manyetik ekranlama manyetik bellek manyetik firtina manyetik seritli kart manyetik madde manyetik duygunluk manyetik teyp kutuphanesi manyetik iz miknatislanma manyetooptik duruk miknatislik buyutec buyutmek buyukluk. genlik postalamak posta gunlugu posta bilgisayari posta kutusu posta adresi posta etiketleri posta listesi ana tasiyici ana besleme hatti ana devre ana kontak ana dagitim catisi ana geribesleme yolu ana kutuk ana kulak. ana lob ana bellek ana program 140 .

buyuk cogunluk tasiyicisi cogunluk islevi kusurlu calisma. baslica ana kart buyukboy bilgisayar.Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 main segment main storage main mainboard mainframe computer mains fluctuations mains switch mainstreaming maintainability maintenance test maintenance major majority carrier majority operation malfunction malicious virus malleability malware MAN management game ana bolut ana bellek ana. ellemek ayarlanan degisken insan makina arabagi insan makina sistemi endustriyel gurultu basiolcer mantis elle yedekleme elle denetim elle veri girisi 141 . yonetmen zorunlu islemek. anacati bilgisayar sebeke gerilim dalgalanmasi sebeke kesicisi anayola sokma bakilabilirlik bakim sinamasi bakim ana. arizali calisma kotucul virus dovulgenlik kotucul yazilim kent capinda ag yonetim oyunu management information system yonetim bilisim sistemi management manager mandatory manipulate (to) manipulated variable man-machine interface man-machine system man-made noise manometer mantissa manual backup manual control manual data input yonetim yonetici.

imalat yapinsal. mamul coklu degerli mantik eslemlemek. haritalamak eslem. harita eslenmis yastik bellek kararlilik siniri bilesen olasilik yogunluk islevi marginal probability density function marine radar marine telephone maritime radio mark (to) mark marker Markov chain Markov process Markov random field mask (to) mask mass data mass memory mass number mass of an electron mass storage massively parallel master clock master copy master file. belirtec belirtec. main file deniz radari deniz telefonu deniz radyosu imlemek im. imleyici Markov zinciri Markov sureci Markov rasgele alani maskelemek maske yiginsal veri yiginsal bellek kutle numarasi elektronun kutlesi yigin bellek cok buyuk olcekte paralel ana saat ana kopya ana kutuk 142 . elle (yontem) elkitabi yapin.Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 manual feed manual hyphenation manual page break manual patching manual switch manual manufacture manufactured many valued logic map (to) map mapped buffer margin of stability elle besleme elle sozcuk kesme istenen sayfa sonu elle baglantilama (santral) fisli santral elcil.

malzeme matematik (yardimci) islemci(si) matematiksel beklenti matematiksel olarak cozumlenebilir mozayik gosterim matris evirme matris yazici matris. dot printer matrix matter maximization problem maximize (to) maximum F-ratio ana liste usta-yamak kapani ana istasyon ana eslestirmek. uyumlamak buyuk kucuk harfe duyarli uyumlu suzgec uyumlanmis yuk uyumlama devresi uyumlama trafosu uyum derecesi maddi olcu maddi risk donanim guvenligi gerec. dizey madde.Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 master list master slave flip-flop master station master match (to) match case matched filter matched load matching network matching transformer matching material measure material risk material security material math coprocessor mathematical expectation mathematically tractable matrix display matrix inversion matrix printer. ozdek enbuyutme problemi enbuyutmek ekrani kaplamak (Windows) en buyuk F-orani maximum likelihood estimation en buyuk olabilirlik kestirimi maximum likelihood receiver maximum usable frequency maximum voltage mean free path mean free time mean holding time mean life en buyuk olabilirlik alicisi en yuksek kullanilabilir siklik en buyuk gerilim ortalama serbest yol ortalama serbest sure ortalama mesguliyet suresi ortalama omur 143 .

MOS mean power mean square convergence ortalama yargi degeri ortalama guc ortalama karesel yakinsaklik mean time between maintenance. MTBMbakimlar arasi ortalama sure mean value meaning mean-square approximation measurable quantity measurand ortalama deger anlam ortalama karesel yaklasiklama olculebilir buyukluk olculen buyukluk olculen sinyal measured signal.Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 mean opinion score. aracilik etme ortam donusumu 144 . measurement signal measured variable measurement procedure measurement process measurement relay measurement standard measurement measuring bridge measuring chain measuring element measuring error measuring instrument measuring range measuring spark gap measuring system measuring transducer mechanical switching device mechanical zero mechanism media medialess median filter median mediation medium conversion olculen degisken olcum yordami olcum sureci olcme rolesi olcum standardi olcum olcme koprusu olcum zinciri olcme ogesi olcme hatasi olcme aygitinin baslangic hatasi olcme erimi olcen tirnak araligi olcme dizgesi olcme donusturucusu mekanik anahtar mekanik sifir duzenek ortam araclar ortamsiz ortanca suzgeci ortanca dolayimlama.

Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 medium frequency . kaynastirmak. tumletirme tumlestirerek ayiklama goz yontemi cokgen baglantili devre 145 . MMU bellek yonetim birimi memory map memory organization memory page memory protection memory resident infector memory resident program memory menu driven menu item menu title merge (to) merge sort mesh analysis mesh connected device bellek haritasi bellek orgutlesimi bellek sayfasi bellek korunumu bellekte yerlesik virus bellekte yerlesik program bellek menuyle gudulen menu ogesi menu basligi birlestirmek. MF medium scale integration medium member membership sign membrane keyboard membrane memo memory address register memory board memory cache memory capacity memory cell memory compaction memory cycle memory dump memory interface memory interleaving memory location orta siklik (300-3000 KHz) orta capta tumlesim ortam. orta uye ogelik imi dokunma duyarli klavye zar kisa not bellek adres yazmaci bellek karti onbellek bellek sigasi bellek gozesi bellegi derleyip toplama bellek cevrimi bellek dokumu bellek arayuzu bellek serpistirme bellek yeri memory management unit.

metroloji mikro mikromimari minik kivrim mikrokart mikrokod mikrobiilgisayar mikrokopya mikron mikrofon yonselligi mikrofon gurultusu mikroislemci mikroprogram. olcev. gecirmek 146 . metrelik olcumbilim. mesaj metal kilifli iletken metalik dogrultucu otedil olcum yontemi momentler yontemi kritik yol yontemi yontembilim metrik ontakilar metrik (olcevli) uzay metrelik dalga metrik. mikroizlence mikrodalga role sistemi gocurmek.Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 mesh current mesh matrix mesh message format message handler message queue message switching message metal clad conductor metal rectifier metalanguage method of measurement method of moments method methodology metric prefixes metric space metric wave metric metrology micro microarchitecture microbend microcard microcode microcomputer microcopy micron microphone directivity microphone noise microprocessor microprogram microwave relay system migrate (to) goz akimi goz matrisi goz ileti (mesaj) yapisi ileti (mesaj) kotarici ileti (mesaj) kuyrugu ileti (mesaj) anahtarlamasi ileti.

mobil devingenlik 147 . iskalama hatasi fuze izleyen radar gudumlu ucak fuzesi eksik. ikiz goruntu ters baski ayna bakisimi. atlanmis yazim hatasi karma veri tipli karma model karma dugum karma tabanli animsatici simge animsatici. mobil radyo devingen. ayna simetrisi ayna imgesi disk ikizleme kusurlu ateslenme. kucumen azinlik tasiyicisi cikartilan ayna goruntusu. gezer. kilometre tasi millions instructions per secondsaniyede milyon komut minicomputer minimax principle minimization problem minimize (to) minimum phase system minitower minor matrix minor minority carrier minuend mirror image mirror printing mirror symmety mirroring misfire mismatch miss error missile tracking radar missile missing misspelling mixed mode mixed model mixed node mixed radix mnemonic symbol mnemonic mobile antenna mobile radio station mobile radio mobile mobility minibilgisayar en kucuk-en buyuk ilkesi enkucultme sorunu enkucultmek simge durumuna getirmek (Windows) enkucuk evreli sistem ufak dikey sasi. bellenir gezgin anten gezgin radyo istasyonu gezgin radyo.Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 milestone asama. ufak dikey cati kucumen matris kucuk. gezgin. onemsiz. ateslenme hatasi uyumsuzluk ikinci tur hata.

modulator modul. monitor dinleme yukselteci 148 .Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 modal matrix mode model driven model reference control model model. module etmek kiplenmis tasiyici kipleyen dalga kiplenme derinligi kiplenimolcer kipleme. modulasyon kipleyici. HMM kipsel matris kip doruk (istatistik) model gudumlu modele dayananan denetim model. taslam sakli Markov modeli modem eliminator. birim olcke (N-olckeli) olckeli sayac geciri buyuklugu buyuklugu. kiplenim. monitor programi gozleyici. birimsellik kiplemek. momentum birli islem birli gozleme programi. null modem kukla modem modem moderation modification level modification modifier modify (to) modular programming modular modularity modulate (to) modulated carrier modulating wave modulation depth modulation meter modulation modulator module modulo (modulo-N) modulo counter modulus of admittance modulus of momentum monadic operation monadic monitor program monitor monitoring amplifier modem ilimlama degisiklik duzeyi degisiklik degistirici degistirmek birimsel programlama birimsel modulerlik. genligi devinirlik.

tanitmak. en onemli damga en soldaki basamak ana dalgacik ana kart devinim dengelemeli devinim sezimi devinim gudu baglamak. siyah-beyaz ekran tekrenkli.Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 monitoring antenna monitoring software monitoring station monitoring monoblock monochromatic filter monochromatic light monochrome display monochrome monocular imaging monolith monolithic circuit monospaced font monostable relay monostable monotonic function Monte Carlo method morning session morphology most efficient estimator most powerful test most significant bit most significant character most significant digit mother wavelet motherboard motion compensated motion detection motion motivation mount (to) mouse button mouse pad mouse pointer dinleme anteni gozleme yazilimi gozleme bilgisayari gozleme. morfoloji en etkin kestirici en guclu sinama en onemli bit en soldaki damga. takmak fare dugmesi fare altligi fare imleci 149 . siyah-beyaz tekgozlu imgeleme tektas tektas devre tek aralikli font tek durumlu role tek durumlu tekduze islev Monte Carlo yontemi sabah oturumu bicimbilim. dinleme tekgovde tekrenkli suzgec tekrenkli isik tekrenkli ekran.

cogulortamli coklu ortamlilik.Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 mouse move instruction move moving average (MA) moving coil galvanometer moving element moving magnet instrument moving scale instrument multimultiaccess multiaddress instruction fare tasima komutu tasima yuruyen ortalama devinen sargili miniakimolcer devinir oge devinen miknatisli alet devinen olcekli alet cok. cogulortamlilik cokdoruklu dagilim cok-kipli lif cokuluslu damga kumesi cok-dugumlu katli terimli dagilim cok-aboneli arama cok-aboneli hat 150 . coklu. katli coklu erisimli cokadresli komut multicarrier multichannel system cok-tasiyicili cok-kanalli sistem multicarrier radio transmitter cok-tasiyicili radyo verici multicast message multicast multicollinearity multiconductor cable multicore cable multidecision problem multidrop line multifrequency transmitter multifunction board multihop transmission multilevel security multimedia authoring multimedia computer multimedia multimodal distribution multimode fiber multinational character set multinode multinomial distribution multiparty call multiparty line coga gonderilen ileti coga gonderim coklu baglanimli cok-iletkenli kablo cok-damarli kablo coklu karar sorunu cok-prizli hat cok-frekansli verici cok-islevli kart cok-sekmeli iletim cok-katli guvenlik coklu ortamli yazarlik coklu ortamli bilgisayar coklu ortamli.

cok-sunuculu ag cok-basamakli eylem coklu gorev 151 . cokluk cogaltici. coklu erisim multiple correlation coefficient coklu ilinti katsayisi multiple input multiple output system multiple input single output system multiple integral cok-girdili cok-ciktili sistem cok-girdili tek-ciktili sistem cok katli tumlev multiple of a unit of measurement olcum biriminin ust katlari multiple order sampling multiple pole multiple rate sampling multiple routing multiple multiplex channel multiplexer multiplexing multiplicand multiplicative noise multiplicity multiplier multipoint line multipoint network multiprecision multiprocessing multiprocessor multiprogramming multiresolution multisensor fusion multiserver network multistep action multitasking oruntulu ornekleme katli&nbsp. katli. carpici cok-noktali hat cok-noktali ag. cok cogullamali kanal cogullayici (iletisim). giris yolsecici (mantik devresi) cogullama carpilan carpimsal gurultu katlilik. coklu is duzeni coklu cozunurluk cok-duyucu tumlestirme cok-isgorenli ag.Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 multipath fading multipath reflection multipath transmission multipath multiple access interference multiple access cok-yollu sonumlenme cok-yollu yansima cok-yollu iletim cok-yolluluk coklu erisim karismasi coklu erisimli. cok-uclu ag coklu duyarli coklu islem coklu islemci cokluprogramlama.kutup katli ornekleme coklu yolatama kat. coklu.

dogal salinimlar yongudum.Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 multithreading multitrack recording system multiuser (operating) system multiuser multivariate analysis coklu kullanim cok-izli (cok kanalli) kayit dizgesi cok-kullanicili isletim sistemi cok-kullanicili cok-degiskenli cozumleme multivariate normal distribution cok-degiskenli Gauss dagilimi multivariate statistic muting mutual inductance coupling mutual inductance mutual mutually exclusive events mutually exclusive MÝMO MÝPS MÝS MÝSO NACK naming convention NAND gate cok-degiskenli istatistik susturma karsilikli irgitil baglasim karsilikli dogusturu (irgiti) karsilikli karsilikli disarlayan olaylar karsilikli disarlayan cok-girdili cok-ciktili sistem saniyede milyon komut yonetim bilisim sistemi cok-girdili tek-ciktili sistem olumsuz alindi damgasi adlandirma kurali OVE (Olumsuz VE) gecidi dar bantli siklik kiplenimi narrow band frequency modulator narrowband communication narrowband FM narrowcast national archive national standard native language native natural frequency natural language natural noise natural number natural oscillations navigation [software] dar bantli iletisim dar bantli siklik kiplenimi (FM) dar alana yayin. aza gonderim ulusal belgelik ulusal standart anadil yerel ozfrekans. gezinim 152 . dogal frekans dogal dil dogal gurultu dogal sayi ozsalinimlar.

yuvalanmis donguler icice yapi. icice duzenlemek icice oyun. seyrusefer radari yakin caprazkarisma yakin uctaki yanki yakin alan kurye niteligine yakin en yakin komsu gerekli kosul gereklilik bilmesi gereken ilkesi olumsuzlamak olumsuzlama olumsuz alindi eksi kutuplanma eksi (negatif) yuk kesin eksi matris ters girinti negatif mantik eksi direnc eksi isareti eksi degerli sinyal eksi teli yoksanabilir hata yoksanabilir. yuvalanmis icicelik duzeyi 153 . NEXT near end echo near field near letter quality nearest neighbour necessary condition necessity need-to-know principle negate (to) negation negative acknowledgement negative bias negative charge negative definite matrix negative indentation negative logic negative resistance negative sign negative signal negative wire negligible error negligible negotiation neighbor node neighborhood operator neighborhood nest (to) nested game nested intervals nested loops nested structure nested nesting level yongudum radari. yuvalanmis yapi icice. gozardi edilebilir pazarlik komsu dugum komsuluk isleci komsuluk yuvalamak. yuvalanmis oyun icice araliklar icice donguler.Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 navigational radar near end crosstalk.

devre bilesenleri ag uzerinde bilgi islem ag denetleyicisi ag veritabani ag yonetim bolgesi ag ogesi. olu bolge yeni satir dortlu 154 . devre ogesi ag arayuzu ag isletimi ag isleticisi ag gozetimi ag dugumu islemcisi ag dugumu devre dugumu ag isletim sistemi ag isletim bilgisayari ag protokolu ag ozkaynaklari ag guvenligi devre sentezi ag kurami ag ilingesi (topolojisi) ag saydamligi ag. devre ag olusturma noral bilgisayar notr nokta notr tel olu bolgeli denetim sifir bolgesi.Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 network address network administrator network analysis network analyzer network components network computing network controller network database network domain network element network interface network management network manager network monitoring network node processor network node network operating system network procesor network protocol network resources network security network synthesis network theory network topology network transparency network networking neural computer neutral point neutral wire neutral zone control neutral zone new line nibble ag adresi ag yoneticisi devre cozumlemesi devre cozumleyici ag bilesenleri.

Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 nickname nine track tape n-neighborhood node admittance matrix node analysis node id node of a network node of a standing wave node no-frost noise contamination noise figure noise generator noise immunity noise intensity noise limiter noise meter. psophometer noise modulation noise peaks noise shaping noise source noise spike noise susceptability noise temperature noise weighting noise noisy measurement noisy observation no-load operation nomenclature nominal range nominal value non-absorbing state non-addressable takma ad dokuz izli serit n-tane komsuluk bolgesi dugum geciri matrisi dugum yontemi dugum taniticisi ag dugumu duran dalganin bogumu karar dugumu karlanmasiz gurultu kirlenmesi gurultu kazanci gurultu ureteci gurultu bagisikligi gurultu yeginligi gurultu&nbsp.sinirlayici gurultuolcer gurultu sinyali kiplenimi gurultu doruklari gurultu spektrumu bicimlendirme gurultu kaynagi ani gurultu dorugu gurultu duygunlugu gurultu sicakligi gurultu agirliklandirmasi gurultu gurultulu olcum gurultulu gozlem yuksuz calisma terimlendirme anma erimi anma degeri sogurmayan durum adreslenemez 155 .

Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 non-autonomous non-blocking non-break space non-breaking space non-causal system non-coherent interference non-coherent signal detection non-coherent non-commutative non-cooperative game non-countable non-dedicated non-destructive inspection non-destructive testing non-destructive virus non-deterministic network non-deterministic non-display non-erasable non-impact printer non-impact non-increasing function non-interlace. noninterlace noninverting non-linear amplifier non-linear control non-linear distortion non-linear load non-linear mapping non-linear programming non-linear regression non-linear scale non-linear system non-linear transformation ozerk olmayan tikanmasiz bolunemez bosluk bolunemez bosluk nedensel-olmayan sistem evreuyumsuz karisma evreuyumsuz sinyal sezimi evreuyumsuz sirabagimli isbirliksiz oyun sayilamaz ozgulenmemis. ozel goreve atanmamis orselemeyen deneti orselemeyen sinama iyicil virus gerekirci olmayan ag gerekirci olmayan goruntulenemez silinemez vurussuz yazici vurussuz artmayan islev binismesiz evirmeyen dogrusal-olmayan yukseltec dogrusal olmayan denetim dogrusal-olmayan bozunum dogrusal olmayan yuk dogrusal olmayan eslem dogrusal olmayan programlama dogrusal olmayan baglanim dogrusal olmayan olcek dogrusal olmayan sistem dogrusal olmayan donusum 156 .

molasiz degmeyen donguler duzgun olmayan nicemleme birornek olmayan. ucucu olmayan yazilmaya korunmamis disket sifir-toplamsiz oyun OYA (Olumsuz YA) gecidi Gauss dagilimi 157 . birbicimli olmayan kalici. duragan olmayan duragan-olmayan karisma non-stationary random process duragan olmayan rasgele surec non-stop non-touching loops non-uniform quantization non-uniform non-volatile non-write protected diskette non-zero sum game NOR gate normal distribution duraksiz.Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 non-linearity distortion non-linearity non-locking shift non-maskable interrupt dogrusalsizlik bozulmasi dogrusalsizlik kilitlenmeyen damga degistirme maskelenemez iskesme non-memory resident infector bellekte yerlesik olmayan virus non-minimum phase system non-numerical character non-oriented graph non-parametric model non-persistent non-positive number non-printing characters non-recoverable error non-recursive filter non-redundant non-relativistic non-resident infector non-resident karma evreli dizge sayisal olmayan damga yonsuz cizge parametrik olmayan model direngen olmayan artisiz sayi basilamaz karakterler olumcul hata ozyinesiz suzgec artiksiz goresiz yerlesik olmayan virus yerlesik olmayan sifira donussuz tek (cift) kutuplu) non-return to zero unipolar (bipolar) non-return-to-zero code non-sense correlation non-significance non-stationarity non-stationary interference sifira donussuz kod anlamsiz ilinti anlamsizlik duragansizlik.

haberdar etmek n-port network. normal dikgen duzgelemek. normalize etmek duzgelenmis gosterim DE&#8260. n-terminal pair network n-kapili devre NRZ code sifira donussuz kod n'th order harmonic distortion n'inci harmonik bozunum N-type semiconductor nuclear forces nuclear fusion nuclear reaction nuclear spin null balance bridge null balance null character null indicator null measurement null method of measurement null modem null point null set N -tipi yariiletken cekirdeksel (nukleer) kuvvetler cekirdeksel (nukleer) kaynasim cekirdeksel (nukleer) tepkilesim cekirdeksel (nukleer) firil sifir dengeli kopru sifirlama dengesi sifir (onaltili sistemde) sifir gostergesi sifirlamali olcme sifirlamali olcum yontemi kukla modem sifir noktasi bos kume 158 .‹L islemi simgelem centik suzgeci centik defter bilgisayar kalem bilgisayar bildirim bildirmek.Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 normal equations normal mode interference normal modes normal operating conditions normal range of use normal state normal normalize (to) normalized representation NOT operation notation notch filter notch notebook computer notepad computer notice notify (to) olagan denklemler uclar arasi karisim dogal kipler olagan calisma kosullari olagan kullanim erimi normal durum olagan.

rakam numaralandirici. nesne programi 159 .Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 null string null number crunching bos dizgi bos. sifir. kukla yogun hesap sayi gosterimi number representation. sayilandirici sayisal damga takimi sayisal damga sayisal veri sayisal alan sayisal tus akimi sayisal gosterim sayisal cozumleme sayisal denetim sayisal turev alma sayisal tumlev alma sayisal tumlev alma bir buyuklugun sayisal degeri sayisal sozcuk Nyquist cizenegi Nyquist araligi Nyquist ornekleme hizi amac kodu amac dil amac birimi nesneye dayali cozumleme nesneye dayali tasarim object oriented programming nesneye yonelik program object oriented object program nesneye yonelik amac program. numeration number system number theoretic transform numbering plan (telephone) numbering scheme numeral numerator numeric character set numeric character numeric data numeric field numeric keypad numeric representation numerical analysis numerical control numerical differentiation numerical integration numerical quadrature numerical value of a quantity numerical word Nyquist diagram Nyquist interval Nyquist sampling rate object code object language object module object oriented analysis object oriented design sayi sistemi sayi kuramsal donusum numaralandirma plani numaralandirma yontemi sayit.

Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 object objective criterion objective function objective performance objective probability objective objectivity oblique observability observable variable observation noise observe (to) obtuse angle occlusion occupancy OCR octal numbering system octave octet sequence integrity octet. kapatma hat mesguliyet suresi optik damga tanima sekizli sayi sistemi ikikat. byte odd function odd harmonic odd parity check of measurement off off-hook (telefon) office automation office call office computer off-line encipherment off-line encrypting off-line operation off-line printer off-line testing nesne amac nesnel olcut amac islevi nesnel basarim nesnel olasilik nesnel. oktav sekizli sira tamligi sekizli. ofis otomasyonu (santrala) hizmet cagrisi buro bilgisayari cevrimdisi sifreleme cevrimdisi kriptolama cevrimdisi isletim cevrimdisi yazici cevrimdisi sinama (test) 160 . amac nesnellik yatik gozlenebilirlik gozlenir degisken gozlem gurultusu gozlemlemek genis aci ortme. bayt tek islev tek katsiklik (harmonik) tek eslik denetimi tanimli olcum yontemi kapali acik (telefon) burotik.

ustunde.Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 off-line off-position off-premise line offset carrier offset stacking offset off-site processing off-site storage location cevrimdisi kapali durum yerleske disi&nbsp. yerleskesinde iletken durum aninda acik.hat kaydirilmis tasiyici ayirarak yigma goreli konum. resistance meter oil circuit breaker oil filled cable oligarchic network omit (to) omnidirectional antenna omnidirectional microphone omnidirectional on load on load. kaydirma ofset (baski) tasrada veri isleme yerleske disi yedekleme merkezi off-system unit of measurement sistem-disi olcum birimi off-the-shelf software. calisir yerlesik.kablo oligarsik sebeke atlamak. ustune takili kirmik ustunde tek sayamakli toplayici tek sayamakli islem tek gecisli cevirici tek gecisli derleyici tek kapili devre birebir orten islev 161 . savsamak tumyonlu anten tumyonlu mikrofon tumyonlu yuk altinda yuklu calisma yerinde. uretime hazir direnil degme direncolcer yagli kesici yagli&nbsp. shelfware off-the-shelf ohmic contact ohmmeter. on load operation on site on state on the fly on on-board on-chip one digit adder one digit operation one pass assembler one pass compiler one port network one to one and onto mapping kullanima hazir yazilim kullanima hazir.

cevrimici aciklama cevrimici gercek zamanda cevrimici sinama cevrimici var-yok davranisi dur-basla anahtarlama var-yok iletim acik durum.Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 one to one function one way repeater one way one-address instruction one's complement one-to-one relation on-hook (telefon) on-hook signal on-line data collection on-line encrypting on-line equipment on-line help on-line real time on-line testing on-line on-off action on-off keying on-off transmission on-position on-the-air onto mapping opacity opaque open architecture open circuit admittance open circuit current open circuit operation open circuit open circut impedance open ended evolution open ended question open ended open interval open loop control birebir islev tek yonlu yineleyici tek yon tek adresli komut bire tumler bire bir gonderme kapali konusmanin bitimi sinyali cevrimici veri toplama cevrimici kriptolama cevrimici donatim cevrimici yardim. calisma durumu yayinda orten gonderim donukluk donuk acik mimari acik devre gecirisi acik devre akimi acik devre calismasi acik devre acik devre celisi surekli evrim acik uclu soru acik uclu acik aralik acik dongulu kontrol (denetim) 162 .

manevra (mekanik anahtar) islemsel yukseltec islem cevrimi islemsel oyun 163 . isleme islem. instructions for use operating life operating limits operating memory operating overload operating point operating sequence operating system operating transmitter operation code operation cycle operation operational amplifier operational cycle operational game calisma omru calisma sinirlari isletme bellegi calisirken asiri yuk calisma noktasi manevra sirasi (mekanik anahtar) isletim sistemi yayindaki verici islem kodu manevra cevrimi (mekanik anahtar) calisma.Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 open loop frequency response acik dongu siklik yaniti open loop game open loop poles open loop system open loop transfer function open mapping open network architecture open path acik dongulu oyun acik dongu kutuplari acik dongulu dizge acik dongu aktarim islevi acik gonderim acik ag mimarisi acik yol open position (mechanical switch) acik konum open system architecture acik sistem mimarisi open system interconnection. OSÝacik sistemler arabaglasimi open wire operand address operand field operand register operand operating conditions operating current operating influences ciplak tel islenenin adresi islenen alani islenen yazmaci islenen calisma kosullari calistirma akimi calisma etkilenimi isletim yonergesi operating instructions.

optimal kodlama eniyi. optimal kontrol eniyi kodlama.Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 operations research operator manual operator services operator opposite optical bus optical character reader optical character recognition optical connector optical coupler optical disk optical fiber lightguide optical fibre optical image optical information storage optical insulator optical network optical scanner optical scanning optical sensor optical shaft encoder optical transmission optical waveguide optimal approximation optimal control optimal encoding optimal optimality criterion optimization algorithm optimize (to) option optional OR gate orbit (to) (a satellite) yoneylem arastirmasi isletmenin el kitabi isletmen (operator) hizmetleri islec (mat.) isletmen (sistem) karsit optik (isil) veriyolu optik damga okuyucu optik damga tanima optik baglac optik (isil) baglastirici optik disk optik lif dalga kilavuzu optik (isil) lif optik imge optik (isil) bilgi saklatimi optik yalitici optik ag optik tarayici optik (isil) tarama optik duyucu optik kodlayici optik (isil) iletim optik (isil) dalgakilavuzu eniyi yaklasiklama eniyi denetim. optimal eniyilik olcutu eniyileme algoritmasi eniyilemek secenek secimli YA gecidi. VEYA gecidi uyduyu yorungeye oturtma 164 .

ortogonal 165 . orgutlesmek organizer.. komut vermek order of a differential equation turevsel deklemin derecesi order of magnitude order of the system order statistic order ordered list ordering bias ordinal numbers buyukluk kertesi sistem derecesi sira istatistigi sira. original originate a call (to) originating point originating traffic orphan line orthogonal complement orthogonal decomposition orthogonal function orthogonal matrix orthogonal projection orthogonal transform orthogonal uyumlandirma yonlu cizge yonlu basnokta. siralamak ismarlamak. imgesi.Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 orbit sharing orbit order (to) yorunge paylasimi yorunge duzenlemek.. image. orijin ozgun katki baslangic sinyali. electronic organizer elektronik ajanda orientation oriented graph oriented origin original contribution original signal. sirali liste siralama yanliligi sira sayilari ordinary differential equation bayagi turevsel denklem organization of data set organization organize (to) veri kumesinin orgutlesimi orgutlesim. ozgun. orgut orgutlemek. baslangic cagri baslatmak koken noktasi kaynak trafigi artik satir dikgen tumler dikgen cozusum dikgen islev dikgen matris dikgen izdusum dikgen donusum dikgen.

osilograf gecisim acik sistemler arabaglasimi. ortonormal salinmak salinim kipi salinim salingac kristali salingac salinimyazar.Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 orthonormal basis orthonormal set orthonormal vector orthonormal oscillate (to) oscillation mode oscillation oscillator crystal oscillator oscillograph osmosis OSÝ out band signalling out basket out of band radiation out of memory out of order tone out of range out of service testing outage outbound outbox outdoor outer shell electron outgoing calls barred outgoing line circuit outgoing traffic outgoing outlet outlier outline outlook output buffer output bus birimdik doguray birimdik kume birimdik vektor birimdik. cerceve gorunum cikis yastik bellegi cikis veriyolu 166 . aykiri deger ana cizgiler. cikis cikis noktasi sapkin gozlem. OSİ bant disi imlesim giden sepeti bant disi isinim yetersiz bellek hizmet disi sinyali erimin disinda servis disi sinama servis kesilmesi giden giden kutusu bina disi dis kabuk elektronu giden aramalara kapali cikis hat devresi cikis trafigi giden.

programi cikis kuyrugu cikis sinyali. destek islem bitleri genel giderler ek islemler. destek islem ortusmek ortusme suresi ortusmeli imlesim 167 . cikti dis kaynaklardan edinme asiri sonum overcritical damping.Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 output device output file output impedance output matrix output node output of a circuit output port output power output program output queue output signal output tray output unit output variable output outsourcing cikis aygiti cikis kutugu cikis celisi cikis matrisi cikis dugumu devrenin ciktisi cikis iskelesi cikis gucu cikis&nbsp. cikti cikis tepsisi cikis birimi cikis degiskeni cikis. overdamping overcurrent) overdamped system overdetermined overexcitation overflow area overflow check overflow error overflow traffic overflow overhead bits overhead costs overhead operations overhead projector overhead overlap (to) overlap period overlap signalling asiri gerilim (akim) asiri sonumlu sistem artik belirtilmis asiri uyarilma tasma alani tasma gozetimi tasma hatasi tasan trafik tasma ek bitler. genel bakim islemleri tepegoz ek yuk.

ustune catmak ustune bindirmeli ag ustune kurulan. paketleme yogunlasmis veri paket yastigi paket formati paket basligi paket ucbirimi paket agi dugumu paket radyo paket siralamasi 168 . ustune yazmak cigneme hatasi kullanici kilavuzu p tipi yariiletken otomatik ozel santral. ustune catilan yer paylasir bolut asiri yuk degeri asiri yuk erimdisi (eskisini) gecersiz kilmak asma asiri hiz koruyucusu ustune basmak asiri sicaklik gozden gecirmek asiri gerilim cignemek.Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 overlapped command cycle overlapped overlapping fields overlay (to) overlay network overlay overlayable segment overload point overload overrange override overshoot overspeed protection device overstrike overtemperature overview (to) overvoltage overwrite overwriting error owner's guide p type semiconductor PABX pace pacing pack (to) package packed data packet buffer packet format packet header packet mode terminal packet network node packet radio packet sequencing ortusmeli komut cevrimi ortusmeli ortusen alanlar yer paylasmak. PABX ilerleme hizi hiz denetimi yogunlastirmak (bellek) sarmalac.

iletken cifti ikitelli kablo esli palet avucici bilgisayar vurum (darbe) genlik kiplenimi acik oturum pano gezdirme (kamera) kagit kilavuzu kagit sikismasi 169 . sayfa plani sayfa sinirlari sayfa tasmasi sayfa yazicisi sayfa korumasi sayfa ayarlama sayfa bolutu sayfa duzenleme onceki sayfa sayfalanir sayfali bellek sayfa numaralamak sayfalama.Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 packet switching packet terminal packet packetized voice packing density pad (to) page addressing page break page down page layout page limit page overflow page printer page protection page registration page segment page setup page up pageable paged memory pagination paging paint box pair (elektrik) paired cable paired palette palmtop computer PAM panel discussion panel panning paper guide paper jam paket anahtarlama paket ucbirimi paket paketlenmis ses kayit yogunlugu sikistirma yogunlugu dolgulamak sayfa adresleme sayfa sonu sonraki sayfa sayfa duzeni. radyoyla arama boya kutusu ikitel.

elektronik ofis kagitsiz toplum parabolik yansitici catiski paragraf imi paralel mimari paralel sigac paralel baglanti paralel arayuz paralel levhali mercek paralel kapi paralel isleme paralel cinlamali devre paralel gecis. paralel parametre kestirimi parametre tanilama parametre uzayi parametre parametrik yukseltec parazit salinim parazit isinim asalak virus ust dizin. ust rehber ust oge ust dugum. paralel yurutme kosuttan dizisele (paralelden seriye) paralel aktarim kosut. eslik biti eslik ayari ayristirmak 170 . parantez eslik ikili.Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 paper registration paper release paperless office paperless society parabolic reflector paradox paragraph mark parallel architecture parallel capacitor parallel connection parallel interface parallel plate lens parallel port parallel processing parallel resonant circuit parallel run parallel to serial parallel transfer parallel parameter estimation parameter identification parameter space parameter parametric amplifier parasitic oscillation parasitic radiation parasitic virus parent directory parent element parent node parenthesis parity bit parity setting parse (to) kagit ayarlama kagidi birakma kagitsiz ofis. ata dugum ayrac.

sifre guvenligi parola. giris sifresi yapistirmak 171 . pasiflik parola denetimi. kullanici (telefon) gecis gecirme kusagi edilgen oge passive four terminal network edilgen (pasif) iki kapili devre passive guidance passive menace passive network passive redundancy passive reflector passive threat passive transducer passive passivity password control password protection password paste (to) edilgen (pasif) gudum edilgen (pasif) tehdit edilgen (pasif) devre yedek artiklik edilgen (pasif) yansitici edilgen pasif) tehdit edilgen (pasif) donusturucu edilgen.Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 parser partial correlation partial fraction expansion partial observation partial regression partial sum participle particle displacement particle orientation particle particular solution partition (to) partition coefficient partition function partitioned matrix party line party pass passband passive element ayristirici kismi ilinti kismi kesirlerle acilim kismi gozlem kismi baglanim kismi toplam ortac parcacik yer degistirmesi parcacik yonelimi parcacik ozel cozum boluntulemek. ulestirmek ulesim katsayisi ulesim islevi boluntulenmis matris paylasilan hat (telefon) abone. sifre denetimi parola guvenligi. pasif edilgenlik.

kiplenimin dorugundaki guc tepeden tepeye gezinim tepe faktoru tepe sinirlayici. PSNR peak to peak amplitude peak to valley value yamamak ara kablo baglanti panosu iz analizi yayilim zayiflamasi. yol zayiflamasi yol uzunlugu farki yol uzunlugu virus bulasma yolu iz testi yol. dinamik sinirlayici azami yuk.Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 patch (to) patch cord patch panel path analysis path attenuation path length difference path length path of infection path testing path pathological pattern generator pattern matching pattern recognition pattern pause (to) pay tone payload PC PCM peak clipper peak detector peak envelope power peak excursion peak factor peak limiter peak load peak luminance peak output peak point peak power peak SNR. doruk yuk doruk isiklilik en yuksek verim tepe noktasi. doruk noktasi doruk guc. iz ayriksi oruntu ureteci oruntu esleme oruntu tanima oruntu duraklamak odeme tonu (telefon) yararli yuk kisisel bilgisayar darbe (vurum) kod kiplenimi tepe kirpici tepe sezicisi zarfin tepe gucu. azami kapasite doruk sinyal gurultu orani tepeden tepeye genlik doruk koyak degeri 172 .

gorevdes ogeler esduzeyler arasi iletisim esduzey. gorevdes kalemli cizici kalemli kaydedici kalem yolalimi ceza islevsisi kalem bilgisayar kalem huzmeli anten kalem bicimli huzme beklemede girim katsayisi girim frekansi (sikligi) girim besyuzlu algilamak kipirti orani yuzde dagilimi yuzde birlik algilama esigi algi algisal deney algisal tam akiskan delikli zimba deligi delici gerceklestirmek.Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 peak value peak voltmeter peak peaked traffic peakedness factor peer entities peer to peer communication peer pen plotter pen recorder pen travel penalty function pen-based computer pencil beam antenna pencil beam pending penetration factor penetration frequency penetration pentahedron perceive (to) percent ripple percentage distribution percentile perception threshold perception perceptual experiment perceptual perfect liquid perforated perforation perforator perform (to) performance index tepe degeri. doruk degeri tepe gerilimolceri doruk. yapmak basarim olcutu 173 . tepe doruklu trafik dorukluluk orani esduzey ogeler.

irgitillikolcer manyetik iletkenlik devsirim. permutasyon devsirmek. performans donem donemli calisma donemli islev donemli surec donemli darbe katari donemli. peryodik cevre veriyolu cevre denetim birimi cevre donatimi cevre donatimi arayuzu cevre islemcisi cevresel. cevre kalici baglanti kalici hata sabit kutuk dogal miknatisli devinen sargili alet permanent magnet moving coil instrument permanent magnet permeameter permeance permutation permute (to) persistance of vision persistent screen personal computer. karmak gorme surerligi bellekli ekran kisisel bilgisayar personal identification number kimlik numarasi personal information management perturb (to) perturbation phantom phase amplitude distortion phase angle kisisel bilgi yonetimi sarsima ugratmak sarsim hayalet evre genlik bozunumu evre acisi 174 . PC dogal miknatis dogusturullukolcer.Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 performance measurement performance testing performance period periodic duty periodic function periodic process periodic pulse train periodic peripheral bus peripheral control unit peripheral equipment peripheral interface peripheral processor peripheral permanent connection permanent error permanent file basarim olcumu basarim sinamasi (testi) basarim.

evre gerilimi evre hizi sarginin faz gerilimi faz gerilimi evre. PLL phase locking phase margin phase modulation phase number phase of a sinusoid phase reversal phase sensitive detection phase sequence indicator phase shift circuit phase space phase tension phase velocity phase voltage of a winding phase voltage phase phase/amplitude distortion phase/frequency distortion phasemeter phasing phasor phenomenological phenomenon evre karsilastirici evre dengelemesi faz iletkeni evre degismezi evre gecikmesi evre denklestiricisi evre gostergesi evre segirmesi evre gecikmesi evre ondelemesi faz hatti (enerji) evre kenetleme dongusu evre kenetlenmesi evre payi evre kiplenimi faz sayisi bir sinuzoidin evresi evre tersinimi evreye duyarli algilayici evre ardisimi gostergesi evre kaydirici devre faz uzayi. faz evre-genlik bozunumu evre/siklik bozunumu evreolcer evre uyumu evreoku gorungusel gorungu 175 . evre uzayi faz gerilimi.Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 phase comparator phase compensation phase conductor phase constant phase delay phase equalizer phase indicator phase jitter phase lag phase lead phase line phase locked loop.

fotovoltayik etki deyisbilim fiziksel aygit fiziksel kutuk fiziksel tehdit fiziksel model fiziksel ozellikler fiziksel isterler fiziksel guvenlik fiziksel tehdit fiziksel 176 . photo compact disk fotograf yoguntekeri photocell photoconduction effect fotosel.Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 phonetic alphabet phosphorescence phosphorescent fonetik alfabe fosforisima fosforisil photo CD. isilsezici isilelektriksel etki isilelektriksel salim isilelektriksel cogaltici isilelektrik. isilelektriksellik fotoelektron fotoelektronik salim isilsalim fotosalici kamera tubu isikolcer isikolcum fotogercekcilik isilgerilim etkisi. isik gozesi fotoiletim etkisi photoconductive camera tube fotoiletken kamera tubu photoconductive cell photoconductive detector photoconductivity photoconductor photodetector photoelectric effect photoelectric emission photoelectric multiplier photoelectricity photoelectron photoelectronic emission photoemission photoemissive camera tube photometer photometry photorealism photovotaic effect phraseology physical device physical file physical menace physical model physical properties physical requirements physical security physical threat physical fotoiletken goze isililetken sezici isililetkenlik isililetken fotosezici.

goruntu ogesi. piksel resim tekrarlama sikligi resim isareti cizim alani (grafik) resim tubu degirmi cizenek parcali degismez sinyal piezoelektrikli duyucu hirsizlama erisim beles giris sirtinda tasima pilot modeli oncu proje pilot alicisi oncu gecis pilot dalga pilot dalgasi oncu igne deligi bacak.Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 picker picosecond picture element. pincushion (pillow) distortion yastik biciminde bozunum pinfeed ping pong transmission pipeline processing pipeline piracy pirated copy pirated software pitch attitude pitch axis pitch frequency pitch of a character pitch period disli besleme pinpon turu iletim boruhattinda isleme boruhatti korsanlik korsan kopya (yazilim) korsan yazilim yunuslama acisi yunuslama ekseni perde sikligi karakter yazim sikligi perde donemi (ses) 177 . pixel picture frequency picture signal picture space picture tube pie chart piecewise constant signal piezoelectric sensor piggyback access piggyback infiltration piggybacking pilot model pilot project pilot receiver pilot run pilot wave pilot pin hole pin secici (to)playici pikosaniye imgecik.

program dili İ place holder plain conductor plaintext planar array antenna planar graph planar motion planar target plane of polarization plane of reference plane wave planimetry plasma display plasma screen plasma plasticity plastics playback (to) playback head plesiochronous plot (to) plotter plug compatible plug in circuit card plug in module plug in termination plug in plug plug-and-play kalinan yer imi ciplak iletken sifresiz metin duzlemsel dizilimli anten duzlemsel cizge duzlemsel hareket duzlemsel hedef ucaylanma (polarma) duzlemi dayanak duzlemi duzlem dalgasi alan olcu plazma ekran plazma ekran plazma yogrukluk yogruk yeniden oynatmak. cizdirmek (grafik) cizici tumuyle uyumlu takilabilir devre karti takilabilir modul fisli kablo basligi takilabilir fis tak ve calistir 178 . imgecik haritasi piksel. 4) sargi adimi (bobin) pitching pixel map pixel yunuslama piksel haritasi. imgecik. benek PL/Ý. yeniden calmak yeniden oynatma kafasi hemen hemen eszamanli cizmek. Programming Language Ý PL/İ. yunuslama (havacilik).Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 pitch perde (ses) damga sikligi (yazi).

kutupluluk gostergesi kutup tersinmesi. ucaylamak ucaylanmis isik.Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 plumb line plunger plus sign pneumatic drive pneumatic switch pneumatic point contact point drift point estimation point of sale point of sales terminal point sampling point source point to multipoint point to point circuit cekul dogrusu piston arti imi havali surme havali anahtar havali noktasal degme. kutuplasma kutuplamak. yon degistirmesi kutuplasma hatasi kutuplasma uyumsuzlugu ucaylama. kutupsal bicim kutupsal izgara kutupsal cizim kutupsal vektor ucaylik gostergesi. imlec kutup ekseni kutupsal konaclar kutup egrisi trigonometrik bicim. noktasal degec calisma noktasi kaymasi noktasal kestirim satis noktasi satis&nbsp. ucaylanim. kutuplanmis isik kutuplanmis role 179 .ucbirimi nokta orneklemesi noktasal kaynak noktadan coklu noktaya noktadan noktaya devre point to point communication noktadan noktaya iletisim point to point pointer instrument pointer polar axis polar coordinates polar curve polar form polar grid polar plot polar vector polarity indicator polarity reversal polarization error polarization mismatch polarization polarize (to) polarized light polarized relay noktadan noktaya imlecli alet isaretci.

Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 polarizer pole zero plot Polish notation poll (to) polling character polling cycle polling interrupt polling method polygon polyhedron polynomial trend polynomial polyphase (voltage) source pool popup menu popup message popup window pore porosity port concentrator port contention port portability portable computer portable radio ucaylayici. polinom cokevreli kaynak havuz acilir menu beliren ileti beliren pencere gozenek gozeneklilik iskele trafigini yogunlastirici iskele cekismesi baglanti kapisi. sorgulamak sorgulama damgasi sorgulama cevrimi sorgulama iskesimi sorgulama yontemi cokgen. kutuplayici sifir kutup ciziti ontaki simgelemi anketlemek. iskele tasinabilirlik tasinir bilgisayar tasinabilir radyo portable radiocommunication set tasinir alici verici portrait printing POS pose position control system position read out position sensor position switch position vector sayfa enine yazim satis noktasi durus. poligon cokyuzlu cokterimli yonseme cokterimli. poz konum denetim sistemi konum okuma konum duyucusu konum anahtari konum vektoru 180 .

ardislemci koyut potansiyel engeli potansiyel farki potansiyel enerji potansiyel platosu potansiyel cukuru etkin isima gucu guc yukselteci guc&nbsp.Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 positional notation positional response positional signal positioning time positive definite matrix positive justification positive negative action konumsal yazim konum belirleme yaniti konum belirleme sinyali konumlanma suresi kesin arti matris pozitif dogrulama arti eksi eylem positive negative three step action arti eksi uc basamakli eylem positive or regenerative feedback arti geribesleme positive semidefinite matrix positive wire possibilistic possible combinations posting postmortem dump postprocessor postulate potential barrier potential difference potential energy potential plateau potential trough power (ERP) power amplifier power analyzer power attenuation power card power consumption power cord power divider power factor power level power light power off (to) yari kesin arti matris pozitif tel olabilirlikli olanakli bilesimler sonradan ekleme islemsonrasi dokum sonislemci.bolucu guc carpani guc duzeyi acildi isigi kapamak 181 .cozumleyici guc yitimi guc karti guc tuketimi guc kablosu guc&nbsp.

sinama gucu (istatistik) ust (mat.Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 power on (to) power on indicator power socket power spectrum power strip power supply power transfer function power user power powers pragmatics preamble preamplifier precedence precession precessor precision preclassification precompile predefine predict (to) acmak acildi gostergesi priz guc izgesi (spektrumu) anahtarli uzatma kablosu guc kaynagi guc aktarim islevi cok kullanan (bilgisayar) guc (fizik). kullanimbilim baslama (eszamanlama) eki onyukseltec oncelik yalpalama oncul kesinlik onsiniflandirma on derleme onceden tanimlamak ongormek prediction correction method ongorme duzeltme yontemi prediction signal prediction predictive coding predictive decomposition preemphasis preempt a call (to) ongoru sinyali ongoru ongorucu kodlama ongorucu ayrisim onvurgulama cagriyi bosaltmak preemptive priority discipline sonsuz oncelikli duzence preemptive preface sonsuz oncelikli onsoz prefix notation.) edimbilim. Polish notation ontaki simgelemi prefix premises cabling ontaki. onek yerleske ici kablolar 182 .

asal. gosterilis onkonumlamak onceden belirlenmis. onister sunus katmani sunus yoneticisi sunus. yerleske onislemci onsurum prerelease.Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 premises distribution premises wiring premises preprocessor yerleske ici dagitim yerleske kablolari onculler (mantik). onayarli basinc geri kazanimi basinc anahtari koruyucu bakim onizleme onceki ana Boole islevleri birincil renkler birincil salim birincil grup birincil role birincil yayin alani (radyo) birincil standart birincil sargi birincil asal sayi ilkel nesne ilkel (ad) basat dal. interim release (software) prerequisite presentation layer presentation manager presentation preset (to) preset pressure recovery pressure switch preventive maintenance preview previous primary Boolean functions primary colors primary emission primary group primary relay primary service area primary standard primary winding primary prime number primitive object primitive principal branch principal components principal directions principal minor principal principle of measurement onkosul. ana dal ana bilesenler basat yonler asal altbelirten ana. basat olcum ilkesi 183 .

PABX private key private network privatization probabilistic probability density function ozel anahtar. yazici yazma yazili cikti almak. onama olasiligi red olasiligi olasilik kurami sonda. kisisel anahtar ozel ag ozellestirme olasiliksal olasilik yogunluk islevi probability distribution function olasilik dagilim islevi probability of acceptance probability of rejection probability theory probe problem description problem of finite differences kabul olasiligi. mahremiyet otomatik ozel santral.Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 print head print manager print merge print spooler printed form printer character printer control printer output printer server printer settings printer setup printer printing printout (to) printout prior probability priority indicator priority priorized interrupt privacy lock privacy yazici kafasi yazdirma yoneticisi birlestirerek yazdirma yazdirma kuyruklayicisi basili form yazici damgasi yazici denetimi yazici ciktisi yazici paylastirici yazici ayarlari yazici ayarlari bilgiyazici. prob yoklayici problem tanimi sonlu farklar problemi 184 . bilgisayardan basmak (yazili) cikti onsel olasilik oncelik gostergesi oncelik oncelikli iskesme erisim kilidi kisisel gizlilik. PABX private automatic branch exchange.

profil program sayaci program belgeleme program baglama program yoneticisi program modulu izlence.Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 Problem Oriented Language. izlencelenir 185 . eszamanli kipcozucu urun muhendisligi carpimsal kipleyici carpim momenti urun standardi uretkenlik yanay. POL yordamsal dil yonetsel guvenlik Procedure Oriented Language yordama yonelik dil procedure process (to) process computer process control equipment process control process oriented process simulation process processing error processor unit processor product demodulator product engineering product modulator product moment product standard productivity profile program counter program documentation program linking program manager program module program programmable execution programmable function key programmable interface programmable jack yordam islemek surec bilgisayari surec denetim aygitlari surec denetimi surece yonelik surec benzetimi surec. POL procedural language procedural security probleme yonelik dil. program programlanir yurutum programlanir islev tusu programlanir arayuz ayarli jak programmable read only memory programlanir salt oku bellek programmable programlanir. islem isleme hatasi islemci birimi islemci carpimsal kipcozucu.

programci programlama dili asamali iletim asamali proje kutugu izdusum gonderimi izdusum ongoru izdusumsel ozellikler ondeyis. bilgi istemek bilgi istemi. gudu (bilgisayar) tumevarimla tanit tanit belge dogrulugunu saglamak yayilim sabiti yayilim gecikmesi yayilim hatasi yayilim yolu yayilim hizi yayilim ozellikler oranti proportional action coefficient orantili eylem katsayisi proportional action orantili eylem proportional band of a controller denetleyicinin orantisal kusagi proportional font proportional printing proportional spacing proposition propositional calculus protected field protected memory orantili font orantili yazim oransal aralama onerme onermeler hesabi korumali alan korunmus bellek 186 .Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 programmed control programmer programming language progressive transmission progressive project file projection mapping projection projective properties prologue PROM prompt (to) prompt proof by induction proof proofing a document propagation constant propagation delay propagation error propagation path propagation velocity propagation properties proportion programli (izlenceli) denetim programlayici. onsoz programlanir salt oku bellek istemde bulunmak.

ilkornegi yaratma yakinlik etkisi yakinlik duyucusu budama sozde program sozde komut sozde rasgele sayi sozde rasgele dizi sozde renklendirme evre kaydirmali kiplenim kamusal veri agi public domain software. freeware kamuya acik yazilim Public Key Data Encryption System public key public land mobile network public switched network public publication publisher pull down menu pulsatility pulsating flow pulsating voltage pulsating pulse amplifier kamusal anahtarli veri sifreleme kamusal anahtar kamusal kara gezgin agi kamusal anahtarlamali ag kamusal yayin yayinci cekme menu atimlilik atimli akis atimli gerilim atimli darbe yukselteci 187 . prototip prototiplendirme.Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 protecting liquid protection protocol conversion protocol handler protocol insensitive protocol layer protocol sensitive protocol prototype prototyping proximity effect proximity sensor pruning pseudo code pseudo instruction pseudo random number pseudo random sequence pseudocolouring PSK public data network koruyucu sivi koruma protokol cevirisi protokol kotarici protokola duyarsiz protokol katmani protokola duyarli protokol ilkornek.

saflik son giren ilk cikar kuyruk tuslu arama basma dugmesi ters liste 188 .Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 pulse amplitude modulation. PM pulse position modulation pulse regeneration pulse repeater pulse repetition rate pulse reshaping pulse rise time pulse shaping circuit pulse signalling pulse spectrum pulse transformer pulse triggering pulse width modulation pulse pulsed quantity punctuation pure strategy pure substance pure tone purge (to) purify (to) purity push down queue pushbutton dialing pushbutton pushdown list darbe (vurum) serpistirme darbe (vurum) kiplenimi darbe (vurum) konum kiplenimi darbenin yeniden uretimi darbe tekrarlayicisi darbe yineleme araligi darbe onarimi darbe (vurum) yukselme suresi darbe bicimlendirici devre darbelerle isaretlesme darbe spektrumu darbe trafosu darbe (vurum) tetikleme darbe (vurum) genislik kiplenimi vurum. darbe atim atimli buyukluk noktalama yalin strateji ari madde salt sinuzoidal ton temizlemek arindirmak arilik. PCM pulse decay pulse delay darbe bant genisligi darbeli tasiyici darbe (vurum) kod kiplenimi darbe (vurum) sonumlenmesi darbe (vurum) gecikmesi pulse duration modulation. PDM darbe (vurum) sure kiplenimi pulse interleaving pulse modulation. PAMvurum (darbe) genlik kiplenimi pulse bandwidth pulse carrier pulse code modulation.

QOS quality quantal response quantitative data quantitative measurement bir islevin tumlevi dordun evreli tumlev. dortlu dordun.Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 pushdown stack pushdown storage pushout stack pushup list pushup storage puzzle tree puzzle QASK Q-factor QPSK quad tree quad quadrant quadratic form quadratic norm quadratic son giren ilk cikar yigiti ters yigit bellek ilk giren ilk cikar yigiti duz liste yigit bellek bulmaca agaci cozmece. karesel ifade karesel norm ikilenik . karesel quadrature amplitude modulation dordun genlik kiplenimi quadrature of a function quadrature phase quadrature qualifier qualimetry qualitative data qualitative measurement qualitative quality assurance quality control quality factor quality metric quality of service. bulmaca dordun genlik kaydirmali kiplenim nitelik carpani dordun evre kaydirmali kiplenim dordun agac iki cift. dordun. kalite kontrol nitelik orani nitelik olcevi hizmet niteligi nitelik var yok yaniti nicel veriler nicel olcme 189 . ceyrek duzlem ikilenik ifade. dort evreli niteleyici nitelik olcumu nitel veriler nitel olcme nitel nitelik guvencesi nitelik denetimi.

dorttebirlik hemen hemen. durugumsu dort duzeyli isaretlesme sorgulama dili sorgulama oturumu sorgu kuyruga sokmak.Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 quantitative quantization error quantization quantize (to) quantized signal quantizer aperture quantizer stepsize quantizer quantum efficiency quantum electronics quantum yield quantum nicel nicemleme gurultusu nicemleme nicemlemek nicemlenmis sinyal nicemleyici acikligi nicemleyici basamak boyu nicemleyici kuvantum verimliligi kuvantum elektronigi kuvantum verimi nicem. -imsi hemen hemen duruk. girmek kuyruk duzencesi kuyruklu erisim yontemi kuyruga sokulmus ileti kuyruk gecikmesi kuyruk sistemi susturmak calisma akimi calisma noktasi zar beslisi ornekleme zar beslisi 190 . kuvantum quarter phase (voltage) source ceyrekevreli kaynak quarter wave antenna quarter wave line quarter wave quartile quasiquasistatic quaternary signalling query language query session query queue (to) queue discipline queued access method queued message queueing delay queueing system quiesce (to) quiescent curent quiescent point quincux sampling quincux ceyrek dalga anteni ceyrek dalga boyunda hat ceyrek dalga ceyrek kutle.

choke rack mounted rack radar altimeter radar beacon radar beam radar coverage radar deception radar echo radar horizon radar intelligence radar jammer radar pulse radar range finder radar range radar tracking radar radiant energy radiant flux radiate (to) radiation field radiation intensity radiation lobe radiation pattern radiation potential radiation pyrometry radiation radiator radicand terk (kuyruk) cikis yetersayi tirnak imi bolum yuksek frekans sondurme bobini raf yapisinda raf. exit quorum quotation mark quotient R. cati radarli yukseklikolcer radar fari (parildak) radar huzmesi radar kaplami radar hilesi radar yankisi radar ufku radar bilgi hizmeti radar bogucu radar darbesi radyo telemetre radar erimi radarla izleme radar isiyan enerji isiyan aki isimak isima alani isima yeginligi isima lobu isima oruntusu isinim potansiyeli isinimla sicaklik olcumu isinim.F.Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 quit quit. isiyici kokalti 191 . isima aktif anten.

telsiz modem radyolu (telsizle) yongudum radyo cagri hizmeti radyo (telsiz) alicisi radyo role sistemi radyo baglagi (rolesi) radyo vericisi radyo dalgasi isinsallik anten kaportasi duzensiz ayrit yagmur zayiflatmasi rampa islevi random access memory (RAM) rasgele erisimli bellek random access random error random experiment random field rasgele erisim rasgele hata rasgele deney rasgele alan 192 . RFÝ radio frequency spectrum radio frequency radio guidance radio homing radio lens radio modem radio navigation radio paging service radio receiver radio relay system radio relay radio transmitter radio wave radiosity radome ragged edge rain attenuation ramp function radyo frekans izgesi (spektrumu) yuksek frekans (siklik) radyolu (telsiz) gudum radyolu (telsiz) ozgudum radyo mercegi radyo modemi.Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 radio altimeter radio beacon radio beam radio bearing radio broadcasting radio communication radio control radio direction finder radio duct radio frequency amplifier telsiz yukseklikolcer radyo (telsiz) parildagi radyo huzmesi telsizle kerteriz radyo yayini telsiz iletim telsizle kumanda telsizle yon bulma radyo olugu radyo frekansinda yukseltec radyo frekansinda karisma radio frequency interference.

raslantisal rasgele siralama. rasgelelestirme rasgelelestirmek rasgelelestirilmis obek tasarimi erim kamerasi. derinlik olcen kamera telemetre. uzaklikolcer uzaklik imgesi. uzaklik olcumu islevin deger kumesi uzaklik cozunurlugu deger kumesi. sira tarama izgarasi satir satir tarama hiz uyarlamasi hiz suresi esdeger bit hizi anma akimi anma frekansi tanimli calisma kosullari anma gucu atanmis deger. erim uzaklik-kerteriz ekrani telemetre (uzaklik olcumu) dogrulugu telemetre (uzaklik olcumu) hatasi matrisin kertesi sira suzgeclemesi kerte. erim imgesi erim olcumu. tanimli deger anma degerleri plakasi degerleme olcegi 193 .Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 random number generator random process random sample random uniform number random variable random randomization randomize (to) randomized block design range camera range finder range image range measurement range of a function range resolution range range-bearing display ranging accuracy ranging error rank of a matrix rank order filtering rank raster grid raster scan rate adaptation rate time rate rated current rated frequency rated operating conditions rated output power rated value rating plate rating scale rasgele sayi ureteci rasgele surec rasgele orneklem rasgele birbicimli sayilar rasgele degisken rasgele.

tepkinlik tepki kumesi tepkime (kimya). okunurluk okuyucu okuma hazir durum bilgisi gercek islev gercek goruntu gercek dogru gercek kismi gercek sistem gercek zamanda isleme gercek zamanda. akilcilastirma\\ ham veri. islenmemis veri islenmemis isin izleme ray tracing (computer graphics) ray RC coupling reactance reaction set reaction reactive attenuator reactive energy meter reactive power meter reactive read only memory. oransal sayi ussallastirma. gercek zamanli real world scene (virtual reality) gercek dunya sahnesi realizability realizable system gerceklenebilirlik gerceklenebilir sistem 194 .Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 rating ratio detector ratio meter rational number rationalization raw data raw degerleme izlenme orani (TV) oran sezicisi oranolcer rasyonel sayi. tepki (dinamik) tepkin zayiflatici tepkin enerji&nbsp. ROM read write cycle read write readability reader readout ready status word real function real image real line real part real system real time processing real time isin direnc-sigac baglasimi sanal direni. SOB okuma yazma cevrimi okuma yazma okunaklilik.olceri tepkin gucolcer tepkin salt okunur bellek.

yeniden tahsis etmek yeniden yukleme geri cagirmak alindi almak alis yastikbellegi salt alici ucbirim salt alici. uslamlama yeniden kurma yeniden atamak. gerceklestirilebilir gerceklestirmek. greceklemek gercek zamanli cok odevli isletim yeniden duzenlemek olabilirlik sinamasi akil yurutme. rebootstrapping recall (to) receipt receive (to) receive buffer receive only terminal receive only receive power receive. reception receiver noise figure receiver noise gerceklenir.Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 realizable realize (to) real-time multitasking rearrange reasonableness check reasoning reassembly reassign (to) rebooting. salt alir alis gucu alis alici gurultu sayisi alici gurultusu receiver operating characteristics karar vericinin etkinligi receiver terminal receiver receiving amplifier receiving frequency recent receptacle reception receptivity reciprocal two port network reciprocal reciprocity reclamation recognition recombination alis ucbirimi alici. almac alis yukselteci alis sikligi en son yuva alimlama alma. alis alirlik karsilikli iki kapili devre karsilikli karsiliklilik geri isteme tanima yeniden birlesme 195 .

dogrultmac dogrulu ozyineleme ozyineli suzgec ozyineli yordam yeniden cevrime sokmak yeniden yonlendirme ‹ndirgenmis Komut Takimli Bilgisayar 196 Reduced Ýnstruction Set Computer . yeniden olusturma tutanak plani tutanak uzunlugu tutanak bolutlemesi kayit. kayit aygiti recording measuring instrument kaydeden olcme aygiti recording medium recoverable recovery procedure recovery time recovery voltage recovery rectangular lattice rectangular pulse rectangular waveform rectification rectified value rectifier instrument rectifier rectilinear recursion recursive filter recursive procedure recycle (to) redirecting kayit ortami kurtarilabilir (to)parlanir hatadan toparlanma sureci toparlanma suresi toparlanma gerilimi kurtarma (to)parlanma dikdortgenel orgu dikdortgen darbe dikdortgen dalgabicimi dogrultma dogrultulmus ortalama deger dogrultuculu alet dogrultucu. tutanak yeniden yazilabilir optik disk banttan yayin kayit aygiti recording (measuring) instrument kaydedici olcme aleti recording density recording device kayit yogunlugu kayit elemani.Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 reconfiguration reconstructed signal reconstruction record layout record length record segmentation record recordable optical disk recorded broadcasting recorder yeniden duzenlesim yeniden olusturulan (gericatilan) sinyal gericatma.

Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 reduced-carrier transmision reduction redundancy reduction redundancy redundant code redundant constraint redundant information redundant reed contact reel reengineering reentrant program reference conditions reference configuration reference data reference equivalent reference generator reference level reference material reference noise ufaltilmis tasiyiciyla iletim indirgeme. basvuru dayanak yansitmak yansirlik haritasi yansiyan dalga yansitan nesne yansima katsayisi yansima yitimi yansima kipli suzgec yansima yansitirlik 197 . azaltma artiklik aritimi artiklik artikli kod artik kisit artik bilgi artik dilli kontak makara yeniden yapilanma yineli girilebilen program dayanak kosullar dayanak duzenlesimi dayanak verisi dayanak esdegeri kalibrasyon ureteci dayanak duzeyi dayanak malzeme dayanak gurultu reference operating conditions dayanak calisma kosullari reference point reference standard dayanak noktasi dayanak standart reference value scale of a quantity bir buyuklugun dayanak deger olcegi reference reflect (to) reflectance map reflected wave reflecting object reflection coefficient reflection loss reflection mode fiter reflection reflectivity kaynak.

ekran yineleme sikligi darbe tekrarlayicisi onaran (yeniden uretici) yineleyici bolge buyutme bolge kaynastirma yakinsama bolgesi yazmac duzenlesimi yazmaca dayali mimari saklayici.) museccel marka baglanim egrisi baglanim denklemi baglanim cizgisi baglanim. yazmac (elekt. tazelemek yenileme hizi sogutkan yeniden uretim. regresyon duzenli kestirici duzenli nokta duzenlilik duzenlilestirme duzenleyici problemi yinelemek geri cevirmek sondurme bandi sondurme suzgeci iliskisel veri tabani iliskisel dil iliskisel islec iliskisel 198 .Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 reflector refracted wave refraction refractive index profile refresh (to) refresh rate refrigerant regeneration regenerative pulse repeater regenerative repeater region growing region merging region of convergence register arrangement register oriented architecture register registered trademark regression curve regression equation regression line regression regular estimator regular point regularity regularization regulator problem reiterate (to) reject (to) rejection band rejection filter relational database relational language relational operator relational yansitac kirilan dalga kirilma kirilma indis profili (yanayi) yenilemek.

Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 relative address relative error relative frequency relative power level relative precision relative spectral sensitivity relative strength relative relativistic relativity theory relaxation labelling relaxation oscillation relaxation time relay actuation time relay actuator relay satellite station relay release (software) release (to) release command release current release mechanism release state release time relevance reliability engineering reliability reliable instrument relocatability relocatable address relocatable program relocate (to) reluctance reluctivity goreli adres bagil hata. yayimlamak. goreceli. role surum (ozgur) birakmak. bagil gorelilik uyarinca gorelilik kurami (kisit) gevsetmeli etiketlendirme gevseme salinimi gevseme suresi baglak tutma gecikmesi baglak (role) eyleyicisi role uydu istasyonu baglak. salmak salma komutu (role) salma akimi (role) salici (role) salma durumu (role) salma suresi (role) ilgililik. goreli hata goreli frekans (siklik) goreli guc duzeyi goreli kesinlik goreli spektral duyarlilik goreli buyukluk goreli. anlamlilik guvenilirlik teknikleri guvenilirlik guvenilir alet yer degisirlik yeniden duzenlenir adres yer degistirebilir program yer degistirmek manyetik direni ozgul manyetik direnc 199 .

uzaktan ayrilabilir klavye kaldirmak.Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 remainder remark remedial maintenance reminder kalan not. degistirmek ustune yazma kipi (yazi islem) 200 . cikarmak virusu temizlemek yeniden adlandirmak imge olusturma (ekranda) terk (kuyruk) yeniden duzenlemek yeniden duzenlemek. aciklama onarici bakim animsatici remote access data processing uzaktan bilgi isleme remote access remote batch entry remote batch processing remote job entry remote log in remote loopback remote processing remote site remote terminal remote workstation remote removable keyboard remove (to) remove a virus (to) rename (to) render (to) reneging reorder (to) reorganize (to) repaginate (to) repeat request uzaktan erisim uzaktan toptan giris uzaktan toptan isleme uzaktan is girisi uzaktan oturum acma uzak dongu sinamasi uzakta isleme uzak yerleske uzak ucbirim uzak is istasyonu uzak. orgutlemek yeniden sayfalamak yineleme istemli repeatability of a measuring instrument olcme aygitinin yinelenebilirligi repeatability of measurements olcumlerin yinelenebilirligi repeatability repeater repeater-jammer repertoire replace (to) replace mode yinelenebilirlik yineleyici yineleyici-bogucu dagarcik yerine koymak.

raporlamak rapor havuz gosterimlemek. gosterilis. yeniden uretim geritepki request for information. RFÝ proje bilgi ilani request for proposal. ayirmak ozel sozcuk ilk duruma getirmek. yeniden konumlamak bellekte yerlesik virus yerlesik yordam yerlesik tasiyicinin kalintisi kalinti hata orani kalinti miknatislik kalinti sinyali kalinti gerilimi yaklasikligin kalintisi kalinti aksakliga dayanikli direnc cevirici direncli sicaklikolcer direni 201 . temsil temsili ornek reproducibility of measurements olcmede yeniden uretilebilirlik reproduction repulsion ozdesbaski. RFP request repeat. temsil etmek gosterim.Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 replication report (to) report repository represent (to) representation representative sample kopyalarak cogaltma rapor vermek. ARQ request required page break requirement reservation reserve (to) reserved word reset (to) resident infector resident routine resident residual carrier residual error rate residual magnetism residual signal residual voltage residue of an approximation residue resilient resistance multiplier resistance thermometer resistance proje oneri ilani hata durumunda yineleme istek istenen sayfa sonu ister yer ayirtimi saklamak.

tepki duruk kutle yeniden baslama yeniden baslama noktasi onarim onceki duruma getirme dugmesi geri cagrim kuvveti geri getirme burusu sinirlamak. cozunurluk cozme gucu cinlama frekansi&nbsp. ozkaynak ayirtimi ozkaynak tepki ozelligi tepki egrisi tepki suresi yanit. kisitlamak erisim kisitli belge olcum sonucu surdur (eylem). ozgecmis perakende tutma suresi telcapraz yeniden iletim 202 .Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 resistivity resistor resize (to) direnillik direnc yeniden boyutlandirmak resolution of an indicating device gosterge elemaninin cozunurlugu resolution resolving power resonance frequency ayirma duyarliligi.(sikligi) cinlamali olcme yontemi resonance method of measurement resonance resonant cavity resonant circuit resonant mode filter resonant peak resource allocation resource response characteristics response curve response time response rest mass restart (to) restart point restoration restore button restoring force restoring torque restrict (to) restricted document result of a measurement resume retail retention period reticle retransmission cinlama cinlamali kovuk cinlamali devre cinlama kipli suzgec cinlama dorugu ozkaynak atama.

tersinmek gozden gecirmek degisiklik cubugu degisiklik simgesi dolanim geri sarmak yeniden yazilabilir optik disk direncli yol verici baklava anten serit Rice tipi sonumlemeli kanal sagri saga hizalama 203 .Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 retrieval retrieve (to) retry (to) return code return instruction return line return loss geri kazanim erismek. donen deger yeniden kullanilir program (izlence) yeniden kullanilir petek buyuklugu (cep telefonu) yankilasim ters yonde kanal odemeli tersine muhendislik ters video tersinir surec tersinir tepkime tersinebilir. tersinir donmek. geri kazanmak yeniden denemek donus kodu geri donus komutu donus hatti geri donus kaybi (yitimi) return to zero unipolar (bipolar) sifira donuslu tek (cift) kutuplu return returned value reusable program reusable reuse distance reverberation reverse channel reverse charge reverse engineering reverse video reversible process reversible reaction reversible revert (to) review (to) revision bar revision symbol revolution rewind (to) rewritable optical disk rheostatic starter rhombic antenna ribbon Rician fading channel ridge right alignment geri donus geri getirilen deger.

Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 right indent right justify (to) right margin ring counter ring network ring topology ring ringback tone ringback ringing circuit ringing frequency ringing tone ringing ripple through counter ripple voltage ripple rise time risk analysis risk assessment risk function risk management risk RMS value roaming access number roaming robot controller robot joints robot robotic arm robotics ROC rod reflector rollerball roll-off rate sagdan girinti saga yanastirmak sag boslugu halka sayac halka tipi ag halka topolojisi halka zil zil geri caldirma tonu geri arama (telefon) cagri devresi caldirma frekansi caldirma sinyali. zil tonu parazit salinim eszamansiz sayac kipirti gerilimi tepecik. yukselme suresi risk analizi risk degerlendirmesi cekince islevi risk yonetimi cekince etkin deger gezeleyen abonenin erisim numarasi gezeleme robot denetleyici robot eklemleri robot robot kolu robotbilim karar vericinin etkinligi cubuk yansitici yuvartop azalma egilimi 204 . kipirti yetisme suresi.

s. calistirmak. olagan. donme donec asagi yuvarlama yuvarlama yukari yuvarlama gidis gelis gecikmesi yol yol atayici. armature round down round off round up roundtrip delay route router routine test routine routing digits routing table routing row matrix row parity check row rank royalty rule based run (to) kok dugum doner anahtar doner zayiflatici doner alan dolam (fizik). yurutmek 205 . r.m. value root node rotary switch rotating attenuator rotating field rotation rotor. tek tek sinama yordam.Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 roll-off roll-out ROM root (of an equation) root compiler root contours root directory root element root locus branch root locus azalma onceliklendirme salt okunur bellek. siradan yonlendirme sayamaklari yol atama cizelgesi yol atama satir matris satir boyu eslik denetimi satir kertesi telif hakki kuralci. kurala dayali gecirmek. SOB (bir denklemin) koku taban derleyici kok cevritleri kok rehberi kok oge kok yeregrisi dali kok yeregrisi etkin deger root mean square value. yonlendirici parca deneyi.

Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 run stream run time module run time running foot(ing) running heading running of a program runt frame run-time environment run-time version saddle point equilibrium safety factor safety margin salami technique salient point sample and hold action sample design sample point sample size sample space sample sampled data system sampled data transducer sampled signal sampler sampling action sampling distribution sampling frequency sampling lattice sampling plan sampling test sampling with replacement sampling is kuyrugu calistirma birimi yurutum suresi yinelenen altlik yinelenen baslik programin yurutumu kirpik cerceve calistirma ortami calistirma surumu eger noktasi dengesi guvenlik katsayisi guvenlik payi salam dilimi tekni¤i tac noktasi ornekle tut eylemi orneklem tasarimi orneklem noktasi orneklem buyuklu¤u orneklem uzayi ornek orneklem orneklenmis dizge orneklenmis donusturucu orneklenmis sinyal ornekleyici ornekleme eylemi ornekleme da¤ilimi ornekleme sikli¤i ornekleme orgusu ornekleme plani orneklemeli sinama yerine koyarak ornekleme ornekleme satellite communication system uydu iletisim dizgesi satellite computer uydu bilgisayar 206 .

olceklenebilir mimari olceklenebilir a¤ icsel carpim. saturable saturated magnet saturation testing saturation save (to) save as (to) sawtooth generator sawtooth pulse sawtooth wave scalability scalable architecture scalable network scalar product scalar quantity scalar scale (to) scale division scale factor scale interval scale length scale mark scale marking scale numbering scale range scale space filtering scale space scale scaling factor uydu yer istasyonu uydu santral uydu yongudum sistemi uydu ba¤la¤i (rolesi) uydu 4) ton doymali doygun miknatis hacim sinamasi doygunluk saklamak yeni adla saklamak testere dalgasi ureteci testere disi darbesi testere disi dalgasi olceklenirlik evrimli mimari. skalar olceklemek olcek boleyi olcek carpani olcek boley de¤eri olcek boyu. olcek 207 . cizgi.Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 satellite earth station satellite exchange satellite navigation system satellite relay satellite satir. olcek uzunlu¤u olcek isareti olcek imleme olcek numaralandirma olcek erimi olcek uzayinda suzgecleme olcek uzayi olcek olcekleme katsayisi. sayil carpim sayil buyukluk sayil.

Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 scan a disk for viruses (to) scan line scanner scanning device scanning electron microscobe scanning frequency scanning scatter (to) scatter diagram scattering loss scattering schedule (to) schedule scheduling Schotkey contact scientific notation scintillation scissoring SCPC scramble a signal (to) scrambler scrap file scratch file scratchpad memory screen (to) screen burn screen capture screen efficiency screen grid screen printing screen saver screen shot screen terminal screen bir diskte virus aramak tarama cizgisi tarayici tarama aygiti taramali elektron mikroskobu tarama sikli¤i tarama sacilmak sacilma cizene¤i sacilim kaybi (yitimi) sacilim cizelgelemek zaman cizelgesi zaman cizelgelemesi Schotkey konta¤i bilimsel gosterim (simgelem) kirpisma makaslama tasiyici basina bir kanal bir sinyali cirpma cirpici karalama kutu¤u calisma kutu¤u musvedde bellek elemeden gecirmek ekranlamak ekran yani¤i ekran yakalama ekran verimlili¤i ekran izgarasi ekranin basimi ekran koruyucu ekran resmi ekranli ucbirim gaz plazmali ekran 208 .

akitma denizden parazit yansima deniz yankisi sizdirmazlik o¤esi sizdirmaz uc (kablo) bul ve de¤istir arama bobini arama cevrimi arama anahtari arama yolu mevsimlik de¤isim ikincil kosegen ikincil salim ikincil isima ikincil role ikincil yollar ikincil standart ikincil yuz saniyedeki cagrilar bolum sonu bolum basli¤i bolum imi bolum baslangici kesim sonlandirmasi bolum basli¤i kesit kesim. bolum ayirma eki (kablo) kesim. sektor 209 .Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 script scripting scroll box scroll by the windowful scroll mode scrolling terminal scrolling sea clutter sea returns seal sealing end search and replace search coil search cycle search key search path seasonal variation secondary diagonal secondary emission secondary radiation secondary relay secondary routes secondary standard secondary seconds section break section heading section mark section start section termination section title section sectionalising joint sector senaryo senaryo yazimi yukari akitma imleci pencere dolusu kaydirma akmali kip akmali ekran akma.

backup copy security filter security kernel security layer security lock security measure security of data security of information security officer security policy security shell security strategy security violation seek (to) segment (to) segment mark segment segmentation segmented encoding law seize (to) seizure select (to) select all selection signal selective call processing selective dump selective erasing guvenli bilgisayar sistemi guvenlik yonetmeni guvenlik analizi guvenlik denetimi izi guvenlik ihlali guvenlik siniflamasi guvenlik duzenlesimi yedek kopya guvenlik suzgeci guvenlik kabu¤u guvenlik katmani guvenlik kilidi guvenlik onlemi veri guvenli¤i bilgi guvenli¤i guvenlik sorumlusu guvenlik yonetimi guvenlik kabu¤u guvenlik stratejisi guvenli¤i bozma aramak bolutlendirmek bolut imi bolut bolutleme.Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 secure computer system security administrator security analysis security audit trail security breach security classification security configuration security copy. bolutlendirme bolutlu nicemleme kurali ele gecirmek yakalama secmek tumunu sec secme sinyali secici ca¤ri hizmeti secici dokum secerek silme 210 .

otosinamali anlambilimsel hata anlambilimsel etiketlendirme anlambilimsel bolge buyutme anlambilim semafor yariotomatik denetleyici yariiletken bellek yariiletken duyucu yariiletken anahtar yariiletken gostergebilim yarikalici ba¤lanti gondermek. kendi. oto ozuyarlanan sistem kendini tumleyen kod kendini yok eden program kendini belgeleyen kendinden aciklamali kendini surduren bosalma kendini orgutleyen otomatik park ozellikli disk surucu otosinama. hatta vermek veris noktasi duyumsamak 211 . secici secicilik secici kanal secici devre secici anahtar ozuyarlamali oz .Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 selective fading selective reflection selective sort selective selectivity selector channel selector circuit selector switch self adapting self self-adaptive system self-complementing code self-destructing program self-documenting self-explanatory self-maintained discharge self-organizing self-parking disk drive self-testing semantic error semantic labelling semantic region growing semantics semaphore semiautomatic controller semiconductor memory semiconductor sensor semiconductor switch semiconductor semiotic semi-permanent connection send (to) send point sense (to) secici sonumlenme secici yansima secmeli ayiklama secmeli.

duyucu tumce ayrisir suzgec ayrilabilir cokterimli ayirici siralamak. ardisil seri (dizisel) iletisim seri (dizisel) ilinti 212 . siralama siradan erisim ardisil devre ardisil denetim ardisik mantik o¤esi ardisil program ardisil arama ardisik sinama sirali. ardisik.Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 sense sensing circuitry sensitiser sensitive data sensitivity analysis sensitivity coefficient sensitivity label sensitivity ratio sensitivity sensor array sensor based system sensor data sensor fusion sensor measurement sensor sentence separable filter separable polynomial separator sequence (to) sequence number sequence sequencer sequencing sequential access sequential circuit sequential control sequential logic element sequential program sequential search sequential test sequential serial communication serial correlation anlam do¤rultu duyucu devresi duyarlayici duyarli veri. ardisim ardistirici. kritik veri duyarlilik analizi duyarlilik katsayisi duyarlilik etiketi duyarlilik orani duyarlilik duyucu dizilimi duyuculara dayali sistem duyucu verileri duyucu tumlestirme duyucuyla olcum duyargac. dizici ardistirma. ardistirmak ardisim sayisi sira.

alet gurultusu tamsayilar kumesi 213 . dizisel iskele dizisel (seri) programlama diziselden (seriden) paralele cevirme seri (dizisel) aktarim seri (dizisel) giris-cikis dizisel. hizmet sunucu hizmet suresi hizmet kullanici yardim hatti hizmeti dis ortu (kablo) servomekanizma yukselteci oturum katmani oturum ayarlamak kume uyeli¤i alici gurultusu.Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 serial device serial interface serial port serial programming serial to parallel conversion serial transfer serial Ý/O serial serializer series circuits series compensation series connection series resonant circuit server service access point. sira numarasi verme dizi devreler dizisel (seri) denklestirme dizisel (seri) ba¤lanti dizisel (seri) cinlamali devre isgoren sunucu. SAP service call service contact service interworking service line service message dizisel aygit dizisel arayuz dizisel kapi. paylastirici (bilgisayar a¤i) hizmet erisim noktasi hizmet ca¤risi hizmet sorumlusu hizmette birlikte calisma hizmet hatti hizmet iletisi isletme konumu service position (mechanical switch) service program service provider service time service user service serving servoamplifier session layer session set (to) set membership set noise set of integers hizmet programi hizmet sa¤layici. seri siralandirici.

makaslanmak makaslama zorlamasi kilif (kablo) ka¤it besleyici raf omru kullanima hazir yazilim kabuk belge kabuk super yuksek siklik (3 . kirinim faktoru (elektromanyetik) golgeli bolge golge Shannon siniri tonlamadan sekil elde etme sekl profil iletken paylasmak paylasilmis program kamusal yazilim. duzen kume. hazirlamak kurulma suresi (ca¤ri) kurma.Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 set up (to) set up time (call) set up set setting settling time severity shade (to) shader shadow column instrument shadow factor shadow region shadow Shannon limit shape from shading shape shaped conductor share (to) shared program shareware sharp sharpness shear (to) shearing stress sheath sheet feeder shelf life shelfware shell document shell SHF shield grid shield shielded line pair kurmak.30 GHz) koruma izgarasi koruyucu ekran zirh (kablo) ekranli hat cifti 214 . kurgu. vahamet golgelendirmek (to)nlandirmak golgelendirici golge gostergeli alet golge faktoru. paylasilan yazilim secik (goruntu) seciklik kaykilmak. ayar yatisma suresi onem.

Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 shielded line shift instruction shift key shift out character. SO shift pulse shift register shift ship to shore communication ship transmitter shipborne radar shock excitation shore based radar short (to) short circuit admittance short circuit impedance short circuit operation short haul short time shortcut shredder shrink (to) shuffling shunt fed shunt sibling element sibling nodes side looking radar sideband suppression sideband sidebars sidelit screen sidelobe sidelooking radar sidetone ekranli hat kaydirma komutu ust damga tusu ozel koda gecis damgasi kaydirma darbesi kayan yazmac kaydirma kiyi gemi arasi iletisim gemi vericisi gemi radari sok uyarim kiyi radari kisa devre yapmak kisa devre gecirisi kisa devre celisi (empedansi) kisa devrede calisma kisa erimli kisa sureli kisa yol ka¤it o¤utucu kucultmek. buzmek karilma. devsirim paralel beslemeli sont kardes o¤e kardes du¤umler yanal gozleyen radar yanbant bastirimi yanbant kenar cubuklari yandan aydinlatilmis ekran yankulak yana bakan radar yanton 215 .

Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 sift (to) sight sign bit sign character sign digit sign magnitude arithmetic sign off (to). SNR signal signalling current signalling frequency signalling information signalling interworking sinyal (isaret) evirme sinyalin gericatilmasi sinyal (isaret) onarimi sinyal (isaret) gurultu orani sinyal. isaret sinyal (isaret) cozumleme sinyal karsilastirici sinyal bilesenleri sinyal (isaret) iyilestirme sinyal (isaret) yildizkumesi sinyal (isaret) cevirgeci sinyal (isaret) o¤esi sinyal (isaret) akis cizgesi sinyal (isaret) ureteci signal interference ratio. isaret im imlesim (sinyallesme) akimi imlesim frekansi (sikli¤i) imlesim (sinyallesme) bilgisi imlesimde (sinyallesmede) birlikte calisma signalling message discrimination imlesim iletisi siniflamasi signalling message signalling network signalling point signalling route signalling system imlesim (sinyallesme) iletisi imlesim (sinyallesme) sebekesi imlesim (sinyallesme) noktasi imlesim (sinyallesme) yolu imlesim (sinyallesme) dizgesi 216 . sign out (to) sign on sign signal analysis signal comparator signal components signal conditioning signal constellation signal converter signal element signal flow graph signal generator elemek gorus isaret biti isaret damgasi isaret sayama¤i isaret-genlik aritmeti¤i oturumu kapatmak oturum acmak im. SÝR sinyal (isaret) karisma orani signal inversion signal reconstruction signal regeneration signal to noise ratio.

Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 signalling time slot signalling signature signed number significance loss significance significant digit signification signifier signum function similar figures similar matrices similarity simple harmonic motion simple pole simple root simplex communication simplex simulate (to) simulated annealing simulation game simulation run simulation simulator simultaneous operation simultenous single address instruction single board computer single byte instruction single chip computer single frequency operation imlesim (sinyallesme) zaman dilimi imlesim. isaret islevi benzes sekiller benzes matrisler benzesim yalin harmonik (uyumcul) devinim yalin kutup yalin kok tek yonlu iletisim tek yonlu benzetim kurmak. benzetim yurutmek. multiple datatek komut coklu veri 217 . SÝMO single input single output. SÝSO tek girdili tek ciktili single instruction. sinyallesme imza isaretli sayi anlamli sayamak yitimi anlamlilik onemli sayamak. anlamli basamak anlam gosteren imlev. benzetimlemek benzetimli tavlama benzetim oyunu benzetim yurutumu kritik olayli benzetim benzetici esanli isletim esanli tek adresli komut tek kartli bilgisayar tek sekizli (baytli) komut tek yongali bilgisayar tek frekansli isletim tek girdili cok ciktili single input multiple output.

yamak kipi ba¤imli ucbirim beklemede.Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 single mode fiber single pass single phase (voltage) source single precision single shot flip-flop tek kipli lif tek gecisli tek evreli kaynak tek duyarli tek durumlu kapan single sideband (SSB) modulation tek yanbant kiplenimi single user (operating) system tek kullanicili isletim sistemi single wire circuit single single-wire transmission line singular solution singular singularity sink S-interface sinusoidal transfer function size skeleton sketch skew symmetric matrix skew skewness skin effect skip (to) skip distance sky wave slack variable slash slave file slave mode slave terminal sleep mode slew rate slice tek telli devre tek tek telli iletim hatti tekil cozum tekil tekillik alis noktasi. skec eksi bakisimli matris kayki yamukluk (olasil. iskelet taslak. buyukluk cati. sicramak atlama uzakli¤i iyonosferik dalga arttiran yapay de¤isken e¤ik cizgi ba¤imli kutuk yamak turu calisma.) kayiklik deri olayi atlamak. yutak S-arayuzu sinuzoidal aktarim islevi boy. nobette yetisme hizi (elektronik) dilim 218 .

Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 slide slider box sliding contacts sliding mode control sliding shutter slit slot array slot radiator slot reader slot slotted ALOHA slow motion smart card smooth curve smooth traffic smoothing capacitor smoothing coil smoothing smoothness constraint smoothness snapshot snow SNR socket soft bomb soft computing soft copy soft crash soft decision soft error soft failure soft function key soft limiter soft modem saydam (foto¤. dilim (zaman) dilimli ALOHA a¤ir cekim akilli kart puruzsuz e¤ri duzgun trafik suzgecleme si¤aci sok bobini duzleme. yumusatma duzluk kisiti duzluk. yumusaklik enstantane karlanma sinyal (isaret) gurultu orani duy yazilim bombasi yapay zeka ile hesaplama elektronik kopya bilgi yitirmeden cokus yumusak karar gecici hata gecici bozukluk programlanir islev tusu yumusak kirpici yazilima dayali modem 219 .) kayma yukari akitma imleci kayar de¤ecler kayan kipli denetim disket surgusu yarik yarik dizilimi yarik isiyici yuvali okuyucu yuva (donanim).

Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 soft shorting soft start software aided software bomb software development cycle kismi kisa devre yumusak kalkis yazilim destekli yazilim bombasi yazilim gelistirme cevrimi software development library yazilim gelistirme kutuphanesi software development software documentation software feature software house software library software life cycle software lockout software maintenance software package software piracy software protection software release software reset software security measure software security software system software tool software vandalism software softwired solar panel solenoid magnet solid bond solid conductor solid error solid modelling solid state amplifier solid state components yazilim gelistirme yazilim belgeleme yazilim ozniteli¤i yazilim evi yazilim kutuphanesi yazilim yasam cevrimi programla koruma yazilim bakimi yazilim paketi yazilim korsanli¤i yazilimla koruma yazilim surumu yeniden baslatma (yazilimla) yazilim guvenlik onlemleri yazilima dayali guvenlik yazilim sistemi yazilim araci yazilim vandalli¤i yazilim programlanmis gunes paneli dolanacli miknatis do¤rudan ba¤lama (kablo) som iletken kalici hata kati cisim modellemesi katihal yukselteci katihal bilesenleri 220 .

siralamak ayiklama anahtari siralama duzeni ayiklanan dizi. siralanan dizisi ayiklama olcutu ses karti ses tasiyicisi ses enerji akisi ses basinci kaynak kodlamasi kaynak akimi kaynak belgesi kaynak kutu¤u kaynak dili kaynak program belgeli¤i kaynak program kaynaktan yol atama kaynak gerilimi ara cubu¤u aralik damgasi uzay yuku bosluk kodu uzay iletisimi uzam cesitlemesi uzam bolusumlu anahtarlama 221 . sound board sound carrier sound energy flux sound pressure source coding source current source document source file source language source program library source program source routing source voltage space bar space character space charge space code space communication space diversity space division switching katihal aygiti katihal ekran katihal bellek katihal fizi¤i katihal som.Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 solid state device solid state display solid state memory solid state physics solid state solid solution set solution solvent sort (to) sort key sort order sort sequence sorting criteria sound card. kati cozum kumesi genisletilmis temel cozum cozgen ayiklamak.

ara. bosluk aralik birakma erim hatasi olcum erimi direk acikli¤i kapsayan orman kapsayan a¤ac kivilcim bobini ark arali¤i kivilcim kivilcimonler uzamsal suzgec uzamsal frekans (siklik) uzamsal nicemleme uzamsal cozunurluk uzamsal gorme uzamsal zaman-uzamsal hoparlorlu telefon konusmaciyi tanima ozel damga ozgul salim ozgul belirtim dili belirtim ozel etken orani ozgulluk spektral davranis spektral kalabalik spektral sizma spektral cizgi izgel guc yo¤unlu¤u izgel (spektral) etekler 222 .Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 space division space invariance space station space spacing span error span spanning forest spanning tree spark coil spark gap spark spark-quench spatial filter spatial frequency spatial quantization spatial resolution spatial vision spatial spatiotemporal speaker phone speaker recognition special character specific emission specific specification language specification specificity spectral behaviour spectral congestion spectral leakage spectral line spectral power density spectral rolloff uzam bolusumu uzamda de¤ismezlik uzay istasyonu uzay uzam.

Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 spectrum analyzer spectrum specular reflection speech analysis speech coding speech recognition speech scrambler speech speed converter concentrator speed dialing speed of convergence speed variator spell checking izge (spektrum) cozumleyici izge. soz kodlama soz tanima. konusma analizi konusma isaretlerinin kodlanmasi. konusma hiz de¤istiren yo¤unlastirici hizli arama yakinsama hizi hiz de¤istiricisi yazim denetimi spelling checker. spell checker yazim denetleyicisi spelling dictionary spherical aberration spherical wave spike spillover spin stabilization spin spindle spiral splice split screen split-and-merge technique spontaneity spontaneous spoofing spool printing spooling spot beam spot distortion spot recorder yazim kilavuzu yuvarsal sapinc yuvarsal dalga cayirti. konusma tanima konusma cirpici soz. ani gurultu tasma firil kararlili¤i firil mil sarmal kaynak ba¤lanti yarik ekran yarma-kaynastirma yontemi kendili¤indelik kendili¤inden yaniltma sinyali kuyrukta basma kuyruklama noktasal isin demeti benek bozunumu noktasal isil kaydedici 223 . spektrum aynasal yansima soz cozumleme.

ba¤imsiz. enerji sezimi karesel kare matris karelerin toplanirli¤i kare darbe ureteci kare dalga otomatik susturucu susturucu devre sincap kafes do¤rusal bir sistemin kararlili¤i kararlilik kararlilasma suresi kararlastirici. tek basina 224 . parazit puskurtec karesel sezim. nokta puskurtmek yayili izge (spektrum) elektronik cizelge (programi) yayli koruk yapma ilinti parazit sinyal yapma.Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 spot size spot spray (to) spread spectrum spreadsheet spring opposed bellow spurious correlation spurious signal spurious sputterer square law detection square law square matrix square summable square wave generator square wave squelch squelching circuit squirrel cage stability of a linear system stability stabilization time stabilizer stable linear system stable state stable system stack machine stack memory stack pointer stack stacker staggering stand alone modem stand alone benek capi benek. duzenlestirici kararli do¤rusal sistem kararli durum kararli sistem yi¤it makinasi yi¤it bellek yi¤it isaretcisi yi¤it yi¤ici basamaklandirma dis modem ozerk.

metin) baslatma sinyali dur-kalk turu iletim baslama. text) start signal start stop transmission start starter starting value starting start-of-text character startup disk state of a system state of aggregation state of the art technology state trajectory state transition matrix standart sapma standart hata standart bicim standart ola¤an da¤ilim standart yayilim standart radyo atmosferi standart de¤er standart. baslama metin-basi damgasi baslatma disketi sistemin durumu yi¤isim hali en geliskin teknoloji durum gezingesi durum gecis matrisi 225 .Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 standard deviation standard error standard form standard normal distribution standard propagation standard radio atmosphere standard value standard standby redundancy standby state standby system standing wave meter standing wave ratio standing wave star connected device star delta starter star network star start address start element start of (character. baslatma. olcun olcunlu yedek artiklik hazir bekleme durumu yedek dizge duran dalga olceri duran dalga orani duran dalga yildiz ba¤lantili devre yildiz ucgen yol verici yildiz a¤ yildiz baslama adresi baslama o¤esi basi damgasi (damga. yolverici yol verme de¤eri (role) yolverme.

stator durum cubu¤u durum ikilisi. us dura¤an evren (istatistik) dura¤an rasgele gurultu istatistiksel cikarsama statistical parameter estimation istatistiksel parametre kestirimi statistical redundancy statistical sample statistical test stator status bar status bit status message status steady flow istatistiksel artiklik istatistiksel orneklem istatistiksel sinama durac.Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 state variable state vector state statement durum de¤iskeni durum vektoru durum deyim kalici ivme hata katsayisi static acceleration error coefficient static characteristic static dump static game static measurement static relay static state acceleration error static state position error duruk ozellik duruk dokum duruk oyun duruk olcum statik role kalici ivme hatasi kalici konum hatasi static velocity error coefficient kalici hiz hata katsayisi static station log station stationary population stationary random noise statistical inference duruk istasyon gunlu¤u istasyon. durak. durum biti durum iletisi durum yatiskin akis steady state acceleration error kalici ivme hatasi steady state deviation steady state oscillation steerable antenna step action kalici durum sapmasi kalici durum salinimi yonlendirilebilir anten basamak eylemi 226 .

adim (kablo) indirici trafo adimli motor duruk imge uyaran olasiliksal (rasgele) ba¤imlilik olasiliksal oyun olasiliksal model olasiliksal dizge olasiliksal. rasgele sondurme kusa¤i durma biti dur komutu durma kurali bellek adresi bellek algoritmasi bellek atama bellekli kamera tubu saklama komutu depolama omru depolama yonetimi bellek yonetimi saklama ortami bellek yuzeyi saklatim.Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 step back relay step by step processing step by step step compensation step response step stepdown transformer stepping motor still image stimulus stochastic dependence stochastic game stochastic model stochastic system stochastic stop band stop bit stop instruction stopping rule storage address storage algorithm storage allocation storage camera tube storage instruction storage life storage management storage medium storage surface storage store (to) store and forward stored program control stored return address stored akim sinirlayici ba¤lak adim adim isleme adim adim basamak dengelemesi basamak yaniti hatve. bellenmis 227 . depolamak sakla ve ilet kipi bellenmis programli denetim bellenmis donus adresi saklanmis. depolama bellek saklamak.

strateji akim duraksiz kip. gerinim orgulu iletken gengudum.Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 stow (to) (windows) straight joint strain stranded conductor strategy stream streaming mode streaming streamline stress strikeover (to) strikethrough string matching string ikonlastirma duz ek (kablo) zorlanma. vurus guclu yakinsaklik yapisal tasarim yapisal o¤e yapisal model yapisal yapisalcilik yapi bildirimi yapi yapisal cozumleme yapisal kablolama yapisal tasarim yapisal aydinlatma yapili matris structured microprogramming yapisal mikroprogramlama structured variable field yapili de¤isken alani 228 . akma kipi duraksiz islem anayol zorlama ustune basmak ustu cizgili dizgi esleme dizgi siki nitelik guvence yordamlari stringent quality assurance procedures strip chart recorder stripe stroke width stroke strong convergence structural design structural element structural model structural structuralism structure declaration structure structured analysis structured cabling structured design structured lighting structured matrix seritli kayit aygiti ince serit comak kalinli¤i comak.

altprogram altyordam altorneklem seyrek ornekleme abone dongusu abone santrali abone dosemi abone hatti 229 . altharmonik ozne konu oznel olcut oznel basarim oznellik ucunlasim altmatris. stil altaltadres altbant kodlamasi subcarrier frequency modulation ara tasiyicili frekans modulasyonu subcarrier subchannel subdirectory subframe subgraph subharmonic subject subjective criterion subjective performance subjectivity sublimation submatrix submenu submit (to) ara tasiyici altkanal altdizin altcerceve altcizge altkatsiklik. altdizey altmenu sunmak olcum birimin ast katlari submultiple of a unit of measurement subnet subordination subprogram subroutine subsample subsampling subscriber loop subscriber serving exchange subscriber's installation subscriber's line alta¤ alta siralama altyordam.Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 structured walk through structured stub cable study group style subsubaddress subband coding yapisal gezinim yapili. yapisal saplama kablo etud grubu bicem.

altdizge cikarici cikarilan basarili ca¤ri ardisil yaklasiklama ardil yeterlik yeterli kosul yeterli istatistik sontaki onermek toplamali sa¤lama ozet rapor ozet toplamali sa¤lama toplayan yukseltec toplayan tumlev alici toplama noktasi superbilgisayar ustuniletkenlik ustuniletken ustunetkinlik super yuksek siklik (3 . infrasonic subspace substitution cipher substitution measurement subsynchronous subsystem subtractor subtrahend successful call successive approximation successor sufficiency sufficient condition sufficient statistic suffix suggest (to) sumcheck summary report summary summation check summing amplifier summing integrator summing point supercomputer superconductivity superconductor superefficiency superhigh frequency.Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 subscript subscripted variable subscripted subsequence subset subsonic. SHF superposition principle altsimge altsimgeli de¤isken altsimgeli altdizi altkume sesalti altuzay ornatimla kriptolama yerine koymali olcme senkronalti altsistem.30 GHz) ustdusum ozelli¤i 230 .

Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 superposition super-refraction superscript supersede (to) supersonic supersynchronous supervisor supervisory program supervisory signals supplemental supplementary service supply voltage supply support software support supportability suppress a virus (to) suppressed zero range suppressed zero scale suppression loss suppression ratio supra diagonal supra threshold surface duct surface integral surface normal surface of revolution surface orientation surface waves ustdusum asiri kirilma ustsimge yerini almak sesustu senkronustu gozetici gozetici izlence gozetim isaretleri tamamlayici tamamlayici hizmet besleme gerilimi besleme destekci yazilim dayanak desteklenebilirlik virusu temizlemek sifirsiz erim sifirsiz olcek bastirma yitimi iniklik orani (olcu aleti) kosegen ustu esik ustu yuzey olu¤u yuzey tumlevi yuzey dikmesi donel yuzey yuzey yonelimi yuzey dalgalari surge protector. surge suppressor asiri gerilim koruyucu surge surplus variable survey survivability gerilim darbesi eksilten yapay de¤isken sormaca kalimlilik 231 .

Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 survivable susceptance suspend (to) suspended program swap file swap in swap out swap switch (to) switch fuse switch switched connection switcher switchgear switching center switching function switching matrix switching processor switching rate switching signalization switching value kalimli sanal geciri askiya almak askidaki program getir gotur kutu¤u getirme (kutuk tasima) goturme (kutuk tasima) getir gotur (kutuk tasima) ackilamak. logic variable Boole de¤iskeni. mantiksal de¤isken switching syllabic companding syllable anahtarlama hecesel sikistirma-genlestirme hece symbol of a unit of measurement olcum biriminin simgesi symbol string symbol symbolic address symbolic device simge dizgisi simge simgesel adres simgesel aygit symbolic logic. anahtarlamak. faaliyete gecme (role) sigortali anahtar acki. anahtar anahtarlanmis ba¤lanti anahtarlayici anahtarlama (salt) tesisleri anahtarlama merkezi anahtarlama islevi anahtarlama matrisi anahtarlama islemcisi anahtarlama hizi anahtarlama imlesimi (sinyallesmesi) anahtarlama de¤eri faaliyete gecme de¤eri (role) switching variable. mathematical logic simgesel mantik symbolic model symbolic programming symetric difference simgesel model simgesel programlama bakisimli fark 232 .

biresimsel 233 . bakisik bakisimli kanal bakisimli da¤ilim symmetrical two-port network bakisimli iki-kapili devre symmetry synch generator synch pulse synchronization bit synchronization network synchronization synchronizing pilot synchronoscope synchronous computer synchronous modem synchronous operations synchronous synergic synergy synonim syntactic language analysis syntactic syntax error syntax synthesis synthesize (to) synthesizer synthetic aperture synthetic bakisim eszamanlama ureteci eszamanlama darbesi eszamanlama biti eszamanlama a¤i eszamanlama eszamanlama pilotu eszamanlilik-gozler eszamanli bilgisayar eszamanli modem eszamanli islemler eszamanli birlikte calisan birliktelik esanlamli sozdizimsel dil cozumlemesi sozdizimsel sozdizim hatasi sozdizim sentez. birestirmek sentezleyici. birestirici sentetik aciklik sentetik.Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 symetric function symmetric cipher symmetric element symmetric figures symmetric flow symmetric matrix symmetric symmetrical channel symmetrical distribution bakisimli islev bakisimli sifre bakisimli o¤e bakisimli sekiller bakisimli akis bakisimli matris bakisimli. biresim sentezlemek.

komut istemi dizge (sistem) bilimi dizge (sistem) yazilimi dizge (sistem) turu onaltili sayi sistemi dizgesel (sistematik) hata dizgesel ornekleme dizge (sistem) cozumleyici sekmeyle ayrilmis sekme konumu sekme cetveli sekme duragi sekme 234 .Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 system access control system analysis system architecture system board system compensation system configuration system continuity system controls system crash system development cycle system engineering system evaluation system flowchart system free of viruses system identification system integration system integrity system library system management sisteme erisim denetimi dizge (sistem) cozumlemesi sistem mimarisi sistem karti dizgenin (sistem) denklestirilmesi dizge (sistem) duzenlesimi sistem sureklili¤i sistem denetimleri bilgisayarin arizalanmasi sistem gelistirme cevrimi dizge (sistem) muhendisli¤i dizge (sistem) de¤erlendirimi dizge (sistem) akis cizene¤i virussuz sistem dizge (sistem) tanilama sistem butunlestirme sistem tamli¤i sistem kutuphanesi sistem yonetimi system of units of measurement olcum birimleri sistemi system operator system prompt system science system software system type system systematic error systematic sampling systems analyst tab delimited tab position tab ruler tab stop tab sistem isletmeni sistemden gelen gudu.

tablo. priz teyp uzerinde yedekleme manyetik kart birimi teyp surucu teyp dokumu bant makarasi bant. erek amac tarife calisma kolu 235 . tegetlik teget teget isin cikma (telefon hatti). serit duzgun sonumlu dagilim dalli (prizli) gecikme hatti aldi noktasi hedef adresi hedef tanilama amac dil hedef izleyen radar hedef. onaysiz degisiklik pespese surme duzgecis santrali pespese govdeyol degme.Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 table lookup table of contents table tableau tablet tabulate (to) tabulation tachogenerator tachometer tag tampering tandem drive tandem switch tandem trunk tangency tangent tangential wave path tap tape backup tape deck tape drive tape dump tape reel tape tapered distribution tapped delay line tapping point target address target identification target language target tracking radar target tariff task force cizelgeye basvurma icindekiler cizelge. masa tablo tablet cizelgelemek cizelgeleme takogenerator donusolcer etiket kurcalama.

uziletisim evde calisma. teletoplanti uzaktan denetim faks makinasi tele-ogretim tele-egitim telepazarlama uzaktan olcme donatisi teletip uzaktan olcum uzaktan gozetleme uzaktan bilgi isleme telehizmet tele-alisveris telemetin belgesi telemetin hizmeti uzak yazici.Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 task list task management task migration task taxi-cab metric taxonomy T-circuit teachware technical literature technical management technological determinism tee joint telecommunication path telecommunication security telecommunication telecommuting teleconference telecontrol telecopier teleeducation teleinstruction telemarketing telemeasuring equipment telemedicine telemetry telemonitoring teleprocessing teleservice teleshopping teletex document teletex service teletypewriter. teletype television telewriting gorev listesi gorev yonetimi gorev goc ettirme gorev taksimetre olcevi taksonomi T-devresi egitim yazilimi teknik yazin. uzyazici yuksek tanimli televizyon teleyazi 236 . literatur teknik yonetim teknolojik gerekircilik T-eki (kablo) teleiletisim yolu teleiletisim guvenligi teleiletisim. tele-calisma telekonferans.

kapi ucbirim paylastirici baglanti ucu (kablo) ucbirim sonlandirmak sonlandirilmis sonlandirilmis hat baglanti ucu (kablo). test verileri 237 . sonlandirma sonlandirici elektron tubu uclu kod uclu yerustu iletisim yerustu karismasi yerustu sinama denektasi sinayici bit oruntusu sinama verileri.Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 TEMPEST compatible TEMPEST uyumlu TEMPEST compliant equipment TEMPEST uyumlu donatim TEMPEST inspection TEMPEST security template matching template temporary magnetism temporary storage tensile stress terminal based linearity terminal box terminal cluster terminal component terminal emulation terminal exchange terminal multiplexer terminal node terminal pair (port) terminal server terminal terminate (to) terminated in terminated line termination terminator termionic tube ternary code ternary terrestrial communication terrestrial interference terrestrial test bench test bit pattern test data TEMPEST denetimi TEMPEST guvenligi sablon esleme sablon gecici miknatislik gecici saklama cekme zorlamasi uc deger dogrusalligi (olcme) kofra. baglanti kutusu ucbirim kumesi ucbirim bileseni ucbirim oykunumu uc santrali ucbirim cogullayicisi uc dugum baglanti kapisi.

olcer sinanabilirlik sinama ortami metin duzenleme metin duzenleyici metin formatlayici metin isleme metin dizgisi metin metne ait dokusal doku cozumlemesi doku oznitelikleri doku eslemi doku bolutlemesi doku kanitsav. teorem kuramsal sikliklar kuram isil elektrik rolesi isil alet isil iyonlasma isil yazici isil kayitci isil baglak. test. test tasarimi sinama dongusu hipotez sinamasi sinama plani sinama programi sinama istatistigi test trafigi sinama.Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 test design test loop test of hypothesis test plan test program test statistic test traffic test testability testbed text editing text editor text formatter text processing text string text textual textural texture analysis texture features texture map texture segmentation texture theorem theoretical frequencies theory thermal electric relay thermal instrument thermal ionisation thermal printer thermal recorder thermal relay thermal resistance thermistor sinam tasarimi. isil role isil direnc isildirenc 238 .

Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 thermocouple instrument thermocouple junction thermocouple sheath thermocouple thermoelement thermo-ionic emission thermometer bulb thermometer thermoprinter thermostat thick Ethernet thin Ethernet thin plate model thin route network third generation computer third party software third party thrashing threat agent threat and risk assessment threat monitoring isilciftli alet isilcift baglantisi isilcift koruncagi isilcift isiloge termoiyonik salim sicaklikolcer haznesi sicaklikolcer isilyazici isidenetir. uretilen is 239 . termostat kalin Ethernet ince Ethernet ince levha modeli seyrek trafikli ag ucuncu kusak bilgisayar bagimsiz sirketlerin yazilimi ucuncu parti bosa cabalama tehdit etkeni tehdit ve risk degerlendirme tehdit gozetleme uc boyutlu grafik three dimensional (3D) graphics three dimensional (3D) modelling uc boyutlu modelleme three party service threshold detector threshold frequency threshold function threshold gate threshold of luminescence threshold sensitivity threshold. (to) through traffic through-connection delay throughput uc aboneli hizmet esikli algilayici esik frekansi esik islevi esik gecidi isima esigi duyarlilik esigi esik esiklemek duzgecis trafigi santral baglanti gecikmesi is cikarma yetenegi.

karo tini zaman ve tarih damgasi zaman ortalamasi zaman-siklik bantlari carpimi zaman genlestirmesi saatli bomba (yazilim) zaman geciktirmeli denetim zaman geciktirme time division multiplexing. TDM zaman bolusumlu cogullama time division switching time division time domain time frame time gate time interval time invariance time jitter time management time program time pulse distributor time register time response time series time sharing time shift time slicing time slot interchange time slot zaman bolusumlu anahtarlama zaman bolusumu zaman bolgesi zaman cercevesi zaman gecidi zaman araligi zamanda degismezlik zaman segirmesi zaman yonetimi zaman programi zaman darbesi dagiticisi saat yazmaci zaman yaniti zaman dizisi zaman paylasimi zaman kaydirma sure dilimleme zaman dilimi degistokusu zaman dilimi 240 . imlemek ozel baglanti numarasi santrallarasi hat santrallararasi govdeyol siki sikiya baglasmis siki sikiya bagli dose.Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 tick (to) tie line tie trunk tight coupling tightly coupled tile timber time and data stamping time average time bandwidth product time base expansion time bomb time delay control time delay im.

koyuluk (imge) avadanlik.Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 time specific time stamp time varying system time-base generator timed accerelation timed call timeout timing diagram timing information timing pulse timing recovery tinsel conductor tip title bar title page toggle (to) toggle button toggle switch token bus token passing token ring token tolerance limits tolerance toll free number toll office tone dialing tone tool box tool palette toolbar toolkit top margin top-down design belirli bir anda baslayan zaman damgasi zamanla degisen sistem zaman dayanagi&nbsp. fis ucu baslik cubugu baslik sayfasi cogunmek gecis tusu devirmeli anahtar andacli veriyolu andac gecirme andacli halka andac hosgoru sinirlari hosgoru ucretsiz hatlar kentlerarasi santral tuslu arama ton (ses) . yukaridan asagi tasarim 241 .ureteci zamanlanmis ivdirme ucretli sureli cagri zamanasimi zamanlama cizenegi zamanlama bilgisi zaman ayar vurumu zaman dayanagi kazanimi gelin teli iletken ipucu. arac kutusu arac paleti arac cubugu arac takimi ust kenar tepeden tabana.

Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 topic topology torque variator total reflection konu ilinge (to)poloji moment degistirici tam yansima tumleyici olcme aygiti totalizing measuring instrument touch pad touch screen touch sensitive trace log trace of a matrix trace traceability track pitch track tracking antenna dokunmaya duyarli tablet dokunmaya duyarli ekran dokunmaya duyarli izleme gunlugu matrisin izi iz tarihce izlenebilirlik iz araligi iz. trafik hacmi trafik artbilgi izleyen bosluklar 242 .) izlenebilir. cozulebilir ticari marka odunlesim trafik cozumlemesi trafik sigasi tasinan trafik trafik denetimi trafik muhendisligi trafik matrisi sunulan trafik trafik dolgulamasi trafik oylumu. yol izleme anteni tracking error of a measuring instrumentolcme aygitinin izleme hatasi tracking error tracking problem tractability tractable trademark trade-off traffic analysis traffic capacity traffic carried traffic control traffic engineering traffic matrix traffic offered traffic padding traffic volume traffic trailer trailing blanks izleme hatasi izleme sorunu cozulebilirlik (mat.

FET transit exchange transit network transit share transit traffic trafolu kopru gecici olaylar gecici dalga alan etki tranzistoru duzgecis santrali duzgecis agi duzgecis ucret payi duzgecis trafigi 243 . code conversion transcribe (to) transducer transfer function transfer standard transfer syntax transfer time transfer (to) transform (to) transform coding darbenin art kenari birim durtu katari egitme verileri egitici oruntu kumesi egitici dizi egitme.Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 trailing edge of a pulse train of unit impulses training data training pattern set training sequence training trajectory transaction driven transaction file transaction trans-border connection transceiver transcendental function transcoding. hareket sinir otesi baglanti alici-verici askin islev kod cevrimi cevriyazmak donusturucu aktarim islevi aktarim standardi aktarim sozdizimi aktarim suresi aktarim aktarmak donusturmek donusum kodlamasi transformation of coordinates konac (koordinat) donusumu transformation of energy enerji donusumu transformed value of a measurandolculen buyuklugun donusum degeri transformer bridge transient phenomena transient wave transistor. egitici gezinge harekete dayali hareket kutugu islembilgi.

C. gondermec.Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 transit transition probability transition transitivity translate (to) translator transliterate (to) translucent transmission block transmission bridge transmission buffer transmission line amplifier transmission loss transmission media duzgecis gecis olasiligi gecis gecislilik kurali cevirmek cevirici izlence damga degistirmek yari-saydam iletim obegi. gondermek iletim akis denetimi gonderme penceresi alis-veris anahtari aktarganlik verici zinciri gonderici. gonderim iletmek.D) transmission performance transmission protocol transmission speed transmission standards transmission transmit (to) transmit flow control transmit window transmit-receive switch transmittance transmitter chain transmitter transmultiplexer transparency transparent transmission transponder transport (to) transport lag transport layer iletim basarimi iletim protokolu iletim hizi iletim standartlari iletim. iletim blogu besleme koprusu iletim yastigi iletim hatti yukselteci iletim yitimi iletim ortamlari iletim parametreleri transmission parameters (A.B. verici capraz cogullayici saydamlik saydam iletim uydu alici-vericisi tasimak tasinim gecikmesi tasima katmani 244 .

ek (kablo) tetiklemek tetikleme devresi tetikleme darbesi kirpmak kirpilmis ortalama ince ayar ucuz-spektrum apacik cozum 245 . trashcan travelling standard tree coding tree network tree search tree topology tree trellis coded modulation trend fitting trend trial triangle inequality tributary channel trifurcating joint trigger (to) trigger circuit trigger pulse trim (to) trimmed mean trimming trispectrum trivial solution enine elektrik kipi enine manyetik alan dikey eslik denetimi enine dalga gizli kapi (yazilim) tuzak cop kutusu gezici standart agac tipi kodlama agac tipi ag agac tipi arama agac topolojisi agac kafes kodlamali kipleme yonseme egrisi uydurma yonseme deneme ucgen esitsizligi kol kanali uclu&nbsp.Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 transportation and storage conditions transpose of a matrix transposed transmission line transposition cipher transposition tasima ve saklama kosullari matrisin devrigi caprazlama iletim hatti karilmaya dayali kripto devirme (matris) caprazlama (kablo). karilma enine elektrik ve manyetik kip transverse electric and magnetic mode transverse electric mode transverse magnetic mode transverse parity check transverse wave trap door trap trash.

sehirlerarasi santral dogruluk cizelgesi T-serisi tavsiyeler t-sinamasi. sehirlerarasi devre sehirlerarasi arama govdeyol santrali. t-olceri gazli tup cevirme ayarlamak. uyumlamak radyo alicisi.Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 Trojan horse program troposphere reflection troposphere tropospheric scattering trouble shooting true value of a quantity truncate (to) truncation error trunk call trunk circuit trunk dialling trunk exchange truth table T-series recommendations t-test tube tumleske. tune (to) tuner tuning (of a device) tuning fork tuning tunnel effect Turing machine turn off turn turnaround time turn-key twinaxial twisted pair two-out-of-five code two-quadrant multiplier two's complement two-step action Truva ati programi troposfer yansimasi tropoyuvar tropoyuvar sacilmasi ariza arama bir buyuklugun gercek degeri kirpmak kirpma hatasi sehirlerarasi cagri govdeyol devresi. ayar aygiti aygitin ayarlanmasi ses catali frekans (siklik) uyumlamasi tunel etkisi Turing makinasi kesime gitme (devre) sarim (bobin) donus yon degistirme gecikmesi anahtar teslim ikiz eksenli bukulu tel cifti besten ikisi kodu iki dordunlu carpici ikiye tumleyen iki basamakli eylem 246 .

sesotesi morotesi birli atamayi kaldirmak unattended (non-attended) station isletmensiz istasyon unattended messaging unattended mode unattended operation unbalanced error unbalanced line unbalanced mode unbalanced unbiased estimator unbiased sample unbind (to) isletmensiz mesaj hizmeti isletmensiz kip gozetimsiz isletim dengesiz hata dengesiz hat usta-yamak (protokol) dengelenmemis. UHF ultrasonic detector ultrasonic frequency ultrasonic propogation ultrasonic range finder ultrasonic ultrasound ultraviolet unary unassign (to) tek kapili devre iki telli kanal iki-telli devre iki-telli sistem tip bildirimi oge davranisi denetim turu hata turu tip sinamasi karakter dizmek yazi makinasi genelgecer eszamansiz alici-verici U-arabagi pek yuksek siklik.cozmek 247 . dengesiz yansiz kestirici yansiz orneklem bagi&nbsp.Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 two-terminal network two-wire channel two-wire circuit two-wire-system type declaration type of action of an element type of control type of error type test typeset (to) typewriter UART U-interface ultra high frequency. UHF sesotesi algilayici sesotesi frekans sesotesi yayilim sesotesi erimolcer. uzaklikolcer sesotesi sesustu.

belirtilmemis yonsuz cizge geri almak. altini cizmek dusuk gerilim sezilmemis hata orani belirsiz. yaptigini bozmak formatlanmamis ekran formatlanmamis birornek alan duzgun (birbicimli) nicemleme rasgele birbicimli sayi duzgun (birbicimli) ornekleme duzgun (birbicimli) kararlilik duzgun (birbicimli) sinirli tek kalinlikli tel girintisiz anlasilamaz caprazkarisma kesintisiz calisma kesintisiz guc kaynagi kume birlesimi 248 .Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 uncertainty of measurement uncertainty principle unconditional jump unconditional uncorrected result uncorrelated undelete (to) olcum belirsizligi belirsizlik ilkesi kosulsuz dallanma (atlama) kosulsuz duzeltilmemis sonuc ilintisiz silmeyi geri almak eksik sonum undercritical damping. underdamping underdamped system underdetermined underflow (to) underflow underground cable underline (to) underscore (to) undervoltage undetected error rate undetermined undirected graph undo (to) unformatted display unformatted uniform field uniform quantization uniform random number uniform sampling uniform stability uniformly bounded unigauge wire unindented unintelligible crosstalk uninterrupted duty uninterrupted power supply union of sets eksik sonumlu dizge eksik belirtilmis bombosalmak kucumenlik durumu yeralti kablosu altini cizmek altcizgi.

identity matrix unit of measurement unit ramp unit step. genelgecer bagi cozmek kilidi acmak gozetimsiz santral eslenmemis imlenmemis kiplenmemis tasiyici adsiz ic ice olmayan sirasiz liste sirasiz acmak (verileri) kurtarilamaz 249 . Heaviside step unit string unit vector unit unitary matrix units position univariate distribution tek kutuplu tek cozum ozebir kodcozulen teklik savi yonbagimli birim uzaklikli kod birim durtu birim matris olcum birimi birim yokus birim basamak birim dizgi birim vektor veri uyarlama birimi birimcil matris virgul konumu tek-degiskenli dagilim genelgecer eszamansiz alici-verici universal asynch. receiver transmitter universal keyboard universal product code universal set universal unlink (to) unlock (to) unmanned exchange unmapped unmarked unmodulated carrier unnamed unnested unordered list unordered unpack (to) unrecoverable evrensel klavye evrensel urun kodu evrensel kume evrensel.Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 unipolar unique solution uniquely decodable uniqueness theorem unisotropic unit distance code unit impulse unit matrix.

Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 unsigned integer unsigned unstable state unstable system unsteadiness unsteady unstructured untimed call unwind (to) up update transaction updating upgradable upgradeability uplink uploading upper bound upper casing upper margin upper range limit upper sideband upper triangular matrix uppercase letter upright.cikis gucu kullanici erisimi 250 . deskside upsizing upstream up-time up-to-date upward bias upward compatibility usability test usability useful output power user access isaretsiz tamsayi isaretsiz kararsiz durum kararsiz sistem calkanti. tower. yatiskin olmayan yapisiz. buyutme (aboneden) yukari yonde calisirlik suresi guncel arti yanlilik yukari dogru uyumluluk kolay kullanim sinamasi kullanirlik yararli&nbsp. yapisal olmayan ucretli suresiz cagri makaradan cikarmak calisir guncelleme hareketi guncelleme evrime acik. buyumeye acik buyurluk yer-uydu bagi uydudan merkeze guncelleme ust sinir buyuk harfe cevirme ust boslugu erimin ust siniri ustteki yanbant ust ucgenel matris buyuk harf dikey sasi arttirma. yatiskin olmama calkantili.

Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 user account user adjustment user defined key user documentation user friendly user group user hot line user id user identification user interaction user interface user manual user programs user set user terminal user user's guide user's reference utility pole utility program utility U-type manometer vacuum pressure vacuum tube validation validity checking validity valley value value added carrier value added network value added service value of a quantity value valve positioner kullanici hesabi kullanici ayari programlanir islev tusu kullanici belgeleri kullanisli. kullaniciya dost kullanici grubu kullanici icin dogrudan hat kullanici kimligi kullanici kimliginin belirlenmesi kullanici etkilesimi kullanici arayuzu kullanici elkitabi kullanici programlari kullanici aygiti kullanici ucbirimi kullanici kullanici kilavuzu basvuru kitabi elektrik diregi yardimci program yarar. yararlik. U-borulu basiolcer bosluk basinci vakum tubu gecerleme gecerlilik sinamasi gecerlilik koyak degeri katma degerli tasiyici katma deger agi katma deger hizmeti bir buyuklugun degeri deger vana konumlayicisi 251 .

satici dogrulama ve saglama dogrulamak ince ayar cok yonlu surum dikey karartma araligi dikey karartma dikey yeginlik dikey eslik denetimi yukari akitma imleci dikey sekme cok yuksek frekans (siklik) 252 .Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 valve vandalware variable capacitor variable field variable length coding variable size record variable speed drive variable word length variable variance reduction technique variance variant varmeter varying duty VDT vector graphic image vector potential vector processing vector product vector quantity vector quantization vendor verification and validation verify (to) vernier tuning. VHF vana kotucul yazilim degisir direnc degisken alan degisken uzunluklu kodlama degisken boylu tutanak degisken hizli surucu degisken sozcuk uzunlugu degisken degisinti azaltma yontemi degisinti. varyans degisimli. fine tuning versatile version vertical blanking interval vertical blanking vertical intensity vertical parity check vertical scroll box vertical tabulation very high frequency. degiske tepkin gucolcer degisen yukte calisma video ucbirim vektor grafikli imge vektor (yoneysel) potansiyel vektor isleme vektorel carpim vektorel buyukluk vektor nicemlemesi saglayici.

VDT video frequency band video frequency video graphics video in a window video memory video monitor video on demand video resolution video signal videoconferencing view menu viewpoint V-interface (ÝSDN) virgin medium virtual address virtual circuit virtual computer virtual connection virtual image virtual memory virtual nachine cok yuksek frekans (siklik) titreyen kamisli alet titresimli miniakimolcer titresim titresken video turu goruntu karti. video karti video kodlama video ucbirim video frekans bandi video frekans (siklik) video grafik pencere icinde video video bellegi video monitoru ismarlama video video cozunurluk video isareti videokonferans sunus menusu bakis acisi V-arayuzu bakir ortam sanal adres sanal devre sanal bilgisayar sanal baglanti sanal goruntu sanal bellek sanal makina 253 . VLSÝcok buyuk capta tumlesim very low frequency. VLF very small aperture terminal cok alcak frekans (siklik).Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 very large scale integration. (3-30 KHz) cok kucuk aciklikli ucbirim artik yanbant kiplenimi vestigial sideband (VSB) modulation VHF vibrating reed instrument vibration galvanometer vibration vibrator video attribute video card video coding video display terminal.

(3-30 KHz). virusware viscosity viscous friction viscous visibility visible radiation vision visual communication visual visualization VLF VLSÝ sanal ag elektronik eldiven sanal bellek sanal ucbirim protokolu sanal ucbirim edimsiz is sanal virus saldirisi virus tasiyici virus kodu virus bulma programi virus bulma programi virus temizleme programi virus arama programi virus sizma yolu virus temizleme programi virus arama programi virus kodu virussuz bilgisayar virussuz sistem virussuz sifresiz virus bulasmis yazilim agdalik agdalik surtunmesi agdali gorunurluk gorunur isinim genis gorus gorme. VLF cok buyuk capta tumlesim 254 . goru gorsel iletisim gorsel gorsellestirme cok alcak frekans.Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 virtual network virtual reality virtual storage virtual terminal protocol virtual terminal virtual work virtual virus attack virus carrier virus code virus detection program virus detection utility virus disinfector virus hunter program virus infiltration route virus removal software virus scanning software virus ÝD virusfree computer virusfree system virusproof virussuz.

Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 vocabulary vocal tract voice compression sozluk. voice activatedses kumandali voice frequency voice grade channel voice mail voice unit voiceband data transmission void volatile memory volatile voltage between phases voltage controlled oscillator voltage doubler voltage drop voltage foollower voltage limiter voltage regulator voltage source voltage-stabilizing circuit voltmeter volume control volume integral volume label volume vortex V-series recommendations wafer wait condition wait state WAN war game warm-up period ses frekansi (sikligi) ses niteliginde kanal soz postasi ses birimi ses bandinda veri iletimi gecersiz ucucu bellek ucucu evreler(fazlar)arasi gerilim gerilim denetimli salingac gerilim katlayici gerilim dusumu gerilim izleyici gerilim sinirlayici gerilim duzengeci gerilim kaynagi gerilm duzenleyici devre gerilimolcer gurluk denetimi hacim (oylum) tumlevi birim etiketi gurluk cilt. oylum burgac V-serisi tavsiyeler (CCİTT) silisyum pul bekleme kosulu bekleme durumu genis alan agi savas oyunu isinma suresi 255 . hacim. soz varligi ses (uretim) yolu soz sikistirma voice controlled.

repetency wave theory wave train wave waveform coding waveform distortion waveform synthesis waveform waveguide filter waveguide switch waveguide wavelength wavelet transform wavelet web site wedge support weight (to) weight updating uyari sesi uyari iletisi uyari sinyali guvenlik zamanlayicisi wattlik wattsaat olcer wattsaat gucolcer.Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 warning beep warning message warning signal watchdog timer wattage watt-hour meter watt-hour wattmeter wave (travelling) wave crest wave equation wave front wave group wave impedance wave interference wave number wave number. wattmeter dalga dalganin dorugu dalga denklemi dalga cephesi dalga cikini dalga celisi dalga karismasi dalga sayisi dalga sayisi dalga kurami dalga katari sonumlu radyo dalgasi dalga bicimi kodlamasi dalga bicimi bozunumu dalga bicimi sentezi dalga bicimi dalga kilavuzlu suzgec dalga kilavuzu anahtari dalga kilavuzu dalga boyu dalgacik donusumu dalgacik web sitesi kama tanim bolgeli agirliklandirmak agirlik katsayilarinin guncellenmesi 256 .

Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 weight weighted mean weighting coefficient weighting function weighting welded bellows well manometer well-posed agirlik agirlikli ortalama. genel arama karakteri sarim (motor) pencere islevi telli iletim telkafes telsiz iletim radyo modemi. WAN wide sense stationary wideband noise wideband signal wideband signaling wildcard character winding window function wire communication wireframe wireless communication wireless modem wiring diagram wiring program wiring within-group variance word length word processing Wheatstone koprusu beyaz kutu modeli beyaz gurultu beyaz isinim beyazlatici suzgec genis alan agi genis anlamda duragan genisbantli gurultu genisbantli sinyal genis bantli sinyallesme joker. yazi isleme 257 . telsiz modem kablo baglanti cizenegi kablo baglanti programi kablo baglantisi obekici degiske sozcuk uzunlugu metin isleme. agirliklandirma katsayisi agirliklandirma islevi agirliklandirma kaynakli koruk kuyulu basiolcer iyi konumlanmis ne fakslarsan onu basarsin What You Print Ýs What You Fax What You See Before You Get Ýt ekranda ne varsa onu elde edersin What You See Ýs What You Get ekranda ne gorursen onu alirsin Wheatstone bridge white box model white noise white radiation whitening filter wide area network.

Sİ yoke yolverme. SÝuluslararasi birimler sistemi. Write Once Read Many bir kere yazilir bellek wound core wrap-around write access write current write cycle write head sarilmis cekirdek basa sarmali yazma erisimi yazma akimi yazma cevrimi yazma kafasi write once optical disk. WOOD bir kere yazilir optik disk write protect notch write protect tab write protected write X-windows XY recorder ÝD number Y-joint yazilmaya karsi koruma centigi yazlmaya karsi koruma anahtari yazilmaya korunmus yazma X-pencere sistemi xy kayitcisi kimlik numarasi catal ek (kablo) Ýnternational System of Units. kelime calisma alani calisma kutugu cikis isi is fonksiyonu incelikle bir cozum bulmak yururlukteki dizin calisma grubu calisma standardi calisma bellegi is yuku taslak. islem tablosu calisma alani is istasyonu WORM. word length word work area work file work function workaround working directory working group working standard working storage workload worksheet workspace workstation sozcuk uzunlugu sozcuk.Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 word size. ÝSDN boyunduruk basi THSA 258 .

alan (optik) yaklastirmak optik kaydirma z-donusumu 259 . dayanak duzeyi sifir ortalamali zero of a measuring instrument olcme aygitinin sifiri zero shift zero sum game zero suppression zero synchronization zerofill. yore.Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce 8 700 Başlıq Tebriz-Turuz-2012 ÝÝR filter z axis modulation zenith zero address instruction zero based linearity zero beat zero bit insertion zero code suppression zero elevation sonsuz durtu yanitli suzgec z ekseni kiplenimi basucu adressiz komut alt deger dogrusalligi vurusuz sifir bitini araya sokma sifir kodlarini yoketme sifir yuksekligi olcme aygitinin sifir hatasi zero error of a measuring instrument zero error zero excess zero gravity zero level zero mean sifir hatasi sifir asiriligi sifir yercekimi sifir duzeyi. zeroise zigzag antenna zigzag scanning zip code zone zoom in zoom z-transform sifir kaymasi sifir-toplamli oyun sifir inikligi (olcme) sifirlarin kaldirilmasi (bilgisayar) sifir konumlamasi sifirla doldurmak zikzak anten zikzak tarama posta kodu bolge.