MASJID AL- HUDA KULIM

NEGERI KEDAH DARUL AMAN
Kunci Kira-kira Berakhir Pada 31 Ogos 1994
ASET TETAP
Bangunan Masjid
Peralatan Pembesar Suara
Peralatan Masjid

RM

RM

10,000.00
3,000.00
2,000.00

30,000.00

ASET SEMASA
Tunai Di Bank
Tunai Di Tangan
Yuran Belum Terima
Pelaburan

9,300.00
70.00
200.00
1,000.00
40,570.00
========

Bil-bil Belum Bayar
Pembaikan Masjid

500.00
7,000.00
7,500.00

DANA TERKUMPUL
Tabung Hari Jumaat
Tabung Khairat Kematian
Tabung Pembaikan Masjid
Lebihan Pendapatan

8,000.00
5,000.00
19,460.00
610.00

Derma Pembaikan Masjid
Tabung Hari Jumaat
Derma Khairat Kematian
Lain-lain

500.00
200.00
300.00
10.00
_________
11,100.00
=======

JUMLAH PENERIMAAN

Permbayaran
Bayaran Letrik
Bayaran Air
Pembaikan Masjid
Peralatan Masjid
Lain-lain

150.00
50.00
1,000.00
500.00
30.00

Baki Di Bank pada 31.8.1994
Baki Di tangan pada 31.8.1994

9,300.00
70.00
________

JUMLAH PEMBAYARAN

11,100.00
=======

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful