You are on page 1of 10

EDU 3108

GURU PAKAR

APA YANG PERLU ADA DALAM DIRI ANDA SEBAGAI GURU PAKAR?

SPEFIKASI SEORANG GURU PAKAR
 Menyerlahkan  Idea

diri secara profesional.(Pedagogi dan Kepimpinan)

dan kemahirannya boleh mempengaruhi polisi pengendalian bilik darjah. (Pengurusan) sebagai bidang yang berautoriti bercakap dalam bidang profesionalnya.

 Dianggap

MENYERLAHKAN DIRI SECARA
PROFESIONALISME
 Menjalankan

tugas secara sempurna

 Berkemampuan

merencanakan, melakukan dan melaksanakan evaluasi pembelajaran. tugas secara bertanggungjawab.

 Melaksanakan

 Berkemahiran

dalam melaksanakan tugas.

 Kecekapan

dalam memenuhi standard, mutu atau norma tertentu dalam pendidikan. kempetensi keperibadian atau kemampuan keperibadian yang mantap dan stabil. : Guru dapat menepikan masalah luaran semasa menjalankan tugas dan tanggungjawab di sekolah. Masalah Keluarga @ Kewangan (loan/ along)

 Mempunyai

 Cth

IDEA DAN KEMAHIRANNYA BOLEH MEMPENGARUHI POLISI
PENGENDALIAN BILIK DARJAH
 Mempunyai  Merancang

gaya kepimpinan. persekitaran bilik darjah dan rutin harian

 Susun

atur sumber dan fasiliti bilik darjah
dan menyusun pengajaran dan pentaksiran.

 Rancang

 Merefleksi

amalan pengajaran dan pembelajaran
sifat kecindan dan kreatif sifat empati, fleksibel dan luwes (amal nilai keguruan)

 Mempunyai  Mempunyai

 Berperaturan

dan berprosedur  Cth : Bersistematik dalam pengurusan fail,rph, pengurusan tingkah laku/disiplin murid.

DIANGGAP SEBAGAI INDIVIDU YANG BERAUTORITI BERCAKAP DALAM BIDANG PROFESIONALNYA.
 

Mempunyai ilmu yang mendalam mengenai suatu bidang
Boleh menjawab sebarang pertanyaan atau kemuskyilan mengenai bidang profesionalnya

Mempunyai sijil pengiktirafan dalam bidang keguruan

Cth; Mampu berhadapan dengan pelbagai situasi yang melibatkan isu tentang bidang keguruan-ibu bapa yang mempersoalkan tugas dan hak guru di sekolah.

PEMBENTANGAN PADA HARI INI DITANGGUHKAN

SEKIAN,