Korting geldt 12 maanden bij een Hi Messaging Medium/Large/XL Abonnement i.c.m. Hi ToestelLease.

Gratis sms’en heeft een maximum van 3000 sms’jes per maand, daarna betaal je 1ct per sms.
Check hi.nl voor meer info en de voorwaarden.
50% KORTING
12 MAANDEN
iPHONE 4
8GB
1000 MB + 150 MIN
+ GRATIS SMS
+ Hi TOESTELLEASE
€50,00 voor
25
00
/ mnd
SAMSUNG
GALAXY SIII
1000 MB + 150 MIN
+ GRATIS SMS
+ Hi TOESTELLEASE
€57,00 voor
28
50
/ mnd
“Bizarre” verschillen
in hoogte btw-tarief
Voer. Nederland maakt een potje van de btw-tarieven. Dat stelt de PvdA. In sommige gevallen is sprake van “bizarre” verschillen, vindt Kamerlid Plasterk.
Zo zit op vuilniszakken een heffing van 6 procent btw, maar geldt voor de sluitclips van de zakken een tarief van 19 procent. Ook bij de diervoeding worden
verschillende hoogtes toegepast. Het hanteren van diverse tarieven valt economisch gezien niet te verdedigen, stelt hoogleraar economie Sent. PAGINA
Ingrid Beerens, medewerkster van de broodafdeling van de Albert Heijn in Eindhoven, en klant John Kanters gaven elkaar gisteren het jawoord in ‘hun’ supermarkt. Metro was erbij en sprak met
het kersverse bruidspaar. PAGINA / JEAN PIERRE REIJNEN
TROUWEN IN DE ALBERT HEIJN
“Jaaaa!!”
Barroso gee EU
een onvoldoende
De Europese Unie krijgt een onvol-
doende van de eigen voorzitter, José
Manuel Barroso. “Het rapportcijfer
vijf”, zo oordeelt hij in een interview
met Metro. PAGINA
Jongeren: Liever
muziek dan een
jaar langer leven
Meer dan de helft van de jongeren
zou er voor kiezen om een jaar
korter te leven, als ze daardoor
naar hun muziek
kunnen blijven
luisteren. Dage-
lijks luisteren
jongeren ruim
4 uur naar hun
eigen muziek,
waarvan 1,2 uur
onderweg naar
school of werk.
PAGINA
donderdag 20 september
2012
www.metronieuws.nl | www.twitter.com/metro | www.facebook.com/metro
GROOTSTE GRATIS KRANT VAN NEDERLAND
P
r
i
j
z
e
n

i
c
m

e
e
n

2
-
j
a
r
i
g

c
o
n
t
r
a
c
t

|

A
a
n
s
l
u
i
t
k
o
s
t
e
n

3
0
,
-

|

K
i
j
k

v
o
o
r

d
e

v
o
o
r
w
a
a
r
d
e
n

o
p

t
e
l
f
o
r
t
.
n
l
Werkt in je voordeel
telfort.nl
0800 1707
Telfort winkels
Korting zolang je abonnement loopt
300 min +
1 GB
van 49,-
30%
korting
34,- p/mnd
voor
Samsung Galaxy SII
i.c.m. Telfort ToestelLease
Voor de klant is er soms geen touw
aan vast te knopen, erkent Jos Mut-
saers, handelaar in de diervoeders te
Loon op Zand. Zelf weet hij feilloos
voor welk voer hij een laag (6 pro-
cent) of een hoog (19 procent) btw-
tarief moet doorberekenen. Gewoon
vogelvoer: laag tarief. Zangzaad:
hoog tarief. Voer voor grasparkieten:
laag. Voer voor papagaaien: hoog.
Pinda’s: laag. Pinda’s in een netje:
hoog. Konijnenvoer: laag tarief. Cavi-
avoer: hoog tarief. Terwijl het enige
verschil tussen konijn- en caviavoer
is dat er bij cavia’s vitamine c aan is
toegevoegd. Mutsaers ziet soms de lo-
gica erachter. De cavia geldt immers
als een luxebeestje, terwijl het konijn
fiscaal gezien is bedoeld om op te
eten – voor voedingsmiddelen geldt
net als voor landbouwproducten een
laag btw-tarief. Maar dat Mutsaers in
de winkel negerzaad (vogelvoer) met
6 procent btw mag verkopen, terwijl
hij 19 procent moet aanslaan als hij
erbij zet dat het voer geschikt is voor
buitenvogels, valt niet uit te leggen.
Dat die verschillen met de btw-ver-
hoging van 19 naar 21 procent nog
groter worden, zal die uitleg niet
makkelijker maken.
Dat vond Tweede Kamerlid Ro-
nald Plasterk (PvdA) nou ook. Via
Twitter somde hij de ‘komische ver-
schillen’ op, zoals: 6 procent btw op
vuilniszakken, maar 19 op sluitclips.
“Bizar”, schreef hij over de verschil-
lende tarieven voor konijn- en cavia-
voer. Op de vraag of er iets aan de
soms willekeurige verschillen moet
worden gedaan, houdt Plasterk zich
op de vlakte. Verklaarbaar: de PvdA
onderzoekt momenteel of het met
VVD een nieuw landsbestuur kan
vormen. Vooruitlopen op belasting-
maatregelen zou dat proces kunnen
verstoren. Om die reden is de PvdA
ook aanmerkelijk minder duidelijk
tegen de btw-verhoging die dit kabi-
net voorstaat dan vóór de verkiezin-
gen.
Er is beweging op het belasting-
vlak. Op de fiscale agenda van het
huidige kabinet staat: btw mogelijk
naar een uniform tarief. Toen VVD-
staatssecretaris Frans Weekers van
Financiën zijn plannen (hogere btw,
belasting op arbeid omlaag) vorig
jaar lanceerde, oogstte hij veel kri-
tiek, maar die kwam toen vooral van
de gedoogpartners PVV en CDA. De
PvdA was weliswaar terughoudend,
maar niet afwijzend. Dat biedt per-
spectief voor een volgend kabinet.
Economisch gezien is er in elk geval
geen verdediging voor het hanteren
van de verschillende tarieven, zegt
hoogleraar economie en PvdA-sena-
tor Esther-Mirjam Sent. “Je verstoort
keuzegedrag voor consumenten,
maar niet op een logische manier.”
Verschil tarieven
btw komisch bizar
Zingende kapper. Kappers vallen onder het lage btw-tarief. Koop je een potje bij hem, dan
betaal je het hoge tarief. / STEFAN MULDER | WFA
Belasting. De indeling
van de hoge en lage btw-
tarieven in Nederland is
soms “bizar willekeurig”.
Maar een uniform btw-tarief
komt dichterbij.
BTW: geen, laag, hoog
Belasting toegevoegde waarde (BTW)
of omzetbelasting is indirecte belasting
die de overheid laat heffen op spullen of
diensten.
Ʉ Sėđđige dieĒĨĮeĒ ŀiĉĒ ĺĤiĉgeĨĮeČd ĺaĒ
btw. Het gaat dan om sport, jongeren-
werk, onderwijs en de begrafenisonder-
nemer.
Ʉ IĒ NedeĤČaĒd geČdĮ ėġ diĮ đėđeĒĮ
nog een algemeen btw-tarief van 19
procent. Over twee weken gaat dat
algemene tarief echter omhoog naar
21 procent.
Ʉ VėėĤ beġaaČde ġĤėdıcĮeĒ geČdĮ eeĒ
verlaagd btw-tarief van 6 procent.
Dat tarief is globaal bedoeld voor
eerste levensbehoeften, maar ook voor
betaalde kranten, boeken, medicijnen
en openbaar vervoer, landbouwgoede-
ren, podiumkunsten en diensten van
kapper, stukadoor of fietsenmaker.
Ʉ SėđĨ ČeidĮ de bĮĻ ĮėĮ ėġđeĤĊeČiĉĊe
verschillen. Zo geldt voor konijnenvoer
een btw van 6 procent, terwijl voor het
voer voor de cavia het hoge btw-tarief
van 19 procent moet worden doorbere-
kend.
Ontvriend
Jongen (17) berooft
Facebookvriendin
Een 17-jarige jongen uit Den
Haag heeft de fout gemaakt een
meisje te beroven met wie hij
was bevriend via Facebook. Het
meisje toog na de beroving naar
een politiebureau, waar ze over
haar ‘vriendschap’ vertelde. De
jongen bleek zijn slachtoffer
inmiddels te hebben ‘ontvriend’,
meldt de politie. NOVUM
Straatkinderen
Kindervredesprijs voor
13-jarige Filipijn Kesz
De 13-jarige Kesz uit de Filipijnen
heeft de Internationale Kinder-
vredesprijs 2012 gewonnen. Sinds
zijn zevende zet hij zich in voor
de rechten van Filipijnse straat-
kinderen. Nobelprijswinnaar Des-
mond Tutu overhandigde hem de
prijs gisteren in de Ridderzaal in
Den Haag. Tutu noemde Kesz een
waardig en inspirerend voorbeeld
van ‘een nieuwe stem voor hen
die geen stem hebben’. Lees een
reportage vanuit de Filipijnen op:
www.metronieuws.nl. NOVUM /METRO
NIELS
RIGTER
niels.rigter@metronieuws.nl

www.metronieuws.nl
donderdag 20 september 2012 NIEUWS
1
NIEUWS

Inzameling
Obama blij met
Beyoncé
ßaĤacĊ Obađa iĨ bČiĉ daĮ ŀiĉĒ ĮĻee
dochters Beyoncé als hun grote voor-
beeČd ŀieĒȩ DaĮ ŀei de AđeĤiĊaaĒĨe
ġĤeĨideĒĮ iĒ NeĻ YėĤĊȦ ĻaaĤ de
ŀaĒgeĤeĨ eĒ haaĤ đaĒ IaĽȿZ eeĒ biĉȿ
eeĒĊėđĨĮ ġĤeĨeĒĮeeĤdeĒ ĻaaĤėġ geČd
ĻeĤd iĒgeŀađeČd ĺėėĤ ŀiĉĒ heĤĺeĤȿ
ĊieŀiĒgȩ ȫßeĽėĒcéȦ ĉe had geeĒ beĮeĤ
ĺėėĤbeeČd ĺėėĤ điĉĒ ĊiĒdeĤeĒ ĊıĒĒeĒ
ŀiĉĒȯȦ ŀei hiĉ ĮegeĒ de ŀaĒgeĤeĨȩ